Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

217/1septembrie2016

Domeniul:Turism

nnoptrileturitilornstructuriledeprimireturistic
aucrescutnlunaiulie2016cu7,5%

nlunaiulie2016,comparativculunacorespunztoaredinanulprecedentattsosirilecti
nnoptrilenstructuriledeprimireturisticcufunciunidecazareaunregistratcretericu
9,4%,respectivcu7,5%.
Comparativ cu luna iulie 2015, n luna iulie 2016 la punctele de frontier sau nregistrat
creteri att la sosirile vizitatorilor strini cu 11,9% ct i la plecrile n strintate ale
vizitatorilorromnicu21,7%.

1.Sosiriinnoptrinstructurideprimireturisticcufunciunidecazarelunaiulie

Sosiri
nnoptri
Iulie
2016
Iulie
Iulie
Iulie
Iulie
fade
2016
2015
2016
2015
iulie
mii
mii
mii
mii
2015
%
Total
109,4
1281,3
1401,6
3606,4
3877,6
Turitiromni
110,4
1023,1
1129,5
3084,0
3324,1
*)
Turitistrini din
care:
105,4
258,2
272,1
522,4
553,5
Europa
192,1
201,4
104,8
385,0
395,7
UniuneaEuropean
165,8
171,8
103,6
322,4
329,4
Asia
38,9
41,4
106,4
82,2
96,8
AmericadeNord
17,1
18,9
110,5
35,8
40,5
AmericadeSud
2,0
2,0
100,0
4,2
4,4
Africa
1,5
1,7
113,3
3,7
3,7

*)Duparadereziden;Dateletabeluluiseregsescnfiierul.xlsataatcomunicatuluipehomepage

Iulie
2016
fade
iulie
2015
%
107,5
107,8
106,0
102,8
102,2
117,8
113,1
104,8
100,0

1/4


1.Distribuiasosirilorturitilorromninstructuriledeprimire2.Distribuiasosirilorturitilorstrininstructuriledeprimire
turistic,pezoneturistice,niulie2016comparativcuturistic,pezoneturistice,niulie2016comparativcuiulie
iulie20152015
%%
0,8
0,8

Zona Delta Dunarii,inclusiv orasul Tulcea

28,6
26,1

Statiuni din zona litorala exclusiv orasul Constanta


9,2
9,8

Statiuni din zona balneara

15,9
14,9

Alte localitati si trasee turistice

15,6
15,6

Statiuni din zona balneara

2,8
3,0

15

Jul-16

12,5
13,4

Alte localitati si trasee turistice

20

25

30

Jul-15

9,9
9,9

Statiuni din zona montana

29,9
32,8
10

3,2
2,9

Jul-15

Bucuresti si orasele resedinta de judet


5

Statiuni din zona litorala exclusiv orasul Constanta

Jul-16

Statiuni din zona montana

0,9
0,8

Zona Delta Dunarii,inclusiv orasul Tulcea

70,7
70,0

Bucuresti si orasele resedinta de judet

35

10

20

30

40

50

60

70

80

Datelegraficelorseregasescinfiierul.xlsataatcomunicatuluipehomepage.

Sosirilenregistratenstructuriledeprimireturisticnlunaiulie2016aunsumat1401,6mii,ncretere
cu9,4%fadeceledinlunaiulie2015.
Din numrul total de sosiri, sosirile turitilor romni n structurile de primire turistic cu funciuni de
cazareaureprezentatnlunaiulie201680,6%,ntimpceturitiistriniaureprezentat19,4%,ponderi
similarecuceledinlunaiulie2015.
nceeaceprivetesosirileturitilorstrininstructuriledeprimireturistic,ceamaimarepondereau
deinutoceidinEuropa(74,0%dintotalturitistrini),iardinacetia85,3%aufostdinrileaparinnd
UniuniiEuropene.
nnoptrile nregistrate n structurile de primire turistic n luna iulie 2016 au nsumat 3877,6 mii, n
creterecu7,5%fadeceledinlunaiulie2015.
Din numrul total de nnoptri, nnoptrile turitilor romni n structurile de primire turistic cu
funciunidecazareaureprezentatnlunaiulie201685,7%,ntimpcennoptrileturitilorstriniau
reprezentat14,3%.nceeaceprivetennoptrileturitilorstrininstructuriledeprimireturistic,cea
maimarepondereaudeinutoceidinEuropa(71,5%dintotalturitistrini),iardinacetia83,2%au
fostdinrileaparinndUniuniiEuropene.
Duratamedieaederiinlunaiulie2016afostde2,9zilelaturitiiromnii2,0zilelaturitiistrini.

Indiceledeutilizarenetalocurilordecazarenlunaiulie2016afostde42,5%petotalstructuride
cazareturistic,ncreterecu3,7puncteprocentualefadelunaiulie2015.
Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare n luna iulie 2016 sau nregistrat la hoteluri
(52,8%),vileturistice(36,5%),hosteluri(32,0%),popasurituristice(28,3%),taberedeeleviiprecolari
(28,1%),casueturistice(27,4%)ipensiunituristice(26,2%).

2/4

SosirilevizitatorilorstrininRomnia,nregistratelapuncteledefrontier,aufostnlunaiulie2016de
1279,2mii,ncreterecu11,9%fadelunaiulie2015.Majoritateavizitatorilorstriniprovinedin
ri situate n Europa (92,5%). Din totalul sosirilor vizitatorilor strini n Romnia, 52,4% provin din
statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri sau nregistrat din
Ungaria(27,2%),Bulgaria(25,1%),Germania(9,1%),Polonia(7,2%),Italia(6,0%)iFrana(3,9%).
Plecrile vizitatorilor romni n strintate, nregistrate la punctele de frontier, au fost n luna iulie
2016de1659,4mii,ncreterecu21,7%comparativculunaiulie2015.Mijloaceledetransportrutier
au fost cele mai utilizate pentru plecrile n strintate, reprezentnd 71,6% din numrul total de
plecri.

