Sunteți pe pagina 1din 31

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I PDURILOR

ORDIN nr.
/
pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind instalarea
sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea
sau completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice
Lund n considerare Referatul de aprobare al Administraiei Fondului pentru
Mediu nr.
/IJ din
pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului
privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv
nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice,
n temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. q) i alin. (4) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i ale art. 13 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 38/2015 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor, cu modificrile
i completrile ulterioare
ministrul mediului, apelor i pdurilor emite prezentul
Ordin:
Art. 1. Se aprob Ghidul de finanare a Programului privind instalarea
sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice, prevzut n
anexa, care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului
mediului i pdurilor nr. 650/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanare a
Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 409 din 18 iunie 2010, cu
modificrile ulterioare, se abrog.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul mediului, apelor i pdurilor,
Cristiana PACA PALMER

SECRETAR DE STAT
Raul POP

SECRETAR GENERAL
Daniela TEODORU

SECRETAR GENERAL ADJUNCT


Ion Anghel

DIRECIA JURIDIC I RELAIA CU PARLAMENTUL


Director,
Cristina Manuela UNGUREANU

DIRECIA ECONOMICO-FINANCIAR

DIRECIA GENERAL EVALUARE IMPACT


I CONTROLUL POLURII
Director general,
Dorina MOCANU

DIRECIA ECONOMIE VERDE,


SCHIMBRI CLIMATICE I DEZVOLTARE DURABIL
Director,

ADMINISTRAIA FONDULUI PENTRU MEDIU


PREEDINTE
Istvn JAKAB

Anexa
GHID DE FINANARE
a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire,
beneficiari persoane fizice
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. - Ghidul de finanare
(1) Ghidul de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire
care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice, denumit n continuare ghid, constituie
un suport informativ, avnd rolul de a furniza solicitantului de finanare din Fondul
pentru mediu informaii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de
nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice, denumit n continuare
program.
(2) Ghidul conine dispoziii privind:
a) programul;
b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanare, a proiectului propus i a
cheltuielilor legate de acesta;
c) condiiile de depunere a dosarului de finanare, analiz i selectare, aprobare,
finanare, implementare i monitorizare a proiectului propus.
Art. 2. - Scopul programului
Scopul programului l reprezint mbuntirea calitii aerului, apei i solului
prin reducerea gradului de poluare cauzat de arderea lemnului i a combustibililor
fosili utilizai pentru producerea energiei termice folosite pentru nclzire i obinerea
de ap cald menajer, precum i stimularea utilizrii sistemelor care folosesc n acest
sens sursele de energie regenerabil, nepoluante, prin finanarea din Fondul pentru
mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire.
Art. 3. - Sursa de finanare pentru derularea programului
(1) Finanarea programului se realizeaz din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se deruleaz n limita fondurilor prevzute cu aceast destinaie
prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(3) Suma alocat sesiunii, distribuit pe judee conform numrului de locuitori,


se public odat cu anunarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanare,
prin dispoziie a preedintelui Administraiei Fondului pentru Mediu.
(4) Pe parcursul derulrii programului, orice redistribuire a sumelor alocate se
poate face prin dispoziie a preedintelui Autoritii.
Art. 4. - Indicatorul de performan a programulului
Indicatorul de performan a programulului l reprezint numrul de sisteme de
nclzire care utilizeaz energie regenerabil, achiziionate i instalate prin program.
Art . 5. - Definiii
n sensul prezentului ghid, termenii i expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate - Administraia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar solicitantul al crui dosar de finanare a fost aprobat i care ncheie
contract de finanare nerambursabil cu Autoritatea;
c) cerere de finanare nerambursabil - document completat i depus n cadrul sesiunii
de depunere de ctre solicitant, n vederea obinerii finanrii din Fondul pentru mediu;
formularul cererii de finanare nerambursabil este prevzut n anexa nr. 2 la prezentul
ghid;
d) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresat n scris Autoritii, n baza
creia se face decontarea; formularul cererii de decontare este prevzut n anexa nr. 1
la contractul de finanare nerambursabil al crui model se regsete n anexa nr. 5 la
prezentul ghid;
e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de ctre beneficiar cu achiziia de produse
sau lucrri necesare implementrii proiectului i care pot fi decontate din Fondul
pentru mediu, cu condiia ndeplinirii n mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate i a
ncadrrii lor n categoriile de cheltuieli eligibile;
f) contribuie proprie - parte din valoarea total a cheltuielilor eligibile necesare
implementrii proiectului, nefinanat din Fondul pentru mediu, susinut de ctre
beneficiar din surse financiare proprii;
g) dosar de decontare - cererea de decontare definit la lit. d), nsoit n mod
obligatoriu de documentele justificative a cror list este prevzut n anexa nr. 2 la
contractul de finanare nerambursabil prevzut n anexa nr. 5 la prezentul ghid;
h) dosar de finanare - cererea de finanare nerambursabil definit la lit. c), nsoit de
documentaia care trebuie depus de ctre solicitant n vederea analizrii i aprobrii
finanrii de ctre Autoritate;
i) finalizarea proiectului - depunerea cererii de decontare;
j) finanare nerambursabil - modalitate de susinere financiar a proiectului,
caracterizat prin decontarea de ctre Autoritate a unei cote-pri din cheltuielile
eligibile realizate de ctre beneficiar cu achiziia serviciilor/produselor sau lucrrilor;

k) instalator - operatorul economic specializat care comercializeaz i instaleaz


sisteme de nclzire care utilizeaz energie regenerabil;
l) sistem de nclzire - complex de instalaii, echipamente i elemente destinate
obinerii sau producerii exclusiv de energie termic;
m) sistem de nclzire clasic - sistem de nclzire bazat pe arderea lemnului i a
combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, crbuni;
n) solicitant - persoana fizic ce depune dosar de finanare.
Art. 6. - Organizarea sesiunii de finanare
(1) Pentru organizarea sesiunii de finanare, prin dispoziia preedintelui
Autoritii, se stabilesc:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanare;
b) suma alocat sesiunii de finanare.
(2) Dispoziia preedintelui prevzut la alin. (1) se public pe pagina de
internet a Autoritii, cu cel puin 10 zile nainte de data deschiderii sesiunii de
finanare.
Art. 7. - Etapele sesiunii de finanare
Etapele sesiunii de finanare sunt urmtoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autoritii a ghidului i a anunului de deschidere
a sesiunii de finanare;
b) depunerea dosarelor de finanare;
c) analiza conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului i a proiectului;
d) aprobarea dosarelor de finanare selectate;
e) postarea pe site-ul Autoritii a listei dosarelor de finanare aprobate i respinse;
f) soluionarea contestaiilor;
g) ncheierea contractelor de finanare;
h) implementarea proiectului.
CAPITOLUL II
Eligibilitatea solicitantului i a proiectului, depunerea dosarului de finanare
Art. 8. - Cuantumul finanrii
Finanarea se acord dup cum urmeaz:
a) pn la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;
b) pn la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de cldur, exclusiv aparate de aer
condiionat.
Art. 9. - Tipuri de proiecte finanate prin program

