Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda micro macro economie prezinta niste procedeabstractia stiintifica,reprezinta un procedeu primn care

cunoaterea trece de la concret la abstracta elaborate de


oameni prin intermediul gindirii elimininduse laturile
sencundare si separind trasaturile esentiale
ale
fenomenelor economice.
Analiza si sinteza - Este un procedeu prin care fenomenul
economic
este
dezmembrat
prin
parti
componenetestudiindule aparte, partile examinate se
reunesc intr-un tot intreg si se cerce teaza in intregime.
Analiza macro economica - Supune analiza dezvoltarii
nationale in ansamblu.
Analiza micro-economica - Face o analioza a unitatilor
economice sunt aceleasi intreprinderi la nivel de productie
si a fenmenelor concrete.
Analiza cantitativa si calitativa - El consta in aplicarea in
cercetrile economice a metodelor matematice si statistice
de cercetare pe baza masinelor electronice de calcul.
Inductia - Este trecerea de la fapte la teorie
Deductia - Trecerea de la teorie la fapte
Experimentul economic - Desfasurarea unui experiment

Legile economice:
Functiile micro-macro economie
1.functia congnitiva-studiaza si explica procesele si
elementele vietii economice
2.Functia practica
3.functia
formativ-educativa
formeaza
depinderi
economice
4functia medodologica-reprezinta fundamental theoretic si
metodologic pentru celelalte stiinte economice
Legile economice reprezinta niste legaturi causal,
necesare,esentiale, generale,repetabile si relative stabile a
fenomenelor si proceselor economice.
Sistemult legilor economice include
1.legi economice generale-ele actioneaza in toate
formatiunile social-economice
Ex:legea economisirii timpului ,legea sporii productivitatii
muncii
2.legi economice specific-ele actioneaza doar in unele
formatiuni social-economice
Ex:legea + valori.legea acumularii capitalului
3.legi economice deosebite-ele actioneaza in acelea
formatiuni sociale-economice unde exista conditii
necesare.
Ex:legea cerei si ofertei,legea productiei de marfuri.

Marfa si proprietatile ei
Marfa este produsul muncii care satisfice anumite
necesitati ale omului sau productiei si care este menita
pentru schimb pe piata.
Marfa are urmatoarele proprietati
-valoarea de intrebuintare
-valoarea de schimb
La baza stabilirii valorii marfii stau urmatoarele teorii:
-teoria obiectiva a valorii-munca
-teoria sibiectiva a valorii utilitate marginala
-teoria cererii si a ofertei

Marimea valorii marfii este cantitatea de munca este


necesara petru producerea marfii. Marimea valorii marfii
ramiine neschimbata daca timpul de munca necesar pentru
producerea ei este constant si variaza odata cu
schimbarea productivitatii si intensitatii muncii
Productivitatea muncii este cantitatea de produse
confectionate intr-o unitate de timp. Ia este invers
proportionala cu marimea valorii marfii deoarece,sporirea
productivitatii muncii micsoreaza timpul de munca
necesar p/u producerea marfii.
Intensitatea muncii este cantitatea de munca
cheltuita,intr-o unitate de timp.
Cresterea intensitatii muncii inseamna cresterea gradului
de incordare a muncii,sporirea energiei musculare si
nervoase a lucratorului in cursul aceluiasi interval de
timp,fapt ce se echivaleaza cu prelungirea zilei de munca.

Banii si functiile lor


Banii reprezinta o marfa specifica care joaca rolul
echivalent general si exprima valoare tuturor
marfurilor,indeferent de marimea valorii lor.
Banii au urmaoarele functii
-masura valorii
-mijloc de circulatie
-mijloc de plata
-mijloc de acumulare
Cantitatea de bani necesara pentru circulatie depinde de
preturile marfurilor care urmeaza a fi realizate in decursul
unei perioade de timp.
Infatia este supraincarcare circulatiei cu o masa
excedentala de bani care este insotita de devalorizarea
banilor si sporirea preturilor. Cauzele inflatiei:
-Emisia banilor
-Depasirea cererii penste oferta
-Deficitul bugetar
-cresterearea cheltuielelor functiilor
-sporirea investitiilor capital
Staglatie-lipsa cresterii economice ,sporirea
preturilor,diferentierea sociala a ecuatiilor,aprofundarea
inegalitatii si inflatie deschisa
Rata inflatiei este raportul procentual dintere suma
preturilor,marfurilor realizate current si suma preturilor
marfurilor,realizate in perioada precedenta.

