Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE STIINTE ECONIMICE BUCURESTI


Programul de studii universitare de masterat (4 SEMESTRE Ciclul II Bologna):
CONTABILITATE Contabilitatea agentilor economici si a institutiilor publice (CAEIP)

PROIECT LA DISCIPLINA SISTEME INFORMATICE


INTEGRATE ECONOMICE (SIIE) (Semestrul I)

Titularul disciplinei:
Prof. Univ. Dr. Zenovic GHERASIM

Masterand:
Dragne Andreea Valentina

Bucuresti

2016