Sunteți pe pagina 1din 2

Avizat

Avizat
Decan
Director Departament
Nr. ___________ / _________________________
DOAMN DECAN,
Subsemnatul (a) ____________________________________________________________________,
domiciliat () n localitatea_________________________ strada _____________________________
nr. _____________ judeul (sectorul) ____________________________ telefon ________________,
e-mail _______________________, CNP __________________________ student () a Facultii de
Contabilitate i Informatic de Gestiune, curs ( ZI / ID) anul ________ seria _________ grupa
_________ v rog s binevoii a-mi aproba tema pentru lucrarea de licen, pentru anul universitar 20162017.
DEPARTAMENT:
o CONTABILITATE I AUDIT
o ANALIZA I EVALUAREA ECONOMICO - FINANCIAR
o INFORMATIC DE GESTIUNE
Nr. crt. din tematica DEPARTAMENTULUI : ______________________.
Titlul temei _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
SAU
Tem propus de student x) (dac este cazul) ___________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ .
NU AM / AM mai susinut examenul de licen unde este cazul (valabil pentru promotiile anterioare) n
sesiunea ________________anul ______________.
Data: ____________________

Semntur student:
__________________________________
Semntura secretarei care a primit cererea
____________________________

x)

STUDENTUL POATE PROPUNE TEM PROPRIE.