Sunteți pe pagina 1din 252

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Mihai MARINCIUC
Spiridon RUSU

Manual pentru clasa a 11-a

tiina, 2014

CZU 53 (075.3)
M 39
Elaborat conform curriculumului disciplinar n vigoare i aprobat prin Ordinul ministrului educaiei (nr. 608 din 06 iunie 2014). Editat din sursele financiare ale Fondului Special
pentru Manuale.
Contribuia autorilor la elaborarea manualului:
Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu capitolele II, IV, V.
Spiridon Rusu capitolele I, III.
Comisia de evaluare: Valeriu Caner, academician, Academia de tiine a Moldovei;
Eleodor Lupacu, doctor n fizic, confereniar, Universitatea Agrar de Stat din Moldova;
Vladimir Gheu, profesor colar, grad didactic superior, Liceul Teoretic George Meniuc,
Chiinu
Recenzeni: Mihai leahtichi, doctor n psihologie i pedagogie, confereniar universitar,
Universitatea Liber Internaional din Moldova; Alexei Colbneac, maestru n arte, profesor universitar, Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice; Tatiana Cartaleanu, doctor n filologie, confereniar universitar, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang;
Ion Geru, doctor habilitat n tiine fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent al AM; Simion Bncil, doctor n fizic, profesor universitar, Universitatea
de Stat Alecu Russo, Bli
Redactor: Mariana Belenciuc
Corectori: Maria Cornesco, Angela Golban
Redactor tehnic: Nina Duduciuc
Machetare computerizat: Vitalie Ichim
Copert: Eduard Toac

ntreprinderea Editorial-Poligrafic TIINA,


str. Academiei, nr. 3; MD-2028, Chiinu, Republica Moldova;
tel.: (+373 22) 73-96-16; fax: (+373 22) 73-96-27;
e-mail: prini@stiinta.asm.md; prini_stiinta@yahoo.com; www.stiinta.asm.md
DIFUZARE:
Republica Moldova: M Societatea de Distribuie a Crii PRO-NOI
str. Alba-Iulia, nr. 75; MD-2051, Chiinu;
tel.: (+373 22) 51-68-17, 71-96-74; fax: (+373 22) 58-02-68;
e-mail: info@pronoi.md; www.pronoi.md
Toate drepturile asupra acestei ediii aparin ntreprinderii Editorial-Poligrafice tiina.
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii
Marinciuc, Mihai
Fizic: Man. pentru cl. a 11-a/Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu; Min. Educaiei al Rep.
Moldova. Ch.: .E.P. tiina, 2014 (Tipogr. BALACRON SRL). 252 p.
ISBN 978-9975-67-927-5
53 (075.3)

ISBN 978-9975-67-927-5

Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu, 2008, 2014


ntreprinderea Editorial-Poligrafic tiina,
2008, 2014

CUPRINS*

TERMODINAMICA I FIZICA MOLECULAR


Capitolul I. TEORIA CINETICO-MOLECULAR A GAZULUI IDEAL
1.1. Sistem termodinamic. Parametri de stare ........................................................... 8
1.2. Principiile fundamentale ale teoriei cinetico-moleculare.

Structura discret a substanei . ........................................................................... 10
1.3. Fore de interaciune a moleculelor. Energiile cinetic i potenial . ......... 14
1.4. Modele cinetico-moleculare ale strilor de agregare ...................................... 16
1.5. Teoria cinetico-molecular a gazului ideal ....................................................... 17
1.6. Temperatura. Scri de temperatur .................................................................... 22
1.7. Ecuaia de stare a gazului ideal ............................................................................ 24
1.8. Transformri simple ale gazului ideal

a. Legea transformrii izoterme ............................................................................. 27

Lucrare de laborator. Verificarea experimental a legii BoyleMariotte ........ 28

b. Legea transformrii izobare . .............................................................................. 30

c. Legea transformrii izocore . .............................................................................. 31

d. Legile Gay-Lussac i Charles exprimate prin temperatura absolut ............. 32

e. Ecuaia termic de stare a gazului ideal ............................................................ 34

Test de evaluare sumativ. Profil real ................................................................. 42

Test de evaluare sumativ. Profil umanist ......................................................... 44


Capitolul II. BAZELE TERMODINAMICII
2.1. Energia intern a gazului ideal

a. Energia intern mrime de stare .................................................................... 46

b. Energia intern a gazului ideal monoatomic ................................................... 47
2.2. Lucrul gazului n procesele termodinamice . .................................................... 49
2.3. Cantitatea de cldur. Coeficienii calorici ....................................................... 53
2.4. Principiul nti al termodinamicii i aplicarea lui la diferite procese

a. Principiul nti al termodinamicii . .................................................................... 56

b. Aplicarea principiului nti al termodinamicii la transformrile simple
ale gazului ideal . .................................................................................................. 58
* Temele marcate convenional cu (*) snt obligatorii pentru profilul real, iar cele nemarcate snt obligatorii pentru ambele profiluri.

2.5. Motoare termice. Randamentula. Motoare cu ardere intern .................................................................................. 67

b. Principiul de funcionare a motoarelor termice. Randamentul .................... 69

c.*Maini frigorifice ................................................................................................. 70
2.6. Principiul al doilea al termodinamicii

a.*Procese reversibile i ireversibile ....................................................................... 73

b.*Principiul al doilea al termodinamicii . ............................................................ 75

c. Ciclul Carnot. Valoarea maxim a randamentului . ........................................ 77
2.7. Mainile termice i protecia mediului . ............................................................ 80

Test de evaluare sumativ. Profil real ................................................................. 83

Test de evaluare sumativ. Profil umanist ......................................................... 85


Capitolul III. LICHIDE I SOLIDE. TRANSFORMRI DE FAZ
3.1.* Structura i proprietile generale ale lichidelor ............................................. 87
3.2.* Fenomene superficiale

a. Stratul superficial. Coeficientul tensiunii superficiale .................................... 88

Lucrare de laborator.* Studiul fenomenelor superficiale .................................. 92

b. Forma stratului superficial. Fenomene capilare . ............................................. 93
3.3.* Structura i proprietile generale ale solidelor

a. Substane cristaline .............................................................................................. 97

b. Substane amorfe . ................................................................................................ 99

c. Cristale lichide ...................................................................................................100
3.4.* Deformarea corpurilor solide. Legea lui Hooke . ...........................................102
3.5.* Dilatarea solidelor i lichidelor .........................................................................106
3.6.* Vaporizarea i condensarea

a. Evaporarea. Vapori nesaturani i vapori saturani .......................................110

b. Umiditatea aerului. Msurarea umiditii ......................................................113

c. Fierberea. Temperatura de fierbere .................................................................115
3.7.* Topirea i solidificarea. Sublimarea i desublimarea ....................................121
3.8.* Calorimetria. Ecuaia calorimetric .................................................................125

Lucrare de laborator.* Determinarea cldurii latente

specifice de topire a gheii .....................................................................................129

Test de evaluare sumativ. Profil real ...............................................................131

ELECTRODINAMICA

Capitolul IV. ELECTROSTATICA

4.1. Sarcinile electrice. Legea conservrii sarcinii electrice.Legea lui Coulomb ...............................................................................................134
4.2. Cmpul electric. Intensitatea cmpului electric ..............................................140
4.3. Lucrul cmpului electric la deplasarea sarcinii punctiforme.

Potenialul electric

a. Cmpul electrostatic cmp potenial . ...........................................................146

b. Lucrul cmpului electric. Potenialul electric .................................................147

c.*Suprafee echipoteniale ...................................................................................151
4.4. Conductoarele n cmp electrostatic .................................................................154
4.5. Dielectricii n cmp electrostatic . ......................................................................157
4.6. Capacitatea electric. Condensatoarele

a. Capacitatea electric a condensatorului .........................................................162

b. Capacitatea electric a condensatorului plan . ...............................................164

c.*Gruparea condensatoarelor . ............................................................................166

d.*Capacitatea electric a unui conductor izolat ...............................................167
4.7. Energia cmpului electric ....................................................................................172
4.8.* Micarea particulelor ncrcate n cmp electric omogen ............................176

Test de evaluare sumativ. Profil real ...............................................................181

Test de evaluare sumativ. Profil umanist .......................................................183

Capitolul V. ELECTROCINETICA.
CURENTUL ELECTRIC N DIFERITE MEDII

5.1. Curentul electric. Noiuni fundamentalea. Curentul electric staionar. Intensitatea curentului . .....................................185

b. Condiiile de existen a curentului electric continuu.
Tensiunea electromotoare...................................................................................187
5.2. Legile curentului electric staionar

a. Legea lui Ohm pentru o poriune omogen de circuit.
Rezistena electric ............................................................................................189

b. Lucrul i puterea curentului electric. Legea lui Joule ....................................192

c. Legea lui Ohm pentru un circuit ntreg . ........................................................194
5.3.* Msurarea intensitii curentului i a tensiunii electrice. Poteniometrul

a.*Msurarea intensitii curentului. untul ampermetrului ...........................201

b.*Msurarea tensiunii electrice. Rezistena adiional ....................................202

c.*Poteniometrul ...................................................................................................203

5.4.* Aparate electrice de msurata.*Caracteristica aparatelor electrice de msurat i clasificarea lor . ...............204

b.*Erorile aparatelor electrice de msurat . .........................................................206

Lucrarea de laborator 1.* Determinarea rezistenei interne
i a t.e.m. a unei surse de tensiune . .................................................................208

Lucrarea de laborator 2.* Determinarea rezistivitii unui conductor .........209
5.5.
Curentul electric n metale


a. Conducia electric a metalelor .......................................................................211
b.*Legea lui Ohm n teoria electronic a metalelor ...........................................212
c.*Legea lui Joule n teoria electronic a metalelor ...........................................213
d. Dependena rezistivitii metalelor de temperatur .....................................214
e.*Supraconductibilitatea ......................................................................................215

5.6. Curentul electric n semiconductoarea. Proprietile electrice ale semiconductoarelor ..............................................219

b. Purttorii liberi de sarcin electric n semiconductoare.
Conducia intrinsec..........................................................................................221

c. Semiconductoare cu impuriti. Conducia extrinsec ................................223

d. Jonciunea pn. Dioda semiconductoare .......................................................224

e. Tranzistorul ........................................................................................................226
5.7. Curentul electric n electrolii

a. Disocierea electrolitic. Purttorii de sarcin electric
n electrolii. Electroliza.....................................................................................228

b.*Legile lui Faraday ..............................................................................................229

c. Aplicaii ale electrolizei .....................................................................................231
5.8.


Curentul electric n gaze


a. Descrcarea electric neautonom ..................................................................234
b. Descrcarea autonom n gaze. Aplicaii ........................................................236
c.*Plasma .................................................................................................................238

5.9. Curentul electric n vida. Emisia termoelectronic. Dioda cu vid. Trioda . ...........................................240

b.*Tubul cu fascicul electronic .............................................................................242

Test de evaluare sumativ. Profil real ...............................................................244

Test de evaluare sumativ. Profil umanist .......................................................246

Rspunsuri la probleme ......................................................................................248

TERMODINAMICA
I FIZICA
MOLECULAR
Exist un grup de fenomene fizice care nu pot fi explicate cu ajutorul
legilor mecanicii clasice studiate anterior. De exemplu, trecerea
substanei dintr-o stare de agregare n alta, schimbul de cldur
dintre corpurile aflate n diferite stri de nclzire, efectuarea unui
lucru mecanic pe seama cldurii comunicate i, invers, modificarea
proprietilor fizice ale substanei odat cu variaia temperaturii ei
etc. Toate fenomenele enumerate au un indiciu comun depind
de gradul de nclzire a substanei, adic de temperatur. Ele au fost
numite fenomene termice.
Pentru studiul fenomenelor termice se folosesc dou metode, care se
completeaz reciproc: metoda cinetico-molecular, sau statistic,
i metoda termodinamic.

Capitolul

TEORIA CINETICO-MOLECULAR
A GAZULUI IDEAL

C a p i t o l u l

SISTEM TERMODINAMIC.
1.1 PARAMETRI DE STARE

Corpurile macroscopice (din gr. macros mare), ale cror proprieti termice se
studiaz n teoria cinetico-molecular i n termodinamic, snt formate dintr-un
numr foarte mare de atomi i molecule. Acestea reprezint constitueni microscopici
(din gr. micros mic) care, dup cum vom vedea n continuare, determin proprietile
termice ale corpurilor. Pentru descrierea fenomenelor termodinamice, s-au dezvoltat
concomitent dou teorii.
Teoria cinetico-molecular studiaz proprietile termice ale diferitor sisteme
fizice n baza structurii microscopice a acestora, adic considerndu-le sisteme de
atomi i molecule aflate ntr-o continu micare dezordonat. Parametrii microscopici ai sistemelor cercetate (masa atomilor i moleculelor, viteza, impulsul i energia
medie a acestora etc.) determin parametrii lor macroscopici. De exemplu, presiunea
i temperatura snt determinate de proprietile ansamblului de molecule i niciodat
nu se vorbete despre presiunea sau temperatura unei molecule.
Termodinamica studiaz proprietile termice ale sistemelor fizice din punct de
vedere macroscopic, fr a ine seama de structura lor intern atomo-molecular. n
acest caz se stabilesc relaii cantitative dintre mrimile direct msurabile (presiunea,
volumul, temperatura etc.), iar cu ajutorul lor se cerceteaz interaciunea i schimbul
de energie dintre corpurile sistemului analizat, ntre ele i cu mediul nconjurtor.
Corpul sau ansamblul de corpuri macroscopice studiat este numit sistem termodinamic. Corpurile incluse n acest sistem pot interaciona att ntre ele, ct i cu
corpuri din exteriorul sistemului.
Dup caracterul interaciunii cu mediul exterior, sistemele termodinamice se
clasific n:
sisteme deschise ce fac schimb de substan i de energie cu mediul exterior.
De exemplu: oxigenul evacuat parial dintr-un balon i micoreaz masa pe msura
evacurii; lichidul dintr-un vas deschis i micoreaz masa prin evaporare etc.;
sisteme nchise ce nu fac schimb de substan cu mediul exterior, dar pot face

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Care snt cele dou teorii folosite la descrierea fenomenelor termodinamice? Caracterizai-le.
2. Prin ce difer sistemele nchise de cele izolate?
3. Prin ce se caracterizeaz o stare a unui sistem?
4. Ce reprezint parametrii de stare?

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

schimb de energie. De exemplu, gazul coninut ntr-un vas nchis care se nclzete
n urma aciunii razelor solare .a.;
sisteme izolate care nu fac nici schimb de energie, nici schimb de substan
cu mediul exterior. De exemplu, lichidul dintr-un termos cu dop de plut.
Totalitatea proprietilor sistemului de molecule, la un moment dat, caracterizeaz o stare a sistemului. Mrimile fizice msurabile care descriu starea concret
a sistemului i caracterizeaz proprietile acestuia snt numite parametri de stare.
Relaia care stabilete legtura dintre parametrii de stare se numete ecuaie de stare.
Trecerea sistemului de molecule dintr-o stare n alta printr-un ir de stri intermediare se numete proces termodinamic sau transformare termodinamic.
S analizm noiunile introduse din punctul de
vedere al valabilitii ecuaiei de stare. n acest scop,
vom cerceta urmtorul exemplu. S presupunem c p
avem un gaz oarecare cu volumul V1, aflat n condiii
normale (p1 = 105 Pa, t1 = 0C), i dorim s efectum
2
o transformare pentru a-l trece din starea 1 n starea p2
2, caracterizat de parametrii V2, p2 i t2. n starea
iniial, atta timp ct asupra lui nu se exercit nicio
aciune din exterior, gazul este descris de parametrii V1, p1, t1, ale cror valori nu variaz n timp. n
1
asemenea cazuri se spune c starea sistemului este p1
o stare de echilibru termic, care ntotdeauna poate
fi reprezentat grafic. Pentru aceasta se folosete un
0 V2
sistem de coordonate, pe abscisa i ordonata cruia
V1
V
se noteaz valorile parametrilor de stare ai sistemuFig. 1.1
lui. Astfel, starea 1 de echilibru este reprezentat n
figura 1.1 prin punctul 1.
Procesul n decursul cruia sistemul trece printr-un ir de stri intermediare de echilibru se numete proces de echilibru.
n acest caz trecerea unui gaz din starea iniial 1 n starea final 2 trebuie s
decurg att de lent, nct el s se afle continuu n stare de echilibru, adic s treac
mereu dintr-o stare de echilibru n alta. Procesul respectiv poate fi reprezentat grafic
printr-o curb (fig. 1.1), iar ecuaia de stare descrie cantitativ aceast trans-formare.
Experimentele demonstreaz c, dup un anumit timp, sistemul izolat trece obligatoriu n starea de echilibru termic. Aceast afirmaie este cunoscut sub numele
de principiul zero al termodinamicii.

5. n ce condiii se realizeaz starea de echilibru termic? Dai exemple.


6. Ce reprezint procesul de echilibru termic? Explicai posibilitatea redrii grafice a acestui
proces.
7. La studiul experimental al proceselor de echilibru se impune condiia de variaie ct mai
lent a parametrilor de stare. Explicai acest lucru.

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI CINETICO-MOLECULARE.


1.2 STRUCTURA DISCRET A SUBSTANEI

C a p i t o l u l

Diversitatea strilor de agregare ale substanei, precum i esena multor fenomene fizice pot fi nelese numai dac studiem structura intern a substanei. Datele experimentale
obinute n urma cercetrii acesteia sub diferite aspecte ne permit s concluzionm c
substana are o structur discret sau granular, adic este compus din particule mici.
Cea mai mic particul dintr-o substan care pstreaz proprietile chimice ale acesteia se numete molecul.

10

La rndul ei, molecula este format din una sau din mai multe particule, identice ori diferite, numite atomi. Dac atomii care formeaz moleculele snt identici,
atunci substana alctuit dintr-un astfel de ansamblu de particule este numit
simpl, adic nu poate fi descompus n produse mai simple (de exemplu: hidrogenul, clorul, fierul .a.). n cazul n care moleculele snt formate din atomi diferii,
substana respectiv se numete compus i poate fi descompus n constituente
simple (de exemplu: dioxidul de carbon, apa, sarea de buctrie .a.). Concepia
despre structura atomic a substanei a fost formulat nc n Antichitate (Leucip,
490430 .Hr.; Democrit, 460370 .Hr. .a.), ns dezvoltarea teoretic a ideilor
atomiste a fost posibil abia atunci cnd rezultatele experimentale au determinat
elaborarea unei astfel de teorii.
Un ir de fenomene fizice, cum ar fi difuziunea, evaporarea, fierberea .a., demonstreaz c moleculele substanei se afl ntr-o continu micare dezordonat.
La contactul a dou substane, indiferent de starea de agregare n care ele se afl, are
loc ptrunderea reciproc a moleculelor unei substane printre moleculele celeilalte,
fr vreo aciune din exterior. Acest fenomen se numete difuziune.
El poate fi explicat numai presupunndu-se c moleculele substanei se mic dezordonat. Atmosfera Pmntului constituie un amestec de oxigen, azot, dioxid de carbon, vapori de ap i de unele cantiti mici de gaze inerte. Dac nu ar exista micarea
continu i dezordonat a moleculelor, atunci sub aciunea forelor de greutate acestea
s-ar depune pe suprafaa Pmntului.
Un rol decisiv n verificarea experimental a ipotezei despre structura discret
a substanei i n demonstrarea micrii haotice a moleculelor l-a avut micarea
brownian.
n anul 1827, botanistul englez Robert Brown, urmrind la microscop o suspensie
(coloidal) de polen n ap, a constatat c particulele de polen se afl ntr-o micare

Substana este compus din particule.


Particulele substanei se afl ntr-o continu micare haotic.
Particulele interacioneaz ntre ele.

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

continu i dezordonat, descriind nite traiectorii ciudate. Unicul factor extern care
influena aceast micare era temperatura: cu ct aceasta era mai nalt, cu att micarea
devenea mai intens. Mai trziu s-a observat c aceleai micri snt caracteristice i
pentru alte particule n suspensie, indiferent de natura lor. Fizicianul austriac Felix
Ehrenhaft (18791952) i fizicianul francez Louis de Broglie (18921987) au studiat
micarea particulelor din fum suspendate n aer i au stabilit aceleai particulariti
ale micrii lor ca i ale particulelor de polen suspendate n ap. Fenomenul de agitaie a particulelor foarte mici aflate n suspensie a fost numit micare brownian,
iar particulele respective particule browniene.
Mult timp micarea brownian a rmas fr explicaie. Pe parcursul anilor au
fost formulate i verificate diferite ipoteze, ns abia n 1876 chimistul i fizicianul
britanic William Ramsay (18521916) a presupus c acest fenomen poate fi explicat
numai prin micarea moleculelor lichidului n care se afl particulele browniene.
Aceast ipotez permite o explicaie simpl a micrii browniene: micarea particulelor n suspensie este rezultatul lovirii lor de moleculele lichidului, care le transmit
un anumit impuls.
Dimensiunile particulelor browniene, dei mici, snt
mult mai mari dect cele ale moleculelor. Astfel, numrul
de ciocniri ce revine unor poriuni ale suprafeei particulei
sn
browniene este diferit i rezultanta impulsului primit de
ea poate fi alta dect zero. Aadar, particula brownian se
s
va mica n direcia ce coincide cu cea a impulsului res1
zultant. Deoarece masa ei este mult mai mare dect masa
moleculelor de lichid, viteza particulei este mult mai mic
s2
dect cea a moleculelor, astfel nct micarea brownian
poate fi uor urmrit la microscop. Dac vom nregistra
poziia particulei browniene dup intervale egale de timp
Fig. 1.2
i le vom uni cu segmente de dreapt, atunci se va obine o linie frnt asemntoare cu cea din figura 1.2, unde s1, s2, ..., sn snt deplasrile
particulei n fiecare interval de timp, iar s este deplasarea ei n decursul observrii.
Teoria cantitativ a micrii browniene a fost elaborat n anul 1905 de fizicianul
german Albert Einstein (18791955), care a demonstrat c aceast micare complet
dezordonat se supune unor legi probabilistice strict determinate. Cercetrile experimentale efectuate de fizicianul francez Jean Perrin (18701942) n anii 19061908,
independent de fizicianul polonez Marian Smouchowski (18721917), au confirmat
ntru totul teoria lui Einstein. Mai mult dect att, cu ajutorul acestei teorii J. Perrin a
determinat experimental valoarea numrului lui Avogadro i masa moleculei. Existena
atomilor i a moleculelor a devenit, astfel, o realitate obiectiv.
Din cele expuse mai sus, se poate concluziona c la baza teoriei cinetico-moleculare
a substanei se afl urmtoarele principii confirmate experimental:

11

Mrimile folosite pentru caracteristica cantitativ a structurii discrete a substanei


snt cunoscute din cursul gimnazial de chimie. S recapitulm succint cunotinele
de baz despre aceste mrimi i unitile lor.
n calitate de unitate de mas a atomilor i moleculelor este luat a 12-a parte
din masa atomului izotopului de carbon 12C, numit unitate atomic de mas (cu
simbolul u):

1 u = 1 m0C = 1,66 1027 kg.
12
Numrul care arat de cte ori masa unei molecule (a unui atom) m0 este mai mare
dect a 12-a parte din masa m0C a atomului de carbon 12C se numete mas molecular (atomic) relativ Mr :
m0
m
Mr =
= 0.
1 m
(1.1)
1u
0C
12
Dup cum se observ din (1.1), Mr este o mrime adimensional. Masa molecular relativ a moleculelor compuse este egal cu suma maselor atomice relative ale
componentelor substanei.
Cantitatea de substan care conine tot attea particule ci atomi exist n 0,012 kg de
carbon 12C se numete mol (cu simbolul mol).
Acest numr de particule este acelai pentru orice substan, indiferent de natura
ei, i se numete numrul lui Avogadro NA.
Masa unui mol de substan este numit mas molar i se noteaz cu litera M. Dup cum rezult din definiia de mai sus, masa molar a carbonului este
M = 0,012 kg/mol, iar numrul lui Avogadro:
kg
3 kg
MC 0,012 mol 10 mol
103
1

NA =
=
=
=
= 6,02 1023 mol1 .
27
mol
m0C
1,66 10
12u
u
Pentru masa molar a unei substane la care masa moleculei este m0, avem:
kg
kg
mol

M = NA m0 =
Mr u = 103 Mr
.
(1.2)
mol
u
Mrimea egal cu numrul de moli pe care l conine o substan se numete cantitate de substan v.

C a p i t o l u l

103

12

Dac notm masa substanei cu m, atunci:


N

v = m sau v =
,
(1.3)
NA
M
unde N este numrul de molecule coninute n substana dat. Unitatea cantitii de
substan este molul i reprezint una dintre unitile fundamentale ale Sistemului
Internaional (SI) de Uniti. Deseori se mai folosete un multiplu al molului kilomolul: 1 kmol = 103 mol.
Studiul experimental al proprietilor gazelor a artat c volumul unui mol al oricrui
gaz aflat n condiii normale (t = 0 oC, p = 760 mm Hg = 1,013 105 Pa) este acelai.
El a fost numit volum molar n condiii normale i are valoarea:

m3
L
= 22,42
.
mol
mol
Acest rezultat este cunoscut ca legea lui Avogadro.
VM = 22,42 103

(1.4)

Problem rezolvat
Determinai:
a) numrul moleculelor din 1 mm3 de ap;
b) masa unei molecule de ap i diametrul ei, considernd moleculele sferice.

V
N .
M A

N=

Calculm masa molar a apei (H2O): M = (2 1 + 16) 103


tatea ei = 103

kg
.
m3

kg
kg
= 18 103
. Densimol
mol

Pentru numrul de molecule din V = 1 mm3 = 109 m3 de ap obinem:

kg
103 m3 109 m3
N=
6,02 1023 1 3,34 1019 molecule.
3 kg
mol
18 10
mol

b) Din (1.2) pentru masa unei molecule de ap obinem:

m0 =

M 18 103 kg/mol
=
3 1026 kg.
NA 6,02 1023 mol1

Considernd moleculele sferice, volumul unei molecule este aproximativ:

3
d,
6

V0


de unde se obine diametrul d:

6V0
.

Pe de alt parte, volumul unei molecule V0 este egal cu raportul dintre volumul molar i numrul de molecule din el, iar volumul molar se exprim prin densitate =

V0 =

VM
M
=
NA NA

i pentru diametrul moleculei de ap avem:

6M
; d 3,85 1010 m = 0,385 nm.
NA

M
. Aadar,
VM

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

Rezolvare
a) Numrul moleculelor dintr-o substan se determin din relaia (1.3), unde masa m
se nlocuiete cu produsul V din definiia densitii substanei. Aadar, obinem:

13

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Care snt fenomenele ce confirm micarea moleculelor?
2. Cum se explic creterea intensitii difuziunii la mrirea temperaturii?
3. De ce nu se observ micarea haotic a firicelelor de mac introduse n ap? Ce se va ntmpla dac vom mri temperatura apei?
4. Care snt principiile fundamentale ale teoriei cinetico-moleculare?
5. Ce reprezint unitatea atomic de mas?
6. Definii masa molecular (atomic) relativ a substanei.
7. Ce reprezint molul?
8. Cum se calculeaz masa molecular relativ a unei molecule compuse? Dar masa molar?
9. Calculai masa molecular relativ i masa molar a propanului (C3H8).
10. Calculai masa unei molecule de metan (CH4).
11. Determinai numrul de molecule dintr-o pictur de ap cu masa de 2 g i din una de
mercur cu aceeai mas. Comparai rezultatele obinute.
12. Cte molecule de gaz conine un recipient cu volumul de 200 cm3, dac gazul se afl n
condiii normale?
13. Cte molecule conine o mas m = 1 kg de etan (C2H6)?
14. Determinai masa unei buci de aur care conine acelai numr de atomi ca i o bucat
de aluminiu cu masa de 1 kg.
15. n timp de o zi s-au evaporat 50 g de ap. Cte molecule se desprind de pe suprafaa apei
n fiecare secund?
16. Pe suprafaa apei a czut o pictur de petrol cu masa de 0,2 mg , care a format o pelicul cu aria de 200 cm2. Considernd c moleculele de petrol s-au aezat n dou straturi,
determinai diametrul lor. Densitatea petrolului este de 0,83 103 kg/m3.

C a p i t o l u l

FORE DE INTERACIUNE A MOLECULELOR.


1.3 ENERGIILE CINETIC I POTENIAL

14

Studiul experimental al structurii substanei a artat c orice atom este compus


din particule cu sarcin pozitiv (nucleul) i altele cu sarcin negativ (electronii).
n condiii obinuite, atomii i moleculele snt neutre din punct de vedere electric,
deoarece valoarea sarcinii pozitive este egal cu cea a sarcinilor negative. ntruct
sarcinile de acelai semn se resping, iar cele de semn opus se atrag, n timpul micrii
dezordonate a moleculelor ntre ele vor aprea att fore de atracie Fatr. , ct i fore de
respingere Fresp.. Rezultanta acestor fore F = Fatr. + Fresp. caracterizeaz interaciunea
dintre molecule i este numit for intermolecular.
Fie un sistem simplificat compus din dou molecule A i B care interacioneaz. Vom
considera molecula A fix, iar poziia moleculei B mobile determinat de vectorul de
poziie r trasat din A n B (fig. 1.3, a). Dup cum se vede din figur, fora de atracie Fatr.
este de sens opus vectorului r, iar Fresp. are acelai sens cu r. Atunci proieciile acestor
fore pe direcia r ntotdeauna vor fi, corespunztor, Fatr. negativ i Fresp. pozitiv.
Dup cum arat cercetrile experimentale i cele teoretice, forele de respingere variaz

a)

b)

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

cu distana mult mai repede dect forele de


atracie. Din aceast cauz, fora intermolecular F = Fresp. Fatr. ia att valori pozitive
(Fresp. > |Fatr.|), ct i negative (Fresp. < |Fatr.|)
(fig. 1.3, b). Distana r = r0 , pentru care
|Fatr.| =|Fresp.| (F = 0), corespunde echilibrului
stabil al moleculelor i este numit distan
de echilibru. Pentru r < r0 n sistem predomin forele de respingere. Distana r = d, la
care se manifest foarte puternic forele de
respingere, este numit diametru eficace al
moleculei.
Odat cu creterea distanei r > r0 n sistem ncep s predomine forele de atracie i
pentru r = r fora intermolecular |F| capt
o valoare maxim. Pentru r > r, |F| se micoreaz repede pn la zero.
Distana minim dintre molecule r = rm
( fig. 1.3, b) la care forele intermoleculare
pot fi neglijate este numit raz de aciune
molecular i constituie aproximativ de la 3
pn la 4 diametre eficace. Cu alte cuvinte,
forele intermoleculare se manifest la distane ce snt de acelai ordin cu dimensiunile
moleculelor.
S cercetm acum interaciunea moleculelor din punct de vedere energetic. Deoarece
moleculele interacioneaz, ele posed nu
numai energie cinetic, determinat de micarea lor, ci i energie potenial.
Fie c molecula B se apropie de molecula
fix A de la o distan mare r > rm , unde energia potenial de interaciune Ep = 0. Intrnd n
raza de aciune a moleculei A, unde predomin forele de atracie, viteza moleculei B crete, astfel crescnd i energia cinetic a ei. Dup
cum rezult din legea conservrii energiei
Ec + Ep = const., creterea energiei cinetice duce
la micorarea celei poteniale. Cnd distana
dintre molecule va fi egal cu cea de echilibru
r = r0 , energia potenial va deveni minim
(fig. 1.3, c). La micorarea ulterioar a distanei dintre molecule r < r0 ncep s predomine
forele de respingere, care micoreaz viteza

15

c)

Fig. 1.3

moleculei B i n consecin energia cinetic se va micora, iar cea potenial va crete. Partea graficului energiei poteniale din vecintatea valorii minime se numete
groap de potenial.
S ne imaginm c moleculele sistemului nu posed energie cinetic. n acest caz,
ele s-ar fi plasat la distana r0 , care corespunde strii echilibrului stabil, iar energia
potenial ar fi fost Ep = Epmin..
n realitate, moleculele ntotdeauna posed energie cinetic i din aceast cauz distana dintre ele poate fi att mai mare, ct i mai mic dect r0 . Dac energia cinetic este
mai mic dect valoarea minim a celei poteniale Ec1 < |Epmin.|, atunci micarea moleculei B este limitat de pereii gropii de potenial n punctele 1 i 1, unde energia cinetic
se transform complet n energie potenial. n consecin, molecula B cu energia Ec1
se va afla la o distan medie r1 fa de molecula A, unde energia ei potenial este
minim. Din figura 1.3, c se observ c pentru o stare a moleculei B cu energia cinetic Ec 2 , unde Ec1 < Ec 2 < |Epmin.|, distana medie r2 fa de molecula A crete. Aceast
cretere a distanei dintre molecule explic dilatarea solidelor i lichidelor la nclzire
(la ridicarea temperaturii se mrete energia cinetic).
Dac energia cinetic a moleculei (Ec3 n figura 1.3, c) este mai mare dect |Epmin.|,
atunci ea prsete groapa de potenial i distana dintre molecule poate crete nelimitat (ca n cazul gazelor).

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Ce reprezint forele intermoleculare? Cum depind ele de distana dintre molecule?
2. Explicai fenomenul de dilatare a solidelor i a lichidelor cu ajutorul interaciunii moleculare.
3. Cum se explic, n baza legii conservrii energiei, existena minimului energiei poteniale
de interaciune a moleculelor?

C a p i t o l u l

1.4 MODELE CINETICO-MOLECULARE ALE STRILOR DE AGREGARE

16

Studiul proprietilor substanei a artat c ea se poate afla n diferite stri: solid, lichid
sau gazoas, numite stri de agregare. Pentru cercetarea mai detaliat a substanei n
diferite stri de agregare, vom avea nevoie de anumite modele ale acestor stri.
Este deja cunoscut c forele intermoleculare tind s menin moleculele la o
anumit distan una fa de alta, iar micarea lor haotic tinde s le disperseze n
spaiu. Aciunea concomitent a acestor dou tendine determin starea de agregare
a substanei.
S revenim la figura 1.3, c. Atunci cnd molecula B se afl n groapa de potenial
Ec 1 << |Epmin.|, ea va efectua o micare de oscilaie n jurul poziiei de echilibru aflat la
distana r1. Forele de interaciune snt att de puternice, nct micarea dezordonat
determinat de energia cinetic Ec1 nu le poate nvinge. Astfel, starea solid este caracterizat de o reea avnd o anumit form regulat, numit reea cristalin. Moleculele
execut o micare dezordonat oscilatorie n jurul unor puncte numite noduri ale

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Cum se explic existena strilor de agregare ale unei substane?
2. Descriei modelul strii solide. Explicai de ce n aceast stare moleculele au o micare limitat.
3. De ce la creterea temperaturii substana trece din stare solid n cea lichid? Descriei
modelul strii lichide.
4. Care este deosebirea esenial a strii gazoase fa de strile solid i lichid? Cum este n
acest caz energia potenial de interaciune a moleculelor?

1.5 TEORIA CINETICO-MOLECULAR A GAZULUI IDEAL


Legile gazului ideal obinute pe cale experimental se demonstreaz riguros n
cadrul teoriei cinetico-moleculare. Conform acestei teorii, gazul reprezint un numr
enorm de molecule ce se mic haotic. n procesul de micare, moleculele gazului
acioneaz cu o for medie asupra pereilor incintei n care ele se afl, crend astfel
o anumit presiune.

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

reelei. Substana n stare


solid este caracterizat att
de form proprie, ct i de
volum propriu. Schematic,
un asemenea model este
reprezentat n figura 1.4, a.
Prin nclzirea substan a)
b)
c)
ei, energia cinetic a moFig. 1.4
leculelor crete, i atunci
cnd ea devine de acelai ordin cu energia potenial minim Ec 2 ~ |Epmin.|, substana
trece n stare lichid. ntr-adevr, n acest caz unele molecule vor efectua o micare
dezordonat de oscilaie n jurul unor poziii de echilibru, iar altele vor avea posibilitatea s treac n poziii de echilibru noi. Cu alte cuvinte, substana capt proprietatea de fluiditate i astfel i pierde capacitatea de a mai avea form proprie, lund
forma vasului n care este turnat. Modelul respectiv al strii lichide este prezentat
n figura 1.4, b.
Dac mrim n continuare temperatura, energia cinetic a moleculelor crete pn
ntr-att nct ele pot prsi uor groapa de potenial Ec 3 > |Epmin.|. n acest caz, forele
intermoleculare nu mai snt n stare s menin moleculele n sfera lor de aciune i
ele capt posibilitatea de a se deplasa n ntreg spaiul, adic substana trece n stare
gazoas. Astfel, modelul strii gazoase (fig. 1.4, c) reprezint micarea moleculelor
cu energii poteniale neglijabile. Din cauza ciocnirilor, traiectoria unei molecule este
o linie frnt, format din segmente inegale orientate dezordonat n spaiu.
Deoarece forele de atracie aproape c lipsesc, gazul ocup tot volumul oferit.
Aadar, gazul nu are nici form i nici volum propriu.

17

S determinm aceast presiune. n fizica molecular, la fel ca i n mecanic, este


inevitabil utilizarea unor modele idealizate, care snt o reprezentare simplificat
a structurii substanei. Cel mai simplu model al gazului este modelul gazului ideal,
care se descrie n felul urmtor:

C a p i t o l u l

moleculele (atomii) se consider puncte materiale, adic dimensiunile lor snt neglijabile n comparaie cu distanele dintre ele;
forele intermoleculare snt neglijabile, adic moleculele (atomii) luate separat se
mic de la o ciocnire la alta rectiliniu i uniform;
ciocnirile moleculelor (atomilor) ntre ele i cu pereii vasului n care se afl gazul
snt perfect elastice.

18

Acest model permite studierea chiar i a gazelor reale, dac ele se afl la presiuni
mici i temperaturi nu prea joase. Odat cu creterea presiunii sau/i micorarea
temperaturii, forele intermoleculare nu mai pot fi neglijate, iar moleculele nu mai
pot fi considerate puncte materiale. n acest caz, modelul gazului ideal nu mai poate
fi aplicat.
Cu toate c modelul gazului ideal descrie foarte aproximativ situaia real, el totui
permite obinerea unor rezultate importante, chiar dac ele snt valabile numai n
anumite limite.
Presupunem c N molecule ale unui gaz ideal, fiecare de mas m0, se afl ntr-o
incint de forma unui cub cu latura l. Vom analiza mai nti aciunea exercitat de o
singur molecul asupra unui perete al incintei (de exemplu, cel din stnga). Cu alte
cuvinte, se va urmri micarea de-a lungul direciei x a unei molecule cu viteza v1
(fig.1.5). Molecula va aciona asupra peretelui cu o for F1x egal n modl i opus
ca sens celei cu care acioneaz peretele asupra moleculei F'1x . Valoarea forei F'1x ,
conform principiului fundamental al dinamicii, este egal cu viteza de variaie a
impulsului moleculei:
y
(m0)1x
F'1x =
,
t
l
unde t este durata ciocnirii. Deoarece ciocnirea,
conform modelului gazului ideal, este perfect
elastic, se va modifica numai componenta x a
v1
impulsului de la m01x pn la m0'1 x , unde '1 x =
= 1x = | 1x |. Atunci, n urma unei ciocniri,
impulsul moleculei variaz cu mrimea
x
(m0)1x = m0'1x m01x = 2m01x = 2m0 | 1x |

v1

z
i fora care acioneaz asupra moleculei din
Fig. 1.5
2m01x
partea peretelui este F'1x =
.
t
Molecula considerat acioneaz asupra peretelui incintei cu fora F1x = F'1x(|F1x| =
= |F'1x|) numai n momentul ciocnirii. n decursul unui timp , molecula se va ciocni
cu peretele de N1 ori. Fora medie 1x care acioneaz din partea unei molecule n

Numrul de ciocniri N1 este egal cu raportul dintre distana total L parcurs de


molecul n timpul i distana dintre dou ciocniri succesive cu acelai perete. Deoarece
L = |1x|, iar distana dintre dou ciocniri succesive cu acelai perete este 2l, atunci

N1 = 1x
2l
i pentru fora medie care acioneaz asupra peretelui incintei din partea unei molecule obinem:
| | m 2
F1x = 2m0 1x 1x = 0 1x .
2l
l
n timpul micrii n recipient, molecula se ciocnete i cu ceilali perei situai perpendicular pe direcia x, ns aceste ciocniri nu modific proiecia impulsului pe direcia
dat. n afar de aceasta, molecula se mai poate ciocni i cu alte molecule, ceea ce poate
conduce la modificarea vitezei 1x . ns orice micorare (sau cretere) a impulsului moleculei cercetate se va transmite altei molecule; aceasta l va transmite la rndul su celei de-a
treia .a.m.d. Deoarece vom lua n considerare forele medii exercitate i de celelalte molecule, efectul respectiv nu modific valoarea forei medii rezultante. Cu aceste precizri,
fora medie rezultant ce acioneaz pe direcia x din partea tuturor N molecule este
m0 2
( 1x + 22x + ... + 2Nx).
(1.5)
x = 1x + 2x + ... + Nx =

l

Suma dintre paranteze n relaia (1.5) se exprim prin valoarea medie a ptratului
componentei x a vitezei 2x . ntr-adevr,
2 + 22x + ... + 2Nx
21x + 22x + ... + 2Nx = N 1x
= N 2x
N
i din relaia (1.5) rezult:
m
= 0 N 2x .
(1.6)
x l
Deoarece micarea moleculelor este haotic, deci toate direciile snt echivalente,
valorile medii ale ptratelor proieciilor vitezelor pe direciile x, y i z snt egale, adic
2
2x = 2y + 2z . Aa cum 2 = 2x + 2y + 2z , obinem 2 = 3 2x i 2x = . Aadar, fora
3
medie care acioneaz pe oricare dintre pereii recipientului este aceeai i are valoarea:
m 2
F= 0N .
(1.7)
3

l
Conform definiiei, presiunea este dat de relaia p = F /S.
Folosind (1.7) i lund n considerare c S = l 2, avem:
1 Nm 2 1 Nm0 2 1
p = 30 =
= nm0 2 ,
(1.8)

l
V

3
3
3
N
unde l 3 = V este volumul recipientului, iar n = reprezint numrul de molecule din
V
unitatea de volum sau concentraia lor. Mrimea T = 2 este numit vitez ptratic
medie sau vitez termic i poate fi determinat experimental.

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

timpul va fi considerabil mai mic dect fora |F1x| ce acioneaz din partea aceleiai
molecule n timpul t, deoarece >>t:
N1
1x = 2m0| 1x | .

19

RUDOLF CLAUSIUS

(18221888), FIZICIAN GERMAN


Este unul dintre fondatorii termodinamicii i ai teoriei cinetice a
gazelor. A formulat principiul II al termodinamicii i a introdus noiunea de entropie. A demonstrat c variaia entropiei este ntot
deauna pozitiv i determin sensul n care decurg procesele. A
elaborat teoria mainilor cu abur i a indicat modalitile de majorare a randamentului lor. A introdus n teoria cinetic a gazelor
metoda statistic de studiu, a formulat noiunile de sfer de aciune
molecular, de parcurs liber mediu .a. Pentru prima dat a calculat valoarea presiunii gazului asupra pereilor vasului n care el se
afl. A dezvoltat teoria termoelectricitii i a introdus noiunea
de disociere electrolitic. A elaborat teoria polarizrii dielectricilor.

m 2
Observm c 0 =
2
ei de translaie.

tr.

este energia cinetic medie a unei molecule n micarea

Ecuaia (1.8) se mai poate formula:

2
p = 3 n

tr. .

(1.9)

Aceast expresie a fost obinut pentru prima dat de fizicianul german Rudolf
Clausius i este numit formula fundamental a teoriei cinetico-moleculare a gazelor ideale.
Ea arat c:
Presiunea unui gaz este direct proporional cu energia cinetic a micrii de translaie a tuturor moleculelor din unitatea de volum.
Aadar, presiunea unui gaz, ca un parametru macroscopic, reprezint rezultatul
aciunii unei fore medii exercitate de toate moleculele gazului asupra unitii de
suprafa a peretelui incintei, n care acesta se afl.

C a p i t o l u l

Problem rezolvat

20

SI:
103 m3,

Se d:
V = 1 L,
m = 100 g,

kg
M = 4 10
,
mol
5
p0 = 10 Pa
a) ?; b) E ?

101 kg

tr.

tr.

ntr-un balon cu volumul V = 1 L se afl 100 g de heliu la


presiunea atmosferic normal. Determinai:
a) energia cinetic medie a unei molecule de heliu n aceste
condiii;
b) energia cinetic medie a tuturor moleculelor din balon.

Rezolvare
a) n conformitate cu formula fundamental a teoriei cinetico-moleculare (1.9), energia cinetic medie a unei molecule

tr. =

3p0 3p0V
=
.
2n
2N

Din definiia cantitii de substan (1.3) pentru numrul de molecule din balon avem

N=

m
N
M A, iar pentru energia cinetic medie a unei molecule de heliu obinem:
3Mp0V
23
J.
tr. = 2mN ; tr. 1 10
A

b) Energia cinetic medie a tuturor moleculelor din balon este egal cu produsul dintre energia medie a unei molecule i numrul acestora:
tr. =

Problem rezolvat

tr.

3
= p0V;
2

tr.

150 J.

Un flux de molecule de azot este direcionat perpendicular


pe suprafaa unui perete. Care este viteza acestor molecule,
dac ele exercit asupra peretelui o presiune de 700 kPa, iar
concentraia lor este n = 3,01 1025 m3. Se va considera c
fluxul de molecule reprezint un gaz ideal.

m/s

Rezolvare
Presiunea exercitat de moleculele care ciocnesc suprafaa S a peretelui

p=

F N F1
=
,
S
S

unde F1 reprezint fora ce acioneaz din partea unei molecule care ajunge la suprafaa cercetat, iar N numrul acestor molecule.
Micarea moleculelor unui gaz ideal se realizeaz n conformitate cu legile mecanicii clasice.
Conform legii a doua a lui Newton, impulsul forei F1 a unei molecule este egal cu variaia impulsului acesteia:

F1t = (m0) = 2m0,

unde m0 reprezint masa unei molecule, care, conform (1.2), se exprim prin masa molar M
i numrul lui Avogadro NA = 6,02 1023 mol1, m0 = M/NA.
n intervalul de timp t, la suprafaa cercetat vor ajunge moleculele care se afl la o distan
mai mic sau egal cu t. Astfel, numrul de molecule

N = nS t.
Presiunea exercitat de fluxul de molecule reprezint

p=

nSt 2m0
2nM2
2
=
2nm

=
0
St
NA ,

de unde pentru vitez obinem:

pNA
7 105 6,02 1023
m
= 25
= 500 .
2nM 2 3,01 10 28 103
s

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

SI:
Se d:
7 105 Pa
p = 700 kPa,
25
3
n = 3,01 10 m ,
M = 28 103 kg/mol
?

21

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Descriei modelul gazului ideal. Numii condiiile n care acest model este valabil.
2. Care este formula fundamental a teoriei cinetico-moleculare a gazului ideal?
3. Cum se definete viteza ptratic medie a moleculelor unui gaz?
4. Care este viteza termic a moleculelor unui gaz cu masa de 3 kg, ce ocup volumul V = 5 m3
la presiunea p = 5 105 Pa.
5. Calculai numrul moleculelor de oxigen din 1 cm3, dac presiunea oxigenului este de
103 Pa, iar viteza medie ptratic a moleculelor este de 500 m/s.
6. ntr-o incint cu volumul de 2 L se afl un gaz ideal la presiune atmosferic normal. Care
este energia cinetic medie a micrii de translaie a moleculelor acestui gaz?
7. La ce presiune se afl hidrogenul dintr-un recipient, dac concentraia moleculelor este de
1026 m3, iar viteza lor termic T = 600 m/s?
8.* n calea unui flux de molecule de hidrogen se afl un disc cu suprafaa de 6,02 cm2.
Determinai fora care acioneaz asupra discului, dac viteza moleculelor este egal cu
1 000 m/s, iar concentraia lor cu 1020 m3.

C a p i t o l u l

TEMPERATURA.
1.6 SCRI DE TEMPERATUR

22

Experimental se constat c starea de nclzire a unui gaz este determinat de micarea de agitaie termic a moleculelor lui. n urma ciocnirilor dintre ele se stabilete o stare de echilibru, n care numrul moleculelor cu valorile vitezelor cuprinse ntr-un anumit interval este constant. Aceast stare este caracterizat de un alt parametru macroscopic foarte important, numit temperatur.
Din punctul de vedere al teoriei cinetico-moleculare, temperatura gazului este o
proprietate a sistemului de molecule i deci trebuie s depind de anumite mrimi
microscopice. ntr-adevr, admitem dou gaze aflate n diferite stri de nclzire,
adic la diferite temperaturi. Aceasta nseamn c energiile cinetice medii ale moleculelor fiecrui gaz snt i ele diferite tr.1 > tr.2 . Dac aducem n contact aceste dou
gaze, atunci moleculele lor se vor ciocni ntre ele. n urma acestor ciocniri, moleculele primului gaz, avnd viteze mai mari, vor accelera moleculele gazului al doilea,
transmindu-le o parte din energia lor cinetic. Transferul de energie de la moleculele primului gaz la cele din gazul al doilea va continua pn cnd energiile cinetice
medii ale moleculelor celor dou gaze se vor egala. La acest moment gazele snt n
echilibru i au aceeai stare de nclzire, adic aceeai temperatur i aceeai energie
cinetic medie a moleculelor ambelor gaze tr.1 = tr.2 . Din analiza fcut mai sus rezult c temperatura i energia cinetic medie a moleculelor gazului au acelai comportament i ntre aceste dou mrimi trebuie s existe o dependen direct.
Temperatura unui gaz ideal este o msur a micrii dezordonate a moleculelor lui.

Rezult c temperatura nu poate fi micorat orict, ci numai pn cnd va nceta


micarea de agitaie termic a moleculelor. Aceast temperatur este cea mai sczut
temperatur posibil i se numete zero absolut.

t(C) = T 273,

T = t (C) +273.

O alt scar de temperaturi


Scara
Scara
Kelvin, K
Celsius, C
utilizat doar n SUA i numai n scopuri nontiinifice
373
100
este scara Fahrenheit. Gradul fierberea
Fahrenheit este notat cu simbo- apei
lul F. Pe aceast scar temperatura strii de echilibru dintre
apa pur i gheaa care se topete
este luat egal cu 32F, iar cea
a strii de fierbere a apei pure
273
0
cu 212F. Intervalul respectiv topirea
este mprit n 180 de pri egale. gheii
Astfel, gradul pe scara Fahrenheit este mai mic dect gradul
pe scara Celsius de 180/100 =
= 9/5 ori. Deoarece temperaturii de 0C pe scara Celsius i corespunde temperatura de 32F zero
0
273
pe scara Fahrenheit, legtura absolut
Fig. 1.6
dintre aceste scri se determin
cu relaiile

t(C) = 5 (TF 32),
TF = 9 t(C) + 32.
9
5

(1.10)
Scara
Fahrenheit, F
212

32

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

n anul 1848, fizicianul englez William Thomson (lord Kelvin) (18241907) a


introdus n fizic scara termodinamic a temperaturilor, numit i scara Kelvin.
Temperatura msurat de la zero absolut se numete temperatur termodinamic
sau temperatur absolut. Ea se noteaz cu T i se exprim n kelvini. Kelvinul se
noteaz cu simbolul K i este una dintre unitile fundamentale ale SI. Temperatura
msurat pe scara Kelvin are numai valori pozitive.
Pentru msurarea temperaturii mai snt folosite i alte scri. Cele mai cunoscute
dintre ele snt scrile Celsius i Fahrenheit.
Scara Celsius este construit n baza a dou puncte de reper. Temperatura msurat pe aceast scar se noteaz cu simbolul C. Primul punct de reper, considerat n
mod convenional 0C, reprezint temperatura strii de echilibru dintre apa pur i
gheaa care se topete la presiunea atmosferic normal p0 = 1,013 105 Pa. Al doilea
punct de reper reprezint temperatura strii de fierbere a apei pure la aceeai presiune i tot n mod convenional este considerat egal cu 100C. Intervalul obinut este
mprit n 100 de pri egale i de aceea scara Celsius reprezint o scar centigrad.
Dup cum vom vedea n par. 1.8, d, temperaturii de zero absolut pe scara Kelvin
i corespunde valoarea de 273,15C. ntruct scara Kelvin este tot centigrad, legtura dintre scrile de temperatur Celsius i Kelvin se determin cu relaiile

23

459

(1.11)

n figura 1.6 snt reprezentate schematic scrile de temperatur analizate i punctele de reper folosite la definirea lor.

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Care este interpretarea cinetico-molecular a temperaturii? Este oare valabil noiunea
de temperatur pentru o singur molecul?
2. De ce temperatura termodinamic nu poate fi negativ?
3. Ce reprezint scara termodinamic a temperaturilor?
4. Cum snt construite scrile de temperaturi Celsius i Fahrenheit?
5. Care snt unitile de temperatur pe scrile Kelvin, Celsius i Fahrenheit? Care dintre ele
este folosit n SI?
6. La ce temperatur indicaiile de pe scrile Celsius i Fahrenheit vor coincide? Dar de pe
scrile Kelvin i Fahrenheit?
7. ntr-o zi torid de var temperatura aerului este de 95F. Care este temperatura n aceast zi pe scara Celsius?

1.7 ECUAIA DE STARE A GAZULUI IDEAL

C a p i t o l u l

Din interpretarea cinetico-molecular a temperaturii rezult c energia cinetic medie a moleculelor gazului i temperatura lui absolut au acelai comportament i, prin urmare, trebuie s se exprime una prin alta. Fizicianul austriac Ludwig
Boltzmann (18441906) a fost primul care a demonstrat c
energia cinetic medie a micrii de translaie a moleculelor unui gaz ideal este direct
proporional cu temperatura absolut i depinde numai de ea:
2
= m0 = 3 kT,
(1.12)
tr.
2
2


J
unde k = 1,38 1023 este o constant universal numit constanta lui Boltzmann.
K
Vom meniona n mod special c dei ecuaia (1.12) a fost obinut pentru un gaz ideal,
ea este valabil att pentru gazele reale, ct i pentru lichide i solide.
ntruct presiunea gazului depinde de energia cinetic medie a micrii de translaie a moleculelor, ea trebuie s depind i de temperatur. ntr-adevr, introducnd
(1.12) n (1.9), obinem relaia dintre presiune i temperatur:

24

p = nkT.

(1.13)

Aceast relaie permite determinarea concentraiei de molecule a oricrui gaz ideal dac se cunosc parametrii lui macroscopici, presiunea i temperatura. ntruct relaia (1.13) nu depinde de natura gazului, pentru toate gazele ideale aflate n condiii normale (presiunea atmosferic normal p0 = 1,013 105 Pa i temperatura t = 0C
sau T= 273 K) concentraia moleculelor este una i aceeai. Valoarea acestei concentraii se numete numrul lui Loschmidt.
Relaia care exprim dependena funcional numai a parametrilor macroscopici
(n cazul unui gaz ideal acetia snt presiunea, volumul i temperatura) este numit
ecuaie de stare a gazului ideal. Lund n considerare c numrul de molecule din
N
unitatea de volum (concentraia) n = , din (1.13) obinem:
V

pV = NkT.

(1.14)

Numrul de molecule din masa de gaz cercetat poate fi determinat din definiia
cantitii de substan (1.3). Avem:
m

N=
N = NA .
(1.15)
M A
Introducnd (1.15) n (1.14), obinem:
m
pV = NAkT = NAkT.
M
J
1
J
1,38 1023 = 8,31
Observm c produsul R = NA k = 6,023 1023
mol K
mol
K
este o constant numit constanta universal a gazelor. Dup cum vom vedea n
par. 1.8, e, aceast constant se determin i experimental.
Aadar, ecuaia de stare a gazului ideal capt forma
m
pV = RT = RT.


(1.16)
M
Ea exprim legtura dintre parametrii macroscopici ai unei mase de gaz date.
Din relaia (1.12) rezult c odat cu creterea temperaturii crete i agitaia termic a moleculelor gazului. Micarea de agitaie termic poate fi descris cantitativ
cu ajutorul vitezei termice. Folosind definiia acesteia i (1.12), obinem:

T = 2 = 3kT .
m0
M
Deoarece m0 = , iar kNA = R, avem:
NA
3RT
T =
.
(1.17)
M
Pentru un gaz ideal dat viteza termic este proporional cu rdcina ptrat din
temperatura absolut i depinde numai de ea.
La echilibrul termic al unui amestec de gaze se egaleaz temperaturile acestora,
adic se egaleaz energiile cinetice medii ale micrii de translaie a moleculelor, vitezele lor fiind diferite: cele cu mase mai mari au viteze mai mici i invers. De exemplu,
la temperatura de 300 K, din (1.17) pentru viteza moleculelor de oxigen obinem
aproximativ 483 m/s, iar pentru cele de heliu aproximativ 1368 m/s.

Problem rezolvat
Se d:
p = 105 Pa,
T = 2 000 m/s

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

25

1
S se determine concentraia moleculelor de heliu dintr-o
incint, dac gazul se afl sub presiunea p = 105 Pa, iar viteza
termic a moleculelor este T = 2 000 m/s.

n?
Rezolvare
Din ecuaia (1.8), pentru concentraia moleculelor avem: n =

3p
.
m0T2

Deoarece m0 = M/NA (MHe = 4 103 kg/mol, NA = 6,021023 mol1), obinem:

n=

Problem rezolvat
Se d:
t1 = 27C,
m
= 0,4,
m1
t = 50C

3pNA
; n = 1,13 1025 m3.
MT2

SI:
300 K

ntr-un recipient se afl un gaz ideal la temperatura de 27C.


n urma evacurii din recipient a 40% din masa gazului, temperatura lui a sczut cu 50C. De cte ori s-a micorat presiunea gazului?

50 K

p1
?
p2
Rezolvare
n conformitate cu ecuaia de stare a gazului ideal (1.16) pentru cele dou stri ale gazului pn
i dup evacuare, avem:

p1V =

m1
m
RT1 , p2V = 2 RT2 .
M
M

mprind prima ecuaie la cea de-a doua, obinem:

p1 m1 T1
=
.
p2 m2 T2
Deoarece temperatura gazului s-a micorat cu t = T, rezult c T2 = T1 T. Din condiiile problemei este cunoscut micorarea relativ a masei gazului, adic

m m1 m2
m
=
= 1 2,
m1
m1
m1
1
m1
=
.
m2
m
1
m1

de unde

C a p i t o l u l

Aadar, pentru raportul presiunilor pn i dup evacuarea gazului din recipient, avem:

26

p1
=
p2

T1

m
(T1 T )
m1

300

= 2.
(1 0,4)(300 50)

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Care este relaia dintre energia cinetic medie a micrii de translaie a moleculelor i temperatur?
2. Ce reprezint ecuaia de stare a gazului ideal? Scriei aceast ecuaie.
3. Cum depinde viteza termic a moleculelor de natura gazului?
4. Calculai concentraia unui gaz aflat n condiii normale (numrul Loschmidt).
5. Determinai temperatura unui gaz, dac energia cinetic medie a micrii de translaie a
moleculelor lui este egal cu 4,14 . 1020 J.

6. Viteza termic a moleculelor unui gaz la 0C este egal cu 493 m/s. Care este masa molar a acestui gaz?
7. Determinai densitatea unui gaz cu presiunea p = 5 105 Pa, dac viteza termic a moleculelor lui este de 600 m/s.

1.8 TRANSFORMRI SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL

a. Legea transformrii izoterme


2
Transformarea unui gaz men5
inut la temperatur constant 7
poate fi cercetat cu ajutorul
4
dispozitivului prezentat schematic n figura 1.7. El este compus 3
dintr-un vas gofrat (1), al crui
capac este unit cu o tij (2) pre6
vzut cu filet. Pe partea lateral
a dispozitivului este fixat o rigl 1
gradat (3) cu care se msoar
volumul vasului n uniti relatiFig. 1.7
ve. Presiunea gazului se msoar
cu manometrul (4) prin intermediul tubului de legtur (5). Gazul de studiat se introduce n dispozitiv printr-un
tub prevzut cu robinetul (6). Deschiznd acest robinet, n vas se acumuleaz o
mas anumit de gaz (aer), care ocup volumul V1 = Vmax. la presiune atmosferic
normal p1 = p0 = 105 Pa. Dup nchiderea robinetului, masa de gaz studiat rmne
constant.
Dac meninem dispozitivul la aceeai temperatur (t = const.), vom observa c
prin rotirea tijei cu filet odat cu comprimarea gazului presiunea acestuia crete; la
destinderea gazului, presiunea se micoreaz. n timpul comprimrii gazului, notnd
volumul pentru trei poziii diferite ale indicatorului (7) al vasului gofrat i presiunea
corespunztoare indicat de manometru, vom constata c de fiecare dat produsul
dintre presiune i volum este aproximativ acelai:
p1V1 p2V2 p3V3 .
Acest rezultat a fost obinut pentru prima dat n anul 1662 de fizicianul i chimistul englez Robert Boyle i, independent de acesta, de ctre savantul francez Edme
Mariotte (16201684) n anul 1676.

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

Studiul legitilor dup care variaz parametrii de stare n procesele termice a fost
efectuat mai nti experimental. Dac unul dintre parametrii de stare p, V, t se menine constant, transformrile snt simple: izoterme (t = const.); izobare (p = const.)
i izocore (V = const.).

27

ntr-o transformare izoterm (t = const.) a unei mase date de gaz (m = const.), produsul dintre presiunea i volumul lui este constant.
pV = const., pentru t = const., m = const.
(1.18)

Dependena dintre presiunea i volumul unei mase de gaz la temperatur constant


poate fi reprezentat grafic n coordonatele p,V printr-o hiperbol echilateral numit
izoterm. n figura 1.8 este reprezentat o familie de izoterme caracteristice unei
anumite mase de gaz supuse unor transformri izoterme la temperaturile t1 < t2 < t3.
Cu ct temperatura este mai nalt, cu att izoterma este mai ndeprtat de axele de
coordonate.
Legea BoyleMariotte se verific experimental p
numai n cazul presiunilor relativ mici. Experiena
arat c la presiuni mari gazul se comprim mai
puin dect arat legea. Aceasta se explic prin
faptul c la presiuni mari se micoreaz volumul
t3 > t2 > t1
ocupat de gaz, dar nu i volumul propriu al moleculelor. Din aceast cauz, cnd presiunea gazului
t3
crete nelimitat, volumul lui nu tinde ctre zero,
t2
dup cum rezult din (1.18). Un gaz care s-ar sut1
pune legii BoyleMariotte pentru orice valori ale
0
presiunii i volumului ar trebui s aib proprietile
t
Fig. 1.8
enunate n modelul gazului ideal. Un astfel de gaz
ipotetic mai este numit gaz perfect sau ideal. El nu exist n realitate, ns gazele reale
n condiii obinuite se comport, efectiv, ca un gaz ideal, dac presiunea nu depete
valoarea ~ 107 Pa = 100 p0 i temperatura este mult mai mare dect cea de lichefiere.

Lucrare de laborator

C a p i t o l u l

VERIFICAREA EXPERIMENTAL A LEGII BOYLEMARIOTTE

28

Scopul
lucrrii:

Determinarea experimental a presiunii unei mase date de gaz i verificarea


legii BoyleMariotte.

Aparate
i materiale
necesare:

un tub de sticl nchis la un capt cu lungimea de 6070 cm i diametrul de


810 mm; un vas transparent de form cilindric cu nlimea de 4060 cm;
un barometru pentru determinarea presiunii atmosferice; o rigl cu diviziuni milimetrice.

Consideraii teoretice
n aceast lucrare de laborator se studiaz o mas dat de aer, considerat gaz ideal, ce se afl
n interiorul unui tub de sticl cu lungimea l i aria seciunii S. Dac tubul se introduce cu deschiztura n jos ntr-un vas cu ap, atunci lungimea coloanei de aer din el se micoreaz cu valoarea h a nlimii coloanei de ap care intr n tub (fig. 1.9). Din (1.18) i cele menionate mai
sus obinem p0Sl = p(lh) S sau p0l= p(lh), unde p0 este presiunea atmosferic, iar p reprezint
presiunea aerului din tub.

ROBERT BOYLE

(16271691), FIZICIAN I CHIMIST ENGLEZ

Presiunea p se determin prin msurarea diferenei de niveluri


H h ale apei din vas i, respectiv, din tub (fig. 1.9). ntr-adevr, presiunea din punctul A de la captul inferior al tubului pA = p + gh, iar
pentru presiunea din punctul B la acelai nivel n vas pB = p0 + gH.
Egalnd presiunile pA = pB, exprimm presiunea aerului nchis n tub:

p = p0 + g (Hh),

(1.19)
l

unde este densitatea apei, iar g acceleraia gravitaional.

Modul de lucru:
1. Msurai presiunea atmosferic p0 cu ajutorul barometrului.
2. Msurai lungimea tubului de sticl l.
3. Determinai produsul p0l dintre presiune i lungimea coloanei
h
de aer n starea iniial.
A
B
4. Introducei n vasul cu ap tubul de sticl cu captul deschis
n jos.
5. Msurai nlimea coloanei de ap din tub i determinai lunFig. 1.9
gimea coloanei de aer lh n starea final.
6. Msurai diferena dintre nivelurile de ap din vas i din tub i cu ajutorul relaiei (1.19) determinai presiunea aerului din tub n starea final.
7. Determinai produsul p(lh) dintre presiune i lungimea coloanei de aer n starea final.
8. Comparai valorile produselor p0l i p(lh) i observai egalitatea aproximativ a lor, verificnd astfel legea BoyleMariotte.
9. Repetai de 2-3 ori msurrile i determinrile din pct. 48 i introducei rezultatele obinute n urmtorul tabel:
Nr. crt.

p0
(kPa)

l
(m)

h
(m)

lh
(m)

1.
2.
3.
10. Tragei concluziile referitor la rezultatele obinute.

Hh
(m)

p
(kPa)

p0l

p(lh)

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

A activat n diverse domenii ale fizicii: fizica molecular, optic,


electricitate, hidrostatic, acustic .a. A construit primul barometru.
A studiat elasticitatea corpurilor solide, a formulat ipoteza structurii
compuse a luminii albe i a cercetat posibilitatea electrizrii prin
influen. n 1663, a descoperit inelele colorate n pelicule subiri,
numite mai trziu inelele lui Newton. A perfecionat pompa cu
aer inventat de Guericke i cu ajutorul ei a cercetat proprietile
elastice ale aerului, demonstrnd elasticitatea lui. A determinat greutatea specific a aerului i a msurat gradul de rarefiere a acestuia.
A demonstrat c ridicarea lichidului n tuburile capilare nu este
legat de presiunea atmosferic.

29

NTREBRI

C a p i t o l u l

1. Un elev a efectuat experiena pentru verificarea legii BoyleMariotte introducnd tubul de


sticl n ap fierbinte. Va obine oare elevul rezultate ce confirm aceast lege? Explicai
de ce.
2. Explicai cum se determin presiunea aerului nchis n tubul de sticl.

30

b. Legea transformrii izobare


S
A
T
S cercetm procesul dilatrii unei
mase de gaz (m = const.) aflat la presiune constant. n acest scop, se ia un
balon de sticl B, n care se afl gazul
studiat (de exemplu, aer), i se astuB
p cu un dop de plut, prin care este
trecut un tub de sticl S, ndoit sub
ap
un unghi drept (fig. 1.10). n partea
orizontal a tubului se afl o pictur
de lichid colorat care separ gazul de
mediul nconjurtor. Iniial, balonul
este introdus ntr-un vas ce conine
ap cu ghea (t = 0C). Volumul la
Fig. 1.10
aceast temperatur este V0. Scara
gradat alturat prii orizontale a tubului S permite determinarea volumului V
ocupat de gazul nchis n balon la temperatura t indicat de termometrul T. nclzind
apa din vas cu ajutorul unei spirale prin care circul curent electric, observm depla
sarea picturii de lichid colorat.
Pentru a asigura o nclzire uniform a coninutului vasului, apa se amestec cu
agitatorul A. Astfel, pentru diferite temperaturi, de fiecare dat se determin variaia
absolut a volumului de gaz V =V V0 sau cea relativ V/V0, care arat ce parte din
variaia absolut V revine unitii de volum. Deoarece pictura de lichid din tubul
orizontal n timpul nclzirii se afl n echilibru, presiunea gazului studiat rmne
mereu constant i egal cu cea atmosferic.
Experimentnd cu mase de gaze diferite, fizicianul i chimistul francez Louis Joseph
Gay-Lussac a stabilit n anul 1802 urmtoarea lege:
Variaia relativ a volumului unei mase de gaz (m = const.) la presiune constant este
direct proporional cu variaia temperaturii i nu depinde de natura gazului.

V V0
= t, pentru m = const., p = const.
(1.20)
V0
Coeficientul de proporionalitate se numete coeficient de dilatare izobar. S-a
luat n considerare c variaia temperaturii ncepe de la t0 = 0, t = t t0 = t. Dup cum
rezult din (1.20), acest coeficient este numeric egal cu variaia relativ a volumului
de gaz la nclzirea lui cu 1 grad. Msurtorile exacte ale coeficientului au stabilit
aceeai valoare pentru toate gazele:
1

= 0,00366 grad1 =
grad1 .
273,15

LOUIS JOSEPH GAY-LUSSAC

(17781850), FIZICIAN I CHIMIST FRANCEZ

A cercetat fenomenele termice i problemele fizicii moleculare.


n timpul zborurilor cu aerostatul, a studiat temperatura i umiditatea aerului, stabilind c temperatura aerului se micoreaz la
destindere i se mrete la comprimarea lui. Studiaz comportarea
gazului ntr-un sistem izolat de exterior, fenomenul dilatrii gazelor
i proprietile acestora. A elaborat metoda determinrii densitii
vaporilor i a cercetat elasticitatea lor. A demonstrat egalitatea
coeficientului dilatrii termice a tuturor gazelor.

V = V0 (1 + t).
Volumul unui gaz aflat la presiune constant crete liniar cu temperatura.

(1.21)

Transformarea izobar poate fi reprezentat grafic. n coordonatele V, t ecuaia


(1.21) este reprezentat printr-o dreapt numit izobar, care intersecteaz axa volumelor ntr-un punct cu coordonatele
V
(V0 , 0). n figura 1.11 snt reprezentate
p3
izobarele obinute pentru o mas dat
de gaz la diferite presiuni. Dup cum se
p2
vede din figur, ele au nclinri diferite,
V03
ns prelungirile lor intersecteaz axa
temperaturilor n unul i acelai punct cu
p1
V02
coordonatele (0, 1/).
Menionm c legea lui Gay-Lussac
V01
p3 < p2 < p1
nu este valabil pentru temperaturi joase
(partea cu linii ntrerupte a izobarelor din
t
0
t0 = 1
fig. 1.11), la care substana se afl n stare

lichid sau solid.


Fig. 1.11

c. Legea transformrii izocore


Legea variaiei presiunii gazelor la volum constant poate fi stabilit cu ajutorul
dispozitivului descris n figura 1.7. n acest scop, fixm un anumit volum al vasului
gofrat, n care se afl gazul studiat, i introducem dispozitivul ntr-un vas ce conine
ap cu ghea la temperatura t0 = 0 C. Presiunea gazului p0 la aceast temperatur
este indicat de manometru. Meninnd volumul fixat anterior, variem temperatura
gazului, nclzind apa cu ghea din vas. Notnd indicaiile manometrului pentru cteva valori ale temperaturii, constatm c variaia presiunii gazului studiat este direct
proporional cu temperatura.
Experimentnd cu mase de gaze diferite, fizicianul francez J.A. Charles (17461832)
descoper n anul 1787 legea care-i poart numele:

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

Din (1.20) pentru volumul gazului aflat la temperatura t putem scrie:

31

La nclzirea izocor a unei mase date de gaz (m = const.), variaia relativ a presiunii
lui este direct proporional cu variaia temperaturii i nu depinde de natura gazului:
p p0
= t, pentru m = const., V = const.
(1.22)
p0
Coeficientul de proporionalitate se numete coeficient termic al presiunii i
este egal numeric cu variaia relativ a presiunii gazului la nclzirea lui cu un grad.
S-a luat n considerare c variaia temperaturii t = t t0 = t. Prin msurri exacte s-a
stabilit c pentru toate gazele la temperaturi mult mai ridicate dect cea de lichefiere
i la presiuni sczute valoarea coeficientului este identic cu cea a coeficientului
dilatrii izobare :
1
= = 0,00366 grad1 =
grad1 .
273,15
Din (1.22) rezult:
p = p0 (1 + t).
(1.23)
Presiunea unui gaz meninut la volum constant crete liniar cu temperatura.

C a p i t o l u l

n figura 1.12 este reprezentat graficul


variaiei presiunii n funcie de temperatur n coordonatele p i t. Pentru o
mas dat de gaz se obin nite drepte
numite izocore, care au nclinri diferite,
dar prelungirile lor intersecteaz axa temperaturilor (p = 0) n punctul cu coordonatele (0, 1/). Ca i n cazul izobarelor
(fig. 1.11), n regiunea temperaturilor
sczute izocorele snt trasate cu linii ntrerupte, deoarece la aceste temperaturi
substana nu se afl n stare gazoas i legea
lui Charles (1.23) nu mai este valabil.

32

V3

p03
p02
p01
t0 = 1

V2

V1
V3 < V2 < V1
t

Fig. 1.12

d. Legile Gay-Lussac i Charles exprimate prin temperatura absolut


La studierea legilor lui Gay-Lussac i Charles ai observat c izobarele i izocorele prelungite intersecteaz axa temperaturilor n acelai punct, t0 = 1/ = 1/
(fig. 1.11 i 1.12). Pentru a nelege semnificaia acestei temperaturi, vom analiza legile
din punct de vedere cinetico-molecular.
Cunoatem c agitaia dezordonat a moleculelor este cu att mai intens cu ct
temperatura este mai ridicat. Astfel, n cazul unei transformri izocore, odat cu
creterea temperaturii, adic odat cu intensificarea agitaiei termice, crete i numrul
de ciocniri pe unitatea de suprafa a incintei cu gaz n unitatea de timp. ntruct la
fiecare ciocnire moleculele transmit unitii de suprafa a incintei un impuls oarecare,
iar acest impuls este proporional cu fora exercitat de molecule, rezult c va crete
i presiunea gazului. Dac temperatura scade, atunci se micoreaz agitaia termic
i presiunea gazului scade.
La transformarea izobar, micorarea temperaturii impune micorarea volumului
incintei cu gaz. ntr-adevr, deoarece agitaia termic scade, se micoreaz i fora ce

acioneaz pe unitatea de suprafa a incintei, adic presiunea. ntruct presiunea se


menine constant, este nevoie s micorm volumul incintei.
S examinm acum un gaz ideal, care rmne ntotdeauna n stare gazoas. Din
analiza cinetico-molecular a legilor lui Gay-Lussac i Charles rezult c, la temperatura egal cu zero absolut, volumul n transformarea izobar a gazului ideal
i presiunea n cea izocor devin egale cu zero. Aadar, la aceast temperatur din
ecuaiile (1.21) i (1.23) rezult:
0 =V0 (1+ t0) i 0 = p0 (1+t0),

1
1
= = 273,15C.

Din definiia temperaturii absolute dat n par. 1.7 rezult legtura dintre temperaturile msurate pe scrile Celsius i Kelvin:
1
1

T = + t = + t;
(1.24)

1
1
notnd T0 = = = 273,15 K, obinem:


T = 273,15 + t (C),
ceea ce coincide cu (1.10).
Observm c scrile Kelvin i Celsius snt deplasate cu T0 una fa de alta (fig. 1.6)
i variaia temperaturii cu 1K este echivalent variaiei acesteia cu 1C.
Dac se utilizeaz scara temperaturilor absolute, atunci ecuaia de dilatare a gazelor (1.21) devine foarte simpl. ntr-adevr, din (1.21) cu ajutorul relaiei (1.24)
obinem:
V
p3
1
+ t = V0T ,
V = V0
p2

V V0
p1
de unde
= .
T T0
Aadar, legea lui Gay-Lussac poate fi formulat
astfel:
ntr-o transformare izobar, pentru o mas de gaz
p3 < p2 < p1
(m = const.) raportul dintre volum i temperatura ab0
solut n orice stare rmne constant.
T
Fig. 1.13
V = const., pentru m = const., p = const. (1.25) p
T
V3
t0 =

n mod analog se formuleaz i legea lui Charles:


ntr-o transformare izocor, pentru o mas de gaz
(m = const.) raportul dintre presiunea gazului i temperatura absolut n orice stare rmne constant.
p

= const., pentru m = const., V = const. (1.26)
T
n coordonatele V, T i p, T, graficele transformrilor izobare i izocore snt mai simple. Prelungirile
lor trec prin origine (fig. 1.13 i, respectiv, fig. 1.14).

V2

V1

V3 < V2 < V1
0

Fig. 1.14

TEORIA CINETICO-MOLECULAR


de unde obinem:

33

I
C a p i t o l u l
34

e. Ecuaia termic de stare a gazului ideal


n transformrile analizate, unul dintre cei trei parametri de stare era meninut
constant. n practic ns deseori putem constata c variaz concomitent toi parametrii
gazului. Relaia dintre aceti parametri trebuie s fie descris printr-o ecuaie din care
se vor obine toate transformrile simple ca nite cazuri particulare.
S cercetm un gaz oarecare, aflat n starea 1
p
descris de parametrii p1, V1 i T1, pe care dorim
T2
s-l aducem n starea 2 caracterizat de
parametrii p2, V2 i T2 > T1 printr-o transformare arbitrar 12. n sistemul de co- p
2
2
2
ordonate p, V, aceste stri snt reprezentate
prin punctele 1 i 2 (fig. 1.15). Dac transformarea este de echilibru, atunci ecuaia
1
p1
care o descrie nu trebuie s depind de
1
modul n care se ajunge la starea final 2.
T1
Pentru demonstrarea acestei afirmaii, vom
efectua transformarea n dou moduri: 112
prin starea intermediar 1 cu coordonatele
0 V
V1 V2
V
V
p1, V, T2 i 122 prin starea intermediar
Fig. 1.15
2 cu coordonatele p2,V, T1. Transformarea
112 poate fi realizat prin succesiunea a dou procese simple: mai nti izobar, apoi
izoterm, descrise prin ecuaiile:
V1 V
=
i p1V= p2V2 .
T1 T2
Dac nlocuim parametrul strii intermediare V dintr-o ecuaie n alta, obinem:
p1V1 p2V2

=
.
(1.27)
T1
T2
n transformarea 122 gazul este supus unei transformri izoterme, urmat de
alt izobar:
V V2

p1V1 = p2V i
= .
T1 T2
Prin excluderea parametrului strii intermediare V se obine aceeai ecuaie
(1.27). Aadar, dac la transformarea gazului prin dou stri intermediare diferite
s-a obinut acelai rezultat, reiese c i prin oricare alt stare intermediar gazul va
ajunge n starea 2, ai crei parametri snt legai cu cei din starea 1 prin ecuaia (1.27).
Acest rezultat a fost obinut pentru prima dat n anul 1834 de fizicianul francez
Benoit Clapeyron (17991864).
Produsul dintre presiunea i volumul unei mase de gaz date (m = const.), mprit la
temperatura sa absolut, este o mrime constant:

pV
= const. (m = const.).
(1.28)
T
Cercetrile experimentale de mare precizie au demonstrat c ecuaia Clapeyron
este valabil pentru orice gaz, indiferent de natura acestuia, aflat la presiuni de ordinul
celei atmosferice (i mai mici) i la temperaturi mult mai ridicate dect cea de lichefiere
a gazului. Gazul aflat n asemenea condiii poate fi aproximat cu un gaz ideal.

