Sunteți pe pagina 1din 552

Sache Neculaescu

Livia Mocanu
Ilioara Genoiu

Gheorghe Gheorghiu
Adrian uuianu

INSTITUII DE DREPT CIVIL


CURS SELECTIV PENTRU LICEN

Contribuia autorilor:
Sache Neculaescu Temele I, IV, VI, VII
Livia Mocanu Tema VIII
Gheorghe Gheorghiu Temele II i III
Ilioara Genoiu Tema IX
Adrian uuianu Tema V

Sache Neculaescu
Livia Mocanu
Ilioara Genoiu

Gheorghe Gheorghiu
Adrian uuianu

INSTITUII DE DREPT CIVIL


CURS SELECTIV PENTRU LICEN
Ediia a II-a, revzut i adugit

Universul Juridic
Bucureti
-2013-

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.


Copyright 2012, 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI


COMERCIALIZAT DECT NSOIT DE SEMNTURA
I TAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.

REDACIE:

DEPARTAMENTUL
DISTRIBUIE:

tel./fax:
tel.:
e-mail:

021.314.93.13
0731.121.218
redactie@universuljuridic.ro

tel.:
fax:
e-mail:

021.314.93.15
021.314.93.16
distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro
4

Cuprins
Abrevieri ............................................................................................................................ 27
Tema I. ACTUL JURIDIC CIVIL ................................................................................. 29
Capitolul I. Noiunea i clasificarea actelor juridice civile .......................................... 29
1. Noiune ..................................................................................................................... 29
2. Clasificarea actelor juridice civile ............................................................................. 30
2.1. Acte juridice civile unilaterale, bilaterale i plurilaterale ...................................... 30
2.2. Acte juridice cu titlu oneros i acte juridice cu titlu gratuit ................................... 32
2.3. Acte juridice consensuale, solemne i reale .......................................................... 33
2.4. Acte juridice civile patrimoniale i acte juridice civile nepatrimoniale ................. 34
2.5. Acte juridice civile de conservare, de administrare, i de dispoziie ..................... 34
2.6. Acte juridice civile comutative i acte juridice civile aleatorii .............................. 35
2.7. Acte juridice civile instantanee i acte juridice civile cu executare succesiv ....... 35
2.8. Acte juridice civile strict personale i acte juridice civile care pot fi ncheiate
prin reprezentare .................................................................................................. 36
2.9. Acte juridice civile constitutive, translative i declarative .................................... 36
2.10. Acte juridice civile principale i acte juridice civile accesorii............................. 37
2.11. Acte juridice civile numite, acte juridice civile nenumite ................................... 37
2.12. Acte juridice civile cauzale i acte juridice civile abstracte................................. 38
2.13. Acte juridice civile subiective i acte juridice condiie ....................................... 38
2.14. Acte juridice civile pure i simple i acte juridice civile afectate de
modaliti .......................................................................................................... 38
2.15. Acte juridice ntre vii i acte juridice pentru cauz de moarte ............................. 38
3. Principiul libertii ncheierii actului juridic civil .................................................... 39
3.1. Noiune ................................................................................................................ 39
3.2. Evoluie ............................................................................................................... 39
3.3. Limitele libertii ncheierii actelor juridice.......................................................... 42
4. Principiul voinei reale .............................................................................................. 44
Capitolul II. Condiiile de validitate a actului juridic civil .......................................... 46
Seciunea I. Noiune i clasificare .................................................................................... 46
1. Noiune ..................................................................................................................... 46
2. Clasificare ................................................................................................................. 46
Seciunea a II-a. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil ........................................... 47
1. Noiune ..................................................................................................................... 47
2. Regula capacitii...................................................................................................... 47
Seciunea a III-a. Consimmntul .................................................................................... 49
1. Noiune i accepiuni ................................................................................................ 49
2. Condiiile consimmntului ..................................................................................... 49
3. Viciile consimmntului .......................................................................................... 51
3.1. Eroarea ................................................................................................................. 52
3.1.1. Noiune .......................................................................................................... 52

3.1.2. Clasificarea erorii .......................................................................................... 52


3.1.3. Cazurile legale de eroare esenial ................................................................. 54
3.1.4. Condiiile erorii eseniale ............................................................................... 55
3.1.5. Proba erorii eseniale ..................................................................................... 56
3.1.6. Sanciunea erorii eseniale ............................................................................. 56
3.1.7. Eroarea privind propria prestaie .................................................................... 56
3.1.8. Eroarea nescuzabil ....................................................................................... 56
3.1.9. Eroarea de calcul ........................................................................................... 57
3.1.10. Invocarea erorii cu bun-credin ................................................................. 57
3.2. Dolul .................................................................................................................... 57
3.2.1. Noiune. ......................................................................................................... 57
3.2.2. Structura dolului ............................................................................................ 58
3.2.3. Clasificarea dolului ........................................................................................ 58
3.2.4. Condiiile dolului ........................................................................................... 59
3.2.5. Proba dolului ................................................................................................. 60
3.2.6. Sanciunea dolului ......................................................................................... 60
3.3. Violena (metus) ................................................................................................... 60
3.3.1. Noiune .......................................................................................................... 60
3.3.2. Clasificarea violenei ..................................................................................... 61
3.3.3. Condiiile violenei ........................................................................................ 62
3.3.3.1. Elementul material al violenei. Ameninarea .......................................... 62
3.3.3.2. Gravitatea temerii ................................................................................... 64
3.3.3.3. Obiectul ameninrii ................................................................................ 65
3.3.3.4. Caracterul injust al ameninrii................................................................ 67
3.3.4. Temerea revereniar ..................................................................................... 68
3.3.5. Starea de necesitate, o nou form de violen ............................................... 68
3.3.6. Observaii privind reglementarea strii de necesitate ..................................... 69
3.3.7. Proba violenei ............................................................................................... 72
3.3.8. Sanciune ....................................................................................................... 72
3.3.9. Daune-interese ............................................................................................... 73
3.4. Leziunea ............................................................................................................... 74
3.4.1. Noiune .......................................................................................................... 74
3.4.2. Trsturile leziunii reglementate de actualul Cod civil................................... 76
3.4.3. Sanciunea leziunii ......................................................................................... 77
Seciunea a IV-a. Obiectul actului juridic civil ................................................................. 78
1. Noiune i evoluie .................................................................................................... 78
2. Reglementare ............................................................................................................ 81
3. Condiii ..................................................................................................................... 82
Seciunea a V-a. Cauza actului juridic civil ...................................................................... 87
1. Noiune i evoluie .................................................................................................... 87
2. Condiiile cauzei ....................................................................................................... 88
3. Proba cauzei.............................................................................................................. 91
4. Sanciunea cauzei...................................................................................................... 91
Seciunea a VI-a. Forma actului juridic civil .................................................................... 91
1. Noiune ..................................................................................................................... 91
2. Principiul consensualismului .................................................................................... 91

2.1. Forma cerut ad validitatem ................................................................................. 92


2.1.1. Definiie......................................................................................................... 92
2.1.2. Condiii.......................................................................................................... 92
2.2. Forma cerut ad probationem ............................................................................... 93
2.2.1. Definiie......................................................................................................... 93
2.2.2. Domeniu de aplicare ...................................................................................... 93
2.2.3. Sanciunea ..................................................................................................... 93
2.3. Forma cerut pentru opozabilitate ........................................................................ 93
2.3.1. Definiie......................................................................................................... 93
2.3.2. Sanciunea ..................................................................................................... 93
Capitolul III. Efectele actului juridic civil..................................................................... 94
Seciunea I. Identificare..................................................................................................... 94
1. Noiune ..................................................................................................................... 94
2. Enumerare ................................................................................................................ 94
2.1. Principiul forei obligatorii a actului juridic civil (pacta sunt servanda) ............... 94
2.1.1. Noiune .......................................................................................................... 94
2.1.2. Fundament ..................................................................................................... 94
2.1.3. Consecinele forei obligatorii a actului juridic civil....................................... 96
2.1.4. Excepii de la principiul pacta sunt servanda ................................................. 97
2.2. Irevocabilitatea actului juridic civil ...................................................................... 97
2.2.1. Noiune .......................................................................................................... 97
2.2.2. Excepii de la principiul irevocabilitii actului juridic civil ........................... 97
2.3. Principiul relativitii efectelor actului juridic (res inter alios acta, aliis
neque nocere, neque prodesse potest) ......................................................................... 98
2.3.1. Noiune .......................................................................................................... 98
2.3.2. Efectele i opozabilitatea actului juridic civil ................................................. 98
2.3.3. Excepiile de la principiul relativitii efectelor actului juridic civil ............... 99
2.3.3.1. Excepiile aparente .................................................................................. 99
2.3.3.1.1. Avnzii-cauz ................................................................................... 99
2.3.3.1.2. Promisiunea faptei altuia (convenia de porte-fort) ......................... 101
2.3.3.1.3. Reprezentarea .................................................................................. 102
2.3.3.1.4. Contractul colectiv de munc.......................................................... 103
2.3.3.1.5. Aciunile directe ............................................................................. 103
2.3.3.2. Excepii reale de la principiul relativitii efectelor actului juridic.
Stipulaia pentru altul (contractul n favoarea unei tere persoane) ..................... 103
2.3.3.2.1. Noiune ........................................................................................... 103
2.3.3.2.2. Condiiile stipulaiei pentru altul ..................................................... 104
2.3.3.2.3. Natura juridic a stipulaiei pentru altul .......................................... 105
2.3.3.2.4. Efectele stipulaiei pentru altul........................................................ 105
2.3.4. Excepii de la opozabilitatea actului juridic civil. Simulaia ......................... 106
2.3.4.1. Noiune ................................................................................................. 106
2.3.4.2. Condiiile simulaiei .............................................................................. 106
2.3.4.3. Formele simulaiei................................................................................. 106
2.3.4.4. Efectele simulaiei. ................................................................................ 107
2.3.4.5. Aciunea n simulaie............................................................................. 107
2.3.4.6. Proba simulaiei .................................................................................... 108

Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil................................................................. 109


Seciunea I. Consideraii generale .................................................................................. 109
1. Noiune ................................................................................................................... 109
2. Funciile nulitii ..................................................................................................... 109
3. Evoluia concepiei despre nulitate.......................................................................... 110
4. Clasificarea nulitii contractului ............................................................................ 112
4.1. Interesul clasificrii nulitilor ............................................................................ 112
4.2. Nulitatea absolut i nulitatea relativ ................................................................ 112
4.3. Nulitate parial i nulitate total ........................................................................ 113
4.4. Nulitate expres i nulitate virtual..................................................................... 114
4.5. Nulitate de fond i nulitate de form................................................................... 114
4.6. Nulitate amiabil, nulitate judiciar i nulitate de drept ...................................... 114
5. Delimitarea nulitii fa de alte sanciuni de drept civil.......................................... 115
5.1. Interesul delimitrii ............................................................................................ 115
5.2. Nulitatea i rezoluiunea ..................................................................................... 116
5.3. Nulitatea i rezilierea .......................................................................................... 116
5.4. Nulitatea i revocarea ......................................................................................... 117
5.5. Nulitatea i reduciunea ...................................................................................... 118
5.6. Nulitatea i inopozabilitatea ............................................................................... 118
5.7. Nulitatea i caducitatea ....................................................................................... 118
5.8. Nulitatea i inexistena actului juridic civil ......................................................... 119
Seciunea a II-a. Cauzele de nulitate ............................................................................... 120
1. Cauzele de nulitate absolut .................................................................................... 120
2. Cauzele de nulitate relativ ..................................................................................... 121
Seciunea a III-a. Regimul juridic al nulitii.................................................................. 121
1. Noiune ................................................................................................................... 121
2. Regimul juridic al nulitii absolute ........................................................................ 121
3. Regimul juridic al nulitii relative.......................................................................... 122
Seciunea a IV-a. Efectele nulitii actului juridic civil .................................................. 124
1. Noiune ................................................................................................................... 124
2 Principiul retroactivitii efectelor nulitii actului juridic civil ................................ 124
2.1. Noiune .............................................................................................................. 124
2.2. Excepiile de la principiul retroactivitii ............................................................ 124
3. Principiul restabilirii situaiei anterioare (restitutio in integrum) ............................. 125
3.1. Noiune .............................................................................................................. 125
3.2. Excepii .............................................................................................................. 126
4. Principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a anulrii actului iniial
(resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis) ............................................................. 127
4.1. Noiune .............................................................................................................. 127
4.2. Excepii .............................................................................................................. 127
5. Excepii ale principiului quod nullum est nullum producit efectum ......................... 128
5.1. Justificarea excepiilor ........................................................................................ 128
5.2. Conversiunea actului juridic civil ....................................................................... 128
5.3. Principiul aparenei de drept (error comunis facit ius) ........................................ 129
5.4. Principiul rspunderii civile delictuale ............................................................... 129

Tema II. PERSOANA FIZIC .................................................................................... 130


Seciunea I. Capacitatea persoanei fizice: capacitatea de folosin i capacitatea
de exerciiu .................................................................................................. 130
1. Capacitatea de folosin a persoanei fizice .............................................................. 130
1. Noiunea i trsturi juridice ale capacitii de folosin ......................................... 130
2. nceputul capacitii de folosin ............................................................................. 131
3. Coninutul capacitii de folosin ........................................................................... 131
4. ngrdirile capacitii de folosin ........................................................................... 132
4.1. ngrdiri cu caracter de sanciune ....................................................................... 132
4.2. ngrdiri cu caracter de protecie ........................................................................ 132
5. ncetarea capacitii de folosin a persoanei fizice ................................................... 133
5.1. Declararea judectoreasc a morii persoanei fizice............................................ 134
5.2. Anularea hotrrii judectoreti de declarare a morii......................................... 134
5.3. Comorienii ........................................................................................................ 135
2. Capacitatea de exerciiu a persoanei fizice .............................................................. 135
6. Noiune i caractere juridice ................................................................................... 135
7. Lipsa capacitii de exerciiu a persoanei fizice ...................................................... 135
8. Capacitate de exerciiu restrns ............................................................................. 136
9. Capacitatea anticipat de exerciiu .......................................................................... 136
10. Capacitatea de exerciiu deplin ........................................................................... 136
11. ncetarea capacitii de exerciiu ........................................................................... 137
Seciunea a II-a. Ocrotirea persoanei fizice .................................................................... 137
1. Ocrotirea minorului ................................................................................................ 137
1. Ocrotirea printeasc noiune i principiile ocrotirii printeti ............................. 137
2. Coninutul i exercitarea ocrotirii printeti ............................................................ 137
3. Rspunderea prinilor ............................................................................................ 138
2. Tutela minorului ..................................................................................................... 139
4. Noiunea, caracterele juridice i principiile tutelei .................................................. 139
5. Deschiderea tutelei ................................................................................................. 140
6. Numirea tutorelui ................................................................................................... 140
7. Consiliul de familie ................................................................................................ 141
8. Coninutul ocrotirii prin tutel ................................................................................ 142
9. Controlul exercitrii tutelei ..................................................................................... 143
10. ncetarea tutelei .................................................................................................... 144
3. Curatela special a minorului .................................................................................. 144
11. Noiune, instituire, exercitare ............................................................................... 144
4. Ocrotirea bolnavului psihic prin interdicia judectoreasc ..................................... 144
12. Noiune ................................................................................................................ 144
13. Condiiile punerii sub interdicie .......................................................................... 145
14. Procedura punerii sub interdicie .......................................................................... 145
15. Efectele punerii sub interdicie judectoreasc ..................................................... 146
16. Ridicarea i ncetarea interdiciei judectoreti .................................................... 147
5. Ocrotirea persoanei fizice prin curatel ................................................................... 147
17. Definiia i cazurile de instituire a curatelei .......................................................... 147
18. Numirea curatorului ............................................................................................. 148
19. ncetarea curatelei ................................................................................................ 148

Seciunea a III-a. Identificarea persoanei fizice.............................................................. 148


1. Introducere ............................................................................................................. 148
1. Numele persoanei fizice.......................................................................................... 149
2. Definiie, coninut i caractere juridice ................................................................... 149
3. Numele de familie propriu-zis ................................................................................ 150
4. Schimbarea numelui pe cale administrativ ........................................................... 151
5. Retranscrierea numelui de familie .......................................................................... 151
6. Pseudonimul .......................................................................................................... 152
7. Porecla ................................................................................................................... 152
2. Codul numeric personal .......................................................................................... 152
3. Domiciliul persoanei fizice ..................................................................................... 152
8. Definiie, importan i caractere juridice ............................................................... 152
9. Felurile domiciliului ............................................................................................... 153
9.1. Domiciliul de drept comun ................................................................................. 153
9.2. Domiciliul legal.................................................................................................. 153
9.3. Domiciliul convenional ..................................................................................... 154
9.4. Domiciliul profesional........................................................................................ 154
3. Reedina persoanei fizice ....................................................................................... 155
Seciunea a IV-a. Starea civil a persoanei fizice ........................................................... 155
1. Noiune i caractere juridice...................................................................................... 155
1. Coninutul strii civile .......................................................................................... 155
2. Filiaia....................................................................................................................... 155
3. Starea conjugal a persoanei fizice ........................................................................... 157
4. Sexul......................................................................................................................... 157
5. Cetenia ................................................................................................................... 157
6. Vrsta ....................................................................................................................... 157
2. Izvoarele strii civile ............................................................................................ 157
7. Faptele de stare civil ............................................................................................... 157
8. Actele de stare civil ................................................................................................. 158
9. Hotrrea judectoreasc .......................................................................................... 158
3. nregistrrile de stare civil .................................................................................. 158
Tema III. PERSOANA JURIDIC ............................................................................. 162
1. Aspecte introductive ........................................................................................... 162
1. Noiune i fundament ................................................................................................ 162
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice........................................................... 162
2.1. Organizare de sine stttoare .............................................................................. 162
2.2. Patrimoniul persoanei juridice. ........................................................................... 163
2.3. Scopul propriu .................................................................................................... 163
3. Clasificarea persoanelor juridice ............................................................................... 163
2. nfiinarea persoanei juridice ............................................................................... 164
3. Capacitatea civil a persoanei juridice ................................................................. 164
4. Capacitatea de folosin a persoanei juridice ............................................................. 164
5. Capacitatea de exerciiu a persoanei juridice ............................................................. 166
4. Identificarea persoanei juridice ............................................................................ 167
6. Denumirea persoanei juridice ................................................................................... 168

10

7. Sediul persoanei juridice ........................................................................................... 168


