Sunteți pe pagina 1din 42

HOTRRE nr.

395 din 2 iunie 2016


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie
public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016
Data intrarii in vigoare : 6 iunie 2016

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 233 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie
public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 390 din 23 mai 2016, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
ART. 2
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:
a) Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO
Bucureti, 2 iunie 2016.
Nr. 395.

ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziie public/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice
CAP. I

Dispoziii generale i organizatorice

SECIUNEA 1

Dispoziii generale

ART. 1
(1) n procesul de realizare a achiziiilor publice orice situaie pentru care nu exist o reglementare explicit se
interpreteaz prin prisma principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, denumit
n continuare Lege.
(2) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a lua toate msurile necesare
pentru a evita apariia unor situaii de natur s determine existena unui conflict de interese i/sau mpiedicarea,
restrngerea sau denaturarea concurenei.
(3) n cazul n care constat apariia unei situaii dintre cele prevzute la alin. (2), autoritatea contractant are obligaia
de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de mprejurare, adoptnd, potrivit competenelor, dup caz, msuri corective

de modificare, ncetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire sau ale
activitilor care au legtur cu acestea.
(4) Autoritatea contractant este responsabil pentru modul de atribuire a contractului de achiziie public/acorduluicadru, inclusiv achiziia direct, cu respectarea tuturor dispoziiilor legale aplicabile.
ART. 2
(1) n vederea realizrii achiziiilor publice, autoritatea contractant nfiineaz n condiiile legii un compartiment intern
specializat n domeniul achiziiilor, format, de regul, din minimum trei persoane, dintre care cel puin dou treimi avnd
studii superioare, precum i specializri n domeniul achiziiilor.
(2) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu permite nfiinarea unui compartiment intern
specializat n domeniul achiziiilor distinct, principalele atribuii ale acestuia sunt duse la ndeplinire de una sau, dup caz,
mai multe persoane din cadrul respectivei autoriti contractante, nsrcinate n acest sens prin act administrativ al
conductorului autoritii contractante.
(3) n aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea contractant, prin compartimentul intern specializat n
domeniul achiziiilor publice, are urmtoarele atribuii principale:
a) ntreprinde demersurile necesare pentru nregistrarea/ rennoirea/recuperarea nregistrrii autoritii contractante n
SEAP sau recuperarea certificatului digital, dac este cazul;
b) elaboreaz i, dup caz, actualizeaz, pe baza necesitilor transmise de celelalte compartimente ale autoritii
contractante, strategia de contractare i programul anual al achiziiilor publice;
c) elaboreaz sau, dup caz, coordoneaz activitatea de elaborare a documentaiei de atribuire i a documentelorsuport, n cazul organizrii unui concurs de soluii, a documentaiei de concurs, pe baza necesitilor transmise de
compartimentele de specialitate;
d) ndeplinete obligaiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute de Lege;
e) aplic i finalizeaz procedurile de atribuire;
f) realizeaz achiziiile directe;
g) constituie i pstreaz dosarul achiziiei publice.
(4) Celelalte compartimente ale autoritii contractante au obligaia de a sprijini activitatea compartimentului intern
specializat n domeniul achiziiilor, n funcie de specificul i complexitatea obiectului achiziiei.
(5) n sensul alin. (4), sprijinirea activitii compartimentului intern specializat n domeniul achiziiilor publice se
realizeaz, fr a se limita la acestea, dup cum urmeaz:
a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitile de produse, servicii i lucrri, valoarea estimat a
acestora, precum i informaiile de care dispun, potrivit competenelor, necesare pentru elaborarea strategiei de
contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
b) transmiterea, dac este cazul, a specificaiilor tehnice aa cum sunt acestea prevzute la art. 155 din Lege;
c) n funcie de natura i complexitatea necesitilor identificate n referatele prevzute la lit. a), transmiterea de
informaii cu privire la preul unitar/total actualizat al respectivelor necesiti, n urma unei cercetri a pieei sau pe baz
istoric;
d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaie, precum i poziia bugetar a acestora;
e) informarea justificat cu privire la eventualele modificri intervenite n execuia contractelor/acordurilor-cadru, care
cuprinde cauza, motivele i oportunitatea modificrilor propuse;
f) transmiterea documentului constatator privind modul de ndeplinire a clauzelor contractuale.
(6) n aplicarea prevederilor prezentului articol, autoritatea contractant are, totodat, dreptul de a achiziiona servicii de
consultan, denumite n continuare servicii auxiliare achiziiei, n vederea sprijinirii activitii compartimentului intern
specializat n domeniul achiziiilor, precum i pentru elaborarea documentelor/documentaiilor necesare parcurgerii
etapelor procesului de achiziie public i/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor n
achiziiile publice, viznd toate etapele, de la planificarea/pregtirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de
atribuire i pn la executarea/monitorizarea implementrii contractului de achiziie public/acordului-cadru, inclusiv n
raport cu activitatea comisiei de evaluare i/sau soluionarea contestaiilor.
ART. 3
(1) Referatul de necesitate reprezint un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritii
contractante n ultimul trimestru al anului n curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitile de produse, servicii i lucrri
identificate, precum i preul unitar/total al necesitilor.
(2) Prin excepie de la alin. (1), n cazul n care necesitatea nu este previzibil sau nu poate fi identificat n ultimul
trimestru al anului n curs pentru anul urmtor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificrii necesitii.
(3) Ori de cte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu urmtoarele condiii:

a) modificarea s se realizeze nainte de iniierea procedurii de atribuire, cu luarea n considerare, dac este cazul, a
timpului necesar modificrii programului anual al achiziiilor publice i aprobrii acestuia;
b) compartimentul intern specializat n domeniul achiziiilor publice s fie notificat n timp util cu privire la modificarea
respectiv, astfel nct s poat ntreprinde toate diligenele necesare realizrii achiziiei.
ART. 4
Prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale pentru Achiziii Publice (ANAP) se pot pune la dispoziia autoritilor
contractante i a furnizorilor de servicii auxiliare achiziiei un set de instrumente ce se utilizeaz pentru planificarea
portofoliului de achiziii la nivelul autoritii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziie i
monitorizarea implementrii contractului, precum i pentru prevenirea/ diminuarea riscurilor n achiziii publice.
SECIUNEA a 2-a

nregistrarea, rennoirea i recuperarea nregistrrii n SEAP

ART. 5
(1) Orice autoritate contractant, precum i orice operator economic care utilizeaz SEAP n vederea participrii la o
procedur de atribuire, are obligaia de a solicita nregistrarea i, respectiv, rennoirea nregistrrii n SEAP.
(2) Responsabilitatea oricrei decizii i msuri luate cu privire la achiziionarea prin utilizarea mijloacelor electronice
revine autoritii contractante.
(3) Responsabilitatea pentru corecta funcionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem.
ART. 6
(1) nregistrarea, rennoirea i recuperarea nregistrrii n SEAP se efectueaz respectndu-se procedura electronic
implementat de ctre operatorul SEAP, cu avizul Ageniei Naionale pentru Achiziii Publice, denumit n continuare
ANAP, potrivit atribuiilor.
(2) Procedura electronic pentru nregistrarea, rennoirea i recuperarea nregistrrii, att pentru autoritile
contractante, ct i pentru operatorii economici, se public pe site-ul www.elicitatie.ro
ART. 7
Autoritile contractante i operatorii economici care solicit nregistrarea, rennoirea sau recuperarea nregistrrii n
SEAP rspund pentru corectitudinea datelor i informaiilor transmise n cadrul procedurii de nregistrare i/sau rennoire a
nregistrrii i au obligaia de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenit n legtur cu aceste date i
informaii, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la producerea respectivelor modificri.
CAP. II

Planificarea i pregtirea realizrii achiziiei publice

SECIUNEA 1 Etapele procesului de achiziie public


ART. 8
(1) Atribuirea unui contract de achiziii public/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se deruleaz n mai multe
etape.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a se documenta i de a parcurge pentru fiecare proces de achiziie public
trei etape distincte:
a) etapa de planificare/pregtire, inclusiv consultarea pieei;
b) etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru;
c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea i monitorizarea implementrii contractului/ acorduluicadru.
ART. 9
(1) Etapa de planificare/pregtire a unui proces de achiziie public se iniiaz prin identificarea necesitilor i
elaborarea referatelor de necesitate i se ncheie cu aprobarea de ctre conductorul autoritii contractante/unitii de
achiziii centralizate a documentaiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum i a strategiei de contractare
pentru procedura respectiv.
(2) Strategia de contractare este un document al fiecrei achiziii cu o valoare estimat egal sau mai mare dect
pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, iniiat de autoritatea contractant i este obiect de evaluare a ANAP,
n condiiile stabilite la art. 23, odat cu documentaia de atribuire, referitor la aspectele prevzute la alin. (3) lit. b) i f).
(3) Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaz deciziile din etapa de planificare/pregtire a achiziiei n
legtur cu:
a) relaia dintre obiectul, constrngerile asociate i complexitatea contractului, pe de o parte, i resursele disponibile la
nivel de autoritate contractant pentru derularea activitilor din etapele procesului de achiziie public, pe de alt parte;

b) procedura de atribuire aleas, precum i modalitile speciale de atribuire a contractului de achiziie public asociate,
dac este cazul;
c) tipul de contract propus i modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de plat n cadrul contractului, alocarea riscurilor n cadrul acestuia, msuri de gestionare a acestora,
stabilirea penalitilor pentru nendeplinirea sau ndeplinirea defectuoas a obligaiilor contractuale;
e) justificrile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum i orice alte elemente legate
de obinerea de beneficii pentru autoritatea contractant i/sau ndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului
administraiei publice n care activeaz autoritatea contractant;
f) justificrile privind alegerea procedurii de atribuire n situaiile prevzute la art. 69 alin. (2)-(5) din Lege i, dup caz,
decizia de a reduce termenele n condiiile legii, decizia de a nu utiliza mprirea pe loturi, criteriile de calificare privind
capacitatea i, dup caz, criteriile de selecie, criteriul de atribuire i factorii de evaluare utilizai;
g) obiectivul din strategia local/regional/naional de dezvoltare la a crui realizare contribuie contractul/acordulcadru respectiv, dac este cazul;
h) orice alte elemente relevante pentru ndeplinirea necesitilor autoritii contractante.
ART. 10
Etapa de organizare a procedurii i atribuire a contractului/acordului-cadru ncepe prin transmiterea documentaiei de
atribuire n SEAP i se finalizeaz odat cu intrarea n vigoare a contractului de achiziie public/acordului-cadru.
ART. 11
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a realiza un proces de achiziie public prin utilizarea uneia dintre
urmtoarele abordri:
a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de autoritate contractant;
b) prin recurgerea la uniti centralizate de achiziie nfiinate prin hotrre a Guvernului, n condiiile art. 40 din Lege;
c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziie, selectat n condiiile legii.
(2) Totalitatea proceselor de achiziie public planificate a fi lansate de o autoritate contractant pe parcursul unui an
bugetar reprezint strategia anual de achiziie public la nivelul autoritii contractante.
(3) Strategia anual de achiziie public se realizeaz n ultimul trimestru al anului anterior anului cruia i corespund
procesele de achiziie public cuprinse n aceasta, i se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modificri sau completri ulterioare n cadrul strategiei anuale de
achiziie public, modificri/completri care se aprob conform prevederilor alin. (3).
(5) n cazul n care modificrile prevzute la alin. (4) au ca scop acoperirea unor necesiti ce nu au fost cuprinse iniial
n strategia anual de achiziii publice, introducerea acestora n strategie este condiionat de identificarea surselor de
finanare.
(6) Autoritatea contractant utilizeaz ca informaii pentru elaborarea strategiei anuale de achiziii cel puin urmtoarele
elemente estimative:
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractant ca fiind necesar a fi satisfcute ca rezultat al unui proces de
achiziie, aa cum rezult acestea din solicitrile transmise de toate compartimentele din cadrul autoritii contractante;
b) valoarea estimat a achiziiei corespunztoare fiecrei nevoi;
c) capacitatea profesional existent la nivel de autoritate contractant pentru derularea unui proces care s asigure
beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivel de autoritate contractant i, dup caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care
pot fi alocate derulrii proceselor de achiziii publice.
ART. 12
(1) n cadrul strategiei anuale de achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a elabora programul anual al
achiziiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea i monitorizarea portofoliului de procese de
achiziie la nivel de autoritate contractant, pentru planificarea resurselor necesare derulrii proceselor i pentru
verificarea modului de ndeplinire a obiectivelor din strategia local/regional/naional de dezvoltare, acolo unde este
aplicabil.
(2) Programul anual al achiziiilor publice se elaboreaz pe baza referatelor de necesitate transmise de
compartimentele autoritilor contractante i cuprinde totalitatea contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru pe care
autoritatea contractant intenioneaz s le atribuie n decursul anului urmtor.
(3) Atunci cnd stabilete programul anual al achiziiilor publice, autoritatea contractant are obligaia de a ine cont de:
a) necesitile obiective de produse, servicii i lucrri;
b) gradul de prioritate a necesitilor prevzute la lit. a);
c) anticiprile cu privire la sursele de finanare ce urmeaz a fi identificate.

(4) Dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are obligaia de a-i actualiza programul anual al
achiziiilor publice n funcie de fondurile aprobate.
(5) Programul anual al achiziiilor publice trebuie s cuprind cel puin informaii referitoare la:
a) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziiilor publice (CPV);
c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru ce urmeaz a fi atribuit ca rezultat al derulrii unui proces de
achiziie, exprimat n lei, fr TVA;
d) sursa de finanare;
e) procedura stabilit pentru derularea procesului de achiziie;
f) data estimat pentru iniierea procedurii;
g) data estimat pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
(6) Dup definitivarea programului anual al achiziiilor publice, autoritatea contractant are obligaia de a publica
semestrial n SEAP extrase din acesta, precum i orice modificri asupra acestora, n termen de 5 zile lucrtoare, extrase
care se refer la:
a) contractele/acordurile-cadru de produse i/sau servicii a cror valoare estimat este mai mare sau egal cu pragurile
prevzute la art. 7 alin. (1) din Lege;
b) contractele/acordurile-cadru de lucrri a cror valoare estimat este mai mare sau egal cu pragurile prevzute la
art. 7 alin. (5) din Lege.
ART. 13
Prin excepie de la art. 12 alin. (1), n cazul n care autoritatea contractant implementeaz proiecte finanate din
fonduri nerambursabile i/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaia de a elabora distinct pentru fiecare proiect n
parte un program al achiziiilor publice aferent proiectului respectiv.
ART. 14
Autoritatea contractant, prin compartimentul intern specializat n domeniul achiziiilor, are obligaia de a ine evidena
achiziiilor directe de produse, servicii i lucrri, ca parte a strategiei anuale de achiziii publice.
ART. 15
Prin ordin al preedintelui ANAP se pune la dispoziia autoritilor contractante formularul de program anual al
achiziiilor publice.
SECIUNEA a 2-a

Estimarea valorii achiziiei publice i alegerea modalitii de atribuire

ART. 16
(1) Estimarea valorii unei achiziii publice se realizeaz avnd n vedere obiectul acesteia, n conformitate cu cap. I,
seciunea a 4-a, paragraful 3 din Lege.
(2) Obiectul achiziiei publice se pune n coresponden cu codul/codurile CPV care l descriu ct mai exact, relevant
n acest context fiind activitatea ce caracterizeaz scopul principal al contractului.
ART. 17
(1) Autoritatea contractant alege modalitatea de achiziie n funcie de urmtoarele aspecte:
a) valoarea estimat a tuturor achiziiilor cu acelai obiect sau destinate utilizrii identice ori similare, ori care se
adreseaz operatorilor economici ce desfoar constant activiti ntr-o pia de profil relevant, pe care autoritatea
contractant intenioneaz s le atribuie n cursul unui an bugetar;
b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmeaz a fi atribuit;
c) ndeplinirea condiiilor specifice de aplicare a anumitor modaliti de atribuire.
(2) n aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, autoritatea contractant are obligaia ca, la alegerea modalitii n care se va
derula procesul de atribuire a contractului de achiziie public, s se raporteze la valoarea estimat cumulat a
produselor, serviciilor i lucrrilor care sunt considerate similare n condiiile de la alin. (1) lit. a).
(3) n cazul n care autoritatea contractant implementeaz proiecte finanate din fonduri nerambursabile i/sau proiecte
de cercetare-dezvoltare, prevederile alin. (1) se aplic prin raportare la fiecare proiect n parte.
(4) n aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, pentru contractele de lucrri aferente obiectivelor de investiii publice noi sau a
lucrrilor de intervenie asupra celor existente, autoritatea contractant alege procedura de atribuire n funcie de
urmtoarele considerente, cu condiia ca respectivele investiii s nu fac parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de
dezvoltare integrat la nivel naional, regional, sau local:
a) valoarea estimat a contractului avnd ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru
fiecare obiectiv de investiii n parte, dac contractul prevede o clauz privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

b) valoarea estimat a contractului avnd ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnic i asisten din partea
proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiii n parte, cumulat cu cea a lucrrilor aferente obiectivului de investiii,
indiferent dac acestea fac obiectul aceluiai contract sau se atribuie contracte diferite;
c) valoarea estimat a contractului avnd ca obiect prestarea serviciilor de dirigenie de antier pentru fiecare obiectiv
de investiii n parte.
SECIUNEA a 3-a Consultarea pieei
ART. 18
(1) n condiiile art. 139 din Lege, autoritatea contractant poate derula un proces de consultare a pieei, ca parte a
procesului de achiziie public, care se iniiaz prin publicarea n SEAP, precum i prin orice alte mijloace, a unui anun
privind consultarea, n cazul n care dorete achiziionarea unor produse/servicii/lucrri cu grad ridicat de complexitate
tehnic, financiar sau contractual, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic.
(2) Anunul prevzut la alin. (1) trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente:
a) denumirea autoritii contractante i datele de contact;
b) adresa de internet unde sunt publicate informaiile cu privire la procesul de consultare a pieei;
c) descrierea necesitilor obiective i constrngerilor de natur tehnic, financiar i/sau contractual ce
caracterizeaz nevoia autoritii contractante n raport cu care se organizeaz respectiva consultare;
d) aspectele supuse consultrii;
e) termenul pn la care se transmit propunerile persoanelor interesate n cadrul procesului de consultare;
f) termenul pn la care se desfoar procesul de consultare;
g) descrierea modalitii de desfurare a consultrii, respectiv modul n care se va realiza interaciunea cu operatorii
economici ce rspund la invitaia autoritii contractante.
(3) Aspectele supuse consultrii vizeaz, fr a se limita la acestea, poteniale soluii tehnice, financiare sau
contractuale pentru satisfacerea nevoii autoritii contractante, precum i aspecte legate de strategia de contractare,
inclusiv divizare pe loturi sau posibilitatea solicitrii de oferte alternative.
ART. 19
(1) n sensul art. 139 alin (2) din Lege, orice persoan/organizaie interesat transmite autoritii contractante opinii,
sugestii sau recomandri cu privire la aspectele supuse consultrii, utiliznd formele i mijloacele de comunicare precizate
n anunul privind consultarea.
(2) Autoritatea contractant poate decide ca opiniile, sugestiile sau recomandrile s fie transmise numai prin mijloace
electronice la o adres dedicat.
(3) Autoritatea contractant poate lua n considerare opiniile, sugestiile sau recomandrile primite, n cazul n care le
consider relevante.
(4) Autoritatea contractant poate organiza ntlniri cu fiecare persoan/organizaie, n cadrul crora se poart discuii
cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandrile pe care acestea le-au transmis.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de a publica n SEAP rezultatul procesului de consultare a pieei, dar nu mai
trziu de momentul iniierii procedurii de atribuire.
(6) Pe parcursul desfurrii procesului de consultare, autoritatea contractant are obligaia de a pstra
confidenialitatea asupra informaiilor declarate de participanii la consultare ca fiind confideniale, clasificate sau protejate
de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii.
SECIUNEA a 4-a
Paragraful 1

