Sunteți pe pagina 1din 161

Lucian Pricop

ENGLEZA PRODUCĂTORULUI DE FILM

dicţionar englez - român de termeni specifici din


cinematografie şi televiziune de la pre-producţie la post
producţie şi marketing

1
Motto:

Experience is by industry achieved


And perfected by the swift course of time.

Măiestria se dobândeşte prin sârguinţă


Şi se desăvârşeşte cu trecerea grabnică a timpului.

W.Shakespeare Doi tineri din Verona (act. I, sc. 3)

2
CUPRINS

Pagina

A–Z 4 – 148

Anexele nr.1 – 15. Organigramele


de funcţionare ale compartimentelor
operaţionale în cinematografia
americană 149 – 163

Anexa nr.16. Lista cu producătorii care


au câştigat premiul OSCAR pentru
CEL MAI BUN FILM 164

Anexa nr. 17. Lista cu producătorii cu cele


mai multe nominalizări la premiul OSCAR
pentru CEL MAI BUN FILM 165

Anexa nr.18. Premiile OSCAR pentru


CEL MAI BUN FILM, în funcţie de genul filmului 166

Anexa nr.19. Studiouri câştigătoare ale premiului


OSCAR pentru CEL MAI BUN FILM 168

Anexa nr. 20. Echivalenţa feet – metri şi


livre – kg între lungimea şi greutatea rolei
de peliculă. 171

Bibliografie 172

3
A
2D animator / morpher – Persoana care animă sau combină o imagine bidimensională într-o altă imagine.
A la carte – 1) În franceză – listă de bucate. 2) Se foloseşte pentru desemnarea canalelor de televiziune cu
abonament, care dau posibilitatea alegerii programelor; vezi Pay channel, Premium channel.
AA – 1) vezi Average audience; 2) Abreviere pentru Adult accompaniament în clasificarea filmelor; în
Anglia clasificarea a fost înlocuită din 1982 cu simbolul „15” .
AAAA – Se spune ”four A” adică 4A, abrevierea pentru American Association of Advertising Agencies
(Asociaţia Americană a Agenţiilor de Publicitate) precum şi pentru Associated Actors and Artists of America
(Asociaţia Actorilor şi Artiştilor din America), o organizaţie care grupează şapte sindicate profesionale
printre care se află şi Sindicatul Actorilor de Cinema (SAG).
AADA – American Academy of Dramatic Arts – Academia Americană de Arte Dramatice, cea mai veche
şcoală de actorie, înfiinţată în 1884 la New York de către Franklin Haven Sargent, cunoscută iniţial ca
„Şcoala liceală de teatru” iar mai târziu ca „Şcoala pentru actorie din New York”; numără printre cursanţi
printre alţii pe Armand Assante, Lauren Bacall, Anne Bancroft, Cecil B. de Mille, Danny De Vito, Kirk
Douglas, Grace Kelly, Robert Redford, Edward G. Robinson, Spencer Tracy.
A/B roll – Tehnică de plasare alternativă a scenelor pe două role de film şi rularea lor simultană pentru
efectul de anşeneu; pentru efecte suplimentare de supraimpresiune se pot folosi mai multe role (C,D);
sinonim cu A and B cutting; vezi Fade in/Fade out, Dissolve.
A-B blood – Sânge artificial folosit la efecte speciale, mai ales la teatru, alcătuit din două soluţii, una se
unge pe pielea actorului celalaltă pe cuţit de ex. astfel că prin combinare rezultă culoarea sângelui.
A-B foam – Lichid pentru realizarea unei spume similar cu cea de bere, folosit la efecte speciale.
A-B smoke – Fum artificial produs din două lichide, folosit la efecte speciale.
Aaton – Aparat de filmat cu cititor încorporat de bară de coduri şi pentru codul numeric; vezi Keycode, Time
code.
ABC – American Broadcasting Companies, reprezentând grupul industriei audiovizuale americane care
deţine şi exploatează reţelele “ABC Television Network” cu extindere pe tot teritoriul SUA. S-a dezvoltat
după 1946 odată cu vânzarea secţiunii Blue Network a reţelei NBC; vezi Alphabet Network, CBS.
About face – Actul întoarcerii corpului pe jumătate în direcţia opusă; sinonim cu half – turn.
Above the line – 1) ”Deasupra liniei” - în cinematografie şi televizune, este secţiunea dintr-un deviz de
cheltuieli pentru producţia unui film legată de aspectele de creaţie artistică, fie că este vorba de personal
(plata producătorului, regizorului, actorilor principali, a scenaristului, a compozitorului pentru muzica
originală, a desenatorului la filme de desene animate), fie de elemente de creaţie intrisecă (dreptul de
opţiune pentru un roman, adaptarea, scenariul etc). Denumirea indică capitolul unde se trec aceste
elemente de cheltuieli, spre deosebire de cheltuielile tehnice, care se trec “sub linie” (vezi Below the line) în
a doua parte a devizului. 2) Într-un buget de marketing–publicitate, indică partea din finanţare destinată
cumpărării de spaţiu pentru publicitate în mass - media.
Above the title – Vedetă din genericul unui film, al cărei nume se trece deasupra titlului filmului; această
poziţie se negociază între producător, realizatorul (regizorul) filmului şi actor. De obicei, ordinea apariţiei
este: numele societăţii distribuitoare, numele producătorului, numele societăţii de producţie, numele
regizorului (realizatorului), numele principalilor actori, titlul filmului; vezi Front credits, Top billing, Top line.
Abrasions - Se spune zgârieturilor de pe suprafaţa filmului.
Abstract film – Un film care exprimă, prin ritm şi designul vizual, intenţii care sunt exclusiv non-narative.
Forma abstractă este prioritară faţă de conţinut.
AC (alternating current) – 1) Curent alternativ.2) Clasificare în televiziune însemnând Adult content
(conţinut pentru adulţi).
Academy aperture – Format al imaginii peliculei, de 1,33/1 (4/3) introdus de Motion Picture Arts and
Sciences ca standard pentru filmele făcute la Hollywood în 1932, care corespunde cu formatul standard al
televiziunii; este înlocuit tot mai des în ultima vreme cu 16/9 (ecranul lat); vezi Aspect ratio, Screen ratio.

4
Academy Award – Premiul acordat anual de către AMPAS în cadrul unei festivităţi renumite, unde se
acordă ca trofeu - statueta Oscar; în luna ianuarie se trimit documentele de vot pentru cele 24 de filme
selecţionate care au avut premiera în anul precedent, membrilor Academiei, fiecăruia în domeniul său
(actorii votează pentru actori, regizorii pentru regizori etc); votarea finală a câştigătorilor dintre cei cinci
selecţionaţi la fiecare categorie are loc prin corespondenţă în februarie şi martie; cele mai bune cinci filme
sunt votate de către toţi membrii AMPAS cu drept de vot; pentru filmele în limbă străină ca şi pentru filmul
documentar şi de lung şi scurt metraj, pentru machiaj şi pentru efecte speciale se numeşte o comisie
specială de vot, acestea neavând secţii corespondente în cadrul Academiei; pentru efecte vizuale o
comisie votează şapte filme, dintre care se aleg cele cinci filme nominalizate; în votul general final toţi
membrii pot vota câştigătorii oricărei categorii, nu doar pe colegii de breaslă (cu excepţia filmului străin şi
documentar); premiul pentru realizare ştiinţifică se acordă de către consiliul de administraţie al Academiei
înainte de ceremonia oficială; cu excepţia premiului pentru ştiinţă şi tehnică la care se inscripţionează anul
acordării ( Martie anul ....) pentru toate celelalte premii se trece anul precedent, an în care a avut loc
premiera filmului; vezi Oscar.
Academy leader – Amorsă de peliculă neagră impusă de AMPAS, care se ataşează la începutul fiecărei
role de film, notată cu numerele de la 10 la doi în ordine descrescîndă şi indică momentul unde începe
filmul; la numărul doi se aude un semnal sonor – beep, după care la numărul unu începe filmul; în ultimul
timp este înlocuit cu un sistem nou introdus de SMPTE şi folosit în difuzarea filmelo la televiziune şi cinema;
vezi Leader.
Academy of Motion Picture Arts and Sciences – „Academia Americană de Film”, înfiinţată în 1927 (cu 36
de membri, primul preşedinte – Douglas Fairbanks Sr.), reuneşte în prezent cca. 6000 de membri,
profesionişti din toate meseriile cinematografice, grupaţi în 14 organizaţii (scenariu, regie, imagine, actori,
scenografie, montaj, muzică, producători executivi, producători, sunet, film documentar, film de animaţie şi
de scurtmetraj, efecte vizuale şi relaţii publice), care acordă premiile (vezi) Oscar; admiterea ca membru al
Academiei se face pe baza propunerii Consiliului Guvernatorilor în urma unui examen privind cariera şi
meritele candidatului şi recomandarea a cel puţin doi membri; Consiliul poate accepta şi membri asociaţi
(associate members) care nu lucrează în domeniu (şi nu au drept la vot) precum şi membri care lucrează în
domeniu dar nu aparţin uneia dintre cele 14 organizaţii profesionale (members-at-large care au drept de a
vota); potrivit regulamentului privind acordarea premiilor, distincţia supremă pentru cel mai bun film al anului
este atribuit producătorului.
Academy of Television Arts and Sciences – Asociaţie a profesioniştilor din televiziune care îşi are sediul
în California şi care decernează anual premiile (vezi) Emmy.
Academy Players Directory – Anuar ilustrat, în mai multe volume, a actorilor membri de sindicat, publicat
de AMPAS şi utilizat mai mult pe coasta de vest a Americii.
Academy standard flat – Mască ce se pune pe obiectiv, având dimensiunea de 1,85/1, asemănător
ecranului lat; flat - se referă la imaginea filmată prin intermediul unei lentile anamorfozate (comprimarea
imaginii pe peliculă normală ca pe ecran lat); vezi Widesceen.
Acceleration motion – Filmare cu viteză mai redusă de 24 de cadre/secundă şi care rulează mai rapid
cînd se proiectează la viteza normală; opus lui slow motion.
Access – Drept de acces al unui canal public pentru producătorii independenţi (privaţi) la reţelele de
difuzare prin cablu; (vezi) Public access - Public rule reprezintă regula emisă de (vezi) Federal
Communications Commission (Comisia Federală de Comunicaţii) din SUA privind acest acces. Nu trebuie
confundat cu Prime time access rule care se aplică televiziunii herţiene.
Account – Cont, în contabilitate; într-un buget de publicitate, indică clientul unei agenţii.
Account executive – În publicitate este personalul comercial responsabil de relaţia cu clienţii.
Accountant – Contabil; vezi Production accountant.
Accounting – Evidenţă contabilă; contabilitate.
Accounting service – Servicii de contabilitate oferite de firme specializate.
Accounts payable – Ordin de plată; document pe baza căruia se execută o plată între unităţi, prin
intermediul băncii.
Acculturated – Termen în marketing care descrie audienţa etnică, bilingvă cu aplicaţie pentru culturi
diverse.
Ace – Proiector de 1000 de waţi echipat cu lentilă Fresnel.
ACE – vezi American Cinema Editors.
5
ACE – vezi American Cable Emmy.
Acknowledgements – Mulţumiri menţionate pe genericul filmului, pentru contribuţii deosebite.
A-Counties – Conform clasificării companiei (vezi) Nielsen, sunt cele 25 de zone urbane cele mai populate
din SUA, care constituie cele mai importante ţinte de marketing pentru lansarea unui film, precum şi
barometrul cel mai sensibil al succesului programelor de televiziune; vezi Platform release, ADI.
Acquisition/Distribution agreement – Contract scris între un producător de film şi o firmă de distribuţie
după terminarea filmului, prin care se stabilesc condiţiile în care firma va distribui filmul; diferă de contractul
de producţie / finanţare / distribuţie deoarece nu asigură finanţarea producţiei şi de contractul de
cumpărare a negativului (negativ pickup distribution deal) care se încheie de obicei înainte de terminarea
filmului; vezi Negative pick up, Production financing/distribution agreement, Rent a distributor, Theatrical
distribution contract.
Acquisition agreement – Contract prin care producătorul achiziţionează drepturile de a folosi o operă
literară sau altă operă în producerea unui film.
Acquisition of story rights – 1) Este primul act în producţia unui film, constând în cumpărarea drepturilor
de licenţă asupra unei proprietăţi literare (roman, piesă de teatru etc.) constând în dreptul de a folosi, de a
ecraniza, de a difuza, opera preexistentă. 2) Contract scris între un producător de film şi o firmă de
distribuţie, prin care se stabilesc condiţiile de distribuire a filmului; se întocmeşte la terminarea filmului.
Act – Secvenţă care decupează acţiunea unui scenariu; act breack – pauză între secvenţe filmate, sau la
TV în timpul unui film sau program.
Acting coach (teacher) – Corepetitor, persoană care repetă cu un actor rolul.
Acting name – Numele de scenă al unui actor, care poate fi cel de naştere sau unul fictiv; de ex. numele
actorului Michael Keaton este în realitate Michael Douglas dar a trebuit să-l schimbe când a aderat la
sindicatul actorilor.
Acting studio – Altă denumire dată unei şcoli de învăţat arta interpretării sau unei săli de repetiţii.
Action – 1) Acţiune, jocul actorilor în faţa aparatului de filmat; 2) Acţiune! (sau uneori – Motor) - comandă
pronunţată de regizor pentru începerea filmării (respectiv pentru începerea mişcării şi a dialogului într-o
scenă de filmat).
Action line – Linia imaginară care leagă actorii în interacţiune; aparatul de filmat poate acoperi toată
acţiunea de o parte sau de cealaltă parte a liniei.
Action props – Recuzită specială electronică confecţionată pentru a crea impresia că obiectul respectiv
funcţionează; de obicei această recuzită întră în sarcina persoanelor care se ocupă cu efectele speciale.
Action safe area – Suprafaţa din imaginea de televiziune care este vizibilă pe micul ecran al televizorului.
Action still – Fotografie mărită a unei fotograme - cadru al filmului.
Action track – Pelicula filmată, înainte de a se adăuga banda de sunet – muzică, dialoguri, efecte sonore.
Actives – În televiziune în cazul emisiunilor interactive se spune audienţei care intră în legătură cu staţia
pentru a comanda, a participa la un joc, sau a răspunde la o întrebare; vezi Call-ins.
Actor, actress – Actor, actriţă, interpret care joacă rolul în film; sinonim cu performer, player sau artist.
Actor’s craft – Bagajul de cunoştinţe şi îndeletnicirile pe care le posedă un actor şi care-i folosesc în
meserie.
Actor’s fee – Onorariul unui actor.
Actor’s Studio – Şcoală de artă dramatică din New York creată în 1947 de către Elia Kazan, Cheryl
Crawford şi Robert Lewis, preluată din 1949 de către Lee Strasberg (1901-1982), care îi învaţă pe studenţi
un stil de joc denumit “metoda lui Stanislavski” bazat pe interiorizarea personajului; numără printre
absolvenţi nume celebre ca Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe, Jane Fonda, Paul Newman,
Robert Redford, Al Pacino (despre care se spune că a fost preferatul lui Lee Strasberg), Dustin Hoffman şi
alţii; se identifică în prezent cu numele lui Lee Strasberg.
Actor’s time sheet – Fişa personală a unui actor cu activitatea sa la echipa de filmare (orele de lucru, ora
de masă, de odihnă, penalizări etc) semnată zilnic, cu o copie trimisă la SAG (sindicat).
Acts of God – vezi Force majeure clause.
Actualité – Film documentar; termenul era asociat în trecut lucrărilor de început ale fraţilor Lumière; în
prezent termenul defineşte filmul documentar cu subiect unic, camera păstrând acelaşi unghi de filmare.
AD – Prescurtare cu mai multe semnificaţii. 1) Assistant Director (vezi) - asistentul regizorului; 2) Associate
Director (vezi) - regizor asociat în producţia video. 3) Advertisement (vezi) - reclama.
Ad – campaign – Prescurtare pentru campanie publicitară.

6
Ad–Pub – Reclamă (advertisement) şi publicitate; linie bugetară alocată unei campanii publicitare în devizul
unui film sau unui serviciu de publicitate dintr-o firmă.
Ad-lib – O linie de dialog, improvizaţie a unui actor, fără să existe în scenariu.
Ad supported – Finanţat de către publicitate; este vorba de programele de televiziune în care finanţarea
provine din publicitate spre deosebire de televiziuni cu abonament sau cu plata unei taxe pentru emisiune;
vezi Basic cable, Barter.
Adaptation – Adaptare; scenariu care a fost adaptat după o sursă scrisă: piesă de teatru, roman, nuvelă
sau biografie care a fost rescrisă sub forma unui scenariu cinematografic; best-seller-urile sunt principala
sursă pentru adaptări, în special datorită succesului comercial şi titlului deja consacrat (ex: „Cui i-e frică de
Wirginia Woolf” -1966, „Pe aripile vântului” - 1939, „Apocalypse now” -1979 etc.).
Adaptation rights – Drepturi de adaptare a unei opere literare în cinematografie sau televiziune.
ADC – vezi Analog to digital conversion.
Additional credit – Se spune unei funcţii suplimentare trecute pe generic; de ex. actorul are şi funcţia
suplimentară de producător.
Additional hire(s) – Colaboratori; angajaţi temporar.
ADI – vezi Area of Dominant Influence.
Adjacencies – În publicitate, spaţiu publicitar între programele de televiziune (spre deosebire de spaţiul din
interiorul emisiunilor).
Adjusted gross participation – Cota de participare la încasările brute, din care se scad anumite cheltuieli,
cum sunt cele de publicitate şi cu realizarea copiilor de tiraj; se mai numeşte „Modified gross”.
Admission – Numărul de spectatori într-o sală de cinematograf, sau din perspectiva analiştilor americani în
economia filmului, volumul total al încasărilor brute realizat de un film sau de un grup de filme.
Admission price – Preţul biletului de intrare în sala de cinematograf; vezi Ticket price.
ADO – vezi Ampex Digital Optics.
ADPIC – vezi TRIPS
ADR – vezi Automatic Dialogue Replacement; Looping
ADR editor – Funcţia la echipa de filmare, care editează (montează) dialogurile de postsincron.
ADR recordist - Funcţia la echipa de filmare care înregistrează postsincronul de dialog.
ADR mixer – Persoana care înregistrează şi mixează sunetele în timpul postsincronului.
ADR studio – Studio de sunete pentru înregistrarea postsincronului.
Adress track timecode – vezi LTC (Longitudinal timecode).
Adressable convertor – Decodor interactiv, pus în funcţiune de un operator într-un sistem interactiv sau
pentru emisiuni la comandă.
Advance(s) – Sumă primită în avans de către producători de la un distribuitor, înainte de difuzarea filmului
şi care este recuperabilă din încasările brute ale filmului.
Advance teaser campaign – Campanie pubicitară înainte de lansarea unui film constând din reclama la
TV sau în săli de cinema, pe internet, acţiuni pe viu – cum ar fi vizitarea platorului de filmare, conferinţe de
presă etc., cu scopul creerii fenomenului word of mouth.
Advanced television – Televiziune la standarde avansate, de înaltă definiţie (HDTV).
Advanced Television Systems Committee – Comitetul Sistemului Avansat de Televiziune – organism
federal american care coordonează, alături de puterea publică, fabricarea materialelor electronice pentru
realizarea televiziunii de înaltă definiţie în America.
Advertisement – Orice formă de vânzare, sau comunicare promoţională, privind un film artistic. Această
formă poate fi plasată în orice spaţiu sau media şi este plătită - fie de către producător, fie de către
distribuitor, fie de către difuzorul sală de cinematograf sau prin asociere de către aceştia la un loc; în
general în industria americană ea se numeşte „reclamă” şi se referă la o activitate plătită, care implică un
act de creaţie, este îndreptat către o ţintă precisă (nu în general publicului larg) şi stă la baza actului creativ
în promovarea filmului, promovare efectuată prin forşpanuri (trailere), la televiziuni, la radio, prin afişe,
postere şi revistele de specialitate; spre deosebire de reclamă, publicitatea (vezi Publicity) nu implică act de
creaţie, ci doar anunţuri destinate a aduce la cunoştinţă publică o ştire, sau materiale menite să stârnească
curiozitatea şi interesul publicului şi la care se plăteşte doar spaţiul în care se comunică ştirea.
Advertising trailer – Reclamă comercială, difuzat în săli despre un film viitor.
Advertorial – Termen creat din advertisement şi editorial şi reprezintă redactarea mesajului publicitar astfel
încât să semene cu un articol de fond; mulţi producători consideră că modalitatea cea mai eficientă de a-şi
face publicitate în ziare şi reviste este apariţia unui articol măgulitor în pagina de editoriale.
7
AE – vezi Account executive.
Aerial cinematographer – Operator care filmează din avion.
Aerial photography – Fotografii efectuate din plan aerian.
Aerial shot - Filmare din aer (de exemplu dintr-un avion, elicopter etc.).
AES – vezi Audio Engineering Society.
Affirmative grant – Cesiunea explicită a drepturilor de exploatare a unui film, sau program; cedarea
specială de către actori a drepturilor asupra prestaţiei lor, respectiv dreptul de fixare, de reproducere şi
comunicare în public.
AFI – vezi American Film Institute.
AFI/Los Angeles International Film Festival – Festival pentru filme independente.
AFM – vezi American Film Market, American Federation of Musicians.
AFMA – vezi American Film Marketing Asociation.
After markets – Pieţele secundare, care urmează după sala de cinematograf; vezi Ancillary markets.
AFTRA – vezi American Federation of Television and Radio Artists.
Age requirements – Limite de vârstă stabilite pentru actori de către o agenţie sau cu ocazia participării la
un film.
Agency book – Portofoliu de fotografii al unei agenţii de impresariat.
Agency card – Carnet, agendă a unui actor cu preformanţele sale profesionale; se mai numeşte composite
card sau Z card.
Agency deal – Acord de vânzare sau cumpărare en gros, de spaţii publicitare, încheiat între o agenţie şi o
staţie de televiziune.
Agency switching – Schimbarea reprezentării de la o agenţie la alta, din motive de carieră sau
schimbarea domicilului
Agent – Agent; termen general reprezentând un impresar sau mandatar al unui terţ, sau o agenţie
comercială; azi constituie o condiţie a statutului profesional la Hollywood, fiind un intermediar indispensabil
între două elemente ostile - banul şi talentul; în SUA în câteva state activitatea este reglementată prin lege,
agent artistic fiind denumită persoana care caută un contract sau un angajament pentru unul sau mai mulţi
artişti; vezi Booker, CAA, ICM, Inter talent, William Morris.
AGMA – vezi American Guild of Musical Artists.
Agreement – Contract, acord convenit.
Agregate deal (or contract) – Cea mai simplă formă de acord de rezervare a unui film, care prevede
procentual onorariul pentru distribuitor înainte de scăderea cheltuelilor sălii de cinema.
Air – Câmp herţian, unde herţiene; air time – timp de antenă, orar de difuzare; vezi Airdate,On the air.
Air to air – Filmare a unui obiect zburător dintr-un avion, helicopter etc.
Airdale – Figurant cu mustaţă.
Airdate – Dată de difuzare.
Airwaves – Unde herţiene.
AKA – “Also Known As” – ”Cunoscut cu numele de” …, menţiune care apare în faţa numelui unei persoane
care nu are o firmă legal constituită şi un nume comercial; o altă variantă este DBA – “Doing Business As”
(face afaceri în calitate de...).
Al fresco – Filmare în exterior; sinonim cu on location.
Alan sau Allen Smithee film – Pseudonim atribuit unui regizor atunci când acesta nu vrea să apară ca
realizator pe generic, deoarece concepţia sa asupra filmului a fost schimbată de către producător contra
voinţei sale (ex. Death of a Gunfighter-1969, Let’s Get Harry-1986, The Shrimp on the Barbie-1990 sau
Burn Hollywood, Burn -1997).
Album – Ca în franceză, disc de 30 cm sau disc compact de o oră.
Aleatory film – Tehnica filmului aleator - film care se realizează prin folosirea unei tehnici care dezvoltă
ideea sau forma, parţial sau în întregime, la întâmplare; se foloseşte la cinema verité, de către realizatorii
care folosesc improvizaţia ca element de regie sau de către documentarişti.
Alias – Literal – nume de împrumut. În cinematografie - creator de imagini pe computer; vezi CGI.
Aliasing – Distorsiune a imaginii video ca o ţesătură de linii. Apare la conversia din digital în analog a
semnalelor video (dar şi audio), astfel că pe ecranul televizorului apare o reţea de linii cu deplasare
aleatorie (cu reflexe de moar).
All clear – Mesaj, redat printr-un semnal sonor sau luminos, care anunţă că se poate intra sau ieşi din
platou întrucât nu se filmează.
8
All media distribution agreement – Contract de distribuţie a unui film între un producător şi un distribuitor
prin care acesta din urmă poate distribui filmul în toate mediile, pe toate pieţele şi în toate limbile, de obicei
în toată lumea; vezi Worldwide distribution.
Allegory – Alegorie – un tip de poveste, film sau piesă de teatru ale cărui decoruri, personaje sau subiect
reprezintă elemente mult mai importante, cu valoare simbolică, decât subiectul narativ. Ca temă literară
transpusă în film, semnifică întâmplări sau personaje asemănătoare cu cele din viaţă (ex. Animal Farm -
1955,The Piano –1993,The Matrix - 1999 sau filmele cu întâmplări din Biblie sau despre viaţa lui Hristos).
Alliance of Motion Picture and Television Producers – Asociaţia Americană a Producătorilor de Film şi
de Televiziune; împreună cu (vezi) DGA – Directors Guild of America, care constituie sindicatul regizorilor
din America, au stabilit un program de pregătire a persoanelor care doresc să lucreze în domeniu.
Allied rights – Dreptul de a exploata produsele asociate unui film anume, ca de exemplu produsele de
merchandising, romanul, banda sonoră.
Allocation – 1) Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului pe articole. 2) Repartizarea veniturilor şi
cheltuielilor între deţinătoriii de drepturi într-o producţie; vezi Cross-collateralisation; Package deal.
All-sky camera – Aparat de filmat cu obiectiv superangular (180 grade sau peste).
All time box office champ – Film cu cele mai mari încasări din toate timpurile (în prezent Titanic);
prescurtat: BO champ.
Alpha numeric – În televiziune, tot ce apare pe ecran în afară de imagine – subtitrările, genericele; vezi
CG, Chyron.
Alphabet network – „Canalul alfabet”, respectiv ABC.
Alphabetical order credit list – Lista numelor pe un generic în ordine alfabetică; o altă modalitate este în
ordinea apariţiilor (order of appearance).
Alternate ending – Final alternativ al unui film, refilmarea finalului ca urmare a testelor de piaţă, a
rezultatului avanpremierelor sau ca urmare a deciziei producătorului, eventual pentru a face un final fericit
al filmului (ex. The Interpreter - 2005, filmul lui Sydney Pollack cu Nicole Kidman şi Sean Penn, pentru care
s-au filmat două finaluri); vezi Director’s cut.
AM – vezi Amplitude modulation.
Ambiance (UK), ambience (SUA) – Sunetul existent în mediul înconjurător în timpul filmării; sinonim cu
ambient sound..
Ambient light – Lumina de ambianţă (de obicei blândă, caldă) în jurul unui personaj; sinonim cu
background lighting.
Ambiguity – Ambiguitate – tehnică folosită în teatru şi cinema prin care acţiunea dramatică şi
comportamentul personajelor sunt concepute intenţionat neclare. Inspiraţia pentru această abordare i-a fost
atribuită parţial dramaturgului Luigi Pirandello – “Şase personaje în căutarea unui autor” (1921). Regizori ca
Jean Luc Godard şi François Truffaut sau la noi Dan Piţa au prezentat pe ecran personaje care, în manieră
pirandeliană, sunt în căutarea propriei identităţi; prin conştientizarea mediului (teatru sau film) în care
personajele efectuează căutarea, se realizează un efect de ambiguitate. Atât “căutarea”, cât şi mediul
dramatic de expresie creează audienţei incertitudine, pentru că nu se înţelege ce este real şi ce este
acţiune dramatică.
Ambush journalism – Interviu luat prin surprindere, numit şi cold interview (la rece) luat de către o echipă
de ştiri (reporter, cameraman şi sunetist) unei persoane nepregătite pentru un interviu.
American Cable Emmy – Premiu echivalent cu premiile (vezi) Emmy, pentru cele mai bune producţii de
televiziune pe cablu.
American Cinema Editors – Sindicat, asociaţie profesională onorifică a monteurilor de film; înscrierea se
face numai pe baza unei invitaţii din partea asociaţiei.
American Federation of Musicians – Federaţia Muzicienilor Americani.
American Federation of Television and Radio Artists – Federaţia Sindicală Americană a Artiştilor de
Televiziune, Video şi Radio; este o asociaţie sindicală paralelă cu (vezi) Screen Actors Guild; reprezintă
interesele tuturor celor a căror activitate este fixată pe suport magnetic sau comunicată public pe unde
herţiene.
American Film Institute – Asociaţie cu scop nelucrativ creată din iniţiativa preşedintelui Lyndon Johnson
în 1967 la Los Angeles, al cărei obiectiv principal este promovarea cinematografiei ca formă de exprimare
artistică şi conservarea patrimoniului de filme în SUA. Asociaţia oferă burse de studiu şi decernează din
1973 una dintre cele mai înalte distincţii din cinematografia americană “Life Achievement Award” – „Premiul
pentru întreaga carieră”. Începând din 1998 a înfiinţat lista „celor mai buni 100” reprezentând clasamentul
9
cu primele 100 cele mai bune filme americane pe genuri, cei mai buni actori, cele mai bune piese muzicale
originale, cele mai renumite replici, cele mai importante personaje pozitive şi negative, iar din 2005 a fost
introdusă lista cu cele mai deosebite („înălţătoare” - inspiring) filme americane, listă care va fi difuzată în
iunie 2006 într-o emisiune în prime time la CBS. De ex. conform clasificării AFI până în prezent, primul
dintre cele mai bune 100 de filme este Citizen Kane, cel mai bun film de comedie - Some Like It Hot (Unora
le place jazzul), cel mai bun film de dragoste – Casablanca, cel mai bun thriller - Psycho, cel mai renumit
şlagăr - Somewhere Over The Rainbow (din filmul The Wizard of Oz), cea mai bună muzică originală
aparţine filmului Star War episodul IV (compozitor John Williams), cea mai renumită replică – Frankly, my
dear, I don’t give a damn, rostită de Clark Gable în Gone With The Wind şi cei mai renumiţi actori -
Humphrey Bogart şi Katharine Hepburn.
American Film Market – Cel mai mare târg internaţional de filme de lungmetraj organizat în februarie la
Los Angeles; vezi Acquisition / Distribution agreement.
American Film Marketing Association – Organizaţia profesională a distribuitorilor de film din SUA.
American Music Awards – Premiu anual muzical decernat în februarie celor mai buni muzicieni americani,
de toate genurile; a fost creat în 1973 de către postul de televiziune ABC pentru a concura premiile
Grammy, pentru care îi expirase contractul.
American National Standards Institute - Institutul American pentru Standardizare.
American Releasing Company – Companie pentru difuzarea filmelor, din care se va naşte în 1956
American International Pictures (AIP), producătoarea unor filme cu bugete reduse având ca ţintă tineretul; a
produs primele filme ale lui Jack Nicholson, F.F. Coppola, Robert De Niro.
American Research Bureau – Instituţie particulară care măsoară audienţa, concurentă cu firma (vezi)
Nielsen; obişnuieşte să lucreze pe bază de jurnale de audienţă, cu un grup selecţionat de spectatori.
American shot – Plan american de filmare, provenit din termenul criticii franceze plan américain. Este un
plan mediu mai apropiat în care se văd toate personajele dintr-un grup, aşezaţi în semicerc - cei de la
margine stau în profil iar cei din centru stau cu faţa la aparat, pentru a se auzi clar dialogul fără mişcarea
aparatului de filmat.
American Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Societate americană de protecţie a
animalelor. Această societate desemnează un observator la filmările care se fac cu animale pentru a
constata dacă se comit sau nu abuzuri în timpul filmărilor asupra acestora.
American Society of Cinematographers – Societate profesională onorifică din care fac parte cei mai buni
directori (operatori) de imagine din Statele Unite.
American Society of Composers, Authors and Publishers – Societate de gestiune colectivă a
drepturilor muzicale fondată în 1914, care repartizează drepturile de autor (vezi Royalties) în urma
exploatării operelor muzicale; este echivalentul lui SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
de Musique) din Franţa (şi Canada) sau UCMR – ADA (Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor - Asociaţia
pentru Drepturi de Autor) din România.
American studio years – Se spune perioadei dintre anii 1925 şi 1960 din cinematografia americană în
care studiourile dominau atât producţia, cât şi distribuţia filmelor. Producţia de film se realiza prin
intermediul departamentelor, astfel că toate etapele procesului de producţie se desfăşurau în interiorul
studiourilor. Producătorii supravegheau toate aspectele legate de producţia filmului – scrierea scenariului,
regia, montajul şi distribuţia – şi îşi asumau, în unele cazuri, poziţia de autoritate deplină asupra filmului.
Sistemul studiourilor a condus spre producţia de filme cu audienţă mare la public realizându-se producţii de
o calitate tehnică excepţională şi formula producţiei de succes a fost repetată de la un film la altul. Din 1946
acest sistem a început să nu mai funcţioneze atât de bine din mai multe motive, unul fiind o hotărâre a
Curţii Supreme de Justiţie a SUA din 1948 (Antitrust Law - Legea antimonopol) în urma căreia studiourile
au fost deprivate de lanţurile de cinematografe prin care îşi difuzau filmele; vezi Studio system.
American Television and Communications - Unul dintre cei mai mari operatori de cablu americani, din
grupul Time Warner; vezi Multiple system operator, TCI.
Amortization of negative cost – Amortizarea costului filmului – procedeu contabil prin care costul de
producţie al unui film (costul negativului) se deduce (recuperează) treptat din încasările filmului.
AMPAS - vezi Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Ampere – Amper, unitate a intensităţii curentului electric.
Ampex digital optics – Aparat în regia tehnică la televiziune, care permite efectele video numerice.
Amplitude modulation – Bandă de frecvenţă medie.
AMTRAK – Căile Ferate Americane.
10
Anachronism – Anacronic, artefact aparţinând unei alte perioade istorice (ex. în filmul despre războiul civil
Glory - 1989, un tânăr purta ceva asemănător cu un ceas Swatch, în filmul Lawrence of Arabia - 1962, se
foloseşte o mitralieră Browning).
Analog – Analogic, orice semnal electronic care variază continuu în timp (de ex. un set de ceasuri
asemănătoare care arată orele în diferite oraşe ale lumii).
Analog to digital conversion – Trecerea de la analog la digital.
Anamorphic lens – Obiective anamorfozate – lentile optice care permit unei scene de o mărime
considerabilă să poată fi filmată într-un cadru de mărime standard (care comprimă imaginea); prin folosirea
aceluiaşi tip de obiective şi la aparatul de proiecţie, imaginea restrânsă este mărită la un format de 2,35:1
(sau 16:9) astfel rezultând o scenă care este de două ori mai mare (se mai spune şi cinemascope); vezi
Widescreen.
Anchor, anchorman, anchorwoman – Prezentator de televiziune sau animatorul unei emisiuni pe un
platou.
Ancillary markets, rights – Pieţe sau drepturi conexe, auxiliare; în cazul filmelor - pieţele video, sau
televiziunea pe cablu constituie pieţe conexe – auxiliare; în cazul drepturilor – desemnează drepturile
recunoscute artiştilor interpreţi şi executanţi, producătorilor de fonograme şi de videograme precum şi
întreprinderilor de comunicare audiovizuală.
Angel – Suporter, sponsor financiar al unei producţii teatrale sau cinematografice.
Animal wrangler, handler – Dresor / achizitor, responsabil cu animalele; sinonim cu animal trainer.
Animation – Procedeu de creare a iluziei de mişcare în imagini, în desenul animat; vezi Live action,
Cartoon, Cels, Extreme, Layout, Master key, Drawing, Model-sheet, Pixillation, Rotoscoping, Stop motion,
Time lapse.
Animation camera operator – Operator al aparatului de filmat pentru efecte animate; similar cu operatorul
de trucaje.
Animation checker – Persoana care verifică aparatul de filmat şi aparatura de filmare a animaţiei.
Animation editor – Editor, monteur de imagini animate.
Anime – Stil distinct al filmelor animate având originea în Japonia, caracterizat prin fundaluri stilizate,
personaje cu feţe de copii, expresii faciale exagerate, cu ochii largi dechişi etc., denumite şi Japanimation.
Ankle (to) – A abandona un proiect, a părăsi o filmare.
Annenberg (Walter) – Magnat al presei, fondator istoric al TV Guide, ambasador, mecena şi filantrop.
Annenberg / CPB Project – Fond de finanţare a producţiei de emisiuni educative de televiziune.
ANN – vezi Announcer.
Announcer – 1) Prezentator. 2) Anunţător, cel care plăteşte spaţiul publicitar.
Announcing booth – Studio mic de sunet, cu pereţi izolaţi fonic în care anunţătorul sau prezentatorul
citeşte textele.
ANSI – vezi American National Standards Institute.
Answer back to the camera – Dispoziţie a regizorului dată unui actor, de a privi spre obiectivul aparatului
de filmat.
Answer print – Prima copie pozitivă etalon (realizată după negativ); copie combinată (sunet şi imagine)
etalonată, pe care o realizează laboratorul după ce s-au făcut toate corecţiile de culoare şi lumină şi
tratamentele chimice necesare pe alte două copii de lucru; în principiu copia include toate elementele
necesare pentru a se realiza copii în serie, care să ofere o proiecţie în sală de calitate superioară.
Antagonist – Personajul negativ, antonimul pentru protagonist, reprezentând personajul individual sau
colectiv al filmului, în conflict cu eroul principal.
Anthropomorphism – Tendinţa de a atribui personajelor - animale sau obiecte - din desenele animate,
trăsături, calităţi sau comportamente umane.
Anti-climax – Moment din acţiunea filmului, după un moment puternic emoţional, care decepţionează şi
scade emoţia (ex. sfârşitul dansului lui Fred Astaire în filmul Swing Time - 1936, când pur şi simplu actorul
salută cu mâna dispreţuitor şi părăseşte scena).
Aperture – Obturatorul de la aparatul de filmat care deschide diafragma şi permite intrarea fasciculului de
lumină; aperture plate – mască dreptunghiulară în faţa obiectivului aparatului de filmat, pentru a împiedica
intrarea luminii de pe margini.
A - picture – Film de mare amploare, cu buget substanţial şi echipă renumită.
Applaude meter – Aparat de măsurat lungimea şi intensitatea aplauzelor.
Applause track - Bandă de sunet cu aplauze, folosită în televiziune şi radio.
11
Apple box – Cutie din lemn / podium folosit pentru a înălţa recuzita, lumina şi alte obiecte sau persoane.
Appliances – Accesorii; denumire generică a unor obiecte care sunt “purtate” de actori; de exemplu sunt
denumite astfel măştile care acoperă în totalitate capul actorului.
Application - Operaţie tehnologică prin care se realizează pista de sunet optic pe pelicula cu imagine; vezi
Composite print.
Apprentice – Practicanţi, studenţi sau alte persoane care fac parte dintr-un program de instruire şi se
pregătesc practic pentru o anume meserie în cadrul unei echipe de filmare.
Apprentice editor – Ucenic, persoană care învaţă meseria de monteur.
Aqua fire – Combustibil fără fum şi fără a produce arsuri folosit în filmările cu efecte speciale.
Aqua gel – Soluţie netoxică care imită substanţele chimice or anumite lichide cum ar fi fluidele de pe corpul
animalelor extraterestre, folosită ca efecte speciale.
Area of Dominant Influence – Conform clasificării (vezi) Arbitron - sector geografic în care recepţionarea
semnalelor de televiziune atinge un prag de calitate ridicat; vezi DMA.
ARB – vezi American Research Bureau.
Arbitron – Indice de audienţă stabilit de ARB.
Arc light – Arc voltaic (electric); provine de la bateria electrică inventată de Volta.
Arc shot – Filmare în care subiectul sau subiecţii sunt filmaţi prin mişcare rotativă a aparatului de filmat.
Arhetip - Personaj, locaţie sau obiect folosit drept model în filme (ex. prostituata cu suflet mare din
Diligenţa – 1939, şeriful fermier rasist din filmul În arşiţa nopţii - 1967, căutarea în junglă din Apocalypse
Now –1979).
Armourer – Armurier/pirotehnician; persoana care este autorizată să lucreze cu arme de foc sau cu
dispozitive care necesită folosirea explozibilelor.
Arranger (music) – Aranjor muzical; persoana care pregăteşte şi adaptează o melodie existentă pentru a o
prezenta într-o nouă formă, alta decât cea originală. Deseori, pe baza indicaţiilor compozitorului, aranjorul
compune partiturile pe care orchestratorul le atribuie apoi fiecărui instrument şi/sau voci. Alteori
compozitorul poate să-şi realizeze singur atât aranjamentul muzical, cât şi orchestraţia.
Arriflex(Arri) – Nume de marcă pentru un aparat de filmat distins cu premiul Academiei, fabricat de către
compania germană Arnold and RichterCine Technick, primul aparat portabil pe 35 mm izolat fonic.
Art department - Departamentul artistic al construcţiilor decor; se ocupă cu imaginea – look-ul –
decorurilor şi recuzitei folosite în film; conducătorul departamentului este scenograful producţiei –
production designer – care este responsabil cu aspectul decorurilor şi al locaţiilor şi de felul în care apar pe
peliculă; scenograful producţiei, directorul de imagine şi creatorul costumelor sunt principalii responsabili de
look-ul filmului.
Art director – Scenograful responsabil cu unitatea estetică a filmului şi cu fiecare aspect al decorurilor şi al
construcţiilor acestora; echivalent cu Director artistic; vezi Production desig ner.
Art film – Film de artă şi experiment; sinonim cu specialty film (movie).
Art house (theatre) – Sală de cinematograf pentru filmele de artă şi experiment; se mai spune filmelor de
artă în sine.
Art work – În publicitate tot ceea ce nu este scris.
Artbuster – Film cu buget redus, destinat unei audienţe sofisticate, care devine mare succes; termenul
provine din combinarea dintre art house şi blockbuster.
Article twenty – “Articolul 20” al cartei angajaţilor la (vezi) International Alliance of Theatrical and Stage
Employees, care autorizează marile studiouri să finanţeze filme şi programe ce se produc în afara regulilor
sindicale, cu condiţia să nu participe la deciziile privind creaţia filmelor; vezi Taft – Harley.
Artificial breakeven (financiar) – Prag de rentabilitate artificial, stabilit la costul filmelor în momentul în care
încasările depăşesc de trei ori devizul de producţie.
Artificial pick up – Strategie în producţia marilor studiouri prin care proiectul unui film produs de un
independent este controlat şi dezvoltat de studiouri care îşi rezervă drepturile de distribuire a filmului;
strategia permite reducerea cheltuielilor sub linie (below the line), foarte ridicate la studiouri datorită
intervenţiei sindicatelor în sistemul de salarizare; vezi Below the line (expenditures / expenses).
Artist – Sens foarte larg, defineşte orice activitate de creaţie în producţia unui film sau program de
televiziune şi include meseriile de scenarist, actor, regizor, director de cameră, scenograf şi pe toţi cei care
au o contribuţie creativă artistică.
ASA rating – Standardul american pentru sensibilitatea peliculei (Asociaţia Americană a Standardizării –
ANSI).
12
ASC – vezi American Society of Cinematographers.
ASCAP – vezi American Society of Composers Authors and Publishers.
Aside – Situaţie în care un personaj ”sparge cel de-al patrulea perete” într-un film (respectiv cel spre
spectatori) şi se adresează direct audienţei cu un comentariu sau privire (ex. privirea aruncată de Stan şi
Bran spectatorilor în anumite momente comice, sau personajul lui Ray Liotta din Good Fellas, care se
adresează publicului în final pentru concluzii).
ASPCA – vezi American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
Aspect ratio sau image aspect - Formatul peliculei; corespondent geometrico-dimensional reprezentând
raportul dintre lungimea şi lăţimea imaginii; practica cinematografică a împărţit formatul în: format normal –
lăţime 35 mm; format îngust – pelicula cu lăţimea mai mică de 35mm respectiv de 16mm sau de 8mm;
format lat sau superformat – pelicula mai lată de 35 mm respectiv de 55 mm, 65 mm şi 70 mm. Filmele
pe 35 mm pot avea un format de 1,85/1 (se poate scrie şi 1,85:1) ceea ce înseamnă că imaginea proiectată
este de 1,85 de ori mai lungă decât înaltă. Ecranul lat „ne-anamorfozat” (nedeformat) sau „flat” are formatul
de 1,66/1; 1,75/1 şi 1,85/1. Azi 1,85/1 este formatul de ecran lat (flat) în SUA, în timp ce în Europa este
1,66/1. Alte formate pot avea 1,33/1 (4/3 - ecranul normal de televiziune), 2,35/1 (Panavision) sau 2,77/1
(Cinerama). Formatul de peliculă Super 16 a fost introdus la începutul anilor 1970 pentru a oferi o imagine
care să poată fi mărită la 35 mm şi prezentată pe ecranul lat de cinema (1,85/1) şi televiziune (1,78/1).
Pelicula Super 35 este folosită de obicei pentru a se gonfla la formatul de 70 mm, pentru ecranul
panoramic, cât şi pentru extragerea imaginilor destinate ecranului lat de televiziune (1,78/1). Pelicula de 65
mm este folosită de regulă pentru efecte speciale. Formatul în cazul unui film este ales de obicei de către
producător, regizor şi directorul de imagine; vezi Format, Pan and scan, Widescreen.
Assembly (cut) – Asamblare; prima operaţiune a montajului; alegerea planurilor filmate şi lipirea lor într-o
ordine provizorie, realizându-se montajul brut pentru a-i oferi regizorului prima înfăţişare a filmului.
Asset – Activ (în contabilitate), bunuri care au valoare financiară sau de schimb, deţinute de firme sau
persoane; în cinematografie, asset value este un termen folosit de obicei în sens figurativ pentru a descrie
valoarea arhivei de filme a unei companii de producţie, sau în cazul unui film valoarea pe care o reprezintă
vedetele; vezi Catalog.
Assign (to) – Cedarea unui contract, sau încredinţarea unei sarcini cuiva.
Assistant accountant – Contabil asistent.
Assistant art director – Asistent scenografie.
Assistant cameraman – Mecanic de cameră; vezi First assistant camerama.
Assistant construction manager – Asistentul maistrului de platou.
Assistant director – Asistentul regizorului; vezi First assistant director.
Assistant editor – Asistent montaj; membru al echipei de montaj care lucrează cu şeful de montaj la
sincronizarea copiilor de lucru zilnice – dailies; de asemenea se ocupă cu catalogarea, ţine copiile zilnice în
ordine şi la îndemână, face lipiturile de peliculă şi menţine ordinea în cabina de montaj.
Assistant location manager – Secundul asistentului de producţie (uneori numit director de locaţie)
responsabil cu găsirea şi administrarea locurilor de filmare.
Assistant make-up / hairdresser – Asistent machiaj/coafură.
Assistant P.O.C. – Asistentul coordonatorului biroului de producţie – production office coordinator;
intervine numai în cazurile în care îndatoririle coordonatorului biroului de producţie sunt foarte multe şi
dificile.
Assistant set dresser – Asistent scenografie pentru decorarea platoului de filmare.
Assistant special effects technician – Asistentul operatorului de efecte speciale.
Assistant still photographer – Asistentul fotografului de platou.
Assistant to designer – Asistent scenografie pentru designul decorului.
Assistant wardrobe designer – Asistentul pictorului de costume pentru designul costumelor.
Associate director – Asistent al regizorului sau regizor asociat, numai la producţiile video, care
coordonează operatorii la camerele video în timpul filmării.
Associate producer – Producător asociat. Semnificaţia acestui titlu diferă de la un film la altul. El poate să
fie persoana angajată să supravegheze cheltuielile; funcţia poate să fie atribuită chiar unei persoane cheie
din “pachet” cum ar fi unul dintre actorii principali, sau poate fi pur şi simplu o persoană care să ajute
producătorul să grăbească realizarea proiectului. Deseori este numai un titlu onorific acordat unuia dintre
finanţatori sau persoanei care este responsabilă de obţinerea drepturilor asupra unei proprietăţi literare în
numele producătorului, sau care să supravegheze lucrările în postproducţie. În Europa, producătorul
13
asociat poate să îndeplinească toate îndatoririle producătorului, sau poate să nu aibă nici o responsabilitate
în producţie decât participarea la finanţare. În anumite cazuri, directorul de producţie sau regizorul secund
(primul asistent al regizorului) pot îndeplini această funcţie. În televiziune, de obicei activitatea sa se
concentrează în perioada de postproducţie, în coordonarea raporturilor între montaj, laborator, sunet, efecte
speciale, cu o mare responsabilitate privind terminarea în timp pentru încadrarea în planificarea spaţiilor de
emisie.
Aspirin hit – Bile de mărimea unei pastile folosite ca gloanţe artificiale la efecte speciale de împuşcături,
detonate electronic din spatele aparatului de filmat.
ASTRA – Reţea particulară de sateliţi de televiziune de putere medie, orientată spre Europa, prima
funcţionând din 1989.
AT - vezi Advanced Television.
ATC – vezi American Television and Communications.
Atmos track – Pistă de efecte sonore, pe banda de sunet.
Atmosphere – 1) Temă emoţională principală a filmului sau a secvenţei. 2) Figuraţie folosită la filmare,
pentru ca scena să pară cât mai credibilă.
Atmosphere vehicle – Orice autovehicul folosit într-o scenă de filmare, altul decât cele folosite de actorii
cu rol şi care de obicei sunt conduse de figuranţi sau cascadori.
Atmospheric – Se spune în cinematografie efectelor speciale care produc vânt, ploaie, zăpadă, fum, ceaţă
şi foc.
Atmospheric technician – Persoana care pregăteşte platoul de filmare şi foloseşte elementele efectelor
speciale.
ATSC – vezi Advanced Television Systems Committee.
Attendance – Frecvenţa, numărul de spectatori în sălile de cinematograf.
Attorney in fact – (Juridic) Avocat, persoană autorizată să acţioneze în numele altuia.
Audience – Publicul spectator, numărul de spectatori folosit în măsurarea audienţei, “expus” unui program
la un moment dat, exprimat în procente; vezi Arbitron, Nielsen, Rating, TVHH; Primary audience.
Audience builder – Publicitate în avans, preventivă, vizând să mobilizeze publicul înainte de premiera
filmului sau programului (The real audience builders for Forest Gump were its trailers – Adevărata
publicitate în avans pentru filmul Forest Gump a constituit-o forşpanul).
Audience plan – Parte din planul media al campaniei de publicitate, care reprezintă obiectivele în privinţa
publicului vizat.
Audience plant – Persoană plasată în rândul publicului audienţă cu un scop precis, pentru a participa la
spectacol or a încuraja audienţa, aplauzele etc; sinonim cu audience ringer.
Audience walkout – Persoanele din audienţă care părăsesc spectacolul din nemulţumire, or alte motive
fără a se mai întoarce.
Audimeter – Aparat inventat în 1950 de compania Nielsen care, plasat sub televizor şi conectat la telefon,
înregistrează ora la care se aprinde aparatul, se recepţionează canalul, momentul în care se schimbă
programul şi timpul petrecut în faţa micului ecran; vezi Peoplemeter.
Audio animatronic – Numele de marcă al procesului complex de efecte speciale al Studioului Walt Disney
pentru animaţia păpuşilor; prima figurină a fost creată în 1947 pentru un clip muzical al actorului Buddy
Ebsen care dansează şi cântă „Swanee River”.
Audio console - Pupitru de sunet.
Audio control man – Inginer de sunet, tehnician de sunet.
Audio effects – Efecte sonore / audio; zgomote şi ambianţe.
Audio Engineering Society – Organizaţia profesională a inginerilor de sunet din SUA.
Audio hiss – Zgomot audio produs de o frecvenţă exagerat de înaltă.
Audio hum – Zgomot audio produs de o frecvenţă foarte joasă.
Audio promo – În televiziune, anunţ verbal pe genericul final al emisiunii care anunţă emisiunea ce
urmează.
Audio tape – Bandă magnetică audio, casetă audio.
Audit – Verificare efectuată de către o firmă sau persoană specializată, pentru a constata realitatea,
sinceritatea legalitatea şi economicitatea operaţiunilor economico-financiare precum şi integritatea
patrimoniului unei firme; auditorii sunt numiţi de către acţionari, iar raportul poate fi ”curat” când totul este în
regulă, sau ”calificat” în cazul în care auditorii nu sunt satisfăcuţi; nu trebuie confundat cu controlul
economic-financiar care este o parte a verificării de audit. În cinematografie, costul auditării activităţii de
14
realizare a filmului se suportă din devizul de producţie al filmului, sub formă procentuală din valoarea
devizului.
Audition – Proba dată de un actor pentru a fi ales într-un rol; după probă poate fi called back – rechemat,
pentru probe suplimentare.
Auditor - Contabilul (sau uneori avocatul) care este autorizat să efectueze controlul actelor; vezi
Production accountant, Controller.
Auditorium – Sală special sonorizată, în care se fac mixajele sau post-sincroanele la filme.
Auteur – Autor, provine din franceză, fiind rezultat al teoriei introduse în anii ’50 -’60 de către Franςois
Truffaut şi editorii revistei Cahiers du Cinéma şi extins de către criticul american Andrew Sarris. Conform
teoriei respective, regizorul trebuie considerat adevăratul autor al filmului, având cea mai mare
responsabilitate şi cel mai direct control asupra realizării; un autor este un regizor cu un stil unanim
recunoscut. Autor în industria audiovizuală, este persoana fizică care participă la elaborarea unui text scris
sau la realizarea unei opere audiovizuale; vezi Writer, Screenplay writer.
Author – Creator, autor; cfm. legii americane a copyrightului, autorul este persoana angajată a celui care
creează opera; vezi Work for hire.
Authoring – Procesul prin care se introduc materialele în limbajul computerizat pentru a se folosi cu un
disc interactiv (DVD).
Auto assembly – Asamblarea automată a montajului pe banda video, în conformitate cu o listă de montaj
(EDL), cu minimă intervenţie umană; vezi Edit decision list.
Automatic dialogue replacement – Postsincron de dialoguri; spre deosebire de (vezi) Looping acest
procedeu presupune folosirea unei instalaţii electronice pe care se sincronizează acte (bobine) întregi de
material. Se asigură altfel deplasarea concomitentă a copiei de lucru pozitive, a benzii perforate ghid şi a
benzii magnetice neînregistrate după un program dinainte stabilit şi introdus în memoria instalaţiei; pentru o
secvenţă de dialog se introduc în memorie cifrele corespunzătoare metrajului de început şi celui de sfârşit;
după aceea copia de lucru şi benzile magnetice pornesc şi se opresc exact la aceste repere de metraj,
mergând înainte, înapoi cu viteză normală sau mărită, în cicluri continue sau o singură dată. La final
monteurul de dialoguri înlocuieşte banda originală de sunet cu banda nouă sincronizată.
Availibility(ies) – Disponibilităţi (literal). 1) În activitatea de distribuţie (de filme sau programe) reprezintă
inventarul drepturilor de exploatare ale unui film sau program, libere pentru un teritoriu sau o piaţă media
dată. 2) Folosit la plural semnifică ansamblul de spaţii nevândute încă pentru publicitatea la radio şi
televiziune; vezi Inventory.
Avant garde – Se referă la un film experimental, abstract, deschizător de drumuri pentru un nou gen
artistic; este iniţiativa unui grup de regizori germani şi francezi la începutul secolului XX şi a unor regizori
americani (Andy Warhol); vezi Cinema verité.
Average audience – Nivelul mediu al audienţei.
Average gross per screen – Încasări medii per sală de cinematograf, ca indice al eficacităţii distribuirii
unui film în comparaţie cu altul.
AVID – Denumirea unei instalaţii digitale computerizate, de montaj video al imaginii filmate care se
transferă în hard, de pe casete Beta înregistrate prin telecinema, după pelicula developată; instalaţii ca
Avid, Lightworks, D-Vision sau Final Cut Pro folosesc timpul şi câmpurile ca unităţi de referinţă comune
elementelor de sunet şi imagine; vezi Telecine.
A-wind – Se spune peliculei virgine folosită în general pentru realizarea copiilor pozitive care se difuzează
în săli.
Award – 1) Premiu, recompensă; award advertising – publicitate în jurul unui film sau program după ce a
fost premiat la un festival; 2) Pagube, recompensă (juridic).
Ax (to) – A se debarasa de un proiect, a face să dispară un program de televiziune.
Axis (of action) – Linie imaginară care leagă două personaje care se confruntă. Notă: pe un platou de
filmare regula cere ca toate aparatele de filmat să fie plasate de aceeaşi parte a acestei linii, pentru a evita
dezorientarea spectatorului.

B
B - series – Filme de categoria a II-a.
B & W – Black and White – Alb şi negru.
15
B Counties – Conform clasificării companiei A.C. Nielsen sunt regiunile din SUA cu populaţie peste
150.000 de locuitori, dar până la nivelul lui A Counties.
Baby bells – Companii de telefoane locale, născute în anii ‘80 din dezmembrarea companiei AT&T; vezi
Common carrier, Cross ownership rules.
Baby legs - Trepied mic, folosit pentru filmări din unghiuri joase.
Baby spot - Proiector mic de 500 – 750 W.
Back cross – Direcţia unei lumini venind din spate înspre stânga sau dreapta subiectului.
Backdrops – Fundaluri la decor
Back focus – Reglare mecanică sau electronică a lentilei aparatului de filmat pentru atingerea focalizării
optime.
Back lot – Zona exterioară a unui studio, unde se găsesc decorurile pentru filmările în aer liber.
Back nine – Prescurtare pentru „cele din urmă nouă episoade” dintr-un serial de televiziune dintr-un sezon
întreg; în SUA un Network poate comanda iniţial 13 episoade dintr-un nou serial ca apoi să ridice cele din
urmă nouă dacă serialul a avut succes; numărul maxim de episoade într-un sezon întreg în SUA este de
regulă 22, deşi acesta poate varia în funcţie de costul şi lungimea unui episod (o oră sau jumătate de oră)
Back projection – Retroproiecţie, tehnică fotografică folosită la începuturi, prin care o acţiune de exterior
era proiectată în fundal pe un ecran în platou, actorii jucînd în faţa lui, înlocuit azi cu ecranul albastru (vezi)
- blue screen.
Back story – Se referă la evenimente care s-au întâmplat anterior şi conduc la povestea din film ajutându-i
pe spectatori să înţeleagă povestea (ex. începutul din filmul Casablanca).
Back to back – 1)Două episoade sau două filme realizate în acelaşi timp, dar difuzate separat; de ex
filmele Back to the future I şi II s-au filmat în acelaşi timp dar difuzate în 1989 şi 1990. 2)În televiziune
înseamnă programarea a două episoade ale aceleiaşi serii; în radio, difuzarea a două sau mai multe discuri
fără întrerupere publicitară; back to back commercials – publicitate consecutivă.
Backend – Venituri realizate din exploatarea unui film sau a unui program într-un teritoriu dat, după
premiera filmului, şi care se plătesc după recuperarea costurilor de distribuţie şi/sau de producţie; backend
participation – partea din rezultatele exploatării unui film sau program după ce au atins un nivel
predeterminat; vezi Formula deal.
Backer – vezi Angel.
Background - 1) O parte a unei secvenţe care este departe de aparatul de filmare dar se află în cadru. 2)
Un element de decor real sau artificial în faţa căruia se desfăşoară acţiunea.
Background noise – Zgomot de fond; zgomot de ambianţă care crează iluzia că se petrece ceva în afara
cadrului aparatului de filmat; majoritatea acestor zgomote sunt înregistrate şi transpuse la postproducţie.
Background players/talent – Actori, figuraţie în planul al doilea, fără replică.
Background vocal – Cântăreţul care se aude interpretând o melodie dar nu intră în cadru; sinonim cu off
camera singer.
Backing, backdrop – Fundaluri, picturi de dimensiune mare care reprezintă un peisaj cunoscut şi care se
plasează în spatele unei ferestre a decorului pentru a crea impresia că acţiunea se petrece chiar în locul
respectiv; pentru secvenţele nocturne se folosesc (vezi) translights.
Backlight – Lumină în contre jour care permite iluminarea unui actor sau obiect într-un decor de mică
profunzime.
Backlot – Platoul exterior al unui studio pe care se construiesc decoruri.
Backstage – Culisele scenei.
Backtime (to) – A înregistra “de-a-ndoaselea” un film sau program pentru a vedea dacă se încadrează în
timpul alocat.
Back-up schedule – Program de filmare de rezervă; se întocmeşte ca un program pentru o locaţie
alternativă pentru situaţiile în care filmările planificate nu pot avea loc din cauza condiţiilor meteorologice.
Bad side – Unghiul sau partea nefavorabilă în filmarea unui obiect sau persoane.
Baffle – 1) Ecran fonoabsorbant în interiorul unei portavoce care redă fidelitatea sunetului. 2) Perete
fonoabsorbant într-un studio de sunete. 3) Volet la proiector care direcţionează intensitatea luminii.
BAFTA – vezi British Academy of Film and Television.
BAFTA Awards – Premiu anual acordat pentru cei mai buni din industria filmului şi a televiziunii, considerat
echivalent al Oscar - ului american; statueta reprezintă o mască grecească pe un pedestal de marmoră; se
acordă pentru performanţe şi pentru echipa de realizatori; se acordă pentru film, film englez, actori, roluri
principale şi secundare, regie,scenariu original, scenariu adaptat, imagine, montaj, scenografie, costume,
16
machiaj, efecte speciale, producţie, pentru film străin, film documentar şi de animaţie. În televiziune se
acordă categoriilor dramă, serial de dramă, programe sau filme de comedie, programe de divertisment sau
filme, ştiri, evenimente sportive, programe pentru copii, documentare, programe străine, scenariu, muzică
originală. montaj, scenografie, costume, imagine.
Baked – Văzut prea mult; vezi Overexposed, Overscreened.
Balance – Într-un cadru de film se referă la calitatea compoziţiei estetice, îmbinându-se portretul, lumina,
sunetul şi mişcarea.
Balance sheet – Bilanţ contabil.
Balance stripe – Se referă la fâşia de echilibrare de pe banda de sunet. Banda de sunet de 35 mm este
acoperită cu două fâşii de oxid şi este denumită bandă de sunet pentru montaj - edit stripe; pe fâşia mai lată
se transpune sunetul înregistrat la filmare, iar fâşia mai îngustă este denumită fâşie de echilibrare,
deoarece rolul ei este numai de a egaliza grosimea benzii pe ambele laturi atunci când aceasta se rulează.
Ballyhoo – Campanie publicitară; vezi Blitz, Hype, Blanket coverage campain.
Bambi Award – Premiu anual acordat în Germania pentru realizări în film, televiziune, teatru, muzică şi
acte filantropice.
Bankable pre-sale commitments – Angajament contractual pentru distribuirea unui film într-un teritoriu
dat, sau pentru vânzarea filmului pe pieţele auxiliare (home video, cablu, pieţe externe) încheiat înainte de
terminarea producţiei filmului de către un distribuitor. Este aprobat de o bancă şi constituie o garanţie dată
băncii care finanţează producţia filmului, pentru rambursarea creditului de finanţare; vezi Pre-sale financing,
Guarantee (uneori guaranty) agreement.
Bankable – Solvabil, calificativ dat unei persoane serioase care are notorietate profesională pentru
obţinerea unui credit bancar; bankable star – vedetă cu succes la finanţatori.
Bankable distribution contract – Contract de distribuţie al unui film încheiat în avans de către producător
şi folosit pentru a influenţa finanţatorii la finanţarea producţiei filmului; vezi Negative pick up, Pre-sale
financing.
Banned – Formă de cenzură constând în blocarea difuzării unui film din motive politice, religioase, sexuale
sau sociale (ex. oprirea voluntară de către Stanley Kubrick a filmului Clockwork Orange - Portocala
mecanică -1971 în Anglia pentru 30 de zile, din cauza scenelor de violenţă; de asemenea, filmul premiat cu
Oscar The Tin Drum – 1979 a fost oprit şi declarat obscen în statul Oklahoma).
Banner Ad - In publicitatea pe internet, este unitatea web măsurând 468/60 pixeli care se prezintă de
obicei ca un afiş.
Banter – Critică ironică, slogan publicitar umoristic.
BAR – vezi Broadcast Advertisers Report.
Bar sheet – Semne pe banda de sunet a unui film animat care indică plasarea fiecărui cadru, a fiecărei
silabe, a fiecărui cuvânt de pe banda sonoră.
BARB – vezi Broadcasters Audience Research Board.
Barn doors – Voleuri, portiţe de metal în faţa unui proiector (lumină) care controlează direcţionarea luminii.
Barney – Căptuşeală a casetei aparatului de filmat pentru atenuarea sunetului aparatului în funcţiune; vezi
Blimp.
Barter – Troc, vânzarea timpului de publicitate contra unor servicii sau produse; barter company - firmă
specializată în revânzarea spaţiilor publicitare obţinute în schimbul furnizării de programe canalelor de
televiziune.
Base line – Semnătură, frază-cheie a unui mesaj publicitar; formulă care sintetizează obiectivele unei
strategii de comunicare; vezi Caption, Hook, Lead line, Tag line.
Base side – Partea lucioasă sau semi lucioasă a peliculei virgine sau developate, or a benzii magnetice
sau video respectiv partea care este în contact cu capul magnetic
Bash – Serată, cocktail; production bash – petrecere denumită “tur de manivelă” - la încheierea filmărilor.
Basic cable – Canale de bază ale staţiei de cablu; ansamblul tuturor canalelor oferite în abonamentul de
bază; vezi Pay-cable, Tier.
Basic formula – Metodă pentru a calcula simplificat profitul net şi care constă din: încasările brute ale
distribuitorului minus onorariul distribuitorului, minus cheltuielile de distribuţie rezultă venitul brut (în sens
economic) al distribuitorului; din acesta se scad costul producţiei filmului şi impozitul rezultând profitul net.
Basic story outline - Rezumat scurt al unui scenariu utilizat adesea pentru a înainta un concept asupra
filmului unui producător sau unui mare studio; vezi Outline, Synopsis.
Battens – Material fonoabsorbant, pus pe pereţi în platouri, pentru izolaţie fonică.
17
Bazooca – Suporturi pentru lumini în platou, care se folosesc pe pasarele.
BBC – vezi British Broadcasting Corporation.
Beam – Semnal herţian, special - semnal de satelit.
Beat – 1) Se referă la timpul necesar unui actor pentru a începe să joace (de regulă o secundă). 2)
Noutate, ştire de actualitate; vezi Scoop.
Beat them up – Tip de joc interactiv în care jucătorul se bate cu personaje comandate de calculator sau alţi
concurenţi; filmele de acţiune seamănă cu acest tip de joc; vezi Quest game, Shoot them up.
Beating – Pulsarea în strălucirea imaginii.
Beauty shot – În televiziune, plan general în platou, tipic genericelor de emisiuni. Cadru final de prezentare
flatantă a unui produs, în general la încheierea publicităţii; vezi Establishing shot.
Beaver film – Film în care personaje dezbrăcate sunt văzute din faţă (criteriu de rating); provine de la
beaver – castor, care semnifică în argou pilozitatea pubiană.
Bed (to put to) - 1) A închide, a termina cu un subiect, un reportaj. 2) Muzică de fond, pentru susţinerea
unei naraţiuni.
Bee smoker – Maşină de produs fum.
Behind the eyes – Expresie care caracterizează calitatea deosebită a unui actor, legată de personalitatea
sa, de emoţiile sale.
Behind the scene (footage) – În spatele ecranului, expresie ce se referă la întâmplările petrecute în timpul
realizării filmului (un articol cu titlul A filmmaker apocalypse – „Apocalipsa unui regizor” descria
evenimentele senzaţionale petrecute în timpul filmărilor la Apocalipse Now); sinonim cu featurette.
Belly to belly – Negocieri care decurg într-o relaţie de înţelegere mai intimă decât în expresia face to face.
Below the line (expenditures/expenses) – „Cheltuieli sub linie” într-un deviz de film sau de publicitate. În
producţia filmului reprezintă costurile cu angajarea echipei, a tehnicienilor, închirierea echipamentului şi a
materialelor, costurile de locaţie, developarea peliculei etc. În publicitate – exprimă cheltuielile pentru
creaţia şi fabricarea elementelor de promovare, în timp ce above the line sunt cheltuielile pentru
cumpărarea spaţiului de publicitate (publicitatea în mass - media); vezi Above the line.
Benchmark – 1) Etalon, referinţă. 2) Produs care marchează epoca sa; testele avanpremierelor la filme
sunt analizate în funcţie de referinţa la reacţia medie a publicului din testele anterioare.
Benefit sceening – Vizionare a unui film în scopul atragerii de sponsori sau a atenţiei cercurilor media; i se
mai spune difuzare în scopuri caritabile.
Berlin International Film Festival – Festival anual al filmului, care decernează Ursul de aur.
Best boy – Adjunct; vezi Best boy electrician şi Best boy grip.
Best boy electrician – Primul asistent al electricianului - şef (gaffer); denumit şi first assistant electrician,
este responsabil de echipament şi de administrarea departamentului electric, precum si de conducerea
echipei de electricieni, în absenţa gaffer-ului.
Best boy grip – Primul asistent al maşinistului-şef (key grip); supraveghează echipamentul şi administrarea
departamentului aparatură filmare (grip department) şi răspunde de ceilalţi maşinişti (grips).
Best light – Sensibilitatea de lumină folosită pentru copiile de lucru, determinată de către exponometru; la
filmul color, aceasta înseamnă stabilirea unui set de culoare RGB (roşu - galben - albastru) pentru interior,
exterior, zi şi noapte.
Beta (Betamax) – Casetă video cu bandă de ½ inch, la aparatul Betacam format profesional, creat de Sony
în 1975, cu o durată de imprimare de două ore; iniţial casetele s-au numit Betamax şi au fost înlocuite
pentru consumul publicului cu casete VHS.
BFI – vezi British Film Institute.
Bias – Preferinţă, părtinire, parţialitate, în cazul unor ştiri, al unui reportaj, al unui documentar sau al unor
personaje şi acţiuni într-un film; vezi Nepotism, Discrimination, Favorable portrayal.
Bible – Se spune sursei de referinţă în privinţa personajelor şi a subiectelor, în cazul serialelor de
televiziune, folosită de regulă pentru a vinde serialul; în cazul unui serial soap opera (care se difuzează în
timpul zilei) aceste informaţii se pregătesc cu şase luni înainte.
Bible run – Informaţii complete, actualizate săptămânal oferite computerizat despre activitatea financiară a
producţiei unui film
Bicycling (print) – A face să circule copiile filmului sau originalul între sălile de cinematograf, de la un
difuzor la altul, în vederea reducerii cheltuielilor de tiraj; expresia vine din perioada când copiile se
transportau cu bicicleta.

18
Bid – Propunere – ofertă (notificare) verbală sau scrisă din partea unei companii deţinătoare de săli ca
răspuns la solicitarea din partea unui distribuitor de a negocia termenele de difuzare pentru un film; oferta
exploatantului de sală de cinematograf pentru dreptul de licenţă de difuzare a unui film.
Bid request – Cerere scrisă din partea unui distirbuitor către toţi exploatanţii – deţinători sau operatori de
săli de cinematograf - prin care li se cere acestora o ofertă pentru un contract de licenţă de difuzare a
filmului.
Big budget films – Sunt considerate în SUA filmele care depăşesc 20 milioane dolari; vezi Low budget
films, Medium budget films.
Big six – Cele şase mari studiouri istorice din SUA: (vezi) Twentieth Century Fox, Columbia Pictures - Sony
Pictures Entertainment, MGM - UA, Universal, Paramount, Warner Bros - Time Warner; vezi Studio system;
Bill – 1) Menţiune pe generic, pe afişul filmului. 2) Factură; vezi Credits, Order of appearance, Billing.
Billboard – 1) Generic de început al filmului. 2) Publicitate cu afişe. 3) Cadru general asupra unui subiect
sau logo al unei firme, la începutul sau la sfârşitul genericului la o emisiune în platou de obicei la
sponsorizări. 4) Titlul revistei de specialitate al pofesioniştilor din muzică în care se publică palmaresul
vânzărilor de discuri.
Billing – Menţiune pe generic a numelui unui actor, regizor sau al altui realizator, pentru care se stabilesc,
prin contract, locul, mărimea literelor, poziţia pe materialele publicitare etc.
Binaural reproduction – Sistem audio pe două canale.
Biograph – Primul studio de film care s-a deschis la New York City în 1906; doi ani mai târziu se uneşte cu
alţi nouă producători şi înfiinţează The Motion Picture Patents Company, cunoscută şi cu numele de The
Trust, prima încercare de monopol în domeniul producţiei de filme; vezi Sherman Anti-Trust Act.
Biopic – Film biografic.
Bi-packing – Operaţie de copiere optică a unei pelicule negative virgine suprapusă cu negativul developat
emulsie pe emulsie.
Bird – Satelit; bird to – a difuza prin satelit; vezi Dish up (to).
Bird’s eye shot – Plan de filmare din perspectiva vederii unei păsări, în care subiectul apare de dimensiuni
foarte mici; se foloseşte la planurile de ansamblu, sau pentru a ilustra ambiental, dimensiunea mică a unui
personaj; vezi Establishing shot.
Bit part (Bit role sau Bit player) – Rol episodic, de obicei de două sau trei replici; a nu se confunda cu
(vezi) Silent bit.
Biz – Business, afacere; prescurtare folosită pentru a desemna industria audiovizualului în general sau
lumea filmului şi a televiziunii – show biz.
Black balance – Ajustarea spre negru total a culorilor roşu, verde şi albastru la un aparat de filmat video.
Black box – Cutie neagră, decodor, decriptor; sinonim cu cable box.
Black comedy – Gen de comedie de umor macabru foarte popular în anii ’50 - ’60 (ex. Dr. Strangelove -
1964, MASH - 1965, Harold and Maude - 1972, Monty Python - 1975, Whatever Happened to Baby Jane -
1962, Prizzi’s Honour - 1985, Fargo - 1996).
Black level – Nivelul absolut negru al semnalului video de 7,5 IRE (Institute of Radio Engineers) acum
numit IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
Black rock – Clădirea unde-şi are sediul grupul multimedia american Columbia Broadcasting System,
denumită astfel după geamurile negre; vezi CBS.
Black tower – Sediul studioului (vezi) Universal din Los Angeles.
Black track print – Copie a peliculei developate, fără coloană sonoră; vezi Answer print.
Blacklisting – Se referă la lista neagră din perioada mccartistă în cinematografia americană, între anii
1950-1954, când foarte mulţi artişti au fost acuzaţi de „comunism” şi au fost concediaţi.
Blackout – Interzicerea retransmiterii unei emisiuni, dată difuzorilor de cablu, pentru programele difuzate
pe televiziunea herţiană, sau în cazul emisiunilor sportive, pentru a nu afecta încasările de pe stadioane.
Blacks – Draperii negre care se pun la ferestre sau uşi pentru a crea iluzia de noapte.
Blanket coverage campaign – Campanie publicitară adresată publicului în general şi nu doar publicului
ţintă; vezi Blitz.
Blaxploitation – Producţii cu bugete reduse, prin anii ‘70, care exploatează în scop strict comercial
gusturile clientelei afro - americane; vezi Exploitation.
Bleep – Expresie netraductibilă care semnifică cenzurarea cuvintelor licenţioase prin înlocuirea lor cu un
sunet ca un fluierat (On David Letterman show, Madonna was bleeped out 13 times for using a four letter