Pretul este suma de bani platita de comparator pentru


marfa procutrata sau serviciile prestate.
Teoriile ce determina pretul marfii:
-teoria obiectiva bazata pe valoare muncai
-teoria subiectiva-bazata pe utilizarea marginala
-teoria preturilor cu multi factori
La formarea pretului se tine cont de urmatoarele principia:
-preturile trebuie sa fie mai mari decit cheltuielele
-preturile trebuie sa imbine stablitatea cu flexibilitatea lor.
Functiile preturilor:
-functii de evidenta
-funcitia de stimulare
-funtia sociala
-funtia de stabilire a corelatiei,dintre cerere si oferta

Factorii de productie si combinare lor


1 .Necesitatile reprezinta ansablul terbuintelelor de
consum productive si neproductiv ale unitatilor economice
si ale populatiei.
Necesitatile au urmatoarele caracteristici:
1.sunt nelimitate la numar
2.sunt limitate ca intnsitate
3.sunt substituite
Tipologia necesitatilor
1.necesitatile economice
2.necesitatile sociale
3.necesitati spiritual-psihologice
4.necesitati substituite si nesubstituite
5.nevoi obligatii si nevoi aspiratii
6.nevoi ale productiei si ale populatiei
Resursele reprezinta elementele utilizate de catre omion
activitatea sa pentru satisfacerea necesitatilor.
Structurarea resurselor economice:
1.Se intilnesc resurse umane
2.Resurse materiale res.naturale si derivate
3.resurse financiare
4.resurse informationale
Legea raritatilor resurselor consta in aceea ca volomul
structura si calitatea resurselor economice se modifica mai
incet decit volumult structura si intensitatea nevoilor
umane.In baza resurselor economice se evidentiaza 3
factori de productie principali:
1.Natura(pamint)
2.munca
3.capitalul
4.sistemult informational
5.abilitatile intreprinsator
6.procesul tehnoci-stiintifice
7.neo-factorul de productie
Munca este un process care are loc intre om si natura in
cadrul caruia pe baza unor stiintelor si experientei
accumulate omul realizeaza reglementeaza si controleaza
schimbul dintre el si natura.
Capitalul reprezinta valorile de intrebuintare vcare
servesc pentru producerea altor valori de intrebuintare si
aduc profit (care fac bani)
Formele capitalului:
1.capital real si reprezinta capitalul care poseda valoare
de sine statatoare si functioneaza in limitele ativitatilor
economice.
Exemple:
1.Fabrici
2.uzine
3.mijloace de productie
2.Capital nopminal-reprezinta capitalul care nu dispune
de valoare sinestatatoare si nu functioneaza in cadrul
productiei,dar presupune dreptul de proprietate a supra
animator valori si asupra insirii venitului.
3.Capitalul tehnic-reprezinta totalitatea bunurilor
reprodese care sunt in stare sa asigure sporirea eficientii
muncii si insusirea profitului.
Amortizarea este expresia valorica a uzurii capitalului fix.
Rata amortizarii reprezinta raportul dintre valoarea
capitalului fix si durata functionarii lui normale.
Productia sociala este activitatea omului indreptata spre
crearea bunurilor si serviciilor pentru satisfaxerea
necesitatilor societati.productia sociala are urmatoarele
proprietati:

Productia materiala care include ramurile ce produc


bunurile materiale si presteaza servicii
materiale:industria,agricultura,comertul,constructiile,
transportul,telecomunicatiile,alimentatia
publica,apozitionarea tehnico-materiala,etc.
Productia nemateriala include ramurile care presteaza
serviciikle sociale si care creaza valori
spiritual:stiinta,medicina,invatamintul,etc.
Rezultatul final al procesului de productie reprezinta
produsul social care este compus din valoarea mijloacelor
de proctie consumate , valoarea produsului necesar,
valoarea produsului.
Obiectele muncii:obiectele lucrurile asuproa caror oml isi
indreapta actiunea sa:materiile prime,materii auxiliare,etc.
Forta de munca reprezinta totalitatea aptitudinilor fizice
si intelectuale ale oamennilor cu ajutorul carora ei produc
bunurile si presteaz servicii.
Obiectele muncii impreuna cu mijloacele muncii mijloace
de productie .mijloacele de priductie imprena cu format de
munca formeaza forte de productie.forta de productie
impreuna cu relatiile de productie formeaza modul de
productie.
Valoarea mijloacelor de productie este compus
din:valoarea produsului necesar,valoarea
produsului
consumat si valoarea+produs.
Produsul necesar este parte a produsului net care este
predestinate pentru satisfacerea necesitatilor lucratorului si
a familiei acestuia+ produsul este parte a produsului net,
creat asupra produsului necesar si care serveste pentru
satisfacerea necesitatilor sociale.
Rata+produsului este raportul procentula dintre valoare
produsului si valoarea produsului necesar.
Proprietatea reprezinta totalitatea relatiilor dintre
oameni in legatura cu insusirrea bunurilor.notinea de
proprietate poate fi examinata in urmatoarele sensuri:
--In sens juridic proprietatea reprezinta posedarea
bunurilor material de catre personae fizice sau
juridice.continutul juridic acorda dreptul de proprietate
titularului prin intermediul referitor norme si reguli
regristrativ. Aspectul juridic al proprietatii afera
urmatoarele drepturi titularului: dreptul de a dispune,
dreptul de a folosi, dreptul de a administra.
Aspectul economic in sens economic proprietatea
exprima relatiile sociale economice dintre oameni in
legatura cu insusirea bunurilor material si mai intii a
mijloacelor de productie. In structura sa proprietatea
include:
-obiectul proprietatii
-subiectul propritatii
Caile de formare a proprietatii de stat:
-nationalizaea unor intreprinderi si ramuri industrial
-in baza construirii diferitor bunuri din fonsul mojloacelor
statului.
-pe baz cumpararii de catre stat a actiiunilor unori
companiisi participareastatului in calitate de antreprenor
Procesul de transformare a proprietatii publicce in
prorpietate e numeste privatizare si nationalizare.
Sursele privatizarii:
-acumularile banesti ale cetatenilor si ale colectivelor de
munca
-credit bancar
-Bonurile partimoniale
Piata a aparut de timpuriu in istoria popoarelor si a
cunoscut un proces indelungat si complex jucind un rol

