Sunteți pe pagina 1din 5

STRUNJIRE

;,;'.i

.;fr

i_,,,ijlx
, .r.:i:l{
:5

Regim de agchiere

Recomanddri vitezd de agchiere, valori metrice

,;,,r?'i.# Recomandirile sunt valabile cind

ISO P

c)

6
CJ

q
,l
m

r.l
cl
{:l

d'r

MC Nr,
1.Z AN
i',
P1 2ZAN
n4
tTi

Forta

Duritate

Cod
materi

O!el

spe'clfici de

Brinell

al

0.4

Nr.

3 Z.AN

agchlere kc

Corom
ant
Material
Otel nealiat
01
C = A14,25ok
1

012

C = 0,25-0,55o/o
C = 0,55-0,80%

01 3

Re

se utilizeazi lichidul de agchiere.


cT5005

cT5015

GC1525

GC1515

0.05-0.1-0.2

0.05-0.1-0.2

0.05-0.1-0.2

0.1-0.2-0.3

650-540-440
570-480-385
510-425-340

560-465-380
495-41 5-335

430-365-295

280-255-245
285-260-230

295-200-125

N/mm2

HB

2000
2100

125
150
170

730-590-485
650-s30-420

2150

180

530-450-360

480-400-320

375-320-255

2300
2550
2850

210
395-325-250
320-260-200

285-235-1 90
230-1 90-1 50

ZUU-IOC-IJ3
tou- tJ3- | tu

2500
3900

200

395-330-250

260-215-175

325

195-'165-130

2000

180

2100

200
zz3

260-215-175
270-225-170

2200

31

0-290-255

J\

28\
24,.

Olel slab aliat


(elemente de aliere <5%)
P2 1 Z.AN

02.1

P2.1.Z.AN
P2.5.Z.HT
P2.5.2.t17

02.12
02.2
02.2

Netratat
Oiol ncntrr r rr rlmenii
Calit gi revenit
Cdlit si revenit

275
350

95-1 00-40
'160-80-34

Otel inalt aliat


(elemente de aliere >5%)
a

P3OZAN

03.1

ci

P3.O.Z.HT

03.21

Recopt
Otel de scule tratat

P15CUT
P26CUT
P3OCUT
ISO M

06

06.2
06.3

Nealiat
Aliaj slab (elemente de aliere < 5%)
inalt aliat ( elemente de aliere >5%)

Nr.

Otel inoxidabil

MC Nr

o
N

()
LL

io, o, o*
]Ps.0.z

PH

iP5OZHT

2650

materl

Forta
spe'cifica de
agchiere kc

al

0.4

Cod

e)

145-1'1

5-90

Oteluri turnate

__e

Corom
ant
Material
Feritic/martens itic
Bare/forjate
05 11
Netratat
05.12
CSlire de punere in solutie
05 13 Calit

N/mm2

Duritate
Brinell

HB

200

2300
3550

330
330

2850

200-1 65-1 25

Rezistenta la uzuri
GC1525
GC1005
hex, mm ! avans fn. mm/r
u. t-v.z
0.1-0 2-0 3
Viteza de taiere (Vc). m/min

290-240

225-185-145
17 5-1

40-1

45-105
1 5-85

GC1105

GC1115

0 1-0.2-0

0.1-0.2-0 3

380-305-245

335-255-200

70-1 50

350-280-225

350-280-225

I 70-1 50

245-1 95-1 60

245-'1 95-

60

200-1 60-1 40

41

265-215-165

245-200-160

0-330-26s
220-175-145
245-200-160

85-1 50-1 20

Austenitic
Bare/forjate

:)

Ml OZAQ

05.21

M1
M2

vJ.ll
05.23

Z.PH
O Z.AQ
O

(!

