Sunteți pe pagina 1din 54

/

///'~----------

' '1

;'~i,

:-,:"

--

//~'
"
~---0A;"7""
~
r;;;_Ic:i!@6JJ IJlil
/'

/~~~.--~
_~

--\ 7:

"',

;:r.~'~'':'~'-~.-_'''-:

l~arsa

j:/

":Jl8J t # II S

. .....---",~,c;;:~~'-

,/'

Jl/r-un

.'"i

act

'-'r'~-'~-_."=""'!<;''''~"-'-~'~~''-~~-'""'''''''''-'-''-'
/,
'
~"""''''''!'''''''''~

l
I

[~

1'",

'1'il'" :!

Jlil

l;,i~ \
I

lUI
fq

ii
1"

Il!

.li'UCIN
ANDREI
ANDREEVICI,
preedinlefe
consiliului
de ac1ministrel/ic
elI Bncii de credit
multw.1 din N" om de virsW mijlocie, jJow/(i
1110-

\'
"1'

. \
"N"!'
1'\
'1, "\',

.:1/11

il

"

.".~

,/ L. )1'
1\..Lj!
I/".,,__~'~,

",',
\','
,'o;"

r.,t'::---'_~~~'i,:

\, ",' \

!.
~"
tf4l~,1 "'" ':,\"

,,~-,.
__

"'

'I'
I

I~;J-;,',L

'\\

, ,~ r

",

'

1'" \

\. \\',~\ '1\

,
"~'I
(.;;f
ii!1

"\"

') /

'---------r--,

I \

'-o/'"~~J~o;;~'>:'
,~;,"'!f':,",',:::

:",'
v,li~~,"\:~"
li';'

t:1
I

<"'Cf;;;~~~~
f;~,'%.$.t";f"i1'f',;JJ!'<--

\[(ivlt
~'/

lin'

l'

h,

-~/ 11 i

'"

\
\",' "
"
,"\ ',' \

\
l'

iiC;l,!
l--

, '1,',,'.,,

fIl:1 '~

Il"
il,"

\ '

(\t'

il'"

:CYI"
,0

.'~>/"

II.

..

"
I<:Uii

r
,'

'_

'

Iii

li,l
r.,

-.=;,.,

\\

TAT1ANA ALEXEEVNA,
sofin lui, 25 ele fi Il I
HIRIN KlfZMA
NIKOLAEVICI,
om J1wi 1Jli.I.rin,
conta1Jilul bncii
MERCJUTKINA
NASTASIA
FEODOROVNA,
o
hlr1Jlr] im1Jri'ic([! efI un pa/loJl larg, cam jerpelil
MEMBRI
IN CONSILIUL
DE ADMINISTRA I E
AL BNCII
I'UNCPONARI
Al BNel!
l\qilll\Url
se petrece
n localul
Bncii {le t:redit
mutual din N,
Cabinp.Lul preedintelui
consiliului
de admin i51ra
ic. La stinga, o u CD.'l'e duce in birourile
bncii,
,Interiorul
cabinetului
are pretentii
de lux rafinflt.
Dou birouri,
fotolii mbrcate
n catifea,
flori,
~tutuete, covoare, 1.E!leron. Cmn pe la amiaz. ]-firin
st singur, e ncl~fll cu pislari.

1
,1

"\

j
I

,
',:1

,
"

'~

\\

:::,

'1,'
I'fl,"

..., i~I..

(I<lI.

.(1
",'l'

~\c

i,!j

,',il,

"---- '-..

11.

DOCItl

",

)"";::--

"

,D'

,1,.1'

fl(,7.I)'~)11

,I

PERSONAJE'

~\ I,j~,
'~-'~I

j-U rin
(sl1'igu, spre n') .. Trimi lefi pe cinev Ia
Jarmacie' s ia de cincisprczece
copeici' picturi
de
valerian i spunei s se aduc ap proasp'trl in
cnbinetul directo"l'ului ! D;U o Sllt~\ de ori trebuie sa
vi se repeteaccJn.'ii
lucl'u1Y (Se incll'rrlpt<1 SPI'C "U/oSii.)
Sint istovit de tol. De patru zile de cnd tol scriu, i

tl -- Piese

)lf.r'lll\

1)r:!

JOJ

n-am inchis-mcar un ochi. De diminea pin seara


scriu aici, iar de cu sear i pin dimineaa, acas.
(T"ete.) Pe deasupra, mai_sint i rcit. M trec fiori, am fierbineal, tuesc, m dor picioarell~i vd
tot timpul dinainte".' ochilor nite ... puncte negre. (Se
aaz.) Maimuoiul i ticlosul sta de preedinte al
bncii are s-i citeasc azi la adunarea general
darea de~ seanl ... nBanca noastr n prezent i .n
viitor ..." Auzi! Parc,""arfi Gambetta. (Scrie.) Doi .
unu unu ase... zero... apte ... Apoi ase... zero .
unu ase Dumnealui vrea s le "arunce praf in
.,ochi, iar eu trebuie s stau i s muncesc ca "un._oc~
na pentru el. Darea de seam a umplut-o numai cu
poezie i atta_tot, iar mie mi-a dat s bat la abac cit
i ziulica de mare. Lua-i-ar dracul sufletul !... (Bate
mai departe la abac.) S nu-l vd n ochi! (Scrie.) Va
s zic unu ... trei... apte ... doi... unu ... zerO... Mi-a
fgduit o gratificaie. Dac isprvete azi totul cu
bine i izbutete s Imbrobodeasc lumea, mi-a spus.
c-mi d O medalie de aur i trei sute de ruble gratificaie. S vedem. (Sc,'ie.) !ns de se ntmpl ca
toat truda mea s fie zadarnic, apoi, neniorule, s
nu fie cu suprare ... Eu s cam iute din fire. Pe mine,
neniorule, cnd m-apuc furia, s n stare s fac i-a
crim ... S-o tii asta!
(In culise, larm de glasnri i apla'uze. Se aude
glasul lui ipllcin:
V mulumesc. V mulumesc
foarte muH I Sinl micat. Intr lpuCn. E n frac,
cu cravat ~alb. ine n min un. album.)

i P u c i n (din " se ad,'eseaz cela)' elin biroul


de al.turi): Dt'agii mei colaboratori, darul acesta al
d0111niilor voastre arn s-I pstrez dt voi tri, in
flmintil'e,a ('elOt 'I1i.'iL fericite: zile Hle vietii mele: Da,
cil'llgi i mei,

vii

mul.umesc nc o dat! (Le trimite bc-

zele cu degetele i se ntoarce,' ncli'eptnd,,-se


sp,.e
Birin.) Dragul meu, stimate prietene Kuzma Nilco.
laevici !
(Cit timp ,5ipucJn r~mine in scen, elin cind in
cind intr i ies funcionarii
cu hirtii ele semnat.)

H iri n (se ridic): Andrei Andreevici, am onoarea s v felicit cu prilejul celei de a cincisprezecea
aniversri a bncii noastre i v doresc ca...
i P u c i n (ii st1'inge mna cu c!du,'): Mulumesc,
dragul meu I Mulumesc 1 Intr-o zi atit de mare, n
cinstea jubileului, cred c s-ar cuveni s ne i srutm... (Se srut.) Nici nU tii cit de bine mi pare .
Mulumesc pentru rivna dumitale ... Pentru toate cite
le-ai fcut \ Dac n tot timpul ct am avut cinstea
s fiu preedintele consiliului acestei bnci am fcut
ceva de folos, o datoresc n primul rind colaboratorilor mei. (Ofteaz.) Da, frate drag, snt cincisprezece
ani de-atunci 1 Cincisprezece ani, zu aa \ (Repede.)
El, ce se aude cu raportul meu? Merge?
.
H iri n : Da, merge. MI-au mai "mas vreo clnci
pagini.
i P u ci n : Foarte bine. Va s zic o s f.ie gatu
cam n' jurul orei trei?
H iri n: Dac nU m stinghcretc nimeni, il isprvesc. Mi-a rmas o nimica toat.
i P u c in: Perfect! Perfect, zu aa! Adunarea
general ncepe la patru. Vezi, te rog, dragul meu, s
fie gata. D-mi prima jumtute s-a studiez ... Dat'
mai repede ... (Ia elc~rea ele seam.) Imi puri cele mai
mari sperane in raportul acesta. Asta-i, ca s spun
aa, ma profession de foi 1 sau mai bine zis focul meu
de artifici\... Foc de adi licit. Zu ua! (Se a-i"z la
.1 [Irorcslullea

'mea de cre?II\\

{fr.) (n. t.l.

Itl?
lOG

Il'

\
.;f

t !"....",)
V..

"

birul/.

;;1 c;/{c.:;((;

1/1. !lill.el

I"OjJo/,{I.Il-.)

'l

;"

l-"'~.f' ~

'.~'

Tl,d,ui

.,J"

~~il)[.
gI'O(l~llic

ele obosi!;... /un avu!; il.';I;i\-no,ljJl.e lIOllr[1crizei ele


gu ti, toaUI elimineaa am fost prins de treburi i am
1.01: alergat. Unde mai pui emoiile, ovaHle, toata
ngitala aRta. Am obosit ele tot!
H iri n (scrie):
Doi... zero ... zero ... trei ... nou ...
doi." z.el'O ... De-attee-l cifre, ve'icl stele verzi Inaintea
. ochilor... Trei... unu... ase... patru ... unu... cinci...
(Bate nainte

la abac.)

i p u c in:

Am avut de altfel i o neplcere. Di-

111inea:a El venit

s-a plns de

la 111:lne nevasta
dU111itaie i iar 111i
Mi-a spus c asear ai aler-

dU111neata.

gat cu cuitul dup dnsa i dup sor-sa. Vai, vai,


KLlZ111El

Niltolaevici

! Se poate una ca asta?

II iri

n (cu asprime n glas): Andrei Andreevici,


eu prilejul jubjleuilli m voi ncllmeta s v rog ceva.
Uitati-vEi cc-i : v-a ruga ca, rncar din stinl pentru
l11Ul1Ca 11lea de ocna, s 'nu v amestecai
n viaa
lnea particular. Tare v-a ruga eu asta.

. i P u c i n (ofteaz) : A naibii fire mai ai i dumneata, Kuzma Nikolaici ! Eti un om foarte stimabil,
minunat, ns cu femeile te pori parc-ai fi Jack
spintec,'lto)'u1. Zu! nu ineleg ce ai, de le urti
(l tHa '?
H ir.i n : I<1l'('U nu illj:e1c'gcit' ce le iubii atta.
(Pftllztq

i p uei

11: Func:ional'ii

'l,

l
]

.'..e

;j
.....

~ desigur, " nu tii i asta ... Adresa de mulumire am

ticluit-o chiar eu i cupa de argint tot eu am cumprat-o ... Numai legatul adresei m-a costat 45 de
ruble. Ei, dar n-am avut ncotro! C lor nu le-a dat
1 prin minte s-o fac. (Se uit n jUrI,l )11.1.) Ce lux!
j
:, Ce mobil! Uite, lumea spune c prea m in de
.3
fleacuri, fiindc vreau ca almurile de la ui s fie
:.1
. :'1
lun, funcionarii s poarte cravate la mod i la inj trare s stea un portar gras. Dar n-avei dreptate,
j
dragii mei, fiindc almurile de la ui i portarul
gras
numai fleacuri nu-s, Acas la mine pot s fac
.'"l
..:]
pe necioplitul, s mnnc i s dorm ca un porc, s
.:'!
beau n netire ...
II il' in: V-a ruga, dac se poate, fr aluzii !
'~
i P u c 1n : Vai de mine! Dar nu face nimeni nici
o aluzie. A naibii fire mai ai i dumneata ... i cum
;~ spuneam: .acas la mine pot fi necioplit, pa?'venu 1,
',;
'':1.'l pot s dau fru liber apucturilor mele, ns aici to.1 tul trebue s fie en gmnd 2. Aicea-i banc! Aici.ie,
care amnunt trebuie s impun, ca s zic aa, s
aib o nfiare solemn. (Ridic o hrtie de jos i o
arunc n cmin.) Meritul meu const tocmai n faptul c am ridicat mult reputaia bncii! Mare lucru
e.tonul ! Maare ! Zu aa 1... (Se uit cercettor la Hiq
Tin.) Dragul meu, dintr-o clip n alta poate s apar
,
"'1'
aici delegaia membrilor. bncii, iar dumneata eti cu
:~ pslarii in picioare, cu fularul sta la gt i cu haina
':':~
asta ngrozitoare. Puteai s-i pui fracul, sau mcar
':}i .
o hain neagr ...

':";1
.,
'j

.',

)i
J,.1.

....

1
;1'.

bncii

rni-au

druit al-

bumul pe care li vezi, iar membrii bncii, dup cte


am auzit, vor s-mi facfl o adres de mulumire i
sf,-.mi dea o cup de argInt. (Se joac cu monoclul.)
Foarte frumos! Aa ceva nu stric. Ce dracu! Pentru buna reputaie a bncii, e nevoie de oarecare
pomp. DU111neata, care eti ornul nOfitru, nu se poate,
101l

.~

\.J;~

.~.

.:'"

'~~

rJ

1 ParvellH (I!'.) {II. t.L


I to stil nllll"'3 {Ir,) (n. l.).

'1

..... 1.:

til

;~

..~
"!~.

109

'i"
"1'~1'~t,~,
,,\{Ii
1",1

i:~~!

::'~i:\!:M
I,III'l

il

LI:'~~;I,

La drept vUl'bind

H Iri n : Pentru mine, sntatea mea e mai presus


decit membrii bncii dumneavoastr. M doare tot
trupul...
i P u c in (agitat).' Ai s admii i dumneata c
asta-i lips de disciplin! Dumneata strici armonia
ansamblului!
H Iri n : Nu-i chiar aa de mare nenorocirea. Cnd
vine delegaia m. pot ascunde (ScTie.) apte... unu...
apte ... doi... unu ... cinci... zero Nici mie nu-mi place
lipsa de disciplin... apte ... doi... nou... (Bate la
abac.) Nu pot suferi dezordinea! Fceai mai bine
dac nu pofteai Cucoane la banchet.
i P u ci n : Vorbeti prostii ...
H iri n : tiu c, pentru mai mult ic, ai umple
toat sala cu ele, ns bgai de seam! Au s vii
strice serbarea. Tot rul i' toat dezordinea de la

i p u c in: Ei, ajunge 1 Ajunge! Nu-i momentul


s vorbeti de lucruri aa de sumbre tocmai acum, la
jubileu. Ah !... Bine c-hi fl(.I11.'i v,wba ele femei! (Se
nU .la ceus.) ACl\i trebuIe s pice i nevast'-ll1ea.

(Intr
desiu

nl~iduc

ti-O

n~-

Taliana

mbrcat
cu un parvO;;Ij
atrna,t pe umr.)

Alcxeevn(J,

i o geant

de

:~~1
,"1'1;

:":;h

<~l
'Xl
: :'~::!~
:",,'

:'\:

,::

Asta-i bun! Vorbeti de lup i luipucin:


pu-i la u!
T ati a n a Ale x e e v n a : Dragul i11eu!... (Vine
fuga la brbatul

I '

':~~.
". ,;...
,,1:,

."~j~
:

>;~;.
" ,~,

ei. Se s1'ut indelung.)

i P uei n : Tocmai vorbeam de tine ... (Se uit la


ceas.)
Tatiana
Alexeevha
(o!fUnd): i-a fost eloi'
de mine? Eti sntos? Nici n-am fost pe acas. Am
venit de la gar de-a dreptul aici. Am s-i povestesc
attea ... attea ... c n-am mai putut rbda ... Nici nu-mi
scot haina ... Am intrat numai pentru o clip. (Ctre
Hirin.) Bun zIua, Kuzma Nikolaici ! (Ctre bMbatu-su.) Acas-s toate n ordine?
i p u c in: Da, toate. tii? In sptmna asta, ct
al lipsit, te-ai Ingrat, te-ai fcut mai frumoas ... Ei,
cum ai cltorit?
Tatiana
Ale.xeevna:
Minunat! Mama i
Katia i trimit salutri. Vasili Andreici mi-a spus
s te srut. (Il srut.) Mtua i-a trimis un borcan
cu dulcea. Toi snt suprai c nu le scrii. Zina i
trimite srutri. (Il srut ial'.) Vai! De-ai ti ee-o

.~l;~
,.';;4'

;!,~ii
",::f~',
;~
-"(',

110

Ii cuvenit

tept la gar, srcua. 1no n-am timp i... i-a ootinit. Ca s fiu sincer, nu m prea bucur c vine. Adic,
de bucurat, m bucur, ns mi-ar fi prut mai bine
s mai fi rmas o zi-dou la maic-sa. O s aib chef
s stau toat seara cu ea, i noi am hotrt ca dup
banchet s facem o mic plimbare ... (Tresare.) Poftim, mapue tremuriciul. Mi-s nervii att de neor-.
dai, nct pentru o nimica toat imi vine s plng!
Nu, trebuie s m in tare. Zu aa !.

ele vin.

i P u c in: Dimpotl'iv, societatea femeilor te


Inal !
H iri n : A 1... Nevasta dumneavoastr, c<~repare
s fie femeie cu carte, a trntit una lunea trecut de
nu mi-am venit n fire dou zile! Hodoronc-tronc,
m-a ntrebat, de fa cu lumea strin: "S fie adevrat c brbatu-meu a cumprat pentru banc aciuni de-ale bncii Treanca-fleanca, care au sczut
la burs? Vai 1 Tare-i ngrijorat brbatu-meu." i
s-o spun nc fa de lume strin !. Nu tiu, zu,
ce zor avei s spunei cucqanelor tot ce facei?
Vrei cu tot dinadinsul s ajungei din pricina lor la
pucrie?

