Sunteți pe pagina 1din 624

SJJ7JJ/J D o n J

S imio n D o r a s
9

CRIMINALISTICA

C artea J

u r id ic

Chiinu 2011

CZU 343.9(075.8)
D 69

Redactor: Eugenia Balan


Coperta: Vitalie Leca

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii


Dora, Simion
Criminalistica: [pentru uzul studenilor, masteranzilor, doctoranzilor
i practicienilor n domeniu] / Simion Dora. - Ch. : S. n., 2011
(.S. F.E.-P. Tipogr. Central"). - 632 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-015-6.
343.9(075.8)
l D 69__________________________________________________

ISBN 978-9975-53-015-6.

SIMION DORA, 2 0 1 1

C u p r in s
*

Cuvnt nainte...
Prefa...............

...................................................................... 9
.......................................................... 12

Partea I . ELEM ENTE INTRODUCTIVE


I DE METODOLOGIE CRIMINALISTIC
CAPITOLUL 1. NOIUNEA, SISTEMUL I SARCINILE
CRIMINALISTICII......................................................................................... 15
1. Noiunea i obiectul criminalisticii..............................................................15
2. Sistemul cursului Criminalistica ................................................................ 18
3. Funciile i sarcinile criminalisticii ........................................................ 20
4. Metodele i principiile fundamentale ale criminalisticii............................... 23
5. Legtura criminalisticii cu alte tiine..........................................................39
CAPITOLUL 2. IDENTIFICAREA CRIMINALISTIC ........................ 43
1. Noiunea i premisele tiinifice ale identificrii criminalistice................. 43
2. Rolul identificrii criminalistice n probatoriul judiciar ............................46
3. Genurile identificrii criminalistice .........................................................48
4. Elementele identificrii criminalistice........................................................ 51
5. Metodologia identificrii criminalistice dup reflectrile material-fixate .......... 55
6. Aprecierea i utilizarea raportului de expertiz criminalistic de identificare.......64
Bibliografie selectiv..................................................................................... 67

Partea a Il-a. TEHNICA CRIMINALISTIC


CAPITOLUL 1. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND
TEHNICA CRIMINALISTIC ..................................................................71
1. Noiunea i clasificarea mijloacelor tehnico-tiintifice criminalistice ............ 71
2. Mijloacele tehnico-tiinifice de prevenire a infraciunilor............................72
3. Mijloacele tehnico-tiinifice folosite pentru descoperirea,
fixarea i ridicarea probelor ..................................................................... 75
4. Mijloacele tehnico-tiinifice folosite la efectuarea expertizelor criminalistice .. 79
CAPITOLUL 2. FOTOGRAFIA JUDICIAR ....................................... 85
1. Noiunea, rolul i sistemul fotografiei judiciare............................................ 85
2. Elemente de tehnic fotografic ...............................................................87
3. Fotografia judiciar operativ ................................................................... 98
4. Fotografia de urmrire i nregistrarea de imagini....................................... 110
5. nregistrarea video n procedura de urmrire penal.................................... 111
6. Fotografia judiciar de examinare ............................................................. 114
7. Activitatea de fixare procesual i de prezentare a fotografiilor judiciare.....122
............................................................................................................................

SIMION DORA

CAPITOLUL 3. TRASEOLOGIA CRIMINALISTIC ........................ 124


1. Traseologia - tiina despre cercetarea criminalistic a urmelor infraciunii .. 124
2. Cercetarea criminalistic a urmelor de mini .............................................. 131
3. Cercetarea criminalistic a urmelor de picioare ........................................... 145
4. Alte urme lsate de om ...............................................................................153
5. Urmele de instrumente i mecanisme.......................................................... 163
CAPITOLUL 4. BALISTICA JU D ICIAR..............................................171
1. Consideraii privind noiunea, obiectul i sarcinile balisticii judiciare........... 171
2. Cercetarea locului faptelor comise prin aplicarea armei de foc i a explozivelor 182
3. Expertiza balistic judiciar........................................................................ 188
4. Cercetarea criminalistic a armelor albe..................................................... 193
CAPITOLUL 5. IDENTIFICAREA PERSOANELOR
DUP SEMNALMENTE .......................................... .................................195
1. Consideraii preliminare..............................................................................195
2. Descrierea persoanelor dup metoda portretului vorbit ............................... 198
3. Domenii de aplicare a metodei portretului vorbit ........................................ 209
CAPITOLUL 6. EVIDENA CRIMINALISTIC................................ 214
1. Consideraii generale privind evidena criminalistic ...................................214
2. Evidena delincvenilor............................................................................... 218
3. Evidena antropometric .............................................................................225
4. Evidena dup modul de operare ................................................................ 227
5. Alte categorii de eviden criminalistic .................................................... 228
CAPITOLUL 7. CERCETAREA CRIMINALISTIC
A DOCUMENTELOR................................................................................ 230
1. Documentele ca surse de prob i obiecte de cercetare criminalistic .......... 230
2. Expertiza criminalistic a documentelor suspecte de fals ............................ 236
3. Expertiza textelor dactilografiate ................................................................244
4. Expertiza criminalistic a scrisului ............................................................ 248
Bibliografie selectiv ...................................................................................... 261

Partea a IlI-a. ELEM ENTE DE TACTIC CRIM INALISTIC


i I CAPITOLUL 1. TACTICA CRIMINALISTIC - TIINA DESPRE
J METODELE I PROCEDEELE DE ORGANIZARE I EFECTUARE
A URMRIRII PENALE..............................................................................265

Seciunea I. Consideraii generale privind tactica criminalistic .................... 265


1. Noiunea, obiectul i sistemul tacticii criminalistice ...................................265
2. Procedeele tactice: noiunea i clasificarea lor ...........................................268
3. Cunoaterea persoanelor participante la proces - condiie indispensabil
aplicrii msurilor tactice criminalistice..................................................... 272
4. Calitile profesionale pe care trebuie s le posede reprezentanii
organului nvestit cu aplicarea msurilor tactice ..........................................275
4

____

CRIMINALISTICA

' Seciunea a II-a: Organizarea activitii de urmrire penal......................280


1. Noiuni generale privind organizarea urmririi penale............................. 280
0 2. Versiunile criminalistice i rolul lor n planificarea i desfurarea
urmririi penale....................................................................................... 283
3. Principiile, coninutul i tehnica planificrii activitii de urmrire penal .... 288
4. Aspecte tactice privind corelarea activitii organului de urmrire penal
cu cea a serviciilor operative n cadrul cercetrii faptelor penale...............291
\J CAPITOLUL 2. TACTICA EFECTURII CERCETRII
LA FAA LOCULUI.................................................................................. 295
^ 1. Noiunea, importana i sarcinile cercetrii la faa locului ........................ 295
L 2. Principiile tactice privind cercetarea la faa locului...................................302
j 3. Pregtirea n vederea cercetrii la faa locului ......................................... 305
4. Efectuarea cercetrii propriu-zise la faa locului .......................................310
5. Fixarea rezultatelor cercetrii la faa locului .............................................315
CAPITOLUL 3. TACTICA REINERII PERSOANELOR BNUITE
N COMITEREA DE INFRACIUNI........................................................ 329
1. Temeiurile juridice i formele reinerii persoanelor bnuite n comiterea
infraciunii ................................................................................................329
2. Pregtirea pentru efectuarea reinerii..........................................................330
3. Tactica reinerii ........................................................................................332
/CAPITOLUL 4. TACTICA ORGANIZRII I EFECTURII
V PERCHEZIIEI I A RIDICRII DE OBIECTE I DOCUMENTE ......334
1. Noiunea, sarcinile i felurile percheziiei ................................................ 334
y 2. Pregtirea n vederea efecturii percheziiei.............................................338
J s 3. Regulile generale tactice privind efectuarea percheziiei ..........................342
' 4. Fixarea rezultatelor percheziiei...............................................................353
5. Ridicarea de obiecte i documente............................................................355
\{ CAPITOLUL 5. TACTICA ASCULTRII PERSOANELOR
N PROCESUL PENAL ............................................................................358
Seciunea I: Tactica ascultrii martorilor i a victimei infraciunii .......... 358
1. Noiunea i importana declaraiilor martorilor.........................................358
2. Procesul psihologic de formare a declaraiilor martorilor ......................... 360
3. Organizarea activitii de ascultare a martorilor........................................367
4. Tactica ascultrii propriu-zise a martorilor .............................................. 370
5. Reguli tactice de ascultare a martorilor minori, n etate i a celor handicapai ..... 375
6. Particulariti tactice privind ascultarea prii vtmate............................ 378
7. Mijloacele de fixare a declaraiilor martorilor i ale prii vtmate..........382

v Seciunea a II-a: Tactica ascultrii bnuitului i a nvinuitului ................. 385


1. Noiunea i importana ascultrii bnuitului i a nvinuitului.................... 385
^ 2. Unele aspecte referitoare la psihologia bnuitului i a nvinuitului ............388
y 3. Pregtirea n vederea ascultrii bnuitului i a nvinuitului ....................... 391
5

SIMION DORA

4. Tactica ascultrii propriu-zise a bnuitului i a nvinuitului ....................... 395


5. Fixarea i verificarea declaraiilor bnuitului i a nvinuitului..................... 401

Seciunea a M-a. Tactica verificrii la locul infraciunii a declaraiilor


persoanelor implicate n proces ................................................................... 406
1. Noiunea, coninutul i sarcinile verificrii la locul faptei a declaraiilor
persoanelor implicate n proces ................................................................. 406
2. Pregtirea pentru verificarea la locul faptei a declaraiilor persoanelor
implicate n proces.....................................................................................408
3. Tactica efecturii verificrii la locul faptei a declaraiilor persoanelor
implicate n proces.......................................... ..........................................409
4. Fixarea verificrii la locul faptei a declaraiilor persoanelor implicate
n proces i prezentarea rezultatelor acesteia............................................ 411
, Seciunea a IV-a. Tactica confruntrii ........................................................413
\ \ 1.Noiunea i importana confruntrii.......................................................... 413
2.Pregtirea i efectuarea confruntrii ..........................................................415

Seciunea a V-a. Modaliti tactice netradiionale destinate consolidrii


informaiei necesare identificrii, depistrii i reinerii persoanelor i a
bunurilor materiale aflate n cutare, valorificrii probatoriului existent
ntr-o cauz penal..........................................................................................419
1. Interceptarea convorbirilor telefonice, a altor comunicri electronice mijloc important de informare pe parcursul urmririi penale .................... 419
2. Tehnica poligraf- mijloc netradiional de constatare a comportamentului
simulat i stabilirii nesinceritii declaraiilor persoanelor implicate n proces .... 422
CAPITOLUL 6. TACTICA PREZENTRII SPRE RECUNOATERE .... 427
1. Noiunea i importana prezentrii spre recunoatere..................................427
2. Reguli generale tactice privind efectuarea prezentrii spre recunoatere ... 430
3. Prezentarea spre recunoatere a persoanelor................................................436
4. Tactica prezentrii spre recunoatere a cadavrelor ......................................444
5. Prezentarea spre recunoatere a obiectelor................................................. 446
6. Verificarea i aprecierea rezultatelor prezentrii spre recunoatere..............449
CAPITOLUL 7. TACTICA EXPERIMENTULUI N PROCEDURA
DE URMRIRE PENAL...........................................................................453
1. Noiunea, importana i felurile experimentului n procedura
de urmrire penal..................................................................................... 453
2. Pregtirea n vederea dispunerii i efecturii experimentului
n procedura de urmrire penal .................................................................457
3. Caracteristica psihologic i tactica experimentului n procedura
de urmrire penal..................................................................................... 460

CRIMINALISTICA

4. Fixarea, aprecierea i valorificarea rezultatelor experimentului


n procedura de urmrire penal............................................................. 462
, / CAPITOLUL 8. TACTICA DISPUNERII I EFECTURII
^ EXPERTIZEI JUDICIARE .......................................................................466
Seciunea I. Aspecte conceptuale privind expertiza judiciar .................. 466
1. Noiunea i clasificarea expertizelor judiciare .......................................... 466
2. Dispunerea efecturii expertizei judiciare n procedura de urmrire penal .. 472
3. Subiecii oficiali ai expertizei judiciare, mputernicirile i obligaiile
ce le revin n legtur cu dispunerea i efectuarea expertizei judiciare .... 478
4. Tactica dispunerii i efecturii expertizei suplimentare i a contraexpertizei .... 484
\
5. Obiectivele expertizei criminalistice ..........................................................486

Seciunea a Il-a. Tactica i tehnologia colectrii materialelor de comparaie ... 501


1. Noiunea i clasificarea materialelor de comparaie ..................................501
2. Pregtirea pentru colectarea materialelor de comparaie.............................503
3. Tehnologia colectrii materialelor de comparaie ....................................504
Bibliografie selectiv ....................................................................................505

Partea a IV-a . METODICA CRIM INALISTIC


CAPITOLUL 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND
METODICA CRIMINALISTIC ............................................................ 511
1. Noiunea, sistemul i sarcinile metodicii criminalistice ......................... 511
2. Fundamentul tiinific i principiile conceperii i constituirii metodicilor
de cercetare a anumitor categorii de infraciuni ........................................ 515
3. Structura metodicilor particulare de cercetare a anumitor categorii
de infraciuni ............................................................................................ 520
CAPITOLUL 2. NOTE METODICE PRIVIND CERCETAREA
CRIMINALISTIC A INFRACIUNILOR PE URMELE PROASPETE
ALE ACESTORA.......................................................................................... 527
1. Noiunea i organizarea cercetrii infraciunilor pe urmele proaspete
ale acestora................................................................................................ 527
2. Cadrul metodic general privind cercetarea infraciunilor pe urmele
proaspete ale acestora................................................................................ 528
3. Metodele i procedeele aplicate n vederea stabilirii pe urme proaspete
a persoanelor implicate n comiterea infraciunii .......................................531
4. Particulariti tactice privind efectuarea pe urme proaspete
a anumitor activiti de urmrire panl....................................................... 533
CAPITOLUL 3. METODICA CERCETRII OMORULUI................ 535
1. Clasificarea i caracteristica criminalistic a infraciunilor de omor.
mprejurrile care urmeaz a fi stabilite prin cercetarea penal...................535
7

SIMION DORA

2. Informaia primar, declanarea urmririi penale i organizarea cercetrii


infraciunii de omor .................................................................................542
3. Activiti de urmrire penal prevzute a fi efectuate n etapa iniial
de cercetare a infraciunilor de omor premeditat ......................................546
4. Elaborarea de versiuni, planificarea i desfurarea cercetrii omorurilor
svrite tainic ........................................................................................556
5. Note metodice privind cercetarea omorului la comand .......................... 563
6. Specificri metodice privind cercetarea pruncuciderii..............................569
CAPITOLUL 4. CERCETAREA CRIMINALISTIC
A INFRACIUNILOR DE V IO L .............................................................575
1. Generaliti privind cercetarea infraciunilor de viol ................................575
2. Urmrirea penal la etapa iniial de cercetare a violului.......................... 579
3. Activitile desfurate n etapa ulterioar de cercetare, complinirea
materialului probatoriu i demascarea autorului actului de viol ................589
4. Cercetarea criminalistic a unor circumstane agravante ale infraciunii
de viol .................................................................................................... 592
5. Note metodice privind cercetarea aciunilor violente cu caracter sexual ... 596
CAPITOLUL 5. METODICA CERCETRII UNOR INFRACIUNI
CARE ADUC ATINGERE PARTIMONIULUI.......................................599
Seciunea I. Particulariti metodice privind cercetarea infraciunilor
de sustragere din avutul proprietarului prin acte de furt, jaf i tlhrie .... 599
1. Consideraii generale ...............................................................................599
2. Cercetarea criminalistic a furtului...........................................................600
3. Cercetarea jafului i a tlhriei ............................................................... 608

Seciunea a Il-a. Elemente metodice privind cercetarea delapidrii


averii strine................................................................................................. 612
1. Aspecte generale.......................................................................................612
2. mprejurrile care urmeaz a fi stabilite pe parcursul urmririi penale ......613
3. Activitile de urmrire penal efectuate n etapa iniial
de cercetare a infraciunilor de delapidare................................................. 614
CAPITOLUL 6. METODICA CERCETRII ACCIDENTELOR
DE TRAFIC RU TIER.................................................................................618
1. Noiunea, clasificarea i caracteristica criminalistic
a accidentelor de trafic rutier.................................................................... 618
2. Principalele mprejurri, obiect al probaiunii, care urmeaz
a fi clarificate prin cercetarea accidentelor de circulaie............................ 621
3. Situaiile tipice i activitile de urmrire penal specifice etapei
iniiale de cercetare a accidentelor de circulaie rutier............................. 622
4. Particularitile privind dispunerea i efectuarea la etapa iniial
de cercetare a unor activiti de urmrire penal...................................... 625
Bibliografie selectiv ....................................................................................629
8
..................................................

CRIMINALISTICA

C u v n t n a in te

tiina criminalisticii, fiind ntr-o perm anent evoluie, cu certitudi


ne se nscrie n avangarda disciplinelor juridice dup dinamismul su.
Transformrile din acest domeniu al vieii juridice sunt determinate att
de evoluia n permanen a fenomenului numit criminalitate, ct i a
metodelor de investigaie. Pn la urm, criminalisticii i revine misiunea
de a propune gama de metode i tehnici de descoperire a infraciunii, cu
condiia compatibilitii acestora prin respectarea drepturilor omului.
Evoluia tiinei criminalisticii este o parte integr a evoluiei dreptului,
un produs al firii omeneti cu toate controversele sale. Este firesc ca
transformrile, pe care societatea le-a cunoscut i le cunoate s mar
cheze n mod direct i tiinele preocupate de fenomenul criminalitii.
Acest dinamism n domeniul dreptului determinat de evoluia fireasc a
societii provoac n mod cert m odernizarea criminalisticii.
In acest aspect, elaborarea studiului de fa n domeniul criminalisticii
reprezint pentru comunitatea juridic un eveniment remarcabil att prin
faptul c se conformeaz tuturor exigenelor de calitate, respect cele mai
riguroase criterii de sistematizare i logic a expunerii, dar i prin aceea c
este primul manual de acest gen din ar. Cu certitudine, lucrarea va con
stitui un instrument deosebit de valoros n opera de formare a juritilor.
Autorul lucrrii, remarcabilul savant de talie internaional, profesorul
Simion Dora, a lsat pe paginile ei bogata sa experien de cercettor i
practician n domeniul criminalisticii, experien att de necesar celor
care studiaz i practic n acest domeniu.
Lucrarea este conceput i structurat n pri, fiecare parte fiind
divizat n capitole i paragrafe respectnd logica predrii cursului Cri
minalistica. Dup cum e i firesc, partea nti trateaz noiunile generale
ale criminalisticii, fiind intitulat Elemente introductive i de metodologie
criminalistic. Autorul analizeaz, n acest aspect, noiunea i obiectul
criminalisticii, sistemul cursului criminalistica, funciile i sarcinile, me
todele i principiile fundamentale ale criminalisticii, legtura criminalisticii
cu alte tiine.

SIMION DORA

Un subiect aparte ine de identificarea criminalistic cu toate caracte


risticile acestui domeniu i rolul lui n probatoriu, genurile, elementele,
precum i metodologia identificrii criminalistice.
Tehnicii criminalistice i se rezerveaz a doua parte a lucrrii. Pornind
de la faptul c tehnica este, posibil, cel mai dinamic domeniu al crimi
nalisticii, autorul analizeaz mijloacele tehnico-tiinifice criminalistice,
mijloacele de prevenire a infraciunilor, de descoperire, fixare i ridicare
a probelor, de efectuare a expertizelor criminalistice.
O
atenie sporit n cadrul analizei tehnicii criminalistice este acordat
fotografiei judiciare, pornind de la rolul i sistemul acesteia, elementul
de tehnic fotografic, fotografia operativ, i finisnd cu nregistrarea
video. Unei analize ample este supus i traseologia criminalistic cu
toate componentele acesteia ce in de urmele infraciunii, de provenien,
fie uman, fie de instrumente sau mecanisme. Un loc aparte este rezervat
balisticii judiciare, fiind analizate aspectele generale cum ar fi noiunea,
obiectul i sarcinile, dar i aspectele particulare ca armele de foc, munii
ile i explozivele, cu redarea procedeelor probatorii privind descoperirea,
ridicarea i examinarea acestora, inclusiv efectuarea expertizei balistice,
n contextul analizei tehnicii criminalistice, sunt redate i metodologia
identificrii persoanelor dup semnalmente, evidena i cercetarea crimi
nalistic a documentelor.
Partea a treia a lucrrii, destul de consistent, este dedicat analizei
elementelor de tactic criminalistic. Pe lng chestiuni generale ce in
de expunerea obiectului i sistemului tacticii criminalistice, procedeele
tactice, organizarea activitii de urmrire penal, n lucrare este exami
nat ntreaga gam de aspecte procedurale n cadrul crora sunt aplicate
elemente de tactic criminalistic. Astfel, autorul examineaz, ntr-un mod
original, conform cronologiei desfurrii procesului penal, tactica efectu
rii cercetrii la faa locului, tactica reinerii persoanelor, tactica efecturii
percheziiei i a ridicrii de obiecte. ntr-un aspect separat este analizat
tactica audierii persoanelor n procesul penal (martorilor, victimei, bnui
tului, nvinuitului). n acelai context, se face o ampl descriere a tacticii
efecturii altor aciuni procesuale cum ar fi prezentarea spre recunoatere,
experimentul, expertiza .a.
Metodica criminalistic este plasat, dup cum e i firesc, n ultima
parte a lucrrii. Pornind de la aspectele conceptuale privind metodica
10

CRIMINALISTICA

criminalistic ce in de noiunea, sistemul i sarcinile acesteia, structura


metodelor particulare, autorul trateaz diferite domenii ale metodicii cri
minalistice n funcie de frecvena utilizrii acestora n activitatea practic,
n acest context, este examinat problematica cercetrii criminalistice a
infraciunilor flagrante, fiind analizate aspecte ce in de organizarea cer
cetrii unor asemenea infraciuni, cadrul metodic, metodele i procedeele
aplicate, particularitile tactice. Metodicii cercetrii infraciunilor de omor
i de viol sunt dedicate alte dou capitole, avnd drept sarcin caracteris
tica criminalistic a acestor categorii de infraciuni, inclusiv elaborarea de
versiuni, planificarea etc.
n ultimul capitol este analizat metodica cercetrii unor infraciuni ce
atenteaz la patrimoni: furturile, jafurile, tlhriile.
n mod separat e de menionat bogata bibliografie utilizat pe parcursul
lucrrii.
Prin metodologia de prezentare, prin analiza profund, prin stilul acade
mic, lucrarea poate fi apreciat ca un tratat de criminalistic. Profunzimea
ideilor autorului, profesorului Simion Dora, deschide ci de cercetare pen
tru cei care au decis s se preocupe de acest domeniu juridic. Lucrarea i
va pstra actualitatea i originalitatea pentru multe generaii de juriti.

Igor D O LE A,
dr. hab., p r o f univ.,
e f Catedr Drept procesual penal i criminalistic,
Universitatea de Stat din Moldova

SIMION DORA

Prefaa
i

Creterea vdit a criminalitii cu care se confrunt societatea n


perioada de tranziie impune n mod imperios mrirea la maximum a
randamentului activitii tuturor organelor nvestite cu protecia ordinii
sociale, n special a celor cu funcii de urmrire penal. Combaterea
eficient a actelor penale prin descoperirea la timp i cercetarea lor prin
metode tiinifice, n conformitate cu cerinele legii, este unul dintre im
perativele determinante privind crearea condiiilor propice n devenirea
unui stat de drept.
Actualmente, cnd criminalitatea ia amploare, formele ei devenind
din ce n ce mai grave, mai complicate i mai profesioniste , realizarea
acestui deziderat impune n mod imperios, pe lng alte msuri, per
fecionarea metodelor de pregtire a juritilor chemai s lupte pentru
respectarea deopotriv att a normelor legale, ct i a moralitii. Dac
se vrea cu adevrat combaterea criminalitii, pregtirea viitorilor jude
ctori, procurori, persoane, care s efectueze urmrirea penal, trebuie
s aib unfundament tiinific modern, iar curricula specialitii n cauz
trebuie s prevad obinerea de ctre studeni i masteranzi a unor cu
notine profunde n domeniul criminalistica, acestei nobile tiine care,
prin elaborarea de metode i mijloace tehnico-tiinifice de cunoatere i
prevenire a delicvenei, contribuie la creterea eficienei luptei mpotriva
infacionalitii. Imensa practic judiciar demonstreazfr nicio rezer
v c, folosind cu abilitate cele mai recente realizri ale criminalisticii,
organele nvestite cu ocrotirea ordinii de drept pot s asigure dovedirea
infraciunii i a vinoviei celor care au comis-o, s soluioneze n mod
legal i echitabil o cauz penal. Perfecionarea procesului de instruire
profesional n domeniul criminalisticii presupune asigurarea procesului
de studii cu instrumente didactice adecvate, respectiv cu manuale moderne,
care s reprezinte tiina criminalistic n toat complexitatea sa, cu toate
conexiunile i multiplele sale probleme doctrinale i aplicative.
Studiul de fa, primul de acest gen n Republica Moldova, este con
ceput tocmai n scopul perfeciontrii procesului de pregtire a cadrelor
juridice naionale, ridicrii calificrii specialitilor n domeniul crimina
listicii, necesitate ce a existat permanent.
La argumentarea anumitor afirmaii, subsemnatul a apelat la lucrrile
monografice ale specialitilor n materie cu renume, crora le este recu
nosctor.
Studiul se adreseaz, n primul rnd, studenilor instituiilor de n
vmnt superior i mediu de profil, masteranzilor, precum i juritilorpracticieni.
Autorul
12

PARTEA NTI
ELEMENTE INTRODUCTIVE
I DE METODOLOGIE CRIMINALISTIC
Ca domeniu tiinific, criminalistica s-a constituit la sfritul
secolului al XlX-lea, avndu-l ca ntemeietor pe ilustrul savant
i judector de instrucie austriac Hans Gross, care declarase
criminalistica drept tiina strii de fapt n procesul penal.
Silit de necesitatea rentabilizrii activitii de combate
re a infracionalitii i beneficiind de progresele tiinifice i
tehnice ale timpului, criminalistica a evoluat vertiginos, nct
ntr-o perioad scurt de timp s ating nivelul unei tiine de
prim-rang n combaterea crimei, ea reprezentnd tehnica i arta
investigaiilor penale.
Partea nti a disciplinei Criminalistica are drept scop
familiarizarea cititorului cu apariia i consolidarea tiinei
criminalistice, a obiectului de studiu, a sistemului i a p rin
cipiilor acesteia, precum i cu metodele de combatere a actelor
infracionale.

Elemente in tro d u ctive i de m etodologie crim in a listic

CAPITOLUL 1
NOIUNEA, SISTEMUL I SARCINILE
CRIMINALISTICII

1. Noiunea i obiectul criminalisticii


Termenul criminalistic, cunoscut din antichitate, secole n ir semnifica
tiinele juridice, precum i toate ramurile dreptului aplicate n justiia penal.
Pentru denumirea unei tiine concrete a fost utilizat prima dat de ctre repu
tatul savant austriac Hans Gross (1883) care, n Manualul judectorului de
instrucie, a declarat criminalistica drept o tiin de sine stttoare, destinat
aplicrii realizrilor tiinelor naturale i tehnice n activitatea de urmrire
penal. Astfel, au aprut nu numai denumirea de criminalistic, dar i primele
idei despre obiectul de studiu i coninutul acestei discipline.
Pe parcurs, datorit creterii delincvenei, deci necesitii obiective a unei
permanente desvriri a activitii organelor cu funcie de urmrire penal,
n condiiile favorabile ale revoluiei tehnico-tiinifice de la finele secolului
XIX i nceputul secolului trecut, criminalistica a evoluat vertiginos, atingnd
nivelul unei tiine modeme cu destinaie special: s asigure nivelul nalt
tiinific al activitilor de cunoatere i combatere a infraciunilor1. Pn
atunci ns, specialitii juriti au fost preocupai de determinarea obiectului de
studiu al criminalisticii, a metodelor i structurii acesteia, ca, n consecin, s
se aprecieze caracterul ei tiinific. n acest sens, s-au expus cele mai diverse
opinii - de la negarea autonomiei i integrarea criminalisticii n componena
altor discipline juridice (dreptul procesual-penal, criminologia) pn la lrgirea
imens a obiectului de studiu prin includerea n componena ei a problemelor ce
vizeaz unele domenii tiinifice i discipline aparte (fizica, chimia, psihologia,
medicina .a.)2. Remarcm, n acest context, c timp ndelungat criminalisticii i
era rezervat doar rolul de a contribui la aplicarea realizrilor tiinelor naturale
i ramurilor tehnice ale acestora n activitatea organelor de urmrire penal,
ea fiind, respectiv, definit ca tiin destinat utilizrii metodelor tiinifice la
investigarea cauzelor penale.
1E. Stancu, Investigarea tiinific a infraciunilor, Bucureti, 1986, p.13.
2 I. Anghelescu, I. Coman, Definiia, obiectul i metodele de studiu ale criminalisticii //
Tratatpractic de criminalistic, Voi. I. Bucureti, 1976, p. 14.
....................................................................... ... ................................................ 15

Sim ion Dora

n lucrrile de specialitate care apar mai trziu, caracterul tiinific al


criminalisticii se argumenteaz prin faptul c aceasta elaboreaz metode tehnico-tiinifice i tactice necesare administrrii probelor n vederea cercetrii
i prevenirii infraciunilor. Astfel, S.Mitricev trateaz criminalistica ca tiina
despre mijloacele tehnice, metodele i procedeele destinate administrrii pro
belor conform normelor procesual-penale n vederea cercetrii i prevenirii in
fraciunilor1. C. Suciu semnaleaz: Obiectul criminalisticii const n elaborarea
metodelor tehnico-tiinifice i tactice i stabilirea mijloacelor necesare aplicrii
lor n vederea descoperirii, ridicrii, fixrii i examinrii urmelor infraciunii,
demascrii infractorului, precum i pentru stabilirea msurilor de prevenire a
infraciunilor2. V. Kolmakov susine c criminalistica trebuie perceput ca
tiina despre metodele descoperirii, curmrii i prevenirii infraciunilor3.
Punctele de vedere referitoare la definirea tiinei n cauz ale mai multor autori
criminaliti exprimate n literatura de specialitate sunt, n esen, similare.
In opinia profesorului E. Stancu, criminalistica este o tiin judiciar, cu
caracter autonom i unitar, care nsumeaz un ansamblu de cunotine despre
metodele, mijloacele tehnice i procedeele tactice, destinate descoperirii i
cercetrii infraciunilor, identificrii persoanelor implicate n svrirea lor i
prevenirea faptelor antisociale4.
Dup A.N. Vasiliev, coautor i redactor al mai multor lucrri didactice,
criminalistica reprezint tiina despre organizarea i planificarea procesului de
cercetare a infraciunilor, administrarea probelor n conformitate cu legislaia
procesual-penal n vigoare, avnd ca scop descoperirea i prevenirea infraci
unilor prin aplicarea pe scar larg a mijloacelor i metodelor tiinifice5.
Actualmente, n literatura criminalistic se discut asupra tezei potrivit creia
obiectul disciplinei n cauz cuprinde legitile procesului crerii, descoperirii
i examinrii probelor (urmelor materiale i ideale) infraciunii.
Nu insistm asupra unei analize profunde a acestei inovaii, dar pentru
nelegerea esenei ei, considerm necesar s relevm c, la fel ca i orice alt
fenomen material, un act delictuos comis n condiii concrete de timp, spaiu
i mod, datorit legturii universale i reflectivitii lumii materiale, acestea
constituind nsuirile de baz ale materiei, se va reflecta inevitabil n mediul
nconjurtor sub form de diverse modificri, urme cu coninut probant, de unde
posibilitatea cunoaterii retrospective n procesul judiciar penal.
1 . , //,
Moscova, 1963, . 7.
2 . Suciu. Criminalistica, Bucureti, 1972, . 6.
3 . , , Odesa, 1973,
. 5-6.
. Stancu, Investigarea tiinific a infraciunilor, Partea I, Bucureti, 1986, p. 16.
5. , , Moscova, 1980, p. 15.
16

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a listic

Cunoaterea legitilor specifice ale procesului crerii i administrrii pro


belor, a urmelor materiale ale infraciunii, ct i a celor la nivelul reprezen
trilor memoriale1i revine criminalisticii, deci constituie elementul de baz
al obiectului aceasteia. Tocmai n virtutea cunoaterii legitilor procesului
crerii probelor unor categorii de infraciuni, ale infraciunilor svrite n
condiii similare de timp, de loc, n alte mprejurri, ori prin folosirea anumitor
modaliti i mijloace, criminalistica elaboreaz i prezint, pentru a fi utilizate
n practic, metode i mijloace necesare descoperirii i curmrii infraciunilor
demarnd, firete, de la posibilitile oferite de alte tiine sau obinute n urma
analizei practicii judiciare.
Pornind de la analiza opiniilor menionate i innd, totodat, cont de alte
puncte de vedere, criminalistica poate fi definit ca o tiin despre legitile
procesului crerii i administrrii probelor infraciunii, care elaboreaz, n
baza cunoaterii acestor legiti, metode i mijloace de cercetare criminalistic
necesare descoperirii i prevenirii faptelor penale.
Din definiia dat reinem c obiectul de studiu al criminalisticii e constituit
din dou pri componente: cea a legitilor proceselor de creare i administrare
a materialelor probante i cea a metodelor i mijloacelor de investigare crimina
listic. V.Coldin i N.Polevoi au menionat pe bun dreptate c criminalistica
cuprinde dou categorii de cunotine: prima viznd legitile obiective ale
reflectivitii faptelor i a mprejurrilor de fapt i secundo, cele ce se refer la
procedeele i metodele privind descoperirea, cercetarea i prevenirea infrac
iunii. Cunotinele din prima categorie constituie fundamentul tiinific al
criminalisticii, a procedeelor i metodelor acesteia2. Astfel conceput, obiectul
criminalisticii prezint importan pe dou planuri distincte. Pe de o parte,
subliniaz nsuietatea tiinific a acestei discipline, deoarece ea presupune
cunoaterea anumitor legiti, fie din domeniul naturii, fie cu caracter social.
Nerecunoaterea acestui aspect esenial al obiectului criminalisticii provoac
dubii. Reamintim, n acest context, o afirmaie n defavoarea criminalisticii a
renumitului savant francez Edmond Locard, care scria c, ntruct coninutul
criminalisticii constituie metode i nu legiti, ea nu reprezint o tiin, ci o
art3. Pe de alt parte, evideniaz caracterul su aplicativ, ea asigurnd imple
1 . , : , , , Moscova,
1987, .48; . , //
, Moscova, 1994, . 8. Tot el . .
Moscova, 1982, . 8.
2. , . .
, Moscova, 1985, . 9.
3. Locard, Trite de criminalistique. Trad. n rus de S. Poznev i N. Terziev, Mos
cova, 1941, p. 9.
17

Sim ion Dora

mentarea cunotinelor acumulate n activitatea organelor de urmrire penal


i judiciare. Plecnd de la cunoaterea legitilor menionate la elaborarea i
desvrirea metodelor i mijloacelor de lucru practic, i de aici, la comuni
carea acestora prin instruire i publicitate, criminalistica contribuie la sporirea
eficienei justiiei penale, la combaterea fenomenului infracional.
Ambele pri componente ale obiectului criminalisticii sunt structuri com
plexe, elementele crora pot fi prezentate n urmtoarea ordine:
- legitile crerii urmelor materiale ale infraciunii n funcie de modul
de aciune i mprejurrile n care a avut loc fapta penal, n vederea elaborrii
algoritmilor de cercetare criminalistic;
- mijloacele tehnico-tiinifice i metodele necesare aplicrii lor n procesul
de cercetare la faa locului sau n alte mprejurri similare;
- realizrile tiinelor naturale, cile de cooptare i adaptare ale acestora
la necesitile proprii criminalisticii;
- legitile psihologice specifice interaciunii persoanelor cu funcii de
urmrire penal cu cele implicate n procesul penal, n vederea argumentrii
metodelor tactice necesare obinerii i valorificrii probelor testimoniale;
- modul de svrire a diferitor categorii de infraciuni i evoluia acestuia
n vederea elaborrii metodelor adecvate de investigare criminalistic;
- mijloacele tehnice i metodele de protejare a valorilor sociale de atentri
criminale;
- metodele i mijloacele tehnice necesare efecturii expertizelor crimi
nalistice i a constatrilor tehnico-tiinifice.

2. Sistemul cursului Criminalistica


Criminalistica ofer metode i mijloace de cercetare, care difer dup natura
i destinaia lor. Unele dintre ele, avnd la baz realizrile tiinelor naturale
i ale celor tehnice, sunt destinate descoperirii, fixrii, examinrii urmelor
materiale ale infraciunii, a armelor, documentelor, instrumentelor i a altor
mijloace materiale de prob, precum i determinrii factorilor care au generat
sau au favorizat comiterea aciunilor ilicite. n ansamblu, metodele i mijloacele
menionate constituie un prim-compartiment al criminalisticii, numit tehnica
criminalistic.
Alte metode, pe baza legilor logice i psihologice dup care se desfoar
activitatea uman, precum i a unor reguli de organizare tiinific a muncii,
reprezint diverse sisteme de procedee tactice menite s asigure eficiena aci
unilor procesuale de cercetare. Prin totalitatea lor sistematizat, procedeele
tactice constituie tactica criminalistic - al doilea compartiment al tiinei
criminalistice.
18

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a listic

Pornind de la sinteza datelor tehnico-tiinifice, prin generalizarea tiinific a


experienei naintate a organelor de urmrire penal, n criminalistic s-au deter
minat principiile general-metodice de investigare a infraciunilor n baza crora se
elaboreaz procedee tactice privind organizarea i efectuarea activitii de urmrire
penal i recomandri de tactic i metodice de cercetare a anumitor categorii de
infraciuni. n ansamblu, acestea constituie al treilea i al patrulea compartimente
ale criminalisticii cu denumirile, respectiv, tactica i metodica criminalistic i

metodica cercetrii anumitor categorii de infraciuni.


Aadar, sub aspect structural, actualmente, criminalistica se prezint ca un
sistem cvadripartit de metode tehnico-tiinifice, tactice i metodice, ntrunite
n compartimentele enunate, anticipate de anumite elemente introductive i de
metodologie criminalistic.
Partea nti, intitulat Elemente introductive i de metodologie crimina
listic, ca un compartiment distinct al tiinei n cauz, are menirea s pun n
lumin problemele ce in de evoluia criminalisticii, de sistemul, sarcinile, prin
cipiile i metodele specifice cu aplicabilitate decisiv n activitatea de probare
tiinific a faptelor ce constituie infraciuni. Metoda identificrii criminalistice
este una prioritar i central, deoarece constatarea identitii sau lipsa acesteia
reprezint principala problem de a crei soluionare este preocupat justiia
penal din momentul declanrii procesului penal pn la soluionarea definitiv
a cauzei de ctre instan.
Tehnica criminalistic. Constituie a doua parte a cursului. Sintagma n
cauz este utilizat n teoria i practica criminalistic cu o dubl semnificaie:
a compartimentului tiinei criminalistice destinat elaborrii mijloacelor tehnico-tiinifice, a metodelor i procedeelor necesare aplicrii lor n practica de
cercetare a faptelor penale i a totalitii mijloacelor tehnico-tiinifice folosite
de ctre organele justiiei penale n lupta cu criminalitatea. n criminalistic se
disting trei genuri de mijloace tehnico-tiinifice:
a) de teren, adic mijloacele, metodele i procedeele aplicate la descoperirea,
fixarea i ridicarea urmelor infraciunii, a tuturor mijloacelor materiale de prob.
Mijloacele tehnice menionate se mpart n cele de provenien proprie crimina
listic, n sensul c sunt elaborate i utilizate de ctre specialitii n domeniu, i
cele preluate din alte tiine. Cele preluate, n majoritate, sunt adaptate specificului
i scopurilor proprii cercetrilor criminaliste. Astfel, n baza fotografiei generale,
n criminalistic s-a constituit o ramur tehnic, cu evident rezonan n ntreaga
activitate judiciar, nominalizat fotografiajudiciar;
b) mijloacele i metodele destinate examinrilor criminalistice, efectuate
n cadrul expertizei respective a urmelor infraciunii, a tot felul de surse mate
riale de probe, n vederea identificrii fptuitorului, victimei i a altor persoane
implicate, determinrii mprejurrilor n care a avut loc o fapt penal i a
modului de comitere a acesteia. Expertiza criminalistic reprezint un dome
.......................................................................................................................

19

Sim ion Dora

niu de activitate judiciar bine determinat i deosebit de important la stabilirea


adevrului intr-un proces penal;
c) compartimentul tehnic al cursului Criminalistica conine, de asemenea,
o privire general asupra mijloacelor tehnice de protejare a anumitor bunuri
sociale de atentri criminale. n acest scop, criminalistica elaboreaz i pune la
ndemna organelor nvestite cu prevenirea i curmarea infraciunilor mijloace
tehnico-tiinifice speciale, de natur s asigure fie prinderea fptuitorului n
flagrant, fie identificarea ulterioar operativ a acestuia.
Tactica criminalistic. Acest al treilea compartiment al criminalisticii
este destinat argumentrii procedeelor tactice i regulilor de aplicare a lor
la efectuarea aciunilor procesuale n vederea obinerii efectului urmrit cu
cheltuieli minime de timp, surse i energie. Tactica criminalistic, cum s-a
mai menionat, se bazeaz pe experiena generalizat a organelor judiciare,
precum i pe realizrile psihologiei judiciare, logicii i tiinei despre or
ganizarea muncii.
La elaborarea procedeelor tactice se va ine cont de cerinele legislaiei procesual-penale, de natura i condiiile n care se desfoar aciunea procesual.
Metodica criminalistic cunoscut, aa cum s-a menionat, i sub denumirea
de metodica cercetrii anumitor categorii de infraciuni se ocup de studierea
formelor n care se svresc infraciunile i delimitarea acestora dup anumite
criterii n vederea stabilirii celor mai eficiente modaliti de investigare. n fond,
obiectul acestui compartiment al criminalisticii cuprinde:
- cunoaterea modalitilor de svrire a infraciunilor i determinarea
obiectului probaiunii n funcie de natura faptei;
- elaborarea procedeelor i principiilor de organizare i planificare a ac
tivitii de cercetare penal: pentru diferite categorii de infraciuni;
- determinarea oportunitii i succesiunii aciunilor procesuale, a altor
activiti efectuate n cadrul cercetrii faptelor penale;
- stabilirea aspectelor tactice i tehnice specifice activitilor de cercetare,
n funcie de categoria faptelor penale i modul n care au avut loc acestea.

3. Funciile i sarcinile criminalisticii


Dei face parte din sistemul tiinelor ce vizeaz nfptuirea justiiei penale,
criminalistica se distinge prin funciile ce i revin, dar i prin sarcinile pe care i
le asum, acestea fiind cu totul deosebite de cele ale dreptului penal, procesualpenal i criminologie.
Ca orice alt tiin aplicativ, criminalistica exercit trei funcii de mare
importan n lupta cu crima: cognitiv, constructiv i comunicativ. Funcia
20

Elem ente in trod u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

cognitiv presupune un cerc larg de cercetri tiinifice, generalizri i analize de


natur s contribuie la cunoaterea legitilor dup care se desfoar activitile
infracionale i potrivit crora funcioneaz mecanismul colectrii informaiei
probatorii necesare cunoaterii n procedura de urmrire penal. Investigaiile
criminalistice cuprind diverse obiecte, aciuni, procese, persoane, relaii i
atitudini ntr-un mod sau altul, implicate n activitatea infracional n vederea
stabilirii elementelor constitutive ale acestora, a funcionalitii i proprietii
lor de a reflecta i a fi nsele reflectate n mediul infracional.
Realizarea pe parcursul timpului a funciei cognitive a contribuit la nte
meierea concepiei doctrinale privind identificarea criminalistic dup reflec
trile material-fixate, substaniale i funcional-dinamice, crendu-se astfel
premise tiinifice pentru folosirea efectiv a urmelor infraciunii n procesul
de probaiune.
Criminalistica studiaz deopotriv mecanismele psihologice dup care
se desfoar activitatea infracional i cea de cercetare penal, modalitile
tipice de a opera a infractorilor n vederea argumentrii i punerii n uz practic
a anumitor elaborri tactice i construcii metodice de cercetare a omuciderii,
violului, jafului, furtului, a actelor de corupere, antaj, estorcare, escrocherie i
a altor categorii de infraciuni.
Funcia constructiv este inerent oricrui domeniu tiinific, deoarece tiina
este chemat nu numai s cunoasc realitatea obiectiv ce constituie mediul de
via al omului (al unei comuniti umane), dar i s transforme aceast reali
tate n folosul i spre binele acestuia. E de neconceput un domeniu cu adevrat
tiinific, care s nu vizeze fiina uman sau condiiile de via ale acesteia.
Criminalistica, de la bunul ei nceput, era nvestit s implementeze n
justiia penal metode i mijloace tiinifice i, astfel, s contribuie la remedi
erea i eficientizarea activitii organelor chemate s combat infraciunile. Pe
parcurs, n cadrul acesteia au fost elaborate i implementate n practic tehnici
i tehnologii cu efecte benefice pentru administrarea probelor infraciunii,
ntemeiate i argumentate principiile i premisele aplicrii msurilor tactice i
a prescripiilor metodice n procedura de urmrire penal. Funcia asigurrii
activitii de cercetare penal cu mijloace tehnico-tiinifice adecvate timpului,
cu metode, metodici i reguli tactice de natur s optimizeze la maximum
activitatea organelor de urmrire penal i a celor mputernicite s descopere
i s previn infraciunile rmne i n continuare deosebit de actual, ea fiind
plasat printre principalele funcii ale criminalisticii.
Funcia comunicativ a criminalisticii consist n nsumarea1sau acumularea
i sistematizarea cunotinelor cu privire la mijloacele i metodele de cercetare
penal i implementarea acestora, prin procesul de instruire i publicitate, n
1 E. Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti, 2008, p.16.
21

Sim ion Dora

practica cotidian a celor ce nfptuiesc justiia. Realizarea efectiv a funciei


comunicative a criminalisticii asigur, de asemenea, integrarea n sistemul
mijloacelor i metodelor de investigare a faptelor antisociale specifice crimi
nalisticii, a realizrii tiinelor naturale i a ramurilor tehnice ale acestora. Or,
criminalistica, dup cum se afirm pe bun dreptate n literatura de specialita
te, reprezint principalul mijloc de canalizare a metodelor tiinelor reale n
practica organelor de cercetare i de prevenire a infraciunilor1, a altor fapte cu
caracter antisocial.
Cele de mai sus justific concluzia, potrivit creia, funcia comunicativ
atribuie criminalisticii un ir de caractere specifice, printre care merit a fi
amintite, n primul rnd, caracterul pluridisciplinar i, n al doilea rnd, natura
sa preponderent practic.
Funciile enumerate ne permit s specificm i sarcinile criminalisticii. n
prezent, att sub aspect teoretic, ct i sub aspect practic, sunt confirmate ur
mtoarele sarcini ale tiinei criminalistice:
- studierea practicii infracionale; datele empirice obinute contribuie la
clasificarea infraciunilor dup anumite elemente caracteristice privind modul de
aciune i, n ultim instan, la elaborarea metodicilor de investigare specifice
anumitor categorii de infraciuni;
- studierea legitilor crerii urmelor infraciunilor i elaborarea, n baza
cunoaterii acestor legiti, a mijloacelor i metodelor adecvate de cercetare
criminalistic;
- studierea i adaptarea la necesitile practicii de investigare criminalis
tic a realizrilor altor tiine, cu preponderen a celor naturale: fizica, chimia,
biologia, matematica, cibernetica etc., metodele crora reprezint fundamentul
tiinific al multor recomandri i mijloace de cercetare criminalistic;
- analiza practicii de investigare a faptelor penale n vederea elaborrii unor
noi metode tactice de organizare i efectuare a aciunilor procesuale necesare
stabilirii adevrului ntr-un proces penal;
- elaborarea mijloacelor tehnice i a metodelor privind aplicarea lor n
activitatea operativ de prevenire i curmare a infraciunilor;
- elaborarea mijloacelor tehnice i a principiilor i tehnologiilor efecturii
expertizelor criminalistice i a constatrilor tehnico-tiinifice;
- comunicarea prin instruire i publicitate a celor mai impresionante reali
zri ale criminalisticii, precum i a practicii naintate n domeniul investigaiei
infraciunilor.

1 . ,
, Kiev, 1990, . 27.
22

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

4. Metodele i principiile fundamentale ale criminalisticii


Metodele criminalisticii
Noiunea metod criminalistic poate fi definit ca o totalitate de aci
uni, operaii i mijloace inerente nsuirii realitii obiective privind cercetarea
infraciunilor. La nivel practic, metodele criminalistice se prezint n forma
unor msuri, operaii i mijloace tehnico-tiinifice, aplicarea crora asigur
eficiena activitii organelor judiciare n vederea investigrii i prevenirii
faptelor penale.
Ca i orice alt tiin de sine stttoare, criminalistica elaboreaz metode
proprii de cercetare, aplicnd date din diverse domenii ale tiinei contemporane.
Iar n anumite cazuri, preia metodele elaborate de alte tiine, adaptndu-le la
specificul cercetrilor criminalistice.
Elaborarea metodelor criminalistice este un proces continuu, dinamizat de
necesitile unei permanente perfecionri a activitii organelor de urmrire
penal.
Domeniul specific de aplicare a metodelor criminalisticii, aa cum este
sfera justiiei, impune anumite condiii cu care acestea trebuie s fie n perfect
concordan. n primul rnd, indiferent de coninutul i destinaia lor, metodele
criminalistice trebuie s fie tiinific argumentate, ceea ce presupune fondarea
acestora att pe realizrile proprii, ct i pe cele ale tiinelor exacte, precum i
aprobarea lor practic. Pentru a elabora astfel de metode, criminalistica trebuie
s in cont de realizrile n domeniile fizicii, chimiei, farmacologiei, biologiei,
psihologiei etc. i, firete, de tendinele practicii organelor judiciare i ale celor
de expertiz criminalistic.
Apoi, ca i ceea ce se refer n ntregime la activitatea organelor judiciare,
i metodele n discuie se cer a fi ncadrate n limitele cerinelor legislaiei n
vigoare. Aplicabile pot fi metodele ce garanteaz determinarea obiectiv a fap
telor i, concomitent, asigur totalmente drepturile celor implicai n proces.
n fine, metodele criminalistice trebuie s fie n deplin concordan cu nor
mele etice, excluznd prin nsui coninutul lor umilina demnitii persoanelor
antrenate n procesul de cercetare criminalistic. Igor Dolea subliniaz c, n
tot scenariul judiciar, nucleul n jurul cruia se realizeaz activitatea procesual
este demnitatea uman1. De pe aceast poziie trebuie apreciat corectitudinea
metodelor criminalistice. Nu pot fi admise ca fiind amorale, deci nelegitime, me
todele bazate pe violen, inclusiv psihic, nelciune, ameninare i antaj.
Astfel, dup cum s-a relevat deja, n baza propriilor studii aplicative,
folosind pe scar larg realizrile progresului tehnico-tiinific, criminalisti1Ig. Dolea, Drepturile persoanei n probatoriul penal, Chiinu, 2009, p. 45.
...............................................................................................

23

Sim ion Dora

ca elaboreaz noi metode de cercetare, ceea ce impune preocupri privind


sistematizarea lor.
Dei problema clasificrii metodelor criminalisticii nu a fost lipsit de
atenie, ea nu poate fi considerat soluionat complet. Un studiu al literaturii
de specialitate ar demonstra chiar o disonan a poziiilor expuse. Unii autori
clasific metodele discutate n dou-trei categorii, alii n apte-opt1. Unul i
acelai fenomen, de exemplu, studierea i generalizarea experienei judiciarpenale, e prezentat diferit de ctre autori: fie ca obiect de aplicare a metodelor
criminalisticii2, fie ca metod criminalistic de investigare3, fie ca surs infor
mativ4.
Totodat, o asemenea analiz a opiniilor demonstreaz, aceasta confirmnduse i n practica judiciar, c att la nivel teoretic, ct i la cel utilitar, se folosesc
trei categorii de metode: general-tiinifice, particular-tiinifice i speciale.
Metodele general-tiinifice sunt specifice tuturor formelor de activitate
uman, fiind folosite cu prisosin n cercetrile criminalistice. Acestea sunt:
1)
Metoda observaiei. n linii mari, categoria de observaii se aplic cu
semnificaia percepiei premeditate i consecvente a unui obiect sau fenomen
n vederea cunoaterii acestuia i a elementelor ce l particularizeaz. Ca una
dintre principalele forme de cunoatere a realitii lumii materiale, observaia
se caracterizeaz prin natura sa deliberat i, n prealabil, orientat. Observa
ia presupune n mod necesar concentrarea ateniei, orientarea i intensificarea
acesteia. Atenia amplific procesul perceptiv, acesta reprezentnd, dup cum
se tie, punctul de reper al reflectrii senzoriale a lumii materiale. Efectuarea
organizat a observaiei asigur recepionarea obiectului n raport cu mediul
nconjurtor, starea n care acesta se afl la moment, dar i tendina evoluiei
sale .a.
Percepia imediat, original i consecvent, constituie forma iniial,
esenial a procesului de identificare a obiectelor, fenomenelor i faptelor cu
semnificaii criminalistice. Organul judiciar nu percepe nemijlocit infraciunea,
ns ia cunotin de ea prin contactul cu persoanele care au remarcat fapta sau
circumstanele comiterii acesteia i prin cercetarea direct sau prin intermediul
specialitilor i al expertizei, al diferitor obiecte i fenomene ce apar drept con
secine ale actului delictuos i care au reflectat aciunile infracionale.
1 C. Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, p. 6-7; E. Stancu, Investigarea tiinific a
infraciunilor, partea I, Bucureti, 1986, p. 17.
2 I. Anghelescu I., Constantin i L. Coman, Definiia, obiectul l metodele de studiu ale
criminalisticii// Tratatpractic de criminalistic, voi. I, Bucureti, 1976, p. 16.
3 . . , , Moscova, 1963, p. 16.
4 . . , , Odesa, 1973,
. 27.
24

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a listic

n activitatea criminalistic, metoda observaiei are anumite trsturi speci


fice. Fr a efectua o analiz detaliat, menionm c nsui grupajul obiectelor
de cercetare criminalistic, practic nelimitat, presupune observaii multilaterale,
fcute sub diverse forme. Observaia, efectuat de ctre organul de urmrire
penal, difer dup coninut i modalitate, de la fapt la fapt, de la o aciune
procesual la alta, de la un obiect la altul. Ea poate fi efectuat nemijlocit de
organul de urmrire, cum ar fi n situaia cercetrii la faa locului, percheziiei,
experimentului la procedura de urmrire penal, audierii persoanelor partici
pante la proces, prezentrii pentru recunoatere, precum i de alte persoane ca
n cazul expertizei criminalistice i a constatrii tehnico-tiinifice sau al activi
tii operative de investigare, ori indirect, prin mijlocirea martorilor, victimei, a
persoanelor bnuite sau nvinuite, a altor persoane implicate n proces.
Sfera observaiei directe a organului de urmrire penal este relativ limitat,
ea cuprinznd locul faptei i obiectele ce constituie ambiana acestuia, persoane,
mprejurri i obiecte ce intereseaz cauza n cadrul efecturii altor activiti
de urmrire penal (percheziiei, prezentrii spre recunoatere, reconstituirii
faptei, verificrii la faa locului a declaraiilor persoanelor) i doar n unele
situaii lucruri i obiecte cauzal legate de fapta penal n cercetare (articole
vestimentare, mecanisme i instrumente, documente). Din aceast perspectiv,
observaia indirect este mai ampl, ea acoper ntreaga activitate infracional
din momentul pregtirii pn la ascunderea urmelor acesteia. In schimb, ob
servaia direct finiseaz cu rezultate a cror existen n realitate, de regul,
nu trezete dubii.
n activitatea specialitilor criminaliti ncadrai n procesul pentru efectu
area unor constatri tehnico-tiinifice criminalistice ori expertizrii probelor
materiale ale infraciunii, observaia reprezint un important element metodic
indispensabil desfurrii eficace a examinrilor. Este de neconceput examina
rea separat i de comparare a obiectelor expertizate, a studierii acestora prin
analiz, sintez i prin aplicarea altor procedee logice de cunoatere inerente
lucrrilor criminalistice de specialitate, altfel dect n baza percepiei nsuirilor
acestora.
Eficiena aplicrii metodei observaiei e n funcie de mai muli factori, de
nsemntate primordial fiind cel al capacitii senzoriale. De aici rezult im
portana pe care o deine aplicarea mijloacelor tehnico-tiinifice de cercetare
criminalistic (a lupelor, microscoapelor, mijloacelor fotografice, utilajelor
speciale de iluminare, inclusiv a celor cu radiaii ultraviolete, infiraroii etc.)
menite s sporeasc posibilitile perceptibile i, n ultim instan, plenitudinea
observaiei.
2)
Metoda msurrii. Msurarea este un procedeu investigativ, destinat
pentru asigurarea determinrii mrimii, drept caracteristic a obiectelor i fe
nomenelor lumii materiale, raportat la alt mrime de acelai gen, luat drept
.................................. ........................................ .............................. .. .... ........

25

Sim ion Dora

unitate metric. A msura nseamn a determina, a cunoate valoarea unei mrimi


prin raportarea ei la una cunoscut. Un obiect sau fenomen msurat este unul
evaluat dimensional, cantitativ, dup greutate, componen .a., deci cunoscut.
Aceasta explic de ce msurarea este prezent n toate sferele de activitate
uman or, aa cum se susine n literatura de specialitate, orice activitate, fie ea
tiinific sau practic, are ca nceput msurarea1.
Aplicarea metodei msurrii presupune implicarea unui ir de factori, dup
cum urmeaz:
a) obiectul msurrii, respectiv corpurile materiale, starea i proprietile
crora urmeaz a fi cunoscute;
b) mijloacele tehnice de msurare, adic obiectele cu care urmeaz a fi
comparat obiectul de msurat;
c) subiectul msurrii abilitat s efectueze operaiile respective.
Valorificarea cantitativ i calitativ a diferitor fenomene, procese, fiine
i obiecte materiale n raport cu spaiul i timpul constituie o condiie indis
pensabil tuturor cercetrilor criminalistice. Prin msurare n criminalistic se
determin:
- poziia i interpoziia diverselor obiecte, urme i corpuri delicte n baza
crora devine posibil reconstituirea tabloului n ansamblu al locului faptei;
- modelarea activitii infracionale;
- vechimea unor evenimente, cum ar fi: timpul mpucturii, durata aciuni
lor n situaia unei activiti experimentale, viteza de deplasare a mijloacelor de
transport pe baza urmelor de frnare n cazul unui accident de circulaie .a.;
- forma i dimensiunile urmelor create prin reproducerea construciei
exterioare a obiectelor materiale, n special minilor, picioarelor i altor pri
ale corpului uman, ale celor produse de diverse instrumente, vehicule .a.;
- volumul, greutatea, temperatura, concentraia, gradul de rezisten, elas
ticitatea, densitatea, alte caracteristici ale obiectelor materiale.
E de menionat c metoda msurrii se aplic att n cazul cercetrii la faa
locului, ct i la efecturea altor activiti i acte de procedur. Scopul aplicrii
acesteia difer de la caz la caz, n funcie de natura i sarcinile activitii de
urmrire penal. In cazul cercetrii la faa locului, metoda msurrii se aplic
preponderent pentru cercetarea i fixarea elementelor spaiale ale locului cercetat
i a obiectelor ce constituie ambiana acestuia, inclusiv a poziiei i interpoziiei
urmelor infraciunii, a altor obiecte i mijloace materiale de prob. n cadrul
percheziiei ncperilor (apartamente, case i construcii, anexe, mijloace de
transport .a.), prin metoda msurrii sunt cutate i puse n eviden locurile
tainice i a obiectele ascunse.
1 . , , , Moscova, 1966,
. 162.
26

Elemente in trod uctive i de m etodologie crim in a listic

Cu diverse msurri ncepe majoritatea examinrilor de laborator efectuate


de ctre specialitii criminaliti, nvestii cu atribuii expertuale sau de constatare
tehnico-tiinific. n majoritate, expertizele criminalistice de identificare, pre
cum i lucrrile de constatare tehnico-tiinific sunt bazate pe compararea ele
mentelor ce caracterizeaz fie structura morfologic sau deprinderile funcional
dinamice, fie compoziia substanial a urmelor create n spaiul infracional cu
obiectele presupuse c au creat aceste urme, n primul rnd, dup componentele
lor dimensionale, de form, structur i microstructur.
Msurrile n activitatea de urmrire penal se pot efectua n mod direct de
ctre organul nvestit cu cercetarea cauzei prin stabilirea caracteristicilor mrimii
ce intereseaz cauza i raportarea acesteia la unitatea metric respectiv, cum
ar fi n cazul determinrii dimensiunilor cu ajutorul riglei gradate, a timpului
prin mijlocirea ceasului, a greutii prin intermediul cntarului etc.
Mai complicat este a doua varietate a msurrii, cunoscut sub denumirea
de msurare indirect, cnd nu se msoar mrimea ce intereseaz cauza, ci alte
elemente care reprezint puncte de reper pentru calcularea ulterioar a mrimii
cutate. Exemplificativ, n acest sens, este planul-schi al locului faptei care
asigur posibilitatea calculrii nu numai a mrimii i distanei dintre obiecte,
dar i raportul de reciprocitate a acestora cu obiectul principal de la faa locului,
cu alte elemente constituind ambiana acestuia.
Efectuarea msurrilor presupune aplicarea mijloacelor tehnice care s
asigure calitatea lucrrilor de msurare.
Dup cum se va remarca ulterior, trusele i laboratoarele criminalistice
sunt dotate cu tehnicile necesare, inclusiv cu instrumentar de nalt precizie,
de natur s asigure msurri pn la nivel molecular.
3)
Metoda experimental. Termenul experiment (lat. Experimentum
ncercare, cercetare) se folosete n tiin, la fel ca i n activitatea practic,
cu semnificaia unei metode de cercetare care consist n reproducerea unor
fenomene, aciuni, fapte i mprejurri de fapt n vederea stabilirii posibilitii
acestora de a se produce, a exista n realitate i persist n anumite condiii de
loc i timp. n calitate de metod de cunoatere, experimentul se aplic n toa
te domeniile de activitate uman. n tiinele naturale, metoda experimental
asigur verificarea verosimilitii ipotezelor i prevestirilor doctrinale, a cilor
i metodelor de nsuire i punerea acestora n uz practic1. E de neconceput
un domeniu tiinific, fie din categoria tiinelor reale, fie de natur umanisti
c, specialitii cruia s nu foloseasc metoda experimental n activitatea de
cercetare. Posibilitatea observrii repetate i n condiii diverse create artificial
a fenomenelor i faptelor ce constituie obiectul investigaiei atribuie metodei
1 , voi. 30, . 6.
27

Sim ion Dora

n discuie funcionalitatea unuia dintre elementele de baz ale procesului de


cunoatere, precum este verificarea n practic a tezelor tiinifice.
n criminalistic metoda experimental este considerat:
a) modalitate de cercetare tiinific care const n experimentarea anumitor
fenomene, fapte i mprejurri de fapt n vederea verificrii ipotezelor tiinifice
criminalistice i argumentrii unor noi metode, tehnici i tehnologii de cerce
tare penal. Rezultatele investigaiilor prin experien sunt puse la baza multor
concepii, teorii i recomandri tehnice, tactice i metodice criminalisitice1;
b) activitate procesual al crei coninut decurge n mod direct din legislaia
n vigioare (art. 23, Codul proc.pen.) - reproducerea datelor ce au importan
pentru cauza penal n vederea verificrii i precizrii acestora n procedura de
urmrire penal;
c) faz a procesului de examinare criminalistic n cadrul expertizei
respective ori a constatrii tehnico-tiinifice, constnd n experimentarea n
condiii de laborator a mprejurrilor de fapt cauzal legate de obiectul exper
tizei sau al constatrii n vederea punerii n eviden a unor noi date probante,
determinrii mecanismului de creare a urmelor infraciunii, precum i obi
nerii modelelor de comparaie inerente examinrilor traseologice, balistice,
fotoportretice etc.
Bazat pe principii comune cu experimentul tiinific i cu cel efectuat n
procedura de urmrire penal, experimentul de laborator se particularizeaz, pe
de o parte, prin faptul c se efectueaz de ctre persoane competente (experi sau
specialiti criminaliti) implicate n proces conform legislaiei procesual-penale
n vigoare (art. 87,88), pentru a soluiona problemele ce intereseaz cauza penal.
Pe de alt parte, experimentul de laborator nu cunoate reglementare legal,
iar rezultatele obinute dobndesc semnificaie probant doar n componena
raportului de expertiz sau constatare.
Datele diverse, pentru a cror verificare sau precizare se aplic frecvent
metoda experimental, se divizeaz n cele ce in de locul, timpul i modul n
care s-a activat, mprejurri ce in de latura obiectiv a infraciunii i cele ce se
refer la aptitudinile perceptive i la deprinderile persoanelor implicate n proces.
Metoda experimental n procedura de urmrire penal trebuie privit nu numai
ca form de verificare practic a datelor probante existente n cauz, dar i ca o
modalitate de obinere a unor noi informaii probante. Aa cum se va observa
din capitolul consacrat tacticii experimentului n procedura de urmrire penal,
sunt frecvente situaiile n care experimentarea mprejurrilor de la faa locului
conduce la obinerea de date probante de natur s contribuie n mod direct la
demascarea nscenrilor ntreprinse de cei interesai n anihilarea activitii de
cercetare, obstricionrii acesteia.
1 . , , Moscova, 2000, . 259.
28

Elem ente Introductive i de m etodologie crim in a listic

4) Metoda modelrii. n linii generale, metoda const n investigarea


obiectului de studiu prin intermediul cercetrii modelului creat artificial al
acestuia.
Metoda modelrii este atestat n toate domeniile de cunoatere i activitate
practic uman. Ea servete la verificarea practic a diferitor proiecte de con
strucii, instalaii, maini i agregate, precum i a anumitor procese biologice,
sociale, tehnologice.
Metoda n cauz canalizeaz ntreaga activitate de cercetare criminalistic,
realizndu-se att n form material, ct i la nivelul imaginaiilor mintale. Argu
mentul principal n susinerea acestei teze se desprinde din coninutul activitii
de urmrire penal, care presupune trecerea de la versiunea privind obiectul
de cercetare, adic de la modelarea logic a faptei, spre o activitate complex
de verificare a fiecrui element al versiunii, bazate, la etapa iniial, pe date
suficient de modeste. Modelele create mintal pot fi materializate n forma unui
plan-schi de lucru, a unui mulaj, schem, formul .a., pn la reconstituirea
mprejurrilor svririi faptelor. O categorie aparte de modele criminalistice
constituie portretul-schi, fotorobotul, desenul-grafic pe baza crora organele
respective nu de puine ori obin succese vdite n demascarea infractorilor,
identificarea cadavrelor, descoperirea obiectelor tinuite etc.
5) Metoda comparaiei. n linii mari, categoria de comparaie se aplic
cu semnificaia unei activiti investigative, constnd n confruntarea a dou
sau mai multe fiine, obiecte sau fenomene n vederea stabilirii asemnrii sau
deosebirii acestora dup nsuirile lor caracteristice.
Comparaia reprezint o operaie complex de cunoatere, ea incluznd
ntreaga gam de procedee logice ale gndirii umane. Desemnarea nsuirilor
obiectelor i fenomenelor care urmeaz a fi comparate presupune aplicarea
procedeului de abstractizare de alte trsturi ale acestora, iar cunoaterea
coninutului i a puterii separatoare a nsuirilor respective este de neconceput
altfel dect printr-o activitate de analiz i sintez, generalizare i analogie. Prin
comparaie, omul percepe realitatea obiectiv adecvat, ca un sistem de sisteme,
ca o oarecare diversitate de forme corelate reciproc i pregnante.
Aplicarea metodei comparaiei este de neconceput dect ntr-o legtur func
ional cu alte metode generale de cunoatere. Astfel, comparaia n majoritatea
cazurilor este nsoit de compararea obiectului examinat cu unul cunoscut de
acelai gen. Msurarea, aa cum s-a menionat deja, implic n mod indispen
sabil compararea obiectului avut n cercetare cu alt obiect-etalon. Comparaia
reprezint un element, de asemenea, de neignorat al activitii experimentale.
Prin comparaie aici se asigur similitudinea condiiilor i a mijloacelor cu care
se experimenteaz, a celor investigate.
Ca instrument tiinific de cunoatere, metoda comparaiei se aplic efectiv
n criminalistic att la nivelul teoretic al acesteia, ct i n activitatea practic a
................ ... .................................................................. .... ....... ........................

29

Sim ion Dora

organelor de urmrire penal. n acest ordine de idei, menionm, fr a intra


n detalii, c argumentarea tiinific a mijloacelor tehnico-criminalistice, dar
i a metodelor privind aplicarea lor n practic, n funcie de natura urmelor
infraciunii i a mprejurrilor n care acestea au fost create, iniierea, fundamen
tarea i ordonarea procedeelor tactice prin a cror aplicare s se rentabilizeze
activitile de urmrire penal i, n sfrit, dar nu i n ultimul rnd, sistemati
zarea dup caracteristicile cu semnificaie criminalistic a celor mai frecvente
manifestri infracionale, stabilirea i punerea la ndemna organelor abilitate
cu cercetarea penal a recomandrilor (algoritmelor) metodice de investigare
a diferitor categorii de infraciuni, au ca punct de plecare datele rezultate n
urma comparaiei1.
n procedura de urmrire penal, metoda comparaiei este folosit ca pro
cedeu de cunoatere n cadrul cercetrii la faa locului, percheziiei, prezentrii
spre recunoatere, precum i pentru aprecierea rezultatelor acestor i altor
activiti probatorii.
Un loc central l ocup metoda comparaiei n procesul identificrii crimi
nalistice. De fapt, este vorba despre o faz a acestui complex proces, cunoscut
sub denumirea de examinare comparativ, care consist n raportarea nsui
rilor obiectelor de identificat, respectiv a persoanei i obiectelor presupuse c
au produs urme, cu cele ale obiectelor identificatoare, adic a urmelor create
n spaiul infracional2.
6)
Metoda descrierii. Se aplic n criminalistic n vederea fixrii informaiei
probante obinute de ctre organul judiciar prin contact direct cu fiine sau obiecte
materiale n cadrul aciunilor procesuale (cercetarea la faa locului, percheziia,
prezentarea spre recunoatere, interogatoriul etc.) sau n urma prezentrii de
ctre persoanele cointeresate n proces (nvinuitul, victima) a anumitor obiec
te. In activitatea experilor criminaliti, descrierea este inerent procesului de
cunoatere a faptelor ce intereseaz organul judiciar. Toate celelalte modaliti
de fixare a faptelor cu semnificaie procesual-penal, inclusiv fotografia, nre
gistrarea videomagnetic i altele sunt doar forme auxiliare menite s asigure
nsuirea datelor prezentate prin descriere.
In criminalistic, metoda descrierii are specificul su determinat de mai
muli factori, dintre care menionm:
reglementarea procesual a activitilor de cercetare criminalistic, a
modului de fixare a rezultatelor obinute; legislaia n vigoare prevede anumite
cerine asupra formei i coninutului tuturor actelor procesuale la redactarea
crora se utilizeaz metoda n discuie;
1. , , Moscova, 2001, . 251; Colectiv de autori,
, Minsk, 1996, p.70.
2 L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990, p.162.
30

..............................

Elem ente in trod u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

sfera practic nelimitat a obiectelor de studiu criminalistic. Datorit carac


terului su retrospectiv, investigarea criminalistic presupune examinarea tuturor
obiectelor care, ntr-un mod sau altul, au reflectat fapta penal. n majoritatea
cazurilor, acestea simt multiple i diverse. Faa locului, de exemplu, se prezint
printr-un spaiu cu o mulime excesiv de obiecte, a cror descriere nu este lesne
de efectuat. Multiple sunt, de regul, i obiectele expertizelor grafoscopice, judiciar-tehnice ale documentelor, traseologice, balistice etc. Eforturile ntreprinse
n vederea clasificrii obiectelor de studiu criminalistic (a urmelor infraciunii,
desenelor papilare, armelor i instrumentelor, a caracteristicilor mainilor de
scris, a impresiunilor de tampile falsificate etc.) faciliteaz esenial fixarea lor
prin descriere.
Specificul metodei n cauz se manifest, pe de o parte, prin necesitatea
utilizrii unui sistem lingvistic laconic i, concomitent, expresiv la redactarea
actelor procesual-penale, iar, pe de alt parte, prin aplicarea unui limbaj unificat,
standard, ca n cazul descrierii semnalmentelor exterioare ale persoanelor n
via sau ale cadavrelor neidentificate; sistem prevzut de metoda portretului
vorbit, a elementelor caracteristice desenelor papilare, a deprinderilor de a fi
materializate n documente, a celor grafice ale mainilor de dactilografiat, a
altor obiecte de examinare criminalistic.
Categoria a doua de metode, frecvent aplicate n criminalistic, sunt cele
particular tiinifice. La aceast categorie se refer metodele ce in de obiectul
de cercetare al unui domeniu tiinific aparte.
Fiind n majoritate preluate n direct sau prin adaptare la specificul cer
cetrilor criminalistice din diverse ramuri ale tiinelor naturale, metodele
din aceast categorie sunt atestate sub diverse denumiri, de exemplu metode
fizice1, metode de ramur2, metode adaptate la specificul criminalisticii3,
metode tiinifice i tehnice4. n toate cazurile ns se au n vedere, n primul
rnd, metodele fizice sau fizico-chimice, matematice i antropologice.
7)
Metode fizice sau fizico-chimice. Dintre multiplele metode fizice i
fizico-chimice uzuale n cercetrile criminalistice menionm urmtoarele:

Metoda optic inerent activitilor de cercetare pe teren, dar mai cu


seam celor de laborator. n practic s-a demonstrat c sunt frecvente situaiile
cnd cercetarea la faa locului nu se poate limita la observarea direct cu ochiul
liber. Pentru depistarea obiectelor minuscule, a urmelor microreliefate sau create
prin depuneri materiale imperceptibile, organul de urmrire penal, nvestit cu
1C. Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, p. 92.
2 . ,
// ,
, Moscova, 1973, .11.
3. Stancu, Investigarea tiinific a infraciunilor, partea 1, Bucureti, 1986, p. 17.
4. , , Moscova, 1982, p. 29.
......................................................................................... .................................. 31

Sim ion Dora

cercetarea cauzei, va apela la instrumente optice. Trusele criminalistice cu care


sunt dotate organele respective au n componena lor lupe simple i speciale cu
dispozitive de iluminare, cu piedestal, binoculare, de cap. Ct privete expertizele
dactiloscopice, balistice, judiciar-tehnice ale documentelor, grafoscopice, pre
cum i cele privind reconstituirea ntregului dup prile dezmembrate, acestea,
n majoritate, debuteaz cu o examinare microscopic.
Metoda palprii fizice a suprafeelor aplicat la identificarea i deose
birea dup relief a obiectelor supuse examinrilor criminalistice. Cunoscut
i sub denumirea de striagrafie, ea este inerent examinrilor obiectelor din
lemn, metal, mas plastic, a hrtiei, urmelor create de arme de foc pe muniie
de tot felul de instrumente. n criminalistic se folosesc att profilografele optico-mecanice, care nregistreaz rezultatele palprii printr-o profilogram, ct
i profilometrele ce indic gradul de netezime al reliefului.
Metoda efectului de luminiscen, aplicat n criminalistic pe scar
larg pentru identificarea sau diferenierea obiectelor supuse examinrii prin
depistarea pe suprafa sau n componena lor a unor elemente luminiscente.
Metoda n cauz se folosete la depistarea urmelor invizibile de mini, la
cercetarea actelor suspecte de fals prin adugire sau corodare de text, la depis
tarea urmelor create de factorii suplimentari ai mpucturii, la evidenierea
petelor de ulei, clei, vopsea, snge, saliv, la diferenierea tipurilor de hrtie,
sticl, manufactur, substane chimice etc.
Metoda convertizrii electrono-optice, de asemenea aplicat frecvent
n activitatea criminalistic de laborator, const n transformarea cu ajutorul
convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroii n energie elec
tric, ulterior n energie vizibil. Metoda n cauz este, pe bun dreptate, in
dispensabil la evidenierea urmelor de snge, ulei, vopsea, a indiciilor de fals
n documente, a reziduurilor n urma tragerii din arma de foc. Actualmente se
folosesc convertizoare portabile i de laborator, staionare.
Metoda difuzo-copiativ prin contact rezid n difuzarea (transferarea)
unor substane colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ. Ca mate
rial copiativ se folosete hrtia de filtru sau cea gelatinat (fotografic) umed.
Aceasta i-a determinat pe unii autori s denumeasc metoda n cauz copiere
umed. Copierea nu necesit eforturi mari, dar de multe ori ofer rezultatele
scontate. O foaie de hrtie subire se fixeaz pe obiectul cercetat, fiind ulterior
acoperit cu o foaie de hrtie de filtru, mbibat cu ap distilat. Acoperit cu o
coal de pergament, materialul se pune la pre. Pentru transferarea prin difuzie
n gelatin, o coal de hrtie fotografic se prelucreaz ntr-o soluie de fixaj
fotografic, se spal n mod obinuit i se usuc. nainte de a fi ntrebuinat,
hrtia se introduce n ap distilat cald pe 4-5 minute, apoi se zvnteaz i se
preseaz pe obiectul n cauz.
32

Elemente in tro d u ctive i de m etodologie crim in a listic

Metoda se aplic la stabilirea prezenei unui colorant sau la diferenierea


acestuia, la prognozarea vechimii textelor, la diferenierea traseelor de creioane
chimice, precum i la determinarea succesiunii traseelor intersectate ale rechi
zitelor n documente.
Pe lng metodele enunate, n instituiile de expertiz judiciar, n unele
cercetri criminalistice se folosesc, dup necesitate, metode fizice i fizicochimice complexe, de exemplu, de analiz spectral, colorimetric, fotocolorimetric .a., care in de competena specialitilor cu pregtire profesional n
aceste domenii.

Metode matematice. Matematica - tiina despre raporturile cantitative


i formele spaiale ale realitii obiective, aprut n antichitate din necesiti
practice umane, devine cu timpul un instrument deosebit de cunoatere a natu
rii. Avnd la baz legitile obiective ale lumii materiale, matematica i-a gsit
aplicare practic n toate domeniile de activitate uman. i n criminalistic
rolul matematicii este incontestabil1. nregistrarea obiectiv a probelor materiale
ale infraciunii, ceea ce reprezint un imperativ al procesului penal, nu poate fi
conceput fr determinarea n mod strict tiinific a dimensiunilor i poziiilor
spaiale ale acestora. Indicii cantitativi asigur veridicitatea constatrilor fcute
de ctre organul judiciar (cu prilejul cercetrii la faa locului, percheziiei, a altor
aciuni procesuale) privind forma, culoarea, duritatea, temperatura obiectelor ce
prezint interes criminalistic. Pe principiile geometrice ale tiinei matematice
simt bazate procedeele fotometrice aplicate la fixarea ambianei locului faptei,
la calcularea elementelor crrii urmelor, stabilirea direciei i a locului de unde
s-a tras din arma de foc, la descrierea nfirii persoanei sau a cadavrului dup
metoda portretului vorbit .a.
Un rol de mare importan joac metodele matematice la efectuarea ex
pertizelor criminalistice, n special cea a scrisului, a urmelor traseologice i a
celor create prin tragere din arma de foc, a impresiunilor de tampile, a actelor
dactilografiate, a imaginilor fotografice etc. n baza metodelor matematice,
are loc determinarea elementelor caracteristice ale obiectelor de identificat,
valorificarea acestora dup anumii indici calitativi. Proieciile geometrice
constituie suportul tiinific al expertizei criminalistice de identificare dup
oasele craniului, imaginile fotografice. Metoda proieciei geometrice se aplic,
de asemenea, la examinarea criminalistic a scrisului, n special n procesul de
comparare a semnturilor. n ultimul timp, criminalitii manifest un deosebit
interes fa de posibilitile aplicrii metodei probabilitii statistice la aprecierea
rezultatelor examinrii comparative n cadrul expertizelor de identificare, urm1 H. ,
, Moscova, 1974, . 6.
33

Sim ion Dora

rindu-se depirea factorului subiectiv ce predomin n aceast etap decisiv


a expertizelor criminalistice.
Metodele matematice nu se limiteaz la partea tehnic a criminalisticii.
Anumite operaii matematice se aplic, de asemenea, n tactica i metodica
cercetrii faptelor penale. Exemplificative, n acest sens, sunt experimentul n
procedura de urmrire penal, preconizat verificrii posibilitii anumitor acti
viti n condiii concrete de timp, algoritmarea, n baza datelor medii statistice
a cercetrii unor categorii de infraciuni, i utilizarea n acest caz a mijloacelor
de calcul modeme.

Metode antropologice. Printre tiinele care au cunoscut n jumtatea


a doua a secolului trecut un nalt grad de dezvoltare figureaz i antropo
logia - tiina despre originea, evoluia i tipizarea oamenilor dup structura
morfologic a corpului i alte proprieti fizice.
Realizrile acestei tiine de mare valoare social au nceput s fie folosite
cu succes i n criminalistic. Astfel, Alphonse Bertillon, n 1888, elaboreaz
metoda antropometric de nregistrare penal a persoanelor supuse justiiei, for
muleaz premisele tiinifice i principiile identificrii persoanelor dup semnal
mente, conturnd dou direcii de aplicare practic: la identificarea persoanelor
implicate n svrirea infraciunilor, precum i a cadavrelor necunoscute, i la
nregistrarea antropometric a persoanelor disprute sau declarate n cutare.
Prin studii antropologice s-a stabilit existena anumitor raporturi de corelaie
dintre statura (nlimea) persoanei i dimensiunile unor pri corporale n parte,
n special ale plantei picioarelor, suprafeelor palmare .a.
Cunoaterea acestor legiti a facilitat elaborarea anumitor procedee de cal
cul privind stabilirea dup urme a apartenenei la sex, a staturii, dimensiunilor
nclmintei purtate etc.
Categoria a treia include metode speciale criminalistice, denumite de unii
autori metode de examinare proprii criminalisticii1, care pot fi ncadrate n
patru subgrupuri, dup cum urmeaz:
a)
metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii, fixrii i ridi
crii urmelor materiale ale infraciunii, desfurrii evidenei criminalistice i
msurilor de protejare a valorilor sociale de atentri criminale ca, de exemplu,
metodele fotografiei de fixare, aplicate n cadrul cercetrii la locul faptei sau
n alte mprejurri, de relevare i ridicare a urmelor invizibile de mini, a celor
create de instrumente sau n urma tragerii din arma de foc, cele viznd preve
nirea furturilor, traficurilor de stupefiante etc.2;
1E. Stancu, Investigarea tiinific a infraciunilor, partea I, Bucureti, 1986, p. 19.
2 . , : , , , Moscova,
1987, . 116.
34

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

b) metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice, traseologice, balis


tice) i ale acitivitii specialitilor abilitai s efectueze constatri tehnico-tiinifice.
c) metodele tactice de organizare i desfurare a aciunilor procesuale
(cercetrii la faa locului, percheziiei etc.), metodele de cercetare a anumitor
categorii de infraciuni cunoscute i sub denumirea de metodici particulare de
cercetare penal.
Metodele speciale criminalistice se subdivid n cele aplicate n cercetrile
tiinifice, cum ar fi generalizarea practicii naintate, studierea i adaptarea rea
lizrilor altor tiine la specificul activitilor criminalistice, analiza i evidena
modalitilor de svrire a actelor antisociale i cele destinate s deserveasc
practica judiciar etc.
Elabornd i aplicnd n practic metodele i mijloacele de investigare a
infraciunilor, criminalistica contribuie la realizarea scopului procesului penal,
ca nicio nclcare a legii s nu rmn nepedepsit i, totodat, nimeni s nu
fie sancionat penal pe nedrept.
Activitatea criminalistic desfurat n urma investigrii infraciunilor
se realizeaz conform anumitor reguli de la care nu se poate devia fr a fi n
detrimentul scopului urmrit. Atunci cnd acestea se refer la toate formele de
activitate criminalistic, ele se interpreteaz ca principii fundamentale. E de
menionat c principiile fundamentale nu trebuie confundate cu cele limitate
la anumite forme de activitate sau aciuni de procedur cum ar fi principiile
cercetrii la faa locului, ale identificrii criminalistice, ale planificrii activitii
de cercetare a faptelor penale, ale aplicrii fotografiei judiciare etc.
Rezult, deci, c prin noiunea de principii fundamentale ale criminalis
tica se neleg regulile cu caracter general, potrivit crora decurge activitatea
organului de urmrire penal, a specialistului i expertului criminalist privind
administrarea probelor ntr-un proces penal.
De relevat c, fiind subordonat procesului penal i contribuind la realizarea
sarcinilor acestuia, criminalistica se bazeaz pe principiile dreptului procesualpenal. Prin urmare, sistemul principiilor fundamentale ale criminalisticii include
principii de drept procesual-penal interpretate n accepiunea criminalistic, dar
i unele principii proprii acestei discipline ca, de exemplu, principiul operativi
tii, al planificrii activitilor criminalistice, al celui privind aplicarea formei
deductive i inductive de cercetare a faptelor penale.
Principiul legalitii. n linii mari, principiul legalitii declar supremaia
legii n toate sectoarele vieii obteti, stricta respectare de ctre organele statului,
organizaii i ageni economici, de ctre toi cetenii a legislaiei n vigoare.
Legalitatea este, deci, un principiu general al statului de drept, un imperativ
privind funcionarea unei societi democratice.
35

Sim ion Dora

n sistemul principiilor fundamentale ale criminalisticii, principiul legalitii


are o dubl semnificaie: pe de o parte, reclam un nalt nivel de organizare i
efectuare a activitilor criminalistice, astfel ca nimeni s nu se sustrag de la
rspundere pentru fapta penal svrit, iar, pe de alt parte, impune organelor
justiiei penale cunoaterea i aplicarea ntocmai a dispoziiilor legislaiei procesual-penale n ntreaga lor activitate de descoperire i prevenire a infraciunilor,
n mod special a celor ce garanteaz drepturile persoanelor implicate.
Realizarea acestor deziderate presupune aplicarea pe parcursul cercetrii fap
telor penale a ntregului complex de metode i mijloace criminalistice necesare
obinerii i valorificrii probelor infraciunii, realizarea activitilor criminalistice
ntr-o atmosfer de respect major fa de cerinele legislaiei.
Organele de urmrire penal sunt obligate s desfoare astfel activitatea de
cercetare, nct s asigure descoperirea complet a infraciunii, s demascheze
i s asigure tragerea la rspundere a persoanelor implicate. Acestora le revine,
conform legii, un rol activ n aflarea adevrului, n determinarea tuturor circum
stanelor faptei. Ele trebuie deci s execute la nivel nalt profesional aciunile
i operaiile de punere n eviden a probelor infraciunii. Totodat, activitatea
criminalistic trebuie s se conformeze normelor legislative. Trebuie avut n
vedere c nclcrile legii comise de organul de urmrire penal, specialist sau
expert, chiar dac acestea nu lezeaz n mod flagrant drepturile i libertile
cetenilor, suscit dubii asupra obiectivittii investigaiilor, care, vizavi de
sanciunile procesuale pe care le pot aduce, dau natere anumitor suspiciuni,
insinuri ce lezeaz prestigiul justiiei.
Principiul operativitii. Potrivit acestui principiu, organele de urmrire
penal trebuie s activeze prompt i n mod urgent, astfel nct s se asigure
depistarea, fixarea i examinarea tuturor probelor necesare aflrii adevrului ntrun proces penal. n practic s-a confirmat c neglijarea principiului operativitii
provoac dificulti n administrarea probelor i, n cele din urm, n demas
carea i tragerea la rspundere a celor vinovai. Inadmisibil este tergiversarea
activitilor destinate depistrii i fixrii urmelor infraciunii, a altor materiale
probante. Astfel, efectuarea tardiv a cercetrii la faa locului n majoritatea
cazurilor influeneaz negativ rezultatele acestei activiti i, n consecin,
reduc ansele de descoperire a infraciunii. Urmele materiale pot disprea la
influena factorilor atmosferici, precum i drept consecin a activitii umane.
Fiind supuse procesului obiectiv de transformare, urmele pot degrada pn la
pierderea integral a valorii lor probante.
Din aceleai motive nu poate fi ndeprtat n timp percheziia. Prevzu
t de legislaia n vigoare ca mijloc de depistare i ridicare a obiectelor-corp
delict ascunse, a urmelor infraciunii, a valorilor, documentelor, a altor mate
riale probante, percheziia este inclus printre activitile de cercetare a cror
desfurare n majoritatea cazurilor reclam maxim operativitate. n cazurile
36

Elem ente in trod u ctive i de m etodologie crim in a listic

infraciunilor flagrante, percheziia este o aciune de urgen efectuat la etapa


iniial de cercetare.
Scurgerea timpului ndelungat de la momentul depistrii anumitor fapte
pn la reproducerea acestora n cadrul interogatoriului poate avea consecine
negative asupra mrturiilor. n datele obinute de martor asupra faptei penale,
cu timpul vor aprea n mod necesar, scderi, pierderi, datorate procesului de
uitare1. Nu se exclude, de asemenea, posibilitatea unor denaturri ale faptelor
condiionate de influenarea martorului de ctre persoanele cointeresate. Din
cele de mai sus rezult c respectarea principiului n discuie se impune i asupra
ascultrii martorului, victimei, bnuitului .a.
Principiul operativitii se rsfrnge i asupra expertizei criminalistice
ori de cte ori aceasta este destinat examinrii obiectelor alterabile sau cu
elemente caracteristice instabile, cum ar fi, de exemplu, amprentele desenelor
papilare, urmele create de factorii suplimentari ai mpucturii, documentele
deteriorate .a.
Menionm, de asemenea, c atribuirea operativitii semnificaiei de princi
piu fundamental al criminalisticii are menirea de a mobiliza organele de urmrire
penal la descoperirea la timp a faptelor penale, astfel ca cercetarea acestora s
se efectueze n termenele prevzute de legislaia n vigoare.
Principiul planificrii activitilor criminalistice. Investigarea faptelor
penale, reprezentnd n fond o form de cunoatere a realitii obiective, are
anumite trsturi specifice condiionate, pe de o parte, de natura retrospecti
v i individual a faptelor ce urmeaz a fi cercetate, iar, pe de alt parte, de
necesitatea depirii n procesul de cercetare a diverselor obstacole create de
persoanele cointeresate prin msuri de ascundere a infraciunii i a urmrilor
acesteia nu de puine ori gndite ingenios. Cercetarea faptelor ce constituie
infraciuni reclam, deci, o activitate complex de studiu logic i psihologic
al actului infracional, bazat pe metode tehnico-tiinifice i tactice pe care
le ofer tiina criminalistic. n fond, coninutul cercetrii unei fapte penale
reprezint un proces de trecere de la acte de gndire logic la aciuni practice
de urmrire penal, bazate pe metode i mijloace criminalistice, efectuate
n ordinea prevzut de legislaia procesual-penal. Folosirea eficient a in
strumentarului menionat necesit un nalt nivel de organizare a muncii ce se
efectueaz prin planificarea tuturor formelor de activitate desfurate pentru
cercetarea faptei.
Organizarea prin planificare a activitilor criminalistice se situeaz n sfera
principiilor fundamentale ale criminalisticii datorit importanei pe care o pre
zint n realizarea cerinelor privind obiectivitatea, plenitudinea i temeinicia
'A. Ciopraga, Evaluarea probei testimoniale n procesul penal, Iai, 1979,p. 130.
.... ...... ................................... .................................. ............................... ....

37

Sim ion Dora

cercetrilor penale, pe de o parte, i aplicabilitii asupra tuturor formelor de


activitate criminalistic, pe de alt parte.
n literatura de specialitate, categoria de organizare prin planificare se fo
losete ntr-un sens restrns, ca procedeu tactic prin care se determin direcia,
ordinea i modul n care trebuie s se desfoare activitatea de urmrire penal,
conform sarcinilor naintate de obiectul probaiunii unei infraciuni svrite,
n aceast accepiune, planificarea att pe plan tiinific, ct i utilitar ine de
tactica criminalistic.
Principiul adevrului tiinific. Acest principiu al criminalistica are o sem
nificaie deosebit, dac pornim de la ipoteza c o justiie dreapt nu poate fi
conceput altfel dect n baza cunoaterii adevrului. n fond, activitatea inte
gral de cercetare a unei fapte penale este subordonat aflrii adevrului.
In linii mari, stabilirea adevrului const n cunoaterea de ctre organul
judiciar i certificarea prin date probante a faptei i mprejurrilor n care aceasta
a avut loc, precum i a celor cu privire la persoana fptuitorului. Aflarea ade
vrului presupune, deci, o activitate de cercetare bazat pe metode tiinifice,
astfel ca probele administrate s reflecte faptele obiectiv, aa cum acestea s-au
desfurat n realitate. Prin urmare, se impune drept o condiie necesar ca or
ganele de cercetare penal s apeleze la metodele criminalistic - tiinei a crei
destinaie const n punerea la dispoziia justiiei a mijloacelor de cunoatere
tiinific a adevrului.
Principiul adevrului tiinific impune efectuarea cercetrilor criminalistice
n mod obiectiv, evitndu-se prerile preconcepute sau insuficient argumentate,
mprejurrile faptei trebuie studiate sub toate aspectele. Organele chemate s
soluioneze cauzele penale, specialitii, experii n ndeplinirea sarcinilor ce le
revin ntr-un proces penal simt obligate s caute n egal msur att dovezi de
vinovie, ct i de nevinovie. Investigaiile unilaterale, cnd nu se verific
judicios mprejurrile faptei sau nu se folosesc metodele i mijloacele tehnicotiinifice adecvate, contravin principiului n discuie.
Principiul aplicrii formelor deductive i inductive de cercetare. Acest
principiu lanseaz ideea c deducia i inducia, cunoscute ca instrumente lo
gice ale gndirii, n activitatea criminalistic reprezint dou forme coerente
de cercetare1.
Este unanim admis teza conform creia modul n care a fost svrit
infraciunea reprezint punctul de reper al ntregii activiti de cercetare crimi
nalistic. Aceasta, reflectndu-se n mediul nconjurtor, determin caracterul
i forma informaiei probante, a crei descoperire, fixare i interpretare consti
1 . , H. ,
, Moscova, 1985, . 7.
38

Elem ente in tro d u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

tuie coninutul cercetrii criminalistice, impune aplicarea anumitor metode i


mijloace tehnice de investigare.
Atunci cnd modul n care a fost svrit fapta penal este evident, cerce
tarea criminalistic se efectueaz pe cale deductiv - de la modul de operare
la metodele i mijloacele necesare descoperirii, fixrii i examinrii datelor
probante respective.
n baza analizei tiinifice a modului de svrire a diferitor infraciuni, a
evoluiei acestuia, n criminalistic se prevd recomandaii metodice unice de
cercetare a anumitor categorii de infraciuni.
Modul de operare ns nu poate fi tratat ca fenomen fix. Condiiile specifice
fiecrei infraciuni impun procedee i operaii conforme. Unele devieri de la
deprinderile de a activa pot surveni n urma strii psihologice a fptuitorului,
a altor factori obiectivi ori subiectivi. Pn cnd mecanismul svririi faptei
rmne nedeterminat, situaie cu care organul de urmrire penal se confrunt la
etapa iniial de urmrire penal, cercetrile se vor efectua pe cale inductiv. Or
ganul respectiv i va concentra eforturile la acumularea i analizarea informaiei
privind urmrile faptei, ca ulterior s decid asupra mprejurrilor ce constituie
obiectul probaiunii, inclusiv a celor ce se refer la modul de operare.

5. Legtura criminalisticii cu alte tiine


Specificul obiectului criminalisticii i al sarcinilor ei determin locul pe
care aceasta l ocup n sistemul tiinelor actuale, legtura ei cu alte tiine.
Pe de o parte, pe ntregul parcurs al evoluiei sale criminalistica a apelat, dup
cum e i firesc, la realizrile tiinelor naturale, fapt care a influenat n mod
direct devenirea i dezvoltarea ei, astfel ca ntr-un scurt rstimp s ating nivelul
unei tiine modeme. Pe de alt parte, realizrile sale simt destinate combaterii
eficiente a actelor sancionate de societate prin norme de drept penal, civil,
administrativ etc.
Apropierea criminalisticii, prin coninutul su, de tiinele naturale i
obiectivul de a contribui la aplicarea dreptului pe cale judiciar au condiionat
anumite divergene de opinii privind obiectul criminalisticii i sistemul tiine
lor crora aparine. Aceasta este explicaia celor mai diverse intitulri sub care
compartimentul dat e prezentat n literatura de specialitate: Criminalistica i
alte tiine1, Legtura criminalisticii cu alte tiine2, Locul criminalisticii n
sistemul tiinelor juridice i legtura ei cu tiinele adiacente3 .a.
1. , . , , Moscova, 1950, . 11.
2 Colectiv de autori, , Moscova, 1969, p. 13.
3. , // , Moscova,
1968, . 65.
39

Sim ion Dora

n aceast ordine de idei, reamintim c criminalistica a luat natere din


necesitatea obiectiv de a dispune de metode perfecte i eficiente de combatere
a fenomenului infracional, cnd simpla aplicare a legii devenise evident insufi
cient din cauza creterii numrului de infraciuni i perfecionrii metodelor de
svrire a lor. Deci, de la nceputurile sale, criminalistica se clasa n sistemul
tiinelor antrenate n nfptuirea justiiei. mbinnd cunotine din diferite do
menii, criminalistica elaboreaz i pune n slujba stabilirii adevrului metode
i mijloace adecvate situaiei criminogene. Putem deci afirma c criminalistica
este o tiin cu caracter pluridisciplinar care, pe bun dreptate, reprezint o
punte de legtur ntre tiinele naturale i tiinele juridice1, prin intermediul
creia metodele celor dinti, n direct sau prin adaptare, i gsesc aplicare n
procesul judiciar.
Prin obiectul i sarcinile sale, criminalistica se deosebete de alte tiine,
inclusiv de cele juridice. Nicio alt tiin nu i propune, de exemplu, cunoa
terea legitilor crerii probelor infraciunii, elaborarea mijloacelor i metodelor
de descoperire, fixare i interpretare tiinific a urmelor, precum i elaborarea
metodelor de identificare a infractorilor, de cercetare a falsului, de eviden
criminalistic a delincvenilor i a faptelor svrite. n acest sens, criminalistica
se prezint totalmente ca o tiin independent, afirmaiile despre caracterul ei
subordonat altor discipline fiind nejustificate.
Prin destinaia i sarcinile ce i le asum, criminalistica este indisolubil
legat, n primul rnd, de disciplinele juridice, n special de dreptul penal, de
dreptul procesual-penal, criminologie i de alte tiine juridice. n al doilea
rnd, de tiinele auxiliare judiciare - medicina legal, psihologia i psihiatria
judiciar i, n al treilea rnd, de tiinele naturale i tehnice - fizica, chimia,
matematica, biologia, antropologia i altele.
Legtura criminalistica cu dreptul penal. Dup cum se tie, dreptul penal
determin aciunile ce constituie infraciuni, elementele constitutive ale acestora,
grupndu-le dup sfera i periculozitatea social pe care le prezint. n baza
acestor clasificri, criminalistica elaboreaz metodici de investigare specifice
categoriei respective de infraciuni. Totodat, asigurnd elucidarea mpreju
rrilor cauzei, criminalistica contribuie direct la aplicarea just a legii penale,
la aprecierea periculozitii faptei i fptuitorului, a prejudiciului cauzat i, n
consecin, la determinarea msurii de pedeaps, precum i a condiiilor de is
pire. Aadar, considerm c e cazul s semnalm opinia fondatorului tiinei
criminalistice H. Gross, potrivit creia aceasta reprezint o tiin a strilor
de fapt n procesul penal.
Legtura criminalisticii cu dreptulprocesual-penal. Aa cum s-a menionat,
activitatea criminalistic este subordonat scopului procesului penal, aceasta
1 C. Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, p. 11.
40

.....................