19
word – La emisiunea lui David Letterman Madonna a fost “bleep-ată” de 13 ori la folosirea unui cuvânt
obscen din patru litere).
Blimp (to) – Casetă sau husă a aparatului de filmat care asigură izolarea fonică a motorului.
Blind advertisement – Publicitate „oarbă”, respectiv în care numele comanditarului nu este menţionat.
Blind bidding – Procedeu „pe orbeşte” de oferire a filmelor, prin care exploatanţii sunt invitaţi la alegerea
acestora pentru difuzare, fără să fie vizionate în prealabil; vezi Blind booking, Blind selling.
Blind booking – Rezervarea „pe orbeşte”, procedeu prin care exploatantul se oferă să achiziţioneze şi să
proiecteze filmele aduse de către distribuitor, fără a putea să le vizioneze înainte, nici să le selecţioneze.
Blind check – Control surpriză, inspecţie incognito la casele de bilete ale cinematografelor sau la
magazinele unde se comercializează casetele video; vezi Store check.
Blind selling – Vânzare fără proiecţia filmului, prin care distribuitorul sau unul din marile studiouri impun
exploatanţilor o negociere tip blind bidding.
Blitz - Campanie mediatică organizată, bombardament publicitar; vezi Ballyhoo, Blanket coverage
campaign.
Block and shoot - Procesul de blocare a aparatului de filmare pentru filmarea unui cadru.
Block booking - Vânzare forţată („pe orbeşte”) de către un distribuitor unor exploatanţi de săli, unei
televiziuni sau unui operator cablu; prin acest procedeu se impune, pentru a obţine un film sau program
anume, cumpărarea unui lot indivizibil de filme sau programe; tehnică declarată ilegală în SUA din 1948
după Decretele Paramount (vezi Paramount Decrees) pentru că încălca legea antitrust, dar devenită mai
puţin riguroasă în anii ‘80, în urma Procesului TriStar; vezi TriStar Case, Package deal, Output deal.
Blockbuster – Superproducţie, film de foarte mare succes financiar, cu încasări de peste 200 mil. dolari;
termenul s-a introdus în 1975 după apariţia filmului Jaws („Fălci”) al regizorului Steven Spielberg şi s-a
consacrat odată cu filmul Titanic al lui James Cameron; literal – bombă de mare putere.
Blockbuster video – Cea mai mare reţea de magazine de vânzări şi închirieri de casete video în America.
Blocking – Coordonarea mişcărilor actorilor într-o secvenţă, prin folosirea de semne şi marcaje în platou.
Bloom – Contur gros, halou cu strălucire; vezi Hot spot.
Bloop – Zgomot la montajul sunetului; „clac” – sunet asociat cu un semnal vizual care serveşte de reper în
montajul filmului sau într-o emisiune la televiziune.
Blooper – O greşeală în acţiunea filmului sau în dialogul rostit, care creează ilaritate; se mai spune goof
sau flub (ex. numele speciei de dinozaur Stegosaurus din Jurassic Park a fost greşit scris pe afişele
publicitare – Stegasaurus; în filmul North by Northwest – 1959, de Hitchock, un copil îşi astupă urechile
înainte de a suna împuşcătura, sau în filmul Invisible Man - 1933, Claude Rains se dezbracă pentru a se
ascunde de poliţie dar lasă urme de pantofi în zăpadă); probabil cea mai frecventă greşeală în filme este
apariţia în cadru a prăjinei de microfon.
Blow a line – A uita replica.
Blow up – Un proces optic prin care se lărgeşte (gonflează) negativul imaginii filmului, de obicei de la 16
mm la 35 mm.
Blue movie – Film pornografic; vezi X.
Blue pages – Pagini corectate ale unui scenariu sau al unui decupaj, care se fac pe hârtie de culoare
albastră pentru a le distinge de paginile originale.
Blue pencil – Cenzură.
Blue print – Plan detaliat, schiţă, deviz.
Bluescreen – Procedeu de filmare cu fundal albastru; vezi Cyc, Chroma key.
Blunting – În televiziune, concurenţă frontală constând în strategia de contracarare a unei emisiuni
concurente printr-o emisiune susceptibilă de a atrage aceeaşi audienţă; vezi Counter programming,
Defensive programming, Offensive programming.
Blurb – Notare favorabilă a unui film, extras dintr-un articol de presă reprodus în materialul publicitar al unui
film; în televiziune – secvenţă publicitară scurtă între 50 şi 100 de cuvinte.
Bluzak – Termen construit din blues şi jazz de proastă calitate, folosit ca muzică de ambianţă.
BMI – vezi Broadcast Music Inc.
B-Movies – Filme de categoria a doua.
B-negative – Parte din negativul filmului care nu a fost folosită la copia finală montată a filmului, dar care
se poate folosi la un forşpan (film de prezentare).
BO – vezi Box office.
Board – Comisie, comitet, consiliu; board of administration - consiliul de administraţie.
20
Board on end – Clacheta la finalul filmului; vezi Slate.
Boardman – Operator la pupitrul de lumini sau la orga de lumini: vezi Dimmer man.
Bodily injury policy – Asigurare civilă care acoperă riscurile persoanelor prezente la turnarea unui film.
Body copy – Textul central din afişul unui film.
Body double – Dublură a unui actor, dar numai pentru înfăţişarea fizică (de obicei în scenele fără
îmbrăcăminte); vezi Stand-in.
Body makeup artist - Machior; aplică machiaj doar pe corpul actorului, în afara feţei, capului, braţelor şi
mâinilor, care sunt machiate de (vezi) Makeup artist.
Boff biz – Afacere profitabilă.
Boffo – Mare succes al unui film în sala de cinematograf; vezi Whammo.
Bollywood – Etimologic compus din Bo(mbay) + (Ho)llywood, se spune industriei filmului din India, cea
mai mare industrie din lume (peste 300 de filme produse anual), cu centrul în Bombay; spre deosebire de
Hollywood, Bollywood nu există ca o locaţie specială.
Bomb (to) – 1) A eşua, a nu reuşi. 2) Film cu încasări foarte mici („In 1987 Dustin Hoffman and Warren
Beatty bombed in Ishtar, admittedly one of Hollywood’s biggest failures” – În 1987 Hoffman şi Beatty au
eşuat în filmul Ishtar, recunoscut ca unul din cele mai mari eşecuri ale Hollywood-ului); vezi Flop.
Bombshell – Actriţă atractivă, cu sex appeal.
Bona fide (juridic) - Cu bună credinţă.
Bond – Instrument bancar, poliţă bancară sau de asigurare.
Bondable – Adjectiv folosit în industria filmului semnificând o persoană fizică sau juridică ce înlesneşte
obţinerea unei garanţii de bun sfârşit al filmului; ataşat unui proiect de film, arată capacitatea producătorului
de a obţine garanţia de bun sfârşit; vezi Completion bond, Bankable.
Bonded – Film care are asigurată garanţia de bun sfârşit.
Bonus spot – În televiziune - timpi de antenă acordaţi gratuit de către un difuzor unei firme care îşi face
publicitate, pentru compensarea deficitului de audienţă.
Book (to) – A rezerva un loc, un spaţiu într-un studio, mijloace tehnice, o sală de cinematograf sau
angajarea unui actor.
Bookends – Termen definind o scenă la începutul şi sfârşitul filmului care se completează în favoarea
filmului; sinonim cu framing device.
Booker – 1) În distribuirea filmului - este responsabilul cu programarea în săli şi coordonarea exploatării. 2)
În televiziune - se ocupă de participarea personalităţilor invitate la realizarea unui program; sinonim cu
talent coordinator.
Booking board – În televiziune - lista pe care sunt înscrise numele invitaţilor la fiecare emisiune sau parte
de emisiune.
Books (of account) – Acte contabile; vezi Audit.
Boom – Girafă, prăjină de purtat microfonul sau un proiector la filmare; vezi Giraffe.
Boom operator/swinger – Operator de sunet, se ocupă cu manipularea prăjinei de microfon (boom), la
capătul căreia se suspendă microfonul care înregistrează sunetul la filmare.
Boom shot – Cadru continuu, filmat din mişcarea girafei incluzând toate unghiurile de filmare ca la montaj
(ex. filmările lui Hitchcock la Rope - 1948).
Boost – În publicitate, cumpărarea unor materiale publicitare suplimentare după ce s-a încheiat campania
publicitară efectuată în perioada înainte de premiera filmului.
Booster – Antenă de releu.
Booth – Cabină, stand sau biroul unei firme, la un târg profesional de filme sau la festival; boothman –
proiecţionist.
Bootleg – Copie neautorizată, ilegală, copie pirat a unui film, casetă video sau audio.
Boutique studio – Firmă de producţie sau agenţie specializată în marketing, care operează sub umbrela
unui mare studio; vezi Output deal.
Bow (to) - Premiera unui spectacol; vezi Premiere (to), Open (to), Debut (to).
Bowdlerize(d) - Expresie ce se referă la înlăturarea a tot ce este vulgar sau cu conţinut pentru adulţi din
scenarii, pentru a face povestea mai accesibilă marelui public; termenul provine de la numele englezului
Thomas Bowdler care a publicat în anii 1800 o ediţie ”cenzurată” a operelor lui Shakespeare (ex. în filmul
Cat on a Hot Tin Roof s-au scos referirile la homosexualitate existente în piesă, iar filmul lui Disney Snow
White and the Seven Dwarfs este o formă bowdlerizată, pură a poveştii fraţilor Grimm, la origine cu conţinut
licenţios).
21
Box office – Ghişeu (literal); în cinematografie box office gross – încasări brute în săli; număr de spectatori
exprimat în valoarea biletelor de intrare; box office appeal – calitatea filmului, a actorului etc. care asigură
încasări băneşti, care seduce marele public; box office receipts – încasările ce-i revin sălii de cinema din
preţul biletului, din care o parte se dă studioului/distribuitor sub formă de chirie (rental) pentru film; vezi
Receipts, Rentals, Marquee quality, Star.
Box rental – Chiria percepută pentru închirierea uneltelor proprii de către membrii echipei.
Box set – Decor cu patru pereţi.
Boy meets girl – “Un băiat cunoaşte o fată” - expresie care caracterizează retorica de bază a unui gen de
filme sentimentale de succes („Mickey Rooney started his career in a series of boy-meets-girl movies with
Judy Garland” – Mickey Rooney şi-a început cariera într-o serie de filme gen “un-băiat-cunoaşte-o-fată” cu
Judy Garland).
Boycott - Efort concertat de a împiedica desfăşurarea unei activităţi sau împotriva succesului unui film; vezi
Sherman Anti-Trust Act.
BPME – vezi Broadcast Promotion and Marketing Executives.
Bracketing – Filmarea unei secvenţe de mai multe ori cu diferite (vezi) F-stop-uri pentru a obţine un anumit
efect.
Brainstorming – Şedinţă de confruntare creativă de idei; vezi Story conference.
Branch manager – Într-o firmă de distribuţie este persoana responsabilă în relaţiile cu exploatanţii pentru o
zonă geografică dată, care asigură livrarea materialelor, a copiilor de tiraj, controlează încasările,
colectează sumele.
Brass – Patron, conducător.
Breach of contract – Violarea unui contract, nerespectarea clauzelor; vezi Comply with.
Break (to) – 1) Lansarea unui film în mai multe săli simultan. 2) A se desprinde din mulţime, a rupe
rândurile. 3) Demontarea decorurilor; vezi Breakdown to, Strike to;
Breakaways – Recuzită folosită de cascadori, care este concepută să se desfacă bucăţi în urma unui
impact, în timpul filmării; breakaway-glass - geam special din plastic care se sparge în bucăţi mici, fără să
rănească, folosit la cascadorii.
Breakdown – 1) În producţia filmului - decupaj de scenariu; citirea scenariului şi identificarea tuturor
informaţiilor legate de responsabilităţile fiecăruia (de exemplu directorul de locaţie - location manager - va
citi scenariul pentru a afla tipul şi numărul locaţiilor necesare); un decupaj de scenariu oferă numai
informaţii parţiale de care fiecare conducător de departament are nevoie. 2) Breakdown to – demontarea
unui decor la sfârşitul filmărilor sau sfârşitul zilei de filmare. 3) În cazul unei maşini – a avea pană. 4) În
casting pentru agenţii actorilor, sunt liste detaliate ale rolurilor din filme sau ale programelor în pregătire;
vezi Agent.
Breakdown operator – Persoana care îl asistă pe monteurul negativ (vezi negative cutter) la montajul
negativului filmului.
Breakeven – Prag de rentabilitate, punctul în care veniturile echivalează costurile. În industria filmului este
momentul în care valoarea încasărilor producătorului, distribuitorului sau exploatantului de pe pieţe sau
valoarea cesiunii unui film sau program acoperă toate cheltuielile angajate pentru producţie, desfacere şi
promovare şi când plata tuturor celor interesaţi din încasările nete devine exigibilă; peste acest punct filmul
începe să aibă câştig, sub acest punct este pierdere. Cel mai adesea se vorbeşte de pragul de rentabilitate
al distribuitorului. În funcţie de contractele de distribuire se cunosc mai multe niveluri de praguri de
rentabilitate: actual breakeven – momentul în care venitul generat de exploatarea unui film egalează
costurile producţiei şi/sau distribuirii filmului, în cazul producătorului şi/sau distribuitorului; contractual
breackeven - este nivelul de venituri într-un contract de distribuire, care se consideră prin contract ca prag
de rentabilitate; artificial breakeven – termen contractual, reprezentând momentul în care veniturile
filmului depăşesc de trei ori costul negativului filmului; cash breakeven – este punctul în care veniturile
brute egalează costul negativului (vezi negative costs) plus impozitele şi cheltuielile distribuitorului (vezi
distribution costs), exclusiv cheltuielile de administrare ale producătorului şi aferente cheltuielilor de
marketing ale distribuitorului; este folosit de marile studiouri pentru a fi siguri că şi-au recuperat costurile
reale înainte de a fi obligaţi să plătească drepturile băneşti ce se cuvin participanţilor din veniturile brute ale
filmului; cel mai des se vorbeşte de pragul de rentabilitate al distribuitorului care se deosebeşte de cel al
producătorului.
Breakeven for distributor – Pragul de rentabilitate al distribuitorului, este punctul în fluxul de venituri ale
unui film în care distribuitorul, după ce şi-a dedus onorariul său, este capabil să–şi recupereze cheltuielile
22
de distribuţie şi avansul acordat producătorului (dacă este cazul) din încasările brute (toate tipurile de pieţe)
ale filmului.
Breaking story (news) – O ştire importantă, de mare răsunet; vezi Stunt.
Breakout – Exploatarea filmului într-un număr mai mare de săli, după un succes neaşteptat sau după
rularea lui într-un teritoriu restrâns (câteva oraşe sau câteva săli); vezi Controlled availability, Exclusive
engagement, Platform release.
Bribery – Mituire, mită.
Bridge – Pasarelă de acces la proiectoare într-un platou de filmare.
Bridge music – Muzică de tranziţie între două scene.
Bridging – În televiziune - strategie de programare constând în prezentarea unui program care se
suprapune, la ora de începere, cu o emisiune concurentă, pentru a o contracara.
Bridging shot – În cinema sau televiziune, cadru de legătură folosit pentru a acoperi o săritură în timp sau
altă discontinuitate (cum ar fi căderea unor pagini de calendar, sau prezentarea unor titluri de ziare etc).
Bridging title – La un film, carton intermediar de legătură, text inserat între două scene, fie ca adaus la
generic, fie pentru explicarea acţiunii ori a locului sau orei de desfăşurare a acţiunii (la filmele mute).
Brief – În publicitate - sinteză, memo, document aprobat de client, care rezumă obiectivele agenţiei şi
rezultatele aşteptate de la campania de promovare a filmului; vezi Copywriter.
Briefie – Scurtmetraj.
Britcoms – Comedii de situaţie, de origine britanică (british comedies), adaptate pieţei televiziunii
americane; vezi Sitcom.
British Academy of Film and Television – Organizaţie profesioanlă din Marea Britanie, înfiinţată în 1947,
a lucrătorilor din domeniul cinematografiei şi televiziunii; acordă premiul anual – echivalent al Oscarului
american şi sprijină producţiile de film şi televiziune
British Board of Censors – Organism care în Anglia acordă viza de cenzură şi atribuie criteriile de
clasificare a filmelor (cota morală).
British Broadcasting Corporation – Organism naţional britanic de radio-teledifuziune, care grupează
toate canalele publice de radio şi televiziune.
British Film Institute – Organizaţie din Marea Britanie, înfiinţată în 1933, care promovează producţiile de
film şi video; difuzează de asemenea capodopere la National Film Theatre şi le conservă în Arhive de Filme
şi Televiziune
Broadcast (to) – A difuza pe unde herţiene imagini şi/sau sunete, a transmite la televiziune, radiodifuzare;
vezi Cablecast.
Broadcast Advertisers Report – Raport al unui organism privat în SUA, care supraveghează publicitatea
la televiziune (dacă mesajele publicitare au fost efectiv difuzate) şi care funcţionează pe lângă agenţii de
publicitate, staţii şi reţele de televiziune; vezi Networks.
Broadcast Music Inc. – Societate de gestiune colectivă a drepturilor muzicale care încasează şi
repartizează redevenţele din exploatarea operelor muzicale; conţine cel mai mare repertoriu după (vezi)
ASCAP.
Broadcast master – Versiunea definitivă pe video a filmului care se va transmite la televiziune; sinonim cu
TV master.
Broadcast Promotion and Marketing Executives - Asociaţie profesională a responsabililor cu
comunicarea difuzorilor şi distribuitorilor de programe.
Broadcast ready – Gata de difuzare, nivel calitativ la care banda video înregistrată poate fi difuzată; vezi
Master.
Broadcast quality – Nivelul calităţii tehnice a benzii video înregistrate, care se transmite la televiziune şi
pe baza căruia se dă avizul „bun pentru difuzare”; sinonim cu Broadcast ready.
Broadcast television – Televiziune finanţată din publicitate, care include reţele, staţii independente şi staţii
publice; denumire dată industriei care transmite imagini vizuale şi sunete pe calea aerului, pe canale cu
frecvenţe foarte înalte (VHF), sau ultraînalte (UHF); sinonim cu Television; vezi Broadcast (to), Cable, Free
television, Pay cable, Pay-per-view..
Broadcasters Audience Research Board – Organism de măsurare a audienţei în Anglia.
Broadcasting rights – Drepturi de difuzare herţiană, drepturi de antenă.
Broadside – Material publicitar, document promoţional imprimat pe o parte, servind ca afiş sau placardă.
Broadway – Bulevard din New York la intersecţia cu strada 42 (Time Square), cartierul spectacolelor; în
vecinătate (dar nu pe bulevard) se află cele mai mari teatre şi săli de varietăţi; vezi Off Broadway.
23
Broker – Intermediar care efectuează tranzacţii cu bunuri mobiliare, la bursă, între un vânzător şi un
cumpărător, contra unui comision.
Buchwald case – Acţiunea în justiţie înaintată în 1990 de către scenaristul Art Buchwald şi producătorul
Alain Bernheim împotriva studioului Paramount Pictures, care a realizat un film cu Eddie Murphy, Coming to
America, după un sinopsis al lui Buchwald, King for a Day - cumpărat cu drept de opţiune de către studio.
Paramount, deşi a recunoscut că filmul a încasat peste 300 milioane dolari, a refuzat să plătească
drepturile cuvenite lui Buchwald, motivând că nu şi-a achitat toate plăţile pentru a ajunge la profitul net din
care era plătit scenaristul. În final Buchwald a câştigat, dar tribunalul nu i-a dat despăgubiri financiare,
mărginindu-se doar la a critica sistemul de calcul al profitului net de către marile studiouri; vezi Net deal,
Net profit, Cross-colateralization.
Buckle switch – Întrerupător al aparatului de filmat care opreşte aparatul în momentul în care pelicula nu
se încarcă în caseta de peliculă.
Buck(s) – Argou pentru dolar, în America şi Australia; to pass the buck – a te debarasa de cineva.
Buddy film - Melodramă a cărei intrigă se bazează pe raportul dintre doi camarazi, de exemplu doi evadaţi
sau doi poliţişti în echipă.
Budget – Situaţie de venituri şi cheltuieli; în cinematografie se spune bugetului producătorului şi uneori
devizului de cheltuieli al filmului (în franceză – dévis).
Budget breakdown – Buget, deviz detaliat, pe fiecare capitol şi articol de cheltuieli.
Buena Vista – Termen spaniol utilizat de studioul Disney ca nume pentru cea mai renumită divizie a sa de
distribuire a filmelor de cinema şi televiziune.
Bulk deal – Afacere importantă, de mare amploare.
Bull pen – Sală de presă, sală amenajată cu mijloace de comunicaţie, unde îşi desfăşoară activitatea
jurnaliştii.
Bullet – 1) Semnal electronic transmis la decodorul unui abonat în sistemul de cablodifuzare interactivă, la
care abonatul a subscris. 2) Sistem de apărare a cablooperatorilor împotriva decodorilor piraţi, constând
într-un semnal de bruiaj al acestora.
Bullhorn – Portavoce.
Bump artist – Cascador; vezi Stunt man.
Bumper – Imagine sau grafică reprezentând marca de fabrică sau un logo legat de filmul care se va
prezenta (ex. leul de la MGM sau norii cu copilul care pescuieşte de la DreamWorks etc); în televiziune sau
radio este un scurt mesaj care anunţă un program spre care se doreşte canalizarea spectatorilor, o imagine
însoţită de o voce din afara ecranului, care dă titlul şi ora emisiunii, prezentat între părţile programului; vezi
Audio promo, Cut-in, Generic, Teaser.
Burn ins – Titluri, supraimpresiune pe peliculă, peste fond, fotografii sau acţiune în fundal.
Bus (man) – Responsabil cu funcţionarea pupitrului de selectare a monitoarelor în regie.
Business plan – Plan de afaceri; vezi Producer.
Business video – Film video de întreprindere, film industrial.
Bust shot – Plan apropiat; vezi Waist shot.
Butcher shop – Infirmerie într-un studio.
Butterfly – Farfală, panouri mari de pânză neagră sau tifon, prinse pe rame metalice, folosite de către
electricieni în timpul filmării, pentru difuzia luminii (denumirea în română este împrumutată din italiană –
farfalla care înseamnă ca şi englezescul butterfly, fluture).
Buy a gross – Angajarea unei campanii de publicitate puternice pentru relansarea unui film cu încasările în
scădere; vezi Direct distribution expenses.
Buy take – Imagine filmată, reţinută pentru montajul final de către producător sau regizor, care anunţă ca la
bursă: “o cumpăr “.
Buyer – Achizitor/merceolog, persoana care face aprovizionarea.
Buyer’s market – Piaţa cumpărătorului, o situaţie în care pe piaţă sunt mai mulţi vânzători decât
cumpărători, adică oferta este abundentă, preţurile mai scăzute, iar cumpărătorii sunt avantajaţi; în linii
generale, piaţa distribuitorilor de filme este o piaţă a cumpărătorului (distribuitorii sunt întotdeauna mai
puţini decât oferta de filme); vezi Seller’s market, So sue me, Wannabe.
Buyout – Cesiunea drepturilor forfetare, adesea cesiunea proprietăţii unui film sau program; vezi Outright
sale, Flat deal.
Buzz – 1) Discuţii despre un film, rumoare, telefonul fără fir. 2) A da un telefon; vezi Word of mouth, Blurb,
Hype, Publicist.
24
Buzz track – Coloană sonoră cu ambientul unei locaţii de filmare, care se adaugă benzii sonore a filmului
pentru a fi mai real.
Buzzard – Plan greşit la filmare, filmare nereuşită.
B’Way – vezi Broadway.
By-line – Semnătură, menţiune marginală între coproducători, care figurează pe toate documentele
publicitare ale unui film sau program, pe o fotografie sau desen şi care indică paternitatea operei şi
identifică pe deţinătorul copyright-ului; vezi Caption.
By-product – Produs derivat, film sau program considerat ca o imitaţie a unui produs care a avut odată
succes.
C
CAA – Creative Artists Agency – una din cele mai importante agenţii de impresariat americane, de pe
coasta de vest; vezi William Morris, ICM, Intertalent.
Cable – Cablu de transmitere a semnalelor de televiziune (imagine şi sunet); cablu de alimentare electrică
folosit pentru conducerea energiei electrice de la sursă (de exemplu generator) la echipament; vezi Pay
cable, Pay per view, Pay TV, Television şi Subscription television.
Cable act – Lege federală americană din 1984, asupra regimului general de exploatare prin cablu.
Cable network – Canal de televiziune disponibil în exclusivitate pe reţelele de cablu (în contrast cu over-
theair network) dar având o acoperire naţională.
Cable News Network (CNN) – Serviciu specializat în transmiterea continuă de ştiri, reportaje şi emisiuni
prin satelit, aparţinând lui Turner Broadcasting System.
Cable penetration – Grad de pătrundere a reţelei de cablu, număr de abonaţi în totalul menajelor echipate
cu un televizor; vezi Homes passed.
Cable puller – Cablist.
Cable Satellite Public Affairs Network – Serviciu de televiziune prin satelit oferit pe cablu, care difuzează
în direct şedinţele Congresului American.
Cable system operator – Operator de cablu; vezi Multisystem operator.
Cable television – Televiziune pe cablu, transmitere prin cablu coaxial sau fibră optică a imaginilor de
televiziune către menajele echipate cu televizoare; vezi Converter, Basic cable, Pay cable.
Cable Television Administration and Marketing Society – Asociaţie a cadrelor administrative şi
comerciale a întreprinderilor de cablu din SUA.
Cablecast (to) – A difuza prin cablu, spre deosebire de unde herţiene; vezi Broadcast.
Cabler – Operator de cablu, întreprindere care montează cablu.
Cablese – Limbaj telegrafic; de ex. ASAP – As soon as possible, AKA – Also known as, sau FYI – For your
information.
Calendar house – Sală de cinematograf care difuzează reluări de filme şi care are un program prestabilit
pentru atracţia publicului; vezi Art house.
Call – 1) Convocare la o audiţie sau întâlnire, apel telefonic. 2) Locaţia şi timpul pentru filmarea din ziua sau
noaptea următoare; vezi Call sheet.
Call back – Audiţie repetată după prima audiţie; vezi Casting.
Call boy – Comisionar la filmare.
Call letters – Indicativ, număr de înmatriculare acordat de FCC (Comisia Federală a Comunicaţiilor), în
SUA, staţiilor de radio sau televiziune, care începe tradiţional cu W la est de Mississipi şi cu K la vest; vezi
ID, Station identification.
Call sheet – Convocator pe un formular tipărit, pentru ziua următoare de filmare; este înmânat actorilor şi
echipei, clarifică programul de filmare şi specifică orele (call time) la care personalul echipei trebuie să se
prezinte la lucru, care decor va fi folosit şi orice echipament neobişnuit de care este nevoie. Aceasta ajută
la menţinerea ordinii pe timpul filmării. Un convocator pentru fiecare zi de filmare este de obicei distribuit cu
o zi înainte. Este întocmit de al doilea asistent de regie (vezi Second Assistant Director), după consultarea
cu primul asistent (vezi A.D.) şi cu directorul de producţie (vezi Production Manager).
Call the shot – În cinematografie, expresie care semnifică comandarea planurilor, a lucrărilor.
Calling card film/video – Bandă sau film de prezentare, “bandă demo” sau carte de vizită în imagini;
sinonim cu resumé video; vezi Demo tape, Showcase.

25
Calling tree – În marketing, se spune unei reţele organizate în care personalul transmite sistematic un
mesaj mai departe prin e-mail sau telefonic.
Call-ins – Apel primit de o staţie de televiziune în cursul unei emisiuni interactive; vezi Actives.
Camcorder – Aparat de filmat video pentru amatori.
Cameo (to), Cameo part sau Cameo role – În filme, o singură apariţie, rol scurt interpretat de un actor
foarte renumit sau chiar de către regizorul filmului, de obicei pentru a spori interesul faţă de film; vezi Bit
player.
Cameo lighting – Tehnică prin care se iluminează o singură persoană (şi uneori câteva obiecte în spatele
acestuia) care apare ca o siluetă pe fundal negru.
Camera – 1) Aparat de filmat. 2) Ordin dat de regizor pentru a începe acţiunea la filmare; vezi Action,
Rolling.
Camera angle – Unghiul de filmare (POV – point of view) în funcţie de poziţia aparatului şi a subiectului
filmat.
Camera assistant – Asistent al operatorului de imagine; sinonim cu Second assistant cameraman.
Camera car – Vehicul / maşină sau platformă specială care îi poartă pe regizor, pe directorul de imagine
(DP) şi alţi membri ai echipei atunci când filmează un vehicul în mişcare sau o persoană.
Camera control unit – Bloc de comandă a aparatului de filmat.
Camera crew (camera unit) – Echipa de imagine în cazul unui film.
Camera equipment – Materiale pentru aparatul de filmat.
Camera grip – Maşinist la aparatul de filmat; vezi Camera operator.
Camera loader – Asistent al operatorului de imagine, care răspunde de încărcarea peliculei în aparat.
Camera log – Înregistrarea cadrelor la aparatul de filmare, la animaţie.
Camera mount – Dispozitiv special de prindere a camerei de trepied, dolie sau macara.
Camera movement – Mişcarea aparatului de filmat, care include pan – panoramare, tilt – panoramare
verticală, zoom – apropiere depărtare, steadicam or hand held – filmare din mână etc.
Camera operator denumit şi Cameraman – Operator la aparatul de filmat sau a doua persoană de la
imagine, răspunde de încadratură şi de mişcarea aparatului în funcţie de dispoziţiile directorului de imagine
(operatorul - şef); la începerea unei şedinţe de filmare, după ce regizorul secund - first A.D. - strigă "Quiet
on the set", adică linişte pe platou şi "Roll camera", adică porneşte aparatul, Camera operator strigă
"Rolling" atunci când porneşte înregistrarea; vezi Director of photography.
Camera package – Închiriere aparat de filmat şi accesorii. Unii directori de imagine preferă camera
Panavision, alţii Arriflex. Deşi există alte sisteme disponibile, cum ar fi Moviecam sau Ultracam, totuşi
preferatele sunt Panaflex sau Arri-BL. Preţul accesoriilor variază enorm; de exemplu, unele obiective cu
zoom de mare viteză pot să coste cât preţul de închiriere a aparatului.
Camera platform – Suprafaţă statică sau mobilă pe care se montează aparatul de filmat.
Camera rehearsal(CR) – Repetiţie cu echipa de imagine, când este cazul se menţionează CR în raportul
de producţie sau planul de lucru.
Camera report – Formular al echipei de filmare a compartimentului imagine, pe care se completează
metrajul filmat, dublele trase cu indicaţia de copiere şi developare, precum şi alte date privind emulsia
peliculei, date despre compania de producţie etc.
Camera tracks – Şine de travelling, denumite şi dolly tracks; sunt confecţionate din metal şi permit
alunecarea căruciorului dolie.
Cameraman – Cameraman; vezi Director of photography.
Camp (campy) – Film de comedie-parodie în care situaţiile convenţionale şi de intrigă sunt intenţionat
exagerate până la absurd, pentru a produce râsul.
Campaign concept – Se spune despre programul de publicitate şi reclamă al unui film; vezi
Advertisement.
Campaign package – Toate aspectele unei campanii de publicitate şi reclamă ale unui film, care include ca
materiale de bază: caietul de presă (conţine fotografii, sinopsisul filmului, lista actorilor, calendarul
proiecţiilor, articole din presă despre film etc.), un film de prezentare sau un scurt material montat pe
peliculă (forşpan din Vorschau în germană, teaser sau trailer în engleză, film annonce sau bande annonce
în franceză), spotul publicitar pentru televiziune şi radio şi fotografii alb/negru (8/10); vezi Press kit, One
sheet, Teaser, Trailer.
Can – 1) Cutie rotundă de peliculă, de 120, 300 sau 500 de metri. 2) Mic reflector la iluminare.

26
Canadian Broadcasting Corporation – Organismul federal – i se mai spune Radio Canada - care
reuneşte toate canalele de radio şi televiziune naţionale.
Canadian Society of Cinematographers - Asociaţie canadiană a responsabililor cu distribuţia actorilor.
Candid camera – Camera ascunsă.
Canned music – Muzică preînregistrată; vezi Library music.
Cannes Festival – Festivalul de film de la Cannes (Franţa) şi târg de filme, care are loc în luna mai, pe o
durată de 12 zile; vezi American Film Market, Film market, MIFED.
Cans – Căşti audio.
Canted shot – Plan înclinat în filmare, de ex. imaginea unei case înclinate; i se mai spune Dutch angle
shot; vezi Dutch angle.
Cap – Prag maxim de prelungire a termenului contractual, pe care îl poate negocia un distribuitor cu un
producător, într-un contract de distribuire a filmului când nu şi-a încasat avansurile acordate.
Caper - Film de capă şi spadă; vezi Swashbuckler.
Captain – Denumire dată în producţia de filme persoanei responsabile cu transportul în perioada de
filmare; vezi Teamsters.
Caption – 1) Subtitrare, text suprapus peste imagine, inserarea unei imagini într-o altă imagine. 2)
Explicaţii în caseta de legendă asupra unui afiş sau unei casete video; 3) Titlu într-un articol sau explicaţii la
sfârşitul unui contract asupra termenilor folosiţi; vezi Headings.
CARA – vezi Classification and Rating Administration, MPAA, Ratings.
Carpenter – Tâmplar/dulgher.
Carry-in – În televiziune, echipamentul mobil al regiei.
Carry-out – Executarea unui contract, acţionarea conform clauzelor contractuale; vezi Comply with (to).
CARS – vezi Community antenna relay service.
Cartoon – Desene satirice apărute în presă, desene animate; vezi Comics, Animation.
Cartoony – Desen animat schematic, stereotip.
Cash basis payment – Procedeu de plată în numerar.
Cash cow – În cinema se spune filmelor blockbuster care generează încasări foarte mari.
Cash flow – Flux de numerar, analiza rulajelor care afectează contul bancar; în industria cinematografică
se foloseşte şi pentru a descrie ritmul în care se fac încasările, cum sunt distribuite încasările filmului la
box-office către investitori şi alţi participanţi la profit, ce deducţii se fac şi de către cine.
Cash flow schedule – Schema planului de finanţare, în producţia unui film, într-un contract de finanţarea
producţiei / realizarea distribuţiei; reprezintă fluxul de bani necesari (săptămânal sau pe altă perioadă)
pentru producerea filmului şi plăţile pe care trebuie să le facă studioul finanţator / distribuitor în acelaşi timp,
către firma de producţie.
Cashier – Casier.
Cash-in (to) – A realiza profit într-o producţie de film; vezi Delivery, Halo effect.
Cassandra – Sistem de analiză a rezultatelor unei audienţe la programele distribuite în sistem
“sindicalizat”, difuzate pe pieţele televiziunilor locale; dispozitiv creat de (vezi) Nielsen din 1980; (vezi)
Syndicated programs, Syndication.
Cassette – Casetă de protecţie a benzii magnetice.
Cast (to) – Distribuţia actorilor în roluri, selecţia actorilor, parte din generic cu actorii; Cast list – listă cu
actorii care se prezintă sindicatului înaintea începerii filmărilor.
Cast against type – Se spune despre un actor care interpretează un rol cu totul diferit de tipologia sa (ex.
Humphrey Bogart ca „băiat bun” în Casablanca).
Cast and crew insurance – Asigurarea care garantează pe producător împotriva oricăror depăşiri de deviz
datorate morţii sau îmbolnăvirii unui membru al echipei de filmare sau al unui actor.
Cast of thousands – „Mii de interpreţi”, argument publicitar în anii ’50 – ’60 la filmele cu figuraţie multă; azi
mulţimea se creează cu mijloacele computerizate; vezi CGI.
Cast title – Genericul filmului cu rolurile.
Castable – Se spune despre un proiect cu roluri bune pentru care se pot găsi uşor interpreţi.
Casting – Distribuirea rolurilor; casting call – audiţie pentru alegerea actorilor; casting director - regizor
secund responsabil cu distribuţia actorilor; este specializat în găsirea celor mai buni actori pentru fiecare rol
şi negocierea contractelor acestora; alegerea actorilor depinde de aprobarea regizorului şi producătorului; Deleted:
stunt-casting - distribuirea rolurilor prin ataşarea la film a numelui uneia sau mai multor vedete care vor face
filmul mai atractiv în ochii finanţatorilor; (casting ca tipologie: Clark Gable - adoratul publicului, John Wayne
27
- cowboy de western, Errol Flynn - justiţiar şi fanfaron, Cary Grant - gentlemenul amorez, Arnold
Schwarzenegger - durul terminator); vezi Bankable star, Casting couch.
Casting couch – Divanul legendar din biroul producătorului care constituia ”permisul” de liberă trecere
pentru vedetele doritoare să lucreze (actriţa Frances McDormand a povestit în glumă cum pentru rolul
Fargo a aplicat metoda casting couch cu regizorul filmului, Joel Coen - soţul ei).
Casting Society of America – Asociaţie a responsabililor cu distribuţia, asociaţie profesională a directorilor
de casting.
Catalog – Pentru un distribuitor sau producător de filme constituie ansamblul drepturilor asupra filmelor sau
programelor aflate în proprietatea sa şi pentru care deţine mandat de exploatare; constituie cel mai valoros
activ al companiei. (Când Turner i-a vândut MGM lui Kerkorian, el şi-a păstrat drepturile naţionale asupra
fabulosului catalog de filme al studioului).
Catch line – Slogan, lozincă; vezi Tag line.
Catering (service) – Servicii de asigurat mâncarea la filmări; furnizor de alimente; vezi Commissary.
Cattle call – Literal - adunarea vitelor; se foloseşte în sens peiorativ, când la filmare se face convocarea
personalului, a actorilor cu lipsă de respect faţă de aceştia.
CATV – vezi Community Antenna Television.
Cautionary tale – Termen literar definind o poveste cu tâlc, cu mesaj moral, despre consecinţele nefaste
ale unor comportamente sau ideologii sau tehnologii (ex. Dr.Strangelove despre nebunie, Planet of The
Apes - 1968, Wargames - 1983, Monty Pyton - 1983, serialul The Evil Dead - 1981, Gremlins - 1984).
C-Band – Gamă de frecvenţă (3 la 6 GHz) utilizată de sateliţi în difuzarea directă; vezi KU-Band,
Microwave.
CBC – vezi Canadian Broadcasting Corporation.
CBS – vezi Columbia Broadcasting System.
CC - vezi Closed caption.
CCD – vezi Charge–coupled device.
C-Counties – Regiuni categoria “C” - clasificare dată de compania A.C. Nielsen pentru zonele din SUA cu
populaţie de peste 40 mii de locuitori; vezi “A” counties,”B” counties.
CCTV – vezi Closed Circuit Television.
Ceiling – Plafon; participation ceiling – plafon de încasări ale unui film sau program.
Celebrity – Personalitate cu merite; celebrity special – program de excepţie organizat în jurul unei
personalităţi.
Cels – Foaie transparentă de celuloid pe care se desenau imaginile la filmele de desene animate pentru a fi
apoi fotografiate; vezi Animation, Cartoon.
Censor soother – Persoană care, într-un studio sau într-o echipă de filmare, are sarcina de a calma
grupările de presiune susceptibile de a chema cenzura; vezi Public relations.
Censor’s certificate – Viza de cenzură.
Censorship – Cenzură, procesul prin care se determină „ce se poate şi ce nu se poate” arăta într-un film;
(ex. filmul Last Tango in Paris - 1972 iniţial a fost clasificat X ca apoi să fie schimbat în NC-17, iar filmul lui
Kubrick Eyes Wide Shut a fost proiectat cu multe scene blocate prin CGI în versiunile pe DVD pentru a
evita clasificarea NC-17).
CEO – vezi Chief Executive Officer.
Certificate of authorship – Certificat atestând paternitatea autorului asupra unei opere (chitanţa unui
depozit legal etc).
Certified public accountant – expert contabil.
CFO – vezi Chief financial officer.
CG – vezi Character generated.
CGI – vezi Computer Graphics (sau Generated) Imagery.
Chain – Reţea, circuit de săli de cinematograf; vezi Theater chain (sinonim: exhibitor chain), Circuit, Loop.
Chain of title – Lanţ de drepturi asupra unei opere, începe cu proprietarul sau autorul de origine, continuă
cu persoana care este cesionarul drepturilor.
Chainbreak – Întrerupere de emisiune, mesaj publicitar inserat în pauză.
Chanbara – Film japonez cu samurai.
Change list – Listă cu secvenţele schimbate întocmită de către editorul (monteurul) şef, tipărită de către
asistentul acestuia şi distribuită editorului de sunet supervizor, editorului de dialoguri, editorului muzical şi
editorului de efecte sonore.
28
Change over cue – Semnul sau punctul în colţul din dreapta al imaginii de film care îi semnalează
proiecţionistului schimbarea de la un aparat de proiecţie la altul.
Change over day – Zi de programare, zi în care exploatanţii decid programarea pentru săptămâna viitoare.
Changing bag – Un sac din material de culoare neagră care nu permite să treacă lumina prin el, folosit de
persoana care se ocupă cu încărcarea peliculei virgine (Film loader) pentru a încărca filmul într-o casetă
(Magazine).
Changing room – Vestiar.
Channel – Canal de televiziune, bandă de 6 MHz transmiţând un semnal de televiziune; channel allotment
- atribuire de frecvenţă; channel capacity – număr maxim de canale pe care le poate primi un sistem de
difuzare pe cablu.
Chapman – Marcă pentru macara de filmare.
Chapter eleven – “Capitolul 11” - referire la legea americană a falimentului (Bankruptcy reform act 1978),
care reglementează redresarea judiciară a firmelor; vezi Chapter seven.
Chapter seven – “Capitolul 7” din aceeaşi lege care reglementeză lichidarea judiciară a firmelor.
Character – Personaj într-un rol; main character – personaj principal.
Character actor – Actor de compoziţie specializat în roluri arhetipice, de obicei rolul secundar cel mai
important (ex.Hattie McDaniel, negresa din Alice Adams şi Gone With the Wind - 1939).
Character arc – Tensiune în evoluţia unui personaj într-un scenariu; traiectoria între starea de la început şi
cea de la sfârşitul rolului.
Character driven (movie) – Dramă psihologică.
Character study – Film care utilizează caractere cu puternică personalitate susţinute de intriga şi subiectul
poveştii (ex. The Seven Samurai - 1954, Atlantic City - 1980, Dead man walking - 1995).
Characterization – Efort scenaristic care doreşte individualizarea fiecărui personaj din scenariu; deep
characterization – profunzime psihologică a personajelor.
Charge-coupled device – Componentă a camerei de filmat digitale care converteşte fascicolul de lumină
în semnale electronice şi captează imaginile.
Chart – Palmares muzical, listă periodică a celor mai bune vânzări de discuri.
Chart (to) – A figura în palmares; vezi Billboard.
Chart topping – În muzică, în fruntea palmaresului.
Charter advertising – Cumpărare de spaţiu publicitar.
Cheater cut – Rezumat scurt din filmul precedent, dat înaintea unui nou episod de serial, pentru a vedea
ce s-a întâmplat în episodul precedent.
Check print – Copie de control, uneori i se spune copie zero, reprezentând prima copie pozitivă trasă după
negativul filmului montat, care conţine imagine şi sunet; i se mai spune şi approval print; vezi Grading print,
Trial print.
Checker – Controlor, în animaţie responsabil cu controlul planurilor după executarea desenelor înaintea
turnării.
Cheer (to) – Aplauze, aclamări.
Chemistry (screen chemistry) – Se referă la performanţele a doi actori perfect complementari unul altuia
(exemple de complementaritate perfectă: Spencer Tracy şi Katharine Hepburn, Fred Astaire şi Ginger
Rogers, Jack Lemmon şi Walter Matthau, Elisabeth Taylor şi Richard Burton, Stan şi Bran, Mel Gibson şi
Danny Glover, Paul Newman şi Robert Redford, Lauren Bacall şi Humphrey Bogard, Errol Flynn şi Olivia de
Havilland, dar şi exemple negative ca Leonardo Di Caprio şi Kate Winslet în Titanic, Marilyn Monroe şi
Laurence Olivier în Showgirl – 1957, Hugh Grant şi Andie MacDowell în Four Weddings and a Funeral -
1994).
Cherry picker – Platformă mobilă cu braţ pe verticală care se ridică cu aparatul de filmat şi cameramanul,
folosită la filmare (de tipul celor folosite la montarea instalaţiilor electrice pe stâlpi).
Chest mike – Lavalieră, cravată mică; vezi Lavalier.
Chick flicks (sau tearjerkers) – Filme cu personaje feminine populare sau în sens defavorabil folosit
pentru marginalizarea filmelor cu prea multe personaje feminine (ex. Steel Magnolias - 1989, Thelma and
Louise - 1991).
Chief cameraman – Operator de film, responsabil cu stabilirea cadrelor de filmat, uneori operator-şef.
Chief executive officer – Cea mai înaltă funcţie de conducere superioară într-o companie, preşedinte -
director general.
Chief financial officer – Director financiar.
29
Chief operating officer – Director general, vezi General manager.
Chinese (to) – A face cu aparatul de filmat o panoramare în recul.
Chinese Theater (Cinematograful Gauman) – Sală legendară de pe Hollywood Boulevard care a fost
mult timp sala de premieră a filmelor şi unde s-a ţinut de multe ori şi ceremonia de acordare a premiului
Oscar; pe trotuarul din faţa sălii sunt imortalizate în ciment amprentele marilor vedete.
Chippy – Tâmplar la echipa de filmare.
Chop-socky – Film de karate, de kung–fu.
Chorus girl – Dansatoare de cabaret.
Chroma key – Procedeu de înlocuire a unei culori cu altă culoare din spatele acesteia, pe ecran, prima
devenind transparentă; i se mai spune color separation overlay, greenscreen sau bluescreen; este
procedeul folosit la transmiterea emisiunii meteo, când prezentatorul se află pe micul ecran în faţa unei
hărţi, în realitate el fiind în faţa unui ecran colorat; vezi Bluescreen, Cyc.
Churn – Raport între abonaţii cu contracte reziliate şi abonaţii noi la o televiziune pe cablu sau televiziune
cu plată. Raport între telespectatorii care se branşează şi cei care renunţă la un abonament într-o perioadă
dată; vezi Flip, Loyalty, Turnover.
Chutzpah – Expesie care desemnează la Hollywood „a avea tupeu”, „a avea totală neruşinare” pentru a
obţine succes; scriere neclară (în idiş).
Chyron – Subtitrare la baza ecranului de televiziune pentru a identifica persoana care vorbeşte; Chyron
este o marcă pentru generatorul de semne, caractere (litere); vezi CG.
Chyron operator - Operatorul care creează titlurile şi / sau textele grafice.
CIF – vezi Cost, Insurance, Freight.
Cinderella movie – Film surpriză, care are mai mult succes decât se aştepta (ex. Pretty Woman); vezi
Sleeper.
Cine camera – Aparat de filmat filme de ficţiune.
Cineaste – Cineast, entuziast şi devotat al filmului; revistă cunoscută de cinema (The Cineaste Interviews).
Cinema – Semnifică de cele mai multe ori sala de cinematograf; cea de-a şaptea artă.
Cinema verité – Termen francez, semnifică ”cinema al adevărului”; metodă sau stil de film documentar cu
cadre foarte lungi, coordonare regizorală şi de montaj minimă, realizat de regulă fără actori şi cu echipă
tehnică restrânsă, filmat cu camera din mână şi sunet în priză directă; a fost popularizat în Franţa anilor ‘50;
se mai numeşte free cinema în Anglia sau direct cinema în SUA.
Cinemascope – Ecran lat, procedeu pus la punct de inginerul francez Henri Chretien în 1925, care permite
proiecţia de filme pe ecrane panoramice, de două ori mai largi decât un ecran normal, datorită
anamorfozării imaginii la filmare. Spyro Scouras cumpără tehnica pentru Twentieth Century-Fox din 1953 şi
pune în evidenţă tehnica producând filme de mare spectacol.
Cinematic techniques – Se spune metodelor folosite de realizatorii filmului pentru a-şi comunica intenţiile
şi a produce o reacţie emoţională sau psihologică în rândul spectatorilor.
Cinématographe – Este considerat primul aparat de filmat (era iniţial şi de proiecţie), inventat de fraţii
Auguste şi Louis Lumière, cu care s-a organizat prima proiecţie publică în scopuri comerciale – considerată
naşterea filmului – într-o cafenea pariziană denumită Salon Indien în 1895.
Cinematographer – Operator-şef, director de imagine; vezi Director of photography.
Cinemax – Canal cu plată difuzat prin satelit şi cablu din 1980, specializat în prezentarea de filme; vezi
Home Box Office, Pay cable, Time Warner.
Cinerama – Ecran foarte mare cu o curbură de 160 de grade, pentru filme realizate cu trei camere şi
proiectate cu trei aparate de proiecţie.
Circuit – Circuit, ansamblu de săli de cinematograf cu aceeaşi programare şi aparţinând aceleiaşi
companii; vezi Loop, Theater chain.
Circulation – 1) În presă – difuzare; 2) Termen desemnând numărul total de menaje care au privit o staţie
de televiziune într-o zi sau o perioadă dată. 3) Serviciu al staţiilor de televiziune cu sarcina de gestionare
materială a grilei de programe şi a spaţiilor publicitare; vezi Traffic department.
Clapboard – Clacheta pe care se înscriu însemnele filmului şi ale secvenţei şi cadrului care se filmează,
care se bate la începutul filmării fiecărui cadru, sunetul fiind folosit la sincronizare în procesul de montaj; în
prezent se folosesc tot mai des clachete electronice.
Clapper person – Clachetist, asistentul de cameră care scrie pe clacheta de filmare şi bate clacheta la
filmare pentru racorduri şi sunet şi verifică cantitatea de peliculă (a patra persoană de la imagine); vezi
Second assistant camera operator.
30
Clapsticks – Partea mobilă a unei clachete care este lovită cu zgomot; vezi Slate.
Classification and rating administration – Serviciu al (vezi) MPAA (Motion Pictures Association of
America) care efectuează clasificarea filmelor înainte de ieşirea lor pe ecrane. Este o formă de cenzură
morală în industria audiovizuală; clasificările sunt (vezi) G, PG, PG-13, R, NC-17 şi X; vezi Code office.
Claymation – Tehnică de animaţie imagine cu imagine, care utilizează personaje modelate în plastelină or
alte aluaturi; (ex. Chicken Run - 2000).
Clean acceptance – Acceptarea fără rezerve a montajului final al unui film sau program.
Clear (to) – 1) A fi transmis la televiziune; 2) Clear the rights – reglementarea drepturilor juridice, în special
a drepturilor de autor legat de producţia unui film sau program; 3) Clear! - la filmare semnifică ordinul de a
elibera locul unde se filmează.
Clearance – 1) Referitor la distribuţia filmului în sala de cinematograf, reprezintă perioada de exclusivitate
acordată unui difuzor pe o anume piaţă, de obicei pentru câteva săptămâni. 2) În producţia de film se
referă la obţinerea aprobării de reproducere sau de folosire a unui material cu drept de autor. 3) Referitor la
finanţarea unui film de către un studio, termenul se referă la verificarea scenariului pentru eliminarea
interpretărilor defăimătoare la adresa cuiva pentru a evita o eventuală acţionare în justiţie pentru calomnie;
verificarea drepturilor de autor şi a tuturor elementelor care ar putea fi asemuite cu persoane sau locuri
existente. 4) În televiziune reprezintă pentru un program, acoperirea unui procentaj din numărul de cămine
dintr-un teritoriul geografic, în special în sindicalizare; vezi Syndication.
Clearance sale – Vânzarea, lichidarea unui stoc, sau a unui spaţiu publicitar ieftin.
Cleffer – Compozitor de muzică sau textier.
Click track – Bandă ritmică folosită în postsincron, în special la dublaje, care indică actorilor textul de citit;
aceasta defilează cu viteza cu care trebuie citit; vezi Dubbing.
Cliffhanger - 1) Film de suspans. 2) Moment cheie al unei intrigi în care acţiunea este lăsată în suspans
(ex. cliffhanger în serialul Dallas – cine l-a ucis pe J.R.).
Climactic – Paroxistic, culminant.
Climax – Punct culminant, moment forte al intrigii într-un film.
Clio Award – În publicitate, premiu anual decernat celor mai bune opere de publicitate audiovizuale (radio
şi televiziune) de către American Radio and Television Festival, sub patronajul publicaţiei Ad Weekly.
Clip – 1) Tăietură din presă. 2) Extras dintr-un film sau program.
Clip bin / Clip sheet – Locaţia unde se înmagazinează înregistrările vizuale şi sonore pentru editarea
nonliniară.
Close (to) - A încheia un contact.
Close medium shot – Plan american de filmare, plan mediu; echivalent cu medium close up.
Close shot şi Close up – Grosplan (de ex. faţa unui personaj acoperă tot ecranul); extreme close up (ECU
sau XCU) - plan detaliu este un grosplan mai aproape, cu detalii de obiecte mici sau părţi din obiecte mari.
Closed bidding – Procedeu prin care un distribuitor propune un film unui exploatant fără ca acesta să
cunoască condiţiile concurenţei; vezi Blind booking.
Closed caption – Subtitrare codificată; urmărirea unei emisiuni cu un decodor.
Closed circuit television – Televiziune cu circuit închis.
Closed set – Platou interzis publicului; de ex. un platou pe care se filmează o scenă erotică şi care este
închis pentru majoritatea membrilor echipei pe timpul filmării.
Closed town – Oraş cu un singur exploatant de săli de cinematograf.
Closing billboard – Carton de final în genericul filmului.
Closing titles – Generic de final, generic tambur; vezi End titles, Opening billboard.
Clout – În industria filmului, abilitatea celui care negociază pentru a obţine ceea ce doreşte.
CMS – vezi Close medium shot.
CNN – vezi Cable News Network.
Coach – 1) Antrenor în sport. 2) În cinematografie - persoană care îl însoţeşte pe actor pentru a-l pregăti
asupra unor aspecte ale rolului; Dialogue coach - pentru replici sau dialecte.
Coast (the) – se spune pentru Los Angeles, California.
Coax (coaxial cable) – Cablu coaxial.
COD – vezi Cost On Delivery.
Coda – (literal) Coadă, în italiană; în cazul filmului se referă la epilog ori partea de sfârşit care trage
concluziile despre film (ex. epilogul din Shindler’s List).
Code office – vezi CARA.
31
Co-feature – Lungmetraj prezentat împreună cu un alt film, în pachet, în partea a doua; vezi B pictures,
Double billing.
Coin – (literal) Bănuţ, bani în sens general.
Cold reading – Audiţie la care actorii citesc pentru prima oară un text; vezi Line rehearsal, Table reading.
Color absorption – Capacitatea unor medii de a absoarbe unele culori ale spectrului de lumină.
Color chart – Spectru de culori.
Color correction – Etalonare, stabilirea condiţiilor optime pentru o imagine pozitivă, fără diferenţe de
culoare şi densitate între planurile filmului, pentru montajul final.
Color system – Codificarea culorilor; se cunosc trei procedee de codificare a culorilor în televiziune; vezi
NTSC, PAL şi SECAM.
Color temperature – Culoarea în grade Kelvin(K) a unei surse de lumină; cu cât este mai ridicată
temperatura de culoare cu atît lumina este mai albastră şi cu cât este mai redusă, lumina este mai roşie.
Color timer – Funcţie care efectuează etalonarea peliculei pozitive (echilibrarea culorilor pentru a nu exista
diferenţe de densitate şi culoare între planurile filmului) într-un laborator de prelucrare a peliculei.
Colorization – Procesul de colorare al filmelor alb negru, realizat digital în anii ‘80.
Colorizer – Tehnician cu colorarea filmelor alb-negru.
Columbia Broadcasting System - Mare grup multimedia american din care face parte CBS Television
Network; la origini s-a numit United Independent Broadcasters, a fost cumpărat de William Paley în 1928,
care i-a dat numele actual şi l-a organizat în reţea de radio; ca şi concurenţii săi (vezi ABS, NBC, CBS)
constituie o reţea de televiziune la sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi difuzează azi programele
sale de televiziune pe tot teritoriul SUA, prin staţiile asociate şi staţiile pe care le exploatează direct; vezi O
& O.
Columbia Pictures (Entertainment) – Unul din marile studiouri istorice; s-a născut în 1924 prin
schimbarea numelui din C.B.C. Films Distribution (aparţinând fraţilor Harry şi Jack Cohn şi Joseph Brandt)
şi s-a dezvoltat sub coordonarea lui Harry Cohn şi Frank Capra. Neavând lanţ de cinematografe, a trebuit
să realizeze filme de calitate pentru a le putea distribui (de unde reputaţia profesională a producţiilor sale).
Cultivă vedetismul în anii ’50 şi înfiinţează o filială de producţii de televiziune. Intră în declin la începutul
anilor ’60, este cumpărat de Coca-Cola în 1981 şi fuzionează cu TriStar. Este absorbit de Sony Corporation
în 1989 şi devine un nucleu important al imperiului comercial şi industrial japonez; vezi Big six, Sony
Pictures Entertainment.
Combination advertisement – Publicitate care pune în valoare mai multe filme în acelaşi timp.
Combination print – Pozitivul filmului cu imagine şi sunet.
Combination shot – Supraimpresiune; vezi Process shot.
Comedian (-enne) – Actor (-iţă) de comedie, comic.
Comedy-variety show – Emisiune de varietăţi care conţine scheciuri, interviuri cu personalităţi şi în care
apar cântăreţi şi formaţii muzicale.
Comer – Actor de viitor, speranţă.
Comet – Urmă pe care o lasă pe ecranul de televiziune, prin efectul de remanenţă, o mişcare mai rapidă.
Comic relief – Moment comic într-un film dramatic, cu scopul relaxării tensionale sau punctării prin contrast
a unui moment de tensiune.
Comics – Benzi desenate; vezi Cartoon.
Coming attractions – Film anunţ; vezi Teaser, Trailer.
Command performance – Performanţă deosebită, de referinţă a unui actor într-un film.
Commentative sound – Sunet de acompaniament care nu se află pe ecran. Opus lui (vezi) Source sound.
Commercial – 1) Publicitate, anunţ publicitar; commercial break – pauză publicitară; non-air commercial -
publicitate experimentală, care nu este destinat difuzării. 2) Adjectiv care califică activităţile cu scop lucrativ;
commercial television – televiziune privată cu vocaţie comercială, spre deosebire de canalele publice (vezi)
Public channel, sau educative.
Commercial protection - Spaţiu de protejare, de regulă 10 minute, între mesajele publicitare concurente
transmise la televiziune.
Commissary – Cantină la filmare sau într-un studio.
Commission – Comision ca plată pentru o activitate depusă.
Commissioned work – Operă de comandă; regimul legii Copyright-ului american consideră orice operă
comandată în mod expres şi plătită unui autor în scopul integrării rezultatului într-o operă cinematografică,
sau altă operă audiovizuală, ca aparţinând comanditarului, respectiv în cazul nostru al producătorului [(vezi
32
Legea americană a dreptului de autor - Copyright Act,1976:17 USC, art.101(2)]; această dispoziţie lărgeşte
principiul şi la sintagma (vezi) Work made for hire, atunci când autorul nu este salariatul comanditarului
operei audiovizuale.
Committee on Nationwide Television Audience Measurement - Organism format în 1963 de către cele
trei mari reţele (vezi Networks) şi (vezi) National Association of Broadcaster pentru a controla calitatea
măsurării audienţei.
Common carrier – Întreprindere de comunicaţii publice, termenul desemnând serviciu de transmisie a
informaţiei de la un punct la altul, accesibil publicului conform unui tarif uniform – adică telefon, telegraf,
telex, cablu şi satelit; în cazul satelitului, este vorba de întreprinderea care deţine şi exploatează
echipamentul tehnic şi facturează acest serviciu; nu este vorba de aceleaşi obligaţii legale ca ale firmelor
specializate în vânzarea semnalelor, cum este cazul canalelor de cablu; vezi Telcos.
Communication highway – “Autostrăzi de comunicaţie”, reţele în care se întâlnesc toate mediile de
comunicaţie (cablu, telefon, reţele de televiziune şi studiourile) accesibile instantaneu şi universal; vezi
Infopike (information highway), Magic box.
Communications Satellite Corporation - Organism public care administrează serviciul de comunicaţie
prin satelit; reprezintă SUA în (vezi) INTELSAT.
Community access – vezi Public access.
Community antenna relay service - Gamă de frecvenţă alocată de (vezi) FCC reţelei unei antene
colective pentru transmiterea semnalelor de televiziune.
Community antenna television – Se spune sistemului de difuzare care foloseşte o antenă de recepţie
herţiană la care se racordează de exemplu locuitorii unui cartier; vezi Master antenna television.
Comp (de la Comprehensive) – Schiţă de poster publicitar pentru un film, care poate fi ulterior modificat.
Compensation – 1) Remunerare, despăgubire, venit global; într-un contract de muncă pe salariu, conţine
şi primele, comisioanele, avantajele în natură; într-un contract de licenţă (vezi License) conţine nu numai
sumele vărsate sau minimumul garantat, dar şi totalul remuneraţiei datorat cedentului. 2) Remuneraţia
staţiilor de televiziune (vezi Affiliate) în schimbul alipirii lor la o reţea; vezi Network, Network compensation.
Competitive programming / scheduling – programare concurenţială, strategie de programare a unui
canal care se ghidează după grila canalelor concurente; vezi Blunting, Counter programming, Defensive
programming, Offensive programming, Stunting.
Compilation film – Film alcătuit din secvenţe ale altor filme.
Completed motion picture – Un film terminat, pregătit pentru proiecţia în săli.
Completion – completare, terminarea unui film sau program; Upon completion - la sfârşitul filmărilor, la
terminarea copiei finale; clauză clasică a contractelor din industria cinematografică şi audiovizuală.
Completion bond – poliţă de asigurare, garanţie de bun sfârşit al filmului; formă de asigurare dată de o
companie, pe care o încheie un producător pentru a se asigura contra riscului de neterminare a filmului;
garantul ia în sarcina sa producţia filmului, în cazul unor perturbări la filmare care pun în pericol realizarea
proiectului; vezi Guarantor’s fee, Producer and director undertakings.
Completion bond documentation – Sunt documentele solicitate de compania de asigurări înainte de
începerea filmului pentru a analiza proiectul: scenariul; un buget detaliat al filmului; planul calendaristic de
realizare a filmului; cererea pentru acordarea garanţiei de bun sfârşit; lista principalilor realizatori şi a
actorilor; dovada obţinerii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe asupra scenariului; acordul de
colaborare încheiat de producător, regizor şi membrii echipei de realizatori; acordul de finanţare a
producţiei; poliţa de asigurare încheiată de către producător ca o măsură suplimentară împotriva pierderilor;
acordul încheiat de către producător şi regizor cu actorii şi pentru respectarea bugetului; un acord semnat
de către regizor prin care asigură că bugetul şi planul calandaristic al perioadei de filmare şi postproducţie
sunt realizabile şi că metrajul alocat de peliculă negativă este suficient; contractele principalilor actori;
planul calendaristic al perioadei de postproducţie (trebuie furnizat nu mai târziu de două săptămâni înainte
de ultima zi de filmare); acordul semnat privind obţinerea tuturor drepturilor legale în cadrul bugetului;
acordul privind muzica; acordul semnat prin care toate cheltuielile care derivă din acordul de distribuţie
precum şi toate costurile legate de publicitate care depăşesc bugetul aprobat se vor considera costuri de
distribuţie şi nu vor afecta cheltuielile de producţie; acordul pentru developarea peliculei într-un laborator;
acord semnat privind respectarea taxelor legale prevăzute în bugetul filmului; acordul privind distribuţia
filmului – dacă acesta există.

33
Completion bond fee – Onorariul companiei de asigurări, care reprezintă un procent din devizul total al
filmului (care include taxele şi cheltuielile neprevăzute de 10%); procentul poate fi între 1,5% (la filmele cu
bugete mari) şi 6%, uneori firma de asigurări cerând un procent din încasările filmului.
Comply with (to) – A se conforma clauzelor contractuale, a respecta un contract.
Composer – Compozitor care realizează muzica în film.
Composite – O bucată din pelicula developată, pe care există combinarea imaginii cu sunetul.
Composite (to) – În procesul de filmare, a combina mai multe imagini într-una singură.
Composite dupe negative – Duplicat negativ de imagine (contratip) obţinut de pe negativul întregului film,
după pozitive sau interpozitive, care conţine imagine şi sunet şi care se foloseşte la executarea tirajelor de
copii pozitive necesare reţelei cinematografice.
Composite master positive – Copie pozitivă, standard etalon a întregului film, folosită ca model pentru
copiile de tiraj.
Composite negative – Copie negativă a întregului film.
Composite print – O bucată din copia standard pozitivă, cu imagine şi sunet.
Composition – Aranjarea subiectului în cadru ori selectarea mărimii cadrului în funcţie de subiectul filmat.
Comprehensive insurance – Asigurare contra tuturor riscurilor.
Compulsory license – Licenţă legală obligatorie în SUA, autorizaţie de a se utiliza operele protejate de
legea dreptului de autor (legea copyright-ului) fără acordul prealabil al deţinătorilor de drepturi, doar prin
simpla plată a unei redevenţe în cele cinci domenii de utilizare supuse acestei dispoziţii: retransmisia prin
cablu, reproducerea mecanică a operelor muzicale, retransmisia prin satelit, aparatele care permit
reproducerea muzicii şi difuzările prin reţeaua publică; regimul licenţei legale a permis creşterea numărului
de reţele prin cablu, permiţându-le retransmisia programelor date pe canalele herţiene fără negocierea
drepturilor; vezi Copyright Royalty Tribunal.
Computer aided design – Program de concepţie asistată pe calculator.
Computer generated imagery – Procesul de prelucrare, adăugare, modificare şi/sau manipulare a imaginii
digitale şi a materialului grafic. Primele efecte CGI s-au folosit în filmul SF Futureworld – 1976, iar în 1981
s-a creat prima figură umană prin CGI, în filmul SF al lui Michael Crichton – Looker. Primul personaj
tridimensional (3D) creat prin CGI a fost creatura subacvatică extraterestă din filmul Abyss.
Computer graphics – Prelucrarea grafică la computer a imaginii.
COMSAT – vezi Communications Satellite Corporation.
Concept – Subiect, concept, idee de bază într-un scenariu care se poate formula în câteva fraze; când i se
atribuie o conotaţie maliţioasă, reprezintă un proiect original, care se remarcă prin formule originale, prin
îndrăzneala subiectului, ambiţiile estetice sau nivelul sofisticat al publicului căruia i se adresează; sinonim
cu High style; vezi Log line, Pitch.
Cone lights – Lumină abundentă care acoperă o mare suprafaţă.
Confab (to) – A discuta, a se reuni pentru o discuţie.
Conform – În producţia de film semnifică montarea negativului conform copiei editorului-şef; în sens legal
înseamnă a reproduce exact o copie a unui document, certificat de un factor autorizat.
Conkout – Întreruperea filmării datorită lipsei unor materiale.
Consent – Autorizaţie.
Consent and release – Acord încheiat de către producător cu persoana fizică a cărei imagine sau istorie
se va transpune pe ecran; acest acord permite, în general, dreptul de a fixa, de a reproduce şi de a
comunica publicului prestaţia sau povestea respectivă; vezi Affirmative grant, Release.
Consideration – Termen juridic, reprezentând de obicei o sumă de bani, sau orice altă valoare; constituie
raţiunea încheierii unui contract.
Construction assistant – Asistent construcţii decor.
Construction crew – Echipa de constructori (pentru decoruri) la o echipă de filmare.
Construction department – Departamentul compus din tâmplari/dulgheri - carpenter, vopsitori – painter,
zugravi - plasterer, sudori - welder, tapetari - paperhanger, persoane care confecţionază articole de recuzită
- prop maker şi alţi muncitori şi este condus de un maistru de platou - set construction foreman. Acest
departament este responsabil de construirea tuturor decorurilor în şi în afara studioului.
Construction manager – Conducătorul echipei de constructori.
Construction props – Recuzitã.
Contact print – Copiere în contact, prin expunerea peliculei virgine în contact direct cu materialul de copiat.
CONTAM – vezi Committee on Nationwide Television Audience Measurement.
34
Contestant – Concurent (la jocurile televizate).
Contiguous United States – Noţiune din contractele de difuzare, desemnând teritoriul SUA fără Alaska,
Hawaii şi Puerto Rico.
Contingency – 1) Într-un deviz de film, sunt cheltuielile neprevăzute, stabilite procentual (de regulă 10%),
din valoarea totală a devizului; hidden contingency – semnifică repartizarea majorării cu această cheltuială,
prin repartizarea procentului pe fiecare articol de deviz, fiind astfel mascată majorarea devizului; 2) La plural
– semnifică „condiţii prealabile” care trebuie îndeplinite într-un contract înainte de intrarea în funcţiune a
contractului; vezi Incidentals.
Contingent participation – Remuneraţie calculată sub formă de procent din încasările filmului, care se
acordă după ce filmul sau programul a atins un anumit nivel la rezultatele financiare (număr de spectatori,
nivelul profitului sau al încasărilor, număr de casete vândute etc); vezi Deferred payment, Escalating
contingent compensation, Gross participant, Net profit participation, Participant.
Continuities – Racordurile din scenariu, elemente de scenariu care asigură legătura narativă între două
secvenţe sau scene.
Continuity (editing) – Racord, coerenţă logică între diferitele planuri a unei opere audiovizuale sau
cinematografice; operaţie de urmărire a continuităţii scenariului, având în vedere că scenele nu se filmează
în ordinea naraţiunii; continuity flow – fluiditatea organizării estetice sau intelectuale ale unei opere;
continuity writer – scenarist însărcinat cu adaptarea unui scenariu anterior; continuity girl – secretară de
platou; continuity shooting – filmare conform decupajului de scenariu; continuity shot – plan racord;
continuity log – în scenariu, indicaţiile privind racordurile între cadre şi indicaţiile realizatorului (ex. de lipsă
de racord: în filmul Pretty Woman, la micul dejun Julia Roberts începe cu un croissant care devine în cadrul
următor clătită, iar în filmul Gladiator la un car roman se poate vedea o butelie de gaz).
Continuity breakdown sheets – Decupaj al scenariului în secvenţe, cadre, locuri de filmare, obiecte de
filmare şi necesarul compartimentelor pentru fiecare secvenţă (actori, decoruri, costume, accesorii, vehicule
etc ).
Continuity person – Persoană (funcţie) în devizul filmului responsabilă cu urmărirea racordurilor la filmare;
sinonim cu script supervisor.
Continuity script – 1) Conducător de emisiune, în televiziune; 2) Versiunea finală a unui scenariu, care
conţine cuvânt cu cuvânt dialogurile şi acţiunea aşa cum apare în versiunea finală de montaj.
Contra-account advertising – Publicitate compensată, sistem prin care două companii media îşi fac
publicitate reciprocă.
Contract player – Actor cu un contract de interpretare de cel puţin 13 săptămâni, chiar dacă participarea
sa nu este menţionată în film, sau serial; vezi Featured player, Player, Principals.
Contractor – 1) Antreprenor; 2) Delegat al sindicatelor cu verificarea contractelor la filme.
Contractual breakeven – Prag de rentabilitate, respectiv nivelul la care încasările acoperă cheltuielile,
stabilit prin contract.
Contractual overhead – Cheltuielile generale ale firmei distribuitorului de film, care nu se pot aloca direct
filmului distribuit, dar care se deduc din încasările totale ale acestuia.
Contractually defined profit (terms) – Se referă la faptul că, fără o legislaţie care să definească clar
termenii de încasări brute, nete, profit net şi alţi termeni într-un contract de distribuţie a filmului, este
necesară reglementarea lor contractual.
Contrast – Diferenţa dintre partea cea mai luminoasă şi partea cea mai întunecoasă ori între lumina
maximă şi minimă, într-o imagine de film.
Control figure – Prag de intervenţie; nivel al încasărilor din reţeaua de săli, fixat contractual între
distribuitor şi un exploatant, sub care se poate întrerupe difuzarea filmului.
Control group – Public folosit ca test pentru filme înainte de lansarea lor; vezi Focus group.
Controlled availability – Strategie prin care se decide să nu se difuzeze un film într-un teritoriu sau pe o
anumită piaţă.
Controller – 1) Director financiar. 2) Consolă electronică de montaj, pupitru de regie; vezi chief financial
officer.
CONUS – vezi Contiguous United States.
Conventions – În cinematografie sunt elementele aşteptate de la un anumit tip de film (ex. un film noir se
aşteaptă să fie pesimist, cu subiecte despre trădare şi corupţie; documentarele redau de obicei fapte reale
etc).

35
Converter – Decodor de programe; dispozitiv care, conectat la televizor, transformă electronic semnalele
de televiziune transmise prin cablu în semnale; vezi VHF.
Convey(to) – A livra or a transfera către o altă parte.
Coogan’s Law – Se referă la legislaţia anilor ’30, când pentru protecţia veniturilor unui actor-copil, sumele
se depuneau în fonduri mutuale, în administrarea justiţiei, pentru a fi retrase la majoratul acestuia (provine
de la numele actorului-copil Jackie Coogan).
Cookie – Voleuri (din două sau patru palete) de tablă vopsită în negru, în faţa aparatelor de iluminat; vezi
gobo.
Cooling-off period – Perioadă de graţie, de reflexie într-un contract după care părţile pot reveni asupra
semnăturii.
Cooperative advertising – 1) În televiziune, publicitate cu costuri partajate, acţiune prin care un client local
care doreşte să anunţe o reclamă, se asociază cu un partener naţional. 2) În cinematografie - contract de
publicitate în care costurile se împart între exploatant şi distribuitor, calculate săptămânal.
Coproducer – Persoană fizică sau juridică care se asociază cu un alt producător pentru realizarea unui film
sau program; vezi Producer, Associate producer, Executive producer, Line producer.
Coproduction – Asocierea între doi sau mai mulţi producători pentru realizarea aceluiaşi proiect, la care
contribuţia lor este atât financiară, cât şi în domeniul creaţiei.
Copy – Text, tipografiere; ceea ce nu aparţine imaginii; copy line – linia unui text.
Copyright – Dreptul de a copia, a reproduce şi a distribui o operă originală de către autorul acesteia; drept
patrimonial al dreptului de autor.
Copyright act – Legea americană a copyright-ului (ultima variantă, din 1976); protecţia conform legii
actuale americane, pentru operele create după 1977 este pe durata vieţii autorului plus 50 de ani; în cazul
operelor anonime publicate sub pseudonim, realizate la comandă sau de un salariat, durata protecţiei este
de 75 de ani de la data publicării sau de 100 de ani de la data creării (prin “creare” conform art.101 din lege
se înţelege fixarea operei pe un suport). Legea s-a pus în conformitate cu Convenţia de la Berna asupra
dreptului de autor, la care SUA a aderat la 1 martie 1989, dar nu se recunoaşte de jure decât dreptul
patrimonial, nu şi cel moral. În SUA se consideră că dreptul de autor este mai curând o problemă de drept
al afacerilor decât un drept de creaţie intelectuală. Autorul care şi-a cedat dreptul de copyright nu mai poate
obţine nici un beneficiu şi nu mai poate controla modul în care opera sa este exploatată.
Copyright assigment – Contract de cesiune a drepturilor de copyright; vezi Grant of rights.
Copyright certificate – Document eliberat de către serviciul federal de înregistrare (Copyright Office) care
atestă depozitarea unui exemplar din opera care a solicitat copyright-ul.
Copyright infringement – Violarea dreptului de autor, contrafacere, piraterie.
Copyright notice – Menţiunea de copyright trecută pe operele care solicită dreptul, obligatorie până în
1989, neobligatorie în prezent, pentru obţinerea dreptului; ea trebuie să indice numele deţinătorului, data
primei publicări sau comunicări publice a operei şi simbolul “©” sau “copy” ori “copyright” în litere.
Copyright Office – Serviciul federal din cadrul Bibliotecii Congresului SUA unde se depozitează şi
înregistrează operele în termen de trei luni de la publicarea lor; înregistrarea este facultativă şi se poate
efectua oricând în perioada de protecţie.
Copyright owner – Deţinătorul dreptului de reproducere şi reprezentare a unei opere, cesionar sau autor
originar.
Copyright Royalty Tribunal – Organism federal american, înfiinţat prin legea dreptului de autor în 1976,
care răspunde de vărsămintele de redevenţe (royalties), datorate deţinătorilor de drepturi în cadrul
regimului licenţelor şi a redifuzării prin cablu.
Copyrighter – Redactor responsabil cu textele (copy) unei campanii publicitare.
Core – Miez de plastic sau de metal pe care se înfăşoară filmul sau banda magnetică.
Corporate advertising – Publicitate de întreprindere.
Corporate image – Imagine de marcă, maniera în care publicul percepe o firmă.
Corporate support – Acţiuni de sponsorizare sau mecenat.
Corporate underwriting – Subvenţionare, mecenat; mari companii susţin financiar prin subvenţionare
programe la televiziuni ne-comerciale (Exxon finanţează Great Performancies, Gulf finanţează National
Geographics), fiind excluşi, conform codului deontologic, producătorii de ţigări sau băuturi alcoolice.
Corporation for Public Broadcasting – Organism public creat de Congresul SUA în 1967 pentru a ajuta
finanţarea canalelor ne-comerciale de radio şi televiziune precum şi a producţiei programelor acestora.

36
Cosmology – În televiziune, univers imaginar, ficţional, care se creează în jurul unei serii de televiziune
când durează suficient de mult; vezi Spin-off.
Cost estimate – Deviz de cheltuieli al unui film, sau program; vezi Budget breakdown.
Cost of opening – Costul premierei unui film, conţinând alături de costul copiilor de tiraj şi costul cu
celelalte materiale promoţionale; vezi Prints and ads; Release advertisement.
Cost overview – Analiză a costurilor efectuate comparativ cu cele din buget sau cele planificate a se
cheltui; daily hot cost, weekly cost report – analiză zilnică, săptămânală a costurilor
Cost on delivery – Plata la livrare.
Cost per thousand – Cost per o mie; raport între costul unui mesaj şi audienţa utilă calculată la o mie de
persoane sau menaje, indicator folosit în marketing.
Cost per unit – Unitate de cost al mesajului publicitar; vezi Rating.
Cost to complete – Totalul finanţării necesare pentru terminarea filmărilor, la un moment dat al producţiei
unui film.
Cost, Insurance, Freight – Dispoziţie de preţ într-un contract care prevede că preţul cesiunii (unui produs
audiovizual) conţine asigurarea şi transportul materialului necesar exploatării drepturilor.
Costume designer – Pictor de costume; crează şi supervizează realizarea tuturor costumelor în acord cu
designul stabilit de regizor (şi posibil stabilit de scenograful producţiei - Production Designer).
Costumer – Costumier; este responsabil cu întreţinerea costumelor pe perioada filmărilor.
Couch potato – “Legumă pe canapea”, expresie pentru telespectatorii care petrec toată ziua în faţa micului
ecran; vezi Grazers.
Counter-programming – Strategie în televizune constând în încercarea de a contracara succesul unui
canal concurent prin atragerea audienţei neglijate; vezi Defensive programming, Offensive programming,
Stunting.
Country – Termen desemnând muzica populară (a albilor) din sudul şi vestul SUA; vezi Nashville.
Courtesy of – “Prin amabilitatea …”, “Cu autorizarea”.
Covenant – Juridic, acord, legământ, care include obligaţia de a face sau de a nu face.
Cover (to) – O nouă versiune.
Cover shot – Plan de siguranţă, adesea filmat într-un unghi diferit faţă de cel original, plan de completare
tras în laborator dacă planul original nu convine regizorului; se filmează de multe ori cu obiectiv
superangular pentru a acoperi toată scena; i se mai spune safety shot; în televiziune este planul filmat de o
a doua cameră în afara câmpului de filmare.
Coverage (development) – 1) Procesul de revizuire şi comentarii folosit de majoritatea studiourilor în
dezvoltarea scenariilor de film, constând, în cazul unui scenariu selecţionat, în angajarea unei persoane
pentru lecturarea scenariului, după care cititorul redactează o notă – coverage - care permite funcţiilor de
decizie ale studioului să determine dacă proiectul poate primi “undă verde” pentru stadiul următor de
dezvoltare sau pentru finanţarea producţiei; în cazul filmelor distribuite reprezintă procentul de pieţe pe care
s-a difuzat filmul. 2) În televiziune reprezintă „gradul de acoperire” teoretică, adică procentul de menaje
susceptibile de a primi un program într-un spaţiu dat; vezi Story analyst.
Cow-catcher – Anunţ publicitar în campania dinaintea premierei filmului; vezi Teaser.
CPA – vezi Certified public accountant.
CPB – vezi Corporation for Public Broadcasting.
CPM – vezi Cost per thousand.
CR – vezi Camera rehearsal.
Crab dolly – Dolie, cărucior pentru deplasarea aparatului de filmat; vezi Dolly.
Crabbing – Deplasarea căruciorului cu aparatul de filmat lateral (ca mişcarea unui crab) fără întoarcerea
şasiului; vezi Truck to.
Crack (to) – A deschide un microfon.
Craft service – Organizatorii bufetului; este o poziţie specială în cadrul producţiei şi este de obicei
compusă din una sau două persoane a căror responsabilitate principală este să furnizeze un mic dejun rece
dimineaţa şi diverse aperitive şi băuturi reci sau calde în timpul zilei (sau nopţii) de filmare.
Crane – Macara pe care se montează aparatul de filmat.
Crane crew – Macaragiu, personal la echipa de filmare care manipulează macaraua de filmare.
Crane driver – Şofer pe automacara; este de obicei şi operatorul macaralei.
Crane shot – Imagini filmate de pe macara, care dau o perspectivă similară cu planul general.
Crash zoom – Zoom rapid.
37
Crawls – Generic care defilează pe ecran, adesea cu supraimpresiune pe o scenă vizibilă; mai general se
spune pentru orice mesaj alfanumeric care defilează.
Creative accountability – Contabilitate creativă, termen derogatoriu atribuit metodelor de contabilitate ale
marilor sudiouri distribuitoare, care procedează întotdeauna în favoarea lor la calcularea veniturilor şi la
negocierea drepturilor.
Creative boutique – Agenţie de publicitate specializată în realizarea afişelor, reclamelor comerciale pentru
televiziune, a trailerelor la filme şi alte materiale publicitare la filme.
Creative control – Autoritate asupra aspectului artistic al filmului, negociat de la început între producători şi
distribuitori, privind ultimul cuvânt asupra versiunii finale; vezi Final cut.
Creative department (într-un mare studio) – Serviciu de evaluare a proiectelor, prin analizarea scenariilor
indiferent de faza în care se află.
Creative differences – Eufemism desemnând adesea diferenţele de opinie dintre artişti, în procesul de
creaţie; vezi Creative control.
Creative executive – Într-un mare studio sau firmă de producţie de filme, persoana care alege proiectele
ce merită să fie reţinute şi “dezvoltate”; se spune despre el că are doar autoritatea să spună NU, deoarece
decizia pentru DA revine superiorilor.
Creative producer – 1) În cinema este producătorul artistic, care aduce ideile, care intervine în creaţie, în
procesul de creaţie. 2) În televiziune este creatorul şi producătorul la origine al unei emisiuni sau serial (se
trece pe generic “Created by”), sau poate să-şi rezerve responsabilitatea finală a liniei editoriale a
magazinului sau emisiunii de varietăţi.
Creative properties – Opere intelectuale folosite la producerea unei opere cinematografice sau
audiovizuale, sau a unor elemente dintr-un film sau program protejat de legea dreptului de autor; vezi
Copyright, Property.
Creative talent – Profesionist care participă la procesul de creaţie al unui film, sau al unui program,
respectiv “autorii” în sensul tradiţional al dreptului de autor, la care se mai adaugă şi producătorul în legea
Copyright-ului.
Creator – Creator, autor.
Credit sheet – Fişă biografică, CV, filmografie; vezi Resume.
Credits – 1) Credit acordat de o bancă sau instituţie financiară. 2) În cinematografie, la plural semnifică
numele, poziţia şi mărimea numelor actorilor şi realizatorilor pe genericul de început şi/sau pe cel de final al Deleted: şi
filmului; vezi End credits, Front credits.
Creeper titles – (retro) Sistem mecanic de defilare a titlurilor de generic cu ajutorul unui tambur, pagină cu
pagină; vezi Crawls.
Creep-in – Mişcarea aparatului de filmat în travelling înainte foarte lent.
Crew – Echipă de filmare; stand-by crew – tâmplari, pictori etc. în cadrul platoului de filmare; floor crew –
personalul platoului, crew leader – şef de echipă; vezi Below the line, Foreman, Shoot.
Crew call – Convocarea echipei tehnice la locul de filmare.
Crisis – Într-un film, momentul de cea mai înaltă tensiune, chiar înainte de (vezi) climax.
Critics sau Crix – Critica ca personal de specialitate; vezi Pundit.
Crooner – Cântăreţ cu farmec.
Cross collateralization – Tehnică contabilă a distribuitorilor de filme prin care profitul realizat la unele
filme, în unele teritorii sau medii de difuzare, se compensează cu pierderile altor filme din aceleaşi sau alte
teritorii ori medii de difuzare. Clauza se negociază între distribuitori şi producători. Marile studiouri aplică
des în practică această metodă în contractele de distribuire pe plan mondial, compensând rezultatele
obţinute în diferite teritorii geografice.
Cross cutting (inter-cutting, parallel editing) – Tehnica de montaj prin care se intersectează două acţiuni
narative, în locaţii diferite, pentru a sugera acţiuni paralele.
Cross dissolve – Fondu înlănţuit (anşeneu de sunet), trecerea de la o secvenţă la alta, de la un loc la altul
al acţiunii, auditiv printr-o dispariţie lină a sunetului, în timp ce peste el se suprapune sunetul secvenţei
următoare; vezi X Dissolve.
Cross licensing – Acord de schimb de drepturi între producători sau distribuitori.
Cross Media Star – Vedetă multimedia, actor care îşi exploatează renumele pe diferite suporturi (muzică,
televiziune şi cinematografie, de exemplu).
Cross over – Procedeu prin care într-o serie apare personajul dintr-o altă serie, permiţând folosirea
notorietăţii pentru lansarea unui nou film; vezi Spin-off.
38
Cross over (appeal) – Un film făcut pentru audienţă, dar care câştigă şi alte segmente de spectatori, sau
un actor destinat unui grup demografic şi de vârstă şi care devine agreat şi de alte categorii de audienţă
(ex. de filme: Monsoon Wedding - 2000, regizor Mira Nair, film indian care a cucerit audienţa internaţională
şi bariere multiculturale sau Barbershop - 2002, Finding Nemo - 2003, iar dintre actorii „cross over”
Humphrey Bogart, în egală măsură romantic şi bad guy sau James Cagney, cântăreţ şi dansator, dar şi
gangster).
Cross over film – Producţie care a fost iniţial planificată pentru o anumită piaţă, dar a fost lansată pe alta;
film al cărui succes depăşeşte uneori, prin surpriză, publicul pentru care a fost conceput în mod special;
vezi positioning.
Cross ownership rules – Reglementarea FCC de interzicere a posesiei în aceeaşi piaţă, în acelaşi timp,
a unei staţii de televiziune şi a unui ziar, a unei staţii locale şi a unei staţii pe cablu; se referă în special la
intervenţia marilor reţele, (vezi) Networks, şi a companiilor operatorilor de cablu; vezi Duopoly rules.
Cross plug – Forme de promovare a unui film în diferite medii, cum ar fi scrierea unui roman după scenariu
sau “licenţierea” titlului filmului pentru a fi folosit în alte ocazii sau (vezi) merchandising înainte de lansare.

Cross promotion – Promovare încrucişată; de exemplu două staţii de televiziune care anunţă reciproc
programul lor.
Cross talk – Interviu încrucişat, faţă în faţă.
Cross-cut – Montaj încrucişat al aceleiaşi scene, plecând de la planuri cu unghiuri diferite, filmate simultan
(de obicei la filmarea exploziilor).
Crowd controller – Coordonatorul figuraţiei.
Crowd marshall – Conducător / ofiţer de armată, organizator pentru figuraţie.
CSA – vezi Casting Society of America.
CSC – vezi Canadian Society of Cinematographers.
C-SPAN – vezi Cable Satellite Public Affairs Network.
C-TAM – vezi Cable Television Administration and Marketing Society.
CU - vezi Closeup.
Cue – Semnal, marcă, reper; cue mark – semnal de trecere; cue light – lampă de lanternă; cue micro –
microfon de dat comenzi (instruction microphone); cue sheet – foaie de minutaj; cue track – pistă de
instrucţie; cue card – fişă mnemotehnică (prezentată în afara cadrului pentru a da o indicaţie, a sufla un
text); vezi Idiot card, Teleprompter.
Cue dot – Semnal care apare într-un colţ al imaginii pentru a indica schimbarea bobinei.
Cult films (movie) – Filme de excelenţă pentru cunoscători, filme serial de succes cu audienţă fidelă, de
multe ori filme horror sau SF; vezi Trekkies, GWW.
Cume – Cumulativ, măsurarea audienţei, termen de analiză a audienţei totale pentru prima oară
(telespectatorii care văd filmul sau programul de mai multe ori sunt luaţi în calcul o singură dată); vezi
Circulation; sinonim cu Reach.
Current assets – Elemente ale patrimoniului, reprezentând averea unei firme sau a unei persoane şi având
„valoare economică pozitivă” (terenuri, clădiri, maşini şi utilaje, disponibil în bani, acţiuni sau obligaţiuni etc);
în cinematografie actorii, regizorii sau alţi creatori sunt consideraţi ca principalele “active“ ale filmului.
Current economic realities – Abordare realistă a mediului de afaceri prezent; în cazul Legii antimonopol
(Anti-Trust Laws) marile studiouri distribuitoare au argumentat convingător necesitatea acceptării din partea
justiţiei, pe baza realităţilor economice, a unei schimbări în prevederile legii antitrust, care le interzicea
posesiunea unor săli de cinematograf, ceea ce s-a şi întâmplat în procesul cu TriStar (1980-1987); vezi
TriStar Case.
Currents – De actualitate, la ordinea zilei.
Custom duties – Taxe vamale, care se percep la importul sau exportul unor produse şi care fac parte din
cheltuielile distribuitorului filmului; vezi Distribution costs.
Cut – Tăiaţi ! – ordin dat de regizor, care marchează finalul luării de imagini, oprirea aparatului de filmat, la
filmare: “Cut and hold”.
Cut (to) – 1) Montaj negativ al filmului. 2) Procent din încasări. 3) O porţiune de pe un disc, sau dintr-un
cântec; vezi Director’s cut, Edit, Final cut, Rough, Single.
Cut-in – Insert. 1) În programul unui Network retransmis unei staţii, substituirea unui mesaj local cu cel al
programului. 2) Anunţ scurt între două programe, al marilor titluri de actualitate care se vor transmite în
următorul telejurnal. 3) Insert, la montaj, al unui prim-plan într-un plan general; vezi Bumper.
39
Cutaway shot (cutaways) – În cinematografie, plan de legătură care apare singur şi întrerupe pentru scurt
timp imaginile anterioare; parte dintr-o scenă care se filmează separat şi se inserează la montaj în
desfăşurarea acţiunii pentru a lega două părţi ale unui (vezi) pickup shot şi a pune în evidenţă detalii
semnificative (ex. într-un film cu un accident de avion, este imaginea titlurilor dintr-un ziar cu articolul despre
accident etc.).
Cutouts – Peliculă căzută, nefolosită la montaj; vezi Trims, Out takes.
Cutter – 1) Monteur negativ. 2) Filtre montate pe rame metalice folosite la absorbţia luminii. 3) Croitor la
echipa de filmare;
Cutting – Montaj negativ.
Cyberpunk – Subgen de film SF despre societatea tehnologiei digitale (ex. Johnny Mnemonic - 1995,
Strange Days - 1995, Matrix - 1999).
Cyc, cyclorama – Fundal de dimensiuni mari înfăţişând peisaje din natură, cerul cu nori, etc., folosite la
filmare în platouri.
Czar – Titlu ironic dat unui mare patron de studio care decide totul în privinţa producţiei filmelor (folosit mai
rar la noi); vezi Mogul, Tycoon.