S revenim la ecuaia (1.28) i s examinm o transformare arbitrar a unui mol


de gaz aflat iniial n condiii normale. n acest caz ecuaia Clapeyron are forma:
p0VM0 pVM .
=
T0
T
Mrimea din partea stng a acestei ecuaii este o constant care nu depinde de natura gazului. Ea se numete constanta universal a gazelor i se noteaz cu litera R.
Deoarece n condiii normale p0= 1,01325 105 N/m2, t 0= 0C, adic T0 = 273,15 K, i
VM0 = 22,41103 m3/mol, constanta universal este:
N
m3
1,01325 105 2 22,41 103
J
m
mol
.
R=
8,314
mol
K
273,15 K
Ecuaia de stare pentru un mol de gaz devine:
(1.29)

Ecuaia (1.29) a fost obinut pentru prima dat de chimistul rus Dmitri Mendeleev
(18341907), de aceea este numit ecuaia ClapeyronMendeleev pentru un mol de gaz.
Pentru moli de gaz V= VM i ecuaia (1.29) devine:
pV = RT.
m
Deoarece =
, unde m este masa gazului, iar M masa lui molar, ecuaia
M
ClapeyronMendeleev ia forma:
m
pV =
RT.
(1.30)
M
Ecuaia (1.30) rezult din cercetri experimentale i coincide cu ecuaia (1.16) obinut
din formula fundamental a teoriei cinetico-moleculare. Ea exprim dependena dintre
parametrii de stare ai gazului aflat n condiii de echilibru termic, de aceea mai este numit
i ecuaie termic de stare a gazelor perfecte.
Din ecuaia ClapeyronMendeleev se obin toate transformrile simple studiate
anterior. ntr-adevr, considernd constant unul dintre cei trei parametri de stare, din
(1.30) se obine:
m
pV = const. =
RT, (m, T const.) legea BoyleMariotte;
M
V
m
1
= const. =
R
, (m, p const.) legea lui Gay-Lussac;
T
M
p
p
m
1
= const. =
R
, (m, V const.) legea lui Charles.
T
M
V
Ecuaia de stare permite determinarea densitii unui gaz n funcie de presiunea
la care se afl i de temperatura sa. Folosind definiia densitii = m/V i ecuaia
(1.30), obinem:
Mp
=
.
(1.31)
RT
S determinm presiunea exercitat de un amestec de gaze diferite. Din (1.14) avem:

pV = NkT = (N1 + N2 + ... + Nj) kT,

unde p este presiunea amestecului de gaze, iar N1, N2, ..., Nj snt numerele de molecule din componentele 1, 2, ... j ale amestecului. Dac inem seama c pentru fiecare

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

pVM = RT.

35

component a amestecului pjV = Nj kT, unde pj este presiunea parial a componentei


j, adic presiunea pe care ar fi avut-o componenta j a gazului n lipsa celorlalte gaze,
ocupnd volumul amestecului la temperatura acestuia T, rezult: pV = (p1 + p2 + ... pj) V
i, simplificnd prin V, obinem:
p = p1 + p2 + ... pj .
(1.32)
Ecuaia (1.32) reprezint legea lui Dalton pentru un amestec de gaze i a fost
obinut mai nti experimental.
Presiunea unui amestec de gaze este egal cu suma presiunilor pariale.
Din (1.30) i (1.32) pentru ecuaia ClapeyronMendeleev n cazul unui amestec
de gaze obinem:
mj
m
m
pV = 1 + 2 + ... +
RT,
M1 M2
Mj
unde p este presiunea amestecului.

Problem rezolvat

SI:
Se d:
0,3 m,
h = 30 cm,
L = 1 m,
4 104 Pa
p1 = 40 kPa,
3
3
= 13,6 10 kg/m
x?

La mijlocul unui tub de sticl orizontal, sudat la ambele capete, se afl o coloan de mercur cu lungimea h = 30 cm. tiind
c lungimea tubului este L = 1 m, iar presiunea gazului din
tub este p1 = 40 kPa, determinai cu ct va cobor coloana de
mercur cnd tubul va fi aezat n poziie vertical. Densitatea
mercurului = 13,6 103 kg/m3.

p2
V2

Rezolvare
n poziie orizontal, gazul aflat n cele dou compartimente ale tubului este caracterizat de aceiai parametri:
presiunea p1 i volumul V1 =

Lh
S, unde S este aria
2

C a p i t o l u l

seciunii transversale a tubului (fig. 1.16). Cnd tubul este


aezat vertical, gazul sufer o transformare izoterm: n

36

partea de sus prin dilatare pn la volumul V2 =

L
p1; V1
l

x
p1; V1
l

Fig. 1.16

p3
V3

Lh
+ x S, iar n partea de jos prin compri2

Lh
x S, unde x este distana cu care se deplaseaz coloana
2
de mercur. Presiunile n cele dou compartimente devin p2 i, respectiv, p3. Condiia de echimare pn la volumul V3 =

libru a coloanei de mercur este

p3 = p2 + gh,

unde reprezint densitatea mercurului, iar g 10 m/s2 acceleraia gravitaional. Conform legii BoyleMariotte, pentru masele de gaz din partea superioar i din cea inferioar ale
tubului avem:

p1

Lh
Lh
S = p2
S;
2 +x
2

p1

Lh
Lh
S = (p2 + gh)
S.
2 x
2

De aici obinem ecuaia de gradul doi n x , anume: x 2 +

(L h)p1
x1,2 =
1
2gh

p1 (L h)
1
x (L h)2 = 0 cu soluiile
gh
4

gh
1+
p1

Aa cum x nu poate fi negativ, coloana de mercur coboar cu

x=

1+

gh
1 ; x 15 cm.
p1

Se d:
l = 20 cm,
r = 0,5 cm,
t1 = 100C,
t2 = 17C,
= 13,6 103 kg/m3

SI:
0,2 m,
5 103 m,
373 K,
290 K

m ?; l ?

kg; m

Un tub de sticl nchis la un capt, avnd lungimea l = 20 cm


i raza r = 0,5 cm, este nclzit pn la temperatura de 100C.
Fiind adus n poziie orizontal, captul deschis se introduce
ntr-o pictur de mercur cu densitatea = 13,6 103 kg/m3.
S se determine masa i lungimea coloanei de mercur care a
intrat n tub la rcirea lui pn la temperatura camerei egal
cu 17C.

Rezolvare

V
La introducerea captului deschis al tuV2; T2
bului n pictura de mercur, n interiorul
lui se nchide o mas de aer cu volumul
l
V1 i temperatura T1. Deoarece tubul
se afl n poziie orizontal, presiunea
Fig. 1.17
aerului este aproximativ egal cu cea
atmosferic i n decursul rcirii pn la temperatura camerei rmne constant. Astfel, aerul
din tub sufer o transformare izobar. Dac notm temperatura camerei cu T2 i volumul
aerului din tub la aceast temperatur cu V2 (fig. 1.17), atunci din legea lui Gay-Lussac avem:

V1 V2
=
T1 T2 .

T
V
T
Volumul mercurului din tub este V =V1 V2 = V1 1 2 , de unde l =
= l 1 2 ; l
S
T1
T1
4 cm.
Din relaia de definiie a densitii, pentru masa mercurului intrat n tub avem:

m = V = Sl = r2l;
m 42,7 103 kg = 42,7 g.

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

Problem rezolvat

(L h)p1
2gh

37

Problem rezolvat
Se d:
p1 = 2,5 105 Pa,
t1 = 17C,
t2 = 57C,
p0 = 105 Pa

SI:
290 K,
330 K

Presiunea aerului din pneurile unui automobil este p1 = 2,5 105 Pa


la temperatura t1 = 17C. De cte ori se va micora suprafaa
de contact a roilor cu drumul, dac n timpul micrii temperatura aerului din pneuri s-a mrit pn la 57

C? Se va considera presiunea atmosferic p0 = 105 Pa, iar variaia volumului


pneurilor se va neglija.

S1
?
S2
Rezolvare
n timpul micrii automobilului, aerul din pneuri sufer o transformare izocor. Conform le-

p1 p2
= , unde p2 este presiunea aerului din pneuri la temperatura T2 = 330 K.
T1 T2
ntruct fora F cu care apas roile asupra drumului este aceeai n ambele cazuri (egal cu
greutatea automobilului G), fiind determinat de diferena dintre presiunea interioar p i cea
F
exterioar p0 , din definiia presiunii p =
obinem:
S
G = (p1 p0)S1,
gii lui Charles,

G = (p2 p0)S2,
unde S1 i S2 snt ariile suprafeelor de contact ale roilor cu drumul n cele dou cazuri.
Rezult:

S1 p2 p0
=
.
S2 p1 p0

Dup substituirea presiunii p2 din legea lui Charles, pentru raportul

S1 p1T2 p0T1 S1

; 1,23.
S2 T1(p1 p0) S2

C a p i t o l u l

Problem rezolvat

38

Se d:
t1 = 27C,
p1 = p0 = 105 Pa,
h = 10 m,
t2 = 4C,
g = 10 m/s2,
= 103 kg/m3

S1
obinem:
S2

SI:
300 K,
277 K

Un balon de cauciuc conine aer la temperatura t1 = 27 C i


presiunea atmosferic normal p1 = p0 = 105 Pa. De cte ori se
va micora volumul aerului, dac balonul se scufund n ap la
adncimea h = 10 m, unde temperatura este t2 = 4C? Se va considera acceleraia gravitaional g 10 m/s2 i densitatea apei
= 103 kg/m3.

V1
?
V2
Rezolvare
La scufundarea balonului are loc o transformare, n urma creia variaz toi parametrii de stare conform ecuaiei (1.28):

p1V1 p2V2
=
.
(1.33)
T1
T2
p2, presiunea aerului din balon la adncimea h, se determin din condiia de echilibru, fiind egal
cu suma dintre presiunea atmosferic p0 i presiunea hidrostatic gh. Avem: p2 = (p0 + gh).
Din (1.33) obinem:

V1 (p1 + gh)T1
gh T1 V1
=
= 1+
; 2,2.
V2
p0T2
p0 T2 V2

Se d:
V1 = 50 cm3,
V2 = 150 cm3,
p1 = 2 105 Pa,
p2 = 105 Pa,
T1 = 330 K,
T2 = 273 K,
T = 300 K

SI:
5 105 m3,
1,5 104 m3

p?

Pa

Un recipient este mprit de un perete n dou compartimente


cu volumele V1 = 50 cm3 i V2 = 150 cm3. n primul compartiment se afl un gaz ideal cu masa m1 la presiunea p1 =2105 Pa
i temperatura T1 = 330 K, iar n al doilea acelai gaz cu
masa m2 la presiunea p2 =105 Pa i temperatura T2 = 273 K. Care
va fi presiunea gazului dup nlturarea peretelui despritor,
dac temperatura lui devine T = 300 K?

Rezolvare
Dup nlturarea peretelui, gazul ocup ntregul recipient cu volumul V1 + V2 , iar masa lui
este m1 + m2 . Gazul este descris de ecuaia ClapeyronMendeleev: p (V1 + V2) =

m1 + m2
RT,
M

(m1 + m2) RT
, M fiind masa molar a gazului. Aplicnd ecuaia
M(V1 + V2)
pVM
pVM
ClapeyronMendeleev la gazul din fiecare compartiment, avem: m1 = 1 1 ; m2 = 2 2 .
RT1
RT2
nsumnd aceste dou expresii n formula pentru p, obinem:
p1V1 p2V2
T
5
+
;

p= T
V
T
+
V2 p 1,3 10 Pa.
1
2
1
de unde presiunea p =

Problem rezolvat

6
O mas dat de gaz ideal
efectueaz o transformare ciclic reprezentat n
figura 1.18. Determinai
temperatura n starea 2,
dac n strile 1 i 3 ea
este de 300 K i, respectiv,
600 K.

Din figura 1.18 se observ c strile 2 i 4 se afl pe una i


aceeai izoterm, adic T2 = T4. Totodat, se mai observ c

Se d:
T1 = 300 K,
T3 = 600 K
T2 ?
Rezolvare

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

Problem rezolvat

39
3

4
Fig. 1.18

transformarea const din izobarele 2 3 i 4 1, de asemenea din izocorele 1 2 i 3 4.


Folosind legea transformrii izocore (1.26), putem scrie:

p1 p2 p3 p4
= ;
= .
T1 T2 T3 T4

ntruct p2 = p3 , p4 = p1 i T2 = T4 , egalitile capt forma:

p1 p3 p3 p1
= ;
= .
T1 T2 T3 T2

nmulim aceste egaliti parte cu parte i obinem:

de unde

p1 p3 p1 p3
=
,
T 1 T 3 T 22

T2 = T1T3 424,3 K.

C a p i t o l u l

VERIFICAI-V CUNOTINELE

40

1. Cum se explic legea BoyleMariotte din punct de vedere cinetico-molecular?


2. Construii graficul unei transformri izoterme a gazului ideal n coordonatele: p i V; V i
t; p i t. Cum snt amplasate izotermele aceleiai mase de gaz pentru temperaturi diferite?
3. Enunai legea lui Gay-Lussac. Ce reprezint coeficientul de dilatare izobar?
4. Enunai legea lui Charles. Ce reprezint coeficientul termic al presiunii?
5. Cum se explic legile lui Gay-Lussac i Charles din punct de vedere cinetico-molecular?
6. Construii graficul transformrii izobare a unei mase de gaz ideal n coordonatele: p i V;
V i T; p i T. Cum snt amplasate izobarele aceleiai mase de gaz pentru diferite presiuni?
7. Construii graficul transformrii izocore a unei
mase de gaz ideal n coordonatele: p i V; V i p
4
3
T; p i T. Cum snt amplasate izocorele aceleiai mase de gaz pentru diferite valori ale volu
mului?
8. Descriei ecuaiile lui Clapeyron i Clapeyron
Mendeleev. Prin ce se deosebesc ele?
2
9. Construii graficul dependenei densitii
unui gaz ideal de temperatura absolut ntr-o
transformare izobar i graficul dependenei
1
densitii gazului ideal de presiune ntr-o transformare izoterm.
10. Un gaz ideal este supus unei transformri ilus0
T
trate n figura 1.19. Care este reprezentarea
Fig.
1.19
grafic a acestei transformri n coordonatele
p, V i V, T?
11. O bul de aer se ridic de pe fundul unui rezervor cu ap la suprafa. Care este adncimea
rezervorului, dac volumul bulei de aer s-a mrit de dou ori cnd a ajuns la suprafaa apei?
Temperatura apei nu variaz cu nlimea. Presiunea atmosferic se consider normal.
12. ntr-un tub cilindric sudat la un capt i aezat orizontal se afl o coloan de mercur cu
lungimea de 10 cm, care nchide o cantitate de aer cu volumul de 453 mm3. Determinai presiunea atmosferic, tiind c volumul aerului se micoreaz pn la 400 mm3 cnd
tubul este aezat n poziie vertical cu deschiztura n sus. Densitatea mercurului este
= 13,6 103 kg/m3.

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

13. ntr-o transformare izoterm a unui gaz ideal presiunea lui a crescut cu 20 kPa. Care este
presiunea final a gazului, dac n timpul transformrii volumul lui s-a micorat de n = 3 ori?
14. Un gaz ocup volumul egal cu 5 m3 la o temperatur de 273 K. Care va fi volumul acestui
gaz la aceeai presiune, dar cu temperatura 273C?
15. Temperatura unui gaz nchis ntr-un cilindru orizontal cu un piston mobil s-a mrit de
n = 2,5 ori. Cu ct se va deplasa pistonul dup nclzire, dac iniial el se afla la distana
L = 20 cm de la captul nchis al cilindrului? Presiunea gazului se consider constant.
16. Un gaz ideal a fost nclzit izobar cu 150C. Care a fost temperatura iniial a gazului, dac
densitatea lui s-a micorat de 1,5 ori?
17. Gazul dintr-un balon nchis a fost nclzit de la 0 pn la 100C. n decursul nclzirii presiunea lui a crescut cu 0,37 MPa. Care a fost presiunea iniial a gazului?
18. ntr-un tub cilindric orizontal cu aria seciunii S = 3 cm2 se afl n echilibru dou pistoane uoare, care delimiteaz de mediul exterior un anumit volum de gaz la temperatura
de 300 K. Pistoanele snt legate ntre ele cu un fir, care rezist la ntindere pn la o tensiune maxim egal cu 20 N. Pn la ce temperatur poate fi nclzit gazul dintre pistoane,
pentru ca firul de legtur s nu se rup? Presiunea atmosferic p0 = 105 Pa. Pistoanele se
mic fr frecri.
19. Un cilindru vertical, nchis cu un piston de mas neglijabil i aria seciunii S = 20 cm2,
conine un gaz ideal la presiunea p0 = 105 Pa i temperatura T1 = 290 K. Gazul este nclzit pn la temperatura t2 = 162C. Care este masa corpului ce trebuie aezat pe piston
pentru ca volumul s ia valoarea iniial?
p
20. Cum se modific volumul unui gaz ideal n decursul unei
transformri ciclice pe care acesta o realizeaz dup cum
este artat n figura 1.20? Indicai pe grafic punctele care
corespund volumelor minim i maxim din aceast transformare.
21. Un gaz ideal ce ocup volumul V1 = 20 L se afl sub presiunea p1 = 105 Pa la temperatura t1 = 17C. Care va fi presiunea gazului, dac aceeai mas de gaz la temperatura
t2 = 100C va ocupa volumul V2 = 10 L?
0
T
22. n cilindrul unui motor cu ardere intern, presiunea i
Fig. 1.20
temperatura combustibilului gazos la nceputul cursei de
comprimare erau egale cu p1= 105 Pa i T1 = 330 K. Determinai temperatura lui la sfritul cursei de comprimare, dac volumul s-a micorat de n = 4 ori, iar presiunea s-a mrit
pn la 8 105 Pa.
23. Un gaz ideal se dilat conform legii: a) p = const.; b) pV 2 = const.; c) p/V = const. Determinai ce se ntmpl cu gazul n aceste transformri: se nclzete sau se rcete?
24. ntr-un balon cu volumul de 25 L se afl 1 kg de oxigen sub presiunea de 3 MPa. Calculai temperatura oxigenului.
25. Determinai densitatea azotului la temperatura t = 7C i presiunea p = 83 kPa.
26. n condiii normale un gaz cu masa egal cu 1,77 g ocup un volum de 10 L. Determinai
masa molar a gazului i precizai natura lui.
27. Un vas cu volumul V = 300 cm3 este mprit n dou pri egale cu un perete poros. n
prima jumtate se afl 28 mg de azot, iar n a doua 32 mg de oxigen. Determinai ce presiuni se vor stabili n cele dou compartimente, dac prin peretele poros pot trece numai
moleculele de azot. Temperatura se menine constant i egal cu 300 K.
28. Determinai densitatea unui amestec de 4 g de heliu i 28 g de azot la temperatura de
300 K i presiunea de 100 kPa.

41

TEST DE EVALUARE SUMATIV


PROFIL REAL
1

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) ntr-o transformare izoterm a unei mase de gaz .

1 p.

b) Variaia relativ a volumului unei mase date de gaz este cu temperatura.

1 p.

c) Pentru un mol de gaz ideal produsul dintre presiunea i volumul lui este .

1 p.

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals.
a) Numrul de molecule dintr-un mol depinde de cantitatea de substan.

1 p.

b) ntre moleculele unei substane acioneaz simultan att fore de atracie, ct i fore de respingere.

1 p.

c) n cazul unui gaz ideal care particip la o transformare izobar, creterea volumului este nsoit de micorarea temperaturii.

1 p.

Itemii 3 i 4 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).

Presiunea, volumul i temperatura snt ntr-o dependen funcional care descrie o stare de echilibru al unei cantiti de gaz ideal date, deoarece parametrii
termodinamicii p, V i T reprezint mrimi fizice independente.
Rspuns:

C a p i t o l u l

afirmaia 1

42

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

La mrirea temperaturii unui gaz ideal de patru ori, vitezele moleculelor gazului
cresc de dou ori, deoarece temperatura este msura micrii termice a moleculelor.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

Un gaz ideal se afl la presiunea atmosferic normal. Care este densitatea


gazului dac viteza termic a moleculelor lui este de 600 m/s?

2 p.

La comprimarea izoterm a unui gaz ideal de la volumul V1 = 30 L pn la


volumul V2 = 10 L, presiunea lui s-a mrit cu 50 Pa. Care a fost presiunea
iniial a gazului?

2 p.

ntr-un recipient cu volumul de 1 L se afl 6 1022 molecule de azot i 6,4 g de


oxigen la temperatura de 27oC. S se calculeze:

a) presiunea amestecului de gaze;

3 p.

b) volumul ocupat de amestec n urma unei transformri izobare, dac temperatura gazului s-a mrit cu 100oC.

3 p.

ntr-un vas cu volumul V1 = 10 L se afl oxigen la temperatura T1 = 27oC i


presiunea p1 = 3 MPa. Determinai:
a) masa oxigenului din vas;

2 p.

b) numrul de moli de oxigen care trebuie evacuai din vas pentru ca la T1 =


= const. presiunea s se micoreze pn la p2 = 300 kPa;

3 p.

c) masa de oxigen care mai trebuie evacuat pentru ca la creterea temperaturii


pn la T3 = 127oC presiunea p2 s rmn constant;

3 p.

d) valoarea vitezei termice a moleculelor n starea iniial i cea a raportului


energiilor cinetice medii ale moleculelor ce corespund strilor cu temperaturile T3 i T1.

3 p.

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

43

PROFIL UMANIST
1

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) Unitatea de cantitate de substan este ... i reprezint una dintre ... ale SI.

1 p.

b) Presiunea unui gaz este ... cu energia cinetic medie a micrii de translaie
a tuturor moleculelor din unitatea de volum.

1 p.

c) ntr-o transformare izobar a unei mase date de gaz ideal raportul dintre ...
i rmne constant.

1 p.

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals.
a) Variaia temperaturii exprimat n grade Celsius este numeric egal cu
variaia temperaturii exprimat n Kelvini.

1 p.

b) Ecuaia de stare a gazului ideal exprim legtura dintre parametrii


macroscopici ai unei cantiti de gaz date.

1 p.

c) La nclzirea izocor a unei mase de gaz date presiunea lui se micoreaz.

1 p.

Itemii 3 i 4 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).
3

Cazul ideal poate fi considerat un sistem de puncte materiale ce se mic liber,


deoarece moleculele gazului ideal se afl ntr-o permanent micare haotic.
Rspuns:

C a p i t o l u l

afirmaia 1

44

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

La mrirea temperaturii unei mase date de gaz ideal ntr-o transformare izocor, presiunea lui crete, deoarece la temperaturi mai mari numrul de ciocniri al
moleculelor pe unitatea de suprafa a incintei cu gaz n unitatea de timp este
mai mare.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

La presiunea de 200 kPa, concentraia moleculelor unui gaz ideal dintr-un


recipient este de 3 1025 m3. Determinai energia cinetic medie a micrii
de translaie a unei molecule a acestui gaz.

2 p.

Un gaz aflat n condiii normale de presiune i temperatur are masa de


42 g i ocup volumul V = 30 L. Care este masa molar a acestui gaz?

ntr-un recipient se afl oxigen la presiunea de 200 kPa i temperatura de 300 K.


Energia cinetic medie a micrii de translaie a tuturor moleculelor de oxigen
este egal cu 12,42 kJ. Determinai:
a) masa oxigenului din recipient;

3 p.

b) volumul recipientului.

3 p.

Dou recipiente snt legate printr-un tub prevzut cu robinet. n unul din ele se
afl 1 kmol de hidrogen la presiunea de 4 MPa i temperatura de 300 K, iar cellalt
este vidat. Dup deschiderea robinetului, presiunea i temperatura hidrogenului
au devenit egale cu 2 MPa i, respectiv, 270 K. Determinai:
a) masa hidrogenului i volumul primului recipient;

3 p.

b) densitatea hidrogenului pn la deschiderea robinetului;

2 p.

c) volumul celui de-al doilea recipient;

3 p.

d) raportul vitezelor termice ale moleculelor de hidrogen pn i dup deschiderea robinetului.

3 p.

TEORIA CINETICO-MOLECULAR

2 p.

45

II

Capitolul

BAZELE TERMODINAMICII
2.1 ENERGIA INTERN A GAZULUI IDEAL
a. Energia intern mrime de stare
Sistemele macroscopice studiate n fizica molecular i n termodinamic se afl,
de regul, n repaus. Deci energia mecanic a acestora nu se modific. Transformrile
energetice care au loc n fenomenele termice snt nsoite de variaia energiei determinat de structura intern a sistemului, numit energie intern.
Conform definiiei,
energia intern U a unui sistem termodinamic este egal cu suma energiilor cinetice ale micrii moleculelor lui i ale energiilor poteniale de interaciune dintre ele.

Notm cu Ec suma energiilor cinetice i cu Ep suma energiilor poteniale ale moleculelor. Atunci energia intern:

C a p i t o l u l

II

46

U = Ec + Ep .

(2.1)

Exist i alte forme de energie legate de structura intern a sistemului termodinamic,


de exemplu, energia cinetic a micrii electronilor din atom n jurul nucleului acestuia,
energia potenial de interaciune a electronilor cu nucleul i ntre ei etc. n fenomenele
termice, moleculele nu-i modific structura. Astfel, la nclzirea i topirea gheii, la
nclzirea apei moleculele de ap snt aceleai, se schimb doar caracterul micrii i
al interaciunii lor. Prin urmare, energiile corespunztoare micrii i interaciunilor
din interiorul moleculelor snt constante i nu influeneaz decurgerea fenomenelor
termice. Aceasta justific faptul c la definirea energiei interne (2.1) ne-am limitat
numai la energiile legate de micarea i interaciunea moleculelor.
Din teoria cinetico-molecular cunoatem c energiile cinetice ale moleculelor snt
determinate de temperatura T. Prin urmare, suma energiilor cinetice ale moleculelor
sistemului termodinamic este n funcie de temperatura acestuia: Ec = Ec(T).
Din mecanic tim c energia potenial de interaciune a corpurilor depinde de
poziiile lor reciproce, de distana dintre ele. Pe de alt parte, distanele dintre molecule
depind de volumul V al sistemului: la un volum mai mare distanele dintre moleculele
gazului snt mai mari. Deci suma energiilor poteniale de interaciune dintre molecule
este n funcie de volumul sistemului Ep = Ep(V).

Relaia (2.1) capt forma:


U = Ec (T ) + Ep (V),

(2.2)

adic energia intern este n funcie de volumul sistemului i de temperatura acestuia:


U = U (V, T ).

(2.3)

Ecuaia (2.3) se numete ecuaie caloric de stare.


Energia cinetic i cea potenial, dup cum cunoatem din mecanic, snt mrimi
de stare. Rezult c i energia intern este mrime de stare, adic valoarea ei este
determinat de starea sistemului, de volumul i temperatura acestuia la momentul
dat i nu depinde de strile n care s-a aflat sistemul n momentele precedente. Prin
urmare, variaia energiei interne a sistemului la trecerea din starea iniial 1, caracterizat de parametrii V1 i T1, n starea final 2, caracterizat de parametrii V2
i T2, nu depinde de calea (procesul) de trecere ntre aceste stri i este egal cu:
U12 = U(V2 ,T2) U(V1,T1).

U12 = U2 U1 .
(2.4)
Procesul n care starea final coincide cu cea iniial se numete proces ciclic (transformare ciclic).
Cu alte cuvinte, n urma unui proces ciclic sistemul revine la starea sa iniial. Din
(2.4) rezult c variaia energiei interne ntr-un proces ciclic este nul:

Ucicl. = 0.

(2.5)

b. Energia intern a gazului ideal monoatomic


Cunoaterea ecuaiei calorice de stare (2.3) este necesar la descrierea proprietilor termice ale sistemelor termodinamice i a fenomenelor ce au loc n acestea.
Deducerea expresiei pentru energia intern ns este foarte dificil, ndeosebi din
cauza caracterului complex al interaciunii dintre molecule. De aceea ne vom limita
la cazul gazului ideal, ale crui molecule nu interacioneaz la distan.
Astfel, energia potenial de interaciune dintre moleculele gazului ideal este nul:
Ep (V) = 0. Din (2.3) rezult:
id

U = Uc (T ) = Ec(T),
(2.6)
adic energia intern a gazului ideal este n funcie doar de temperatura lui. Aceast
legitate a fost stabilit pentru prima dat experimental de fizicianul englez James Joule
(18181889) i enunat sub forma:
Energia intern a gazului ideal la temperatur constant nu depinde de volum.
Aceasta reprezint legea lui Joule, echivalent cu relaia (2.6).
n cadrul teoriei cinetico-moleculare a gazului ideal a fost obinut expresia energiei
cinetice medii a micrii de translaie a moleculei (1.12):
_3

(2.7)
tr. = kT.
2

BAZELE TERMODINAMICII

Notnd U(V1,T1) = U1 i U(V2,T2) = U2, avem:

47

II
C a p i t o l u l
48

Molecula constituit din doi sau din mai muli atomi efectueaz nu numai micare
de translaie, ci i micri de rotaie n jurul axelor ce trec prin centrul ei, deci posed
i energie cinetic de rotaie.
Ne vom limita la cazul moleculelor monoatomice, cum snt moleculele gazelor
inerte, ca heliul, argonul, neonul .a. Acestea nu posed energie cinetic de rotaie
(la rotaia n jurul unei axe punctele de pe ea rmn n repaus). Prin urmare, formula
(2.7) exprim energia cinetic total medie a moleculei de gaz ideal monoatomic. Pe
de alt parte, conform definiiei, energia cinetic medie a unei molecule este egal
cu suma energiilor cinetice ale tuturor moleculelor, mprit la numrul acestora:
Ec(T ) .


(2.8)
tr. = N
Din relaiile (2.6), (2.7) i (2.8) obinem:
3
U id = Ec(T ) = N tr. = _ NkT
2
sau
3

U id = _ NkT .
(2.9)
2
Aceasta este expresia pentru energia intern a gazului ideal monoatomic.
Numrul de molecule N = NA, unde este cantitatea de substan ( = m/M) i NA
3
constanta (numrul) lui Avogadro. Formula (2.9) se scrie sub forma U id = _ NAkT.
2
Dar NAk = R este constanta universal a gazelor. Obinem:
3
3m

U id = _ RT = _ _ RT.
(2.10)
2
2M
Ecuaia (2.10) este numit ecuaia caloric de stare a gazului ideal monoatomic.
Variaia energiei interne n conformitate cu (2.10) este
3

U id = _ R T.
(2.11)
2
Folosind ecuaia termic de stare a gazului ideal (1.30), putem scrie ecuaia caloric
i sub forma:
3

U id = _ pV.
(2.10, a)
2
Ulterior va fi folosit o expresie sau alta, n funcie de mrimile care snt cunoscute.

Problem rezolvat
Se d:
n = 5 1024 m3,
V = 2 L,
T = 300 K

SI:

U?

J?

2 103 m3

Un gaz ideal monoatomic cu concentraia n = 5 1024 m3 ocup un volum de 2 L la temperatura de 300 K. Care este energia intern a acestui gaz?

Rezolvare
n conformitate cu relaia (2.10, a), pentru energia intern a gazului avem:

3
U = _ pV.
2

Presiunea gazului se determin cu ajutorul ecuaiei fundamentale a teoriei cinetico-moleculare:

p = nkT,
unde k = 1,38 10 J/K este constanta lui Boltzman.
Astfel, pentru energia intern obinem:
23

3
3
U = _ nkTV = _ 5 1024 1,38 1023 3 102 2 103 = 62,1 J.
2
2

1. Cum se definete energia intern a unui sistem termodinamic?


2. Care parametri (mrimi) ce caracterizeaz sistemul termodinamic determin energia intern a acestuia?
3. Cum nelegei afirmaia c energia intern este mrime de stare?
4. Care proces termodinamic se numete ciclic?
5. Cu ce este egal variaia energiei interne a sistemului ntr-un proces ciclic?
6. Variaia energiei interne a unui sistem la trecerea acestuia din starea 1 n starea 2 este
U12 = 150 J, iar la trecerea din starea 1 n starea 3 este U13 = 60 J. Cu ce este egal
variaia energiei interne a acestui sistem la trecerea din starea 2 n starea 3?
7. La trecerea unui sistem termodinamic din starea 1 n starea 2, energia sa intern variaz
cu U12 = 700 J, iar la trecerea din starea 2 n starea 3 cu U23 = 180 J. Care este variaia energiei interne a sistemului la trecerea din starea 3 n starea 1?
8. Temperatura unei cantiti v = 0,2 moli de heliu crete de la T1 = 240 K pn la T2 = 320 K.
Determinai variaia energiei interne a heliului.
9. O mas de neon ocup volumul V1 = 3 L la presiunea p = 2 . 105 Pa. n urma dilatrii izobare, energia intern a acestei mase a variat cu U = 1,2 kJ. Care este volumul final ocupat de neon?

2.2 LUCRUL GAZULUI N PROCESELE TERMODINAMICE


S analizm experimentul urmtor. Sub
pistonul blocat al unui cilindru se afl aer
la presiune ridicat, pe piston cteva corpuri (fig. 2.1, a). Dup deblocarea pistonului, aerul din cilindru se dilat i pistonul
se ridic n sus mpreun cu corpurile de
pe el (fig. 2.1, b). Acest experiment arat
c gazul, dilatndu-se, efectueaz lucru
mecanic pe seama energiei sale interne. n
consecin, energia potenial a pistonului
se mrete.

BAZELE TERMODINAMICII

VERIFICAI-V CUNOTINELE

49

a)

b)

Fig. 2.1

S deducem expresia pentru lucrul efectuat de gaz


la dilatare, care se va considera foarte lent, astfel nct
h
procesul de dilatare s poat fi un proces de echilibru.
Fora ce acioneaz asupra pistonului este fora de presiune Fp egal cu produsul dintre presiunea gazului p
p
i aria pistonului S, adic Fp = pS. La dilatare presiunea
variaz, deci variaz i fora de presiune.
Admitem c deplasarea pistonului h este foarte
S
mic, astfel nct variaia forei de presiune s poat fi
Fig. 2.2
neglijat. n acest caz este vorba de ceea ce se numete
lucru elementar i se calculeaz ca lucrul unei fore constante de aceeai direcie i
sens cu deplasarea (fig. 2.2). Avem L = Fp h = pSh. Dup cum se vede din figur,
produsul Sh = V este variaia volumului gazului. Expresia lucrului elementar al
forei de presiune a gazului are forma:

L = p V.
(2.12)
Aceast relaie arat c la dilatare (V > 0) gazul efectueaz un lucru pozitiv, denumit i lucru cedat n exterior, iar atunci cnd este comprimat (V < 0), efectueaz
un lucru negativ, adic primit din exterior.
ntre lucrul efectuat de gaz asupra corpurilor din exterior i lucrul L' efectuat
de acestea asupra gazului exist o relaie simpl. Ea este o consecin a principiului
aciunii i reaciunii. Conform acestui principiu, fora de presiune Fp a gazului asupra
pistonului i fora F' cu care pistonul apas asupra gazului satisfac condiia F' = Fp.
Deplasarea punctelor de aplicare ale acestor fore este aceeai h. Prin urmare, lucrurile efectuate de ele snt egale n valoare i de semne opuse:

C a p i t o l u l

II

50

L' = L = pV.

(2.13)

Deci la comprimare, cnd lucrul gazului este negativ, forele externe efectueaz
un lucru pozitiv (L' > 0).
Din formula (2.12) observm c gazul efectueaz lucrul numai n cazul n
care volumul su variaz (L 0 numai dac V 0). n transformarea izocor
(V = const., V = 0), lucrul gazului este nul.
Lucrul gazului se calculeaz relativ simplu n procesul izobar, cnd presiunea p, deci
i fora de presiune Fp rmn constante. La dilatarea izobar a gazului la presiunea p de
la volumul iniial V1 pn la volumul final V2, lucrul gazului, n acord cu (2.12), este:

Lp = p(V2 V1).

(2.14)

Comparm formula (2.14) cu expresia L = Fs s pentru lucrul forei constante. Observm o anumit analogie. Formula din mecanic conine produsul dintre proiecia
forei i deplasarea egal cu variaia coordonatei, iar formula (2.14) conine produsul dintre presiune i variaia volumului. Aceast analogie sugereaz ideea folosirii
graficelor la calcularea lucrului gazului. Pe axele acestora n locul coordonatei i al
proieciei forei trebuie s fie depuse volumul i presiunea.
S analizm mai nti cazul n care presiunea rmne constant, adic dilatarea izobar a gazului, construind graficul respectiv pe diagram (fig. 2.3, a).

BAZELE TERMODINAMICII

p
Observm c lucrul gazului (2.14) este numeric egal cu
aria dreptunghiului ale crui laturi snt: graficul izobarei,
1
2
poriunea de abscis corespunztoare volumelor V1 i V2
i segmentele de dreapt ce unesc capetele izobarei cu
Lp = p(V2V1)
punctele respective de pe axa volumelor.
La calcularea lucrului gazului cnd presiunea variaz se
0
V1
V2 V
aplic metoda deja cunoscut. Variaia total a volumului
a)
(V2 V1) se mparte ntr-un numr mare de poriuni
2
p
mici Vi , astfel nct la variaia Vi presiunea pi s r- p
i 1
mn, efectiv, constant. Lucrul efectuat de gaz la aceast
variaie a volumului, dup cum se vede din figura 2.3, b,
L
este numeric egal cu aria fiei nguste cu limea Vi i
nlimea pi (n figur are culoare nchis). Lucrul total
0
se obine prin nsumarea lucrurilor elementare. Adunnd
V1
V2
V
Vi
ariile tuturor fiilor nguste, obinem aria de sub grafic.
b)
Prin urmare, n cazul presiunii variabile, lucrul gazului se
Fig. 2.3
determin n mod grafic, ca i n cazul presiunii constante,
2
p
fiind numeric egal cu aria figurii de sub grafic.
a
Interpretarea grafic a lucrului gazului permite s
1
stabilim o proprietate important a acestuia. Admitem c
b
gazul trece din starea iniial 1 n starea final 2 pe dou
ci diferite o dat pe calea 1a2 i a doua oar pe calea
1b2 (fig. 2.4). Dup cum se vede din figur, ariile de sub
0 V1
V2
V
grafice (1a2V2V11 i 1b2V2V11) snt diferite. Deci lucrul
Fig. 2.4
efectuat de gaz n aceste dou procese, de asemenea,
difer, anume L1a2 > L1b2.
p
b
Prin urmare, lucrul efectuat de gaz la trecerea dintr-o
stare n alta depinde nu numai de aceste stri, ci i de
L>0
c
a
procesul (calea) prin care gazul a ajuns din starea iniial
n cea final. Mrimile care posed aceast proprietate
d
se numesc mrimi de proces. Astfel, lucrul gazului la
variaia volumului su este o mrime de proces.
0 Vmin.
S calculm lucrul gazului ntr-un proces ciclic
Vmax. V
(fig. 2.5). Admitem c punctul ce reprezint starea gazului
Fig. 2.5, a
parcurge graficul ciclului n sensul orar (fig. 2.5, a). Fie
p
starea a corespunde volumului minim, iar starea c volumului maxim
h ocupat de
gaz n acest ciclu.
e
g
L<0
Lucrul gazului n procesul ciclic este egal cu suma lucrurilor pe poriunile
lui:
Lcicl. = Labc + Lcda. n acord cu interpretarea grafic, lucrul Labc este numeric
egal cu
f
aria figurii abcVmax.Vmin. a, luat cu semnul plus, iar lucrul Lcda este numeric egal cu
aria figurii cda Vmin. Vmax.c luat cu semnul minus (n procesul abc gazul se dilat,
lucrul lui fiind pozitiv, iar n procesul cda gazul este comprimat,
fiind negativ).
0 lucrul
Vmax. V
Vmin.
Adunnd algebric aceste dou arii, obinem aria figurii limitate de graficul ciclului,
luat cu semnul plus. Astfel, lucrul gazului ntr-un proces ciclic este diferit de zero.

51

Vmax. V

Vmin.

h
Acest rezultat constituie o consecin a faptului c
lucrul gazului este o mrime de proces.
e
g
L<0
Dac ciclul este parcurs n sens antiorar (n sens
trigonometric), atunci curba efg ce corespunde dilatrii
f
(fig. 2.5, b) se afl sub curba ghe ce corespunde comprimrii. Adunnd algebric ariile de sub aceste curbe cu
0 Vmin.
semnele corespunztoare, obinem aria figurii limitate
Vmax. V
de grafic, luat cu semnul minus. Lucrul gazului n acest
Fig. 2.5, b
proces ciclic este negativ.
Faptul c lucrul gazului n procesul ciclic este diferit de zero constituie un rezultat
foarte important, asigur posibilitatea funcionrii motoarelor termice care efectueaz
lucrul mecanic pe seama energiei interne a corpurilor.

Problem rezolvat
Se d:
= 5 moli,
T1 = 320 K,
T3 = 500 K

O cantitate = 5 moli de gaz ideal efectueaz o transformare ciclic care const din dou izobare i dou izocore
(fig. 2.6). Calculai lucrul efectuat de acest gaz, dac se cunoate c strile 2 i 4 se afl pe aceeai izoterm, iar temperatura
n strile 1 i 3 este de 320 K i, respectiv, 500 K.

L?
p

Rezolvare

C a p i t o l u l

II

Lucrul efectuat de gaz n transformarea ciclic menionat se


determin cu aria dreptunghiului 1 2 3 4 din figura 2.6:

52

p2

L = (p2 p1) (V4 V1).

p1

Pentru determinarea variaiilor presiunii p2 p1 i a volumului


V4 V1, vom utiliza legile transformrii izocore 1 2 i, respectiv, a celei izobare 4 1. Avem:

1
V1

4
Fig. 2.6

V4

p1 p2
T
T T
= sau p2 = 2 p1, de unde p2 p1 = 2 1 p1;
T1 T2
T1
T1
T T1
V1 V4
T4
T2
V.
= sau V4 = V1 = V1, de unde V4 V1 = 2
T1 1
T1 T4
T1
T1
S-a luat n considerare c strile 2 i 4 se afl pe aceeai izoterm, adic T4 = T2. Introducnd
relaiile pentru p2 p1 i V4 V1 n expresia pentru lucrul efectuat de gaz, obinem:
(T T )2
L = 2 2 1 p1V1 .
T1
Folosind ecuaia de stare p1V1 = RT1, lucrul devine
R
L = (T2 T1)2 .
T1
Pentru determinarea temperaturii T2 , vom scrie ecuaiile izocorelor 1 2 i 3 4, lund n
considerare de asemenea faptul c p3 = p2 , p4 = p1 i T4 = T2. Avem:

p1 p2 p3 p4
p
p
i
sau 2 = 1 .
=
=
T1 T2 T3 T4
T3 T2

nmulind ecuaiile acestor izocore parte cu parte, obinem:

de unde

p1 p2 p1 p2
,
=
T1T3 T22
T2 = T1T3.

Astfel, pentru lucrul efectuat de gaz n transformarea ciclic, avem:

R
L = T (T1T3 T1)2 = R(T3 2 T1T3 + T1); L = 831 J.
1

VERIFICAI-V CUNOTINELE

CANTITATEA DE CLDUR.
2.3 COEFICIENII CALORICI
S analizm o alt modalitate de variaie a energiei
interne a unui sistem termodinamic. Admitem c un
corp solid A, aflat la temperatura TA , este introdus ntr-un vas cu lichid, a crui temperatur TB este mai
joas, TB < TA (fig. 2.9). ntreaga suprafa a corpului
solid vine n contact cu lichidul. n procesul micrii
termice, moleculele dintr-o parte a suprafeei de contact
se ciocnesc cu moleculele din cealalt parte a ei, din
vecintatea acesteia. Temperatura corpului solid este
mai nalt dect a lichidului, deci moleculele solidului au
energii cinetice de translaie mai mari dect moleculele

p
p1

p2

V1

a
2
V2

Fig. 2.7

p
p1

p2

V3

2
Fig. 2.8

V1

BAZELE TERMODINAMICII

1. Cum poate fi determinat lucrul gazului, dac este cunoscut graficul presiunii n funcie de volum?
2. n ce caz lucrul gazului este negativ?
3. Ce nseamn c lucrul gazului este mrime de proces?
4. Ce putei spune despre lucrul gazului ntr-un proces ciclic?
Argumentai rspunsul.
5. Gazul trece pe dou ci diferite din starea 1, caracterizat de parametrii p1 = 2 . 105 Pa i V1 = 0,1m3, n starea
2, n care aceti parametri snt p2 = 105 Pa i V2 = 0,4 m3
(fig. 2.7). Calculai lucrul efectuat de gaz n aceste dou
procese.
6. O mas de gaz ce ocup volumul V1 = 2 m3 la presiunea
p1 = 4 . 105 Pa efectueaz ciclul reprezentat n figura 2.8.
Care este lucrul gazului n acest ciclu, tiind c presiunea
p2 = 105 Pa?

53

TB

TA
Fig. 2.9

lichidului. La ciocniri moleculele solidului transmit o parte din energia lor cinetic
moleculelor lichidului. Astfel, prin suprafaa de separaie solidlichid are loc un
transfer de energie, o parte din energia intern a corpului solid este transmis lichidului ce-l nconjoar.

C a p i t o l u l

II

Aceast modalitate de transmisie a energiei interne de la un corp la altul, de asemenea sub form de energie intern, se numete schimb de cldur, iar cantitatea de
energie transmis prin schimb de cldur a fost numit cantitate de cldur.

54

Din cele expuse mai sus rezult c schimbul de cldur are loc numai n cazul n
care corpurile aflate n contact au temperaturi diferite. Odat cu egalarea temperaturilor se egaleaz i energiile cinetice medii de translaie a moleculelor, iar schimbul de
cldur nceteaz. Sistemul de corpuri trece n starea de echilibru termic i temperatura
n diferite regiuni ale lui are aceeai valoare.
Astfel, exist dou modaliti de variaie a energiei interne a unui sistem: prin
efectuarea unui lucru mecanic i prin schimb de cldur. n primul caz este necesar ca volumul sistemului s varieze, iar n al doilea caz nu este necesar aceast
variaie. Pentru a nelege deosebirea principial dintre aceste dou modaliti, se
va apela la concepiile cinetico-moleculare. Atunci cnd gazul se dilat i efectueaz lucrul mecanic, particulele din componena pistonului i a corpurilor de pe
el (fig. 2.1) se mic n acelai sens, vertical n sus, adic au o micare ordonat.
Prin urmare, efectuarea lucrului mecanic pe seama energiei interne este caracterizat de transformarea energiei micrii haotice a moleculelor gazului n energia
micrii orientate a pistonului, sau invers, n cazul lucrului negativ al gazului. n
cazul schimbului de cldur (fig. 2.9), energia micrii haotice a moleculelor unui
corp (a corpului solid A) se transmite, ca energie a micrii de asemenea haotice
a moleculelor lichidului ce-l nconjoar. Se constat dou modaliti esenial
diferite, din punct de vedere cinetico-molecular, de variaie a energiei interne.
Cantitatea de cldur se noteaz cu Q. Unitatea acesteia este aceeai ca i a energiei,
adic 1 J*. Prin convenie, cantitatea de cldur primit de sistem este considerat
pozitiv (Qprim. > 0), iar cea cedat negativ (Qced. < 0).
S examinm un proces ciclic. Pe unele poriuni ale acestuia sistemul supus procesului primete cldur, pe alte poriuni el cedeaz cldur. Notm cu Qprim. suma tuturor cldurilor primite, iar cu Qced. suma tuturor cldurilor cedate pe parcursul procesului ciclic. Atunci Qcicl. = Qprim. + Qced.. Introducem valorile absolute: |Qprim.| = Q1
i |Qced.| = Q2. innd seama de convenia privind semnele, avem Qprim. = Q1 i
Qced. = Q2.
Pentru cantitatea de cldur cu care sistemul face schimb cu mediul nconjurtor
pe parcursul unui ciclu avem:

Qcicl. = Qprim. + Qced. = Q1 Q2 .

(2.15)

* Mai exist o unitate veche pentru unitatea de cldur caloria (din lat. calor cldur; 1 cal = 4,1855 J).
n prezent se utilizeaz n industria alimentar i n tehnic.

Din clasa a VIII-a cunoatem relaia dintre cantitatea de cldur transmis corpului
omogen i variaia temperaturii lui:
Q = mc (t2 t1).

(2.16)

Aici c este cldura specific a substanei din care este confecionat corpul de
mas m, iar (t2 t1) este variaia temperaturii corpului. Dar (t2 t1) = (T2 T1) = T,
deoarece variaia temperaturii n grade Celsius sau n kelvini este aceeai. Avem:

de unde

Q = mcT,

(2.17)


deci:

c=

Q
,
mT

(2.18)

Unitatea cldurii specifice: [c] = J/(kg . K).


La calcularea cantitii de cldur transmise gazelor este mai lesne de folosit cldura molar, definit de relaia:
Q

CM =
,
(2.19)
. T
deci:
Cldura molar este egal cu raportul dintre cantitatea de cldur transmis substanei i produsul cantitii de substan cu variaia temperaturii.

Unitatea cldurii molare: [CM] = J/(mol . K).


Cantitatea de cldur este:
m

Q = CM T =
CM T .
(2.20)
M
ntre cldura molar i cea specific exist o relaie simpl, care rezult din comparaia formulelor (2.17) cu (2.20) sau (2.18) cu (2.19):

CM = cM.
(2.21)
Uneori se folosete aa-numita capacitate caloric (termic) a corpului:

Q
,
(2.22)
T
egal cu raportul dintre cantitatea de cldur transmis corpului i variaia temperaturii lui. Unitatea ei: [C] = J/K, iar cantitatea de cldur este dat de expresia:

Q = CT.
(2.23)

C=

Comparnd expresia (2.23) cu (2.17) i (2.20), pentru un corp omogen obinem:


C = mc = CM .

(2.24)

Mrimile c, CM i C se numesc coeficieni calorici. Pentru cldura specific i cea


molar putem formula i alte definiii:
Cldura specific este numeric egal cu capacitatea caloric a 1 kg de substan, iar
cldura molar este numeric egal cu capacitatea caloric a unui mol de substan.

BAZELE TERMODINAMICII

Cldura specific a substanei este egal cu raportul dintre cantitatea de cldur primit de corpul din aceast substan i produsul masei lui la variaia temperaturii.

55

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Descriei mecanismul prin care se realizeaz schimbul de cldur dintre dou corpuri ce
se afl n contact.
2. Care este condiia necesar pentru ca ntre dou corpuri aflate n contact s existe schimb
de cldur?
3. Care este deosebirea esenial dintre cele dou modaliti de variaie a energiei interne:
prin efectuarea lucrului mecanic i prin schimb de cldur?
4. n ce caz cantitatea de cldur este negativ? Dar pozitiv?
5. Cum se definete cldura molar a substanei? Care este relaia ei cu cldura specific?
6. Unui corp din aluminiu cu masa m = 1,5 kg i s-a transmis o cantitate de cldur Q = 68,7 kJ.
Pn la ce temperatur s-a nclzit corpul, dac temperatura iniial a lui a fost t1 = 23C?
Cldura specific a aluminiului c = 900 J/(kg . K).
7. Care este capacitatea caloric a unui sistem constituit din dou corpuri omogene de mase
m1 i m2 , ale cror clduri specifice snt egale cu c1 i, respectiv, c2?

C a p i t o l u l

II

PRINCIPIUL NTI AL TERMODINAMICII


2.4 I APLICAREA LUI LA DIFERITE PROCESE

56

a. Principiul nti al termodinamicii


Din mecanic tim c energia mecanic a unui sistem izolat de corpuri rmne
constant dac n acesta acioneaz numai fore conservative. Dac ns n sistem
acioneaz fore neconservative, atunci energia mecanic a lui se micoreaz n
timp. Pe de alt parte, se tie c n urma frecrii corpurile se nclzesc. Pe aceast
cale nc n Antichitate omul obinea focul
(fig. 2.10). Pe timp de iarn, pentru a ne
nclzi, frecm intens minile degerate
una de alta. Aceste observaii i multe
altele arat c la frecare lucrul mecanic
contribuie la mrirea energiei interne a
corpurilor ce se afl n contact. Cu alte
cuvinte, micorarea energiei mecanice a
corpurilor ce constituie un sistem izolat
n care acioneaz fore neconservative
este nsoit de creterea energiei interne
Fig. 2.10
a corpurilor din sistem.
Legitile care permit descrierea cantitativ a transformrilor de acest gen au fost
stabilite n anii 40 ai secolului al XIX-lea n cercetrile realizate de fizicianul german
Julius Robert Mayer, fizicianul englez James Joule i fizicianul german Hermann
Helmholtz. Pe baza lor a fost formulat legea conservrii i transformrii energiei,
care include i fenomenele termice, cunoscut n prezent sub denumirea de principiul
nti al termodinamicii.

JULIUS ROBERT MAYER

(18141878), MEDIC I FIZICIAN GERMAN

n conformitate cu acest principiu, energia intern a unui sistem de corpuri variaz numai n urma schimbului de energie cu corpurile din jur, care se poate realiza
pe dou ci: prin schimb de cldur i prin efectuarea unui lucru mecanic. Putem
concluziona c:
Variaia energiei interne a unui sistem macroscopic este egal cu cantitatea de cldur primit de sistem plus lucrul mecanic efectuat asupra acestuia de corpurile din
exteriorul sistemului.
Adic:

U = Q + L'.

(2.25)

Deoarece n practic se pune problema obinerii lucrului pe seama energiei interne, modificm relaia (2.25), trecnd n ea la lucrul L efectuat de sistem. Lund n
considerare relaia (2.13), avem L' = - L , ceea ce permite transcrierea expresiei (2.25)
sub forma U = Q - L sau

Q = U + L .
(2.26)
Cantitatea de cldur primit de sistem este egal cu suma dintre variaia energiei interne a sistemului i lucrul mecanic efectuat de acesta asupra corpurilor exterioare.

Relaia (2.25) sau (2.26) i enunul corespunztor exprim principiul nti al termodinamicii. Acesta este un principiu general, aplicabil la orice sistem de corpuri.
Variaia energiei interne a unui sistem nu depinde de procesul de trecere a sistemului dintr-o stare n alta, dar lucrul gazului depinde de acest proces. Cantitatea de
cldur, ca sum a celor dou mrimi, depinde de procesul de trecere ntre strile
examinate, deci cantitatea de cldur este mrime de proces, ca i lucrul gazului.
Aplicm acest principiu la un sistem care efectueaz un proces ciclic. Din (2.26)
avem Qcicl. = Ucicl. + Lcicl.. Mai sus s-a stabilit c variaia energiei interne ntr-un
proces ciclic (2.5) este egal cu zero, iar cantitatea de cldur n acelai proces (2.15)
este dat de expresia Qcicl. = Q1 Q2.
Astfel, lucrul mecanic:

Lcicl. = Q1 Q2 ,
(2.27)
adic lucrul sistemului ntr-un proces ciclic este egal cu diferena dintre cldura primit din exterior i valoarea absolut a cldurii cedate pe parcursul ciclului.

BAZELE TERMODINAMICII

Observrile sale asupra culorii sngelui marinarilor, diferit


n regiunile tropicale fa de cele nordice, i-au sugerat ideea
despre existena unei legturi dintre cldur i lucrul mecanic.
A efectuat cercetri corespunztoare n domeniul fizicii.
A determinat echivalentul mecanic al cldurii relaia dintre
unitile de lucru i de cldur, care n acele timpuri erau
diferite.
A stabilit relaia dintre cldurile molare ale gazelor la presiune
i la volum constant (relaia lui Mayer). J.R. Mayer a formulat
legea conservrii i transformrii energiei.

57

b. Aplicarea principiului nti al termodinamicii la transformrile simple


ale gazului ideal
S analizm transformrile simple ale gazului ideal din punctul de vedere al
transformrilor energetice care au loc n ele. n acest scop, evocm toate expresiile
necesare:
principiul nti
cantitatea de cldur
variaia energiei interne
lucrul efectuat de gaz
ecuaia termic de stare

Q = U + L ;

(2.26)

Q = CM T;
3
U = 2 RT;
L = pV;

(2.20)

pV = RT.

(2.28)

(2.11)
(2.12)

Transformarea izocor (V = const., V = 0). Din (2.12) rezult c lucrul gazului


n aceast transformare este nul. Din (2.26) avem:

C a p i t o l u l

II

58

QV = UV .

(2.29)

Indicele mrimilor fizice (n cazul de fa, indicele V) arat parametrul care rmne
constant n transformarea respectiv.
Astfel, n transformarea izocor cantitatea de cldur transmis sistemului este
egal cu variaia energiei sale interne.
Substituim relaiile (2.20) i (2.11) n (2.29):
3
CMVT = RT.
2
De aici exprimm cldura molar a gazului ideal monoatomic la volum constant:
3
CMV = R.
(2.30)
2

Aceast relaie arat c toate gazele ideale monoatomice au clduri molare la
volum constant egale. Rezultatul obinut este valabil i pentru toate gazele ideale
biatomice, care au ns o alt valoare a cldurii molare la volum constant. De asemenea, gazele ideale formate din molecule ce conin trei sau mai muli atomi au clduri
molare la volum constant egale ntre ele, dar cu o alt valoare.
Aici se observ comoditatea utilizrii cldurilor molare ele nu depind de
natura gazului, ci doar de numrul de atomi din moleculele lui.
innd seama de expresia (2.30), relaia (2.11) ia forma

U = CMV T.

(2.31)

Transformarea izoterm (T = const., T = 0). Din (2.11) sau (2.31) rezult c


energia intern a gazului ideal n aceast transformare rmne constant, astfel revenind la legea lui Joule. Din (2.26) obinem:

QT = LT .
(2.32)
n transformarea izoterm cantitatea de cldur primit de gazul ideal este egal cu
lucrul efectuat de acesta.

Formularea dat corespunde dilatrii izoterme. n cazul comprimrii izoterme,


transformarea energiei are loc n sens invers lucrul efectuat de corpurile exterioare
este egal cu valoarea absolut a cantitii de cldur cedate.
Graficul izotermei n coordonatele p, V reprezint o hiperbol, iar lucrul gazului
este numeric egal cu aria de sub ea (fig. 2.11) i poate fi calculat prin determinarea
aproximativ a acestei arii. Pentru a deduce formula lucrului, trebuie aplicate metodele din matematica superioar.
p
1
L

V1

V2
Fig. 2.11

V
Q

Transformarea izobar (p = const., p = 0). Toi


termenii din relaia (2.26) snt diferii de zero. Cantitatea de cldur primit de gazul ideal se consum
parial pentru mrirea energiei lui interne, restul
Fig. 2.12
pentru efectuarea lucrului mecanic (fig. 2.12).
Lucrul gazului n procesul izobar este dat de relaia (2.14): Lp = p(V2 V1). Conform ecuaiei termice de stare, pV1 = RT1 i pV2 = RT2, astfel c expresia pentru
lucru devine:
Lp = R(T2 T1) = RT.

(2.33)

Aceast relaie ne permite s stabilim sensul fizic al constantei universale a gazelor R. Din (2.33) rezult c pentru = 1 mol i T = 1 K lucrul Lp este numeric egal
cu R. Prin urmare,
constanta universal a gazelor R este numeric egal cu lucrul efectuat de 1 mol de
gaz ideal la nclzirea izobar a acestuia cu 1 K.
Substituim expresiile (2.20), (2.31) i (2.33) n relaia (2.26). Obinem:


de unde rezult:

CMpT = CMVT + R T,
CMp = CMV + R.

(2.34)

Aceast relaie dintre cldurile molare ale gazului ideal la presiune constant CMp
i la volum constant CMV se numete relaia lui Mayer. Cldura molar a gazului ideal
la presiune constant este cu R mai mare dect cldura molar la volum constant.

BAZELE TERMODINAMICII

59

Aceast relaie este valabil nu numai pentru gazul monoatomic, ci i pentru orice
gaz ideal cu orice numr de atomi n molecul.
Observm c CMp > CMV , ceea ce se explic prin faptul c la nclzirea izocor toat
cldura primit se consum pentru mrirea energiei interne, n timp ce la nclzirea izobar o parte din cldura primit se consum pentru efectuarea unui lucru
mecanic i o alt parte, pentru creterea energiei interne, deci i a temperaturii T.
Relaia dintre cldura molar CM i cea specific c este dat
de formula (2.21): CM = cM. Trecnd n (2.34) la cldurile lor
specifice, obinem relaia lui Mayer pentru acestea:
Pomp
R
de aer
cp = cV +
.
(2.34, a)
M

Transformarea adiabatic* (Q = 0). Este transformarea
n care sistemul nu schimb cldura cu mediul exterior
nici nu primete, nici nu cedeaz. Sistemul nu face schimb
de cldur dac este nconjurat de un nveli termoizolant,
numit i nveli adiabatic. n practic snt considerate adiabatice transformrile ce au loc n intervale de timp de scurt
durat, pe parcursul crora sistemul nu reuete s schimbe
cldura cu mediul nconjurtor.
Pentru procesul adiabatic, din relaia general (2.26)
Fig. 2.13
rezult:

Lad. = U,
(2.35)
adic lucrul gazului n procesul adiabatic este efectuat pe seama energiei sale interne.
Avnd n vedere expresiile (2.12) i (2.31), transcriem ultima relaie sub forma:

C a p i t o l u l

II

60

pV = CMVT.

(2.36)

Variaia volumului V i variaia temperaturii T au semne opuse. Rezult c


la dilatarea adiabatic (V > 0) gazul se rcete (T < 0) i, invers, la comprimarea
adiabatic gazul se nclzete. De acest lucru ne convingem
efectund experimente simple. Un balon de sticl (sau o butelie
de plastic) este prevzut cu un dop prin care trece un tub unit
cu o pomp de aer (fig. 2.13). Dac aerul din camer este uscat,
introducem n balon cteva picturi de ap, apoi l astupm
astfel nct dopul s poat fi scos uor. Pompm aer n balon
i, la un anumit moment, dopul sare. Observm c n balon se
formeaz cea, ceea ce arat c la dilatarea adiabatic a aerului
din el temperatura acestuia a cobort sub punctul de rou.
Un cilindru de sticl organic transparent are un canal
n care se poate deplasa un piston etan legat printr-o tij cu
un mner (fig. 2.14). Plasm la fundul tubului puin vat
uscat, pe care este presrat sulful de la gmliile a 1-2 chibrituri. Aezm pistonul n partea superioar a cilindrului,
apoi lovim brusc mnerul. Aerul se comprim i observm
c sulful i vata se aprind, ceea ce arat c la comprimarea
Fig. 2.14

BAZELE TERMODINAMICII

adiabatic temperatura aerului a crescut, devenind mai mare dect temperatura la


care sulful se aprinde.
Variaia temperaturii gazului ideal la transformarea adiabatic poate fi explicat
n cadrul teoriei cinetico-moleculare. n acest scop, considerm ciocnirea perfect
elastic a moleculei cu pistonul masiv care se deplaseaz cu viteza u perpendicular
pe suprafaa lui. Pentru simplitate, admitem c viteza moleculei pn la ciocnire
v0 , deci i viteza ei v de dup ciocnire snt perpendiculare pe suprafaa pistonului
(fig. 2.15).
Din mecanic (par. 4.9, b) cunoatei c la ciocnirea perfect elastic a unei bile ce
cade normal pe un perete aflat n repaus i a crui mas este mult mai mare dect a
bilei, viteza acesteia i schimb sensul, rmnnd aceeai n modl.
Aplicm acest rezultat la ciocnirea perfect elastic a moleculei cu pistonul mobil.
n sistemul de referin legat de piston viteza moleculei (viteza relativ) nainte de
ciocnire este egal cu (v0 u), iar dup ciocnire cu (v u). Aceste dou viteze relative
snt egale n modl i au sensuri contrare, adic (v u) = (v0 u). De aici exprimm
viteza moleculei dup ciocnire v = v0 + 2u.
Pentru proiecia pe axa x a vitezei v n cazul cnd pistonul
v0
v
u
se ndeprteaz (fig. 2.15, a), avem a = 0 2u, iar cnd acesta
se deplaseaz n ntmpinarea moleculei (fig. 2.15, b), avem
x
b = 0 + 2u.
a)
Astfel, la ciocnirea perfect elastic a moleculei cu pistonul ce
v0
v
u
se ndeprteaz de ea (la dilatare) viteza moleculei se micoreaz, a < 0 , iar cu pistonul ce se apropie de ea (la comprimare)
x
viteza moleculei se mrete, b > 0 . Acest rezultat este valabil i
n cazul ciocnirilor oblice ale moleculelor, cnd componentele b)
Fig. 2.15
vitezelor paralele cu suprafaa pistonului rmn invariabile, iar
cele normale se modific ca n cazul analizat mai sus.
Aceast micorare a vitezelor moleculelor la dilatarea adiabatic a gazului ideal
i mrirea lor la comprimarea adiabatic este nsoit de variaia corespunztoare a
energiilor cinetice ale moleculelor, deci i a energiei interne a gazului ideal, respectiv,
i a temperaturii lui.
Menionm c n cazul dilatrii sau comprimrii izoterme, variaia respectiv a
energiei interne a gazului ideal este compensat de cantitatea de cldur primit de
la mediul exterior sau cedat acestuia, astfel nct energia intern a gazului, deci i
temperatura lui rmn invariabile.
Curba care reprezint grafic transformarea adiabatic se numete adiabat. S
construim adiabata pe diagrama p,V. Pentru comparaie construim mai nti o izoRT
term. Din ecuaia termic de stare (2.28), presiunea gazului p =
. La dilatarea
V
izoterm, presiunea gazului se micoreaz numai datorit creterii volumului, n
timp ce la dilatarea adiabatic presiunea se reduce att din cauza creterii volumului,
ct i din cauza micorrii temperaturii gazului. Deci la dilatarea adiabatic presiunea
gazului scade mai rapid dect la dilatarea izoterm i adiabata se afl sub izoterm
(fig. 2.16, a). La comprimarea adiabatic, presiunea gazului crete mai rapid dect

61

p
p
la comprimarea izoterm,
adiabat
adiabata aflndu-se deasupra
izoterm
izotermei (fig. 2.16, b).
izoterm
Dup cum cunoatei, presiunea gazului ca funcie de
adiabat
V
V
volum ntr-o transformare 0
0
a)
b)
izoterm este dat de legea
Fig. 2.16
BoyleMariotte (1.18), pV =
= const. O relaie similar pentru presiunea gazului ntr-o transformare adiabatic n fincie de volumul su a fost stabilit de matematicianul i fizicianul francez
Denis-Simon Poisson (17811840). Reieind din relaia (2.36) i folosind ecuaia
ClapeyronMendeleev, el a obinut formula

pV = const.,

(2.37)

cunoscut sub numele de ecuaia lui Poisson. n aceast ecuaie exponenta volumului
se numete indice al adiabatei:


= Mp .
(2.38)
MV
Din relaia lui Mayer (2.34) rezult c CMp > CMV , deci > 1. Pentru > 1, mrimea V variaz mai rapid dect volumul V. Prin urmare, i presiunea gazului n
transformarea adiabatic (2.37) variaz mai rapid dect n procesul izoterm, ceea ce
a fost stabilit mai sus pe alt cale.

Problem rezolvat

SI:
Se d:
p1 = 4 105 Pa,
102 m3
V1 = 10 L,
p2 = 2p1 (V1 const.),
V3 = 4V2 (p2 const.)

C a p i t o l u l

II

Q?

62

Un gaz ideal monoatomic se afl n starea iniial caracterizat de parametrii p1 = 4 105 Pa i V1 = 10 L. n urma
comunicrii unei cantiti de cldur, gazul mai nti i
dubleaz presiunea la volum constant, dup care se dilat la
presiune constant pn la un volum de 4 ori mai mare dect
cel iniial. Reprezentai acest proces n coordonatele p, V i
calculai cantitatea de cldur comunicat gazului.

Rezolvare
Procesul analizat n aceast problem const dintr-o izocor i o izobar, care este reprezentat n figura 2.17.
Cantitatea de cldur comunicat gazului se compune din
cantitile de cldur la trecerea lui din starea 1 n starea
2 Q12 i din starea 2 n starea 3 Q23 :

Q = Q12 + Q23.
Transformarea 1 2 este izocor i n conformitate cu
(2.29) (2.31)

3
Q12 = U = 2 R(T2 T1).

p
p2= 2p1
p1

0 V2 =V1

V3 = 4V1 V
Fig. 2.17

Pentru determinarea temperaturii gazului n starea 2, folosim legea transformrii izocore:

p1 p2
T 2p
= sau 2 = 1 = 2, de unde T2 = 2T1 .
T1 T2
T1 p1
Folosind ecuaia de stare p1V1 = RT1 pentru Q12 , avem:
3
3
3
Q12 = 2 R(2T1 T1) = 2 RT1 = 2 p1V1 .
Transformarea 2 3 este izobar i conform principiului nti al termodinamicii
Q23 = U23 + L23 ,
unde L23 = p2(V3 V2) = 2p1(4V1 V1) = 6p1V1 reprezint lucrul efectuat de gaz n transfor3
marea izobar 2 3, iar U23 = R(T3 T2) este variaia energiei interne n aceast trans2
formare. Pentru determinarea temperaturii T3 , folosim legea transformrii izobare:
V3 V2
T 4V1
=
sau 3 =
, de unde T3 = 8T1 .
T3 T2
2T1 V1
3
Astfel, U23 = R (8T1 2T1) = 9RT1 = 9p1V1 , iar Q23 = 9p1V1 + 6p1V1 = 15p1V1.
2
Q = 1,5p1V1 + 15p1V1 = 16,5p1V1 ; Q = 66 kJ.

Problem rezolvat

Se d:
V1 = 1 L,
T1 = 300 K,
m = 20 kg,
S = 100 cm2,
Q = 90 J,
T = 100 K,
p0 = 105 Pa,
g 10 m/s2

SI:
103 m3

U ?

102 m2

ntr-un cilindru vertical prevzut cu un piston se afl un gaz


ideal cu volumul V1 = 1 L i temperatura T1 = 300 K. Masa
pistonului este de 20 kg, iar aria suprafeei lui S = 100 cm2. n
urma transmiterii gazului a cantitii de cldur de 90 J, acesta
i-a mrit temperatura cu 100 K. Considernd fora de frecare
dintre piston i pereii cilindrului neglijabil, determinai cu
ct variaz energia intern a gazului. Presiunea atmosferic se
va considera normal p0 = 105 Pa, iar acceleraia gravitaional
g 10 m/s2.

BAZELE TERMODINAMICII

Aadar, cantitatea de cldur comunicat gazului n procesul 1 2 3:

63

Rezolvare
Observm c forele de presiune ale atmosferei i pistonului snt constante i presiunea exercitat asupra gazului tot este constant. Rezult c presiunea gazului nu se modific i procesul de nclzire i dilatare a gazului are loc la presiune constant. Aadar, n conformitate cu
principiul nti al termodinamicii

U = Q L.

Conform (2.12), lucrul efectuat de gaz este

L = p(V2 V1),
mg
unde p = p0 +
S reprezint presiunea gazului egal cu suma dintre presiunea atmosferic

i cea creat de piston, iar variaia volumului poate fi determinat cu ajutorul legii transformrii izobare. ntr-adevr,

V1 V2
= , unde T2 = T1 + T este temperatura final. Prin urmare, avem:
T1 T2
V2 T1 + T
T
T
=
=1+
sau V2 = V1 1 +
.
T1
T1
T1
V1
Aadar, pentru variaia energiei interne a gazului, obinem:

T
mg
mg V
U = Q p(V2 V1) = Q (p0 + S )( 1 + T 1 ) V1 = Q (p0 + S ) T 1 T;
1
1
U = 50 J.

Problem rezolvat
Se d:
= 0,1 mol,
V1 = 1,5 103 m3,
p1 = 16,62 104 Pa,
V2 /V1 = 2,
T1 = T3
U12 ?, L12 ?, Q12 ?;
U23 ?, L23 ?, Q23 ?;
U123 ?, L123 ?, Q123 ?

3
Un gaz ideal monoatomic n cantitate de = 0,1 mol ocup
volumul V1 = 1,5 103 m3 la presiunea p1 = 16,62 104 Pa. n
urma dilatrii izobare, volumul gazului a crescut de dou ori,
apoi n urma dilatrii adiabatice, temperatura gazului a cobort pn la temperatura iniial. Determinai variaia energiei
interne, lucrul efectuat de gaz i cantitatea de cldur primit
de el la transformarea izobar, la transformarea adiabatic i
la transformarea constituit din ambele etape.

Rezolvare
Reprezentm graficul procesului descris n problem pe diagrama (p, V). Temperatura T3 este egal cu T1, deci strile
1 i 3 se afl pe o izoterm (fig. 2.18). Calculm parametrii
strilor gazului. Din ecuaia termic de stare pV = RT ex-

p
p

p1V1
3
; T = 300 K. Transformarea
R 1
V V
12 este izobar i, conform legii lui Gay-Lussac, 2 = 1 , deci
T2 T1
0
V1
V2 V3 V
V2
T2 = T1 = 2T1 = 600 K. Variaia energiei interne n transforFig. 2.18
V1
3
marea 12 este egal cu U12 = R(T2 T1); U12 = 374 J.
2
Lucrul gazului L12 = p1(V2 V1); L12 = 249 J. Cantitatea de cldur primit n transformarea
izobar Q12 = CMp(T2 T1). Conform ecuaiei lui Mayer, CMp = CMV + R. Cldura molar la
5
3
volum constant a gazului ideal monoatomic CMV = R, deci CMp = R.
2
2
5
Avem Q12 = R(T2 T1); Q12 = 623 J.
2

C a p i t o l u l

II

primm temperatura T1 =

64

Cele trei mrimi care figureaz n principiul nti al termodinamicii au fost calculate n mod
independent. Verificm corectitudinea calculelor determinnd cantitatea de cldur Q12 =
= U12 + L12 ; Q12 = 374 J + 249 J = 623 J, rezultat care coincide cu cel de mai sus.

3
2

Variaia energiei interne n transformarea adiabatic 23 este egal cu U23 = R(T3

3
T2) = R(T1 T2); U23 = 374 J.
2
Lucrul gazului n procesul adiabatic L23 = U23 = 374 J.
Cantitatea de cldur primit Q23 = 0, n conformitate cu definiia procesului adiabatic.
Calculm mrimile ce se refer la ntregul proces 123. Variaia energiei interne U123 = U12 +
+ U23 . Acest rezultat putea fi obinut direct, innd seama de faptul c energia intern este mrime
3
de stare: U123 = R(T3 T1) = 0 , deoarece T3 = T1. Lucrul gazului L123 = L12 + L23 = 623 J,
2
iar cantitatea de cldur primit Q123 = Q12 + Q23 = 623 J. Acest rezultat era de ateptat,
deoarece variaia energiei interne este nul.

Se d:
= 6 moli,
T = aV 2,
T1 = 300 K,
T2 = 600 K

4
O cantitate de 6 moli ai unui gaz ideal monoatomic a fost
nclzit astfel nct temperatura lui crete direct proporional
cu ptratul volumului de la 300 K pn la 600 K. Determinai
lucrul efectuat n acest caz i cantitatea de cldur comunicat
gazului.

L?Q?
Rezolvare
ntruct dependena dintre temperatur i volum nu este direct proporional, transformarea
nu este izobar i deci la nclzirea gazului se modific de asemenea presiunea lui. n acest caz
se poate utiliza ecuaia lui Clapeyron (1.28):

p1V1 p2V2
=
,
T1
T2

unde, conform condiiei problemei, temperaturile iniial i final snt T1 = aV12 i, corespunztor, T2 = aV22. Astfel, avem:

p1V1 p2V2
p p
=
sau 1 = 2 , adic p1V2 = p2V1.
aV12 aV22
V1 V2

Rezult c n transformarea analizat presiunea este direct proporional cu volumul. n coordonatele p, V ea are aspectul reprezentat n figura 2.19.
Deoarece lucrul efectuat la variaia volumului gazului este egal
cu aria figurii de sub graficul transformrii, adic a trapezului cu
bazele p1 i p2 , i nlimea V2 V1 , obinem:

p
2

p2
p1
0

BAZELE TERMODINAMICII

Problem rezolvat

65
V1
Fig. 2.19

V2 V

1
1
L = 2 (p1 + p2)(V2 V1) = 2 (p1V2 + p2V2 p1V1 p2V1).
Folosind rezultatul obinut mai sus, anume p1V2 = p2V1 , i ecuaia ClapeyronMendeleev
(1.30), potrivit creia p1V1 = RT1 i p2V2 = RT2 , pentru lucrul efectuat n aceast transformare obinem:
1
L = 2 R(T2 T1); L 7,5 kJ.
Conform principiului nti al termodinamicii, cantitatea de cldur comunicat gazului

3
Q = U + L. Deoarece gazul este monoatomic, atunci U = 2 R(T2 T1). Astfel, pentru
cldura comunicat gazului obinem:
3
1
Q = 2 R(T2 T1) + 2 R(T2 T1) = 2R(T2 T1); Q 30 kJ.

VERIFICAI-V CUNOTINELE

C a p i t o l u l

II

1. n care din transformrile simple cantitatea de cldur primit de gazul ideal se consum
integral pentru efectuarea lucrului?
2. Cum se numete transformarea n care variaia energiei interne a gazului este egal cu
cantitatea de cldur?
3.*Care proces se numete adiabatic?
4.*Cu ce este egal lucrul efectuat de gaz ntr-o transformare adiabatic?
5.*Cum se modific temperatura gazului ideal la comprimarea adiabatic?
6. Gazul ideal dintr-un vas a primit o cantitate de cldur Q = 490 J i, ca urmare, energia lui
intern a crescut cu U = 350 J. Cu ce este egal lucrul gazului n acest proces?
7. O mas de gaz ideal a fost transferat din starea iniial 1 n starea final 2 de dou ori: o
dat pe calea 1a2, a doua oar pe calea 1b2. n primul caz gazul a primit cantitatea de
cldur Qa =1 800 J i a efectuat un lucru La = 1 050 J. Ce lucru a efectuat gazul n cea de
a doua transformare, dac cldura primit este Qb = 2 250 J?
8. ntr-un vas etan de volum V = 0,2 m3 se afl gaz ideal monoatomic la presiunea p =
= 2 105 Pa. Care va fi presiunea gazului dup ce va primi cantitatea de cldur Q = 45 kJ?
9. La nclzirea izobar a unui gaz la presiunea p = 105 Pa energia intern a lui s-a mrit cu
U = 9 kJ, iar volumul cu V = 0,06 m3. Determinai lucrul efectuat de gaz i cantitatea de cldur primit.
10. Unui mol de gaz ideal la temperatura T1 = 310 K i s-a transmis izobar o cantitate de cldur Qp = 1 452,5 J. n consecin, energia intern a lui a crescut cu U = 1 037,5 kJ. Determinai temperatura final a gazului. Se va lua R = 8,3 J/(mol K).
11. Cldura specific la volum constant a unui gaz este cV = 649,22 J/(kg K), iar la presiune
constant cp = 908,91 J/ (kg K). Determinai care este acest gaz.