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

determinnd legtura strns dintre atare discipline1. Ea se manifest, pe de o


parte, prin faptul c orice activitate criminalistic, fie cercetarea la faa locu
lui, fie examinarea unui corp delict n condiii de laborator, servete scopului
procesului penal. Criminalistica asigur, prin metodele i mijloacele tehnicotiinifice, realizarea eficient a tuturor formelor de activitate procesual, n
special a celor destinate descoperirii i administrrii probelor. Pe de alt parte,
legislaia procesual-penal determin limitele i condiiile cu care trebuie s fie
concordate metodele i mijloacele de cercetare criminalistic.
Legtura criminalistica cu criminologia. Legtura dintre aceste dou dis
cipline este deosebit de evident.
Criminologia este o tiin relativ recent, care are obiectul su specific de
studiu: starea, dinamica i cauzele criminalitii, ceea ce permite prognozarea
infraciunilor i elaborarea msurilor de prevenire prin nlturarea condiiilor
sociale ce determin sau favorizeaz comiterea lor. La rezolvarea problemelor
ce in de obiectul de studiu al criminologiei se folosesc pe larg rezultatele obi
nute n urma cercetrilor criminalistice ale anumitor infraciuni sau categorii de
infraciuni, datele concentrate n cartotecile de eviden criminalistic .a. Prin
posibilitile de cercetare de care dispune, criminologia furnizeaz date deosebit
de importante, necesare elaborrii i aplicrii mijloacelor tehnice criminalistice
de protejare a valorilor sociale de atentri infracionale.
Legtura criminalistica cu medicina legal i psihiatria judiciar. Fie la
nivel teoretic, fie la cel utilitar, criminalistica are permanent legturi cu tiin
ele auxiliare ale dreptului, n special cu medicina legal. In practic se cunosc
suficiente cazuri cnd medicii legiti, de exemplu, au aplicat datele stabilite de
criminaliti pentru determinarea faptelor cu care se confrunt i, invers, cnd
criminalitii au apelat la datele medico-legale pentru stabilirea faptelor cu sem
nificaie judiciar. Sunt frecvente expertizele complexe medico-criminalistice
ale armelor de foc i ale urmelor aplicrii acestora, a mijloacelor tehnice n
cazurile accidentelor de circulaie sau de munc etc.
Legtura criminalistica cu psihologiajudiciar. Psihologia judiciar repre
zint o ramur a tiinei psihologice, care studiaz persoana uman n vederea
punerii n eviden a mecanismelor psihologice ce determin comportamentul
acesteia n situaii specifice svririi i investigrii actelor delictuoase2.
Din definiia psihologiei judiciare enunate rezult legtura pe multiple
planuri a criminalisticii cu aceast tiin. n primul rnd, organele de urmrire
penal trebuie s fie narmate cu cunotine privind legitile psihologice ce
determin modul de comportare a omului. Practic, toate aciunile procesuale
11. Neaga, Drept procesual penal, Bucureti, 1988, p. 53.
2 . , , Minsk, 1975, . 15; V. Zdrenghea, T. Butoi, Psi
hologiajudiciar, Bucureti, 1992, p. 11.
__ ______ ____________________ ________________________________
41

Sim ion Dora

(cercetarea la faa locului, percheziia, experimentul judiciar, prezentarea pentru


recunoatere .a.) necesit ca organul de urmrire penal s posede cunotine
referitor la comportamentul omului n situaii respective. n al doilea rnd, an
samblul de procedee tactice privind interogatoriul are la baz realizrile psiho
logice. n fond, orice act de valorificare, ncepnd cu rezultatele cercetrii la faa
locului i pn la raportul expertizei, reclam im anumit potenial psihologic.
Aa cum s-a subliniat, criminalistica are relaii cu tiinele naturale i
cu ramurile lor tehnice, acestea fumizndu-i metode, mijloace tehnice i
materiale necesare rezolvrii sarcinilor preconizate. Dup cum vom observa,
cercetrile criminalistice, cu precdere cele de laborator, se realizeaz graie
succeselor impresionante ale fizicii contemporane, chimiei, antropologiei,
farmacologiei etc.1
Criminalistica este strns legat de tiinele matematice. Limbajul matematic
este prezent n toate sferele de activitate criminalistic. Majoritatea metodelor
criminalistice aplicative, cum ar fi, de exemplu, cea a msurrii i comparaiei,
cea a descrierii i modelrii experimentului, precum i cea expertual, simt ba
zate pe date matematice. Anumite forme de activitate criminalistic, de exemplu
a evidenei criminalistice, sunt bazate pe mijloace tehnice de calcul modeme.
Criminalistica are, de asemenea, legturi cu tiina despre organizarea mun
cii i cu logica. Legitile acestora stau la baza recomandrilor criminalistice
privind naintarea i verificarea versiunilor, planificarea activitii de cercetare a
infraciunilor, aprecierea rezultatelor examinrii comparative a caracteristicilor
identificatoare .a.

1 E. Stancu, Investigarea tiinific a infraciunilor, partea I. Bucureti, 1986, p. 13.

Elem ente in tro d u ctive i de m etodologie crim in a listic

CAPITOLUL 2
IDENTIFICAREA CRIMINALISTIC

1. Noiunea i premisele tiinifice


ale identificrii criminalistice
Specificul cercetrilor criminalistice decurge din caracterul retrospectiv al
acestora. O infraciune svrit, fiind aciune consumat, nu poate fi observat
nemijlocit de ctre organul judiciar. Stabilirea fptuitorului, a mprejurrilor
de fapt se realizeaz prin descoperirea i descifrarea informaiilor n diverse
obiecte-elemente ale mediului n care a avut loc aciunea infracional. Dat
fiind acest fapt, unii autori compar investigarea criminalistic cu studiul
istoric1. Pe bun dreptate, organul de urmrire, de la caz la caz, ntocmai ca
i istoricul, va avea de reconstituit evenimentul infraciunii prin cercetarea i
valorificarea multiplelor obiecte care l-au reflectat.
Investigarea cauzelor penale, stabilirea elementelor constitutive ale aces
tora reclam n mod necesar determinarea la nivel individual a tuturor per
soanelor i obiectelor legate cauzal, ntr-un mod sau altul, de fapta svrit.
Astfel, dac la faa locului au fost gsite urme de mini, de instrumente, de
mijloace de transport .a., stabilirea factorilor creatori de urme, n cazul dat,
a persoanei concrete, a instrumentului aplicat sau a mijlocului de transport
folosit este o condiie indispensabil cunoaterii adevrului. O situaie similar
atestm i n cazul unui glonte extras dintr-un cadavru sau al unui document
falsificat ori cu coninut delictuos, n toate alte cazuri n care delimitarea unei
persoane sau a unui obiect reprezint, n fond, punctul de reper al cercetrii
criminalistice.
n justiie, determinarea obiectelor i a fiinelor la nivel individual se
realizeaz prin intermediul identificrii.
Categoria de identificare (din lat. identicus - acelai) este aplicat cu
semnificaia de activitate uman ntreprins n vederea stabilirii identitii
fiinelor i a obiectelor materiale. La baza acestei activiti se afl, pe de o
parte, principiul identitii tuturor fenomenelor lumii materiale i relativa lor
stabilitate, iar, pe de alt parte, reflectivitatea acestora, respectiv capacitatea
1. . , , Moscova,
1947, . 160.
43

Sim ion Dora

lor de a reflecta obiectele ce constituie ambiana mediului n care exist i de


a fi reflectate de cele cu care vin n contact, de unde posibilitatea recunoaterii
retrospective i identificrii de fiine, obiecte i fenomene.
n accepie dialectic, identitatea constituie proprietatea fiinelor i obiectelor
de a se manifesta individual, de a-i demonstra prin proprietile i caracteristicile
lor egalitatea cu ele nsei i concomitent, deosebirea de tot ce le nconjoar. Aa
cum se subliniaz n literatura criminalistic, identitatea concentreaz n sine
toate proprietile i nsuirile unui obiect, fenomen sau fiin i, prin aceasta,
le deosebete de orice alt obiect, fenomen sau fiin1.
Identitatea obiectelor materiale nu este contradictorie conceptului dialectic
despre micarea universal i continu a materiei, evoluiei inerente a tuturor
lucrurilor, fiinelor sau a fenomenelor reale. Dialectica confirm sistemul uni
versal de echilibru, potrivit cruia schimbrile lente cantitative nu afecteaz
considerabil proprietile calitative ale obiectelor materiale, acestea, pstrndu-i caracteristicile individuale, rmn relativ stabile. Pe deasupra, obiectele
identificrii criminalistice se afl n ocrotirea organului de urmrire penal i a
instanei judiciare de datoria crora este s asigure prin toate mijloacele posibile
intangibilitatea acestora i excluderea eventualelor modificri ale coninutului
i structurii lor iniiale. Legislaia procesual-penal n vigoare (art.158 Cod.
proc.pen.) prevede msuri concrete de natur s exclud posibilitatea modi
ficrii particularitilor eseniale i a semnelor... corpurilor delicte, acestea
fiind clasate printre condiiile de funcionare a obiectelor materiale n calitatea
procesual respectiv. Identificarea criminalistic este favorizat, de asemenea,
de perioada de timp limitat n care exist obiectele acesteia. Din momentul
apariiei obiectelor-corp delict i pn la examinarea lor criminalistic se n
registreaz, de regul, intervale relativ reduse de timp, n care acestea rmn
practic nealterate.
Identificarea unui obiect, persoan sau fenomen material const n relevarea
caracteristicilor care le deosebesc de cele similare, altfel spus, n cunoaterea
acestora n complexitatea caracteristicilor lor. De aici i inevitabilitatea identifi
crii n toate domeniile de activitate uman, aceasta fiind obligatorie procesului
de cunoatere.
Avnd la baz aceleai principii dialectice, identificarea criminalistic difer
de procesele de identificare aplicate n alte domenii de activitate uman.
n primul rnd, identificarea criminalistic servete procesului de probaiune.
Asigurnd detaarea i, n consecin, individualizarea n baza urmelor sau a
unor obiecte-corpuri delicte a persoanei sau a obiectului cauzal legat de fapta
svrit, ea contribuie direct la soluionarea problemelor ce formeaz obiectul
probaiunii. Deci, toate operaiile ce vizeaz procesul identificrii trebuie efec
1 L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990, p. 50.
44

_________ ________ _______ __________ __ ___________ ____

Elem ente in tro d u ctive i de m etodologie crim in a listic

tuate n limitele stricte ale legislaiei procesuale. Orice deviere de la dispoziiile


legii exclude folosirea rezultatelor identificrii n procesul de probaiune.
Alt particularitate specific a identificrii criminalistice const n faptul c
n criminalistic are nsemntate egal att determinarea identitii, ct i con
statarea lipsei acesteia. Absena identitii, de regul, conduce la noi orientri,
investigaii i chiar la decizii categorice. Dac, de exemplu, prin investigaii
balistice a fost stabilit c glontele extras dintr-un cadavru nu a fost tras din
pistolul Makarov nr.32.684, acesta va fi exclus din cercul armelor suspecte.
Dac, bunoar, prin studiul de comparare a unui text tiprit cu textele-model
de comparaie de la maina de dactilografiat Optima nr.32.619 s-a ajuns la
concluzia lipsei identitii, aceasta, de asemenea, va fi exclus din grupajul
celor suspecte, impunnd organului de urmrire penal noi orientri, versiuni
i aciuni de cutare.
n fine, identificarea criminalistic se deosebete prin aceea c, n majoritatea
cazurilor, se efectueaz n baza examinrii reflectrilor obiectelor de identificat.
Un studiu direct, nemijlocit al acestora ntlnim doar n cazul reconstituirii
ntregului dup prile lui componente.
Dup natura lor, reflectrile cu semnificaie de identificare criminalistic
se mpart n dou grupe: n form de reflectri memoriale i material-fixate. La
rndul lor, reflectrile material-fixate figureaz:
- n form de urme traseologice (urme de mini, de picioare, de instrumente,
mijloace de transport etc.);
- n form de impresiuni ale mijloacelor de sigilare (tampile metalice,
plumb sau materiale termoplastice);
- n form de urme ale mecanismelor armei de foc pe muniie;
- n form de elemente funcional-dinamice materializate care reproduc
trsturile caracteristice ale deprinderilor, n special, ale celor de a scrie, de a
merge etc.;
- n form de imprimri ale mijloacelor tehnice utilizate la ntocmirea unui
document;
- n forma impresiunilor de tampile aplicate ca mijloc de certificare a
coninutului i a anumitor rechizite ale documentelor;
- n form de imprimri fotografice sau sonore (fotografie, film, band
magnetic .a.);
- n form de fragmente de obiecte;
- n form de substane moleculare olfactive umane.
Identificarea criminalistic, n al doilea rnd, reprezint mijlocul cel mai
eficient de stabilire a fptuitorului, precum i a altor persoane implicate, dup
urmele produse de mini, picioare, dini, de mbrcminte etc. Dup cum se
va observa, urmele enumerate redau cu precizie elemente caracteristice de
45

Sim ion Dora

structur exterioar ale prilor corporale respective sau ale mbrcmintei,


asigurnd identificarea cert a subiectului ori a victimei acestuia.
Identificarea este una dintre modalitile de stabilire a fptuitorului, precum
i a persoanei victime n cazul cadavrului neidentificat, dup semnalmentele
exterioare percepute i memorizate de alte persoane n legtur cu fapta svrit,
modalitate prevzut de legislaia n vigoare ca aciune procesual, cunoscut
sub denumirea de prezentare pentru recunoatere.
n fine, prin identificarea criminalistic se determin instrumentele,
armele i mijloacele exploatate ntr-un mod sau altul n timpul svririi
faptei ilicite, aceasta prezentnd importan pentru stabilirea posesorului i,
prin urmare, a subiectului infraciunii, precum i pentru precizarea datelor
ce se refer la latura obiectiv a infraciunii, n special a locului, timpului
i a modului de operare.

2. Rolul identificrii criminalistice n probatoriul judiciar


Stabilirea adevrului, problem asupra creia este concentrat att activi
tatea organelor de urmrire penal, ct i a instanei se realizeaz dup cum
a stabilit legiuitorul - n baza probelor, elementelor de fapt administrate n
ordinea i prin intermediul mijloacelor de prob n mod exhaustiv enumerate
n lege (art.93 Cod.proc.pen.). Probele adunate ntr-o cauz penal trebuie s
asigure constatarea cu certitudine a celor trei componente fundamentale ale
obiectului probaiunii: existena sau inexistena infraciunii i n caz afirmativ,
natura juridic a acesteia; identitatea persoanei (persoanelor) care a savrit-o,
calitatea, vinovia i responsabilitatea acesteia; mprejurrile de timp, loc i
mod n care s-a activat n vederea atingerii scopului infracional.
Administrarea probelor, depistarea, fixarea i interpretarea lor in de
competena organelor de urmrire penal, care folosesc pentru aceasta procedeele
probatorii pe care le pune la ndemn legea, i anume, audierea persoanelor
care dein informaie cu privire la fapta svrit i la autorul acesteia, cercetarea
i percheziionarea unor spaii sau persoane asupra crora se pot afla urme i
obiecte - probe materiale ale infraciunii, ridicarea de obiecte i documente cu
coninut relevant pentru soluionarea cauzei, confruntarea, reconstituirea faptei
i verificarea anumitor mprejurri de fapt pe cale experimental.
Caracterul retrospectiv al obiectului probaiunii, al faptelor i al mprejurrilor
de fapt ce trebuie dovedite impune organului de urmrire penal determinarea
persoanelor i a obiectelor care au creat urme n spaiul infracional sau n alte
mprejurri cunoscute, altfel spus, identificarea fptuitorului care a activat sau a
obiectelor cu care s-a activat n vederea obinerii rezultatului infracional scontat.
Din aceast perspectiv, urmele infraciunii se mpart n amprente cunoscute
46

Elemente in tro d u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

n criminalistic sub denumirea de urme-form care, datorit faptului c redau


configuraia i structura morfologic a obiectului creator, asigur identificarea
cert a acestuia i urme-materie care se manifest prin diverse cantiti de
substane sau fragmente de obiecte utile determinrii sursei de la care provin,
alteori reconstituirii ntregului dup prile lui componente.
Indiferent de natura urmelor n litigiu prin procedura criminalistic de
identificare, prin determinarea ntregului dup prile lui componente ori a
sursei de la care acestea provin, se constat elemente de fapt, noi probe in
dispensabile cunoaterii adevrului cu privire la fapta svrit. Prin aceasta
se explic unanimitatea prin care identificrii criminalistice i se atribuie
semnificaia de metod (uneori modalitate, mijloc) tiinific de probaiune1,
metod aplicat pe scar din ce n ce mai larg la cercetarea i soluionarea
multiplelor probleme de cunoatere cu care se confrunt justiia. Identificarea
criminalistic, aadar, este chemat s serveasc procesul probatoriu. Ea nu
determin obiectul n sine, ci n raport cauzal cu fapta penal svrit. Prin
prezentarea spre recunoatere a persoanei bnuite n svrirea unei infraciuni
nu se urmrete stabilirea identitii ca atare a acesteia, ci identificarea ei ca
persoan n mod cauzal legat de fapta comis i de consecinele care au sur
venit. n activitatea de urmrire penal nu intereseaz identitatea cu el nsui a
toporului ridicat de la persoana bnuit n comiterea furtului prin ptrundere,
ci identificarea probatorie a acestuia, adic identificarea lui dup urmele cre
ate n urma svririi infraciunii prin efracie. La fel, nu identitatea cu ea
nsi intereseaz, arma de foc aparinnd persoanei bnuite de omucidere, ci
arma din care a fost tras muniia extras din cadavrul victimei infraciunii
respective. Dup cum se susine n literatura de specialitate, pentru ca s
serveasc ca prob n procedura penal, obiectul de identificat, n cazurile
de mai sus persoana, toporul sau arma de foc, trebuie s fie cu certitudine
stabilit legtura cauzal a acestora cu fapta avut n cercetare2. De aceea,
orice schimbare a mediului, n care a fost comis o infraciune, este considerat
urm cu semnificaie criminalisitc dac se dovedete a fi legat ntr-un fel
de fapta investigat 3.
nsumnd cele de mai sus, putem afirma rezumativ c identificarea
criminalistic contribuie n mod direct la stabilirea existenei faptei penale, a na
turii i consecutivitii svririi acesteia, precum i a persoanelor implicate.

1 . ,
. //
, Kiev, 1966, . 93.
2 . , , Kiev, 1970, . 23.
3L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990, p. 14.
............................ .................................................................... ...............................................................................................................................................................................

47

Sim ion Dora

3. Genurile identificrii criminalistice


Cele dou tipuri de reflectri la care ne-am referit anterior, memorial i
material-fixat, determin dou genuri de identificare criminalistic: identifica
rea fiinelor i obiectelor materiale dup reflectrile senzoriale i identificarea
acestora pe baza reflectrilor material-ftxate.
Identificarea dup reflectrile memoriale, aa cum am menionat deja, se
realizeaz n cadrul prezentrii pentru recunoatere, aciune preconizat de
legislaia procesual-penal (art.116-117) n cadrul creia persoane i obiecte
necunoscute simt nfiate martorului, victimei sau altei persoane n scopul
identificrii lor ca fiind aceleai, ce au fost percepute de ctre aceast persoan
n condiiile svririi infraciunii sau n diverse alte mprejurri anterior sau
ulterior acesteia.
Sub aspect psihologic, identificarea prin recunoatere este un proces com
plicat n care se disting dou etape: prima - de reflectare, adic de percepere i
conservare memorial a elementelor caracteristice ale persoanelor sau obiectelor
cu care s-a contactat n situaia svririi infraciunii i a doua - de comparare a
acestora cu cele ale persoanelor sau obiectelor ce se nfieaz. Persoana che
mat s recunoasc, n urma unui studiu de confruntare a obiectelor prezentate
cu imaginea memorial a celor percepute n legtur cu fapta svrit, conchide
asupra identitii sau neidentitii lor.
n funcie de natura obiectelor de identificat, deosebim recunoaterea per
soanelor, a cadavrelor i a obiectelor.
n ceea ce privete identificarea persoanelor, ea poate fi efectuat pe
baza semnalmentelor exterioare, a caracteristicilor vocii i vorbirii i dup
particularitile mersului. Dac mprejurrile cauzei nu permit prezentarea
nemijlocit a obiectelor ce trebuie identificate, recunoaterea poate fi efectuat
dup fotografiile sau nregistrrile video ale acestora. In ciuda posibilitilor
limitate ale acestei modaliti de recunoatere, n practic sunt atestate nu puine
cazuri de identificare fidel a persoanelor i a cadavrelor dup fotografii i n
registrri video, mai cu seam dac acestea se execut dup regulile fotografiei
i nregistrrii operative de identificare.
Identificarea dup reflectrile material-fixate se obine prin cercetarea
tiinific de comparare a acestora cu obiectele suspecte a le fi creat, efectuat
de ctre specialiti n cadrul expertizei criminalistice sau constatrii tehnicotiinifice.
n teoria i practica criminalistic se disting mai multe genuri de identificare
dup reflectrile material-fixate. Predomin ns urmtoarele:
1.
Identificarea persoanei (fptuitorului, victimei) n via sau a cadavru
lui dup urmele lsate la faa locului sau n alte mprejurri, drept rezultat al
contactului cu diverse obiecte ale mediului.

Elemente in trod uctive i de m etodologie crim in a listic

Potrivit datelor generalizate ale instituiilor de expertiz, n prezent sunt mai


frecvente cercetrile n vederea stabilirii identitii persoanelor dup urmele
produse de mini i picioare. Urmele de mini constituie una dintre cele mai
utile categorii de probe judiciare privind implicarea unor persoane concrete
n activitatea infracional. Folosirea pe larg deja de peste un secol a acestor
urme se datoreaz, nainte de toate, inevitabilitii crerii lor ori de cte ori n
spaiul infracional se activeaz cu minile. Dup cum se va observa n cele
ce urmeaz, suprafaa palmar a minilor este acoperit constant cu un strat
uniform de secreie papilar, care contribuie la amprentarea desenelor papilare
din regiunea palmei cu care s-au contactat obiectele din mediul nconjurtor.
Graie proprietilor desenelor papilare de a fi unice, fixe i relativ stabile, adi
c inalterabile, acestea fac posibil, prin compararea lor cu cele ale persoanei
bnuite, identificarea fptuitorului, a altor persoane implicate.
Urmele de picioare sunt date, din perspectiv criminalistic, sub dou va
riante: a plantei piciorului descul sau mbrcat n ciorap (oricare alt estur)
i create de nclminte. Criminalistica a pus n eviden i a sistematizat
elementele de individualizare a tlpii plantei piciorului uman i a obiectelor de
nclminte n baza crora specialitii pot identifica cu uurin persoana sau
nclmintea care sau cu care au fost create urmele n cauz.
Persoana fptuitorului, precum i victima pot fi identificate i dup urmele de
dini, dac la locul faptei acestea au lsat resturi de alimente (fructe, ciocolat,
cacaval) din care au mucat. Urme sub forma amprentei aparatului dentar se
pot lsa i pe corpul uman n situaia infraciunilor violente, fiind provocate de
agresor prin mucarea victimei sau, dimpotriv, de victima care se apr.
Premisele tiinifice ale identificrii dup acest fel de urme rezid n in
dividualitatea aparatului dentar care, dup depirea perioadei de cretere a
dinilor, devine relativ stabil. Stabilirea identitii se bazeaz pe compararea
urmelor n litigiu cu modelele aparatului dentar al persoanei bnuite c le-a
creat, fie fptuitor ori victim, sau cu datele din cartotecile stomatologice din
cadrul cabinetelor medicale respective.
Tot la aceast categorie se refer i identificarea dup urmele de nclminte
i mbrcminte, ntruct o atare identificare are sens, dac, n cele din urm,
contribuie la stabilirea fptuitorului sau a altei persoane implicate.
2.
Identificarea uneltelor i instrumentelor dup urmele create, ca urmare
a utilizrii lor n procesul svririi aciunilor infracionale.
Instrumentele (uneltele) de uz casnic sau de profesie aplicate la svrirea
operaiilor de ptrundere ilicit n locuri nchise las urme care redau forma,
structura i dimensiunile prilor de contact, adic elemente caracteristice
care dau specialistului criminalist posibilitatea stabilirii naturii instrumentului
aplicat, iar n situaia prezenei unor instrumente de genul respectiv - chiar
i identificarea acestuia.
______________________________________________________________

49

Sim ion Dora

3. Identificarea mij loacelor de transport dup urmele lsate la faa locului,


drept rezultat al utilizrii acestora ca mijloace de transport sau al unui accident
de circulaie.
Mijloacele de transport pot fi identificate prin compararea urmelor traseologice lsate:
a) de pneurile autovehiculelor, inele roilor cruelor, tlpile celor dou
suporturi ale sniilor;
b) de prile exterioare ale caroseriei unui mijloc de transport pe suprafaa
altuia ca urmare a contactului fizic dintre acestea n timpul tamponrii
sau altei forme de intercontact;
c) de detaarea anumitor pri ale mijlocului de transport drept consecin
a avarierii acestuia prin tamponare cu alt mijloc de transport sau cu alte
obstacole.
4. Identificarea armelor de foc dup urmele acestora create prin mpuctur
pe suprafaa tubului i proiectilului.
Cercetarea infraciunilor svrite prin aplicarea armei de foc implic n
mod imperativ stabilirea armei din care s-a mpucat n cmpul infracional,
respectiv identificarea acesteia dup reflectrile tragerii cu foc. Prin compararea
muniiei incriminate, n special a tubului i a glontelui, cu cea obinut prin
mpucturi experimentale executate pentru examinarea de constatare sau a
celei expertuale, specialistul criminalist poate demonstra identitatea armei din
care acestea au fost trase.
5. Identificarea scriptorului dup elementele grafice materializate n ma
nuscris sau semntur, bazat pe examinarea comparativ a reflectrilor stere
otipului dinamic exteriorizate n elementele grafice ale documentului n litigiu
cu manifestrile acestora n modelele scrisului persoanei bnuite.
6. Identificarea mijloacelor tehnice de tiprit, a mainilor i aparatelor de
imprimare cifric sau textual, a mijloacelor tehnice de nregistrare a operaiilor
tehnologice, de ncasare i altele.
7. Identificarea tampilelor dup amprentele acestora n documente.
8. Identificarea persoanelor dup imaginile fotografice.
9. Identificarea ntregului dup prile componente sau reconstituirea
corpurilor delicte dezmembrate fizic, bazat att pe corespunderea conturului
liniar de fraciune, ct i pe cercetarea elementelor structurale.
10. Identificarea persoanelor dup miros att prin detectarea cu ajutorul ci
nilor dresai, ct i prin examinarea probelor olfactive n condiii de laborator1.
1 Metoda gazcromatografiei, pe care se bazeaz la momentul actual examinarea sub
stanei odorifere umane, se afl la etapa de cercetare tiinific, aspect la care vom
reveni cu prilejul discutrii problemelor ce vizeaz traseologia criminalistic.
50

Elem ente in trod u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

4. Elementele identificrii criminalistice


Dup cum s-a menionat, identificarea criminalistic const n stabilirea
identitii unei fiine sau a unui obiect material cauzal legate de aciunea ilicit.
Ea este posibil numai cnd obiectul identificrii posed caracteristici ce l deo
sebesc de celelalte, l individualizeaz. Rezult, deci, c obiectelepropriu-zise,
pe de o parte, i caracteristicile prin care acestea i manifest individualitatea,
pe de alt parte, constituie elementele de baz ale identificrii criminalistice.

1. Obiectele identificrii criminalistice i clasificarea lor


n teoria identificrii criminalistice, la nceput predomina punctul de vedere
al cunoscutului savant rus S.M. Potapov, potrivit cruia sfera obiectelor identi
ficrii criminalistice sunt fiinele i cadavrele, tot felul de obiecte nensufleite,
nsuirile i strile acestora, fragmentele de timp i spaiu, toate elementele de
fapt constituind obiectul de studiu judiciar. n urma multiplelor discuii, s-a
tras concluzia c numrul obiectelor identificrii criminalistice este limitat, el
incluznd doar fiine i lucruri - obiecte materiale n sens larg.
Identificarea criminalistic nu trebuie confundat cu studiul judiciar. Fiind
subordonat procesului de probaiune, ea reprezint un mijloc, o modalitate
tiinific a acestuia i, deci, nu poate fi extins asupra mprejurrilor de timp
i spaiale, a altor elemente de fapt, a cror stabilire reclam alte forme de in
vestigare dect cele ale identificrii criminalistice.
De asemenea, nu sunt obiecte de identificare nsuirile i strile obiectelor
materiale. Acestea reprezint calitatea obiectelor i ndeplinesc un rol deosebit
n procesul de identificare - individualizeaz obiectul i, totodat, l deosebete
de altele.
Pornind de la cele menionate i innd cont de datele practicii judiciare,
putem afirma c obiectele identificrii criminalistice sunt:
a) persoanele participante sau implicate n activitatea infracional;
b) cadavrele i resturile oaselor craniene ale acestora;
c) lucrurile, uneltele, utilajele i mecanismele care contribuie la soluio
narea just a cauzei;
d) obiectele i substanele folosite la svrirea actului penal;
e) animalele.
Cu excepia cazurilor reconstituirii unui ntreg dup prile lui componente,
identificarea criminalistic presupune ntotdeauna prezena a patru categorii de
obiecte: a celor ce urmeaz a fi identificate, cunoscute sub denumirea de obiecte
de identificat; a celor sub form de reflectri ale obiectului de identificat, nomi
nalizate obiecte identificatoare; a celor suspecte ca fiind obiecte de identificat,
denumite de verificat; a celor cunoscute n criminalistic sub denumirea de
materiale de comparaie, mostre sau modele-tip de comparaie.
51

Sim ion Dora

Obiecte de identificat pot fi persoanele vii, cadavrele, animalele i tot felul de


obiecte inanimate, caracteristicile crora se examineaz n vederea identificrii
lor. Deoarece determinarea obiectelor menionate constituie scopul cercetrii,
acestea se numesc i obiecte-scop.
Obiecte identificatoare simt imaginile obiectelor de identificat sub forma
reflectrilor memoriale sau material-fixate (urme, nscrieri, imprimri, amprente
etc.), care reproduc caracteristicile obiectului de identificat i pe baza crora
se realizeaz identificarea. Avnd n vedere rolul acestor obiecte de a servi la
identificarea obiectelor de identificat, ele se numesc i obiecte-mijloc. Apariia
obiectelor identificatoare este, de regul, legat cauzal de fapta svrit, deci,
ele se nscriu n cadrul obiectelor-probe materiale.
Obiecte de verificat sunt cele presupuse a fi creat reflectri materiale, printre
care se afl i obiectul de identificat. De exemplu, n cazul cnd la locul comi
terii faptei au fost descoperite urme de spargere, instrumentul care s-a folosit n
acest scop va fi obiectul de identificat; urmele depistate servesc la identificarea
acestuia i se vor manifesta ca obiecte identificatoare, iar instrumentele ridicate
prin percheziie sau alte aciuni procesuale, fiind doar prezumate a fi utilizate
de fptuitor, constituie obiecte de verificat.
Dac obiectele de verificat nu pot fi examinate nemijlocit din cauza im
posibilitii sau a iraionalitii prezentrii acestora, se apeleaz la modele de
comparaie (reflectri de obiecte verificate) prelevate de organul judiciar n
ordinea prevzut de legislaia n vigoare (art.154-156 Cod.proc.pen.), dar i
conform anumitor reguli tactice.
n literatura de specialitate referitor la modelele de comparaie s-au emis
preri, potrivit crora acestea nu prezint probe materiale n sens procesual,
deci nu constituie obiecte ale identificrii, ci doar un termen al examenului
comparativ de identificare1.
In ceea ce ne privete, nu susinem aceste opinii. Modelele de comparaie
reprezint obiectele de verificat. n lipsa lor, n anumite cazuri, identificarea este
de neconceput. Modelele de comparaie difer categoric de obiectele identifica
toare att dup natura lor, ct i prin rolul pe care l joac n procesul identificrii.
Ele nu trebuie confundate nici cu modelele obinute pe cale experimental de
ctre expert, acestea constituind doar produsul unei etape de examinare.
Prezena modelelor de comparaie este indispensabil identificrii per
soanelor dup urmele de mini i cele plantare, dup manuscrise i urme
olfactive, precum i dup alte urme lsate de corpul uman (dini, buze, unghii
etc.). n baza modelelor de comparaie se efectueaz, n majoritatea cazurilor,
identificarea mainilor de tiprit dup textele dactilografiate, a tampilelor dup
imprimrile acestora .a.
1 L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990, p. 84.
52

Elemente in tro d u ctive i de m etodologie crim in a listic

Dat fiind importana modelelor de comparaie, n criminalistic s-au cris


talizat anumite condiii cu care acestea trebuie s fie n perfect concordan,
n primul rnd, e necesar ca autenticitatea modelelor-tip, n sensul provenienei
lor de la obiectele de verificat, s fie nvederat. Orice incertitudine privind ori
ginea acestora trebuie s urgenteze excluderea investigaiei. In al doilea rnd,
se cere ca modelele-tip de comparaie s reflecte elementele caracteristice de
baz ale obiectelor de la care provin, n special ale celor de ordin calitativ, ca
fiind de o cert valoare fa de cele cantitative. n al treilea rnd, se cere, n
msura posibilitilor, ca modelele s corespund n raport de timp cu obiectul
identificator pentru a evita erori ce pot surveni n urma eventualelor modificri
pe care acesta le poate suferi pe parcursul timpului.
Trebuie menionat c obiectele identificrii criminalistice difer dup gradul
de stabilitate. Unele se manifest ca nemodificabile, cum ar fi desenele papilare
care, dup cum vom observa, sunt unice i fixe. Altele sunt relativ stabile ca, de
exemplu, nclmintea purtat, maina de tiprit etc. Se ntlnesc ns i obiecte
deteriorabile ca, de pild, urmele de mini pe ghea, urmele de picioare sau de
mijloace de transport pe zpad, urmele de materie pulverulent etc.

2. Caracteristicile identificatoare
Fiinele i obiectele lumii materiale se deosebesc prin elementele lor ca
racteristice dup care sunt recunoscute i delimitate de altele, inclusiv de cele
aparent similare. Caracteristicile obiectelor materiale n criminalistic simt
denumite identificatoare.
Dintre multiplele caracteristici proprii unui obiect, utile identificrii cri
minalistice sunt doar cele care individualizeaz acest obiect, l deosebesc
morfologic (dup form, culoare, dimensiuni, greutate, relieful suprafeei),
precum i cele care reflect nsuirile structurale (de componen, densitate,
duritate, conductibilitate). La identificarea persoanelor, pe lng caracteristicile
de natur morfologic i structural, se folosesc i elementele caracteristice ale
deprinderilor de a scrie, materializate n manuscrise sub diferite forme grafice,
gramaticale, lexicale i de stil.
La identificarea criminalistic sunt folosite caracteristicile care ofer in
formaie privind identificarea prin natura lor esenial, special i original, de
predilecie fiind cele ce reflect proprietile atipice ale obiectului. n acest con
text, e de menionat c n literatura de specialitate caracteristicilor identificatoare
li se atribuie uneori semnificaia de detalii ntmpltoare, defecte sau devieri de
la norm. Este adevrat c obiectele identificrii criminalistice pot fi purttoare
de elemente parvenite ocazional, care pot avea valoare identificatoare doar m
preun cu caracteristicile eseniale i originale ale obiectelor respective.
53

Sim ion Dora

Valoarea identificatoare a caracteristicilor este determinat de gradul lor de


stabilitate. Sunt utile identificrii caracteristicile constante n ntreaga perioad
de identificare (din momentul svririi faptei pn la efectuarea examenului
de identificare).
n fine, la identificarea criminalistic se ine cont i de frecvena carac
teristicilor. Cu ct o caracteristic este mai rar ntlnit, cu att valoarea ei
identificatoare este mai mare. De exemplu, n desenele papilare elementele
caracteristice de structur sub form de inel, butonier sau trifurcare de creste
papilare se ntlnesc mult mai rar dect sub form de crlig, fragment sau bi
furcare.
n teoria i practica identificrii criminalistice, caracteristicile de iden
tificare simt divizate dup mai multe criterii. Astfel, dup ponderea lor, acestea
se mpart n generale i particulare. Caracteristicile generale vizeaz aspectul
general al obiectelor de identificat, cum ar fi, de exemplu, forma, dimensiunile
i culoarea materialului din care este confecionat un obiect de nclminte. n
majoritatea cazurilor, caracteristicile generale reflect nsuirile comune tuturor
obiectelor de acelai gen.
Caracteristicile particulare reprezint nsuirile individuale, proprii obiec
telor supuse examinrii, ele avnd o semnificaie decisiv n procesul de identi
ficare. In exemplul de mai sus, caracteristicile particulare se vor manifesta sub
forma unor devieri de natur tehnologic sau defecte de uzur. n cazul unui act
dactilografiat, pasul mecanismului principal, tipul caracterelor, complexitatea
semnelor, intervalul dintre rnduri vor caracteriza tipul mainii, iar deplasarea
constant a unui semn pe vertical sau orizontal de la linia scrisului, intervalele
neregulate dintre anumite semne, defectele de contur ale semnelor, prezena
unui semn nestandard i altele vor fi puse la baza deciziei la care main de
scris s-a tiprit actul n cauz.
Dup origine, caracteristicile de identificare, de asemenea, se mpart n
dou grupuri. Primul cuprinde elementele ce iau natere ca urmare a diver
selor forme de activitate uman, prevalnd cele de confecionare i exploatare
a obiectelor. Caracteristicile armelor, uneltelor, mainilor de dactilografiat,
mijloacelor de transport, obiectelor de mbrcminte i nclminte etc., n
majoritatea cazurilor, se formeaz n procesul de confecionare sau exploatare.
Tot la acest grup se refer i caracteristicile scrisului, acestea fiind o consecin
a unei activiti desfurate de persoan n vederea obinerii deprinderilor
respective.
Al doilea grup include caracteristicile condiionate de factorii genetici. Este
de netgduit c particularitile desenelor papilare, semnalmentele exterioare
i mirosul omului sunt determinate biologic de natura organismului uman.
54

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a listic

5. Metodologia identificrii criminalistice


dup reflectrile material-fixate
1.
Unele precizri de ordin procesualprivind dispunerea i efectuarea
expertizei criminalistice
Identificarea criminalistic a fiinelor i obiectelor materiale dup reflectrile
material-fixate se efectueaz, dup cum s-a menionat deja, prin intermediul
expertizei criminalistice.
Potrivit prevederilor art. 142 Cod.proc.pen., dac pentru stabilirea anumitor
fapte ce prezint importan pentru soluionarea cauzei sunt necesare cunotine
speciale n domeniile tiinei, tehnicii, artei, organul judiciar dispune efectuarea
expertizei. n art. 143 Cod.proc.pen. sunt enumerate circumstanele cauzelor pe
nale, pentru stabilirea crora se impune efectuarea expertizei n mod obligatoriu:
cauza decedrii, caracterul i gravitatea leziunilor corporale, starea psihic i
fizic a bnuitului, nvinuitului i inculpatului, cnd apar suspiciuni referitor la
responsabilitatea acestora, vrsta bnuitului, nvinuitului, inculpatului i a vic
timei, atunci cnd circumstana dat are importan pentru soluionarea cauzei,
iar stabilirea ei pe cale documentar s-a dovedit a fi imposibil, starea psihic
i fizic a prii vtmate, a martorului dac apar ndoieli n privina capacitii
lor de a percepe mprejurrile ce au importan pentru cauza penal i de a face
declaraii despre ele, dac aceste declaraii urmeaz a fi puse n mod exclusiv
sau n principal la baza hotrrii n cauza dat, precum i n alte cazuri cnd
prin alte probe nu poate fi stabilit adevrul n cauz.
Prin urmare, expertiza criminalistic este, n principiu, alternativ. Decizia
de a o efectua ine de competena organului de urmrire penal. Acesta ns la
fel ca i instana judiciar nu poate renuna la efectuarea expertizei din motive
pur subiective.
Despre problema oportunitii expertizei criminalistice se discut i n pre
zent. Fr a intra n detalii, menionm c n practic s-a confirmat c e necesar
expertiza ori de cte ori mprejurrile cauzei cer stabilirea identitii persoane
lor sau a obiectelor dup reflectrile structurii exterioare a acestora n mediul
nconjurtor. n ceea ce privete oportunitatea expertizei raportat la momentul
dispunerii acesteia, organul judiciar se conduce de principiul operativitii.
O decizie ntrziat privind dispunerea i efectuarea expertizei, avndu-se n
vedere eventualele modificri sau degradri ale obiectelor acesteia, poate avea
consecine grave, devenind chiar imposibil identificarea.
Legislaia n vigoare (art. 149-150) reglementeaz procedura i efectuarea
expertizei criminalistice de ctre colaboratorii instituiilor de expertiz, de
asemenea i de persoanele care nu activeaz n aceste instituii, dar care posed
cunotine speciale n domeniul criminalisticii. Sunt cunoscute, de exemplu, nu
55

Sim ion Dora

puine cazuri de participare la efectuarea expertizelor criminalistice a specia


litilor de la catedrele de criminalistic ale instituiilor de nvmnt superior.
Practic, majoritatea expertizelor criminalistice se efectueaz n instituiile de
expertiz, ceea ce este explicabil, dac inem cont de faptul c unitile de ex
pertiz concentreaz la maxim mijloacele tehnice i cadrele respective. Deci,
aici exist condiiile cele mai favorabile pentru activitatea expertului.
Actualmente, n Republica Moldova, funcioneaz dou instituii ce efec
tueaz expertize criminalistice. Una dintre ele, Laboratorul central de cercetri
tiinifice n domeniul expertizei judiciare, reorganizat recent n Centrul repu
blican de expertize judiciare, subordonat Ministerului Justiiei, cu dou filiale
n oraele Bli i Cahul, i Direcia de tehnic criminalistic a Ministerului
Afacerilor Interne, cu un ir de subdiviziuni (laboratoare, secii), i desfoar
activitatea n cadrul comisariatelor municipale i raionale de poliie.
In Laboratorul central se efectueaz urmtoarele expertize criminalistice: a
scrisului i falsului n documente, traseologic, dactiloscopic, balistic, fotoportretic, a muniiilor i explozivelor, a armelor albe i alte examinri de natur
s contribuie la identificarea criminalistic. Subdiviziunile de criminalistic din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne se ocup de examinarea urmelor infrac
iunii n vederea identificrii factorilor creatori, inclusiv a fptuitorului.
Semnalm, ns, c sistemul instituiilor de expertiz nu are forma cea mai
optim. Se impune stringent detaarea expertizei criminalistice de structurile
organelor de urmrire penal ale Ministerului de Interne aa cum prevede Legea
cu privire la expertiza judiciar din 23 iunie 2000. Argumentul este lesne de
neles. Procedura penal a unui stat de drept i democratic nu admite comasarea
de funcii procesuale. n cadrul Ministerului de Intme, actualmente funcioneaz
serviciul de investigare operativ, organul de urmrire penal, tehnicieni i spe
cialiti participani n proces n calitate de consultani ai organului de urmrire
sau cu funcii de constatare tehnico-tiinific. n aceast situaie, efectuarea de
ctre colaboratorii subdiviziunilor de interne a expertizei criminalistice contra
vine conceptului de justiie accesibil, competent i echitabil1.
n vederea desvririi activitii de urmrire penal, a justiiei, e necesar un
sistem unic i independent de instituii expertuale, pe de o parte, i instituirea
expertizei particulare ca alternativ a celei statale, pe de alt parte.
Expertul este o persoan fizic, nvestit cu drepturi i obligaiuni procesu
ale capabil s expertizeze la cel mai nalt nivel2. Indiferent de instituia unde
1 S. Dora, Autoreferatul tezei de doctor n drept. Odesa 1973, p. 8; Unele viziuni
privind efectuarea expertizei criminalistice n procedura de urmrire penal. //
Criminalistica - serviciul justiiei: constatri, tendine i realizri, Chiinu, 2009, p. 38-39.
2 ncercrile unor autori de a promova aa-numita expertiz n numele persoanei juri
dice (instituiei de expertiz) nu au avut susinere n teoria i practica judiciar-penal.
Nu credem c discuiile asupra acestui subiect s mai fie productive.
56

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a listic

activeaz, expertul este obligat s efectueze expertiza, s asigure calitatea ei


i s prezinte un raport de expertiz despre rezultatele obinute care trebuie
semnate de acesta1.
El are dreptul s ia cunotin de toate materialele ce se refer la obiectul
expertizei, s cear organului judiciar, dac este nevoie, s-i prezinte probe sau
informaii suplimentare, iar dac acesta nu-i ndeplinete cerinele naintate, s
comunice verbal sau n scris despre imposibilitatea efecturii expertizei.
Dac ordonana sau hotrrea de a efectua expertiza criminalistic este
adresat unitii specializate n atare domeniu, persoana care se va ocupa cu
aceasta este desemnat de conductorii instituiei respective, procedura fiind
reglementat prin lege (art.149 Cod.proc.pen.). Cnd ns organul de urmrire
penal sau instana judectoreasc n actul prin care se ordoneaz expertiza
nominalizeaz expertul, conductorii instituiei de expertiz sunt obligai s
respecte decizia acestora. Organul judiciar poate s aleag expertul, de aseme
nea i instituia de expertiz. Principiile departamental i teritorial, conform
crora funcioneaz unitile criminalistice, creeaz dificulti n alegerea de
ctre organul de urmrire sau instana judectoreasc a experilor i instituiilor
de expertiz, nu contribuie la cercetarea complet, multilateral i obiectiv a
faptelor penale.

2.
Principiile general-metodice ale identificrii criminalistice dup
reflectrile material-fixate
Indiferent de natura obiectului i de genul expertizei, examinrile efectuate
pentru determinarea identitii decurg conform unor principii general-metodice, care garanteaz eficiena activitii expertului, certitudinea rezultatelor
expertizei. Dintre principiile dup care se conduce expertul n activitatea sa,
menionm urmtoarele:
1)
Principiul unicitiiprocesului de identificare. In fond, procesul de identi
ficare parcurge dou etape: a) general, n care, pe baza caracteristicilor generale
ale fiinei sau obiectului supuse examinrii, se determin grupul la care acestea
se refer; b) particular, pe parcursul creia se determin identitatea individului.
Importana acestei succesiuni este semnificativ din punct de vedere metodolo
gic, prezentndu-se ordinea logic a procesului de cunoatere de la general la
particular. E lesne de reinut c pentru determinarea unei fiine sau a unui obiect
la nivel individual, expertul va trebui s constate pentru nceput apartenena la
grup i doar dup aceasta s investigheze caracteristicile individuale ale acestora,
urmrind scopul final - stabilirea identitii sau lipsa acesteia.
1 Credem c nu e acceptabil ca, precum se indic n unele lucrri de specialitate, rapor
tul de expertiz s fie vizat de anumite organe nvestite prin dispoziii legale (I. Neagu,
Drept procesual penal, Bucureti, 1988).
57

Sim ion Dora

De exemplu, punctul de plecare al identificrii nclmintei creatoare


de urme la locul svririi infraciunii l reprezint determinarea faptului c
nclmintea suspect aparine la grupul de nclminte de acelai fel, de
aceleai dimensiuni, c ea corespunde, dup particularitile de confecionare
i de structura general a tlpii, cu cea cu care s-a creat urma n cauz. In con
tinuare, pentru a atinge obiectivul preconizat al investigaiei, expertul n etapa
a doua va examina caracteristicile strict individuale ale nclmintei (diverse
particulariti specifice condiionate de anumite procese tehnologice sau de
uzur, de reparaie etc.).
Astfel se va proceda i n cadrul expertizei dactiloscopice, cea a scrisului
manual sau dactilografiat, n toate cazurile identificrii dup reflectrile materialfixate. Expertul criminalist nu poate identifica persoana care a lsat amprente
digitale sau a scris un text, precum i o main de dactilografiat, fr ca procesul
de examinare s debuteze cu determinarea faptului, dac persoanele suspecte
posed desene papilare de tipul celor descoperite la faa locului sau deprinderi
de a scrie cursiv, dac maina de dactilografiat suspect aparine aceluiai model
i tip constructiv cu cea la care a fost tiprit textul n cauz.
Din cele menionate rezult c stabilirea apartenenei la grup constituie doar
o faz a procesului de identificare. Ea nu poate fi considerat, dup cum se afir
m uneori n literatura de specialitate, ca form de identificare independent1,
n situaiile n care se cere determinarea grupului la care se refer unul sau mai
multe obiecte, putem vorbi doar de o expertiz criminalistic prognostic sau
de clasificare i nicidecum de identificare. Evident, importana fazei la care ne
referim este indiscutabil, prin ea determinndu-se cu certitudine lipsa identitii,
fr a purcede la cercetarea caracteristicilor individuale. Dac, potrivit celor
semnalate, caracteristicile generale (dimensiunile, fasonul, tipul tlpii .a.) ale
nclmintei creatoare de urme la faa locului difer de cele ale nclmintei
suspecte, expertul n baza acestui fapt va constata categoric lipsa identitii.
2)
Principiul dinamicitii i al interdependenei cauzale. Este cunoscut
c realitatea obiectiv, ntregul univers constituie un sistem de sisteme ma
teriale, ale cror elemente se afl ntr-o permanent evoluie i interaciune2.
Obiectele identificrii criminalistice sunt supuse anumitor schimbri de natur
evoluionist sau ca urmare a interaciunii lor cu ambiana, n cazurile cnd de la
apariia acestora pn la examinarea lor a trecut un interval de timp ndelungat
i dac organul judiciar nu a ntreprins msuri de protecie, aceste schimbri se
pot rsfrnge asupra proprietilor eseniale ale obiectului. n cadrul examinrilor
de identificare, trebuie s se in cont de eventualele modificri ale trsturilor
1. , , Moscova, 1993, p. 53.
2 . , , , Moscova, 1976,
. 41.
58

Elem ente in trod uctive i de m etodologie crim in a lis tic

i ale elementelor caracteristice, precum i de factorii de interdependen i


interaciune a obiectelor de identificare.
3)
Principiulformulrii concluziilor n baza complexului unic de caracteris
tici. Despre identitate, expertul poate conchide dac prin examinarea obiectelor
de identificare a fost constatat coincidena totalitii caracteristicilor eseniale,
specifice i constante ale obiectelor supuse procesului de comparare. Nicio
caracteristic izolat, nicio simpl sumare de caracteristici nu sunt suficiente
pentru a decide cu certitudine despre identitate.
Fr a insista mai detaliat asupra acestui subiect, considerm oportun s
notm c n criminalistic s-au fcut ncercri de a determina aprioric suma
caracteristicilor coincidente, care ar fi suficiente pentru o decizie pozitiv
asupra identitii. n baza unor calcule matematice, s-au fcut afirmaii ca
tegorice c coincidena a 12 elemente caracteristice ale desenelor papilare
supuse procesului de studiere comparativ asigur certitudinea concluziei
privind identitatea dactiloscopic. Aceast concepie nu a fost acceptat, de
oarece n practic sunt atestate nu puine cazuri de formulare a concluziilor
categorice n baza coincidenei a unui numr mai redus de caracteristici. n
teoria i practica expertizei criminalistice contemporane, problema determi
nrii totalitii caracteristicilor identificatoare este recunoscut ca fiind de
competena expertului.
Ca orice proces de cunoatere, examinarea privind stabilirea identitii
presupune efectuarea unui ir de operaii i aciuni, utilizarea celor mai diverse
procedee tehnice i metode de cercetare. Acestea din urm sunt clasificate n
criminalistic n dou categorii: a) generale, inerente tuturor cercetrilor tiin
ifice, cum ar fi observaia, msurarea, modelarea, experimentul, compararea,
analiza, sinteza; b) special-instrumentale, bazate n majoritate pe realizrile
tiinelor naturale i ale ramurilor lor tehnice.
Selectarea metodelor i a mijloacelor se efectueaz de la caz la caz de ctre
expert, ele, n fond, fiind determinate de obiectele supuse examinrii. Prioritare
sunt metodele i mijloacele care nu modific starea iniial a obiectelor-corp
delict i care conduc la obinerea rezultatelor evidente i demonstrative.
Procesul de cercetare n vederea identificrii criminalistice se efectueaz
n patru etape.
Etapa nti este cea de examinare prealabil a materialelor prezentate, fiind
consacrat nsuirii de ctre expert a problemelor ce necesit soluionare prin
intermediul expertizei, verificrii strii i suficienei materialelor propuse spre
examinare, mprejurrile cauzei privind cercetrea creia s-a dispus expertiza,
n acest scop, expertul ia cunotin de ordonana organului de urmrire penal
sau de decizia instanei judiciare privind dispunerea expertizei, efectueaz un
studiu general al tuturor materialelor prezentate.

Sim ion Dora

Dac ntrebrile nu sunt formulate clar sau sunt imprecise din punctul de
vedere al identificrii criminalistice, acestea trebuie definitivate prin consultarea
organului judiciar respectiv. Expertul nu poate renuna la tranarea problemelor
ce i revin conform actului prin care s-a dispus expertiza, cu excepia cazurilor
cnd acestea depesc competena lui sau n care materialele prezentate sunt
insuficiente.
Totodat, lui i se atribuie un rol activ n constatarea prin identificare a fap
telor probante, n sensul c este nvestit (art.151 Cod.proc.pen.) s se pronune
asupra problemelor despre care nu a fost ntrebat, adic s manifeste iniiativ
n scopul justei soluionri a cauzei.
De exemplu, se stabilete, dup cum se cere printr-o ordonan sau decizie,
autorul unei semnturi false n lista salariailor. Concomitent, expertul gsete c
persoana de la care s-au luat modelele scrisului este autorul unui ir de semnturi
din lista prezentat i constat acest fapt ca fiind vdit util stabilirii adevrului,
n alt caz se stabilete c semntura salariatului n list este autentic, dar n
acelai timp expertul, din proprie iniiativ, constat c suma iniial a banilor
pltii a fost ulterior modificat prin adugire de text.
Dac materialele prezentate s-au dovedit a fi incomplete sau insuficiente,
expertul le va cere suplimentar, fr a purcede la efectuarea examinrilor.
Din actul prin care s-a ordonat expertiza, expertul este informat despre m
prejurrile cauzei. Dac atare date lipsesc, ele pot fi solicitate, organul judiciar
fiind obligat s le pun la dispoziia expertului.
Dac prin examinarea prealabil s-a constatat c problema naintat spre
examinare depete competena lui sau nu poate fi soluionat datorit nivelului
informativ vdit sczut al obiectului identificator, expertul va finaliza activita
tea sa cu aceast etap, ntocmind raportul de expertiz despre imposibilitatea
identificrii.
In toate celelalte cazuri, expertul va determina necesitile tehnice de exami
nare, urmnd s procedeze la urmtoarea etap (a doua) - examinarea intrinsec
sau separat a obiectelor identificrii criminalistice, care const n studierea
separat a materialului n litigiu i a celui de comparaie n scopul evidenierii
caracteristicilor identificatoare proprii fiecruia. Metoda de baz folosit n acest
caz este analiza prin care se depisteaz i se descriu caracteristicile obiectului,
ncepnd cu cele generale i continund cu cele individuale. Se iau n consi
derare, firete, caracteristicile identificatoare, adic cele eseniale, constante i
specifice ale obiectelor supuse studiului.
Mijlocul principal de cunoatere a caracteristicilor este observarea vizual
direct a obiectelor, apelndu-se i la anumite instrumentare optice (lup, mi
croscop).
n situaia n care expertului i s-au naintat obiectele de verificat (arma de
foc, maina de tiprit, instrumente, unelte etc.), se vor efectua operaii experi
60
........................

Elemente in tro d u ctive i de m etodologie crim in a lis tic

mentale (mpucturi, dactilografieri, tieturi, lovituri .a) n scopul obinerii


modelelor de comparaie, fotografierea i mularea obiectelor identificatoare,
crendu-se astfel o baz obiectiv de examinare comparativ ce se va realiza
n etapa a treia, decisiv, a procesului de identificare.
Examinarea comparativ const n confruntarea obiectelor n litigiu, fie
direct cu obiectele de verificat, fie cu modelele acestora, n vederea stabilirii
coincidenei sau deosebirii caracteristicilor evideniate.
Examinarea comparativ se efectueaz prin juxtapunere, cnd obiectele sau
reflectrile lor fotografice se analizeaz fiind introduse ntr-un cmp vizual unic
sau prin suprapunerea imaginilor fotografice a obiectelor comparate n vederea
determinrii concordanei caracteristicilor morfologice. In practica expertizei
criminalistice se folosesc diverse varieti ale procedeelor menionate cum ar
fi: mbinarea caracteristicilor liniare, proiectarea concomitent pe acelai ecran
a imaginilor obiectelor comparate .a.
n etapa final, expertul apreciaz rezultatele examinrii comparative i
formuleaz concluziile. Pentru a decide identitatea sau absena acesteia, este
obligatorie verificarea elementelor caracteristice coincidente, de asemenea, i
a celor care difer.
Decizia n vederea identitii trebuie demonstrat prin interpretarea ti
inific a caracteristicilor coincidente i, concomitent, prin explicarea naturii
deosebirilor. Referitor la caracteristicile coincidente, expertul este chemat s
determine dac ele simt eseniale, constante i specifice i dac ansamblul lor
este propriu numai obiectului de identificat. n aa situaie deosebirile pot fi
explicate ca fiind consecine ale schimbrilor obiectelor examinate, intervenite
pe parcursul timpului, dac, firete, ele nu au o alt explicaie.
n teoria identificrii criminalistice nu au fost elaborate criterii cu caracter
normativ privind aprecierea rezultatelor obinute prin comparaie. Concluziile
expertului viznd identitatea sunt convingeri personale, bazate pe examinarea
complex a valorii identificatoare a caracteristicilor comparate i pe cunotinele
profesionale, experiena i intuiia expertului.
La momentul actual, multiplele cercetri tiinifice sunt orientate spre obiec
tivarea procesului de apreciere prin aplicarea metodelor matematice, statistice,
a sistemelor automatizate de calcul. Se procedeaz la analiza computerizat a
desenelor papilare, a scrisului i n cadrul altor genuri de expertiz criminalis
tic. Indubitabil, acestea vor contribui la desvrirea procesului de apreciere,
la substituirea aprecierilor pur subiective cu determinri obiective.
Drept rezultat al examinrii comparative, expertul constat identitatea sau
neidentitatea obiectului, exprimndu-i opinia n raportul de expertiz, care,
potrivit legislaiei n vigoare (art.151 Cod.proc.pen.), e secionat n trei pri:
introductiv, de examinare i concludent.
61

Sim ion Dora

Partea nti, introductiv, cuprinde date privind organul judiciar care a dis
pus efectuarea expertizei, numele, nivelul de studii i experien a expertului,
descrierea ntrebrilor naintate de organul judiciar spre a fi rezolvate prin
expertiz i a materialelor spre examinare.
Partea a doua, de examinare, reprezint sub form descriptiv metodele i
mijloacele tehnico-tiinifice la care s-a apelat n cadrul examinrii obiectelor
de identificare, precum i a rezultatelor obinute.
Partea a treia, concludent, conine rspunsul expertului la ntrebrile orga
nului judiciar cu privire la existena sau inexistena identitii.
Dei raportul de expertiz criminalistic se bazeaz pe criterii tiinifice, el
constituie, cum este prevzut de lege (art.151 Cod.proc.pen.), sursa de prob
ordinar pe care organul judiciar trebuie s o aprecieze n mod critic, obiectiv
i multilateral, n ansamblu cu toate probele administrate.
Ca raportul de expertiz criminalistic de identificare s asigure posibili
tatea aprecierii i, n consecin, s fie utilizat ca surs de prob, el trebuie s
corespund urmtoarelor cerine: sfie prezentat nform scris, sfie accesibil
redactat i demonstrat, s conin concluzii categorice.
Forma scris a raportului de expertiz impune necesitatea aprecierii lui
de ctre pri la diverse etape ale procesului. Ea accentueaz autonomia
procesual a expertului, asigur descrierea analizelor efectuate, a metodelor
i mijloacelor tehnice folosite, a rezultatelor obinute. Demonstrarea iden
titii presupune invocarea datelor obiective desprinse n cadrul examinrii
obiectelor de identificare, a tuturor argumentelor, constituind temeinicia
tiinific a cercetrii1, toate acestea ilustrndu-se prin fotografii, diagrame,
desene, plane etc.
O
deosebit importan are modul de formulare a rspunsurilor la ntreb
rile puse de organul judiciar, adic a concluziilor expertului. In opinia noastr,
expertul criminalist poate formula concluzii categorice pozitive sau negative
i despre imposibilitatea soluionrii problemei naintate spre rezolvare prin
expertiz.
Concluziile categorice pozitive confirm identitatea, cum ar fi, de exemplu,
amprenta digital descoperit la faa locului a fost lsat de degetul mare al
minii drepte a numitului C; tubul metalic de cartu ridicat de la faa locului
a fost tras din arma de vntoare nr. 36821, aparinnd numitului D.; textul
adeverinei... a fost tiprit la maina de dactilografiat Olimpia nr. 26852 ridicat
prin percheziie de la numitul M..
1 E. Stancu, Criminalistica, tiina investigrii infraciunilor, voi. I, Bucureti, 1992,
p. 62.

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a listic

Concluziile categorice negative contest, exclud identitatea. Ele pot fi


formulate astfel: amprenta digital descoperit la faa locului a fost lsat nu
de numitul C., ci de o alt persoan; tubul metalic de cartu ridicat de la faa
locului nu a fost tras din arma de vntoare nr. 36821, aparinnd numitului D.,
ci din alt arm etc.
n situaia n care stabilirea sau neafirmarea identitii este imposibil din
cauza informabilitii sczute a obiectelor identificatoare, precum i din cauza
inexistenei metodelor tiinifice adecvate, expertul recurge la formularea con
cluziilor privind imposibilitatea elucidrii problemei privind identitatea.
Concluzia de imposibilitate a soluionrii problemei explic faptul c din
diferite considerente nu se poate stabili identitatea. Atare concluzie nu trebuie
confundat cu cea categoric negativ, prin care identitatea se exclude.
Vizavi de concluziile categorice pozitive, negative i de imposibilitate, n
literatura de specialitate sunt propagate amplu i concluziile probabile sau de
probabilitate1.
n mod curent, aceste concluzii se exprim n raportul de expertiz prin
formule de tipul: urma de dini n ciocolata ridicat de la faa locului, probabil,
este (sau putea fi) lsat prin muctur de numitul M.; sau semntura n
lista salariailor, probabil, nu este executat de numitul E.. Atare concluzii
sunt vdit inutile procesului de probaiune, ntruct nu reprezint fapte stabi
lite, ci doar presupuneri privind identitatea. Expertul admite att identitatea,
ct i lipsa acesteia, pornind, precum opineaz majoritatea adepilor acestor
categorii de concluzii, de la limitele sczute ale posibilitilor tehnico-tiinifice, nivelul informativ redus al obiectelor examinate sau din calitatea
lor insuficient. Justiia ns se poate baza doar pe date probante stabilite
cu certitudine. Concluzia probabil, cnd se afirm c identitatea putea fi
i n aceeai msur nu putea fi, nu are valoare probant nici separat, nici
mpreun cu alte probe.
Nu mprtim punctul de vedere, potrivit cruia concluziile de probabili
tate prezint importan pentru elaborarea de versiuni, deoarece orice expertiz
incipient are versiunea respectiv. Concluziile de probabilitate, n fond, nici nu
confirm, nici nu contrazic veridicitatea versiunii, pentru verificarea creia s-a
recurs la expertiz.
1Dicionar de criminalistic, Bucureti, 1984, p. 44; Lucian Ionescu, D. Sandu, Iden
tificarea criminalistic, Bucureti, 1990, p. 199; . ,
, Moscova, 1956, . 129; . . ,
, Moscova,
1969, . 109; . . , - ,
Moscova, 1973, . 291.
...... .................................................................................................................... 63

Sim ion Dora

6. Aprecierea i utilizarea raportului


de expertiz criminalistic de identificare
Aprecierea raportului de expertiz criminalistic, ca i a altor mijloace de
prob, preconizeaz stabilirea pertinenei i admisibilitii acestuia, respectiv
a legturii concluziilor expertului cu faptele i mprejurrile ce in de obiectul
probaiunii i a concordanei lor cu cerinele naintate prin lege asupra probelor
ntr-un proces penal.
Oportunitatea raportului de expertiz se stabilete prin corelarea logic a
concluziilor expertului cu circumstanele cauzei. Dac acestea asigur dovedirea
anumitor mprejurri de fapt ca, de exemplu, manipularea de ctre persoana
suspect a obiectelor de mobil n cazul unui furt (identificarea dactiloscopic),
aplicarea unui anumit instrument la ptrundere prin spargere n ncperea ncu
iat (identificarea traseologic), redactarea scrisorii de antaj de ctre inculpat
(identificarea dup scris) etc., pertinena raportului de expertiz este evident.
Determinarea admisibilitii raportului de expertiz criminalistic impune
organului judiciar o activitate complex de verificare a acestuia ce se desfoa
r n dou etape. Prima, nominalizat verificare formal', vizeaz respectarea
normelor procesuale prevzute asupra expertizei, i anume:
1)
Dac expertiza a fost efectuat de o persoan competent i neinteresat
n cauz, acestea reprezentnd dou cerine principale prevzute de legislaia
n vigoare (art.88 i 142 Cod.proc.pen.) asupra personalitii expertului.
n linii mari, prin competena expertului se nelege capacitatea intelectual
a acestuia de a soluiona problemele ce in de domeniul tiinei respective.
Competena expertului criminalist se estimeaz, n primul rnd, dup nivelul
de studii. Deoarece criminalistica se studiaz n instituiile de nvmnt cu
profil juridic, expertul criminalist trebuie s fie jurist de calificare superioar.
Cunotinele obinute n cadrul studiului juridic se completeaz prin speci
alizare, adic printr-un studiu programat suplimentar asupra metodologiei
expertizei criminalistice, indiscutabil necesar pentru exercitarea activitii
de expert. Totodat, la aprecierea competenei expertului, organul judiciar
va avea n vedere i gradul de experien, respectiv stagiul de activitate n
acest domeniu.
Ct privete neinteresarea expertului, acest deziderat impune precizri asupra
relaiilor expertului cu prile implicate n proces, n special cu fptuitorul i
victima. Pot s suscite interes relaiile de rudenie, amicale, intime, conflictuale
i altele.
1C. Aionioae, C. Pletea, Constatarea tehnico-tiinific i expertiza // Tratat de tacti
c criminalistic, Bucureti, 1992, p. 247.
64
............._...................... .......

Elemente in trod u ctive i de m etodologie crim in a listic

2) Dac raportul de expertiz este redactat bine i conine rspunsuri la


ntrebrile din actul procesual prin care s-a dispus expertiza. Raportul de exper
tiz trebuie s fie redactat utiliznd termeni unanim acceptai n criminalistic,
evitndu-se formulrile incomplete, alogice. El trebuie s insereze explicaii
asupra metodelor tiinifice utilizate, pricinilor ce l-au determinat pe expert s
formuleze anumite concluzii.
3) Dac fptuitorului i victimei li s-au creat condiiile necesare pentru
nfptuirea drepturilor prevzute n art. 145 Cod.proc.pen., n special, de a par
ticipa la formularea ntrebrilor ce necesit a fi rezolvate prin expertiz i la
alegerea expertului sau grupului de experi.
A doua etap, denumit de unii autori verificare de coninut, vizeaz aspec
tele de fond ale raportului de expertiz. n cadrul acestei etape se va determina
dac identitatea este cert stabilit, iar concluziile expertului sunt argumentate i
demonstrate. Organul judiciar va avea n vedere materialele folosite de expert,
condiiile tehnice n care s-au efectuat cercetrile, metodele tiinifice pe care
sunt ntemeiate concluziile expertului.
Din cele de mai sus rezult c aprecierea raportului de expertiz necesit
un studiu profund. Textul lui trebuie s cuprind date privind personalitatea ex
pertului (gradul tiinific, experiena practic), materialele examinate, metodele
i mijloacele tehnice folosite.
Dac anumite aspecte ale raportului de expertiz sunt inaccesibile, la eluci
darea lui i d concursul expertul care poate fi ascultat n cadrul unui interoga
toriu asupra tuturor problemelor ce in de procedura efecturii expertizei. Pentru
a percepe coninutul raportului de expertiz, organul judiciar poate consulta
literatura respectiv, diverse ghiduri de specialitate.
Veridicitatea concluziilor se verific prin compararea acestora cu alte mij
loace i date probante, precum i prin efectuarea anumitor aciuni procesuale:
ascultarea martorilor, prezentarea spre recunoatere, experimentul .a.
Aprecierea raportului de expertiz nu constituie un scop n sine. Ea are
drept consecin logic acceptarea sau respingerea concluziilor expertului.
Odat acceptate, concluziile expertului nlesnesc formarea convingerii organului
judiciar, reflectndu-se n ultim instan asupra deciziilor adoptate referitor la
fapta n cauz.
Raportul de expertiz, dup ce este acceptat, urmeaz a fi utilizat n procesul
de probaiune. n primul rnd, concluziile ce confirm sau infirm identitatea
canalizeaz investigaiile ulterioare ale faptei penale, constituind concomitent
temei pentru efecuarea anumitor aciuni procesuale, cum ar fi, de exemplu, ri
dicarea de documente i obiecte, percheziia, activitatea experimental i altele.
In al doilea rnd, la concluziile expertului, organul de urmrire penal va apela
65

Sim ion Dora

n cadrul interogatoriului desfurat la audierea nvinuitului, prii vtmate, a


martorilor n vederea obinerii unor declaraii juste i complete.
n fine, concluziile expertului se vor include n sistemul logic de ar
gumentare a deciziilor privind existena sau inexistena infraciunii, vinoviei
sau nevinoviei fptuitorului. Cea mai ordinar form de utilizare a raportului
de expertiz, n acest sens, se consider atunci cnd n rechizitoriu sau sentin
concluziile expertului confirm anumite fapte: crearea urmei de mini la faa
locului de persoana nvinuit, tragerea muniiei din arma de foc n litigiu,
descoperite la faa locului sau n alte mprejurri, executarea semnturilor
n lista salariailor de ctre nvinuit sau inculpat .a. Am relevat aceasta,
deoarece n practic sunt atestate frecvente formulri de genul: Vinovia...
este confirmat prin expertiza criminalistic. n situaia n care nu se fac
precizri asupra faptelor stabilite prin expertiz, atare formulri sunt vdit
incorecte.
Dac n urma aprecierii raportului de expertiz se vor constata defici
ene de natur s provoace dubii asupra veridicitii concluziilor (semne de
incompeten sau interesarea expertului n finalitatea cauzei, argumentarea
i demonstrarea insuficient a raportului de expertiz, rspunsuri contra
dictorii la diverse ntrebri .a.), organul judiciar este nvestit, cum s-a
menionat anterior, s resping rezultatele expertizei. Totodat, dat fiind
specificul raportului de expertiz, n sensul c datele probante sunt puse
n eviden prin metode tiinifice, legea (art.148 Cod.proc.pen.) oblig
organul cu funcie de urmrire penal s motiveze necesitatea efecturii n
cauz a contraexpertizei.

Elem ente in trod uctive i de m etodologie crim in a lis tic

Bibliografie selectiv
1. Anghelescu I., Constantin I., Coman L. Definiia, obiectul i metodele de
studiu ale criminalistica // Tratat practic de criminalistic. Voi. 1. Bucu
reti, 1976.
2. Crjan L., Chiper ., Criminalistica: tradiie i modernism, Bucureti,
2009.
3. Ciopraga A., Evaluarea probei testimoniale n procesul penal, Iai, 1979.
4. Dolea Ig. Drepturile persoanei n probatoriul penal, Chiinu, 2009.
5. Gheorghi ., Diagnosticarea criminalistic ca premis a identificrii
criminalistice// Metodici i tehnici de identificare criminalistic. Bucureti,
2006.
6. Golubenco G., Criminalistica: obiect, sistem, istorie, Chiinu, 2008.
7. Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990.
8. .,
, Moscova, 1969.
9. ., .,
, Moscova, 1985.
10. Locard ., Trite de criminalistique (traducere n rus de V. Poznev i
N. Terziev), ., 1941.
11. Neagu I., Drept procesual penal, Bucureti, 1988.
12. Stancu E., Tratat de criminalistic, Bucureti,2008.
13. Suciu C., Criminalistica, Bucureti, 1972.
14. . , , Minsk, 1975.
15. ., : ,
Moscova, 1976.
16. ., : , , ,
Moscova, 1987.
17. ., , Moscova, 2001.
18. ., , , Moscova,
1966.
19. ., . Odesa,
1973.
20. .,
//
, , 1966.
21. ., , Moscova,
1981.
22. ., , Kiev, 1990.
67

Sim ion Dora

23. ., , II
, Moscova, 1963.
24. ., , , 1970.
25. .,
, Moscova, 1974.
26. ., , Moscova, 1968
27. .,
,
, Moscova, 1973.

PARTEA A DOUA
TEHNICA CRIMINALISTIC
Compartiment cu pondere primordial n sistemul crimina
listica este destinat cunoaterii mecanismelor formrii urmelor
diferitor categorii de infraciuni, a altor mijloace materiale de
prob, elaborrii i punerii n aplicare practic a mijloacelor
tehnico-tiinifice i a metodelor privind aplicarea lor n con
formitate cu prevederile legislaiei procesual-penale n vigoare,
pentru depistarea i interpretarea tiinific a acestora n vederea
identificrii fptuitorilor i a vinoviei lor n comiterea actelor
ce constituie infraciuni.

Tehnica crim in alistic

CAPITOLUL 1
CONSIDERAII GENERALE
PRIVIND TEHNICA CRIMINALISTIC

1. Noiunea i clasificarea mijloacelor


tehnico-tiinifice criminalistice
Prin categoria de tehnic (din limba greac techne - meteugrie) se n
elege totalitatea mijloacelor create i folosite de om n activitatea sa furitoare.
Reflectnd n form materializat experiena uman, tehnica asigur eficiena
i productivitatea muncii i deci constituie unul dintre factorii determinani ai
progresului social.
Tehnica este produsul tiinelor naturale i, prin urmare, orice progres al
acestora duce la crearea unor mijloace tehnice noi, care penetreaz impetuos
toate domeniile vieii sociale. Aceasta ne face s credem c tehnica criminalistic
a aprut ca o consecin a ptrunderii realizrilor tiinelor naturale n justiia
penal, favorizat, firete, de necesitatea perfecionrii activitii de urmrire
penal. De la folosirea ocazional a unor instrumente n cutarea urmelor in
fraciunilor svrite, n criminalistic, s-a trecut treptat la aplicarea intens, n
direct sau adaptndu-le la specificul activitii judiciare, a celor mai modeme
instrumentare i mijloace tehnice.
Preocuprile ulterioare au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice i a
proceselor de utilizare a lor, n funcie de natura obiectelor i scopul cercetrilor
criminalistice.
Actualmente, tehnica criminalistic reprezint un sistem argumentat tiinific
de mijloace tehnice i metode privind utilizarea lor de ctre organele cu funcii
de urmrire penal, precum i de ctre experi, n vederea descoperirii, exami
nrii i administrrii probelor necesare pentru stabilirea adevrului n procesul
judiciar, n scopul descoperirii i prevenirii infraciunilor1.
Mijloacele tehnico-tiinifice de care dispune practica criminalistic pot fi
clasificate dup diferite criterii. Astfel, dup proveniena lor, deosebim mijloace
i metode fizice, chimice, biologice; dup natura lor - aparate, dispozitive,
1 . , ( ), Moscova, 1982, . 61; Dicio
nar de criminalistic, Bucureti, 1984, p. 127.

71

Sim ion Dora

utilaje, instrumente, materiale; dup destinaia funcional - fotografice, acus


tice, mecanice, de modelare i transferare a urmelor, de cutare a obiectelor
ascunse sau greu perceptibile; auxiliare - instrumente, rechizite pentru scris,
pentru desenul grafic, articole de ambalare etc.1.
Fr a pune la ndoial nsemntatea clasificrilor menionate, considerm
c, practic, mai rezonabil este clasificarea mijloacelor tehnico-tiinifice cri
minalistice dup scopul preconizat prin folosirea lor2 . Potrivit acestui criteriu,
mijloacele tehnico-tiinifice n discuie se mpart n trei categorii: de prevenire
a faptelor ilicite; folosite n activitatea de urmrire penal n vederea desco
peririi, fixrii i ridicrii probelor i ale expertizei criminalistice.

2. Mijloacele tehnico-tiinifice de prevenire a infraciunilor


Dup cum este cunoscut, una dintre funciile organelor de ocrotire a dreptului
este prevenirea aciunilor infracionale. Pe lng antrenarea diferitor sisteme so
ciale la lichidarea cauzelor i condiiilor ce determin sau favorizeaz svrirea
aciunilor ilicite, luarea anumitor msuri preventive prevzute de legislaia n
vigoare, organele menionate ntreprind msuri de ordin tehnic pentru a curma
aciunile infracionale prin surprinderea vinovatului la locul faptei sau prin
nregistrarea lui n scopul nlesnirii demascrii ulterioare.
Mijloacele tehnice utilizate n acest scop se mpart n dou categorii: de
semnalizare i cu efect de curs, cunoscute sub denumirea de capcane crimi
nalistice3.
Cele din prima cetegorie sunt predestinate s mpiedice svrirea unor aci
uni (deplasarea ntr-o direcie sau n apropierea unui obiect, forarea mijloacelor
de ncuiere, spargerea unui obiectiv de construcie), semnaliznd tentativa. Ele
se stabilesc de conducerea unitilor economice, a instituiilor de nvmnt i
cultur, a societilor de producere i comerciale cu acordul i sprijinul tehnic
de specialitate al subdiviziunilor de paz ale Ministerului de Interne crora le
revin atribuii doar privind amplasarea i exploatarea sistemelor.
Cele din categoria a doua sunt menite s nregistreze aciunile svrite,
s imagineze sau s marcheze persoanele ce au activat la faa locului sau n
alte mprejurri ce intereseaz cauza. Reprezentnd procedee de lucru ale
persoanelor din zona serviciilor de investigaii operative, capcanele crimi
nalistice, cunoscute i sub denumirea de marcri tehnico-criminalistice4, se
1 . , - , Kiev,
1984, . 11.
21. Mircea, Criminalistica, Iai, 1992, . 14.
3 . Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, . 191.
4 . Drghici, . Lupu, Tehnica criminalistic, Bucureti, 2004, p. 352-353.
72
....... ...............................................

Tehnica crim in alistic

instaleaz n mod confidenial n locuri determinate n legtur cu care se dein


informaii c se va svri o infraciune, avnd n vedere obinerea de probe
necesare pentru dovedirea infraciunii, identificrii i tragerii la rspundere
a celor ce au comis-o.
Din cele enunate rezult c mijloacele criminalistice de prevenire a actelor
infracionale, prin sine nsele sau prin intermediul rezultatelor realizrii lor, pot
furniza date de cert valoare probant. Astfel, n virtutea acionrii sistemului
de semnalizare, persoana tentat s svreasc infraciunea poate fi reinut
imediat la faa locului. Fiind fixat n conformitate cu cerinele legii procedurale,
aceasta va avea o semnificaie decisiv pentru clarificarea aciunii n cauz. Or,
dup cum se tie, legislaia n vigoare (art.513- 519 Cod.proc.pen.) prevede
proceduri speciale de cercetare i judecare a unor infraciuni flagrante i, n
primul rnd, a celor descoperite la momentul svririi lor. Procesul-verbal de
prindere n flagrant, la care se anexeaz corpurile delicte, declaraiile celui prins
n flagrant i a martorilor oculari constituie, n majoritatea cazurilor, probatoriul
necesar soluionrii cauzei. Imaginea fotografic a persoanei n apropierea sau
n interiorul obiectivului protejat, urmele create de capcanele criminalistice pe
corpul sau mbrcmintea acesteia au valoare probant egal cu probele materiale
ale infraciunii, firete, dac au fost fixate i constatate n mod procedural prin
procesul-verbal i constatarea specialistului. n caz contrar, rezultatele acionrii
capcanelor criminalistice nu pot constitui probe, ele pstrndu-i doar valoarea
de informaie operativ.
Mijloacele tehnice de semnalizare, n majoritatea lor, sunt folosite n scopuri
preventive, cu preponderen pentru aprarea anumitor obiective sau valori. Cea
mai simpl form a acestora este sistemul bazat pe blocarea cu contacte electrice
a eventualelor ci de ptrundere, inclusiv a locurilor de intrare, a mijloacelor
de nchidere etc. n aciunile de ptrundere, prin nchiderea sau ntreruperea
circuitului electric, se vor declana automat dispozitivele sonore sau luminiscente de alarm. Se folosesc, n caz de necesitate, i sisteme tehnice sofisticate,
bazate pe efectul fotoelementului, al ultrasunetelor, pe elementele radioactive.
Acestea servesc pentru ntiinarea persoanei sau organului de supraveghere
despre faptul ptrunderii n zona pzit.
Capcanele criminalistice, constituind activiti tehnico-tiinifice de mare
importan pentru prevenirea faptelor penale, reprezint concomitent forme spe
cifice de administrare a probelor1. Aa cum am mai menionat, procesul-verbal
ntocmit n urma realizrii unei capcane criminalistice, completat de alte probe
depistate n cadrul cercetrii la faa locului de un raport de expertiz dactilo1 L. Crjan, M. Chiper, Criminalistica: tradiie i modernism, Bucureti, 2009, p. 74.
_______ ________________________________________________________

73

Sim ion Dora

scopic sau traseologic ori de o constatare tehnico-tiinific de profil poate


conduce la demascarea (identificarea i dovedirea vinoviei) autorilor actelor
de corupere, antaj, escrocherie .a. Dup mijloacele i materialele utilizate,
acestea se mpart n dou categorii: fizice i chimice. Capcanele fizice constau
n folosirea anumitor substane pulverulente de natur s adere la corpul, m
brcmintea sau obiectele utilizate de persoana care a ptruns n ncperea sau
spaiul interzis. Substanele pulverulente pot fi folosite n direct prin acoperirea
cu ele a obiectelor cu care fptuitorul neaprat urmeaz a veni n contact sau n
form de construcii cu efect explozibil.
Substanele folosite sunt destul de variate, toate ns trebuie s concorde
cu dou cerine: s fie invizibile n condiii obinuite i uor de evideniat prin
mijloace tehnice accesibile organelor de urmrire penal i judiciare.
Capcanele chimice constau n folosirea substanelor apte, prin reacie, s
provoace, pe obiectul cu care au contactat (corpul uman, mbrcmintea, diverse
obiecte), urme sub form de pete invizibile n condiii obinuite i identificabile
prin proprietile lor fluorescente.
Ca i capcanele fizice, substanele cu rol de capcane chimice sunt foarte
diverse, fiind folosite prin depunerea lor pe suprafeele i obiectele de eventual
contact, n cazul apariiei unei persoane n zona obiectelor aprate de atentri
infracionale.
Obiectele cu valoare social sporit, cum ar fi bncile, casele de economii .a.
sunt protejate de sisteme tehnice sofisticate, bazate pe realizrile contemporane
ale tiinei, inclusiv prin folosirea ultrasunetelor, foto i videosistemelor de
autoimagine, autoradiografice etc.
Din motive lesne de neles, ne-am permis doar expunerea sumar a acestor
mijloace criminalistice, dei o analiz mai detaliat nu ar fi lipsit de interes
pentru viitorii specialiti. Considerm oportun s subliniem acest moment,
deoarece n literatura didactic criminalistic curent metodele tehnice de
prevenire a infraciunilor sunt pe deplin evitate sau, din aceleai motive de
confidenialitate, reduse la cele viznd prevenirea falsificrii documentelor,
activitatea privind nlturarea factorilor determinani sau favorizatori ai in
fraciunilor svrite, mbuntirea condiiilor de circulaie a mijloacelor
de transport, a situaiei materiale a cetenilor1, ceea ce, n opinia noastr, nu
asigur elucidarea problemei.

1 I. Mircea, Criminalistica, Iai, 1992, p. 11; A. H. , ,


Moscova, 1980, p. 99.
74

Tehnica crim in alistic

3. Mijloacele tehnico-tiinifice folosite pentru descoperirea,


fixarea i ridicarea probelor
Sarcinile specifice i complexe, pe care urmeaz s le rezolve organele de
urmrire penal, cercetnd actele infracionale, reclam folosirea pe scar larg a
metodelor i mijloacelor tehnice necesare descoperirii, fixrii i ridicrii urmelor
infraciunii i ale altor mijloace de prob. Practica demonstreaz cu certitudine
c aplicarea cu pricepere a mijloacelor tehnice aflate la dispoziia organelor de
urmrire penal asigur eficiena aciunilor de cercetare, garantnd, n cele din
urm, stabilirea adevrului n conformitate cu cerinele legislaiei n vigoare.
Din cele expuse, devine evident c dotarea organelor cu funcii de urmrire
penal cu mijloace adecvate, asigurarea utilizrii metodelor modeme de cercetare
la faa locului i de efectuare a altor aciuni de urmrire penal sunt condiii
indispensabile consolidrii nivelului tiinific al justiiei penale. Rolul principal,
n acest sens, i aparine criminalisticii, prin intermediul creia realizrile tiin
elor naturale simt preluate i adaptate la scopurile probaiunii.
Mijloacele tehnico-tiinifice utilizate de organele de urmrire penal sunt
cuprinse n truse criminalistice portative, complete speciale i laboratoare
criminalistice mobile.
Trusele portabile se mpart n universale, destinate cercetrii la faa locului
i efecturii altor aciuni procesuale, n special percheziiei, prezentrii pentru
recunoatere, experimentului i reconstituirii faptei, i specializate, pentru
efectuarea unor operaii tehnico-tiinifice aparte.
Organele de urmrire penal sunt dotate cu truse cu destinaie special cum
ar fi, de exemplu, cele destinate testrii substanelor narcotice sau n form de
anexe la trusele universale propriu-zise. n atare form se prezint trusele foto
grafice, completul de substane necesare relevrii amprentelor digitale .a.
Mijloacele tehnice, meterialele i instrumentele cuprinse n trusele cri
minalistice portabile sunt plasate n valize, asigurndu-le comoditatea necesar
n exploatare (fig. 1).
Trusele universale, fiind destinate multiplelor operaii tehnico-tiinifice
efectuate pe parcursul cercetrii infraciunilor, includ diverse instrumente, utilaje
i materiale, dintre care menionm:
1) Instrumente de msurare. Dimensiunile liniare, unghiulare i de volum
constituie caracteristici de deosebit valoare criminalistic a obiectelor-probe
materiale ale infraciunii. Fixarea urmelor i a altor mijloace de prob reclam
efectuarea unui ir de msurri exacte.
Trusele criminalistice sunt dotate cu: o rulet metalic, un distanier, un
raportor i o rigl gradat.
2) Mijloace de iluminare. Mijloacele de iluminare artificial sunt aplicate
n cutarea urmelor latente, precum i pentru efectuarea diferitor reproduceri
fotografice. Trusele criminalistice sunt dotate cu o lantern cu lumin concen
trat, surse de iluminare fotografic (blitz), dispozitive cu radiaii ultraviolete. n
practic se folosesc mijloace de iluminare electric de ocazie, lumnri etc.
75

Sim ion Dora

Fig. 1. Truse criminalistice: a, b - universale, c, d -fotografice


3)
Mijloace tehnice i materiale pentru relevarea, fixarea, ridicarea i con
servarea urmelor i obiectelor ce constituie probe materiale:
a) dispozitive i preparate pentru descoperirea, fixarea i ridicarea am
prentelor digitale: lup, pensul, pulverizator cu aburi de iod, pulverizator cu
substane pulverulente, pelicule adezive (dactiloscopice);
b) dispozitive i materiale pentru amprentarea persoanelor vii i a cadav
relor: rulou din cauciuc, plac de nirare a vopselei, lingur necesar amprentrii
cadavrelor, un tub cu vopsea tipografic, mnui de cauciuc;
c) utilaje i materiale de mulare a urmelor de adncime i de copiere a
celor de suprafa: un vas de mas plastic n care se prepar soluia de ghips,
un paclu sau o lingur pentru prepararea soluiei de ghips, o penset pentru
76

Tehnica crim in alistic

nlturarea corpurilor strine de pe urmele de picioare i de pe cele ale mijloa


celor de transport, substane polimerice (past K cu catalizatorul 18), vase
mici de mas plastic, o lopic, un bisturiu.
4) Dispozitive destinate cutrii obiectelor ascunse care constau dintr-un
dispozitiv de adncire n sol, detector magnetic i metalic.
5) Instrumentar auxiliar general i materiale de ambalare, de exemplu,
briceag universal, clete, trus de urubelnie, diamant de tiat sticl, diverse
containere de mas plastic i polietilen .a.
Laboratoarele criminalistice mobile au fost create din necesitatea majorrii
eficienei activitilor de cercetare criminalistic n baza aplicrii operative pe
teren a mijloacelor tehnico-tiinifice.
La confecionarea truselor universale, ct i a celor cu destinaie special,
s-a inut cont de cerinele naintate de practic: s fie comode sub aspect de
volum, greutate i, desigur, transportabile n condiii de transport comun.
Confortabilitatea truselor menionate s-a dovedit a fi, n unele cazuri, o latur
dezavantajoas a lor. Din cauza absenei unor dispozitive puternice de ilumina
re, a mijloacelor necesare pentru nregistrrile sonore .a., exploatarea acestor
truse pe teren adesea genereaz un oarecare disconfort, provocat de necesitatea
aplicrii mijloacelor suplimentare ocazionale, ceea ce reduce operativitatea i
deci eficiena activitii de cercetare. Dac la cele menionate adugm tendina
tehnicii criminalistice spre o permanent rennoire prin adaptarea mijloacelor
noi de cercetare, devine clar c laboratorul mobil, ca fenomen criminalistic
recent, este pe deplin bine venit.
Prin practic a fost confirmat c dotarea organelor de urmrire penal cu atare
laboratoare, exploatarea lor de ctre specialiti calificai extinde considerabil
sfera de aplicare pe teren a metodelor i mijloacelor tiinifice criminalistice,
trecnd de la operaiile de descoperire, fixare i ridicare la cele de examinare
n prealabil a urmelor i obiectelor-probe materiale.
n majoritatea lor, laboratoarele criminalistice mobile sunt instalate pe
microbuze, uneori pe autoturisme sau remorci speciale acionate de diverse
mijloace de transport cu traciune mecanic1. Ele pot fi completate2 cu mijloace
criminalistice de caracter universal sau specializat, ca cele de cercetare a locului
accidentelor rutiere (fig. 2).
n afar de obiectele cu care sunt dotate trusele criminalistice universale,
laboratoarele mobile dispun de un ir de mijloace suplimentare de tehnic cri
minalistic, dintre care menionm: aparate de fotografiat n diverse condiii i
1. . , : , , , Moscova,
1988, . 40.
2 Gh. Pescu, Laboratoarele criminalistice mobile, II Tratat practic de criminalistic,
voi. I, Bucureti, 1976, p. 28.
77

Sim ion Dora

obiecte de diferit natur: aparate de fotografie panoramic i stereoscopic,


inele intermediare pentru executarea macrofotoreproducerii unor obiecte sau
urme, utilaje necesare pentru procesul de fotografiere operativ la faa locului
(surse de iluminare, exponometre, trepiede); mijloace necesare pentru efectu
area videofonogramei i nregistrrilor magnetofonice, inclusiv camera de luat
vederi, un monitor, surse de alimentare cu energie, un magnetofon i accesoriile
necesare (fig. 3); utilaje de detecie destinate pentru efectuarea aciunilor de
cutare: detector de metale i cel de cadavre, dispozitive de radiaii invizibile
(fig. 4); mijloace optice cu diverse mriri, inclusiv lupa dactiloscopic i mi
croscopul stereoscopic.

Fig. 3. Aparataj de nregistrare video i sonor din dotarea


Laboratorului criminalistic mobil
78

Tehnica crim in alistic

Fig. 4. Detectoare: a - de metale, b - de cadavre


Laboratoarele criminalistice sunt nzestrate cu mijloace de legtur radiotelefonic, ceea ce asigur posibilitatea antrenrii n activitatea de cercetare a
anumitor fore suplimentare, de exemplu, a Inspectoratului de Circulaie Rutier,
a Serviciului sectoral de poliie etc.

4. Mijloacele tehnico-tiinifice folosite


la efectuarea expertizelor criminalistice
La nfptuirea justiiei penale, un rol deosebit i aparine expertizei judi
ciare, n special celei criminalistice, ea fiind prevzut de legislaia n vigoare
ca principalul mijloc de obinere a datelor probante prin examinarea diferitor
obiecte materiale descoperite la faa locului sau ridicate n cadrul efecturii
altor aciuni procesuale.
Prin diversitatea obiectelor examinate, expertiza criminalistic pe deplin
dreptate este considerat ca una dintre principalele genuri de expertiz utilizate
n practica judiciar. Efectuarea ei presupune antrenarea persoanelor com
petente n acest domeniu la examinarea diferitor obiecte-probe materiale n
scopul stabilirii i prezentrii organului judiciar a faptelor probante cu privire
la mprejurrile infraciunii, pentru a cror descifrare sunt necesare cunotine
criminalistice speciale.
Dup cum am menionat, expertiza criminalistic nu face parte din catego
ria celor obligatorii. Aceasta ns nu nseamn c organul judiciar poate s se
sustrag de la aplicarea acestui mijloc de probaiune. Prin lege (art.142 Cod.
proc.pen.) se cere efectuarea expertizei ori de cte ori apar probleme, pentru a
cror soluionare simt necesare cunotine speciale n criminalistic.
Dat fiind faptul c organele de urmrire penal posed un volum suficient
de cunotine speciale n criminalistic i, dup cum am menionat deja, diverse
mijloace tehnice criminalistice, sunt rezonabile ntrebrile: este posibil delimi
79

Sim ion Dora

tarea cunotinelor criminalistice specializate de cele de teren i, n acest sens,


cnd se va considera necesar expertiza criminalistic. Discuiile provocate
de aceast chestiune n paginile literaturii de specialitate au oferit un rspuns
afirmativ. Organelor judiciare li se recomand a pomi de fiecare dat de la cla
ritatea faptelor, a cror existen ori inexisten rmne a fi determinat. Dac
atare fapte sunt imperceptibile, iar depistarea lor impune nu numai folosirea
mijloacelor tehnice, dar i aprecieri, interpretri tiinifice, necesitatea expertizei
criminalistice este indiscutabil1.
Expertizei criminalistice i se atribuie, practic, orice obiect material fie de
natur organic, fie anorganic, dac el, desigur, este purttor de informaii
probante i dac evidenierea i descifrarea acestei informaii impune efec
tuarea unei examinri speciale, bazate pe utilizarea mijloacelor i metodelor
criminalistice. Cele mai frecvent ntlnite obiecte ale expertizei criminalistice
sunt: fragmentele textuale tiprite i executate de mn, anonime sau dubioase
din punctul de vedere al autenticitii lor; rechizitele i suportul material al
documentelor; textele tiprite (dactilografiate); tampilele i imprimrile lor n
documente - acte oficiale; diverse obiecte materiale purttoare de urme de mini,
de picioare, de mijloace de transport, instrumente etc.; mijloacele i utilajele de
ncuiere; obiecte, poriuni dintr-un fost ntreg fragmentat sau modificat; armele
de foc, muniiile i urmele tragerii din arma de foc; armele albe.
Diversitatea obiectelor expertizei criminalistice determin, dup cum este
i firesc, complexitatea sarcinilor acesteia.
In majoritatea cazurilor, examinrile de laborator se ntreprind n scopul
identificrii diferitor obiecte materiale i a persoanelor, intr-un mod sau altul
implicate n cmpul infracional. Despre identificarea criminalistic i impor
tana acesteia s-a menionat n capitolul precedent. Aici amintim doar faptul
c identificarea executorului unui act n litigiu, a mijlocului de transport sau a
instrumentelor utilizate, a armei de foc din care s-a tras i, firete, a persoanei
care a creat urme la faa locului, n majoritatea cazurilor este condiia indispen
sabil stabilirii adevrului.
Practica instituiilor de expertiz ale Ministerului de Justiie i ale celui de
Interne denot c fiecare a doua din cele trei expertize criminalistice efectuate
anual are drept obiectiv stabilirea identitii. Din aceste considerente, expertizei
criminalistice adesea i se atribuie statutul de expertiz identificatoare2. n afar
de stabilirea identitii, expertiza criminalistic poate fi ntreprins i n alte
scopuri, n special, n urmtoarele:
1 . . ,
,
II , Moscova, 1962, . 6-7, . 38.
2 . . , ,
Minsk, 1966, . 18.
80
.................

Tehnica crim in alistic

- descoperirea urmelor (de corodare, de mpuctur, de narcotice etc.)


n situaiile n care evidenierea lor impune aplicarea metodelor i mijloacelor
criminalistice speciale;
- reconstituirea obiectelor materiale, a textelor nlturate sau decolorate,
a elementelor de marcare reliefat deteriorate, a nfirii exterioare a unei
persoane n baza oaselor craniene;
- stabilirea mecanismului evenimentului n cauz prin mijlocul investigrii
urmelor;
- determinarea consecutivitii mpucturilor, executrii rechizitelor
ntr-un document etc.
Realizarea acestor sarcini complexe se ntemeiaz pe cercetarea sistemelor
de informaie proprii obiectelor expertizei i aplicarea celor mai avansate meto
de i mijloace tehnico-tiinifice de cercetare criminalistic. n fond, expertiza
criminalistic se bazeaz pe cercetarea a trei sisteme de informaie.
Primul l constituie elementele morfologice caracteristice tuturor corpu
rilor materiale (inclusiv ale celui uman), condiionate de legitile (biologice,
fizice etc.) evoluiei sau de procesele tehnologice de fabricare i exploatare a
lor. Astfel, caracteristicile morfologiei exterioare a corpului uman i obiectelor
materiale, reflectndu-se n urmele infraciunii, constituie latura obiectiv, baza
expertizelor de identificare dactiloscopic, traseologic, balistic, a expertizelor
textelor tiprite, a amprentelor de tampile .a.
Al doilea sistem de informaii l constituie elementele caracteristice
materializate ale deprinderilor umane. Dup cum este cunoscut, la baza
deprinderilor se afl stereotipul dinamic, complexul format de reflexe con
diionate care determin efectuarea la un nivel nalt de automatism a mai
multor activiti: de a se deplasa n spaiu, de a scrie i a vorbi, de a manipula
anumite instrumente. Elementele caracteristice ale deprinderilor menionate,
cunoscute n criminalistic sub denumirea de caracteristici funcional-dinamice, constituie obiectul de studiu al expertizelor criminalistice de identificare
a persoanelor dup mers, scris, vorb, modul svririi anumitor aciuni,
inclusiv a celor infracionale.
Al treilea sistem de informaii, pe care sunt fundamentate unele expertize
criminalistice, l constituie elementele structurii constitutive a obiectelor,
n virtutea caracteristicilor de compoziie, se efectueaz expertizele urmelormaterie, a diverselor resturi de obiecte i substane organice sau anorganice,
n scopul stabilirii ntregului dup prile lui componente, omogenitii sau
neomogenitii acestora cu probele de materie cunoscut.
Din cele semnalate rezult c majoritatea examinrilor efectuate de experii-criminaliti impun aplicarea unei game largi de metode i mijloace tehnice
81

Sim ion Dora

necesare relevrii i interpretrii tiinifice a anumitor forme de informaii


identificatoare sau cu valoare diagnostic1.
In vederea descoperirii elementelor caracteristice de mrimi sczute a obiec
telor de examinare, se apeleaz la mijloace optice de mrire. Cel mai simplu
instrument optic de mrire este lupa. n activitatea de examinare criminalistic
se folosesc diferite tipuri de lupe: simple, cu piedestal, monoocular sau binocular, metric, dactiloscopic etc. Puterea de mrire a lupelor poate varia de
la 2 pn la 40 de ori. Atunci cnd mrirea cu lupa a obiectului cercetat este
insuficient, se recurge la examinarea microscopic2. n fond, microscopul nu
poate fi substituit n examinrile traseologice, balistice, a urmelor sub form de
fragmente de obiecte i resturi de substane. Microscopia constituie metoda de
baz a expertizei documentelor, a textelor tiprite, a amprentelor de tampile.
Instituiile de expertiz sunt dotate cu diferite tipuri de microscoape, cele
mai frecvent utilizate fiind:
- microscopul stereoscopic, care reprezint un sistem optic din dou obiec
tive i dou oculare situate egal fa de poziia stereotipic a ochilor, fcnd
posibil examinarea volumetric a obiectelor;
- microscopul comparator, respectiv un sistem optic din dou obiective i
un ocular, prezentnd imaginile celor dou obiecte de comparat pe un singur
ecran. Microscopul asigur posibilitatea stabilirii continuitii (sau lipsa aces
teia) urmelor sub form de trase i deci reprezint unul dintre cele mai eficiente
instrumente folosite la efectuarea expertizelor traseologice, balistice etc. (fig. 5);
- microscopul de polarizare, nzestrat cu dispozitive destinate determinrii
intensitii luminii reflectate de diferite elemente de comparaie ale obiec
tului;
- microscopul electronic, necesar relevrii elementelor caracteristice de
natur suprafin.
O
aplicabilitate vdit n examinrile criminalistice de laborator o au utilajele
de examinare n radiaii invizibile.
Dup cum este cunoscut, radiaiile invizibile, ultraviolete, infraroii i ro
entgen posed capacitatea de a ptrunde n profunzimea corpurilor materiale, de
a fi absorbite i reflectate de diferite obiecte altfel dect radiaiile vizibile i de
1 Categoria de diagnostic criminalistic semnific examinarea obiectelor-corp delict,
n scopul depistrii caracteristicilor lor generale i particulare ce intereseaz organele
judiciare. Astfel, diagnosticul unei persoane se va efectua prin stabilirea pe baza expertizei
scrisului a apartenenei la sex, naionalitate, a gradului de cunotine etc. Diagnosticul
unui obiect material const n determinarea dimensiunilor i proprietilor fizice, a formei
i eventualei destinaii, a unor elemente de natur individual.
2 Ca instrument optic, microscopul are o construcie mai complicat, constnd dintr-un
sistem optic de obiective i oculare, un tub metalic, un stativ, o mas cu dispozitive de de
plasare i una sau mai multe surse de lumin.
82

..............

Tehnica crim in alistic

Fig. 5. Microscoape utilizate


n laboratoarele criminalistice:
a - monoocular, b - stereoscopic,
c - comparator

a provoca luminiscen. Acestea au determinat utilizarea radiaiilor menionate


la efectuarea celor mai diverse cercetri criminalistice, avnd ca scop descope
rirea urmelor (de mini, de factori suplimentari ai mpucturii, de falsificare
a documentelor) i distingerea diferitor corpuri i substane dup proprietile
lor fizice, inclusiv dup culoare, capacitatea de a fi luminiscent. Aplicarea
radiaiilor invizibile se efectueaz cu ajutorul unor aparate speciale cum e
convertizorul radiaiilor infraroii, lampa de radiaii ultraviolete, aparatura
roentgen etc. (fig. 6).
Expertizele efectuate de ctre specialitii instituiilor de expertize judici
are, cum ar fi cele destinate determinrii provenienei diferitor fragmente de
obiecte sau urme sub form de resturi de substane, sunt bazate pe determinarea
83

Sim ion Dora

structurii de compoziie i deci impun aplicarea metodelor i mijloacelor de


analiz spectral, cromatologic, electrochimic (fig. 7).