Documentaia de atribuire

Consideraii generale

ART. 20
(1) Documentaia de atribuire este alctuit din urmtoarele:
a) fia de date a achiziiei;
b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urm fiind aplicabil n cazul procedurilor de dialog competitiv,
de negociere sau de parteneriat pentru inovare;
c) proiectul de contract coninnd clauzele contractuale obligatorii;
d) formulare i modele de documente.
(2) Documentaia de atribuire conine orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura
ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(3) Fia de date trebuie s conin cel puin informaii generale standard, nsoite de formalitile ce trebuie ndeplinite
n legtur cu procedura de atribuire n cauz, particularizate n funcie de contextul n care se ncadreaz achiziia,
aspectele/cerinele care pot face obiectul DUAE, criteriile de calificare i selecie, dac este cazul, informaii privind
garania de participare, modul n care trebuie ntocmite i structurate propunerea tehnic i cea financiar, criteriul de
atribuire ce urmeaz a fi aplicat, precum i cile de atac ce pot fi utilizate.
(4) Pentru formularea i aplicarea aspectelor referitoare la cerinele care pot face obiectul DUAE se utilizeaz
prevederile din Regulamentul de punere n aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de genera electronic DUAE completat cu informaiile solicitate n raport cu
criteriile de calificare i selecie stabilite prin documentaia de atribuire, marcnd cmpurile din formular pentru care
trebuie prezentate referine de ctre operatorii economici, corespunztor respectivelor cerine, i de a-l ataa n SEAP,
mpreun cu celelalte documente ale achiziiei.
(6) Autoritatea contractant trebuie s asigure corelaia dintre informaiile solicitate prin fia de date a achiziiei i cele
marcate n DUAE n vederea completrii de ctre operatorii economici interesai, menionnd totodat n fia de date a
achiziiei modul n care se poate accesa DUAE n vederea completrii de ctre operatorii economici interesai.
(7) n cazul n care exist discrepane ntre informaiile prevzute n DUAE i cele prevzute n fia de date, prevaleaz
informaiile din fia de date, DUAE urmnd a fi revizuit corespunztor.
(8) Pe lng informaiile prevzute la alin. (3), n cazul acordului-cadru, fia de date a achiziiei trebuie s conin i un
set minim de informaii specifice referitoare la:
a) numrul sau intervalul n care se va ncadra numrul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce
urmeaz s fie ncheiat;
b) opiunea de a atribui contractele subsecvente ncheierii acordului-cadru cu/fr reluarea competiiei, n cazul n care
acordul-cadru urmeaz s fie ncheiat cu mai muli operatori economici;
c) opiunea de a atribui contracte subsecvente prin reluarea competiiei utiliznd etapa final de licitaie electronic, n
cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici;
d) frecvena de atribuire a contractelor subsecvente;
e) criteriul de atribuire i, dup caz, factorii de evaluare care urmeaz s se aplice pentru atribuirea contractelor
subsecvente, precum i orice alte reguli aferente, n cazul n care atribuirea contractelor respective urmeaz s se
realizeze prin reluarea competiiei sau parial prin reluarea competiiei;
f) estimri ale cantitilor minime i maxime care ar putea fi solicitate pe durata ntregului acord-cadru, precum i ale
cantitilor minime i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz s fie
atribuite pe durata acordului-cadru;
g) estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaz s fie atribuit pe durata acordului-cadru.
(9) n cazul n care autoritatea contract decide organizarea unei etape finale de licitaie electronic, fia de date a
achiziiei va cuprinde i:
a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaiei electronice, cu condiia ca respectivele elemente s fie
cuantificabile, astfel nct s poat fi exprimate n cifre sau procente;
b) eventualele limite ale valorilor pn la care elementele prevzute la lit. a) pot fi mbuntite, astfel cum rezult din
specificaiile care definesc obiectul contractului;
c) informaiile care vor fi puse la dispoziia ofertanilor pe parcursul licitaiei electronice i, dup caz, momentul la care
aceste informaii vor fi disponibile;
d) condiiile n care ofertanii vor avea dreptul s liciteze, cu referire n special la diferenele minime care, dac este
cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
e) informaiile relevante privind echipamentele electronice care trebuie utilizate, precum i modalitile i specificaiile
tehnice de conectare;
f) alte informaii relevante privind procesul licitaiei electronice;
(10) Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specificaii tehnice care reprezint cerine, prescripii, caracteristici de
natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, astfel nct s corespund
necesitii autoritii contractante.
(11) Cerinele minime de ordin tehnic se definesc astfel nct s in seama de cerinele de accesibilitate ale
persoanelor cu dizabiliti i de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori.
(12) Documentul descriptiv cuprinde, n mod obligatoriu, cel puin o descriere a necesitilor, obiectivelor i
constrngerilor autoritii contractante, pe baza crora se vor derula negocierile/dialogul/parteneriatul pentru inovare,
precum i cerinele minime de ordin tehnic, sau de performan/ funcionalitate minime, ce trebuie ndeplinite de fiecare
ofert/soluie preliminar pentru a fi admis la faza urmtoare.

(13) n cazul procedurii de dialog competitiv, documentele achiziiei conin, dac este cazul, posibilitatea acordrii de
prime care vor fi acordate participanilor la dialog, precum i valoarea acestora, n condiiile art. 94 din Lege.
(14) Primele se stabilesc n limita bugetului disponibil al autoritii contractante i n funcie de cheltuielile specifice
implicate de participarea la dialog, valoarea total a primelor respective neputnd depi 2% din valoarea estimat a
contractului care urmeaz s fie atribuit. Primele se reflect ca o cheltuial de aceeai natur cu achiziia public.
(15) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a crui ofert este, n final, declarat ctigtoare.
ART. 21
(1) Autoritatea contractant poate iniia aplicarea procedurii de atribuire numai dup ce au fost elaborate i aprobate
documentaia de atribuire i documentele suport.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare n SEAP, n zilele lucrtoare, documentaia de
atribuire mpreun cu documentele-suport.
(3) Documentele-suport conin:
a) declaraia privind persoanele ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, respectiv cele cu putere de
reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziiei, precum i datele de identificare ale acestora;
b) strategia de contractare.
(4) n cazul aplicrii procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii conine numai explicaii cu privire la
determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru.
(5) Pentru ndeplinirea obligaiei prevzute la art. 58 din Lege, autoritatea contractant introduce n SEAP, odat cu
documentaia de atribuire, o declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal ce va conine datele de identificare
ale persoanelor care dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, precum i a celor cu putere de reprezentare
din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar i a celor implicai n procedur din partea acestuia din urm. Acest
document nu are caracter de document public, cu excepia numelui care se public n fia de date.
(6) Prin datele de identificare ale persoanelor ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, care se
regsesc n declaraia prevzut la alin. (5), se neleg:
a) numele i prenumele;
b) data i locul naterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal;
e) funcia pe care o deine n cadrul autoritii contractante prin raportare la implicarea n procesul de achiziie public.
(7) n ndeplinirea funciei de verificare, ANAP are acces la declaraia prevzut la alin. (5).
ART. 22
(1) Informaiile cuprinse n fia de date a achiziiei se introduc n SEAP numai prin completarea formularului specific
disponibil n sistemul informatic i numai de ctre autoritile contractante nregistrate.
(2) Documentele prevzute la art. 20 alin. (1) lit. b)-d) i art. 21 alin. (3) vor fi semnate cu semntur electronic extins,
bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat i ncrcate n SEAP n seciunile
specifice disponibile n sistemul informatic i numai de ctre autoritile contractante nregistrate.
ART. 23
(1) ANAP evalueaz, nainte de transmiterea spre publicare a anunului de participare/simplificat/de concurs,
conformitatea cu legislaia aplicabil n domeniul achiziiilor publice a documentaiilor de atribuire aferente contractelor de
achiziie public/acordurilor-cadru, care intr sub incidena prevederilor Legii, cu excepia caietului de sarcini sau a
documentaiei descriptive, n msura n care valoarea estimat a achiziiei este egal sau mai mare dect urmtoarele
praguri:
a) 225.000 lei pentru contractul de furnizare;
b) 225.000 lei pentru contractul de servicii;
c) 2.250.000 lei pentru contractul de lucrri.
(2) Fac obiectul evalurii pe baza unei metodologii de selecie, asigurat i aplicat din punct de vedere tehnic de
SEAP, documentaiile de atribuire aferente contractelor de achiziie public, a cror valoare estimat este mai mic dect
pragurile prevzute la alin. (1).
(3) n sensul alin. (2), metodologia de selecie a documentaiilor de atribuire ce sunt incluse n eantionul supus
verificrii, bazat att pe elemente de risc, ct i pe elemente aplicate n mod aleatoriu, precum i modul de interaciune
cu autoritile contractante verificate se stabilesc prin ordin al preedintelui ANAP.
(4) n cazul contractelor finanate din fonduri europene, evaluarea prevzut la alin. (1) se realizeaz pentru toate
documentaiile de atribuire aferente, indiferent de valoarea estimat.
(5) Procesul de evaluare a documentaiilor de atribuire, precum i a anunurilor/eratelor aferente acestora, nu
exonereaz de rspundere autoritatea contractant, prevederile art. 1 alin. (4) rmnnd aplicabile.

(6) Procesul de evaluare prevzut la alin. (1)-(4) se realizeaz n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii
documentaiei n SEAP, n urma cruia ANAP:
a) emite autoritii contractante acceptul n vederea iniierii procedurii de atribuire; sau
b) informeaz autoritatea contractant asupra neconformitilor constatate la nivelul documentaiei de atribuire i a
motivului pentru care acestea nu sunt n concordan cu prevederile legale privind achiziiile publice.
(7) Documentaia de atribuire retransmis de autoritatea contractant ca urmare a incidenei prevederilor alin. (6) lit. b)
este evaluat de ctre ANAP n termen de 3 zile lucrtoare de la data repostrii acesteia n SEAP.
(8) Se consider documentaie de atribuire retransmis de ctre autoritatea contractant n sensul celor precizate la
alin. (7) numai documentaia rencrcat n SEAP n termen de 15 zile de la respingere, ca urmare a neconformitilor
constatate la nivelul acesteia conform alin. (6) lit. b).
(9) n aplicarea art. 221 alin. (12) din Lege, autoritile contractante au obligaia de a notifica ANAP n situaia prevzut
la alin. (1) lit. c) a aceluiai articol, cu 5 zile lucrtoare nainte de realizarea etapelor de modificare a contractului,
transmind totodat i argumentele care justific ncadrarea n prevederea legal.
(10) Includerea n verificare a cazurilor prevzute la alin. (9) se va realiza pe baza unei metodologii de selecie, care se
stabilete alturi de modul de interaciune cu autoritile contractante verificate, prin ordin al preedintelui ANAP.
ART. 24
(1) Pentru documentaiile de atribuire evaluate conform prevederilor art. 23, operatorul SEAP are obligaia de a asigura
ANAP accesul nerestricionat la anunurile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de publicarea acestora, cu
excepia anunului de intenie i de atribuire.
(2) n sensul alin. (1), ANAP verific fiecare anun, inclusiv pe cel de tip erat, transmis de ctre autoritatea contractant
pentru publicare n SEAP.
(3) n termen de 3 zile lucrtoare de la data primirii anunului n SEAP, ANAP are obligaia:
a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul respectiv, n cazul n care n urma verificrii
nu se constat erori/omisiuni de completare;
b) fie s resping publicarea anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de completare, informnd totodat
autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate.
(4) Erorile prevzute la alin. (3) lit. b) reprezint acele informaii/cerine din anunul transmis spre publicare ce conduc la
nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor publice i ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziie
public.
(5) n cazul prevzut la alin. (3) lit. a), operatorul SEAP are obligaia:
a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel mult o zi lucrtoare de la primirea
acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu prevederile legii, este prevzut o obligaie n acest sens sau
n cazul n care autoritatea contractant selecteaz voluntar aceast opiune; operatorul SEAP are obligaia de a asigura
nregistrarea n sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunul spre publicare, ca prob privind momentul
transmiterii;
b) de a publica anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare.
(6) n aplicarea alin. (1), operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de autoritatea contractant sau
de al transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre
ANAP.
ART. 25
(1) n aplicarea prevederilor art. 225 i 226 din Lege, ANAP controleaz ex-post modul de atribuire a contractelor de
achiziie public/acordurilor-cadru, care intr sub incidena prevederilor Legii, ca urmare a sesizrilor/solicitrilor
persoanelor fizice/juridice sau din oficiu.
(2) Sesizarea trebuie s fie nsoit de date/documente relevante n susinerea acesteia.
(3) ANAP controleaz ex-post din oficiu:
a) proceduri de atribuire aferente contractelor finanate din fonduri europene, selectate conform metodologiei de control;
b) n cazul aciunilor tematice.
(4) Metodologia de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru se
stabilete prin ordin al preedintelui ANAP.
ART. 26
n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre
publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritii contractante i revine responsabilitatea transmiterii spre
publicare a anunului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaia de a ntiina autoritatea contractant
cu privire la apariia unei astfel de situaii, n cel mult o zi lucrtoare de la expirarea termenului prevzute la art. 24 alin.
(3).

ART. 27
(1) Orice rspuns al autoritii contractante la solicitrile de clarificri sau informaii suplimentare primite n condiiile art.
160 alin. (1) din Lege, se posteaz n SEAP la seciunea specific, disponibil n sistemul informatic, semnat cu
semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(2) n msura n care solicitrile de clarificri sau informaii suplimentare n legtur cu documentaia de atribuire nu au
fost adresate n timp util de operatorii economici interesai, n condiiile art. 161 din Lege, autoritatea contractant
rspunde la solicitarea de clarificri n msura n care se respect, n mod cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea n SEAP de ctre autoritatea contractant a rspunsului face
posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau
solicitrilor de participare;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate, nu afecteaz modul de elaborare a ofertelor i nici nu devine
necesar publicarea unei erate.
ART. 28
(1) n condiiile art. 221 din Lege, pe parcursul ndeplinirii contractului, preul poate fi ajustat prin actualizare n cazul n
care pe pia au aprut anumite condiii, n urma crora s-a constatat creterea/diminuarea indicilor de pre pentru
elemente constitutive ale ofertei, al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a
fundamentat preul contractului.
(2) Pentru a se respecta principiul transparenei, posibilitatea de ajustare a preului trebuie s fie precizat att n
documentaia de atribuire, ct i n contractul care urmeaz s fie ncheiat, prin clauze speciale n acest sens.
(3) Autoritatea contractant precizeaz att n documentaia de atribuire, ct i n contractul de achiziie
public/acordul-cadru, modul concret de ajustare a preului, indicii care vor fi utilizai, precum i sursa informaiilor cu
privire la evoluia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaii ale burselor de mrfuri.
(4) Lipsa, modificarea sau completarea informaiilor/clauzelor determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la
posibilitatea de ajustare a preului contractului de achiziie public/acordului-cadru.
(5) n condiiile art. 221 din Lege, posibilitatea de ajustare a preului, precizat att n documentaia de atribuire, ct i n
contractul care urmeaz s fie ncheiat, dar fr a fi ndeplinite condiiile prevzute la alin. (3), este posibil numai n cazul
n care au loc modificri legislative sau au fost emise de ctre autoritile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe/impozite locale al cror efect se reflect n creterea/diminuarea
costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului.
(6) n orice situaie, preul contractului poate fi ajustat doar n msura strict necesar pentru acoperirea costurilor pe
baza crora s-a fundamentat preul contractului.
(7) Modul de ajustare a preului contractului de achiziie public nu trebuie s conduc n niciun caz la schimbarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cruia contractantul
respectiv a fost declarat ctigtor n urma finalizrii respectivei proceduri, cu excepia cazului prevzut la alin. (5).
Paragraful 2

Stabilirea criteriilor de calificare i a criteriilor de selecie

ART. 29
(1) Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potenialului tehnic, financiar i organizatoric al fiecrui operator
economic participant la procedur, potenial care trebuie s reflecte posibilitatea concret a acestuia de a ndeplini
contractul/acordul-cadru i de a rezolva eventualele dificulti legate de ndeplinirea acestuia, n cazul n care oferta sa va
fi declarat ctigtoare.
(2) Criteriile de selecie au ca scop selectarea candidailor cu cea mai mare capacitate economic i financiar, tehnic
i/sau profesional dintre operatorii economici care au depus o solicitare de participare n cazul aplicrii procedurilor de
atribuire ce se desfoar n mai multe etape.
(3) Selecia candidailor reprezint un proces distinct care urmeaz procesului de calificare i care are ca scop doar
limitarea numrului de candidai calificai care vor depune oferta n etapa a doua a licitaiei restrnse sau, dup caz, care
vor participa la dialog/negocieri. Selecia se realizeaz prin acordarea pentru fiecare candidat n parte a unui punctaj care
trebuie s reflecte capacitatea acestuia de a ndeplini contractul ce urmeaz s fie atribuit.
ART. 30
(1) Autoritatea contractant poate utiliza criterii de calificare atunci cnd aplic orice procedur de atribuire.
(2) Autoritatea contractant stabilete criterii de selecie n cadrul documentaiei de atribuire atunci cnd aplic n cadrul
procedurii de atribuire etapa de selecie a candidailor i trebuie s se raporteze la criteriile de calificare stabilite prin
documentaia de atribuire.

