Sunteți pe pagina 1din 2

28.

EVOLUTIA

DREPTULUI REAL (de proprietate) si DREPTULUI OBLIGATIONAL


(in timpul dominatiei otomane, mijl.sec.XVI-inceputul sec.XVIII)
Dreptul real (de proprietate) in timpul dominatiei otomane:
Structura ierarhizata a proprietatrii s-a pastrat si dupa instaurarea domniatiei otomane:
1. domnitorul avea drept suprem de proprietate (incasa dari si prestatii)
2. boierii si manastirile aveau drept de proprietate (incasau, de la tarani, dijma si boierescul)
3. taranii aveau dreptul de stapinire a curaturilor, gradinilor, viilor, livezilor (le munceau cu munca
proprie si le puteau vinde sau transmite prin mostenire)
In Moldova apare proprietatea conditionata de slujba (proprietatea calarasilor), insa nu s-a dezvoltat.
Mosiile ramin sistemate ca si pina la instaurarea dominatiei otomane:
1. patrimoniale (de neam)
2. achizitionate
3. donate (de catre domnitor)
Mosia patrimoniala:
- Avea un regim restrins (ca si in perioada de pina la instaurarea dominatiei otomane), adica nu putea fi
vinduta liber, ci trebuia respectat dreptul de protimisis (dreptul preferential de cumparare a mosiei de
neam de catre rude).
Deosebiri:
- spre sfirsitul sec. XVII apare gradul II de protimitari in cazul mosiilor patrimoniale coproprietarii, si
de gradul III megiesii.
- In caz de nerespectare a dreptului preferential de cumparare a mosiilor de neam de catre rude s-a
stabilit termenul de 30 de ani in cazul rascumpararii (pe cind pina la instaurarea dominatiei otomane
nu se cunoastea un termen sau era pentru tot parcursul vietii). Pentru fixarea refuzului rudelor de a
cumpara o mosie de neam, acest fapt era intarit in documentul de vinzare a mosiei.
- Mosiile patrimoniale nu se mai confiscau pentru inalta tradare (de la mijl. sec. XVI)
Mosia achizitionata:
- putea fi transmisa prin mostenire
- putea fi vinduta sau daruita oricui
- dupa ce o mosie achizitionate era primita in mostenire, aceasta isi insusea regimul juridic al mosiilor
de neam
Deosebiri:
- de la inceputul sec. XVII, mosiile achizitionate nu mai puteau fi confiscate pentru inalta tradare (acest
fapt demonstreaza intarirea puterii boierilor).
Mosiile donate de catre domnitor:
- erau donate pentru dreapta si credincioasa slujba
- putea fi transferata prin mostenire
- in cazul vinzarii unei mosii donate, dreptul preferential de cumparare il avea domnitorul
Practic, mosiile donate nu sufera nici o schimbare din perioada de pina la instaurarea dominatiei otomane pina
in perioada de dominatie otomana.
Dreptul obligational in timpul dominatiei otomane:
Obligatiile reieseau din:
1. contracte
2. pricinuirea daunei (este promovata conceptia ca din cauzarea unei daune decurg obligatii de
recuperare a daunei respective)
Obligatiile grevau:
- averea
- personalitatea debitorului (pentru datorii, oamenii isi vind capul vecinilor, iar taranii erau plini de
datorii si nu aveau posibilitati de a le achita) (pina la instaurarea domninatiei otomane nu se greva
persoana pentru datorii)
Contractul de imprumut ca forma de asigurare a contractului de imprumut se utiliza garantia
personala (chezasia) si gajul (zalogul). Se putea ipoteca chiar si pamintul. Dobinda maximala a a
dobinzii pe contractul de imprumut era de 25%.
Contractul de donatie avea ca conditie ingrijirea pe viata si obligatia de a efectua toate formalitatile
necesare unui crestin dupa moarte (ingropaciunea, pomenile, coliva).
Contractul de arenda de obicei era a unui loc bun de moara, unde arendasul isi construia moara si
oferea proprietarului locului o parte din veniturile morii.
Dreptul familial in timpul dominatiei otomane:

Femeia este mai supusa sotului, fiind reprezentata in proces de catre sot. Unicul motiv pentru care sotia putea
cere desfacerea casatoriei este in cazul in care sotul o trateaza in mod dusmanos (amenintarea cu arma, bataia
mare cind se farima batul).