Fig. 6. Aparate de cercetare n radiaii invizibile:


a - convertitorul radiaiilor infraroii, b - lampa de radiaii ultraviolete

Fig. 7. Aparataj de analiz cromatografic


Utilizarea acestor mijloace reclam cunotine de profesiune n ramurile
respective ale tiinelor naturale.
84

Tehnica crim in alistic

CAPITOLUL 2
FOTOGRAFIA JUDICIAR

1. Noiunea, rolul i sistemul fotografiei judiciare


nc de la nceputurile sale, fotografia a suscitat un interes deosebit printre
juriti, de altfel ca i n rndurile reprezentanilor altor domenii. Datele prezentate
de ctre specialiti denot aplicarea injustiia penal a primelor invenii privind
fixarea fotografic a imaginii. Se susine ideea c dagherotipia, metoda fixrii
imaginii pe plci argintate, fondat de maestrul n art, francezul Daguerre (Luis
Jean Mande) n anul 18391, nu mai departe dect peste un an a fost folosit pe
larg de ctre poliia belgian n vederea nregistrrii infractorilor ce i ispeau
pedeapsa n penitenciarul din Bruxelles2.
Meritul incontestabil n aplicarea realizrilor fotografiei n justiia penal
i aparine cunoscutului savant francez Alphonse Bertillon, de numele cruia
ine apariia i funcionarea primelor servicii speciale de fotografie judiciar,
argumentarea tiinific a regulilor tactice privind fotografierea persoanelor n
via i a cadavrelor, a mprejurrii locului svririi faptei, a diverselor urme
i obiecte-corpuri delicte.
Evolund vertiginos graie realizrilor tiinifice i tehnice modeme de la
sfritul secolului al XLX-lea i nceputul secolului XX, fotografia ptrunde tot
mai profund n toate domeniile tiinei i activitii practice umane. n justiie
ea depete sfera de fixare la faa locului, gsindu-i aplicare din ce n ce mai
larg n munca de laborator a experilor criminaliti. Astfel, s-a conturat o ramur
specific a fotografiei, cunoscut sub denumirea de fotografie judiciar.
Influenat benefic prin studiile unor personaliti cu renume n crimina
listic, cum ar fi H. Gross, R. Reis, E. Locard, M. Minovici. E. Burinski .a.,
fotografia judiciar s-a ncorporat n cadrul metodelor de cercetare a faptelor
penale, pentru a deveni ulterior un compartiment de importan primordial al
criminalisticii.
In prezent, fotografia judiciar este tratat de majoritatea specialitilor
ca o ramur a criminalisticii destinat metodelor aplicrii n direct sau prin
1 , vol. 7, p. 492.
2H. , . , , Moscova, 1965, p. 9.
............................. .......... ...................................................................................

85

Sim ion Dora

adaptare a mijloacelor fotografice curente la fixarea i examinarea probelor


materiale ale infraciunii, n scopul descoperirii i curmriifaptelor penale.
Ea reprezint un complex de metode i procedee de fotografiere, aplicate n
procesul cercetrilor criminalistice pentru descoperirea, fixarea i examinarea
probelor materiale ale infraciunii. n acest scop se folosesc mijloace fotografice
aplicate n fotografia general, dar i aparate, i utilaje specializate cercetrilor
criminalistice.
Fotografia judiciar se deosebete de cea utilizat n alte domenii de activitate
uman prin urmtoarele: n primul rnd, se execut dup anumite reguli, igno
rarea crora reduce valoarea ei probant; n al doilea rnd, fotografia judiciar,
spre deosebire de cea profesional-artistic sau de amatori, se realizeaz nu de
puine ori n condiii dificile spaiale i temporale. Aceasta impune aplicarea
mijloacelor tehnice i a materialelor adecvate, precum i a procedeelor specifice
acestui gen de fotografie.
E de menionat c rolul fotografiei judiciare, datorit posibilitilor avan
tajoase pe care aceasta le ofer justiiei, e incontestabil, fiind, pe bun dreptate,
cel mai aplicabil domeniu al mijloacelor tehnice.
Fotografia posed, n primul rnd, un grad nalt de exactitate i demonstrativitate n redarea obiectelor reproduse, ceea ce condiioneaz ampla ei aplicare de
ctre organele de urmrire penal la fixarea ambianei locului faptei, a urmelor
infraciunii, a tuturor datelor obinute prin cercetrile la faa locului.
In al doilea rnd, spre deosebire de alte mijloace tehnico-tiinifice, fotografia
constituie o surs de fixare rapid a faptelor ce intereseaz organul de urmrire.
Aplicarea ei n scopuri operative, dar i n vederea fixrii unor secvene i a
rezultatelor obinute n urma prezentrii spre recunoatere, percheziiei, experi
mentului i a reconstituirii faptei, a altor acte de urmrire penal, contribuie la
creterea eficienei activitii organelor de urmrire penal privind combaterea
i prevenirea actelor ilicite.
In fine, datorit capacitii nalte de separare a materialelor fotosensibile,
fotografia face posibil depistarea urmelor i a caracteristicilor obiectelor
materiale imperceptibile organelor senzoriale. n baza acestei proprieti, s-au
elaborat diverse metode de relevare fotografic a urmelor latente, precum i a
caracteristicilor invizibile ale obiectelor de studiu criminalistic. n acest scop,
se aplic n direct sau prin adaptare cele mai modeme mijloace i metode fo
tografice.
Ansamblul metodelor i procedeelor fotografiei judiciare se divizeaz n
dou categorii: a) destinat fixrii obiectelor de cercetare criminalistic aa
cum sunt percepute la cercetarea locului faptei sau la efectuarea altor acte i
activiti de urmrire penal; b) aplicat n condiii de laborator n vederea
relevrii urmelor imperceptibile ale infraciunii, demonstrrii examinrilor n
desfurare i a rezultatelor expertizei. Pornind de la scopul utilizrii fotografiei,
86

Tehnica crim in alistic

n crim in a listic s-a conturat sistemul bipartit al fotografiei judiciare: fotografia


judiciar operativ i fotografia de examinare cunoscut i sub denumirea de
fotografie a expertizei criminalistice.
Fotografia operativ se aplic, dup cum se va observa n continuare, n
mod nemijlocit de ctre organul de urmrire penal n activitatea de descope
rire i curmare a infraciunilor. Fotografia de examinare este ntrebuinat de
ctre experii i specialitii criminaliti n legtur cu efectuarea examinrilor
expertuale criminalistice i a constatrilor tehnico-tiinfifice.

2. Elemente de tehnic fotografic


Aplicarea mijloacelor i a metodelor fotografiei judiciare reclam poseda
rea, de ctre organele cu funcie de urmrire penal i judiciare, a unor noiuni
generale de tehnic fotografic. Aceasta ne-a impus s anticipm problematica
fotografiei judiciare cu unele date sumare privind tehnica fotografic.
Fotografia (fr. photographie, gr.phos - lumin, graphein - a scrie) constituie o
metod tehnic de reproducere prin proiectare i fixare pe materiale fotosensibile
a imaginii luminoase a fiinelor, obiectelor, fenomenelor materiale. Ea se bazeaz
pe proprietatea radiaiilor electromagnetice, prin descompunerea halogenilor
de argint din emulsia materialelor fotografice, de a genera imaginea latent
a obiectului de fotografiat. Prelucrarea materialelor fotografice cu substane
relevatoare duce la reducerea cristalelor de argint i la crearea, n consecin, a
imaginii vizibile negative, adic invers de poziia stnga-dreapta i de alb-negru
a obiectului fotografiat. Dup fixarea, splarea i uscarea negativului, acesta se
copiaz rezultnd fotografia propriu-zis.

1. Aparatele fotografice
Industria contemporan produce diverse tipuri de aparate fotografice - de
la modele simple, destinate persoanelor preocupate cu fotografierea, la nivel de
diletani - la construcii specializate, conform cerinelor specifice unor domenii
de activitate uman. Dup formatul cadrului, aparatele fotografice pot fi secio
nate n urmtoarele tipuri: minuscule, cu mrimea cadrului de pn la 16 mm;
de format mic, cu mrimea cadrului de 35 mm; de format mediu cu cadrul de
6 x 6,6 x 9 cm i de format mare, cu mrimea cadrului de la 9 x 12 i mai mare1.
Dup sistemul de ncadrare a obiectului de fotografiat i nivelul de auto
matizare, aparatele fotografice se clasific, respectiv, n aparate cu vizoare, cu
sticl mat, acionate manual sau automat.
1. Popa, N. Stoian, S. Neicu, Fotografiajudiciar, Bucureti, 1992, p. 16.
_.................. ......................................................... ......................... ...................

87

Sim ion Dora

n criminalistic, att n activitatea pe teren, ct i n cea de laborator, se


folosesc toate tipurile de aparate, indiferent de menirea i parametrii lor teh
nici. O deosebit importan prezint aparatura fotografic adaptat nevoilor
specifice criminalistice, cum ar fi, de exemplu, conversografiil balistic, destinat
fotografierii circulare a suprafeei glontelui, instalaia de laborator macromicrofotografic, a celei de fotografiere n radiaii infraroii etc.
Aparatele fotografice modeme constau din patru sisteme constructive
principale: camera obscur dotat cu un sistem de susinere i transportare a
materialului fotografic; obiectivul - un sistem optic de proiectare a imaginii
fotografice; sistemul de ncadrare i punere la punct a imaginii; sistemul de
reglare a timpului de expunere.
Camera obscur a aparatului fotografic este amplasat printr-o cutie (din
lemn, metal sau mas plastic) etan la lumin, n interiorul creia se formeaz
imagini pe materialul fotosensibil. Camera asigur vehicularea fotomaterialului
n condiii obscure i ptrunderea fascicolului de lumin, proiectat de obiectiv,
pe emulsia lor. In afar de funciile menionate, camera obscur este suportul
tuturor altor sisteme constructive ale aparatului de fotografiat. Materialul fo
tosensibil se fixeaz prin intermediul casetelor. Rol-filmul este deplasat n faa
obiectivului cu ajutorul rotielor dinate ce intr n perforaiile marginale.
Obiectivul constituie elementul esenial al tuturor aparatelor fotografice.
Compus dintr-un numr mai mic sau mai mare de lentile, unele convergente,
altele divergente, obiectul proiecteaz pe materialul fotosensibil imaginea mic
orat a obiectului fotografiat. Acestuia i simt caracteristici mai muli parametri
tehnici1, dintre care eseniali, din punctul de vedere al specificului aplicrii
fotografiei n criminalistic, sunt:
A.
Distanafocal principal a obiectivului - intervalul dintre centrul optic
i punctul de intersecie a razelor de lumin (focarul sistemului optic), reflectate
de suprafaa obiectului din faa obiectivului. Distana focal influeneaz lu
minozitatea obiectivului, unghiul de poz al acestuia, dimensiunile claritii n
profunzime i ali parametri eseniali ai aparatului de fotografiat. De exemplu,
mrimea distanei focale principale este direct proporional cu scara imaginii
i invers proporional cu unghiul de poz. Deci, pentru fixarea fotografic a
obiectelor ndeprtate, se vor folosi obiective cu distana focal mare, cunoscute
sub denumirea de obiective longfocale sau teleobiective, pe cnd fotografierea
obiectelor de dimensiuni mari din imediata apropiere, situaie cu care nu de
puine ori se confrunt criminalitii, impune folosirea obiectivelor cu distana
focal scurt, dar cu unghiul de cuprindere mare i profunzime de claritate
sporit, numite grandangulare. Distana focal principal este calculat n mm
i gravat pe montura obiectivului, de regul cu F. De exemplu, F-50 la
aparatele de tip Zenit.
1 Iuliu Pagoni, Fotografia: de la teorie la practic, Bucureti, 1987, p. 100.
88

..................................

Tehnica crim in alistic

B.
Luminozitatea obiectivului capacitatea acestuia de a asigura ptrun
derea luminii reflectate de suprafaa obiectului fotografiat spre materialul
fotosensibil, fiind n funcie de diametrul obiectivului, de numrul i calitatea
lentilelor i, dup cum am menionat mai sus, de distana focal principal
a obiectivului. De exemplu, dintre obiectivele cu acelai diametru, cele cu
distana focal mai mic au o luminozitate mai mare, iar dintre obiectivele cu
aceeai distan focal principal, de o luminozitate mai mare sunt cele care
au diametrul mai mare.
In vederea reglrii cantitii de lumin necesar impresionrii corespunz
toare a materialului fotosensibil, obiectivele aparatelor fotografice contemporane
sunt prevzute cu un dispozitiv special, denumit diafragm. Format dintr-o
serie de lame metalice mobile, diafragma de cele mai deseori se prezint sub
forma unui iris1care, cu ajutorul inelului de diafragmare, asigur deschiderea i
nchiderea orificiului de ptrundere a luminii n interiorul camerei obscure. Pe
inelul de diafragmare sunt indicate valorile diafragmei: 2, 4, 5, 6, 8, 11, 16...
La indicele 2, deschiderea diafragmei este maxim, la 16 - minim. Pe
lng rolul semnalat, diafragma servete la mrirea claritii n profunzime a
cmpului fotografic. Cu ct orificiul diafragmei este mai redus, cu att claritatea
n profunzime a cmpului fotografic va fi mai mare.
In criminalistic, claritatea n profunzime are o deosebit importan, avnd
n vedere situaiile complicate i incomode de fotografiere la faa locului. Atare
situaii impun adesea determinarea n prealabil a spaiului n care obiectele
plasate pe planul de profunzime diferit vor fi redate clar.
Aparatele de construcie superioar au pe montura obiectivului un dispo
zitiv special. Pe un inel fix este marcat o
scar dubl a indicilor diafragmei, plasai
simetric pe partea stng i cea dreapt ale
punctului de reper n ordinea lor crescnd.
Paralel cu aceast scar, pe alt inel mobil
se afl scara metric, prin rotirea creia
pentru punerea la punct a imaginii, cifrele
din stnga acestui inel marcheaz punctul
cel mai apropiat de obiectiv, de unde ncepe
cmpul clar al imaginii la diverse niveluri
de diafragmare, cele din dreapta punctului
Fig. 8. Mecanismele diafragmei:
de reper, respectiv, punctul de pe planul n a - scara diafragmei, b - scara cla
deprtat n care claritatea dispare (fig. 8).
ritii n profunzime
1 Denumirea provine de la irisul ochiului uman cu care acesta se aseamn. Unele apa
rate de o construcie mai simpl au diafragme tip plac cu perforaii de diametre diferite
i se aduc n stare de lucru prin rotire, cu ajutorul unei prghii, urmrind indicaiile
respective.
___________________ ______ ______________________ ___ _________

89

Sim ion Dora

C.

Unghiul de cuprindere, sau unghiul de poz, este unghiul sub care


obiectivul reuete s surprind pe pelicul un cmp de o anumit mrime1.
Cum am menionat, unghiul de cuprindere este mai mare la obiectivele cu
distana principal focal sczut i, invers, scade odat cu mrirea acestui
parametru al obiectivului.
Dup unghiul de cuprindere, se disting obiective obinuite, cu unghiul de
cuprindere de cca 46, obiective grandangulare sau supraangulare, al cror
unghi de poz poate varia de la 60 la 180 i longfocale sau teleobiective cu
un unghi de poz mic, sau chiar foarte mic, pn la 18.
Obiectivele supraangulare se folosesc la faa locului pentru fotografierea unei
poriuni mari de teren, a unui obiect voluminos sau grup de obiecte n situaia
cnd nu e posibil deprtarea la o distan care ar admite n acest scop folosirea
unui obiectiv obinuit (ncperi, ogrzi nchise, strzi nguste etc.). Obiectivele,
cu unghiul de cuprindere mic, se folosesc n situaiile care nu permit apropierea
suficient de obiectul de fotografiat din motive tactice (n activitatea operativ)
sau din cauza unor obstacole fizice.
Sistemul de ncadrare a obiectului de fotografiat sau de limitare a poriunilor
acestora, ce se proiecteaz clar pe materialul fotosensibil, se efectueaz prin
sistemul de vizare al aparatului de fotografiat. Acest sistem se prezint n mai
multe variante - de la geamul mat i vizorul independent la aparatele cu burduf,
utilizate n mod staionar n condiii de laborator - la sisteme mai superioare de
vizare i punere la punct a claritii prin obiectiv, cum ar fi cel telemetrie sau
cel cu oglinzi reflexe.
Imaginea fotografic se formeaz ca urmare a proiectrii prin interme
diul obiectivului a imaginii de lumin reflectat de suprafaa obiectului de
fotografiat. Acest proces de imprimare a materialului fotosensibil, cunoscut
sub denumirea de expunere fotografic, este influenat de intensitatea luminii
reflectate de obiectul fotografiat, de sensibilitatea materialelor fotografice i
de deschiderea relativ a obiectivului (de diafragmare) care, la rndul lor,
determin timpul optim de expunere. Cu ct luminozitatea expunerii este mai
mare i sensibilitatea peliculei mai nalt, cu att timpul de expunere trebuie
s fie mai redus.
Timpul de expunere se regleaz cu ajutorul dispozitivului, numit obturator.
Exist obturatoare centrale, alctuite dintr-o serie de lamele metalice, plasate
n preajma diafragmei care, funcionnd, deschid i nchid orificiul central de
proiectare, i, obturatoare focale, bazate pe un sistem format din dou perdele din
mtase neagr, uneori jaluzele metalice, ce se fixeaz n faa peliculei, asigurnd
ptrunderea succesiv a luminii proiectate nuntrul camerei obscure.
1 E. Stancu, Investigarea tiinific a infraciunilor, Bucureti, 1986, p. 328.
90

Tehnica crim in alistic

Obturatorul fotografic este cuplat ntr-un sistem unic cu declanatorul, cu


scala timpului de expunere, iar la aparatele cu obturatoare cu perdea - cu me
canismele de micare ale filmului i, suplimentar, cu mecanismul de utilizare a
lmpii electronice (blitz). Timpul de expunere la aparatele fotografice folosite
recent n justiie, cu excepia unor construcii specializate de laborator, poate
avea valori limitate - de la o secund pn la 1/100 sec. i de valori maxime,
cnd durata expunerii este reglat manual de fotograf. Timpul limitat este marcat
pe scala respectiv prin indicii 1,2,4, 8,15,30,60,125,250, 500,1000, indicii
de la 2-1000, fiind fraciuni de secund. Timpul ndelungat, la care obturatorul
rmne deschis n perioada n care declanatorul va fi apsat, este indicat, de
regul, cu litera B.
n ultimul timp, n practica organelor de urmrire penal se apeleaz din ce
n ce mai frecvent la aparatura fotografic digital, aceasta reprezentnd tehnici
modeme de imaginare i prezentare a obiectelor de studiu judiciar (fig. 9). In
fotoaparatura digital, pelicula fotosensibil este nlocuit cu tehnic de calcul,
ceea ce lrgete esenial posibilitile de fixare i examinare a urmelor infrac
iunii, a altor fenomene ce intereseaz urmrirea penal. Datorit condiiilor
tehnologice avansate, precum i posibilitii vizualizrii directe a obiectelor de
fotografiat, persoana nvestit cu efectuarea lucrrilor de fixare poate, pe de o
parte, selecta cele mai bune imagini, iar, pe de alt parte, mbunti calitatea
acestora prin mijloace tehnice de calcul. Totodat, i aceasta s-a confirmat prin
practica existent, posibilitatea prelucrrii imaginii putnd afecta obiectivitatea
nregistrrii fotografice, ceea ce, n opinia noastr, nu este de neglijat.

Fig. 9. Tipuri de aparate fotografice digitale


91

Sim ion Dora

2. Caracteristicile de baz ale materialelor fotosensibile


Materialele fotosensibile folosite n fotografie constau dintr-un suport de
sticl, celuloid sau hrtie, pe care este turnat un strat subire i uniform de sare
de argint, dispersat n soluie de gelatin (emulsie).
Se disting materiale fotosensibile negative, pozitive i reversibile. La cele
negative, emulsia este turnat pe suporturi transparente (celuloid sau sticl),
pentru a asigura copierea pe pozitive. Emulsia materialelor pozitive este turnat
(ntins pe hrtie sau celuloid), cu suprafaa preparat prin baritare. Fiind lipsite
de colorani sensibilizatori, materialele pozitive n procesul de developare se
prelucreaz cu chimicale i se fixeaz la lumina roie sau galben-portocalie,
spre deosebire de cele negative, care, dup cum se tie, se prelucreaz n con
diii de obscur.
Materialele fotografice se caracterizeaz dup sensibilitatea general i cea
cromatic, precum i dup puterea de rezoluie i contrastant.
Prin sensibilitate general a emulsiei se nelege capacitatea halogenilor de
argint din componena acesteia de a se nnegri, ca urmare a reaciei chimice provo
cat de energia luminii, i de a crea, n consecin, imagini latente. Ea e n funcie,
n primul rnd, de mrimea granulelor de argint introduse n emulsie. Emulsia cu
granulaie mare este mai sensibil la lumin dect cea cu granulaie fin.
Sensibilitatea general este indicat de ctre productori pe ambalajul ma
terialului fotografic: GOST - pentru materialele din fosta URSS, DJN - pentru
materialele din Germania, USA - pentru cele din SUA etc. Cu ct un material
este prezentat prin mai multe uniti de msur, cu att este mai sensibil la lu
min. Sensibilitatea cromatic a materialelor fotografice reprezint modul n
care acestea reacioneaz la diverse zone spectrale ale luminii.
Halogenii de argint rein radiaiile cu lungime de und mic din spaiul
albastru-violet. Pentru ca materialul fotografic s reacioneze la diversele
tonaliti spectrale i s asigure redarea obiectelor de culori diferite, emulsia
acestora se sensibilizeaz cromatic prin introducerea n cadrul preparrii a
unui ir de colorani, sensibilizatori optici. Astfel se confecioneaz materia
lele ortocromatice - sensibile la culorile violet, galben-verde; izopancromatice - sensibile la culoarea roie i pancromatice - sensibile la toate culorile
spectrului vizibil.
Puterea de rezoluie a unui material fotosensibil semnific capacitatea
acestuia de a reda detalii ale obiectului fotografiat. Fiind n funcie de mrimea
granulelor de argint ale emulsiei, determin sensibilitatea la lumin a materia
lului. Aadar, puterea de rezoluie este invers proporional sensibilitii. Astfel,
materialele de sensibilitate redus i de granulaie mic ca 16 GOST sau 15
DJN au o putere de rezoluie mai mare dect cele de 65 i 20, conform unitilor
respective de msur (GOST i DJN).
92

Tehnica crim in alistic

Puterea de rezoluie este o caracteristic deosebit de important a ma


terialului fotosensibil de care se va ine cont n special n redarea urmelor
i a elementelor de detaliu ale obiectelor. n cercetrile criminalistice de
laborator6 se folosesc materiale de nalt putere de rezoluie (micrat-200,
micrat-300 .a.).
Puterea contrastant este o nsuire a materialului fotosensibil care se
refer ndeosebi la hrtia fotografic. Ea reprezint capacitatea emulsiei de a
reda raportul de luminozitate alb-negru. Dup puterea contrastant, materialele
fotosensibile se divizeaz astfel: normale, moi i contrastante sau supracontrastante. Materialele normale redau raportul de luminozitate alb-negru al obiectului
fotografiat fr modificri eseniale, adic aa cum este perceput de organul
senzorial respectiv. Cele moi micoreaz, iar cele contrastante majoreaz dife
rena dintre prile albe i cele negre ale obiectului fotografiat.

3. Substanele chimice necesare procesului fotografic


Cum s-a menionat mai sus, imaginile imprimate pe materialele fotosen
sibile sunt invizibile. Ele se evideniaz prin tratarea acestora cu anumite soluii
chimice revelatoare i de fixare. Soluia revelatoare (revelatorul fotografic) se
prepar din mai multe substane chimice, dizolvate n ap distilat sau potabil,
fiart n prealabil (pentru nlturarea unor sruri din componena ei) i adus
la temperatura de 25-30. Dintre substanele frecvent utilizate n acest scop
principalele simt (tab. 1):
1) Substanele revelatoare propriu-zise sau de baz ale developatorului.
Din aceast categorie sunt recomandabile: metolul (H0-C6H4-NH-CH3)H2S04),
hidrochinona (C6H4 (OH) 2) i amidonul (C6H3(OH)(NH)22HCl).
2) Substanele de conservare a soluiei revelatoare, cum ar fi sulfatul de
sodiu (Na2S03), care frneaz procesul de oxidare a soluiei, pstrndu-i astfel
proprietile developante.
3) Substanele acceleratoare, menite, dup cum se afirm prin nsi denu
mirea lor, s foreze reducerea srii de argint i, ca urmare, s accelereze pro
cesul de developare. Acestea sunt: carbonatai de sodiu (Na2C03), carbonatai
de potasiu (K2C03) .a.
4) Substanele antivoal care, limitnd aciunea revelatorului numai la sectoa
rele emulsiei impresionate de lumin, mpiedic formarea voalelor. n scopul dat
se folosete n special bromura de potasiu (KBr) sau iodura de potasiu (KI).
Substanele relevate se dizolv n cantitile i succesivitatea prevzute de
reelele bilor de developare fotografic, propagate de mai muli autori1.
1 C. Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, p. 46.
93

Sim ion Dora

Tabelul 1
Substane revelatoare i de fixare
Pentru pelicule
(Ia un 1 ap)
Varianta I
Metol
Sulfit de sodiu
Hidrochinon
Carbonat de sodiu
Bromur de potasiu
Varianta a Il-a
Metol
Hidrochinon
Sulfat de sodiu
Borax

Pentru hrtie
(la un 1 ap)
Varianta I
2g
120 g
8g
65 g
5g
2g
5g
200 g
2g

Varianta a Il-a
Metol
Sulfat de sodiu
Hidrochinon
Carbonat de potasiu
Bromur de potasiu

5g
40 g
6g
40 g
2g

Metol
Sulfit de sodiu
Hidrochinon
Carbonat de potasiu
Bromur de potasiu
Varianta a Il-a
Metol
Hidrochinon
Sulfat de sodiu
Carbonat de sodiu
Bromur de potasiu
Varianta a IlI-a
Metol
Sulfat de sodiu
Hidrochinon
Borax

1g
26 g
3g
70 g
1g
1g
5g
26 g
20 g
1g
2g
100 g
5g
2g

La prepararea soluiei de fixare se folosesc mai multe substane chimice


(tiosulfatul de amoniu, iodurile de sodiu sau de potasiu i altele), mai frecvent
aplicat ns este tiosulfatul de sodiu (NA2S203 5H20) dizolvat n cantitate
de 250 g la 0,75 1 de ap.
n cazurile de urgen, situaii cu care deseori se confrunt organele de an
chet i cele operative, se prepar o soluie unic de revelare - fixare simultan
a imaginii fotografice. O atare soluie se obine prin dizolvarea succesiv ntrun litru de ap a urmtoarelor substane: metol - 15 g, sulfat de sodiu - 50 g,
hidrochinon - 15 g, bromur de potasiu - 10 g, iodur de potasiu - 1 g, sod
caustic - 30 g, tiosulfat de sodiu - 160 g1.
Fotografia este un proces complex care decurge n mai multe etape, dintre
care eseniale sunt: expunerea materialului fotosensibil, revelarea i fixarea ima
ginii sau procesului negativ, copierea imaginii negative i obinerea fotografiei
propriu-zise sau procesul pozitiv.
1Colectiv de autori, , Minsk, 1978, . 75.
94

............................................

Tehnica crim in alistic

Expunerea, impresionarea materialului fotosensibil prin deschiderea cu aju


torul sistemului de declanare a obiectivului, este precedat de un ir de operaii
de pregtire, cum ar fi: introducerea materialului n caset i fixarea acesteia
n aparatul de fotografiat, iluminarea obiectului de fotografiat, determinarea
timpului de expunere, a claritii n adncime i altele.
La ora actual, n activitatea criminalistic se utilizeaz diverse tipuri de
materiale fotografice, n funcie de scopul urmrit i, firete, de aparatul de care
se dispune. n aparatele de format mic se folosesc filme perforate lateral, care se
introduc n aparat cu ajutorul unei casete metalice sau de mas plastic, filmul
derulndu-se la ntuneric pe un mosorel cu rotaie liber, n aparatele de format
mediu se folosesc rolfilme cuprinznd, n majoritatea cazurilor, 8 poziii de 6x6
sau 9 cm. Fiind acoperite cu o dublur de hrtie neagr, acestea se introduc n
aparat la lumin cu ajutorul a dou mosorele. n aparatele de format mare, se
folosesc plci de sticl cu diverse dimensiuni (9x12,12x18 etc.) sau planfilme
turnate pe suport de celuloid, care se taie la dimensiuni necesare i se introduc
n aparat prin intermediul casetei pentru o singur poziie.
n fotografia judiciar, un rol de
osebit i aparine iluminrii obiectului
de fotografiat. Ea contribuie la impri
marea fotografiei de calitate tehnic,
dar i la atingerea scopului: redarea
elementelor de volum, form i de
structur exterioar a obiectului, pre
cum i a raportului cu alte obiecte din
spaiul supus cercetrii criminalistice.
Pentru a obine rezultate optime, n
acest sens se aplic iluminarea lateral,
frontal-lateral, contrar, folosindu-se
sursa de lumin artificial, n special
izvoarele dure (lmpi electrice) cu
ecran reflectorizant i fulger electro
nic sau de magneziu (blitz) (fig. 10).
Din cauza duratei de timp scurt de Fig. 10. Calculatorul unei lmpi-blitz
iluminare, expunerea cu lampa-blitz
se execut n timpul n care deschiderea orificiului obiectivului coincide cu
momentul de vrf al iluminrii.
Dat fiind faptul c timpul expunerii rmne acelai, impresionarea emul
siei la nivelul necesar se obine prin deschiderea sau nchiderea diafragmei, n
funcie de capacitatea blitz-ului, de distana la care se afl obiectul fotografiat
i de sensibilitatea la lumin a materialului fotografic.
95

Sim ion Dora

Pentru nlesnirea lucrului, majoritatea lmpilor-blitz simt dotate cu un calcu


lator al diafragmei, care const din dou discuri: unul n centru - fix, altul din
exterior - mobil. n partea de sus a discului fix este indicat n cifre intensitatea
de iluminare a lmpii, iar pe cel mobil - variantele de sensibilitate a materialului
fotografic. Pe prile de jos ale discurilor menionate sunt marcate date privind
distana de la care se fotografiaz i, respectiv, diafragma. Programnd (reglnd)
indicii privind sensibilitatea peliculei i puterii blitz-ului, dup distana de la
care se fotografiaz, se determin diafragma.
Unul dintre factorii determinani privind formarea unei imagini fotografice
de bun calitate este timpul de expunere. Acesta, dup cum am subliniat ante
rior, e n funcie de nivelul de iluminare a obiectului fotografic, de diametrul
orificiului diafragmei i de sensibilitatea materialului fotografic.
Iluminarea este influenat de mrimea, culoarea i structura exterioar a
obiectului fotografiat (lucioas, mat, neted, cu asperiti etc.), de mediul n
care acesta este situat i care n fotografia judiciar operativ nicidecum nu
poate fi modificat, de anotimpuri (primvar, iarn, toamn).
Diafragma, la rndul ei, variaz n funcie de parametrii n adncime ai
obiectului fotografiat, precum i de caracteristicile constructive ale obiectivului
aparatului de fotografiat, n special de distana focal a acestuia.
Din cele expuse rezult c determinarea just a timpului de expunere este
o condiie indispensabil executrii unei fotografii.
n criminalistic se folosesc mai multe metode de determinare a timpului
de expunere. n investigaiile de laborator ale experilor criminaliti, timpul
expunerii se stabilete adesea prin probare. Obiectul de studiu se fotografiaz
la diferii timpi de expunere, pn la obinerea imaginii necesare.
n condiiile cercetrilor efectuate, n teren se utilizeaz diverse sisteme
de calculatoare. Cu tabelele de expunere, ce nsoesc materialele fotografice
negative, se folosesc pe larg indicatorii elaborai de specialiti n materie i
propagai n literatura de specialitate. Pentru determinarea perfect a condi
iilor de expunere, se folosesc exponometrele fotografice independente sau
ncorporate n aparatele de fotografiat. E de menionat c unele aparate mo
deme sunt dotate cu exponometre automate diafragm-timp, ele simplificnd
esenial procesul.
n urma expunerii, pe materiale fotosensibile se formeaz imaginea latent
a obiectului fotografiat. Materialele fotosensibile expuse se supun n continuare
unei prelucrri de laborator, care se desfoar, dup cum am remarcat deja,
n dou faze principale: cea de revelare i cea de fixare a imaginii fotografice.
Prima const n developarea materialului negativ, iar a doua - n fixarea imaginii
revelate. Acest proces, cunoscut sub denumirea de proces negativ, se efectu
96

Tehnica crim in alistic

eaz n condiii de ntuneric, de aceea prezint unele dificulti, nct exclude


observarea nemijlocit. Plcile i planfilmele se prelucreaz n bi deschise,
folosindu-se vase din mas plastic (uneori metalice) predestinate acestui proces.
Rolfilmele se prelucreaz n recipiente pentru developat.
Timpul developrii este prevzut de instruciunea developatorului respec
tiv. n cazurile cnd acesta, fiind folosit de mai multe ori, ar putea degrada,
timpul prelucrrii se verific pe cale experimental, utilizndu-se panglici
mici din acelai material. Dup developare, negativele sunt splate imediat
cu ap curat, pentru a opri procesul de aciune a revelatorului asupra emul
siei, apoi tratat mai ndelungat (10-15 min.) ntr-o baie de fixaj, menit s
elimine din emulsie sarea de argint neimpresionat. Ultima operaie privind
procesul negativ o constituie splarea i uscarea materialului developat. Sp
larea negativului se face timp de 25-30 min., n ap curat, mprosptat n
permanen. Materialul negativ se va usca fie ntr-un dulap special ventilat,
fie n orice alt ncpere lipsit de praf.
Copierea imaginii de pe negativ pe materialele pozitive se efectueaz prin
contact direct sau prin proiectare. Copierea prin contact const n suprapunerea
negativului pe materialul pozitiv, succedat de o expunere cu lumin. Atare
copiere se efectueaz cu ajutorul unui aparat construit special pentru acest
proces, cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. Acesta este compus
dintr-o cutie nchis, n care se afl izvorul de lumin. Aparatul este prevzut,
n partea de sus, cu un geam de sticl mat pe care se suprapune negativul
cu materialul pozitiv fotosensibil i cu un capac acoperit n partea de jos cu
un material elastic sau cu o pern pneumatic, destinat asigurrii contactu
lui perfect al materialului pozitiv cu cel negativ. Timpul de impresionare cu
lumin se determin prin probare. Imaginile copiate prin contact sunt de di
mensiunile negativului, de aceea procedeul se folosete mai frecvent n lucrul
de laborator al experilor criminaliti i mai puin n activitatea operativ i
de urmrire penal.
Copierea prin proiecie este forma de baz n obinerea imaginilor fotogra
fice mrite. Ea se efectueaz cu ajutorul aparatelor de mrit care, indiferent de
specificul lor tehnic, constau din urmtoarele componente principale: o cutie
metalic n interiorul creia se afl o surs de lumin i un condensator optic;
un dispozitiv detaabil de fixare a peliculei sau a plcii negative; un obiectiv;
un sistem pentru determinarea claritii imaginii (fig. 11).
Materialul fotosensibil (hrtia), expus la lumin prin aparatul de mrit, se
trateaz n bile de revelare i fixare n ordinea descris mai sus privind pro
cesul negativ.

97

Sim ion Dora

Fig. 11. Aparate de copiere a imaginilor de pe negativ i obinerea fotogra


fiilor: a - aparat de copiat prin contact, b - aparat de copiat prin proiecie

3. Fotografia judiciar operativ


1. Metodele fotografiei judiciare operative
Fotografia judiciar operativ reprezint un ansamblu de metode i pro
cedee privind aplicarea mijloacelor fotografice n procesul de cercetare la
locul svririi faptei i de efectuare a diverselor acte de urmrire penal,
pentru fixarea obiectelor examinate, nregistrarea, redarea unor secvene i a
rezultatelor obinute. Ea se nscrie printre metodele tehnico-tiinifice utilizate
cel mai des de nsui organul judiciar la fixarea urmelor infraciunii, a tuturor
probelor materiale descoperite n timpul cercetrilor efectuate la faa locului
sau n alte mprejurri similare. Fotografia operativ i gsete aplicare la
fixarea rezultatelor experimentului i a reconstituirii faptei, a prezentrii spre
recunoatere, a percheziiei i a altor aciuni procesuale, cum ar fi, de exemplu,
cercetarea corporal a persoanei suspecte sau a victimei, obinerea modelelor-tip
de comparaie, precum i a unor activiti de investigaie operativ.
n corespundere cu aceste sarcini complexe, n criminalistic s-au elabo
rat un ir de metode i procedee, destinate obinerii imaginilor fotografice de
98

Tehnica crim in alistic

calitate, apte s contribuie la realizarea obiectivelor procesului penal. Acestea


includ: metoda panoramic, metoda metric, metoda de reproducere, metoda
signalitic sau de recunoatere i metoda stereoscopic.
Metoda panoramic se aplic n cazul cnd un spaiu sau obiect ce urmeaz
a fi fotografiat, din cauza dimensiunilor mari, nu poate fi cuprins ntr-o foto
grafie. Ea const n executarea succesiv a fotografiei obiectului prin poriuni,
imaginile-pri fiind ulterior asamblate ntr-o fotografie compus.
Fotografia panoramic se poate executa prin deplasarea aparatului para
lel liniei frontale a spaiului sau obiectului fotografiat, precum i prin rotirea
aparatului staionat ntr-un punct, pe un arc de cerc necesar pentru ncadrarea
ntregului obiect de fotografiat. n primul caz vom obine o fotopanoram liniar,
n al doilea - o fotopanoram circular.
Executarea fotografiei panoramice reclam respectarea unor reguli, impuse
de necesitatea redrii precise a spaiului sau obiectului fotografiat.
n cazul panoramei liniare, se cere fixarea aparatului de fotografiat la aceeai
distan de linia frontal a obiectului fotografiat, prin poriuni i la nlimi egale
de la planul solului. De asemenea, se cere ca n cmpul poriunii fotografiate
n continuare s fie cuprins o parte (10-15 cm) din poriunea fotografiat an
terior, asigurnd astfel tierea
marginal a fotografiilor dup
anumite puncte de reper i
asamblarea lor ntr-o fotogra
fie comun. Timpul, diafragma,
alte condiii de expunere, pre
cum i de prelucrare ulterioar a
materialelor fotografice (gradul
de mrire, durata de developare
etc.) trebuie s fie identice.
Fotografia panoramic poa
te fi executat excelent, folosindu-se un aparat special cu
obiectiv rotativ de tipul Ori
zont (fig. 12).
Utilizarea unui atare aparat are avantaje exprimate prin posibilitile pe care
acesta le ofer n vederea ncadrrii corecte prin vizorul panoramic, rapiditatea
i precizia fotografierii.
Metoda metric sau de msurare este utilizat n activitatea de urmrire
penal, cnd mprejurrile cauzei impun fixarea obiectului sau a unui element
spaial prin redarea caracteristicilor dimensionale. O asemenea fotografie furni
zeaz informaii suplimentare, ea permind schiarea unui plan al locului faptei,
calcularea dimensiunilor obiectului reprodus i a elementelor caracteristice
99

Sim ion Dora

Condiiile de baz ale metodei n cauz, argumentate, dup cum am meni


onat deja, de A. Bertillon i care au rmas n vigoare, constau n urmtoarele:
- persoana, care urmeaz a fi fotografiat n vederea reinerii semnalmen
telor, se fotografiaz bust de dou ori: din fa i din profil. Dac fotografia
este destinat evidenei criminalistice (nregistrrii penale), se va fotografia
profilul drept. Profilul stng se va fotografia numai n situaia prezenei unor
semne caracteristice individuale (defecte anatomice, cicatrice, tatuaj etc.). Dac
fotografia semnalmentelor se execut urmrindu-se scopul prezentrii acestei
persoane spre recunoatere, se recomand fotografierea profilului drept, celui
stng, a unui semiprofil i a inutei ntregului corp;
- persoana se fotografiaz cu capul descoperit, pieptnat (de gen mas
culin - brbierit), cu urechea descoperit. Dac persoana poart ochelari, se
fotografiaz cu i fr ei, privirea fiind ndreptat nainte, ochii deschii;
- inuta corpului i a capului trebuie s fie dreapt. Pentru a uura controlul
asupra poziiei corpului i a capului, persoana se fotografiaz fiind aezat pe
un scaun cu sptarul prelungit i cu un suport de susinere a capului;
- expunerea se execut n poziia aparatului, n care axa obiectivului cade
pe rdcina nasului;
- iluminarea celui fotografiat se face cu dou surse de lumin: una puternic
din fa, alta lateral mai slab dect prima;
- fotografia se execut la scara 1/7 din mrimea natural. Cea mai accep
tabil modalitate de obinere a acestei scri este cea a fotografierii cu o rigl
de 28 cm lungime, ajustat la nivelul pieptului persoanei fotografiate care, la
proiecia negativului n procesul pozitiv, se mrete pn la 4 cm.
Fotografia de recunoatere a cadavrelor neidentificate se execut respectndu-se condiiile privind fotografierea persoanelor n via. Unele particulariti,
condiionate de nsui obiectul de fotografiat, se refer la pregtirea cadavrului
ce urmeaz a fi fotografiat. n prealabil se recurge la aa-numita toalet a ca
davrului, prin care se preconizeaz redarea aspectulului apropiat celui avut n
via. Aceasta const n cusutul leziunilor i retuarea prilor deformate ale feei,
n splarea ei, pieptnarea prului, deschiderea ochilor .a., efectuate, firete, cu
participarea expertului legist, a oricrui alt specialist anatom (fig. 15).
Cadavrul poate fi aezat pe un scaun i ntr-un mod sau altul sprijinit n
poziie dreapt, pentru a fi fotografiat. Deseori ns el se fotografiaz n poziie
orizontal, situaie n care o deosebit importan are dispunerea aparatului de
fotografiat i a surselor de iluminare n poziiile necesare fotografierii din fa
i din profil.
Fr a intra n detalii de ordin tehnic, menionm c executarea fotografiei
color, la moment foarte modest, majoreaz considerabil eficiena fotografiei
de recunoatere.

Tehnica crim in alistic

Metoda stereoscopic const n utilizarea unor aparate i dispozitive care


permit obinerea unei imagini fotografice spaiale a locului faptei, a unui nod al
acestuia, a unor obiecte, urme sau elemente caracteristice ale acestora.
Stereografia se bazeaz pe principiul vederii binoculare umane. Dup cum
este cunoscut, datorit intervalului optic al pupilelor, ochiul drept i cel stng
reproduc obiectele materiale din diferite unghiuri de proiecie. Prin privirea con
comitent a obiectului cu ambii ochi, se creeaz senzaia volumetric spaial.

Fig. 15. Fotografia de recunoatere a unui cadavru neidentificat


pn i dup toalet
Stereofotografia presupune obinerea a dou imagini ale obiectului supus
cercetrii, executate din dou poziii ndeprtate la distana de 65 mm, de pe
care se obin dou stereofotografii cu dimensiunile de 42-63 mm fiecare. In
continuare acestea se fixeaz, fr a schimba ordinea de expunere, la distana
de 65 mm i se studiaz cu ajutorul unui dispozitiv special (stereoscop).
Stereofotografia se execut cu ajutorul unui aparat special, prevzut cu
dou obiective sincronizate, care permit formarea concomitent a celor dou
negative n condiii identice.
Dac nu se dispune de un atare aparat, stereofotografia poate fi executat
cu un aparat fotografic obinuit, folosindu-se o in, care permite fixarea apa
ratului n dou poziii aflate la distana sus-menionat. Pentru obinerea unei
stereoperechi corecte, fotografiile se execut n condiii identice ale ntregului
proces fotografic.
..... ............ ........... .......... ........... ................................................ ......................

103

Sim ion Dora

2. Fotografierea locului faptei


Locul faptei, spaiul, n perimetrul cruia s-au desfurat aciunile in
fracionale sau unde s-au manifestat consecinele acestor aciuni, conine
diverse materiale de prob, acestea manifestndu-se n form de urme ale
aciunii - modificri materiale produse n timpul comiterii faptei ilicite. Des
coperirea, fixarea i ridicarea acestui material probatoriu se efectueaz n baza
cercetrii directe a spaiului menionat de ctre organul de urmrire penal.
Rezult deci, i aceasta s-a accentuat de nenumrate ori in literatura de
specialitate, c cercetarea locului faptei reprezint o aciune procesual cu o
deosebit semnificaie n aflarea adevrului1.
Totodat, cercetarea locului faptei constituie o aciune de cunoatere com
plex, buna efectuare a creia reclam utilizarea celor mai avansate mijloace
tehnice, printre care un loc prioritar i aparine fotografiei. n pofida caracterului
ei auxiliar, fotografia, pe deplin dreptate este o modalitate tehnic de fixare
a tabloului de ansamblu i a obiectelor ce constituie locul faptei svrite ce
beneficiaz de o vast aplicabilitate practic.
In conformitate cu regulile tactice, formulate n baza practicii generaliza
te, la locul faptei se execut patru tipuri de fotografii: fotografia de orientare,
fotografia-schi, nodal i cea de detaliu.
Fotografia de orientare servete la fixarea locului faptei cu unul sau mai
multe puncte de orientare. O atare fotografie trebuie s permit identificarea
locului unde s-a svrit fapta ilicit. La faa locului, organul de cercetare sta
bilete parametrul locului faptei i concomitent fixeaz punctele de reper ale
acestuia. Ele pot fi ansambluri de cldiri sau o singur cldire cunoscut dup
destinaie (coal, spital, gar etc.), drumuri publice, diferite indicatoare de
strzi, semne kilometrice, iaz, ru i chiar unele elemente de ordin topografic
ale terenului deschis (fig. 16).
Fotografia de orientare se execut n cadrul fazei de observare general a
locului faptei, naintea operaiilor de cercetare n msur s provoace modificri
ale strii iniiale a locului. Ea se execut de la distana impus de necesitatea
ncadrrii corecte a ntregii ambiane. n acest caz se vor folosi aparate cu obiec
tive fotografice respective. In situaiile cnd amplasamentul locului faptei nu
permite reproducerea acestuia pe o fotografie unitar, se va proceda la metoda
panoramic.
Fotografia-schi se execut pentru a nregistra fotografic locul propriu-zis
al faptei, izolat de mediul nconjurtor. Ca i fotografia de orientare, se execut
n faza iniial de cercetare, insistndu-se att asupra tabloului n ntregime al
locului faptei, ct i asupra tuturor obiectelor din perimetrul acestuia.
1 C. Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, p. 81; N. Ionescu, Fotografia judiciar la
faa locului, II Tratat practic de criminalistic, Bucureti, 1976, p. 54; E. Stancu, Inves
tigarea criminalistic a infraciunilor, partea a Il-a, Bucureti, 1988, p. 30.
104

Tehnica crim in alistic

Fotografia-schi poate fi
imitar, cnd locul faptei este
reprodus pe o singur fotografie,
n forma unei serii de fotografii,
n care locul faptei este fixat
pe sectoare. Fotografia n serii
se execut n situaiile cnd
forma locului faptei (dou sau
mai multe ncperi) exclude
posibilitatea executrii unei
fotopanorame. O variant a
fotografiei-schi n serii, indis
pensabil fixrii prilor opuse
Fig. 16. Fotografia de orientare
ale obiectelor voluminoase (ale
ntr-un caz de accident rutier
unei maini avariate), este foto
grafia contrar sau ncruciat, constnd n reproducerea locului faptei din dou
sau patru poziii diametral opuse (fig. 17).

Fig. 17. Fotografia-schi contrar


Fotografia nodal se refer la nregistrarea unor obiecte apreciate ca fiind
principale, datorit faptului implicrii lor n activitatea infracional sau care
reprezint consecinele infraciunii. Ca principale pot fi considerate cadavrul
n cazul unui omor, mijloacele de transport avariate n cazul unui accident de
circulaie, ua forat n urma unui furt, armele i instrumentele folosite n tim
pul svririi infraciunii .a. Fotografia nodal se execut n condiiile locului
faptei, de asemenea, n etapa iniial de cercetare fr ca obiectul fotografiat s
fie scos din ansamblul obiectelor ce constituie ambiana acestui loc. Aceasta
105

Sim ion Dora

se impune lund n consideraie scopul fotografiei date de a imagina nu numai


aspectul general i poziia pe care o ocup obiectul principal n perimetrul locu
lui faptei, dar i legtura cu alte obiecte din apropierea nemijlocit a lui. Dac
situaia faptei cercetate reclam fixarea dimensiunilor obiectului principal sau
diferena de mrime dintre el i obiectele ce-1 nconjoar, la fotografia nodal
se va folosi metoda metric. Pentru a evita denaturrile de ordin perspectiv,
obiectele principale se fotografiaz din poziii, cnd obiectivul aparatului cade
perpendicular pe zona din centru a planului suprafeei frontale fotografiate. Re
zultatele sunt eficiente, dac se aplic obiective cu unghi mare de cuprindere.
Fotografierea cadavrului, acesta fiind n mod aprioric obiectul principal n
cazurile de cercetare a unei mori violente, se efectueaz conform unor reguli
suplimentare.
Scopul fotografiei nodale a cadavrului este de a reproduce corect poziia
asectuia n spaiu i n raport cu obiectele din ambian, starea vestimentaiei,
leziunile corporale vizibile. Pentru aceasta cadavrul se fotografiaz la faa locului
din partea de sus i din ambele pri laterale. Poziia trebuie aleas astfel nct
axa optic a obiectivului s cad pe mijlocul cadavrului perpendicular planului
exterior al acestuia. Nu se recomand fotografierea cadavrului de la cap sau de
la picioare, deoarece aceasta duce la denaturarea de perspectiv i, ca urmare,
pe fotografie partea cadavrului apropiat de obiectiv va prea mult mai mare
dect prile mai ndeprtate.
Fotografia de detaliu se execut la faa locului pentru fixarea urmelor in
fraciunii i a obiectelor considerate corpuri delicte. Scopul acestei fotografii
este, pe de o parte, de a fixa i a demonstra prezena la faa locului a unor urme
anumite (de mini, de picioare, de instrumente, ale mijloacelor de transport
etc.) sau a unor obiecte (o arm, un tub de cartu, un topor, un obiect de mbr
cminte etc.) ntr-un mod sau altul exploatate de fptuitor sau de alte persoane
implicate, iar, pe de alt parte, de a reda caracteristicile generale i individuale
ale urmelor i obiectelor-corpuri delicte.
Fotografia de detaliu, numit n literatura de specialitate i fotografie a
detaliilor, se execut n etapa a doua a cercetrii locului faptei, cnd obiectele
purttoare de urme, ct i cele corp - delict, fiind deja fixate spaial i n corelaie
cu alte urme i obiecte pe fotografiile-schi i nodal, se pot deplasa i staiona
n poziii favorabile din punctul de vedere al punerii n evidena fotografic a
caracteristicilor ce intereseaz.
Executarea fotografiei de detaliu trebuie s corespund urmtoarelor
condiii:
- s redea materialul fotografiat aa cum acesta este perceput de organul
senzorial, excluzndu-se, n msura posibilitilor, eventualele denaturri;
- s redea cu maxim precizie elementele caracteristice i detaliile urmei
sau ale obiectului supus cercetrii criminalistice;
106

Tehnica crim in alistic

s asigure posibilitatea efecturii msurrilor necesare pentru determi


narea dimensiunilor urmei i ale obiectului reprodus.
Condiiile menionate, n funcie de specificul obiectului de fotografiat,
impun respectarea urmtoarelor reguli:
a) att urmele, ct i obiectele-corp delict se vor fotografia n poziia n
care axa obiectivului aparatului de fotografiat s cad perpendicular pe suprafaa
suportului urmei sau planul suprafeei obiectului n litigiu;
b) pentru o imagine mai clar, se recomand folosirea a dou surse de
lumin artificial, instalate bilateral. Aparatul de fotografiat se fixeaz pe un
trepied sau un dispozitiv de reproducere prevzut cu un bra de apropiere i
deprtare a aparatului;
c) urmele, care nu se disting de culoarea suportului, de exemplu, urmele
lsate prin secreia glandelor sudoripare, se evideniaz n prealabil cu substane
de revelare. Pentru evitarea strlucirilor duntoare, cu care ne confruntm n
majoritatea cazurilor de fotografiere a suprafeei metalice, de sticl .a., se reco
mand folosirea surselor de lumin difuz, precum i a filtrelor de polarizare;
d) fotografia urmelor, a cror detalii caracteristice sunt mici, a celor de
mini, de instrumente, unele leziuni corporale, se va executa la un anumit grad
de mrire, recurgndu-se la utilizarea inelelor intermediare care, fiind intercalate
ntre obiectiv i camer, mresc distana focal, permind astfel fotografierea
de la distane mici, i, n consecin, obinerea unei imagini mrite;
e) fotografia de detaliu se execut ntotdeauna n baza metodei riglei
gradate.

3.
Fotografia defixare a unor secvene i a rezultatelor altor (dect
cercetarea la faa locului) aciuni de urmrire penal
Pe lng cercetarea la faa locului, fotografia operativ este utilizat frecvent
de ctre organele cu funcii de urmrire penal la fixarea unor secvene i a re
zultatelor aciunilor experimentale a prezentrii spre recunoatere, a percheziiei
i a altor aciuni n procedura de urmrire penal.
Prevzut de legislaia n vigoare ca act probatoriu (art. 123 Cod proc.pen.),
experimentul reprezint o form specific de verificare practic a probelor tes
timoniale i a versiunilor privind mprejurrile actului infracional.
Fotografiile executate n timpul experimentului, sunt destinate, pe de o parte,
fixrii condiiilor n care s-a desfurat experimentarea mprejurrilor faptei n
cauz, iar, pe de alt parte, ilustrrii momentelor importante reproduse artificial
i a rezultatelor obinute pe cale experimental.
Dup cum este cunoscut, legislaia privind experimentul dispune efectuarea
lui n condiiile faptei cercetate sau pe ct posibil asemntoare celor n care
s-a desfurat evenimentul supus verificrii pe cale experimental. Fotografia
mprejurrilor experimentului demonstreaz respectarea acestei cerine a legii.
107

Sim ion Dora

Totodat, datele obinute pe cale experimental sunt probante i deci necesit


aplicarea mijloacelor de fixare respective, inclusiv ale celor fotografice.
Pornind de la cele expuse, semnalm c la efectuarea experimentului se im
pune executarea a trei fotografii: a mprejurrilor n care se desfoar aciunile
experimentale, a momentelor decisive i a rezultatelor obinute. De exemplu, n
cazul experimentului ntreprins n scopul determinrii vizibilitii, nainte de a
proceda la aciunile experimentale propriu-zise, se va fotografia locul n care
urmeaz a fi efectuat experimentul, insistndu-se asupra tuturor caracteristicilor
acestuia. Ulterior, n locul unde a avut loc aciunea procesual, din punctul de
inut de observator, se execut o fotografie spaial, care obiectiv confirm sau
infirm posibilitatea de observare presupus sau declarat de martor, victim
ori persoana vinovat.
Cu aceeai situaie ne confruntm i n cazul experimentului judiciar, iniiat
n vederea verificrii posibilitilor de svrire a unor aciuni (strbaterea unui
spaiu ntr-o unitate de timp, ptrunderea sau ieirea dintr-un loc, scoaterea
obiectelor dintr-o ncpere etc.). i aici, pn la aciunile experimentale, nc
perea sau locul deschis, precizat pentru efectuarea experimentului, se va descrie
n procesul-verbal i se va fotografia n ansamblu. Se va fotografia momentul
culminant al aciunilor experimentale, cnd persoana antrenat n aceast aciune
reuete s ptrund sau s ias dintr-o ncpere, s scoat un anumit obiect pe
geamul grilaj at, s finalizeze o distan etc.
O
alt aciune procesual, la fixarea creia se utilizeaz pe larg fotografia
operativ, o constituie prezentarea spre recunoatere. Reglementat n mod
distinct de legislaia procesual-penal n vigoare (art. 116 Cod.proc.pen.), pre
zentarea spre recunoatere are ca urmare identificarea (sau negarea identitii)
persoanelor n via, a cadavrelor i a obiectelor materiale cauzal legate de
fapta penal, contribuind n mod direct la stabilirea adevrului. Deci fixarea cu
exactitate a unor momente din procesul prezentrii i a rezultatelor recunoa
terii, inclusiv pe cale fotografic, este una dintre condiiile de care va depinde
valoarea probatorie a actului procesual n discuie.
Fixarea prin fotografiere a procesului de recunoatere presupune executa
rea a trei fotografii, din care s rezulte c, din grupul de persoane sau obiecte
prezentate martorului, victimei sau nvinuitului, a fost identificat o anumit
persoan sau obiect. Pe prima fotografie va fi reprodus ntregul grup de persoane
sau obiecte prezentate. A doua cuprinde persoana recunosctoare (martorul,
victima sau nvinuitul), ct i persoana (sau obiectul) indicat de aceasta ca fiind
recunoscut. n fine, a treia fotografie, executat dup declaraiile persoanei
recunosctoare, va fi destinat redrii semnalmentelor specifice ale persoanei
recunoscute, n cazul obiectelor materiale - elementelor caracteristice de baz
ale acestora.
108

Tehnica crim in alistic

Fig. 18. Obiecte descoperite ; ridicate


prin percheziie

Practica judiciar demon


streaz c fotografia operativ
este cel mai avantajos pro
cedeu tehnic privind fixarea
unor secvene i a rezultatelor
percheziiei. n fond, fotografia
de percheziie cuprinde trei fe
luri de fotografii asemntoare
celor aplicate la fixarea locului
faptei: una de ansamblu cu
sens de orientare a locului ce
urmeaz a fi percheziionat,
alta nodal a locurilor tainice, a
ascunziurilor i, a treia, de de
taliu a obiectelor descoperite.
n cadrul fotografiei obiec
telor descoperite, se va insista
n special asupra caracteristici
lor privind forma i dimensiu
nile acestora, ambalajul i mo
dalitatea de ambalare (fig. 18).
Dac obiectul este marcat cu
cifre, diverse inscripii, semne
de fabricare etc., fotografia
trebuie executat n modul n
care aceste caracteristici s fie
vizibile pentru ochiul omului.
Bancnotele bneti, biletele
de loterie, obligaiile, ca i
orice alte hrtii de valoare, se
fotografiaz n grup i aparte
d s yal
numr . serj
n ordinea descrierii lor n

procesul-verbal.
Fotografia este deosebit de util pentru fixarea rezultatelor percheziiei per
soanei i a obiectelor purtate, cum ar fi servietele, poetele, geamantanele etc.
Percheziia persoanei se ntreprinde, n majoritatea cazurilor, n scopul des
coperirii i ridicrii armelor, obiectelor delictuoase, instrumentelor, a diferitor
nscrieri, documente i, firete, a urmelor infraciunii. Cu ajutorul fotografiei se
vor reda demonstrativ obiectele descoperite, locul unde acestea au fost gsite
i modul de ascundere.
109

Sim ion Dora

4. Fotografia de urmrire i nregistrarea de imagini


Tot din categoria fotografiei operative face parte fotografia de urmrire sau
detectiv, folosit de ctre organele de urmrire operativ n vederea identificrii
persoanelor supuse supravegherii active sau declarate n cutare, precum i a
contactelor dintre diferite persoane implicate n activiti ilicite (de corupere,
jafuri, nvliri tlhreti, antaj etc.).
Fotografiile detective se folosesc de ctre organele menionate n activitatea
de prevenire a actelor criminale, la demascarea autorilor faptelor svrite, la
paza diverselor obiecte de valoare social i a frontierelor.
Fotografia de urmrire se execut n condiii spaiale i de timp complicate,
condiionate de necesitatea pstrrii unui nivel nalt de confidenialitate. Aceasta
impune aplicarea unor procedee i mijloace tehnice speciale. La fotografia de
urmrire se folosesc aparate minuscule, ponderea fiind deinut de cele camu
flate n diferite obiecte, cu sisteme automate de expunere i diafragmare. Atare
aparate sunt prevzute cu obiective ce permit expunerea de la distane mari.
Pentru executarea fotografiilor la ntuneric, condiie inerent acestui gen de
activitate, se folosesc mijloace speciale de iluminare de tipul celor de radiaii
infraroii, amplificatoare electronooptice etc.
Fotografia se execut dup regulile generale i conform sarcinilor pe care
i le asum organul respectiv. n cazul fotografierii unei persoane, de exemplu,
se va ine cont de condiiile privind fotografia de recunoatere, pe cnd fixarea
unor aciuni se va efectua conform regulilor fotografierii la locul faptei.
n prezent, n activitatea de investigaie operativ, desfurat n vederea
descoperirii sau prevenirii actelor penale, se recurge frecvent la nregistrarea de
imagini video. Imaginea video a anumitor fapte, persoane sau aciuni, nregis
trat n timpul desfurrii controlului operativ-tehnic asupra persoanei tentate
s comit infraciuni sau n ordinea procedurii de urmrire penal prevzut
de legislaia n vigoare, dup cum pe bun dreptate se susine n literatura de
specialitate, poate fi utilizat n procesul judiciar penal, dac datele pe care le
prezint sunt verificare prin intermediul mijloacelor de prob prevzute n
art. 93 Cod.proc.pen.1.
Videograma operativ reprezint incontestabil principala surs de constatare
a infraciunilor n flagrant dac, firete, nregistrarea s-a efectuat cu respecta
rea prevederilor legale (art. 137-138 Cod.proc.pen.) i deontologice privind
garantarea intereselor i demnitii persoanei. n plus, ea asigur identificarea
persoanelor implicate, a martorilor infraciunii i a mijloacelor aplicate la s
vrirea i ascunderea acesteia2.
11. Dolea, Comentariu la Codul de procedur penal, Chiinu, 2005, p. 244.
2 C. Drghici, M. Lupu. Tehnica criminalistic, Bucureti, 2004, p. 63.
110

...................................................................................... ............... .. ..............................................................................................................................

Tehnica crim in alistic

La nregistrarea de imagini n cadrul activitii detective se aplic mijloace


de luat vederi adaptate specificului genului respectiv de activitate, adic sus
ceptibile s funcioneze n condiii mai puin obinuite n care i ndeplinesc
sarcinile serviciile operative de investigaie. Ele pot fi portabile sau instalate
staionar n locurile n care se presupune ipotetic c va avea loc fenomenul ce
intereseaz cauza.

5. nregistrarea video n procedura de urmrire penal


nregistrarea video a activitilor de urmrire penal n desfurare i a
rezultatelor acestora reprezint o modalitate tehnic modern de fixare a mate
rialului probatoriu. Organele de urmrire penal sunt ndreptite prin lege s
aplice mijloace tehnice de nregistrare video n vederea optimizrii procesului
de fixare, a evoluiei i a rezultatelor activitilor de urmrire penal. Ele sunt
dotate cu mijloace de nregistrare de natur s asigure fixarea n mod simultan
a imaginii i a sunetului pe pelicula videomagnetic, precum i reproducerea
sonorizat a videofilmului color1(fig. 19).

Fig. 19. Tipuri de camere de luat vederi


nregistrarea video este prevzut n mod expres n legislaia n vigoare
pentru fixarea mprejurrilor i a rezultatelor cercetrii la faa locului (art. 118
Cod.proc.pen.), reconstituirii faptei (art 122 Cod.proc.pen.), audierii persoanelor
(art. 110-115 Cod.proc.pen.) i pentru verificarea declaraiilor acestora la locul
infraciunii (art. 114 Cod.proc.pen.). Aceasta nu nseamn ns c nregistrarea
video nu poate fi utilizat la efecturea altor activiti de urmrire penal. Este
de neconceput, n opinia noastr, asigurarea plenitudinii i exactitii fixrii i
redrii elementului dinamic care constituie coninutul activitii de exhumare
1H. , // , Sankt-Petersburg,
2004, p. 244.
I ll

Sim ion Dora

a cadavrului (art 121 Cod.proc.pen.), experimentului n procedura de urmrire


penal (art. 123 Cod.proc.pen.) prezentrii spre recunoatere a persoanelor dup
mers i alte caracteristici funcional-dinamice. Forma procesual a aplicrii n
registrrii video este enunat explicit vis--vis de audierea persoanelor (art. 115
Cod.proc.pen.), aceasta reprezentnd cea mai frecvent activitate probatorie
n procesul judiciar. Din coninutul normei respective se desprind urmtoarele
reguli ce trebuie respectate ori de cte ori se apeleaz la aplicarea nregistrrii
video: a) indiferent de natura activitii procesuale, nregistrarea video poate fi
dispus i efectuat att din oficiu de ctre organul de urmrire penal sau de
instan, ct i la cererea prilor implicate n proces; b) nregistrarea trebuie
s cuprind exhaustiv desfurarea activitii, respectiv, nregistrarea parial
a activitii procesuale este contraindicat ca fiind inutil procesului de probaiune; c) este categoric interzis activitatea de urmrire penal deja finisat
special pentru a o nregistra pe caset, disc sau alt suport electronic; d) la finele
activitii de procedur, n cadrul creia se folosesc mijloace video, nregistrrile
se reproduc n ntregime persoanelor participante. Precizrile i completrile
pe care le fac acestea se nregistreaz n continuare pe caset sau alt suport
electronic; e) dac nregistrrile video se reproduc n cadrul altei activiti de
urmrire penal (fie n scopul verificrii unor fapte anumite i mprejurri de
fapt, fie ca msur tactic), acest fapt trebuie reflectat exigent prin meniunile
de rigoare n procesul-verbal.
Fa de alte mijloace de fixare prevzute de legislaia n vigoare, nregis
trarea videomagnetic are anumite avantaje, mai importante fiind:
- fixarea simultan a imaginii i a sunetului pe acelai suport. n situaia
unor activiti de urmrire penal, ca n cazul audierii persoanelor i verificrii
declaraiilor acestora la locul faptei, reconstituirii i a experimentului n pro
cedura de urmrire penal, a altor activiti n care se verific declaraiile i
aciunile celor implicai, nregistrarea videomagnetic trebuie s contribuie la
redarea manierei n care acestea explic faptele ce intereseaz cauza, modul n
care ei i exprim voina i gndirea;
- surprinderea i nregistrarea la un nalt grad de obiectivitate a mprejur
rilor i activitilor de procedur n deplina lor desfurare. Pentru cercetarea
la faa locului, precheziiei .a., fixarea i redarea fr nicio selecie prealabil
a unor secvene ori moment-cheie, a obiectelor principale i a legturii acestora
cu ambiana n care simt amplasate, este o condiie indispensabil aprecierii la
justa lor valoare i folosirii rezultatelor activitilor de procedur;
- calitatea superioar a videofonogramei fa de alte mijloace de fixare
auxiliare ale procesului-verbal, camerele de luat vederi dnd posibilitatea s
verifice aceasta pe parcursul nregistrrii;
- rapiditatea obinerii videofonogramei, nemaifiind necesare lucrri supli
mentare de laborator ca n cazul fotografiei;

Tehnica crim in alistic

nregistrarea videomagnetic nu necesit instruciuni riguroase1, deoa


rece persoana care mnuiete camera de luat vederi, fiind ndrumat de ctre
procuror sau ofierul de urmrire penal, poate efectua lucrrile de nregistrare
calitativ i adecvat cerinelor procesual-tactice.
Videofonograma executat n timpul unei sau altei activiti de urmrire
penal, indiferent de categoria i factura acesteia, trebuie, pe de o parte, s re
prezinte locul n care se desfoar activitatea respectiv, amplasarea obiectelor
ce constituie ambiana sa, iar, pe de alt parte, s redea consecutiv activitatea
de procedur n ordinea desfurrii sale, reliefnd, totodat, secvenele mai
eseniale att pe plan procesual, ct i din perspectiv tactic. n acest scop, este
indicat ca nregistrarea video s se execute alternnd planuri diverse, de la unul
general, care s cuprind locul n care se desfoar activitatea de urmrire i
persoanele care o efectueaz, la altul executat la o scar medie, pentru a reda
momentele principale ale aciunii n desfurare2, i, de la aceasta, la cel de
detaliu pentru a fixa i a reprezenta elemente specifice ce nsoesc sau caracte
rizeaz persoanele implicate i activitile acestora.
Videofonograma trebuie s aib i o anumit structur. Asemenea procesului
verbal, aceasta va consista din trei pri componente: introductiv, principal i
de ncheiere sau final. Partea introductiv trebuie s prezinte la o scar mrit
persoana nvestit cu efectuarea activitii de procedur respectiv care, dup
numele de familie i unitatea din care face parte, anun cauza pentru clarificarea
creia se apeleaz la activitatea de urmrire penal, nominalizeaz persoanele
participante i cele abilitate s aplice tehnica de nregistrare, locul, timpul i
ordinea n care va activa echipa.
La etapa a doua se va nregistra activitatea desfurat de echipa ce efec
tueaz activitatea respectiv. n cazul experimentului, reconstituirii faptei i
verificrii declaraiilor la locul infraciunii, se va insista asupra obiectelor (in
strumentelor, machetelor, mijloacele de transport etc.) folosite. n cazul audierii,
confruntrii i prezentrii spre recunoatere, accentul se va pune pe configuraia
i comportamentul celor implicai.
Etapa final const n certificarea de ctre persoanele participante a exactitii
nregistrrilor. Ea ncepe cu demonstrarea videofilmului i trebuie s reprezinte
clar rspunsul persoanelor participante la ntrebarea cu privire la raportul la care
nregistrarea corespunde modului n care s-a desfurat activitatea rspectiv i
dac ea reproduce corect rezultatele obinute.
Videofonograma, ca orice alt mijloc de fixare, trebuie s contribuie la n
tregirea procesului-verbal al activitii de procedur i sporirea eficienei sale
1E. Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti, 2007, p. 88.
2. , . , ,
Moscova, 1983, . 64.
____________________________ ______________________________________

113

Sim ion Dora

probatorii1. ns e de competena organului de urmrire penal s statueze dac


nregistrarea videomagnetic va fi sau nu util sub acest aspect. Sunt ns situaii
n care apelarea la acest mijloc de fixare este strict necesar. Este indiscutabil,
de exemplu, folosirea nregistrrii videomagnetice la cercetarea locului avari
ilor i incendiilor, a actelor criminale svrite cu aplicarea dispozitivelor i a
materialelor explozibile, a infraciunilor ecologice, a altor infraciuni nsoite
de distrugeri materiale considerabile i de victime omeneti.
Practica pozitiv a organelor de urmrire penal a definitivat, de asemenea,
trei cazuri, cnd nregistrarea videomagnetic a declaraiilor persoanelor audiate
este justificat:
a) n cazul audierii victimei infraciunii, a crei stare precar de sntate
suscit nencredere n posibilitatea participrii sale ulterioare la proces;
b) n cazul audierii minorilor i a persoanelor cu deficiene de vorbire, pentru
a reda informaia neverbal din declaraiile acestora.
c) n cazul n care, pe parcursul audierii bnuitului sau nvinuitului, se
preconizeaz aplicarea anumitor procedee tactice de demascare a declaraiilor
mincinoase i pentru a priva bnuitul sau nvinuitul de rea-credin, de posibili
tatea de a invoca, n cazul revenirii la declaraiile sale, faptul c a fost influenat
sau constrns de ctre organul de urmrire penal.

6. Fotografia judiciar de examinare


Fotografia de examinare reprezint un sistem de metode i procedee tehnice
privind aplicarea mijloacelor fotografice n procesul examinrii de laborator a
mijloacelor materiale de prob pentru ndeplinirea sarcinilor i demonstrarea
rezultatelor expertizei criminalistice.
Distincia dintre fotografia judiciar operativ i cea de examinare const,
dup cum am precizat, n scopurile urmrite prin utilizarea mijloacelor fotogra
fice. Prin utilizarea fotografiei operative, n majoritatea cazurilor, se urmrete
unicul scop: a fixa locul faptei, diferitele mprejurri de fapt i obiectele ce
intereseaz cercetarea criminalistic.
Fotografia de examinare se execut n condiii de laborator, n baza unor
mijloace fotografice speciale, avnd drept obiectiv soluionarea urmtoarelor
probleme principale:
- punerea n eviden a invizibilului, a urmelor i a elementelor imper
ceptibile ale obiectelor supuse examinrii criminalistice;
- examinarea i demonstrarea elementelor caracteristice de dimensiuni
mici i minuscule ale obiectelor-corpuri delicte;
1A. Ciopraga, Criminalistica: tratat de tactic, Iai, 1996, p. 380.
114

Tehnica crim in alistic

- examinarea comparativ a obiectelor de studiu criminalistic i a carac


teristicilor identificatoare;
- ilustrarea rezultatelor expertizei.
Pentru soluionarea acestor probleme, n criminalistic s-au elaborat me
tode adecvate, cunoaterea crora de ctre juritii practicieni este impus de
necesitatea de a fi avizai asupra posibilitilor expertizei criminalistice, precum
i pentru ca acetia s poat valorifica cu competen rezultatele obinute de
ctre experi.

1. Metodele fotografice de revelare a invizibilului


Metodele aplicate la etapa actual n acest scop includ: metoda fotografiei
de contrast, metoda de separare fotografic a culorilor, metoda fotografiei n
radiaii invizibile.
Metoda fotografiei de contrast const n obinerea unor imagini fotografice
de contrast majorat ntre prile din preajma obiectului supus studiului crimina
listic i, n consecin, evidenierea caracteristicilor invizibile ale acestuia.
Aceast metod are o aplicabilitate vast n expertiza actelor scrise pentru
revelarea textelor radiate, corodate, acoperite, prefcute, splate, precum i a
diverselor obiecte purttoare de urme invizibile, de exemplu, a celor de mini,
lsate prin depunerile de sudoare, de mpuctur sub form de pulbere incom
plet ars, stropi de ulei etc.
Mrirea fotografic a contrastelor se poate obine prin folosirea materiale
lor fotosensibile de contrast ridicat i prelucrarea lor n revelatori contrastani.
Developarea materialelor negative i pozitive n revelator de hidrochinin cu
o cantitate sporit de bromur de potasiu mrete considerabil contrastivitatea
imaginii.
O alt modalitate de mrire a contrastului, cunoscut sub denumirea de
contratiparea negativelor, const n scoaterea unui diapozitiv de pe negativ,
apoi un nou negativ, iar de pe acesta un nou pozitiv, urmnd procesul pn la
obinerea gradului necesar de contrastivitate. In contextul celor de mai sus,
menionm - calitatea tehnic a imaginii depinde de numrul contratiprilor. Cu
fiecare urmtoare contratipare, datorit creterii granulaiei emulsiei, claritatea
imaginii scade.
Un rol prioritar n activitatea de expertiz l deine procedeul de mrire
a factorului de contrast prin totalizarea imaginilor negative. In fond, aceast
modalitate, aparinnd fizicianului rus E. Burinski, se efectueaz prin supra
punerea mai multor imagini negative ale obiectului n cercetare, executate la
aceeai scar, i proiectarea acestui multinegativ pe materialul fotosensibil po
zitiv. Principiul este lesne de neles: odat cu creterea numrului negativelor
suprapuse, datorit sumrii opacitilor, se mrete diferena coeficientului de
trecere a luminii ntre opaciti i transparene, obinndu-se o cretere percep
tibil a contrastului.
115

Sim ion Dora

Metoda de separarefotografic a culorilor se bazeaz pe proprietatea foto


grafiei de a deosebi nuane de culori imperceptibile ochiului liber. Ea servete
la revelarea urmelor i a petelor lsate de substana de culoare apropiat culorii
suportului, la reconstituirea coninutului unui act contrafcut, la stabilirea falsului
prin adugire sau nlturare de text, la descoperirea microurmelor, care nu se
disting datorit asemnrii la culoare cu obiectul-suport .a.
La etapa actual, n instituiile de expertiz se practic dou modaliti prin
cipale de separare fotografic a culorilor: a fotografierii obiectului pe materialul
fotografic cu emulsia sensibilizat cromatic i a selectrii cu ajutorul filtrelor de
culori a radiaiilor de lumin ce cad pe emulsia materialului fotografic.
Materialele fotografice au o sensibilitate cromatic net superioar orga
nului de vz uman, fapt, datorit cruia deosebirile cromatice, imperceptibile
ochiului liber, pe fotografii pot aprea suficient de evident. Rezultate eficiente
se obin prin aplicarea materialelor fotografice sensibilizate la anumite culori
(ortocromatice, pancromatice etc.).
Filtrele separatoare de culori permit trecerea spre emulsie a radiaiei similare
propriei culori, reinndu-le pe cele de culori opuse. Fiind folosite n momentul
fotografierii, ele accentueaz propria culoare, care pe fotografie apare cenuiedeschis fa de nuanele culorilor opuse, redate prin cenuiu-nchis.
Filtrele se aleg n mod practic sau conform datelor prezentate n literatura
de specialitate, n form de tabele indicatoare (tab. 2, 3).

Tabelul 2
Modul de aciune a unor filtre
Nr.
crt.

116

Culoarea filtrelor

Retine radiaiile
de culoare

Permite trecerea
radiaiilor de culoare
Verde, galben, oranj,
roie

Galben i galbennchis

Violet, ultraviolet,
albastr, azurie

Oranj

Roie

Violet, ultraviole
Galben, oranj, roie
t, verde, albastr,
azurie
Violet, ultraviolet, Oranj, roie
albastr, azurie, ver
de, galben, parial
oranj

Tehnica crim in alistic

Tabelul 3
Alegerea filtrelor separatoare de culori
Nr. art.
1
2
3
4
5
6

Culoarea filtrelor
Violet
Albastr
Verde
Galben
Oranj
Roie

Culoarea accentuat pe fotografie


Violet, albastr
Albastr, azurie, violet
Verde, verde-azurie, verde-glbuie
Galben, oranj, galben-verzuie
Oranj, galben, roie
Roie, oranj, galben

Prin absorbia unei pri din radiaia global expus materialului fotografic,
filtrele reduc lumina ce ptrunde n aparatul fotografic. Aceast parte de lumin
pierdut trebuie compensat prin prelungirea timpului de expunere.
Dup cum este i firesc, o observare vizual nu ntotdeauna este suficient
pentru determinarea elementelor cromatice ale unui fascicul de lumin reflectat
de obiectul cercetat i deci a determina filtrul necesar. n atare situaii se va
recurge la un studiu fotometric cu ajutorul obiectivelor tehnice respective.
n vederea delimitrii cromatice a obiectelor de studiu, n instituiile de
expertiz se folosete pe scar tot mai larg fotografia n culori. Reproducerile
policromatice sunt necesare pentru fixarea nuanelor de culoare n cazul cerce
trii urmelor biologice, a unor resturi de materie, a fibrelor textile etc. In aceste
cazuri se folosesc materialele att pozitive, ct i reversibile.
Fotografia n radiaii invizibile este metoda cea mai frecvent folosit n
vederea revelrii invizibilului. Radiaiile ultraviolete, infraroii, roentgen, gama
i beta posed, dup cum am menionat deja, multiple proprieti datorit crora
acestea au devenit inerente multor cercetri criminalistice, n special, ale celor
efectuate n condiii de laborator de ctre experii criminaliti.
Din ansamblul de proprieti pe care le posed radiaiile invizibile, n crimi
nalistic se folosesc cu prisosin proprietile lor de a fi absorbite i reflectate
de diferite materiale altfel dect radiaiile vizibile, de a iradia luminiscen
(lumin rece) i de a ptrunde n profunzimea corpurilor materiale. Datorit
acestor proprieti, radiaiile invizibile ofer mari posibiliti de investigare
criminalistic, n primul rnd, n vederea descoperirii urmelor de mini, a fac
torilor suplimentari ai tragerii din arma de foc, a urmelor sub form de resturi
de materie biologic, de substane organice i anorganice, a diferitor pete de
uleiuri, vopsele .a.
Proprietatea de absorbire i reflectare a radiaiilor invizibile d mari posi
biliti n cercetarea actelor scrise, a falsului prin nlturare sau adugare de
text, prin refacerea rechizitelor, schimbarea de fotografii, copierea amprentei
de tampil etc.
__________ _____ ___________________________________________________

117

Simion Dora

Capacitatea de penetrare a radiaiilor invizibile servete la reconstituirea n


documente a rechizitelor acoperite cu vopsea sau ncleiate cu alte materiale, a
urmelor de spargere din interiorul obiectelor de ncuiere, lactelor, plumburilor, la studierea mecanismelor n corelaie cu funcionarea unei arme de foc, la
reconstituirea diverselor gravuri deteriorate.
Radiaiile invizibile i gsesc, de asemenea, utilizare frecvent n in
vestigaiile de identificare i diagnostic criminalistic a cemelurilor, vopselelor,
trsturilor de creion, a hrtiei, resturilor fibroase de mbrcminte, a diferitor
genuri de combustibil i uleiuri tehnice.
Fotoreproducerea aciunii radiaiilor invizibile necesit aplicarea unor pro
cedee i mijloace fotografice specializate fiecrui gen de radiaii n parte. Astfel,
pentru executarea fotografiei n radiaii infraroii sunt necesare:
a) surse de radiaii infraroii - o lamp electric puternic de 500 W care
eman asemenea radiaii;
b) filtre de selectare a radiaiilor care asigur impresionarea fotoemulsiei
de radiaiile infraroii.
Actualmente se folosesc filtre solide fabricate din sticl, ebonit sau alte
materiale plastice i lichide, care constau dintr-un vas de sticl cu lichid de piatr
vnt, dizolvat n ap distilat, ce permite excelent trecerea spre materialul
fotosensibil doar a radiaiilor infraroii.
c) materiale fotosensibile speciale, pelicule sau plci infracrom cu care
se lucreaz n condiii absolut obscure.
Dac n procesul examinrii se folosete convertizorul electronic cu care
sunt dotate laboratoarele criminalistice modeme, se va fotografia imaginea
obiectului de studiu transmis pe ecranul dispozitivului.
Pentru executarea unei fotografii n radiaii ultraviolete sunt necesare:
a) surse de radiaii respective - lmpi de cuar i tuburi luminiscente de
genul celor cu care sunt dotate lmpile ultraviolete din trusele criminalistice;
b) filtre de selecionare a radiaiilor care pot fi instalate naintea sursei de
iluminare sau naintea obiectului, pentru a permite trecerea radiaiilor ultraviolete
i reinerea celor infraroii.
Se folosesc fotomateriale din categoria celor obinuite nesensibilizate, ce
nu pot fi influenate de radiaiile din domeniul celor roii i infraroii.
O
dificultate cu care ne confruntm la executarea fotografiilor n radiaii
infraroii i ultraviolete const n determinarea claritii imaginii. Radiaiile la
care ne referim au o refracie optic de alt natur dect cele vizibile. Aceasta
condiioneaz unele decalaje ale distanei focale, impunnd operaii de corecie
privind punerea la punct a claritii imaginii.
Fotografia n radiaii roentgen, gama i beta se practic n situaiile n care
mprejurrile faptei impun un studiu al interiorului unei fiine sau al unui obiect
material. Fotografia se obine prin folosirea materialelor fotografice specificate
118

Tehnica crim in alistic

acestui gen de fotografie ca, de exemplu, a peliculei roentgen, care (n casete


sau pe hrtie neagr) se aplic n apropierea nemijlocit a obiectului de studiu,
acesta din urm fiind eliminat din partea opus de o surs special de energie,
n felul acesta, clieul este impresionat de radiaiile respective, care, trecnd
prin obiect, las pe emulsie imaginea-umbr a structurii acestuia. Dat fiind
posibilitatea unei roentgenoscopii, n sensul observrii directe a obiectului de
cercetare pe ecranul fluorescent, la fotografia roentgen se recurge mai rar, ceea
ce ne face, din motive de alt natur, s apelm i la gama-betagrafie.

2. Microfotografia
n activitatea de laborator, microfotografia constituie o metod de baz a
investigaiilor desfurate n vederea efecturii expertizelor criminalistice. n
cazurile expertizei traseologice, balistice, tehnice a documentelor etc., examin
rile nu pot fi concepute fr executarea de microfotografii.
Constnd n reproducerea fotografic mrit a obiectului de examinare crimi
nalistic, microfotografia preconizeaz depistarea i examinarea caracteristicilor
de detaliu imperceptibile ochiului liber. Din moment ce prin intermediul ei se
redau detalii care depesc limitele sensibilitii omului, atribuirea microfotografiei semnificaia de fotografie de examinare este pe deplin justificat.
La m icrofotografle se
recurge n situaiile n care
sarcinile expertizei impun
mrirea de proporii a obiec
tului supus examinrii (50,
200, 700 etc.). n acest scop
se folosesc instalaii microfotografice, care constau dintr-o
camer fotografic special
cuplat cu un microscop (fig.
20).
n cazul folosirii unui
aparat obinuit, acesta se va
cupla cu microscopul prin
intermediul unui tub de ataFig. 20. Camer fotografic special cuplat
arecu un microscop stereoscopic
Microscoapele compara
toare i electronice sunt prevzute cu camere foto proprii.
Dat fiind necesitatea redrii caracteristicilor de detaliu, la fotografia mi
croscopic se folosesc materiale (plci sau pelicul) cu puterea de soluionare
(separare) sporit i de granulaie fin.
119

Sim ion Dora

Un factor determinant privind obinerea unei microimagini de calitate l


constituie iluminarea obiectului fotografiat. Ea poate fi de reflectare i prin
transparen. Timpul de expunere se determin cu ajutorul exponometrului sau
prin tatonare.

3. Fotografia de comparare
Principala metod la care se recurge la identificarea criminalistic, aceasta
constituind sarcina final a majoritii expertizelor criminalistice, o reprezint
examinarea comparativ a caracteristicilor obiectelor-scop cu cele ale obiectelor-mijloc.
In cazurile posibile, ca n situaia expertizelor scrisului, a urmelor statice
de nclminte sau a anvelopelor mijloacelor de transport, examinarea poate
fi efectuat nemijlocit prin compararea obiectelor menionate cu modelele-tip
de comparaie. Sunt ns multe cazuri cnd examinarea comparativ se face n
baza fotografiilor obiectelor de identificare. Aceasta se refer la expertizele de
identificare a persoanelor i cadavrelor dup semnalmentele exterioare, la cele
dactiloscopice, traseologice, balistice, tehnice ale documentelor, care practic
nici nu pot fi concepute altfel dect prin intermediul fotografiei de comparare.
La obinerea fotografiilor de comparare de calitate, se cere respectarea a
dou condiii. Conform primei, fotografiile obiectelor de cercetare i ale celor de
verificat trebuie s fie executate la aceeai scar i de pe poziii uniforme. Dup
cea de a doua, fotografiile trebuie s fie executate n condiii tehnice identice.
n criminalistic se disting trei variante ale fotografiei de comparaie: de
comparare prin confruntarea imaginilor, de comparare prin suprapunerea aces
tora i cea privind stabilirea continuitii liniare a elementelor caracteristice de
relief.
Fotografia de comparare prin confruntare presupune reproducerea obiectelor
ce urmeaz a fi comparate pe o imagine unic sau pe dou imagini separate,
insistndu-se asupra caracteristicilor evideniate n faza de examinare separat.
Obiectele ce urmeaz a fi fotografiate se aranjeaz n aceeai poziie unul lng
altul, asigurndu-se reproducerea lor uniform, i implicit, evidenierea prin
comparare a coincidenelor sau necoincidenelor de trsturi.
Fotografia de comparare prin suprapunere se folosete n majoritatea ca
zurilor la examinarea urmelor dinamice (traseologice, balistice), precum i a
amprentelor de tampil, a liniilor de separare a unei pri dintr-un ntreg. Ea
se practic, de asemenea, la descoperirea falsificrii actelor de identitate, a
bancnotelor valutare, a semnturilor executate prin copiere. O deosebit im
portan are aceast metod fotografic la identificarea persoanelor n via i
a cadavrelor necunoscute.
Fotografia de comparare prin suprapunere const n executarea a dou fo
tografii ale obiectelor de identificare pe materiale fotografice confecionate pe
suport transparent. Prin suprapunerea lor la lumin, se stabilete coincidena sau
120

Tehnica crim in alistic

necoincidena elementelor caracteristice, ceea ce poate conduce la constatarea


sau negarea categoric a identitii.
Executarea fotografiilor de comparare prin suprapunere nu prezint difi
culti, deoarece n acest scop se folosesc utilaje specializate (conversograful
balistic, microscopul comparator .a.), care asigur un grad nalt de precizie
privind uniformitatea imaginilor n raport de scar, de iluminare i de ali fac
tori tehnici.
Fotografia de comparare a continuitii liniare este folosit n mod frecvent
la examinarea urmelor n form de striaii, lsate de instrumentele de spargere,
de ghinturile vinei arme de foc pe glonte, ale altor unelte, inclusiv ale celor de
profesie sau de uz casnic (cuit, topor, hrle, clete .a.). Ea const n executarea
n aceeai condiie a dou fotografii: una va reprezenta urmele de la faa locului,
iar alta, obinut pe cale experimental n calitate de model de comparaie, care
ulterior se secioneaz parial sau pe jumtate de-a curmeziul (sau diagonal)
striaiilor. Asamblnd apoi prile opuse ale celor dou fotografii, expertul poate
urmri (i demonstra) dac caracteristicile liniare ale urmei de la faa locului
coincid prin continuare cu cele ale urmei-model de comparaie ale obiectului
de verificat (fig. 21).

Fig. 21. Fotografia de comparare prin continuitate liniar a elementelor de relief:


a - a urmelor de tiere n lemn, b - a urmelor instrumentului de spargere
4. Fotografia de ilustrare
Pentru formarea unei imagini convingtoare asupra mprejurrilor de fapt,
stabilite prin intermediul expertizei criminalistice, organele judiciare trebuie s
dispun de un raport de expertiz tiinific bine argumentat, dar i demonstrat,
coninnd date evidente privind justeea concluziilor. Practica judiciar denot
___________________ _______________________ _______________ _________ _________ ___________________________________________ ____ ________ _

121

Sim ion Dora

c puterea de convingere a raportului de expertiz n mare msur depinde


de sistemul ilustrativ aplicat de ctre expert n vederea nfirii rezultatelor
obinute, precum i a concluziilor.
Dintre modalitile de ilustrare cunoscute acestui domeniu, fotografia s-a
dovedit a fi cea mai eficient. Ea se folosete n mai multe planuri, respectiv:
- pentru fixarea nfirii, trsturilor i strii iniiale a materialelor
prezentate, mai cu seam n situaiile n care starea acestora poate suferi
schimbri ca urmare a aplicrii unor metode de studiu de natur s acioneze
asupra lor. nfiarea obiectelor ce urmeaz a fi examinate poate fi redat pe
o fotografie sau mai multe, ele cuprinznd obiectele propriu-zise, ambalajul,
amprenta formelor de sigilare .a. O atare fotografie se execut n strict
conformitate cu prevederile regulilor fotografiei judiciare operative a obiec
telor - corp delict;
- pentru redarea elementelor constitutive divizate pe parcursul examinrii
(prin decontarea unei arme de foc improvizat, a unui lact descuiat cu peraclul
sau cu o cheie potrivit, a unui agregat tehnic etc.);
- pentru fixarea rezultatelor aciunilor experimentale ale expertului, inclusiv
ale celor ntreprinse n scopul obinerii modelelor de comparaie;
- pentru fixarea caracteristicilor depistate la etapa de cercetare intrinsec
a obiectelor ce necesit a fi comparate, avnd drept obiectiv redarea acestor
caracteristici ntr-o form mrit:
- pentru demonstrarea elementelor caracteristice coincidente ale obiectelor
supuse examinrii comparative, apreciate ca fiind determinante la formularea
concluziilor.

7. Activitatea de fixare procesual i de prezentare


a fotografiilor judiciare
Potrivit prevederilor legislaiei n vigoare, fotografia este prevzut ca o
surs special de fixare a probelor. Se preconizeaz, n special, reproducerea
fotografic a obiectelor care, datorit volumului sau din alte motive, nu pot fi
anexate la dosar. Din coninutul dispoziiilor art. 93 Cod.proc.pen. rezult c
fotografiile executate la locul faptei sau n cadrul altor acte de urmrire penal
se anexeaz la dosar, ele reprezentnd mijloace de prob.
Valoarea probant a fotografiilor depinde, dup cum am semnalat, de res
pectarea de ctre organul judiciar a regulilor tehnice i tactice privind obinerea
acestor fotografii, dar i de modul de anexare la dosarul cauzei.
Despre utilizarea fotografiei la efectuarea unui act de urmrire penal sau a
expertizei criminalistice se fac meniunile corespunztoare n procesul-verbal
sau n raportul de expertiz. n procesul-verbal se vor consemna: obiectele
122

Tehnica crim in alistic

fotografiate, aparatura i materialele fotosensibile folosite, cine i n baza cror


metode a executat imaginea fotografic. n raportul de expertiz se va descrie
procesul utilizrii fotografiei ca mijloc de cunoatere, aparatura folosit i
rezultatele obinute.
Fotografiile se anexeaz la dosar ntr-o form sistematizat, ceea ce se obine
prin ntocmirea planelor fotografice.
La ntocmirea acestor plane trebuie respectate urmtoarele condiii:
1) Fotografiile de dimensiunile 9x13 sau 13x18 se vor lipi pe coli de carton
n ordinea n care a fost folosit fotografia pe parcursul aciunii de urmrire pe
nal sau a expertizei. Fotografiile de la locul faptei, de exemplu, se vor ncleia
ncepnd cu cea de orientare pn la cea de detaliu a obiectelor-corp delict.
2) Pe prima pagin vor fi nregistrate datele despre organul cruia i aparine
persoana ce ntocmete plana fotografic, precum i unele informaii privind
cauza penal sau expertiza pentru care s-au executat fotografiile.
Fiecare fotografie lipit pe plan va fi tampilat astfel, nct tampila s
fie imprimat pe fotografie i parial pe cartonul pe care aceasta s-a lipit.
3) Fiecare fotografie va fi numerotat i nsoit de inscripii explicative
privind genul fotografiei i obiectul fotografiat. De exemplu, foto nr. 4: fotogra
fia de detaliu a urmei de nclminte de pe scaunul din apropierea nemijlocit
a fotoliului, n care se afl cadavrul sau foto nr. 3: fotografia de ilustrare a
nclmintei, ridicat prin percheziie de la persoana suspectat....
4) Dup ultima fotografie, se va indica cine a executat fotografiile i cine
a ntocmit plana. Aceste date vor fi confirmate prin semntura persoanei res
ponsabile.

Sim ion Dora

CAPITOLUL 3
TRASEOLOGIA CRIMINALISTIC
1. Traseologia - tiina despre cercetarea criminalistic
a urmelor infraciunii
1. Noiuni generale
Svrirea unei fapte prevzute de legea penal n majoritatea cazurilor
impune o oarecare activitate. Fptuitorul se deplaseaz n spaiu, efectueaz
aciuni fizice, manipuleaz diferite obiecte materiale, producnd, n cele din
urm, diverse modificri n mediul nconjurtor. Cercetarea acestora, cunoscut
n criminalistic sub denumirea de urme ale infraciunii, asigur:
- reconstituirea tabloului ambianei n care s-a svrit fapta;
- identificarea direct a fptuitorului i a altor persoane participante sau
implicate;
- identificarea obiectelor, ntr-un mod sau altul, exploatate pe parcursul
aciunilor infracionale;
- stabilirea datelor concrete privind mprejurrile de loc, de timp, modul
de aciune i alte circumstane ale faptei svrite.
E de relevat, i aceasta s-a confirmat n practic, c cercetarea urmelor ma
teriale ale infraciunii svrite este o condiie indispensabil cunoaterii faptei
i a fptuitorului i, prin urmare, reprezint una dintre sarcinile primordiale ale
organelor cu funcii de urmrire penal.
Marea varietate a urmelor lsate dup svrirea infraciunii a condiionat
apariia, n cadrul criminalisticii, a traseologiei - domeniu cu destinaie s asi
gure implementarea realizrilor diverselor tiine la cercetarea urmelor lsate
la faa locului sau n alte mprejurri similare.
La nceputurile sale, obiectul traseologiei era redus la urmele lsate prin
reproducerea prii de contact a unui obiect pe suprafaa sau n profunzimea
altuia. n literatura de specialitate se subliniaz c sarcina-cheie a traseologiei
const n identificarea obiectelor materiale pe baza reflectrilor elementelor
exterioare ale acestora n mediul nconjurtor1.
1. , , Moscova, 1974, p. 25-26; . ,
, Moscova,
1975, . 11; . , . . , (
), Minsk, 1977, . 48.
124
.............................................................................................. ..........................

Tehnica crim in alistic

Cercetrile ulterioare au dus la valorificarea criminalistic a unor noi ca


tegorii de urme, ceea ce a extins i a modificat obiectul traseologiei. La etapa
actual, traseologia se prezint ca un domeniu bine determinat al criminalistica,
destinat cunoaterii legitilor formrii urmelor materiale ale infraciunii i
elaborrii metodelor i mijloacelor tehnico-tiinifice necesare descoperirii,
fixrii i examinrii acestora n vederea stabilirii faptei, identificrii fptuito
rului i determinrii tuturor mprejurrilor cauzei.
Din cele expuse am putea atribui traseologiei urmtoarele sarcini:
- studierea legitilor formrii diferitor categorii de urme materiale ale
infraciunilor. Cunoaterea acestor legiti d posibilitatea elaborrii mijloacelor
tehnico-tiinifice adecvate, aplicarea eficace a acestor mijloace la cercetarea
faptelor penale concrete;
- elaborarea metodelor i mijloacelor tehnico-tiinifice necesare des
coperirii, fixrii i ridicrii urmelor infraciunii. Eficiena activitii organelor
de urmrire penal depinde de tehnicile cu care acestea sunt dotate. Elaborarea
mijloacelor necesare perfecionrii acestei activiti constituie sarcina esenial
a traseologiei criminalistice;
- elaborarea metodicilor de efectuare a expertizelor traseologice. Expertiza
traseologic este etapa final de cercetare criminalistic a urmelor. Ea are ca
scop identificarea obiectului care las urme, precum i rezolvarea multiplelor
probleme cu caracter diagnostic (caracterizarea obiectului care a lsat urma,
stabilirea succesiunii urmelor lsate la faa locului, determinarea interpoziiei
obiectului care a lsat urme i a celui pe care au fost lsate)1.
In vederea atingerii acestui scop, traseologia elaboreaz metodici de exa
minare specifice naturii urmelor. n prezent, n baza principiilor generale ale
expertizei criminalistice, s-a ntocmit metodica expertizei dactiloscopice, a
expertizei traseologice a urmelor de picioare, a mijloacelor de transport, a in
strumentelor de spargere etc.;
- elaborarea metodelor i mijloacelor tehnice de protejare a valorilor
sociale de atentri infracionale.