8. Alte atribute de identificare a persoanei juridice ....................................................... 168
5. Funcionarea persoanei juridice .......................................................................... 169
9. Hotrrile organelor de conducere ............................................................................ 169
10. Obligaiile membrilor organelor de conducere ........................................................ 169
11. Efectele actelor juridice emise de organele de administrare ale persoanei
juridice ......................................................................................................................... 170
12. Rspunderea ........................................................................................................... 170
6. Reorganizarea persoanei juridice ........................................................................ 171
13. Formele reorganizrii persoanei juridice ................................................................. 171
14. Fuziunea persoanelor juridice ................................................................................. 171
15. Divizarea persoanelor juridice ................................................................................ 171
16. Transformarea persoanei juridice ............................................................................ 172
17. Opoziia .................................................................................................................. 172
7. ncetarea persoanei juridice ................................................................................ 172
18. Modaliti ............................................................................................................... 172
19. Dizolvarea persoanei juridice .................................................................................. 172
20. Efectele dizolvrii. Lichidarea persoanei juridice.................................................... 174
Tema IV. PRESCRIPIA EXTINCTIV I DECDEREA ................................... 176
Capitolul 1. Capitolul I. Prescripia extinctiv ........................................................... 176
Seciunea I. Caracterizarea general .............................................................................. 176
1. Noiune ................................................................................................................... 176
2. Fundament .............................................................................................................. 177
3. Funcii..................................................................................................................... 178
4. Natura juridic ........................................................................................................ 179
5. Invocarea prescripiei extinctive ............................................................................. 179
6. Reguli aplicabile prescripiei extinctive .................................................................. 180
Seciunea a II-a. Efectele prescripiei extinctive ............................................................. 180
1. Noiune ................................................................................................................... 180
2. Stingerea dreptului material la aciune .................................................................... 181
3. Consecine juridice adiacente .................................................................................. 181
4. Supravieuirea dreptului subiectiv ........................................................................... 182
Seciunea a III-a. Domeniul prescripiei extinctive ......................................................... 182
1. Noiune ................................................................................................................... 182
2. Drepturile reale principale ...................................................................................... 182
3. Drepturile reale accesorii ........................................................................................ 183
4. Drepturile de crean ............................................................................................... 183
5. Drepturile nepatrimoniale ....................................................................................... 183
6. Aprarea dreptului subiectiv pe calea excepiei....................................................... 183
7. Aciunea n constatare ............................................................................................. 184
8. Aciunea n repararea prejudiciilor morale .............................................................. 185
9. Aciunile mixte ....................................................................................................... 185
10. Dualitatea aciunilor .............................................................................................. 185
11. Prescripia aciunilor de carte funciar .................................................................. 186
12. Prescripia n materie succesoral ......................................................................... 186

11

Seciunea a IV-a. Termenele prescripiei extinctive ........................................................ 188


1. Noiune i clasificare .............................................................................................. 188
2. Termenul general de prescripie extinctiv.............................................................. 188
3. Termenele speciale de prescripie extinctiv ........................................................... 188
Seciunea a V-a. Cursul prescripiei extinctive ............................................................... 189
1. nceputul prescripiei extinctive .............................................................................. 189
2. Reguli speciale privind nceputul prescripiei extinctive ......................................... 189
Seciunea a VI-a. Suspendarea prescripiei extinctive .................................................... 190
1. Noiune ................................................................................................................... 190
2. Cauzele generale de suspendare .............................................................................. 190
3. Cauze de suspendare n materie succesoral ........................................................... 191
4. Alte cauze de suspendare ........................................................................................ 192
5. Efectele suspendrii ................................................................................................ 192
Seciunea a VII-a. ntreruperea prescripiei extinctive ................................................... 192
1. Noiune ................................................................................................................... 192
2. Cauzele de ntrerupere ............................................................................................ 193
3. Efectele ntreruperii ................................................................................................ 194
4. Beneficiul ntreruperii prescripiei .......................................................................... 194
5. Repunerea n termen ............................................................................................... 194
5.1. Noiune. ............................................................................................................. 194
5.2. Termen ............................................................................................................... 195
5.3. Cazuri speciale ................................................................................................... 195
5.4. Efectul repunerii n termen ................................................................................. 195
Seciunea a VIII-a. mplinirea prescripiei extinctive ..................................................... 196
1. Noiune ................................................................................................................... 196
2. Reguli de calcul a termenelor .................................................................................. 196
Capitolul II. Decderea ................................................................................................. 197
1. Noiune i clasificare .............................................................................................. 197
2. Regimul termenelor de decdere ............................................................................. 197
Tema V. DREPTUL DE PROPRIETATE I POSESIA ........................................... 198
Capitolul I. Dreptul de proprietate n general .................................................................. 198
1. Perspectivele abordrii ............................................................................................ 198
2. Accepiuni .............................................................................................................. 198
3. Clasificri ale dreptului de proprietate .................................................................... 199
Capitolul II. Dreptul de proprietate privat ............................................................... 200
Seciunea I. Caracterizare general ................................................................................ 200
1. Definiia legal ....................................................................................................... 200
2. Definiii doctrinare.................................................................................................. 200
3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate ...................................................... 201
3.1. Drept absolut ...................................................................................................... 201
3.2. Drept exclusiv .................................................................................................... 202
3.3. Drept perpetuu ................................................................................................... 202

12

Seciunea a II-a. Coninutul dreptului de proprietate....................................................... 203


1. Posesia (ius possidendi) .......................................................................................... 203
2. Folosina (ius utendi i ius fruendi) ......................................................................... 203
3. Dispoziia (ius abutendi). ........................................................................................ 203
Seciunea a III-a. Subiecii dreptului de proprietate privat .......................................... 204
1. Persoanele fizice ..................................................................................................... 204
2. Strinii i apatrizii ................................................................................................... 204
3. Persoanele juridice de drept privat .......................................................................... 206
4. Ali subieci ............................................................................................................ 207
5. Statul i unitile administrativ-teritoriale ................................................................. 207
Seciunea a IV-a. Exercitarea dreptului de proprietate n limitele prevzute de lege .... 208
1. Principiu ................................................................................................................. 208
2. Limite materiale ale dreptului de proprietate ........................................................... 209
2.1. Spaiul aerian ..................................................................................................... 209
2.2. Subsolul ............................................................................................................. 209
2.3. Terenurile cu ape ................................................................................................ 209
3. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privat ............................................... 210
3.1. Limite legale ...................................................................................................... 210
3.1.1. Inalienabilitatea unor bunuri ........................................................................ 210
3.1.2. Protecia mediului i buna vecintate ........................................................... 211
3.2. Limite convenionale ale exercitrii dreptului de proprietate. Clauza de
inalienabilitate ........................................................................................................... 214
3.3. Limite judiciare. Abuzul de drept ....................................................................... 215
3.4. Limitri excepionale ale folosinei unor bunuri ................................................. 216
3.4.1. Rechiziia..................................................................................................... 216
3.4.2. Exproprierea pentru cauz de utilitate public ............................................. 217
Seciunea a V-a. Regimul juridic al imobilelor proprietate privat ................................ 221
1. Edificarea i desfiinarea construciilor proprietate privat...................................... 221
2. Circulaia juridic a imobilelor proprietate privat .................................................. 222
Capitolul III. Dreptul de proprietate public ............................................................. 223
Seciunea I. Caracterizare general ................................................................................ 223
1. Reglementare .......................................................................................................... 223
2. Definiie .................................................................................................................. 223
3. Criterii de calificare ................................................................................................ 224
4. Obiectul proprietii publice ................................................................................... 224
5. Dobndire ............................................................................................................... 225
6. Subieci ................................................................................................................... 225
Seciunea a II-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate public ................... 225
1. Regim juridic special .............................................................................................. 225
2. Drept inalienabil ..................................................................................................... 225
3. Drept imprescriptibil ............................................................................................... 226
4. Drept insesizabil ..................................................................................................... 227
Seciunea a III-a. Exercitarea dreptului de proprietate public .................................... 227
1. Particulariti .......................................................................................................... 227
2. Dreptul de administrare........................................................................................... 228

13

2.1. Definiie ............................................................................................................. 228


2.2. Natura juridic.................................................................................................... 228
2.3. Constituire .......................................................................................................... 228
2.3. Caractere juridice ............................................................................................... 228
2.4. Coninut juridic .................................................................................................. 229
2.5. Subieci .............................................................................................................. 229
2.6. Stingerea dreptului de administrare .................................................................... 230
3. Dreptul de concesiune ............................................................................................. 230
3.1. Noiune .............................................................................................................. 230
3.2. Reglementare ..................................................................................................... 231
3.3. Obiect................................................................................................................. 231
3.4. ncetarea contractului de concesiune .................................................................. 232
4. nchirierea bunurilor proprietate public ................................................................. 232
5. Dreptul de folosin cu titlu gratuit ......................................................................... 232
5.1. Reglementare ..................................................................................................... 232
5.2. Beneficiari .......................................................................................................... 233
5.3. Caracterizare ...................................................................................................... 233
Capitolul IV. Aciunea n revendicare ......................................................................... 234
Seciunea I. Caracterizare general ................................................................................ 234
1. Definiie .................................................................................................................. 234
2. Caractere juridice .................................................................................................... 234
Seciunea a II-a. Regimul juridic al aciunii n revendicare ........................................... 235
1. Condiii de exercitare .............................................................................................. 235
2. Proba dreptului de proprietate ................................................................................. 236
Seciunea a III-a. Aciunea n revendicare mobiliar ..................................................... 237
1. Revendicarea bunurilor mobile de la posesorul de bun-credin ............................ 237
1.1. Prezumia de titlu ............................................................................................... 237
1.2. Posesia de bun-credin a bunurilor mobile ...................................................... 237
1.2.1. Fundamentarea regulii ................................................................................. 237
1.2.2. Condiiile de aplicare a regulii de la art. 937 alin. (1) C. civ. ....................... 239
2. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la terul dobnditor de
bun-credin .......................................................................................................... 240
3. Revendicarea bunului mobil de la cel care n-a respectat dispoziiile de la
art. 941 i urmtorii C. civ. (ho, gsitor, ter dobnditor de rea-credin) ............... 241
4. Revendicarea de la gsitorul care s-a conformat dispoziiilor de la
art. 941 C. civ. ........................................................................................................ 241
5. Efectele admiterii aciunii n revendicare ................................................................ 242
Capitolul V. POSESIA .................................................................................................. 243
Seciunea I. Caracterizare general ................................................................................ 243
1. Accepiuni .............................................................................................................. 243
2. Fundament .............................................................................................................. 243
3. Definiie .................................................................................................................. 243
4. Elemente ................................................................................................................. 244
5. Dobndirea posesiei ................................................................................................ 245

14

6. Exercitarea posesiei ................................................................................................ 245


7. Proba posesiei ......................................................................................................... 245
8. De ce este aprat posesia? ..................................................................................... 245
9. Detenia precar ...................................................................................................... 246
10. Intervertirea precaritii n posesie ........................................................................ 246
11. ncetarea posesiei .................................................................................................. 247
Seciunea a II-a. Viciile posesiei ..................................................................................... 248
1. Noiune ................................................................................................................... 248
1.1. Discontinuitatea ................................................................................................. 248
1.2. Violena.............................................................................................................. 249
1.3. Clandestinitatea .................................................................................................. 249
Seciunea a III-a. Efectele posesiei.................................................................................. 250
1. Enumerare .............................................................................................................. 250
2. Prezumia de proprietate n favoarea posesorului .................................................... 251
3. Dobndirea proprietii fructelor de ctre posesorul de bun-credin..................... 251
4. Protecia juridic a posesiei ..................................................................................... 253
4.1. Aciunile posesorii ............................................................................................. 253
4.2. Aciunea n complngere .................................................................................... 254
4.3. Aciunea special n reintegrare (reintegranda)................................................... 255
Tema VI. EFECTELE CONTRACTELOR SINALAGMATICE ............................ 256
Capitolul I. Excepia de neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti
contractus) ................................................................................................... 256
1. Noiune ................................................................................................................... 256
2. Natur juridic i funcii ......................................................................................... 256
3. Condiii ................................................................................................................... 257
4. Efecte...................................................................................................................... 257
Capitolul II. Rezoluiunea i rezilierea contractului .................................................. 258
1. Noiune ................................................................................................................... 258
2. Origine.................................................................................................................... 258
3. Natur juridic i fundament ................................................................................... 258
4. Clasificarea rezoluiunii .......................................................................................... 259
5. Condiiile rezoluiunii judiciare .............................................................................. 259
6. Rezoluiunea convenional .................................................................................... 259
7. Rezoluiunea unilateral.......................................................................................... 260
8. Efectele rezoluiunii ................................................................................................ 260
9. Rezilierea contractului ............................................................................................ 260
Capitolul III. Riscul contractului sinalagmatic........................................................... 261
1. Noiune ................................................................................................................... 261
2. Reglementare .......................................................................................................... 261

15

Tema VII. RSPUNDEREA CIVIL ......................................................................... 262


Capitolul I. Despre rspunderea civil n general ...................................................... 262
1. Noiune ................................................................................................................... 262
2. Evoluie .................................................................................................................. 262
Capitolul II. Rspunderea civil delictual ................................................................. 265
Seciunea I. Rspunderea civil delictual pentru fapta proprie .................................... 265
1. Reglementare .......................................................................................................... 265
2. Fundamentul rspunderii delictuale ........................................................................ 265
Seciunea a II-a. Condiiile rspunderii civile delictuale pentru fapta proprie .............. 268
1. Enumerare .............................................................................................................. 268
2. Prejudiciul .............................................................................................................. 268
2.1. Noiune .............................................................................................................. 268
2.2. Distincia pagub-prejudiciu............................................................................... 268
2.3. Clasificarea prejudiciilor ........................................................................................ 270
2.3.1. Prejudicii patrimoniale, morale i corporale................................................. 270
2.3.2. Prejudicii previzibile i prejudicii imprevizibile........................................... 272
2.3.3. Prejudicii prezente, viitoare i virtuale (poteniale) ...................................... 273
2.3.4. Prejudicii cauzate prin nclcarea drepturilor subiective i prejudicii
cauzate prin vtmarea unui interes ....................................................................... 275
2.4. Condiiile reparrii prejudiciului ........................................................................ 278
2.5. Principiile reparrii prejudiciului ........................................................................ 280
2.5.1. Principiul reparrii integrale a prejudiciului ................................................. 280
2.5.2. Principiul reparrii n natur a prejudiciului ................................................. 281
2.5.3. Principiul rspunderii solidare ..................................................................... 281
2.6. Repararea prin echivalent a prejudiciului ........................................................... 282
3. Fapta ilicit ............................................................................................................. 285
3.1. Noiune .............................................................................................................. 285
3.2. Caracterul ilicit al faptei ..................................................................................... 285
3.3. Cauze care nltur caracterul ilicit al faptei ....................................................... 286
3.3.1. Legitima aprare .......................................................................................... 286
3.3.2. Starea de necesitate ...................................................................................... 287
3.3.3. Divulgarea licit a secretului comercial ....................................................... 287
3.3.4. ndeplinirea unei activiti impuse ori permise de lege ................................ 287
3.3.5. Clauza de neresponsabilitate (consimmntul victimei).............................. 288
4. Raportul de cauzalitate............................................................................................ 289
4.1. Noiune .............................................................................................................. 289
4.2. Sistemele propuse pentru stabilirea raportului de cauzalitate .............................. 289
4.3. Cauzele care exclud raportul de cauzalitate ............................................................ 290
4.3.1. Fora major ................................................................................................ 290
4.3.2. Cazul fortuit ................................................................................................. 291
4.3.3. Fapta victimei sau fapta unui ter ................................................................. 292
5. Vinovia ................................................................................................................ 292
5.1. Definiie ............................................................................................................. 292

16

5.2. Formele vinoviei ............................................................................................. 293


5.3. Gradele culpei .................................................................................................... 293
5.4. Criterii de apreciere a vinoviei ......................................................................... 294
1. Sediul materiei ........................................................................................................ 295
2. Persoane responsabile ............................................................................................. 296
3. Finalitate ................................................................................................................. 296
4. Reglementare .......................................................................................................... 297
5. Fundament .............................................................................................................. 298
Seciunea a IV-a. Rspunderea comitenilor pentru prejudiciile cauzate
de prepuii lor ..................................................................................... 299
1. Sediul materiei ........................................................................................................ 299
2. Finalitate ................................................................................................................. 299
3. Fundamentul rspunderii comitentului .................................................................... 300
4. Condiiile rspunderii comitentului ......................................................................... 301
5. Efectele rspunderii comitentului............................................................................ 304
Seciunea a V-a. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau de
lucruri ................................................................................................... 305
Subseciunea 1. Rspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale .............................. 305
1. Sediul materiei ........................................................................................................ 305
2. Fundament .............................................................................................................. 305
3. Condiii ................................................................................................................... 305
4. Cauze de exonerare ................................................................................................. 306
5. Efecte...................................................................................................................... 306
Subseciunea 2. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri ............................. 306
1. Sediul materiei ........................................................................................................ 306
2. Fundament .............................................................................................................. 306
3. Noiunea de lucru ................................................................................................ 307
4. Noiunea de paz a lucrului ................................................................................. 307
5. Persoanele ndreptite s invoce prevederile art. 1376 C. civ. ................................ 308
6. Condiiile rspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri ................................... 309
7. Efectele rspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri ...................................... 309
8. Cauzele exoneratoare de rspundere ....................................................................... 309
Subseciunea 3. Rspunderea pentru ruina edificiului .................................................... 310
1. Sediul materiei ........................................................................................................ 310
2. Fundament .............................................................................................................. 310
3. Persoanele rspunztoare ........................................................................................ 310
4. Condiii ................................................................................................................... 311
5. Cauze de exonerare ................................................................................................. 311
6. Efecte...................................................................................................................... 311
Seciunea a VI-a. Rspunderea pentru aruncarea din imobil a unui lucru ..................... 311
Capitolul III. Rspunderea civil contractual .......................................................... 312
1. Sediul materiei ........................................................................................................ 312
2. Definiie .................................................................................................................. 312
3. Raportul dintre rspunderea delictual i cea contractual ...................................... 312
4. Condiiile rspunderii contractuale ......................................................................... 313

17

4.1. Prejudiciul .......................................................................................................... 314


4.2. Raportul de cauzalitate ....................................................................................... 314
4.3. nclcarea obligaiilor contractuale ..................................................................... 315
4.4. Vinovia debitorului.......................................................................................... 315
5. Daunele-interese ..................................................................................................... 316
5.1. Noiune .............................................................................................................. 316
5.2. Clasificare .......................................................................................................... 317
5.3. Condiia punerii n ntrziere .............................................................................. 317
5.4. Efectele punerii n ntrziere............................................................................... 318
5.5. Clauze de modificare a rspunderii contractuale ................................................ 318
6. Evaluarea despgubirilor ........................................................................................ 319
6.1. Evaluarea judiciar a daunelor-interese .............................................................. 319
6.2. Evaluarea convenional. Clauza penal............................................................. 319
6.3. Evaluarea legal a daunelor interese ................................................................... 321
Tema VIII. CONTRACTE SPECIALE ...................................................................... 322
Capitolul I. Contractul de vnzare .............................................................................. 322
Seciunea I. Reglementarea legal, noiunea i caracterele juridice .............................. 322
1. Reglementarea legal .............................................................................................. 322
2. Noiunea ................................................................................................................. 322
3. Caractere juridice .................................................................................................... 323
3.1. Caracterul sinalagmatic ...................................................................................... 323
3.2. Vnzarea este un contract cu titlu oneros............................................................ 323
3.3. Vnzarea este un contract comutativ .................................................................. 323
3.4. n principiu, vnzarea este un contract consensual ............................................. 323
3.5. De regul, vnzarea este un contract translativ de proprietate............................. 324
3.6. Aplicarea unor reguli de la vnzare .................................................................... 325
3.7. Publicitatea dobndirii drepturilor reale imobiliare............................................. 325
Seciunea a II-a. Condiiile de validitate ......................................................................... 326
1. Consimmntul ...................................................................................................... 326
1.1. Pactul de opiune ................................................................................................ 326
1.2. Promisiunea unilateral de vnzare (i de cumprare) ........................................ 328
1.3. Promisiunea bilateral de vnzare (i de cumprare) .......................................... 329
1.4. Pactul de preferin ............................................................................................ 330
1.5. Dreptul de preempiune (protimisis) ................................................................... 330
2. Capacitatea de a contracta ....................................................................................... 333
2.1. Regula ................................................................................................................ 333
2.2. Incapacitile ...................................................................................................... 334
2.2.1. Incapaciti de a cumpra............................................................................. 334
2.2.2. Incapaciti de a vinde ................................................................................. 335
2.2.3. Aciunea n anulare. Lipsa capacitii procesuale active a persoanelor
care nu pot cumpra sau vinde............................................................................... 335
3. Obiectul contractului de vnzare ............................................................................. 336
3.1. Bunul vndut. Condiii ....................................................................................... 336
3.2. Preul. Condiii ................................................................................................... 340
4. Cauza ...................................................................................................................... 342

