Sunteți pe pagina 1din 2

34. EVOLUTIA DREPTULUI CIVIL IN TIMPUL REGIMULUI FANARIOT (sec. XVIII-inceputul sec.

XIX)
Proprietatea:
Andronache Donici caracterizeaza cele doua modalitati de dobindire a proprietatii:
a) Primar (ocuparea si stringerea frunctelor)
b) Derivat (decurgea din tranzactiile civile:cumparare-vinzare, schimb, donare, etc)
Erau prevazute mai multe termene de prescriptie in vederea transformarii in proprietate:
a) termenul obisnuit 10 ani
b) termenul in caz ca proprietarul se afla peste hotarele Moldovei 20 ani
c) termenul in caz de stapinire cu rea-credinta 30 ani
d) termenul pentru averea bisericeasca 40 ani
Mosiile:
Mosiile erau de doua feluri: (dispare mosia donata de domnitor)
1. de neam (patrimoniale)
2. achizitionate
Mosia de neam:
- era limitat de dreptul protimisis (dreptul preferential de cumparare a mosiilor de neam apartineau:
rudelor, coproprietarilor, vecinilor si creditorilor)
- puteau fi schimbate si donate fara a se lua in considerare dreptul de protimisis (de aceea, in sec. XVIII
creditorii bogati care imprumutau pe micii proprietari, care deseori nu aveau capacitati sa le intoarca
datoria si ii obligau sa le vinda mosiia, insa inregistrarea era facuta ca donatie). Hrisovul de Sobor din
1785 dorea oprirea acestui lucru prin interzicerea donarii mosiilor de la saraci la boierii bogati.
Succesiunea:
Mostenirea putea fi transmisa:
a) prin lege
b) prin testament
Testamentul: (putea fi efectuat atit in mod oral cit si in mod verbal, insa cu prezenta anumitor martori)
Lege: (gradele de mostenitori ramineau aceleasi):
Gradul I copii (din sec. XV inclusiv si fetele)
Gradul II fratii (din sec. XV inclusiv si surorile)
Gradul III parintii
Gradul IV nepotii de frate (din sec XV inclusiv nepotii din surori+nepoatele din frate sau sora)
Conditiile dezmostenirii copiilor de catre parinti:
- neascultarea testatorilor
- atentarea la viata testatorilor
- daca mostenitorii nu ingrijeau de testatorul bolnav
- daca nu au adus la timp vraciul in caz de boala.
- Daca ii insultau
- Daca nu l-au rascumparat din robie
Dreptul sotului supravietuitor la avere era conditionat de faptul daca vaduva se recasatorea sau nu a doua oara:
- daca nu se recasatorea avea dreptul la o parte din avere egala cu cea a copiilor
- daca se recasatorea isi pastra dreptul numai asupra zestrei si cadourilor de dinaintea nuntii
Obligatiunile:
In dreptul obligational se disting 2 perioade: (1746-1749 Crearea Hrisovului de Sobor)
1. pina la 1746-1749
- responsabilitatea pentru datorii se rasfringea asupra averii si asupra personalitatii
2. dupa 1746-1749
- responsabilitatea pentru datorii se rasfringeau numai asupra averii
Se practicau: contractele de schimb, cumparare-vinzare, donatie, asociatie. Apar:
- contractele de arenda a pamintului (mosierii recurgeau la acest tip de contract pentru a obtine profit de
pe paminturile sale)
- contractele de locatiune, angajare la lucru (se aplicau si in agricultura, argatilor li se plateau conform
intelegerii intre parti)
- ca mijloace de asigurare a contractelor de imprumut erau aplicate gajul si chezasia. La acest tip de
contracte se incasau si procentele. Nu se stie o suma exacta, insa sursele ne informeaza despre 5%,
10% sau chiar si 20%.
Casatoria:
In domeniul familiei nu apar modificari importante, cu exceptia ca si adulterul barbatului devine motiv de
desfacere a casatoriei, astfel, motivele de desfacere a casatoriei sunt aceleasi pentru soti si sotie.