Sunteți pe pagina 1din 4

Va aducem la cunostiinta ca incadrarea in munca inainte de expirarea perioadei pentru

care a fost stabilita indemnizatia de somaj va aduce un venit de completare in suma de 30


% din cuantumul indemnizatiei de somaj pana la data stabilita pentru expirarea perioadei
de indemnizatie , daca indepliniti urmatoarele conditii :
- incadrarea in munca este pe perioada mai mare de 12 luni cu norma intreaga ;
- nu ati mai lucrat in ultimii 2 ani la societatea respectiva ;
- ati solicitat acest venit de completare prin cerere, depusa in termen de 60 zile de la
incadrare, insotita de :
- copie contract de munca
- copie act de identitate
- adeverinta eliberata de unitate cu data incadrarii din care sa rezulte ca in ultimii
2 ani nu ati avut raporturi de munca cu aceasta societate ;
- instiintarea privind incadrarea in munca ( se elibereaza o data cu dispozitia de
repartizare );
LUNAR , pana pe 15 ale lunii pentru luna expirata , veti depune la AJOFM OLT adeverinta
din care sa rezulte timpul lucrat la aceasta societate in luna anterioara.
Va aducem la cunostiinta ca incadrarea in munca inainte de expirarea perioadei pentru
care a fost stabilita indemnizatia de somaj va aduce un venit de completare in suma de 30
% din cuantumul indemnizatiei de somaj pana la data stabilita pentru expirarea perioadei
de indemnizatie , daca indepliniti urmatoarele conditii :
- incadrarea in munca este pe perioada mai mare de 12 luni cu norma intreaga ;
- nu ati mai lucrat in ultimii 2 ani la societatea respectiva ;
- ati solicitat acest venit de completare prin cerere, depusa in termen de 60 zile de la
incadrare, insotita de :
- copie contract de munca
- copie act de identitate
- adeverinta eliberata de unitate cu data incadrarii din care sa rezulte ca in ultimii
2 ani nu ati avut raporturi de munca cu aceasta societate ;
- instiintarea privind incadrarea in munca ( se elibereaza o data cu dispozitia de
repartizare );
LUNAR , pana pe 15 ale lunii pentru luna expirata , veti depune la AJOFM OLT adeverinta
din care sa rezulte timpul lucrat la aceasta societate in luna anterioara.
Va aducem la cunostiinta ca incadrarea in munca inainte de expirarea perioadei pentru
care a fost stabilita indemnizatia de somaj va aduce un venit de completare in suma de 30
% din cuantumul indemnizatiei de somaj pana la data stabilita pentru expirarea perioadei
de indemnizatie , daca indepliniti urmatoarele conditii :
- incadrarea in munca este pe perioada mai mare de 12 luni cu norma intreaga ;
- nu ati mai lucrat in ultimii 2 ani la societatea respectiva ;
- ati solicitat acest venit de completare prin cerere, depusa in termen de 60 zile de la
incadrare, insotita de :
- copie contract de munca
- copie act de identitate
- adeverinta eliberata de unitate cu data incadrarii din care sa rezulte ca in ultimii
2 ani nu ati avut raporturi de munca cu aceasta societate ;
- instiintarea privind incadrarea in munca ( se elibereaza o data cu dispozitia de
repartizare );
LUNAR , pana pe 15 ale lunii pentru luna expirata , veti depune la AJOFM OLT adeverinta
din care sa rezulte timpul lucrat la aceasta societate in luna anterioara.

ANEXA Nr. 10

C a t r e,
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt
Subsemnatul (a)
Cod numeric personal , beneficiar (a) al (a) indemnizatiei
de somaj , avand carnetul de evidenta nr. ..., solicit acordarea drepturilor
prevazute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere
ca incepand cu data de
sunt angajat in baza actului * nr..din ..
la unitatea
din localitatea ., in meseria / profesia .
.
Data

Semnatura

__________________________________________________________
*se va trece numarul contractului individual de munca sau decizia de numire

ANEXA Nr. 10

C a t r e,
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt
Subsemnatul (a)
Cod numeric personal , beneficiar (a) al (a) indemnizatiei
de somaj , avand carnetul de evidenta nr. ..., solicit acordarea drepturilor
prevazute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere
ca incepand cu data de
sunt angajat in baza actului * nr..din ..
la unitatea
din localitatea ., in meseria / profesia .
.

Data

Semnatura

__________________________________________________________
*se va trece numarul contractului individual de munca sau decizia de numire

SC .
Adresa
CF
Nr ../.

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca incepand cu data de a fost incadrat(a )la


societatea (institutia ) noastra dl. (dna),
cu contract de munca pe perioada nedeterminata (determinata de luni ).
Mentionam ca in ultimii 2 ani , anterior datei incadrarii , nu am avut raporturi de
munca sau serviciu cu dl (dna)..

Director (administrator , patron )

SC .
Adresa
CF
Nr ../.

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca incepand cu data de a fost incadrat(a )la


societatea (institutia ) noastra dl. (dna),
cu contract de munca pe perioada nedeterminata (determinata de luni ).
Mentionam ca in ultimii 2 ani , anterior datei incadrarii , nu am avut raporturi de
munca sau serviciu cu dl (dna)..

Director (administrator , patron )

ANGAJATOR..
ADRESA ..
...
CF.
TELEFON
NR../.

ADEVERINTA

Se adevereste de noi prin prezenta ca dl/dna.


Fiul (fiica )lui .si .
Avand CNP ,domiciliat in ..
.judetul.
fost somer cu carnet de evidenta nreste angajatul / angajata societatii noastre cu
contract de munca pe perioada nedeterminata incepand cu data de ..si isi
mentine calitatea de angajat si in prezent .
In luna..2014 a avut un numar de absente
nemotivate , un numar de invoiri, un numar de ..zile de
concediu fara plata.
Eliberam prezenta spre a-i servi la A.J.O.F.M. OLT.

DIRECTOR ( PATRON )

COMP. RESURSE

UMANE