66

MOTOARE TERMICE.
2.5 RANDAMENTUL
Motoarele termice snt mainile care transform energia intern a combustibililor n energie mecanic. Ele au contribuit la progresul tehnic al industriei i
transportului, au jucat i continu s joace un rol important n viaa omenirii.
n jumtatea a doua a secolului al XVII-lea, mai muli ingineri din diferite ri
au ncercat s construiasc maini termice, n care lucrul mecanic ar fi efectuat de
aburul n dilatare. n Anglia, inginerul de origine francez Denis Papin (16471714)
a fost primul care a propus, n 1690, utilizarea n acest scop a cilindrului cu piston.
n cilindru, sub piston, se turna ap. La nclzire aceasta se evapora i aburul obinut
mpreun cu aerul din cilindru ridicau pistonul. Pentru a-l aduce n stare iniial,
cilindrul era rcit cu ap, vaporii din el se condensau, pistonul cobora n jos i ridica

a. Motoare cu ardere intern


Transmiterea aburului de la cazanul n care a fost obinut pn la cilindru este nsoit de anumite pierderi de energie termic. Pierderile s-ar reduce considerabil dac
combustibilul ar arde n interiorul cilindrului. Evident, pentru aceasta pot fi utilizai
anumii combustibili (crbunele nu poate arde n cilindru!). Astfel de combustibili,
obinui n urma prelucrrii petrolului, snt benzina i motorina.
Meritul principal n construirea primului motor cu ardere intern aparine inventatorului german Nikolaus Otto (18321891). Acesta, mpreun cu inginerul german
Eugen Langen (18331895), a creat n 1876 un motor cu ardere intern n patru timpi,
cu combustibil gazos, iar n 1878 ei au realizat un
1
motor performant care funciona cu combustibil
lichid (benzin).
3
8
Prin construcia sa, motorul cu ardere intern 5
7
are unele elemente prezente la motorul cu abur:
cilindrul cu piston, cuplul biel-manivel, arborele,
6
9
dar are i elemente distincte: carburatorul n care se
4
obine amestecul carburant de vapori de benzin i
2
aer, bujia care produce scnteia electric ce aprinde
amestecul carburant i sistemul electric de alimenFig. 2.20
tare a bujiei.
n figura 2.20 este reprezentat schema motorului cu ardere intern cu carburator (motorul Otto). Canalul 1 leag spaiul cilindrului cu carburatorul, canalul
2 leag acelai spaiu cu atmosfera, unde snt eliminate produsele arderii combustibilului. Supapele (3) i (4) nchid sau deschid aceste canale la momentele corespunztoare. Bujia (5) produce scnteia electric care aprinde amestecul carburant
i temperatura n cilindru se ridic considerabil, iar gazele obinute, avnd presiune
mare, pun n micare pistonul (6), care prin biel (7) i manivel (8) produce rotirea
arborelui (9).

BAZELE TERMODINAMICII

corpuri printr-un sistem de scripei. Astfel se efectua un lucru mecanic. Maina termic
a lui Papin era ineficient i nu a avut aplicare practic. Tot Papin a inventat cazanul
de abur cu siguran, n care putea fi obinut abur supranclzit.
n 1711, inventatorul englez Thomas Newcomen (16631729) a construit un
motor termic mai avansat. Cazanul de abur a fost separat de cilindrul cu piston, din
care cauz motoarele de acest gen au fost numite motoare cu ardere extern. Rcirea
aburului avea loc n cilindru, ca la maina lui Papin. Mainile lui Newcomen au fost
folosite la evacuarea apei din mine pe parcursul a circa 60 de ani.
Un motor termic cu abur mult mai evoluat, cu soluii constructive principial
noi, a fost elaborat n 1784 de inventatorul englez James Watt (17361819), care a
perfecionat maina lui Newcomen.
Pe parcursul a peste 100 de ani, motoarele cu abur au fost principalele maini
utilizate n tehnic, apoi domeniul aplicrii lor s-a micorat treptat n urma inventrii unor motoare mai avansate. Locomotive cu abur s-au utilizat pn n anii 50 ai
sec. XX. n prezent motoarele cu abur se ntlnesc la unele nave maritime.

67

II
C a p i t o l u l
68

S analizm funcionarea motorului i s construim diagrama respectiv


(fig. 2.21). Deplasarea pistonului ntre poziiile sale extreme se numete timp. Admitem c la momentul iniial pistonul se afl n poziia limit din stnga (fig. 2.20),
volumul cilindrului din partea respectiv este egal cu V1. Se deschide supapa de admisie
(3), iar supapa de evacuare (4) este nchis. Pistonul (6) se mic spre dreapta pn
volumul devine egal cu V2. n cilindru ptrunde amestecul carburant la presiunea
constant p1, dup care supapa (3) se nchide. Acest timp este numit admisie, fiind
reprezentat n diagram (fig. 2.21) de izobara 12.
Urmeaz cel de-al doilea timp compresia adia- p
4
batic. Ambele supape snt nchise, pistonul se mic p3
spre stnga, volumul se micoreaz de la V2 pn la V1,
iar presiunea crete de la p1 la p2. n diagram, acestui
3
p2
timp i corespunde adiabata 23. Urmeaz cel de-al
L
5
treilea timp prin scnteia produs de bujie are loc
1
p
2
1
aprinderea amestecului carburant, presiunea crete
0
brusc de la p2 pn la p3, n timp ce volumul rmne
V1
V2 V
constant (izocora 34). Urmeaz dilatarea adiabatic
Fig. 2.21
45 a gazelor fierbini, volumul crete de la V1 pn
la V2. Acest timp aprinderea i dilatarea este numit curs de lucru. La sfritul
dilatrii, la volumul V2 se deschide supapa de evacuare 4 (fig. 2.20), presiunea n cilindru scade izocor pn la p1 izocora 52. La micarea pistonului spre stnga pn
volumul devine egal cu V1 are loc evacuarea produselor arderii din cilindru izobara
21. Ciclul este nchis. Izobarele 12 i 21 (timpii unu i patru) snt auxiliare,
pregtitoare pentru ciclul propriu-zis reprezentat de graficul 23452.
Un alt motor cu ardere intern n patru timpi a fost patentat n 1887 i realizat n
1892 de inginerul german Rudolf Diesel (18581913). n acest motor combustibilul este
introdus n cilindru de o pomp de injecie pulverizant, iar aerul este introdus separat.
S construim diagrama de funcionare (fig. 2.22) a acestui motor, numit motor
Diesel. n primul timp, prin supapa de admisie n cilindru este absorbit aer (izobara
12), apoi n timpul urmtor acesta este comprimat adiabatic (curba 23). La sfritul
comprimrii, temperatura lui este destul de ridicat. n acest timp, pompa de injecie
ncepe pulverizarea n cilindru a picturilor mici de motorin. Aceasta se aprinde i arde
la presiune constant, volumul aerului i al produselor arderii crescnd pn la valoarea
V3 (izobara 34). Aici se ntrerupe injectarea comp
bustibilului i urmeaz dilatarea adiabatic 45 pn
3
4
p2
la volumul maxim V2. Graficul 345 reprezint
cursa de lucru, cel de-al treilea timp de funcionare a
L
motorului. Cnd volumul atinge valoarea maxim V2,
se deschide supapa de evacuare, presiunea n cilindru
5
scade brusc pn la valoarea p1 (izocora 52), apoi
1
urmeaz micarea pistonului spre stnga i evacuarea p1
2
produselor arderii (izobara 21). Ca i n orice alt
0
V1
V3
V2 V
ciclu, lucrul mecanic este numeric egal cu aria figurii
mrginite de graficul ciclului (fig. 2.22).
Fig. 2.22

b. Principiul de funcionare a motoarelor termice. Randamentul


n toate tipurile de motoare lucrul mecanic este efectuat de gaze, care se afl la
temperatur nalt, deci produc presiune mare. Aceste gaze se numesc agent de lucru,
fiind parte component a fiecrui motor termic.
O alt particularitate comun a motoarelor terNCLZITOR T1
(surs cald)
mice este periodicitatea funcionrii lor. Mase noi de
agent de lucru trec succesiv prin aceleai stri ntr-o
Q1
T1 >T2
ordine bine determinat. Agentul de lucru particip la
Agent
o transformare ciclic, dilatndu-se la temperaturi i
de
presiuni mai ridicate i comprimndu-se la temperaturi
L=Q1Q2
lucru
i presiuni mai joase.
Q2
S analizm schimburile de energie ntr-un ciclu.
La dilatare agentul de lucru primete o cantitate de
RCITOR T2
cldur Q1 la temperatur nalt. Corpul (sau corpurile)
(surs rece)
care i-a transmis aceast cantitate de cldur este numit
Fig. 2.23
nclzitor sau surs cald.
n procesul de comprimare, agentul de lucru cedeaz o cantitate de cldur unui
corp din jur (n particular, atmosferei), numit rcitor sau surs rece. Vom nota valoarea absolut a cantitii de cldur cedate la comprimare ntr-un ciclu cu Q2. Ca
rezultat al cedrii cldurii Q2, temperatura agentului de lucru se micoreaz, comprimarea lui are loc la temperaturi i presiuni mai joase, astfel nct lucrul mecanic
consumat pentru comprimarea agentului de lucru este mai mic dect lucrul efectuat
de acesta la dilatare i lucrul n ciclu este pozitiv.
Din cele expuse mai sus rezult c sursa cald i cea rece snt pri componente
necesare pentru funcionarea unui motor termic. Fr una din ele, curba comprimrii
ar coincide cu cea a dilatrii i lucrul motorului ntr-un ciclu ar fi nul.
Pentru lucrul efectuat de agentul de lucru ntr-un ciclu avem relaia (2.27):

L = Q1 Q2 ,

(2.39)

care este o consecin a principiului nti al termodinamicii.


Totaliznd cele expuse mai sus, putem prezenta principiul funcionrii motorului
termic sub forma unei scheme (fig. 2.23). Aceasta conine elementele componente
ale motorului: nclzitorul, agentul de lucru i rcitorul. Snt indicate, de asemenea,
cantitile de cldur transmise i lucrul efectuat.

BAZELE TERMODINAMICII

Destul de frecvent se construiesc motoare cu ardere intern cu mai muli cilindri.


Prin intermediul mecanismelor biel-manivel este rotit un arbore comun, numit
arbore cotit. Acesta este calculat n aa fel, nct cursa de lucru n cilindri s se produc continuu, alternnd de la un cilindru la altul. Pe aceast cale puterea motorului
se mrete, iar rotaia arborelui devine uniform.
Motoarele cu ardere intern au o aplicare foarte larg n majoritatea domeniilor
de activitate uman. Motoarele Otto (cu carburator) pun n micare automobile,
avioane, elicoptere etc., iar motoarele Diesel se aplic pe larg la locomotive, tractoare,
autocamioane de mare tonaj, la nave maritime etc.

69

Un motor termic funcioneaz cu att mai eficient, cu ct el transform n lucru


mecanic o parte mai mare din cantitatea de cldur Q1 primit de agentul de lucru de la
nclzitor. Astfel, eficacitatea motorului termic este caracterizat de mrimea egal cu:
L
(Q Q2)
Q
(2.40)
=
= 1
= 1 2 ,

Q1
Q1
Q1
numit randament. Deoarece o cantitate de cldur Q2 este transmis sursei reci,
randamentul ia valori < 1. De obicei, randamentul se exprim n procente.
Randamentele (exprimate n procente) ale diferitor motoare termice iau valorile
urmtoare:
motoarele cu abur = 7 15%
motoarele cu carburator (Otto) = 18 24%
turbinele cu abur = 20 25%
motoarele Diesel
= 30 39%

C a p i t o l u l

II

Una dintre problemele principale ale industriei constructoare de motoare este


mrirea randamentelor acestora.

70

c.* Maini frigorifice


Mainile frigorifice frigidere, congelatoare, climatizoare etc. permit obinerea
unor temperaturi mai joase dect cea a mediului ambiant. Ele au o utilizare larg
n industria alimentar, n transport, n comer la pstrarea calitii alimentelor,
ndeosebi a celor uor alterabile, n medicin la pstrarea medicamentelor i a
diverselor preparate etc.
S ne familiarizm cu principiul de funcionare a unui frigider de uz casnic,
anume a frigiderului cu compresie (fig. 2.24). Compresorul (1), acionat de motorul
electric (2), impune circulaia unui agent frigorific prin sistemul nchis de evi ale
frigiderului. n calitate de astfel de ageni snt utilizai, cel mai frecvent, freonii
clorfluorcarburi i hidroclorfluorcarburi gaze uor
7
lichefiabile prin comprimare. Vaporii de freon din
6
tubul 3 snt pompai n tubul 4, unde presiunea lor
crete i ei se condenseaz. Cldura latent cedat
de vapori la condensare este transmis mediului
ambiant de freonul lichid la circulaia lui prin
5
sistemul de evi (5) situate n partea din spate a
frigiderului, n exteriorul lui. Prin orificiul ngust
(tubul capilar) (6) freonul intr n vaporizatorul
(7) situat n interiorul frigiderului. Aici presiunea
este mult mai mic i freonul trece n stare gazoas,
are loc vaporizarea lui. Cldura latent necesar
vaporizrii este luat de la corpurile aflate n frigider,
3
4
astfel se produce rcirea acestora. Apoi vaporii de
freon, prin tub (3), intr n compresor i procesul
de rcire a corpurilor din frigider continu. Pentru a
menine n interiorul frigiderului un anumit regim de
2
1
temperatur, alimentarea motorului compresorului
Fig. 2.24

BAZELE TERMODINAMICII

cu curent electric este ntrerupt pentru un timp de un releu, apoi motorul este pus
n funciune din nou.
Frigiderul, ca i motoarele termice, are trei pri componente principale: agentul
frigorific (freonul), rcitorul (corpurile din interiorul frigiderului) i nclzitorul
(mediul ambiant). n timpul funcionrii frigiderului, rcitorul cu temperatura mai
joas T2 cedeaz o cantitate de cldur Q2 agentului frigorific. Asupra acestuia este
efectuat din exterior un lucru mecanic L' = L (lucrul
mecanic L efectuat de agentul frigorific este negativ).
NCLZITOR T1
(surs cald)
Ca rezultat, agentul frigorific transmite nclzitorului,
aflat la o temperatur mai nalt T1, cantitatea de
Q1
cldur a crei valoare absolut este egal cu Q1. n
Agent
conformitate cu principiul nti al termodinamicii,
de
L'=Q1Q2
aplicat la transformarea ciclic ce are loc n cazul
lucru
frigiderului, avem L = Q2 Q1 sau L' = Q1 Q2,
Q2
T2<T1
deci Q1 = Q2 + L'. Cantitatea de cldur transmis
nclzitorului este mai mare dect cea primit de la
RCITOR T2
(surs rece)
rcitor cu mrimea lucrului efectuat din exterior
asupra agentului frigorific. Schema transformrilor
Fig. 2.25
energetice n frigider este reprezentat n figura 2.25.
Transformarea ciclic, la care este supus agentul frigorific, are loc n regiuni diferite
ale sistemului nchis de evi prin care el circul. n aceast transformare comprimarea
agentului n tubul (4) are loc la o presiune, deci i temperatur mai nalte, iar dilatarea
n vaporizatorul (7) la presiune i temperatur mai joase. Prin urmare, diagrama
de funcionare a frigiderului este un ciclu parcurs n sens antiorar (vezi fig. 2.5, b),
cnd lucrul L efectuat de sistem este negativ, adic corpurile din exterior efectueaz
un lucru pozitiv L' = L asupra sistemului.
Eficacitatea funcionrii unei maini frigorifice este caracterizat de coeficientul
frigorific, egal cu raportul dintre cantitatea de cldur Q2 luat de la sursa rece ntr-un ciclu i lucrul mecanic L' consumat n acest timp
Q
Q2
(2.41)
= 2 =
.
L' Q1 Q2


Coeficientul frigorific poate lua valori i mai mari dect unitatea, adic, exprimat
n procente, poate fi mai mare dect 100%.
Menionm nc o modalitate de aplicare a mainilor frigorifice, anume n calitate
de pomp termic. Imaginai-v o main frigorific ce are vaporizatorul n afara
ncperii, iar compresorul i sistemul de evi cu freon comprimat n interiorul ei.
Funcionarea acestei maini frigorifice este nsoit de transportarea unei cantiti de
cldur Q2 din exteriorul ncperii n interiorul ei i de transformarea concomitent
a lucrului consumat L' n cldur i transmiterea acesteia n interiorul ncperii.
Astfel, ncperea primete o cantitate de cldur Q1 = Q2 + L' , care poate fi de cteva
ori mai mare dect cldura degajat prin efect termic de curentul electric consumat
la punerea mainii frigorifice n funciune, adic pompa termic se dovedete a fi un
sistem efectiv de nclzire a ncperilor. Ea se utilizeaz deja n rile scandinave i
n unele ri occidentale.

71

Problem rezolvat
Cantitatea de cldur transmis rcitorului de un motor termic
pe parcursul unui ciclu este de 4 ori mai mare dect lucrul
mecanic efectuat. Care este randamentul acestui motor termic?

Se d:
Q2
n=
=4
L
?
Rezolvare

Randamentul motorului termic se calculeaz cu relaia (2.40):

L
,
Q1

unde Q1 reprezint cantitatea de cldur comunicat agentului de lucru, iar L este lucrul mecanic efectuat de agentul de lucru.
Conform (2.39), acesta se exprim prin diferena cantitilor de cldur Q1 i Q2 transmis rcitorului:
L = Q1 Q2 ,
de unde
Q1 = L + Q2 = L + nL.
Aadar, pentru randament obinem:

L
1
=
; = 20%.
(1 + n) L 1 + n

C a p i t o l u l

II

VERIFICAI-V CUNOTINELE

72

1. Prin ce difer alimentarea motorului Diesel cu combustibil de alimentarea motorului Otto


cu carburator?
2. Construii diagrama de funcionare a motorului Otto. n care poriune a ei agentul de lucru primete cantitatea de cldur Q1 i n care cedeaz cantitatea de cldur Q2?
3. Rspundei la ntrebarea 2 pentru cazul motorului Diesel.
4. Care snt prile componente principale ale unui motor termic?
5. Cum se definete randamentul motorului termic? Ce valori poate lua el?
6.*Cum se definete coeficientul frigorific? Ce valori poate lua el?
7. Pe parcursul unui ciclu, motorul termic a primit de la nclzitor o cantitate de cldur egal cu
1 200 J i din ea a cedat 924 J rcitorului. Determinai randamentul motorului.
8. Un motor termic transmite rcitorului, pe parcursul unui ciclu, o cantitate de cldur egal cu
2 040 J. Ce lucru mecanic a fost efectuat n acest timp, dac randamentul motorului este
egal cu 32%?
9.*Un frigider transmite nclzitorului o cantitate de cldur de 4 ori mai mare dect lucrul mecanic consumat pentru funcionarea lui. Determinai coeficientul frigorific al frigiderului.
10.*Determinai cantitatea de cldur cedat nclzitorului de agentul frigorific al frigiderului
n timpul n care acesta primete de la rcitor o cantitate de cldur egal cu 870 J, dac
coeficientul frigorific = 3.

a.* Procese reversibile i ireversibile


S analizm mai detaliat una din caracteristicile fundamentale ale proceselor
termodinamice.
Considerm un cilindru cu piston, att pereii cilindrului, ct i pistonul fiind
confecionai din material termoizolant. Admitem c frecarea dintre piston i perei
lipsete complet. Astfel, gazul ideal de sub
2
piston este izolat adiabatic. La rndul su, pis3
1
tonul are o tij cu o policioar orizontal (1)
pe care pot fi plasate firioarele de nisip (2) de
pe policioarele fixe (3) cu nisip (fig. 2.26, a).
Firioarele de nisip trec de pe o policioar
pe alta aflat la acelai nivel i aceast trecere
nu necesit efectuarea unui lucru mecanic.
Trecem orizontal cteva firioare de nisip
de pe policioara fix de sus pe policioara
1. Presiunea exterioar s-a mrit puin i
pistonul s-a deplasat puin n jos. Continum
trecerea firioarelor de nisip pe policioara 1
de pe policioarele fixe care se afl la acelai
a)
b)
nivel. Astfel se realizeaz o comprimare
adiabatic foarte lent a gazului din cilindru
Fig. 2.26
(fig. 2.26, b).
La o comprimare att de lent concentraia moleculelor gazului este aceeai n tot
volumul, crescnd pe msura micorrii acestuia. Presiunea i temperatura gazului
au unele i aceleai valori, la orice moment de timp, n toate regiunile vasului. Putem
afirma deci c la orice moment de timp gazul se afl n stare de echilibru termic, de
fiecare dat alta. Astfel, pe parcursul procesului de comprimare foarte lent, gazul de
sub piston trece dintr-o stare de echilibru termic n alta.
S ne imaginm procesul de dilatare a gazului ce are loc n urma transferului
treptat al firioarelor de nisip de pe policioara 1 pe policioarele fixe prin dreptul
crora ea trece. Dilatarea gazului este foarte lent i la orice moment de timp el se
afl n echilibru termic. Gazul, dilatndu-se lent, trece prin aceleai stri de echilibru
termic prin care a trecut la comprimare, ns n succesiune invers. Cnd gazul revine
la starea iniial, firioarele de nisip se ntorc pe policioarele respective, astfel c n
mediul exterior nu se produce nicio schimbare.
Asemenea procese care pot fi realizate n sens invers, iar la revenirea
sistemului n starea iniial nu se produce nicio schimbare n mediul exterior se
numesc procese (transformri) reversibile. Am stabilit c procesele snt reversibile
dac la orice moment de timp sistemul cercetat se afl n stare de echilibru termic.
Dac comprimarea lent se consider proces direct, atunci procesul invers este
dilatarea lent.

BAZELE TERMODINAMICII

2.6 PRINCIPIUL AL DOILEA AL TERMODINAMICII

73

II
C a p i t o l u l
74

S analizm o alt modalitate de comprimare adiabatic a gazului aflat ntr-un


cilindru similar cu cel din exemplul precedent, dar fr sistemul de policioare.
Admitem c la o nlime mare deasupra pistonului se afl un corp masiv i acesta
este lsat s cad liber (fig. 2.27, a). La ciocnirea plastic a corpului cu pistonul ele se
mic mpreun cu o vitez mare. Volumul gazului se micoreaz att de brusc, nct
moleculele lui nu reuesc s se distribuie uniform
n tot volumul. Concentraia lor lng piston
v
devine mai mare dect lng fundul cilindrului
(fig. 2.27, b). Moleculele de lng piston, fiind
lovite de acesta, primesc impulsuri suplimentare,
deci au energii cinetice medii mai mari dect cele
de la fundul vasului i presiunea produs de gaz
asupra pistonului este mai mare dect asupra
fundului. O aa stare a gazului nu este o stare de
echilibru termic. Dac ns pistonul i corpul de
pe el se opresc, atunci dup un timp gazul trece
b)
n stare de echilibru: concentraia moleculelor, a)
presiunea i temperatura devin aceleai n toate
Fig. 2.27
regiunile ocupate de gaz.
Evident, realizarea procesului invers este imposibil. La micarea brusc a
pistonului n sus moleculele gazului rmn n urm i concentraia lor lng piston
este mai mic dect la fundul vasului, iar la micarea lent, dup cum s-a vzut mai
sus, concentraia va fi aceeai n tot vasul. Gazul nicidecum nu poate fi dilatat astfel
nct concentraia moleculelor lng piston s fie mai mare dect la fund, ceea ce a
avut loc la comprimarea brusc. Prin urmare, procesele de comprimare brusc i de
dilatare brusc snt procese ireversibile. Dup cum am vzut, pe parcursul procesului
ireversibil gazul trece i prin stri de neechilibru.
Astfel, procesele termodinamice se mpart n reversibile i n ireversibile.
S analizm un alt exemplu. Fie un vas separat n dou pri de un perete avnd un
orificiu nchis. De o parte a peretelui se afl gazul, de cealalt vidul (fig. 2.28, a). Ce
se va ntmpla la deschiderea orificiului? Gazul ocup numai o parte din volumul pus
la dispoziie, starea sa nu este de echilibru termic. Treptat
gazul trece i n cealalt parte a vasului (fig. 2.28, b), dup un a)
timp concentraia moleculelor lui i ceilali parametri care-l
caracterizeaz vor lua aceleai valori n toate regiunile
vasului. Gazul a trecut n stare de echilibru termic.
Procesul de trecere a avut loc spontan. Sistemul a trecut
prin stri de neechilibru, procesul de trecere este un proces
ireversibil. Procesul invers, cnd gazul spontan se adun b)
n partea din stnga a vasului (fig. 2.28), nu se realizeaz n
natur. Pentru a aduce gazul la starea iniial, este necesar
efectuarea din exterior a unui lucru la comprimare.
Evident, schimbul de cldur dintre dou corpuri cu
temperaturi diferite este un proces ireversibil. Sistemul
Fig. 2.28

b.* Principiul al doilea al termodinamicii


Amintim c principiul nti al termodinamicii reprezint legea conservrii i
transformrii energiei, aplicat la fenomenele termice. n conformitate cu acest
principiu, n natur au loc numai astfel de procese, n care suma diferitor forme de
energie cedate de unele corpuri este neaprat egal cu suma energiilor primite de
alte corpuri. Principiul nti interzice funcionarea motorului termic care ar efectua
lucrul mecanic fr a consuma cldur, numit i perpetuum mobile (motor venic)
de spea nti.
S ne imaginm ns procese n care principiul nti se respect, dar care nu se
observ n natur.
De exemplu, un corp este nclzit pn la o temperatur nalt, deci posed o
energie intern considerabil. La un moment, corpul, spontan, de la sine, ncepe s
se ridice n sus, rcindu-se tot mai mult pe msura creterii nlimii sale deasupra
Pmntului. Creterea energiei poteniale (mecanice) este nsoit de micorarea
respectiv a energiei interne a corpului.
Un alt exemplu. ntr-un calorimetru cu ap se introduce un corp nclzit. Ne
imaginm c apa ncepe s se rceasc i nghea, iar corpul se nclzete i mai mult
pe seama cldurii primite de la ap.
n aceste exemple i n multe altele de acest gen, pe care putei s vi le imaginai,
principiul nti al termodinamicii este satisfcut, legea conservrii energiei are loc,
dar aa fenomene nu se ntlnesc n natur, ceea ce demonstreaz o dat n plus c
procesele spontane se produc ntr-un sens anumit. Tocmai principiul al doilea al
termodinamicii este principiul care indic acest sens, mai bine spus, interzice sensul
contrar, reflect caracterul ireversibil al proceselor n natur.
Se cunosc mai multe formulri ale principiului al doilea. Una din ele a fost propus
n 1850 de fizicianul german Rudolf Clausius (18221888):
este imposibil trecerea spontan a cldurii de la corpurile cu temperaturi mai joase
la corpuri cu temperaturi mai nalte.

Aceast formulare trebuie neleas nu numai n sensul direct, ngust al ei, ci n


sens mai general:

BAZELE TERMODINAMICII

constituit din aceste dou corpuri nu se afl n echilibru termic temperatura nu este
una i aceeai n toate regiunile sistemului. ntre corpuri are loc schimbul de cldur
aceasta trece de la corpul mai cald la cel mai rece. Temperatura corpului cald se
micoreaz, a celui rece se mrete. Schimbul de cldur continu pn la egalarea
temperaturilor, cnd sistemul trece n stare de echilibru termic.
Procesul invers trecerea cldurii de la corpul rece la cel cald nu se realizeaz
spontan. Transferul cldurii de la corpul rece la cel cald poate fi realizat consumnd
un lucru mecanic din exterior (cazul frigiderului).
Rezumnd cele expuse mai sus, conchidem c procesele reversibile se realizeaz
numai n condiii ideale (lipsa complet a frecrii, variaia foarte lent a volumului).
De aceea putem afirma c procesele reversibile snt nite modele ideale care permit
analizarea mai simpl a proceselor reale ce au loc n natur. Acestea snt ns procese
ireversibile, adic se realizeaz spontan doar ntr-un sens unic.

75

este imposibil construirea unei maini termice periodice, rezultatul unic al funcionrii creia ar fi transportul de cldur de la un corp rece la un corp mai cald.

C a p i t o l u l

II

Schema unei maini periodice de acest fel este


NCLZITOR T1
(surs cald)
reprezentat n figura 2.29. Dup fiecare perioad, agentul
de lucru se rentoarce la una i aceeai stare iniial, astfel
Q
n el nu se produce nicio schimbare, iar rcitorul cedeaz
Agent
o cantitate de cldur Q pe care o primete nclzitorul
de
aflat la o temperatur mai nalt.
lucru
Menionm c interdicia impus de formularea lui
T2<T1
Q
Clausius este o interdicie principial i nu depinde de
nivelul dezvoltrii tehnicii. Maina interzis nu va putea
RCITOR T2
(surs rece)
fi construit niciodat.
Exist, bineneles, maini termice periodice, care
Fig. 2.29
transport cldura de la corpurile reci la cele calde, de
exemplu, frigiderele. Dar funcionarea lor este nsoit de consumarea unui lucru
mecanic din exterior, adic de anumite schimbri n exteriorul lor, cum ar fi arderea
combustibilului la centrala termoelectric sau trecerea unei mase de ap de la un
nivel mai nalt la un nivel mai jos la hidrocentral. Formularea lui Clausius denot
imposibilitatea funcionrii frigiderului fr curent electric sau alt surs de energie.
O alt formulare a fost propus n 1851 de fizicianul englez William Thomson
(18241907):
snt imposibile procesele al cror rezultat unic ar fi luarea unei cantiti oarecare de
cldur i transformarea ei complet n lucru mecanic.

76

La prima vedere se pare c aceast formulare este contrazis de faptul stabilit mai
sus (par. 2.4) c n transformarea izoterm toat cantitatea de cldur primit se
transform n lucru mecanic. De menionat c, n urma dilatrii, volumul gazului s-a
mrit, adic transformarea total a cldurii n lucru mecanic nu este un rezultat unic.
Fizicianul german Max Planck (18581947) a propus o alt formulare a principiului
al doilea al termodinamicii, care prezint, n fond, aplicarea formulrii lui Thomson
la motoare termice. Dup Planck:
este imposibil procesul periodic al crui rezultat unic ar fi transformarea total n lucru mecanic a cantitii de cldur primit de la o surs de cldur.
Aceast formulare, cunoscut mai frecvent ca formularea ThomsonPlanck, interzice funcionarea
motorului termic cu o surs unic de cldur (fig. 2.30).
Cunoatei deja c motorul termic (fig. 2.23) transform
n lucru mecanic numai o parte din cantitatea de cldur
Q1 primit de agentul de lucru de la nclzitor, o alt parte
Q2 este neaprat transmis rcitorului. Deci formularea
ThomsonPlanck atest imposibilitatea funcionrii
motorului termic la care Q2 = 0, adic al crui randament
ar fi = 1.

NCLZITOR T1
(surs cald)
Q

Agent
de
lucru

Fig. 2.30

L=Q

c. Ciclul Carnot. Valoarea maxim a randamentului


Analiza funcionrii diferitor tipuri de motoare termice a fost nsoit de indicarea valorilor randamentelor. Acestea variaz ntr-un interval larg de la 715%
pentru motoarele cu abur pn la 3039% pentru motoarele Diesel. Randamentul
motorului termic nu poate fi egal cu unitatea (cu
100%), fiind neaprat mai mic: < 1. Este important p
s cunoatem care snt valorile maxime pe care le pot
1
Q1
lua randamentele motoarelor reale, ct de aproape se
afl ele de 100%.
2
Aceast problem, de o importan practic inT1
4
contestabil, a fost cercetat pentru prima dat de
fizicianul francez Nicolas Lonard Sadi Carnot, care
T2
Q2 3
a propus un ciclu (diagram de funcionare) al unui
motor ideal, cunoscut sub denumirea de ciclul Carnot. 0
V
Fig. 2.31
Acesta este constituit din dou transformri izoterme
i dou transformri adiabatice.
Gazul ideal aflat n starea iniial 1 se dilat izoterm pn la starea 2, temperatura
lui rmnnd egal cu temperatura iniial T1 (fig. 2.31). n aceast transformare
gazul primete de la nclzitor o cantitate de cldur Q1 i efectueaz un lucru
mecanic pozitiv. Urmeaz dilatarea adiabatic n care gazul nu face schimb de
cldur cu mediul exterior, iar temperatura lui se micoreaz pn la o valoare
T2 (poriunea 23 din fig. 2.31). La temperatura T2 gazul este comprimat izoterm
(poriunea 34) pn la o valoare a volumului, astfel nct n urma comprimrii
adiabatice ulterioare s revin n starea iniial 1. Pe parcursul comprimrii
izoterme, gazul ideal cedeaz o cantitate de cldur Q2 i efectueaz un lucru
mecanic negativ.
n conformitate cu definiia randamentului (2.50),
(Q Q2)
= 1
.
Q1

BAZELE TERMODINAMICII

Motorul termic, a crui schem este reprezentat n figura 2.30 (cu Q2 = 0 i


= 1), ar putea utiliza resurse enorme de energie intern existente n natur, de
exemplu, energia intern a apei oceanelor. S-a calculat c energia cedat de ea
la rcirea doar cu 0,1C este suficient pentru a satisface necesitile populaiei
Pmntului pentru o perioad de 2 000 de ani. Un astfel de motor termic este numit
perpetuum mobile de spea a doua. Funcionarea lui este imposibil, iar rezervele
enorme de energie menionate mai sus snt inutilizabile. Pentru a utiliza apa
oceanelor ca nclzitor al unui motor termic real (schema cruia este reprezentat
n fig. 2.23), este necesar folosirea obligatorie a unor corpuri cu temperaturi mai
joase n calitate de rcitor.
Menionm c metodele termodinamicii permit demonstrarea echivalenei formulrilor de mai sus ale principiului al doilea. Mai exist i alte formulri ale acestui
principiu, care folosesc un limbaj matematic mai complicat.

77

NICOLAS LONARD SADI CARNOT (17961832), FIZICIAN I INGINER FRANCEZ


Este unul din creatorii termodinamicii. n lucrarea Cugetri
despre fora motoare a focului i despre mainile capabile s
dezvolte aceast for, publicat n 1824 pe cont propriu, a
abordat problema majorrii randamentului motoarelor termice,
punnd bazele teoriei acestora.
Pornind de la imposibilitatea funcionrii motorului venic,
a artat c lucrul mecanic util poate fi efectuat numai dac o
parte din cldura primit de la corpul mai cald este transmis
unui corp mai rece. Astfel, Carnot a aplicat, n fond, principiul
al doilea al termodinamicii cu circa 25 de ani nainte ca acesta
s fie formulat de Clausius i Thomson.

C a p i t o l u l

II

Efectundu-se calculele respective pentru randamentul ciclului Carnot (reversibil)


cu gaz ideal, se obine expresia:
T T2
(2.42)
rev. = 1
.

T1
Carnot a demonstrat c aceast expresie, care a fost dedus pentru ciclul reversibil avnd n calitate de agent termic gazul ideal, rmne valabil i n cazul agentului
termic de orice natur. Este important ca ciclul s fie reversibil. Astfel,
randamentul mainii Carnot depinde numai de temperaturile corpurilor cu care agentul termic face schimb de cldur.

78

Randamentul mainii ireversibile este ns mai mic dect valoarea (2.42):


T T2
irev. < 1
.
(2.43)

T1
S-a demonstrat, de asemenea, c formula (2.42) exprim valoarea maxim a randamentului motorului termic care ar funciona cu surse de cldur avnd temperaturile
T1 i T2, adic
T T2
max. = 1
.
(2.44)

T1
Cu alte cuvinte, pentru temperaturile date orice alt ciclu are un randament mai
mic dect ciclul Carnot.
Formula (2.44) exprim valoarea ctre care pot tinde randamentele motoarelor
reale. S analizm nite cazuri concrete.
Temperaturile nclzitorului i rcitorului motorului cu abur snt aproximativ egale
cu T1 = 480 K i T2 = 300 K. Randamentul maxim pentru acest motor max. 37%, n
timp ce randamentele motoarelor cu abur reale iau valori n intervalul 715%.
n cazul motoarelor Otto i Diesel T1 2 100 K i T2 380 K, deci randamentul
maxim max. = 82%. Randamentele motoarelor reale snt ntre 18 i 24% pentru motoarele Otto i n limita a 3039% pentru motoarele Diesel.
Prin urmare, randamentele motoarelor termice reale snt pn n prezent relativ
mici fa de valorile lor maxim posibile. Exist multiple posibiliti de perfecionare a
motoarelor termice, de reducere a pierderilor de energie, n special pentru nvingerea
frecrilor, de mbuntire a caracteristicilor lor.

Problem rezolvat
Se d:
t1 = 127C,
t2 = 27C,
L = 15 kJ

SI:
400 K,
300 K,
15 103 J

Q1 ?, Q2 ?

O main termic Carnot efectueaz un lucru mecanic de 15 kJ.


Determinai cantitatea de cldur cedat sursei reci i cea
primit de la sursa cald, dac temperaturile lor snt egale cu
27C i, respectiv, cu 127C.

Rezolvare
Pentru randamentul mainii termice Carnot este valabil att relaia (2.42), ct i (2.41):

=
de unde

T1 T2 Q1 Q2
=
,
T1
Q1
T2 Q2
= .
T1 Q1

L = Q1 Q2 ,

de unde

Q1 = L + Q2 .

Aadar, introducnd ultima relaie n expresia pentru raportul temperaturilor, obinut din formula pentru randament, obinem:
de unde

T2
Q2
=
,
T1 L + Q2

Q2 =

T2
L; Q2 = 45 kJ.
T1 T2

Pentru cantitatea de cldur primit de la sursa cald avem:

Q1 = L + Q2 =

T1
L; Q1 = 60 kJ.
T1 T2

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1.*O poriune mic a unei transformri ciclice este ireversibil, celelalte fiind reversibile. Ce
putem afirma despre aceast transformare ciclic: este reversibil sau ireversibil?
2.*n ce ar consta funcionarea unui perpetuum mobile de spea nti?
3.*Care main termic este interzis de principiul al doilea al termodinamicii n formularea lui Clausius?
4.*n ce const deosebirea dintre formulrile lui Thomson i ThomsonPlanck?
5.*Care din principiile termodinamicii interzice i care nu interzice funcionarea unui perpetuum mobile de spea a doua? Argumentai rspunsul.
6. Din ce procese este constituit ciclul Carnot? n care din ele agentul termic primete i n
care cedeaz cldur?
7. Ce factori determin randamentul unui ciclu Carnot reversibil? Depinde oare acesta de
natura agentului de lucru?

BAZELE TERMODINAMICII

Lucrul mecanic efectuat de maina termic reprezint diferena dintre cantitile de cldur
comunicat sursei calde Q1 i cedat sursei reci Q2 :

79

8. Un motor efectueaz un ciclu Carnot. Determinai randamentul lui, dac temperatura


sursei calde este egal cu 427C, iar temperatura sursei reci cu 7C.
9. Temperatura sursei reci a unui ciclu Carnot este egal cu 9C. Care este temperatura sursei calde, dac randamentul motorului este egal cu 40%?
10. Pe parcursul unui ciclu reversibil, agentul de lucru primete de la sursa cald o cantitate
de cldur egal cu 300 kJ. Temperatura sursei calde este egal cu 450 K, iar a celei reci
cu 285 K. Determinai cantitatea de cldur transmis sursei reci.
11. Un motor reversibil efectueaz un lucru mecanic egal cu 214 J i transmite n acest timp
sursei reci o cantitate de cldur egal cu 321 J. Care este temperatura sursei calde, dac
temperatura sursei reci este egal cu 21C?

C a p i t o l u l

II

2.7 MAINILE TERMICE I PROTECIA MEDIULUI

80

Snt bine cunoscute rolul i importana mainilor termice de cele mai diverse construcii i destinaii. Funcionarea lor ns are i o influen nefast asupra mediului
ambiant.
Motoarele termice consum n timpul funcionrii diferii combustibili: crbune,
pcur, motorin, kerosen (gaz lampant), benzin, gaze naturale etc. n urma arderii
acestor combustibili se micoreaz cantitatea de oxigen i crete cantitatea de dioxid
de carbon (CO2) n natur. n plus, combustibilii conin i anumite impuriti, de
exemplu sulf (circa 2% crbunele, circa 2,5% petrolul, aproximativ 0,05%
gazele naturale). n consecin, consumarea acestor combustibili este nsoit de
eliminarea n atmosfer a compuilor sulfului (SO2, H2S). Arderea crbunelui este
nsoit, de asemenea, de degajarea n atmosfer a unor cantiti enorme de praf.
Pentru a evita detonarea benzinei n motoarele automobilelor, se adaug compui
ai plumbului (benzina cu plumb), astfel c n urma funcionrii lor n atmosfer
se degaj i compui ai plumbului. Motoarele termice mai elimin n atmosfer i
oxizi de azot.
Pe msura dezvoltrii tehnicii i a utilizrii largi a motoarelor termice, cantitile
de praf i de gaze degajate de ele n atmosfer au devenit tot mai mari. Astfel, potrivit
statisticilor, pe parcursul unui an pe Pmnt snt aruncate n atmosfer circa 20 miliarde
de tone de dioxid de carbon, 200 milioane de tone de oxid de carbon, 150 milioane de
tone de compui ai sulfului, 50 milioane de tone de oxizi ai azotului, 250 milioane de
tone de praf. Pe teritoriul Republicii Moldova, n atmosfer snt degajate anual circa
9 milioane de tone de dioxid de carbon, 160 mii de tone de oxid de carbon, 500 de
tone de oxizi ai azotului etc.
Care snt urmrile acestei laturi a funcionrii motoarelor termice?
n primul rnd, gazele evacuate n urma arderii combustibililor au temperaturi mai
ridicate dect temperatura atmosferei i duc la nclzirea direct a acesteia.
n al doilea rnd, ele reduc transparena atmosferei. Este cunoscut c sursa principal de energie pentru Pmnt este Soarele. Pmntul emite la rndul su energie. Se
stabilete un bilan anumit ntre energia primit de Pmnt de la Soare i energia radiat
de Pmnt n cosmos. Gazele degajate n atmosfer de mainile termice absorb o parte
din energia care prsete Pmntul, ceea ce condiioneaz creterea temperaturii lui.

BAZELE TERMODINAMICII

Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de efect de ser. Creterea temperaturii
Pmntului conduce la schimbarea climei, la topirea ghearilor, la ridicarea nivelului
apelor, la mrirea cantitii de vapori de ap n atmosfer, efectul de ser devenind
mai pronunat etc.
n al treilea rnd, unele gaze (SO2 , H2S .a.) intr n reacie cu vaporii de ap i
formeaz picturi mici de soluii ale acizilor. Acestea cad apoi sub form de ploi
acide, care au o aciune nociv asupra vieii vegetale i animale, mresc aciditatea
solului, accelereaz coroziunea metalelor, deterioreaz construciile din marmur
i din calcar etc.
Pentru a diminua efectele adverse ale funcionrii motoarelor termice, se ntreprind
diferite msuri. De exemplu, se asigur arderea ct mai complet a combustibililor: la
centralele termoelectrice care funcioneaz cu crbune acesta este preventiv frmiat,
motoarele automobilelor se regleaz astfel nct arderea s fie ct mai complet, coninutul de oxid de carbon din gazele de eapament s fie minim etc.
Totodat, gazele obinute n urma arderii snt curate nainte de degajarea lor n
atmosfer. Astfel, pentru a micora ptrunderea compuilor sulfului n atmosfer, la
praful de crbune sau la pcura folosite la centralele termoelectrice se adaug calcar,
care intr n reacie cu compuii sulfului. Courile acestor centrale snt dotate cu filtre
electrostatice speciale, care rein particulele solide (praful) din fum.
Continu munca de perfecionare a motoarelor existente, n special de cretere a
randamentului lor. Se trece de la motoarele cu carburator la motoarele Diesel, care au
un randament mai mare, ceea ce contribuie la economisirea combustibililor, pe de o
parte, i la excluderea compuilor plumbului n benzin, pe de alt parte.
Se fac cercetri n sensul ameliorrii calitii combustibililor, se caut combustibili
ecologic puri. Gazele naturale snt filtrate pentru a se reine impuritile din ele. Se
experimenteaz automobile cu combustibili noi: cu hidrogen (n acest caz, n urma
arderii se obine ap), cu alcool (obinut din trestie-de-zahr n rile Americii Latine). Au fost construite primele electromobile care folosesc acumulatoare ca surs
de energie electric.
Este bine cunoscut rolul pdurilor (n Republica Moldova acestea ocup doar
9,6% din ntreg teritoriul) n reducerea coninutului dioxidului de carbon. De aceea
pdurile, fiile forestiere, parcurile etc. trebuie protejate, ngrijite, n locul copacilor
uscai trebuie plantai puiei.
O alt clas de maini termice snt mainile frigorifice frigidere, congelatoare,
climatizoare etc. , care permit obinerea unor temperaturi mai joase dect cea a mediului ambiant. Ele au o utilizare larg n industria alimentar, n transport, n comer
la pstrarea alimentelor, ndeosebi a celor uor alterabile, n medicin la pstrarea
medicamentelor i a diverselor preparate etc.
Mainile frigorifice utilizeaz n calitate de ageni de lucru o clas de substane cu
denumirea comun de freoni clorfluorcarburi i hidroclorfluorcarburi. Ptrunznd
n atmosfer, la nlimi mari, aceste substane distrug stratul de ozon (O3).
Aerul care conine o cantitate excesiv de ozon devine toxic pentru om. n acelai
timp, ozonul din stratul situat la nlimi cuprinse ntre 11 i 48 km deasupra Pmntului are o importan deosebit pentru via, ntruct asigur protecia contra
radiaiei ultraviolete nocive a Soarelui. La intensiti mai mari, aceast radiaie

81

II
C a p i t o l u l
82

cauzeaz creterea considerabil a numrului de mbolnviri de cancer al pielii, de


boli de ochi, ndeosebi de cataract, afecteaz sistemul imun al omului, pericliteaz
lumea vegetal etc.
Clorul din freoni joac rolul de catalizator, transformnd ozonul (O3) n oxigen
obinuit (O2). Aceast aciune catalizatoare este de lung durat, echivalent cu perioada de existen a freonilor. Pentru freonul-12 aceast perioad este de 112 ani,
pentru freonul-113 de 85 de ani, iar pentru freonul-11 de 50 de ani. Se impune
limitarea i chiar excluderea complet a utilizrii freonilor, n primul rnd a celor cu
o perioad lung de existen. Chiar i dup aceasta, freonii vor mai distruge timp
ndelungat stratul de ozon.
Protecia mediului constituie o problem global. A fost adoptat Convenia-cadru
a Organizaiei Naiunilor Unite privind schimbarea climei, semnat de Republica
Moldova la 9 iunie 1995. Aceast convenie prevede realizarea unor programe concrete
de protecie a mediului de prile semnatare.
n 1985, la Viena a fost adoptat Convenia pentru protecia stratului de ozon. n
cadrul ei, n 1987 a fost semnat Protocolul de la Montral privind substanele care
distrug stratul de ozon. A fost elaborat un program care prevede micorarea treptat
a producerii i utilizrii unor freoni, n special a celor cu existen de lung durat,
pn la interzicerea complet a lor. Acest program a fost apoi precizat la conferinele
prilor semnatare de la Londra (1990) i Copenhaga (1992). n 1996, Republica Moldova a devenit parte a Conveniei de la Viena i a Protocolului de la Montral. Pentru
a sensibiliza populaia asupra importanei acestei probleme, ziua de 16 septembrie a
fost declarat Ziua Internaional a Proteciei Stratului de Ozon.
Un document de importan deosebit pentru ocrotirea mediului Protocolul
de la Kyoto , negociat de 160 de ri n 1997, a intrat n vigoare n octombrie 2004
dup ratificarea lui de un numr suficient de state, printre ele i Republica Moldova.
Protocolul prevede reducerea n perioada 20082012 a emisiilor gazelor de ser cu
5,2% n comparaie cu cele din 1990.
Trebuie s fim contieni de faptul c problemele ocrotirii mediului ne vizeaz
n egal msur pe fiecare. Evitnd pierderile de cldur n ncperile bine pregtite
pentru iarn i economisind energia electric (prin deconectarea luminii n ncperile
n care nimeni nu se afl sau n timpul cnd este destul lumin solar), reducem consumul de combustibil cu toate consecinele corespunztoare. Protejnd spaiile verzi,
sdind pomi, lsm generaiilor urmtoare un mediu care ar permite continuarea i
prosperarea vieii pe Pmnt.

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. n ce const efectul de ser?
2. Ce schimbri ale mediului snt consecine ale efectului de ser?
3. Cum se formeaz ploile acide i ce aciuni nocive produc ele?
4. n ce const rolul protector al stratului de ozon pentru viaa pe Pmnt?
5. Ce msuri se iau pentru protejarea mediului? Dai exemple.

TEST DE EVALUARE SUMATIV


PROFIL REAL

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) Procesul la care starea final a sistemului se numete proces ciclic.

1 p.

b) Cantitatea de cldur primit de sistemul termodinamic este egal cu suma


i a lucrului mecanic efectuat de sistem.

1 p.

c) Randamentul mainii termice este egal cu raportul dintre i cantitatea de


cldur primit de la nclzitor.

1 p.

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals.
a) Energia intern a unui sistem termodinamic dat depinde doar de starea
n care se afl sistemul i nu depinde de strile precedente n care el
s-a aflat.

1 p.

b) Lucrul efectuat de gazul ideal ntr-un proces ciclic este nul.

1 p.

c) Lucrul gazului ideal ntr-o transformare adiabatic este egal cu variaia


energiei interne a lui, luat cu semnul minus.

1 p.

Itemii 3 i 4 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).
3

Energia intern a gazului ideal monoatomic aflat la volum constant nu se modific la variaia presiunii lui, deoarece aceast energie este determinat doar de
numrul de moli ai gazului i de temperatura lui.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

La dilatarea adiabatic a gazului ideal vitezele moleculelor lui se micoreaz,


deoarece n acest proces gazul efectueaz lucrul mecanic negativ.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

BAZELE TERMODINAMICII

83

La trecerea unui sistem termodinamic din starea 1 n starea 2, energia sa


intern variaz cu U12 = 180 J, iar la trecerea din starea 2 n starea 3
cu U23 = 40 J. Care este variaia energiei interne a acestui sistem
la trecerea lui din starea 3 n starea 1?

2 p.

Primind o cantitate de cldur egal cu 910 J, gazul a efectuat un lucru


mecanic de 260 J. S se determine variaia energiei interne a gazului n
acest proces.

2 p.

Un gaz ideal monoatomic a trecut din starea iniial caracterizat de parametrii p1 = 1,8 105 Pa, V1 = 4,5 L n starea final cu parametrii p2 = 1,4 105 Pa,
V2 = 6,5 L. Pe diagrama (p, V) procesul de trecere dintre aceste stri se reprezint printr-un segment de dreapt ce le unete. Calculai pentru acest proces:

C a p i t o l u l

II

84

a) lucrul mecanic efectuat de gaz;

3 p.

b) variaia energiei interne a gazului;

3 p.

c) cantitatea de cldur primit.

2 p.

Temperatura sursei calde a unei maini termice este egal cu 127oC, iar cea a
sursei reci cu 31oC. Pe parcursul unui ciclu, agentul termic al mainii transmite
sursei reci o cantitate de cldur de 1,14 kJ. Determinai:
a) randamentul mainii termice;

3 p.

b) cantitatea de cldur primit de agentul termic de la sursa cald;

3 p.

c) lucrul mecanic efectuat de main ntr-un ciclu.

2 p.

PROFIL UMANIST

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) Energia intern a gazului ideal depinde doar ... lui.

1 p.

b) Capacitatea caloric a unui corp este egal cu ... dintre cantitatea de cldur
transmis corpului i variaia temperaturii lui.

1 p.

c) Cantitatea de cldur primit de un sistem este egal cu suma dintre ... i


lucrul mecanic efectuat de acesta asupra corpurilor exterioare.

1 p.

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals.
a) Lucrul gazului efectuat la variaia volumului su este o mrime de stare.

1 p.

b) n transformarea izoterm cantitatea de cldur transmis sistemului


este egal cu variaia energiei sale interne.

1 p.

c) Randamentul motoarelor termice este o mrime ce caracterizeaz


eficacitatea acestora.

1 p.

Itemii 3 i 4 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).
3

ntr-o transformare izoterm sistemul termodinamic nu primete cldur,


deoarece n transformarea ce se produce la temperatur constant variaia
energiei interne este egal cu zero.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

Cldura molar la presiune constant este mai mare dect cldur molar la
volum constant, deoarece n procesul izobar o parte din cldura primit se
consum pentru efectuarea lucrului mecanic.
Rspuns:
afirmaia 1

85
3 p.

afirmaia 2

relaia cauzefect

BAZELE TERMODINAMICII

Determinai energia intern a 2 moli de gaz ideal monoatomic aflat la


temperatura de 27oC.

2 p.

Unui gaz i s-a comunicat o cantitate de cldur egal cu 1,5 kJ. Ce lucru
mecanic a efectuat gazul, dac variaia energiei lui interne a fost egal
cu 900 J?

2 p.

C a p i t o l u l

II

86

Sub pistonul unui cilindru vertical se afl m = 2 kg de heliu. Gazului i s-a comunicat o cantitate de cldur de 105 kJ i temperatura lui s-a mrit cu 10 K.
Determinai:
a) cldurile molare la presiune constant Cp i la volum constant CV ale heliului;

3 p.

b) variaia energiei interne a gazului;

3 p.

c) lucrul mecanic efectuat de gaz la dilatare.

2 p.

O cantitate = 1 mol de gaz ideal monoatomic ocup volumul V1 = 10 L la presiunea p1 = 100 kPa. La nclzire gazul s-a dilatat la presiune constant pn la
volumul V2 = 30 L, dup care presiunea lui a crescut de 2 ori la volum constant.
Determinai:
a) temperatura gazului n starea iniial, la sfritul transformrii izobare i la
sfritul celei izocore;

3 p.

b) lucrul mecanic efectuat de gaz;

3 p.

c) variaia energiei interne a gazului;

3 p.

d) cantitatea de cldur comunicat gazului.

2 p.

III

Capitolul

LICHIDE I SOLIDE.
TRANSFORMRI DE FAZ
Dup cum rezult din par. 1.3, strile solid i gazoas reprezint dou cazuri
extreme de distribuie spaial a particulelor. Dac starea gazoas se caracterizeaz
printr-o dezordine total n distribuirea particulelor n spaiu, atunci celei solide i
este proprie o ordine perfect la aezarea lor ntr-o reea spaial. Substana lichid
reprezint o stare intermediar ntre cele cristalin i gazoas.
Observaiile cotidiene ne conduc la concluzia c
lichidele se caracterizeaz prin volum propriu, dar nu au form proprie, prezentnd
proprietatea de curgere.
Din punctul de vedere al teoriei cinetico-moleculare, existena volumului propriu
demonstreaz c ntre moleculele lichidului acioneaz fore de atracie. Ele snt mult
mai mari dect cele ntre moleculele gazului, dar mai mici dect forele de atracie
ntre moleculele solidului.
Energia medie a micrii termice a moleculelor lichidului este aproximativ egal cu
valoarea absolut a energiei poteniale medii de interaciune a lor (par. 1.3 i fig. 1.3).
Din aceast cauz, micarea termic poate rupe cu uurin legturile dintre molecule.
n consecin, ultimele capt o anumit libertate de micare n interiorul lichidului,
ceea ce explic fluiditatea acestuia i proprietatea de a lua forma vasului n care se afl.
Datorit forelor de atracie dintre molecule, densitatea lichidelor este mult mai
mare dect a gazelor. Dup cum vom vedea n continuare (par. 3.2, a), aciunea acestor
fore conduce la faptul c
lichidele snt practic incompresibile.
S-a observat c lichidele ntotdeauna snt izotrope i n interiorul lor nu exist
regiuni anizotrope ca n cazul policristalelor. Aceasta nseamn c n lichide nu exist
ordine la distan. Deoarece moleculele lichidului se afl foarte aproape una de alta,
ele interacioneaz simultan cu cteva molecule vecine, formnd astfel o legtur ntre
poziiile lor, adic se creeaz o anumit ordine n amplasarea moleculelor. ns din

LICHIDE I SOLIDE

3.1* STRUCTURA I PROPRIETILE GENERALE ALE LICHIDELOR

87

cauza mobilitii ultimelor, aceast ordine se respect numai la distane de aproximativ dou sau trei straturi moleculare. Se spune n acest caz c amplasarea spaial
a moleculelor lichidului se caracterizeaz prin ordine local.
Dimensiunile regiunilor n care exist ordinea local (2-3 straturi moleculare) snt
prea mici pentru a se menine stabile. Deoarece energia cinetic medie a moleculelor
este suficient pentru a nvinge atracia celor vecine i pentru a le elibera din sfera lor
de aciune, moleculele imediat nimeresc n sfera de aciune a altora, formnd o nou
stare temporar de echilibru. Astfel, ordinea local apare i dispare continuu n tot
volumul lichidului. Din aceast cauz proprietile fizice ale lichidului snt aceleai
n tot volumul su. Cu alte cuvinte,
lichidele ntotdeauna snt izotrope.
Proprietile lichidelor se modific odat cu schimbarea condiiilor externe, n special cu temperatura. La temperaturi joase gradul de ordonare al moleculelor lichidului
crete i structura lui se aseamn mai mult cu cea a solidelor. i invers, la temperaturi
nalte ordinea local se altereaz i la valori suficient de mari ale temperaturii lichidul
va trece n stare gazoas.

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Cum v imaginai structura intern a unui lichid?
2. Caracterizai noiunea de ordine local".
3. Enumerai proprietile generale ale lichidelor.
4. Cum se modific structura intern a lichidelor la temperaturi joase? Dar la temperaturi
nalte?

C a p i t o l u l

III

3.2* FENOMENE SUPERFICIALE

88

Fluiditatea lichidelor determin existena unei suprafee libere a lor, care totodat
este i o suprafa de separaie dintre diferite medii lichidsolid, lichidlichid sau
lichidgaz. Anume datorit acestei suprafee de separaie, lichidele se caracterizeaz
prin fenomene calitativ noi, numite superficiale. Acestea snt o consecin direct
a aciunii forelor de atracie dintre moleculele lichidului din regiunea suprafeei de
separaie i cele din interiorul lui sau din alte medii.
Forele de atracie dintre moleculele aceluiai mediu se numesc fore de coeziune,
iar dintre moleculele diferitor medii fore de adeziune.
n cele ce urmeaz vom analiza aciunea acestor fore i rolul lor n fenomenele
superficiale.

a. Stratul superficial. Coeficientul tensiunii superficiale


S cercetm un lichid oarecare, a crui suprafa liber l separ de un mediu
gazos, i s analizm aciunea forelor de atracie dintre molecule. Este cunoscut

LICHIDE I SOLIDE

c forele de atracie dintre moFa


lecule se manifest numai la disB
tane mici, egale cu raza de acrm
C
iune molecular r m ~ 10 9 m
D
(par. 1.3). ntre moleculele ale
cror centre se afl la o distan
Fi
Fi
d de la suprafaa lichidului mai
Fc
rm
mare dect raza sferei de aciune
molecular rm se exercit fore de
Fig. 3.1
coeziune.
Rezultanta acestora pentru orice astfel de molecul (de exemplu A sau D, fig. 3.1)
ntotdeauna este egal cu zero, deoarece molecula este atras uniform n toate direciile
de moleculele ce se afl n sfera ei de aciune.
S examinm acum o molecul a lichidului ce se afl pe suprafaa de separaie
(molecula B, fig. 3.1). Asupra ei acioneaz att fore de coeziune, ntre moleculele
lichidului, ct i de adeziune, ntre moleculele de gaz i cele de lichid. Este evident
c rezultanta forelor de coeziune Fc este mult mai mare dect a celor de adeziune
Fa , deoarece n sfera de aciune a moleculei examinate numrul moleculelor de gaz
este mult mai mic dect al celor de lichid. n consecin, asupra ei acioneaz o for
interioar rezultant de modl Fi = Fc Fa Fc perpendicular pe suprafaa lichidului
i orientat spre interiorul lui.
Moleculele ce se afl sub suprafaa liber a lichidului la distane d mai mici dect
raza de aciune molecular rm snt i ele atrase spre interiorul lichidului, dar cu fore
interioare rezultante Fi mai mici. ntr-adevr, pentru molecula C (fig. 3.1) o parte din
forele de coeziune se compenseaz reciproc i rezultanta lor Fi devine mai mic. Cnd
sfera de aciune molecular se afl complet n lichid, adic d rm , fora interioar Fi
devine egal cu zero.
Aadar, toate moleculele de la suprafaa lichidului ce se afl ntr-un strat de grosime
egal cu raza de aciune molecular snt atrase spre interiorul lui. Acest strat poart
denumirea de strat superficial.
Datorit lui n lichide se creeaz o presiune numit intern sau molecular. Sub
aciunea acestei presiuni, moleculele lichidului se apropie una de alta pn cnd forele
de respingere echilibreaz forele de comprimare create de stratul superficial.
De menionat c presiunea intern nu acioneaz asupra corpurilor introduse n
lichid. ntr-adevr, ntre corp i lichid se formeaz un strat superficial n care forele
interne snt orientate de la corp spre interiorul lichidului.
Graie forelor de coeziune mari, stratul superficial creeaz presiuni foarte intense
n interiorul lichidului. De exemplu, stratul superficial al apei creeaz o presiune
intern de aproximativ 1 079 MPa 11 000 atm! Acum devine clar de ce lichidele
snt practic incompresibile. Pentru a comprima vizibil un lichid, trebuie s aplicm
asupra lui presiuni mai mari sau cel puin comparabile cu presiunea intern exercitat
de stratul superficial.
Presupunem c sub aciunea forelor de coeziune un numr de molecule din stratul superficial se deplaseaz spre interiorul lichidului. Atunci se va efectua un lucru
mecanic Ls > 0, iar suprafaa liber a lichidului se va micora, adic S < 0. Dac ns

89

dorim s obinem o cretere a suprafeei libere (S > 0), atunci este nevoie s aducem
pe aceast suprafa molecule din interiorul lichidului, adic s efectum un lucru
mecanic mpotriva forelor de coeziune (Ls < 0). Rezult c lucrul mecanic efectuat
de forele interne este proporional cu variaia suprafeei libere a lichidului:

Ls = S,
(3.1)
unde coeficientul de proporionalitate care depinde de natura lichidului i temperatura lui este numit coeficient de tensiune superficial. Semnul n relaia (3.1)
arat c la efectuarea de forele interne a unui lucru mecanic pozitiv suprafaa liber
a lichidului se micoreaz.
L
= s .
Din (3.1) rezult:
(3.2)
|S|
Msura coeficientului tensiunii superficiale este determinat de lucrul mecanic
efectuat pentru variaia ariei suprafeei libere a lichidului cu o unitate. n SI
J Nm N

[] = 2 =
= .
m
m2
m
Moleculele din stratul superficial posed o energie potenial mai mare dect cea a
moleculelor din interiorul lichidului. ntr-adevr, din mecanic cunoatem c orice
corp ridicat la o nlime oarecare posed energie potenial. Cnd moleculele trec
din interiorul lichidului n stratul superficial, energia ei potenial crete. Surplusul de
energie potenial creat reprezint energia potenial a stratului superficial Eps . Anume
pe seama acestei energii se efectueaz lucrul mecanic Ls la deplasarea moleculelor n
interiorul lichidului. Folosind relaia dintre lucrul mecanic i energia potenial, avem:

Ls = Eps .
Utiliznd formula (3.1), obinem:

C a p i t o l u l

III

90

Eps = S.

(3.3)

Este cunoscut c orice sistem ntotdeauna tinde s


ocupe o stare cu energia potenial minim. Atunci din
B
(3.3) rezult c aria suprafeei de separaie tinde i ea s
fie minim. Din geometrie ns se tie c pentru un volum
A
RB
dat figura cu aria suprafeei minim este o sfer. n acest
RC
caz, n lipsa forelor exterioare, lichidele trebuie s posede
form sferic. ntr-adevr, picturile mici de ap, pentru
care fora gravitaional este neglijabil din cauza maselor
mici, au forma aproape sferic.
C
Tendina lichidelor de a-i micora aria suprafeei liFig. 3.2
bere conduce la apariia pe aceast suprafa a unor fore
orientate de-a lungul ei. ntr-adevr, moleculele de pe suprafaa liber interacioneaz
nu numai cu cele din interiorul lichidului, ci i ntre ele. Pentru molecula A (fig. 3.2)
rezultanta forelor de atracie din sfera de aciune molecular, orientate de-a lungul suprafeei, este egal cu zero. ns pentru orice molecul de pe conturul ei (de exemplu, B)
aceast rezultant RB este diferit de zero. Aadar, forele interne orientate tangent
la suprafaa lichidului spre interiorul ei acioneaz asupra oricrui contur nchis

a)

b)
Fig. 3.3

a)
Fs
b)

Fs
Fig. 3.4

Ls = 2S.
Dup deplasarea laturii mobile l pe distana x, suprafaa liber a membranei se
micoreaz i rezult c S = lx. Atunci Ls = 2lx.
Acelai lucru mecanic se poate exprima i prin forele superficiale ce acioneaz
pe distana x:
Ls = 2Fsx.
Dup simplificarea prin 2x, din expresiile precedente pentru lucrul Ls se obine:

Fs = l,

de unde

(3.4)

Fs
.
(3.5)
l
Coeficientul tensiunii superficiale este numeric egal cu fora superficial ce acioneaz pe o unitate de lungime a conturului suprafeei libere a lichidului.

LICHIDE I SOLIDE

ce o mrginete, fiind perpendiculare pe el (fig.3.2).


Aceste fore au fost numite fore de tensiune superficial. Existena lor se poate pune n eviden cu
ajutorul lichidului gliceric (o soluie de ap, spun,
zahr i glicerin). De conturul unui inel de srm
legm un fir subire de a. Introducem inelul n lichidul gliceric i dup scoaterea lui din lichid observm
c firul se afl ntr-o poziie liber (netensionat)
pe membrana de lichid prins pe inel (fig. 3.3, a),
deoarece forele superficiale se echilibreaz. Dac
membrana se sparge din partea dreapt a firului,
atunci forele superficiale micoreaz aria suprafeei
mrginite de conturul nou-format i firul se ntinde
(fig. 3.3, b).
S demonstrm c fora de tensiune superficial
este proporional cu lungimea conturului ce mrginete suprafaa liber a lichidului. Pentru aceasta se
studiaz membrana de lichid gliceric format pe un
cadru dreptunghiular cu o latur mobil de lungime l
(fig. 3.4, a). Dei membrana este foarte subire, grosimea ei este totui mult mai mare dect diametrul unei
molecule. Din acest motiv ea reprezint un volum de
lichid cu dou suprafee identice de-a lungul crora
acioneaz fore superficiale (fig. 3.4, b).
Sub aciunea forelor interne, o parte din moleculele straturilor superficiale snt atrase n interiorul
membranei, i ariile celor dou suprafee ale ei, dup
deplasarea laturii mobile l cu distana x, devin minime. Conform relaiei (3.1), lucrul mecanic efectuat
de aceste fore este

91

Aadar, stratul superficial al lichidului se afl permanent n stare tensionat. Ar


fi ns greit s facem o asemnare a suprafeei libere cu o pelicul elastic ntins.
ntr-adevr, forele elastice se mresc odat cu creterea suprafeei peliculei, pe cnd
cele superficiale nu depind de suprafaa lichidului, deoarece numrul de molecule pe
o unitate de suprafa este ntotdeauna acelai.

Lucrare de laborator*
STUDIUL FENOMENELOR SUPERFICIALE
Scopul
lucrrii:

Determinarea coeficientului de tensiune superficial prin metoda desprinderii picturilor.

Aparate
i materiale
necesare:

o balan; o cutie cu mase marcate; un micrometru (ubler); o plnie, un robinet i un tub ngust de sticl (cu diametrul de 36 mm), unite ntre ele cu
nite tuburi de cauciuc; un pahar pentru colectarea picturilor; un stativ cu
clete; o pan din lemn moale (brad).

Consideraii teoretice
Desprinderea picturii de lichid de la tubul de sticl are loc dup ce fora ei de greutate G
devine egal cu fora de tensiune superficial Fs (3.4), adic l = mg, unde m este masa picturii, g acceleraia gravitaional, iar l lungimea conturului suprafeei libere a lichidului la
momentul desprinderii ei. Deoarece l D, unde D este diametrul interior al tubului, pentru
coeficientul tensiunii superficiale obinem: =

mg
.
D

ntruct masa unei singure picturi este foarte greu de msurat, se determin masa M a n picturi. Atunci m = M/n i pentru coeficientul de tensiune superficial avem: =

C a p i t o l u l

III

Modul de lucru:

92

1. Msurai diametrul interior al tubului de sticl de la care se vor desprinde picturile de lichid. Pentru aceasta introducei pana de lemn
n tub i observai pn la
ce adncime intr ea, msurnd apoi cu micrometrul (ublerul) diametrul
penei n acel loc.
2. Realizai montajul experimental ca n figura 3.5.
3. nchidei robinetul i turnai lichidul n plnie.
4. Deschidei robinetul astfel nct ntr-un minut s
picure 30-50 de picturi.

Fig. 3.5

Mg
.
nD

n acest caz se consider c picturile se desprind numai sub aciunea forei de greutate.
5. Cntrii cu balana (ct mai precis) paharul pentru colectarea picturilor (m1).
6. Aezai paharul sub tubul de sticl i lsai s picure n el 60 de picturi.
7. Cntrii paharul cu lichidul colectat (m2) i determinai masa lichidului M = m2 m1.
8. Repetai experienele de dou ori, colectnd 90 i, respectiv, 120 de picturi.
9. Completai tabelul de mai jos.
Nr. crt.

D
(mm)

m1
(g)

m2
(g)

M
(g)

1.

60

2.

90

3.

120

(N/m)

(N/m)

10. Calculai erorile absolut i relativ, comise de msurarea coeficientului de tensiune super
ficial cu ajutorul formulelor:

g M D .
=
+
+
+
,
=

g
M
D

11. Prezentai rezultatul obinut sub forma:

= ( )

N
; = %.
m

12. Tragei concluziile privind rezultatele obinute.

NTREBRI
1. Care este sensul fizic al coeficientului de tensiune superficial?
2. Deducei formula pentru determinarea coeficientului de tensiune superficial prin metoda desprinderii picturilor.
3. De ce este necesar o desprindere ct mai lent a picturilor?

b. Forma stratului superficial. Fenomene capilare


La contactul lichidelor cu corpurile solide, de rnd cu forele de coeziune Fc ,
trebuie luate n considerare i cele de adeziune Fa . n funcie de corelaia dintre ele,
lichidul ud sau nu corpul. De exemplu, apa ud sticla, i nu ud parafina, mercurul
nu ud sticla (urmrii deplasarea coloanei de mercur dintr-un termometru), dar
ud metalele.
Aadar, se pot evidenia dou situaii:
1) Fa > Fc lichidul este aderent (ud corpul solid);
2) Fa < Fc lichidul este neaderent (nu ud corpul solid).
n funcie de orientarea rezultantei forelor Fa i Fc , stratul superficial al lichidului
se curbeaz, lund forma unui menisc concav (Fa > Fc) sau convex (Fa < Fc). Dac
masa lichidului este mare, atunci sub aciunea forei gravitaionale stratul superficial devine o suprafa plan orizontal i meniscul se observ numai n regiunea de
contact a lichidului cu solidul.

LICHIDE I SOLIDE

93

III
C a p i t o l u l
94

S urmrim cum se formeaz meniscul


i care este forma lui n cele dou situaii.
n acest scop, vom analiza forele de Fa
Fa
coeziune i cele de adeziune ce acioneaz
asupra unei molecule de la suprafaa
lichidului dintr-un vas, lng peretele lui.
F
Fc
Fc
Sfera de aciune molecular n acest caz
cuprinde toate cele trei medii, astfel nct
F
jumtate se afl n mediul solid i cte o
a)
b)
ptrime n cele lichid i gazos (fig. 3.6).
Fig. 3.6
Deoarece forele de adeziune lichidgaz
snt foarte mici, ele se neglijeaz n comparaie cu cele de coeziune i cele de adeziune lichidsolid i n figura 3.6 nu snt indicate.
Fora de adeziune lichidsolid este perpendicular pe peretele vasului, iar cea
de coeziune este orientat spre interiorul lichidului. Prin compunerea forelor Fa i
Fc se obine rezultanta lor F, care este perpendicular pe suprafaa liber a lichidului.
Astfel, cnd Fa > Fc (fig. 3.6, a), rezultanta F este orientat n afara lichidului i meniscul este concav. Cnd Fa < Fc (fig. 3.6, b), rezultanta F este orientat spre interiorul
lichidului i meniscul este convex.
n cazul n care fora de greutate a lichidului este comparabil cu fora de tensiune superficial, atunci ntreaga suprafa liber are forma unui menisc. Asemenea
situaii se realizeaz cnd lichidele se afl n vase foarte nguste (tuburi, crpturi .a.),
numite capilare. Tuburile al cror diametru nu depete un milimetru se numesc
tuburi capilare. Datorit forelor de tensiune superficiale mari, o suprafa liber
curb (concav sau convex) exercit asupra lichidului o presiune suplimentar celei
interne i orientat spre centrul de curbur.
r
Dac meniscul este concav, presiunea
suplimentar acioneaz n sens opus ceh
lei interne i lichidul urc la o nlime h
(fig. 3.7, a). n cazul meniscului convex,
presiunile suplimentar i intern au aceh
lai sens i lichidul coboar cu h (fig. 3.7, b).
nlimea h se determin din condiia
r
de echilibru al lichidului n tubul capilar. n
acest caz rezultanta forelor de tensiune superficial Fs este egal cu fora de greutate G
a)
b)
a coloanei de lichid din tubul capilar, adic:
Fig. 3.7

Fs = G.

(3.6)

Rezultanta Fs a forelor de tensiune superficial se determin cu ajutorul relaiei


(3.4), n care lungimea conturului ce mrginete suprafaa liber a lichidului este
l = 2r, adic Fs = l = 2r, iar fora de greutate a lichidului
G = mg = Vg = r 2h g,

unde estre densitatea lichidului, iar r raza tubului capilar.


Din condiia de echilibru (3.6) avem:
ghr 2 = 2r,
2
h=
.
gr

de unde

(3.7)

Aceast relaie este cunoscut sub numele de formula lui Jurin:


nlimea la care se ridic un lichid aderent (coboar un lichid neaderent) ntr-un vas
capilar este invers proporional cu raza acestuia.
Astfel, substanele nutritive ale plantelor se ridic de la rdcin anume prin vase
capilare, apa din sol se ridic prin pereii cldirilor dac nu se asigur o izolaie bun
a temeliilor etc.

Se d:
r = 1 m,
R = 3 mm,
= 0,072 N/m

SI:
106 m,
3 103 m

E ?

Determinai energia ce se degaj n procesul de contopire a


picturilor de ap cu raza r = 1 mm ntr-o pictur mare cu
raza de 3 mm. Coeficientul tensiunii superficiale pentru ap
este = 0,072 N/m. Fora gravitaional se va neglija.

Rezolvare
La contopirea picturilor mici n una mare variaz aria suprafeei apei din picturi i, conform relaiei (3.3), variaz i energia potenial a stratului lor superficial. Presupunem c
snt N picturi mici. Acest numr se poate determina din egalitatea volumelor de ap n
cele dou stri:

4
4
r 3 N =
R3,
3
3

R 3
. Suprafaa liber a apei din cele N picturi mici este
r
R3
Sr = 4r 2 N = 4 ,
r
iar din pictura mare SR = 4R2. Se observ c Sr > SR i
R

|S| = Sr SR = 4R2
1 .
r
de unde rezult: N =

(3.8)

Aadar, suprafaa apei se micoreaz n timpul contopirii picturilor mici i rezult c E


de asemenea se micoreaz, adic energia se degaj. nlocuind (3.8) n (3.3), obinem:

E = |S| = 4R2

R
1 ; E 0,024 J.
r

LICHIDE I SOLIDE

Problem rezolvat

95

Problem rezolvat

2
Pe suprafaa apei este aezat un ac de oel acoperit cu grsime (apa nu ud acul). Care este diametrul maxim al acului, pentru care el nc nu se scufund? Densitatea oelului
= 7,85 103 kg/m3, coeficientul tensiunii superficiale a apei
= 0,072 N/m, iar acceleraia gravitaional g = 9,8 m/s2.

Se d:
= 0,072 N/m,
= 7,85 103 kg/m3,
g = 9,8 m/s2
dmax. ?
Rezolvare

Pentru meninerea acului pe suprafaa apei, este necesar ca presiunea exercitat de el p1 pe


suprafaa sa de sprijin s fie mai mic sau egal cu presiunea suplimentar p2 , exercitat de
suprafaa curb a lichidului de sub ac, orientat spre centrul de curbur.
Presiunea pe care o exercit acul asupra apei:

p1 =

mg V g
=
=
S
ld

d 2
4 gd
=
,
4
ld

gl

unde d, l, V reprezint, respectiv, diametrul, lungimea i volumul acului, iar = 7,85 103 kg/m3
este densitatea oelului.
Presiunea suplimentar obinut datorit curburii suprafeei lichidului de sub ac se prezint astfel:

F 2l 2
p2 = SS = ld = d ,

unde = 0,072 N/m este coeficientul de tensiune superficial. La calculul presiunii suplimentare
s-a neglijat diametrul acului n comparaie cu lungimea lui n perimetrul acestuia 2(l + d) 2l.
Acul nu se va scufunda atunci cnd p1 p2 , adic

gd 2
,
4
d

iar diametrul maxim se va obine din egalitatea acestor presiuni. Aadar,

C a p i t o l u l

III

dmax. =

96

8
;d
= 1,5 mm.
g max.

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Ce reprezint forele de coeziune i adeziune?
2. Ce se numete strat superficial i care este aciunea lui asupra lichidului?
3. Ce reprezint forele superficiale i cum acioneaz ele?
4. Ce arat coeficientul de tensiune superficial? Care este unitatea lui n SI?
5. Care snt condiiile de aderen i neaderen a unui lichid? Dai exemple.
6. Cum se explic formarea meniscului la contactul solidlichid?
7. Formulai legea lui Jurin. De care factor depinde urcarea sau coborrea lichidelor n tuburile capilare?
8. Ce lucru trebuie efectuat mpotriva forelor de tensiune superficial pentru a mri suprafaa unui balona de spun cu 10 cm2? Coeficientul tensiunii superficiale = 0,025 N/m.

9. Cu ct se mrete energia stratului superficial al membranei de spun, dac aria suprafeei ei s-a mrit cu 25 cm2?
10. Determinai coeficientul tensiunii superficiale a unui lichid, dac se tie c, la introducerea
capilarului de raz r = 0,2 mm n acest lichid, el se ridic la nlimea de 2,75 cm. Densitatea lichidului este de 800 kg/m3, iar acceleraia gravitaional g = 10 m/s2.
11. ntr-un tub capilar aflat la suprafaa Pmntului apa se ridic cu 30 mm. La ce nlime se
va ridica apa n acelai tub capilar, dar aflat la suprafaa Lunii? Se tie c acceleraia gravitaional pe Pmnt este de 6 ori mai mare dect pe Lun.