[-j-.Hl'

i~~

"':~11'

.~l

111.

,."

.::
..';,

'i':
>

'.~

1.'\ ...
fosl aco]o ! Ce.

il

[u,;1 ,ler.do ! Mi ..e ~,:i gl'oazii ~3::i"llpo-

vest.CHC ! Vi, ce-a fost! Dar citesc


te preH Lucuri e{1 111Et vezi!

In ochii ti c nu

i P u ci n : Dimpotriv." Draga mea". (O s"uW.)


(J-lil'in

ltlt~tl~ fUl ios.)

'l' a !:i a n a Ale x e (: V n a (oftea:di) : Biata Katia !


Imi p"re aa de ru de ea ! Aa de ru!
i P u c in: Draga mea, azi e jubileul bncii, din"
tr-o clip in alta poate s pice delegaia membrilor
bncii, i tu nu eti imbrtlcat,
Ta tia n a Ale x ee v n a: Nu, zu !,,' Jubileul
bncii? Felicitrile mele, domnilor! V urez", Va s
zic azi avei adunare, banchet !,,' Asta mi place. i
adresa aceea minunaU\ cu care i-ai btut atta
vreme capul, ca s-o compui pentru membrii bncii,
au s :i-o citeasc

azi?
(J-lirin

tl1e~te fLuia..,,)

i p u c i n (stinghel'it:):
Draga mea, {) preferabil
s nu vorbim de asta", Zu c-ai face mai bine s te
eluei acas.
Ta tia n a Ale x e e v n a : Indat-ndat, Numai
un minut, S-i povestesc i plec. S-o iau de la nceput, Ei... Ii aduci aminte c atunci cnd m-ai condus la gal- m-am aezat lng o cucoan gras i am
inceput s citesc, Cum tii, nu-mi place s intru in
vorb in tren. Cale de trei staii am tot citit i n-am
schin1bat o vorb cu nI11el1i... Ei. ..

oS-a

fcut searl~i,au

nceput s-mi tt-eac prin cap tot felul de gnduri i


s-mi fie fric, In faa mea edea un tnr destul de
bine, Unul oache, frumueL
Ei, am intrat n
vorb.., A mai venit un marinar i apoi un student",
(Rde.) Le-am spus c nu-s mritat ... S fi vzut
cum au nceput s-mi fac curte! Au glumit cu
.112

mine pn Iu miezul i101Jii. Cel oache spunea

<JJWC-

dote pline de haz, iar marinarul cnta tot timpul, M


durea stomacul de-atta rs, i cnd marinar-ul - oh,
marinarii tia ! -- cnd marin arul a aflat din n tmplare c' m cheam Tatiana, tii ce-a nceput s!\
cnte? (Cnt ngrondu-i glasuL) "Oneghin, n-am
s-i tinuiesc, pe Tatiana o iubesc 1"". (Rde cu ho-

hote.)
(Hirin

tuete

furios,)

i P u ci n: Tmiua, imi par.e c-l stingherim pe


Kuzma Nikol,aici. Ascu1t, draga mea, du-te mai bine
acas". Imi poves'tet~ tu mai pe UTIl1..,
Ta ti.a 11 a Ale x e e v n a: Nu face nimi,o, Las'
s aS'CJullte
i el, c-i foarte inool'esant. IspdlVeSCnumaidect, La gaQ,m-a ateptat Serioja, Se ntlnise
acolo cu un Unn.., mi pare c era inspector financiar,,, Arta destul de bine i era drgu, mai cu
seam ochiL., Serioja mi l-a prezentat i am plecat
toi tr,ei cu .trsu,r8,,,, Vremea era skanic de fru.

"r

t110as ...

(Din. culise se aude larm ele glasuri:


l/Nu~i voie!
Nu~J ,,",oie.l Ce doriti?")
.O(Int'i Me;ciu/ldna.)
.

Il
i

M ere i u t k i n a (in u, .se apr cu minile):


Ei asta-i!... Ce trag,ei de mine? Am 1Jl'e<ab
chiar
cu directorul 1... (Intr, 'ctre ipucin,) Am onoarea,
excelen-a voastQ. Snt Nastasia Feodoc-ovna Merciutltina, nevasta secretarului gubel'l1ial Mel'ciutkin,
i P u c in: i ce domi ?
M e r c i u t k i 11a: S binevoii s vedei, exoelena voastr, brbatul meu, secretarul gu.bernial
Merciutkin, a fos'!:bo.Jnav timp ele cinc:iluni de zile,
i, in vreme ce el zcea acas i-i cuta de sntate, l-au demisionat fr nici un motiv. S vedei,

i'6\~'~

113

eXUt~]Dn.a v<.lI.lsll'fl

cind In-eun

dll~

s-i

ridic leafa,

dumnealor au gsit de cuviin s-i scad din leafii


24 ruble i 30 copeki. "Da' pentru ce, m rog 7" i-am
inLrebnt eu. ",Pi, mi-au spus dlmmealor, a tot luat
elela casa dE,mprum ut i al ii au girJJt pcntru el."
"Cum aa 7 Da' oe 7 A putut el s ta c,evafr s-mi
cear voie?H Pi, una. ca ~sta nu se po.8Jte, excelena voastr 1 Eu s femeie srac. M in!l'ein i
eu de pe unl1a dtorva chi,'i,ai. Sialt \,ubred, fr
de aprare, Toi m obijduiesc i n-aud o vorb bun
de la nimeni.
i P u c in: Imi dai voie... (ti ia elin mn cererea i o citete n picioare.)
Ta t i an a Ale x e e v n a (ctre HiTin)': D8Jri,'ebuie s-o iau de la capt... Sptmna trecut, primesc
pc neateptate o scrisoare de ia mama. Imi scria c
un Oat',eeareGre<ndilevski o cere n cs,tori(;)pe
Bor!\-mea KaUa. Tnrul este un om minuna!t, mociod, ns fr niei o situat:ie pt'eeis 7i l1ici un fel
de mijloace ele exislen. i nc!l,ipui,ete-tJmata, d,
din nenorocire, Katia se nJrgosil:.isede el. Ce putea
face Inan1Ei '? lVIi-a scris s v.ill1 n dalt &colo .i s Cfl,;Ut
s-o influn:ez pe E::'a-Ua ...
II iri n (cn asprime): W-l'~g, dumneavoastr
m-ai ~pdt. To'Li dai nainte cu Katia, cu mama,
ele m-am nclIU'cati nu mai neleg nimic.
Ta tia n a A i e x e e v n a: Ei i, mare pagub 1
Dumneakl tr.ebuie s asculi cnd i vorbete O'
doamn. Ce ai azi de eti aa de bosumflat! N-i fi
cunwC\ndrgostit? (Rde.)
i P u c i n (ctre Me,'ciutkina):
Dai-mi to,tui
voie. Cum vine a,s,ta? Nu pricep nimic...
T.atiana
Alexeevna:
Ahal Ai roit Vezi
c eti ndl'gostit 7
114

i P u ci n: Taniua c1l'ag,treci pen\)ru o clip


n biroul de alturi. Vin i eu indat.
Ta tia n a Ale x ee v n a: Bine. (Iese.)
i puci n: Nu neleg nimic. Doamn, ai ni:merirt:greit. De fapt cererea asila a dumitale nu ne priverte pe noi. Ai dumneata buntatea s te a.c1['esezi
il1S'tttuFeiunde a lucnat blrbatu! d'llmitale.
M er c i u t k i na: Pi, eu, ttucule, am fost cu
cererea asta n cinci loc",ri i n-au vrut s m-o primeasc nicied. Imi pierdusem capul de tO't. Noroc
ele BOTislVIJJtveici,ginere-meu, care m-a nvat s
v1u' la dumne.avo3s:tr. "Mata, mamad.e) m.i-u spus el,

adreseaz-te domnului ipuc1n. E pe<l'lSoan


cu trecer,e i poa,te orice"." Ajutai-m, excelena voastr!
i P u c in: Doamn Merciutkina, noi nu putem
faoe nimic pentru dumne>a!ta.Gndete-te i mataile.
D1n ctte .,m jneQes, btil'batul matale a lucrat 1'1 o
ins.tituie s,ani.1laJl:-mUltm'
de stat, pe cnd instTIu\a
noastr este padieula,r, comeroi,al, este o banc,
Cum de nu pri.cepi matale asta?
M e r c i li t k i n a: Excelena voastr, am i certifica,t medical. c brbatu-meu a fos't bolm:l'v.Iact-1. Avei buntatea s vedei ce scrie...
.
i P u ci n (nervos):
Fei8lrt""bi,ne. Te cl'ec1,cucoan. Ins i mai spun o cbt : asta nu ne pl'\vete
pe noi.
(In culise se aude risul Tatianei

AlexeeV/1Cl,

apoi

1"sul unui b~rbat.)

i 11u c i n (p,'ivincl spre u.)) : Nici pe funcionari.


nu-l 18S S" lucreze! (Ct,'e MC'l'ciut1ciiw.) E curios,
ba chiar i caraghios. :3e poate ca brbatul cll1mit~lle
s nu .tie unde S8 te a(1l'esezi '1
115

.. ;h
.~;~

'\'\

"~'1"1

.~

-':1

,~

:~
',)

M ere i u t k i n a:

Excelenta
v<Yastr, brbaiumeu n-a"e habar de nimic. El ii d tot inainte ou :
"Nu-i treaba ta ! Pleac de aici !" -atta tot...
i P u c in: Ii repet, doamn: brbartul dumitalG
a lucrat intr-o ins1Jituie sanitar-milit,a'l', pe cnd
aici e o banc, o ins~jtuiG particular,
comercial.
M Gl' ci u t k in a: Da-da-da!...
Ineleg, ttucule.
Dac-i a~a, primesc chiar s nu-mi dai toti banii
deodat. Excelen:a voast.r, poruncii s mi se dea
aC1..Hna 111cE\r 15 luble.
ipucin
(ofteaz): Uff!
H iri 11: Andrei' Andreici,
da'rea dG &e<1mniciodat.

n u,
XeeVlla

urmat <.le gla'sul Tol/anei


_AndreI, pot sli intru 1)

.,l

~
~

'1

."..\'
.1

:~
'1

-,
~
~

"1

..~

Al~

i P uei n (strigind):
Ateapt, draga mea. Vin
indat. (Ctl'e Mel'ciutldna.) Ce vin avem noi c i
s-a pl.tit dumitale mai puin? i apoi, dOWl11l1,
sntem ocupai. Avem azi un jubileu ... Poate s nceap
s vin lume aici cl1i.a~'acum... Aa c m ieri
mata...

.:~

. ~.
1

1
~2~'

.;.,~
..i

M e r ci u t k i n a: Excelena voastr, fie-v mil


de"o ol'an 1 811,< o biat f.E1ll:lle;.e ubred, fu'll de
"'pmre ... Snt istovit de moarte. i judec-te cu
chiriaii, i umbl penh~u brbatu-tu,
i alearg
pentru gospodl-ie. i, pe deasupl'a., nici ginere-meu
n-,,,,,, slujb.
i P u c in : Donmn Mer'ci,ulkina, eu ... Nu, te rog
s m ieri, dac. dar nu mai pot sta de vorb cu
,tII';

(Ti face

"'1
.'.~
..

.;'-:

~~.
.~~
.~

.~

-1

-.il-~

.~
~
',l

"i
j

re.ti pe noi i-i pierzi i dwnne0.ta vremea de poman ... (Ofteaz; apoi apaTte.) E tim pit rJu. Zu
aa! (Ctre Hirin.) Kuzma Nikolai.ci, lmurete-o
mat~, te rog, pe doamna Merciutkirua ...

a,~a nu mai iSPQ'vesc

i]J u ci n: Numaidect. (Ctre Mel'chLtkina.) Nu


te pot face s pricepi. Dar nelege odat c, adrcsndu-te nou n chesti,a asta, G ca i cum ai depunG
o cat'el'e de divo[' la farmaciG sau la 'biroul de marcat
me<t.alepreioase.
(Blaie

:j

'j

dUJUne.tla I Simt dt-mi vlne a[n{~oH.iii_ .. Ne ~tingh0-

semn

cu mna s-i fac vnt


biroul de alturi.)

i trece

in

IIi rin (se apropie ele Mel'ciutkina; cu asprime) :


Ce doreti?
M ere i u t k i n a: Snt O bi,a,t femeie, ubr'Cd,
fd aplll'aa'e... Poate c par voinic, ns dac-ai sta
s m caui, nu gseti un mdular' snt,os n mine.
Abia de m in pe pioioan.'C,iar poft de mncaJre
n~am de loc. N-am but azi dect o cafea, i asta
fl' nici O plcere.
H i fi oU: Eu te-nu-eb : ce doreti ?
M e r c i u t k i n a: Porunpete,
ttucule,
s-mi
dea 15 rub1e, iar restul peste o lun.
nil' in:
Da' parc ti s-a spus HimuniJt c aicea-i
banc I
M ere i u t k i n a: Da-da ... La nevoie, pot arta
i certificatul medical.
;H iri n: Ce ai dumneata pe umeri? Cap sau ce
naiba?
M ere i u t k i n a: n,-guule, eu cel- ce mi se cu ..
vine, dup lege. N-am nevoie ele banii aHora.

:l

H iri

n: Eu te ntreb, m"dam : oe"i pe umeri,


altceva? Ei, h.a-m"M' d,'''<lu I Nu pot st" de
vorb cu dumneata I Sint ocupat 1 (A,.tndu-i ua.)
M rog 1...
Mereiutkina:
Da' cu banii cum rm.ne? ..
H iri n: Sourt. N-ai cap pe umeri, uite oe ai. ..
(Bate cu degetul nti n mas i apoi n fl'unte.)
<:lllp

8IU

111

I,

_.\~:, .:
'i'\\'~.

,.;i~

!1\\;,\ti"1
!i\\i~

,.' ....'1.'.'.......

"

",1;'

M e l' c i u t k j n a (jignit): Ce e '/ Ia te rog I Nevesti-ti s-j bai aa, nu mie. Eu 1s nevast de se()retm' de gubemie. Cu mtne s nu v01'be.~tiaa !
H iri n (se nfurie, cu glasul sczut): Iei afa.r I
M e r c i u t I<i n a: O-ho-ho ... Mai ncet J
H iri n (cii glasul sczut): Dac nu pleci chiar
acum, trimit dup porta:r. (Bate din pici01".) Afar !...
lVIe r c i u t k i n.a: Ia te rog ! N,u m "perii I Am
mai vzut noi de-alde tine J Hodol'ogule !
Hl rin:
De cind snt n-am vzut o muiel'e mai
nesuferit ... Vf! M-au apucat i dUl'Irilede cap....
(Sufl din greu.) i mai spun o dat. Auzi, hrc
btrn, dac n-o tergi de-.aici, praful s-alege ele
tine. Nu m scoate elin srite, c te sehilodesc pentru cite zile 111aiai ! Fac moa.rte de om !
M e r c i u t k i na: Degea.ba te l'.oieti la mine!
Nu m tem ! Am mai vzut eu ca til11e!
H iri 11(dezncljduit) : De s-ar duoe oda:t ! Simt
c-mi vine ru! Nu mai pot. (Se ntoaTce la mas
i se aaz.) A umplut toat banDa de muieri i nu-i
chip s isp:rvesc rapol"1tu1.Nu-i chip!
lVIere i u t k i n a: Nu cer dect Ce mi se cuvine,
ce.",,,ce mi se cuvine, dup lege. lan te uit, l1eruinatul! .ade n psla.l'i ntr-o ins,bibuie... lVIitocanul!
(Intr - ipucln

i TaliClll(i

Alexeevl.la.)

Ta tia n a Ale x e e v n a (intTnd n UTma b7'batglui ei) : Ne-am dus Ja o semt La fan1ilia Berejniki, KaJUa:purta o rochie de fuJae albasbeu ca ceeul, cu dantel &pumoas.El1acu gtul deco,ltat...tii
c-o prinde foade bLncoffiur.amonDant. Am pieptnat-o chia,r eu... Dup ce s-u .mbrcat ,i am piept.naJ-o, ena ca o bomboan.