2300
3550
2950

180
JJU

220-195

200

lAF

2550
3050

230

3.15-255-205

31

260

280-225-185

280-225-185

230-1 70-1 30

320-265-205

320-265-205

95-1 70
laA

0-330-265

zzv-tt3-t43

41

85-1 50-1 20

220-190-155

Austenitic-feritlc (Duplex)

o
ff

Austenitic
Cdlire de punere rn solutie
Sr rnar ar rctcnitin

M31 Z,AQ

05.51

Bare/forjate
Nesudabil > 0.05%C

M3 2.2 AQ

05.52

Sudabil < 0.05%C

lo^.,. ,,t
]P5OCHT

5-255-205

250-205-1 55

Feritic/m afiensitic
Turnat
15 11
15.12
15 13

Netratat
CSlire de punere in solulle
Calit

2100

200

50
2650

330
330

175-145-110

17 5-1 45-11 0

280-225-170

31

60-1 30-95

'160-130-95

Austenitic
Turnat
0l
(0

MlOCUT

15.21

Austenitic

2200

180

280-225-170

Cilire de punere in solulie

31 50

2700

330
200

'160-130-95

M2OCAQ

tJ.zz
15.23

2250
2750

230
260

r{

c)

Sr

rner

ar

rqtpnitin

2'10-

180-150

160-'130-9s
2

0-1 B0-1 50

Austenitic-feritic (Duplex)

_9

J
a

M31CAQ

15,51

Turnat
Nesudabil > 0.05%C

2.C AQ

15 52

Sudabil < 0 05%C

IM3

rso

CT

Cod
materi

c.)

al

CJ

MC Nr.

'.]
U)

K1.1.C.NS

Forta
spe'ciiica Ae
agchiere kc

Nr.

Corom
ant
Material
Fontd maleabild
47.1
Feritic( aschii scurte)
07.2

Perlitic ( agchii lungi)

0.4

Duritate
Brinell

?30-170-120

234470-120

205-1 s5-1

205-1 55-1 1 0

c87925

cc620

cc650

0.1.0.25-0.4

0.1-0.25-0.4

0.'1-0.25-0 4

0.1-0.25-0.4

800-700-600
700-590-500

800-700-600
700-600-500

800-700-600

800-700-600
760-650-540

HB

940

JJU

1'100

230

c87525/C850

N/mm2

Fonti cenugie
K2.1.C,UT
K2.2.C.UT

08.'1

08.2

Rezistenla la rupere scazuti


Rezistentd la rupere mare

'1100

180

1150

220

050
1750

250

2700

380

1700-1450-1200 1450-'1200-10s0
1 450-1 250-1 0s0
1 250-1 050-890

760-650-540

Fonti cu grafit nodular


K31CUT

091

K3,3 C.UT
K3 4 C.UT

09.2

I
o)

s
C)

Q)

:=
(!
_E

o
=

A76

093

Feritic
Perlitic
Martensitic

160

610-550-450
510-450-350
350-305-260

Regim de

agchiere

STRUNJIRE

Recomanddri vitezi de agchiere, valori metrice


rn

tf

cctsrs

IftI

0.1-0.2-0.3

GC102s
0.1-0.2-0.3

al

0.1-0.3-0.5

01-0.2-0.3

0.1-0.4-0.8

0.'1-0.4-0.8

0.1-0,4-0.8

0.1-0.4-0.8

0.1-0,4-0.8

0.

1-0.4-0.8

a)

a0

-| 310-2s0-255

|
|

280-255-245
285-260-230

]_-

0-290-255

31

0-290-255

zdu-lJJ-zzc

280-255-225

260-235-210

lov-zJc-z

tu

q.A
QAA
I J-Jtv
Jav_l A4F

470-370-305
445-355-290

620-450-330
560-405-295
JJV-J9U-A

'