Analizndu-se corelaia dintre forele de atracie i cele de respingere, precum i


dintre energiile cinetic i potenial de interaciune a moleculelor, n par.1.3 au fost
definite modelele cinetico-moleculare ale strilor de agregare ale substanei. Conform
acestor modele, starea solid difer de starea lichid i de cea gazoas prin faptul
c prima are form proprie i volum propriu. Amintim c aceast caracteristic a
solidelor este determinat de valoarea mult mai mic a energiei cinetice a moleculelor n comparaie cu valoarea absolut a energiei poteniale de interaciune, din
care motiv molecula nu poate prsi groapa de potenial format (fig.1.3). Cu alte
cuvinte, forele intermoleculare snt att de puternice, nct moleculele substanei
nu pot prsi poziia de echilibru strict determinat, efectund n jurul ei doar o
micare oscilatorie.

a. Substane cristaline
n procesul studierii aspectului exterior al substanei
2
solide s-a observat c n natur exist multe corpuri
solide caracterizate prin suprafee netede plane orientate sub anumite unghiuri sau chiar prin poliedre
b a
regulate. Asemenea corpuri solide se numesc cristale.
1
1
De exemplu, cristalele srii de buctrie au forma unui
c
cub, cele de ghea a unei prisme hexagonale, cele de
3
cuar forma unui octaedru .a.m.d.
Cercetrile experimentale ale cristalelor cu ajutorul
razelor Rntgen au artat c ele se caracterizeaz printr-o
Fig. 3.8
structur intern ordonat a particulelor constituente,
adic formeaz o reea cristalin sau spaial. Punctele reelei cristaline care corespund
poziiilor de echilibru stabil al particulelor se numesc noduri ale reelei. n figura 3.8
este prezentat o reea cristalin alctuit din dou categorii de particule aflate n
nodurile reelei. Se observ c un nod arbitrar se va regsi n reea pe diferite direcii
cu perioade diferite: pe direcia 11 cu perioada a; pe direcia 12 cu perioada b;
pe direcia 13 cu perioada c etc. Aranjarea ordonat a particulelor constituente ale
cristalului n nodurile reelei cristaline i repetarea periodic a acesteia se numete
ordine la distan.

LICHIDE I SOLIDE

3.3* STRUCTURA I PROPRIETILE GENERALE ALE SOLIDELOR

97

Existena ordinii la distan n cristale face posibil evidenierea unitii structurale a reelei cristaline, care, fiind translat cu o anumit perioad de-a lungul axelor
sistemului de coordonate spaial, construiete copia exact a reelei solidului cercetat.
Aceast unitate structural a fost numit celul elementar. Forma, dimensiunile i
modul de amplasare a particulelor n celula elementar determin structura cristalului
n ansamblu.

C a p i t o l u l

III

a)

98

Fig. 3.9

b)

n figura 3.9 este reprezentat schematic reeaua cristalin a srii de buctrie (a) i
amplasarea spaial a ionilor de Na+ (de culoare nchis) i Cl (de culoare deschis) (b).
Se observ c fiecare ion de clor este nconjurat de ase ioni de sodiu i, invers, fiecare
ion de sodiu de ase ioni de clor. Se spune n acest caz c reeaua cristalin format
este o reea cubic cu fee centrate. Celula ei elementar reprezint un cub, n vrfurile i n centrele feelor cruia se afl ioni de un semn, iar n mijlocul muchiilor i
n centrul cubului ioni de semn opus.
Reeaua cristalin poate avea forme destul de variate, ns nu orice form. Este
necesar ca celulele elementare din care este compus reeaua s se alipeasc una de
alta fr a forma goluri. Numai n acest caz este satisfcut condiia de echilibru stabil
al particulelor forele de atracie i de respingere dintre ele se echilibreaz i energia
potenial de interaciune devine minim.
Ordinea la distan caracteristic cristalelor determin proprietile de simetrie
ale acestora.
Simetria cristalelor este proprietatea lor de a coincide cu ele nsele n urma unor operaii geometrice.
Am vzut deja c la translarea celulei elementare se obine reeaua cristalin. n
asemenea situaii se spune c cristalul posed simetrie de translaie. Exist i alte
operaii geometrice care nu modific reeaua cristalin: rotaii n jurul anumitor axe,
reflexii fa de anumite plane etc.
O proprietate excepional a cristalelor este anizotropia lor, adic posibilitatea de
a avea n diferite direcii proprieti fizice diverse. Aceasta se explic prin faptul c
n reeaua cristalin pe poriuni de lungimi egale n diferite direcii se afl un numr
diferit de particule. ntr-adevr, dup cum se vede din figura 3.8, pe direcia orizontal 11 snt 8 particule, iar pe cele oblice 12 i 13 snt, corespunztor, cte 5 i 3
particule. Astfel, dac pe diferite direcii ale reelei cristaline densitatea de particule
este diferit, atunci pe aceste direcii difer i multe alte proprieti fizice. De exemplu,

b. Substane amorfe
Dac mprim imaginar un lichid n volume
foarte mici, atunci n fiecare volum mic exist o
distribuie ordonat a moleculelor, asemntoare
cu cea din cristale, dar nestabil. n acest sens,
structura lichidului se mai numete cvasicristalin.
Este evident c n anumite condiii unele substane
lichide snt foarte aproape de starea solid i, invers,
unele substane solide de cea lichid. Substanele
care au volum propriu i form proprie, iar n aezarea particulelor constituente exist numai ordine
local, adic lipsete reeaua cristalin, se numesc
corpuri amorfe. Sticla, saczul, smoala, ceara, diferite mase plastice .a. snt corpuri amorfe. Exist
situaii cnd una i aceeai substan se poate afla
att n stare cristalin, caracterizat prin ordine la
distan, ct i n stare amorf, unde se realizeaz
numai ordinea local. n figura 3.10 este prezentat
structura dioxidului de siliciu SiO2: a) n stare cristalin cuar i b) n stare amorf sticl de cuar.
Se observ c n ambele cazuri atomul de siliciu

a)

LICHIDE I SOLIDE

toate cristalele se caracterizeaz prin anizotropia rezistenei mecanice. La frmiare


ele se despic uor dup anumite direcii, de-a lungul crora rezistena mecanic este
cea mai mic. Anizotropia rezistenei mecanice este foarte pronunat la cristalele
de grafit, n care atomii de carbon snt amplasai n straturi ce se afl la o distan de
2,5 ori mai mare dect distana dintre cei mai apropiai atomi din fiecare strat, astfel
nct straturile alunec uor unul fa de altul. Aceast proprietate a grafitului este
folosit atunci cnd scriem cu creionul, a crui min este confecionat din grafit.
Cercetrile experimentale au artat c n natur exist multe substane cristaline
care nu posed proprietatea de anizotropie. n funcie de aceasta, cristalele se mpart
n dou grupe mari: monocristale i policristale. Monocristalele snt corpurile cristaline ale cror particule se aaz ntr-o reea spaial unic. Ele snt caracterizate att
prin proprietile de simetrie, ct i prin cele de anizotropie. Policristalele reprezint
nite substane cristaline compuse din foarte multe monocristale mici, aezate haotic
unul fa de altul. Dei fiecare monocristal este anizotrop, policristalul este izotrop,
adic proprietile lui fizice snt identice n toate direciile.
Datorit unor proprieti mecanice, electrice, magnetice i optice, cristalele au o
larg aplicare att n tiin, ct i n tehnic. De exemplu, diamantul, fiind cel mai dur
material cunoscut pe Pmnt, este utilizat la prelucrarea obiectelor dure. El este folosit
pe larg la construcia aparatelor mecanice de precizie nalt. Cuarul, mica, germaniul i siliciul, datorit unor proprieti electrice deosebite, snt cele mai rspndite
materiale aplicate n electrotehnic i electronic. Cristalele de turmalin, fluorin,
spat-de-Islanda, rubin i altele snt folosite la construcia diferitor dispozitive optice.

99

b)

Fig. 3.10

C a p i t o l u l

III

(de culoare nchis) este nconjurat de trei atomi de oxigen (de culoare deschis) aezai simetric, ns legtura dintre atomi este diferit: n cazul cuarului exist ordine
la distan, iar n cel al sticlei de cuar numai ordine local.
Structura intern a corpurilor amorfe se deosebete de cea a lichidelor prin distanele mai mici dintre molecule i fore de atracie mai mari. Din aceast cauz,
energia cinetic a moleculelor n stare amorf este mai mic dect n stare lichid.
Astfel, pentru a transforma un corp amorf n lichid, este nevoie s mrim energia
cinetic a moleculelor lui, adic s-i ridicm temperatura. Din acest motiv, corpurile
amorfe mai snt numite i lichide suprarcite sau lichide cu o fluiditate foarte mic.
Substanele amorfe snt izotrope, proprietile lor fizice fiind aceleai n toate
direciile. De exemplu, dac vom nclzi o bucat de sticl acoperit cu cear ntr-un
punct de pe suprafaa ei, atunci n jurul acestui punct ceara se va topi formnd un cerc.

100

c. Cristale lichide
Majoritatea substanelor se pot afla n una din cele trei stri de agregare cunoscute: solid, lichid sau gazoas. Exist ns substane care se pot afla ntr-o stare
intermediar ntre lichid i solid i care manifest n acelai itmp att proprieti ale
cristalelor, ct i ale lichidelor. Asemenea substane au fost numite cristale lichide
sau lichide cristaline.
Despre existena cristalelor lichide se cunoate nc din 1888, cnd botanistul i
chimistul austriac Fredreich Rheinizer (18571927) a cercetat cristalele unei substane organice noi sintetizate din morcov. El a observat c aceste cristale au dou
temperaturi de topire i, respectiv, dou stri lichide, una tulbure i alta transparent.
Anume starea lichid tulbure reprezint ceea ce ulterior a fost numit cristal lichid.
Cercetrile teoretice i experimentale ale structurii i proprietilor fizice ale cristalelor lichide au demonstrat c ele
snt formate din molecule de form
geometric diferit (de cele mai multe
ori sub form de bare sau discuri). n
lichidul cristalin ntotdeauna exist
o anumit direcie determinat de
forele intermoleculare, de-a lungul
b)
creia se orienteaz axele mari ale a)
moleculelor (fig. 3.11, a) sau normala
Fig. 3.11
la suprafeele lor (fig. 3.11, b).
Cristalele lichide se mpart n trei grupe mari: nematice (de la cuvntul grecesc
nema fir, a); smectice (de la cuvntul grecesc smegma spun) i colesterice.
n cristalele lichide de tip nematic moleculele snt practic paralele ntre ele, iar
centrele lor de mas snt distribuite haotic (fig. 3.12, a). Din aceast cauz n lichidele
cristaline nematice lipsete ordinea la distan i este mai pronunat proprietatea
de fluiditate.
Lichidele cristaline de tip smectic (fig. 3.12, b) au centrele de mas ale moleculelor
dispuse n plane echidistante, ce alctuiesc straturi smectice care pot aluneca uor unul
pe altul. n interiorul straturilor moleculele snt distribuite astfel, nct axele lor mari

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Ce reprezint reeaua cristalin? Dar nodurile ei?
2. Caracterizai noiunea de ordine la distan. Ce proprieti ale cristalelor snt determinate de existena ordinii la distan?
3. Ce reprezint celula elementar?
4. Ce reprezint monocristalele? Dar policristalele? Prin ce se deosebesc ele?

LICHIDE I SOLIDE

snt orientate paralel cu normala stratului sau formeaz diferite unghiuri cu aceasta.
Deoarece n straturi exist ordine la distan, aceste cristale lichide snt anizotrope
i au o viscozitate mare.
n cristalele lichide colesterice (fig. 3.12, c), moleculele snt
amplasate n nite straturi rsucite ntr-o linie elicoidal. Fiecare
strat prezint o ordonare a moleculelor caracteristic lichidelor
cristaline nematice, iar structura
de straturi este asemntoare
cristalelor lichide smectice.
S-a constatat c amplasarea
a)
b)
c)
moleculelor n lichidele cristaline
Fig. 3.12
se modific sub aciunea diferitor
factori externi, cum ar fi temperatura, presiunea, cmpurile electric i magnetic. Ca
rezultat se modific proprietile optice ale cristalelor lichide (culoarea, transparena
.a.). Aceste particulariti n comportamentul cristalelor lichide au deschis calea spre
numeroase aplicaii ale acestora.
Una dintre primele aplicaii ale lichidelor cristaline a fost construirea n anii 60
ai secolului trecut a dispozitivelor indicatoare folosite la ceasurile de mn i la calculatoarele de buzunar.
n prezent, utilizarea cristalelor lichide este foarte larg. Datorit sensibilitii lor
la variaiile de temperatur, acestea snt folosite pe larg n electronic i medicin.
Pe tranzistoare, circuite integrate i alte elemente electronice snt lipite pelicule din
cristale lichide. Elementele supranclzite sau cele reci (care nu funcioneaz) se evideniaz imediat prin culorile aprinse ale acestor pelicule. Un indicator din cristal
lichid lipit pe corpul bolnavului arat existena inflamaiilor sau a tumorilor interne.
Lichidele cristaline snt folosite i pentru detectarea vaporilor duntori ai diferitor
compui chimici, a diverselor radiaii periculoase pentru om.
Un domeniu relativ nou i foarte important de folosire a cristalelor lichide este
tehnica informaional. Deja se utilizeaz pe larg televizoarele i monitoarele color
LCD (Liquid Crystal Display). Acestea dau o imagine mult mai calitativ i folosesc
energii mult mai mici. S-a demonstrat posibilitatea obinerii cu ajutorul cristalelor
lichide a imaginilor stereo, deci nu este departe momentul cnd vor aprea televizoarele stereo.

101

5. Dai exemple de utilizare a cristalelor.


6. Care corpuri se numesc amorfe?
7. Ce reprezint structura intern a corpurilor amorfe?
8. De ce corpurile amorfe snt numite lichide suprarcite?
9. Ce reprezint cristalele lichide?
10. Cum se clasific lichidele cristaline? Care este structura lor?
11. Care snt aplicaiile cristalelor lichide?

C a p i t o l u l

III

DEFORMAREA CORPURILOR SOLIDE.


3.4* LEGEA LUI HOOKE

102

Orice aciune asupra corpului solid urmat de o modificare a formei sau volumului su se numete deformare. Dup cum arat experiena, orice corp solid poate fi
deformat, ns de cele mai multe ori deformaiile snt att de mici, nct nu se observ
cu ochiul liber. De exemplu, deformarea unei bare de oel practic nu se observ, pe
cnd un fir de cauciuc se poate alungi pn la dublarea lungimii sale iniiale. n funcie de modul de aplicare a aciunii exterioare, deosebim
N
mai multe tipuri de deformri: de alungire (fig. 3.13, a),
de comprimare (fig. 3.13, b), de ncovoiere, de torsiune
(rsucire) .a.
N'
N
S cercetm mai detaliat deformaia de alungire a
A
B
solidelor. Mrimea acestei deformaii se caracterizeaz
prin alungirea absolut l = l l0 , unde l0 este lungimea
F
F'
solidului n stare nedeformat, iar l lungimea lui dup
l
producerea deformrii. Deoarece aceast mrime depinl
de de lungimea n stare nedeformat l0, este mai comod
F
a)
b)
utilizarea altei mrimi, numit alungire relativ i notat
cu litera greceasc . Ea arat ce parte din lungimea n
Fig. 3.13
stare nedeformat l0 constituie alungirea absolut l:
l

= .
(3.9)
l0
S analizm acum deformarea de alungire a unei bare din punctul de vedere al
forelor ce o produc. Dup producerea deformrii, bara se afl n echilibru i rezult
c orice punct al ei este tot n echilibru. Acest lucru ns este posibil dac n punctul
dat acioneaz nite fore interne F i N (fig. 3.13) egale n modl cu cele externe F
i N. Ce reprezint forele interne i care este rolul lor?
Este cunoscut c aezarea moleculelor n reeaua cristalin constituie o stare de
echilibru stabil determinat de valoarea minim a energiei lor poteniale de interaciune i de egalitate a forelor de atracie i de respingere dintre ele. Prin aciunea
forelor externe F i N distana dintre molecule se mrete, iar odat cu aceasta ncep
s prevaleze forele de atracie dintre molecule, care tind s readuc sistemul n starea
iniial de echilibru stabil. Dac delimitm n bara supus deformaiei de alungire

unde E constituie un coeficient de proporionalitate numit modulul lui Young sau


modulul de elasticitate i este numeric egal cu tensiunea mecanic care apare n
materialul supus deformaiei la o alungire relativ egal cu unitatea. Trebuie ns

LICHIDE I SOLIDE

un strat monomolecular AB (fig. 3.13, a), atunci fora F reprezint rezultanta forelor
cu care moleculele prii de jos a barei le atrag pe cele din stratul AB, iar N rezultanta forelor cu care moleculele prii de sus le atrag pe cele din stratul AB. Cu ct
snt mai mari forele externe, cu att mai mari vor fi i cele interne. Aadar, forele
interne snt nite fore intermoleculare care se opun deformrii. Ele au fost numite
fore de elasticitate i acioneaz att n interiorul corpului, ct i asupra corpurilor
exterioare care produc deformarea. Este evident c pentru una i aceeai alungire
valoarea forei de elasticitate Fe a corpului depinde de aria seciunii lui transversale.
Cu ct aceasta din urm este mai mare, cu att mai mare este i fora Fe .
Mrimea egal numeric cu fora deformatoare F ce acioneaz pe o unitate de
suprafa S a corpului deformat se numete tensiune mecanic sau efort unitar:
F

= .
(3.10)
S
Unitatea tensiunii mecanice n SI reprezint newtoni pe metru ptrat (N/m2) sau
pascali (Pa).
Tensiunea mecanic caracterizeaz proprietatea corpurilor de a se opune deformrii. Dup cum arat experiena, pentru majoritatea corpurilor solide este caracteristic
dependena tensiunii mecanice de alungirea relativ (diagrama alungirilor), avnd
aspectul din figura 3.14. Se observ c poriunea Oa din grafic reprezint o dependen
direct proporional dintre tensiunea mecanic i alungirea relativ. Astfel, pentru
valori ale tensiunii mecanice din intervalul (0, e) corpurile solide au proprietatea de
a-i restabili forma i volumul iniial. Aceast proprietate este numit elasticitate,
iar deformarea elastic. Tensiunea e , care corespunde punctului a de pe grafic, la
captul poriunii liniare, poart numele de limit a elasticitii.
Poriunea ad din grafic se caracterizeaz prin
alungiri considerabile la creteri mici ale tensiunii
r
mecanice. Dup nlturarea forei deformatoare,
d
b
alungirea relativ se micoreaz, ns nu n coresa
pundere cu dependena ba0, ci cu dreapta bO. e
Aadar, pentru valori ale tensiunii mecanice care
depesc limita elasticitii e , corpurile se caracterizeaz prin deformaii remanente. Proprietatea corpurilor de a avea deformaii remanente se numete
plasticitate, iar deformarea plastic. Punctului d
de pe grafic i corespunde tensiunea mecanic r ,
numit rezisten de rupere, la care fora elastic nu
0

O'
se mai poate opune forei deformatoare, i corpul
Fig. 3.14
deformat se rupe.
Poriunea liniar din diagrama alungirilor (fig. 3.14) se exprim printr-o relaie
matematic simpl:

= E,
(3.11)

103

ROBERT HOOKE

(16351703), FIZICIAN ENGLEZ


A cercetat fenomenele ce in de transferul de cldur, elasticitate, optic i mecanic cereasc. A introdus mpreun cu
Ch. Huygens (1665) punctele de reper pentru termometru de
topire a gheii i de fierbere a apei. A perfecionat construcia
microscopului cu care a efectuat un ir de experiene, n urma
crora a ajuns la descoperirea structurii celulare a organismelor.
n anul 1672 a efectuat experiene referitoare la difracia luminii
i a naintat ipoteza despre caracterul transversal al undelor
de lumin. naintea lui Newton (1674), a enunat ideea despre
gravitaie, iar n 1680 a ajuns la concluzia c fora gravitaional
este invers proporional cu ptratul distanei.

s menionm c asemenea alungiri nu se realizeaz practic. Dup cum arat experiena, majoritatea corpurilor solide au alungiri relative de ordinul 103 102.
Ecuaia (3.11) reprezint legea lui Hooke i a fost formulat pentru prima dat n
anul 1660 de fizicianul englez Robert Hooke (16351703):
n limitele elasticitii tensiunea mecanic a corpului deformat este direct proporional cu alungirea lui relativ.
Dac introducem (3.9) i (3.10) n (3.11), obinem legea lui Hooke sub forma
studiat n clasa a X-a la mecanic:
F = ES l .
l0
Explicaia legii lui Hooke este simpl dac analizm graficul forelor intermoleculare (fig. 1.3, b). Se observ c pentru variaii mici ale distanei dintre molecule n
jurul poziiei de echilibru r0 fora intermolecular este proporional alungirii absolute
F ~ (r r0) ~ l. Aciunea ei, n acest interval al distanelor, ntotdeauna readuce
moleculele la poziiile lor iniiale de echilibru.

C a p i t o l u l

III

Problem rezolvat

104

Se d:
x = r / = 5,
m = 200 kg,
r = 1,1 108 Pa,
E = 7 1010 Pa
S ?; ?

Rezolvare

1
Determinai aria seciunii transversale i alungirea relativ a
unei bare de aluminiu cu coeficientul de siguran x = 5, la
captul creia este suspendat un obiect de mas m = 200 kg.
Pentru aluminiu: rezistena de rupere r = 1,1 108 Pa; modulul lui Young E = 7 1010 Pa.
Coeficientul de siguran reprezint un numr care arat de cte
ori rezistena de rupere r este mai mare dect tensiunea mecanic , care apare n bara de aluminiu n urma forei de greutate

aplicate: x = r .

Deoarece fora deformatoare este cea de greutate, din (3.10) avem:

mg mgx
S = = ; S 0,91 cm2.
r

Din legea lui Hooke (3.11), pentru alungirea relativ obinem:

= = r ; 3,1 104 sau 0,03%.


E xE

Problem rezolvat

2
Un cablu de cupru cu lungimea de 1 m este fixat la un capt
astfel nct se poate roti ntr-un plan vertical. La captul liber
al cablului se afl legat o greutate cu masa de 5 kg. Cablul mpreun cu greutatea snt abtute de la vertical cu un unghi
de 90 i lsate liber. Care va fi alungirea cablului n punctul
inferior al traiectoriei de micare a corpului? Aria seciunii
transversale a cablului este de 1 mm2, iar masa lui se neglijeaz. Modulul lui Young: E = 1,08 1011 Pa.

Se d:
l0 = 1 m,
m = 5 kg,
S = 106 m2,
E = 1,08 1011 Pa
l ?
Rezolvare

ES

unde l0 i S reprezint lungimea cablului nedeformat i aria seciunii


lui transversale, iar F este fora care ntinde cablul n punctul inferior
al traiectoriei (fig. 3.15). n acest punct asupra corpului acioneaz fora de greutate mg i fora de tensiune din cablu T. Legea a doua
a lui Newton n proiecii pe direcia vertical are aspectul

T mg = mac ,

90
T

mg
Fig. 3.15

unde ac = 2/l reprezint acceleraia centripet, iar l este lungimea cablului ntins. Pentru determinarea vitezei n punctul cercetat, aplicm legea conservrii energiei. n poziia iniial
(cablul cu greutatea abtut de la vertical cu 90), corpul posed doar energie potenial mgl,
iar n cea final (punctul inferior al traiectoriei) doar energie cinetic

m2
2 = mgl,

m2
. Aadar,
2

de unde 2 = 2gl. Astfel, din legea a doua a lui Newton, pentru fora de tensiune din cablu
T n poziia cercetat, egal conform legii a treia a lui Newton cu fora F de ntindere a cablului, avem:
2
2gl
T F = m(ac + g) = m( + g) = m(
+ g) = 3mg,
iar pentru alungirea cablului:

l
l
3mgl0
l =
; l = 1,38 mm.
ES

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Ce se numete deformare?
2. Care snt tipurile principale de deformri? Dai exemple.
3. Ce reprezint alungirea relativ i ce caracterizeaz ea?

LICHIDE I SOLIDE

n conformitate cu legea lui Hooke, alungirea cablului se determin


din relaia
Fl
l = 0 ,

105

4. Ce reprezint forele de elasticitate i care este rolul lor?


5. Ce se numete tensiune mecanic? Care este unitatea ei n SI?
6. Ce reprezint limita elasticitii? Caracterizai deformaiile plastice.
7. Formulai legea lui Hooke. Dai explicaia cinetico-molecular a acestei legi.
8. Un cablu cu lungimea de 6,8 m s-a alungit cu 3,4 mm sub aciunea unei fore exterioare.
Care este alungirea relativ a cablului?
9. O bar cu lungimea de 2 m i aria seciunii transversale de 5 cm2 este fixat la captul de
sus, iar la cel de jos este suspendat un corp de greutate P = 5 kN. Modulul lui Young pentru aceast bar este E = 70 GPa.
Determinai:
a) tensiunea mecanic a materialului din care este confecionat bara;
b) alungirea relativ a barei;
c) alungirea absolut a barei.

C a p i t o l u l

III

3.5* DILATAREA SOLIDELOR I A LICHIDELOR

106

Dup cum arat experiena, majoritatea corpurilor solide i lichide, ca i gazele, la


nclzire i mresc volumul. Dei structura intern i proprietile solidelor i lichidelor snt diferite, mecanismul dilatrii termice este acelai. ntr-adevr, nclzirea
substanei este nsoit de creterea energiei cinetice a moleculelor. n figura 3.16
este reprezentat dependena energiei poteniale de interaciune a dou molecule
(A i B) de distana dintre ele (fig. 1.3, c). Dac se
Ep
mrete energia cinetic a moleculelor pn la Ec1
(starea cu temperatura T1), atunci moleculele se
A
B
r
afl la distana medie r1 > r0 una de alta. Dac se
mrete temperatura sistemului pn la T2, atunci
energia cinetic a moleculelor devine Ec2 > Ec1, iar
distana medie dintre ele r2 > r1 (fig. 3.16). Mrir2
rea distanei medii dintre molecule se explic prin
nesimetria curbei energiei poteniale a sistemului
r1
Ec2
(fig. 3.16). Cnd energia sistemului crete, punctul
Ec1
de echilibru stabil se deplaseaz n sensul variaiei
mai lente a energiei poteniale, adic n sensul
r0
creterii distanei dintre molecule. n figura 3.16
aceast deplasare este reprezentat printr-o linie
Fig. 3.16
ntrerupt.
Graficul energiei poteniale, n funcie de distana dintre molecule, permite
numai o explicaie calitativ a fenomenului dilatrii termice. Pentru o descriere
cantitativ ns este nevoie s apelm la rezultatele experimentale. S-a demonstrat c att pentru solide, ct i pentru lichide variaia relativ a volumului V/V0
ntr-un interval mic de temperaturi este direct proporional cu variaia temperaturii T:
V

= T.
(3.12)
V0

unde coeficientul de proporionalitate este numit coeficient de dilatare termic n


volum i depinde de natura substanei. El arat cu ce parte din volumul iniial luat la
0C variaz volumul corpului la nclzirea lui cu 1C(1K). ntruct variaia relativ a
volumului este adimensional, din (3.12) rezult c n SI [] = K1. Valoarea numeric
a coeficientului este diferit pentru solide i lichide. Dup cum arat msurtorile,
pentru lichide ~ (103 104)K1, iar pentru solide el are valori mult mai mici
(105 106)K1. Iat de ce dilatarea solidelor se observ greu cu ochiul liber.
Relaiile (3.12) i (3.13) pentru dilatarea termic n volum a lichidelor i solidelor
snt valabile dac masa de substan rmne constant n procesul dilatrii. Aceasta
ns nseamn c densitatea solidelor i lichidelor depinde de temperatur. nm
tr-adevr, densitatea substanei la 0C este 0 = , iar la o temperatur t densitatea
V0
= m i din (3.13) obinem:
0
V
=
,
(3.14)
(1 + t)
de unde rezult c la nclzire densitatea lichidelor i solidelor se micoreaz, iar la
rcire crete.
n natur snt cunoscute i devieri de la dependenele (3.13) sau (3.14). De exemplu,
la rcirea apei volumul ei se micoreaz (densitatea crete) continuu pn la 4C. Dar
la rcirea n continuare pn la 0C, cnd are loc solidificarea ei, dependenele (3.13) i
(3.14) nu se mai respect. n acest interval de temperaturi (4 0)C are loc un proces
invers: la micorarea temperaturii volumul se mrete, iar densitatea scade. Aceast
anomalie se explic prin particularitile structurii interne a substanei. ncepnd cu
temperatura de 4C, are loc restructurarea ordinii locale. ntre moleculele de ap iau
natere legturi caracteristice pentru ordinea la distan i formarea reelei cristaline
a gheii, care conine nite goluri n interiorul ei. Anume aceste goluri determin
creterea volumului apei n intervalul de temperaturi de la 4 pn la 0C. Aceast
anomalie mai este cunoscut i pentru alte substane: bismutul (Bi), galiul (Ga),
germaniul (Ge), siliciul (Si), fonta.
Dilatarea termic a solidelor i lichidelor are loc n toate direciile n acelai mod.
Aceasta se explic prin izotropia lichidelor i a majoritii corpurilor solide, care au
o structur policristalin. De multe ori ns dilatarea solidelor este mai pronunat
ntr-o anumit direcie, de exemplu, inele cii ferate, evile unei conducte de aburi
.a.m.d. n asemenea cazuri are loc o dilatare liniar a solidelor.
Dac un corp are lungimea l0 la temperatura t0= 0C, iar la o temperatur t lungimea l, atunci la nclzirea lui cu T = t = t t0 = t, alungirea absolut este l = l l0.
l
Experiena arat c alungirea relativ
este proporional cu T:
l0
l

= T.
(3.15)
l0
Coeficientul de proporionalitate este numit coeficient al dilatrii termice liniare

LICHIDE I SOLIDE

S analizm relaia (3.12), n care V = VV0 , unde V0 este volumul corpului la


VV0
temperatura t0 = 0 C, iar T = t t0 = t. Obinem:
= t sau
V0

V = V0 (1 + t),
(3.13)

107

i arat cu ce parte din lungimea iniial se alungete corpul aflat la 0C dup nclzirea
lui cu 1C.
Din (3.15) pentru lungimea corpului la o temperatur t se obine:
l = l0 (1 + t).

(3.16)

ntre coeficienii dilatrii termice liniare i volumice ( i ) exist o relaie foarte


simpl. Pentru obinerea ei, s cercetm un corp de forma unui cub, care la temperatura de 0C are latura cu lungimea l0 i volumul V0 = l 30 . Dup nclzirea lui pn la
temperatura t, volumul conform relaiei (3.13) devine:
V = V0 (1 + t) = l 03 (1 + t).
Pe de alt parte, dup dilatarea liniar a fiecrei laturi a cubului, din (3.16) avem:
V = l 3 = l 03 (1 + t)3.
Din aceste dou expresii obinem:
1 + t = 1 + 3t + 32t2 + 3t 3.
Deoarece este foarte mic, termenii cu 2 i 3 pot fi neglijai i se obine:

= 3.

(3.17)

ntruct n tabelele constantelor de material snt introdui numai coeficienii dilatrii


termice liniare, este mai raional ca relaia (3.13) s se scrie sub forma:
V = V0 (1 + 3t).

(3.18)

Judecnd n acelai mod, pentru determinarea ariei suprafeei S a unui corp solid
la temperatura t, se poate obine relaia:
S = S0 (1 + 2t),

(3.19)

unde S0 este aria suprafeei corpului la 0 C.

C a p i t o l u l

III

Problem rezolvat

108

Se d:
Q = 2 MJ,

kg
,
m3
J
c = 0,46 103
,
kg K
a = 1,2 105K1

SI:
2 106 J

= 7,8 103

V ?

1
Unei bile de fier i s-a comunicat o cantitate de cldur egal cu 2 MJ. Cu ct s-a mrit volumul bilei n urma nclzirii?

m3

Rezolvare
n conformitate cu (3.12), variaia volumului bilei este direct proporional cu variaia temperaturii:
V = V0T = 3V0T,

unde () reprezint coeficientul de dilatare termic n volum (liniar), iar V0 este volumul
bilei la temperatura 0C.
Cantitatea de cldur necesar pentru nclzirea bilei cu T:

Q = mcT,
unde c este cldura specific a fierului (se ia din tabele), iar masa bilei poate fi exprimat prin
densitatea i volumul V0 : m = V0 . Atunci:

T =

Q
Q
=
.
mc V0c

Pentru variaia volumului bilei la nclzirea ei, obinem:

V =

Problem rezolvat
Se d:
T = 20 K,
E = 2,2 1011 Pa,
= 1,2 105 K1

3V0Q 3
=
Q ; V 2,0 105 m3 = 20 cm3.
V0c
c

2
O bar de oel este fixat rigid ntre doi perei. Determinai
tensiunea mecanic care apare la nclzirea cu T = 20 K. Pentru oel modulul lui Young este E = 2,2 . 1011 Pa, iar coeficientul dilatrii termice liniare = 1,2 . 105 K1.

Deoarece bara este fixat rigid ntre cei doi perei i nu are posibilitatea de a se dilata, n ea
apare o tensiune mecanic, care, conform legii lui Hooke (3.11), este:

= E,

unde = l/l0 constituie alungirea relativ.


Aceast alungire s-ar fi fcut pe seama nclzirii, dac bara ar fi fost liber. Din (3.15) avem:

l
= T.
l0

Dup introducerea acestei relaii n legea lui Hooke, obinem:

= ET; = 66 MPa.

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Care este mecanismul dilatrii termice?
2. Ce reprezint coeficientul dilatrii termice n volum i care este unitatea lui n SI?
3. Care snt deosebirile dilatrii termice la solide i lichide?
4. Cum depinde densitatea solidelor i lichidelor de temperatur?
5. Ce reprezint coeficientul dilatrii termice liniare?
6. Care este legtura dintre coeficienii dilatrii termice liniare i n volum?
7. ntr-un obiect de oel exist o cavitate, al crei volum la temperatura de 0C este egal
cu 200 cm3. Care este volumul acestei caviti la temperatura de 10C?
8. Cu cte procente se mrete volumul unui lichid la variaia temperaturii cu 25 K? Coeficientul dilatrii termice n volum pentru acest lichid este de 103 K1.

LICHIDE I SOLIDE

Rezolvare

109

9. Lungimea unei srme de cupru la temperatura de 0C este de 5 m. Pn la ce temperatur


trebuie nclzit ea, pentru a obine o alungire de 3 cm? Coeficientul dilatrii liniare a cuprului este de 1,7 . 105K1.

3.6* VAPORIZAREA I CONDENSAREA


Pn acum au fost studiate proprietile fizice ale substanei aflate n una din
strile de agregare: solid, lichid sau gazoas. Experiena ns arat c n anumite condiii de presiune i temperatur substana se poate afla concomitent n
diferite stri de agregare, numite faze, sau poate trece complet dintr-o stare n alta.
n acest caz se spune c are loc o tranziie sau transformare de faz.
Vom studia mai nti transformarea de faz lichidgaz.
Procesul trecerii substanei din stare lichid n stare gazoas se numete vaporizare, iar cel invers, de transformare a gazului n lichid condensare.
Vaporizarea lichidului se realizeaz sub form de evaporare sau de fierbere.

a. Evaporarea. Vapori nesaturani i vapori saturani

C a p i t o l u l

III

Vaporizarea care se realizeaz la orice temperatur, dar numai la suprafaa liber a lichidului, se numete evaporare.

110

S analizm procesul de evaporare a unui lichid din punctul de vedere al teoriei


cinetico-moleculare. Este cunoscut c suprafaa liber a lichidului reprezint un
strat superficial, asupra moleculelor cruia acioneaz fore de coeziune orientate
spre interior i care frneaz ieirea lor din lichid. Paralel cu micarea de oscilaie,
moleculele lichidului mai realizeaz i o micare de translaie (fig. 1.4,b) cu o vitez
medie care crete odat cu mrirea temperaturii. Dac n urma ciocnirilor dintre
moleculele stratului superficial unele din ele capt viteze mai mari dect cea medie,
atunci energiile lor cinetice pot fi suficiente pentru efectuarea unui lucru mecanic
mpotriva forelor de coeziune. Anume aceste molecule pot prsi suprafaa liber a
lichidului, formnd deasupra lui faza gazoas sau vaporii lichidului.
Din figura 3.17 se observ c asupra moleculelor, ale cror centre se afl la o
distan de la suprafaa liber a lichidului deasupra lui mai mic dect raza sferei de
aciune molecular rm , acioneaz
fore de coeziune cu rezultanta Fc
rm
orientat spre interiorul lichidului
i ele vor fi ntoarse napoi. Aadar,
vor putea prsi lichidul numai
acele molecule care au o energie
Fc
cinetic mai mare dect lucrul
mecanic necesar pentru nvingerea
Fc
forelor moleculare de coeziune ce
acioneaz n stratul de grosime rm.
Deoarece moleculele care prsesc
Fig. 3.17

Este evident c la o anumit temperatur vaporii saturani conin un numr maxim


de molecule n unitatea de volum, adic au o concentraie i o densitate s maxime,
exercitnd asupra lichidului o presiune ps maxim. Valorile maxime ale densitii i
presiunii depind de natura lichidului. Lichidele cu fore de coeziune mari ajung la
starea de echilibru dinamic cu vaporii si la densiti s i presiuni ps mai mici dect
cele cu fore de coeziune mici. ntr-adevr, la o temperatur dat numrul de molecule care prsesc lichidul este mai mare atunci cnd ele trebuie s efectueze un lucru
mecanic mai mic mpotriva forelor de coeziune.
Vaporii care nu se afl n echilibru dinamic cu lichidul din care provin se numesc vapori nesaturani.
Cu alte cuvinte, vaporii snt nesaturani atunci cnd predomin evaporarea sau cnd
lichidul s-a evaporat complet. Presiunea i densitatea vaporilor nesaturani ntotdeauna
snt mai mici dect cele ale vaporilor saturani la aceeai temperatur.
Dup cum arat experiena, vaporii nesaturani se supun legilor gazului ideal:
BoyleMariotte, Gay-Lussac, Charles i ClapeyronMendeleev, studiate n par. 1.8.
Proprietile lor snt cu att mai apropiate de cele ale gazului ideal, cu ct vaporii se
afl mai departe de saturaie.

LICHIDE I SOLIDE

lichidul au primit n urma ciocnirilor cu cele rmase o parte din energia cinetic a
acestora, rezult c energia cinetic medie a moleculelor lichidului se micoreaz i
deci n urma evaporrii temperatura lichidului scade. Astfel se explic senzaia de
frig pe care o avem atunci cnd ieim din ap.
n urma micrii haotice, unele molecule din faza gazoas a lichidului acced n
stratul de grosime rm (fig. 3.17) i forele de coeziune le rentorc n lichid. Aceasta
nseamn c odat cu fenomenul evaporrii se realizeaz i cel al condensrii vaporilor
de lichid. Moleculele care se ntorc n lichid au o energie cinetic mai mare dect cele
ale lichidului i o parte din ea se transmite moleculelor lui. De aceea energia cinetic
medie a moleculelor lichidului se mrete i temperatura lui crete.
Aadar, la suprafaa lichidului au loc n acelai timp dou fenomene: de evaporare
(cu consum de energie) i de condensare (cu cedare de energie). Dac predomin
procesul de evaporare, lichidul se rcete, iar dac predomin cel de condensare se
nclzete.
S cercetm fenomenul evaporrii unui lichid ce se afl ntr-un vas nchis i ocup
numai o parte din volumul lui. n acest caz se constat c nivelul lichidului rmne
neschimbat. Rezult c ntr-o unitate de timp numrul moleculelor care prsesc
lichidul prin evaporare este egal cu numrul moleculelor ce revin n lichid prin condensare. Temperatura lichidului se micoreaz n urma evaporrii exact cu att cu
ct ea se mrete n urma condensrii. Prin urmare, lichidul i vaporii si se afl n
stare de echilibru. ntruct procesele de evaporare i condensare continu cu aceeai
intensitate, acest echilibru este unul n permanent modificare i de aceea se numete
echilibru dinamic.
Vaporii care se afl n echilibru dinamic cu lichidul din care provin se numesc vapori
saturani.

111

C a p i t o l u l

III

Proprietile vaporilor saturani pot fi studiate cu ajutorul instalaiei din figura 3.18. Ea const dintr-un tub cilindric din sticl fixat cu un suport S ntr-un vas cu
ap. Tubul are la captul deschis o plnie, dou robinete (1 i 2) i este conectat la un
manometru M, cu ajutorul cruia se msoar presiunea.
Se nchide robinetul 1, robineteeter
le 2 i 3 se deschid i cu ajutorul unei
pompe se elimin aerul din tub.
1
Cnd manometrul indic o presiune
apropiat de zero, robinetele 2 i 3 se
T
nchid, iar n plnia tubului se toarn lichidul, vaporii cruia dorim
M
2
s-i studiem (de exemplu, eterul).
3
Deschidem robinetul 1 i introducem cteva picturi de eter n spapomp
S
iul vidat dintre robinetele 1 i 2 cu
volumul V1. Deoarece n interiorul
tubului eterul n stare lichid lipsete, iar manometrul indic o anumit
presiune, rezult c evaporarea n
Fig. 3.18
vid are loc practic instantaneu.
Adugnd eter prin robinetul 1, se observ c presiunea vaporilor crete pn la
valoarea ps , adic pn cnd acetia devin saturani. n acest moment n tub apar primele picturi ale fazei lichide, dup care presiunea nu se mai modific, oricare ar fi
masa eterului introdus.
Aadar,
la o temperatur dat presiunea vaporilor saturani rmne constant i nu depinde
nici de masa lichidului, nici de cea a vaporilor n contact cu el.

112

Dac se ia o cantitate mare de eter i se deschide robinetul 2, atunci volumul ocupat de vaporii saturani se mrete pn la V2 , ns indicaia manometrului rmne
neschimbat. ntr-adevr, creterea volumului conduce la dereglarea echilibrului
dinamic i o nou cantitate de eter se evapor instantaneu, mrind astfel numrul
de molecule ale vaporilor, deci i masa lor. Numrul de molecule crete pn cnd se
obine aceeai valoare maxim a concentraiei, adic pn cnd se restabilete echilibrul dinamic i vaporii snt iari saturani, exercitnd
aceeai presiune ps indicat de manometru. Aadar,
p
presiunea vaporilor saturani nu depinde de volumul
A
B
ps
pe care ei l ocup.
n figura 3.19 este reprezentat o izoterm a vaporilor unui lichid. Poriunea AB arat c presiunea
vaporilor saturani nu depinde nici de volumul ocupat, nici de masa vaporilor sau a lichidului din care
provin. Dac n urma creterii volumului tot lichidul
se transform n vapori, atunci ei devin nesaturani i

C
0

V2

V1
Fig. 3.19

Aceast dependen ns nu este liniar, cum a fost n cazul gazului ideal. Cu alte
cuvinte, vaporii saturani nu se supun legii lui Charles. n figura 3.20 este reprezentat
calitativ dependena presiunii vaporilor unui lichid de temperatur. Poriunea AB
arat c presiunea vaporilor saturani crete mai repede dect cea a gazului ideal (linia
ntrerupt din fig. 3.20). Aceasta se explic prin faptul c presiunea vaporilor saturani crete din dou motive. n primul p
C
rnd, din cauza creterii energiei cinetice medii a moleculelor
B
vaporilor i, n al doilea rnd, din cauza creterii numrului
de molecule n unitatea de volum, adic a masei vaporilor
obinui n urma evaporrii. Dac tot lichidul se transform
n vapori, atunci ei devin nesaturani i dependena presiunii p A
0
de temperatur se descrie aproximativ cu legea lui Charles
0
t
(poriunea BC din fig. 3.20).
Fig. 3.20
n concluzie,
legile gazului ideal nu pot fi aplicate n cazul vaporilor saturani, deoarece masa lor
este variabil.
ntruct ecuaia ClapeyronMendeleev descrie starea unui gaz, ea poate fi aplicat
la descrierea strii vaporilor dac se consider masa lor o mrime variabil.

b. Umiditatea aerului. Msurarea umiditii


Un caz aparte al studiului vaporilor l constituie vaporii de ap din atmosfera
Pmntului. Este cunoscut c 2/3 din ntreaga suprafa a globului pmntesc este
ocupat de ape. Deoarece evaporarea are loc la orice temperatur, n straturile inferioare ale atmosferei terestre ntotdeauna exist vapori de ap.
Mrimea ce caracterizeaz cantitatea vaporilor de ap n atmosfera Pmntului se numete umiditate a aerului.

Gradul de umiditate a aerului are o importan deosebit att pentru flora i fauna
Pmntului, ct i pentru multe procese care au loc n natur. Astfel, este evident
necesitatea msurtorilor privind umiditatea aerului n diferite domenii ale tehnicii.
Pentru descrierea cantitativ a umiditii aerului se introduc noiunile de umiditate
absolut i umiditate relativ.
Mrimea egal cu densitatea vaporilor de ap a coninui n atmosfer se numete
umiditate absolut.
La aceleai condiii, valoarea numeric a densitii vaporilor de ap exprimat n
g/m3 este aproximativ egal cu cea a presiunii lor pariale msurat n mm Hg.

LICHIDE I SOLIDE

dependena presiunii de volum este descris aproximativ de legea lui BoyleMariotte


(arcul de hiperbol BC).
Dependena presiunii vaporilor saturani de temperatur la volum constant se
studiaz cu ajutorul aceleiai instalaii (fig. 3.18). Prin nclzirea apei din vas se
mrete temperatura vaporilor de eter. Notnd indicaiile termometrului T i ale
manometrului M, se observ c
la creterea temperaturii presiunea vaporilor saturani se mrete.

113

C a p i t o l u l

III

De aceea n meteorologie umiditatea absolut se determin, de obicei, nu prin densitatea vaporilor, ci prin presiunea lor.
Gradul de umiditate a aerului depinde de temperatur. Una i aceeai densitate
a vaporilor de ap n atmosfer ntr-o zi rcoroas de primvar poate fi aproape de
saturaie i aerul este umed, iar ntr-o zi clduroas de var departe de saturaie i
aerul este uscat. Aadar, este important s se cunoasc ct de aproape se afl vaporii
de starea de saturaie.
Umiditatea relativ reprezint o mrime exprimat, de regul, n procente i egal
numeric cu raportul dintre densitatea vaporilor a aflai n atmosfer la temperatura
dat i densitatea vaporilor saturani s la aceeai temperatur:


(3.20)
= a 100%.
s
Dac folosim legtura dintre densitate i presiune exprimat prin relaia (1.31),
atunci umiditatea relativ se poate exprima i prin presiuni:
p
= pa 100%,

(3.21)
s
unde pa este presiunea vaporilor de ap din atmosfer la temperatura dat, iar ps
presiunea vaporilor saturani la aceeai temperatur.

114

t
(C)
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6

p
(kPa)
0,401
0,437
0,476
0,517
0,563
0,613
0,653
0,706
0,760
0,813
0,880
0,933

(10 kg /m3)
3,24
3,51
3,81
4,13
4,47
4,80
5,20
5,60
6,00
6,40
6,80
7,30
3

t
(C)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

p
(kPa)
1,000
1,066
1,146
1,226
1,306
1,399
1,492
1,599
1,706
1,813
1,933
2,066

(10 kg /m3)
7,8
8,2
8,8
9,4
10,0
10,7
11,4
12,0
12,8
13,7
14,5
15,4
3

t
(C)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

p
(kPa)
2,199
2,333
2,493
2,639
2,813
2,986
3,173
3,359
3,559
3,786
3,999
4,239

(10 kg /m3)
16,3
17,3
18,3
19,4
20,6
21,8
23,0
24,4
25,8
27,2
28,7
30,3
3

Pentru calculul umiditii relative se folosesc valorile densitii i presiunii vaporilor


saturani la temperatura dat.
S analizm cum influeneaz variaia temperaturii asupra umiditii aerului.
Admitem c, ntr-o zi cu temperatura t1 = 24C, umiditatea absolut a aerului a este
egal cu 0,012 kg/m3. Densitatea vaporilor saturani la aceast temperatur este s1 =
= 0,0218 kg/m3 (valoare luat din tabelul de mai sus) i din (3.20) rezult c umiditatea
relativ constituie aproximativ 55%. Presupunem c noaptea temperatura aerului se
micoreaz pn la t2 = 14C, iar densitatea (presiunea) vaporilor rmne constant.
Atunci umiditatea relativ devine egal cu 100%, deoarece la aceast temperatur
vaporii snt saturani: a = s2 = 0,012 kg/m3. Dac spre diminea temperatura aerului va cobor pn la t3 = 8C (s3 = 0,0082 kg/m3), atunci o parte din vaporii de ap

se vor condensa formnd rou. n acest caz, din fiecare metru cub de aer se vor condensa (s1 s3) 1m3 = 0,0136 kg de vapori.
Temperatura la care n procesul rcirii aerului la presiune constant vaporii de ap devin saturani se numete punct de rou.
T
I
N
C

Fig. 3.21

LICHIDE I SOLIDE

n exemplul cercetat mai sus temperatura tr = t2 = 14C


reprezint punctul de rou. Dac se cunoate punctul de
rou tr , atunci umiditatea absolut a aerului este egal cu
densitatea vaporilor saturani pentru aceast temperatur.
Majoritatea dispozitivelor folosite pentru msurarea
umiditii aerului se numesc higrometre i se deosebesc
dup principiul de funcionare i construcie.
Higrometrul de condensare se bazeaz pe msurarea
punctului de rou. El const dintr-o cutie metalic C nchis
cu o plac poleit N i prevzut cu dou orificii (fig. 3.21).
Prin unul din ele se toarn eter, dup care se introduce termometrul T, iar prin al doilea se pompeaz aer cu ajutorul unei
pere P. Curentul de aer ajunge n cutia cu eter care intensific
procesul de evaporare, iar temperatura cutiei se micoreaz.
Cnd vaporii de ap din atmosfer devin saturani, ncepe
condensarea lor pe suprafaa plcii N, aceasta aburindu-se.
Pentru a uura observarea aburirii, placa N este nconjurat
cu un inel lucios I. La acest moment se citete temperatura
de pe termometrul T, care reprezint punctul de rou tr , i
cu ajutorul tabelelor se determin umiditatea absolut.
Pentru determinarea mai rapid a umiditii se folosete, de obicei, psihrometrul (fig. 3.22), care este compus
din dou termometre identice. Rezervorul cu mercur al
unuia din ele este introdus ntr-o pung cu vat mbibat
cu ap. Deoarece apa se evapor, temperatura indicat
de acest termometru este mai joas dect cea indicat de
primul. ntruct evaporarea se manifest mai intens cnd
aerul este uscat, diferena dintre indicaii va fi cu att mai
mare, cu ct umiditatea va fi mai mic. Cu ajutorul unui
tabel special, numit tabel psihrometric (vezi p. 116), cu
care este prevzut fiecare psihrometru, se determin umiditatea relativ a aerului.

115

Fig. 3.22

c. Fierberea. Temperatura de fierbere


Paralel cu evaporarea, care poate avea loc la orice temperatur, ns numai la
suprafaa liber a lichidului, mai exist nc o form de vaporizare, cnd vaporii se
formeaz n tot volumul lichidului, dar numai la o temperatur anumit.
Vaporizarea care se realizeaz n toat masa lichidului se numete fierbere.

C a p i t o l u l

III

Tabelul psihrometric

116

Diferena indicaiilor termometrelor uscat i umed, C

Indicaiile
termometrului
uscat, C

100

82

63

45

28

11

100

83

65

48

32

16

100

84

68

51

35

20

100

84

69

54

39

24

10

100

85

70

56

42

28

14

100

86

72

58

45

32

19

100

86

73

60

47

35

23

10

100

87

74

61

49

37

26

14

100

87

75

63

51

40

28

18

100

88

76

64

53

42

31

21

11

10

100

88

76

65

54

44

34

24

14

11

100

88

77

66

56

46

36

26

17

12

100

89

78

68

57

48

38

29

20

11

13

100

89

79

69

59

49

40

31

23

14

14

100

90

79

70

60

51

42

33

25

17

15

100

90

80

71

61

52

44

36

27

20

12

16

100

90

81

71

62

54

45

37

30

22

15

17

100

90

81

72

64

55

47

39

32

24

17

18

100

91

82

73

64

56

48

41

34

26

20

19

100

91

82

74

65

58

50

43

35

29

22

20

100

91

83

74

66

59

51

44

37

30

24

21

100

91

83

75

67

60

52

46

39

32

26

22

100

92

83

76

68

61

54

47

40

34

28

23

100

92

84

76

69

61

55

48

42

36

30

24

100

92

84

77

69

62

56

49

43

37

31

25

100

92

84

77

70

63

57

50

44

38

33

26

100

92

85

78

71

64

58

51

45

40

34

27

100

92

85

78

71

65

59

52

47

41

36

28

100

93

85

78

72

65

59

53

48

42

37

29

100

93

86

79

72

66

60

54

49

43

38

30

100

93

86

79

73

67

61

55

50

44

39

10

Umiditatea relativ, %

Experimental s-a constatat c fierberea (n condiiile date) ncepe ntotdeauna la


aceeai temperatur, numit temperatur de fierbere, care rmne constant pe toat
durata transformrii lichidului n vapori.
S urmrim procesul fierberii unui lichid (de exemplu, a apei), menionnd mai
nti c n natur nu exist lichide absolut omogene. n orice lichid exist bule de aer
sau alte gaze dizolvate n el, bulele fiind att de mici nct nu se observ cu ochiul liber.
n afar de aceasta, mai exist bule mici de aer i pe pereii vasului n care se afl
lichidul, reinute aici de forele de adeziune solidgaz. La suprafaa fiecrei astfel de
bule au loc continuu procesele de evaporare a lichidului i de condensare a vaporilor,
astfel nct n interiorul ei la orice temperatur se stabilete starea de echilibru dinamic
i vaporii lichidului snt saturani.
La o temperatur nu prea mare, presiunea din interiorul unei bule, conform legii
lui Dalton, este egal cu suma presiunilor pariale ale aerului pa i vaporilor saturani ps
din ea. Din exterior asupra bulei acioneaz presiunea exterioar a atmosferei pe i
presiunea hidrostatic ph . Este evident c n starea de echilibru mecanic presiunile
din interiorul i exteriorul bulei trebuie s fie aproximativ egale:
ps + pa pe + phe .

(3.22)

Prin nclzirea lichidului, presiunea


vaporilor saturani din interiorul bulelor crete. n consecin, volumul lor se
mrete, iar presiunea aerului din ele se
FA
micoreaz. Cnd dimensiunile bulelor
FA
snt suficient de mari, fora Arhimede
depete fora de adeziune solidgaz i
FA
ele se desprind de pereii i fundul vasului,
ridicndu-se spre suprafaa lichidului. n
locul lor ns rmn nite centre de vaporiFA
zare, unde se acumuleaz o nou cantitate
de vapori ai lichidului. Deoarece nclzirea a)
b)
nu este uniform, straturile superioare ale
Fig. 3.23
lichidului snt mai reci. Vaporii din interiorul bulelor ajunse aici se condenseaz, iar aerul din ele se dizolv n lichid i volumul lor
se micoreaz. Astfel, fora Arhimede devine tot mai mic i bulele nu mai ajung pn
la suprafaa lichidului (fig. 3.23, a). Aceast etap de ascensiune a bulelor este nsoit
de un zgomot caracteristic, care se aude ntotdeauna nainte de nceputul fierberii.
Cnd temperatura lichidului devine uniform, volumul bulelor nu se mai micoreaz, ci se mrete. ntr-adevr, cnd temperatura lichidului este constant, presiunea
vaporilor saturani din interiorul bulelor n ascensiune rmne i ea constant. n
acest caz presiunea hidrostatic ph se micoreaz i, deoarece presiunea din interiorul
bulelor este mai mare dect cea din exteriorul lor, din (3.22) rezult c dimensiunile
bulelor se mresc.
Ajungnd la suprafaa lichidului, bulele se sparg i arunc n aer vaporii saturani pe
care i conin (fig. 3.23, b). Din acest moment ncepe fierberea. Deoarece la suprafaa

LICHIDE I SOLIDE

117

lichidului ph = gh = 0, iar presiunea aerului din bule pa devine neglijabil, din (3.22)
rezult condiia de fierbere:

ps pe .
(3.23)
Aadar,
ps(105Pa)
fierberea unui lichid are loc la o temperatur con5
stant cnd presiunea vaporilor saturani ai lichidului
F
este egal sau mai mare dect presiunea exterioar.

C a p i t o l u l

III
118

4
3

lichid
vapori nesaturani

Temperatura la care presiunea vaporilor saturani


este egal cu presiunea exterioar exercitat pe
suprafaa lichidului se numete temperatur de
fierbere.

ntruct presiunea vaporilor saturani ps este


2
n funcie de temperatur, din (3.23) rezult c
temperatura de fierbere depinde de presiunea
A
1
exterioar exercitat asupra lichidului. La mrirea
presiunii exterioare temperatura de fierbere crete.
n figura 3.24 este reprezentat dependena presi0
50
100
150 t(C)
unii vaporilor saturani de temperatur n cazul
apei. Punctele ce se afl pe curba OF reprezint
Fig. 3.24
starea de echilibru dinamic dintre ap i vaporii
si, iar coordonatele lor temperatura de fierbere i presiunea corespunztoare acestei
temperaturi. Orice punct situat n partea stng de curba OF descrie starea lichid a
apei, iar n partea dreapt starea ei gazoas (vapori nesaturani). Astfel apa, ca oricare alt lichid, poate fierbe la orice temperatur, dac este satisfcut concomitent i
condiia (3.23). Cnd fierberea are loc la presiune atmosferic normal, temperatura
corespunztoare este numit temperatur normal de fierbere, care pentru ap
(punctul A, fig. 3.24) este egal cu 100C. Pentru presiuni mai mari dect cea atmosferic pe > p0 , temperatura de fierbere crete, iar pentru pe < p0 , ea se micoreaz.
Fierberea lichidelor la presiuni joase sau ridicate, adic la temperaturi mai mici
ori mai mari dect temperatura normal de fierbere, este folosit pe larg n industria
chimic i alimentar, n medicin .a.m.d. De exemplu, distilarea unor lichide care
se descompun la temperatura normal de fierbere se realizeaz la presiuni joase, iar
instrumentele medicale snt sterilizate cu ajutorul fierberii la o temperatur de 120C
(pe = 2 105 Pa), la care majoritatea microbilor nu mai rezist.
S-a menionat mai sus c moleculele care prsesc lichidul prin vaporizare (evaporare sau fierbere) duc cu ele o parte din energia lichidului, ceea ce are ca efect scderea
temperaturii lui. Rezult c pentru a menine constant temperatura lichidului care
fierbe, este nevoie s-i transmitem o cantitate de cldur exact egal cu aceea care se
consum n procesul vaporizrii. De exemplu, un lichid fierbe numai dac continu s
primeasc cldur, dei temperatura lui rmne constant. n aceast situaie cldura
primit se consum numai pentru vaporizare.
Raportul dintre cantitatea de cldur Q necesar pentru vaporizarea lichidului i
masa m a acestuia la temperatur constant se numete cldur specific (latent)
de vaporizare:

Q
= m .
(3.24)
Ea depinde de natura lichidului i n SI are unitatea J/kg.
Aadar, pentru a transforma o mas m de lichid n vapori, trebuie s-i transmitem
o cantitate de cldur

Q = m.
(3.25)

Cantitatea de cldur ce se degaj la condensarea aceleiai mase de vapori este


numeric egal cu cantitatea de cldur consumat pentru vaporizare

Qc = c m,
(3.26)
unde c este cldura specific de condensare. Egalitatea numeric a cantitilor de
cldur Qv i Qc este o manifestare a legii conservrii energiei la schimbarea strii
de agregare a substanei. Din (3.25) i (3.26) rezult egalitatea cldurilor specifice
de vaporizare i condensare c = v , de aceea n tabele snt date numai valorile
pentru v .

1
Determinai umiditatea absolut i umiditatea relativ ale
aerului dintr-o ncpere cu temperatura t1 = 25C, dac punctul de rou este t2 = 13C. Cum se modific umiditatea relativ dac aerul se rcete pn la t3 = 20C, iar umiditatea absolut rmne constant? Densitile vaporilor saturani ai apei
la temperaturile t1, t2 i t3 snt corespunztor egale cu s1 =
= 0,023 kg/m3, s2 = 0,0114 kg/m3 i s3 = 0,0173 kg/m3.

Se d:
t1 = 25C,
t2 = 13C,
t3 = 20C,
s1 = 0,023 kg/m3,
s2 = 0,0114 kg/m3,
s3 = 0,0173 kg/m3
?
Rezolvare

Din definiia punctului de rou rezult c umiditatea absolut 1 la temperatura t1 este egal
cu densitatea vaporilor saturani la temperatura care este punctul de rou. Aadar,

1 = s2 = 0,0114 kg/m3.
Din (3.20) rezult c umiditatea relativ la aceast temperatur este

1
1 = 100%; 1 49,6%,
s1

iar la temperatura t3

1
3 = 100%; 1 65,9%.
s3
Deoarece umiditatea absolut rmne constant, rezult c 3 = 1 i umiditatea relativ se
micoreaz cu valoarea

1
= 3 1 = 100% 1; 16,3%.
s3

LICHIDE I SOLIDE

Problem rezolvat

119

Problem rezolvat
Se d:
m = 1 kg,
V = 1 L,
T = 373 K,
p = 105 Pa,
v = 2,26 MJ/kg

SI:

m/s

103 m3,

Ce vitez s-ar putea imprima unui corp cu masa de 1 kg, dac


n acest scop ar fi posibil utilizarea ntregii energii degajate
la condensarea unui litru de vapori de ap aflai la presiunea
atmosferic normal i temperatura de 373 K?

2,26 106 J/kg

Rezolvare
La condensarea vaporilor de ap se degaj cantitatea de cldur Q = mv v , unde mv reprezint masa vaporilor de ap, iar v este cldura latent de vaporizare (condensare) a apei, care
se ia din tabele. Masa vaporilor de ap se exprim prin volumul i densitatea lor (1.31)

mv = V =

PM
V,
RT

unde M = 18 103 kg/mol reprezint masa molar a vaporilor de ap, iar R = 8,31 J/(mol K)
este constanta universal a gazelor.
ntruct ntreaga cantitate de cldur degajat la condensare este utilizat pentru imprimarea
vitezei, conform legii conservrii energiei Q = Ec sau
de unde

PM
m2
V v =
,
2
RT
2pVM v
km
=
; 51 m/s 184 .
mRT
h

C a p i t o l u l

III

VERIFICAI-V CUNOTINELE

120

1. Ce reprezint vaporizarea i sub ce forme se realizeaz?


2. Explicai mecanismul cinetico-molecular al evaporrii.
3. Ce reprezint echilibrul dinamic ntre lichid i vapori?
4. Care vapori se numesc saturani? Care snt proprietile lor?
5. Prin ce se deosebesc vaporii nesaturani de cei saturani?
6. Ce reprezint umiditatea aerului? Definii umiditatea absolut i umiditatea relativ.
7. Ce se numete punct de rou?
8. Descriei principiul de funcionare a higrometrului de condensare i a psihrometrului.
9. Ce reprezint fierberea i cum se explic mecanismul ei cinetico-molecular?
10. Definii temperatura de fierbere. Cum depinde ea de presiunea exterioar?
11. Definii cldura specific de vaporizare.
12. Determinai umiditatea absolut a aerului cu temperatura de 20C i umiditatea relativ
de 60%, dac densitatea vaporilor saturani la aceast temperatur este de 0,0173 kg/m3.
13. Determinai umiditatea relativ a aerului cu temperatura de 30C, dac punctul de rou este
de 15C. Densitile vaporilor saturani la cele dou temperaturi snt s1 = 0,0304 kg/m3 i
s2 = 0,0128 kg/m3.

14. Umiditatea relativ a aerului dintr-o odaie cu temperatura de 20C este de 60%. Cu cte
grade trebuie s se micoreze temperatura aerului de afar pentru ca geamurile s se abureasc?
15. Determinai cantitatea vaporilor de ap la temperatura de 100C necesari pentru a nclzi 50 kg de ap de la temperatura de 7C pn la cea de 77C. (Se cunosc cldura specific i cea latent de vaporizare a apei: c = 4,2 kJ/(kg K) i v = 2,26 MJ/kg.)
16. Calculai variaia energiei interne a apei cu masa de 1 kg i temperatura de 0C la transformarea ei n vapori cu temperatura de 100C. (Se cunosc cldura specific i cea latent
de vaporizare a apei: c = 4,2 kJ/(kg K) i v = 2,26 MJ/kg.)

TOPIREA I SOLIDIFICAREA.
3.7* SUBLIMAREA I DESUBLIMAREA

S urmrim procesul topirii unui corp solid din punct de vedere cinetico-molecular. Corpurile solide snt caracterizate de ordinea la distan n amplasarea moleculelor
ntr-o reea cristalin. Dac corpului i se transmite o cantitate de cldur din exterior,
atunci la nceput crete att energia cinetic medie a moleculelor (temperatura), ct
i cea potenial, deoarece se mresc vitezele lor i distanele dintre ele. Cnd energia
primit devine suficient pentru nvingerea forelor de atracie molecular, ncepe
distrugerea reelei cristaline i transformarea solidului n lichid, adic topirea. Din
acest moment, toat cldura transmis este consumat pentru efectuarea lucrului
mecanic necesar la distrugerea complet a reelei cristaline i temperatura substanei rmne constant. Aceast temperatur este numit temperatur de topire T0
(fig. 3.25, a). Dup ncheierea procesului de topire, cldura transmis se consum
pentru creterea vitezei moleculelor substanei deja n stare lichid i, n consecin,
crete temperatura acesteia.
T

T
S+L

T0

T0

S+L

0
a)

Qt
Q

0
Fig. 3.25

121

1
2

Qs
b)

LICHIDE I SOLIDE

Procesul trecerii substanei din stare solid n stare lichid se numete topire, iar transformarea invers din starea lichid n cea solid este numit solidificare sau cristalizare.

n mod analog se explic i mersul procesului invers, de solidificare (fig. 3.25, b).
La rcirea substanei n stare lichid se degaj o cantitate oarecare de cldur n exterior, pn cnd temperatura devine egal cu cea de topire T0 , la care ncepe procesul
de solidificare. La cedarea n continuare a cldurii de substan, aceast temperatur

rmne constant pn cnd forele moleculare reconstruiesc complet reeaua cristalin.


Dup ncheierea procesului de solidificare, temperatura solidului se micoreaz prin
eliminarea unei cantiti de cldur n exterior.
Dup cum arat experimentul, corpurile amorfe nu posed temperatur de topire
(fig. 3.25, curba 2). La nclzire ele trec printr-o stare de nmuiere i, mrindu-i
continuu temperatura, se transform n lichid.
Raportul dintre cantitatea de cldur Q necesar pentru topirea substanei i masa
m a acesteia luat la temperatura de topire se numete cldur specific (latent)
de topire:
Q

t = mt .
(3.27)

C a p i t o l u l

III

Ea depinde de natura substanei i de presiunea extern. n SI are unitatea J/kg.


Deoarece cantitatea de cldur ce se degaj la solidificare este egal cu cea necesar
pentru topire Qt , rezult c i cldura specific de solidificare este egal cu cea de
topire t . Aadar, cantitatea de cldur absorbit (degajat) la topirea (solidificarea)
unei mase m de substan este

Qt = t m.
(3.28)

122

S-a constatat c temperatura de topire (ori solidificare)


depinde de presiune. De exemplu, din cauza suprafeei de
contact relativ mici a patinelor cu gheaa, patinatorul creeaz
o presiune considerabil i gheaa se topete la o temperatur
mai mic de 0C. Astfel, se formeaz un strat foarte subire
de ap, care favorizeaz alunecarea.
Dac la topire substana se dilat, atunci mrirea presiunii
exterioare duce la creterea temperaturii de topire (fig. 3.26, a),
iar dac se contract la micorarea ei (fig. 3.26, b). De
menionat ns c numai variaii foarte mari ale presiunii pot
modifica sensibil temperatura de topire. De exemplu, pentru
a micora temperatura de topire a gheii cu 1C, este nevoie
de o cretere a presiunii cu aproximativ 1,3 107 Pa.
n natur exist un ir de substane solide care posed
miros (de exemplu, naftalina, sulful, iodul .a.). Rezult c n
aer exist vapori ai acestor substane, care s-au format direct
din starea solid.
Procesul trecerii substanei din stare solid n stare gazoas
se numete sublimare, iar cel invers desublimare.

solid
lichid
0
a)

p
solid
lichid

0
b)

Aceste procese se observ foarte uor n cazul gheii. Iarna


Fig. 3.26
rufele scoase afar la ger se usuc prin sublimare, iar desenele aprute pe geamuri n zilele geroase se formeaz prin desublimarea vaporilor
de ap din atmosfer.
Este evident c la sublimare corpul absoarbe o cantitate de cldur egal cu suma
dintre cantitile de cldur necesare pentru topirea i apoi vaporizarea lichidului obinut

Qs = Qt + Qv = s m,

(3.29)

unde s este cldura specific (latent) de sublimare.


Din relaiile (3.25), (3.28) i (3.29) rezult c
s = t + v .

(3.30)

SL

SL

SL

Deoarece desublimarea este procesul invers al sublimrii, cldura degajat se calculeaz tot cu relaia (3.30).
Presiunea vaporilor saturani ce provin din corpul solid depinde de temperatur
n acelai mod ca i cea a vaporilor saturani provenii din lichid (fig. 3.27). Aceast
dependen ns are o pant mult mai mic, deoarece la nclzirea cu un grad numrul
de molecule care prsesc solidul este mult mai mic dect numrul de molecule care
prsesc lichidul. n consecin, presiunea vaporilor saturani provenii din solid este
mult mai mic dect a celor provenii din lichid.
p
n funcie de condiiile exterioare, substana poate
exista n diferite stri de agregare sau faze. Dup cum
arat experiena, o substan oarecare luat la presiuni
mici i temperaturi nalte se afl n stare gazoas, la presisolid
uni mari i temperaturi joase n stare solid, iar valorile
intermediare ale presiunii i temperaturii corespund
vapori
strii ei lichide. Astfel, transformrile de faz ale unei
substane snt determinate de variaiile temperaturii i
0
T
presiunii, iar condiia de coexisten a fazelor se exprim
Fig. 3.27
prin dependena dintre aceti parametri.
Graficul presiunii n funcie de temperatur reprezint p
B
o descriere foarte comod i clar a transformrilor de faz
ale substanei i este numit diagram de stare sau diagraC
m de echilibru al fazelor. Asemenea diagrame au fost
solid
lichid
deja construite cnd s-au studiat transformrile bifazice:
V
L
lichidgaz (fig. 3.24), solidlichid (fig. 3.26) i solidgaz
(fig. 3.27). Dac pentru o anumit substan se mbin
T
vapori
V
toate diagramele transformrilor bifazice menionate mai

S
sus, atunci se obine diagrama de stare a acestei substane.
T
n figura 3.28 snt reprezentate calitativ diagramele 0
a)
caracteristice pentru substanele care se dilat la topire
(a) i pentru cele care se contract
la topire
p
p
B (b).
B
Curbele BT, CT i OT reprezint liniile de echilibru al
fazelor. Ele corespund condiiilor de coexisten (echiliC
bru) a dou faze ale substanei: curba
coexisten
solid BT delichid
solid
lichid
C
a corpului solid i a lichidului, curba CT a lichidului i
V

V
L
a vaporilor si, curba OT a corpului solid i a vaporilor.
L
Orice punct de pe diagram, cu excepia
celor
de
pe
T
T
vapori
curbele menionate, corespunde unei
strivapori
de echilibru
V
V

S
S
stabil al substanei. Astfel, regiunea
din stnga curbei
OTB corespunde fazei solide,
0 cea mrginit de curba
0
T
T
a) din dreapta curbei OTC
b)
BTC fazei lichide, iar regiunea
fazei gazoase.
Fig. 3.28

LICHIDE I SOLIDE

0
b)

123

so

Toate diagramele de stare conin dou puncte caracteristice cu parametrii (pc , Tc)
i (pt , Tt) unici pentru substana dat. Punctul C corespunde strii critice a substanei, n care coexist dou faze: lichid i gazoas, iar punctul T, numit punct triplu,
reprezint o stare unic a substanei, numit stare tripl, n care coexist toate cele
trei faze: solid, lichid i gazoas.
Menionm c starea tripl a apei este folosit pentru definirea unitii fundamentale a temperaturii n SI:
Kelvinul este fraciunea 1/273,16 din temperatura termodinamic a punctului triplu
al apei.

Problem rezolvat
Se d:
R = 5 cm,
h = 6 cm

SI:
5 102 m,
6 102 m

t?

O bil de fier cu raza de 5 cm, nclzit prealabil pn la o anumit temperatur, este aezat pe o bucat de ghea aflat
la temperatura de topire. Ca rezultat, bila ptrunde complet
n bucata de ghea, centrul ei fiind la adncimea h = 6 cm
(fig. 3.29). Neglijnd nclzirea apei formate la topirea gheii,
determinai pn la ce temperatur a fost nclzit bila.

Rezolvare
Deoarece nclzirea apei este neglijabil, toat cldura cedat de bil la rcirea ei se consum
pentru topirea gheii:
Q1 = m1t = 1V1t ,
h
3
unde 1 = 0,9 10 kg/m3 i t = 3,35 105 J/kg reprezint densitatea i cldura latent de topire a gheii, iar m1 i
R
V1 snt masa i volumul gheii topite. Din figura 3.29 se observ c volumul gheii topite const din volumul unui cilindru cu nlimea h i al unei jumti de sfer cu raza R:

2
1
V1 = R2h + 3 R3 = 3 R2 (3h + 2R).

Fig. 3.29

Aadar, cldura consumat la topirea gheii este

III

Cantitatea de cldur cedat de bila nclzit

C a p i t o l u l

1
Q1 = 3 R2 (3h + 2R)1t .

este variaia temperaturii bilei de la temperatura la care a ajuns fiind nclzit pn la cea de
topire a gheii T0 = 273 K.
Conform legii conservrii energiei, Q1 = Q2 sau

124

4
Q2 = m2c (T T0) = 2V2cT = 3 2R3cT,
unde 2 = 7,9 103 kg/m3 i c = 460 J/ (kg K) constituie densitatea i cldura specific a
fierului din care este confecionat bila, m2 i V2 snt masa i volumul bilei, iar T = T T0

de unde

1 2
4 3
3 R (3h + 2R)1t = 3 R 2cT,
(3h + 2R)1t
T =
; T 116 K.
4R2c

ntruct variaia temperaturii pe scrile Celsius i Kelvin este aceeai, t = T, iar temperatura iniial a gheii era de 0C, rezult c bila a fost nclzit pn la t = 116C.

VERIFICAI-V CUNOTINELE

CALORIMETRIA.
3.8* ECUAIA CALORIMETRIC
O consecin a principiului nti al termodinamicii este
ecuaia calorimetric, care st la baza calorimetriei.
Calorimetria este o ramur a fizicii experimentale, n care se
determin cantitile de cldur ce nsoesc diferite procese i caracteristicile termice respective.

4
5

De exemplu, se determin cldura specific (caracterizeaz procesul nclzirercire), cldurile latente de topire, de
vaporizare (caracterizeaz transformrile de faz), cldurile
3
ce nsoesc reaciile chimice (de exemplu, puterea caloric a
Fig. 3.30
combustibilului) etc.
n procedeul de efectuare a msurtorilor, este important s fie evitat schimbul
necontrolat de cldur ntre sistemul de corpuri cercetat i mediul exterior, adic
este necesar o izolare adiabatic a acestuia. n acest scop, sistemul de corpuri este
introdus n calorimetru, aparat care asigur condiiile menionate.
Construcia celui mai simplu calorimetru v este cunoscut din gimnaziu. El este
constituit din dou vase (fig. 3.30) vasul interior (1) i vasul exterior (2), vasul interior
fiind aezat pe suporturi termoizolatoare (3) (din plut, lemn sau anumite mase plastice). Capacul vasului (4) este confecionat, de asemenea, din material termoizolant,

LICHIDE I SOLIDE

1. Ce reprezint topirea i solidificarea?


2. Explicai mecanismul cinetico-molecular al topirii.
3. Ce se numete cldur specific de topire (solidificare)?
4. Ce reprezint temperatura de topire i cum depinde ea de presiune?
5. Ce reprezint procesele de sublimare i desublimare?
6. Cum se determin cldura specific de sublimare (desublimare)?
7. Ce reprezint diagrama de stare a unei substane?
8. Ce reprezint punctul triplu al substanei?
9. Un cubuor de ghea la temperatura de topire cu masa de 20 g este lovit de un glon cu
masa de 9 g, ce zboar cu o anumit vitez. Determinai viteza glonului, dac se tie c o
treime din energia lui s-a consumat pentru frmiarea gheii, iar restul pentru topirea ei.
Cldura latent de topire a gheii t = 335 kJ/kg.
10. Un glon de plumb zboar cu viteza de 450 m/s i, lovind perpendicular un perete, se topete complet. Care a fost temperatura glonului nainte de lovitur, dac pentru nclzire i topire se consum doar jumtate din energia lui mecanic? Cldura latent de topire,
cea specific i temperatura de topire ale plumbului snt t = 25 kJ/kg, c = 130 J/(kg K)
i, respectiv, Tt = 600 K.

125

III
C a p i t o l u l
126

avnd un orificiu pentru fixarea termometrului (5) i un al doilea orificiu prin


care trece tija agitatorului (6). Vasul interior se umple parial cu un lichid (7),
de obicei, cu ap, pentru a nlesni schimbul de cldur ntre corpurile din calorimetru.
Rotirea agitatorului, nsoit de deplasarea lui n sus i n jos, asigur o uniformizare
mai rapid a temperaturii n interiorul calorimetrului.
Aerul din spaiul dintre vasele calorimetrului, avnd conductibilitate termic
mic, asigur un schimb redus de cldur. Schimbul de cldur ar fi i mai redus
dac aerul dintre vase ar fi complet evacuat. Aceast metod a fost propus i realizat de fizicianul britanic James Dewar (18421923), care a obinut pentru prima
dat hidrogen lichid.
fee
Dewar a construit un recipient cu perei dubli de stiargintate
cl, avnd feele interioare argintate, aerul dintre perei
fiind evacuat (fig. 3.31). n aa caz, se spune c spaiul este
vidat sau c acolo exist vid. Acest recipient se numete
vas Dewar. Calorimetrul cu vas Dewar este performant n
comparaie cu calorimetrele obinuite.
De menionat c vasul Dewar constituie partea principal a termosului.
vid
S urmrim procesele ce au loc n calorimetru dup ce
n el snt introduse corpuri de diferite temperaturi. n urma
schimbului de cldur dintre ele, sistemul de corpuri trece
cu timpul n stare de echilibru termic i temperatura devine
aceeai n toate punctele lui, fiind numit temperatur a
Fig. 3.31
amestecului (se noteaz cu ).
Aceast afirmaie se afl la baza calorimetriei, ca i ecuaia calorimetric, obinut
din principiul nti al termodinamicii.
Din descrierea de mai sus a calorimetrului este clar c nici sistemul de corpuri din
el, nici fiecare corp n parte nu efectueaz lucrul mecanic, iar sistemul de corpuri nu
face schimb de cldur cu mediul exterior. n aceast situaie (Lsist. = 0 i Qsist. = 0),
variaia energiei interne a sistemului este nul: Usist. = 0. ns energia intern a
sistemului se compune din energiile interne ale corpurilor din componena lui:
Usist. = U1 + U2 + ... + Un . Prin urmare, suma variaiilor energiilor interne ale corpurilor
din calorimetru este nul:

U1 + U2 + ... + Un = 0.
(3.31)
Dup cum s-a menionat, lucrurile efectuate de fiecare corp n parte snt egale cu
zero, astfel din principiul nti rezult Q1 = U1 , Q2 = U2 , ... Qn = Un , iar ecuaia
(3.31) ia forma:

Q1 + Q2 + ... + Qn = 0.
(3.32)
Aceasta este ecuaia calorimetric:
suma algebric a cantitilor de cldur cu care fac schimb corpurile din sistemul izolat este egal cu zero.