D
DAB – vezi Digital Audio Broadcasting.
Dailies – Material filmat zilnic, developat, nemontat, vizionat imediat după developare, pe măsura avansării
filmărilor; ajută la verificarea racordurilor, a recuzitei, a sunetului etc.; vezi Rushes.
Damages – Prejudicii, pagube; vezi Award.
Dark – 1) Studio neutilizat. 2) Dark day - în planul de producţie al filmului, ziua în care nu se filmează. 3)
Dark fibre – partea din reţeaua de fibre optice instalate dar neutilizate încă; Dark horse – film independent,
sau străin, nominalizat pentru un premiu renumit (Oscar sau Globul de Aur); (ex. The Full Monty - 1997,
The Pianist - 2002).
DAT – vezi Digital Audio Tape.
Data channel – Servicii televizate constând în afişarea de diverse informaţii în cifre (în special cele
bursiere).
Day and Date – Ieşirea unui film simultan în mai multe cinematografe, în mai multe oraşe şi mai multe
teritorii.
Day for night – Noapte americană, procedeu de filmare în timpul zilei cu filtre puternice, pentru a imita
noaptea, foarte folosit în anii ’50 - ’60, dar foarte rar în zilele noastre.
Day player – Actor, angajat cu ziua având de rostit mai mult de 51 de cuvinte, sau peste cinci rânduri de
dialog; vezi Bit player, Contract player, Under five.
Day time – În televizune, perioada între ora 9 dimineaţa şi 16:30 după-amiaza; vezi Daypart.
Daypart – Partea zilei care corespunde grilei de programe: dimineaţa - morning (de la 7 la 10), ziua - day
time (de la 10 la 16:30), după-amiaza - early fringe (de la 16:30 la 19), începutul serii - prime time access
(de la 19 la 20), seara - prime time (de la 20 la 23), ştirile târzii - late news (de la 23 la 23:30), după ştirile
târzii - late fringe (de la 23:30 la 1) şi noaptea - night time (de la 1 la 7 dimineaţa).
DBA – vezi „Doing Business As”.
DBS - vezi Direct Broadcasting Satellite.
De minimis quantum (of originality) – Original, principiu juridic consacrat de Legea dreptului de autor şi
a Copyright-ului prin care orice operă intelectuală purtând expresia de originalitate, la nivel minim chiar,
beneficiază de protecţia legii dreptului de autor; de exemplu filmele colorizate din alb-negru sunt
considerate opere noi, originale, separat de opera iniţială; vezi Derivative work, Underlying work.
Dead air – Pană de emisiune.
Dead room – Sală izolată fonic.
Deadpan – Tip de comedie în care faţa actorului rămâne fără nici o expresie de teamă sau emoţie
(tipologic, Buster Keaton).
Deal – Înţelegere, negociere care poate include o combinaţie de elemente (combinaţie denumită în
domeniul cinematografiei package): 1) drepturile - (vezi) property (scenariu original, roman, piesă, muzică
sau concepţie creativă); 2) vedete; 3) aranjamente privind distribuţia; 4) regizor; 5) finanţator (un individ, un

40
parteneriat limitat, o corporaţie finanţatoare, un studiou sau o companie de distribuţie) şi 6) o persoană care
să preia conducerea întregului proiect, respectiv producătorul; vezi Producer.
Deal memo – Document de tipul unui contract de colaborare prin care unui angajat temporar i se
garantează salariul şi timpul de lucru şi care este semnat de producător şi angajat; vezi Memorandum of
agreement, Headings, Head of agreement, Letter of agreement.
Deambulator boom – Girafă, prăjină de mare dimensiuni pentru microfonul de sunet, echipată cu o
platformă pe care stă operatorul; vezi Boom.
Debt – Totalul datoriilor unei companii (se calculează cu formula „total active” minus „capitalul propriu”
reprezentat de capitalul acţionarilor).
Debt retirement – Rambursarea unei datorii.
Debtor – Debitor, persoană sau firmă care are obligaţia de a rambursa o sumă de bani.
Debt-to-equity ratio – Într-o companie de producţie sau distribuţie de filme este raportul dintre totalul
datoriilor şi capitalul propriu (totalul acţiunilor); poate constitui un indicator al capacităţii companiei de a-i
plăti pe creditori, în cazul unui faliment.
Debut – Pentru un film, premiera pe ecran.
Deceptive advertising – Publicitate mincinoasă.
Decision-making continuum – Referinţă la variantele în care un producător poate încheia cu un
distribuitor un contract pentru distribuirea filmului: un contract cu un studio de producţie/distribuire, caz în
care studioul dezvoltă proiectul, face filmul, finanţează producţia, suportă toate riscurile distribuirii şi
primeşte cel mai mare onorariu (30 – 40% din încasări) şi pe de altă parte cazul în care producătorul îi dă
distribuitorului un film terminat, fără riscuri financiare pentru distribuitor, dar şi cu onorariu mai mic (15%) -
contract de preluare a negativului (negative pick up), sau variantele intermediare de contract de producţie
finanţare/distribuire, în care distribuitorul finanţează un producător independent; vezi Distribution
alternatives, Negative pick up, Production financing / distribution agreement, Rent a distributor.
Decoupage – Termen francez (sinonim în română) pentru aranjarea scenariului literar în secvenţe, cadre,
pe metraj util al acestora, filmări de interior, exterior, filmări de zi şi noapte.
Deep focus shot – Plan filmat cu profunzime mare de câmp.
Deep pockets – “Buzunare adânci” – aici în sensul de a deţine importante resurse financiare.
Defamation – Defăimare, calomnie, insultă (dreptul penal); producătorii, pentru a preveni orice plângeri
ulterioare, trec pe genericul filmului precizări privind caracterul de ficţiune al operei sau, dacă este cazul,
semnează acorduri cu persoanele care apar pe ecran; vezi Disclaimer, Libel, Release, Slander.
Default – Financiar - neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, incapacitate de plată; juridic – neprezentare,
pierderea procesului prin lipsă.
Defensive programming – Programare defensivă, strategie de grilă prin care se opune cel mai bun
program altui program foarte bun de la o staţie concurentă, pentru a atrage audienţa, într-o tranşă orară
anumită; vezi Blunting, Counter programming, Offensive programming, Stunting.
Deferred payment sau deferments – 1) Salarii plătite mai târziu, după filmare sau uneori după premiera
filmului. 2) Compensaţii băneşti în funcţie de profiturile filmului plătite mai târziu. În cazul filmelor majore
acestea nu intră în discuţie, dar sunt foarte des folosite la filmele cu buget mic; valoarea şi condiţiile de
plată sunt prevăzute într-un document scris; condiţiile de plată se referă la momentul în care se face plata:
înainte ca investitorii să-şi primească banii investiţi sau înainte de plata actorilor sau după achitarea
depăşirilor de buget etc.
Deficit financing – În televiziune, partea din bugetul unui program rămas neacoperit, din cumpărarea
drepturilor de difuzare de către staţia de televiziune (Network) şi care trebuie finanţat din alte surse.
Deliverables – Materiale pentru exploatarea filmului care se livrează conform contractului de distribuire şi
care pe lângă suportul de film (vezi Master, Release print) includ şi materialul publicitar (vezi Advertising),
lista de dialoguri (vezi Dialogue list), lista muzicii (vezi Music cue sheet), documentaţia juridică asupra
drepturilor.
Delivery – 1) Într-un contract de distribuire a filmului, reprezintă termenul la care trebuie livrate de către
producător (printr-un laborator) materialele pentru exploatarea filmului către distribuitor. 2) În televiziune to
deliver one’s demos - expresie care semnifică realizarea audienţei scontate; vezi Demographics, Elements,
Laboratory access letter, Materials, Laboratory letter.
Demo – 1) Demonstraţie, machetă. 2) Manifestaţie.
Demo rate – Cotizaţie sindicală a tehnicienilor din producţie, care lucrează la filmele care nu sunt destinate
difuzării comerciale.
41
Demo tape – vezi Demonstration tape.
Demographic(s) – Măsurarea audienţei, caracteristicile unui public, profil demografic al unei audienţe, care
include printre altele vârsta, sexul, nivelul venitului, educaţia; vezi Demos, Key demographics, Profile,
Projected audience.
Demonstration tape – Bandă de prezentare a filmului; casetă de demonstrare a activităţii unei firme sau a
unui tehnician.
Demos – Rezultatele audienţei ca volum şi caracteristici obiective ale populaţiei vizate; good demos -
rezultat pozitiv al audienţei în populaţia vizată.
Denouement – Deznodământ, urmat imediat după (vezi) climax, adesea scena finală din film.
Department – Serviciu, compartiment.
Depth of field – Profunzime de câmp fotografic, mărime variabilă care depinde de distanţa dintre subiect şi
cameră, deschiderea diafragmei şi lungimea focală a obiectivului.
Derivate distribution rights – Drepturi din distribuirea unui film legat de reeditări sau seriale după filmul
original, în cinema şi televiziune; vezi Ancillary rights, Sequel.
Derivative work – Operă secundară, operă combinată care încorporează o parte din opera preexistentă
(de exemplu adaptarea cinematografică a unui roman); vezi Adaptation rights, Underlying work).
Descriptive titles – Titluri de filme care descriu până la un punct tema filmului; vezi Movie with a message,
Title treatment.
Design and staging – Post al devizului cu cheltuielile de decorare, de construcţie şi de amenajare a
platoului; vezi Production design.
Designated channel – Canal pe care operatorul de cablu este obligat să asigure difuzarea; vezi Public
access.
Designated Market Area – În audiomat – piaţă teritorială desemnată în clasamentul Nielsen; subdiviziune
geografică a teritoriului american trasată pe baza ponderii în fiecare zonă a canalelor locale ale oraşului cel
mai apropiat; vezi Metro central area, ADI.
Desk – Birou, partea sedentară a redacţiei unui jurnal televizat, de exemplu cei care nu pleacă pe teren.
Desk and sofa show – Gen de emisiune de studio, cu momente vesele, interviuri şi oaspeţi; denumirea
vine de la decorul nemişcat din platou ca la emisiunile Tonight Show de Johnny Carson, Late Night cu
David Letterman, Jay Leno Show etc.; vezi Comedy-variety show, Talk show.
Devaluation – Devalorizarea (scăderea valorii) monedei naţionale în raport cu aurul sau cu alte monede
din alte ţări, sau creşterea valorii altor monede faţă de moneda naţională; vezi Exchange rate.
Development – În cazul unui scenariu se referă la toate operaţiile care separă conceptul de scenariul final;
în producţia de filme este perioada iniţială de pregătire a proiectului în care se formulează ideea sau
conceptul despre film, se achiziţionează drepturile operei preexistente sau ale scenariului original, se
perfecţionează scenariul prin mai multe faze de refacere, până la forma finală pentru turnarea filmului; vezi
Development process, Development stages, Packaging, Pre-production, Step-deal.
Development executive – Cadru responsabil cu faza de dezvoltare a proiectului filmului într-un studio, sau
mare societate de producţie, până la decizia de intrare în producţie a filmului.
Development hell – Figurativ, stadiul în care se află unele proiecte de filme care nu obţin niciodată
autorizarea de intrare în producţie; vezi Green light.
Development process – Seria de lucrări, activităţi şi proceduri prin care trece o idee de scenariu ori
concept până la scenariul final; vezi Outline, Synopsis, Treatment, First draft, Polish, Revision, Rewrite,
Shooting script.
Development stages or steps – Fazele de dezvoltare sau paşii pe care îi parcurge un scenariu până la
final, care pot costa un studio de la câteva zeci de mii de dolari – primul pas (First step) - până la un milion
de dolari pentru tot procesul dezvoltării; vezi Development process, Turnaround.
DGA – vezi Directors Guild of America.
DGA trainee – Practicant, stagiar propus de DGA.
Dialogue coach – Coordonatorul dialogurilor.
Dialogue editor – Monteurul dialogurilor, funcţie existentă în sistemul tradiţional de la Hollywood (marile
studiouri).
Dialogue list – Lista cu dialogurile filmului, retranscrierea cuvânt cu cuvânt a dialogurilor (cerut de
distribuitorii străini pentru subtitraj sau dublaj).
Dialogue track – Pista de dialoguri.

42
Diary – Jurnal, cea mai veche metodă de sondaj al audienţei (folosit de agenţia Nielsen, din anii ’50, pentru
televiziune şi radio) bazat pe jurnalul pe care-l ţine subiectul asupra consumului de televiziune şi radio; în
televiziune - ancheta se efectuează pe un eşantion de 850 de menaje, timp de 13 săptămâni, subiectul fiind
obligat a marca un punct la fiecare 15 minute de vizionare a televizorului; vezi Peoplemeter, Sweeps.
Diegetic sound (diegesis) – Elementele narative ale unui film (dialogul vorbit, sunete, acţiunea) care apar
şi sunt arătate în conţinutul unui cadru filmat; vezi Non diegetic sound.
Diffusion – Filtru de difuzie montat pe proiector pentru a îndulci intensitatea luminii sau pe obiectiv pentru a
produce o imagine ceţoasă.
Digital audio broadcasting – Sistem de radiodifuzare cu tehnologie digitală.
Digital audio tape - Casetă audio digitală pe care se montează sunetul filmului pentru a fi trimis la
laboratorul de prelucrare a peliculei în vederea transpunerii sunetului pe peliculă.
Digital nonlinear editing – Montaj digital nonlinear.
Digital scene animation – Storyboard electronic, respectiv tehnică de simulare electronică a scenelor care
se vor turna pentru un film sau program; vezi Storyboard.
Digital signal processing – Procedeu de reproducere cu semnale digitale.
Digital video – Transferul unui film sau program pe suport optic digital (nu magnetic).
Digital video effect – Trucaje video, prin mijloace digitale.
Dimmer man – Operator la pupitrul de lumini, sau la orga de lumini; vezi Boardman.
Dink – Menaj, familie cu doi salariaţi fără copii; segment de populaţie care constituie ţinta pentru
marketingul audienţei din televiziune şi cinematografie.
Direct advertising (sau marketing) – Contact direct cu clientela, cu consumatorii în procesul de marketing.
Direct Broadcasting Satellite – Satelit cu difuzare directă, captat de antenele parabolice individuale; vezi
Bird, Direct to home, Dish, Geo.
Direct cinema – Echivalentul american al ciné-verité -ului.
Direct costs – Costuri directe, respectiv cheltuielile legate strict de producţia filmului sau programului, spre
deosebire de cele indirecte care reprezintă cheltuielile generale ale companiei, care se menţin indiferent
dacă se face film sau un program (salariile conducerii, cheltuielile cu întreţinerea clădirilor etc); vezi
Production overhead, Studio.
Direct distribution expenses – Cheltuielile ocazionate strict de distribuirea filmului, între care predomină
costul copiilor de tiraj (pentru proiecţii în săli), costul licenţei, costul cu afişele, materialele publicitare - caiet
de presă, broşuri pliante, anunţuri în media scrisă şi audiovizuală, cheltuieli cu transportul copiilor, asigurări,
taxe, impozite, legate de activitatea de distribuţie, precum şi orice alte cheltuieli care se specifică explicit în
contract.
Direct to home – Transmiterea televiziunii prin satelit, captat direct cu ajutorul antenei parabolice la
domiciliul beneficiarului; vezi Direct broadcasting satellite, Dish.
Direct to video – Este filmul a cărui exploatare se va face direct pe piaţa video fără a se proiecta în săli
(filme cu buget foarte mic sau care nu îi interesează pe distribuitori); vezi Exploitation, Gore (movie),
Speciaity film, X.
Direct voice – În publicitate - vocea crainicului vizibil pe ecran, spre deosebire de vocea din “off”; vezi
Voice-in.
Director – 1) Regizor - cea mai importantă funcţie artistică în industria audiovizuală, este responsabil cu
toate aspectele creative ale operei audiovizuale; la începerea filmării, după ce s-a bătut clacheta care indică
secvenţa cadrul şi numărul dublei care se filmează, el strigă "Action!" pentru a porni filmarea propriu-zisă şi
"Cut!" pentru a anunţa sfârşitul filmării sau anularea acesteia. 2) Director de firmă, funcţie administrativă.
Director of Photography – Director de imagine – Operator-şef; denumit şi Cinematographer, este
persoana responsabilă de imaginile artistice ale producţiei operei audiovizuale, inclusiv iluminare, încadrare
/ cadrajul sau calitatea developării peliculei fiecărei filmări. Există mai multe clasificări ale acestei meserii:
DP first unit cinematographer - şef de departament, Aerial cinematographer - pentru filmările din aer,
Underwater cinematographer - pentru filmări subacvatice şi Motion control cinematographer - funcţie care
filmează cadrele cu mişcări complexe, din multe unghiuri şi care se prelucrează digital. DP are oricând
opţiunea să filmeze direct cu aparatul de filmat, îndeletnicire care-i revine operatorului de cameră, denumit
şi Cameraman. În practica americană există în acest compartiment, şaptesprezece categorii de profesiuni,
dintre care cinci sunt subspecialităţi ale directorului de imagine:
• Aerial DP – operator-şef pentru filmări aeriene;

43
• Documentary or Second unit DP – operator-şef al echipei secundare (sau documentare);
• DP first unit – operator-şef al primei echipe (cea principală) de filmare;
• Motion control DP – operator-şef cu sarcina livrării materialului filmat şi cu încadrarea
materialului; în parametrii vizuali acceptaţi pentru realizarea de efecte speciale.
• Underwater DP – operator-şef pentru filmări subacvatice.
Director’s cast list – Lista actorilor prezenţi la filmare, care se trimite sindicatului actorilor şi producţiei
echipei de filmare.
Director’s cut – Montaj efectuat sub coordonarea regizorului, versiune care se proiectează de obicei în
avanpremieră (vezi Sneak preview) sau la proiecţiile de testare a reacţiilor publicului (vezi Test preview)
care vor servi la montarea versiunii definitive; în producţiile americane poate să nu fie versiunea finală a
filmului, aceasta fiind efectuată de către producător; vezi Final cut.
Director’s finder – Vizor multifocal.
Directors Guild of America – Asociaţia profesională a regizorilor de film din America - sindicatul
regizorilor, fondat în 1936; sunt admişi ca membri viitori, prin cooptare, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor
cerute, primii asistenţi ai regizorului şi unii tehnicieni; sindicatul cere respectarea unor condiţii, tuturor
producţiilor care doresc să lucreze cu membrii săi; din 1948 decernează premiul pentru cel mai bun regizor
al anului, care stă de obicei la baza alegerii premiului Oscar al Academiei de Film; vezi Assistant director,
Production manager, Signatories.
Disaster movie – Film catastrofă.
Disclaimer – Refuz de responsabilitate.
Disconnects – Abandon, clienţi care nu-şi reînnoiesc abonamentul la cablu.
Discounted advance and profit participation – Clauză contractuală conform căreia una din părţile
finanţatoare ale filmului sau programului îşi primeşte înapoi sumele cu care a finanţat producţia acestora,
mărite cu dobânda în procentul convenit, după care îi vine rândul să încaseze şi procentul care i se cuvine
din încasările nete ale filmului.
Discovery (Channel) – Canal difuzat prin satelit şi cablu, creat în 1985, specializat în filme documentare şi
programe educative.
Discovery shot – Mişcarea camerei într-un film prin care se decoperă neaşteptat un obiect sau persoană
ascunsă privirilor spectatorului.
Discrimination – Discriminare, tratament aplicat unei persoane sau unui stat fără a se respecta meritele
acestora; vezi Bias, Favorable portrayal.
Dish television household – Cămine echipate cu antenă parabolică de recepţionare directă; vezi Direct
Broadcasting Satellite, Dish.
Dish up (to) – A trimite un semnal către un satelit, a difuza prin satelit; vezi Beam (to), Bird (to).
Dish, dishpan – Antenă parabolică; vezi Roof antenna.
Disk Jockey ( DJ, se pronunţă – deejay) – Prezentator, animator de muzică de obicei într-o discotecă.
Diskery – Distribuitor de fonograme.
Disneyfication – Se referă la modul de a adapta cinematografic o carte sau piesă în maniera familială,
populară pentru marele public.
Display advertising – Publicitate în imagini pentru un film sau program într-o revistă, ziar sau prin afişe,
respectiv orice publicitate efectuată în publicaţii; vezi Outdoor ad.
Display art – Macheta unui afiş de film, inclusiv desenul sau fotografia, titlurile, menţiunile pe generic, un
slogan (dacă este cazul); vezi Base line, Copy.
Dispute – Litigiu, contencios; sinonim cu grievance, lawsuit, settlement.
Dissolve – Anşeneu, înlănţuire, trecerea graduală între două planuri cinematografice, o imagine trece în
negru (Fade out) şi din negru apare o altă imagine (Fade in).
Distant signal – Emisiune retransmisă printr-o reţea de cablu, care nu se poate transmite prin unde
herţiene; (vezi) FCC denumeşte astfel semnalele care nu aparţin teritoriului pentru care operatorul de cablu
a obţinut licenţa; vezi Local origination, Compulsory license, Copyright royalty tribunal, Exclusivity, Local
Originating, Superstation.
Distribute (to) – A distribui, activitate prin care se exploatează comercial un film sau program.
Distribution – Distribuirea, comercializarea şi gestionarea drepturilor unui film sau program; Distribution
advance - la distribuirea filmelor în săli este avansul dat de către distribuitor în schimbul dreptului de

44
distribuire, denumit şi „minimum garantat”; Distribution fee – comisionul distribuitorului; Distribution
expences - cheltuielile de distribuire (copii de tiraj, materiale publicitare etc); vezi Syndication.
Distribution agreement – Contract de distribuire.
Distribution alternatives – Variatele modalităţi prin care se poate distribui şi exploata un film. Din anumite
analize rezultă cinci metode prin care se distribuie filmele în SUA: 1) In house production – filmele sunt
produse şi distribuite de către marile studiouri producătoare/distribuitoare sau distribuitori independenţi cu
facilităţi subordonate de producţie/distribuire; 2) Contracte de finanţarea producţiei / şi distribuirea filmului -
în care producători independenţi aduc proiectele lor la marile studiouri distribuitoare, care le finanţează în
schimbul obţinerii de la producător a drepturilor de distribuire; 3) Negative pickups – contract de preluare a
(negativului – respectiv a filmului terminat), contract încheiat înainte de începerea producţiei şi care va juca
rol de garanţie pentru producător în vederea obţinerii sumelor necesare producţiei din partea unor
finanţatori; 4) Acquisition distribution agreement (contract de distribuire) încheiat după terminarea filmului,
prin care distribuitorul va finanţa şi va realiza distribuirea filmului şi 5) Rent a distributor („închirierea unui
distribuitor”) – situaţie în care un producător independent finanţează producţia şi distribuirea filmului folosind
facilităţile distribuitorului contra unui comision; vezi Four-wall, Self-distribution.
Distribution channels – Întreaga reţea de distribuire, cu subdistribuitori, agenţii pentru străinătate; vezi
Sub-distributor.
Distribution costs (expenses) – vezi Direct distribution expenses.
Distribution fee sau distributor’s fee – Onorariul distribuitorului, este suma contractuală pe care o
încasează firma distribuitoare a unui film în săli sau a unui film de televiziune pentru serviciile depuse;
această sumă este dedusă de regulă într-un cuantum stabilit contractual din încasările brute (gross
receipts) ale filmului şi variază între 15% - 40% în funcţie de piaţă; onorariul este destinat menţinerii
funcţionării firmei şi se împarte în două categorii de activitate: 1) pentru distribuirea în săli sau spaţii
specifice (non-theatrical); 2) distribuirea pe pieţele auxiliare (ancillary markets); vezi Ancillary markets,
Markets, Gross receipts, Non-theatrical markets, Outright sale, Royalty basis.
Distribution guarantee – Promisiunea făcută producătorului unui film, de către o firmă distribuitoare, de a
plăti pentru drepturile de distribuire a filmului, sau angajamentul de a achita total sau parţial costurile de
producţie ale unui film, într-o perioadă delimitată (de regulă în doi ani după premiera filmului); vezi Advance,
Output dea, Pre-sale financing.
Distribution pattern – vezi Release pattern.
Distribution plan – Strategia producătorului de “a face rost” de un distribuitor, sau metodele utilizate de
distribuitor pentru lansarea şi exploatarea filmului; vezi Release pattern, Release sequence.
Distribution risk – 1) Din punct de vedere al producătorului, investitorului şi/sau finanţatorului, termenul
poate să însemne pericolul ca un film să nu poată încheia un contract de distribuire pentru marele ecran. 2)
Din punct de vedere al distribuitorului, înseamnă riscul de a nu-şi recupera cheltuielile de exploatare în săli;
vezi Lenders risk, Risk.
Distribution strategy – Strategia distribuitorului, reprezintă toate secţiunile planului pentru distribuirea
filmului: strategia de reclamă şi publicitate, durata şi perioadele exploatării, pe ce pieţe sau în ce oraşe şi în
ce ordine, cum să fie exploatarea – într-o singură sală sau simultan în mai multe, cu publicitate agresivă
sau moderată, precum şi activităţile legate de negocierea cu sălile de cinematograf şi termenii de negociere
a exploatării.
Distribution term – Termenul, perioada de timp în care se face distribuirea filmului, sau are valabilitate
licenţa de exploatare într-un teritoriu dat; vezi Territory.
Distribution territories – Zona geografică în care un distribuitor îşi organizează activitatea cu sub-
distribuitorii; marile studiouri vor încerca mereu distribuirea pe întregul teritoriu al globului; în SUA există 33
de teritorii distincte; vezi Territory.
Distributor - Persoana fizică sau juridică ca intermediar între producătorul filmelor sau programelor şi
clienţi – care pot fi săli de cinematograf sau difuzori (canale herţiene, operatori pe cablu); la distribuţia video
– este vorba de intermediari între editorul casetelor şi locurile de vânzare sau de închiriere a casetelor; este
responsabil cu marketingul de promovare a filmului, participă adesea la producţia filmului, iar printre factorii
care stau la baza alegerii unui distribuitor de către un producător sunt: cuantumul avansului acordat pentru
producţia filmului, gradul de extindere a drepturilor pe care le pretinde, implicarea în campania de
marketing, influenţa pe care o are în rândul exploatanţilor săli de cinematograf, modul cum au decurs
relaţiile cu alţi producători, gradul de participare a producătorului în promovarea filmului; vezi Direct
distribution expenses, Track record.
45
Distributor / Exhibitor split – Rata în care se împart încasările nete, între firma de distribuţie şi sala de
cinematograf; vezi Box office gross, Film rentals, House nut, Ninety/ten deal, Sliding scale.
Distributor commercial – Orice material promoţional al distribuitorului, plătit de acesta după premiera
filmului - cum ar fi avanpremiere la alte filme distribuite de el, produse sau servicii prestate pentru
promovarea filmului (vezi Product placement).
Distributor credit – Orice prelungire a termenelor de plată acordată de distribuitor subdistribuitorilor şi /
sau exploatanţilor.
Distributor financing – Finanţarea unui film de către un distribuitor.
Distributor incentives – Stimularea distribuitorului, clauză în contractele de distribuire a filmelor, care
încearcă stimularea distribuitorului, pentru o activitate mai agresivă în desfacerea filmelor în sălile cele mai
bune, cu copii cât mai multe şi cheltuieli de promovare mari; asemenea stimulente sunt cerute adesea de
către finanţatori, cum ar fi implicarea distribuitorilor în bugetul filmului până la 25-50%, acordându-i onorarii
până la 32%, în loc de 22% obişnuit, sau acordându-i şi alte drepturi de difuzare în afară de sălile de
cinematograf.
Distributor rentals - vezi Film rentals, Gross receipts, Rentals.
Distributor revenue – Venitul total obţinut de către un distribuitor de filme, din exploatarea unui film sau
colectat din veniturile celorlalte filme ale sale pe parcursul unei perioade date.
Distributor’s film rentals - vezi Film rental, Gross receipts.
Distributor’s gross receipts – Încasările totale ale distribuitorului, din toate sursele de exploatare ale unui
film, sau filme; vezi Film rentals.
Diz Biz – Disney Business – se spune despre imperiul comercial; vezi Walt Disney.
DJ – vezi Disk Jockey.
DMA – vezi Designated Market Area.
Docudrama – Film documentar conţinând reconstituiri dramatice; film program sau secvenţă în care actorii
interpretează scene care reconstituie viaţa reală; Curtea Supremă a SUA a luat poziţie asupra problemei
atentatului la viaţa privată pe care o ridică astfel de filme în cazul Davis contra Costa Gavras, în 1987,
pentru filmul Missing; vezi Reality show, Reenactment.
Documentary – Film documentar, care redă realitatea (nu este de ficţiune), cu personaje reale (nu actori); i
se mai spune direct cinema, sau docudrama; nu este sinonim cu cinema verité şi mockumentary; termenul
a fost înfiinţat de către Robert Flaherty prin filmul despre viaţa zilnică a unei polineziene, Moana - 1926.
Dog – Film sau program cu un succes relativ, dar care rămâne pe ecrane şi a cărui distribuţie forţată (în
săli, pe casete, la televiziune) încurcă piaţa.
Dogma 95 (în daneză Dogme 95) – Colectivul de regizori întrunit în Danemarca în 1995, la iniţiativa
regizorilor Lars von Trier şi Thomas Vinterberg, care au iniţiat curentul „Dogme 95” a cărui filozofie nega
furtuna tehnologică şi cosmetizarea hollywodiană şi ”propovăduia” revenirea, prin 10 reguli denumite
„Jurământul de castitate” la formele naturale ale cinematografiei (pe care în bună măsură nu le-au respectat
nici ei) astfel:
• Se filmează în locaţie. Decorurile şi platourile nu trebuie aduse aici (Dacă e nevoie de un decor
special, trebuie aleasă o locaţie unde acest decor să poată fi găsit la faţa locului).
• Sunetul nu trebuie niciodată să fie produs separat de imagini sau invers. (Nu se foloseşte muzică
decât dacă apare acolo unde se filmează scena).
• Camera de filmat se ţine pe umăr. Orice mişcare sau imobilizare accesibilă mâinii este permisă.
(Filmul nu trebuie să se întâmple acolo unde stă camera; filmarea trebuie să aibă loc acolo unde
are loc filmul).
• Filmul trebuie să fie color. Nu e admis iluminat special. (Dacă e prea puţină lumină pentru
expunere, scena trebuie tăiată sau să se ataşeze la cameră o lampă simplă).
• Accesoriile optice sau filtrele sunt interzise.
• Filmul nu trebuie să conţină acţiune superficială (nu trebuie să apară crime, arme etc.).
• Îndepărtarea temporală sau geografică sunt interzise (aceasta înseamnă că filmul are loc aici şi
acum).
• Filmele de gen nu sunt admise.
• Pelicula trebuie să fie de 35 de mm.
• Regizorul nu trebuie să apară pe generic.

46
Doing Business As - Face afaceri în calitate de... menţiune care precede numele de afaceri al unei
persoane, fără o firmă legal constituită, dar cu nume comercial; vezi AKA.
Dolby – Dispozitiv electronic (poartă numele inventatorului – Ray Dolby) care îmbunătăţeşte înregistrarea
şi redarea sunetului prin reducerea zgomotelor şi a paraziţilor de pe suport şi măreşte registrul suporturilor
magnetice cu două octave şi jumătate; folosit la început în filmele muzicale (prima oară în Tommy - 1974)
cunoaşte azi din motive estetice o largă răspândire, sub stricta supraveghere a firmei Dolby Laboratories;
sistemul Dolby Stereo reprezintă procesul de reproducere stereofonică de pe o pistă sonoră optică;
sistemul Dolby Surround sau Pro-logic este o aplicare a procedeului la tetrafonie (captarea şi redarea
sunetului pe patru canale) şi foloseşte o codare analogică matricială pentru a coda canalele faţă stânga -
dreapta, centru şi surround într-un semnal stereo obişnuit. Dolby Digital este standardul audio pentru DVD
şi are semnalul decodat în cinci (sau mai multe) canale individuale pentru a crea un sistem surround: faţă
dreapta - stânga, spate dreapta – stânga, centru şi subwoofer. Primul film care a folosit tehnologia Dolby a
fost A Clockwork Orange („Portocala mecanică”), regizor Stanley Kubrick, în 1971.
Dollar house – 1) Se spune cinematografului de cartier unde biletul este ieftin, de regulă un dolar. 2) Sală
de cinematograf populară, specializată în filme de mare succes.
Dolly – Dolie, cărucior pentru deplasat camera (travelling) care rulează pe şine, pe care se montează
aparatul de filmat pentru a se filma scene în mişcare.
Dolly grip – Maşinist la dolie; operează şi întreţine dolia, şinele şi mişcă dolia în timpul filmării.
Dolly zoom – Reglarea zoom-ului obiectivului aparatului simultan cu mişcarea căruciorului de dolie, astfel
că subiectul rămâne la aceeşi dimensiune în cadru; i se mai spune Hitchcock zoom, Vertigo zoom, Sam
Raimi cam sau Jaws shot; efectul a fost folosit printre alţii de către Hitchcock, regizorul Sam Raimi, de
către Spielberg în ET şi Jaws (scena în care şeriful – Roy Scheider are halucinaţii privind oceanul), de către
Scorsese în Good Fellas în scena întâlnirii din final între personajele interpretate de Robert De Niro şi Ray
Liotta în restaurant, când Liotta înţelege că este trădat, sau a fost folosit foarte frecvent de către Peter
Jackson în seria The Lord of the Rings; un exemplu de combinaţie între acest efect cu grafica pe computer
este scena zborului lui Neo în The Matrix Reloaded.
Domestic – Propriu pieţei interne, piaţa naţională (se foloseşte pentru SUA şi Canada); antonim –
International.
Domestic pickup – Selectarea filmului pe piaţa internă; se spune despre un film care, după terminarea sa,
a găsit un distribuitor ce se va ocupa cu exploatarea pe teritoriul naţional; vezi Acquisition and distribution
agreement, Negative pickup.
Domestic rights – Dreptul de a distribui un film în SUA şi Canada; vezi Theatrical distribution contract.
Domsat – Domestic satellite, satelit care emite pe teritoriul Americii de Nord.
Don’ts and Be Carefuls – Sintagmă care s-ar traduce prin „ interdicţiile şi faptele la care să fii atent” prin
care se defineşte „Codul de morală în producţia de filme”, emis în 1927 de Will Hays, directorul oficiului de
cenzură (vezi MPAA) de la Hollywood, care conţinea 37 de interdicţii; a fost schimbat ulterior prin sistemul
de clasificare a filmelor (vezi Rating).
Dope sheet – 1) Raport cu cadrele filmate, fişă descriptivă a filmului sau reportajului, destinată montajului
şi comentariului. 2) Raportul de cameră (imagine) al filmului; vezi Take.
Doppelganger – Provine din germană, în cinematografie exprimă contrastul dintre „binele” şi „răul” dintr-o
persoană (ex. Strangers on a Train - 1951 de Hitchcock, Sisters - 1973 de Brian de Palma, Dead Ringers -
1988 al lui David Cronenberg, The Double Life of Véronique – 1991 de Krzysztof Kieslovski sau Fight Club
– 1999 de David Fincher).
Double – Dublură, persoana care ţine locul temporar actorului în scenele mai periculoase sau în probele
filmate la care acesta nu este disponibil.
Double add-back – Clauză în contractul de producţie al filmului, care prevede obligaţia, în cazul depăşirii
devizului, de a se restitui finanţatorului investiţia acestuia, într-o manieră accelerată (de două ori cuantumul
prevăzut în contract, de unde îi provine şi numele) până la atingerea pragului de rentabilitate; de obicei
diferenţa se impută producătorului sau regizorului; vezi Over budget, Producer and director undertakings.
Double billing – Prezentarea a două filme în aceeaşi perioadă; două afişe; vezi Co-feature.
Double booking – Suprarezervare, procedeu prin care se rezervă mai multe filme decât ecrane
disponibile; poate crea dereglări în programul de exploatare pentru unii distribuitori dacă aceasta va
determina amânarea proiecţiilor filmelor; vezi Exhibitor.
Double distribution fees – Se spune atunci când se folosesc subdistribuitorii şi când distribuitorii şi
subdistribuitorii îşi deduc cheltuielile proprii din încasările filmului.
47
Double exposure – Procedură de expunere de două ori a filmului prin aparatul de filmat pentru realizarea
unor filmări combinate.
Double take – Situaţia în care un actor priveşte întâi la un obiect, scenă, eveniment etc., apoi întoarce
capul pentru a reveni imediat cu privirea la acel obiect, dar cu expresie de dezgust, sau bucurie, sau
surpriză.
Down stage – În josul scenei sau platoului.
Down time – Pauză.
Down under – Expresie desemnând Australia.
Downlink – Staţie terestră, de recepţie a semnalelor de satelit; vezi Beam, Feed, Link.
Downloading – Descărcarea filmului expus din caseta filmului, după filmare.
Downscale – La baza scării sociale, public puţin cultivat sau cu mijloace modeste; popular.
Downside protection – Elemente de protecţie a “dosarului” unui proiect de film menite să reducă riscul
pierderilor pentru investitori sau finanţatori, cum ar fi actori renumiţi, contract de asigurare pentru terminarea
filmului -“completion guarantee”, vânzarea în avans a drepturilor de distribuire; vezi Completion bond.
Downstream – Se spune despre o producţie audiovizuală care caută să se apropie de marele public, să
atragă cel mai mare număr de spectatori.
DP (sau DOP) – vezi Director of photography.
D-Person – Angajat al unui studio sau firmă de producţie care asigură continuitatea proiectelor în
dezvoltare (se spune D-Boy sau D-Girl).
Draft – schiţă a scenariului, scrisă de scenarist cu sau fără regizor; se disting mai multe variante
numerotate: First draft – prima schiţă, second draft, third draft şi final draft, care este versiunea finală a
scenaristului principal, înaintea modificărilor eventuale ale regizorului, ale altor scenarişti dacă sunt implicaţi
sau ale producătorului; vezi Polish, Shooting script.
Draftsman – Desenator / grafician.
Draggy – Intrigă, scenă care trenează în lungime.
Drama – Film de televiziune sau serial dramatic; vezi Series.
Drawing – Desen.
Dress (în cinema) – 1) A îmbrăca un decor, a-i pune mobilier şi accesorii. 2) A îmbrăca un actor.
Dress (the location) – Amenajarea locului de filmare.
Dresser – Costumier(ă).
Drive time (la radio) – Ore de mare audienţă, corespunzând orelor cu circulaţie rutieră intensă; echivalentul
lui Prime time din televiziune; Morning drive time: între orele 6 şi 10 şi Evening drive time: între orele 16 şi
20.
Drive–in – Cinematograf deschis, de regulă pentru filme B, unde se vizionează din maşină (pe cale de
dispariţie); vezi Hard top, Ozoner.
Driver – Şofer.
Droit moral – Preluat din franceză, drepturi morale – moral rights, în cadrul drepturilor de autor; vezi Moral
rights.
Drop – Perdea fundal neutră, fără culoare; vezi Limbo.
Drop out (tehnic) – Pierdere de semnal, cădere de nivel.
Dry run - În cinematografie – ultima repetiţie cu actorii sau dublurile fără mijloace tehnice; în televiziune -
repetiţie fără întrerupere a întregului program; vezi Rehearsal, Fax, Walk through.
DSP – vezi Digital Signal Processing.
DTH – vezi Dish Television Household.
Dual rate – Tarifare a spaţiilor publicitare în funcţie de originea anunţătorilor, “locali” sau “naţionali”; vezi
National rate, Local rate.
Dub – Copia unui film, casetă video sau audio; vezi Dupe, Looping, Mix.
Dubbing – Dublare la un film, actul prin care la postsincron se sincronizează mişcările buzelor unui actor
cu vocea înregistrată sincron; vocea poate aparţine altui actor care poate vorbi într-o altă limbă; vezi
Automatic dialogue replacement.
Ducats – Bilete de cinematograf; vezi Box office.
Dunning – Procedeu de combinare a planurilor filmate în studio cu fundaluri filmate în exterior.
Duopoly rule – Regulă a (vezi) FCC (Federal Communication Commission) în SUA, care interzice
posesiunea pe aceeaşi piaţă a mai mult de un post de televiziune sau de radio.
Dupe (to) – Duplicat, contratip, a face o copie a unui film negativ sau pozitiv.
48
Dupe negative, positive – Duplicat negativ sau pozitiv, contratip negativ-pozitiv.
Duplex – Legătură care permite comunicarea simultană bilaterală între două posturi telegrafice sau
telefonice.
Duplicate – A face o copie, duplicat, a contratipa.
Dutch (to) – A apleca aparatul de filmat, a filma pieziş.
Dutch angle – Unghi de filmare înclinat (o casă filmată este înclinată faţă de linia orizontului); sinonim cu
Canted angle.
DVE – vezi Digital Video Effects.
Dystopia – Antonim cu utopia, filme despre o societate dezumanizată rezultat al unei crize mondiale după
un război (ex. Metropolis - 1927, A Clockwork Orange - 1971, Mad Max 2 - 1979, Blade Runner - 1982).

E
E & O – vezi Errors and Omissions Insurance.
Early Bird – Satelit american geostaţionar lansat în 1965, care a funcţionat până în 1968, primul care a
transmis continuu pe un canal de televiziune.
Early fringe – Tranşă orară între 16:30 şi 19; vezi Daypart, Fringes.
Earnings after taxes – Indicator din bilanţul economic ce semnifică profitul firmei după plata impozitelor.
Earnings before interest and taxes – Indicator din bilanţ semnificând profitul firmei înainte de plata
dobânzii şi impozitelor.
Earnings before taxes – Indicator semnificând profitul firmei înainte de plata impozitelor.
Earnings per share – Câştigurile firmei pe acţiune.
Earnings price ratio – Indicele câştigurilor pe acţiune.
Earpiece – Microreceptor auricular; vezi IFB.
Eastmancolor – Procedeu de film în culori developat începând din 1950 de către Eastman Kodak,
concurent principal al procedeului Technicolor.
EAT – vezi Earnings after taxes.
Easy listening – Care se ascultă fără efort (se spune de obicei pentru un anumit tip de muzică uşoară).
EBT - vezi Earnings before taxes.
EBIT - vezi Earnings before interests and taxes.
Economic life – Viaţă economică, perioadă în care un film sau un program continuă să aibă încasări; vezi
Lifetime-projection-sales-revenues, Shelf life.
Economic microcosm – Mediu economic, o unitate mai mică dintr-o industrie mare; de ex. industria
cinematografică este o unitate din domeniul mult mai mare al comunicaţiilor audiovizuale şi în această
situaţie se poate spune că filmele de “nivel A” precum şi cei implicaţi în astfel de afaceri există în propriul
microcosmos (lume interioară) a industriei filmelor cinematografice de ficţiune.
Edge numbering – Numerotare pe marginea negativului de film, la montaj.
Edit – Montaj, a aranja, selecta şi asambla filmul, banda video sau banda audio, pentru mixajul filmului.
Edit decision list (EDL) – Foaie de montaj, lista cu ordinea bobinelor de film sau codurile de timp a
secvenţelor montate video, conform variantei finale a montajului filmului (final cut); lista este creată prin
sistem de editare offline – video sau poate fi creată manual.
Editing assistant – Asistent de montaj.
Editing equipment – Echipament de montaj.
Editing rights – Prevedere negociabilă în contractele de distribuire a filmelor, care stabileşte dreptul
distribuitorului de a monta filmul după ce a fost livrat de către producător; vezi Final cut, Droit moral.
Editing table – Masă de montaj.
Editor – Monteur, editor, persoana responsabilă cu montajul materialului brut filmat pe care-l transformă
într-un film coerent.
Editor worktrack – Pista de sunet la montaj, care conţine dialogurile şi zgomotele, dar fără muzică şi
mixaj; vezi Editor, Sound effect track.
Editorial – Redacţional, tot ceea ce în general nu reprezintă publicitate plătită într-o publicaţie; vezi Copy,
Free ink.
EDTV – vezi Extended Definition Television, Enhanced Definition Television.
Effects – Efecte, efecte speciale; vezi FX.
49
EFP – vezi Electronic Field Production.
EFX – vezi Extraneous Effects.
EHT – vezi Enhanced Definition Television.
Electrician – Electrician; membru al echipei electricianului-şef (Gaffer); este responsabil de funcţionarea
echipamentului de iluminare şi de poziţionarea luminii.
Electronic cinema – 1) Altă denumire a televiziunii de înaltă definiţie. 2) Producţie cinematografică
realizată cu camere video, folosind aceleaşi obiective ca şi aparatele de filmat cu peliculă; vezi EDTV,
EHT.
Electronic Field Production – Producţia audiovizuală pe teren, respectiv filmările efectuate în exterior, cu
o cameră video şi o echipă restrânsă; vezi ENG.
Electronic media – Media electronică, adică radioul şi televiziunea, spre deosebire de media scrisă
(presa); vezi Fifth estate, Print media.
Electronic New Gathering – Reportaj de televiziune în exterior, păstrând legătura cu regia de emisie; ENG
truck – Car de regie; vezi Mobile unit, Fly pack, EFP, SNG.
Electronic press kit – Material promoţional al unui film sub forma unui dosar audiovizual, care conţine
interviuri cu actorii şi realizatorii, imagini de la filmare etc. adunate pe peliculă sau bandă video şi care se
trimite la presă, televiziune şi în ocazii de promovare a filmului; vezi Press kit, Vidclip.
Electronics to Electronics – Transmisie directă a unui semnal video de la aparatul de filmat la emiţător
fără afişare pe ecran, sau fără fixare pe un suport.
Elements – 1) Părţile componente ale unui film, începând cu conceptul, scenariul, producătorul, regizorul,
directorul de cameră, distribuţia actorilor, acordul de distribuire al filmului. 2) Suportul material al imaginii şi
sunetului; vezi Advertising, Idea, Investment, Letter of intent, Materials, Package.
Ellipsis – Scurtarea duratei planificate a unui film prin omisiuni deliberate ale unor părţi din scenariu şi din
acţiunea filmului, prin montaj.
Emcee (to) – A anima, a prezenta; vezi Master of ceremony.
Emergency Broadcast System – Sistem de control de către autorităţile publice asupra unei mari părţi din
staţiile de difuzare din SUA, pentru cazuri de urgenţă civilă sau militară (cunoscut sub numele de Conelrad).
Emmy Awards – Premiile Emmy în televiziune – echivalentul premiilor Academiei Americane de Film
(Oscar); se decernează în fiecare an din 1949 pentru genuri de emisiuni ca dramă, comedie, documentar
etc.; există şi secţiunea Emmy International pentru producţia audiovizuală internaţională; termenul provine
de la numele vechiului tub catodic Image Orthicon al camerelor de televiziune; vezi ACE, Peabody Award.
Employee – 1) Funcţionar salariat. 2) Într-un mare studio (in house productions) producătorul este angajat,
în timp ce în celelalte contracte el este liber-profesionist ca producător independent.
Employer – Angajator de personal, sau de servicii.
Employment at will – Muncă la negru, fără contract, prin consimţământ reciproc.
Encrypted – Codificat.
End client – Client final; într-un contract de distribuire a filmului, unele comisioane sau taxe se percep pe
preţul plătit de către ultimul cesionar al operei (spectator, cumpărător de casetă video, difuzor); vezi Gross
participation.
End credits – Generic de final, pe tambur; vezi End titles.
End titles – Similar cu End credits.
ENG – vezi Electronic New Gathering.
Engagement – 1) Punerea în exploatare a unui film în sala de cinematograf. 2) Angajarea cu contract (a
unui actor, sau alt colaborator etc); vezi Limited engagement, Exclusive engagement release, Exhibition.
Enhanced (sau Extended) Definition Television – Televiziune cu definiţie avansată ca sistem intermediar
posibil între normele actuale şi televiziunea de înaltă definiţie; este tehnologia care va evita schimbarea
parcului mondial de televizoare; vezi High definition television.
Ensemble (film) – Un film cu mulţi actori, fără practic a fi roluri principale; se mai spune grupului de actori
şi uneori regizori şi designeri care au participat la realizarea filmului (ex. Rio Bravo - 1959, The Godfather -
1972, Reservoir Dogs - 1992, sau filmele lui Altman: Nashville - 1975 şi Short Cuts - 1993).
Entertaining – A distra, amuzant.
Entertainment – Spectacol de divertisment; light entertainment – spectacol de varietăţi.
Entertainment industry – Industria spectacolului; în general sub această denumire sunt grupate
întreprinderile productive din domeniul creaţiei programelor destinate divertismentului şi delectării

50
spectatorilor; acesta include domeniul cinematografiei, televiziunii, al înregistrării de discuri şi al muzicii la
care se adaugă teatrul şi comedia muzicală; vezi Industry.
Entertainment stocks – Portofoliu de acţiuni al companiilor care sunt implicate în industria divertismentului
şi care se comercializează la bursă.
Entrepreneur – Antreprenor, om de afaceri, conducător de întreprindere care şi-a ridicat propria sa
afacere.
Entropy – Entropie - reprezintă gradul de dezordine al unui sistem. În teoria comunicaţiei, număr care
măsoară incertitudinea naturii unui mesaj plecând de la mesajul precedent. Entropia este nulă când nu
există incertitudine; în televiziune - uzură, principiu după care succesul unei emisiuni scade cu timpul, după
ce succesul măsurat a trecut de vârful unei curbe în formă de clopot; vezi Peak out, Series maintenance.
Epic – Ficţiune eroică, grandioasă; sunt denumite astfel filmele istorice.
Epilogue – Scena scurtă de concluzie a unui film (ex. epilogul din Saving Private Ryan - 1998).
Epiphany – Bobotează, sărbătoare în 6 ianuarie; în film este momentul de reflexie spirituală a
protagonistului înainte sau imediat după momentul de intrigă maximă, numit climax.
Episode – O parte dintr-un film serial sau de antologie.
EPK – vezi Electronic Press Kit.
Equal time – Egalitatea timpului vorbit - principiu în legea americană a comunicaţiilor (U.S. Communication
Act art. 315) în virtutea căruia difuzorii trebuie să acorde acelaşi timp de vorbire concurenţilor aflaţi pe
postul unei televiziuni (în special în campania electorală); vezi Fairness doctrine.
Equipment insurance – Asigurarea echipamentelor de filmare, incluzând echipamentul de filmat, de sunet,
de iluminare, de montaj şi poate fi axtins la mijloace de transport; vezi Insurance.
Equity – În economie desemnează capitalul propriu al unei companii, exprimat în acţiuni; în cazul unei
investiţii într-un proiect de film, reprezintă procentul de participare din câştigul final al filmului; ca termen
juridic înseamnă jurisprudenţă bazată pe legea nescrisă, dreptate, bun simţ, egalitate în drepturi.
Equity investment – Participare directă în producţia unui film, sub forma finanţării în schimbul unui procent
din veniturile filmului.
Equity participants – Persoane sau entităţi care contribuie cu fonduri la producţia unui film sau la
difuzarea în săli a filmului, în schimbul obţinerii unor acţiuni ale firmei producătoare sau distribuitoare.
Errors and omissions insurance (E&O) – Asigurare a producătorului la intrarea în producţie a unui film
sau program, contra acţiunilor unor terţi, pentru fapte independente de voinţa sa (cum ar fi plagiatul,
violarea drepturilor de autor, a dreptului la imagine şi respectul pentru viaţa particulară, concurenţă neloială
etc).
Escalating contingent compensation – Remunerare proporţională cu încasările, regim de remunerare
fixată contractual prin care cotele-părţi ale participanţilor se majorează odată cu creşterea încasărilor
filmului, peste un prag stabilit anterior; vezi Escalating point.
Escalating point – Pragul începând de la care se majorează cota-parte din încasări a participanţilor la
finanţarea filmului sau programului sau onorariul distribuitorului (Distribution fee).
Escapist – Care îndeamnă la visare, îl aruncă pe spectator într-o lume de vis (este vorba de atracţia
exercitată de telenovele etc.).
Escrow – Depunere în custodie; sume de bani sau alte instrumente financiare sunt deţinute de o terţă parte
în beneficiul altor două părţi, până când sunt îndeplinite condiţiile unui contract; depunerea escrow este
utilizată de producătorii independenţi, pentru a asigura agenţiile actorilor de realizarea plăţii, sau în cazul
procurării de fonduri de finanţare (cele primite se vor ţine într-un cont de escrow până la mobilizarea tuturor
sumelor) sau în cazul plăţii unor realizatori (actori, regizor) până la îndeplinirea sarcinilor contractuale.
Escrow account – Cont de depozit, în custodie, deschis la o instituţie financiară, din care se vor realiza
plăţile.
Escrow holder – Instituţie financiară care deţine “contul de custodie” .
Escrow of fixed compensation – clauză prin care, la angajarea unui actor sau regizor în producţia unui
film, aceştia cer ca sumele aferente onorariilor să fie depuse drept garanţie într-un “cont de custodie”, până
la încheierea contractului.
Establishing shot – Plan de ansamblu la începutul unei secvenţe; vezi Beauty shot.
Ethics – Etică, norme de conduită în afaceri, standarde folosite în afaceri sau pe plan profesional.
ETOE – vezi Electronics to Electronics.
Euro BO – Box office european, totalul încasărilor din săli pe continentul european.

51
Event – Eveniment pertinent pe planul informaţiei şi care merită a fi transmis, în domeniul politic, sportiv
sau social.
Evergreen – Subiect (în reviste sau reportaj) care nu se învecheşte niciodată, care poate fi transmis în
orice moment; vezi Hard news.
Excerpts – Extrase, pasaje dintr-un film folosite în altul.
Exchange rate – Cursul de schimb al monedelor diferitelor ţări, valoarea la care se exprimă o monedă
printr-o altă monedă.
Exclusive – Select, în exclusivitate.
Exclusive engagement release – Strategie de distribuire a unui film în puţine săli, cu exploatare limitată
pentru un timp, în unele oraşe şi în unele săli importante; vezi Limited engagement, Platform release.
Exclusive run – În distribuirea unui film, proiecţia acestuia într-o singură sală în fiecare oraş.
Exclusive ground transportation – Prevedere în contractele interpreţilor sau altor membri ai echipei prin
care producătorul se obligă să pună la dispoziţia acestora un mijloc de transport.
Exclusivity - Exclusivitate, prevedere contractuală prin care drepturile de comercializare, de reproducere
sau de reprezentare a unei opere audiovizuale sunt cedate unei singure părţi (distribuitor, difuzor etc) pe o
piaţă dată.
Execs – vezi Executives.
Execute (to) – A semna un contract, îndeplinirea condiţiilor de formă şi fond pentru intrarea în vigoare a
unui contract.
Executive Producer – Producător principal, delegat al celorlalţi producători sau conducător al unui studio,
care supervizează producţia unui film; în cinematografie este o funcţie de conducere superioară în
responsabilitatea financiară, în majoritatea cazurilor, fiind atribuită persoanei care procură banii, fie din
propriul buzunar, fie de la investitori. El este rareori implicat în problemele de creaţie şi tehnice ale filmului,
dar este responsabil de la început până la sfârşit de terminarea filmului. Poate fi adus în echipă în orice
moment, iar uneori funcţia sa poate fi asigurată şi de o altă persoană asociată producţiei – cum ar fi
agentul care îl reprezintă pe actor, sau un actor. De obicei, executive producer-ul este plătit cu un onorariu
negociabil, plata efectuându-se în mai multe tranşe eşalonate pe durata producţiei filmului. În televiziune
responsabilitatea lui este, de obicei, de conducător al departamentului de creaţie la seriale şi al
departamentului de ştiri, de la conţinut până la managementul personalului. În domeniul filmelor serial,
supervizează (ca şi în cazul filmului artistic pentru marele ecran) mai multe producţii şi mai mulţi producători
în realizarea atribuţiilor lor, aceştia fiind subordonaţi executive producer–ului. vezi Producer, Packaging.
Executive producer fee – Onorariul producătorului principal, în afara bugetului filmului, pentru servicii în
organizarea şi finanţarea unei firme de tipul parteneriatului limitat pentru realizarea filmului sau pentru
contribuţia sa la realizarea filmului; vezi Executive producer.
Executive summary – 1) Prezentarea în câteva fraze a subiectului şi a conflictului unui film, întocmit ca
preambul în campania de marketing. 2) Reprezintă de asemenea rezumatul unui plan de afaceri, care
constituie primul capitol, şi se întocmeşte după elaborarea planului de afaceri în amănunt.
Exercise price – Într-un acord de cesiune (cumpărare a drepturilor de autor), este preţul convenit la
ridicarea-expirarea opţiunii şi activării contractului de cesiune; vezi Option.
Exhibit (to) – A exploata (proiecta) un film în sală.
Exhibition – Reprezentarea, durata spectacolului de proiecţie a filmului; Exhibition rights – drepturi de
exploatare; vezi Engagement.
Exhibitor – 1) Exploatant, proprietarul sau administratorul unei săli de cinematograf. 2) Expozant pe o piaţă
sau un salon de prezentare.
Exhibitor financing – Avansul acordat de către exploatant producătorului; partea din bugetul filmului
finanţată de către un circuit de săli de cinematograf; vezi Major exhibition chains, NATO.
Exihibitor chain – Companii de exploatare care deţin propriile săli de cinematograf (în SUA, American
Multi Cinema, Cineplex Odeon, General Cinema şi United Artists); vezi Major exhibition chains.
Exit poll – Sondaj pe stradă, luat la ieşirea din sala de cinematograf; tehnică de studiu al pieţei bazat pe
reacţia spectatorilor la ieşirea de la spectacol; vezi Vox pops.
Exit survey – În cercetarea pieţei, completarea de către spectatori la ieşirea din sala de spectacol, a unor
formulare cu întrebări despre filmul văzut.
Expand (to) – Lărgirea lansării filmului în mai multe săli şi pe mai multe pieţe, după prima fază de
exploatare; vezi Platform release.

52
Expenditures / expenses – Cheltuieli într-un buget de venituri şi cheltuieli, sau într-un deviz de cheltuieli;
vezi Above / Below the line.
Experimental film – Film experimental - se referă la un film cu buget mic, independent, care nu urmăreşte
profitul şi care foloseşte tehnici neconvenţionale de filmare, nefolosite până atunci; se mai numesc
Avantgarde films.
Explicit – Explicit, fără pudoare; explicit scenes – scene de nuditate sau sex în filme; explicit language –
dialog dur; explicit lyrics - menţiune a editorilor de discuri pe copertă, pentru a semnala că textul poate
ofensa persoanele sensibile.
Exploitation (film) – 1) Exploatarea unei producţii audiovizuale. 2) Se referă la producţiile audiovizuale
care exploatează fără criterii estetice profilul psihologic al unei anumite clientele. 3) Filme de serie B
destinate unei anumite audienţe, cu scene de violenţă sau scene de sex; vezi Blaxploitation, Sexploitation.
Exposable – În stadiul de a fi prezentat publicului.
Exposed film – Pelicula de plastic cu emulsie de acetat expusă la lumină, dar nedevelopată.
Exposition – Scena de prezentare a personajelor într-un scenariu.
Exposure – Expunere, ocazie de contact între public şi publicitate; ocazie de a vedea, număr brut de
treceri ale unui mesaj pe ecran; no pay but exposure guaranteed - este menţiunea clasică a mesajelor
publicitare.
Expressionism – Antonim la realism, film care deformează realitatea prin iluminare, costume, montaj (ex.
The Cabinet of Dr Caligari - 1920, Nosferatu - 1922, Metropolis - 1927).
Extemporaneous – Improvizaţie pe jumătate, spontan; se referă la stilul de a filma, de a dirija actorii; vezi
Ad-lib.
Exterior – Plan exterior la filmare.
Extra release – Acord între producătorii unui film artistic de ficţiune şi persoanele care, sub o formă sau
alta, se pot recunoaşte printre eroii filmului (şi care nu şi-au dat consimţământul anterior) prin care aceştia
acceptă aceste similarităţi, pentru a se evita viitoare litigii.
Extraneous effects – Efecte speciale la filmare.
Extras – Figurant la filmare, actor fără replici; Special ability extras – figuranţi speciali (copii nou-născuţi,
oameni graşi, femei gravide, culturişti etc); vezi Atmosphere, Backgorund players, Omnies.
Extreme (în animaţie) – Desen de bază la începutul şi sfârşitul unui plan; vezi In-betweener.
Extreme closeup – Plan foarte apropiat, respectiv plan detaliu la filmare, pentru impactul dramatic al
actorului (se pot filma doar ochii, sau expresii ale feţei etc).
Extrinsec event – Eveniment de forţă majoră; vezi Force majeure clause.
Eye channel - “Canalul ochiului” este supranumit canalul CBS (datorită logo-ului său).
Eye contact – Este momentul în care un actor priveşte la aparatul de filmat.
Eye light – Mic proiector care creează o reflexie expesivă în ochii actorilor.
Eyeline match – Tăietură între două planuri care dă iluzia că personajul din primul plan se uită la un obiect
în al doilea plan.

F
Face shot – Apropierea aparatului de filmat de subiect; sinonim cu Dolly-in; opus lui Reverse shot.
Facilities – Servicii prestate.
Facilities deal – Contract de prestări servicii, prin care o parte se angajează să furnizeze bunuri şi servicii
(platouri de filmare, mijloace tehnice, aparatură, lucrări de laborator etc.) celeilalte părţi, contra unei sume
de bani, sau unei cote părţi din încasările filmului; vezi Below-the-line.
Facility – Loc echipat pentru luarea de imagini, sau de sunet şi toate operaţiile de producţie sau de
postproducţie; în televiziune – se spune uneori la capetele de reţele de cablu; vezi Headend, Operations.
Facing – Pe copertă, sau pe verso la cutiile de casete video.
Factual film – Filme care prezintă fapte şi personaje reale, spre deosebire de Feature film – filme de
ficţiune.
Fade (to) – Procedeu de închidere a imaginii; fade to black - înnegrirea imaginii.
Fade in / fade out – Deschidere / închidere la imaginea în “fondu” (întunecarea treptată sau deschiderea
treptată a luminii la o imagine).
Fader – Potenţiometru.
53
Fair use – Utilizare licită, dispoziţie a legii copyright-ului (prevedere existentă şi în Legea nr.8/1996 a
Dreptului de autor din ţara noastră), conform căreia reproducerea operelor protejate cu anumite scopuri
(critică, studii, comentarii, revista presei etc.) fără autorizarea deţinătorilor de drepturi, nu constituie, prin
excepţie, o violare a dreptului de autor, dar, în consecinţă, nu dă dreptul la încasarea de redevenţe; vezi
Royalties.
Fairness and Accuracy in the Media – În SUA - asociaţie care controlează calitatea şi neutralitatea
jurnalismului, în special la televiziune.
Fairness doctrine – Principiu consacrat de FCC (Comisia Federală a Comunicaţiilor din SUA) prin care
punctele de vedere opuse asupra unei probleme beneficiază de timpi egali de expunere, în dezbaterile la
televizor sau radio; vezi Equal time.
Fame – Renume, celebritate.
Family hour – Tranşă între orele 20 şi 21, în care nu se difuzează decât programe pentru “orice public”,
idee lansată în 1976 de către Arthur Taylor, preşedintele CBS; vezi Prime time.
Fan – Admirator.
Fanzine – Magazin pentru fani.
Farce – Farsă, film de comedie excentrică, comedie de dormitor (opus parodiei şi satirei).
FASB – vezi Financial Accounting Standard Association.
Fast motion (accelerated motion) – Film filmat la o viteză mai mică decât 24 de fotograme/secundă şi
care la proiecţie va crea efectul de mişcare mai rapidă a imaginii.
Faulty stock, cameras & processing insurance – Poliţă de asigurare care acoperă pierderile, pagubele
sau distrugerile peliculei de orice fel, a casetelor video înregistrate, a benzii de sunet din cauza manipulării
defectuoase sau accidentele în procesul de prelucrare.
Fave – Favorit, preferat.
Favorable portrayal – Apreciere favorabilă, pozitivă a unei persoane sau a unei acţiuni în cazul unul film;
vezi Bias, Discrimination.
Favored nation clause – “Clauza naţiunii favorizate”; termen preluat din comerţul internaţional prin care
una din părţile contractuale acordă celeilalte părţi acelaşi tratament (avantaje) pe care aceasta le primeşte
de la alţi parteneri cu care are relaţii contractuale. În audiovizual şi în contractele de entertainment poate fi
folosit pentru a desemna un nivel al participării la încasări, la împărţirea profitului sau avantaje cum ar fi
confortul camerelor de îmbrăcat ale actorilor ori al rulotelor specifice pentru actori în deplasare; vezi Pari
passu, Perks, Percentage deal.
Fax – 1) Servicii la filmare. 2) Tehnica în filmare; Fax rehearsal – repetiţie cu aparatura tehnică; Full fax –
echipament şi servicii complete, cum ar fi cazul unui studio complet echipat pentru producţia de filme.
FCC - vezi Federal Communication Commission.
Feature (to) - A pune în evidenţă.
Feature film – 1) Film artistic de lungmetraj, film cinematografic care, spre deosebire de filmele de
televiziune, trebuie să aibă o durată mai mare de 60 de minute (cca 1800 metri), de regulă între 90 şi 120
minute (cca 2700–3600 metri); conform unor sindicate din cinematografia americană, orice film
cinematografic mai lung de 4000 picioare (1 m = 3,3 picioare), deci mai lung de 1200 metri, indiferent de
subiect, este considerat film cinematografic; conform legii româneşti filmul cinematografic de lungmetraj
trebuie să aibă minimum 2400 m. 2) Subiect de reportaj, de revistă.
Feature Film Limited Partnership – Societate comercială pentru producerea filmelor, de tipul SRL sau
comandită pe acţiuni de la noi, la care acţionarii participă cu capital şi investiţie pentru producerea filmului,
iar câştigul se împarte procentual cu participarea, din încasări.
Feature length – Lungimea unui film de lungmetraj (90 - 120 de minute sau 2700 – 3600 metri utili); vezi
Running time.
Featured player – Actor într-un rol principal dar nu primul rol; rol secundar; vezi Bit player, Guest star,
Player, Star.
Featurette – 1) Scurtmetraj, film semiprofesional. 2) “Filmul despre film” – reportaj filmat despre turnarea
unui film, care va servi ca material promoţional în special la televiziune; vezi Feature, Making of.
Federal Communication Commission (SUA) – Comisia Federală a Comunicaţiilor (echivalentul la noi:
CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului - sau la francezi CSA - Consiliul Superior al Audiovizualului),
organismul federal creat în 1934 pentru organizarea şi reglementarea exploatării audiovizuale; cei cinci
membri sunt numiţi de preşedintele SUA.

54
Federal Trade Commission – Organismul public care reglementează comerţul interior în SUA şi care are
printre responsabilităţi aplicarea legii antitrust, cu efect în cinematografie, reglementarea cadrului
concurenţial, principiile publicităţii etc.; vezi Paramount Decrees.
Fee – Remuneraţie, onorariu, comision, cotă parte; license fee - preţul cesiunii dreptului de exploatare
cinematografică sau de reprezentare a unui film sau program.
Feed – Sursă de programare, semnal de satelit (beam sau link) ascendent (uplink) sau descendent
(downlink); Network feed – ceea ce transmite o staţie la substaţiile locale (affiliates), fie prin satelit, fie
telefonic, sau sub formă preînregistrată; clean feed – semnal internaţional, emisiune cu destinaţe către
canalele de televiziune fără comentarii, fiecare ţară putând anexa un text în limba sa proprie.
Feed (to) – 1) A da replica, a transmite un semnal. 2) Tehnic, a alimenta, a încărca (o baterie).
Feeder line – Linie de cablu care pleacă de la cablul principal (trunk line) la toate racordurile din clădire
(drop line); vezi Tap.
Feel good film – Filme romantice sau de comedie cu un sfârşit reconfortant pentru spectatori.
Fee-Vee – Televiziune cu plată, cu acces condiţionat; vezi Pay TV, Pay cable, Free-Vee.
Festival – Festival; vezi Filmfest.
Field (in the) – 1) Se spune despre filmările în exterior care nu sunt special pregătite, spre deosebire de
(vezi) location. 2) Câmp, imagine separată pe un negativ sau bandă magnetică; depth of field – adâncimea
câmpului; field angle – unghiul de vedere.
Field cameraman – Reporter cu aparat de filmat (cameraman).
Field producer – Producător care are responsabilitatea realizării unui reportaj pe teren, dintr-o producţie
mai mare sau un jurnal televizat; vezi Segment producer.
Fifteen minutes of fame – Expresie lansată prin anii ‘60 de artistul pictor Andy Warhol, referitoare la faptul
că orice om poate deveni faimos pentru 15 minute, aserţiune tot mai demonstrată azi datorită exploziei
informaţionale prin televiziune, radio, Internet.
Fifth estate – “A cincea putere” în stat, adică media electronică.
Fifty/fifty deal – Contract de împărţire a câştigului net (după recuperarea avansului şi cheltuielilor părţii
finanţatoare) în părţi egale, între producător şi partea care a acordat avansul; vezi Net deal.
Fill – Peliculă albă, nefolosită; în procesul de editare dacă lipseşte o scenă se introduce peliculă virgină în
copia de lucru pentru a menţine sincronul (Singleton)
Fill-in – În televiziune - program scurt, interludiu.
Fill-in light – Iluminare de fond, pentru ştergerea umbrelor; vezi Backlight, Key light.
Film (to) – 1) A filma, a turna un film. 2) Operă cinematografică. 3) Peliculă sensibilă de plastic negativă
sau pozitivă ca materie primă; poate avea 35 mm lăţime (poate fi de 16 mm, 65 mm sau de 70 mm); filmul
de 35 mm are 52 de fotograme (cadre) per metru lungime, iar o fotogramă are patru perforaţii; Film stock –
peliculă virgină (negativ); vezi Shoot (to).
Film aesthetics – Studierea filmului ca formă de artă.
Film artifact – Orice defecţiune nedorită cauzată în imaginea sau sunetul filmului, pe parcursul operării
acestuia în producţie sau ca urmare a proastei depozitări, sau în urma proceselor de restaurare (adesea
restaurare digitală).
Film buff – Cinefil.
Film chain – Dispozitiv de telecinema (de transfer de pe film pe bandă video).
Film clip – Secvenţă extrasă dintr-un film şi proiectată.
Film commission – Birou de cinematografie, în cadrul unei colectivităţi locale (oraş, regiune, municipalitate
etc.) care se ocupă de problemele cinematografiei; rolul său este de a ţine legătura cu producătorii care vin
să filmeze în zona respectivă, asigurând şi promovarea regiunii pe lângă realizatori şi producători; vezi
Location.
Film commissioner – Delegat al biroului de cinematografie.
Film counter – Metreuză, instrument care măsoară lungimea filmului.
Film cross – Hibrid cinematografic, o anume prezentare în care se descrie un proiect de film ca un
amestec de două filme cunoscute (de exemplu, imaginează-ţi că Fălci, filmul lui Steven Spielberg,
întâlneşte Piraţii lui Roman Polanski).
Film d’art – Filmul de artă, iniţiativă în cinematografia franceză.
Film editor – Monteur, asamblează pelicula filmată într-un tot unitar conform scenariului şi indicaţiilor
regizorului.
Film gauge – Lungimea unei fâşii de film în mm; vezi Film stock.
55
Film grader – Etaloneur, funcţie într-un laborator de prelucrarea a peliculei.
Film grain – Emulsia filmului, fie cu granulaţie fină, ceea ce necesită lumină multă, fie cu granulaţie mare
care cere lumină puţină.
Film island – Sinonim cu film chain – telecinema.
Film laboratory – vezi Lab.
Film length – Lungimea filmului – în normele americane este considerat lungmetraj - filmul care are minim
70 de minute de proiecţie; majoritatea filmelor au cel puţin 90–120 minute de proiecţie; vezi Feature film,
Running time.
Film library – Portofoliu de filme, ansamblu de drepturi deţinute.
Film licensing terms – vezi License.
Film market – Piaţă de filme, se spune de obicei împrejurării în care producătorii şi distribuitorii se strâng
pentru a comercializa filmele produse terminate sau în curs de realizare (respectiv a vinde/cumpăra
licenţele).
Film noir – Termen francez din anii ‘40, referindu-se la filmele alb-negru de după război din cinematografia
americană, cu subiecte sumbre, filmate cu lumină puţină (chiaroscuro), atmosferă de pesimism, tensiune,
cinism, cu personaje antieroi, detectivi particulari şi femei fatale (ex. The Maltese Falcon - 1941, Double
Identity - 1944, Sunset Boulevard - 1950, sau Body Heat - 1981).
Film package – Un grup de filme care au fost finanţate împreună sau vândute în grup către “medii” variate,
cum ar fi televiziuni independente sau teritorii străine; vezi Packaging şi Syndication.
Film printer – Copiator al filmelor pe hârtie.
Film publicist – Funcţie subordonată directorului de marketing, persoană care are sarcina de a realiza
materialele de promovare a numelui companiei, a filmului, a personalului în toate mediile posibile, în
vederea pregătirii campaniei publicitare a filmului; în practica americană, face parte dintre funcţiile specifice
ale filmului (alături de dresori de animale, păpuşari, asistentul medical, profesorul din studio pentru actorii
copii, pilotul de avion, serviciul de catering etc).
Film rating system – Sistemul de clasificare a filmelor; vezi MPAA, Ratings.
Film ratio – “Dublă filmată” ca raport între metrajul util (care se vede pe ecran) şi metrajul total filmat; vezi
Shooting ratio.
Film rentals – Chirie, suma de bani plătită de către sala de cinematograf distribuitorului, ca preţ al
contractului de licenţă de exploatare a filmului; se calculează săptămânal; se poate determina prin mai
multe metode cum ar fi raportul 90/10, un procent fix sau o sumă forfetară plătită în funcţie de încasări;
media pentru toate filmele este de 35-45% din încasările totale (box office receipts), în funcţie de film şi de
distribuitor; vezi Gross film rentals, Gross receipts.
Film scanner – vezi Telecine.
Film schools – Şcoli de cinematografie; cele mai renumite în SUA sunt facultăţile specializate de la New
York University, University of Southern California şi University of California din Los Angeles (UCLA); la noi
cele mai renumite sunt Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC), Facultatea de
Cinematografie şi Televiziune din cadrul Fundaţiei PRO, Facultatea de Cinematografie Hiperyon - toate din
Bucureşti; vezi American Film Institute.
Film score – Muzica filmului, banda muzicală.
Film splitting – Înţelegere între exploatanţi de a repartiza filmele pe piaţă astfel încât să evite concurenţa şi
practicile nelegale; vezi Blind bidding, Blind booking.
Film starts – Numărul de filme pentru care a început etapa de filmare, într-o zonă geografică dată (oraş,
regiune, stat etc.).
Film stock – Pelicula virgină de diferite dimensiuni (8mm, 16mm, 35mm, 70mm) care este depozitată în
cutii în role cu următoarele lungimi, în picioare (metri): 100(30), 200(60), 400(120), 1000(300) şi 2000(600);
(3,2808 picioare = 1 metru); se spune tungsten stock pentru pelicula care se filmează cu lumină artificială
şi daylight stock pentru pelicula folosită cu lumină naturală.
Film subsidies – Donaţie guvernamentală acordată unui producător de film pentru a participa la realizarea
unui proiect de film considerat avantajos marelui public.
Filmdom – Lumea cinematografiei.
Filmfest – Festival de filme, festival cinematografic.
Filming – Filmare, activitatea de realizare a unui film.

56
Filmmaker – “Care face filme”, persoana care direct şi individual gestionează şi supervizează toţi paşii
producţiei necesari pentru crearea şi producerea unui film artistic; termen atribuit de obicei regizorului,
producătorului, dar şi scenariştilor şi editorilor; vezi Director, Producer.
Filmography – Filmografie, listă cronologică a filmelor unui regizor sau actor etc.
Filmology – Filmologie, disciplină care studiază arta cinematografică şi legătura ei cu societatea.
Filter – Filtru din sticlă, plastic ori material gelatinos pus înaintea obiectivului camerei de filmat pentru
schimbarea efectului luminii pe peliculă.
Final answer print – vezi Answer print.
Final cost statement – Balanţă finală de cheltuieli în producţia unui film, specifică unui contract de
producţie/distribuţie, faţă de care se calculează penalizările pentru orice depăşire a devizului; vezi
Production – Financing/Distribution Agreement.
Final cut – Montajul final efectuat de către regizor sau producător, sau amândoi; regimul legii dreptului de
autor - copyright-ul american atribuie acest drept de decizie producătorului, care poate să-l cedeze
distribuitorului; uneori dreptul regizorului de a decide montajul final este stabilit contractual; în legea română
a dreptului de autor versiunea finală a filmului este hotărâtă de regizor împreună cu producătorul; vezi
Director’s cut.
Final screenplay – Sinonim cu shooting script - decupaj tehnic al scenariului; vezi First draft, Polish,
Revision.
Final shooting script – Forma finală a decupajului aranjat conform planului de filmare.
Finance (to) – A finanţa, finanţator, cofinanţator al producţiei unui film.
Financial Accounting Standard Association – În SUA, asociaţie independentă de experţi contabili care
propun reguli contabile pentru diverse sectoare de activitate, dintre care şi industria cinematografică, cum
sunt - recomandarea nr. 34 privind amortizarea dobânzilor plătite în producţia de filme, nr. 35 privind
amortizarea cheltuielilor în producţia filmelor şi contabilitatea cheltuielilor sau nr. 96 privind regulile
contabile aplicabile la provizioanele pentru datoriile fiscale rezultate din exploatarea produselor
audiovizuale.
Financial projections – Construcţia unor rezultate ipotetice în cazul unui proiect de producţie, în funcţie de
posibilităţile de investiţii.
Financial workup – Model financiar, simulare financiară, proiectarea veniturilor.
Finder – Persoana care se ocupă de găsirea locurilor exterioare pentru filmare; cel mai adesea, persoana
care aduce o afacere mediind întâlnirea între un vânzător şi un cumpărător; vezi Location manager.
Finder’s fee – Comisionul celui care a adus o afacere, remuneraţia forfetară.
Fine cut – Montaj intermediar, care urmează logic şi cronologic după primul montaj (rough cut) şi înainte de
ultimul montaj (final cut).
Fingerprint – În audiomat, ghid al rezultatelor audienţei, pe fiecare staţie în parte, într-un teritoriu dat.
Fin-Syn (rules) – Financial Interest and Syndication Rules, reglementare adoptată în 1972 prin care FCC a
limitat participarea reţelelor (Networks) în producerea şi distribuirea emisiunilor pe care le difuzau, în
beneficiul altor firme (devenite puternice, ca Viacom sau Worldvision Enterprises). În 1980 Congresul
american a permis reţelelor să difuzeze cinci ore pe zi emisiunile pe care le produceau, iar din 1991 regimul
a fost liberalizat.
Fireside chats – “Conversaţii la colţul sobei”, califică emisiunile care încearcă să stabilească o oarecare
intimitate cu spectatorul; televiziune la persoana întâi.
First amendment – “Primul amendament” din Constituţia americană, care consacră libertatea cuvântului;
în 1978 Curtea Supremă a SUA a tras concluzia că media electronice, întrucât pătrund în cămine, nu
beneficiază în aceeaşi măsură de protecţia dată de “primul amendament” ca alte forme de expresie
artistică.
First assistant camera operator – Primul asistent al cameramanului sau a treia persoană de la imagine;
acesta asamblează, curăţă şi întreţine camera, măsoară distanţa dintre obiectul filmat şi lentile, poate stabili
deschiderea focală a obiectivului şi claritatea imaginii (şarful) atunci când persoana sau obiectul se mişcă
spre şi dinspre cameră, şi marchează semne (unde vor sta actorii).
First assistant director – Primul asistent al regizorului, denumit şi regizor secund (First AD mai este
denumit şi "First"), este legătura dintre regizor şi directorul de producţie (Production manager); primul AD
este responsabil cu organizarea programului de filmare (vezi Shooting schedule) şi se asigură că echipa,
actorii şi echipamentul necesar pe platou sunt acolo unde trebuie să fie; menţine de asemenea ordinea pe
platou şi poate coordona sau regiza scenele cu figuraţia şi mulţimea; anunţă "Quiet on the set!" (Linişte pe
57
platou!) pentru a semnaliza echipa că filmarea urmează să înceapă şi "Roll camera!" (Porneşte aparatul!),
care reprezintă un semn pentru aparatul de filmat şi banda de sunet să înceapă înregistrarea. Când
aparatul de filmat începe să înregistreze, camera operator spune "Rolling!" şi inginerul de sunet (sound
recordist), după ce porneşte mixerul la viteza potrivită, strigă "Speed!". Regizorul secund stă totdeauna
lângă aparatul de filmat pe perioada producţiei; el este persoana care preia toate informaţiile posibile de la
echipă şi le transmite tuturor celor interesaţi, în aşa fel încât producţia să se desfăşoare în cele mai bune
condiţii. Capacitatea de acumulare a informaţiilor trebuie să fie una din caracteristicile principale ale acestei
funcţii. Dacă regizorul secund părăseşte platoul pentru câteva minute, trebuie să-l lase în locul său pe cel
de-al doilea asistent al regizorului, în aşa fel încât oricare membru al echipei să poate informa pe cineva în
cazul apariţiei unei probleme.
First dollar split – “Împărţirea primului dolar”, semnifică forma de participare la încasările unui film sau
program astfel că părţile îşi vor lua cotele de la primele încasări realizate.
First draft – Prima versiune completă a unui scenariu, incluzând dialogurile complete; este de obicei mai
lungă decât Final draft; vezi Polish, Shooting script.
First look deal – Clauză de prioritate pe baza căreia o firmă de producţie sau un distribuitor îşi rezervă
privilegiul de a achiziţiona drepturile unui proiect pe care îl finanţează total sau parţial; vezi First offer / last
refusal, Housekeeping deal.
First offer / last refusal – Clauză preferenţială şi de ultim refuz, prin care una dintre părţi are dreptul „de a
face prima oferta” şi „de a avea ultimul cuvânt”; de ex. un distribuitor care a acordat un avans substanţial
pentru producerea filmului poate cere producătorului să obţină drepturi pentru un episod ulterior al filmului
sau noile episoade ale unui serial, dacă decide să le distribuie.
First run – 1) Dreptul la prima difuzare la televizor, prima proiecţie în sala de cinematograf, prima
exclusivitate pentru un titlu (de film). 2) În televiziune califică un program exploatat direct pe pieţele
secundare (Syndication) în afară de difuzarea naţională la staţia principală (Network); First run syndication -
ansamblu de activităţi legate de vânzarea programelor care nu au fost niciodată difuzate pe reţeaua
principală; vezi Syndication.
First sale doctrine – Doctrină conform căreia proprietarul drepturilor de exploatare asupra unei opere
protejate de Copyright îşi pierde toate drepturile asupra copiilor operei sale după prima cesiune pe care a
consimţit-o (comerciantul poate astfel revinde casetele video cu filme, pe care le-a cumpărat legal); vezi
Copyright, Resale royalty right, Residuals.
Fiscal year – Exerciţiu financiar.
Fish out of water – “Peşte pe uscat”, se referă la o acţiune narativă bazată pe confruntarea unui erou cu
un mediu înconjurător care îi este total străin (ex. Tarzan in New York - 1942, Crocodile Dundee - 1986,
Babe - Pig in the City - 1998).
Fishpole – Prăjină pentru microfonul de sunet (de dimensiuni mici); vezi Deambulator boom.
Five o’clock look – Practică comercială, în fapt nelegală, prin care o parte obţine dreptul de a răspunde
unui apel de oferte, în ultimul minut, după ce s-a comunicat cea mai bună propunere; vezi First look, First
offer, First offer / last refusal.
Five weeker – Programele cu difuzare zilnică; vezi Soap opera, Strip.
Fixed – Forfetar, global, cuantum prestabilit; vezi Flat deal, Rate.
Fixed spot – Mesaj publicitar televizat care este transmis la aceeaşi oră convenită prin contract, în grila de
programe; vezi Guaranteed airtime, Rate, Rotation.
Flag – Ecran de pânză, folosit pentru difuzarea luminii.
Flagship – “Navă amiral”, proiect model, vârful producţiei.
Flak – Critică negativă; vezi Zap, Pan.
Flash – Anunţ scurt, rapid; sinonim cu Snap; vezi Ringer, Rip n’read..
Flash frame (shot) – Un cadru singular introdus între două planuri care se vede ca o scânteie, cu intenţia
de a şoca sau de a avea efect dramatic (ex. în filmul alb negru al lui Hitchcock Spellbound - 1945, două
cadre sunt colorate manual în roşu – culoarea find folosită pentru prima oară de către Hitchcock - când o
armă trage spre cameră).
Flashback – Tehnică de filmare care alterează cursul firesc al povestirii introducând amintiri din trecut,
întâmplări care s-au produs înaintea prezentului; opusul lui flashforward.

58
Flashforward – Tehnică de filmare care relatează o scenă eveniment sau poveste care are loc sau este
imaginată în viitor (ex. 2001 - A Space Odyssey - 1986); opusul lui flashback.
Flat – 1) Panou mobil de platou, perete despărţitor. 2) Imagine lipsită de contrast. 3) Proiecţia unui film cu
sunet stereofonic; vezi Surround.
Flat deal – Acord forfetar; contract prin care o parte cedează celeilalte părţi drepturile de exploatare asupra
unui film sau program, renunţând la toate cotele părţi ce i se cuvin din încasări, în schimbul unui vărsământ
imediat al unei sume convenite; vezi Percentage deal, Outright sale.
Flat fee or flat rate – În echipa de filmare reprezintă onorarii forfetare, plătite în sumă fixă negociată
contractual (este mai avantajos deoarece nu se plătesc orele suplimentare).
Flat rentals – Compensaţie plătită de către exploatantul filmului distribuitorului într-o sumă forfetară
săptămânală şi nu ca o cotă procentuală din încasări; vezi Film rentals.
Flat screen – Ecran plat, corespunzător tehnologiei fără tuburi catodice (plasmă, panouri
electroluminiscente, ecrane cu cristale lichide).
Flat-bed viewer – Aparat optic de mărit clişee orizontal.
Flick, flickers – Licărire, scânteiere; efectul stroboscopic produs de proiecţia defectuoasă a unui film;
denumire dată filmului la începuturile cinematografiei.
Flier (marketing) – Prospect, broşură promoţională; vezi One sheet.
Flimsy – Intrigă “cusută cu aţă albă”.
Flip – A schimba canalul de televiziune în timpul emisiunii; zapping.
Flip side – Spatele unui disc; partea B.
Floating time – Timp publicitar vândut, fără garanţia transmiterii la radio sau televiziune; vezi Guaranteed
air-time, Preemptible time, Run of schedule, Throw-in.
Floodlight – Lumină de ambianţă, proiector de ambianţă.
Floor – Platou, scenă; floor man – maşinist de platou; floor crew – personal de platou; floor manager – şef
de platou; în contractele de distribuire a filmelor, este pragul - suma minimă pe care o poate primi
distribuitorul din box office; suma se stabileşte după nivelul încasărilor din ultimele zile ale săptămânii când
nivelul este mai scăzut; vezi Sound stage, Stage.
Flop, floppola – Eşec comercial al unui film la box office; sinonim cu bomb, turkey (ex. Ishtar - 1987,
Heaven’s Gate - 1981).
Fluff (to) – A strica (rolul).
Fly pack – Car mobil de regie; vezi ENG truck, Mobile unit.
FM – vezi Frequency modulation.
Focus (to) – 1) A pune la punct, a se concentra. 2) Focar de lentilă; out of focus – fără focalizare; in focus –
cu focalizare.
Focus group – Grup test, grup eşantion de persoane selecţionate pentru reprezentativitate (de obicei până
în 10 persoane), folosit în industria audiovizuală şi cinematografică (dar nu numai) pentru a testa un afiş, un
film, un spectacol, o emisiune etc.; vezi Control group.
Focus puller – Şarfeur sau primul asistent al cameramanului (operatorului), care fixează claritatea imaginii
la filmare.
Foil – Un rol folosit pentru comparaţie cu protagonistul filmului sau cu alte personaje principale, cu intenţia
de a evidenţia sau a umbri trăsăturile de caracter.
Foley artist – Zgomotist / ilustrator de zgomote (provine de la numele pionierului în meserie Jack Foley);
vezi Gafoon, Sound effects engineer / man.
Foley stage recording – Platou de înregistrat zgomotele.
Foley track – Bandă sonoră de zgomote.
Follow spot – Urmărire, fugărire, goană.
Follow up – Se spune unui film care apare cu acţiunea în continuare, după ce prima variantă a avut succes
(ex. Star Wars Episodul 1,ca acţiune - 1999, a apărut ca necesitate scenaristică, după Star Wars Episodul 6
– Return of The Jedi - 1983, Toy Story 2 - 1999 a apărut după Toy Story – 1995, Shrek 1 – 2001 urmat de
Shrek 2 - 2004).
Footage – În film sau video reprezintă materialul brut filmat, înainte de a fi montat filmul; denumirea provine
de la faptul că la începuturi pelicula de 35 mm se măsura în feet – picioare - şi fotograme (frames), iar în
cabina de montaj filmul se măsura în lungime, un foot având 16 fotograme a câte 4 perforaţii fiecare.
Footprint – Zonă (aeriană) unde se recepţionează semnalele emise de un satelit.