(3) Criteriile de selecie pot privi numai situaia economic i financiar i/sau capacitatea tehnic i profesional i
trebuie s se raporteze la criterii de calificare ce au fost stabilite de autoritatea contractant prin documentaia de atribuire.
(4) Criteriile de calificare i criteriile de selecie stabilite de autoritatea contractant sunt incluse n fia de date a
achiziiei, precum i n anunul de participare.
(5) Autoritatea contractant are obligaia s precizeze n anunul de participare i n documentaia de atribuire
modalitatea de acordare a punctajului pe baza cruia se va realiza clasamentul candidailor, ori de cte ori urmeaz s
realizeze o selecie a acestora.
(6) Criteriile de calificare i criteriile de selecie precizate de autoritatea contractant n caietul de sarcini ori n
documentaia descriptiv i care nu sunt prevzute n fia de date a achiziiei/anunul de participare sunt considerate
clauze nescrise.
ART. 31
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a restriciona participarea la procedura de atribuire a contractului de
achiziie public prin introducerea unor criteriile minime de calificare, care:
a) nu prezint relevan n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit;
b) sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public ce urmeaz a fi atribuit.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca cerin minim de calificare, n raport cu situaia economic i
financiar a ofertanilor/candidailor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari, numai n cazul n care
indicatorii respectivi au o legtur concret cu un eventual risc de nendeplinire a contractului.
(3) n aplicarea prevederilor art. 54 alin. (5) din Lege, autoritatea contractant are dreptul de a impune prin
documentaia de atribuire ca, n cazul n care este depus o ofert de ctre operatori economici care particip n comun la
procedura de atribuire, fiecare dintre acetia s demonstreze ndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situaia
economic i financiar i capacitatea tehnic i profesional proporional cu cota de implicare n executarea viitorului
contract.
(4) n aplicarea art. 201 alin. (1) din Lege, certificarea operatorilor economici, respectiv includerea lor n cadrul unor liste
oficiale se realizeaz pe sectoare de activitate cum ar fi, fr a se limita la, lucrri de construcii civile, drumuri,
infrastructur ap uzat.
(5) Metodologia de realizare a certificrii prevzute la alin. (4) se stabilete prin ordin comun emis de instituia ce
reglementeaz domeniul specific de activitate pentru care se elaboreaz lista oficial de operatori economici agreai,
mpreun cu ANAP, modul de gestionare al acestor liste urmnd a se stabili n condiiile legii.
Paragraful 3

Stabilirea criteriului de atribuire

ART. 32
(1) n cazul n care criteriul utilizat este criteriul "cel mai bun raport calitate-pre" sau "cel mai bun raport calitate-cost",
astfel cum este prevzut la art. 187 alin. (3) lit. c) i d) din Lege, stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz prin aplicarea
unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.
(2) Factorii de evaluare a ofertelor, precum i algoritmul de punctare prevzut la alin. (1) se precizeaz n mod clar i
detaliat n cadrul documentaiei de atribuire i vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din
propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani.
(3) n aplicarea art. 187 alin. (3) lit. c) i d) din Lege, n cazul n care calitatea personalului ce va realiza efectiv
activitile care fac obiectul contractului ce urmeaz a fi atribuit are un impact semnificativ asupra nivelului de executare i
a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi i la organizarea, calificarea i experiena respectivului
personal.
(4) Autoritatea contractant nu poate folosi organizarea, calificarea i experiena personalului desemnat pentru a
efectua activitile contractului, respectiv cel precizat la alin. (3), ca parte a procesului de calificare i selecie n cadrul
procedurii de atribuire a respectivului contract.
(5) n cazul n care, n cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractant stabilete factori de evaluare de
natura celor prevzui la alin. (3), precum i criteriile de calificare n condiiile art. 179 lit. g) din Lege, aceste criterii se pot
referi doar la calificarea i experiena profesional a personalului permanent, n special de conducere, al operatorului
economic candidat/ofertant, care este precizat n DUAE, respectiv la alte persoane dect cele desemnate pentru a
efectua activitile contractului n cauz.
(6) n aplicarea art. 187 alin. (8) i (9) din Lege, n cazul contractelor de servicii avnd ca obiect prestaii intelectuale,
cum ar fi cele de consultan/asisten tehnic, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de
complexitate ridicat, criteriul de atribuire prevzut la alin. (1) se aplic n mod obligatoriu, iar ponderea alocat factorului
pre nu poate fi mai mare de 40%.

(7) Prin ordin al preedintelui ANAP se stabilesc categoriile de servicii intelectuale, n sensul alin. (6).
(8) Atunci cnd stabilete factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care:
a) nu au o legtur direct cu natura i obiectul contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit;
b) nu reflect un avantaj pe care autoritatea contractant l poate obine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.
(9) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplicrii
procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are
obligaia de a stabili o pondere care s reflecte n mod corect:
a) importana caracteristicii tehnice/funcionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de mediu i/sau social ce
poate fi punctat; sau
b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertanii le pot oferi prin asumarea unor angajamente
suplimentare n raport cu cerinele minime prevzute n caietul de sarcini sau documentul descriptiv.
(10) n cazul n care, n cadrul unei proceduri se atribuie mai multe loturi, autoritatea contractant poate stabili criterii de
atribuire separate i diferite pentru fiecare lot n parte.
ART. 33
(1) n cazul n care criteriul de atribuire utilizat este "costul cel mai sczut", acesta se calculeaz prin nsumarea
cuantificrilor n unitatea monetar, exprimate n valoare net, a eforturilor financiare ale autoritii contractante,
corespunztoare elementelor ciclului de via identificate de autoritatea contractant ca fiind relevante pentru obiectul
contractului, n fiecare an de utilizare a produsului, serviciului sau lucrrii achiziionate, n plus fa de costul de achiziie.
Moneda utilizat la cuantificarea unitilor monetare n valoare net este cea n care se exprim preul contractului.
(2) Pentru perspectiva financiar a ciclului de via, autoritatea contractant trebuie s aib n vedere urmtoarele:
a) la determinarea costului elementelor pe ciclul de via pentru fiecare an de utilizare, preurile relevante care trebuie
luate n considerare sunt preurile pltibile de ctre autoritatea contractant pentru utilizarea produsului, serviciului sau
lucrrii, exclusiv TVA, inclusiv taxe i impozite n sarcina autoritii contractante, aferente utilizrii produsului, serviciului
sau lucrrii respective;
b) costul pe ciclul de via i costul pe elementele acestuia se calculeaz prin nsumarea diferitelor tipuri de costuri
nregistrate n fiecare an pe durata de via i aplicarea la acestea a ratei de actualizare, astfel nct acestea s fie
exprimate ca valoare n anul financiar de realizare a achiziiei.
(3) Autoritile contractante au obligaia de a include n cadrul documentaiei de atribuire toate informaiile necesare
pentru calculul financiar al fiecrui element de cost inclus n costul pe ciclul de via.
(4) Informaiile comunicate conform alin. (3) includ cel puin urmtoarele: condiiile, mediul i intensitatea de utilizare,
durata de utilizare anticipat i durata de utilizare luat n considerare pentru aplicarea criteriului de atribuire i
compararea ofertelor, eforturile financiare ce trebuie cuantificate pentru fiecare element de cost, rata de actualizare care
urmeaz a fi utilizat pentru calculul din perspectiv financiar, modalitatea efectiv de realizare a calculului costului pe
durata de via n propunerea financiar, condiii contractuale de monitorizare a materializrii elementelor de cost din
perspectiv financiar i efectele generate prin materializarea/nematerializarea cuantificrilor monetare a elementelor de
cost n scopul comparrii ofertelor.
(5) Prin ordin comun al ANAP i al Comisiei Naionale de Prognoz se va stabili metodologia de calcul al ratei de
actualizare ce va fi utilizat la atribuirea contractelor de achiziie public.
(6) Nivelul ratei de actualizare ce va fi utilizat n procedurile de atribuire ce vor fi desfurate n anul urmtor se va
calcula i actualiza n fiecare an, n ultimul trimestru, pn la cel trziu data de 15 decembrie, prin aplicarea metodologiei
prevzute la alin. (5), i se va publica pe site-ul Ministerului Finanelor Publice.
(7) n cazul aplicrii criteriului de atribuire prevzut la alin (1), ierarhia ofertelor admisibile se stabilete n ordinea
cresctoare a costului pe ciclul de via actualizat n anul n care se iniiaz procedura, iar drept ofert ctigtoare este
desemnat oferta cu cel mai mic cost pe ciclul de via.
ART. 34
n cazul n care criteriul utilizat este "preul cel mai sczut", astfel cum este prevzut la art. 187 alin. (3) lit. a) din Lege,
stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz numai prin compararea preurilor prezentate n cadrul ofertelor admisibile, fr
s fie cuantificate alte elemente de natur tehnic sau alte avantaje care rezult din modul de ndeplinire a contractului de
ctre operatorii economici participani la procedura de atribuire.

Paragraful 4

Stabilirea garaniei de participare

ART. 35
(1) Garania de participare reprezint un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop
protejarea autoritii contractante fa de riscul unui comportament necorespunztor al ofertantului pe toat perioada
implicrii sale n procedura de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor constituirea garaniei de participare.
(3) Fia de date a achiziiei trebuie s conin urmtoarele informaii privind constituirea garaniei de participare:
a) valoarea, ce nu poate depi 2% din valoarea estimat a contractului de achiziie public sau n cazul acorduluicadru din valoarea estimat a celui mai mare contract subsecvent, fr a se lua n calcul valoarea pentru diverse i
neprevzute, dac este cazul;
b) perioada de valabilitate care va fi cel puin egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost
solicitat prin documentaia de atribuire.
ART. 36
(1) Garania de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n condiiile
legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri, care nu se afl n situaii speciale privind autorizarea ori
supravegherea, n condiiile legii.
(2) Garania de participare trebuie s fie constituit n suma i pentru perioada de valabilitate prevzute n
documentaia de atribuire.
(3) Garania trebuie s fie irevocabil.
(4) Instrumentul de garantare trebuie s prevad c plata garaniei de participare se va executa necondiionat, respectiv
la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, i se prezint
autoritii contractante n original, cel mai trziu la data i ora-limit de depunere a ofertelor.
(5) Autoritatea contractant nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de ctre o anumit societate bancar
ori societate de asigurri, nominalizat n mod expres n documentaia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de ctre societi
bancare sau numai la cele care sunt emise de ctre societi de asigurri.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul n care valoarea garaniei de participare este mai mic de 5.000 lei
i numai dac n documentaia de atribuire este prevzut aceast posibilitate, garania de participare se poate constitui i
prin depunerea la casieria autoritii contractante a unei sume n numerar.
(7) n orice situaie, dovada constituirii garaniei de participare trebuie s fie prezentat n original cel mai trziu la data
i ora-limit de depunere a ofertelor.
ART. 37
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a reine garania de participare atunci cnd ofertantul se afl n oricare
dintre urmtoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n termenul prevzut la art. 39 alin. (3);
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public/acordul-cadru n perioada de
valabilitate a ofertei.
(2) n cazul ncheierii unui acord-cadru, prevederile alin. (1) lit. b) nu sunt aplicabile.
ART. 38
(1) Garania de participare, constituit de ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, se restituie de
ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie.
(2) n cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum i n cazul atribuirii unui contract pentru care nu este
obligatorie constituirea garaniei de bun execuie, garania de participare constituit de ofertantul a crei ofert a fost
stabilit ctigtoare se restituie de ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data semnrii
acordului-cadru/contractului.
(3) Garania de participare, constituit de ofertanii a cror ofert nu a fost stabilit ctigtoare, se restituie de ctre
autoritatea contractant dup semnarea contractului de achiziie public/acordului-cadru cu ofertantul/ofertanii ale
crui/cror oferte au fost desemnate ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data semnrii contractului de
achiziie public/acordului-cadru cu ofertantul declarat ctigtor.
(4) n cazul n care autoritatea contractant se afl, conform prevederilor art. 212 alin. (1) sau art. 213 din Lege, n
situaia de a anula procedura de atribuire, garania de participare se restituie dup data expirrii termenului de depunere a
unei contestaii cu privire la aceast decizie, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la aceast dat.

(5) Dup primirea comunicrii prevzute la art. 215 din Lege, ofertanii ale cror oferte au fost declarate nectigtoare
au dreptul de a obine eliberarea garaniei de participare nainte de expirarea perioadei prevzute la alin. (3), dac
transmit autoritii contractante o solicitare n acest sens. Autoritatea contractant are obligaia de a restitui garania de
participare n cel mult 3 zile lucrtoare de la primirea unei solicitri n acest sens.
Paragraful 5

Stabilirea garaniei de bun execuie

ART. 39
(1) Garania de bun execuie a contractului se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii
contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului de achiziie public/contractului
subsecvent.
(2) n cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepia serviciilor de proiectare, a crui valoare
estimat este mai mic dect valoarea prevzut la art. 7 alin. (1) din Lege, precum i n cazul unui contract atribuit n
urma aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are
dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garaniei de bun execuie.
(3) Garania de bun execuie se constituie n termen de 5 zile lucrtoare de la data semnrii contractului de achiziie
public/contractului subsecvent.
(4) Autoritatea contractant stabilete valoarea garaniei de bun execuie prin raportare la complexitatea contractului
de achiziie public/contractului subsecvent care urmeaz a fi executat, care ns nu trebuie s depeasc 10% din
preul contractului, fr TVA.
(5) n cazul n care pe parcursul executrii contractului de achiziie public se suplimenteaz valoarea acestuia,
contractantul are obligaia de a completa garania de bun execuie n corelaie cu noua valoare a contactului de achiziie
public.
ART. 40
(1) De regul, garania de bun execuie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care devine anex la contract, prevederile art. 36
alin. (3)-(5) aplicndu-se corespunztor.
(2) n cazul n care valoarea garaniei de bun execuie este mai mic de 5.000 de lei, autoritatea contractant are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume n numerar.
(3) Dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin reineri succesive din sumele datorate
pentru facturi pariale, cu condiia ca autoritatea contractant s fi prevzut aceast posibilitate n documentaia de
atribuire.
(4) n cazul prevzut la alin. (3), contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la
o banc agreat de ambele pri.
(5) n cazul n care autoritatea contractant are calitatea de autoritate public, instituie public sau operator economic
cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaia de a deschide contul la dispoziia autoritii
contractante, prevzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea
acestuia.
(6) Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) i (5) nu
trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului de achiziie public/contractului subsecvent, fr TVA.
(7) Pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public/contractului subsecvent, autoritatea contractant urmeaz
s alimenteze contul de disponibil prevzut la alin. (4) i (5) prin reineri succesive din sumele datorate i cuvenite
contractantului pn la concurena sumei stabilite drept garanie de bun execuie n contractul de achiziie
public/contractul subsecvent i va ntiina contractantul despre vrsmntul efectuat, precum i despre destinaia lui.
(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevzut la alin. (5) pot fi dispuse
pli att de ctre contractant, cu avizul scris al autoritii contractante care se prezint unitii Trezoreriei Statului, ct i
de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scris a autoritii contractante n favoarea creia este constituit garania de
bun execuie.
(9) Contul de disponibil prevzut la alin. (4) i (5) este purttor de dobnd n favoarea contractantului.
ART. 41
Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, oricnd pe parcursul
ndeplinirii contractului de achiziie public/contractului subsecvent, n limita prejudiciului creat, n cazul n care
contractantul nu i ndeplinete din culpa sa obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra
garaniei de bun execuie autoritatea contractant are obligaia de a notifica pretenia att contractantului, ct i
emitentului instrumentului de garantare, preciznd obligaiile care nu au fost respectate, precum i modul de calcul al

prejudiciului. n situaia executrii garaniei de bun execuie, parial sau total, contractantul are obligaia de a rentregii
garania n cauz raportat la restul rmas de executat.
ART. 42
(1) n cazul contractului de furnizare, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun
execuie n cel mult 14 zile de la data ntocmirii procesului-verbal de recepie a produselor care fac obiectul contractului de
achiziie public/contractului subsecvent i/sau de la plata facturii finale, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii
asupra ei.
(2) n cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie
n cel mult 14 zile de la data ndeplinirii de ctre contractant a obligaiilor asumate prin contractul de achiziie
public/contractul subsecvent respectiv, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei.
(3) n cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de
bun execuie dup cum urmeaz:
a) valoarea garaniei de bun execuie aferent studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate, n termen de 14 zile de la
data predrii i nsuirii/aprobrii documentaiei tehnico-economice respective sau de la data finalizrii tuturor obligaiilor
contractului de servicii, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei;
b) valoarea garaniei de bun execuie aferent proiectului tehnic i/sau detaliilor de execuie, n termen de 14 zile de la
data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor executate n baza proiectului respectiv, dac nu a
ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, dar nu mai trziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaii tehnice,
n cazul n care autoritatea contractant nu a atribuit n aceast perioad contractul de lucrri n cauz;
c) valoarea garaniei de bun execuie aferent serviciilor de supervizare a lucrrilor/dirigenie de antier, n termen de
14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanie acordat lucrrii n cauz.
(4) n cazul contractelor de lucrri, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie
dup cum urmeaz:
a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea
lucrrilor, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza procesuluiverbal de recepie final.
(5) Procesele-verbale de recepie la terminarea lucrrilor i, respectiv, de recepie final pot fi ntocmite i pentru
pri/obiecte din/de lucrare, dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i funcional, proporional cu valoarea
lucrrilor recepionate.
CAP. III

Realizarea achiziiei publice

SECIUNEA 1

Achiziia

ART. 43
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea
estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
(2) SEAP pune la dispoziia autoritilor contractante posibilitatea tehnic de a achiziiona direct, prin intermediul
catalogului electronic publicat n SEAP, produse, servicii sau lucrri a cror achiziionare intr sub incidena prevederilor
alin. (1).
(3) n cazul n care autoritatea contractant nu identific n cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea
care i poate satisface necesitatea sau constat c preul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziiei este mai
mare dect preul pieei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci
autoritatea contractant poate realiza achiziia de la orice operator economic, elabornd n acest sens o not justificativ.
(4) Achiziia prevzut la alin. (1) se realizeaz pe baz de document justificativ.
(5) Angajamentul legal prin care se angajeaz cheltuielile aferente achiziiei directe poate lua forma unui contract de
achiziie public sau, dup caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv n cazul achiziiilor iniiate prin
intermediul instrumentelor de plat ce permit posesorului s le utilizeze n relaia cu comercianii n vederea efecturii de
pli, fr numerar, pentru achiziionarea de produse, servicii i/sau lucrri prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar
fr a se limita la, cardurile de plat i/sau portofele electronice.
ART. 44
(1) n cadrul SEAP, operatorii economici nregistrai au posibilitatea de a publica un catalog cuprinznd produsele,
serviciile sau lucrrile pe care le ofer, cu rol de instrument de lucru opional pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (1).