Prin program se finaneaz urmtoarele sisteme de nclzire care utilizeaz


energie regenerabil, inclusiv cele destinate nlocuirii sau completrii sistemelor
clasice de nclzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de cldur, exclusiv aparate de aer condiionat.
Art. 10. - Criterii de eligibilitate a solicitantului
(1) Este considerat eligibil solicitantul care ndeplinete cumulativ urmtoarele
condiii:
a) este persoan fizic i are domiciliul pe teritoriul Romniei;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren i al imobilului-construcie pe care
se implementeaz sistemul de ncalzire pentru care se solicit finanare; imobilele nu
trebuie s fac obiectul unui litigiu n curs de soluionare la instanele judectoreti,
vreunei revendicri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de
expropriere pentru cauz de utilitate public;
c) nu are obligaii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaiei
naionale n vigoare;
d) n activitatea desfurat anterior nceperii proiectului nu au fost condamnai pentru
infraciuni mpotriva mediului, prin hotrare judectoreasc definitiv.
(2) Nu este eligibil solicitantul care deine n proprietate un imobil format din
teren cu una sau mai multe construcii, dintre care unele pri sunt comune, iar restul
sunt proprieti individuale, pentru care se ntocmesc o carte funciar colectiv i cte
o carte funciar individual pentru mai mult de dou uniti individuale, apartamente locuine, aflate n proprietate exclusiv, care poate fi reprezentat de locuine i spaii
cu alt destinaie, dup caz.
Art. 11. - Criterii de eligibilitate a proiectului
Este eligibil proiectul care vizeaz realizarea unui sistem de nclzire care
utilizeaz energie regenerabil conform cu scopul programului i cu prevederile
prezentului ghid.
Art. 12. - Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziia de sisteme de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv a celor
destinate nlocuirii sau completrii sistemelor clasice de nclzire;
b) cheltuielile cu montajul i punerea n funciune a sistemului;
c) taxa pe valoarea adugat (TVA).
(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dup semnarea
contractului de finanare nerambursabil.

Art. 13. - Dosarul de finanare


(1)Dosarul de finanare va cuprinde:
a) cerere de finanare nerambursabil, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid,
completat prin tehnoredactare computerizat i semnat de solicitant, n original;
b) declaraie pe propria rspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul
ghid, completat i semnat de ctre solicitant, n original;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciar pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de
carte funciar pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanare, care s
ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren i
imobilului-construcie pe care se implementeaz sistemul de nclzire, n original,
pentru solicitanii care dein individual un imobil;
e) documentul eliberat de autoritatea public local, care atest adresa imobilului, n
situaia n care adresa de implementare din cererea de finanare difer de cea din
extrasul de carte funciar;
f) copia crii funciare i extras de carte funciar individual; pentru proprieti
comune, pot fi maximum dou uniti individuale trecute pe aceeai carte funciar,
care adunate trebuie s fie egale cu 1 (un) ntreg;
g) pentru imobilelele deinute n coproprietate se va depune o declaraie notarial,
semnat de toi coproprietarii din care s reias c pentru imobilul respectiv se va
depune o singur cerere de finanare, precum i persoana solicitant;
h) certificat de atestare fiscal privind plata obligaiilor la bugetul local, emis pe
numele solicitantului n original, valabil la data depunerii dosarului de finanare,
eliberat de ctre organele competente de pe raza crora i are domiciliul solicitantul;
i) n cazul n care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va
depune i certificat de atestare fiscal privind plata obligaiilor la bugetul local, emis
pe numele solicitantului, n original, valabil la data depunerii dosarului de finanare,
eliberat de ctre organele competente de pe raza teritorial unde va fi implementat
proiectul;
j) certificat de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanelor Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanare, n
original;
k) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de ctre organul
teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la
data depunerii dosarului de acceptare, n original;
l) adeverin privind existena contului bancar al solicitantului finanrii, emis de o
banc comercial, sau extras de cont;
(2) Documentele menionate la alin. (1) se vor depune n plic pe care se va
completa numele i adresa complet a solicitantului, titlul programului: "Programul

privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv


nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice
", precum i sesiunea de depunere.
Art. 14. - Depunerea dosarului de finanare
(1) Dosarul de finanare se va depune legat, paginat i opisat, ntr-un singur
exemplar, n plic, la agenia judeean pentru protecia mediului pe raza creia
domiciliaz solicitantul.
(2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alt form dect cea
solicitat sau ieirea sa din perioada de valabilitate, precum i nendeplinirea unui
criteriu de eligibilitate determin respingerea dosarului de finanare.
(3) Solicitantul poate depune dosarul de finanare ncepnd cu prima zi de
deschidere a sesiunii de depunere.
(4) Un solicitant poate depune n cadrul sesiunii de finanare o singur cerere de
finanare pentru un singur tip de proiect. n cazul imobilelor cu doi sau mai muli
coproprietari se poate depune o singur cerere de finanare, pentru acel imobil, pe
sesiune.
(5) Cererea de finanare se completeaz prin tehnoredactare computerizat. Nu
se accept cereri de finanare cu tersturi sau completri fcute manual.
CAPITOLUL III
Verificarea conformitii administrative, analiza, selectarea dosarelor de
finanare i acordarea finanrii
Art. 15. - Verificarea conformitii administrative
(1) Agenia judeean pentru protecia mediului pe raza creia domiciliaz
solicitantul procedeaz la verificarea existenei n dosar a tuturor documentelor
solicitate, n formatul solicitat, completnd fia conformitii administrative prevzut
n anexa nr. 1 la prezentul ghid, i, ulterior, nregistreaz cererea de finanare
nerambursabil.
(2) Dosarele de finanare conforme din punct de vedere administrativ se trimit
n plic sigilat mpreun cu fia conformitii administrative completat la Autoritate.
Art. 16. - Analiza i selectarea dosarelor de finanare
n cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiz numit prin dispoziie a
preedintelui Autoritii procedeaz la:
a) deschiderea plicurilor coninnd dosarul de finanare al solicitantului, care se
realizeaz exclusiv n ordinea nregistrrii la agenia judeean pentru protecia
mediului pe raza creia domiciliaz solicitantul, cu condiia nedepirii, prin
nsumarea finanrilor propuse spre aprobare, a bugetului alocat la nivel naional. La