crescind si indeplinind functii dierite in procesul cresterii


economice.
Conditiile ce au contribuit la aparitia pietii au fost:
-Diviziunea sociala a muncii.
-Productia de marfuri.
Piata reprezinta un sistem de relatii, de vinzare/cumparare
intre agentii economici uniti prin legaturi de
interdependenta si aflinduse in raporturi de opozitie
deoarece fiecare urmareste propriul sau scop si interes.
Piata reprezinta un spatiu economic unde se intilneste
cererea si oferta sau vinzatorul cu cumparatorul.
Piata are urmatoarele trasaturi:
--Libertatea economica a producatorilor.
--Libertatea alegerii.
--Suveranitatea consumatorului.
Formele pietii
-Piata capitalului
-Piata valutara
-Piata mijloacelor de productie
-piata resurselor naturale
-piata muncii
-piata informatiei
-Piata legala
-piata ilegala
-piata reala
-piata fictiva
-piata locala
-piata regionala
-piata nationala
-piata mondiala
-piata de monopol
-piata de oligopol
-piata monopsonica
-piata oligopsonica
Piata marfuriloe de consum si servicii reprezinta
locul unde consumatorii isi schimba banii pe bunuri si
servicii oferite de interprinderi,agenti economic,vinzatori
Formele comertului
In dependenta de volomul realizarilor :
--Comert angro
--Comert cu amanunte
In dependenta de subiectele formei
--Comert cooperativ
--Comert de stat
--Comert privat
--Comert din interiorul intreprinderii
Bursa de marfuri
Calea pracursa de marfa de la producator la consumator
este insotita de anumite cheltuieli numite cheltuieli de
circulatie. Acestea sunt cheltuielile legate de circulatia si
realizarea marfurilor.
Concurenta- este una din trasaturile esentiale ale
economiei de piata. Ia constutie un model de
comportament al agentilor economici. Concurenta este o
confruntare dintre agentii economici in vederea obtinerii
unor conditii cit mai bune de productie,de desfacere,si de
enectuare a diferitelor operatii banesti sau a altor activitati
economice in scopul obtinerii de cit mai multe avantaje.
Functiile concurentei:
Stimuleaza aplicarea progresului tehnic
Reduce preturile de realizare
Contribue la sporirea nivelului de trai
Concruenta fiind o confruntare a agentilor economici se va
desfasura prin intermediul unor instrumente specifice:
De natura economica (reducerea preturilor de
realizare,inbunatatirea calitatii productiei,lansarea de noi
produse,oferirea unor inlesniri cumparatorilor,etc)
Legea concurentei exprima relatiile dintre producatori
precum si dintre producatori si consmatori in vedrea
asigurarii unor conditii cit mai favorabile pentru
producerea si realizarea bunurilor materiale si servicii
Piata capitalului este o tatalitate de tranzactie al carei
obiecte il constituie banii si titlurile de valoare