2.Sosiriinnoptrinstructurideprimireturisticcufunciunidecazareperioada1.0131.07

Sosiri
nnoptri
Per.1.01
Per.1.01
Perioada
Perioada
31.07.2016
31.07.2016 Perioada
Perioada
1.0131.07
1.0131.07
fade
1.0131.07
fade
1.0131.07
2016
2016
per.1.01
2015
per.1.01
2015
mii
mii
31.07.2015
mii
31.07.2015
mii

%
%
Total
111,0
108,4
5308,9
5894,9
12273,2
13299,7
Turitiromni
111,2
108,2
4073,3
4529,3
9812,1
10617,2
*)
Turitistrini din
care:
110,5
109,0
1235,6
1365,6
2461,1
2682,5
Europa
924,1
1020,4
110,4
1792,3
1966,3
109,7
UniuneaEuropean
787,6
866,3
110,0
1496,0
1627,2
108,8
Asia
173,9
189,7
109,1
363,6
406,4
111,8
AmericadeNord
85,0
92,4
108,7
168,4
169,7
100,8
AmericadeSud
9,2
9,7
105,4
19,0
20,0
105,3
Africa
9,7
10,9
112,4
59,7
44,4
74,4
*)Duparadereziden;Dateletabeluluiseregsescnfiierul.xlsataatcomunicatuluipehomepage

Sosirile nregistrate n structurile de primire turistic n perioada 1.0131.07.2016 au nsumat 5894,9


mii,ncreterecu11,0%fadeceledinperioada1.0131.07.2015.
Din numrul total de sosiri, sosirile turitilor romni n structurile de primire turistic cu funciuni de
cazare au reprezentat n perioada 1.0131.07.2016 76,8%, n timp ce turitii strini au reprezentat
23,2%,ponderisimilarecuceledinperioada1.0131.07.2015.
nceeaceprivetesosirileturitilorstrininstructuriledeprimireturistic,ceamaimarepondereau
deinutoceidinEuropa(74,7%dintotalturitistrini),iardinacetia84,9%aufostdinrileaparinnd
UniuniiEuropene.
nnoptrile nregistrate n structurile de primire turistic n perioada 1.0131.07.2016 au nsumat
13299,7miincreterecu8,4%fadeceledinperioada1.0131.07.2015.
Din numrul total de nnoptri, nnoptrile turitilor romni n structurile de primire turistic cu
funciunidecazareaureprezentatnperioada1.0131.07.201679,8%,ntimpcennoptrileturitilor
strini au reprezentat 20,2%. n ceea ce privete nnoptrile turitilor strini n structurile de primire
turistic, cea mai mare pondere au deinuto cei din Europa (73,3% din total turiti strini), iar din
acetia82,8%aufostdinrileaparinndUniuniiEuropene.
Durata medie a ederii n perioada 1.0131.07.2016 a fost de 2,3 zile la turitii romni i 2,0 zile la
turitiistrini.

3/4

Indicele de utilizare net a locurilor de cazare n perioada 1.0131.07.2016 a fost de 28,5% pe total
structuridecazareturistic,ncreterecu1,7puncteprocentualefadeperioada1.0131.07.2015.
Indicimaimarideutilizarealocurilordecazarenperioada1.0131.07.2016saunregistratlahoteluri
(36,1%),vileturistice(21,4%),casueturistice(21,1%),hosteluri(20,3%)ipensiunituristice(18,2%).

Celemaimultesosirialeturitilorstrinicazaiinstructuriledeprimireturisticcufunciunidecazare *)
auprovenitdinGermania(148,5mii),Israel(132,1mii),Italia(129,4mii),Frana(82,5mii),RegatulUnit
(80,5mii).

Sosirile vizitatorilor strini n Romnia, nregistrate la punctele de frontier, au fost n perioada


1.0131.07.2016 de 5721,3 mii, n cretere cu 12,7% fa de perioada 1.0131.07.2015. Majoritatea
vizitatorilorstriniprovinedinrisituatenEuropa(93,1%).Dintotalulsosirilorvizitatorilorstrinin
Romnia, 55,0% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe
sosiri sau nregistrat din Ungaria (29,1%), Bulgaria (27,2%), Germania (8,3%), Italia (7,4%), Polonia
(5,4%)iFrana(3,7%).

Plecrile vizitatorilor romni n strintate, nregistrate la punctele de frontier, au fost n perioada


1.0131.07.2016 de 9073,4 mii, n cretere cu 19,4% comparativ cu perioada 1.0131.07.2015.
Mijloaceledetransportrutieraufostcelemaiutilizatepentruplecrilenstrintate,reprezentnd
69,7%dinnumrultotaldeplecri.

*)

Informaii suplimentare privind datele prezentate in comunicatul de pres pot fi accesate in fiierul.xls ataat
comunicatuluipehomepage

Informaiisuplimentare:
Pentru interpretarea corect a indicatorilor, v rugm s consultai Precizrile Metodologice ataate
comunicatuluipehomepage.

Informaii suplimentare se pot obine din publicaia statistic Buletin Statistic Lunar (termen de apariie 26
septembrie 2016) i din baza de date TEMPO on line a INS (datele lunii iulie 2016 vor fi disponibile n 1
septembrie2016).

Urmtorulcomunicatdepresreferitorlaturismvaaprealuni,03octombrie2016.

Arhivacomunicatelordepres:http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

DireciadeComunicare
email:biroupresa@insse.ro
Tel:+40213181869

4/4