epuizarea sumei aferente sesiunii, plicurile care nu au fost deschise spre analiz se
restituie, la cererea scris a solicitantului, ntr-o perioad de maximum 6 luni de la
comunicarea rezultatelor sesiunii de finanare;
b) analiza eligibilitii solicitantului i a proiectului;
c) naintarea ctre Comitetul director al Autoritii a centralizatorului cuprinznd
proiectele selectate, precum i a centralizatorului cuprinznd proiectele neselectate la
finanare.
Art. 17. - Aprobarea dosarelor de finanare
(1) Dup avizare, Comitetul director al Autoritii propune spre aprobare
Comitetului de avizare al Autoritii centralizatorul cuprinznd proiectele selectate.
(2) Comitetul director al Autoritii avizeaz centralizatorul privind proiectele
respinse.
Art. 18. - Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hotrrii Comitetului de avizare al Autoritii privind proiectele
aprobate, respectiv centralizatorul cuprinznd proiectele respinse se realizeaz prin
postarea pe site-ul Autoritii.
Art. 19. - Contestaii
(1) Se poate depune contestaie privind decizia Comitetului director la sediul
Autoritii, n termen de 10 zile lucrtoare, de la data comunicrii rezultatelor inclusiv,
respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanare respinse pe site-ul Autoritii.
(2) Comisia de soluionare a contestaiilor, numit prin dispoziie a
preedintelui Autoritii, analizeaz motivele respingerii i nainteaz Comitetului
director propunerea de aprobare sau respingere a contestaiei.
(3) Autoritatea soluioneaz contestaia n termen de 30 de zile lucrtoare de la
nregistrarea acesteia la registratura Autoritii.
Art. 20. - Acordarea finanrii
(1) Solicitantul a crui cerere de finanare a fost aprobat se prezint la sediul
ageniei judeene pentru protecia mediului pe raza creia domiciliaz, pentru
semnarea contractului de finanare nerambursabil, avnd asupra sa actul de identitate,
n original.
(2) Se consider renunare la finanarea aprobat neprezentarea solicitantului
pentru semnarea contractului de finanare nerambursabil n termen de 60 de zile de la
comunicarea aprobrii dosarului de finanare, respectiv de la publicarea pe site-ul
Autoritii a listei dosarelor de finanare aprobate.
(3) Finanarea este acordat pentru realizarea proiectului propus prin cererea de
finanare, orice modificare a tipului de proiect/soluiei tehnice fiind exclus.

Art. 21. - Contractul de finanare nerambursabil


(1) Modelul contractului de finanare nerambursabil este prevzut n anexa nr.
5 la prezentul ghid.
(2) Contractul de finanare nerambursabil se ntocmete n dou exemplare
originale, dintre care unul pentru Autoritate i unul pentru beneficiar.
(3) Contractul de finanare nerambursabil intr n vigoare la data semnrii
acestuia de ctre beneficiar i este valabil 12 luni de la data semnrii.
(4) Durata de execuie a proiectului este de maximum 10 luni de la data intrrii
n vigoare a contractului de finanare, termen n care beneficiarul depune cererea de
decontare.
(5) Data depunerii cererii de decontare reprezint data finalizrii proiectului.
(6) Pn la momentul perfectrii contractului, Autoritatea are dreptul s
modifice i/sau s completeze modelul de contract, ulterior orice modificare i/sau
completare realizndu-se cu acordul ambelor pri, exprimat n scris, prin act adiional.
(7) n condiiile neexecutrii de ctre beneficiar a obligaiilor prevzute prin
contractul de finanare nerambursabil, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind
ntiinat asupra rezilierii contractului prin "Notificare de reziliere a contractului pentru
finanare".
(8) Rezilierea contractului de finanare nerambursabil din culpa beneficiarului
are drept consecin restituirea, n termenul precizat n notificare, de ctre beneficiar a
finanrii primite, sub form de plat de daune-interese n cuantum egal cu suma tras
din finanarea nerambursabil acordat, la care se adaug dobnda legal pentru suma
acordat, la nivelul dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei, calculat de
la data plii.
(9) n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de decontare,
beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
Art. 22. - Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Suma aprobat nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind s asigure din
surse proprii finalizarea proiectului.
(2) Autoritatea nu acord pli n avans i finaneaz cheltuieli eligibile
efectuate dup semnarea contractului de finanare nerambursabil. De asemenea,
Autoritatea nu efectueaz pli pentru facturile reprezentnd avansuri n baza
contractelor
ncheiate
ntre
beneficiarii
finanrii
i
furnizorii
de
servicii/produse/lucrri aferente proiectului.
(3) Odat cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat s fac
dovada achitrii integrale a serviciilor/produselor/lucrrilor aferente proiectului.
Art. 23. - Documente obligatorii necesare decontrii

(1) Beneficiarii finanrii vor depune la sediul ageniei judeene pentru protecia
mediului pe raza creia i are domiciliul solicitantul dosarul de decontare coninnd
urmtoarele documente:
a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanare
nerambursabil, prevzut n anexa nr. 5 la prezentul ghid, completat integral prin
tehnoredactare computerizat i semnat de beneficiar;
b) contractul de execuie, n original;
c) factura fiscal/facturile fiscale, n copie (se va/se vor prezenta i n original, n
vederea certificrii conformitii de ctre personalul ageniei judeene pentru protecia
mediului responsabil cu derularea programului);
d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu
viza instituiei financiar-bancare nsoite de ordine de plat) i/sau chitan n copie;
e) proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, n original;
f) extras de cont bancar, cu viza instituiei financiar bancare, n original.
(2) Documentele menionate la alin. (1) se vor depune n plic pe care se vor
completa numele i adresa complet ale solicitantului, titlul programului: "Programul
privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv
nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice ",
precum i numrul i data contractului de finanare nerambursabil n baza cruia se
solicit decontarea.
Art. 24 - Condiii generale ale documentelor depuse n vederea decontrii
(1) Factura depus n vederea decontrii va trebui s ndeplineasc urmtoarele
condiii:
a) s fie completat integral i corect;
b) s fie emis nainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate i dup data
semnrii contractului de finanare nerambursabil;
c) s precizeze data i numrul contractului conform cruia se emite;
d) s conin denumirea i cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare ale
acestora, denumirea serviciilor prestate, referiri la alte facturi sau documente emise
anterior, atunci cnd se emit documente sau facturi pentru aceeai operaiune;
e) s precizeze data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data ncasrii
unui avans, n msura n care aceast dat este anterioar emiterii facturii.
(2) Autoritatea finaneaz suma solicitat prin cererea de decontare, nsoit de
documentele justificative, dar nu mai mult dect suma prevzut n contractul de
finanare nerambursabil.
(3) n cazul lipsei unor documente obligatorii, Autoritatea va notifica
beneficiarul de maximum dou ori pentru remedierea situaiei. Termenul de rspuns
pentru fiecare notificare din partea solicitantului este de maximum 5 zile lucrtoare de

