Sunteți pe pagina 1din 25

V.

CONCLUZII FINALE
Studiul complex efectuat n cadrul doctoratului a avut ca obiectiv principal
reevaluarea cu ajutorul metodologiei moderne a medicinii bazate pe dovezi a rolului
i eficientei metodologiei de terapie postural n recuperarea afectiunilor sistemului
neuro-mio-artro-kinetic. Tema abordat este inedit pentru medicina de recuperare
din tara noastr. Au fost efectuate mai multe studii :
-un screening al unor afectiuni ale sistemului locomotor , selectate pentru
cercetrile propuse: afectiunile coloanei lombo-sacrate (radiculopatii, stenoz de
canal lombar, sechelele dup hernii de disc operate, lombalgiile musculoligamentare-LBP), afectiunile reumatismale inflamatorii (spondilita anchilozant),
afectiunile posttraumatice alemembrului inferior (old, genunchi, glezn) i
sechelele dup AVC, internate n Clinica de Recuperare a INRMFB;
-patru studii retrospective asupra unor loturi de bolnavi cu afectiunile indicate,
internati pentru recuperare n clinic;
-patru studii prospective pe 8 loturi de bolnavi (cu cele 4 tipuri de afectiuni), la care
s-a aplicat un complex demetode de recuperare, care la loturile de cercetare
includeau i forme adecvate de terapie postural.
Evaluarea dinamic a rezultatelor obtinute, prin utilizarea unui set complex de
parametri clinico-functionali: durerile,disfunctiile fizice, dizabilittile, disfunctiile
cognitive, consumul de medicamente, autoaprecierea de ctre bolnavi a strii lor de
sntate i functionale, ca i prin calcularea unor scoruri individuale i a indicelui
calittii vietii, asigurate prin metode statistice adecvate i compararea lor cu
rezultatele unor studii similare din literatura de specialitate, apermis urmtoarele
concluzii finale:
1.

Cele 4 grupe de afec

iuni incluse n studiul actual reprezint

marea majoritate a cazuisticii Clinicii de Recuperare:din totalul de 4323 pacien

i inclu

i n screening, patologia coloanei vertebrale a reprezentat 41,82% (1808 pacien

i);afec

iunile reumatismale inflamatorii 6,32% (273 pacien

i); afec

iunile posttraumatice -19,32% (835 pacien

i); afec

iunileneurologice 9,58% (414 pacien

i). n cadrul afec

iunilor coloanei vertebrale, patologia coloanei lombo-sacrate areprezentat cel mai


important procent (84,73%) -1532 pacien

i; n cadrul afec

iunilor reumatismale inflamatorii, SA areprezentat 46,52% din num

rul de pacien

i-127; afec

iunile posttraumatice ale articula

iilor portante(fracturi de

old,genunchi, glezn

) au reprezentat 54,25% din totalul afec

iunilor posttraumatice- 453 pacien

i; sechelele AVC aureprezentat 96,85% din totalul afec

iunilor neurologice (401 bolnavi).2.

Studiul prospectiv de eficien

a recuper

rii bolnavilor cu afec

iuni ale coloanei lombo-sacrate indic

o amelioraresemnificativ mai mare la bolnavii din lotul de cercetare (cu terapie


postural

adecvat

n cadrul programului de recuperare),fa

de lotul martor:a) durerile s-au ameliorat dup

tratament cu 67,40% la lotul de studiu, fa

de 56,53% la lotul martor;b) disesteziile s-au ameliorat cu 21,10 % la lotul de


studiu, fa

de 13,51% la lotul martor;c) disfunc

iile fizice s-au ameliorat cu 42,49% la lotul de studiu, fa

de 32,67% la lotul martor;d) dizabilit

ile s-au redus cu 69,40% la primul lot, fa

de 59,14% la lotul martor;e) indicele calit

ii vie

ii s-a ameliorat cu 56,70% la lotul 1, fa

de 46,22% la lotul martor;f) scorul general individual s-a ameliorat cu 56,41% la


lotul de studiu, fa

de 46,01% la lotul martor (evolu


iaacestui parametru fiind similar

cu a indicelui calit

ii vie

ii);g) n ambele loturi, cele mai bune rezultate au fost ob

inute la grupurile de bolnavi cu lombalgii musculo-ligamentare-LBP, urmate de


radiculopatii, n timp ce la bolnavii cu stenoz

de canal lombar

i mai ales la cei cusechele dup

hernii de disc operate, rezultatele au fost mai modeste;h) fa

de studiul retrospectiv, rezultatele sunt superioare la lotul de cercetare, scorul