295-200-145

570-405-300
5 lu-Joc-zo3
460-330-240

510-345-245

440-300-21 A I 425-27 5-200

455-305-2'15

4oo-270-1so I sao-z+s-180 I 26s-180-130


370-250-1zs I aos-zas-tto I zso-tto-120

30u-J / u-zou
460-305-21 5
300-2 1 0-1 s5

460-305-21 5
395-265-'190
255-1 80-1 40

JVJ-ZOC-

240-170-125

205-145-110

210-145-115

405-27A-2AA
200-1 30-95

300-205-1 50
1 35-95-75

260-1 80-1 30

425-290-245

8s-1 35-95

o)

16s-120-85
155-115-80

=
-c

|
I

It- zos-zoo-tzs
I

|
|

500-375-300

es-10040

1aE
a4c,
LIJ-LIJ_IIJ

160-80-34

1-7E,

22s-170-140

610-410-285
530-350-250
330-230-1 75
265-'185-140

220-145-100

300-1 85-1 35
250-1 55-1 I 0

YU

350-2q0-1 60
260-1 80-1 40

0-70-50
85-55-39

45-95-65

1 1

44q 7A An

50-95-70

55-1 1 0-70

l^,

95-1 25-85

I 85-1 20-85

ttr

I
I

t_
I

370-275-225

_]I

80-1 30-1 05

445-295-215
220-14A-105

'11

i
0-70-50

240-155-105

5-85-65

11

185-125-85
85-55-38

g
u_

tI

tI

275-220-185
270-2AA170

335-235-1 85
290-205-1 55

300-21 5-1 70
260-1 85-1 40

205-1 5s-1 30

225-150-115

205-1 35-1 05

240-1 80-1 30
21 0-1 40-1 00
1

85- 1 25-90

210-155-110
1 B0-1 20-85
1 60-1 1 0-75

85-1 40-1 00

40-1 05-80

00-80-60
95-65-45
80-60-39

25-80-55
11 0-75-50

65-1 00-70

45-95-65

I GC1115
-r--;-;;-;-F;I u. r-u.z-u.J

.r-

O
r0
Ni
0i)

I
I

|
|
|

335-255-200
18s-1s0-120
200-160-140

2BO-215-170
'155-125-100

180-150-'1 30

265-215-16s

45-1 95-1 50

220-180-135

220-180-135

185-150-120

/u- Jc-ltu

55-1 25-1 00
185-160-'1 30

55-1 25-1 00

85-1 60-1 30

T-

t/U-rJC-llU

235-200-1 B0
90-65-55
1 05-75-50

230-175-135

60-1 30-95

260-22A-200
1 25-1 00-80
145-120-85

295-235-200

290-240-190

205-160-125

30-1 00-85

30-1 00-80
1 60-1 35-1 00

00-75-60
1 40-1 1 0-85

240-175-130
1 00-70-55

250-215-170
210-175-135

220-185-145

'190-145-1 '15

190-'150-120

135-120-'110

270-225-185

250-210-170

205-1 70-1 55

20-1 00-70

00-70-55
110-90-60

90-65-50

220-1BO-150

220-180-140

2BO-235-210

2BA-215-170
155-'125-100
I 65-1 35-1 20

3C5-235-1 B5

'130-'105-80

165-135-'120

11

80-1 60-1 30

85-65-45
95-70-50

0-70-50

20-80-55

130-110-90
75-60-50

u_

rt-

I
I

|
|
|

220-190-155

180-160-'115

170-145-115

85-65-45
1 00-90-70

30-1 00-75

5-1

1 1

00-85

Bs-70-60
()