,:::i:;~

;"
:*1

""";1'

i P u c i 11 (pe care l-a i apucat migrena):


Da-da! O bomboan ... Delegaia poate sosi dintr-o

;".1

,:;~

. ;;1

.,~

. ::::,~'

clip in alta .
MeI' c i u t k i n a: Excelena voastr 1...
i P u ciTi (plictisit):
Ce mai veei ? Ce dorcti?
M e r c i u t k i 11a: Excelena voastr 1... (Arcltind
spre Hirin.) VdAes.(a... sta s-a btut nti cu dgetul
Jn :!kunte i <apoia btut in mas. Dwnneavoastl'
ai pOl'llJnCii:t
s descu.ree t.reab ou banii mei, iar el
i b8Jtejoc de mine i-mi "pune toi felul de voc'b".
Sint o bi,a:tfemeie ubred, fii-eaJpo'r.al'e
...
i P u c in: HLne,doa.mn,am s-o desoU1'ceu. Am
s iau msuri dar nu acum, alt dat! Acuma, te rog,
pl,ea,c.(Aparte.) M-aJpuc cl'iza de gut.
H iri n (se apTOpie de .5'ipucin i-! splme ncet):
Andrei Andreici, ce \nseamn asta? Lsai-m, v
rO'g,s trimit dup .pO'rb~rs-i fac vnt.
i P uei II (speTiat) : Nu, nu ! Are s fac glgie.
i-n ea.sa ssta &n1:.
o mulime ele ehkio.i...
M e r ci u t lei n a : Exoelenta voostra l...
. .J:LisrJ;Il.(cu glas tnguit07') : Dar mai am de isprvit
raJPoo;-biiJ.. N-am s pot s-I dau g,ata !... (Se ntoal'ce la
masa lui.) Nu mai pot.
M e . c i 'li t k i n a : Excelena voa"tr, cum rm\nB
eu banii ? C mare nevoie mai am azi de ei.
i P u c i n (indignat, apm.te): Ne-n1.ai-pome-niJtde
scrboas muiere! (Ct7'eMel'cutkina,
moale.) i-am
mai spus, aici e banc, insti-tuie comercial partiClu-

...
i.':'.;.'
....
.
..

.'.'."1.

.,

,',1

i.
:~

:';~

;~
.).1

.,jJ

il

'.~~

.:T

...'il'

.~l
.s
1 i.

':~:::'1
.~,;

.'j~;
~:'j

,?~:
"'1 ..

,Ar
118

:,~~':~;ir

'~Th

:';:1~

",.:.Jl~.

<~11

la:r ...

lVIe r ci u t k i n a: Facei-v o poman cu mine,


excelene; voas,1Jr
... Fii pentru mine ca un tat !...
Dac n-ajunge certificatul medica1, v pot aduce i
o adeV8r'l.n\~ de la s,ec\~i.c.POl."1.H1Ci.i, Vfl eOL s-mj etC8
banE !
119

..~:jl"'

"'::"

::i

".l

',.i

..:'

".:

1
....
'1

...~

i p u c in (ofUnd din greu): Oof!


Ta tia n a Ale x e e v n a

:i

.
'

luete

)
:;

.;

~;
i

MeI' c i u tiei n a : 24 de ruble i 36 de copeici.


i P u c in: Bine !... (Scoate din portofel
25 de
1'uble i-i ntinde.) Uite, ai 25 ruble. Ia-le i... pleac ...
(Jiiril1

.<}
.:;)

"]

i,

furios.)

MeI' c i u t. k i n a : Mulumesc cu plecdune excelenei voastre .... (Asc'Unde banii.)


Ta tia n a Ale x ee v 11 a (se aaz ling brbatt,!
ei, se uit !a ceas) " E totui timpul s m duc acas ..,
Dar n-am isprvit nc povestea. Numai o clip ..,
Isprvesc i plec ... Ce-a m<ti fost I Val, ce-a mai
fost 1.. i aa ... Ne-am dus I~ serat M familia Berejnilei... A fost destul de bine, vesel, ns nu prE>a.
Era acolo, fkete, i Grendilevski, adomtol'ul K8!tiei...
Cu Katia vo,'bisem nainte. M-am pus pe oapul ei,
<tInplns. In sfrit, chiar n seara aceea a avut o ex"
plioaie cu Gr'l1dHevski i l-a' refuzat ... Ei, mi-am
zis eu, toatE>s-au aranjat cum nu se poate mai bine ;
am Hnitit-o pe mama, am s'alvat-o pe Katia, acum u
mi-am luat de o grij .., i ce crezi c s-a ntmplat?
Inainte de mas, m plimbam cu Katia pc o alee, i
deodat .., (Tulbu.mt.) Deodat auzim o mpuctur ..,
Nu, nu pot vorbi de ast-a cu singe rece. (Ji facc vnt
Cii. ba.tista.) Nu, nu pot!
i P u c in (ofteaz),'
l~O

Uff !

Ta tia n a Ale x e e v n a (pLnge) : Alergm spre

:~

M e1'ci'Utlcina) :
Mtuic, i s-.a spus do.a,' c slinghere.ti lumea, zu
aa! Nu tiu ce fel de om eti dumneata !..,
M e r c i u t k in a : Micu, ft-umoasH mea, n-are
cine umbla Pf'nteu mine, Numai vorba vine c beau
i mnnc, Am but azi cafeoauafr nici un gust,
i P u c i n (ga.ta s !eine),' Cii bani vrei s p1'imeti ?
(ctre

.!
O,?

,I
.J
.:}~
;)

.. it
""l

,".m

.,::t~.
,.,1

::.:.!
:<;~~
:,t
. :'.'.?

<'i'

,:.~

<'~~
..

,.

;i~

boschet ... i n fata noastr zcea bietul Gl'endilevski,


ou pistolul n mn ...
i p u ci n : Nu. Nu mai pot ndura! (Ctre Me1'ci.u.tlcina.) Ei. ce mai vrei acuma?
MeI' c i u t k in a : Excelenta vo.astr, n-ar fi oar.e .
chip cumva s intt'c brbatu-meu napoi n slujb?
Ta tia n a Ale x e e v n a (plngnd),'
A nimerit
eh:.eptin inim ... Uite aici... Katia, srcua, a leinat ...
Iar el s-a speriat ngrozitor .~i."m-a rugai SA t\'imit
dup doc:t.or.Doctorul a venit mUl1:a,idecti... I-a
saIvat pe bietul nenorocit.
MeI' c i u t k i n.a : Excelen,a voastr, n-ar fi chip
s intre brbatu-meu napoi n slujb?
i p u c in: Nu, nu mai pot rbda. (Ii poe!idcte
pHnsuL) Nu mai pot 1 (Dezn,itt,
ntinele amn ..
elolt m.inUe spre Hlrin.) D-o aal' ! Te !'Og, d-o
afar!
I"!Iiri n (opropiind.n-sc
ele Tatiana Ale:xeevna.):
Iei afar !...
i p uei n : Nu pe dinsa, ci pe astlalt. Pe femeia
asta ngroz.iLoare".(Amt. celtre Mcrclu.f:kina.) Pe astlalt!
H iri n (nu.-l. nelege; m.ai depa>"tc, ct,.c Tatiana
A!exeevna.) : Mar de-aici !... (Dtnd elin piclo?'.) Iei
aInr !
Ta tia n a Ale x e e v n a : Cum? Ce-i cu dumneat.a? Ai nnebunit?
i P u ci n : E. ngrozitol'. Sint un om nenorocit !
D-o afa.r ! D-o afar!
H iri n (ctre Tatiana A!exeevna):
Iei af'ar ! Te
stlcesc, te ochiiodesc ! Te 011101' 1...
Ta tia n a Ale x ee v n a (furJind dc el, iar el.
dup elinsa) " Cum de ndrzneti s faci una' ca asta ?

:FI

>~
'.-'::rM
,.j~

17.1

"

1,
.:1

.':ij'

.:~
',\

'

.~
"f

.treaz ii istodeUil d<:zvoltih'ii ei trepbate impresha pe


Mojicule I (Stri(J.) And,rei I . SalveazA-111,AndreI I .;~.;"
,~,
'
(ip ntr-una.) .
.'~" care o vom reine de aicl va fi mbucurtoare n cel
,~ mai inalt grad, E adevmt c la inceputul existenei
i pliC i n (alearg dup amndoi): Incetai odat!

V rog ! Mad !'ncet ! M nenOll'o.ru


i !
H iri n (alergnd, de data asta dup Merciutkina):
Iei afar! Punei mina pe ea ! Facei-o harcea-parcea !
i P u ci n (ip) : Incetai ! V rog! V implor!
M e l' c i li t k i n a: Of, sfinte dwnnezeu'ie!. (Incepe s urle.) Doamne sfinte !...
Ta tia na Al ex eevn a (ip): Ajutor I Ajutor 1
v,8:1,v,al. I"". M'l-e r 'U "" M'l-e l'au
- ""
r
(8al'e pe un scaun,
ia>' de pe scatm cade pe canapea i geme nfundat.)
H iri n (fuge dup Merciutkina):
Batei-o! Stlcii-o in btaie! InjunghLai-o !
M ere i u t k i n a: Vleu, vIeu, doamne! Mi se
face negru inaintea ochilor! Of ! (Lein n bl'aele
lui ipucin.)
(Btaie

in u,

Un

glas

elin

culise:

DelegaJia.)

i p u c in: Delegaie", reputaie", ocupaie,,,


H iri n (btnd din' picior) : Afar! Lua-m-ar
dracu,,, ([i sufle c mnecile.) Lsai-o pe mina mea,
. c-o omor!
(Intr delegaia,
alctuit din cinci nnmeni, ton in
frac. Unul ine in mn adresa, legat in scoare
de c.atifea, altul cupa de argint. tn ua Care d in
birouri se ngrmdesc
.funcionarii.
Tatlana Alexeevna zace pe Crmapea. MercJulklna e tot in
braele lui ipucin, Amndou femeile gem.)

i~bncii, avind

in vede1'e ca,pitalul inihalll'esurins, l~p&a


.,~. de operaiuni serio8Se, cit i nedetermi'tlJa,r.eapre.rus
;~ a scopuriloT, se punea in mod acut ntrebarea pe care
';' i-a pus-o Hamlet:"A
fi sau a nu fi?" i ntr-o
:il vreme au rsunat chk"r gl8Sud pentt'u inchidel'ea
)~ bnciI. Dar Lat c in oapui instituiei ai venit dum'~',.,"neavoastr, Pregtirea dumneavoastr, aum i ener,
gila i .taobulca~e v ca.I'act~rizeaz <liU fost ca:uza suce
cesului neobinuit i a nfloririi nemaipomenite a
b~nci~. Reputaia
bncii... (Tuete.) Reputaia

bancJL.
NI ere i u t k i n a (geme): Of! Of !
)
Tatiana
Alexeevna
(geme):
Ap! Ap!
.~
Un m e m br ual
b n cii:
Reputaia." (Tuete.) Reputaia bncii a fost ridicat de dumneatj voastr la. o.asemehea inlime, ncit instituia noastr
poate rivaliza astzi cu cele mai bune .instituii din
,. strintate",
;1
i P u c in: Delegaie", repu1la.ie", ooupaie", In
'j
.:' calmul serii rcoro.ase, doi prieteni discutau chestii
foarte serioase:" S nU-111ispui c i-ai pierdut tine~
reea, c gelozia-mi n-o mai poi indura,,,
.':<1::
;;:~,:
Un m e 111ti r u al b n Ci i (urmeaz Cu sfii:,t
ciune):
Apoi, aruncind o privire obiectiv asupra
~":~i~
;
prezentului, noi, multstimate i drag Andrei An.~~;' deevicI." (CtL glasul sczut.) Dac-i aa, venim mai
';:."
J:
trziu:" Da, mai bine venim mai tirziu ... (Fistcit
::1

.il

<

Un membru
al bncii
(citete cu glas tare):
Multstimate i dl'ag Andrei Andreevici! Aruncnd

'i;~

o privi,re retrosl:}eetiv1\ <lE>lI[)ra


tl'e(;u.i.lllui institutiei
noustre financiare i trecnd n revisi: cu mintea

122

t\
\

de tot, ddegaia

iese.)

,.f

"1

Cortina

.i

Tr(lduceh~ de M. 80rIJ ti 1 i A, SleilJberg

:1

1:j

,1

g"

4..

.1
J

"

R ERE

Fars ntr-un

S"

TOR

1 E

act

II

J ,'_~
r"""
".

PERSONAJE:
qJ}'-

~.

!
".
)

STEPAN STEPANOVICI CIUBUKOV, moier


NATALIA STEPANOVNA, fiica lui, 25 de ani
IVAN VASILIEVICI LOMOV, vecin de moie ,al

r,

lui

Ciubukov,

./ Acium'a

.'!
'.

zdravn, bine
ipohondru

l'
',",

".',':L-\.'.;'

~'Ciubukov
i:, . '.{ ~',
.:-.

l'

%1,.
_,o.

ns foarte

se petrece la conacul moiei lui Ciubukov .


Salonul lui Ciubukov

i':
1.':'

hrnit,

intr

Lomov, n frac i .cu mnui


albe .

"';'~",

'.~

.. -'

.'

".

;"

') lUbl.lko V (ieiridu-i nainte): ee:.mi' vzur


:'iL?(;-;IvanVasilievici ! Scumpule ! Nici mi tii' ct
Jmcuros
! .(li strnge mna.) Drgu! Aa
t't de
.
. .
fprizzic i eu 1...Cum o mai duci? .

v:

~ o mo
-Mulumesc de nh"ebare. Dardumne'ata
: '1 o mai duci ?.
i u b u k o v: Binior, ngeraule ! M nchin dutale i aa mai departe. Poftim, m rog, stai jos!
-Lfrumos s-i uii vecinii! Da' de ce te-ai m.:..
cat aa de gal, drgu? Frac, mnui i tot diuI; Nu cumva pleci undeva?
...53

00

""

".

)',"'t1fr~

'

.L o m 0. V : ~u, stimabile Stepan Stepanki, ani~1


mt numaI pma la dumneata.
o
o; .o.;~J
Ci u b u k o v: Atunci, de ce te-ai pus n ft~~
J
drgu? Parc-ai face vizite de Anul Nou!
L o"mo v: S vezi dumneata despre ce-i vorb ...
(Iz ia de bra.) 'Am venit, stimate Stepan Stepmj~m
s te supr cu o rugminte. Am mai avut eu,"iri$
dat"cmstea s m adresez dumitale, s m ajui.:~,1
totdeauna, cum s spun ... Iart-m, dar snt camiftil1
burat. Stai, stimabile Stepan Stpanci, s beau'";;.
oin ap. (Bea ap.)
.
o o oo 'o<JfA~
o

_~

.-:_-.':~";"",~.

00

.'

....

:~~~,::.

Ci ub u k o v (aparte): Te pomeneti c-a v~ni'


s-mi
cear bani! Nu-i dau ! (Ctre L011WV.) DeCi:
spre ce-i vorba, drgu?
,
L o m o v: Vezi dumneata, stimabile Stepan,
,iart-m, te rog, Stepan Stimabilci... Adictele]l.
Snt stranic de tulburat, dup cum poi Veq~~;J~
dumneata ... Pe scurt, numai dumneata m poija:J"~f)i~
cu toate'c nu m-am nvrednicit cu nimic ih?j~
avea nici un drept s m atept la ajutorul dwn~;~
o.o\"",.'~
t ale...
: ~/~\
o

- .-07:"

'--~')

'-

'-',:.;:;';"'-

'j

.f:';::2;~L,~

"O

Ci u b u k O' v: Of! Da' n-o mai ntinde af;~~


'-,~
. ;,i~t~
scumpule ! Spune odat! Ei, despre ce-i vorba ?""Aj
L o m o v : Indat ... Numaidect. Uite ce-i : am ve-
nit s-i cer mna Nataliei Stpanovna, fiica dumitale;.j
Ci u b u k o v (bucuros): Puiorule!..: Ivan VaSi.t,~
lievici ! Parc n-am auzit bine. Ia mai spune o dat~.A"j
L o m o v: Am onoarea s-i cer...
Oi
Ci 'li b u k o v (ntrerupndu-l):
Drguule ... Tare-s ~
bucuros, i aa mai' departe ... Uite, tocmai de aceea,!
i eu ... (IZ mbrieaz i-Z ~rut.) De Cnd "mi 40-)
ream eu asta! Era dorina mea dintotdeauna ... (Ii
.

. ,)

_. -.-"1

54
.

\ "1

,ii~[il!!1~'liiie""""l""'ZJL~
";1<;1,

De cnd te tiu, mi-ai fost drag, lnge'.


.
'u1e, parc ai' fi fost copilul meu. DeIe-v~ dumne~
la amndoi, bun nelegere, dragoste, Iaa mal
li, te Nici nu-i nchipui ct' am dorit-o!... Dar
Dar .
.
rmas eu ca un. tont? Am ncremenit de bu~ am ncremenit, zu aa. Oh, am dorit asta din
ne,
t sufletul Uite, m duc s-o chem pe Nataa i aa
~ai departe .
,L o ro o v (micat):
Stimabile Stpan Stepanci,
umneata ce crezi? M-aIputea eu bizui pe consim;;.1ntul ei ?
i u b u k o v: Pi, o mndree de brbat ca dUfn.'ata i... s nu vrea! Cred c-i ndrgostit lulea i
mai departe. M-ntorc ndat! (Iese.)
1 rimile.)
uac

<im:<ill
{ 'itrl~J1i'

'e

;tJ,~t;~~!
- .~~~

,_o;;'

"(iti

2
Lomov

singur.