2. Noiunea i clasificarea urmelor infraciunii


Poblema ce vizeaz urmele infraciunii este studiat cu deosebit insisten
de ctre specialitii n materie. n acest sens, au fost elaborate numeroase lucrri
(urmele simt studiate sub cele mai diverse aspecte). O problem discutabil n
literatura de specialitate este cea a noiunii de urm. Muli autori definesc urmele
infraciunii ntr-un sens restrns, ca o reproducere a construciei exterioare a
1M. Gheorghi, Diagnosticarea criminalistic ca premis a identificrii criminalisti
ce II Metode i tehnici de identificare criminalistic, Bucureti, 2006, p. 288.
.................................................................... ................... ................................... 125

Sim ion Dora

unui obiect pe suprafaa sau n volumul altui obiect, cu care acesta a contactat
n legtur cu pregtirea i svrirea faptei penale. Prin aceast noiune simt
cuprinse doar amprentele unui obiect pe suprafaa sau n profunzimea altuia,
celelalte categorii de urme fiind trecute cu vederea.
n literatura criminalistic actual, n categoria de urme ale infraciunii sunt
incluse toate elementele materiale, a cror formare este determinat de svr
irea infraciunii1. ntruct, n principiu, orice modificare material produs
prin aciuni infracionale poate contribui la elucidarea mprejurrilor cauzei,
tendina spre a lrgi aria ce constituie coninutul noiunii de urme ale infraciunii
n neles larg corespunde cerinelor practice i, prin urmare, este totalmente
justificat. Totodat, considerm oportun s precizm c noiunea de urm nu
trebuie imens lrgit. Este categoric inacceptabil opinia autorilor, precum c
n categoria de urme se includ obiectele pierdute sau disprute (furate), actele
scrise, nregistrrile fenomenelor sonore, fotografiile, deprinderile de a activa
sau a manipula diferite instrumente etc.2.
O
asemenea tratare prea ampl a urmelor infraciunii poate suscita diver
gene, avnd n vedere c imprimrile fotografice, nscrisurile, vocea, stereotipul
dinamic, armele i muniiile sunt studiate n cadrul unor domenii distincte ale
criminalisticii. n acest context, trebuie specificat i faptul c legislaia n vi
goare, att de drept penal, ct i procesual-penal, delimiteaz categoric urmele
infraciunii de cadavre, de documente, de diferite imprimri, inclusiv de cele
fotografice, precum i de toate obiectele materiale, dac acestea sunt purttoare
de urme.
Aadar, urm a infraciunii poate fi considerat orice modificare produs
obiectelor din mediul nconjurtor prin aciunile celor implicai n actul infrac
ional i care, datorit formei i structurii lor, furnizeaz informaii probante
apte s contribuie la identificareafptuitorului i determinarea mprejurrilor
n care a fost svrit infraciunea.
O
alt problem examinat de mai muli autori vizeaz clasificarea urmelor
infraciunii.
n plan gnoseologic, clasificarea urmelor menionate este o condiie in
dispensabil procesului de cunoatere a lor. Dup cum se tie, cunoaterea unui
fenomen fie din domeniul naturii, fie de gen social, are ca premis stabilirea
sistemului cruia i aparine3.
Pe plan utilitar, clasificarea urmelor infraciunii se impune, n primul rnd,
de necesitatea aplicrii n mod sistematizat a mijloacelor tehnico-tiinifice
pentru cercetarea lor. Este just afirmaia c, prin clasificarea efectuat, urmele
1C. Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, p. 200.
2Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990, p. 15.
3. , : , Moscova, 1976,
. 51.
126

Tehnica crim in alistic

deja clasificate s poat fi studiate, n mod sistematic, prin aplicarea acelorai


mijloace tehnice i metode la urmele din aceeai grup ori subgrup1.
Incontestabil, clasificarea urmelor n criminalistic este o necesitate practic,
ea asigurnd eficiena cercetrii i folosirii lor la stabilirea adevrului.
n esen, orice clasificare const n repartizarea fenomenelor (materiale sau
logice) n grupe, n baza caracteristicilor lor comune. Deci, depistarea acestor
caracteristici-criterii constituie sarcina primordial a clasificrii.
Marea diversitate a urmelor lsate de infractor genereaz imposibilitatea
formulrii unui criteriu unic, care ar permite o clasificare integral a lor. Aceas
ta se confirm prin analiza literaturii de specialitate, unde criteriile folosite n
vederea clasificrii urmelor difer de la un autor la altul, att dup coninut, ct
i dup numr2.
n opinia noastr, mai potrivit este concepia conform creia clasificarea
urmelor se face n baza a patru criterii mai importante, i anume: natura urme
lor, factorul creator de urme, nivelul de modificare a suportului (obiectului
primitor de urm) i modul de formare a urmelor3.
Dup natura lor, urmele infraciunii se grupeaz n dou categorii: urmeform, create prin reproducerea construciei exterioare a unui obiect pe suprafa
sau n volumul altuia i urme-materie, ce pot aprea pe parcursul svririi
aciunilor infracionale n form de fragmente de obiecte, resturi de substane
ca urmare a interaciunii a dou sau mai multe obiecte materiale.
Din categoria urmelor-form le vom meniona pe cele tradiional numite
traseologice, care reproduc forma i relieful suprafeei de contact a obiectelor
creatoare, ca, de pild, a celor de mini, de picioare, de mbrcminte, a mij
loacelor de transport etc. Din categoria a doua, mai frecvent utilizate n practica
judiciar, pot fi amintite fragmentele de obiecte (resturi de alimente, cioburi de
sticl, de vesel, elemente desprinse din obiectele vestimentare, inclusiv fibre
din produse textile) i diferite substane pulverulente sau lichide (rumegtur
metalic, lemnoas sau a materialelor de construcie, pete de natur organic
i anorganic .a.). Att urmele-form, ct i urmele-materie se pot manifesta
sub aspect macroscopic i microscopic.
Conform factorilor creatori, urmele frecvent ntlnite la faa locului se m
part n urme lsate de om (homeoscopice) i urme lsate de obiecte materiale
(mecanoscopice).
11. Mircea, Criminalistica, Iai, 1992, p. 76.
2 . , , Leningrad, 1961, . 106; .
. , Moscova, 1975, . 3; .
, - , Kiev, 1984,
. 119;
3 . Stancu, Investigarea tiinific a infraciunilor, Bucureti, 1986, . 121; .
.
, Moscova, 1975, . 81.
12 7

Sim ion Dora

Urmele homeoscopice sunt de dou categorii: a) create prin reproducerea


construciei exterioare a diferitor pri corporale i a mbrcmintei (a minilor,
picioarelor, dinilor, buzelor, obiectelor de mbrcminte) pe suprafaa sau n
profunzimea obiectelor din mediul nconjurtor i b) create sub diverse forme
de substane biologice, aparinnd corpului uman (fire de pr, pete de snge,
esuturi, depuneri de saliv, sperm, miros .a.).
Urmele mecanoscopice reproduc construcia exterioar a obiectelor-corpuri
solide. n criminalistic, acestea sunt divizate n urme de instrumente (unelte)
i urmele mecanismelor (mijloacelor de transport sau de producie etc.).
Potrivit nivelului de modificare a suportului, urmele infraciunii se mpart
n urme de adncime, de suprafa i periferice.
Urmele de adncime se prezint n form de modificri eseniale de profun
zime a obiectului primitor n locul unde acesta a venit n contact cu cel creator.
Urmele de suprafa, dimpotriv, nu produc schimbri eseniale, ale obiectului
primitor de urm. Ele se subdivizeaz astfel: a) urme de stratificare, formate
prin depuneri de substane de pe suprafaa obiectului creator pe suprafaa celui
primitor cum ar fi, de exemplu, o amprent digital sudoripar sau de vopsea
pe o suprafa neted i b) urme de destratificare, formate prin preluarea de
substane de pe suprafaa obiectului primitor, cum ar fi n cazul deplasrii pe
un obiect curent vopsit.
Urmele periferice redau configuraia, conturul unui obiect, poziia cruia
a fost schimbat n urma svririi faptei pe locul unde acesta s-a aflat timp
ndelungat. Aceste urme se ntlnesc n cazul ridicrii unui covor sau portret de
pe perete, unei reviste de pe o suprafa prfuit .a.
Dup modul de formare, prin care se nelege raportul de micare n
care se afl obiectul creator i cel primitor la momentul final de creare a
urmelor, acestea sunt clasificate n urme statice i dinamice. Statice sunt
urmele formate prin apsare sau lovire. n momentul culminant de creare
a acestor urme, obiectele participante (creator i primitor) se afl n stare
static unul fa de altul. Datorit reproducerii directe a caracteristicilor
exterioare ale obiectului care le-a creat, urmele statice sunt de cea mai nalt
valoare identificatoare.
Urmele dinamice se creeaz n urma micrii de alunecare a unui obiect
participant la formarea urmei pe suprafaa celuilalt. Tipice, n acest sens, simt
urmele de tiere, pilire, sfredelire, de frnare a unui autovehicul etc. Elementele
caracteristice ale suprafeei obiectului creator se reproduc n aceste urme sub
form de trase, fapt ce reduce substanial capacitile lor identificatoare.

128

Tehnica crim in alistic

Tabelul 4
Clasificarea urmelor infraciunii
1. Dup natura lor
Urme-materie

Urme-form

2. Dup factorul creator


Urme create de om (homeoscopice) Urme create de obiecte (mecanice)
De pri corporale (mini, picioare,
dini etc. i mbrcmintea omului)

De instrumente (unelte)

Biologice umane (fire de pr, pete de


De mijloacele de transport
snge, sperm, saliv)
3. Dup nivelul de modificare a suportului
De adncime

De suprafa

De stratificare

De destratificare

Statice

Periferice

4. Dup modul de formare


Dinamice

3.
Regulile generale privind descoperirea, fixarea i ridicarea ur
melor infraciunii
Descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor este faza iniial, determinant
de cercetare a lor, efectuat de ctre organul de urmrire penal la faa locului
sau n alte mprejurri similare.
Prin descoperirea urmelor n criminalistic se nelege depistarea acestora
de ctre organele cu funcii de urmrire penal prin efectuarea la faa locului a
activitilor de cutare, bazate pe realizrile tactice i mijloacele tehnico-tiinifice criminalistice.
Fixarea i ridicarea urmelor const n efectuarea de ctre organele menio
nate a activitilor procedural-tehnice de certificare a existenei i strii urmelor
infraciunii la faa locului, precum i retragerea i conservarea lor n vederea
folosirii ulterioare la stabilirea adevrului1.
La aplicarea mijloacelor tehnico-tiinifice n vederea descoperirii, fixrii
i ridicrii urmelor infraciunii, se va ine cont de categoria urmelor cercetate i
natura obiectelor purttoare. Evident, tehnicile aplicate la descoperirea, fixarea
1Dicionar de criminalistic, Bucureti, 1984, p. 168.
129

Sim ion Dora

i ridicarea urmelor de mini difer dup coninut de cele aplicate n acelai


scop privind urmele de picioare, ale mijloacelor de transport, ale instrumentelor
de spargere etc.
Descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor necesit a fi efectuate potrivit
urmtoarelor reguli generale:
1) Respectarea strict a normelor dreptului procesual-penal ce regle
menteaz efectuarea cercetrii locului faptei, a percheziiei i a ridicrii de
obiecte i documente, acestea fiind prevzute ca principalele aciuni procesuale
destinate descoperirii, fixrii i ridicrii urmelor infraciunii.
2) Utilizarea n limite maxime a mij loacelor tehnico-criminalistice menite
s majoreze capacitatea de percepie i deci eficiena activitilor de cutare a
urmelor, inclusiv ale celor latente.
3) Aplicarea tuturor msurilor posibile de protejare a urmelor, n special
n cazurile amnrii cercetrii locului faptei sau desfurrii acestei activiti
n condiii nefavorabile.
4) Fixarea urmelor descoperite prin descrierea lor n procesul-verbal, acesta
fiind principalul, sub aspect procesual, mijloc de fixare. n formulri laconice,
clare i de nalt precizie, aici vor fi consemnate:
- caracteristicile generale ale obiectului purttor ce denot unde se afl,
prin ce se caracterizeaz suprafaa purttoare de urme;
- categoria i tipul urmei, poziia n raport cu suprafaa obiectului-suport
i cu alte obiecte;
- caracteristicile fiecrei urme referitor la form, mrime, culoare, cantitate;
- datele privind modul de descoperire, fixare i ridicare a urmelor.
5) Indiferent de natura acestora, urmele depistate se vor fotografia, apelndu-se la metoda fotometric. Pe lng menirea de a demonstra i a certifica
datele expuse n procesul-verbal, fotografiile urmelor, rednd cu claritate ca
racteristicile acestora, adesea devin obiecte ale expertizei criminalistice.
6) Urmele descoperite sau relevate la faa locului, de regul, se ridic n
comun cu obiectul sau cu o parte separat (demontat) a acestuia.
7) Dac obiectul purttor de urm e de valoare, supravoluminos sau intransportabil i, din aceste ori alte motive, se exclude ridicarea lui, urmele se
vor ridica, procedndu-se:
- la mularea urmelor de adncime cu soluie de ghips, plastilin, materiale
polimerice;
- la transferarea urmelor de suprafa pe pelicule dactiloscopice, foi de
hrtie fotografic i alte materiale adezive;
- la recoltarea urmelor-materie prin rzuire, absorbire, solubilizare, atra
gere cu magnetul etc.
130

Tehnica crim in alistic

2. Cercetarea criminalistic a urmelor de mini


1. nsemntatea criminalistic a urmelor de mini
Urmele de mini, dup cum mrturisesc scripturile religioase i laice
vechi, au fost cunoscute n unele ri nc din antichitate. In literatura de
specialitate se aduc argumente convingtoare precum c n China, Japonia,
India i alte ri din Orient urmele de mini erau cunoscute deja la nceputul
mileniului trecut. Se afirm c acestea ar fi fost folosite ca mijloc de certi
ficare a documentelor, inclusiv a celor cu caracter juridic. Dei, abordnd
aceast problem, marele savant francez Edmond Locard a apreciat prezena
amprentelor digitale pe documentele antice ca fenomen cu coninut mistic
i nicidecum juridic, nsui faptul cunoaterii urmelor de mini din timpuri
imemoriale rmne incontestabil1.
Ca mijloc de prob, bazat pe investigaii tiinifice, urmele de mini au fost
recunoscute n justiia penal cu mult mai trziu. n opinia acceptat de mai
muli cercettori n acest domeniu, primele acte de identificare a infractorilor
pe baza urmelor de mini, descoperite la locul faptei, s-au nregistrat la finele
secolului XIX- nceputul secolului trecut. n baza marilor realizri n domeniul
medicinei i antropologiei, s-a constituit o ramur special a criminalisticii,
cunoscut astzi sub denumirea de dactiloscopie - tiina privind studiul dese
nelor papilare2 .
Constituind, de bun seam, rodul unei munci colective3, metodele dactiloscopice ntr-un rstimp relativ scurt sunt utilizate pretutindeni. Potrivit opiniilor
exprimate de specialitii n materie, n primul deceniu al secolului trecut urmele
de mini erau de acum folosite ca material probant n justiia penal a multor
ri europene i de pe continentul american4.
La etapa actual, urmele de mini sunt dintre cele mai frecvent folosite n
justiia penal. Practic, nu exist infraciuni n cercetarea crora urmele de mini
ar putea fi ignorate. n acest sens, practica demonstreaz date semnificative: n
1 Edmond Locard, Trite de criminalistique. Traducere n rus de S. Poznev i
N. Terziev, Moscova, 1941, p. 7.
2L. Crjan, M. Chiper, Opera citit, p. 112.
3 Cu privire la problema abordat, Edmond Locard sublima c nu exist descoperiri
tiinifice, cum ar fi traseologia cu metodele ei, care s-ar prezenta ca un lucru cu aparinere
strict unei persoane. Descoperirile, scria el, simt rodul muncii a sute, chiar poate mii de
mentaliti. E. Locard, Op. cit, p. 23.
4 Se afirm, de exemplu, c situaii de identificare judiciar-penal a infractorilor pe
baza urmelor de mini, lsate la locul svririi faptei, s-au semnalat la timpul respec
tiv n ara Romneasc (1896), n Frana, Anglia, Italia, (1902), n Germania (1904), n
Ungaria i Norvegia (1908), n Rusia (1909). A se vedea: . ,
, Leningrad, 1987, . 68; . Stancu, Investigarea tiinific a infraciu
nilor, Bucureti, 1986, . 125.
131

Sim ion Dora

descoperirea a 40-50% de cauze de furt, jafuri, nvliri tlhreti i de alte crime


grave, valoarea urmelor de mini este excepional, jucnd un rol primordial n
ceea ce privete identificarea autorului faptei, stabilirea participanilor la svr
irea actului penal, precum i a altor mprejurri ale infraciunii svrite.
Aplicarea urmelor de mini injustiia penal este nlesnit de mai muli fac
tori. Primul este marea frecven a urmelor de mini la locul svririi faptelor
penale, ele formndu-se n toate cazurile n care fptuitorul acioneaz manual
i, firete, dac acesta nu ntreprinde msuri pentru a nu lsa urme. Urmele
papilare rmn uor imprimate pe diferite suprafee de la faa locului, datorit
secreiei papilare ce acoper suprafaa palmar a mini lor. Urmele vizibile se
formeaz cnd mna este murdar de snge, vopsea, praf, tu etc.
Al doilea factor favorizant n vederea utilizrii urmelor de mini injustiia
penal este existena sistemelor de nregistrare penal. Fr a atinge problema n
detalii, menionm c una dintre modalitile de nregistrare a persoanelor con
damnate penal este cea dactiloscopic, care const n fixarea desenelor papilare
a celor 10 degete ale minilor pe fie speciale i crearea pe baza concentrrii
lor a fiierelor dactiloscopice. Datorit structurii sistematizate, acestea permit
compararea urmelor ridicate de la locul faptei concrete cu cele ale persoanelor
nregistrate. n acest context, se ncadreaz, de asemenea, i evidena urmelor de
mini ridicate de la locul infraciunilor nedescoperite. Prin compararea acestora
se poate stabili autorul a dou sau mai multor infraciuni, ceea ce adeseori poate
s sporeasc esenial activitatea de urmrire a fptuitorului.
n fine, folosirea urmelor de mini n procesul penal este benefic influenat
de capacitatea acestora de a contribui la identificarea direct i cu certitudine a
persoanelor care le-au lsat. Posibilitatea identificrii se datoreaz faptului c
urmele de mini reproduc elementele caracteristice ale desenelor papilare1 de
pe suprafaa prilor de contact ale minilor, care n ansamblu asigur indubi
tabil deosebirea unui individ de altul. Prin studii aprofundate s-a confirmat c
desenelor papilare le sunt caracteristice, la nivel metodologic, trei proprieti
n vederea identificrii autorului urmelor.
Prima este proprietatea lor de a fi unice, excluzndu-se posibilitatea existen
ei a dou desene papilare identice. Unicitatea desenelor papilare se datoreaz
1Pielea, nveliul exterior al corpului uman, este alctuit din dou straturi: dermic,
de baz, i epidermic, de suprafa (de natur cornoas). Stratul dermic, n partea lui
exterioar, este format dintr-o mulime de proeminene conice, papile, n care se gsesc
nervii periferici. Pe suprafaa palmei minilor i tlpilor picioarelor, proeminenele
papilare au dimensiuni sporite (0,2 mm) i sunt dispuse liniar. Acoperindu-le, epider
ma genereaz crestele papilare. Pe vrful lor se gsesc orificiile sudoripare, asigurnd
funcia transpiratorie a pielii. Crestele papilare, desprite de nulee, formeaz con
figuraii complicate, cunoscute sub denumirea de desene papilare.
132
....

Tehnica crim in alistic

marii varieti de caracteristici structurale care, sub raport de dimensiune, form


i poziie, practic nu pot coincide n dou desene1.
A doua proprietate a desenelor papilare, nu mai puin important din punctul
de vedere al materiei puse n discuie, este fixitatea lor, adic proprietatea de a
nu se schimba pe tot parcursul vieii omului2. Formndu-se deja pe parcursul
vieii intrauterine, desenele papilare, sub aspect structural, rmn intacte i
dispar doar dup deces. Dac orice caracteristic corporal-uman este supus
diferitor schimbri condiionate de dezvoltarea i mbtrnirea organismului,
desenele papilare, ca form i structur, sunt fixe.
A treia proprietate esenial a desenelor papilare este inalterabilitatea aces
tora, ceea ce presupune imposibilitatea nlturrii, modificrii sau distrugerii
lor n condiii fireti. Distrugerea desenelor papilare poate fi obinut numai
prin transplantare sau prin alt mod de afectare a pielii, nsoit de vtmarea
papilelor. n caz contrar, acestea vor restaura crestele i desenele papilare n
structura lor iniial. Din aceste considerente, n literatura de specialitate pro
prietatea menionat a desenelor papilare adeseori se trateaz drept capacitate
a lor de a se restabili.

2. Clasificarea desenelor papilare


Pe suprafaa palmei minilor deosebim dou regiuni anatomice cu desene
papilare, care, la rndul lor, prin anurile flexorice se submpart fiecare n cte
trei zone. Prima este regiunea digital cu zonele falangei, falanginei i falangetei,
a doua, cea palmar, cu zonele digitopalmar, tenar i hipotenar (fig. 22).
n orice zon s-ar gsi un desen papilar, fiind reflectat ntr-o urm de mini,
acesta poate avea valoare identificatoare. i, totui, o nsemntate vdit majorat
au desenele de pe suprafaa falangetelor. Aceasta se datoreaz att frecvenei
lor la locul faptei, ct i volumului caracteristicilor de structur, care se reflect
n urme. Practica demonstreaz c urmele formate de celelalte zone ale palmei
n raport cu cele ale falangetelor se ntlnesc rar i, de regul, ofer un material
informativ relativ redus. Iat de ce clasificarea desenelor papilare n crimina
listic se face pe baza desenelor zonei falangetelor. La etapa actual se cunosc
trei tipuri de desene papilare: n arc, n la i n cerc.
Desenele papilare n arc sunt formate dintr-un singur curent de creste
papilare, care ncep de la o latur a falangetei i, curbndu-se n centrul ei,
pleac spre latura opus. Desenele n arc sunt simple i n atr. Primele au cur
bura crestelor lin, uor descrescnd de la vrful degetului spre baza falangetei.
1Prin calcule speciale s-a constatat c un desen papilar digital conine pn la 150-200
detalii.
21. Constantin, M. Rdulescu, Dactiloscopia, Bucureti, 1975, p. 16.
.............-....... .................... .............................. ................................................... 133

Sim ion Dora

Ultimele, dimpotriv, au curbura


brusc, n centru cu una sau mai multe
creste n poziie vertical (fig. 23).
Desenele n arc sunt mai puin
frecvente, constituind, conform date
lor publicate, pn la 6% din totalitatea
desenelor papilare.
Desenele papilare n la au o
structur mai complicat. In ele se
disting lesne trei curente de creste
papilare, formnd zonele respective:
central, periferic sau marginal
i bazal. Crestele zonei centrale
nceput de la o latur a falangetei i,
atingnd partea central a acesteia,
revin spre aceeai latur, formnd o
figur n form de la. Crestele zonei
Fig. 22. Regiunile anatomice ale pal
periferice n form de arc, cu braele
mei: A - regiunea digital cu zonele: 1 pe ambele pri laterale ale falangetei,
falangei, 2 - falanginei, 3 - falangetei;
B - regiunea palmar cu zonele: a - digi- acoper zona central a desenului
papilar din partea de sus i din cele
topalmar, b - tenar, c - hipotenar
dou pri laterale. Crestele papilare
bazale sunt plasate paralel anului flexoral, nchiznd zona central din par
tea de jos. Crestele zonei periferice i cele bazale se intersecteaz pe partea

Fig. 23. Desene papilare n arc: a - simple, b - n atr


134

............................. ................................................................

Tehnica crim in alistic

opus a direciei braelor crestelor


zonei centrale, formnd o figur
triunghiular, numit delt, dup
aspectul general asemntor lite
rei greceti delta1(fig. 24).
Desenele papilare n la varia
z n funcie de numrul crestelor
cuprinse de cele trei curente, for
ma i direcia acestora. Se disting
vdit desene simple n la, sub
aspect general de rachet, n care
braele laurilor se concentreaz
n centru, i curbe, n care laurile
zonei centrale au o form ncovo
iat (fig. 25).

Fig. 24. Desen papilar n la:


a - linii formate de crestele zonei centrale,
b - linii formate de crestele zonei periferice,
c - delta

Fig. 25. Varieti de desene papi


lare n la: a - simple, b - rachet,
c - curbe

1. , . Leningrad, 1976, . 71; I. Mircea,


Criminalistica, Iai, 1992, . 98.
............................................................................................ 135

Sim ion Dora

Fig. 26. Desene papilare n cerc:


a - linii formate de crestele zonei centrale,
b - linii formate de crestele zonei periferice,
c - linii formate de crestele zonei bazale, d!,
- deltele

Desenele papilare n la
sunt cel mai frecvent ntlnite,
constituind peste 60% din tota
litatea desenelor papilare.
Desenele papilare n cerc,
ca i cele n la, sunt formate
din trei curente de creste.
Spre deosebire de acestea,
la desenele n cerc, crestele
zonei centrale se prezint n
form de cerc, spiral, oval.
In acest tip de desene, crestele
zonei periferice i a celei bazale
se intersecteaz pe ambele pri
laterale ale desenului (o particu
laritate distinctiv a acestui tip
de desene), formnd respectiv
dou delte1(fig. 26, 27).

Fig. 27. Varieti de desene papilare n cerc: a - n form de cerc,


b - n form de oval, c - n form de spiral, d - n form de lanuri gemene

1n literatura criminalistic, desenele papilare n arc se mai numesc adeltice, cele n


la - monodeltice, cele n cerc - bi- sau polideltice. A se vedea: E. Stancu, Investigarea
tiinific a infraciunilor, Bucureti, 1986, p.13.
136 ...............................................................

Tehnica crim in alistic

3. Cercetarea urmelor de mini


Prin cercetarea urmelor de mini n criminalistic se subnelege, pe de o
parte, totalitatea formelor de activitate a organelor justiiei penale efectuate n
vederea descoperirii, fixrii, ridicrii i interpretrii urmelor pentru stabilirea
mprejurrilor n care s-a comis fapta, pe de alt parte, examinarea acestora de
ctre experii criminaliti n scopul identificrii fptuitorului i stabilirea altor
circumstane ale faptei svrite.
Urmele de mini simt lsate la faa locului drept rezultat al contactului
minilor cu diferite obiecte din cmpul infracional. In funcie de natura acestor
obiecte, se vor forma urme de adncime pe corpuri plastice (plastilin, cear,
spun, unt, ciocolat), de suprafa vizibile, formate prin stratificarea diferitor
colorani (vopsea, snge, funingine, cret, mazut), i de suprafa greu sesizabile
sau invizibile, formate prin stratificarea secreiei de transpiraie1.
Indiferent de natura lor, descoperirea urmelor de mini presupune o cutare
sistematic, bazat pe folosirea intens a diferitor instrumente.
n primul rnd, prin reconstituirea mintal a mprejurrilor locului faptei,
organul de urmrire penal va delimita obiectele cu care s-a acionat manual pe
parcursul svririi faptei. Dup aceasta se procedeaz la examinarea fiecrui
obiect depistat n parte.
Descoperirea urmelor de adncime, precum i a celor formate prin depuneri
de colorani, se obine prin cercetarea vizual a obiectelor pe care s-au format
urmele. Fiind n acest mod descoperite, urmele menionate se examineaz n
raport cu altele lsate la faa locului i, concomitent, se fixeaz prin descrierea
lor n procesul-verbal i prin fotografiere.
Urmele de adncime, ct i cele formate prin depuneri de colorani, se ridic,
cu excepia cazurilor cnd acestea sunt intransportabile, n comun cu obiectul
purttor, ntreprinzndu-se, totodat, msuri de protejare, deoarece acestea n
majoritatea cazurilor sunt de o persisten sczut.
Dup cum demonstreaz practica judiciar, cele mai frecvente i mai valo
roase n plan criminalistic sunt urmele de mini lsate prin transpiraie. Aceasta
se explic, n primul rnd, prin existena permanent pe suprafaa palmar a
sudorii - substana-baz a acestui gen de urme, numit din motivul dat i secreie
papilar, care se desprinde uor de piele, pentru a se prinde tot att de uor de
suprafaa obiectelor cu care persoana implicat contacteaz cu mna, formnd
urme-amprente. n al doilea rnd, sudoarea, fiind lipsit de corpuri dure, se
aterne fin i uniform pe suprafaa palmar, asigurnd redarea deplin i exact
n urme a desenelor papilare.
1n literatura criminalistic sunt delimitate, de asemenea, urmele de destratificare pe su
prafaa obiectului purttor de urme. Avnd n vedere att frecvena, ct i valoarea redus
a acestei categorii de urme, nu considerm rezonabil s le acordm aici atenie.
137

Sim ion Dora

n contextul celor enunate, considerm important s semnalm, de ase


menea, c secreia papilar, datorit prezenei unor sruri anorganice din com
ponena sa, atribuie urmelor o relativ stabilitate1. n practic sunt cunoscute
nenumrate cazuri de cercetare criminalistic a urmelor menionate lsate mai
demult, de luni i luni de zile.
Pe de alt parte, sudoarea este incolor. Dat fiind acest fapt, urmele lsate
prin transpiraie sunt greu sesizabile pe suprafee dure (sticl, porelan, cerami
c, materiale polimerice, lemn polizat, metal lefuit) i invizibile pe suprafee
absorbante (hrtie, carton, textile, furnir). Descoperirea lor impune aplicarea
metodelor i mijloacelor de evideniere.
Relevarea urmelor de mini dificil sesizabile de pe suprafeele menionate
anterior se obine cu succes prin contrastarea lor. Obiectele presupuse ca pur
ttoare de urme se trec printr-o surs de lumin (sau invers, sursa de lumin se
ndreapt asupra obiectului). Datorit nivelului diferit de absorbie la lumin
a secreiei papilare i a suportului, urmele apar pe deplin sesizabile. Rezultate
vdite se obin prin efectuarea cercetrilor ntr-o ncpere obscur. Ca surs de
lumin pot fi folosite o lamp electric, o lantern de buzunar, un dispozitiv
special de lumin concentrat sau de radiaii ultraviolete.
Acest procedeu ns este insuficient n cazul urmelor invizibile. Evidenierea
lor se realizeaz prin dou metode: deprfuire i chimic.
Metoda de prfuire const n tratarea cu prafuri in contrast de culoare a
suprafeelor purttoare de urme. Adernd la materia-baz a urmei, praful, dup
nlturarea surplusurilor de pe suport, evideniaz urmele. Tratarea cu praf se
efectueaz prin pulverizarea cu un pulverizator din mas plastic, cu care se
acioneaz prin apsare pe prile lui laterale sau prin depunere de praf pe supra
faa purttoare de urme cu ajutorul pensulei fine (Flei). Dup depunerea unui
strat relativ subire de praf, suprafaa suportului va fi prelucrat prin micrile
fine ale pensulei. n acest mod, surplusurile de prafuri se nltur, iar urmele
devin vizibile.
Dintre prafurile cel mai frecvent folosite menionm:
- praful de aluminiu (argentorat) de culoare alb strlucitoare, cu o putere
mare de alipire la urmele sudoripare. Se utilizeaz cu succes la evidenierea
urmelor latente de pe sticl, obiecte de mobil, mas plastic;
- oxidul de zinc, de asemenea de culoare alb, cu aderena mrit. Se
folosete la evidenierea urmelor latente pe obiectele din sticl n culori, mas
plastic de culoare ntunecat, cauciuc, piele;
1Timpul, n care urmele de mini i pstreaz capacitile identificatoare, este n func
ie de mai muli factori. A se vedea, n acest sens, . .
II ,
Moscova 1961, . 105.
138

Tehnica crim in alistic

- ceruza, un praf de culoare alb, care se folosete la evidenierea urmelor


latente pe obiectele de mobil de culoare nchis, de mas plastic;
- grafitul, praf de culoare neagr, care d rezultate eficiente n evidenierea
urmelor latente pe hrtie;
- oxidul de cupru, praf de culoare cafeniu-ntunecat, practic poate fi folosit
la evidenierea urmelor latente de pe orice suprafee;
- bronzul, praf care se folosete la evidenierea urmelor latente pe obiectele
nichelate, pe suprafeele obiectelor din porelan, ceramic .a.
n literatura de specialitate sunt propagate i alte substane ca, de exemplu,
funingina, oxidul de cobalt, peroxidul de mangan, praful de cear roie .a.
n mod special, trebuie menionat metoda magnetic de relevare a urmelor
latente, aceasta fiind apreciat de practicieni ca acceptabil i dintre cele mai
efective. Un element magnetic, montat ntr-un tub de mas plastic, se acoper
cu praf care, fiind trecut pe suprafaa purttoare de urme latente, le va evidenia
(fig.28).
Se mai folosesc praful de fier i combinaiile din praf de fier cu oxid de
cupru, cu oxid de cobalt i amestecul n proporii egale ale prafului de fier cu
ale celui de aluminiu. Aceast metod, numit n criminalistic metoda pen
sulei magnetice, este universal, avnd rezultate pozitive indiferent de natura
i culoarea suprafeei obiectului-suport.
Un aspect semnalat, n contextul celor de mai sus, const n aceea c me
todele descrise se folosesc att n relevarea urmelor invizibile, ct i pentru
colorarea urmelor greu sesizabile, dac, fiind descoperite, acestea se cer fixate
pe pelicule adezive.

Fig. 28. Modul de utilizare a pensulei magnetice


Metoda chimic de relevare a urmelor latente, spre deosebire de cea de prfuire, const n tratarea suprafeelor purttoare de urme cu reactivi chimici care,
intrnd n reacie cu factorii componeni ai sudorii, coloreaz amprenta papilar
......... ............. ........... ............. ..................... ...................................................... 139

Sim ion Dora

n msura n care aceasta devine vizibil. Metoda chimic se folosete, aa cum


e i recomandat, n cazul cercetrii urmelor latente vechi care, influenate att
de factorul temporal, ct i din alte cauze, i-au pierdut proprietatea de a adera
prafuri i deci nu pot fi evideniate prin prfuire.
Dintre substanele chimice cunoscute i care se bucur de atenia sporit a
criminalitilor, menionm: aburii de iod, ninhidrina i nitratul de argint.
n literatura de specialitate sunt propagate mai multe procedee de folosire
a aburilor de iod1. n cadrul acestei lucrri, vom insista doar asupra aplicrii
iodului prin pulverizare, avnd n vedere accesibilitatea acestui procedeu, pre
cum i faptul c pulverizatorul cu iod este naintat ca dispozitiv de descoperire
a urmelor n componena tuturor truselor criminalistice de teren.
Un tub de sticl, unde se introduc cristale de iod, este unit la o extremitate cu
para dubl de cauciuc, menit s furnizeze curent de aer. La extremitatea opus,
tubul are un loca n care se introduce vata de sticl pentru reinerea cristalelor.
Vaporii de iod, care apar prin nclzirea tubului, prin aciunile respective cu
para de cauciuc, se pulverizeaz pe suprafaa obiectului presupus ca purttor
de urme latente (fig. 29).

Fig. 29. Dispozitivul de pulverizare cu aburi de iod


Prin reacie cu iodul, secreia de transpiraie se va colora ntr-un oranj-deschis, urma devenind pentru un timp scurt vizibil. Pe msura evaporrii iodului,
urma devine incolor, invizibil, acesta fiind dezavantajul procedeului. Deci,
urmele evideniate prin folosirea aburilor de iod trebuie imediat ntrite prin
tratare cu praf de fier sau fixate pe cale fotografic.
O
alt substan chimic cu capacitate de relevare a urmelor latente de mini,
ndeosebi a celor lsate pe suprafaa documentelor, este ninhidrina. Praful de
ninhidrin dizolvat n aceton (de 1%), cu ajutorul unei pensule fine sau tampon
de vat, se depune pe suprafaa documentului dup ce acesta se ine la cldur
(80), n apropierea unui bec sau reou electric. Urmele relevate cu ninhidrin
sunt stabile, persistente i vizibile.
1C. Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, p. 216.
140

Tehnica crim in alistica

Cum s-a menionat anterior, urmele latente de mini se pot de asemenea


evidenia cu o soluie de nitrat de argint. Varianta cea mai accesibil n condiii
de teren const n urmtoarele: soluia de 5-10% de nitrat de argint n ap distilat
cu ajutorul pensulei sau a tamponului de vat se depune pe suprafaa obiectului
purttor de urme (documente, obiecte din lemn .a.). In continuare, obiectul se
usuc obinuit i, pentru a evita nnegrirea suportului, se spal cu ap distilat
dup ce se ilumineaz cu o surs puternic de lumin artificial sau cu razele
solare. Sub influena soluiei menionate, srurile din secreia de transpiraie se
transformm clorur de argint, care, fiind supuse aciunii luminii, se nnegresc1.
Urmele relevate n acest mod se recomand a fi fixate prin tratarea suportului
cu un fixator fotografic.
n ncheiere trebuie s semnalm, fie sub aspect informativ, c, la momentul
actual, pentru descoperirea urmelor latente se propun i procedee bazate pe re
alizrile de vrf ale tiinelor naturale ca, de exemplu, a radiaiilor de tip laser,
a izotopilor radioactivi, a unor substane noi luminiscente, care, deocamdat,
pot fi aplicate doar n condiii speciale de laborator2.
Pentru ca urmele de mini s fie folosite la stabilirea adevrului, acestea
trebuie fixate i ridicate din locul descoperirii lor. Principalul mijloc de fixare,
sub aspect procedural, l constituie procesul-verbal n care se vor consemna
prin descriere obiectele purttoare de urme i caracteristicile suprafeei-suport,
metodele i mijloacele de descoperire folosite, genul urmelor descoperite, pro
cedeele i materialele aplicate n scopul fixrii, ridicrii i conservrii lor.
Alt mijloc prioritar n vederea fixrii urmelor de mini este fotografia.
Metodele de aplicare a fotografiei judiciare au fost expuse n compartimentul
respectiv. Fr a proceda la o nou analiz a acestora n detalii, reamintim con
diiile principale de fotografiere:
- urmele de mini se fotografiaz astfel, nct pe fotografie s fie reflectat,
n ntregime sau parial, obiectul purttor de urme. Trebuie s fie clar poziia
spaial a urmelor;
- dac pe un obiect s-au descoperit mai multe urme, ele se vor fotografia
n ansamblu i fiecare n parte;
- fotografia urmelor de mini trebuie s redea cu posibil claritate detaliile
caracteristice ale desenului papilar;
- urmele de adncime i vizibile se vor fotografia pe msura descoperirii,
cele latente - dup relevarea lor.
1n condiii de laborator se aplic un procedeu mai laborios. Suprafaa obiectului, acoperit
cu un strat subire de nitrat de argint n ap distilat (de 5%), se expune pe cteva minute la
un bec de 100 Wv, dup ce se developeaz i se fixeaz n ordinea prelucrrii cu chimicale
a materialelor fotografice. A se vedea, n acest sens, H. . .
, Moscova, 1975, . 35.
2. , , Moscova, 1974, . 73.
... ........................ ........................................................................... .... 141

Sim ion Dora

Fotografierea se face de la o distan mic (15-20 cm), prin ataarea inelelor


intermediare la obiectivul aparatului de fotografiat.
Ridicarea urmelor de mini se efectueaz prin ridicarea propriu-zis a
obiectelor purttoare de urme, prin transferarea urmelor relevate pe pelicule
adevize sau prin mulare.
Ridicarea obiectelor purttoare de urme de mini se subordoneaz regulilor
generale de ridicare a corpurilor delicte. Unica condiie de care trebuie s se in
cont const n aceea c ridicarea acestor obiecte impune prevederi ce garanteaz
buna stare a urmelor.
Obiectele dure (sticl, metal, lemn, ceramic, mas plastic etc.) se mani
puleaz cu minile nmnuate sau prin intermediul unei batiste; cele flexibile
(documentele, celofanul i diferite alte pelicule) se prind cu ajutorul pensetei,
n cadrul manipulrii, obiectele purttoare de urme se prind de prile pe care
relativ rar rmn urme. Obiectele purttoare de urme de mini se ambaleaz
n materiale dure (din furnir, scndur, carton presat etc.), astfel ca suprafeele
purttoare de urme s nu fie n contact cu alte obiecte, precum i cu pereii
ambalajului.
n cazurile n care ridicarea obiectelor purttoare de urme relevate prin
prfuire este imposibil din cauza dimensiunilor mari (mobil, u, autovehi
cul), se recurge la transferarea urmelor pe pelicule adezive. n acest scop, se
folosesc pelicule special confecionate (dactiloscopice), ce constau din dou foi
de celuloid: de baz, acoperit cu un strat adeziv de nitroceluloz sau gelatin,
i protector. n cazul necesar, foaia protectoare se nltur, iar cea adeziv se
suprapune urmei. Prin apsare, aceasta va fi acoperit cu praful folosit pentru
relevarea urmei, transfernd-o la precizie. Industria produce pelicul dactiloscopic transparent, alb i neagr. Alegerea peliculei se face n funcie de culoarea
prafurilor folosite pentru relevarea urmelor. n lipsa peliculei dactiloscopice, se
recomand folosirea materialelor fotografice.
Procedeul folosirii lor este urmtorul: materialul fotografic se umezete n
ap cald, se scutur i se zvnt, apoi se suprapune urmei prfuite. Stratul de
gelatin, substana-baz a halogenurii de argint asigur transferarea urmelor
de detaliu.
Transferarea urmelor de mini evideniate prin prfuire se poate exercita
de asemenea cu ajutorul materialelor polimerice. Un rol prioritar n acest sens
l are soluia cunoscut sub denumirea de pasta K, cu catalizatorul nr. 18, n
corelaie 1/7-1/10, cu sau fr adugire de colorani.
Urmele de mini se supun unei examinri preliminare, drept rezultat al
creia organul cu funcie de urmrire penal nainteaz versiuni privind autorul
lor, sfera de interese, motivul i modul de activitate a acestuia la faa locului1.
1Gh. Golubenco, Metodica examinrii preliminare a urmelor i altor semne materiale
lafaa locului / / Urmele infraciunii, Chiinu 1999, p. 48.
142

Tehnica crim in alistic

Versiunile privind apartenena urmelor se verific prin intermediul expertizei


dactiloscopice, sarcina principal a creia const n identificarea persoanei
creatoare de urme.
Expertiza dactiloscopic se bazeaz pe cercetarea comparativ a detaliilor
caracteristice ale desenelor papilare, a altor elemente de structur a suprafeei
palmare. Aceste detalii sunt urmtoarele:
- nceputul liniei papilare, respectiv captul liniei din partea stng a de
senului papilar;
- sfritul liniei papilare sau captul liniei, situat n partea sng sau dreapt
a desenului;
- ramificarea liniei papilare sau dedublarea vdit a liniei;
- contopirea liniei papilare sau asamblarea, contopirea a dou sau mai
multe linii;
- inelul papilar: element format prin dedublare de linie n form de cerc;
- butoniera papilar: element for
mat prin dedublare de linie, n form
alungit;
- crligul papilar: fragment mic de
linie unit cu linia mai mare;
- anastomoza papilar: fragment
mic de linie, care unete n form de pod
alte dou linii;
- furcarea liniei papilare: despri
rea liniei papilare n dou sau mai multe
linii cu prelungire mic (bifurcare, trifurcare);
- fragmentul liniei papilare: linie
cu dimensiuni liniare mici (fig. 30).
n procesul examinrilor dactilosco
pice, pot avea valoare identificatoare i
alte elemente ale reliefului suprafeei
palmare, inclusiv liniile flexorice, liniile
albe, cicatricele, porii.
Fig. 30. Detalii caracteristice ale de
n acest aspect, considerm oportun
senelor papilare: a - nceputul liniei;
s amintim, fie doar pentru informaie,
b - sfritul liniei, c - ramificarea liniei;
regula celor 12 elemente caracteristice
d - contopirea linie, e - inelul papilar;
coincidente, potrivit creia un numr de / - butoniera papilar, g - crligul
12 puncte papilare coincidente, stabilite
papilar, h - anastomoza papilar, i fragmentul liniei papilare
n dou desene papilare, comparate este
............................................................................ ............................................. 143

Sim ion Dora

suficient pentu o concluzie cert c acestea au fost lsate de una i aceeai


persoan. Bazat pe calcule matematice exacte, regula celor 12 puncte de
coinciden, dei nu a fost privat de atenie din partea specialitilor din mai
multe ri europene, nu a fost studiat i dezvoltat, pentru c practica expertual dactiloscopic demonstra fr echivoc posibilitatea identificrii certe a
unei persoane, n baza coinciderii doar a patru-cinci elemente caracteristice,
dac acestea fac parte din categoria celor rar sau mai rar ntlnite: anastomoz, trifurcare, inel sau punct papilar, butomier .a.1. Pn la identificarea
persoanei suspecte, care a lsat urme de mini, expertului i se solicit s
stabileasc, dac urmele ridicate de la faa locului conin suficiente elemente
de identificare, precum i determinarea modului n care au fost lsate, la ce
tip se refer desenele papilare .a. Eficiena expertizei dactiloscopice n mare
msur depinde de calitatea materialelor de comparaie. Amprentarea persoa
nelor suspecte se efectueaz cu ajutorul mijloacelor din trusele criminalistice
n felul urmtor: pe o plac de sticl sau de mas plastic, cu ajutorul ruloului
de cauciuc, se ntinde un strat subire de tu tipografic. Degetele persoanei
bnuite se ruleaz astfel, nct tuul s se depun uniform pe toat suprafaa
lor. n acelai mod, degetele se ruleaz pe fia dactiloscopic n spaiul indi
cat pentru fiecare deget. In lipsa fielor dactiloscopice, amprentarea se poate
face pe o coal standard de hrtie alb. Amprentele altor regiuni palmare se
ridic prin apsare.
Amprentarea cadavrelor se efectueaz prin aceeai modalitate, cu unica
deosebire c degetele nu se ruleaz, aceasta fiind imposibil. Stratul de tu se
depune pe suprafaa degetelor (sau palmei) cu ruloul, dup ce pe degete se
apas hrtia.
Literatura de specialitate recomand metoda chimic de amprentare, care
const n urmtoarele operaii: o tuier se impregneaz cu reactiv incolor, pe
care se ruleaz degetele. Apoi se execut aceeai rulare a degetelor pe hrtia
tratat cu substan chimic de natur s intre n reacie cu reactivul de pe degete
i s coloreze urmele2.

1L. Crjan, M. Chiper. Criminalistica: tradiie i modernism, Bucureti, 2009, p. 135.


2 Colectiv de autori, Tratat practic de criminalistic, vol. I. Bucureti, 1976,
p. 144.

Tehnica crim in alistic

3. Cercetarea criminalistic a urmelor de picioare


1. Noiunea i clasificarea urmelor de picioare
Prin noiunea de urme de picioare, n criminalistic se neleg modificrile
produse pe o suprafa, ca rezultat al contactului picioarelor omului cu ea1.
Urmele de picioare se formeaz datorit presiunii greutii corpului att n
timpul staionrii acestuia, ct i n cadrul deplasrii lui n spaiu. E de menionat
c urmele de picioare se vor forma la faa locului inevitabil n toate cazurile n
care svrirea faptei implic aciuni ce duc la contactul picioarelor fptuito
rului cu elementele materiale ale anturajului i, firete, dac acestea sunt apte
s primeasc urme.
La locul faptei se pot ntlni urme de picioare izolate i n form de crare.
Urmele izolate sunt ale unui singur picior sau ale ambelor, formarea crora este
lipsit de legtura logic a mersului sau a fugii. Crarea urmelor se prezint ca
un ansamblu al urmelor picioarelor drept i stng, succesiv formate n cadrul
deplasrii omului n spaiu prin mers sau fug.
Dup factorul de formare a urmelor, n criminalistic se deosebesc trei
categorii de urme de picioare: urme ale picioarelor goale, urme de picioare n
ciorapi, denumite i seminclate, i urme de nclminte.
Dup modificrile produse prin formarea lor, urmele de picioare se mpart n
urme de adncime i urme de suprafa. Urmele de adncime se ntlnesc mai
frecvent n sol moale sau n pmnt afnat, n nisip umed, noroi i zpad, mai
rar n materiale de alt natur, cum ar fi ghipsul, cimentul, asfaltul nclzit.
Urmele de suprafa se formeaz ca urmare a contactului tlpii piciorului
sau al nclmintei cu suprafeele dure. Se ntlnesc cu predilecie pe obiecte
de construcie (linoleum, parchet, podea de scndur, asfalt, pervazul geamului
etc.) sau pe cele de mobil (mese, scaune). Urmele de suprafa se formeaz
prin depuneri sau ridicri de substane i se prezint sub form de stratificare
sau destratificare, primele prevalnd. n procesul deplasrii n spaiu, urmele de
picioare se formeaz n momentul n care greutatea de apsare a corpului rmne
pe un picior, iar talpa piciorului sau a nclmintei vine n contact perfect cu
suprafaa. Astfel are loc formarea urmelor statice. Urmele dinamice se formeaz
n cazurile cnd n finalul formrii urmei, adic cnd talpa contacteaz cu solul
sau cu alt obiect, piciorul lunec pe suprafaa acestuia. n urmele de acest gen,
elementele construciei exterioare ale piciorului sau ale nclmintei sunt re
date ntr-o form denaturat i deci utilitatea lor n scopul stabilirii obiectului
care le-a lsat este limitat.
1 D. Ionete, Urmele picioarelor II Tratat practic de criminalistic, voi. I, Bucureti, 1976,
p. 148.
145

Sim ion Dora

O
categorie specific de urme sunt amprentele plantare de pe suprafaa
interioar a nclmintei. Formndu-se n baza secreiei de transpiraie, a pra
fului i a altor substane pulverulente ce ptrund n nclminte pe parcursul
exploatrii ei, urmele menionate reproduc uneori elemente caracteristice ce pot
s asigure identificarea persoanei care a purtat-o.

2. nsemntatea urmelor de picioare


nsemntatea criminalistic a urmelor de picioare este determinat de datele
informativ-probante pe care acestea le pot furniza. Exemplele din practica ju
diciar confirm c urmele de picioare contribuie considerabil la descoperirea
i cercetarea diverselor infraciuni, fiind depite sub aspect informativ doar de
urmele de mini. Accentund acest moment, precizm c nivelul informativ al
urmelor de picioare depinde, pe de o parte, de modul de formare a lor, iar, pe
de alt parte, de factorul care le formeaz.
Urmele de picioare se pot lsa stnd pe loc, precum i n mers obinuit sau
n fug. Cele lsate staionnd reproduc, cu cea mai mare precizie, structura
reliefic a prii de contact a picioarelor goale, seminclate sau a ncl
mintei. Urmele lsate din mers sau din fug, n raport cu cele menionate, au
un mecanism de formare mai complicat. n mers, formarea urmei ncepe de
la contactul clciului cu suprafaa respectiv, dup care urmeaz o rulare a
tlpii spre vrf. n cadrul acestei rulri, are loc imprimarea succesiv n urm a
celorlalte zone ale tlpii. n urmele de adncime, formate n mers sau din fug,
zonele clciului i ale vrfului tlpii devin mai reliefate datorit mpingerii
energice pe clci la nceputul pasului i pe degete n momentul eforturilor
de deplasare a corpului nainte.
Acest mecanism de formare determin unele proprieti ale urmelor. n
primul rnd, n ele se observ elemente de lunecare n direcii opuse - n
zona clciului i a vrfului tlpii (n zona clciului nainte, n zona vrfului
tlpii napoi). Elementele caracteristice de pe aceste suprafee, de regul, sunt
totalmente sau parial deformate. n al doilea rnd, acest proces de natur
dinamic conduce la denaturri de dimensiuni, urmele fiind mai scurte dect
talpa, n funcie de sporirea vitezei. Urmele picioarelor goale reproduc struc
tura morfologic a piciorului, conturul i relieful suprafeei plantei. n condiii
favorabile, n atare urme se pot reproduce desenele papilare, care determin
valoarea lor criminalistic. n funcie de natura suportului, aceste urme pot
reflecta caracteristici (de relief, papilare, anuri de flexiuni, btturi, cicatrice
etc.) utile cercetrii criminalistice, contribuind uneori chiar la identificarea
persoanei care le-a lsat.
Urmele de picioare n ciorapi, la care n mod condiionat se pot anexa i
cele de pe suprafaa interioar a nclmintei, redau caracteristicile anatomice
146

Tehnica crim in alistic

ale plantei, precum i cele ale structurii esturii ciorapului, care pot constitui
elemente importante n vederea identificrii. Totodat, n practic s-a confirmat
c urmele de picioare goale, ca i cele ale picioarelor n ciorapi, se ntlnesc
relativ rar. La faa locului prevaleaz urmele de nclminte, fapt ce se datorete
capacitii nclmintei, de a forma urme cu coninut identificator majorat.
Talpa nclmintei, ca factor de formare, datorit modului de confecionare i
prin exploatare, capt elemente caracteristice individuale. Acestea, n condiii
favorabile, se reproduc n urme, asigurnd efectuarea cu succes a cercetrilor
criminalistice.
Cum am menionat deja, urmele de picioare pot fi lsate la faa locului i sub
aspect de crare, care, vizavi de elementele caracteristice ale urmelor propriuzise, pot furniza date de valoare criminalistic important privind deprinderile
persoanei n cauz. Mersul, ca form de activitate uman, reprezint un complex
de micri coordonate necesare deplasrii n spaiu. La baza acestora se gsesc
deprinderile obinute de fiecare individ, ca urmare a unui ndelungat proces de
nvare a mersului. Particularitile individuale ale deprinderilor de a merge se
materializeaz sub form de elemente caracteristice ale crrii urmelor, dintre
care menionm:
- linia direciei mersului: axa crrii de urme, indicnd direcia mersului;
- linia mersului: linia frnt, segmentele creia unesc punctele extreme din
spate ale urmelor create consecutiv de piciorul drept i de cel stng;
- lungimea pailor picioarelor drept i stng;
- distana dintre punctele extreme din spate ale urmelor consecutiv lsate
de picioare;
- limeapasului: distana cuprins ntre extremitile interioare ale urmelor
lsate de piciorul drept i de cel stng;
- unghiul pailor picioarelor drept i stng: figur format de ntretierea
axei urmelor picioarelor respective cu linia direciei mersului (fig. 31).
Cercetarea acestor elemente n particular sau n ansamblu poate conduce la
concluzii principiale privind persoana suspect. Pe baza elementelor crrii ur
melor se pot pronostica apartenena la sex a persoanelor participante la operaia
cercetat, caracteristicile fizice i eventualele defecte anatomice ale acestora,
starea lor psihic, greutatea .a.
Ritmul i direcia deplasrii, de exemplu, se apreciaz dup poziia picioa
relor, lungimea pailor i unghiul mersului. Aceste elemente n comun cu forma
urmelor denot apartenena la sex a persoanei n cauz. Lungimea pailor n
mers obinuit la brbai este n medie de 70-90 cm, iar la femei - de 50-60 cm.
Urmele lsate n fug se disting prin forma lor vdit arcuit.
Defectele anatomice (protez, ran .a.) se reflect n crarea urmelor prin
lungimea diferit a pailor unui picior, n raport cu cellalt, i prin apariia unor
14 7

Sim ion Dora

elemente suplimentare, cum ar


fi a celor de trre a piciorului
afectat.
Starea psihologic (oboseala,
ebrietatea), precum i bolile care
afecteaz organele de echilibru,
se vor reflecta prin schimbarea
nejustificat a direciei deplas
rii, opririi, cderii etc.
Lund n considerare cele de
mai sus, putem afirma c urmele
de picioare ocup un loc priori
tar n cercetrile criminalistice,
nsemntatea lor fiind apreciat
sub trei aspecte:
1) n vederea stabilirii m
prejurrilor locului faptei n
cadrul cercetrii acestuia prin
aprecierea pe baza urmelor, a
cilor de ptrundere i plecare
a fptuitorului, a aciunilor s
vrite i a factorului de timp al
infraciunii;
2) n vederea urmririi ime
diate a fptuitorului, folosinduse date exacte despre direcia i
Fig. 31. Elementele crrii urmelor de modul deplasrii, particulari
picioare: AB - linia direciei mersului, a, tile mersului, caracteristicile
b, c, d - linia mersului, ac, bd - lungimea fizice i anatomice ale persoanei
pailor, Eb - limea pasului, aAB - unghiul suspecte;
pasului.
3) n vederea identificrii
factorului care a lsat urme (a per
soanei suspecte sau a nclmintei) prin intermediul expertizei traseologice.

3. Fixarea i ridicarea urmelor de picioare


Urmele de picioare, indiferent de natura lor, se descoper prin cercetarea
vizual la faa locului a tuturor suprafeelor pe care este posibil s se calce. n
acest scop vor fi examinate:
suprafeele de duumea i alte obiecte de construcie din ncperea n care
s-au desfurat aciunile cercetate;
148

Tehnica crim in alistic

- suprafeele de teren ale spaiului deschis, pe unde a venit i a plecat


fptuitorul;
- obiectele aflate n calea direciei de deplasare a fptuitorului, precum i
cele exploatate pe parcursul svririi faptei (mese, scaune, lzi etc.).
n condiii nefavorabile, n cutarea urmelor de picioare se pot folosi surse
de lumin dirijat i instrumente optice de mrire (reflector, lup).
Urmele de picioare, att cele de adncime, ct i cele de suprafa, sunt
supuse aciunilor mai multor factori de natur s le distrug. Fiind descoperite,
ele impun msuri de protejare. De fenomenele naturii (vnt, ploaie, zpad),
urmele se vor proteja prin acoperire cu vase sau pelicule impermeabile. n ve
derea excluderii unor activiti umane, care ar provoca deteriorri, urmele se
acoper cu obiecte de persisten avansat, ca, de exemplu, o lad, albie, covat
etc. Descoperite, urmele de picioare se fixeaz prin descrierea, n procesul-verbal de cercetare la locul faptei, a trsturilor lor generale i particulare. Procesul-verbal, fiind forma procesual de fixare a urmelor, trebuie s conin date
referitor la natura urmei (de picior, de nclminte, de adncime, de suprafa,
de stratificare ori de destratificare), forma ei general i a reliefului (n urmele
de picioare goale, dac se disting desene papilare), dimensiunile urmei. Astfel,
prin msurri precise se vor stabili i fixa:
- n urmele plantei: lungimea urmei - distana dintre extrema posterioar a
clciului i cea anterioar a degetelor; limea urmei - distana dintre extremele
laterale ale regiunii metarsiene; limea urmei n regiunea tarsian (arcad) i
a clciului n zona central. n cazurile posibile se fixeaz unghiul (n grade)
format de ntretierea liniei, care unete vrful degetelor mare i mic cu dreapta
tangent cu interiorul urmei;
- n urmele de nclminte: lungimea urmei - distana dintre extremele
vrfului urmei i a tocului; lungimea pingelei, a regiunii intermediare i a to
cului; limea pingelei, a regiunii intermediare i a tocului (fig. 32, 33).
Un rol prioritar n vederea fixrii urmelor de picioare i aparine fotografiei.
Procedeele de fotografiere a urmelor au fost formulate n compartimentul con
sacrat fotografiei judiciare. Relevm, n acest context, c indiferent de natura
lor, urmele de picioare vor fi fixate pe trei feluri de fotografii executate la faa
locului: schi, de nod i de detaliu. n aa mod, urmele se vor fixa att n an
samblul obiectelor din spaiul svririi faptei, precum i izolat, fiind purttoare
de elemente caracteristice identificatoare.
Urmele de picioare practic rar pot fi ridicate n comun cu obiectul purttor.
Prin ridicare, se nelege mularea urmelor de adncime i transferarea celor
de suprafa, aplicndu-se n acest scop diferite materiale. Cel mai frecvent
material de mulare utilizat, fapt confirmat i de practica judiciar, este pasta de
ghips. Aplicarea acestui material se face n felul urmtor: dup pregtirea n
prealabil a urmei, n sensul nlturrii corpurilor strine i ngrdirea urmei
cu un val de sol sau cu carton, pentru a se preveni revrsarea pastei, se trece la
149

Sim ion Dora

prepararea compoziiei de ghips. Intr-un vas deschis cu 700-800 ml de ap1 se


toarn treptat praf de ghips uscat i cernut, amestecndu-1 prin micri energice,
pentru a nu permite formarea bourilor.

Fig. 32. Msurarea urmei plantei


piciorului: AB - lungimea urmei;
ab - limea urmei; cd - limea
arcadei; e f - limea clciului;
mln - unghiul degetelor

Fig. 33. Msurarea urmei de ncl


minte: AB - lungimea urmei, Bc,
ci, IA - lungimea respectiv a pingelei,
prii intermediare i a tocului, CD limea pingelei, E F - limea prii
intermediare, GH - limea tocului

Cnd compoziia ajunge la consistena asemntoare smntnei, se toarn n


urm un strat, care s acopere cel puin jumtate din adncimea urmei. Asupra
acestui strat se fixeaz armtura mulajului, format din 3-4 beioare de lemn
sau srme pregtite n prealabil. Pe un element al armturii, se leag o sfoar,
menit s serveasc la fixarea etichetei cu datele necesare privind urma ridicat.
Cnd stratul turnat se va ntri puin, peste armtur se toarn pasta de ghips
pn la ngroarea suficient a mulajului.
Dup ntrire2, mulajul se sap uor mprejur, pentru ca ulterior s fie ridicat
din sol manual. Solul lipit de mulaj se spal sub vin jet de ap, fr a se folosi
perii, crpe sau alte obiecte.
1De regul, acesta este volumul maxim necesar pentru mularea unei urme.
2n condiii normale, pentru ntrirea mulajului de ghips sunt necesare 25-30 min.
150

Tehnica crim in alistic

Mularea urmelor n zpad, n sol zgrunuros sau nisipos este precedat de


operaii privind ntrirea lor. Cea mai simpl metod de ntrire a urmei const
n pulverizarea pe suprafaa ei a unui strat subire de ghips, ulterior pulverizat cu
ap. Peste crusta subire de ghips se toarn pasta de mulaj n ordinea menionat
anterior, cu o singur remarc: pasta de ghips pentru mularea urmelor n zpad
se prepar n apa adus la temperatura zpezii, prin inerea ei un oarecare timp
n condiiile n care se efectueaz operaia de mulare. Pentru ntrirea urmelor
n sol nisipos, se recomand depunerea n ele, tot prin pulverizare, a unui strat
subire de perclorvenil, dizolvat n proporie de 8% n aceton. Polimeriznduse, soluia de perclorvenil leag elementele grunului i, dup 20-30 de minute,
se poate efectua mularea cu ghips, uneori chiar ridicarea urmei.
n literatura de specialitate se insist asupra folosirii, pentru mularea urmelor
de picioare, a sulfului topit, parafinei, cerii i a unor polimeri de o uzitate mai
redus n prezent1.
Referitor la ridicarea urmelor de suprafa, la etapa actual se folosesc
peliculele dactiloscopice, hrtia fotografic i plcile de cauciuc. Aplicarea
peliculei dactiloscopice urmeaz acelai procedeu ca la ridicarea urmelor de
mini relevate prin prfuire.
n lipsa peliculei adezive speciale, urmele se pot ridica cu ajutorul hrtiei
fotografice, pregtit n prealabil. Pentru urmele lsate de substane de culoare
alb (ciment, alabastru, var, fin), se aplic hrtie cu emulsie neagr, i invers,
pentru urmele lsate de substane de culoare neagr (mangal, funingine, smoal)
se va aplica hrtie cu emulsie alb2.
La locul descoperirii urmelor, hrtia se nmoaie n ap cald, se zvnt i se
suprapune urmei, apsndu-se cu un rulou de cauciuc sau cu mna. Tot n aa
mod se folosete placa de cauciuc, aceasta fiind n prealabil prelucrat pe una
din pri cu glaspapir, pn la formarea unui relief neted.
La etapa final a cercetrii urmelor de picioare prin examinarea lor de criminalitii-experi, se pot clarifica dou probleme eseniale:
- dac urmele plantei au fost lsate la faa locului de persoanele de la care
s-au luat modelele de comparaie;
- dac urmele de nclminte au fost lsate de nclmintea ridicat de la
persoana suspect.
Aceasta se va baza pe stabilirea, prin comparare, a coincidenei elementelor
caracteristice ale urmei cu cele ale piciorului, prezentate n modelele de com
paraie sau ale nclmintei n cazul urmei respective. Caracteristicile generale
1C. Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, p. 246; I. Mircea, Criminalistica, Iai, 1992,
p. 11.
2Hrtia de culoare alb se obine prin tratarea emulsiei fotografice fr a fi expus n baia
de fixaj i splare. Cea de culoare neagr se obine prin developarea, fixarea i splarea
hrtiei expuse la lumin.
151

Sim ion Dora

ale plantei piciorului sunt: forma i dimensiunule plantei, mrimea i poziia


degetelor, forma liniilor flexorice. Caracter individual au crestele i desenele
papilare, cicatricele, btturile, crpturile de piele, defectele accidentale i
anatomice.
La examinarea urmelor de nclminte, se vor compara modelul nclmin
tei, forma i mrimea tlpii, forma vrfului, configuraia liniei din urm a pin
gelei i cea dinainte a tocului, modalitatea de prindere a tlpii, alte elemente
de ordin general.
Rolul decisiv n procesul de identificare l va avea coincidena caracteris
ticilor individuale sub form de elemente reliefante, diferite defecte provenite
din confecionarea, exploatarea i repararea nclmintei (fig. 34).

Fig. 34. Caracteristici de relief ale nclmintei i reflectarea lor n urm


152

Tehnica crim in alistic

4. Alte urme lsate de om


1. Urmele de dini i de buze
Prin categoria de urme de dini i de buze se au n vedere modificrile formei
obiectelor din cmpul activitii infracionale prin contactul cu dinii i buzele
fptuitorului, jertfei sau altei persoane.
Urmele de dini se formeat ca urmare a aciunilor de mucare ntreprinse cu
scopul desprinderii unei buci dintr-un ntreg. Mai frecvent aceast categorie de
urme o ntlnim pe suprafaa sau n adncimea obiectelor de natur alimentar
(ciocolat, brnzeturi, unt, fructe), mai rar pe resturi de fumat, pe obiecte dure,
cadavru i pe corpul jertfei sau al agresorului.
Urmele de dini reflect, i aceasta s-a confirmat prin practic, elemente de
structur ale aparatului dentar, inclusiv caracteristici privind construcia exte
rioar a dinilor care, n ansamblu, asigur identificarea autorului urmelor.
Aparatul dentar este variat dup forma, lungimea i limea dinilor, dup
interpoziia lor (cu distanieri, ngrmdiri sau nclecri), dup fenomenele
de uzur, mbolnvire i tratarea stomatologic (tocire, plombare). Separat,
fiecare dinte poate produce n urma lsat striaii i alte elemente caracteristice
individuale ale microreliefului.
Din cele de mai sus rezult c, fiind cercetate minuios, urmele de dini sunt
n msur s furnizeze informaii semnificative, care s contribuie la modelarea
operativ a persoanei care a lsat urme i la identificarea acesteia prin interme
diul expertizei traseologice. Urmele de dini, n majoritatea cazurilor vizibile,
se descoper prin cercetarea tuturor obiectelor aflate n cmpul infracional pe
care ar putea fi lsate. Fiind depistate, urmele de dini se vor fixa prin descriere
n procesul-verbal i, firete, pe cale fotografic. Se vor consemna neaprat
obiectele purttoare de urme n raport spaial cu alte obiecte, forma, poziia i
dimensiunile urmelor, numrul dinilor reflectai n urme. Fotografierea acestei
categorii de urme este rezonabil, deoarece cu ajutorul fotografiei se pot reda
demonstrativ i adecvat obiectul purttor, natura urmelor, detaliile caracteristice
ale acestora, ceea ce nu ntotdeauna este descris clar n procesul-verbal. Referindu-ne la procedeele de fixare fotografic a urmelor de dini, considerm
important s observm c fotografierea se execut la distane mici prin metoda
metric. n cazul urmelor lsate pe obiecte care nu pot fi ridicate sau conservate,
fotografirea este indiscutabil.
E de remarcat faptul c urmele de dini necesit a fi ridicate n comun cu
obiectul purttor. Dat fiind natura n fond deformabil a acestor obiecte, ridica
rea lor impune ntreprinderea msurilor de precauie i protejare a urmelor1.
1Pstrarea i transportarea urmelor lsate n produse alimentare, n condiii de temperatur
sczut, aplicarea substanelor conservante, folosirea materialelor de ambalare adecvate.
A se vedea lucrarea: ( ). Co
lectiv de autori, Moscova, 1982, p. 148
........................................................................................... ................................ 153

Si m i on Dora

Examinarea de ctre expert a urmelor de dini, n linii generale, const n


compararea elementelor caracteristice relevate n urme cu cele din modelele de
comparaie prin contrapunerea acestora pe cale vizual sau microscopic
Examinarea poate fi efectuat n scopul identificrii persoanei care a lsat
urme de dini, precum i n vederea stabilirii modului mucturii n cauz, par
ticularitilor aparatului dentar al autorului mucturii, vrsta aproximativ a
acestuia i a altor date necesare (fig. 35).
Dup cum se cunoate, att n timpul mucturilor, ct i al masticaiilor,
concomitent cu dinii activeaz i alte pri ale cavitii bucale i, n primul
rnd, buzele. Venind n contact cu corpul sau mbrcmintea altei persoane, cu
obiecte de fumat, cu diferite vase de buctrie, buzele, prin depuneri cosmetice,
de saliv, alimentare, formeaz urme care pot fi folosite n activitatea de urmrire
penal. Cercetrile tiinifice ntreprinse de specialitii n materie demonstreaz
c urmele de buze pot reda elemente caracteristice de form, mrime i relief
(dispunerea papilelor, a anului vertical al buzei superioare, a gropiei buzei
inferioare), care asigur identificarea autorului.
Expertul va trebui s soluioneze problema traseologic propriu-zis, adic,
dac urmele de buze au fost lsate de persoana suspect, precum i un ir de
probleme cu caracter diagnostic privind vrsta i sexul persoanei care a lsat
urme, tipul ei antropologic, caracteristicile generale ale buzelor, numrul de
persoane participante la formarea urmelor, natura substanei de stratificare a lor,
omogenitatea sau neomogenitatea acesteia cu substanele cunoscute.

Fig. 35. Compararea urmelor de dini ridicate de la faa locului


cu modelele de comparaie n cazul unui furt
Dac expertiza traseologic dispune de urmele de dini i de buze, se pot
construi modele pentru comparaie, prin cererea de la persoana suspect de a
produce mucturi n plastilin, cear dentar, ghips, iar n cazul urmelor de
buze se efectueaz apsri de buze pe sticl steril, mbrcminte, tacmuri i
alte obiecte similare celora pe care au fost lsate urmele n litigiu. n majoritatea
cazurilor, ceea ce este justificat prin laboriozitatea acestei aciuni procesuale,
urmele-model de dini i de buze se obin cu ajutorul specialitilor din domeniul
medicinei legale, stomatologiei sau otolaringologiei.
154

Tehnica crim in alistic

2. Urmele lsate pe obiecte de vestimentaie


Datele privind abordarea problemei viznd urmele vestimentare n literatura
de specialitate recent denot cu certitudine un interes sporit al specialitilor
n materie fa de aceast categorie de urme. Semnificative, n acest sens, sunt
i exemplele din practica judiciar ce confirm tendina spre o folosire vast a
urmelor menionate n cercetarea faptelor penale, cu preponderen a celor cu
caracter violent.
n criminalistic, urmele de mbrcminte simt definite ca modificri mate
riale produse pe suprafaa sau n adncimea obiectelor din mediul nconjurtor
prin contactul cu mbrcmintea purtat de fptuitor, victim sau alt persoan
implicat n cmpul infracional1.
n general, urmele de mbrcminte se prezint ca o categorie specific
de urme formate prin intercontactul obiectelor de mbrcminte cu cele din
mediul nconjurtor, dar care sunt totalmente determinate de aciunile omului.
Aceste considerente ne fac s credem c urmele de mbrcminte, ca i cele de
nclminte, fie ntr-o oarecare msur condiional, se integreaz n categoria
urmelor de om. O asemenea accentuare e deosebit de important, deoarece n
literatura de specialitate urmele date adeseori sunt clasificate la categoria celor
de obiecte (mecanoscopice), considerent care, fiind mai puin vulnerabil n plan
teoretic, este lipsit de rezonabilitate practic.
Urmele de mbrcminte se prezint sub trei aspecte distincte:
- ca amprente, urme-form ale obiectelor de mbrcminte sau ale unei
pri a acestora;
- ca fragmente de mbrcminte sau de materiale-accesorii sub form de
macropri ale acestora;
- ca fibre de esturi de mrimi minuscule, microscopice.
Urmele-amprente se formeaz prin contactul fizic direct al obiectelor de
mbrcminte cu suprafee apte s reproduc elementele de structur ale acestora.
Urmele de mbrcminte se formeaz cnd persoana a ngenuncheat, a czut
sau s-a aezat pe sol argilos, praf etc. n condiii favorabile, n urmele-form
ale obiectelor de mbrcminte se pot imprima elemente structurale ale estu
rii care, alturi de caracteristicile de uzur, stopri sau crpituri, n msur s
conduc la identificarea mbrcmintei n cauz.
Urmele-fragmente gsite la faa locului sunt un rezultat al aciunilor violente
asupra mbrcmintei purtate de agresor, victim sau alte persoane implicate
n cmpul infracional. Ele se prezint sub form de pri ale obiectelor de
mbrcminte desprinse prin smulgere, tiere sau rupere. La nivelul activitii
organelor de urmrire, urmele-fragmente pot furniza informaii privind genul
1 I. Cioc, Urmele obiectelor de mbrcminte II Tratat practic de criminalistic, voi. I.
Bucureti, 1976, p. 247.
155

Sim ion Dora

obiectului de mbrcminte de la care provin (palton, cma .a.). n continu


are, fragmentele de mbrcminte se studiaz n vederea stabilirii unitii de
mbrcminte concrete pe calea reconstituirii prin expertiz a ntregului dup
prile lui detaate (fig. 36).

Fig. 36. Reconstituirea ntregului dup prile lui detaate


de la un obiect de mbrcminte
Fibrele de esturi, denumite i microurme de mbrcminte, pot aprea
pe mbrcmintea i corpul victimei sau a agresorului, pe uneltele utilizate, pe
proeminentele ascuite ale obiectelor-obstacole depite de fptuitor, pe piesele
i agregatele mijloacelor de transport sau de producie.
Metodele i mijloacele tehnice modeme, aplicate de criminaliti n condiii
de laborator, asigur stabilirea apartenenei la grup a mbrcmintei, originea
fibrelor n cauz, uneori chiar i proveniena acestora de la mbrcmintea
fptuitorului sau a jertfei.
Descoperirea i fixarea urmelor-form, precum i a celor fragmente de
mbrcminte nu impun procedee specifice, acestea efectundu-se cu ajutorul
mijloacelor i conform regulilor cunoscute privind fixarea i ridicarea obiectelor-corp delict.
Referitor la descoperirea, fixarea i ridicarea microurmelor de mbrcmin
te, n teoria criminalistic s-au argumentat dou modaliti. Conform primei,
organul de urmrire penal, cu concursul specialistului criminalist, efectueaz
operaiuni de cutare, constatare i recoltare direct a fibrelor de mbrcminte
de pe obiectele ce constituie ambiana locului faptei, folosind mijloacele tehnice
din trusele i laboratoarele mobile criminalistice. n acest scop, se recoman
d aplicarea mijloacelor tehnice de detectare, n special a celor optice (lupa,
microscopul), de iluminare (surse de lumin dirijat, de radiaii infraroii i
156

Tehnica crim in alistic

ultraviolete), de fixare (descriere, schiare i macrofotografiere), de recoltare


(aspiratorul portabil, penseta, foliile adezive).
Potrivit celei de a doua, cunoscut sub denumirea de metod prognostic,
activitatea organului de urmrire penal la faa locului se limiteaz la ridicarea
obiectelor presupuse ca fiind purttoare de microurme de mbrcminte. Pro
blema descoperirii i fixrii microurmelor, conform acestei modaliti, rmne
de competena expertului, care prin raportul de expertiz constat prezena,
localizarea, cantitatea i alte caracteristici generale ale urmelor.
Aceast modalitate, sub aspect procesual evident vulnerabil, este frecvent
practicat, fapt ce se explic prin nzuina de a evita riscurile unei insuficiente
descoperiri, pierderi sau distrugeri de urme.

1) Urmele biologice de provenien uman


Din marea varietate a urmelor lsate de om n cmpul infracional, o cate
gorie aparte o constituie cele biologice. Dup cum rezult din practica judiciar,
aceste urme se ntlnesc cu precdere n cazurile infraciunilor violente: omor,
viol, nvliri banditeti, tlhrii, furturi, precum i ca urmare a accidentelor
rutiere sau tehnologice.
Ca i alte urme lsate la faa locului de corpul uman, urmele biologice pot
furniza informaii probante att n vederea individualizrii persoanei suspecte care
a lsat urme, ct i n constatarea multiplelor mprejurri ale faptei penale1.
Dintre urmele biologice de natur uman, o frecven deosebit au urmele
de snge, fragmentele de esuturi i firele de pr. n majoritatea cazurilor, acestea
sunt gsite la faa locului drept consecin a aciunilor cu caracter violent asupra
corpului uman. Tot din categoria dat fac parte urmele de sperm, saliv i cele
de miros, formarea lor fiind condiionat de activitatea funcional-biologic a
organismului.
Examinarea urmelor biologice umane impune n mod evident aplicarea
metodelor biologice2. Dar, ca urmele biologice s fie supuse expertizei, ele
necesit a fi descoperite, fixate i ridicate de la faa locului prin efectuarea unui
ir de operaiuni bazate pe metode i mijloace tehnico-criminalistice.
1. . II , Mos
cova, 1980, p. 26.
Metoda identificrii persoanei care a lsat urme biologice (de snge, esuturi, sperm, sa
liv), dup formula (codul) genetic elaborat de savantul englez D. Djefifris (1983), i
gsete tot mai frecvent aplicare n practic A se vedea: E. ,
II , Moscova, 1994, . 198.
2Potrivit opiniilor unor autori, urmele biologice umane se situeaz n zona de interferen
a criminalisticii cu medicina legal i, deci, impun o examinare interdisciplinar proprie
expertizei biocriminalistice. A se vedea: E. Stancu, Investigarea tiinific a infraciunii,
partea I, Bucureti, 1986, p. 168.
_____________________________________________________________ 157

Sim ion Dora

Urmele de snge uman apar la faa locului drept rezultat al unor leziuni
corporale deschise. Gravitatea leziunilor provocate, poziia i starea persoanei
lezate determin forma sub care se prezint urmele de snge. In cazul afectrii
unui vas sangvin arterial, vor fi lsate urme de snge pe un spaiu mai mult ori
mai puin conturat sau chiar bli de snge. Picturile de snge la faa locului
confirm deplasarea sau transportarea persoanei lezate. Dup forma petelor de
snge formate din picturi, se poate determina direcia deplasrii, aceasta avnd
importan pentru efectuarea aciunilor de urmrire operativ. Forma urmelor
depinde de nlimea i unghiul sub care cad picturile. n cazul contactului
direct cu persoana lezat, se vor lsa urme sub form de mnjituri de snge.
Urmele de snge proaspete, n fond, sunt vizibile. Ele sunt percepute de
ochiul uman dup culoarea lor specific. Prin urmare, ele pot fi descoperirte prin
cercetarea vizual a obiectelor care se afl n locul faptei i pot fi purttoare de
urme. Se va insista n special asupra corpului victimei i a agresorului, asupra
obiectelor de construcie (podea, perei, geamuri), de mbrcminte, uneltelor, a
mijloacelor de transport i de producie. Totodat, considerm oportun a releva,
n acest context, c, temporal, urmele de snge pot suferi modificri de natur
s devin chiar invizibile. n stare uscat, ele i schimb culoarea, devenind
confundabile cu petele de alt origine, inclusiv de vopsea, cerneal, rugin,
produse alimentare. Astfel, descoperirea urmelor de snge vechi, mai ales a
celor care au existat n condiii nefavorabile (ntr-un loc deschis, sub aciunea
razelor solare, de umiditate), sau au fost depuse pe obiecte absorbante, impune
folosirea unor metode i mijloace speciale de cutare. Rezultate pozitive se vor
obine prin folosirea surselor de lumin concentrat, aplicarea instrumentelor
optice de mrit, dispozitivelor de filtrare i de radiaii ultraviolete.
Mai complicat este descoperirea urmelor de snge deteriorate. n ma
joritatea cazurilor de crime grave, persoanele cointeresate ntreprind msuri
de nlturare a urmelor de snge prin tergere, rzuire, splare. Practica ns
demonstreaz cu prisosin c i n asemenea situaii se pot descoperi urme de
snge, dac cutarea lor este efectuat cu insisten profesional. n procesul
de cutare a astfel de urme, o deosebit atenie trebuie acordat obiectelor de
culoare ntunecat, deoarece tocmai pe ele petele puteau fi neobservate de
fptuitor. Nu trebuie trecute cu vederea locurile nchise, greu de splat. Sunt
cunoscute cazuri de descoperire a urmelor de snge n gurile ireturilor ale
ghetelor splate, n crpturile parchetului, pe suprafeele dintre obiectele de
mobil, n custurile mbrcmintei. Astfel, n cazul unui accident rutier, oferul
vinovat, convingndu-se c minorul dobort de el a decedat, l-a mbarcat n
main i, expediindu-1 la 80 km de la locul accidentului, l-a aruncat ntr-o
fntn prsit. Dei maina fusese minuios splat, n custurile husei au
fost descoperite urme de snge, grupa cruia prin expertiza biologic a fost
identificat cu cea 5 victimei.
158

............................. ............................................................................ .................

Tehnica crim in alistic

De asemenea, ca i alte urme ale infraciunii, petele de snge, dup con


semnarea n procesul-verbal, se fixeaz pe cale fotografic. Mai eficiente sunt
fotografiile color.
Urmele de snge pe sol, zpad i materialele pulverulente se ridic n comun
cu poriunea de materie respectiv. Petele de snge uscate se rzuiesc cu o lam
de cuit sau se achiaz (taie) mpreun cu o poriune de suport. Urmele de snge
n stare lichid se pot absorbi cu o pipet sau cu hrtie de filtru. Referindu-ne
la procedeele tehnice de ridicare a urmelor de snge, ce sunt recomandate n
literatura de specialitate1, facem unele precizri:
a) la procedeele tehnice de ridicare a urmelor de snge se va recurge doar n
cazurile n care acestea se gsesc pe obiecte ce nu pot fi ridicate i transportate
de la faa locului;
b) urmele de snge n majoritatea cazurilor se prezint n componena
altor urme biologice, cu preponderen a celor de esuturi musculare, de piele,
resturi de mas cerebral care, de asemenea, vor fi ridicate i cercetate simultan.
Aceasta impune folosirea procedeelor de ridicare apte s asigure integralitatea
urmelor;
c) urmele ridicate prin rzuire, achiere sau absorbire de snge se vor
introduce n eprubete sterilizate i expediate n laboratorul respectiv pentru a fi
examinate.
Expertiza biologic a urmelor de snge, sub form aparte sau ca parte com
ponent a expertizei medico-legale2, are menirea de a stabili:
- dac urmele ridicate de la faa locului sunt sau nu de snge uman;
- regiunea corporal de la care provine i mecanismul formrii urmelor de
snge;
- dac ele conin alcool, elemente toxice i de alt natur specific;
- care este grupa sngelui;
- dac urmele de snge provin de la victim, persoana suspect sau de la
alte persoane ale cror probe sanguine de comparaie se prezint.
Din cele de mai sus rezult c, n unele cazuri de cercetare a urmelor de
snge, se impune susinerea probelor sanguine de la persoane suspecte, cada
vre. Extragerea probelor de snge se execut dup regulile procesuale privind
ridicarea modelelor de comparaie cu participarea personalului medical. n
procesul-verbal de fixare a acestei aciuni vor fi indicate date despre persoana
de la care s-a luat probe de snge, data, locul i numele autorului operaiei de
extragere a probelor de snge, modul de ambalare a probelor.
Dup cum s-a menionat anterior, la locul svririi unui omor, viol, accident
autorutier, se pot descoperi, separat sau n comun cu alte forme de materie biolo
1 Colectiv de autori, ( ),
Moscova, 1982, . 142; . Suciu, Criminalistica, Bucureti, 1972, . 315.
2 Gh. Baciu, Curs de medicin legal, partea a II-a, Chiinu, 1993, p. 69.
..................... ................ .......................... .......................................................... 159

Sim ion Dora

gic, fire de pr, examinarea crora poate furniza date privitoare la proveniena
uman a acestora, la sexul i vrsta persoanei de la care provin, la modul de
detaare, la elementele caracteristice generale i particulare (lungimea, grosi
mea, forma, culoarea, structura exterioar, pigmentaia, elementele chimice ale
prului, precum i ale aderenelor)1. n unele cazuri se poate ajunge la rezultate
pozitive privind proveniena acestora de la persoana suspect.
Firele de pr se descoper prin cercetarea vizual a corpului persoanei sus
pecte purttoare de asemenea urme, a mbrcmintei agresorului i a victimei,
a uneltelor folosite de infractor, a mijloacelor de transport. Fiind depistate,
firele de pr se ambaleaz i se sigileaz n plicuri de hrtie dup fixarea lor n
prealabil prin descriere n procesul-verbal i prin intermediul fotografiei. Dac
de la expert se cere stabilirea celui de la care provin - de la persoana bnuit
sau nu - el trebuie s dispun de materiale de comparaie - fire de pr de pe
diferite zone ale corpului persoanei n cauz. Firele de pr sunt extrase de ctre
un specialist medical. Organul cu funcii de urmrire penal trebuie ns s
orienteze efectuarea acestei aciuni. Dac, de exemplu, firul de pr ridicat de la
faa locului este suspect ca fiind din regiunea piloas a capului, aceast regiune
se mparte n patru zone i din fiecare se recolteaz cte 3-5 fire de pr, care
urmeaz a fi ambalate n plicuri aparte.
Din categoria urmelor biologice umane se disting urmele de sperm lsate
pe diferite obiecte (mbrcminte, lenjerie de corp sau de pat) drept rezultat al
actului sexual sau al unei cauze fiziologice de natur patologic.
n activitatea organelor de urmrire penal, urmele seminale pot contribui
la stabilirea diverselor circumstane ale faptei svrite, ca, de exemplu, ale
timpului, modului de aciune, prevederilor ntreprinse n vederea camuflrii
infraciunii .a. Dar valoarea esenial a acestor urme const n posibilitile
oferite prin cercetarea lor n vederea identificrii persoanei care le-a lsat.
Dup cum afirm specialitii n domeniul medicinei legale2, metodele
biologice utilizate recent n instituiile de expertiz asigur individualizarea
persoanei, spermatozoizii creia au fost gsii n urmele de sperm.
Trebuie ns de reinut c posibilitile de cercetare a urmelor de sperm sunt
limitate de factorul temporal i, firete, de condiiile existenei spermatozoizilor.
Specialitii afirm c, n condiii intravaginale, spermatozoizii supravieuiesc
pn la 48 de ore, iar n esturile absorbante, n condiii climaterice normale,
acetia se pot conserva pe un timp ndelungat, uneori peste 20-30 de zile.
Faptul n cauz impune efectuarea la timp a aciunilor de descoperire, ridicare
i examinare a urmelor menionate, luarea msurilor respective n vederea
pstrrii lor.
1S. Ungureanu, Medicina legal, Chiinu, 1993, p. 380.
2 S. Ungureanu, Medicina legal. Chiinu, 1993, p. 376.
160

Tehnica crim in alistic

n teoria i practica criminalistic, o atenie deosebit se atrage urmelor


de miros, care apar la faa locului ca depuneri de molecule olfactive, emise de
corpul uman1.
Prin cercetri speciale s-a confirmat c mirosul omului, datorit coninutului
su molecular complicat, posed proprieti necesare cercetrilor criminalis
tice, el fiind individual i relativ stabil2. Totodat, mirosul corpului uman este
invizibil i volatil, ceea ce determin posibiliti limitate ale utilizrii urmelor
lui n cercetrile criminalistice.
La etapa actual, practicienii depisteaz urmele i cu ajutorul cinilor dresai
n vederea urmririi fptuitorului. Modalitatea n cauz de utilizare a urmelor de
miros injustiie nu este recent, ea innd de activitatea operativ a organelor
de urmrire penal. n aceast accepiune, utilizarea urmelor menionate este
totalmente acceptat i unanim recunoscut ca form eficient de cunoatere. Dar
folosirea n acest mod a urmelor de miros este limitat de factorul persistenei
lor sczute. n practic s-a confirmat c, n locuri deschise, chiar n condiiile
cele mai favorabile, urmele de miros pot persista pn la 20 de ore. Degradarea
lor poate fi condiionat de diferite fenomene ale naturii (vnt, ploaie, zpad),
precum i de aglomerarea uman.
Din cele de mai sus rezult c urmrirea fptuitorului dup miros cu ajutorul
cinelui este rezonabil numai n cazurile urmelor proaspete, n etapa iniial de
cercetare la faa locului. Dac din momentul lsrii urmelor a trecut mult timp
sau dac la faa locului au fost multe persoane, cinele de urmrire nu va putea
lua urma, deoarece pot fi lsate noi urme i deci alterarea celor iniiale.
Vizavi de urmrirea operativ a infractorilor, n literatura de specialitate
de mai mult timp se pune insistent accentul pe cercetarea urmelor de miros n
vederea identificrii, modalitate formulat sub denumirea de metod odorologic judiciar3. Ideea privind identificarea pe baza urmelor de miros const n
ridicarea de la faa locului a substanei olfactive i conservarea ei n sisteme
ermetice ca ulterior s fie supus analizei comparative cu probele-model de
comparaie a mirosului persoanelor suspecte4.
1Cele de provenien propriu-zis de la corpul persoanei, ca rezultat al activitii de secreie
a diferitor glande, precum i celor de natur profesional, de cosmetic .a.
2. , , Moscova, 1970, . 14; . ,
, , Moscova, 1974, . 6.
3 . , . . II
, . 10, Moscova, 1965. Gh. Puiu Isac. Identificarea criminalistic prin
metodele odorologiei judiciare // Metode i tehnici de identificare criminalistic,
Bucureti, 2006, p. 420.
4 . , //
, Vilnius, 1957, . 8. Colectiv de autori, Tratat practic de criminalistic,
voi. I, Bucureti, 1976, p. 220.
______________________ ______________________________________ 161

Sim ion Dora

Aplicarea metodei odorologiei judiciare impune organelor judiciare des


coperirea i conservarea urmelor de miros la faa locului, obinerea emana
iilor olfactive ca modele de comparaie de la persoanele suspecte i analiza
comparativ n vederea identificrii persoanei care a lsat urme n cmpul
infracional.
La depistarea urmelor de miros se va pomi de la urmele de picioare sau
obiectele vestimentare lsate la faa locului, precum i de la instrumentele
evident uzitate pe parcursul activitii infracionale, pe suprafaa sau n pro
funzimea crora pot exista substane olfactive. Ridicarea urmelor de miros
se efecueaz prin aspirare cu ajutorul instrumentelor speciale (aspiratorului
portativ) sau, i aceasta este unanim apreciat de practicieni ca fiind mai ac
cesibil, prin absorbirea mirosului cu o bucat de estur steril suprapus
obiectului purttor de urme pe un rstimp de 20-30 de minute1. Mirosul obinut
prin procedeele de mai sus se introduce n vase ermetice (de sticl), pe care se
va fixa o etichet cu inscripii privind cauza, locul, data i modul de ridicare
a urmelor. Procedeele i mijloacele menionate sunt suficiente i n vederea
obinerii probelor-model de comparaie de la persoanele vii, cadavre, obiecte
de mbrcminte etc.
La examinarea urmelor de miros n vederea identificrii autorului se face,
n special, analiza spectrografic i gazcromatologic. n aceast direcie se
ntreprind eforturi susinute, practica rmnnd deocamdat n ateptare. n
prezent se practic recunoaterea persoanei suspecte cu ajutorul cinelui de
urmrire. Cinelui i se d pentru prelucrare urme de miros conservate la faa
locului ca ulterior s le recunoasc dintr-o colecie de probe de miros obinute
de la diferite persoane suspecte2.
In concluzie, considerm necesar a semnala c, privitor la posibilitile
examinrii urmelor biologice de natur uman, ne aflm n preajma elaborrii
unor noi metode bazate pe realizrile biologice modeme, n special ale geneticii
umane. Oricum, n literatura de specialitate se afirm c descoperirile recente
n acest domeniu sunt promitoare3.

1. , . ,
II , Kiev,
1989, . 36.
2 Se pot aplica i alte procedee bazate pe acelai principiu. Probele de miros (modelele de
comparaie), de exemplu, pot fi nlocuite cu obiecte de mbrcminte sau cu persoane
vii. A fost propus crearea unei colecii de urme de miros, ridicate de la faa locului, a
infraciunilor nedescoperite. Astfel, cinelui i se poate da n prelucrare mirosul persoanei
suspecte ca ulterior s recunoasc din colecie urma acestuia, lsat la faa locului.
3L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990, p. 27.
162

Tehnica crim in alistic

5. Urmele de instrumente i mecanisme


La locul svririi unor infraciuni se ntlnesc urme lsate de obiecte mate
riale folosite n acest scop. n practica cercetrilor criminalistice, mai frecvent
ntlnite sunt urmele instrumentelor de spargere i ale mijloacelor de transport.
Prezentndu-se ca o categorie aparte, urmele instrumentelor i ale mijloacelor
de transport n majoritatea cazurilor reflect elemente caracteristice ale acestor
obiecte, ele putnd elucida cauzele penale. Totodat, pentru depistarea urme
lor mecanoscopice, sunt aplicate metodele i mijloacele tehnice selective de
descoperire, ridicare i examinare, ceea ce ne determin s procedm la unele
detalieri privind cercetarea lor.

1. Urmele instrumentelor de spargere


Atunci cnd svrirea unei infraciuni devine posibil numai prin p
trunderea nuntrul unui obiectiv nchis, se procedeaz la deschiderea sau
deteriorarea dispozitivelor de ncuiere, precum i la forarea obiectelor de
construcie. Practica demonstreaz c n acest scop se folosesc diferite obiecte
materiale gsite ocazional la ndemn i, mai rar, obiecte special fabricate
pentru svrirea actelor delictuoase. n majoritatea cazurilor, se aplic unel
te profesionale de lctuerie (ciocane, clete, pile, urubelnie, bomfaiere,
burghie), de tmplrie i construcie (topoare, dli, ferstraie, sfredele, rngi,
trncoape) i chiar obiecte din ntmplare gsite la locul faptei, cum ar fi o
bar de fier, o nuia etc.
Tipul instrumentului folosit i modul de aplicare a acestuia determin forma
urmelor. Din practica criminalistic rezult c cele mai frecvent ntlnite sunt
urmele-form de tiere, de apsare i de lovire i cele sub form de fragmente
de materie, detaate din obiectele sparte sau instrumentele aplicate.
Urmele de tiere se reprezint prin suprafeele de desprire (n ntregime
sau fragmentar) a unei pri dintr-un ntreg cu ajutorul uneltelor respective.
Fiind, prin nsi natura lor, urme dinamice, urmele de tiere reproduc, sub
form de striaii, defectele de pe lama uneltei utilizate i, n principiu, conduc la
identificarea instrumentului de spargere. Dup uneltele folosite, n criminalistic
se disting: urme de tiere propriu-zis sau de tiere cu direcie unic, n cazul
aplicrii unui topor, dli, cuit; urme de tiere cu direcii contrare, lsate de
instrumente cu dou lame opuse, cum ar fi un foarfece sau un clete, i urmele
de pilire i sfredelire, specifice cazurilor de spargere efectuate prin aplicarea
ferstraielor, bomfaierelor, pilelor, sfredelelor i burghielor.
Primele dou feluri de urme de tiere, n majoritatea cazurilor, reproduc
relieful lamei instrumentului aplicat i, prin urmare, prezint informaii identifi
catoare. Urmele de pilire i sfredelire, ntruct sunt formate prin aciuni succesive
................................................................................ 163

Sim ion Dora

ale multiplelor lame (tiurilor sfredelului, dinilor ferstrului sau ai pilei), de


cele mai multe ori nu reprezint elemente caracteristice individuale, ele fiind
inutile identificrii criminalistice. Aceasta ns nu nseamn c urmele la care
ne referim trebuie neglijate. In unele cazuri i acestea pot prezenta caracteristici
de natur contribuie la identificarea direct a obiectului infraciunii. Totodat,
fiind cercetate sub aspect de form, mrime i localizare, urmele de pilire i
de sfredelire contribuie la determinarea apartenenei la grup a instrumentului
folosit, precum i stabilirea unor mprejurri ale spargerii: modul de aciune a
fptuitorului, direcia aplicrii instrumentului .a.
Urmele de apsare, n majoritatea cazurilor, apar drept rezultat al aplicrii
diferitor obiecte (topor, rang, urubelni .a) sub form de prghie la forarea
uilor, ferestrelor, dulapurilor, caselor de bani etc. Ele se prezint ca urme statice
de adncime, reproducnd direct elementele caracteristice de relief ale prii de
contact a instrumentului de spargere1.
Urmele de lovire se formeaz n urma aciunilor respective asupra obiectului
de spargere cu un ciocan, topor, rang sau alt obiect cu efect distrugtor. Urmele
de lovire reproduc parial sau n ntregime conturul i relieful prii percutante a
uneltei, pe baza crora se pot determina dimensiunile, forma i natura acesteia,
ajungndu-se uneori pn la determinarea ei la nivel individual.
Pe parcursul executrii operaiilor de spargere, att din obiectul supus
spargerii, ct i de la instrumentul folosit, se pot desprinde diverse fragmente
care, fiind descoperite la faa locului, pe corpul sau echipamentul persoanelor
suspecte, inclusiv pe instrumentele folosite, pot furniza informaii de mare
valoare probant. n primul rnd, aceste fragmente pot fi examinate n vederea
stabilirii ntregului dup prile lui separate prin spargere. n al doilea rnd, prin
examinarea comparativ a urmelor sub form de rumegtur de lemn, particule
de material de construcie, pilitur de metal .a., cu modelele de materie de
la faa locului, se poate stabili proveniena lor de la obiectul supus spargerii
criminale, demonstrndu-se astfel implicarea persoanei purttoare de urme la
fapta comis.
n contextul celor enunate, se nscriu i microurmele, care, n mare msur,
sunt utilizate n cadrul cercetrii actelor litigioase svrite prin spargere.
In criminalistic se consider microurme particulele minuscule de mate
rie, desprinse din diferite obiecte atestate n cmpul infracional care, datorit
imperceptibilitii lor de ctre organele umane senzoriale, impun metode de
cercetare bazate pe mijloace tehnice speciale2 .
1Colectiv de autori, , , Moscova, 2000, . 228.
2. , , Moscova, 1976, . 181; I. Mir, Criminalistica, Iai, 1992, . 198.
164 ..............................................

Tehnica crim in alistic

Fiind, n esen, resturi de materie, microurmele prezint interes prin faptul


c servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la svrirea faptei,
uneori ajungnd pn la determinarea persoanelor participante.
Urmele de spargere, cu excepia celor microscopice, sunt vizibile. Des
coperirea lor necesit o examinare minuioas a locului svririi infraciunii i,
firete, cunoaterea celor mai rspndite modaliti de ptrundere prin efracie
n ncperi.
Dispozitivele de ncuiere pot fi sparte prin diferite metode, dintre care
menionm urmtoarele:
- forarea barei de zvorre a mecanismului de ncuiere. Cu ajutorul unui
obiect ascuit (topor, dalt, rang sau urubelni), introdus n deschiztura uii,
bara de zvorre se mpinge pn la ieirea ei din locaul de ncuiere. Prin atare
modalitate de spargere se vor forma urme de apsare pe partea frontal a barei
i pe canatul uii, dac s-a folosit la efectul prghiei;
- forarea lactelor suspendate prin tierea (pilirea) sau smulgerea torii
acestora. In situaia dat, sunt relevate urme pe toarta lactului, pe mijloacele de
suspendare a lactului (belciuge, zvor), pe canatul sau uorii uii. Dac toarta
lactului a fost pilit, cu o deosebit meticulozitate se vor cuta urme sub form
de pilitur;
- deschiderea lactelor cu chei potrivite sau peracle. n acest caz se
vor forma urme-zgrieturi pe diverse mecanisme din interiorul lactului (pe
bar de nchuiere, pe plcile de fixare) i sub form de noi linii concentrice pe
suprafeele interioare ale capacelor ncuietorii;
- forarea plumburilor prin lrgirea canalelor cu diferite instrumente
pn la scoaterea nodului din locaul lui. Dup cum este i firesc, acest mod
de forare duce la formarea urmelor sub form de zgrieturi i nepturi pe
prile luntrice ale canalelor. Dac, dup satisfacerea intereselor, infractorul va
recurge la strngerea nodului din nou introdus, sunt posibile urme de adncime
pe suprafeele exterioare ale acestuia.
Plumburile pot fi nlocuite cu altele. Este lesne de neles c n aa situaie
va aprea problema identificrii detelor de plumbuire pe baza cercetrii com
parative a textului i a simbolurilor imprimate.
Spargerea obiectelor de construcie se face prin:
Dislocarea uilor i a ferestrelor, prin mpingerea lor pe vertical sau
orizontal cu un instrument cu efect de prghie (levier sau rang), introdus n
deschizturile acestora. Procedeul dislocrii duce la formarea urmelor de apsare
(uneori de rupere) pe ambele pri ale ferestrei sau uii n locul de contact cu
unealta utilizat.
Spargerea sticlei geamurilor i a uilor, prin apsare sau tiere cu un
diamant. Pe sticl n prealabil se lipete o pnz acoperit cu substane lipi
cioase, menit s atenueze zgomotul ce este de prisos. n cazul aplicrii acestui
165

Si m ion Dor a

procedeu, denumit metoda plastirului1, rmn urme de mini, urme sub form
de resturi de materie, folosit n acest scop la faa locului, uneori pe hainele i
corpul fptuitorului.
Tierea parial a uilor, prin perforarea n prealabil cu un burghiu i
folosirea unui ferstru. Tierea se face n regiunea balamalelor sau a dispo
zitivelor de ncuiere. Cum am subliniat anterior, n atare situaie se vor forma
urme mai puin utile cercetrilor criminalistice.
Forarea prin tiere sau drmare a pereilor, tavanului, duumelelor,
prin folosirea topoarelor, rngilor, tmcoapelor i a altor unelte. Urmele formate
prin tiere i drmare pot prezenta caracteristici ale construciei exterioare a
instrumentelor utilizate, apte s contribuie la identificarea traseologic.
Spargerea prin tiere, topire sau explozie a dulapurilor de fier i a ca
selor de bani, procedee care impun aplicarea diferitor instrumente (burghielor,
pnzelor pentru bomfaiere, foarfecelor mari de tiat metal, aparatelor de sudare,
materialelor explozibile). Fiind utilizate, acestea vor lsa urme specifice de
pilitur, de metal topit, funingine.
Urmele instrumentelor de spargere se fixeaz potrivit regulilor generale
cunoscute. Ca i alte urme ale infraciunii, ele vor fi descrise detaliat n proce
sul*verbal privind aciunea respectiv, se vor fotografia. Sunt rezonabile deter
minarea i fixarea datelor exacte privind forma, dimensiunile i locul n care
se afl urmele, poziia lor reciproc i fa de alte categorii de urme, n special
a celor de mini i de picioare.
Fotografierea urmelor de spargere se execut n ordinea obinuit. Dup
fotografia de nod, se execut fotografia n detaliu prin metoda metric.
Indiscutabil rmne i poziia general privind ridicarea urmelor in
fraciunii, conform creia urmele de spargere se ridic n comun cu obiectul
purttor. n acest context, subliniem necesitatea msurilor de protejare i fixare
a ntregii comuniti de urme, att ale celor traseologice, ct i ale celor sub
form de resturi de materie.
Dac condiiile concrete nu admit ridicarea obiectelor purttoare de urme,
acestea se vor mula. Cel mai eficient material de mulare a urmelor instrumen
telor de spargere este polimerul K cu catalizatorul nr. 18, n raport de 7/1.
Materialul se pregtete la faa locului i dup turnare se polimerizeaz n timp
de 30 de minute. Mulajul din pasta K red ntocmai caracteristicile de relief,
este elastic i rezistent la manipulare. n lipsa materialului polimeric, se pot
folosi ghipsul, plastilina, ceara, parafina.
n cercetarea urmelor instrumentelor de spargere, un rol important i aparine
expertizei traseologice, ea fiind n msur s contribuie la elucidarea diverse
1. , , Moscova, 1959, . 223.
166

Tehnica crim in alistic

lor probleme ce vizeaz cercetarea actelor criminale de spargere. Astfel, prin


examinarea urmelor ridicate de la faa locului, expertul poate determina tipul i
modul de aplicare a instrumentului de spargere. n baza concluziilor expertului,
organul de urmrire penal poate nainta versiuni att n privina instrumentelor
folosite, ct i a autorului spargerii. n cele din urm, expertului i se cere s
soluioneze problema de prim importan: dac urmele de spargere au fost
lsate de instrumentul prezentat.
Rezolvarea acestei probleme-cheie ine de expertiza traseologic i este
real. Practica demonstreaz c identificarea instrumentelor de spargere este
posibil n toate cazurile n care se examineaz urme traseologice informative,
urme care reproduc elemente caracteristice eseniale ale obiectului ce a lsat
urme i dac n posesia expertului se afl instrumentul suspect al acestor urme.
Subliniem atare considerent din motivul c uneori se mai recomand organului
judiciar obinerea modelelor de comparaie a instrumentelor de spargere. Astfel
de recomandaii nu pot fi acceptate. n primul rnd, instrumentele suspecte tre
buie ridicate imediat pentru a evita orice modificri. n al doilea rnd, obinerea
modelelor de comparaie a instrumentelor de tiere impune procedee compli
cate legate de determinarea direciei i fixarea unghiului de tiere, care se pot
efectua numai n condiii de laborator. Aici obinerea modelelor de comparaie
a instrumentelor constituie o faz de cercetare a expertului.
Expertiza traseologic se efectueaz prin cercetarea comparativ, aplicndu-se diferite mijloace optice (lupa, microscopul) i optice de comparaie
(microscopul comparator), precum i a dispozitivului special de examinare a
striaiilor, profilograful traseologic (fig. 37). Concluziile pozitive se vor baza
pe elementele-coincidene de relief. Cele negative pot fi argumentate prin necoincidena caracteristicilor generale.