I
I

|
|

250-205-155
230-170-130

zJU03- 4C
a.n W- 1trC
L
IJJ- 1an
IL9

21A170-130

210-170-130

190-140-110

'1

90- 1 40-'1

'1

90- 1 50-1 0
50-1 20-90

160-'135-105
1 30-1 1 0-85

220-164120

170-145-115
70-50-40
75-60-50

'1

05-95-80
95-80-70

(c

=
O

I
{

|I

320-26s-205
tou- tJU-:r3

ns:as-ro

T-

zoc-zzv-

29C-24A-185
i 50-1 20-90
160-'t 30-100

265,220-170
145-1 20-90

145-120-90

255-205-1 60
i 50-1 20-90

230-'185-145
'135-110-80

230-185-145

35-1 1 0-80

||

35-1 1 0-80

11
1

0-80-65

B5-55-40
20-80-55

11

5-1

00-85

65-50-40

| 280-225-170
| 160-130-9s
I va:80-150
_T-

95-1 65-1 35

17

135-110-80

1 1

175-150-125

5-150-125

70-1 30-1 1 0

65-l 25-1 00

200-1 55-1 1 5

AE
FF AE
I J'JJ-AJ

05-80-60
145-'11 5-95

0-80-65

20-90-75

50-1 20-95

30-90-65

70-50-40
1 00-80-60

130-110-85

85-55-40

00-90-75

r..l

il)

B0-65-55

I
I

|
|

II

II

230-170-120
20s-155-110

210-155-110
1

85-1 45-1 00

90-1 40-1 00

'170-130-90

90-1 40-1 00
1

70-1 30-90

215-175-150

B5-1 50-1 35

70-1 30-1 05

50-1 20-90

85-1 65-1 20

60-1 40-l 05

20-1 05-1 00

25-1 05-80

05-95-75

0
o

95-80-70
90-75-65

t-I
o'
U
1=

cc6s0

cc6190

0.1-0.2s-0.4

0.2-0 4-0.6

0.2-0.4-0.6

0.1-0.2-0.3

0.2-0,4-0.6

0.2-0.4-0.6

0.2-0.4-0.6

0.2-0.4-0.6

1
o
il

0.1-0.3-0'5

qJ

.u)
U)

|
I

800-700-600

znn-nnn-snn

200-1 65-1 35

385-3 1 5-265

260-215-185

250-210-185

375-31 0-265

315-255-215

210-17 5-1 5A

235-1 90-1 50

530-435-375
425-350-300

445-360-305

300-250-21 0

lt 3-zqa-zzc

355-290-245

240-200-170

260-225-200

140-1.15-95

JOU.JUC-ZCU

240-1 95-1 65

265-215484

21 5-17 5-1 50
1 65-1 35-1 1 5

240-1 95-l 60

135-'125-95
'125-11 5-90

740-600-500
640-500-400

890-720-600
790-620-500

740-600-500
690-540-435

28A-235-20s

580-450-345
480-350-250
325-260-220

255-200-160 I 390-330-275
230-195-170 I 350-300-250
'115-95-85 | 265-225'190

40-1

5-95

40-125-114
'125-110-90

460-380-325

0-660-550
700-550-440
B1

-I|| uoo-roo-uoo
-^^
^-^ /ou-bcu-34u
T-

^^

320-260-220

80- 1 45-'1

I|

610-550-450
s 1 0-4 50-3 s0
350-305-260

<)\-/

t\-/

/\

aAF alA
aaJ-Ltv-ttw

lan

B5-'140-110

00-85-65

Calculul forfei de agchiere si a regimului


Fo(a de agchiere:

Fr= kct.t'ft-*'ap'

(sin

x)-^'ky'kr'ka,

kc, - "fo{a" specificd de agchiere,


ky

tN]

caracteristicd grupei de material prelucrat;

coeficient valoric funclie de valoarea unghiului y;

kr - coeficient valoric funcJie de valoarea durabilitAtii tdigului placulei;


kus - coeficient valoric funclie de diferenla de valoare dintre duritatea materialului prelucrat 9i
cea a materialului etalon (dat in tabele).
,

Kv

(^
/o\
: \r
- ,*)

ky= (f - #),

sau

(y"-+6o- laprelucrareaofelului. yo:+2o -laprelucrareafontei)


Factorul de core c[ie /unclie de durabilitatea taisulu
Durabilitatea,
60
45
30
25
20
l0
15
lminl
Factor de
0,84 0,75 0,10
0,88
0,93
1.1I
1'0
corectie