59
Force majeure clause – Forţa majoră, sau evenimentele de forţă majoră (include şi cazul fortuit);
împrejurare de fapt imprevizibilă şi de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv şi fără nici o culpă
executarea obligaţiei contractuale, cum sunt deraierea unui tren, catastrofele naturale, incendiile, războiul,
explozia cauciucului la maşină, boala, cutremurul etc; în engleză este cunoscut cu denumirea de Acts of
God.
Forced perspective – Tehnică de filmare care creează o iluzie optică în urma căreia unele obiecte sau
personaje, apar mult mai mici ca în realitate, sau invers, în funcţie de relaţia lor cu aparatul de filmat; (De
ex. scena finală din filmul Casablanca a folosit această tehnică, scena fiind filmată în platou; de asemenea
în filmele din seria The Lord of the Rings, se foloseşte din abundenţă acest efect)
Forecast – Previziune; box office forecast – previziuni la încasările din săli; vezi Lifetime-projections-sales-
revenues.
Foredate (to) – Antedatată.
Foreground – Prim-plan, avanscenă; opus lui (vezi) Background.
Foreign – Străin, internaţional; foreign version – versiune a unui film destinat exportului, versiune în limbă
străină.
Foreign below the line – Finanţarea unui film în care un guvern străin asigură echipa tehnică, utilajele,
locurile de filmare; producţiile americane realizate în această formulă spun că de regulă nu se includ
pelicula negativă, aparatul de filmat şi uneori utilajele de iluminat.
Foreign currency deal – Se spune în general despre contractele realizate cu un partener străin, în care
serviciile oferite din categoria below the line sunt foarte ieftine, comparativ cu aceleaşi servicii pe pieţele cu
valută forte (dolari sau mai recent euro).
Foreign distribution – Sunt contractele de distribuire a filmelor pe alte pieţe decât cea pe care s-au
produs; pentru filmele americane noţiunea desemnează alte pieţe decât SUA şi Canada; vezi Foreign
markets.
Foreign film – Din perspectiva americană, sunt filmele realizate de o entitate de producţie având originea
într-o altă ţară decât SUA şi Canada.
Foreign markets – Sunt considerate pieţele – zone geografice din afara SUA şi Canada.
Foreign receipts – Încasările realizate de un film american din exploatarea pe pieţe externe, altele decât
SUA şi Canada.
Foreign receivables – Sumele datorate (cuvenite) producătorului şi distribuitorului provenind din surse
externe.
Foreign sales / distribution – Vânzări externe, distribuirea externă teritoriului SUA şi Canadei.
Foreign tax credits – Deducere din datoria fiscală pe care o are în SUA, echivalentă cu taxele plătite de un
distribuitor american în străinătate, în activitatea de distribuire a unuia sau mai multor filme.
Foreign tax deals – Stimulentele fiscale oferite de unele ţări străine producătorilor de filme (americani)
pentru a realiza turnarea filmelor în aceste ţări.
Foreign tax shelters – Unele ţări în care se aplică acest stimulent fiscal prin care producătorii americani şi
străini în general beneficiază de scutiri de la plata impozitului, cu condiţia turnării filmului în ţara respectivă.
Foreign television license fee – Plată efectuată pentru dreptul de a difuza programe realizate în SUA, la
televiziuni străine de SUA şi Canada.
Foreman – Maistru de platou, şef de echipă.
Format – 1) Raportul dintre lungimea/lăţimea fotogramei (imaginii) proiectate pe ecran; există: format
normal – la care pelicula are 35 mm, format îngust – pelicula sub 35 mm (16mm, 8mm, 8 super) şi format
lat – cu pelicula mai mare de 35 mm (65mm, 70mm). 2) Formulă, principiu de bază pe care este structurată
o emisiune (serial, jocuri, magazin etc). 3) Formulă de prezentare (număr de episoade, durata etc) şi genul
de produs aferent (comedie, dramă etc); vezi Aspect ratio, Franchise agreement, Pan and scan, Remake
rights.
Formula deal – Orice acord prin care se stabileşte că remunerarea se face pe bază de cote procentuale şi
nu forfetar; vezi Flat deal, Percentage deal.
Formulaic – Stereotipic, şablon; peiorativ, se spune despre producţiile care imită anumite reţete.
Forum – Tribună, program spectacol, cu intervenţie a publicului.
Foul language – Limbaj grosier, vulgar; unul dintre criteriile de atribuire a cotei morale în clasificarea
filmelor, din partea Motion Picture Association of America; vezi Rating.
Four A’s – Cei patru A, respectiv American Association of Advertising Agencies (Asociaţia Americană a
Agenţiilor de Publicitate).
60
Four wall advertising – Publicitate realizată pentru un film difuzat pe cheltuiala proprie a producătorului,
constând în reclama locală pentru atragerea audienţei.
Four wall sau four walling – “Între patru pereţi” - metodă de exploatare a unui film într-o sală de
cinematograf pe cheltuială proprie, de către un producător sau un distribuitor care închiriază o sală (sau mai
multe) şi se ocupă de toate formalităţile de exploatare; vezi Road show.
Fourth wall – Al patrulea zid – se referă la planul invizibil iluzoriu, prin care audienţa priveşte acţiunea din
interiorul filmului; acesta este străpuns atunci când bariera dintre lumea de ficţiune a filmului şi lumea reală
a audienţei este ruptă prin adresarea de către un actor direct spectatorilor, cu o privire sau remarcă (în
filmele cu Stan şi Bran, în filmul Good Fellas); vezi Aside.
Fox Broadcasting Network – Ultima reţea dintre marile reţele, aparţinând grupului News. Corp al lui
Rupert Murdoch; vezi Reality network.
Fox Film Corporation – 1) Studioul înfiinţat în 1915 de către William Fox din dorinţa de a-l concura pe
Edison; a reuşit să determine Curtea Federală să declare monopolul exercitat de „Trustul” lui Edison ca
ilegal, determinând astfel desfiinţarea acestuia. 2) Diminutiv al studioului Twentieth Century-Fox.
FPS – vezi Frames per second.
Fractionalize (to) – A distribui şi exploata separat fiecare tip de drept ataşat unui film sau unui program
(drepturi de exploatare în săli, drepturi video, drepturi pe cablu, drepturi herţiene etc.); vezi Window.
Fragmentation – Fenomen de diferenţiere a publicului în mod spontan, datorită multiplelor opţiuni
manifestate, a specializării interesului telespectatorilor şi a diversificării mijloacelor tehnice.
Frame – 1) Cadru, imagine de film (înregistrată pe peliculă sau bandă magnetică), cea mai mică unitate de
compoziţie din structura unui film; echivalentul fotogramei din fotografiere; in frame – pe ecran; out of frame
– în afara ecranului, în afara cadrului sau câmpului de filmat; frame by frame – filmare cadru cu cadru; 2)
“Frame!” - ordin la filmare de atenţionare a operatorului pentru a face cadrajul; vezi Time frame.
Frames per second – Fotograme, imagini pe secundă; filmul cinematografic se derulează cu 24 de imagini
pe secundă, în timp ce banda video se derulează cu 25 imagini pe secundă (imaginea la televizor).
Framing – Cadrarea imaginii, stabilirea unghiurilor de filmare - plonjate (cu aparatul de sus în jos) sau în
racursi (cu aparatul de jos în sus), stabilindu-se ce anume intră şi ce nu în conţinutul imaginii.
Franchised sub distribuitor – Termen definit în unele contracte de distribuire a filmelor referindu-se la o
persoană sau firmă, alta decât distribuitorul, care primeşte de la acesta licenţa de a distribui sau sub-
distribui un film într-o altă zonă geografică decât cea naţională, cu obligaţia de a raporta orice sumă
încasată, din care distribuitorul primeşte o cotă parte.
Francise agreement – 1) Obiect contractual prin care o persoană cedează unei alte persoane “savoire
faire-ul”, o marcă sau un produs, de cele mai multe ori în exclusivitate, în schimbul căreia aceasta se
angajează să le exploateze sau să le utilizeze şi să plătească deţinătorului original o cotă parte din încasări.
2) Drept de distribuire sau exploatare cedat de către un producător (sau un distribuitor) unei persoane fizice
sau juridice, asupra tuturor filmelor sau programelor sale, cu dreptul de a utiliza marca sa. 3) Drept asupra
subiectului şi personajelor unui film care poate fi cedat de către producătorul de origine cuiva care doreşte
că contribuie la realizarea unui serial sau a unui alt episod. 4) Licenţă de exploatare; convenţie contractuală
între un operator de cablu şi autorităţile publice (municipale în SUA), care dă dreptul primului de a instala
reţeaua sa, cu respectarea unor condiţii.
Fraud – Abuz de încredere, escrocherie.
Free ink – Promovare gratuită, în activitatea de (vezi) public relations.
Free programming – Programare liberă, fără nici o strategie, căreia nu-i pasă de audienţa sau de
programările canalelor concurente.
Free television – Televiziune fără plată din partea telespectatorilor, necriptică, se poate vedea fără
decodor şi este suportată de sponsorii comerciali; vezi Free-vee, Pay TV, Pay cable, Pay per View.
Freelancer – Liber profesionist / persoane care se mută de la o producţie la alta; poate fi angajat pe
contract (îşi plăteşte singur taxele) sau poate fi salariaţi angajat temporar, interimar; conform legislaţiei
muncii americane, un freelancer este un tehnician al unei firme de producţie, cu sarcini precise, cu o durată
de angajare sub 16 săptămâni; vezi Independent contractor.
Freeloader – Persoană care abuzează de avantajele în natură pe care i le oferă firma sau poziţia sa
profesională.
Free-vee – Televiziune care se poate vedea liber fără decodor; vezi FreeTV.
Freeze frame – Imagine fixă, oprire asupra unei imagini.
French lover – Variantă la “latin lover”.
61
Frequency – Valoare statistică în publicitate, desemnând numărul mediu de contacte pe care un individ le
poate avea cu un mesaj publicitar, într-o unitate de timp; vezi Exposure.
Frequency modulation – Emiţător de radio, staţie de radio emiţând pe banda (vezi) VHF, ultrascurte care
permite sunete stereo de înaltă fidelitate, cu un auditoriu diferit de banda AM.
Fringe benefits – 1) Avantaje colaterale pe lângă onorariu sau salariu (maşină de la firmă, excursii de
agrement, telefon celular sau alte avantaje plătite de firmă etc). 2) Privilegii; vezi Perks.
Fringes – Tranşe orare care urmează imediat după prime time - orele de maximă audienţă; vezi Early
fringe, Late fringe.
Frisco – Prescurtare de la San Francisco.
Front credits – Genericul de început al filmului; vezi Opening titles, End credits.
Front four – Echipă a jurnalului televizat care, după formula clasică, este compusă din doi prezentatori, un
bărbat şi o femeie, un cronicar sportiv şi un crainic meteo (cu cel puţin un reprezentant al minorităţilor).
Front office – Birourile, funcţiile administrative; vezi Suits.
Front projection – Filmare cu front proiecţie, filmare de platou în care se combină o acţiune reală, vie,
desfăşurată în prim-plan, cu o imagine de fond prealabil înregistrată, proiectată pe un ecran, prin
intermediul unei oglinzi semitransparente; imaginea reflectată de către suprafaţa ecranului este refilmată
prin oglindă împreună cu acţiunea de prim-plan.
Front view – Vedere din faţă.
Fronted – Remuneraţie înainte de exploatare, venit asigurat contractual înaintea oricărui vărsământ
provenind din comercializarea filmului sau programului; vezi Installment, Minimum guarantee, Outlay,
Upfront.
Fronted load – Partea din investiţia într-o producţie care este absorbită de taxele bancare şi cheltuielile
juridice anterioare eliberării fondurilor.
FS (full shot) sau LS (long shot) – Plan general sau plan de ansamblu la filmare; plan corespunzător unui
câmp vizual larg, cu personaje în ambianţa generală.
F-score – Indice de popularitate exprimând în procente numărul de persoane capabile de a recunoaşte un
actor; vezi Q-Score.
F-stop (F-number) – Număr al diafragmei aparatului de filmat, respectiv deschiderea ca raport între
diametru şi lungimea focală a obiectivului (1,4-2-2,8-4-5,6-8-11-22); cu cât numărul este mai mare cu atât
deschiderea e mai mică; vezi Aperture.
Fulfill – A îndeplini o promisiune, a-şi ţine un angajament contractual.
Full network station – Staţie care retransmite în cursul săptămânii cel puţin 85% din programele de mare
audienţă ale reţelei principale (Network) la care este afiliată.
Full program sponsorship – Producţie în mecenat; program ale cărui costuri de producţie sunt suportate
direct sau indirect de către un client de publicitate (care ocupă majoritatea timpului de publicitate al
programului); vezi Soap opera, Sponsor ownership.
Full screen – 1) Cadraj plin. 2) Tip de cadraj al imaginilor cinematografice pentru difuzare la televiziune,
care reduce imaginea cinematografică la formatul 4/3 al micului ecran, neglijând extremităţile imaginii
originare; vezi Pan and scan.
Full shot – Plan vertical (în picioare).
Full version – Versiune integrală.
Fund (to) – A finanţa.
Funding – Operaţiunea de strângere a fondurilor băneşti în vederea finanţării producţiei unui film.
Fundraiser – Specialist în colectarea fondurilor.
Fundraising – Montaj financiar care constă în reunirea fondurilor necesare, cu întocmirea documentaţiei
aferente, pentru producţia unui film sau a unui program.
Funds for releasing costs – Fondurile băneşti necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu copiile de tiraj
şi cu publicitatea în cazul lansării unui film pe piaţă.
Furniture – Mobilier.
FX – Efecte tehnice, speciale; vezi Special effects, Effects.

62
G – General audience, audienţa generală, pentru orice public; cea mai blândă clasificare atribuită filmelor
înainte de premieră de către comisia (vezi) MPAA; vezi Rating.
GAAP – vezi General accounting accepted principles.
Gaffer – Electricianul-şef, denumit şi lighting gaffer; conducătorul departamentului electric este
responsabil de executarea iluminării descrise de directorul de imagine - DP. Notă : Gaffer - literal înseamnă
şef de echipă, conducătorul unei activităţi anume; termenul s-a întrebuinţat mai întâi la departamentul de
lumină, unde electricienii foloseau, pentru a schimba filtrele de la proiectoarele înalte, un fel de prăjină care
avea în capăt un cârlig şi care semnăna cu un harpon (gaff – în limba engleză). Folosit singur - gaffer
înseamnă electrician-şef.
Gaffer’s best boy – Adjunctul şefului electrician; primul asistent la compartimentul iluminare.
Gafoon – Zgomotist, ilustrator sonor (sinonim cu foley artist).
Gagman – Creator de gaguri.
Gallery – Sală de control în televiziune.
Gameshow – Joc televizat.
Garantor – Garant pentru garanţia de bun sfârşit; vezi Completion bond.
Garbo (to do a) – Se spune despre cei care evită publicitatea (de la exemplul actriţei cu acelaşi
nume,căreia nu-i plăceau ziariştii şi publicitatea).
Gauge – Termen pentru măsurarea lăţimii peliculei de film; pentru filmele de ficţiune lăţimea este de 35mm
şi 70mm; unele filme folosesc peliculă de 16mm care se gonflează la 35mm; vezi Film.
Gender bending role – Interpretarea încrucişată a rolului de bărbat de către femei şi invers (ex. Tootsie -
1982 - Dustin Hoffman, Victor/Victoria - 1982 - Julie Andrews, Mrs. Doubtfire - 1993 - Robin Wililams, Boys
Don’t Cry - 1999 - Hilary Swank).
General accounting accepted principles - Principiile de contabilitate general acceptate, regulile după
care se efectuează practica contabilă în cinematografia americană (şi nu numai); echivalentul la noi este
Legea contabilităţii.
General manager – Director general; sinonim cu Chief operating officer (COO).
General release – Difuzarea unui film într-un mare număr de săli (se consideră că peste 500 de săli
reprezintă “general release”) pe toată suprafaţa ţării; vezi National release, Wide release.
Generation – Se spune fiecărei etape în procesul de developare de la negativ la copia pozitivă a unui film
sau a unei benzi video; primul pozitiv copiat de pe un negativ se numeşte “first generation”; vezi Answer
print, Dupe, Release print, Workprint.
Generator / genie / jenny – Generator electric, grup electrogen.
Generator operator – Operator al grupului electrogen subordonat maistrului de iluminare, asigură
funcţionarea generatorului electric la tensiune şi intensitate constante pe durata filmării.
Generic – În televiziune reprezintă promovarea de către un canal a propriilor emisiuni; sinonim cu on-air
promotion; vezi Bumper, Teaser.
Genny operator – Mecanic al generatorului.
Genre movie – Gen de film, categorie distinctă de film cum ar fi aventură, dragoste, comedie, comedie
romantică, western, science – fiction, horror/fantasy sau murder/mystery/western/thriller, musical etc; vezi
Exploitation film, Movie with a message, Theme.
Gentleman’s agreement – Înţelegere verbală, acord încheiat pe baza cuvântului dat.
Geo – Satelit geostaţionar, a cărui viteză de rotaţie este identică cu a globului terestru, ceea ce-i permite să
emită încontinuu din acelaşi loc; vezi Early bird.
Gesheft – Afacere (în idiş).
Ghost image – Imagine dublată pe ecran.
Ghost writer – Scriitor fantomă; figurativ desemnează pe cel care munceşte în locul tău; “negru”, scriitorul
din umbră; sinonim cu shadow writer.
Gimmick – Şiretlic, ingeniozitate, truc; vezi Schtick.
Giraffe – Girafă, prăjină pentru microfon la filmare, netelescopică, montată pe un trepied cu roţi; vezi Boom,
Deambulator boom, Fishpole.
Giveback – Rambursarea unei părţi din rezultatele exploatării unui film sau program, deţinătorilor de
procente.
Glamour – Seducţie, şarm, seducţie romantică.
Glitch – Pană, defecţiune a imaginii sau a sunetului.

63
Glitz – Strălucire.
Glosses – 1) Fotografii destinate promovării şi angajării actorilor. 2) Reviste (spre deosebire de ziare); vezi
Casting, Head shot, Post card.
Go ahead (to give a) – Aprobarea intrării în producţie a unui proiect de film; vezi Greenlight, Pass.
Go bust (to) – A falimenta.
Go picture – Film intrat în producţie (a încetat să mai fie proiect).
Gobo – Element opac, de culoare închisă, folosit ca fundal la încadrarea imaginii în prim-planuri; perete
izolator fonic la înregistrări; vezi Cookie.
Godslot – Tranşă orară în televiziune pentru emisiunile religioase; vezi Sunday ghetto.
Gofer/gopher – Comisionar, curier, băiat bun la toate, la dispoziţia echipei de filmare (provine de la “go
for”).
Going private – Expresie care semnifică transformarea unei entităţi cu capital de stat într-o firmă cu capital
privat, prin cumpărare de acţiuni de către un investitor (după modelul privatizării studioului cinematografic
din Buftea).
Golden Globe Awards – Premiile anuale “Globul de Aur” decernate în ianuarie (din 1943) de către
asociaţia criticilor de presă străini de la Hollywood. Din 1955 se acordă şi producţiilor de televiziune; de
regulă premiile Golden Globe preced şi prezic premiile Oscar.
Golden hours (golden time) – Ore suplimentare, plătite la tarif majorat de sindicate; vezi Overscale, scale.
Good cop - Bad cop – Clişeu pentru un anumit gen de filme în care conflictul dramatic constă în opoziţa
dintre “poliţistul rău” şi “cel bun”.
Good/bad boy/girl – Expresie caracterizând un personaj arhetip de melodramă de “băiat rău” sau după
caz „fată rea”, dar cu suflet mare.
Goodwill – 1) Reputaţie bună, renume bazat pe afaceri serioase şi profitabile. 2) Se spune despre
reputaţia distribuitorilor care oferă filme foarte bune. 3) Poate deveni capitol într-un bilanţ când, la vânzarea
unei firme, preţul încasat depăşeşte valoarea activului net al firmei (activ net = diferenţa dintre valoarea
activelor fixe şi deprecierea acumulată în ani).
Gore movie – Film horror; sinonim cu slice and dice, splatter; vezi Slasher.
Gotham – Oraşul New York (locul acţiunii filmului “Batman”).
Gothic (movie) – Gen de film epopee istorică în stil eroic-medieval sau film horror; (ex. Dracula - 1931,
Rosemary’s Baby - 1968, Gothika - 2004); vezi Heroic fantasy.
Government channel – Canal rezervat puterii publice prin reţelele de cablu.
Grab – Cârlig, calitate subiectivă a unui film care suscită imediat interes; vezi Hook.
Grade-A (Grade-B) contour – Perimetru aerian imaginar în care semnalul herţian al unei staţii de
televiziune sau radio atinge un anumit nivel de putere, definit de către FCC în SUA; nivelul A semnifică
recepţia de cea mai bună calitate.
Grading – Etalonaj; grading print - copie de etalonaj; vezi Answer print.
Grammy awards – Premiile Grammy acordate anual pentru cel mai bun disc de către National Academy of
Recording Arts & Sciences; numele derivă de la cuvântul “gramofon”; vezi American Music Awards.
Grand – O mie de dolari (abreviere curentă – „G”).
Grand guignol – Literal înseamnă „păpuşă mare” în franceză, după stilul teatrului parizian din anii 1900;
acum se referă la un film cu conţinut dramatic, horror, macabru.
Grand rights – Drepturi de exploatare a unei muzici în cadrul unei reprezentaţii dramatice; aceste drepturi
nu sunt gestionate de către o societate de gestiune colectivă, ci rămân în controlul deţinătorului de drepturi
de copyright; vezi American Society of Composers, Authors and Publishers, Synchronisation rights.
Grandfathering – Practică prin care un operator de cablu este autorizat să opereze şi să emită conform
unor reguli vechi, cu excepţie de la noile reglementări; în general este un principiu juridic care permite
ignorarea în unele cazuri a legilor în vigoare sub rezerva respectării unor reglementări mai vechi.
Grant of rights – Cesiunea drepturilor; în contextul cinematografiei se referă la privilegiul sau puterea de a
dezvolta, produce şi exploata o proprietate literală un scenariu şi/sau un film, acordat producătorilor pentru
achiziţionarea proprietăţii literale şi la rândul lor, de către producători, distribuitorilor prin contractul de
distribuire şi subdistribuitorilor prin diferitele contracte de licenţă; se referă şi la natura drepturilor; astfel,
într-un contract de distribuire sunt drepturile asupra pieţelor, asupra schimbării titlului, folosirea muzicii de
pe banda de sunet, folosirea de versiuni dublate şi forşpanuri, dreptul de a face campania de marketing a
filmului, de a folosi numele actorilor sau al membrilor echipei, publicarea unui roman după subiect, de a
face activitate de merchandise şi drepturi la radio; vezi Copyright assignment, License.
64
Grantor – Cel care acordă aceste drepturi, în cazul contractului de distribuire, producătorul.
Grants – Fonduri pentru producţia cinematografică acordate de către agenţii guvernamentale, fundaţii
particulare, grupuri de interes, organizaţii de cercetare etc.; vezi Film subsidies.
Graphic – Explicit, vizual; componentele vizuale ale unui material promoţional tipărit (stilul literelor,
desenele, logo-ul); vezi Explicit.
Graphic designer – Ilustrator; vezi Storyboard.
Grass root campaign – Publicitate pe teren; campanie publicitară uneori mai puţin oneroasă, organizată
pe teren în contact direct cu publicul (distribuirea de broşuri de promovare, afişe, autocolante), cu scopul
principal de a întreţine fenomenul “word of mouth”; vezi Buzz, Word of mouth.
G-Rating – Audienţă generală, clasificare dată de (vezi) MPAA filmelor.
Gratuities – Bacşiş, cadouri mici; vezi Petty cash.
Gratuitous violence – Vigilenţă gratuită, fără motiv; concept etic aplicat recent în televiziunea canadiană
care interzice violenţa pe micul ecran până la ora 21.
Graylisting – Formă a discriminării pe bază de vârstă la angajare; scenariştii au depus în SUA plângere
împotriva cadrelor de conducere tinere din televiziune şi companiile de filme, pe motiv că aceştia angajau
doar tineri, iar aceasta a devenit un factor în luarea deciziei dacă un scenarist avea voie sau nu să scrie.
Grazers – Spectatori pasivi, dezinteresaţi.
Greed – Lăcomie, fenomen nedemonstrat ştiinţific, dar care apare ca motivaţie prea des în literatura
financiară din industria filmului; astfel, comentarii pe această temă s-au făcut legat de faptul că filme cu mari
încasări de box office au raportat în bilanţul final pierdere (“Coming to America”, cu încasări totale de 300
milioane de dolari, dar fără profit, sau “Batman”, care la încasări de 253 milioane dolari mai avea în bilanţul
contabil un deficit de 35 milioane dolari, în timp ce Jack Nicholson beneficia în aceste condiţii de un câştig
de 50 milioane dolari).
Green band trailer – Film de prezentare (forşpan) destinat audienţei generale.
Green light (to) – A se aproba un proiect, a da “lumină verde”, pentru intrarea în producţie a unui film (opus
lui red light).
Green room – Mică sală de aşteptare unde aşteaptă actorii înainte de intrarea în scenă, sau invitaţii înainte
de intrarea pe platou; sinonim cu holding area.
Grievance – Plângere, reclamaţie, litigiu; grievance committee - organ de aritraj; vezi Settlement, Suit.
Griffith Award – Prestigios premiu pentru regie, acordat annual de către sindicatul regizorilor din SUA -
Directors Guild of America.
Grindhouse (film) – 1) Sală populară de cinematograf destinată filmelor de seria B. 2) Film cu buget redus
destinat unei audienţe adulte; vezi Nabe (recent Tarantino a pretins că filmele sale, Kill Bill I şi II sunt din
genul megagrindhouse epic).
Grip - Maşinist; membru al echipei de filmare, compartimentul aparatură de filmare (grip department) cu
sarcina mişcării aparatului de filmat.
Notă. Există 7 clasificări în această categorie:
În domeniul operaţional:
• key grip – şef maşinist;
• first assistant grip (Best boy) – primul asistent al maşinistului şef;
• dolly, crane, boom grip – maşinist la dolie, macara, prăjină de microfon;
• grip – maşinist.
În domeniul rigging – transportului, montării, instalării utilajelor de filmare de bază şi auxiliare:
• key rigging grip - şef maşinist;
• best boy rigging grip – primul asistent;
• rigging grip – maşinist.
Grip equipment – Echipament la filmare (dolie, şine, macarale).
Gross – Brut, încasări ale producătorului, distribuitorului, exploatantului înainte de a se deduce impozitele
şi alte taxe şi comisioane; vezi Box office, Income, Receipts, Rentals.
Gross box office – vezi Box office.
Gross deal – Contract în care calculul rezultatelor exploatării filmului sau programului se calculează la
nivelul brut al încasărilor; acord prin care se cedează participanţilor la afacerea filmului o cotă parte din
încasările brute (gross participants).

65
Gross distributor rentals – Partea rămasă distribuitorului din totalul încasărilor provenite din sălile de
cinema, după deducerea tuturor cheltuielilor şi comisioanelor cuvenite exploatantului (sala de
cinematograf); sinonim cu “gross film rentals”; vezi Rentals.
Gross film rentals – Partea cuvenită distribuitorului din încasările totale ale filmului înainte de deducerea
cheltuielilor proprii de distribuţie, a costului cu copiile de tiraj, cu publicitatea şi cu cheltuielile de promovare;
vezi Gross rentals, Gross receipts.
Gross floor – Nivel minim negociat din încasările unui film indiferent de numărul celorlalţi participanţi la
venituri, practicat de producător sau alt participant procentual la venitul net, pentru a fi sigur că va primi
ceva din câştigul filmului.
Gross impression – vezi Impressions.
Gross participants-participation – Contract de distribuire prin care participanţii (entităţi sau persoane) la
realizarea filmului revendică un procent din încasările brute ale distribuitorului (în general actorii principali,
regizorul şi producătorul au astfel de participare).
Gross player – vezi Gross participants.
Gross receipts – Termen în contractele de distribuire a filmelor care se referă la volumul total al încasărilor
distribuitorului, din toate sursele de exploatare (săli, video, televiziune, discuri şi altele) şi de pe toate
pieţele.
Gross rentals – Sumele totale plătite de către distribuitori sălilor de cinematograf unde se difuzează filmele
lor, printr-un contract de exploatare (sinonim cu gross proceeds); spre deosebire de gross receipts acesta
se referă doar la sălile de cinematograf.
Gross Rating Points – În audiomat, punctul brut de evaluare este indicatorul de performanţă în cadrul
unei campanii de publicitate; un punct reprezintă o expunere la mesajul publicitar a unui procent de 1% din
populaţia ţintă, deci dacă se doreşte să se realizeze 5 expuneri ale mesajului publicitar, pentru un procent
de 30% din populaţia ţintă vizată, atunci se vor cumpăra 150 de puncte de apreciere brută. Iar preţul unui
GRP diferă în funcţie de perioada când se transmite mesajul, care poate fi în prime time, când este cel mai
scump (de regulă între orele 20 şi 23), în timpul zilei sau noaptea târziu (late night).
Grotesque – În cinema, termen atribuit de către Federico Fellini, pentru a descrie atmosfera, acţiunea şi
personajele din filmele sale.
Ground transmitter – Emiţător terestru.
GRP – vezi Gross Rating Points.
Guarantee deal – vezi Output deal, Distribution guarantee, Guarantee deal.
Guaranteed air-time – Spaţiu publicitar pentru care difuzorul garantează o rată minimă a audienţei; vezi
Fixed spot, Floating time, Make good.
Guarantor’s fee – Comisionul firmei care asigură garanţia de bun sfârşit al filmului (completion bond), ce
se situează între 1,5% – 6% din bugetul filmului, uneori fiind un proecent din încasări.
Guaranty agreement – Contract de garanţie de bun sfârşit al filmului, ori de garantare a unor obligaţii (de
exemplu un laborator poate cere o garanţie de la un distribuitor mai puţin cunoscut).
Guardian – Tutore, persoană a cărui prezenţă este adesea obligatorie la filmare (conform legii fiecărei ţări)
când un minor este actor (sinonim cu “stage mom”).
Guerrilla film – Film cu buget redus, realizat de regulă fără obţinerea aprobărilor şi utilizând actori
nemembri de sindicat (de obicei filmele studenţeşti).
Guerrilla marketing – Campanie neconvenţională, dusă la nivel local, care urmăreşte rezultate maxime cu
buget redus.
Guest star – Vedetă invitată, care nu face parte din distribuţia obişnuită; vezi Guest star, Introducing, Star,
Starring, Walk-on.
Guild – Uniune, organizaţie, asociaţie profesională reunind lucrători care prestează acelaşi tip de muncă
sau asemănătoare; această organizaţie negociază, în interesul membrilor săi, cu angajatorii şi le impune
membrilor să nu lucreze cu angajatori care nu au încheiat un acord cu organizaţia; de asemenea
regulamentul organizaţiei prevede salariile minime, cotele asupra salariilor, timpul de lucru etc.; din acest
motiv, salariile membrilor asociaţiei sunt mai mari decât ale liber-profesioniştilor.
Guilty pleasure films – Film care nu promite, dar care este iubit de public, tocmai datorită aspectelor
negative (filme de adolescenţi, unele filme horror); (ex. Showgirls - 1996, Romeo and Juliet - 1996,
Anaconda - 1997, Lara Croft Tomb Raider - 2001).
GWW – Abreviere a filmului Gone With the Wind (Pe aripile vântului).

66
H
H.B.O. – vezi Home Box Office.
Hack – Jurnalist (în sens peiorativ).
Hairstylist / hairdresser – Coafor, stilist; creează coafura actorilor, perucilor (wig) şi a meşelor (toupee);
este supravegheat de Makeup artist.
Hallmark (channel) – Canal de televiziune prin cablu aparţinând companiei Crown Media Holdings Inc.,
(care este o filială a Hallmark Cards), care oferă un program de filme produse de Hallmark Entertainment
Inc. şi Hallmark Hall of Fame Collection, la un nivel calitativ caracterizat prin excelenţă cinematografică şi
scenarii destinate unui foarte larg spectru de audienţă; canalul este vizionat în peste 65 de milioane de
familii în SUA şi încă o dată atât în întreaga lume, fiind difuzat în peste 100 de ţări; programul este distribuit
prin intermediul unui sistem prin satelit şi realizează şi difuzarea filmelor din colecţia Hallmark
Entertainment Inc., pe video on demand şi HD Television (televiziune de înaltă definiţie); în SUA reţeaua a
debutat sub denumirea de Faith and Values Channel şi a transmis la început programe religioase, pentru
ca în 1996 să fie cumpărat de Odyssey Channel care la rândul lui a fost cumpărat în 1998 de către
Hallmark şi rebotezat oficial cu acest nume la 5 august 2001.
Halo effect – Aureolă, efect simbolic de care poate beneficia un regizor, sau un actor, ca urmare a unui
succes.
Hammer – Ciocan, braţ gros; vezi Grip.
Hammock (to) – Strategie de grilă de programe prin care se programează o emisiune nouă între alte două
emisiuni, cu speranţa de a păstra captivă audienţa, pentru a o atrage la noua emisiune; vezi Ridge pole.
Hand props – Recuzită de joc, accesorii de joc, folosită de un actor la filmare; vezi Practicals, Props.
Hand-held camera – Aparatul de filmat purtat pe umăr sau în mână (ex. Blair Witch Project - 1999, Marfa
şi banii – 2002, regizor Cristi Puiu).
Handler – 1) Consilier al unei personalităţi publice orientat spre media, respectiv pentru crearea imaginii. 2)
Însoţitor de animale la filmare; vezi Image positioning, Spin.
Hands-on – Califică funcţiile de producţie care cer participarea directă în aspectele tehnice sau practice ale
realizării unui film.
Happy talk – Stil de prezentare a unui magazin sau a unui telejurnal, în care, în pregeneric sau interludiu,
prezentatorii fac glume banale între ei, pentru destinderea audienţei.
Hard core – Dur, autentic, calificativ acordat pentru a caracteriza filmele pornografice dure; vezi X, XXX,
Soft porn, Stag movie.
Hard floor – Nivel minim garantat din încasările brute de 20%; procent plafon într-un contract prevăzând că
remuneraţia unei părţi este proporţională cu rezultatele financiare ale unui film sau program; vezi Soft floor.
Hard image – Imagine cu contrast puternic; vezi Flat.
Hard news – 1) “Info” - ştiri foarte serioase despre sectoarele de actualitate (economice, politice) în
contrast cu faptele diverse şi evenimentele culturale (soft news). 2) Ştiri proaste.
Hard to audit expenses – Costuri greu de verificat; se referă mai ales la cheltuielile distribuitorului pe care
le deduce din încasările brute pentru a ajunge la venitul net.
Hard top (theatre) – Sală de cinematograf în interior, faţă de drive–in, adică cinematograful în aer liber.
Hardware – Dispozitiv material, suport de difuzare şi mijloc de reproducere a unui document audiovizual
(casetă şi magnetoscop) faţă de produsul în sine; vezi Software.
Hard-wire – A echipa cu cablu o clădire, a monta cablurile.
Have an edge (to) – A avea “ceva în plus”, a avea un “vârf”.
Have it (to) – Se spune despre un actor că „are ceva deosebit”, ca o calitate care nu se poate defini şi care
îl face seducător, atrăgător; vezi Behind the eyes, Have an edge.
Have title (to) – A avea titlul, a fi proprietar legitim, a fi titular de bunuri mobiliare şi imobiliare, al unui film
sau program; vezi Chain of title.
Hays Code – Cod de cenzură (după numele unui vechi ministru al poştelor, William Hays, iniţiatorul actului)
aplicat de Motion Pictures American Association cu începere din 1930; avea ca obiectiv criticarea filmelor
d.p.d.v. al codului moral de comportament, impunând, de exemplu, reguli care interziceau imaginea a două
persoane în pat, săruturi de lungă durată, cuvintele grele (David O. Selznick a plătit amendă de 5000 dolari,
într-o perioadă când o pâine costa 50 de cenţi, pentru faimoasa replică rostită de Clark Gable “Frankly, my

67
dear, I don’t give a damn” în filmul “Pe aripile vântului”); din 1966 este înlocuit complet de sistemul actual de
“rating”, respectiv de clasificare al filmelor, impus de MPAA; vezi Rating.
Haze filter – Filtru de ceaţă.
HDTV – vezi High Definition Television.
Head dresser – Costumier-şef.
Head electrician – Şef electrician; vezi Best boy, Electrician.
Head office – Sediul central (al unei firme).
Head shot – 1) Grosplan, plan general. 2) Fotografie portret a unui actor cu toate detaliile utile şi formatul
potrivit pentru campania de distribuire a filmului; vezi Casting, Glosses.
Headend – Cap de reţea, material de recepţionare (antenă, amplificator, codificator) situat la intrarea într-o
reţea de distribuţie de cablu, care captează şi trimite prin cablu semnalele herţiene de la un satelit sau un
emiţător cu microunde; sinonim cu heads of agreement; vezi Facility, Trunk line.
Headings – Titlul sau rubricile unui contract; memorandumurile de acord (deal memos) se limitează adesea
la aceste titluri urmate de indicaţiile esenţiale privind tranzacţia.
Headline – 1) Titluri cu litere groase, titluri cu litere mari. 2) Subiectele principale abordate într-un telejurnal.
Headroom – Spaţiu între bordura cadrului superior şi partea cea mai de sus a capului unui personaj în
cadru; vezi Noseroom.
Head-on – Sinonim cu close-shot.
Heavy – Greu, persoană competentă, autoritate cu influenţă recunoscută.
Helm (to) – A conduce, a realiza, a pune în scenă.
Helmer – Conducător, patron, realizator.
Heroic fantasy – Film de ficţiune, în mediu medieval, mai mult sau mai puţin magic, asemănător mediului
din “The Lord of the Rings”; vezi Gothic movies.
Hertz – Hertz, unitate de măsură pentru frecvenţă, egală cu un ciclu pe secundă.
HH – vezi Households.
Hiatus – 1) Perioadă în care se suspendă turnarea unui episod sau serial din motive de producţie sau de
programare (de exemplu, interval dintre ultimul episod difuzat primăvara şi primul episod de la început de
toamnă).
Hidden agenda – „Agenda ascunsă”, un concept folosit atunci când se doreşte mascarea unor intenţii
adevărate cu unele aparente care de regulă nu se divulgă. Producătorii fac filme din multe motive, dintre
care unele sunt evidente, cum ar fi dorinţa de a deveni faimoşi, de a câştiga bani, de a câştiga respectul
colegilor de breaslă ori dorinţa de a comunica idei măreţe. Pe de altă parte, uneori se mai fac filme şi pentru
că acesta este un mediu de comunicare foarte eficient cu mijloacele sale unice - ecranul mare de proiecţie,
tehnologia color, efectele speciale, sunetul incredibil şi efectul pe care-l produc public vedetele pe ecran
sau în afara lui. În al treilea rând, filmul poate constitui un prilej ideal pentru factorii de decizie care doresc
să poată controla şi să-şi impună ideile, promovând filme care să le ofere această oportunitate; vezi
Unfavorable portrayal, Bias, Pattern of bias.
Hidden contingency – Tehnică de alcătuire a unui buget de film care încarcă cheltuielile fiecărui capitol cu
10%, indiferent de categoria de film (o formă mascată de a trece în buget cheltuielile neprevăzute).
High angle shot – Plan plonjat, plan filmat cu aparatul orientat de sus în jos, adesea pentru a minimaliza
sau a face vulnerabil subiectul filmat.
High band – Gamă de frecvenţă între 174 şi 216 Mhz, repartizată în SUA între canalele de televiziune 7 şi
13; vezi Low band, VHF.
High brow – Elitist, segment superior al pieţei; sinonim cu up market.
High concept – Idee de film, concept care poate fi descris în câteva cuvinte (ex. ideea relaţiei dintre un
avocat de succes şi o femeie psihopată în Fatal Attraction – 1987, muncitoarea dornică să devină
dansatoare în Flashdance - 1983, sau revederea a doi gemeni ciudaţi - Schwarzenegger şi Danny de Vito --
în Twins - 1988); vezi Hype worthy.
High Definition Television (HDTV) – Televiziune de înaltă definiţie care poate înlocui sistemul existent în
prezent şi care oferă imagini echivalente în calitate cu filmul de 35 mm; sistemul NTSC american utilizează
ca rezoluţie 525 de linii, în timp ce HDTV va utiliza 1080 de linii, iar ecranul are
formatul 16:9; vezi EDTV, EHTV.
Highest tender – Cel mai bun ofertant (la o licitaţie).
High-hat (to) – 1) A dispreţui un adversar, un concurent. 2) Piedestal, trepied de aparat.

68
Highlighting – Folosirea unor şuviţe de lumină pentru anumite părţi ale subiectului (de ex. se luminează
ochii actorului).
Highlights – Momente tari, titluri mari etc.
High-style – Calificativ pentru o producţie ambiţioasă care se adresează unui anumit public; vezi High
brow.
High-tech genre – Gen de film în care intriga, ca şi tehnica de filmare, se bazează în mare măsură pe
intervenţia calculatoarelor şi a noilor tehnologii (Star Wars, Matrix etc.).
Hiss (to) – A fluiera (un film sau un spectacol).
History (to have a) – A avea de a face cu cineva, a fi avut legături cu cineva (de afaceri, profesionale,
bune sau rele, dezacorduri artistice, etc); vezi Creative differences.
Hit, hitter – Succes, succes public; vezi Smash, Sleeper.
Hitting a mark – „A atinge semnul” se referă la depăşirea semnului trasat pe podea până la care trebuie să
calce actorul la filmare sau la repetiţii şi care reflectă limita unghiului de filmare.
HMI light – Lămpi HMI (Halogen-Metal-Iodid – halogen-iodură-metal) care dau o lumină puternică
asemănătoare cu lumina de exterior, folosite ca lumină artificială la filmare.
Holdback – Retragere, perioadă de latenţă, în timpul căreia un film sau un program nu poate fi exploatat pe
o anumită piaţă sau media, fie pentru a lăsa locul unui terţ, fie pentru a respecta nişte dispoziţii legale;
perioadele tipice sunt: nouă luni după premierea filmului pentru piaţa video; trei luni după începerea
distribuţiei casetelor video pentru difuzarea la televiziunea pe cablu şi pay TV; doi ani după premiera
filmului pentru difuzarea la televiziunea naţională; perioada de lansare pe DVD a suferit cea mai rapidă
schimbare, reducându-se de la şapte luni în 1998, la patru luni în 2005; scăderea cifrei de afaceri în
vânzările filmelor pe DVD a constituit probabil motivul care a determinat pe unii producători în SUA să
înceapă, cu succes, lansarea DVD-ului – ca produs special – chiar în ziua premierei, obiceiul tinzând să
devină practică pe viitor; vezi Licensed period, Released sequence, Window.
Holdover – Prelungirea drepturilor de exploatare pentru un film sau un program, acordate în anumite
condiţii fixate prin contract (de ex. prelungirea exploatării în săli după obţinerea unui anumit număr de
spectatori pe săptămână).
Hollywood – Cartier din Los Angeles unde a luat naştere producţia cinematografică americană în anii ’20 şi
unde se găsesc şi marile studiouri de producţie; primul film cinematografic de lungmetraj produs la
Hollywood a fost The Squaw Men în regia lui Cecil B. DeMille, în 1913, an care a consacrat şi numele
Hollywood ca centru al industriei de filme; vezi Beverly Hills, Industry, Show business, Sunset Boulevard.
Hollywood Reporter – Cea mai populară revistă zilnică de cinema.
Home Box Office – Canal de cablu specializat în transmiterea de filme, intrat în funcţiune în 1975; a fost
primul canal cu plată (abonament) legat prin satelit şi distribuit prin cablu abonaţilor; aparţine grupului Time
Warner (care exploatează de asemenea canalul); vezi Cinemax.
Home video – 1) Video domestic, vizionarea la domiciliu a casetelor închiriate sau cumpărate, sector
industrial şi comercial dezvoltat odată cu apariţia casetofonului. 2) Uneori se spune casetei video; vezi
Rentals, Sell-through, Video.
Home video royalty – Un procent din preţul de vânzare sau de închiriere al casetelor video, plătit ca
redevenţă de către vânzătorul cu ridicata către distribuitor; pe această piaţă s-a preferat plata unei
redevenţe mai mici, dar mai sigure, decât o împărţire a veniturilor obţinute din comercializarea casetelor
după scăderea cheltuielilor.
Homes passed – Cămine, menaje abonate sau care se pot abona la cablu cărora li se pot monta prize de
racordare la cablu; vezi Cable penetration.
Honey wagon – Rulotă pentru actori cu tot confortul, ca nişte apartamente pe roţi, folosite la filmare.
Hoofer – Dansator.
Hook – 1) Cârlig. 2) În sens figurativ semnifică conţinutul unei teme, unui subiect sau al unui program care
constituie un argument atrăgător pentru decizia unui investitor, unui partener de afacere sau a
spectatorului.
Horror pix – Film horror.
Horse opera – Film western; sinonim cu (vezi) Oater (de la hrana cailor).
Host (to) – A prezenta o emisiune; vezi DJ, Master of ceremony, Veejay.
Hot – 1) Foarte cerut, aşteptat, despre care se vorbeşte mult, de la care se aşteaptă un succes. 2) În
tehnică – sub tensiune. 3) Hot camera (în televiziune) – camera de filmat a cărei imagine este pe ecran;
hot set – platou gata pentru filmare.
69
Hot spot – Punct luminos care “arde” şi denaturează o parte din imagine; vezi Bloom.
Hourly rates – Tarif pe oră.
House – Sală de cinematograf; mai rar – casă de producţie.
House allowance (overhead) – Suma dedusă de exploatant din încasări pentru acoperirea cheltuielilor de
funcţionare a sălii; suma se stabileşte contractual cu distribuitorul şi se deduce cu prioritate din încasări
înainte de achitarea cotei distribuitorului; vezi House nut.
House nut – Cheltuieli fixe de funcţionare a sălii de cinematograf echivalente unei săptămâni; vezi Nut.
Household – Cămine, menaje ca unitate statistică în audiomat; vezi TVHH.
Household Using Television – Cămine audienţă; raport între numărul de cămine, menaje, în care cel
puţin un televizor este în funcţiune şi numărul total de cămine dotate cu televizoare în audiomat; vezi
Audience, Household, PUT, Ratings,TVHH, VPS.
Housekeeping deal – Tip de contract prin care un mare studio găzduieşte un producător şi dacă este cazul
toată compania sa de producţie, furnizând toate mijloacele tehnice şi financiare pentru dezvoltarea
proiectului sau proiectelor; „gazda” îşi rezervă în general o opţiune cu prioritate asupra totalităţii rezultatelor
activităţii; vezi First look deal, First offer / last refusal.
Hub – 1) Denumire dată oraşului Boston. 2) Oraş, mare centru de oraş.
Human angle – „Dimensiune umană” a unui film, a unui program, a unui reportaj; vezi Human interest.
Human interest – „Am trăit-o”, „Mi s-a întâmplat”, calitate subiectivă a unei teme de reportaj, a unui
documentar sau a unui film de ficţiune care suscită empatia referitor la „aventura umană”.
Hustle (to) – 1) A da din coate. 2) A strânge bani prin mijloace îndoielnice. 3) A escroca, a înşela.
HUT – vezi Household Using Television.
HV – vezi Home video.
Hybrid film – Film care combină două sau mai multe genuri (ex. Little Shop of Horrors - 1986 musical plus
horror, Blade Runner - 1982 SF plus film noir, Who Framed Roger Rabbit – animaţie plus film noir)
Hype (de la hyperbole) – 1) Campanie de publicitate, apariţii la televizor, în presă, pentru promoarea unui
film; de multe ori, în funcţie de buget se angajează un “publicist” încă din perioada de producţie a filmului
pentru a realiza materialele filmului care se vor folosi în perioada de postproducţie. 2) Critică exagerat de
linguşitoare; vezi Ballyhoo, Tubthumping.
Hype worthy – Un concept de film sau proiect care poate fi efectiv promovat; vezi High concept.
Hyphenate (de la hyphen - cratimă) – Se spune despre profesioniştii care reunesc mai multe funcţii
despărţite printr-o cratimă, de exemplu: scenarist-regizor-producător, sau autor-realizator, actor-regizor-
producător etc.
Hypo – Programare sau promovare excepţională care are tendinţa de a modifica statistica sau structura
audienţei, la un moment dat.
Hypoing – Operaţiune care, prin provocarea unei activităţi promoţionale intense şi alegerea unor grile
oneroase, încearcă umflarea audienţei în perioadele “sweeps” de verificare a acesteia (februarie, mai, iulie
şi septembrie); vezi Hype, Sweeps.
Hz – Abreviere de la (vezi) Hertz.

I
“It’s a go” – Formulă care semnifică continuarea unui proiect; vezi Go ahead, Go picture, Green light.
”It” list – Expresie care se referă la tendinţa în show business de a pune accent pe staruri, persoane
individuale, care sunt activul cel mai important într-un film, cei care aduc succesul; cea care a dat naştere
expresiei este actriţa anilor ‘20 Clara Bow, renumită în filmul It (1927).
„Introducing” – Semnifică “apariţia unui actor pentru prima oară pe ecran”; vezi Starring.
IATSE – vezi International Alliance of Theatrical and Stage Employees.
IBEW – vezi International Brotherhood of Electrical Workers.
ICM – vezi International Creative Management.
Icon, iconography – 1) Pictogramă, semn. 2) Actor, personaj emblematic (cum ar fi imaginea actriţei
Marilyn Monroe în filmul The Seven Year Itch - 1955).
ID (Identification) – 1) Indicativ. 2) Mesaj publicitar de cel puţin 10 secunde; vezi Station ID, Call letters.
Idea – Idee, concept care se poate transforma în subiect de film sau într-un program; ideea nu este
protejabilă prin legea de copyright decât dacă este fixată pe un suport tangibil. [(Copyright Act, 1976, 17
70
U.S.C. paragr.102(a)]; de asemenea, în România, conform Legii nr. 8/1996, art. 9, ideile nu pot beneficia de
protecţia legală a dreptului de autor.
Ideaman – Creator.
Idiot card – vezi Cue, Liner card.
IFB – Minicască auriculară de platou, purtată în urechi de prezentatori pentru a păstra legătura cu regia de
emisie.
IFIDA – vezi International Film Importers and Distributors of America.
IFP – vezi Independent Feature Project.
Image aspect – vezi Aspect ratio.
Image positioning – Lucru cu imaginea, încadrarea imaginii unui actor sau persoană publică; vezi
Positioning, Public relations.
IMAX – Ecran de 10 ori mai mare decât formatul pe 35 mm şi de trei ori mai mare decât formatul 70 mm;
filmele IMAX sunt filmate şi proiectate pe 15 perforaţii la film de 70 mm, cel mai mare format care produce o
claritate şi înaltă definiţie remarcabile. Primul film proiectat în IMAX a fost Tiger child, un film japonez de 17
minute, la EXPO ’70 Osaka (alte filme: Coral Reef Adventure, Ghosts of the Abyss, The Magic Flight, The
Living Sea, Stormchasers, Cosmic Voyage etc.).
Immediacy – Calitate subiectivă a unei opere care dă impresia realizării pe viu.
Immediate window – Ocazia de a proiecta un film pe un suport imediat după ce a fost difuzat într-un alt
suport (de ex. pe cablu după sălile de cinema sau la televiziunea herţiană după cablu etc).
Impact – Impact, efectul calitativ asupra publicului al prezentării unui fenomen film, spectacol, program.
IMPC – vezi Independent Motion Picture Company.
Impressions – În audiomat, număr de cămine (sau indivizi) expuşi, într-un timp dat, unui mesaj publicitar;
gross impressions – număr cumulativ de cămine (sau indivizi) care au avut contact cu un mesaj publicitar
sau un produs audiovizual, independent de durata contactului; vezi Exposure.
Improv – Improvizare; vezi Wing (to).
In camera editing – Filmare în ordinea exactă a scenariului, fără etapa de montaj a postproducţiei, efectuat
de obicei de studenţi sau amatori.
In perpetuity – Perpetuu, califică cesiunea drepturilor fără limită de timp.
In synch – Sincron, reprezintă legătura între banda de sunet şi banda de imagine la un film sau un
program; se mai spune in sinc sau in sink.
In the can – “În cutie”, expresie de la filmare semnificând că turnarea a fost bine realizată, ”dubla este
bună” şi este pregătită să plece la laborator pentru developat, sau că secvenţa, scena filmată sau ziua de
filmare este terminată.
In-betweener – Desenator care realizează imaginile intermediare ale unui desen animat, între imaginile
principale; vezi Extreme, Master key drawings.
Incidental music – Muzică originală de acompaniament; pune în relief unele scene, susţine acţiunea
imaginii; vezi Score.
Incidentals – Cheltuieli complementare, articol din devizul de film; vezi Contingency.
Income – Venit, sume rezultate din exploatarea unui film sau program de către o persoană fizică sau
juridică; gross-income (venit brut) sau net-income (venit net) după cum se consideră suma - înainte sau
după scăderea impozitului, taxelor şi comisioanelor; income tax – impozitul pe venit; vezi Compensation,
Revenues.
Incorporate – Înfiinţarea unei companii de exemplu pentru realizarea unui proiect de film.
Incumbrance – Ipotecă, amanet; orice taxă care împovărează devizul de cheltuieli al unui film sau al unui
program; vezi Surety.
Indemnification, indemnify – Prevedere contractuală prin care o parte asigură cealaltă parte împotriva
pagubelor şi pierderilor, sau îi asigură o compensare în cazul producerii acestora (în cazul contractelor de
distribuţie a filmului se cere ca producătorul să acorde o astfel de garanţie distribuitorului, în cazul încălcării
prevederilor contractuale de către producător).
Independent (television) station – Staţie de televiziune care nu aparţine de o mare reţea, Network; vezi
Indie.
Independent contractor – Furnizor de servicii, lucrător independent; persoană care este angajată prin
contract pentru prestarea unor servicii, pentru a căror plată emite factură; vezi Freelance.
Independent distributor – Firmă de distribuţie de filme sau programe care nu este afiliată la un mare
studio, pentru filme, nici la un Network pentru televiziune; vezi Major distributors, Syndicator.
71
Independent feature film – Film de lungmetraj realizat de firme independente (în afara marilor studiouri).
Independent Feature Project – Asociaţie cu scop nelucrativ, de sprijin al producţiei de filme independente;
organizează anual, toamna, la New York, târgul Independent Feature Film Market; are reprezentanţe la Los
Angeles, San Francisco, Chicago şi Minneapolis.
Independent Motion Pictures Company – Al doilea studio de filme, deschis în 1910 de către Carl
Laemmle pentru a concura „Trustul” lui Edison care monopoliza piaţa; din aceleaşi intenţii, Carl Laemmle o
preia pe actriţa Florence Lawrence de la Biograph, creând astfel (vezi) Star system.
Independent producer – Producător independent, persoană fizică nesalariată a unui mare studio sau
mare reţea Network, sau persoană juridică neafiliată la acestea; există expresia “Go to indie producer” -
“Fă-te producător independent”, după o carieră în marile studiouri; vezi Producer.
Independent production – Producţie independentă; care nu este realizată de marile studiouri şi care
foloseşte echipe de liber-profesionişti (neangajaţi de obicei de către studiourile majore); din 1971
producătorii independenţi au realizat peste jumătate din filmele produse în SUA; din 600-700 de filme
produse anual, doar 400-500 reuşesc difuzarea pe marele ecran, din care jumătate sunt distribuite de către
producătorul care le-a realizat, iar doar 150 de filme sunt distribuite de către marile studiouri
producătoare/distribuitoare (membre ale MPAA); desfacerea realizată de companiile MPAA generează 90%
la încasările din săli în SUA, dar numai 5% din filmele MPAA realizează profit.
Independents (Indies) – Producători independenţi, care realizează filme cu bugete reduse, mini-majors
sau companii de distribuţie (Miramax, New Line Cinema, Polygram) care lucrează în afara sistemului
hollywoodian al marilor studiouri; se spune şi regizorilor sau distribuitorilor care nu sunt asociaţi ai marilor
studiouri.
Indie – vezi Independent producer.
Indies – vezi Independents.
Industrial Light and Magic – Companie specializată în efecte vizuale electronice, digitale, înfiinţată în
1975 de George Lucas; a realizat efectele la peste 100 de filme (Războiul stelelor, Terminator II, Jurassic
Park, Masca etc); are o filială de producţie - Lucas Film Entertainment.
Industry – Industria audiovizuală în sens larg – filme, televiziune; vezi Entertainment industry, Hollywood,
Show business.
Industry assessments – Taxele, cotizaţiile şi alte datorii ale companiilor membre pentru susţinerea
activităţii grupurilor MPAA, MPEAA, AFMA, costuri care sunt incluse în cheltuielile distribuitorilor şi se
deduc din încasări.
Industry groups – Termen generic pentru organizaţiile din domeniul cinematografiei şi divertismentului,
comerciale, profesionale, sindicale cum sunt MPAA (Motion Picture Association of America), MPEAA
(Motion Picture Export Association of America), Academy of Arts and Sciences, AMPTP (Alliance of Motion
Picture and Television Producers), AFI (American Film Institute), AFMA (American Film Marketing
Association), IFP (Independent Feature Project), precum şi numeroase sindicate.
Industry, the – Industrie, denumire pentru sistemul hollywoodian al producţiei de filme.
In-flight version – Versiune de avion; film sau program montat special pentru a fi proiectat pe micile
ecrane pentru călători la bordul avioanelor; vezi Rating.
Infomercial – Reportaj-publicitate; vezi Advertorial.
Infopike – Autostradă informaţională, desemnează orice reţea mare de comunicaţie prin calculatoare de
mare viteză; a fost folosită pentru prima oară de Al Gore pentru a descrie structura de comunicaţii
informaţională globală, bazată pe Internet; vezi Communication highway.
Infotainment – Magazin de informaţii şi divertisment, gen de televiziune situat între magazinele de
informaţii şi emisiunile de pe platouri.
Infringe (to) – A depăşi competenţele, a viola drepturile legale deţinute asupra unui film sau program; vezi
Copyright infringement.
Ingenue – Actriţă tânără, în rol principal al unui personaj inocent, atractiv (echivalentul masculin – juvenile).
In-house product – Film sau program realizat, produs cu mijloacele proprii ale unui studio sau ale unei
firme de producţie-distribuţie, sau un canal Network pentru difuzarea pe canalele proprii (spre deosebire de
filmele realizate de terţi); vezi Independent production.
Initial (to) – A parafa, a semna.
Ink (to) – 1) A scrie, a semna. 2) Tot ce este scris, spre deosebire de (vezi) Art work, Free ink.
Inlay – Încrustare electronică, trucaj care face o imagine combinată (din mai multe elemente).

72
Insert shot – Un primplan sau grosplan sau plan detaliu al unui obiect introdus într-un cadru, filmat dintr-un
unghi diferit care explică o stare de fapt a acţiunii.
Inset – Medalion, o imagine mai mică montată într-una mai mare.
Inside joke – Glumă într-un film, înţeleasă doar de către cei care cunosc referinţa (în filmul de desene
animate Finding Nemo numele marelui rechin alb foarte paşnic este Bruce, acelaşi cu numele rechinului din
filmul de groază Jaws – „Fălci” - în regia lui Steven Spielberg).
Installment – 1) Termen, scadenţă de plată, vărsământ. 2) Livrare, parte a unei opere pe episoade; vezi
Frontend, Minimum guarantee.
Instant replay – Revenire asupra imaginii, redifuzarea instantanee, adesea în ralenti; tehnică ce a
revoluţionat televiziunea sportivă în direct (regulile de arbitraj).
Instantlies – Imagini de control video, imagini video luate la filmare concomitent cu fimarea propriu-zisă;
vezi Dailies, Rushes.
Instrument – Act juridic.
Insurance – Asigurare; insurance policy - contractul de asigurare; insurance premium – prima de asigurare.
Insurance take – vezi Cover shot.
Integrated – Sunt mesajele publicitare despre mai multe filme sau programe, care nu au în comun decât
producătorul sau distribuitorul.
INTELSAT- vezi International Telecommunication Satellite Organisation.
Intercut – Montaj paralel.
Inter-dupe – Copie contratip, copie internegativ; vezi Dupe.
Interest on advance – Dobândă pe avansul acordat, în finanţarea producţiei care curge de la punerea la
dispoziţie a sumelor până la recuperarea lor; în ţara noastră sprijinul financiar acordat din Fondul
cinematografic nu este purtător de dobândă, în schimb, în cazul nerambursării creditului după 7 ani, se
reţine filmul în custodie până la înapoierea întregii sume.
Interest on monies not spent – Dobândă produsă de sumele necheltuite; în unele contracte de distribuire
a filmului sumele cu care participă distribuitorul vor produce dobândă din momentul în care sunt alocaţi
contabil chiar dacă efectiv nu s-au cheltuit încă.
Interest on unrecouped negative cost – În contractul de finanţare al producţiei se prevede că pentru
suma investită în costul de producţie al negativului filmului şi nerecuperată se percepe dobândă pentru
perioada de la alocare şi până la recuperarea integrală.
Intern – Stagiar.
Internal Revenue Service – Organul federal din SUA care are menirea strângerii tuturor taxelor şi
impozitelor datorate bugetului federal.
International Creative Management - Una dintre cele mai mari agenţii de impresariat din Los Angeles,
concurentă a (vezi) CAA şi a agenţiei William Morris; vezi Agent, Inter-Talent.
International Alliance of Theatrical and Stage Employees – Asociaţia profesională a tehnicienilor şi
prestatorilor de servicii care lucrează în televiziune şi film, înfiinţată în 1963, cuprinzând cca 60.000 de
membri repartizaţi în 500 de filiale locale pe profesii.
International Brotherhood of Electrical Workers – Sindicatul electricienilor din cinematografie şi
televiziune.
International Society of Recording Engineers – Asociaţie profesională a inginerilor de sunet.
International Tape and Disc Association – Asociaţie profesională a vânzătorilor de fonograme care
decernează “Discul de aur”.
International Telecommunication Satellite Organisation – Organizaţie înfiinţată în 1964, cu sediul la
Washington, care participă la gestionarea telecomunicaţiilor prin satelit, veghează la armonizarea lor şi
exploatează un număr de sateliţi care acoperă 109 ţări membre; dispune între alte avantaje de
exclusivitatea difuzării la Mondovision; vezi Comsat.
Internegative – Duplicat negativ de imagine obţinut de pe negativ, pozitiv sau interpozitiv, ce se
întrebuinţează pentru executarea copiilor pozitive necesare reţelei cinematografice; vezi Dupe negative.
Interpositive – Copie intermediară pozitivă de pe negativul de imagine al filmului, utilizată în procesul de
contratipare la metoda cu pozitiv intermediar.
Interpreter – Traducător, translator.
Inter-Talent – Agenţie de impresariat, înfiinţată de vechi profesionişti în domeniu din agenţia William
Morris; i se spune agenţie boutique pentru că nu reprezintă decât interesele unui număr foarte mic de
actori, dar de mare prestigiu; vezi Agent, CAA, ICM.
73
Invasion of privacy – Delict de “lezare a vieţii private”; legea americană califică drept lezare a vieţii private
următoarele fapte: folosirea numelui, a imaginii, a vocii unei persoane sau a oricărui alt atribut al
personalităţii fără asentimentul prealabil al persoanei; intrarea în spaţiul privat rezervat; publicarea sau
dezvăluirea unor fapte personale; asocierea numelui sau imaginii persoanei cu fapte străine de aceasta sau
cu idei ori persoane care îi sunt străine.
Inventory – În publicitate, ansamblu de spaţii publicitare pe care le are de vânzare o staţie de televiziune
sau de radio; vezi Availabilities, Clearance sale.
Investment – Investiţie, alocarea unei sume de bani într-o afacere cu scopul obţinerii unui profit; în
cinematografie reprezintă suma rambursabilă, acordată pe bază de contract producătorului, în scopul
finanţării costurilor realizării unui proiect de film.
Invoice – Factură fiscală; document cu regim special pe baza căruia se execută plăţile între unităţi.
Invoice fee – Această sintagmă se referă strict la o compensaţie suplimentară care se plăteşte unei
persoane – membru al unui sindicat sau asociaţie profesională – şi care reprezintă valoarea cotelor din
salariu pentru asigurările sociale, ajutor de şomaj, pensie suplimentară etc., atunci când respectivul lucrător
nu este angajat prin intermediul asociaţiei profesionale din care face parte.
IRIDIUM – Filială a grupului Motorola cu sarcina de a pune în funcţiune o reţea de comunicaţie multimedia
cu posturi mobile (telefoane şi calculatoare portabile).
Iris – Iris, diafragmă, tehnică de filmare cu deschiderea gradată a diafragmei pentru efecte optice care
reglează cantitatea de lumină.
IRS – vezi Internal Revenue Service.
Iso shot – Filmare cu mai multe aparate de filmat, care lucrează în simultan, dar separate; scena se
recompune la montaj sau din regie la emisiunile în direct.
Issue – 1) Temă de dezbătut, subiect de actualitate; problemă care ridică întrebări. 2) Emisiune, titlu de
valoare vândute publicului. 3) Progenitură, descendenţă, posteritate.

J
Jacket (box) – Cutie, carcasă pentru videocasete.
Jackson distance – Normă de distanţă Philips la vizionare pentru telespectator de trei metri faţă de
ecranul televizorului; vezi Lechner distance.
Japanese money – Expresie care se referă la masivele investiţii făcute de companiile japoneze în
cinematografia americană (culminând cu achiziţionarea studioului Columbia).
Jeep monitor – Televizoare martor, în afara ecranului, pe care le privesc comentatorii sportivi, sau ecran
de control pentru animatorii din platou.
Jenny – Grup electrogen, generator electric.
Jet (to) – A trimite cu avionul.
Jingle – Semnal sonor de identificare al unui canal sau 0al unui program de publicitate.
Jogging – În cazul unei mese de montaj, căutare cu viteză variabilă.
Join – Lipitură.
Joint venture – Societate mixtă (din două sau mai multe persoane fizice sau juridice) în care câştigurile şi
pierderile se împart echitabil.
Joint works – Opere colective; conform legislaţiei americane, sunt operele la care au contribuit doi sau
mai mulţi autori cu intenţia de a crea o lucrare ca un tot unitar; unele opere audiovizuale sau
cinematografice, unele elemente dintr-un film sau un program pot comporta această definiţie, ceea ce are
ca rezultat indiviziunea drepturilor de copyright, chiar dacă este o lucrare de tipul “Work made for hire”
(scriitor angajat).
Juice – Electricitate; juice crew – echipă de electricieni la filmare; vezi Gaffer.
Juicer – Electrician.
Jump cut – Montaj ratat, plan de montaj în contrast stilistic faţă de planul precedent, montaj eliptic.
Junket – Deplasare la locul de filmare, finanţată de către producător şi/sau distribuitor, în perioada de
filmare, efectuată de presa specializată, pentru a se efectua fotografii de lucru şi interviuri cu actorii
principali şi echipa de filmare, ca viitoare materiale de publicitate; vezi Press tour, Publicity.
Jurisdiction – În perioada filmării, domeniul sindical competent pentru fiecare meserie din echipa de
filmare; vezi Guild.
74
Just title – Un drept de proprietate cert, opozabil oricăror altor pretenţii legale; se mai spune clear title,
proper title.
Juvenile – Rol de june prim; în contrast cu ingenue.
Juxtaposition – În film, alăturarea sau relatarea prin vecinătate a două imagini, acţiuni, personaje, scene,
pentru a le putea compara prin contrast sau a marca relaţia dintre ele (ex. în filmul The Godfather scena
faimoasă de botez în contrast cu uciderea capilor familiilor mafiote adverse).

K
Key – În distribuirea filmului, zonă geografică (oraş, regiune) în care este programată lansarea filmului; vezi
Major key.
Key art – Partea artistică dintr-un afiş sau reclamă a unui film; vezi Advertising.
Key art - showcase cities – Principalele pieţe pentru filme de artă din SUA, incluzând Los Angeles,
Washington D.C, San Francisco, Seattle, Boston, Chicago, Toronto şi New York; vezi Art film.
Key copy line – Sloganuri publicitare repetate ce rezumă mesajul care vinde un film.
Key crew agreement – Contractele de muncă ale membrilor unei echipe de filmare folosite ca documente
pentru companiile de asigurări.
Key demographics – În audiomat, cea mai importantă ţintă de marketing; profilul celei mai căutate
audienţe.
Key frame – Imagine principală, desen principal.
Key grip – Maşinist-şef; este conducătorul departamentului aparatură de filmare (grip) şi este responsabil
cu mişcarea camerei, ridicarea luminilor şi a camerei; maşiniştii mai ajută şi alte compartimente de
producţie cum ar fi sunetul, costumele şi recuzita în mişcarea şi manipularea utilajelor.
Key light – Lumina principală, lumina cheie, furnizată la filmare de departamentul iluminare (electrical
department); lumină cheie, iluminarea principală a unei scene, care stabileşte felul în care se va vedea faţa
subiectului; poate fi high key lighting - cu lumină multă, low key lighting - cu lumină puţină.
Key man clause – Clauză de fidelitate personală; clauză contractuală ”intuitu personae” care
subordonează / condiţionează efectele unui contract de prezenţa unor persoane fizice (unii realizatori de
renume acceptă să lucreze cu un Studio în caz că schimbă firma de producţie, doar dacă li se garantează
prezenţa unor colaboratori cu care lucrează de obicei (de ex. Spielberg a anunţat că nu va lucra cu MCA
decât după negocierea acestei clauze, cu specificarea ca Steinberg, mentorul său, să fie păstrat în fruntea
studioului).
Key personnel – Personal de bază în producţia unui film alţii decât echipa propriu-zisă, cum ar fi
producătorul, regizorul, producătorul de linie, directorul de imagine şi contabilul de producţie.
Key second assistant director – Al doilea asistent de regie, mâna dreaptă a regizorului secund. Acesta
din urmă nu poate să-l lase pe regizor singur pe platou. În această situaţie, al doilea asistent se ocupă de
lucrurile pe care primul asistent nu le poate face atunci când se filmează – cheamă actorii la machiaj sau la
repetiţii ş.a. De asemenea, al doilea asistent se ocupă şi cu întocmirea documentelor de filmare –
Programul de filmare pentru ziua următoare (Call Sheet), Raportul de producţie asupra zilei de filmare
(Production report), Raportul asupra programului actorilor (SAG Report) şi altele.
Kibbiz – Scriere neclară, ezitantă (în idiş); în sens figurativ - gură cască.
Kick off – Termen care înseamnă începerea producţiei unui film sau începerea filmării (principal
photography).
Kickback – O formă de bacşiş, de mituire, prin care unii distribuitori deduc din cheltuielile de distribuţie
sumele plătite de ei pentru diverse prestări de servicii.
Kicker light – Lumină de contur, sau lumini care subliniază o parte a subiectului sau a decorului.
Kickoff – Lansare, debut, premieră; vezi Release.
Kideo – Producţie destinată pentru piaţa copiilor; videocasete pentru copii (kidvid).
Kidpic – Film pentru copii.
Kill (to) – 1) Dezminţire, a face să tacă un zvon. 2) Demontarea unui decor; vezi Breakdown, Buzz.
Kinescope – Kinescop, aparat care permite filmarea imaginilor transmise direct la televiziune.
Kinetograph – 1) Denumirea primului aparat de filmat construit în 1890 de către William Dickson şi
Thomas Edison. 2) Denumirea primului studio de filme, centru de producţie, construit de către Edison la
New Jersey în 1893, poreclit Black Maria; aici s-a produs primul film din istoria cinematografiei în care se
75
sărută un cuplu, denumit The Kiss, o adaptare a unei piese de pe Broadway The Widow Jones; deşi a fost
cel mai renumit film produs de Edison, a fost criticat şi considerat scandalos, provocând, în urma reacţiilor
de protest, introducerea pentru întâia oară a cenzurii.
Kit rentals – Închirierea truselor de scule.
Kit – Trusă de scule speciale; de obicei anumiţi tehnicieni din echipă deţin truse speciale pe care le oferă
spre închiriere; de exemplu, machiorul sau coaforul, maşinistul-şef, electricianul-şef, maistrul de platou etc.
Klieglight – Un tip de proiector cu arc electric, care produce o lumină puternică folosită în producţia de
filme sau la premiera filmului.
Knockoff – Imitaţie, plagiat, reluarea unei idei; film sau program care profită de succesul unui subiect pe
care-l exploatează la infinit; vezi Remake, Sequel, Spin-off.
Kodak – Inventatorul George Eastman inventează în 1888 primul aparat de fotografiat cu role de hârtie şi
înregistrează numele de Kodak; în 1889 se introduce filmul de celuloid de către Henry Reichenbach pentru
a fi folosit în locul hârtiei la aparatul de fotografiat Kodak.
Ku-band – Gamă de frecvenţă utilizată de satelitele de distribuţie a reţelei FSS (Fixed Satellite Service –
11,7 la 12,1 GHz) şi a reţelei mai puternice BSS (Broadcast Satellite Service 12,2 la 14 GHz); vezi C-band.

L
“Lick your lips” – “Linge-ţi buzele”, indicaţie dată adesea actorilor înainte de începerea filmării.
L.A. – (se pronunţă “el-ei”) Los Angeles; vezi Beverly Hills, Hollywood, Sunset Boulevard.
Lab – vezi Laboratory.
Laboratory – Laborator; process lab – laborator de prelucrare a peliculei; furnizor de servicii tehnice
audiovizuale, care costau în lucrările de prelucrare a peliculei (developare, etalonare, contratipare, copii de
tiraj pentru săli etc) şi unele servicii de postproducţie video şi depozitare a materialelor developate pentru
exploatare comercială.
Laboratory acces letter – Documentul de acreditare pentru laborator semnat de producător, prin care îi
cedează distribuitorului dreptul de a avea acces direct la materialele de tiraj şi de exploatare a unui film sau
program, păstrate la laborator în numele producătorului.
Laboratory film processing agreement – Contractul între deţinătorul filmului (producător, posesorul
filmului sau distribuitor) şi laborator pentru lucrările de prelucrare a filmului şi plăţile datorate.
Laboratory letter – Scrisoare emisă de un laborator de prelucrare a filmului după terminarea întregului
proces de prelucrare prin care se atestă că filmul are o calitate acceptabilă, că scenariul a fost respectat
substanţial, că actorii apar în rolurile destinate; după primirea acestei scrisori avansul acordat de distribuitor
(dacă există) se va acorda producătorului ori instituţiei de împrumut, în vederea rambursării parţiale sau
totale a împrumutului pentru producţie; vezi Negative pick-up.
Laboratory pledgeholder agreement – Un acord, sau contract între o bancă ce împrumută un producător
şi un laborator de prelucrare a peliculei, laboratorul deţinând negativul ca o garanţie pentru bancă; acordul
protejează în acelaşi timp banca împotriva creditorilor laboratorului.
Laboratory report – Raport de lucrări, document livrat la executarea fiecărei lucrări.
Lambast (to) – A critica cu violenţă, a demola; vezi Pan (to), Zap (to).
Lamp operator – Asistent de iluminare (la compartimentul imagine).
Lance – În campania de lansare a unui film, campanie de promovare limitată în timp; first lance – primul
val, second lance – al doilea val.
Landmark film – Filme revoluţionare datorită performanţelor tehnice sau artistice recunoscute în SUA ca
atare de către National Film Registry (ex. The Jazz Singer – 1927, primul film vorbit, Footlight Parade -
1933, cel mai mare musical al lui Busby Berkeley, Citizen Kane – 1941, considerat cel mai bun film al
tuturor timpurilor, Jaws – 1975, primul blockbuster etc.).
Lanham Act – Legea federală americană contra concurenţei neloiale, invocat de producători pentru
protejarea drepturilor de comercializare a filmelor şi programelor; vezi Concept, Piracy.
Lap (dissolve) – Fondu înlănţuit (anşeneu).
Lapel mike – vezi Lavalier.
Laser disque video – Discuri video cu laser.
Late fringe (night fringe) – Perioada orară între 23 şi 01 dimineaţa; vezi Dayparts, Fringes.
Late news – Ultima ediţie a telejurnalului zilnic, în jurul orei 23.
76
Laugh track – Bandă cu râsete, preînregistrată.
Launch – Premiera unui film, lansarea unui film, a unui program sau a unei campanii de publicitate.
Lav – Prescurtat, lavalieră.
Lavalier (din franceză) – Lavalieră, microfon în miniatură omnidirecţional, fără fire, care se montează pe
corpul actorului pentru priza directă a sunetului; se mai spune tie mike sau chest mike; sinonim cu micro
cravate şi lapel mike.
Lay over fee – Remuneraţie minimală plătită actorului în cazul în care nu mai este folosit; vezi Stand-by
fee.
Layout – 1) Machetă. 2) În animaţie, punerea în situaţie a personajelor şi a animaţiei; fond desenat pentru
fiecare scenă care cuprinde tot ceea ce este necesar imaginaţiei şi toate indicaţiile de realizare (mişcarea
aparatului şi cadrele) şi de acţiuni; vezi Layout chief (man).
Layout artist – Machetist, desenator.
Layout chief, man – Responsabilul cu layout, asistent al regizorului de desene animate.
Lazy arm – Suport suspendat pentru microfon.
LDS – vezi Local distribution system.
LDV – Disc video cu laser.
Le Dome – Restaurant în Hollywood unde se ia de obicei micul dejun; vezi Morton’s, Nobu, Power meal.
Lead – Rolul principal, de asemenea dansator, cântăreţ, solist – principal; lead person – şef de echipă; vezi
Principal player, Star.
Lead line – Pe un afiş de film, fraza principală care introduce titlul, care constituie atracţia principală, în
campania de publicitate; vezi Base line, Hook.
Lead role – Rol principal într-un film, denumit şi protagonist.
Leader – 1) Amorsă de film sau de bandă magnetică etc. 2) Forşpanul, filmul de anunţ de prezentare a
unui film cu o durată normală de 2 minute; vezi Teaser, Trailer.
Leader tape – Bandă de linişte.
Lead-in – 1) Program care precede unui anumit program dat şi care este în mod special luat în considerare
în strategia fluxului de audienţă. 2) Prima oră de programare a tranşei orare de mare audienţă (20 – 21). 3)
Fragmentul de introducere într-o emisiune în platou.
Lead-out – 1) Program care urmează unui alt program dat. 2) Într-o emisiune în platou este partea de final
cu concluziile.
Leadsman – Electrician, persoana care direcţionează lumina.
Leapfrog – 1) Califică o distribuţie de filme discontinuă d.p.d.v. teritorial, care “sare” câteva pieţe din motive
de strategie comercială. 2) Strategie de lansare a filmului în săli, evitând anumite pieţe; vezi Key, Platform
release, Syndex.
Least objectionable program (theory) – Principiu de programare care vrea ca între două emisiuni să nu
fie date programele care suscită interesul audienţei, ci acelea care o plictisesc şi o îndepărtează; această
teorie pesimistă se bazează, în urma analizei telespectatorilor, pe două postulate: a) telespectatorul este
prizonier şi b) televiziunea nu este niciodată satisfăcătoare.
Lechner distance – vezi Jackson distance.
Legal department – Compartiment juridic sau contencios.
Legalese – Se spune despre limbajul juridic, terminologie a contractelor; vezi Cablese.
Legit – 1) Legitim, legal. 2) Abreviere de la Legitimate Theatre - sală de teatru, scenă, unde se dau
spectacole „pe viu”, spre deosebire de cinematograf; vezi Broadway, off Broadway.
Legs (to have) – Se spune despre un film care are succes, are referinţe pozitive şi perspective de a sta
mult în sălile de cinema.
Leitmotif – Laitmotiv, într-un film - idee călăuzitoare, motiv ritmic, melodic sau armonic care caracterizează
un personaj sau o situaţie, temă muzicală sau temă asociată cu o persoană, idee sau acţiune; se repetă în
momentul culminant al scenei amintindu-i spectatorului ce urmează (ex. motivul muzical al lui John Williams
în filmul Jaws, care anunţă apariţia rechinului).
Lender, lenders risk – Companie, bancă ori persoană fizică ce împrumută bani cu dobândă; în cazul
lichidării unei firme, aceştia sunt plătiţi înaintea acţionarilor; în cinematografie ei împrumută producătorii,
încercând să elimine orice fel de riscuri (legate de terminarea filmului, de data livrării acestuia, de box
office), singurul lor risc depinzând de bonitatea distribuitorilor şi de garanţia de distribuţie.
Lens (to) – 1) A turna, a filma. 2) Obiective pentru aparatul de filmat; vezi Shoot (to), Film (to).
Leo-Low earth orbit – Sateliţii plasaţi pe o orbită joasă, care trec la fiecare 90 de minute.
77
Letter of adherence – Document prin care producătorul se angajează să respecte normele sindicale în
cazul actorilor.
Letter of agreement – Scrisoare de aprobare; vezi Short form agreement, Deal memo, Memorandum of
agreement.
Letter of credit – Scrisoare emisă de o bancă prin care se statuează faptul că s-a stabilit un credit în
favoarea companiei care a cerut acordarea acestuia.
Letter of intent – Scrisoare de intenţie, cu acordul de principiu pentru a face o prestaţie, dată de un actor,
un regizor, distribuitor etc; completion guarantor – scrisoare de intenţie emisă de o companie de acordare a
garanţiei de bun sfârşit.
Letterboxing – Reducerea imaginii de film pe ecran lat exact cât să încapă pe ecranul de televiziune, prin
marcarea cu benzi negre în partea superioară şi cea inferioară a ecranului (o altă tehnică este pan and
scan).
Leverage – Puterea de a influenţa pe alţii; în contextul industriei filmului, se referă la raportul în negocierea
dintre producător şi distribuitor; ponderea datoriilor în capitalul social al unei firme creează teren propice
pentru exercitarea unei influenţe asupra firmei respective.
Liability – 1) Responsabilitate, responsabilitate juridică (contractuală sau civilă). 2) Datorii, obligaţii, valori
pasive, pasiv de bilanţ.
Libel – Defăimare prin scris, atingerea onoarei unei persoane materializată pe un suport material (o casetă
video sau un film); vezi Defamation, Slander.
Library – Portofoliu, ansamblu de drepturi deţinute special de către un distribuitor; vezi Catalog.
Library music – Muzică de catalog, existentă înainte de producerea unui film sau program; vezi Canned
music, Original, Score.
Library sound – Sunet împrumutat dintr-o fonotecă.
License – 1) Contract de cesiune a drepturilor de exploatare pentru un film sau program (a unui producător
către un distribuitor sau un distribuitor către un exploatant, un editor etc.). 2) Autorizaţie de emisie acordată
de FCC pentru funcţionarea unei staţii de emisie pe o durată determinată (durata de funcţionare a
autorizaţiilor pentru canale herţiene este peste cinci ani din 1981, iar retragerea de licenţe pentru motive de
conţinut sunt foarte rare, ultima fiind în 1991, a unei staţii din Chicago care a transmis o emisiune porno).
License (to) – A ceda drepturile de exploatare ale unui film sau program, în general pe teritoriul respectiv,
pentru un tip de exploatare şi o perioadă limitată.
Licensed territory – Teritoriu cedat, pe care se poate efectua exploatarea drepturilor.
Licensee – Cesionar, concesionar (cel care a preluat drepturile).
Licensor – Cedant, cel care a cedat drepturile.
Licensed period – Durata cesiunii; vezi In perpetuity.
Life Achievement Award – Premiu decernat din 1973 de către American Film Institute unei personalităţi
din cinematografie „pentru întreaga sa activitate”, fiind una din cele mai prestigioase distincţii acordate unei
persoane de către instituţia principală a cinematografiei americane.
Life story – Biografie filmată, material care stă la baza unui scenariu; life story rights – drepturi pe care le
deţine o persoană asupra istoriei propriei sale vieţi.
Lifetime-projection-sales-revenues – Prognoza veniturilor posibile de obţinut din exploatarea unui film
sau program pe toată durata comercializării; model tradiţional de evaluare a valorii economice a unui film
sau program; vezi Shelf life, Economic life, Residual value.
Lift – Toate produsele (decor, materiale tehnice, peliculă) rămase după o filmare anterioară şi care pot fi
încă folosite la un nou film, sau program; resturi de la o producţie cu un necesar supraevaluat.
Light plot – Plan de lumini.
Light table – Masă de montaj.
Lighting department – Compartimentul iluminare la echipa de filmare.
Există nouă funcţii:
• Chief Lighting Technician / Gaffer - tehnicianul-şef de iluminare / maistrul de lumini;
• Chief Lighting Technician / Best Boy - asistent maistru de lumini;
• Dimmer Board Operator - assistant operator pupitru reostat;
• Special Operator - operator special;
• Lighting Technician – electrician;
• Repair Technician (Tehnician) - tehnician reparaţii.
78
Pentru procedurile de cablare:
• Rigging Gaffer - şef de echipă;
• Rigging Best Boy - asistent şef de echipă;
• Rigging Technician - maşinist.
Lighting equipment – Echipament de iluminare.
Limbo – Decor nerealist, gol, fundal neutru, care îi pune pe actori într-un context nedefinit.
Limelight – Metaforic “luminile rampei”; vezi Sunlights.
Limitation of liability – Limitarea responsabilităţii, dispoziţie contractuală care fixează limitele răspunderii
părţilor în cazul cesiunii drepturilor de exploatare la un film sau un program.
Limited engagement (sau limited release) – Lansarea la scară redusă a unui film, în săli puţine; în SUA
este cazul filmelor cu cel mult 50 de copii de tiraj; în cazul unui spectacol este vorba de o exploatare pe o
perioadă scurtă, care nu se poate prelungi; vezi Minimultiple.
Limited partnership – Societate cu răspundere limitată.
Limited release – În distribuirea unui film, angajarea doar a câtorva săli de cinema într-un oraş sau zonă
dată.
Line people (line personnel) – Ansamblu de persoane dintr-o firmă de producţie care-şi asumă o
răspundere directă în fabricarea filmelor sau programelor.
Line producer – Producător de linie (supervizor al bugetului). Datorită faptului că producătorul lucrează în
majoritatea timpului “cot la cot” cu regizorul, se obişnuieşte angajarea unui producător de linie, a cărui
sarcină principală este de a supraveghea respectarea bugetului (supervizarea elementelor below the line),
corelarea între partea de creaţie a filmului şi finanţarea pe toată linia de producţie (ceea ce pe vremea
supremaţiei marilor studiouri era în sarcina conducerii acestora). El colaborează foarte strâns cu directorul
de producţie, cu regizorul secund şi producătorul principal; stă la locul de filmare pentru a hotărî împreună
cu regizorul şi cu echipa de producţie asupra deciziilor care trebuie luate pentru realizarea secvenţelor, de
exemplu, în scopul reducerii programului de filmare, putând fi considerat ca primul şi principalul ajutor al
producătorului. În cazul filmelor cu bugete mici această funcţie se asimilează cu directorul de producţie al
filmului; de multe ori o companie de completion bond (garanţia de bun sfârşit) poate cere un line producer
pentru mai multe filme înainte de a fi de acord cu acordarea garanţiei de bun sfârşit (line producer poate fi
de multe ori asimilat cu producer). Vezi Producer, Production manager.
Line rehearsal – Prima lectură colectivă a replicilor unui scenariu de către actori; vezi Cold reading, Table
reading.
Line up technician – Subordonat operatorului de efecte speciale optice (optical printer operator), are
sarcina numărării efectelor optice, a duratei lor în fiecare dublă, şi fotogramă şi verificarea dublelor filmate
zilnic d.p.d.v. al imaginii.
Liner card – Fişă mnemotehnică destinată animatorului unei emisiuni pe platou sau la radio, care-i permite
să păstreze tonul emisiunii utilizând replicile pregătite; vezi Cue, One liner.
Lines – Dialog, replică.
Line-up – Capăt la capăt, înlănţuire; product line up – ansamblu de programe şi de filme în producţie într-o
firmă de producţie; talent line up – platou plin cu actori, listă de invitaţi succesivi la o emisiune.
Link – Legătură; vezi Feed.
Lip-flap – Se spune când este decalajul sincronizării vocilor.
Lip sync – Postsincron de dialoguri, sincronizarea versiunii dublate, sau a playback-ului; vezi Dubbing,
Looping.
List of awards – Listă de premii, palmares.
Listing (advertising) – Anunţ despre filme în ziare.
Live – În direct.
Live action – Filmarea de imagini (cinema sau video) pe viu, cu personaje reale; vezi Real people.
Live copy – Text citit în direct, pe viu.
Live music – Muzică în transmisie directă, pe viu, fără playback, neînregistrată.
Live pick up – Transmisie în direct (la radio sau televiziune); vezi ENG, SNG.
Live stage production – Spectacol pe viu, produs înaintea unui public (teatru, operă,etc); vezi Legit.
Live studio audience – Public în studio, spectacole realizate în faţa unui public, pentru a le deosebi de
cele cu râsete înregistrate; vezi Laugh track.