..
M ia cu frig ... Tremur tot, parc-a fi
,;{lintede examen. Lucrul cel mai de seam e c tre;~\.es m hotrsc. Dac mai stau mult pe gnduri,
c m tot codesc i-mi pierd vremea cu vorba, aptnd s-mi cad o femeie ideal sau o dragoste
,are, -atunci nu m mai nsor niciodat
... B-r1"'L.-~..
,,*,:i.fi'g'!... Natalia Stepanovna i stranic gospo"fn, drgu, nvat... Ce-mi mai trebuie? ns,
n una-alta, au i nceput s-mi vjie urechile de
': loie.' (Bea ap.) Da' nici s nu m nsor nu se
,~;ate ... nti i-nti,am trelzeci i cind de ani .: 'rst, cum s-ar zice, critic. Al doilea, am i eu ne"Toieaer-o via aezat, tihnit... Snt bolnav de
.;

\}~~1-:

..-;-

55

~
,;;

. '
.

::,:~:
~i

. 'l .

. ....:~
...

inim, am ntr-una palpitaii, mi Sare repedc{


dl'a i-s totdeaLma grDzav de agitat... Uiie,de piJ
acuma: .mi tremur buz-ele i mi se bate pleo,
dreapt. Dar mai prost stau cu somnul. Abia m a
n pat i n-apuc bine s-adorm, c, ndat, haI
ncepe s m mboldeasc nu tiu ce n c9asta stn.
d.e-hli r~E~l}~~oo.d
r.eE:k:i:t:l,,"'%lffi.:~r.i::-:.nc~p.,rf-Riijilim:.
.."\.
-~.~ ...
_-_
..._-_._~
" sGlr~s,
~?1b~tl'~ctumblu 12r:ih"'Qdaie
i ia:sm'C~
De~abiafpe-s'e"'i~Jcn:}E
nibolde~~~i-:c..q(~,dedqV
zeci de ori 'la rnd....
/ .
~"-.... o:;j!~
~.

~'--"-~""-

};:;,..~,..

.. -~-"

-~'.'
.

.'

.~

..;r~
3,;-)"

Natalia Stepano~na i Lomov...:<~

.,.ie;
-.'.-;"--5'.

~{!;.;~

N a taI i a S t e pa n o v n a (intrnd): A-a! Dun


..;.::'
neata erai! Tata mi-a spus: Du-te de vezi, c-a vei1
un negustor dup nite marf! Bun ziua, Ivan'\!<
silievici ! .
..'
..
.}
.

"-'"

;.

L o m o v : Bun ziua, stimat Natalia Stepanov~~


',-",

Na taI ia S t e p an o v n a: Iart-m c-s cu OI


.ul i n rochie de cas ... Tocmai curam nite ma
zre pentru pus la uscat. De ce n-ai mai dat tt
vreme pe la hoi? Stai jos, te rog ... (Se aaz.) N-E
VDeas mnnci ceva ?
L o m o v: Nu, mulumesc. Am mncat.

1.
.

N a taI i a S te p a n o v il a: Poi fuma... Uite


aici ai chibrituri;,. Minunat vreme! Dar ieri a plo
uat, aa c argaii au stat toat ziulica degeaba. Ct,
cpie ai cosit dumneata? 1nchipuiete--i c eu ro-an
pripit s cosesc toat lunea. i, acum, mi pare ru
M tem s nu-mi putrezeasc fnul! Era mai bine s
fi ateptat. Dar asta ce mai e ? Nu vd bine sau te-31

: i-

..

i .'

:""

.'

.':

i:.i ':";

~
..
;

56

frac? Ei, com~di: ! Nu c~mva te duci la bal?


."Ceva: parc te-al facut mal frumuel! Nu zu,
. . ce-i CU elegana asta a dumitale ?
t~e~l
o v (fstci~:
Vezi, st~n:at~ Natalia Stepa:,.. , "na Vorba e ca m-am hotant sa te rog sa m-as~i.."'Firete c ai s te miri i, poate, c-ai s te i
superi, ns eu ... (ApaTte.) Stranic m mai i~cu frig!
..' Na taI i a S te pa n o v n a: Despre ce-l vorba?
',li;.

Ei, spru:e !. . ..
,'. 'L o m o v: Ma VOI sl11sa fiU scurt. Dupa cum tu,
~Unlnt Natalia Stepanovna, am cinstea s cunosc fa.~'Oiliu dumneavoastr tare de demult i nc de cnd
',;~'illmic'copil. Rposata mea mtuic i brbatul
i de la care, cum binevoieti i dumneata s tii, am
., itlbtenit pmntul, au avut totdeauna cea mai mare
; sUm pentru tatl dumitale i pentru rposata dumii'~.lemam. Legturile dintre neamul Lomovilor i
;>a~lal Ciubukovilor au fost dintotdeauna ceie mai
,~prieteneti,am putea zice, chiar freti. i, afar de
" Mtil,pmntul meu, cum binevoieti s tii i dumfi~ilta,isenvecineaz .cu al dumneavoastr. Poate c
;.:t:blb:e~oi~tts-i
aduci aminte ..c
"Poiana boilor" a
-"\:";~"-"""~";--':"'-'~~"
'..
~
;;iIj~~;~~
mrginete cu mestecniul .dunmeavoastr.i
-$;I'1'~ata1ia S t e pa n o v n a: Iart-m c te ntrertIp;Aisptis : ,,~<Poianaboilor a mea". Dar poiana
Qare.icidumitale ?
i:L'o m o
A mea!...
. .,'

;/1Pauz.)

v:

taI i a S t e p a n o V il a: Ei, poftim ! "Poiana


boilor" e a noastr, nu a dumitale !
'
L o m o v: Ba nu, stimat Natalia Stepanovria, a

u.

mea e!

i
li

v.'.

t,

N a taI i a S t e pa n o v TI a: Asta-i pentru mine


o noutate. De unde ai scos-o c-i a dumitale ?
. 51

'

,'.
.;,,','
.

-~..

L o ni o v : "Cum de unde?

Eu' vorbesc de clb


dumneavoastr I ,;Mlat:

dintre mestecniul
ars" "'B
Na taI ia S te p a n o v n a: Ei, da, asta-: poi<lJ
Dar e a noastr !
"
J .\."

"L o m o v : Nu, stimat Natalia Stepanovna,' c.l11l


neata greeti. '
<i>
-~-.

Natalia
Stepanovna
ViTI~i n tir
IV'an Vasilievici. De cnd, m rog, s-a fcut a dUfu
", tale ?:;~~:

-.:,~4%.
Lo m o v: Cum, de 'cnd ? ,De cnd m iumm
:,)~~{
tot anoastr a fost',;Iii
N a taI i a S t e p a n o v i1 a : S-avem iertare;:~Ld;
-'~-,

",

nu }.asa
-

',,'

:-~.;~
.~t;.
..
,/,{

;'-'~i$t

L om o.v: Stimat Natalia Stepanovna, asta re.~


i din acte.E drept, af~st cndva o nenelegere'~h
tru "Poiana boilor", dar acuma tie toat lumea :~~.
a mea. Deg.eaba discutm pentru asta. D-ini-:_y'~ii
s-i spun c bunica 'mtuichii mele a'dat-o,nfSl,p
sin, fr tennen i fr nici o plat, ranilor~,u, nicului tatlui dumitale, fiindc i-au ars nite cr.
mid. Tranii
bunicului tatlui dumitale s-au folosit,
'
pe degeaba, de poiana asta timp de vreo patruzeci
de an} i s-au deprins s-o socoteasc a lor, iar apoi,
cnd a ieit legea...
.

", _,~l.f .;

N a taI i a S te p a n o v TIa: Ba nu-i de loc aa


cum spui dumneata! i bunicu-meu i strbunicul
meu socoteau c pmntul lor se ntinde pn la
"Mlatin,a ars". Asta nseamn c i "Poiana boilor"
tot a noastr era. Nu neleg ce discuie mai poate
ncpea aici. Mi-ei ciud !...
L o m o v:
tele!
58

Natalia Stepanovna, am s-i art ac-

atalia
Stepanovna:
Nu zu! Dumneata JJrr'
lumeti, ori vrei s m necjeti !... La una ca ~~
gnu m ateptam! Stpnim pmntul de aproape r~
ute de ani i, deodat, vii dumneata i declari CG"{,
5
':- u-i al nostru! Ivan Vasilievici, iart-m, dar1"uL
'.,D
vine s cred ce-mi aud urechile ... Eu, una, nu tiu.
l11i
.' de loc la poiana asta. Snt acolo cu totul cinci' I
."cI atine, care s tot fac, mari i late, trei sute de b-ub~
. le' ns ceea ce m supr pe mine e nedrepta+e,a,
',:~P~ispune orice-ai vrea, ns eu nedreptatea n-orf\
suferi.
t o ro o v: M rog dumitale, ascult-m! ranii
: icului tatlui dumitale, cum am avut chiar acuma
','tea s-i spun, au ars crmizi pentru' bunica
'tuichii mele. Bunica mtuichii, vrnd s le fac,
schimb, o nlesnire ...
atalia
Stepanovna:
Bunicul, bunica,
tuica:.. Nu neleg o iot din toat povestea asta! eL .
, fluuna i bun: poiana-i a noastr. i g:ata !
o mov: Poiana e a mea !
atalia
Ste,panovna:
Ba-i a noastr! ~iua.v'ii de mi-ai ,dovedi-o dou zile ~ir i ai pune i
dsprezece fracuri, poiana tot a noastr-i, i pace! Nl! '
, rvIesc la ce-i a1 dumitale, ns nu vreau s dau cL'u
ee-i"81 nostru ... Dumneata f ce crezi!
o h.lo v.:, Mie, Natalia Stepanovna, nu-mi trebuie
.}ana;!,da' vorbesc din principiu. 'Dac-i face du'~tletrebuin , ,i-o druiesc.
~afalia
Stepanovna:
De druit, i-a pot
''" ui eu, c doar a mea e 1... Ivan Vasilievici, toat
;,acerefi:asta e cel puin ciudat! Pn acum, noi
am socotit vecin bun, prieten, acum un an i-am
';,t batoia ;noastr i, din pricina asta, am ajuns
"e-am isprvit cu treieratul abia n noiembrie. lat'
.',:"

:\Ui
.;j~.
'_i;~.t:

,)r11.f

"~1-~

t:;i.l'

.;.!tw~

" .'j~{1
dumneata" te pori cu noi cum t~-~i, purta cu
igani. mi druieti mie pmntul meu! Iart-:n1~
dar asta numai purtare de bun vecin l1U-i.Dac ~~ '
s tii, dup mine, asta-i curat obrznicie....Jti_
'SI'it.
La. m o v: Va s zic, dup prer,ea dumitale,
un uzurpator? Domnioar, ni,ciodat l1~amluat~l"
jiapca pmll.l1ibul
a!l-tuiai n-am s dau voie niniil.yj:
,.. ,1'4:{
s m nvinuiasc de.aa ceva... (Se Tepede la car4Jb
ap i bea.) "Poiana boilor" ~ a mea!
,
'Natalia
Stepanovna:
Nu-i adevrat !~f-l;
noastr !>,;'
".':'1
L o m o v: Ba-ia mea!
Na La liaS
te pa no vn a
Las', c i-odovedesc eu ! Chiar
acolo.
L o m o v: Cu-um?
Na ta 1i a S t e p a n o v n a: Chiar azi
mei au s fie acolo!
"

~i:fli

f',.,g'.;

"f'''';;-fl"'''"

sm~

li1~
~l'!}l;n:,j,!W

jl~ljr11Im~~~
"
t~j;!!!j-!if;I. "
l~W;!i il"!l"

i!.!Sflj:li; )if.",
~~'ji~'
.... ",
rH~;U'1HJ:d~ff~.v
"':JiI14j

:!~~;::j!l+~d:

~ijlm:lij!!tJjjhir
~J1fIIH,iFa!~:r:...:

~!k~~]!~~,:j.Pi!I",,-I.

~i~1ll
ifl~i~l!r/
~'I'I~l
hd""""

liljiHil~J~,iL,'"
1!li l~ij,:",lrj,'i~j~'i.
11111.~;tH:r!~~Ji~i'

!1!Uf:WlnK~1m
'
1.U~~1-~
l<'::! ]"f'.~,:k .

!li/"1
'RE'
,',~.1,1.'h,i!:rijik"
, ;1"::-,)'"
., .

!J'i

',1"'

"d"

,,". "

l~j
W:P.JWi)':.,'
'1.,lI""
,-"r,;"

; il:J
""I"-I"'!,:
: li' 'i' ,
;;'E,il: i ~.,li-:"

;!1'1I'1

i:'ilH1Ph
:,

,;

"

cu

,;il.'

L o m o v: i iau de ceaf l-l gonesc de acol~':!:;


, N.a taI i a S t e p a n o v n a: N-ai s ndrznetrjt'~
L o m o v (i duce' mna la inim): "Poiana
lor" ea mea ! nelegi dumneata? I-a mea! ' ,,<{tiI
' N a taI i a S t e pa n o v n a: Te poftesc sn~"i
rcneti ! Poi s te nfurii i s rcneti, pn ce':i}
rgui, dar la dumneata acas. Aici, m rog dumitale,,'~
"
~
s te stpneti.
':~
',
L o m o v: De n-ar fi palpitaiile astea ngroZi~I
toare, dac nu mi-ar zvcni att de tare tmplele,
altfel a vorbi eu cu dumneata, domnioar. (Strig.)
"Poiana boilor" e a mea !
N a taI i a S t e p a n o v n a: E a noastr !
i
i
L o m o v : Ba-i a mea!
N a t a li a S t e pa n o v n a: A noastr !{
L o m o v: A mea!
"

bor~~

! ~ ..'

;..,1 , ..
,;

'~

60

~
-;j
~
~

,";

~1

4
Aceiai

Ciubukov,

u b u k O V (intrnd): Ce-i ? Ce strigai aa?


atalia
Stepan,ovna.:
Tat~, ~pun-i, :e
"eestui domn a CUl e "PoIana bOIlor. A dumH;a/e
sau a noastr a ?.
.i u b u k o v (ct'(e Lomov) : PuioruIe, poiana-i a
, tr !
. om o v: Da' de unde, m rog, e a dumneavoas.'-,
. ., Dumneata eti doar om cu scaun la cap! Bul' mtuichii mele a dat poiana n folosin vreic ranilor bunicului dumitale, fr s prii! nici o plat penh'u asta. ranii au folosit
. intul vreme de patruzeci de ani i s-au deprins
pmntul, ca i cum ar fi fost al lor, iar apoi, cnd
,it legea...
.iu b u k o v: mi dai voie, seumpule ... Uii toc, iiiptul c, dac ranii n-au pltit nimic bunicii
iWe i aa mai departe, e fiindc, pe vi~emea
. a, ra o ceart pentru poiana asta i aa mai de- .
t<:.:. Acuma,
pn i cinii ~tiu
)'.
.
.,. c-i a noastr, n-'
.. n~,c dumneata nici li-ai vzut planul! . .
oro o v: Iar eu i voi dovedi c poiana-i a mea.
1u bu k o y: N~ai s mi-o poi dovedi,. iubitule!
.f!
o ro o v: Ba am s ti-a dovedesc!
SL",
\.
.iu b u k o'v: Drgu, de ce-am rcni aa ? Cu'
etele nu dovedeti nimic. Eu nu rvnesc la oe-i
.umitale, dar nici n:-arn de gnd s dau ceea oe-i
eu., De ce-a face-o, m rog? Drguule,dac
.'ajuns aici i ai de gnd s pui n discuie "Poiana
,,01''' i .aa mai departe, atunci, mai degrab a dranilor dect dumitale. Iac.-aa !
.j

_il.

rog

~.

.-.,"

";.-",

:,

.':

~fi~

~,_.~..~.",,--_.,
.* ..

"-

_.~.....

. - ".

'.

.':';;'1

'~
..

61

'.

to

-.',)~

o v; Nu mai pricep nimic! De und~{i


dumneata drepttJ,l s drui eti proprietatea altuia
C i u :b u k o v: D-mi voie, te rog, s .tiu~eui
bine, dac am sau nu am dreptul.Uitece-i,
ih~
eu nu prea snt obisnuit ca s-mi vorbeasc ciJ.1~V~
:':';<:._;
un ton ca sta i aa mai departe. Eu, tinere,~:iji
dou ori mai btrn ca dumneata i, te rog, c11.QJJ
beti cu mine, s nu te agii i aa mai depa~~~
Lo m o v: Nu zu! Dumneata m socoi chiat.:
.
.
.
'...
;:';>~.lji.
de prost ca s-i I"zide mine? Pmntul meg;~
c-i al dumitale 6i-ai mai vrea, pe deasupra, ~~~
'
.
-'"
..
::-:::;':-':t,~~";
nepstor i s~ vorbesc cu dumneata omene~f
ciniibuninu
se poart aa, Stepan Stepani;1~p
neata numai vecin bun nu~mi eti. Eti unijzw]
tor! .
. .
'.
. ..'
C i u b u k o v: Cum? Cum ai spus ?
/)Jf,{:
N a taI ia S t e p a n o v n a: Tat, trimite.,ipB:
~..'-j';;:.~.
. cosaii la "Poiana boilor" !
.
.' .. ' A~:r!;;
C i u b u k o v (ctre Lomov) : Ce spuneaiadiB~iv
drag domnule'?;}f~
N a t al i a S t e p a n o v n a : "Poiana boilor:~~;;1
noastr i n-o dau, n-o dau, n-o dau nici moart?}I
L o m o v: Asta vom vedea! Am s v
faa judecii, c'-i a mea.
tii:

"

.,

,'" ;.~,.t:'.