(2) n cazul n care public un astfel de catalog, operatorii economici au obligaia de a meniona detalii cu privire la
produsele, serviciile sau lucrrile oferite, inclusiv preul, astfel nct autoritatea contractant s aib suficiente informaii
pentru a alege n mod corect i obiectiv.
ART. 45
(1) Autoritatea contractant, accesnd cataloagele publicate n SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile
sau lucrrile prezentate n aceste cataloage i de a transmite n acest scop, prin intermediul SEAP, notificri operatorilor
economici care le ofer.
(2) Notificrile prevzute la alin. (1) trebuie s conin informaii referitoare la:
a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrrilor solicitate;
b) cerinele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c) condiiile n care urmeaz s se efectueze plata.
ART. 46
(1) n termen de dou zile de la primirea notificrii prevzute la art. 45 alin. (1), operatorul economic are obligaia de a
transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiiilor impuse de autoritatea contractant.
(2) Netransmiterea unui rspuns n termenul prevzut la alin. (1) echivaleaz cu neacceptarea condiiilor impuse de
autoritatea contractant.
(3) n cazul n care operatorul economic accept condiiile impuse de autoritatea contractant, va transmite acesteia,
prin intermediul SEAP, oferta ferm pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrrilor.
(4) Autoritatea contractant va transmite prin intermediul SEAP dac accept oferta ferm prevzut la alin. (3), n
termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de ctre operatorul economic.
(5) n situaia n care achiziia direct se realizeaz n conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3), autoritatea
contractant transmite n SEAP o notificare cu privire la achiziia direct a crei valoare depete 13.000 lei, fr TVA, n
cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce st la baza achiziiei realizate.
(6) Transmiterea notificrii prevzute la alin. (5) se va efectua n format electronic prin utilizarea aplicaiei disponibile la
adresa de internet www.e-licitaie.ro i va cuprinde minim urmtoarele informaii:
a) denumirea i datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziiei;
e) cantitatea achiziionat;
f) data realizrii achiziiei.
SECIUNEA a 2-a

Reguli generale de participare la procedura de atribuire

ART. 47
Sub sanciunea excluderii din procedura prevzut la art. 167 din Lege i fr a afecta posibilitatea operatorilor
economici de a depune ofert alternativ sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca
n cadrul aceleiai proceduri de atribuire:
a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub sanciunea excluderii din competiie
a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz;
b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea
excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat.
ART. 48
(1) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar, respectiv capacitatea
tehnic i profesional invocnd suportul unui/unor ter/teri, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care
beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirm faptul c
acesta va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele invocate.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare aceast susinere, ca prob a ndeplinirii criteriilor
minime impuse n cadrul documentaiei de atribuire, cu condiia ca ofertantul/candidatul s poat demonstra c dispune
efectiv de resursele entitilor ce acord susinerea, necesare pentru realizarea contractului.
ART. 49
n scopul verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie de ctre terul/terii care acord susinere, n condiiile
art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractant poate solicita terului/terilor susintor(i), oricnd pe parcursul
procesului de evaluare, documente i informaii suplimentare n legtur cu angajamentul dat sau cu documentele

prezentate, n cazul n care exist rezerve n ceea ce privete corectitudinea informaiilor sau documentelor prezentate
sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaiilor asumate prin respectivul angajament.
ART. 50
(1) n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul executrii contractului de achiziie public/acorduluicadru, iar susinerea acordat de unul sau mai muli teri vizeaz ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i
financiar i/sau capacitatea tehnic i profesional, autoritatea contractant va solicita ofertantului/ candidatului ca prin
actul ncheiat cu terul/terii susintor(i) s garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm. Prevederile contractuale dintre autoritatea contractant i contractantul principal vor asigura c autoritatea
contractant poate aplica aceast obligaie.
(2) Autoritatea contractant va trebui, de asemenea, s includ n contract clauze specifice care s permit autoritii
contractante s urmreasc orice pretenie la daune pe care contractantul ar putea s o aib mpotriva terului/terilor
susintor/susintori pentru nerespectarea obligaiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fr a se limita la,
printr-o cesiune a drepturilor contractantului ctre autoritatea contractant, cu titlu de garanie.
ART. 51
(1) n situaia n care autoritatea contractant solicit n cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a
activitii profesionale i/sau capacitatea tehnic i profesional prezentarea unor autorizaii specifice, cerina se
consider ndeplinit n cazul operatorilor economici ce particip n comun la procedura de atribuire, dac acetia
demonstreaz c dispun de respectivele resurse autorizate i/sau c unul dintre membrii asocierii deine autorizaia
solicitat, dup caz, cu condiia ca respectivul membru s execute partea din contract pentru care este solicitat
autorizaia respectiv.
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care particip n comun la procedura de atribuire
subcontracteaz o parte din contractul de achiziie public care urmeaz s fie atribuit, cerina prevzut la alin. (1) se
consider ndeplinit dac subcontractantul nominalizat deine autorizaia solicitat prin documentaia de atribuire, cu
condiia ca acesta s execute partea din contract pentru care este solicitat autorizaia respectiv.
SECIUNEA a 3-a

Reguli aplicabile comunicrilor

ART. 52
(1) Situaiile i condiiile n care este permis folosirea altor mijloace de comunicare dect cele electronice sunt:
a) atunci cnd, ca urmare a naturii specializate a achiziiei, se utilizeaz mijloace electronice de comunicare care
necesit instrumente, dispozitive, formate de fiiere specifice, aplicaii care nu sunt disponibile cu caracter general;
b) atunci cnd aplicaiile care suport formatele de fiiere adecvate pentru descrierea ofertelor utilizeaz formate de
fiiere care nu pot fi procesate de nicio alt aplicaie deschis sau disponibil cu caracter general sau fac obiectul unui
regim de licene limitate de drepturi de proprietate intelectual, iar autoritatea contractant nu le poate pune la dispoziie
pentru descrcare sau pentru utilizare la distan;
c) atunci cnd utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita echipamente de birou specializate care nu
sunt disponibile cu caracter n general pentru autoritile contractante;
d) atunci cnd prin documentele achiziiei se solicit prezentarea unor mostre, machete sau modele la scar redus
care nu pot fi transmise prin mijloace electronice;
e) atunci cnd este necesar, fie din cauza unei nclcri a securitii mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru
protejarea naturii deosebit de sensibile a informaiilor care necesit un nivel de protecie att de ridicat nct nu poate fi
asigurat n mod corespunztor prin utilizarea instrumentelor i dispozitivelor electronice disponibile cu caracter general
pentru operatorii economici sau care pot fi puse la dispoziia acestora prin mijloace alternative de acces.
(2) n ceea ce privete comunicrile pentru care nu sunt folosite mijloace electronice de comunicare n conformitate cu
alin. (1), comunicarea se poate realiza prin:
a) intermediul serviciilor potale;
b) fax;
c) combinaie ntre lit. a) i b).
(3) Autoritatea contractant care se afl n una dintre situaiile prevzute la alin. (1) are obligaia de a indica n raportul
procedurii de atribuire motivele concrete care au condus la solicitarea altor mijloace de comunicare n procesul de
depunere a ofertelor dect cele electronice.
ART. 53
Instrumentele i dispozitivele de recepie electronic a ofertelor, a cererilor de participare, precum i a planurilor i
proiectelor pentru concursul de soluii trebuie s garanteze, prin mijloace tehnice i proceduri adecvate, cel puin c:

a) data i ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de participare, a planurilor i a proiectelor pot fi determinate cu
precizie;
b) se poate asigura n mod rezonabil ca nimeni s nu poat avea acces la informaiile transmise conform prezentelor
cerine nainte de termenele specificate;
c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru deschiderea informaiilor primite;
d) n decursul diferitelor etape ale procedurii de achiziie sau ale concursului de soluii, accesul la toate datele
prezentate sau la o parte din acestea trebuie s fie permis doar persoanelor autorizate;
e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la informaiile trimise i doar dup data stabilit;
f) informaiile primite i deschise n temeiul prezentelor cerine trebuie s rmn accesibile doar persoanelor autorizate
n acest sens;
g) n cazul n care interdiciile de acces sau condiiile prevzute la lit. b)-f) sunt nclcate sau se ncearc acest lucru, se
poate asigura n mod rezonabil c nclcrile sau ncercrile de nclcare pot fi uor detectate.
SECIUNEA a 4-a

Reguli de publicitate i transparen

ART. 54
Transmiterea spre publicare a anunurilor prevzute la art. 142 din Lege ctre operatorul SEAP se realizeaz numai
prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile n SEAP la adresa de internet www.elicitaie.ro i numai de ctre autoritile contractante nregistrate.
ART. 55
(1) n cazul n care, dup publicarea unui anun, intervin anumite modificri fa de informaiile deja publicate,
autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de tip erat la anunul iniial, care trebuie s
fie publicat nu mai trziu de 3 zile lucrtoare nainte de data stabilit pentru depunerea ofertelor sau cererilor de
participare.
(2) n condiiile art. 153 din Lege, autoritatea contractant are obligaia de a prelungi termenul-limit de depunere a
ofertelor n cazul n care modificrile prevzute la alin. (1) conduc la ajustri/completri ale specificaiilor tehnice care
presupun timp suplimentar pentru reacia potenialilor ofertani, cu excepia modificrilor substaniale care conduc la
anularea procedurii de atribuire deoarece:
a) afecteaz att de mult elementele ce descriu contextul achiziiei publice nct au ca efect schimbarea indicatorilor
principali ce caracterizeaz rezultatul contractului ce urmeaz a fi atribuit, fapt ce afecteaz nivelul de competiie sau
schimb piaa de profil la care se adreseaz;
b) conduc la modificri substaniale a criteriilor de calificare i selecie, n sensul extinderii nivelului acestora sau
introducerii unora noi, fapt ce determin restrngerea competiiei sau favorizarea unor anumii operatori economici.
(3) n situaia prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia s revizuiasc DUAE aferent procedurii de
atribuire a contractului de achiziie public/acordului-cadru n cauz.
ART. 56
Operatorul SEAP are obligaia de a publica n SEAP anunurile prevzute la art. 142 din Lege n termen de o zi
lucrtoare de la primirea confirmrii din partea Oficiului pentru Publicaii al Uniunii Europene cu privire la transmiterea
anunului ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac exist aceast obligaie.
ART. 57
(1) n cazul unui anun de intenie valabil n mod continuu, transmis spre publicare de autoritatea contractant n
conformitate cu dispoziiile art. 111 alin. (1) lit. a) din Lege, operatorul SEAP are obligaia de a asigura publicarea acestuia
n mod continuu n SEAP.
(2) Dispoziiile art. 54-56 se aplic n mod corespunztor anunului prevzut la alin. (1).
SECIUNEA a 5-a
Paragraful 1

Derularea procedurilor de atribuire

Licitaia deschis

ART. 58
(1) Autoritatea contractant aplic procedura de licitaie deschis prin mijloace electronice, completnd n SEAP anunul
de participare prevzut la art. 142 din Lege, situaie n care numai operatorii economici nregistrai n SEAP pot depune
ofert.
(2) Prin excepie de la alin. (1) i n aplicarea art. 208 din Lege, autoritatea contractant poate, dup publicarea
anunului de participare, s nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cnd acest

lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, situaie n care evaluarea conformitii ofertelor cu
specificaiile tehnice i celelalte cerine prevzute n documentele achiziiei i aplicarea criteriului de atribuire se realizeaz
anterior verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.
ART. 59
(1) n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea de ctre candidai a unor criterii de calificare, aceasta
are obligaia de a introduce n SEAP informaii referitoare la forma i condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de
ctre operatorii economici a acestor criterii, precum i termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii
criteriilor de calificare.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s modifice
informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic i/sau desfurarea procedurii.
(3) n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la informaiile prevzute la alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerndu-se, implicit, c se ndeplinesc
condiiile prevzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege.
ART. 60
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite oferta i DUAE n format electronic i numai pn la data i oralimit de depunere a ofertelor prevzute n anunul de participare.
(2) Valoarea total a propunerii financiare se cripteaz n SEAP.
(3) Toate documentele de fundamentare a valorii prevzute la alin. (2) se depun prin mijloace electronice, fiind ncrcate
ntr-o seciune dedicat a portalului SEAP, iar coninutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dup decriptarea
propunerii financiare.
(4) Documentele prevzute la alin. (1) vor fi semnate cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat n condiiile legii i ncrcate n SEAP n seciunile specifice
disponibile n sistemul informatic i numai de ctre operatorii economici nregistrai.
ART. 61
n cazul prevzut la art. 58 alin. (2), operatorii economici vor depune oferta i documentele nsoitoare ale acesteia la
adresa prevzut n anunul de participare pn la data i ora-limit de depunere a ofertelor.
ART. 62
(1) n cazul n care, n scopul verificrii conformitii propunerii tehnice cu cerinele caietului de sarcini sau n scopul
verificrii propunerii financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea anumitor clarificri/completri, att solicitarea,
ct i rspunsul ofertantului se transmit n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic extins, bazat
pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(2) n cazul prevzut la art. 58 alin. (2), autoritatea contractant transmite solicitarea de clarificri/completri la
adresa/numrul de fax/adresa de e-mail menionate de ofertant.
(3) n situaia prevzut la alin. (2), ofertantul va transmite rspunsul su la adresa i prin modalitatea prevzute n
anunul de participare.
ART. 63
n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n format electronic prin
intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii contractante n forma i utilizndu-se modalitatea de
comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor privind regulile de comunicare i transmitere a datelor.
ART. 64
(1) n cazul prevzut la art. 58 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i
adresa indicate n anunul de participare, organizndu-se n acest sens o edin de deschidere a ofertelor.
(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la edina de deschidere a ofertelor prevzut la alin. (1).
(3) n cadrul edinei de deschidere a ofertelor nu este permis respingerea vreunei oferte, cu excepia celor pentru
care nu a fost prezentat dovada constituirii garaniei de participare.
(4) edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare i de
reprezentanii legali/mputernicii ai operatorilor economici prezeni la edin, n care se consemneaz modul de
desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei
oferte, inclusiv preul, consemnndu-se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici
participani la procedura de atribuire, precum i de a-l ncrca n SEAP, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere,
indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina respectiv.
(6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanilor sau, dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt de ctre
comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor.

(7) Oferta depus dup data i ora-limit de depunere a ofertelor sau la o alt adres dect cea precizat n anunul de
participare se returneaz fr a fi deschis operatorului economic care a depus-o.
ART. 65
(1) Comisia de evaluare analizeaz DUAE n conformitate cu prevederile cuprinse n cap. IV seciunea a 8-a din Lege.
(2) Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare ofert att din punctul de vedere al
elementelor tehnice propuse, ct i din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implic.
(3) n urma finalizrii fiecreia dintre fazele de verificare prevzute la alin. (1) i (2), autoritatea contractant comunic
fiecrui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlali faptul c se trece la faza
urmtoare de verificare, cu respectarea prevederilor cap. IV seciunea a 13-a din Lege.
(4) Comisia de evaluare are obligaia, n urma finalizrii fiecreia dintre fazele de verificare prevzute la alin. (1) i (2),
s introduc n SEAP rezultatul admis/respins, s comunice motivele de respingere ofertanilor respini, s deschid n
SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor-suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum i
s acorde un termen de rspuns.
ART. 66
(1) n situaia n care n urma demersurilor realizate de autoritatea contractant n baza art. 196 alin. (2) din Lege
ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaz n mod corespunztor ndeplinirea integral a tuturor criteriilor de
calificare, autoritatea contractant solicit ofertantului clasat pe locul urmtor s depun toate documentele justificative ca
dovad a informaiilor cuprinse n DUAE, n scopul verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie public/acordul-cadru
ofertantului clasat pe locul urmtor, dac acesta ndeplinete toate criteriile de calificare prevzute n anunul de
participare i/sau n fia de date a achiziiei.
(3) Comisia de evaluare are obligaia elaborrii raportului procedurii de atribuire n conformitate cu art. 216 din Lege,
care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(4) Raportul procedurii se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic, semnat cu
semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(5) Dup aprobarea raportului procedurii de atribuire prevzut la alin. (3), autoritatea contractant are obligaia
informrii ofertanilor cu respectarea prevederilor cap. IV seciunea a 13-a din Lege.
Paragraful 2

Licitaia restrns

ART. 67
(1) Autoritatea contractant aplic procedura de licitaie restrns prin mijloace electronice, completnd n SEAP
anunul de participare prevzut la art. 142 din Lege, situaie n care numai operatorii economici nregistrai n SEAP pot
depune solicitare de participare.
(2) Prin excepie de la alin. (1), autoritatea contractant poate, dup publicarea anunului de participare, s nu utilizeze
mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cnd acest lucru nu este posibil din motive tehnice
imputabile operatorului SEAP.
ART. 68
(1) n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea de ctre candidai a unor criterii de calificare, aceasta
are obligaia de a introduce n SEAP informaii referitoare la forma i condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de
ctre operatorii economici a acestor criterii, precum i termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii
criteriilor de calificare.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s modifice
informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic i/sau desfurarea procedurii.
(3) n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la informaiile prevzute la alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerndu-se, implicit, c se ndeplinesc
condiiile prevzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege.
ART. 69
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, n format electronic i
numai pn la data i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de participare.
(2) n cazul prevzut la art. 67 alin. (2), operatorii economici vor depune solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la
adresa i pn la data i ora-limit de depunere, prevzute n anunul de participare.
(3) Documentele prevzute la alin. (1) vor fi semnate cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, i ncrcate n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul
informatic i numai de ctre operatorii economici nregistrai.