79
Live tag – Precizare sau scurt comentariu în direct, dat de prezentator sau animator după un reportaj sau
un mesaj publicitar; vezi Outro.
Live-on-tape – Program înregistrat în întregime dar retransmis decalat în timp; în sens figurativ – fals în
direct.
Livestock man – Funcţie care se ocupă cu animalele în timpul unei filmări; vezi Animal handler, Wrangler.
Loader – Este de obicei un asistent al operatorului de imagine (sau asistentul celui de-al doilea asistent al
operatorului de cameră) – a cincea persoană da la imagine, responsabil cu încărcatul peliculei în casetele
de filmare şi cu evidenţa racordului exact al peliculei expuse şi neexpuse a filmului; vezi Second assistant
camera operator, Focus puller.
Loan out company – Firmă care aparţine unui actor, care îi închiriază serviciile producătorilor, cu care
poate negocia contracte de coproducţie; vezi Three party agreement.
Lobby – Lobby, activitatea de influenţare a puterii publice pentru a obţine unele avantaje, în favoarea unor
persoane fizice sau juridice.
Lobby card – Afişe de format normal, la intrarea în sala de cinematograf; în urmă cu câteva decenii
acestea se realizau în număr de opt, cu şapte diferite scene din film şi cu câte un carton cu genericul.
Loby stand (sau Standee) – Afişe de mare dimensiune în holul sălii de cinematograf.
Local advertising – Campanie locală de publicitate în SUA, acoperind un oraş sau o regiune; vezi Local
rate, National advertising.
Local content rules – Reglementări cu conţinut local; în anumite ţări sunt criterii de atribuire a naţionalităţii
pentru producţii sau coproducţii, după criterii obiective ale filmelor sau programelor (limba în care se
vorbeşte, naţionalitatea membrilor echipei, locul unde se efectuează majoritar cheltuielile de producţie sau
de post-producţie).
Local distribution system – Reţea locală de distribuţie prin cablu sau microunde, capabilă de a transmite
mai multe semnale în acelaşi timp.
Local news – Informaţii locale, regionale, sau culese direct la locul unde se efectuează reportajul.
Local origination – De origine locală; califică o emisiune difuzată pe unde herţiene sau prin cablu, dar pe
piaţa luată în considerare, spre deosebire de programele emise de reţelele Network (la nivel naţional) sau
cele importate de pe o piaţă îndepărtată; vezi Feed, Distant signal.
Local rate – Preţul de bază al anunţului publicitar aplicabil anunţătorilor locali (local advertising), spre
deosebire de tarifele negociate în campaniile de anvergură naţională (national advertising); vezi Dual rate,
Television market.
Local sales manager (LSM) – Cadru comercial responsabil cu vânzarea de spaţii publicitare anunţătorilor
locali spre deosebire de national sales manager; sinonim cu local advertising.
Local signal – 1) Semnal primit pe o rază de 50 km de la punctul de emisiune. 2) Semnal primit în condiţii
satisfăcătoare (Grade-A contour) de către o persoană echipată cu o antenă herţiană pe o piaţă dată; vezi
ADI, Distant signal, DMA.
Location – Loc de filmare. 1) On location - loc de filmare din afara incintei unui studio. 2) În cazul
reportajelor de actualitate este locul unde se realizează reportajele “pe viu”. 3) Oraş sau piaţă care dispune
de săli de cinematograf.
Location manager – Asistentul de producţie care se ocupă de locurile de filmare în deplasare; este
conducătorul departamentului de locaţie - location (loc de filmare în afara studioului) - şi este responsabil cu
prospectarea locurilor de filmare, negocierea închirierii locaţiei, obţinerea tuturor acordurilor legale şi
organizarea detaliilor la locul de filmare inclusiv parcare, organizarea mesei şi obţinerea permiselor de la
poliţie şi pompieri.
Location permit – Autorizaţia de filmare.
Location scout – Asistent de producţie care face prospecţii pentru găsirea locurilor de filmare.
Location sound assistant – Asistent de sunet care înregistrează sunetul în exterior.
Locked down shot – Situaţie în care camera rămâne fixă chiar dacă în afara ecranului acţiunea continuă
(se foloseşte de obicei ca tehnică de suspans).
Locked picture – Copie de lucru (a filmului) terminată, fără generic şi muzică, care poate fi prezentată
presei şi distribuitorilor potenţiali.
Locomotives – Figurativ, se spune filmelor de mare succes.
Lodging – Cazare peste noapte în timpul călătoriilor care durează mai multe zile.
Log – Registru; program log – listă de programe în stoc, care se vor programa ulterior.
Log book – Jurnal de bord în studio şi pe platou (registru de emisiuni, raport de producţie, proces verbal).
80
Logline – Rezumatul unui film sau program într-o singură frază, care poate însoţi titlul, descris de obicei în
introducerea scenariului, pentru a fi mai repede citit de către executivul studioului; conţine informaţii despre
eroul principal, ce doreşte el şi de ce nu–şi poate realiza visul şi o idee despre finalul filmului; sinonim cu
premise; vezi Concept, Pitch, Slug, Tag line.
Long play – Disc din celuloid de 30 cm, cu 33 turaţii, căruia azi i se spune album (opusul lui single);
apariţia discului compact a dat o lovitură mortală clasicului disc.
Log sheet – Raport de lucru.
Long form agreement – Contract complet, încheiat, semnat sau nesemnat; vezi Deal memo, Short form
agreement.
Long run engagement – Acord privind o exploatare pe termen lung a unui film în sălile de cinema (între
trei şi zece săptămâni în cazul filmelor de mare succes).
Long running – De lungă durată, cu episoade numeroase.
Long shot (LS) – Plan de ansamblu, plan la distanţă (sinonim cu wide shot şi full shot); există medium long
shot (mid-shot) – plan întreg (persoana este cuprinsă între creştet şi tălpi), extreme long shot (ELS sau
XLS) - cel mai larg cadru, în care nu se văd persoanele.
Long take – Un plan filmat de durată mare (în filmul Rope, Hitchcock are o serie de cadre cu durată de opt
minute de filmare).
Loop – Circuit.
Looping – Postsincron de dialoguri; spre deosebire de procedeul mai avansat - automatic dialogue
replacement (ADR) şi care se efectuează digital, postsincronul clasic presupune tăierea în bucăţi riguros
exacte a peliculei şi a benzii ghid şi lipirea capetelor sub forma unor bucle (cu circuit închis); acestea două
se încarcă în aparatul de proiecţie şi o buclă de bandă neînregistrată, de aceeaşi lungime, se încarcă în
magnetofon pe derulatoare speciale care le asigură un mers continuu. Atunci când acestea se pun în
mişcare, actorul, care se află în sala de postsincron, vede imaginea pe ecran, ascultă în căşti banda ghid şi
rosteşte replica la microfon astfel încât să se potrivească exact pe mişcarea buzelor; vezi Automatic
dialogue replacing, Dubbing, Lip synch.
Lot – Spaţiul rezervat într-un studio, decorurilor şi platourilor de filmare; backlot – terenurile cu decoruri şi
platouri de filmare din cadrul unui studio, pentru filmări exterioare.
Lottery – 1) Loterie. 2) Sistem care permite FCC să atribuie licenţe de exploatare, la unele din
numeroasele cereri, pentru staţii de televiziune cu potenţial scăzut (low power television).
Loudness – Corector de volum de sunet audio.
Low angle shot – Unghi de filmare în racursi, de jos în sus, pentru a mări subiectul etc.
Low band – Gamă de frecvenţă între 54 şi 88 MHz, repartizată în SUA între canalele de televiziune 2 şi 6;
vezi Channel, VHF.
Low budget film – Sunt în general considerate în SUA filmele destinate sălilor de cinematograf cu bugete
care ating câteva milioane de dolari (limita fiind între trei şi cinci milioane dolari); vezi Big budget film,
Medium budget film.
Low power television – Staţie de televiziune cu putere redusă de emitere (un cartier sau campus
universitar).
Lower third – Treimea inferioară a ecranului folosită pentru subtitrări.
Loyalty – Fidelitate, atitudinea publicului faţă de un film sau emisiune.
LP – vezi Long play.
LPTV – vezi Low power television.
LTC – vezi Longitudinal timecode.
Lyricist – Textier, cel care scrie cuvintele unui cântec.
Lyrics – Cuvintele unui cântec.

M
“Me too“ program / film – Program sau film care vrea să profite de succesul unei producţii precedente,
încercând să ia din încasările acesteia.
“Movie must move” – Filmul înseamnă mişcare – axiomă a începuturilor cinematografiei, devenită clişeu,
pentru că exprimă diferenţa esenţială între cinematografie şi celelalte arte ale imaginii.
M&E – vezi Music and Effects
81
MAD – vezi Madison Avenue.
Madcap comedy – Film de comedie uşoară cu personaje care frizează nebunia (ex. It’s a Mad Mad Mad
World - 1963, The Nutty Professor etc).
Made for television – Operă de ficţiune concepută pentru televiziune, faţă de Feature film; vezi Movie-of-
the-Week (MOW), Theatrical release, TV movie.
Made for video – Film conceput pentru exploatare directă pe piaţa video, fără a fi lansat în sălile de
cinematograf.
Madison Avenue – Bulevard din New York unde se concentrază agenţiile de publicitate; prin metonimie -
instituţie culturală şi profesională care reprezintă simbolul publicităţii în SUA.
Magazine – 1) Revistă periodică ilustrată. 2) Casetă cu peliculă care se fixează pe cameră.
Magic box – Cutie magică, nume dat decodorului universal; simbolic se spune proiectului care permite
intrarea în relaţie cu universul multimedia; vezi Communication highway.
Magic hour – Perioada din zi optimă pentru a filma scenele romantice datorită luminii blânde în culori
galben orange, de 30 de minute, în preajma apusului de soare (sinonim cu golden hour).
Magnetic – Magnetic, sunet înregistrat pe pistă; vezi Optical track.
Mailing – Expediere prin poştă de mesaje publicitare.
Main title – Generic principal, care apare la începutul filmului sau programului.
Mains – Sector (electric).
Mainstream – 1) Marele public, care corespunde gustului marelui public (un gust de nivel mediu). 2) Film
realizat în Hollywood, cu vedete şi cu buget mare, cu atracţie mare la public; vezi Middle of the road.
Major distributors – Marile firme distribuitoare din industria americană a imaginii (corespund cel mai
adesea cu Studiourile); sunt organizate în compartimente de distribuire în marile săli şi la televiziune; vezi
Independent distributors, Majors.
Major exhibition chains – Principalele reţele de exploatare a sălilor de cinema; în SUA anilor ’90 existau
următoarele reţele (ecrane): (1) UA Communication - 2.517, (2) AMC Entertainment – 1604, (3) General
Cinema – 1504, (4) Cineplex Odeon – 1120, (5) Carmike – 960, (6) Loews – 835, (7) Cinemark – 839, (8)
National Amusement – 568, (9) Act III – 544, şi (10) Cineamerica – 488; de asemenea, Universal
cooperează cu Cineplex Odeon, studiourile Columbia şi TriStar sunt coproprietari la reţeaua Loews,
studiourile Paramount şi Warner au acţiuni la Cineamerica, iar Paramount mai deţine acţiuni şi la Famous
Players, una din cele mai mari reţele de exploatare din Canada.
Major key – Zonă principală de distribuire, zonă cheie geografică studiată pentru lansarea unui film; în SUA
este vorba de o zonă mai mare de aglomeraţie sau de un cartier cu peste 100 de mii de locuitori.
Major owned screen – Ecran care aparţine unui “studio” sau sală de exploatant controlată de un circuit;
vezi Studio.
Majors – “Marile Studiouri” istorice de la Hollywood. În 2005 principalele mari studiouri cu subunităţile
afiliate erau: (1) 20th Century Fox cu Fox Searchlight Pictures, (2) Metro Goldwyn Mayer cu United
Artists, (3) Paramount Pictures cu Paramount Classics, (4) Columbia TriStar Motion Picture Group cu
Columbia Pictures-TriStar Ent., Sony Pictures Classics şi Screen Gems, (5) Vivendi Universal
Entertainment cu Universal Studios – Focus Features şi Studio Canal, (6) Warner Bros Pictures cu
Warner Bros Picture – Castle Rock Ent., New Line Cinema – Fine Line Features – HBO Films şi Warner
Independent Productions, (7) Walt Disney Studio Entertainment cu Buena Vista Motion Picture Group -
Walt Disney Pictures - Buena Vista Pictures, Touchstone Pictures cu Hollywood Pictures şi Miramax Films
– Dimension Films.
Make good – Compensaţie; spaţiu publicitar suplimentar oferit de către un difuzor unui “anunţător” de
publicitate pentru acoperirea unui deficit de audienţă în raport cu rezultatele aşteptate de la un mesaj
anterior; vezi Guaranteed air time.
Make-up – Machiaj.
Makeup artist – Machior; este responsabil cu machiajul actorilor (în general machiajul care se aplică pe
cap, faţă, mâini şi picioare) şi poate să supravegheze munca machiorului de corp - Body makeup artist
(care aplică machiaj de la gât în jos), a coaforului - Hairstylist şi a altor machiori.
Make-up call – Convocare pentru machiaj.
Making of (the) – Denumire dată unui film documentar despre turnarea unui film; vezi Featurette.
Malpractice – Neglijenţă, greşeală profesională.
Man of the street – Expresie pentru “domnul oarecare”, cetăţeanul de condiţie medie.
Managing Director – Director general; vezi Chief executive officer (CEO).
82
Manpower – Mână de lucru, tehnician.
Marginal pictures – Termen subiectiv care caracterizează filmele de la care nu se aşteaptă un mare
succes, dar care pot fi un succes financiar pentru distribuitor.
Mark – Semnul sonor la clachetă pentru sincronul sunetului cu imaginea la montaj sau semnul făcut pe
podea, limită pentru actor la filmare.
Mark it ! – “Marchează asta” – indicaţie dată de regizor pentru a indica o filmare bună de copiat; vezi Print
(to).
Market – Piaţă; zonă de exploatare, centru de audienţă, teritoriu comercial; vezi Television market.
Market share – 1) Audiomat - cotă parte din audienţă, parte din public care priveşte un canal de televiziune
din numărul total de cămine, într-o perioadă dată. 2) În cinematografie – o cotă parte din piaţă.
Marketability – Totalul calităţilor comerciale ale unui film sau program, atuurile comerciale.
Marketing campaign – Un plan strategic pentru promovarea unui film şi motivarea publicului de a-l viziona;
vezi Advertisement, Publicity, Release pattern.
Marketing cost – Cheltielile cu realizarea creaţiei pentru reclame, cu achiziţionarea spaţiului pentru
publicitatea în media, realizarea şi transportul copiilor de tiraj la sălile de cinema.
Marketing mix – Mix de marketing - ansamblul de mijloace de promovare puse în acţiune pentru lansarea
unui film prin strategia produsului (oferta), a preţului, a distribuirii şi a comunicării; este cunoscut şi sub
forma abreviată 4P : product (produs), price(preţ), placement (distribuire) şi promotion (promovare).

Marquee quality/value – Calitatea pe piaţă a unui film care are un afiş foarte bun, constând în notorietatea
actorilor, a regizorului, a temei tratate etc., care face impresie în faţa exploatanţilor; califică de asemenea
un actor care are succes la public; vezi Box office, Star.
Married sound – Pista sonoră indisociabilă imaginii.
Masala movie – Film tipic indian, foarte popular în Orient; se mai spune pentru cea mai prolifică
cinematografie mondială (masala este un sos condimentat).
Masher – Om de afaceri; în sens peiorativ – personaj din lumea interlopă.
Master – 1) Copie originală pozitivă a unui film pe peliculă; se obţine după developarea mai multor copii de
lucru care se prelucrează la culoare, contrast până se obţine etalonajul corect şi pe care se transpune
sunetul. 2) Versiune finală a unei opere pe suport video care se transmite la televiziune; vezi Broadcast
master, Broadcast quality.
Master antenna television – Reţea de distribuţie care utilizează o antenă colectivă.
Master control – Regia finală.
Master key drawings – Desene-cheie executate de responsabilul de atelier; corespund în general
desenelor care schimbă atitudinea personajelor; vezi Animation, Extreme.
Master of Business Administration – Maestru în afaceri - diplomă eliberată de şcoli superioare de comerţ
americane (învăţământ răspândit în toată lumea, inclusiv în România), privind cunoştinţe de afaceri.
Master of ceremony – Prezentator, animator.
Master print – Copia de lucru după ce a fost montată şi etalonată, folosită ca model, după care se pot face
(developa) duplicate negative (internegative).
Master scene – 1) Scenă cheie a cărei acţiune este indispensabilă dramaturgiei. 2) Scenă de bază, acţiune
principală care se realizează la montaj.
Master script – Forma finală a decupajului scenariului.
Master shot – 1) Plan principal la montaj (cu o durată superioară tuturor celorlalte planuri ale secvenţei) în
care se includ planurile de detaliu, grosplanurile. 2) Master - copie pozitivă principală etalonată, după care
se fac copiile de tiraj.
Match cut – Modalitate de trecere între planuri cinematografice fie în mişcare, astfel încât mişcarea să pară
continuă, fie planuri ale unor subiecte diferite sau asemănătoare, astfel că dau impresia că se suprapun
(ex. în filmul North by Northwest, Cary Grant o ridică pe Eva Marie Saint sus pe o râpă a muntelui
Rushmore, iar prin match cut el o ridică pe pat într-un compartiment de tren, sau în 2001 - A Space
Odyssey se face asocierea între osul aruncat de maimuţa preistorică şi planul cu trecerea navei cosmice
etc).
Matching the master / negative – Conformarea negativului original al unui film sau program.
Materials – Suporturi fizice ale imaginii şi sunetului; elemente materiale şi documentaţia necesară punerii
în exploatare a unui film; vezi Advertising materials, Deliverables.
Matinee idol – Vedetă tânără, idol al tinerilor.
83
Matte shot – Procedeu optic prin care se combină un fundal pictat, pe sticlă de obicei, cu jocul actorilor; se
foloseşte şi la combinarea personajelor din desenele animate cu actori (ex. Who Framed Roger Rabbit sau
oraşul de smarald din The Wizard of Oz etc).
May screenings (L.A. screenings) – Târg de programe care are loc anual între mai şi iunie la Los
Angeles; producătorii îşi prezintă programele demonstrative (pilots); în această perioadă, marile reţele,
Network, îşi stabilesc grilele de programe pentru sezonul următor.
Mayflower Doctrine – Teză potrivit căreia, pe baza unei decizii a FCC din 1941, canalele de televiziune
trebuie să se abţină de la a lua poziţie partizană faţă de evenimentele vieţii sociale sau politice şi să
prezinte noutăţile sub forma unor editoriale.
MBA – vezi Minimum Basic Agreement şi Master of Business Administration.
MCA – vezi Music Corporation of America.
McGuffin – Termen al lui Alfred Hitchcock pentru definirea unui obiect, ţel, eveniment, care captează în film
atenţia spectatorilor, este important pentru personajele acţiunii, accentuează intriga filmului şi de cele mai
multe ori este în final nesemnificativ (ex. ”identitatea greşită” din filmul North by Northwest”, ”secretul
guvernului” – respectiv uraniul din Notorious, banii furaţi în Psycho, statueta şoimului maltez din filmul The
Maltese Falcon).
MCS - vezi Medium closeup shot.
Meal penalty – Penalizare pentru nerespectarea orelor de repaus; indemnizaţie plătită tehnicienilor când
orele de repaus nu se pot efectua.
Mechanical rights (royalties) – Drepturi de reproducere mecanică şi de distribuire către public, acordate
prin contracte de licenţă; pentru aceste drepturi se plătesc redevenţe (royalties); vezi Copyright Royalty
Tribunal.
Media – Mijloacele de comunicare către publicul general (televiziunea, radioul, presa).
Media buys – Cumpărare de spaţii în mijloacele de comunicare în masă (televiziune, radio, magazine,
cotidiene).
Medium closeup shot – Prim-plan mediu la filmare, între umeri şi cureaua de la pantaloni.
Media director – Planificator media, responsabil cu planurile media.
Media stunt – În publicitate, cumpărarea unui calup concentrat de publicitate înaintea premierei filmului cu
două-trei săptămâni.
Medium long shot – vezi American shot.
Medium shot – Plan mediu, de la creştet până la talie; sinonim cu mid shot, waist shot.
Megabuck – De ordinul miliardelor de dolari; sumă foarte mare de bani.
Megaphoner – Poreclă dată primului asistent al regizorului; asistent de regie care dădea indicaţiile prin
megafon actorilor pe vremea filmului mut; vezi Coach.
Megaplex – vezi Multiplex.
MGM – vezi Metro Goldwyn Mayer.
Melodrama – La origine era o dramă acompaniată de muzică; se consideră un film cu intrigă expresivă, cu
emoţii puternice, fiind socotit ca film pentru sexul feminin.
Memorandum of agreement – Memorandum de acord, contract în formă scurtată; vezi Head of
agreement, Letter of agreement, Short form agreement.
Mercato Internationale Film e Documentario – Târg internaţional anual al filmului organizat la Milano în
luna octombrie.
Merchandise (to) – A vinde pe piaţă (în sens general); în mod specific, a pune în funcţiune toate operaţiile
de promovare sau de vânzare a produselor derivate ale unui film (cărţi, tricouri, şepci, jocuri, brelocuri etc
cu logoul sau titlul filmului).
Merchandising (în general) – Tehnicile şi operaţiunile de lansare pe piaţă a unui produs; în cinematografie
reprezintă ansamblul operaţiunilor de confecţionare şi comercializare (distribuire, cesionare, vânzare şi alte
exploatări) a personajelor, numelor şi altor elemente ale unui film, organizate în jurul lansării principale a
unui film sau a unui program (tricouri, cărţi, postere, bijuterii, jocuri, păpuşi şi alte jucării ); vezi Allied rights
şi Goodwill.
Merchandising rights – Drepturi de a confecţiona, distribui, cesiona ori a exploata prin alte forme numele,
personajele, acţiunea dintr-un film distribuit pe piaţă.
Merchandising tie-ins – Campanie promoţională realizată în cooperare, între comercializarea unor
produse comerciale şi lansarea unui film (băuturi, anumite mâncăruri de fast food, jocuri video).
Merger – Unirea a două sau mai multe companii.
84
Method acting – Stil de interpretare descoperit de profesorul rus A.Stanislavski la începutul anilor 1900 şi
popularizat de Lee Strasberg (1899-1982) în SUA, în cadrul şcolii Actors Studio; stilul se referă la jocul liber
cu gesturi şi modul de a vorbi ca în viaţa reală, iar actorii interpretează cât mai natural bazându-se pe
experienţa din viaţa personală; vezi Actors Studio.
Metro – vezi Metro Goldwyn Mayer.
Metro Central Area – În audiomat, zonă urbană care reprezintă spaţiul teoretic cu cea mai mare densitate
de spectatori potenţiali; situat în centrul oraşului; vezi Designated Market Area, Area of Dominant Influence
şi Television market.
Metro Goldwyn Mayer – Unul din cele mai mari studiouri istorice de la Hollywood (abreviat – Metro) născut
prin fuzionarea în 1924 a trei studiouri: Metro Pictures, Goldwyn Pictures Corporation (afacerea lui Samuel
Goldwyn) şi Louis B. Mayer Pictures Company. Goldwyn a părăsit studioul pentru a deveni independent,
dar a fost de acord cu păstrarea patronimului. Faimosul leu care rage a apărut ca logo abia în 1928.
Dispunând de un circuit de săli mai restrâns decât concurenţii, MGM a promovat o politică agresivă de
producţie (filme cu bugete mari, ca Ben Hur) ca, după 1950, să intre în declin, iar în 1969 să fie cumpărat
de Kirk Kerkorian, care, pentru echilibrarea bilanţului, a trebuit să vândă un mare număr de active şi să se
lanseze în industria hotelieră; în următorii ani, după cumpărarea companiei United Artists, se produce o
revigorare a producţiei, pentru ca în anii ‘90 să cunoască o serie de instabilităţi financiare în care au fost
implicaţi succesiv Ted Turner, Giancarlo Paretti şi Credit Lyonais; vezi Big six.
Mgr – abreviere de la Manager.
Micro-Majors - În sens ironic, categorie de societăţi de producţie sau de distribuţie de filme care se dau
drept mari studiouri; vezi Majors, Mini majors.
Microwave – Microunde, unde herţiene de lungime inferioară unui metru şi fecvenţă superioară a 2 GHz,
pe care se fac comunicaţiile din studio, direct pe teren echipelor de reportaje; vezi C-Band, ENG, KU-Band.
Mid price – vezi Nice price.
Middle of the road – În mijlocul drumului (literal). 1) Stil de muzică – (niciodată prea bătrân, niciodată prea
tânăr, niciodată prea dur, nici prea blând. 2) Tip de programare radio care încearcă să atingă audienţa cea
mai largă din lume, evitând extremele; se mai spune variety, general appeal sau diversified; în sens
peiorativ înseamnă – banal, fără originalitate.
Midnight movies – vezi Cult movies (film).
MIFED – vezi Mercato Internationale Film e Documentario.
Mime – Actor de pantomimă, mai ales în filmul mut.
Miniatures – Modele la scară redusă, filmate şi folosite la filmări combinate şi efecte, dând iluzia
dimensiunii naturale.
Minicam – Aparat de filmat pe video de mică dimensiune.
Minidoc – Subiect mai scurt decât un film documentar, mai lung decât un reportaj, dat de obicei la finele
telejurnalului.
Minimum Basic Agreement – Contract şi condiţiile de bază negociate de către sindicate în audiovizual (de
exemplu sindicatul scriitorilor – Writers Guild of America).
Mini-Majors – Termen neoficial, considerat depăşit, pentru a caracteriza unele din firmele de
producţie/distribuţie fără posibilităţi tehnice proprii, ceea ce le deosebeşte de “marile studiouri” de la
Hollywood (Atlantic, Alive, De Laurentiis, Lorimar, Cannon, Vestron, Island, Carolco, TriStar, Cineplex-
Odeon, Hemdale, Miramax, Cinecom, New Line, Regency, Weintraub) şi al căror volum de afaceri este sub
nivelul marilor studiouri; vezi Independent producers, Majors, Micro-Majors, Studio.
Mini-multiple – Semnifică lansarea unui film în sălile de cinematograf, într-un număr de săli cheie
repartizate în regiunile importante; diferă de exclusive release, dar şi de wide release; vezi Limited
engagement, Release, Platform release.
Minimum guarantee – Sumă stabilită la un nivel care nu poate fi depăşit, plătită în avans de către
distribuitor producătorului, în cadrul unui contract de distribuire a filmului sau programului, care se va
rambursa din încasări, dacă încasările depăşesc pragul de rentabilitate al filmului, sau nu se mai
rambursează, în cazul în care filmul are încasări modeste.
Minimum rating – Cotă morală, pe care regizorul se obligă faţă de producător s-o obţină la clasificarea
filmului pentru lansarea pe piaţă de către comisia de clasificare; vezi Classification and rating
administration.
Minimums (minimum wage scale) – Salariu minim stabilit de diversele sindicate din cinematografia
americană.
85
Miniseries – Foiletoane scurte, de regulă de la patru la şase episoade.
Miscast (miscasting) – Eroare de distribuţie, în alegerea actorilor (ex. John Wayne în rolul lui Gingis Han
în filmul Conqueror - 1956, iar după unele păreri şi Barbra Streisand în Hello Dolly - 1969).
Mise en scene – Provenit din franceză, mizanscenă, punere în scenă de către regizor, desemnând
activitatea acestuia în realizarea unei scene de film; contrastează cu montage, alt termen francez (editing în
engleză), care semnifică decuparea mai multor scene dramatice şi asamblarea lor într-o succesiune rapidă,
metodă preferată de Serghei Eisenstein.
Mitchell – Aparat de filmat pe 35 mm; conform unei zicale la Hollywood, Mitch reprezintă în cinematografie
ceea ce Winch - abreviere de la puşca cu repetiţie Winchester - reprezintă la graniţă.
Mittings – Utilizat mai rar - aplauze.
Mix – Mixaj, mixer, amestec. 1) A face un mixaj al pistelor de sunet. 2) (vezi) Marketing mix – mixul de
marketing ca elemente promoţionale combinate.
Mixed session – Fază a postproducţiei unde se asamblează toate elementele promoţionale ale filmului.
Mixer – Consolă de mixaj, unde se amestecă sunetele filmului (zgomotele de fond cu dialogul şi cu
muzica).
MMDS – vezi Multipoint Microwave Distribution System sau Multipoint Distribution System
Mob-controlled distribution company – Companie de distribuire a filmului controlată de către structuri de
crimă organizată; de obicei se înfiinţează firme de distribuţie care, după colectarea veniturilor filmului,
dispar prin faliment, fără să-şi achite niciodată obligaţiile.
Mobile unit – Car de reportaj; vezi ENG, Truck, Fly pack..
Mock-up – Decor reconstituit după realitate, macheta unei locaţii sau zone cunoscute.
Mockumentary film – Film de ficţiune, în stil burlesc, care seamănă cu un documentar, redând fapte fictive
cu intenţia deliberată de a ironiza şi parodia filmul documentar şi subiectul pe care-l tratează.
Model – Manechin.
Model maker – Machetist.
Model-sheet – Planşă desenată în care personajele unui desen animat sunt reprezentate din toate
unghiurile şi toate atitudinile, cu scopul de a servi ca model desenatorilor animatori.
Modern day classic – Film de succes, lăudat de critică, realizat în prezent, cu posibilitatea de a deveni un
film clasic (ex. Saving Private Ryan - 1998, Groundhog Day - 1993).
Modified gross deal – Contract de distribuire a filmului prin care producătorul primeşte un avans, iar
distribuitorul împarte cu producătorul ce-i va rămâne din încasările brute (dacă mai rămâne ceva), după ce
îşi recuperează toate cheltuielile de distribuţie din acest avans.
Mogul (literal) – Patron atotputernic, magnat; li se spune marilor producători de filme.
Moment – Se spune fiecărei părţi cu conţinut dramaturgic dintr-un scenariu, film sau program care se poate
separa de celelalte.
Momentum (to show) – În cazul unui film înseamnă că a obţinut o creştere a succesului la public.
Monadic tests – În cercetarea pieţei, abordarea unui subiect pentru a testa un singur element din
marketingul filmului, de.ex un singur titlu de film, şi nu şi opţiunile altenative.
Money laundering – Spălare de bani – se spune în cinematografia americană despre filmele distribuite în
teritorii externe controlate de grupuri de interese aparţinând crimei organizate, de unde aceştia expediază
în ţară sume pretinse a fi încasări din exploatarea filmului; aceste sume provin din afaceri necurate şi sunt
acoperite în raportări prin umflarea artificială a încasărilor.
Money maker – Susceptibil de a “produce” bani; vezi Bankable.
Money shot – Termen împrumutat din industria filmului pornografic care se referă la scene, imagini sau
momente de climax care oferă audienţei ”valoarea banilor cheltuiţi” pentru a le filma, dar uneori pot fi şi
cheia către succesul filmului (ex. scena transformării personajului în filmele horror; Darth Vader tăind mâna
lui Luke Skywalker în The Empire Strikes Back – 1980; atacul cu bombe în Pearl Harbor - 2001 cu imagini
subiective d.p.d.v. al bombei, sau Halle Berry citind dezbrăcată o carte în Swordfish - 2001).
Monitor – Ecran de control; monitor room – cameră de control.
Monogatari (din japoneză) – Un anumit gen narativ, termen care este des menţionat în titlurile
cinematografiei japoneze.
Monopoly – Monopol, controlul producţiei şi distribuţiei de către o firmă sau un grup de firme, interzis în
SUA de legea Sherman; vezi Oligopoly.
Montage – Montajul filmului, tehnica de asamblare a imaginii cu sunetul într-o ordine logică şi coerentă,
conform scenariului.
86
MOP (minute of program) – Unitate curentă în audiometrie pentru analiza cantitativă a audienţei.
Moppet – Copil între 6 şi 12 ani; vezi Tween, Teen.
Moral rights – Se referă la “dreptul moral” din legea dreptului de autor, nerecunoscut oficial în legea
americană a copyrightului.
Morality tale (play) – Poveste morală, folosită şi în filme care prezintă judecarea binelui şi a răului în
comportamentul uman şi accentuează lupta dintre bine şi rău (ex. filmul Intolerance - 1916, şi trilogia The
Lord of the Rings).
Moratorium – Moratoriu, respectiv o perioadă legală de aşteptare hotărâtă de autorităţi, în îndeplinirea unei
obligaţii, plata unei datorii etc.
Morgue – Depozit, fond de filme documentare, arhivă.
Morning – Califică programarea matinală între orele 7 şi 10 ale dimineţii; morning news – telejurnalul de
dimineaţă; vezi Daypart.
Morning man – Prezentatorul emisiunilor de dimineaţă.
Morphing – Trucaj digital care transformă un obiect în altul, punct cu punct, într-o manieră fluidă şi
progresivă.
Morton’s – Celebru bar-restaurant din Los Angeles considerat de mulţi ani drept “cantina restaurant” a
somităţilor din industria filmului şi a televiziunii; vezi Le Dome, Power meal.
MOS – vezi Mute on sound.
Most favored nations clause – vezi Favored nations clause.
Motif – Ilustraţie sonoră a unei scene; vezi Sting-Stingers.
Motion capturing – Efect special, prin care se combină procedeul CGI cu filmarea expresiei feţei şi
mişcării unui actor pentru a se crea un personaj digital (ex. personajul Gollum după figura actorului Andy
Serkis din trilogia „The Lord of the Rings”).
Motion picture – Film cinematografic de regulă filmat pe peliculă de 35 mm; vezi Feature film, Picture,
Movie.
Motion picture accountants – Contabili sau firme de contabilitate specializaţi în expertize şi auditări în
domeniul cinematografiei.
Motion picture acquisiton-distribution agreement – Contract de achiziţie-distribuire a filmului.
Motion Picture Association – Instituţie cu statut de Departament de Stat, înfiinţată în 1945, reprezintă pe
plan global interesele industriei audiovizuale americane, ca omolog al MPAA, care apără interesele marilor
studiouri pe plan naţional. Denumită la înfiinţare Motion Picture Export Association, şi-a început activitatea
iniţial ocupându-se de exportul filmelor americane, ca în prezent să coordoneze exportul tuturor produselor
audiovizuale. Sponsorizează premiul Michel d’Ornano creat în 1990 de către membri MPA pentru a-i onora
pe scenariştii şi distribuitorii francezi.
Motion Picture Association of America – Denumită la înfiinţare, în 1922, Motion Picture Producers and
Distributors of America, redefinită ulterior cu denumirea de azi, devine dintr-o instituţie iniţial de cenzură,
cea mai mare asociaţie profesională din industria americană a filmului, care reuneşte de la început pe marii
producători şi distribuitori de filme americani; exprimă şi apără în principal interesele marilor studiouri de la
Hollywood, pe plan intern şi internaţional; aplică un cod de cenzură morală (rating) prin clasificarea filmelor
înainte de premieră, de către o comisie de clasificare (Classification and Rating Administration).
Motion Picture Experts Group – Grup de experţi repezentând ansamblul agenţilor economici din industria
audiovizuală (domeniul electronicii, difuzori şi producători de imagine) care studiază şi definesc normele de
exploatare (difuzare prin cablu, suporturi multimedia, televiziune de înaltă definiţie etc).
Motion Picture Industry Encouragement Act – O reglementare emisă de guvernul jamaican care
prevede scutire totală de la plata impozitelor pe profit timp de nouă ani companiilor care produc filme în
Jamaica şi scutire de taxe vamale la importul de utilaje (care nu se produc local) necesare construirii unui
studio sau folosibile în producţia de filme.
Motion Picture Insurance – Clauză contractuală în producţia de filme, incluzând asigurarea aparaturii de
filmare, a actorilor, a echipei, a materialelor, contra oricăror pagube; reprezintă de regulă 3% din valoarea
devizului şi este complementară asigurării de bun sfârşit al filmului (completion bond).
Motown – 1) Motor Town – denumire dată oraşului Detroit, celebru pentru construcţia de maşini, cu
populaţie predominant afro-americană. 2) Numele celui mai mare editor de muzică americană din 1959;
printre cântăreţii lansaţi se numără Stevie Wonder, Diana Ross, Lionel Ritchie etc.
Mounting head – Cap panoramic la aparatul de filmat.

87
Move-over – Clauză în contractele de distribuţie prin care se prevede, cu permisiunea distribuitorului,
schimbarea sălii de proiecţie de către exploatant, care deplasează filmul la o altă sală, în caz de succes sau
de eşec la încasări.
Movie house – Sală de cinematograf.
Movie lender – Bancă sau instituţie financiară specializată în finanţarea proiectelor cinematografice sau
audiovizuale.
Movie of the week – Film de televiziune, dramatic, difuzat în tranşa orară în care, conform grilei, se
difuzează filme unice (spre deosebire de seriale); vezi Made for television, TV movie.
Movie with a message – Film care transmite un mesaj moral, social etc. şi în care nu predomină doar
divertismentul ca valoare de bază (filmul JFK, regizor Oliver Stone, este considerat un film cu mesaj, pentru
că încearcă să inducă spectatorului ideea că la baza conspiraţiei de ucidere a preşedintelui Kennedy se
află cercuri de interese din CIA şi din înalte sfere ale guvernului şi nu neapărat din mafie aşa cum crede
toată lumea).
MOW – vezi Movie of the Week.
MPA – vezi Motion Picture Association.
MPAA – vezi Motion Picture Association of America.
MPAA certificate – Viza de clasificare acordată de MPAA.
MPAA code seal – Echivalent cu MPAA certificate.
MPAA rating – Clasificarea filmelor pe categorii de vârstă, de către comisia de clasificare a MPAA; vezi
Rating.
MPEG – vezi Motion Picture Experts Group.
MS – vezi Medium shot.
MSO – vezi Multiple System Operator.
MTV - Music Television – Canal de cablu specializat în difuzarea de clipuri muzicale şi programe despre
muzică, aparţinând companiei Viacom; are o variantă europeană, MTV Europe, cu sediul la Londra; vezi
Viacom.
Mudkraker – Ziarist specializat în cazuri murdare, afaceri necurate; vezi Tabloid.
Muff (to) – A strica un rol (de către un actor).
Mug (to) – Pentru un actor - a-şi forţa talentul.
Mug shot – Fotografie portret, grosplan.
Multi-part program – Program a cărui difuzare este împărţită în mai multe perioade sau episoade, dar al
cărui ansamblu se prezintă coerent; vezi Miniseries.
Multi-tiered audience – Audienţă eterogenă; spectatori ai unui film sau program care aparţin unor categorii
pe care analiza cantitativă îi defineşte distinct şi care au motivaţii (dorinţe) diferite de a vedea filmul.
Multi-track recording – Înregistrare pe mai multe piste.
Multimedia – 1) Care aparţine mai multor câmpuri de comunicaţie. 2) Specific – ansamblu de produse care
fac apel la mai multe sisteme de comunicare în acelaşi timp (sunet, imagine, text, informatică); tinde să se
confunde cu noţiunea de “interactivitate”.
Multiplay – Înregistrare de sunete în care diferitele părţi ale înregistrării sunt efectuate pe piste distincte.
Multiple spot – Sistem de autopromovare de către o staţie de televiziune care anunţă mai multe emisiuni
într-un singur mesaj.
Multiple system operator – Mare societate de cablu care exploatează reţele în mai multe zone geografice.
Multiplex – Complex cinematografic cu mai multe săli. Definirea conceptului diferă în funcţie de sursa de
informare. Astfel, conform organismului Media Salles al Uniunii Europene, sunt considerate ca atare
cinematografele cu cel puţin opt săli de spectacol, dar şi cu amenajări suplimentare (magazine, restaurante
etc.), în timp ce Screen Digest ia în considerare minimum cinci ecrane în aceeaşi clădire care se
încadrează în categoria cinematografelor "multisăli".
Multipoint distribution system – Serviciu de distribuţie prin legături herţiene în microunde, care
alimentează un oraş sau un cartier.
Multiset (household) – Cămin dotat cu mai multe posturi de televiziune.
Multisystem operator (sau multiple system operator) – Operator de cablu (societate de cablu) care
acoperă o suprafaţă largă de localităţi (ex. Time Warner sau TCI).
Murphy’s law – Legea lui Murphy, al cărei postulat de bază, citat în mod repetat în domeniul producţiei de
filme este: “Tot ceea ce nu trebuie să funcţioneze, nu va funcţiona”.

88
Musco (light) – Proiector cu grup electrogen propriu, cu mare putere de iluminare (min. 144 KW furnizaţi
de 15 lămpi HMI la capătul unui braţ mobil de cca 20 metri), folosit la evenimente desfăşurate pe suprafeţe
mari (cu ocazia unui centenar au fost suficiente două pentru a lumina Statuia Libertăţii); în varianta Mini–
Musco (putere de 55 KW dată de 6 lămpi HMI) este folosit în televiziune şi cinematografie, compania
primind un premiu Emmy şi un Oscar pentru contribuţia deosebită adusă în cele două domenii.
Music and effects (track) – Bandă de sunet internaţională la filme, care conţine muzica şi efectele sonore,
dar fără dialoguri; vezi Dialogue track.
Music clearance – Permisiunea de folosire a muzicii; pentru folosirea unei compoziţii muzicale cu drept de
autor se plăteşte o taxă de folosire către deţinătorul dreptului de autor.
Music Corporation of America – Societate de producţie de filme şi programe de televiziune, din care s-a
născut studioul Universal; la origine a fost un cabinet de agenţi specializat în reprezentarea marilor
orchestre de jazz şi mai târziu a oamenilor de teatru; în 1990 compania este cumpărată de grupul industrial
japonez Matsushita cu 6,1 miliarde de dolari.
Music cue – Compoziţie muzicală scrisă pentru a acompania o scenă; music sheets – fişe cronologice care
indică unde trebuie să intervină muzica în derularea unui film sau program, cu indicarea duratei partiturii, a
autorului şi a editorului.
Music director – Responsabil de orchestraţie, responsabilul cu muzica unui film; uneori şeful de orchestră.
Music editor – Monteurul muzical, care răspunde de sincronizarea muzicii înaintea mixajului.
Music publisher – Cel care publică, editează partitura muzicală.
Music superviser – Supervizor muzical, colaborează cu compozitorul şi monteurii pentru ansamblarea
generală a muzicii filmului; uneori este responsabil şi cu negocierea drepturilor muzicale; sinonim cu
musical director.
Music video – Clip muzical.
Musical – Comedie muzicală.
Must–carry rule – Reglementare controversată a FCC prin care se obligă operatorii de cablu la
retransmiterea pe reţelele lor a canalelor locale herţiene difuzate pe o rază de 200 km faţă de reţeaua de
cablu; declarată neconstituţională în 1985, ulterior s-a găsit un compromis pentru aplicarea ei.
Mute – Film doar cu imagine, fără sunet; vezi MOS.
Mute on sound - Filmare fără sunet; sau din germană Mit out sprechen; vezi Wild scene.
Muzak – Denumire dată firmelor care difuzează contra abonament o muzică lentă, modulată în funcţie de
perioada zilei şi nevoile clienţilor, în săli de aşteptare, magazine, incinte mari cu lume; utilizată în sens
peiorativ înseamnă muzică insipidă, care te adoarme; sinonim cu easy listening – gen de muzică
melodioasă care se ascultă fără efort.

N
“No string attached” – Expresie care semnifică „fără condiţii suplimentare şi fără rezerve”, în cazul oferirii
unui lucru, sau „fără nici un angajament”, în cazul acceptării.
NAB – vezi National Association of Broadcasters.
Nabe – Cinematograf de cartier; vezi Grindhouse.
NABET – vezi National Association of Broadcast Employees and Technicians.
Name drop – A face aluzie într-o conversaţie la numele unor personalităţi, cu intenţia de a impresiona
interlocutorii.
Name recall – În publicitate, memorizare, marcă lăsată în amintirea publicului de un nume sau titlu sau un
serial televizat etc.
Name-actor – Actor cunoscut de către marele public; vezi Bankable (star), Marquee quality/value, Star.
NARAS – vezi National Academy of Recording Arts and Sciences.
Narration – Comentariu, naraţiune.
Narration script – Text al unui comentariu verbal din off.
Narrative film – Film care are o poveste lineară desfăşurată cronologic, cu introducere-cuprins-încheiere,
în opoziţie cu filmul nonnarativ, poetic sau abstract.
Narrow angle lens – Obiectiv cu unghiuri de câmp mici de filmare.
Narrow release – Se spune despre o lansare restrânsă a unui film, distribuţia în săli cu tiraj redus de copii,
doar pe câteva ecrane; vezi Release.
89
Narrowcasting – Politică de programare sau de poziţionare a unui canal care constă în orientarea
emisiunilor pe centre de interes al unui public (grădinărit, bucătărie, jocuri video etc).
NASDAQ – vezi National Association of Securities Dealers Automated Quotation.
Nashville – Capitala statului Tennessee, considerat ca centrul industriei muzicale; vezi Tin pan valley.
Nat sound – Sunet natural, de la sursă.
National Academy of Recording Arts and Sciences – Academie americană a artelor şi tehnicii
înregistrării; ea decernează premiile Grammy.
National advertising – 1) Campanie naţională de publicitate acoperind toată ţara. 2) În televiziune,
strategie publicitară constând în cumpărarea de ecrane de televiziune în toată ţara, fără a trece însă prin
Network; vezi Network, National rate, Network advertising.
National Association of Broadcast Employees and Tehnicians – Sindicat al angajaţilor şi tehnicienilor
din televiziune, cuprinzând cca 14.000 de membri; controlează în special posturile Network; este concurent
cu IATSE.
National Association of Broadcasters – Sindicat al difuzorilor americani; reprezintă şi apără interesele
staţiilor de radio şi televiziune private; publică un cod deontologic (NAB Code) adresat membrilor săi,
privind conţinutul emisiunilor.
National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Asociaţia naţională a dealerilor de
titluri financiare, echivalentul lui RASDAQ din România.
National Association of Television Program Executives – Asociaţie americană a profesioniştilor
programelor de televiziune (cumpărători, vânzători); organizează în fiecare an o piaţă a programelor care
reuneşte producătorii, distribuitorii şi canalele de televiziune din SUA şi multe ţări străine.
National Association of Theater Owners – Federaţie a exploatanţilor de săli de cinema, asociaţie
profesională care reuneşte societăţile ce gestionează reţelele de săli.
National Cable Television Association – Sindicat grupând pe toţi operatorii de cablu din SUA.
National Film Registry – Registrul Naţional al Filmului, secţiune a bibliotecii Congresului American,
înfiinţată prin lege în 1988, care selecţionează anual până la 25 de filme de toate genurile considerate
deosebite, după două criterii: trebuie să fie semnificative d.p.d.v. cultural, istoric şi estetic şi trebuie să aibă
cel puţin 10 ani vechime; filmele sunt selecţionate după sugestia publicului de un grup de experţi de 40 de
membri ai instituţiei sau cooptaţi; până în prezent s-au selectat 400 de filme.
National rate – Tarif mai ridicat al publicităţii pe micul ecran, care se aplică atunci când campania se
întinde în toată ţara; vezi Dual rate, National advertising.
National release – 1) Lansarea unui film la nivel naţional, pe tot teritoriul sau lansarea unui film într-o ţară
dată; vezi General release, Wide release.
National sales manager – Funcţie în difuzare care se ocupă de “anunţătorii” de publicitate a căror
campanie publicitară are o amploare la nivel naţional.
National Television System Committee - Organism profesional de normare, care a pus la punct în 1941
normele tehnice NTSC în televiziunea americană (525 linii şi 60 Hz), iar în 1963 în televiziunea color;
procedeul, folosit şi de japonezi, este incompatibil cu sistemul PAL şi SECAM utilizat în restul ţărilor din
lume; după unele păreri ironice sigla semnifică Never Twice the Same Color”- niciodată aceeaşi culoare de
două ori; vezi Color system.
NATO – vezi National Association of Theater Owners.
Naturalistic (naturalism) – Film care redă faptele din realitatea obiectivă, prin redarea fidelă, cu preferinţă
pentru aspectele urâte, vulgare ale naturii omeneşti.
Nature of license – Natura drepturilor cesionate într-un contract de cesiune.
NBC – National Broadcasting Corporation, una din cele trei reţele de televiziune (Network) din SUA şi
prima care s-a constituit în reţea (radiofonică) în 1926, sub conducerea lui David Sarnoff; dispune azi de o
reţea alcătuită din staţii asociate (afiliate) şi staţii în exploatare directă (O&O) care acoperă tot teritoriul
american; a fost mult timp filiala lui RCA Corporation, iar azi aparţine de General Electric; mai este numită şi
Peackock Network sau Thirty rock; sigla semnifică, după unele păreri,“Nothing But Commercials” (nimic în
afară de reclame); vezi ABC, CBS.
NC-17 – Interzis sub 17 ani; una din categoriile de clasificare după cota morală, atribuită filmelor, înainte de
lansare în exploatare în săli - acordată de Motion Picture Association of America; această categorie a fost
introdusă în 1990 pentru a permite filmelor care conţin scene erotice sau de violenţă să poată evita
clasificarea “X” şi să poată fi exploatate în reţelele obişnuite; vezi Rating.
NCTA – vezi National Cable and Television Association.
90
Nearby location – Exterior în apropiere, specificare în contractele cu sindicatele americane, desemnând
filmări în exterior, dar aproape de studio, care permite revenirea acasă după filmare; vezi Location.
Needle drop fees – Expresie retro care înseamnă drepturi muzicale ce se plătesc de fiecare dată când
“acul se pune pe disc”; se referă la drepturile de sincronizare, respectiv de reproducere a unei partituri
muzicale, pe un suport audiovizual; vezi Synchronisation rights.
Neg – Negativ.
Negative – 1) Peliculă negativă nefolosită sau peliculă expusă având pe ea imaginile filmate, developată
sau nu. 2) Reprezintă prima concretizare materială a unei producţii cinematografice şi constituie
proprietatea corporală a acesteia.
Negative costs – Cheltuielile de producţie angajate, reprezentând totalitatea costurilor unui film sau
program, până la realizarea negativului final; vezi Final cost statement, Production costs.
Negative cutter – Monteur negativ.
Negative insurance – Asigurarea negativului filmului, care acoperă toate riscurile de distrugere a peliculei
expuse.
Negative matching – Montarea negativului filmului.
Negative pickup – Formă de contract conform căruia un distribuitor de filme se angajează faţă de un
producător să preia filmul acestuia în distribuţie; se deosebeşte de Contractul de achiziţie şi distribuire
deoarece se încheie înainte de terminarea filmului, astfel distribuitorul contribuind la finanţarea producţiei;
vezi Domestic pickup, Pickup price.
Neighboring rights – Drepturi (vecine) conexe ale dreptului de autor (pentru artiştii interpreţi); spre
deosebire de dreptul francez (şi legea română), sistemul de copyright al dreptului de autor american nu
recunoaşte drepturile conexe ca atare, chiar dacă principiile generale ale dreptului la imagine sunt
recunoscute; vezi Consent and release, Release.
Neorealism – Mişcare iniţiată de Jean Renoir, în anii ‘40-’50, cu originea în Italia, dar asociindu-se cu
regizori precum Rossellini, Visconti şi De Sica, care promova realizarea filmelor în afara studiourilor, cu
filmări în locaţii naturale, uneori fără scenariu şi cu actori neprofesionişti, pentru a reduce cheltuielile şi a
spori impresia de spontaneitate (cel mai reprezentativ film: Ladri di biciclette - The Bicycle Thief – „Hoţul de
biciclete” – regia Vittorio de Sica, 1948, recompensat cu 19 premii dintre care Globul de Aur şi premiul de
onoare al Academiei Americane de Film, pentru cel mai bun film străin în 1949).
Nepotism – Ca în româneşte, nepotism – sau favorizarea unei persoane pe criterii de rudenie, promovarea
prin protecţia rudelor sau a prietenilor influenţi şi nu pe bază de merite.
Net – Semnifică rezultatul exploatării unui film sau program după scăderea tutoror taxelor, impozitelor,
cheltuielilor şi a cotelor cuvenite participanţilor; vezi Gross, Net distributor rentals, Receipts, Net film rentals.
Net box office receipts – Încasările obţinute din biletele de cinema, după deducerea de către exploatant a
unor cheltuieli din ajustarea cheltuielilor cu alte filme prezentate în aceeaşi perioadă, dar înainte de
scăderea cotei care i se cuvine exploatantului.
Net deal – Contract de distribuţie în care distribuitorul îşi recuperează mai întâi toate cheltuielile sale, după
care îi plăteşte producătorului suma rămasă sau un procent convenit din suma rămasă (care se consideră
suma netă).
Net distributor rentals – Încasările nete ale distribuitorului; totalitatea încasărilor din exploatarea filmului în
săli, după deducerea tuturor cheltuielilor distribuitorului (cu copiile de tiraj, cu promovarea) şi cu onorariul
acestuia; vezi Net film rental, Gross distributor rentals.
Net film rental – Încasările din sălile de cinema după deducerea cheltuielilor de distribuţie şi a onorariului
distribuitorului.
Net income – Venituri nete, sunt sumele rămase după scăderea tuturor cheltuielilor; i se mai spune profit
net.
Net profit participation – Remunerarea procentuală din profitul net al filmului.
Net profit(s) – Profit net; termenul este astfel definit în general în contractele de distribuire a filmelor şi
semnifică suma rămasă din încasările totale brute ale filmului după deducerea cheltuielilor cu distribuirea, a
costului negativului cu toate taxele şi impozitele şi a plăţilor care se efectuează mai târziu pentru achitarea
salariilor şi onorariilor restante; vezi Net proceeds.
Net proceeds – 1) Profit (de obicei în numerar) obţinut în urma vânzării unei proprietăţi, în urma unui
împrumut or vânzării unor titluri mobiliare, după deducerea costurilor tranzacţiei. 2) Este folosit deseori în
contractele de distribuire a filmelor fiind sinonim cu net profits.

91
Net receipts – Uneori folosit astfel în loc de profit net, reprezintă suma rămasă după deducerea din
încasările totale brute, mai întâi a onorariului distribuitorului (distribution fees), apoi a cheltuielilor de
distribuţie (copii de tiraj, publicitate şi promovare etc).
Net weekly circulation – În audiomat, audienţa săptămânală netă; termen de analiză cantitativă a
audienţei şi noţiune juridică cuprinzând numărul de cămine care “urmăresc” o staţie de televiziune cel puţin
cinci minute pe săptămână; peste un anumit prag staţia devine “semnificativă” şi operatorul de cablu din
zonă trebuie să o includă în gama sa de canale.
Netcomp – vezi Network compensation.
Network – Reţea naţională de difuzare care leagă prin linie telefonică, cablu coaxial, satelit sau microunde
un ansamblu de staţii de televiziune pe tot cuprinsul ţării şi transmite prin aceste staţii cu regularitate acelaşi
program de seriale, ştiri, sport şi alte programe, produse de către alţii sau realizate cu mijloace proprii;
definiţia a fost acordată de FCC pe baza volumului de programe furnizate săptămânal (15 ore); după 1991
definiţia s-a fundamentat numai pe programarea de mare audienţă (15 ore, sau 5 seri a câte 3 ore); vezi
ABC, CBS, FOX, NBC.
Network advertising – Publicitate difuzată într-o emisiune a reţelei de tip Network; timpi de antenă
cumpăraţi de un anunţător direct de la Network.
Network compensation – Remuneraţie anuală forfetară pe care o reţea Network o varsă staţiilor asociate
la reţeaua sa, care retransmit programele sale; suma se ridică la 10% din veniturile staţiilor; astfel, contrar
unor idei false dar răspândite, nu staţiile locale îşi cumpără programele de la reţele, ci acestea din urmă îşi
cumpără audienţa de la staţiile locale; vezi Reverse compensation.
Network cue – Semnal prin care reţeua Network indică staţiilor asociate reluarea emisiunii.
Network feed – Semnal emis de unul din reţelele Network, transmise de la New York, Chicago, sau Los
Angeles staţiilor asociate prin cablu telefonic, microunde sau releu de satelit.
Network programming – Programare oferită de o reţea Network staţiilor afiliate.
New Wave – ”Noul val” – având originea în Franţa, iniţiat de un grup de regizori şi producători
netradiţionalişti, printre care François Truffaut, Jean Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Alain
Resnais, care au început activitatea de critici la Cahiers du cinéma şi au expus principiile teoriei ”autorului
de film”; stilul noului val a fost caracterizat drept cinéma vérité.
News – 1) Actualitate. 2) Jurnal televizat, ştiri (Newscast). 3) Someone’s news – Actualitatea promovată de
staruri. 4) That’s – Program de informaţii.
News agency – Agenţie de presă.
News cinematographer – Funcţie specifică a compartimentului imagine, desemnat atunci când este
necesară asigurarea unor imagini adecvate şi eficiente în cazul filmării unui eveniment; răspunde şi de
calitatea tehnică a imaginii; nu este personal de producţie al echipei, fiind angajat ocazional.
News sheet – Buletin de informaţii.
Newscast – Telejurnal.
Newscaster – Prezentator de telejurnal.
Newsreels – Actualităţi cinematografice.
Nice price – 1) În marketing video şi audio, preţul casetelor sau discurilor vândute cel mai bine pe cea mai
mare piaţă. 2) Preţ mediu; vezi Mid price, Premium price.
Niche – Strategie de producţie sau de programare constând în ocuparea “de creneluri” specializate de
audienţă.
Nickelodeon – 1) “Teatru de cinci parale” - denumire dată cinematografelor la începuturi (nickel este o
monedă de cinci cenţi); primul a fost deschis de către Harry Davis la Pittsburgh în 1905. 2) Canal de cablu
cu acoperire naţională specializat în emisiuni pentru tineret, aparţinând companiei Viacom.
Nielsen – Firmă americană privată de audiometrie, concurentă cu ARB, care se ocupă din anii ’50 cu
măsurarea audienţei în televiziune; vezi Overnights, Peoplemeter, Pocketpiece, Sweeps.
Night time – Califică programarea (şi grila) între orele 1 după miezul nopţii şi 7 dimineaţa.
Nihilistic (nihilism) – vezi Dystopia.
Ninety/ten deal – Contract comercial între distribuitor şi exploatantul sălii de cinema, prin care părţile îşi
împart încasările unui film sau unui program în proporţie de 90/10% după scăderea cheltuielilor sălii; se
practică în mod curent în SUA, unde distribuitorul ia majoritatea, dar cu procentul săptămânal diminuat în
fiecare săptămână cu 10% până ajunge la un minim de 35%.
Nitrate film – Film pe bază de nitrat de celuloză inflamabil, utilizat până în anii ‘40, înlocuit cu filmul pe
bază de acetat.
92
Nobu – Restaurant din New York al oamenilor de cinema; vezi Morton’s, Le Dome.
Nod shot – În televiziune, contraplan al interlocutorului, cadru pe faţa lui.
No-hitter – Film fără succes comercial.
Nollywood – Semnifică cinematografia care ia tot mai mult amploare ca producţie ieftină dar profitabilă în
Nigeria (similar cu Bollywood pentru Bombay – India).
Nominal payment – Plată simbolică făcută de un producător unui regizor, în schimbul unei scrisori de
intenţie a acestuia.
Nomination – Nominalizare, selecţie în finală; în cazul premiilor Oscar, finaliştii sunt aleşi de către
profesioniştii din branşa respectivă şi sunt votaţi de către toţi membrii Academiei de Artă şi Ştiinţă a
Filmului.
Nominee – Finalist, persoană sau producţie selecţionată pentru un premiu.
Non-actor – Amator, actor neprofesionist.
Non-broadcasting rights – Se referă la drepturile de exploatare care nu sunt legate direct de trecerea la
difuzarea prin “antenă” (video, merchandising etc).
Non-duplication – Regulă a FCC care obligă operatorii de cablu să mascheze emisiunile unui canal extern
pieţei retransmise pe reţeaua lor, atunci când acelaşi program este oferit simultan de un canal herţian local;
vezi Superstation, Syndicated program exclusivity.
Non-regulatory states – State din SUA în care nu se aplică legea concurenţei neloiale, care se practică
adesea în distribuţia şi exploatarea filmelor; vezi Blind bidding, Blind booking, Block booking.
Non-theatrical – Toate formele de exploatare cinematografică necomercială, în afara circuitului tradiţional
de săli, care include proiecţii în avioane, hoteluri, trenuri, pe vapoare, în şcoli, biblioteci, baze militare,
cluburi de afaceri, închisori, muzee, biserici, campusuri, baze turistice, şantiere de construcţii etc.
Non-traditional casting – Casting al actorilor coordonat de programul Non Traditional Casting Project care
promovează diversitatea în practicile şi standardele de angajare a actorilor cu folosirea în egală măsură a
actorilor de culoare, ca şi a celor cu defecte fizice (ex. rolul lui Dumnezeu interpretat de Morgan Freeman în
filmul Almighty - 2003); a nu se confunda cu (vezi) Miscast sau Cast against type.
Non-union film – Un film de lungmetraj a cărui producţie nu cade sub incidenţa nici unei legi sindicale; se
mai spune şi filmelor care folosesc actori membri ai sindicatului actorilor, dar la care personalul “sub linie”
nu este membru al unui sindicat.
Non-cross – Se referă la forma de înregistrare contabilă a încasărilor filmelor, fără a se aplica principiul
compensării încrucişate a cheltuielilor, prin care depăşirile unor filme se compensează cu profitul altor filme.
Non-el – Dispozitiv fără detonator electric, folosit în pirotehnie.
Non-diegetic sound – Orice sunet care provine dintr-un spaţiu din afara acţiunii de pe ecran (comentariul
povestitorului, efecte sonore pentru a mări tensiunea, muzica de ambianţă şi motivul muzical original al
filmului); în general contribuie la crearea atmosferei în film.
Non-theatrical (markets) – Orice exploatare cinematografică (proiecţia filmelor) cu caracter necomercial,
în afara circuitelor tradiţionale (avioane, spitale, şcoli, baze militare).
Noseroom – La încadrarea în imagine - “spaţiu de respirat”, spaţiu lăsat între un obraz încadrat din profil şi
marginea cadrului.
Novelization – Adaptare literară după un film sau un program (invers ca la scena
riu).
Novelization of a screenplay – Adaptare literară după un scenariu; aceasta poate oferi noi surse de
venituri pe lângă exploatarea filmului, într-un contract de distribuţie - exploatare.
NR – Noise reduction, reducerea zgomotului; filtre audio de reducere a sunetelor parazite.
NSM – vezi National Sales Manager
NTSC – vezi National Television System Committee.
Nudie cutie – Film “dezbrăcat”.
Nudity rider – Anexă, act adiţional la contractul de angajare al unui actor privind condiţiile în care poate
filma nud.
Nudity clause – Clauză trecută în contractul unui actor care precizează condiţiile în care poate filma nud.
Number – “Număr” - se spune într-un spectacol, sau film muzical, scenelor în care apar un mare număr de
actori.
Nut (house nut) – Costurile de exploatare a unei săli de cinema, care se recuperează din încasări; vezi
House nut.

93
O
O & O – vezi Owned and operated.
O/S shot – vezi “Over the shoulder”.
Oakley – Bilet gratuit; provine de la numele Anne Oakley, trăgătoare de tir renumită înainte de război.
Oater – Se spune filmelor western de seria B; provine de la oat – ovăz.
OB – vezi Outside Broadcast.
Objective perspective – Se spune despre o filmare în care aparatul nu susţine punctul de vedere al
nimănui şi nici una dintre persoane nu priveşte în aparat.
Obligatory scene – Scenă clişeu într-un gen de film (de dragoste - în filme romanţate sau dramatice;
împuşcăturile în western; rezolvarea crimei în poliţiste; salvarea persoanelor în filme de acţiune etc).
Obscenity – În general termenul se referă în SUA la tot ce nu poate fi libertate de expresie conform
definiţiei date de Curtea Supremă în 1973, în procesul Miller vs. California; această definiţie ţine în prezent
cont de stadiul contemporan al moravurilor locale, calificarea dată actelor respective în dreptul intern al
Statelor, ca şi de absenţa voinţei artistice sau ştiinţifice serioase; vezi First amendment.
Odorama – Procedeu de proiecţie a unui film în sală care asociază imaginii de pe ecran un miros, pe care
spectatorul îl provoacă prin zgârierea unei cartele primite la intrare.
Off air action – Într-o emisiune interactivă, desemnează acţiunile care se referă la recepţie, deci la
spectator, şi care sunt independente de difuzare.
Off Broadway – Se referă la teatrul tradiţional, care seamănă mai mult cu cel european decât cel de pe
Broadway.
Off line – În afara reţelei.
Off line (videotape) editor – Monteur video; meserie care participă la toate etapele montajului clasic, dar
pe video şi nu pe peliculă.
Off Network – Ceea ce este independent de reţeaua Network, sau distinct de programul, personalul etc.
reţelei.
Off screen – În afara cadrului, în afara aparatului.
Off shore – 1) În străinătate. 2) Companie care are sediul într-o zonă în străinătate, pentru a scăpa de
legislaţia fiscală naţională.
Off stage – În afara razei de vedere a aparatului de filmat.
Off the air – Se spune când nu se mai transmite prin antenă.
Off the bottom expenses – Cheltuieli deduse din încasările unui film sau program, după achitarea
drepturilor părţilor care au drepturi din rezultatele brute ale exploatării.
Off the top expenses – Cheltuieli de distribuţie ale unui film, cheltuieli deduse din încasările brute ale unui
film sau ale unui program, după încasarea comisionului distribuitorului, dar înainte de achitarea drepturilor
părţilor interesate; ele includ printre altele costul licenţei de difuzare, impozite şi taxe, costuri de colectare,
cheltuieli cu transformarea valutei externe în dolari, plăţi reziduale, cheltuieli de reclamă locale; vezi Net
deal, Net profit participation, Off the bottom expenses.
Offensive programming – Programare ofensivă, strategie de grilă de programe, care constă în înlăturarea
unui program slab printr-o emisiune puternică, în scopul atragerii audienţei şi asigurării supremaţiei pentru
propriul canal într-o tranşă orară dată; vezi Counter programming, Defensive programming, Stunting.
Office of Telecommunication Policy – Serviciu al preşedinţiei SUA care elaborează politica
guvernamentală în materie de telecomunicaţii.
Officers – Persoane fizice care răspund de administrarea unei companii; uneori se spune membrilor unui
consiliu de administraţie; astfel, de ex. Chief Executive Officer (CEO) este echivalent cu directorul general
al companiei.
Off-off-Broadway – Teatru experimental, avangardist.
Offset rights – Drepturi de compensaţie; drepturi contractuale recunoscute unei părţi de a-şi deduce din
încasări sumele pe care le-a angajat, înainte de a efectua plata drepturilor cuvenite către terţi; vezi Off the
top expenses.
Oldies – Filme sau discuri vechi; programe care redau muzica şi filmele clasice ale anilor ‘50 – ’60.
Oligopoly – Oligopol, situaţia într-o economie în care câţiva mari vânzători, puţini la număr, a aceluiaşi
produs sau serviciu, domină piaţa, controlează oferta şi dictează preţul (într-o oarecare măsură situaţia
marilor studiouri americane în anii ’50-’60).
94
Omnies – Mulţime de figuranţi, care nu se pot identifica, cu dialoguri limitate la conversaţii de ambianţă;
vezi Atmosphere, Bit part, Extras, Walla-walla.
Omniscient point of view – Filmul în care povestitorul vede şi cunoaşte totul, inclusiv gândurile
personajelor, în contrast cu (vezi) Subjective shot.
On air – În emisie.
On air promotion – Autopromovare pe care şi-o face un canal de televiziune, pentru propriile programe pe
propriul canal de televiziune sau radio; vezi Generic.
On camera – vezi On screen.
On line – În reţea; montaj plecând de la elementele definitive încărcate deja pe o masă de montaj, sau
după imagini primite direct prin reţea.
On line videotape editor – Monteur video digital.
On screen – În cadru, în câmpul de acţiune, în raza aparatului.
Onshore – Califică piaţa internă americană (sinonim cu domestic, antonim cu offshore).
On spec (speculation) – Cu titlu speculativ, respectiv a face un film fără a avea garanţia distribuirii lui, a
scrie un scenariu fără a avea comanda de la un producător sau un studio; vezi Spec script, Unsollicited
material.
On the air – A fi în emisie, a fi în direct.
On the nose – Evident, văzut de toată lumea; în sens ironic semnifică ceva lipsit de imaginaţie, de
creativitate.
Once over – A verifica, a inspecta (un deviz, conturile financiare etc).
One liner – Termen pentru un rezumat scurt exprimat într-o singură propoziţie; poate fi o descriere high
concept, din care într-o propoziţie se poate înţelege uşor conţinutul filmului (ex. „Un adolescent este trimis
din greşeală în trecut pentru a fi sigur că mama şi tatăl său s-au întâlnit şi s-au îndrăgostit, după care
trebuie să se întoarcă în viitor” din filmul Back to the Future – 1985).
One man show – Spectacol solo, recital.
One reeler – Film scurt de 10 – 12 minute.
One sheet – Prospect de o pagină, pe hârtie lucioasă cu fotografii şi text, folosit ca material promoţional;
sinonim cu flyer; afişe de format normal (cca 65 /100 cm) pentru holurile de cinematograf; sinonim cu
Poster.
Onstage – În interiorul razei de vedere a aparatului de filmat.
Open call – Audiţie liberă.
Open check – Verificarea conturilor unui distribuitor, producător sau soldul de casă al unui exploatant, în
acord cu persoana vizată; se distinge de blind check care se face doar pe baza declaraţiei verbale şi fără
preaviz; vezi Audit, Store check.
Open rate – Tariful publicitar oficial, cel mai ridicat de regulă, din lista de tarife pentru un ecran.
Open (to) – A debuta, a face premiera unui film; vezi Premiere, Break to.
Opening – Premiera unui film sau spectacol.
Opening billboard – Carton de început pe genericul filmului.
Operating license – Permis de exploatare, de funcţionare (al unei staţii de radio sau televiziune).
Operating prime time – Gruparea “ad hoc” a canalelor de televiziune, pentru a transmite acelaşi tip de
program în aceeaşi tranşă orară de mare audienţă.
Operating profit (or loss) – Profitul (sau pierderea) din activitatea operaţională.
Operations – Cap de reţea, centru de emisie a reţelei de cablu; vezi Facility, Headend.
OPM – vezi Other people’s money.
Opportunity cost – Costul ocazional, de oportunitate, respectiv dacă ai ales să produci sau să cumperi
două articole (sau să vezi un film în loc de o piesă de teatru); valoarea unuia se măsoară prin sacrificiul
renunţării la celălalt.
OPT – vezi Operating prime time.
Optical dope sheet – Fişă de filmare care indică dispoziţiile tehnice pe care trebuie să le ia echipa de
imagine sau efectele ce trebuie create.
Optical printer operator – Operatorul de efecte speciale optice.
Optical track – Pistă optică de sunet.
Optical effect – Efect de fondu, supraimpresiune, voleuri care duc la modificarea imaginii sau deformări
ale imaginii prin folosirea unor filtre, lentile adiţionale sau alte dispozitive.

95
Option – Drept de opţiune – dreptul de exclusivitate achiziţionat asupra unei opere literare sau unui
scenariu, pentru o perioadă limitată de timp; la expirarea perioadei (de obicei între şase luni şi un an)
dreptul de opţiune poate fi prelungit sau se pot achiziţiona drepturile de autor; deţinătorul dreptului de
opţiune se angajează să intre în producţie cu scenariul într-o perioadă dată şi să încheie un contract de
cesiune a drepturilor, în caz contrar pierzând dreptul la opţiune; se întâlneşte mai rar la distribuţia filmului.
Option fee – Compensaţia financiară pentru acordarea dreptului de opţiune, ea reprezentând de regulă
10% din preţul de cesiune al operei literare; la indicaţia Sindicatului Scriitorilor din America (Writers Guild of
America) compensaţia trebuie să fie de minimum 6% pentru primele şase luni şi de 10% pentru lunile
următoare.
Option purchase agreement – Contract de cumpărare cu drept de opţiune, stabilind şi condiţiile de
cesiune odată cu îndeplinirea condiţiilor de exercitare a opţiunii; vezi Exercise price.
Option time – 1) Termen de opţiune; timp în care o opţiune se poate ridica. 2) Partea dintr-o grilă pe care
o staţie afiliată are calitatea să o programeze.
Orbiter – Satelit.
Order form – Bon de comandă.
Order of appearance – Ordinea de apariţie, de intrare în scenă.
Order of credits – Ordinea în care numele celor care au participat la realizarea unui film sau program apar
pe generic; este un document negociat cu seriozitate între producător şi diverşi participanţi la lansarea unui
film sau program.
Ordinance – “Ordonanţă” - text de reglementare a oficialităţii municipale privind exploatarea prin cablu, în
cadrul unei localităţi.
Ordinary key – Zonă geografică de distribuţie a unui film, cu o populaţie de 50 - 80.000 locuitori, dar cu
atribuţiile unei zone majore; vezi Major key.
Original – 1) Calitate, caracterizată prin noutate şi individualizare necesară pentru pretinderea protecţiei
legii copyright-ului (şi în general a Legii dreptului de autor). 2) Pentru un scenariu trebuie să fie o operă
nouă, să nu fie inspirată, nici adaptată dintr-o operă preexistentă. 3) Copia filmului, realizată la parametri
calitativi maximi, la ieşirea din laborator (sau prelucrarea video), înaintea oricărei multiplicări; vezi De
minimis quantum.
Original Paramount defendants – Este vorba de companiile din industria filmului care s-au constituit parte
civilă în procesul intentat de Departamentul de Justiţie american în 1938, împotriva studioului Paramount,
proces care a dat naştere Decretului anti-trust din 1948; apărătorii s-au grupat în trei categorii: a)
producători / distribuitori / exploatanţi (Paramount, Loews, RKO, Warner Bros, 20th Century Fox), toţi
producând, distribuind şi exploatând filmele lor prin subsidiari; b) producători / distribuitori (Columbia şi
Universal ), ambele producând şi distribuind propriile filme prin subsidiari şi c) un singur distribuitor (United
Artists).
Original soundtrack – Bandă de sunet originală a filmului; vezi Soundtrack, Score.
Oscar – Numele statuetei (placată în aur de 24 de carate) oferite la premiile Academiei de Artă şi Ştiinţă a
Filmului; măsoară 35 cm şi cântăreşte 3,6 kg; denumindu-se iniţial “Premiul de Merit al Academiei”, şi-a
căpătat porecla actuală, conform unei legende de la Hollywood, după ce Margaret Herrick, bibliotecara
Academiei, devenită ulterior director executiv, ar fi afirmat că seamănă cu unchiul ei şi după ce numele a
fost folosit pentru întâia oară oficial într-un articol de ziar în 1934, cu ocazia primirii de către Katharine
Hepburn a trofeului de cea mai bună actriţă. Conform altei versiuni, numele a fost inventat de Bette Davis,
care pretindea că statueta seamănă cu unchiul ei Oscar Nelson.
Oscarcast – Retransmisie televizată a ceremoniei de acordare a premiilor Oscar, de obicei ca punct de
referinţă în domeniul audienţei maxime în domeniul evenimentelor; vezi Superbowl.
Other people’s money - Expresie care semnifică în sens ironic în cinematografie că “este vorba de banii
altora” deoarece filmele se fac cu finanţare de la terţi.
OTC – vezi Over the counter.
OTO – “One time only” - difuzare o singură dată.
OTP – vezi Office of Telecommunication Policy.
Out takes – Căzături de peliculă la filmare, peliculă nefolosită de regizor; vezi Buy take, Cutouts, Trims.
Out takes – Sunt planurile filmate care nu au intrat în final cut şi film, înlăturate din montaj, dar arătate
adesea în materialul promoţional, sau în timpul derulării genericului de final al filmului; sinonim cu blooper.
Outdoor advertising – Publicitate exterioară, afişare (sinonim cu billboard advertising).

96
Outlay – Cheltuire de bani; se spune primei sume investite la început într-un proiect; vezi Seed money,
Frontend.
Outline – Schiţă, text cu schiţarea liniilor generale ale unui proiect, ale unui scenariu; uzanţa spune că un
outline pentru un scenariu nu trebuie să aibă mai mult de 5000 de cuvinte (cca cinci pagini); vezi Synopsis,
Treatment.
Output – Volumul total al producţiei, rezultat final al producţiei.
Output deal – Acord anticipat de achiziţionare; contract încheiat între un distribuitor şi un difuzor (sau între
un producător şi un distribuitor) prevăzând acceptarea automată de către una din părţi, pe măsura realizării
producţiei şi într-o perioadă dată, a unui număr de filme sau programe de care dispune cealaltă parte;
sinonim cu Guarantee deal; vezi Block booking, Franchise agreement.
Outright sale – Vânzare cu titlu definitiv; cesiunea drepturilor de exploatare a unui film sau program contra
unei sume forfetare (şi nu pe bază de procent) şi fără dreptul de intervenţie în utilizarea filmului, cel mai
adesea într-un teritoriu dat, într-o anumită formă de exploatare (săli sau media) şi într-o perioadă dată;
teritorii importante sunt considerate pentru filmele americane Franţa, Anglia, Germania, Australia, Japonia,
Spania şi Italia; vezi Backend, Buyout, Flat deal, Franchised subdistribuitor.
Outro – În televiziune, scurt comentariu pe care prezentatorul din studio îl adaugă pentru spectatori la
sfârşitul subiectului unui jurnal sau magazin de ştiri.
Outside agencies – Firme de consultanţă în marketing angajate în activităţi parţiale sau totale.
Outside broadcast – Emisiune realizată în exterior şi difuzată în direct; vezi SNG, Remote.
Outside the pot – În afara încasărilor, se referă la veniturile suplimentare excluse din definiţia încasărilor
convenite între părţile unui contract.
Over budget – Califică orice depăşire a devizului sau bugetului unei producţii; vezi Double add-back.
Over the counter – Metodă de tranzacţionare a acţiunilor care nu sunt negociate la bursă; piaţa OTC este
o piaţă bursieră neoficială pentru tranzacţionarea acţiunilor prin negociere, în care vânzătorul şi
cumpărătorul negociază un preţ acceptabil prin agenţii lor.
Over the shoulder – Filmare cu aparatul pe umăr; filmare deasupra umărului unui personaj, de obicei
câmp contra câmp.
Overact – Pentru un actor, forţarea jocului; sinonim cu overdo.
Overages – Sumele care depăşesc valoarea iniţială a bugetului filmului, sume neprevăzute în buget; în
funcţie de context depăşirea bugetului peste pragul de rentabilitate sau peste minim garantat.
Overbuilds – Suprapunere teritorială a reţelelor de cablu concurente.
Overcrank – Filmare accelerată cu scopul producerii efectului de ralenti la proiecţie; schimbarea numărului
de imagini pe secundă de la 24 la 48 sau 96, care la proiecţia cu 24 de imagini produc efectul de ralenti.
Overdo – vezi Overact.
Overexposed – 1) Peliculă supraexpusă, “surex”. 2) Prea mult văzut, se spune despre un subiect, sau
despre un actor în pielea unui personaj prea mult exploatat (mai ales în cazul actorilor de televiziune); vezi
Overscreened.
Overflow – Torent, revărsare. 1) Spectatori care se “revarsă” la un spectacol. 2) În general, rezultatul
efectului dinamic asupra frecvenţei totale în săli după premiera filmului, care beneficiază de o promovare
puternică.
Overhead – Cheltuieli fixe, generale ale unei firme; vezi Production overhead.
Overlapping – 1) Suprapunerea dialogului, muzicii sau sunetului dintr-o scenă în altă scenă, când montajul
sunetului nu se face în acelaşi timp cu tăietura imaginii. 2) Suprapunerea zonelor de difuzare a două staţii
de televiziune care operează teoretic în două teritorii diferite; vezi Grade A contour.
Overlay – Supraimpresiune electronică; trucaj care permite o imagine combinată; vezi Inlay.
Overnights – În audiometrie – datele de audienţă disponibile a doua zi pentru difuzările din ajun,
combinate de agenţia Nielsen pentru cele mai importante 25 de pieţe; vezi Pocketpiece.
Overplay – Difuzare excesivă a unei piese la radio; sinonim overact.
Override – Un comision de 10 - 15% perceput de un distribuitor asupra onorariului de distribuţie al
subdistribuitorului şi opozabil producătorului filmului; vezi Pass through.
Overrun – Depăşirea bugetului filmului.
Overscale – Se spune părţii din salariu care depăşeşte salariul minim stabilit cu sindicatele; Overscale fee
– remuneraţie suplimentară, peste baremul sindical.
Overscreened – vezi Overexposed.

97
Overtime – Ore suplimentare; depăşirea timpului de lucru stabilit prin lege; pentru depăşirea timpului de
lucru normal de opt ore se plăteşte de obicei o compensaţie bănească, de 1,5 ori sau de 2 ori valoarea
plătită pentru o oră de program normal.
Overture – Uvertură, deschiderea imaginii filmului pe fond muzical, înainte de apariţia genericului, sau pe
derularea genericului filmului.
Owned and operated - Staţie de televiziune locală deţinută în proprietate şi în exploatare de către un
Network, în comparaţie cu o staţie doar afiliată; FCC limitează numărul de staţii pe care le poate deţine un
Network: şapte staţii de televiziune dintre care cinci în VHF, şapte staţii de radio FM şi şapte staţii radio AM.
Ownership – 1) Drept de proprietate; în mod special, dreptul asupra unui film sau program pe care îl poate
revendica titularul de Copyright. 2) Ownership interest – câştigul fiecărei părţi într-un parteneriat limitat; vezi
Copyright.
Oz – Prescurtare pentru Australia, australian.
Ozoner – Cinematograf în aer liber; uneori sinonim cu Drive-in.

