Sunteți pe pagina 1din 2

DOMENIUL AFACERI EUROPENE, PROFILUL POLITICI I INSTITUII EUROPENE

Descriere posturi
- gestionarea dosarelor viznd diferite politici ale UE, monitorizarea aspectelor de interes i a
principalelor evoluii la nivel european;
- pregtirea poziiilor Romniei i a contactelor diplomatice ale oficialilor romni n cadrul
Consiliului UE, precum i cu oficiali europeni i reprezentani ai statelor membre pe tematica
afacerilor europene;
- monitorizarea dosarelor majore n domeniul afacerilor europene, inclusiv a problematicii
instituionale la nivel UE, a dezbaterilor privind viitorul Europei, a evoluiilor politice viznd
procesele de integrare la nivel european etc.).
Bibliografie specific (ATENIE! la aceasta se adaug i bibliografia general)
Tratatul privind Uniunea European (versiunea consolidat 2012) i Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene (versiunea consolidat 2012) disponibile la http://eurlex.europa.eu/collection/eu-law/treaties-force.html?locale=ro (versiunea n limba romn);
la http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties-force.html?locale=en
(versiunea n
limba englez); i la http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties-force.html?locale=fr
(versiunea n limba francez);
Instituiile i organismele Uniunii Europene rol, responsabiliti, procesul decizional
european, relaiile inter-instituionale (https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en, http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/,
http://ec.europa.eu/index_en.htm, http://www.europarl.europa.eu/,
http://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/,
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/better-regulation/);
Agenda strategic a UE
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/143477.pdf;
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2079%202014%20INIT#page=15);
Prioritile Preedintelui Comisiei Europene n actualul mandat (2014-2019)
(http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf);
Finalizarea Uniunii Economice i Monetare a Europei Raportul celor cinci Preedini
(http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_ro.pdf);
Programul anual de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2016
(http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_ro.pdf);
Strategia Global a UE
(https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_5.pdf);
Agenda European privind Securitatea UE (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf);
Migraia. Concluziile pe aceast tem ale reuniunilor Consiliului European (2015-2016)
(http://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/conclusions/). Cooperarea UE-Turcia
n domeniul migraiei;
Agenda european pentru migraie (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/european-agenda-migration/index_en.htm; sau http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf );
Securitatea frontierelor externe ale UE (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/securing-eu-borders/index_en.htm);
Revizuirea Politicii Europene de Vecintate
(http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-theenp_en.pdf);
Politica European de Vecintate revizuit (http://eeas.europa.eu/enp/); Parteneriatul estic
(www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm); Declaraia summit-ului de la Riga
(www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/21-22;
sau
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2015/05/21-22/);
Politica de extindere (http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-currentstatus/index_en.htm) i Strategia de extindere a UE
(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper_en.pdf
);
Uniunea
Energiei
(https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en;
https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_fr).

sau