18

Seciunea a III-a. Efectele contractului de vnzare......................................................... 342


1. Interpretarea clauzelor contractuale ........................................................................ 342
2. Obligaiile vnztorului .......................................................................................... 343
2.1. Transmiterea proprietii sau a dreptului vndut. ................................................ 343
2.2. Predarea bunului. ............................................................................................... 344
2.3. Garania contra eviciunii ................................................................................... 347
2.4. Garania contra viciilor bunului vndut .............................................................. 351
2.5. Garania pentru lipsa calitilor convenite .......................................................... 355
2.6. Garania pentru buna funcionare ....................................................................... 355
3. Obligaiile cumprtorului ...................................................................................... 356
3.1. Obligaia de plat a preului................................................................................ 356
3.2. Obligaia de preluare a bunului cumprat ........................................................... 358
3.3. Obligaia de suportare a cheltuielilor vnzrii .................................................... 359
Seciunea a IV-a. Varieti de vnzare ............................................................................ 359
1. Vnzarea bunurilor de gen ...................................................................................... 359
2. Vnzarea n bloc ..................................................................................................... 359
3. Vnzarea dup mostr sau model (ad specimen) ..................................................... 360
4. Vnzarea pe ncercate ............................................................................................. 360
5. Vnzarea pe gustate ................................................................................................ 361
6. Vnzarea cu opiune de rscumprare ..................................................................... 361
7. Vnzarea cu plata preului n rate i rezerva proprietii (pact reservati dominii).... 362
8. Vnzarea bunului altuia .......................................................................................... 363
9. Vnzarea cu arvun................................................................................................. 364
10. Vnzarea motenirii .............................................................................................. 364
11. Vnzarea de drepturi litigioase .............................................................................. 366
Capitolul II. Contractul de donaie .............................................................................. 368
Seciunea I. Reglementarea legal, noiunea i caracterele juridice .............................. 368
1. Reglementarea legal .............................................................................................. 368
2. Noiune ................................................................................................................... 368
3. Caractere juridice .................................................................................................... 368
3.1. Donaia este un contract unilateral...................................................................... 368
3.2. Donaia este un contract solemn ......................................................................... 369
3.3. Donaia este un contract cu titlu gratuit .............................................................. 369
3.4. Donaia este un contract irevocabil. .................................................................... 369
3.5. Donaia este un contract translativ de proprietate. .............................................. 369
4. Condiiile de validitate a contractului de donaie..................................................... 370
4.1. Obiectul.............................................................................................................. 370
4.2. Capacitatea ......................................................................................................... 370
4.3. Consimmntul ................................................................................................. 375
4.4. Cauza. ................................................................................................................ 375
4.5. Condiii de form ............................................................................................... 375
4.5.1. Promisiunea de donaie ................................................................................ 375
4.5.2. ncheierea contractului de donaie ntre prezeni .......................................... 376
4.5.3. ncheierea contractului de donaie ntre abseni ........................................... 377

19

Seciunea a II-a. Irevocabilitatea donaiilor ................................................................... 378


1. Principiul irevocabilitii. Reglementare ................................................................. 378
2. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitii .................................................. 378
3. Clauze permise ....................................................................................................... 379
4. Revocarea donaiilor. Cauze legale ......................................................................... 380
4.1. Revocarea pentru ingratitudine ........................................................................... 380
4.2. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii .............................................................. 382
Seciunea a III-a. Tipuri de donaii ................................................................................. 383
1. Donaiile simulate ................................................................................................... 383
2. Donaiile indirecte .................................................................................................. 385
3. Darul manual .......................................................................................................... 386
4. Donaiile fcute viitorilor soi n vederea cstoriei i donaiile ntre soi ............... 387
Seciunea a IV-a. Efectele contractului de donaie ......................................................... 388
1. Efecte ntre pri ..................................................................................................... 388
1.1. Reguli generale. Efectul translativ al contractului .............................................. 388
1.2. Obligaiile donatorului ....................................................................................... 388
1.3. Obligaiile donatarului. ....................................................................................... 389
2. Efecte fa de teri ................................................................................................... 389
Capitolul III. Contractul de locaiune ......................................................................... 390
Seciunea I. Noiunea, caracterele juridice i condiiile de validitate ale
contractului de locaiune ............................................................................. 390
1. Noiunea contractului de locaiune .......................................................................... 390
2. Varietile contractului de locaiune ........................................................................ 390
3. Caracterele juridice ale contractului de locaiune .................................................... 391
4. Condiiile de validitate ale contractului de locaiune ............................................... 392
4.1. Capacitatea prilor ............................................................................................ 392
4.2. Consimmntul ................................................................................................. 393
4.3. Obiectul contractului de locaiune ...................................................................... 393
4.4. Cauza ................................................................................................................. 394
Seciunea a II-a. Efectele contractului de locaiune ........................................................ 394
1. Obligaiile locatorului ............................................................................................. 394
1.1. Obligaia de predare ........................................................................................... 394
1.2. Obligaia de a menine bunul n stare corespunztoare de folosin pe toat
durata contractului.............................................................................................. 394
1.3. Obligaia de garanie .......................................................................................... 395
2. Obligaiile locatarului ............................................................................................. 397
2.1. Obligaia de a lua n primire bunul dat n locaiune ............................................ 397
2.2. Obligaia de plat a chiriei. ................................................................................. 397
2.3. Obligaia de a folosi bunul cu pruden i diligen ............................................ 398
2.4. Obligaia de restituire a bunului n starea n care a fost predat ............................ 399
Seciunea a III-a. Sublocaiunea i cesiunea contractului de locaiune .......................... 399
1. Sublocaiunea ......................................................................................................... 399
2. Cesiunea contractului de locaiune .......................................................................... 400
Seciunea a IV-a. ncetarea locaiunii ............................................................................. 401
1. Denunarea unilateral a contractului ...................................................................... 401

20

2. Expirarea termenului locaiunii ............................................................................... 402


5. Desfiinarea titlului locatorului ............................................................................... 403
6. nstrinarea bunului dat n locaiune ....................................................................... 404
7. Moartea locatarului ................................................................................................. 404
Capitolul IV. Contractul de mandat ............................................................................ 405
Seciunea I. Noiune i caractere juridice. Felurile mandatului ..................................... 405
1. Noiune ................................................................................................................... 405
2. Caractere juridice .................................................................................................... 405
3. Felurile mandatului ................................................................................................. 406
Seciunea a II-a. Mandatul cu reprezentare .................................................................... 406
1. Noiunea i condiiile de validitate .......................................................................... 406
1.1. Noiune .............................................................................................................. 406
1.2. Delimitarea de alte contracte nrudite. ................................................................ 406
1.3. Forma mandatului .............................................................................................. 407
1.4. Dovada mandatului ............................................................................................ 408
1.5. Capacitatea prilor ............................................................................................ 408
1.6. Consimmntul ................................................................................................. 409
1.7. Obiectul i durata contractului de mandat........................................................... 410
1.8. ntinderea mandatului ......................................................................................... 410
Seciunea a III-a. Efectele contractului de mandat ......................................................... 411
1. Efectele contractului de mandat ntre pri .............................................................. 411
1.1. Obligaiile mandatarului ..................................................................................... 411
1.1.1. Obligaia de a ndeplini mandatul ................................................................ 411
1.1.2. Obligaia de a da socoteal despre ndeplinirea mandatului. ........................ 412
1.1.3. Obligaia de a rspunde pentru faptele persoanei substituite n
executarea mandatului................................................................................. 413
1.1.4. Obligaia de conservare a bunurilor mandantului ......................................... 414
1.2. Obligaiile mandantului ...................................................................................... 414
1.2.1. Obligaia de a-l dezduna pe mandatar ........................................................ 414
1.2.2. Obligaia de a plti remuneraia stabilit mandatarului ................................ 415
2. Efecte fa de teri ................................................................................................... 415
2.1. Raporturile dintre mandant i teri. ..................................................................... 415
2.2. Raporturile dintre mandatar i teri ..................................................................... 416
Seciunea a IV-a. ncetarea contractului de mandat ....................................................... 416
1. Revocarea mandatului............................................................................................. 416
2. Renunarea mandatarului ........................................................................................ 417
3. Moartea, incapacitatea sau falimentul mandatarului ori mandantului ...................... 418
4. Efectele ncetrii mandatului................................................................................... 418
Seciunea a V-a. Mandatul fr reprezentare ................................................................. 418
Tema IX. SUCCESIUNI ............................................................................................... 421
Capitolul I. Condiiile generale ale dreptului de a moteni ....................................... 421
1. Consideraii generale privind condiiile generale ale dreptului de a moteni ........... 421
2. Capacitatea de a moteni ......................................................................................... 421

21

2.1. Consideraii generale privind capacitatea de a moteni....................................... 421


2.2. Persoanele care au capacitatea de a moteni ....................................................... 422
2.3. Persoanele care nu au capacitatea de a moteni. ................................................. 425
2.4. Inventarul noutilor ........................................................................................... 426
3. Nedemnitatea succesoral ....................................................................................... 427
3.1. Noiunea i reglementarea legal a nedemnitii succesorale .............................. 427
3.2. Natura juridic a nedemnitii succesorale ......................................................... 427
3.3. Cazurile de nedemnitate succesoral .................................................................. 428
3.4. Regimul juridic al nedemnitii .......................................................................... 433
3.4.1. Regimul juridic al nedemnitii de drept .......................................................... 433
3.4.2. Regimul juridic al nedemnitii judiciare ..................................................... 433
3.5. Efectele nedemnitii succesorale ....................................................................... 434
3.5.1. Efectele nedemnitii succesorale fa de nedemn........................................ 434
3.5.2. Efectele nedemnitii succesorale fa de teri .............................................. 435
3.5.3. nlturarea nedemnitii ............................................................................... 436
3.6. Inventarul noutilor ........................................................................................... 436
4. Vocaia la motenire ............................................................................................... 437
4.1. Consideraii generale privind vocaia la motenire. ............................................ 437
4.2. Vocaia succesoral legal. ................................................................................. 437
4.3. Vocaia succesoral conferit prin testament ...................................................... 439
4.4. Vocaia la motenire i capacitatea de folosin .................................................. 440
4.5. Inventarul noutilor ........................................................................................... 440
Capitolul II. Devoluiunea succesoral legal ............................................................. 441
Seciunea I. Principiile generale ale devoluiunii legale a motenirii ............................ 441
1. Consideraii generale privind devoluiunea legal a motenirii ............................... 441
2. Principiul chemrii rudelor la motenire n ordinea claselor de motenitori ............ 441
3. Principiul proximitii gradului de rudenie n cadrul aceleiai clase de
motenitori ............................................................................................................. 443
4. Principiul poriunilor succesorale egale cuvenite rudelor din aceeai clas i de
acelai grad ............................................................................................................ 443
5. Reprezentarea succesoral ...................................................................................... 444
5.1. Noiunea i reglementarea legal a reprezentrii succesorale.............................. 444
5.2. Domeniul de aplicare a reprezentrii succesorale ............................................... 445
5.3. Condiiile reprezentrii succesorale .................................................................... 445
5.4. Modul cum opereaz reprezentarea succesoral ................................................. 448
5.5. Efectele reprezentrii succesorale ....................................................................... 450
5.6. Reprezentarea succesoral i retransmiterea dreptului de opiune succesoral .... 451
6. Inventarul noutilor ............................................................................................... 452
Seciunea a II-a. Drepturile succesorale ale soului supravieuitor al defunctului......... 453
1. Consideraii generale privind drepturile succesorale ale soului supravieuitor ....... 453
1.1. Reglementarea legal a drepturilor succesorale ale soului supravieuitor .......... 453
1.2. Condiiile cerute de lege soului supravieuitor pentru a putea moteni .............. 454
1.3. Relaia dintre dreptul la motenire al soului supravieuitor i regimul
matrimonial ales ................................................................................................ 456
1.4. Enumerarea drepturilor succesorale ale soului supravieuitor ............................ 457

22

2. Un drept de motenire, n concurs cu oricare dintre rudele aparinnd celor


patru clase de motenitori sau, n lipsa acestora, un drept de motenire exclusiv .......... 457
3. Dreptul de abitaie al soului supravieuitor ............................................................. 460
4. Dreptul special de motenire al soului supravieuitor ............................................. 462
5. Procedura de calcul a drepturilor succesorale ale soului supravieuitor .................. 464
6. Inventarul noutilor ............................................................................................... 465
Seciunea a III-a. Drepturile succesorale ale rudelor defunctului .................................. 466
1. Clasa I de motenitori legali .................................................................................... 466
1.1. Noiune .............................................................................................................. 466
1.2. mprirea motenirii .......................................................................................... 469
1.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al descendenilor ........................ 470
2. Clasa a II-a de motenitori legali ............................................................................. 470
2.1. Ascendenii privilegiai ...................................................................................... 471
2.1.1. Noiune ........................................................................................................ 471
2.1.2. mprirea motenirii ................................................................................... 472
2.1.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor
privilegiai ............................................................................................................. 474
2.2. Colateralii privilegiai......................................................................................... 475
2.2.1. Noiune ........................................................................................................ 475
2.2.2. mprirea motenirii ntre colateralii privilegiai i ntre acetia i
ascendenii privilegiai........................................................................................... 476
2.2.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor
privilegiai. ............................................................................................................ 479
3. Clasa a III-a de motenitori legali ........................................................................... 479
3.1. Noiune .............................................................................................................. 479
3.2. mprirea motenirii. ......................................................................................... 480
3.3. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor ordinari. ............ 480
4. Clasa a IV-a de motenitori legali ........................................................................... 480
4.1. Noiune .............................................................................................................. 480
4.2. mprirea motenirii. ......................................................................................... 481
5. Inventarul noutilor ............................................................................................... 481
Capitolul III Formele testamentului ................................................................................ 482
1. Consideraii generale privind formele testamentului ............................................... 482
2. Testamentele ordinare ............................................................................................. 482
2.1. Testamentul olograf ........................................................................................... 482
2.1.1. Noiunea testamentului olograf i reglementarea legal a acestuia ............... 482
2.1.2. Avantajele i inconvenientele testamentului olograf .................................... 483
2.1.3. Condiiile speciale de form ale testamentului olograf ................................. 484
2.1.4. Deschiderea testamentului olograf ............................................................... 487
2.1.5. Fora probant a testamentului olograf ......................................................... 487
2.2. Testamentul autentic .......................................................................................... 488
2.2.1. Noiunea testamentului autentic i reglementarea legal a acestuia .............. 488
2.2.2. Avantajele i inconvenientele testamentului autentic ................................... 489
2.2.3. Autentificarea testamentului ........................................................................ 490
2.2.4. nregistrarea testamentului autentic.............................................................. 491
2.2.5. Fora probant a testamentului autentic ........................................................ 492

23

3. Testamentele privilegiate ........................................................................................ 492


3.1. Noiunea testamentelor privilegiate i reglementarea legal a acestora ............... 492
3.2. Testamentul fcut n timp de epidemii, catastrofe, rzboaie sau alte
asemenea mprejurri excepionale ........................................................................... 493
3.3. Testamentul fcut la bordul unei nave sau aeronave ........................................... 493
3.4. Testamentul militarilor ....................................................................................... 493
3.5. Testamentul fcut de o persoan internat ntr-o instituie sanitar ..................... 494
3.6. Reguli comune aplicabile testamentelor privilegiate .......................................... 494
4. Testamentul sumelor i valorilor depozitate ............................................................ 495
5. Conversiunea formei testamentare .......................................................................... 495
6. Inventarul noutilor ............................................................................................... 497
Capitolul IV. Dreptul de opiune succesoral ............................................................. 499
Seciunea 1. Consideraii generale privind dreptul de opiune succesoral ................... 499
1. Noiunea de opiune succesoral i reglementarea legal a acesteia ........................ 499
2. Subiectele dreptului de opiune succesoral ............................................................ 502
3. Caracterele juridice ale actului de opiune succesoral ............................................ 503
4. Condiiile de validitate ale actului de opiune succesoral....................................... 506
4.1. Capacitatea cerut pentru exercitarea dreptului de opiune succesoral .............. 506
4.2. Consimmntul neviciat. ................................................................................... 507
4.3. Obiectul actului de opiune succesoral .............................................................. 507
4.4. Cauza actului de opiune succesoral ................................................................. 507
4.5. Forma actului de opiune succesoral ................................................................. 507
4.6. Sanciunea nerespectrii condiiilor de validitate a actului de opiune
succesoral ................................................................................................................ 508
5. Exercitarea dreptului de opiune succesoral........................................................... 508
5.1. Termenul de opiune succesoral........................................................................ 508
5.2. Natura juridic a termenului de opiune succesoral ........................................... 509
5.3. Domeniul de aplicare a termenului de opiune succesoral................................. 509
5.4. nceputul termenului de opiune succesoral ...................................................... 509
5.5. Suspendarea i repunerea n termenul de opiune succesoral ............................ 511
5.6. Reducerea termenului de opiune succesoral .................................................... 513
5.7. Prorogarea termenului de opiune succesoral .................................................... 513
5.8. Efectele mplinirii termenului de opiune succesoral......................................... 514
6. Inventarul noutilor ............................................................................................... 515
Seciunea a 2-a Acceptarea motenirii ............................................................................ 516
1. Noiunea i reglementarea legal a acceptrii motenirii ......................................... 516
2. Felurile acceptrii ................................................................................................... 516
2.1. Acceptarea voluntar .......................................................................................... 516
2.1.1. Acceptarea voluntar expres ...................................................................... 516
2.1.2. Acceptarea voluntar tacit .......................................................................... 518
2.2. Acceptarea forat .............................................................................................. 521
2.2.1. Noiunea acceptrii forate i reglementarea legal a acesteia ...................... 521
2.2.2. Condiiile acceptrii forate .......................................................................... 522
2.3. Efectele acceptrii motenirii ............................................................................. 525
2.3.1. Efectele generale ale acceptrii motenirii ................................................... 525