Ecuaia calorimetric poate fi scris i sub o alt form, mai frecvent folosit
la calcule. Notm suma tuturor termenilor pozitivi din (3.32), adic suma tuturor

cldurilor primite, cu Qprim. , iar suma tuturor termenilor negativi, adic a cldurilor
cedate, cu Qced. . Obinem:

Qprim. + Qced. = 0,
(3.33)
unde Qprim. > 0 i Qced. < 0, prin urmare

Qprim. = |Qced.|.

(3.34)

S aplicm metoda calorimetric la determinarea cldurii specifice a unui corp


solid. Notm cu m1 masa lichidului din calorimetru, cel mai frecvent apa, i cu c1
cldura specific a lichidului, cu mc , ma i mt masele vasului interior al calorimetrului, agitatorului i termometrului, cu cc , ca i ct cldurile specifice respective.
Toate aceste corpuri se afl la temperatura t1 indicat de termometru. n calorimetru
se introduce un corp de mas m2 din substana a crei cldur specific cx se cere
determinat. Temperatura t2 a corpului este cunoscut. Admitem c t2 > t1 . Corpul
se introduce n calorimetru i dup un timp n acesta se stabilete o temperatur
comun de echilibru .
Lichidul, vasul interior, agitatorul i termometrul i mresc temperatura de la t1
la pe seama cldurii primite: Qprim. = (m1c1 + mc cc + ma ca + mt ct)( t1).
Observm c mrimea

C = mc cc + ma ca + mt ct
(3.35)
este constant pentru calorimetrul dat, independent de lichidele sau corpurile ce
se introduc n el i de temperaturile acestora. Evident, mrimea C este capacitatea
termic (caloric) a calorimetrului.
Pentru cantitatea de cldur primit avem:

Qprim. = (m1c1 + C)( t1).

(3.36)

Corpul introdus n calorimetru i modific temperatura de la t2 la i cedeaz


cantitatea de cldur

Qced. = m2cx ( t2).
(3.37)
Substituind aceste dou expresii n ecuaia calorimetric (3.33), obinem:
(m1c1 + C)( t1) + m2cx ( t2) = 0,
de unde exprimm cldura specific necunoscut
(m c + C)( t1)
cx = 1 1

(3.38)
m2(t2 ) .
La acelai rezultat se ajunge dac se substituie |Qced.| = m2cx(t2 ) n ecuaia (3.34).
n cazul determinrii cldurilor latente, trebuie s se in seama de faptul c la
topire corpul primete cantitatea de cldur Qt = mt , unde t este cldura latent de
topire, iar la solidificare aceast cantitate de cldur este cedat, adic trebuie luat
cu semnul minus. O situaie similar are loc la vaporizare, cnd lichidul primete
cantitatea de cldur Q = m , unde este cldura latent de vaporizare, iar la
condensare aceast cldur este cedat.

LICHIDE I SOLIDE

Suma tuturor cantitilor de cldur primite de unele corpuri din calorimetru este
egal cu valoarea absolut a sumei cantitilor de cldur cedate de celelalte corpuri
din calorimetru.

127

Considerm experimentul n care se determin cldura latent de vaporizare a


apei. n acest scop, n calorimetrul ce conine o mas m1 de ap (cldura specific c1
i temperatura t1) se introduc vapori la temperatura de fierbere a apei tf = 100C la
presiune atmosferic normal. Dup un timp, accesul vaporilor n calorimetru este
ntrerupt i se nscrie temperatura indicat de termometru. Masa m2 a vaporilor
de ap se determin prin cntrirea vasului interior al calorimetrului nainte i dup
introducerea vaporilor n el.
Folosind aceleai notaii ale parametrilor strii iniiale a calorimetrului ca i
n cazul experimentului precedent, cldura primit este dat de formula (3.36).
Aceast cldur este cedat la condensarea masei m2 de vapori luai la temperatura
de fierbere tf , apoi la rcirea apei obinute din ei pn la temperatura amestecului .
Prin urmare,
Qced. = m2 + m2c1( tf),
a crei valoare absolut

|Qced.| = m2 + m2c1(tf ).
(3.39)
Substituind (3.36) i (3.39) n ecuaia calorimetric (3.34), obinem:
(m1c1 + C)( t1) = m2 + m2c1(tf ),
de unde exprimm mrimea cutat
1
=
(m c + C)( t1) c1(tf ).

m2 1 1

(3.40)

Cunoaterea caracteristicilor termice ale substanei este foarte important. De


exemplu, elaborarea tehnologiei de obinere pe cale artificial a diamantului a fost
posibil numai utiliznd datele privind proprietile termice ale carbonului.

C a p i t o l u l

III

VERIFICAI-V CUNOTINELE

128

1. Ce condiie important trebuie s asigure calorimetrul pentru corpurile din el?


2. n care calorimetru cu agitator sau fr el echilibrul termic se stabilete mai repede?
3. Cum influeneaz durata intervalului de timp n care se stabilete echilibrul termic asupra
preciziei msurtorilor calorimetrice? Argumentai rspunsul.
4. ntr-un calorimetru de capacitate caloric neglijabil se afl m1 = 0,8 kg de ap la temperatura t1 = 80C. Dup ce n calorimetru s-au adugat m2 = 0,6 kg de ap rece, temperatura n calorimetru a devenit = 56C. Care a fost temperatura apei reci?
5. Pentru a determina cldura specific a substanei din care este confecionat vasul interior al unui calorimetru, s-a realizat experimentul urmtor: s-a determinat masa vasului interior mc = 0,2 kg; n el s-a turnat o mas m1 = 0,1 kg de ap i s-a msurat temperatura
n calorimetru t1 = 18C; apoi n calorimetru s-a mai adugat o mas m2 = 0,15 kg de ap
luat la temperatura t2 = 57C i s-a msurat temperatura care s-a stabilit n calorimetru:
= 38C. Pe baza acestor date calculai cldura specific cutat. Cldura specific a apei
ca = 4,2 103 J/(kg K).
6. Calculai cldura specific a unui lichid pe baza datelor obinute n experimentul urmtor: masa vasului interior de alam al calorimetrului mc = 0,15 kg; masa lichidului
din calorimetru m1 = 0,1 kg; temperatura n calorimetru t1 = 18C, dup ce n calorimetru se introduce un corp din oel de mas m2 = 0,3 kg aflat la temperatura t2 = 70,6C,

n acesta se stabilete temperatura comun = 36C. Se cunosc cldurile specifice pentru: alam ca = 380 J/(kg K) i oel ca = 470 J/(kg K). Care este cldura specific a lichidului?
7. Un calorimetru de zinc de mas mc = 0,2 kg conine m1 = 0,4 kg de ap la temperatura
t1 = 17C. Dup introducerea n el a unui corp de argint de mas m2 = 0,5 kg avnd temperatura t2 = 92,4C, temperatura apei din calorimetru a devenit = 22C. Cunoscnd
cldura specific a apei ca = 4 200 J/(kg K) i a zincului cz = 400 J/(kg K), determinai
cldura specific a argintului.
8. ntr-un calorimetru care conine m1 = 0,9 kg de ghea la t1 = 0C, a fost introdus o cantitate minim de vapori de ap la t2 = 100C, suficient pentru a topi toat gheaa. Care
este masa de ap din calorimetru imediat dup topirea gheii? Cldura latent de topire
a gheii t = 334 103 J/kg, cldura specific a apei c = 4,19 103 J/(kg K), cldura latent de vaporizare a apei = 2 260 103 J/kg, capacitatea termic a calorimetrului se neglijeaz.

Lucrare de laborator*

Scopul
lucrrii:

Determinarea cldurii latente specifice de topire a gheii cu ajutorul unui calorimetru cu ap cald.

Aparate
i materiale
necesare:

un calorimetru; un termometru; un pahar gradat; un vas cu ap cald; bucele de ghea.

Consideraii teoretice
ntr-un calorimetru de mas mc i temperatur tc se toarn ap cald avnd masa m1 i temperatura t1, iar mai apoi se introduce ghea de mas m2 i cu temperatura t0 = 0C. Dup topirea
complet a gheii, n calorimetru se stabilete o temperatur de echilibru t2 a amestecului, care se
poate determina din ecuaia calorimetric (3.34) scris pentru situaia concret din aceast lucrare de laborator cu ajutorul relaiilor (2.16) i (3.28)

m2 + m2c (t2 t0) = m1c (t1 t2) + mccc (tc t2),

(3.41)

unde este cldura specific latent de topire a gheii, c cldura specific a apei, mc , cc i tc snt,
respectiv, masa, cldura specific i temperatura iniial ale calorimetrului. Dac temperatura de
echilibru t2 a amestecului prin adugarea bucelelor de ghea se va egala cu cea iniial a calorimetrului tc , atunci ecuaia calorimetric (3.41) devine mai simpl:

m2 + m2c (t2 t0) = m1c (t1 t2).

(3.42)

Deoarece t0 = 0C, pentru determinarea cldurii latente specifice de topire a gheii din (3.42)
obinem relaia:

m
= c m1 (t1 t2) t2 .
2

Modul de lucru:
1. Pregtii bucele de ghea la temperatura de 0C. Pentru aceasta, gheaa preparat din
timp se sfrm i se las ntr-un vas oarecare pn cnd bucelele de ghea vor pluti n
apa format la topirea lor parial (1520 min.).

LICHIDE I SOLIDE

DETERMINAREA CLDURII LATENTE SPECIFICE DE TOPIRE A GHEII

129

2. Msurai cu ajutorul termometrului temperatura din clas, care coincide cu temperaturile


iniial i final ale experimentului t2 .
3. Turnai n paharul gradat 100150 ml de ap luat la o temperatur cu 3040C mai mare
dect cea din clas. Folosind legtura dintre mas i volum, determinai masa apei calde
m1 = V1 folosit n experiment ( = 1 000 kg/m3 este densitatea apei).
4. Msurai temperatura t1 a apei calde de mas m1 din paharul gradat i turnai-o n vasul
interior al calorimetrului.
5. tergei o bucic de ghea cu hrtie de filtru i introducei-o n vasul calorimetrului.
Amestecnd cu un agitator, observai temperatura amestecului dup topirea complet a
bucelei de ghea. Continuai s introducei ghea pn cnd temperatura de echilibru
a amestecului va deveni egal cu cea din clas t2 .
6. Turnai apa din calorimetru n paharul gradat i observai volumul ei V2. Determinai masa
gheii topite dup creterea V = V2 V1 a volumului de ap, adic m2 = V.
7. Introducei rezultatele msurrilor i determinrilor n urmtorul tabel:

t1
(C)

m1
(kg)

t2
(C)

V
(m3)

m2
(kg)

(kJ/kg)

c
(kJ/kg K)

tab
(kJ/kg)

4,19

330

8. Comparai valoarea cldurii specifice latente de topire a gheii obinut experimental cu cea cunoscut din tabele tab.. Determinai eroarea absolut = | tab.| i cea
relativ

=
9. Prezentai rezultatul final sub forma

100%.
tab.

kJ
exp. = ( )kg , = ...%.

10. Tragei concluziile referitor la rezultatele obinute.

C a p i t o l u l

III

NTREBRI

130

1. Explicai din ce cauz nu se ia n considerare schimbul de cldur cu calorimetrul.


2. De ce trebuie s tergei bucelele de ghea cu hrtie de filtru?
3. Cum se explic creterea erorilor de msurare n cazul efecturii rapide a etapelor lucrrii
de laborator?

TEST DE EVALUARE SUMATIV


PROFIL REAL

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) Forele de atracie dintre moleculele diferitor medii se numesc .

1 p.

b) Procesul trecerii substanei din n se numete vaporizare.

1 p.

c) Umiditatea absolut este mrimea egal cu coninui n atmosfer.

1 p.

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals.
a) Dac lichidul ud pereii vasului n care se afl, atunci forele de coeziune snt mai mari dect cele de adeziune.

1 p.

b) Corpurile amorfe la temperaturi obinuite se comport ca lichidele cu


fluiditate foarte mic.

1 p.

c) Temperatura de fierbere a unui lichid pe vrful unui munte este mai mare
dect temperatura de fierbere a aceluiai lichid la poalele muntelui.

1 p.

Itemii 3 i 4 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).
3

Aerul umed este mai greu dect cel uscat, aflat n aceleai condiii de presiune i
temperatur, deoarece aerul umed conine i molecule de ap.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

131

Vaporii nesaturani ai unui lichid pot deveni saturani n urma rcirii izocore,
deoarece presiunea maxim a vaporilor saturani se micoreaz odat
cu micorarea temperaturii.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

LICHIDE I SOLIDE

ntr-un tub capilar petrolul urc 2 cm. Care este diametrul tubului dac
coeficienii de tensiune superficial i densitatea petrolului snt, respectiv, egali cu 21103 N/m i 800 kg/m3.

2 p.

Cu cte procente variaz suprafaa unui acoperi din tabl de zinc la


creterea temperaturii de la 0oC pn la 40oC? Coeficientul de dilatare
liniar a zincului este de 2,6105 K1.

2 p.

O pictur de ap cu raza de 2 mm a fost divizat n dou picturi mai mici.


Coeficientul tensiunii superficiale al apei = 0,072 N/m. Determinai:

C a p i t o l u l

III

132

a) variaia ariei suprafeei libere a picturilor de ap;

3 p.

b) lucrul mecanic efectuat pentru divizarea picturii de ap.

3 p.

O sfer de oel cu masa de 15,6 kg are volumul V0 = 2 000 cm3 la temperatura de


0oC. Sfera a fost nclzit pn cnd volumul ei a devenit V = 2 004,6 cm3 i apoi
introdus ntr-un vas cu 5 kg de ap la temperatura de 18oC. Ca rezultat, apa
i-a mrit temperatura pn la 30oC. Cldurile specifice ale oelului i apei snt
c = 460 J/(kg K) i ca = 4 200 J/(kg K), iar capacitatea caloric a vasului se neglijeaz. Determinai:
a) temperatura pn la care a fost nclzit sfera de oel;

2 p.

b) coeficientul de dilatare liniar a oelului;

3 p.

c) variaia densitii sferei de oel n decursul rcirii acesteia.

3 p.

ELECTRODINAMICA
Secolul al XIX-lea, numit i secolul electricitii, a fost marcat de importante descoperiri n domeniul fizicii fenomenelor electrice i magnetice.
n 1820, Hans Christian Oersted a observat c acul magnetic situat n
vecintatea unui conductor i modific direcia dac acesta este parcurs
de curent electric. Astfel, s-a stabilit c curentul electric genereaz
cmp magnetic. A urmat descoperirea n 1831 de Michael Faraday a
fenomenului induciei electromagnetice, care st la baza metodei
de obinere a curentului electric folosindu-se cmpul magnetic. Au fost
studiate relaiile dintre cmpul electric i cel magnetic, considerate pri
componente ale unui cmp general cmpul electromagnetic. Teoria
acestui cmp electrodinamica a fost elaborat n anii 18601865 de
James Clerk Maxwell, care a prezis existena undelor electromagnetice
i a descris proprietile acestora. Ele au fost descoperite experimental n
18871888 de Heinrich Hertz.
Datorit acestor descoperiri, au fost construite generatorul de curent
electric, motorul electric, telegraful, telefonul, radioul etc.
n primele decenii ale secolului al XX-lea s-a dezvoltat intens fizica ato
mului. S-a constatat c interaciunea electromagnetic menine mpreun
particulele componente ale atomului, atomii n molecule, iar pe acestea
n corpurile solide i lichide. Cercetarea proprietilor electrice ale semiconductoarelor a condus la inventarea diodei semiconductoare, apoi
a tranzistorului. Aceste descoperiri i invenii, succedate de o ampl
revoluie n electronic, au permis miniaturizarea dispozitivelor electro
nice. Ca rezultat, n ultimele decenii au fost perfecionate considerabil
calculatoarele electronice, au aprut telefonia mobil, internetul etc.

IV

Capitolul

ELECTROSTATICA
SARCINILE ELECTRICE.
4.1 LEGEA CONSERVRII SARCINII ELECTRICE. LEGEA LUI COULOMB

C a p i t o l u l

IV

S recapitulm unele cunotine din domeniul fenomenelor electrice. Thales din


Milet (cca 624547 .Hr.) din Grecia antic a fost primul care a constatat c chihlimbarul frecat cu estur de ln atrage corpuri uoare. Despre chihlimbarul care posed
aceast proprietate se spune c este electrizat. Gradul de electrizare este caracterizat
de mrimea fizic numit sarcin electric, notat de obicei cu litera q. Unitatea de
sarcin electric n SI se numete coulomb (se citete culon) i are simbolul C, adic
[q] = C. Unitatea va fi definit mai trziu.
Ulterior s-a stabilit c prin frecare pot fi electrizate i alte corpuri. Studiindu-se
interaciunea corpurilor electrizate, s-au constatat urmtoarele:
n natur exist dou feluri de sarcini electrice: pozitive i negative.
Sarcinile electrice de acelai semn se resping, iar cele de semne opuse se atrag.

134

Explicarea electrizrii corpurilor are la baz proprietile electrice ale atomilor.


Conform modelului stabilit de fizicianul englez Ernest Rutherford (18711937) la
nceputul secolului al XX-lea, n centrul atomului se afl nucleul o particul masiv
ncrcat cu sarcin electric pozitiv, n jurul cruia se mic electronii particule
ncrcate cu sarcin electric negativ.
Nucleele, la rndul lor, snt constituite din particule de dou feluri protoni i
neutroni. Protonii snt ncrcai cu sarcin electric pozitiv, iar neutronii reprezint
particule neutre.
Masele acestor particule snt: mp = 1,672 1027 kg, mn = 1,675 1027 kg i me =
= 9,11 1031 kg. Protonul i neutronul au mase aproximativ egale, iar masa electronului este de circa 1 840 de ori mai mic.
Protonul i electronul au sarcini electrice egale n valoare absolut, semnele lor
fiind opuse. Aceast valoare este cea mai mic sarcin electric existent n natur
n stare liber. Ea se numete sarcin electric elementar i se noteaz cu litera
e. Experimental s-a stabilit c e = 1,6 1019 C. Astfel, sarcina electric a protonului
qp = +e, iar cea a electronului qe = e.
Electronii tuturor elementelor din natur snt identici. Protonii, precum i neutronii,

de asemenea snt identici, fiecare ntre ei. Nucleele diferitor elemente chimice se
deosebesc ntre ele.
Din existena n natur a sarcinii electrice elementare e rezult c sarcina corpului
electrizat, numit i cantitate de electricitate, este un numr multiplu al sarcinii e,
adic

q = Ne,
(4.1)

Legea conservrii sarcinii electrice este o lege fundamental a naturii. Ea se


respect att n cazul corpurilor mari, ct i n cel al corpurilor microscopice, cum
snt moleculele, atomii i particulele din componena acestora.
Pentru a stabili expresia forei de interaciune electric, admitem c dimensiunile spaiale ale corpurilor
6
electrizate snt mult mai mici dect distana dintre ele i
deci pot fi neglijate. Astfel, obinem modelul corpului
punctiform electrizat, numit de obicei sarcin electric
punctiform.
Corpul electrizat ale crui dimensiuni snt neglijabile n
1
comparaie cu distanele pn la alte corpuri electrizate
este numit corp punctiform electrizat sau sarcin electric punctiform.
Acest model este valabil i n cazul bilelor ncrcate
uniform.
Interaciunea electric dintre sarcinile punctiforme a
fost studiat experimental de Coulomb cu ajutorul balanei de torsiune (fig. 4.1), inventat de el. De un fir subire
de argint (1) era suspendat de mijloc o bar de sticl (2).
La un capt al ei era fixat o bil (3) din miez de soc, iar la
cellalt capt o contragreutate (4), care asigura poziia
orizontal a barei. Acest sistem se afla n interiorul unui
vas special pentru a exclude influena curenilor de aer.

7
4
2

Fig. 4.1

E L E C T R O S TAT I C A

unde N este un numr ntreg, pozitiv sau negativ. Aceasta nseamn c sarcina electric este o mrime discontinu, discret.
Electrizarea corpurilor este rezultatul trecerii electronilor de la unele corpuri la
altele. Corpul neutru, cednd un numr de electroni, se ncarc pozitiv, iar primind
electroni, se ncarc negativ.
Multiple experimente demonstreaz c n natur se manifest o legitate n ceea
ce privete sarcinile electrice. nainte de a o formula, introducem o noiune nou.
Sistemul de corpuri limitat de o suprafa real sau imaginar prin care nu are loc
schimb de sarcini electrice se numete sistem izolat electric.
Legitatea menionat mai sus este numit legea conservrii sarcinii electrice:
Suma algebric a sarcinilor electrice ale corpurilor dintr-un sistem izolat electric este
constant n timp (se conserv):

q1 + q2 + ... + qn = const.
(4.2)

135

CHARLES AUGUSTIN COULOMB

(17361806), INGINER MILITAR I FIZICIAN FRANCEZ

C a p i t o l u l

IV

A efectuat cercetri tiinifice n domeniile mecanicii, electricitii i magnetismului. A formulat legile frecrii la alunecare
(1781) i la rostogolire (1790); a studiat deformaiile de torsiune
ale firelor metalice; a stabilit relaia dintre fora ce rsucete
firul, caracteristicile elastice i dimensiunile acestuia, precum i
unghiul de rsucire. Aceste cercetri au condus la inventarea,
n 1784, a balanei de torsiune, foarte sensibil, pentru msurarea forelor mici. Cu ajutorul acestei balane Coulomb a
reuit s stabileasc experimental, n 1785, legea care exprim
fora de interaciune dintre sarcinile electrice punctiforme. n
1788 a folosit balana n scopul studierii interaciunii dintre
polii magnetici.
n onoarea lui Coulomb, legea care exprim fora de interaciune dintre sarcinile punctiforme, precum i unitatea de sarcin
electric i poart numele.

136

Prin capacul superior al vasului era introdus o bar izolatoare, ce avea la captul
inferior o bil (5) din miez de soc, la acelai nivel cu bila (3). Captul superior al
firului era fixat ntr-un cap de suspensie (6), care permitea rotirea firului. Unghiul
respectiv putea fi citit pe o scar gradat. La ncrcarea bilelor de soc cu sarcini de
acelai semn ele se respingeau i rsuceau firul de argint. Capul de suspensie era
rotit, bilele fiind aduse n poziiile iniiale. Unghiul de rsucire se determina pe baza
indicaiilor scrii gradate (7) de pe suprafaa lateral a vasului i a celei de la capul
de suspensie.
Cunoscnd parametrii balanei de torsiune i valoarea unghiului de rsucire a
firului de argint, Coulomb a calculat fora de respingere dintre bilele de soc pentru
valori diferite ale distanei dintre ele i ale sarcinilor de pe ele. La timpul respectiv
nu existau metode de msurare a sarcinilor electrice. Coulomb a folosit o metod
simpl: a modificat ntr-un anumit mod valorile sarcinilor bilelor. Prin atingerea
unei bile ncrcate cu o bil identic neutr sarcina electric se repartiza n mod
egal ntre ele.
n urma unor msurtori minuioase Coulomb a stabilit relaia dintre fora de
interaciune a sarcinilor punctiforme q1 i q2 , valorile acestor sarcini i distana r
dintre ele:
|q ||q |
F = ke 1 2 2 .
(4.3)

r
Dou sarcini electrice punctiforme, aflate n repaus, interacioneaz cu o for direct
proporional cu produsul dintre valorile sarcinilor i invers proporional cu ptratul distanei dintre ele. Forele de interaciune a sarcinilor snt orientate de-a lungul
dreptei pe care snt situate sarcinile i au sensuri opuse.

Aceast lege se numete legea lui Coulomb.


Legea lui Coulomb se afl n concordan cu principiul aciunii i reaciunii.
Coeficientul de proporionalitate ke din formula (4.3) depinde de proprietile
electrice ale mediului n care se afl sarcinile i de unitile mrimilor ce intervin n ea.

Valoarea acestui coeficient pentru vid, n SI, este:


N m2
ke = 9 . 109 2 .
C
Aceast valoare poate fi folosit la rezolvarea problemelor i n cazul n care sarcinile se afl n aer, ale crui proprieti electrice difer puin de cele ale vidului. (Mai
jos se va considera c sarcinile electrice se afl n vid.)
Pentru fora de interaciune dintre dou sarcini electrice punctiforme egale cu cte
1 C fiecare, distana dintre ele fiind egal cu l m, din (4.3) obinem F = 9 109 N. Este o
for mare, depind valorile forelor de greutate ale piramidelor egiptene. Exemplul
respectiv arat c coulombul este o unitate foarte mare de sarcin electric. De aceea
se folosesc submultiplii acestuia: nanocoulombul: 1nC = 109 C, microcoulombul:
1 C = 106 C, milicoulombul: 1 mC = 103 C.
Coeficientul ke pentru vid se exprim, de obicei, printr-o alt constant 0 legat
cu acesta prin relaia:
1

ke =
.
(4.4)
40
Constanta 0 este numit permitivitate electric a vidului sau constant electric.
Valoarea ei
2
1
0 =
= 8,85 1012 C 2.
4ke
Nm
Substituind relaia (4.4) n (4.3), scriem legea lui Coulomb sub forma:
|q ||q |

E L E C T R O S TAT I C A

F=

1
2
.
(4.5)
40 r 2
De reinut faptul c expresia legii lui Coulomb este similar celei pentru fora
gravitaional ce acioneaz ntre dou corpuri punctiforme:
mm
F = K 1 2 2 ,
(4.6)

r
unde K este constanta gravitaional. Comparnd expresiile (4.5) i (4.6), constatm
c ambele fore snt invers proporionale cu ptratul distanei dintre corpurile care
interacioneaz. Valoarea forei de atracie gravitaional este direct proporional
cu produsul dintre masele corpurilor, iar a forei coulombiene cu produsul dintre
sarcinile electrice ale corpurilor. Deosebirea esenial este aceea c forele gravitaionale snt numai fore de atracie, iar forele coulombiene pot fi att de atracie, ct i
de respingere, n funcie de semnele sarcinilor electrice care interacioneaz.
Experimentele demonstreaz c ntr-un
sistem de sarcini punctiforme interaciunea
F12
dintre oarecare dou sarcini nu este influenat de prezena altor sarcini.
F1
Considerm un sistem concret din trei
q1
sarcini punctiforme i reprezentm forele
care acioneaz asupra uneia dintre ele, de
exemplu asupra sarcinii q1 (fig. 4.2). Fora
F13
F12 se exprim prin formula (4.5), nefiind
q3
q2
luat n considerare sarcina q3 . n mod
Fig. 4.2

137

similar se exprim fora F13 . Rezultanta forelor ce acioneaz asupra sarcinii q1 este:
F1 = F12 + F13.
n cazul sistemului format din mai multe sarcini punctiforme, fora rezultant ce
acioneaz asupra uneia dintre ele, de exemplu q2, este:

F2 = F21 + F23 + ... + F2n.

(4.7)

Aceast relaie exprim principiul suprapunerii (superpoziiei) forelor, cnd


se aplic la forele coulombiene.

Problem rezolvat
Se d:
q1 = +12 106 C,
q2 = +2 106 C,
q3 = 9 106 C,
q0 = +1,6 106 C,
AB = 0,08 m,
= 30,
ke = 9 109 Nm2/C2

1
Trei sfere mici, ncrcate cu sarcinile electrice q1 = +12 C,
q2 = +2 C i q3 = 9 C, se afl n vrfurile unui triunghi dreptunghic (fig. 4.3), fiind cunoscute lungimea laturii AB = 8 cm i
unghiul = 30. S se determine modulul forei care acioneaz
asupra sferei mici, ncrcate cu sarcina electric q0 = +1,6 C
i situate n punctul D, unde segmentul AD este perpendicular pe ipotenuza BC a triunghiului.

F?
Rezolvare
Reprezentm n figura 4.3 forele care acioneaz asupra sferei din
punctul D, innd seama de semnele sarcinilor electrice ale sferelor. Din figur observm c forele F2 i F3 snt coliniare i perpendiculare pe fora F1 . Deci rezultanta

C a p i t o l u l

IV

are modulul

138

q3

F = F1 + F2 + F3

F2
F3

F = F 12 + (F2 + F3)2 .

Pentru a calcula valorile forelor, aflm distanele respective. Din


figura 4.3 obinem:

BD = AB sin = 0,04 m; AD = AB cos = 0,04


AB
CD = CB BD =
BD = 0,12 m.
sin

m;

q0
A

q1

q2

F1
B

Fig. 4.3

Substituind valorile sarcinilor electrice i ale distanelor dintre ele n expresia (4.3) a legii lui
Coulomb, calculm forele:
F1 = 36 N; F2 = 18 N i F3 = 9 N.
Pentru fora rezultant care acioneaz asupra sarcinii electrice din punctul D obinem:
F = 45 N.

Problem rezolvat

SI:
Se d:
103 m
r = 1 mm,
3
3
= 7,8 10 kg/m ,
ke = 9 109 N m2/C2,
K = 6,67 1011 N m2/kg2

Dou bile mici de oel cu razele de 1 mm fiecare snt ncrcate


cu sarcini electrice negative identice. Ci electroni trebuie s
se afle pe fiecare bil, pentru ca fora electric de respingere
s fie echilibrat de fora atraciei universale?

N?
Rezolvare
Lund n considerare (4.1), sarcinile electrice ale bilelor snt q1 = q2 = Ne. Astfel, conform condiiilor problemei, avem:
2
2 2
ke N 2e = K m2 ,

unde l este distana dintre bile, ke i K snt constantele electric i, respectiv, gravitaional,
iar m = V =
de unde

4 3
r reprezint masa fiecrei bile. Aadar:
3
16
ke N 2e 2 = 2r 6 2 K,
9
3
4r K
N=
; N 17 570.
3e k e

1. Ci electroni are ionul de oxigen O2?


2. Calculai variaia masei corpului care a primit o sarcin electric pozitiv egal cu 5,6 mC.
3. Trei corpuri, avnd sarcinile electrice egale cu +2,4 C, 8,8 C i +1,6 C, formeaz un
sistem izolat din punct de vedere electric. n urma unor transformri, sarcinile primelor
dou corpuri au devenit egale cu 3,2 C i 0,8 C. Care este sarcina electric a corpului al treilea?
4. Dou bile metalice identice, A i B, au sarcinile qA =+7,2 C i qB =+4,8 C. Bilele au fost
puse n contact, apoi separate una de alta. Care snt valorile sarcinilor electrice ale bilelor
dup realizarea contactului? Care bil a primit electroni i n ce cantitate?
5. O bil electrizat se afl pe axa de simetrie a unui disc electrizat de raz egal cu 3 cm.
Poate fi considerat discul drept corp punctiform dac distana dintre centrul lui i bil este
egal: a) cu 8 cm; b) cu 10 m?
6. Cum se poate calcula fora de interaciune dintre dou corpuri electrizate care nu pot fi
considerate punctiforme?
7. Dou corpuri punctiforme electrizate interacioneaz cu o for egal cu 1,2 mN. Care va
fi valoarea forei de interaciune a corpurilor dac distana dintre ele s-ar mri de 2 ori, iar
sarcina unui corp de 5 ori?
8. Dou bile identice, avnd sarcinile electrice egale cu +8 nC i +2 nC, interacioneaz cu
o for egal cu 1,6 mN. Bilele au fost puse n contact, apoi ndeprtate pn la distana
iniial. Care este valoarea forei de interaciune n acest caz?
9. Dou bile metalice identice, cu masa de 0,2 g fiecare, snt suspendate de fire uoare de
mtase de lungimi egale cu cte 0,6 m. Capetele superioare ale firelor snt fixate ntr-un
punct comun. Bilele au fost electrizate cu sarcini electrice egale. S se determine valorile
acestor sarcini dac n urma respingerii bilelor firele de suspensie formeaz ntre ele un
unghi egal cu 60.

E L E C T R O S TAT I C A

VERIFICAI-V CUNOTINELE

139

C a p i t o l u l

IV

CMPUL ELECTRIC.
4.2 INTENSITATEA CMPULUI ELECTRIC

140

Fizicianul i chimistul englez Michael Faraday (17911867) a stabilit c interaciunea corpurilor electrizate se realizeaz prin intermediul unui mediu material deosebit,
care a fost numit cmp electric. Astfel, fiecare corp electrizat genereaz n jurul su un
cmp electric, care, la rndul su, acioneaz asupra altor corpuri electrizate aflate n
acest cmp. n cazul sistemului de dou corpuri electrizate se consider c fiecare din
ele se afl n cmpul electric generat de cellalt corp. Conform principiului aciunii i
reaciunii, forele de interaciune n ambele cazuri au aceeai valoare, dreapt-suport
comun i sensuri contrare.
Cmpurile electrice generate de corpurile electrizate care se afl n repaus snt numite cmpuri electrostatice. n acest capitol se studiaz doar cmpurile electrostatice,
numite deseori, simplu, cmpuri electrice.
Ipoteza privind existena cmpurilor materiale a fost folosit deja pentru a descrie
atracia universal a corpurilor prin intermediul cmpului gravitaional.
Cmpul electric acioneaz asupra corpurilor electrizate introduse n el. Dac
asupra corpului electrizat situat ntr-un loc al spaiului acioneaz o for electric,
rezult c n acest loc exist cmp electric. Prin urmare, pentru a cerceta cmpul
electrostatic, se pot folosi corpuri electrizate de prob, numite i sarcini de prob.
Aceste corpuri, nti de toate, trebuie s fie
P
F
E
punctiforme, ceea ce permite cercetarea
r
q0
proprietilor cmpului n regiuni mici, q
adic o cercetare mai detaliat. Valoarea a)
sarcinii de prob trebuie s fie mic,
F
E
P
pentru a nu modifica cmpul studiat, a
nu deplasa sarcinile electrice care l gener
q0
q
reaz. Sarcina de prob este considerat
b)
Fig. 4.4
convenional pozitiv.
S cercetm cmpul electric al sarcinii punctiforme q. Sarcina punctiform q0
este introdus n punctul P, situat la distana r de sarcina q (fig. 4.4). Asupra acesteia
acioneaz fora electric exprimat de legea lui Coulomb:
|q| q0
F = ke
.
r2
Facem raportul:
|q|
F

= ke 2 .
(4.8)
r
q0
Observm c acest raport (4.8) nu depinde de sarcina q0 , introdus n punctul P,
ci numai de sarcina q, care genereaz cmpul, i de poziia punctului P n acest cmp.
Prin urmare, raportul (4.8) caracterizeaz cmpul electric n punctul dat. El este numit
intensitate a cmpului electric i se noteaz cu E.
Astfel, conform definiiei:
F

E=
.
(4.9)
q0

Intensitatea cmpului electric n punctul dat este mrimea vectorial egal cu raportul dintre fora care acioneaz asupra sarcinii punctiforme plasate n acest punct i
valoarea sarcinii.

Din aceast cauz se spune c intensitatea E este o caracteristic de for a cmpului electric.
Din relaiile (4.8) i (4.9) obinem expresia pentru intensitatea cmpului electrostatic al sarcinii punctiforme n vid (aer):
|q|
|q|
E = ke 2 sau E =
.
(4.11)

r
40r2
Aici s-a luat n considerare formula (4.4), care exprim legtura dintre constantele
ke i 0.
Observm c intensitatea cmpului electrostatic al unei sarcini punctiforme este
direct proporional cu valoarea acestei sarcini i invers proporional cu ptratul
distanei de la ea.
Direcia i sensul vectorului intensitii E, dup cum rezult din definiia (4.9),
coincid cu direcia i sensul forei care acioneaz asupra sarcinii punctiforme pozitive
introduse n punctul dat al cmpului (fig. 4.4). Astfel, intensitatea cmpului electrostatic
generat de o sarcin punctiform pozitiv este orientat radial de la sarcin (fig. 4.4, a)
i radial spre sarcin n cazul n care aceasta este negativ (fig. 4.4, b).
S cercetm un cmp electrostatic generat de cteva sarcini, de exemplu de trei
sarcini punctiforme (fig. 4.5). Acestea acioneaz asupra sarcinii de prob q0 introdus
n punctul arbitrar P cu forele F1, F2 i F3, care pot fi exprimate prin intensitile E1, E2
i E3 ale cmpurilor generate de fiecare din cele trei sarcini n parte. n conformitate
cu formula (4.10), avem:
F1 = q0E1, F2 = q0E2, F3 = q0E3.
Fora rezultant aplicat sarcinii de
prob este egal cu suma forelor cu care
acioneaz asupra ei fiecare din cele trei
sarcini (vezi formula 4.7). Avem:
F = F1 + F2 + F3 = q0 (E1 + E2 + E3).
Pe de alt parte, ntre fora rezultant
F i intensitatea E a cmpului electrostatic

q1

E3
F3
q2
q3
Fig. 4.5

E2

F2

q0 E
1
F1

E L E C T R O S TAT I C A

Definiia a fost elaborat n urma cercetrii cmpului electric al sarcinii punctiforme,


dar este valabil pentru orice cmp electric.
Unitatea de intensitate a cmpului electric este:
[F]
N
[E] =
=
.
[q0]
C
Dup cum rezult din definiia (4.9), cunoaterea intensitii cmpului electric
permite s se calculeze fora care acioneaz asupra sarcinii punctiforme situate n
punctul respectiv al cmpului:
F = q0E.

(4.10)

141

rezultant exist relaia F = q0 E. Comparnd ambele expresii pentru fora F, obinem:


E = E1 + E2 + E3.

(4.12)

Intensitatea cmpului electric generat ntr-un punct al spaiului de un sistem de corpuri punctiforme electrizate este egal cu suma vectorial a intensitilor cmpurilor
generate separat de fiecare corp electrizat n acest punct.

C a p i t o l u l

IV

Aceast afirmaie este numit principiul superpoziiei cmpurilor electrice.


Pentru a obine o imagine a cmpului electrostatic,
Faraday a introdus conceptul de linie de intensitate a
cmpului electric, numit de asemenea linie de for
a cmpului.
Linia imaginar, a crei tangent n fiecare punct are
direcia vectorului intensitii E n acest punct, se numete linie de intensitate a cmpului electric (fig. 4.6).

142

E2
E1

E3

1
Fig. 4.6

Liniei de intensitate i se atribuie sensul care coincide cu cel al vectorului E. n


fiecare punct al cmpului vectorul E este o mrime strict determinat. Adic, prin
fiecare punct al cmpului poate trece numai o linie de intensitate i, prin urmare, dou
sau mai multe linii nu se intersecteaz.
S examinm imaginile liniilor de intensitate ale unor cmpuri electrostatice
concrete. Se tie c intensitatea cmpului electric al sarcinii punctiforme are direcie
radial. Aceeai direcie o au i liniile de intensitate (fig. 4.7), care snt orientate de la
sarcin, dac ea este pozitiv (fig. 4.7, a), i spre
sarcin, n cazul n care aceasta este negativ
E
E
(fig. 4.7, b). n figura 4.8, a snt reprezentate
liniile de intensitate ale cmpului electrostatic
generat de dou sarcini punctiforme egale n
modl, dar de semne opuse, iar n figura 4.8, b
a)
b)
liniile de intensitate a dou sarcini pozitive
Fig. 4.7
egale n modl.
Din figurile 4.7 i 4.8 se observ c densitatea liniilor de intensitate este mai mare
n regiunile nvecinate sarcinilor, adic n regiunile n care intensitatea cmpului
electric este mai mare. Aceast legtur dintre valoarea intensitii cmpului electric
i densitatea liniilor de intensitate este valabil pentru toate cmpurile electrostatice.

a)

b)

Fig. 4.8

Cmp omogen este numit cmpul electric al crui vector de intensitate E este constant.

CARACTERUL INTERACIUNII

atracie n toate cazurile
atracie sau respingeren funcie

de semnele sarcinilor electrice
FORA

Legea atraciei universale
Legea lui Coulomb
mm
|q | |q |

F = K 1 2 2;
F = ke 1 2 2 ;
r
r
N m2

Constanta gravitaional
Constanta ke = 9 109
;
C2
N m2
1
C2

K = 6,67 1011
0 =
= 8,85 1012
2
4ke
kg
N m2


INTENSITATEA CMPULUI
F
F
=

definiii

E=
m0
q0
N
N
m
|| =
=
uniti

[E] =
C
kg s2
|q|
m
= K 2 pentru corpul punctiform E = ke 2
r
r

Problem rezolvat

Se d:
q1 = q,
q2 = 4,5 q,
E1
= 2,
E2
l = 10 cm

SI:

x?

0,1 m

Dou sfere mici snt ncrcate cu sarcinile de acelai semn


q1 = q i q2 = 4,5 q. Determinai poziia punctelor, n care
intensitatea cmpului creat de sarcina q1 este de 2 ori mai mare
dect a celui creat de sarcina q2 . Distana dintre sarcini este
l = 10 cm.

E L E C T R O S TAT I C A

Rezult c liniile de intensitate ale cmpului omogen snt segmente de dreapt paralele ntre ele i echidistante. Un cmp omogen poate fi obinut ncrcnd dou plci
paralele i destul de mari cu sarcini electrice egale n modl i de semne opuse (fig. 4.9).
Din figur se observ c n regiunile de la marginile plcilor cmpul nu este omogen.
Liniile de intensitate ncep pe sarcinile
pozitive i se termin pe cele negative. n cazul
unei sarcini pozitive izolate, ele ncep pe sarcin
i iau sfrit la infinit, iar n cazul unei sarcini
negative izolate, ncep la infinit i se sfresc pe
aceast sarcin.
Fig. 4.9
S analizm un tabel ce reflect analogia ntre
cmpul gravitaional i cel electrostatic:
CMPUL

gravitaional
electrostatic

143

Rezolvare
Deoarece intensitatea cmpului electric este o mrime vectorial, vor exista dou puncte A i
B (vezi fig. 4.10), n care se ndeplinete condiia problemei E1 = 2E2: cnd vectorii E1 i E2 snt
de sensuri opuse (punctul A) i cnd ei snt de acelai sens (punctul B). Notm cu x distana de
la sarcina q1 pn la punctul A (x = x1) sau pn la punctul B (x = x2). Folosind relaia (4.11)
i condiiile problemei, ajungem la egalitatea:

ke

sau

1
9
2=
x (l x)2.

Din aceast relaie reiese urmtoarea


ecuaie de gradul doi:

8x2 + 2lx l 2 = 0.

|q1|
|q2|
= 2ke
x2
(l x)2

x2
B

E2'

E1'

Rezolvnd ecuaia dat, obinem


soluiile:

q1

q2

x1
A

E1

E2

Fig. 4.10

2l 4l 2 + 32l 2 l 3l
=
8
16
sau
l
l
x1 = = 2,5 cm; x2 = = 5 cm.
4
2
Aadar, intensitatea cmpului electric creat de sarcina q1 este de 2 ori mai mare dect cea a
cmpului creat de sarcina q2 n punctele: A situat ntre sarcini la distana x1 = 2,5 cm de la
sarcina q1 i l x1 = 7,5 cm de la sarcina q2 ; B situat de partea stng a sarcinii q1 la distana
|x2| = 5 cm de la ea i l + |x2| = 15 cm de la sarcina q2 .
x1,2 =

C a p i t o l u l

IV

Problem rezolvat

144

Se d:
q1 = 3109 C,
q2 = 5109 C,
q3 = 1 109 C,
q4 = 2109 C,
a = 0,06 m,
ke = 9109 Nm2/2

2
n vrfurile unui ptrat cu latura de 6 cm se afl patru corpuri q2
punctiforme, ale cror sarcini
electrice snt, respectiv, egale cu
3 nC, 5 nC, l nC i 2 nC. Determinai intensitatea cmpului
electric n centrul ptratului.
q1

E?

q3
E1

E4
E3

E2
a

q4

Fig. 4.11

Rezolvare
Reprezentm n figura 4.11 sistemul de sarcini electrice i vectorii intensitii cmpurilor electri
ce generate de aceste sarcini. Vectorii i au originile n centrul ptratului, iar sensurile lor snt
determinate de semnele sarcinilor respective. Pentru intensitatea cmpului rezultant n centrul ptratului, n conformitate cu principiul superpoziiei, avem:

E = E1 + E2 + E3 + E4.

Adunm cte doi vectori orientai de-a lungul aceleiai diagonale. Vectorul (E1 + E3) are modulul egal cu (E1 + E3), iar vectorul (E2 + E4) are modulul |E2 E4|. Vectorii (E1 + E3) i (E2 + E4)
snt reciproc perpendiculari. Prin urmare, modulul rezultantei lor

E = (E1 + E3)2 +(E2 E4)2.


Distanele dintre sarcini i centrul ptratului snt egale cu jumtate din lungimea diagonalei
lui, adic cu a 2/2.
Pentru modulii intensitii cmpurilor generate separat de fiecare sarcin avem:

E1 = ke

2q1
2q
2|q |
, E2 = ke 22 , E3 = ke 23
2
a
a
a

i E4 = ke

2q4
.
a2

Substituind aceste mrimi n expresia pentru intensitatea cmpului rezultant, obinem:

E=

2ke
a2

(q1 + q3)2 + (q2 q4)2 ; E = 25 kN/C.

1. Depinde oare intensitatea cmpului electric ntr-un punct dat de prezena n el a sarcinii de
prob?
2. Depinde oare sensul vectorului intensitii E de semnul sarcinii electrice care genereaz
cmpul? Dar de semnul sarcinii de prob?
3. Conform definiiei, intensitatea cmpului electric E = F /q0 . Se poate afirma c intensitatea cmpului electric este direct proporional cu fora care acioneaz asupra sarcinii de
prob i invers proporional cu valoarea acestei sarcini? Argumentai rspunsul.
4. Fora care acioneaz asupra unei sarcini punctiforme de 1,5 106 C din partea cmpului electric este egal cu 6 103 N. Ce for va aciona asupra sarcinii punctiforme de
3,5 106 C introdus n acelai punct al cmpului?
5. Intensitatea cmpului electric n punctul situat la 15 cm de la o sarcin punctiform este
egal cu 400 N/C. Care este intensitatea cmpului electric n punctul ce se afl la 12 cm de
la sarcin?
6. n dou vrfuri ale unui triunghi echilateral avnd lungimea laturii egal cu 6 cm se afl sar
cinile punctiforme egale cu +20 nC i 20 nC. Calculai intensitatea cmpului electric n
vrful al treilea al triunghiului.
7. Dou sfere mici snt ncrcate cu sarcinile pozitive q1 = +q i q2 = +4 q i se afl la distana
l = 15 cm una de alta. Determinai poziia punctului n care intensitatea cmpului electric rezultant este nul.

E L E C T R O S TAT I C A

VERIFICAI-V CUNOTINELE

145

C a p i t o l u l

IV

LUCRUL CMPULUI ELECTRIC LA DEPLASAREA SARCINII PUNCTIFORME.


4.3 POTENIALUL ELECTRIC

146

a. Cmpul electrostatic cmp potenial


S cercetm un corp punctiform electrizat cu sarcina q0 aflat ntr-un cmp electrostatic de intensitate E. Asupra corpului acioneaz fora electric F = q0 E. La deplasarea corpului aceast for, i anume cmpul electric, efectueaz un lucru mecanic.
S analizm factorii de care depinde valoarea lucrului efectuat.
n cursul de mecanic s-a constatat c lucrul mecanic, n general, este o mrime de
proces, adic depinde att de poziiile iniial i final ale corpului n micare, ct i de
forma traiectoriei sale ntre aceste poziii. Calculnd lucrul efectuat de fora constant
de greutate, s-a stabilit c valoarea acestuia nu depinde de forma traiectoriei corpului, ci doar de poziia iniial i de cea final. Respectiv, lucrul forei de greutate pe
o traiectorie nchis este nul. Forele care posed aceast proprietate au fost numite
conservative, iar cmpurile lor cmpuri poteniale.
Examinm sarcina de prob q0 care se de2
plaseaz ntr-un cmp electric omogen (E =
= const.). Situaia este similar celei din cazul
E
corpului punctiform de mas m, care se de
f
g
plaseaz ntr-un cmp gravitaional omogen
(gx = const.). n ambele cazuri forele care
c
F
e q0
acioneaz asupra corpului snt constante:

b
a
1
fora gravitaional Fgr = mgx i fora electric Fel = q0E.
d
Putem presupune c lucrul efectuat de
Fig. 4.12
cmpul omogen nu depinde de forma traiec
toriei parcurse de sarcina de prob, ci doar de poziiile iniial i final ale acesteia.
Pentru a confirma presupunerea, calculm lucrul efectuat de cmp la deplasarea
sarcinii q0 din poziia arbitrar 1 n poziia 2 pe ci diferite (fig. 4.12).
Considerm traiectoria 1a2, unde segmentul 1a este paralel cu vectorul E, iar
segmentul a2 este perpendicular pe E. Lucrul cmpului pe ultimul segment este nul.
Avem L1a2 = L1a = Fd = q0Ed, unde cu d s-a notat lungimea segmentului 1a.
Analizm traiectoria mai complicat 1bcefg2, format din segmentele 1b, ce i fg de
lungimi egale cu d1, d2 i d3 i fiind paralele cu vectorul intensitii cmpului electric E,
precum i din segmentele bc, ef, g2 perpendiculare pe acest vector. Pe ultimele segmente
lucrul cmpului este nul, deci L1bcefg 2 = L1b + Lce + Lfg = Fd1 + Fd2 + Fd3 = q0E (d1 + d2 + d3).
Dar d1 + d2 + d3 = d, prin urmare, lucrul L1bcefg2 = q0Ed. S-a obinut aceeai valoare:
L1bcefg 2 = L1a2 .
Evident, orice alt traiectorie dintre punctele 1 i 2 poate fi aproximat cu o linie
frnt, asemenea celei din cazul precedent, or n urma calculelor se va obine aceeai
valoare pentru lucrul efectuat de cmp.
Prin urmare, lucrul cmpului electric omogen de intensitate E la deplasarea sarcinii
punctiforme q0 din punctul 1 n 2 este:

L12 = q0Ed12cos = q0Ed,
(4.13)

Lucrul efectuat de cmpul electrostatic arbitrar la deplasarea n el a unei sarcini puncti


forme (de prob) nu depinde de forma traiectoriei parcurse, ci doar de poziiile iniial i final ale acesteia. Deci cmpul electrostatic este un cmp potenial, iar fora
care acioneaz din partea lui asupra sarcinii punctiforme este o for conservativ.

b. Lucrul cmpului electric. Potenialul electric


Din cursul de mecanic cunoatem c lucrul mecanic al forei conservative se
exprim prin energia potenial

L12 = Wp1 Wp2 ,
(4.14)
aplicabil i n electrostatic. Cu Wp este notat energia potenial a sarcinii punctiforme q0 n punctul respectiv al cmpului electrostatic.
Fora care acioneaz asupra sarcinii punctiforme din partea cmpului electrostatic

E L E C T R O S TAT I C A

unde d este proiecia vectorului deplasrii d12 pe direcia intensitii E.


Valoarea lucrului cmpului electric nu depinde de forma traiectoriei parcurse
de sarcina punctiform, deci cmpul electrostatic omogen este un cmp potenial.
Considerm cmpul electrostatic generat de o sarcin punctiform q. S calculm
lucrul efectuat de cmp la deplasarea sarcinii de prob q0 dintr-o poziie oarecare 1
n poziia final 2 (fig. 4.13).
2
Admitem mai nti c sarF
cina q0 se deplaseaz de-a lungul poriunii radiale 1a, apoi
de-a lungul arcului de cerc
e
c
a2. Lucrul L1a2 = L1a + La2. Pe
a
poriunea de arc fora electri- 0 q
1 b
c F = q0E, fiind radial, este
Fig. 4.13
permanent perpendicular pe
deplasarea elementar, deci lucrul ei este nul: La2 = 0. Avem L1a2 = L1a.
S calculm lucrul efectuat de cmp la deplasarea sarcinii q0 pe traiectoria 1bce2,
format din dou segmente radiale (1b i ce) i din dou poriuni de arc de cerc (bc i
e2). Lucrul pe poriunile de arc este nul, deci L1bce2 = L1b + Lce. Din figur se observ
c segmentele radiale ba i ce au lungimi egale, iar capetele lor b i c se afl la distane egale de la sarcina q. Rezult c valorile forei electrice n punctele respective ale
acestor segmente snt egale, deci snt egale i lucrurile efectuate de cmpul electric:
Lba = Lce . Obinem L1bce2 = L1b + Lba = L1a, valoare egal cu cea a lucrului efectuat pe
traiectoria 1a2.
O traiectorie arbitrar dintre punctele 1 i 2 poate fi aproximat cu o linie alctuit
dintr-un numr mare de segmente radiale i de poriuni de arc de cerc. n baza unor
raionamente similare celor de mai sus, se ajunge la concluzia c lucrul cmpului
electrostatic generat de o sarcin punctiform depinde doar de poziia iniial i de
cea final ale sarcinii de prob, i nu de forma traiectoriei dintre aceste poziii.
Pornind de la principiul superpoziiei cmpurilor electrice, putem considera c
orice cmp electrostatic este generat de un sistem anumit de sarcini punctiforme.
Generaliznd rezultatele de mai sus, rezumm:

147

(F = q0E) este direct proporional cu valoarea sarcinii. Prin urmare, lucrul efectuat
de cmp la deplasarea sarcinii este proporional cu sarcina. Din relaia (4.14) rezult
c i energia potenial Wp a sarcinii q0 , aflat ntr-un punct oarecare al cmpului
electrostatic, este direct proporional cu valoarea sarcinii (Wp ~ q0).
Conchidem c raportul Wp /q0 dintre energia potenial i sarcin nu depinde de
valoarea sarcinii. Acest raport este n funcie de punctul cmpului electrostatic n care
se afl sarcina i prezint o mrime scalar ce caracterizeaz cmpul n acest punct.
Ea este numit potenial electric i se noteaz cu .
Se numete potenial n punctul dat al cmpului electrostatic mrimea fizic scalar
egal cu raportul dintre energia potenial a sarcinii punctiforme aflate n acest punct
al cmpului i mrimea sarcinii:
Wp

= q .
(4.15)
0

Unitatea de potenial este numit volt i se noteaz cu litera V. Din (4.15) rezult:
[Wp]
J
[] =
=
= V.
C
[q0]
Cunoscnd potenialul electric n punctul dat al cmpului, se poate determina
energia potenial a sarcinii punctiforme introdus n acest punct al cmpului:

Wp = q0.

(4.16)

Potenialul este o caracteristic energetic a cmpului electric. Amintim c intensitatea cmpului electric (mrime vectorial) este caracteristic de for.
Substituind relaia (4.16) n formula (4.14), pentru lucrul efectuat de cmpul electrostatic, obinem expresia:

L12= q0(1 2).
(4.17)

C a p i t o l u l

IV

Mrimea (1 2) se numete diferen de potenial. Ca i potenialul, ea se exprim n voli.


Relaia (4.17) permite s definim voltul:
Voltul este diferena de potenial dintre dou puncte ale cmpului electrostatic, la deplasarea ntre care a sarcinii punctiforme de 1 coulomb se efectueaz un lucru mecanic
de 1 joule.

148

Diferena de potenial dintre dou puncte ale cmpului electrostatic este numit
de asemenea tensiune electric i se noteaz cu U. Astfel, tensiunea electric

iar lucrul mecanic

U = 1 2,

(4.18)

L12 = q0U.

(4.19)

Relaia (4.17) sau (4.19) permite introducerea unei uniti noi a lucrului i a energiei,
care este folosit pe larg n electronic, n fizica atomului i a nucleului atomic. Aceast
unitate se numete electronvolt i se noteaz eV. Sarcina electric a electronului este
e = 1,6 1019 C. Admitem c electronul se deplaseaz ntre dou puncte, diferena
de potenial dintre care este egal cu (1) V. n acest caz cmpul efectueaz un lucru
egal cu (1,6) 1019 C (1 V) = 1,6 1019 J. Cu aceast valoare se mrete energia
electronului.

ALESSANDRO VOLTA

(17451827), FIZICIAN ITALIAN

Preocuprile principale ale lui Volta vizeaz domeniul fenomenelor electrice. A perfecionat electroforul (1775) un dispozitiv electrostatic, alctuit din dou discuri: unul dielectric i
altul metalic. Primul disc este electrizat prin frecare, iar al doilea
prin influen, fiind apropiat de discul dielectric. A construit
electroscopul sensibil cu fire de paie (1781); un electrometru
cu condensator (1787), care permite cercetarea surselor slabe
de electricitate.
Continund experimentele lui Galvani legate de electricitatea
animal (contractarea esuturilor musculare sub aciunea
descrcrii electrice), a descoperit electrizarea reciproc a metalelor de natur diferit la punerea lor n contact. Aceasta i-a
permis s inventeze prima surs de curent electric continuu
pila electric (1799), care reprezenta 20 de perechi de discuri
de cupru i de zinc, separate de discuri de postav mbibat cu ap srat.
Volta a studiat dilatarea termic a aerului, a descoperit metanul (1776) i a construit prima
lamp cu gaze naturale.
n prezent snt cunoscute: electroforul Volta, diferena de potenial de contact Volta, pila
Volta, voltmetrul i unitatea de tensiune electric voltul.

1 eV = 1,6 1019 J.
Formula (4.17) arat c lucrul efectuat definete diferena de potenial:
L12

1 2 = q .
(4.20)
0
Diferena de potenial dintre dou puncte ale cmpului electrostatic este egal cu raportul dintre lucrul efectuat de cmp la deplasarea unei sarcini punctiforme ntre aceste puncte i mrimea acestei sarcini.
Relaia (4.20) determin diferena de potenial, i nu valorile potenialului n
punctele respective. Diferena de potenial nu se modific dac la fiecare valoare a
potenialului adunm una i aceeai constant arbitrar. Considernd potenialul
= + const., pentru diferena de potenial avem:
1 2 = (1 + const.) (2 + const.) = 1 2.
Constanta arbitrar se alege din considerente de comoditate. De obicei, se consider
c potenialul este nul la distane destul de mari de la sarcina electric ce genereaz
cmpul. n unele probleme se consider nul potenialul Pmntului. Punctul al crui
potenial este considerat nul se numete punct de referin. Din relaia (4.16) rezult
c i energia potenial a sarcinii de prob, aflat n punctul de referin, este nul.
Notm cu L10 lucrul efectuat de cmpul electric la deplasarea sarcinii q0 din punctul
1 n punctul de referin, n care 0 = 0. n acest caz din (4.20) pentru potenial avem:
L10

1 = q .
(4.21)
0

E L E C T R O S TAT I C A

Un electronvolt este egal cu variaia energiei electronului la deplasarea lui ntre dou
puncte ale cmpului electric, diferena de potenial dintre care este egal cu 1 volt:

149

Potenialul n punctul dat al cmpului electrostatic este egal cu raportul dintre lucrul
efectuat de cmp la deplasarea unei sarcini punctiforme din acest punct n punctul
de referin i mrimea sarcinii deplasate.

S stabilim o relaie dintre intensitatea cmpului electric


i diferena de potenial, examinnd un cmp omogen i
dou puncte, 1 i 2, situate pe o linie de intensitate (fig. 4.14)
la distana d unul de altul. Notm cu 1 i 2 potenialele
electrice n aceste puncte. Lucrul efectuat la deplasarea
sarcinii q0 ntre ele este:
L12 = q0(1 2).

E
1
1

q0 F 2
2
d
Fig. 4.14

Lucrul poate fi exprimat i prin intensitatea E a cmpului electric (vezi formula 4.13):
L12 = Fd = q0Ed.
Din ultimele dou expresii obinem:

1 2= Ed

E=

(4.22)

1 2
.
(4.23)
d
Aceste relaii permit calculul diferenei de potenial, dac este cunoscut intensitatea cmpului electric omogen, precum i a intensitii cmpului, n cazul n care se
tie potenialul n puncte diferite ale acestuia.
Din relaia (4.23) stabilim o alt unitate a intensitii cmpului electric:

C a p i t o l u l

IV

[E] =

150

[1 2] V
= .
m
[d]

De remarcat c o sarcin punctiform lsat liber ntr-un cmp electrostatic se va


mica n sensul acceleraiei imprimate de fora electric, adic n sensul acestei fore.
n cazul sarcinii pozitive, fora electric are sensul intensitii E. Prin urmare, sarcina
pozitiv lsat liber ntr-un cmp electrostatic se deplaseaz n sensul intensitii
cmpului E, adic, dup cum rezult din formula (4.23) i din figura 4.14, n sensul
n care potenialul electric descrete. Sarcina negativ lsat liber ntr-un cmp
electrostatic se deplaseaz n sens opus vectorului E, adic n sensul n care crete
potenialul electric.
Considerm sarcina punctiform q n al crei cmp electrostatic se mic sarcina
de prob q0.
Fora coulombian, invers proporional cu ptratul distanei dintre sarcinile
punctiforme, este una variabil. Lucrul efectuat de ea nu poate fi calculat prin metodele matematicii elementare, din care cauz dm expresia pentru potenialul al
sarcinii electrice punctiforme fr deducere, i anume:
q
q

= ke r =
.
(4.24)
40r
Potenialul cmpului electrostatic generat de o sarcin punctiform este direct proporional cu valoarea acestei sarcini i invers proporional cu distana de la ea.

n cazul n care cmpul electrostatic este generat de mai multe sarcini punctiforme,
potenialul ntr-un punct al acestuia este egal cu suma potenialelor cmpurilor create
de fiecare sarcin n parte: = 1 + 2 + 3 + ... . Principiul superpoziiei cmpurilor
electrice are loc pentru ambele caracteristici ale acestora: intensitatea E i potenialul .

c.* Suprafee echipoteniale


Dup cum s-a demonstrat n par. 4.2, cmpul electrostatic poate fi reprezentat (grafic)
cu ajutorul liniilor de intensitate, n orice punct al acestor linii imaginare vectorul
intensitii cmpului E fiind tangent la linia respectiv.
Introducerea celei de-a doua caracteristici a cmpului potenialul electric
permite o alt reprezentare grafic a cmpului electrostatic, cu ajutorul aa-numitelor
suprafee echipoteniale.

E
Din definiie rezult c diferena de potenial dintre orice
dou puncte ale suprafeei echipoteniale este nul. n acest
caz, conform formulei (4.17), la deplasarea sarcinii punctiforme pe suprafaa echipotenial lucrul forelor electrice este egal
1 > 2 > 3
cu zero. Deci forele electrice, precum i liniile de intensitate
Fig. 4.15
ale cmpului electrostatic, snt perpendiculare pe suprafeele
echipoteniale n punctele de intersecie cu acestea.
S cercetm nite cmpuri concrete.
Liniile de intensitate ale cmpurilor electrostatice omogene snt linii drepte, paralele ntre ele i echidistante. Suprafeele echipoteniale snt plane perpendiculare pe
liniile de intensitate, plane paralele ntre ele (fig. 4.15). n figur liniile de intensitate
snt reprezentate prin linii continue, avnd sgei ce indic sensul vectorului E, iar
suprafeele echipoteniale prin linii ntrerupte. Amintim c potenialul se micoreaz
n sensul indicat de vectorul intensitii.
E

1 > 2 > 3

Fig. 4.16

E L E C T R O S TAT I C A

Se numete echipotenial suprafaa n toate punctele creia potenialul are una i


aceeai valoare: = const.

151

a)

b)
Fig. 4.17

Potenialul cmpului electrostatic generat de o sarcin punctiform, dup cum se


vede din formula (4.24), are una i aceeai valoare n toate punctele situate la distane
egale r de la sarcina punctiform. Prin urmare, suprafeele echipoteniale ale cmpului
sarcinii punctiforme snt suprafee sferice, avnd sarcina n centrul lor comun (fig. 4.16).

Din figur se observ c n punctele de intersecie liniile de intensitate, fiind radiale,


snt normale la suprafeele echipoteniale.
n figura 4.17 (vezi p. 151) snt reprezentate suprafeele echipoteniale (cu linii
ntrerupte) i liniile de intensitate (cu linii continue) ale cmpului electric, generat de
dou bile metalice ncrcate cu sarcini electrice pozitive de valori egale (fig. 4.17, a)
i cu sarcini electrice de valori egale, dar de semne opuse (fig. 4.17, b).

Problem rezolvat

Se d:
c = 10 cm,
q1 = q = 8 C,
q2 = 4 q1 ,
q0 = 1 C

SI:
0,1 m,
8 106 C,

L?

106 C

La capetele ipotenuzei c = 10 cm a unui triunghi dreptunghic,


cu unghiul = 30, se afl sarcinile punctiforme q1 = q = 8 C
i q2 = 4 q1 . Determinai lucrul efectuat pentru deplasarea unei
sarcini de prob q0 = 1 C din punctul D n punctul C (fig. 4.18)
de-a lungul nlimii coborte din vrful unghiului drept.

Rezolvare
n conformitate cu relaia (4.17),

L = q0 (D C)
i problema se reduce la determinarea potenialelor C i D , care
se calculeaz cu ajutorul expresiei (4.24). ntruct n fiecare dintre
punctele C i D potenialul este creat de ambele sarcini q1 i q2 ,
pentru C i D avem:

keq1 keq2
kq kq
+
; = e 1 + e 2.
CB CA D BD AD
Din figura 4.18 rezult CB = AB sin 30 = c/2; CA = AB cos 30=
= 3 c/2; BD = CB sin 30 = c/4; AD = AC cos 30 = 3 c/4, iar
conform condiiei problemei, q2 = 4q1. Atunci:
2k q 8k q 2k q
C = e + e = e (3 + 4),
c
3c 3c
4k q 16keq 28keq
D = e +
=
c
3c
3c

A
q2
30
c
D

C a p i t o l u l

IV

C =

152

30
Fig. 4.18

i pentru lucrul efectuat obinem:

L = q0

28keq 2keq
2k q q

(3 + 4) = e 0 (11 43)) ; L 2 J.
3c
3c
3c

q1
B

Problem rezolvat

2
Un fir de praf cu masa de 1010 kg i sarcina q = 106 C ptrunde cu viteza de 500 m/s ntr-un cmp electric omogen i parcurge o diferen de potenial acceleratoare de 1 000 V. Care
este viteza firului de praf dup accelerare?

Se d:
m = 1010 kg,
q = 106 C,
0 = 500 m/s ,
U = 1 000 V
?
Rezolvare

Conform teoremei despre variaia energiei cinetice L = Ec 2 Ec 1, unde Ec 1 i Ec 2 snt energiile cinetice ale firului de praf la intrarea sa n cmpul electric i, respectiv, la ieire, dup parcurgerea diferenei de potenial, iar L este lucrul efectuat la deplasarea firului de praf. Deoarece

Ec 1 =

avem:
de unde

m02
m2
; Ec 2 =
; L = q(1 2) = qU,
2
2
m2 m02

= qU,
2
2
2q
= 02 + U ; = 4 500 m/s.
m

1. Cum se exprim energia potenial a unei sarcini punctiforme aflate n cmp electrostatic
prin potenialul electric?
2. ntr-un punct al cmpului electrostatic potenialul este nul. Intensitatea cmpului electric
n acest punct este tot nul? Argumentai rspunsul, dnd exemple.
3. Care este semnificaia fizic a diferenei de potenial (a tensiunii electrice)?
4. ntr-o regiune a spaiului, potenialul electric rmne constant. Ce se poate afirma referitor la intensitatea cmpului electric n aceast regiune?
5. Energia potenial a sarcinii de prob q0 , situate ntr-un punct al cmpului electrostatic,
este egal cu 2,5 mJ. Ce energie potenial posed sarcina punctiform egal cu 1,8 q0 ,
introdus n acelai punct al cmpului?
6. Lucrul cmpului electrostatic la deplasarea corpului punctiform electrizat cu sarcina de
3,6 mC din punctul A n punctul B este egal cu 0,9 J. S se determine potenialul electric
n punctul A, dac n punctul B potenialul este egal cu 180 V.
7. Intensitatea cmpului electric ntre dou plci metalice paralele este egal cu 500 V/m,
iar distana dintre ele cu 10 cm. Ce vitez posed la atingerea plcii pozitive electronul
ieit din placa negativ cu vitez foarte mic?
8. n vrfurile unui ptrat cu latura de 15 cm snt fixate sarcinile punctiforme q , 2q , 3q i 4q ,
unde q = 5 nC . Determinai potenialul cmpului electric n centrul ptratului.
9. Potenialul cmpului electrostatic generat de o sarcin punctiform este egal cu 150 V la distana de 10 cm de la sarcin. Care este valoarea potenialului electric la 25 cm de la sarcin?
10. Distana dintre dou sarcini punctiforme de semne opuse este egal cu 18 cm. S se determine raportul dintre modulele sarcinilor, dac se tie c n punctul situat pe segmentul
dintre sarcini, la 12 cm de sarcina pozitiv, potenialul cmpului electric rezultant este nul.

E L E C T R O S TAT I C A

VERIFICAI-V CUNOTINELE

153

11. Un electron parcurge o diferen de potenial acceleratoare de 100 V.


Care este viteza obinut de electron n urma accelerrii?
12.* n figura 4.19 snt reprezentate, prin linii ntrerupte, cteva suprafee
echipoteniale, diferena de potenial pentru dou suprafee vecine
fiind aceeai. Comparai valorile intensitii cmpului electric n punctele A i B. Argumentai rspunsul.

A
B

Fig. 4.19

C a p i t o l u l

IV

4.4 CONDUCTOARELE N CMP ELECTROSTATIC

154

Conductoare snt numite substanele care conin sarcini electrice libere, adic
particule ncrcate, ce se pot deplasa liber n corp. n metale acestea snt electronii
de valen, care n procesul formrii corpului din atomi i prsesc i devin comuni.
Astfel, metalul este constituit din ioni pozitivi, situai n nodurile reelei cristaline, i
din electroni liberi. n lipsa cmpurilor electrice exterioare, electronii liberi se mic
haotic, asemenea moleculelor n gaze. Din aceast cauz ansamblul electronilor liberi
din metale este numit i gaz electronic.
Comportarea specific a conductoarelor la introducerea lor n cmpul electrostatic este condiionat de prezena n
ele a electronilor liberi.
S cercetm dou plci metalice paralele, situate aproape una de alta i ncrEi = 0
E
cate cu sarcini electrice de valori egale,
dar de semne opuse. Cmpul electric dintre ele este un cmp omogen, cu excepia
regiunilor de la marginile plcilor. n
figura 4.20, a snt indicate liniile de intensitate a cmpului electric, iar cu linie a)
b)
ntrerupt regiunea cmpului n care
Fig. 4.20
este introdus ulterior un corp metalic.
La introducerea n cmp a corpului conductor, asupra electronilor liberi din el
acioneaz fora F = eE , care le imprim acceleraie n sens opus vectorului E. n
consecin, suprafaa conductorului, aflat n partea plcii pozitive, se ncarc cu
sarcin negativ. Simultan, la suprafaa din partea opus a conductorului rmne
un surplus de sarcin pozitiv (fig. 4.20, b). Semnalm c sarcinile de semne opuse,
aprute pe suprafaa conductorului, genereaz un cmp electric de sens opus cmpului
exterior. Astfel, intensitatea cmpului electric din interiorul conductorului E devine
mai mic dect n exterior. Acest proces de deplasare a sarcinilor libere continu pn
la momentul n care intensitatea cmpului din interiorul conductorului devine nul:
Ei = 0. Ulterior, nceteaz orice micare dirijat a sarcinilor libere ale conductorului
el trece n stare de echilibru electric. n aceast stare continu doar micarea haotic
a electronilor liberi.
Intensitatea cmpului electric n interiorul conductorului aflat n cmp electrostatic este
nul. n aceste condiii n regiunea interioar conductorul este neutru.

S analizm alt caz: un conductor ncrcat n absena cmpului exterior are surplus
de sarcini de acelai semn. Or, astfel de sarcini se resping. Ele se ndeprteaz unele
de altele la distanele cele mai mari posibile, adic se distribuie la suprafaa con
ductorului, care n interior este neutru. Intensitatea cmpului electric n interiorul
conductorului este nul, iar n exterior, n vecintatea
imediat a suprafeei lui liniile de intensitate snt nor
male la suprafa n punctele respective (fig. 4.21). n
aceste condiii, potenialul electric are aceeai valoare
n toate punctele conductorului.
E=0
nlturarea unei regiuni neutre din interiorul
conductorului ncrcat nu modific cmpul electric
al acestuia. Deci cmpul electric al unui conductor
ncrcat este determinat de sarcina sa electric, de
forma i dimensiunile sale i nu depinde de prezena
Fig. 4.21
n el a unor caviti interne.
n cazul unei sfere metalice electrizate, cu sau fr caviti n interior, cmpul
electric din exterior este acelai, ca i cum toat sarcina electric ar fi concentrat n
centrul sferei.
Distribuirea sarcinilor electrice pe suprafaa exterioar a conductorului poate fi
demonstrat prin urmtorul experiment (fig. 4.22).
Pe o plas metalic elastic, aezat
pe piciorue izolatoare, se fixeaz foie
fine de hrtie. La electrizarea plasei se
ncarc cu sarcini de acelai semn i foiele, fiind respinse de plas. n cazul n
care plasa este plan, foiele de pe ambele
pri ale ei snt respinse (fig. 4.22, a).
Dac din plas este format un cilindru,
a)
b)
se observ doar respingerea foielor din
Fig. 4.22
partea exterioar a ei (fig. 4.22, b).

E L E C T R O S TAT I C A

Echilibrul electric al sarcinilor se stabilete ntr-un interval de timp destul de scurt,


datorit masei mici a electronului.
S cercetm cmpul electric n regiunea exterioar din vecintatea imediat a conductorului. Dac vectorul intensitii E ar avea component tangenial la suprafaa
conductorului, ar exista fore tangeniale care ar deplasa electronii de-a lungul suprafeei. Dar n stare de echilibru electric, acetia nu se pot mica ordonat. Prin urmare,
liniile de intensitate n vecintatea exterioar imediat a suprafeei conductorului snt
normale la suprafaa respectiv (fig. 4.20, b).
Dup cum se vede din figur, liniile de intensitate care pornesc de la placa pozitiv
se termin pe sarcinile negative ale conductorului, n interiorul lui ele lipsesc, apoi
pornesc de la sarcinile pozitive ale conductorului i se termin pe placa negativ.
Din relaia (4.23) dintre intensitatea cmpului electric E i diferena de potenial
(1 2), anume E = (1 2)/d, i deoarece n interiorul conductorului Ei = 0, rezult
c (1 2) = 0 pentru orice dou puncte ale conductorului.
Potenialul electric este acelai n toate punctele conductorului aflat n cmp electrostatic.

155

Proprietatea conductoarelor de a nu permite ptrunderea cmpului electric n


interiorul lor se aplic pentru a proteja dispozitivele sensibile de aciunea cmpurilor
electrice exterioare. Aceste dispozitive se izoleaz n interioruil unei cutii (sau plase)
metalice, numit cuca lui Faraday.

Problem rezolvat
Sarcina electric a unei sfere metalice de raz R este egal cu q. Reprezentai graficele care exprim intensitatea i potenialul cmpului electric al sferei n funcie de distana r de la centrul ei.
Rezolvare
Intensitatea cmpului electric n interiorul sferei este nul,
n exterior fiind exprimat de formula (4.11) pentru intensitatea cmpului generat de o sarcin punctiform. Avem:

E=

0,

pentru r < R

q
,
40r 2

pentru r R.

Potenialul electric n exteriorul sferei este dat de formula


(4.24) pentru cmpul sarcinii punctiforme:

q
=
(pentru r R). La suprafaa sferei poteni40r
q
alul este egal cu R =
.
40R

E
q
40R

a)

r
R

2R

2R

q
40R

Aceeai valoare potenialul o posed n toate punctele din


interiorul sferei. Astfel, potenialul electric al sferei ncrcate:

q
,
40R
q
,
40r

pentru r R

pentru r R.

C a p i t o l u l

IV

Graficele respective snt reprezentate n figura 4.23.

156

b)

r
Fig. 4.23

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. n conductoare toi electronii snt liberi?
2. Cum v imaginai gazul electronic n metale?
3. Este posibil micarea unor particule ncrcate n interiorul unui conductor aflat n stare
de echilibru electric?
4. Dou conductoare metalice electrizate A i B au potenialele A > B . Care conductor cedeaz electroni n cazul n care ambele snt puse n contact?
5. Dou bile metalice identice, de raz R, snt electrizate ntr-un caz cu sarcini de semne opuse +q i q, n alt caz cu sarcini de acelai semn +q i +q. Comparai forele de interaciune dintre perechile de bile n cele dou cazuri dac distana dintre centrele lor este egal
cu: a) 3R; b) 3 000R.
6. Pot s se atrag dou corpuri metalice electrizate cu sarcini de acelai semn? Argumentai rspunsul.

4.5 DIELECTRICII N CMP ELECTROSTATIC


Dielectrici sau izolatoare snt numite substanele care nu conin particule ncrcate
libere, spre deosebire de conductoare, i snt constituite din molecule neutre.

Alte exemple de molecule polare: CO molecula oxidului de carbon, H2S molecula sulfurii de hidrogen .a.
De obicei, se utilizeaz un model al moleculelor la care centrele sarcinilor de semne
opuse nu coincid. Acest model se numete dipol electric.
Dipol electric este sistemul de dou sarcini punctiforme egale n modl, de semne
opuse, situate la o anumit distan una de alta (fig. 4.24, c).
Distana l dintre sarcinile dipolului este numit bra al dipolului, iar produsul
dintre sarcin i bra moment dipolar sau moment electric:

pe = ql.

(4.25)

Introducnd braul dipolului ca mrime vectorial, orientat de la sarcina negativ


spre cea pozitiv, definim momentul dipolar ca mrime vectorial de acelai sens, de
la sarcina negativ spre cea pozitiv (fig. 4.24, c):

pe = ql .

(4.26)

Momentul dipolar este o caracteristic electric a moleculelor i la moleculele


polare este diferit de zero chiar n lipsa cmpului electric exterior.
Exist molecule n care sarcinile electrice snt distribuite simetric, astfel nct
centrul sarcinilor pozitive coincide cu centrul sarcinilor negative (fig. 4.26, a). Ele
au moment dipolar nul i se numesc molecule nepolare. Molecule nepolare snt
moleculele gazelor inerte, ale oxigenului (O2), ale azotului (N2) .a.
S analizm comportarea moleculelor de ambele feluri ntr-un cmp omogen de
intensitate E0.

E L E C T R O S TAT I C A

Pentru a cerceta comportarea dielectricilor n cmp


H
electric exterior, s analizm proprietile electrice ale moO
leculelor neutre, determinate de modul de distribuie a sarH
cinilor electrice n ele. Aceste sarcini se pot deplasa numai a)
n limitele moleculei, de aceea snt numite sarcini legate.
S analizm un exemplu concret: molecula de ap (H2O),
care conine un atom de oxigen i doi atomi de hidrogen. b)
pe
Atomul de oxigen atrage electronii hidrogenului astfel nct
q
q
regiunea n care se afl oxigenul este ncrcat negativ, iar
l
cea n care se gsete hidrogenul pozitiv (fig. 4.24, a). c)
La moleculele de acest fel pot fi indicai polii electrici poFig. 4.24
zitiv i negativ (fig. 4.24, b).
Moleculele n care centrul sarcinilor pozitive este deplasat fa de centrul sarcinilor
negative snt numite molecule polare.