P
P&A – vezi Prints and Advertising.
P&D – vezi Production and Distribution.
P&W – vezi Pension and Welfare.
PA – vezi Production assistant, Press agent, Public Address (portavoce); abreviere pentru personal
appearance of major stars în cazul unor vedete.
Pace – Ritmul filmului dictat de către banda sonoră şi viteza dialogului, tipul editării.
Pack – Pachet de filme sau de programe.
Pack shot – Defineşte un “grosplan” al produsului, în publicitate (în cinema - faţa personajului de la bărbie
până deasupra frunţii); vezi Beauty shot, Tombstone.
Package – 1) Combinaţie de elemente care conţine tot ceea ce înseamnă realizarea unui film. 2)
Combinaţie de elemente – aparatură şi personal – care formează un pachet de servicii, al unui
compartiment; de exemplu camera package se referă la aparatura de filmare şi la personal care se oferă
împreună spre închiriere, contra unei sume negociate; vezi Deal.
Package deal – Vânzare în pachet, vânzare grupată. 1) Tehnică de distribuţie a filmelor sau programelor
prin care distribuitorul cedează drepturile de exploatare pe un lot de titluri - cel mai adesea filme
neinteresante – grupate în jurul unui film renumit, vânzarea efectuându-se indivizibil. 2) Acord între un
agent-impresar şi un producător, prin care agentul îi furnizează mai mulţi actori, pentru acelaşi proiect de
film; vezi Block booking, Locomotives.
Packaging – Operaţie constând în scoaterea pe piaţă a unor bunuri şi servicii în loturi indivizibile; vezi
Package deal, Tie-ins.
Pact (to) – 1) A cădea de acord. 2) Acord, contract; vezi Agreement, Contract.
Pad – 1) În televiziune: secvenţă de rezervă, element al scenariului care se poate adăuga la un program,
fără să ocupe în întregime timpii de antenă. 2) Fond muzical, acompaniament sonor.
Page three girl – Fata care apare de obicei cu pieptul gol, pe pagina a treia a unor cotidiene britanice de
popularitate.
Pageant – Defilarea clasică pe podium a fetelor pentru concursul de “Miss”, înlocuită azi cu spectacolul
televizat; vezi Parade.
PAL – vezi Phase Alternation by Line.
Palimony – Din combinaţia între pal – în sensul de prieten - şi alimony - plata de bani, reprezintă pensie
alimentară plătită de concubin; noţiune de drept, introdusă în legislaţia americană în urma procesului pentru
pensie intentat actorului Lee Marvin în anii ’70.
Palooka – Personaj original, amestec între voinic şi imbecil, care câştigă o bătaie pe care avea ordin s-o
piardă (genul interpretat de Bruce Willis în Pulp Fiction).
Pan (to) – Panoramare, deplasarea aparatului de filmat lateral, pe o axă fixă; vezi Zap.
Pan and scan – Procedeu de încadrare a imaginii filmelor realizate pe ecran lat pentru a fi difuzate la
televiziune; procedeu de încadratură plan cu plan a acţiunii principale la formatul 4/3 pierzându-se uneori
porţiuni însemnate din cadru; vezi Full screen, Letterboxing.
Pancake – Fond de ten în machiaj.
98
PAR – vezi Paramount.
Parade – Defilare la ocazii festive, a cărei retransmitere constituie un gen de televiziune, tratat adesea
minor în sens patriotic.
Parallels – 1) Practicabile - platforme pe care se montează aparatul de filmat sau aparatura de iluminat. 2)
Acţiune de editare paralelă a două secvenţe cu acţiuni desfăşurate în locaţii diferite şi posibil în perioade
diferite.
Paramount – Unul din marile studiouri istorice de la Hollywood, înfiinţat în 1913, iniţial ca un circuit de săli
de cinematograf; condus la început de Alfred Zukor; compania ia amploare ca societate de producţie şi în
1935 controlează un sfert din producţia de filme americane; rezistă crizei din anii ’50, dar ulterior cunoaşte
un declin până la mijlocul anilor ’70, cunoscând o revigorare sub conducerea lui Eisener până la plecarea
acestuia în 1984 la Walt Disney; deţine propria arhivă de filme din 1948, iar titlurile dinainte de 1948 sunt
deţinute de MCA / Universal; în prezent Paramount este o subsidiară a companiei Viacom Inc.
Paramount decrees – Regula stabilită în 1948 de Curtea Supremă a Statului New York, din SUA prin care
se interzicea marilor studiouri orice activitate proprie de exploatare a filmelor în cinematografe; acest
principiu, care viza în fond înlăturarea monopolului asupra sălilor, a început să fie trecut cu vederea
începând din anii ’80, odată cu diversificarea pieţei şi intervenţiile exercitate pe lângă preşedinţia lui Ronald
Reagan de către MPAA; vezi TriStar case.
Parasite marketing – Se spune unei false sponsorizări a acţiunii de publicitate.
Pari passu – Termen latin, care, preluat adesea şi în dreptul anglo-saxon, semnifică împărţirea încasărilor
între părţile participante de acelaşi nivel; sintagma este folosită pentru a descrie în cazul unui film relaţia
dintre investitorii şi participanţii la profit, când aceştia trebuie să-şi recupereze investiţia sau să-şi încaseze
partea ce le revine; vezi Priority recoupment, Recoupment by position, Recoup (to).
Parody – Parodie, film de comedie care imită sau ridiculizează filme existente prin exagerarea
caracteristicilor acestora.
Part – 1) Rol. 2) Parte, episod în cazul unui film sau program.
Participant – 1) Se spune persoanelor care intervin în producţia unui film. 2) Persoană fizică sau juridică
care beneficiază de rezultatele financiare ale unui film sau program, semnatară a unui contract de
participare la beneficii sau coproprietară a negativului filmului. 3) Părţile care dispun de o parte din
încasările de pe urma exploatării unui film sau program; se spune “gross sau net participation” în funcţie de
cota care se cuvine din încasările brute sau nete ale filmului.
Partnership – Parteneriat, asociere în afaceri.
Pass (to) – „A trece peste”, expresie care, în cazul producţiei unui film, înseamnă renunţarea la un proiect
propus.
Pass through – În cazul unui distribuitor care a acceptat o sub-distribuţie, nu se percepe comision
suplimentar producătorului; vezi Override.
Passives – Se spune despre auditoriul unui post de radio sau televiziune, în cazul emisiunilor interactive
sau teleshopping, care nu răspunde invitaţiei de a juca sau de a telefona etc, prin contrast cu actives.
Past performance – Concept folosit de către producători pentru a ilustra activitatea performantă în trecut a
distribuitorilor prezumtivi, care se va răsfrânge pozitiv asupra filmului lor; vezi Similar pictures, Track record.
Paste up – Macheta unui document vizual (afiş, cutie video ş.a.).
Pattern – Siluetă, tipar, parte decupată dintr-un decor.
Pattern of bias – Repetarea cu consecvenţă a unei atitudini sau prejudecăţi; vezi Unfavorable portrayal,
Hidden agenda.
Pay and cable television version – Copie montată a unui film de lungmetraj, potrivită pentru exploatarea
la televiziunea pe cablu (cu şi fără plată).
Pay and play – Clauză contractuală prin care un producător se angajează nu numai să plătească un actor
sau regizor, dar şi să termine proiectul; se foloseşte de obicei când un regizor (realizator) aduce unui
producător un proiect matur (care a trecut de faza de dezvoltare) sau când o parte importantă din
remuneraţie se acordă sub forma unei participări din încasările filmului; pay or play – clauză contractuală
prin care un producător se angajează să plătească un actor (sau un regizor), fie că filmul se realizează fie
că nu.

Pay cable – Ansamblu de canale de difuzare prin cablu pentru care trebuie plătit un abonament distinct, în
plus faţă de abonamentul de bază; vezi Basic cable, Pay channel, Premium channel.

99
Pay channel – Canal cu plată, la care accesul este condiţionat de plata unei taxe suplimentare, faţă de
abonamentul de bază; vezi A la carte, Basic cable, Pay cable.
Pay hours – Total ore plătite; pentru simplificarea calculului privind salariile de plătit se presupune că un
salariat care lucrează 12 ore, lucrează opt ore program normal şi patru ore peste programul normal; aceste
patru ore peste program sunt plătite dublu; pay hours – reprezintă opt ore program normal + (4 ore peste
program x 2) = 16 ore plătite.
Pay per view – Televiziune cu plata pe bucată, sistem de difuzare prin cablu care permite recepţia unei
emisiuni particulare (transmisii sportive, concerte, filme imediat după premieră, meciuri de catch, concerte
rock) contra unei plăţi suplimentare în contul abonatului, pentru fiecare transmisie specială.
Pay television license agreement – Contract între un producător de film sau distribuitor şi un furnizor de
programe de televiziune plătit de abonaţi.
Pay TV – Televiziuni prin abonament, cu acces condiţionat; se mai spune „canal codificat”.
Pay window – Perioadă după care un film se poate difuza la televiziune (după difuzarea sa pe casete
video).
Payback period – Timp necesar pentru recuperarea unei investiţii în producţia unui film sau unui program.
Payment schedule – Calendar de plată sau de vărsăminte; vezi Terms of payment.
Payoff – 1) Deznodământ într-un film, scenă dramatică, care justifică tot ceea ce a precedat-o. 2) Profit,
randamentul unei afaceri.
Payola – Bacşiş, bani negri.
Payroll – Stat de plată.
Payroll and production accounting – Contabilitatea legată de turnarea unui film şi gestiunea plăţii echipei
tehnice; vezi Production accountant.
Payroll services – Companii specializate la care se poate apela pentru efectuarea plăţii salariilor.
PB – vezi Press book.
PBS – vezi Public Broadcasting System.
PD – vezi Program director.
Peabody award – Premiu acordat anual celor mai bune emisiuni de radio şi televiziune, de către
Universitatea din Georgia; vezi Emmy Award.
Peacock network – Se spune postului NBS datorită păunului ales ca siglă.
Peak out – A trece în uitare, după popularitate şi o carieră de succes, începerea declinului; vezi Entropy.
Pedestal – 1) Trepied cu cric vertical, pentru aparatul de filmat. 2)Pedestal (to) – Deplasarea verticală a
aparatului de filmat, pe trepied.
Pen (la figurat) – A scrie, a fi autorul unui text (Robert Bloch, care a scris - penned - Psycho şi-a vândut
drepturile cu 750 de dolari şi n-a mai văzut niciodată nici un ban din încasările filmului).
Penetration – În televiziune indicele de audienţă în raport cu mărimea pieţei; raportul dintre numărul de
cămine racordate şi numărul care ar putea să fie; vezi Ratings.
Pension and welfare – “Cotizaţia de pensie şi protecţie socială”, post bugetar în care apar reţinerile
salariaţilor.
Peoplemeter (în audiometrie) – Procedeu de măsurare a audienţei pus la punct de către agenţia Nielsen în
1987; sistemul, care se aseamănă cu Mediamat al Mediametriei din Franţa, este baza dispozitivului de
analiză a audienţei, prin care 4000 de cămine au fost echipate cu aparatură ce permite urmărirea, minut cu
minut, a vizionării de către cămine a postului de televiziune; vezi Audimeter.
Per diem – Diurnă.
Per inquiry advertising – Tip de acord prin care spaţiul publicitar cedat unei antene este funcţie de
numărul de apeluri sau de comenzi primite de către anunţător în urma campaniei sale; sistemul este aplicat
în particular pentru vânzarea de spaţii la preţ redus (în timpul nopţii, de exemplu) unor anunţători de talie
redusă, care se mulţumesc adesea să prezinte în anunţ o fotografie a produsului însoţit de un comentariu şi
un număr de telefon.
Percentage deal – Acord pe bază de procent; formă de contract care dispune remunerarea unei părţi în
funcţie de rezultatele exploatării unui film sau program, şi nu pe bază de sumă prestabilită; vezi Backend
(participation), Formula deal.
Perf (prescurtare ) – Performanţă.
Perform – A se produce în public.
Performance – 1) Şedinţă, reprezentare publică, executare. 2) Interpretare, numărul unui actor. 3)
Realizarea obligaţiilor contractuale.
100
Performance area – În televiziune, podium pe care se instalează invitaţii pe un platou de filmare; vezi On
screen.
Performance rights – Drepturi de reprezentare muzicală; performance society – societate de gestiune
colectivă; de ex. în SUA American Society of Composers, Authors and Publisher, Broadcast Music Inc.
Performer – Persoana care se produce în public; se mai spune actorilor dintr-un film care au roluri cu
replici; actor principal; vezi Player.
Performer agreement – Contractul încheiat cu un interpret.
Performing arts – Arta scenică, de interpretare pe scenă.
Period movie – Film istoric, de epocă.
Perks – Avantaje băneşti în afara salariului, privilegii şi prerogative care se adaugă la remuneraţie; se pot
enumera: plata benzinei la maşina personală, plata unui concediu după filmare, plata garderobei unui actor
după filmare, invitaţii gratuite la festivaluri, premiere etc; vezi Fringe benefits.
Perpetuity license – Drept de cesiune permanentă, prin care un producător cedează unui distribuitor
drepturile de exploatare a unui film, pentru totdeauna, contra unor redevenţe.
Person using television - În audiomat, telespectator, individ care priveşte televizorul la un moment dat;
noţiune utilizată în calculul audienţei; vezi PVT, HUT.
Person viewing television - În audiomat, individ având acces la un televizor (pornit sau nu); noţiune
utilizată în calculul audienţei persoanelor; vezi PUT, TVHH.
Persona – Mască, în latină, asociat cu imaginea de pe ecran a unui actor; sinonim cu star.
Personal appearance tours – Turneu de promovare a unui film la care participă actorii şi regizorul filmului
sau programului; serviciu după vânzare, care constă în general în apariţia la televiziune şi acordarea de
interviuri la televiziune, în presă şi la radio; vezi Junket, Press tours, Showmanship.
Personal casting – Fază finală a strategiei de narrow casting, în care audienţa ţintă este aleasă din
televiziune; vezi Video on demand.
Personal manager – Director de personal, uneori impresar (agent) care se ocupă numai de actori; vezi
Business manager.
Personal release – Autorizaţie, aprobare semnată de o persoană a cărui imagine sau nume este
susceptibil să apară într-un film sau program.
Petition in bankruptcy – Cerere de faliment; sinonim cu bust to go; vezi Chapter eleven, Chapter seven.
Petty cash – Gestiunea unor sume mici; de obicei se spune pentru sumele cheltuite în numerar la filmare;
vezi Gratuities.
P-F/D agreement – vezi Production financing/distribution agreement.
PG (Parental guidance) - “Cu aprobarea părinţilor”, calificativ dat de MPAA, în clasificarea filmelor înainte
de premieră; vezi Rating.
PG-13 – Clasificarea “interzis copiilor sub 13 ani fără însoţitori”; vezi Rating.
PGA – vezi Producers Guild of America.
Phantom power – Curent electric de voltaj scăzut, pentru alimentarea microfoanelor pe platou.
Phase Alternation by Line - Procedeu de transmitere a imaginilor color (625 de linii şi 50 Hz) folosit în
Europa; vezi NTSC, SECAM.
Philly – Prescurtare de la Philadelphia.
Phone-in – Emisiune de radio sau televiziune la care spectatorii pot interveni telefonic.
Photo call – Sinonim cu photo shoot, şedinţă foto.
Photography – Luarea de imagine, filmare; într-un film, tot ce este legat de imagine.
Photoplay (retro) – Cinedramă, sinonim cu scenariu.
Pic – Picture.
Pick, pack and ship – Ridicare, împachetare, expediere; în distribuţia video – servicii realizate de către
distribuitorul de casete; vezi Sales and distribution.
Pickup – 1) Film sau program produs de către o firmă, iar distribuţia de către alta. 2) Racord, filmare de
completare; scenă filmată după terminarea filmărilor principale pentru asigurarea continuităţii narative şi a
coerenţei montajului; vezi Negative pickup, Pilot pickup, Principal photography.
Pickup price – Avansul distribuitorului pentru un producător înainte de terminarea filmului, în cadrul alegerii
negativului, în cazul cumpărării drepturilor asupra unui film; vezi Negative pickup.
Pickup shot – Fie terminarea filmării unei scene, fie refilmarea unei anumite părţi dintr-o scenă care nu
reuşeşte în întregime şi este nevoie să se filmeze separat pentru a nu relua întreaga scenă; de foarte multe
ori însă cele două părţi filmate separat nu pot fi montate împreună fără a crea o tăietură / săritură în
101
desfăşurarea acţiunii; această tăietură care se inserează în desfăşurarea acţiunii se numeşte (vezi)
Cutaway shot.
Picture – Imagine în general; se mai spune în mod curent filmului; se mai spune moving picture pentru a
deosebi filmul în mişcare de fotografie; vezi Motion picture, Feature film, Film.
Picture editor – Monteur de imagine; vezi Sound editor, Editor.
Picture in picture – Imagine combinată, imagini multiple; film în film; pe ecranul televizorului se pot vedea
imagini din mai multe posturi simultan; vezi Pix in pix.
Picture level – Luminozitate, iluminarea imaginii în funcţie de deschiderea obiectivului.
Picture negative – Negativul developat al filmului.
Picture negative report – Raport de cameră, document de producţie cu date despre pelicula utilizată,
numărul de cadre, metrajul filmat, etc care se trimite la laborator; se întocmeşte de către unul din asistenţii
de imagine şi se trimite la producţie Line producer- ului.
Picture print – Copie developată a filmului cu imagine şi fără sunet; vezi Print.
Picture release negative – Negativ al filmului conform cu copia standard, după care se realizează copiile
de tiraj pentru cinematografe; vezi Answer print, Release print.
Picture signal – Semnal video.
Piece – Articol în presă, subiectul unui reportaj; vezi Segment.
Piece of the action – A fi codeţinător al unor drepturi asupra unui film sau program; se spune în cazul
participării la dividende, când se deţine un procent din capitalul social al unei companii.
Pied piper (se pronunţă paidpaiper) – Expresie care semnifică în contextul industriei cinematografice
mirajul pe care-l produce faima asociată cu banii care se pot câştiga în industria filmului.
Pigeons – Paraziţi pe ecranul televizorului.
Piggyback – Semnifică un anunţ publicitar agăţat de un altul, fără a avea altă legătură decât acelaşi
anunţător.
Pilot – Episod de 90 sau 120 de minute dintr-un film MOW (movie of the week), făcut pentru televiziune, în
urma vizionării căruia staţia de televiziune decide dacă să facă sau nu un serial; vezi Pilot pickup, May
screenings.
Pilot pickup – Selecţia unui episod pilot, în vederea testării pentru a deveni un serial.
Pinup girl – Tânără căreia i se afişeză portretul.
PIP – vezi Picture in picture.
Pipeline – Filieră. 1) Din punct de vedere al producătorului este reţeaua de difuzare a unui film. 2) D.p.d.v.
al distribuitorului este sursa de aprovizionare în filme; vezi Development.
Piracy – 1) Contrafacere, reproducere, distribuţie sau difuzare a unui film sau a unei opere intelectuale în
contradicţie cu protecţia legală garantată de legea dreptului de autor. 2) Branşare clandestină la o reţea de
cablu sau antenă colectivă; vezi Bullet, Theft of service.
Pitch – 1) Prezentare orală pentru convingerea unui investitor de valabilitatea, calitatea, potenţialul
comercial al unui proiect, totalitatea argumentelor de convingere; pitch meeting – întâlnire de prezentare, la
care un autor sau producător îşi prezintă proiectul unui film sau program investitorilor sau coproducătorilor
potenţiali. 2) În muzică – tonul înalt al unui sunet; perfect pitch – tonul perfect. 3) Distanţa între rândurile de
scaune dintr-un cinematograf.
Pitch (to) – A vinde, a lăuda meritele unui scenariu, unui film, unui proiect; încercarea de a convinge pe
cineva.
Pitchman – Vânzător.
Pivotal character – Personajul care face legătura între protagonist şi antagonist; personaj feminin care
pivotează între două personaje masculine.
Pix – vezi Picture.
Pix in pix – vezi Picture in picture.
Pixillation – Procedeu de animaţie care constă în filmarea imagine cu imagine şi proiectarea iluziei de
mişcare prin succesiunea fotogramelor.
Pizzazz (creative) – Exuberanţă creativă.
PL – vezi Private line.
Plagiarism – Plagiat, reproducerea parţială sau în totalitate a unei opere, fără menţiunea operei copiate şi
fără autorizarea deţinătorului de drepturi; vezi Copyright.
Plain vanilla – Se spune unei producţii de film banale, fără pretenţii.

102
Platform release, platforming – Strategie de exploatare a unui film prin care se prezintă la început doar în
câteva săli şi câteva oraşe, cu scopul creării fenomenului de “word of mouth”, respectiv transmiterii
zvonurilor despre film şi cu scopul atragerii atenţiei în diversele medii de comunicare, ca în faza a doua
filmul să fie lansat la scară mai mare; vezi Breakout, Release, Wide release.
Platinum – “Discul de platină” – respectiv discul care a fost vândut într-un milion de exemplare.
Play (to) – 1) A fi difuzat în săli, la televizor. 2) Pentru un actor, a-şi interpreta rolul.
Play by play – Difuzare şi comentariu în acelaşi timp ale unei întâlniri sportive.
Play-back – Acelaşi sens ca în română – preînregistrare sonoră.
Playback operator – Operatorul de sunet care efectuează preînregistrarea sonoră.
Playdate – Data prevăzută pentru proiecţia în cinematografe sau difuzarea la televiziune; vezi Airdate.
Player – Interpret, actor; profesionist implicat cu renumele sau cu banii în “jocul producţiei”; hollywood
player – personaj activ al industriei de filme.
Player agreement (deal memo) – Acordul de principiu dat de un actor pentru a juca într-un film sau
program, în care se trec elementele principale de negociere, care se vor extinde în contract (dacă e cazul);
vezi Performer agreement.
Playlist – Lista de titluri care se programează zilnic sau săptămânal.
Playoff – Distribuţia unui film după premieră; vezi Release pattern.
Playtime – 1) Durata unei şedinte de proiecţie în sală. 2) Sesiune, perioadă particulară de exploatare a
unui film, de exemplu Christmas playtime (de Crăciun), summer playtime (toamna) etc; vezi Window.
Playwright – Autor dramatic.
Pledge (to) – Gaj, garanţie, depozit, sau a transfera o proprietate unui terţ creditor în contul unei datorii;
pledge program – emisiune în care se apelează la colectarea de fonduri, organizată periodic de către
canalele de televiziune pentru solicitarea de sprijin financiar.
Plot – Intrigă, linia principală a unui scenariu; “dacă intriga (plot) se poate descrie în câteva cuvinte atunci
se consideră un scenariu foarte bine scris”.
Plug in (to) – Se înscrie în participarea la încasările unui film sau program; vezi Participant, Participation,
Position.
PO – vezi Purchase order.
Pocket client – Pentru un impresar este clientul personal, care nu este oficial legat de agenţie.
Pocketpiece – În audiomat, publicaţie a companiei Nielsen, în format de buzunar, care redă piaţă cu piaţă
audienţa săptămânală a programelor marilor reţele Network; vezi People meter, Overnights.
Point of view – Poziţia subiectivă a aparatului de filmat (abr. POV); plan urmat de contraplan; punct de
vedere, perspectiva din care este spusă povestea filmului, sau din care se filmează (a unui personaj, pentru
a arăta spectatorilor scenele prin ochii acestuia etc); vezi Nod shot, Over the shoulder, Reaction shot.
Points – Procente, unitate de calcul al părţilor care se cuvin participanţilor din încasările filmului sau
programului; vezi Gross receipts, Net profits, Participant.
Pole – Prăjină.
Polish – Finisare, etapă finală de scriere a unui scenariu, recunoscută astfel de către Writers Guild of
America, care dă dreptul la remunerarea autorului; este vorba de o muncă de rescriere, limitată de obicei la
revizuirea dialogurilor sau a unora din scene; o finisare mai in extenso se numeşte revision, iar o revizuire
mai substanţială se transformă în draft; vezi Development, Revision.
Polk award – Premiul pentru cel mai bun telejurnal al anului.
Poll – Sondaj; exit poll – sondaj luat la ieşirea de la urna de votare.
Pooling agreements – Contractele exploatanţilor cu fiecare dintre afiliaţi, prin care sălile acestora, în mod
normal în competiţie, sunt operate acum ca o singură unitate, condusă de un comitet sau de către unul din
exploatanţi, cu împărţirea câştigului.
Poop sheet – În televiziune, fişă de informaţii al unui prezentator de programe asupra invitaţilor pe care-i
foloseşte în cursul întrevederii.
Pop culture – Cultură populară, produs al industriei culturale – cinema, televiziune, radio, disc etc.
Popping – Fenomen de saturaţie acustică.
Porn – Se referă la pornografie; vezi X, Hard core, Blue movie.
Portfolio – Album de prezentare a actorilor, manechinelor, a unor seturi de fotografii etc; vezi Press book.
Position – Poziţie, loc, rând la dreptul de participare; in the first position – pe locul întâi, califică poziţia cea
mai bună în fluxul de încasări.

103
Position jump – (literal) - poziţie sărită, racord fals, greşeală de montaj astfel că o mişcare în amorsă într-
un plan nu se continuă în planul următor; vezi Jump cut.
Positioning – Poziţionare - tehnică în marketing care constă în plasarea unui film faţă de concurenţă pe un
segment de piaţă, cu urmărirea unui public definit în campania de publicitate; vezi Image positioning.
Positioning study – În cercetarea pieţei, dezvoltarea unui plan de marketing în detaliu pentru fiecare
etapă, doar pe baza scenariului sau a castingului.
Positive – Film alb-negru sau color copiat şi prelucrat după un negativ, care cuprinde imagini cu subiectul
filmat.
Possessory credit – Menţionarea paternităţii publicitare, respectiv a unei sintagme care asociază un nume
de titlul unui film sau program; această menţiune se poate negocia contractual între producător şi actori sau
autori; se poate spune de exemplu “a Tom Cruise movie”, sau dacă Clint Eastwood va juca în film el va
cere un “possessory credit” adică filmul se va numi pentru presă şi televiziune “a Clint Eastwood movie”.
Post-break participation – Dreptul la procentul din încasările unui film după ce a atins pragul de
rentabilitate (încasările egale cu cheltuielile), sau după amortizarea costurilor de producţie.
Postcard – Fişă fotografică a unui actor (de format 10 x 15 cm), cu numărul de telefon, apartenenţa
sindicală, aptitudinile etc.; se mai numeşte zed card sau (vezi) glosses care au dimensiune mai mare.
Post-production – Etapă de realizare a filmului sau programului, după terminarea filmărilor, alcătuită din
ansamblul de lucrări de montaj (editing) al imaginii, al sunetului constând din muzica, înregistrarea
dialogurilor postsincron dacă este cazul (looping), al zgomotelor (sound effects), efectelor speciale (special
effects) sau vizuale (visual effects), premixajul şi mixajul imaginii cu sunetul (mixing), lucrările de laborator
(transpunerea sunetului pe peliculă, developarea copiei master a filmului).
Poster – Afiş de cinema folosit de către exploatanţi în săli sau afiş publicitar al unui film.
Potboiler – Referinţă la filmul thriller-detectiv american (numit de asemenea ”pulp fiction” după filmul cu
acelaşi nume, sau ”dime novels”) în care acţiunea, cu violenţă, sex şi crime, face să „fiarbă oala”.
Pour – Serbare, serată, cocteil.
Pow wow – Reuniune, întâlnire la nivel înalt; vezi Confab.
Powder work – Efect pirotehnic, cu explozie – foc cât mai mare şi mai de lungă durată.
Power house – 1) Centrală electrică. 2) Casă de producţie, cabinet de impresariat, care domină piaţa. 3)
Se spune uneori unui exploatant sau unui circuit de săli de cinema care produce şi controlează o parte
importantă din încasări.
Power meal – Prânz de afaceri unde se iau decizii importante, unde se hotăreşte soarta unui proiect sau a
unei cariere; sinonim cu Power breakfast, Power lunch, Power dinner ; vezi Le Dome, Morton’s, Noter.
PPV – vezi Pay Per View.
PR – vezi Public Relation.
Practicals – Practicabile (platformă din părţi pliabile la transport, folosită la filmare).
Praiser – (în sens ironic) - Profesionist care lucrează într-o agenţie de publicitate sau de relaţii publice.
Pre-designing – Muncă de concepţie, la decoruri, la efecte, desene, machete.
Pre-feature entertainment – Înainte de program, prima parte, orice proiecţie care precede marele film
(desene animate, scurtmetraje, actualităţi etc).
Pre-sale – Prevânzare, vânzare anticipată; acord de vânzare a unui film în stadiu de producţie înainte de
terminarea lui sau chiar înainte de începerea producţiei.
Pre-buy – Cumpărare anticipată; vezi Pre sale.
Preem (to) – vezi Premiere.
Preemptible time – Spaţiu publicitar în televiziune, vândut mai ieftin, dar care riscă să fie luat dinainte de
către un anunţător la un preţ mai ridicat.
Preemption right – 1) Drept de preemţiune care dă dreptul unora dintre coproducători în unele contracte
de coproducţie de a avea prioritate la cota parte din negativ la care alţii doresc să renunţe. 2) Drept de
preemţiune, prioritate recunoscută unei persoane fizice sau juridice în achiziţionarea unui bun, pe care
proprietarul se pregăteşte să-l cedeze. 3) În sistemul reţelelor americane (Network), facultate pe care o au
staţiile afiliate de a nu retransmite unele emisiuni (feed), în schimbul unei programări locale.
Prelight – Iluminare de probă; perioadă alocată probelor de lumină pe platoul de filmare; vezi Keylight.
Premiere – Premiera filmului, prima prezentare publică oficială a unui film; red carpet premiere – este o
prezentare cu mare fast şi publicitate.
Premium channel – Canal oferit ca supliment de către un operator de cablu, faţă de abonamentul de bază;
vezi Basic cable, Pay cable, Pay channel, Premium price.
104
Premium price – Califică preţul casetelor video sau al discurilor vândute mai scump ca urmare a lansării
pe piaţă şi a câştigării clientelei.
Pre-opening advertising – Perioada de publicitate dinaintea lansării filmului în premieră.
Preparation/Preproduction/Prep – Pregătire înaintea filmării; tot ceea ce trebuie făcut pentru ca filmarea
să poată avea loc; prima etapă din perioada de producţie; ea urmează etapei de dezvoltare şi cuprinde
toate activităţile dinainte de decizia de producere a filmului: prospecţii pentru găsirea locurilor de filmare
(location), definitivarea scenariului, întocmirea decupajului (breakdown sheet), întocmirea storyboard-ului
(storyboard), alcătuirea planului calendaristic (shooting schedule), stabilirea distribuţiei rolurilor (casting),
întocmirea bugetului de producţie (budget breakdown), angajarea echipei tehnice (crew) etc.
Pre-print laboratory work – Activităţile legate de pregătirea prelucrării unui film la laborator, înainte de
developarea negativului şi pozitivului filmului.
Prequel – Un film de lungmetraj care rulează după un film iniţial, dar a cărui acţiune, care are legătură cu
filmul iniţial, se petrece înaintea poveştii din acesta (ex.The Godfather partea a II-a descrie povestea
petrecută înaintea celei din partea I-a, de asemenea Star Wars - The Phantom Menace - 1999 şi Atack of
the Clones - 2002 redau poveştile întâmplate înaintea acţiunii filmului din 1977).
Pre-rig (the location) – Pregătirea din timp a locului de filmare / dotarea cu lumină etc. pentru a câştiga
timp în ziua filmării (expresia este - the location is pre-rigged); pentru acest lucru se formează o echipă
ajutătoare a electricienilor şi maşiniştilor – pre-rig crew - care întind cablurile şi instalează o parte din lumină
şi aparatură pentru ziua următoare.
Pre-sale agreement – Contract de prevânzare, care se încheie înainte de terminarea filmului, uneori chiar
înainte de începerea filmărilor; în baza lui se acordă un avans producătorului pentru realizarea filmului.
Pre-sale financing – Finanţarea producţiei unui film prin acordarea unei licenţe de către producător, pentru
drepturile filmului într-un teritoriu sau un spaţiu media înainte de terminarea filmului; prevânzarea se poate
folosi ca garanţie în obţinerea unor fonduri de finanţare a producţiei filmului; vezi Split rights deal.
Pre-sale financing – Finanţarea unui film sau unui program cu ajutorul banilor procuraţi din vânzarea sa
anticipată către distribuitorii naţionali sau internaţionali.
Pre-screening – Proiecţia în avans a unui film în vederea obţinerii reacţiei preliminare a audienţei, ca ajutor
pentru producător şi distribuitor în decizia de a schimba sau nu finalul filmului; vezi Focus group, Preview,
Screening.
Press agent – Ataşat de presă; vezi Publicist.
Press book – Album cu tăieturi de presă, care serveşte ca document de prezentare pentru un film.
Press conference – Conferinţă de presă.
Press coverage – Ecouri din presă, articole în presă; vezi Public relations, Junket.
Press junket – Deplasarea presei la locul de filmare pentru reportaj etc.; vezi Junket.
Press kit – Componentă a campaniei de marketing care se oferă în media; în general conţine materiale de
reclamă, sinopsisul scenariului filmului, lista de actori, biografiile regizorului şi ale actorilor, copii din
articolele criticii, fotografii din film şi alte materiale promoţionale; vezi Electronic press kit, Situationer.
Press release – Comunicat de presă.
Press review – Revista presei.
Press screening – Proiecţie pentru presă, prezentarea filmului pentru presă.
Press tours – Zi de activităţi promoţionale în media.
Preview (screening) – Avanpremieră, premieră în avans; vezi Sneak preview.
Prexy – Preşedinte.
Prez – Preşedinte de festival (sau de firmă); sinonim cu prexy.
Prima donna (în sens peiorativ) – Actor sau regizor cu capricii şi vanităţi care pot dăuna filmului.
Primary audience – Audienţa ţintă principală în marketing, un segment demografic considerat cel mai
important pentru acel film.
Primary campaign – Campania pentru lansarea filmului; vezi Lance.
Prime playdate – Dată optimă pentru premiera filmului în cinematografe, care ţine cont de toate
evenimentele din acea perioadă.
Prime time – Tranşă orară între 20 şi 23 cu cea mai mare audienţă; duminica începe la ora 19; prime time
access – perioadă între orele 19 şi 20 în cursul săptămânii, care precede orele de mare audienţă.
Prime time access rule – Regulă a FCC conform căreia orele care preced perioada de “prime time”
trebuie să fie rezervate în programarea locală a staţiilor afiliate la un Network. Notă: în cele 50 cele mai

105
importante pieţe din SUA, staţiile asociate nu pot retransmite, cu excepţia zilei de duminică, decât trei ore
zilnic din emisiunile reţelelor Network; vezi Prime time.
Priming – Ansamblu de procedee, de operaţii de promovare destinate să pregătească publicul pentru
difuzarea unui film sau a unui program.
Principal (juridic) – Comitent, persoană care încredinţează cuiva un mandat prin care îl împuterniceşte să
săvârşească anumite acte sub controlul şi în numele său.
Principal photography – Filmarea scenelor unui film (fără efecte speciale).
Principal players – Actori care interpretează rolurile principale dintr-un film sau show de televiziune.
Principals – Rolurile principale într-un film sau actorul permanent dintr-un serial; conform unor sindicate se
consideră ca principal orice actor care are mai mult de 11 rânduri de replică într-un film; vezi Contract
player, Day player.
Print (to) – 1) Realizarea unei copii pozitive a filmului sau a unui material filmat; print it - de copiat, indicaţie
a regizorului pentru trimiterea unui material la laborator pentru developat şi realizarea unei copii pozitive
pentru vizionare; release print – copie de tiraj care se vizionează în cinematografe.
Print costs – Cheltuielile realizate cu copiile de film, în procesul de lansare a filmului pentru marele ecran
(costul unei copii se ridică la cca 2000 dolari) şi depinde de numărul de copii realizate pentru difuzarea în
săli; constituie capitolul cel mai costisitor din campania publicitară a filmului.
Print media – Presa scrisă, faţă de presa electronică (electronic media).
Prints and advertising – “Copiile şi publicitatea”, capitol de cheltuieli dintr-un buget de marketing al
filmului, corespunzătoare cheltuielilor de developare a copiilor de tiraj şi costului cu promovarea
(publicitatea şi reclama, planul media). În SUA include şi cheltuielile cu studiul pieţei.
Priority recoupment – Amortizarea sau rambursarea cu prioritate a unei investiţii, ca parte a finanţării unui
film sau program; vezi Pari passu, Recoupment by position.
Private line – Linie internă de comunicaţie între regie şi platoul de filmare.
Pro rata – Proporţional cu unele norme sau standarde (cum ar fi de ex. dobânda încasată de către
investitori într-o asociere); vezi Pari passu.
Process – Proiectarea filmului pe un ecran, în faţa unui public.
Process projectionist – Asistent al directorului de imagine, lucrează cu primul asistent de cameră şi este
responsabil cu alinierea axială corectă şi sincronizarea aparatului de proiecţie la filmările cu frontproiecţie şi
retroproiecţie.
Process shot – Plan care prezintă un obiect imobil înaintea unui fond în mişcare; în general imaginile
filmate care se prelucrează pentru a li se adăuga efecte speciale; vezi Combination shot.
Prod. – Prescurtare de la producător, mai rar de la producţie.
Produce (to) – A produce, a fi la originea realizării unui proiect de film sau program; în industria americană
a cinematografiei şi audiovizualului, printre alte sarcini, a produce cuprinde: selecţionarea unui proiect şi
alegerea pieţei pe care se va lansa în exploatare, dezvoltarea proiectului, angajarea unui regizor, a
autorilor, a actorilor, supervizarea procesului de scriere a scenariului, stabilirea unui buget detaliat şi
supravegherea modului de cheltuire a acestuia, finanţarea proiectului şi negocierea garanţiilor sau a
compensaţiilor ce le revin partenerilor financiari, controlarea condiţiilor de turnare şi angajarea cheltuielilor,
verificarea şi aprobarea montajului final, negocierea şi apoi impunerea respectării condiţiilor de distribuţie,
difuzarea şi promovare a filmului sau a programului.
Producer – Producătorul este de obicei prima persoană într-un proiect de film, care dezvoltă, finanţează şi
supervizează producţia de la început până la sfârşit. Dacă un regizor nu face parte din înţelegere (deal),
atunci producătorul poate să aleagă unul. Atribuţiile sale mai importante: (1) - este cel care iniţiază un
proiect prin întocmirea unei propuneri, obţine finanţarea, angajează personalul necesar şi apoi conduce şi
coordonează întregul proces de producţie urmărind ca filmul terminat să atingă audienţa propusă; (2) -
asigură continuitatea proiectului de la un stadiu la altul şi încearcă să realizeze consistenţa proiectului final;
(3) - este un administrator creator, care acţionează ca persoană de legătură între directorii executivi,
managerii, directorii financiari ai marilor studiouri, investitori sau distribuitori finanţatori, pe de o parte, şi
artiştii care le creează, pe de altă parte (artiştii nu au timp sau nu sunt dispuşi sau nici nu este cazul să se
ocupe de problemele administrative); (4) - încearcă să creeze produse de înaltă calitate într-un mod cât mai
eficient cu putinţă şi încearcă să menţină echilibrul între nevoia de exprimare a artistului şi necesitatea de a
asigura în final profituri pentru investitori şi participanţi (cei mai buni producători sunt persoanele care ştiu
să lucreze cu oamenii şi care, în orice situaţie, iau deciziile cele mai potrivite); (5) - este cel care decide
asupra cheltuielilor de producţie, iar dacă proiectul depăşeşte bugetul trebuie să decidă dacă activitatea
106
trebuie oprită sau dacă este nevoie să se aloce bani suplimentari. Producătorii se pot clasifica în cel puţin
două principale categorii, în funcţie de apartenenţa, natura şi mărimea responsabilităţilor lor: producători
angajaţi ca personal permanent şi producători independenţi. Aceştia din urmă sunt cunoscuţi cu diverse
denumiri cum ar fi: (vezi) executive producer (producător executiv), (vezi) line producer (producător de linie,
care este un fel de producător delegat), (vezi) associate producer (producător asociat), precum şi aşa-
numiţii producători cu “cratimă”, respectiv regizor–producător, interpreţi–producători, sau scenarist–regizor–
producător etc. Producătorii angajaţi fac parte din rândul personalului angajat al companiilor de producţie
audiovizuală, începând cu directorul unui mare studio, “nababul” în jargonul cinematografic, până la şeful
unui departament de producţie care gestionează, monitorizează şi administrează unul sau mai multe
proiecte de filme. În televiziune, producătorii angajaţi pot lucra simultan în mai multe domenii, trecând de la
ştiri la sport sau reportaje. Producătorii angajaţi din cinematografie pot fi şi ei specializaţi pe producţii de film
artistic, documentar, educaţional, sportiv sau industrial. Producătorii angajaţi din domeniul producţiei de
programe multimedia interactive şi jocuri pe computer coordonează echipele de artişti, designeri,
programatori, scenarişti pentru o companie sau editură. Producătorii independenţi sunt categoria cea mai
reprezentativă ca profesie de credinţă în acest domeniu. Ei sunt consideraţi “ochiul şi urechile” marilor
studiouri. Ei adună şi vând ideile către studiourile producătoare, distribuitori, reţele de televiziune şi sunt
responsabili pentru cea mai mare parte a filmelor artistice şi a programelor de televiziune de maximă
audienţă care se lansează. Un producător independent nu este angajatul permanent al nici unui studio sau
companie de televiziune, ci lucrează pentru un proiect specific ca liber profesionist, iar rolul său este stabilit
prin negocierea între participanţii la realizarea proiectului filmului. Faptul că Academia de Arte şi Ştiinţe a
Filmului (AMPAS) din SUA a luat în considerare la decernarea premiilor Oscar pentru cel mai bun film, încă
de la prima statuetă acordată, doar funcţia de “producător” - nu cel executiv, nici cel asociat - îndreptăţeşte
atestarea calităţii de cea mai responsabilă funcţie în fabricarea filmului (prima statuetă s-a acordat în 1928 -
Studioului Paramount pentru filmul Wings, iar în 2004 lui Clint Eastwood în calitate de producător pentru
Million Dollar Baby). Atât la marile studiouri, cât şi la unele companii independente mari mai poate funcţiona
un producător delegat angajat, el fiind însărcinat de către compania de producţie cu supravegherea
procesului de realizare a filmului. Producătorii delegaţi fac legătura între companiile de producţie şi
studiourile de producţie. Unele companii desemnează câte un producător delegat pentru fiecare proiect, iar
altele câte un producător delegat la mai multe proiecte. Principala atribuţie a acestuia este de a determina
dacă producţia este realizabilă. El lucrează strâns cu directorul de producţie şi raportează zilnic companiei
de producţie în ce fază se află filmul la studioul de producţie, sarcina sa principală fiind de a garanta “bunul
sfârşit” al filmului. De multe ori funcţia este preluată chiar de către directorul de producţie, în acest caz
numindu-se şi „delegat cu realizarea producţiei”.
Iată câteva deosebiri între modelul european şi cel american de producători independenţi. În
practica europeană, după modelul francez este denumit producteur exécutif (dar cu alt sens decât la
americani) şi este de obicei persoana juridică (poate fi chiar un studio de producţie) care are sarcina de a
asigura “fabricarea” filmului, el fiind asimilat unui “supermanager de producţie”. Producătorul delegat
(Producteur délégué) este o funcţie echivalentă cu executive producer-ul american, el fiind producătorul
general, supervizor, delegat de către ceilalţi producători cu terminarea filmului. Producătorul asociat, fie în
producţie, fie în postproducţie, de obicei nu are nici un fel de funcţii sau responsabilităţi asupra filmului,
participând doar financiar sau cu alte mijloace la realizarea acestuia.
Producer agreement – Contract între firma care preia în sarcina sa producţia unui film sau program
(production entitiy) şi pe de altă parte persoanele fizice care îşi vor exercita funcţiile de producţie în
Producer and director undertakings – angajamente personale pe care le pretind firmele care asigură
garanţia de bun sfârşit al filmului din partea producătorului şi regizorului filmului (producătorul garantează
că finanţarea este disponibilă şi se va folosi efectiv pentru realizarea filmului, în limitele bugetului prevăzut,
iar regizorul garantează că bugetul pe care îl are la dispoziţie este suficient pentru realizarea filmului şi că
amănuntele privind producţia şi postproducţia sunt rezonabile şi că el va respecta metrajul şi se va încadra
în lungimea planificată a filmului).
Producer’s advance – Avansul plătit producătorului de către un distribuitor, după semnarea contractului de
distribuţie, dar înainte de începerea filmărilor sau după livrarea filmului.
Producer’s controls – Clauză a contractelor de distribuţie care precizează operaţiile pe care distribuitorul
nu le poate efectua fără acordul producătorului (cu excepţia operaţiilor tehnice de verificare a dublajelor şi a
subtitrajului, este vorba de operaţiile privind campania de promovare, planul media, strategia de
programare şi în cazul editării video – politica de preţ sau de lansare pe piaţă).
107
Producer’s fee – Poate fi compensaţia plătită unui producător în afara bugetului filmului sau poate lua
forma unui avans pentru dezvoltarea proiectului şi vânzarea lui unui studio; de cele mai multe ori reprezintă
remunerarea lui pentru producţia unui film, deoarece participarea la profitul net este mult mai nesigură.
Producer’s Guild of America – Asociaţie profesională a producătorilor care în general este mediator între
sindicatul scriitorilor (Writers Guild of America) şi sindicatul regizorilor - realizatorilor (Directors Guild of
America); în 1983 şi-a pierdut statutul juridic, deoarece National Labour Relations Board a considerat că
producătorii nu pot avea un sindicat având în vedere că funcţia este de esenţă managerială (este adevărat
pentru producătorii independenţi, dar nu este valabil pentru producătorii angajaţi ai marilor studiouri).
Producer’s net (profit) – Banii primiţi de către un producător din exploatarea unui film (peste onorariul său
pentru realizarea filmului).
Producer’s presentation dossier – Dosar de prezentare a filmului sau programului de producţie; în linii
generale cele patru secţiuni cheie ale unui astfel de “dosar” sunt: (1) elementele de creaţie artistică (meritul
artistic): scenariul, vedetele, regizorul, locurile de filmare; (2) elementele care constituie factorii de
promovare a filmului: vedetele, genul filmului, subiectul; (3) elementele financiare pozitive: notorietatea
producătorului, structura financiară viabilă a devizului; (4) potenţialul de vânzare al filmului: contract de
distribuţie sau scrisoare de intenţie de la unul sau mai mulţi distribuitori. În consecinţă un dosar ar trebui să
conţină, în linii generale, următoarele elemente principale pentru atestarea legalităţii afacerii şi oportunităţile
oferite investitorilor potenţiali: (1) date despre producător (filmele realizate, încadrarea în planul
calendaristic şi deviz, rezultate financiare obţinute); (2) un sinopsis al scenariului; (3) scenariul integral şi un
rezumat; (4) scrisoare de intenţie sau “de interes” din partea actorilor principali şi a regizorului; (5) date
despre membrii principali ai echipei: directorul de producţie, scenograful, directorul de imagine (operatorul);
(6) contract încheiat sau scrisoare de interes din partea unui distribuitor; (7) planul calendaristic şi devizul
detaliat al filmului; (8) planul de încasări cu evaluarea recuperării investiţiei; (9) garanţia de bun sfârşit, din
partea unei instituţii specializate (completion bond) cerute în majoritatea producţiilor cu valoarea de deviz
peste un milion de dolari; (10) strategia de marketing, desfăşurată pe secţiuni: elementele promoţionale ale
filmului (vedetele, regizorul, povestea); publicitatea şi reclama (publicul ţintă, ce materiale se vor realiza),
planul de distribuţie al filmului (data premierei, număr de copii, festivaluri, cablu, televiziune).
Producer’s royalty – Plăţile făcute unui producător cuvenite din exploatarea drepturilor conexe ale unui
film (de ex. coloana sonoră a filmului); astfel contractul de distribuire a filmului poate prevede ca 2/3 din
sumele provenite din avansul acordat de o companie de înregistrări sonore după scăderea costului
producţiei şi editării albumului sonor să se plătească producătorului, iar 1/3 să se plătească distribuitorului;
vezi Royalties, Soundtrack albums.
Producer’s share – Cota producătorului, termen definit în unele contracte de distribuţie a filmelor ca fiind
suma ce i se cuvine producătorului, după deducerea cuantumurilor cuvenite distribuitorului (onorariul şi
cheltuielile cu distribuţia filmului) şi cele cuvenite participanţilor la finanţarea filmului; unele contracte de
distribuţie prevăd obligaţia de plată a treimii ce se cuvine actorilor participanţi la finanţarea filmului să fie
plătită tot din cota producătorului, de vreme ce el negociază cu aceştia, iar actorii nu participă la distribuirea
filmului.
Product glut – Se spune când există un număr neobişnuit de mare de filme produse şi disponibile pentru
distribuţie, într-un an.
Product placement – Activităţi ale producătorilor de film sau distribuitorilor prin care aranjează ca anumite
produse să fie prezentate - plasate în film cu scopuri promoţionale, contra unui onorariu plătit de firmele
cărora li se face astfel reclamă (telefonul lui Val Kilmer - Nokia Communicator - lansat în filmul Sfântul,
maşina BMW Road Star din filmul 007 condusă de Pierce Brosnan, diverse băuturi folosite în filme, ceasuri
purtate de actorii principali, localuri frecventate de eroii filmului etc.).
Production (strip) board – Tablou / plan / program / calendar de producţie; un program general întocmit şi
folosit de primul asistent de regie (first A.D.) şi de directorul de producţie (production manager). Planurile
menţionează numărul fiecărei secvenţe şi informaţii privind regimul de filmare – interior/exterior, zi/noapte
astfel încât să ofere cea mai eficientă şi mai puţin costisitoare cronologie a filmărilor; acest tablou permite
directorului de producţie şi regizorului secund să determine cât mai exact cât timp va dura perioada de
filmare şi de cine este nevoie la fiecare secvenţă.
Production/distribution agreement – vezi Production financing/distribution agreement.
Production accountant – Contabil care conduce departamentul de contabilitate care se ocupă cu
evidenţele contabile şi devizarea activităţii de producţie a filmelor; sinonim cu production auditor sau
controller.
108
Production assistant – Asistent de producţie; sunt persoanele care lucrează oriunde este nevoie (catch
all) pe timpul producţiei filmului; vezi Runner.
Production auditor – Membru al echipei de filmare, angajat prin contract, care efectuează auditarea
activităţii cu producerea filmului; de multe ori se confundă cu controlul financiar; vezi Audit.
Production breakdown – Decupaj de producţie, respectiv modalitatea de desfacere, de separare, în mai
multe părţi a unui scenariu şi rearanjarea lor astfel încât să ofere varianta cea mai eficientă şi mai puţin
costisitoare de filmare.
Production coordinator – Coordonator de producţie, lucrează pentru production manager - directorul de
producţie; responsabilitatea sa este de a face legătura între acesta şi ceilalţi membri ai echipei pentru
majoritatea lucrărilor birocratice ale producţiei; vezi Production office coordinator.
Production costs – Costul realizării unui film, cheltuielile efectuate în procesul de producţie pentru
obţinerea negativului filmului; aceste cheltuieli se elaborează în devizul filmului şi conţin în general patru
faze: achiziţionarea drepturilor pentru scenariu (story rights acquisition), preproducţia (pre-production),
filmarea propriu-zisă (principal photography) şi postproducţia (post-production); durata normală a producţiei
se situează între un an şi 18 luni, depinzând strict de complexitatea filmului (printre excepţii, se citează de
regulă realizarea filmului Spartacus cu Kirk Douglas care a durat 10 ani); în general durata este
determinantă pentru mărimea costului producţiei.
Production designer – Denumire dată funcţiei de scenograf general; este responsabil cu stabilirea
modului în care va arăta filmul pe ansamblu d.p.d.v. estetic (decoruri, costume, recuzită, machiaj) şi
supervizează designul vizual al producţiei; a fost creată ca funcţie în 1939, pentru a recompensa munca
enormă depusă de William Menzies la filmul Gone With the Wind; anterior funcţia pentru această activitate
era Art director; vezi Art director.
Production executive – Funcţia administrativă de conducere, angajat al unui studio, care răspunde de
interesele studioului în calitatea de finanţator al producţiei unui film.
Production financing – Finanţarea producţiei unui film, aşa cum se finanţează distribuţia (distribution
financing) sau etapa de dezvoltare a proiectului (development financing).
Production financing/distribution agreement – Contract între un studio producător–distribuitor şi
producătorul unui film de ficţiune, în baza căruia se stabilesc condiţiile în care studioul va finanţa producţia
în schimbul dreptului de a distribui filmul, aceasta fiind una din principalele forme de finanţare; în aceste
condiţii distribuitorul va exercita un anumit control asupra procesului de producţie.
Production loan – Împrumut de la bănci pentru finanţarea producţiei unui film.
Production manager – Director de producţie; poate de asemenea să fie denumit Unit production manager
(UPM) şi este responsabil cu supervizarea logisticii, a tuturor aspectelor financiare şi administrative ale
producţiei, a cheltuielilor prevăzute în buget, angajarea tuturor conducătorilor de departamente şi
supervizarea întregii echipe, menţinerea producţiei în limitele bugetului şi ale programului.
Production mixer – Inginer de sunet; denumit şi sound recordist operează cu echipamentul de înregistrare
a sunetului; în timpul filmării, când se folosesc două sau mai multe microfoane, inginerul de sunet
balansează nivelurile şi egalizează sau mixează diferitele semnale; inginerul de sunet monitorizează de
asemenea înregistrările şi ţine un raport detaliat al sunetului. În practica filmelor americane, la începutul
unei filmări, după ce regizorul secund (first AD) strigă “Linişte"(Quiet on the set) şi “Porniţi aparatul” (Roll
camera), cameramanul (camera operator) îi răspunde “Rolling", iar înginerul de sunet porneşte instalaţia de
înregistrare şi strigă "Speed".
Production musician – Muzician de repetiţie (faţă de recording musician - muzician de înregistrare); vezi
Sideline musician.
Production office coordinator – Coordonatorul biroului de producţie; uneori poate fi denumit, mai formal,
secretar de producţie (production secretary). El este important pentru că se ocupă cu pregătirea
personalului în ceea ce priveşte siguranţa pe platou. În Statele Unite, organizaţia denumită Occupational
Safety and Health Administration, OSHA, a revăzut şi cerut urmărirea procedurilor privind siguranţa la locul
de muncă şi investigarea accidentelor de muncă. Deci tot personalul trebuie instruit din punct de vedere al
protecţiei la locul de muncă pentru folosirea în condiţii de siguranţă a oricărui aparat sau obiect de lucru şi
de acest aspect se ocupă coordonatorul biroului de producţie (POC), el întocmind de asemenea şi
documentele cerute de normele în vigoare.
Production overhead – Cheltuieli generale (chirie birouri, salarii funcţii de conducere, consum curent
electric, căldură, cheltuieli administrative) ale firmei de producţie.

109
Production report – Raport de producţie scris, bilanţul zilei care cuprinde în general raporturile asupra
sunetului şi imaginii, comentarii asupra zilei de filmare (secvenţe filmate, minute utile sau metraj util de
filmare, metri totali de peliculă filmat ş.a.); după caz, producătorul executiv, directorul de producţie sau
regizorul secund pot face rapoarte complementare asupra filmării cu elemente legate de logistica filmării
d.p.d.v al bugetului filmului; vezi Line producer, Production manager.
Production risk – Pericolul ca un film să nu fie terminat în timp şi în bugetul alocat; vezi Completion bond.
Production schedule – Planul de producţie al unui film; cuprinde durata filmării, locurile, zilele de filmare,
pentru actori şi echipă.
Production secretary – Secretară de producţie.
Production still – vezi Still.
Production unit – Echipă de filmare, constând din compartimentele regie, imagine, sunet, scenografie,
costume, producţie etc., capabilă să funcţioneze independent, ca o microîntreprindere, cu deosebirea că
încheie activitatea la nivel de balanţă de venituri şi cheltuieli, bilanţul fiind întocmit de firma de producţie.
Production value – 1) Valoarea cinematografică; evaluarea efortului material şi uman care a contribuit la
realizarea unui film sau program. 2) Contribuţia unui element la valoarea unui film sau program (ex: „Am
decis să filmăm scenele finale în Tibet datorită imaginii cu adevărat dramatice, care a avut o mare valoare
de producţie pe ansamblul filmului”).
Professional budget – Buget al unui film sau program expertizat.
Profile – 1) În audiomat, definiţia socio–demografică a audienţei. 2) Profil moral al unei persoane. 3)
Faţada unui decor.
Profit – În general, diferenţa dintre rezultatul din vânzarea produselor şi serviciilor şi costul pentru
producerea acestor produse sau servicii; în cinematografie, este suma rămasă după ce exploatantul,
distribuitorul, producătorul sau finanţatorul şi-a achitat cheltuielile.
Profit margin – Diferenţa între veniturile brute obţinute din încasări şi profitul net; vezi Net profit.
Profit participation – Procent de participare în mod obişnuit din profitul net, din încasările unui film, definit
astfel în contractele de distribuţie; se plăteşte actorilor ori altor participanţi la finanţarea producţiei filmului.
Profit sharing – Cotă parte din profiturile filmului; se poate acorda drept compensaţie persoanelor care au
adus o contribuţie majoră la realizarea filmului sau persoanelor care au lucrat pe o remuneraţie redusă sau
fără remuneraţie dar cu cotă de participare din profit.
Proforma invoice – Factură proformă; document financiar pe baza căruia se poate executa o plată înainte
de a se emite factura fiscală – invoice.
Program billing – Poziţie în grilă, data şi ora de programare a unei emisiuni; grid – grilă de programe.
Program director – Director de programe, de programare (abr. PD).
Program fare – Programare, stil de programare a unei grile; ofertă de programe.
Program log – În televiziune, registrul oficial de programe, de emisiuni, inclusiv publicitatea; lista
sistematizată a tuturor elementelor care trebuie să fie transmise cu indicarea duratei de transmisie. (este
lista verificată de FCC în SUA).
Program outline – În televiziune, lista de programe.
Program superviser – Funcţie în organigrama unui canal de televiziune, responsabil al unei unităţi de
programe.
Programmer – Programator.
Programming executives – Personalul responsabil de programare.
Progressive – De avangardă; în radio, califică în general o emisiune axată pe muzica de ultima oră.
Projected audience – Numărul total de persoane care se estimează că vor viziona un film pe o piaţă
specifică.
Projected overage – Previziune făcută pe parcursul realizării unui film, care estimează cât de mult se vor
depăşi costurile devizului aprobat şi a cheltuielilor neprevăzute; în asemenea situaţii un mare studio poate
prelua producţia filmului pentru ca, împreună cu compania producătoare iniţială, să întocmească un plan de
reducere a costurilor.
Projection – Proiecţie, ecran de proiecţie.
Projectionist – Proiecţionist.
Projector – Aparat de proiecţie a filmului.
Prologue – Discurs, prefaţă de introducere care precede acţiunea principală sau intriga filmului.
Promo – vezi Promotion.

110
Promotion – Promovare, acţiune care are scopul favorizării vânzării unui produs. 1) În televiziune,
publicitatea pe care un canal o face propriilor emisiuni. 2) Într-o firmă de distribuţie sau un studio, este
serviciul responsabil cu lansarea pe piaţă a filmelor sau programelor. 3) Promotion kit – dosar promoţional
al unui film sau program destinat distribuitorilor sau difuzorilor.
Promotional quotes – Extrase din critica elogioasă de specialitate, folosită în campania de promovare a
unui film (sinonim cu blurb).
Promotional tie-ins – Campanie de promovare a unui film care îmbină promovarea cu un produs (băutură
răcoritoare, pizza, sau lansarea de tricouri, şepci, cărţi după scenariu, păpuşi cu eroii filmului etc.).
Property – Bun intelectual; se spune oricărei opere de spirit luate în considerare d.p.d.v. al drepturilor de
autor; se mai spune creative property, pentru a desemna o operă literară (roman, nuvelă, scenariu etc),
aflată la baza unui proiect de film sau a unui program.
Property (prop) master – Recuziter; este responsabil cu obţinerea şi plasarea tuturor obiectelor în decorul
de filmare.
Property buyer – Merceolog/achizitor/responsabil cu procurarea recuzitei şi mobilierului pentru filmare.
Property damage policy – Asigurare ce acoperă riscurile de pagube materiale în urma filmărilor.
Propman – Recuziter.
Props – Recuzită; orice obiect “care joacă” folosit într-o secvenţă sau care este menţionat în mod expres în
scenariu (de ex. scaunul pe care stă regizorul este mobilier, dar dacă se vede în film, sau se face ceva cu
el pentru că aşa cere scenariul, atunci este recuzită).
Props sets and wardrobe insurance – Asigurare acoperind riscurile de pagube la decoruri şi costume.
Prosthetic make-up artist – Machior responsabil cu protezele.
Protection (security) – Copie de siguranţă a filmului, executată pentru cazul în care copia originală se
distruge.
Proxy – Delegare de competenţă, procură, mandat.
Proxy holder – Cel care a fost abilitat să semneze, sau să voteze în numele altuia.
Prurient – Lasciv, senzual, criteriu după care se determină caracterul obscen al unui material.
PSA – vezi Public Service Announcement.
Psychographics – În audiometrie, profil psihografic al unei audienţe (se referă la stilul de viaţă şi
comportarea în societate) în contrast cu demographics; vezi Segmentation.
Psycho killer – Ucigaş psihopat, personaj aparţinând ficţiunii americane, lansat şi dezvoltat în filmele anilor
’90.
PTAR – vezi Prime time access rule.
PTV – vezi Public television.
Public access – Canal public; FCC îi obligă pe operatorii de cablu care au mai mult de 3500 de abonaţi să-
şi rezerve măcar un canal pentru cetăţenii cu ocupaţii nelucrative, cu titlu de serviciu public (sinonim cu
community access).
Public address – 1) Sistem de alertare publică cu care trebuie să fie echipată orice reţea care numără
peste 3500 de abonaţi. 2) Loudspeaker – sistem de alertare pe un platou de televiziune; se mai spune
studio talkback.
Public affairs – Gen de emisiune consacrată întrebărilor de interes general, dezbaterilor politice.
Public approval rating – Indice de satisfacţie în audiomat.
Public broadcaster – Canal necomercial de televiziune, canal pentru serviciul public (abr. pubcaster); vezi
Public Broadcasting System, Public television.
Public Broadcasting System – Organism public american, fondat în urma legii Public Broadcasting Act,
pentru a organiza producţia programelor canalelor necomerciale de televiziune şi a gestiona fondurile
publice alocate acestui scop; de ex. staţiile necomerciale înseşi constituie un PBS; Notă: a) finanţarea
provine 15% de la Corporation for Public Broadcasting, iar restul din finanţarea staţiilor; această
cooperativă de producţie, fiind considerată prea liberală, a scăzut în putere în timpul administraţiilor Nixon şi
Reagan; b) reţeaua constituie un pionierat al relaţiilor prin satelit şi al subtitrării codate (closed caption); c)
grila sa de programe este divizată în trei tipuri de emisiuni: “CC” (Children’s and Cultural), “N & P” (News
and Public Affairs) şi “Acquisitions” (programe cumpărate în întregime). Conform unor păreri ironice, sigla
PBS ar însemna “Plenty of British Shows” sau în altă versiune “Petrolieum Broadcasting System” (datorită
ponderii ridicate a pieselor de teatru englezeşti şi a mecenatului companiilor petroliere); vezi Station
Program Cooperative.
Public channel – Canal public.
111
Public domain – Domeniu public; ansamblu de opere originale neprotejate de legea copyright-ului.
Public exhibition – Difuzarea unui film către un public larg.
Public figure – Personaj public, ale cărui notorietate şi activitate profesională publică fac obiectul unei
atenţii speciale din partea mediei; conform jurisprudenţei americane, PF poate invoca atingerea dreptului la
viaţa privată; vezi Invasion of privacy.
Public interest review – Anchetă de interes public la care apelează FCC, în momentul de reînnoire a
licenţei de exploatare a staţiilor de difuzare a televiziunilor (din cinci în cinci ani).
Public relations – Relaţii publice, gestiunea imaginii, efort promoţional destinat acţiunii de comunicare
publică în mijloacele media a imaginii unei persoane sau a unei firme; vezi Image positioning, Publicity.
Public relations officer – Funcţie însărcinată cu relaţiile publice, ataşat de presă (sinonim cu press agent);
vezi Unit publicist (în echipa de filmare).
Public service announcement – Mesaj de utilitate publică.
Public television – Televiziune necomercială; ansamblu de reţele şi staţii cu activitate nelucrativă.
Publicist – Agent de publicitate/relaţii publice.
Publicity – 1) Rezultat al acţiunii de relaţii publice. 2) Ceea ce a fost adus la cunoştinţă publică, ceea ce
este comunicat public; a se face deosebire de “advertisement” (reclamă) care implică şi procesul de creaţie;
în general publicitatea ca factor promoţional constă în achiziţionarea unui spaţiu într-o publicaţie sau mijloc
media pentru a se aduce la cunoştinţă publică noutatea despre un produs; datorită uzanţei publicităţii în
sistemul francofon termenul publicité a ajuns să definească întregul proces de promovare a unui produs; în
cinematografia americană se face distincţie netă între cele două forme de promovare, publicitate (publicity)
şi reclamă (advertisment).
Publicity material – Material publicitar; ansamblu de elemente psihologice utilizate pentru promovarea
unui film sau a unui program (afişe, fotografii, sinopsis etc). Notă: contractele de distribuţie detaliază în
general materialul publicitar care trebuie livrat în acelaşi timp cu elementele de exploatare propriu-zise; vezi
Elements, Materials.
Publisher – Editor.
Puffed numbers – Cifre umflate, rezultate exagerate.
Puffery – Publicitate flatantă, exagerată.
Pull focus – Sinonim rack focus.
Pull the plug – A înceta susţinerea unui proiect, investirea în realizarea lui.
Pullitzer Prize – Premiul Pulitzer, recompensă de renume acordată în fiecare an celor mai bune opere
(scrise sau fotografice) ale jurnalismului contemporan. Notă: Joseph Pulitzer (1847 – 1911), patron al presei
americane, este considerat drept creator al jurnalismului “modern”; fundaţia care îi poartă numele a creat în
1912 şcoala de jurnalism a Universităţii Columbia; premiile se acordă din anul 1917.
Punchline – Remarcă amuzantă, hilară sau glumă ca deznodământ al unei scene; contrastează cu payoff.
Pundit – (de obicei) - Expert, lider de opinie.
Purchase order – Ordin de achiziţie, comandă pentru achiziţionarea de materiale sau diverse obiecte;
aceasta se aprobă de factorii decidenţi, se trimite furnizorului, iar după ce se primeşte oferta de preţ
persoana care se ocupă cu plăţile ataşează o copie a comenzii la ofertă şi o trimite şefului de departament
pentru aprobare şi apoi directorului de producţie pentru aprobarea achiziţionării respectivului obiect
comandat.
Pure gross – Încasările brute realizate de către distribuitorul unui film, înainte de orice deducere de taxe
sau impozite, incluzând deducerile off the top.
Pushover – Persoană care este uşor de convins sau de îndepărtat.
PUT – vezi Person Using Television.
PVT – vezi Person Viewing Television.

Q
Q-Score – Indice de apreciere pozitivă a capitalului de simpatie al unui actor; indice construit după
administrarea unui chestionar unui eşantion reprezentativ al publicului.
Quads (de la Quadrant) – În marketing, în cercetarea pieţei se spune împărţirii audienţei pe criterii
demografice în patru grupuri : masculin, feminin, sub 25 de ani şi peste 25 de ani.

112
Qualitative research – Cercetarea nestructurată în care feedbackul din partea unor focus grupuri mici de
audienţă este supus unor interpretări subiective; concluziile de obicei nu sunt proiectate asupra marii
audienţe.
Quantitative research – Rezultate preluate sistematic de la toţi cei investigaţi şi care se proiectează
asupra întregii audienţe.
Qube – Sistem precursor al cablului interactiv experimentat la Columbus (Ohio) în 1983 de către un grup
de societăţi, dintre care cităm Warner Brothers şi American Express.
Quest game – Joc interactiv de aventuri în care continuarea obiectivelor se bazează pe obţinerea unor
informaţii; vezi Shoot them up.
Quiet and peaceful enjoyment – Clauză contractuală care garantează cesionarea drepturilor unei opere
contra oricăror acţiuni intempestive ale cedentului sau ale unor terţi.
Quiet period – 1) Perioadă în care se încetează orice promovare a unui film sau unui program. 2) Perioadă
de aşteptare, de pauză.
Quiz – Joc radiofonic sau de televiziune organizat în jurul unor întrebări puse candidaţilor luaţi din rândul
publicului sau preselecţionaţi; vezi Gameshow.
Quonk – Zgomot parazit recepţionat de un microfon.
Quotas – Limite impuse de difuzorii din Uniunea Europeană, în special de către francezi, pentru difuzarea
unor programe americane pe posturile europene de televiziune.
Quote (to) – A cota, a anunţa un preţ.
QVC – Canal de teleshopping pe cablu înfiinţat în 1986, cumpărat în 1994 de către Comcast şi TCI, având
peste 35 de milioane de telespectatori, prezentându-se peste 10 produse pe oră; principalele produse sunt
bijuteriile de aur de 18 carate şi obiecte electrocasnice de gătit etc.; prezentarea este foarte atractivă la
televiziune.

R
R & B – Rhythm and Blues, gen de muzică afro-americană.
R & R – vezi Residuals and Royalties Provision.
R (Restricted) – vezi Rating.
Rack focus (to) – A regla claritatea imaginii, în timpul deplasării unui subiect în cadru, dinspre prim-plan
spre fundal (throw focus) sau invers (pull focus).
Rack jobber – Distribuitor şi vânzător angrosist de casete video care aprovizionează şi gestionează
raioanele video în unele magazine; intermediar între distribuitori şi marile magazine.
Radio broadcast data system – Tehnologie care permite staţiilor de radio să difuzeze pe unde herţiene
informaţii în afară de emisiunile lor normale.
Radio Keith Orpheum - Una dintre marile companii de producţie de filme, înainte de război, înfiinţată în
1928, la iniţiativa lui Rockefeller, prin fuziunea unui circuit de săli cu câteva firme de producţie aflate în
dificultate; cunoaşte succesul începând din 1935 cu filmele lui John Ford apoi cu cele ale lui Orson Welles.
Rag (în sens peiorativ) – Ziar.
Raspberry Awards (Razzies) – Premii acordate pentru cea mai proastă performanţă, opuse premiilor
Oscar; Golden Razzies - Zmeura de Aur, a fost inventat de John Wilson în 1980 şi se acordă de către
membrii fundaţiei cu acelaşi nume, nominalizările şi decernarea premiilor fiind de regulă efectuată cu o zi
înaintea nominalizării şi acordării Oscar-ului. Zmeura a fost aleasă pentru semnificaţia sa ireverenţioasă,
însemnând şi gest de dispreţ şi muştruluială. Premiul constă dintr-o statuetă în formă de zmeură având în
vârf o rolă de film de super 8 mm, vopsit cu spray auriu, având o valoare estimată la 4,75 dolari. Printre
premiaţi se numără actori ca Bill Cosby (de trei ori, pentru film, ca scenarist şi ca interpret în Leonard Part
6), Ben Affleck (pentru rolurile din Gigli, Daredevil şi Paycheck), Halle Berry (Catwoman), Kevin Costner cu
trei premii (în Robin Hood, Wyatt Earp şi The Postman) John Travolta (Battlefield Earth), Bruce Willis
(Armageddon), Roberto Benigni (Pinocchio), Jennifer Lopez (Gigli), însuşi Sir Laurence Olivier (Inchon) sau
Sylvester Stallone care a fost premiat de cele mai multe ori (10 ori), şi Madonna, de nouă ori; dintre
scenarişti Brian Helgeland a câştigat în acelaşi an un Razzie pentru scenariul The Postman şi un Oscar
pentru L.A.Confidential; printre filmele care au primit Zmeura de Aur se numără Catwoman (2004), Gigli
(2003), Battlefield Earth (2001), The Postman (1998), Wild,Wild,West (1999), Striptease (1996), Indecent
proposal (1994), Star Trek: The Final Frontier (1989), Inchon (1982).
113
Rate – Tarif, rată. 1) Rate card – barem de preţuri la spaţiile publicitare. 2) Rate scale – barem sindical. 3)
Rate of return – rata de rentabilitate.
Rating – 1) Cotă morală atribuită fiecărui film înainte de ieşirea în cinematografe de către comisia de
clasificare a Motion Picture Association of America (MPAA); se folosesc următoarele litere: “G” – General,
pentru audienţă generală (filme pentru toată familia), “PG” – Parental guidance, filme pentru care trebuie
cerut acordul părinţilor, “PG 13” – cu acordul părinţilor pentru copii sub 13 ani, “R” – Restricted, în general
interzis sub 18 ani conform regulii stabilite de MPAA, şi “NC 17” – numai pentru adulţi. 2) În audiometrie,
indică numărul de ascultători, numărul audienţei; vezi Audience, Penetration.
Raves – Critică exaltată.
Raw stock – Peliculă virgină, neexpusă.
Raw tape – Bandă virgină.
Razzmatazz – Se spune pentru efortul creativ, pentru originalitate.
RCD – vezi Remote Control Device.
Re-ask – Tehnică de reportaj în televiziune, care constă în montarea la sfârşit, în postproducţie, a unor
planuri cu reporterul punând întrebări; deontologia jurnalistică condamnă de obicei acest procedeu.
Reach – Audienţă; în publicitate reprezintă numărul de persoane sau de cămine având cel puţin un contact
pe unitatea de timp cu programul respectiv. Conform regulii Federal Communications Commission (CNA-ul
american), nimeni nu poate poseda un grup de staţii de televiziune care să atingă peste 25% din audienţa
populaţiei americane.
Reaction shot – Contraplan arătând reacţia unui personaj faţă de ceea ce a arătat planul anterior; vezi
Point of view, Nod shot.
Reader – Cititor profesionist, salariat al unei firme de producţie, cu sarcina citirii scenariilor, a treatmentului,
a manuscriselor şi de a le evalua potenţialul; i se mai spune story analist.
Ready to book – Speranţă; se spune despre un actor debutant, cu potenţial, gata pentru lansarea pe piaţă.
Real people – Personaje jucate de către actori, spre deosebire de personajele din desene animate; vezi
Live action.
Real rate of return – Rata reală de recuperare a investiţiei, corectată cu rata inflaţiei (se practică în
cinematografia americană în estimarea câştigurilor realizate din difuzarea filmului).
Real time – Se referă la timpul real care nu coincide cu timpul filmat; (în filmul High Noon – 1952, acţiunea
a fost astfel corelată încât a coincis cu timpul real).
Reality Network – Denumirea dată la origine staţiei Fox Broadcasting Network, datorită stilului de
programare a ştirilor privind noutăţile; vezi Reality show.
Reality show – Gen de emisiune magazin, semidocumentar, semificţiune despre evenimente sau
persoane reale (a apărut ca urmare a grevei scriitorilor din Los Angeles în 1989); vezi Docudrama,
Reenactment, Tabloid.
Rear projection – Procedeu special constând în combinarea unei acţiuni reale vii în prim-plan cu o imagine
de fond înregistrată în prealabil filmării; acţiunea reală se petrece în faţa unui ecran translucid, pe care se
proiectează imaginea pozitivă de fundal din spatele ecranului.
Reasonable access – Principiu al doctrinei “egalităţii şanselor” în baza căreia candidaţii la alegeri trebuie
să beneficieze de accesul rezonabil la mijloacele de comunicaţie în masă; vezi Fairness doctrine, Equal
time.
Reasonable efforts clause – Prevedere în contractele de distribuţie a filmelor, în baza căreia distribuitorul
se obligă să depună eforturi rezonabile pentru distribuirea filmului; se preferă clauza “celor mai bune
eforturi” (best efforts clause).
Recalcitrant Independent Producers of Feature Film - Societate secretă a producătorilor de film
independenţi de la Hollywood.
Recall test – Probă de memorie ca măsură a amintirii lăsate de un mesaj publicitar sau o emisiune de
televiziune în memoria publicului; se poate verifica dacă spectatorul reţine numele, ora de transmisie,
canalul; aided recall test – test de memorare asistată (TMA).
Receipts – Literal - reţete; în cinematografie, semnifică valoarea biletelor vândute, sumă plătită
distribuitorului de către exploatant, de unde provine termenul de “reţetă” a sălii sau bileterie (în terminologia
franceză); în general semnifică toate veniturile realizate de către un film sau un program; Gross receipts –
veniturile brute ale unui film sau program, obţinute din vânzarea biletelor; conform unei definiţii variabile
care depinde de acordurile contractuale (în cazul veniturilor primite de către distribuitor de la exploatanţi se

114
vorbeşte de rentals); vezi Box office, Gross, Gross distributor rentals, Income, Net distributor rentals,
Revenues, Theatrical receipts.
Receiver – 1) Post de televiziune, televizor. 2) Satelit destinatar. 3) Aparat de radio cu amplificator (sinonim
cu amplituner).
Reciprocal trade outs (prescurtat – recips) – Convenţie comercială în televiziune prin care se oferă timpi
de antenă contra unor bunuri, servicii sau chiar contra unor drepturi de autor asupra unui film sau program.
Reckoning – Prospecţie (de recunoaştere a locurilor de filmare); vezi Location scouting.
Record advance – vezi Sound track album advance.
Record royalties – În contextul industriei filmului sunt procentele plătite pentru dreptul legat de coloana
sonoră a filmului; vezi Soundtrack albums.
Record (to) – 1) A înregistra pentru folosire ulterioară pe disc, bandă sau film. 2) Se spune în general
pentru înregistrare, menţiune într-un act, piesă de dosar sau proces verbal etc. 3) Disc.
Recording – 1) Înregistrare; recording mixer – mixer la înregistrare (combină sunetele cu imaginea);
recording engineer – inginer de sunet. 2) Operator la magnetoscop (video).
Recording musician – Muzician (compozitor sau executant) de înregistrare, a cărui muzică se aude pe
banda de sunet a unui film sau a unui program.
Recording studio – Studio de înregistrare.
Recordist – Operator de sunet.
Recoup (to) – Recuperarea unor sume, revenirea într-o afacere.
Recoupable expenses – În cazul distribuitorului, constituie costuri de distribuţie care se suportă de către
producător şi care se vor deduce din încasări (de ex. costul copiilor de tiraj).
Recoupable guarantee – Avans recuperabil din încasări, în cazul filmelor; avans “minimum garantat”
acordat producătorului de către distribuitor, dedus din veniturile distribuţiei; vezi Pari passu, Priority
recoupment, Window.
Recouped program/movie – D.p.d.v. al investitorului, produsul - film - care în realizarea economică a
depăşit “punctul mort” din pragul de rentabilitate şi a început să realizeze profit; pentru distribuitor este
filmul ale cărui venituri au depăşit avansul acordat producătorului şi ale cărui încasări încep să se împartă
cu acesta; vezi Breakeven.
Recoupment by position – Recuperarea unor datorii în ordinea creanţei (o parte nu-şi poate primi suma
până ce nu s-a lichidat investitorul predecesor).
Recurrents – În radio, titluri care au ieşit de pe lista programată; vezi Currents.
Red band trailer – Un trailer (forşpan - filmuleţ de prezentare a filmului înainte de premieră) din categoria
“R”, care se prezintă doar în sălile cu filme clasificate cu “R” (restricted); vezi Green band trailer, Trailer.
Red eye – Se spune zborului de noapte între Los Angeles şi New York care permite recuperarea fusului
orar pentru a nu se pierde o jumătate de zi.
Red herring – Literal, înseamnă “scrumbie, hering afumat”; într-o intrigă dintr-un scenariu semnifică o pistă
falsă propusă spectatorului.
Red light – 1) Se referă la un film care iniţial a intrat în producţie dar s-a oprit din lipsă de finanţare. 2) În
televiziune, ordin prin care se semnalează că se filmează pe platou; vezi On-air.
Red tape – Demersuri, formalităţi, uneori complicaţii administrative pentru autorizaţiile de filmare, cererile
de sprijin financiar.
Redhead – Proiector portabil de joasă capacitate.
Reduced distribution fee – Taxă de distribuire a filmului mai scăzută (de obicei se situează între 15 şi
40%) cerută distribuitorilor care preiau filmul după terminare (de tipul contractului rent–a-distributor) când el
nu a participat la producţia sau finanţarea distribuţiei.
Reduction negative – Un negativ mai mic, realizat după un format mai mare (de 16 mm din 35 mm); vezi
Blow up.
Reduction plan – Strategie dezvoltată de un studio/finanţator al distribuţiei şi compania producătoare
constând în reducerea costurilor producţiei unui film în curs de realizare, cu scopul încadrării în bugetul
planificat, şi a cheltuielilor neprevăzute.
Reel – Bobină de film.
Reenactment – Reconstituire dramatică, formă de qvasificţiune având la bază biografia unui personaj
(Nixon - 1995) sau emisiunile (vezi) Reality show; vezi Docudrama.
Reg (Regulation) - Reglementări.

115
Registration – Înregistrarea, depunerea unui dosar pentru obţinerea unei autorizări de exploatare, viză etc;
vezi Red tape.
Regular – Se spune unui actor care are apariţii frecvente într-o emisiune.
Regular employee – Angajaţii unui film cu excepţia celor cu profesiuni liberale.
Rehearsal – Repetiţie, repetarea textului “à l’italienne” cu hârtiile în mână; dress rehearsal – repetiţie de
costume; vezi Dry run, Run through.
Reissue – Relansarea unui film în săli, clauză prevăzută chiar în contractul iniţial de distribuire al filmului.
Re-issuing costs – Costuri legate de relansarea filmului.
Release – 1) Apariţie, ieşirea pe ecrane a filmului; wide release – prima proiecţie; rerelease – reluarea
proiecţiei unui film; platform release - metodă de proiecţie a unui film prin care filmul este proiectat doar într-
o sală sau câteva săli, într-un teritoriu important cu intenţia testării pieţei şi construirii unei audienţe, pentru
ca după aceea să fie lansat în multe săli. 2) Press release – publicaţie în presă despre film. 3) Autorizaţie,
dispensă, exceptare, descărcare semnată de către actori sau orice persoană a cărei imagine va fi
transpusă pe ecrane (sinonim cu consent and release); vezi Exclusive, General release, Limited
engagement, National release, Affirmative grant, Defamation.
Release (to) – 1) Proiecţia unui film, activitatea pentru ca un film să iasă pe ecrane. 2) A autoriza, a elibera
pe cineva de obligaţiile contractuale.
Release advertisement – Campania de publicitate pentru ieşirea unui film, pe ecrane; mai strict – este
ansamblul campaniei preventive şi a campaniei din prima săptămână; vezi Cost of opening.
Release commitment – Garanţiile oferite de către un distribuitor unui producător privind ieşirea unui film în
sălile de cinema; distribuitorul se poate angaja pentru un număr de ecrane şi un volum de cheltuieli
promoţionale.
Release date – Data premierei filmului.
Release negative – O copie negativă a filmului destinată special pentru a se face copiile de tiraj; vezi Print.
Release pattern – Strategie de programare pentru ieşirea unui film în săli de cinema; o astfel de strategie
are ca scop maximizarea numărului de spectatori. Factorii care stau la baza unei astfel de strategii sunt:
genul filmului, clasificarea MPAA, calitatea filmului, costul copiilor de tiraj (în funcţie de numărul lor),
disponibilitatea sălilor de cinema, perioada optimă de proiecţie, încasările anticipate şi tendinţa factorului
“word of mouth”.
Release print – Copie de tiraj, care se proiectează în sălile de cinema.
Release sequence – Ordinea planificată în care un film este exploatat în diversele suporturi media şi
teritorii. Astfel, de exemplu un film american va fi întâi proiectat în sălile de cinema naţionale, urmate de pay
per view (cablu preferenţial), apoi sălile de cinema de peste hotare, urmat de home video, televiziunea cu
plată, televiziunea fără plată şi staţiile de televiziune regionale.
Release slots – Timpul limitat în care un distribuitor se angajează să distribuie filmele pe durata unui an.
Astfel, în fiecare an marile studiouri nu se angajează să distribuie mai mult de 24 de filme, deci se spune că
au 24 de goluri de umplut în fiecare an, într-o medie de un film la fiecare două săptămâni; or, cum marii
producători realizează în medie 15 filme de calitate anual, pentru a menţine relaţia strânsă cu exploatanţii,
studiourile mari (producătoare-distribuitoare) îşi completează diferenţa până la 24 luând filme, pentru a le
distribui, de la alţi producători.
Remake – Versiunea nouă de producţie sau difuzare a unui film mai vechi.
Remake rights – Drepturi pentru o nouă versiune, o reluare, pentru producţia unui film sau program nou,
cu reluarea aceloraşi elemente (scenariu, personaje, titlu).
Remit (to) – Acordarea, retrocedarea sumelor care i se cuvin unei persoane fizice sau juridice, din
rezultatele unui film sau program.
Rembrandt lighting – Tehnică de iluminare în clarobscur, prin distribuirea gradată a umbrei şi luminii sau
prin efecte de contrast puternice.
Remote – La distanţă, prin telecomandă; califică o producţie realizată în exterior prin legătură cu regia de
studio; vezi EPF, ENG.
Remote control device – Telecomandă; vezi Zap, Zip.
Remuneration – Remuneraţie, plata pentru un serviciu.
Renewal term – Dată de reînnoire a drepturilor, scadenţă la care cesionarul drepturilor (de autor, mandatar
de comercializare) negociază cesiunea drepturilor pentru continuarea exploatării.
Rent – Chirie, pentru folosirea unor proprietăţi, plătibilă periodic.

