Sunteți pe pagina 1din 13

Dăruieşte tot

ce ai tu mai bun
şi atunci ...

MobelAuto
Dealerul dumneavoastră Škoda
INSPECTORATUL ŞCOLAR ŞCOALA CU CLASELE I –VIII
JUDEŢEAN PRAHOVA “ RAREŞ VODĂ” - PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010
Proba 1.BIOLOGIE

1. Primele formule româneşti pentru legislaţia mediului sunt atestate în secolul al


XV-lea, când un mare domnitor a emis prima astfel de „lege”. Aceasta interzicea, în
anumite teritorii, doborârea copacilor, vânătoarea, pescuitul şi păşunatul. Astfel
erau ocrotite, în vederea regenerării, unii factori de mediu: pădurea, apele, solul. Cei
care încălcau prevederile erau aspru sancţionaţi, aplicându-li-se pedeapsa corporală
şi confiscarea a tot ce aveau asupra lor când săvârşeau fapta.
Numiţi domnitorul care a elaborat prima „lege” a mediului şi precizaţi cum se
numea legea.

2. Infarctul de miocard este o boală gravă care constă în perturbarea (chiar


oprirea) ciclului cardiac. Cunoscând manifestările bolii şi transportând
bolnavul de urgenţă la spital îi putem salva viaţa.
Enumeraţi patru simptome caracteristice acestei boli.

3. Realizaţi asocierile potrivite între noţiunile dintre cele două coloane:

A B
1. euglena verde, a. cânepa;;
2. bacterii fixatore de azot, b. oase pneumatice;
3. ornitorincul, c. sucul gastric;
4. tubercul, d. flagel;
5. planta unisexuat dioică, e. plante fixatoare de azot;
6. acid clorhidric, f. incisivi cu creştere continuă;
7. iepure, g. cartof;
8. saci aerieni. i. depune ouă.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010
Proba1.GEOGRAFIE
1. Continentul cu cele mai scăzute temperaturi ale aerului este:
a) Europa b) Africa c) Asia.

2. Citeşte cu atenţie fiecare dintre afirmaţiile următoare şi stabileşte valoarea sa de adevăr:


a) Precipitaţiile reduse din zona polară sunt determinate de lipsa evaporării.
b) Ionosfera este o parte componentă a biosferei.
c) Cele mai fertile soluri din lume sunt cernoziomurile.
d) Groenlanda este cea mai mare tară din America.

3. O câmpie glaciară este :


a) Română b) Padului c) Germano-poloneză.

4. Citeşte cu atenţie fiecare dintre afirmaţiile următoare şi stabileşte valoarea sa de adevăr:


a) Urmează direcţia meridianelor munţii Alpi.
b) Cel mai important port al Europei este Rotterdam.
c) Vulcanul Etna este situat în Spania.
d) Fluviul Dunăre străbate 10 state şi 5 capitale din Europa.

5. Primul megalopolis din lume este situat in:


a) S.U.A. b) Canada c) Japonia.

6. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi stabileşte valoarea de adevăr a fiecăreia:


a) Delta fluviului Mississippi este presărată cu lacuri glaciare.
b) Amazonul are cel mai mare debit de apă deoarece este situat în câmpie..
c) Cea mai populată ţară din lume este India.
d) Marea Caspică este cel mai întins lac din lume.

7. Limita dintre Subcarpaţii Moldovei şi subcarpaţii de Curbură este valea:


a) Prahovei b) Moldovei c) Trotuşului.

8. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi stabileşte valoarea de adevăr a fiecăreia:


a) Cel mai mare oraş după numărul de locuitori din Dobrogea este Tulcea
b) Râul Mureş curge integral pe teritoriul României
c) Podişul Getic are o structură cutată
d) Oraşul Craiova este situat pe râul Olt
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010

Proba1.ISTORIE
1. „Marea piramidă” se află pe platoul Gizeh. Ea a fost construită din 2
300 000 de blocuri de piatră acoperite cu plăci de calcar slefuit, care o făceau să
strălucească în soare. Avea o înăltime de 150 de metri si o suprafată de circa 50
hectare. Numiţi faraonul pentru care s-a realizat acest edificiu.

2. Templele şi clădirile publice din Agora si de pe Acropolis erau construite din


marmură pictată. Cele mai vestite temple erau: Parthenon, Erehteion, Atena
N ik e .
Numiti ordinele greceşti!