la data primirii notificrii. n cazul n care beneficiarul nu depune documentele n


termenul solicitat, contractul de finanare se reziliaz.
(4) n cazul nerespectrii condiiilor impuse cu privire la documentele aferente
dosarului de decontare, contractul de finanare se reziliaz.
(5) Ulterior verificrii i stabilirii conformitii documentelor aferente cererii de
decontare, personalul Autoritii sau reprezentanii instituiilor desemnate pentru
controlul programului efectueaz vizit la punctul de lucru unde se implementeaz
proiectul n cazul sesizrii unor nereguli. Beneficiarul este obligat s prezinte toate
documentele solicitate care au legtur cu proiectul odat cu efectuarea controlului. n
urma controlului se va ntocmi o not de control, care va fi semnat de cel care
efectueaz controlul i de ctre beneficiar.
(6) n cazul n care exist neconcordane ntre documentele verificate n vederea
decontrii i realitatea constatat pe teren, Autoritatea dispune rezilierea contractului
n condiiile art. 21 alin. (6) i alin. (7).
Art. 25. - Monitorizarea
(1) Beneficiarul este obligat s menin investiia realizat n cadrul
programului pentru o perioad de cel puin un an de la data expirrii contractului.
(2) n perioada de monitorizare personalul Autoritii sau reprezentanii
instituiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faa locului,
n vederea constatrii meninerii/nemeninerii investiiei realizate.
(3) Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat n cazul n care
obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum i n cazul n
care acestea au fost vndute n timpul derulrii proiectului i/sau, pe o perioad de un
an de la data expirrii contractului.
Art. 26. - Reguli de publicitate privind programul
(1) Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele i alte documente
relevante n legtur cu programul se public pe site-ul Autoritii, www.afm.ro, i/sau
al Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor, www.mmediu.ro
(2) Singurele informaii i instruciuni valabile prezentate n mass-media
referitoare la program sunt cele transmise sub form de comunicate de pres din partea
Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor i/sau a Autoritii.
Art. 27. - Pstrarea documentelor de ctre Autoritate
(1) Autoritatea pstreaz documentele gestionate n cadrul programului, n
conformitate cu legislaia n vigoare i cu normele sale interne.
(2) Documentaia depus de ctre solicitant, care a fost aprobat, nu se restituie.
Pe baz de solicitare scris, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale
documentelor depuse.

(3) Pe baz de solicitare scris, Autoritatea poate restitui cererea de finanare


depus de ctre persoana fizic, n condiiile n care aceasta a fost respins.
Art. 28. - Responsabiliti privind gestionarea datelor cu caracter personal
Autoritatea rspunde, n condiiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter
personal aparinnd persoanelor participante n cadrul programului, pe care aceasta le
prelucreaz.
Art. 29. - Anexe
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrant din prezentul ghid.

Anexa nr. 1
la ghidul de finanare
FIA
conformitii administrative
Numele i prenumele solicitantului: ......................................
Nr. i seria actului de identitate: ......................................
Nr. de nregistrare a dosarului de finanare la agenia teritorial a Ageniei Naionale
pentru Protecia Mediului: ................................
_
Document solicitat
1 Cerere de finanare nerambursabil, conform anexei nr. 2 la
ghidul de finanare a Programului privind instalarea sistemelor
de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, beneficiari
persoane fizice,
inclusiv nlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice,
completat prin tehnoredactare computerizat i semnat de
solicitant, n original;
2 Declaraie pe propria rspundere a solicitantului, conform
anexei nr. 3 la ghidul de finanare a Programului privind
instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor

Da

Nu

Nu se
aplic

clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice, completat i


semnat de solicitant, n original;
3 Actul de identitate al solicitantului, n copie
4 Extras de carte funciar pentru informare, nu mai vechi de 30
de zile, sau extras de carte funciar pentru autentificare valabil
la data depunerii cererii de finanare, care s ateste dreptul de
proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului
teren i imobilului construcie pe/n care se implementeaz
sistemul de nclzire va realiza proiectul, n original, pentru
solicitanii care dein individual un imobil;
5 Copia crii funciare i extras de carte funciar individual,
pentru proprieti comune; pot fi maximum dou uniti
individuale trecute pe aceeai carte funciar, care adunate
trebuie s fie egale cu 1 (un) ntreg;
6 Declaraie notarial semnat de toi coproprietarii, din care s
reias c pentru imobilul respecti se va depune o singura cerere
de finanntare precum si persoana soliciatnt, pentru imobilele
aflate n coproprietate;
7 Documentul eliberat de autoritatea public local, care atest
adresa imobilului, n situaia n care adresa de implementare
din cererea de finanare difer de cea din extrasul de carte
funciar;
8 Certificat de atestare fiscal privind plata obligaiilor la bugetul
local, n original, valabil la data depunerii dosarului de
finanare;
9 Certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele
locale i alte venituri ale bugetului local, emis pe numele
solicitantului, de ctre autoritatea public local n a crei raz
teritorial va fi implementat proiectul, n termen de valabilitate
la data depunerii dosarului de finanare, n original (pentru
cazurile n care domiciliul solicitantului este diferit de cel al
implementrii proiectului);
10 Certificat de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre
bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de ctre organul
teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanare,
n original;

11 Adeverin privind existena contului bancar al solicitantului


finanrii, emis de o banc
comercial, sau extras de
cont;
12 Certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului,
eliberat de ctre organul teritorial de specialitate al
Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la
data depunerii dosarului de acceptare, n original;
13 Plic
Numele i prenumele
persoanei desemnate din
partea ageniei teritoriale
pentru protecia mediului

Semntura

tampila ageniei
teritoriale pentru protecia
mediului

* n funcie de documentul cu care solicitantul face dovada proprietii imobilului se


va bifa unul dintre punctele 4, 5, 6, pentru celelalte dou bifndu-se "Nu se aplic".
Anexa nr. 2
la ghidul de finanare
Nr. de nregistrare la agenia teritorial a Ageniei Naionale pentru Protecia
Mediului: ..../..........
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu: ..../..........
CERERE
de finanare nerambursabil
I. Date de identificare a solicitantului*
Numele i prenumele solicitantului (conform actului de
identitate):...................................
Numrul i seria actului de identitate: BI/CI ..............................
Valabilitatea actului de identitate: ................. - ...................
Codul numeric personal: .....................................

