Sunteți pe pagina 1din 7

Renew Restore Reform

Eu sunt Dumnezeu!

Domnul face tot ce vrea in ceruri si pe pamint

Ce inseamna pentru Dumnezeu sa fie Dumnezeu?


Eu sunt Dumnezeu si nu este altul, Eu sunt Dumnezeu si nu este niciunul ca Mine.
Eu am vestit de la inceput ce are sa se intimple si cu mult inainte ce nu este inca implinit.
Eu zic: Hotaririle Mele vor raminea in picioare si imi voi aduce la indeplinire toata voia Mea.
Eu am spus si voi implini, Eu am planuit si Eu voi infaptui
Isaia 46.1-13
Suveranitatea lui Dumnezeu sta in faptul ca El este in control, fiind in mod absolut independent in a face tot ce
vrea El! Nimeni si nimic nu-L poate limita pe Dumnezeu.
Dumnezeu nu are nevoie de momentul potrivit pentru a-si indeplini voia Sa!
Nici Satan, nici raul din lume nu pot afecta planurile lui Dumnezeu cu absolut nimic!
Dumnezeu este SUVERAN!
Renew Restore Reform

Trebuie sa REALIZEZI acest adevar


Dumnezeu in suveranitatea Lui are capacitatea de-a lucra prin deciziile gresite ale oamenilor si de a-si duce la
capat voia Lui, INTOTDEAUNA!
Existenta lui Satan si a raului arata suveranitatea lui Dumnezeu, El nu are nevoie de conditii favorabile pentru a-si
indeplini planurile! Exemplul suprem este la cruce! (Fapte.4.27,28)
Voi, negresit v-ati gindit sa-mi faceti rau, dar Dumnezeu a schimbat raul in bine, ca sa implineasca ceea ce se vede
azi si anume, sa scape viata unui popor in mare numar. (Gen 50.20)
Pe de alta parte stim ca toate lucrurile lucreaza impreuna spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu si anume spre
binele celor ce sunt chemati dupa planul Sau. (Rom 8.28)
Renew Restore Reform

Trebuie sa RECUNOSTI acest adevar


Intelegerea SUVERANITATII lui Dumnezeu se vede in RECUNOSTINTA care o ai fata de acest statut al lui
Dumnezeu. (Exemplul lui Nebucadnetar)
Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, prin puterea bogatiei mele si spre slava maretiei
mele? (Dan 4.30)
Dupa trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnetar, am ridicat ochii spre cer si mi-a venit iarasi mintea la loc. Acum
binecuvint pe Cel Prea Inalt, laud si slavesc pe Cel ce traieste vesnic, Acela a carui stapinire este vesnica si a carui
Imparatie daiunieste din neam in neam laud, inalt si slavesc pe Imparatul cerurilor, caci TOATE lucrarile Lui sunt
adevarate si toate caile Lui sunt drepte si El poate sa smereasca pe cei ce umbla cu mindrie! ( Dan4.34,37)
Renew Restore Reform

Trebuie sa fi PREOCUPAT de voia si planurile Lui pt tine


Recunoasterea SUVERANITATII lui Dumnezeu se vede in PREOCUPAREA de-a urma voia si planurile lui pentru
tine si cu tine! Cind Ghedeon intelege ca Dumnezeu este suveran se pune in slujba lui Dumnezeu.
Ingerul Domnului i s-a aratat si i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule
Ghedeon I-a zis: Rogu-te Domnul meu, daca Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au intimplat toate aceste lucruri,
unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc parintii nostri!? (Jud. 6.12,13)
Si Domnul i-a zis: du-te cu puterea pe care o ai Eu voi fi cu tine si vei bate pe Madian ca pe un singur om; du-te cu
cei trei sute de oameni si voi da pe Madian in miinile tale! (Jud. 6.14,16; 7.7)
...aduceti trupurile voastre ca o jertfe vie si sfinta si placuta lui Dumnezeul; urmariti voia lui Dumnezeu care este
buna, placuta si desavirsita (Rom 12.1,2)
Renew Restore Reform

intrebari de reflectare
1.discutati relatia dintre suveranitatea lui Dumnezeu si libertatea omului
in urmatoarele pasaje biblice.
Geneza 50.14-21
Fapte 4.23-31
Daniel 4.29-37
2.Impartasiti experiente personale in care Dumnezeu in suveranitatea Sa
a transformat raul in bine.

Renew Restore Reform

Intelege
Recunoaste
Urmareste