Sunteți pe pagina 1din 1

NOTA DE CONSTATARE

Incheiat astazi 20.07.2016 pe amplasamentul santierului ,,Modernizare strada Anghel


Saligny intre reprezentantii SC PROIECT SA ing. Janeta Gheorghe reprezentantul
constructorului SC TANCRAD SRL ing. Adrian Suhov si reprezentantul SC SEPTEMBRIE
CONSULTING ing. Robu Flavian si reprezentantii Municipiului Galati ing. Violeta Pavlenco
si ing. Strambeanu Liliana si reprezentantul SC APA CANAL SA ing. Virgil State. Ca urmare
a vizitei s-au constatat urmatoarele:
-colectorul de canalizare ovoid 3000/3700 mm cota la creasta colector amonte 1700
mm aval 1600 mm.
- conducta OL DN 800 existenta traverseaza perpendicular intersectia strazilor Anghel
Saligny cu B-dul Siderurgistilor avand adancimea intre CTS si generatoarea superioara -1300
mm respective conductele de gaze sub structura drumului.
In aceste conditii pentru reglementarea intersectiei se convine, in functiile de conditiile
dupa decoperta:
Varianta 1: subtraversarea strazii Siderurgistilor cu panta descendenta incepand de la CV5
catre caminul de observatie propus (care se va amplasa in zona pichetului 38).Adancimea
medie de pozare a tubului de protectie la intersectia cu ovoidul va fi de 1700 mm la
generatoarea inferioara a acestuia. Cuplarea tronsoanelor pentru conducta de apa se va face in
in caminul de observatie propus.Teava de protectie va fi din OL 1200x10 mm si protejata
anticoroziv interior exterior si va fi montata intre cele 2 camine.
Varianta 2: Daca la decoperta, situatia conductelor existente nu va permite pozarea conductei
de apa pe tronsonul mentionat realizarea traversarii se va executa pe traseul conductei
existente cu panta ascendenta din caminul de observatie catre caminul existent respectiv CV5.
Conducta se va realize din OL DN 800 mm cu tub de protectie OL 1200x10 mm si protejata
anticoroziv interior exterior .
Pe acest tronson conducta de apa a fost dezafectata.
Prezenta nota de constatare va genera o dispozitie de santier privind echiparea cu armaturi
pentru izolarea tronsonului. Teava de protectie va fi prevazuta cu protectie catodica la
subtraversarea liniilor de tramvai. Anexam schita de santier cu variantele propuse.