Adresa complet a solicitantului


Str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....
Localitatea (ora/municipiu/comun, sat) ...................................
Judeul/sectorul ..............................
Telefon fix: prefix jude ................., nr. telefon ...................
Telefon mobil: .........................................
Fax: ................. e-mail: .........................
Adresa complet a imobilului la care se implementeaz proiectul
Str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....
Localitatea (ora/municipiu/comun, sat) ...................................
Judeul/sectorul .......................................
Cont deschis la Banca ....................., sucursala .....................
Cont IBAN ..............................................
(Se va ataa adeverina privind existena contului, emis de banc.)
* Este obligatorie completarea tuturor datelor. Datele dumneavoastr personale sunt
prelucrate potrivit notificrii nr. 0023394/2010, n conformitate cu Legea nr. 677/2001
pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, n scopul
analizei dosarului de finanare. Datele pot fi dezvluite unor teri n baza unui temei
legal justificat. V putei exercita drepturile de acces, de intervenie i de opoziie n
condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare,
printr-o cerere scris, semnat i datat, trimis pe adresa autoritii.
II. Finanare solicitat
Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., cu datele de identificare
sus-menionate, solicit o finanare nerambursabil n sum de ................. lei,
reprezentnd cofinanare pentru realizarea proiectului .............................. . (Se va
preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finanare a Programului privind
instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv
nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari persoane fizice.)
Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate n tabelul de mai jos.
Numele i prenumele solicitantului .......................................

Date privind instalaiile pentru nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de


nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar i finanarea solicitat
Denumirea
instalaiei(
de
exemplu:
panou
solar,
pompa de
caldura)

Destinaia (ap
Tipul
instalaiei
cald
menajer/nclzire
locuin)

Puterea
(kw)

Buci

Valoare

cu
fr
TVA TVA

Cheltuieli cu montajul i punerea n funciune a sistemului


Total investiie
Valoare finanare solicitat
Semntura ............................
Anexa nr. 3
la ghidul de finanare
DECLARAIE
pe propria rspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., declar pe propria rspundere,
sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii, urmtoarele:
a) imobilul n/pe care se realizeaz investiia nu face obiectul unui litigiu n curs de
soluionare la instanele judectoreti, vreunei revendicri potrivit unei legi speciale
sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauz de utilitate public;
b) n activitatea desfurat anterior nceperii proiectului nu am nclcat dispoziiile
legale privind protecia mediului i nu sponsorizez activiti cu efect negativ asupra
mediului;
c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanarea prin Programul privind
instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv

nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire (programul) nu fac obiectul


unui alt program de finanare;
d) sunt de acord cu faptul c, n timpul procesului de analiz i selectare a
proiectului, poate aprea ca necesar completarea dosarului de finanare cu noi
documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiz, m oblig s le depun n termenul
prevzut n cuprinsul ghidului de finanare a programului;
e) sunt de acord s finanez partea ce mi revine din valoarea eligibil total aferent
proiectului, precum i toate costurile neeligibile necesare implementrii proiectului;
f) m angajez s menin n funciune instalaiile pentru care se acord finanare
pentru o perioad de minimum un an;
g) sunt de acord ca reprezentanii Administraiei Fondului pentru Mediu sau ai
instituiilor desemnate de autoritatea central pentru protecia mediului sau alte
instituii cu atribuii n verificarea i controlul utilizrii banului public s verifice
folosirea finanrii nerambursabile primite;
h) finanarea nerambursabil solicitat, n situaia aprobrii i acordrii, va fi
utilizat n mod exclusiv pentru scopurile declarate n cererea de finanare i n
celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare;
i) am luat cunotin de faptul c prezentarea eronat sau fals a datelor i
informaiilor coninute n cererea de finanare i n celelalte documente cuprinse n
dosarul de finanare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea
proiectului sau, ulterior, la returnarea integral a sumei primite ca finanare n cadrul
programului;
j) nu nregistrez obligaii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte
localiti dect cea pe raza creia am domiciliul;
k) nu am mai aplicat pentru acelai imobil i nu am depus o alt cerere de finanare
care s fi fost acceptat n cadrul acestei sesiuni.
Subsemnatul/Subsemnata, nelegnd c orice omisiune sau incorectitudine n
prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje patrimoniale sau de orice alt
natur este pedepsit conform legii, declar c nu am furnizat informaii false n
documentele prezentate i mi asum responsabilitatea datelor coninute n cererea de
finanare i n toate celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare depus,
garantnd, de asemenea, c datele furnizate sunt actuale, reale, corecte i complete.
Prin semnarea prezentei, confirm c am neles i mi-am nsuit n integralitate
coninutul cererii de finanare.
Numele i prenumele solicitantului ...............................
Semntura ..........................
Anexa nr. 4
la ghidul de finanare

GRILA DE VERIFICARE
pentru eligibilitatea solicitantului i a proiectului
I. Datele de identificare a solicitantului i a dosarului de finanare
Solicitant: ..................................
Adres: ......................................
Numrul de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu: ......................
II. Eligibilitatea solicitantului
Se bifeaz cu "x" una dintre coloanele DA sau NU i, la final, la pct. VI, csua
"ACCEPTAT" sau "RESPINS"
Nr.crt.

DA

Este persoan fizic i i are domiciliul pe teritoriul


Romniei

Este proprietar/coproprietar al imobilului-teren i al


imobilului-construcie pe care se implementeaz proiectul

Nu nregistreaz obligaii restante la bugetul de stat, bugetul/


bugetele local/locale

Declaraia pe propria rspundere a solicitantului, din care


trebuie s rezulte c imobilul pus la dispoziie pentru
realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu n curs de
soluionare la instanele judectoreti, nu face obiectul
vreunei revendicri potrivit unei legi speciale sau dreptului
comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru
cauz de utilitate public, este conform ghidului de
finanare

Nu a fost condamnat printr-o hotrre judectoreasca


definitiv pentru infraciuni mpotriva mediului.
III

Eligibilitatea proiectului
Proiectul vizeaz realizarea unei instalaii conforme cu
scopul Programului privind instalarea sistemelor de nclzire
care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari
persoane fizice, i cu prevederile Ghidului de finanare a
Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care

NU

utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau


completarea sistemelor clasice de nclzire, beneficiari
persoane fizice.
IV

Cheltuieli eligibile ale proiectului

Nr. crt

Cheltuieli eligibile

Valoarea total a cheltuielilor eligibile

Valoarea propus spre finanare

Lei

Evaluatorul jurist va completa capitolul II punctele 1,2,4,5. Evaluatorul economist va


completa capitolul II punctul 3. Evaluatorul tehnic va completa capitolele III si IV.
V. Observaii
VI. Rezultatul analizei

