Sunteți pe pagina 1din 2

50.

DREPTUL CONSTITUTIONAL IN ROMANIA INTERBELICA (1918-1939)


Faurirea statului national unitar a fost opera intregului popor. La 27 martie 1918, Sfatul Tarii proclama unirea
neconditionata a Basarabiei cu Romania. La 28 noiembrie 1918, Congresul Romanilor din Bucovina proclama
unirea cu Romania, iar la 1 decembrie 1918 Marea Adunare Nationala a Romanilor din Transilvania proclama unirea
Transilvaniei cu Romania.
Pe plan international, Unirea a fost recunoscuta pe perioada anilor 1918-1920.
Principalele Partide politice din acea perioada erau:
1. Partidul National Liberal
2. Partidul National Taranesc.
Dupa 1918, se aplica si in continuare Constitutia din 1866, numai ca a suferit unele modificari in 1917.
In 1866 a fost votata o noua Constitutie inspirata dupa modelul Constitutiei Belgiene, care era considerata cea mai
liberala Constitutie Europeana, consfitind lipsa de stat a deosebirilor dintre clase, indicind ca toti cetatenii sunt egali
in fata legii
1. Constitutia era formata din 8 titluri si 133 de articole
Proclama urmatoarele principii:
2. principiul separatiei puterilor
3. principiul guvernamintului reprezentativ (adica toate hotaririle trebuiau sa tina cont de dorintele
poporului)
4. principiul suveranitatii nationale
5. principiul irevocabilitatii monarhului
6. principiul responsabilitatii ministerelor
7. principiul rigiditatii constitutionale
8. principiul suprematiei Constitutiei-insemna ca toate legile trebuiau sa corespunda Constitutiei si ca aceasta
nu poate fi suspendata nici total si nici partial
9. garanta libertatea invatamintului si declararea invatamintului fara plata in scolile de stat
10. proclamarea drepturilor si obligatiilor persoanelor:
egalitatea tuturor cetatenilor in fata legii
inviolabilitatea domiciliului si a scrisorilor
libertatea constiintei ( a religiei)
libertatea individuala
libertatea cuvintului
proprietatea este considerata sacra si inviolabila
dreptul de a reclama in justitie faptele functionarilor publici care au lezat drepturile cetatenilor.
Constitutia prevedea ca aceste drepturi pot fi exercitate doar de catre cetatenii romani.
In 1923 este adoptata o noua Constitutie:
- cuprinde 8 titluri si 138 de articole. Aceasta lege fundamentala este considerata una dintre cele mai
democratice legi ale Romaniei.
- Constitutia a consinfit ca forma de guvernamint:monarhia constitutionala cu regim democratic
parlamentar
- Puterea legislativa este exercitata colectiv de catre Parlament si Rege
- Parlamentul este bicameral:Camera Deputatilor si Senatul
- Puterea executiva apartine regelui si guvernului
- Atributiile regelui erau reglementate prin lege
- Constitutia prevedea separarea puterilor in stat
- Era proclamat principiul suprematiei legii si al statului de drept, organizindu-se controlul
constitutionalitatii legilor (Curtea Constitutionalitatii) si a contenciosului administrativ (procedura
prin care o persoana are dreptul sa depuna plingerile in caz de abuz din partea unui act
administrativ).
Constitutia din 1923 avea o structura bine organizata, insa din pacate, dreptul la viata (aceasta lege fundamentala) a
avut-o pe o perioada destul de scurta. In acest context, la 1939, regele aproba o alta Constitutie, care ulterior a fost
supusa referendumului. Acest eveniment a marcat trecerea de la sistemul parlamentar la sistemul autoritar cu
suprematia executivului.
Principalele trasaturi ale Constitutiei din 1939 erau:
- incalcarea principiului separatiei puterilor, datorita faptului ca puterea legislativa si cea executiva
erau exercitata de rege
- regimul parlamentar, prevazut de Constitutia din 1923, in care ministrii reprezentantii majoritatii
parlamentare, era inlocuit cu principiul reprezentativ simplu: ministrii erau numiti de catre rege si
raspund in fata regelui.
- Regele conduce prin decrete-legi, care ulterior erau legiferate de catre Parlament (cu sau fara
vointa lor)

Consiliul legislativ, din Organ Consultativ se tarnsforma in Organ de Decizie, la dispozitia regelui.

La 5 septembrie 1940, aceasta Constitutie este abrogata (de catre Organul Legislativ) fiind inlocuita cu cea din 1923,
astfel a luat sfirsit regimul dictatorial.