Piata capitalului de imprumut este o definire ca loc de


canfrundare intre cerere si oferta la resursele banesti
Sursele capitalului imprumutat sunt urmatoarele:
--Economiile populatiei
-- Economiile firmelor
-- Fondul de amortizare
--Economia guvernului
Creditul darea cu imprumuturi a banilor sau a altor bunuri
cu conditai restutiurii in termenul stabilit cu un adaos
procentual la suma imprumutate.
Formele creditului:
I. Din punct de vedere a subiectiilor credutarii
--Commercial
--Bancar
--De consum
II. Din punct de vedere a termenilor de acordare
--De termen scurt <1 an
--Pe termen mediu 1-5 ani
--Pe termen lung >5 ani
III. Din punct de vedere a relatiilor pe care le implica
--Public
--Privat
Dobinda este pretul platit de catre creditor pentru dreptul
de folosinta a imprumutului contractat pina la data
scadenta

Banca este institutie,care se ocupa cu concentrarea


mijloacelor banesti disponibile si punerea lor la dispozitia
statului,intreprinzatorilor si populatiei
Sistemul bancar contemporan include 3 elemente de baza
--Banca central
--Bancile comerciale
Institutiile finaciar-creditor include:
a)organizati bancare(bancile investitionale,banci de comert
exterior,banci ipotecare,casele de economii);
b)organizatii financiare nabancare(societatii de
asigurari,fonduri de pensii).
Profitul bancar se formeaza ca diferenta intre dobinzi
incasate de la cei carora banca le imprumuta bani si
dobinzile pe care banca le plateste pentru banii pastrati,
adica pentru servicii passive.

Piata hirtiilor de valoare reprezinta locul de ntilnire a


cererii si a ofertei de hirtii de valoare. Cea mai importanta
hirtie de valoare pe termen lung sunt: actiunile si
obligatiunile
Cursuril hirtiilor de valoare este pretul la care se vinde
si se cumpara hirtiile de valoare
Profit fondatorului este venitul insusirii de fondatorii
societatii pe actiuni ca diferenta dintre suma incasata de la
realizarea actiunilor si capitalulu investit

Piata fortei de munca reprezinta un spatiu econocmic


,unde se confrunta cerere si oferta de forta de munca,se
negociaza angajarea lucrarilor,marimea
salariului,conditiile de muca
Cererea de munca rerezinta necesarul de munca
saliariata,existent la un moment dat,determina de locurile
de munca disponibile,la nivelil fiecarei unityati economice
sau firme,al fiecarei aramuri sau pe ansamblul
econommiei nationale
Oferta de munca reprezinta totalitatea muncii pe care o
efectuat populatia apta de munca ce doreste sa se angajeze
la un moment dat
Somajul este dezechilibru este dezichilibru intre cererea
so oferta de forta de munca,in care o parte a populatiei
apte de munca nu are loc de muinca asigurat;crearea de
miini de lucru este ,sub nivelul ofertei de munca.

Intreprinderea este unitatea de baza a economiei


nationale, ia poate fi asemuita cu un organism complex in

care are loc compbinarea factorilor de productie si


obtininduse bunuri si servicii necesare existentei societatii.
Intreprinderea este unitatea fizica si juridical care
dispune de patrimoniu ce permite stabilirea legaturilor
economice cu alte intreprinderi asumarea riscului de
productie confectionarea, repartitia si schimbul marfurilor.
Functiile intreprinderii
--functia de cercetare-dezvoltare
--functia de productie
--functia comerciala
--functia financiar-contabil
--functia de personal
Formele intreprinderii criteriilor
--dupa sfera de activitate
--dupa dimensiuni - mici,mijlocii si mari
--dupa forma de proprietate
--dupa modul de asociere si gradul de responsabilitate
--dupa scopul activitatii
Intreprinzatorul este o persoana sau un grup de personae
care organizeaza si conduc intreprinderea in scopul
obtinerii profitului.
Functiile intreprinzatorului:
--Initiative de productie
--Organizarea productiei
--Functia de dirijare
--Functia de innovator
--Isi asuma riscul afacerii

Circuitul capitalului este transformarea succesiva a


capitalului dintr-o forma in alta si revenirea lui in forma
initiala.
Stadiile circuitului de capital
Transformare capitaluilui banesc in capital productive
Desfasurarea procesului de productie a marfii si a
produsului
Rotatia capitalului este repetarea sistematica si
permanenta a circuitului capitalului din momentul
invenstirii acestuia pina la revenirea lui la forma initiala
Timpul de rotatie a capitalului este timpul de la plasarea
capitalului in forma baneasca pina la revenirea lui la
proprietar in aceesi forma.
El are urmatoarea structura:
--Timp de circulatie
--Timp de productie
Timpul de productie la rindul sau se imparte in perioada de
munca si intreruperi de munca.

