Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE IN ANUL SCOLAR 2015-2016

DE CATRE
PROF. ROXANA PACA
Subsemnata Paca Roxana, profesor suplinitor la coala Gimnazial Mihai Viteazu, Valea Chioarului,
judeul Maramure, cu o vechime in nvmnt de 3 ani, prezint raportul de autoevaluare pe anul scolar 20152016.
1. PROIECTAREA ACTIVITATII
1.1
Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum
si adaptarea acesteia la particularitatile grupei/clasei
In cadrul clasei se afla permanet noul curriculum al invatamantului prescolar dupa care m-am ghidat
atunci cand am realizat proiectarea anuala a activitatii de la clasa.
Planificarea activitatilor anuale, saptamanale am efectuat-o in termenele stabilite.
Proiectarea am realizat-o in urma sustinerii testelor de evaluare initiala pentru a stabili temele deficitare
in a fi cunoscute, dar si dorintele copiilor de a cunoaste anumite tematici.
Proiectarea zilnica am realizat-o creativ, in special in functie de particularitatile de varsta, dar si a
specificului cunoasterii fiecarui scolar, testele, intrebarile fiind in conformitate cu nivelul de invatare al
fiecaruia.
Am folosit la lectii in special materiale didactice personale desene, planse realizate personal care ne-au
ajutat sa invatam eficient, imaginile fiind sugestive in cadrul invatarii.

1.2
Folosirea TIC in activitatea de proiectare
Proiectarea activitatiilor, atat celor de la clasa, cat si cele de parteneriat si extrascolare, am realizat-o pe
calculator pentru a fi mai usor de transmis responsabililor de comisii.
1.3

Proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si


interesele educabililor, palnul managerial al unitatii
Am realizat proiectarea intalnitilor cu parintii, tematicile fiecarei intalniri saptamanale precum si
procesele verbale ale acestor intalniri, la care parintii au participat in proportie de 60% de fiecare data,
ceilalti lipsind motivat (fiind la serviciu).
Am realizat planul managerial al actvitatilor extrascolare si parteneriat.
In planificarea activitatilor extrascolare si parteneriate de la clasa am tinut cont de nevoile copiilor, de
activitatile realizate la nivel national, mondial (anul voluntariatului, anul imbatranirii active, ziua
pamantului).

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE


2.1
Utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea

Am stabilit un raport echilibrat ntre ndrumare, libertate i creativitate n cadrul activitilor de predareinvatare.
Mi-am propus si am realizat lectiile urmarind sa existe o concordanta intre obiectivele specificeoperationale-continuturile invatarii-metode si mijloace didactice (se observa asta din proiectele
didactice), am urmarit sa realizez activitati integrate cat mai diverse, in care metodele activ/participative
sa fie incluse.
De asemenea, in cadrul activitatilor integrate am incercat sa realizez activitati din perspectiva
transdisciplinara.

2.2

Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea la actiuni de


voluntariat
In cadrul programului Scoala Altfel, am organizat o miniexcursie la muzeele din Baia Mare, precum la
institutii cu rol educativ ( Biblioteca judeteana Petre Dulfu).
Fiecare activitate desfasurata in cadrul activitatilor de parteneriat, actiune realizata a fost finalizata cu
proces verbal.
Am participat la activitati de voluntariat si in cadrul proiectelor internationale Prietenul meu din
strainatate.
2.3

Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii/dezvoltarii


competentei de a invata sa inveti
Mi-am innoit cunostintele despre traditii, management, literatura, proiecte educationale, prin studiu
individual (materialele de studiu regasindu-se o parte in portofoliu personal, alta parte in referatele pe
care le-am sustinut in cadrul unor simpozioane).

3. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII


3.1.
Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare
Pe parcursul anului scolar am realizat atat evaluari initiale, periodicela lectii, semestriale si finale
consemnad datele in planificarea activitatilor instructiv-educative, dar si in fise de observatie.
Evaluarea initiala am realizat-o la nceputul anului colar sub forma unor teste docimologice, pentru a
identifica nivelul cunotinelor, al deprinderilor i abilitilor, dar i pentru a determina n funcie de
profilul grupei ritmul desfurrii activitii, n baza cruia s proiectez planificarea sptmnal,
semestrial si anuala;
Evaluarea formativa am realizat-o prin diverse modaliti: fise de lucru, autoevaluare, teste;
Evaluarea sumativ am realizat-o la finalul proiectelor, semestrelor i al anului colar;
3.2.

Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de


evaluare unica
Dintre modalitile alternative de evaluare amintesc: lucrri practice, portofoliile cu lucrrile copiilor,
aprecierile verbale, autoevaluarea, afiarea lucrrilor, aprecierea rezultatelor prin laude, ncurajri,
ecusoane etc.
De asemenea, fiecare copil are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate toate fisele de lucru de la
clasa.
3.3.
Promovarea autoevaluarii si interevaluarii
Am promovat, in cadrul lectiilor desfasurate, atat autoevaluarea copiilor, cat si evaluarea colegilor
realizand astfel o apreciere obiectiva si din perspectiva copilului si nu numai din partea cadrului didactic;

4. MANAGEMANTUL CLASEI
4.1
Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru desfasurarea
activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi
Regulile stabilite a fi respectate in clasa au fost prezentate elevilor.
Am promovat la clasa egalitatea de sanse.

eficent.
4.2
Cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a elevilor
Am creat copiilor condiii pentru a lucra n ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului acestora,
am adaptat formele de nvare n funcie de nevoile elevilor)
Am situat copilul in centrul procesului de predare invatare.
2

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PROFESIONALE


5.1
Valorificarea competentelor stiintifice, didactice si metodice dobandite prin participarea la
programele de formare continua/perfectionare
In anul scolar 2015-2016 am inceput cursurile scolii doctorale din cadrul Universitatii Tehnice din ClujNapoca, CUNBM.
5.2
Implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil
Am tinut o lectie demonstrativa in cadrul comisiei metodice.

5.3
Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional si dosarul personal
Am actualizat protofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii folositoare
clasei, diplome, curriculum vitae.

6. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII


UNITATII SCOLARE

6.1
Promovarea ofertei educationale
Oferta educationala (activitati extrascolare si de la clasa) am promovat-o prin intermediul didactic ro.
6.2

Promovarea imaginii scolii in comunitate prin participare si rezultatele elevilor la olimpiade,


concursuri competitii, activitati extracurriculare si extrascolare
Prin studiul individual am reusit sa-mi imbunatatesc cunostintele despre anumite teme de interes didactic
si le-am transpus in referate cu care am participat la simpozioane locale/judetene/nationale/internationale
6.3
Respectarea normelor, procedurilor de sanatate si securitatea muncii si de PSI si ISUJ pentru
toate tipurile de activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant precum si a sarcinilor
suplimentare
Am desfasurat activitati civice in cadrul parteneriatului cu ISU si Politia Baia Sprie.

30. 08. 2016


Roxana Paca