ART. 70
(1) n prima etap a licitaiei restrnse, comisia de evaluare stabilete candidaii selectai, aplicnd n acest scop numai
criteriile de selecie prevzute n anunul de participare i respectnd metodologia de punctare prevzut n fia de date a
achiziiei.
(2) n procesul de evaluare a solicitrilor de participare, dispoziiile art. 215 alin. (6) din Lege se aplic n mod
corespunztor.
(3) Dup ce a finalizat selecia candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care
se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(4) Raportul prevzut la alin. (3) se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic, semnat
cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
ART. 71
Dup aprobarea raportului intermediar prevzut la art. 70 alin. (3), autoritatea contractant are obligaia de a comunica
candidailor rezultatul etapei de selecie.
ART. 72
(1) Invitaia de participare la etapa a doua prevzut la art. 78 alin. (6) din Lege se transmite prin SEAP i trebuie s
cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora-limit stabilite pentru transmiterea ofertelor n SEAP.
(2) Sistemul informatic permite doar candidailor selectai n etapa anterioar s depun oferte n cadrul etapei a doua a
procedurii de licitaie restrns.
(3) n vederea respectrii prevederilor art. 78 alin. (9) din Lege, candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia n
scopul depunerii de ofert comun, iar autoritatea contractant nu are dreptul de a accepta o astfel de ofert.
(4) n cadrul etapei a doua a procedurii de licitaie restrns, prevederile art. 59-66 se aplic n mod corespunztor.
Paragraful 3

Negocierea competitiv

ART. 73
nainte de iniierea procedurii de negociere competitiv prin publicarea anunului de participare, autoritatea contractant
are obligaia s verifice ntrunirea condiiilor prevzute la art. 70 alin. (1) din Lege i s justifice ncadrarea n una dintre
situaiile respective.
ART. 74
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa i pn la data
i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de participare.
(2) n cadrul primei etape a procedurii de negociere competitiv, prevederile art. 68-71 se aplic n mod corespunztor.
(3) Invitaia de participare la etapa a doua prevzut la art. 82 alin. (6) din Lege trebuie s cuprind cel puin
urmtoarele informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora-limit stabilite pentru depunerea ofertelor i demararea negocierilor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) adresa la care se deruleaz negocierile;
e) limba sau limbile n care se vor derula negocierile.
(4) n vederea respectrii prevederilor art. 82 alin. (9) din Lege, candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia n
scopul depunerii de ofert iniial comun, iar autoritatea contractant nu are dreptul de a accepta o astfel de ofert.
(5) n cadrul etapei a doua a procedurii de negociere competitiv, prevederile art. 59-64, art. 65 alin. (2) i (3) i art. 66
se aplic n mod corespunztor, respectiv urmrindu-se modul n care ofertele preliminare respect cerinele tehnice
minime obligatorii impuse prin documentaia descriptiv.
ART. 75
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a organiza n cadrul procedurii de negociere competitiv ntlniri cu fiecare
ofertant, n cadrul crora se desfoar negocieri cu privire la ofertele iniiale depuse de acetia n etapa a doua a
procedurii.
(2) Negocierile se pot desfura prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizat, accesibil doar ofertanilor
rmai n competiie, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispoziie de autoritatea contractant sau de
furnizorul de servicii de achiziie implicat n procedura de atribuire.
(3) Scopul negocierilor este de a mbunti ofertele iniial depuse de participanii la negocieri i de adaptare a acestora
la condiiile concrete n care se va derula contractul de achiziie public/acordul-cadru care urmeaz a fi atribuit.

(4) La sfritul fiecrei ntlniri de negocieri, comisia de evaluare are obligaia consemnrii aspectelor discutate i
convenite ntr-un proces-verbal de edin, care se semneaz de ctre toi participanii la negocieri.
(5) n msura n care a prevzut aceast posibilitate n anunul de participare sau n fia de date a achiziiei, autoritatea
contractant are dreptul de a derula negocierile n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de oferte care
urmeaz s fie negociate.
(6) Negocierile n cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire se deruleaz pn n momentul n care fiecare
participant la negocieri declar c oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi mbuntit, fapt care se consemneaz
explicit n procesul-verbal de edin.
(7) n cazul n care, pe parcursul negocierilor, comisia constat c nu se nregistreaz mbuntiri substaniale ale
ofertei preliminare fa de ntlnirile anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o ntlnire final, cu fiecare participant n
parte. n cadrul acestei ntlniri fiecare participant are obligaia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice
i financiare, pentru care urmeaz s se aplice criteriul de atribuire.
ART. 76
(1) Dup ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport, care se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic, semnat
cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(3) Dup aprobarea raportului prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a comunica ofertanilor
rezultatul procedurii.
Paragraful 4

Dialogul competitiv

ART. 77
nainte de iniierea procedurii de dialog competitiv prin publicarea anunului de participare, autoritatea contractant are
obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute la art. 70 alin. (1) din Lege i s justifice ncadrarea n una dintre
situaiile respective.
ART. 78
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa i pn la data
i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de participare.
(2) n cadrul primei etape a procedurii de dialog competitiv, prevederile art. 68-71 se aplic n mod corespunztor.
(3) Invitaia de participare prevzut la art. 88 alin. (6) din Lege trebuie s cuprind cel puin:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora stabilite pentru demararea dialogului;
c) adresa la care se deruleaz dialogul;
d) limba sau limbile n care se va derula dialogul.
ART. 79
(1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv const n organizarea de ntlniri cu fiecare candidat selectat, pe
parcursul crora se deruleaz un dialog cu scopul identificrii soluiilor/opiunilor referitoare la aspectele tehnice,
financiare, problemele legate de cadrul juridic i orice alte elemente ale contractului de achiziie public/acordului-cadru
care urmeaz s fie atribuit.
(2) La sfritul fiecrei ntlniri, comisia de evaluare are obligaia consemnrii problemelor discutate i aspectelor
convenite ntr-un proces-verbal de edin.
(3) Identificarea soluiilor/opiunilor se structureaz n funcie de necesitile, obiectivele i constrngerile autoritii
contractante, astfel cum au fost acestea evideniate n documentaia descriptiv.
ART. 80
(1) Dup finalizarea unei runde succesive de reducere a numrului de soluii, comisia de evaluare are obligaia de a
elabora unui raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic, semnat
cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(3) Dup aprobarea raportului intermediar prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia informrii
participanilor la dialog, cu respectarea prevederilor cap. IV seciunea a 13-a din Lege.
(4) Urmtoarea rund de dialog se deruleaz numai cu participanii rmai n competiie dup finalizarea rundei
succesive organizate anterior.

(5) Participanii rmai n competiie n urma finalizrii rundei succesive organizate anterior nu au dreptul ca, n cadrul
rundelor urmtoare sau atunci cnd depun oferta final, s modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice
i/sau financiare pariale pe care le-au prezentat dect n sensul mbuntirii acestora.
ART. 81
Etapa dialogului cu candidaii selectai se poate desfura i prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizat,
accesibil doar candidailor selectai, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispoziie de autoritatea
contractant sau de furnizorul de servicii de achiziie implicat n procedura de atribuire.
ART. 82
n cazul n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluii viabile,
autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerndu-se implicit ndeplinirea condiiilor
prevzute la art. 212 alin. (1) lit. a) din Lege.
ART. 83
(1) Invitaia de participare la a treia etap a procedurii de dialog competitiv, prevzut la art. 88 alin. (10) din Lege,
trebuie s cuprind cel puin:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora stabilite pentru depunerea ofertelor finale;
c) adresa la care se depun ofertele finale;
d) limba sau limbile n care se vor elabora ofertele.
(2) n cadrul etapei a treia a dialogului competitiv, ofertantul/ofertanii trebuie s depun oferta/oferte pe baza
soluiei/soluiilor identificate n cursul etapei anterioare, pn la data i ora-limit specificate n invitaia de participare,
astfel cum au fost stabilite de comun acord n cadrul etapei de dialog.
ART. 84
Prevederile art. 60-64, art. 65 alin. (2) i (3) i ale art. 66 se aplic n mod corespunztor.
Paragraful 5

Parteneriatul pentru inovare

ART. 85
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa i pn la data
i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de participare.
(2) n cadrul primei etape a procedurii de parteneriat pentru inovare, prevederile art. 68-71 se aplic n mod
corespunztor.
(3) n cadrul etapei a doua a procedurii de parteneriat pentru inovare, prevederile art. 59-64 i art. 72 alin. (1) se aplic
n mod corespunztor.
(4) Dup ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care se
aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(5) Raportul prevzut la alin. (4) se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic, semnat
cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
ART. 86
Dup aprobarea raportului intermediar prevzut la art. 85 alin. (4), autoritatea contractant are obligaia de a comunica
ofertanilor rezultatul etapei a doua.
ART. 87
Invitaia de participare prevzut la art. 97 alin. (9) din Lege trebuie s cuprind cel puin:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora stabilite pentru demararea negocierilor;
c) adresa la care se deruleaz negocierile;
d) limba sau limbile n care se vor derula negocierile.
ART. 88
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a organiza, n cadrul etapei a treia a procedurii, ntlniri cu fiecare ofertant
n parte, n cadrul crora se desfoar negocieri cu privire la ofertele iniiale depuse de acetia n etapa a doua.
(2) Scopul negocierilor este de mbuntire a ofertei iniiale depuse de participanii la negocieri i de adaptare a
acesteia la condiiile concrete n care se va derula contractul de achiziie public/acordul-cadru care urmeaz a fi atribuit.
(3) La sfritul fiecrei ntlniri de negociere, comisia de evaluare are obligaia consemnrii aspectelor discutate i
convenite ntr-un proces-verbal de edin, care se semneaz de ctre toi participanii la negocieri.
ART. 89

Etapa a treia a procedurii de atribuire se poate desfura i prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizat,
accesibil doar ofertanilor rmai n competiie n urma derulrii etapei a doua, sau prin intermediul unei camere de date
puse la dispoziie de autoritatea contractant sau de furnizorul de servicii de achiziie implicat n procedura de atribuire.
ART. 90
n msura n care a prevzut aceast posibilitate n anunul de participare sau n fia de date a achiziiei, autoritatea
contractant are dreptul de a derula negocierile n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de oferte care
urmeaz s fie negociate.
ART. 91
Negocierile n cadrul etapei a treia a procedurii de atribuire se deruleaz pn n momentul n care fiecare participant la
negocieri declar c oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi mbuntit, fapt care se consemneaz explicit n
procesul-verbal de edin.
ART. 92
Dup evaluarea ofertelor finale, dispoziiile art. 66 alin. (3)-(5) se aplic n mod corespunztor.
Paragraful 6

Negocierea fr publicare prealabil

ART. 93
nainte de iniierea procedurii de negociere fr publicare prealabil, autoritatea contractant are obligaia de a verifica
ntrunirea condiiilor prevzute la art. 104 din Lege i s justifice ncadrarea ntr-una dintre situaiile respective.
ART. 94
Iniierea procedurii de negociere fr publicare prealabil se realizeaz prin transmiterea unei invitaii de participare la
negocieri, nsoit de documentaia de atribuire, ctre unul sau, ori de cte ori este posibil, ctre mai muli operatori
economici.
Paragraful 7

Concursul de soluii

ART. 95
Autoritatea contractant iniiaz concursul de soluii prin publicarea n SEAP a unui anun de concurs, nsoit de
documentaia de concurs.
ART. 96
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de concurs orice informaie, cerin,
regul sau criteriu, necesare pentru a asigura potenialilor participani o informare complet i corect cu privire la modul
de organizare i desfurare a concursului de soluii.
(2) Documentaia de concurs trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) informaii generale privind autoritatea contractant;
b) instruciuni privind date-limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea
la concurs;
c) criteriile minime de calificare solicitate n legtur cu participarea la concurs, precum i documentele care urmeaz
s fie prezentate de concureni pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor respective;
d) ansamblul cerinelor pe baza crora concurenii urmeaz s elaboreze i s prezinte proiectele;
e) numrul i cuantumul premiilor care urmeaz s fie acordate, n cazul n care concursul este organizat ca o
procedur independent, precum i modalitatea de acordare a acestora;
f) angajamentul autoritii contractante de a ncheia contractul de achiziie public de servicii cu ctigtorul sau cu unul
dintre ctigtorii concursului respectiv, n cazul n care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire
a unui contract de achiziie public de servicii;
g) informaii detaliate i complete privind criteriul/criteriile aplicat/aplicate pentru stabilirea proiectului/proiectelor
ctigtor/ ctigtoare.
ART. 97
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a limita accesul participanilor la concursul de soluii:
a) prin referire la teritoriul sau la o parte din teritoriul statului;
b) pe motiv c legislaia naional permite doar participarea persoanelor fizice sau persoanelor juridice.
(2) Numrul minim al participanilor indicat n anunul de concurs conform dispoziiilor art. 106 din Lege trebuie s fie
suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic de trei.
(3) Atunci cnd selecteaz participanii la concurs autoritatea contractant are obligaia de a aplica numai criteriile de
selecie prevzute n anunul de concurs.

(4) Autoritatea contractant are obligaia de a invita s depun proiecte doar participanii selectai n conformitate cu
dispoziiile alin. (3).
(5) n condiiile prevederilor Regulamentului CE nr. 2.015/1986, n cazul n care numrul de participani care ndeplinesc
criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de concurs, autoritatea contractant
are dreptul fie de a continua procedura de atribuire numai cu acel participant/acei participani care ndeplinete/
ndeplinesc criteriile solicitate, fie de a anula procedura.
ART. 98
(1) Autoritatea contractant stabilete perioada minim cuprins ntre data transmiterii anunului de concurs i datalimit de depunere a proiectelor, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat
i suficient pentru elaborarea proiectelor.
(2) Fr a aduce atingere dispoziiilor alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare
anunul de concurs cu cel puin 30 de zile nainte de data-limit de depunere a proiectelor.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea proiectelor, prevzut la alin.
(2), n cazul n care accept depunerea proiectelor prin mijloace electronice de comunicare.
(4) n situaia n care autoritatea contractant selecteaz participanii care depun proiecte n cadrul unui concurs de
soluii, n conformitate cu art. 107 din Lege, perioada minim ntre data transmiterii anunului de concurs i data-limit de
depunere a documentului de interes, nsoit de documentele care atest ndeplinirea criteriilor de calificare i selecie
prevzute n documentaia de concurs, este de 30 de zile.
(5) Dispoziiile alin. (3) sunt aplicabile n mod corespunztor n cazul n care autoritatea contractant accept
depunerea documentului de interes, nsoit de documentele care atest ndeplinirea criteriilor de calificare i selecie, prin
mijloace electronice de comunicare.
(6) n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod corespunztor de ctre autoritatea contractant, face
imposibil respectarea perioadelor prevzute la alin. (2) sau (4) sau cele rezultate n urma aplicrii alin. (3) sau (5),
autoritatea contractant poate stabili:
a) o perioad redus pentru depunerea documentului de interes, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data
transmiterii spre publicare a anunului de concurs;
b) o perioad redus pentru depunerea proiectelor, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data transmiterii invitaiei
de depunere a proiectelor, ulterior realizrii seleciei participanilor potrivit dispoziiilor art. 97 alin. (3).
ART. 99
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a evalua proiectele prezentate n cadrul unui concurs de soluii n
conformitate cu dispoziiile art. 108 i 109 din Lege.
(2) n scopul evalurii proiectelor prezentate ntr-un concurs de soluii, autoritatea contractant are obligaia de a numi
un juriu format din cel puin 3 membri, persoane fizice independente fa de concureni, cu pregtire profesional i
experien relevant n domeniu.
(3) Membrii juriului pot fi numii din cadrul autoritii contractante, dac este posibil, sau din afara acesteia.
(4) Juriul stabilete clasamentul proiectelor pe baza criteriilor indicate n anunul de concurs i/sau n documentaia de
concurs.
(5) n situaia n care concursul de soluii este organizat cu premii sau pli acordate participanilor, autoritatea
contractant acord participanilor premii sau pli n conformitate cu prevederile documentaiei de concurs, pe baza
clasamentului proiectelor ntocmit de juriu, n conformitate cu dispoziiile alin. (4). Premiile sau plile acordate
participanilor se reflect ca o cheltuial de aceeai natur cu achiziia sau vor fi reflectate n poziie distinct n bugetul i,
respectiv, contul de execuie al autoritii contractante.
ART. 100
Autoritatea contractant care a organizat un concurs de soluii transmite spre publicare n SEAP un anun cu privire la
rezultatele concursului.
Paragraful 8

Procedura simplificat

ART. 101
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura simplificat n condiiile prevzute la art. 7 alin. (2) din
Lege.
(2) Atunci cnd atribuie contracte de achiziie public/acorduri-cadru i organizeaz concursuri de soluii care privesc
achiziii publice ce au ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice a cror valoare estimat este mai mic dect
pragurile corespunztoare prevzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Lege, autoritile contractante pot organiza propriile
proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din Lege.