Productia unui bun sau a unui serviciu presupune un


consum de factori de productie.soma de cheltuieli a
factorilor de productie la intreprinderi reprezinta costul de
productie.
Costul de productie include:
--Materie prima
--Material auziliare
--Semifabricate
Tipurile costului de productie:
Cost de productie fix-include cheltuielele care nu depend
de voloul productiei confectionate
Cost de productie variabil include cheltuielile marimea
carora depend de volomul productiei confectionata
--cost de productie total
--cost de productie de sectie
--cost de productie de fabrica uzine
--cost de productie commercial
--cost de productie fizica

Profitul este un rezultat al activitatii economice si


seformeaza ca diferenta dintre emiturile si cheltuielele
unei intreprinderi. Profitul se obtine numai in urma
activitatii economice iar in economia de piata profitul este
conditia principal a desfasurarii oricarei activitati de natura
economica.
Profitul indeplineste urmatoarele functii:
--mijloc de auto-finantare
--mijloc de orientare a activitatii economice
Profitul exinsta sub mai multe forme:
Profit de balanta-este profitul de la productia
realizata,diferenta amenzilor incasate si platite,dividentele
pe actiunile procurate si cotizatiile anesti investite
Profit general-este diferenta dintre suma incasata de la
productia realizata,lucrari si servicii si cheltuielele
generale ale intreprinderilor
Profut net-este diferenta dintre profitul general si suma
impozitelor si a taxelor obligatorii akitate
Profit normal-este remunerarea intreprinzatorului pentru
exercitarea functiilor legate de activitatea economica a
intreprinderilor
Profit legal/ilegal
Cu profitul restant antreprenorul intemeiaza 3 fonduri:
-Fondul dezvoltarii productiei stiintei si tehnice
-Fondut stimularii material a lucratorilor
-Fondul dezvoltarii sociale a colectivelor

Finantele publice reprezinta ansamblul relatiilor


economice in expresie baneasca care se stabilesc in
societate in legatura cu formarea si utilizarea resurselor
banesti ale statului.
Relatiile financiare se stabilesc intre:
--Stat si populatie
--Stat si intreprinderi
--Intreprinderi si banci
Structura finatelor publice:
--Bugetul national
--Finantele intreprinderilor de stat
--Fondul asigurarilor sociale --Fondul asistentei sociale
--Mijloacele creditare
Finantele publice indeplinesc urmatoarele functii:
--Functia reproductiva
--Functia de stimulare
--Functia de control
Finantele publice se formeaza din venituri si cheltueli
publice. Cheltuielile publice sint cheltuielile finantate din
bugetele centrale si locale in scopul satisfacerii unei nevoi
obstesti.
Structura cheltuielilor publice:
--Cheluielile pentru mentinerea si functionarea aparatului
de stat
--Cheltuieli publice pentru scopuri sociale (invatamint,
cultura, arta etc.)
--Cheltuieli militare
--Cheluieli pentru cercetarile stiintifice
--Cheltuieli publice cu carecter economic
Veniturile publice sunt acelea venituri insusite de catre
stat in procesul redistribuirii produsului national net pentru
acoperirea cheltuielilor legate de intervenirea functiilor
statului.
Bugetul national
Una din componentele finantelor publice este bugetul
national. Bugetul national este planul veniturilor si
chltuielilor statului pentru o anumita perioada de timp (un
an de zile) confirmat de organele legislative.

Formele bugetului

--Buget ordinar/general
--Buget extraordinary - este intocmit in perioadele unor
dificultati financiar si sunt acoperite aceste cheltuieli din
imprumuturi sau din emisia banilor .
--Bugete anexe -ele se intocmesc aparte de bugetul general
de unele institutii care dispun de autonomie financiar.
--Bugetele unitatilor teritotrial administrative-ale
primariiolor din spatiu rural,etc.
Veniturile bugetale se formeaza din:
--Impozite de la intreprinderi, organizatii si populatii
--Venituri de la export
--Dibinda pentru credit
--Taxele vamale
--Vniturile de la realizarea averii confiscate
--Veniturile de la loterie

Impozitele- este o suma de bani decontata in buget in


mod obligatoriu fara contraprestatie si nerambursabila
conform cotelor stabilite din averea persoanelor fizice si
juridice pentru acoperirea cheltuielelor statului.
Atributiile impozitarii:
--obligativitatea
--nerambursabilitatea
--sanctionarea in caz de neplat
Functiile impozitelor
pirghiea economica ce reglementeaza interrelatiile dintre
stat,inteprinderi si populatie
sursa principal de formalre si completare a veniturilor
bugetare
Principiile impozitarii:
--Impozitul trebuie sa fie echitabil
--impozitul trebuie sa fie economicos
--impozitul trebuie sa fie comod
--impozitul trebuie sa fie sigur
Tipurile impozitelor
Se intilnesc 2 mari categorii de impozite:
Impozitele directe care se platesc din venituri sau averea
sibiectului impozitar.
Se intilnesc urmatoarele tipuri de impozite
--impozitul de venit care se percepe de la persoana fizice
si juridece
--impozitul rutier
--pe imobil
Impozitele indirecte-se stabilesc in cote proportionale la
pretul marfuilor si serviiciilor si sunt platite de
consumatori prin intermediul vinzatorilor
taxa pe valoare adaugata reprezinta o forma de colectare la
buget a unei parti a valorii marfurrilor livrate,serviciilor
presate si care sunt supuse impozitarii pe teritoriul RM si-l
achita intreprinderea care vinde bunurile incluzindul in
pretul acestuia.