24

2.3.2. Efectele speciale ale acceptrii motenirii .................................................... 527


2.4. ntocmirea inventarului i luarea msurilor speciale de conservare a
bunurilor succesorale ................................................................................................ 527
2.4.1. ntocmirea inventarului bunurilor succesorale ............................................. 527
2.4.2. Msurile speciale de conservare a bunurilor succesorale ............................. 529
3. Inventarul noutilor ............................................................................................... 530
Seciunea a 3-a. Renunarea la motenire ....................................................................... 530
1. Noiunea renunrii la motenire i reglementarea legal a acesteia ........................ 530
2. Condiiile de validitate a renunrii la motenire ..................................................... 531
2.1. Condiii speciale de fond .................................................................................... 531
2.2. Condiii de form ............................................................................................... 533
2.3. Nulitatea declaraiei de renunare la motenire ................................................... 533
3. Efectele renunrii la motenire............................................................................... 534
4. Revocarea renunrii la motenire ........................................................................... 535
4.1. Noiunea, reglementarea legal i condiiile revocrii renunrii la motenire .... 535
4.2. Efectele revocrii renunrii la motenire ........................................................... 536
5. Inventarul noutilor ............................................................................................... 537
Capitolul V. Petiia de ereditate i certificatul de motenitor.................................... 538
1. Noiunea i reglementarea legal a petiiei de ereditate ........................................... 538
2. Persoanele care pot obine recunoaterea calitii de motenitor ............................. 538
3. Delimitarea petiiei de ereditate de alte aciuni civile asemntoare ........................ 539
4. Caracterele juridice ale petiiei de ereditate ............................................................. 540
5. Dovada calitii de motenitor n cadrul petiiei de ereditate ................................... 541
5.1. Consideraii generale privind dovada calitii de motenitor .............................. 541
5.2. Dovada calitii de motenitor prin certificatul de motenitor............................. 541
5.2.1. Consideraii generale privind certificatul de motenitor ............................... 541
5.2.2. Funciile certificatului de motenitor. De lege lata ....................................... 542
5.2.3. Puterea doveditoare a certificatului de motenitor........................................ 543
5.3. Dovada calitii de motenitor prin alte mijloace de prob ................................. 545
6. Efectele petiiei de ereditate .................................................................................... 545
7. Inventarul noutilor ............................................................................................... 548
Bibliografie ...................................................................................................................... 549

25

26

Abrevieri
alin.
art.
C. civ.
C. pen.
C. pr. civ.
C. Ap.
C.S.J.
Col. civ.
dec.
Ed.
ed.
etc.
.C.C.J.
lit.
nr.
op. cit.
O.U.G.
p.
pct.
s.n.
s. civ.
s. mil.
S.U.
.a.
T.S.
T.J.
urm.
v.
vol.

alineat
articol
Codul civil
Codul penal
Codul de procedur civil
Curtea de Apel
Curtea Suprem de Justiie
colegiul civil
decizia
Editur
ediia
etcetera
nalta Curte de Casaie i Justiie
litera
numr
oper citat
Ordonana de urgen a Guvernului
pagina, paginile
punctul
sublinierea noastr
secia civil
secia militar
Seciile Unite
i alii
Tribunalul Suprem
Tribunalul judeean
urmtoarele
a se vedea
volum

27

28

Tema I
ACTUL JURIDIC CIVIL
Capitolul I
Noiunea i clasificarea actelor juridice civile
1. Noiune. Dreptul, n general, este indisolubil legat de voina omului creatoare de
efecte juridice. n dreptul civil, libertatea de voin constituie un principiu fundamental,
cruia, actualul Cod civil i confer dimensiuni noi, printr-o recunoatere a actului juridic
unilateral ca izvor de obligaii dar i printr-o mai riguroas determinare a efectelor pe care
le poate produce voina liber exprimat a subiecilor de drept1. ndeobte, actul juridic este
definit drept manifestarea de voin fcut cu intenia de a produce efecte juridice, adic de
a nate, modifica sau stinge un raport civil concret2. Potrivit unei alte definiii mai
nuanate, actul juridic civil este o manifestare de voin unilateral, bilateral sau
multilateral svrit cu intenia de a stabili, modifica sau stinge, potrivit dreptului
obiectiv, raporturi juridice, cu condiia ca de existena acestei intenii s depind nsi
producerea efectelor juridice3. I s-a reproat acestei definiii inutilitatea meniunii privind
condiia ca de existena inteniei s depind nsi producerea de efecte juridice, de vreme
ce actul juridic este definit ca manifestarea de voin svrit tocmai cu intenia producerii
unor asemenea efecte4.
Trecnd peste asemenea obiecii, credem c rostul oricrei definiii este acela de a fixa
ct mai bine trsturile eseniale ale noiunii de definit. n cazul de fa ele sunt
urmtoarele:
mai nti, ne aflm n faa unei manifestri de voin. Pentru a fi cunoscut, ea trebuie
exteriorizat prin orice mijloace de natur a fi adus la cunotina celorlali. Exteriorizarea
voinei se poate face n scris, cum este cazul ofertei de contract, prin simple gesturi
semnificative5, cum este cazul semnului de oprire a taxiului, ridicarea minii n cadrul
licitaiilor, la burs, unde opereaz o adevrat simbolistic a gesturilor sau chiar prin
1

Pentru detalii privind delimitarea actului de drept civil fa de actul juridic de drept public a se vedea
I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, pp. 358-366.
2
G. Boroi, L. Stnciulescu, Instituii de drept civil n reglementarea noului Cod civil, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2001, p. 77; Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil romn. Subiectele
dreptului civil, ed. a XI-a, revzut i adugit de M. Nicolae i P. Truc, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2007, p. 129, op. cit., p. 185, I. Dogaru, S. Cercel, Drept civil. Partea general, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2007,
p. 88; O. Ungureanu, Introducere n dreptul civil, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2007, p. 137; E. Lupan, I.S. Pop,
Tratat de drept civil romn, Ed. C.H. Beck, Bucureti, p. 172; I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu,
Introducere n dreptul civil, ed. a 2-a, revzut i adugit, Colecia Universitaria. Sfera Juridic, Cluj-Napoca,
2008, p. 354.
3
D. Cosma, Teoria general a actului juridic civil, Ed. tiinific, Bucureti, 1969, p. 14.
4
Gh. Beleiu, op. cit., p. 128.
5
Autorii unui excelent manual de drept civil susin c gestul se difereniaz de act, deoarece nu este
contient, ci involuntar i intempestiv. Efectul dac se ataeaz gestului, e survenit i ntmpltor, nu dorit i
voit (I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 353). Exprimndu-ne rezerve asupra acestei susineri,
noi credem c exist i gesturi care semnific o anumit voin direcionat spre producerea unor efecte juridice,
precum cele mai sus-enunate.

29

simpla tcere, atunci cnd legea dispune expres c tcerea valoreaz acceptare (qui tacet
consentire videtur), cum este cazul tacitei relocaiuni (tacita reconductio), prevzut de art.
1810 C. civ.1;
manifestarea de voin trebuie s fie direcionat spre atingerea unui scop juridic: fie
crearea de raporturi juridice, cum este cazul ncheierii unui contract, sau cel al acceptrii
unei succesiuni de ctre persoana care are vocaie succesoral, unde se urmrete crearea
unor raporturi juridice specifice dreptului succesoral, modificarea unor raporturi
preexistente prin schimbarea clauzelor contractuale, transformarea raporturilor juridice prin
transmiterea unor drepturi cum ar fi cesiunea de crean, subrogaia n drepturile
creditorului sau ncetarea de raporturi juridice prin plat sau un alt mod de stingere a
obligaiilor.
Spre deosebire de actul juridic civil astfel neles, termenul act are, n vorbirea
curent, i o alt accepiune, aceea de document, nscris, menit a proba manifestarea de
voin. Dac actul juridic se ncheie legal prin simpla manifestare de voin (negotium
iuris), pentru a putea fi probat, el este consemnat ntr-un nscris constatator sau orice alt
mijloc de prob (instrumentum probationis).
2. Clasificarea actelor juridice civile. Noiunea de act juridic are un mare grad de
generalitate, incluznd att manifestarea unilateral de voin ct i acordul de voin,
contractul. De aceea, clasificrile la care ne vom opri mai jos caracterizeaz concomitent i
contractele, cu excepia primeia dintre ele, care se refer, exclusiv, la actele juridice, n
general.
2.1. Acte juridice civile unilaterale, bilaterale i plurilaterale (dup numrul prilor
care le ncheie)
Actele juridice unilaterale, numite i acte de formaie unilateral. Potrivit art. 1324
C. civ. este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voin a autorului
su2. Pe lng cele dou acte juridice unilaterale reglementate de Codul civil actual
(promisiunea unilateral art. 1327 C. civ. i promisiunea public de recompens
art. 1328 C. civ.), alte asemenea acte juridice sunt: testamentul, opiunea succesoral
(acceptarea sau renunarea la succesiune), denunarea contractului, atunci cnd legea o
ngduie, prin excepie de la principiul irevocabilitii actelor juridice, oferta de contract,
acceptarea ofertei de contract, ratificarea unui act juridic anulabil, mrturisirea,
recunoaterea paternitii etc. Uneori, actele juridice unilaterale se mai numesc i
angajamente unilaterale de voin3. n realitate, cele dou noiuni nu se confund. Aa cum
precizeaz autoarea unei monografii dedicate actului unilateral, angajamentul unilateral
desemneaz manifestarea de voin unilateral svrit cu intenia de a da natere n
sarcina autorului su unor obligaii civile. Cu acest neles, angajamentul unilateral este o
categorie a actului unilateral privit lato sensu (care, potrivit aceleai autoare, este orice
1

Potrivit acestei norme: dup dup mplinirea termenului, locatarul continu s dein bunul i s i
ndeplineasc obligaiile fr vreo mpotrivire din partea locatorului, se consider ncheiat o nou locaiune, n
condiiile celei vechi, inclusiv n privina garaniilor.
2
n opinia noastr, expresia numai manifestarea de voin a autorului su nu evideniaz particularitatea
actului juridic unilateral, aceea c este expresia unei singure voine. Altfel, textul, interpretat per a contrario, ar
putea lsa s se cread c sunt i acte juridice care, pe lng manifestarea de voin, ar mai presupune i altceva.
3
I. Dogaru, Valenele juridice ale voinei, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986, p. 195.

30

manifestare unilateral de voin, indiferent de natura efectelor pe care le produce) i se


opune actului juridic unilateral stricto sensu1.
Actele juridice unilaterale nu trebuie confundate cu contractele unilaterale. Acestea din
urm sunt acte bilaterale, din punctul de vedere al prilor ntre care se ncheie, numai c ele
dau natere la obligaii n sarcina unei singure pri, cum este cazul contractului de donaie.
Recunoaterea actului unilateral ca izvor de obligaii face obiectul unei ndelungate
controverse n dreptul civil. Potrivit concepiei clasice, actul juridic unilateral nu poate fi
considerat izvor de obligaii civile pentru c nimeni nu poate crea obligaii printr-o singur
manifestare de voin2. n sens contrar, un erudit autor francez, afirm c nimic nu pare
mai firesc dect ca individul s doreasc i s poat ca, prin voina sa unilateral, s produc
efecte juridice3, ceea ce l ndreptete s considere actul unilateral drept izvor de obligaii
civile.
Doctrina noastr de drept civil consider c actul unilateral constituie izvor de obligaii
n cazurile prevzute de lege dar constituirea unei teorii generale a actului unilateral este
dificil, avnd n vedere c acest act nu produce ntotdeauna efecte similare4. Aceeai
autori ns, propun de lege ferenda ca actul unilateral s devin izvor de obligaii.
n perspectiva uniformizrii dreptului obligaiilor, Principiile dreptului european al
contractelor elaborate de Comisia Lando admit c promisiunea de contract este obligatorie
chiar fr a fi acceptat, iar practica ctorva state europene admite c actul juridic unilateral
este izvor de obligaii civile.
Actualul Cod civil se nscrie n aceast orientare i prevede la art. 1165 c obligaiile
izvorsc din contract, act unilateral, gestiunea de afaceri, mbogirea fr just cauz, plata
nedatorat, fapta ilicit, precum i din orice alt act sau fapt de care legea leag naterea unei
obligaii. Actului juridic unilateral i este rezervat i o reglementare special la
art. 1324-1329 C. civ.
Actele juridice bilaterale sunt rodul a dou voine concordante, a unui acord de
voin, care nu sunt altceva dect contractele civile.
Actele juridice plurilaterale sunt rezultatul a trei sau mai multe voine, cum este
cazul contractului de societate, cnd sunt trei sau mai muli asociai sau tranzacia ncheiat
n cadrul partajului succesoral de ctre motenitori.
Interesul clasificrii const n urmtoarele distincii:
formarea valabil a actului unilateral se face printr-o singur manifestare de voin, n
timp ce, n cazul actelor bi sau plurilaterale, este nevoie ca toate voinele concordante ale
prilor s fie manifestate;
actele juridice unilaterale, n principiu, nu pot fi revocate; excepia cea mai
important este testamentul, care este un act unilateral esenialmente revocabil, dat fiind
faptul c legea protejeaz ultima voin a defunctului, n timp ce actele bi sau plurilaterale
pot fi revocate prin acord de voin. Potrivit principiului simetriei n drept, aa cum
asemenea acte juridice pot fi ncheiate prin acord de voin (mutuus consensus), tot astfel
1
M. Avram, Actul unilateral n dreptul privat, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2006, p. 22. A se vedea i studiul
aceleai autoare Unele consideraii teoretice i practice ale actului unilateral de voin n dreptul romn i n
dreptul comunitar, A.U.B. nr. 1/2003, pp. 48-56.
2
M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Bucureti, 1921, pp. 406-409; M.G. Rarincescu, Curs de
drept civil romn, vol. II, Bucureti, 1946, p. 295; I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Drept civil romn, vol. II,
Bucureti, 1933, p. 10 i urm.
3
J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations, vol. 4, 1985.
4
I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 93.

31

ele pot fi desfcute, revocate prin acord de voin, dar exprimat n sens contrar (mutuus
dissensus);
regimul juridic al viciilor de consimmnt este diferit: la actele bi sau plurilaterale
eroarea poate fi viciu de consimmnt numai dac a fost cunoscut de cealalt parte, iar
dolul este viciu de consimmnt numai dac provine de la cocontractant. n materia actelor
unilaterale dolul ne apare sub forma specific a captaiei (captatio benevolentiae) i
sugestiei, ambele specifice liberalitilor.
2.2. Acte juridice cu titlu oneros i acte juridice cu titlu gratuit (dup scopul urmrit
la ncheierea actului)
Acte juridice cu titlu oneros. Spre deosebire de nelesul cuvntului oneros din
limbajul curent, unde el are uneori conotaii peiorative, semnificnd avantaje exagerate sau
chiar necuvenite, n drept, actul juridic este oneros cnd fiecare parte vizeaz procurarea
unui avantaj n schimbul obligaiilor asumate, aa cum prevede art. 1172 alin. (2) C. civ.
ntr-un sistem care proclam consensualismul, important pentru calificarea unui contract
cu titlu oneros este intenia prii contractante de a obine n schimbul propriei prestaii un
avantaj pentru sine sau pentru altul, altfel spus, cauza contractului, care, potrivit art. 1235
C. civ. este motivul care determin fiecare parte s ncheie contractul. Orice contract
presupune o confruntare a unor interese distincte, de cele mai multe ori aflate n competiie,
fiecare parte dorind s obin ct mai mult de la cocontractant. Plecnd de la aceast
realitate, ntreaga reglementare a contractului pe care o face actualul Cod civil are n vedere
preocuparea de a asigura echilibrul dintre prestaii, fiind instituite o serie de instrumente
menite a-l restabili acolo unde a fost nclcat. Dac o parte ncheie un contract n condiii
dezavantajoase este pentru c are motive personale de a o face i nu pentru c ar avea n
vedere interesele celeilalte pri. Contractul va rmne calificat cu titlu oneros chiar dac
prestaiile sunt inegale. Libertatea de voin face ca fiecare parte s fie propriul su
judector astfel c nimic n-o va putea mpiedica s ncheie un contract n condiii mai puin
avantajoase pentru sine. Mai mult, potrivit art. 1271 C. civ. prile sunt inute s i execute
obligaiile, chiar dac executarea lor a devenit mai oneroas, fie datorit creterii costurilor
executrii propriei obligaii, fie datorit valorii contraprestaiei. Doar cnd executarea
contractului a devenit excesiv de oneroas, datorit unei schimbri excepionale a
mprejurrilor care ar face vdit injust, instana poate dispune adaptarea sau ncetarea
contractului, aa cum prevede alin. (2) al art. 1271 C. civ.
Actul juridic cu titlu gratuit este cel prin care una dintre pri urmrete s procure
celeilalte pri un beneficiu, fr a obine n schimb vreun avantaj, aa cum prevede
art. 1172 alin. (2) C. civ. n acest caz, partea este animat de intenia de a face o liberalitate
(animus donandi). La rndul lor, actele cu titlu gratuit pot fi clasificate n:
acte juridice dezinteresate, cele prin care se aduc altora servicii, dar care nu au ca
efect micorarea patrimoniul celor care le ncheie i nici sporirea patrimoniului
beneficiarului, cum este cazul mandatului gratuit, mprumutului gratuit, comodatului;
liberaliti, cele care, dimpotriv, diminueaz patrimoniul dispuntorului, fr a
urmri o prestaie n contrapartid.
Ct privete donaia cu sarcini (sub modo), ea continu a fi cu titlu gratuit cnd sarcina
a fost stipulat n favoarea donatarului, cu intenia de a gratifica, spre deosebire de situaia
n care sarcina a fost stipulat n favoarea donatorului sau a unui ter, cnd donaia este cu
titlu oneros.