Fig. 37. Profilograful traseologic

Sim ion Dora

2. Urmele formate de mijloacele de transport


Ca obiecte ce las urme sub aspect criminalistic, mijloacele de transport se
prezint sub trei categorii: autopropulsate sau acionate mecanic, de traciune
animal i acionate manual. Prima se prezint n mai multe varieti, incluznd
camioanele, autobuzele i troleibuzele, tractoarele, autoturismele i motocicle
tele. Dintre mijloacele de transport cu traciune animal, prevaleaz cruele
i sniile, iar, din cele acionate prin eforturile fizice ale omului, o rspndire
vast au bicicletele.
n cazul unui accident de circulaie, ca i n cel al folosirii mijloacelor de
transport la svrirea unei infraciuni, acestea pot forma urme de mare valoare
criminalistic. La faa locului pot aprea urme-form, care reproduc construcia
exterioar a prii de contact, precum i urme-materie sub form de resturi de
obiecte sau substane.
n funcie de natura suprafeei pe care se circul, se pot forma urme de
adncime i de suprafa, statice i dinamice, de stratificare i de destratificare.
Urmele formate de roile mijloacelor de transport vor fi de natur static n
cazul rulrii normale a acestora i dinamice, dac s-a frnat. Urmele tlpilor de
snii simt dinamice.
Mijloacele de transport formeaz urme i, concomitent, pot figura ca obiecte
purttoare de urme. Astfel, n cazul unei lovituri sau tamponri, pe unitile de
transport se pot lsa urme-form de lovire: adncituri, rupturi, precum i urmematerie sub form de resturi de substane: ulei, benzin, pelicule de vopsea,
fibre de mbrcminte, pete de snge etc.
La soluionarea cauzelor penale, n special a accidentelor de circulaie,
urmele, aparinnd mijloacelor de transport, joac un rol decisiv, n majoritatea
cazurilor, asigurnd, pe de o parte, clarificarea mprejurrilor n care s-a dina
mizat accidentul n cauz, pe de alt parte, stabilirea mijloacelor de transport
disprute de la locul faptei. Astfel, examinarea urmelor de frnare, a celor
purtate de mijloacele de transport sau lsate pe suprafaa ori n profunzimea
altor obiecte, inclusiv pe corpul victimei, conduce la determinarea locului de
ciocnire a mijloacelor de transport, direciei i vitezei de deplasare, a modului
de comportare a persoanelor participante, stoprii prin frnare a vehiculului i
a altor date necesare determinrii mecanismului unui accident. Totodat, fiind
determinat obiectiv pe baza urmelor de frnare, viteza de circulaie indic n
mod direct nclcrile regulilor de circulaie, reprezentnd elementul determi
nant privind constatarea prin calcule matematice a faptului dac oferul a avut
posibilitatea de a evita accidentul prin modaliti i aciuni profesionale.
Practica demonstreaz c unii oferi prsesc locul faptei n sperana c
astfel nu-i vor asuma responsabilitatea. n atare situaii, ca i n cazul folosirii
mijloacelor de transport pentru svrirea unor infraciuni, urmele mijloacelor
168

Tehnica crim in alistic

de transport sunt indicii de baz n vederea organizrii activitii de cutare i


urmrire operativ. Menionm, n acest context, c, datorit posibilitilor de
deplasare a oferului, de a alege i a schimba direcia, de a produce modificri
n exteriorul mijloacelor de transport, cutarea vehiculului disprut de la locul
faptei constituie o problem deosebit de dificil. Reuita expertului depinde de
nivelul utilizrii informaiilor pe care le furnizeaz urmele de la faa locului.
Prin cercetarea urmelor formate de roi se pot depista caracteristici de grup
cum ar fi: numrul i distana dintre roi, numrul roilor pe o osie, limea i
circumferina roilor, configuraia desenului antiderapant.
Pe baza elementelor n cauz, se poate determina tipul mijlocului de trans
port, acesta contribuind esenial la cutarea celui implicat. Tot n scopul dat
se folosesc urmele sub form de obiecte sau resturi de obiecte, provenite de la
mijloacele de transport sau de la ncrcturile acestora. La locul accidentului se
pot gsi pri din caroseria mijlocului de transport, cioburi de sticl de la faruri
sau geamuri sparte, buci de metal, obiecte transportate etc., cercetarea crora
contribuie la stabilirea mijlocului de transport.
Despre tipul mijlocului de transport probeaz, prin dimensiuni, form i
dislocare n raport cu suprafaa solului, urmele barei de protecie, ale farurilor,
capotei i ale altor pri ale caroseriei pe corpul uman i pe diferite alte obiecte
materiale cu care acestea au venit n contact.
Pe lng caracteristici generale, urmele mijloacelor de transport pot furniza
indici cu caracter individual. Acestea se refer, n primul rnd, la urmele de roi
i snii, care provin din utilizarea mijloacelor de transport i se prezint sub
form de elemente de uzur: rupturi, tirbiri, perforri.
Urmele sub form de cioburi de sticl, buci de lemn, mas plastic sau
metal, desprinse de la mijlocul de transport n timpul accidentului, pot conduce la
identificarea acestora prin reproducerea ntregului dup prile lui componente.
Mijloacele de transport cu traciune animal i acionate manual, roile crora
sunt acoperite cu pneuri, las urme asemntoare dup valoarea lor criminalistic
celor ale autovehiculelor. Cruele (crucioarele) cu roi de lemn, mbrcate n
ine metalice, n condiii favorabile de sol, las urme n care se reproduc di
mensiunile inei, forma i distana dintre cuiele de fixare a inei pe obad, toate
reprezentnd elemente caracteristice utile identificrii criminalistice.
Sniile las urme de frecare prin alunecarea tlpigilor pe zpad, n care
se reproduc dimensiunile, forma suprafeelor de contact a acestora i distana
dintre ele.
Urmele mijloacelor de transport cu traciune animal i cele acionate
manual sunt nsoite, respectiv, de formarea urmelor de om i animale. Posibi
litile oferite de cercetarea urmelor de picioare umane sunt cunoscute. Urmele
animalelor indic specia i numrul animalelor, direcia de circulaie, viteza de
deplasare. n cazurile cnd n urme sunt vdit imprimate elemente caracteristice
............................................... .......................... _............................................... 169

Sim ion Dora

individuale (crpturi ale copitei, tirbiri, particulariti de form, dimensiuni


i uzur a potcoavelor), devine posibil identificarea animalelor.
Descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor mijloacelor de transport se efec
tueaz n cadrul cercetrii la faa locului prin aplicarea metodelor i mijloacelor
tebnico-tiinifice de care dispun organele de cercetare i urmrire penal i care
simt aplicate la cercetarea altor urme ale infraciunii.
Mijlocul esenial de descoperire a acestora este cercetarea locului faptei, care
poate evidenia dou situaii determinate n ceea ce privete cercetarea urmelor.
Prima constituie cazurile unor accidente rutiere, cnd mijloacele de transport
au rmas la faa locului. n atare situaii, intereseaz urmele ce pot confirma
conduita participanilor la accident. Se va insista, n special, asupra urmelor de
frnare i de derapare, a celor de sol i a obiectelor czute de pe mijlocul de
transport n locul loviturii sau trrii jertfei, precum i a altor urme, cum ar fi
deteriorrile mijlocului de transport, care pot conduce la determinarea pricinii
i mecanismului accidentului n cauz.
Fixarea n aa caz impune efectuarea aciunilor de msurare a urmelor n
raport cu elementele traseului de circulaie, cu mijlocul de transport, cu cadavrul
i cu alte obiecte cu care autovehiculul a venit n contact.
Datele obinute se nregistreaz n procesul-verbal i n planul-schi desenat
la faa locului. Concomitent, aciunilor de msurare, urmele semnalate se vor
fotografia dup regulile de fotografiere a locului faptei, aplicndu-se pe larg
metodele fotografice cunoscute, n special, cea fotometric.
A doua situaie se refer la cazurile cnd mijlocul de transport a disprut
de la locul accidentului sau a unei fapte penale pentru svrirea creia acesta
a fost folosit. Vizavi de urmele menionate anterior, situaia dat impune cu
tarea i cercetarea urmelor care ar putea contribui la urmrirea mijlocului de
transport disprut sau folosit de infractor i, n cele din urm, la identificarea
lui. Att urmele-form, ct i cele resturi de materie se vor descrie detaliat n
procesul-verbal ca ulterior s fie fotografiate i ridicate prin mularea celor de
adncime i transferarea celor de suprafa, folosindu-se materialele aplicate
urmelor de picioare.

Tehnica crim in alistic

CAPITOLUL 4
BALISTICA JUDICIAR

1. Consideraii privind noiunea,


obiectul i sarcinile balisticii judiciare
Balistica (gr. ballo - a arunca) reprezint o disciplin tehnico-militar ce
studiaz legitile micrii proiectilelor trase din arma de foc, precum i efectele
produse de acestea, avnd ca scop desvrirea armamentului militar de lupt,
sporirea eficienei aplicrii lui.
Balisticajudiciar constituie o ramur a criminalistica destinat investigrii
armelor defoc, muniiilor i a urmelor mpucturii. n vederea elaborrii me
todelor i mijloacelor tehnico-tiinifice de cercetare a actelor penale privind
fabricarea, pstrarea i aplicarea ilegal a armelor de foc.
Spre deosebire de alte compartimente ale criminalisticii, balistica judiciar
s-a conturat relativ recent, devenirea ei fiind impus de necesitatea consolidrii1
unui sistem mai efectiv de cercetare criminalistic a diferitor infraciuni, la a
cror svrire s-au aplicat arme de foc.
n balistica judiciar se aplic vast realizrile balisticii militare i, dup
cum este firesc, mijloacele i metodele de cercetare proprii altor domenii ale
criminalisticii. Astfel, identificarea armei de foc dup urmele lsate pe muniii
n urma mpucturii se efectueaz conform principiilor generale ale identifi
crii criminalistice, apelndu-se la date tehnice din balistica militar, privind
construcia i funcionarea armelor de foc, precum i la metodele i mijloacele
specifice cercetrilor traseologice, n special la metoda microscopiei de com
parare i cea stereoscopic.
Utilizarea datelor, a procedeelor i tehnicii proprii altor discipline i activiti
practice nu influeneaz asupra caracterului individual al balisticii judiciare, ea
detandu-se prin obiectivele pe care i le asum, principalele fiind:
elaborarea metodelor i a mijloacelor tehnice necesare descoperirii,
fixrii i ridicrii armelor de foc, a muniiilor i a urmelor mpucturii;
1 Obiectivele asumate de ctre balistica judiciar n ultimii 40 de ani, att pe plan
tiinific, ct i utilitar, se realizau n cadrul medicinei legale i, parial, n balistica
militar.
171

Sim ion Dora

- argumentarea procedeelor de cercetare la faa locului n vederea deter


minrii mprejurrilor tragerii din arma de foc, n special, a direciei, distanei,
locului de unde s-a tras, numrul i succesiunea mpucturilor;
- aplicarea realizrilor tiinifico-tehnice i argumentarea, n baza lor, a
metodelor de examinare a diverselor categorii de arme de foc, stabilirea condi
iilor tehnice n care s-a executat o mpuctur;
- formularea principiilor metodice privind identificarea armelor de foc
dup urmele acestora pe tuburile i proiectilele trase.

1. Noiunea i clasificarea armelor de foc


n accepiune criminalistic, arma de foc constituie un dispozitiv tehnic
destinat nimicirii sistemelor vii prin tragerea cu proiectile, puse n micare de
energia gazelorformate ca urmare a exploziei (arderii) pulberii (prafului) sau
a unui substituent al acesteia.
Astfel definit, arma de foc se distinge prin dou caracteristici de baz:
destinaia ei de a nimici sisteme vii i cea privind efectuarea mpucturii prin
tragerea cu foc.
Nu constituie arme de foc dispozitivele de tras ale cror proiectile sunt puse
n micare de aerul comprimat, ca n cazul armelor pneumatice sau de o prujin,
n baza crora funioneaz dispozitivele (armele) de vntoare subacvatic i
arcul sportiv. De asemenea, nu sunt arme de foc dispozitivele tehnice impro
vizate care, fie datorit construciei primitive, fie din alte motive, nu asigur
proiectilului energia cinetic i fora necesar pentru a distruge sisteme vii i,
n special, pentru a provoca leziuni corporale.
n contextul celor de mai sus, este discutabil ntrebarea: dac constituie
arm de foc pistolul de implantat boluri, destinat i folosit pe larg n construcii.
Pe plan tehnic, dispozitivul n discuie posed toate proprietile unei arme
de foc, dar care, dup cum reiese din nsi denumirea sa, este o unealt de
profesie. Exemplele de care dispunem probeaz o anumit soluionare practic
a problemei, potrivit creia pistolul la care ne referim poate figura n justiie
ca arm de foc, n cazurile cnd el este modificat i adaptat pentru a efectua
mpucturi delictuoase.
Principalele elemente ale unei arme de foc simt: eava, mecanismele de
nchidere i de tragere, patul sau mnerul care, n majoritatea cazurilor, serve
te la inerea armei n mini, dar i ca suport de asamblare a altor mecanisme
componente ale ei.
Marea varietate a armelor de foc, folosite la svrirea infraciunilor, au
impus necesitatea clasificrii lor, aceasta contribuind la identificarea i deci la
funcionarea armei de foc ca mijloc de prob. Or, un obiect de natur s furnizeze
date probante devine corp delict sub aspect procesual doar prin determinarea
lui la nivel individual.
172

Tehnica crim in a l iti c

n criminalistic, armele de foc snnt clasificate n mai multe: categorii dup


urmtoarele criterii: modul de fabricare, destinaie, lungimea, construcia ca
naiului i calibrul evii.
^ ^ a /m e d e fa M ^ ^ e ^ u i^ tiia l , fabricate conform tehnologiilor specifice
dOU tipUri: a) ^
ulterior modificate prin retezarea evii sau a patului i b) de construcie proprie,
asamblate din detalii n mod improvizat, cunoscute i sub denumirea de arme

rudimentare (fig. 38).

Fig. 38. Variante de arme atipice: a - modificate,


b - de construcie rudimentar

Sim ion Dora

Dup destinaie, se disting arme militare sau de lupt, arme de vntoare


i arme sportive.
Dintre armele de lupt, la svrirea infraciunilor mai frecvent sunt folosite
armele de mn, care, dup lungimea evii, se mpart n 3 grupuri: a) cu eava
scurt (revolvere, pistolete), b) medie (pistoale-automate) i c) lung (carabine,
puti militare)1.
Revolverele reprezint arme semiautomate, tragerea din ele efectundu-se
prin apsri repetate pe trgaci pentru fiecare foc.
Ele sunt de mai multe tipuri, avnd dou elemente caracteristice: magazie
de form rotund (butoia) i mecanism de tragere de tip coco.
Pistoletele constituie cea mai rspndit arm de lupt de format mic. Ele
difer dup calibru i numrul cartuelor din magazia aflat n mner, precum
i dup anumite particulariti i caracteristici tehnice de construcie a evii, a
mecanismului de nchidere etc. n majoritatea lor, pistoletele sunt arme semi
automate. Dup introducerea primului cartu n eav, vor urma trageri dup
fiecare apsare pe trgaci, mecanismul de tragere asigurnd n mod automat
expulzarea i aruncarea tubului ars i rencrcarea pistolului cu alt cartu.
Pistoalele-automate simt arme cu tragere dintr-o singur apsare pe trgaci
a tuturor cartuelor din magazie.
Carabinele i putile militare pot fi de o singur sau de mai multe ncrc
turi, semiautomate sau cu repetiie, cnd pentru fiecare tragere se vor efectua
aciuni cu nchiztorul n vederea extragerii tubului ars i introducerea altui
cartu n eava armei.
Armele de vntoare sunt ntotdeauna cu eava lung. Ele difer dup
calibrul, numrul i poziia (orizontal sau vertical) evilor, precum i dup
mecanismul de tragere.
Majoritatea armelor de vntoare sunt destinate tragerii cu proiectilul din
alice sau mitralii. Se pot ntlni i carabine de vntoare cu gloane.
Armele sportive difer de alte categorii de arme de foc dup calibrul mic
(5, 6 mm) i dup elementele de construcie specific a muniiilor folosite, dar
care, de asemenea, prezint indici balistici nali. Aa, de exemplu, arma sportiv
de antrenament asigur glonului de 5, 6 mm o iueal iniial de 250 m/sec. i,
respectiv, o for cinetic de 130 kg/mm. Armele sportive sunt cu eava lung
(puti sportive) i cu eava scurt (pistolete sportive).

1 Legea privind controlul asupra armelor individuale din 18 mai 1994 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova din 8 septembrie 1994.
174

Tehnica crim in alistic

Dup construcia canalului evii, armele de foc se mpart n trei categorii:


arme cu eava ghintuit1, arme cu eava lis sau neted i arme de construcie
combinat a canalului evii.
Toate armele de lupt i cele sportive de calibru mic au eava ghintuit.
Armele de vntoare sunt cu eava lis sau combinat pentru tragere, respectiv
cu alice sau cu gloane.
Dup calibru, armele de foc se mpart n cele de calibru mic (pn la
6,35 mm), de calibru mijlociu (ntre 6,35 mm i 9 mm) i de calibru mare
(peste 9 mm).
Calibrul armelor de lupt se determin prin msurarea distanei dintre dou
plinuri opuse ale ghiciturilor. La armele de vntoare, calibrul se determin tra
diional dup numrul de bile egale cu diametrul evii, care se pot confeciona
dintr-o livr (fimt) de plumb (433,9 g). Mai rspndite sunt armele cu calibrul
de 12, 16, 20, 32 mm.
In sfera de activitate judiciar-penal, armele de foc vin n urma descoperirii
lor la faa locului, a unei percheziionri sau fiind ridicate de la o instituie,
ntreprindere sau persoan fizic. n toate cazurile ns, organul judiciar va su
pune arma unei cercetri preliminare, avnd ca scop individualizarea acesteia
prin evidenierea caracteristicilor tehnico-constructive de tip sau sistem, dar i
obinerea altor informaii privind apartenena armei i aplicarea ei n situaia
cauzei date.
Armele de foc sunt cercetate conform regulilor generale de studiu judiciar
al obiectelor-corp delict, inndu-se, totodat, cont de unele condiii specifice
impuse, pe de o parte, de necesitatea asigurrii securitii celor participani la
aciunea procesual, pe de alt parte, de nevoia protejrii urmelor purtate de arma
n litigiu. Manipularea armelor se face cu mna nmnuat sau prin intermediul
unui clete, avnd buzele nvelite cu cauciuc sau mas plastic, fixndu-se de
prile pe care nu se pot lsa i pstra reziduuri ale tragerii (zgur, praf, funin
gine etc.), urme de mini, de snge, de alte substane biologice (saliv, fire de
pr .a.). Pe parcursul cercetrilor, arma se ine n poziie orizontal cu eava
ndreptat n direcie nepericuloas. Se vor determina i fixa:
- tipul armei de foc (revolver, pistolet, pistol-automat, puc de vntoare,
sportiv etc.);
- modelul, calibrul i seria ei, dup inscripiile indicilor tehnici i de fa
bricare de pe suprafaa camerei nchiztorului i a altor pri ale armei;
1 Ghinturile evii armei de foc reprezint canale sub form de spiral, tiate n peretele
interior al evii, care au menirea s imprime glonului n timpul zborului o micare de
rotaie n jurul axei sale, aceasta contribuind la mrirea distanei de tragere, tortei de
penetrare i la precizia de lovire a intei. Faa interioar a ghinturilor se numete fundul
ghinturilor, iar spaiul dintre ghinturi - plinul ghinturilor. Ghinturile la diferite modele de
arme variaz dup numr, nclinaie i dimensiuni.
175

Sim ion Dora

- dac arma este ncrcat sau nu, cte cartue se afl n ncrctorul armei,
dac n eav se afl un cartu sau un tub de cartue ars;
- dac arma este n stare tehnic cuvenit i dac pe eav se gsesc rezi
duurile unei trageri recente (miros de praf ars, depuneri de zgur, funingine);
- dac arma este n stare de tragere, poziia mecanismelor de nchidere, a
celor de tragere i a piedicii de siguran.
Gura evii armei cercetate se va nveli cu o poriune de materie curat sau cu
pelicul adeziv, pentru a evita pierderi privind urmele de tragere i ptrunderea
n canalul evii a unor corpuri strine.

2. Muniiile armelor de foc i explozivele


A doua categorie de obiecte studiat de balistica judiciar o constituie mu
niiile i explozivele.
Spre deosebire de domeniul militar, unde categoria muniie vizeaz ar
mamentul necesar unei operaii militare, n balistica judiciar acest termen are
un coninut restrns, referindu-se la cartue i la elementele constitutive ale
acestora.
Cartuele difer dup tipul armei pentru care sunt destinate (de lupt, de
vntoare i sportive), dup calibru (de calibru mic, mediu sau mare), dup mate
rialul din care sunt confecionate, dup form, structur, modul de fabricare.
n fond, un cartu este format din patru pri: tubul, proiectilul, capsa i
pulberea. Cartuele armelor de vntoare dispun i de un dop al prafului cu
denumirea de bur i de un capac al proiectilului (randel).
Tubul cartuelor are form cilindric, cu un capt deschis pentru fixarea
glontelui i altul nchis, numit rozet, n care este montat capsa. Aceasta din
urm const din materiale explozibile la lovire, asigurnd aprinderea pulberii
n momentul declanrii percutorului.
Tuburile cartuelor pentru armele de lupt se confecioneaz din aliaje me
talice. Cele destinate armelor de vntoare pot fi metalice, precum i din carton
presat sau mas plastic avnd rozet metalic.
Tubul cartuului conine ncrctura de pulbere, arderea creia este nsoit
de degajarea unei cantiti mari de gaze ce pun n micare proiectilul. La cartuul
armelor de lupt se folosete pulberea fr fum, cunoscut i sub denumirea de
praf de puc alb. Cartuele armelor de vntoare pot fi ncrcate i cu pulbere
cu fum (neagr).
Pe rozeta tubului simt marcate date privind ntreprinderea productoare i
anul cnd a fost produs tubul, iar la tuburile pentru arma de vntoare se mar
cheaz cu cifrele respective i calibrul armei pentru care este destinat cartuul
(fig. 39).
176

Tehnica crim in alistic

Fig. 39. Exemple de inscripii pe rozetele tuburilor de cartu:


a - de lupt, b de vntoare
Proiectilul cartuului se prezint sub form de gloane, alice sau mitralii1.
Pentru ca ele s creeze efectul scontat al mpucturii, proiectilele sunt prevzute
cu form aerodinamic i cu greutate majorat n funcie de volum.
Gloanele sunt fabricate din plumb sau oel acoperit cu plumb. Pentru a le
majora rezistena i penetrabilitatea, gloanele, cu excepia celor de calibru mic
i destinate tragerii (in arme de vntoare, sunt acoperite n ntregime sau parial
cu o cma (de unde i denumirea de glonte cmuit) din aliaje metalice de
nalt rezisten.
Suprafaa este neted, aceastea fiind caracteristica prin care se deosebesc de
proiectilele de fabricaie proprie. Gloanele cartuului pentru arma de vntoare
au form sferic, precum i cilindric, cu sau fr elemente auxiliare, destinate
s sporeasc calitile balistice.
Bura sau dopul prafului se confecioneaz din psl, uneori din hrtie sau
crpe i are menirea de a presa i a despri pulberea de proiectil. Gsit la faa
locului, ea poate furniza informaii privind modul i materialul din care este
confecionat, tipul proiectilului i calibrul armei din care s-a tras.
Dup cum denot exemplele selectate din practica criminalistic din ar i
de peste hotare, n scopuri criminale, n special la svrirea actelor de teroare,
tlhrie i banditism, se folosesc explozive militare (grenade, mine, bombe)
procurate pe diverse ci nelegitime sau furate, sau dispozitive de construcie
proprie confecionate din materiale explozive cu destinaie industrial (dinamit,
trotil, amonit etc.).
Construciile proprii se asambleaz n lzi metalice, borcane din mas
plastic sau sticl, n care, pe lng componentele necesare la efectuarea unei
1Mitraliile sunt alice cu dimensiuni mari, ce depesc 5,5 mm n diametru.
_____ _________ _____ ______________________________________ 177

Sim ion Dora

explozii, se pot introduce mitralii, buci de metal, sticl, prundi i alte mate
riale de natur s majoreze efectul destructibil al explozivului.

3. Urmele tragerii din arma de foc i ale exploziilor


Urmele tragerii din arma de foc constituie modificri materiale care apar pe
suprafaa sau n profunzimea diferitor obiecte (inclusiv a corpului omenesc),
din perimetrul locului aplicrii armelor de foc.
Dup caracterul, mecanismul de formare i importana lor la determinarea
mprejurrilor unei mpucturi, urmele tragerii din arma de foc se divizeaz
n trei mari categorii: a) lsate de mecanismele armei pe muniii drept rezultat
al interaciunii acestora n procesul tragerii; b) lsate de proiectil pe suprafaa
sau n profunzimea obiectelor cu care vine n contact n urma mpucturii;
c) formate de factorii suplimentari ai mpucturii.
Amintim, n acest context, c, dup unii autori, urmele n discuie se mpart
n principale i secundare1, clasificare dubioas, dac inem cont de faptul c,
identificate de natura urmei mpucturii, ea poate avea o importan primordial
la determinarea mprejurrilor aplicrii armei de foc.
Urmele mecanismelor armei pe tubul cartuului se formeaz succesiv pe
parcursul a trei etape inerente unei mpucturi: ncrcrii armei, tragerii, eli
minrii i aruncrii tubului ars.
La etapa ncrcrii armei se vor forma dou urme ce intereseaz pe plan
criminalistic: una pe suprafaa exterioar a tubului n forma unui fascicul de linii
specifice scoaterii cartuului din ncrctor, pentru a fi deplasat spre camera de
detonare, i alta pe fundul rozetei tubului, sub form de striaii ce redau relieful
prii frontale a nchiztorului venit n contact cu tubul n momentul introducerii
cartuului n camera de detonare.
La etapa tragerii, percutorul las prin lovitur o urm de adncime, care
reproduce diverse elemente caracteristice privind forma, dimensiunile i relieful
lui. La tuburile cartuelor de vntoare, aceast urm este sursa informativ de
baz privind identificarea armei din care s-a tras.
La etapa eliminrii i aruncrii tubului ars se formeaz patru urme cu sem
nificaie decisiv privind identificarea armei, i anume:
- urma ghearei extractoare sub forma unui ir de striaii pe partea anterioar
a gulerului rozetei, care redau cu precizie relieful mecanismului menionat al
armei;
- urma ejectorului (pragului arunctor), n form de striaii, pe partea posterioar a gulerului rozetei;
1 V. Mcelaru, Urmele create prin folosirea armelor de foc II Tratat practic de
criminalistic, Bucureti, 1976, p. 275.
178

.....................................

Tehnica crim in alistic

55T I 11
F k 40 Procesai de formare a urmelor armei pe tubul cartuului (schem):

a - la e ta introducerii cartuului n arm, - la etapa elmnnam tubulu, ars


- urma marginii ferestruicii de aruncare sub forma unui fasciculele linii, ce
se formeaz la un nivel mai sus de mijlocul tubului. La armele de lupta automate
i s e m i a u t o m a t e aceast urm prezint o valoare ldentlfi^ 0^
et ^ de
- urm sub form de linii longitudinale pe suprafaa tubului, lsata 0.
ireoiilarittile pereilor camerei de detonare (fig. 40).
^ ) e o d e o s e b i t valoare criminalistic sunt urmele de pe glon, lasatekxrnpa
tragerii de plinurile ghinturilor. Glontele cartuelor pentru armele ghmtmte este
prelzut cu un diametru majorat fa de calibrul arme. pentru care|
aceasta fiind o condiie tehnic indispensabil Juncionan. armelor l Dam^t a estei diferente de diametru, glontele nainteaz pe glnntun forat,
reproducnd n mod dinamic relieful plinurilor ghintunlor (cmpurilor dmtre
ghinturi) (fig. 41).
1Aceast diferen este prevzut pentru obmerea nivelului necesar de presiune a
gazelor.
j g

Sim ion Dora

Fig. 41. Urmele unui cmp al ghinturilor pe suprafaa glonului


n ceea ce privete urmele pe proiectilele din mitralii trase din arma
de vntoare, acestea reproduc de asemenea n mod dinamic iregularitile
evii. Posibilitile cercetrii criminalistice a urmelor date practic sunt per
fectibile.
A doua categorie de urme ale mpucturii sunt cele ale proiectilului pe
suprafaa sau n profunzimea intei, a altor obiecte cu care proiectilul a venit
n contact. Aceste urme se ntlnesc sub trei forme: urme de perforare, formate
n urma penetrrii proiectilului a obiectului n ntregime; urme de ptrundere
(canale oarbe), formate prin implantarea proiectilului n profunzimea obiectului
mpucat, fr a-1 traversa complet; urme de ricoare, formate prin atingerea
unei suprafee.
Urmele de perforare se manifest prin orificiul de intrare, printr-un canal,
n cazul unui obiect relativ gros, i prin orificiul de ieire, la urmele de p
trundere - prin orificiul de intrare i printr-un canal, numit orb, din cauza lipsei
orificiilor de ieire.
Urmele de ricoare se prezint sub forma unor linii, zgrieturi ale suprafeei
obiectului lovit de proiectil, forma i adncimea crora sunt n funcie de un
ghiul de lovire, rezistena obiectului, distana de la care s-a tras, tipul i calibrul
armei, muniiilor etc.
Ultima categorie de urme le constituie modificrile produse de factorii
suplimentari ai mpucturii1.
Dup natura lor, urmele date pot fi mprite n dou grupe: 1) rezultate din
aciunea direct a factorilor suplimentari ai mpucturii asupra obiectelor n
1Prin categoria defactori suplimentari ai mpucturii se au n vedere fenomenele ter
mice, dinamice i fizice ale mpucturii, care produc modificri pe suprafaa obiectu
lui n care s-a tras, pe lng cele cauzate de aciunea direct a proiectilului (A se vedea:
V. Mcelaru, Balisticajudiciar, Bucureti, 1972, p. 83).
180

Tehnica crim in alistic

care s-a tras; 2) urme-materie ce se prezint ca resturi de substane degajate n


momentul mpucturii. Din prima grup fac parte:
a) urmele mecanice sau dinamice - sub form de rupturi ale marginilor
orificiului de intrare, provocate de aciunea gazelor n cazul mpucturii de la
distane extrem de mici (pn la 3 cm). Presiunea gazelor formate ca urmare a
arderii explozibile a pulberii este pn la 3 mii atm. Scznd cu mult n urma
aruncrii proiectilului, ea continu s acioneze asupra obiectelor din apropierea
gurii evii, genernd rupturi de diverse forme;
b) urmele termice, adic arsuri i prlituri ale suprafeei din apropierea
nemijlocit a orificiului de intrare, cauzate de flacra de la gura evii, care, de
asemenea, svrnt caracteristice pentru mpucturile de la distane minime. n
urma arderii pulberii n eava armei, temperatura gazelor atinge valori maxime
(pn la 2000-2500). Ieind n afara evii, gazele izbucnesc n flacr, provo
cnd arsuri obiectelor din apropierea gurii evii;
c) inelul sau semiinelul de imprimare a conturului gurii evii (tan-marke), provocat de vrful evii nfierbntate n cazul mpucturii de la distan
nul, direct pe suprafaa obiectului.
Urmele-materie specifice mpucturii se mpart n dou categorii: primainelul de frecare - un strat cu form circular, lsat prin tergerea de particule
metalice, de ulei, funingine, rugin, praf, localizat permanent la gura orificiului
de intrare, i a doua - a petelor de funingine, particule de pulbere arse incom
plet, reziduuri de caps, precum i stropi de ulei, acestea formnd o zon mai
larg n jurul orificiului de intrare n situaia mpucturii de la distana de pn
la 80-100 cm. Pe prile deschise ale corpului uman, particulele de praf, arse
incomplet, implantndu-se n piele, formeaz un desen cunoscut sub denumirea
de tatuaj.
n fond, cu categoriile de urme menionate ne confruntm i n cazul m
pucturii din arma de vntoare. Unele deosebiri se pot observa doar privind
urmele proiectilului de alice i mitralii. Ieind din eava armei, un atare proiectil
va parcurge compact o distan mic (pn la 1 m), dup ce alicele i mitraliile
se vor dispersa treptat. Prin urmare, n situaia mpucturii de la distan mic,
pe int se va forma un singur orificiu de intrare, ceva mai mare dect calibrul
armei din care s-a tras. Alicele i mitraliile trase de la distan mare (peste 1 m)
vor forma mai multe orificii de intrare cu raza de plasare proporional distanei
de tragere.
Datorit faptului c fora aciunii exercitat de proiectilul armelor de vn
toare este cu mult mai sczut dect a proiectilelor armelor de lupt, n majo
ritatea cazurilor de mpuctur din arme de vntoare, proiectilele formeaz
canale oarbe (schema 1).
181

Sim ion Dora

Schema 1. Urme de mpucturi


n situaia n care la svrirea infraciunii a fost folosit un exploziv (grena
d, min sau dispozitiv exploziv de construcie proprie), la locul faptei se vor
forma urme de explozie, manifestndu-se:
- prin leziunile corporale specifice cauzate persoanelor din perimetrul ex
ploziei;
- prin avarierile obiectelor de construcie, mobilierului, mijloacelor tehnice
de producie i transport, precum i sistemelor vegetale din apropierea locului
faptei;
- prin resturile de materiale explozive ale mijloacelor de iniiere i punere
n funcie (declanare) a explozivului;
- prin obiectele de ambalare i transportare a explozivului.

2. Cercetarea locului faptelor comise prin aplicarea armei


de foc i a explozivelor
1. Consideraii preliminare
Locul unei fapte comise prin aplicarea armei de foc i a explozivelor este
spaiul sau ncperea n perimetrul crora s-a desfurat activitatea de punere
n funcie a acestora sau unde s-au manifestat consecinele lor. n majoritatea
182

Tehnica crim in alistic

cazurilor, el reprezint urmele mpucturii sau exploziei i obiectele sau vic


tima vtmat. Locul faptei poate fi, de asemenea, un spaiu locativ, un sediu
sau o secie de producie, unde s-au confecionat, pstrat i realizat nelegitim
arme de foc, muniii sau explozive. Cercetarea locului aplicrii armei de foc la
svrirea unui act infracional, de sinucidere, ca i n situaia unui accident,
preconizeaz:
- descoperirea, fixarea, determinarea dup tip, sistem a armelor de foc, a
muniiilor i a urmelor mpucturii;
- determinarea numrului i a succesiunii mpucturilor;
- stabilirea direciei, distanei i locului de la care s-a tras.
Din cele menionate rezult c, prin sarcinile sale, cercetarea locului aplicrii
armei de foc reclam utilizarea pe larg a celor mai avansate metode i mijloace
tehnico-tiinifice, n special, a celor de detectare, msurare i conservare a
obiectelor-corp delict, precum i a urmelor tragerii. Aceasta impune antrenarea la
efectuarea procesului n cauz a specialistului balistician, care trebuie s asigure
cutarea eficace la faa locului a urmelor mpucturii, s ia avizul organului de
urmrire penal asupra problemelor privind interpretarea materialelor probante
descoperite i s atenioneze asupra circumstanelor descoperirii, cercetrii n
prealabil i conservrii acestora.
Referitor la urmele de explozie, e de relevat c multiplele forme i specificul
manifestrii acestora impun n mod necesar concursul la cercetarea lor a persoa
nelor competente att n domeniul medicinei, ct i al ingineriei de deminare.
Participarea specialitilor la cercetarea locului faptei contribuie:
- la crearea condiiilor favorabile i sigure din punct de vedere tehnic par
ticipanilor la cercetare;
- la cutarea persoanelor-victime, acordarea ajutorului medical celor vii,
fixarea cadavrelor la locul descoperirii lor;
- la determinarea, fie n prealabil, a naturii, a factorilor de timp i de spaiu
ai exploziei;
- la determinarea materialelor explozibile folosite;
- la elaborarea versiunilor privind personalitatea fptuitorului dup materi
alul aplicat, datele privind construcia dispozitivului exploziv, modul de punere
a acestuia n funciune.
Urmele de explozie se fixeaz prin descriere n procesul-verbal de cer
cetare la faa locului, fotografiere i ridicare de obiecte purttoare de urme n
ordinea i conform regulilor tactice prevzute asupra tuturor urmelor infrac
iunii cu o singur remarc: obiectele ridicate de la faa locului se vor ambala
steril i ermetic n vederea conservrii materialului exploziv pentru o analiz
chimic ulterioar.
183

Sim ion Dora

2. Descoperirea, fixarea i ridicarea armelor de foc


Descoperirea, fixarea i ridicarea armelor de foc presupune efectuarea unui
ansamblu de operaii, aciuni i procedee de ctre organul judiciar in vederea
evidenierii, constatrii prezenei i retragerii armelor de la faa locului. n
general, descoperirea armelor nu prezint dificulti n cazurile cnd acestea
rmn la faa locului, situaie cu care ne confruntm doar dup un accident, act
de sinucidere sau disimulare a unui omor prin sinucidere, n astfel de condiii
arma se afl n apropierea nemijlocit a victimei ori chiar n minile acesteia.
In alte cazuri, armele se tinuiesc de ctre fptuitor sau alte persoane cointe
resate. n acest caz se folosesc diverse modaliti - de la aruncarea lor pn
la distrugere, ardere etc. Exemplele din practica judiciar denot c armele se
ascund frecvent n diverse ncperi (grajduri, garaje, magazii, beciuri). Uneori
ele se arunc n rul sau iazul din apropiere, maidane etc.
Cutarea armelor ascunse trebuie nceput de la locul aplicrii lor. Cercetarea
locului faptei, a muniiei i a urmelor mpucturii poate conduce la determinarea
tipului armei aplicate, la modelarea imaginii fptuitorului, prognozarea direciei
deplasrii lui i a locului de ascundere. n funcie de modalitatea de ascundere
modelat i locurile n care este posibil aflarea armei, se vor folosi mijloace
tehnice de cutare: magnei, detector metalic i alte instrumente cu care sunt
dotate trusele criminalistice.
Fiind descoperit, arma de foc se fixeaz prin descrierea n procesul-verbal,
n care vor fi nregistrate date cu privire la tipul i seria armei, locul i poziia
ei fa de obiectele principale de la locul faptei; direcia evii armei fa de
victim sau obiectul n care s-a tras, starea general-tehnic a armei, numrul
cartuelor din ncrctor.
Cercetarea armei va fi anticipat de o nregistrare fotografic sau videomagnetic prin care se va insista, pe de o parte, la redarea poziiei armei n raport
cu alte obiecte din perimetrul locului faptei, iar, pe de alt parte, la fixarea
caracteristicilor generale i individuale.
Retragerea armei de la locul unde a fost descoperit este precedat de luarea
msurilor respective de prevenire a unor eventuale accidente. Pentru a o feri de
ocuri pe parcursul transportrii, arma se ambaleaz i se plaseaz ntr-o cutie.
Cartuul scos din camera de detonare i ncrctorul se mpacheteaz separat.
La cutiile sigilate se vor ataa etichete cu inscripii privind obiectele ambalate,
data descoperirii i ridicrii lor.

3. Descoperirea tuburilor i a proiectilelor


Descoperirea tuburilor i a proiectilelor cartuului cu care s-a tras este una
din sarcinile principale ale organului care cerceteaz locul faptei. E de reinut
c urmele purttoare de aceste pri componente ale cartuului sunt unicele n
baza crora se identific arma folosit la svrirea infraciunii.
184

Tehnica crim in alistic

Tuburile se caut prin cercetarea succesiv i minuioas a spaiului i


obiectelor din perimetrul locului faptei, ncepnd de la corpul victimei sau
de la obiectele vtmate prin mpuctur i continund n mod circular spre
marginile acestui spaiu. Cutarea tubului poate fi facilitat de un ir de punc
te de orientare privind direcia i locul de unde s-a tras. O atare semnificaie
pot avea urmele fptuitorului, direcia canalului format de proiectil i urmele
factorilor suplimentari ai mpucturii. n baza examinrii lor, organul judiciar
poate preciza, fie cu aproximaie, locul de unde s-a tras, direcia mpucturii
i implicit zona de cutare, inndu-se cont de particularitile sistemelor de
aruncare proprii diferitor tipuri de arme1.
n situaie de teren, tubul tras se poate afla n iarb, n bli de ap i noroi,
n sol afnat, n zpad etc. n ncperi, acesta se caut pe suprafaa obiectelor
de construcie (pe pervazul geamului, n crpturile duumelei), pe obiectele de
mobil (dulap, fotoliu), n obiectele vestimentare (buzunarul sau custura unei
haine), n diferite obiecte de uz casnic (vesel, oale, cldri).
Cutarea glontelui, a alicelor i a mitraliilor se efectueaz n baza examinrii
detaliate a obiectelor amplasate pe acelai plan cu victima sau obiectele vt
mate prin lovitur direct sau ricoetat a proiectilului. In cazul unui canal orb,
proiectilul trebuie cutat n profunzimea obiectului respectiv. Glontele i alicele
dintr-un obiect dur se scot cu precauie, operndu-se cu instrumentele respective
(dalt, urubelni, cuit), astfel nct s nu altereze urmele de pe suprafaa lor.
Din corpul uman i cadavre, proiectilele se extrag de ctre medicul legist la
cerina organului de urmrire penal.
n situaia mpucturii din arma de vntoare, n direcia tragerii la o dis
tan de pn la 20 m, se vor afla bura i cpcelul proiectilului care nicidecum
nu trebuie ignorate.
Toate prile componente ale unui cartu tras, descoperite la faa locului, se
vor fixa apelndu-se la mijloacele cunoscute: proces-verbal, fotografie, imagine
videomagnetic, plan-schi.
Fixarea tuburilor i a proiectilelor n procesul-verbal se realizeaz prin n
registrarea datelor caracteristice privind genul, forma, starea, precum i dimen
siunile acestora. Se vor nota de asemenea datele gravate pe rozeta tubului.

1 Majoritatea armelor de lupt cu sisteme automate arunc tubul tras n partea dreapt.
Unghiul, sub care zboar tubul fa de linia direciei tragerii, difer de la un sistem la altul,
n acest sens a se vedea: . ,
, Moscova, 1967, . 84; . ,
, Moscova, 1972, . 65 i urm.
..................................................... .......................... ................................................... .

185

Sim ion Dora

4. Stabilirea direciei, a distanei i a locului de unde s-a tras


Stabilirea direciei, a distanei i a locului de unde s-a tras se nscrie printre
problemele ce necesit soluionare att n cadrul cercetrii la faa locului, ct
i n procesul expertizei. Faptul n cauz contribuie direct la demascarea unui
omor disimulat prin sinucidere, la determinarea unei legitime sau nelegitime
aplicri a armei de foc de ctre o persoan cu funcii speciale, de alt persoan
n situaia unei agresiuni etc.
Direcia tragerii se determin n baza urmelor proiectilului i a factorilor
suplimentari ai mpucturii, precum i dup locul amplasrii tuburilor trase
din sisteme automate.
n baza urmelor proiectilului, direcia n care s-a tras se stabilete dup
poziia orificiului de intrare i de ieire.
Pentru orificiul de intrare este caracteristic atragerea marginii acestuia n
untru. Suprafaa obiectului n care s-a tras poate fi ndoit, ca urmare a apsrii
provocate de lovirea proiectilului. Orificiul de ieire prezint dimensiuni mrite
fa de cel de intrare i, n majoritatea cazurilor, este nconjurat de diverse rupturi
cauzate de materialul dislocat i aruncat de proiectil n direcia micrii.
Despre direcia tragerii mrturisesc i urmele lsate de factorii suplimentari
ai mpucturii (inelul de frecare, tan-marke, rupturile i prliturile).
Pe baza acestei categorii de urme ale mpucturii, n criminalistic se deter
min i distana de la care s-a tras. Imprimarea gurii evii, rupturile i prliturile
din preajma orificiului de intrare, prezena burei i a cpcelului proiectilului n
canalul format de acesta denot vdit c tragerea a fost executat cu eava lipit de
suprafaa obiectului sau de la distane extrem de mici (1-5 cm). Petele de funingi
ne, stropii de ulei, ndeosebi particulele de pulbere nearse sunt factorii distinctivi
ai mpucturii de la distane mici. Reamintim c limitele de aciune a factorilor,
care las urmele menionate la armele de mn, nu depesc un metru.
Unele date privind distana maxim la care se manifest particulele de
pulbere nearse la diferite tipuri i modele de arm sunt expuse n tabelul 5.

Tabelul 5
Tipul armei
a) Pistolete:
TT
Makarov
Parabellum
Walther
Walther D-38
Brawningmod. 1910
b) Pistoale-automate
PPS
AK
c) Puc mod. 1930
186

Calibrul (mm)

Distana maxim (cm)

7.62
9,0
9,0
7.65
9,0
7.65

50
50
50
30
60
50

7,62
7.62
7,92

35
50
100

Tehnica crim in alistic

Lipsa urmelor factorilor suplimentari confirm c mpuctura a fost efec


tuat de la distane ce depesc limita de 1 m, adic considerate convenional
ca mari.
Despre distana unei mpucturi
Tabelul 6
cu un proiectil de alice sau mitralii se
Diametrul cercu
Distana
poate judeca i dup aria de disper
lui de dispersie
de
tragere
(m)
sare a acestuia. n linii mari, valorile
a alicelor (cm)
diametrelor de dispersare a alicelor
2
5
cartuului tras dintr-o arm de vn
25
10
toare cu eava cilindru simt date de
35
15
specialitii n materie n funcie de
45
20
distana de tragere1 (tab. 6).
65
30
n acest context, atenionm c
determinarea la faa locului a direciei
i distanei de la care s-a tras este cu aproximaie, ea fiind ntreprins de organul
judiciar doar pentru a intensifica activitatea de urmrire penal. Definitivarea
acestor circumstane ine de competena expertului balistician.
Pentru stabilirea locului de unde s-a tras, se apeleaz la metoda cunoscut
n criminalistic sub denumirea de vizarea direct a locului tragerii, care n
majoritatea cazurilor se desfoar n timpul cercetrii locului faptei.
Dac proiectilul a perforat un obiect cu o grosime relativ mare, vizarea
direct a locului de unde s-a tras se face cu ajutorul unui tub de hrtie, carton
sau mas plastic, introdus n canalul format de proiectil din partea orificiului de ieire. Dac proiectilul a perforat dou obiecte apropiate unul de
altul, tubul trebuie s uneasc canalul ambelor obiecte n ntregime. Privind
prin tubul astfel aranjat, se va determina cu precizie locul amplasrii armei
din care s-a tras.
n situaia n care proiectilul a perforat un singur obiect subire, lovind sau
afimdndu-se n alt obiect ndeprtat, cum ar fi un geam sau peretele opus, vi
zarea se face privind de-a lungul unei sfori ntinse ce unete centrul perforaiei
primului obiect cu punctul obiectului lovit de proiectil ulterior.
La determinarea locului de unde s-a tras trebuie s se in cont de factorii ce
influeneaz traiectoria de zbor a proiectilului. In fond, vizarea poate conduce
la stabilirea locului tragerii i aceasta s-a confirmat prin verificarea practic,
dac direcia tragerii este orizontal sau de sus n jos sub orice unghi. Traiecto
ria proiectilului tras de jos n sus admite modificri eseniale de direcie, fiind
influenat vdit de gravitaie, precum i de factorii climaterici. Cu ct distana
tragerii e mai mare, cu att mai evidente devin modificrile.
1 . , -
, Moscova, 1965, . 138.
187

Sim ion Dora

Locul de amplasare a tuburilor aruncate din armele automate, n condiiile


unui spaiu deschis, poate fi supus unui studiu special, avnd drept scop calcu
larea locului de unde s-a tras. Dup cum este cunoscut, fiecrui tip i sistem de
arm automat i sunt proprii direcia i unghiul de aruncare a tuburilor trase.
De exemplu, pistoletul TT arunc tubul n dreapta la o distan de pn la
5 metri, sub unghiul de 70-110 fa de linia direciei tragerii, pistoletul Para
bellum arunc tubul n sus i n dreapta la distane pn la 1-3 m, sub un unghi
de 60-100, iar pistoletul Browning, respectiv, n dreapta, la o distan de pn
la 3 m i sub un unghi de 90-160.
Deci, cunoscnd arma dup tubul fixat n perimetrul locului faptei, n baza
indicatoarelor sau cataloagelor privind caracteristicile tehnico-balistice ale
acesteia, dar i prin verificare experimental, organul judiciar poate calcula
locul de unde s-a tras.
Dac tubul a fost aruncat dintr-o arm cu repetiie, calcularea locului de unde
s-a tras va fi doar aproximativ, deoarece att unghiul, ct i direcia de aruncare
a tubului sunt n funcie de fora i modul de aciune a autorului tragerii.

3. Expertiza balistic judiciar


Multitudinea problemelor cu care se confrunt organele judiciare nfptuind
cercetarea actelor ilicite, svrite cu arme de foc, reclam aplicarea unui ir
de metode tiinifice, utilizarea mijloacelor tehnice sofisticate ale expertizei
criminalistice.
Expertiza balistic este un mijloc important de probaiune, asigurnd
cunoaterea celor mai diverse mprejurri privind aplicarea armelor de foc la
svrirea infraciunilor.
Problemele ce vizeaz acest gen de expertiz sunt grupate n trei categorii:
referitoare la arma de foc, la muniii i la urmele mpucturii.

1. Examinarea tehnico-criminalistic a armelor de foc


Examinarea tehnico-criminalistic a armelor de foc preconizeaz, pe de o
parte, individualizarea acestora, prin determinarea modelului, calibrului, seriei
i a anului de fabricaie, pe de alt parte, aprecierea strii tehnice de funcionare
a armei-corp delict.
n situaii ordinare, determinarea modelului, serieri i a anului de fabricaie
nu prezint dificulti, ea efectundu-se printr-un simplu studiu al inscripiilor
respective de pe arm. Orice arm fabricat n mod industrial conine astfel
de date.
Atunci cnd inscripiile respective lipsesc, fie ca urmare a nlturrii lor,
fie datorit vechimii, iar refacerea lor s-a dovedit a fi imposibil, parametrii
188

Tehnica crim in alistic

tehnici ai armei se vor stabili de ctre experi n baza confruntrii datelor


tehnice i a particularitilor de construcie ale armei-corp delict (lungimea,
greutatea, lungimea i calibrul evii, numrul, direcia, nlimea i dimen
siunile ghinturilor .a.) cu datele respective din instruciunile, registrele i
atlasele balistice, dar i prin comparare direct cu armele din coleciile insti
tuiilor de expertiz.
n situaia armelor cu inscripiile tanate nlturate, expertiza crimina
listic, la fel ca i n cazul tergerii prin rzuire a inscripiilor tanate de pe
motoarele i caroseria autovehiculelor, bijuterii sau alte obiecte metalice pentru
ca acestea s nu fie identificate, poate fi solicitat restabilirea inscripiilor
nlturate. Aceast restabilire este posibil datorit modificrilor de structur
n adncime a metalului n locurile n care acesta a fost comprimat prin pro
cedura de tanare. Relevarea inscripiilor nlturate de pe obiecte metalice
se efectueaz prin diverse metode, mai uzuale fiind metodele chimic, electrochimic, feromagnetic1.
n practica judiciar adesea apare necesitatea clarificrii dac din arma-corp
delict este posibil efectuarea de mpucturi i, dac arma din care s-a tras,
se poate declana fr acionarea trgaciului. Stabilirea acestor circumstane
presupune aprecierea strii tehnice i de funcionare a armei prin verificarea
mecanismelor de ncrcare i tragere, de siguran i de aruncare a fiecrei piese
n parte. Concluziile expertului se vor baza pe datele obinute privind starea
pieselor i mecanismelor, pe modul lor de funcionare, dar i pe rezultatele
aciunilor experimentale cu arma prin zdruncinare, aruncare, lovire.
Altele sunt sarcinile expertizei armelor confecionate artizanal, denumite i
atipice. Dup cum este cunoscut, n aceast categorie de arme se disting dou
grupe: de fabricaie industrial, ulterior neautorizat modificate, i rudimentare,
de fabricaie improvizat. Pentru tragerea cu armele din prima grup, n majo
ritatea cazurilor se folosesc muniii standarde, destinate sistemului respectiv.
Armele din grupa a doua pot fi concepute pentru muniii de fabricaie indus
trial, n special pentru cartue de calibru mic (5, 6 mm), dar i pentru muniii
de confecionare proprie.
Expertiza armelor modificate, pe lng stabilirea datelor privind sistemul,
seria i modelul iniial, are ca scop determinarea modalitii i nivelului de
modificare, avnd n vedere eventualele schimbri ale capacitilor balistice
ale acestora.
Examinarea unei construcii de fabricaie improvizat are scopul de a sta
bili principiile construciei, caracteristicile materiale i de funcionare ale ei.
1 C. Drghici, M. Lupu, Tehnica criminalistic, Bucureti, 2004, p. 267.
................................. ............................................. ... ...................................... 189

Sim ion Dora

n baza unui studiu al pieselor i mecanismelor principale, precum i a datelor


experimentale, expertul constat dac dispozitivul reprezint arma de foc. n caz
afirmativ, la cerina organului judiciar, el va formula concluzii privind muniiile
pentru care este conceput arma, btaia eficace i gradul de periclitare a ei.

2. Examinarea criminalistic a muniiilor


Muniiile, n special tuburile, proiectilele i burele ridicate de la locul faptei
sau gsite n alte mprejurri, pot fi supuse examinrii criminalistice cu scopul
determinrii lor dup datele ce le caracterizeaz i n vederea identificrii sau
stabilirii apartenenei la grup.
Prin examinarea tuburilor i a gloanelor destinate armelor de lupt, expertul
balistician va stabili:
- dac tubul i glontele simt pri componente ale unui i aceluiai car
tu, adic identificarea ntregului dup pri;
- modelul cartuului i arma pentru care acesta este destinat;
- dac cartuul cruia i aparine tubul i glontele corp-delict este omogen
cu cartuele prezentate pentru comparare;
- dac tubul i glontele au fost trase din arma prezentat sau din alt
arm.
In situaia unei infraciuni svrite cu arma de vntoare, expertiza trebuie
s stabileasc modul de fabricare a proiectilului, omogenitatea lui cu cele ridicate
(aparte sau n componena unor cartue) de la persoanele suspecte. Atunci cnd
la faa locului s-au gsit bure din hrtie sau crpe, expertul va fi nsrcinat s
constate dac acestea au format sau nu un ntreg cu hrtiile i crpele aparinnd
bnuiilor sau cu care sunt ncrcate cartuele ridicate de la ei.
Scopul final al expertizei muniiilor este identificarea armei dup urmele
mecanismelor acesteia pe tubul cartuului i pe glonte. n fond, acest gen de
identificare reprezint o variant a identificrii criminalistice i deci se efectu
eaz n baza principiilor generale cunoscute.
La etapa iniial expertul va ntreprinde un studiu al armei suspecte i mu
niiilor privind stabilirea posibilitii tragerii cu cartue de genul celor crora
aparin muniiile-corp delict dup calibru, numr, dimensiune i direcia ghinturilor, forma i mrimea percuiei.
In situaia coincidenei acestor caracteristici generale, se va proceda la
examinarea comparativ, aceasta fiind precedat de mpucturi experimentale
i obinerea modelelor de comparaie - tuburi i gloane trase din arma supus
examinrii.
Tragerile se efectueaz n captatoare de proiectile (din vat sau cu ap),
asigurndu-se inalterarea urmelor.
190

Tehnica crim in alistic

n procesul de comparare se va insista asupra urmelor nchiztorului, per


cutorului, ghearei extractoare i ale altor mecanisme ale armei de pe rozeta i
suprafaa exterioar a tubului i cele ale plinurilor ghinturilor de pe exteriorul
gloanelor.
Examinarea comparativ a tuburilor i a gloanelor se face cu ajutorul mij
loacelor optice, n special a microscopului comparator, recunoscut ca cel mai
eficient instrumentar criminalistic, datorit capacitii de a prezenta coincidena
urmelor de pe muniia n litigiu i cea obinut experimental ca o continuitate
liniar a striaiilor, constituind microrelieful urmelor (fig. 42).

Fig. 42. Continuitatea liniar a striaiilor constituind urmele


nchiztorului pe capsa tuburilor de cartu comparate
Examinarea comparativ a gloanelor se efectueaz i prin suprapunerea
suprafeelor desfurate ale acestora, procedeu ce se realizeaz pe cale foto
grafic sau prin rularea gloanelor pe materiale plastice (plastilin, parafin,
cear etc.).
191

Sim ion Dora

3. Sarcinile expertizei urmelor tragerii din arma de foc


Examinarea criminalistic a urmelor tragerii este destinat unui ir de pro
bleme cu care se confrunt justiia, mai cu seam la etapa iniial de cercetare
a faptelor svrite cu arma de foc.
Una dintre ele este cea a constatrii dac vtmarea unui obiect este con
secina tragerii din arma de foc.
Dup cum demonstreaz practica judiciar, nu ntotdeauna evident aceast
problem e soluionat n urma cercetrilor efectuate de ctre organul de ur
mrire penal la faa locului. Nu se exclude posibilitatea confundrii urmelor
proiectilului pe unele obiecte, n special de mbrcminte, cu vtmrile produse
cu obiecte de profesie sau de uz casnic.
Expertiza va examina orificiile de intrare i de ieire ale proiectilului, canalul
format de el i spaiul din apropierea nemijlocit, avnd ca scop evidenierea
elementelor caracteristice ale mpucturii. Se vor aplica, n acest scop, diverse
instrumente optice, surse de radiaii invizibile i luminiscente, convertizorul
optico-electronic. n caz de necesitate, se va recurge la metode chimice i cromatografice.
Concluziile expertului balistician se vor formula n baza elementelor
caracteristice ale orificiului de intrare i de ieire, dar i a urmelor factorilor
suplimentari ai mpucturii.
Alt problem const n punerea n eviden a urmelor factorilor suplimentari
ai tragerii din arma de foc. Descoperirea la faa locului a acestei categorii de
urme este dificil, avnd n vedere posibilitile tehnice de cercetare ale orga
nelor cu funcii de urmrire penal. n condiii de laborator, detectarea urmelor
factorilor suplimentari ai mpucturii se efectueaz prin aplicarea de metode
i mijloace tehnice de nalt sensibilitate.
n contextul celor de mai sus, considerm oportun a semnala c metodele
bazate pe mijloacele tehnice de nalt sensibilitate, de care dispunem la etapa
actual, a fcut posibil stabilirea urmelor factorilor suplimentari nu numai pe
int, dar i pe trgtor.
Urmele factorilor suplimentari ai mpucturii constituie, dup cum s-a pre
cizat anterior, elemente caracteristice ale direciei i distanei de la care s-a tras.
n situaia n care se solicit determinarea exact a distanei tragerii, expertul
balistician va recurge la trageri experimentale de la diverse distane cu muniii
i n condiii similare celor n litigiu.
Obiectul expertizei urmelor mpucturii cuprinde i alte chestiuni ca, de
exemplu, dac urmele sunt consecina unei sau a mai multor mpucturi, dac
dou sau mai multe mpucturi provin de la una i aceeai, sau de la cteva
arme, dac denot aplicarea unei arme automate, de fabricare improvizat sau
modificat etc.
192

Tehnica crim in alistic

4. Cercetarea criminalistic a armelor albe


1. Noiunea i clasificarea armelor albe
Dat fiind pericolul pe care l prezint armele albe datorit posibilitii
aplicrii la svrirea de infraciuni grave, legea prevede c ntrebuinarea lor
constituie una din circumstanele agravante ale mai multor infraciuni cu caracter
violent, n special ale actelor de tlhrii, banditism, huliganism. Se poate deci
afirma c actualitatea practic a problemelor ce vizeaz cercetarea armelor albe
este incontestabil.
Potrivit opiniei acceptate n
teoria i practica judiciar-penal,
armele albe sunt obiecte special
fabricate, destinate i capabile s
cauzeze leziuni corporale grave1.
Armele albe cunoscute n pre
zent sunt clasificate dup modul
de fabricare, destinaia i caracte
risticile lor tehnico-constructive.
Dup modul de fabricare,
se disting arme albe fabricate
industrial, conform unor norme
tehnologice, i de construcie
proprie, artizanale, prin imitarea
modelelor sau improvizate (rudi
mentare).
Dup destinaie, armele albe
se divizeaz n trei categorii: mi
litare (sabie, baionet), civile sau
naionale (cuit georgian, finlan
dez) i de vntoare.
Dup proprietile constructiv-tehnice, armele albe sunt
divizate n dou categorii: cu
lam i zdrobitoare (fr lam).
Din prima categorie fac parte
armele militare i tot felul de
cuite fabricate industrial sau n Fig. 43. Arme albe: a) cu lam: 1 - sa
mod particular. A doua categorie bie, 2 - baionete, 3 - chinjal, 4 - cuit,
cuprinde buzduganele, boxele, b) zdrobitoare: 1 - buzdugane, 2 - boxe,
palmarele (fig. 43).
3 - palmare
1. . , , , 1980, p. 41.
193

Sim ion Dora

2. Cercetarea armelor albe


Cnd organul judiciar dispune de o arm alb militar, civil sau de vntoare
fabricat industrial, ea se determin prin depistarea elementelor caracteristice
privind locul i timpul fabricrii, tipul, destinaia i seria dup datele marcate
pe suprafaa acesteia de productor.
Constatarea apartenenei la categoria de arme albe a imitaiilor acestora, ct
i a armelor industriale a cror integralitate sau stare tehnic suscit dubii, ine
de competena expertizei criminalistice. La locul descoperirii, arma se fotogra
fiaz - fotografia de nod i de detaliu - astfel nct s fie redat raportul armei
cu victima, cu obiectele corp-delict i urmele infraciunii din spaiul respectiv,
preconizndu-se n continuare fixarea acesteia n procesul-verbal. Se impun un
ir de msurri dimensionale i de volum ale armei n ntregime, precum i ale
prilor ei constitutive.
Ambalarea armei albe se face cu precauie, pentru a nu altera urmele de
mini, de snge, de fibre textile .a.
In situaia n care arma alb a fost aplicat sau folosit ca mijloc de ame
ninare, ea poate fi examinat n continuare n cadrul expertizei criminalistice
n vederea determinrii naturii acesteia i soluionarea altor probleme care le
ridic cercetarea i judecarea cauzei. Expertului i se poate solicita stabilirea:
- dac construcia (obiectul) n litigiu constituie arm alb i n caz afirmativ,
- la ce categorie, clas, varietate poate fi atribuit;
- modul n care a fost fabricat i dac, n acest scop, au fost folosite anu
mite materiale, instrumentrii, utilaje, mecanisme;
- starea tehnic a armei albe i dac aceasta poate fi aplicat conform
destinaiei, pentru a vtma sisteme vii;
- n cazul cuitelor modelate din arme albe militare pretinse a fi folosite
pentru necesiti casnice, expetrului i se poate cere stabilirea dac obiectul
respectiv i-a pstrat calitatea de arm alb.
Expertiza criminalistic a armelor albe are ca reper dou criterii stabilite
i argumentate n doctrina i practica judiciar penal: destinaia de a provoca
leziuni corporale i capacitatea real a acesteia de a vtma sisteme vii.
Predestinaia armei albe de a provoca leziuni corporale presupune punerea n
eviden a elementelor constructive specifice tipului de arm alb dup care este
fabricat. In acest scop, expertul va compara arma alb dup construcie cu modelele
existente, cu tipurile i variantele de arm alb din colecia instituiei de expertiz,
dar i cu descrierea acestora n ghidurile de profil sau literatura de specialitate1.
Stabilirea capacitii de a provoca vtmri corporale presupune determi
narea n ce msur aceasta corespunde dup caracteristicile fizice standardelor
sau condiiilor tehnice. n cazul unui cuit, spre exemplu, se vor examina i
compara lungimea, limea i forma lamei, grosimea muchiei acesteia, forma
i facilitatea mnerului, a barei de protecie .a.
1 Gh. Golubenco, Urmele infraciunii, Chiinu, 1999, p. 102; Colectiv de autori, re
dactori . i . , , Moscova, 2004, . 343.
194

Tehnica crim in alistic

CAPITOLUL 5
IDENTIFICAREA PERSOANELOR
DUP SEMNALMENTE
1. Consideraii preliminare
1. Noiunea de portret vorbit
Situaia incert n care personalitatea fptuitorului sau a victimei nu este cunos
cut, tipic de altfel pentru etapa iniial de cercetare a faptelor penale intenionate,
impune procedarea la identificarea acestora pe baza reflectrilor material-fixate,
precum i dup datele privind aspectul exterior oferite de martori.
Ideea identificrii persoanelor dup trsturile exterioare aparine renumitu
lui savant francez Alphonse Bertillon, care, dup cum este cunoscut, a propus n
1880 sistemul antropometric de eviden criminalistic a infractorilor, aceasta
preconiznd posibilitatea identificrii recidivitilor n baza caracteristicilor
(culoarea tenului, expresia feei, natura prului, cicatricele etc.) aspectului
exterior al acestora.
n urma preocuprilor ulterioare, acest gen de identificare s-a perfecionat
astfel, nct a devenit unanim recunoscut, urmnd a fi frecvent folosit de ctre
organele nvestite cu combaterea crimei n activitatea lor de cercetare i urm
rire penal.
Aadar, s-a conturat un domeniu distinct al criminalisticii, denumit me
toda portretului vorbit, care reprezint un sistem tiinific de descoperire i
comparare a semnelor i trsturilor exterioare ale persoanelor sau cada
vrelor necunoscute n vederea identificrii fptuitorului, a victimei sau a altei
persoane implicate1. Trsturile exterioare caracteristice unei persoane, prin
descrierea i compararea crora aceasta poate fi identificat, poart denumirea
de semnalmente.
n teoria i practica criminalistic, semnalmentele se divizeaz n patru
categorii.
Prima constituie semnalmentele anatomice, care se manifest sub forma unor
varieti morfologice ale corpului, capului, feei i ale prilor constitutive ale
1. , , Moscova, 1968, . 4; . Dumitrescu, . Gacea, Elemente de antropologiejudiciar, Bucureti, 1994, p. 12.
....................................................................................................................................... 195

Sim ion Dora

acestora. Avnd la origine sistemul osos al organismului uman, semnalmentele


anatomice simt cele mai stabile. Ele pot fi sesizate att n situaia de staionare, ct
i n timpul micrilor, indiferent de natura activitii desfurate de individ.
Categoria a doua cuprinde semnalmentele funcionale - diverse deprinderi
privind poziia corpului i dinamica prilor componente ale acestuia n anu
mite genuri de activitate desfurat de individ (inuta, gesticulaia i mimica,
mersul, vocea i vorbirea).
Categoria a treia se refer la caracteristicile particulare, care reprezint
semne, diverse forme patologice i variaii anatomo-morfologice dobndite
ereditar sau pe parcursul vieii n urma unor leziuni, intervenii chirurgicale,
accidente.
n fine, categoria a patra cuprinde obiectele de mbrcminte, purtate mai
mult ori mai puin permanent (ochelari, bijuterii, poete, truse profesionale) de
ctre persoana n cauz.

2. Premisele tiinifice ale portretului vorbit


Metoda portretului vorbit n plan teoretic i n cel utilitar se bazeaz pe
principiul identitii, potrivit cruia fiecare fiin sau obiect material reprezint
o individualitate cert; att fiinele, ct i obiectele posed calitatea de a-i
pstra un anumit timp caracteristicile fundamentale, acestea totalmente fiind
irepetabile. Rezult deci c aspectul exterior al fiecrui individ este specific,
irepetabil.
O
alt poziie principial privind identificarea dup metoda portretului
vorbit reprezint relativa stabilitate a aspectului exterior uman. Evident,
aceast stabilitate nu trebuie interpretat ntr-un mod absolut. Ca i orice alt
sistem, corpul uman se afl n permanent evoluie, schimbare. Modificrile n
cauz sunt reliefate n copilrie, adolescen, precum i la vrsta naintat. De
exemplu, statura i, respectiv, dimensiunile membrelor corporale, se schimb
mereu, crescnd pn la vrsta de 20-25 de ani. La vrsta naintat apar semne
ale mbtrnirii, cum ar fi defecte ale sistemului dentar, ncrunirea prului,
zbrcirea (ridarea) pielii. Unele modificri ale exteriorului pot aprea i n urma
unei maladii ndelungate, operaii chirurgicale, accident etc.
Totodat, schimbrile provocate de evoluia corpului uman, fapt confirmat
prin verificarea practic, nu afecteaz procesul de identificare dup semnalmente.
Elementele eseniale ce constituie exteriorul unei persoane, fiind corelate cu
sistemul osos i muscular, i pstreaz caracteristicile iniiale.
Analiza premiselor tiinifice ale identificrii dup metoda portretului vorbit
ar fi incomplet dac s-ar omite momentul psihologic, inerent acestei activiti.
Identificarea dup trsturile exterioare, sub ce form s-ar preconiza, pornete
de la imaginea memorial a persoanei concrete. Reuita identificrii este n
funcie de complexitatea imaginii date.
196

Tehnica crim in alistic

Fr a intra n detalii, menionm n acest context c nivelul reflectrilor,


percepiei i memorizrii semnalmentelor unei persoane de ctre martor, victim
sau alt persoan ce urmeaz s o descrie sau s conclud asupra identitii,
este determinat de o multitudine de factori. n criminalistic se accentueaz
n special condiiile de vizibilitate, distana ce separ martorul sau victima de
persoana perceput i unghiul sub care s-a fcut observarea, durata percepiei i
a timpului care s-a scurs de la momentul percepiei, tipul psihic, temperamentul
persoanei-martor, starea organelor senzoriale, atenia, interesele, cerinele i alte
condiii privind procesul de reflectare a semnalmentelor1.
E de relevat rolul duratei de timp i al distanei de la care s-a realizat percep
ia n procesul de formare a imaginii iniiale, care n majoritatea cazurilor este
decisiv. n situaia unui act ilicit, percepia se face ntr-o durat de timp relativ
scurt, oferind doar o imagine de ansamblu a fptuitorului. Imaginea caracte
risticilor de detaliu este posibil numai n cazul contactului ndelungat.
Distana ce desparte persoanele n contact influeneaz asupra volumului
de elemente somatice imaginate. De la distane mari (peste 60-80 m) nu pot fi
percepute conturul feei, forma i mrimea nasului, a pavilioanelor urechilor,
precum i unele semne particulare (cicatrice, pete, negi .a.)2.

3. Principiile de baz privind aplicarea portretului vorbit


Descrierea semnalmentelor dup metoda portretului vorbit se efectueaz
conform unor principii, recurgndu-se la criterii unice de apreciere a elemen
telor i detaliilor ce constituie aspectul exterior al unei persoane. Acestea sunt
urmtoarele:
1) Portretul vorbit al unei persoane poate fi ntocmit numai n urma unei
descrieri complete a ntregii configuraii a corpului (capul, trunchiul, membrele
superioare i inferioare, caracteristicile feei). Cnd descrierea dup metoda
portretului vorbit se face n scopul unei activiti de recunoatere, o deosebit
atenie se acord semnalmentelor particulare.
2) Descrierea semnalmentelor se face ntr-o succesiune logic - de la ca
racteristicile generale (sex, ras, vrst, statur, constituie fizic) la cele indivi
duale (detaliile corpului, capului i ale feei). Aparte se descriu mbrcmintea
i obiectele portabile ale persoanei.
3) Descrierea semnalmentelor exterioare ale unei persoane se face n funcie
de mrime, form, poziie, iar a unora i dup culoare. Mrimea elementelor
somatice, cu excepia nlimii, nu se d n valori absolute, obinute prin msurri.
1H. , , Minsk, 1975, . 24.
A. Ciopraga, Evaluarea probei testimoniale n procesul penal. Iai, 1979, p. 162.
2 3. . ,
, Moscova, 1976, . 39.
............... ........................................................................................................................ 197

Sim ion Dora

Ea se exprim prin lexemele: mare, mijlociu, mic, n comparaie cu alte pri ale
corpului. Elementele apreciate ca fiind deosebit de mari sau deosebit de mici,
tot n comparaie cu alte pri corporale, se noteaz, respectiv, cu: foarte mari,
foarte mici. Atunci cnd mrimea se refer la nlimea, lungimea, limea i
grosimea elementelor descrise, se aplic categoriile respective: nalt, mijlociu,
ngust; gros, mijlociu, subire. Forma unui element, organ sau detaliu descris
se determin vizual, avndu-se n vedere aspectul geometric. Ea poate fi p
trat, dreptunghiular, triunghiular, rotund, oval etc. Poziia unui organ sau
detaliu al corpului se determin n raport cu planul imaginar orizontal sau cel
vertical al acestora ori dup elementele adiacente. Astfel, brbia, de exemplu,
n raport cu planul imaginar vertical, poate avea o poziie proeminent, retras
sau vertical, comisurile gurii, n raport cu planul imaginar orizontal, pot avea
o poziie ridicat sau cobort etc.
4) Culoarea este o nsuire esenial a tenului, prului, ochilor, buzelor,
dinilor, mbrcmintei i obiectelor portabile ale persoanei descrise. Ea se apre
ciaz n limitele culorilor acromatice de alb-negru cu nuanele de gri-cenuiu i
a celor 6 culori cromatice: rou, portocaliu, galben, verde, albastru i violet.
5) La descrierea semnalmentelor dup metoda portretului vorbit se folosete
o terminologie unic, acceptat n criminalistic, aceasta asigurnd evitarea
eventualelor greeli i confuzii.

2. Descrierea persoanelor dup metoda portretului vorbit


1. Descrierea semnalmentelor anatomice
La descrierea semnalmentelor anatomice se fixeaz, n primul rnd, carac
teristicile generale privind sexul, rasa, vrsta, constituia, ulterior indicii deja
enunai ai corpului, capului, feei i elementelor lor componente.
Sexul se determin de ctre persoanele chemate s descrie semnalmentele
dup formele accesibile tuturor, ce difereniaz un gen de altul. n cazul cada
vrelor, sexul se confirm de ctre medicul legist.
Etatea se determin de ctre martor i deci se fixeaz aproximativ, inndu-se cont de etapele fiziologice ale vrstei: copilrie, pubertate, adolescen,
maturitate, senilitate.
Constituia fizic se caracterizeaz dup statur (nlime), corpolen i
inut (aspectul general) ale persoanei.
Se cunosc trei tipuri de statur: scund (brbaii - pn la 160 cm, femeile pn la 155 cm); mijlocie (brbaii-160-170 cm, fem eile- 155-165 cm); nalt
(brbaii-peste 171 cm, femeile-peste 166 cm). Se pot ntlni persoane foarte
nalte (peste 195 cm) i foarte scunde (mai joase de 140 cm).
198

Tehnica crim in alistic

Corpolena i inuta per


soanelor se caracterizeaz
dup sistemul osos, masa
muscular i stratul adipos.
La descrierea dup portre
tul vorbit se folosesc trei
gradaii ale constituiei: ro
bust (corpolent), mijlocie
(atletic) i slab (usci
v). Robuste se consider
persoanele cu o dezvoltare
excesiv a esutului adipos.
Atleticii au o dezvoltare nor
mal sportiv a scheletului
i a sistemului muscular.
Fig. 44. Variante de constituie:
Slabii posed o dezvoltare
a - robust, b - atletic, c usciv
vdit sczut a sistemului
muscular i a esutului adipos (fig. 44).
La categoria formelor generale se refer i datele privind lungimea gtului,
limea, forma i nclinaia umerilor, lungimea, grosimea i forma membrelor
superioare i inferioare.
O
deosebit importan are descrierea formelor anatomice ale capului n
ntregime, precum i a feei, a elementelor ei componente.
Sub aspectul liniilor de contur, capul, privit din fa, poate prezenta diverse
forme: ptrat, dreptunghiular, rotund, triunghiular (fig. 45).
Din planul lateral, forma capului poate fi rotund sau alungit, mai rar ugu
iat. Faa cuprinde spaiul limitat de linia de inserie a prului n partea de sus,
urechi, din cele dou pri laterale i vrful brbiei din partea de jos. Ea cuprinde
trei zone: cea frontal, cu regiunea dintre inseria prului, arcada sprncenelor
i rdcina nasului; cea nazal, delimitat de rdcina nasului i baza lui i cea
bucal, aflat ntre baza nasului i vrful brbiei (fig. 46).
Cnd cele trei zone au dimensiuni egale, fiecare reprezentnd 1/3 din dimen
siunile feei, se consider c simt de mrimi mijlocii. Dar, dac una din aceste
pri componente se prezint sub dimensiuni vdit majorate sau, dimpotriv,
sczute, situaie cu care nu de puine ori ne confruntm, ea necesit a fi reliefat,
avnd o deosebit importan la ntocmirea portretului vorbit.
n teoria i practica criminalistic, elementele principale ale feei se descriu
n ordinea amplasrii lor, ncepnd cu cele aflate n zona superioar i continu
nd cu cele din zona mijlocie, respectiv, inferioar. Fiecare element al feei se
descrie prin trsturile sale caracteristice dup cum urmeaz:

Sim ion Dora

Fig. 45. Forme ale capului privit din fa: a - rotund, b - romboidal,
c - triunghiular, d - dreptunghiular

Fig. 46. Trei zone ale feei:


a - frontal, b - nazal, c - bucal
200

1)
Prul. Dup natura fi
reasc de cretere, prul poate
fi drept, buclat, cre; dup
desime - des, normal, rar; dup
lungime - lung mare, mijlociu,
scurt; dup culoare - negru, cas
taniu, blond, rocat, alb (crunt
parial sau total); dup forma
purtat - peste cap, cu crare pe
stnga sau pe dreapta ori cobort
spre frunte (fig. 47).
Din punctul de vedere al
portretului vorbit, intereseaz,
de asemenea, linia de inserie a
prului, precum i chelia (calviia). Linia de inserie se poate

Tehnica crim in alistic

prezenta sub diverse forme (dreapt, ascuit, circular, n sus sau n jos). n
ceea ce privete chelia, ea poate fi: frontal - cuprinde regiunea dinspre frunte,
frontal-parietal - pe partea superioar a capului, frontal-temporal - cuprinde
prile laterale ale capului i total (fig. 48).

Fig. 47. Caracteristici ale prului: a - drept, b - buclat, c - cre

Fig. 48. Forme de chelii: a - frontal, b - frontal-parietal,


c - frontal-temporal
Se pot ntlni cazuri de chelie temporal (n zona tmplelor) sau occipital
(spre ceaf).
2)
Fruntea. Dup nlime (distana dintre inseria prului i rdcina na
sului), fruntea poate fi nalt, mijlocie i scund; dup nclinaie (fa de planul
vertical al feei) - vertical, retras, proeminent; dup lime - lat, mijlocie,
ngust (fig. 49).
.......................................... 201

Sim ion Dora

Fig. 49. Variante de fruni: a - nalt, b - retras, c - lat, d - ngust


3) Ochii. La portretul vorbit, ochii se descriu dup forma orificiului (des
chiztura ochilor), mrime, aezare n orbite, uneori i dup culoarea dat de
iris. Dup forma orificiului, ochii pot fi drepi, cu comisurile externe coborte
sau ridicate. Dup mrime, ntlnim ochi mari, mijlocii i mici; dup aezare n
orbit - normali, nfundai i proemineni; dup culoare - negri, cprui, albatri,
verzi.
La descrierea ochilor intereseaz pleoapele, genele, dar mai ales sprn
cenele, care difer dup poziia reciproc, fa de globii ochilor i dup forma
i mrimea lor. Dup poziie, sprncenele pot fi reunite, ridicate sau coborte pe
ochi; dup form - rectiliniare, arcuite, mai rar, erpuite; dup mrime - late,
mijlocii sau nguste (subiri) (fig. 50).
4) Nasul. Avnd un rol important n conturarea fizionomiei umane, nasul
atrage atenia, fiind observat i reinut dup mrimea piramidei n ntregime,
dup linia de contur i de baz. Dup mrime, piramida nazal poate fi mic,
mijlocie i mare. Linia muchiei poate avea form dreapt, convex sau con
cav. Baza nasului se descrie dup direcia acesteia fa de planul orizontal
al feei (fig. 51).
5) Cavitatea bucal. Dup cum am menionat deja, aceast zon cuprinde
partea inferioar a feei de la anul subnazal pn la vrful brbiei, incluznd
gura, buzele, dinii i brbia. Gura se descrie dup mrime. Ea poate fi mare,
mijlocie i mic i, dup direcia comisurilor (colurilor) gurii, care pot fi rec
tiliniare, ridicate sau coborte (fig. 52).
202

Tehnica crim in alistic

51. Conturul nasului: a

convex, c - concav, d - coroiat

Sim ion Dora

Fig. 52. Variante ale gurii:


a - gur cu comisurile ridicate,
b - gur cu comisurile orizontale,
c - gur cu comisurile coborte

Buzele pot fi groase, subiri, mijlo


cii, cu proeminena vdit a celei infe
rioare fat de cea superioar sau invers
(fig. 53).
n cavitatea bucal n alveolele den
tare ale maxilarelor ei sunt fixai dinii
(8 incisivi, 4 canini, 8 premolari i 12
molari), care la cadavre cu identitatea
necunoscut se examineaz detaliat
n vederea ntocmirii odontogramei
cadavrului. n cadrul ntocmirii portre
tului vorbit al unei persoane n via,
se descriu doar dinii incisivi i canini,
deoarece tocmai acetia pot fi sesizai n
condiii normale.
Dinii se pot deosebi dup lime
(lai, normali, mruni), interpoziie (n
deprtai, nclecai), culoare (nnegrii,
galbeni, albi), stare (plombai, deteriorai,
mbrcai, proteze).

Fig. 53. Variante ale buzelor: a - ambele proeminente, b - cu proeminena


celei superioare, c - cu proeminena celei inferioare
204

Tehnica crim in alistic

Partea inferioar a feei o constituie brbia, ea fiind deseori sesizat i rei


nut dup form, nlime i nclinaie. Astfel, brbia poate fi plat sau ascuit,
cu gropi, bilobat, proeminent, retras.
De asemenea, de zona bucal in mustile i barba. Ele se descriu dup form,
dimensiuni, culoare. Barba se consider mare cnd cuprinde toat faa, prul ei
fiind lung; mic sau barbion, cnd prul este scurt pe toat suprafaa feei. Ea
poate s reprezinte un mnunchi de fire sub buza inferioar (musc) sau const
din fire de dimensiuni mijlocii ce cuprind partea de jos a brbiei (cioc).
Mustaa poate fi mare, cu colurile ridicate sau coborte n jos, tiat mrunt
pe buz, sau mic dup limea nasului.
6)
Urechile. La identificarea criminalistic dup semnalmente, urechile
simt apreciate ca fiind cele mai informative elemente ale feei. Are importan
att poziia lor pe conturul capului, forma i dimensiunile, ct i elementele
morfologice.
Pavilionul urechii este alctuit din helix, antehelix, tragus, antitragus, lob
i conc, care prezint cele mai diverse varieti de form, poziie i proporii
(fig. 54).
Elementele de detaliu ale urechii pot fi descrise doar n urma unui studiu
special. Un nespecialist va descrie urechile numai dup forma general a pa
vilionului (oval, rotund, dreptunghiular, triunghiular), mrime (nlime i
lime), poziia i distana la care se afl fa de suprafaa capului (fig. 55).

Fig. 54. Elementele componente ale pavilionului urechii: a - helix, b - antehelix,


c - tragus, d - antitragus, e - lo b ,/- conc
................................................. .............................................. ........................................ 205

Sim ion Dora

Fig. 55. Variante de form i dimensiuni ale urechilor: a - oval, b - circular,


c - triunghiular, d - dreptunghiular, e - m ic ,/- medie, g - mare

2. Descrierea semnalmentelor funcionale


Semnalmentele funcionale principale sunt: inuta corpului, poziia capului,
mersul, gesticulaia, mimica, vocea, vorbirea i ridurile. Toate aceste caracte
ristici se manifest n timpul efecturii diferitor micri, de unde i denumirea
de semnalmente dinamice, ntlnit n literatura de specialitate.
In inuta corpului se pot observa particulariti condiionate de forma coloa
nei vertebrale (piept proeminent, cocoa) sau caracteristici ale unor anumite
206

Tehnica crim in alistic

profesii (sportiv, militar, servil, cochet). inuta corpului se manifest, de


asemenea, prin poziia prilor corporale, n special a minilor (la spate, n
buzunare), a umerilor (ridicate, aplecate).
Capul, care de asemenea caracterizeaz inuta corpului, poate fi aplecat na
inte, napoi, spre stnga, spre dreapta. Atunci cnd aceste poziii sunt constante,
ele pot fi reinute de martor, victim sau persoana implicat, ca semnalmente
funcionale.
Mersul este determinat de stereotipul dinamic i deci poate prezenta caracte
ristici stabile i sesizabile. El poate fi iute (repezit) sau lin, ferm (drz) sau ubred,
legnat sau sltat. Mersul poate fi descris dup mrimea i limea pailor.
Gesturile i mimica constituie o categorie important de semnalmente di
namice. Gesticulaia se manifest de cele mai dese ori prin micri ale capului
sau ale minilor, care pot fi energice sau moleite, de o amplitudine mare sau
mic. Sunt atestate i alte forme de micri ca, de exemplu, frecarea minilor, a
nasului sau a urechilor, netezirea mustii, manipularea unor obiecte, roaderea
unghiilor, scobirea n dini etc.
De asemenea, se pot reine i deci pot fi descrise unele trsturi privind
expresia fizionomiei (mimica). n acest sens, mai importante sunt deprinderile
de a ncrei (ncrunta) fruntea, de a ridica una sau ambele sprncene, micarea
aripilor nrilor, micarea buzelor, ticuri ale diferitor pri ale feei.
Vocea i vorbirea. Att vocea, ct i vorbirea de multe ori contribuie la
individualizarea unei persoane. Vocea poate fi determinat dup gen (masculin,
feminin) i n funcie de vrst (copilreasc, de adult sau de btrn). Ea mai
poate fi sonor (ampl), nfundat, nazalizat.
O
deosebit importan pentru identificarea persoanei prin metoda portretului
vorbit i aparine vorbirii. Ea poate fi rapid, rar, lene, obinuit, corect,
incorect, blbit, cu elemente de deformare sau pronunare incomplet a
sunetelor, uiertoare, peltic. Vorbirii i pot fi caracteristice erori gramaticale,
folosirea unor regionalisme, cuvinte strine, profesionalisme, jargoane.
Ridurile. La identificarea unei persoane sunt folosite cu precdere ridurile
frontale, oculare i bucale. Ele se descriu dup localizare, numr, form i adn
cime. Cele frontale au, de cele mai multe ori, form orizontal, ele acoperind
partea din centru sau ntreaga frunte. Ridurile oculare i bucale apar n funcie
de vrst, n form liniar sau arcuit, n jurul ochilor i gurii, n special la
comisurile externe ale acestora.

3. Descrierea semnelor particulare


Semnele particulare ce se ntlnesc la diferite persoane pot fi de o mare
diversitate. n criminalistic ele sunt grupate n trei categorii: cicatricele, deformaiile i modificrile congenitale, patologice sau accidentale ale unor organe
i semnele de la natere - pete, alunie, negi.
...............................................................

207

Sim ion Dora

Cicatricele se descriu insistndu-se asupra culorii (alb, roz, roie, vnt),


formei (liniar, semioval, semicircular), dar i asupra dimensiunilor (mici,
mijlocii sau mari).
Deformrile i modificrile unor organe fac parte din categoria celor mai
numeroase semnalmente particulare. Astfel, cele de natur congenital se pot
prezenta sub aspectul unor deformri ale coloanei vertebrale, feei sau membre
lor (cocoa, strabism, picioare n form de O, asimetria ochilor, urechilor,
defecte de vorbire, buz de iepure i altele). Malformaiile traumatice i medi
cale sunt semnalate prin lipsa de membre, diverse amputri i nlocuirea unor
organe (ochii, dinii, minile i picioarele) sau pri ale acestora cu proteze. n
fond, semnele n cauz sunt sesizate cu facilitate, dac persoana care le poart
nu ntreprinde msuri de a le camufla.
Petele, aluniele i negii se descriu fcndu-se referiri la locul, mrimea,
forma i culoarea semnalmentelor.
Un semn distinct, dar care ofer informaii preioase privind persoana n
cauz, este tatuajul. Cunoscut din timpuri imemoriale, tatuajul se aplic i n
prezent ca mijloc de toaletare n multe ri din Asia, Africa, America. n Eu
ropa, tatuajele au fost remarcate mai trziu i aveau o rspndire vast ntre
marinari, deinui, handicapai, prostituate. De aici posibilitatea de a studia
trecutul persoanei, anturajul, profesia, moralitatea. Tatuajele se descriu dup
locul imprimrii (pe brae, piept, exteriorul prii de jos a antebraului, pe alte
componente ale corpului), motivul i coninutul pe care-1 reprezint (mistic,
patriotic, erotic, eventuale nume, date, cifre, litere), precum i dup culoarea,
mrimea desenelor sau inscripiilor.

4. Descrierea mbrcmintei i a obiectelor particulare


mbrcmintea i obiectele particulare nu constituie elemente stabile ale unei
persoane. n unele situaii ns, pot contribui la ntocmirea portretului vorbit al
fptuitorului, victimei sau al altei persoane implicate. n ceea ce privete per
soanele disprute fr veste i cadavrele cu identitatea necunoscut, descrierea
mbrcmintei este de o importan primordial.
mbrcmintea unei persoane cuprinde obiecte folosite pentru acoperirea
capului (cciul, plrie, chipiu, batic .a.), mbrcminteapropriu-zis (palton,
costum, pulover, bluz, jachet, fust, rochie, pantaloni) i obiecte de ncl
minte (pantofi, ghete, cizme, sandalete, ciupici .a.).
Descrierea mbrcmintei pentru ntocmirea portretului vorbit presupune
delimitarea obiectelor de mbrcminte percepute i a caracteristicilor acestora,
avndu-se n vedere materialul din care sunt confecionate, culoarea, gradul de
uzur, forma (plriei, nclmintei).
208

Tehnica crim in alistic

Prin obiecte particulare se neleg lucrurile care, ntr-un mod mai mult ori
mai puin stabil, se afl asupra persoanei. Vorba e de un ir de obiecte portabile
(ochelari, serviete, poete, truse profesionale, umbrele, ceasuri) i diverse biju
terii (inele, broe, brare, medalioane, cercei). Obiectele particulare se descriu,
de asemenea, dup mrimea lor, materialul din care simt confecionate, forma
n care sunt purtate (la piept, pe mn, deget etc.).

3. Domenii de aplicare a metodei portretului vorbit


Metoda portretului vorbit i gsete aplicare n mai multe domenii de ac
tivitate ale organelor de anchet i urmrire penal cum ar fi:
- la identificarea infractorilor i a cadavrelor de ctre martori;
- la urmrirea infractorilor ce se ascund i a condamnailor fugii de sub
paza legal sau din penitenciare;
- la identificarea persoanelor prin expertiza criminalistic fotoportretic;
- la modelarea fizionomiei cadavrelor necunoscute dup craniu.

1. Identificarea infractorilor i a cadavrelor de ctre martori


Printre multiplele metode de investigare criminalistic privind stabilirea
autorului unei fapte penale se nscrie i identificarea acestuia n baza recunoa
terii lui de ctre martorii oculari sau victim.
Prevzut de legislaia n vigoare n categoria aciunilor procesuale de
investigare a infraciunilor (art. 116 Cod.proc.pen.), dar i reglementat de
legislator n mod distinct, recunoaterea persoanelor i cadavrelor, ca metod
de constatare a identitii acestora, este folosit intens de ctre practicieni.
Cercetarea unor categorii de infraciuni ca, de exemplu, cazurile de corupere
i mituire, nvlirile tlhreti, violurile, excrocheriile este de neconceput n
afara prezentrii spre recunoatere.
n contextul celor semnalate e de precizat c identificarea infractorului, ca
i a cadavrului necunoscut, trebuie s fie efectuat n corespundere cu cerinele
prevzute de lege, prin aplicarea anumitor procedee tactice pentru asigurarea
obiectivitii rezultatelor.
Fr a intra n detalii asupra problemei, ea aparinnd tacticii criminalistice,
menionm c n esen identificarea prin recunoatere are drept reper compa
rarea semnalmentelor exterioare ale fptuitorului sau cadavrului cu trsturile
acestora memorizate n urma contactului avut n situaia infraciunii sau n alte
mprejurri. Reuita ei, firete, depinde, n ultim instan, de volumul semnal
mentelor reinute de cel ce urmeaz s recunoasc.
______________________________________________________________ _____ 209

Sim ion Dora

Dup cum e cunoscut, una dintre regulile de baz ale prezentrii spre re
cunoatere prevede ca persoana chemat s recunoasc, mai nti trebuie s
descrie, fiind ascultat de organul judiciar, semnalmentele persoanei cu care a
contactat iniial. E necesar s se actualizeze prin descriere detaliat principalele
trsturi exterioare memorizate, pentru a se crea o imagine cel puin apropiat
a persoanei ce urmeaz a fi identificat.
Dup aceasta va urma prezentarea spre recunoaterea propriu-zis n cadrul
creia martorul sau victima trebuie s conclud asupra identitii, fcnd trimiteri
la trsturile coincidente sau, n caz contrar, la cele ce difer.
Descrierea trsturilor, n baza crora se efectueaz recunoaterea, se face
n cadrul unei relatri libere, pe parcursul creia martorul sau victima folosete
terminologia sa proprie. Prin intermediul ntrebrilor de precizare, cele expuse
de martor sau victim vor fi ncadrate n limbajul portretului vorbit.
Prezentarea spre recunoatere a cadavrelor necesit efectuarea unor aciuni
prealabile, insistndu-se la o toaletare a feei, aranjarea coafurii, a obiectelor
de mbrcminte.

2.
Folosirea metodei portretului vorbit n activitatea de urm
rire a infractorilor
Un alt domeniu de folosire practic a portretului vorbit l constituie urmri
rea nvinuiilor sau inculpailor ce se sustrag de la rspunderea penal, precum
i a condamnailor evadai din penitenciare. Evident, pentru ca acetia s fie
recunoscui, persoanele cu funcie de urmrire operativ trebuie s dispun de
date privind semnalmentele exterioare.
n baza relatrilor martorilor, a datelor fixate prin intermediul comisariatelor
militare sau ale instituiilor medicale, precum i dup fotografii, se descrie
exteriorul celui urmrit, strict dup metoda portretului vorbit. n cazul deinu
ilor evadai din penitenciare, se va folosi fotografia de identificare a acestora,
executat dup regulile fotografiei judiciare operative.
Cnd nu se dispune de fotografii, persoana cutat poate fi modelat prin
ntocmirea schiei de portret, a portretului fotocompus, a unor compoziii obi
nute prin mijloace tehnice speciale. Constituirea portretului ipotetic al persoanei
urmrite se schieaz de ctre un desenator sau pictor, dup semnalmentele
furnizate de martori ori victim. Pentru a nlesni descrierea semnalmentelor,
martorului sau victimei i se propune spre observare fotografii sau imagini vi
deo ale mai multor persoane, pentru a selecta trsturile persoanei percepute
anterior.
Fiind n esen un model grafic, schia de portret n situaii favorabile privind
descrierea semnalmentelor poate fi adus pn la asemnarea cu persoana supus
urmririi i, deci, s contribuie la identificarea acesteia (fig. 56).
210 ................................................................ ............ ........... ..... ............. ....... ....................

Tehnica criminalistic

Fi 56 Schit de portret executat dup relatrile victimei unui jaf: a porcfre desenator, 6 - fotografia fptuitorului reinut pe baza portre
tului schiat
Alt modalitate de modelare a persoanei urmrite o constituie portretul
fotocompus cunoscut n practic sub denumirea defotorobot ntocmirea unu
a S e p o Z t ^ T c a scop creareannei imagini fotografice sinulare cu cea a per
s o a n e i supuse urmririi. Pentru aceasta se folosesc fragmente de e l te to a te
ale diferitor persoane, din care martorul sau victima le selecteaza pe cele care
seamn cu ale persoanei n cauz. Din elementele selecionate se asam ble^ao
imagine fotografic unic, care apoi se reproduce m numrul necesar activita
de urmrire. La etapa incipient, fotografia model se compunea dm trei p i,
zone ale feei: a) superioar, cuprinznd fruntea i prul; b) nazala, incluznd
nasul, ochii i sprncenele; c) bucal, coninnd gura i barbia.

Fig. 57. Portretul robot computerizat

Sim ion Dora

Iniiat n baza principiului dat, fotorobotul a evoluat, perfecionndu-se n


urma implementrii celor mai sofisticate tehnici. Actualmente, de o aplicare
deosebit se bucur aa-numitul sintetizatorfotografic. Constituind n fond o
variant a fotorobotului, procedeul n cauz presupune realizarea unui montaj
de pri faciale pe un ecran cu ajutorul a trei sau mai multor dispozitive de pro
iectare ncorporate ntr-un utilaj special. n acest scop, se recurge i la tehnica
de calcul electronic, care, dup cum probeaz exemplele din practic, este
cea mai util. n literatura de specialitate se afirm c portretul robot compu
terizat reprezint varianta cea mai perfecionat a fotorobotului, fiind folosit
la constituirea figurilor ipotetice nu numai a semnalmentelor descrise, dar i
a celor material-fixate n fotografii, filme, pelicule video, schie (fig. 57).

3. Expertiza fotografiei de portret


Acest gen se ncadreaz n categoria expertizelor criminalistice con
sacrate identificrii persoanelor implicate n cercetarea penal, precum i a
cadavrelor.
Obiectul de studiu al expertizei portretului l constituie imagineafotografic,
ea reprezentnd forma material-fixat a elementelor morfologice exterioare ale
unei persoane sau cadavru.
n cazurile necesare, imaginile fotografice pot fi suplinite cu materiale
radiografice, video i cinematografice, cu desene-schie i alte forme de fixare
a semnalmentelor.
Pot fi examinate fotografiile executate dup toate modalitile de expunere:
destinate prezentrii spre recunoatere, de documente, artistice, de amatori,
individuale sau n grup.
Expertul trebuie s soluioneze urmtoarele probleme principale:
- dac dou sau mai multe fotografii reprezint imaginea uneia i aceleiai
persoane;
- dac fotografia n cauz reprezint o anumit persoan;
- dac persoana interesat figureaz pe fotografia n grup. Realizarea acestor
sarcini ale expertizei fotografiei de portret se bazeaz pe examinarea compa
rativ a ntregului complex de semnalmente anatomice (sexul, vrsta, forma
corpului i a feei, amplasarea, mrimea i forma trsturilor feei), precum i a
semnelor particulare (pete, cicatrice, negi, alunie, tatuaj, diverse malformaii).
In cazul fotografiilor artistice sau de amatori, analiza i compararea trsturilor
exterioare se va face dup aducerea imaginilor la aceeai scar.
Examinarea de comparare se efectueaz prin diferite metode tradiionale sau
mai recente ale criminalisticii, prevalnd cele de confruntare i contrapunere,
de proiecie a punctelor comune i de msurare a valorilor unghiulare1.
1. , , Moscova, 1968, . 86.
212

Tehnica crim in alistic

4. Modelarea dup craniu a fizionomiei cadavrelor necunoscute


n situaia unui cadavru necunoscut, care prezint doar sistemul osteologic,
un studiu al craniului poate conduce la obinerea de date utile pentru stabilirea
personalitii celui decedat i chiar a identificrii sale.
Dac se dispune de fotografia unei (sau mai multor) persoane disprute,
creia se presupune c i aparine scheletul, se va ntreprinde o expertiz de
antropologie criminalistic n care, prin metoda supraproieciei, se va conclude
asupra identitii sau lipsei acesteia. Metoda supraproieciei const n obinerea
a dou negative la aceeai scar: unul al craniului, fixat n poziia identic cu
cea a capului din fotografia disprutului, i altul reprodus de pe fotografia celui
disprut, fiind proiectate concomitent pe un ecran comun. Imaginea negativelor
suprapuse se examineaz n vederea determinrii coincidenei sau necoincidenei
elementelor morfologice ale feei.
Actualmente, specialitii n domeniu recurg insistent la tehnici modeme,
n special la mijloacele de calcul electronice, care asigur o eficien sporit a
metodei n discuie.
Pe plan tiinific, metoda supraproieciei craniului cadavrului i fotografiei
persoanei disprute se bazeaz pe principiul antropologic, potrivit cruia se con
stat legiti de corelaie ntre sistemul osos al craniului i elementele faciale.
Pe acest principiu se bazeaz i metoda de reconstituire a trsturilor faciale
dup craniu. Practic, reconstituirea traverseaz trei etape:
n prima se va ntocmi portretul vorbit dup elementele caracteristice pri
vind sexul, vrsta, rasa, forma, dimensiunile i poziia frunii, nasului, urechilor,
ochilor, buzelor i a brbiei, determinate de ctre specialistul antropolog.
n a doua etap, pe baza portretului vorbit, prin concursul pictorului por
tretist, se efectueaz reconstituirea grafic a feei dup elementele de baz ale
craniului cadavrului neidentificat.
n ultima etap, pe baza reconstituirii grafice, se trece la reconstituirea
plastic a fizionomiei. Metoda n cauz, numit Gherasimov, dup numele
autorului ei, const n reconstituirea de esuturi moi ale capului prin aplicarea
pe craniul cadavrului necunoscut a materialului plastic din cear sculptural, n
limitele de grosime dictate de sistemul osos al craniului. Modelul sculptural
obinut poate fi fotografiat dup regulile fotografiei operative de recunoatere
i prezentate rudelor i altor persoane apropiate celui disprut pentru recu
noatere.