Numele i
prenumele

Semntur

Proiect propus spre


ACCEPTARE/RESPINGERE

Membru al
comisiei
(evaluator jurist)
Membru al
comisiei
(evaluator
economist)
Membru al
comisiei
(evaluator
tehnic)
Pentru a fi propus spre acceptare de ctre Comisie, este necesar ca toi evaluatorii s
propun acceptarea proiectului.
VII. Rezultat final analiz
Proiect propus spre acceptare/respingere

Anexa nr. 5
la ghidul de finanare

CONTRACT DE FINANARE NERAMBURSABIL


Nr. ................./...... din .........................................

ntre prile contractante:


Administraia Fondului pentru Mediu, cu sediul n municipiul Bucureti, Splaiul
Independenei nr. 294, corp A, sector 6, cod de identificare fiscal 14715650, cont nr.
.................................. deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureti, reprezentat legal
prin ................................... - preedinte, n calitate de finanator, denumit n
continuare AFM,
i
............................, cu domiciliul n ..................................., act de identitate tip ..........,
seria ............ nr. ....................., cod numeric personal ................................, cont nr.
........................... deschis la .............................., n calitate de beneficiar,
denumit/denumit n continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanare
nerambursabil, denumit n continuare contract.

Art. 1: Obiectul contractului


1. AFM acord beneficiarului o finanare nerambursabil, denumit n continuare
finanare, n valoare de .......................... lei, n cadrul Programului privind instalarea
sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, beneficiari persoane fizice,
inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire, denumit n
continuare program, sub forma decontrii cheltuielilor eligibile aprobate i care
privesc proiectul de achiziie i punere n funciune a unui sistem de
......................................................................,
la adresa (locul de implementare):
.................................................................................................................................
2. Programul este finanat i se desfoar n conformitate cu prevederile Ghidului de
finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz
energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
nclzire, beneficiari persoane fizice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor
i pdurilor nr. .........../..........., denumit n continuare ghid.

3. Finanarea se acord numai pentru cheltuielile eligibile i numai n limita sumei


prevzute la pct. 1.
4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dac sunt ndeplinite urmtoarele
criterii generale:
a) sunt realizate conform cererii de finanare, n limita sumei aprobate de AFM;
b) sunt efectuate numai dup semnarea contractului de ctre beneficiar i pe perioada
de execuie a proiectului;
c) sunt realizate integral, sunt identificabile, verificabile i pot fi dovedite prin
documente.
Art. 2: Destinaia finanrii
1. Finanarea este acordat pentru realizarea proiectului, conform cererii de finanare
depus de ctre beneficiar.
2. Orice modificare a tipului de proiect propus/soluiei tehnice propus prin cererea de
finanare, este exclus.
Art. 3: Durata contractului i perioada de utilizare a finanrii
1. Contractul este valabil 12 luni de la data semnrii lui de ctre beneficiar, dat care
constituie intrarea n vigoare a prezentului contract.
2. Durata de realizare a proiectului este maximum 10 luni de la data intrrii n vigoare
a prezentului contract, termen n care beneficiarul va depune dosarul de decontare la
sediul ageniei pentru protecia mediului pe raza creia domiciliaz.
3. Data depunerii dosarului de decontare reprezint data finalizrii proiectului.
Art. 4: Reguli de interpretare
n cuprinsul prezentului contract sunt utilizate urmtoarele reguli de interpretare:
a) sintagma dosar de decontare cuprinde cumulativ sintagmele: cerere de
decontare" i documente justificative dac nu se prevede expres contrariul sau dac
nu este strict necesar a se distinge ntre cele dou;
b) termenul de "zi" sau "zile" reprezint zi calendaristic ori zile calendaristice, dac
nu este stipulat altfel;
c) calculul termenelor prevzute n cuprinsul prezentului contract se realizeaz potrivit
dispoziiilor Codului de procedur civil, dac nu este stipulat contrariul.
Art. 5: Modalitatea de plat
1. Utilizarea finanrii de ctre beneficiar se poate face numai dup ndeplinirea de
ctre acesta a tuturor condiiilor prevzute prin ghid i prin prezentul contract.
2. Plata se efectueaz prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe msura tragerii
sumei i prin creditarea contului nr. .................................. deschis de ctre beneficiar la
..................................., numai pe baz de dosar de decontare constituit din cererea de

decontare, nsoit de documentele justificative, n condiiile n care toat


documentaia este complet i corect ntocmit.
3. Formularul cererii de decontare face obiectul anexei nr. 1 la prezentul contract;
documentele justificative care nsoesc n mod obligatoriu cererea de decontare sunt
enumerate n cuprinsul anexei nr. 2 la prezentul contract.
4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenele de curs valutar etc.,
sunt n sarcina beneficiarului.
5. Virarea sumelor din contul AFM n contul beneficiarului se face n ordinea
depunerii dosarelor de decontare, n limita disponibilului existent la Fondul pentru
mediu i a ealonrilor plilor lunare pe categorii de proiecte i programe finanate de
AFM.
6. Orice plat excedentar efectuat de ctre AFM constituie plat necuvenit,
beneficiarul avnd obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile de la
data confirmrii de primire a notificrii din partea AFM.
Art. 6: Obligaiile beneficiarului
Beneficiarul are urmtoarele obligaii:
1. s foloseasc finanarea numai n scopul i n condiiile n care a fost acordat,
conform cererii de finanare aprobate de Autoritate;
2. s asigure contribuia proprie pentru realizarea proiectului, precum i orice alte
cheltuieli suplimentare, prevzute ori neprevzute;
3. s asigure executarea proiectului cu diligena necesar i eficien, n conformitate
cu prezentul contract, precum i cu legislaia n vigoare i standardele de mediu
aplicabile;
4. s fie singurul rspunztor n faa AFM pentru implementarea proiectului;
5. s notifice AFM i s prezinte documentele corespunztoare, n termen de 7 zile n
cazul n care apar modificri cu privire la actele de identitate ori alte documente i/sau
modificri viznd informaiile furnizate AFM cu ocazia depunerii cererii de finanare
ori pe parcursul derulrii prezentului contract;
6. s furnizeze i s transmit AFM orice informaie sau documente relevante pentru
prezentul contract, solicitate n mod rezonabil de ctre aceasta, n termen de maximum
5 zile lucrtoare de la data primirii notificrii;
7. s plteasc toate taxele, impozitele i contribuiile pe care le datoreaz potrivit
reglementrilor legale;
8. s achiziioneze bunuri i servicii numai de la furnizori autorizai;
9. s se asigure c bunurile achiziionate sunt noi, sunt conforme cu specificaiile
tehnice i beneficiaz de condiii de garanie conforme legislaiei n vigoare;
10. s utilizeze i conserve bunurile achiziionate n baza acestui contract cu
diligenele unui bun proprietar i s le menin n funciune pe o perioad de minimum
un an de la data ncetrii prezentului contract;