32

Interesul clasificrii const n regimul juridic diferit aplicabil celor dou categorii de
acte juridice:
de principiu, legea este mai sever n privina condiiilor de fond i de form ale
actelor cu titlu gratuit. Astfel, potrivit art. 1011 C. civ., donaia se ncheie prin nscris
autentic, sub sanciunea nulitii absolute. Aceeai condiie de form este prevzut i
pentru promisiunea de donaie. Sunt msuri menite s protejeze pe cei care ar fi nclinai s
ncheie asemenea contracte prin care i diminueaz patrimoniul fr o prealabil
chibzuin. n aceeai preocupare, art. 1011 alin. (4) C. civ. dispune c doar bunurile
corporale, cu o valoare de pn la 25 000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepia
cazurilor prevzute de lege. Concomitent, n contractele cu titlu oneros, opereaz obligaia
de eviciune n timp ce, la contractul de donaie, dispuntorul nu poart o asemenea
rspundere, dect dac a promis expres garania sau dac eviciunea decurge din propria sa
fapt ori dintr-o pentru dol i culpa grav;
leziunea, ca viciu de consimmnt, poate afecta doar contractul cu titlu oneros, nu i
pe cel cu titlu gratuit;
2.3. Acte juridice consensuale, solemne i reale (dup modul de ncheiere)1
Acte juridice consensuale, sunt cele care se formeaz prin simpla manifestare de
voin a autorului, n cazul actului juridic unilateral, i prin simplul acord de voin al
prilor, n cazul contractelor. Este consecina fireasc a principiului consensualismului
definit de art. 1178 C. civ. potrivit cruia contractul se ncheie prin simplul acord de voin
al prilor, capabile de a contracta, dac legea nu impune o alt formalitate pentru
ncheierea lui valabil (solus consensus obligat).
Acte juridice solemne sunt cele a cror validitate este supus ndeplinirii unor
formaliti prevzute de lege [art. 1173 alin. (2) C. civ.]. Dac, de regul, asemenea
formaliti se reduc la forma autentic, ca n cazul contractului de donaie, ipotecii, vnzrii
terenurilor etc., sunt i acte juridice care, dei pot fi ncheiate olograf, trebuie s
ndeplineasc anumite cerine speciale, cum ar fi scrierea, datarea sau semntura autorului,
ca n cazul testamentului.
Acte juridice reale sunt cele a cror formare valabil presupune remiterea material a
lucrului, ca n cazul mprumutului (att cel de folosin, ct i cel de consumaie, mutuum).
Interesul clasificrii const n:
determinarea momentului ncheierii contractului: la contractele consensuale acest
moment este cel cnd se realizeaz acordul de voine, la cele reale, data remiterii bunului,
iar la cele solemne, data ncheierii contractului n forma cerut de lege;
modificarea actelor juridice solemne se face cu respectarea aceleai forme solemne
[art. 1242 alin. (2) C. civ.];
nerespectarea formei la actele juridice solemne se sancioneaz cu nulitatea absolut;
ncheierea prin reprezentant a unui act juridic solemn se face prin procur, creia i se
cere tot forma solemn;
proba actului juridic ncheiat se face diferit, n funcie de fiecare categorie n parte.
1

Remarcm o inconsecven terminologic a noului Cod civil care, dei denumete Seciunea a 3-a, Cartea
V-a ncheierea contractului, cnd definete contractul consensual la art. 1174 alin. (1) C. civ. actual, se refer
la cel care se formeaz prin simplul acord de voin al prilor. Plecnd de la formarea progresiv a
contractului, mai corect este sintagma formarea contractului, aa cum o ntlnim la majoritatea proiectelor
europene de codificare a dreptului contractual, mai puin Principiile Unidroit.

33

2.4. Acte juridice civile patrimoniale i acte juridice civile nepatrimoniale (dup
natura actului juridic ncheiat)
Acte juridice patrimoniale dau natere la obligaii susceptibile de evaluare, cum este
cazul contractului de vnzare-cumprare, donaia, mprumutul etc.;
Acte juridice nepatrimoniale dau natere la obligaii nesusceptibile de evaluare, cum
este cazul recunoaterii de paternitate, adopiei etc.
Interesul clasificrii ine de regimul juridic diferit al celor dou categorii de acte
juridice:
restriciile privitoare la capacitate sunt legate de protecia drepturilor patrimoniale;
principiile care guverneaz materia efectelor actului juridic au n vedere, n special,
pe cele patrimoniale;
actele juridice nepatrimoniale dau natere, de regul, la drepturi imprescriptibile,
excepie fcnd anumite drepturi care privesc starea civil a persoanei, cele care pot fi
exercitate doar n cadrul unor termene de prescripie speciale;
libertatea de voin este cu mult mai limitat n materia drepturilor nepatrimoniale
asupra crora titularii lor nu pot dispune discreionar, dect n cazuri limitativ prevzute de
lege;
principiile care guverneaz nulitatea actului juridic privesc, n special, soarta
prestaiilor patrimoniale supuse restituirilor.
2.5. Acte juridice civile de conservare, de administrare, i de dispoziie (dup
consecinele produse)
Actele juridice de conservare sunt cele prin care se pstreaz un drept sau se
prentmpin pierderea acestuia, acte care presupun cheltuieli reduse n raport cu dreptul
care se conserv. Exemple: ntreruperea cursului unei prescripii privitoare la un drept,
inventarierea unor bunuri, nscrierea unei ipoteci etc.
Actele juridice de administrare1 sunt acte juridice prin care se realizeaz o normal
folosire, exploatare a unui bun sau a unui patrimoniu. ntre cele dou categorii de acte
juridice privind un bun luat ut singuli i cele privind un patrimoniu, exist o diferen.
Astfel, actele de administrare a unui patrimoniu urmresc punerea n valoare a acestuia,
ceea ce, uneori nseamn ncheierea unor acte de dispoziie. Prin urmare, unele acte
juridice, dei prin natura lor sunt de dispoziie, privite din punctul de vedere al
patrimoniului care trebuie ct mai bine gestionat, ne apar ca fiind de administrare.
Bunoar, contractul de asigurare a unui imobil, privit n sine, este un act de dispoziie, dar
dac l privim n considerarea patrimoniului, ne apare ca act de administrare. La fel,
reparaia unui imobil, implic ncheierea unor acte de dispoziie, gestionarea patrimoniului
implic valorificarea fructelor sau chiar nstrinarea unor bunuri cum sunt cele perisabile.
Actele juridice de dispoziie sunt cele care au ca rezultat ieirea din patrimoniu a unui
bun sau a unui drept ori grevarea dreptului. Sunt acte de dispoziie contractul de vnzare,
renunarea la succesiune sau la un drept determinat, testamentul, donaia, ipoteca etc.
Interesul clasificrii st n regimul lor juridic deosebit:
actele de dispoziie pot fi ncheiate doar de persoana care are deplin capacitate de
exerciiu, n timp ce actele de administrare pot fi ncheiate i de persoane cu capacitate de
exerciiu restrns; actele de conservare pot fi ncheiate chiar i de persoanele lipsite de
n materie comercial, termenul de administrare are un alt neles. Astfel, administratorul unei societi
comerciale are dreptul de a ncheia orice act juridic, indiferent de natura sa juridic. Pentru detalii, a se vedea
I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., pp. 385-387.

34

capacitate. Prin urmare, cea mai mare exigen este prezent la actele de dispoziie pentru
c ele au efectele cele mai grave, n timp ce actele de administrare sunt mai tolerate de lege
pentru c prin ele nu se nstrineaz i nici nu se greveaz vreun drept. Cu att mai mult,
actele de conservare nu implic vreun risc semnificativ. Pentru acest motiv actele de
nstrinare pot fi ncheiate prin reprezentare, legea impunnd ns un mandat special din
care s rezulte expres c mandatarul este mputernicit s nstrineze ori s greveze un bun
sau un drept, n timp ce actele de administrare, i cu att mai mult actele de conservare, pot
fi ncheiate n temeiul unui mandat general;
semnificaia diferit a acestor categorii de acte juridice face ca acceptarea tacit a
succesiunii s poat fi fcut numai prin ncheierea actelor de administrare care n-au
caracter de urgen, precum i a actelor de nstrinare. Spre deosebire de actele de
conservare, care au caracter echivoc, cele de administrare i de nstrinare vdesc intenia
succesibilului de a se erija n succesor autentic.
2.6. Acte juridice civile comutative i acte juridice civile aleatorii. Este o clasificare
care privete actele juridice cu titlu oneros, dup cum prile cunosc sau nu, la momentul
ncheierii lor, ntinderea prestaiilor la care se oblig.
Acte juridice comutative, sunt cele la care ntinderea drepturilor i a obligaiilor
prilor care le ncheie este cert la momentul ncheierii lor, cum prevede art. 1173
alin. (1) C. civ. De exemplu, contractul de vnzare-cumprare, contractul de locaiune, dau
natere la obligaii a cror ntindere este cunoscut prilor din chiar momentul ncheierii
lor.
Acte juridice aleatorii, sunt cele care, prin natura lor sau prin voina prilor, ofer cel
puin uneia dintre pri ansa unui ctig i o expune totodat la riscul unei pierderi, ce
depind de un eveniment viitor i incert, cum prevede art. art. 1173 alin. (2) C. civ.
Asemenea acte juridice sunt ncheiate n considerarea unui ctig al uneia dintre pri, n
defavoarea celeilalte pri care va suporta riscul pe care-l presupune ctigul. Un exemplu
tipic este contractul de asigurare, unde ansa de ctig a asigurtorului const n
neproducerea cazului asigurat. Dimpotriv, producerea sinistrului la scurt vreme, face din
asigurat un ctigtor. La contractul de ntreinere, dac creditorul obligaiei de ntreinere
moare la scurt vreme dup ncheierea contractului, ansa este a cumprtorului, n timp ce,
dac ntreinutul are o via lung, debitorul pierde, pentru c este posibil ca plata s
depeasc cu mult valoarea bunului dobndit.
Interesul clasificrii const n urmtoarea deosebire dintre cele dou categorii de acte
juridice: potrivit art. 1224 C. civ., actele aleatorii nu pot fi atacate cu aciunea n anulare
pentru leziune, avnd n vedere c ele presupun, prin definiie, o disproporie ntre prestaii,
n timp ce actele comutative sunt anulabile.
2.7. Acte juridice civile instantanee i acte juridice civile cu executare succesiv
(dup modul de executare a obligaiilor)
Actele juridice instantanee (cu executare imediat) sunt cele care se execut printr-o
singur prestaie a debitorului (uno ictu), de cele mai multe ori, n chiar momentul ncheierii
lor, cum este cazul contractului de vnzare-cumprare, la care vnztorul transmite dreptul
de proprietate, iar cumprtorul pltete preul n momentul ncheierii contractului.
Actele juridice cu executare succesiv, sunt cele care dau natere la obligaii ce se
execut n timp, fie continuu, fie succesiv. Exemple: contractul de ntreinere, contractul de

35

rent viager, contractul de locaiune, contractul de asigurare, contractul de societate. La


toate acestea, durata este un element constitutiv al actului juridic. Locatarul are obligaia ca
periodic s plteasc locatorului chiria, debitorul obligaiei de ntreinere i ndeplinete
obligaiile asumate periodic prin prestarea ntreinerii etc.
Interesul clasificrii const n regimul juridic diferit al celor dou categorii de acte
juridice:
neexecutarea obligaiilor de ctre una dintre pri se sancioneaz cu rezoluiunea, n
cazul contractelor cu executare instantanee i cu rezilierea, n cazul contractelor cu
executare succesiv. Un contract cu execuie succesiv nu va putea fi desfiinat ex tunc, din
chiar momentul ncheierii lui. ntre data ncheierii i data la care se pune problema
desfiinrii, contractul i-a consumat o parte din efecte: locatarul a locuit n imobil,
creditorul ntreinerii a primit o parte din prestaiile datorate de debitor etc. De aceea, astfel
de contracte sunt supuse rezilierii, sanciune care opereaz din momentul pronunrii ei, ex
nunc, pentru viitor, lsnd neafectate efectele deja produse;
n timp ce contractele cu executare instantanee nu pot fi revocate prin voina uneia
dintre pri, anumite contracte cu executare succesiv pot fi revocate, n cazurile prevzute
de lege: contractul de locaiune, contractul de societate.
2.8. Acte juridice civile strict personale i acte juridice civile care pot fi ncheiate prin
reprezentare (dup modul de ncheiere)
Actele juridice strict personale sunt cele care implic o apreciere subiectiv,
personal a uneia sau a ambelor pri. Cstoria, de exemplu, nu poate fi ncheiat prin
reprezentant, la fel recunoaterea paternitii unui copil nscut n afara cstoriei, sau
testamentul. Ele reprezint excepia n raport cu celelalte acte juridice i de aceea regulile
aplicabile acestora sunt de strict interpretare.
Actele juridice care pot fi ncheiate prin reprezentare sunt celelalte acte juridice, mai
puin cele strict personale. Ele constituie marea majoritate a actelor juridice de drept civil.
Interesul clasificrii const n modul diferit cum asemenea acte juridice pot fi ncheiate
valabil: cele strict personale se bucur de reglementri speciale, cum este cazul testamentului, care trebuie s respecte o serie de condiii de fond i de form neimpuse celorlalte
acte juridice. Pe de alt parte, valabilitatea actelor juridice strict personale este apreciat n
raport de partea care l ncheie; la actele juridice care pot fi ncheiate prin reprezentare,
valabilitatea lor este apreciat i n raport de condiiile cerute pentru reprezentant.
2.9. Acte juridice civile constitutive, translative i declarative (dup data naterii
drepturilor)
Actele juridice constitutive de drepturi sunt cele care dau natere la drepturi
subiective noi, inexistente anterior, cum sunt partajul, instituirea unui uzufruct, ipoteca etc.
Actele juridice translative sunt cele prin care se strmut un drept subiectiv dintr-un
patrimoniu la altul, cum este cazul contractului de vnzare-cumprare, donaiei etc.
Actele juridice declarative sunt cele prin care se consolideaz drepturi preexistente.
Exemplul tipic este tranzacia prin care motenitorii mpart benevol bunurile succesorale,
convenie ale crei efecte se produc ex tunc, de la data deschiderii succesiunii, astfel c ei
vor fi considerai dobnditori ai bunurilor primite nc de la data decesului autorului i nu
ex nunc, de la data ncheierii tranzaciei. Un alt exemplu este actul confirmativ, cel prin care

36

se renun la declararea nulitii relative a unui al act juridic. Urmare a renunrii la anulare,
actul este asanat, producndu-i toate efectele chiar de la data ncheierii lui.
Interesul clasificrii const n mai multe deosebiri ntre aceste acte juridice:
calitatea de avnd cauz o are doar dobnditorul dreptului obinut printr-un act
translativ de proprietate, nu i printr-un act declarativ;
actele juridice constitutive i cele translative produc efecte juridice doar pentru viitor
(ex nunc), spre deosebire de cele declarative care produc efecte i pentru trecut (ex tunc);
doar actele juridice translative i constitutive, dac sunt sinalagmatice, sunt
sancionate prin rezoluiune sau reziliere.
2.10. Acte juridice civile principale i acte juridice civile accesorii (dup raportul
dintre ele)
Actele juridice principale, sunt cele care au o existen proprie, n sensul c soarta lor
juridic nu depinde de soarta altor acte juridice. Din aceast categorie fac parte cele mai
multe din actele juridice de drept civil.
Actele juridice accesorii nu au o existen proprie, soarta lor fiind legat de cea a
actelor principale (accesorium sequitur principalem). De exemplu gajul, ipoteca,
fideiusiunea, clauza penal, sunt contracte prin care se garanteaz un drept de crean care
rezult dintr-un alt act juridic principal.
Interesul clasificrii const n aceea c, existena valabil a actului juridic principal va
fi raportat propriilor condiii instituite de lege, pe cnd actul juridic accesoriu urmeaz
soarta actului juridic principal.
2.11. Acte juridice civile numite, acte juridice civile nenumite (dup cum sunt sau nu
reglementate juridic)
Actele juridice numite sunt cele reglementate i nominalizate, fie de Codul civil, fie
de alte legi speciale. Astfel de acte juridice sunt: legatul, contractul de vnzare-cumprare,
locaiunea, mandatul, depozitul, contractul de societate, de asigurare, de ipotec etc.
Actele juridice nenumite sunt cele care nu sunt reglementate de lege. n temeiul
libertii contractuale, prilor le este deschis posibilitatea ncheierii oricror acte juridice,
putnd stipula clauze dintre cele mai variate care pot s nu corespund unui anumit model
prestabilit, reglementat de lege. Sub imperiul vechiului Cod civil, contractul de ntreinere,
care este o vnzare-cumprare cu clauz de ntreinere, era un astfel de contract. Actualul
Cod civil l reglementeaz prin art. 2254-2263.
Interesul clasificrii const n urmtoarele distincii:
n cazul actelor numite, deci cele care se bucur de o reglementare legal, nu trebuie
s cuprind toate clauzele specifice actului ncheiat; chiar dac actul este incomplet, se
presupune c prile vor supune clauzelor specifice tipului de act ncheiat, n timp ce actele
juridice nenumite, neavnd la ce se raporta, trebuie s cuprind o redactare detaliat;
determinarea legii aplicabile se face diferit: n timp ce contractelor numite li se aplic
regulile speciale ale tipului de contract reglementat de lege, contractelor nenumite li se
aplic regulile generale ale contractului, ct i regulile tipului de contract nrudit. Astfel, sub
vechea reglementare, contractului de ntreinere, caracterizat ca o specie a vnzrii, i s-a
aplicat regulile acestuia din urm. n practic, deseori, calificarea contractului se face prin
interpretarea clauzelor spre a se determina voina real a contractanilor.

37

2.12. Acte juridice civile cauzale i acte juridice civile abstracte (dup scopul lor)
Actele juridice cauzale sunt cele a cror valabilitate implic existena unei cauze, care
trebuie s fie licit i moral. Din aceast categorie fac parte marea majoritate a actelor
juridice de drept civil.
Actele juridice abstracte sunt cele care a cror existen valabil nu implic o cauz,
precum obligaiunile CEC, biletul la ordin, cambia, polia de asigurare, aciunile la diverse
societi comerciale). Ele constat drepturi de crean i se impun debitorului, care nu poate
invoca inexistena cauzei sau caracterul ei ilicit i imoral.
2.13. Acte juridice civile subiective i acte juridice condiie (dup rolul voinei)
Actele juridice subiective, sunt cele la care drepturile i obligaiile sunt determinate
prin voina suveran a prilor, exprimat n limitele dreptului obiectiv.
Actele juridice condiie, sunt cele la care voina prilor poate determina doar
naterea raportului juridic, n timp ce coninutul acestora este determinat prin norme
imperative de la care nu se poate deroga. De exemplu, n cazul cstoriei viitorii soi pot
decide doar dac ncheie acest act juridic urmnd s se supun drepturilor i obligaiilor
prevzute de lege. La fel, actul juridic al adopiei, contractele de prestare a serviciilor
publice etc.
Interesul clasificrii. Distincia este necesar n ce privete examinarea condiiilor de
validitate care, n cazul actelor juridice civile condiie, sunt prestabilite. Deosebit de
condiiile generale de validitate a oricrui act juridic, prevzute de art. 1179 C. civ., n
privina actelor juridice civile condiie, legea impune i alte exigene ce se cer a fi
ndeplinite concomitent. Asemenea acte sunt limitativ prevzute de lege, n timp ce actele
juridice subiective sunt nelimitate, ele dnd expresie libertii de voin a prilor.
2.14. Acte juridice civile pure i simple i acte juridice civile afectate de modaliti
(dup momentul producerii efectelor)
Actele juridice civile pure i simple sunt cele care nu sunt afectate de modaliti, fie
pentru c sunt incompatibile cu ele, cum este cazul opiunii succesorale, recunoaterii
paternitii, cstoriei, adopiei etc., fie pentru c prile, avnd libertatea de voin, nu
neleg s condiioneze drepturile i obligaiile lor.
Actele juridice afectate de modaliti sunt cele la care prile condiioneaz existena
nsi a actului ori amn doar exercitarea drepturilor de ctre creditor i executarea
obligaiilor de ctre debitor. Sunt o serie de acte juridice care nici nu pot fi ncheiate dect
dac sunt afectate de modaliti, cum este cazul contractului de asigurare, contractului de
ntreinere etc.
Interesul clasificrii. Cnd modalitatea are valoare de condiie esenial a actului,
valabilitatea acestuia va fi examinat n raport, nu doar de condiiile generale de validitate,
dar i de modaliti. De exemplu, un contract de asigurare cruia i lipsete riscul asigurat
nu va avea nicio eficien juridic.
2.15. Acte juridice ntre vii i acte juridice pentru cauz de moarte (dup cum ele
produc efecte pe timpul vieii prilor sau dup moarte)
Actele juridice ntre vii (inter vivos), sunt cele care produc efectele n timpul vieii,
ele reprezentnd majoritatea.