Factorul de coreclie funclie de diferenla de duritatea a materialului


Duritate redusa

HB4 180

1,44

HB?) 180

1,42
1,21

1,33

HHCa) 60

= Clasifi carea materalului Coromant


= Duritate Brinell
= Duritate

Rockweil

,25
1,24
I ,13
1,!1
1

'1,11

1,0

0,sl

0,84

1,11

1,0

0,91

0s4

I,06

"1,0

J,og

1,0

1,12
1,97

0,95
0,sl

S,90

0,94

1,0

1,0

!
Factor de csrectie .
ipentru o duritate de 240 HBi

+60 +80
4,72
0J3

0,9$ s,g2
0,75 0,70

+100
0,67
0,68
0,79
0,65

1,8

't,4
ro

g')

r,?

b=
cqJ

t.ff

Cf.

dJ

0'8

LJ

E
Cf

0.6

a!

(J
-(f

u"r
^)

t-

rc
LL

0,7

fl.0

I 4$0
54n 61[]
47$
1s0 18$
1(()
HE
1?O
Rezistenta la rupere l: Duritate
l#,rrt rfi

675

745

go0

22*

810
2.ril

s8o

g5s

2S$

280

j$1f, 1CI85 1t5F


3*11 st$
3d#

t??CI

3s0

Verificarea avansului din punctul de vedere al rezistenlei pieser:

ft<

rr.(sinx)m

I-m
1,,1,2' k

1.1'

ar'

t<r' t<7'

t< 11

Immirot]

Verificarea avansului din punctul de vedere al rigiditalii pieser:


1t'E'l'6 q1''GtnX)m

fr<

7,L2. k

s1.1.

ap. Lt . ky. k7. k H g

Imm/rot]

Verificarea avansului din punctul de vedere al rezistenjei mecanismului de avans:

0,3 4'

k c7.r' ap' ky' ky'

kHs

Imm/rot]

Verificarea avansului din punctul de vedere al rezistenlei corpului culitului:

fu

s'-^

oa'82'(sinX)m

dupa ce, in prealabil, s-a efectuat dimens

B>

' k

Imm/rot]

{'kct.t'ap'ky'ky'kHs

t'

nar e a

co

rpului cutitului cu relalia:

fl" #^' ky' kr' k n n


oo'$iny)m

ap'

Imm]

oo - rezistenta admisibila la incovoiere pentru materialul corpului cutitului.

in funclie de valorile rezultate din calcul se va alege pentru avans valoarea maxim admisibild
(poate fi mai mare, egald sau mai micd dec6t cea aleasa inilial):

fq

[mmirot]

qi se calculeazdfofiaefectivd de agchiere:
F c"r

= kcrt' ftf*

' ap ' (sin

' kv '

x)-^

kr ' knn

Dtrl

in funclie de grupa materialului prelucrat, materialul pldculei qi valoarea avansului, din tabele
se allege viteza

principala de aschiere:

v. [m/min]
Valoarea astfel aleasa va fi corectata in functie de durabilitatea efectiva T a taisului si de
diferenta de duritate dintre materialul prelucrat si cea a materialului etalon (date in tabele).
Y tteza de aqchiere corect atd, v a ft

u| = ur' kr ' knn

(kr, kua

au

valorile date tabular)

Turalia la arboreal principal:


1000'v.

frot/min]

"=#

turaliei efective, existente la MU (ca valoare imediat inferioard pentru a nu


se depdgi valoarea durabilitAtrii economice T recomandate):
Se alege valoarea

nef
Se recalculeazdvrleza

[rot/min]

efectivd de aqchiere:

n.D.n
,,r, -#
Puterea de aschiere va

[m/min]

fi:

P,:*#

wwl

Iar puterea neces ard la MU:


Pn,r,

:1P
rl

unde:

q:

0.7

0,9 reprezintd randamentul MU

lkll;l