Sunteți pe pagina 1din 3

LICITATIA.

RO
SERVICII DE MO NIT O RIZ ARE LICIT AT II

De 12 ani Impreuna
Site-ul tau de Licitatii Publice

01- 09- 2016

LICITATII PUBLICE ROMANIA


din data 01-09-2016

CUPRINS

NR. LICIT AT II

LICITATII PROIECTARE IN CONSTRUCTII INSTALATII

31

Asteptam feedback-ul dumneavoastra pentru imbunatatirea afisarii alertelor la adresa office@licitatia.ro

SC Ioana SRL
Str. Arany Janos 13/2, CP 540064
Targu Mures, Jud. Mures, Romania

Pagina 1
Tel/Fax: +40 265-311129, +40 265-263442
Mobil: +40 757 113318

E-mail: office@licitatia.ro
Web: www.licitatia.ro

LICITATIA.RO
SERVICII DE MO NIT O RIZ ARE LICIT AT II

De 12 ani Impreuna
Site-ul tau de Licitatii Publice

01- 09- 2016

LICITATII PROIECTARE IN CONSTRUCTII INSTALATII


ID

1904797

1904778
1904773

1904762

1904759

TITLU

ORGANIZATOR

#1904797 - Realizare parcare pentru elicoptere in cazarma 546 Otopeni Cod proiect: 2016I546 OTOPENI - (achizitie directa, conform Legii 98/2016) (
SEAP - Anunturi publicitare Nr.47376 )

#1904778 - Proiectare DALI + DT+ DTAC , asistenta tehnica pentru proiectul ,, Lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatiilor
naturale produse de inundatii , Comuna Lunca de Jos. ( SEAP - Anunturi publicitare Nr.47394 )
#1904773 - Servicii expertiza tehnica securitate incendiu ( ALTE SURSE Nr. )
#1904762 - Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii Consolidare Sediu D.G.R.F.P.Craiova conform cerintelor specificate in cuprinsul caietului de
sarcini CRR-DSI 5745/25.08.2016 ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391375 )

1904737
1904720

08.09.2016

57,703 RON

06.09.2016

06.09.2016

56,340 RON

"Direcia General Regional

09.09.2016

a Finanelor Publice Craiova"

12.09.2016

"DIRECTIA GENERALA

12.09.2016

1393.24 lei

"COMUNA LUNCA DE JOS"

REGIONALA A FINANTELOR

12.09.2016

69,662 RON

#1904759 - Modificarea instalatiilor din Blocul Social de pe aleea Copiilor nr.9, n vederea promovarii distributiei pe orizontala, modificare intalatiei interioare-

"MUNICIPIUL MIERCUREA

16.09.2016

5240,00 lei

proiectare si executie lucrari ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391364 )

CIUC"

16.09.2016

524,000 RON

"COMUNA OPTASI MAGURA

26.09.2016

11.140 LEI

(PRIMARIA)"

26.09.2016

557,365 RON

"Administratia Fluviala A

30.11.2016

Dunarii De Jos Ra Galati"

30.11.2016

PUBLICE CRAIOVA"

#1904741 - Revizuire D.A.L.I. - Consolidare si restaurare fostul Palat al Comisiei Europene a Dunarii (S.C.N. Sulina) ( Nr.PAA0001814 2016 - 8 )
#1904737 - Elaborare documentatie tehnica pentru obiectivul de investitii: Schimb de destinatie din spatiu post trafo in adapost caini fara stapan, municipiul

08.09.2016

Alba Iulia ( ALTE SURSE Nr. )

08.09.2016

#1904720 - Expertiza tehnica Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiesti ( ALTE SURSE Nr. )

"MUNICIPIUL PLOIESTI"

#1904718 - ELABORARE SI AVIZARE A PLANULUI PE SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU OBIECTIVUL ACTUALIZARE SI REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL AL
1904718

MUNICIPIULUI PLOIESTI, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PLOIESTI SI PLAN