38

Actele juridice pentru cauz de moarte (mortis causa), sunt cele care produc efecte
dup moarte, cum este cazul testamentului.
Interesul clasificrii. Regimul juridic al celor dou categorii de acte juridice este diferit.
Actele juridice mortis causa sunt supuse unor restricii privitoare la capacitatea de a dispune
ct i la capacitatea de a primi iar forma cerut este de regul cea solemn.
3. Principiul libertii ncheierii actului juridic civil
3.1. Noiune. n general, sintagme precum autonomia de voin, libertatea
contractual sau libertatea ncheierii actelor juridice, par a avea acelai neles. La o
analiz mai atent a acestora, vom observa c ele au un neles diferit.
Astfel, autonomie de voin se dovedete a fi un postulat filosofic i nu unul juridic. De
fapt, ce nseamn a fi autonom? Este autonom cel care nu depinde de nimeni, care nu se
supune nimnui, care are propriile sale legi dup care i organizeaz existena1. Expresie a
filosofiei individualiste de la sfritul veacului al XVIII-lea, cnd liberalismul se impune n
plan politic i economic, teoria autonomiei de voin avea s fie consacrat de Codul civil
Napoleon i preluat de Codul nostru civil de la 1864.
3.2. Evoluie. n plan filosofic, furitorul teoriei contractualiste, J.J. Rousseau, afirm
c omul un datoreaz nimnui nimic, iar dac viaa n cadrul societii presupune uneori
abandonarea libertii individuale, ea trebuie acceptat pentru c a fost consimit prin
contractul social. n plan moral, contractul este privit ca fiind mijlocul de a asigura
respectarea unui echilibru ntre interesele individuale ale prilor, pentru c nimeni nu se
leag juridic dect n msura n care interesele sale o dicteaz. Convieuirea n cadrul
aceleai societi este cea care impune o gndire contractualist: pentru a dobndi drepturi,
mai nti trebuie s dai (do ut des) ajungndu-se ca n veacul al XIX-lea, Alfred Fouille s
afirme qui dit contractuel, dit juste (cine se exprim contractual, se exprim just).
nainte de a evalua justeea acestui enun, trebuie spus c principiul se cere conservat n
perimetrul dreptului civil, i nici aici global, ci doar n materia drepturilor patrimoniale;
orice extrapolare a lui n alte planuri risc serioase rezerve de ordin moral. n plan
economic, scopul declarat al autonomiei de voin a fost acela de a asigura prosperitatea
general lsnd liber voina ntreprinztorilor.
Libertatea contractual este de fapt o consecin, ntre altele, a autonomiei de voin,
vzut ca fundament al acesteia din urm. Cum ntre timp a aprut teoria actului unilateral
de voin, libertatea contractual a devenit libertatea ncheierii actelor juridice, acoperind
astfel toate actele juridice i semnificnd libertatea omului de a-i exprima voina, att n
cadru contractual, ct i n actele juridice unilaterale.
n Codul civil Napoleon, precum i n vechiul nostru Cod civil, contractul este
principalul izvor de obligaii, iar majoritatea normelor de drept civil sunt supletive.
Principiul consensualismului vine s faciliteze exprimarea voinei contractuale a prilor
care nu sunt inute s respecte, n principiu, anumite formaliti pentru a se lega juridic (solo
consensus obligat). Tradiia dreptului roman, care n materia contractului era formalist, este
conservat prin meninerea contractelor solemne, a contractelor reale, a distinciei dintre
contractele numite i cele nenumite. Apoi, sub influena canonitilor, este consacrat
1

M.L. Mathieu-Izorche, La libert contractuelle, n Droits et libert fondamentaux, Dalloz, 1995, p. 609.

39

moralitatea n diverse materii, cum ar fi cauza contractului sau leziunea pentru disproporia
dintre prestaiile anumitor contracte etc.
Concepia liberal n materia contractului nregistreaz astzi tot mai multe obiecii,
ceea ce ndreptete autorii de drept s constate un declin al teoriei autonomiei de
voin1, motivat de faptul c omul, trind n societate, trebuie s-i autolimiteze libertatea
individual, viaa impunnd o serie de ndatoriri. Voina individual concretizat n
contract, nu poate avea nicio eficien fr ca legea s ngduie, pentru c, aa cum spune
un eminent autor francez, dreptul nu este fcut pentru eroi, nici pentru sfini ci pentru
oameni mediocri2.
Ct privete zicala lui Fouile mai sus citat, s-a constatat c ea este, de cele mai multe
ori, fals, pentru c prile n-au o poziie economic egal, ceea ce face ca, adesea,
contractul s prevad efecte injuste pentru una dintre ele. Autonomia de voin, la
dimensiunea ei originar, corespunde unui model ideal de societate n care participanii la
circuitul civil sunt aproximativ egali iar contractul este instrumentul de armonizare a
intereselor. Astzi, libertatea contractual a devenit, n multe cazuri, iluzorie pentru c tot
mai des suntem obligai s ncheiem contracte pe care nu le-am vrut, tot mai multe clauze
ne sunt impuse, fr a le putea negocia (de exemplu, preul apei, electricitii, gazului, tot
mai multe activiti sunt supuse asigurrii obligatorii i tot mai multe contracte sunt
controlate spre a se evita evaziunea fiscal)3.
Aceast nou orientare avea ns nevoie de o nou teorie care s-o legitimeze. Astfel
i-a fcut loc solidarismul contractual.
Dei se consider c doctrina solidarist, s-a nscut la sfritul secolului al XIX-lea i
nceputul secolului al XX-lea, ideea solidaritii ntre oameni, intrat trziu n vocabularul
juridic, este cu mult mai veche. Ea s-a nscut cu aproape cinci secole nainte erei noastre4,
traversnd timpurile sub diverse forme de exprimare. Teoretizarea ideii de solidaritate a fost
mult accelerat dup descoperirea, n urm cu peste 300 ani a celulei, ca form
fundamental de organizare a materiei vii5, descoperire care a fost transpus n analizele
politice i sociale printr-o viziune organicist, de ctre Auguste Compte, cel care vedea
societatea ca un organism viu, iar indivizii care o compun ca pe organele i celulele
acestuia.
Curentul solidarist n gndirea politic este ndeobte legat de personalitatea omului
politic Lon Victor Auguste Bourgeois, autorul lucrrii Solidarit, aprut n anul 1896, a
crui analiz pleac, nu de la individ ca titular al unor drepturi abstracte, ci de la raporturile
dintre oameni, legai unii de alii n timp i spaiu6. Dac autonomia de voin, de expresie
liberal, consider c oamenii se nasc liberi i egali, solidarismul vede oamenii inegali, de
facto. Omul nu se nate liber pentru c, trind ntr-o societate dat, nu poate tri fr ea. El
devine debitorul contemporanilor, nu doar n timpul vieii, ci se nate debitor fa de
1

B. Starck, Droit civil. Obligations, Librairies Technicques, Paris, 1972, p. 343.


J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations. Ed. Thmis, 1969, p. 13.
3
n acelai sens, a se vedea V. Ptulea, Gh. Stancu, Dreptul contractelor, Ed. C.H. Beck, 2008, p. 60 i
2

urm.

4
M. David, La solidarit comme contrat et comme thique, Institut international dtudes socials (Genve),
coll. Mondes en devenir, Srie points chauds, Paris, Imprimerie Berger-Levrault, 1982, p. 18.
5
Celula a fost descoperit de englezul Robert Hook n anul 1665, iar teoria celular a fost pentru prima
dat enunat de Mathias Jakob Schleiden i Theodor Schwann n anul 1839.
6
L. Bourgeois, Solidarit, Paris, Armand Colin, 1896, reeditat n anul 1998, Ed. Presses Universitaires du
Septentrion, pp. 33.

40

societate1. Scopul declarat al autorului era acela de a prefigura un vast sistem de asigurare
colectiv viznd prevenirea i mai ales repararea, prin punerea n oper a unei datorii
sociale de solidaritate, a consecinelor nefaste rezultate din survenirea unor riscuri sociale2.
n timp ce dup Revoluia francez din 1789, concepia dominant punea politicul naintea
socialului, curentul solidarist pleac ntotdeauna de la social, fiindu-i subordonat factorul
politic. Dukheim n sociologie i Lon Duguit n drept, vd normele de drept expresii ale
unor realiti de fapt i nu a voinei politice a guvernanilor. Evoluia ulterioar a acestei
doctrine n-a fost spectaculoas, aa cum era de ateptat. Dup al Doilea Rzboi Mondial
asemenea reflecii au rmas circumscrise n special, discursului politic, ca simple referine
rituale.
n drept, contestarea autonomiei de voin s-a fcut simit n a doua jumtate a
secolului al XIX-lea, cnd doctrina pozitivist pune accent pe dreptul obiectiv3. Raymond
Saleilles, referindu-se la interpretarea n contracte, susinea, la nceputul secolului al
XX-lea, c trebuie avut n vedere scopul social al acestui instrument al solidaritii juridice
i nu fantezia fiecrei pri4, iar Louis Josserand, cel care avea s teoretizeze abuzul de
drept, susine ideea c drepturile subiective se cer exercitate conform finalitii lor sociale5.
Prin urmare, solidarismul transpus n drept vede contractul ca un fapt social care exprim
relaii solidare ntre indivizi. Autor al unui tratat monumental privind obligaiile n general,
reper obligatoriu pentru orice abordare doctrinar a acestei materii att de importante pentru
dreptul civil, Ren Demogue, consider c orice contract este ncheiat sub imperiul unei
necesiti sociale6, expresie a diviziunii tot mai accentuate a muncii. Pentru el, finalitatea
dreptului nu este individul, ci societatea. Dreptul trebuie s aib n vedere, nu doar omul ale
crui drepturi trebuie respectate, ci mai ales oamenii, aflai n situaii juridice diverse, bogai
sau sraci, mai ales sraci. Fundamentul forei obligatorii a contractului nu st n voin, ci
n utilitatea social pe care o are orice contract7. Actul juridic unilateral este definit cel la
care scopul social urmrit este concordant cu voina individual8, iar contractul este vzut
ca o mic societate unde fiecare trebuie s lucreze pentru atingerea unui scop comun, suma
scopurilor individuale urmrite de fiecare, precum n orice societate civil sau comercial.
Plecnd de la aceast analogie, Demogue se apropie de ideea unei juste repartizri a
pierderilor, specific societii, ntrebndu-se dac n-ar fi mai echitabil ca, n cazul
neexecutrii contractului ca urmare a forei majore, consecinele prejudiciabile s fie
mprite ntre debitor i creditor. ntrebarea rmne doar retoric pentru c autorul nu ader
totui la aceast idee izvort din doctrina solidarist elaborat de Bourgeois.
Tema solidarismului n contracte a fost reactualizat odat cu amploarea micrii de
protecie a consumatorilor, cnd triada loialitate, solidaritate, fraternitate tinde s devin o
nou deviz9, nlocuind celebra formul a lui Fouill, qui dit contractual dit juste cu cea
1

Ibidem, pp 38-39.
Ibidem, p. 25.
3
A se vedea A.S. Courdier-Cuisinier, Le solidarisme contractuel, Paris, Ed. Litec, 2006.
4
R. Saleilles, De la dclaration de volont, Paris, Pichon, 1901, p. 229.
5
L. Josserand, De labus des droits, Paris, Rousseau, 1905.
6
R. Demogue, Notions fondamentales de droit priv. Essai critique, Paris, A. Rousseau, 1911, p. 169.
7
R. Demogue, Trait des obligations en gnral, Sources des obligations, Paris, A. Rousseau, 1923, t. I,
nr. 23, p. 69.
8
Ibidem, t. VI, Effets des obligations, Paris, A. Rousseau, 1932, nr. 3, p. 9.
9
D. Mazeaud, Loyaut, solidarit, fraternit: la nouvelle devise contractuelle?, in Lavenir du droit,
Mlange en homage Franois Terr, Presses Universitaires de France, 1999, nr. 6, p. 608.
2

41

care spune entre le fort et le faible, cest la libert qui asservit, le juge qui affranchit1,
exprimare care legitimeaz intervenia judectorului n contracte pentru restabilirea
echilibrului contractual nclcat, aa cum se ntmpl la leziune, impreviziune, clauza
penal, adaptarea contractului etc.
Actualul Cod civil, dei conserv principiul pacta sunt servanda prin dispoziia de la
art. 1270 potrivit creia contractul valabil ncheiat are putere de lege ntre prile
contractante, amenajeaz o serie de soluii juridice menite s controleze voina prilor n
preocuparea de a asigura un echilibru contractual i de a impune o etic a contractului.
Apelul la buna-credin n cadrul negocierilor contractuale, adaptarea contractului, o nou
reglementare a viciilor de consimmnt, generalizarea leziunii n contracte, impreviziunea,
sunt soluii care vin s diminueze rolul voinei individuale i s marcheze un control tot mai
eficient al acesteia, n numele ideilor de solidarism.
Cu toate acestea, principiul libertii actelor juridice i conserv totui substana
guvernnd nc cea mai mare parte a actelor juridice de drept civil, motiv pentru care nu
putem mprti ideea unui faliment principial al libertii contractuale2. Aa cum
remarc Marie-Laure Mathieu-Izorche n studiul mai sus citat, dac autonomia absolut
este un mit, ntreinut n mod voluntar de detractorii individualismului, pentru a-i critica mai
bine excesele, declinul autonomiei de voin i al libertii contractuale nu este fr ndoial
att de marcat, cum s-a dorit s se spun3.
3.3. Limitele libertii ncheierii actelor juridice. Dei conserv principiul pacta sunt
servanda prin dispoziia de la art. 1270 potrivit creia contractul valabil ncheiat are putere
de lege ntre prile contractante, Codul civil aflat n vigoare amenajeaz o serie de soluii
juridice menite s controleze voina prilor n preocuparea de a asigura un echilibru
contractual, de a impune o etic a contractului.
Potrivit art. 11 C. civ., Nu se poate deroga prin convenii sau acte juridice unilaterale
de la legile care intereseaz ordinea public sau de la bunele moravuri. Prin urmare,
limitele obiective ale libertii contractuale a prilor sunt: ordinea public i bunele
moravuri. Aceste dou concepte sunt inseparabile, motiv pentru care, prin tradiie, ele sunt
tratate laolalt. Potrivit unor autori, bunele moravuri reprezint ordinea public relativ la
moral4 sau ntr-o alt formul bunele moravuri nu sunt altceva dect o component a
ordinii publice prin care se tinde s se apere interesul general mai bine dect o poate face
morala5.
Ordinea public nu este definit ca atare de Codul civil. n doctrin noiunea a dat
natere la controverse, nu doar n perimetrul dreptului privat, dar i n cel al dreptului
public. Cine poate spune care sunt normele ce in de ordinea public? Rspunsul ctre care
am nclina este acela c doar legiuitorul poate face o astfel de determinare. Cu toate acestea,
1

Formula complet este entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le matre et le serviteur,
c'est la libert qui opprime et la loi qui affranchit. Aparine avocatului francez, prelat i orator, Henri Lacordaire
(1802-1861).
2
I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 422.
3
M.L. Mathieu-Izorche, op. cit., p. 617.
4
Ph. Malinvaud, Droit des obligations, d. Litec, Paris, 2007, p. 184, G. Pignarre, Que reste-t-il des
bonnes moers en droit des contrats? Presque rien ou presque tout?, R.D.C. 2005, p. 1290.
J. Hauser, Lordre public et les bonnes moers, Les concepts contractuels franais lheure des principes
du droit europen des contracts, Dalloz, 2003, p. 106.