general indicnd o ameliorarede 56,41%, fa

de doar 41,57%.Rezultatele acestui studiu sunt n mare m

sur

n acord cu cele men

ionate n literatura medical

din ultimii an,efectuate cu metodologie de evaluare similar

, conform exigen

elor medicinii bazate pe dovezi

i confirm

ameliorareadurerilor, disfunc

iilor fizice, dizabilit

ilor

i calit

ii vie

ii. Fa

de studiile din literatur

, care au folosit metode derecuperare variate, studiul nostru are ca o component

major

terapia postural

, care nu a fost studiat

sau men

ionat

n studiile citate, ceea ce constituie o contribu

ie original

i un argument important pentru valoarea acesteicomponente a metodologiei de


recuperare.3. Studiul prospectiv de eficien

a recuper

rii bolnavilor cu spondilit

anchilozant

indic

o amelioraresemnificativ mai accentuat

la lotul de cercetare cu terapie postural

optimizat

n cadrul metodologiei de recuperarefa

de lotul martor:a) durerile s-au ameliorat cu 50,85% la lotul de studiu, fa

de 39% la lotul martor;b) disfunc

iile fizice au sc

zut cu 27,15% la lotul 1, fa

de 18,67% la lotul martor, mai ales pe seama tulbur

rilorde static

i for

ei musculare;c) dizabilit

ile s-au redus cu 44,69% la lotul de cercetare, fa

de 37,44% la lotul martor, respectiv : ADL-cu48,58%, fa

de 40%; capacitatea de deplasare cu 41,66%, fa

de 35,76%; absenteismul cu 43,42%, fa

de36,18%; capacitatea de munc

cu 45,45%, fa

de 38,70%;d) indicele calit

ii vie

ii s-a ameliorat cu 40,55% la lotul de cercetare, fa

de 31,31% la lotul martor;e) scorul general individual a avut o evolu

ie similar

indicelui calit

ii vie

ii, ameliorndu-se cu 40,27% la lotulde studiu, fa

de 31,19% la lotul martor;f) n compara

ie cu studiul retrospectiv, ameliorarea scorului general la lotul de cercetare a fost


superioar

(40,27%, fa

de 26,28%).

56
Fa

de rezultatele altor studii similare din literatura de specialitate, att cele clasice, ct

i cele recente, bazate pedovezi, care atest

rolul deosebit de important al terapiei posturale n recuperarea bolnavilor cu SA,


studiul nostruaduce dovezi suplimentare, prin multitudinea parametrilor clinico-func

ionali evalua

i, prin care este confirmat

valoarea acestei metodologii.4. Studiul prospectiv de eficien


a recuper

rii la bolnavii cu afec

iuni posttraumatice ale membrului inferior (

old,genunchi, glezn

), n care terapia postural

akinetic

are un rol deosebit, aduce dovezi consistente, prin pachetul de evalu

riclinico-func

ionale utilizat, ale contribu

iei semnificative a terapiei posturale n recuperarea acestor bolnavi. Rezultateleindic

amelior

ri semnificativ mai accentuate la lotul de cercetare fa

de cel martor:a) reducerea durerilor cu 48,24% la lotul de cercetare, fa


de 39,55% la lotul martor;b) ameliorarea disfunc

iilor fizice cu 29,17%, fa

de 21,36%, mai ales a tulbur

rilor de static

(50% la lotul decercetare, fa

de 36,36% la lotul martor)

i a mobilit

ii articulare (31,08%, fa

de 25,33%);c) reducerea dizabilit

ilor cu 40,19% la lotul de cercetare, fa

de 33,10% la lotul martor (la

old cu 43,71%, fa

de 36,82%; la genunchi cu 39,88%, fa


de 32,56%; la glezn

cu 36,60%, fa

de 29,53%), respectiv ameliorarea ADL cu46,57%, fa

de 39,13%; a capacit

ii de deplasare cu 38,37%, fa

de 30,50%; a absenteismului cu 39,28%, fa

de33,45%; a capacit

ii de munc

cu 37,19%, fa

de 29,36%;d) indicele calit

ii vie

ii indic

o ameliorare de 39,66% la lotul de cercetare, fa


de 31,64% la lotul martor;e) scorul general individual a evoluat similar cu indicele
calit

ii vie

ii, ameliorndu-se cu 39,77% la lotul 1, fa

de 31,70% la lotul martor;f) fa

de studiul retrospectiv, ameliorarea scorului general la lotul de cercetare este


superioar

(39,77%, fa

de24,12%).Toate aceste rezultate reprezint

dovezi care atest

contribu

ia terapiei posturale n cadrul unor programe derecuperare a afec

iunilor posttraumatice ale membrului inferior. n literatura de specialitate exist

multe studii, inclusivrecente, bazate pe dovezi, cu rezultate similare ale recuper

rii medicale a acestor afec

iuni, n care sunt evaluate durerile(ns

cuantificare SAV), dizabilit

ile

i indicele calit

ii vie

ii, ns

foarte pu

ine cu referire la efectele

i contribu

iaterapiei posturale.5. Studiul prospectiv de eficien

a recuper

rii bolnavilor cu sechele AVC, n cadrul c

reia terapiei posturale i revine deasemenea un rol important, indic

amelior

ri semnificativ mai consistente la lotul de cercetare, fa

de lotul martor:a) ameliorarea durerilor cu 30,12% la lotul de cercetare, fa

de 21,26% la lotul martor;b) ameliorarea tulbur

rilor de sensibilitate cu 20,23% la lotul de cercetare, fa

de 14,77% la lotul martor;c) reducerea disfunc

iilor fizice cu 20,17% la lotul 1, fa

de 13,24% la lotul martor, respectiv prin ameliorareamobilit

ii (cu 31,34%, fa

de 22,85%), reducerea spasticit

ii (cu 26,01%, fa

de 14,84%)