3. Prezentaţi în 10 rânduri un oraş medieval.

4. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în Conciliul de la Trento,


biserica catolică a luat măsuri de combatere a doctrinelor care îi ameninţau
unitatea. Cum s-a numit acest ansamblu de acţiuni ale bisericii catolice?

5. Desfăşurată în Crimeea, Conferinţa de la Ialta, 4-11 februarie 1945, a abordat un


ansamblu de probleme. Cu această ocazie s-a adoptat un act care, ulterior a fost folosit
de URSS pentru a interveni în afacerile interne ale ţărilor pe al căror teritoriu ajunsese
Armata Roşie şi a impune regimuri dominate de comunişti. Numiţi documentul
adoptat în cadrul Conferinţei de la Ialta.
6. În februarie 1848, la Paris, a izbucnit revoluţia şi s-a proclamat republica.
Numiţi doi reprezentanţi ai guvernului provizoriu care a condus Franţa în anul 1848.

7. Istoriografia română modernă începe cu Şcoala Ardeleană.


Numiţi doi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene şi câte o lucrare de referinţă din domeniul istoriografiei.

8.Un moment important în formarea statului feudal Ţara Românească a fost victoria de la Posada, 9-12
noiembrie 1330. Numiţi un izvor istoric scris de la jumătatea secolului al XIV-lea în care apar informaţii
despre bătălia de la Posada.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010

Proba1.LIMBA ENGLEZĂ
1. Complete the sentences. Use was, wasn’t, were or weren’t.
a) That ……………a really interesting programme on WOW this afternoon!
b) ……………….there any pictures of Spyridon Louis? He……………the Greek shepherd
who……………..the winner of the first modern marathon in 1896.

2 . Complete the sentences with the correct form of can, could or be able to.
a) I know your face but I (not) _______ remember your name.
b) When he was young, he ________sing very well.

3. Reformulate the following sentences using should have and shouldn’t have.
a) They had not practiced the lifeboat drill before the accident.
b) The passengers did not receive their lifeboat number.

4. Complete the sentences using third conditional.


a) If he ……………………….(remember) to go to the supermarket, we would have had some
dinner!
b) If she……………………….(take) the book back to the library last month, the librarian
wouldn’t have been so angry.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010
Proba 1. MATEMATICĂ
1. Orchestra Filarmonicii din Sibiu are 44 de instrumentişti. La un concert ei
interpretează o uvertură a lui Rossini în 15 minute. Orchestra Filarmonicii din Ploieşti,
care are în componenţă 66 de instrumentişti interpretează aceeaşi uvertură în ….
minute.
2. Jack urcă pe vrejrul de fasole fermecată în împărăţia uriaşului cu 5 km/oră. Are
de parcurs însă distanţa de 300000km. Dacă o zi în lumea lui Jack are 72 de ore, iar anul are
165 zile, atunci el ajunge în împărăţia uriaşului în aproximativ…… ani (rotunjire!)
3. Afacerile îl poartă pe dl. Ionescu prin mai toate colţurile Europei.
Cum are teamă de avion călătoreşte mereu cu trenul. Iată-l în
drum spre Moscova. Trenul goneşte pe câmpia întinsă. Peisajul
este monoton: cât vezi cu ochii numai imaş. Singurul lucru care
sparge monotonia sunt stâlpii înşiraţi de-a lungul căii ferate la
distanţe egale, care parcă aleragă prin faţa ferestrei vagonului. De plictiseală
dl. Ionescu începe să-i numere şi constată că numărul stâlpilor văzuţi într-
un minut reprezintă a treia parte din viteza trenului în kilometri pe oră.
Făcând un calcul rapid constată că distanţa dintre doi stâlpi consecutivi este de ….. m.
4. O ţărancă avea în bătătură 8 găini. O parte dintre ele se ouau zilnic, o parte – o zi da şi
una nu, iar cele din a treia categorie – făceau câte un ou după un interval de două zile.
Numărul găinilor mai puţin „productive” era de trei ori mai mic decât totalul găinilor din
celelalte două categorii. Într-o zi, era joi, ţăranca a găsit în cuibar 8 ouă, iar până marţi
(inclusiv) a adunat în total 31 de ouă. Aflaţi câte găini se ouau zilnic, câte – o zi da şi una
nu şi câte după două zile. Când a mai găsit ţăranca iarăşi 8 ouă în cuibar ?
5.Într-o ipotetică grupă a Campionatului European, la un anumit moment, clasamentul se prezenta după
cum urmează Meciuri Meciuri Meciuri Goluri :
Victorii Puncte
jucate egale pierdute date-primite
1 Anglia 4 3 1 0 7-2 7 p.
2 Bulgaria 3 1 2 0 4-2 4 p.
3 Croaţia 2 1 0 1 3-2 2 p.
4 Danemarca 4 0 2 2 1-6 2 p.
5 Elveţia 3 0 1 2 0-3 1 p.
În meciul Danemarca - Anglia s-au marcat mai puţine goluri decât în meciul Anglia - Bulgaria. Ştiind
că 1 victorie = 2p şi 1 egal = 1p. Aflaţi ce meciuri s-au jucat şi cu ce scor s-au încheiat ele.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010