157

Cercetm mai nti o molecul polar (fig. 4.25). Asupra sarcinii pozitive
acioneaz fora F+ = qE0 n sensul vectorului E, iar asupra sarcinii negative
fora F = qE0 de sens opus. Forele F+ i F n modl snt egale, iar rezultanta lor este
nul, deci nu pot produce micarea de translaie a moleculei. Ele rotesc molecula n
sensul n care momentul dipolar ar lua direcia i sensul intensitii cmpului electric,
adic au o aciune de orientare.
E0

pe
F-

+q

E0
E0 = 0

F+
a)

b)

-q

Fig. 4.26

C a p i t o l u l

IV

Fig. 4.25

158

Fie o molecul nepolar n cmp electric. Forele electrice


influeneaz micarea sarcinilor din ea, astfel nct sarcinile
pozitive i cele negative se deplaseaz n sensuri opuse, molecula deformndu-se. Distribuia sarcinilor din molecul
nu mai este simetric (fig. 4.26, b), molecula capt moment
dipolar de acelai sens cu vectorul intensitii cmpului E0.
Momentul dipolar n cazul de fa crete odat cu mrirea
intensitii E0 i se numete moment dipolar indus.
Dielectricii constituii din molecule polare au fost
numii dielectrici polari, respectiv, cei constituii din
molecule nepolare dielectrici nepolari.
S descriem proprietile electrice ale dielectricilor, a)
cunoscnd comportarea moleculelor n cmp electric.
Considerm cmpul electric omogen dintre dou
plci paralele, de dimensiuni mari, ncrcate cu sarcini
electrice de semne opuse. Intensitatea cmpului electric
dintre plci n vid este notat cu E0.
Introducem un dielectric polar n cmpul electric.
Pn la introducerea n cmp, datorit micrii termice,
momentele dipolare erau orientate haotic. Cmpul electric orienteaz moleculele astfel ca momentele dipolare
s fie direcionate n sensul cmpului. Aceast orientare
este doar parial, datorit micrii termice care produce
o aciune cu caracter opus. Din figura 4.27, a se observ
c n interior dielectricul polar rmne neutru, dar la su
prafeele lui se afl sarcini electrice de semne opuse celor b)
de pe plcile din vecintate.

E0

E0

Fig. 4.27

Reprezentm situaia obinut la polarizarea dielec


E0
tricului n figura 4.28. Din figur se observ c sarcinile
legate de pe suprafaa dielectricului genereaz un cmp
electric interior de intensitate Ei , avnd sens opus intensi
tii E0 a cmpului exterior. Intensitatea cmpului electric
n dielectric, n conformitate cu principiul superpoziiei,
este E = E0 + Ei . Valoarea ei E = E0 Ei . Prin urmare,
Ei
intensitatea cmpului electric n dielectric este mai mic
dect n vid: E < E0. Doar o parte din liniile de intensitate
E
ale cmpului generat de sarcinile de pe plci ptrund n
dielectric, celelalte avnd capetele pe sarcinile legate de
pe suprafaa lui (fig. 4.28).
Mrimea adimensional r care arat de cte ori intensitatea cmpului electric n dielectric este mai mic dect
Fig. 4.28
n vid, se numete permitivitate relativ a dielectricului
E

r = 0 .
(4.27)
E
Evident, pentru vid r = l.
Rezult c intensitatea cmpului electric n dielectric i intensitatea lui n vid snt
legate prin relaia
E

E = 0 .
(4.28)
r
n tabelul de mai jos snt indicate valorile permitivitii relative pentru civa dielectrici. Se observ c permitivitatea relativ a aerului difer puin de unitate. Respectiv,
intensitatea cmpului electric n aer este aproximativ egal cu cea n vid.
Materialul

Permitivitatea
relativ, r

Materialul

Permitivitatea
relativ, r

Vid
Aer
Petrol lampant
Parafin
Ulei de transformator
Chihlimbar

1,0000
1,0006
2,1
2,2
2,2
2,7

Porelan
Sticl de cuar
Sticl obinuit
Alcool etilic
Glicerin
Ap

4,44 6,8
5
6,0 10,0
25,8
43
81

S cercetm o sarcin punctiform q aflat ntr-un mediu dielectric. n baza celor


expuse mai sus i a formulei (4.11) pentru intensitatea cmpului electric n vid, obinem

E L E C T R O S TAT I C A

La introducerea dielectricului nepolar, ntre plcile electrizate moleculele lui capt


momente dipolare induse. Dielectricul n interior rmne neutru, iar pe suprafeele
lui, ca i n cazul precedent, apar sarcini legate (fig. 4.27, b).
Sub aciunea cmpului electric exterior momentele dipolare ale moleculelor dielectricului se orienteaz i pe suprafeele lui apar sarcini electrice legate. Acest fenomen
se numete polarizare a dielectricului.

159

IV
C a p i t o l u l
160

expresia intensitii cmpului electric generat de o sarcin punctiform n dielectric:


|q|
|q|

E = ke 2 =
.
(4.29)
rr
40rr2
Conform relaiilor (4.22) i (4.28), diferena de potenial n mediul dielectric este de
asemenea de r ori mai mic dect n vid:


1 2 = 1,0 2,0 ,
(4.30)
r
unde (1,0 2,0) este diferena de potenial ntre aceleai puncte n lipsa dielectricului
(n vid).
Aceeai afirmaie se refer i la valoarea potenialului electric n dielectric.
Micorarea de r ori a intensitii cmpului electric n mediul dielectric condiioneaz, de asemenea, micorarea de r ori a forei de interaciune dintre dou sarcini
punctiforme q1 i q2 situate ntr-un astfel de mediu.
Expresia legii lui Coulomb ia forma:
|q ||q |
|q ||q |

F = ke 1 2 2 = 1 2 2 .
(4.31)
rr
40rr
Aplicaie. S cercetm un dipol n cmp electric neomogen, adic ntr-un cmp a
crui intensitate E variaz n spaiu. Asupra sarcinilor electrice ale dipolului, egale n
modl, acioneaz din partea acestui cmp fore diferite n modl: n regiunea cmpului cu intensitatea mai mare fora este mai mare. Prin urmare, n cmpul electric
neomogen dipolul este nu numai orientat n direcia liniilor de intensitate, ci i atras
n regiunea n care intensitatea cmpului este mai mare. n mod similar se comport
dielectricul introdus n cmp electric neomogen: el se polarizeaz i, simultan, este
atras n regiunea spaiului n care intensitatea cmpului este mai mare.
Pe asemenea comportare a dielectricului n cmp
4
electric neomogen se bazeaz funcionarea filtrului elec1
trostatic, a crui schem este reprezentat n figura 4.29.
Acesta se folosete la ndeprtarea prafului de crbune
din gazele obinute n urma arderii. Partea electric este
2
constituit din doi electrozi (1 i 2), ntre care se creeaz
o diferen mare de potenial (electrodul 1 se ncarc
negativ, electrodul cilindric 2 pozitiv). Densitatea liniilor de cmp, deci i intensitatea cmpului electric snt
3
mai mari lng electrodul negativ (1). Gazele ce conin
praf de crbune intr n filtru prin orificiul (3). Praful se
5
polarizeaz i este atras spre electrodul negativ (1). Aici
el capteaz electroni i este respins spre electrodul pozitiv
Fig. 4.29
(2), spre care este atras i pe care se depune. Astfel, prin
orificiul (4) din filtru iese aer curat. Atunci cnd masa prafului depus pe electrod
devine mare, el cade sub aciunea forei de greutate n vasul (5) din partea inferioar
a filtrului, de unde periodic este evacuat.

Problem rezolvat
Se d:
2a = 90,
2u = 76,
0 = 2 700 kg/m3,
= 800 kg/m3
r ?

Dou bile identice mici de aluminiu snt suspendate de fire


uoare, izolatoare, de lungimi egale, capetele superioare ale crora snt fixate n acelai punct. Fiind electrizate, bilele aflate n
aer se resping astfel nct firele de suspensie formeaz ntre ele
un unghi de 90. La introducerea complet a bilelor electrizate
n ulei, unghiul dintre fire devine egal cu 76. S se determine permitivitatea relativ a acestui ulei. Se cunosc: densitatea
aluminiului 2 700 kg/m3, densitatea uleiului 800 kg/m3.

Rezolvare
a a

Ta
Fea

q
q
a
Prin urmare, Ga + Fea = Ta , adic diagonala paralelogramului construit pe veca)
G
torii G i Fea are direcia firului de suspenG + Fea
sie, deci formeaz cu verticala unghiul a .
Aceasta ne permite s exprimm fora electric prin cea de greutate: Fea =
u u
= G tga . Notnd cu V volumul bilei,
pentru fora de greutate avem G = 0Vg ,
FA
iar fora electric Fea = 0Vg tga .
T
Considerm cazul n care ambele bile se
u
Feu
afl n ulei (fig. 4.30, b). Asupra unei bile
q
q
acioneaz fora de greutate G, fora
G + FA
Arhimede FA , orientat vertical n sus,
G + FA+ Feu
G
fora de respingere electric Feu i tensiunea Ta a firului de suspensie. Bila se afl
n echilibru, suma acestor fore este nul:
G + FA + Feu + Tu = 0. Rezultanta fore- b)
Fig. 4.30
lor verticale G i FA este orientat vertical n jos i are modulul egal cu (G FA). Prin urmare, suma forelor (G + FA) i Feu are sens
opus tensiunii Tu , formnd cu verticala unghiul u . Dup cum se vede din figur, fora electric
este Feu = (G FA)tgu . Substituind valoarea forei de greutate i a forei Arhimede FA = Vg,
obinem Feu = (0 )Vg tgu .

0tga
Fea
=
. Dac l este lunFeu (0 )tgu
gimea firului de suspensie, distanele dintre bile snt: 2lsina n aer i 2lsinu n ulei. Forele
k q2
keq2
de interaciune electric au valorile Fea = 2 e 2 i Feu =
.
4l sin a
r 4l 2sin2u

Raportul dintre valorile forelor de interaciune electric

E L E C T R O S TAT I C A

Reprezentm n figura 4.30, a sistemul de


bile electrizate aflate n aer i forele care
acioneaz asupra unei bile: fora de greutate G, fora de respingere electric Fea
i tensiunea Ta a firului de suspensie. Bila
se afl n echilibru i rezultanta acestor
fore este nul: Ga + Fea + Ta = 0.

161

Raportul lor

Fea r sin2u
=
.
Feu sin2a

Fea
, exprimm permitivitatea relativ cutat:
Feu
0tga sin2a
r =
; = 2,4.
(0 )tgu sin2u r

Egalnd valorile obinute pentru raportul

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Care este deosebirea dintre comportarea moleculelor polare i a celor nepolare la introducerea lor n cmp electric?
2. Un dielectric polar se afl n cmp electric exterior invariabil n timp. Cum se modific valoarea intensitii cmpului n dielectric la nclzirea acestuia?
3. La ce distan de la un corp punctiform electrizat aflat n ap intensitatea cmpului electric este egal cu cea din aer la 0,18 m de la acelai corp?
4. Determinai distana de la o sarcin punctiform aflat n ulei, al crei potenial electric
are aceeai valoare ca i la distana de 0,005 m de la sarcina aflat n ap. Se va considera
permitivitatea relativ a uleiului egal cu 2,5.
5. Dou sarcini punctiforme n ulei interacioneaz cu o for de 0,84 N, iar n petrol lampant
cu o for de 1,00 N, distana dintre sarcini n ambele cazuri fiind aceeai. S se determine
permitivitatea relativ a petrolului lampant dac pentru ulei ea este egal cu 2,5.
6. Fora de interaciune dintre dou sarcini electrice punctiforme aflate n aer este egal cu
8,6 mN. Care este valoarea forei de interaciune dintre aceste sarcini introduse n glicerin dac distana dintre ele este micorat de 4 ori?

C a p i t o l u l

IV

CAPACITATEA ELECTRIC.
4.6 CONDENSATOARELE

162

a. Capacitatea electric a condensatorului


Pentru funcionarea normal a multor instalaii din electrotehnic i radiotehnic, este necesar s se acumuleze sarcini electrice care ulterior snt utilizate.
Dispozitivul care permite s se efectueze acumularea sarcinilor electrice este numit
condensator.
Condensatorul reprezint un sistem alctuit din dou conductoare (armturi), separate printr-un dielectric, distana dintre armturi fiind mult mai mic dect dimensiunile lor liniare.

Dac armturile snt legate la bornele unei surse de tensiune electric, de exemplu
ale unei maini electrostatice, ele se ncarc cu sarcini electrice de semne opuse i
egale n modl: +q i q.
Valoarea sarcinii electrice de pe una din armturi este numit sarcin a condensatorului.
Condensatorul poate fi, de asemenea, ncrcat, legndu-se una din armturi la
o born a sursei de tensiune electric, iar cealalt cu pmntul. Ultima armtur se
ncarc prin inducie electrostatic cu sarcin electric preluat de la pmnt.

Liniile de intensitate ale cmpului electric snt orientate de la armtura pozitiv


spre cea negativ. Deoarece sarcinile electrice snt egale n modl, iar distana dintre
armturi este mic, cmpul electric este concentrat n spaiul dintre armturi.
n par. 4.3, b s-a menionat c liniile de intensitate ale cmpului electric snt orientate
n sensul n care potenialul electric descrete. Prin urmare, potenialul 1 al armturii
pozitive este mai mare dect potenialul 2 al armturii negative.
Studiind cmpul electric al sarcinii punctiforme, s-a stabilit c intensitatea lui este
direct proporional cu valoarea sarcinii electrice q care creeaz acest cmp. innd
seama de relaia (4.22) dintre diferena de potenial i intensitatea cmpului electric,
putem afirma c i diferena de potenial n cazul cmpului din jurul unei sarcini
punctiforme, n aceleai condiii, este direct proporional cu valoarea acestei sarcini:
(1 2) ~ q. Afirmaia respectiv este valabil i pentru condensator.
Trecnd la egalitate, scriem:

q = C (1 2 ) sau q = CU,
(4.32)

Unitatea de capacitate electric:

[q] C
= = F.
[U] V
Unitatea de capacitate electric n SI este faradul (F), denumire dat n cinstea
ilustrului fizician englez Michael Faraday.
Faradul este capacitatea electric a unui astfel de condensator la care diferena de
potenial dintre armturi este egal cu 1 V, atunci cnd sarcina condensatorului este
egal cu 1C.
[C] =

Deoarece faradul este o unitate foarte mare, n practic se folosesc submultiplii lui:

microfaradul: l F = 106 F;

nanofaradul: l nF = 109 F;

picofaradul: 1 pF = 1012 F.
Capacitatea electric a condensatorului depinde de forma i dimensiunile armturilor lui, de aezarea reciproc a acestora i de proprietile electrice ale dielectricului
dintre armturi. Mai jos vom justifica aceast afirmaie pentru cazul unui condensator
concret.
S analizm ultima dintre dependenele menionate, cercetnd un condensator ntre
ale crui armturi este vid (aer). Notm cu U0 tensiunea electric dintre armturi, n
cazul n care sarcina condensatorului este egal cu q. Capacitatea electric a acestui
condensator cu vid este:
q
C0= .
U0

E L E C T R O S TAT I C A

unde U = 1 2 este tensiunea electric dintre armturi, iar mrimea C reprezint


un coeficient de proporionalitate numit capacitate electric a condensatorului.
Capacitatea electric a condensatorului din (4.32) este:
q
q

C=
sau C = .
(4.33)
1 2
U
Capacitatea electric a condensatorului este mrimea fizic egal cu raportul dintre
sarcina condensatorului i tensiunea electric dintre armturile lui.

163

La introducerea ntre armturi a unui dielectric cu permitivitatea relativ r la


aceeai sarcin q, tensiunea electric se micoreaz de r ori i devine egal cu
U
U = 0.
r
Respectiv, capacitatea electric a condensatorului cu dielectric este:
q qr
C=
=
= rC0.
U U0
Prin urmare, la introducerea unui dielectric ntre armturile condensatorului,
capacitatea electric a acestuia devine de r ori mai mare dect cea a condensatorului
cu vid (cu aer):

C = rC0.
(4.34)

b. Capacitatea electric a condensatorului plan

C a p i t o l u l

IV

Condensatorul este numit plan dac armturile lui prezint dou plci plane i pa
ralele, separate de un dielectric.

164

Pentru a stabili dependena capacitii electrice a condensatorului plan de parametrii acestuia, s realizm un experiment (fig. 4.31).
I. Armtura A a condensatorului este legat la tija electrometrului, iar armtura
B la cutia lui. Condensatorul se ncarc de la maina electrostatic, electrodul B
aflndu-se n poziia 1. Electrometrul indic tensiunea electric dintre armturi, acul
lui aflndu-se n poziia 1.
Modificm distana dintre armturi. La
micorarea distanei (armtura B n poziia
2
2), tensiunea electric dintre ele se mico213
1
reaz. Sarcina electric a condensatorului
3
a rmas ns aceeai. Din definiia (4.33)
rezult c n acest caz capacitatea electric
a condensatorului crete. La majorarea
A B
distanei dintre armturi (poziia 3 a armturii B), tensiunea electric se mrete, iar
Fig. 4.31
capacitatea electric se micoreaz. Astfel,
capacitatea electric C0 a condensatorului plan cu aer este invers proporional cu
distana dintre armturi:
C0 ~ 1/d.
II. Aducem armtura mobil B n poziia 1. Deplasm aceast armtur vertical,
astfel ca s rmn n planul su. n acest caz aria suprafeei de suprapunere a armturilor se micoreaz. Electrometrul indic majorarea tensiunii, ceea ce corespunde
reducerii capacitii electrice a condensatorului. Prin urmare, capacitatea condensatorului este direct proporional cu aria suprafeei de suprapunere a armturilor:
C0 ~ S.
Unind rezultatele de mai sus, obinem:
C0 ~

S
.
d

Caracterul dependenei (4.35) poate fi explicat relativ simplu. La o arie S mai


mare a armturilor, sarcinile electrice de pe fiecare din ele se distribuie la distan
mai mare i se resping mai slab. Aadar, condensatorul cu armturi de arie mai mare
acumuleaz mai multe sarcini electrice la aceeai tensiune electric dintre armturi
i are o capacitate electric mai mare.
Considerm un condensator plan legat la o surs de tensiune constant. La distane
d mai mici dintre armturi sarcinile de semne opuse de pe ele se atrag mai puternic.
Condensatorul la aceeai valoare a tensiunii acumuleaz mai multe sarcini, capacitatea
electric a lui fiind mai mare.
Din formula (4.35) exprimm constanta electric
Cd
0= 0 .
S
De aici stabilim unitatea pentru ea:
[C ][d] F m F
[0] = 0
=
= .
m2
m
[S]
Astfel, pentru constanta electric 0 am obinut o unitate echivalent cu cea stabilit
mai sus (vezi tabelul de la par. 4.2).
Avem
C2
0= 8,85 1012 N m2 = 8,85 1012 F/m.
O aplicare larg i gsesc condensatoarele cu hrtie. Armturile acestora snt fii
de staniol, separate prin fii mai late de hrtie mbibat cu parafin (fig. 4.32). O fie
de hrtie identic acoper una din armturi,
staniol
apoi fiile snt nfurate pentru a se micora
dimensiunile spaiale ale condensatorului.
Bobina astfel obinut este introdus ntr-o
cutie metalic destinat s protejeze condensatorul de leziuni mecanice. Din cutie se las
la exterior doar dou contacte pentru conectarea condensatorului n circuite electrice. Pe
dispozitiv se marcheaz capacitatea electric i
hrtie mbibat
cu parafin
valoarea tensiunii nominale. Condensatorul se
utilizeaz numai la tensiuni ce nu o depesc
Fig. 4.32

E L E C T R O S TAT I C A

Dup cum demonstreaz calculele, coeficientul de proporionalitate n cazul


condensatorului plan cu vid (cu aer) este egal cu constanta electric 0. Astfel, avem:
S

C0 = 0 .
(4.35)
d
Substituind (4.35) n (4.34), obinem formula pentru capacitatea electric a condensatorului plan, al crui spaiu dintre armturi este ocupat de un dielectric cu
permitivitatea relativ r :
S

C = 0 r .
(4.36)
d
Deci capacitatea electric a condensatorului plan depinde de dimensiunile armturilor, de poziiile reciproce ale acestora i de dielectricul dintre ele.

165

pe cea nominal, care poate lua valori de pn la cteva zeci


de kilovoli. La tensiuni mai mari dect cea nominal ntre
armturi se produce o descrcare electric, o scnteie, care
deterioreaz dielectricul.
n radiotehnic se utilizeaz condensatoare a cror capacitate este variabil. Ele reprezint dou sisteme de plci
metalice, izolate ntre ele. Un sistem de plci este fix, al
doilea se poate roti astfel nct suprafaa comun a acestora
variaz (fig. 4.33).
n figura 4.34 snt reprezentate simbolurile condensa
toarelor: a) cu capacitate constant; b) cu capacitate
variabil.

Fig. 4.33

a)

c.* Gruparea condensatoarelor


n practic deseori snt necesare valori ale capacitilor
electrice diferite de cele nominale ale capacitilor conden
satoarelor. Aceast situaie implic formarea unor grupri
(baterii) de condensatoare ce ar avea capacitile solicitate.
S analizm, n continuare, cele mai simple moduri de
grupare (n paralel i n serie) pentru a determina capaci- A
tatea condensatorului echivalent gruprii respective.
A
Gruparea n paralel a condensatoarelor este reprezentat
n figura 4.35. Observm c diferena de potenial dintre
bornele gruprii i diferena de potenial dintre armturile
fiecrui condensator au aceeai valoare (A B). Evident,
sarcina gruprii n paralel qp este egal cu suma sarcinilor
electrice ale condensatoarelor:

qp = q1 + q2 + q3.

b)

Fig. 4.34
C1
q1
C2

q2

B
C3

q3

Fig. 4.35

(4.37)

Conform relaiei (4.32), valorile sarcinilor electrice:

C a p i t o l u l

IV

166

qp = Cp(A B); q1 = C1(A B); q2 = C2(A B);

q3 = C3(A B).

Cu Cp este notat capacitatea electric echivalent a gruprii n paralel a conden


satoarelor. Substituind valorile de mai sus ale sarcinilor electrice n relaia (4.37) i
simplificnd prin diferena de potenial, obinem:

Cp = C1 + C2 + C3.

(4.38)

Capacitatea electric echivalent a unei grupri n paralel de condensatoare este egal cu suma capacitilor condensatoarelor din grupare.

Gruparea n serie a condensatoarelor


este ilustrat n figura 4.36. La aplicarea unei
diferene de potenial (A B) la bornele
gruprii condensatoarele se ncarc prin inducie electrostatic cu sarcini q egale ntre ele

A
A

C
C
C2
+q 1 q +q q
D+q 3 q
C
D

Fig. 4.36

B
B

(se consider c nainte de formarea gruprii condensatoarele erau descrcate). Arm


turile a dou condensatoare vecine i conductorul ce le leag formeaz un conductor
unic, a crui sarcin total este egal cu zero i toate punctele cruia au acelai potenial. De exemplu, armturile i conductorul de legtur din interiorul cadrului format
din linii ntrerupte au potenialul egal cu C i sarcina electric egal cu (q + q) = 0.
Pentru diferena de potenial (tensiunea) dintre bornele gruprii n serie avem:

A B = (A C) + (C D) + (D B),

(4.39)

Din formulele (4.38) i (4.40) se vede c la legarea n paralel capacitatea gruprii este
mai mare dect capacitatea electric a fiecrui condensator, iar la legarea n serie, invers,
capacitatea gruprii este mai mic dect capacitatea fiecrui dintre condensatoarele
gruprii.
Exist, de asemenea, i posibilitatea efecturii unor grupri mixte, n care unele
condensatoare snt grupate n paralel, iar altele n serie.

d.* Capacitatea electric a unui conductor izolat


Conductorul se consider izolat dac se afl la distane foarte mari de la alte corpuri
conductoare.

Expresia pentru capacitatea electric a conductorului izolat poate fi obinut


utilizndu-se definiia (4.33) a capacitii condensatorului. Considerm c una
din armturile condensatorului, de exemplu cea ncrcat cu sarcin negativ, este
plasat la o distan destul de mare, unde potenialul electric al cmpului ei este
foarte mic, efectiv nul: 2 = 0.
Pentru capacitatea electric a conductorului izolat obinem:
q

C = .
(4.41)

Capacitatea electric a conductorului izolat este egal cu raportul dintre sarcina acestui conductor i potenialul su electric.
S calculm capacitatea electric a unei sfere conductoare de raz R. Cmpul electric
al sferei conductoare n exteriorul i la suprafaa ei coincide cu cel creat de sarcina
punctiform, egal cu sarcina sferei i situat n centrul acesteia. Potenialul electric al
sarcinii punctiforme la distana R de aceasta se calculeaz dup formula (4.24). Avem:
q
0 =
.
40R

E L E C T R O S TAT I C A

adic tensiunea electric dintre bornele gruprii n serie este egal cu suma tensiunilor
din grupare.
Notm cu Cs capacitatea electric a gruprii. n conformitate cu definiia (4.33), avem:
q
q
q
q
A B = ; A C = ; C D =
i D B = .
Cs
C1
C2
C3
Substituind aceste valori n relaia (4.39) i simplificnd prin sarcina q, obinem:
1
1
1
1

= + + .
(4.40)
Cs C1 C2 C3
Mrimea invers a capacitii electrice echivalente a gruprii n serie de condensatoare
este egal cu suma mrimilor inverse ale capacitilor condensatoarelor din grupare.

167

Substituind aceast expresie n definiia (4.41), obinem capacitatea electric a


sferei conductoare izolate, aflate n vid:
C0 = 40R.

(4.42)

Dac sfera conductoare se afl ntr-un mediu dielectric cu permitivitatea relativ


r, capacitatea electric a ei, n conformitate cu relaia (4.34), este:
C = 40r R.

(4.43)

S calculm capacitatea electric a Pmntului, considerndu-l o sfer conductoare


de raz R = 6 400 km = 6,4 106 m. Din formula (4.42) obinem: CP 7,1 104 F = 710 F.
Ne convingem c conductoarele izolate au capaciti electrice destul de mici.
Pentru comparaie s calculm dimensiunile armturilor unui condensator plan
a crui capacitate electric este egal cu cea a Pmntului. Vom admite c distana
dintre armturi d = l mm = 103 m, iar spaiul dintre armturi este umplut cu parafin
(r = 2,2). Din formula (4.36) exprimm aria armturilor:
Cd
S=
.
0r
Efectund calculele, obinem: S 4 000 m2. Aceasta este aria unui ptrat cu latura
de aproximativ 65 m, de circa 100 000 de ori mai mic dect raza Pmntului.
Analiza acestui exemplu demonstreaz prioritatea utilizrii condensatoarelor fa
de conductoarele izolate n calitate de dispozitive destinate acumulrii sarcinilor
electrice.

C a p i t o l u l

IV

Problem rezolvat

168

Se d:
S = 6,4 103 m2,
d = 5 104 m,
r = 6,
U0 = 9 V,
a) q = const.,
b) U = const.

1
Aria plcilor unui condensator plan este egal cu 64 cm2, distana dintre ele cu 0,5 mm, iar permitivitatea relativ a dielectricului dintre plci cu 6. Condensatorul este ncrcat
pn la tensiunea de 9 V. S se determine sarcina electric, tensiunea i intensitatea cmpului electric dintre plci, dac dielectricul este scos dintre plcile condensatorului cnd acesta:
a) este deconectat de la sursa de tensiune;
b) rmne conectat la sursa de tensiune.

q, U, E ?
Rezolvare
a) n cazul deconectrii condensatorului de la sursa de tensiune, sarcina lui electric nu se mo-

S i sarcina electric
d
S U ; q = 6,12 109 C =
a condensatorului legat la sursa de tensiune qa = CaU0 = 0r
0
a
d
= 6,12 nC.
dific. Capacitatea electric a condensatorului cu dielectric Ca = 0r

Aceast sarcin rmne pe armturile condensatorului i dup ndeprtarea dielectri


cului, cnd capacitatea electric se micoreaz de r ori. Dar micorarea de r ori a capacitii condensatorului, n condiiile n care sarcina electric rmne aceeai, este nsoit de mrirea de r ori a tensiunii dintre armturi (q = CU = const.). Ea devine egal cu

Ua = rU0 , Ua = 54 V. Intensitatea cmpului electric n spaiul dintre armturi Ea = Ua /d,


Ea = 1,08 105 V/m = 108 kV/m.

b) n cazul n care condensatorul rmne legat la sursa de tensiune, valoarea tensiunii dintre
armturi nu se modific: Ub = U0 = 9 V. Intensitatea cmpului electric n interiorul condensatorului

Eb =

Ub
; E = 1,8 104 V = 18 kV .
d b
m
m

Capacitatea electric a condensatorului cu aer (dup scoaterea din el a dielectricului)

Cb = 0 S i sarcina condensatorului
d
qb = CbUb = 0 S Ub ; qb = 1,02 nC.
d

Se d:
C1 = 3 106 F,
C2 = 2 106 F,
C3 = 5 106 F,
C4 = 4 106 F
C?

2
Condensatoarele din gruparea reprezentat n figura 4.37
au capacitile electrice C1 =
= 3 F, C2 = 2 F, C3 = 5 F i
C4 = 4 F. S se calculeze capacitatea electric echivalent a gruprii.

C2
C1
C3

C4

Rezolvare

Fig. 4.37

Problemele de acest gen se rezolv ncepnd cu evidenierea


unor elemente, n cazul de fa condensatoare, care snt legate
numai n serie sau numai n paralel. Aplicnd regulile respective,
aceste elemente snt nlocuite cu unul singur, obinndu-se o
schem echivalent mai simpl. Procedeul se repet de mai multe ori pn se reuete obinerea rezultatului scontat. Aceast
metod este numit a transfigurrii. n gruparea din figura 4.37,
condensatoarele C2 i C3 snt legate n paralel, fiind echivalente
cu un condensator, ce are capacitatea C23 = C2 + C3 .
Se recomand a folosi n calitate de indice al condensatorului
echivalent totalitatea indicilor condensatoarelor pe care le substituie. Astfel, se obine schema echivalent din figura 4.38, a.
Condensatoarele care au capacitile C1 i C23 snt legate n
serie. Ele pot fi nlocuite cu un condensator a crui capacitate
electric se determin din relaia:
1
1
1
= + .

C1

C23

B
C4

a)

C123

B
C4

b)

Fig. 4.38

123 1 23
1 23 1(2 + C3)
Obinem C123 =
=
i schema echivalent din figura 4.38, b.
1 + 23 1 + 2 + C3
Capacitatea electric echivalent gruprii de condensatoare din figura 4.37 este

1(2 + C3)
+ C4 ;
1 + 2 + C3
C = 6,1 106 F = 6,1 F .

C = C123 + C4 =

E L E C T R O S TAT I C A

Problem rezolvat

169

Problem rezolvat
Se d:
C0 = 4 106 F,
r = 2,1
Ca , Cb ?

3*
Capacitatea electric a unui condensator plan cu aer este egal
cu 4 F. S se calculeze capacitatea electric a condensatorului,
dac jumtate din volumul su se afl n petrol lampant (permitivitatea relativ este egal cu 2,1). S se examineze dou ca
zuri (fig. 4.39):
a) plcile condensatorului snt verticale;
b) plcile snt orizontale.

Rezolvare
a) n situaia reprezentat n figura 4.39, a, jumtatea de jos a condensatorului are n calitate de dielectric petrol lampant, iar cea de sus aer. Conform formulei capacitii electrice a condensatorului plan C = 0 r

S , capacitad

tea electric a unei jumti de condensator, aria armturilor care este egal cu S/2, are valoarea de dou
ori mai mic. Prin urmare, jumtatea superioar a condensatorului are capacitatea C 0/2 , cea inferioar
capacitatea rC0 /2. Aceste dou jumti snt legate n paralel, capacitatea total a condensatorului este:

C
C ( + 1) C0
Ca = 0 + r 0 = r
; Ca = 6,2 106 F = 6,2 F.
2
2
2

a)

b)
Fig. 4.39

b) Condensatorul din figura 4.39, b este echivalent cu un sistem de condensatoare legate n


serie. S ne imaginm c suprafaa lichidului din interiorul condensatorului este ncrcat cu
sarcinile +q i q, unde q este sarcina condensatorului. Aceste sarcini, mpreun cu cele de pe
plcile condensatorului dat, snt sarcinile a dou condensatoare cu distanele dintre plci egale cu d/2, unde d este distana dintre plcile condensatorului iniial. n conformitate cu formula capacitii condensatorului plan, condensatorul superior are capacitatea electric egal cu
2C0 , cel inferior cu 2rC0 . n cazul n care condensatoarele snt legate n serie, capacitatea
total se determin din relaia:

IV

1 = 1 + 1 = r + 1. Obinem: C = 2rC0; C = 5,4106 F = 5,4 F.


b
r + 1 b
Cb 2C0 2rC0 2rC0

VERIFICAI-V CUNOTINELE 1

C a p i t o l u l

1. Ce* reprezint un condensator? Cum se definete capacitatea lui electric?


2. Este just afirmaia: capacitatea electric a condensatorului este direct proporional cu sarcina acumulat i invers proporional cu tensiunea electric dintre armturi? Argumentai
rspunsul.
3. Ce factori determin capacitatea electric a condensatorului? Argumentai rspunsul, folosind expresia pentru capacitatea condensatorului plan.
4. Cum se explic dependena capacitii electrice a condensatorului de permitivitatea relativ a dielectricului dintre armturi?

170

La rezolvarea problemelor din cadrul acestei rubrici, valorile permitivitilor relative ale dielectricilor se vor lua din
tabelul de la par. 4.5.

E L E C T R O S TAT I C A

5. Aria prii comune a plcilor unui condensator cu capacitate electric variabil a fost micorat de 1,5 ori. Cum s-a modificat capacitatea condensatorului?
6.*O sfer metalic cu perei subiri i o bil metalic omogen au raze egale. Ce putei afirma referitor la valorile capacitilor electrice ale acestor corpuri izolate?
7. Determinai capacitatea electric a condensatorului, care, fiind conectat la o surs de tensiune electric de 12 V, acumuleaz o sarcin egal cu 8,4 107 C.
8. Capacitatea electric a unui condensator, avnd ca dielectric glicerina, este egal cu
645 pF. Care ar fi capacitatea acestui condensator dac glicerina dintre armturile lui ar
fi nlocuit cu ap?
9. Un condensator, avnd n calitate de dielectric alcool etilic, a fost ncrcat de la o surs
de tensiune electric egal cu 215 V, apoi a fost deconectat de la aceasta. Care este tensiunea electric dintre armturile condensatorului dup substituirea alcoolului etilic cu
glicerina?
10. Care este capacitatea electric a unui sistem de dou plci conductoare ptrate, ce au
laturile egale cu cte 12 cm, situate paralel una n faa alteia i separate de un strat de
parafin cu grosimea de 1 mm? Stratul de parafin se atinge de ambele plci. Calculai
sarcinile electrice de pe plcile conductoare la o diferen de potenial dintre ele egal
cu 200 V.
11. Sarcina electric a unui condensator plan cu aer este egal cu 26,55 nC, aria plcilor lui
cu 100 cm2, iar distana dintre ele cu 0,5 mm. Care este diferena de potenial dintre
armturi?
12.* Capacitatea electric a gruprii n paralel a dou condensatoare este egal cu 5,0 nF, iar
a gruprii n serie cu 1,2 nF. Determinai capacitile electrice ale condensatoarelor din
grupri.
13.* Pentru funcionarea normal a unui dispozitiv electronic, este necesar un condensator
a crui capacitate electric este egal cu 5,4 mF. Care trebuie s fie capacitatea unui alt
condensator pentru ca, unit cu un condensator ce are capacitatea de 3,2 mF, s posede
capacitatea necesar? Cum trebuie s fie grupate aceste condensatoare?
14.*Capacitile electrice ale condensatoarelor din
C1
C3
montajul reprezentat n figura 4.40 snt C1 = 3 F,
C2 = 7 F, C3 = 6 F i C4 = 14 F. S se determine capacitatea echivalent a gruprii de conA
B
densatoare n cazul n care comutatorul K este:
K
C2
C4
a) deschis; b) nchis.
15.*Capacitatea electric a unui condensator plan cu
aer este egal cu 140 pF. n condensator se inFig. 4.40
troduce o plac de porelan (r = 6), paralel cu
armturile acestuia. Aria plcii este egal cu aria armturilor, grosimea ei cu o jumtate
a distanei dintre armturi. S se calculeze capacitatea electric a condensatorului astfel
obinut i s se demonstreze c aceast valoare nu depinde de poziia plcii introduse (de
distana dintre ea i una din armturi).
*
16. O grupare din dou condensatoare de capaciti electrice egale cu 0,2 i 0,3 mF, legate
n serie, este conectat la o surs de tensiune electric egal cu 9 V. Determinai sarcinile
electrice ale condensatoarelor i tensiunile electrice dintre armturile fiecrui condensator.
*
17. Un condensator de capacitate electric egal cu 72 pF este ncrcat pn la o tensiune
electric de 40 V. Condensatorul a fost deconectat de la sursa de tensiune, apoi armturile lui au fost legate cu cele ale unui condensator descrcat. S se determine capacitatea
electric a condensatorului al doilea, dac ntre armturile condensatoarelor legate s-a
stabilit o tensiune electric egal cu 24 V.

171

C a p i t o l u l

IV

4.7 ENERGIA CMPULUI ELECTRIC

172

S ne imaginm un condensator ncrcat i deconectat de la sursa de tensiune


electric. Sarcinile electrice de pe armturile lui au semne opuse i se atrag reciproc.
Dac una dintre armturi este eliberat, ea se mic accelerat spre cealalt armtur,
deci cu vitez i energie cinetic crescnde. Aceast cretere a energiei cinetice poate
avea loc numai n urma micorrii energiei condensatorului ncrcat.
S efectum un experiment, evideniind factorii de
K
care depinde energia condensatorului ncrcat. Montm
1 2
n acest scop circuitul reprezentat n figura 4.41. n poziia 1 a comutatorului K condensatorul se ncarc pn
B
U
la tensiunea U. La trecerea comutatorului n poziia 2 se
produce descrcarea condensatorului prin becul electric
B acesta emite un impuls de lumin. Energia condensatorului ncrcat s-a consumat la nclzirea filamentului
Fig. 4.41
becului i la emisia luminii de acesta.
nlocuind condensatorul cu altul de o capacitate electric mai mare, se constat c
la aceeai tensiune dintre armturi impulsul de lumin obinut este mai puternic. n
cazul aceluiai condensator ncrcat pn la tensiuni diferite, se constat c impulsul
de lumin este mai puternic la tensiuni mai mari. Astfel, experimentul demonstreaz
c energia condensatorului ncrcat este mai mare, dac este mai mare capacitatea
lui i tensiunea electric dintre armturi.
Energia condensatorului ncrcat se utilizeaz, de exemplu, pentru obinerea unor
impulsuri puternice de lumin la aparatele de fotografiat.
Pentru a simplifica deducerea expresiei energiei condensatorului ncrcat, examinm un condensator plan. S admitem c dimensiunile plcilor lui snt mult
mai mari dect distana dintre ele. n aceast aproximaie, cmpul electric dintre
armturi poate fi considerat omogen n tot volumul
+
su, iar neomogenitatea lui de la marginile armturilor
+
poate fi neglijat.
E1 + E1
E1
Liniile de intensitate ale cmpului snt perpendiculare
+
E2 + E2
E2
pe plci, valoarea intensitii lui fiind determinat de
+
sarcina electric a condensatorului. Placa 1 (fig. 4.42)
+
este ncrcat cu sarcin pozitiv. Vectorul intensitii
+
+
E1 al cmpului creat de sarcina de pe ea este orientat de
+
la placa 1, iar vectorul intensitii E2 al cmpului creat
+ F1 F2
de sarcina negativ de pe placa 2 este direcionat spre
+
+
aceast plac. Sarcinile n modl snt egale, deci inten+
sitile cmpurilor create de plcile ncrcate au valori
+
egale: |E1| = |E2|. n conformitate cu principiul superpo+
+
ziiei, intensitatea cmpului electric rezultant E = E1 + E2.
1
2
n spaiul dintre plci vectorii E1 i E2 au acelai sens,
Fig. 4.42
prin urmare, E = E1 + E2 = 2E1. n spaiul din exteriorul

E L E C T R O S TAT I C A

plcilor vectorii E1 i E2 au sensuri opuse, deci intensitatea cmpului rezultant este


nul. Astfel, cmpul electric al unui condensator ncrcat este concentrat n spaiul
dintre armturile lui.
S calculm fora de atracie care acioneaz asupra unei plci a condensatorului. Sarcina acesteia q se afl n cmpul electric creat de sarcina de pe cealalt plac.
Intensitatea acestui cmp E1 = E/2, deci n conformitate cu relaia (4.10), fora care
acioneaz asupra unei plci are valoarea: F1 = F2 = qE1 = qE/2.
Cmpul electric dintre plci este omogen; prin urmare, valoarea acestei fore nu
depinde de distana dintre plci, dac aceasta rmne mult mai mic dect dimensiunile liniare ale plcilor.
ncrcarea condensatorului const n separarea sarcinilor +
electrice sarcinile de un semn snt deplasate de pe o plac pe +
alta, acestea ncrcndu-se cu sarcini de semne opuse i egale n +
+
modl.
+
n figura 4.43 este prezentat o modalitate imaginar de ncr +
care a condensatorului: n stare iniial plcile se ating una de alta, +
+
iar pe suprafaa lor de contact se afl sarcinile +q i q, adic o +
sarcin nul (n figur placa 2 n poziie iniial este reprezentat +
F2
F
prin linii ntrerupte). Condensatorul ncrcat se obine prin sepa- +
+
rarea plcilor.
+
Energia condensatorului ncrcat este egal cu lucrul consumat +
din exterior la ndeprtarea plcilor una de alta, dup cum energia +
+
potenial a corpului aflat la o nlime deasupra Pmntului este +
egal cu lucrul mecanic consumat la ridicarea lui. Avem Wp = Lcons.. 1 d
2
La micarea uniform a plcii fora F = F1. Lucrul consumat la
Fig. 4.43
ndeprtarea plcilor la distana d este:
Lcons. = Fd = q E d.
2
Conform relaiilor (4.18) i (4.23), produsul Ed = U reprezint tensiunea dintre
armturile condensatorului. Astfel, lucrul consumat:
Lcons. = 1 qU.
2
Prin urmare, energia condensatorului ncrcat:

Wp = 1 qU.
(4.44)
2
Aceasta este energia potenial, deoarece, dup cum s-a vzut mai sus, depinde
de poziia reciproc a plcilor.
Folosind definiia capacitii electrice (4.33), expresia (4.44) poate fi scris i n
alte forme:
CU2 q2

Wp =
=
.
(4.45)
2
2C
Se poate demonstra c expresiile obinute pentru energia condensatorului plan
snt valabile pentru condensatoare de orice form.

173

S revenim la formula pentru energie (4.45). Substituim expresia (4.36) pentru


capacitatea electric a condensatorului plan i relaia U = Ed. Obinem:
E2
1 S
Wp = 0 r (Ed)2 = 0 r Sd.
d
2
2
Produsul Sd = V este volumul spaiului dintre plcile condensatorului, ocupat de
cmpul electric. Astfel:
E2

Wp = 0 2r V.
(4.46)
Energia condensatorului ncrcat este localizat n spaiul dintre plci, n care este
concentrat cmpul electric.
mprind energia condensatorului Wp la volum, obinem energia ce revine unei
uniti de volum a cmpului electric, numit densitate volumic a energiei cmpului
electric:
W
E2

we = p = 0 r .
(4.47)
2
V
Densitatea energiei cmpului electric este proporional cu ptratul intensitii cmpului electric.

Problem rezolvat*

1
Dou condensatoare, avnd capacitile electrice egale cu l F
i 4 F, snt conectate la surse de tensiune electric de 9 V i,
respectiv, 4 V. S se determine variaia energiei sistemului de
condensatoare dup deconectarea lor de la sursele de tensiune
i legarea n paralel a armturilor ncrcate cu sarcini electrice:
a) de acelai semn;
b) de semne opuse.
Analizai rezultatele obinute.

Se d:
C1 = 1 106 F,
C2 = 4 106 F,
U1 = 9 V,
U2 = 4 V
W ?

C a p i t o l u l

IV

Rezolvare

174

Sarcinile electrice ale condensatoarelor ncrcate nu se modific la deconectarea acestora de


la sursele de tensiune electric i snt egale cu q1 = C1U1 i q2 = C2U2 . La conectarea ntre ele
a armturilor celor dou condensatoare se obine o grupare n paralel, a crei capacitate electric C = C1 + C2 .
Examinm cazul a). La conectarea ntre ele a armturilor cu sarcini electrice de aceleai semne sarcina total a gruprii qa = q1 + q2 , n conformitate cu legea conservrii sarcinii electrice. Tensiunea dintre armturi:

qa q1 + q2 C1U1 + C2U2
=
=
.
C C1+ C2
C1 + C2
C U2 C U2
Energia condensatoarelor ncrcate nainte de gruparea lor: W1 = 1 1 + 2 2, iar dup for2
2
marea gruprii:
Ua =

Wa2 =

CU 2a (C1U1 + C2U2)2
=
.
2
2(C1 + C2 )

Variaia energiei sistemului de condensatoare:

Wa = Wa2 W1 =

C1C2 (U1 U2)2


; Wa = 105 J.
2(C1 + C2 )

Problema se rezolv similar n cazul b), n care se conecteaz ntre ele armturile ncrcate cu
sarcini de semne opuse. Sarcina electric a gruprii de condensatoare

qb = |q1 q2| = |C1U1 C2U2|.


Pentru variaia energiei sistemului de condensatoare se obine:

Wb =

C1C2 (U1 + U2)2


; Wb = 5,76 105 J.
2(C1 + C2 )

Se observ c energia final n ambele cazuri este mai mic dect cea iniial, diferena fiind
transformat n alte forme de energie. Diferena este mai mare la conectarea armturilor de
semne opuse, cnd se produc scntei (descrcri electrice).

Problem rezolvat*
Se d:
w = 5 J/m3,
S = 10 cm2

SI:

F?

103 m2

Densitatea volumic de energie a cmpului electric concentrat


ntre armturile unui condensator plan este egal cu 5 J/m3.
Cu ce for se atrag armturile condensatorului, dac aria suprafeei lor comune este de 10 cm2?

n conformitate cu (4.47), densitatea volumic de energie a cmpului electric din interiorul


condensatorului
1
w = 0r E 2 ,

unde E = F/q reprezint intensitatea cmpului electric, F este fora de atracie dintre armturi,
iar q sarcina electric a condensatorului.
Din relaiile (4.33) i (4.36) pentru capacitatea condensatorului plan i (4.22), avem:

q
0r S
= Ed ,
d
q
0r E = S .

de unde

Astfel, pentru densitatea volumic de energie obinem:

w=

1
1 q F F
EE= =
2 0 r
2 S q 2S

i fora de atracie dintre armturile condensatorului

F = 2 Sw; F = 10 mN.

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Ce factori determin energia unui condensator ncrcat?
2. Ce pericol poate prezenta circuitul electric care conine condensatoare dup deconectarea lui de la sursa de tensiune electric? Cum trebuie s se procedeze pentru a-l evita?

E L E C T R O S TAT I C A

Rezolvare

175

3. Intensitatea cmpului electric dintre armturile unui condensator plan s-a majorat de 3 ori.
De cte ori s-a modificat energia condensatorului?
4. Care este tensiunea aplicat armturilor unui condensator de capacitate electric egal
cu 30 pF, dac energia nmagazinat este egal cu 2,4 108 J?
5. Distana dintre plcile unui condensator plan ncrcat este micorat de dou ori. Cum
variaz energia nmagazinat n cazul n care condensatorul: a) este conectat la sursa de
tensiune electric; b) este deconectat de la surs?
6. Un condensator plan cu aer este conectat la o surs de tensiune electric. Energia con
densatorului ncrcat este egal cu 1,5 107 J. Care este variaia energiei condensatorului la micorarea distanei dintre armturile lui de 4 ori?
7.* Dou condensatoare avnd capacitile electrice egale cu 40 nF i 24 nF snt legate n serie. S se calculeze energia acumulat de fiecare condensator, dac tensiunea electric
aplicat gruprii de condensatoare este egal cu 32 V.
8.* Dou condensatoare cu aer, identice, snt unite n serie i conectate la o surs de tensiune
electric. Energia nmagazinat de gruparea de condensatoare este egal cu 2,5 107 J.
Care este energia gruprii dup ce spaiul dintre armturile unuia din ele a fost umplut cu
dielectric a crui permitivitate relativ este egal cu 4?
*
9. O bil mic ncrcat cu sarcina electric q = 8 C se afl n ulei. Care este densitatea volumic de energie a cmpului creat de bil n punctele situate la distana de 10 cm de la
centrul ei? Permitivitatea relativ a uleiului r = 2,2.

C a p i t o l u l

IV

4.8* MICAREA PARTICULELOR NCRCATE N CMP ELECTRIC OMOGEN

176

Funcionarea multor dispozitive electronice este condiionat de micarea n ele,


n mod anumit, a unor particule ncrcate. Este important s cunoatem cum se mic
acestea n cmpuri electrice, cum poate fi dirijat micarea lor. Admitem c particulele
ncrcate se mic n spaii vidate, pentru a exclude ciocnirile lor cu particulele de
substan, care le-ar modifica micarea.
S cercetm micarea particulelor ncrcate n cmp electric omogen, adic ntr-un
cmp, n care vectorul intensitii E n puncte diferite ale spaiului este acelai. Prin
urmare, fora electric F = qE, care acioneaz asupra particulei de sarcin q i mas
m, precum i acceleraia imprimat acesteia:
F q

a = = E
(4.48)
m m
n timpul micrii rmn constante.
n cazul particulelor ncrcate cu sarcin electric pozitiv (q > 0), fora F i acceleraia a snt orientate n sensul vectorului E, iar n cazul particulei ncrcate cu sarcin
electric negativ (q < 0), vectorii F i a au sens opus vectorului E.
S calculm valoarea acceleraiei (4.48) n cazul protonului (qp = +e = 1,6 1019C,
mp = 1,672 1027 kg) aflat ntr-un cmp electric de o intensitate relativ mic: E = 100 V/m.
Se obine a = 9,57 109 m/s2. Observm c aceast valoare este aproximativ de 109 (un
miliard) de ori mai mare dect acceleraia gravitaional g = 9,81 m/s2. Tot de attea
ori este mai mare dect fora de greutate a acestuia i fora electric care acioneaz
asupra protonului. Prin urmare, cercetnd micarea protonului n cmpuri electrice,
putem ine cont numai de fora electric, neglijnd fora sa de greutate. Cu att mai

justificat este neglijarea forei de greutate a electronului, a crui sarcin electric


n modl este egal cu cea a protonului, dar a crui mas este de circa 1 840 ori mai
mic dect cea a protonului.
Aadar, micarea particulelor ncrcate (protoni, electroni) n cmp electric omogen
este o micare cu acceleraia constant (4.48), fiind similar cu micarea corpului n
cmp gravitaional omogen (vezi Fizica, cl. a X-a, par. 1.9).
S analizm cteva cazuri concrete. n primul rnd, vom considera cazuri n care
particula ncrcat ptrunde n cmp electric omogen, avnd viteza v0 orientat de-a
lungul liniei de intensitate.

Problem rezolvat

Un proton intr ntr-un cmp electric omogen de intensitate E, avnd vectorul vitezei v0 de aceeai
direcie i sens cu vectorul E. S se determine viteza protonului la momentul cnd acesta a parcurs o distan egal cu s.
Rezolvare

Reprezentm n figura 4.44 situaia descris n problem. Axa Oy este


orientat n sensul intensitii i are originea n punctul n care protonul
a ptruns n cmp. Sarcina electric a protonului este pozitiv, deci acceleraia are acelai sens cu axa Oy. Prin urmare, proieciile vitezei i acceleraiei protonului snt:

0y = 0, y = i ay = a = eE/mp .
Micarea protonului este o micare rectilinie uniform accelerat, cum
este i micarea corpului aruncat vertical n jos n cmpul gravitaional
al Pmntului.
Viteza cutat poate fi determinat pornind de la formulele micrii uniform accelerate pentru coordonat i proiecia vitezei n funcie de timp.
Rezolvarea este mai simpl dac folosim formula lui Galilei:

a
E
A
y

y2 0y2 = 2ay s.
Substituind mrimile respective, obinem viteza cutat:

Fig. 4.44

2eEs
.
mp

= 02 +

177

Produsul Es = U este tensiunea electric dintre punctele ntre care s-a deplasat protonul. Expresia de mai sus ia forma:

= 02 +

2eU
.
mp

n cazul n care viteza iniial este relativ mic i poate fi neglijat, avem:

2eU
.
mp

Acelai rezultat poate fi obinut i din considerente energetice: se egaleaz variaia energiei
cinetice a protonului
m 2 m 2

Wc Wco =

E L E C T R O S TAT I C A

v0

p 0

cu lucrul efectuat de cmpul electric la deplasarea protonului pe distana s exprimat de


relaia:

L = qEs = eU.

Situaia analizat n aceast problem este caracteristic pentru diverse instalaii


n care snt accelerate particulele ncrcate; n cazul dat tensiunea U este numit
tensiune (diferen de potenial) acceleratoare.

Problem rezolvat

Un electron ptrunde cu viteza 0 n spaiul dintre plcile unui


condensator plan prin orificiul O din placa ncrcat cu sarcin electric pozitiv (fig. 4.45). Tensiunea electric dintre
plci este egal cu U, distana dintre ele cu d. S se determine:
a) timpul pn la oprire (msurat de la momentul ptrunderii n
condensator);
b) distana parcurs pn la oprire;
c) n ce condiii electronul se oprete ntre plci;
d) durata micrii electronului n interiorul condensatorului.

y
=0
d

e E
a
v0

O
Fig. 4.45

Rezolvare
a) Orientm axa Oy ca n figur. Sarcina electronului este negativ (qe = e), deci acceleraia
lui (4.48) are sens opus vitezei iniiale. Avem:

0y = 0 i ay =

e
U
eU
E. Dar E = , prin urmare, ay =
.
med
me
d

Dup intrarea n spaiul dintre armturi, micarea electronului este uniform ncetinit. La un
moment el se oprete, apoi se deplaseaz uniform accelerat n sens opus axei Oy. Micarea
electronului este similar celei a corpului aruncat vertical n sus n cmp gravitaional omogen.
Pentru proiecia vitezei electronului pe axa Oy, avem y = 0y + ay t.
n acest caz:

C a p i t o l u l

IV

y = 0

178

eU
t.
med

La momentul opririi, viteza y = 0. Pentru durata micrii electronului n condensator pn la


oprire, avem:

t1 =

me0d
.
eU

b) Substituind acest timp n expresia pentru coordonat y = 0t +

ayt2
, care ia forma
2

eU 2
t , obinem distana s parcurs de electron ntre armturile condensatorului
2med 1m 2
pn la oprire s = e 0 d. Aceeai valoare pentru s se capt dac folosim formula lui Galilei
2eU
y = 0t1

sau reieim din considerente energetice.


c) Electronul se oprete ntre plci, adic s < d. innd seama de expresia pentru distana s,
obinem condiia:
me02
< eU.

Electronul se oprete n spaiul dintre plci, dac energia sa cinetic

me02
la momentul in2

trrii ntre ele este insuficient pentru efectuarea lucrului necesar s ajung la placa negativ, care l respinge.
d) Durata de la momentul opririi electronului pn la ieirea din condensator este, de asemenea, egal cu t1. Aceasta se demonstreaz din condiia y = 0, ca n cazul demonstrrii
c durata coborrii corpului aruncat vertical n sus este egal cu timpul urcrii. Astfel, electronul se afl ntre armturile condensatorului pe parcursul intervalului de timp:

t = 2t1 =

2me0d
.
eU

S analizm o problem n care viteza iniial 0 a particulei ncrcate este perpendicular pe vectorul E al intensitii cmpului electric omogen. n problemele de acest
tip se neglijeaz neomogenitatea cmpului la marginile condensatorului.

Problem rezolvat

Rezolvare
a) Reprezentm n figura 4.46 situaia descris n problem. Se ia sistemul de coordonate cu originea O
n punctul n care electronul intr n cmp, cu axa
Ox orientat de-a lungul vectorului 0 i cu axa Oy
n sensul acceleraiei electronului.
Proieciile acceleraiei pe axele de coordonate snt:

eU
ax = 0, ay =
.
me d

Prin urmare, micarea electronului poate fi descompus n dou micri rectilinii: uniform de-a lungul
axei Ox i uniform accelerat de-a lungul axei Oy.
Aceast micare este similar micrii corpului aruncat orizontal n cmp gravitaional omogen.
Prin analogie, scriem ecuaiile pentru:

v0

-e

x
E

y1

y
Fig. 4.46

vy

vx
v

eU
eU
t; coordonate x = 0t, y = 2m d t 2.
me d
e
l
Timpul t1 al micrii electronului n condensator se obine din condiia x = l. Rezult t1 = .
0
Deviaia y1 a electronului este egal cu valoarea coordonatei y la momentul t1 .
Se obine:
eUl 2
y1 =
.
2me02d
proieciile vitezei x = 0 , y =

E L E C T R O S TAT I C A

Un electron intr n spaiul dintre plcile unui condensator plan avnd viteza 0 , paralel cu plcile. Lungimea plcilor n direcia vitezei 0 este egal cu l, distana dintre plci cu d, tensiunea
electric dintre ele cu U. S se determine:
a) deviaia electronului la ieirea din condensator de la direcia vitezei iniiale;
b) energia cinetic a electronului la ieirea din condensator;
c) unghiul format de viteza electronului la ieirea din condensator cu direcia vitezei iniiale.

179

me 2
( + y2). La momentul t1 ea este:
2 x
m
eUl 2
Wc = e 02 +
.
me0d
2
y
c) Dup cum reiese din figur, tg =
. La momentul t1 avem:
x
eUl
tg1 =
.
me02d
b) Energia cinetic a electronului Wc =

Dac viteza iniial a particulei formeaz un unghi arbitrar cu vectorul intensitii E a cmpului electric omogen, ea se va mica pe o traiectorie parabolic. Micarea ei este identic micrii corpului aruncat sub un unghi fa de orizontal n cmp gravitaional omogen (n ultima problem rezolvat traiectoria electronului reprezint o poriune a parabolei cu vrful n
originea coordonatelor O).

C a p i t o l u l

IV

VERIFICAI-V CUNOTINELE

180

1. n ce condiii traiectoria particulei ncrcate n cmp electric omogen este o linie dreapt?
2. Deplasndu-se ntre dou puncte de pe linia de intensitate a unui cmp electric omogen,
diferena de potenial dintre acestea fiind egal cu U0 , particula ncrcat, aflat iniial n
repaus, a obinut viteza 0 . La ce tensiune acceleratoare particula va obine viteza 20?
3. Doi ioni pozitivi, care au sarcini electrice egale i mase diferite, ptrund ntr-un cmp electric omogen, avnd viteze mici, de acelai sens cu liniile de intensitate ale cmpului. Comparai energiile cinetice i vitezele lor, dac ionii parcurg n cmp distane egale. Vitezele
iniiale se neglijeaz.
4. O particul ncrcat ptrunde ntr-un condensator plan ncrcat, avnd viteza paralel cu
plcile. Cum depinde deviaia particulei de la direcia iniial la ieirea din condensator de
valoarea vitezei iniiale? Argumentai rspunsul.
5. Un proton intr n spaiul dintre plcile unui condensator plan prin orificiul din placa ncrcat cu sarcin electric negativ, avnd viteza perpendicular pe plac. Intensitatea
cmpului electric dintre plci este egal cu 3 104 V/m, distana dintre ele cu 2 cm. S
se determine:
a) viteza minim a protonului necesar pentru a ajunge la placa ncrcat cu sarcin pozitiv;
b) distana minim dintre proton i placa ncrcat cu sarcin pozitiv, dac viteza cu care
protonul trece prin orificiu este de dou ori mai mic dect cea determinat n punctul a).
6. Ce distan trebuie s parcurg un proton n direcia liniei de intensitate a cmpului electric astfel nct viteza lui s se mreasc de la 5 105 m/s pn la 6 105 m/s, dac intensitatea cmpului electric este egal cu 4 104 V/m? Care ar fi fost viteza lui, dac la viteza
iniial de 5 105 m/s ar fi parcurs distana determinat mai sus n sens contrar vectorului
intensitii cmpului electric?
7. Un electron intr la mijloc ntre plcile unui condensator plan, avnd viteza paralel cu ele.
Lungimea plcilor condensatorului n direcia vitezei iniiale a electronului este egal cu
10 cm, distana dintre ele cu 4 mm. Care este viteza iniial minim la care electronul
poate iei din condensator, dac intensitatea cmpului electric dintre plci este egal cu
2 103 V/m?

TEST DE EVALUARE SUMATIV


PROFIL REAL

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) Corpul care a electroni este ncrcat cu sarcin electric pozitiv.

1 p.

b) Sarcina oricrui corp electrizat este egal cu de sarcini electrice elementare.

1 p.

c) Permitivitatea relativ a dielectricului arat de cte ori intensitatea cmpului


electric n dielectric este mai dect n vid.

1 p.

Stabilii (prin sgei) corespondena dintre urmtoarele mrimi fizice i uniti


le n care ele se exprim:
sarcina electric

J/C

1 p.

intensitatea cmpului electric

1 p.

diferena de potenial

C/m

1 p.

capacitatea electric

V/m

1 p.

C/V

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals:
a) Potenialul electric este o caracteristic energetic a cmpului electric.

1 p.

b) Lucrul efectuat de cmpul electrostatic la deplasarea n el a unei sarcini


electrice punctiforme depinde de poziia iniial i poziia final ale
acesteia, precum i de forma traiectoriei parcurse ntre aceste poziii.

1 p.

c) Capacitatea electric a unei grupri de condensatoare legate n serie


este mai mic dect capacitatea oricrui condensator din grupare.

1 p.

Itemii 4 i 5 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).

E L E C T R O S TAT I C A

181

Intensitatea cmpului electrostatic n interiorul unui conductor este zero, deoarece componenta tangenial a intensitii cmpului electric este nul pentru
punctele de pe suprafaa conductorului.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

La mrirea distanei dintre armturile unui condensator conectat la o surs


de tensiune electric constant, sarcina lui se mrete, deoarece capacitatea
electric a condensatorului este egal cu raportul dintre sarcina electric a sa i
diferena de potenial dintre armturi.
Rspuns:
afirmaia 1

C a p i t o l u l

IV

182

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

Sarcinile electrice de +2nC i 4nC se afl la distana de 24 cm una de alta. S se


determine:
a) intensitatea cmpului electric n punctul situat la mijlocul segmentului ce
unete sarcinile;

3 p.

b) fora electric ce ar aciona asupra sarcinii de 4 C introduse n acest punct.

2 p.

Dou bile identice avnd sarcinile electrice q1 = +0,6 C i q2 = 0,2 C se afl la


distana d = 30 cm una de alta.
a) S se determine pe segmentul ce unete sarcinile poziia punctului n care
potenialul electric este nul.

3 p.

b) Bilele au fost puse n contact, apoi ndeprtate pn la distana iniial. Calculai


potenialul electric n punctul de la mijlocul segmentului ce unete bilele.

3 p.

Un condensator plan este conectat la o surs de tensiune electric egal cu 36 V.


Capacitatea electric a condensatorului este de 7,2 nF, ntre armturile lui se afl o
plac de sticl (r = 6,5) a crei grosime este egal cu distana dintre ele. S se calculeze:
a) sarcina electric a condensatorului;

1 p.

b) valoarea sarcinii acestuia dup scoaterea dintre armturile lui a plcii de sticl
pe jumtate;

3 p.

c) variaia energiei condensatorului la scoaterea plcii din p. b.

3 p.

PROFIL UMANIST

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) Corpul care a electroni este ncrcat cu sarcin electric negativ.

1 p.

b) Cea mai mic sarcin electric existent n natur n stare liber este numit .

1 p.

c) n interiorul conductorului aflat n cmp electrostatic intensitatea cmpului


electric .

1 p.

Stabilii (prin sgei) corespondena dintre urmtoarele mrimi fizice i uniti


le n care ele se exprim:
sarcina electric

1 p.

intensitatea cmpului electric

1 p.

diferena de potenial

V/C

1 p.

capacitatea electric

N/C

1 p.

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals:
a) Intensitatea cmpului electric n punctul dat este egal cu produsul
dintre fora ce acioneaz asupra sarcinii punctiforme aflate n acest
punct i valoarea acestei sarcini.

1 p.

b) La introducerea ntre dou plci electrizate cu sarcini de semne opuse


a unui dielectric, acesta se polarizeaz, pe suprafeele lui se afl sarcini
electrice legate de semne opuse celor ale plcilor din vecintate.

1 p.

c) La mrirea distanei dintre plcile paralele ale unui condensator plan,


capacitatea electric a lui se mrete.

1 p.

Itemii 4 i 5 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).
4

Liniile de intensitate ale cmpului electrostatic nu se intersecteaz, deoarece


liniile de intensitate ale cmpului electric omogen snt paralele ntre ele i echi
distante.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

E L E C T R O S TAT I C A

183

Lucrul efectuat la deplasarea sarcinii electrice punctiforme pe suprafaa unui


conductor este nul, deoarece potenialul electric ia una i aceeai valoare n
toate punctele conductorului.
Rspuns:
afirmaia 1

C a p i t o l u l

IV

184

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

Fora de interaciune dintre sarcinile electrice punctiforme q1 = 6 C i q2 = 5 C


este egal cu 12 N. Determinai:
a) distana dintre sarcini;

2 p.

b) intensitatea cmpului electric creat de sarcina electric q1 n punctul n care


se afl sarcina q2.

2 p.

La deplasarea sarcinii electrice punctiforme de 4 C dintr-un punct n altul al cm


pului electrostatic, cmpul a efectuat un lucru egal cu 1,4 mJ. tiind c potenialul
electric n punctul iniial ocupat de sarcin este egal cu 50 V, s se determine:
a) potenialul electric n poziia final a sarcinii punctiforme;

3 p.

b) energia potenial a sarcinii punctiforme n poziia final a sa.

3 p.

Un condensator plan cu aer, avnd capacitatea electric de 0,8 F, a fost ncr


cat de la o surs de tensiune electric de 55 V, apoi deconectat de la aceasta. S
se calculeze:
a) sarcina electric a condensatorului;

2 p.

b) tensiunea electric dintre armturi dup umplerea total a spaiului dintre


ele cu parafin ( = 2,2).

3 p.

Capitolul

ELECTROCINETICA. CURENTUL
ELECTRIC N DIFERITE MEDII
a. Curentul electric staionar. Intensitatea curentului
Dup cum cunoatem de la orele de fizic din clasa a VIII-a, curentul electric
este micarea ordonat (orientat) a particulelor purttoare de sarcin electric.
S-a convenit s se considere drept sens al curentului electric sensul n care se
deplaseaz sarcinile electrice pozitive. Dac ns sarcina electric a purttorilor ei este
negativ, sensul curentului electric este contrar celui n care se deplaseaz purttorii.
Circulaia curentului electric prin conductor este nsoit de transportul sarcinii
prin seciunea sa transversal. Pentru a caracteriza curentul electric, a compara
ntre ei curenii electrici, se introduce mrimea fizic scalar numit intensitate I
a curentului electric.
Notm cu q sarcina electric transportat prin seciunea transversal a conduc
torului n intervalul de timp t. Conform definiiei, intensitatea curentului:
q

I = .
(5.1)
t
Intensitatea curentului electric n conductor este egal cu raportul dintre sarcina electric transportat prin seciunea transversal a lui i intervalul respectiv de timp.

n caz general, intensitatea curentului poate varia n timp; mai mult dect att,
curentul poate s-i schimbe sensul. n capitolul de fa se va studia curentul electric
ale crui sens i intensitate nu variaz.
Curentul electric a crui intensitate nu variaz n timp (I = const.) este numit staionar sau continuu.
n cazul curentului continuu, definiia (5.1) poate fi scris pentru orice interval
de timp, raportul rmnnd acelai:
q

I = ,
(5.2)
t

ELECTROCINETICA

CURENTUL ELECTRIC.
5.1 NOIUNI FUNDAMENTALE

185

unde q este sarcina electric transportat prin seciunea transversal a conductorului


n intervalul de timp t.
Unitatea de intensitate a curentului electric se numete amper (simbolul A) i este
o unitate fundamental n Sistemul Internaional. Intensitatea curentului electric se
msoar cu ampermetrul, simbolul grafic al acestuia n scheme este A .
Acesta trebuie conectat n circuit astfel nct toat sarcina electric care circul
prin conductor s traverseze ampermetrul, adic trebuie conectat n serie.
Din definiia (5.2) exprimm sarcina electric q transportat prin conductor n
timpul t, numit, de asemenea, cantitate de electricitate:
q = It.

(5.3)

Aceast relaie ne permite s definim coulombul ca unitate de sarcin electric:


1 C = 1 A1s.
Coulombul este egal cu sarcina electric transportat timp de o secund prin seciunea transversal a conductorului parcurs de curentul continuu cu intensitatea de 1A.

C a p i t o l u l

n circuitele de curent continuu intensitile curenilor nu variaz n timp, deci nu


au loc acumulri de sarcini electrice ntr-o regiune sau alta a circuitului, deoarece
acestea ar influena valorile intensitilor. Aplicnd legea conservrii sarcinii electrice
la situaia de acest gen, conchidem:
Intensitatea curentului electric continuu n toate seciunile circuitului fr ramificaii
are una i aceeai valoare.

186

De aici rezult c ampermetrul


conectat n orice loc al circuitului
fr ramificaii indic una i aceeai
valoare a intensitii curentului.
Considerm un punct A al circuitului n care snt legate trei sau mai
multe conductoare (fig. 5.1). Un astfel
de punct este numit nod. Aplicnd
legea conservrii sarcinii electrice la
nodul din figur, obinem:

I
I1

A
I

Fig. 5.1

I1 = I2 + I3.

(5.4)

Rezultatul (5.4) a fost stabilit pentru nodul n care snt legate trei conductoare.
Pentru noduri n care snt legate mai multe conductoare, relaia (5.4) este nlocuit
cu o alta care conine numrul respectiv de termeni. Astfel, suma intensitilor curenilor electrici care intr ntr-un nod al reelei de curent continuu este egal cu
suma intensitilor curenilor care ies din acel nod.
Acest rezultat este cunoscut sub numele de teorema (legea sau regula) nti a lui
Kirchhoff i se aplic pe larg la calcularea reelelor de curent electric.

ELECTROCINETICA

b. Condiiile de existen a curentului electric continuu. Tensiunea electromotoare


Curentul electric poate exista numai n substanele n care purttorii de sarcin
electric se pot deplasa n tot volumul conductorului, adic la distane mult mai mari
dect dimensiunile atomului. Astfel de purttori snt numii liberi, iar substanele
conductoare. Existena purttorilor liberi de sarcin electric este o condiie de
existen a curentului electric.
Purttori liberi de sarcin electric n metale snt electronii liberi (vezi par. 5.5),
n gaze ionii pozitivi, negativi i electronii, n electrolii ionii pozitivi i cei
negativi. n capitolul de fa cercetm mai detaliat curentul electric n metale, n
capitolul urmtor se va studia curentul electric n diferite medii.
Electronii liberi pot efectua micare ordonat, concomitent cu cea haotic (termic), numai dac asupra lor acioneaz anumite fore, care le imprim acceleraii de
acelai sens. Astfel de fore pot aciona din partea cmpului electric. Existena cmpului
electric n conductor impune ca ntre capetele acestuia s existe o diferen de potenial
(vezi formula 4.22). Prin urmare, curentul electric circul numai prin conductorul
ntre capetele cruia exist diferen de potenial, adic tensiune electric.
Tensiunea electric se msoar cu voltmetrul, al crui simbol grafic este V .
Bornele acestuia se conecteaz la capetele conductorului, tensiunea dintre care
se msoar.
Mai sus s-a menionat c drept sens al curentului electric se ia sensul micrii sar
cinilor pozitive. Acestea se mic n sensul cmpului electric, adic n sensul n care
potenialul electric descrete. Prin urmare, curentul electric circul de la potenialul
electric mai mare spre potenialul mai mic.
A
Pentru a clarifica problema obinerii curentului continuu, s analizm o situaie analoag din
A
hidrodinamic. n vasul A i tubul T de sub el se
T
afl lichid (fig. 5.2). La deschiderea robinetului
T
T
R lichidul trece din vasul A n vasul B, dup care
R
micarea lui nceteaz. Lichidul va curge continuu
B
numai ntr-un circuit nchis, care conine obliga
P
toriu o pomp P (fig. 5.3). Sub aciunea forei de
greutate, lichidul curge prin tubul T de sus n
Fig. 5.2
Fig. 5.3
jos. n urma presiunii paletelor pompei P asupra
lichidului, acesta urc n sus prin tubul T, n sens contrar aciunii forei de greutate.
Astfel este asigurat curgerea staionar a lichidului prin sistemul de tuburi.
n circuitul electric purttorii de sarcin pozitiv se deplaseaz de la punctele
cu potenial electric mai mare spre cele cu potenialul mai mic. Curentul electric ar
putea fi continuu doar ntr-un circuit nchis care ar conine o pomp electric, ce
ar deplasa sarcinile pozitive din punctele cu potenial mai mic n cele cu potenial
mai mare, adic n sens contrar celui n care acioneaz forele electrostatice (coulombiene). Forele respective snt numite fore secundare sau exterioare. Natura lor
este diferit de cea electrostatic, ele efectueaz un lucru la deplasarea purttorilor
de sarcin pe seama energiilor de form deosebit de cea electrostatic, de exemplu,
chimic, mecanic etc.

187

Elementul de circuit electric n care acioneaz forele secundare este numit surs
sau generator de curent.
Simbolul grafic al ei n schemele electrice este
sau
.
Reprezentm n figura 5.4 un circuit electric simplu. Se
I
observ c n partea exterioar a circuitului (fa de surs)
sarcinile electrice pozitive se deplaseaz sub aciunea forelor electrostatice de la borna pozitiv spre cea negativ. n
interiorul sursei ns sarcinile pozitive se deplaseaz, sub
aciunea forelor secundare, de la borna negativ spre cea
Fig. 5.4
pozitiv, n sens contrar forelor electrostatice.
Deplasnd sarcinile electrice, forele secundare efectueaz un lucru Lsec.. Acest lucru
este mai mare n cazul n care sarcina q deplasat de acestea este mai mare, Lsec.~ q.
Raportul Lsec./q nu depinde de sarcina electric transportat prin circuit, este considerat
o mrime ce caracterizeaz sursa de curent i se numete tensiune electromotoare:
L

&= qsec. .
(5.5)
Tensiunea electromotoare (t.e.m.) a sursei de curent este egal cu raportul dintre lucrul efectuat de forele secundare la deplasarea sarcinii electrice prin circuit i mrimea acestei sarcini.

Unitatea de tensiune electromotoare este:


[Lsec.]
J
=
= V,
C
[q]
adic aceeai ca i a tensiunii electrice, a diferenei de potenial.
Tensiunea electromotoare este o caracteristic important a sursei de curent. Pe
sursele folosite n viaa cotidian putei citi valorile respective: 1,5 V, 4,5 V, 6 V, 9 V etc.
Rezumm: curentul electric continuu poate exista numai n cazul n care n
toate elementele circuitului exist purttori liberi de sarcin electric, circuitul
este nchis i conine una sau mai multe surse de curent.
[ &] =

C a p i t o l u l

VERIFICAI-V CUNOTINELE

188

1. Ce numim curent electric? Care este sensul acestuia?


2. Cum se definete intensitatea curentului electric?
3. Ce condiie satisfac intensitile curenilor electrici care parcurg conductoarele legate ntr-un nod al circuitului electric?
4. Care purttori de sarcin electric snt numii purttori liberi?
5. Ce fore deplaseaz purttorii liberi de sarcin n exteriorul sursei? Dar n interiorul ei?
6. Cum se definete tensiunea electromotoare a sursei de curent?
7. S se calculeze sarcina electric transportat n 6 s prin seciunea transversal a conductorului parcurs de un curent electric cu intensitatea de 1,25 A.
8. Seciunea transversal a unui conductor metalic a fost traversat de 6 1019 electroni n
8 s. Care este intensitatea curentului electric n conductor?

9. S se determine sarcina electric transportat prin seciunea transversal a unui conductor timp de 12 s, dac n 7 s acelai curent electric a transportat prin seciune sarcina electric egal cu 10,5 C. Care este intensitatea curentului electric prin conductor?
10. ntr-un nod al circuitului elecI, A
I, A
tric snt legate 3 conductoare.
3
3
Prin unul din ele intr n nod
un curent cu intensitatea de
2
2
1,2 A, prin altul iese un cu1
1
rent cu intensitatea de 1,7 A.
Care este intensitatea curen0 1 2 3 4 5 t,s
0 1 2 3 4 5 t,s
a)
b)
tului electric prin conductorul
Fig. 5.5
al treilea? Iese sau intr n nod
acest curent?
11. n figura 5.5 snt reprezentate grafice care exprim intensitatea curentului electric prin
conductoare n funcie de timp. Propunei metoda grafic ce ar permite s se determine
sarcina electric transportat prin conductor ntr-un interval anumit de timp. Determinai
pentru ambele cazuri valorile sarcinilor electrice transportate prin conductoare n intervalul de timp de la 0 pn la 5 s.

a. Legea lui Ohm pentru o poriune omogen de circuit. Rezistena electric


Vom recapitula succint materialul studiat n gimnaziu la aceast tem.
S considerm o poriune de circuit n care nu acioneaz fore secundare, adic
o poriune care nu conine surse de curent electric. O astfel de poriune este numit
omogen. n concordan cu cele menionate mai sus, intensitatea curentului electric I
n ea este diferit de zero numai dac la capetele ei este aplicat o tensiune electric
U = 1 2. Putem afirma c intensitatea curentului I este n funcie de tensiunea U.
n 1826, Ohm a stabilit pe cale experimental:
intensitatea curentului electric prin conductor este direct proporional cu tensiunea
aplicat la capetele acestuia: I ~ U.

Rezultatul dat este cunoscut ca legea lui Ohm pentru o poriune omogen de
circuit. Trecnd la egalitate, introducem un coeficient de proporionalitate 1/R. Avem:
2 U

I= 1
= .
(5.6)
R
R
Mrimea R este numit rezisten electric i este o caracteristic a conductorului.
Relaia (5.6) este expresia matematic a legii lui Ohm pentru o poriune omogen
de circuit. Rezistena electric:
U

R = .
(5.7)
I
Unitatea de rezisten poart numele de ohm cu simbolul .
Din (5.7) conchidem c 1 este rezistena conductorului parcurs de un curent
cu intensitatea de 1 A la o tensiune electric dintre capetele lui egal cu 1 V.

ELECTROCINETICA

5.2 LEGILE CURENTULUI ELECTRIC STAIONAR

189

GEORG SIMON OHM

(17891854), FIZICIAN GERMAN

C a p i t o l u l

A efectuat cercetri vaste n domeniul electricitii. A introdus


noiunile de rezisten electric a conductorului, de tensiune
electromotoare a sursei de curent. n 1826 a stabilit relaia
dintre intensitatea curentului, tensiunea electric i rezistena
conductorului, relaie care poart denumirea de legea lui Ohm.
A studiat dependena rezistenei conductorului metalic de
temperatur. Ohm a fcut analogii ntre propagarea electricitii i propagarea cldurii, ntre curentul electric i curgerea
lichidului prin tuburi.
A realizat cercetri n domeniul acusticii. A stabilit c semnalul
sonor constituie o combinaie dintre oscilaia armonic de
baz i armonici suplimentare, ale cror frecvene snt multiple n raport cu frecvena de baz. Acest rezultat a fost numit
ulterior legea acustic a lui Ohm. n onoarea lui Ohm, unitatea
de rezisten electric i poart numele.