11. s permit/s ia toate msurile necesare pentru a se permite reprezentanilor AFM


i ai instituiilor nsrcinate cu verificarea i controlul activitilor desfurate n cadrul
programului, accesul la locul de implementare a proiectului pentru inspectarea
activitilor ce se realizeaz din finanarea acordat;
12. s permit/s ia toate msurile necesare pentru a se permite personalului AFM s
controleze modul n care sunt ndeplinite obiectivele proiectului, timp de un an de la
data ncetrii prezentului contract;
13. s suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale i orice alte
cheltuieli ocazionate de pregtirea, ncheierea, executarea, punerea n aplicarea i
ncetarea prezentului contract i a tuturor documentelor i activitilor aferente;
14. s depun dosarul de decontare, complet i corect ntocmit, n termenul i n
condiiile impuse prin ghid i prezentul contract.
Art. 7: Obligaiile AFM
AFM are urmtoarele obligaii:
1. s asigure finanarea proiectului n condiiile menionate n prezentul contract, n
limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte,
cuprinse n bugetul anual al acesteia;
2. s furnizeze beneficiarului informaii viznd finanarea acordat.
Art. 8: Cazuri de culp
1. Nerespectarea de ctre beneficiar a oricreia din obligaiile sale asumate prin
prezentul contract constituie caz de culp.
2. Constituie caz de culp i urmtoarele fapte ale beneficiarului:
a) face declaraii false sau incomplete pentru a obine finanarea prevzut n contract;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupie n legtur cu proiectul,
stabilite printr-o hotrre judectoreasc definitiv;
c) mpotriva beneficiarului a fost demarat procedura de executare silit sau a fost
instituit o msur asiguratorie potrivit legii civile sau penale;
d) situaia economico-financiar a beneficiarului nu mai asigur condiii de realizare a
proiectului.
3. AFM va notifica beneficiarul n maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culp
i n cazul n care deficienele menionate n notificare nu sunt nlturate n maximum
30 de zile de la data notificrii, AFM are dreptul s rezilieze unilateral contractul, fr
ndeplinirea niciunei alte formaliti prealabile i, dac au fost efectuate pli, s
recupereze sumele virate ctre beneficiar, n condiiile Codului de procedur
fiscal/Codului de procedur civil.
Art. 9: ncetarea contractului
1. Prezentul contract nceteaz de drept:

a) la data prevzut sau la mplinirea termenului stipulat prin contract;


b) la mplinirea termenului prevzut la art. 3 pct. 2, n situaia n care beneficiarul nu a
depus dosar de decontare nuntrul acestui termen;
c) n cazul imposibilitii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin
renunare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
d) la data interveniei unui act de autoritate;
e) la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului i care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale n aa msur
nct ndeplinirea contractului ar fi contrar AFM i interesului public; acest fapt va fi
notificat beneficiarului n termen de 10 zile de la momentul apariiei unor astfel de
circumstane sau de la momentul n care AFM a avut cunotin de apariia unor astfel
de circumstane.
2. Prin reziliere, la iniiativa AFM, n urmtoarele condiii:
a) beneficiarul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract;
b) n situaia intervenirii unuia dintre cazurile de culp prevzute la art. 8.2.
3. Rezilierea contractului din culpa beneficiarului are drept consecin restituirea de
ctre acesta a finanrii primite, n termenul precizat n notificarea/ntiinarea de plat,
sub form de plat de daune interese n cuantum egal cu suma tras din finanarea
nerambursabil acordat, la care se adaug dobnda legal pentru suma acordat, la
nivelul dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei, calculat de la data plii.
4. Beneficiarul rmne direct rspunztor pentru toate consecinele financiare directe
sau indirecte antrenate de ncetarea contractului nainte de termen din culpa sau la
iniiativa sa (inclusiv majorri de ntrziere, conform legii fiscale aplicabile creanelor
bugetare).
5. n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de depunerea dosarului de
decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune interese.
6. Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care obiectivele
finanate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt meninute n funciune
o perioad de minimum un an de la data ncetrii contractului.
Art. 10: Fora major i cazul fortuit
1. Prin for major se nelege un eveniment independent de voina prilor,
imprevizibil i insurmontabil, intervenit dup ncheierea contractului i care mpiedic
prile s i execute, total sau parial, obligaiile contractuale.
2. Partea care invoc fora major are urmtoarele obligaii:
a) s notifice fora major celeilalte pri n termen de 5 zile de la data apariiei;
b) s transmit n termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului
considerat a fi caz de for major certificatul de for major emis de autoritatea
competent;
c) s comunice data ncetrii n termen de 5 zile de la ncetare;

d) s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.


3. Dac nu se procedeaz la anunare, n condiiile i termenele prevzute, partea care
o invoc va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa notificrii.
4. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar
fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
5. Fora major, comunicat i dovedit n condiiile pct. 2, exonereaz de rspundere
partea care o invoc.
6. Dac fora major i/sau consecinele acesteia dureaz sau se estimeaz c va/vor
dura mai mult de 3 luni, prile se oblig s negocieze cu bun-credin n vederea
identificrii soluiei celei mai bune:
a) ncetarea contractului, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte dauneinterese;
b) modificarea contractului.
7. Prevederile de mai sus se aplic i n caz fortuit.
Art. 11: Alte clauze
1. Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din
culpa sa pe parcursul derulrii proiectului, AFM fiind degrevat integral de orice
responsabilitate.
2. n nicio circumstan i din niciun motiv AFM nu poate fi tras la rspundere i
obligat la plata de daune-interese pe durata desfurrii proiectului i ca urmare AFM
nu va accepta nicio cerere de despgubire sau pli suplimentare.
3. n cazul n care realizarea proiectului genereaz costuri suplimentare, acestea vor fi
acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
4. Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din
acesta nu pot face obiectul cesiunii; n caz de imposibilitate, neimputabil
beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluat de
succesorii si n drepturi, dar numai cu aprobarea prealabil a AFM.
5. Beneficiarul va adopta o conduit adecvat prin care va evita conflictul de interese
i va informa imediat AFM despre orice situaie care d natere sau este posibil s dea
natere unui astfel de conflict.
6. AFM i beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor i
informaiilor legate de derularea prezentului contract, informaiile putnd fi furnizate
numai autoritilor competente, n condiiile legii, sau unor tere pri numai cu acordul
prilor prezentului contract.
7. Drepturile de proprietate intelectual rezultate n urma implementrii proiectului,
precum i alte documente legate de proiect vor rmne n patrimoniul beneficiarului
care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit i dup cum
consider necesar informaia cuprins n rapoartele proiectului, precum i rezultatele
obinute, oricare ar fi forma acestora.