FIŞĂ CU RĂSPUNSURI
PROBA I
Echipajul .....................................................................................
Şcoala............................................................................................
Membri..........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.....................................................................................................
Matematică
1.(3p)....................................................................................................................................................
2.(3p)....................................................................................................................................................
3. (3p)...................................................................................................................... .............................
4. (3p)...................................................................................................................... .............................
5. (5p)..................................................................................................................................................
Biologie
1. (3p)..................................................................................................................................................
2. (3p)................................................................................................................................... ...............
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. (3p) (1, ) ; (2, ) ; (3, ) ; ( 4, ) ;(5, ) ; (6, ) ; (7, ) ;(8, ).

Limba engleză
1. a) (1p).................................................. b) (2p)..................................................
2. a) (1p).................................................. b) (2p)..................................................
3. a) (1p).................................................. b) (2p)..................................................
4. a) (1p).................................................. b) (2p)..................................................
Istorie
1. (1p)............................................................................................................................. .....................
2. (1p)..................................................................................................................................................
3. (2p)............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. (2p)...................................................................................................................................................
5. (2p)............................................................................................................................. ......................
6. (1p).................................................................................................................................... ...............
7. (2p).......................................................................................................................... .........................
8. (1p)............................................................................................................................. ......................
Geografie
1(1p)........................................................... 3(1p)..............................................................
2. (2p) 4.(2p)
a) A F a) A F
b) A F b) A F
c) A F c) A F
d) A F d) A F
5.(1p)............................................................. 7.(1p)...................................................................
6. (2p) 8 . (2p)

a) A F a) A F
b) A F b) A F
c) A F c) A F
d) A F d) A F
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010

Proba 2. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Pornind de la versurile poeziei „Adolescenţi pe mare” de Nichita Stănescu:


,,Dar ei sunt zvelţi şi calmi, şi simultan
au şi deprins să meargă pe valuri în picioare"
exprimaţi-vă opinia despre adolescenţă,/adolescenţi (15 – 20 rânduri).
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010

Proba2. CREATIVITATE – FOAIE DE RĂSPUNS

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010

Proba 3. ABILITĂŢI PRACTICE

Realizaţi o prezentare PowerPoint cu tema


„Omul – parte din natură, nu distrugătorul ei”.
Prezentarea va cuprinde minimum 10 slide-uri;
Slide-uri vor putea conţine maxim 10 rânduri/ slide, desene create în paint, word etc;
Primul slide va conţine titlul prezentării scris în WordArt ,numele autorilor şi şcoala
de provenienţă;
Toate slide-urile vor avea fundal, efecte de animaţie, tranziţie între diapozitive şi sunet;
Aveţi la dispoziţie imagini în folder-ul My Pictures şi părţi muzicale în folder-ul My
Music;
Puteţi adăuga propriile cunoştinţe despre imaginile utilizate.
Se evaluează conţinutul, rigoare ştiinţifică, modul de prezentare, bogăţia de informaţii de
interes general, originalitate şi creativitatea.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010

Proba 3b. ABILITĂŢI PRACTICE

Realizaţi o compoziţie plastică – creaţie proprie – colaj, cu tema


„Portret”
Veţi folosi toate formele primite în plic!!!!
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PRAHOVA “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI
CONCURS JUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR

29 MAI 2010
Proba 1.
MATEMATICĂ
1. 15 min
2. aprox. 5 ani
3. 50m
4. 3; 3; 2.
5. Anglia - Bulgaria
Anglia - Croatia
Anglia - Danemarca
Anglia - Elvetia
Danemarca - Bulgaria
Danemarca - Croatia
Danemarca - Elvetia
Bulgaria - Elvetia

GEOGRAFIE

1. a
2. a)A b)F c)A d)F
3. 1c
4. a)F b)A c)F d)F
5. a
6. a)F b)F c)F d)A
7. 1c
8. a)F b)F c)F d)F