Sunteți pe pagina 1din 8

ROMNIA

JUDEUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI
GENERAL BERTHELOT

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

PROIECT

Nr. 51/2016

HOTRREA Nr.
/ 2016
************************
privind constatarea alegerii delegailor steti pentru satele
Crgui i Livezi
Primarul comunei General Berthelot, judeul Hunedoara, n
temeiul art.45
alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administraia public local cu
modificrile i completrile ulterioare;
Avnd n vedere expunerea de motive nregistrat sub
nr.1768/23.08.2016, la
proiectul de hotrre prin care se propune constatarea alegerii
delegailor steti pentru satele Crgui i Livezi, consemnat
n Procesul verbal ncheiat n data de 21 august 2012, nregistrat la
Primria General Berthelot sub nr, 1757/22.08.2016 n satul Crgui
i Procesul verbal ncheiat n data de 21 august 2016, nregistrat la
Primria General Berthelot sub nr, 1756 din 22 august 2016 n satul
Livezi, HCL 37/2016 privind desemnarea consilierilor care vor
participa la adunarea steasc din satele Crgui i Livezi, pentru
alegerea delegatului stesc;
n temeiul dispoziiilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 i art. 53 din
Legea nr. 215/2001,republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
PROPUN:
Art. 1. Ia act de alegerea n cadrul adunrii steti a delegatului
stesc pentru satul Crgui, n persoana doamnei Stroia Victoria, iar
pentru satul Livezi n persoana d-lui Bclete Minu.
Art. 2. Prezenta hotrre se poate contesta de cei interesai n
termenul i n condiiile stabilite de Legea nr. 554/2004, contenciosul
administrativ, cu modificrile i completarile ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara.

Art. 3. Prezenta se comunic, Instituiei Prefectului, d-nei


Huzoni Marina primarul comunei General Berthelot, doamnei Stroia
Victoria, d-lui Bclete Minu i se aduce la cunotin public prin
afiare la sediul instituiei i pe site-ul primariei.

ROMNIA
JUDEUL HUNEDOARA
PR I M AR
COMUNA GENERAL BERTHELOT

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254/770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

Nr. 1768 /23.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
constatarea alegerii
delegailor steti pentru satele Crgui i Livezi
Doamn si domnilor consilieri,
Avnd n vedere prevederile art. 53, alin 2 din Legea nr. 215/2001,republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, n care se stipuleaz c locuitorii satelor care
nu au consilieri locali alei n consiliile locale sunt reprezentai la edinele de consiliu
de un delegat stesc, alegerea delegatului stesc se desfoar n prezena primarului
sau a viceprimarului i a cel puin 2 consilieri desemnai prin hotrre a consiliului
local.
n temeiul dispoziiilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 i art. 53 din Legea nr.
215/2001,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

Supun aprobrii consiliului local Proiectul de hotrre prin care se desemneaz


consilieri care vor participa la adunarea steasc din satele Crgui i Livezi, pentru
desemnarea delegatului stesc.
V mulumesc.
P R I M A R,
.
Huzoni Marina

ROMNIA
JUDEUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI
GENERAL BERTHELOT

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254/770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

Nr.__1769__/23.08.2016

RA P O R T
privind constatarea alegerii
delegailor steti pentru satele Crgui i Livezi
Proiectul de hotrre privind desemnarea consilierilor care vor participa la
adunarea steasc din satele Crgui i Livezi, pentru desemnarea delegatului stesc ,
iniiat de d-na Huzoni Marina primarul comunei General Berthelot, reglementeaza o
problema legala i oportun, fiind n interesul cetenilor.
Proiectul de hotrre este ntocmit in conformitate cu prevederile art. 53, alin 2 din
Legea nr. 215/2001,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i in
temeiul dispoziiior art. 36 alin. 9 i art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001,republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare
Proiectul de hotrre privind desemnarea consilierilor care vor participa la
adunarea steasc din satele Crgui i Livezi, pentru desemnarea delegatului stesc,
reglementeaz o problem legal i oportun, motiv pentru care consider ca trebuie
adoptat n forma prezentat
SECRETAR,
___________________