Acciziile-este un impozit de stat care este stabilit pentru


unele marfuri de consum si pentru activitatile in domeniu
jocurilor de noroc
--taxele vamale-impozitele si taxel,adminitratii publice
locale
--taxa pentru detinarii de animal

Consumul-folosirea bunurilor material si serviciilor de


catre populatie si administratie pentru satisfacerea
necesitatilor personalesi generale ale societatii.
Consumul are urmatoarele forme:
--Consum final
--Consum intermediar
Criteriile:
Dupa subiectul consumului:a) consum privat;
b) consum public;
Dupa durata consumului:a)consum propriuzis;
b)consum de uz indelungat;
Dupa bunurile ce constituie obiectul consumlui:
a)consum de bunuri;
b)consum de serviciu;
Factori obiectivi
a)modificarile din politica fiscal
b)nivelul veniturilor
c)modificarea asteptarilor referitoare la raportul dintre
venitul anual si nivel viitor al
veniturilor
Factori subiectivi
a)dorinta oamenilor de marire a standardului de viata.
Promovarea proselor,formarea de reserve banesti petru
asigurarea batrinilor
Principalul factor care determina marimea consumului este
venitul. Consumul evolueaza in aceeasi directive ca si
venitul.
Relatia dintre venit si consum este subiectul mai multor
teorii care sonsta in urmatoare:
Pe masura ce cresc veniturile unei familii are loc
deminuarea ponderii cheltuielelor alimentare,acea a
cheltuielelor pentru imbracaminte si locuinta ramine
constata iar partea ce revine cheltuielelor diverse creste.
Acumularea reprezinta transformarea a parti produsului in
factori de productie care se foloseste in calitate de
investitii capitale pentru extinderea productiei,sporirea
bazei materiale a sferei social-culturale si triarea
rezervelor.
Necesitatea acumularii rezulta din:
--Cresterea numarului populatiei
--Revolutia tehnico-stiintifica
--Consumul personal si productive
--Structura si calitatea necesitatilor
--Schimbul international
--Cresterea nivelului de civilizatie si cultura a populatiei
--Asigurarea independentei si suveranitatii nationala
Acumularea are urmatoarele forme:
--Acumularea productiva-pentru constructia noilor
intreprinderi
--Acumularea neproductiva
--Acumularea maximal-mijloacele banesti sunt destinate
pentru crearea cantitatii maximale de mojloace de
producite si obiecte de consum

Economii reprezinta excendentul de venit peste


cheltuielele de consum
Economiile pot fi analizate si clasificate in funtii de mai
multe criteria:
a).Nivelul la care se formeaza
--Economii individuale
--Economii publice
b)surse de provinianta
--Economii NETE
--Economii BRUTE

Marimea economiilor este influentata de:


I.dorinta de a crea reserve pentru stuatii neprevazute .
II.dorinta ce se asigura in vederrea unui imprevizibil viitor
nefavorabil viitor nefavorabil determinat de
imbatriniri,studii.