42

nimeni n-a putut susine un astfel de limbaj, aa cum nu vom gsi nicio definiie legal a
acestei noiuni.
O definiie a acestui concept este aceea potrivit creia, ordinea public cuprinde toate
dispoziiile imperative ale dreptului public i ale dreptului privat prin care se apr
instituiile i valorile de baz ale societii, se asigur economia de pia i ocrotirea social
a tuturor persoanelor1.
Mai aplecat asupra acestui concept, doctrina francez distinge ntre ordinea public
clasic i ordinea public economic2. Noiunea clasic a ordinii publice const n
normele de drept care apr principalele valori ale societii: stat, familie, individ. n opinia
autorului, ordinea public economic este alctuit din ordinea public de direcie alctuit
din acele reguli prin care statul canalizeaz activitatea contractual n sensul utilitii ei
sociale avnd drept component principal dreptul concurenei i ordinea public de
protecie prin care este reglementat, prin norme imperative, coninutul contractelor n care
prile, care au poziii inegale, sunt protejate pentru evitarea unor clauze abuzive. Din
aceast ultim ordine face parte protecia consumatorilor.
ntr-o alt lucrare de referin3, autorii consider c de-a lungul secolului XX noiunea
de ordine public a fost considerabil dezvoltat pe msura declinului libertii contractuale,
astfel c, n lipsa unei definiii legale, noiunea a fost umflat fiind extins ori de cte ori
interesele sociale au cerut-o, tribunalele neezitnd s confere anumitor norme caracter de
ordine public, motiv pentru care se poate vorbi de o ordine public virtual, contrastnd cu
ordinea public textual, avnd caracter novator, menit s reformeze raporturile economice
i sociale.
n dreptul nostru prerevoluionar, conceptului de ordine public i s-a dat o anumit
conotaie ideologic printr-o pretins superioritate a tratrii raportului dintre ceea ce ine de
interesul personal i cea ce ine de cel social, printr-o ierarhie artificial a intereselor, ceea
ce a contribuit la perisabilitatea unora dintre abordri. Fiind pn ieri abuziv invocat,
termenul i-a pierdut parc din vigoare. Astzi, instabilitatea legislativ determin o
anumit incoeren a criteriilor, ceea ce face ca cele dou zone s nu fie bine conturate, de
unde poate se trage i ezitarea autorilor de a opera o delimitare net.
Un criteriu de determinare l-a constituit, o lung perioad de timp, forma enunului
normativ care ar distinge normele ce in de ordinea public, preponderent prohibitive,
imperative, de cele ce in de ordinea privat, de regul, permisive. Criteriul a fost ns
abandonat, constatndu-se c nu forma comandamentului juridic este important pentru
calificarea normei ca innd de ordinea public sau de cea privat, ci finalitatea textului
normativ. Normele imperative pot proteja att interese sociale, integrndu-se n ordinea
public, dar i interese private, cum este cazul interdiciei nstrinrii unui bun imobil de
unul dintre soi fr consimmntul celuilalt instituit de art. 35 alin. (2) din vechiul Cod al
familiei, norm care, dei era imperativ, inea de ordinea privat. Ordinea public n
dreptul privat este alctuit din normele n care predominant este interesul general cum ar fi
cele privind statutul persoanelor, normele privind capacitatea i incapacitile etc. O serie de
convenii care pn ieri ineau de ordinea privat sunt calificate ca fcnd parte din ordinea
public, aa cum este cazul clauzelor abuzive, proteciei consumatorilor etc.
1

L. Pop, Drept civil romn. Teoria general a obligaiilor, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, p. 35.
Fr. Terr, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Obligations, d. Dalloz, 1999, p. 345.
3
B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil, Les obligations. 2. Contract, Ed. Litec, 1998, p. 236.
2

43

Ct privete bunele moravuri, legea civil se rezum a le evoca doar, fr a le defini,


ceea ce face ca acest concept s aib aceeai lips de contur. n definirea acestui concept au
fost nregistrate dou tendine. Potrivit tendinei idealiste, bunele moravuri sunt definite prin
raportarea la o etic transcedental izvort din morala cretin. Obiecia a privit faptul c
morala se adreseaz forului luntric al insului avnd drept finalitate perfecionarea
individual n timp ce bunele moravuri, n accepiunea Codului civil actual, vizeaz
exclusiv conformitatea exterioar a contractului cu regulile moralei. Tendina empiric sau
sociologic identific bunele moravuri cu cele acceptate ca atare de majoritatea populaiei.
Acesteia din urm i s-a reproat o anumit vulgarizare a conceptului afirmndu-se c legea
a neles s dea delegaie nu oricror moravuri, ci doar bunelor moravuri.
Prin urmare, nu este greit a considera c noiunea de bune moravuri reprezint un
compromis a acestor dou tendine putnd fi definite ca reguli care s-au impus n contiina
societii ca valori indiscutabile, fiind respectate printr-o practic ndelungat i constant
de o majoritate semnificativ a populaiei.
Acest concept nu este imuabil i poate fi diferit n raport de ceea ce o societate
consider, la un moment dat, a fi fundamental. Aa se face c, dei prin tradiie,
jurisprudena francez a statuat c liberalitatea care are drept cauz meninerea strii de
concubinaj este contrar bunelor moravuri, soluie constant pronunat i de instanele
noastre, astzi s-a revenit asupra acestei practici, recunoscndu-se dreptul concubinului de a
cere despgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a decesului suferit de partenerul su.
La fel, convenia de curtaj matrimonial repudiat n secolul al XIX-lea, este admis n
Frana1. Homosexualitatea a ieit din clandestinitate revendicnd recunoatere i obinnd
deja primele satisfacii. Concepiunea in vitro, asigurarea pe via, transplantul de organe,
sunt doar cteva din exemplele care ilustreaz o anumit perisabilitate pe care o au unele
dintre bunele moravuri2. ntr-o astfel de perspectiv, imoralitatea nu poate fi definit in
abstracto, judectorul avnd libertatea suveran de a decide n fiecare cauz n parte ce este
cu adevrat imoral n raport de datele fiecrei spee n parte. n practic, contracte apreciate
ca fiind contrare bunelor moravuri au fost cele prin care s-a concretizat traficul de influen,
proxenetismul, vnzarea de organe etc.
4. Principiul voinei reale. Potrivit acestui principiu, n dreptul nostru civil,
precumpnitoare este voina real n raport cu cea declarat. La ncheierea oricror acte
juridice voina subiecilor de drept are dou componente: voina intern, care este cea real,
ea ncorpornd ncrctura psihologic, luntric, a persoanei i voina declarat, care
reprezint componenta extern, cea care se exteriorizeaz social, n raport cu alte persoane.
Dac cele dou voine coincid, nu se pune problema vreunei opiuni. Cnd ns voina
intern este diferit de cea declarat, adic una gndete i alta declar, se pune problema
alegerii uneia dintre cele dou voine. Opiunea implic o anumit cntrire pentru a vedea
care raiuni determin a acorda prevalen uneia sau alteia dintre cele dou voine. Dou
sunt opiunile posibile n aceast materie:
o concepie obiectiv, specific dreptului german, care prefer declaraia de voin,
deci voina extern, considerndu-se c ea ofer o mai mare certitudine comerului juridic,
servind astfel binelui public;
1

Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 359.


Pentru o prezentare n detaliu a acestor schimbri de mentalitate juridic, a se vedea B. Starck, H. Roland,
L. Boyer, op. cit., pp. 234-294.
2

44

o concepie subiectiv, preferat de dreptul francez i preluat ca atare de actualul


Cod civil, potrivit creia este preferat voina real, intern. Aceast opiune este menit s
apere interesele participanilor direci la actul juridic ncheiat, mai puin de subdobnditorii
prin acte juridice subsecvente.
Niciunul dintre aceste dou sisteme nu este infailibil, motiv pentru care ambele
recunosc excepii. Potrivit unei opinii interesante exprimate n doctrina noastr, n
domeniul contractelor comerciale i n cadrul celor de adeziune, trebuie s adoptm n
primul rnd concepia obiectiv. Aici este mai important s se respecte cuvntul dat dect s
se caute sensul, adesea obscur, al unei realiti psihologice greu de investigat1.
Codul civil n vigoare continu tradiia vechii reglementri, prin care se consacr
voina intern: potrivit art. 1266 alin. (1) contractul se interpreteaz dup voina
concordant a prilor, iar nu dup sensul literal al termenilor; tot astfel, potrivit art. 1206
alin. (1) C. civ., consimmntul este viciat cnd este dat prin eroare, surprins prin dol sau
smuls prin violen. n materia simulaiei, contractul secret produce efecte numai ntre
pri i, dac din natura contractului ori din stipulaia prilor nu rezult contrariul, ntre
succesorii lor universali sau cu titlu universal [art. 1289 alin. (1) C. civ.].

O. Ungureanu, op. cit., p. 159.

45

Capitolul II
Condiiile de validitate a actului juridic civil
Seciunea I
Noiune i clasificare
1. Noiune. Pentru ca un act juridic s produc efectele n considerarea crora a fost
ncheiat, trebuie s ndeplineasc anumite condiii pe care legea le cere pentru validitatea sa.
Ele mai sunt numite uneori elemente ale actului juridic civil, dat fiind faptul c sunt
componentele fr de care un astfel de act nu poate exista. Sintagma condiii de validitate
este ns preferat de majoritatea autorilor, avndu-se n vedere c ea este folosit, att de
vechiul Cod civil, ct i de actualul Cod civil la art. 1179, sediul acestei materii.
Termenul condiie are i alte nelesuri n dreptul civil, anume acela de modalitate a
actului civil, adic un eveniment viitor i nesigur, de care depinde existena nsi a actului,
precum i acela de clauz a actului civil. Aceast ultim accepiune este prezent n
limbajul obinuit cnd prile care redacteaz diverse nscrisuri doveditoare ale unor
convenii declar c ele se ncheie n condiiile urmtoare.
2. Clasificare. Condiiile de validitate ale actului juridic civil pot fi clasificate dup
mai multe criterii:
condiii de fond i condiii de form, reprezint o clasificare a condiiilor de validitate
a actului civil dup aspectul la care se refer. Condiiile de fond sunt cele prevzute de art.
1179 C. civ.: capacitatea de a contracta, consimmntul prilor, un obiect determinat i
licit, o cauz licit i moral. Condiiile de form privesc modul de exprimare a voinei
cerut de lege pentru validitatea actului, cnd vorbim de condiii ad validitatem, pentru a
putea face dovada unui drept subiectiv, condiii ad probationem, condiii ad
opposabilitatem, pentru a face opozabil terilor actul juridic ncheiat;
condiii eseniale i condiii neeseniale. O astfel de clasificare se face n funcie de
caracterul obligatoriu sau facultativ al acestor condiii. Condiiile eseniale ale actului civil
sunt cerinele obligatorii fr de care actul respectiv nu poate exista: cele prevzute de art.
1178 C. civ., iar pentru actele civile solemne, condiia de form obligatorie prevzut de
lege. Condiiile neeseniale ale actului civil sunt acelea care nu afecteaz existena sau
validitatea actului. De exemplu, termenul este o condiie neesenial a unui contract de
vnzare-cumprare. Termenul ns, poate fi o condiie esenial la unele contracte, cum este
cazul contractului de mprumut;
condiii de validitate i condiii de eficacitate. Criteriul acestei clasificri l constituie
sanciunea actului. Condiiile de validitate sunt cerinele prevzute de lege pentru nsi
existena actului, a cror nerespectare atrage sanciunea nulitii absolute. Condiiile de
eficacitate sunt cerinele suplimentare pe care un act juridic civil trebuie s le ndeplineasc
pentru a produce efecte i pentru a fi opozabil terilor. Nerespectarea acestora nu este
sancionat cu nulitatea, ci cu alte sanciuni, cum ar fi inopozabilitatea actului n raporturile
cu terii;
condiii legale i condiii convenionale, clasificare dup izvorul condiiilor.
Condiiile legale sunt cele pe care nsi legea le prevede, condiii care, la rndul lor, pot fi
condiii generale, cele aplicabile tuturor actelor juridice de drept civil i condiii speciale,

46

specifice anumitor acte juridice. Astfel, testamentul trebuie s ndeplineasc, pe lng


condiiile generale i anumite condiii de form speciale. Condiiile convenionale sunt cele
care i au izvorul n voina prilor, fr a fi prevzute de lege.

Seciunea a II-a
Capacitatea de a ncheia actul juridic civil
1. Noiune. Potrivit art. 1180 C. civ. Poate contracta orice persoan care nu este
declarat incapabil de lege i nici oprit s ncheie anumite contracte. Prin urmare,
capacitatea de a ncheia actul juridic civil poate fi definit ca fiind aptitudinea subiectului de
drept de a dobndi drepturi i de a-i asuma obligaii prin ncheierea de acte juridice civile.
Capacitatea de a ncheia acte juridice civile, care, raportat la contract, mai este numit
capacitatea de a contracta, reprezint o condiie esenial de validitate a oricrui act juridic,
pentru c, aa cum pe bun dreptate s-a observat, analiza valabilitii unui act juridic civil
trebuie s nceap cu verificarea ndeplinirii condiiei privind capacitatea de a l ncheia,
atta timp ct lipsa capacitii celui care a ncheiat actul juridic lipsete de interes
verificarea ndeplinirii celorlalte condiii1. Capacitatea de a ncheia acte juridice civile este
o component a capacitii civile i nu se confund, nici cu capacitatea de folosin, care se
dobndete la natere i uneori la concepie, nici cu capacitatea de exerciiu. Aa cum s-a
artat, ea este numai o parte a capacitii civile, reunind n structura sa, o parte din
capacitatea de folosin a persoanei fizice sau juridice, precum i capacitatea de exerciiu a
acesteia2.
2. Regula capacitii. n dreptul civil, capacitatea constituie un principiu general
potrivit cruia persoanele sunt considerate capabile s ncheie acte juridice, excepiile fiind
de strict interpretare. Persoanele fizice majore au capacitatea de a contracta. Minorii ntre
14-18 ani au capacitate de exerciiu restrns, ceea ce face ca ei s nu poat ncheia singuri
contracte, cerndu-se ncuviinarea prealabil a ocrotitorului legal sau/i a autoritii
tutelare. n ce privete persoana juridic, potrivit art. 206 alin. (1) C. civ.: ea poate avea
orice drepturi i obligaii civile, afar de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot
aparine dect persoanei fizice. Alin. (2) al aceluiai articol prevede principiul specializrii
capacitii: Persoanele juridice fr scop lucrativ pot avea doar acele drepturi i obligaii
civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau
statut.
3. Excepiile capacitii. Actualul Cod civil instituie, la art. 29, regula potrivit creia
Nimeni nu poate fi ngrdit n capacitatea de folosin sau lipsit, n tot sau n parte, de
capacitatea de exerciiu, dect n cazurile i condiiile prevzute expres de lege (potrivit
principiului exceptiones strictissimae interpretationis sunt), iar prin prevederea de la alin.
(2) se dispune c Nimeni nu poate renuna n tot sau n parte, la capacitatea de folosin
sau la capacitatea de exerciiu.

1
2

I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 108.


G. Boroi, op. cit., p. 203.

47

Persoana pus sub interdicie judectoreasc, din cauza alienaiei sau debilitii
mintale, nu are discernmnt i deci nu poate ncheia contracte, dect prin reprezentare.
ncepnd cu data la care hotrrea judectoreasc de punere sub interdicie a rmas
definitiv, potrivit art. 169 C. civ.
Persoanele juridice ncheie acte juridice, cu respectarea principiului specializrii
capacitii, prin organele sale care le reprezint.
Uneori, asemenea ngrdiri ale capacitii sunt clasificate n doctrin dup mai multe
criterii1:
dup natura acestor ngrdiri ele pot privi capacitatea de folosin i capacitatea de
exerciiu;
dup gradul de generalitate incapacitile pot fi generale, cele care privesc
capacitatea de exerciiu a minorilor sub 14 ani i a interziilor judectoreti i speciale, cele
care afecteaz capacitatea de folosin privind anumite acte juridice, dintre cele mai jos
artate dup gradul de opozabilitate;
dup felul n care opereaz incapacitile pot opera ope legis, adic n temeiul legii
sau n temeiul unei hotrri judectoreti, cum este cazul interziilor;
dup scopul lor, incapacitile pot avea caracter de sanciune, cum este cazul
decderii din drepturile printeti i de protecie. Protecia poate viza att pe cei supui
interdiciilor, pe teri sau interesele publice. Tot dup scopul lor, incapacitile mai pot fi
clasificate n incapaciti instituite n considerarea persoanei (intuitu personae) i cele
instituite n considerarea anumitor bunuri (intuitu rei);
dup gradul de opozabilitate, incapacitile sunt absolute, cele care privesc actele
juridice ncheiate ntre interzis i toate celelalte persoane, i incapaciti relative, cele care
privesc actele juridice ncheiate ntre persoana incapabil i anumite persoane, cum este
cazul soilor, care nu pot contracta ntre ei, tutorilor, care nu pot ncheia acte juridice cu
privire la bunurile celui aflat sub tutel, mandatarilor, care nu pot ncheia acte juridice cu
privire la bunurile care privesc mandatul, medicilor, care nu pot contracta cu persoana pe
care au tratat-o pentru ultima boal.
Persoana pus sub interdicie judectoreasc, din cauza alienaiei sau debilitii
mintale, nu are discernmnt i deci nu poate ncheia contracte, dect prin reprezentare.
Potrivit art. 169 alin. (1) C. civ. Interdicia i produce efectele de la data cnd hotrrea
judectoreasc a rmas definitiv.
Persoanele juridice ncheie acte juridice, cu respectarea principiului specializrii
capacitii, prin organele sale care le reprezint.
Sanciunea pentru nerespectarea regulilor privitoare la capacitate este diferit, n raport
de natura intereselor nclcate (cnd interesul este general, sanciunea este nulitatea
absolut, iar cnd interesul este individual, actul juridic va fi supus nulitii relative).
Sanciunea poate consta i n inopozabilitatea actului juridic ncheiat de reprezentantul
minorului care, avnd capacitate de exerciiu restrns, putea s-l ncheie personal.
Capacitatea de a contracta este uneori strns legat de discernmnt, ceea ce face
necesare cteva distincii. Astfel, n timp ce capacitatea este o stare de drept (de iure),
pentru c legea este cea care o reglementeaz, discernmntul este o stare de fapt (de facto),
pentru c existena lui este apreciat in concreto, de la o persoan la alta. Persoana care are
1

p. 13.

48

M. Nicolae, Actul juridic civil n Drept civil romn. Curs selectiv pentru licen 2000-2001, op. cit.,

capacitate de a contracta este prezumat a avea discernmnt, iar cea care nu are capacitatea
de a contracta, dimpotriv, este prezumat c nu are discernmnt. Prezumia de existen a
discernmntului este o prezumie relativ, iuris tantum, putnd fi rsturnat printr-o prob
contrar. Potrivit art. 1205 alin. (1) C. civ. Este anulabil contractul ncheiat de o persoan
care, la momentul ncheierii acestuia, se afla, fie i numai vremelnic, ntr-o stare care o
punea n neputin de a-i da seama de urmrile faptei sale.
Pentru ca actul juridic s fie considerat valabil ncheiat, pe lng existena capacitii
de a contracta este necesar i existena discernmntului. Jurisprudena a anulat actele
juridice fcute sub imperiul incapacitii naturale, adic starea permanent sau trectoare n
care a lipsit discernmntul prii care l-a ncheiat datorat hipnozei, somnambulismului,
beiei sau mniei puternice (ab irato).

Seciunea a III-a
Consimmntul
1. Noiune i accepiuni. Consimmntul este una din condiiile de validitate ale
contractului, fiind enumerat n art. 1179 alin. (1) C. civ. printre condiiile eseniale ale
acestuia1.
n sens larg, prin consimmnt se nelege chiar acordul de voine, accepiune care se
apropie de sensul etimologic al termenului (cum sentire), aa cum era numit de vechiul Cod
civil la art. 969 alin. (2) prin sintagma consimmnt mutual. De altfel, acordul de voin
este cel care condiioneaz existena contractului, el putnd fi ncheiat cu mutuum
consensus i revocat cu mutuum dissensus, una dintre situaiile de aplicare a simetriei n
drept. n aceast accepiune, consimmntul a fost definit ca fiind acea condiie esenial
de fond i general a actului juridic civil care const n hotrrea de a ncheia un act juridic
civil manifestat n exterior2.
n sens restrns, consimmntul este ndeobte definit ca fiind manifestarea unilateral
de voin, adic voina exteriorizat a autorului actului juridic unilateral sau a uneia dintre
prile actului juridic bilateral ori multilateral. Pe un plan mai larg, consimmntul, n
aceast accepiune, este libertatea de a se lega juridic de altul, exprimare care, la prima
vedere, pare a fi o contradicie n termeni pentru c orice contract, care este o legtur
juridic (vinculum iuris), presupune limitarea libertii individuale. n realitate, pe de o
parte, libertatea individual nu trebuie privit in abstracto, ci raportat la libertatea
celorlali, iar pe de alt parte, subiectul de drept este cel care decide dac se leag sau nu de
altul i tot el determin msura propriului angajament juridic.
2. Condiiile consimmntului. Pentru ca un act juridic s fie legal ncheiat,
consimmntul trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: s emane de la o persoan cu
1

Uneori, consimmntul, alturi de cauza actului juridic, sunt tratate laolalt, n cadrul voinei juridice,
considerat a fi elementul structural al actului juridic. n acest sens, v. G. Boroi, op. cit., pp. 207-210; I. Dogaru,
S. Cercel, op. cit., pp. 112-114; E. Lupan, I. Sabu-Pop, op. cit., pp. 131-132; I. Reghini, . Diaconescu, P.
Vasilescu, op. cit., p. 417. n ce ne privete, alturndu-ne autorilor care consider c cele dou concepte, orict
de legate ar fi ntre ele, se cer examinate totui distinct, vom ncepe analiza cu consimmntul, ca o condiie de
validitate a actului juridic, urmnd ca mai apoi s analizm voina juridic i principiile ei.
2
Gh. Beleiu, op. cit., p. 149.