190

Din aceeai formul (5.7) stabilim relaia dintre unitile mrimilor respective:
[U]
V
[R] =
=
=.
[I]
A
Cercetnd rezistenele conductoarelor cilindrice de seciune constant i confecionate din acelai material, Ohm a stabilit c ele snt egale n cazul n care rapoartele
dintre lungimile lor l i ariile seciunilor transversale S snt egale. Rezistenele snt
mai mari la lungimi l mai mari (la aceeai seciune S). Astfel s-a ajuns la concluzia c
l
R~ .
S
Fcnd egalitate, introducem un coeficient de proporionalitate dependent de
natura substanei din care este confecionat conductorul. Obinem:
l

R = .
(5.8)
S
Mrimea , numit rezistivitate, este o caracteristic a substanei i depinde de
temperatur.
Pentru unitatea de rezistivitate avem:
[R][S]
[] =
= m.
[l]
Rezult c pentru = 1 m un conductor de form cilindric cu aria seciunii
transversale S = 1 m2 i lungimea l = 1 m are rezistena R = 1.
Elementul de circuit electric caracterizat de o anumit valoare constant a rezistenei sale este numit rezistor. Simbolul grafic al lui este
. Lng acest
simbol este scris litera R, care poate fi nsoit de anumii indici n cazul circuitului
ce conine mai multe rezistoare. Conductoarele de legtur au i ele rezisten, ns
acestea snt mult mai mici dect ale rezistoarelor i se neglijeaz.
n circuitele electrice se ntlnesc diferite grupri de rezistoare i se pune problema ca gruparea s fie nlocuit cu un singur rezistor, a crui rezisten este numit
rezisten echivalent.

S analizm grupri concrete ale rezistoarelor.


n figura 5.6 este reprezentat gruparea n serie a unor rezistoare, ale cror rezistene snt egale cu R1, R2, R3. Gruparea nu conine ramificaii, nceputul unui rezistor
este legat de sfritul celui precedent, intensitatea curentului I este comun, aceeai
prin toate rezistoarele: IS = I1 = I2 = I3.
innd seama c tensiunea
R1
R2
R3
C
D
dintre bornele gruprii n serie A I
B
a rezistoarelor este egal cu
U1
U2
U3
suma tensiunilor aplicate rezistoarelor din grupare US = U1 +
+ U2 + U3 i aplicnd legea lui
Us
Ohm, pentru rezistena echivalent a gruprii n serie avem:
Fig. 5.6

R S = R1 + R2 + R3 .

(5.9)

Rezistena echivalent a gruprii n serie a rezistoarelor este egal cu suma rezistenelor tuturor rezistoarelor din grupare.

Din formulele (5.9) i (5.10) conchidem c rezistena echivalent a gruprii n serie


este mai mare dect valoarea cea mai mare din rezistenele rezistoarelor ce fac parte
din grupare, iar n cazul gruprii n paralel rezistena echivalent este mai mic dect
cea mai mic dintre rezistenele rezistoarelor din componena gruprii.
Posibilitatea modificrii
C
rezistenei prin gruparea reD
zistoarelor este utilizat n
B
reostate dispozitive a cror A
rezisten este variabil. Cel
mai frecvent este utilizat reosa)
b)
Fig. 5.8
tatul cu un cursor (fig. 5.8, a).

ELECTROCINETICA

R1

I1
S considerm o alt modalitate de
legare a rezistoarelor n paralel, numit i grupare (legare) n derivaie.
R2
Ip
I2
n acest caz rezistoarele snt conectate
B
A
ntre aceleai dou noduri (fig. 5.7).
R3
Din figur se vede c tensiunea U
I3
aplicat gruprii este egal cu tensiunea aplicat fiecrui rezistor din ea:
Fig. 5.7
Up = U1 = U2 = U3. Anterior s-a stabilit
(relaia (5.4) c intensitatea curentului Ip care intr n nodul A este egal cu suma
intensitilor curenilor ce ies din el, adic Ip = I1 + I2 + I3. n aceast situaie, aplicnd
legea lui Ohm, obinem relaia pentru determinarea rezistenei echivalente Rp:
1
1
1
1

= + + .
(5.10)
Rp R1 R2 R3
Mrimea invers a rezistenei unei grupri n paralel (derivaie) a rezistoarelor este
egal cu suma mrimilor inverse ale rezistenelor tuturor rezistoarelor din grupare.

191

Acesta reprezint o bobin de srm dintr-un aliaj cu rezistivitate mai mare (de
exemplu, nichelin, fecral), nfurat pe un cilindru din material izolator, de obicei
ceramic. Spirele bobinei snt izolate ntre ele. Capetele srmei snt legate la bornele
A i B ale reostatului. Deasupra bobinei, paralel cu axa ei, este fixat o vergea metalic
pe care se poate deplasa cursorul C, care realizeaz contactul electric ntre vergea i
spirele respective ale bobinei. La captul vergelei se afl o a treia born, D. La unele
din ele borna A sau B este lips. Reostatul se introduce n circuit fiind unit la borna
D i la una din bornele A, B. Curentul electric circul prin vergea de la borna D pn
la cursorul C, apoi prin cursor i prin spirele dintre cursor i borna A sau B, legat
n circuit. La deplasarea cursorului numrul de spire, legate n serie, parcurse de curent se mrete sau se micoreaz. Respectiv, se mrete sau se micoreaz rezistena
reostatului. Simbolul grafic este reprezentat n figura 5.8, b.
Reostatele cu un cursor permit variaia lent a rezistenei (cu valoarea rezistenei
unei spire).

b. Lucrul i puterea curentului electric. Legea lui Joule


Imprimnd micare ordonat purttorilor liberi de sarcin, cmpul electric efectueaz un lucru, numit de obicei lucru al curentului electric. La deplasarea sarcinii
electrice q prin poriunea de circuit, tensiunea dintre capetele creia este egal cu U,
lucrul curentului electric n corespundere cu formula (4.19) este L = qU. La intensitatea
curentului continuu egal cu I pentru sarcina electric transportat prin conductor
n timpul t (vezi formula 5.3), avem q = It. Astfel, pentru lucrul curentului electric
obinem expresia

L = IUt.
(5.11)
innd seama de legea lui Ohm, avem:

2
L = U t.
(5.12)
R
Menionm c relaia (5.11) se aplic la transformarea energiei sub orice alt
form mecanic, chimic, intern , iar relaiile (5.12) numai n cazul n care consumatorul este un rezistor, deci energia electric se transform n intern, se degaj
sub form de cldur.
Pentru puterea dezvoltat de curentul electric, egal numeric cu lucrul efectuat
ntr-o unitate de timp, obinem:
2

P = L = IU = I 2R = U .
(5.13)
t
R
La efectuarea calculelor se utilizeaz formulele (5.11)(5.13), mai potrivite pentru
cazul concret analizat n problem.
De exemplu, n cazul conductoarelor de rezistene R1 i R2, legate n serie, intensitatea curentului n ele este aceeai. Din formula pentru putere sub forma P = I 2R, rezult:
P1 R1

=
.
(5.14)
P2 R2
La legarea n serie, raportul puterilor dezvoltate n diferite poriuni ale circuitului
este egal cu raportul rezistenelor respective. Puterea dezvoltat este mai mare n
poriunea a crei rezisten electric este mai mare.

C a p i t o l u l

192

L = I 2Rt

sau

Dac ns conductoarele snt legate n paralel, tensiunile dintre capetele lor snt
2
aceleai. n conformitate cu expresia P = U , pentru raportul puterilor dezvoltate avem:
R
P1 R2

=
.
(5.15)
P2 R1
Raportul puterilor dezvoltate de curentul electric n conductoarele legate n paralel
este egal cu inversul raportului rezistenelor respective, adic o putere mai mare este
dezvoltat n conductorul cu rezisten mai mic.
Formulele (5.11) i (5.13) permit s exprimm unitile pentru lucru (J) i putere
(W) prin unitile mrimilor electrice:
1J=1AVs

1 W = 1 A V.

n electrotehnic se folosete o unitate deosebit pentru energie, cunoscut sub


denumirea de kilowatt-or (simbolul kW h). Ea este egal cu lucrul efectuat de
curentul electric timp de o or la o putere egal cu 1 kW. Stabilim legtura dintre
aceast unitate i joul:
n cazul n care lucrul curentului electric nu se transform n energie chimic (de
exemplu, la ncrcarea acumulatoarelor) sau n energie mecanic (de exemplu, la
motoarele electrice), el se transform complet n energia intern a consumatorului
(de exemplu, la reoul electric, la becul cu incandescen .a.).
S analizm mecanismul acestei transformri. Cmpul electric din conductor
accelereaz purttorii de sarcin, energiile cinetice ale acestora se mresc. n urma
ciocnirilor cu ionii pozitivi din nodurile reelei cristaline a metalului, purttorii de
sarcin le cedeaz o parte din energia cinetic proprie. n consecin, energiile cinetice
ale ionilor se mresc, crete intensitatea micrilor termice, respectiv, crete temperatura conductorului. Acesta degaj cldur. n conformitate cu legea conservrii
i transformrii energiei, cantitatea de cldur degajat de conductor este egal cu
lucrul curentului electric: Q = L. Astfel, n corespundere cu expresia (5.12), pentru
cantitatea de cldur degajat avem:

Q = I 2Rt .
(5.16)
Cantitatea de cldur degajat n conductorul parcurs de curent electric este egal
cu produsul dintre ptratul intensitii curentului, rezistena conductorului i durata
circulaiei curentului prin el.
Aceast expresie este cunoscut sub denumirea de legea lui Joule, n cinstea fizicianului englez care a stabilit-o n 1841. Doi ani mai trziu aceeai formul a fost
publicat, independent, de fizicianul rus Lenz, din care cauz legea respectiv este
cunoscut i ca legea JouleLenz.
Efectul termic al curentului electric are nenumrate aplicaii n viaa cotidian i
n tehnic. Funcionarea aparatelor electrocasnice (becul cu incandescen, reoul
electric, fierbtorul electric, fierul de clcat, cuptorul electric i multe altele) este bazat
pe efectul degajrii de cldur n conductoare din materiale cu rezistivitate mare i
temperatur de topire nalt (de obicei, nicrom sau fecral).

ELECTROCINETICA

1 kW h = 103 W 3 600 s = 3,6 106 J = 3,6 MJ.

193

n tehnic, efectul termic al curentului electric este utilizat la sudarea prin contact
a metalelor cu rezistivitate considerabil (nichel, molibden, tantal .a.).
Pentru protejarea conductoarelor i a surselor de curent din diverse circuite se
folosesc siguranele fuzibile. Acestea snt nite conductoare subiri din materiale uor
fuzibile (plumb, cupru .a.) care se topesc atunci cnd intensitatea curentului din
circuitul dat ntrece o anumit valoare maxim.

c. Legea lui Ohm pentru un circuit ntreg


S considerm un circuit electric simplu, format dintr-o surs de curent la bornele creia este legat un rezistor (fig. 5.9). Rezistorul, a crui rezisten este egal cu
R, reprezint partea exterioar a circuitului, rezistena R fiind numit i rezisten
exterioar. Sursa de curent este partea interioar a lui. Sursa este caracterizat nu
numai de tensiunea electromotoare, ci i de o anumit
,r
rezisten electric, notat de obicei cu r i numit
rezisten interioar. Sursa i rezistorul snt legate
n serie, deci rezistena total a circuitului Rt = R + r.
Fie intensitatea curentului prin circuit egal cu I.
I
n intervalul de timp t prin el este transportat sarcina
R
electric q = It (5.3). Prin urmare, forele secundare ce
acioneaz n surs efectueaz un lucru a crui valoare,
n conformitate cu (5.5), este:
Fig. 5.9

Lsec. = q&= It &.

(5.17)

n circuitul considerat, acest lucru poate produce numai creterea energiei interne
a elementelor lui, adic n circuit se degaj o cantitate de cldur Q. n baza legii lui
Joule,
Q = I 2Rtt = I 2 (R + r) t .
Egalnd Lsec. = Q (legea conservrii i transformrii energiei), dup simplificare
obinem:

&= I (R + r).
(5.18)

C a p i t o l u l

Intensitatea curentului n circuit:

194

I=

&

.
(5.19)
R+r
Aceast formul exprim legea lui Ohm pentru un circuit ntreg (simplu):
Intensitatea curentului electric ntr-un circuit ntreg (simplu) este egal cu raportul dintre tensiunea electromotoare a sursei de curent din circuit i rezistena total a acestuia.
Conform legii lui Ohm pentru o poriune de circuit (5.6), produsul IR = U este
tensiunea electric la bornele sursei, numit i cderea de tensiune pe circuitul
exterior al sursei. Respectiv, produsul Ir = u este cderea de tensiune pe interiorul
sursei. Relaia (5.18) ia forma:

&= U + u.
(5.20)

de unde rezult c la I 0 cderea de tensiune U &.


Acest fapt arat c tensiunea electromotoare poate fi msurat conectndu-se la
bornele ei un voltmetru, a crui rezisten proprie este mult mai mare dect rezistena
interioar a sursei (RV >> r).
Invers, la micorarea rezistenei R intensitatea I crete. Situaia n care rezistena
exterioar devine nul (R = 0) este numit scurtcircuit. Valoarea intensitii curentului
de scurtcircuit, dup cum rezult din (5.19), este:

Is.c. = &
r .

(5.22)

n cazul surselor de curent cu rezisten interioar mic, la scurtcircuit intensitatea


curentului ia valori mari. De exemplu, n cazul acumulatoarelor aceasta poate ajunge
pn la zeci i chiar sute de amperi. n aceste condiii acumulatoarele pot iei din uz.
De aceea trebuie s evitm scurtcircuitarea n reelele electrice. n acest scop se
folosesc siguranele, de exemplu, cele fuzibile. Ele reprezint conductoare legate n
circuit n serie i care se topesc n cazul n care intensitatea curentului crete pn la
anumite valori, ntrerupnd astfel circuitul.

ELECTROCINETICA

Suma cderilor de tensiune pe circuitul exterior al sursei i pe interiorul ei este


egal cu tensiunea electromotoare a sursei.
Dac la bornele sursei date snt conectate rezistoare de rezistene diferite, intensitatea curentului prin circuit se modific, deci se modific i cderile de tensiune
U i u, suma lor rmnnd aceeai. De acest lucru ne putem convinge realiznd
experimentul a crui schem este artat n figura 5.10. Sursa de curent reprezint
un vas cu soluie de acid sulfuric diluat, n care snt introdui doi electrozi unul
de cupru i altul de zinc. La bornele sursei este legat rezistorul de rezisten R i
voltmetrul V1, care msoar cderea tensiunii U pe circuitul exterior al sursei. Prin
intermediul a doi electrozi din grafit (care nu
R
interacioneaz cu soluia din surs), la care este
legat voltmetrul V2, se msoar cderea tensiunii
V
u pe interiorul sursei. Folosindu-se rezistoare
diferite, se constat veridicitatea relaiei (5.20).
V
Din expresia (5.19) observm c intensitatea
curentului n circuitul simplu este determinat
de trei parametri: tensiunea electromotoare &i
rezistena interioar r ce caracterizeaz sursa,
Cu
Zn
precum i rezistena R a prii exterioare a circuitului. Vom admite c sursa de curent rmne
aceeai. n acest caz intensitatea curentului I este
Fig. 5.10
n funcie numai de rezistena R.
Din (5.19) se vede c mrirea rezistenei R este nsoit de micorarea intensitii
curentului. Respectiv, se micoreaz cderea de tensiune u pe interiorul sursei, iar
tensiunea U pe exterior se apropie de valoarea tensiunii electromotoare a sursei.
Acest rezultat poate fi obinut i pe alt cale. Din relaia (5.20), n care substituim
u = Ir, avem:

U = & Ir,
(5.21)

195

Pentru puterea dezvoltat de surs n circuitul exterior, innd seama de legea


(5.19), avem:
&2 R .

P = I 2R =
(5.23)
(R + r)2
Din aceast expresie se observ c puterea P se micoreaz att n cazul n care
rezistena exterioar R devine foarte mic (R 0), ct i n cazul n care ea devine
foarte mare (R ). Rezult c exist o astfel de valoare a rezistenei R pentru care
puterea dezvoltat de surs n circuitul exterior este maxim. Pentru a determina
aceast valoare, folosim relaia evident:
(R + r)2 (R r)2 = 4 Rr,
de unde avem:
1
R=
(R + r)2 (R r)2 .
4r
Substituind aceast expresie n (5.23), la numrtor, obinem:

&2

(R r)2
.
4r
(R + r)2
Evident, puterea este maxim P = Pmax. pentru R = r.
Puterea dezvoltat de surs n circuitul exterior al ei este maxim dac rezistena
exterioar este egal cu cea interioar. Avem:
P=

Pmax. =

&2

.
(5.24)
4r
O parte din puterea dezvoltat de surs este degajat n interiorul ei, adic se pierde
inutil. Circuitul electric este caracterizat, din acest punct de vedere, de randamentul
circuitului. El se definete ca raportul dintre puterea util Pu = I 2R, dezvoltat de
surs n partea exterioar a circuitului, i puterea total Pt = I 2(R + r), dezvoltat n
circuitul ntreg. Avem pentru randament:
P
R

= u=
.
(5.25)
Pt R + r
Randamentul este cu att mai mare cu ct rezistena exterioar este mai mare dect
cea interioar. Expresia (5.25) arat c randamentul poate avea valori mari, aproape
de unitate (de 100%), la R >> r.

C a p i t o l u l

196

Problem rezolvat
Se d:
R1 = R = 10 ,
R2 = 2R,
R3 = 3R,
&= 24 V,
r = 0,4 R
IBC ?, IAB ?;
IAB
?
IBC

1
n circuitul din figura 5.11 snt cunoscute rezistenele R1 = R =
= 10 , R2 = 2R i R3 = 3R. T.e.m. a sursei de curent & = 24 V
i are rezistena interioar r = 0,4 R. Care va fi indicaia unui
ampermetru cu rezistena neglijabil, cnd acesta se afl pe
poriunea dintre punctele 1) BC; 2) AB? De cte ori se deosebesc intensitile curenilor nregistrai de ampermetru n
cele dou poziii?

Rezolvare
Ampermetrul introdus n circuit pe poriunea BC nregistreaz curentul care trece prin rezistorul R3 , iar pe poriunea AB curentul care trece prin rezistorul R1. n nodul B curentul I1 se
ramific n curenii I2 i I3 i conform primei legi a lui Kirchhoff

I1 = I2 + I3 .
Tensiunea la bornele rezistoarelor R2 i R3 legate n paralel este aceeai. Conform legii lui Ohm, pentru o poriune de circuit aceast tensiune este

I2 R2 = I3 R3 .
Din aceste dou ecuaii pentru curentul I3

&

IBC avem:

R2
R1

R3

I2

I1
B

I3

Fig. 5.11
R2
I.
R2 + R3 1
n vederea determinrii curentului I1 IAB , folosim legea lui Ohm pentru un circuit ntreg:

IBC =

IAB =

&

Re + r

unde Re este rezistena prii exterioare a circuitului, iar r rezistena interioar a sursei. ntruct rezistoarele R2 i R3 snt legate n paralel, iar R1 n serie cu ele, pentru rezistena exterioar avem:

R2 R3
.
R2 + R3

Introducnd Re n relaia pentru IAB , iar rezultatul obinut IAB = I1 , n expresia pentru IBC ,
obinem intensitile curenilor nregistrai de ampermetru n cele dou cazuri:

(R2 + R3) &


= 5 & 0,92A;
(R2 + R3)(R1 + r) + R2 R3 13R
R2 &
IBC =
= 2 & 0,37A.
(R2 + R3)(R1 + r) + R2 R3 13R
Se observ c intensitatea curentului IAB este mai mare dect IBC :
IAB 5 & 13R
=

= 2,5.
IBC 13R 2 &
IAB =

Problem rezolvat

La o surs de curent cu reSe d:


zistena interioar r = 1
r = 1 ,
snt conectate dou reouri
R=6
cu aceeai rezisten R = 6 ,
unul dintre care prin inQ2
?
termediul ntreruptorului
Q1
K (fig. 5.12). Determinai
de cte ori cantitatea de cldur degajat de cele dou reouri dup nchiderea ntreruptorului K este mai mare dect
cantitatea de cldur degajat n acelai interval de timp de
primul reou nainte de nchiderea ntreruptorului.

ELECTROCINETICA

Re = R1 +

197
& r

I1

It
I2

R
K

Fig. 5.12

Rezolvare
1. ntreruptorul K este deschis. n acest caz funcioneaz numai un reou (I2 = 0) i cldura degajat, conform legii lui Joule (5.16) Q1 = I12Rt. Curentul I1 este egal cu cel total It , care
conform legii lui Ohm pentru un circuit ntreg:

&

It =

R+ r

Aadar, cldura degajat

Q1 =

&2 Rt

(R + r )2

2. ntreruptorul K este nchis, ambele reouri funcioneaz. ntruct rezistenele reourilor


snt egale, vor fi egale i intensitile curenilor I1 = I2 (vezi figura 5.12).
Conform primei legi a lui Kirchhoff,

It = I1 + I2 = 2I.
Curentul total It se determin din legea lui Ohm:

It =
iar curentul care trece prin fiecare reou

&

Rt + r

I=

= 2& ,
R + 2r

It
= & .
2 R + 2r

Cantitatea de cldur Q2 degajat n acest caz este egal cu suma cantitilor de cldur Q21
i Q22 , degajate de fiecare reou n acelai interval de timp t :
2
Q2 = Q21 + Q22 = 2I 2Rt = 2 & Rt 2 .
(R + 2r)

Fcnd raportul Q2/Q1 , obinem de cte ori cantitatea de cldur la funcionarea ambelor
reouri conectate n paralel este mai mare dect la funcionarea unui singur reou:

Q2
R + r 2 Q2
=2
; 1,53.
R + 2r Q1
Q1

C a p i t o l u l

Problem rezolvat

198

Se d:
I = 2A,
Is.c. = 10A
?

3
Un circuit compus dintr-un generator i un reostat este parcurs de un curent cu intensitatea I = 2A. Care este randamentul generatorului de curent n acest caz, dac intensitatea curentului de scurtcircuit Is.c. = 10A? Obinei dependena randamentului generatorului de intensitatea curentului din circuit i reprezentai-o grafic.

Rezolvare
n conformitate cu (5.25), randamentul generatorului

Pu
.
Pt

Puterea util Pu este puterea degajat n partea exterioar a circuitului i poate fi determinat cu diferena dintre puterea total Pt = I & i puterea degajat n interiorul

generatorului Pr = I 2r, adic

Pu = I & I 2r,

unde &i r snt t.e.m. i rezistena interioar a generatorului.


Astfel, pentru randament obinem:

= I (& Ir) = 1 r I.
&
&I

Lund n considerare expresia (5.22) pentru intensitatea curentului de scurtcircuit, randamentul

I
=1
; = 80%.
Is.c.
1
Se observ c randamentul depinde liniar de intensitatea curentului (fig. 5.13). Modificnd rezistena exterioar a circuitului
(cu reostatul), vom schimba i intensitatea curentului. La creterea acesteia randamentul generatorului se micoreaz i deIs.c. I
vine egal cu zero, cnd intensitatea curentului este egal cu cea 0
Fig. 5.13
de scurtcircuit.

Se d:
C = 50 F,
&= 12 V,
q = 480 C,
P = 10 W

SI:
5 105 F,

r?

Un rezistor i un condensator de capacitate C = 50 F snt legai n paralel i conectai la o surs de curent cu t.e.m. &= 12 V
(fig. 5.14). Determinai rezistena interioar a sursei, dac
se tie c la bornele condensatorului s-a acumulat o sarcin
q = 480 C, iar n rezistor s-a degajat puterea P = 10 W.

4,8 104 C

Rezolvare
Exprimm rezistena interioar a sursei din legea lui Ohm pentru circuitul ntreg (5.19). Avem:

r=&R=
I

& U ,

unde U este cderea de tensiune pe rezistorul R, egal cu tensiunea la bornele condensatorului

q
U= .
C
Puterea degajat n rezistorul R se exprim prin intensitatea
curentului

de unde I =

P = I 2R = IU =

PC
.
q

C
q

+q

& r

Fig. 5.14

Iq
,
C

Introducnd expresiile tensiunii U i intensitii curentului I n relaia pentru rezistena interioar, obinem:

r=

(&C q)q
; r 2,3 .
PC 2

ELECTROCINETICA

Problem rezolvat

199

C a p i t o l u l

VERIFICAI-V CUNOTINELE

200

1. Care poriune de circuit este numit omogen?


2. Cum se formuleaz legea lui Ohm pentru o poriune omogen de circuit?
3. n figura 5.15 snt reprezentate graficele care exprim intensitatea curentului electric prin
poriuni de circuit cu rezistene diferite (R1 i R2) n funcie de tensiune. Care din rezistene este mai mic?
I
4. Cum trebuie grupate dou rezistoare pentru ca rezistena
gruprii s fie mai mic dect rezistenele fiecrui rezistor n
R
parte? Argumentai rspunsul.
R
5. Care este relaia dintre tensiunile de la capetele a dou rezistoare legate n serie i valorile rezistenelor acestora?
6. Dou rezistoare de rezistene diferite (R1 > R2) snt legate n
U
paralel. n care din ele curentul electric dezvolt o putere mai
0
mare?
7. Care snt aplicaiile efectului termic al curentului electric n
Fig. 5.15
viaa cotidian i n tehnic?
8. Becul electric i conductoarele de legtur snt legate n serie, deci parcurse de curent de
aceeai intensitate. Cum se explic faptul c filamentul becului se nclzete pn la incandescen, n timp ce conductoarele de legtur efectiv nu se nclzesc?
9. Cum se formuleaz legea lui Ohm pentru circuitul ntreg? Ce factori determin intensitatea curentului n circuit?
10. Care snt factorii ce determin randamentul circuitului de curent electric?
11. Intensitatea curentului prin conductor este egal cu 0,4 A, n cazul n care tensiunea
dintre capetele lui este egal cu 10 V. Care este intensitatea curentului la tensiunea de
15 V? Care este rezistena electric a conductorului?
12. S se determine lungimea conductorului de constantan cu aria seciunii transversale de
0,25 mm2 dintr-o bobin a crei rezisten este egal cu 120 . Rezistivitatea constantanului este egal cu 5 107 m.
13. S se determine rezistena gruprii mixte de rezistoare reprezentate n figura 5.16, dac R1= 6 ,
R
R2 = 4 i R3 =10 . Care este rezistena gruprii n cazul n care rezistoarele R1 i R2 snt schimbate cu locul?
R
R
14. Dou rezistoare avnd rezistene egale cu 60
i 36 snt legate n paralel. Ce cantitate de cldur este degajat de primul conductor n interFig. 5.16
valul de timp n care conductorul al doilea degaj o cantitate de cldur egal cu 15 kJ?
15. Rezistorul a crui rezisten este egal cu 9 , conectat la o surs de curent cu tensiunea
electromotoare de 4 V, este parcurs de un curent electric cu intensitatea de 0,4 A. S se
determine intensitatea curentului de scurtcircuit.
16. O surs de curent cu tensiunea electromotoare de 2 V i rezistena interioar de 1 alimenteaz un circuit simplu, n care intensitatea curentului este egal cu 0,5 A. S se determine rezistena exterioar a circuitului, puterea dezvoltat de curent n aceasta, precum i randamentul circuitului electric n acest caz.

a.* Msurarea intensitii curentului. untul ampermetrului


Intensitatea curentului electric se msoar cu ampermetrul, care se leag n serie
pentru ca sarcina electric ce strbate poriunea respectiv de circuit s strbat i
ampermetrul. Ca i orice instrument electric de msur (principiile de funcionare a
acestora vor fi studiate ulterior), ampermetrul are rezisten proprie (RA). Fiind legat
n serie, rezistena total se mrete, respectiv, intensitatea curentului se micoreaz.
Astfel, ampermetrul indic o valoare mai mic a intensitii dect cea care era pn la
introducerea lui n circuit. Pentru a micora aceast influen a legrii ampermetrului
n circuit asupra curentului electric prin el, rezistena proprie a ampermetrului trebuie s fie mult mai mic dect rezistena poriunii n care este legat. Se construiesc
ampermetre cu rezistene interioare de ordinul zecimilor, sutimilor i chiar al miimilor de ohmi. Fiecare ampermetru este caracterizat nu numai de rezistena sa RA ,
ci i de valoarea maxim nominal Im a intensitii curentului, ce poate fi msurat
cu el. Introducerea lui n circuitul n care intensitatea I > Im poate avea ca urmare
deteriorarea ampermetrului i ieirea lui din uz.
n practic ns poate s apar necesitatea msurrii unor intensiti care depesc
limita superioar Im . n acest caz se folosete untul (din englez shunt derivare,
garare a unui tren pe o linie secundar). Acesta reprezint un rezistor care se monteaz n paralel cu ampermetrul, astfel nct o parte din curentul electric din circuit
s treac prin rezistor, n afara ampermetrului.
S calculm rezistena untului R , a crui legare n paralel ar permite lrgirea domeniului de msurare de n ori, adic ar permite s se msoare intensiti IC n circuit
de n ori mai mari dect limita superioar Im. Prin urmare, IC = nIm.
Reprezentm n figura 5.17 o poriune de circuit
care conine un ampermetru i un unt. Notm inL
K IA
tensitile curentului prin ele cu IA i I, iar intensitatea IC
A
curentului prin circuit cu IC. Evident, IC = IA + I, deci
RA
untul este parcurs de curentul electric de intensitate
R
I
I = IC IA.
Pentru tensiunea dintre nodurile K i L avem:
Fig. 5.17
UKL = IARA = IR, de unde exprimm rezistena untului:
I
I
R = RA A = RA A .
I
IC IA
Substituind IA = Im i, respectiv, IC = nIm , determinm rezistena untului:
RA .

R =

(5.26)
n1
Rezistena untului, care, fiind montat paralel cu ampermetrul, permite s se lrgeasc domeniul de msurare al acestuia de n ori, este de (n 1) ori mai mic dect rezistena ampermetrului.

ELECTROCINETICA

MSURAREA INTENSITII CURENTULUI I A TENSIUNII ELECTRICE.


5.3* POTENIOMETRUL

201

C a p i t o l u l

De exemplu, vrem s msurm intensiti de pn la 10 A cu un ampermetru care


permite a msura intensiti numai pn la 2 A. n acest caz n = 5 i rezistena untului
trebuie s fie de (n 1) = 4 ori mai mic dect rezistena ampermetrului. Evident, unei
diviziuni de pe scala lui i revine un interval de valori ale intensitii de n ori mai mare
dect al diviziunii de pe scala ampermetrului fr unt.
Menionm, de asemenea, c rezistena ampermetrului cu unt este mai mic dect
rezistena ampermetrului fr acesta; prin urmare, ampermetrul cu unt modific mai
puin intensitatea curentului n circuit.

202

b.* Msurarea tensiunii electrice. Rezistena adiional


Pentru a msura tensiunea electric ntre capetele unei poriuni de circuit, voltmetrul se conecteaz n paralel cu aceasta. Dac rezistena poriunii de circuit este egal
cu R, a voltmetrului cu RV , atunci dup conectarea voltmetrului rezistena dintre
R RV
R
capetele poriunii considerate devine R =
=
. Observm c R < R,
R + RV 1 + R/RV
adic dup conectarea voltmetrului rezistena dintre capetele poriunii s-a micorat.
Prin urmare, intensitatea curentului prin circuit s-a mrit. Voltmetrul nu va indica
tensiunea real existent dintre capetele poriunii de circuit nainte de conectarea lui.
Din expresia pentru rezistena gruprii R observm c ea este cu att mai aproape
de rezistena R cu ct rezistena voltmetrului este mai mare dect R, adic RV >> R. De
aceast condiie se ine seama la construirea voltmetrelor cu rezistene de mii, zeci i
chiar sute de mii de ohmi.
Fiecare voltmetru permite msurarea unor tensiuni electrice care nu depesc o
valoare maxim anumit Um valoarea nominal sau limita superioar a domeniului de msurare. Pentru a lrgi domeniul de msurare n serie cu voltmetrul, se
conecteaz un rezistor de o anumit valoare
U
a rezistenei (fig. 5.18). Acest rezistor este
R
L
K
numit rezisten adiional.
S calculm valoarea rezistenei adiio
nale care ar permite lrgirea domeniului
Ua
UV
de msurare al voltmetrului de n ori, adic
msurarea unor tensiuni cu valori de pn
RV
Ra
la U = nUm .
V
Notm cu UV tensiunea dintre bornele
voltmetrului, cu Ua tensiunea dintre
Fig. 5.18
capetele rezistenei adiionale i cu U
tensiunea dintre capetele rezistorului R, adic cea msurat. Voltmetrul i rezistena adiional snt legate n serie, deci (fig. 5.18) U = Ua + UV i Ua = U UV .
Intensitatea curentului IV prin voltmetru i prin rezistena adiional este aceeai, anume
U U
U UV
U
IV = V = a . Prin urmare, Ra = RV a = RV
.
RV Ra
UV
UV
Substituind valoarea maxim UV = Um i, respectiv, U = nUm, obinem valoarea
rezistenei adiionale:

Ra = (n 1)RV .

(5.27)

Pentru a lrgi domeniul de msurare al voltmetrului de n ori, n serie cu el se leag o rezisten adiional a crei valoare este de (n 1) ori mai mare dect cea a voltmetrului.

c.* Poteniometrul
Mai sus (par. 4.2, b) a fost expus metoda prin care poate fi modificat intensitatea
curentului electric n circuit. n acest scop a fost folosit reostatul un dispozitiv cu
rezisten variabil. Acelai reostat (cu trei borne) poate fi utilizat pentru a modifica
tensiunea electric. n acest caz el este numit divizor de tensiune sau poteniometru.
Schema conectrii poteniometrului este reprezentat n figura 5.19. Sursa de
curent S este conectat la capetele A i B ale bobinei. Receptorul Re este conectat la
una dintre bornele bobinei (n fig. 5.19 la borna A) i la cursorul C. Astfel, tensiunea
de alimentare a receptorului este mai mic dect tensiunea dintre bornele bobinei. n
cazul n care cursorul se afl la captul
Re
A al bobinei, tensiunea de alimentare a
receptorului este nul. Aceasta crete pe
msur ce cursorul se apropie de captul
V
B, cnd devine maxim.
Evident, la poziia dat a cursorului
tensiunea la bornele receptorului depinC
de de rezistena acestuia.
B
A
Poteniometrul se utilizeaz, de exemplu, la reglarea volumului de sonorizare
S
a aparatelor radioelectronice, a iluminrii ecranului televizorului, a aprinderii
Fig. 5.19
sau stingerii lente a luminii etc.

Problem rezolvat
Se d:
Im = 2 A,
R0 = 0,02 ,
U = 300 V,
I = 10 A
Ra ?, R ?

Un ampermetru colar are limita superioar Im = 2 A i rezistena R0 = 0,02 . Cum poate fi transformat acest aparat de
msur ntr-un voltmetru ce poate msura tensiuni de pn la
300 V sau ntr-un ampermetru cu limita de msurare I = 10 A?

ELECTROCINETICA

De exemplu, pentru a lrgi domeniul de msurare al unui voltmetru de la 15 V pn


la 300 V, adic de n = 20 de ori, n serie cu el trebuie conectat o rezisten adiional
a crei valoare este de 19 ori mai mare dect rezistena interioar a voltmetrului. n
acest caz unei diviziuni a voltmetrului i corespunde un interval de valori ale tensiunii
de 20 de ori mai mare dect intervalul de pn la conectarea rezistenei adiionale.
Evident, voltmetrul cu rezisten adiional modific curentul prin circuit mai
puin dect voltmetrul fr ea.

203

Rezolvare
Cunoscnd rezistena aparatului de msurat, se poate calcula valoarea cderii de tensiune pe
care acesta o poate suporta, adic limita superioar a tensiunii

Um = ImR0 = 2 0,02 = 0,04 V.


Pentru utilizarea aparatului de msur n calitate de voltmetru care msoar tensiuni de pn
la U = 300 V, n serie cu el trebuie conectat o rezisten adiional (vezi (5.27))

Ra = (n 1) R0 =

U
1 R0 ; Ra 150 .
Um

n cazul cnd dorim s lrgim domeniul de msurare a ampermetrului colar, acesta se unteaz, adic n paralel cu ampermetrul se leag un rezistor R (vezi (5.26)):

R =

R0
R0
=
; R = 0,005 .
n 1 I/Im 1

VERIFICAI-V CUNOTINELE

C a p i t o l u l

1. Cum influeneaz conectarea ampermetrului asupra valorii intensitii curentului prin circuit? Cum poate fi micorat aceast influen?
2. Ce condiii trebuie s satisfac rezistena interioar a voltmetrului pentru a influena ct
mai puin curentul electric prin circuit?
3. Cum poate fi lrgit domeniul de msurare al ampermetrului? Dar al voltmetrului?
4. Explicai principiul modificrii tensiunii electrice cu ajutorul poteniometrului.
5. Determinai raportul dintre rezistena interioar a ampermetrului i cea a untului care ar
permite lrgirea domeniului de msurare al ampermetrului de 15 ori.
6. Un ampermetru permite msurarea intensitii curentului electric ce nu depete 1,5 A.
Care trebuie s fie rezistena untului conectat la ampermetru pentru a msura intensiti de pn la 12 A, dac se tie c rezistena interioar a ampermetrului este egal cu
0,014 ?
7. Pentru a lrgi domeniul de msurare al voltmetrului, la acesta a fost conectat o rezisten adiional de 9 ori mai mare dect rezistena proprie a voltmetrului. De cte ori s-a lrgit
domeniul de msurare al voltmetrului?

204

5.4* APARATE ELECTRICE DE MSURAT


a.* Caracteristica aparatelor electrice de msurat i clasificarea lor
Studiul experimental al fenomenelor electrice i magnetice este determinat, n
primul rnd, de aparatele electrice de msurat. Cu ajutorul lor mrimile fizice care
descriu aceste fenomene snt transformate n altele, direct accesibile observatorului.
Procesul de stabilire a unei relaii dintre mrimea de msurat i cea vizualizat este
numit etalonare a aparatului de msurat, iar calitatea etalonrii lui reprezint o caracteristic important numit precizie.
Constructiv, aparatele electrice de msurat se compun din pri fixe i pri mobile,
n care mrimea de msurat produce un cuplu activ de fore electromagnetice, punnd

Rezult c aparatul de msurat este cu att mai


sensibil cu ct este mai mare creterea unghiului de
deviaie pentru una i aceeai cretere a mrimii
fizice msurate. Cu alte cuvinte, sensibilitatea aparatului arat ct de apropiate pot fi dou valori distincte
ale mrimii fizice msurate. Dac intervalul este
mprit n N diviziuni, atunci din (5.28) rezult c
mrimea invers sensibilitii
1 X
C= =
S
N
Fig. 5.20
reprezint valoarea unei diviziuni.
De exemplu, microampermetrul din figura 5.20 poate msura intensiti ale
curentului de pn la 100 A, avnd scara mprit n 50 de diviziuni, i deci are
sensibilitatea S = 0,5 div./A i valoarea unei diviziuni C = 2 A/div.
Odat cu dezvoltarea tot mai intens a electronicii i, mai ales, odat cu miniaturizarea ei, a devenit posibil construirea aparatelor electrice de msurat digitale
(fig. 5.21). n aparatele electrice digitale mrimile fizice msurate snt vizualizate cu
ajutorul unui dispozitiv indicator numeric, compus din
blocul de memorie, generatorul de cifre, blocul de iluminare
a cifrelor i panoul de indicaie. Rezultatele msurtorilor
se acumuleaz n blocul de memorie i pe msura necesitii snt transmise mai nti generatorului, care determin
aspectul cifrei (de la 0 pn la 9), iar mai apoi blocului
de iluminare, care stabilete locul ei n irul de cifre de pe
panoul de indicaie.
Aparatele electrice de msurat pot fi clasificate dup urmtoarele criterii de baz.
Dup mrimea de msurat: ampermetre, pentru msurarea intensitii curentului; voltmetre, pentru msurarea
tensiunii; ohmmetre, pentru msurarea rezistenei electrice,
wattmetre, pentru msurarea puterii .a.
Dup natura curentului: aparate n curent continuu,
aparate n curent alternativ, aparate n curent continuu i
alternativ.
Fig. 5.21

ELECTROCINETICA

n micare un ac indicator. Pentru asigurarea unei deplasri lente, el este echilibrat cu


ajutorul unui dispozitiv special, care d natere unui moment de rotaie, ce acioneaz
n sens opus celui produs de cuplul activ de fore asupra prii mobile. Dup stabilirea
relaiei dintre unghiul de deviaie a acului indicator i valoarea mrimii de msurat
se construiete o scar gradat de pe care se citesc indicaiile aparatului.
Mrimea S egal cu raportul dintre valoarea creterii deplasrii unghiulare a acului indicator exprimat n diviziuni i cea a creterii mrimii de msurat X se numete
sensibilitate a aparatului de msurat:


S=
.
(5.28)
X

205

Dup principiul de funcionare: aparate magnetoelectrice, feromagnetice, electrodinamice, termice, de inducie etc.
Dup clasa de precizie: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.
Pentru comoditate scala aparatelor electrice de msurat este nzestrat cu un
ir de semne convenionale. Principiul de funcionare este indicat cu unul din cele
reprezentate n tabelul de mai jos; natura curentului cu ( ) pentru curentul continuu sau (~) pentru cel alternativ; poziia aparatului n timpul msurrii cu ( )
sau ( ) vertical, cu () sau ( ) orizontal, cu ( ) nclinat sub un anumit unghi,
de exemplu 60, tensiunea de strpungere a izolaiei cu ( ) n interiorul creia
este indicat aceast tensiune n kV, de exemplu( ); clasa de precizie cu valoarea
respectiv, de exemplu 1,5.
Principiul de funcio
nare a aparatului

Semnul
convenional

Principiul de funcio
nare a aparatului

Magnetoelectric

Electrodinamic

Feromagnetic

Termic

Semnul
convenional

n funcie de necesiti, deseori snt folosite aparate electrice cu mai multe limite
de msurare i aparate multifuncionale. Schema electric a acestora poate fi comutat att n scopul modificrii intervalului de msurare, ct i n scopul msurrii
diferitor mrimi fizice. De exemplu, aparatul electric digital, prezentat n figura 5.21,
poate msura n funcie de poziia comutatorului mai multe mrimi fizice: tensiunea i
intensitatea curentului att continuu, ct i alternativ, rezistena electric i capacitatea
electric cu posibilitatea modificrii limitelor de msurare, precum i coeficientul de
amplificare a tranzistoarelor i temperatura.

C a p i t o l u l

b.* Erorile aparatelor electrice de msurat


Datorit frecrilor ce se produc la micarea prilor mobile, orice aparat de msurat
introduce n msurtoarea efectuat o anumit eroare. Aceasta reprezint una dintre
cele mai importante caracteristici ale aparatelor electrice de msurat.
Fie valoarea adevrat a mrimii fizice cercetate este X0 , iar X este valoarea citit
pe scala aparatului la msurarea ei. Atunci modulul diferenei lor

206

X = |X X0|

(5.29)

este numit eroare absolut a aparatului de msurat, iar raportul dintre eroarea absolut i calibrul scalei (valoarea maxim Xmax. care poate fi citit pe scala aparatului)
X

=


(5.30)
Xmax.
se numete eroare relativ a acestuia.
Eroarea relativ exprimat n procente corespunde clasei de precizie a aparatului electric de msurat, indicat pe scala lui.
Dac se cunoate clasa de precizie a aparatului i calibrul scalei, atunci din (5.30)
se determin uor eroarea absolut a msurrii

X = Xmax.,

(5.31)

care este independent de valoarea citit, adic nu depinde de poziia acului indicator.
Din (5.31) rezult c eroarea absolut este cu att mai mic, cu ct clasa de precizie
a aparatului utilizat este mai mic. Aparatele care au clasa de precizie subunitar,
adic 0,1; 0,2; 0,5, snt folosite la msurri precise i se numesc aparate de precizie.
n tehnic ns se utilizeaz aparate mai puin precise avnd clasa 1; 1,5; 2,5; 4, cele
mai uzuale fiind aparatele de clasa 1,5 sau 2. Majoritatea aparatelor folosite n laboratoarele colare au clasa de precizie 2,5.
S analizm un exemplu de calcul al erorii absolute. Un voltmetru, prevzut cu
borne de ieire ce corespund calibrelor 3 V, 15 V i 45 V, are clasa de precizie 2, adic
= 0,02 i scala gradat de la 0 la 15 (fig. 5.22). Fiind conectat ntr-un circuit la borna
de ieire ce corespunde calibrului 3 V, acul indicator s-a abtut la gradaia 12. n acest
caz valoarea unei diviziuni este de 0,2 V, iar conform relaiei (5.31), eroarea absolut
de citire a tensiunii constituie U = 0,02 3 V = 0,06 V. Astfel, tensiunea citit este
U = (2,40 0,06) V.
Dac ns pentru msurarea acestei
tensiuni vom folosi calibrul 45 V, atunci
valoarea unei diviziuni este de 3 V, acul
indicator se abate n limitele unei diviziuni, iar eroarea absolut devine mult
mai mare: U = 0,02 45 V = 0,9 V.
Aadar,
pentru micorarea erorii de citire a indicaiilor aparatelor electrice de msurat
este necesar utilizarea unui astfel de
calibru ce corespunde celei mai mari
Fig. 5.22
deviaii a acului indicator.
Dac pe scala aparatului de msurat nu este indicat clasa de precizie, atunci eroarea
absolut de citire a indicaiei lui se ia egal cu jumtate din valoarea celei mai mici
diviziuni. De exemplu, un miliampermetru de calibru 150 mA, avnd pe scal 50 de
diviziuni, este caracterizat de o eroare absolut I = 0,5 (150 mA : 50) = 1,5 mA.

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. Ce reprezint procesul de etalonare a unui aparat de msurat?
2. Dup care criterii se clasific aparatele electrice de msurat?
3. Cum se definete sensibilitatea unui aparat de msurat? Ce reprezint valoarea unei diviziuni
a acestuia?
4. Ce reprezint eroarea absolut a aparatului electric de msurat? Dar cea relativ?
5. Care este relaia de legtur dintre eroarea relativ i clasa de precizie?
6. Cum trebuie efectuat o msurare pentru a avea o eroare de citire a indicaiilor ct mai mic?
7. Cum se calculeaz eroarea absolut cnd pe scala aparatului nu este indicat clasa de
precizie?

ELECTROCINETICA

207

Lucrarea de laborator

1*

DETERMINAREA REZISTENEI INTERNE I A T.E.M. A UNEI SURSE DE TENSIUNE


Scopul
lucrrii:

Studiul experimental al legii lui Ohm pentru un circuit simplu i msurarea


t.e.m. i a rezistenei interne a unei surse de tensiune.

Aparate
i materiale
necesare:

surs de tensiune, reostat sau rezisten variabil, ampermetru, voltmetru,


ntreruptor, fire de conexiune.

Consideraii teoretice
Dac un voltmetru se conecteaz la bornele sursei de tensiune, atunci indicaia lui UV difer
de valoarea t.e.m. a acesteia. ntr-adevr,

UV = IRV,
unde RV este rezistena intern a voltmetrului. Lund n considerare legea lui Ohm pentru un circuit simplu (5.19), din relaia precedent avem:

& R .
RV + r V
Astfel, cu ct RV este mai mic dect r, cu att UV se
deosebete mai mult de &. De obicei, rezistena inter

UV =

n a sursei de tensiune este foarte mic, iar cea a voltmetrului mare, astfel nct, practic, ntotdeauna RV >> r.
Dup cum rezult din (5.32), n asemenea situaii voltmetrul indic valoarea aproximativ a t.e.m., adic UV &.
Din legile lui Ohm pentru o poriune de circuit (5.6) i pentru
un circuit simplu care conine o rezisten R (5.19), rezult:

C a p i t o l u l

208

U = & Ir.

(5.33)

(5.32)
U
U1

U2

I1

I2

Is.c. I

Se observ c dependena U = f (I) este liniar (fig. 5.23),


Fig. 5.23
ns trebuie s menionm c n realitate, pentru valori mari
ale intensitii curentului (apropiate de cea a intensitii de scurtcircuit) ea devine neliniar.
Aceasta se datoreaz modificrii n acest caz att a t.e.m. &, ct i a rezistenei interne r ale sursei de tensiune.
Pentru dou valori arbitrare ale tensiunii de pe poriunea liniar (fig. 5.23) din (5.33) avem:
de unde

U1 + I1r = U2 + I2r,
r=

U1 U2
U
=
.
I
I2 I1

(5.34)

Aadar, rezistena intern a sursei de tensiune este determinat de panta graficului. Din grafic i din relaia (5.33) se mai observ c valoarea tensiunii obinut la intersecia axei ordonatelor cu prelungirea poriunii liniare a graficului (I = 0) coincide cu t.e.m. Aceast valoare este
echivalent cu cea care s-ar obine la msurarea t.e.m. a sursei de tensiune cu un voltmetru
de rezisten intern infinit. Dac se prelungete graficul pn la intersecia cu axa absciselor
(U = 0), atunci valoarea obinut a intensitii curentului este echivalent cu cea a intensitii de
scurtcircuit Is.c. (fig. 5.23).

Modul de lucru:
1. Msurai t.e.m. &0 a sursei de tensiune, conectnd voltmetrul direct la bornele ei.
2. Realizai montajul din figura 5.24 i deplasai cursorul reostatului n poziia cu rezisten
maxim.
3. nchidei ntreruptorul K i deplasnd cursorul reostatului pe o distan de aproximativ
3/4 din lungimea lui, citii valorile tensiunii U i intensitii curentului I pentru cel puin
cinci poziii ale cursorului.
4. Introducei datele experimentale n tabelul de mai jos.
Nr. crt.

U (V)

I (A)

&0 (V)

R ()

&(V)

Is.c. (A)

1.
2.
3.
4.
5. Construii pe hrtie milimetric graficul tensiunii U n funcie de intensitatea curentului I i
determinai rezistena intern a sursei de tensiune, calculnd cu ajutorul relaiei (5.34) panta dreptei obinute.
6. Prelungii poriunea liniar a graficului pn
la intersecia cu axele de coordonate i deter
minai t.e.m. & a sursei de tensiune i valoarea intensitii de scurtcircuit Is.c.. Comparai
valoarea cptat din grafic a t.e.m. &cu cea
obinut la msurarea direct &0.
7. Tragei concluziile privind rezultatele obinute.

NTREBRI

Fig. 5.24

1. Care snt legile lui Ohm pentru o poriune de circuit i pentru un circuit simplu?
2. Cum trebuie s fie rezistena intern a voltmetrului? Explicai.
3. De ce se recomand folosirea minim a 3/4 din lungimea reostatului, adic excluderea rezistenelor mici?

Lucrarea de laborator

2*

DETERMINAREA REZISTIVITII UNUI CONDUCTOR


Scopul
lucrrii:

Determinarea experimental a rezistivitii unui conductor metalic cu ajutorul ampermetrului i al voltmetrului.

Aparate
i materiale
necesare:

surs de tensiune, reostat, ampermetru, voltmetru, poteniometru cu fir, ubler sau micrometru, ntreruptor, fire de conexiune.

ELECTROCINETICA

5.

209

Consideraii teoretice
Pentru determinarea rezistivitii vom folosi poteniometrul cu fir. Acesta reprezint un dispozitiv care const dintr-un fir metalic ntins i un contact care alunec de-a lungul lui. Firul metalic dintr-un material cu rezistivitate mare (fecral, nicrom, constantan, nichelin) i contactul
alunector snt instalate pe o bar de lemn prevzut cu diviziuni milimetrice.
Pentru reglarea intensitii curentului prin conductorul cercetat AB, n circuit (fig. 5.25) se introduce reostatul R, iar lungimea conductorului l se modific deplasnd contactul alunector C.
Folosind relaia (5.8) i expresia matematic a legii lui Ohm
pentru o poriune de circuit (5.7), rezistivitatea conductorului

RS US
=
.
l
Il

Aria seciunii transversale a conductorului se exprim prin


diametrul lui S = d2/4. Astfel, pentru rezistivitate obinem:

Ud 2
=
.
4Il

Not. n lipsa poteniometrului cu fir


se poate utiliza orice alt conductor dintr-un material cunoscut, de exemplu, cupru. n acest caz este necesar s lum o
lungime mare a conductorului (cel puin 20 m). Se nfoar conductorul pe
un obiect i se introduce n circuitul din
figura 5.25. Dup efectuarea primei msurri, din conductor se taie 24 m i se
repet msurrile nc de dou sau mai
multe ori pentru alte lungimi. Dac lungimea conductorului este mic (~ 1 m),
atunci pentru nregistrarea tensiunii la
capetele conductorului trebuie utilizat
un milivoltmetru.

(5.35)

4V

V
A

Fig. 5.25

Fig. 5.26

C a p i t o l u l

Modul de lucru:

210

1. Realizai montajul din figura 5.26 n conformitate cu schema electric (fig. 5.25).
2. Deplasai contactul alunector C astfel, nct s excludei conductorul AB din circuit, adic l = 0 (fig. 5.25). nchidei ntreruptorul K i cu ajutorul reostatului reglai curentul din
circuit, nct intensitatea lui s fie de aproximativ 0,5 A. ntrerupei circuitul.
3. Deplasai contactul alunector C astfel, nct s introducei n circuit toat lungimea conductorului l = AB. nchidei ntreruptorul i nregistrai indicaiile ampermetrului i voltmetrului.
4. Repetai procedeele de lucru de la pct. 3, deplasnd contactul alunector n alte cel puin
dou poziii, asigurnd n aa mod i alte lungimi ale firului metalic.
5. Msurai cu ublerul sau cu micrometrul diametrul d al conductorului.
6. Calculai cu ajutorul relaiei (5.35) rezistivitatea conductorului metalic studiat.
7. Estimai erorile (absolut i relativ) ale determinrii rezistivitii, folosind relaiile

U I l 2d
=
+
+
+
+
; = .

U
I
l
d

8. Introducei rezultatele msurrilor i ale determinrilor n tabelul de mai jos.


Nr. crt.

l (m)

I (A)

U (V) d (103 m) (108 m) (108 m) (%)

1.
2.
3.
...
Val. med.
9. Prezentai rezultatul sub forma = ( ) m; = ...%.
10. Formulai concluziile privind rezultatul obinut i comparai-l cu valoarea tabelar.

NTREBRI

5.5 CURENTUL ELECTRIC N METALE


a. Conducia electric a metalelor
n par. 5.1 s-a menionat c purttorii liberi de sarcin electric n metale snt
electronii liberi electronii de valen care, fiind legai mai slab de atomi, se rup de
acetia i se colectivizeaz.
Primul pas spre stabilirea acestui model a metalului a fost fcut n 1898 de fizicianul
german E. Ricke (18451915). n 1901, el a realizat un experiment important: un curent
electric cu intensitatea de circa 10 A a circulat timp ndelungat prin conductoare din metale diferite, puse n contact nemijlocit. Nu s-a constatat ptrunderea reciproc a metalelor
unul n altul mai mult dect cea condiionat de difuziune. Astfel, s-a demonstrat n mod
direct c atomii nu particip la transportarea sarcinii electrice prin conductoare metalice.
Urmtorul pas n elaborarea teoriei conduciei electrice a metalelor a fost fcut,
n 1900, de fizicianul german Paul Drude (18631906), care a presupus c n lipsa
cmpului electric exterior, electronii liberi din metal se mic haotic, formnd un gaz
electronic. Dac ns conductorul se afl n cmp electric exterior, asupra lui acioneaz fore electrice care imprim electronilor acceleraie i ei efectueaz o micare
ordonat care se suprapune pe cea haotic. Anume micarea ordonat a electronilor
i reprezint curentul electric.
Faptul c anume electronii snt purttori liberi de sarcin n metale a fost demonstrat n mod direct n experiena realizat, n 1916, de fizicianul american
R. Tolman (18811948) i chimistul american T. Stewart (18901958). Pe un ax a
fost fixat o bobin, care avea un numr mare de spire de srm. Capetele srmei

ELECTROCINETICA

1. Cum depinde rezistena unui conductor de dimensiunile sale geometrice i de natura materialului din care acesta este confecionat?
2. Ce reprezint rezistivitatea i care este unitatea ei n SI?
3. Care dintre msurrile efectuate introduce cea mai mare eroare?

211

erau sudate la dou discuri metalice izolate unul de altul i fixate pe acelai ax cu
bobina (fig. 5.27). De discuri se atingeau permanent dou lamele unite prin conductoare de legtur cu un galvanometru sensibil. Axul, mpreun cu bobina i discurile de pe
el, era pus n rotaie rapid, apoi oprit brusc. Purttorii
de sarcin ns i continuau micarea n virtutea ineriei.
Ca urmare, n circuit exista un curent electric de scurt
durat. n cadrul experimentului au fost stabilite semnul
purttorilor de sarcin, raportul dintre sarcina electric
i masa purttorilor respectivi. Acestea s-au dovedit a fi
egale cu indicii determinai pe alte ci pentru electron.
Prin experimentul TolmanStewart, problema privind
natura purttorilor liberi de sarcin electric din metale
a fost rezolvat definitiv.
Fig. 5.27

C a p i t o l u l

b.* Legea lui Ohm n teoria electronic a metalelor


S stabilim relaia dintre intensitatea curentului electric i viteza medie a micrii
ordonate a electronilor liberi. Considerm o poriune de conductor metalic de lungime
l i aria seciunii transversale S (fig. 5.28). Dac n este concentraia electronilor liberi,
atunci numrul lor n volumul V = lS al acestei poriuni N = nV=nlS. Sarcina unui
electron este egal cu sarcina elementar e, iar sarcina acestor electroni q = Ne = nelS.
Notm cu viteza medie a micrii orientate a electronilor. Acetia, n micarea lor
orientat, parcurg distana l n timpul t = l/. n acest interval de timp toi electronii
liberi aflai n spaiul dintre seciuni traverseaz seciE
unea 1 a conductorului, adic seciunea este strbtut
v
de sarcina negativ de valoare egal cu q. Aceasta este
S
I
echivalent cu sarcina pozitiv de aceeai valoare q, care
1
2
l
strbate seciunea 2.
Fig. 5.28
Intensitatea curentului
q

I = t = neS .
(5.36)

212

S calculm viteza medie . Cmpul electric omogen de intensitate E acioneaz


asupra electronilor cu fora de modl F = eE, orientat n sens opus vectorului E. Ea
imprim electronului acceleraia:
F
eE

a = m = m ,
(5.37)
e

unde cu me este notat masa electronului. Acceleraia a este constant; prin urmare,
micarea ordonat a electronilor este uniform accelerat. Aceast micare este limitat
n timp datorit ciocnirilor electronilor liberi cu ionii metalului dat, precum i cu
impuritile (atomi improprii) coninui n metale. Notm cu intervalul mediu de
timp dintre dou ciocniri succesive ale unui electron. Se admite c la fiecare ciocnire
electronul transmite ionului energia cinetic a micrii ordonate i dup fiecare ciocnire aceast micare o reia de la nceput, adic cu viteza iniial nul. Aadar, viteza
maxim a electronilor atins nemijlocit nainte de ciocnire este:
e

max. = a =
E .
(5.38)
me
Viteza medie n micarea uniform-variat (i numai n aceast micare!) este egal

c.* Legea lui Joule n teoria electronic a metalelor


Mai sus s-a menionat c la ciocnire cu ionii electronul le transmite energia cinetic
maxim a micrii sale ordonate, adic energia me2max. /2. Ca rezultat, energia micrii termice a ionilor se mrete, temperatura metalului crete, ceea ce corespunde
degajrii unei cantiti de cldur. S calculm valoarea acesteia.
n intervalul de timp t electronul exercit t/ ciocniri, unde este intervalul
mediu de timp dintre dou ciocniri succesive, i transmite ionilor energia egal cu:
me2max. t
. n volumul Sl al conductorului se afl nSl electroni. Cldura degajat,
2

egal cu suma energiilor cinetice transmise ionilor n timpul t de toi electornii, este:
m 2
t
Q = nSl e max. .
2

Substituind expresia (5.38) pentru viteza maxim a electronilor n micarea ordonat i lund n considerare relaia E = U/l dintre intensitatea cmpului electric E i
tensiunea U de la capetele conductorului, avem:
ne2 S 2
Q=
U t.
2me
l
innd seama de expresia (5.41) pentru rezistena conductorului, obinem:
U2
Q = t = I 2Rt,
R
adic forma cunoscut (5.16) a legii lui Joule.

ELECTROCINETICA

cu semisuma vitezei iniiale i a celei finale. Obinem:


e
0 + max.

=
=
E .
(5.39)
2me
2
2
ne
Substituind (5.39) n (5.36), pentru intensitatea curentului avem: I =
ES .
2me
Exprimm intensitatea cmpului electric E prin tensiunea electric U dintre capetele conductorului i lungimea lui l, anume E = U/l. Astfel, intensitatea curentului n
conductor este:
ne2 S

I=
U .
(5.40)
2me l
Am obinut, n cadrul teoriei electronice a metalelor, legea lui Ohm. Comparnd
(5.40) cu expresia (5.6) a legii lui Ohm pentru o poriune omogen de circuit I = U/R,
stabilim expresia pentru rezistena conductorului:
2m
l

R = 2 e .
(5.41)
ne S
Astfel, am obinut nc un rezultat important: expresia (5.8) pentru rezistena
conductorului, n funcie de dimensiunile sale geometrice, precum i expresia pentru
rezistivitatea metalului:
2m

= 2 e .
(5.42)
ne
Simpla enumerare a rezultatelor obinute, exprimate de formulele (5.40)(5.42),
demonstreaz convingtor importana teoriei electronice a metalelor. Ulterior, aceast
teorie a fost aprofundat i pe baza ei au fost explicate mai multe proprieti electrice, magnetice, termice i optice ale metalelor. Calculnd energia cinetic maxim
transmis de electroni reelei cristaline, obinem uor legea lui Joule.

213

C a p i t o l u l

d. Dependena rezistivitii metalelor de temperatur


n expresia (5.42) pentru rezistivitatea metalului figureaz sarcina elementar e i
masa electronului me constante universale. De temperatur depind: concentraia
electronilor n i intervalul mediu de timp dintre dou ciocniri succesive ale electronului cu ionii metalului.
Concentraia n depinde de temperatur datorit variaiei volumului prin dilatare termic. La nclzire volumul conductorului se mrete; prin urmare, numrul
de electroni ce revin la o unitate de volum concentraia n se micoreaz. Dar
coeficienii dilatrii termice a metalelor au valori mici de ordinul 105 K1. n acest
caz, volumul conductorului crete cu 1%, deci concentraia n se micoreaz cu 1% la
nclzirea cu circa 1 000 K. Prin urmare, concentraia n rmne efectiv constant n
intervale mari de temperaturi (de sute de kelvini).
Mult mai tare depinde de temperatur timpul mediu dintre ciocnirile succesive
ale electronilor. La ridicarea temperaturii metalului, oscilaiile ionilor din nodurile
reelei cristaline devin mai intense, amplitudinile oscilaiilor snt mai mari. n consecin, ciocnirile dintre electronii liberi i ioni devin mai frecvente, durata medie
dintre ciocnirile succesive se micoreaz. Dup cum se observ din formula (5.42),
rezistivitatea metalului la nclzire se mrete.
Cercetri detaliate arat c rezistivitatea crete liniar cu temperatura. Notm cu 0
rezistivitatea metalului la 0C, cu rezistivitatea la temperatura t, adic la nclzirea
cu t grade. Variaia absolut a rezistivitii la aceast nclzire este egal cu ( 0), iar
0
0
cea relativ cu
. Experimentele arat c
~ t . Trecnd la egalitate, in0
0
troducem un coeficient de proporionalitate i scriem:
0

= t.
(5.43)
0
Coeficientul este numit coeficient de temperatur al rezistivitii i depinde
de natura metalului. Din (5.43) pentru unitatea lui avem [] = K1.
Pentru majoritatea metalelor coeficientul are valori de aproximativ 0,004 K1.
Aceast valoare este mult mai mare dect coeficientul dilatrii termice (105 K1 ), ceea
ce confirm afirmaia de mai sus c variaia dimensiunilor conductorului prin dilatare
termic nu influeneaz esenial dependena rezistivitii de temperatur.
Din (5.43) pentru rezistivitatea la temperatura t avem:

214

= 0 (1 + t).

(5.44)

Graficul acestei dependene este reprezentat n figura 5.29.


nmulim ambele pri ale relaiei (5.44) cu raportul dintre
lungimea conductorului i aria seciunii sale transversale, aproximativ aceleai pentru ambele temperaturi (l/S l0/S0). innd
seama de formula (5.8), obinem expresia pentru rezistena
conductorului n funcie de temperatur:

R = R0(1 + t),

( m)

0
0

t(C)

Fig. 5.29

(5.45)

unde R0 este rezistena conductorului la 0C, iar R la temperatura t. Graficul care


reprezint aceast relaie este similar celui din figura 5.29.

e.* Supraconductibilitatea
n anul 1908, n laboratorul fizicianului olandez Heike Kamerlingh-Onnes
(18531926), pentru prima dat a fost obinut heliu n stare lichid, care la presiune
egal cu cea atmosferic normal se condenseaz la 4,21 K. Astfel a fost creat posi
bilitatea studierii comportrii substanei la temperaturi foarte joase.

ELECTROCINETICA

Influena temperaturii asupra rezistenei conductorului poate fi observat n experimentul reprezentat n figura 5.30. Asamblm un circuit electric care conine o surs
de curent S, un bec B (de 6 V) i o poriune P de spiral din
fier, legate n serie. Observm c becul lumineaz normal.
B
P
La nclzirea spiralei constatm c becul lumineaz mai
slab. Aceasta se explic prin creterea rezistenei electrice
a spiralei, deci i a ntregului circuit.
De faptul c rezistena conductorului depinde de
temperatur putem s ne convingem msurnd rezistena
S
filamentului unui bec cu incandescen. Rezistena lui la
incandescen este de zeci de ori mai mare dect rezistena
Fig. 5.30
filamentului rece.
Referitor la aplicabilitatea legii lui Ohm, constatm c intensitatea este n funcie
liniar de tensiune numai n cazul n care rezistena este constant.
Circulaia curentului electric este nsoit de degajarea unei cantiti de cldur,
conductorul se nclzete, rezistena lui se mrete. n consecin, intensitatea curentului ia o valoare mai mic dect cea pe care ar fi luat-o n cazul rezistenei constante.
Astfel, la tensiuni nalte se observ abateri de la legea lui Ohm (legea proporionalitii directe). Graficul intensitii, ca funcie de tensiune, are caracterul reprezentat
n figura 5.31, curba 2.
I
Dependena rezistenei conductorului metalic de
1
2
temperatur are aplicare practic la termometrele cu
rezisten. Partea principal a acestuia o constituie o
srmuli de platin, cupru, nichel sau cadmiu, nfurat pe o carcas din cuar sau ceramic. Msurarea
U
rezistenei srmuliei permite determinarea tempe- 0
Fig. 5.31
raturii cu precizie nalt pn la 0,001 K. Termometrele cu rezisten au un avantaj mare. Ele permit determinarea temperaturii n
domeniul temperaturilor nalte i joase, n care termometrele cu lichid nu pot
fi folosite. Spre exemplu, termometrul cu platin permite msurarea temperaturilor n intervalul de la 263 pn la +1 063C, iar cel cu srmuli de cupru
de la 50 pn la circa 180C.
La confecionarea rezistenelor-etalon i a rezistenelor adiionale pentru voltmetre
este necesar folosirea unor aliaje a cror rezistivitate realmente nu variaz n intervale largi de temperaturi. Un astfel de material este constantanul, un aliaj de cupru i
nichel, al crui coeficient de temperatur al rezistivitii este de circa 105 K1, adic
de cteva sute de ori mai mic dect la metalele pure.

215

V
C a p i t o l u l
216

A fost cercetat, de asemenea, rezistena metalelor n funcie de temperatur.


S-a constatat (1911) c rezistena mercurului scade lent la micorarea temperaturii,
n conformitate cu raionamentele expuse n par. 5.5, c. Contrar tuturor ateptrilor,
la temperatura de 4,15 K rezistena conductorului de mercur a devenit brusc egal cu
zero (fig. 5.32). Temperatura la care rezistena devine nul a fost numit temperatu
ra critic (se noteaz cu TC), iar starea substanei la
temperaturi mai joase dect TC , cnd rezistena ei este
R
nul, a fost numit stare supraconductoare. Despre
substana aflat la temperaturi mai nalte dect TC ,
cnd rezistena ei este diferit de zero, se spune c
ea se afl n stare normal. Proprietatea substanei
T(K)
de a-i micora brusc (pn la zero) rezistena a fost
2
8
4 Tc 6
numit supraconductibilitate, iar substanele ce 0
posed aceast proprietate au fost numite supraFig. 5.32
conductoare.
Aproximativ jumtate din metalele pure au fost trecute n stare de supraconduc
tibilitate, cea mai nalt temperatur critic din ele avnd-o niobiul (TC = 9,22 K).
Pe parcursul anilor au fost obinute mai mult de 1 000 de aliaje i compui intermetalici care posed proprietatea de supraconductibilitate.
Lipsa rezistenei electrice nu este unica proprietate deosebit a supraconductoa
relor. Ele au, de asemenea, proprieti magnetice specifice. Dac un metal n stare
normal se afl n cmp magnetic exterior, acesta ptrunde n interiorul metalului.
La trecerea metalului n stare supraconductoare prin rcire, cmpul magnetic este
eliminat din metal i respins de supraconductor.
Aceast proprietate poate fi observat introducndu-se un magnet permanent, suspendat de un fir de
a, n spaiul de deasupra unui vas supraconductor. Se
observ, la o distan dintre magnet i supraconductor, c firul nu mai este tensionat, magnetul leviteaz,
adic plutete liber (fig. 5.33). Experimentul dat este
cunoscut sub numele de Sicriul lui Mahomed (con
Fig. 5.33
form legendei, sicriul lui Mahomed, fondatorul religiei
musulmane, levita fr a fi susinut din exterior).
Cmpurile magnetice puternice distrug ns starea de supraconductibilitate, substana trece n starea sa normal. tim din clasa a VIII-a c n jurul conductoarelor
parcurse de curent electric exist cmp magnetic. Prin urmare, mrirea intensitii
curentului electric n cablul supraconductor este nsoit de modificarea respectiv
a cmpului magnetic creat de curent, ceea ce duce, n fine, la trecerea substanei n
stare normal i la apariia rezistenei electrice. Astfel, intensitatea curentului n cablul supraconductor este limitat de o anumit valoare critic. Savanii au reuit s
sintetizeze substane i s confecioneze din ele cabluri supraconductoare prin care
pot circula cureni electrici cu intensitatea de circa 7 500 A.

ELECTROCINETICA

Aplicaiile practice ale supraconductoarelor snt diverse. n electroenergetic,


cablurile supraconductoare pot transmite fr pierderi energia electric la distane
mari. n inele supraconductoare pot exista timp ndelungat cureni electrici de intensitate mare, a cror energie se utilizeaz apoi pe msura necesitii. nfurrile
supraconductoare ale electromagneilor permit obinerea unor cmpuri magnetice
intense, solicitnd instalaii de dimensiuni considerabil mai mici dect ale celor cu
bobine din conductoare obinuite. Folosirea supraconductoarelor asigur creterea
esenial a vitezei de operare a calculatoarelor electronice.
n mai multe ri se efectueaz cercetri viznd utilizarea n transportul feroviar
a pernei magnetice, cum este numit n acest caz respingerea magnetic. Vagoanele snt echipate cu magnei supraconductori care le susin deasupra liniei de cale
ferat. Primul model a fost construit n anii 70 ai secolului XX n Japonia (fig. 5.34).
Un vagon cu masa de 2 000 kg i dimensiunile 41,50,8 m se deplasa cu viteza de
50 km/h pe o cale ferat lung de 400 m. Se consider c transportul cu pern magnetic (fr roi!) se poate mica cu viteza de pn la 500 km/h.
Aplicaiile n practic ale supraconductoarelor snt nc limitate,
deoarece necesit temperaturi
foarte joase, obinute cu ajutorul
heliului lichid, care este destul de
costisitor. n atenia savanilor se
afl problema supraconductibilitii la temperaturi nalte de cel
puin 100 K, care pot fi obinute
cu ajutorul azotului lichid, disponibil n cantiti mari i mult mai
ieftin. Primele rezultate promiFig. 5.34
toare au fost obinute n 1986 de
fizicianul german Johannes Bednorz i fizicianul elveian Karl Mller, care au sintetizat
un material ceramic (oxid de lantan, bariu i cupru), ce devine supraconductor la
TC = 35 K. Au urmat cercetri intense i, prin nlocuirea lantanului cu itriu, a fost
realizat un supraconductor cu TC = 98 K. Materialele n cauz snt ns fragile i
aplicarea lor n practic este dificil. Cercetrile continu.
Supraconductibilitatea a fost explicat n cadrul teoriei elaborate n 1957 de fizicienii John Bardeen, Leon Cooper i John Schrieffer n SUA i, independent, de Nikolai
Bogoliubov n Uniunea Sovietic. S-a constatat c supraconductibilitatea prezint
manifestarea la nivel macroscopic a legitilor fizicii cuantice, care se manifest i n
lumea atomilor (cu unele dintre ele ne vom familiariza n clasa a XII-a).
n cadrul Academiei de tiine a Moldovei, sub conducerea academicianului
Vsevolod Moscalenco (n. 1928), s-au efectuat cercetri n domeniul teoriei supraconductibilitii, a fost elaborat un model de supraconductor aplicabil att n cazul
temperaturilor joase, ct i n cel al temperaturilor nalte.

217

Problem rezolvat

Se d:
S = 0,8 mm2,
I = 6 A,
kg
= 2,7 103 3 ,
m
kg
M = 27 103
mol

SI:
8 107 m2

m/s

Printr-un conductor de aluminiu cu aria seciunii transversale S = 0,8 mm2 circul un curent de 6 A. Determinai viteza medie a micrii ordonate a electronilor, considernd c fiecare atom de aluminiu din acest conductor conine cte un
electron liber. Densitatea i masa molar ale aluminiului snt
= 2,7 103 kg/m3 i M = 27 103 kg/mol.

Rezolvare
Determinm viteza medie a micrii ordonate a electronilor din relaia pentru intensitatea
curentului (5.36) prin poriunea de conductor cu lungimea l i aria seciunii transversale S.
Avem:
I
=
,

neS

N N
= este concentraia elecV lS
tronilor exprimat prin numrul lor N n unitatea de volum V = lS.
unde e = 1,6 1019 C reprezint sarcina electronului, iar n =

Conform condiiilor problemei, numrul de electroni este egal cu cel al atomilor din poriunea de conductor cercetat. Din relaia pentru cantitatea de substan =

N=

m
N ,
M A

N m
=
avem:
NA M

iar pentru concentraia electronilor egal cu cea a atomilor

N
m
N
=
N = A,
V MV A M
unde i M snt densitatea i masa molar ale aluminiului, iar NA = 6,02 1023 mol1 este nun = na =

mrul lui Avogadro.


Astfel, pentru viteza medie a micrii ordonate a electronilor obinem:

C a p i t o l u l

218

6 27 103
IM
mm
=
0,78
.
e NAS 2,7 103 1,6 1019 6,02 1023 8 107
s

Problem rezolvat
Se d:
RA = 0,02 ,
R0 = 20 ,
I0 = 2 A,
t = 60C,
= 4,3 103 K1
I ?

2
O bobin din srm de cupru, un ampermetru i o surs de
curent cu rezistena interioar neglijabil snt legate n serie i formeaz un circuit nchis. Rezistena ampermetrului
RA = 0,02 , iar cea a bobinei la temperatura 0C este de
20 . Intensitatea curentului prin circuit la aceast temperatur I0 = 2 A. Care va fi indicaia ampermetrului n cazul cnd
bobina are temperatura de 60C. Coeficientul de temperatur al rezistenei pentru cupru = 4,3 103 K1.

Rezolvare
ntruct bobina i ampermetrul snt legate n serie, rezistena exterioar a circuitului la 0C
este R0 + RA , iar la temperatura de 60C R + RA , unde R = R0 (1 + t) reprezint rezistena bobinei la temperatura t, R0 rezistena acesteia la 0C, iar coeficientul de temperatur al rezistenei. innd seama de faptul c rezistena interioar a sursei de curent se neglijeaz, legea lui Ohm n cazul temperaturilor 0C i t are forma:

I0 =

&

R0 + R A

i I =

&

R + RA

Eliminnd t.e.m. &din aceste dou ecuaii i lund n considerare dependena rezistenei R
de temperatur, pentru intensitatea curentului indicat de ampermetru obinem:

I=

R0 + RA
R0 + RA
(20 + 0,02) 2
I=
I=
1,59 A.
R + RA 0
R0 (1 + t) + RA 0 20 (1 + 4,3 103 60) + 0,02

1. Care este esena experienei TolmanStewart?


2.*La nchiderea unui circuit electric simplu format dintr-o surs de curent, un bec i un ampermetru, valoarea intensitii indicat de aparat iniial este mai mare, apoi se micoreaz. Cum
explicai aceast schimbare? Construii graficul calitativ al intensitii n funcie de timp.
3.*Ce factori determin dependena rezistivitii de temperatur? Care din ei este dominant?
4. Cum funcioneaz termometrul de rezisten?
5.*n ce const fenomenul de supraconductibilitate?
6.*Ce temperatur este numit critic?
7.*Cum interacioneaz supraconductoarele cu cmpul magnetic? Ce aplicaie practic are
aceast interaciune?
8.*Poate circula printr-un cablu supraconductor curent electric de intensitate orict de mare
fr ca el s treac n stare normal? Argumentai rspunsul.
9.*Cunoscnd expresia (5.42) pentru rezistivitate, evaluai intervalul mediu de timp dintre dou
ciocniri succesive ale electronului din conductorul de cupru. Se cunosc: rezistivitatea cuprului
= 1,7 108 m i concentraia electronilor n = 8,4 1028 m3.
10. Rezistivitatea aluminiului la 20C este egal cu 2,8 108 m. Care este rezistivitatea
lui la 0C? Dar la 220C? Coeficientul de temperatur al rezistivitii pentru aluminiu este
egal cu 3,9 103 K1.
11. Rezistena filamentului de wolfram al unui bec cu incandescen la 20C este egal cu
2,5 , iar n timpul funcionrii becului cu 30 . Care este temperatura filamentului n
acest caz? Coeficientul de temperatur al rezistivitii wolframului este egal cu 4,8 103 K1.

5.6 CURENTUL ELECTRIC N SEMICONDUCTOARE


a. Proprietile electrice ale semiconductoarelor
Cunoatem deja dou feluri de substane cu proprieti electrice diferite: conductoare i izolatoare (dielectrici). Rezistivitatea lor ia valori ce se deosebesc considerabil:
la conductoare c < 106 m i la izolatoare i > 108 m.

