Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA 2

CATEGORIE DE ESTIMARE

BILANTUL HIDROLOGIC

MANAGEMENTUL SISTEMULUI

LAC-BARAJ

DISTRIBUTIA APEI DIN LAC PRIN

CONDUCTE

TEMA 2
DENUMIRE PARAMETRU
Conductivitate hidraulica
Cota culcus acvifer in P1
Cota culcus acvifer in P2
Cota culcus acvifer in P3
Sarcina piezometrica in P1
Sarcina piezometrica in P2
Sarcina piezometrica in P3
Distanta dintre P1-P2
Distanta dintre P1-P3
Suprafata bazinului hidrografic
Precipitatii anuale
Temperatura medie
Latimea talvegului
Grosimea curentului de apa
Diametru mediu granule minerale
Densitate sediment
Acceleratie gravitationala
Limita vestica perimetru
Limita estica perimetru
Limita sudica perimetru
Limita nordica perimetru
X_Coronament_BARAJ_amonte
COTA_Coronament_BARAJ
Grosime baraj la coronament
X_Fundatie_BARAJ_amonte
COTA_Fundatie_BARAJ
Grosime baraj la fundatie
X minim profil VE
Y minim profil VE
X maxim profil VE
Y maxim profil VE
Cota nivel maxim in lac
Cota nivel etiaj
Cota talveg la baraj
Densitate apa
Limita vestica zona LAC
Limita sudica zona LAC
Limita estica zona LAC
Limita nordica zona LAC
Durata unui an
Harta topografica a zonei
Cota la sorbul conductei 1
Cota bifircatiei conductei 1
Cota la capatul conductei 2
Cota la capatul conductei 3

SIMBOL
K
z1
z2
z3
H1
H2

UM
m/zi
m
m
m
m
m

H3
L
x3
SBH
P
Tm
b
h
D

m
m
m
m2
m/an
0C
m
m
m

Ro_sed
g
Xmin
Xmax
Ymin
Ymax
XCB
CCB
GCB
XFB
CFB
GFB
X_V
Y_V
X_E
Y_E
C0
CNET
CTB
Ro_apa
X_min_LAC
Y_min_LAC
X_max_LAC
Y_max_LAC
AN
H_TOPO
C1
C123
C2
C3

kg/m3
m/sec2
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
kg/m3
m
m
m
m
sec
.png
m
m
m
m

Proiectia conductei 1 pe orizontala


Proiectia tronsonului 3.1 pe oriz.
Proiectia conductei 2 pe orizontala
Proiectia tronson 3.2. pe orizontala
Diametrul conductei 2
Diametrul conductei 3
Vascozitate dinamica apa

X0
X1
X1+X2
X2+X3
D2
D3
miu

Diametrul granulelor in suspensie

Ds

m
m
m
m
m
m
kg/(m*s)
m

VALOARE
1.2
70
70
70
251
252
254
1600
800
1.80E+07
2
12
1
0.25
0.004
2000
9.81
0
4000
0
5000
1300
275
5
1300
250
20
0
1300
4000
1300
273
255
250
1000
600
1300
2200
4500

31536000
H_TOPO
270
255
210
200

400
250
500
850
0.4
0.5
1.17E-03
2.43E-03