Antoniu Groan

ROMANIA
JUDEUL HUNEDOARA
COMUNA GENERAL BERTHELOT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru administraia public local,
juridic, aprarea ordinii i linitii publice,
a drepturilor cetenilor
Nr.
/ 31.08.2016

A
V
I
Z
*==========*
la proiectul de hotrre privind constatarea alegerii
delegailor steti pentru satele Crgui i Livezi

Comisia pentru administraia public local, juridic,


aprarea ordinii i linitii publice, a drepturilor cetenilor, lund n
dezbatere proiectul de hotrre mai sus menionat constat c:
Proiectul de hotrre reglementeaz n spiritul legii probleme
de interes local care sunt legale i oportune.
Pentru aceste considerente, avizeaz favorabil proiectul de
hotrre i propune Consiliului local al comunei General Berthelot s-l
adopte n forma prezentat.
General Berthelot la _31 august__2016
PREEDINTE
Rodean Mihai Emil

MEMBRI
Jurmoni Doru - Doinel
Scorobete Ion

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotrre privind constatarea alegerii


delegatului stesc pentru satul Totia
Stimai consilieri,

Avnd n vedere hotrrea adunrii cetenilor din satul Totia,


consemnat n Procesul verbal ncheiat n data de 5 august 2012, nregistrat la
Primria General Berthelot sub nr, 735 din 6 august 2012 , prin care domnul Marcu
Iosif este ales delegat al satului Totia, pentru ridicarea i rezolvarea
problemelor ce in de acest sat n cadrul edinelor de consiliul i n relaia cu
Primria,
n temeiul dispoziiilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 i art. 53 din Legea
nr. 215/2001,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Supun aprobrii consiliului local Proiectul de hotrre prin care se ia act
de alegerea n cadrul adunrii steti a delegatului stesc pentru satul Totia, n
persoana domnului Marcu Iosif.
V mulumesc.

Primar,
Pana Nicolae
General Berthelot la 27 august 2012

JUDEUL HUNEDOARA
PRIMRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT
SECRETAR

REFERAT

la proiectul de hotrre privind constatarea alegerii


delegatului stesc pentru satul Totia

Subsemnatul, tef Ioan, secretar al Primriei comunei General Berthelot,


analiznd Nota de fundamentare i Proiectul de hotrre privind constatarea
alegerii delegatului stesc pentru satul Totia, precum i hotrrea adunrii
steti, consemnat n Procesul verbal ncheiat n data de 5 august 2012,
nregistrat la Primria General Berthelot sub nr, 735 din 6 august 2012,
consider c Proiectul de hotrre este legal, oportun i necesar, respect
prevederile dispoziiilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 i art. 53 din Legea nr.
215/2001,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i propun
consiliului local s adopte proiectul de hotrre n forma prezentat.

Secretar,
tef Ioan

General Berthelot la 27 august 2012

ROMNIA
JUDEUL HUNEDOARA
COMUNA GENERAL BERTHELOT
COMISIA PENTRU ADMINISTRAIE PUBLIC LOCAL
JURIDIC, A DREPTURILOR CETENILOR, MUNC I
PROTECIE SOCIAL

RAPORT
DE AVIZARE a Proiectului de Hotrre privind constatarea
alegerii delegatului stesc pentru satul Totia

Comisia pentru administraie public local,juridic, a drepturilor cetenilor,


munc i protecie social, lund n dezbatere proiectul de hotrre privind aprobarea
Proiectului de hotrre privind constatarea alegerii delegatului stesc pentru satul Totia i
constata ca, proiectul de hotrre reglementeaz n spiritul Legii probleme de interes local
care sunt actuale i oportune.
Pentru aceste considerente, avizeaz favorabil proiectul de hotrre i propune
consiliului local s-l dezbat i adopte n forma prezentat.

Preedinte,
Kaluza Francisc
Membrii
Georgescu Petru
Sala Voicu Lucian

General Berthelot la 27 august 2012