Investitiile reprezinta acea punte care leaga prezentul


de viitor deoarece investitiile facute astazi genereaza
cresterea posibilitatilor de productie pentru ziua de miine.
Investitiile reprezinta totalitatea cheltuielelor care se fac
pentru producerea bunurilor in scopul cresterii capitalului
fix si a stofurilor de capital circulant si sporirea pe aceasta
cale a ambutiei nationale. Investitiile se clasifica astfel:
1).Dupa forma de proprietate:
--Private
--Publice
--Mixte
2).Dupa originea geografica
--Interne
--Externe
3).Dupa caracterul lucrarilor
--In cosnstructii
--In reconstructii
Plata fortei de munca care se repartizeaza in dependent
de cantitatea si calitatea muncii de depuse in productia
sociala si de nivelul valorii fortei de munca. Salariul
cunoste urmatoarele forme:
Salariu nominal reprezinta suma de bani primita de
lucrator pentru forta de munca cheltuita. Marimea
salariului nominal depinde de :
1).valoare si pretul fortei de munca;
2).evolutia situatiei economice;
3).politica de salarizare.
Salariul real reprezinta cantitatea de bunuri si servicii
care poate fi procurata cu salariul nominal. Salariul real
depend de niste factori:1).Marirea salariului nominal;
2).Puterea de cumparare de abatere;
3).Revindecarile inaintate de lucratori;
Marimea si dinamica salariului difera de a tara la tara de
zone economice,intreprinderi si sunt influentate de
urmatorii factori:
--Deosebirile nationale
--Intensitatea muncii
--Productivitatea muncii
O modalitate prin care se determina marimea si dinamica
salariului individual reprezinta forma de salarizare.
Principalele forme de salarizare sunt:
---Salarizare pe o unitate de timp/ Salarizare in regime este remunerarea fortei de munca care se fectuiazain
dependent de timpul lucrata
(ora,zi,saptamina,luna,trimestru,an,etc.).Aceasta forma de
salarizare cunoste urmatoarele sisteme:
1). Remunerarea muncii pe o unitate de timp simpla;
2).remunerarea muncii pe o unitate de timp premial;
---Salarizare in accord remunerearea muncii efectuata in
functie de cantitatea si calitatea productiei confectionate
sau volumului lucrarilor indeplinite. Salarizarea in accord
are urmatoarele sisteme:1). In accord dirtect;
2).in accord progresiv;
3).in accord premial.
---Salarizare mixta- este o imbinare a primelor 2 forme de
salarizare.
---Salarizare in remiza- se aplica in comert,in activitatea
de prestari servicii unde venitul fiecarui angajat se
determina proportional cu nivelu de indeplinire a sarcinilor
stabilite prin contract.

Sistemul tarifar reprezinta ansamblul de a acte


normative care reglementteaza nivelul salariilor pe
ramuri,iar in interriorul ramurilor pe tipurile de productie
si ale lucratorilor in functie de calificarea acestora si
conditiile de munca ale diferitelor categorii de lucratori.
Salariul tarifar are urmatoarele structure:
Indicatorul tarifar-contine caracteristica profesiilor si a
tipurilor de lucari,cerintele executarii diferitelor operatiuni
si determina categoria lucratorului.
Reteaua de salarii-reprezinta de system de coeficienti
tarifari care determina corelatia retribuirii lucratorilor
fiecarei categorii,in comparatiecu plata primei categorii iar
coeficietul fiecareia =1.
Salariul tarifar- determina marimea retribuirii muncii
intr-o unitate de timp indeplinind norma de productie.
In agricultura sunt aplicate urmatoarele forme de
salarizare:
---Salarizare in acord, in acord progresiv
---Plata suplimentara se plateste pentru calitatea
productiei
---Plata colectiva se plateste pentru un anumit volum de
lucrari indeplinite in conformitate cu cheltuielile.
Veniturile familiale sint veniturile atit banesti cit si
naturale obtinute de toti membrii familiei in decursul unui
an de zile.
Veniturile familiale provin din urmatoarele surse:
--salariul, suplimentele si primele la salariu.
--Veniturile banesti si naturale din gospodaria auxiliara
--Dobinda la depunerile banesti
--Dividentele pe actiuni
--Cistiguri banesti si dobinda de la obligatiunile
imprumuturilor de stat
--Cistigurile banesti si in obiecte de la jocurile cu cistig
Nivelul de trai este gradul de satisfacere a necesitatilor
materiale si spirituale ale popuilatiei unei tari ale unor
grupuri sociale sau persoane in conditiile date de
dezvolare a productiei
Indicatorii care reflecta nivelul de trai a populatiei unei tari
sint urmatorii:
--Marimea veniturilor reale ale populatiei
--Volumul si calitatea bunurilor si serviciilor
--Conditiile de munca, odihna, locative si de transport
--Natalitatea
--Mortalitatea
--Gradul de ocupare a fortei de munca
--Durata timpului liber
--Calitatea asistentei sociale si sanitare
--Gradul de satisfacere a nevoilor culturale
--Accesul la invatamint, stiinta, cultura
Politica economica consta dintr-un ansamblu de masuri
economice si non economice prin care puterea publica
realizeaza o utilizare normativa a resurselor sale si o
distribuire a veniturilor in scopul infaptuirii principiilor de
justitie si de dreptate sociala.
Indexarea salariilor, pensiilor, este majorarea acestora in
raport cu indicele de crestere a preturilor.
Indexarea salariilor se stabileste prin acte normative ce
prevad periodicitatea revizuirilor de salariu si modaliratile
de indexare (anual, simestrial, trimestrial) si se stabileste
fie marja de majorare a salariului, fie procentual anticipat
al inflatiei.