ELECTROCINETICA

VERIFICAI-V CUNOTINELE

219

V
C a p i t o l u l
220

n natur exist substane a cror rezistivitate ia valori n intervalul dintre limitele


pentru c i i . Aceste substane snt semiconductoarele. Se consider c rezistivitatea
lor este cuprins ntre 103 m i 107 m. Din ele fac parte elemente chimice pure,
precum siliciul Si, germaniul Ge, seleniul Se .a., un ir de compui chimici: arsenura
de galiu GaAs, seleniura de cadmiu CdSe, fosfura de indiu InP, oxizi de Mn, Cu, Co .a.
Menionm de la bun nceput c proprietile electrice ale semiconductoarelor
depind n mare msur de condiiile exterioare n care ele se afl.
S cercetm dependena rezistivitii
semiconductoarelor de temperatur.
S
Montm un circuit electric (fig. 5.35)
dintr-o surs de curent, ampermetru i
un semiconductor S (de exemplu, o fie
semiconductoare depus pe un material
plastic rezistent la temperaturi nalte sau
un cristal de germaniu). Observm c
iniial acul indicator al ampermetrului se
afl n apropierea diviziunii 0. nclzirea
Fig. 5.35
semiconductorului este nsoit de devie
rea considerabil a acului indicator, ceea ce denot creterea intensitii curentului n
circuit. Prin urmare, rezistena, deci i rezistivitatea semiconductoarelor, se micoreaz
la creterea temperaturii. Curba 1 din figura 5.36 reprezint rezistivitatea semicon
ductorului n funcie de temperatur. Pentru comparaie, n aceeai figur este trasat
i curba 2, care reprezint dependena respectiv n cazul conductorului metalic.
Conducia electric a semiconductoarelor este influenat, de asemenea, de iluminarea lor. Montm un circuit similar celui din figura 5.35, folosind un semiconductor
care se afl ntr-o cutie cu perei opaci. n cazul cutiei nchise, acul indicator se afl n
vecintatea diviziunii 0 a scalei ampermetrului. Cutia se deschide i semiconductorul
este iluminat de o surs de lumin intensiv. Se observ o cretere considerabil a
intensitii curentului n circuit. Conchidem c rezistivitatea semiconductorului este
n funcie de iluminarea lui, micorndu-se la creterea iluminrii.
Aceste proprieti deosebite ale semiconductoarelor snt utilizate pe larg n prac
tic n sisteme de dirijare automat a diferitor procese, la msurarea temperaturii i
a iluminrii .a.

Termorezistorul, numit i termistor, este dispozitivul semiconductor, la baza funcionrii cruia se afl
dependena rezistenei de temperatur. n figura 5.37
este reprezentat schema principial a funcionrii unei
instalaii care menine temperatura ncperii ntr-un
interval ngust de valori, de exemplu, n incubator sau
1
2
ntr-un depozit special.
0
Instalaia conine dou circuite electrice. Circui
T
Fig. 5.36
tul I este format din sursa de curent S1, dispozitivul
de nclzire D i o lam elastic L din oel avnd captul O fixat rigid, iar altul
atingndu-se de o tij conductoare. Circuitul II are n componena sa sursa de

b. Purttorii liberi de sarcin electric n semiconductoare. Conducia intrinsec


Pentru a explica proprietile descrise mai sus ale semiconductoarelor, s analizm structura intern a acestora, s stabilim natura purttorilor liberi de
sarcin din ele. Considerm, de exemplu, un cristal de siliciu. Atomii si
snt tetravaleni. Fiecare atom din cristal are patru atomi vecini, care snt situai n vrfurile unui tetraedru, n al crui centru se afl atomul considerat
(fig. 5.38). Legtura dintre atomi este covalent, fiecrei legturi revenindu-i cte doi
electroni: cte unul din electronii de valen de la fiecare atom. Pentru simplitate
nlocuim tabloul spaial al aranjrii atomilor i al legturilor dintre ei cu o imagine
plan (fig. 5.39).
Si

Si

Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si
Si

Si

Si

Fig. 5.38

Si

Fig. 5.39

Si
Si

ELECTROCINETICA

curent S, termorezistorul T i electromagnetul E. n cazul n care temperatura n ncpere se apropie de limita superioar admisibil, rezistena termistorului T devine
mic, intensitatea curentului n circuitul II devine mai mare, astfel nct electromag
netul E atrage lama L i ntrerupe circuitul I. Dispozitivul de nclzire este deconectat.
La rcire rezistena termistorului T se mrete, intensitatea curentului din circuitul II se micoreaz i la un moment electromagnetul E nu mai reine lama elastic.
Aceasta se desprinde de electromagnet i nchide circuitul I. Dispozitivul de nclzire
este pus n funciune .a.m.d.
S
Dispozitivele care funcioneaz n baza dependenei rezistenei semiconductorului de iluminare
II E
snt numite fotorezistoare. Schema instalaiei care
T
se folosete la dirijarea automat a iluminrii stradale
este similar celei din figura 5.37, n care dispoziti
L O
vul de nclzire D este nlocuit cu o reea de becuri
I
D
electrice, iar termorezistorul T cu un fotorezistor
S1
(lumina emis de becuri nu trebuie s cad direct pe
el). Dimineaa lumina solar incident pe fotorezisFig. 5.37
tor provoac micorarea rezistenei acestuia, ceea ce
implic creterea intensitii curentului prin bobina electromagnetului, atragerea
lamelei elastice L i ntreruperea circuitului de iluminare. Seara, cnd se las ntunericul, procesul deruleaz n sens invers i becurile se aprind.

221

La temperaturi joase electronii nu pot prsi legturile, cristalul nu posed purttori liberi de sarcin electric, el este, efectiv, un izolator. La nclzirea cristalului
agitaia termic a particulelor devine mai intens, energiile cinetice se mresc. Unii
electroni prsesc legturile covalente i devin liberi, numii electroni de conducie.
Se noteaz cu n, simbolul grafic este .
Si

Si
Si

Si

Si

C a p i t o l u l

a)

222

Si

1 n

Si

Si

Si

2
Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si

Si

Si

Si

2 p
Si

Si

Si

n
Si

Si

b)
Fig. 5.40

Acetia nu snt ns unicii purttori liberi de sarcin electric n semiconductoare.


Locurile n care se afl legturile prsite de electroni rmn ncrcate cu sarcin
electric pozitiv i snt numite goluri (fig. 5.40, a). Se noteaz cu p, simbolul grafic
este o. Legturile prsite pot fi ocupate de electroni de pe legturile vecine, n locurile
respective formndu-se goluri ncrcate cu sarcin pozitiv (n fig. 5.40, a golul se afla
pe legtura 1, n fig. 5.40, b acest loc este ocupat de electronul care se afla pe legtura 2,
unde a aprut un gol). Astfel, deplasarea electronilor de pe o legtur pe cea liber
este nsoit de deplasarea n sens opus a golului ncrcat pozitiv. Acest proces se
produce continuu.
Conchidem c n semiconductoare exist dou feluri de purttori liberi de sarcin
electric: electronii de conducie i golurile. n cristalul pur, aceti purttori se afl
n cantiti egale.
n lipsa cmpului electric exterior, purttorii liberi se mic haotic. La introducerea n cmp electric, golurile, avnd sarcin electric pozitiv, capt micare
ordonat n sensul intensitii acestui cmp, iar electronii de conducie n sens
opus. Conducia electric a semiconductorului pur este numit conducie intrinsec sau proprie.
Mrirea temperaturii semiconductorului este nsoit de creterea concentraiei
electronilor de conducie i a golurilor i, drept urmare, rezistivitatea semiconductorului se micoreaz. Astfel se explic dependena respectiv de temperatur (curba 1
din fig. 5.36).
Concentraia purttorilor liberi de sarcin din semiconductor poate fi mrit i
prin iluminarea acestuia. n urma aciunii luminii unii electroni ce realizeaz legturile
covalente primesc energie suplimentar i le prsesc. Are loc efectul fotoelectric
intern (electronii rmn n interiorul cristalului). n consecin, crete concentraia
purttorilor liberi de sarcin, se micoreaz rezistivitatea semiconductorului.

c. Semiconductoare cu impuriti. Conducia extrinsec


Proprietile electrice ale semiconductoarelor depind substanial i de impuritile
pe care le conin, precum i de abaterile de la aranjarea ordonat a atomilor n reea.
Prin impuriti se subneleg atomii altor elemente chimice, situai n nodurile reelei
cristaline a semiconductorului.
Vom analiza detaliat un caz concret:
cristalul de siliciu, unele noduri ale cruSi
Si
Si
ia snt ocupate de atomi de alt valen.
Admitem c ntr-un nod al reelei
Si
P
Si
cristaline atomul tetravalent de siliciu
este nlocuit de un atom pentavalent de
Si
Si
P
Si
fosfor P (sau de arseniu As, de stibiu Sb
etc.). La realizarea legturilor covalente
Si
Si
Si
cu 4 atomi vecini de siliciu particip
doar 4 electroni de valen ai atomului
de fosfor. Cel de-al cincilea electron este
Fig. 5.41
mai slab legat de atomul de fosfor dect
electronii care realizeaz legturile covalente (fig. 5.41). Din aceast cauz el poate
prsi atomul de fosfor la temperaturi mai joase dect cele la care electronii pot prsi
legturile covalente. Astfel, atomul pentavalent cedeaz un electron, care devine liber
(de conducie). Atomii de acest fel snt numii donori. Atomul de fosfor, la rndul
su, se transform n ion pozitiv, care rmne localizat n nodul respectiv al reelei.
n consecin, semiconductorul tetravalent cu impuriti de atomi pentavaleni
conine un numr de electroni de conducie egal cu numrul atomilor de impuritate,
transformai n ioni pozitivi. Semiconductorul de acest fel este numit semiconductor
de tip n (negativ), iar conducia electric a lui conducie extrinsec de tip n.
O alt situaie are loc n cazul n care atomul tetravalent de siliciu este nlocuit
cu un atom trivalent, de exemplu de indiu In (sau de galiu Ga, bor B etc.). Atomului
de impuritate i lipsete un electron
pentru a realiza cele 4 legturi covalente
Si
Si
Si
cu 4 atomi vecini de siliciu. Pe aceast
legtur poate trece un electron de pe
Si
In
Si
o legtur covalent dintre doi atomi
de siliciu, n locul respectiv aprnd un
gol (fig. 5.42). Atomii de impuritate de
Si
Si
In
Si
acest fel snt numii acceptori. Dup
asocierea unui electron atomul trivaSi
Si
Si
lent se transform n ion negativ, iar
pe legtura prsit de acest electron ia
Fig. 5.42
natere un gol.

ELECTROCINETICA

Astfel, se explic proprietile descrise mai sus (par. 5.6, a) ale semiconductoarelor.
Menionm c acestea snt influenate i de alte radiaii incidente, de exemplu, de
razele Rntgen, de fluxurile de particule ncrcate.

223

C a p i t o l u l

Prin urmare, cristalul tetravalent, care conine n nodurile reelei sale atomi triva
leni, are un numr de goluri egal cu numrul atomilor trivaleni, ce s-au transformat
n ioni negativi. Semiconductorul de acest fel este numit semiconductor de tip p
(pozitiv), iar conducia electric a unui astfel de semiconductor conducie extrin
sec de tip p.
La creterea temperaturii semiconductorului cu impuriti tot mai muli electroni
prsesc legturile covalente devenind liberi, respectiv crete i numrul golurilor. n
semiconductorul de tip n concentraia electronilor de conducie este mai mare dect
a golurilor. Electronii de conducie snt numii purttori majoritari i golurile
purttori minoritari. n semiconductorul de tip p situaia este invers golurile
snt purttori majoritari i electronii de conducie minoritari. n ambele cazuri
diferena dintre concentraiile purttorilor majoritari i ale celor minoritari este egal
cu concentraia atomilor de impuritate.
La temperaturi i mai nalte concentraia purttorilor liberi de sarcin devine
mult mai mare dect concentraia atomilor de impuritate. Rolul impuritilor devine
nesemnificativ, semiconductorul cu impuriti se comport ca semiconductorul pur
respectiv, iar conducia extrinsec trece n cea intrinsec.

224

d. Jonciunea pn. Dioda semiconductoare


S cercetm funcionarea unui dispozitiv n care se manifest conducia extrinsec
a semiconductoarelor.
Ne imaginm dou cristale mici, de exemplu de germaniu, care conin impuriti:
unul atomi trivaleni i al doilea atomi pentavaleni (fig. 5.43, a). Primul semiconductor este de tip p, al doilea de tip n. Atta timp ct cristalele snt separate, purttorii
majoritari de sarcin golurile n primul cristal i electronii de conducie n al
doilea, snt distribuii uniform n volumul fiecrui cristal. Concentraia purttorilor
minoritari este mult mai mic dect a celor majoritari.
Admitem c cristalele snt puse n conI
p
II
n
tact. n urma fenomenului de difuziune
electronii din partea n ptrund n partea p i
ocup legturile libere, golurile (fig. 5.43, b).
n consecin, o pereche electrongol dispare
a)
E
i se reface legtura chimic. Acest proces este
p
n
numit recombinare. Observm c partea p se
ncarc negativ, partea n pozitiv, n regiunea
contactului exist un cmp electric care mpiedic difuziunea ulterioar a electronilor.
Se stabilete o anumit stare de echilibru. n b)
Fig. 5.43
aceast stare n vecintatea suprafeei de contact exist un strat n care concentraia purttorilor majoritari este mic. Acest strat,
srcit de purttori de sarcin, este numit strat de baraj. Regiunea de tranziie dintre
cele dou pri cu impuriti de valen diferit este numit jonciune pn.
S cercetm proprietile electrice ale jonciunii pn. Conectm jonciunea ntr-un
circuit electric astfel nct la partea p s fie polul pozitiv, iar la partea n polul negativ

ELECTROCINETICA

al sursei (fig. 5.44, a). Electronii din partea


Eext.
p
E
n
n se mic spre partea p, golurile din partea
p n sens opus. Concentraia purttorilor
liberi n regiunea suprafeei de contact se
mrete, rezistena jonciunii se micoreaz.
Acest sens al cmpului electric exterior, deci
a)
Eext.
i al curentului electric prin jonciune, este
p
n
E
numit sens direct. La creterea tensiunii
aplicate intensitatea curentului se mrete. Dependena curenttensiune pentru
acest caz este reprezentat n figura 5.45,
b)
ramura ce corespunde tensiunii pozitive.
Fig. 5.44
La conectarea jonciunii n sens invers
partea p la polul negativ i partea n la cel pozitiv purttorii
I
majoritari snt atrai de la suprafaa de contact (fig. 5.44,
b). Stratul de baraj, srcit de purttorii liberi de sarcin,
devine mai lat, rezistena lui crete considerabil. Curentul
electric n acest sens aproape c lipsete. Ramura respectiv
a dependenei curenttensiune, din figura 5.45, corespunde
tensiunilor negative.
0
U
Astfel, prin jonciunea pn curentul electric poate circula
Fig. 5.45
numai ntr-un sens. Ea posed proprieti redresoare i mai
este numit diod semiconductoare.
Simbolul grafic al diodei semiconductoare n scheme este
reprezentat n figura 5.46. Sensul sgeii corespunde sensului
fizic al curentului prin diod.
Fig. 5.46
Pentru a realiza dioda semiconductoare, se ia o plac de
siliciu sau germaniu care conine atomi de impuritate pentaIn p
valent, adic este un semiconductor de tip n. Pe o fa a ei se
depune, prin sudur, indiu sau alt element trivalent. Atomii
de indiu ptrund prin difuziune ntr-o regiune a plcii, transGe
formnd-o n semiconductor de tip p, restul plcii fiind de tip
n
n (fig. 5.47). Astfel se obine jonciunea pn. Pentru a proteja
jonciunea (dioda) de aciunile duntoare din exterior, ea
Fig. 5.47
este nchis ntr-un corp metalic sau din plastic.
n figura 5.48 este reprezentat
schema unui montaj cu 4 diode semi
conductoare, folosit pentru redresaR
rea curentului alternativ, al crui sens
R
variaz n timp. Analiznd schema,
constatai c sensul curentului prin
I
rezistorul R este acelai pentru ambele polariti ale tensiunii exterioare
a)
b)
dintre bornele montajului.
Fig. 5.48

225

V
C a p i t o l u l

226

e. Tranzistorul
La sfritul anilor 40 ai secolului XX, cercetrile n domeniul fizicii semicon
ductoarelor s-au ncununat cu o realizare deosebit de important savanii americani John Bardeen (19081991), Walter Brattain (19021987) i William Shockley
(19101989) au inventat tranzistorul (trioda semiconductoare). Este vorba de un
cristal semiconductor n care exist trei regiuni avnd conducie extrinsec: dou de
tip n i una de tip p ntre ele sau dou de tip p i una de tip n (fig. 5.49). De ambele
pri ale unei plci din germaniu sau
p
siliciu care conine atomi pentavaleni
E B C
n concentraie mic (semiconductor de
E
E
C
C
p n p
tip n) este depus, prin sudur, indiu sau
In Ge In
un alt element trivalent. Prin difuziune
B
n
atomii trivaleni ptrund n regiunile
B
nvecinate ale germaniului astfel nct
a)
acesta devine semiconductor de tip p.
n
n felul acesta se obin trei regiuni de
E B C
cristal avnd conducii extrinsece difeE
E
C
C
n p n
rite tranzistorul pnp (fig. 5.49, a).
As Ge As
n mod similar se obine tranzistorul
B
p
npn: de ambele pri ale unei plci din
B
germaniu sau siliciu de tip p este depus
b)
Fig. 5.49
prin sudur un element pentavalent, de
exemplu arseniu (fig. 5.49, b).
Din colonia de mijloc a figurii 5.49, se observ c tranzistorul este un sistem de
dou jonciuni semiconductoare ale cror sensuri directe snt opuse. Distana dintre
jonciuni este mic (circa 10 m), din care cauz ele influeneaz una asupra alteia.
Regiunea situat la mijloc se numete baz (B), iar cele laterale se numesc: emitor (E)
i colector (C). Tranzistorul are trei electrozi cte unul de la fiecare regiune.
Pentru a recunoate n scheme tipul tranzistorului, segmentul care unete emitorul
i baza din simbolul lui are o sgeat ce indic sensul direct al curentului ntre emitor
i baz: de la regiunea p la regiunea n (vezi colonia din dreapta a fig. 5.49).
S analizm funcionarea, de exemplu, a
n p n
tranzistorului de tip npn, conectat n reea
C
E
conform schemei reprezentate n figura 5.50.
B
Ea conine dou circuite: emitorbaz (cirI
II
R
cuitul I) i bazcolector (circuitul II). Baza K
este element comun al ambelor circuite, din
&1
&2
care cauz aceast modalitate de conectare a
tranzistorului n reea este numit conectare
Fig. 5.50
cu baz comun.
Admitem c circuitul emitorului este deschis. Jonciunea pn din circuitul co
lectorului este legat n sens invers la sursa &2. Curentul electric n acest circuit este
deci condiionat de purttorii minoritari, a cror concentraie este foarte mic. Prin
urmare, intensitatea acestui curent este, de asemenea, foarte mic. La nchiderea

ELECTROCINETICA

ntreruptorului K jonciunea np din circuitul emitorului este conectat n sens


direct la sursa de curent &1. Curentul electric prin aceast jonciune este condiionat
de purttorii majoritari, deci intensitatea curentului n circuitul emitorului este mare.
Electronii de conducie trec din emitor n baz. S-a menionat c grosimea acesteia
este mic, de aceea majoritatea lor trec n regiunea colectorului, astfel c n circuitul
colectorului apare curent electric de intensitate aproape egal cu a curentului din
circuitul emitorului. Tensiunea electromotoare &2 i rezistena R avnd valori mari,
implicit i tensiunea la bornele rezistorului R este mare.
Astfel, o tensiune mic aplicat la circuitul emitor genereaz o tensiune mare ntre bornele rezistorului R din circuitul colector. Dac tensiunea din circuitul emitor
este variabil n timp, va varia sincronic i tensiunea din circuitul colector, ultima
ns lund valori mult mai mari dect prima. n acest mod este realizat amplificarea
semnalelor electrice cu ajutorul tranzistorului.
Proprietatea remarcabil a tranzistoarelor de a amplifica semnalele, de a nchide
i a ntrerupe circuitele electrice i-a gsit aplicaie larg n industrie, n cercetrile
tiinifice i n uz casnic. Utilizarea lor a permis dirijarea automat a celor mai diferite
procese tehnologice n industrie, miniaturizarea aparatajului radioelectronic.
Inventarea dispozitivelor semiconductoare diode semiconductoare i tranzistoare
a condiionat proiectarea i construirea generaiilor noi de calculatoare electronice,
mult mai performante dect predecesoarele lor.
Tehnologiile moderne au permis confecionarea circuitelor integrate a unor
cristale semiconductoare care conin un numr mare de elemente, ca diode semicon
ductoare i tranzistoare, condensatoare i rezistoare .a. Utilizarea acestora n calcula
toarele electronice a condiionat micorarea dimensiunilor aparatelor pn la cele ale
unui ghiozdan colar i mai mici, ceea ce a fcut posibil folosirea calculatoarelor n
cele mai diverse domenii de activitate uman de la cosmos pn la masa de lucru
a elevului.
Cercetrile materialelor semiconductoare se afl n centrul ateniei fizicienilor de la
Academia de tiine i de la Universitile din Moldova. Grupul de savani condus de
acad. Sergiu Rduanu (19261998) a obinut i a studiat proprietile unor substane
semiconductoare noi. Sub conducerea i cu participarea acad. Alexei Simachevici
(n. 1929) au fost elaborate dispozitive optoelectronice i celule solare semiconductoare.
n laboratorul acad. Dumitru Ghiu (19312008) au fost studiate proprietile structurilor semimetalice cu dimensiuni limitate, a fost elaborat o serie de traductoare,
senzori i alte dispozitive folosite n industrie. Cercettorii din echipa condus de
acad. Andrei Andrie (19332012) au obinut i studiat fibre semiconductoare cu proprieti performante pentru comunicaiile optice. Sub ndrumarea acad.Valeriu Caner
(n. 1955) a fost elaborat tehnologia obinerii unor materiale i structuri pentru
detectarea, transmiterea i procesarea informaiei n domeniul infrarou, au fost
efectuate cercetri legate de domeniul redimensionrii proprietilor corpului solid
prin structurare la scar nanometric.
Cercetri importante n domeniul teoriei corpului solid, n particular al substan
elor semiconductoare, au realizat colectivele de fizicieni conduse de academicienii
Sveatoslav Moscalenco (n. 1928) i Victor Kovarschi (19292000).

227

VERIFICAI-V CUNOTINELE

1. Care substane snt numite semiconductoare?


2. Care snt purttorii liberi de sarcin n semiconductoare?
3. Cum depinde rezistivitatea semiconductoarelor de temperatur? Cum se explic aceast
dependen?
4. Ce prezint fotorezistorul? Cum funcioneaz el? Unde se folosete?
5. Care este valena atomilor de impuritate n siliciu de tip n? Care snt purttorii majoritari
i minoritari n semiconductoarele de acest tip?
6. Ce impuriti snt numite acceptoare? Care este valena atomilor respectivi? Care snt purttorii majoritari i cei minoritari n semiconductoarele cu impuriti acceptoare?
7. Cum este concentraia electronilor de conducie i cea a golurilor n semiconductorul intrinsec? Dar n cel de tip n ? Dar n cel de tip p?
8. Cum se explic influena substanial a atomilor de impuritate asupra rezistivitii semiconductoarelor?
9. Ce prezint jonciunea pn? Cum se explic circulaia prin ea a curentului electric numai
ntr-un sens?
10. Ce schimbri trebuie efectuate n schema din
&2
figura 5.50 la nlocuirea n ea a tranzistorului de tip
npn cu un tranzistor de tip pnp?
n p n
R
II
11. n figura 5.51 este reprezentat modalitatea de coE
nectare a tranzistorului npn n reea, numit schem cu emitor comun. Analizai i descriei n baza K I
&1
acestei scheme amplificarea semnalelor electrice.
+

12. Cum se explic faptul c tranzistoarele i diodele


semiconductoare nu pot funciona la temperaturi
nalte?

Fig. 5.51

C a p i t o l u l

5.7 CURENTUL ELECTRIC N ELECTROLII

228

a. Disocierea electrolitic. Purttorii de sarcin electric n electrolii. Electroliza


Este bine cunoscut faptul c sarea de buctrie (NaCl), precum i apa distilat snt
izolatoare, nu conduc curentul electric, dar soluia apoas a srii de buctrie este un
mediu conductor.
Substanele sruri, acizi, baze, ale cror soluii n ap sau n alte lichide conduc curent electric se numesc electrolii.

Din categoria electroliilor fac parte de asemenea substanele trecute n stare lichid
prin topire, dac n aceast stare ele conduc curent electric.
Mecanismul formrii purttorilor liberi de sarcin electric n electrolii ne este
bine cunoscut de la orele de chimie. n molecula de NaCl atomul de natriu cedeaz
un electron atomului de clor, transformndu-se n ioni Na+ i Cl. Interaciunea
acestor ioni cu moleculele de ap slbete legtura ionic dintre ei i n urma micrii
termice molecula neutr se descompune n ioni. O parte din moleculele de NaCl se

n lipsa cmpului electric exterior ionii se mic haotic n soluie. n timpul micrilor unii ioni de semne opuse pot s se apropie unul de altul la distane destul de
mici i s se uneasc n molecule neutre. Acest proces este numit recombinare.
Astfel, n electrolii se produc concomitent dou procese disocierea i recombinarea. n primul din ele moleculele neutre se descompun n ioni de semne opuse, n cel
de-al doilea, invers, ionii de semne opuse se unesc n molecule neutre. n consecin, se
stabilete un echilibru dinamic ntre aceste procese, concentraia ionilor fiind constant
(n condiii neschimbate). La ridicarea temperaturii electrolitului micarea termic
devine mai intens, echilibrul dinamic are loc la o concentraie mai mare a ionilor.
Prin urmare, purttorii liberi de sarcin electric
n electrolii snt ionii de semne opuse. Electroliii
snt substane cu conducie electric ionic.
Att n metale, ct i n semiconductoare, circulaia curentului electric nu este nsoit de transportul substanei. O situaie complet diferit are
loc n cazul electroliilor. n micarea ordonat a
lor ionii transport nu numai sarcina electric, dar
i o anumit mas de substan.
S introducem termenii necesari pentru deFig. 5.52
scrierea curentului electric n electrolii. Vasul cu
electrolit n care se introduc doi electrozi, de obicei din carbon (fig. 5.52), poart de
regul denumirea de baie electrolitic sau electrolizor. Electrodul conectat la polul
pozitiv al sursei de curent este numit anod, cel conectat la polul negativ catod.
Dac ntre electrozi este aplicat tensiunea electric, ionii pozitivi se deplaseaz spre
catod, din care cauz snt numii cationi, iar cei negativi se deplaseaz spre anod i
snt numii anioni.
Ajungnd la catod, ionii pozitivi primesc electroni din circuitul exterior i devin
neutri. Ionii negativi ajungnd la anod cedeaz electroni circuitului exterior. Substan
ele neutre obinute n acest fel se depun pe electrozi, rmn n soluii sau se degaj
sub forma bulelor de gaz.
Totalitatea proceselor electrochimice care au loc la electrozii introdui n electrolii la
trecerea curentului prin ei poart denumirea de electroliz.

b.* Legile lui Faraday


Pentru prima dat electroliza a fost observat de savanii englezi Anthony Carlisle
i William Nicholson. n 1800, ei au publicat un articol n care descriu apariia bulelor
cu gaz lng electrozii introdui n ap i conectai la o baterie electric Volta.
Electroliza a fost cercetat experimental de Michael Faraday, care a stabilit legile
respective (1833), ns aici legile vor fi deduse n baza concepiilor moderne despre
structura substanei.

ELECTROCINETICA

descompun n procesul dizolvrii cristalul este prsit nu numai de molecule neutre,


ci i de poriuni ale acestora de ioni.
Procesul de descompunere a substanei n ioni de semne opuse se numete disociere (disociaie) electrolitic.

229

Admitem c n timpul electrolizei la catod au ajuns N ioni pozitivi. Notm cu moi


masa unui ion i cu qoi sarcina electric a lui. Masa de substan depus pe catod este
m = Nmoi , iar sarcina electric transportat prin electrolit q = Nqoi . Fcnd raportul
acestor mrimi, obinem:
m moi

=
= k.
(5.46)
qoi
q
Raportul k dintre masa i sarcina electric a ionului este o mrime constant pentru
substana dat i este numit echivalent electrochimic. Unitatea lui

Din relaia (5.46) avem:

[k] = kg/C.
m = kq.

(5.47)

Masa de substan depus la electrod este direct proporional cu sarcina electric


transportat prin electrolit (prima lege a lui Faraday pentru electroliz).

Din relaia (5.47) rezult c echivalentul electrochimic este numeric egal cu


masa substanei depuse la electrod n timpul cnd prin electrolit este transportat
o sarcin electric de 1C.
n cazul intensitii constante I a curentului, sarcina transportat prin electrolit
q = It. Relaia (5.47) ia forma frecvent folosit
m = kIt.
(5.48)
S analizm expresia (5.46) pentru echivalentul electrochimic. Masa unui ion
M
moi =
, unde M este masa molar a substanei i NA numrul lui Avogadro. Sarcina
NA
electric a ionului qoi = ne, unde n este valena i e sarcina electric elementar. Substituind aceste valori n relaia (5.46), pentru echivalentul electrochimic avem:
M

k=
.
(5.49)
NAen
Mrimea

F = NAe
(5.50)

C a p i t o l u l

230

este produsul a dou constante universale i reprezint deci o constant universal. Ea


poart numele de constanta sau numrul lui Faraday. Valoarea ei F = 96 500 C/mol.
Expresia (5.49) ia forma:
1 M

k = .
(5.51)
F n
M
Raportul este numit echivalent chimic.
n
Echivalentul electrochimic al unei substane este direct proporional cu echivalentul
chimic al ei (legea a doua a lui Faraday pentru electroliz).
Substituind (5.51) n (5.48), obinem legea general a electrolizei:
1 M

m = It.
(5.52)
F n
Menionm c legile electrolizei au fost stabilite pe cale experimental, pe aceast
cale fiind determinate valorile echivalenilor chimici i cea a numrului lui Faraday.

c. Aplicaii ale electrolizei


Fenomenul electrolizei are o vast aplicaie n practic, n principal la obinerea,
purificarea i prelucrarea metalelor. S-au dezvoltat ramuri anumite ale industriei.
Electrometalurgia are la baz procesul de obinere prin electroliz a unor metale
din minereurile respective. De exemplu, a aluminiului din bauxit, minereu ce conine
oxizi ai aluminiului i compui cu sulf. Baia electrolitic are pereii i fundul din font,
fundul fiind nclinat i avnd un orificiu pentru scurgerea aluminiului lichid. n baie
este ncrcat minereul i snt introdui electrozi din grafit. Ei prezint anodul, iar
fundul bii catodul. Curentul electric de intensitate mare, care circul prin minereu,
l nclzete pn ce acesta se topete i se produce disocierea electrolitic a moleculelor. Aluminiul se depune la fundul bii i periodic este lsat liber s curg n forme
speciale. Aceast metod permite obinerea unei producii ieftine de aluminiu. Prin
electroliz se obine, de asemenea, natriul, magniul, beriliul etc.
Prin rafinarea electrolitic se realizeaz purificarea unor metale. De exemplu,
cuprul obinut prin convertizarea minereului conine impuriti, dar cel utilizat n
electrotehnic trebuie s fie ct mai pur. n acest scop anodul din baia electrolitic ce
conine soluie de sulfat de cupru (CuSO4) se confecioneaz din cupru obinut prin
topire, iar catodul din cupru pur. La electroliz ionii Cu2+ se depun pe catod, iar
anionii SO42 interacioneaz cu atomii de cupru din materialul anodului i formeaz
molecule CuSO4 care trec n soluie, unde disociaz. n consecin, concentraia ionilor

ELECTROCINETICA

Cercetrile din domeniul electrolizei au avut o importan deosebit n fizic,


deoarece au dus la ipoteza despre existena n natur a unei sarcini electrice elementare. n lucrrile sale referitor la electroliz, Faraday meniona c raportul constant
dintre masa de substan depus la electrod i cantitatea de substan transportat
prin electrolit sugereaz ideea c atomii corpurilor, echivaleni ntre ei n ceea ce
privete aciunile chimice, conin cantiti egale de electricitate, legate natural cu ei.
n 1881, fizicianul german Hermann von Helmholtz (18211894) scria c la electroliz ...permanent una i aceeai cantitate de electricitate se deplaseaz mpreun
cu un ion monovalent... nsoindu-l inseparabil. Aceast cantitate poate fi numit
sarcin a ionului. Dac noi admitem existena atomilor chimici, atunci sntem silii
s conchidem c i electricitatea, att cea pozitiv, ct i cea negativ, se divizeaz n
cantiti anumite, care joac rolul atomilor de electricitate.
Din relaiile (5.50) i (5.52) exprimm sarcina electric elementar:
MIt

e=
.
(5.53)
mNAn
Pentru a determina valoarea sarcinii elementare e, trebuie s fie cunoscut masa
de substan m depus la electrod n timpul t la intensitatea curentului prin electrolit
egal cu I, masa molar M a substanei, valena n, precum i numrul lui Avogadro
NA. Pe aceast cale George Johnstone Stoney (18261911) a fost primul care a obinut
pentru e o valoare apropiat de cea adoptat n prezent: e = 1,6 1019 C.
Pentru aceast cantitate de electricitate, n 1890, Stoney a propus termenul electron. Ulterior denumirea a fost adoptat pentru particula descoperit de fizicianul
englez J.J. Thomson (18561940) n 1897, a crei sarcin electric qe = e.

231

n electrolit rmne constant, iar atomii de cupru trec de la anod la catod, unde se
depun, obinndu-se cupru purificat. Impuritile cad pe fundul bii electrolitice. n
mod similar snt purificate i alte metale.
Galvanostegia este procesul de acoperire a corpurilor (de exemplu, din fier) cu
straturi subiri de metale care nu se supun coroziei i care le nfrumuseeaz. Astfel
de substane snt aurul, argintul, nichelul, cromul, cuprul .a. Corpul care trebuie aco
perit joac rolul de catod, iar anodul este confecionat din metalul destinat acoperirii,
electrolitul reprezint soluia unor sruri sau oxizi ai acestuia. Prin electroliz corpul
se acoper cu un strat de acest metal. Dup metalul folosit pentru acoperire, procesul
poart denumirea de aurare, argintare, nichelare, cromare, cuprare etc.
Galvanoplastia const n realizarea prin metode electrolitice a unor tipare de reproducere a obiectelor, de exemplu, a statuetelor. Se confecioneaz modelul identic
din cear. Acesta se acoper cu un strat subire de crbune (pentru a conduce curentul
electric) i se introduce n baia electrolitic n calitate de catod. n urma electrolizei,
modelele se acoper cu un strat de metal. Prin topire ceara este evacuat. Tiparul
fiind gata, se umple cu metalul din care se confecioneaz statueta, apoi tiparul este
nlturat (tiat n cteva buci, care pot fi folosite la producerea statuetei n serie).
Prin electroliz se obin, de asemenea, substane chimice importante, ca soda
caustic .a.

Problem rezolvat*

SI:
Se d:
3
1,5 104 m3
V = 150 cm ,
1,2 105 Pa
p = 120 kPa,
I = a bt,
a = 10 A,
1 A

b=
,
30 s
kg
k = 8,3 108
,
g C
kg
M = 32
32 103
mol
mol
T?

Oxigenul eliminat la electroliza apei este acumulat ntr-un recipient izolat termic cu volumul de 150 cm3 i are presiunea de
120 kPa. Pentru electroliz este utilizat un curent care descrete liniar pn la dispariie n conformitate cu legea I = a bt,
1
unde a = 10 A i b =
(A/s). Determinai temperatura oxi30
genului acumulat. Echivalentul electrochimic i masa molar
kg
g
ale oxigenului k = 8,3 108 C i M = 32
.
mol

C a p i t o l u l

Rezolvare
Starea oxigenului acumulat se descrie cu ecuaia ClapeyronMendeleev (1.30), din care exprimm temperatura:

232

unde k este echivalentul electrochimic al oxigenului.

T=

pVM
,
mR

unde R = 8,31 J/(mol K) este constanta universal a gazelor.


Conform primei legi a lui Faraday pentru electroliz, masa de oxigen eliminat este proporional cu sarcina electric:

m = kq,

Sarcina electric q poate fi determinat cu aria figurii de sub


graficul intensitii n funcie de timp (fig. 5.53). Deoarece electroliza are loc pn la dispariia curentului I = 0, punctul de intersecie cu axa timpului se obine din ecuaia a bt = 0, adic
t = a/b. Aadar, sarcina q este numeric egal cu aria triunghiului din figura 5.53:
a2
q= .

I, A
a

2b

Pentru temperatura oxigenului avem:

T=

pVM 2bMpV
=
; T 557 K.
kqR
ka2R

0
Fig. 5.53

a t, s
b

1. Care substane snt numite electrolii?


2. Ce prezint disocierea electrolitic? n ce const fenomenul invers? Cum se numete el?
3. Cum depinde concentraia ionilor din electrolit de temperatur?
4. Cum explicai faptul c n condiii neschimbate concentraia ionilor rmne constant? n ce
const echilibrul dinamic?
5. Cum se explic faptul c circulaia curentului electric prin electrolii este nsoit de transportarea substanei, iar prin metale nu?
6. Ce au comun i prin ce difer conducia intrinsec a semiconductoarelor i conducia electroliilor?
7. n ce const fenomenul electrolizei?
8.*Snt oare egale masele substanelor depuse la electrozi, dac prin electrolii cu concentraii diferite ale ionilor acestor substane snt transportate cantiti de electricitate
egale?
9.*Care este semnificaia fizic a echivalentului electrochimic al substanei?
10. Cum se produce purificarea cuprului prin electroliz?
11. Ce prezint galvanostegia? Ce obiecte casnice prelucrate prin galvanostegie cunoatei?
12.*Ce cantitate de electricitate a trecut prin electrolit n timpul n care la catod s-au depus
1,7 g de zinc? Echivalentul electrochimic al Zn este egal cu 3,4 107 kg/C.
13.*Un elev a realizat un experiment pentru a determina echivalentul electrochimic al cuprului. Electroliza sulfatului de cupru (CuSO4) a durat 30 min. la o intensitate a curentului
prin electrolit de 2,5 A. Masa catodului pn la experiment era egal cu 23,2 g, dup cu
24,7 g. Ce valoare a obinut elevul pentru echivalentul electrochimic al cuprului?
14.*O statuet de bronz cu aria total a suprafeei de 60 cm2 a fost introdus, n calitate de
catod, ntr-o baie electrolitic ce coninea o soluie de azotat de argint (AgNO3). S se
determine intervalul de timp n care statueta va fi acoperit cu un strat de argint cu grosimea medie de 75 m, dac intensitatea curentului prin baie este de 2 A. Masa molar a argintului este egal cu 0,108 kg/mol, densitatea cu 10,5 103 kg/m3, argintul
fiind monovalent.

ELECTROCINETICA

VERIFICAI-V CUNOTINELE

233

5.8 CURENTUL ELECTRIC N GAZE


a. Descrcarea electric neautonom
Este bine cunoscut din practic faptul c gazele, n condiii obinuite, nu conduc
curentul electric, adic snt izolatoare. De exemplu, conductoarele liniei aeriene de
transmisie a energiei electrice nu se acoper cu un strat izolator, deoarece ntre ele se
afl aer. Acesta servete n calitate de dielectric i la condensatoarele cu aer.
n anumite condiii ns, care vor fi stabilite ulterior, gazele conduc curent electric.

C a p i t o l u l

Trecerea curentului electric prin gaze este numit descrcare electric n gaze.

234

tim c una dintre condiiile de existen a curentului electric ntr-un mediu oarecare
este prezena n el a purttorilor liberi de sarcin electric. Gazele snt constituite din
molecule sau atomi neutri. Ele conin o cantitate infim de electroni liberi. De exemplu,
concentraia electronilor liberi n aer n condiii normale este de circa 1014 ori mai
mic dect n metale i poate asigura un curent electric de o intensitate extrem de mic.
S analizm urmtorul experiment (fig. 5.54): dou discuri metalice snt legate cu
conductoare la un electrometru, unul la bil i altul
la corpul lui. Discurile se
ncarc cu sarcini de semne
opuse (fig. 5.54, a). Se ob
serv c timp ndelungat
deviaia acului indicator
al electrom etrului nu se
modific, ceea ce se explic
a)
b)
prin lipsa curentului elecFig. 5.54
tric ntre discuri.
Lum o spirtier i o aprindem. La introducerea flcrii n spaiul dintre plci
se observ micorarea deviaiei acului electrometrului (fig. 5.54, b), ceea ce se poate
explica numai prin circulaia ntre discuri a curentului electric. Rezult c flacra a
produs n aer purttori liberi de sarcin electric. Acest experiment poate fi realizat
nlocuind flacra cu un fir metalic nclzit puternic. La temperaturi nalte moleculele au viteze termice mari, unele ciocniri dintre ele fiind nsoite de pierderea unui
electron i transformarea moleculei n ion pozitiv. Acest proces este numit ionizare,
iar factorul care o produce ionizator. Bineneles, pentru a separa electronul din
molecula neutr, se consum o cantitate de energie.
Se numete energie de ionizare (W0) energia minim suficient pentru a ndeprta
un electron dintr-o molecul neutr.
Menionm c unii electroni pot fi captai de molecule neutre, acestea transformndu-se n ioni negativi. Astfel, purttorii liberi de sarcin electric n gaze snt:
electronii, ionii pozitivi i cei negativi.
Concomitent, n gazele ionizate are loc procesul invers ionizrii procesul de
recombinare, n care ionul pozitiv capteaz un electron i se transform n molecul

ELECTROCINETICA

neutr. Dac condiiile n care se afl gazul ionizat nu se modific n timp, atunci se
stabilete echilibrul dinamic ntre procesele de ionizare i de recombinare, iar concentraiile purttorilor de sarcin nu variaz n timp.
Ionizarea, dup cum s-a vzut, este nsoit de consumul unei cantiti de energie. La recombinare, invers, este degajat o energie, de obicei sub form de radiaie
luminoas.
T
S enumerm i ali factori ionizatori: lumina,
radiaiile ultraviolete i Rntgen, fluxurile de parti
A A
C
cule ncrcate, cum snt razele cosmice (radiaie ce
V
provine din spaiul cosmic), particulele radioactive
.a. Anume datorit razelor cosmice i radioactivitii
P
terestre, aerul atmosferic conine electroni liberi,
ceea ce s-a menionat mai sus.
S analizm dependena intensitii curentului
K
electric n gaze de tensiunea aplicat. Schema instaFig. 5.55
laiei este reprezentat n figura 5.55. Tubul nchis
T cu doi electrozi catodul C i anodul A conine gazul cercetat. Tensiunea dintre
electrozi poate fi modificat cu ajutorul poteniometrului P. n timpul experimentului aciunea ionizatorului (n figur nu este indicat) nu se modific, ceea ce asigur
formarea unui numr constant de purttori de sarcin ntr-o unitate de timp.
La nchiderea ntreruptorului K, electronii i ionii negativi se deplaseaz spre
anod, iar ionii pozitivi spre catod. Ajuni la electrozi ionii fac schimbul respectiv
de electroni i se transform n molecule neutre care rmn n componena gazului
din tub.
I
Admitem c tensiunea dintre electrozi se mrete
lent, ncepnd cu valoarea zero. Respectiv, se mresc
D
vitezele micrii ordonate a purttorilor de sarcin,
B
C
crete intensitatea curentului. La tensiuni joase, IS
A
intensitatea curentului este direct proporional cu
tensiunea (I~U), adic se respect legea lui Ohm
(poriunea OA, fig. 5.56). La mrirea ulterioar a ten0
U
siunii U se observ o cretere mai lent a intensitii I
Fig. 5.56
(poriunea AB), urmat de stabilirea unei valori
constante IS a intensitii numit de saturaie (poriunea BC). n aceast situaie n
fiecare secund la electrozi ajunge un numr de purttori egal cu cel care se obine
ntr-o secund prin ionizare.
Dac ns aciunea ionizatorului nceteaz, purttorii existeni n tub ajung la
electrozi, purttori noi nu apar i descrcarea nceteaz. Descrcarea electric ce are
loc numai n prezena ionizatorului se numete descrcare electric neautonom.
Mrind n continuare tensiunea dintre electrozi, vom observa, la un moment,
creterea brusc a intensitii (poriunea CD, fig. 5.56). Aceasta denot faptul c n
procesul de conducie electric s-au inclus purttori noi. S explicm mecanismul
apariiei lor. n cmpul electric de intensitate E, asupra purttorilor de sarcin electric elementar e acioneaz o for al crei modul Fe = eE. Notm cu distana

235

medie parcurs de purttorul de sarcin ntre dou ciocniri succesive cu alte particule.
Acionnd pe aceast distan, fora electric efectueaz lucrul:

L = Fe = eE .

(5.54)

Aceasta reprezint valoarea maxim a lucrului n cazul n care purttorul de sarcin


se deplaseaz n sensul aciunii forei Fe i este folosit n scopul estimrii mrimilor
ce caracterizeaz descrcarea electric.
Distana e dintre dou ciocniri succesive ale electronilor este mult mai mare dect
distana respectiv i pentru ioni care au dimensiuni mai mari i snt mai frecvent
supui ciocnirilor. De aceea creterea energiei cinetice a electronului ntre dou
ciocniri succesive, egal cu lucrul (5.54), este mai mare dect a ionilor. Astfel, la o
tensiune U dintre electrozi intensitatea cmpului E capt o valoare la care creterea
energiei cinetice a electronului este suficient pentru a ioniza molecula, adic este
egal cu energia de ionizare:

W0 = eEe .
(5.55)

C a p i t o l u l

C
n aceste condiii electronii devenii liberi
n urma aciunii ionizatorului extern ionizeaz prin ciocnire moleculele gazului. Acest
proces se numete ionizare prin ciocnire
(prin oc) de electroni.
Menionm o proprietate specific a ionizrii n cauz. n urma ciocnirii unui electron
cu molecula neutr i ionizarea acesteia, se
obin doi electroni liberi. Astfel, dup fiecare ciocnire urmtoare, numrul acestora se
dubleaz: 4, 8, 16... . Se formeaz o avalan
A
de electroni care crete pn la atingerea
Fig. 5.57
anodului (fig. 5.57).
La ncetarea aciunii ionizatorului, avalanele de electroni ajung la anod, ionii pozitivi la catod. n lipsa electronilor i a ionilor noi, descrcarea nceteaz. n aceste
condiii descrcarea este neautonom.

236

b. Descrcarea autonom n gaze. Aplicaii


La mrirea n continuare a tensiunii U dintre electrozi, se atinge o valoare a intensitii E la care lucrul efectuat de cmp asigur o cretere a energiei cinetice a ionilor
(ntre dou ciocniri succesive) suficient ca ei s produc ionizarea prin ciocnire,
adic este satisfcut condiia:

W0 = eEi .
(5.56)
Ionii pozitivi ciocnesc puternic catodul i din el snt eliberai electroni. Fiind accelerai, ei produc ionizare prin ciocniri, numrul lor crete n avalan. Descrcarea
electric continu i, dup ncetarea aciunii ionizatorului extern, ea devine autonom.
Astfel, condiia (5.56) este condiia de trecere a descrcrii neautonome n descrcare
autonom.

ELECTROCINETICA

Exist mai multe feluri de descrcare autonom, n funcie de modul n care este
satisfcut condiia (5.56) ce conine doi factori: E i i .
La presiuni mici, distanele dintre molecule snt mai mari dect la presiunea atmosferic normal, respectiv i distana i parcurs de ioni ntre dou ciocniri succesive
este mai mare. Trecerea descrcrii electrice din neautonom n autonom se produce
la intensiti E mai mici ale cmpului electric. Descrcarea autonom la presiuni mici
este numit descrcare luminescent. Concentraia electronilor liberi i a ionilor fiind
mare, recombinarea lor este intens. n consecin, se emite radiaie luminoas, ceea
ce i justific denumirea acestui fel de descrcare. Culoarea luminii emise depinde
de natura gazului din tub.
Descrcarea luminescent se aplic pe larg la panourile de reclam. Se confecioneaz tuburi din sticl de forma unor litere sau a unor figuri. La capetele lor se
monteaz electrozi. Tuburile se umplu, de obicei, cu gaze inerte. La descrcarea luminescent tuburile emit lumin: cele cu neon de culoare roie, cele cu argon de
culoare albstrie-verzuie.
Acest fel de descrcare are loc i n tuburile luminescente
folosite la iluminare. Descrcarea se produce n vapori de
mercur i este nsoit de radiaie ultraviolet. Aceasta cade
pe o substan special care acoper suprafaa interioar a
tubului. Sub aciunea radiaiei ultraviolete substana emite
lumin mult mai apropiat de lumina solar dect lumina
emis de becurile cu incandescen, din care cauz tuburile luminescente mai snt numite i lmpi lumin de zi. n
plus, aceste lmpi snt mai economicoase dect becurile cu
incandescen i se numesc i tuburi sau lmpi ecologice
Fig. 5.58
(fig. 5.58).
Descrcarea luminescent are loc i n laserele cu gaz.
Dintre descrcrile autonome la presiune atmosferic, cea mai cunoscut este descrcarea n scnteie. Stabilind ntre bilele mainii electrostatice o distan de circa 23 cm
i rotind mnerul ei, la un moment ntre bile ia natere o scnteie electric nsoit de
o pocnitur. Scnteia are forma unui canal luminos ce unete ambii electrozi (bilele).
Canalul are forma unei linii frnte de form complicat cu multe ramificaii (fig. 5.59).
Fulgerul i trsnetul snt exemple
ale descrcrii n scnteie ce se
produc n atmosfer. Parametrii
acestora snt impuntori: canalul
principal are diametrul de circa
Fig. 5.59
1025 cm i lungimea de pn la
zeci de kilometri, intensitatea curentului ia valori de pn la sute de mii de amperi
la tensiuni de circa 20100 milioane de voli. Temperatura n canal atinge valori de
ordinul a zeci de mii de kelvini, ceea ce produce o variaie brusc a presiunii, exci
tndu-se o und de oc, drept care auzim tunetul.
La descrcarea n scnteie la o distan mic ntre electrozi, electronii accelerai,
ciocnind anodul, produc o deteriorare a suprafeei acestuia. Fenomenul dat st la baza

237

V
C a p i t o l u l
238

metodei de prelucrare a suprafeei metalelor cu scntei electrice. Rezultate importan


te n acest domeniu au fost obinute la Institutul de Fizic Aplicat al Academiei de
tiine a Moldovei de coala tiinific de prelucrare a metalelor prin electroeroziune
fondat de academicianul Boris Lazarenco (19101979). Au fost elaborate noi metode
tehnologice de depunere a nveliurilor metalice.
n cazul n care cmpul electric este profund neomogen, de exemplu n vecin
tatea vrfurilor metalice ascuite sau a conductoarelor subiri electrizate, se observ
descrcarea n coroan, numit i efect corona. n cazul n care intensitatea cmpului
n aceast regiune atinge valori de circa 3 106 V/m, n ea se produce ionizarea prin
ciocniri ale electronilor. La ndeprtarea de la aceast regiune spre cellalt electrod,
intensitatea cmpului se micoreaz, ionizarea prin ciocniri nu se mai produce. Ionizarea, precum i recombinarea, se produc ntr-o regiune limitat a spaiului, n
vecintatea vrfului ascuit. Aceast regiune este luminoas datorit recombinrii i
are forma unei coroane, ceea ce i justific denumirea de descrcare n coroan.
Descrcarea n coroan se observ n natur. nainte de furtuni sau n timpul furtu
nilor, sub aciunea cmpului electric din atmosfer asupra vrfurilor obiectelor nalte,
cum ar fi copaci ori catargele navelor aflate n largul mrii .a., iau natere coroane
luminoase. Acestea snt cunoscute sub numele de focurile Sfntului Elme.
Un alt fel de descrcare autonom, cu
vaste aplicaii practice, este descrcarea n
arc. Se pun n contact, se ating doi electrozi (din grafit presat sau metal) conectai
la sursa de curent. Rezistena n regiunea
contactului este mare, se degaj o cantitate
mare de cldur. Catodul nclzit pn la
temperatur nalt emite electroni (vezi
par. 5.9, a). Aerul dintre electrozi devine
Fig. 5.60
puternic ionizat, rezistena lui se micoreaz. Curentul electric circul, i dup ndeprtarea electrozilor unul de altul, la
tensiuni mici ntre ei intensitatea curentului este mare. Electronii bombardnd
anodul, formeaz n el o adncitur un crater , regiune n care temperatura este cea mai mare. La presiune atmosferic ea atinge valori de circa 4 000 K,
iar la presiuni nalte devine chiar mai mare dect temperatura la suprafaa Soarelui
(aproximativ 6 000 K). Coloana de gaz dintre electrozi devine o surs puternic de
lumin de forma unui arc (fig. 5.60), de unde i numele descrcrii electrice de acest fel.
Proprietile menionate ale descrcrii n arc au determinat aplicaiile ei n
practic: surse de lumin n proiectoare puternice, la sudarea, perforarea i tierea
metalelor, la topirea minereurilor n cuptoarele electrice .a.

c.* Plasma
Dup cum am observat, descrcarea electric se produce n gaz ionizat, n care
densitile sarcinilor pozitive i negative snt egale, astfel nct gazul ionizat este n
ntregime neutru. Aceast stare a substanei se numete plasm.

Plasma este considerat starea a patra a substanei. Astfel, n ordinea creterii


temperaturii substana exist n strile urmtoare: solid lichid gazoas de
plasm. Dup proprietile sale plasma este apropiat de gaze, la ea aplicndu-se unele
dintre legile gazelor. Exist ns i deosebiri eseniale. n gaze moleculele snt neutre
i interaciunea dintre ele este slab. Particulele ncrcate din componena plasmei
ionii, electronii interacioneaz cu fore electrice care au o raz de aciune mare (n
comparaie cu razele particulelor), ceea ce condiioneaz proprieti specifice plasmei:
n ea se pot excita diferite oscilaii i se pot propaga unde, plasma are o comportare
caracteristic numai ei n cmpurile electrice i magnetice.
Menionm c plasma este starea cea mai rspndit n Univers: n aceast stare
se afl circa 99% din substane. Stelele, Soarele, nebuloasele galactice se afl n stare
de plasm. Pmntul este, de asemenea, nconjurat de plasm: stratul superior al
atmosferei ionosfera este format din gaz ionizat.
Plasma i-a gsit importante aplicaii practice. Jeturile de plasm cu temperaturi
de ordinul 103104K se aplic la prelucrarea metalelor i aliajelor, la perforarea rocilor
tari, n unele generatoare de energie electric.
Se efectueaz cercetri vaste ale plasmei la temperaturi foarte nalte, de zeci de
milioane de K, n perspectiva realizrii reaciei termonucleare dirijate, care ar sta la
baza funcionrii unor surse de energie efectiv inepuizabile.

1. Care snt purttorii liberi de sarcin electric n gaze?


2. Prin ce se deosebete ionizarea gazelor de disocierea electrolitic?
3. Ce se numete descrcare neautonom?
4. Se respect legea lui Ohm la descrcarea n gaze?
5. Cum poate fi modificat valoarea intensitii curentului de saturaie?
6. Ce prezint ionizarea prin ciocniri de electroni i n ce condiii are loc?
7. Prin ce difer descrcarea autonom de descrcarea neautonom n gaze?
8. n ce condiii descrcarea neautonom trece n autonom?
9. Cum se explic faptul c descrcarea autonom n gaze este nsoit de emisia luminii?
10. Ce aplicaii practice ale descrcrii luminescente cunoatei?
11. n ce condiii are loc descrcarea n coroan? De ce lumina este emis ntr-o regiune limitat din vecintatea electrodului cu vrf ascuit?
12.*Ce prezint plasma?
13.*Care snt domeniile de aplicare a plasmei?

ELECTROCINETICA

VERIFICAI-V CUNOTINELE

239

C a p i t o l u l

5.9 CURENTUL ELECTRIC N VID

240

a. Emisia termoelectronic. Dioda cu vid. Trioda


Inventatorul american Thomas Alva Edison (18471931),
renumit prin construirea unui bec cu incandescen, mai evoluat dect cele ale predecesorilor si i care putea fi folosit pe
larg ca surs de lumin, cerceta, n 1894, cauzele nnegririi
suprafeei interioare a acestuia n urma funcionrii ndelungate. El a introdus n becul vidat nu numai filamentul, ci i un
electrod de forma unei plci (fig. 5.61) i a constatat c, legnd
acest electrod la polul pozitiv, iar filamentul incandescent
la polul negativ al sursei de curent, n acest circuit se creeaz curent electric, chiar dac electrodul-plac i filamentul nu se afl n
Fig. 5.61
contact. Astfel, pentru prima dat a fost observat curentul electric
n vid. La acel timp nici Edison, nici ali fizicieni nu au putut explica fenomenul, ceea
ce s-a reuit abia dup descoperirea electronului n 1897.
n metale, la temperatura camerei, electronii snt reinui n interiorul lor de forele de atracie ale ionilor pozitivi. Pentru a extrage electronul din metal, a-l scoate
n afara acestuia, este necesar s se efectueze un lucru pentru a nvinge aceste fore,
numit lucru de extracie sau de ieire. La nclzirea metalului energia cinetic medie
a electronilor se mrete. Unii din ei capt energii cinetice mai mari dect lucrul de
extracie i prsesc metalul. Cu ct temperatura metalului este mai nalt, cu att mai
muli electroni vor iei n afara lui. Acest fenomen se numete emisie termoelectronic
sau efect Edison i asigur purttori de sarcin electric, deci i curent electric, n vid.
Emisia termoelectronic este similar, ntr-o msur anumit, evaporrii lichidului.
Moleculele cu energii cinetice mai mari dect cea medie prsesc lichidul, numrul
lor fiind mai mare la temperaturi mai nalte. n vasul deschis ele
se mprtie tot mai departe de lichid. Electronii au sarcin electric negativ, la ieirea lor din metal acesta se ncarc pozitiv.
C
n consecin, electronii care au prsit metalul snt reinui n
vecintatea acestuia, unde formeaz un nor electronic. Acest nor
A
mpiedic ieirea altor electroni din metal. Unii electroni din nor,
metal
micndu-se haotic, se ntorc n metal, alii ies, astfel stabilindu-se
un echilibru dinamic ntre aceste dou categorii de electroni. La
sticl
temperaturi mai ridicate echilibrul are loc la o concentraie mai
mare a electronilor n nor.
Proprietile electrice ale tubului Edison perfecionat au fost a)
A
cercetate de inginerul englez John Ambrose Fleming (18491945),
care n 1904 a brevetat dioda cu vid. Aceasta prezint un tub
vidat cu doi electrozi. Unul din ei anodul A este un cilindru
metalic, al doilea catodul C un filament situat de-a lungul axei
C
comune a anodului i a pereilor tubului (fig. 5.62, a). Simbolul b)
grafic este reprezentat n figura 5.62, b. Catodul filamentul
Fig. 5.62

ELECTROCINETICA

este conectat la o surs special de curent care l nclzete pn la temperaturi de ordinul a 1 000C, astfel c n jurul lui se formeaz norul electronic. Admitem c anodul
este conectat la polul pozitiv al unei surse de curent, iar catodul la cel negativ. n
acest caz, potenialul anodului este mai mare dect al catodului (A > C), tensiunea
este numit direct. Electronii din nor snt atrai de anod i respini de catod prin
dioda cu vid circul curent electric. Dac ns conectm invers (A < C): catodul la
polul pozitiv al sursei, iar anodul la cel negativ, anodul respinge electronii, catodul
i atrage spre sine. n consecin, prin diod nu circul curent electric. Astfel, prin
dioda cu vid curentul circul numai ntr-un sens, ca i prin dioda semiconductoare.
S analizm dependena intensitii curentului prin diod de valoarea tensiunii
dintre electrozi. Menionm c la tensiune nul prin diod circul curent de intensitate
mic electronii din nor cu cele mai mari viteze reuesc s ajung la anod. Curentul
se anuleaz la creterea tensiunii inverse negative, la care potenialul catodului este
puin mai mare dect al anodului (fig. 5.62).
La creterea tensiunii directe pozitive, ncepnd de la
I
T2 >T1
zero, tot mai muli electroni ajung la anod, concentraia
IS2
electronilor n nor se micoreaz, ceea ce nlesnete emiT1
IS1
sia termoelectronic. n consecin, la mrirea tensiunii
intensitatea curentului crete mai rapid dect direct proporional, i legea lui Ohm nu se respect. La creterea
de mai departe a tensiunii dintre electrozi, intensitatea
U
nceteaz a crete, lund o valoare constant IS inten0
sitatea curentului de saturaie (fig. 5.63). Valoarea IS este
Fig. 5.63
n funcie de temperatura catodului, ia valori mai mari
la temperaturi mai nalte.
nclzirea catodului n dioda cercetat se datoreaz curentului electric care circul
prin el. A fost inventat o diod al crei catod are o construcie specific: filamentul
se introduce n interiorul unui tub izolator subire, pe suprafaa cruia se depune un
strat de oxizi ai unor metale ca bariul, calciul, stroniul. Aceti oxizi snt caracterizai
de un lucru de extracie mai mic, dioda funcioneaz la temperaturi ceva mai joase
ale filamentului. Pentru diodele cu catod de oxizi este caracteristic lipsa poriunii
orizontale a graficului, care exprim intensitatea curentului n funcie de tensiunea
aplicat (fig. 5.63). Catodul se distruge nainte ca intensitatea s ating valoarea de
saturaie IS. Simbolul grafic al diodei cu catod de oxizi este reprezentat n figura 5.64.
Ulterior a fost construit tubul cu vid cu trei electrozi
A A
A A
trioda (simbolul grafic n fig. 5.65). Al treilea electrod
G G
grila G, o spiral sau plas metalic fin, este stuat
ntre catod i anod, n vecintatea catodului. La poteniaC C
C C
lul grilei G mai mare dect al catodului C , electronii aflai
n norul din vecintatea catodului se accelereaz, ceea ce Fig. 5.64
Fig. 5.65
condiioneaz creterea considerabil a intensitii curentului electric prin tub. n caz contrar, la G < C , electronii snt frnai n spaiul catodgril,
intensitatea curentului prin tub micorndu-se. Astfel, variaia potenialului grilei
permite s se realizeze variaii considerabile ale curentului prin triod, s se amplifice
semnalele electrice.

241

C a p i t o l u l

Au fost construite i tuburi cu mai muli electrozi, cu cele mai diverse aplicaii
practice.
Din cele expuse mai sus conchidem c dioda i trioda cu vid, pe de o parte, i dioda
semiconductoare i tranzistorul, pe de alt parte, au proprieti electrice similare.
Tuburile cu vid au fost inventate la nceputul sec. al XX-lea i s-au aflat la baza dezvoltrii radioelectronicii. Inventarea tranzistorului la mijlocul sec. al XX-lea a fcut
ca tuburile cu vid s fie treptat nlocuite cu elementele semiconductoare respective.
Aceasta a contribuit la reducerea considerabil a dimensiunilor multor dispozitive
utilizate n electronic. Elementele semiconductoare nu necesit energie pentru nclzirea catodului, consum mai puin energie dect tuburile cu vid. Ultimele ns nu au
fost excluse definitiv din uz. Ele se ntlnesc n instalaiile prin care circul cureni de
intensitate mare ce distrug elementele semiconductoare, de exemplu, n emitoarele
centrelor de radioteleviziune, de dirijare a navelor cosmice .a.

242

b.* Tubul cu fascicul electronic


n 1869, fizicianul german Johann Wilhelm Hittorf (18241914) studia descrcarea
luminescent n gaze rarefiate. Tubul cu electrozi era unit cu o pomp care evacua
gazul din tub. S-a constatat c la presiuni foarte joase lumina caracteristic gazului
din tub dispare, n schimb ncep s lumineze unele poriuni ale pereilor tubului. Zece
ani mai trziu, savantul englez William Crookes (18321919) a continuat cercetrile
lui Hittorf i a stabilit c n cazul descrcrii electrice la presiuni foarte joase catodul
emite o radiaie deosebit, care a fost numit raze catodice. Au fost stabilite proprietile acestor raze: ele produc aciune mecanic (presiune asupra corpurilor pe care
cad) i termic (corpurile pe care cad se nclzesc); frnarea lor de corpurile metalice
pe care cad este nsoit de emisia razelor X (Rntgen); incidena razelor catodice pe
substane fluorescente, de exemplu, zinc sulfurat, este nsoit de scnteierea luminoas
a locurilor respective; razele catodice snt deviate de cmpurile electrice i magnetice.
Natura fizic a razelor catodice a fost stabilit numai dup descoperirea n 1897
a electronului de J.J. Thomson. S-a constatat c razele catodice prezint un fascicul
de electroni emii de catod.
Un rol important n
PV
F C Em A1 A2
radioelectronic l joay
Sp
c tuburile vidate cu
x
fascicule de electroni.
0
Acestea permit transformarea semnalelor
electrice n semnale
PO P
vizuale la televizoare
E
PO
V
(n acest caz tubul este
Fig. 5.66
numit cinescop), n
monitoarele calculatoarelor, n oscilografe (tubul respectiv este numit osciloscop) .a.
Schema principial a unui tub cu fascicul de electroni este prezentat n figura 5.66.
Filamentul F, parcurs de curentul electric, devine incandescent i nclzete catodul cu oxizi C, care emite electroni. Catodul C se afl n interiorul electrodului
modulator Em , al crui potenial este mai mic dect al catodului. n cmpul electric

VERIFICAI-V CUNOTINELE
1. n ce const fenomenul emisiei termoelectronice?
2. Ce numim lucru de extracie (de ieire) a electronului?
3. Cum se explic existena norului electronic n vecintatea catodului nclzit?
4. Ce prezint dioda cu vid? De ce curentul electric circul prin ea numai ntr-un sens?
5. Cum se explic forma curbei ce reprezint intensitatea curentului electric prin dioda cu
vid n funcie de tensiunea dintre electrozii ei?
6. Cum poate fi modificat valoarea intensitii curentului de saturaie?
7. Ce funcii are trioda? De ce grila este situat n vecintatea catodului?
8.*Care snt proprietile razelor catodice?
9.*Ce funcie ndeplinete tubul cu fascicul electronic?
10.*Care snt prile componente ale tunului electronic i ce destinaie are fiecare din ele?
11.*Cum apare spotul luminos pe ecranul tubului cu fascicul electronic? Cum poate fi deplasat el?

ELECTROCINETICA

existent ntre acest electrod i catod fasciculul de electroni provenit de la ultimul se


subiaz. Modificarea potenialului electrodului Em determin variaia respectiv a
numrului de electroni din fascicul, adic a intensitii acestuia. Anozii A1 i A2, de
configuraii speciale, au poteniale mai mari dect cele ale catodului (C < A1 < A2)
i asigur att accelerarea electronilor, ct i focalizarea lor ntr-un punct al ecranului
E al tubului. Sistemul descris filamentul, catodul, electrodul modulator i anozii
formeaz un fascicul de electroni cuviteze mari i este numit tun electronic.
Suprafaa interioar a ecranului este acoperit cu un strat de substan fluorescent.
n locul n care fasciculul de electroni cade pe acest strat se observ un spot luminos Sp.
Pentru a dirija fasciculul de electroni, adic a modifica poziia spotului luminos
Sp pe ecranul E, tubul conine n interiorul su dou perechi de plci deflectoare, PV
i PO , printre care trece fasciculul. Dac potenialul plcii superioare a perechii PV
este mai mare dect al celei inferioare, fasciculul, deci i spotul luminos, se deplaseaz
vertical n sus, n sensul pozitiv al axei Oy, n caz contrar, vertical n jos. Respectiv,
prin modificarea tensiunii dintre plcile deflectoare PO fasciculul de electroni este
deplasat n direcie orizontal. Parcurgnd ecranul n ambele direcii, spotul luminos
de diferite intensiti formeaz imaginea vizual transmis prin semnalele electrice.
Tubul cu fascicul de electroni destinat obinerii imaginilor n alb-negru are un
singur tun electronic, iar substana fluorescent de pe ecran emite lumin care se
apropie dup calitile sale de lumina alb. Tuburile destinate obinerii imaginilor n
culori au trei tunuri electronice, respectiv trei fascicule pentru cele trei culori complementare: verde, rou i albastru. Structura ecranului este mult mai complicat i
conine substane care genereaz culorile enumerate.
Tubul destinat transformrii imaginilor vizuale n semnale electrice este numit tub
videocaptor sau iconoscop. Acesta este, de asemenea, un tub vidat, dar cu o construc
ie diferit de cea a tubului cercetat mai sus. Succesele electronicii cu tuburi vidate
snt evidente: este suficient s menionm doar transmiterea pe Pmnt a imaginilor
color ale peisajelor planetelor Marte, Neptun .a.

243

TEST DE EVALUARE SUMATIV


PROFIL REAL
1

C a p i t o l u l

244

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) Curentul electric staionar circul prin conductor numai dac este diferit
de zero.

1 p.

b) La gruparea n a rezistoarelor, raportul intensitilor curenilor electrici prin


ele este egal cu inversul raportului rezistenelor acestora.

1 p.

c) Descrcarea electric n gaze care se produce numai n prezena ... este numit
neautonom.

1 p.

Stabilii (prin sgei) corespondena dintre urmtoarele mrimi fizice i uniti


le n care ele se exprim:
Sarcina electric

/m

1 p.

Intensitatea curentului electric

1 p.

Rezistena electric

1 p.

Rezistivitatea substanei

As

V/A

1 p.

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals:
a) Curentul electric este staionar dac sensul n care circul el nu se
modific n timp.

1 p.

b) Sarcina electric ce a traversat seciunea transversal a conductorului ntr-un interval de timp este egal cu raportul dintre intensitatea
curentului prin conductor i acest interval de timp.

1 p.

c) Disocierea electrolitic are loc numai n prezena curentului electric


prin electrolit.

1 p.

Itemii 4 i 5 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).

Sarcina electric total a unui semiconductor ce conine atomi donori este


negativ, deoarece acest semiconductor prezint un cristal tetravalent, n care
snt introdui atomi pentavaleni.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

untul se leag n paralel cu ampermetrul, deoarece la legarea n paralel


intensitatea curentului electric prin ampermetru constituie doar o parte
a intensitii curentului din reea.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

La catodul unei bi electrolitice prin care circul un curent electric cu intensita


tea de 2,5 A n 50 min. s-au depus 4,65 g de cositor. S se determine:
a) echivalentul electrochimic al cositorului;

2 p.

b) intervalul de timp n care la catod s-ar depune 8,37 g de cositor la o intensitate


a curentului prin baie egal cu 7,5 A.

2 p.

Trei rezistoare avnd rezistena R1 = 3 , R2 = 6 i R3 = 4 snt grupate


dup schema din figura alturat. S se determine:

R
R

a) rezistena total a gruprii;

2 p.

b) intensitatea curenilor prin rezistoarele 2 i 3 dac intensitatea curentului prin


rezistorul 1 are valoarea I1 = 3 A;

3 p.

c) tensiunea electric aplicat gruprii.

2 p.

Dac la o surs de curent continuu este conectat un consumator cu rezistena


R1 = 11 , puterea electric dezvoltat n el P1 = 99 W, iar dac acesta este
nlocuit cu un alt consumator a crui rezisten R2 = 17 , puterea dezvoltat
devine P2 = 68 W. Determinai:
a) tensiunea electromotoare a sursei de curent;

4 p.

b) rezistena interioar a sursei;

2 p.

c) randamentul circuitului electric n ambele cazuri.

3 p.

ELECTROCINETICA

245

PROFIL UMANIST
1

Completai spaiile punctate astfel nct urmtoarele afirmaii s fie adevrate:


a) Curentul electric prezint micarea a particulelor purttoare de sarcin
electric.

1 p.

b) n exteriorul sursei de curent sarcinile electrice pozitive se deplaseaz de la


borna la cea , iar n interiorul ei de la borna la cea .

1 p.

c) Procesul de descompunere a moleculelor substanei n ... se numete disociere electrolitic.

1 p.

Stabilii (prin sgei) corespondena dintre urmtoarele mrimi fizice i uniti


le n care ele se exprim:
Sarcina electric

Intensitatea curentului electric

As

1 p.

Rezistena electric

1 p.

Rezistivitatea substanei

C a p i t o l u l

246

1 p.

1 p.

Determinai valoarea de adevr a urmtoarelor afirmaii, marcnd A dac


afirmaia este adevrat i F dac afirmaia este fals:
a) n lipsa cmpului electric exterior, purttorii liberi de sarcin electric
din conductor efectueaz att micare haotic, ct i micare ordonat.

1 p.

b) Rezistena conductorului omogen de seciune constant este direct


proporional cu lungimea lui i cu aria seciunii transversale.

1 p.

c) Conducia electronic a semiconductoarelor cu impuriti este numit


intrinsec.

1 p.

Itemii 4 i 5 snt alctuii din cte dou afirmaii legate ntre ele prin conjuncia
deoarece. Stabilii dac afirmaiile snt adevrate (scriind A) sau false (scriind F) i
dac ntre ele exist relaia cauzefect (scriind da sau nu).
4

Intensitatea curentului electric n conductor este determinat de sarcina


electric ce traverseaz seciunea transversal a lui ntr-o unitate de timp,
deoarece rezistena conductorului este egal cu raportul dintre tensiunea
electric dintre capetele lui i intensitatea curentului prin el.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

Rezistena conductorului depinde numai de dimensiunile lui geometrice,


deoarece snt conductoare substanele n care exist purttori liberi de sarcin
electric.
Rspuns:
afirmaia 1

3 p.
;

afirmaia 2

relaia cauzefect

Printr-un conductor circul curent electric continuu i n 20 s seciunea trans


versal a lui este traversat de o sarcin electric egal cu 12 C. S se determi
ne:
a) intervalul de timp n care seciunea transversal este traversat de o sarcin
electric de 15 C;

2 p.

b) intensitatea curentului electric din conductor.

2 p.

Se d gruparea de rezistoare din figura alturat, n care valorile rezistenelor


snt: R1 = 3, R2 = 9 i R3 = 6 . S se determine:

a) rezistena total a gruprii de rezistoare;

2 p.

b) intensitatea curentului prin rezistorul R3, dac curentul care circul prin
rezistorul R2 are intensitatea egal cu 0,7 A.

3 p.

La bornele unei surse de curent, avnd tensiunea electromotoare de 4,5 V


i rezistena interioar de 0,2 , este conectat un consumator cu rezistena
de 8,8 . S se calculeze:
a) intensitatea curentului din circuit;

3 p.

b) cantitatea de cldur degajat n consumator pe parcursul a 2 minute.

2 p.

ELECTROCINETICA

247

RSPUNSURI LA PROBLEME
Capitolul I.
1.2

1.5
1.6
1.7
1.8


9. 44; 0,044 kg/mol; 10. 2,71026 kg; 11. 6,7 1022 , 6 1021;
12. 5,4 1021; 13. 1,97 1025; 14. 7,3 kg; 15. 1,9 1019 s1; 16. 5,9 nm.
4. 1 581 m/s; 5. 2,26 1017; 6. 300 J; 7. 0,4 MPa; 8. 0,4 mN.
6. 40C = 40F, 574,25 K = 574,25F; 7. 35C.
4. 2,65 1025 m3; 5. 2 000 K; 6. 0,028 kg/mol; 7. 4,17 kg/m3.
11. 10 m; 12. 105 Pa; 13. 30 kPa; 14. 10 m3; 15. 30 cm; 16. 300 K;
17. 1 MPa; 18. 500 K; 19. 10 kg; 21. 2,57 105 Pa; 22. 660 K;
24. 289 K; 25. 1 kg/m3; 26. 4 103 kg/mol, heliu;
27. 8,31 kPa, 24,93 kPa; 28. 0,6 kg/m3.

C a p i t o l u l

Capitolul II.

248

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

TEORIA CINETICO-MOLECULAR A GAZULUI IDEAL

BAZELE TERMODINAMICII

6. 210 J; 7. 520 J; 8. 199,4 J; 9. 7 L.


5. 60 kJ (n procesul 1a2) i 30 kJ (n procesul 1b2); 6. 225 kJ.
6. 73C; 7. m1c1 + m2c2.
6. 140 J; 7. 1 500 J; 8. 3,5 105 Pa; 9. 6 kJ, 15 kJ; 10. 360 K.
11. M = 0,032 kg/mol, oxigenul.
7. 23%; 8. 960 J; 9. 300%; 10. 1 160 J.
8. 60%; 9. 470 K; 10. 190 kJ; 11. 490 K.

Capitolul III. LICHIDE I SOLIDE.TRANSFORMRI DE FAZ
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

8. 50 J; 9. 0,125 mJ; 10. 0,022 N/m; 11. 180 mm.


8. 5 104; 9. a) 107 Pa, b) 1,4 104, c) 0,28 mm.
7. 200,072 cm3; 8. 2,5%; 9. 353C.
12. 0,0104 kg/m3; 13. 42%; 14. 8,5C; 15. 6,5 kg; 16. 2,68 MJ.
9. 1 060 m/s; 10. 400 K.
4. 24C; 5. 892,5 J/(kg K); 6. 2 140 J/(kg K); 7. 250 J/(kg K); 8. 1,01 kg.

Capitolul IV.

2. S-a micorat cu 3,2 106 kg; 3. 0,8 C; 4. qA = qB = +0,6 C, bila B


a cedat bilei A un numr de 7,5 1012 electroni; 7. 1,5 mN; 8. 2,5 mN;
9. 2,1 107 C.
4. 14 mN; 5. 625 N/C; 6. 5 104 N/C; 7. La distana de 5 cm de la sarcina
q, pe segmentul dintre sarcini.
5. 4,5 mJ; 6. 430 V; 7. 4,2 106 m/s; 8. 3 kV; 9. 60 V; 10. Sarcina pozitiv are modulul de dou ori mai mare dect modulul celei negative;
11. 5,9 106 m/s.
3. 0,02 m; 4. 0,162 m; 5. 2,1; 6. 3,2 103 N.
7. 70 nF; 8. 1 215 pF; 9. 129 V; 10. 280 pF, 56 nC; 11. 150 V; 12. 2 nF,
3 nF; 13. 2,2 F, n paralel; 14. 6,67 F n ambele cazuri; 15. 240 pF;
16. 1,08 C; 5,4 V; 3,6 V; 17. 48 pF.
3. S-a mrit de 9 ori; 4. 40 V; 5. a) Se mrete de 2 ori; b) Se micoreaz
de 2 ori; 6. +4,5 107 J; 7. 2,88 J; 4,80 J; 8. 4 107 J; 9. 103 J/m3.
2. 4U0; 3. Energiile cinetice snt egale, 1/2 = m2/m1; 5. 3,4 105 m/s,
1,5 102 m; 6. 1,44 cm, 3,74 105 m/s; 7. 2,96 . 107 m/s.

Capitolul V.

5.1

5.2

5.3
5.5
5.7

ELECTROCINETICA.
CURENTUL ELECTRIC N DIFERITE MEDII

7. 7,5 C ; 8. 1,2 A; 9. 18 C; 1,5 A; 10. n nod intr curent cu intensitatea


de 0,5 A; 11. 7,5 C, 10 C.
11. 0,6 A; 25 ; 12. 60 m; 13. 4,2 ; 3,2 ; 14. 9 kJ; 15. 4 A; 16. 3 ;
0,75 W; 75%.
5. RA/R=14; 6. 0,002 ; 7. De 10 ori.
9. 5 1014 s; 10. 3,6 108 m; 4,8 108 m; 11. 2 530C.
12. 5 103 C; 13. 3,3 107 kg/C; 14. 35 min.

ELECTROCINETICA

4.1


4.2

4.3


4.5
4.6


4.7

4.8

ELECTROSTATICA

249

Manualul acesta este proprietatea


Ministerului Educaiei al Republicii Moldova
Liceul _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Manualul nr. _________________________________________________________


______________________________________________________________________

Nr.
crt.

Numele i prenumele elevului

Anul colar

Aspectul manualului
la primire

la restituire

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dirigintele controleaz dac numele elevului este scris corect.


Elevul nu trebuie s fac niciun fel de nsemnri n manual.
Aspectul manualului (la primire i la restituire) se va aprecia folosind
termenii: nou, bun, satisfctor, nesatisfctor.

Imprimare la Tipografia BALACRON SRL,


str. Calea Ieilor, 10; MD-2069
Chiinu, Republica Moldova
Comanda nr. 589