1904598

1903474

1903082
1903048

1903029

08.09.2016
-

07.09.2016

#1904692 - Intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de functionare pentru Caminele culturale, scoli, canalizare si alimentare cu

"Primaria/Consiliul Local al

05.09.2016

apa, conform masurii 322 ( ALTE SURSE Nr. )

Comunei Draganesti"

05.09.2016

"DIRECTIA GENERALA

09.09.2016

09.09.2016

25,000 RON

"Regia Autonoma Aeroport

16.09.2016

Craiova"

16.09.2016

220,833 RON

01.09.2016

01.09.2016

157,000 RON

05.09.2016

05.09.2016

350,000 RON

04.10.2016

28.10.2016

28,200,428 RON

10.10.2016

04.11.2016

199,366,308 RON

12.09.2016

3.090,00 RON

12.09.2016

246,500 RON

#1904598 - Servicii de intocmire a raportului de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala securitate la incendiu Cc + Ci . ( SEAP - Anunturi publicitare
Nr.47308 )

#1903474 - Executie lucrari Actualizare si extindere a sistemului de stingere a incendiilor ( SEAP - Anunturi publicitare Nr.47270 )

#1903408 - REABILITARE STRADA CAPALNA ( SEAP - Anunturi publicitare Nr.47296 )


#1903082 - Acord cadru de furnizare produse chimice pentru activitatea de evacuare a lichidelor din sondele de gaze cu servicii aferente ( SEAP - Anunturi de
participare Nr.169501 )

#1903048 - Extinderi Conducte Gaze Naturale mai mici sau egale cu 3000 m si Bransamente Gaze Naturale ( SEAP - Anunturi de participare Nr.169467 )
#1903029 - FURNIZARE, MONTARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE INCLUSIV INTOCMIRE PROIECT TEHNIC SI AVIZARE ISU INSTALATIE DE DETECTIE,
SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391279 )

SC Ioana SRL
Str. Arany Janos 13/2, CP 540064
Targu Mures, Jud. Mures, Romania

REGIONALA A FINANTELOR
PUBLICE CRAIOVA"

1903462 #1903462 - STUDII GEOLOGICE STUDII DE FEZABILITATE SERVICII TOPOGRAFICE PE SISTEMUL DE CANALIZARE ( SEAP - Anunturi publicitare Nr.47276 )
1903408

08.09.2016
07.09.2016

"MUNICIPIUL PLOIESTI"

DE AMENAJARE A TERITORIULUI METROPOLIAN, PRECUM SI DOCUMENTATII AFERENTE ( ALTE SURSE Nr. )


1904692

GARANTII /

DATA LICITATIEI VAL. ESTIMATA


08.09.2016

de Studii si Proiectare
Constructii Militare"

1904755 #1904755 - CONSTRUCTIE SEDIU PRIMARIE, COMUNA OPTASI MAGURA, JUDETUL OLT ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391366 )
1904741

"Ministerul Apararii - Centrul

DATA LIMITA /

"Primaria Ceanu Mare"


"COMUNA LUNA"
"OMV PETROM S.A"
"ENGIE ROMANIA S.A."
"Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Iasi"

Pagina 2
Tel/Fax: +40 265-311129, +40 265-263442
Mobil: +40 757 113318

E-mail: office@licitatia.ro
Web: www.licitatia.ro

LICITATIA.RO
SERVICII DE MO NIT O RIZ ARE LICIT AT II

De 12 ani Impreuna
Site-ul tau de Licitatii Publice

01- 09- 2016


"COMUNA VALEA
1903021

#1903021 - Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru investitia Sistem centralizat de canalizare si statie de epurare satele Valea Nucarilor si Iazurile,

NUCARILOR (PRIMARIA

comuna Valea Nucarilor, judetul Tulcea Etapa I ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391321 )