..-:.'.~':.c:.~'

.;.~I'
.

'.0.,.

. .. r;:-'.,

aiW
."

.,'",

Ci u b u k o v : .in faa judecii? Drag domnu


n-ai dect. s ne dai n judecat i aa mai deparl
N..,aidect! Las' c te cunosc eu pe dumneata! St
i pndeti numai prilejul s te judeci i aa maid
parte ... Eti un crciogar! Tot neamul vostru a 'uri
blat cu chichie i cu judeci. Tot!
'
L o m o v: Te rog s faci buntatea s nu te 1~
de neamul meu! Toi din neamul Lomovilor au io,
oameni cinstii i n-a fost unul printre ei care si
62

;'dat in judecat pentru delapidare,

ca unchiul

'tale.
'i u b u k o v: Toi din neamul dumneavoastr,
, ovilor, au fost nitesmintii !
a taI i a S t e p a n o v n a: Toi, toi ,~Da, toi !
. u b u k o v: Bunicul dumitale, bea de stingea,
1
tuica cea mai tnr, Nastasia Mihailovn,a, a,
t eu LL'1 arhitect, i aa mai departe ...
o ro o v: Da' parc mama dumitale nu era
.' b ? (Deodat, duce mna la inim.) Mi s-a pus
"'mghi la inim... Imi rspunde' n cap. Doamne,
1
~ ezeul'A
e .... pa~ ....
,i i u b u k o v:
Tatl dumitale a fost un cartofor
mmcau.
~.
-::

,..

.a taI i a S te p a n o v n a: Iar mtua - o br}/toore


,;,. . Mai rar s gseti una ca dnsa !
'
.'0 ro o v : Nu-mi mai simt piciorul stng ... Dumta eti un intrigant... Vleu, inima !:.. i nu-i un
~'t>entru
nimeni
c, nainte de alegeri... Vd
.~,
. :~':.!'.,''", ~~.. -,
"
~ verzi!... Unde mi-e plria?

r'aJ~~J.ra,
,S t e pa n o v n a:

Ceea ce spui e jOS1'11C


''
?fi~~stit.!
Urt!
.
.
14:lP.\l k 0\7'" :. Iar
dumneata, dac
vrei s tii,
l; "''f:l,,{;~''_''''
"
.
; ~J.'oviper, un farnic, un viclean. Asta eti!
;O'pkbV ~ Uite i plria ... Vleu, inima! Unde s
..:,dti,~;-#cum
?.' Unde-i . ua? Of ! Imi pare c mor...
.""'~"::.jI.,-- -'.
jl~ir,F.trag piciorul... (Se ndreapt spre u.)
i uhu k o v (din urm): S nu te mai prind
..~ r'~~i pragul!
,,"'i

,"

,,'~;'~"';;,"-~<;,_~ :,",.'.

.j~.~
.. ':<

,-

'i

'a"a,li a S te 'P a n o v n a: i d-ne


'"!.,y:'ecl~m
noi pe-a cui rmne!
.
i-" /'>:'i.,.', ..

n judewf<;

;:.....

(Lomov iese, cltinndu-se.)

63

....

: -. -4

Ciubukovi
.:

Natatia

Stepanovna

.f

Ciubukov:
Duc-se dracului!' (Umbl
de colo-colo.)
N-at a li a'S t e pa n o v n ia : Nemernicul !Pc
de mai ai ncredere n vecini buni !
C i u b u k o v: Canalia!' Caraghiosul !,
,N a taI ia S t e p a n o v n a : Pocitania ! Dup~;,~.
. pus mina pe-un pmnt strin mai are i curajrt':"'"
insulte pe alii. '
Ci u b u k o v : i tocmaI sperietoal;ea asta, ar;
sta s ini aib ndrzneala s vin cu o oereJ".
"aa mai departe., Auzi? Cu o cerere !...
NtaliaStepanovna:
Care oerere?>"
.
..
..
.. ::~~..,:1
Ci u b u k o v: Pi cum, nu tii? A venit ;g'3"
ceara pe tIne.'
N a taI ia S t e pa n o v n a: S m
mine? De ce nu mi-ai spus-o nainte
Ci u b u k o v: De asta s-a dichisit cu iradl".
Parc-i un Crnat, un zbirdog !
"2~~~
~ a taI i a S t e p a n o v n a: S m cear?
mine? Ah! (Cade ntr-un jil i ncepe s ge.a11!f)"l
Cheam-l napoi! Cheam-l! Adu-l inapoi! Ah, n<l
v

..~

?,'~D,::

~g:~
i

~
.'j

toaree-l !
'e.
C i u b u k o v : Pe cine s intorc ?af!)~
N a taI i a S t e p a n o v n a : Mai repede, mai re'~
perle! Mi-e ru! ntoarce-l !
,;;;1
--o

.~

.J:,

(O ,apuc criza de nervL)

" .~

Ci u b li k O v : Ce-i asta? Ce-i cu tine? (Se apuca~


cu minile de cap.) Nenorocitul de mine! Mi-ai scos~
sufletul! Am s m-mpuc ! Am s m spinzur !
.~
.,2

G~,

I
~
.~
.~;~
.?-il

:~
:!~

.'~

taI i a S t e p a n o v n a : Mor I Chearn-I!


'u b u k o v: Ptiu!... Indat! Numai nu urla!
in fug.)
taI i a S t e p a n o v n a (singur, geme n;o) : Ce-am fcut! Chearn-I napoi! Chearn-I !
i u b u k o v (intr n fug) : Vine ndat i aa
departe... Lua-I-ar dracu! Uff! Vorbete tu cu.
" fiindc eu, dac vrei s-o tii, n-:am nici un
a taI i a S te p an o v n a: (geme):' Chearn-I !
} Jbu k
v (ipnd la ea) : Dac-i spm c vine!
'fdumnezeu1e! Mare pacoste e s fii tatl unei
~de mritat! Imi vine s-mi tai beregata! S
,;
,%:-0 fac! Am njurat omul, l-am fcut de ruine,
"::dat afar ... i toate, din pricina ta!. .. Numai

ia taI ia S t e p a n o v n a : Ba nu, a ta !
. :"1
k v : Ei,' poftim ... Tot eu snt
de vin!
\
ld} se ivete Lomov.) Acum, vorbete tu cu dn';(Ies~.)

uo\i
.~,~".

"-;.

. "":':-:-'.~.: -

. ~.":.

.
- ".-

,::~;J;P~w'. NatalIa

Stepanovnu i Lomov.

M0Il'i'O'.v (intr istovit) : Stranice palpitaii... Pi-

~urn,i-e

eap>.'1tot i parc. m ine

ceva n

:~.ali
a S te p a n o v n a : Iart-ne, Ivan Vasi..

:-~:

'

,;ki, dr ne-'am cam aprins. tii, mi-am adus acmn


;'l', te '...- ~-i
drept i drept, "Poiana boilor" e a
,

'"-', itale~
'::i

"'-;.:".,

o;o,f:

Le ro OV : Tare-mi mai bate inima !Poiana'::i


mea... Mi se bat amndoi ochiL."
Na taI i a S t e pa n o v n a : Poiana-i a dumital
A dumita1e.~ Ia ezi, te rog. (Se'aaz amndoi.)-:
.fost nedrepi cu dumneata .
. L_oro o v : Eu am fcut-o din. princlpm ... Nu',
att la pmnt, ct in ICipril1cipiL...
.' .Na taI i a S t e pa n o v n a: IntOcmai, pri~9h
piile... Dar hai, s vorbim mai bine de altceva.',~1
<"~'k
L o ro o v : Cu att mai mult, cu ct eu am dovezi
;t'I\~'
Bunica m~tuichii mele l-a dat ranilor bunic,1.1ll
tatlui du~itale ...,
'.
_..
N a ta Il a S te p a n o v n a: Gata! AJunge:lCll
-asta! (Aparte.) Nu tiu cu ce s ncep ... (Ctre~.Immov.) incepi s te pregteti de vntoare ?'~f
L o m o v: Da, stimat Natalia Stepanovna, la>'~
coi
munte. M gndesc s m duc, dup sece~~,
Of ! Ai auzit mta ! Inchipuiete-i nenorocirea
a dat peste mine! Ugadai al meu, pe care l UI'~>
chioapt.'
'
.. o:'t~;;
"
~
o
.'".;;~"::,
N a taI i a S te pa n o v n a : Ce pcat ! i din;~~.;
~:~::o
pricin, m rog ?
..:~<
L o IDO v : Nu tiu... Trebuie s-i fi scrntit picir,;"
rul sau s-I fi mucat ceilali cini. (Ofteaz.) Dn~
Iii
cine cum nu se mai afl! Nu mai spun de bani:
.I-am pltit pe el, lui Mironov, 125 de r~b.le...
..
N a taI ia S t e pa n o v n a : Ivan Vaslhevlcl, l-aI,
o

_o

ti

'o

-o

de

-,:0

.'

._~

__

~~,

.d~e

.~~

.0'

pltit mai scump dect face.'


L o m o v : Dup mine-i foarte ieftin. E un cine
stranic!
N a taI i a S te p a n o v n a: Tata a dat, pentru
Otkatai al nostru, 85 de ruble i Otkatai e mult mai,
bun dect Ugadai.

"

'J~
-?~

:'

00

:z
~~
,

."" oi:

.~~

1~

:;1
:li

",

.'

;?;

-:t~

tom o v:

Otkatai mai bun ca Ugadai? Nu mai


(Rde.) Otkatai ,mai bun ca Ugadai !
'N' a taI i a S t e p a n o v n a: Sigur c-i mai bun !
\ i drept: Otkatai e un celandru, nu i s-a mpli' inci prul, ns ct privete trupul i liber-vatea
.'<c.rilor,cine mai bun, n-are nici Volcianeki. "
.,L o m o v : D-mi voie, Natalia Stepanovna ! D_ymta uii c flcile lui Otkatai nu se acop[tr; La
-; '1 buni asta nu se ntmpl ...
.N a taI i a S t e p a n o v n a: S se acopere? In~~
'''ta oar aud de aa ceva.
L o m o v : Te asigur c falca lui de,jos e mai scurt
't cea de sus. ,
. N fi t a li a S t e p a n o v n a: Da' ce? Ai m-

'el

,c.

t-o ?

,t om o.v : Am msurat.

De ajuns vnatul din fug


hurc-I ajunge, ns ca s-I apuce ..
1'1 a li
S t ~pa n o v n a : nti l i-nni, Otlcitai
' nos,tru e cine de ras, ogar, cu prul lung, fiul lui .
:' preagai iial Stamezki, pe cnd cu rocatul dumi? e.,:b~atnu
te poi descurca de 11.J.'1de
se trage ...
,OO'i':~i9irn
i urt foc, o potaie ...
I.

"),!iS~W,9;:;Btrn,

~I
,

:.; ..

..
~~
".\ ..

..;.~~ti.

btrn, da' nu-l dau pe. cinci


~~;::de::ai dumneavoastr! Da' se poate? Ugadai,
C<l-icine, pe cnd Otkatai... E i caraghios
"iiii':'djscui aa ceva... Cini ca Otkatai al dumyostr gseti, ci vrei, la orice vtaf de cini.
ai'm-&1tde 25 de ruble nici nu face.

elii;:~ti

,Na"J al ia S t e p a n o v n a : Ivan Vasilievici, azi


,intrat
duhul contrazicerii
n dumneata! Ba nsco'-..
.
ti c "Poiana boilor" e a dumitale, ba c Ugadai
'mai' hun dect Otkatai. Mie nu-mi plac oamenfi
euna gndesc i alta vorbesc. tii foarte bine c
~.'..

67

'.~i

il;;
.~jY)t:~;
.: !~.J

. <;~t!

o_oo:i'~~

utkatai edeo sut de ori mai bund.edt ... proBtli


.
_ ':"'.ei!:
dumitale de Ugadai. Atunci de ce m mai contraziCE
L o m o v: Vd, Natalia Stepanovna, c
crezi orbe, sau prost. Nu uita c flcile lui OtIill~
al dUffi.l1eavoastrnu se acopr. .. '.
.
N a taI i a S te p an o v il a: Nu-i adevrat r<f'ij
..".";';~
Lomov:
Nu se acopr !\~~
:ot_-;;,..""';:i.
N at il 1i aSt e p an o v n a (ip): Nu~i adevi;1
L o m o v . : Da' de ce ipi, domnioar?
. ,.?>.
N a't a lia S t e p a TI o v il a : Dar dumneata .~.
vorbeti aiurea ? In felul sta poi scoate pe'
din fire! S;..lasemuieti pe Ugadai al dumitalecilt~
numai bun de mpucat. cu Otkatai! ... '

sau1$
Yj~1

0-

_o

-o

__

~~

..c:.*11

d~i
oH~111

',,';{\I

L o m o v : S m ieri, eu, unul, nu mai pot~1~


' as ta '. Am Pal pl'ta' 11.
.."
...
~~
d'ISCUla
'~i-4'~
. N a t a li a S t e p a n o v n a: Am bgateu,~~
seam c vntorii,' cu ct se prioepmai puin l~ce'Yc
cu att vorbesc mai mult.
.j~
L o m o v : Domnioar, te rog s taci odat
bate inima s se rup, (Strig.) Taci !,~!'
Natalia
Stepanovna:
N-~'n s tacpn
n-ai s recunoti c Otkatai e de o sut de ori ni'
bun ca Ugadai al dumitale.
L o m o v : De o sut de ori mai ru! Din parte
mea,potaia asta de Otkatai al dumneavoastr poat
s i crape!... Vleu!... Tmplele,., ochii... umruL
N a taI i a S t e pa n o v il a: Tmpitul dumitale d
Ugadai nci mcar n~are nevoie s crape, fiindc :
aa-i o mortciune!
L o m o v (l podidete plnsul) : Taci! Simt cI11
apuc un atac de inim 1
N a t a li a S t e pa n o v il a : N-am s tac !
00'

o"::~;;:~;;'

L'i!r:
:.j-'

j,

68
.

I .

!
,

:;

, ", 'f.
~-

}~;

c_'.,

'1
Aceiai

i CJubuJwv.

' . b li k O V (intrnd) : Ei, ce s-a mai ntmplat?


TU.
' .t.a 1i a S t e p a TI o v TI a : ata, spune tu SITI~ il
'"' e mal. bun','
" ro et4gei4M-@tlait,: care d'ITI cum
~,,~,.
~ al nostru sau Ugadai al lui?
o v: Stepa,'1 Step~ovid,
~ rog ~umit.ale,
, ne un singur lucru : lUI Otkatm al dumltale 1 se
, ~f1ci1e ? Da .ori .ba?
.
.
C i u b u k o v: I chIar de-ar fI aa, C-l? Mare
'llcru , Da' asta nu mpiedic s nu existe, n tot
. "utuI, cine mai bun i aa mai departe ...
L () ro o v : Spune, pe contiina dumitale : nu-i mai
lIft Ugadai al meu?
C J u b u k o v: Linitete-te, scumpule... D-mi
't~... Uite ee--i: Ugadai al dumitale are i el caliWe lui... E de ras curat, are picioarele vnjoase, ~
~Psele puternice i toate celelalte. Ins, dac vrei
',tJi,' drgu, cinele acesta are dou cusururi: e
;;-tr"mi are cletele cam scurt.
i'!, O m o v: Iart-m, te rog, dar am palpita ii. S
'} lm.faptele ... Binevoiete, te rog, s-ti, aduci aminte
U!'Vn'toareade la Maruska, Ugadai alerga ureche
,"\lfeChecu Razrrlahai, cinele contelui, pe cnd OtkalaI;dumitale rmsese n urm cu o veT'st.
u k o v: A rmas n urm, fiindc vtai~1
,e cini al contlui a dat n el cu harapnicul.
',.L o m o v : Avea i de C'! Toi cinii alergau pe
-rruele vulpii, numai Otkatai tremura ca un berbec.
,~cIu b uk o v : Asta nu-i adevrat !... Drgu, mie
~
,.i sare foarte uor andra i, tocmai de aceea, te-a
~~.
ga
lsm discuia asta. Au dat ntr-nsul, de
::"''!'

,C.u

La':

"".

,"r

,-', ... .';,. -

-'.:

':.". ;::r~i
~'-H~1
..~;.~;;;.t1

,<~

".

' Ciub

69

"

:1
.,';'{~
.;!;,,,1
,:',{I

:~l

,f:~1
: :-i.::~

'.