116
Rent a distributor – Metodă de distribuire a filmelor de producţie independentă prin care producătorul
angajează un distribuitor care va asigura difuzarea filmului, plătind de regulă cel mai redus comision (15%);
vezi Acquisition distribution agreement, Negative pickup, Up front financing.
Rent a major – vezi Rent a distributor.
Rent a release – vezi Rent a distributor.
Rental market – Piaţă de închiriat casete video; vezi Rentals.
Rentals – 1) Partea din încasările unui film care se plăteşte de către sala de cinema distribuitorului
(conform unor studii statistice “majorii” distribuitori primesc cam 45% din încasări ca venituri din partea
sălilor). 2) Casete video de închiriat, număr de casete vândute dintr-un titlu; vezi Rental market, Sell
through, Gross distributor rentals, Net distributor rentals.
Rep (to) – Reprezentant, reprezentarea intereselor unei persoane; vezi Agent to.
Rep firm – 1) Societate de intermediere comercială; societate care cumpără spaţii (de ex. pentru
televiziune Blair TV, Katz Communications, MMT Sales), care percep un comision între 6 şi 10% din suma
tranzacţiei. 2) În cinema, reprezentant al intereselor creatorilor (Talent agency, Agent); vezi Time buyer.
Report – Raport de lucru;
Report sheets – Rapoarte despre ziua de filmare.
Reportorial perspective – Se spune despre luarea unei imagini la filmare în care aparatul de filmat nu
reprezintă punctul de vedere al niciunui personaj; sinonim cu Objective perspective.
Representant – Mandatar, agent.
Re-record (to) – În muzică, înregistrarea prin supraimpresiune, efectuarea mixajului muzicii cu dialogurile
şi zgomotele (efectele sonore).
Rerun – Redifuzarea unui film.
Resale royalty right – Dreptul de suită - la operele de artă plastică, dreptul unui autor de a încasa o cotă
parte din vânzarea operei sale, după ce s-a desesizat de ea, uneori pentru un preţ modest; se stipulează şi
în unele contracte de scenariu; nu este recunoscut de legea copyright-ului, dar se recunoaşte în legislaţia
franceză, italiană, belgiană, austriacă; vezi First sale doctrine, Residuals.
Reserve for returns – În distribuţia video este marja de securitate pe care distribuitorul şi editorul o iau
înainte de plata drepturilor, pentru a preveni eventualele returnări de casete de la vânzătorii cu amănuntul.
Reserve rights – Într-un contract de licenţă, drepturi reţinute explicit de către cedent, faţă de cele pe care
le cedează.
Residual value – Valoare reziduală; valoare marginală a unui film sau unui program după epuizarea tuturor
formelor de exploatare; vezi Lifetime projection sales revenues.
Residuals – Plăţi efectuate protagoniştilor unui film pentru fiecare reluare a materialului filmat, de exemplu
la televiziune.
Residuals and royalties provision – Clauză folosită în contractele de distribuţie a filmelor. Residuals -
reprezintă plăţi (restante) efectuate actorilor ori scenaristului după reluarea difuzării filmului la televiziune,
efectuate fie după numărul de difuzări, fie procentual din veniturile de la televiziune. Royalties (redevenţe)
reprezintă un procent plătit autorului muzicii, sau proprietarului pentru dreptul de-a folosi filmul, pentru
fiecare copie din filmul vândut. Atât plăţile restante, cât şi redevenţele în cazul distribuţiei se plătesc înainte
de a se efectua plăţile din profitul net participanţilor la realizarea filmului, iar în unele cazuri înainte de
recuperarea costului negativului (devizului) filmului. Dacă R&R nu fac parte din cheltuielile de distribuţie,
atunci se plătesc din cota producătorului.
Resume – Curriculum vitae.
Retail – Vânzare cu amănuntul.
Retained profit – Profit reţinut după plata dividendelor, în scopul reinvestirii.
Retake – Plan de racord; refilmarea unui plan; vezi Take, Cover shot, Principal photography.
Retournable – Returnabil, casetă video returnată de vânzătorul cu amănuntul furnizorului, într-un termen
de 60 de zile.
Retransmission rights – Drept de retransmitere; dreptul de transmitere la televiziune a unui spectacol sau
a unui meci.
Return – Randament pentru investiţie, câştigul de capital; rate of return – rata încasărilor, sau beneficiul
obţinut în urma unei investiţii.
Revamp (to) – Renovare, înfrumuseţarea unei imagini de marcă sau a unei emisiuni.
Revenue – Volumul total al veniturilor obţinute din exploatarea unui film, din toate sursele creatoare de
venituri (a nu se confunda cu receipts, care de regulă sunt încasările numai din vânzarea biletelor).
117
Revenue sources – Diferitele pieţe sau medii pe care se poate exploata un film şi care sunt generatoare
de venituri (sălile de cinema naţionale şi străine, piaţa video, pay per view, televiziunea cu plată,
televiziunea străină, reţelele de televiziune fără plată, avioane, vapoare, campusuri, merchandising şi
albumele cu muzica filmului etc).
Revenue stream – Flux de venituri de pe pieţele de mai sus, încasate de exploatant, care îi plăteşte cota
subdistribuitorului şi/sau distribuitorului, apoi producătorului, participanţilor cu cote părţi la finanţare şi
finanţatorilor/investitori.
Reversal print – Copiere a filmului pe peliculă reversibilă, care transferă pozitivul într-un alt pozitiv, fără
folosirea unui internegativ.
Reversal film stock – Tip de peliculă reversibilă pentru film, la care se developează şi negativul şi pozitivul
pe aceeaşi peliculă.
Reverse angle – Contracâmp, încadratură corespunzătoare unui unghi de filmare opus celui folosit în
planul precedent (folosit la filmarea cu două personaje în dialog).
Reverse angle shot – Într-o scenă de dialog, cadru filmat din direcţia opusă cadrului anterior, actorii fiind
arătaţi alternativ.
Reverse compensation – Sumă care se varsă de către o staţie locală de televiziune pentru a se afilia unei
reţele Network; vezi Network compensation.
Reversion – A face o nouă versiune a unui film sau program existent (de ex. NBdC, o companie de
producţie franceză, are o opţiune de a face o versiune a serialului de la MTV The Real World, pentru piaţa
franceză, aşa cum şi filme la origine europene au fost refăcute în producţii americane).
Reversion rights – Puterea de a reachiziţiona drepturile de dezvoltare, producere, distribuţie ori altă formă
de exploatare, a unei proprietăţi literare.
Review – Examinare critică a unui film; vezi Blurb, Critics.
Revision – Rescrierea scenariului, dar nu până la o fază mai cizelată; este una din fazele recunoscute de
Writers Guild of America în procesul de definitivare a scenariului de filmare.
Revival house – Sală de cinema de artă şi experiment, pentru acelaşi tip de filme şi care nu se proiectează
în sălile obişnuite.
Revolving credit – Credit revocabil, care se reînnoieşte la scadenţă; contract între o bancă şi un
producător sau studio prin care banca acceptă să acorde un credit pe o perioadă specificată (de regulă un
an) pentru finanţarea filmului.
Rewrite – Rescriere a unui text de către un alt scenarist.
RGB (red, green, blue) – Acronim folosit pentru roşu, verde, albastru, cele trei culori de bază ale luminii.
Rhubarb – Zgomot produs de o mulţime; sinonim cu Walla-walla.
Rider – Amendament, act adiţional.
Ridge pole – În televiziune, program pivot, element al strategiei de grilă care constă în programarea unei
emisiuni cu audienţă mare într-un moment cheie, în speranţa că publicul va privi şi emisiunile mai slabe în
jurul aceleiaşi ore; sinonim cu Hammock.
Rig – Cărucior.
Rigger – Maşinist de platou; head rigger – maşinist-şef; vezi Floor, Grip, Hammer, Key grip, Schlep, Swing
gang.
Rigging – Pregătire, echipament de platou, montaj de decoruri.
Right granted – Într-un contract de licenţă, drepturi cesionate pentru exploatarea unui film sau program.
Right of first consultation – Drept la prima ofertă.
Right of first negociation/first refusal – Dreptul de a negocia primul; este o clauză contractuală în care
părţile contractante asigură pe una din ele cu dreptul de a face prima afacerea; astfel, un distribuitor de film
poate dori să fie primul în achiziţionarea dreptului de a publica o carte a filmului (drept pe care-l are
producătorul), cu precizarea că, dacă nu se vor înţelege asupra temenilor, distribuitorul va avea dreptul la
primul refuz; şi exploatanţii pot încheia contracte cu dreptul de a negocia primii difuzarea filmului; este
considerat ca un impediment în calea negocierii libere a preţurilor.
Right of privacy – Dreptul la intimitate, la viaţa privată.
Right of publicity – Dreptul la imagine, la folosirea propriei imagini publice; din 1953, jurisprudenţa a extins
acest drept alături de imagine şi la respectarea numelui şi a vocii.
Right to work – Califică legislaţia din unele state americane care, în numele libertăţii muncii, interzic
“monopolul corporatist” (closed corporation) şi permit producătorilor de filme să angajeze tehnicieni peste
baremurile sindicale.
118
Ringer – Telegramă (figurat), după semnalul de clopoţel făcut de teleimprimatoare (vechile aparate
telegrafice).
Rip n’Read – Ştire urgentă, de ultim minut, transmisă la televizor.
RIPOFF – vezi Recalcitrant Independent Producers of Feature Film.
Risk production costs – Sintagmă care caracterizează costul în continuă creştere a realizării unui film.
RKO – vezi Radio Keith Orpheum.
Road block – 1) Baricadă (literal). 2) Acţiune publicitară constând în achiziţionarea în acelaşi timp de spaţii
publicitare pe o stradă, pe o linie de metrou etc., în vederea intensificării campaniei promoţionale.
Road block advertisement – Plasarea aceleiaşi reclame televizate pentru un film pe mai multe canale de
televiziune simultan.
Road manager – Director al unui turneu.
Road movie – Gen al cinematografului american, care exploatează marile spaţii ale ţării, în care eroii
parcurg distanţe mari în maşină etc; se mai spune truck movie sau bike movie.
Road show – Prezentarea publică a unui film în avanpremieră (de cele mai multe ori pe cheltuiala
distribuitorului) într-un număr limitat de săli special alese şi cu preţul biletelor majorat; vezi Four wall.
Role – Rol de interpretat.
Roll – Comanda “motor”, ordin lansat pentru pornirea aparatului de filmat; vezi Action, Rolling.
Roll (to) – 1) A filma, a turna un film. 2) Derularea verticală a unui generic sau unui text.
Roll over (to) – 1) A înlocui emisiunile – şi publicitatea acestora, furnizată de către un Network printr-o
programare locală. 2) Mişcarea fondurilor de la o investiţie la alta; vezi Preemption right.
Rollback – Dreptul de a primi retroactiv cotele din încasări, la un anumit nivel al acestora determinat prin
contract; vezi Participation, Contingent participation.
Rolling – “Funcţionează”, răspuns dat de cameraman şi sunetist la comanda regizorului secund sau
regizorului, prin care asigură că aparatele funcţionează la viteza normală şi sunt gata pentru filmare;
sinonim cu running; vezi Action, Roll, Sound.
Rollout – Campanie pentru lansarea unui film în săli.
Rollout (to) – Ieşirea unui film în săli; sinonim cu Unreel (to), Unspool (to).
Rolodex – Carnet de adrese sub forma unei role (la Hollywood se aude foarte des – unul din cheile
succesului în cariera de producător este un Rolodex plin cu numere de telefon ale directorilor executivi de
la marile studiouri cărora să le telefonezi, să iei masa cu ei sau eventual să petreci un weekend împreună).
Roman à clef – În franceză, semnifică un roman cu cheie, respectiv un film în care personajele sau
acţiunile sunt prezentate ca fictive, dar cu o cheie sunt dezvăluite adevăratele caractere.
Romantic comedy – Comedie sentimentală, melodramă; sinonim cu Tear jerker.
Roof antenna – Antenă de acoperiş.
Room tone – Înregistrarea ambianţei dintr-o cameră în linişte, montată pe coloana sonoră a filmului.
ROS – vezi Run-of-schedule.
Rosters – Liste cu membri de sindicat disponibili, care se dau de către sindicate la echipele de filmare,
pentru a fi angajaţi.
Rostrum – Practicabil (aici platformă mobilă pe care se instalează aparatul de filmat sau proiectoarele),
tribună.
Rotation – Frecvenţa de difuzare a spoturilor publicitare la televiziune. Notă: un spaţiu cumpărat On
Rotation prevede ca publicitatea să fie difuzată fie la ore diferite în aceeaşi zi (Vertical rotation), fie în zile
diferite la aceeaşi oră (Horizontal rotation).
Rotoscoping – Tehnică într-un film de animaţie constând în re-desenarea imagine cu imagine a unei
secvenţe din film cu un personaj viu; vezi Animation.
Rotten Tomatoes – Denumirea unui site renumit, înfiinţat de un iubitor al filmului Senh Doung în 1998, cu o
audienţă de 5,4 milioane cititori lunar, care datorită notorietăţii a devenit un renumit lider de opinie în lumea
filmului; expresia care literal semnifică „roşie zdrobită, stricată” a fost inspirată conform autorului de la
obiceiul manifestat de mulţi spectatori cărora nu le place un spectacol de a-şi manifesta nemulţumirea
aruncând cu roşii stricate în actori.
Rough – 1) Prima schiţă la animaţie sau story board. 2) Rough cut – primul montaj al filmului; 3) Rough
lighting – iluminare de probă.
Round up – A rezuma, a concluziona, a face o sinteză cu ce s-a discutat; sinonim cu Wrap up.
Routine – Evoluţie, număr pe scenă, într-un spectacol; sinonim cu Schick.

119
Royalties – Redevenţă, remuneraţie cuvenită deţinătorului de drepturi de autor, ca urmare a exploatării
operei sale; vezi Fair use, Residuals.
Royalties basis (on a) – Remuneraţie care se plăteşte procentual; vezi Participation.
Royalty – free rights – Drepturi pentru care nu se plăteşte redevenţă; de exemplu royalty - free music -
muzica pentru care nu se plătesc drepturi de autor cum este cea aflată în proprietate publică, sau compusă
special pentru un film, de către o companie specializată în astfel de muzică.
Run – 1) Ca verb în industria filmului semnifică “a proiecta un film”. 2) Ca substantiv semnifică exploatarea
continuă a unui film într-o zonă geografică dată, sau un număr de săli de cinema, pentru o perioadă de timp
determinată. 3) Run through – repetiţie cu costume şi tehnică.
Run of the book – Publicitate care nu are asigurată plasarea în media scrisă.
Runaway – Literal, fugar; în cinematografie se spune producţiilor realizate în afara Hollywoodului, în ţări cu
costuri de producţie mai mici.
Rundown sheets – Listă cu elementele unui program de televiziune în ordinea trecerii lor pe ecran, cu
indicarea duratei; reproduce decupajul pe minute; vezi Show format.
Runner – Curier într-o echipă de filmare.
Running – “A pornit”, răspunde operatorul de sunet sau cameramanul de imagine la comanda “Sound” şi
“Camera”; sinonim cu Rolling, sau Speed.
Running time – Timp de proiecţie în minute, lungimea totală a unui film proiectat într-o sală de cinema (de
regulă între 90 şi 120 de minute); vezi Feature length.
Run-of-schedule – Califică un anumit tip de contract de cumpărare de spaţiu publicitar conform căruia
difuzorul îşi rezervă dreptul la libertatea de programare a spoturilor cumpărate în limitele unei tranşe orare
fixe prin contract; vezi Floating time.
Runway – Podium pentru defilarea modei.
Rushes – Defineşte pelicula nemontată, developată zilnic, imediat după filmare, pentru a fi vizionată; vezi
Dailies.

S
S & D – vezi Sales and Distribution.
S & P – vezi Standards and Practices.
SAG – vezi Screen Actors Guild.
SAG Lists – Lista oficială a actorilor, comunicată sindicatelor; lista definitivă a distribuţiei; vezi Screen
Actors Lists.
SAG Producer’s Agreement – Contractul sindicatului pe care trebuie să-l semneze producătorii care
folosesc actori membri de sindicat.
Salary – Salariu, sumă fixă şi periodică plătită la date fixe unor prestatori de servicii, angajaţi.
Sale / leaseback deal – Un acord de vânzare/închiriere într-un proiect de film în care producătorul vinde
negativul unui grup de investitori care îl dă înapoi cu chirie.
Sales agent – Agent de vânzări, distribuitor internaţional, reprezentant al producătorului care vinde filmele
în teritorii străine distribuitorilor locali.
Sales and distribution – Formulă care desemnează prestaţiile normale ale unui distribuitor şi anume
comercializarea drepturilor (exploatarea sălilor, difuzarea sau magazinele de casete şi discuri video) şi
expedierea materialului necesar exploatării sau vânzării către public.
Salvage revenues – Venituri obţinute din vânzarea de către marile studiouri distribuitoare a unor părţi din
activele lor, pentru salvarea financiară a companiei.
Same percentage as film rentals earned – În acelaşi procent cu încasările; în cadrul unui contract de
distribuţie cu pachet de filme, este o clauză conform căreia distribuitorul consimte să repartizeze cheltuielile
de promovare proporţional cu contribuţia fiecărui film la încasările totale; această clauză se întâlneşte şi în
relaţiile dintre distribuitor şi exploatanţii sălii de cinema, aceştia din urmă participând la cheltuielile
săptămânale de promovare ale unui film, proporţional cu cota care le revine din încasări în săptămâna
respectivă.
Sample – 1) Mostră. 2) A privi mai multe canale în acelaşi timp. 3) To be sampled – a fi văzut, încercat,
pentru un program care debutează. Notă: strategiile de programare şi promovare caută să lărgească la

120
maximum audienţa la premiere sau la primele emisiuni ale unui nou program, cu scopul fidelizării
spectatorilor.
Sample advertising campaign mockup – Prezentare făcută în favoarea producătorilor unui film, a unui
concept de promovare a filmului, care se prezintă unui mare studio pentru a-i solicita producerea filmului.
Sandbag – Saci de iută sau de plastic umpluţi cu nisip, folosiţi drept contragreutate sau pentru a ţine fixe
unele utilaje din echipamentul de filmare.
Satellite master antenna television – Antenă parabolică centrală, de recepţie a semnalelor din satelit.
Satellite news gathering – Reportaj pe loc, legat de regia din studio prin satelit; vezi ENG, SNV.
Satellite news vehicle – Car de reportaj echipat cu emiţător de satelit.
Saturation – În publicitate, campanie de saturaţie; strategie constând în concentrarea mesajelor publicitare
pe o perioadă dată pentru a ocupa peisajul publicitar; televertical saturation – înseamnă prezentarea
mesajelor într-o serie strânsă în aceeaşi zi; horizontal saturation – prezentarea mesajelor pe mai multe
canale, în mai multe medii în acelaşi timp; saturation coverage – tip de acoperire publicitară care rezultă
dintr-o campanie intensivă.
Saturation booking (release) – Punerea în exploatare masivă a unui film în sălile de cinema ( între 2000 –
2999 săli) pentru saturarea pieţei, susţinut de o campanie publicitară puternică; vezi Wide release.
Scaffolding – Schelă în construcţia decorurilor.
Scale – Barem minim, nivel al remuneraţiei impus de sindicate (scale rate) în industria filmului, pentru
membrii de sindicat.
Scale–plus–ten – Barem de 10 la sută în plus – clauză contractuală în angajarea unui actor la nivelul
impus de sindicate, la care se adaugă o majorare de 10% reprezentând comisionul agentului.
Scatter market – Piaţă pentru spaţii publicitare naţionale rămase disponibile pe Networks după campania
de precumpărare; vezi Upfront market.
Scenario – Scenariul filmului (acelaşi termen ca în franceză); se utilizează mai des screenplay, scenario
fiind mai abstract; vezi Treatment.
Scene – Scenă/secvenţă care prezintă una sau mai multe filmări pentru o anumită acţiune în aceeaşi
locaţie.
Scenery – Se referă la fundalul unui decor.
Scenic artist – Decorator.
Scenic Artists Union – Sindicatul scenografilor care se ocupă cu decorurile; funcţionează pe coasta de est
a SUA; asemănător cu Art Directors Guild, care este sindicatul scenografilor designeri de decoruri.
Scenic design – Designul decorurilor.
Scenic treatment – Scenografie (sinonim cu staging).
Schedule – Program, calendar de producţie.
Schlag – În cazul unui film, rezultate proaste după difuzarea în săli.
Schlep – Abreviere de la schlepper (în idiş), sinonim cu maşinist (grip).
Schlock film – Din idiş, expresie pentru inferior şi se atribuie filmelor cu buget foarte redus şi fără calităţi.
Schmaltzy – În sens peiorativ, se spune filmelor siropoase, exagerat de sentimentale.
Schmooz (to) – A face relaţii publice, a vorbi în interes de afaceri; vezi Rolodex (ex.: Winning an Oscar
doesn’t mean you’ll spend your time lounging by the pool, reading the showbiz trades and schmoozing with
Jack Nicholson on the cellular – După ce câştigi un Oscar nu înseamnă că îţi vei petrece timpul alungit la
piscină, citind presa de showbiz şi vorbind afaceri la telefonul mobil cu Jack Nicholson).
Schmuck – În argou, idiot, nătâng; termen folosit des în filmele americane.
Schtick – Viclenie, truc personal al unui actor.
Scoop – Ştire în exclusivitate, noutate, ştire pe care toţi ceilalţi ziarişti o ignoră; sinonim cu Beat.
Score – 1) Partitură muzicală, muzica unui film; original score – muzică originală; a compune partitura
muzicală a unui film. 2) Pentru un film înseamnă succes în săli.
Scout (literal) – Ecleror, cercetaş; talent scout – agent care descoperă actori pentru un film; location scout
– persoana care face prospecţiile la un film; vezi Casting, Location manager.
Scouting – Prospecţie pentru găsirea locurilor de filmare.
Scramble (to) – A codifica, a ţine secret, a bruia.
Scrambled channel – Canal criptic, codificat; vezi Pay TV.
Scratch tape – Bandă sunet de probă, bandă test.
Scratch title – Titlu provizoriu.
Screen – Ecran de cinema; silver screen – marele ecran.
121
Screen (to) – A viziona, a proiecta pe ecran un film sau un program.
Screen Actors Guild – Asociaţia profesională a actorilor de film şi televiziune în SUA, puternică corporaţie
a actorilor care negociază şi controlează condiţiile de angajare a membrilor săi; pentru a deveni membru
trebuie făcută dovada unui contract de angajare într-una din firmele care respectă clauzele impuse de SAG
(a constituit trambulina politică pentru Ronald Reagan).
Screen Extras Guild – Sindicat al figuranţilor în SUA.
Screen ratio – vezi Academy ratio, Aspect, Full screen, Pan and scan.
Screen writer – Sinonim cu screenplay writer.
Screener questionnaire – Chestionar despre informaţii după criterii demografice şi cu caracter personal.
Screening – Difuzarea unui film pentru marele public în sala de cinematograf.
Screenplay – Scenariu, adaptare pentru ecran; final screenplay - versiunea finală a scenariului; decupaj
final; vezi On spec.
Screenplay by ... – Indică autorul scenariului; conform uzanţei impuse de Writers Guild of America
(sindicatul scriitorilor), în cazul mai multor autori se foloseşte conjuncţia and – „şi” - care semnifică faptul că
al doilea autor a rescris scenariul primului autor, iar în cazul operei scrise în colaborare, semnul ”&”, care
înseamnă că ambii autori au muncit deopotrivă pentru versiunea finală; vezi Story by, Written by.
Screwball comedy – Gen de comedie trăsnită, proprie filmelor anilor ’30 şi televiziunii de după război.
Scrim – Filtru; material translucid care se pune în faţa sursei de lumină (proiectorul) pentru a difuza
iluminatul.
Script – Sinonim cu scenariu; vezi Shooting script, Treatment.
Script (to) – A scrie un scenariu.
Script breakdown – vezi Production breakdown.
Script researcher – Documentarist, asistent al unui scenarist, responsabil cu documentarea şi verificarea
datelor.
Script / continuity supervisor – Supervizorul scenariului sau secretara(ul) de platou; ia note detaliate ale
fiecărei scene, inclusiv poziţia camerei, schimbările de dialog şi înregistrează timpul pentru fiecare filmare;
sinonim cu continuity person.
Scriptwriter’s cost – Costul perioadei de pregătire şi dezvoltare a unui proiect de film (de regulă în care se
scrie varianta finală a scenariului) la care se adaugă şi onorariul scenaristului.
Seamless editing – Montaj cinematografic, în care la o schimbare de plan, sunetul este decalat faţă de
imagine; vezi Split.
Seamstress – Croitoreasă.
Season – Sezon de televiziune, perioadă care începe în septembrie, cu o nouă grilă de programe, până în
mai anul următor; vezi Season finale, Year.
Season finale – Ultimul episod al sezonului, în cazul unui serial sau al altei emisiuni; dă naştere unui efort
promoţional mai mare şi lasă intriga în suspense; vezi Cliffhanger.
SECAM – Acronim de la Séquentiel couleur à mémoire - Sistemul electronic de culoare cu memorie -
sistem de televiziune brevetat în anul 1956 de către Henri de France; foloseşte o imagine cu 819 linii, mai
bună decât PAL sau NTSC (sistemul american) şi se utilizează în Franţa, în Europa de Est şi în câteva alte
ţări; în ironie i s-a dat şi denumirea de System Evidently Contradicting American Method; vezi PAL, NTSC.
Second assistant camera operator – Al doilea asistent de cameră (al cameramanului) sau a patra
persoană de la imagine, încarcă şi descarcă casetele de film, bate clacheta, scrie rapoartele de cameră,
înregistrează cronologic scenele, notează fiecare filmare şi detaliu pe tăbliţa clachetei şi în rapoarte şi
verifică cantitatea de peliculă; i se mai spune clapper person sau slater (clachetist).
Second assistant director – Al doilea secund la compartimentul de regie; este mâna dreaptă a primului
secund (regizorul secund). Se ocupă mai mult cu documentele, inclusiv cu prepararea şi distribuirea foiilor
de serviciu/convocatoarelor (call sheet) şi rapoartelor de producţie zilnice şi îl poate asista pe primul A.D. în
menţinerea ordinii pe platou.
Second banana – Actor pentru un rol secundar; sinonim cu sidekick, sau straight man într-un film de
comedie.
Second breakeven – Al doilea prag de rentabilitate, un anumit punct definit contractual în evoluţia
încasărilor unui film artistic de ficţiune, în care veniturile egalează din nou cheltuielile după efectuarea cu
întârziere a unei serii de plăţi, neefectuate la calcularea primului prag de rentabilitate (first breakeven).
Second unit director – Regizorul echipei a doua, care filmează scenele în care lipsesc de obicei actorii
principali.
122
Secondary ancillary rights – Drepturi de pe pieţele secundare cum ar fi merchandising, drepturi de pe
urma editării muzicii sau editării unei cărţi, spre deosebire de drepturile principale de a produce un remake
sau serial de televiziune.
Secondary audience – Un segment de audienţă interesat într-un film care poate să nu fie targetul
principal.
Section 326 – Articolul 326 din Federal Communication Act, 1934, în SUA (legea audiovizuală americană),
care fixează principiile libertăţii cuvântului şi intrezicerea cenzurii; vezi First amendment.
Secure (to) – Ataşarea prin contract şi rezervarea serviciilor unei vedete, ale unui regizor, ale unui
distribuitor sau ale unei opere literare (nuvelă, roman, scenariu ş.a.) în domeniul audiovizual sau în special
în cinematografie.
Security – 1) Garanţie, cauţiune. 2) Titlu, valoare mobiliară.
Security agreement – Contract scris între un producător de filme şi un împrumutător care asigură
finanţarea, în care se prevede garanţia dată de producător acestuia, ca o poliţă de ”asigurare” în cazul
întârzierii rambursării împrumutului.
Seed money – Capital de lansare într-un proiect, cheltuieli de început, de amorsare.
See-fee – 1) Literal - a plăti pentru a vedea; sumă de bani care se plăteşte pentru a avea acces la un
program cu plată la cablu, sau un joc video în reţea. 2) Televiziune cu plată; sinonim cu Fee-vee.
SEG – 1) vezi Screen Extras Guild. 2) Special effects generator – grup electrogen pentru efecte speciale.
Segment – În televiziune, constituie oricare parte din subiectul telejurnalului, delimitată prin publicitate.
Segment producer – Producător de emisiuni gen magazine, reportaje, televérité; adesea este responsabil
de scrierea scenariului şi de postproducţie.
Segmentation – Segmentare, diferenţiere a publicului după caracteristicile, demografice sau sociale, în
scopul adaptării producţiei de filme sau de programe la audienţa potenţială bine delimitată; vezi
Demographics, Fragmentation, Psychographics.
Self distribution – Distribuţie directă, asumarea cheltuielilor cu ieşirea filmului şi promovarea lui însuşi de
către producător.
Self insure (to) – „Autoasigurare” sau eufemism pentru cazul în care nu există asigurare.
Sell off period – Clauză din contractele de editare video care prevăd timpul de desfacere a stocurilor de
casete înregistrate după termenul de scadenţă a drepturilor de editare.
Sell sheet – O pagină de mărimea A4 cu reproduceri şi fotografii din film, folosită pentru vânzarea filmului
investitorilor sau distribuitorilor.
Sell through – Casete video vândute, faţă de cele închiriate.
Sell through market – Piaţă video de vânzare a casetelor, faţă de rental market - de închiriere; situaţia în
care se cumpără caseta datorită unui preţ atractiv în loc să fie închiriată; se mai scrie Sell thru.
Seller’s market – Piaţa dominată de vânzător; situaţia unei pieţe în care cererea este superioară ofertei; în
industria filmului se întâlneşte rar situaţia în care vânzătorul este pe poziţie de forţă, datorită faptului că
oferta devansează cererea, filmele fiind iniţiativa unui grup de creatori care-şi impun cu forţa produsul pe
piaţă.
Senior producer – Producător de nivel superior, cu experienţă, producător principal; funcţia se găseşte în
organigrama marilor studiouri, dar este rar înscrisă pe genericul filmelor, fiind considerat ca un titlu de
curtoazie pentru vechime în funcţie.
Senssurround – Sistem de sonorizare a sălilor de cinema conţinând dispunerea incintelor acustice de
bass astfel încât dau impresia fizică a scufundării în sunet; vezi Surround, Dolby surround.
Separation of rights – Prevedere a sindicatului scriitorilor din SUA (Writers Guild, art. 61) prin care autorul
poate să-şi rezerve o parte din drepturile asupra operei sale (scenariu original), chiar şi în situaţia în care a
fost angajatul unei firme de producţie când a scris scenariul şi când, conform legii americane, drepturile le
deţine firma angajatoare.
Sequel – Continuarea (unui film).
Serial – Film foileton, film a cărui acţiune dramatică este fracţionată în episoade scurte de aceeaşi durată
(a nu se confunda cu series); vezi Soap opera.
Series – Film serial, ansamblu omogen consacrat aceluiaşi subiect şi difuzat de obicei la intervale regulate,
cu o durată aproape de o oră (spre deosebire de Sitcom, care durează o jumătate de oră).
Series maintenance – În televiziune reprezintă durabilitatea, rezistenţa la uzură a unui serial; vezi Entropy.
SESAC – vezi Society for European Stage Authors and Composers.

123
Set – 1) Decor, loc de filmare; hot set – decor gata pentru filmare; în televiziune, functional set – decor
specializat; swing set – decor mobil, provizoriu. 2) Număr, parte dintr-un spectacol.
Set crew – Echipă de platou (muncitori care lucrează pe platou).
Set day – Sinonim cu build day, zi de construcţie a decorului.
Set decorator – Scenograf, funcţia care răspunde cu decoratul interioarelor pe platoul de filmare.
Set demeanor/etiquette – Comportamentul pe platou.
Set designer – Designer al unui decor de filmare.
Set dresser – Asistent scenograf responsabil cu decorarea, mobilarea locurilor de filmare; îl asistă pe
scenograf - Set decorator pe perioada filmării.
Set electrician – Electrician pe platou.
Set security – Serviciul de supraveghere şi pază la locul de filmare.
Set up – Locul sau poziţia în care regizorul şi directorul de cameră fixează aparatul de filmat şi stabilesc
lumina şi unghiul de filmare; o secvenţă poate fi filmată din mai multe locuri şi cu mai multe duble pentru
fiecare cadru.
Sets in use – În audiometrie, număr de cămine iniţializate, care au fixat televizorul pe un canal la un
moment dat; vezi HUT.
Settlement – 1) Reglementare, înţelegere, tranzacţie. 2) Lichidarea conturilor, în special pentru exploatarea
unui film în sălile de cinema, reglarea săptămânală a borderourilor de încasări.
Seven sheet – Afiş de cinema de formatul 3x4 metri.
Sewing materials – Materiale de croitorie (ace, aţă etc.).
Sexploitation – Califică producţiile audiovizuale şi cinematografice, care redau fără consideraţii estetice
cele mai necuviincioase aspecte ale unei poveşti.
SFD – vezi Society of Film Distribution.
SFX – vezi Sound effects.
Shadow writer – Scriitor la negru, folosit de alţii, fără nici un drept asupra creaţiei sale.
Share – 1) Cotă parte, calculat de regulă procentual, care revine unei părţi interesate din încasările de pe
urma difuzării filmului; cotă parte din drepturile asupra unui film sau asupra negativului. 2) În audiometrie,
cotă parte din audienţă; vezi Negative.
Shared card – Menţiune, carton de generic împărţit mai multor persoane.
Sharp – Claritatea imaginii, precizia conturului.
Sheet music – Banda muzicală a unui film, tipărită pe hârtie.
Shelf – În televiziune - empty shelf syndrome – stare de fapt a cererii de programe, când cumpărătorii au
teamă că le lipsesc produsele pentru a face faţă concurenţei; full shelf syndrome – stare inversă, când
există teama de a se imobiliza lichidităţi prea mari în cumpărarea de programe.
Shelf life – Durată utilă (sau de viaţă comercială) în special pentru filme – perioada între terminare şi
vânzare când prezintă valoare pe piaţă sau a vânzărilor în magazin, sau discuri sau casete video.
Shelve (to) – (literal) A strânge pe o poliţă, raft. În cinematografie se utilizează cu sensul de a pune
deoparte o idee sau un scenariu de film, un program etc.(se mai spune to warehouse sau to put on hold).
Shelving problems – În televiziune se spune problemelor cauzate de un inventar de programe excedentar
faţă de planul de difuzare; vezi Shelf (empty sau full programe).
Sherman Anti Trust-Act – Lege antimonopol din SUA, care acţionează şi în industria filmului, alături de
Legea Clayton, prima în principal în privinţa combaterii tendinţelor monopoliste iar a doua împotriva
practicării preţurilor discriminatorii.
Shock jock – Animator radio al cărui rol este de a provoca, de a face scandal.
Shoot (to) – 1) A turna un film. 2) Şedinţă foto; vezi Film (to), Crew (to).
Shoot them up (literal) – ”Doboară-i” - gen de joc interactiv în care jucătorul, cu ajutorul unor arme, trage
asupra unor obiecte sau persoane comandate de calculator; se foloseşte şi la filmele de acţiune sau de
război; vezi Beat them up, sau Quest game.
Shooting – Filmare.
Shooting – vezi Principal photography.
Shooting outline – Plan de filmare sub forma unei liste cu secvenţele şi locurile de filmare (în lipsa unui
decupaj).
Shooting ratio – Metrajul util de filmat, sau raportul între lungimea totală a peliculei şi lungimea metrajului
util al filmului (care se vede pe ecran).

124
Shooting schedule – Plan calendaristic de filmare, cu ordinea secvenţelor de filmat; vezi Production
breakdown.
Shooting schedule – Program de filmare; întocmit de primul asistent al regizorului (First Assistant
Director/First A.D.) are de obicei forma unui program de producţie (production board) şi consemnează
datele la care se filmează fiecare scenă în parte şi ordinea filmării.
Shooting script – Decupaj tehnic al scenariului; conţine secvenţele în ordinea cea mai convenabilă pentru
filmare, cu detalierea necesarului fiecărui compartiment (actorii, scenografia, costumele, machiajul,
aparatura de filmare, sunetul, indicarea mişcării aparatului de filmat, dialogurile etc); vezi First draft, Final
screenplay, Master script, Polish, Revision.
Shop (to) – Plasare, intervenţie; se spune despre un film, care după dezvoltarea proiectului este ”plasat”
potenţialilor finanţatori.
Short – Film de scurtmetraj; sindicatul american al regizorilor (Directors Guild of America) defineşte astfel
orice film care nu depăşeşte la proiecţia pe marele ecran, 2700 de picioare (cca. 824 metri sau cca 27 de
minute) la filmele pe 35 mm, sau 1080 picioare (cca. 330 metri respectiv cca 11 minute) la filmele pe 16
mm; sindicatul scriitorilor (Writers Guild of America) în schimb, consideră film de scurtmetraj filmul care la
proiecţie nu depăşeşte 3600 picioare (cca.1100 metri). Conform Legii cinematografiei româneşti, filmul de
scurt metraj are maximum 20 de minute.
Short form agreement – Contract în formă simplificată, pe termen limitat. Sindicatele folosesc în mod
curent această formă de contract care face trimitere în textul său la clauzele negociate în contractele
colective.
Shortie – Sinonim cu short.
Shot – Cadru cinematografic.
Shot/countershot – Plan / contraplan.
Shotgun – Armă, tun de mic calibru.
Shot list – Decupaj tehnic al scenariului, listă cu planurile de filmare.
Shoulder – Subtitrare (pe un afiş sau un ziar); sinonim cu sub-head.
Shouter – Conferinţă de presă, reportaj în plan deschis (al unui actor când coboară din avion sau în cadrul
unui festival); vezi Stand upper.
Show – Spectacol, emisiune, interpretare, demonstraţie, reprezentaţie; în televiziune, emisiune în platou.
Show business – Industria spectacolului şi mediul de afaceri cu reprezentanţii artelor şi ai media care
animă acest domeniu; sinonim cu showbiz.
Show format – 1) Decupajul pe minute al diferitelor elemente care alcătuiesc o emisiune. 2) Pentru un
program în reluare, durata şi numărul episoadelor unei serii; vezi Rundown sheets.
Showcase (to) – 1) A pune în valoare un film, un program, un proiect. 2) Trambulină de lansare a unor
tinere vedete, sau a unor idei pentru filme noi; vezi Pitch.
Showing – 1) Prezentarea unui film sau a unui program. 2) În publicitate se spune audienţei care se
consideră ca puncte de rating.
Showmanship – 1) Pricepere, meseria organizării unui spectacol. 2) Obligaţia profesională sub forma
apariţiei în diverse ocazii a realizatorilor unui film sau program, în scop promoţional; vezi Personal
appearance tours.
Sidebar – 1) Încadrarea unui articol de ziar într-un chenar. 2) În cadrul unui festival, un eveniment secundar
faţă de manifestarea principală.
Sidekick – Punere în valoare; partenerul eroului în film; vezi Straight man, Second banana.
Sideline musician – Actor sau figurant care imită folosirea unui instrument muzical; vezi Production
musician, Recording musician.
Sides – Partea dintr-un scenariu dată actorilor pentru o audiţie.
Sides splitter – Film vesel, comic.
SIG. – Simbol ”pentru semnătură”; în televiziune, carton în partea de final a mesajului publicitar, în care
apare logo-ul anunţătorului; vezi Sponsor.
Signatories – Companii care acceptă condiţiile impuse de sindicate şi angajează membri de sindicat cu
regularitate.
Signatory – Semnatar, producător care respectă condiţiile impuse de sindicatele profesionale.
Signature – Semnătură, marcă; în cinema, semnifică un film sau program de prestigiu, cu care un
producător sau un canal de televiziune încearcă să îşi asocieze numele şi imaginea, ca semn al valorii.
Sign-off (to) – În televiziune, încetarea emisiunii.
125
Silent bit – Figuraţie specială; este acel figurant care apare în apropierea actorului şi interpretează un mic
rol, fără a rosti nici o replică, de exemplu primeşte un obiect din mâna actorului, zâmbeşte, salută etc.; atât
timp cât nu rosteşte nici un cuvânt, persoana care îndeplineşte acest rol este denumită figurant; Silent bit
denumeşte atât persoana, cât şi rolul interpretat.
Silent movie – Film mut.
Silver bullet – Denumire dată soluţiei din film care rezolvă situaţia dramatică; termenul este împrumutat din
folclorul european în care doar un glonţ de argint poate să omoare un vârcolac.
Similar pictures – Filme care se aseamănă în multe privinţe. Conceptul este folosit la efectuarea
estimărilor privind viitoarele încasări în cazul unui film, luându-se ca exemplu prin comparaţie realizările
unor filme asemănătoare; vezi Past performance.
Simulcasting – 1) Difuzare partajată; procedeu prin care se difuzează imaginea la televiziune şi muzica la
radio. 2) Emisiune în direct, difuzată pe mai multe zone în acelaşi timp.
Sin City – ”Oraşul păcatului”, se spune oraşului Las Vegas.
Single – Disc muzical cu un cântec, la origine pe 45 de turaţii, distinct de albumul muzical (LP) de care
aparţine.
Single picture deal – Contract încheiat pentru un film distinct, spre deosebire de Package deal sau Output
deal.
Single shot – 1) Plan de filmare cu un singur personaj. 2) În televiziune - secvenţă din platou filmată cu un
singur aparat.
Siskel and Ebert – Critici de cinema, lideri de opinie, a căror emisiune săptămânală este difuzată pe tot
teritoriul SUA, cu o influenţă decisivă asupra încasărilor obţinute din sălile de cinema.
Sitcom – Comedie de situaţie, pe episoade de regulă cu o durată de mai puţin de o jumătate de oră
difuzată la început la radio (din 1926 în SUA) apoi numai la televiziune; bazată pe episoade singulare cu
acţiunea rezolvată în finalul fiecărui episod, sitcomul evoluează mai recent în dezvoltarea naraţiunii (ex.
Friends) prin introducerea continuităţii în evoluţia traiectoriei personajelor, procedeu folosit de regulă de
către melodramele de tip soap opera; denumirea provine de la situation comedy; vezi Story arc, Story
spine, Series.
Situationer – Dosar care se găseşte de regulă într-un caiet de presă şi după datele căruia se pot redacta
comunicate, articole de presă etc., în activitatea de marketing.
Six pack – În televiziune, în cazul unui foileton (soap opera) se spune unui modul de şase episoade filmate
într-o săptămână în loc de cinci episoade în mod obişnuit; se poate realiza filmându-se seara târziu, după
filmarea obişnuită.
Sixer – Multiplex cu şase ecrane de cinema (similar se spune Sevener, Eighter... pentru şapte, opt ecrane);
vezi Multiplex.
Sked – Provine de la schedule – program; sinonim cu Slate.
Skein – Serie televizată.
Skids (on the) – ”Pe calea cea rea”; numeşte cariera în declin a unui film sau roman; vezi Peak out (to).
Skinflick – Film erotic.
Skip frame – Efectul optic produs când se omit sau se scot câteva cadre dintr-o secvenţă pentru a mări
viteza acţiunii.
Slander – Defăimare verbală (fără înregistrarea pe un suport oarecare) la adresa demnităţii sau onoarei
unei persoane; slander of title – declaraţie care contestă validitatea unui titlu de proprietate sau în mod
special a unui contract de cesiune a drepturilor de autor, a unei opţiuni sau dreptul asupra unei părţi a
negativului filmului etc.
Slap – Machiaj.
Slapstick (comedy) – Farsă în film produsă de eroi din gesturi fizice sau pantomimă, fără violenţă (ex.
poliţiştii din Keystone Cops, Chaplin în City Lights în scena boxului, sau mai recent Jerry Lewis şi Jim
Carrey).
Slasher movie – Film horror, cu scene cu sânge, cu arme albe; ex. trei dintre cele mai de succes filme
clasice de acest tip: Psycho - 1960, Halloween - 1978 şi A Nightmare on Elm Street - 1984, sau parodia
Scream - 1996; vezi Slice and dice, Splatter.
Slate – Clachetă; tăbliţă cu un capac flexibil (clapper) folosită la începutul şi la sfârşitul filmării pentru a oferi
un semn pentru sincronizarea sunetului cu imaginea şi pentru a furniza informaţii despre scena filmată (ex.
scena nr., secvenţa nr., dubla nr. etc); pe clachetă este scris numele regizorului – director - şi al directorului

126
de imagine - director of photography, secvenţa, scena, numărul dublei şi data; slate man/boy – asistent al
operatorului de imagine, care foloseşte clacheta la filmare.
Sleeper – Film care a ajuns pe neaşteptate mare succes; se spune filmelor care sunt lansate fără
publicitate, ai căror regizor şi actori sunt puţin cunoscuţi şi care devin succes de casă peste aşteptări; ex.
Marty – 1955, produs de Harold Hecks şi Burt Lancaster, câştigă Palme d’or la Cannes şi are opt
nominalizări, din care patru câştigate, la Oscar, sau My Big Fat Greek Wedding – 2002, produs de Tom
Hanks şi soţia sa de origine greacă Rita Wilson; vezi Cinderella, Hit.
Sleeping partner – În producţia unui film este partenerul de finanţare care nu intervine nici în probleme de
creaţie, nici în comercializarea filmului.
Slice of life – 1) Gen de ficţiune cu conotaţii documentare, despre câteva personaje în viaţa lor cotidiană.
2) Stil de mesaj publicitar care imită documentarul.
Slicer – Maşinuţă de lipit/tăiat – la montaj.
Sliding scale – Un aranjament financiar între un distribuitor şi un exploatant prin care cel din urmă este de
acord să-i plătească distribuitorului o sumă din încasările filmului, procentual, proporţional cu mărimea
încasărilor; vezi Ninety/ten deal.
Slomo – vezi Slow motion.
Slot – 1) În cinema este data de programare în calendarul difuzării în săli. 2) În televiziune este careul orar
în grila de programare.
Slow burn humour – Umor cu efect întârziat.
Slow motion (abr. Slomo) – Film în ralenti, cu încetinitorul; vezi Instant replay.
Slow scan – În televiziune, procedeu care reduce frecvenţa baleiajului pe ecran, ceea ce permite
includerea imaginilor de televiziune pe un ecran normal de cinema.
Slug – Titlu abreviat al unui subiect, reportaj; slug line – titlul secvenţei (într-un scenariu).
Smartcard – Card pentru decodare (”visiopass”).
Smash – Succes mare, instantaneu al unui film sau serial.
SMATV – vezi Satellite master antenna television.
SMPTE – vezi Society of Motion Picture and Television Engineers (se pronunţă simpti).
SMPTE time code – Cod de standardizare a tehnicii în film, video şi audio (semnal digital), alcătuit din opt
numere care indică ora, minutele, secundele şi cadrele folosit pentru a putea sincroniza echipamentul audio
şi video; se foloseşte şi la editarea audio şi video pentru marcarea secvenţelor.
Snap – vezi Flash.
Snapshot – Aparat foto Polaroid, instantaneu.
Sneak preview – Proiecţie în avans a filmului în faţa unei audienţe specifice, cu plată sau fără, pentru
testare şi generarea unui „word of mouth” favorabil; vezi Screening, Test preview, Word of mouth sneak.
SNG – vezi Satellite news gathering.
Snub – Omisiune sau refuzul de a fi ales câştigător la nominalizare pentru un premiu; ex. printre marile
omisiuni de la premiile Oscar se numără: Judy Garland în The Wizard of Oz (1939), Ingrid Bergman în
Casablanca (1942), Gene Kelly în Singing in the Rain (1952), James Dean în Rebel Without a Cause
(1955), Orson Welles în Touch of Evil (1958), Cary Grant în North by Northwest (1959), Robert Redford în
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) sau Anthony Perkins în Psycho (1960), iar printre necâştigători
Lawrence Olivier în Wuthering Heights (La răscruce de vânturi) (1939), James Stewart în Mr. Smith Goes to
Washington (1939), Bette Davis în Dark Victory (1939), Clark Gable în Gone With the Wind (1939), Orson
Welles în Citizen Kane (1941), Humphrey Bogart în Casablanca (1942), Peter O’Toole în Lawrence of
Arabia (1962), Richard Burton în Who’s Afraid of Wirginia Woolf? (1966).
SNV – vezi Satellite News Vehicle.
So sue me – ”Dă-mă în judecată”, expresie clişeu utilizată în litigiile dintre producători şi distribuitori în
industria de film americană.
Soap opera – Film serial la televiziune, melodramă în foileton, difuzat de regulă în grila de programe de
dimineaţă sau după-amiaza (day time), adresându-se unui public feminin şi/sau de o anumită vârstă (gen
Tânăr şi neliniştit); denumirea provine de la faptul că acest gen de seriale a atras ca sponsori, prin audienţa
lor, fabricanţi de săpunuri sau detergenţi care de multe ori au îndeplinit şi funcţia de producători delegaţi;
vezi Sponsor ownership.
Soaper – Actor folosit în seriale gen soap opera.
SOCAL – South California - Sudul Californiei (litoralul de la Big Sur până la San Diego).
Society of Film Distribution - Federaţia Distribuitorilor de Filme din SUA.
127
Society for European Stage Authors and Composers – Asociaţie profesională de gestiune colectivă a
drepturilor de autor pentru operele dramatice şi muzicale europene; vezi ASCAP, BMI.
Society of Motion Pictures and Television Engineers – Asociaţia tehnicienilor din televiziune şi
cinematografie, din SUA, cu rol pronunţat sindical, dar care elaborează şi norme tehnice de lucru în
televiziune.
Socko – Succes, film care a obţinut rezultate bune; vezi Boffo, Wammo.
SOF – vezi Sound on Film.
Soft cut – Fondu scurt (pierderea treptată a imaginii), doar pentru câteva imagini.
Soft floor – Prag minim variabil, respectiv cotă cuvenită din participare la realizarea unui film sau, comision
care poate să scadă proporţional cu rezultatele difuzării unui film sau program; opus este Hard floor.
Soft focus – Efect prin care, cu ajutorul unor filtre puse în faţa obiectivului de filmat, se reduce claritatea
imaginii în unele scene romantice sau pentru a atenua ridurile de pe faţa actorului.
Soft porn – Erotic, film semipornografic care scapă uneori cotării cu „X”; sinonim Skinflick.
Soft rock – Rock uşor, tip de program muzical radio, fără „frenezie”, destinat unei audienţe de peste 35 de
ani.
Software – Termen din informatică, sistem de programe pentru computere şi procedurile de aplicare.
Solid word of mouth – Reacţie favorabilă din partea spectatorilor faţă de un film, transmisă verbal; vezi
Word of mouth.
Soliloquy – A solilocva – monolog dramatic al unui actor ca expresie a gândurilor sale interioare.
Solon – Autoritate, lider de opinie, persoană respectată a cărei opinie contează în meserie; în mod ironic -
reprezentant al puterii publice.
Sony Decision – Hotărâre istorică a unei curţi de justiţie a statului California (1979) prin care s-a stabilit că
înregistrarea pe suport video a filmelor sau programelor de televiziune, dacă sunt vizionate cu scop
nelucrativ, în cadru restrâns (familie), nu încalcă legea copyright-ului pentru deţinătorii drepturilor de autor.
Sony Pictures Entertainment – Noul nume al fostului „major” Columbia Pictures Entertainment, în urma
cumpărării în 1989 de către Sony Corporation.
SOS – 1) Sound on sound - supraimpresionarea sunetului; vezi Dubbing, Looping.
SOT – vezi Sound on tape.
Sound assistant – Asistent de sunet; vezi Boom operator.
Sound bite – Extras sonor, în special în jurnalism – comentariu scurt.
Sound department – Compartimentul de sunet. Conţine 19 funcţii dintre care şase sunt în domeniul
sunetului din producţie şi 16 funcţii în postproducţia filmului.
Sound designer – Răspunde de estetica sonoră a unui film.
Sound editor (music, effects and dubbing) – Monteur de sunet, persoana din echipa de filmare care
supervizează crearea de efecte sonore, sau/şi le produce/creează el şi este angajat în asamblarea şi
sincronizarea benzilor cu efecte sonore şi a dialogurilor în etapa de postprocesare a filmului.
Sound effect track – Bandă primară cu efecte sonore înainte de mixajul sunetului.
Sound effects – Efecte speciale sonore, sunete naturale sau artificiale, altele decât muzică, voci
sincronizate, care se vor înregistra pe coloana sonoră a filmului.
Sound effects editor – vezi Sound editor.
Sound effects engineer/man – Specialist în efecte sonore la un film, zgomotist; vezi Foley artist.
Sound in production – Funcţiile din perioada de filmare (vezi tabel - anexă).
Sound mixer – Operator (inginer) de sunet care execută mixajul sunetului cu imaginea.
Sound on film – Etichetă ce indică integrarea pistei sonore pe suportul imaginii filmului.
Sound on film – Sunetul pe film.
Sound on tape – Indică faptul că sunetele, muzica sau zgomotul de fundal provin de pe o bandă
magnetică audio sau video.
Sound proof – Insonor, izolat fonic.
Sound recordist – Operator/inginer de sunet; vezi Production mixer.
Sound stage – Platou de filmare (de forma unei hale mari) cu izolare acustică, insonorizat, dotat cu lumini,
cu podea netedă favorabilă pentru montarea decorurilor.
Sound stock – Banda de sunet virgină, pe care se înregistrează.
Sound studio – Auditoriu, sală de înregistrări audio, izolată fonic, folosită pentru înregistrarea sunetului.
Sound take – Înregistrarea sunetului cu priză directă.

128
Sound track album right of approval – Prevedere contractuală în contractele de distribuţie, prin care
distribuitorul poate să aibă dreptul de a aproba campania de înregistrări a albumului coloanei sonore a
filmului.
Soundies – Filme scurte muzicale, strămoşul videoclipului de azi, ilustrând cântece la modă din anii ‘50.
Soundscan – Sistem de înregistrare (prin citirea unor coduri de bare de pe ambalaje) a vânzărilor de
fonograme.
Soundtrack – Pista sonoră ca parte fizică a unei pelicule de film, care conţine coloana sonoră înregistrată
fie magnetic, fie optic.
Soundtrack advance – Avans plătit pentru cumpărarea drepturilor de distribuţie a unui album cu coloana
sonoră pentru un film.
Soundtrack albums – Discuri, benzi magnetice şi compact discuri cunoscute generic sub denumirea de
„albume”, conţinând coloana muzicală a unui film; ele constituie surse suplimentare de venituri din difuzarea
filmului.
Source music – Muzică a cărei origine se află pe ecran, în scenele filmate.
Source sound – Sunet direct având originea pe ecran; sunet martor.
Spaghetti western – Film western realizat cu buget modest în locaţii din Italia sau Spania (ex. filmele lui
Sergio Leone cu Clint Eastwood).
Spec – Un gen de speculaţie – se spune în general despre filmele produse de independenţi şi date
distribuitorilor ca produse finite, la care producătorul speculează interesul distribuitorilor; în general cele mai
multe filme cu bugete mici sunt realizate prin atragerea unor investitori, în schimbul unui procent din
încasări.
Spec script – vezi Speculative screenplay.
Special – În televiziune, o emisiune excepţională care nu figurează în grila de programe.
Special effects – Efecte speciale (abrev. SPFX sau F/X), termen care acoperă un spectru larg de efecte
produse în momentul turnării unui film (ex. pot fi efecte vizuale-fotografice sau efecte mecanice–fizice, cu
folosirea de miniaturi, machete, filmări cu ecran albastru, cu retroproiecţie, folosirea de efecte pirotehnice
etc).
Special effects engineer – Tehnician de efecte speciale; membru al echipei de efecte speciale,
responsabil cu crearea şi executarea în condiţii de siguranţă a tuturor efectelor speciale.
Special handling – Strategie specifică de marketing, pentru filme de artă, care apelează mai degrabă la
sensibilitatea artistică decât la valenţele comerciale, cu vizionări exclusive, într-un număr redus de săli şi
menţinerea pe piaţă a filmului până îşi creează audienţa prin „word of mouth”.
Special interest station/network – Reţea de cablu, sau canal de televiziune care se adresează unui public
ţintă şi care caută să-i satisfacă pasiunile (pescuit, vânătoare, gătitul în bucătărie, reparaţii în casă etc.).
Specialty film – Film special, care se adresează unui public special.
Specs (în funcţie de context) – 1) Specificaţii – norme tehnice, caiet de sarcini. 2) Spectatori. 3) Speciale –
program în afară de grilă şi pe care o modifică. 4) Spectacole.
Spectrum fee – Preţul concesionării domeniului public, drepturi vărsate pentru utilizarea spaţiului herţian
de către difuzori (în fază de proiect în SUA).
Speculative screenplay – Un scenariu scris de către un scenarist, fără a fi o comandă prealabilă din
partea unui producător; în contrast cu commissioned work; vezi Work made for hire, Writer for hire.
Speed ! – „Filmează” - de obicei, în practica americană, răspuns dat de operatorul de la aparatul de filmat,
către regizor, când viteza aparatului este optimă pentru filmare (sinonim cu Rolling, Running).
SPFRE – vezi Same percentage as film rentals earned.
Spike (to) – 1) A arunca, a pune la rebut. 2) Subiect rebutat.
Spin – În cinema, rezultatul activităţii de relaţii publice (pentru un film – o declaraţie sau afirmaţie); spin
controller sau doctor - însărcinat cu relaţiile publice, purtător de cuvânt cu rolul de a stăpâni opinia publică.
Spin-off – Un film de lungmetraj sau film de televiziune realizat, ca un nou episod, după ce un personaj sau
o acţiune dintr-un film anterior a avut succes; în televiziune este un program ale cărui personaje au fost
deja văzute într-o serie anterioară; ex. din cinema: The Scorpion King realizat după The Mummy returns,
sau Alien vs.Predator, după succesul cu Alien; exemple dintre filmele spin-off de televiziune: AfterMASH şi
W*A*L*T*E*R după filmul de succes M*A*S*H*, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Voyager, Star
Trek: Deep Space Nine şi Star Trek: Enterprise din filmul iniţial Star Trek sau Special Victims Unit, Criminal
Intent, Crime & Punishment şi Trial by Jury creaţii provenite din serialul de succes Law & Order; vezi Cross
over.
129
Splash page – Pagină publicitară de internet doar de prezentare, fără posibilitatea intrării în detalii.
Splice – Lipitură pe negativul filmului.
Split – Tehnică de montaj, când sunetul (audio split) sau imaginea (image split) întârzie la schimbarea unui
plan; vezi Seamless editing.
Split 30 – În televiziune, jumătate de minut publicitar divizat în două mesaje ale aceluiaşi anunţător, de
manieră neconsecutivă, dar în timpul aceleiaşi pauze publicitare.
Split agreement – Contract al exploatanţilor care le dă dreptul de a negocia exploatarea filmului, încheiat
fie film cu film (astfel că în zona respectivă nu vor exista două săli care difuzează acelaşi film), fie
distribuitor cu distribuitor, prin care exploatanţii îşi iau dreptul de a negocia cu distribuitorii, pentru fiecare
film şi pentru fiecare sală de cinema în parte; vezi Blind bidding.
Split of proceeds – Defineşte în cinematografie împărţirea procentelor între distribuitor şi exploatant, din
totalul încasărilor provenite din cinematografe după deducerea cheltuielilor sălilor de cinema; astfel,
conform unui contract clasic de difuzare, distribuitorul primeşte 90% din box office în primele două
săptămâni, după deducerea unei sume fixe negociate în contul cheltuielilor sălii, ca, după a treia
săptămână, procentul lui să scadă treptat, până la a noua săptămână, la 25%; conform acordului split of
proceeds, sala de cinema va câştiga cu cât filmul va rămâne mai mult în exploatare.
Split rights deal – Contract de finanţare şi distribuţie a unui film prin care producătorul vinde în avans
drepturile pentru piaţa internă unui distribuitor şi îşi reţine drepturile pentru piaţa internaţională – pe care le
vinde pe bază de licitaţie; încasările interne cu cele internaţionale nu se compensează (cross collaterized),
iar câştigul producătorului poate fi mai mare ca într-un contract (vezi) worldwide pickup sau production -
financing – distribution; vezi Distribution term, Pre-sales.
Split rights pickups – Este o variantă a contractului de distribuţie „negative pickup pentru pieţele externe”
la care se obţin cel puţin două angajamente de distribuţie înainte de a începe producţia filmului, cu
împărţirea drepturilor de distribuţie între piaţa internă şi cea externă; aceste angajamente se vor folosi drept
garanţie pentru bănci sau alte instituţii la strângerea fondurilor pentru finanţarea producţiei.
Split screen – Proiecţie alternativă; exploatarea a două filme alternativ în aceeaşi sală; ecran divizat în mai
multe părţi, pentru a arăta două sau mai multe personaje simultan.
Spoiler – Informaţie despre intriga sau finalul unui film dezvăluit înainte de vizionare.
Sponsor – Mecena, finanţator, persoană fizică sau firmă care susţine financiar o acţiune cu caracter
cultural sau sportiv în schimbul publicităţii în favoarea sa.
Sponsor ownership – Formă de finanţare în care comanditarul–sponsor este şi producător şi deci
deţinător al drepturilor asupra programului sau spectacolului; vezi Soap opera.
Spoof – Parodie.
Spook pic – Sinonim cu spy film – film de spionaj.
Spool – Bobină (de film).
Spot – Mesaj publicitar.
Spotting list – Listă de dialoguri sau de subtitrări, după caz.
Squeaky wheel gets the grease – (literal) – ”Roata care scârţâie va fi unsă” - echivalentul proverbului
românesc „Copilul care plânge primeşte mâncare”; proverb des utilizat, care ilustrează în industria
americană a filmului apărarea intereselor de grup de către organizaţii profesionale, cum ar fi MPAA (Motion
Pictures Association of America) - care exercită o puternică activitate de lobby în favoarea membrilor săi; în
urma intervenţiilor efectuate de această organizaţie, marile studiouri americane au reuşit să liberalizeze
strategia integrării verticale şi să achiziţioneze sau să se asocieze cu lanţuri de săli de cinema, în
detrimentul producătorilor independenţi; vezi Major exhibition chains, MPAA, Producers Guild of America;
TriStar case şi Vertical integration.
Squeeze – Anamorfozarea imaginii (comprimarea imaginii de pe ecran lat pe un ecran normal).
Squib – Capsule explozive care se folosesc între altele la simularea împuşcăturii cu gloanţe, în efectele
speciale.
SRO - vezi Standing room only.
Staff – Personalul administrativ; operational staff – personalul tehnic prezent la filmare; vezi Line people.
Stag movie – Film pornografic; sinonim cu hard core, „X”, „XX”.
Stage – Platou, scenă; on stage – pe ecran, la televizor.
Stage agreement – Un contract între producţia unui film artistic şi un studio în care se pun bazele utilizării
unui platou în realizarea filmului.
Stage hand – Asistent de platou.
130
Stage manager – Şef de platou, regizor de platou.
Staging – 1) O fază din repetiţiile actorilor la un film. 2) Scenografie. 3) Montarea decorurilor şi pregătirea
platoului.
Stand by – În aşteptare, în rezervă.
Stand by fee – Onorariu plătit tehnicienilor sau actorilor care nu sunt folosiţi la filmare, dar sunt păstraţi în
rezervă; vezi Pay or play.
Standing room only – Formulă care anunţă ocuparea tuturor locurilor în sala de cinema; semnifică un
mare succes al filmului.
Stand up (comedie) – Număr de music hall clasic cu un singur actor pe scenă.
Stand upper – Comentariu pe viu de către reporter în faţa camerei la locul reportajului.
Standard split – Procentul clasic de repartizare a veniturilor între distribuitori şi producători de 70/30, după
ce distribuitorul îşi deduce cheltuielile proprii; în realitate nu există raport standard, deoarece orice contract
se negociază.
Standards and practices – Numele serviciului care într-un Network este însărcinat cu supervizarea legală,
morală şi deontologică a programelor difuzate, în special faţă de reglementările FCC.
Standby props – Recuziter.
Standby SFX – Operator efecte speciale.
Standby wardrobe – Costumieră.
Stand-in – Dublură/persoană care ţine locul actorului pentru stabilirea locului faţă de cameră şi lumină.
Star – Actor în rol principal, vedetă; guest star – actor invitat special; introducing – actori debutant (Samuel
Goldwyn obişnuia să spună: „Dumnezeu face staruri, dar producătorul îi descoperă”).
Star struck – Starea de stupoare a admiratorilor în faţa unui star.
Star studded – Manifestare, film, program cu un număr mare de vedete.
Star system – Sistemul bazat pe actor, în care studiourile se constituiau în protectorii actorilor şi se
foloseau de ei; a fost inventat de Carl Laemmle, proprietarul studioului Independent Motion Picture
Company, care a atras-o pe actriţa Florence Lawrence de la Biograph, studioul lui Edison, cu dorinţa de a-l
concura pe acesta, actriţa devenind astfel primul „star” din istoria filmului.
Star vehicle – Se spune despre un film făcut special pentru a demonstra talentul unui actor.
Starrer – Film sau program care face dintr-un actor o vedetă.
Starring – „Cu participarea extraordinară”... a unui actor sau a unei vedete; vezi Guest star, Introducing.
Station – Staţie de radioficare sau de televiziune.
Station break – 1) Într-un program difuzat de către un Network, este spaţiul publicitar rezervat staţiilor
locale asociate (în engleză - affiliate). 2) Pauză publicitară locală în care o staţie îşi trece indicativul (de
regulă la fiecare jumătate de oră); vezi Station identification.
Station ID (identification) – Indicativ oficial, cod, al unui canal de televiziune sau radio, atribuit de către
FCC; vezi ID, Call letters.
Station program cooperative – Cooperativă de finanţare a programelor televiziunilor necomerciale din
SUA; vezi Corporation for Public Broadcasting.
Steadycam (uneori scris steadicam) – Suport pentru manevrat camera de filmat alcătuit dintr-un
harnaşament cu un sistem de amortizare a şocurilor şi vibraţiilor, permiţând filmarea din mers, fără a
scutura aparatul de filmat.
Stealing a scene – A fura o scenă, expresie atribuită unor actori care atrag atenţia publicului de la
interpretul principal.
Step deal – Contract pentru dezvoltarea proiectului unui film de lungmetraj încheiat între un producător
(scenarist ori regizor) şi un studio, încheiat pe etape de producţie, la care producătorul îşi rezervă dreptul
de a se angaja progresiv, în funcţie de rezultatele diferitelor faze de evoluţie a scenariului (sinopsis, prima
versiune – first draft, a doua versiune – second draft) sau a activităţii unui alt producător responsabil de
realizarea filmului.
Steward – Reprezentant sindical.
Still – Fotogramă.
Still photographer (stillsman) – Fotograf la echipa de filmare subordonat directorului de imagine (DP);
este responsabil cu fotografierea scenelor, cu realizarea fotografiilor de reclamă şi a fotografiilor de lucru;
fotografiile pot fi folosite pentru a stabili continuitatea racordurilor în scenele următoare; materialele
fotografice se folosesc în scopuri publicitare; lucrează împreună cu film publicist – redactorul filmului.

131
Sting, stingers – Frază muzicală, acorduri, ilustraţie sonoră din banda sonoră a filmului care accentuează
acţiunea pe ecran; vezi Motif, Score.
Stint (to do a) – A juca un mic rol, de obicei recurent.
Stock – 1) Peliculă virgină. 2) Inventar; vezi Raw stock.
Stock agency – Arhivă cinematografică, bancă de imagini.
Stock character – Personaj stereotip.
Stock footage (or library shot) – Imagini stereotipe, arhivate pentru a fi folosite în alte filme, fără a fi
nevoie deplasarea la locul filmării sau realizarea scenelor (filmări din avion, cu maşina).
Stock interior – Decor tip, interior convenţional, decor reutilizabil pentru diferite producţii, de care dispune
un Studio, în inventarul permanent.
Stock shot – Imagini de arhivă.
Stockholders – Acţionari.
Stop motion – Filmare imagine cu imagine a mişcării unui model miniatură dând impresia mişcării (sinonim
cu Pixillation); este prima tehnică de efecte speciale folosită în filmele SF, înlocuită azi cu CGI şi
animatronics; vezi Animation.
Storage – Depozitare, antrepozit.
Store check – La video, inspecţie pe care editorul o efectuează la vânzătorii detailişti pentru a verifica
respectarea clauzelor contractuale de distribuţie, în special în ceea ce priveşte promovarea.
Story – 1) Poveste. 2) Subiect, reportaj, unitatea de bază a unui jurnal televizat; vezi Screenplay, Pitch,
Treatment.
Story analyst – Profesionist care analizează scenariile pentru un mare studio sau o societate de producţie.
Story arc – Progresie dramatică în jocul actorilor, dezvoltarea intrigii care motivează traiectoria
personajelor; vezi Story spine.
Story backbone – Sinonim cu story spine.
Story by – După o idee de..., sau după o poveste de..., indică de regulă autorul ideii originale a filmului;
vezi Created by.
Story conference – Conferinţă asupra scenariului, întâlnirea dintre scenarişti în şedinţe de brainstorming;
sinonim cu story meeting.
Story driven – Un film sau scenariu care are o linie bine dezvoltată a poveştii cu resorturi dramatice;
sinonim cu character driven movie.
Story editor – Scenarist-şef, profesionist care supervizează munca co-scenariştilor; într-un Studio poate
dirija serviciul de lectură a scenariilor.
Story line – Intrigă, naraţiune a scenariului; open ended story line – istorie fără concluzii, naraţiune care se
continuă după modelul unui foileton.
Story spine – Axă narativă a unui scenariu, intrigă; vezi Plot, Story arc.
Storyboard – Benzi desenate/serie de desene; reprezintă fiecare secvenţă de filmare. Îl ajută pe regizor să
creeze o progresie ritmică a filmărilor, să le comunice echipei şi să se asigure că nici o filmare importantă
nu va fi uitată; conţine mişcările camerei şi unghiul şi poate să prezinte recuzita, costumele sau alte aspecte
ale scenei; este întocmit de un desenator, denumit la filmele mari desenator de storyboard (storyboard
artist); poate să conţină de la sute de pagini cu panele desenate pentru filmele mari până la două - trei
pagini pentru spoturile publicitare.
Story point product placement – Produs de marcă folosit într-un film, în dialog, sau de către un personaj
or care foloseşte intrigii întregului film, ca expresie a strategiei de product placement; vezi Product
placement.
Straight cash syndication – Distribuţia la staţiile locale a programelor de televiziune şi a filmelor contra
plată (spre deosebire de barter syndication, care se face contra altor programe).
Straight employment agreement – Contract în formă scrisă direct şi nemijlocit, între un particular (de ex.
directorul de film) şi compania de producţie, fără a interveni o a treia parte.
Straight man – Rol secundar care dă replica în mod serios unei vedete într-un film de comedie; sinonim cu
second banana (ex. Bud Abbott pentru Lou Costello).
Straight to video – Se spune despre distribuţia unui film care iese direct în casete video, fără exploatarea
prealabilă în săli de cinema, fie pentru că nu are distribuitor datorită subiectului special (specialty), fie că nu
are minimum de calităţi cinematografice (production value).
Street date – Data la care o casetă video sau un joc video iese pe piaţă în magazine.

132
Street team - Angajaţi ai firmelor de publicitate care se ocupă cu afişarea, cu răspândirea materialelor
publicitare, sau care îmbracă produse de reclamă la diverse manifestări
Strike (the set) – Demontarea decorului (the set is struck); se foloseşte şi tear the set (the set is torn).
Stringer – Jurnalist, corespondent local.
Strip – 1) Bandă desenată comică, în câteva imagini, în presa zilnică. 2) Emisiune zilnică de 22 de minute,
într-un spaţiu de 30 de minute.
Strip (to) – Tehnică de promovare în televiziune, de strategie orizontală, care difuzează un episod al unei
serii în fiecare zi din săptămână, la aceeaşi oră.
Studio – 1) Spaţiu special amenajat pentru realizarea de filmări cu priză directă de sunet. 2) Întreprindere
de producţie şi de distribuţie de filme şi programe; operează fie direct preluând în producţie toate etapele de
realizare ale unui film, fie se asociază cu producători independenţi, asigurându-le distribuţia produsului fără
a interveni în fabricarea lor, fie joacă rol de producător folosind toate instrumentele de producţie – platouri,
echipamente, decoruri, utilaje încadrându-se în aşa-numita „cultură organizaţională a unui mare studio”;
marile studiouri de la Hollywood domină şi în prezent peisajul cinematografic mondial, chiar dacă
hegemonia lor a mai scăzut faţă de perioada interbelică; lista lor este în continuă modificare; vezi Majors.
Studio control room – 1) În televiziune, regia de emisie - sala unde se realizează; vezi Studio room
director.
Studio manager – 1) În televiziune este regizorul de platou. 2) Persoana care girează un studio de filmări.
Studio overhead – Cheltuielile generale de întreţinere şi administrare a unui studio (cunoscute sub
denumirea de cheltuieli de regie: salariile conducerii, cheltuieli cu energia electrică, căldura, curăţenia, paza
etc., calculate la nivelul întregului studio).
Studio producer – Producător salariat care lucrează pentru un mare studio, sau o mare firmă de producţie,
prin contrast cu un producător independent; vezi Producer.
Studio room director – Regizor de emisie, în televiziune.
Studio security agreement – Contract scris între studioul distribuitor finanţator al costurilor de dezvoltare
şi de producţie a unui film şi producătorul filmului, care prevede că, în contul avansului acordat de către
studioul distribuitor, acesta are dreptul la o garanţie prin dreptul asupra scenariului, respectiv asupra
proprietăţii literare (cu valoare de titlu de proprietate).
Studio system – Sistemul care a cunoscut gloria între anii 1925 şi 1943, când un număr mic de societăţi
(în general între cinci şi şase), susţinute de grupurile financiare Morgan şi Rockefeller, stăpâneau întregul
circuit de producţie, distribuţie şi exploatare al cinematografiei americane (peste 80% din filmele produse
câţiva ani buni); sistemul a promovat un cinematograf industrializat, cu echipe tehnice angajate anual,
autori salariaţi interschimbabili între studiouri, vedete şi regizori cu contracte de exclusivitate, echipamente
şi decoruri amortizate integral pe costurile filmelor (pe ansamblul producţiei), ceea ce a asigurat dominaţia
Statelor Unite asupra industriei mondiale a filmului (industria captării de imagini) şi a realizat peste 7000 de
opere cinematografice; sistemul a inventat ”starul”, ca instrument de promovare, şi ”producătorul”, ca
persoană centrală în procesul de fabricare şi de vânzare pe piaţă a filmelor; ca un exemplu clasic de
concentrare a capitalului într-un domeniu, sistemul cunoaşte un început de scleroză tot mai accentuat ca
urmare a acţiunilor începute în 1948, care au obligat fiecare studio să-şi separe circuitul sălilor de cinema
de la baza monopolului lor. Apariţia televiziunii şi începerea crizei frecvenţei spectatorilor în sălile de
cinema de la începutul anilor ‘50 au contribuit la slăbirea totală a sistemului; vezi American studio years,
Studio, Big six, Star system, Producer, Paramount decrees.
Studio talkback – Sistem de portavoce, sistem de anunţare pe un platou.
Studio transportation drivers – Sindicat al şoferilor şi camionagiilor aflaţi în cadrul industriei filmului şi al
televiziunii; afiliat puternicului sindicat naţional al şoferilor din America (Teamster), filiala din Los Angeles se
numeşte Teamster Local 399.
Studio zone – Zonă de filmări considerată ca făcând parte din Studiouri şi în care nu se aplică dispoziţiile
sindicale aplicabile de regulă pentru filmările în exterior; vezi Location, Lot.
Stunt – 1) În cinematografie înseamnă acrobat, cascador. 2) În general - tur de forţă, noutate senzaţională,
descoperire; vezi Breaking story.
Stunt coordinator – Coordonator de cascade; este responsabil cu crearea şi executarea în condiţii de
siguranţă a tuturor cascadoriilor la un film.
Stunt double – Dublură pentru un cascador.
Stunting – 1) În televiziune, strategie constând în surprinderea canalelor concurente prin acrobaţii de
programare cum ar fi scoaterea din program în ultimul minut, sau reprogramarea unor emisiuni ori difuzarea
133
de evenimente excepţionale. 2) Introducerea unui episod spectaculos sau important într-un program în
reluare (moartea unui erou, apariţia unor personaje noi etc.) în vederea atragerii audienţei (în 1992 –
stunting-ul anului au fost căsătoriile, 12 reţele Network transmiţând în seriale de prime time – căsătorii).
Stuntman – Cascador; sinonim cu stunt person, stunt performer sau bump artist.
Stylize(d) – Stilizare.
Sub–distributor – Distribuitor subsidiar, de obicei pentru o zonă geografică, sau un teritoriu distinct, prin
contract cu distribuitorul independent; utilizarea lui dă naştere la o dublă taxare a cheltuielilor de distribuţie,
cea a distribuitoruilui şi cheltuiala subdistribuitorului.
Sub – Subscriere.
Sub head – Subtitrare (pe un afiş sau într-un ziar) a unui mesaj publicitar, cu scopul stimulării interesului
cititorului; al doilea rând de litere mari în titlu.
Sub run theatre – Sală de cinema în care se difuzează filme după lansarea lor oficială în principalele săli
mari.
Subjective shot (sau point of view) – Filmare în care aparatul de filmat sau camera de televiziune arată
ceea ce vede personajul din film sau programul de televiziune; vezi Omniscient point of view.
Sub-key – Zonă geografică cu o populaţie de 25.000-50.000 locuitori, folosită pentru a spori încasările
distribuitorilor, care preiau un film după ce acesta a fost difuzat în zonele mai mari de exploatare; vezi Major
key, Ordinary key.
Sublicense – Sublicenţiere, acordarea de subdistribuţie.
Submission letter – Scrisoare de prezentare a unui proiect sau scenariu întocmit de obicei pentru
procurarea de fonduri de finanţare a producţiei unui film; scrisoare de intenţie.
Submission release – Justificare, pe care trebuie să o semneze un autor care depune un scenariu la o
casă de producţie, înainte ca aceasta să cunoască conţinutul manuscrisului; autorul renunţă la unele
drepturi, ca şi la acţiune împotriva unui plagiat.
Subplot – Intrigă secundară într-un scenariu; vezi Back story.
Subscriber – Abonat (la un cablu, sau un canal de televiziune cu plată).
Subscription television – Televiziune cu plată, la care programele se pot urmări doar contra plată cu
decodor (televiziunile pe cablu, pay per view).
Subsequent condition – Condiţie rezolutorie (a cărei împlinire determină stingerea cu efect retroactiv a
efectelor unui act juridic).
Subsequent run – O difuzare continuă a unui film într-o regiune geografică desemnată, pentru o perioadă
dată, după prima difuzare principală.
Subsid (Subsidiary) – Filială.
Substitution clause or agreement – Prevedere într-un contract de distribuţie a unui film, în care
distribuitorul este de acord ca producătorul să-l înlocuiască, în anumite condiţii – între care plata unei
compensaţii ca onorariu şi rambursarea cheltuielilor iniţiale de distribuţie.
Substitution fee – Onorariu plătit, de către producător, distribuitorului în cazul înlocuirii lui de către alt
distribuitor, într-un contract de distribuire a filmului.
Subtitle – Subtitrarea filmului.
Successful film – Film de succes, termen legat în general de succesul financiar al unui film, rezultat în
câştigul distribuitorului; filmul poate genera câştig distribuitorului, dar poate să nu aducă venituri
producătorului (exceptând onorariul acestuia plătit în afara bugetului filmului) sau celorlalţi participanţi la
venitul net (investitori, alţi finanţatori); vezi Blockbuster, Hit.
Suit – Acţiune în instanţă pentru revendicarea unor drepturi.
Suite – vezi Facility.
Suits – 1) Literal - costum bărbătesc. 2) Peiorativ desemnează personalul funcţionăresc din cadrul
producţiei unui film (compartimentele juridic, de finanţe, administrativ) în afara echipei de filmare propriu-
zise.
Summer season – Sezonul de vară, cea mai importantă perioadă pentru difuzarea în cinematografe,
urmată de al doilea sezon cu vârful în perioada sărbătorilor de Crăciun.
Sundance Institute – Instituţie renumită în Park City (statul Utah), cu birouri la Los Angeles şi utilităţi în
Utah, creată la iniţiativa lui Robert Redford, care acordă sprijin financiar pentru scrierea scenariilor sau
pentru regizarea filmelor, prin organizarea de seminarii de formare, de cizelare a scenariilor; organizează
anual Sundance Film Festival, cea mai importantă manifestare pentru filmul independent şi filmul
documentar de pe coasta de vest a Americii.
134
Sunday ghetto – În televiziune, perioada de duminică dimineaţă în care nivelul audienţei atinge în mod
obişnuit cota medie săptămânală; canalele profită adesea pentru a difuza emisiunile de servicii publice
(cele religioase, de exemplu) din caietele lor de sarcini; vezi Godslot.
Sunlights – În categoria false friends, proiectoare; de ex. Limelights - luminile rampei.
Sunset Boulevard – 1) Bulevardul Sunset - arteră mare de circulaţie la Hollywood. 2) Filmul cu acelaşi
titlu al regizorului Billy Wilder, considerat ca un clasic al genului; după Citizen Kane şi Chinatown, acest
clasic este considerat a avea cel mai bun scenariu scris vreodată (Billy Wilder, Charles Brackett şi D.M.
Marshman Jr); a avut ca interpreţi pe marea vedetă Gloria Swanson, care oferă una dintre cele mai
remarcabile performanţe, alături de regizorul Erich Von Stroheim şi William Holden; în film mai au scurte
apariţii însuşi Cecil B. de Mille, Hedda Hopper şi Buster Keaton.
Super (superimposing) – Procedeul de supraimpresiune, prin care imaginile apar suprapuse.
Superbowl – Finala campionatului naţional de fotbal american, evenimentul sportiv cel mai privit din
America, considerat de regulă punct de referinţă în materie de audienţă; vezi Oscarcast.
Superstation – În televiziune, staţie locală al cărei semnal acoperă tot teritoriul datorită transmiterii prin
satelit şi retransmiterii prin cablu; conform legislaţiei americane nu este considerată ca o reţea, şi se
deosebeşte de Network; astfel de ex. WTBS din Atlanta al lui Ted Turner are peste 30 milioane de
telespectatori datorită retransmiterii emisiunilor prin cablu pe tot teritoriul ţării; vezi TBS.
Supervising producer – 1) În televiziune este producătorul care supervizează producţia unui program
recurent fără a fi direct implicat în realizare; titlul este dat din curtoazie unui producător la origine al unui
serial, care a părăsit producţia, dar căruia i se mai acordă dreptul de a superviza programul. 2) Producător
care coordonează o producţie în mai multe segmente, fiecare având un producător propriu; vezi Producer,
Executive producer, Senior producer, Segment producer.
Supervision fee – Un comision suplimentar perceput de către distribuitor, care are contract cu un
subdistribuitor, pentru un film sau un program, ca diferenţă între onorariul distribuitorului şi cel al
subdistribuitorului.
Supplementary markets – O parte din mediile–pieţe pe care se exploatează un film după sălile de cinema,
cum ar fi cablu, televiziune, audio-videocasete; vezi Ancillary markets.
Support (literal) – Sprijin; utilizat în industria filmului, termenul descrie de regulă participarea distribuitorului
la vânzarea filmului prin realizarea de copii de tiraj şi materiale promoţionale; vezi Prints and ads
commitments.
Supporting player – Actor care interpretează un rol secundar.
Surety – Ipotecă, gaj; în general orice garanţie oferită pentru îndeplinirea unei obligaţii; sinonim cu
Incumbrance.
Surround (Dolby) – Procedeu de reproducere a sunetului analogic codat în patru canale (tetrafonie); i se
mai spune Dolby Pro–Logic.
Suspension-extension – Clauză suspensivă şi de prorogare, existentă în contractele clasice dintre
Studiouri şi actori, din perioada de glorie a marilor Studiouri, în virtutea căreia refuzul actorului de a juca
într-un film care i-a fost propus amână automat contractul său pe o perioadă determinată.
Swashbuckler – Literal, fanfaron, lăudăros; în cinematografie, film de aventuri, film cu piraţi, film de capă şi
spadă; sinonim cu matamore movie.
Sweeps – În televiziune, perioadă de studiu a audienţei canalelor locale (februarie, mai, iulie şi noiembrie),
foarte importantă ca finalitate, deoarece rezultatele calculelor determină preţul spaţiilor publicitare în anul
următor.
Sweetening – Îmbunătăţirea benzii sonore în stadiul de postproducţie.
Swing gang – Maşinişti pentru decor, personal la echipa de filmare care deplasează decorurile, sub
conducerea unui şef de echipă (lead person); se află în subordinea compartimentului de scenografie; vezi
Set dressing crew.
Swish pan – Panoramare a aparatului de filmat, mişcare laterală rapidă încât imaginea este bruiată; se mai
spune flick pan, whip pan şi zip pan.
Switch (to) – A comuta, a inversa; to switch on/off – a aprinde/stinge comutatorul de lumină.
Switchboard – Panou de comandă.
Switcher – 1) În televiziune, pupitru de regie care permite selecţionarea sau modificarea semnalelor pentru
obţinerea a ceea ce va fi imaginea finală. 2) Tehnician de regie; vezi Technical director.
Switchman – Tehnician de imagine la pupitru.