Sim ion Dora

CAPITOLUL 6
EVIDENA CRIMINALISTIC

1. Consideraii generale privind evidena criminalistic


1. Noiunea i importana evidenei criminalistice
Necesitatea identificrii persoanelor delincvente n soluionarea cauzelor
penale a impus din vremuri strvechi preocupri privind evidena infractorilor
i a faptelor penale comise de ei.
In antichitate i n Evul Mediu, autorii actelor criminale se supuneau
diferitor suplicii ca tierea membrelor, a altor componente anatomice sau
marcarea cu fierul rou pentru a fi uor identificai. Bazat la nceputurile sale
pe obiceiuri barbare, acest sistem de marcare a condamnailor, pe parcurs, s-a
legalizat prin acte juridice, preconizndu-se modaliti bestiale ca smulgerea
nrilor, scoaterea ochilor, tierea urechilor, antebraului, arderea cu foc a
diferitor semne .a.1
Grandioasele descoperiri n domeniul tiinelor naturale din sec. al XlX-lea
au dus la aprofundarea cunotinelor despre om, aceasta favoriznd abordarea
problemei privind evidena criminalistic la nivel tiinific. Astfel, n Frana se
pune nceputul unui sistem de nregistrare a infractorilor i a faptelor penale
svrite, sistem bazat pe ntocmirea de fie nominale ale infractorilor.
n 1880, francezul Alphonse Bertillon pune n aplicare sistemul antropometric de nregistrare, care prevede efectuarea unui ir de msurri corporale ale
celor supui urmririi penale i consemnarea datelor obinute n registre speciale.
Bazat pe principiul individualitii exteriorului fiecrui individ, respectiv a ele
mentelor constitutive ale corpului uman, antropometria bertillonian reprezenta
un vdit progres tehnico-tiinific, fapt ce explic promptitudinea introducerii
metodei n cauz injustiia multor ri2.
1. , , Saratov, 1976, . 12.
2 Potrivit datelor furnizate de literatura de specialitate, la sfritul anilor 90 ai secolului
XIX, metoda antropometric se practica n Anglia, Romnia, Germania, Olanda, Bulgaria,
Rusia, Norvegia . a. n acest sens a se vedea: . , Op. cit, p. 16; L. Ionescu,
D. Sandu, Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990, p. 42.
214

Tehnica crim in alistic

Cu trecerea timpului i creterea fenomenului criminalitii, metoda antropometric s-a dovedit a fi insuficient datorit imposibilitii obinerii la
acelai nivel de exactitate a msurrilor efectuate de diferite persoane i n
diverse condiii. Faptul n cauz a determinat noi investigaii n problema dat.
S-a definitivat sistemul de nregistrare nominal a infractorilor i a faptelor
penale svrite, care, dup cum se va observa n continuare, figureaz i n
prezent printre principalele modaliti de eviden criminalistic, cunoscut sub
denumirea de eviden alfabetic.
Un important pas n evoluia evidenei criminalistice modeme l constituie
metoda dactiloscopic, ntemeiat de englezul Francis Galton, primul care, n
baza cercetrilor de mai muli ani ale desenelor papilare, a argumentat utilitatea
lor la identificarea i nregistrarea infractorilor.
Astfel s-a conturat evidena criminalistic, constituind actualmente o ra
mur distinct a criminalistica, destinat elaborrii metodelor i mijloacelor
tehnice de nregistrare, clasificare i sistematizare a datelor caracteristice
privind anumite categorii de persoane i obiecte, avnd ca scop asigurarea
unei eventuale identificri ulterioare a acestora n cadrul cercetrii actelor
ilicite.
Sub aspect practic, evidena criminalistic const n descoperirea de ctre
organele de urmrire penal, precum i de ctre instana judiciar a datelor
caracteristice ale persoanelor i obiectelor de eviden i fixarea acestora ntr-o ordine n fie speciale, pentru a le expedia subdiviziunilor cu funcie de
eviden criminalistic a Ministerului de Interne. Aici, prelucrate i ordonate
dup anumite criterii, datele se introduc, n mod direct sau prin codificare, n
cartotecile respective.
Permanent completate, cartotecile de eviden criminalistic, la solicitarea
organelor de urmrire penal i judiciare, furnizeaz date care s contribuie
direct la soluionarea cauzelor penale. In practic s-a demonstrat c nu exist
infraciuni la cercetarea crora acest domeniu de activitate criminalistic ar
putea fi ignorat fr a fi n detrimentul cauzei.
n baza datelor concentrate n cartotecile de eviden se pot stabili:
1. Identitatea autorilor unei infraciuni dup urmele lsate la faa locului.
Atunci cnd n procesul de cercetare a locului faptei s-au descoperit urme de
mini, acestea vor fi expediate Centrului de Informaie, solicitndu-i compararea
lor cu amprentele digitale i palmare din componena cartotecii dactiloscopice.
Dac vor fi prezentate mai multe urme, aparinnd cel puin la trei degete de la
aceeai mn, verificarea se va face n baza deducerii formulei dactiloscopice
probabile a persoanei ce a activat la faa locului. n situaia unei singure urme
digitale, compararea n vederea identificrii autorului se va ncununa de succes
215

Simiort Dora

doar n cazul grupajului de fie ale persoanelor suspecte indicat de organul


judiciar sau de calculatorul electronic1.
2. Comunitatea de autori a unui grup de infraciuni pe baza urmelor lsate
la locul faptei.
n cazul cnd nu exist suspiciuni asupra persoanelor ce au lsat urme la faa
locului, ele se vor compara cu cele existente n cartoteca infraciunilor cu autorii
rmai neidentificai. Stabilirea identitii factorilor care au lsat urme descope
rite n timpul cercetrii diferitor infraciuni poate facilita lucrul de cutare i, n
consecin, de identificare a autorului comun al mai multor infraciuni.
3. Modelarea autorului faptei penale dup modul de operare. Organul
de urmrire, la fel cel judiciar poate dispune compararea elementelor ce ca
racterizeaz modul de operare aplicat de autorul faptei nedescoperite cu date
le din cartoteca de eviden, dup modul de operare.
4. Identitatea cadavrelor necunoscute prin compararea amprentelor digitale
ale acestora cu fiele dactiloscopice cuprinse n cartotec, precum i potrivit
semnalmentelor exterioare i a altor date privind persoanele nregistrate ca
disprute fr veste sau declarate n cutare.
5. Identitatea obiectelor-corp delict prin compararea lor cu obiectele din
fondul coleciilor criminalistice sau cu datele din cartotecile respective de
eviden.
6. Identitatea persoanelor suspecte care se sustrag de la rspundere prin
prezentarea de acte false, furate sau contrafcute.
7. Antecedentele penale ale celor condamnai potrivit datelor nominale
cuprinse n cartotec. Datele privind antecedentele penale au o deosebit im
portan n vederea alegerii i aplicrii n ntregul proces de desfurare a cer
cetrilor unor procedee tactice optime, dar i n stabilirea msurii de pedeaps
adecvate periclitrii sociale pe care o prezint persoana dat.

2.
Sistemul evidenei criminalistice, obiectele i metodele de n
registrare
Dup cum am semnalat anterior, datele ce le conin cartotecile de eviden
criminalistic pot fi puse n serviciul justiiei doar la solicitarea organului de urm
rire penal sau a instanei judectoreti. Se impune deci drept o condiie necesar
cunoaterea de ctre organele menionate a ntregului sistem de eviden crimina
listic, a modului de funcionare a structurilor de baz ale acestui sistem.
1 S-a dovedit a fi de o deosebit eficacitate sistemul de cutare n cartotec a fielor cu
desene papilare de acelai tip cu cele prezentate spre comparare, bazat pe computerizarea
acestui proces.
216

Tehnica crim in alistic

Din capul locului e de relevat faptul c evidena criminalistic se realizeaz


n baza unei structuri complexe de cartoteci corelate prin scopul comun - de a
contribui la combaterea infraciunilor - dar care, luate n parte, prezint sisteme
de sine stttoare, avnd modaliti proprii de organizare i funcionare.
n prezent funcioneaz dou tipuri de eviden criminalistic, respectiv
dou sisteme de cartoteci: primul centralizat, desfurat de ctre o sub
diviziune special a Ministerului de Interne, nominalizat Centru informativ,
al doilea local, efectuat n cadrul Direciei de tehnic criminalistic, aparinnd
aceluiai minister, i de ctre substructurile criminalistice ale comisariatelor
de poliie.
Sistemele menionate se disting dup obiectele i metodele aplicate. Astfel,
printre obiectele evidenei centralizate se nscriu infractorii, persoanele declarate
n cutare, persoanele suspecte ca fiind autori ai unor infraciuni grave, persoa
nele disprute fr veste, cadavrele cu identitatea necunoscut, armele de lupt
furate sau pierdute i modul de operare la svrirea infraciunilor.
Datele privind nregistrarea acestor obiecte se vor clasa n patru cartoteci:
- de eviden a persoanelor delincvente sau a antecedentelor penale;
- de eviden antropometric a persoanelor disprute i a cadavrelor nei
dentificate;
- de eviden a armelor de foc militare;
- de eviden dup modul de operare.
Evidena local cuprinde urmele infraciunii i obiectele-corp delict, aria
crora, dup cum vom remarca n continuare, este foarte vast.
nregistrarea trsturilor caracteristice ale obiectelor de eviden crimi
nalistic se face prin descrierea persoanelor, urmelor i a obiectelor materiale
pe fie standardizate, amprentarea persoanelor i a cadavrelor succedat de
ntocmirea formulei dactiloscopice, fotografierea dup metodele fotografiei
judiciare operative i prin colecionarea criminalistic de arme i muniii, uni
ti monetare, instrumente i diverse unelte de uz criminal. Conform metodelor
aplicate, se formeaz cartoteci, albume cu imagini fotografice i colecii.
Astfel conturat, sistemul evidenei criminalistice nu constat ceva definitivat,
n lumina noilor realizri ale tiinei este fireasc apariia unor noi metode de
nregistrare i, respectiv, cartoteci sau sisteme de cartoteci. Tehnicile modeme pot
contribui la unele modificri ale sistemelor tradiionale. De exemplu, fotografia
tradiional n unele cazuri este nlocuit cu cea digital ori cu nregistrarea
videomagnetic.

Sim ion Dora

2. Evidena delincvenilor
Evidena persoanelor supuse justiiei penale se efectueaz n dou modaliti:
nominal sau alfabetic i dactiloscopic.
n continuare ne vom referi la aspectele de baz ale acestor modaliti.

1. Evidena nominal sau alfabetic


Acest gen de eviden cuprinde persoanele consemnate ca fiind autori ai
faptelor penale. Drept temei juridic pentru punerea n eviden nominal, vor
servi actele procesuale respective: procesul-verbal de reinere, sanciunea pri
vind privaiunea de libertate i sentina judectoreasc rmas definitiv. Scopul
evidenei nominale const n asigurarea organelor judiciare cu date privind
antecedentele penale ale celor supui justiiei. Atare date au o deosebit impor
tan n vederea unei ample cunoateri a personalitii bnuitului, nvinuitului
sau a inculpatului, a periclitrii sociale pe care ei o reprezint, contribuind, n
cele din urm, la o eficient organizare a activitii de cercetare i, implicit, la
rezolvarea just a cauzei.
Evidena nominal const n nregistrarea pe fie standardizate a dou
categorii de date identificatoare a delincvenilor i delincventelor: prima consemnarea persoanei (numele, prenumele, anul i locul naterii, domiciliul,
starea familial, naionalitatea, profesia i sfera social n care activeaz); a
doua - consemnarea faptei n legtur cu care persoana n cauz se nscrie cnd, de ctre care organ de cercetare i n baza cror articole ale Codului penal
este deferit justiiei, datele cnd a fost supus nvinuirii, arestrii i condamnrii,
msurile penale luate, precum i datele privind executarea pedepsei. La fiele
nominale se anexeaz imaginea fotografic executat dup regulile fotografiei
operative de recunoatere: bust - din fa i din profilul drept, acestea putnd
fi folosite n activitatea de urmrire n cazul unei eventuale evadri.
Fiele sunt clasate n ordinea alfabetic a numelor de familie i a altor date
de ordin personal, de unde i denumirea de nregistrare alfabetic. Atunci cnd
persoana delincvent se prezint sub mai multe nume de familie, se vor ntocmi
fie auxiliare, acestea fiind legate de cea principal prin note de trimitere.
Fia de eviden nominal poate conine i alte date, dect cele menionate,
ca, de exemplu, supranumele pe care l poart n lumea criminal, relaiile cu ali
delincveni, alte date de natur s caracterizeze ntr-un mod specific fptuitorul.
Fiele de eviden nominal au mult comun cu cele privind alte modaliti de
nregistrare a delincvenilor, n special cu cea dactiloscopic. Conexiunea dat
se efectueaz prin concordarea perfect a meniunilor nominale din cele dou
fie i prin intermediul formulei dactiloscopice.
218

Tehnica crim in alistic

2. Evidena dactiloscopic
Modalitatea a doua de nregistrare a infractorilor o constituie cea dac
tiloscopic. n prezent, modalitatea n cauz este recunoscut pretutindeni ca cea
mai eficient, aplicndu-se obligatoriu asupra tuturor celor preventiv arestai n
etapa de urmrire penal sau supui pedepsei cu privaiune de libertate.
nregistrarea dactiloscopic, dup cum se afirm pe bun dreptate n litera
tura de specialitate, constituie o component de baz a sistemului de eviden
centralizat a infractorilor, care este menit s contribuie, precum s-a menionat,
la rezolvarea multiplelor probleme cu care se confrunt justiia, dintre care:
- stabilirea autorului unei infraciuni prin compararea urmelor de mini
de la faa locului cu amprentele acestuia din cartotec, n cazul n care el a mai
svrit infraciuni i a fost supus nregistrrii dactiloscopice;
- stabilirea identitii persoanei care nu prezint acte de identitate ori care
i camufleaz identitatea, folosindu-se de acte false sau furate;
- identificarea cadavrelor necunoscute, dac cel decedat a fost anterior
nregistrat ca fiind autorul unei infraciuni.
nregistrarea dactiloscopic se face prin fixarea desenelor papilare de pe
falangele celor 10 degete n fia dactiloscopic, prevzut cu rubrici pentru
fiecare deget. Pe verso, fia dactiloscopic conine datele nominale ale celui
nregistrat.
n raport cu tipul (arc, la sau cerc), dar i unele elemente de structur ale
desenelor papilare, se ntocmete formula dactiloscopic a persoanei, aceasta
servind la gruparea i, implicit, la ordonarea fielor n cartotec n modul care
permite regsirea rapid. Formula deci nu reprezint identitatea persoanei, ci
numai o caracteristic de grup. Ea are menirea de a seleciona grupul de fie
cu aceleai caracteristici generale ale desenelor papilare ca a celor prezentate
spre verificare. Stabilirea identitii se va efectua prin compararea desenelor
papilare n detalii, cum este prevzut de principiile metodice ale expertizei
dactiloscopice.
Dup cum rezult din literatura de specialitate, se folosesc diverse sisteme
de clasificare a desenelor papilare i, respectiv, de ntocmire a formulei dacti
loscopice1.
Cel mai simplu este sistemul adoptat de Edward Henry2, bazat pe clasificarea
tuturor desenelor papilare n dou categorii: de tip arc sau la cu subtipurile lor
i n cerc, cuprinznd toate variantele acestora.
1Se afirm, de exemplu, c exist 4 sisteme originale i pn la 20 de derivate ale acestora.
A se vedea: E. Locard, Trite de criminalistique ( )
de S. Poznev i N. Terziev, Moscova, 1941, p. 234.
2 Sistemul Henry este folosit n Marea Britanie i n alte ri influenate n trecut de poliia
tiinific englez.
............................................................................... 219

Sim ion Dora

n formula dactiloscopic, prima categorie se noteaz cu litera,,L, a doua


cu litera W.
Formula dup sistemul n cauz reprezint un complex, constituit din cinci
fracii, desenele papilare fiind fixate n urmtoarea ordine a degetelor:
mare drept
mijlociu drept mic drept
arttor stng
inelar stng
arttor drept inelar drept
mare stng
mijlociu stng mic stng ^
Fiecare fracie poate avea una din formulele:
L . _L_, W_, W.
L
W L W
Dac, de exemplu, fia dactiloscopic prezentat conine: la mna dreapt,
degetul mare - desenul papilar n cerc, la arttor - n arc, la mijlociu - n la,
la inelar - n arc, la mic - n la; la mna stng, degetul mare - n cerc, la ar
ttor - n cerc, la mijlociu n la, la inelar - n arc i la degetul mic n cerc,
formula exprimat prin simboluri literale va avea urmtorul aspect:
W . _L_,
L
L

L . W .
W L

L.
W

Pentru a transforma simbolurile literale din fraciile date n simboluri ci


frice, desenele papilare n arc i la, notate cu L, se scriu cu 0, cele n cerc
notate cu W - cu cifra 16, dac se gsesc n prima fracie - cu cifra 8,
n a doua cu cifra 4, n a treia, cu cifra 2, n a patra i cu cifra 1, n a
cincea fracie. Drept urmare, vom obine 5 fracii cu simboluri cifrice:

J, A , _Q_, 2_, _0_0

n continuare cifrele se sumeaz la numrtor i numitor, obinndu-se o


singur fracie, 18/5, la care se adaug cifra 1: 18+1 _ 19 . n form inversat
6 , aceast fracie reprezint formula desenelor 5+1= 6 papilare din fia
19 prezentat.
In unele ri europene, inclusiv Romnia, se folosete un alt sistem de cla
sificare a desenelor papilare (Ucetich-Olariz) de pe falangetele celor 10 degete
ale minilor1. Formula dactiloscopic, potrivit acestui sistem, const din dou,
uneori, din trei pri: cea principal, numit i primar, cea secundar i cea
suplimentar. Partea secundar i cea suplimentar se ntocmesc doar n situaiile
n care n cartotec sunt prezente multe fie cu desene papilare similare sau a
1 Privitor la sistemul menionat, a se vedea formula dactiloscopic decadactilar //
Dicionar de criminalistic, Bucureti, 1984, p. 82.
220

Tehnica crim in alistic

unor subtipuri ale acestora. De aceea, n cele ce urmeaz ne vom referi doar la
regulile ntocmirii formulei primare.
Formula principal sau primar, potrivit sistemului menionat, se prezint
sub form de fracie, la numitor fiind nscrise simbolurile pentru mna dreapt
ncepnd de la degetul mare spre degetul mic, iar la numitor, n aceeai ordine,
cele ale minii stngi. Primul se nscrie simbolul exprimat n litere de la degetul
arttor ale ambelor mini, iar n continuare se nscriu simbolurile cifrice ale
celorlalte degete n urmtoarea ordine: mare, mijlociu, inelar i mic. Simbolurile
stabilite pentru tipuri i subtipuri de desene sunt indicate n tabelul 7.

Tabelul 7
Simbolurile stabilite pentru tipuri i subtipuri de desene
Simbolul literar
A
Ap.

Simbolul cifric

Tip
Arc

Subtip
1. Simplu
2. Pinoform

La

1. Dexorodeltic
2. Sinistrodeltic

D
S

2
3

Cerc

1. Pentru toate
subtipurile

Amorf

1. Danteliform
2. Nedefinit

0
X

o
x

1
1

n fiierele de eviden centralizat a Ministerului de Interne din Republica


Moldova, se aplic forma derivat a sistemului Henry-Galton, avnd la baz
clasificarea desenelor papilare n trei tipuri: n arc, n la i n cerc. Cele de tip
la se subdivizeaz, la rndul lor, n radiale, ale cror lauri sunt ndreptate cu
braele spre osul mare (radial) al antebraului minii respective i ulnare, ale
cror lauri sunt ndreptate cu braele spre osul mic (ulnar) al antebraului. La
ntocmirea formulei se iau n calcul, de asemenea, numrul liniilor formate de
crestele zonei centrale a desenelor n la ulnare i interpoziia deltelor n desenele
n cerc, dup cum se va observa mai jos.
Formula, dup sistemul aplicat n Moldova, const din dou pri com
ponente - principal i secundar - ambele prezentndu-se sub form de fracii.
Pentru ntocmirea prii principale a formulei, desenele papilare de pe
fia dactiloscopic se subdivizeaz n 5 grupe-perechi. Prima grup cuprinde
desenele papilare ale degetelor mare i arttor de la mna dreapt, a doua ale degetelor mijlociu i inelar de la aceeai mn, a treia - ale celui mic de la
221

Sim ion Dora

dreapta i cel mare de la stnga, a patra - ale celui arttor i mijlociu de la


stnga i a cincea - ale degetului inelar i celui mic de la stnga.
Fiecare pereche are n componena sa amprentele unui deget par i al unui
impar. n formul, simbolurile degetelor pare se noteaz la numrtor, ale celor
impare - la numitor. Astfel, la numrtor vor fi marcate simbolurile desenelor
papilare ale degetelor arttor i inelar de la mna dreapt; mare, mijlociu i
mic de la mna stng, iar la numitor - cele ale degetelor mare, mijlociu i mic
de la mna dreapt, arttor i inelar de la mna stng.
Desenele papilare n cerc se nscriu astfel: cifra 16, dac se afl n pri
ma pereche, cu 8 n a doua, cu 4 n a treia, cu 2 n a patra i cu 1 n a
cincea pereche.
Desenele n arc i cele n la se noteaz cu cifra 0.
n continuare, cifrele la numrtor i la numitor se sumeaz, adugndu-se
o imitate la rezultatele obinute n ambele componente ale fraciei. Astfel, dac
n fia dactiloscopic desenele papilare ale celor 10 degete sunt n form de
cerc, formula va fi 16 + 8
+ 4 + 2 + 1 _ 31 + 1- _32 .
16 + 8 + 4 + 2 + 1
31 + 1
32
Dac ns fia nu conine niciun desen papilar n cerc, formula va fi 1/1. Aa
dar, n total pot fi notate formule de la J_ , _1_, J_ ... 2 .2 . 2 . 3 . 3 . 3
1 2
3
1 2
3 1 2 3
... pn la _32_, obinndu-se 1024 de variante de formule i, respectiv, tot attea
32 grupe de fie.
Grupele formate n baza prii principale a formulei adesea difer conside
rabil dup numrul de fie, crend incomoditi n activitatea respectiv. Pentru
a redresa situaia, se procedeaz la subclasificarea fielor dup partea secundar
a formulei.
ntocmirea acesteia se face n conformitate cu unele reguli speciale. n pri
mul rnd, la ntocmirea prii secundare a formulei se iau n considerare toate
trei tipuri de desene papilare, care se noteaz cu diferite cifre. Astfel, desenele
n arc, indiferent de forma i structura lor, se noteaz cu cifra 1. Desenele n
la radiale se nscriu cu cifra 2. Referitor la desenele n la ulnare, acestea se
nscriu cu cifrele 3, 4, 5 i 6, n funcie de numrul liniilor papilare
ntretiate de dreapta ce unete punctul deltic cu centrul desenului, adic de
numrul liniilor formate de crestele papilare cuprinse n spaiul dintre delta i
centrul desenului (fig. 58). Dac cu aceast dreapt se vor intersecta pn la
9 linii papilare, desenul se noteaz cu cifra 3, de la 10 pn la 13 - cu cifra
4, de la 14 pn la 16 - cu cifra 5 i de la 17 n sus - cu cifra 6.
222

Tehnica crim in alistic

Desenele papilare n cerc se noteaz cu cifrele 7, 8 i 9, n funcie


de interpoziia braelor inferioare ale celor dou delte, din stnga i din dreapta
reliefului papilar.
Dup poziia deltelor sunt frecvent atestate trei categorii de desene papilare
n cerc: cu amplasarea interioar, exterioar i medie a deltelor. In situaia cnd
braul inferior al deltei din stnga se desfoar deasupra braului inferior al
deltei din dreapta i ntre ele se afl dou sau mai multe linii papilare, desenul
aparine la prima categorie, adic la cele cu deltele amplasate interior i se va
nota n formul cu cifra 7 (fig. 59).

Fig. 58. Dreapta delta - centru (linia lui Galton) pe care se calculeaz
numrul liniilor papilare cuprinse n
spaiul dintre delt i centrul desenu
lui papilar n la ulnar

Fig. 59. Desen papilar n cerc cu


poziia interioar a deltelor

Dac braul inferior al deltei din stnga reliefului papilar se desfoar sub
braul in ferio r al deltei din dreapta cel puin cu dou linii papilare, desenul se
claseaz la categoria celor cu poziia exterioar a deltelor, n formul notnduse cu cifra 9 (fig. 60).
n fine, desenele papilare n cerc, n care braele inferioare ale celor dou
delte laterale se contopesc sau se amplaseaz n una din poziiile enunate, dar
ntre ele nu se afl dou linii papilare, se vor nota cu cifra 8, aparinnd de
senelor cu poziia medie a deltelor (fig. 61).
E de relevat c spre deosebire de partea principal a formulei, la numr
torul fraciei prii secundare se fixeaz indicii desenelor papilare ale degetelor
minii drepte, iar la numitor cei ai minii stngi. Notrile se fac pentru fiecare
deget n ordinea fireasc a plasrii lor, fr a se proceda la sumare sau adugire
de cifre.
223

Sim ion Dora

Partea suplimentar a formulei se nscrie n partea de sus a fiei, dup cea


principal.

Fig. 60. Desen papilar n cerc cu


poziia exterioar a deltelor

Fig. 61. Desen papilar n cerc


cu poziia medie a deltelor

S ilustrm cele de mai sus prin exemplul unei fie cu urmtoarele dac
tilograme (tab. 8).

Tabelul 8
Mna

Fia cu dactilograme
Elemente suplimentare
Degetul Tipul desenu
de clasificare
lui papilar

Dreapt
Dreapt
Dreapt
Dreapt
Dreapt

mare
arttor
mijlociu
inelar
mic

cerc
la
cerc
cerc
la

Stng
Stng
Stng
Stng

mare
arttor
mijlociu
inelar

cerc
cerc
arc
la

Stng mic

la

poziia medie a deltelor


radial
poziia interioar a deltelor
poziia exterioar a deltelor
ulnar, 11 linii n spaiul dintre delt
i centrul desenului
poziia interioar a deltelor
poziia exterioara a deltelor
ulnar, 14 linii n spaiul dintre delt
i centrul desenului
ulnar, 17 linii n spaiul dintre delt
i centrul desenului

Partea suplimentar a formulei este: 82794 .


79156
224 _________________________________________

Indicii
8
2
7
9
4
7
9
1
5
6

Tehnica crim in alistic

3. Evidena antropometric
1. Evidena persoanelor disprute
Acest gen de eviden cuprinde trei categorii de persoane. Prima - autorii
infraciunilor care se ascund n vederea sustragerii de la rspundere, fiind de
clarai n cutare, a doua categorie - persoanele disprute n urma evadrii din
penitenciare i, n fine, a treia categorie - persoanele disprute de la domiciliu
sau de la locul de munc n mprejurri incerte cu suspiciuni de a deveni victime
ale unui omor, rpiri sau ale unui alt act violent.
nregistrarea se face n baza datelor privind persoana disprut, acumulate
de ctre organul de urmrire penal i remise Centrului de informaii al Minis
terului de Interne, ntr-o fi tipizat care cuprinde:
- date privind fapta i circumstanele dispariiei (de loc, de mod, de
timp);
- date nominale (numele de familie, prenumele, locul naterii, domiciliul,
vrsta, profesia, locul de munc) i situaia juridic (bnuit, nvinuit, condamnat,
antecedente penale) ale persoanei disprute;
- date privind legturile (de rudenie, profesie i n plan infracional) i
cauza presupus a dispariiei;
- date privind caracteristicile morfologice i funcionale ale persoanei
disprute, constituind esena acestui gen de eviden, de unde denumirea de
eviden antropometric.
Pentru obinerea datelor menionate, organul respectiv va ntreprinde diverse
cercetri i aciuni operative, care se vor extinde asupra diferitor obiecte de la faa
locului sau frecvent folosite de cel disprut, dar n special asupra documentelor
cu caracter medical, de eviden militar a populaiei, precum i asupra actelor
privind ncadrarea n cmpul muncii sau nvmnt.
Prin cercetarea la faa locului, pe lng stabilirea mprejurrilor dispariiei i
precizarea obiectelor aflate asupra sa, se vor descoperi i ridica urme papilare,
documente, nscrieri, diverse buletine medicale, fotografii.
La completarea fiei persoanei disprute se vor folosi informaii verbale
furnizate de persoanele de rspundere, de colegii de munc, nvtur i, firete,
de rudele disprutului.
Caracteristicile antropometrice ale persoanei disprute se vor nota n or
dinea i prin intermediul formulelor prevzute de metoda portretului vorbit,
accentundu-se ndeosebi caracteristicile anatomice ale ntregului corp, sem
nalmentele feei i semnele particulare, variaiile anatomice i funcionale cu
caracter individual.
Fia de nregistrare a persoanelor disprute este prevzut cu locuri (rubrici)
pentru lipirea imaginilor fotografice i fixarea datelor dactiloscopice (a formulei,
................................................ ........................................ ............................................. 225

Sim ion Dora

amprentelor). n cazul cnd n familia celui disprut nu s-au gsit fotografii, se va


apela la fotografiile din dosarul personal din secia de cadre sau de la Serviciul
de paapoarte al poliiei teritoriale. Amprente digitale se pot gsi pe obiectele
folosite de cel disprut, cu condiia c vor fi respinse amprentele altor persoane
care ar fi avut acces la aceste obiecte.

2. Evidena cadavrelor cu identitate necunoscut


Constituind un subsistem al evidenei antropometrice, acest gen de eviden
cuprinde att cadavrele cauzate de omoruri, ct i cele aprute n urma diferitor
accidente sau calamiti (inundaii, incendii, cutremure de pmnt .a.).
Ca i n cazul persoanelor disprute, evidena const n nregistrarea pe fie
standardizate a unui grupaj de date referitoare la locul i data depistrii cada
vrului, la obiectele vestimentare i altele atestate asupra cadavrului, la starea,
vrsta, leziunile corporale i cauza morii, la sexul, morfologia ntregului corp
(statura, constituia fizic, rasa, culoarea pielii), la semnalmentele i semnele
particulare ce constituie trsturile exterioare.
Semnalmentele exterioare se noteaz dup metoda portretului vorbit, cu
participarea medicului legist.
Acest gen de eviden prevede obligatoriu efectuarea de fotografii dup re
gulile fotografiei operative de recunoatere. Fotografia de identificare, executat
dup ngrijirea corporal a cadavrului i aranjarea respectiv a mbrcmintei,
trebuie s cuprind corpul n ntregime (din fa, dou pri laterale i din spa
te), vederea din fa, profilul drept i cel stng (bust). Aparte se vor fotografia
detaliile urechilor i ale semnelor particulare (deformri sau amputri ale unor
organe, cicatrice, pete, alunie, tatuaj etc.).
Fia cadavrelor neidentificate prevede, de asemenea, ntocmirea odontogramei, care se va face cu concursul unui specialist stomatolog sau al medi
cului legist. La fia antropometric se va anexa neaprat fia dactiloscopic
a cadavrului.
Fiele persoanelor disprute i ale cadavrelor necunoscute vor fi ntr-o per
manent verificare. Se vor executa verificri comparative n interiorul cartotecii
antropometrice a tuturor datelor (dactiloscopice, antropometrice, fotografice)
privind cadavrele necunoscute cu ale persoanelor disprute i invers, precum i
verificri ntre datele din cartoteca antropometric i cele din componena altor
cartoteci de eviden, n special din cartoteca dactiloscopic. Rezultatele privind
identificarea cadavrului se vor comunica organului care trebuie s soluioneze
cauza respectiv.
226

Tehnica crim in alistic

4. Evidena dup modul de operare


Modul de operare n accepie criminalistic cuprinde un complex de operaii,
aciuni i mijloace aplicate n cazul svririi unui act infracional.
Constituind unul dintre elementele caracteristice de baz ale unei infraciuni
svrite, modul de operare are importan criminalistic sub urmtoarele as
pecte. Pe de o parte, ca factor cu influen determinant asupra modalitilor
tehnice, tactice i metodice de cercetare a faptelor penale, att la nivel tiini
fic, ct i la cel practic. Modul de operare determin caracterul modificrilor
mediului n care se desfoar infraciunea, al tuturor urmelor acesteia, fapt
de care trebuie s se in cont la aplicarea procedeelor tactice i a mijloacelor
tehnice de lucru la faa locului. Totodat, practica demonstreaz cu prisosin
c svrirea infraciunilor de acelai tip n condiii similare impune o anumit
conduit, modaliti tipice de operare, ceea ce contribuie la ordonarea faptelor
penale n anumite categorii, aceasta din urm fcnd posibil elaborarea de
reguli speciale de cercetare a infraciunilor.
Pe de alt parte, modul de operare este condiionat de un ir de factori
subiectivi (temperament, volitivitate, deprinderi, abilitate), dar i obiectivi, da
torit crora infractorii recidiviti activeaz ntr-o anumit form specializat,
folosind n mod relativ stabil unele i aceleai procedee i mijloace la svrirea
diferitor infraciuni.
Reiterarea (repetarea) modului de operare a generat crearea unui sistem de
eviden specific a infractorilor, cunoscut sub denumirea de eviden dup
modul de operare (modus operandi sistem).
La etapa actual, sistemul dat se realizeaz n baza fielor de nregistrare a
elementelor caracteristice ale modului de operare a persoanelor cunoscute ca
fiind autorii anumitor categorii de infraciuni (omor, viol, tlhrii, furturi, excrocherie) i a acelor de nregistrare a caracteristicilor respective privind faptele
penale cu autorii necunoscui. Fia autorilor anumitor infraciuni (recidivitilor)
cuprinde o serie de date privind starea civil i de drept a persoanei (numele de
familie, prenumele, anul i locul naterii, domiciliul, profesia, studiile, ocupaia,
antecedentele penale), succedate de descrierea elementelor caracteristice ale
modului de operare (timpul comiterii infraciunii, procedeele i instrumentele
folosite, aciunile prealabile, alte date specifice). La fia modului de operare se
vor anexa fia dactiloscopic, fotografii, materiale video.
Fia datelor privind fapta cu autorul neidentificat se ntocmete n baza
constatrilor fcute n urma cercetrii locului faptei, a concluziilor experilor,
a declaraiilor martorilor oculari i a altor acte procedurale. Ea cuprinde date
referitoare la organul de cercetare a cauzei, obiectivul atentat i caracteristicile
de operare constatate la faa locului. La fi se anexeaz dactilograma ampren
telor papilare.
............................................................. 22 7

Sim ion Dora

n baza fielor, se organizeaz o cartotec n sistemul de eviden centralizat


i alta n cel de eviden local. n ambele se vor efectua verificri n vederea
selecionrii persoanelor suspecte potrivit modului de operare i n vederea
identificrii autorilor infraciunilor curente prin compararea urmelor de mini
de la faa locului cu datele dactiloscopice din cartotec.

5. Alte categorii de eviden criminalistic


1. Evidena urmelor ridicate de la fa a locului
Forma de eviden n cauz cuprinde, n primul rnd, urmele papilare desco
perite la locul faptelor comise de autori neidentificai, ea efectundu-se de ctre
Direcia de Tehnic Criminalistic a Ministerului de Interne i subdiviziunile
criminalistice ale comisariatelor de poliie locale (municipale, raionale).
Evidena const n sistematizarea urmelor descoperite drept rezultat al
cercetrilor la faa locului dup caracteristicile desenelor papilare (tip, subtip,
varietate), ntocmirea formulei monodactilare i crearea cartotecilor respective,
ultimele oferind posibilitatea comparrii:
- urmelor ridicate de la faa locului cu cele existente n cartotec n sco
pul identificrii autorului, care a lsat urme n cmpul infraciunii i stabilirii
fptuitorului;
- urmelor ridicate de la faa locului cu cele existente n cartotec pentru
stabilirea dac dou sau mai multe infraciuni au fost svrite de una i aceeai
persoan;
- urmelor ridicate de la faa locului cu cele ale persoanelor cu antece
dente penale (recidive), cu scopul stabilirii eventualei participri a acestora la
infraciunea svrit.
Dac la faa locului se ridic un grup de urme aparinnd la trei sau mai
multe degete de la aceeai mn, se va ntocmi formula decadactilar probabil,
aceasta fcnd posibil i alte verificri, n special dup cartoteca alfabetic i
cea dactiloscopic a persoanelor condamnate.
Urmele, care nu prezint elemente de clasificare din motivul reflectrii
fragmentare a desenului papilar, se vor compara cu amprentele digitale i
palmare ale persoanelor incluse de organul de cercetare i urmrire penal n
cercul suspecilor.
n unele cazuri pot fi puse n eviden i alte urme, dac acestea prezint
importan criminalistic. Deosebit de frecvent sunt luate n eviden urmele
instrumentelor de spargere i ale mijloacelor de transport, compararea crora
cu instrumentele i mijloacele de transport suspecte deseori conduc la identi
ficarea acestora.
228

Tehnica crim in alistic

2. Evidenta balistic
9

Evidena balistic se efectueaz prin nregistrarea pe fie standardizate a


datelor caracteristice ale armelor de foc militare furate, pierdute sau gsite i
organizarea n baza lor a unei cartoteci de eviden centralizat, precum i prin
funcionarea unor colecii de tuburi i gloane ridicate n procesul cercetrii
faptelor comise prin aplicarea armelor de foc.
Fiele cuprind caracteristicile tehnico-balistice ale armei (tipul, sistemul, cali
brul, lungimea evii, sensul i numrul ghinturilor, numrul de cartue n magazie
.a.), precum i unele date privind mprejurrile n care arma a fost furat, pierdut,
gsit (de la cine, cnd a fost furat, cine i unde a pierdut arma etc.).
Tuburile i gloanele se introduc n componena coleciilor respective dup
caracteristicile constructive (tip, model, fabricare, calibru, dimensiuni), dar i
dup urmele lsate de mecanismele armei (percutor, nchiztor, ghear extractoare, ghinturile din interiorul evii).
Verificarea dup datele din fondurile cartotecii armelor i a coleciilor de
muniii poate conduce la stabilirea, dac arma n litigiu figureaz ca fiind sustras
sau pierdut, dac ea a fost folosit la svrirea altor infraciuni, dac muniiile
gsite n cazul cercetrii diferitor fapte penale au fost trase din una i aceeai
arm. Prin compararea tuburilor i a gloanelor de la faa locului sau extrase
din corpul unei persoane sau cadavru cu datele oferite de cartotec i coleciile
de eviden balistic, se pot stabili caracateristici privind grupa armei cu care
s-a executat tragerea i, n consecin, identificarea acesteia prin intermediul
expertizei balistice.

3. Evidena obiectelor sustrase


Acest gen de eviden cuprinde obiecte de valoare: autovehicule, utilaje
electronice, instrumente muzicale, aparate fotografice, de nregistrare sonor i
videomagnetic, bijuterii, blnuri i obiecte de mbrcminte cu caracteristici
bine definite. O categorie aparte constituie obiectele de anticariat i de cult,
precum i operele de art.
Evidena obiectelor sustrase se desfoar n cadrul Centrului Criminalistic
al Ministerului de Interne, n seciile de criminalistic din comisariatele de po
liie i n alte subdiviziuni aparinnd aceluiai minister. Autovehiculele furate,
de exemplu, se nregistreaz i n cadrul Direciei principale a poliiei rutiere.
Evidena obiectelor sustrase se efectueaz n baza fielor standardizate, care
prevd descrierea fiecrui obiect dup form, culoare, dimensiuni, destinaie i
sfera de utilizare, serie, nr. de inventariere, model, msur, materialul din care
este confecionat, alte caracteristici particulare.
n baza ordonrii fielor dup anumii indici, cartotecile de eviden a obiec
telor sustrase pot furniza date necesare urmririi operative a acestora n gri,
puncte vamale, spaii comerciale, camere de bagaj, n alte locuri suspecte.
229

Sim ion Dora

CAPITOLUL 7
CERCETAREA CRIMINALISTIC
A DOCUMENTELOR
1. Documentele ca surse de prob i obiecte
de cercetare criminalistic
1. Noiunea i importana documentelor-mijloace de prob
Actele scrise sau, n terminologia legislaiei n vigoare, documentele (lat.
documentum - certificat), cunoscute i aplicate din vremuri strvechi ca mijloace
de meninere a relaiilor de interes reciproc, pe parcursul timpului au ptruns
n cele mai diverse domenii ale activitii umane. n prezent, ele au o deosebit
importan, deoarece servesc la fixarea i atestarea celor mai diverse fenomene i
evenimente politice, economice, tehnico-tiinifice, relaii cu caracter juridic.
Realizrile tiinifice, economice i culturale impun noi forme de documen
tare, utilizarea celor mai modeme mijloace tehnice.
nsi noiunea de document, sub aspect temporal, a suferit modificri esen
iale. n documentologia actual, noiunii n cauz i se atribuie o semnificaie
mult mai ampl dect cea a actelor scrise ce atest fapte juridice1. Termenul
document, n sensul su larg, cuprinde diverse obiecte materiale confecionate i
destinate fixrii i pstrrii n timp i spaiu a ideilor, gndirii i voinei umane2,
n acest context, este semnificativ atitudinea unor juriti potrivit creia sunt
considerate documente obiectele de genul fotografiilor, filmul, audio-videogramele i alte tehnici de nregistrare, folosite deosebit de frecvent n justiie la
fixarea materialelor probante3.
n criminalistic, categoria de document se aplic asupra diverselor acte ce
reprezint date probante exprimate prin scriere. Intr-un suport material (hrtie,
1 , vol. 1, Moscova, 1956, p. 283; .,
, Moscova, 1962, . 290.
2 , vol. 8, . 403.
3. ,
// , Moscova,
1969, . 6.
230

Tehnica crim in alistic

carton, pnz, lemn etc.), fotografiile, filmul, videofonogramele, date fiind deo
sebirile pe care le prezint prin natura lor, nu se refer la noiunea n cauz. Ele,
pe bun dreptate, constituie o categorie aparte de obiecte informativ-probante, a
cror examinare criminalistic impune aplicarea de metode i mijloace de alt
natur dect cele privind examinarea actelor scrise.
Aceast accepie a documentelor nu contravine semnificaiei categoriei
menionate n legislaia procesual-penal n vigoare. Astfel, potrivit art. 157 Cod
proc.pen. al Republicii Moldova, constituie documente actele scrise ce eman de
la ntreprinderi, instituii, organizaii de stat i obteti, de la persoane oficiale
sau particulare, n care se expun ori se atest fapte sau mprejurri de natur
s contribuie la soluionarea just a unei cauze penale.
La realizarea unui act de justiie, documentele au o deosebit importan,
deoarece servesc la tranarea diverselor probleme ce vizeaz obiectul probaiunii.
Aceasta se datorete, pe de o parte, frecvenei cu care actele scrise se folosec la
svrirea de infraciuni i deci atestrii lor ca surse de prob injustiia penal,
iar, pe de alt parte, potenialului informativ al acestora.
Practica judiciar demonstreaz c sfera de aplicare a documentelor n
procesul penal este nelimitat. Pe prim-plan se afl documentele de eviden
privind circulaia bunurilor materiale i a surselor bneti. Facturile, bonurile,
chitanele, actele privind transportarea i desfacerea mrfurilor, actele de decon
tare a mijloacelor bneti etc., fiind folosite deseori de ctre autorii infraciunilor
de sustragere, reprezint surse de nalt valoare probant asupra subiectului,
obiectului i obiectivittii faptei svrite.
A doua categorie de documente, folosite ca surs de prob n procesul penal,
o constituie actele emanate de la organele administrative de stat (de identitate,
certificatele privind starea civil, de studii i de profesie .a.). O categorie aparte
de documente, folosite la depistarea anumitor categorii de infraciuni, cum ar
fi, de exemplu asasinrile, furturile, excrocheriile, banditismul i chiar a unor
genuri de sustragere din averea proprietarului, o constituie nscrierile sub form
de nsemnri i scrisori personale, adresri, rvae, scrisori anonime cu coni
nut amenintor, de antaj sau calomnios, prezentate de pri sau descoperite i
ridicate de la faa locului ori n cadrul altor aciuni procedurale.
De orice natur i provenien ar fi un document, el ntotdeauna se prezint
printr-un anumit coninut textual i prin structura sa material, acestea consti
tuind, sub aspect criminalistic, dou sfere informativ-probante distincte.
Prin coninutul lor textual, anumite documente ca, de exemplu, scrisorile
de antaj, amenintoare sau de alt coninut delictuos, reprezint probe directe,
ntruct dovedesc n mod evident fapta i vinovia fptuitorului.
Majoritatea actelor scrise, dei prin coninutul lor nu reprezint probe directe,
n ipoteza c nu suscit dubii n autenticitatea lor, pot furniza date de natur
s contribuie la stabilirea celor mai diverse mprejurri ale faptei svrite. n

Simion Dora

practic sunt atestate multiple cazuri cnd, prin analiza coninutului textual al
documentelor, se obin date privind activitatea persoanelor implicate, modul
de operare, locul de tinuire a obiectelor-corp delict, bunurilor obinute pe cale
ilicit, care contribuie eficient la soluionarea just a cauzelor penale.
n afar de coninutul propriu-zis, n textul documentelor se materializeaz
elementele caracteristice ale deprinderilor de a scrie, iar n cazul unui act tiprit,
respectiv, elementele grafice i de construcie exterioar a caracterelor aparatelor
de tiprit, n baza crora se realizeaz identificarea scriptorului i a mijloacelor
utilizate la ntocmirea documentelor n litigiu.
Date de real valoare pot fi obinute n urma examinrii materialelor folosite
la ntocmirea documentelor. Cercetarea prealabil a materialului-suport (hr
tiei), a substanelor de scris (cemelurilor, tuurilor, minelor), a impresiunilor
mijloacelor de autentificare a actelor scrise, urmate de un studiu specializat n
cadrul expertizei tehnico-criminalistice, poate conduce la concluzii categorice
privind materialele din care sunt constituite actele n litigiu, ajungndu-se pn
la constatarea falsului prin contrafacere de rechizite, modificare de text, de
subscrieri, semnturi etc.

1. Clasificarea documentelor-mijloace de prob


Unele precizri privind clasificarea documentelor au o semnificaie deosebit
att pentru orientarea organelor de urmrire penal n vederea descoperirii i
conservrii diferitor categorii de documente, ct i pentru determinarea sarcinilor
examinrii acestora de ctre specialiti n cadrul expertizei criminalistice.
Conform practicii pozitive a organelor de urmrire, toate documentele,
constituind mijloace de prob, se subdivizeaz n procese-verbale i alte docu
mente. Procesele-verbale sunt nscrisurile n care organele de urmrire penal i
ale justiiei, n ordinea prevzut de lege, consemneaz constatrile i relatrile
realizate n activitatea de anchet i judiciar.
Aceste constatri se fac prin descrierea direct a aciunilor desfurate n
cadrul realizrii actului procedural respectiv i deci au nsemntate sub aspec
tul probaiunii prin coninutul lor imaterial. Anumite cerine prevzute de lege
asupra formei acestei categorii de documente preconizeaz doar obiectivitatea
coninutului lor textual.
Alte documente constituie mijloace de prob, dac prin coninutul lor
textual sau material reprezint date probante privind fapta sau mprejurrile de
fapt ce necesit confirmare ntr-o cauz penal. Aria acestei categorii de do
cumente cuprinde diverse acte oficiale (regulamente, statute, hotrri, ordine,
dispoziii, contracte); acte privind producerea i evidena bunurilor materiale i
a valorilor (facturi, bonuri de plat, acte de inventariere); acte cu semnificaie
individual (buletine de identitate, adeverine de studii i calificare, buletine i
reete medicale, foi turistice, bilete de circulaie etc.).
232

Tehnica crim in alistic

Documentele care au constituit obiectul unei atentri infracionale sunt pur


ttoare de urme ale infraciunii ori au servit sau au fost destinate s serveasc
la comiterea infraciunii, potrivit prevederilor art.158, Cod proc.pen. sunt
mijloace - materiale de prob, denumite i probe materiale. Deci, sub aspect
procesual, deosebim documente - mijloace de prob scrise (sau documenteprobe scrise), i documente - mijloace materiale de prob (sau documente-probe
materiale).
Documentele-mijloace de prob scrise n procesul penal sunt acele nscrisuri
care cuprind relatri, meniuni, descrieri de natur s confirme evidena unor
raporturi juridice ori s ateste stri, mprejurri i elemente de fapt, referitoare la
obiectul cauzei sau la persoana fptuitorului. Acestea pot fi diverse acte oficiale
(buletin de natere .a.), nscrisuri cu caracter privat (contract de munc, factur,
recipise), precum i tot felul de nsemnri i scrisori personale.
Spre deosebire de documentele-probe scrise, documentele-probe materiale
reprezint date probante prin structura lor material. La ele se refer actele n
tocmite n mod eronat, nscrisurile cu coninut iniial modificat, documentele
care au constituit obiectul material al infraciunii sau care reprezint produsul
acesteia.
Dup modul de executare, deosebim documente manuscrise i tiprite. Cele
manuscrise, dup semnele aplicate, pot fi alfabetice cifrate i criptografice. Dup
originalitate, deosebim documente originale i copii.

3. Cercetarea prealabil a documentelor-probe materiale


Fiind nemijlocit legate de activitatea infracional, documentele-probe ma
teriale constituie obiecte-corp delict, a cror implementare ntr-o cauz penal
se face conform prevederilor art.158 Cod proc.pen. Ele se anexeaz la dosarul
cauzei n baza unei dispoziii argumentate a organului de urmrire penal sau
printr-o hotrre judectoreasc, dup o cercetare prealabil a lor de ctre orga
nul respectiv. Rezult deci c cercetarea documentelor-probe materiale de ctre
organul cu funcie de urmrire penal este o condiie indispensabil a utilizrii
lor ntr-o cauz penal. Prin investigarea acestei categorii de documente, organul
judiciar preconizeaz:
- Stabilirea aspectului de ansamblu al documentului n litigiu. n acest
scop se va insista asupra coninutului textual al documentului, destinaiei lui,
naturii suportului i a substanelor cu care s-a scris, avndu-se n vedere i alte
date privind nsuirile de baz ale documentului. Individualizarea documentului
n litigiu, pe baza caracteristicilor generale, este o condiie obligatorie a utilizrii
acestuia n procesul de probaiune.
- Stabilirea autenticitii documentului. Stabilirea autenticitii docu
mentelor anexate la dosarul cauzei reprezint una din problemele complexe ce
233

Sim ion Dora

vizeaz obiectivele cercetrii prealabile a actelor scrise. n vederea efecturii


ei, se vor avea n vedere:
a) respectarea cerinelor prevzute asupra formei categoriei respective de do
cumente. Cu excepia scrisorilor anonime i a nscrisurilor personale, documentele
trebuie s fie datate, semnate i numerotate. n cazurile actelor emise de instituii
statale, se vor verifica i elementele de autentificare, n special, a impresiunilor
de tampile i sigilii, a fotografiei, precum i a formularului folosit;
b) termenele de valabilitate a documentului. Este cunoscut c unele docu
mente sunt limitate la anumite perioade de timp (legitimaiile, procurile, unele
documente bancare etc.). n majoritatea cazurilor, valabilitatea n timp a docu
mentului este specificat n coninutul su.
- Stabilirea vechimii documentului. n justiia penal, vechimea documen
telor se cere a fi clarificat ori de cte ori actele scrise n litigiu nu simt datate,
precum i n situaia n care asupra datei pe care o poart un document exist
dubii.
Menionm de la bun nceput c determinarea datei absolute a documen
telor este o problem dificil, n unele cazuri chiar imposibil, fapt care explic
folosirea preponderent n criminalistic a termenului de stabilire a vechimii,
i nu a datei ntocmirii documentelor. La stabilirea datei ntocmirii unui do
cument se va proceda doar n situaia nlturrii datei iniiale i nlocuirea cu
alt dat, aceasta aparinnd de problematica expertizei falsului prin nlturare
de text la care ne vom referi n special mai jos.
n cazul cercetrii n prealabil, vechimea documentelor poate fi determinat
de ctre organul de urmrire i judiciar, doar relativ, folosindu-se att de carac
teristicile lingvistice, ct i de cele ce in de suportul scriptural i substanele
folosite la scriere. Astfel, se poate aprecia vechimea unui document dup utili
zarea neologismelor, arhaismelor, dup particularitile lexicale i gramaticale,
denumirile de strzi, instituii, ntreprinderi, firme, asociaii i chiar localiti
care temporal au suferit modificri.
La analiza hrtiei i a substanelor de scris n vederea determinrii ve
chimii documentelor, se studiaz aspectul exterior i nivelul de decolorare
a acesteia, gradul de alterare i oxidare raportate la condiiile de pstrare a
documentului.
- Depistarea de urme ale unei eventuale modificri a coninutului iniial al
documentului. n acest scop se va insista asupra semnelor de fals prin nlturare
sau adugire de text (dispariia luciului i subierea hrtiei pe anumite sectoare,
denaturarea elementelor de poligrafie i a celor de protecie, prezena unor pete,
a unei amplasri neregulate a textului .a.).
- Obinerea datelor privind persoanele participante la ntocmirea actului
scris sau dactilografiat. La realizarea acestui obiectiv, se vor examina coninutul
documentului, limbajul, structura lexical i gramatical, semnturile, rezolu
234

Tehnica crim in alistic

iile, formele de adresare. n cazul documentelor tiprite, cercetarea vizeaz


de asemenea obinerea datelor ce caracterizeaz mijloacele tehnice utilizate la
ntocmirea lor.
La textele manuscrise, se va remarca gradul de evoluie a deprinderilor de
a scrie, pe baza cruia organul judiciar limiteaz cercul celor suspeci ca fiind
autori ai documentului n litigiu. Dac, de exemplu, scrisul n litigiu este de
evoluie superioar, persoanele, a cror dexteriti grafice sunt inferioare, se
vor exclude din cercul bnuiilor.
O
situaie similar e i n cazul cercetrii n prealabil a scrisului tiprit.
Aici cercul aparatelor de tiprit suspecte se restrnge prin nlturarea celor ce
difer evident dup caracteristicile generale (pasul mecanismului principal, tipul
caracterelor, particularitile claviaturii .a.).
- Determinarea necesitii expertizei criminalistice a documentului. n baza
datelor obinute pe parcursul cercetrii n prealabil a actului scris, organul judi
ciar formuleaz ntrebrile ce in de competena expertizei, ntreprinde msuri
de pregtire a acesteia.
Din cele menionate rezult c cercetarea documentelor de ctre organul
judiciar este o activitate cu un nalt grad de complexitate perfect, a crei finisare
presupune folosirea anumitor procedee i mijloace tehnice de iluminare sub
diferite unghiuri de inciden, de radiaii ultraviolete i infraroii, de mrire a
elementelor de detaliu (lupa, microscopul .a.). Totodat, ea reprezint doar o
examinare preliminar, succedat, de regul, de un studiu specializat efectuat,
dup cum am semnalat, n cadrul expertizei criminalistice. Faptul n cauz im
pune organului judiciar luarea anumitor msuri de precauie n vederea pstrrii
documentelor n starea n care au fost gsite. n acest sens, n literatura de speci
alitate s-a convenit asupra unui ir de reguli privind manipularea i conservarea
documentelor-probe materiale, principalele fiind urmtoarele:
- documentele-probe materiale se folosesc fixndu-le de coluri cu o pen
set sau cu mna nmnuat, pentru a nu altera urmele de mini, dac, firete,
acestea prezint interes n vederea identificrii scriptorului;
- documentele-probe materiale trebuie protejate de umezeal, lumin pu
ternic, temperaturi nalte i ali factori care le-ar putea altera;
- pe documentele-probe materiale nu se fac niciun fel de nsemnri, men
iuni, indicaii, deoarece acestea reprezint modificri ale aspectului iniial al
documentelor;
- asupra documentelor-probe materiale nu se aplic mijloace i procedee
de examinare ce pot deteriora suportul sau textul;
- prile constitutive ale documentelor rupte se pstreaz n plicuri. Recon
stituirea documentului se face n condiii de laborator, prin fixarea fragmentelor
ntre dou plci de sticl prinse pe margini cu benzi adezive. Se exclude ncleierea fragmentelor de document pe hrtie, carton;
235

Sim ion Dora

- documentele arse se introduc n cutii cu un material de vat, fiind acope


rit cu acelai material, se expediaz n laborator. n situaia unei arderi complete,
ridicarea resturilor de documente se efectueaz dup ntrirea acestora prin
pulverizare cu erlac sau asigurndu-le o anumit elasticitate prin pulverizarea
cu o soluie de 20% de glicerin dizolvat n ap;
- documentele-probe materiale se anexeaz la dosar n plicuri.

2. Expertiza criminalistic a documentelor suspecte de fals


1. Noiuni generale
n criminalistic, falsul n documente figureaz sub dou aspecte: intelectual
i material. Falsul intelectual const n atestarea faptelor sau mprejurrilor
ntr-un act scris ce nu corespund realitii. La aceast categorie de fals se re
fer bonurile de livrare fictiv a unor bunuri materiale, actele privind alterarea
mrfurilor, adesea fabricate fictiv de ctre persoanele cu atribuii de serviciu la
agenii economici de stat, alte acte prin care se atest fapte neadevrate.
Stabilirea falsului intelectual reclam efectuarea unei complexe activiti
de cercetare criminalistic, de multe ori cu concursul specialitilor n alte do
menii (contabilitii, economiei i comerului, finanelor i activitii bancare,
tehnologiei de producie industrial sau agrar).
Falsul material const n modificarea coninutului iniial al documentelor
preexistente. El poate avea diverse forme, cele mai frecvente fiind modifica
rea coninutului iniial al documentului prin nlturare, adugire sau refacere
de text i contrafacerea rechizitelor n documentele preexistente, n special
a semnturilor, impresiunilor instrumentelor de autentificare (tampilelor) i
schimbarea fotografiilor. Dup cum se va observa n continuare, la falsificarea
documentelor se folosesc multiple procedee, materiale i mijloace tehnice, ceea
ce face dificil descoperirea falsului de ctre organul judiciar. n majoritatea
cazurilor, cercetarea prealabil a documentelor-probe materiale duce doar la
suspiciuni de fals, constatarea acestuia realizndu-se n cadrul expertizei tehnice
criminalistice a documentelor.

2. Examinarea criminalistic a documentelor suspecte defals prin


nlturare, adugire sau refacere de text
nlturarea de text este una dintre modalitile frecvent aplicate la falsificarea
actelor scrise. n funcie de modul n care s-a operat, deosebim nlturarea me
canic i chimic. nlturarea mecanic const n tergerea parial sau total a
scrisului prin rzuire sau radiere cu diferite obiecte (lam, ac, radier etc.).
nlturarea prin tergere, deoarece este nsoit de aciuni mecanice asupra
suportului, produce un ir de modificri fizice ale hrtiei, ele prezentnd elemente
caracteristice ale falsului, urme ale tergerii. Acestea sunt:
236

Tehnica crim in alistic


1)
2)

subierea hrtiei n locul rzuirii sau radierii;


scmoarea hrtiei, starea dislocat a particulelor de hrtie;
3) lipsa luciului n zona deteriorat prin tergere;
4) deteriorarea elementelor de protecie i ale celor tipografice, dac do
cumentul are atare elemente;
5) afectarea elementelor grafice nvecinate;
6) prezena unor resturi de colorani din textul nlturat.
n cazul cnd pe suprafaa afectat prin tergere s-a depus un nou text, aces
tuia i va fi caracteristic: deosebirea coloranilor folosii i difuzia cemelurilor
n prile laterale ale scrisului, dar i n profunzimea hrtiei, pn la ptrunde
rea pe partea opus a documentului. Textul executat din nou se va deosebi de
asemenea dup caracteristicile scrisului de mn, respectiv a mainii de scris
n cazul documentelor dactilografiate, dac falsul aparine nu autorului, ci altei
persoane care a executat textul iniial.
Depistarea caracteristicilor menionate, respectiv punerea n eviden a modi
ficrii coninutului iniial al documentelor prin tergere de text, n principiu, este
lesne de realizat, apelndu-se la metode specializate ale acestui gen de expertiz
i la instrumentare cu care sunt dotate instituiile de expertiz la etapa actual.
n primul rnd, documentul n litigiu se va supune unui studiu vizual cu
ochiul liber sau la microscopul stereoscopic n lumin inciden, precum i prin
transparen. n situaiile favorabile, modalitatea la care ne referim este destul
de eficient, ea asigurnd evidenierea caracteristicilor inevitabile tergerii: sc
moarea i pierderea luciului hrtiei, subierea acesteia, alterarea elementelor de
protecie i a celor tipografice, afectarea textelor nvecinate, difuzia coloranilor
n cazul substituirii textului ters cu alte inscripii.
Dac examinarea vizual nu ofer rezultate suficiente, locul alterat prin
rzuire sau radiere poate fi evideniat prin aburire cu iod sau prfuire cu grafit,
folosind procedeele i tehnicile (tubul de iod, pulverizatorul de praf, pensula) din
trusele criminalistice destinate relevrii urmelor sudoripare de mini. Suprafaa
scmoat prin tergere va deveni mai intens colorat, ca urmare a reinerii unei
cantiti mai mari de substan aplicat.
Falsul prin nlturarea chimic de text se efectueaz prin corodarea sau decolorarea scrisului cu substane chimice (acid citric, natricaustic, ap oxigenat,
sulfit de sodiu, soluie de var etc.).
Decolornd textul scris, substanele chimice acioneaz concomitent i asu
pra suportului; hrtia i pierde luciul, culoarea, elasticitatea. Pot fi deteriorate
de asemenea elementele de protecie i cele tipografice, precum i unele semne
grafice nvecinate.
n criminalistic sunt specificate urmtoarele elementele caracteristice ale
corodrii de text:
zonele mate prezente pe suprafaa documentului n locurile interveniei
chimicalelor;
....................................................................... 237

Simiort Dora

- fisurile de suprafa prezente pe sectoarele influenate de chimicale;


- petele galbene prezente pe hrtia alb i albicioase pe hrtia color;
- deteriorrile elementelor de protecie i ale celor litografice;
- decolorarea parial a unor semne grafice nvecinate;
- fragmentele textului nlturat n cazul corodrii incomplete a scrisului;
- urmele de presiune lsate de instrumentul cu care s-a scris textul nl
turat.
La stabilirea nlturrii de text prin corodare, se va recurge la metode spe
ciale de cercetare, dintre care mai frecvent folosite simt:
- examinarea cu ochiul liber i la stereomicroscop;
- examinarea n radiaii ultraviolete i infraroii;
- depistarea elementelor caracteristice corodrii pe baza procedeelor foto
grafice separatoare de culori, precum i de intensificare a contrastului imaginii.
n situaii dificile se va proceda la examinri fizice mai avansate, n special
la metoda difuzo-copiativ, la tratarea cu izotopi radioactivi, la alte metode
sensibile cum ar fi, de exemplu, cea a microscopiei electronice, a analizei colorimetrice sau spectrografice.
O
variant aparte de fals prin nlturarea textului o constituie acoperirea
scrisului sau a unor semne grafice prin haurare sau prin pete de cerneal, tu
sau ali colorani.
Examinarea acestei categorii de fals are ca scop reconstituirea textului nl
turat. Printre metodele aplicate, mai efective s-au dovedit a fi metoda fotografiei
separatoare de culori, examinarea n lumin filtrat i n radiaii invizibile.
Dintre mijloacele tehnice de investigare, cu un deosebit succes se folosete
convertizorul optico-electronic al radiaiilor infraroii n lumin vizibil, care,
fiind prevzut cu ecran i cu dispozitiv pentru fotografiat, face posibil nu numai
observarea direct, dar i fotografierea textului nlturat prin acoperire.
Frecvent ntlnit este i falsul prin adugire de text. El const n introducerea
n textul iniial al documentului a unor cuvinte, litere, cifre sau n refacerea prin
adugirea de trsturi a unor semne grafice.
Prin adugire de text se pot urmri scopurile ilicite diferite. Deseori, la
aceast categorie de fals se apeleaz n cazul tinuirii anumitor date personale,
sociale sau juridice ale personalitii, restriciilor n spaiu i timp ale unui act
oficial, majorrii sau micorrii volumului lucrrilor efectuate, a drepturilor i
obligaiilor prevzute, a bunurilor materiale i sumelor bneti livrate, trans
portate, primite etc.
Adugirea de text poate fi efectuat de persoana care a redactat textul iniial
al documentului sau de alt persoan, cu acelai instrument scriptural sau cu
altul, imediat dup ntocmirea documentului sau dup un interval considerabil
de timp. Textul adugit poate fi amplasat la nceputul sau sfritul unor inscripii
alfabetice sau cifrice, ntre sau n prelungirea rndurilor, prin intercalarea unor
semne grafice sau cuvinte n rubricile formularelor completate.

Tehnica crim in alistic

Toate acestea determin n mod direct natura elementelor ce contribuie la


detectarea falsului.
Exemplele selectate din practica instituiilor de expertiz confirm c la
determinarea falsului prin adugire de text se iau n considerare trei categorii
de elemente caracteristice:
Prima o constituie indicii ordonrii scrisului, a deplasrii lui spaiale:
nghesuire exagerat de text, prescurtri incorecte, reducerea dimensiunilor
semnelor grafice pentru a amplasa textul n spaiul liber, micorarea distanei
dintre semne, cuvinte sau rnduri.
A doua categorie o constituie caracteristicile grafice. n situaia n care adugi
rea de text s-a efectuat de ctre o alt persoan, dect cea care a scris textul iniial
al documentului, ca n cazul unui scris dactilografiat, respectiv cu alt main, se
vor semnala deosebiri grafice ale scrisului adugit de cel precedent i urmtor.
A treia categorie se refer la elementele caracteristice determinate de nsui
rile substanelor de scris folosite la adugirea textului. De regul, textul adugit
se deosebete prin culoarea i compoziia materialelor de scris.
Pentru cercetarea falsului prin adugire de text, se apeleaz la examinrile
optice i fotografice consemnate anterior privind investigarea falsului prin corodare. Rezultate deosebit de eficiente se pot obine n urma aplicrii surselor de
raze invizibile filtrate (fig. 62). O metod specific de cercetare criminalistic a
genului de fals vizat const n examinarea locului de intersectare a trsturilor,
aceasta constituind o metod specific1. Dup cum este cunoscut, n condiii
normale, scrisul se execut de sus n jos i de la stnga la dreapta. O consecutivitate anumit se respect i la ntocmirea rechizitelor.

iS K tlk r s .

4000
VLOOO

Sooo
AOOO

a ,. | . .

Fig. 62. Inscripii cifrice modificate prin adugire de text: a - vzute i foto
grafiate la lumin, b - vzute i fotografiate n radiajii invizibile filtrate
1 . ,
. // ,
Moscova, 1971, . 5.

239

Sim ion Dora

Fig. 63. Trsturile intersectate


pe fotografia separatoare de culori

Astfel, documentele ofici


ale pentru atestarea validitii
se tampileaz, fiind semnate
de persoane responsabile, n
caz contar autenticitatea poa
te provoca dubii. Trsturile
elementelor scrisului executat
ulterior se suprapun trsturilor
executate anterior, n locurile
n care acestea se intersectea
z. Schimbarea ordinei acestei
succesiuni reprezint un indice
al adugirii de text

Ordinea n care se succed dou trsturi intersectate este determinat n


baza unor examinri riguroase prin aplicarea radiaiilor invizibile, n special a
celor infraroii, precum i a metodei fotografiei separatoare de culori, difuzocopiativ (fig. 63).

3.
Examinarea criminalistic a documentelor suspecte de fals prin
contrafacerea rechizitelor
Falsul prin contrafacerea rechizitelor, n special a semnturilor, a impresiunilor de tampile i a fotografiilor face parte din categoria ntlnit foarte
frecvent n practica judiciar.
Contrafacerea de semnturi se face pe dou ci: prin imitare (dup memorie
sau nchipuire) i prin copiere. Descoperirea falsificrii semnturilor prin imitare
ine de competena expertizei scrisului, la care ne vom referi n compartimentul
urmtor. Contrafacerea semnturilor prin copiere se face n mai multe variante.
Dintre cele mai rspndite sunt copierea prin transparen, cea efectuat prin
transfer cu ajutorul hrtiei de calc sau copiativ (indigo) i cea fcut prin
apsare a semnturii autentice i trasarea ulterioar a acesteia cu un material
de scris (cerneal, tu, pix, creion etc.)1. Indiferent de modul n care s-a comis,
falsul semnturilor prin copiere poate fi identificat datorit caracteristicilor de
plastografiere, dintre care cele mai importante sunt: lipsa cursivitii scrisului;
ntreruperi de traseu; tremurturi; opriri nentemeiate ale instrumentului de scris;
nceputul i sfritul punctat al semnturii. n cazul copierii cu hrtie copiativ
sau prin apsare, se vor lsa, respectiv, urme ale indigoului, dublri de trasee,
urme de apsare.
1. , ,
, Kiev, 1975, . 28.

240 ............................................................................... ........... ..................... ......................

Tehnica crim in alistic

n vederea depistrii indiciilor unui atare fals, specialistul criminalist mai


nti de toate va proceda la examinarea microscopic a semnturii, derulat de
examinri n radiaii ultraviolete, va apela la fotografia de umbre, de contrast
i separatoare de culori. Prezena caracteristicilor menionate n situaia unei
coincidene vdite a transcripiei semnturii n litigiu cu acea original justific
atestarea falsului semnturii prin copiere.
Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale, documentelor de identitate,
tuturor actelor emise de instituiile statale i obteti, prin care se probeaz fapte
juridice, se ncadreaz i impresiunea de tampil. Prin urmare, contrafacerea
acesteia este inerent ori de cte ori se procedeaz la ntocmirea n scopuri
frauduloase a documentelor false.
La contrafacerea impresiunilor de tampil se folosesc diferite procedee i
mijloace tehnice - de la cele mai simple (copierea cu un albu de ou fiert) pn
la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. i totui,
potrivit datelor din practica instituiilor de expertiz criminalistic, cele mai
uzuale modaliti de falsificare a amprentelor de tampil simt urmtoarele:
a) aplicarea impresiunilor cu o tampil confecionat dup modelul celei
originale;
b) copierea impresiunii de pe un act autentic i transferarea acesteia pe actul
fals;
c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. Desco
perirea falsului impresiunilor de tampil se bazeaz pe elemente caracteristice
proprii fiecrei modaliti de contrafacere. Astfel, pentru impresiunile aplicate
cu tampile improvizate sunt specifice urmtoarele particulariti care, n an
samblu, dovedesc falsul:
- caracterul nestandardizat al literelor i cifrelor. Dup cum este cunoscut,
la fabricarea tampilelor n atelierele litografice, la alctuirea textului se folosesc
semne standardizate, iar n impresiunile tampilelor false sunt semnalate forme
de gravare evident manual;
- lipsa uniformitii grafismelor ce constituie textul. Deseori, unele i
aceleai litere sau cifre difer dup form, dimensiuni, amplasare spaial;
- asimetria elementelor coninutului impresiunii tampilei. Se remarc
diferene ale distanei ntre litere, cuvinte, rnduri;
- deosebiri de poziie a axelor longitudinale ale semnelor fa de linia de
baz a scrisului;
- greeli gramaticale, de denumiri, prescurtri i nghesuiri nejustificate de
text, erori n coninutul i forma stemei, altor semne de structur a tampilei.

1D. Sandu, Falsul n acte, Bucureti, 1994, p. 168.


241

Sim ion Dora

n cazul copierii impresiunilor autentice cu un material intermediar (hrtie


fotografic, pelicul adeziv, plac gelatinoas, hrtie sugativ, albu de ou fiert
etc.), falsul se va manifesta prin:
- nuana slab a impresiunii n ntregime;
- trsturile difuze ale semnelor, cauzate de umezeala materialului inter
mediar aplicat;
- decolorarea hrtiei documentului pe un anumit spaiu n preajma impre
siunii, venit n contact cu materialul intermediar umed;
- prezena microparticulelor din materialul de copiat, de exemplu a urmelor
de emulsie n cazul aplicrii hrtiei fotografice.
Desenarea impresiunilor de tampile originale pe actele false prezint
anumite particulariti specifice, cauzate de mijloacele de desenare, dintre care
menionm: a) perforarea hrtiei n centrul impresiunii circulare n urma aplicrii
compasului; b) trasee dublate; c) deformri ale grafismelor; d) grosimi exagerate
ale unor elemente ale impresiunii; e) trsturi de creion, indigo etc.
Impresiunile de tampile se examineaz cu ajutorul mijloacelor tehnice cu
care sunt dotate laboratoarele criminalistice. Se va proceda la o examinare stereomicroscopic, la diverse msurri i, bineneles, la examinarea comparativ
prin intermediul microscopului comparator. Expertul, deci, trebuie s dispun
de modele-tip de comparare ale tampilei autentice, aplicate pe diverse acte n
perioada la care se refer documentul n litigiu.
O
modalitate aparte de contrafacere a actelor de identitate, a altor docu
mente destinate s ateste anumite drepturi (de exemplu, dreptul de conducere
a mijloacelor de transport) o constituie substituirea fotografiilor. Sub aspect
tehnic, aceast categorie de fals presupune, pe de o parte, nlturarea fotografiei
autentice i nlocuirea ei cu fotografia altei persoane, iar, pe de alt parte, con
trafacerea unui segment al impresiunii tampilei pe fotografia din nou ncleiat.
Operaiile efectuate n procesul acestui gen de contrafacere a documentelor con
diioneaz anumite modificri cu semnificaie de indicii ale falsului: deteriorri
ale hrtiei n apropierea nemijlocit a fotografiei; schimbri vizibile ale culorii
hrtiei dac fotografia nlturat a fost n prealabil umezit; resturi de suport al
fotografiei nlturate; alterarea textelor nvecinate. Contrafacerea segmentului
impresiunii de tampil pe fotografia ncleiat se face, de regul, prin desen i
deci reprezint caracteristici tipice falsului impresiunilor de tampile la care
ne-am referit anterior.

4. Examinarea criminalistic a hrtiei i a materialelor de scris


Examinarea criminalistic a materialelor din care constau documentele, a
hrtiei, cemelurilor, pastelor i minelor de creioane se rezum la determinarea
naturii lor dup structur, culoare, consisten i alte elemente caracteristice.
242

Tehnica crim in alistic

Stabilirea specificului materialelor are o importan deosebit, deoarece


contribuie la:
a) determinarea falsului prin nlturare de text. Dup cum este cunoscut,
cele mai frecvente cazuri de nlturare a textului sunt cele efectuate prin corodarea, splarea sau acoperirea textului. Examinarea acestei categorii de fals
este de neconceput n afara unui studiu al materialelor pe care sunt ntocmite
documentele;
b) fixarea falsului prin adugire de text i prin modificarea anumitor ele
mente de rechizite, cum ar fi nlocuirea fotografiei autentice cu fotografia altei
persoane ntr-un act de identitate. Constatarea acestui gen de fals se bazeaz
att pe caracteristicile grafice, ct i pe cele ale materialelor de scris, viznd
distincia dup culoare, consisten, ali indicii de structur;
c) reconstituirea unui act fragmentar dup prile lui componente. n cri
minalistic, refacerea unui ntreg dup pri se realizeaz cu mare precizie pe
baza corespondenei contururilor marginale. n cadrul refacerii documentelor,
se apeleaz i la similitudinea de componen, culoare i alte nsuiri depistate
prin studierea materialelor folosite la ntocmirea documentelor;
d) fundamentarea anumitor raionamente privind timpul ntocmirii docu
mentelor. Determinarea vechimii actelor scrise reprezint, dup cum am meni
onat, una din problemele ce se caracterizeaz printr-im nalt grad de complicare,
cu care organele judiciare se confrunt permanent. In acest scop, criminalitii
folosesc datele pe care le furnizeaz un document prin coninutul su textual,
precum i caracteristicile de fabricaie a hrtiei i a substanelor de scris, a strii
i gradului de uzare a acestora.
Hrtia, reprezentnd principalul material folosit la ntocmirea documen
telor, se caracterizeaz prin grosime, greutate, culoare, elasticitate, transparen,
netezime, gradul de impuritate i prin elementele de componen: celuloz,
substane de ncleiere, material de umplere, diveri colorani.
Caracteristicile menionate se depisteaz prin intermediul anumitor instru
mente de msurare i optice de mrire, recurgndu-se, dup necesitate, la metode
i mijloace de analiz spectral, fluorescent, colorimetric.
Pentru scrierea documentelor, n prezent se folosesc cerneala, pasta pentru
stilourile cu bil, tuuri i creioane, fiecare prezentnd variante de compoziie
i nuane de culori.
Cerneala poate fi de uz curent i special, destinat completrii buletinelor
de identitate, cecurilor bancare, a altor documente de cert valoare social.
Pastele pentru stilourile cu bil difer dup elementele cantitative de alcool
i substanele introduse n componena lor pentru a le intensifica vscozitatea.
Tuurile simt de mai multe feluri: de desen, tipografice, de tampilare i de
dactilografiere.
243

Sim ion Dora

Creioanele se mpart dup compoziia minei. Astfel, ntlnim creioane de


grafit, chimice i grase sau dermatografice.
n criminalistic, materialele de scris se examineaz n cantiti mici, de
regul, n form de trasee sau pete uscate. Aceasta impune aplicarea n cadrul
cercetrii a unor metode suprasensibile. Se apeleaz, n primul rnd, la un studiu
microscopic, apoi la procedee separatoare de culori, desfurate att n lumin
vizibil, ct i n radiaii ultraviolete i infraroii.
Pentru separarea componentelor materialului de scris, se efectueaz o ana
liz spectral.

3. Expertiza textelor dactilografiate


Expertiza criminalistic a textelor dactilografiate are ca scop soluionarea a
dou probleme cu care se confrunt organele justiiei penale: identificarea ma
inilor de scris i stabilirea dactilografului, persoanei care a executat la main
textul actului n litigiu.
Ca i n alte cazuri de identificare criminalistic, textele dactilografiate se
examineaz n dou etape. n prima etap, n baza unui studiu al caracteristicilor
generale, se determin marca, tipul i modelul mainii la care s-a tiprit textul, n
a doua etap se efectueaz identificarea propriu-zis a mainii dup elementele
caracteristice individuale ale acesteia materializate n text.
Principalele caracteristici generale n funcie de care se determin tipul
mainilor de scris sunt: pasul mecanismului principal, tipul caracterelor, com
plexitatea semnelor, intervalul dintre rnduri. Pasul mecanismului principal
reprezint distana la care se deplaseaz carul mainii spre stnga, n urma
apsrii pe o tast a caracterelor sau pe bara de spaiu. ntr-un text tiprit, pasul
mecanismului principal este spaiul cuprins ntre axele medii a dou semne
btute la main fr interval. El se determin dup numrul semnelor btute
fr interval, pe un spaiu de 25,4 mm.
Dup mrimea pasului mecanismului principal, se disting maini de scris
cu pasul mare, care bat pe spaiul enunat 8 semne, cu pasul mediu, care bat
9-10 semne, i cu pasul mic, care bat n acest spaiu 11-15 semne1.
Tipul caracterelor reprezint dimensiunea i configuraia literelor, cifrelor i
a altor semne grafice sau de punctuaie. Dup dimensiunile caracterelor, mainile
de scris sunt clasate n trei categorii: cu scrisul mare (caracterele au nlimea
de peste 2,25 mm), cu scrisul mijlociu (caracterele au nlimea de 2-2,25 mm)
i cu scrisul mic (caracterele au nlimea de 1-2 mm).
1 3. . , // -
, Moscova, 1973, . 51.

244

Tehnica crim in alistic

La determinarea tipului mainii, se ia n considerare i limea caracterelor.


Dup limea acestora, raportate la nlime, se disting maini cu scrisul lat (l
imea se m n e lo r depete nlimea lor), cu scrisul mediu (limea i nlimea
semnelor este egal) i cu scrisul ngust (nlimea semnelor depete limea
lor). Tipul caracterelor se manifest i prin desenul (arhitectura) literelor, ci
frelor i a altor semne grafice, atestarea sau lipsa unor elemente specifice de
configuraie (fig. 64).

rou p e n tnerej.e> dar 9 i


x , r
. ,
l e s a le pe oM .
" 'P } / l 0

.
, # tim ea) i r e s p
'
l o r condajnnai*
/ *
,
v,
r e v z n d u -se nhim b mereu cr
v&l&t6 u6

2 6 4 .
2 6 ?

3 3 4 5 6V-'- 7 8 9J

Fig. 64. Configuraia literelor a, , u i a cifrelor 3, 4, 5, 7 i 9


la diferite maini de dactilografiat
Prin complexitatea semnelor se nelege numrul de caractere de pe trun
chiuri i, respectiv, numrul de semne corespunztoare tastelor mainii. Majo
ritatea mainilor de birou au n total 46 de semne, cele portative pot avea ntre
40 i 44 de semne. Deosebirea n numrul semnelor se datorete lipsei la unele
maini, n special la cele portative, a anumitor caractere, semne matematice i
de punctuaie (, , , 1, 3).
Complexitatea semnelor, particularitate de incontestabil valoare criminalis
tic, servete la delimitarea mainilor prin constrngerea cercului celor suspecte.
Dac, de exemplu, maina examinat nu este echipat cu anumite semne men
ionate n textul actului n litigiu, ea va fi exclus din categoria celor suspecte,
dac sunt suficiente dovezi c dactilograful n-a folosit aceste semne.
Intervalul dintre rnduri, respectiv spaiul cuprins ntre baza a dou impri
mri ale uneia i aceleiai litere sau cifre spaiate n dou rnduri nvecinate,
de asemenea, difer la anumite tipuri de maini. Acest spaiu este determinat
de un dispozitiv de fixare a distanei dintre rnduri care permite, la mainile
modeme, scrierea la 1, 1,5,2 i 3 intervale.
Distana dintre rnduri de la un interval la altul crete proporional. Aa de
exemplu, mainile de tipul Mercedes, Olympia, Remington, Bakiria au
distana dintre rnduri: 2 mm pentru scrisul la un interval, 4 mm pentru scrisul
........... .............. .............................................. 245

Sim ion Dora

la dou intervale i 6 mm pentru scrisul la trei intervale. Mainile Progres,


Ucraina, Moscova (portabil) au distana dintre rnduri de 4,20 mm pentru
scrisul la un interval, 8,40 mm pentru scrisul la dou intervale i 12,60 mm
pentru scrisul la trei intervale1. Aadar, distana dintre rnduri difer n funcie de
modelul mainii aplicate, chiar i n cazul dactilografierii la acelai interval.
Deosebirile de distan ntre rnduri se stabilesc prin msurri liniare, dar
i prin suprapunerea, examinarea prin transparen a negativelor textelor com
parate, executate la aceeai scar.
Identificarea mainilor de scris se bazeaz pe cercetarea particularitilor
strict individuale, provenite fie din defecte de fabricaie, fie din uzur, n urma
unei exploatri intense sau neprofesionale a acesteia. Printre elementele carac
teristice individuale, mai frecvent ntlnite sunt urmtoarele:
- deplasarea constant a anumitor semne pe vertical sau orizontal de la
linia de baz a rndului, cauzat, n majoritatea cazurilor, de amplasarea inco
rect a prghiilor sau a semnelor respective pe trunchiuri. Iregulariti privind
plasarea semnelor pot fi provocate i de manevrarea greit a mainii, dar n
atare situaie indiciul la care ne referim nu se va manifesta constant pe parcursul
ntregului text dactilografiat;
- devierea axei longitudinale a unui semn, raportat la linia de baz a scrisu
lui, cauzat, de regul, de fixarea greit a acestuia pe trunchiul prghiei sau de
deformarea prghiei. Ca i n cazul elementului precedent, erorile de verticalitate
reprezint valoare identificatoare doar n situaia n care se manifest constant;
- intervale neregulate ntre rnduri.
Este
o imperfeciune frecvent ntlnit, fiind
fa c e n f c i e d
consecina unei defeciuni a dispozitivului
de spaiere sau efectul unei presiuni insufi
ra i dup culoare.
..
ciente a mecanismului de apsare a hrtiei
Mrimea elem @ jtelor c
pe sulul mainii de scris;
- intervale neregulate ntre semne n
d n v a l o r i @ 8 o lu t e
tlnite
la mainile uzate, la care reglatorul
.
i
- .
'
micrii
carului i al spaierii semnelor este
m orffi) te r m e n i; mare
W;
.v

;. '
.*
' defectat;
- impresionarea dubl a anumitor
c o m p a ra tiv i cu a l t e d
semne,
condiionat de defeciuni tehnice
Fig. 65. Caracteristici indivi
privind
funcionarea
prghiilor.
duale ale mainii de scris
Dereglri de contur care se manifest
prin lipsa elementelor de structur grafic a semnelor sau prin forma lor
deformat (fig. 65).
Stanciu, I. Vicol i D. Perciun, Examinarea grafic a scrisului dactilografiat //
Tratat practic de criminalistic, voi. III, Bucureti, 1980, p. 339.

1 V.

246

Tehnica crim in alistic

Identificarea dactilografului, operaie care poate finaliza cu succes doar


n cazul unui text mai extins, se efectueaz n baza analizei anumitor carac
teristici, parvenite n urma procesului de studiere i care reflect, pe de o
parte, gradul de calificare, de posedare a tehnicii de dactilografiere, dar, pe
de alt parte, capacitatea intelectual proprie dactilografului. Se ine cont de
dispunerea topografic a textului, de modul de ncepere i ncheiere a rn
durilor, de evidenierea titlului i a alineatelor, de numerotarea paginilor, de
corectarea greelilor .a.
Examinarea textelor dactilografiate, indiferent de scopul prevzut (iden
tificarea mainii sau a dactilografului), const n analiza comparativ a scrisului
n litigiu cu modelele de comparaie.
Expertului i se prezint texte tiprite la maina suspect i, respectiv,
executate de persoana presupus ca fiind autorul documentului litigios. n
acest scop, pot fi folosite orice acte cu coninut similar celui supus exami
nrii. Documentele-modele de comparaie trebuie s conin toate semnele
din textul documentului n litigiu. De asemenea se remite expertului textul
documentului n cauz, tiprit de o dactilograf n prezena organului judiciar,
care va certifica, prin inscripia respectiv i semntur, proveniena mode
lelor de la maina supus examinrii. n situaia mainilor de uzitare intens,
suplimentar se vor lua impresiunile semnelor n ordinea amplasrii lor pe
claviatur, de sus n jos, de la stnga spre dreapta, n poziia sulului nvelit cu
un carton subire, pentru a evita influena defectelor acestuia asupra formei
constructive a semnelor.
Pentru identificarea dactilografului, persoanei suspecte i se va solicita dac
tilografierea a dou texte: unul cu un coninut apropiat documentului n cauz,
dictat de ctre organul judiciar, altul - de compunere proprie.
Ca i la efectuarea altor expertize criminalistice de identificare, operaia de
comparare a actului n cauz cu modelele scrisului, executat la maina suspect,
deine locul principal n procesul examinrii.
Prin confruntare direct, se vor compara elementele caracteristice generale,
evideniate n etapa de examinare separat sau intrinsec. Dac caracteristicile
generale difer n mod evident, expertul va formula concluzia negativ, adic
va infirma identitatea mainii la care s-a tiprit textul actului n cauz i a mo
delelor de comparaie.
n cazul cnd caracteristicile generale coincid, se va trece la compararea
caracteristicilor particulare mrite prin fotografiere sau prin proiectare pe ecran,
n baza coincidenei caracteristicilor generale i particulare, expertul va confirma
identitatea mainii la care s-au tiprit textele comparate.

24 7

Sim ion Dora

4. Expertiza criminalistic a scrisului


1. Bazele tiinifice i posibilitile expertizei scrisului
n accepia sa larg, scrisul reprezint un mijloc de comunicare, care const
n reproducerea gndirii i vorbirii prin semne grafice. El a aprut la o anumit
etap de dezvoltare a societii, din necesitatea oamenilor de a-i fixa ideile,
de a le pstra i a le transmite la distane inaccesibile vorbirii orale. Pornind de
la pictografie, sistem bazat pe reprezentarea ideilor prin desene realiste, scri
sul, pe parcursul vremii, s-a perfecionat, ajungnd pn la sistemul modem
alfabetic1. n prezent, scrisul de mn rmne indispensabil bunei desfurri
a relaiilor sociale, indiferent de sfera activitii omeneti. Aadar, dup cum
se susine n literatura de specialitate, scrisul de mn, n pofida existenei a
tot felul de mijloace mecanice i electronice de scris, persist n calitatea sa de
mijloc eficient de comunicare2.
Ca obiect de examinare criminalistic, scrisul cuprinde, pe de o parte, ele
mentul spiritual, iar, pe de alt parte, structura grafotehnic a manuscrisului.
Elementul spiritual se refer att la coninutul textual, ct i la aspectul
stilistic, expresiv i gramatical, propriu unui scris. Structura grafotehnic se
manifest prin diverse forme de construcie a semnelor grafice i prin par
ticularitile acestora de a realiza legtura ntre cuvinte, fraze etc.
Expertiza scrisului de mn, avnd ca scop identificarea scriptorului, se
bazeaz pe dou proprieti fundamentale ale scrisului: individualitate i rela
tiva stabilitate.
Dup cum este cunoscut, scrisul este o deprindere intelectual-motrice, la baza
cruia se afl stereotipul dinamic - un complex de reflexe condiionate - format
n procesul de nvare. n urma exerciiilor repetate ntr-un timp ndelungat de
studiere, urmate i n cadrul activitii practice ulterioare, se formeaz un ir de
legturi nervoase temporare, condiionate de ascultarea i pronunarea sunetelor
vorbirii, de perceperea caracterelor, a literelor, cifrelor, a altor semne grafice,
precum i de micrile minii. Aceste legturi atribuie deprinderii de a scrie un
nalt grad de automatizare.
Procesul de formare a deprinderii de a scrie este influenat, pe de o parte,
de tipul sistemului nervos central, de stereotipia vzului, de caracteristicile
anatomice ale minii cu care se scrie, iar, pe de alt parte, de metoda aplicat
la predarea scrisului, de condiiile n care se exerseaz, de ali factori care, n
cele din urm, contribuie la elaborarea unui scris cu caracter individual.
1H. , , Minsk, 1987, . 20.
2A.Frtil, R.Constantin, Expertiza grafic i raionamentul prin

2000, p. 9.
248 ..........................................

analogie, Bucureti,

Tehnica crim in alistic

Individualitatea scrisului se exprim prin folosirea de ctre individ a unor


modaliti proprii, originale, de aplicare a materialului lingvistic i de executare
a semnelor grafice n procesul de comunicare n scris1. Ea presupune irepetabilitatea ansamblului de caracteristici lingvografice n scrisul a dou persoane.
Stabilitatea scrisului presupune c, odat fiind format, acesta rmne constant pe
ntregul parcurs al vieii, caracteristicile lui de fond manifestndu-se indiferent
de natura i coninutul spiritual al nscrisului, de condiiile n care se scrie i de
starea scriptoiului. Explicaia tiinific este de natur psihofiziologic: ca i orice
alt stereotip dinamic, scrisul este un sistem fiziologic stabil i ireversibil.
Stabilitatea scrisului ns nu trebuie conceput ca ceva absolut. Ca orice
fenomen material, scrisul poate suferi unele modificri, fiind influenat de diferii
factori, dintre care menionm:
- denaturarea scrisului cursiv prin schimbarea dimensiunilor semnelor
grafice, a gradului de evoluie a scrisului, a formei i nclinaiei acestuia;
- starea patologic, multiplele afeciuni, n special cele ale sistemului ner
vos, pot genera degradri ale deprinderilor motrice, ajungnd pn la pierderea
total a acestora. Anumite modificri apar i n scrisul persoanelor n etate;
- starea psihic la momentul executrii manuscrisului, cum ar fi, de exemplu,
starea de oc, de depresiune, de intoxicare grav cu alcool sau stupefiante;
- condiiile improprii de scris, poziia incomod, suportul neobinuit,
temperatura sczut sau, dimpotriv, excesiv de nalt.
Totodat, i aceasta s-a confirmat prin bogata practic criminalistic,
modificrile cauzate de factorii menionai cu excepia unor cazuri n parte, nu
duc la denaturare grave ale scrisului i, prin urmare, nu afecteaz posibilitatea
identificrii scriptorului.
Acumularea de cunotine privind bazele psihofiziologice ale scrisului a
condus la conturarea sarcinilor ce in de competena expertizei criminalistice a
manuscriselor. Astfel, la etapa actual, genul respectiv de expertiz, n majori
tatea cazurilor, preconizeaz:
- verificarea autenticitii unui manuscris sau a semnturii n scopul iden
tificrii persoanei nominalizate n document sau creia i se atribuie textul sau
semntura.
- identificarea scriptorului unui text sau semnturii falsificate.
- identificarea autorului unui text suspect anonim, dar cu coninut antiso
cial, dup caracteristicile limbajului i modul de redactare.
1 L. Ionescu, Expertiza criminalistic a scrisului, Bucureti, 1973, p. 39; .
, // -
, Moscova, 1971, . 128.

........ .................. .................... ...................................................................... ................. 249

Sim ion Dora

Atunci cnd organul judiciar se afl n cutarea persoanei (persoanelor)


implicate, expertului i se va solicita efectuarea unei analize tiinifice a nscri
sului n litigiu n vederea obinerii anumitor pronosticuri privind personalitatea
scriptorului de natur s contribuie la constrngerea cercului celor suspeci (nu
mrul persoanelor care au scris un text, sexul acestora, vrsta, profesia, limba
i, respectiv, naionalitatea, nivelul de cultur general).
Aadar, obiectul principal al expertizei scrisului l constituie identificarea
scriptorului, avnd n vedere att autorul, ct i executorul nscrisului. Totodat,
n practic s-a demonstrat c se atest situaii cnd soluionarea cauzei reclam
cunoaterea mprejurrilor ntocmirii actului n litigiu, chiar dac scriptorul este
determinat. n acest caz, expertul va trebui s confirme sau s infirme faptul
executrii manuscrisului n condiii improprii de scris sau n stare de discomfort
psihofiziologic (de stres, oc, ebrietate, amnezie .a.), precum i dac scrisul n
litigiu este denaturat.

2. Caracteristicile de identificare dup scris


Individualitatea unui scris se manifest prin anumite particulariti ale
deprinderilor de a scrie, materializate n manuscris sub form de elemente
specifice, cunoscute n criminalistic sub denumirea de caracteristici de
identificare dup scris. Punerea n eviden a acestor caracteristici, analiza i
evaluarea tiinific a lor constituie, pe bun dreptate, sarcina primordial a
expertizei scrisului1.
Experiena acumulat de specialitii n domeniul respectiv demonstreaz
c, la cercetarea scrisului, se au n vedere dou categorii de caracteristici:
a) ce se refer la coninutul de idei i limbaj, denumite n literatura i
practica de specialitate caracteristici ale limbajului scris;
b) ce exprim structura grafic a scrisului, cunoscute sub denumirea de
caracteristici grafice sau grafotehnice2 .
Caracteristicile de identificare dup scris, indiferent de grupul la care aparin,
se subdivizeaz n generale, dac definesc scrisul la nivelul de grup, i particu
lare, n cazul n care oglindesc particularitile scrisului la nivelul elementelor
de structur a acestuia.
Principalele particulariti specifice cu semnificaia generic a limbajului
scris sunt: stilul expunerii, nivelul de cultur gramatical i structura lexicalexpresiv. n cercetrile criminalistice, stilul exprimrii gndurilor n scris
^., // -
, Moscova, 1971, . 52.
2 ., . ,
// - , Moscova, 1988, . 66.
250 ................................................................ .................................................................. .....

Tehnica crim in alistic

prezint interes, deoarece indic sfera de activitate a autorului, nlesnind n


mod direct cutarea lui.
Dup lexemele, construciile utilizate i modul de exprimare a ideii princi
pale, el poate fi artistic, tiinific, profesional, glume, arhaic, haotic.
Nivelul de cultur gramatical a scrisului, care, dup numrul i caracterul
abaterilor de la regulile ortografiei n vigoare, poate fi apreciat ca fiind nalt,
mediu, sczut sau foarte sczut. In acest context, important este s remarcm
c, prin studii experimentale, s-a dovedit existena unei corelaii ntre nivelul
gramatical i structura grafic a scrisului. Deci evidenta discordan dintre
aspectul gramatical i cel grafic impune dou versiuni. Prima: autorul i execu
torul actului n litigiu sunt persoane diferite, situaie frecvent ntlnit n cazul
scrisorilor anonime i a doua: atestarea unui scris denaturat.
Structura lexico-expresiv se manifest n scris prin bogia lexical i
exactitatea terminologic. Ea poate fi bogat, medie sau redus.
La nivelul individual, caracteristicile limbajului scris mai frecvent se ma
nifest prin utilizarea specific a anumitor uniti lexicale (sensul eronat al
termenilor, folosirea cuvintelor din alte limbi, a regionalismelor, profesionalis
melor sau jargoanelor), precum i prin devierile cu caracter stabil de la regulile
ortografice, morfologice i sintactice privind scrisul corect.
Caracteristicile grafice generale, fiind relativ mai numeroase, sunt reunite
n dou subgrupuri.
Primul constituie elementele topografice, respectiv particularitile de
prinderilor de amplasare a textului pe hrtie sau alt suport. Ele i gsesc
expresie n forma i dimensiunile marginilor lsate pe ambele pri ale hrtiei,
mrimea alineatelor, distana dintre rnduri i cuvinte, forma i direcia liniei
scrisului n raport cu seciunea orizontal a hrtiei, amplasarea rechizitelor, n
special a semnturii i datei, a rezoluiilor, inscripiilor titulare i a semnelor
de punctuaie.
Al doilea grup reprezint caracteristicile privind gradul de evoluie a
scrisului, acesta considerndu-se printre elementele de nalt valoare iden
tificatoare.
Prin gradul de evoluie, se nelege nivelul de formare a deprinderilor de
a scrie, prin micri coordonate i rapide, stadiul la care o persoan a obinut
deprinderea sau tehnica de a scrie1. El se determin dup complicaia, conti
nuitatea, forma, nclinaia scrisului, ritmul i coordonarea micrilor n scris.
Evoluia scrisului poate fi superioar, inferioar i medie (fig. 66).
1 E. Stancu, Criminalistica. Investigarea tiinific a infraciunilor, Bucureti, 1986,
p. 298.
251

Sim ion Dora

A & f

f/4 ^ 7

P u r
,

/ w & t '/
/> t

Jt / J L l C n J X L W l - '

^ V
d

jfe ti,

fWtF-*-

d o jto iu i

^ 2

^ J

j^

jU

c o ^ t 'z d e .

&

n ^ t l t u ^ U
^ y ^ . r - -

'Vision eX&~

- -

c/e-

i
C-2/ ^ y
J L o T sr ^ ze
/D<u f^CL*

ce/u)

*&

dJL.

''I t -

CL^

in
JL&-&&-

tsci'& ^'uCci*/

j* m

^Y V C W

t 'Z J z M

j u

9 Z J? J&
^

$ C i
h d t
2

/irf cSc^ m r c ^

ii) / ^ 5 ^
fi'L&UZJ? 0 4 ,
&>. (//f'A K #
*
tn c e ^ e .
ce^i
^>^c>*^.

c+t-

e > ie ^ 'A ^ ~ /

^co^e^m f-r'i^& esz& O


t V J a f /> / -?- fe/i* '* u &
c * i ^ y /t>
Lcn-c fcO'& s^rP
/> e s h fe ^ t^ /'c ts c is z &
/.
Fig. 66. Evoluia scrisului: a - superioar, b - inferioar, c - medie

252

Tehnica crim in alistic

' - ; - " ' ' '_'

' ' ' '

' '

-:1 I

_____ __ .
J&C&* - 't*ts4Dj6r
S/V/ c m t t o a t / i d *> i t / f f e i f z o i / i o c/e
.
o te , 3

? i m / c c / j c / v c e f c / f / t / ? e c / t o / ? > o f c/ioc/y
* / / / c u c c /te . g / ? c t o t / / . - -r?/ c /ij t/> z c t/o

!Vr' _
* r>?/n/e
99 *
?? JC'ZJtJ? j~//n /-V//,V
y / ?(jfSO i/ec/.
W- / v & ' n c / i/* ? u i7 * 0 . f b f o / c / , ; e z ? a i f z i
b .........
Co/rK//t?27'e
d
c/ee
S r* ? t( f ia

{< /* /> ri efese fra sl


s< ^ ? fff^d -e w e* 7 <
</e~
0*4 A*
}%*>*y7z1*

a & e^-iT r

jC

^ ) iftc r .'a

?<t~7r*>&

JZ

<

'&

Fig. 67. Gradul de dificultate: a - simplu, b - simplificat, c - complicat


Dup gradul de dificultate, scrisul poate fi simplu, apropiat de modul ca
ligrafic; simplificat, cu majoritatea semnelor grafice trunchiate, i complicat,
n structura cruia sunt atestate particulariti suplimentare sub form de
diverse omri (fig. 67).
Prin continuitatea scrisului, se nelege gradul de conexiune a micrilor
pe parcursul scrierii. Dac, de exemplu, n scris se execut peste 5 litere fr
ntrerupere, acesta va fi considerat de continuitate mare. Scrisul, care se ntrerupe
dup fiecare 2-3 litere, este apreciat avnd continuitate mic (fig. 68).
253

Sim ion Dora

c>ixt u/t**-t

/7)

/IfouA&fe

Usl^esfe c&

%Ly * s 'otp&y

& -yj\j'***X
fa ,M e
-j.^ -

u ^-e

^ ^7^
c r ^ te

< *~4y& *2e

A.

*uu

-Jr**

* * - , >
<

oiAju (m -p u

/ 'o t / ii/ u f

/z>e

f i? * sr?c/-/

j(o f r
<$& s e / e
jn ? *
a f
/^ ^ -Z
jV G C t/e .
Tf? $ 77?/7<5

t'/9 P ^ D c / fi

e x e c u -^ ol/ e i
a le
a lt s ^ -a s ?
fTTQ / i i e / e t
c/e j d v q /^j f e p & ?a
ele d e p u /? <?re
a p v o o / tt s e S o ?
te
fe r e y t t f e Sa
ete// /?s7e&
^ -C{?^97Q . efie-) p t *
d czecio .
m ;
C^lc^ , tLA^-C.
^t*. "hosti c*-t
o<ut-^ccc.

, C-fct-

CL

&g.- i H t

<
zjux. ca^ cL
'Zjb^, ^u z^c^t CL/t-^o,

&.
ttuU
gCjz*

ic -T ^ a ^ e /c > i.
faJi*~cL<^

te -2 t^ e ij ^ - ,

c-esi. c^e^ttez 7-tu~

bu-Cct;
OL*cl^ c^JisLtGUtxvuc St cUt2> C^>/*4U*_/ T-t-42.