8. Beneficiarul are obligaia de a despgubi din surse proprii AFM pentru toate
cheltuielile efectuate mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din
nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete de invenie, mrci
nregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitile
necesare implementrii proiectului i daune-interese, costuri, taxe i alte cheltuieli de
orice natur, aferente violrii dreptului de proprietate intelectual.
9. Beneficiarul este de acord ca AFM s publice date privind rezultatele implementrii
proiectului.
10. Neexercitarea de ctre AFM a oricrui drept prevzut n prezentul contract nu
constituie o renunare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricnd, pn la
stingerea tuturor obligaiilor beneficiarului fa de aceasta.
11. n cazul n care, referitor la prezentul contract, apar modificri ale legislaiei
aplicabile, prile au obligaia s depun toate diligenele, conform noilor reglementri,
astfel nct s nu se abat de la obligaiile stabilite n cuprinsul acestuia.
Art. 12: Jurisdicie
1. Prezentul contract se supune legislaiei romne.
2. Orice nenelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori ncetarea
prezentului contract se va rezolva, pe ct posibil, pe cale amiabil.
3. n cazul n care o soluie amiabil nu este posibil, litigiul se supune spre
soluionare instanei judectoreti competente material n a crei raz teritorial i are
sediul AFM.
Art. 13: Notificri
1. Orice notificare, solicitare sau sesizare n baza prezentului contract se va face numai
n scris, la urmtoarele adrese:
a) pentru AFM: municipiul Bucureti, Splaiul Independenei nr. 294, corp A, sector 6,
cod potal 060031, e-mail:implementareproiecte@afm.ro
b) pentru beneficiar: ......................................................
2. n cazul n care beneficiarul dorete s fie notificat la o alt adres sau i-a schimbat
adresa, aceasta va fi comunicat n scris la AFM.
3. Notificrile fcute beneficiarului la adresele menionate la pct. 1 sau 2 se consider
a fi aduse la cunotina acestuia.
4. Notificrile se pot transmite i prin fax, la numerele 031.438.16.65, interior 167
pentru AFM i la numrul ............................... pentru beneficiar, sub condiia ca
acestea s fie confirmate ulterior.
Art. 14: Amendamente
1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate i/sau completate
numai cu acordul prilor, consemnat ntr-un act adiional.

2. Cererea de modificare a contractului va fi adresat AFM cu minimum 10 zile


naintea datei la care se dorete s se opereze modificarea, cu excepia cazurilor bine
ntemeiate i justificate de ctre beneficiar.
Art. 15: Dispoziii finale
1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, fiind ntocmit, interpretat i executat conform legislaiei romne i guvernat
de aceasta.
2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv n caz de semnare prin procur, eu,
beneficiarul, am luat cunotin de prevederile Codului penal privind falsul n
declaraii.
3. Anexele nr. 1 i 2, pe care beneficiarul declar c le cunoate i le accept, fac parte
integrant din prezentul contract.
4. Prezentul contract a fost redactat n 2 (dou) exemplare originale, ambele avnd
valoare juridic egal, cte unul pentru fiecare parte contractant.
5. Prezentul contract a fost semnat de ctre AFM la data nregistrrii prevzut n
preambulul acestuia.
6. Prezentul contract a fost semnat de ctre beneficiar la data de ..........................., la
sediul Ageniei pentru Protecia Mediului ............................
7. Data semnrii prezentului contract de ctre beneficiar reprezint data intrrii n
vigoare a acestuia.

Administraia Fondului pentru Mediu


Preedinte,
Direcia General de Administrare Fiscal i Gestiune Financiar
Director General,
Direcia Economic
Director,
Direcia Juridic i Resurse Umane
Director,
Direcia General Proiecte
Director General,

Beneficiar,

Direcia Implementare Proiecte


Director,
Avizat
Consilier juridic,
Referent de specialitate

NOT:
n contractul ce se ncheie cu beneficiarul:
- se vor completa toate rubricile rmase libere;
- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele
i paragrafele i se vor face corelrile corespunztoare.

Anexa nr. 1
la contractul de finanare nerambursabil
Nr. de nregistrare la agenia teritorial pentru protecia mediului:
........../........................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu (AFM):
........../........................
Numele i prenumele solicitantului: ......................................
Adresa: ..................................................................
Seria i nr. actului de identitate: BI/CI ................................
Cont nr. ...................... deschis la ...............................
CERERE DE DECONTARE
n baza Contractului de finanare nerambursabil nr. ........... din ......./......./......, v
rog s aprobai prezenta cerere de decontare, pentru
_____________________________________________________________________
_________
| Suma total aprobat conform | Suma solicitat | Suma aprobat |
| contractului de finanare
| prin prezenta | prin prezenta |
| nerambursabil
| cerere de decontare | cerere de decontare |
|
(n lei)
|
|
|

|____________________________________|____________________|____________
________|
|
1
|
2
|
3
|
|____________________________________|____________________|____________
________|
|
|
|
|
|____________________________________|____________________|____________
________|
NOT:
Coloanele nr. 1 i 2 se completeaz de ctre beneficiar, iar coloana nr. 3 se
completeaz de ctre personalul AFM.
Ataez la prezenta cerere documentele justificative (Se va meniona dac acestea
sunt depuse n original sau n copie.):
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................
6. .......................................
7. .......................................
Cunoscnd prevederile Codului penal privind falsul n declaraii, declar c am
verificat datele din prezenta cerere i, n conformitate cu informaiile furnizate, o
declar corect i complet.
_____________________________________________________________________
_________
| Numele i prenumele | Aprobat AFM
|
| beneficiarului
| Preedinte ........................
|
|
| Directorul Direciei economice ....................... |
| Semntura
| Control financiar preventiv .......................... |
|
| Directorul Direciei implementare proiecte ........... |
|
| eful Serviciului implementare ....................... |
|
| Referent de specialitate ............................. |
|_____________________|_______________________________________________
_________|

Anexa nr. 2
la contractul de finanare nerambursabil

LISTA
documentelor justificative pentru efectuarea decontrii de ctre AFM i care nsoesc
cererea de decontare:
a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanare
nerambursabil, completat integral prin tehnoredactare computerizat i semnat de
ctre beneficiar;
b) contractul de execuie, n original;
c) factura fiscal/facturile fiscale, n copie (se va/se vor prezenta i n original, n
vederea certificrii conformitii de ctre personalul ageniei judeene pentru protecia
mediului responsabil cu derularea programului);
d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu
viza instituiei financiar-bancare nsoite de ordine de plat) i/sau chitan n copie;
e) proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, n original;
f) extras de cont bancar, cu viza instituiei financiar bancare, n original.

---------------

S-ar putea să vă placă și