.~/!~

ciud, fiindc toi se uitau cu jind la un Cine:tSJ


care nu-i al lor... Da, s-o tii 1 Toi erau in:vid~
Ai i dumneata, domnule, vina dumitale n"privi'
asta. T~cmai c voiam s-i spun: ai vzut' c,~~
mai ce-ai zis c Ugadai al dumitale e mai bun;'
i nceput toat ... toat asta i aa mai departe,'?t~
aduc eu foarte bine aminte de toate
L o m o v : i eu mi aduc aminte !
'-!:r~~
Ci u b u k o v (ngnndu-l):
"i eu mi;fi~i1
.aminte !" Dar dumneata ce-i aduci aminte 1__
-__
..
L o m o v: Am bti. de inim... Nu-mi Inaii:sll
.
'.
.
_
'~~:~~~
piciorul... Nu mai pot!'
'.
. .' Na taI ia S ep a nov na (ngnndu-l_~J~~9
"Bti de inim !"... Da' ce fel de vntoreti1:at
neata 1 Ai. face mai bine s te u~cipe CUP1;{)i~ii~1
prinzi gndaci dect s umbli clare i s viie:l'G~
pea... Auzi! Bti de inim !...,:~:t~1
C i u b u k o v: Zu aa, ce fel de vnt-or;J~~
dumneata 1 Uite, cine are bti de inim,
dumneata, st acas i nu se vntur n a. Ma{\~p
ai vna cum vneaz toat lumea dect s ale;giJ~,
l:are, numai ca s te amesteci n discuii desprJ6
altora i aa mai departe. Mie, unuia, mi sare:t(
andra, aa c-i mai bine s punem capt acest
discuii. Dac vrei s tii, nu eti nici mcar vnto
J-- o m o v: Da' parc dumneata eti 1 Dumn~'
mergi la vntoare numai ca s te lingueti pelD&
conte i s bagi. tot felul de intrigi... Vleu, inima!
Eti un intrigant!
.

"F""i]

~:'.;:.l,

,-,._"., ..;

!>:JI

'.~:.:"~,.;'~~
...

.,.'.

<~

-,.'-:;'''

:t~~

~-.

'.

" ,'. ,:'\::';:;~~~>"j~!;

cum~
.~.-,.:J,~'J.;.'

Ci u b u k o v: Cum? Eu intrigant 1 (Strig.)


taci!
L o m o v : Intrigantule !
Ci u b u k o v : ncule ! Mucosule !

,.
. !
..

; !

';-j ,:
... : .

70

":b k
!' ' o v:

Guzgan btrn! Iezuit!


u o v: S taci! c de nu -, ',v;e~z.i-I'a-a;l-a~
1.<=.ki'~? Te mpuc, ca pe-o potrniche! Ter: _berchea!
" () IU o v: Toat lumea tie, c... vleu, inima!...
.'rAposata dumitale nevast te btea ... Piciorul...
i;;'
Plele... Vd stele verzi... Cad,
, cad !...
,
, u b u k o v: Da' tu nu eti sub papucul menaii?
'1. o IU o v: Uite, uite, uite ... Mi se sparge inima!
rc mi se desprinde umrul... Unde mi~ umrul ? ..
l... (Cade ntr-un jil.) Chemai un doctor!
" ~n.)
C fu b u ko v : Mai ai ca la gur! Mucosule ! Ter:~~berchea!.:. Mi~ ru! (Bea ap.) Mi-e ru!
N a t a li a S te pa n o v n a : Vntor eti? Nici nu ,
iniiicitr s te ii Il a I (Ctre tatL ei.) Tat! Ce-i
el ?Tat!", Uit-te la el... Tat!, (Incepe s ipe.)
" r:-" ,';~ -.
M\Vasilievici ! A murit I
CT'\flJu k o v': Mi-e ru!... M nbu !... Aer I
.N'.'iCt'~i1j
a S t. e p a n o- v n a: A murit I (Il. trage
~>._~t'h.\<.~-".'
..'<"'" ',."'
';J.;Omov>.
de mnec.) 1van Vasilici !,1van Vasilici!
:!)tfi~(fcut
? A murit! (Cade i ea ntr~un jil.) S
~,,"..,.~J,-,",',
'~ttiil.doctor LUn doctor! (O apuc o criz de
,:/".,.'"''i;p'''.,.., .., .

"

ntmplat?

,rffi;;'ia
l i a oSte pa n ov n a

(geme):

Ce-i cu
A murit!

':'J:~*"f1.i:.; ~ . -

k o v : Cine spui c-a murit? (li a1'unc


c~#..spre Lomov.) ChiaT aa, a murit I Dumnezeule!
,P~~j!Doctom1
! (Duce la gura lui Lomov un pahar
bi'hp.l Bea !... Nu, nu bea ... lnseamn 'c....
a murit i
gJtb

"

.:

:~~~f
"".'
,',. '
,.gm:~b.u k o v: Of!..., Ce s-a
:~~r:V',,' ,
,:1ifiirit! ,"

ti

11

./i~

aa mai departe.:. Sint cel mai nenorocit om !D:


nu mi-am 'tras un glon:tencap?
De,oe nu ml~~
"tiat
pn aaum bea:-egata?
'Ce mai atept? Da ?
','
..
,un cuit! Dai-mi un pistol! (Lomov ncepe.s~
mite.)
Pare s n;;ie", Bea ap!... Aa!'"
"
.
L o mo v: In faiJa.ochilor vd stele ... o pcl ..;U
, "m
af1u? '
' '
'
-.e
i:li b li k iQ v: lnsoar.-fte, dw' dt maQrE:ipede$1.
, du-:-tenaibii ! Ea consimte. (Pune mna lui
aji{clFsi una n'aita.) Ea consimte .., i aa mai.~~:.
'
prle:V bmeou'Vintez i ,tot resM. Numaisj:-lSai n pace! ,,' ,
L o m o v : Ha ?' Ce ? (Se' ridic.) Pe cine? , >'.'
Ci 'li b li k o v : ,Consimte! Ei ?' Haide' smt;:t
:~>:~'
i... ,i J,ua-'V-air'dracu !
'
,N a taI .i a S te p a n o V !Il a (geme):
,Da, ,da:!Prd.mesc !
ei li b li k o v : Srutai-v!
L o In o v : Ce? Pe cine? (Se srut cu NataH'$~'
panovna.) Imi pare foarte biiIle.
.' Imi dai voie?,;""
. "'-:~.""fr
, despre ,ce-i vorba ? Ah ! da-da, neleg ... Inirna ..~ya_
stele verzi! Natalia Stepanovna... snt ferici(WJ.;
srut mna.) Nu-mi mai simt picioruL...
<J;;,,::+
N at a tl.ia S te 'P a fi o v n a: i eu... i eu
..'

-.

. .

'0'.

,"

_:

Lom~;'

".

,>

~'.

0.

'"

'

:,~:<~.~;'\

- .':--:.:.~:.;~~~:

:'sid:;

fericit...
Ci u b li k Q

V :

PeiJn.;im !
N a t a l,i a

.
Uf ! Parc mi s-a luat o piatr d~~

. ":.~.:~;t~
..

';~

,~

tt

S t e p a n o v !I1 a:: Totui, irecunoa


mcan:'acum c Ugadai e mai prost, dect -atkatai. '~
i~
L o m o v : Ba-i mai bun 11
N a t a li a S t e p a TI o v n a : Ba-i mai prost! ,~
Ci u b ru k o v : Ei, noepe fericirea conjugal ! Ad1.lj
~
,

cei ampanie

li

'

$;

.~

I
:.~

~~
',-;
;1

, ".J,.

'T

~(

~. ~:~

/;;).

',O

ro o v:

ii talia

Mai bun!
Stepanovna

Mai prost, mai pros t,

prost!
i u b u k o v (silindu-se
I ampanie!

f; :~

s le acopere strigtele)

; q

. bt.~ii

.H}Jf~
t-:.;J1J

. i} t.,-'

.r;lf~
. ,.. '~-,;.
-

.....t~:l~'

.....
:~l!

Cortina

..i;~f~

.:l~~
!11~~!

;:'i1:~

1!!~:;;;
Traducere

de M. SOlbul

A. Steinbelg

,.-.'

...

-"

. ".>'

ti

u
Fars ntr-un act
(nchinat

lui N. N. Solovov)

;'li,~'
,:'i-;':t~

4i

il

PERSONAJE:

~r'i)
Iii'"

ELENA IVANOVNA POPOV A, o vduvioar dur~f)


~."'.".'.:

f
lt.fI~~

-~

dulie, cu gropie n obraji, moieri


GRIGORI STEPANOVICI SMIRNOV, moier, nc
tnr
LUKA, servitorul Elenei Ivanovna Popova, btrn

Salon

n ,conacul Elenei Iv:anovna

1
~

. 'Lt!"

';'l~
L:;ff
'f:"- '.

'.r:~~:,::

Popova
.

.,:,

'-~~

,-

-.; '~~".

......
~~i
1

?>{t~~.

popova n mare doliu, se uit mereu la o fotografie i Luka.

, ~;;f:

- ..

!i~i L li ka:

...Nu-i bine aa, coni ... v prpdii s-ntatea ... Jupneasa i buctreasa s-au dus s cu_o
tfi' leag mure ... orice vietuitoare se bucur de viat ...
f-i Pn i pisica, i ea e mulumiti3.; se plimb prin
'curte, prinde psrele! Numai dumneavoastr nu
'fl v ngduii nici o bucurie, stai toat ziulica nchis
L.'1 odaie, parc-ai fi la mnstire. De un an aproape
~tn-ai. mai ieit. din cas. Zu aa!
p o p o va:
i nici il-am s mai ies vreodat !...
Pentru ce-a iei? Viaa mea s-a sfrit. El e n
groap, iar eu - nmormntat ntre patru perei. ..
~1!;:,'
t~" Amndoi sntem mori.

"

';liC':'

:f;;

~:"~_

.'

","~"I!,';

'~;,:.'

m
~":

I~
I~!,

~r

~l:~

'

~-;;
-~.~
. :.i:.~
.;,"

.'."i

~:.:.;
:...;{~~

". ;.;d

, ,J
:-::'1

,;'c;-~

-~',:?
,-,-,
:~

llt:~m~~l
fW,f[;t

ililtl

'#"j?,I)}, .

':Hl ..di~:~
,:;jl~,;
i!"iL:;'
"1,1,-( ;i~V.{._.

r~;t~.

\, /~!f(.~
"...
;fiJJiiM'; .
!1i1;~[I
.'~ -

,P.;.lii~
"111'"

~M!:!1:j."

n~i~:i;;!~ .

umnezeu, fle-i rna uoar, acolo unde e... AI;


plns ct ai plns; ajunge! Durerea are i ea o mar...:~
gine. C doar n-o s je1ii i s purtai doliu toat
viaa "1 Iac, i mie mi-a murit baba... Ei, am plns""-G;
am oftat vreo lun ... i gata ! Doar n-o fi meritit
',,,",
baba mea s m amrsc o via ntreag. (Ojteazt;,:J
Ai uitat i de vecini... Nici dumneavoastr nu ~~
duceti la ei, da' nici pe ei nu vrei s-i primii. Tr:'
im - iertai-m - ca nite lilieci, nu mai,tim ce~!
lumina zilei. Pn i 'livreaua mi-au mncat-o oar~:
cii... Ei, s nu fi fost oameni cumsecade' prin veci;
ntate, a mai zice, da' aa, tot judeul e plin
boieri ... La Rblov, e un regiment de husari. Ce
.'
.
,
.
'-.:>~;':H.
ofieri 1... O ll1ndree de brbai. i se scurg odjli
dup ei. n tabra lor e bal n fiece vineri i aproape,
....
n fiecare zi Cnt muzica regimentului ... Eh, coni;
~,~
coni ! Sntei tnr, frumoas, alb i rumen . :.~
s v tot bucurai de via ... S tii c frumuseea
nu ine o venicie! nc vreo zece aniori - i pe
urm o s voii s trecei ca o lebd pe strad, ca.{
s-i mai scoatei din mini pe domnii ofieri, dar va"
fi prea. trzi u 1...
p o p o va (cu hotrre): Te rog s nu-mi vorbeti niciodat de asemenea lucruri! tii .c, de cnd
a murit Nikolai Mihailovici, pentru mine viaa nu
mai are nici un rost. i se' pare c triesc, dar asta :1:' _
ll1.I-idect o aparen! Am jurat c pn la moarte
n-am s-mi scot doliul i n-am s m art n lume ...
Ai auzit? Vreau ca umbra lui s vad ct l-am iubit...
tiu, da... da ... tiu c tu ai vzut c de multe ori

a'..

ma
...:,

'..'l/

WJ~

fi!'!!!;; -.

Ji!'i::il -

- -

-: i.

~.

I' 1 :

- !

:,

32
,

. era nedrept cu mine, nemilos ... i chiar m nela ....


dar eu i voi rmne credincioas pn la m()arte.
i am s-i dovedesc cum tiu s iubesc! Acolo, de.
pe lumea cealalt, o s m vad tot att de curat
pe cit m-a lsat...

1,

L u k a: In loc s vorbii aa, mai bine v-ai


plimba puin prin grdin... sau ai porunci s v
inbame la trsur pe Tobi sau pe Uriaul i ai merge
prin vecini ...
p o p o va: Ah!. .. (Plnge.)
-L-~-kP~-';'Coni1... Coni 1... Ce-i cu durnneavoastr ? Doamne, dumnezeule !
. -~~~
El l-a iubit att de mult pe Tobi ! ln""i totdeauna cnd se ducea pe la Korceaghini sau pe
,~%
~ l~ visovi pe el l nhma la .trsur. Ce frumos mna
caii! Ct putere cnd ntindea frul, ct graie! Ii
-'laduci aminte, Luka? Tobi, Tobi ! S f se dea astzi
porie dubl de ovz !
L u k a: Bine, coni!

-~r;

.' (Se aude soneria_)

pd:'po va

(tresare): Cine o fi ? S spui c nu pri~,:mese pe nimeni !


~... Lu k a: Bine, coni! (Iese.)
t,

2
Popova singur.

:P O P O Va (uitndu-se la fotografie):
Vei vedea,
Ticolas,cum tiu eu s iubesc i s iert !...Dragosea mea nu se va stinge dect o dat cu ultima btaie
-

Pi(~<::Q

ir,:.,"

ll_,

a bietei mele mrmi. (Rde printre lacrimi.) ie


i-e ruine de loc? Snt o soioar cuminte, cred:
cioas... m:-am ferecat ntre patru perei . s-i :
credincioas toat viaa! Dar tu? Nu i-e ruine
loc? De cte ori l}l-ai nelat, de cte ori nu mi-ai j
cut scene i m-ai lsat singur sptmni ntregi

Popova
r-.
r
.

i Luka.

L u ka ..(intr agitatT: Coni, ntreab cmeva


dumneavoastr. Vrea s v vad ...
p o p o va: Nu i.-ai spus c, de cnd a murit sot
"meu, nu mai primesc pe I1imeni?
.,.
L u k a: Ba i-am spus, coni, da' nici nu vrea
asculte. Zice c are ceva foarte important.
P o p ov a: Nu pri-mesc!
L u k a : - Pi, i-am spus, da' ... e unu ndrcit ...
njurat i a intrat drept n ..sufragerie. Acu e-acolc
P o P o va (enervat): Bine, primete-l... Ce b
dran o mar fi i sta ? !

,---,'

1' .

(Luka

iese.)

P O P O va: Oh, ce oameni nesuferii! Ce vor (


la mine? Dece-mi tulbur linitea? (Suspin.) l'
zu, cred c trebuie s.m retrag la mnstire ... (R
mne pe gnduri.) Da, da ... clugri ntr-o mn
tire ...
".i

34

"
~

_\)-f

Popa va, Luka i Smirnov.


~~.

~'

S mir n o v .(intTnd, ctTe Lllka): Tmpitule, i


lace s
~*p.
. trncneti cam multe!... Mgar btrn
.' 1
~~(Obse7'vncl-o pe Popova, grav.) Am onoarea. s m .
~~prezint, doamn. Locotenent de artilerie n retragere
;~?i moier, Grigori Stepanovici Smirilov L. Snt ne41voit s v tulbur pentru o chestiune foarte U:rgent~..
p o p o va' (fT s-i ntind' mtna): Ce dorii?
:'
c:; mir n o v: Rposatul dumneavoastr
so, pe
~cnre am avut onoarea s-I cunosc, mi-a rmas :dator,
~l'pedou polie, o mie dou sute de ruble. Mine fiind
;z,'cadena, i cum am de fcut pli la banca agrar,
rog, doamn, s-mi achitai datoria chiar astzi.
~~.p o p o va: O mie dou sute ? .. Pentru ee v da)ltora soul meu aceti bani?
ro il' n ov: Pentru ovzul cumprat de la mine.
POp o va: Ovz? (Suspinnd, ctTe Luka.) Luka,
Z u uita s-i dai lui Tobi o porie dubl de ovz. (Luka
1icBe.
CtTe Sminwv.) Desigur
c v v'oi plti suma,'
~
,
,'q !'lc spunei c Nikolai Mihailovici v-o datora .... nUl'na/
naFc, v rog s m iertai, dar astzi nu am bani
N'supramea. Poimine ns, cnd se ntoarce admi)stratorul meu de la ora, i voi da ordin s v pleasc tot ce vi se cuvine ... Dar acum, nu pot s v
atisfac dorina. Pe lng asta, chiar astzi s-au mlinit apte luni de la moartea sotului
meu si
,
, nu m
imt de loc dispus sa m ocup de chestiuni finaniare.

1,

i~

;S

:t

"'".

