Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinea de zi a sedintei consiliului de administratie al IS STI Cahul

12.03.2016,ora 11.30
Raport cu privire la rezultatele activitatii economico- financiara a IS STI Cahul,
pentru anul 2015.
Pe perioada anului 2015 intreprinderea IS STI Cahul activind, cu servicii de irigare si de secare
Cu volum total de 2355.2m3 avind un rezultat cu venit de -1041.mii lei un alt venit de la
Arenda de-46.7 mii.lei si alte vrnituri -72.3mii. lei total un venit de 1160.mii. lei.In anul2015
IS STI Cahul a primit de la agentia APELE MOLDOVEI subventii de1715.mii lei dar tot
Odata si cheltuelele sint colosale de mari: salariul-1179.mii.lei, impozetele(as,sociala, medicala)
-385.mii lei,impozetele locale:a/teritoriala-15mii.lei, im.funciar-7miilei,imobiliar16mii.lei
Deplasarile si decontarile-17mii.lei, serviciile(gaz,e/electrica)-768mii.lei, servicii bancare-23mii lei, cheltueli la motorina-46miilei, piese de schimb-54mii lei,alte cheltueli , intotalcu o
valoare de2456mii lei adaugind si suma de amortizare-214454 mii lei ne este clar ca rezultatul
final este in perdere.
2.Examinarea si aprobarea deciziilor privind datoriile salariale ale intreprinderii;
La inceputul anului 2015 IS STI Cahul avea datorie pe salariu de 1320941 lei, pe
Parcursul anului s-au dat salarii si de doua ori in luna de pilda lunile martie si septembrie,
din cauza unei persoane eliberate(Galit Gheorghe), prin gudecata a primit salariu fara calcularea
impozetelor in suma de80mii lei plus hotarirea judecatii -152mii lei, in total-232mii lei unde
intreprinderea amai perdut doua salarii la lucratori peperioada anului.Mari sume au fost calculate
si achitate la datoriile desalariu prin graficul de reesalonare persoanelor fosti angajati:
Filoti G.-11969 in 4 luni acite-2400lei:Filoti Mircea-11563.lei in 4 luni a cite2400lei:Vilcu Ion13876lei in 5 luni a cite2500lei, altor persoane fosti angajati pensionari: Tarasov Feodor-12601
Lei a cite 3734lei in 3luni,Casiadi Valentin-12408lei in 4.luni a cite3100lei, Ivanov Ion-39393
Lei in 5 luni a cite 7880lei, Cervonii Iurie-56104lei in 6luni a cite 9350lei pe luna .dar totusi la

01.03.2016 la fostii eliberati constitue suma de152mii lei dintre care eliberati pensionari ca:
Bandurscii Constantin- 12892lei , si Tiu Ion-54593lei ,Tomita Ina-33200(fara retinere de
Impozite) la sfirsit de A/2015 datorie pe salariu este de 948 mii lei