(3) Procedura simplificat se iniiaz prin publicarea n SEAP a unui anun de participare simplificat, nsoit de
documentaia de atribuire aferent.
(4) Anunul de participare simplificat conine urmtoarele informaii:
a) denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail ale autoritii contractante;
b) tipul de contract i, dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat un acord-cadru;
c) denumirea produselor/serviciilor/lucrrilor care urmeaz s fie furnizate/prestate/executate i codul/codurile CPV;
d) valoarea estimat;
e) cantitatea de produse care trebuie furnizat, dac este cazul;
f) sursa de finanare;
g) termenul-limit de primire a ofertelor;
h) adresa la care se transmit ofertele;
i) limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele;
j) perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil;
k) criteriul de atribuire a contractului de achiziie public/ acordului-cadru.
ART. 102
Autoritatea contractant are obligaia de a stabili perioada de depunere a ofertelor n funcie de complexitatea
contractului de achiziie public/acordului-cadru i de cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s
beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de
calificare i selecie, dac sunt solicitate prin documentele achiziiei.
ART. 103
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil,
la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, dou zile lucrtoare de la primirea
unei astfel de solicitri din partea operatorului economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a publica n SEAP rspunsul la solicitrile de clarificri fr a dezvlui
identitatea solicitanilor.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi prin publicarea unei anun de tip erat n SEAP perioada stabilit
conform art. 102 n cazul n care rspunsul la solicitrile de clarificri modific documentaia de atribuire.
ART. 104
(1) Autoritatea contractant aplic procedura simplificat prin mijloace electronice, situaie n care numai operatorii
economici nregistrai n SEAP pot depune ofert.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant nu utilizeaz mijloacele electronice pentru derularea
procedurii de atribuire simplificate atunci cnd aplic prevederile art. 113 alin. (4) lit. b) din Lege.
(3) Prevederile art. 59-66 se aplic n mod corespunztor.
ART. 105
n urma finalizrii procedurii simplificate, autoritatea contractant are obligaia de a publica n SEAP un anun de
atribuire n termen de 15 zile de la data ncheierii contractului de achiziie public/acordului-cadru, precum i orice
modificare a contractului/acordului-cadru.
SECIUNEA a 6-a

Servicii sociale i alte servicii specifice

ART. 106
(1) Anunurile prevzute la art. 111 alin. (1) din Lege, inclusiv anunurile corespunztoare tip erat, se transmit spre
publicare de ctre autoritatea contractant prin mijloace electronice i se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu
respectarea formatelor standard stabilite de Comisia European n temeiul dispoziiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziiile publice i de abrogare a Directivei
2004/18/CE.
(2) n situaia n care fac obiectul contractului serviciile sociale reglementate prin Legea asistenei sociale nr. 292/2011,
cu modificrile ulterioare, autoritatea contractant formuleaz criteriile de calitate prevzute la art. 111 alin. (4) din Lege n
conformitate cu standardele minime de calitate n baza crora a fost eliberat licena de funcionare i, dup caz, n
conformitate cu indicatorii de performan prevzui la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitii n
domeniul serviciilor sociale, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Criteriile de durabilitate a serviciilor sociale prevzute la art. 111 alin. (4) din Lege pot avea n vedere: asigurarea
continuitii, efectele pe termen lung ale serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei, comunitii, implementarea
principiului proximitii n organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de autosusinere a acestora, soluii

inovatoare, inclusiv prin valorificarea potenialului beneficiarilor i/sau membrilor comunitii de a participa i de a se
implica n acordarea serviciilor i altele asemenea.
SECIUNEA a 7-a
Paragraful 1

Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziie public

Acordul-cadru

ART. 107
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru astfel nct s
mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1), autoritatea contractant:
a) nu are dreptul de a ncheia acorduri-cadru cu o durat mai mare de 4 ani dect n cazuri excepionale i pe care le
poate justifica n special prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaz s fie atribuite n baza acorduluicadru respectiv;
b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaii de alt natur dect cele stabilite prin
acordul-cadru;
c) nu are dreptul de a ncheia acorduri-cadru pe baza crora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natur
diferite unele fa de altele;
d) are dreptul de a ncheia contracte subsecvente numai cu operatorul/operatorii economic/economici
semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru i numai pe baza regulilor i condiiilor prevzute n respectivul acord;
e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente n numele i pentru o alt autoritate contractant care nu este parte
n acordul-cadru respectiv dect n cazul n care are calitatea de unitate de achiziie centralizat;
f) are obligaia de a impune criterii minime de calificare care s se raporteze cel mult la valoarea estimat a celui mai
mare contract subsecvent care se anticipeaz a fi atribuit pe durata acordului-cadru.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contracte subsecvente numai n perioada de valabilitate a
acordului-cadru.
(4) Durata contractelor subsecvente ncheiate n conformitate cu alin. (3) poate depi durata de valabilitate a
acordului-cadru.
ART. 108
(1) Prin ncheierea unui acord-cadru, autoritatea contractant i asum fa de operatorul/operatorii
economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv urmtoarele obligaii principale:
a) s nu ncheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract avnd ca obiect achiziionarea
produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv;
b) s atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de cte ori intenioneaz
s achiziioneze produsele/serviciile/lucrrile care au fcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectnd condiiile
eseniale stabilite la ncheierea acestuia.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are dreptul s ncheie cu alt operator economic
un contract de achiziie public avnd ca obiect achiziionarea acelorai produse/servicii/lucrri care fac obiectul
acordului-cadru respectiv n cazul n care operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai
are/au capacitatea de a rspunde solicitrilor autoritii contractante.
(3) Solicitarea autoritii contractante adresat operatorului economic pentru a furniza/presta/executa se materializeaz
prin ncheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.
ART. 109
(1) Acordul-cadru trebuie s prevad, pentru contractele subsecvente care urmeaz s fie atribuite,
elementele/condiiile considerate eseniale, care se refer la:
a) obligaiile pe care operatorul/operatorii economic/economici i le-a/le-au asumat prin propunerea tehnic prezentat
n cursul procedurii de atribuire, n special n ceea ce privete caracteristicile tehnice - funcionale i de performan - ale
produselor care urmeaz s fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate i nivelul calitativ al acestora,
descrierea lucrrilor care urmeaz s fie executate i nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de
prestare sau de execuie ncepnd din momentul ncheierii contractului, garaniile acordate, orice alte elemente care au
fost luate n considerare n procesul de analiz i evaluare a propunerilor tehnice;
b) preul/tariful unitar sau preurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care
operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevzut n propunerea financiar;
c) condiii specifice, coeficieni de ajustare i formule de ajustare a preurilor, dup caz;
d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractant le consider necesare.

(2) n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaz
s fie atribuite prin reluarea competiiei, acordul-cadru trebuie s prevad:
a) elementele/condiiile care rmn neschimbabile pe ntreaga durat a respectivului acord;
b) numrul maxim de operatori economici cu care se ncheie acordul-cadru, conform celor precizate n cadrul anunului
de participare;
c) elementele/condiiile care vor face obiectul relurii competiiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.
ART. 110
(1) n condiiile art. 118 din Lege, n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici, iar
contractele subsecvente urmeaz s fie atribuite prin reluarea competiiei, autoritatea contractant are obligaia, ori de
cte ori decide achiziionarea produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului respectiv, s transmit
concomitent o invitaie de participare la reofertare ctre toi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
(2) Invitaia la reofertare trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii:
a) cu privire la cantitile i elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmeaz s fie atribuit;
b) cu privire la elementele/condiiile care fac obiectul relurii competiiei i criteriul de atribuire/factorii de evaluare care
urmeaz s fie aplicai pentru stabilirea operatorului economic cruia i va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevzut n
documentaia de atribuire elaborat pentru ncheierea acordului-cadru;
c) cu privire la modul n care se depune/transmite noua ofert i data-limit pn la care operatorii economici au dreptul
de a depune/transmite noua ofert.
(3) Elementele care pot face obiectul reofertrii se pot referi la pre, termene de livrare/prestare/execuie, caracteristici
tehnice, nivel calitativ i de performan, n msura n care au fost prevzute n fia de date a achiziiei.
(4) Data-limit pn la care operatorii economici au dreptul s depun/transmit noua ofert se stabilete de autoritatea
contractant, care are, n acest sens, obligaia de a ine cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului
contract i asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte i transmiterea acesteia; autoritatea
contractant poate s consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte ntr-o
perioad ct mai scurt de timp.
(5) Operatorii economici au dreptul ca n procesul de reofertare s modifice elementele/condiiile care fac obiectul
relurii competiiei numai n sensul mbuntirii acestora i fr s afecteze elementele/condiiile stabilite.
(6) n cazul n care a fost prevzut posibilitatea de ajustare a preului, mbuntirea acestui element se raporteaz la
valoarea actualizat care se obine n urma aplicrii coeficienilor de ajustare.
(7) n cazul n care, n urma reofertrii, autoritatea contractant nu obine mbuntiri ale elementelor/condiiilor care
fac obiectul relurii competiiei, aceasta are obligaia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc n cadrul
procedurii aplicate pentru ncheierea acordului-cadru, prin luarea n considerare a condiiilor i elementelor prevzute n
oferta iniial a acestuia actualizat.
ART. 111
(1) n cazul n care operatorul economic cruia autoritatea contractant i transmite o solicitare pentru ncheierea unui
contract subsecvent nu are capacitatea de a rspunde acestei solicitri deoarece cantitatea care face obiectul contractului
depete cantitatea estimat, autoritatea contractant are dreptul de a iniia o nou procedur de atribuire pentru
achiziionarea diferenei care nu poate fi acoperit de respectivul operator economic, numai n cazul n care:
a) acordul-cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) dei acordul-cadru este ncheiat i cu ali operatori economici, nici acetia, la rndul lor, nu au capacitatea de a
acoperi diferena respectiv.
(2) n cazul n care operatorul economic cruia autoritatea contractant i transmite o solicitare pentru ncheierea unui
contract subsecvent nu are capacitatea de a rspunde acestei solicitri din propria sa culp, autoritatea contractant are
dreptul de a iniia o nou procedur de atribuire pentru achiziionarea ntregii cantiti necesare, numai n cazul n care:
a) acordul-cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) dei acordul-cadru este ncheiat i cu ali operatori economici, nici acetia, la rndul lor, nu au capacitatea de a
rspunde solicitrii respective.
(3) Operatorul economic n culp va suferi consecinele prevzute n acordul-cadru pentru nendeplinirea obligaiilor n
sarcina sa.
Paragraful 2

Sistemul dinamic de achiziii

ART. 112
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziii prin intermediul SEAP, pentru achiziii
de uz curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac necesitile autoritii contractante.

(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu sistemul dinamic de achiziii
ART. 113
(1) Toate comunicrile n cadrul unui sistem dinamic de achiziii se realizeaz exclusiv prin mijloace electronice.
(2) Dispoziiile art. 53 nu sunt aplicabile n cazul sistemului dinamic de achiziii.
Paragraful 3

Licitaia electronic

ART. 114
Categoriile de contracte pentru a cror atribuire nu poate fi utilizat licitaia electronic sunt prevzute n anexa care
face parte integrant din prezentele norme metodologice.
ART. 115
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu licitaia electronic astfel nct:
a) s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena;
b) s modifice obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru, astfel cum a fost acesta prevzut n anunul de
participare i n documentaia de atribuire.
ART. 116
(1) n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat prin
utilizarea integral a mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniiat de autoritatea contractant numai dup transmiterea
de ctre SEAP a clasamentului ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile.
(2) n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat prin
utilizarea parial a mijloacelor electronice sau la reluarea competiiei dintre operatorii economici care au semnat un
acord-cadru, aceasta poate fi iniiat numai dup introducerea de ctre autoritatea contractant n SEAP a informaiilor
solicitate n mod automat de sistemul informatic.
ART. 117
Licitaia electronic se poate organiza numai n msura n care facilitile tehnice disponibile n cadrul SEAP permit
aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractant.
ART. 118
Autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii cu privire la numrul de runde ale licitaiei
electronice pe care le organizeaz, calendarul de desfurare a acestora, precum i elementele ofertei care urmeaz s
fac obiectul procesului repetitiv de ofertare.
ART. 119
(1) Durata unei runde de licitaie electronic se stabilete n zile i este de minimum o zi, iar ntre runde trebuie s
existe intervale stabilite n zile, a cror durat minim este de o zi.
(2) Dac pe parcursul unei runde de licitaie electronic nu se mai introduc preuri i/sau valori noi ale elementelor care
fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractant are dreptul de a decide cu privire la finalizarea
licitaiei electronice fr a mai organiza rundele urmtoare.
ART. 120
La licitaia electronic au dreptul s participe doar operatorii economici nregistrai n SEAP i crora le-au fost
transmise invitaii de participare la aceast faz de ctre autoritatea contractant.
ART. 121
(1) n orice moment pe parcursul desfurrii licitaiei electronice, sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la
procesul repetitiv de ofertare informaii necesare acestora pentru a-i determina poziia pe care o ocup n clasament.
(2) Sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la procesul repetitiv de ofertare informaii referitoare la preuri
sau valori noi prezentate n cadrul licitaiei electronice, precum i numrul participanilor la licitaia electronic respectiv,
n cazul n care autoritatea contractant a prevzut la iniierea acestei faze posibilitatea comunicrii acestor informaii.
(3) Pe parcursul licitaiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvlui identitatea ofertanilor participani.
(4) Ofertele depuse n cadrul licitaiei electronice de ctre ofertanii participani nu pot dect s mbunteasc ofertele
depuse anterior organizrii acestei faze.
ART. 122
(1) La momentul finalizrii licitaiei electronice, sistemul informatic va pune la dispoziia autoritii contractante
clasamentul rezultat ca urmare a derulrii acestei faze, determinat prin luarea n considerare a ofertelor finale introduse de
ofertanii participani i pe baza criteriului de atribuire specificat n fia de date a achiziiei.
(2) Cu privire la preul final rezultat n urma licitaiei electronice nu se mai pot cere clarificri dect cu privire la
justificarea preului neobinuit de sczut ofertat, fr a se permite ns modificarea acestuia.

(3) n cazul n care ofertantul declarat admis i nregistrat n SEAP nu modific n cadrul fazei de licitaie electronic
elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luat n considerare oferta
depus de ctre acesta anterior desfurrii acestei faze, introdus n prealabil n SEAP.
SECIUNEA a 8-a

Oferta i documentele nsoitoare

ART. 123
(1) Ofertantul elaboreaz oferta n conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire i indic, motivat, n cuprinsul
acesteia care informaii din propunerea tehnic i/sau din propunerea financiar sunt confideniale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectual, n baza legislaiei aplicabile.
(2) Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, rspunsurile la solicitrile de clarificri numai
prin mijloace electronice atunci cnd particip la o procedur de atribuire care se desfoar prin intermediul SEAP.
(3) Documentele prevzute la alin. (2) se semneaz cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentnd documente originale.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractant are dreptul s solicite n original orice document cu
regim special a crui valabilitate este condiionat de prezentarea n aceast form.
ART. 124
(1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al coninutului, pe toat perioada de valabilitate stabilit de
ctre autoritatea contractant i asumat de ofertant.
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevzut n anunul/invitaia de participare i n documentaia de atribuire,
trebuie s fie stabilit astfel nct s cuprind toate etapele pn la momentul ncheierii contractului/acordului-cadru.
(3) Atunci cnd stabilete perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractant va lua n considerare estimrile
privind perioada necesar pentru analiza i evaluarea ofertelor, perioada necesar pentru verificrile legate de aceste
activiti, precum i perioada legal prevzut pentru rezolvarea eventualelor contestaii. Autoritatea contractant are
obligaia de a solicita prelungirea valabilitii ofertelor, precum i, dup caz, a garaniei de participare, n situaii
excepionale care impun o astfel de prelungire.
ART. 125
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major sau cazul fortuit, cad n sarcina operatorului economic care transmite
respectiva ofert.
SECIUNEA a 9-a

Comisia de evaluare i modul de lucru al acesteia

ART. 126
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziie public/acordurilorcadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor i, dup caz, a solicitrilor de participare, care se constituie ntr-o
comisie de evaluare.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparinnd compartimentelor
autoritii contractante, iar n cazul n care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o alt autoritate
contractant, din cadrul respectivei autoriti contractante.
(3) n cazul n care evaluarea solicitrilor de participare/ofertelor necesit o expertiz aprofundat n domeniul
achiziiilor publice ori de natur tehnic, financiar, juridic i/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea
contractant poate desemna, pe lng comisia de evaluare, specialiti externi, numii experi cooptai, care desfoar
activiti independente sau care sunt pui la dispoziie de ctre furnizorii de servicii auxiliare achiziiei.
(4) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza att pentru atribuirea fiecrui
contract/acord-cadru n parte, ct i pentru atribuirea mai multor contracte/acorduri-cadru, acest din urm caz aplicnduse cnd contractele respective sunt de complexitate redus.
(5) n cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate
realiza att pentru fiecare etap n parte, ct i pentru toate etapele.
(6) Autoritatea contractant va numi o persoan responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire din cadrul
compartimentului intern specializat n domeniul achiziiilor.
(7) Preedintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai la aspectele de organizare i reprezentare, n acest din
urm caz neavnd drept de vot.
(8) Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie s fie n relaii de subordonare ierarhic unele fa de
altele, n msura n care structura organizatoric permite acest lucru.
(9) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare.

(10) Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv
numai dac persoana care urmeaz s fie nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile
care rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare.
(11) Dup producerea nlocuirii prevzute la alin. (10), calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de
ctre membrul de rezerv, care i va exercita atribuiile aferente pn la finalizarea procedurii de atribuire.
ART. 127
(1) Comisia de evaluare are urmtoare atribuii:
a) deschiderea ofertelor i, dup caz, a altor documente care nsoesc oferta;
b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre ofertani/candidai;
c) realizarea seleciei candidailor, dac este cazul;
d) desfurarea dialogului cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv;
e) desfurarea negocierilor cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurilor de negociere;
f) verificarea conformitii propunerilor tehnice ale ofertanilor cu prevederile caietului de sarcini;
g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanilor n conformitate cu criteriile de atribuire, dac este cazul;
h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani, inclusiv verificarea conformitii cu propunerile tehnice,
verificarea aritmetic, verificarea ncadrrii n fondurile care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de
achiziie public respectiv, precum i, dac este cazul, verificarea ncadrrii acestora n situaia prevzut la art. 210 din
Lege;
i) elaborarea solicitrilor de clarificri i/sau completri necesare n vederea evalurii solicitrilor de participare i/sau
ofertelor;
j) stabilirea ofertelor inacceptabile i/sau neconforme i a motivelor care stau la baza ncadrrii acestora n fiecare din
aceste categorii;
k) stabilirea ofertelor admisibile;
l) aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevzut n fia de date a achiziiei;
m) stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare sau, dup caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecrei edine, a rapoartelor intermediare aferente fiecrei etape n cazul
procedurilor cu mai multe etape i a raportului procedurii de atribuire.
(2) Rapoartele intermediare i raportul procedurii de atribuire se nainteaz de ctre preedintele comisiei de evaluare
conductorului autoritii contractante spre aprobare.
(3) n cazul n care nu aprob raportul procedurii, conductorul autoritii contractante va motiva n scris decizia sa i
poate, dup caz:
a) returna raportul, o singur dat, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare parial;
b) solicita o reevaluare complet, caz n care o nou comisie de evaluare va fi numit.
(4) n situaia n care autoritatea contractant aprob raportul procedurii de atribuire fr a ine cont de observaiile
formulate de observatorii ANAP n urma controlului ex-ante, cu privire la situaiile prevzute de art. 60 din Lege, Agenia
Naional de Integritate este sesizat pentru identificarea nclcrii regimului juridic al conflictelor de interese prin
raportare la dispoziiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru
modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de
Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, cu modificrile ulterioare, n termen de 5 zile
de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odat cu sesizarea, Ageniei Naionale de Integritate i este transmis i
documentaia complet privind atribuirea contractului.
ART. 128
(1) Experii cooptai prevzui la art. 126 alin. (3) pot fi desemnai nc de la nceputul procesului de evaluare sau pe
parcursul acestui proces, n funcie de problemele care ar putea impune expertiza acestora, scop n care n cadrul deciziei
de desemnare a experilor cooptai se precizeaz atribuiile i responsabilitile specifice deinute pe parcursul procesului
de evaluare.
(2) Propunerea privind cooptarea experilor externi, respectiv necesitatea participrii acestora la procesul de evaluare
se justific i se realizeaz prin raportare la atribuiile i responsabilitile ce sunt deinute/exercitate de ctre acetia n
aplicarea prevederilor alin. (1).
(3) Experii cooptai nu au drept de vot n cadrul comisiei de evaluare, ns n ndeplinirea atribuiilor ce le revin potrivit
legii i a mandatului primit n baza deciziei de desemnare, precum i a competenelor personale, acetia procedeaz la
ntocmirea unor rapoarte de specialitate asupra crora i exprim punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o
dein.
(4) n sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru acurateea
i realitatea informaiilor consemnate n cadrul raportului de specialitate.