,:.~

S mir n o v: Da' nici eu nu snt dispus ca, mine,


mi se scoat la mezat moia, ceea ce, v asigur, se
ntmpla, dac nu-mi voi plti procentele.
, .15

Iljl!J~
rWi!~Jq.

p o p o va:

Poimine vei primi banii care vi

.fJf~
sei
,',~

.' ""

CUVIn...

,,::d

Smirnov:
poimine!
Popova:
dau.

~~~
'-;!.

Mi'e.mi trebuiesc banii astzi... nui


.: ,c.:.

;:J~

Iertai-m, dar ast8.zi' nu pot s vi-i

."~:lJ
'-'-.:/i~

S mir 11o v: Iar eu nu pot atepta pn poimin~,;~


Pa p o va:
Ce s fac, dac 11u'-iam acum ?"f;li
S mir no v: Va s zic nu-mi putei plti ?';t~
,
P o p o va: Nu poL..
<i\i
/,'
"1:,11fi-'1'~: 1 i1~i~)
'j-'I""
~'i.
.1

~. ;.~;;~.:.

.. :i':; Jf;:q~;j;!;:
~l~'nfmH
t

S mir 11o v: Hm L.. Asta'-i ultimul dumneavoas~l


tr cuvnt
P o pa va: Da, ultimul.,'.::,

?:&i

~:;~~:~:S~~;~Ul

1~~[iil~ll'i

? Sigur?

!~~I~lf'.jn;-j~~
.
. ~, .. 1 ,!fI ;,
\~.l:.l;l j.hjJ), .
,IJ 1n.:I'it';{'.;-

lif1J~jJgl,Jr.'
1"6r1i'! :,

1~111'!~1
.,r, J.l . :-_~

S mir 11o v: Mulumesc. P...m luat not; (Ridic",'


din umeri.) Cum s-i pstrezi calmul? Venind jn~;2
'.
.
...
( ~':;_i:.
coace, l-am ntlnit n drum pe perceptor,' care m-a!
ntrebat: "De ce eti mereu sup;at, Grigori Stepa~';
novici ?" Pi, cum s nu fiu suprat? Am o nevoie:;
cumplit de bani..; Am plecat de-acas de ieri dimi-:'
rtea, cu noaptea-n cap, am fost pe la toi debitorii'~.
mei, dar nici unul din ei nu vrea s-mi plteasc
datoriile! Am alel'gatca un ogar. Am dormit pe unde-am apucat - n crciuma unui evreu, lng un
butoia .cu votc ... In cele din urm, am ajuns aici,
la aptezeci de verste de casa mea, cu sperana s
gsesc banii... i, n schimb,' m izbesc de "proasta
dispoziie" a dumitale. Cum s nu m supr ?
.

,.i

;,
:

'.

. '

",

P o p o va: Mi se pare c-am vorbit destul de limpede. Cnd are s vie administratorul de la ora, am
s v pltesc!
36

Sm i r n O v: Eu la dumneavoastr am venit, nu
administtator. Ce dracu am eu, iertai-mi expresia. cU admini~trator:ul dumneavoastr 7
o p o va: Iertai-m, stimate domn, dar nu snt
' bisnuitcu asemenea expresii ... nici cu un aseme~e; ton... Nici nu vreau s v mai ascult !(Iese gr::bita.)'

:;:'p

5
Smimov

singur,

~~i;,
S mir n O v

Ia te uit! Prost dispus ... apte


;"- .$"Iuni
de cnd i-a murit brbatul!..., Eu nsa. trebuiE!
#:-'0
.}S pltesc procentele! V ntreb, trebuie s pltesc
~~'procentele7 Ei i-a murit brbatul, e prost dispus
cte i mai cte ... administratorul e plecat, dracu
ia; iar eu 'ce s fac, m rog 7/ S m, nal cu.
~.i('balonul
n . cer, ca s nu m pririd creditorii 7 S
. ,v,,_
~!n
dau cu', capul de perei
7 Am fost la Gruzdev,
,!j';'\i,
"
..
~:u~i acas! Iaroevici s-a ascuns! Cu Kurin m-am
{dati
~. J'~ era ct'
_ p-aci s-I arunc pe fereastr.... lVIa-'
"l':utovera
bolnav de holer ... iar ,dumneaei -' e prost
.:'j/i..-' ~ ,
.~dispus! Nici una din canaliile astea nu vrea sa pl::.,easc.i asta numai fiindc snt o crp, m port
~~u:ei cu mnui, s un prost,
nimica toat ... Prea
port delicat cu ei L .. Stai c v-art eu vou! O
~~avedei cine-s eu. N-am s m las s v batei joc
mine. Lua-v-ar dracu s v ia ! Rmin aici i a~ept, pn-mi' pltete datoria. Astzi, snt' furios!
:u'!... Foarte furios! Tremur tot de furie, m n~.
,u:.. Dumnezeule!
lVI-apuc ameeala! (Strig.)
oule !

!i~i
:lp-l,

-<:,-,

"":'1:.,'"

i~
",y: .

t~e

37

;~:i
"litj

Smimov

i Luka.

L u k a (intrnd)~: Ce dorii?
,S mir n o v : Ad-mi un pahar
(Luka iese.)

CU

ap sau CvaS}!1

'c\~ii
"m'

S mir n o v: Ce logic o mai fi i asta ? tin, oi.1


are neaprat nevoie de bani, i-a ajuns cuitul la o~i~j
i dnsa nu vrea s plteasc, fiindc,' m rog, ,nH~11
dispus s se ocupe de c~estiunibneti. Lbgic.~1
meiasc, ce vrei! De-aia nu mi-:a plcut niciod~t~
s stau de vorb eli femeile. Mai repedeasta::Xp~,
:~;:--:"'~~,
un... butoi plin cu pulbere, dect s stau de vorb,tc).f
i
o. femeie..: Brrr 1... M trec fiorii... aa de ruI11~~
scos din srite fusta asta! Mi-e de ajuns s vdi,4~
..
.
-'_ ~',!!f:
departe o fiin poetic
- adic o femeie'-.
c::>."-ri''fl
'-<~,'2.it'
dat m i apuc furia. Imi. vine s urIu !
i;;~~:
.

.".--,~

..

o~

.'fI.
7
Smimov

tIi
:.:-.

i Luka.

L li k a (intr i-i d un pahar cu ap): Conia


bolnav i nu primete.
S mir n o v Iei afar !
(Luka iese.)

S mir n O v: E bolnav i nu primete! Nu-i nimic !Poi s nu m primeti... Stau aici, pn mi <laii
banii... O s fii bolnav o sptmn? Bine! Voi sta:-;'
,

1 .

38

~.

'{~~

sptmn ... O s fii boh~av un ~n ? Voi sta un.


Am s primesc ce mI secuvme,
scumpete o !
: ~~"m impresioneaz nici rochia d,e doliu, nici grof
hele din obraji... Cunoatem noi toate astea! (Strig
...
~ ,ffreastr.) Semion, desham caii! Nu mai plecm!
~~ID'nemaici! S spui, la grajd, s dea ovz cailor!
.Ce I?zeti, ~eghio~~le. ? :ar_i s-a ~cu:c~t n h~mu=i
. ullul 'din stinga ! (h mgma.) "NU-l mmlC !" I-arat
'e~ie "Nu-i nimic !" (Pleac de la fereastr.) Da-a,
urt treab ... afar-i o cldur insuportabil, nimeni'
J vrea s-mi plteasc ... noaptea trecut am dormit,
li, pe lng toate, hop !i fusta asta n doliu, ~"'.
:.~cu
proasta
ei dispoziie
... M doare capul! ... Ce-'ar fi
'-~,tL~"
-,
'
",
';~1"SB beau puin votc ? S ncerc! (Strig.) Moule !
"";"':Lu k a (intr):
Ce;,dorii ?
.
1;)

'~_

pro;t
1

S ro i r n o v : D-mi un phrel de votc ! .


(Luka

iese.)

,-'-

~[s

i l' n O V : '..Uff! (Se aaz i se examineaz.)


,~N-am ce zice; bine mai art! Prfuit, cu cizmele
'~~pline . de noroi,' nesplat, nepieptnat, cu paie pe_.
J~~tt: -"'....
}dne.;. Te EOlllneti cd()Cl!ilnCirn-a luJ;tt drepLun
'~:tnhar. (Casc.) Ce e drept, e cam nepoliticos s apari
;':~'ntr-unsalon, n halul sta, da' nu face nimic ... Nu
~.snt musafir, snt creditor. i, pentru creditori, inuta
~i nu-i obligatorie ...
'fi.-

fi

le

?:

L u k a (intr i-i d ?tn 'phrel


i:,gduii cam multe, domnule ...
, S mi I'n o v ,(suprat): Cum ?

cu votc) : V n-

;
,

L u k a: Eu... eu ... n-am spus nimic ...


Sfii r n o v : . Cu cine crezi c vo'rbeti ? Gura!
L u k a (siei): De unde o fi. picat sritulsta?
'.Dracu l-a adus L (Luka iese.)

J;:

t
,,;~t
':N

~n~-1

3&

;f~
"'~_J

.:.~2~-;i

S mir n O V: 'Ah 1 Ce furios snt! Att de furIb1.1


.:':~.t~
nct a face praf toat lumea. Iar mi-.e ru ... (Strig6.jij
.Moule!

8
Popova i Smirnov.

p o p o va (intr, cu ochii plecai) : Stimate do0,ffll!


In singurtatea mea, m-am' dezobinuit s lluq
suri. omeneti i nu pot suporta ipetele astea!f~~j
rog struitor s-mi cruai linitea 'l
.
'

~lf

;j'tt~l

;;1 ~i~H:Pl:l':;

.'

S mir n o v: Dai-mi banii i plec!'


. , '.....
;.~.;.~.~.t..'
. l
Po p o va:' V-am mai spus o dat: nu am,b~R~;
Ateptai .pn poimine,
,.;;~li
S mir n o v: i eu v-am mai spus o dat: am
voie de bani astzi, nu poimine. Dac nu-mi d4JU
1
banii astzi, mine nu-mi mai rmne altceva de'~? 1
cut dect s-mi puntreangul de gt!
',i:j:;ll'
Po p o va: Da' ce pot s fac dac n-am bani),
~
Ciudat! .'

ri1;l}

'.:

ji';d'~i' ;.,!_

Il!~i~li;
;11.j~!:rij;..li'-

1~:~i~I:~1"i

-~:i:::-~

)'~q
.-.':."

\.

S mi r n o v: Aadar, nu mi-i dai acum? Nu ?j',j


p o p o va: Nu poL. ',',;;}
.S mir n o v: In cazul sta, rmn aICI pn-mil
pltii ... (Se aaz.) Imi pltii poimine? Bine
Stau aa pn poimine! Da ! Nu m urnesc din loc L... ;j
.
~
(Sare n sus.) Spunei i dumneavoastr:
trebuie 1
s-mi pltesc mine procentele? ba sau ba ?... Sau, ..
;~
credei 'c-mi arde de glumit ?!i
P o p o va: Stimate domn, v rog s nu strigai! ~
Nu sntei n grajd !,

l...1
.

. Sm i r n o v:' Nu-i vorba de grajd; eu v ntreb:


trebuie s-mi pltesc, mine, procentele? Da sau ba ? ,;'
'.~

::

1.

.:.~

40

,'"'

Popov,

a'

Nu" tii cum s v purtai cu doam-

ele.
. r n o v.
SUll'

Nu-i adevrat.

tiu
foarte bine s
'.

"'~.
rt cu doamnele.
.
paP o va: Nu! 1
Nu. t''
t ' un
. om pros t
.n.nP o
Il,..f S'meI
~crescut i nepoliticos 1 Oamenll de lume nu vorbesc
"''''a cu femeile.
~ S mir n o v: Aha! Minunat! i cum dorii s v
.vorbesc? Pe franuzete? (Suprat i afectat.) Ma'dame, je vous prie 1". snt tare fericit c nu-mi pl.tii banii mei... Oh ! Pardon, .. c v-am tulburat. As; "fizo, ,e o vreme ncnttoare! i doliul v st de mii nufte ! (Face o reveren.)
. Po p ov a: E grosolan i nu-i de loc spiritual!
S mir nov (ngnnd-o): "E grosolan .., i nu-i de .
'loc spiritual 1" Nu tiu s m port n societatea doam:ne1or ," Coni, de .cnd eti, n-ai vzut attea vrbii
Cite em~i am cunoscut eu. De trei ori m-am bt1;Jt

..n./.~~e.l
p.entru f:-mei. Do~:porezece fem:i le/-alll p- '.
)'slteu,
rar noua m,.au parasIt ele pe mme Da,co-'
.
,
hi IA fost o vreme cnd eram un prost! Mrisi.
::P~l" n . vorbe dulci, n drgIenii, n compIl"-...
'~~l:rle:'",
Fc'~'amreverene ... Iubeam nebunete! Of-\
~~tam la"'1Llmina lunii, stifer~am,mtopeam ..~ngl:Ie:'?:~m;.;'~c.~ardeam
caflacrao.{Am iubit cu patim, cu
~/I! ~trctOare,n tot felul, dracu s m ia, ! Am inut pre::
.'lY l-egeri~despre emancipa,Feafemeilor 1... Mi-am prp':~{;';ditjumtate din avere cu sentimentele astea duioase.
~,.
~J Dar acum? Nu, mulumesc! Acum nu m mai ducei
~, de nas! Gata! Ochi negri, ochi ptimai, buze roii,
gropie n obraji, clar de lun, suspme, oapte dr",~-

."

-.!_-,., ...

,.

~K
:~{r

:i:;:
'::lf,-:

::fi,"

--.{.'
,.;z-.

Doamn~.

v~ rog fir.)

(nof.),

~'-

~i::
'tb<_,

~'~,

.41

'1i;,?.sJoase.;,,::tgateasea pentru lnine ,nu maiiae:-d'


" haflF!Nu trorbesc de cei de fa L../Da' 'n gener
, toate femeile, toate, fr nici o excePtie; snt nitet
menite, .niteprefcute,invidioase
i mincino;
,pn-n mduva 'oaselor ... Snt superficiale, meschllg'
.
~~J
, fr suflet, fr pic de logic ... iar n ce privete ast~
(se bate pe. frunte), iertai-mi sinceritatea, da' i!g
gin e mai isteadecLun filozof cu fust! Prive:tl
cte o fiin poetic din astea: e vaporoas, ncint;
toare, 'semizei ... numai, extaz! Da' ia: uit-te'
'adncul sufl~tului ei... Curat crocodil, nu altcey~

, (Pune minile pe' speteaza unui scaun; scaunul tro,


nete i se sfrm, n 'buci.)IRevo~ttor e ns\f.~"
. tul c crocodilul sta i in.ch,ipuie, nu tiu de ce}.Yc
sentimentul ginga al dragostei, este capodopera:]
privilegiul,' monopolul lui'! La naiba!' Sphzurai~rii
cu' capul n jos de 'cuiul sta dac femeia tie si~
heasc pe altcineva dect pe celuul eL.. In drag9~(,
~~
nu tie dect s miorlie i s ofteze. In timp ce/ br~
batul sufer i se sacrific, toat dragostea feneii ,~~.~'
exprim ntr-un singur fel: se mpuneaz,'
tot ce poate ca s te duc de nas. Ai avut neferici~~t
rea s v, natei femeie ... aadar,' cunoatei destJ.tIi.
debiI1~~-='ac;terul feminin; Spunei...:misince:lai :~~ ~
zut vreodat o femeie care s fie sincer, credm- '-:
cioas i statornic? N-ai vzut niciodat! Credin-:,,'
cioase 'i statornice snt numai femeile btrne sall:~
-

i,..~e~i
.

pocite

V~ai

degrab ~is nthl.e:~~,~,~~.si~~


cu <;oar~:-~,
..saU-U-R---sftal' alb, deCIt o-remere statormca.
/;
,

p o p o va: Dai-mi voie! Dup prerea dumnea- ';(;1:


v~as:r, cin~ e statornic n' dragoste? Te pomeneti::
C"sb:~;t~lo'~': Exacl, doamn! Brbatul!
42

,{I
i
~
-~

I
"

I
j

. Brbatul?
(Rde CtL rutate.) Brbao v a ..
,
ener,:'
" ~edincios i s~tormc
m dragoste ?,., Ce nouite ii,
ul.., (CU nflcrare.) Cu ce drept afirmai asta?
cinoas~j\te
...... i i statornid, brbaii... Dac aa stau lufac

".'

","l?

Oo

i,

, Q:"dtnClO

icn

,'v"

d'

'

crurile, atunci dai-mI VOle sa va spun. ca, m LO1


. " bai'i pe care i-am cunoscut, cel mal bun a fost
br
, b't
.
'etul lUeu so ... L-am IU
l cu paSIUne,
cu t oaat f'l0.1
. tA'lnara I"t In el'1..
a (,Um nun1aI. o f emele

schine,
:te asta
.a" I-a
I .
,nvesti.

~:t:i;:~t: L~-~drmt-th~~;;~-.~;, .'f~;:L~i~~'


v

_n

t:

'"

iubi

!-te n
tceva !

....--.: v~'aa avere~ mea, ~


trit n~n ai pentru el!
~a.,
.
FU
f-'<o
~,ra~chinam
lui ca U;tfui idol.., i.. ce credei? El,
s- . .' brb.J.)l acesta, pe cai"e 1~~m soqrth cel mai bun, m
a fa p- '
7.
l' ".
t
ce,
'~ela
'a't!.iece ~as ! DUP~ n;:9-~rtea ~l, 'am gasI.' l~
'a lUi,
/5ert~rul
caseta /c~ ,0!p~ltlffi: de :.~GP,Qr:1,
~i-mo
de dragoste::;rJarcmd
~ra 111Vl~t, mI-e I rume
; iu"X:'fiFaniinfesc, m lsa singur sptmni ntregi i
~oste,
fcea curte altor femei, chiar sub ochii mei ! M n, br, cla, mi risipea, banii, i btea joc de sentimentele
:",_.. ,:
2ii se"
melEf.:.' Cu toate astea, l-am iubit i i-am fost credinface
elOMit.. i nu numai ~tt :a murit i eu tot i mai
~rici- "/s~tcredincioas.
:NI-am nmormntat pentru veni>gl~i'ntr~ pat~u perei, i doliul l voi purt~ pn la

~V,

C;

~~rl,~

-V

"

~.

.;

o'

~~He.;. ,

SIn

din-'
i r n o v (rde batjocoritor):
Doliul!... Nu n
din- ' ~, , el~gdr.ept cine m luai! ~&..l!l=oari~i-shB"sea:n'lrrJ.k;
sau
":-IDas.c.ar.ada?,a'st&,cu,,<lol.i-l!ll~i=~F>e1'ltF'u
.ce. v-ai ngropat
rnentre.".p.atr.u~ere'~
!... Cred i eu.! E-att de poetic,
plin d.e mister 1... Dac vreun ofier sau vreun poet
ar trece prin faa conacului dumneavoastr, n-ar pute~a s nu spun' . "Aici st' ciudata Talnara , care ,
din dragoste pentru soul ei, i-a ngl'opat frumuseea, ntre patru perei 1" Cunoatem noi toate astea!
43

,',

~::

P Op O v a( aprinzndu-se): Cum? Cum ndrzn


s-mi vorbii ri felul acesta?'
S mi I'n o v: V':'ai ngropat de VIe, da' vd
n-ai uitat s v pudrai ! .
P o p o va': Cum v permitei?
S mir n o v: V rog s nu ipa i la mine, c (
nu snt administratorul dumneavoastr.(Eai illl 'LO
,~
J.
1\ T. ~ .J' ~

";,.".,
"",'"
.. ~etR-rl1"CruTIJ:-e>r~'~6=Rm""'~=~ffio}"'l'?'SIrhFdu'l:

_"~~@om'ese~"''pe=lau ..J,;:A.ia~."",v--''>P0gc,s ..ntl~.,i-PE


J41'WJ:r1'Pd-

P o p ; va: . Du..mneavoastripai la mine, nu el


V rog .lsai-m .n. pace!
. S'm i r n'o v : DaJi-mi banii i plec!
Popova':Nu,vi-:i
dau!
Smrnov
:Bao snii-i dai!
Po p OV a: Nu !N-am s v dau nici un ban
Scutii...;m,v rog, de prezena: dumneavoastr.
S mir n o v :' N-am plcerea s v fiu niCi so
nici logodnic, ,aa c v rog s rri scutii de~cen!
(Se aaz.) Mie nu-'mi plac scenele!
Po p o v a (abia i stpnete furia) : Vd c v-a
a~zat !l
S mi r n o v : Da,' doamn!.
Pa pova:
V rog s pl'Cai!
S mir n o v: Dai-mi banii... (Siei.) Ah, ct sn
de furios ! Furios !
.
ffYr.AfJ /.
P opo va: Nu stau de vorb cu
V
rog, ridicai-v! (Pauz.) N-avei de gnd s ple
cai? Nu?
Ei mir n o v : Nu !
Popova:Nu?
S mir nov : Nu !
P o P o va: Bine! (Sun.)