/-Ui-

Fig. 68. Continuitatea scrisului: a - mare, b - mic, c - medie


Forma scrisului se determin dup modelul predominant de executare a
elementelor de baz, a literelor i a traseelor de legtur. Printre formele n
tlnite, se disting scrisuri arcadiforme, unghiulare, ghirlandiforme i rotunjite.
De exemplu, minusculele m, ,41, p, h pot avea n partea superioar a
gramelor trasee de legtur cu prevalen n form arcuit sau unghiular, iar
depasantele literelor d, f i p se pot prezenta sub form unghiular sau
ghirlandat.
Prin nclinaia scrisului se are n vedere poziia axei longitudinale fa de
linia scrisului. Dup acest element, se disting scrisuri nclinate spre dreapta,
spre stnga i verticale fig. 69).
254

Tehnica crim in alistic

a s 's ? ^
K'

cx -il^Vsr
VK ^(Li^EvvJIp. >1983,

i. Q ^ w w ^ iv ^ w tc ^ fc
<L
^ JiK-<^3U*Jo^^^i 499 3
J!_
VtL
fc-'OGo-'vv^v.t* . Xi- ^iO^feL^ky^Zs. -19<T3.
*> cx<*OfcAS- 3". ^

e_ O-xjL^eeukr

CL-c.

VAiAVvAxXXA.
H w jvvd<Jxt>
(o W^i^-W^-Vi
A
ft*^*-'u-8' ^ei-O- ta. oAjoSto^. a.v<U.'co vu^ - Qo o>L
<~
.
, _
JUUL^OXXA.VtX5dbo. iM. OUUX
u^_ Vjop
^ u o i i o. jC->-txj_L
C'A
-1-*^Cl.' ^d_
dLx.

|*>VSCk.-^CL
OoukjO^C

O^-Ktjuk. clL

<"***- ^
rQa t te , , fe-f^~~

CJL- (V*

!L dLcdfoa.
ctocc.

jL'tJta.ii.
NJu j M

Fig. 69. nclinaia scrisului: a - spre dreapta, b - spre stnga, c - vertical


Ritmul i coordonarea micrilor n scris se determin n baza dezvluirii
unui ir de alte elemente caracteristice ale scrisului, n special dup gradul de
complicare, form i continuitatea acestuia. Scrisul rapid ntotdeauna figureaz
simplificat, predominat de trasee unghiulare sau arcuite, i cu un nivel mai nalt
de legare a literelor n cuvinte.
Caracteristicile grafice particulare ale scrisului reflect deprinderile scriptorului privind modul de executare a literelor, cifrelor, semnturilor, a altor
semne sau grup de semne grafice. Practica demonstreaz c efectuarea exper
tizei criminalistice a scrisului este de neconceput fr un studiu minuios al
255

Sim ion Dora

construciei semnelor grafice, respectiv n baza analizei elementelor specifice


privind executarea lor.
Dup structura prevzut de formele caligrafice, literele alfabetului romnesc
constau din dou elemente constructive: grame - pri componente de baz ale
literelor care figureaz printr-o singur trstur i trasee anexate sau de com
pletare a literelor (linii de atac i de finalizare, bar, sedile, semne diacritice).
Ele pot fi grupate n litere cu trasee circulare (a, o, g, d) sau semicirculare (c, x,
s), cu bucle (e, b, f, o, g, j), cu depasante (b, p, g, j), cu barri (f, t, z), cu semne
diacritice (i, , , , j), cu sedile (, ), cu o singur ( 1, i, t), cu dou (n, v, u) sau
cu trei (m) grame.
Dintre elementele particulare ce caracterizeaz modul de executare a sem
nelor grafice, menionm:
- amplasarea punctelor de atac i de finalizare a micrilor efectuate la
executarea semnelor grafice. Poziia acestor puncte, n raport cu linia scrisului,
dar i cu centrul convenional al literei respective, constituie o caracteristic
esenial i stabil n scrisul unei persoane;
- modul de ncepere i finalizare a semnelor grafice. Aceast caracteristic
se manifest prin executarea celor mai diverse, dup form i dimensiuni, tr
sturi nefuncionale (linie de atac sau de finalizare) sau prin lipsa acestora n
situaiile n care ele sunt prevzute de modelele caligrafice;
- forma elementelor componente (gramelor, liniilor de atac i finalizare,
trsturilor suplimentare i de completare ale semnelor grafice). Att trsturile
grame, ct i cele auxiliare (de completare a semnelor) se pot manifesta sub cele
mai diverse variante ale formelor (drepte, circulare, semicirculare, unghiulare,
concave, buclate, ondulatorii);
- dimensiunile semnelor grafice i ale elementelor constructive, raportate
la alte semne din ansamblul unui cuvnt, iar n cazul elementelor componente,
la alte elemente ale semnului respectiv. Dimensiunile grafice constituie de ase
menea o caracteristic semnificativ a scrisului unei persoane. Ele pot fi mari,
mici sau medii;
- modul de legare a semnelor grafice nvecinate i a elementelor acestora.
Sunt atestate forme de legtur simpl, prin juxtapunere, contopit sau distanat
i complicat, realizat prin trasee suplimentare;
- repartizarea presiunii n trsturile grafice. Evidenierea acestei caracte
ristici, ea de bun seam aparinnd elementelor de strict individualitate, nu
ntotdeauna este un lucru simplu. Presiunea e influenat de instrumentul cu
care se scrie, de suport, de poziia scriptorului etc.;
- trebuie de avut n vedere i faptul c elementele de presiune sunt mai
evidente n trsturile realizate prin micri descendente i mai puin evidente
n cele efectuate prin micri ascendente;
256

Tehnica crim in alistic

- direcia i succesiunea micrilor instrumentului scriptural la executarea


anumitelor semne sau elemente de semne grafice. Toate cele patru direcii de
micare grafic descendent (de sus n jos), ascendent (de jos n sus), de abducie (de la stnga spre dreapta) i de aducie (de la dreapta spre stnga), pot
avea ntr-un scris litigios multiple variante proprii ale scriptorului1.

3. Specificul examinrii criminalistice a scrisului


Expertiza de identificare dup scris se efectueaz n baza examinrii com
parative a textului sau semnturii n litigiu cu modelele de scriere a persoanei
suspecte ca fiind autorul manuscrisului. De aici obligaiunea organului care
dispune expertiza de a obine i a prezenta expertului modele de comparaie a
scrisului persoanelor verificate, adecvate problemelor ce se pun n faa expertizei.
Nivelul cantitativ i calitativ al acestor materiale determin eficiena expertizei.
In baza unei vaste practici, n criminalistic s-au cristalizat anumite cerine
privind modelele de comparaie a scrisului ce trebuie respectate:
- s fie obinute n condiii legitime. Potrivit dispoziiilor legislaiei n
vigoare (art. 154-155 i 126 Cod proc.pen.), organul cu funcie de urmrire ori
instana de judecat sunt autorizai s obin de la nvinuit i inculpai, precum
i de la martori i victim, modele de comparaie a scrisului. n urma acestei
activiti, organul judiciar va ntocmi un proces-verbal;
- s fie autentice, adic s provin de la persoana supus verificrii. Au
tenticitatea manuscriselor ridicate va fi certificat prin inscripiile respective
i semnturile persoanei n cauz, precum i prin constatri directe fcute de
organul judiciar;
- n msura posibilitii s fie contemporane documentului n litigiu. Ma
nuscrisele executate la intervalele mari de timp de la perioada redactrii actului
n litigiu nu pot servi ca modele de comparaie, deoarece, pe parcursul timpului,
n scrisul persoanei verificate pot interveni modificri, de natur s influeneze
negativ asupra rezultatelor expertizei;
- s fie confruntabile cu manuscrisul n cauz dup coninutul textual, limb
i grafic;
- s fie scrise cu instrumente de acelai tip (stilou, creion, pix) i pe suport de
natur identic documentului n litigiu (formular, hrtie liniat, tipografie etc.);
- s reproduc ntreaga gam de elemente caracteristice scrisului persoanei
n cauz. n acest sens, are importan volumul materialelor de comparaie,
n literatur, precum i n practica de specialitate, s-a convenit asupra unei
poziii generale: cu ct textul n litigiu este mai redus, cu att mai voluminos
1 M. Constantinescu, Expertiza scrisului de mn n limba romn // Tratat practic de
criminalistic, voi. II, Bucureti, 1978, p. 112.

257

Sim ion Dora

va fi scrisul-model de comparaie. n orice caz, textul manuscrisului-model de


comparaie trebuie s depeasc n volum textul actului litigios, cel puin, de
3-4 ori.
n criminalistic, modelele de comparaie a scrisului se mpart n dou
categorii: libere i experimentale.
Modelele libere de comparaie sunt scrisuri textuale sau semnturi executate
de persoana n cauz la o dat anterioar apariiei cauzei, n condiii n care ea
nu putea presupune utilizarea scrisului sau a semnturii respective ca model de
comparaie. Astfel de modele, cunoscute i ca piese preconstituite, pot servi
tot felul de acte scrise executate n scopul executrii de ctre persoana bnut a
funciilor de serviciu sau de studiu (acte oficiale i de eviden, declaraii, scrisori,
autobiografii, cereri, conspecte, reclamaii etc.) care se caracterizeaz prin sinceri
tatea i lipsa de interes de a-i schimba i a denatura scrisul. Ele se pot depista la
locul faptei n timpul cercetrii acestuia, ridicate prin percheziie i alte activiti
de ridicare a obiectelor sau documentelor ori cerute de ctre organul de urmrire
penal sau instan n ordinea prevzut n art. 126 i 157 Cod proc.pen.
Modelele experimentale sunt texte sau semnturi executate de persoana n
cauz la cerina organului de urmrire penal sau a instanei judectoreti n
prezena i sub controlul acestora.
n teoria i practica expertizei scrisului, modelele libere se consider mai
prioritare, deoarece sunt garantate de denaturri premeditate ale scrisului. Faptul
n cauz ns nu trebuie conceput ca ignorarea modelelor experimentale. Valoa
rea ultimelor rezid, pe de o parte, n posibilitatea administrrii directe de ctre
organul judiciar a procesului de executare a manuscriselor sau semnturilor,
preconizndu-se obinerea modelelor care s corespund cerinelor privind
limba, coninutul, materialul i instrumentul de scris. Exist situaii cnd nu
sunt atestate modele libere ce ar respecta aceste cerine. Pe de alt parte, pre
zena modelelor experimentale asigur posibilitatea verificrii prin comparare
a autenticitii modelelor libere.
La obinerea modelelor experimentale de comparaie este indicat s se in
cont de natura nscrisului n litigiu. n doctrina i practica criminalistic, sub
acest aspect se deosebesc ase categorii de nscrisuri: texte executate prin scriere
cursiv, texte executate prin nscris stilizat (imitnd forma literelor de tipar) sau
denaturat (executat de mai multe persoane sau cu schimbarea minii cu care
persoana scrie), texte cifrice, semnturi ale titularilor actelor scrise, dinuirea
crora nu provoac dubii, semnturi din numele persoanelor a cror inexisten
este cert constatat, nscrisuri textuale anonime.
Pentru examinarea nscrisurilor menionate, expertului i se vor prezenta
modele de comparaie1, obinute de la persoanele verificate, cu respectarea
urmtoarelor cerine tactice (tab. 9).
1. , . , JI. .
, Duanbe, 1963, . 78.

258

Tehnica crim in alistic

Tabelul 9
nscrisurile ce urmeaz a fi expertizate, modele de comparaie necesare
pentru efectuarea expertizei i modalitile de obinere a acestora
Nr. nscrisurile ce urmeaz Formaia materialelor Modaliti de obinere
d/o
a fi expertizate
de comparaie
/V

nscrisuri textuale execu


tate prin scriere cursiv

nscris textual executat prin Dictarea, transcrierea


scriere cursiva
(copierea) unui text dintr-o publicaie

nscrisuri textuale execu


tate prin scris stilizat sau
denaturat

1) nscrisuri textuale execu Dictarea, transcrierea


tate prin scris cursive
(copierea) unui text dintr-o publicaie
2) nscrisuri textuale execu Dictare
tate prin scris stilizat

nscrisuri cifrice

1) nscrisuri textuale execu


tate prin scris cursiv
2) nscrisuri cifrice execu
tate prin scris cursiv

Semnturi ale titularilor


actelor scrise

1) nscrisuri textuale execu Dictarea unui text pu


tate de ctre titularii actelor blicat
scrise prin scris cursiv
2) Semnturile titularilor
n toate variantele

Semnturi din numele


persoanelor inexistente

1) nscrisuri textuale execu


tate de persoana bnuit a
unor texte in cadrul crora
s figureze numele de fami
lie al persoanei nominalizate
n document
2) Semntura persoanei
verificate

Dictarea, transcrierea
(copierea) de texte cifrice
Dictare sau copiere de
nscrisuri cifrice din orice
publicaie

Executate pe cteva (3-5)


pagini cu ntrerupere de
timp

Dictarea unui text ntoc


mit anticipat

nscrisuri textuale anonime 1) nscrisuri executate Executat pe 3-5 coaie


cursiv a unor texte apropi de hrtie
ate dup coninut cu cel al Dictare, copiere
nscrisului in litigiu
Compunere pe o tem
2) nscrisuri executate apropiat dup coninut
cursiv
celei din actul n litigiu
259

Sim ion Dora

n unele cazuri, modelele libere pot fi completate cu nscrisuri executate de


nvinuit, martor sau victim, n legtur cu fapta (declaraii, demersuri, recla
maii), acestea fiind numite modele condiional-libere ale scrisului.
Examinarea propriu-zis se efectueaz de specialiti n patru etape proprii
tuturor expertizelor criminalistice de identificare: examinarea prealabil, exa
minarea separat, examinarea comparativ i evaluarea rezultatelor examinrii
comparative i tragerea concluziilor.
Examinarea prealabil prevede cunoaterea obiectului expertizei i apreci
erea cantitativ i calitativ a materialelor de comparaie prezentate. n situaia
cnd ntrebrile naintate prin ordonan sau hotrre sunt formulate incorect,
ambiguu, admind interpretri diferite, expertul va cere de la organul judiciar
precizrile respective. Referitor la modelele de comparaie, acestea se vor studia
din punctul de vedere al comparabilitii lor cu nscrisul n litigiu dup coni
nut, grafie, timpul executrii i alte particulariti cantitative i calitative. Dac
modelele prezentate sunt considerate insuficiente, expertul va cere completarea
lor, suspendnd temporar expertiza.
A doua etap, respectiv examinarea separat, se refer la cercetarea textului
n litigiu i a modelelor de comparaie, preconizndu-se evidenierea caracteris
ticilor generale i particulare prin care se manifest individualitatea scrisurilor
ce urmeaz a fi comparate. Se vor evidenia i fixa toate caracteristicile, insistndu-se n special asupra celor mai rar ntlnite, cunoscute sub denumirea de
ticuri ale scrisului. Se va stabili, de asemenea, la aceast etap, dac scrisul
reflect aspectul normal al deprinderilor sau prezint indicii de modificare n
urma denaturrii sau a executrii scrisului n condiii improprii. Semnturile
se supun unui studiu microscopic n vederea descoperirii urmelor falsificrii
prin copiere.
Etapa decisiv o constituie examinarea comparativ a scrisului n litigiu
cu cel prezentat n modelele de comparaie. Examinarea se efectueaz vizual,
direct pe scrisurile comparate, folosindu-se anumite instrumente (optice, de
msurare etc.). La nceput se compar caracteristicile generale, apoi se confrunt
elementele particulare.
Dac prin examinarea comparativ a caracteristicilor generale se stabilete
c gradul de evoluie a scrisului n actul litigios este mai avansat fa de cel
al persoanei bnuite, dat fiind imposibilitatea imitrii unui scris mai avansat
de ctre o persoan cu un scris inferior, expertul va trage concluzia negativ
privind identitatea scriptorului.
Un moment semnificativ constituie i evaluarea rezultatelor obinute n urma
examinrii comparative. Pentru a constata identitatea scriptorului, expertul va
trebui s determine dac coincidenele dintre scrisurile comparate formeaz
ansamblul irepetabil de caracteristici ale scrisului unei persoane, s exclud
scrierea textului sau semnturii n litigiu de ctre o alt persoan.
260

Tehnica crim in alistic

Evaluarea rezultatelor examinrii comparative este influenat de un ir de


factori subiectivi, n special de competena, experiena, perspicacitatea i de alte
proprieti personale ale expertului. Depirea factorului subiectiv al expertizei
scrisului, inclusiv al celui referitor la evaluarea rezultatelor examinrii com
parative, aparine viitorului nu prea ndeprtat, avnd n vedere preocuprile
intense ale specialitilor n acest domeniu.

Bibliografie selectiv
1. Anghelescu I., Constantin I., Coman L., Definiia, obiectul i metodele de
studiu ale criminalistica//Tratatpractic de criminalistic, voi. 1, Bucureti,
1976.
2. Cijan L., Chiper ., Criminalistica: tradiie i modernism, Bucureti,
2009.
3. Ciopraga A., Evaluarea probei testimoniale n procesul penal, Iai, 1979.
4. Dolea Ig., Drepturile persoanei n probatoriul penal, Chiinu, 2009.
5. Gheorghi ., Diagnosticarea criminalistic ca premis a identificrii
criminalistice//Metodici i tehnici de identificare criminalistic, Bucureti,
2006.
6. Golubenco Gh., Urmele infraciuni, Chiinu, 1999.
7. Fril A., Constantin R., Expertiza grafic i raionamentul prin analogie,
Bucureti, 2000.
8. Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic, Bucureti, 1990.
9. Popa ., Stoian N., Neicu ., Fotografia judiciar, Bucureti, 1992.
10. Sandu D., Falsul n acte, Bucureti, 1994.
11. Colectiv de autori, Dactiloscopia, Bucureti, 1975.
12. Ionescu L., Expertiza criminalistic a scrisului, Iai, 1973.
13. Locard E., Trite de criminalistique (traducere n rus de Poznev V. i
TerzievN.), Moscova, 1941.
14. Mcelaru V., Balistica judiciar, Bucureti, 1972.
15. Neagu I., Drept procesual penal, Bucureti, 1988.
16. Stancu E., Tratat de criminalistic, Bucureti, 2008.
17. SuciuC., Criminalistica, Bucureti, 1972.
18. ., : ,
Moscova, 1976.
19. ., , Moscova, 2001.
20. ., , , Moscova,
1966.
21. ., : , , ,
Moscova, 1987.
261

Sim ion Dora

22. ., .,
//
, . 39, Kiev, 1989.
23. .,
, Moscova, 1956.
24. .,
, Kiev, 1990.
25. ., , Leningrad, 1987.
26. ., , Leningrad, 1976.
27. ., , Leningrad, 1961.
28. ., , Moscova, 1974.
29. ., // , SanktPetersburg, 2004.
30. ., - ,
Kiev, 1984.
31. .,
, Moscova, 1969.
32. ., .,
, Moscova, 1985.
33. ., , Minsk, 1975.
34. ., .,
, Moscova, 1983.
35. ., ,
Minsk, 1966.
36. ., ( ),
Moscova, 1982.
37. .,
, Moscova, 1974.
38. ., ., , Moscova, 1965.
39. ., // ,
ed. 6, Moscova, 1973.
40. .,
, Moscova, 1975.
41. . i alii. ,
Moscova, 1975.
42. ., , Moscova, 1968.
43. ., ,
Moscova, 1947.
44. Colectiv de autori, , Minsk, 1978.

262

PARTEA A TREIA
ELEMENTE DE TACTIC
CRIMINALISTIC
Parte integrant a tiinei i cursului Criminalistica care in
sereaz principiile logice ale procesului de cunoatere a realitii
obiective privind svrirea i cercetarea actelor infracionale;
mecanismele psihologice cu implicaie direct n comportamen
tul persoanelor (culpabile sau n alt calitate) participante la
proces; cunotinele acumulate, constituind suportul tiinific
al recomandrilor privind organizarea i dirijarea urmririi
penale, n conformitate cu prevederile legislaiei procesual-penale
n vigoare, pregtirii i efecturii activitilor de administrare
a probelor, inclusiv a cercetrii la faa locului, percheziiei,
prezentrii spre recunoatere, experimentului n procedura de
urmrire penal, audierii bnuiilor i a nvinuiilor, a marto
rilor i a persoanelor vtmate, verificrii declaraiilor acestora
la locul faptei .a.

Elemente de ta ctic crim in a lis tic

CAPITOLUL 1
TACTICA CRIMINALISTIC TIINA DESPRE METODELE I PROCEDEELE
DE ORGANIZARE I EFECTUARE
A URMRIRII PENALE
SECIU N EA I: C O N SID E R A II G ENERALE
P RIVIN D TACTICA C R IM IN A LISTIC

1. Noiunea, obiectul i sistemul tacticii criminalistice


Termenul tactic, n accepiune larg, este utilizat cu semnificaia de meto-,
^de i procedee a croFaplicare n condiiile dificile ale activitilor cu caracter
conflictual asigur obinerea rezultatelor scontate. Domeniile ce se preocup de
elaborarea acestor metode i procedee poart denumirea de tiine tactice1.
Cercetarea faptelor penale se desfoar, dup cum este cunoscut, n condiii
conflictuale, date fiind interesele diferite, deseori diametral opuse, pe care le
urmresc cei doi factori ai urmririi penale: organul de urmrire penal teh
nic i plin de imaginaie2, aspirnd spre stabilirea adevrului privind fapta i
mprejurrile acesteia, i infractorul, interesat n ascunderea adevrului pentru
a se sustrage sau a diminua rspunderea penal, n care scop apeleaz la cele
mai perfide aciuni i speculaii - denaturarea urmelor i mijloacelor materiale
de prob, disimularea infraciunilor real svrite i nscenarea altor fapte, de
exemplu, a unui omor prin moarte n urma unui accident sau prin suicid cu
intenia de a direciona activitatea de urmrire penal.
Multitudinea relaiilor tensionate, alturi de diversele sarcini ce trebuie
soluionate, cu care se confrunt urmrirea penal de fiecare dat, denot de la
bun nceput caracterul complex al cercetrii penale. Concluzia care se impune
ar fi: cunoaterea infraciunii, bazat doar pe percepii indirecte i informaii
furnizate de martori sau de obiecte materiale, care reflect activitatea infraci
onal, se dovedete a fi extrem de dificil.
1Noiunea de tactic - parte a artei militare ce se ocup cu studiul, pregtirea i des
furarea operaiilor de lupt - este frecvent utilizat n teoria i practica diplomatic,
politic, sportiv .a. A se vedea: . , , Moscova,
1976, . 30.
2N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologiajudiciar, Bucureti, 1992, p. 149.

265

Sim ion Dora

n condiiile sociale n care procedeele inchiziionale erau deja inaplicabile,


cele semnalate au condiionat elaborarea i punerea la ndemna justiiei pe
nale a metodelor susceptibile s contribuie la depirea factorilor defavorabili
menionai i, n ultim instan, s asigure activitii de urmrire penal o
desfurare organizat, sigur i eficient. Astfel, au aprut diverse idei viznd
comportarea organului de urmrire penal, care, evolund, cu timpul au condus
la delimitarea n cadrul criminalisticii a unui compartiment distinct, cunoscut
sub denumirea de tactic criminalistic.
Ca parte integrant a criminalisticii, tactica criminalistic reprezint un
ansamblu de teze tiinifice, metode i procedee specifice destinate organizrii
i guvernrii anchetefpenale, pregtirii i desfurrii n condiii optime a
activitilor de urmrire penal n vederea constatrii la timp i cu certitudine
a faptelor ce constituie infraciuni, identificrii fptuitorilor si determinrii
mprejurrilor n care s-a activat.
Din definiia enunat rezult dou probleme eseniale ale tacticii crimi
nalistice: cea a metodelor de organizare i conducere a activitii de urmrire
penal i cea a procedeelor de pregtire i desfurare a activitilor procedurale
de colectare i utilizare a probelor necesare dovedirii faptei penale i vinoviei
celor care au comis-o.
Procedeele specifice destinate pregtirii i efecturii actelor de urmrire
penal se numesc procedee tactice. Prevederile tiinifice privind alegerea
i modul de aplicare a lor, n funcie de situaiile cauzelor concrete avute n
cercetare, de modul de comportare a persoanelor implicate n proces, au fost
calificate drept recomandri tactice.
Metodele i procedeele ce constituie tactica criminalistic au la baz rea
lizrile tiinei referitor la organizarea muncii, logica i psihologia judiciar,
reflectnd, totodat, experiena pozitiv a organelor competente n materie.
Astfel, datele cu privire la organizarea tiinific a muncii constituie reperul
metodelor i procedeelor de planificare i conducere a activitilor de urmrire
penal, mobilizare i folosire raional a forelor i mijloacelor necesare pentru
realizarea scopului urmririi penale - a descoperi la momentul oportun i sub
toate aspectele infraciunile svrite. Principiile logice ale activitii spirituale
umane stau la baza procedeelor tactice privind pregtirea i efectuarea cercetrii
la faa locului, percheziiei, ridicrii de obiecte i nscrisuri, a tuturor activiti
lor i actelor de cercetare, a cror fireasc desfurare reclam un anumit nivel
de gndire, aplicarea raionamentelor logice de analiz i sintez, modelare i
comparare, inducie i deducie. n baza mecanismelor psihologice implicate n
comportarea uman, inclusiv a persoanelor culpabile sau participante la procesul
de cercetare, se stabilesc procedeele tactice de audiere n cadrul interogatoriului,
prezentrii spre recunoatere, confruntrii etc.
266

Elemente de ta ctic crim in a listic

Deosebit de important pentru tactica criminalistic este practica organe


lor de urmrire penal. Generaliznd experiena pozitiv n acest domeniu, ea
elaboreaz procedee privind planificarea activitii de urmrire penal, a altor
activiti de urmrire, stabilete prioritile i ordinea efecturii acestora.
n cadrul tacticii crirrunali.stjce, dup cum se susine n literatura de spe
cialitate, se disting dou pri componente ale acesteia: general i special1
(schema 2).
'
~
Partea general cuprinde, pe de o parte, problemele ce vizeaz organiza
re a i dirijarea activitii de urmrire penal, n special, n cazul n care ea se
efectueaz n echip, iar, pe de alt parte, metodele i principiile, care trebuie
' respectate pentru a realiza planificarea urmririi penale, aceasta constituind o
condiie obligatorie pentru desfurarea perfect a cercetrii cauzelor penale
ijn consecin, justa soluionare a acestora/ n legtur cu organizarea i con
ducerea urmririi penale, TaCtica criminalistic stipuleaz un ir de probleme
tactice ce in de cercetarea infraciunilor efectuat n echip, specific formelor
i principiilor de conlucrare i interaciune a organului de urmrire cu serviciile
operative, orientndu-le spre folosirea judicioas a ntregului potenial destinat
combaterii fenomenului infracional.
n contextul acestui subiect general, tactica criminalistic ofer o serie de
ndrumri tactice organului de urmrire penal pentru obinerea informaiei ne
cesare cu privire la persoanele participante la proces, pune n eviden calitile
profesionale cerute organului de urmrire penal, atac problemele referitoare
la elaborarea i verificarea versiunilor de urmrire penal, acestea reprezentnd
elementul de baz al planului de cercetare a unei fapte penale2.
Partea special a tacticii criminalistice este consacrat iniierii i argument
rii procedeelor tactice de pregtire i efectuare a activitilor de urmrire penal:
cercetarea la faa locului, percheziia, ascultarea martorilor i a persoanelor
aflate n culp, prezentarea spre recunoatere, experimentarea unor mprejurri
n care s-a acionat .a.

1. , ( ) // ,
Moscova, 1971, . 253; . , JI. ,
//, Moscova, 1994, . 223; . Aionioae, . Sandu,
Tactica criminalistic - rolul ei n prevenirea i combaterea infraciunilor // Tratat de
tactic criminalistic, Craiova, 1992, p. 10.
2N. Bracaciu, Gh. Zhrchescu, Planificarea modului de efectuare a unei activiti
de urmrire penal // Ghidul procurorului criminalist, Timioara, 1994, p. 37.

26 7

Sim ion D ora j

Schema 2. Sistemul practicii criminalistice


Procedeele tactice destinate pregtirii i realizrii anumitor activiti de ur
mrire penal constituie tactica acestora. Tocmai, n acest sens, n criminalistic
se folosesc formulele tactica cercetrii la faa locului, tactica reconstituirii
i a experimentului, tactica audierii nvinuitului sau a martorilor, tactica
percheziiei .a.

2. Procedeele tactice: noiunea i clasificarea lor


Faptele i mprejurrile de fapt ce constituie obiectul probaiunii ntr-un
proces penal se stabilesc n baza mijloacelor de prob, acestea fiind circum
scrise n mod expres n legislaia procesual-penal: declaraiile martorilor i
ale prii vtmate, declaraiile bnuitului sau ale nvinuitului, raportul de
expertiz i de constatare tehnico-tiinific sau medico-legal, mijloacele
materiale de prob i documentele, nregistrrile audio sau video, fotografiile
(art. 93 Cod proc.pen.).
n lege sunt prevzute, de asemenea, formele de administrare a mijloacelor
de prob. Declaraiile martorilor, ale victimelor, persoanelor suspectate sau
268

Elemente de ta ctic crim in a lis tic

culpabile se obin prin audierea acestora n cadrul interogatoriului. Coipurile


delicte i documentele pot fi administrate n urma cercetrii la faa locului, per
cheziiei sau ridicrii de obiecte i documente. Faptele cu semnificaie probant,
a cror determinare reclam profesionalism, cunotine de specialitate, altele
dect cele juridice, se stabilesc prin intermediul expertizei judiciare. Pentru
elucidarea cauzei sub toate aspectele, legea prevede desfurarea unor activiti
de verificare a datelor probante, cum ar fi: prezentarea spre recunoatere, con
fruntarea, reconstituirea pe cale experimental a mprejurrilor faptei, audierea
la faa locului a persoanei implicate, verificarea prin experien a anumitor fapte
i mprejurri de fapt.
Fiecare form de administrare a probelor se realizeaz potrivit prevederilor
legislaiei procesual-penale, prin a cror strict respectare se asigur obinerea
de date probante obiective i veritabile, respectarea pe deplin a drepturilor celor
implicai n proces. Prin lege ns sunt prevzute doar cele mai importante norme,
activitatea procedural privind administrarea probelor infraciunii realizndu-se,
n mare msur, n baza procedeelor speciale puse la ndemna organelor de
urmrire penal de tactica criminalistic.
ntre normele procesual-penale ce reglementeaz activitile de urmrire
penal i procedeele tactice aplicate n legtur cu efectuarea acestora exist
un vdit raport de reciprocitate, ele ns nu se identific. Normele procesualpenale au un caracter imperativ, obligatoriu, ignorarea lor fiind inadmisibil1.
Procedeele tactice, dimpotriv, reprezint doar recomandri tiinifice, organul
de urmrire penal fiind disponibil n folosirea lor, pornind de la condiiile
concrete ale cauzei cercetate. Procedeele tactice care dobndesc caracterul de
norm procesual, fenomen cunoscut n practica legislativ de procedur penal,
din momentul consfinirii prin lege, nceteaz a mai fiina2.
Rezumnd, se poate semnala c, prin noiunea de procedee tactice crimina
listice. se au n vedere anumite operaii i aciuni elaborate de tactica crimina
listic conform legislaiei procesual-penale n vigoare, prescrise a fi aplicate n"
condiii diverse, n care se desfoar activitile de urmrire penal, n vederea
obinerii de rezultate optime cu eforturi nensemnate i cheltuieli minime de
ipijloacej i timp.
Sfera specific de aplicare, cum este justiia penal, reclam anumite condiii
care trebuie s corespund procedeelor tactice, si anume:
1.
S fie n deplin concordan cu prevederile legale i morale. Procedeele /
tactice trebuie s asigure respectarea ntocmai a drepturilor fundamentale i \
demnitii tuturor persoanelor participante la proces, indiferent de rolul i starea
1A. Ciopraga, Criminalistica (tactic). Iai, 1986, p. 110.
2 . , .,

//

, Moscova, 1994, . 224.


..................... ............................................................................................................. ..... 269

Sim ion Dora

lor procesual.lManifestnd o permanent cointeresare pentru dreptate i adevr,


orgapeie^elumrire penal nu pot apela dect la procedee i mijloace admise
de lege. Sunt interzise, sub orice form, frauda, ameninrile i alte aciuni
amorale. Legea n vigoare prevede rspundere penal pentru orice tratament
inuman a celor implicai n proces (art.314 Cod.proc.pen.). n aceast ordine
de idei, trebuie amintite prevederile cuprinse n Codul de conduit pentru
persoanele rspunztoare de aplicarea legii, adoptat de Adunarea General a
ONU n decembrie 1979. Art.2 al acestui cod reglementeaz c rspunztorii de
aplicarea legii, ndeplinindu-i obligaiunile, trebuie s respecte i s protejeze
demnitatea uman, s apere drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor.
Nicio persoan responsabil de aplicarea legii, se menioneaz n art.5, nu are
dreptul de a provoca ori tolera acte de tortur, de a apela la forme de tratament
inuman, a invoca un ordin al superiorilor si ori mprejurri excepionale - pe
ricolul de rzboi, contra securitii statale, instabilitatea politic intern etc.
pentru a-i realiza scopurile sale.
2. S contribuie la obinerea de date probante incontestabile i oportune
justei soluionri a cauzelor penale. In primul rnd, procedeele tactice trebuie
s garanteze crearea celor mai favorabile condiii pentru desfurarea raional
i obiectiv a activitilor de urmrire penal^Semnificative, n acest sens, sunt
procedeele tactice necesare stabilirii contactului psihologic, el constituind o
condiie obligatorie pentru efectuarea prezentrii spre recunoatere, ascultrii
nvinuitului, a victimelor infraciunii i a martorilor, n special, a celor care
depun mrturii false.
n al doilea rnd, procedeele tactice trebuie s orienteze persoanele impli
cate n proces spre o comportare corect, ca s depun mrturii conform faptei
svrite.
3. Reprezentnd doar anumite recomandri tiinifice, procedeele tactice
trebuie s fie formulate n mod alternativ, ca organele de urmrire penal s poat
manifesta iniiativ, s fie libere n aprecierea oportunitii aplicrii procedeelor
tactice n funcie de situaia n care se desfoar activitatea respectiv/ Drept
exempupoate servi tacticacercetrii la~faalocului, careprevede o pluralitate
de procedee tactice (concentric, excentric, frontal, liniar, sectoral .a.). Moda
litatea de examinare a locului comiterii unei fapte concrete va fi determinat
de organul nvestit cu realizarea acestei activiti, n funcie de amplasarea
locului faptei, dimensiunile i componena lui, de persoanele participante i de
ali factori (starea grav a sntii victimei .a.) ce pot impune aplicarea unei
anumite modaliti de cercetare.
Marea diversitate de procedee tactice elaborate de tactica criminalistic, dar
i de practica organelor competente n materie, comport preocupri privind
clasificarea acestora dup anumite criterii. Este unanim susinut ideea ealon
rii procedeelortactice dup domenii tiinifice, pe realizrile crora acestea se
270 ....... ............. .............................. ........................................... ................... .....................

Elem ente de ta ctic crim in a listic

bazeaz. Potrivit acestui criteriu, se disting procedee tactice axate: a) pe logic


(de cercetare la faa locului i n cadrul percheziiei, de analiz criminalistic a
declaraiilor martorilor i a persoanelor culpabile); b) pe mecanisme psihologice
(de stabilire a contactului psihologic cu persoanele ascultate, de influenapsihologic, de observarea psihologic n cadrul percheziiei); c) pe date tiinifice
privind organizarea i administrarea muncii (de pregtire i efectuare a activitpToTde urmrire penal, de organizare a conlucrrii, interaciunii organului
de urmrire penal cu alte persoane participante la proces .a.).
/* Un alt criteriu de clasificare l constituie sfera de aplicare a procedeelor
(tactice, acestea fiind divizate n generale, care pot fi ntrebuinate la efectuarea
mai multor activiti procedurale, cum ar fi, de exemplu, cele ce asigur con
tactul psihologic, si particulare sau speciale, a cror aplicabilitate este pus n
legtur cu o singur activitate de urmrire penal - repetarea actelor verificate
n cadrul experimentului n procedura de urmrire penal, observarea comportrii
persoanelor prezente la efectuarea percheziiei .a.
n fine, este stipulat pe larg clasificarea procedeelor tactice dup structura
acestora. Dup acest criteriu, proceHeele tactice se mpart n simple i combi
naiitactice*.
]Procedeele tactice simple presupun o singur operaie, aciune, de exem
plu, prezentarea procesului-verbal al audierii martorului de rea-credin n care
nvinuitul recunoate comiterea faptei.
Combinaiile tactice reprezint o mbinare de procedee tactice determinate
de scopul comun preconizat n cadrul unei anumite activiti de urmrire pe__nal2f Combinaiile respective se aplic frecvent la efectuarea experimentului,
la ascultarea nvinuitului i a martorilor de rea-credin, n cadrul prezentrii
spre recunoatere, percheziiei i a altor activiti procedurale. Ele nu trebuie
confundate cu operaiile tactice. Spre deosebire de combinaiile tactice, con
inutul crora, dup cum s-a menionat, const n mbinarea a dou sau mai
multor procedee tactice la efectuarea unei anumite activiti de urmrire penal,
operaiile tactice reprezint elemente metodice de investigare penal bazate pe
comasarea i realizarea n mod coordonat a unui sir de activiti procedurale i
extraprocesuale n vederea soluionrii anumitor sarcini nodale ale cercetrii
infraciunilor3.
1. , . , //
, Moscova, 1994, . 225; . , : ,
, , Moscova, 1988, . 137.
2 n dicionarele enciclopedice, termenul combinaie semnific o intenie complex,
sistem de procedee necesare pentru realizarea unei activiti. A se vedea, n acest sens,
. , . ., 1978, . 263.
3 . , , Minsk,
1979, . 44.

........................................................................................................................................ 271

Sim ion Dora

Un exemplu semnificativ de operaie tactic l constituie comunitatea de


activiti organizatorice, procedurale, operative i medico-legale efectuate, de
regul, la etapa iniial de cercetare a omuciderilor n scopul determinrii iden
titii cadavrului. La operaii tactice se apeleaz, i n cazul urmririi i reinerii
autorilor infraciunilor svrite clandestin, la cutarea obiectelor furate .a.

3. Cunoaterea persoanelor participante la proces condiie indispensabil aplicrii msurilor tactice


criminalistice

Fiina uman, reprezentnd forma cea mai nalt de organizare i funcio


nare a materiei vii, caracterizndu-se prin gndire i inteligen, ntotdeauna
a constituit obiectul preocuprilor specialitilor din diverse domenii de activi
tate. n literatura de specialitate se subliniaz c majoritatea tiinelor aspir
spre cunoaterea personalitii, avnd ca obiectiv principal crearea condiiilor
necesare pentru existena ei1.
Cercetarea infraciunilor, urmrirea penal presupun anumite relaii ntre
reprezentantul organului de urmrire penal, subiectul acestei activiti i ceilali
participani la proces. Datele privind personalitatea acestora, fie ei subieci sau
pri n proces, au o deosebit importan pentru organizarea activitilor de
urmrire penal, fapt ce justific clasarea problemelor ce in de colectarea i
utilizarea acestor date n sfera tacticii criminalistice.
n teoria i practica criminalistic, particularitile de natur s contribuie
la definirea unei persoane sunt divizate n trei categorii: social-demografice,
psihologice i somatice (biologice).
Din categoria caracteristicilor social-demografice se studiaz ndeosebi
vrsta i starea familial ale individului, studiile, profesia i sfera lui de acti
vitate, experiena, inclusiv infracional. n baza cunoaterii acestor caracte
ristici, organul de urmrire penal poate stabili procedeele tactice adecvate de
cercetare. Astfel, n funcie de vrsta i cunotinele persoanei culpabile, se
vor alege procedeele tactice de ascultare, iar datele privind profesia acesteia
vor sta la baza procedeelor tactice de pregtire i efectuare a percheziiei. De
aceste date se va ine cont i la selectarea specialitilor, experilor i a altor
participani la proces.
nsuirile psihologice multiple ale individului au fost divizate n dou
categorii. Prima categorie o constituie nsuirile ereditare, native, determinate
de factura biologic a subiectului, cum ar fi temperamentul i nzestrarea ap
titudinal a acestuia. Cunoaterea acestor caracteristici asigur prognozarea
, , Moscova, 1977, . 10.
272 ............. ............................ ..................................................
1.

Elemente de ta ctic crim in a listic

eventualei comportri a persoanelor participante la proces i, n consecin,


stabilirea msurilor tactice adecvate.
A doua categorie include aa-numitele caracteristici ambiantale, cunotin
ele, deprinderile, ndemnrile, ideile, aspiraiile, atitudinile, care, dup cum
este cunoscut, determin modul de via al persoanei.
n tine, personalitatea se manifest prin calitile sale biologice la care se
atribuie, pe de o parte, fizice, iar, pe de alt parte, starea organelor de sim. Este
cunoscut faptul c comportarea persoanelor cu deficiene fizice se deosebete de
comportarea celor cu constituie fizic normal. Starea de disfuncie a organelor
de sim influeneaz negativ capacitile psihologice, aceasta reflectndu-se n
mod direct asupra comportrii persoanei.
Datorit contactului permanent al persoanei cu mediul social i fizic n
continu transformare, nsuirile acesteia pe parcursul vieii uneori se modific
esenial. Pe lng aceasta, personalitatea nu este numai suma trsturilor, fie
ele caracteristice i relativ stabile, ci este o constelaie specific a trsturilor,
ntre care una sau cteva dobndesc un caracter dominant, subordonndu-le
pe celelalte1. Deci, cunoaterea real a unei persoane implicate n proces
presupune specificarea caracteristicilor dominante, delimitarea acestora n
funcie de starea procesual a persoanei n cauz. Sub acest ultim aspect,
persoanele implicate n proces pot fi grupate n trei categorii. Prima cuprinde
persoanele participante la activitatea de urmrire penal, respectiv asistenii
procesuali, specialitii - experi. Cunoaterea lor necesit punerea n eviden
i studierea capacitilor perceptive, pe de o parte, deoarece ar fi o adevrat
confuzie participarea la efectuarea actelor de urmrire penal (cercetarea la
faa locului, prezentarea spre recunoatere, reconstituire) a unor persoane
cu posibiliti perceptive limitate i, pe de alt parte, a caracteristicilor de
competen, aceasta fiind o cerin prevzut n legea procesual-penal n
vigoare (art. 87 i 89 Cod.proc.pen.) cu privire la participarea la proces a
specialistului i expertului.
Din a doua categorie fac parte martorii despre care trebuie s existe infor
maii mai detaliate. Obinerea de mrturii conforme realitii presupune crearea
unui fond tactic adecvat personalitii martorului i deci cunoaterea trsturilor
de caracter, emoionale, temperamentale, a nivelului intelectual, a modului de
gndire i, ceea ce este nu mai puin important, a capacitilor perceptive i
memoriale ale celui ce urmeaz s prezinte mrturii.
Categoria a treia de persoane participante la proces, de a cror cunoatere
organul de cercetare este preocupat de fiecare dat, o constituie infractorii i
victimele infraciunii.
1N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologiajudiciar,

Bucureti, 1992, p. 53.


___________________________________ _______________________ 273

Sim ion Dora

Cunoaterea victimei, a persoanelor suspecte sau a celor crora li s-au na


intat nvinuiri, impune efectuarea unor activiti procesuale i extraprocesuale
n vederea stabilirii strii sociale i a antecedentelor penale, a studiilor i pro
fesiei, a aptitudinilor, a tipului de caracter i de temperament, a deprinderilor
i a altor caracteristici de natur s contribuie la realizarea n mod eficient a
interogatoriului.
Importana cunoaterii persoanelor participante la proces se manifest pe
multiple planuri.
n primul rnd, datele privind personalitatea nvinuitului i a victimei
contribuie la naintarea versiunilor posibile i, n consecin, la direcionarea
activitii de cercetare. Versiunile de urmrire penal se elaboreaz n baza da
telor probante concrete, de care organul de urmrire dispune la o etap anumit
de cercetare, inclusiv a celor ce caracterizeaz personalitatea nvinuitului i a
persoanelor care au avut de suportat consecinele infraciunii.
Astfel, datele viznd personalitatea victimei infraciunii pot contribui la
cunoaterea fptuitorului, a motivului, mecanismului i a modului n care s-a
activat. In acest scop, studierea victimei trebuie s cuprind:
- comportamentul ei n viaa casnic i la serviciu, n alte condiii, a leg
turilor avute de aceasta i dac aceste legturi atingeau interesele altor persoane,
n special a persoanelor bnuite sau nvinuite;
- dac victima era n relaii conflictuale cu alte persoane, inclusiv cu cele
care au agresat-o.
- situaia economic a victimei, respectiv, dac posed imobile, mijloace de
transport, obiecte preioase i, bineneles, dac exist persoane care cunoteau
sau manifestau anumit interes n acest sens;
- zonele i ndeletnicirile preferate ale victimei i implicit sistemele ei de
comunicare;
- n cazul infraciunilor violente, modul n care acesta s-a comportat, dac
nu a comis aciuni provocatoare etc.
Analiza criminalistic a datelor obinute vizavi de personalitatea victimei
trebuie s asigure: a) stabilirea naturii faptei i responsabilitatea pentru svrirea
ei a persoanei concrete; b) elaborarea celor mai posibile versiuni privind per
soanele implicate, motivul i scopul infraciunii; c) posibilitatea de a prevedea
comportamentul victimei n procesul de urmrire penal, pentru a prentmpina
prin msuri tactice o posibil conduit indecent.
n al doilea rnd, cunoaterea caracteristicilor de baz ale nvinuitului, vic
timei, ale altor persoane implicate n proces, face posibil o previziune real
a eventualei comportri a acestora, crora organul de cercetare se va adecva
pentru a reui s-i ating scopurile urmrite n cadrul percheziiei, prezentrii
spre recunoatere, confruntrii, altor activiti de urmrire penal, mai cu seam,
la realizarea interogatoriului.
274

Elemente de ta ctic crim in a listic

n fine, cunoaterea trsturilor de personalitate ale celor implicai n proces


influeneaz nemijlocit procesul de valorificare a probelor. Este de neconceput,
de exemplu, aprecierea declaraiilor n lipsa unor cunotine concrete referitoare
la personalitatea martorului, la capacitile lui fiziopsihologice, fizice i morale
sau a altor probe testimoniale, bunoar, a raportului de expertiz. Evaluarea
acestuia are ca punct de plecare stabilirea indicilor de competen a expertului,
a studiilor i practicii de activitate n domeniul respectiv.
La cunoaterea personalitii nvinuitului, victimei, martorului sau a altei
persoane implicate n proces, organul de urmrire va folosi posibilitile oferite
de legislaia procesual-penal n vigoare. O prim i eficient modalitate este
observarea direct a organului de cercetare asupra persoanelor participante la
efectuarea interogrii, percheziiei, prezentrii spre recunoatere, la alte activi
ti de urmrire penal. Contactul direct cu ele creeaz organului de urmrire
condiii favorabile de studiere a celor mai diverse trsturi de personalitate, n
special a aspectului fizic i strii organelor de sim, cunotinelor i modului de
gndire, a reaciei i expresiei emoionale, limbajului preferat .a.
Cunoaterea persoanelor ce prezint interes pentru cauz se poate realiza
i n baza examinrii documentelor, actelor de eviden local a populaiei i
de angajare n cmpul muncii, a fielor medicale, a corespondenei i a altor
nscrisuri personale, cum ar fi carnetele de note, jurnalele de memorie .a.
Date importante privind personalitatea nvinuitului se pot obine din fiele de
eviden criminalistic, din dosarele cauzelor n care acesta, ntr-un mod sau
altul, a fost implicat.
Un alt mijloc important de cunoatere a persoanelor participante la proces
const n ascultarea martorilor, victimei i a prtailor la svrirea actului
penal. Date importante privind trsturile de caracter i de temperament, pro
fesia, interesele i alte caracteristici ale persoanei pot oferi martorii oculari,
colaboratorii de serviciu, vecinii.
Atunci cnd mprejurrile cauzei reclam determinarea unor capaciti
psihofiziologice ale persoanei (starea defect a organului de sim, reacia, ma
turitatea gndirii .a.), organul de urmrire va solicita efectuarea unor cercetri
de laborator n cadrul expertizei judiciare.

4. Calitile profesionale pe care trebuie s le posede


reprezentanii organului nvestit cu aplicarea msurilor tactice
Orice activitate uman nainteaz anumite cerine faa de persoanele ce o
practic la nivel profesional. Cu ct activitatea este mai dificil, cu att cerinele
sunt mai nalte.
Din perspectiva criminalistic, urmrirea penal reprezint o activitate de
cercetare i de administrare a probelor necesare dovedirii faptelor ce consti
275

Sim ion Dora

tuie infraciuni, identificrii fptuitorilor i mprejurrilor n care s-a comis


infraciunea.
Diversitatea cauzelor avute n cercetare, complexitatea obiectivelor urm
rite, n situaia n care majoritatea infraciunilor se svresc n mod enigmatic,
confer urmririi penale un carcater complex, dificil i specific, care impune,
n mod obligatoriu, ca persoana nvestit s o desfoare, s posede un ir de
caliti profesionale. Sunt oarecum exagerate, dar nicidecum lipsite de raiune,
afirmaiile, conform crora organului de urmrire penal i se atribuie califica
tivul de fenomen nnscut. Practica demonstreaz cu prisosin c specialist
n domeniu de calificare nalt poate s devin numai persoana nzestrat cu
aptitudini deosebite, predispus nativ spre aceast profesie. Prin aceasta se
explic insistena cu care n literatura de specialitate se expune ideea selectrii
dup anumii indici de aptitudine a persoanelor tentate s mbrieze profesia
de organ de urmrire penal1.
Dintre calitile pe care le impune specificul profesiei organului de urmrire
penal se disting cele ce in de competena, capacitatea intelectual i moralita
tea acestuia. Un specialist bun trebuie s fie, nainte de toate, jurist competent,
inteligent, care s posede dexteriti profesionale nalte. Competena acestuia
se msoar, n primul rnd, dup cunotinele pe care le manifest n domeniul
dreptului penal i de procedur penal. Cunoaterea legislaiei penale este o
condiie indispensabil desfurrii urmririi penale, deoarece aceast activi
tate este de neconceput fr o conformare a faptelor stabilite prin cercetarea
normelor de drept penal, care atest i sancioneaz aciunile sau inaciunile
considerate socialmente periculoase. Totodat, ntreaga gam de activiti ntre
prinse cu prilejul cercetrii unei cauze penale trebuie s se desfoare potrivit
reglementrilor prevzute asupra urmririi penale n legislaia de procedur
penal. Pentru a se conforma cerinelor legale, aceasta reprezentnd un impe
rativ al justiiei ntr-un stat de drept, persoanele nvestite cu urmrirea penal
trebuie s cunoasc temeinic legislaia n vigoare. Acesta trebuie s posede,
de asemenea, cunotine profesionale profunde. Pe de o parte, s stpneasc
metodele i mijloacele tehnico-tiinifice criminalistice, iar, pe de alt parte,
s cunoasc realizrile curente ale tiinelor modeme, pentru a solicita n mod
autorizat concursul persoanelor competente la stabilirea faptelor ce reclam
cunotine speciale.
1 . , //
, Moscova, 1968, . 54; . ,
// ,
Minsk, 1972, . 33; . , . , , Voronej, 1977,
. 89; . ,
, Kiev, 1990, . 48.

276

......

Elemente de ta ctic crim in a lis tic

Specialistul n domeniu bine pregtit va poseda i cunotine ce in de alte


profesii, inclusiv referitoare la formele de organizare a activitii de producie
i de deservire social, va cunoate tradiiile populare, obiceiurile i moravurile
caracteristice pentru zonele i mediile unde s-au comis infraciunile i din care
provin fptuitorii. La cercetarea infraciunilor svrite de persoane cu experien
penal va fi util cunoaterea formelor inedite ale limbajului acestora1.
Afar de cunotine profesionale temeinice, urmrirea penal, care se con
frunt cu situaii dificile, solicit celor chemai s o efectueze, caliti nalte
psihointelectuale i morale, n primul rnd o capacitate sporit de observare i
memorizare a faptelor, ce prezint interes pentru cauz, anumite caliti mintale,
care cer, la rndul lor, obiectivitate, echilibru psihologic, pruden i fermitate.
Aptitudinea de a observa i a reine, din perspectiva problematicii n discu
ie, presupune, nainte de toate, starea fiziologic normal a sistemelor senzo
riale i de stocare a datelor informativ-probante, pe care le stabilete n urma
contactului cu diferite persoane i obiecte materiale pe parcursul activitii de
urmrire penal. Avnd la baz starea normal a organelor de sim, capacitatea
de observare i stocare a informaiei probante va crete permanent pe msura
acumulrii de noi cunotine, datorit procesului de instruire i activitate practic.
Cu ct mai ample simt cunotinele organului de urmrire penal cu privire la
modalitile frecvent aplicate la svrirea infraciunilor, cu ct mai frecvent
apeleaz la metodele i mijloacele criminalistice n activitatea de cercetare, cu
att mai cuprinztoare va fi capacitatea sa de observare i memorare.
Printre calitile ce configureaz fondul intelectual al organului de urmri
re penal, un loc aparte revine forei mintale, gndirii originale i creative. n
activitatea sa de stabilire a infraciunilor, acesta trebuie s analizeze cu price
pere materialul probant pentru a deosebi faptele de prim importan de cele
neeseniale, astfel nct, n baza datelor de care dispune la etapele incipiente de
urmrire, s modeleze mintal mprejurrile faptei i, n consecin, s direcioneze n mod coerent activitatea de urmrire. Dat fiind caracterul retrospectiv,
anevoios i cu elemente de opoziie, urmrirea penal impune celor ce o efectu
eaz capaciti perspicace de a rezolva probleme dificile de cunoatere n mod
intuitiv, n baza unui proces de gndire definitiv necontrolat. Intuiia, ca i alte
forme de gndire proprii activitii de urmrire penal, se fundamenteaz pe
cunotinele i experiena acumulat, cunoscndu-se faptul c fenomenele i
obiectele percepute sau utilizate n cadrul activitii profesionale influeneaz
reversibil, contribuind la realizarea n persoana celui ce activeaz o anumit
conduit i un mod adecvat de gndire2.
1. , , Moscova, 1967, .
2. , , Moscova, 1970, . 97.

97.
277

Sim ion Dora

Aa cum s-a menionat, o calitate important ce ine de personalitatea celor


nvestii cu urmrirea penal, reprezint obiectivitatea. n contextul problemei
n discuie, obiectivitatea presupune:
- conduita riguroas, dar limpede i transparent n relaiile cu persoanele
implicate n proces;
- evitarea sentimentelor de simpatie fa de unele persoane i de antipatie
fa de altele;
- elaborarea i verificarea tuturor versiunilor posibile asupra faptei i a
mprejurrilor de fapt;
- adunarea i interpretarea, sub toate aspectele, att a probelor ce confirm,
ct i a celor ce infirm versiunile elaborate;
- analiza atent i critic a fiecrei probe n parte i n ansamblu a mate
rialului probatoriu existent n vederea evitrii deciziilor pripite.
Pentru a se opune fenomenului criminal, formelor de comportare indecent,
uneori vulgar i chiar degradat, a persoanelor culpabile, deseori socialmente
deczute, colaboratorii organului de urmrire penal au nevoie de trie de ca
racter1, care s le asigure calmul i echilibrul psihologic. Indiferent de situaia
n care activeaz, ei trebuie s manifeste rbdare, stpnire de sine, vigilen i
certitudine. Practica demonstreaz c atunci cnd acetia nu reuesc s-i asigure
o stare psihologic adecvat situaiei, manifestnd nesiguran, nelinite, ner
vozitate sau dezorientare, ansele descoperirii i cercetrii, sub toate aspectele,
a cauzelor penale sunt minime.
Ca i alte caliti, tria de caracter se dobndete prin instruire i activitate
practic de urmrire penal, n baza organizrii modeme a muncii, ntr-o atmo
sfer psihologic favorabil.
Profesia de specialist n domeniul urmririi penale necesit anumite caliti
morale, printre care se evideniaz:
- responsabilitatea personal fa de profesia aleas i sarcinile pe care
aceasta le nainteaz;
- sentimentul de respect fa de legislaie i de normele deontologice2.
- respectul fa de om i fa de drepturile lui, receptivitatea la cererile i
durerile celor implicai n proces.
1. . ..., //
, nr. 1, Moscova, 1969, . 50.
2Deontologie - tiin preocupat de elaborarea normelor morale care trebuie respec
tate de persoanele ce exercit anumite activiti la nivel profesional. Cele mai mari
progrese n elaborarea normelor deontologice s-au realizat n domeniul medicinei. n
baza cercetrilor efectuate n acest domeniu, n 1949 a fost adoptat Codul Internaional
de Deontologie Medical. Elaborarea unor coduri de conduit profesional pentru alte
sfere de activitate social-economic, inclusiv de urmrire penal, este o problem de
perspectiv. A se vedea: , ed. 3, voi. 8, p. 105;
C. Aionioae, E. Stancu, Deontologia organelor de urmrire penal // Tratat de tactic
criminalistic, Craiova, 1992, p. 304.

278

Elem ente de ta ctic crim in a listic

O
sarcin foarte important a organelor de urmrire penal este descoperirea
la timp i complet a infraciunilor pentru asigurarea tragerii temeinice i legale
la rspundere penal a persoanelor vinovate (art. 1 Cod.proc.pen.). Aceast
sarcin imediat a procesului penal trebuie s fie realizat de ctre organul cu
funcii de urmrire penal, cu un nalt grad de responsabilitate, manifestndu-se
activ n restabilirea dreptii. Numai astfel procednd, acesta va da dovad de
nalt probitate profesional.
n activitatea sa, organul de urmrire penal, ca reprezentant al statului,
trebuie s se manifeste ca un veritabil lupttor pentru adevr i echitate, s
nu admit indiferen fa de orice atentat la viaa i integritatea persoanei, la
proprietatea social i privat, la alte valori sociale, s fie onest i modest, s
resping categoric orice propunere josnic, s nu intre n relaii dubioase, cu att
mai mult perverse. Numai prin atitudinea sa contiincioas, corect i plin de
respect fa de om, el i poate asigura stima i prestigiul cuvenit n societate.
Dup cum s-a remarcat, urmrirea penal, ca i orice alt preocupare con
stant, influeneaz personalitatea celuia care o efectueaz, dezvoltnd calitile
necesare pentru desfurarea normal a activitii de urmrire penal. n acelai
timp, munca ndelungat pe acest trm, activitatea complex, cu situaii ex
treme, mprejurri i fapte excepionale, contactul permanent cu fenomenul
infracional, cu urmrile grave ale faptelor penale, comunicarea cu indivizi
lipsii de tact, obraznici, cinici, pot conduce la apariia unor nsuiri care se
rsfrng negativ asupra activitii de urmrire penal. Acest fenomen, cunoscut
sub denumirea de deformaie profesional \ se manifest pe multiple planuri,
principalele fiind:
- orientarea unilateral a investigaiilor; elaborarea selectiv a versiunilor;
administrarea cu precdere a probelor de nvinuire i, dimpotriv, tendina de
diminuare a faptelor i mprejurrilor favorabile nvinuitului;
- suspiciuni de rea-credin asupra tuturor persoanelor participante la
proces; lipsa de ncredere i, ca urmare, formarea unor imagini deformate nu
numai despre nvinuii, dar i despre martori i alte persoane, ntr-un mod sau
altul, implicate n proces;
- lipsa spiritului critic, ncrederea exagerat n posibilitile i experi
ena proprie, desconsiderarea experienei altor colegi i atitudinea neglijent
fa de realizrile i recomandrile tiinifice. Deformarea profesional a unor
persoane ce activeaz n domeniul urmririi penale, de altfel, problem demn
de o atenie sporit n teoria i practica criminalistic, poate fi depit prin
ameliorarea permanent a condiiilor procesual-deontologice i morale n care
se activeaz. Practica demonstreaz c n unitile n care exist un climat de
munc creativ, iar personalul respectiv se afl ntr-o perpetu desvrire a
pregtirii profesionale, fenomenul deformrii este redus la minimum.
, . , , Voronej, 1977, . 104 i .
....... ................................. ..................................................... ....................... 279
1.

Sim ion Dora

SECIU N EA A II-A : ORGANIZAREA A C T IV IT II


D E URM RIRE PEN A L

1. Noiuni generale privind organizarea urmririi penale


Combaterea criminalitii presupune, alturi de alte msuri, o reacie prompt
i sigur a organelor statului la fiecare fapt penal comis. Aplicarea ferm
a legii asupra celor care, prin comportarea nedemn, lezeaz valorile sociale,
reprezint, de fapt, principalul mijloc de prevenire a fenomenului infracional.
Or, este tiut faptul c nimic nu ncurajeaz mai mult la svrirea infraciunilor
dect ncrederea n posibilitatea evitrii rspunderii penale.
Descoperirea la timp, cercetarea sub toate aspectele a faptelor ce constituie
infraciuni, impune o munc organizat, desfurarea tuturor activitilor de
urmrire n mod ordonat, dup un plan judicios i bazat pe date reale.
In literatura de specialitate, termenii de organizare i planificare a activitii
organelor de urmrire penal se folosesc frecvent drept categorii echivalente,
dei este evident c, reprezentnd elemente indispensabile activitii de cercetare
penal, acestea nu se suprapun. Organizarea urmririi penale are un sens mai
larg dect cel al planificrii acestei activiti,
f
Prin organizare se are n vedere, pe de o parte, crearea condiiilor de munc,
pregtirea i repartizarea forelor i mijloacelor de care dispun organele respec
tive, iar, pe de alt parte, ordonarea n baza planului de lucru a activitilor i
msurilor necesare realizrii scopului propus, al clarificrii depline a faptelor i a
mprejurrilor ce pot contribui la confirmarea adevrului ntr-un proces penal.
In baza celor de mai sus, raportndu-ne i la opiniile expuse n literatura de
specialitate1, putem constata c, snh aspprtul crirmnalisticii- organizarea urmri
rii penale cuprinde: a) coordonarea activitii organelor destinate s lupte mpo
triva criminalitii att la nivel statal, ct i local, crearea echipelor de cercetare
din colaboratori operativi i specialiti, asigurarea acestora cu mijloace necesare
efecturii activitilor iniiale (cercetarea la faa locului, reinerea, percheziia
.a.) de cercetare n vederea descoperirii i fixrii urmelor i a altor materiale
probante indispensabile pentru demascarea autorilor infraciunilor considerate
ca fiind socialmente periculoase deosebit ori excepional de periculoase, cum
ar fi omorul, banditismul .a.; b) crearea condiiilor de lucru, prezena unei n
cperi dotate cu mobilierul necesar, mijloace de legtur, comunicare i fixare;
c) asigurarea unui contact direct cu specialitii implicai n activitatea de cerceta
re n vederea conjugrii i concentrrii cunotinelor acestora asupra problemelor
1JI. , . , //
, Moscova, 1994, . 229; . ,
// , Moscova, 1993, . 82.

280

Elem ente de ta ctic crim in a listic

a cror soluionare reclam cunotine multidisciplinare1; d) crearea condiiilor


necesare cercetrii n echip - form de investigare penal prevzut de lege
i, pe bun dreptate, acceptat i frecvent aplicat n practic, dar care ridic o
serie de probleme de ordin organizatoric, att referitoare la determinarea sferei
de activitate a membrilor echipei, ct i la instaurarea unui climat de contact,
dialog i conlucrare reciproc2.
\
Dup cum este cunoscut, legislaia procesual-penal n vigoare prevede dou
forme de cercetare n echip: l^constituit dintr-o brigad de ofieri i procurori
(art.270) pentru cercetarea infraciunilor socialmente deosebit de periculoase
(omor, banditism, sustragere din patrimoniul obtesc etc.) i care reclam mari
eforturi n vederea colectrii i valorificrii materialului probatoriu necesar soluI ionrii cauzei; 2) compus dintr-o grup de procurori i colaboratori operativi,
n situaia n care mprejurrile cauzei impun operaii de cutare i reinere a
fptuitorilor, de obinere pe cale confidenial a anumitor informaii de natur
' s faciliteze activitatea de urmrire penal, alte msuri operative.
Indiferent de componen, echipa va fi dirijat de un procuror sau ofier
experimentat (eful echipei), capabil s organizeze activitatea ei.
f\ Planificarea reprezint latura cea mai important a organizrii cercetrii
faptelor penale, ea asigurnd efectuarea acesteia n conformitate cu cerinele
legale, n mod temeinic, obiectiv i complet. Aa cum se susine n literatura de
specialitate i dup cum confirm practica judiciar, cercetarea actelor penale,
ndeosebi a celor svrite n mod premeditat, este de neconceput dect n baza
unui plan de lucru, miei programe bine chibzuite i ntemeiate pe o analiz pro
fund a datelor pe care le ofer fapta la o anumit etap de urmrire penal.
Atunci cnd datele existente sunt insuficiente pentru elucidarea mprejur
rilor n cares-a_comis fapta penal, situaie proprie fazelniiale de cercetare
(uneori i celor de mai trziu), orgnuTcTe urmrinTpenal trebuie s analizeze
minuios datele de care dispune i, n baza unor raionamente, s determine
direciile n care s se activeze n vederea stabilirii adevrului, demascrii i
tragerii la rspundere a celor vinovai. Odat cu orientarea cercetrilor, se vor"
specifica activitile procedurale i ordinea efecturii acestora n funcie de
condiiile n care se activeaz, de forele i timpul disponibil, ntr-un cuvnt, de
situaia procesual-tactic n care se desfoar investigarea cauzei.
Realizarea activitilor de cercetare prevzute iniial, materialul probant ob
inut pe aceast cale, orienteaz n continuare activitatea de cercetare, impunnd
organului judiciar iniierea de noi activiti, procesul respectiv succedndu-se
1-, //
, Moscova, 1970, . 90.
2 JI. , . , ,
Moscova,1965, .18; . erbancea, Etica cercetrii n echip II Ghidul procurorului
criminalist, Timioara, 1995, p. 144.

...............................

281

Sim ion Dora

pn la stabilirea faptelor i mprejurrilor de fapt indispensabile soluionrii


cauzei.
Planificarea, prin urmare, este un proces continuu care atribuie cercetrii
penale un suport tiinific de organizare a muncii, eliminnd din activitatea orga
nelor de urmrire penal orientarea unilateral a investigaiilor, desfurarea unor
activiti inutile, formalismul i rutina. Practica ofer suficiente exemple, din
care rezult cn cazul n care metoda planificam se ignoreaz, uimrireapenal
este desfurat superficialuneorThaotic, cu toate consecinele^:are decurg din
aceasta: clarificarea incomplet a mprejurrilor faptei, administrarea necafref
a probelor, trecerea cu uurin peste fapte i mprejurri semnificative pentru
soluionarea cauzei, utilizarea insuficient a metodelor i mijloacelor tiinifice
criminalistice, alte deficiene de natur s conduc la cheltuieli inutile de energie
i timp, iar n cazuri mai dificile, s fac imposibil descoperirea infraciunii.
La cele menionate se cuvine s adugm c planificarea activitii de urmrire
penal nu trebuie neleas n mod simplist, ca ntocmire a unei liste de aciuni,
aa cum, cu mare regret, mai procedeaz unii practicieni. Planificarea are un
coninut mai amplu, ea reprezentnd latura organizatoric i creatoare a unui
complicat proces de gndire a organului de urmrire1, proces care finalizeaz
cu ntocmirea unei programe de lucru, a unui model de activitate de cercetare
n perspectiv. Sub acest aspect, planificarea poate fi tratat ca un proces creativ
de programare (modelare) a activitii de cercetare penal, proces care cuprinde,
pe de o parte, determinarea n baza analizei datelor existente n cauz a situa
iei de fapt, iar, pe de alt parte, direcionarea activitii de cercetare, stabilirea
.mijloacelor i modului de administrare a probelor, a altor msuri de organizare
a activitii de cercetare n msur s asigure succesul.
Aadar, putem sublinia c planificarea activitii de urmrire penal are o
importan practic deosebit, asigurnd:
- orientarea cercetrilor i efectuarea acestora n mod organizat, organul
judiciar deinnd iniiativa n administrarea probelor;
- efectuarea activitilor de urmrire penal n deplin concordan cu
cerinele legislaiei procesual-penale i la un nalt grad calitativ, respectarea
strict a drepturilor celor implicai n proces;
- conjugarea posibilitilor organelor de anchet i a celor operative, apli
carea vast a cunotinelor speciale prin antrenarea n proces a specialitilor din
diverse domenii ale tiinei, tehnicii, artei i meteugriei.
Din cele enunate rezult c organizarea urmririi penale trebuie perceput
ierarhizat. Pe scara superioar se situeaz repartizarea efectiv i n conformitate
1. , // ,
Moscova, 1993, . 84; ., (,
), Moscova, 1970, . 57.

282

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

cu legislaia n vigoare a atribuiilor organelor statului nvestite cu combaterea


infraciunilor, conjugarea posibilitilor de care acestea dispun n procesul de
descoperire i cercetare a actelor infracionale, asigurarea folosirii pe scar larg
a realizrilor tiinei i tehnicii modeme, inclusiv a celei viznd organizarea
muncii, n activitatea de administrare a probelor. La acest nivel, organizarea
urmririi penale trebuie neleas ca un sistem de msuri administrativ statale
n vederea asigurarii funcionalitii sistemului de organe ale statului nvestite
cu combaterea infraciunilor. La o urmtoare scar putem vorbi de organizarea
unui act concret de cercetare sau, mai bine-zis a organizrii cercetrii unei in
fraciuni concrete, care i gsete expresia n planul de urmrire penal ntocmit
cu acest prilej n conformitate cu recomandrile metodicii criminalistice, vizavi
de cercetarea categoriei respective de infraciuni.
n fineAmelement indispensabil al organizrii urmririi penale l constituie 1
pregtirea i ordonarea activitilor desfurate n cadrul unui act de procedur
ca cercetarea la faa locului, audierea prilor n proces, percheziiei etc., astfel
ca aceasta s se desfoare eficient dup un plan bine pus la punct, sub aspect
tactic i tehnico-tactic.
'

2. Versiunile criminalistice i rolul lor n planificarea


i desfurarea urmririi penale
Declanarea unui proces penal i nceperea urmririi penale presupun exis
tena anumitor fapte, date reale sau indici, constituind urme ale infraciunii, care
denot svrirea unui act prevzut de legislaia penal n vigoare. In majoritatea
cazurilor, datele suficiente pentru decfurarea procesului penal nu asigur nici
pe departe posibilitatea explicrii cauzei, cu att mai mult soluionarea temeinic
a acesteia. Prin urmare, la etapa iniial a cercetrilor, organul nvestit cu aceste
funcii se va afla ntr-o situaie dificil, dac datele de care dispune el ofer mai
multe explicaii probabile ale faptei i a mprejurrilor acesteia. Astfel, moartea
violent a unei persoane poate fi calificat drept omor, sinucidere, accident rutier
sau de munc. O lips n gestiune se poate datora unor furturi nedescoperite,
delapidri, alterri i pierderi de bunuri materiale. Spargerea unui depozit sau
case de bani poate fi real sau nscenat de persoanele responsabile etc. Expli
caii diverse pot fi formulate nu numai referitor la natura faptei svrite, dar
i privind elementele constitutive ale acesteia, precum i mprejurrile n care
s-a activat. Omorul, de exemplu, poate fi svrit intenionat (la comand, din
motiv de rzbunare, hulignie), din impruden (n urma unei ncierri), co
mis n stare de legitim aprare. Atta timp ct fapta i mprejurrile acesteia
rmn nestabilite i admit explicaii variate, urmrirea penal va fi nsoit de
o permanent gndire ipotetic, de presupuneri i verificri menite, n cele din
urm, s confirme o singur explicaie a faptei.
283

Sim ion Dora

Variantele posibile, sub care infraciunile i mprejurrile acestora p o t


fi nfiate n baza datelor deinute la o anumit etap de cercetare i care
urmeaz a fi verificate, poart denumirea de versiuni de urmrire penal. Cu
alte cuvinte, versiunea constituie o explicaie probabil (ipotez) a faptei sau a
mprejurrilor acesteia, elaborat n urma unui proces de analiz logic a datelor
de care dispune organul de urmrire la o anumit etap de cercetare i prin a
crei verificare se urmrete determinarea adevrului. Se poate deci afirma c
elaborarea i verificarea versiunilor este o metod de lucru inerent a activit
ii de urmrire penal. Aplicarea ei n cunotin de cauz asigur verificarea
tuturor variantelor posibile legate de fapta avut n cercetare i, n consecin,
clarificarea acesteia n mod obiectiv i sub toate aspectele.
Avnd acelai coninut logic ca i al ipotezei tiinifice - explicaie probabil
fcut pe baza unor fapte sau date cu privire la esena sau cauza unui fenomen
din lumea real - versiunea de urmrire penal are anumite elemente distinc- ..
tive. In primul rnd, dat fiind sfera specific de aplicare cum este practica
cercetrii faptelor penale.versiunea se~reprezmt alternativ, c a variant prin
care se explic fapta sau mprejurrile acesteia. n al doilea rnd, elaborarea
i, mai ales, verificarea versiunilorjse realizeaz n ordinea i pHn metodeTe"
prevzute n legislaia procesual. Rezultatele verificrii versiunilor nfiate
alffeTdect n modul indicat nart. 95 al Cod.proc.pen. sunt inutile procesului j
de probaiune. n fine, n al treilea rnd, versiunile de urmrire penal trebuie
ntemeiate pe date obiectiveTreale Tdeteminate. Versiunile bazate pe date t
dubioase, incerte sau pe impresii i fantezie ideal orienteaz greit urmrirea
penal i, n consecin, conduc la tergiversarea acesteia, pierderea probelor,
cheltuieli inutile de eforturi i timp .a.
Datele-gealficare servesc la elaborarea versiunilor se mpart n trei categorii,
n prima se nscriu cele obinute pe cale procesual, ele reprezentnd probe, cum I
ar fi declaraiile manuituIuTi ale martorilor, mijloacele materiale de prob,
documentele, constatrile nregistrate n procesele-verbale ntocmite n timpul j
cercetrii la faa locului, a percheziiei, prezentrii spre recunoatere .a.(Ca^~
tegoria a doua cuprinde datele extraprocesuale, colectate pe cale operativ sau
din pres, scrisori, adresri etc. Referitor la categoria a treia, ea are n vedere
datele si schemele prevzute de caracteristica criminalistic a unor categorii
de infraciuni1, experiena generalizat exprimat n literatura de specialitate,
propria experien a organului de urmrire penal.
In unele studii se subliniaz insistent superioritatea datelor de natur pro
cesual n ceea ce privete valoarea lor la fundamentarea versiunilor. Fr a

1JI. , ,
//
, Moscova, 1976, . 72.

284

...... .

Elem ente de ta ctic c rim in a lis tic

intra n detalii asupra acestei poziii, menionm c, la nceputul cercetrilor,


cnd totul este incert, presupunerile iniiale privind caracterul general al fap
tei, versiunile, n lipsa crora cercetarea este de neconceput, de cele mai multe
ori se ntemeiaz pe date extraprocesuale, pe elemente de gndire intuitiv,
pe experiena practic. Pentru ca cercetarea s nu fie greit orientat, n atare
situaii organul de urmrire penal are obligaia de a verifica ct mai curnd
aceste date i a le materializa n probe (art. 93 Cod.proc.pen.). Elaborarea ju
dicioas a versiunilor, verificarea i folosirea lor la orientarea investigaiilor
impune organului de urmrire penal cunotine ample de specialitate, dar i
din alte domenii de activitate. Cunotinele i experiena stimuleaz procesele
de gndire, intuiia, aa-numitul fler, adic aptitudinea de orientare just i
operativ n situaii dificile1.
O
problem important privind versiunile de urmrire penal ine de clasi
ficarea acestora. Dei problema n cauz, n literatura de specialitate, n-a fost
lipsit de atenie, discuiile mai continu.
Un prim i principal criteriu de clasificare a versiunilor de urmrire penal
constituie coninutul acestora, obiectul i ntinderea lor2. Conform acestui
criteriu, versiunile se mpart n generale, principale i secundare.
Versiunile generale se refer la fapta n cercetare luat n ansamblu. Fiind
elaborate la etapa iniial de cercetare, ele stabilesc dac s-a comis o fapt penal
ori este vorba de un alt eveniment. Exemplificativ este situaia descoperirii
unui cadavru, cnd se nainteaz urmtoarele versiuni generale posibile: omor,
sinucidere, accident sau moarte natural.
Versiunileprincipale cuprind elementele constitutive ale infraciuniixobiectulTlatura obiectiv, subiectul, latura subiectiv.
n majoritatea cazurilor, obiectul infraciunii este reprezentat de consecin
ele acesteia. Se pot ntlni ns cazuri n care obiectul infraciunii este incert
i, prin urmare, apar anumite variante. Astfel, dac se cerceteaz fapte care
pot reprezenta disimulri ale unor acte penale, organul de urmrire penal va
elabora versiuni-perechi, cunoscute i sub denumirea de ipoteze-perechi,
cnd, n paralel cu versiunia reclamat, se nainteaz i una de opoziie sau
contraversiune: accident-omor; sinucidere-omor; dispariia persoanei-omor;
incendiu-omor; incendiu-delapidare; furt-delapidare3.
Referitor la latura obiectiv a infraciunii, se vor elabora versiuni diverse,
potrivit circumstanelor multiple ce constituie aceast latur: timpul i locul
svririi infraciunii, modul n care s-a activat, mijloacele utilizate, locul ascun
derii obiectelor folosite sau asupra crora s-a activat .a. Elaborarea judicioas i
1A. Ciopraga, Criminalistica (tactica), Iai, 1986, p. 18.
2E. Stancu, Criminalistica, Bucureti, 1995, p. 42.
3N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologiajudiciar,

Bucureti, 1992, p. 167.

........................................................................................................................................ 285

Sim ion Dora

la timp a versiunilor privind latura obiectiv a infraciunii este, pe bun dreptate,


chezia cercetrii cu succes a faptei, descoperirea multor infraciuni pornind
de la determinarea locului, timpului i modului n care s-a activat.
Versiunile privind subiectul infraciunii pot fi formulate pe parcursul cerce
trii la faa locului, dup o analiz profund a urmelor infraciunii, precum i la
o faz ulterioar, n baza relatrilor martorilor i a victimei despre nfiarea
fptuitorului i modului de aciune. In baza versiunilor elaborate, se vor efec
tua activiti de urmrire, expertize, alte msuri ce vor sfri prin identificarea
autorului faptei. Concomitent, se vor elabora versiuni privind latura subiectiv,
n special, referitoare la scopul urmrit i motivul actului ilicit.
Versiumlesecundare reprezint presupuneri cu privire la unele mprejurri
i fapte subordonate elementelor eseniale ale cauzei, cum ar fi: posibilitatea
de a mpuca din arm cu cartue fabricate manual sau industrial, dar destinate
pentru o arm de alt model, posibilitatea de a parcurge o anumit distan ntr-o
unitate de timp, dac n cadrul ntocmirii documentului s-a procedat la denatu
rarea scrisului .a. Dup cum opineaz, pe bun dreptate, unii autori, versiunile
secundare se elaboreaz naintea celor principale1. Rezultatele obinute prin veri
ficarea lor deseori servesc drept baz pentru elaborarea altor categorii de versiuni.
Un alt criteriu de clasificare a versiunilor de urmrire penal constituie
temeiul acestora. Potrivit datelor pe care se fundamenteaz, versiunile se divi
zeaz n particulare i tipice.
Categoria versiunilor particulare cuprinde toate versiunile bazate pe date
reale obinute pe cale procesual sau rezultate din alte activiti privind cerce
tarea faptei n cauz (revizie, expertiz, aciuni operative). Versiunile tipice se
elaboreaz la etapa incipient de cercetare, atunci cnd n situaia unui deficit
acut de informaie sunt imposibile versiunile particularein fond, versiunile
tipice reprezint variante teoretice, scheme-standarde bazate pe generalizarea
experienei de cercetare a anumitor categorii de infraciuni, pe experiena pozi
tiv, inclusiv proprie a organului nsrcinat cu cercetarea faptei. n ultimul timp
se folosesc tot mai frecvent versiunile tipice fondate pe caracteristicile crimina
listice proprii unor categorii de infraciuni determinate n mod tiinific n baza
generalizrilor de mare amploare a practicii de cercetare penal. De exemplu,
conform generalizrilor tiinifice criminalistice, pentru situaia dificil, proprie
cercetrii cauzelor penale intentate n legtur cu dispariia unei persoane sau cu
descoperirea unui cadavru dezmembrat, este tipic versiunea privind svrirea
acestor infraciuni de ctre rude sau alte persoane apropiate victimei.
Importana versiunilor const n atribuirea procesului de cercetare penal
unui caracter obiectiv i multilateral. Atta timp ct fapta rmne nedescoperit,
iar fptuitorul neidentificat, organul de urmrire penal va elabora versiunile
1E. Stancu, Criminalistica, voi. 2, Bucureti, 1993, p. 36.
286 .

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

posibile, ca s le supun ulterior unei verificri minuioase i, pe aceast cale,


s determine care dintre ele corespunde realitii. Versiunea care se confirm
prin probe este adevrat, altele decad, ca neavnd nimic comun cu realitatea.
Prin urmare, verificarea versiunilor este un proces complex de probaiune ce
asigur trecerea de la versiuni, ipoteze probabile la explicaii care exprim ade
vrul. Aceasta presupune, pe de o parte, determinarea problemelor necesare a
fi clarificate pentru fiecare versiune, iar, pe de alt parte, stabilirea activitilor
prin a cror efectuare se vor rezolva aceste probleme.
1
Pentru ca verificarea versiunilor s se desfoare n mod legal i eficient, se
impune organizarea activitii de urmrire penala n baza unuiplan decercetare,
dar i respectarea anumitor reguli tactice^
In primul rnd, toate versiunile trebuie considerate, n egal msur, posi
bile. Organul judiciar entuziasmat de una din versiuni activeaz n defavoarea
altora i, prin urmare, unilateral. Practica demonstreaz c ignorarea versiunilor
posibile pn la verificarea lor definitiv influeneaz negativ rezultatele cerce
trii multor categorii de infraciuni, n special, a celor grave, cum ar fi omorul,
banditismul, furtul .a.
n al doilea rnd, versiunile-perechi se verific n paralel, i nu consecutiv1.
Aceast regul tactic asigur cercetarea faptei penale n condiii optime, excluzndu-se dedublarea activitilor de urmrire penal, cheltuielile suplimentare
de timp. Verificarea se poate considera terminat numai dac una din versiuni
este confirmat prin probe, iar celelalte se dovedesc a fi imposibile.
n fine, este indicat ca verificarea s se efectueze prin mijloace procesuale.
La investigri operative se va apela doar pentru obinerea de date necesare
organizrii i desfurrii n condiii propice a actelor procedurale (ascultarea
martorilor i a victimei, prezentarea spre recunoatere, percheziia, dispunerea
de expertize respective etc.).
Ordinea desfurrii activitilor de verificare a versiunilor este n func
ie de natura faptei i a mprejurrilor acesteia. n mod urgent se vor efectua
activitile ce in de fixarea i ridicarea urmelor materiale ale infraciunii, de
curmarea activitii infracionale i reinerea fptuitorului (cercetarea la faa
locului, ridicarea de obiecte i documente, percheziia, reinerea i examinarea
corporal a persoanelor suspecte etc.).
Cu precdere, se vor efectua activitile imediate i din alte considerente. De
exemplu, situaia grav a victimei impune ascultarea acesteia n mod prioritar.
Tot n categoria activitilor imediate se nscrie i ascultarea martorilor oculari,
n special a celor domiciliai n zone ndeprtate. Prioritare, sub aspectul efec1. , // , Moscova, 1993,
. 78; . Aionioae, . Stancu, Planificarea urmririi penale // Tratat de tactic crimi
nalistic, Craiova, 1992, p. 21.

............................................................................................................. .......................... 28 7

Sim ion Dora

turii lor n timp, sunt activitile ale cror rezultate pot avea importan pentru
verificarea mai multor versiuni, precum i cele de rezultatele crora depinde
verificarea definitiv a unei versiuni. n cazul n care prin actul infracional s-au
produs prejudicii materiale, se vor ntreprinde, de asemenea, aciuni imediate de
natur s asigure acoperirea acestora (percheziia, sechestrarea averii .a.).

3. Principiile, coninutul i tehnica planificrii activitii


de urmrire penal
Planificarea activitii de urmrire penal se desfoar potrivit anumitor
reguli, stabilite n baza unei vaste practici de urmrire penal, ce au atribut de
principii, deoarece se aplic de fiecare dat indiferent de natura cauzei, situaia
sau faza la care s-a ajuns n cercetarea acesteia.
Principiile planificrii activitii de urmrire penal sunt reguli specifice
doar ale acestei activiti i nu trebuie confundate cu principiile fundamentale
ale criminalisticii, cu att mai mult, cu cele generale ale procesului penal, dei
este vorba de sisteme funcional corelate.
n literatura de specialitate s-au exprimat puncte de vedere diverse asupra
numrului, chiar i a coninutului acestor principii. Majoritatea autorilor, ceea
ce confirm i practica de cercetare a infraciunilor, consider c principalele
reguli crora trebuie s corespund un plan de urmrire penal sunt: individu
alitatea, realitatea i mobilitatea sau dinamismul. ,
Principiul individualitii planificrii activitii de urmrire penal presu-/
pune ca la elaborarea unui plan de anchet s se in cont de natura i specific
cuLinfraciunii avuteJrLcercetare, de particularitile acestria/M attimp ct
infraciunea reprezint un eveniment individual prin mijloacele i metodele
de comitere, individualitatea persoanelor implicate, mprejurrile de timp i
de loc n care s-a activat, scopul urmrit, planificarea trebuie s se efectueze
individual pentru fiecare cauz n parte. Chiar dac pornim de la aceea c unele
infraciuni, dup caracterul svririi, sunt specifice anumiilor autori, fenomen
exploatat pe larg n criminalistic la identificarea fptuitorilor, cercetarea unei
fapte concrete nu poate s se desfoare dup un plan-ablon, deoarece n fie
care caz aparte mprejurrile, ce constituie obiectul probaiunii, vor fi diferite
i, respectiv, activitile necesare pentru stabilirea lor. Modul de operare, dup
cum este bine cunoscut, reprezint doar unul din elementele, fie i dintre cele
mai principale, ale obiectului probaiunii.
Principiul individualitii impune organului de urmrire penal o atitudine
creatoare fa de problemele pe care le ridic cercetarea cauzei i, n consecin,
depirea primitivismului i a rutinei care, cu tot regretul, sunt nc frecvente
n practica unor funcionari ai organelor de urmrire penal.
288 ........................

Elem ente de ta ctic crim in a listic

Principiul realitii planificrii activitii de urmrire penal are n vedere,


n primul rnd, intuirea sarcinilor care decurg obiectiv din versiunile elaborate
i, n al doilea rnd, prevederea n plan a activitilor realizabile din punctul de
vedere al posibilitilor de care dispune la moment teoria i practica crimina
listic i organul respectiv/Elaborarea versiunilor implic, pe lng formularea
presupunerilor, un procesde analiz logic n vederea determinrii problemelor
necesare a fi clarificate pentru confirmarea sau infirmarea acestora, respectiv, a
sarcinilor activitii de cercetare. Pentru fiecare sarcin n plan se vor prevedea
activiti de urmrire penal, care s fie realizabile. n caz contrar, planul va
avea un caracter abstract, ireal i deci va fi inaplicabil.
Principiul mobilitii, cunoscut i sub denumirea de principiul dinamismu
lui, reprezint a treia regul, potrivit creia planul de cercetare penal trebuie
, s fie adaptabil la situaiile modificabile ale cercetrii cauzei. De regul, planul
ctivitFde cercetare a unei infraciuni se ntocmete n baza datelor limitate
de care dispune organul de anchet la etapa incipient de cercetare. La aceas
t etap nu pot fi prevzute toate versiunile posibile i aciunile care trebuie
ntreprinse. Un atare plan poate direciona activitatea de urmrire penal doar
temporar, pentru o anumit etap a cercetrilor. n raport cu diversele aspecte
aprute, el va fi renovat prin formularea unor versiuni noi, a altor probleme de
rezolvat i, n consecin, a unor activiti suplimentare de cercetare. Sunt frec
vente cazurile n care rezultatele unei activiti procedurale impun efectuarea
altor operaiuni, neprevzute n planul iniial. Nu sunt excluse situaiile n care
materialul probatoriu obinut s reclame o alt direcionare a anchetei penale
i deci modificarea planului pn la nlocuirea celui iniial cu un altul care s
orienteze urmrirea pe aceast nou cale1. De aici decurge obligaia organului
de urmrire penal de a completa i a desvri planul de cercetare, astfel ca
toate mprejurrile faptei s fie stabilite la timp i n mod complet2.
n activitatea de urmrire penal se aplic trei forme de planificare: pla
nificarea cercetrii unei fapte n ansamblu, planificarea operaiilor tactice i
planificarea activitilor de urmrire penal.
Planificarea cercetrii unei fapte penale, n ansamblu, cuprinde:
Determinarea sarcinilor activitii n funcie de natura faptei i prevede
rile legale. ntr-o cauz penal, potrivit art.96-97 al Cod.proc.pen. al Republicii
Moldova, se cer dovedite fapta i mprejurrile de fapt, inclusiv locul, timpul,
modul i mprejurrile n care s-a activat; fptuitorul, vinovia i responsabi
litatea acestuia; circumstanele agravante i atenuante ale faptei; prejudiciile,
caracterul i gravitatea acestora, alte fapte i mprejurri n msur s influen
1 A. Ciopraga, Criminalistica (tactica), Iai, 1986, p. 10; . ,
, / / . Moscova, 1979, . 263.
2 . , // ,
Moscova, 1993, . 85.
289

Sim ion Dora

eze rspunderea i stabilirea pedepsei, cum ar fi, de exemplu, caracteristica


fptuitorului, comportarea victimei, antecedentele penale .a.
Elementele enunate ale obiectului probaiunii se vor concretiza n planul
de cercetare n funcie de coninutul versiunilor elaborate prin formularea n
trebrilor la care urmrirea penal trebuie s dea rspuns.
Este evident c ntrebrile i deci sarcinile ce configureaz planul de cerce
tare difer nu numai de la o categorie de infraciuni la alta, dar i de la un caz la
altul, chiar dac se atribuie la aceeai categorie. ntotdeauna ns planul trebuie
s prevad clarificarea urmtoarelor aspecte prevzute de aa-numita formula
celor 7 ntrebri, i anume, ce fapt penal s-a comis, unde a avut loc, cnd a
fost svrit, modul nfptuirii, cine este autorul, scopul urmrit de fptuitor,
cine a avut de suportat urmrile infraciunii; stabilirea msurilor procesuale
i extraprocesuale ce urmeaz a fi efectuate n vederea reinerii fptuitorului,
curmrii activitii sale infracionale i administrrii probelor necesare justei
soluionri a cauzei.
n plan se vor prevedea activitile de urmrire penal i posibilitatea efec
turii lor la nivelul tactic adecvat. n acest scop se va preciza ordinea, locul i
procedeele tactice, prin a cror aplicare activitile planificate s se desfoare
cu succes. n cazul cercetrii n echip, aceste probleme trebuie s fie consultate
cu membrii acesteia sau a grupului operativ.
Specificarea termenelor de realizare a activitilor de urmrire penal,
precizarea persoanelor concrete nvestite cu efectuarea acestora. Ofierul de
urmrire penal va determina forele i mijloacele de care dispune la moment,
dar i posibilitile folosirii lor n mod eficient. Termenele efecturii activitilor
prevzute n plan pot fi stabilite cu aproximaie (de exemplu, n aprilie, n prima
jumtate a lunii iunie etc.) sau n mod precis (bunoar, la ora 7, pe data de
10 iunie).
Planificarea operaiilor tactice i a activitilor de urmrire penal au, de
regul, aceeai structur: determinarea scopului, specificarea ordinii i a tim
pului efecturii, a forelor i mijloacelor necesare. Firete, coninutul planului
acestor activiti este n funcie de natura cauzei, dar i de specificul activitii
de urmrire penal. Unul va fi coninutul planului ascultrii nvinuitului i altul
cel al reconstituirii.
Activitatea de planificare se materializeaz ntr-un plan scris, care poate avea
cele mai diverse forme - de la o schiare a activitilor ce urmeaz a fi efectuate
n cazurile simple, de exemplu, n cazul unui act de hulignie, pn la combinaii
de scheme, sisteme de fie, tabele grafice .a., n cazuri complicate, cu un numr
mare de nvinuii, de acte infracionale sau episoade. Unica cerin care trebuie
respectat, indiferent de forma planului, rezid n faptul ca el s cuprind toate
elementele planificrii menionate mai sus: versiunea, problemele ce urmeaz
a fi elucidate n legtur cu fiecare versiune, operaiile tactice i activitile de
290

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

urmrire, prin a cror efectuare se prevede verificarea versiunilor i determinarea


mprejurrilor faptei, termenele i persoanele executante.
Cea mai curent form a planului de cercetare, predominant n literatura
de specialitate i frecvent folosit n practic, se realizeaz dup urmtorul
model (tab. 10):

Tabelul 10
Nr. Versi Probleme Activitile proce
Data i
unea ce trebuie durale, alte msuri
ordinea
soluionate de urmrire penal executrii

Persoanele
care execut

Obser
vaii

Dac se efectueaz cercetarea n echip, planificarea ia alt amploare. n


paralel cu planul de baz elaborat de persoana autorizat s dirijeze ntreaga
activitate de cercetare, se vor ntocmi planuri individuale pentru fiecare membru
al echipei. Coninutul acestora este n funcie de sarcinile atribuite membrilor
echipei: verificarea unei sau a mai multor versiuni, cercetarea unui sau a unor
episoade, a tuturor mprejurrilor referitoare la activitatea infracional a unuia
dintre nvinuii. n cazul n care activitatea criminal a cuprins diverse localiti
sau teritorii, aciunile membrilor echipei de cercetare se vor desfura dup
criterii teritoriale.
In cauzele complexe, cu un grad sporit de dificultate, un numr mare de
participani i cu multiple infraciuni svrite, la planul de cercetare penal,
elaborat pentru ntreaga cauz, se pot anexa fie pentru fiecare nvinuit, care
conin date despre faptele svrite, problemele ce urmeaz a fi elucidate, ordinea
i modalitile de rezolvare, scheme privind structura grupei infracionale i a
relaiilor dintre membrii acesteia, grafice referitoare la efectuarea unor activiti
de cercetare, cum ar fi: reinerea i prezentarea spre recunoatere, percheziia,
ascultarea nvinuiilor .a.

4. Aspecte tactice privind corelarea activitii organului


de urmrire penal cu cea a serviciilor operative
n cadrul cercetrii faptelor penale
Una din condiiile indispensabile descoperirii la timp i cercetrii sub toate
aspectele a faptelor penale const n organizarea unei colaborri fructuoase
a organelor de urmrire penal cu alte structuri statale nvestite prin lege s
contribuie la combaterea infraciunilor, n special cu serviciile operative ale
ministerelor de Interne i Securitii Naionale. Colaborarea acestor organe,
ca form specific de interaciune, adic de a activa n comun la descoperirea
291

Sim ion Dora

i cercetarea infraciunilor, se impune de necesitatea corelrii mijloacelor i


metodelor de lucru ale structurilor menionate, conjugrii competenelor care
acestea le posed.
Ofierii de urmrire penal simt nvestii s desfoare diverse activiti
procedurale (cercetarea la faa locului, percheziia, ascultarea nvinuitului i a
martorilor, prezentarea spre recunoatere .a.) n vederea determinrii pe baze
de probe a faptei i a autorului acesteia. La rndul lor, organele autorizate cu
funcii operative dispun de mijloace i fore care fac posibil supravegherea
activ a persoanelor susceptibile de a comite infraciuni, reinerea fptuitorilor
n flagrant delict, stabilirea diverselor surse de informaii probante, inclusiv a
martorilor oculari i a mijloacelor materiale de prob ascunse etc. Posibilitile
organelor operative au crescut esenial datorit desvririi bazei legale i ma
teriale a activitii respective, aplicrii pe scar larg a datelor din cartotecile
de eviden criminalistic i informare operativ.
ntrunirea mijloacelor, forelor i inteligenei de specialitate proprii celor
dou organe, oarecum autonome pe plan funcional i administrativ, este n
msur s ridice esenial randamentul activitii lor i, n consecin, capacitatea
de a combate fenomenul infracional.
Interaciunea organelor de urmrire penal cu cele de investigare operativ
are la baz urmtoarele principii:
1. Principiul legalitii, care prevede ca activitatea n comun a acestor
organe s se desfoare n conformitate cu prevederile legislaiei procesual-penale n vigoare. n cazurile n care urmrirea penal este obligatorie, organul de
investigare operativ, n conformitate cu art.273 al Codproc.pen. al Republicii
Moldova, ntreprinde msuri pentru descoperirea i fixarea probelor, reinerea
fptuitorului i, din nsrcinarea procurorului sau ofierului de urmrire penal,
efectueaz aciuni de cutare. La solicitarea acestora, organul de investigare
operativ este obligat s participe la efectuarea activitilor de urmrire penal
i, prin aceasta, s asigure eficiena lor.
2. Principiul organizrii judicioase a interaciunii, care presupune ca acti
vitatea n comun s fie planificat aparte sau prevzut n mod concret n planul
de cercetare a cauzei. Sarcinile organului de investigare operativ trebuie s fie
riguros delimitate, astfel ca el s-i poat realiza pe deplin potenialul profesio
nal. Nu poate fi acceptat practica ncadrrii lucrtorilor operativi n echipa de
cercetare doar pentru a pune pe seama lor efectuarea unor activiti procedurale
de importan redus, cum ar fi: ascultarea unor martori, ridicarea de obiecte
i documente, obinerea modelelor de comparaie necesare pentru efectuarea
expertizei, punerea la curent a nvinuitului cu materialele cauzei .a.
3. Principiul superioritii organului de urmrire penal n organizarea i
direcionarea activitii organelor de investigare operativ, ncadrate n echipa de
cercetare. Avnd ntreaga responsabilitate cu privire la cercetarea faptei, organul
292

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

nvestit cu cercetarea cauzei coordoneaz activitatea participanilor la proces


i apreciaz rezultatele activitii lor. Datele obinute pe cale extraprocesual,
considerate de el inutile sau contradictorii faptelor stabilite prin mijloace pro
cesuale, vor fi respinse fr a proceda la formaliti procesuale.
4.
Principiul independenei organului de investigare operativ de a alege
metodele i mijloacele de realizare a sarcinilor ce in de competena sa. Organul
de urmrire penal, n mod autonom sau cu participarea organului respectiv, va
contura problemele ce pot fi rezolvate pe cale operativ, el ns nu poate decide
asupra procedeelor specifice la care va apela organul de investigare operativ.
Formele de interaciune, de conlucrare a organului de urmrire penal cu
serviciile operative depind de natura i caracterul faptei n curs de cercetare,
n cazurile infraciunilor evidente, cnd s-a activat deschis, probele fiind la
suprafa, organul de urmrire penal apeleaz la poliie, solicitndu-i doar
ajutorul necesar pentru meninerea ordinii pe parcursul cercetrii la faa locu
lui, percheziiei, reconstituirii i experimentului, efecturii altor activiti de
urmrire penal. Dimpotriv, la cercetarea infraciunilor grave, svrite n mod
tainic, dup cum sunt, de obicei, majoritatea omuciderilor, violurilor, actelor de
corupie, sustragerilor din patrimoniul public, tlhriilor, furturilor, conlucrarea
cu organele operative ia cu totul alt amploare i nu poate fi ignorat dect n
detrimentul aflrii adevrului.
Cel mai frecvent utilizate forme de conlucrare a organului de urmrire penal
cu serviciile operative sunt:
1)
Deplasarea n comun la locul svririi faptelor grave n vederea cercetrii
lui complete i sub toate aspectele, descoperirii i fixrii mijloacelor materiale
de prob, obinerii datelor necesare pentru urmrirea i reinerea fptuitorilor
pe urmele calde ale infraciunii.
Odat sesizat asupra unei atare infraciuni, organul de urmrire penal
precizeaz componena echipei de cercetare, care include unul sau mai muli
lucrtori operativi, specialistul criminalist, chinologul cu cinele dresat i, dac
exist cadavre, medicul legist.
Lucrtorii operativi ntreprind, la faa locului, aciuni de audiere a martorilor
oculari, stabilesc, n baza declaraiilor acestora, semnalmentele fptuitorilor,
direcia i modul de retragere a lor de la locul faptei. n urma cercetrii n pre
alabil a urmelor i a mijloacelor materiale de prob, specialistul poate prezenta
informaii privind modul de operare, mijloacele i instrumentele folosite, locul
de ptrundere i retragere a fptuitorului de la faa locului, precum i anumite
date caracteristice (fizice, profesionale) ale lui, toate acestea pentru a fi folo
site la organizarea lucrrilor de cutare a fptuitorului pe urmele calde ale
infraciunii.
Aceast form de conlucrare poate continua i dup stabilirea fptuitorului,
chiar pn la soluionarea definitiv a cauzei.
293

Sim ion Dora

2) mputernicirea organului de investigare operativ cu efectuarea unor


operaiuni i activiti de urmrire penal n vederea stabilirii anumitor mpre
jurri ale infraciunii avute n cercetare. Legea (art. 57 Cod proc.pen.) oblig
organul operativ s ntreprind msurile cerute, dar nu specific situaiile n care
se poate apela la aceast form de conlucrare i nici activitile procedurale cu
a cror efectuare el poate fi nsrcinat. Menionm, n aceast ordine de idei,
c mputernicirea organelor operative de a face cercetri ce in de competena
lor, n cazurile necesare, firete, este ntotdeauna oportun. Cu efectuarea de
activiti procedurale, acestea fiind de competena ofierului de urmrire pena
l, organul de investigare operativ poate fi nsrcinat doar n anumite cazuri,
cum ar fi, de exemplu, efectuarea concomitent a percheziiilor (percheziii
n grup), ascultarea unui grup de martori, ridicarea de obiecte amplasate n
locuri diferite .a.
3) Antrenarea colaboratorilor serviciilor operative la efectuarea unor ac
tiviti de urmrire penal dificile sau cu un grad nalt de complexitate, cum ar
fi percheziia, cercetarea locului faptei i a mprejurimilor acestuia, prezenta
rea spre recunoatere dup caracteristicile funcional-dinamice, reinerea .a.
Organul operativ acorda organului de urmrire penal ajutor n vederea crerii
condiiilor optime pentru desfurarea activitii respective sau particip nemij
locit la efectuarea ei.
4) Activitatea corelat a organelor menionate asupra cauzelor, a cror
cercetare a fost suspendat conform prevederilor art. 287-288 al Cod proc.pen.
n vigoare, deoarece nu a fost stabilit fptuitorul sau locul aflrii acestuia. Sus
pendarea urmririi penale nu nseamn ncetarea tuturor activitilor n cauza
respectiv. Urmeaz cutarea infractorului dup un plan ntocmit n comun de
ofierul de urmrire penal i colaboratorul serviciului operativ, nsrcinat cu
aceast activitate.