(5) Raportul de specialitate prevzut la alin. (3) este destinat s faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor n
cadrul procesului de analiz a solicitrilor de participare/ofertelor i de stabilire a ofertei/ofertelor ctigtoare.
(6) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al expertului cooptat prevzut la alin.
(3) au obligaia de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n acest sens o not individual care devine anex
la raportul procedurii de atribuire. n cadrul acestei note se justific n mod documentat punctul de vedere al respectivilor
membri la un nivel similar cu exigenele ce deriv din aplicarea prevederilor alin. (4).
(7) Raportul de specialitate se ataeaz la raportul procedurii de atribuire i devine parte a dosarului achiziiei publice.
ART. 129
(1) Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare i experii cooptai au obligaia de a
pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor/solicitrilor de participare, precum i asupra oricror alte informaii
prezentate de ctre candidai/ofertani n procedura de atribuire.
(2) nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se sancioneaz conform legii.
(3) Cu excepia edinei de deschidere a ofertelor, la ntrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai
membrii acesteia i, dup caz, experii cooptai, precum i persoanele mputernicite de ctre ANAP.
(4) Membrii comisiei de evaluare i experii externi cooptai au obligaia de a respecta regulile de evitare a conflictului
de interese prevzute n cap. II seciunea a 4-a din Lege.
ART. 130
(1) Comisia de evaluare i experii cooptai au obligaia de a semna pe propria rspundere o declaraie de
confidenialitate i imparialitate prin care se angajeaz s respecte prevederile art. 129 i prin care confirm c nu se afl
ntr-o situaie care implic existena unui conflict de interese.
(2) Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat de membrii comisiei de evaluare nainte de preluarea atribuiilor
specifice, dup data i ora-limit pentru depunerea solicitrilor de participare/ofertelor, i conine urmtoarele date de
identificare:
a) numele i prenumele;
b) data i locul naterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal.
(3) n cazul n care unul dintre membrii desemnai n comisia de evaluare sau unul dintre experii cooptai constat c
se afl ntr-o situaie de conflict de interese, atunci acesta are obligaia de a solicita de ndat nlocuirea sa din
componena comisiei respective cu o alt persoan.
(4) Situaiile privind conflictul de interese pot fi sesizate autoritii contractante i de ctre teri.
(5) n cazul n care sunt sesizate astfel de situaii, autoritatea contractant are obligaia de a verifica cele semnalate i,
dac este cazul, de a adopta msurile necesare pentru evitarea/remedierea oricror aspecte care pot determina apariia
unui conflict de interese.
ART. 131
(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord ntre membrii acesteia, urmnd a se avea n
vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire i perioada solicitat pentru valabilitatea ofertelor.
(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza i evalua documentele depuse de ofertani/candidai individual
i/sau n edine comune.
(3) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puin 2/3 dintre membrii si cu drept de vot.
(4) Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentat prin identificarea elementelor concrete ale solicitrii de
participare/ofertelor n raport cu cerinele definite prin documentele achiziiei i prevederile legale.
(5) n cazul procesului de selecie a candidailor sau stabilirii ofertei ctigtoare pe baz de punctaj, votul membrilor
comisiei de evaluare se reflect prin punctajul individual acordat fiecrei solicitri de participare/oferte n parte.
(6) n cazul n care exist divergene de preri ntre membrii comisiei de evaluare sau cnd exist o diferen
considerabil ntre punctajele acordate de acetia, preedintele comisiei de evaluare va solicita reanalizarea punctelor de
divergen, n scopul finalizrii n timp util a etapei de evaluare a ofertelor i de stabilire a ofertei ctigtoare.
(7) Procesul de reanalizare a punctelor de divergen se consemneaz ntr-un proces-verbal, justificndu-se opiniile
contrare.
(8) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (6), comisia de evaluare nu ajunge la un acord dup reanalizarea
punctelor de divergen, decizia final se adopt cu votul majoritii membrilor si.
(9) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat potrivit dispoziiilor alin. (8) au obligaia de
a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n acest sens o not individual care devine anex la raportul
procedurii de atribuire n condiii similare precum cele stabilite prin dispoziiile art. 128 alin. (6).

SECIUNEA a 10-a

Procesul de verificare i evaluare

ART. 132
(1) n cazul n care, n cadrul documentaiei de atribuire, a fost prevzut obligaia ndeplinirii unor criterii de calificare i
selecie formulate n baza criteriilor prevzute la cap. IV seciunea a 6-a paragraful 1 din Lege, comisia de evaluare are
obligaia verificrii modului de ndeplinire a acestora de ctre fiecare ofertant/candidat n parte prin analizarea coninutului
DUAE.
(2) Comisia de evaluare are obligaia solicitrii documentelor doveditoare privind ndeplinirea criteriilor de calificare
ofertantului clasat pe primul loc n urma aplicrii criteriului de atribuire.
(3) n condiiile art. 215 alin. (4) din Lege, eventualele neconcordane cu privire la ndeplinirea condiiilor de form ale
garaniei de participare, inclusiv cele privind cuantumul i valabilitatea, se vor clarifica de ctre comisia de evaluare cu
ofertanii n maximum 3 zile lucrtoare de la data-limit de depunere a ofertelor, sub sanciunea respingerii ofertei ca
inacceptabil.
ART. 133
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare ofert att din punct de vedere al elementelor
tehnice propuse, ct i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic.
(2) Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n caietul de sarcini sau n documentul
descriptiv.
(3) Propunerea financiar trebuie s se ncadreze n fondurile care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului
de achiziie public respectiv, precum i s nu se afle n situaia prevzut la art. 210 din Lege.
ART. 134
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile i completrile formale sau de confirmare,
necesare pentru evaluarea fiecrei solicitri de participare/oferte, precum i perioada de timp acordat pentru
transmiterea acestora, termenul-limit neputnd fi stabilit dect la nivel de zile lucrtoare, fr a fi precizat o or anume
n cadrul acestuia.
(2) Comisia de evaluare, nainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei n baza art. 137 alin. (2) lit. h),
solicit clarificri i, dup caz, completri ale documentelor prezentate iniial de candidat/ofertant/subcontractant/ter
susintor cu privire la nencadrarea n prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) i e) din Lege.
(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limit n funcie de volumul i complexitatea clarificrilor i completrilor
formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecrei solicitri de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi,
de regul, de minimum 3 zile lucrtoare.
(4) Comunicarea transmis n sensul alin. (1) ctre candidat/ofertant trebuie s fie clar i s defineasc n mod explicit
i suficient de detaliat n ce const solicitarea comisiei de evaluare.
(5) n cazul n care comisia de evaluare solicit unui candidat/ofertant clarificri i, dup caz, completri ale
documentelor prezentate de acesta n cadrul ofertei sau solicitrii de participare, potrivit dispoziiilor art. 209 din Lege, iar
candidatul/ofertantul nu transmite n termenul precizat de comisia de evaluare clarificrile/completrile solicitate sau
clarificrile/completrile transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerat inacceptabil.
(6) n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint comisiei de evaluare potrivit dispoziiilor alin.
(1) coninutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerat neconform.
(7) Prin excepie de la dispoziiile alin. (6), oferta nu va fi considerat neconform n msura n care modificri operate
de ofertant n legtur cu propunerea sa tehnic se ncadreaz n una din categoriile de mai jos:
a) pot fi ncadrate n categoria viciilor de form; sau
b) reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual modificare a preului total al ofertei, indus de
aceste corectri, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanilor participani la procedura de atribuire.
(8) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnic care pot fi
completate/corectate ntr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.
(9) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerat o abatere tehnic minor a ofertei iniiale n urmtoarele
situaii:
a) cuantificarea teoretic n valoare monetar a respectivei abateri/omisiuni depete 1% din preul total al ofertei;
b) cuantificarea teoretic n valoare monetar a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicrii acelor
prevederi ale legii care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice;
c) n urma corectrii respectivei abateri/omisiuni, se constat c s-ar schimba clasamentul ofertanilor;
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativ n comparaie cu oferta iniial;

e) modificarea vizeaz o parte din ofert pentru care documentaia de atribuire a exclus n mod clar posibilitatea ca
ofertanii s se abat de la cerinele exacte ale respectivei documentaii, iar oferta iniial nu a fost n conformitate cu
aceste cerine.
(10) Prin excepie de la dispoziiile alin. (6), oferta nu va fi considerat neconform n msura n care modificrile
operate de ofertant n legtur cu propunerea sa financiar reprezint erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi
clarificate cu ajutorul principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmnd a fi
corectate, implicit alturi de preul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaiilor care sunt
cunoscute de ctre toi participanii, deoarece sunt prevzute n legislaia aplicabil, documentaia de atribuire, i/sau n
alte documente prezentate de ofertant.
(11) n cazul n care ofertantul nu este de acord cu ndreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi considerat
neconform.
ART. 135
(1) n condiiile art. 209 din Lege, comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de form
cu privire la oferta acestuia.
(2) n cazul n care ofertantul nu este de acord cu ndreptarea viciilor de form, n condiiile prevzute la alin. (1), oferta
sa va fi considerat neconform.
(3) n sensul dispoziiilor alin. (1), viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a cror
corectare/completare este susinut n mod neechivoc de sensul i de coninutul altor informaii existente iniial n alte
documente prezentate de ofertant sau a cror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind
susceptibile de a produce un avantaj incorect n raport cu ceilali participani la procedura de atribuire.
ART. 136
(1) n situaia n care comisia de evaluare constat c elemente de pre ale unei oferte sunt aparent neobinuit de
sczute, prin raportare la preurile pieei, utilizndu-se ca referina n acest sens informaii cum ar fi buletine statistice, sau
cotaii ale burselor de mrfuri, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta n cauz explicaii cu privire
la posibilitate ndeplinirii contractului n condiiile de calitate impuse prin documentaia de atribuire.
(2) Explicaiile aduse de ofertant conform prevederilor alin. (1) vor fi nsoite de dovezi concludente privind elementele
prevzute la art. 210 alin. (2) din Lege, precum i, dup caz, documente privind preurile ce pot fi obinute de la furnizori,
situaia stocurilor de materii prime i materiale, modul de organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru,
nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performanele i costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente
de lucru.
(3) n cazul n care ofertantul nu prezint comisiei de evaluare informaiile i/sau documentele solicitate sau acestea nu
justific n mod corespunztor nivelul sczut al preului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerat inacceptabil.
ART. 137
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a respinge ofertele inacceptabile i neconforme.
(2) n condiiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii:
a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 132 alin. (3);
b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite n
documentaia de atribuire sau nu a completat DUAE n conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea contractant;
c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luat n considerare deoarece n
anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofert
alternativ, nu respecta cerinele minime prevzute n caietul de sarcini;
d) nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii,
atunci cnd aceasta cerina este formulat n condiiile art. 51 alin. (2) din Lege;
e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul de participare
i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
respectiv;
f) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul de participare
i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
respectiv, se constat c acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanial n sensul art. 55 alin. (2)
lit. a);
g) n urma verificrilor prevzute la art. 210 din Lege se constat c oferta are un pre/cost neobinuit de sczut pentru
ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii
cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini;
h) oferta este depus cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) i e) din Lege, raportat la data-limit stabilit
pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor i/sau oricnd pe parcursul evalurii acestora;

i) ofertantul refuz s prelungeasc perioada de valabilitate a ofertei i a garaniei de participare;


j) oferta i documentele care o nsoesc nu sunt semnate cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
k) n cazul n care unei oferte i lipsete una din cele dou componente, aa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh)
din Lege.
(3) n condiiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii:
a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini;
b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul
documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost
informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective.
c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate;
d) propunerea financiar nu este corelat cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea
defectuoas a contractului, sau constituie o abatere de la legislaia incident, alta dect cea n domeniul achiziiilor
publice;
e) n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se
realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot
n parte.
(4) Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare n urma verificrii i evalurii reprezint oferte admisibile.
(5) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare dintre ofertele admisibile.
(6) Dup finalizarea verificrilor prevzute la art. 132 i 133, comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile
tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele candidailor/ofertanilor ale cror candidaturi/oferte sunt admisibile,
precum i ale candidailor respini sau ale ofertanilor ale cror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.
ART. 138
(1) n cazul n care criteriul utilizat este "preul cel mai sczut", clasamentul ofertelor se stabilete prin ordonarea
cresctoare a preurilor respective, oferta ctigtoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preul cel mai sczut.
(2) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractant solicit ofertanilor o
nou propunere financiar, iar contractul va fi atribuit ofertantului a crui nou propunere financiar are preul cel mai
sczut.
(3) n situaia ncheierii unui acord-cadru cu mai muli operatori economici, fr reluarea competiiei, atunci cnd dou
sau mai multe oferte au o valoare total egal a propunerii financiare i sunt clasate pe acelai loc, n vederea
departajrii, autoritatea contractant solicit noi propuneri financiare acestora, fr ca acest lucru s afecteze poziiile
superioare n clasament.
(4) n situaia ncheierii unui acord-cadru cu mai muli operatori economici, cu reluarea competiiei, atunci cnd dou
sau mai multe oferte au aceeai valoare total a propunerii financiare i sunt clasate pe acelai loc, autoritatea
contractant menioneaz n fia de date dac uzeaz de prevederile alin. (3) sau dac va ncheia acordul-cadru cu toi
operatorii economici clasai pe locurile aferente numrului maxim stabilit n fia de date i n anunul de participare.
ART. 139
(1) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel mai bun
raport calitate-pre" sau "cel mai bun raport calitate-cost", evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare
ofert n parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), se stabilete clasamentul ofertelor prin ordonarea descresctoare a punctajelor
respective, oferta ctigtoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
ART. 140
(1) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru se face pe baza criteriului "costul cel mai
sczut", evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare ofert n parte, a unui punctaj rezultat ca urmare
a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), se stabilete clasamentul ofertelor prin ordonarea descresctoare a punctajelor
respective, oferta ctigtoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
ART. 141
Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preurilor prevzute n propunerile financiare ale
ofertanilor se realizeaz la valoarea fr TVA.

SECIUNEA a 11-a

Finalizarea procedurii de atribuire

ART. 142
(1) Pe baza informaiilor introduse n SEAP de ctre autoritatea contractant, sistemul informatic genereaz automat
ctre toi ofertanii participani notificri cu privire la rezultatul procedurii de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a efectua i comunicrile prevzute la seciunea a 13-a a cap. IV din Lege.
ART. 143
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public/acordul-cadru cu ofertantul a crui
ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare.
(2) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul de achiziie public/acordul-cadru cu ofertantul
a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, ca urmare a faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for
major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul/acordul-cadru, aceasta are obligaia s declare ctigtoare
oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil.
(3) n situaia prevzut la alin. (2), n condiiile n care nu exist o ofert admisibil clasat pe locul doi, autoritatea
contractant are obligaia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziie public/acordului-cadru, n condiiile
art. 212 alin. (1) lit. a) din Lege.
ART. 144
(1) Fr a afecta prevederile art. 143 alin. (2), refuzul nemotivat al ofertantului declarat ctigtor de a semna contractul
de achiziie public/acordul-cadru este asimilabil situaiei prevzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege.
(2) n situaia prevzut la alin. (1) sunt aplicabile dispoziiile art. 166 alin. (2).
ART. 145
Autoritatea contractant nu are dreptul de a amna ncheierea contractului cu scopul de a crea circumstane artificiale
de anulare a procedurii.
ART. 146
(1) n situaia n care autoritatea contractant anuleaz procedura de atribuire, n condiiile art. 212 sau 213 din Lege,
aceasta are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de
la data anulrii, motivul care a determinat decizia de anulare, precum i ncetarea obligaiilor asumate de ofertani prin
depunerea ofertelor sau a solicitrilor de participare.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s adopte nicio msur cu scopul de a ntrzia nejustificat procesul de
evaluare a ofertelor, sau de a crea circumstane artificiale de anulare a procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind
considerat o nclcare a principiului asumrii rspunderii prevzut la art. 2 alin. (2) din Lege.
ART. 147
(1) Contractul de achiziie public/acordul-cadru are cel puin urmtoarele anexe, ca parte integrant:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificrile i/sau msurile de remediere aduse pn la depunerea ofertelor ce privesc
aspectele tehnice i financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnic i propunerea financiar, inclusiv clarificrile din perioada de evaluare;
c) garania de bun execuie, dac este cazul;
d) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul;
e) contractele cu subcontractanii, n msura n care n contractul de achiziie public/acordul-cadru este reglementat un
mecanism de efectuare a plilor directe ctre subcontractani;
f) acordul de asociere, dac este cazul.
(2) n cazul n care, pe parcursul executrii contractului de achiziie public/acordului-cadru, se constat c anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinelor prevzute n caietul de sarcini, prevaleaz
prevederile caietului de sarcini.
SECIUNEA a 12-a

Dosarul achiziiei

ART. 148
Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul
procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele:
a) strategia de contractare;
b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul;
c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
d) erata, dac este cazul;
e) documentaia de atribuire;

f) documentaia de concurs, dac este cazul;


g) decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare i, dup caz, a experilor cooptai;
h) declaraiile de confidenialitate i imparialitate;
i) procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor, dac este cazul;
j) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire;
k) DUAE i documentele de calificare, atunci cnd acestea au fost solicitate;
l) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea contractant;
m) raportul intermediar privind selecia candidailor, dac este cazul;
n) procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, dup caz;
o) raportul procedurii de atribuire, precum i anexele la acesta;
p) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
q) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate, i, dup caz, actele adiionale;
r) dac este cazul, contractele atribuite n temeiul unui acord-cadru;
s) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
) dac este cazul, contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nsoite de deciziile motivate pronunate de
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor;
t) hotrri ale instanelor de judecat referitoare la procedura de atribuire;
) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre contractant;
u) dac este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.
ART. 149
(1) n cazul n care autoritatea contractant aplic procedurile de atribuire prevzute de Lege prin utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare, utilizeaz un sistem dinamic sau o licitaie electronic, autoritatea contractant are obligaia de
a asigura arhivarea documentelor care fac parte din dosarul achiziiei publice potrivit dispoziiilor art. 148, n conformitate
cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor n form electronic, republicat.
(2) n cazul procedurilor desfurate integral prin mijloace electronice, trasabilitatea aciunilor aferente atribuirii
contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru este asigurat implicit de SEAP.
CAP. IV

Executarea contractului de achiziie public/acordului-cadru

SECIUNEA 1

Subcontractarea

ART. 150
(1) n aplicarea prevederilor art. 218 din Lege, autoritatea contractant are obligaia de a stabili clauze contractuale
obligatorii privind cesiunea de crean n favoarea subcontractanilor legat de partea/prile din contract care sunt
ndeplinite de ctre acetia.
(2) n vederea determinrii valorii creanei, ofertantul are obligaia de a cuprinde n oferta sa denumirea
subcontractanilor i datele de contact ale acestora, partea/prile din contract care urmeaz a fi ndeplinite de ctre
acetia, valoarea la care se ridic partea/prile respective, precum i acordul subcontractanilor cu privire la aceste
aspecte.
ART. 151
nlocuirea/implicarea subcontractanilor de ctre contractant n perioada de implementare a contractului poate interveni
n urmtoarele situaii:
a) nlocuirea subcontractanilor nominalizai n ofert i ale cror activiti au fost indicate n ofert ca fiind realizate de
subcontractani,
b) declararea unor noi subcontractani ulterior semnrii contractului de achiziie public n condiiile n care
lucrrile/serviciile ce urmeaz a fi subcontractate au fost prevzute n ofert fr a se indica iniial opiunea subcontractrii
acestora,
c) renunarea/retragerea subcontractanilor din contractul de achiziie public.
ART. 152
n situaiile prevzute la art. 151, autoritatea contractant are obligaia de a solicita prezentarea contractelor ncheiate
ntre contractant i subcontractanii declarai ulterior, care s conin obligatoriu, cel puin urmtoarele elemente:
a) activitile ce urmeaz a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanii legali ai noilor subcontractani;
c) valoarea aferent prestaiilor noilor subcontractani.