~~~ff

.i,
i'
:.',
.

.. >.-;,

'\

1,

:.'

.':': ~-, ! :

44
,.

.' ~.

;~'\"{~ffti

.).ill

H~)
Htl

" ~i":!i

Aceiai

.~r
,ji;B

i Lu1w.

:;\\i~

r.. AC" fi.

~}:,..

..

)i.

';ii, po P O va: ~~a, d-I afar pe domnul L..


L u k a (se apropie de Smirnov): Domnule, v rog
,,~;binevoii a iei atunci cnd vi se spune! S bine-

,:1

~i

v.

'

. i

G.

~oii a...
Wltt
: S ro i r n o v (sannd m ptcware): TaCa.::l fleanca!,
cine crezi c vorheti ? Acum te fac piftie O;~
~";) U k a (punndu-i
mna la inim) : Dumnezeule L..
.
~,;oam,ne.' (~ade ntr-un fotoliu.) Oh!... Mi-<> ru ...
i se tale rasuf,larea!
.:j, P o p o va: Unde-i Daa? Daa! (Strig.)' Pela~iheia1 Daa ! (Sun.)
v

;fu

!d

r' :f >,J,::j,'.
\ ~"''''''':'':'

: :;~~
'

'/)

~{-

-~

i!1
l,{i

l~ L u

k a : S-au dus toate dup mure ... N:u-i nimeni

'~as... Mi~e ru ... Ap!...


"
P
o va: V rog s ieii imedia,tl.
'
S ro i r n o v : V rog s fii mai politkoas !
-il Po p o y a (strngnd' pumnii i btnd din pic.i01-):
,s, ~eiun:modic! Un urs necioplit! Brut! Monstru!
S mi r n o v : Poftim? Ce-ai spus?
'
P o,po va: Am spus c sntei un urs, o brut!
~~:
S mir n o v (fcnd un pas nainte) : Dai-mi voie!
. u,ce drept m insultai ?

'.~.~~~t~lf

i ri'p
It
-;<.

;" P o p o va:
"~. i-e' fric I
t.

Da, v insult ! Ei i ? Ce credei ? Nu

-.

-:.

:-:,

\.;:~~J
, c'j"
,,c']lj'.
,

....

.i.

-~;;:,

r Sm ir

n o v : idun1lleavoastr ce credei? Fiindc


;ntei o fiin poetic, avei dreptul s insultaiun
rbat i s nu fii pedepsit? Da? V provoc la
. uel !...
L u k a : Dumnezeule sfinte!... Ap!
45

:.~;'~r/

S mir n o v: Cu pistolul i
p o p o va:

Credei' c, dac avei pumni zdra\


i o ceaf de taur, m nsp-imnt-ai ? Aacred{'
Nusmtei decit un mitocan !
S mir n o v: La duel! Nu permit nimnui s~:
insulte! Credei c m impresioneaz faptul. c}
tei o femeie, o fptur ginga?!
,

',-'

p o p o v a (ipnd) : Ursule! Ursule!

S',mIr

Ursule!

E,=w-'ffiBa~a-'iaSBffi""prejl:lueeatl:'J'e~
~~..1 ~ ~
' ...1
~ ,,'."
n o v : ..

.
"n~.a4'''B.r.J:Jaii''!tfiolii:e'''s(~t~p1teSca!'p.ehtr.u,cinsult~
. D aC-=i..egal4.4la4ie"e.e"dre p tu,ph"'egl:itate.de';';8:Fe]!>tH
,.lie 1... Ei, drcie.! S ne duelm !i{;

.:~,<i~

p o p o va:

Cu pistolul? Bine!"
S mi I'n o v: Da rImediat!

.Ji~
,.j' ,,'~;

P o p o va: Imediat! Brbatu':"meu mi-a lsafdi


. tule pistoale ... Le aduc ndat .., (Se :duce grbit,aj
se ntoarce.) Cu ct plcere am s v trag tin;glof.
n cpna dumneavoastr seac! Lua-v-itr dra~
(Iese.);.,
S mir n o v: Am s-o omor ca pe un pui "1
gin! .~~
bieauc;h;lJ.i XJi>Gi-. e-el "Senti:Inental

.n_~.

.,

./-0

./'~..

"

.~-re'.utru"mll'l:e'~jl'XIBta.,J:apt:l:tioglJ.lgae

1:

-.~

L u k a: Domnule, boierule 1... (Cade n genunch,


Fie-v mil de un biet btrn! Plecai, plecil
de-aici... Ne-ai bgat !1 sper,iei - i-acum vre
s v mai batei i-n duel!
S mir n o v (fr s-l asculte):
Tocmai sta
principiul de egalitate n drepturi, de emancipare
Sexele sht egale! Aa c am s trag h ea, din prin
cipiu ! Ce femeie! (O imit.) "Lua-v-ar dracu LAx
s v trag un glonte .h cpn ..." Ce femeie! S
nroise! Ochii-i strluceau .., A primit provocarea
46
,'\

. !

.;
: ,i

.t,;,~,-,

cuvint de cinste c-i pentru prima oar n viaa


cind ntlnesc o femeie ca asta !...
u k a: Boierule, plecai! Pentru numele. lui
ezeu, plecai!
mir n o v: Asta femeie! Aa mai ZIC i eu !
'evrat femeie! Nu- o mior1it... Spirt, foc,
(imit! Zu a,a, i i -pare ru s-a omori!...
u k a (plnge): Boierule, ttucule, .. pleac!
.,,6 mir n o v: Incepe s-mi plac femeia asta! Se.'~"! Cu toate c are gropi ele alea n obraji, totui
tt:;) place! Snt gata s-i iert i datoria 1.. Poftim:
"'1-a trecut pn i furia! Minunat' femeie!

10

Aceiai

POPOV((,

p<>va (intr cu pistoalele):,


Iat pistoalele ... ..bar
:6~;mai:nainte de a ne bate, artai-mi, v rog, e.Mt'lA
-qmbl'cu ele... N-am inut, n viaa mea, un
.
nmn ...
~k a: Doamne sfinte, ocrotete ...ne ... fie-i mil
noi... M duc s chem grdinarul i vizitiul... De
de a czut pe capul nostru o npast ca asta?
O

}~e

t,s101

,se.)

~Smir n o v
(examineaz.
pitoalele) : Vedei,
"'.t .cteva feluri de pistoale... Pistoale speciale
ntru duel, Mortimer,.. Astea snt sistem Smith i
fsson,cu trei evi, cu extractor,cu
percuie cenial... Minunate pistoale! Cost cam nouzeci de
.F-

~
~
~

{#i.-

~t.

:;~~.

-5{r

mi;

'"l.':.f.i

, "'~1
;

.ruble. perechea.;; .Pistolulfrebuie inut aa .... (Sii


Ce ochi! Ce ochi !;Femeia asta te aprmde c;
v:eaie...
p o p o va: Aa?
S mir n o v: Da:... aa... Pe UI"I:l,ridicai ce
uI... Aa intiL. capul puin pe spate ... !ntin(
nna .aa apoi, cu degetul -sta,apsai pe trga,
i gata ... Da' ce-i mai i:rnportant e s nu v grbi
S stai linitit ... i s intii.:. Avei grij s nu
tremure mna......
'.
.
p o,p ov a : Bine... Socot,. totui, c nu':'i nim'E
s tragem cu . pistolul n camer..... Sa mergem
grdin!
..
.

S mir no v: S mergem! V previn, ns, c. ~


trage n aer !
Popova:

Cum aa? De ce?

S mir n o v:
Fiindc... fiindc... Asta-i ireal
,
mea de ce!
P"o P o va. . A .1 VVa enea
:f'
?.a D ?. Ah a. r N u, d ar
nule, nu v mai dai n lturi! V rog s m urmat
Nu m linitesc pn ce nu v guresc fruntea ast
pe care o ursc atta r V e fric?
S mir n o v: Da, mi-e fric !
_o'"

P a p o va:
tem?

Minciun! De ce nu vrei s ne b,

S mir n o v: Fiindc ... fiindc ... mi placei!


P o p o v a (rde cu rutate) : li plac! Are ndrfu
nealas spun c-iplac ! (li arat ua.) Poftim!
S mir n o v (fr s scoat o vorb, pune revol
verul jos, i ia plria, se duce spre u, unde s
oprete,. o clip se privesc n tcere,. apoi, el ncep
s vorbeasc apTOpiindu-se ncet de Popova): Ascul
1"'"

48
.

..

, .

" a. 'Mai
i-I11..
- sntei suprat ? .. i eu am fost n.:._
V

-,ritat, dar..;inelegei r... ~.a_putea_s;v."x~


" ~~o+~l'
-"=f[CElre~"'Vbrbi'ntl~"'a-sta:';'1.'-Q"~poW'est-e
~e;:::~"V~-'f,...-.
,
.
----~,'"
..
+.,.,.,;;.,_:.~ ...,_
are.) Ei bine, ce vin' am eu dac-mi
placei?
Apuc scaunul i-l sfrm n mini.) Draetl: tiH.e
.we-P....A-trrt:=O ~TI'gi, S'e sf~
.. Imi plai... Inelegei?.. Snt... snt aproape ndrgostit!
P o p o va: Plecai! V ursc!
S mir no v: Doamne, ce femeie! N-am vzut n
,~iata mea aa ceva! Snt pierdut! Am czut n
-ill's ca un oarece!
, Pa po va: Pleeai sau trag!
"'"'i.'.,.-p. ,~ ~~~..;

S I11 i r ri o v: Tragei! Nu v putei nchipui ce


lcut e s mori sub privirea pchilor dumneavoastr
lnuriai.,'s mori mpucat de o mn catifelat ... _
klm-pierdut capul! Gndii-v bine ,i luai o ho~
rJ;elmediat,
cci
altfel ies de-aici i n-o s ne
:. !/ --.,"
-.
....
-al vedem niciodat! Hotri 1... Snt nobil, m trag
ntT~:fmilie onorabil, snt om cinstit, am un veit "a:flua.1'dezece mii ruble... Trag f:r-gre ntr-o
'oned, aruncat n aer ... Am o herghelie de cai de
'as:'.~';iyrei s _fii soia mea ?
,-- P:o~()~a (revoltat, ridic revolverul)
e -liat~rn n duel! Poftim!

: Vreau s

S m.j-rn:-ov: nnebunesc!... Nu mai


icL'. (Strig.) ~!
Ap!
P o p OV a (strig): S ne duelm !

neleg ni-

-.:?~;:i:!J:~ .
,,::.~:..

,.il;;)! .~
'-'i,,- ,

. ~.

"_

, S mir n o v: Mi-am pierdut capul!... M-am n~:drgo~titca un bieandru,ca un prost! (O apuc de


.';jnn,:ea
ip de durere.) V iubesc! (Cade n ge~
;l.unchi.) Iubesc, cum n-am mai iubit vreodat! Am
,~'Y:

4.9

prsit dousprezece femei, nou m-au prsit


pe mine, da' pe nici lL.'1aIi-ain iubit.,.o att.. .. M4-i
":pierdtlt",,,"."'m*11ilef~,'El-mnitate,a,j
."am .....
leVHli.t,,,,~.012eir:J')i
Stau n genunchi ca un prost... i v cer mma
Ce ruinos!' De'Cinci.ani.n-am ..mai."f,0st""fFdr'g'os
..imi .:.oam'jt:l,pa4;"'s..nl;[.~ID"1'n.ai.ci.ndr-rg0st-esC:~
..1J;;:l.,-co'd.iJ:lir""'G-,aut.';~m-a'm>""'13Fms.~"-R~.~mF@
!... V.c
mna! Da sau nu? Nu vrei ?Bine!
(Se ridic
pleac grbit spre u.)

p o p o va: Stai puin ...


S mir n o v (se oprete): Da ?
P o P o va: Nimic... putei pleca... sau nu, stai
Nu ... plecai, plecai... V ursc! Sau nu ... Nu p1e.c:a,:
. Dac ai ti ct snt de furioas! (ATUnc xevolvet:
pe mas.) M doare mna din pricina porcriei ste.
de revolver ... (De furie, rupe o batist.) Ce m~i stai
.Plecai!
,-" ",
S mir n o v: Adio!
P o p o va: Da, da, plecai!... (Strig.) Incotro
Stai puin ... Nu, nu, plecai'! Ce furioas. snt! N
v apropiai, nu v apropiai.. ..
. S mir n o v (apropiindu-se): Ce furios snt! M-ar
ndrgostit ca un licean, am stat n genunchi ... M
ngrozesc de mine nsumi... (Brutal.) V ador! Ast
mi-a mai trebuit, s m ndrgostesc de dumneavoa.s
tr ! Mine trebuie s pltesc procentele ... cositul
nceput i na, poftim! (O prinde de mijloc.) Nici
odat n-o s-mi iert asta ...
P o p o va:
Lsai-m, lsai-m !Jos minile d.
pe mine! V ... ursc! Vreau s ne batem! (Se srutl
prelung.)
50

11
Aceiai. Luka intr cu un topor in mini, grdinarul cu grebla, vizitiul cu o furc i mai muli
lucrtori cu bite.

u k a (vzndu-i pe cei doi smtndu-se) : Doamne


nle !
(PauZd.)

.p o p o v a (cu ochii plecai):

Luka, du-te i spune


s nu i se mai dea astzi ovz lui Tobi !

Cortina

Tladucere

de M. Sorbul

i N. Al. Toscani.