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

CAPITOLUL 2
TACTICA EFECTURII CERCETRII
LA FATA
LOCULUI
/

1. Noiunea, importana i sarcinile cercetrii


la faa locului
Activitatea infracional, reprezentnd, n fond, o form aparte de interac
iune a omului cu mediul, n majoritatea cazurilor este nsoit de producerea
anumitor modificri n ambiana locului infraciunii, cunoscute n teoria i
practica criminalistic sub denumirea de urme ale infraciunii. Reflectnd n
mod obiectiv activitatea persoanelor implicate n comiterea actului ilicit, urmele
infraciunii constituie elemente de nalt valoare probant, nu de puine ori unice,
n msur s asigure stabilirea adevrului n procesul penal.
n vederea folosirii urmelor lsate n legtur cu svrirea infraciunii n
procesul de probaiune, legislaia procesual-penal n vigoare prevede efectuarea
de ctre organul de urmrire penal a unui act de investigare, numit cercetarea la
faa locului. Astfel, potrivit art. 118 al Cod proc.pen., organul de urmrire penal
efectueaz la faa locului cercetarea locului faptei i a mprejurimilor acestuia,
a ncperilor, obiectelor i documentelor n vederea descoperirii urmelor infrac
iunii, determinrii situaiei de ansamblu, a modului i mprejurrilor n care
s-a comis fapta penal. Actul de cercetare se desfoar cu participarea unor
specialiti competeni n materie i se ncheie cu un proces-verbal de cercetare
(art. 124 Cod proc.pen.). n ceea ce privete cercetarea la faa locului, legea
prevede efectuarea diverselor lucrri (fotografii, desene, schie) de reproducere
i fixare a tabloului de ansamblu al locului respectiv, a urmelor i obiectelor ce
prezint interes pentru cauz.
Din cele de mai sus rezult c cercetarea la faa locului reprezint acti
vitatea procedural, al crei coninut l constituie examinarea nemijlocit de
ctre organul de urmrire penal a unui teren deschis ori a unei ncperi, n
care a avut loc fapta sau n perimetrul crora s-au manifestat consecinele ei,
a obiectelor ce alctuiesc ambiana acestora, n vederea descoperirii, fixrii i
ridicrii urmelor infraciunii i a altor mijloace materiale de prob necesare
stabilirii naturii infraciunii, identificrii fptuitorului, a modului i mpreju
rrilor n care s-a activat.
......................................................... .............................................................................. 295

Sim ion Dora

Astfel perceput, cercetarea la faa locului prezint o seam de elemente


caracteristice, care o disting de alte activiti procedurale desfurate pentru
cercetarea unei cauze penale.
In primul rnd, cercetarea la faa locului constituie o activitate de urmrire
penal iniial/lrTsensul c, de regul, precede n timpTalte acte~dFurmrire
penal^rCercetarea^rtelor de omor ncepe cu cercetarea la faa locului, tHare7 furt, precum i a tot felul de accidente (de circulaie, de munc .a.), al
cror caracter penal urmeaz a fi stabilit. Efectuarea acestei activiti la etapa
iniial de cercetare este impus de necesitatea obinerii de date probante de
natur s conduc la orientarea investigaiilor2. Practica organelor de urmrire
penal demonstreaz cu certitudine c datele obinute n urm cercetrii la faa
locului constituie punctul de reper, determin direcia n care se vor desfura
cercetrile.
In al doilea rnd, cercetarea la fata locului este o activitate imediat si in -,
csubstituibil. Realizarea nentrziat a cercetrii este o condiie indispensabil
fixrii i examinrii urmelor i a altor surse materiale de prob. Orice ntrziere
n timp a activitii de investigare este n defavoarea cercetrilor ulterioare a
cauzei, deoarece, ntre timp, la locul faptei pot surveni modificri de natur s
duc la pierderea parial sau total a mijloacelor materiale de prob.
Cercetarea la faa locului este o msur de nenlocuit, deoarece martorii,
victima, bnuitul sau nvinuitul pot oferi organului de urmrire date cu privire
la situaia de la faa locului. Dar acestea nu pot substitui constatrile bazate pe
date obinute prin contact direct, pe perceperea nemijlocit de ctre organul
respectiv a consecinelor actului ilicit, a strii de fapt de la faa locului i a
poziiei obiectelor ce constituie ambiana locului faptei.
n fine, cercetarea la faa locului, dup cum se susine, pe bun dreptate, n
literatura de specialitate, reprezint o activitate investiaional? Desfurarea
acesteia presupune realizarea unor acte de studiu bazate ttpeforma empiric,
ct i pe cea raional de cunoatere. Formularea unor constatri reale privind
situaia la faa locului reclam aplicarea tuturor formelor de investigare de la
observarea direct a ambianei locului respectiv pn la examinarea obiectelor
ce o constituie prin msurare, comparare, analiz, sintez, descriere etc. Fixarea
mecanic a obiectelor din spaiul n care s-a desfurat infraciunea, form n
tlnit adeseori n practica ofierilor de urmrire penal, chiar i a procurorilor
1A. Ciopraga, I. Iacobu, Criminalistica, Iai, 1997, p. 239.
2V. Berchean, C. Pletea, I. Sandu, Cercetarea lafaa locului // Tratat de tactic cri
minalistic, Craiova, 1992, p. 30.
3. , . Moscova, 1969, . 54; . ,
, Saratov, 1967, . 12;
V. Berchean, . Pletea, I. Sandu, Cercetarea lafaa locului // Tratat de tactic crimi
nalistic, Craiova, 1992, p. 30.
296

Elemente de ta ctic crim in a listic

mai puin experimentai, este inutil stabilirii adevrului. Este incontestabil


afirmaia potrivit creia pentru organul de urmrire penal cercetarea la faa
locului trebuie s reprezinte un adevrat examen de probitate tiinific.1
Formula faa locului semnific locul n perimetrul cruia s-a desfurat
activitatea infracional, precum i cel n care s-au manifestat consecinele
acesteia. Or, locul svririi infraciunii i locul descoperirii urmrilor ei nu
ntotdeauna coincid. Astfel, n cazul unei infraciuni de omor, cadavrul poate
fi descoperit cu totul n alt loc dect cel n care a fost suprimat viaa victimei.
Anumite bunuri materiale pot fi sustrase dintr-un loc i depozitate sau abando
nate n alt loc.
Locul faptei, respectiv locul de cercetat, difer de la caz la caz, n funcie
de natura faptei, de modul i mprejurrile n care s-a activat, precum i de sco
pul urmrit. n majoritatea cazurilor, el se prezint sub una dintre urmtoarele
variante:
a) ncperea sau poriunea de teren n perimetrul creia s-au desfurat
anumite aciuni de pregtire n vederea svririi infraciunii (fabricarea armei,
a unui instrument de spargere, ntocmirea de acte false .a.);
b) ncperea sau locul deschis unde s-a produs fapta (omuciderea, furtul,
accidentul de circulaie, incendiul etc.);
c) mprejurimile locului faptei n cadrul crora se pot afla urme sau obiecte
purttoare de semne ale infraciunii;
d) ncperea sau poriunea de teren deschis unde au fost tinuite cadavrul,
bunurile sustrase ori unde se ascunde fptuitorul.
Prin prisma celor expuse, cercetarea la faa locului se dovedete a fi una
dintre cele mai complexe activiti de urmrire penal, activiti ale crei rezul
tate adeseori influeneaz n mod direct cercetarea i, n consecin, soluionarea
cauzei penale. Importana acestei activiti se manifest pe multiple planuri.
n primul rnd, prin deplasarea la faa locului organul de cercetare ia cu
notin de tabloul de ansamblu i mprejurrile n care a avut loc fapta, aceasta
oferindu-i posibilitatea de a raiona cu categorii reale la interpretarea situaiei
de fapt, valorificarea informaiei obinute n urma realizrii actelor de urmrire
penal.
n al doilea rnd, prin realizarea unui studiu minuios al urmelor infraciunii
i obiectelor, ntr-o msur sau alta, exploatate n timpul comiterii actului ilicit,
a poziiei i strii acestora, organul judiciar poate obine date probante indis
pensabile elaborrii celor mai judicioase versiuni, i n acest mod, s orienteze
corect de la bun nceput activitatea de cercetare. Rezultatele cercetrii la faa
locului, n ipoteza n care aceast activitate este efectuat nentrziat i n mod
eficient, servesc, dup cum s-a menionat, nu numai la elaborarea celor mai
1L. Cijan, M. Chiper, Criminalistica: tradiie i modernism, Bucureti, 2009, p. 271.
...................................................................... 297

Sim ion Dora

posibile versiuni, ci i pentru realizarea unui program adecvat de verificare a


acestora - a planului de cercetare a faptei.
n sfrit, cercetarea la faa locului prezint importan prin faptul c asigur
colectarea probelor materiale ale infraciunii, punnd, totodat, n eviden i alte
surse de informaii probante. n practic s-a demonstrat c locul n care fptui
torul i-a desfurat activitatea infracional sau unde s-au produs consecinele
ei constituie sursa celor mai diverse i valoroase probe privind fapta i autorul
acesteia. Descoperirea, fixarea i interpretarea corect a materialului probato
riu la faa locului reprezint condiia esenial pentru soluionarea perfect a
cauzelor penale, n special a celor cu caracter violent. Pe parcursul cercetrii
la faa locului pot fi, de asemenea, stabilite persoanele care au fost martori ai
faptei svrite sau cunosc anumite mprejurri ale acesteia.
Natura i mprejurrile n care a avut loc infraciunea sau fapta, al crei
caracter penal rmne necunoscut, modul n care fptuitorul a svrit actul
infracional, atribuie locului faptei caracteristici particulare, impunnd activitii
de cercetare la faa locului obiective diferite1. Totodat, i aceasta s-a confirmat
de vasta practic a organelor de urmrire penal, cercetarea la faa locului tre
buie s rezolve o serie de sarcini ce vizeaz obiectul probaiunii, indiferent de
natura infraciunii, mprejurrile i modul n care s-a activat.
n situaia n care cercetarea la faa locului este efectuat nentrziat i calita
tiv, organul nvestit cu efectuarea ei, n baza unui studiu consecvent i cu raiune
^modificrilor parvenite n urma actului ilicit, se va strdui s determine:
Natura juridic afapteL Tabloul de ansamblu al locului cercetat, obiec
tele prezente sau lips, urmele lsate prin desfurarea activitii infracionale,
starea obiectului material al infraciunii pot conduce la stabilirea, uneori n
mod categoric, a naturii faptei (moarte natural, omor, sinucidere, accident).
E de menionat, n aceast ordine de idei, c decizia privind natura faptei nu
trebuie s fie pripit, cu att mai mult premeditat. Situaia de fapt de la faa
locului poate, ntre timp, suporta modificri de natur s conduc la concluzii
eronate cu privire la fapta comis. Aa cum s-a menionat, locul faptei poate fi
disimulat prin diverse nscenri. Dar i n atare cazuri mecanismul de creare i
amplasare a urmelor, prezena acestora, aa-numitele mprejurri negative,
adic a elementelor de disonan ntre aciunile desfurate la faa locului i
urmrile acestora, ofer organului de urmrire penal posibilitatea stabilirii, fie
sub o form mai mult ori mai puin prezumtiv, naturii faptei.
b)
Locul i timpul n care a fo st comis fapta*. Precum s-a subliniat, locul
cercetat nu ntotdeauna coincide cu cel n care s-a desfurat activitatea infrac
ional. Cadavrul poate fi descoperit i cercetat cu totul n alt loc dect cel n
care a fost suprimat viaa victimei. Cu situaia respectiv, organele de urmrire
1. , , Moscova, 1969, . 61.
298 ...........................

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

penal se confrunt ori de cte ori autorul infraciunii ndeprteaz cadavrul


de la locul unde s-a svrit actul de omor. Locul furtului i cel n care au fost
descoperite bunurile sustrase se cerceteaz aparte.
Din perspectiva criminalistic, cunoaterea locului unde s-a consumat ac
tivitatea infracional are importan, nainte de toate, pentru organizarea cer
cetrii lui n vederea identificrii i fixrii urmelor infraciunii, a altor mijloace
materiale de prob ce pot fi valorificate n scopul stabilirii adevrului.
Locul svririi infraciunii, coinciderea sau necoinciderea acestuia cu
locul reclamat se determin n baza fixrii i examinrii cilor de ptrundere a
fptuitorului acolo, deplasrii i ieirii lui, a urmelor de picioare, mijloacelor de
transport, a petelor de snge, fragmentelor de esuturi .a. O importan deosebi
t, n acest sens, au mprejurrile negative, urmele ce nu se ncadreaz logic n
situaia de la locul cercetat. De exemplu, cadavrul gsit la marginea drumului,
n apropierea nemijlocit a unei localiti urbane are leziuni corporale grave
provocate cu un obiect ascuit n regiunea abdominal. Dei mbrcmintea era
mbibat cu snge, n locul aflrii lui s-a constatat o lips total a urmelor de
snge. n schimb, pe haine s-au observat urme de vegetaie, ciulini, plant ce nu
cretea n locul respectiv i n mprejurimi. Versiunea c omorul a fost svrit
n cmp sau pe ima, n cele din urm, s-a confirmat. Pe parcursul cercetrii
locului faptei comise, organul de urmrire trebuie s stabileasc timpul svririi
ei. Cunoaterea acestei circumstane se impune de necesitatea determinrii dac
persoana suspectat a putut sau nu svri infraciunea, avndu-se n vedere
posibilitatea acesteia de a se afla n momentul critic la locul faptei. Este cunos
cut c majoritatea alibiurilor false se ntemeiaz pe exploatarea factorului de
timp. Dac, de exemplu, cnd a avut loc fapta ilicit persoana suspectat nu
se gsea acolo, se afirm c ea, n mod obiectiv, nu putea participa la aciunea
criminal. Stabilirea timpului comiterii imfraciunii ofer organului de cercetare
posibilitatea de a urmri n timp activitatea persoanelor implicate i a stabili
pe aceast cale eventualitatea ajungerii lor la locul faptei, mprejurare de o
deosebit semnificaie la demascarea falsului.
La precizarea timpului svririi infraciunii de un real folos pot fi nscri
surile de tot felul, biletele de transport, teatru sau cinema i, firete, urmele, n
special cele de snge, esuturi, saliv etc. Se va ine, de asemenea, cont de ora
indicat de ceasul gsit la faa locului, de filele nerupte ale calendarului, de
becul aprins, de draperiile trase, de starea bucatelor de pe mas, de modificrile
produse de fenomenele naturii (ploaie, zpad) etc. n cazul infraciunilor de
omor, a accidentelor de circulaie sau de munc, la stabilirea timpului comiterii
faptei se va lua n cont i starea cadavrului (rcirea, deshidratarea i rigiditatea
cadavric).
c)
Modul n care a fo st comis infraciunea. Modul svririi unei fapte
penale cuprinde mijloacele i metodele de pregtire i realizare a activitii
299

Sim ion Dora

infracionale sau de acoperire a urmrilor acesteia. Alegerea de ctre fptuitor a


unui anumit mod de operare din multitudinea de modaliti posibile este condi
ionat, pe de o parte, de mprejurrile i situaia n care se activeaz, iar, pe de
alt parte, de deprinderile i experiena fptuitorului, inclusiv infracional.
Stabilirea, la aceast etap incipient a procesului penal, a modului n care
s-a activat este important din dou motive:
1) Pentru determinarea activitilor care urmeaz a fi ntreprinse operativ
n vederea administrrii probelor necesare identificrii faptei i a autorului ei.
Dispunerea i efectuarea la timp a percheziiei, ridicrii de obiecte i docu
mente, a altor activiti speciale nlesnesc descoperirea i ridicarea armelor,
instrumentelor, mijloacelor de transport i a altor obiecte folosite sau de care
s-ar fi putut face uz la svrirea infraciunii, iar prin verificarea n baza cartotecilor de eviden criminalistic a modului de operare se poate restrnge cercul
persoanelor suspecte.
2) Pentru ncadrarea juridic corespunztoare a faptei. Dup cum se tie,
modul, n care se opereaz, reprezint o important circumstan calificativ a
mai multor categorii de infraciuni, n special a celor violente, ca, de exemplu,
omorul premeditat (dac se recurge la cruzime pentru suprimarea vieii sau la
mijloace de natur s pun n pericol viaa mai multor persoane), furtul i jaful
(svrite prin acte de violen sau spargere), tlhria (svrit cu aplicarea
armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, prin ptrundere n
ncpere sau nsoit de violen periculoas pentru viaa ori sntatea persoanei
pgubae) .a.
Prin urmare, efectund cercetarea la faa locului, organul de urmrire pe
nal trebuie s depun eforturi susinute pentru determinarea modului n care
s-a activat, acesta, pe bun dreptate, reprezentnd, n majoritatea cazurilor,
punctul de plecare n desfurarea activitii de cercetare.1 n acest scop se
vor studia minuios obiectele care, ntr-un mod sau altul, au fost exploatate de
ctre fptuitor sau de alte persoane implicate, urmele lsate la aplicarea armei,
anumitor unelte, instrumente etc. Astfel, n cazul unui furt svrit prin sparge
re, examinarea urmelor de pe obiectele forate (u, fereastr, perete) permite
organului de anchet stabilirea naturii instrumentului utilizat, modul n care
acesta a fost aplicat, succesiunea operaiilor de ptrundere n ncpere i, n
consecin, s decid asupra modului de operare. La infraciunile contra vieii
i sntii persoanei, o atenie sporit se va acorda leziunilor corporale care,
deseori, ofer date suficiente pentru o reprezentare exact a modului n care s-a
procedat la suprimarea vieii sau vtmarea integritii corporale.
1 . , H. ,
, Moscova, 1985, . 7.
300

Elemente de ta ctic crim in a listic

d) Autorul faptei, mobilul i scopul svririi infraciunii. O sarcin deose


bit de important pe care trebuie s o rezolve cercetarea la faa locului rezid n
obinerea de informaii de natur s contribuie la limitarea cercului de persoane
din rndul crora s se recruteze subiectul infraciunii1 i, n cele din urm, s
asigure identificarea acestuia.
Examinarea minuioas a traseului parcurs de infractor, a cilor de ptrundere
a acestuia la faa locului i de retragere de acolo, a spaiului n perimetrul cruia
s-a epuizat activitatea infracional, a urmelor instrumentelor i a mijloacelor
de transport folosite, a altor obiecte, cum ar fi, de exemplu, resturile de produse
alimentare, mucurile de igar, vesela utilizat .a., poate conduce la stabilirea
numrului persoanelor participante, tipologia acestora (sexul, vrsta, fora, de
prinderile etc). Urmele de mini, de picioare, de dini, de snge, sperm, saliv
asigur identificarea direct a persoanelor care le-au produs. Nu vor fi trecute
cu vederea nici microurmele de mbrcminte etc.
Valorificarea datelor obinute, datorit cercetrii la faa locului, poate con
duce la delimitarea motivului i scopului infracional. De exemplu, n cazul
unui omor, despre scopul urmrit se poate judeca dup modificrile materiale i
starea bunurilor aparinnd victimei (buzunarele mbrcmintei ntoarse, actele
rupte, uile dulapurilor i sertarelor deschise, obiecte aruncate n dezordine etc.).
Lipsa unor atare modificri poate avea dou explicaii: omorul a fost svrit
din alte motive dect cele de acaparare (rzbunare, ascunderea altei infraciuni,
gelozie) sau c fptuitorul urmrete interese materiale mai ndeprtate, ca, de
exemplu, obinerea de drepturi succesoriale, nlesniri contractuale .a.).
Trebuie ns avute n vedere eventualele nscenri la care infractorii expe
rimentai recurg adeseori pentru ascunderea adevratelor motive i a scopului
infraciunii. Practica cunoate multe cazuri n care se ncearc derutarea urm
ririi penale prin diverse nscenri (accidente sau fapte nesancionate penal).
e) Identitatea i calitatea victimei. Cunoaterea victimei i a calitii aces
teia are importan, nainte de toate, pentru orientarea activitii de cercetare,
deoarece, n majoritatea cazurilor, personalitatea ei reprezint punctul de plecare
n activitatea logic de elaborare i verificare a versiunilor privind motivul i
eventualul scop urmrit de fptuitor. Dup relaiile, funciile i ndeletnicirile
victimei se pot delimita pn la un cerc ngust persoanele suspectate de comiterea
infraciunii, determina desfurarea activitilor procesuale i extraprocesuale
necesare reinerii acestora.
Totodat, cunoaterea, sub toate aspectele, a victimei, a strii acesteia, n
general, i anterior momentului agresiunii, n special, asigur ncadrarea juridic
a faptei, avndu-se n vedere circumstanele agravante prevzute n legislaia
penal n vigoare (femeie nsrcinat, persoan dependent, bolnav sau din alte
1A. Ciopraga, Criminalistica: tratat de tactic, Iai, 1996, p. 40.
301

Sim ion Dora

motive aflat n stare de neputin, sau care se gsete n momentut agresiunii


n ndeplinirea anumitor funcii de serviciu sau publice)1.
De regul, stabilirea identitii victimei i, pe aceast cale, a calitii ei, nu
reprezint dificulti mari, cu excepia cazurilor n care persoanele cointeresate
au ntreprins msuri de disimulare prin denaturarea (deteriorarea) exteriorului
victimei n via, dezmembrarea i desfigurarea cadavrului, cazuri, de altfel,
nu att de frecvente.
s
La faa locului, date referitoare la persoana victimei i la calitiile sale se
obin prin examinarea urmelor, a obiectelor i documentelor existente, dar i n
baza convorbirilor cu persoanele prezente. n ceea ce privete cadavrele necu
noscute, n vederea identificrii lor se aplic mai multe metode, la care ne vom
referi, n mod special, n capitolul consacrat cercetrii omorului. Aici menio
nm doar metoda prezentrii cadavrului spre recunoatere, care, de regul, se
realizeaz concomitent sau imediat dup finalizarea cercetrii locului unde a
fost descoperit.
f)
Alte mprejurri n care s-a comis infraciunea. n raport cu natura faptei,
cercetarea la faa locului va urmri, de asemenea, stabilirea efectelor duntoare
ale infraciunii sau ale faptei, al crei caracter penal urmeaz a fi stabilit, i a
factorilor care au cauzat sau au favorizat declanarea acestora, a altor mpreju
rri de fapt de natur s contribuie la realizarea n mod contiincios a msurilor
profilactice2n conformitate cu cerinele legislaiei procesual-penale n vigoare
(art. 96 Cod proc.pen.).
Realizarea acestei sarcini de ctre organul abilitat cu cercetarea faptei se
bazeaz, pe de o parte, pe analiza elementelor materiale ale locului investigT
(starea pazei, a sistemelor de ncuiere i semnalizare, a modului de nregistrare
a operaiilor valutare etc), iar, pe de alt parte, pe constatrile privind modul,
timpul i alte circumstane n care s-a desfurat activitatea infracional.
Din cele menionate reiese c, n urma cercetrii la faa locului, organul
nvestit cu efectuarea acestei aciuni va cuta rspunsuri la ntrebrile care,
dintotdeauna, constituie sarcini ale activitii de urmrire penal: ce, unde, cnd,
cine, cum, asupra cui, cu ce scop.

2. Principiile tactice privind cercetarea la faa locului


Pentru ca cercetarea la faa locului s se desfoare eficient, este necesar s
fie nfptuit conform urmtoarelor principii tactice:
1.
Principiul operativitii, care presupune efectuarea cercetrii imediat
ce activitatea infracional s-a epuizat i fptuitorul a prsit locul infraciunii.
1S. Brnz, Infraciuni contra vieii, sntii i demnitii persoanei, Chiinu, 1999,
p. 50 .a.
. , , Moscova, 1969, . 65; A. Ciopraga, Crimi
nalistica: Tratat de tactic, Iai, 1996, p. 36-40.
302

Elem ente de ta ctic crim in a listic

Cercetarea fr ntrziere a locului faptei asigur descoperirea i valorificarea


probelor materiale ale infraciunii nainte ca acestea s fie distruse sau s suporte
modificri. Practica organelor de urmrire penal demonstreaz c cercetarea
ntrziat a locului faptei reduce esenial eficacitatea acestei activiti, implicit,
ansa descoperirii la timp i cercetarea complet a infraciunii. n cazul infrac
iunilor violente (omor, furt, tlhrie) sau al accidentelor, cercetarea n mod
operativ a locului faptei se impune i de necesitatea orientrii cercetrii faptei,
inclusiv n baza elaborrii, potrivit datelor obinute, a celor mai reale versiuni
privind natura, mprejurrile i autorul faptei1.
Principiul operativitii cercetrii la faa locului se realizeaz prin reducerea
la minimum a timpului necesar pentru deplasarea la locul faptei reclamate i,
prin urmare, depinde de nivelul de organizare a activitii de urmrire penal.
Acolo unde exist un sistem bine pus la punct de informare i coordonare a
organelor statale competente n lupt cu criminalitatea, unde sunt formate i
funcioneaz n regim permanent echipe specializate n stare s se deplaseze n
mod urgent la faa locului, asigurate cu uniti de transport i avnd n dotare
tehnica criminalistic necesar, deplasarea la faa locului sub aspect temporar
este ireproabil.
2.
Princiviul conducerii unice a activitii de cercetare. Cercetarea la faa
locului este o activitate procedural la efectuarea creia particip mai multe
persoane. Legea prevede c dac la faa locului a fost descoperit un cadavru,
cercetarea lui se exercit cu participarea specialistului n domeniul medicinei
(art. 120 Cod proc.pen.). n anumite cazuri, ofierul de urmrire penal poate
include n echipa de cercetare specialistul criminalist, n scopul cercetrii la
nivelul cuvenit a urmelor infraciunii, specialistul tehnic, pentru a cerceta locul
unui accident. n echip pot fi angajai colaboratori ai poliiei cu funcii opera
tive sau de meninere a ordinii. n cazuri extraordinare (omucidere, accidente
catastrofale .a.), la faa locului se pot deplasa persoane responsabile sus-puse
(comisarul, procurorul, conductorul organului de urmrire penal, reprezentani
ai administraiei .a.).
Conducerea i coordonarea membrilor echipei i a altor persoane implicate
de ctre o singur persoan, adic principiul conducerii unice a cercetrii la
faa locului atribuie acestei activiti un caracter organizat, evitnd elementul
haotic n activitatea participanilor la cercetare. Funcia de conducere n cadrul
cercetrii aparine procurorului sau ofierului de urmrire penal, care deter
min atribuiile membrilor echipei, ordinea i tactica realizrii activitilor de
cercetare. n situaia n care cercetarea se desfoar n lipsa acestora, funcia
respectiv va fi exercitat de ctre persoana desemnat n calitate de ef al
echipei de cercetare.
1 Gh. Zhrchescu, Cercetarea la faa locului II Ghidul procurorului criminalist,
Timioara, 1994, p. 79.
303

Sim ion D ora

3. Principiul efecturii cercetrii la fata locului n mod organizat prevede


coordonarea activitii membrilor echipei de cercetare, desfurarea ei n mod
metodic, ntr-o succesiune i ordine stabilit. Respectarea acestui principiu este
o condiie indispensabil bunei desfurri a actului de procedur n discuie,
descoperirii urmelor i a altor mijloace materiale de prob.
Ofierul de urmrire, eful echipei trebuie s specifice de la bun nceput
sarcinile ce revin fiecrui membru al echipei, inclusiv celor cu atribuii ope
rative i de paz, i s coordoneze aciunile acestora. De exemplu, n cazul
unui furt prin spargere, ofierul de poliie cu misiuni operative poate fi abilitat
cu urmrirea instrumentelor utilizate de ctre infractor i a bunurilor sustrase.
Specialistul criminalist se va ocupa de ridicarea i conservarea urmelor i a
obiectelor purttoare de urme ale infraciunii. Tehnicianul va fotografia sau va
imprima pe band videomagnetic locul faptei, urmele i obiectele din spaiul
cercetat. Toate aceste activiti se vor ordona n funcie de necesitatea protej
rii urmelor, de posibilitile de aplicare a anumitor mijloace tehnico-tiinifice
adecvate situaiei existente i, firete, potrivit celor dou faze de cercetare la
faa locului - de observare general i de cercetare detaliat a obiectelor din
spaiul respectiv.
4. Principiul obiectivittii cercetrii la fata locului. Referitor la activitatea
procedural n discuie, principiul obiectivitii presupune examinarea n mod
succesiv i consecvent a spaiului unde s-a comis fapta, a tuturor obiectelor
existente la faa locului, cauzal legate cu fapta cercetat, excluzndu-se n mod
categoric factorul subiectiv. Organul de anchet nu trebuie s subordoneze cerce
tarea la faa locului unor explicaii subiective ale faptei, versiunilor ce se impun
la prima vedere sau care au fost elaborate n baza unor date neverificate. El, cu
att mai mult, nu trebuie s in cont de tot felul de presupuneri, care, de obicei,
parvin de la persoanele implicate n procesul de cercetare la faa locului. Dac
situaia reclam n mod evident elaborarea anumitor versiuni, de acestea se va
ine cont doar pentru a orienta activitatea organelor de urmrire operativ i n
vederea efecturii imediate a altor activiti de cercetare, cum ar fi percheziia,
ridicarea de obiecte i documente, ascultarea unor persoane .a. Concluziile
privind natura faptei, personalitatea fptuitorului, modul n care s-a activat i
alte mprejurri ce constituie obiectul probaiunii, sub form ipotetic se vor
configura doar la finele activitii, n baza analizei tuturor constatrilor fcute
asupra strilor de fapt existente la momentul cercetrii locului faptei.
5. Principiul utilizrii efective a mijloacelor tehnico-tiinifice criminalisti-_
ce. Practica organelor ele ufmrirepenal demonstreaz c aplicarea mijloacelor
tehnice criminalistice la cercetarea locului faptei constituie unul dintre factorii
ce nlesnesc esenial eficacitatea acestei activiti. Utilizarea judicioas a tehnicii
din dotarea organelor de urmrire amplific perceptibilitatea urmelor infraciunii
i a altor mijloace materiale de prob, asigurnd, n consecin, eficiena activi
304

Elemente de ta ctic c rim in a listic

tii de cercetare. Locul faptei conserv o seam de modificri latente cunoscute


n criminalistic sub denumirea de urme invizibile, cum sunt amprentele pa
pilare, lsate prin depunere sudoripar pe suprafee absorbante (hrtie, carton,
furnir), petele de. snge pe suporturi cromatic omogene cu sngele, microurmele
de textile, de pr, de factori suplimentari ai mpucturii etc. a cror cercetare
este de neconceput fr punerea lor n eviden cu ajutorul mijloacelor tehnice
criminalistice, a dispozitivelor de iluminare, inclusiv cu radiaii invizibile, a
tehnicilor optice de mrire, a materialelor de revelare i conservare etc.
Situaia de la faa locului nu de puine ori reclam aplicarea unor mijloace
mai sofisticate pentru depistarea armelor, instrumentelor, a substanelor explo
zive sau stupefiante ascunse, n special a detectoarelor de metale, de explozive
i cadavre, a radiodozimetrelor .a.
n fine, mijloacele tehnice criminalistice contribuie la fixarea obiectiv a
locului faptei i a rezultatelor cercetrii lui. Sfera mijloacelor speciale frecvent
aplicate n legtur cu cercetarea la faa locului cuprinde aparatele de nregis
trare fotografic i fonovideomagnetic, diverse instrumente de msurare i
reprezentare grafic a locului cercetat.

1/

3. Pregtirea n vederea cercetrii la faa locului

Una din condiiile determinante privind realizarea cu succes a cercetrii la


faa locului const n pregtirea acestei activiti. Potrivit prevederilor tacticii
criminalistice, msurile de pregtire n vederea cercetrii la faa locului se des
foar n dou etape: pn la deplasarea la faa locului i dup sosirea acolo.
La sediul unitii de urmrire penal, n legtur cu sesizarea referitor la
svrirea faptei penale, organul de competena cruia aparine cercetarea ei,
va ntreprinde urmtoarele activiti pregtitoare:
a) Primirea i verificarea sesizrii. Indiferent de modul n care este informat
(denun, reclamaie etc.), organul de cercetare va preciza cine i de unde sem
naleaz despre comiterea faptei, natura ei i locul unde s-a produs (localitatea,
adresa, numrul de telefon), cile de acces la locul faptei. n cazul sesizrilor
telefonice fcute de persoane necunoscute, pentru a se evita deplasri zadar
nice, verificarea sesizrii se poate efectua i sub alte forme, ca, de exemplu,
consultarea organelor administraiei locale, a factorilor de conducere a unitii
economice, de unde s-a fcut apelul. Dac s-au comis infraciuni grave, acci
dente catastrofale, pot fi solicitate date privind natura i gravitatea urmrilor
faptei, alte informaii necesare pentru completarea echipei de cercetare i dotarea
tehnic a acesteia.
b) Dispune luarea msurilor de urgen i modul n care acestea trebuie
efectuate n vederea meninerii locului faptei n starea sa iniial pn la sosirea
organului de cercetare.
____________________________________________________________________ 305

Sim ion Dora

n situaia n care sesizarea se face telefonic de ctre o persoan, fie repre


zentant a administraiei locale sau a unei instituii, ori agent economic, acesteia
i se va cere s cheme la faa locului cel mai apropiat organ al poliiei. Pn la
sosirea lui, ea va fi datoare s organizeze acordarea ajutorului medical celor care
au avut de suferit n urma faptei i s ia msuri de paz a locului faptei pentru
a-i asigura intangibilitatea.
Organul de poliie, sosind la faa locului, va ntreprinde o seam de msuri
i aciuni ce in de competena sa i care nu pot fi trgnate. In primul rnd,
acesta trebuie s asigure acordarea ajutorului medical celor ce au suportat fizic
consecinele faptei. Salvarea victimei la faa locului sau transportarea i inter
narea n unitatea sanitar din preajm ori n instituia medical specializat sunt
prioritare altor interese, totodat, de la cei sosii la faa locului li se va cere s
nu produc nicio schimbare n ambiana acestuia. Modificrile ce pot surveni
n spaiul respectiv n legtur cu acordarea de ajutor victimei trebuie s fie
marcate i fixate, astfel ca s poat fi luate n calcul de organul ce urmeaz s
efectueze cercetarea. n cazul n care victima se transport de la faa locului, se
vor lua msurile de rigoare pentru conservarea urmelor i microobiectelor de
pe mbrcmintea i corpul acesteia.
n al doilea rnd, organul de poliie va ntreprinde aciuni pentru a pstra
intact locul faptei, a proteja urmele i mijloacele materiale de prob. Locul
faptei poate fi modificat att de fenomene ale naturii (ploaie, zpad, vnt), ct
i de oameni, de aceea accesul oricrei persoane, indiferent de funcia pe care
o deine i scopul urmrit, pn la sosirea echipei de cercetare este interzis.
Urmele i obiectele ce constituie probe materiale, n cazurile necesare, vor fi
protejate de factorii destructivi ai naturii prin acoperirea cu diverse obiecte
(lzi, pelicul).
O
obligaiune deosebit a organului de poliie sosit la faa locului const n
reinerea fptuitorului, a bnuiilor i identificarea persoanelor care pot prezenta
informaii de natur s contribuie la buna desfurare a cercetrii, la soluionarea
cauzei. Dac fptuitorul a prsit locul faptei, se vor lua msuri operative n
vederea reinerii lui.
c)
Verificarea i pregtirea mijloacelor tehnice criminalistice de cercetare.
Actualmente, organele de urmrire sunt dotate cu diverse mijloace tehnice
destinate cercetrii la faa locului, percheziiei, reconstituirii, prezentrii spre
recunoatere, a altor activiti de procedur i specializate menite s asigure
eficiena operaiilor de cutare i fixare, cum ar fi, de exemplu, trusa fotografic,
de testare a substanelor narcotice .a.
n legtur cu pregtirea pentru cercetarea la faa locului, organul nsrcinat
cu efectuarea acestei activiti va selecta, n funcie de natura i mprejurrile
faptei, trusa potrivit, va verifica dac aparatajul i instrumentele care urmeaz
a fi utilizate sunt n stare de funcionare. Este oportun ca operaia respectiv s
306

................................................................................................................................................................................... ............................................................................ ...... ..

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

se realizeze pe compartimente i n succesiunea dup cum urmeaz: comparti


mentul fotografiei judiciare i al nregistrrilor videomagnetice, compartimentul
surselor de iluminare, inclusiv al utilajelor de radiaii invizibile, comparti
mentul de detectare i punere n eviden a urmelor i a obiectelor corp-delict,
compartimentul instrumentelor necesare ntocmirii planului-schi a locului
faptei etc. n cazul utilizrii laboratoarelor criminalictice mobile cu care sunt
dotate organele de anchet centrale i municipale ale Ministerului de Interne i
Procuraturii Generale a Republicii Moldova, verificarea i punerea n stare de
funcionare a instrumentarului acestora se efectueaz de ctre tehniceni sau de
alte persoane autorizate.
d) Completarea echipei de cercetare. Cercetarea la faa locului reprezint
o activitate de echip, n sensul c la efectuarea ei particip n mod activ mai
multe persoane. n primul rnd, avnd n vedere semnificaia datelor, pe care
de obicei le ofer cercetarea locului faptei pentru stabilirea mprejurrilor n
care a avut loc fapta penal.
mprejurrile de fapt de la faa locului adeseori impun aplicarea anumitor
cunotine de specialitate ntr-un domeniu sau altul. n atare situaii, legea (art.
87, Cod proc.pen.) prevede participarea la efectuarea actului procedural a per
soanelor competente - specialitilor din diverse domenii.
La cercetarea cadavrului, legea prevede participarea n mod obligatoriu
a medicului legist sau a altei persoane capabile s-l aprecieze (art. 120, Cod
proc.pen.). Datele stabilite de ei privind natura i timpul morii, mecanismul de
producere a leziunilor corporale, caracteristicile armei, ale instrumentelor sau
materialelor folosite la suprimarea vieii .a. vor contribui eficient la elaborarea
celor mai adecvate versiuni referitoare la cercul persoanelor din care poate face
parte fptuitorul, la alte mprejurri de fapt i, implicit, la orientarea activitii
de cercetare a cauzei.
n celelalte cazuri, participarea specialistului la cercetarea locului faptei
se face la necesitate, adic atunci cnd organul de cercetare o consider util.
Avnd n vedere problemele complexe ce in de descoperirea, fixarea i inter
pretarea urmelor, prezena n echip a specialistului criminalist este o condiie
indispensabil pentru buna desfurare a cercetrii locului svririi furturilor,
actelor de ja f i tlhrie, a altor infraciuni violente. De asemenea, la cercetarea
la faa locului, n cazul incendiilor, exploziilor i accidentelor, inclusiv a celor
rutiere, specialitii n domeniile respective pot contribui la verificarea strii
mijloacelor tehnice, la conservarea urmelor i a altor mijloace materiale de
prob, la limpezirea unor mprejurri de ordin tehnic .a.1
1 . , , Moscova,
1964, . 4 3 .

307

Sim ion Dora

n fine, n vederea folosirii datelor obinute n cadrul cercetrii locului


faptei la urmrirea i reinerea fptuitorului, n echip se vor include persoane
cu funcii operative, specialistul chinolog, iar n situaii dificile i unele fore
de ordine ale poliiei.
n legtur cu cele expuse, se impune urmtoarea remarc: aciunile menio
nate de pregtire trebuie s se desfoare riguros, dar fr trgnarea timpului,
astfel ca deplasarea la faa locului s se fac nentrziat, aceasta constituind,
dup cum s-a menionat anterior, un element primordial al tacticii efecturii
activitii procedurale n discuie.
Imediat dup sosirea la locul faptei, pn la nceperea cercetrii propriu-zise,
organul nsrcinat cu realizarea acestei activiti va proceda la anumite acte de
pregtire, care, n majoritatea cazurilor, vizeaz:
a) Obinerea informaiei operative privind situaia de la faa locului.
Printr-un contact de comunicare cu persoanele care au sosit primele la locul
comiterii faptei, cu martorii oculari i victima infraciunii, conductorul echipei
de cercetare va obine informaii utile pentru desfurarea ulterioar a activitii
de cercetare. n cadrul acestei operaiuni, se va verifica corectitudinea aciunilor
efectuate de ctre persoanele care au sosit primele la faa locului cu privire la
acordarea ajuorului medical victimelor, asigurarea intangibilitii locului faptei,
protejrii i conservrii urmelor i mijloacelor materiale de prob, urmrirea i
reinerea fptuitorului etc. n cazul n care msurile respective nu au fost luate
naintea sosirii echipei de cercetare, se va dispune efectuarea nentrziat a
acestora. Dac la faa locului se afl persoane care au suportat vtmri fizice,
sarcina imediat va fi acordarea asistenei medicale, pornind de la principiul
c salvarea vieii persoanei este un obiectiv mai important dect alte interese,
inclusiv cele ce vizeaz cercetarea faptei penale1.
Obiectul chestionrii preliminare a persoanelor prezente la faa locului se
va axa n continuare n jurul a dou probleme: 1) privind fapta i mprejurrile
acesteia i 2) referitoare la eventualele modificri produse ambianei locului
faptei pn la sosirea echipei de cercetare. Datele obinute astfel au o deosebit
importan la faza incipient a acestei activiti procedurale pentru orientarea
just a operaiunilor de cercetare, dar i pentru stabilirea msurilor de urmrire
operativ a fptuitorului, bunurilor sustrase, obiectelor abandonate .a.
b) Delimitarea spaiului ce urmeaz a fi cercetat. n baza informaiilor
obinute ca rezultat al contactului cu persoanele prezente la faa locului, a con
statrilor proprii fcute dup primele observri asupra locului faptei, organul de
1. , , Moscova, 1969, . 140; L. Coman, M. Constantinescu, Reguli tactice ale efecturii cercetrii la faa locului II Tratat practic de
criminalistic, voi. 1, Bucureti, 1976, p. 425.
308

Elemente de ta ctic crim in a listic

urmrire penal va preciza spaiul ce trebuie cercetat, astfel ca n perimetrul lui


s fie cuprinse n ntregime cmpul infracional i zonele din ambiana acestuia.
Dac la aceast etap incipient a activitii echipei de cercetare hotarele locului
infraciunii nu pot fi stabilite cu certitudine, situaie cu care ne confruntm
frecvent n cadrul cercetrii infraciunilor violente, cnd se impune studierea
cilor de acces i de retragere a fptuitorului (a altor persoane implicate) de
la locul faptei, a accidentelor autorutiere, exploziilor, incendiilor etc., este
indicat s fie lrgit spaiul locului ce urmeaz a fi examinat, ca s includ
toate zonele i obiectele care ar conine urme ale infraciunii. Astfel, locul
care urmeaz a fi cercetat, n cazul unui accident de circulaie, va cuprinde,
n afar de terenul unde se afl victima, mijloacele de transport implicate la
svrirea faptei i ncrctura transportat, anumite segmente de drum, din
direcia din care acestea se deplasau. Dac ntr-un apartament la bloc a fost
descoperit un cadavru cu semne de moarte violent, vor fi cercetate toate n
cperile, inclusiv buctria, balconul, blocul sanitar etc. ntr-o cas la pmnt,
cercetarea se va extinde att asupra ncperilor de locuit, ct i asupra tuturor
construciilor auxiliare (garajul, pivnia, grajdul etc.).
La cercetarea locului infraciunii, persoanele inutile vor fi nlturate, acce
sul lor fiind limitat la minimum. Nu trebuie scpat din vedere faptul c printre
cei sosii la faa locului din curiozitate poate s fie i fptuitorul sau persoane
care intenioneaz s compromit rezultatele cercetrii prin alterarea urmelor,
expedierea de la faa locului ori, dimpotriv, introducerea n ambiana acestuia
a anumitor obiecte .a. Bnuitul, nvinuitul, victima i martorii pot fi antrenai
n activitatea de cercetare la faa locului, dar numai n situaia n care organul
de anchet consider c participarea lor la realizarea actului de procedur poate
influena pozitiv eficacitatea sa.
c)
Alte operaii de pregtire propriu-zis efectuate. Pn la iniierea cercetrii
la faa locului, organul nvestit cu realizarea acesteia va ptrunde la locul faptei
pentru a lua cunotin de componena ei i, n funcie de constatrile fcute,
va stabili punctul de plecare n desfurarea activitii de cercetare, sarcinile
ce revin membrilor echipei i succesiunea n care acetia vor activa. Dac se
consider necesar, specialistul chinolog va proceda la prelucrarea urmelor sau
a obiectelor purttoare de urme olfactive cu ajutorul cinelui dresat. La nevoie,
se vor lua i alte msuri pregtitoare, cum ar fi, de exemplu, asigurarea prezen
ei reprezentantului unitii unde a avut loc fapta, stabilirea modalitilor de
legtur ntre membrii echipei n vederea asigurrii operative a schimbului de
informaii, organizarea activitii de observare asupra persoanelor prezente i
culegerea de informaii n paralel cu cercetarea la faa locului .a.

309

Sim ion Dora

4. Efectuarea cercetrii propriu-zise la faa locului


Din perspectiva tacticii criminalistice, cercetarea propriu-zis a locului
faptei se desfoar n dou faze succesive: 1) de observare general a locului
faptei; 2) de cercetare detaliat a ambianei lui. Consecutivitatea respectiv a
cercetrii are la baz principiul logic al procesului de cunoatere - de la general
la particular. Nu susinem punctul de vedere exprimat n literatura de speciali
tate, potrivit cruia distanarea dintre fazele menionate (numite de unii autori,
respectiv, static i dinamic) are un caracter convenional, deoarece se pot
crea situaii n care activitile din prima faz se pot executa n cea de a doua
i invers1 (schema 3).
Este adevrat c fazele indicate reprezint dou trepte ale procesului unic de
cercetare, dar care se disting att dup sarcinile ce le revin, ct i dup metodele
i mijloacele de investigare.
Observarea general const n efectuarea de ctre persoana nvestit cu
realizarea cercetrii a unui studiu preliminar al locului faptei, al obiectelor de
acolo, al urmelor i al altor materiale de prob, n vederea orientrii, fixrii i
reprezentrii n ansamblu a tabloului iniial.
Faza de observare general ncepe, de regul, cu un sondaj vizual efec
tuat dintr-un punct din preajma sau din interiorul spaiului ce urmeaz a fi
cercetat, n scopul determinrii dac mprejurrile faptei impun implicarea
altor persoane. Pentru stabilirea strii cadavrului i a raportului acestuia cu
mediul, se vor invita medicul legist i specialistul criminalist, n prealabil
delimitndu-se zonele i suprafeele eventual purttoare de urme i lunduse msuri de conservare a lor. n ceea ce privete antrenarea altor persoane,
de exemplu, partea vtmat, bnuitul sau nvinuitul, este indicat ca numrul
acestora s fie pe ct este posibil limitat.
n continuare, observarea general va determina i va fixa natura locului
faptei (teren deschis, poriune de drum, suprafa de locuit, oficiu, construcie
auxiliar), amplasarea acestuia (localitatea, adresa, etajul, cile de acces) i a
obiectelor considerate principale sau purttoare de urme vizibile ale infraciu
nii, starea uilor, ferestrelor i a dispozitivelor de ncuiere a acestora, poziia
i starea altor obiecte, ntr-un mod sau altul exploatate n timpul desfurrii
activitii infracionale, eventualele direcii din care a venit fptuitorul spre
locul faptei i n care s-a ndeprtat.
O
sarcin specific fazei de observare general constituie fixarea ambianei
locului faptei la momentul cercetrii. Din locul de unde s-a efectuat observarea
1V. Berchean, C. Pletea, J. Sandu, Efectuarea cercetrii lafaa locului II Tratat de tacti
c criminalistic, Craiova, 1992, p. 43; . ,
, Saratov, 1967, . 38.
310 ........................................................................................................................................

Elem ente de ta ctic crim in a listic

general se vor puncta caracteristicile topografice ale spaiului n cercetare,


locurilor n care se afl obiectele i urmele vizibile rezultate din activitatea
infracional, pentru ca n baza acestor nsemnri provizorii ulterior s se efec
tueze redactarea prii respective a procesului-verbal i ntocmirea schiei de
plan a locului faptei. Dac reprezentarea locului faptei reclam precizri dimen
sionale, se va recurge la operaii de msurare, dar nu naintea lurii msurilor
de pstrare a urmelor i a obiectelor-mijloace materiale de prob. Tabloul de
ansamblu al locului faptei, nainte de a fi suferit vreo modificare, se va fixa cu
ajutorul fotografiei judiciare. La aceast faz se realizeaz fotografia de orientare,
fotografia-schi i cea nodal sau a obiectelor principale. La fixarea obiectelor
i fenomenelor dinamice, cum ar fi, de exemplu, anumite mecanisme n stare
de funcionare, este recomandabil nregistrarea videomagnetic, care, n acest
sens, are anumite avantaje1.
Cea de a doua faz, de cercetare detaliat a locului faptei, const n exami
narea de sine stttoare a tuturor obiectelor n vederea stabilirii legturii lor cu
fapta, descoperirii i fixrii urmelor activitii infracionale.
Pentru asigurarea examinrii sistematice a locului faptei este indicat ca acti
vitatea echipei de cercetare s se desfoare succesiv ntr-un anumit sens, pas cu
pas, astfel ca nicio poriune de teren, niciun obiect, ce ar putea furniza informaii
de natur s contribuie la soluionarea cauzei s nu rmn necercetat.
n baza datelor obinute n faza de observare, organul de cercetare nainte
de toate va determina punctul de plecare, modul i direcia n care trebuie s
se desfoare cercetarea. nceputul i modul efecturii cercetrilor se stabi
lesc n funcie de natura faptei, de structura spaial i topografic a locului
acesteia. Astfel, n cazul unui furt dintr-o locuin, magazie, depozit etc., este
oportun ca cercetarea s nceap de la locul de ptrundere a fptuitorului n
ncpere, apoi s se desfoare de-a lungul pereilor dup sau contra acelor
ceasornicului. Ulterior se va trece la studierea obiectelor ce se afl pe planul
al doilea, continund astfel pn la centrul ncperii. n funcie de forma ge
ometric a ncperii, cercetarea se va efectua conform urmtoarelor procedee
tactice: frontal, care prvede desfurarea activitii de cercetare n mod liniar,
echipa de cercetare deplasndu-se de la punctul de plecare spre partea opus,
i invers, pe raze bine delimitate, i circular - echipa va efectua cercetarea
deplasndu-se concentric, pe spiral: de la perei spre centrul ncperii. n
situaia unui omor, cercetarea detaliat va pomi de la centrul locului faptei,
adic de la locul amplasrii cadavrului, ca apoi s se desfoare pe spiral,
excentric, spre periferie.
1E. Stancu, Criminalistica, Bucureti, 1995, p. 32.
311

Sim ion Dora

Locurile de proporii mai mari se recomand a fi cercetate pe sectoare. Fi


ecare parte de teren, delimitat n prealabil cu ajutorul unor repere naturale sau
artificiale, se va cerceta de sine stttor, apelndu-se fie la procedeul liniar, fie
la cel circular, n funcie de caracteristicile terenului, de modul de amplasare a
urmelor infraciunii i de alte mijloace materiale de prob.
Pentru a nu se omite nimic ce ar putea servi la elucidarea mprejurrilor n
care a avut loc fapta, este necesar ca la aceast faz de cercetare toate obiectele,
despre care se presupune c sunt, ntr-o msur sau alta, legate cu infraciunea
svrit ori care reprezint o consecin a acesteia, s se studieze iniial n
mod static n vederea determinrii elementelor lor caracteristice i a legturii
cu mediul, apoi n mod dinamic, fiind admis deplasarea lor din poziia iniial,
pentru a fi examinate n condiii propice descoperirii, fixrii i ridicrii urmelor.
In acest sens, faza la care ne referim este decisiv, organul de cercetare desf
urnd o ampl activitate de examinare a urmelor infraciunii i a altor mijloace
materiale de prob, precum i de fixare a acestora prin aplicarea desenului grafic,
a fotografiei judiciare etc.
O
sarcin aparte a cercetrii detaliate a locului faptei const n punerea n
eviden i conservarea urmelor-materie. Dup cum este cunoscut, aceast cate
gorie de urme cuprinde, pe de o parte, urmele biologice de provenien uman
(de snge, de esuturi, de saliv, de pr, de miros .a.), iar, pe de alt parte, tot
felul de resturi minuscule de substane anorganice (fibre de estur, particule
de sticl, metal, lemn, vopsea, sol etc.). Cutarea microurmelor la faa locului
se efectueaz ntr-o anumit ordine. De la nceput se delimiteaz obiectele cu
care cei implicai au putut contacta n comiterea infraciunii. Apoi, fiind instalate
pe o pelicul steril, acestea se examineaz minuios, apelndu-se la o surs de
lumin puternic i la mijloacele optice de mrire din dotarea truselor crimi
nalistice de specialitate. Urmele-materie, care provoac luminiscen (lumin
rece) pot fi uor descoperite prin aplicarea sursei de radiaii ultraviolete.
Modul de ridicare a urmelor-materie se va alege de fiecare dat n func
ie de specificul suportului acestora. Prioritar ns rmne regula general,
potrivit creia urmele infraciunii se ridic n comun cu obiectul purttor de
acestea. n situaia n care ridicarea obiectului purttor de urme-materie este
cu neputin, se va proceda la ridicarea urmelor prin colectarea lor cu pensa
de pe fiecare obiect n parte i ambalarea n eprubete sau plicuri de hrtie
curat. De pe suprafeele netede, microurmele, constituind particule solide,
pot fi ridicate cu ajutorul peliculei adezive. Este evident c la descoperirea
i ridicarea acestei categorii de urme trebuie s contribuie specialitii care
particip la efectuarea cercetrii.
Urmele descoperite la faa locului se supun unei analize profunde n vederea
stabilirii dac ele reprezint consecinele infraciunii real svrite sau au fost
312

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

fcute special. Aa cum s-a menionat, sunt frecvente cazurile de disimulare a


infraciunilor real svrite prin nscenarea altor fapte: omuciderea prin simu
larea unui accident, sinucidere sau moarte natural, delapidarea - prin furt sau
incendiu, nsuirea de bani - prin tlhrie etc.
Persoanele experimentate pot prezenta nscenri gndite sub toate aspectele,
dar, n majoritatea cazurilor, locul faptei simulate constituie anumite modificri
ireale, lipsite de legtur logic, adeseori exagerate i chiar nejustificate de
modul de svrire a faptei reclamate. Prezena nejustificat la faa locului a
anumitor modificri materiale, neconcordana lor, nfiarea inutil complicat
a ambianei locului faptei, dispunerea vdit demonstrativ a urmelor i a altor
surse materiale de prob reprezint un prim indiciu al disimulrii.
Un alt indiciu al disimulrii l constituie aa-numitele mprejurri negative,
prin care, n accepiunea criminalistic, se subnelege absena anumitor modi
ficri n ambiana locului faptei, ce trebuiau s se produc neaprat, dac fapta
ar fi avut loc n realitate. mprejurri negative sunt, de exemplu, lipsa achiilor
de metal n preajma locului, susinndu-se c a fost tiat prin pilire toarta la
ctului sau zvorul uii de la intrarea n magazie, absena urmelor de snge la
locul descoperirii cadavrului, al crui deces a survenit n urma producerii unor
leziuni corporale grave, nsoite de vtmarea vaselor sangvine, lipsa cioburilor
de sticl n interiorul ncperii, n cazul n care se reclam ptrunderea fptui
torului prin spargerea geamului etc.
Constatrile fcute pe parcursul cercetrii locului faptei se noteaz ntr-un
carnet de lucru sau se nregistreaz pe band de magnetofon, utilizndu-se apoi
la ntocmirea procesului-verbal de cercetare la faa locului. Cercetarea la faa
locului trebuie s fie nsoit de activiti operative de natur s contribuie la
reinerea fptuitorului. De competena organului cu funcii operative inclus n
componena echipei ine:
a) observarea comportamentului celor ce manifest interes exagerat
fa de activitatea desfurat de ctre organul de cercetare la faa locului
n vederea selectrii persoanelor eventual cointeresate n rezultatele ei. Nu
se exclude ca printre cei prezeni la locul faptei s se afle fptuitorul sau
complicii si;
b) stabilirea persoanelor care pot furniza informaii privind circumstanele
faptei i personalitatea fptuitorului. n acest scop se vor verifica posibilit
ile de a percepe fapta din diverse mprejurimi ale locului comiterii ei, se vor
identifica persoanele care se aflau n apropierea locului faptei sau treceau pe
acolo;
c) inspectarea mprejurimilor limitrofe locului cercetat n vederea des
coperirii modificrilor produse de fptuitor, cnd se apropia sau se ndeprta
de la locul faptei (urme, locuri de popas, arme i alte obiecte abandonate sau
pierdute);
.......................................... .................................................................... ........................ 313

Sim ion Dora

d)
modelarea, n baza datelor obinute n cadrul cercetrii la faa locului,
a modului de operare n scopul identificrii fptuitorului dup acest indice din
cartoteca corespunztoare de eviden criminalistic1.
Organul operativ din componena echipei de cercetare poate fi nsrcinat cu
efectuarea unor activiti procedurale (ascultarea martorilor i a victimei, ridi
carea de obiecte i documente, percheziionarea anumitor locuri sau persoane)
n cazul n care circumstanele impun realizarea lor imediat.
n principiu, cercetarea la faa locului trebuie s se desfoare continuu,
n sensul c, odat nceput, s fie finisat. Pot ns aprea mprejurri care s
determine suspendarea activitii de cercetare 2. Este irezonabil, de exemplu,
continuarea cercetrii n condiii de noapte, dac mijloacele de iluminare cu
care este dotat echipa nu asigur cutarea eficient a urmelor, descoperirea i
fixarea altor materiale n legtur cu fapta. n cazul unui spaiu deschis, ntre
ruperea cercetrii poate fi condiionat de anumite fenomene meteorologice de
natur s defavorizeze activitatea de cercetare i rezultatele ei (ploaie, furtun
.a) ori de survenirea unor cauze ce pericliteaz viaa sau sntatea persoanelor
implicate (incendiu), pentru a cror nlturare este necesar o anumit perioad
de timp.
Dac cercetarea la faa locului este suspendat, organul de urmrire penal
va asigura condiiile necesare pentru desfurarea ulterioar a ei, preconiznd
msurile de rigoare:
- asigurarea integritii poriunilor de teren rmase necercetate. Pentru
evitarea eventualelor modificri ale ambianei locului faptei, acesta va fi luat
sub paz. ncperile, parial sau totalmente necercetate, se vor ncuia i sigila,
pentru a fi transmise organului de paz;
- informarea membrilor echipei i a martorilor asisteni asupra orei prelun
girii cercetrii. Cercetarea n continuare a locului faptei poate fi efectuat de
persoanele care au desfurat-o pn la momentul ntreruperii ei;
- fixarea exact a locului unde a fost suspendat cercetarea i de unde aceasta
se va desfura n continuare.
n procesul-verbal, referitor la cercetarea la faa locului efectuat cu inter
miten, se vor meniona dou aspecte: cauza ntreruperii cercetrii i timpul
ce a expirat din acest moment pn la reluarea ei.
1. , n , Moscova, 1971, p. 417; . ,
. , -
, , n , , , Leningrad, 1984, . 14;
. , ,
II , . 8, Kiev, 1971, . 43.
2. Gheorghi, Tactica cercetrii lafaa locului, Chiinu, 2004, p. 17.
314

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

Schema 3. Etapele, fazele i metodele cercetrii Ia faa locului

5. Fixarea rezultatelor cercetrii la faa locului


Fixarea rezultatelor cercetrii la faa locului const n efectuarea de ctre
organul de urmrire penal a anumitor lucrri n vederea nregistrrii i repre
zentrii fidele i integrale a strii de lucruri, a poziiei, strii i a raportului de
legtur ale obiectelor ce constituie ambiana acestuia, conservrii i retragerii
urmelor infraciunii i a altor mijloace materiale de prob1. Coninutul lucrrilor
de fixare a rezultatelor cercetrii la faa locului este n mod expres specificat
n legislaia procesual-penal n vigoare. Astfel, potrivit prevederilor 124 ale
Codului proc.pen., dup efectuarea cercetrii la faa locului, se ncheie un proces-verbal care reprezint mijlocul procesului de fixare a datelor probante. La
necesitate, se subliniaz n art. 118 al Cod proc.pen., n legtur cu cercetarea
la faa locului se vor executa msurri, fotografii, lucrri de schiare a locului
faptei i a obiectelor din perimetrul acestuia, precum i de modelare prin mulajare, desenare sau copiere a urmelor materiale ----------------------------ale infraciunii.
Realizarea de fotografii
Deci, legea prevede utilizarea celor mai diverse
i nregistrri
procedee i mijloace tehnico-tiinifice, inclusiv revideomagnetice
prezentarea grafic a locului cercetat, fotografierea
1Dicionar de criminalistic, Bucureti, 1984, p. 77.
315

Sim ion Dora

ambianei acestuia, ridicarea prin modelare i copiere a urmelor infraciunii, nre


gistrarea videomagnetic a activitii de cercetare desfurat la faa locului .a.

1. Procesul-verbal de cercetare la faa locului


ncheiat de ctre organul de urmrire penal n timpul activitii de cercetare,
procesul-verbal ntocmit la faa locului se nscrie printre cele mai semnificative
surse de informaii probante. Din aceast perspectiv, actul procesual n cauz
trebuie s satisfac anumite cerine ce decurg din legislaia procesual-penal
n vigoare, i anume:
a) s reproduc n mod obiectiv mprejurrile de fapt de la faa locului. Procesul-verbal trebuie s prezinte o descriere imparial a locului faptei n starea
n care se afla n momentul sosirii echipei de cercetare, evitndu-se categoric
interpretrile i deduciile subiective. Declaraiile victimei i ale altor persoane
implicate se consemneaz n procesul-verbal doar n msura n care acestea
privesc amplasarea locului faptei i modificrile produse ambianei acestuia
pn la sosirea echipei de cercetare1;
b) s reprezinte complet i fidel situaia de la faa locului, urmele i obiectele
descoperite i ridicate pentru a fi folosite n procesul de probaiune. Din acest
punct de vedere, este indicat ca n procesul-verbal s se insiste asupra tabloului
de ansamblu al locului amplasrii i topografiei lui, precum i asupra tuturor
modificrilor ce constituie consecine ale actului infracional. Prin coninutul
su, procesul-verbal trebuie s ofere posibilitate celor ce l vor studia s-i
imagineze cu uurin locul i mprejurrile n care a avut loc fapta ilicit, iar,
n situaii critice, s asigure reconstituirea acestora2.
n ceea ce privete urmele i mijloacele materiale de prob, acestea se
descriu n procesul-verbal dup elementele caracteristice generale (destinaie,
form, culoare, dimensiuni), dar i dup anumite semne specifice (defecte de
uzur, elemente de reparaie .a.);
c) s fie redactat ntr-un limbaj ngrijit, clar i accesibil. Este contraindicat
utilizarea termenilor ambigui, construciilor dubioase sau cu multiple interpre
tri. Trebuie categoric evitate formulele de tipul probabil c
nu departe
d e ..., aproximativ l a .... Termenii tiinifici de circulaie redus se vor utiliza
doar n situaiia n care nu pot fi nlocuii cu termeni adecvai de circulaie larg.
Neologismele se vor explica n termeni accesibili;
d) s reprezinte constatrile fcute privind cercetarea la faa locului n suc
cesiunea n care organul judiciar a subordonat activitatea de cercetare a locului
faptei. Descrierea locului faptei trebuie s se desfoare de la consemnarea
datelor obinute la etapa de observare general a lui, ulterior consemnndu-se
faptele i mprejurrile stabilite n urma examinrii detaliate.
1A. Ciopraga, Criminalistica: tratat de tactic, Iai, 1996, p. 77.
2B. , , Moscova, 1969, . 177.
316

Elem ente de ta ctic crim in a listic

Procesul-verbal de cercetare la faa locului este prevzut n lege (art. 260


Cod proc.pen.) cu o structur tripartit: introductiv, descriptiv i de ncheiere
sau final.
Partea introductiv cuprinde relatri succinte privind locul i data cnd s-a
efectuat cercetarea la faa locului; denumirea i profilul unitii din care face parte
organul de cercetare, temeiul de fapt i juridic al cercetrii; numele; denumirea
instituiei n care activeaz specialitii care au participat la realizarea cercetrii;
denumirea i profilul unitii din care fac parte lucrtorii de poliie implicai,
condiiile meteorologice i de iluminare n care s-a desfurat cercetarea. La
finele acestei pri a procesului-verbal se va remarca faptul c specialitii i
alte persoane implicate au fost familiarizai cu drepturile i obligaiunile ce le
revin prin lege.
Partea descriptiv a procesului-verbal ncepe cu o caracterizare general
a locului faptei, a amplasrii sale n raport cu punctele cardinale sau fa de
anumite repere relativ stabile: cldire nvecinat, strad, cale ferat, pdure, ru
etc. n cazul cercetrii unui teren deschis este indicat ca n procesul-verbal s se
acorde o atenie deosebit reliefului i topografiei acestuia, precum i elemen
telor de delimitare a spaiului cercetat de obiectele vecine (gard, construcie,
an). Referitor la locurile nchise, n procesul-verbal se vor relata datele privind
destinaia ncperii (locuin, oficiu, auditoriu sau clas pentru studii, cas la sol,
garaj, pivni), amplasarea (localitate, raion, sector, bloc, etaj .a.), elementele
caracteristice i ambiana sa (pereii, duumeaua, tavanul, uile, ferestrele, starea
dispozitivelor de ncuiere a acestora, a mobilierului etc.).
n continuare vor fi consemnate constatrile fcute n legtur cu cercetarea
detaliat a locului faptei, adic se vor descrie amnunit obiectele cauzal legate
cu fapta n cercetare i urmele rezultate din activitatea fptuitorului sau a altor
persoane implicate. n procesul-verbal obiectele se descriu dup nsuirile
constatate pe parcursul cercetrii, n special dup natura, destinaia, modul de
confecionare, mrimea, forma, culoarea lor, precum i dup anumite elemente
particulare caracteristice, cum ar fi, de exemplu, semnele marcate de productor
(marca, seria, modelul, numrul) sau condiionate de gradul de uzur (dereglarea,
degradarea, defectarea, murdria .a.). Documentele, n msura n care au fost
studiate la faa locului, se vor fixa n procesul-verbal dup denumire i destinaie,
coninut, caracteristicile materialelor din care sunt confecionate att sub aspect
cantitativ (dimensional), ct i calitativ (structural). In ceea ce privete obiectele,
a cror legtur cu fapta n cercetare este evident sau ntemeiat presupus, este
indicat ca n procesul-verbal s fie nregistrate rezultatele msurrilor efectuate
n vederea determinrii distanei dintre ele i obiectul principal, dar i fa de
alte puncte de la faa locului (perete, u, fereastr, scar etc.).
O
deosebit atenie se va acorda fixrii urmelor infraciunii. n procesulverbal ele se descriu prin consemnarea constatrilor fcute de ctre organul de
______________ ___ ____ ________________________ ____ ____________

317

Sim ion Dora

urmrire privind genul i natura lor (urme-form sau urme-materie, urme de


mini, de picioare, de instrumente etc), modul de creare (de adncime sau de
suprafa, statice sau dinamice), locul unde au fost descoperite (caracteristica
suprafeei purttoare), n cazurile posibile i dup elementele de structur i
relief.
n procesul-verbal se fac, de asemenea, meniuni cu privire la procedeele
i mijloacele utilizate la descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor i a obiectelor-mijloace materiale de prob, indiferent dac acestea au fost aplicate de
organul de cercetare sau de specialistul criminalist, ncorporat n echipa de
cercetare.
Parteafinal a procesului-verbal de cercetare la faa locului cuprinde men
iuni referitor la urmele i mijloacele materiale de prob care au fost ridicate,
modul i mijloacele tehnice criminalistice utilizate n acest scop. Se precizeaz,
de asemenea, dac organul de cercetare a utilizat fotografia judiciar, filmarea,
videocasetofonul sau l-au schiat grafic circumstanele locului faptei. Procesul-verbal se ncheie cu notarea timpului n care s-a desfurat cercetarea, a
obieciilor martorilor asisteni i ale altor persoane participante. Se semneaz
fiecare pagin de ctre persoana sub a crei conducere s-a desfurat activitatea
de cercetare i de martorii asisteni, iar la sfrit - de toi cei care au participat,
ntr-o calitate sau alta, la efectuarea activitii de cercetare.

2. Schia locului faptei


Una dintre modalitile tehnice de fixare i prezentare a locului faptei i a
obiectelor din perimetrul lui, modalitate utilizat pe scar larg n practic, con
stituie schiarea prin desenare a situaiei de la faa locului. Schia locului faptei
are menirea de a ilustra constatrile expuse n procesul-verbal, asigurndu-le o
nelegere adecvat i uniform pe ntregul parcurs al procesului penal.
n teoria i practica criminalistic sunt validate dou variante tehnice de
ntocmire a schiei locului faptei. Prima, relativ simpl, numit desen-schi sau
schi simpl, prevede fixarea grafic a tabloului de la faa locului, a elementelor
spaiale i a obiectelor din perimetrul su, fr a se respecta strict dimensiunile
reale ale acestora. Limitele spaiale de la locul faptei, mrimea obiectelor i
a distanei dintre ele, n msura n care prezint interes pentru cauz, se vor
consemna prin cifre, constituind valorile msurrilor efectuate pe parcursul
activitii de cercetare.
Cea de a doua variant, numit plan-schi, presupune reprezentarea locului
faptei, a obiectelor ce constituie ambiana acestuia, i a distanei dintre ele, la un
anumit grad de micorare fa de dimensiunile lor reale. Scara la care se ntoc
mete planul-schi se determin, de la caz la caz, n funcie de dimensiunile i
318 .....................................................................................................

Elemente de ta ctic crim in a lis tic

distanele ce urmeaz a fi fixate grafic. Astfel, planul-schi al ncperilor mici


i medii, a mijloacelor de transport etc., de regul, se efectueaz la scara de 1:50
sau 1:100, ceea ce nseamn c un centimetru msurat pe planul-schi este egal,
respectiv, cu 50 sau 100 cm de la faa locului. ntr-o ncpere spaioas (unitate
de producie, gar feroviar, aeroport etc.), planul-schi poate fi conceput la
scara de 1:500 sau chiar de 1:1000. E de menionat c, datorit procedurii oa
recum sofisticate, planul-schi sau schia la scar are o aplicabilitate redus,
oferindu-se prioritate desenului-schi.
n practic se utilizeaz trei procedee de ntocmire a desenului-schi: 1) n
proiecie orizontal; 2) n proiecie vertical i 3) schia desfurat a ncperii.
Desenul-schi n proiecie orizontal, cunoscut i sub numirea de desen
n plan orizontal,1este cea mai eficient i cea mai frecvent aplicat form de
fixare grafic a locului faptei. El poate fi aplicat n toate cazurile de cercetare
a ncperilor, uneori la fixarea unei seciuni de strad, ograd sau a altor locuri
deschise. Avantajele acestui procedeu constau n redarea pozitiv a poziiei
i a legturii dintre elementele constitutive ale locului faptei, dintre obiectele
purttoare de urme din perimetrul lui (fig. 70).
n cazul n care situaia de la faa locului reclam fixarea unor elemente de
construcie a ncperii (scara, locul de trecere dintr-o odaie n alta etc.), schia
n proiecie orizontal poate fi completat de o schi ntocmit n proiecie
vertical (fig. 71).
n fine, pentru reprezentarea urmelor i a obiectelor-corp delict de pe supra
feele verticale ale obiectelor de construcie (perei) i a mobilierului amplasat
nu departe de perei, se procedeaz la schiarea grafic n proiecie orizontal
a suprafeelor verticale i la inversarea tavanului, adic se aplic procedeul
numit desfurare n desen a ncperii sau metoda cutiei desfurate. In de
senul-schi desfurat al unei ncperi, partea central o constituie planul ei
orizontal (fg. 72).
Planurile pereilor i ale tavanului ncadreaz partea central din cele patru
(sau mai multe) pri.
Schia locului faptei, ntocmit n legtur cu realizarea cercetrii la faa lo
cului, poate fi suplimentat de o serie de schie auxiliare, dup cum urmeaz:
schia unor poriuni din spaiul locului faptei prin care se urmrete re
darea ntr-o form mrit a anumitor zone, considerate deosebit de importante
(locurile de ptrundere i de retragere a fptuitorului de la faa locului, zona
n perimetrul creia au finalizat aciunile infracionale sau n care se manifest
cele mai evidente probe ale infraciunii);
1 E. Sandu, ntocmirea schiei la faa locului II Tratat practic de criminalistic, voi. 1,
Bucureti, 1976, p. 86.
.................................................... 319

So

S em nificaia:

/.

Topor
s tic ia
P ah ar
Cciul
Televizor
M as
Cadavru
Pat d e snge
Comod
B ufet
Pat
S ob
A ragaz
P at
Pat
M as
Scaun
M as
Scaun

S cara:

Fig. 70. Planul-schi al poziiei locului faptei i al elementelor lui constitutive

i:5o

Simion Dora

2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

S cara:

1:50
5,00

Fig. 71. Planul-schi al poziiei locului faptei, ntocmit n proiecie vertical

Sem nificaia:
1. Topor
2. Sticli
3. Pahar
4. Cciuli

5. Televizor
6. Moi
7. Cadavru

S cara:

8. Palide stinge
9. Comod
10. Bufet
11. Pat
12. Sob
13. Pai
14. Lustri

i:50

Fig. 72. Planul desfurat al unei ncperi, schiat n proiecie orizontal

Elemente de ta ctic crim in a listic

- schia obiectelor principale de la faa locului, respectiv, a cadavrului i


obiectelor ce-1 nconjoar, obiectivelor forate n cazul ptrunderii prin spargere
ntr-o ncpere nchis, a mijloacelor de transport defectate n urma accidentului
rutier .a.;
- schia de detaliu, desenul obiectelor cu semnificaie probant deosebit
sau al urmelor infraciunii. Schia de detaliu presupune demonstrarea elementelor
caracteristice ale obiectelor i urmelor descoperite, fapt care reclam realiza
rea ei la scara de 1:1 sau chiar la o mrime mai avansat dect cea natural a
obiectului sau urmei.
La ntocmirea schiei locului faptei, se impune respectarea urmtoarelor
cerine:
- exactitatea schiei, respectiv a msurrilor care garanteaz redarea fidel
a situaiei de la faa locului. Msurrile la cea mai mare precizie se impun nde
osebi la ntocmirea schiei locului accidentelor, n special a celor de circulaie
rutier, la care lungimea urmelor de frnare, distana de la victim i marginea
drumului, precum i cea dintre vehiculele participante i diverse elemente ale
spaiului rutier reprezint punctul de plecare n determinarea mprejurrilor
fatale ale accidentului i a vinoviei persoanelor implicate;
- orientarea corect a schiei dup punctele cardinale cu ajutorul busolei
din dotarea trusei criminalistice. Direcia nord, indicat de acul busolei trebuie
s fie marcat cu o sgeat indicativ n partea stng a desenului-schi;
- utilizarea la ntocmirea schiei locului faptei a sistemului de semne
convenionale, elaborate n cadrul tiinei criminalistice i acceptate de practica
judiciar. Semnele cu care se noteaz obiectele de la faa locului n desenulschi trebuie s fie aceleai i aplicate cu aceeai semnificaie de ctre toate
organele judiciare (fig. 70).

3.
Aplicarea fotografieijudiciare i a altor mijloace defixare a locului
faptei, a urmelor i obiectelor constituind ambiana acestuia
Fotografia judiciar, datorit gradului nalt de obiectivitate i demonstrativ
pe care l asigur n redarea obiectelor de studiu criminalistic, se nscrie printre
cele mai importante mijloace de fixare a rezultatelor cercetrii la faa locului.
Datele oferite de practica judiciar demonstreaz c fotografia se situeaz printre
cele mai aplicabile mijloace tehnico-tiinifice cu care sunt dotate la momentul
de fa organele de urmrire penal, fiind, n fond, considerat indispensabil
fixrii diferitor situaii de fapt de la locul infraciunilor de omor, de furt, precum
i a tot felul de accidente (rutiere, de producie .a.).
ntruct problemele ce in de utilizarea fotografiei n activitatea de urmrire
penal au fost pe larg discutate deja, n cele ce urmeaz ne vom referi doar la
unele aspecte cu atribuie nemijlocit la fixarea rezultatelor cercetrii la faa
locului.
323

Sim ion Dora

Semnul
conven.

Semnificaia

srflba

Grdin

ll

Vie
Livad
Pomi izolai
Pdure
Ru, pod

= n= m m :

V 3
Il jU I
CD

0
-C S J-

\OQ\

E3
<n
0

O
O

ir

l .1

Calorifer
Aragaz
Cad de bae
WC
Surs de lumin

osea

Pat (balt) de snge

Born, km
Autobuz

4 /

Urme de mini

a^o

Urme de picior

Autoturism

Urme de transport

Motociclet

Urme de frnare

Cioburi de sticl
Arm de foc

Perete

1=3

Tub

Glonte

Fereastr

O^

Exploziv

Mas

Cuit

Scaun

Topor

Fotoliu

il

Sob

Telefon

mprejmuire

J----->T

Semnificaia

Cale ferat

Poart

b -*

Semnul
convent.

Pat
Dulap

d>
B

Sticl
Pahar
Cadavru

Fig. 73. Semne convenionale folosite la ntocmirea desenelor-schi


324

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

Pentru ca fotografiile executate n legtur cu cercetarea la faa locului s


reproduc ntocmai situaia de fapt i rezultatele acestei activiti, este necesar
ca la realizarea lor s fie respectate anumite reguli tactice, elaborate n baza
practicii pozitive a organelor de urmrire penal.
La faa locului se fac patru feluri de fotografii: de orientare, schi, nodal
sau a obiectelor principale i de detaliu. Primele trei se realizeaz n cadrul fazei
de observare general a locului faptei, pn la aplicarea operaiilor de cercetare
de natur s provoace modificri n ambiana respectiv. Fotografia de detaliu,
numit ifotografia detaliilor, se execut n cea de a doua faz a acestei activiti
de cercetare n detaliu a locului faptei.
Fotografia de orientare servete la reprezentarea locului faptei a unuia sau a
mai multor puncte de reper, de natur s serveasc la identificarea exact i cu
uurin a spaiului n perimetrul cruia s-a desfurat activitatea infracional.
Ea se execut de la distana impus de necesitatea ncadrrii depline a ambianei
spaiului respectiv, n cazurile posibile, de pe un plan mai nalt. Ca puncte de
orientare, pot servi ansamblurile de cldiri din aproprierea nemijlocit a locu
lui faptei sau o singur cldire, cunoscut dup destinaie (coal, spital, gar
etc.), indicatoarele de tot felul ca, de exemplu, de denumire a strzilor, bornele
kilometrice, chiar i unele elemente de ordin topografic ale locurilor deschise
(pdure, ru, iaz .a.).
n funcie de specificul spaiului cercetat, fotografia de orientare se va exe
cuta apelndu-se la aparate cu obiective fotografice adecvate: cu unghiul de
cuprindere mare, n cazul unui imobil amplasat pe o strad ngust, i, respectiv,
cu distana focal mare, pentru imaginarea unui teren deschis extins. n lipsa
acestora, la fotografierea obiectelor ce nu se ncadreaz pe o singur fotografie,
se aplic metoda fotopanoramic - liniar sau circular.
Fotografia-schi se execut pentru fixarea locului propriu-zis al faptei, izolat
de mediul nconjurtor. Acest fel de fotografie trebuie s reprezinte spaiul n
perimetrul cruia a avut loc fapta, cu toate obiectele i urmele, legate cauzal,
ntr-un mod sau altul, de activitatea ilicit. Dup cum s-a menionat, organul de
cercetare, odat sosit la faa locului, are obligaia s delimiteze locul faptei, s
stabileasc ntinderea acestuia, iar n cazurile necesare, s jaloneze liniile lui de
margine. Este, de asemenea, indicat ca obiectele principale din perimetrul locului
cercetat, urmele, dar i obiectele, ntr-un mod sau altul exploatate n comiterea
actului ilicit, naintea executrii fotografiei-schi, s fie marcate ntr-o anumit
ordine cu tblie numerotate din dotarea truselor criminalistice.
Fotografia-schi poate fi unitar, dac locul faptei este reprodus pe o sin
gur fotografie sau n serii, n cazul n care locul faptei este fixat pe sectoare.
Varianta fotografiei n serii reprezint fotografia contrar i cea ncruciat, ele
constnd n reproducerea locului faptei, respectiv, din dou sau patru poziii
diametral opuse (fig. 74).
........................ ........... ............................................................. ..... ........... 325

Sim ion Dora

Fotografia nodal sau a


obiectelor principale reproduce
la o scar mrit obiectele de
care s-a fcut uz n activitatea
o
infracional sau care constituie
o
consecinele acesteia. Ea trebuie
s reprezinte att elementele
caracteristice prin care se ma
nifest obiectele principale de
la faa locului, ct i raportul de
legtur a acestora cu alte ele
mente din cmpul infracional.
Dac situaia faptei cercetate
reclam fixarea dimensiunilor
obiectului principal sau rapor
tul de mrime dintre acesta i
elementele ce-1 nconjoar,
fotografierea se va efectua de pe
un plan perpendicular suprafeei
de sus, aplicndu-se metoda
metric, cu excepia cadavrului,
care, constituind n mod aprioric
obiectul principal la locul faptei,
se fotografiaz din partea de sus
i din ambele pri laterale. Trei
poze obinute astfel reproduc,
de regul, exact situaia i starea
cadavrului, caracterul leziuni
lor corporale, vestimentaia i
obiectele purtate.
n fine, la faa locului se
Fig. 74. Fotografie ncruciat
execut fotografii de detaliu
(din
patru puncte diametral opuse)
ale urmelor infraciunii i ale
obiectelor ce constituie mijloa
ce materiale de prob. Scopul aplicrii fotografiei de detaliu const n fixarea
i demonstrarea prezenei la faa locului a anumitor urme sau obiecte-corpuri
delicte, pe de o parte, iar, pe de alt parte, n redarea elementelor caracteristice
ale acestora. Realizarea acestor dou sarcini ale fotografiei de detaliu are o
deosebit semnificaie tactica, avndu-se n vedere c persoanele cointeresate
n proces (bnuitul, nvinuitul) nu de puine ori ncearc s contesteze datele
consemnate n procesul-verbal de cercetare la faa locului.
Pentru ca fotografia de detaliu s asigure realizarea acestor sarcini, ea tre
buie s corespund urmtoarelor cerine: s redea materialul fotografiat (urma,

l\

326

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

obiectul) aa cum el este perceput de organul uman de sim; s redea cu precizie


elementele caracteristice (generale i particulare) ale urmei sau ale obiectului
supus cercetrii criminalistice; s asigure posibilitatea realizrii msurrilor
necesare determinrii dimensiunilor urmei sau ale obiectului fotografiat, precum
i ale elementelor caracteristice ale acestora n eventualitatea unei examinri
criminalistice de laborator n cadrul expertizei de identificare.
Condiiile menionate impun respectarea unui ir de reguli tehnice de foto
grafiere privind poziia aparatului de fotografiat, folosirea surselor de iluminare,
aplicarea inelelor intermediare i obinerea imaginilor mrite ale obiectelor
fotografiate .a., n privina crora s-au fcut referiri mai ample n capitolul
respectiv din primul volum al acestui curs1.
Afar de mijloacele de fixare menionate, n cazuri deosebite, cum sunt
infraciunile de omor, actele de banditism, alte infraciuni grave ori accidente
catastrofale, la fixarea rezultatelor cercetrii la faa locului mai pot fi aplicate
filmul i nregistrarea videomagnetic. Avantajele acestor mijloace de fixare sunt
urmtoarele: nregistreaz obiectiv ambiana locului faptei n ntreaga sa com
plexitate, adic fr a selecta n prealabil urmele i obiectele eventual legate cu
fapta n cauz, aa cum se procedeaz, de regul, n cazul fixrii locului faptei cu
ajutorul mijloacelor procesuale (procesul-verbal) i tehnice enunate (de schiare
i fotografiere); surprinde activitile de cercetare la faa locului n desfura
rea lor dinamic, avnd o deosebit importan pentru aprecierea, la justa lor
valoare a rezultatelor acestui act procedural iniial de investigare penal; face
posibil reproducerea n ritmuri moderate a nregistrrilor n vederea precizrii
unor detalii i mprejurri crora, din diferite motive, obiective sau subiective,
li s-a acordat mai puin atenie la faa locului .a.2. nregistrarea videomagne
tic permite verificarea imediat a plenitudinii i exactitii cu care s-au fcut
constatrile principale n procesul-verbal de cercetare la faa locului.
In fond, filmul judiciar, ca i nregistrarea videomagnetic, se monteaz
n ordinea desfurrii activitii de cercetare i, ca i n cazul fotografiei ju
diciare, presupune nregistrri de orientare i schi ale obiectelor principale
i ale detaliilor. Deoarece aplicarea la faa locului a aparaturii de filmare sau
nregistrare videomagnetic impune anumite cunotine tehnice speciale, este
indicat ca aceast activitate s fe pus pe seama specialistului i, totodat, s
nu fie scpat de sub controlul persoanei cu funcii de conducere din echipa de
cercetare la faa locului.
La cercetarea locului comiterii infraciunilor grave, ca i a accidentelor cu
consecine de proporii, se practic, de asemenea, aplicarea mijloacelor de fixare
sonor, a cror utilitate n cadrul acestui act procedural se manifest pe dou
planuri distincte: ca mijloc de fixare n prealabil a informaiei oferite organului
sosit la faa locului de ctre persoanele care au perceput fapta sau consecinele
1 S. Dora, Criminalistica, voi. 1, Chiinu, 1996, p. 95.
2 . , , , Moscova, 1990, . 31.
327

Sim ion Dora

acesteia i ca mijloc de fixare a constatrilor fcute pe parcursul efecturii


cercetrii locului faptei.
Este evident c att sub primul, ct i sub cel de al doilea aspect, nregis
trrile sonore reprezint doar o modalitate tehnic de lucru. Importana lor
tactic rezid, n primul rnd, n faptul c influeneaz benefic organizarea i
efectuarea n continuare sau n regim de urgen a altor activiti de procedur
sau extraprocesuale (ascultarea persoanelor, urmrirea i reinerea fptuitorului
i a bunurilor sustrase etc.). Practica demonstreaz c existena unei atare nre
gistrri a declaraiilor fcute la faa locului nu ngduie martorului, de exemplu,
s se conforme ulterior cu uurin declaraiilor altor persoane sau s declare
mincinos. n al doilea rnd, nregistrarea pe band de magnetofon a constatrilor
fcute privind examinarea locului faptei, a obiectelor din ambiana acestuia, este
superioar notelor fcute n scris de conductorul echipei de cercetare i, prin
urmare, contribuie eficient la redactarea procesului-verbal de cercetare la faa
locului, asigurnd descrierea complet i exact a strii de fapt.
O
sarcin deosebit de important a organului, sub a crui conducere s-a
desfurat cercetarea la faa locului, const n aprecierea rezultatelor obinute.
Imediat dup ncheierea activitii de cercetare, la locul faptei, apoi la sediul
acestuia, toi membrii echipei vor purcede la o analiz profund a urmelor i
a mijloacelor materiale de prob n parte i n contextul situaiei de fapt de la
faa locului n vederea determinrii valorii lor probante, a msurii n care pot
contribui la clarificarea mprejurrilor cauzei.
Aprecierea rezultatelor cercetrii la faa locului se impune, nainte de toate,
de necesitatea determinrii naturii juridice a faptei. Dac datele obinute n urma
cercetrii semnaleaz comiterea unei infraciuni, va fi organizat cercetarea
acesteia, respectiv, se vor administra n regim procesual probele indispensabile
soluionrii pe cale judiciar a cauzei. Aprecierea rezultatelor cercetrii la faa
locului reprezint punctul de plecare n ceea ce privete dispunerea i efectuarea
actelor de urmrire ce nu sufer amnare n timp, a activitilor procedurale
imediate cum ar fi, de exemplu, ascultarea fr ntrziere a unui martor ori a vic
timei, efectuarea unei percheziii sau ridicri de obiecte i documente, reinerea
fptuitorului i a complicilor, prezentarea spre recunoatere a cadavrului neiden
tificat .a. Tot la acest capitol se refer i dispunerea unor expertize juduciare,
n special a celor ce se impun n mod urgent de natura instabil a urmelor.
In situaia n care n urma aprecierii rezultatelor cercetrii la faa locului se
constat c spaiul respectiv a fost cercetat incomplet, c trebuie s se gseasc
i alte urme, precum i pentru verificarea unor noi versiuni, organul nvestit
cu cercetarea faptei poate proceda la o cercetare suplimentar sau repetat a
locului faptei1.
1 Cercetarea suplimentar cuprinde elemente de spaiu i obiecte, care, din motive
obiective sau subiective, au fost omise pe parcursul cercetrii primare, cea repetat
se extinde asupra locului faptei n ntregime sau a unei pri a acestuia, cercetat ini
ial superficial. ., //,
Minsk, 1996, . 300.
328

Elemente de ta ctic crim in a listic

CAPITOLUL 3
TACTICA REINERII PERSOANELOR BNUITE
N COMITEREA DE INFRACIUNI

1. Temeiurile juridice i formele reinerii persoanelor


bnuite n comiterea infraciunii
Libertatea, la fel ca i sigurana persoanei declarate prin Legea Fundamen
tal ca reprezentnd valori inviolabile, presupune c nimeni nu poate fi privat
de libertate, adic reinut, arestat sau expus oricrei altei forme de limitare a
libertii, dect n cazurile i n strict conformitate cu prevederile legislaiei
n vigoare.
Ca aciune procesual, reinerea este prevzut i tratat n art.165 Cod
proc.pen., ca o activitate de procedur care consist n privarea persoanei de
libertate pe o perioad scurt de timp, dar nu mai mult de 72 de ore, n locurile
i n condiiile stabilite prin lege. Potrivit normei procesual-penale la care ne
referim, pot fi supuse reinerii persoanele:
- bnuite ntemeiat n svrirea unei infraciuni pentru comiterea creia
legea penal prevede pedeaps cu nchisoare pe un termen mai mare de un an;
- condamnate, n privina crora s-au adoptat hotrri de anulare a con
damnrii cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei ori de anulare a
liberrii condiionate de pedeaps nainte de termen.
Reinerea poate fi efectuat n baza:
a) procesului-verbal din care s decurg cert c persoana a comis infraci
unea;
b) ordonanei organului de urmrire penal;
c) hotrrii judectoreti n cazul unei infraciuni de audien. n cazul
persoanelor bnuite de comiterea unei infraciuni, reinerea se va considera
ntemeiat i deci legal, dac persoana respectiv a fost prins n flagrant
delict, sau dac martorii oculari ori partea vtmat indic direct c persoana
n cauz a comis fapta penal, precum i n situaiile n care pe corpul sau ves
timentaia persoanei, la domiciliul ei sau n mijlocul de transport ce-i aparine,
au fost depistate urme evidente ale infraciunii. n alte cazuri, persoana bnuit
n comiterea infraciunii poate fi reinut doar dac a ncercat s se ascund sau
s-i ascund identitatea, nu are loc permanent de reedin i un serviciu.
329

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

n fond, msurile tactice se efectueaz n cele patru etape de reinere. n


prima etap, deplasarea la locul aflrii persoanei ce urmeaz a fi reinut i p
trunderea n ncpere trebuie fcute cu mult atenie, pentru a nu pune n gard
persoana n cauz. Casa n care se afl persoana va fi pus sub paz, astfel ca
posibilele ci de retragere a acesteia s fie blocate. Intrrile i ieirile casei vor
fi supravegheate prin camerele de luat vederi, astfel nct n orice moment s se
poat nregistra prinderea persoanei n caz dac aceasta ar ncerca s fug ori,
fiind prins, ar opune rezisten sau ar ncerca s se debaraseze de obiectele ce
o compromit. Ptrunderea n ncpere se va efectua n mod obinuit, ca n cazul
percheziiei, sau forat, dac alte modaliti posibile au euat.
Din momentul ptrunderii n ncpere ncepe etapa secund a activitii de
reinere. Aa cum s-a mai specificat, cel care conduce operaia se va legitima,
va verifica identitatea persoanei respective, a altor persoane prezente, iar celui
reinut i se va aduce la cunotin c este reinut nmnndu-i-se copia ordonanei
organului de urmrire sau a hotrrii judectoreti despre reinerea sa. In aceast
etap se va efectua percheziionarea celui reinut n vederea deposedrii lui de
tot ce ar putea fi folosit ca mijloc de atac, depistrii, fixrii i ridicrii obiectelor
i documentelor ce pot avea importan pentru soluionarea just a cauzei.
Urmeaz apoi a treia etap - de scortare a persoanei reinute la sediul orga
nului care a dispus reinerea. Pe ntregul itinerar se vor lua msurile necesare ca
persoana reinut s nu poat comunica, fugi de sub escort sau de a-i cauza
leziuni corporale. Este indicat ca aceasta s fie transportat cu un mijloc de
transport, cu care sunt dotate unitile de interne de profil.
n sfrit, n ultima etap de documentare a reinerii i plasarea celui reinut
n locul de detenie, se va ntocmi procesul-verbal de reinere, se vor respecta
ntocmai prevederile art.173 Cod. proc. pen. i, dup caz, stipulate n art. 189
Cod proc.pen. n vigoare.

Sim ion Dora

CAPITOLUL 4
TACTICA ORGANIZRII I EFECTURII
PERCHEZIIEI I A RIDICRII DE OBIECTE
I DOCUMENTE
1. Noiunea, sarcinile i felurile percheziiei
Percheziia face parte din categoria actelor de urmrire penal prevzute n
legislaia procesual-penal n vederea descoperirii i colectrii probelor mate
riale ale infraciunii. Astfel, potrivit legii (art. 125 Cod proc.pen.), n situaia
n care exist date suficiente pentru a bnui ntemeiat c ntr-un loc sau asupra
unei persoane se pot afla obiecte ce au servit la svrirea infraciunii sau sunt
purttoare de urme ale infraciunii, documente i alte materiale de natur s
serveasc la stabilirea mprejurrilor faptei penale, organul de urmrire penal
dispune efectuarea unei percheziii n scopul depistrii i ridicrii acestora,
descoperirii persoanelor aflate n cutare i a cadavrelor ascunse.
Aadar, far s formuleze n mod direct noiunea de percheziie, legiuitorul
a specificat caracteristicile distinctive ale acestei activiti de urmrire penal,
caracteristici care o individualizeaz i, concomitent, o deosebesc de alte acte
i activiti de cercetare prevzute n legea procesual-penal n vigoare.
n primul rnd, percheziia este una dintre activitile de procedur destinat
colectrii probelor infraciunii, efectuarea creia presupune utilizarea anumitor
forme de constrngere. In interesul stabilirii adevrului injustiia penal, legea
ngduie, prin nsi efectuarea percheziiei, s se acioneze asupra libertii i
drepturilor fundamentale ale persoanei: inviolabilitatea domiciliului, pstrarea
secretului corespondenei, vieii intime personale i familiale .a.
n vederea majorrii eficacitii acestei activiti, legea prevede reinerea
la locul percheziiei, pe ntregul parcurs al acesteia, a persoanelor prezente
la momentul sosirii organului, interzicerea anumitor forme de activitate (a
deplasrilor i a actelor de comunicare ntre persoanele aflate la locul per
cheziiei), forarea ncuietorilor, dac persoana percheziioat nu deschide
ua benevol.
n al doilea rnd, percheziia are drept scop cutarea persoanelor, obiectelor
i documentelor ascunse sau a cror deinere de ctre anumite persoane este
tgduit. Dac obiectele i documentele ce intereseaz organul care cerceteaz
334

Elem ente de ta ctic crim in a lis tic

cauza nu sunt dosite, administrarea acestora se face n cadrul cercetrii la faa


locului sau prin ridicarea lor n ordinea art.126 Cod proc.pen.
Din perspectiva celor menionate, percheziia poate fi definit ca o activitate
procedural care const n cercetarea prin constrngere a unui loc deschis,
ncpere sau a unei persoane n vederea depistrii i ridicrii de urme ale
infraciunii, a anumitor obiecte, valori i documente ce constituie mijloace
materiale de prob, precum i descoperirii persoanelor aflate n cutare i a
cadavrelor ascunse.
Specificul percheziiei a condiionat stabilirea unui cadru procesual aparte.
Dup cum s-a subliniat, la efectuarea percheziiei, organul de cercetare poate
recurge numai dac se afl n posesia unor date ce n mod obiectiv ntemeiaz
necesitatea efecturii ei. Altfel spus, pentru a proceda la efectuarea percheziiei,
organul de urmrire trebuie s dispun de date probante (documente, mrturii)
sau informaii operative de natur s justifice prezumia c n locul indicat sau
la persoana respectiv sunt ascunse obiecte, documente sau alte materiale ce
pot contribui la stabilirea adevrului. Percheziia efectuat n lipsa unui temei
faptic este nelegitim. Ea se face n baza ordonanei organului de urmrire
penal, sancionat (autorizat) de ctre judectorul de instrucie. n situaii
excepionale, n special n cazul n care amnarea percheziiei este, evident,
n detrimentul stabilirii adevrului, percheziia se poate face fr autorizaia
judectorului de instrucie, organul de urmrire penal fiind obligat s prezinte
judectorului de instrucie materialele percheziiei n timp de 24 de ore pentru
verificarea legalitii acestei aciuni.
Percheziia nu trebuie confundat cu cercetarea vamal sau cu alte activiti
de control administrativ, care se desfoar conform unor acte normative ce
reglementeaz activitatea organelor de control la punctele de trecere a frontierei
de stat sau n locurile cu regim special, cum ar fi, de exemplu, instituiile de
detenie .a.
Sarcinile percheziiei difer de la caz la caz, n funcie de natura infraciunii
svrite. Unele vor fi sarcinile acestei activiti n cazul unui furt i altele n
cazul omuciderii. n cadrul uneia i aceleiai categorii de infraciuni, sarcinile
percheziiei pot varia n funcie de scopul urmrit de ctre autorul faptei penale,
de modul n care acesta a activat, de mijloacele utilizate etc. Este lesne de ne
les c obiectivele percheziiei efectuate n scopul cercetrii unui omor svrit
pentru nlturarea persoanei rivale, fie pe plan economic, fie pe plan politic,
intim .a., nu vor coincide nici pe departe cu cele ale percheziiei nterprinse n
cazul omorului svrit de un ho, care nu urmrea dect sustragerea anumitor
bunuri materiale.
Specificarea sarcinilor percheziiei n funcie de factorii menionai ine de
problematica ce vizeaz metodica cercetrii anumitor categorii de infraciuni.
............................................................................................... 335

Sim ion Dora

Fcnd abstracie de natura i particularitile infraciunii, putem evidenia


urmtoarele sarcini ale percheziiei:
- imobilizarea fptuitorului, curmarea activitii infracionale i de as
cundere a urmelor infraciunii. Sub acest aspect, percheziia bine organizat i
desfurat la un nivel profesional nalt poate avea repercusiuni cu semnificaie
tactic deosebit. Sunt frecvente cazurile cnd percheziia influeneaz n mod
esenial comportamentul celui ce urmeaz a fi tras la rspundere pentru fapta
comis;
- descoperirea i ridicarea urmelor infraciunii, a obiectelor i documen
telor ce conin sau poart astfel de urme ca, de exemplu, urmele de snge pe
obiectele de construcie, diverse urme-materie pe obiectele vestimentare, actele
false .a.;
- identificarea i ridicarea obiectelor ce constituie produse ale infraciunii,
cum ar fi bunurile sustrase, valorile primite ca mit sau obinute prin antaj sau
escrocherie;
- descoperirea persoanelor aflate n cutare, a cadavrelor ascunse sau a
prilor din cadavre;
- depistarea i ridicarea documentelor cu coninut probatoriu i a materia
lelor ce caracterizeaz personalitatea, modul de via i legturile bnuitului sau
nvinuitului: nscrisuri, chitane, mandate potale, bilete de transport, carnete
cu adrese i numere de telefoane, adrese ale complicilor, fotografii, nregistrri
audiovizuale, filme .a.;
- depistarea i ridicarea mijloacelor i instrumentelor folosite sau destinate
svririi infraciunii, precum i a obiectelor, a cror deinere este interzis:
arme de foc, muniii, substane explozive, instrumente de spargere, utilaje de
confecionare a mrfurilor de larg consum falsificate, stupefiante;
- fixarea printr-un act de sechestru, efectuat n conformitate cu art. 202
203 al Cod proc.pen., a bunurilor aflate n patrimoniul fptuitorului n vederea
reparrii prejudiciului cauzat prin infraciunea svrit, precum i pentru
garantarea executrii pedepsei cu amend. Practica demonstreaz c momen
tul percheziiei creeaz condiii dintre cele mai favorabile pentru realizarea
sechestrrii averii;
- fixarea locurilor tainice, a ascunztorilor fcute n mod special pentru
a tinui obiecte, bunuri, documente i alte materiale ce pot interesa justiia
penal. Cu acest scop se vor folosi mijloacele i metodele fotografiei judiciare
operative, n unele cazuri videoaparatura.
n conformitate cu prevederile legislaiei procesual-penale i ale tacticii
criminalistice, n literatura de specialitate s-au formulat trei criterii de cl