ART. 153
n situaiile prevzute la art. 151, noii subcontractani au obligaia de a prezenta o declaraie pe propria rspundere prin
care i asum respectarea prevederilor caietului de sarcini i a propunerii tehnice depuse de ctre contractant la ofert,
aferent activitii supuse subcontractrii.
ART. 154
Contractele menionate la art. 152 i declaraiile menionate la art. 153 vor fi prezentate cu cel puin 15 zile nainte de
momentul nceperii executrii lucrrilor/prestrii serviciilor de ctre noii subcontractani.
ART. 155
n situaiile prevzute la art. 151, noii subcontractani au obligaia de a transmite certificatele i alte documente
necesare pentru verificarea inexistenei unor situaii de excludere i a resurselor/capabilitilor corespunztoare prilor de
implicare n contractul de achiziie public.
ART. 156
nlocuirea/implicarea subcontractanilor de ctre contractant n perioada de implementare a contractului se realizeaz
cu acordul autoritii contractante.
ART. 157
Situaia prevzut la art. 151 lit. a) nu reprezint modificare substanial, aa cum este aceasta definit la art. 221 din
Lege.
ART. 158
(1) n situaia prevzut la art. 151 lit. a), valoarea aferent activitilor subcontractate va fi cel mult egal cu valoarea
declarat n cadrul ofertei ca fiind subcontractat, la care se poate aduga numai ajustarea preurilor existente n contract.
(2) n situaia prevzut la art. 151 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie s modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.
(3) Obiectul i valoarea noului contract de subcontractare nu vor conine lucrrile executate/serviciile prestate de ctre
subcontractantul iniial i nici valoarea aferent acestora.
ART. 159
n situaia prevzut la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractani pe durata executrii
contractului, cu condiia ca nominalizarea acestora s nu reprezinte o modificare substanial a contractului de achiziie
public n condiiile art. 221 din Lege.
ART. 160
Situaia prevzut la art. 151 lit. b) nu reprezint o modificare substanial aa cum este aceasta definit la art. 221 din
Lege, dac se ndeplinesc urmtoarele condiii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra ndeplinirii criteriilor de calificare/selecie sau n privina
aplicrii criteriului de atribuire raportat la momentul evalurii ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modific preul contractului dintre autoritatea contractant i contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesar pentru ndeplinirea contractului de achiziie public;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziie
public, fapt ce presupune c scopul contractului, precum i indicatorii principali ce caracterizeaz rezultatul respectivului
contract rmn nemodificai.
ART. 161
n situaia prevzut la art. 151 lit. c), n cazul n care un contract de subcontractare este denunat unilateral/reziliat de
ctre una din pri, contractantul are obligaia de a prelua partea/prile din contract aferente activitii subcontractate sau
de a nlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant n condiiile art. 151 lit. a).
SECIUNEA a 2-a

Modalitatea de nlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea contractului

ART. 162
(1) nlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea contractului se realizeaz numai cu acceptul
autoritii contractante, i nu reprezint o modificare substanial, aa cum este aceasta definit n art. 221 din Lege,
dect n urmtoarele situaii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea contractului nu ndeplinete cel puin criteriile de
calificare/selecie prevzute n cadrul documentaiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea contractului nu obine cel puin acelai punctaj ca
personalul propus la momentul aplicrii factorilor de evaluare.

(2) n situaiile prevzute la alin. (1), contractantul are obligaia de a transmite pentru noul personal documentele
solicitate prin documentaia de atribuire fie n vederea demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare/selecie stabilite, fie n
vederea calculrii punctajului aferent factorilor de evaluare.
SECIUNEA a 3-a

Prevederi referitoare la contractele pe termen lung

ART. 163
(1) n condiiile art. 229 i 230 din Lege, n cazul atribuirii unui contract pe termen lung, care a fost clasificat ca fiind
contract de achiziie public, se pot stabili mecanisme de plat care s dea posibilitatea autoritii contractante s
realizeze pli periodice pe durata contractului, bazate pe criterii de performan, cu condiia ca respectivele mecanisme
s fie adaptate corespunztor naturii unui asemenea contract.
(2) n cazul unui contract de achiziie public pe termen lung, care cuprinde att executarea de lucrri, ct i operarea
rezultatelor acestora, avnd n vedere c riscul de operare nu este transferat ntr-o msur semnificativ contractorului,
prin mecanismele de plat prevzute la alin. (1) se va asigura rambursarea de ctre autoritatea contractant, prin pli
periodice pe durata contractului, att a contravalorii lucrrilor executate, ct i a prestaiilor efectuate de respectivul
contractor pentru operarea rezultatelor acestora, n conformitate cu oferta financiar acceptat.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) se vor utiliza criterii obiective i cuantificabile prevzute att n cadrul documentaiei de
atribuire, ct i n cuprinsul contractului, cu menionarea inclusiv a perioadelor de remediere a neconformitilor
nregistrate pe perioada de operare, ct i a mecanismelor de monitorizare a performanei contractorului i a metodelor de
calcul a penalitilor n caz de nendeplinire a nivelurilor impuse pentru respectivele criterii.
SECIUNEA a 4-a

Modificarea contractului de achiziie public/acordului-cadru

ART. 164
(1) Modificarea contractului de achiziie public/acordului-cadru n condiiile prevzute la art. 221 alin. (2) din Lege se
face cu respectarea prevederilor art. 28 i se public n SEAP.
(2) Nu este permis modificarea preului unui contract de achiziie public/acord-cadru n condiiile art. 221 din Lege n
aa fel nct noua valoare rezultat n urma respectivei modificri s depeasc pragurile prevzute de Lege pentru
publicarea unui anun de participare sau a unui anun simplificat sau s fi impus organizarea unei alte proceduri de
atribuire dect cea aplicat pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
ART. 165
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de
regularitate, ncheiate n anul precedent i a cror durat normal de ndeplinire expir la data de 31 decembrie, dac se
ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) n documentaia de atribuire, elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniial, s-au prevzut posibilitatea de
suplimentare a cantitilor de produse i servicii deja achiziionate, precum i nivelul maxim pn la care va fi posibil o
astfel de suplimentare;
b) n documentaia de atribuire, precum i n contract este prevzut n mod explicit o clauz prin care dreptul autoritii
contractante de a opta pentru suplimentarea cantitilor de produse sau de servicii este condiionat de existena resurselor
financiare alocate cu aceast destinaie;
c) valoarea estimat a contractului iniial s-a determinat prin luarea n considerare a variantei n care autoritatea
contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prevzut a cantitilor de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului iniial nu poate depi o durat de 4 luni de la data expirrii duratei iniiale de ndeplinire a
acestuia.
(2) Dup modificarea contractului n sensul alin. (1), n termen de 30 de zile, autoritatea contractant are obligaia
publicrii anunului privind modificarea contractului prin intermediul SEAP.
SECIUNEA a 5-a

Finalizarea contractului de achiziie public

ART. 166
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a emite documente constatatoare care conin informaii referitoare la
ndeplinirea sau, dup caz, nendeplinirea obligaiilor contractuale de ctre contractant/contractant asociat i, dac este
cazul, la eventualele prejudicii, dup cum urmeaz:

a) pentru contractele de furnizare atribuite printr-o procedur de atribuire: n termen de 14 zile de la data finalizrii
livrrii produselor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent i, suplimentar, n termen de 14 zile de la
data expirrii perioadei de garanie tehnic a produselor n cauz;
b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedur de atribuire, altele dect contractele de servicii de
proiectare: n termen de 14 zile de la data finalizrii prestrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract
subsecvent;
c) pentru contractele de servicii de proiectare atribuite printr-o procedur de atribuire: n termen de 14 zile de la data
finalizrii prestrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent i, suplimentar, n termen de 14
zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor proiectate;
d) pentru contractele de servicii de supervizare a lucrrilor/dirigenie de antier, n termen de 14 zile de la data emiterii
raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanie acordat lucrrii n cauz;
e) pentru contractele de lucrri atribuite printr-o procedur de atribuire: n termen de 14 zile de la data ncheierii
procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesuluiverbal de recepie final a lucrrilor, ntocmit la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor n cauz.
(2) n situaia prevzut la art. 144 alin. (1), documentul constatator se emite n termen de 14 zile de la data la care ar fi
trebuit ncheiat contractul de achiziie public/acordul-cadru, dac ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau de la
data de la care a fost reziliat acesta, n cazul n care exist contract semnat.
(3) Autoritatea contractant are urmtoarele obligaii:
a) s elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului;
b) s pstreze un exemplar la dosarul achiziiei publice.
(4) Documentele constatatoare emise de ctre autoritatea contractant n conformitate cu prevederile alin. (1) i (3) pot
fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Documentele constatatoare emise de ctre autoritatea contractant n conformitate cu prevederile alin. (1) i (3) se
public n SEAP, dup expirarea termenelor de contestare prevzute de Legea nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(6) n cazul contractelor atribuite prin cumprare direct, autoritatea contractant are dreptul de a emite documente
constatatoare n conformitate cu alin. (1), atunci cnd este solicitat acest lucru de ctre contractant/contractant asociat.
(7) Autoritatea contractant poate emite un document constatator unui subcontractant la solicitarea acestuia i numai n
cazul prezentrii contractului de subcontractare i a recepiilor aferente.
(8) Atunci cnd ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator,
comisia de evaluare are obligaia de a analiza dac acesta reflect ndeplinirea condiiilor cumulative prevzute la art. 167
alin. (1) lit. g) din Lege.
CAP. V

Dispoziii tranzitorii i finale

ART. 167
Operatorul SEAP are obligaia de a actualiza sistemul informatic lund n considerare progresul tehnologic i innd
cont de actele delegate adoptate de Comisia European cu privire la regulile i cerinele care trebuie ndeplinite de
dispozitivele i instrumentele utilizate n legtur cu transmiterea i primirea ofertelor, a solicitrilor de participare sau a
planurilor/proiectelor n cazul concursurilor de soluii, inclusiv situaiile i condiiile n care poate fi solicitat sau este
necesar utilizarea semnturii electronice extinse, precum i modalitile de implementare a acesteia, precum i utilizarea
unor standarde tehnice specifice n vederea asigurrii interoperabilitii instrumentelor i dispozitivelor utilizate pentru
comunicarea electronic.
ART. 168
(1) n vederea ndeplinirii funciilor prevzute la art. 232 alin. (1) din Lege, operatorul SEAP are obligaia, pe baza
datelor disponibile, de a pune la dispoziia ANAP, n format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, n scopul exercitrii
funciei de monitorizare n cadrul sistemului naional de achiziii publice.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite ANAP orice informaie solicitat de aceasta, inclusiv prin
seciunile suplimentare din cadrul formularelor de anunuri puse la dispoziie prin intermediul SEAP, n scopul exercitrii
funciilor n cadrul sistemului naional de achiziii publice.
ART. 169
Centralizarea informaiilor referitoare la utilizarea n anul precedent, de ctre autoritile contractante, a mijloacelor
electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire i pentru achiziiile directe se realizeaz de operatorul SEAP, care
are obligaia de a transmite un raport centralizator ANAP, pn la data de 31 ianuarie a fiecrui an.

ART. 170
(1) Operatorul SEAP decide suspendarea operatorului economic n cazul n care acesta are un comportament care nu
corespunde cu normele de securitate i utilizare a sistemului, aprobate prin decizie a operatorului SEAP, cu avizul ANAP.
(2) Decizia de suspendare prevzut la alin. (1) se public n SEAP.
ART. 171
(1) n aplicarea prezentelor norme metodologice, preedintele ANAP are dreptul de a emite ordine i instruciuni.
(2) n vederea exercitrii funciilor de control ex-ante i ex-post ANAP va ncheia protocoale de colaborare cu instituii cu
atribuii specifice n domeniul achiziiilor publice.

ANEX

la normele metodologice

Categoriile de contracte pentru a cror atribuire


nu poate fi utilizat licitaia electronic

Cod CPV

Descriere

de la 79200000-6 [Servicii de contabilitate, servicii de audit i Servicii de contabilitate i de


servicii fiscale] la 79221000-9 [Servicii de consultan fiscal] consultan fiscal

de la 79310000-0 [Servicii de studii de pia] la 79315000-5


Servicii de studii

[Servicii de cercetare social], cu excepia 79311210-2 [Servicii

de anchete telefonice] i 79312000-4 [Servicii de testare a pieei]

de la 79400000-8 [Consultan n afaceri i n management i


Servicii de consultan n afaceri
servicii conexe] la 79415200-8 [Servicii de consultan n

proiectare];

de la 79417000-0 [Servicii de consultan n domeniul securitii]

la 79420000-4 [Servicii conexe managementului]

79421200-3 [Servicii de elaborare de proiecte, altele dect pentru

lucrri de construcie]; 79998000-6 [Servicii de consiliere

profesional (coaching)]; 66171000-9 [Servicii de consultan

financiar]; 66519310-7 [Servicii de consultan n asigurri];

79411100-9 [Servicii de consultan n dezvoltarea societilor];

79822500-7 [Servicii de proiectare grafic];

de la 72212100-0 [Servicii de dezvoltare de software specific


Servicii de dezvoltare de software
industriei] la 72212991-2 [Servicii de dezvoltare software pentru

foi de calcul].

72221000-0 [Servicii de consultan privind analiza economic];

72223000-4 [Servicii de analiz a cerinelor tehnologiei

informaiilor]; 72224000-1 [Servicii de consultan privind

gestionarea proiectelor]; 72262000-9 [Servicii de dezvoltare

software]; 72413000-8 [Servicii de proiectare de site-uri WWW

(World Wide Web)]

de la 71200000-0 [Servicii de arhitectur i servicii conexe] la Servicii de arhitectur i

71313200-7 [Servicii de consultan n izolaie acustic i


inginerie

acustic interioar], cu excepia 71244000-0 [Calculare a

costurilor, monitorizare a costurilor]; 71245000-7 [Planuri de

aprobare, schie de lucru i specificaii]; 71243000-3 [Planuri

provizorii (sisteme i integrare)]; 71246000-4 [Stabilire i

enumerare a cantitilor necesare n construcii]; 71247000-1

[Supraveghere a lucrrilor de construcii]; 71248000-8

[Supraveghere a proiectului i documentare].

71314300-5 [Servicii de consultan n eficienta energetic];

71314310-8 [Servicii de inginerie termic pentru construcii];

71315100-0 [Servicii de consultan pentru lucrri de baz];

71315210-4 [Servicii de consultan n instalaii tehnice de

construcii]; 71318000-0 [Servicii de consiliere i de consultan

n inginerie]; 71319000-7 [Servicii de expertiz]; 71312000-8

[Servicii de consultan n inginerie structural]; 71320000-7

[Servicii de concepie tehnic]; 71321000-4 [Servicii de proiectare

tehnic a instalaiilor mecanice i electrice pentru construcii].

de la 71321200-6 [Servicii de proiectare a sistemelor de nclzire]

la 71351400-7 [Servicii de interpretare petrofizic], cu excepia

71326000-9 [Servicii auxiliare de construcii].

71353000-7 [Servicii de analiz la suprafa], 713531000-8

[Servicii de analiz hidrografic]; 71353200-9 [Servicii de analiz

a dimensiunilor]; 71356200-0 [Servicii de asisten tehnic];

71410000-5 [Servicii de urbanism]; 71400000-2 [Servicii de urbanism

i de arhitectur peisagistic]; 71420000-8 [Servicii de

arhitectur peisagistic]; 71530000-2 [Servicii de consultan n

construcii]; 71600000-4, [Servicii de testare, analiz i

consultan tehnic]; 71620000-0 [Servicii de analiz]; 71621000-7

[Servicii de analiz sau consultan tehnic]; 79932000-6 [Servicii

de arhitectur de interior]; 79933000-3 [Servicii de asisten de

proiectare]

de la 73100000-3 [Servicii de cercetare i de dezvoltare


Servicii de cercetare i dezvoltare
experimental] la 73220000-0 [Servicii de consultan n

dezvoltare].

73300000-5 [Proiectare i executare n domeniul cercetrii i

dezvoltrii];

7342000-2 [Studiu de prefezabilitate i demonstraie

tehnologic].

de la 79100000-5 [Servicii juridice] la 79140000-7 [Servicii de Servicii juridice

consultan i de informare juridic].