Sunteți pe pagina 1din 3

Regulament de acordare a bursei private de studiu Programul Examinator de Frauda Certificat

(CFE)

Art. 1
Programul Examinator de Frauda Certificat (CFE) este organizat de Asociatia pentru
Prevenirea si Combaterea Fraudelor, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial,
non-guvernamentala si non-profit, avand sediul in Bucuresti, sector 4, B-dul Constantin
Brancoveanu, nr. 12, Bl. B4, Sc. 1, Ap 31, Cod de inregistrare fiscal 33555547, reprezentata legal
prin Becheanu Alin in calitate de Presedinte.
Programul Examinator de Frauda Certificat (CFE) are in vedere acordarea de burse private
studentilor cu rezultate scolare exceptionale care aspira la o cariera in domeniul prevenirii si
combaterii fraudelor.
Obiectivul principal al programului este sustinerea excelentei si a performantei in prevenirea si
combaterea fraudelor.
Fondurile provenite din aceste burse sunt destinate pregatirii studentilor ASE in vederea obtinerii
certificarii profesionale de Examinator de Frauda Certificat (CFE) recunoscuta international,
prin:
Achitarea taxelor pentru obtinerea certificarii ACFE,
Oferirea de recomandari in vederea obtinerii certificarii,
Consultanta gratuita oferita de membrii nostri certificati ACFE, in vederea promovarii
exemenelor.
Regulamentul este disponibil oricarui student ASE, in mod gratuit, la sediul ASE si al
organizatorului prin afisarea in permanenta pe durata programului de acordare a burselor pe siteurile www.ase.ro si www.apcf.ro .
Asociatia pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor si Academia de Studii Economice din
Bucuresti isi rezerva dreptul de modifica sau inlocui prezentul Regulament in orice moment pe
parcursul desfasurarii programului, urmand ca modificarile efectuate sa intre in vigoare de la
data publicarii lor pe site-urile www.ase.ro si www.apcf.ro.
Art. 2 Burse
Asociatia pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor isi propune sa acorde burse private care
acopera cheltuielile cu obtinerea certificarii profesionale de Examinator de Frauda Certificat
(CFE) recunoscuta international.

Decizia aupra beneficiarilor burselor private apartine in exclusivitate Asociatia pentru Prevenirea
si Combaterea Fraudelor.
Art. 3 Criterii inscriere program burse private Examinator de Frauda Certificat (CFE)
Criterii de acordare a bursei private:
1.
2.
3.
4.

Sa fie catatean roman


Urmeaza cursuri universitare in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti
Sa detina un profil actualizat pe Linkedin
Sa elaboreze un eseu de maxim 2 pagini cu titlul: De ce imi doresc o certificare in
Prevenirea Fraudei?

Art. 4 Dosarul de candidatura


1.
2.
3.
4.

Eseu de maxim 2 pagini cu titlul: De ce imi doresc o certificare in Prevenirea Fraudei?


Adeverinta de student eliberata de o facultate din cadrul ASE Bucuresti
Copie a cartii de identitate
Sitatia scoalara eliberata de o facultate din cadrul ASE Bucuresti

Dosarul de candidatura se depune online la adresa contact@apcf.ro pana la data de 15.08.2016.


Art. 5 Procedura de evaluare
Candidatii din cadrul ASE care opteaza pentru bursa prin programul Examinator de Frauda
Certificat (CFE) vor fi contactati in vederea stabilirii detaliilor referitoare la modalitatea de
acordare a burselor.
Dosarele de candidatura vor fi analizate de reprezentantii Asociatiei pentru Prevenirea si
Combaterea Fraudelor.
In urma analizei dosarelor de candidatura, vor fi selectati 3 candidati care beneficieze de bursa
privata.
Contractul de bursa private se va semna de catre beneficiar in termen de 30 de zile de la data
publicarii listelor cu rezultatele.
Termene:
1.
2.
3.
4.

Transmiterea dosarului pentru candidatura - 15.08.2016


Selectarea candidatilor de catre Consiliul Director APCF 25.08.2016
Pretestarea cu o rata de success de minim 80% - 5 luni de la incredintarea bursei
Parcurgerea examenului final 6 luni de la incredintarea bursei

In cazul in care candidatul nu parcurcurge etapele de mai sus, bursa ii va fi retrasa si se va acorda
unui alt candidat clasat pe pozitiile urmatoare in etapa de selectie.

Art. 6 Procedura de prezetare a programului


Academia de Studii Economice din Bucuresti sprijina Asociatia pentru Prevenirea si
Combaterea Fraudelor prin oferirea unei sali de curs in care sa fie mediatizata misiunea
asociatiei, profesia de examinator de frauda si conditiile de acordare a burselor.
Academia de Studii Economice din Bucuresti mediatizeaza in randul studentilor Programul
Examinator de Frauda Certificat (CFE) si stabileste de comun acord cu Asociatia pentru
Prevenirea si Combaterea Fraudelor data si ora evenimentului de mediatizare.