Sunteți pe pagina 1din 1

33.

REFORMELE JUDICIARE ALE LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT


(in timpul regimului fanariot, sec.XVIII-inceputul sec. XIX)
Constantin Mavrocordat a infaptuit reforme si in procesul judiciar, incercind unele modernizari.
- s-a stabilit ca majoritatea dosarelor sa fie examinate in tinut
- Divanul devine mai mult o instanta de apel care judeca cele mai periculoase infractiuni
(omor, crime contra statului si tilharia), pentru ca sa oamenii sa nu sa se adreseze cu orice
fleac la Divan. Divanul este impartit in 4 departamente: 2 aveau atributii judecatoresti,
unul penal si al patrulea examina dosarele strainilor (s-a incercat separarea administratiei
de justitie la nivel suprem)
- A incercat sa creeze institutia moderna de judecatori de profesie fiind salarializati de stat
- A incercat sa separe puterile judecatoresti si executive, insa nu a fost posibila pina la
capat
- A fost limitata jurisdictia bisericeasca (chiar si deciziile privind casatoria trebuiau sa fie
confirmate prin semnatura si stampila domnitorului). Dosarele penale ale duhovniciimii
erau analozate de divan cu domnitorul.
- Litigiile funciare puteau fi judecate si de ispravnicul tinutului care era ajutat de 2 mazili.
- S-a poruncit, de catre Mavrocordat, ducerea proceselor in scris. Fiecare ispravnic avea 2
exemplare de registru in care se inscriau procesele judiciare. In fiecare luna, aceste
registre erau controlate de catre domnitor
- Deciziile judecatoresti devin mai complexe, mai ample, mai argumentate, cu motivatie.
Hotarirea poate fi data in prezenta ambelor parti.
- Creste semnificativ rolul probelor rationale, in primul rind ale probelor scrise ai ale
corpurilor-delicte (dovezile)
- Se insista asupra trecerii prin toate etapele procesului:
a) plingerea reclamantului
b) apararea piritului
c) administrarea probelor si dezbateri
d) decizia
- tortura nu mai era aplicata (decit foarte rar)