i cre

terea for

ei musculare(cu 20,07%, fa

de 13,54%);d) reducerea dizabilit

ilor cu 41,40% la lotul de cercetare, fa

de 31,25% la lotul martor, respectiv ameliorareaADL (cu 44,26%, fa

de 33,33%), a capacit

ii de deplasare (cu 40,74%, fa

de 30%), reducerea absenteismului (cu42,02%, fa

de 32,57%)

i ameliorarea capacit

ii de munc

(cu 38,46%, fa

de 28,27%);e) ameliorarea indicelui calit

ii vie

ii cu 27,38% la lotul de cercetare, fa

de 19,59% la lotul martor;f) ameliorarea scorului general individual cu 27,34% la


lotul 1, fa

de 19,55% la lotul martor;g) fa

de studiul retrospectiv, ameliorarea scorului general este superioar

la lotul de cercetare (27,34%, fa

de14,13%).Aceste rezultate bazate pe un set larg de evalu

ri clinico-func

ionale confirm

rezultatele multor studii dinliteratur

privind eficien

a recuper

rii la bolnavii cu sechele dup

AVC. Contribu

ia studiului nostru const

n faptul c

subliniaz

rolul terapiei posturale n cadrul metodologiei de recuperare, aspect pe care nu l-am


g

sit men

ionat n literaturacercetat

.6. n studiul efectuat au fost evalua

i al

i parametri, utiliza

i tot mai frecvent n cercet

rile moderne ale medicinii bazatepe dovezi: disfunc

iile cognitive (depresia), consumul de medicamente

i autopercep

ia bolnavului privind starea sa des

tate

i func

ional

.- Disfunc

iile cognitive (depresia)evaluate n toate cele patru studii prospective au indicat


amelior

ri care aucontribuit la rezultatele ob

inute:- la bolnavii cu afec

iuni ale coloanei lombo-sacrate, scorul depresiei s-a redus cu 47,56% la lotul de
studiu, fa

de 40% la lotul martor;- la bolnavii cu SA ameliorarea scorului depresiei a fost de


34% la lotul de studiu

i de 28,43% la lotul martor;- la bolnavii cu sechele posttraumatice, ameliorarea a


fost de 42,55% la lotul de studiu

i de 33,33% la lotulmartor;- la bolnavii cu sechele AVC, ameliorarea scorului


depresiei a fost de 26,47% la lotul de studiu

i 18,57% la lotulmartor.Sunt de remarcat amelior

rile mai consistente ale disfunc

iilor cognitive (depresiei) la bolnavii cu afec

iuni alecoloanei lombo-sacrate

i afec

iuni posttraumatice.-

Consumul de medicamente s-a redus dup

recuperare n toate cele 4 studii:- la bolnavii cu afec

iuni ale coloanei lombo-sacrate s-a redus cu 49,71% la lotul de cercetare, fa

de 40,38% la lotulmartor;- la bolnavii cu SA consumul de medicamente s-a redus cu


35,98% la lotul de cercetare

i cu 27,58% la lotul martor;- la bolnavii cu sechele posttraumatice, reducerea a fost


de 37,11% la lotul de studiu

i de 28% la lotul martor;- la bolnavii cu sechele AVC, reducerea consumului de


medicamente a fost de 11,79% la lotul de cercetare

i de 6,77%la lotul martor.- Autopercep

ia st

rii de s

tate

i func

ionale de asemenea a avut evolu

ii semnificative:

57
- la bolnavii cu afec

iuni ale coloanei lombo-sacrate, scorul s-a ameliorat cu 54,82% la lotul de cercetare,
fa

de40,77% la lotul martor;- la bolnavii cu SA ameliorarea a fost de 32,94% la lotul de


cercetare

i de 21,53% la lotul martor;- la bolnavii cu sechele posttraumatice, ameliorarea


acestui scor a fost de 31,74% la lotul de studiu

i 23,62% la lotulmartor;- la bolnavii cu sechele AVC ameliorarea scorului a fost de


20,71% la lotul de studiu

i 13,38% la lotul martor.7. Obiectivul principal al cercet

rii poate fi considerat ndeplinit: cele 4 studii prospective indic

evident o eficien

semnificativ mai mare a programelor de recuperare care includ o metodologie de


terapie postural

optimizat


n toategrupele de afec

iuni studiate.8. Studiile efectuate, prin metodologia de cercetare modern

, care include o evaluare clinico-func

ional

complex

,corespunz

toare criteriilor medicinii bazate pe dovezi, au permis ob

inerea unor rezultate semnificative, care atest

rolul

ieficien

a terapiei posturale la bolnavii cu afec

iuni ale sistemului neuro-mio-artro-kinetic.9. Rezultatele

i concluziile acestor studii reprezint


dovezi comparabile cu cele ale altor studii moderne recente dinliteratura de
specialitate

i aduc unele contribu

ii suplimentare semnificativela tematica abordat

.
status. Clin. Rheumatol., 2007.