-> Participarea statului la viata economica are o


istorie indelungata. Inca din antichitate statul s-a amestecat
in viata cetatii, iar odata cu dezvoltarea economico sociala
s-a amplificat si rolul economic al statului, iar participarea
lui la viata sociala s-a accentuat. In zilele noastre
interventia statului a devenit un fenomen prezent intr-o
masura mai mare sau mai mica in toate tarile si in toate
domeniile.
Conceptiile privind rolul economic al statului
Conceptia libertariana - prevede implicara statului doar
la colectarea impozitelor, lupta cu intreprinderile
monopoliste si concurentii straini
Conceptia monetarista spune ca rolul statului consta in
intretinerea armatei si politiei, protejarea pietii interne si
protectia mediului inconjurator
Conceptia keinesiana vorbeste ca rolul statului se reduce
la infaptuirea unei politici creditar-monetare cu scopul
utilizarii mai bune a fortei de munca.
Conceptia neoliberala afirma ca statul nu trebuie sa se
amestece in activitatea economica a producatorilor de
marfuri iar economia de piata trebuie sa se autoregleze
prin mecanismele de piata in dependenta de cerere si
oferta
Din aceste concepte se contureaza 2 tendinte diametral
opuse in aprecierea rolului statului in economie:
---Liberalismul economic
---Intervetionismul statului
Functiile economice ale statului:

--Elaborarea cadrului legislativ


--Confectionarea bunurilor materiale care nu sint rentabile
pentru intreprinderile private (APA CANAL)
--Stabilizarea dezvoltarii economice nationale
--Elaborarea bugetului national si a sistemului impozitar
--Reglementarea circulatiei banilor si a sistemului creditar
--Protectia pietei nationale de concurenta straina
--Redistribuirea veniturilor
In reglementarea economiei de piata statul aplica
urmatoarele metode:
Metodele directe-constau in stabilirea si respectarea
proportiilor in dezvoltarea economiei nationale; elaborarea
programelor complexe de dezvoltare a unor raioane sau
ramuri; comanda de stat in privinta colectarii productiei
industriale si agricole; politica reglementarii veniturilor
populatiei;
Metodele indirecte- includ impozitarea interprinderilor
organizatiilor si populatiei; reglementarea ratei dobinzii la
resursele creditare ; subventionarea i treprinderilor cu
renta;libiltate rentabilitate redusa;platirea
indemnizatiilor,familiilor socialmente vulnerabile;
Pentru reglementarea sistemului monetar creditar
statul aplica urmatoarele instrumente:
Operatiuni pe piata libera-daca in circulatie suma de bani
depaseste suma preturilor marfurilor;

Banca centrala vinde investigarilor privati si banilor


comerciale si obligatiuni de stat,cu suma incasata o
rezerveaza
---Modificarea ratei rezervelor obligatorii a bancilor
comerciale pastrate la banca centrala-reducerea rezervelor
creditare duce la scumpirea lor si la micsorarea
investitiilor,iar sporirea acestor rezerve contribuie la
reducerea ratei dobinzii si crtesterea investitiilor
---Modificarea ratei dobinzii oficale-necesitatea
activizarii ritmurilor dezvtarii economice impune banca
centrala sa reduca rata dobinzii,iar daca datoria statului
este mare rata dobinzii se majoreaza si investitiile se reduc
Limitarea contitativa a creditelor si inasprirea conditiilor
de creditare-se introduc schimbari in termenile creditarii ;
se majoreaza sau se micsoreaza rata dobinzii; se aplica
sanctiuni economice fata de persoanele
fizice/juridicecreditate de banci

Politica economica ansamblu de masuri norme si


reguli ale statului in scopuri influentei asupra vietei
economice si dirijarii acesteia
Majorarea sau redecerea impozitelor si taxelor
stimularea dezvoltarii productiei
modificarea structurii cheltuielelor publice
inghetarea preturilor cu scopul stoparii inflatiei
etc.

Obiectivele politicii economice:


--asigurarea cresterii economice stabile
--controlul asupra sonajului si cresterii pietii echilibrate ale
fortei de munca
--controlul asupra inflatiei si asigurarea unui nivel stabil al
preturilor
--formara unei balante de pret favorabile
Cu toate ca tara noastea dispune de o forta de munca
relativ calitativa,mai avem paminturi arabile cu o fertilitate
deosebita o infrastructura relativ-dezvoltata si o dorinta
nemaipomenitaa oamenilor,de a trai ca europenii cu toate
acestea traminem a fio o tara in curs de dezvoltate.
Cauzele pentru care R.M. ramine o tara in curs de
dezvolare sunt:
--pierderea pietii interne inca din primii ani de tranzictie la
economia de piata
--incapacitatea de a gasi mecenismele de transformare a
economiiilor mai ales a banilor veniti de peste hotare in
investitii productibile