COMUNEI VALEA

12.09.2016

4.000,00 lei

12.09.2016

200,306 RON

12.09.2016

900 lei

12.09.2016

49,437 RON

NUCARILOR)"
1903018
1903012
1903008

1903007

#1903018 - APARARE MAL STANG RAU TELEAJEN IN LUNGUL POLDERULUI VALENI- ELABORARE PT+DDE Cod CPV(Rev.2) principal: 71322000-1 (Servicii de
proiectare tehnica) ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391327 )

"Hidroelectrica SA"

#1903012 - Drum aferent zonei portuare din incinta zonei libere in cadrul Contractului de finantare Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu - Etapa II -

"Administratia Zonei Libere

19.09.2016

21.271,00 lei

Constructia ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391192 )

Giurgiu S.A."

19.09.2016

1,098,528 RON

"Serviciul Public Judetean de

16.09.2016

4.000 lei

Drumuri Bacau"

16.09.2016

478,959 RON

"ORAS PANTELIMON

19.09.2016

12.480 lei

19.09.2016

642,720 RON

13.09.2016

#1903008 - Lucrari de aducere la starea initiala a drumurilor judetene afectate de inundatiile din perioada mai-iunie 2016 ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391336 )

#1903007 - ACHIZITIONARE SI MONTARE SEPARATOARE DE HIDROCARBURI ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391196 )

(PRIMARIA ORASULUI
PANTELIMON)"

1903002
1903000

#1903002 - Amenajare peisagistica teren vecinatate Sala de Sport din comuna Cornu, judet Prahova ( SEAP - Anunturi de consultare a pietei Nr.MC0001096 )
#1903000 - Lucrari de prima interventie din subventii primite din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului : Refacere infrastructura afectata pe 0,200 km
pe DJ110 in localitatea Carastelec, Refacere infrastructura pe DJ191C avariat pe o lungime de 1000 ml in ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391331 )

1902990 #1902990 - Imbracaminte asfaltica usoara strada Dumitritei, Comuna Savinesti, judetul Neamt ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391337 )
1902984

"Primaria Comunei Cornu"


"JUDETUL SALAJ"
"COMUNA SAVINESTI"

20.09.2016

800 lei

20.09.2016

40,000 RON

16.09.2016

8700 lei

16.09.2016

445,709 RON

#1902984 - Elaborare Proiect tehnic cu detalii de executie aferente investitiei Amenajare locuri de parcare, drum de acces si alei, n zona cartierului

"MUNICIPIUL MIERCUREA

12.09.2016

1500,00 lei

Spicului ( SEAP - Cereri de oferta Nr.391347 )

CIUC"

12.09.2016

140,930 RON

22.09.2016

1902939 #1902939 - Reamenajare Parc Tineretului ( SEAP - Concursuri de solutii Nr.277 )

"Municipiul Iasi"

1902934 #1902934 - SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXTINDERE A SALII POLIVALENTE DIN MUN. CLUJ-NAPOCA ( SEAP - Anunturi de intentie Nr.28332 )

"Municipiul Cluj-Napoca"
"Societatea nationala de

1902932 #1902932 - Servicii pentru verificarea proiectelor de instalatii electrice si a documentatiei ( SEAP - Anunturi publicitare Nr.47250 )

transport gaze naturale


TRANSGAZ SA Medias"

1902931

13.09.2016

#1902931 - Revizuirea aplicatiei de finantare pentru implementarea proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani
pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice E ( SEAP - Anunturi publicitare Nr.47251 )

SC Ioana SRL
Str. Arany Janos 13/2, CP 540064
Targu Mures, Jud. Mures, Romania

"MUNICIPIUL FOCSANI"

22.09.2016
15.09.2016

15.09.2016
05.09.2016

05.09.2016

3,350 RON

07.09.2016

07.09.2016

120,000 RON

Pagina 3
Tel/Fax: +40 265-311129, +40 265-263442
Mobil: +40 757 113318

E-mail: office@licitatia.ro
Web: www.licitatia.ro