135
Sword and sandal epic – Film epic de sabie şi sandale - termen folosit de obicei pentru filmele despre
romani ori cu scene biblice.
Sword and sorcery – Sabie şi vrăjitorii, termen folosit pentru filmele cu vrăjitori, luptători şi scene de luptă
cu sabia (ex. Conan the Barbarian sau Harry Potter).
Symbol – Obiect într-un film care simbolizează o idee (ex. o fereastră sau un tren – libertatea, un trandafir
– frumuseţea) şi care are o semnificaţie cu atât mai mare cu cât se repetă mai des.
Sync – Sincronizare; in/out of sync – sincron/desincronizare.
Sync pulse – Pulsaţie de 60 de secunde folosită pentru a păstra sunetul şi imaginea în sincron într-un film;
vezi SMPTE Time code.
Synchronisation rights – Dreptul de sincronizare, de reproducere a unei opere muzicale, legat de
utilizarea sa pe un suport audiovizual.
Syndex – vezi Syndicated program exclusivity.
Syndic – vezi Syndicator.
Syndicated films – Filme artistice de lungmetraj licenţiate pentru a fi difuzate la televiziuni individuale sau
în sistemul de cablu pe pieţele locale ale acestora; syndicated news – ştiri de televiziune vândute staţiilor
locale independente.
Syndicated program exclusivity – Exclusivitatea unui program dat în distribuţie de către un „sindicator”
după principiul că orice cesiune de programe într-o piaţă teritorială dată (syndication) aduce după sine
dreptul de exploatare exclusivă a programului pe această piaţă.
Syndication – Sindicalizare, organizarea unei pieţe locale şi secunde a programelor de televiziune, în
contrast cu vânzarea de emisiuni către Networks; această piaţă s-a dezvoltat odată cu apariţia regulii
numite prime time access rule; se disting cash syndication – care este piaţa vânzării clasice de programe
şi - barter syndication – care este schimbul de programe contra spaţiilor publicitare încorporat în aceste
programe.
Syndication version – O copie a filmului destinată pentru exploatare la televiziunile „libere” independente.
Syndicator – Sindicator; distribuitor de programe de televiziune; la origine este specializat în vânzarea pe
pieţele secundare, adică după ce produsul şi-a terminat cariera pe Networks; sindicatorul distribuie trei
sortimente de produse: pachete de filme, programe off-network şi producţii originale.
Synopsis – Sinopsis, sau versiunea scurtă, schematică a unui scenariu al unui film în dezvoltare sau al
unui film terminat; vezi One line description, Basic story outline, Outline şi Treatment.
System evidently contradicting american method – Denumire ironică dată în America sistemului
SECAM; vezi SECAM.

T
T & E – vezi Travel and Expenses sau Travel and Entertainment.
T & T – vezi Tops and Tails.
Tab – 1) Factură, notă de plată („Last Action Hero never made it to breakeven and Sony Pictures was left a
23 million tab” – „Filmul Last Action Hero nu a atins niciodată pragul de rentabilitate, iar studioul Sony a
rămas cu o notă de plată de 23 milioane de dolari”). 2) vezi Tabloid.
Table reading – Repetiţie, lectură colectivă a scenariului de către actori.
Tabloid – Un format în presă mai redus (după modelul englez) decât cel obişnuit; presă de scandal;
Tabloid television este producţia care caută senzaţionalul şi s-a specializat în subiecte moralmente
îndoielnice; vezi Reality show.
Taft-Harley (to) – Lege în SUA privind sindicatele din 1947; un producător de film poate să oblige un
tehnician indispensabil pentru filmul său, pentru a-l angaja, să devină membru de sindicat.
Tag – Menţiune pe generic, semnătură pe ecran, logo.
Tag (to) – A numi pe cineva într-un post la filmare sau la în administraţia de la nivelul unei firme.
Tag line – 1) Subtitlu expresiv, frază inteligentă memorabilă care caracterizează filmul şi atrage spectatorii
potenţiali, în materialele publicitare, în special afişe. 2) Menţiune la sfârşitul unui mesaj publicitar al unui
vânzător (de ex. înşirarea listei cu săli de cinema unde rulează filmul anunţat).
Tail – Lansarea imaginii unei secvenţe pe sunetul secvenţei următoare sau inversarea sunetului pe
imagine; sinonim cu audio split şi image split; vezi Seamless editing.
Tailor workshop – Atelier de croitorie.
136
Take – Captare de imagine, ”dublă” la filmare; dublă, un segment de film care se poate filma de mai multe
ori; de exemplu, o secvenţă are mai multe cadre, fiecare cadru necesită aranjarea actorilor, luminilor şi/sau
a camerei pe poziţia dorită; pentru fiecare cadru se filmează una sau mai multe duble după dorinţa
regizorului; take sheet – lista cu dublele filmate; buy take – dublă considerată bună de către regizor; vezi
Print, Cover shot, Retake.
Talent – Actor; talent agency – agenţie de impresariat.
Talk show – La televiziune, emisiune–dezbatere, cu invitaţi, în jurul unei teme date.
Talkability – Calitate a unui subiect de actualitate, fie operă, fie persoană, despre care se vorbeşte cu
uşurinţă.
Talker – Mediator într-un talk show.
Talkie – Nume dat primelor filme sonore.
Talking heads – 1) În film, plan mediu cu câteva persoane care discută - folosit în sens critic ca un cadru
fără interes. 2) Emisiune în studio de televiziune cu câteva persoane care discută.
Tally light – Semnal de antenă; lumină roşie care se aprinde pe camera de luat vederi în momentul în care
imaginile se transmit; se mai spune top light.
Tap – Cablu coaxial care realizează branşamentul individual de la cablul de deservire la racordul individual
personal; vezi Feeder line, Trunk line.
Tape (to) – 1) A înregistra un program, muzică etc; to tape in order – a înregistra în ordinea naraţiunii; 2)
bandă magnetică, video sau audio.
Target (audience) – Ţintă, public vizat, public pentru care s-a conceput un program sau un film; vezi
Segmentation.
Target rating points – În cumpărarea spaţiilor publicitare la televiziune şi radio, reprezintă numărul de
expuneri la o reclamă a fiecărei persoane dintr-un grup demografic ţintă definit; de ex. un TRP de 300
înseamnă că fiecare persoană din audienţa ţintă a fost expus în medie de 3 ori.
Tax shelter – Sistem financiar (paradis fiscal) prin care se acordă relaxări fiscale, reduceri de taxe în
anumite zone, unde se exportă capitalul; guvernanţii, în anumite ţări, pentru a atrage producătorii de filme,
acordă scutiri de la plata taxelor şi impozitului în ideea că activitatea cu producţia filmului va genera infuzie
de capital străin (ex. Luxemburg, Antilele Olandeze).
TBC – vezi Time base corrector.
TBS – vezi Turner Broadcasting System.
TC – vezi Telecine.
TCI – vezi Tele Communications Inc.
Teamsters – 1) Sindicat al şoferilor de pe orice tip de autovehicule folosite în industria cinematografică;
sunt responsabili cu transportul, ridicarea, şi/sau livrarea oricăror obiecte sau persoane. 2) Şoferi membri ai
acestui sindicat.
Tear (the set) – Demontarea decorului (the set is torn); se foloseşte şi strike the set.
Tearjerker – Gen de film lacrimogen, melodramă; se mai spune Weepie.
Teaser – Care tachinează (literal). 1) Film foarte scurt de prezentare fără actori, distribuţie sau imagini
explicite din film cu intenţia de a te introduce în atmosfera filmului (între 60 şi 90 de secunde), urmat
întotdeauna de un Leader – un film de prezentare mai lung (două minute); ex de teaser – balta de apă care
tremură când se aude o bubuitură, în Jurasic Park 2, imaginea adâncului oceanului filmat printre picioarele
tinerei care înoată, în Jaws(Fălci) sau imaginea cu laba gigantică a Godzilei etc; 2) În televiziune este
promovarea pe antenă a unui program care urmează a fi difuzat; teaser campaign – publicitate, promovare
şi reclamă cu câteva săptămâni sau luni înainte de premieră; vezi Bumper, Leader, Trailer.
Teaser trailer – sinonim cu teaser.
Tech noir – Film de lungmetraj pentru televiziune, cunoscut şi ca telepic sau telepix.
Technical director – 1) În televiziune este şeful emisiunii, şef de pupitru; în regie este responsabil cu
alegerea imaginilor care se vor difuza pe micul ecran dintre toate imaginile filmate. 2) La filmările dificile în
exterior unde se cere echipament greu (cascadorii, efecte speciale) este şeful echipamentului tehnic; vezi
Busman.
Technicolor – Numele de marcă pentru primul procedeu de film color, la origine bicrom, apoi policrom
(folosind la început trei aparate de filmat) de cea mai bună calitate, constând din combinarea a trei culori,
roşu, verde, albastru, complementare cu culorile cyan (albastru-verzui pentru roşu), magenta (roşu-purpuriu
pentru verde) şi galben; primul film Technicolor a apărut la Disney în 1932 (Flowers and Trees), dar
procedeul s-a generalizat abia după 1947; vezi Eastmancolor.
137
Teecee – A face un telecinema; vezi Telecine.
Teen – Adolescent între 13 şi 19 ani (ţintă în marketing).
Telcos – vezi Telephone companies.
Tele Communications Inc. – Grup industrial în domeniul comunicaţiilor, unul din cei mai importanţi
operatori de cablu din SUA; vezi ATC, QVC.
Telecast – Difuzarea herţiană a televiziunii.
Telecine (Telecinema) – Transferul imaginilor de pe suportul film pe un suport video; partea cea mai
complicată este sincronizarea imaginii peliculei filmate cu 24 de imagini/secundă cu semnalul video
electronic; la filmele pentru televiziune filmate cu 25 de cadre (fotograme) pe secundă sincronizarea este
simplă, în timp ce la filmele pentru ecranul mare filmate cu 24 de cadre/secundă se măreşte viteza de
rulare cu 4% pentru a fi sincron cu 25 de imagini video; sunetul care de obicei se subţiază cu un semiton,
se corectează cu un dispozitiv pitch shifter; la televiziunea NTSC unde viteza video este de 29,97
cadre/secundă sincronizarea cu 24 de cadre/sec. a imaginii filmului se face printr-o dublă operaţie denumită
”2-3 pulldown”: prima prin încetinirea vitezei cu 0,1% de la 24 cadre la 23,967 cadre/secundă ceea ce face
ca 4 cadre de film să revină la 5 cadre video şi al doilea pas ”extinderea” celor 4 cadre la 5 cadre.
Telemundo – Al doilea canal hispanic din SUA, care ocupă cca 80% din căminele hispanice din ţară.
Telephone companies – Ansamblu de companii de telefonie concurente; ocupă în U.E. piaţa operatorilor
potenţiali de cablu şi a autostrăzilor informaţionale.
Telepic – Telefilm, film de televiziune.
Teleplay – Scenariu pentru televiziune, adaptarea unui scenariu pentru televiziune.
Teleprompter – Prompter, sufleur electronic, ecran care afişează textul pe care îl citeşte prezentatorul
dând impresia că spune textul din memorie.
Television – Sinonim cu Broadcast television.
Television households – Audiometrie, valoare statistică, reprezentând numărul de cămine echipate cu
televizoare.
Television market – 1) Piaţă de televiziune, zonă geografică considerată ca o unitate teritorială de difuzare
şi comercializare a programelor. 2) Comercializarea pe unde a produselor audiovizuale sau
cinematografice, exploatarea efectuându-se pe unde herţiene.
Television receive only – Aparat de recepţie fără capacitatea de a retransmite. Notă: această noţiune
permite a se preciza întinderea cesiunii drepturilor de difuzare herţiană a unui film sau a unui program, care
poate fi limitat la o emisiune spre antene strict receptoare (fără retransmitere).
Temp (to) – Muncă temporară, a munci ”interim”.
Tender (of bids) – Cerere de ofertă, la o licitaţie.
Tent pole – Film de bază în strategia de producţie a unui Studio film fără riscuri ale cărui rezultate certe
sau aşteptate acoperă riscurile altor proiecte.
Termination – Rezilierea unui contract.
Terms of payment – Condiţii de plată; vezi Payment schedule.
Terrestrial – Care nu utilizează sateliţi (gigantul emiţător terestru al Televiziunii din Hong Kong acoperă
70% din audienţa teritoriului).
Territory – Teritoriu, spaţiu geografic pe care se desfăşoară un contract de licenţă sau de mandat.
Test pattern – Mira de reglaj a televizorului.
Test preview – Proiecţie a filmului pentru testarea pieţei, organizată înainte de ieşirea filmului sau a unui
program pilot, în scopul studierii reacţiei publicului şi de a modifica, dacă este cazul, anumite elemente ale
operei (în special prin montaj); vezi Sneak preview.
Testimonial – Mărturie, tehnică de télévérité şi de publicitate constând în utilizarea declaraţiei unor
persoane reale, în reconstituirea evenimentelor sau în demonstraţiile la comercializarea unui produs.
Tex mex – Stil de muzică din sud-estul SUA cu accente ale folclorului mexican.
Theater – Sală de teatru, sală de cinematograf; first run theatre – sală de cinema pentru difuzări în
exclusivitate a filmelor.
Theater chain – Reţea de săli de cinema.
Theatrical – 1) Arta dramatică, teatral, spectaculos. 2) Se referă la prezentarea unui film în sala de cinema;
theatrical release – difuzarea în sala de cinematograf a unui film, exploatare cinematografică (contrar
difuzării la televiziune sau pe video); theatrical receipts - încasările din sălile de cinema; vezi Box office.
Theatrical distribution contract – Contractul încheiat între un distribuitor şi producător, pentru distribuirea
unui film în sălile de cinema.
138
Theatrical receipts – Încasările obţinute de un film din difuzarea în sălile de cinema, din vânzările de
bilete; uneori se consideră ca fiind toate încasările (nu numai din vânzarea biletelor, dar şi popcorn, băuturi,
chirie pe unele spaţii folosite de către terţi etc.) obţinute cu ocazia exploatării unui film în sălile de cinema.
Theft of service – Deturnarea de semnal de către utilizatori piraţi (la o reţea de cablu sau canal criptat).
Theme – Subiectul, respectiv ideea sau conceptul care formează baza unui scenariu sau a unui film de
ficţiune; în muzică tema este un motto muzical care serveşte ca bază pentru compoziţie. În publicitatea unui
film tema o constituie conceptul central al campaniei publicitare, folosit în materialele publicitare. Subiectul
campaniei publicitare încearcă să diferenţieze în ochii audienţei filmul căruia i se face reclamă de alte filme
concurente.
Theme music – Motiv muzical într-un film asociat cu un personaj sau o acţiune (ex. motivul melodic al lui
John Williams din filmul Jaws care anunţă sosirea rechinului).
Theming – Strategie de programare constând în organizarea unei seri, unei săptămâni în jurul unei teme;
de ex. Săptămâna filmului american, sau Săptămâna Elvis, etc.
Thesp – Actor, provine de la Thespis – actor grec, inventatorul legendar al tragediei.
Third assistant director – Al treilea asistent de regie.
Third Decade Council – Organizaţie din industria filmului, alcătuită din membrii activi profesional, mai tineri
şi care are rol de sprijin al Institutului American al Filmului (American Film Institute); împreună
sponsorizează o întrunire profesională anuală a tuturor membrilor, cu scop de informare.
Third party participant – Terţ participant în relaţia vânzător–cumpărător, care păstrează un interes
financiar sau moral de pe urma tranzacţiei. Notă: este poziţia producătorului când un film iese în săli sau
este vândut la televiziune; el este terţul participant interesat în relaţia distribuitor – exploatant sau
distribuitor – difuzor.
Thirty rock – Denumire dată NBC, inspirată din adresa sediului social al companiei 30 Rockefeller Plaza,
din New York; vezi Peacock network.
Three party agreement – Acord privind prestarea de servicii cu personal calificat; contract între o societate
de servicii şi un producător, prin care prima prestează un serviciu prin furnizarea de forţă de muncă (de ex.
un actor pe bază contractuală); vezi Loan out company.
Three sets of books – Expresie care semnifică trei contabilităţi în distribuţia filmului, respectiv întocmirea a
trei rânduri de acte - unul pentru distribuitor, altul pentru producător împreună cu participanţii la profitul net
şi al treilea rând pentru IRS (Internal Revenue Service – respectiv Administraţia Financiară Federală
americană care strânge toate taxele).
Three shot – În televiziune, filmare pe platou cu trei camere, dispuse în schema clasică: două camere la
marginile platoului, într-un unghi de 90 grade, şi o cameră pentru plan larg pusă în centru; vezi Single shot.
Three-D (sau 3D) movie – Film tridimensional; în relief, în stereoscopie; procedeu informatic de animaţie
care permite vizualizarea volumelor.
Thriller (provine de la Thrill – fior, tremur) – Film cu suspans care îţi dă frisoane (la un moment dat acţiunea
se întrerupe provocând tensiune spectatorului, în aşteptarea deznodământului).
Throw-in – 1) În televiziune, mesaj promoţional foarte scurt (cel mai adesea autopromovare a canalului de
televiziune) care întrerupe un program (de ex. în timpul întreruperii jocului de fotbal). 2) Timp de antenă
vândut fără garanţia folosirii; vezi Floating time.
Thumbnail – Schiţă, rezumat de storyboard.
THX – Specificaţiile casei de producţie Lucas Film pentru nirvana în ceea ce priveşte Home cinema; este
sistemul standard care include puterea amplificatorului şi caracteristicile de dispersie ale incintelor pentru a
se auzi ca în sala de cinema; există THX Ultra, mai restrictiv decât THX Select. Sistemul a fost inventat de
Tom Linson Holman şi este proprietatea casei Lucas Film Entertainment; vezi Dolby.
Tickets – Bilete la un spectacol (abr. Tix).
Tickets revenue – Încasările din vânzarea biletelor de cinema.
Tie-ins – Campanie promoţională pentru produse comerciale care este realizată în paralel sau combinat
cu lansarea unui nou film (vânzarea de tricouri cu figuri din film, sau de pahare de plastic în fast food având
pe ele figuri din film etc); în contrast cu (vezi) product placement; tie-in promotion – efort conjugat al unui
distribuitor împreună cu un comerciant pentru bunuri de consum, în vederea promovării unui film.
Tier – Tehnică de lansare pe piaţă a unor canale de cablu constând în a propune aceste canale cu plată
(Pay cable) care nu sunt cuprinse în abonamentul de bază (Basic cable); este deci un abonament în plus,
fiecare dând acces la un pachet de canale indisociabile (în contrast cu comercializarea numită ”A la carte”).
Tight shot – Plan strâns, apropiat (la filmare).
139
Tilt – Panoramare verticală, mişcare verticală a aparatului de filmat; tilt shot – filmare verticală; i se mai
spune şi oblique angle – unghi înclinat sau Dutch angle.
Time base corrector – Corector electronic care permite de a se stabiliza ciclurile video la transferul sau
citirea benzii.
Time brokerage – Vânzare de timpi de antenă (unui producător) pentru a-şi plasa emisiunea, sau
vânzarea de către o staţie de televiziune unei alte staţii de televiziune.
Time buyer – Cumpărător de spaţii (publicitare), care alcătuiesc planul media al unei agenţii sau al unui
anunţător; vezi Rep firm.
Time frame – Perioadă, moment al anului pentru premiera unui film.
Time keeper – În televiziune, denumire pentru Associate director (sinonim cu Timer).
Time lapse cinematography – Filmare cadru cu cadru (fotogramă cu fotogramă); chronocinematografie;
se filmează un cadru la fiecare 30 de secunde timp de 24 de ore ceea ce înseamnă 2880 de cadre; la ritmul
de 24 de cadre/sec înseamnă 120 de secunde de film; vezi Slow motion.
Time magnification – Timpul povestirii; diferenţa între durata unui film în minute şi durata istoriei sau
poveştii pe care-i redă filmul; real time – timp real, califică o operă unde nu există această diferenţă.
Time sheet – Condică de prezenţă.
Time shifting – Decalaj în timp.
Time slot – Crenel orar, loc în grila de programe.
Time Warner – Unul din cele mai mari grupuri multimedia din lume, creat prin fuzionarea în 1989 a grupului
de comunicaţii şi publicaţii Time Inc. cu grupul audiovizual şi cinematografic constituit în jurul studioului
Warner Brothers; vezi ATC, Big six, Home Box Office, Studio.
Timer – Etaloneur; sinonim cu color timer sau time keeper.
Tin pan alley – Cartierul editorilor de muzică din New York.
Tin pan valley – Regiune, vale din Tennessee, unde se întâlnesc editorii de muzică Country; vezi
Nashville.
Tinseltown – “Oraşul cu paiete”, poreclă pentru Hollywood.
Title – Titlu; în relaţia cu filmul semnifică orice material scris care apare în film şi nu este parte componentă
a unei secvenţe originale din film; este de asemenea numele înregistrat al unui scenariu sau teleplay;
persoana pe numele căreia este înregistrat ori căreia îi este transferat prin vânzare, cedare sau decizie
judecătorească este deţinătorul titlului asupra scenariului; vezi Credits.
Title card – Carton de generic, la un film.
Title designer – Desenator, tehnician de generic.
Title report – Analiză sistematică a folosirii unui titlu în istoria literaturii, televiziunii sau a cinematografiei.
Title role – Rolul principal într-un film pentru un actor sau actriţă, după care se dă titlul filmului.
Title search – Cercetarea drepturilor; analiză documentară având ca obiect determinarea deţinătorilor de
drepturi de autor asupra unei opere; vezi Chain of title.
Title song – Un cântec scris pentru un film care include titlul în cuvintele sale, ori descrie acţiunea filmului.
Title treatment – Logoul distinct al titlului unui film, folosit intens în campania publicitară, cum ar fi designul
grafic al titlului filmului; “tratamentul” titlului trebuie să fie captivant şi redat cu mijloace expresive care să
concorde cu tema filmului.
Tix – Abreviere pentru tickets.
TNT – vezi Turner Network Television.
Tombstone (literal) – Piatră funerară. 1) În publicitate este un plan fix al produsului aşa cum se vinde, plan
cu care trebuie să se termine publicitatea. 2) Anunţ publicitar în presa financiară prin care se anunţă licitaţia
pentru titluri de proprietate; datorită faptului că nu apar ilustraţii ci doar titluri de acte este asemuit cu o
piatră funerară.
Tony Awards – Premiu de artă dramatică acordat anual, pentru piese, actori şi regizori de teatru; provine
de la numele directoarei de la American Theater Wing, Antoinette Perry (omologul premiului francez
“Molière”).
Toon – Desen animat.
Top billing – Menţiune la începutul genericului; vedetă pe un afiş; inscripţie pe generic sau un afiş care se
distinge prin caractere mai mari şi o poziţie mai favorizată; vezi Above the title, Billing, Front credits.
Top forty – Lista primelor 40 de melodii singles cu care se alimentează posturile de radio, în special pe
unde FM.
Top grosser – Mare succes comercial.
140
Top light – vezi Tally light.
Top line (top) – Partea de sus a unui afiş, titlurile cele mai mari, cu litere groase de pe un afiş; vezi Above
the title.
Top sheet – Deviz rezumat, recapitulaţie de deviz.
Top shot – Filmare de sus în jos.
Top ten – Lista primelor 10 cele mai bine vândute albume muzicale, care se transmit la toate posturile de
radio.
Topical hook – Un concept de film sau temă care va atrage publicul ţintă şi va putea fi promovat cu
uşurinţă.
Topper – Patron, director într-un studio.
Tops and tails – Generice de început şi de sfârşit la un film; vezi Credits.
Total revenue – Referire generală la totalul încasărilor din exploatarea unui film pe toate pieţele şi mijloace
media; vezi Film rental, Gross receipts.
Total survey area – Audiometrie: zonă geografică conţinând cel puţin 98% din audienţa săptămânală a
unui canal sau a unei reţele de cablu.
Tour de force – Din franceză, tur de forţă - performanţă deosebită a unui actor.
TRP – vezi Target Rating Points.
Track – Pista de pe o bandă magnetică sau bandă video pe care sunt înregistrate informaţiile audio sau
video; şină de travelling.
Track record – Palmares, carieră (împrumutat din sport).
Tracking shot – Filmare cu travellingul care se apropie sau se îndepărtează de subiect, sinonim cu dolly (a
nu se confunda cu Trucking shot care înseamnă travelling lateral).
Tracking survey (or study) – În cercetarea pieţei, măsurarea comparativă a interesului audienţei pentru
un film, efectuat înaintea sau în ziua premierei.
Tracks (track system) – Se spune în sens figurativ reţelei de săli de cinema care difuzează filmul unui
distribuitor dat; acest sistem atestă faptul că rareori filmele sunt „vândute” câte unei săli de cinema, ele fiind
date unor reţele de săli pe baza înţelegerii dintre distribuitori şi exploatanţi.
Trade advertisment – Reclama efectuată pentru filme în publicaţii şi destinată distribuitorilor şi
exploatanţilor.
Trade Association and Guild fees – Cotizaţia plătită de membrii unei organizaţii profesionale comerciale
şi sindicale.
Trade association dues and fees – Cotizaţie ca o cheltuială a distribuitorului, care se deduce din
încasările brute şi se plăteşte la asociaţia comercială căreia îi aparţine acesta (de ex. MPAA, sau AMPTP);
dacă se constituie o asociaţie a producătorilor independenţi atunci fiecare film produs de către un membru
al asociaţiei şi care este distribuit de distribuitor MPAA trebuie să contribuie cu o parte din încasări la
asociaţia producătorilor, ca o cotizaţie.
Trade screening – Proiecţie organizată de către distribuitori; sinonim cu Trade snake; vezi Press
screening.
Trademark – Marcă de fabrică; logoul este TM; ex. Dreamworks SKG™.
Traffic – În televiziune, grilă de publicitate.
Traffic department – În televiziune, regia de antenă, serviciul responsabil de gestiunea materialului din
grilă.
Trafficking – Comerţ ilegal de licenţe şi autorizaţii de emitere pentru staţii de radio şi televiziune.
Trailer – 1) Film scurt de prezentare a filmului, folosit în publicitatea filmelor, în majoritatea cazurilor de 2
minute şi 15 secunde, fără a depăşi trei minute; durata de 2 minute şi 15 secunde a fost aleasă în urma
unor teste constatându-se că după acest timp spectatorii începeau să se uite nerăbdători la ceas; este
cunoscut şi cu numele de forşpan dpă denumirea din germană; în franceză i se spune film annonce; 2)
Rulotă (uneori foarte luxoasă) adusă la o filmare de exterior, pentru repausul actorilor între filmări, sau
pentru machiaj, catering, infirmerie; vezi Honeywagon; vezi Teasers, Trailer tags.
Trailer cross plug – Un film anunţ prezentat într-o sală despre un film care rulează într-o altă sală de
cinema (proiecţie încrucişată).
Trailer derby – În creaţia publicitară, prezentarea materialelor realizate în simultan de două firme
concurente pentru aceaşi temă de creaţie.

141
Trailer revenues – Sumă plătită de către un exploatant unui distribuitor pentru proiecţia unui film de anunţ;
când distribuitorul percepe cheltuielile pentru pregătirea filmului, anunţ ca o cheltuială de distribuţie, atunci
această sumă încasată de la exploatant constituie venit al distribuitorului.
Trailer tag – Ştampila filmului anunţ, respectiv indicaţia comisiei de clasificare a MPAA pentru clasificarea
filmului (AG – audienţă generală, PG – cu acordul părinţilor etc.).
Trainer – Dresor de animale; antrenor sportiv; vezi Wrangler, Coach.
Tranny – Diapozitiv.
Transfer – Operaţie tehnică prin care se schimbă o înregistrare de pe un suport pe altul (ex. de pe video pe
peliculă sau invers).
Transfer of title – Transfer de titlu de proprietate; cesiune a drepturilor corporale şi necorporale ale unui
film sau program; cesiunea negativului filmului sau programului.
Transition (transitional technique) – Trecerea în film de la o scenă la alta prin efecte de fondu sau
tăietură sau ştergere a imaginii şi apariţia altei imagini (ex. transformarea unui os în navă cosmică în filmul
2001: A Space Odyssey); vezi Wipe.
Translights – Fundaluri luminoase pentru filmările de noapte care se plasează în spatele unei ferestre
pentru a crea impresia că încăperea este luminată; vezi Backings.
Transponder – Reţea de satelit; dispozitiv de emisie-recepţie al unui satelit de comunicaţie. Notă:
capacitatea unui satelit în canale de televiziune este direct proporţională cu numărul de repetoare; (repetor
– aparat pentru amplificarea bilaterală a semnalelor într-o cale de telecomunicaţii pe fire); puterea lor merge
de la 20 la 250 W, iar gama de frecvenţă pe care o folosesc determină talia antenelor necesare recepţiei
semnalelor.
Transport captain – Dispecer/coordonator al transportului; conducătorul transportului la o echipă de
filmare (materiale, personal, logistică) şi a echipei de şoferi.
Transportation coordinator – Coordonator transporturi.
Transportation department – Departamentul transporturi; condus de coordonatorul cu
transporturile/dispecer, incluzând toate vehiculele echipate folosite în spatele camerei cât şi pe acelea
folosite în faţa camerei.
Trash film – Film de categorie B sau chiar C, cu buget redus, realizat amatoristic, care atrage o anumită
audienţă netradiţională.
Travel (to) – În cazul unui film (figurat) – care se exportă bine; to travel well – rezultate bune la export,
carieră bună în străinătate.
Travel and Expenses sau Travel and Entertainment – Semnifică cheltuielile de deplasare, respectiv
diurna şi cazarea.
Travelling shot – Plan în mişcare, filmare cu travelling.
Travelogue – Filme care arată scene din locaţii exotice (ex. Around the World in 80 Days).
Treatment – Prezentarea unui scenariu pentru lectură (este o formă scură a scenariului, de 25 – 30 de
pagini, care tratează principalul conflict scenă cu scenă şi analiza personajelor); vezi Synopsis, Outline.
Trekkies – Denumire dată telespectatorilor fanatici al serialelor de SF, după Star Trek; serialul de origine a
fost difuzat pe NBC între anii 1966 şi 1969 (autorul scenariului, Gene Roddenbery, a murit în 1991).
Trial print – Copie a filmului pentru probă.
Trims – Căzături la montaj; scene nereţinute la montaj; vezi Out takes.
Triple threat (literal) – Triplă ameninţare; expresie care se referă la un actor sau actriţă care ştie să
danseze, să cânte şi să interpreteze profesionist; se mai poate referi la o persoană care joacă, regizează şi
scrie scenarii (ex.Fred Astaire, Ginger Rogers, Deborah Kerr, sau Orson Welles, Charlie Chaplin, Warren
Beatty, Woody Allen, Robert Redford, Sergiu Nicolaescu).
TriStar Case – Afacere din anii 1980 – 1987 legată de aplicarea decretului privind Studioul Paramount, prin
care se interzicea distribuitorilor deţinerea de săli de cinema; în urma procesului prin hotărâre
judecătorească s-a stabilit înlăturarea acestui obstacol permiţându-se cele două activităţi; s-a aplicat
concret între distribuitorul TriStar şi reţeaua de săli Loew’s.
Trombone – Expresie când se abuzează de transfocare (zoom) la filmare.
Truck (to) – A face un travelling lateral; truck in / out – travelling în avans / înapoi.
Trunk line – Cablu principal al unei reţele, care leagă dispozitivul de recepţie herţiană (Head end) de linia
de deservire (Feeder line).
Tube – Se spune televiziunii.
Tubthumping – vezi Hype.
142
Tune – Melodie, bucată dintr-o piesă muzicală.
Tune in – A privi un program, a porni televizorul şi a-l fixa pe un program.
Tune ins/tune outs – Telespectatori care încep să privească un post de televiziune la un moment dat şi cei
care, din contra, îl părăsesc.
Tuner – Aparat de radio (receptor).
Turnaround (to go into) – În cazul dezvoltării unui proiect sau al unui scenariu, când studioul cumpărător
şi-a declinat dorinţa de a continua şi dă dreptul producătorului vânzător iniţial, de a găsi un alt studio pentru
a prelua proiectul.
Turnaround hell – Situaţie paradoxală în care un proiect eşuează la un producător fără a exista
posibilitatea recuperării lui nici de către autorul scenariului şi nici de către producătorul de origine pentru a-l
relansa.
Turnaround time – Timp liber; perioada de timp dintre ora de terminare a programului de lucru dintr-o zi şi
ora de începere a lucrului de a doua zi; în SUA această perioadă de timp este stabilită prin lege, în cazul
actorilor fiind de 12 ore cu puţine excepţii; aceasta însemnă că un actor nu poate fi chemat pe platou la ora
10 dimineaţa dacă în ziua precedentă a terminat filmarea la ora 10 seara; pentru încălcarea acestei
perioade de timp de odihnă se pot plăti penalităţi.
Turner Broadcasting System – Mare grup audiovizual aparţinând lui Ted Turner cu o staţie superlocală
WTBS în Atlanta, canale de satelit şi cablu CNN (Cable News Network) şi TNT (Turner Network TV); deţine
şi drepturile asupra catalogului de filme al studioului MGM.
Turner Network Television – Unul din canalele grupului Turner Broadcasting System, difuzat prin satelit şi
pe cablu, specializat în redifuzarea filmelor din seria B.
Turnover (audience) – În cazul unui canal de televiziune, la un moment dat (în special la începutul
emisiunii) diferenţă între telespectatorii care încep să vizioneze canalul şi cei care îl părăsesc; vezi Churn,
Loyalty, Tune-ins/Tune outs.
TV – vezi Broadcast television.
TV Guide – Săptămânal american specializat în programe de televiziune; creat de Walter Annenberg,
domină prin tirajul enorm - unul din cele mai mari din lume.
TV movie – Telefilm, film de ficţiune pentru televiziune (opus feature film); vezi Telepic, Made for television.
TVHH – vezi Television households.
TVRO – vezi Television receive only.
Tween – Tânăr de 9 – 12 ani (audienţă ţintă).
Twentieth Century Fox – Unul din marile studiouri istorice de la Hollywood; se înfiinţează în 1933, când
Darryl Zanuck pleacă de la Warner Bros, unde a fost director de producţie, şi înfiinţează studioul Twentieth
Century (Secolul 20), care în 1935 fuzionează cu Fox, societate pionieră a filmului sonor (fondată în 1915
de către Wiliam Fox); Zanuck rămâne să conducă studioul timp de 20 de ani; azi aparţine grupului News
Corp. al lui Rupert Murdoch.
Twenty percent rule – Regula practicată de marile studiouri video când împart veniturile provenite din
home video (şi video CD laser) din vânzările cu amănuntul şi din închirieri; conform acestei reguli, 20% din
totalul veniturilor companiei sunt destinate plăţii redevenţei către distribuitor; azi procentul a rămas doar
modic, fiind de regulă mult mai mic, datorită creşterii costurilor cu marketingul şi editarea casetelor video.
Twist ending – Un film care se vinde ca având o surpriză în final, care însă nu poate fi dezvăluită celor ce
nu au văzut filmul.
Twofers (de la jocul de cuvinte two for) – Formă de promovare prin care se oferă două bilete de cinema la
preţul unui bilet, sau posibilitatea de a vedea două filme cu acelaşi bilet sau a primi două casete video la
preţul unei casete.
Two-reeler – Film de două bobine, scurtmetraj de pe timpul filmului mut.
Two-shot sau 2S – Plan realizat cu două aparate de filmat în cinema sau cu două persoane în televiziune.
Two-tiered pricing – Sistem al dublului preţ; pe piaţa video este principiul în baza căruia o casetă video
este vândută la un preţ mai ridicat pentru piaţa de închiriere şi un preţ mai scăzut pentru piaţa de vânzări;
vezi First sale doctrine, Sell through market, Sony decision.
Tycoon – Din japoneză, taicoun – magnat.
Tyler mount – Cap Tyler - suport giroscopic al aparatului de filmat care reduce vibraţiile şi permite filmări
din elicopter sau un avion.
Typecasting – Distribuţia stereotipă, de actori care au mai jucat roluri asemănătoare.

143
U
U - Universal – Este vorba de studioul american cu acelaşi nume.
U.S. Box office gross – Suma totală plătită pentru bilete de către publicul spectator, pentru a viziona un
film în sălile de cinema din SUA.
U.S. Dollar denominated letters of credit – Garanţie scrisă emisă de o bancă străină, ceea ce înseamnă
că, la livrarea unui film, banca va plăti o sumă de bani în dolari americani.
U.S. Free television version – O copie a unui film care a fost editată pentru a fi difuzată la televiziune în
SUA; vezi U.S. theatrical cut.
U.S. Network broadcast – Programare de către una din televiziunile Networks, la difuzarea herţiană, în
SUA.
U.S. Theatrical cut – În general este prima versiune a filmului, montată pentru a fi difuzată în sălile de
cinema pe piaţa internă a SUA.
U.S. Theatrical – Film de lungmetraj difuzat în săli de cinema pe teritoriul SUA şi în zonele aflate sub
control american.
UHF – vezi Ultra High Frequency.
UK version – O copie a unui film produs în afara Marii Britanii dar montat în vederea exploatării, în mod
special pentru a fi potrivit gusturilor de pe această piaţă.
Ultra High Frequency – Unde decimetrice, frecvenţă de emisie la televiziune cuprinse între 470 şi 806
MHz, în SUA pe canalele de la 14 la 83; vezi VHF.
Ultra low budget – Un termen subiectiv, al cărui sens poate diferi de la an la an şi care se referă la filme
produse cu sume mai mici de 1 milion de dolari; vezi Big budget film, Low budget film şi Medium budget
film.
Ultra V – Ultraviolenţă, se spune unui gen de filme foarte violente.
Unauthorized cross-collateralization – Clauză contractuală prin care distribuitorul nu este de acord cu
compensarea câştigurilor înregistrate de către un film (sau mai multe) cu pierderile înregistrate de alte filme
ale aceluiaşi producător; vezi Cross collaterization.
Unbilled role – Rol secundar pentru un actor de renume, care oficial este trecut la sfârşitul distribuţiei
rolurilor, fără a se menţiona numele său în materialul publicitar (Gene Hackman în filmul The Firm).
Unconscionable contract – Contract leonin, respectiv un contract atât de dezavantajos pentru părţi, încât
devine legal nefuncţional, fără forţă legală (doar una din părţi îşi rezervă profitul sau una din părţi este
scutită de a participa la pierdere).
Under five – Actor care are mai puţin de cinci replici; vezi Bit player, Day player.
Underacting – Interpretare neutră, neangajantă a unui actor (Bruce Willis în Unbreakable - 2000).
Undercranking – Tehnică de filmare cu viteză sub 24 de imagini pe secundă, care la proiecţia normală
derulează imaginile cu repeziciune.
Underdog (outsider) – Film de la care nu se aşteaptă mare lucru şi care devine mare succes; vezi
Cinderella, Sleeper.
Underground film – Un film cu buget redus, necomercial, de obicei de producţie independentă şi cu
posibilităţi modeste de distribuire.
Underlying work – Operă originală încorporată într-o operă nouă şi secundară, de ex. un roman care se
află la baza unui film sau a unui program. Notă: durata protecţiei legale a copyright-ului poate fi diferită
pentru opera originală faţă de cea secundară; vezi Adaptation work.
Underplay (to) – În cazul unui actor, care are jocul reţinut (peiorativ).
Understatement – Un soi de umor, considerat britanic, bazat pe litotă (care înseamnă să spui cât mai puţin
şi să faci să se înţeleagă cât mai mult).
Understudy – Dublură, actor care cunoaşte rolul vedetei şi îl poate înlocui.
Undertakings – Angajamente la care subscriu părţile într-un contract.
Underwriter – În televiziune, comanditar, sponsor.
Underwriting – Sponsorizare, asigurare, garanţie, în funcţie de context.
Unfair competition – Concurenţă neloială; în SUA s-a dezvoltat protecţia emisiunilor (format, concept);
vezi Lanham act.
144
Unfavorable portrayal – Descrierea negativă a unei persoane sau a unei acţiuni într-un film (antonim lui
favorable portrayal); vezi Hidden agenda, Pattern of bias.
Union – Sindicat, asociaţie profesională al cărei scop principal este de a negocia cu angajatorii, în interesul
membrilor, termenii şi condiţiile de angajare (ex. DGA – Directors Guild of America), WGA (Writers Guild of
America), SAG (Screen Actors Guild), ASC (American Society of Cinematographers); vezi Guild şi
Teamsters.
Union production – Producţie care urmează regulile convenţiilor colective negociate de către sindicate.
Unit – Echipă de filmare; first unit – echipă principală de filmare; second unit – echipă secundă pentru
scenele care nu cer prezenţa actorilor principali.
Unit manager – Director al echipei/un şef de producţie care se ocupă de organizarea activităţii echipei pe
platoul de filmare.
Unit production manager – 1) Director al echipei de filmare. 2) Director de producţie al unui studio detaşat
la o echipă de filmare; vezi Production manager.
Unit publicist – Agent de publicitate, care lucrează în echipa de filmare din perioada de pregătire până în
postproducţie, având sarcina pregătirii materialelor publicitare.
United Artists – Studioul în fiiinţat în 1919 de către Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks şi Mary Pickford.
Universal – Primul dintre marile studiouri de la Hollywood, înfiinţat în1912 prin fuzionarea studioului lui Carl
Laemmle – IMP - şi a altor câteva; în 1915 construieşte Universal City şi se lansează în producţia de
lungmetraje, în perioada apariţiei filmului sonor (All Quiet on the Western Front - 1930); cu vedete ca
Deanna Durbin, Abbott şi Costello, cunoaşte o perioadă de succese; după fuzionarea cu International
Pictures, în 1946, pentru a deveni Universal International, studioul este cumpărat de către Decca Records;
în 1959 este cumpărat de MCA care îi diversifică activitatea de producţie în direcţia televiziunii.
Universe – 1) Termen generic care desemnează dreptul distribuitorului de a vinde filmul în toată lumea. 2)
Audienţă potenţial totală în cercetarea de marketing.
Univision – Cea mai mare reţea iberică din SUA (peste 500 de staţii asociate) instalat la New York; este o
filială a Hallmark Cards Inc.
Unplugged – Debranşat; se referă la muzica de varietăţi în care rockul este înregistrat fără amplificatoare
de concert (în mod special în cadrul unei emisiuni de televiziune).
Unrecouped expenses – Cheltuieli nerecuperate din producţia sau distribuţia unui film (distribuitorii de
obicei compensează aceste pierderi cu profitul altor filme ce le aparţin); vezi Cross-colateralization.
Unreel – În cazul unui film – premiera în săli de cinema; sinonim cu rollout (to), unspool (to).
Unscrambler – Decodor, convertor.
Unsollicited material – Document (scenariu, sinopsis, subiect) trimis spontan de către autorul acestuia la o
casă de producţie, adesea refuzat necitit, din cauza problemelor ridicate de protecţia dreptului de autor.
Unspool – Sinonim cu unreel.
Upfront – În contextul unui film, perioada înainte de începerea producţiei; expenses – cheltuielile angajate
înainte de începerea producţiei unui film sau program.
Upfront market – În televiziune, precumpărare a spaţiilor publicitare, operaţiune ce are loc la sfârşitul lunii
iunie, când anunţătorii de publicitate rezervă timpul de antenă pentru întregul an care urmează.
Upfront money/financing – Avans, sumă plătită la semnarea unui contract, înainte de intrarea în
producţie, spre deosebire de Backend, care semnifică finanţarea provenind din încasările din exploatarea
filmului; vezi Frontend, Minimum guarantee.
Uplink – Legătură în amonte în cazul unui satelit (pământ – satelit); antonim - downlink; vezi Beam.
Upon delivery – ”La livrare”, referitor la obligaţia contractuală care ia naştere la livrarea materialelor pentru
exploatarea unui film.
Ups and Downs – Expresie – ”Când sus, când jos”, semnifică oscilaţiile ce pot apărea în orice afacere; cu
referire la industria filmului se referă la variaţiile pe care le pot înregistra capitalurile personale ale
participanţilor la realizarea filmelor.
Upscale – Elita, vârful scării sociale, public „burghez” sau intelectual (eşantion în marketing).
Upstream – 1) Curent de comunicare spre public în amonte, la sursa emiţătoare (de ex. emisiunile în care
publicul intervine electronic). 2) Califică o producţie care vizează elita, caută să placă publicului intelectual;
vezi Downstream, Upscale.
Urban contemporary – Muzică afro-americană, de genul rap, programare radio axată pe această muzică
destinată ca ţintă tineretului afroamerican din marile oraşe americane.
Usher (usherette) – (arhaic) Lucrător în sala de cinema.
145
Usurious contract – Un contract în care se percep dobânzi mai mari decât cele prevăzute de lege.

V
Valley – Cartier renumit la nord de Los Angeles; cei ce locuiesc aici se bucură de dispreţul rezidenţilor de
pe colinele oraşului (Beverly Hills, Bel Air) sau din cartierele mondene (Venice, Santa Monica).
Value – Valoare.
Vanity credit – Titlu de complezenţă, menţiune de curtoazie pe generic, carton de mulţumire, credit (aici în
sensul de trecere a numelui pe genericul filmului).
Variety – Revistă de tradiţie, de referinţă, cu informaţii din domeniile cinematografiei şi televiziunii, înfiinţată
în 1905 de către Sime Silverman, critic de teatru şi vodevil; există azi două versiuni: Daily Variety, un
cotidian publicat la Los Angeles din 1933, şi Variety, săptămânal publicat la New York; cifrele publicate şi
criticile din reviste sunt considerate literă de lege în domeniu; revista aparţine grupului Cashner, filială a
editurii britanice Reed International.
Vast wasteland – Clişeu semnificând vidul cultural şi intelectual al televiziunii americane; expresia a fost
popularizată de către Newton Minow, consilier al preşedintelui Kennedy, în 1961.
Vaudeo – În televiziune, gen născut din tradiţia populară a vodevilului; emisiunile sunt în general filmate în
direct; i se mai spune comedy-variety-show.
VCR – vezi Video Cassette Recording.
Veejay – Video jockey.
Vee-Pee – Vicepreşedinte.
Vehicle – 1) Suport, media care permite cunoaşterea sau promovarea unei idei, a unui proiect, a unui
actor. 2) Producţie în audiovizual considerată de regulă sub valoarea sa comercială.
Vehicle wrangler – Achizitor de vehicule (la o echipă de filmare).
Venue – Loc unde se ţine o manifestare, sală de cinema, de concerte sau de teatru.
Vendor – Furnizor de materiale şi utilaje pentru producţia de filme; în marketingul filmelor, se spune
firmelor din afara sistemului specializate în creaţia publicitară sau furnizarea de servicii.
Versatility – Calitatea unui actor de-a fi polivalent, cu talent multiplu.
Vertical integration – Integrarea, în cadrul aceleiaşi industrii, a proprietăţii asupra activităţii de producţie şi
de vânzare; în industria filmului situaţia în care acelaşi proprietar deţine şi controlează infrastructura de
producţie, una sau mai multe companii de distribuţie şi reţele de săli, entităţile negociind practic între ele
pentru desfăşurarea activităţii, constituie integrare verticală.
Very high frequency – Frecvenţă de emitere a canalelor de televiziune cuprinsă între 54 MHz şi 216 Mhz,
atribuită în SUA canalelor 2 şi 13; vezi UHF.
Vet – Veteran, tehnician cu experienţă în cinematografie.
VHF – vezi Very high frequency.
VHS – vezi Video Home System.
Viacom – Imperiu audiovizual, mare distribuitor de programe pentru cablu şi televiziune (Syndication)
născut din cesiunea de către CBS a diviziei de comercializare a programelor la începutul anilor ‘70; divizia
sa MTV Networks are canalele de cablu MTV Nickelodeon şi VH-1; divizia sa Showtime Networks are două
canale cu plată, de cablu şi televiziune (Pay per View); grupul a dus din anii ‘90 o strategie foarte agresivă
de creştere prin fuziuni şi achiziţii, reuşind să-şi ataşeze Blockbuster Video şi studioul istoric Paramount.
Vid – Video.
Vidclip – Extras din filmul de lungmetraj, destinat campaniei promoţionale la televiziune.
Video corridor – Fluxul de încasări provenit din vânzarea casetelor unui film, de către un distribuitor unui
angrosist, distinct de veniturile generate de acelaşi film din exploatarea pe alte pieţe.
Video format – Numărul de linii folosit în televiziune pentru reproducerea unei imagini; există trei formate
video de emitere în lume: SUA şi Japonia au 525 de linii (formatul NTSC), sistemul din Rusia şi Franţa
(SECAM) şi sistemul din restul Europei şi Australia care folosesc 600 de linii (PAL).
Video home system – Normă aproape universală de înregistrare şi redare video în sistem domestic;
foloseşte bandă magnetică de ½ inch, cu posibilitate de imprimare de patru ore, şi a fost lansat în 1976 de
JVC pentru a concura Betamax–ul introdus de Sony.
Videographer – Realizator video.
146
Video on demand – Video la cerere; sistem de difuzare prin cablu prin care se pune la dispoziţia
telespectatorilor un catalog de filme şi programe, publicul având libertatea de programare a orelor de
vizionare.
Video rights agreement – Contractul între un distribuitor de filme sau un deţinător de copyright şi o
companie video care stabileşte termenii în care se vor distribui filmele pe piaţa home video.
Video Software Dealers Association – Asociaţie care are ca obiect închirierea şi vânzarea casetelor
video.
Video tape – Bandă video.
Video theater – Sală de proiecţie video, pe marele ecran.
Videocassette affiliate – În industria filmului, o companie care este angajată în producerea, distribuirea cu
amănuntul sau en gros a filmelor home video, care în mare parte provin de la o companie de distribuţie, sau
ambele aceste companii sunt subsidiarele unei a treia companii.
Videocassette recorder – Video recorder folosind casete video; primul aparat apare în 1969 produs de
Sony denumit U-matic, folosea bandă de ¾ inch (1,9 cm) şi avea o durată de 90 de minute; imediat în 1971
apare aparatul fabricat de către Philips din Olanda care s-a denumit VCR (video cassette recorder) dar
nefolosit pentru uz casnic; abia spre sfârşiul anilor ’70 a apărut formatul fabricat de firme japoneze şi
europene, pentru producţia în masă, cele trei standarde fiind Betamax de la Sony în 1975, VHS de la JVC
în 1976 şi Video2000 de la Philips în 1978 cu cap piezoelectric (vândut doar în Europa ), model ieşit de pe
piaţă în 1985.
Videocassette revenue reporting – Evidenţa veniturilor provenite din valorificarea casetelor video; în SUA
marile studiouri şi-au creat propriile companii, subsidiare pentru valorificarea casetelor video, acestea
plătind cca. 20% ca redevenţe companiei mamă.
Videotape operator – 1) Asistent montaj video. 2) În televiziune, responsabil cu lecturarea magnetică în
regia finală.
Videotape recorder – Denumire generică dată aparatului care înregistrează pe bandă video; primul aparat
numit Quadruplex s-a fabricat în 1951 de către Ampex Corporation, dar a fost disponibil pe piaţă abia în
1956 (folosind bandă magnetică de 2 inch – 5,1 cm), când s-a vândut cu 50.000 de dolari bucata; în 1964
apare primul Video Tape Recorder produs de Sony, cu bandă descoperită, destinat consumului casnic,
urmat în 1965 de un model fabricat de Ampex şi RCA; nu au avut succes datorită preţului ridicat (cca 1000-
1500 dolari) şi au fost detronate din 1969 în consumul casnic de formatul VCR cu standardul VHS, care
utilizează casete compacte pentru banda magnetică.
Vidisk – Disc video.
Viewer – 1) Telespectator. 2) Ecran de control.
Viewer loyalty – Loialitatea telespectatorilor, ataşamentul faţă de un canal sau un program.
Viewer’s Choice (I & II) – Cele două mari reţele de televiziune cu plată din SUA (7 şi 2,3 milioane de
abonaţi), coproprietare a opt operatori de cablu şi a două studiouri.
Viewers per (television) set – În audiometrie, număr mediu de spectatori per cămin echipat cu un aparat
de televiziune; vezi HUT.
Vigilante film – De obicei film de acţiune în care eroul ia legea în propriile mâini pentru a se răzbuna sau a
face dreptate.
Vignette – O scenă din film care poate exista de sine stătător (scena ”Tara” din filmul Gone With the Wind
în care eroina Scarlett declară „Nu voi mai simţi foamea niciodată”).
Viral marketing – Se spune atunci când comunicarea permite trecerea mesajelor sau materialelor de la un
destinatar la altul cu scopul de a se obţine efectul bulgărelui de zăpadă.
Virtual movies – Producţie electronică ce creează o realitate virtuală.
Visual effects – Efecte speciale vizuale, pentru a căror realizare nu se folosesc actori şi care, spre
deosebire de efectele speciale, nu se înregistrează pe timpul filmării, fiind procesate cu ajutorul
computerului (ex. CGI – computer generated imagery).
Voice over – 1) Voce postsincronizată, comentariu din afara ecranului; vocea povestitorului în film. 2)
Subiect de jurnal televizat, reprodus fără imagine.
Voice-in – Voce în cadrul de filmare.
Vomies – vezi Virtual movies.
Voodoo accounting – Expresie care caracterizează practicile contabile ale marilor studiouri, considerate
ca ”necinstite” (cu referire la practicile de magie neagră).

147
Voucher – Document al unei tranzacţii de afaceri; depoziţie sub jurământ sub formă scrisă, sau o
autorizaţie
Vox pops – Echivalentul lui ”exit poll”, tehnică de promovare care utilizează (în publicitatea radio şi
televiziune) comentariile spectatorilor ieşiţi din sala de cinema.
VP – Vice-president.
VPS / VPTS – vezi Viewers per (television) set.
VSDA – vezi Video Software Dealers Association.
VTR – vezi Video Tape Recorder.

W
Wages – Salarii, plata unui serviciu prestat.
Waist shot – Sinonim cu bust shot – plan apropiat (la filmare).
Waive – A renunţa la un drept.
Waiver of moral rights – Renunţare intenţionată sau voluntară la ”dreptul moral”, aferent dreptului de
autor, recunoscut în toate ţările cu excepţia SUA, unde legea copyright-ului recunoaşte doar dreptul
patrimonial de valorificare a operei; în această ţară în contractele dintre producători şi distribuitori se
prevede adeseori acest amendament, în special la dreptul asupra versiunii finale a filmului (final cut) pe
care şi-l asumă uneori şi distribuitorii, când de fapt acest drept îl are de obicei producătorul; vezi Final cut,
Editing rights, Moral rights.
Walk through – Repetiţie, în general fără costume sau tehnică, cu participarea regizorului; la prezentarea
unui proiect de film sau a unui scenariu (pitch); to walk someone through înseamnă a face comentarii la
lecturarea dosarului.
Walk-on – Figurant în film, rol de dimensiuni reduse fără replică, uneori o vedetă.
Wall Street – Numele popular al celui mai renumit district financiar din Manhattan (New York). unde se află
Bursa şi alte numeroase firme de brokeraj; când se face referire la interesul de pe Wall Street pentru
industria filmului, aluzia semnifică participarea sau nu a acestor firme la finanţarea unui proiect
cinematografic.
Walla-walla – Zgomot de mulţime (de oameni), folosit la filme.
Wall-to-wall – 1) Literal – mochetă. 2) În televiziune se spune unei programări fără întrerupere 24 de ore din
24.
Walt Disney – Unul dintre marile studiouri istorice de la Hollywood, fondat de Walt Disney (1901-1966) şi
fratele său Ray, pe care l-au condus de la începutul anilor ’30 până în ’70; Walt Disney, el însuşi desenator
de profesie, s-a lansat în producţia de desene animate inventându-l pe cel mai popular erou, Mickey
Mouse, în 1928; studioul fondat de el a oferit cel mai specific mod de distracţie tipic americană pentru
publicul familial; ataşat ideilor dreptei americane reacţionare, el devine un militant activ în lupta contra
comunismului şi pune bazele alianţei pentru păstrarea idealurilor americane Motion Pictures Alliance for the
Preservation of American Ideals; studioul se specializează în producţia filmelor de desene animate (în 1938
apare primul lungmetraj animat (Albă ca zăpada şi cei şapte pitici) şi a filmelor despre natură; după război
se construieşte în 1955 parcul de distracţii Disneyland şi apoi în 1970 Disneyworld şi se organizează în
toată lumea un imens univers ”Disney” prin intermediul produselor derivate.
Wannabe – Want to be – Aspirant la o funcţie de putere; tânăr ambiţios care îi imită şi se identifică cu cei
de la putere, cărora le mimează atitudinile şi stilul de viaţă.
Want to see – Element al studiului de piaţă, al comportamentului publicului potenţial, care are intenţia de a
viziona un film după ce i-a fost prezentat subiectul sau rezumatul filmului; vezi Buzz.
Warbler – Cântăreţ.
Wardrobe – Garderobă / depozit de costume.
Wardrobe assistant – Asistent garderobă / costume.
Wardrobe attendant – Costumier, croitor care retuşează costumele (croitor).
Wardrobe buyer – Achizitor de costume (funcţie în echipa de filmare la compartimentul de costume; poate
fi una dintre costumiere sau asistente).
Wardrobe mistress – Garderobieră.

148
Warehouse (to) – Depozit, pentru decoruri, costume; in extenso – a pune deoparte (în depozit) un
scenariu, sau drepturile de adaptare ale unui roman, sau un program achiziţionat, dar care nu se doreşte la
difuzare.
Warm-up man – Animator la spectacole care pregăteşte publicul pentru înregistrarea emisiunii, sau îl
animă la emisiunile în direct (ca un animator de galerie în sport).
Warner Brothers – Unul dintre marile studiouri istorice de la Hollywood, fondat de către cei patru fraţi
Warner (în 1918 cu numele Warner’s Feature Inc). devenit din 1923 Warner Brothers Pictures, cu activitate
integrată de producţie şi distribuţie; la început a produs marile filme de război, apoi filme despre prima
conflagraţie mondială, dar fără prea mare succes; a fost salvat de la faliment prin introducerea filmului
sonor (a realizat Cântăreţul de jazz, în 1927); studioul a fost printre avangardiştii inovaţiilor tehnice,
introducând filmul color în 1932, dar îşi pierde poziţia autoritară după al doilea război mondial şi se
adaptează cu dificultate producţiei de programe de televiziune; în anii ’60 este cumpărat de grupul Kiney
National Services; în pofida dificultăţilor financiare recâştigă încet o parte din piaţă şi îşi stabilizează
activitatea în anii ’70-’80, iar în 1989 fuzionează cu grupul Time Inc.
Waste – În televiziune, audienţa care nu face parte din publicul vizat de către un anunţ publicitar.
Wavelength – Lungimea de undă.
Weather day (figurat) – ”Clipă de răgaz” din cauza vremii nefavorabile, zi de odihnă, trecută în planul
calendaristic al unui film, pentru a ”camufla” zilele în care nu s-a filmat.
Web – Reţea de difuzare.
Weblet – Reţea de talie redusă; vezi Network.
Weekly house allowance (expense) – Cheltuiala săptămânală cu funcţionarea şi întreţinerea unei săli de
cinema; vezi House nut.
Weepie (peiorativ) – Film lacrimogen, melodramatic.
Western – Film de acţiune având ca subiect vestul sălbatic al sec. XIX; i se mai spune în glumă Horse
opera sau Oater (oat – ovăz).
WGA – vezi Writers Guild of America.
WGA agreement – Contractul practicat de către „Asociaţia profesională a scriitorilor din America” în
domeniul filmului şi al televiziunii şi care stabileşte condiţiile financiare minime pe care trebuie să le
respecte un producător de film care foloseşte un membru al acestei asociaţii; aceste baremuri sunt folosite
de obicei ca modele şi în contractele pentru scriitorii nemembri.
WGA registration – Depunerea unui exemplar din scenariul original la Writers Guild of America (Sindicatul
scriitorilor din America) pentru a-i atesta paternitatea operei.
Whammo – Succes enorm al unui film în sălile de cinema (hit, smash).
Whip pan – Panoramare laterală, foarte rapidă, a aparatului de filmat, de obicei ca trecere între două
planuri.
Whodunit – De la Who done it ? (Cine a făcut asta?), film misterios cu detectivi, film poliţist.
Wholesale receipts – Sumele primite de către un distribuitor de la vânzătorul cu amănuntul din vânzarea
unui produs (în cazul videocasetelor).
Whoop-whoops – Efecte sonore adiţionale care fac atmosfera înconjurătoare mai reală sau mai
interesantă.
Wide angle shot – Filmare cu focală scurtă, cu un unghi larg de cuprindere.
Wide release – În contextul exploatării filmelor în SUA, semnifică difuzarea filmelor simultan într-un număr
foarte mare de săli (la început difuzarea în minimum 100 de săli, apoi în anii ’80 în minimum 1000 de săli
pentru ca în anii ’90 să fie considerată difuzarea în minimum 2000 de săli) în întreaga ţară (ex. filmului
Jurassic Park, lansat simultan în 2200 de săli).
Widescreen (aspect ratio) – 1) Ecran lat - se spune mărimii imaginii în care lungimea este mai mare decât
înălţimea mai mari de raportul standard de 1,33/1(4/3). 2)Ecran lat, cu raportul lungime/lăţime de 2,35/1; i
se mai spune cinemascope lansat în 1953 bazat pe o invenţie veche de 25 de ani a profesorului Henri
Chrétien (sistem filmat cu lentilă anamorfozată care comprimă imaginea); alte variante sunt Vista Vision
(sistem neanamorfozat dar în care filmul este rulat orizontal prin aparatul de proiecţie), Todd A.O. şi Super
Panavision – ambele utilizând peliculă la proiecţie de 70 mm. Sistemul de ecran lat cunoaşte patru
categorii: a) cea care utilizează peliculă cu format mai mare decât standardul pe 35 mm; b)sistemul ce
foloseşte lentila anamorfozată ce comprimă imaginea la filmare şi o comprimă la proiecţie; c)sistemul ce
utilizează mai multe aparate de filmat şi mai multe aparate de proiecţie; d) sistemul cu mască pe obiectivul
de filmat, de dimensiuni care imită ecranul lat.
149
Wig maker – Peruchier.
Wild picture – Filmare fără sunet.
Wild recording (sound) – Înregistrarea sunetului martor independent de filmarea imaginii.
Wild scene (shooting) – Scenă filmată fără înregistrarea sunetului.
Wild spot – Mesaj publicitar a cărui oră de difuzare nu este garantată.
Wild track – Sunet asincron.
William Morris Agency – Cea mai veche agenţie de impresariat din Los Angeles; i-a reprezentat pe
Charlie Chaplin, Mae West, Marilyn Monroe etc; de asemenea, pionier în televiziune prin furnizarea la
cerere a producătorilor, a regizorilor, realizatorilor şi a echipelor artistice; vezi Agent, CAA, ICM, Inter-
Talent.
Window – 1) În cinematografie - fereastră de exploatare - semnifică durata de timp limitată (socotită de la
prima zi de difuzare pe o piaţă până la prima zi de difuzare pe altă piaţă) în care un film este disponibil
pentru difuzare; unele ”ferestre” pot fi nelimitate cum ar fi difuzarea în săli sau home video, iar altele sunt
limitate, ca pay television şi sindicalizarea; în SUA prima fereastră de difuzare este în sălile de cinema; în
majoritatea ţărilor din Europa ca şi în restul ţărilor din lume, fereastra între difuzarea în sălile de cinema şi
video este între 6 - 12 luni, indiferent că este vorba de închiriere sau vânzare, iar între săli şi televiziune
este între un an şi 18 luni pentru televiziunea cu plată şi doi ani pentru televiziunea fără plată: 2) Culoar
de încasări acordat unei părţi interesate în rezultatele unui film sau unui program într-o perioadă dată şi/sau
până la un prag de încasări.
Wing – A improviza, a juca fără repetiţie.
Wipe – Voleu, schimbarea unei imagini cu ajutorul unui voleu; în montaj înseamnă trecerea de la o imagine
la alta gradat, folosind fie o imagine stilistică, fie un contur, un cerc care se măreşte sau o pagină care se
întoarce, în locul clasicului fondu (anşeneu) de închidere şi de deschidere.
Wonderboy – Copil minune, sau mai ironic wunderkind.
Word of mouth – ”Gură la ureche”, telefonul fără fir, constând în opiniile criticilor sau publicului asupra unui
film; constituie cel mai rapid şi popular factor promoţional în marketingul filmului; vezi Buzz.
Word of mouth sneak – O difuzare a filmului în avanpremieră, de obicei cu două săptămâni înainte de
premiera filmului, cu scopul de a crea telefonul fără fir despre film.
Work hours – Ore lucrate; vezi Pay hours.
Work made for hire – Titlul unei dispoziţii generale a regimului legii dreptului de autor americane
(Copyright Act 1976, paragraful 101) prin care orice operă realizată de angajaţii unei firme constituie
proprietatea firmei respective; fac excepţie operele destinate a fi încorporate într-o operă cinematografică
sau o altă operă audiovizuală, cu scopul de a extinde regimul la situaţiile în care autorul nu este angajatul
firmei de producţie (commissioned work).
Work print – Copie de lucru pe peliculă pozitivă, al unui film.
Working title – Titlu de lucru provizoriu al unui film sau unui program în pregătire sau în producţie (se mai
spune scratch title).
Works of authorship – Opere susceptibile de a fi protejate de legea dreptului de autor american
(copyright); de ex. ideile unei emisiuni (Format) sau subiectele de film – sub formă de concept - nu sunt
recunoscute de către legea americană (ca de altfel nici de legea dreptului de autor franceză sau
românească – conform. art. 9 din Legea nr. 8/1996 cu modificări); în schimb sunt protejate operele
audiovizuale (televizuale sau cinematografice) fixate pe un suport material (Copyright Act, 1976, 17 USC,
art.101 sau Legea nr. 8/1996, cap. III, art.7, lit e).
Worldwide distribution – Dreptul de distribuţie a filmului în toată lumea; sinonim cu worldwide rights.
Worldwide pickup – Achiziţionarea drepturilor de difuzare a unui film în toată lumea.
Worldwide theatrical – Dreptul de distribuţie al filmului în sălile de cinematograf în toată lumea.
Wow – Deformaţie a sunetului înregistrat la filmare (ca un plânset).
WP – Weather permitting – Dacă ne permite vremea - expresie în cadrul planului calendaristic de filmare.
Wrangler – Responsabil cu caii, atelajul şi în general cu animalele într-o echipă de fimare; vezi Animal
handler, Trainer.
Wrap of the film – Terminarea filmărilor.
Wrap up (to) – A concluziona; story wrap up – terminarea poveştii; meeting wrap up – concluzia unei
şedinţe; expresie tradiţională pentru a indica sfârşitul unei zile; wrap up party – seara la încheierea filmării.
Writer – Scriitor, scenarist, persoană angajată de o firmă de producţie pentru scrierea sau rescrierea unui
scenariu.
150
Writers Guild of America – Asociaţia profesională a scriitorilor din America.
Writing services agreement – Contractul de bază pentru angajarea unui scenarist de către un producător
sau firmă de producţie şi în care sunt stipulate clauzele în baza cărora scenaristul participă la scrierea,
rescrierea sau prestarea oricăror alte lucrări pentru care firma l-a angajat.
Written by – Menţiunea de pe generic privind scenaristul original al filmului; titlul este opozabil celui de
story by şi screenplay by care folosite împreună îi desemnează pe autorul poveştii (al ideii originale),
precum şi pe autorul scenariului propriu-zis.
Writer for hire – Scenarist care este angajat pentru a scrie un scenariu şi care renunţă la drepturile de
autor; vezi Work made for hire.
WS – vezi Wide angle shot.

X
X - Dissolve – Fondu înlănţuit, anşeneu de sunet – semn de punctuaţie cinematografic, marcând pe plan
sonor trecerea de la o secvenţă la alta; sinonim cu lap dissolve.
X – Film pornografic, interzis minorilor; clasificare dată de MPAA filmului înainte de proiecţia în săli; film
difuzat într-un circuit special (Midnight Cowboy – filmul lui Hoffman-Voight - a fost singurul film clasificat X
care a câştigat un premiu Oscar până în prezent); sinonim Blue movie, XX, Hard core, Stag movie, Soft
porn.
X - Lighting – Iluminare încrucişată, iluminat static şi de efect.
XCU – vezi Extreme closeup.
Xenon projector – Proiector cu xenon (categorie de proiectoare pentru efecte luminoase, care proiectează
o pată intensă de lumină).
XX – Clasificare accentuată dată de distribuitori filmelor pornografice, pentru a marca cât mai distinct natura
lor.

Y
Yarn – Ficţiune, fabulă, poveste.
Yawner – Film sau program plictisitor.
Year – În televiziune, an de programare, număr de ordine dat în fiecare sezon unui program în reluare; year
one – primul an de difuzare etc.
Yellow journalism – Jurnalism de senzaţie; vezi Tabloid, Mudraker.

Z
Zap (to) – 1) A face o critică virulentă. 2) A schimba canalele de televiziune.
Z-axis – Linie imaginară plecând de la obiectivul de filmat la centrul subiectului care se filmează.
Z-card – vezi Post card.
Zero budget producer – Producător fără bani sau fără activitate; producător specializat în filme care se fac
cu devize foarte mici.
Z-film – Filme de categorie inferioară, cu regizori şi actori necunoscuţi, care de multe ori devin (vezi) cult
films.
Zinger – Sinonim cu One liner.
Zip (to) – A mări viteza la magnetoscop, pentru a trece peste mesajele publicitare.
Zip pan – Mişcare laterală rapidă a aparatului de filmat astfel încât imaginea se bruiază; sinonim cu swish
pan.
Zipper – 1) În televiziune, interludiu muzical ce permite unei staţii asociate deconectarea de reţea. 2)
Ultimul subiect al telejurnalului.
ZIV – Societate din Cincinnati (Ohio) cunoscut în general ca primul sindicator, renumit pentru că a deschis
practic a doua mare piaţă de opere audiovizuale în anii ’40.
Zoom in/zoom out – Zoom înainte şi înapoi.

151
Zoptic special effects – Procedeu revoluţionar de efecte speciale 3-D, inventat de cameramanul Zorian
Perisic, care include un sistem format dintr-un aparat de filmat şi un proiector, cu lentilele sincronizate (ex.
scenele de zbor din Superman).

152
Anexa nr. 1

Producătorii care au câştigat premiul Oscar la categoria


CEL MAI BUN FILM

• Sam Spiegel (3): On The Waterfront (1954), The Bridge on the River Kwai (1957), Lawrence of
Arabia (1962) (3 premii în opt ani!)

• Saul Zaentz (3): One Flew Over The Cuckoo's Nest (1975) (coproducător), Amadeus (1984),
The English Patient (1996)

• Darryl F. Zanuck (3): How Green Was My Valley (1941), Gentleman's Agreement (1947), All
About Eve (1950)

• Arthur Freed (2): An American in Paris (1951) şi Gigi (1958)

• David O. Selznick (2): Gone With the Wind (1939) şi Rebecca (1940)
(Selznick este singurul producător care a câştigat doi ani consecutiv)

• Irving G. Thalberg (2): Grand Hotel (1932) şi Mutiny on the Bounty (1935)

• Robert Wise (2): West Side Story (1961) and The Sound of Music (1965)

• Branko Lustig (2): Schindler's List (1993) şi Gladiator (2000)

• Clint Eastwood (2): Unforgiven (1992) şi Million Dollar Baby (2004)

• Albert S. Ruddy (2): The Godfather (1972) şi Million Dollar Baby (2004)

Notă: Înainte de anul 1952 STUDIOURILE – nu producătorii – erau premiate cu Oscar pentru cel mai
bun film.

153
Anexa nr. 2

Producătorii cu cele mai multe nominalizări


la premiul Oscar pentru
CEL MAI BUN FILM

• Hal Wallis (19 nominalizări) – a câştigat o singură dată cu filmul Casablanca (1942)

• Darryl F. Zanuck (14 nominalizări): cu trei premii How Green Was My Valley (1941), Gentleman's
Agreement (1947), All About Eve (1950)

• Henry Blanke (9 nominalizări): un singur premiu cu filmul The Life of Emile Zola (1937)

• Samuel Goldwyn (8 nominalizări): numai un premiu cu filmul The Best Years of Our Lives (1946)

• David O. Selznick (8 nominalizări): cu două premii: Gone With the Wind (1939) şi Rebecca (1940)

• Irving G. Thalberg (8 nominalizări): cu două premii: Grand Hotel (1932) şi Mutiny on the Bounty
(1935)

Prima femeie producător care a fost nominalizată şi a câştigat la categoria Cel mai bun film este
Julia Philips pentru The Sting (1973).

154
Anexa nr. 3

Premiile OSCAR pentru CEL MAI BUN FILM în funcţie de


genul filmului

• Mut: Singurul film care a câştigat Oscar pentru cel mai bun film este Wings (1927/28); regia Wiliam
A. Wellman.

• Dramă: Este genul cu cele mai multe nominalizări şi premii câştigate. Câteva exemple sunt: The
Lost Weekend (1945), regia: Billy Wilder; Gentleman's Agreement (1947), regia Elia Kazan; All
the King's Men (1949), regia Robert Rossen şi Kramer vs. Kramer (1979), regia Robert Benton.

• Comedie: Foarte rar comediile uşoare au câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film.
Următoarele filme sunt singurele comedii care au câştigat: It Happened One Night (1934), regia
Frank Capra; You Can't Take It With You (1938), regia Frank Capra; Going My Way (1944), regia
Leo McCarey; The Apartment (1960), regia Billy Wilder; Tom Jones (1963), regia Tony
Richardson; The Sting (1973), regia George Roy Hill şi Annie Hall (1977), regia Woody Allen. Alte
filme câştigătoare, calificate drept comedii sunt: All About Eve (1950), regia Joseph L.
Mankiewicz; Terms of Endearment (1983), regia James I. Brooks; Driving Miss Daisy (1989),
regia Bruce Beresford; Shakespeare in Love (1998), regia John Madden; şi American Beauty
(1999), regia Sam Mendes.

• Epic- biografice: Filme inspirate de persoane din viaţa reală (în special persoane care se
confruntă cu dificultăţi deosebite); sunt deseori nominalizate şi câştigă - mai ales cele de proporţii
epice. De multe ori sunt combinate cu alte genuri: muzicaluri, drame, filme de război etc.: The
Great Ziegfeld (1936), regia Robert Z. Leonard; The Life of Emile Zola (1937), regia William
Dieterle; Lawrence of Arabia (1962), regia David Lean; A Man for All Seasons (1966), regia Fred
Zinnemann; Patton (1970), regia Franklin J. Schaffner; Gandhi (1982), regia Richard
Attenborough; Amadeus (1984), regia Milos Forman; The Last Emperor (1987), regia Bernardo
Bertolucci şi A Beautiful Mind (2001), regia Ron Howard.

• Epopee / Blockbuster: Filme lungi (peste 120 minute), istorice cu bugete foarte mari şi producţii
grandioase, cum ar fi: Wings (1927), regia William A. Wellman; Mutiny on the Bounty (1935),
regia Frank Lloyd; Gone With the Wind (1939), regia Victor Fleming; The Greatest Show on
Earth (1952), regia Cecil B. DeMille; Ben-Hur (1959), regia William Wyler; Lawrence of Arabia
(1962), regia David Lean; The Godfather (1972), regia Francis Ford Coppola şi The Godfather
Part II (1974), regia Francis Ford Coppola precum şi câştigătorii de dată mai recentă Gandhi
(1982), regia Richard Attenborough; Amadeus (1984), regia Milos Forman; Out of Africa (1985),
regia Sydney Pollack; The Last Emperor (1987), regia Bernardo Bertolucci; Dances With Wolves
(1990), regia Kevin Costner; Schindler's List (1993), regia Steven Spielberg; Forrest Gump
(1994), regia Robert Zemeckis; Braveheart (1995), regia Mel Gibson; The English Patient (1996),
regia Anthony Minghella, Titanic (1997), regia James Cameron şi Gladiator (2000), regia Ridley
Scott.

• Filme de război de proporţii epice: Wings (1927/28), regia William A. Wellman; All Quiet on the
Western Front (1929/30), regia Lewis Milestone; The Bridge on the River Kwai (1957), regia

155
David Lean; Patton (1970), regia Franklin J. Schaffner; The Deer Hunter (1978), regia Michael
Cimino; şi Platoon (1986), regia Oliver Stone.

• Musical-uri: Broadway Melody (1928/29), regia Harry Beaumont; The Great Ziegfeld (1936),
regia Robert Z. Leonard; An American in Paris (1951), regia Vincente Minnelli; Gigi (1958), regia
Vincente Minnelli; West Side Story (1961), Robert Wise şi Jerome Robbins; My Fair Lady (1964),
regia George Cukor; The Sound of Music (1965), regia Robert Wise; Oliver! (1968), regia Carol
Reed; şi Chicago (2002), regia Rob Marshall. Cinci din opt filme muzicale nominalizate au câştigat
între anii 1958 şi 1969 şi patru din filmele câştigătoare în anii ’60 au fost muzicale (toate adaptări
cinematografice ale unor spectacole de succes de pe Broadway).

• Filme de acţiune - aventură: Foarte puţine filme care se încadrează perfect la categoria filme de
acţiune – aventură au câştigat statueta de aur – de exemplu: Mutiny on the Bounty (1935), regia
Frank Lloyd; The Greatest Show on Earth (1952), regia Cecil B. DeMille; şi Around the World in
80 Days (1956), regia Michael Anderson şi de asemenea două filme hibrid: The French
Connection (1971), regia William Friedkin – atât film de aventură cât şi poliţist, şi Titanic (1997),
regia James Cameron – un film romantic- istoric, cât şi aventură-acţiune.

• Filme horror / thriller: Un singur film se încadrează perfect la această categorie: The Silence of
the Lambs (1991), regia Jonathan Demme. Poate fi considerat thriller-suspans filmul Rebecca
(1940), regia Alfred Hitchcock.

• Filme poliţiste şi filme „noir”: Foarte rar această categorie de filme a câştigat premiul pentru Cel
mai bun film. Singurul de acest gen este: In the Heat of the Night (1967), regia Norman Jewison.

• Filme western: Deşi la sfârşitul secolului XX au fost nominaliyate 11 filme western, numai trei au
câştigat cea mai înaltă distincţie: Cimarron (1930/31), regia Wesley Ruggles; Dances With
Wolves (1990), regia Kevin Costner şi Unforgiven (1992), regia Clint Eastwood.

• Filme fantastice şi ştiinţifico-fantastice: The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003), regia Peter Jackson, a fost primul (şi singurul) film care a câştigat statueta.

• Filme de animaţie: Singurul film care a fost vreodată nominalizat la categoria Cel mai bun film a
fost Beauty and the Beast (1991), dar nu a câştigat premiul.

• Filme pentru copii: Deşi au fost câteva nominalizări, nici un film de acest gen nu a câştigat la
categoria Cel mai bun film.

• Filme inspirate din sport: Numai câteva drame cu subiecte inspirate din domeniul sportului au
fost nominalizate. Au câştigat: Rocky (1976), regia John G. Avildsen; Chariots of Fire (1981),
regia Hugh Hudson şi Million Dollar Baby (2004), regia Clint Eastwood.

• Filme de seria „R”: Singurul câştigător este The French Connection (1971), regia William
Friedkin.

• Filme de seria „X”: Singurul film de acest gen (care ulterior a fost inclus în categoria filmelor de
serie „R”) este Midnight Cowboy (1969), regia John Schlesinger.

156
Anexa nr 4

Studiouri producătoare câştigătoare al premiului OSCAR


la secţiunea

CEL MAI BUN FILM

Anul Cel mai bun film Regizor


(*Câştigător şi la categoria Cel
mai bun regizor)
20th Century-Fox
1965 The Sound of Music Robert Wise
1970 Patton Franklin J. Schaffner
1971 The French Connection William Friedkin
1941 How Green Was My Valley John Ford
1947 Gentleman's Agreement Elia Kazan
1950 All About Eve Joseph L. Mankiewicz
Columbia
1934 It Happened One Night Frank Capra
1938 You Can't Take It With You Frank Capra
1949 All the King's Men Robert Rossen*
1953 From Here to Eternity Fred Zinnemann
1954 On The Waterfront Elia Kazan
1957 The Bridge On The River Kwai David Lean
1962 Lawrence of Arabia David Lean
1966 A Man for All Seasons Fred Zinnemann
1968 Oliver! Carol Reed
1979 Kramer vs. Kramer Robert Benton
1982 Gandhi Richard Attenborough
1987 The Last Emperor Bernardo Bertolucci
DreamWorks
1999 American Beauty Sam Mendes
2000 Gladiator Ridley Scott*
DreamWorks/ Universal
2001 A Beautiful Mind Ron Howard
Fox
1932-33 Cavalcade Frank Lloyd*

157
MGM
1928-29 The Broadway Melody Harry Beaumont*
(Cea mai bună producţie)
1931-32 Grand Hotel Edmund Goulding*
1935 Mutiny on the Bounty Frank Lloyd*
1936 The Great Ziegfeld Robert Z. Leonard*
1942 Mrs. Miniver William Wyler
1951 An American In Paris Vincente Minnelli*
1958 Gigi Vincente Minnelli
1959 Ben-Hur William Wyler
MGM (Selznick)
1939 Gone With The Wind Victor Fleming
Miramax
1996 The English Patient Anthony Minghella
1998 Shakespeare in Love John Madden*
2002 Chicago Rob Marshall*
New Line
2003 The Lord of the Rings: The Return of the Peter Jackson
King
Orion
1984 Amadeus Milos Forman
1986 Platoon Oliver Stone
1990 Dances with Wolves Kevin Costner
1991 The Silence of the Lambs Jonathan Demme
Paramount
1944 Going My Way Leo McCarey
1945 The Lost Weekend Billy Wilder
1952 The Greatest Show on Earth Cecil B. DeMille*
1972 The Godfather Francis Ford Coppola*
1974 The Godfather Part II Francis Ford Coppola
1980 Ordinary People Robert Redford
1983 Terms of Endearment James L. Brooks
1994 Forrest Gump Robert Zemeckis
1995 Braveheart Mel Gibson
Paramount Famous Lasky
1927-28 Wings (Cea mai bună producţie) William A. Wellman*
Sunrise (Film artistic deosebit)
Paramount/20th Century Fox
1997 Titanic James Cameron
RKO Radio
1930-31 Cimarron Wesley Ruggles*
RKO Radio (Goldwyn)
158
1946 The Best Years of Our Lives William Wyler
The Ladd Co./ Warner Bros.
1981 Chariots of Fire Hugh Hudson*
United Artists
1955 Marty Delbert Mann
1956 Around the World in 80 Days Michael Anderson*
1960 The Apartment Billy Wilder
1961 West Side Story Robert Wise and Jerome
Robbins
1963 Tom Jones Tony Richardson
1967 In the Heat of the Night Norman Jewison*
1969 Midnight Cowboy John Schlesinger
1975 One Flew Over The Cuckoo's Nest Milos Forman
1976 Rocky John G. Avildsen
1977 Annie Hall Woody Allen
1988 Rain Man Barry Levinson
United Artists (Selznick)
1940 Rebecca Alfred Hitchcock*
Universal
1929-30 All Quiet on the Western Front Lewis Milestone
1973 The Sting George Roy Hill
1978 The Deer Hunter Michael Cimino
1985 Out of Africa Sydney Pollack
Universal - International (British)
1948 Hamlet Laurence Olivier
Universal/Amblin
1993 Schindler's List Steven Spielberg
Warner Bros
1937 The Life of Emile Zola William Dieterle*
1943 Casablanca Michael Curtiz
1964 My Fair Lady George Cukor
1989 Driving Miss Daisy Bruce Beresford*
1992 Unforgiven Clint Eastwood
2004 Million Dollar Baby Clint Eastwood

159
Anexa nr. 5

Echivalenţa feet – metri şi libre – kg între lungimea şi greutatea rolei cu peliculă

Formatul Tipul peliculei Lungimea rolei Greutatea rolei


peliculei
35 mm Peliculă color sau alb negru pentru 100 ft = 30 m 35 lb = 16 kg
aparat de filmat 200 ft = 61 m 28 lb = 13 kg
400 ft = 122 m 25 lb = 11 kg
1000 ft = 305 m 30 lb = 14 kg
16 mm Peliculă color sau alb negru pentru 100 ft = 30 m 22 lb = 10 kg
aparat de filmat 200 ft = 61 m 30 lb = 14 kg
400 ft = 122 m 30 lb = 14 kg
800 ft = 244 m 37 lb = 17kg
1200 ft = 366 m 57 lb = 25 kg

160
Bibliografie

AnnikA Pham, Neil Watson - The Film Marketing Handbook, Media Bussines School,
Great Britain, 1993

Jason E Squire -The Movie Bussines Book, FIRESIDE Simon /Schuster,


New York, 1992

John W.Cones - Film, Finance and Distribution, Silman-James Press,


Los Angeles 1992
John W Cones - The Feature Film Distribution Deal, Southern Illinois University
Press, 1997
Gregory Goodell - Independent Feature Film Production, St Martin’s Press, New York

Kodak Cinematographer’s
Field Guide. - Eastman Kodak Company, Eighth Edition, 2002

Louise Levison - Filmmakers and Financing, Focal Press, Boston-London, 1994,


1996

Mark Litwak - Dealmaking in the film and television industry,


Silman –James Press Los Angeles, 1994

Michael Horvin - Careers in film and video production , Focal Press Boston, 1990

MPAA Advertising Book - Advertising Administration Regulation, 1991

Nicolas Robert, Jean - Claude Robert - L’anglais des producteurs, ECONOMICA, Paris,1995

William E Hines, soc - Job description for film, video and CGI ,
Ed Venture Films / BOOKS, Los Angeles 1999

Colectiv coord. Ing.Al.Marin - Tehnica filmului de la A la Z, Editura Tehnică,


Bucureşti, 1979

…. - www.filmsite.org
... - www.wikipedia.com
... - www.oscar.com

161