49

discernmnt, s fie exprimat cu intenia de a se obliga, s fie exteriorizat i s fie nealterat


de vicii de consimmnt.
Consimmntul trebuie s emane de la o persoan cu discernmnt. Exigena este
fireasc avnd n vedere c ncheierea oricrui act juridic presupune aptitudinea persoanei
de a aprecia semnificaia angajamentului asumat i de a evalua consecinele, directe i
indirecte, la care se expune. Aa cum am mai spus, lipsa discernmntului, care este o stare
de fapt, nu trebuie confundat cu lipsa capacitii, care este o stare de drept.
Persoanele cu capacitate deplin de exerciiu sunt prezumate a avea discernmnt. Cu
toate acestea, pot exista, cum am vzut, situaii de incapacitate natural, cnd persoanele
majore se afl temporar lipsite de consimmnt datorit beiei, hipnozei, somnambulismului. Minorii avnd vrsta cuprins ntre 14-18 ani sunt considerai c au un
discernmnt n curs de formare, iar minorii n vrst de pn la 14 ani, sunt prezumai a nu
avea discernmnt.
Lipsa discernmntului este sancionat cu nulitatea relativ a contractului. Soluia este
impus de faptul c interesul avut n vedere de sanciune este unul privat, urmrindu-se
protecia persoanei. Atunci cnd actul juridic este ncheiat de un alienat sau debil mintal
care nu este pus sub interdicie judectoreasc i, prin urmare, se bucur de capacitate de
exerciiu, pentru ca aciunea n anulare a actului s fie admis este necesar proba c la
momentul ncheierii acelui act alienatul sau debilul mintal nu se afla ntr-un moment de
luciditate.
Aceeai sanciune va fi pronunat i n situaia lipsei consimmntului. Dei s-ar
prea c, lipsind una dintre condiiile de validitate, sanciunea ar fi nulitatea absolut, avnd
n vedere c interesul protejat de lege prin instituirea acestei condiii este privat, sanciunea
nu poate fi dect nulitatea relativ. O parte a doctrinei consider c lipsa discernmntului
n exprimarea voinei relev, nu inexistena consimmntului, ci un simplu viciu al
acestuia1. Credem c asimilarea este forat pentru c viciile de consimmnt fiind
limitativ prevzute de Codul civil, orice asimilare n-ar putea dect s adauge la lege.
Consimmntul trebuie exprimat cu intenia de a se obliga (animus contrahendi).
Condiia rezult din nsi definiia actului juridic civil ca fiind o manifestare de voin cu
intenia producerii de efecte juridice. Nu vom avea un astfel de consimmnt n
urmtoarele situaii:
cnd este dat n glum (iocandi causa). Este situaia cnd n cadrul unui pariu, cineva
afirm c dac se va ntmpla un eveniment viitor (pierderea unui meci, promovarea cuiva
ntr-o funcie etc.) i va dona casa celui care a susinut contrariul;
cnd consimmntul este dat din politee. De exemplu, pus n faa unei oferte
directe, cineva d un rspuns afirmativ, spontan, interlocutorului, doar pentru a nu-l
contrazice, mai ales atunci cnd acesta are o anumit vrst sau poziie social;
cnd suntem n prezena unei manifestri vagi a voinei sau cnd voina este echivoc
exprimat. Este situaia n care se accept o ofert complex, cu mai multe condiii, iar
acceptarea nu le privete pe toate sau las s se neleag i c ar exista anumite reticene;
cnd consimmntul este dat sub o rezerv mintal (reservatio mentalis). Aa cum
s-a spus, exist rezerv mintal atunci cnd autorul actului face o declaraie pur aparent
de voin, cu intenia real de a nu voi ceea ce a exprimat ostensibil2. De subliniat este c
1
2

50

T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., p. 21.


D. Cosma, op. cit., p. 120.

rezerva mintal trebuie s fie cunoscut de destinatar, actul ncheiat fiind destinat doar s
acopere o aparen;
sub o condiie pur potestativ, n sensul m oblig dac voi vrea (si voluero), nu
poate angaja pe contractant.
Consimmntul trebuie s fie exteriorizat, pentru c numai astfel poate fi cunoscut
de cocontractant. Voina intern, pstrat n forul intern, nedeclarat, nu este productoare
de efecte juridice pentru c nu este susceptibil de a fi adus la cunotina altora. Principiul
consensualismului face ca orice manifestare de voin s fie valabil, cu condiia de a fi apt
s semnifice voina de se lega juridic.
Aceast voin poate fi exprimat, fie printr-o manifestare direct, fcut n scris, prin
vorbe, sau chiar prin simple semne (cum ar fi gestul prin care se oprete taximetristul prin
ridicarea minii), dintr-o atitudine semnificativ (expunerea unui produs cu preul afiat
spre vnzare), din care s rezulte, fr echivoc, intenia ncheierii unui act juridic, fie
printr-o manifestare indirect, adic aceea care, fr a fi fcut cu scopul expres al
producerii de efecte, las s se neleag o anumit voin, cum se ntmpl n cazul
remiterii voluntare a titlului creanei de ctre creditor debitorului, acceptarea succesiunii
rezultat din nstrinarea de ctre erede a unor bunuri ale succesiunii, nceperea executrii
mandatului de ctre mandatar etc.
Tcerea, prin ea nsi, nu reprezint o exteriorizare a consimmntului. Cu toate
acestea, sunt situaii cnd, pentru anumite raiuni speciale, ea semnific acceptare,
aplicndu-se regula quit tacet, consentire videtur. Se ntmpl ca legea s-o spun expres,
cum este cazul art. 1810 alin. (1) C. civ. potrivit cruia Dac, dup expirarea termenului,
stipulat locatarul continu s dein bunul i s i ndeplineasc obligaiile fr vreo
mpotrivire de partea locatorului, se consider ncheiat o nou locaiune, n condiiile celei
vechi, inclusiv n privina garaniilor. Este ceea ce se numete tacita reconductio.
Dar tcerea mai poate valora acceptare atunci cnd potrivit obiceiului, uzanelor sau
unei clauze exprese a prilor simplei tceri i este recunoscut exprimarea unei anumite
voine.
Consimmntul trebuie s fie liber exprimat, adic s fie expresia unei voine
neviciate. Dei formula vicii de consimmnt este tradiional n dreptul civil, subscriem
punctului de vedere exprimat n doctrin, potrivit cruia expresia vicii de voin este mai
exact, pentru c ele afecteaz, nu doar consimmntul, ci i cauza contractului. Or, cum se
tie, consimmntul i cauza alctuiesc cele dou componente ale voinei juridice. Cu toate
acestea vom continua s vorbim despre viciile consimmntului, cel puin pentru dou
motive: primul vizeaz c aceast sintagm a intrat de mult n limbajul juridic tradiional,
iar cel de-al doilea are n vedere prevederea de la art. 1206 alin. (1) C. civ., potrivit creia
consimmntul nu este valabil, cnd este dat prin eroare, smuls prin violen sau surprins
prin dol.
3. Viciile consimmntului. Pentru ca un act juridic s fie valabil ncheiat, nu este
suficient ca voina s emane de la un subiect de drept aflat n deplintatea facultilor sale
mintale, ci trebuie ca exprimarea consimmntului s fie liber i s se fac n cunotin
de cauz, adic s fie precedat de o anumit evaluare a consecinelor la care se expune.
Dac un contractant va avea o reprezentare eronat a coninutului juridic al actului pe care l
ncheie, vom avea un caz de eroare care afecteaz luciditatea consimmntului; dac
eroarea va fi provocat prin manevre viclene sau presiuni fizice ori morale, vom avea un

51

caz de dol sau violen, ambele afectnd libertatea de exprimare a consimmntului. Prin
urmare, cele trei cazuri: eroare, dol, violen reprezint trilogia clasic a viciilor de
consimmnt1, supranumite de aceeai autor ca fiind msuri curative de protecie a
consimmntului. La aceste trei motive de anulare a actului juridic este asociat i
leziunea, care, dei este calificat de actualul Cod civil viciu de consimmnt, aa cum
vom vedea, fiind o disproporie ntre prestaiile prilor, este mai degrab un viciu
economic, deosebindu-se prin aceasta de viciile propriu-zise de consimmnt, care au
caracter eminamente psihologic.
3.1. Eroarea
3.1.1. Noiune. Potrivit art. 1207 alin. (1) C. civ., Partea care, la momentul ncheierii
contractului, se afla ntr-o eroare esenial poate cere anularea acestuia, dac cealalt parte
tia sau, dup caz, trebuia s tie c faptul asupra cruia a purtat eroarea era esenial pentru
ncheierea contractului. Plecnd de la acest enun, putem defini eroarea ca o reprezentare
greit a prilor privitoare la mprejurrile de fapt sau de drept avute n vedere la ncheierea
contractului.
Potrivit concepiei clasice, inspirat de la art. 1110 C. civ. fr. eroarea nu produce
nulitate dect cnd cade asupra substanei obiectului conveniei, prevedere care a prilejuit
o ntreag evoluie jurisprudenial i doctrinar privind nelesul termenului substan2,
de la concepia obiectiv conform tradiiei romane, potrivit creia substana ar nsemna
alctuirea fizic a lucrului, aa cum rezult din exemplul dat de Ulpian i preluat de Pothier,
cnd cumprtorul crede c obiectul cumprat este din aur, el fiind, n realitate, din bronz3,
pn la concepia subiectiv de astzi, cnd substana obiectului vizeaz calitile eseniale
ale prestaiilor la care prile s-au obligat prin ncheierea contractului. Este ceea ce doctrina
de drept civil a subliniat, n mod repetat, anume c substana nu va mai fi materia din care
lucrul este fcut, ci aceea din care este fcut contractul. De la substana lucrului se trece la
substana contractului4. Aceasta nu nseamn c eroarea asupra substanei materiale a
lucrului contractat n-ar putea antrena anularea contractului, ci c o asemenea ipotez nu este
singura cauz de anulare a acestuia.
Actualul Cod civil se altur proiectelor europene de codificare a dreptului contractelor
care propun alte formule de determinare a erorii ca viciu de consimmnt, menite a sugera
consistena pe care trebuie s-o aib aceasta pentru a putea fi considerat viciu de
consimmnt. Din nefericire, terminologia nu este unitar: Codul civil italian folosete
termenul de eroare esenial, mprumutat de Codul civil actual, Principiile Unidroit o
numesc eroare relevant, iar art. 4:103 PECL se refer la eroarea fundamental de fapt
sau de drept. Toate aceste formule sunt destinate s exprime caracterul hotrtor al erorii la
ncheierea contractului.
3.1.2. Clasificarea erorii. Exist dou perspective posibile de apreciere a erorii pentru a
putea decide dac ea a fost determinant la ncheierea contractului: o apreciere psihologic,
1

Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 193.


D. Chiric, Eroarea, viciu de consimmnt n materie contractual, n Dreptul nr. 7/2005, pp. 9-38.
3
Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 199.
4
A se vedea G. Vivien, De lerreur dterminante et substantielle, Revue trimestrielle de droit civil nr.
2/1992, p. 328, apud D. Chiric, loc. cit., p. 11.
2

52

in concreto, a mprejurrilor pe care doar prile le-au avut n vedere ca fiind hotrtoare la
ncheierea contractului i o apreciere in abstracto, n cadrul creia raportarea se face la un
anumit standard de evaluare, la exigenele unui ins rezonabil, bonus pater familiae, opinia
comun a unei mari majoriti.
Dei opiunea este destul de serioas, la nivel european nu exist o concepie unitar.
Astfel:
doctrina i jurisprudena majoritar consider c raportarea trebuie fcut in
concreto, la ceea ce prile contractante au avut n vedere prin voina lor concordant1;
exist ns i orientri jurisprudeniale ctre o apreciere in abstracto a erorii, ctre o
obiectivizare a acesteia, de raportare la standardul unui bonus pater familiae, potrivit
crora, pentru a evita ca anularea contractului s se concretizeze ntr-o grav inechitate
pentru cealalt parte, se consider c aprecierea trebuie raportat la opinia comun, la
modul cum ar fi gndit orice alt persoan rezonabil aflat n locul errans-ului cu privire la
calitile eseniale ale prestaiei celeilalte pri, cum ar fi, de exemplu, autenticitatea unei
picturi sau a unei mobile2. Cu toate acestea, asemenea maniere de apreciere nu trebuie
privite izolat. Aa cum s-a remarcat cele dou perspective de abordare nu sunt
contradictorii i nu se exclud reciproc3, autorul afirmnd c este rezonabil s se cread c
ceea ce era cunoscut de majoritatea oamenilor a fost cunoscut i de acea persoan i
invers4.
Soluia raportrii la un standard de evaluare este agreat i de art. 3.5 alin. (1) din
Principiile Unidroit, mai sus reprodus, text care, referindu-se la eroarea ca viciu de
consimmnt dispune c ea trebuie s fi fost de o asemenea importan nct o persoan
aflat n aceeai situaie ar fi ncheiat contractul doar n termeni complet diferii sau nu l-ar
fi ncheiat deloc dac adevrata situaie de fapt sau de drept ar fi fost cunoscut. Ctre
aceeai soluie se ndreapt i Codul civil italian, care, la art. 1429 alin. (2) condiioneaz
eroarea de aprecierea comun raportat la circumstane5.
Actualul Cod civil adopt concepia subiectiv avnd n vedere doar mprejurarea
considerat esenial de ctre pri. Dar, pentru a nu pune n cauz, att stabilitatea
contractului ct i pe cea a comerului juridic, admind anularea pentru motivul de eroare
susinut de una dintre pri care ar putea fi animat de dorina de a nu-i executa obligaiile,
actualul Cod civil prevede c se poate cere anularea dac cealalt parte tia sau, dup caz,
trebuia s tie c faptul asupra cruia a purtat eroarea era esenial pentru ncheierea
contractului. Este ceea ce Codul civil italian, prin art. 1428 definete a fi relevana erorii,
condiionnd anularea contractului nu numai de caracterul su esenial dar i de
recognoscibilitatea ei de ctre cealalt parte.
1
Art. 1112-1 propus de Anteproietul Catala: Lerreur sur la substance de la chose setend de celle qui
porte sur les qualits essentielles en considration desquelle les deux parties ont contract, ou, semblablement,
lune delles, la conaissance de lautre.
2
Ph. Malinvaud, op. cit., p. 115.
3
I. Deleanu, op. cit., p. 171.
4
Ibidem. Aceeai opinie este exprimat recent ntr-un studiu dedicat erorii ca viciu de consimmnt
(B. Ionescu, Eroarea viciu de consimmnt n lumina dispoziiilor Noului Cod civil, Revista romn de drept
privat nr. 5/2008, pp. 54-78.
5
Trimiterea pe care Codul civil italian o face la aprecierea comun este echivoc pentru c nu rezult, n
mod explicit, dac aceast operaie privete doar prile sau dac se refer la aprecierea oricrei alte persoane
rezonabile.

53

3.1.3. Cazurile legale de eroare esenial. Potrivit art. 1206 alin. (2) eroarea este
esenial n urmtoarele cazuri:
eroare asupra naturii juridice a actului sau a obiectului contractului. Este falsa
reprezentare a prilor cu privire la natura juridic contractului ncheiat (error in negotium).
O parte crede c ncheie un contract de vnzare iar cealalt parte i imagineaz c este
vorba de o donaie, situaie n care nu se realizeaz acordul de voin. Sunt rare asemenea
situaii dar ele nu sunt excluse. Probaiunea acestei erori este dificil pentru c ea poart
asupra adeziunii intelectuale i nu asupra manifestrii sale efective. Apoi, trebuie distins
eroarea asupra naturii juridice a actului de eroarea asupra calificrii contractului. Aceasta
din urm poate deveni eroare obstacol numai dac prile au avut o reprezentare diferit
asupra efectelor eseniale ale obligaiilor asumate prin contract.
Eroarea asupra obiectului contractului privete eroarea asupra operaiunii juridice
ncheiate, concluzie ndreptit de noua definiie dat acestuia la art. 1225 C. civ.;
eroarea asupra identitii obiectului prestaiei (error in corpore) sau asupra unei
caliti a acestuia ori asupra unei alte mprejurri considerate eseniale de ctre pri n
absena creia contractul nu s-ar fi ncheiat (error in substantiam);
eroarea asupra identitii persoanei sau asupra unei caliti a acesteia n absena
creia contractul nu s-ar fi ncheiat. De regul, calitatea persoanei nu este important la
ncheierea contractului, aa i explicndu-se enunul normei invocate mai sus. n contractele
intuitu personae, calitatea contractantului este determinant. Liberalitile se fac n
considerarea anumitor caliti ale gratificatului de care se leag o posibil recunotin,
dorina de a-l ajuta datorit situaiei precare urmare a unor calamiti etc. La fel, obligaiile
de a face care sunt legate, de cele mai multe ori, de aptitudinile contractantului, de talentul,
priceperea, onorabilitatea, reputaia, onestitatea acestuia. Contractul de mandat, contractul
de societate, contractul de depozit sunt astfel de exemple. Este ns posibil ca alte acte
juridice s fi fost ncheiate independent de asemenea circumstane, astfel c o calificare
corect a contractului este, de cele mai multe ori, o chestiune de fapt care se cere examinat
n fiecare caz n parte;
eroarea de drept privete o norm juridic determinant, potrivit voinei prilor,
pentru ncheierea contractului. Recunoaterea de ctre C. civ. a erorii de drept ca viciu de
consimmnt este, incontestabil, un semn de progres, nscriindu-se n orientarea
legislaiilor moderne europene1 prin care se pune capt controverselor doctrinare pe acest
subiect n legtur cu aplicarea principiului nemo censetur ignorare legem. Potrivit art.
1208 alin. (2) C. civ. Eroarea de drept nu poate fi invocat n cazul dispoziiilor legale
accesibile i previzibile. Este o dispoziie menit a limita anulabilitatea contractului ori de
cte ori norma de drept care face obiectul erorii, este accesibil i previzibil2;
eroarea care privete simplele motive ale contractului, cnd asemenea motive au fost
considerate hotrtoare prin voina prilor. Potrivit doctrinei clasice, asemenea eroare nu
viciaz consimmntul pentru c nu vizeaz elemente eseniale ale contractului. i totui,
jurisprudena a admis destul de frecvent anularea unor contracte de vnzare a unor bunuri n
privina crora cumprtorul a fost n eroare asupra unui motiv sau altul, cum ar fi de
Codul civil italian recunoate la art. 1429 pct. 4 eroarea de drept ca fiind o cauz de anulabilitate a
contractului cnd este esenial, adic a fost unica sau principala raiune a ncheierii acestuia.
2
Principiile dreptului european al contractelor (PECL) trateaz laolalt eroarea de fapt cu eroarea de drept
la art. 4:103. La fel, i Anteproiectul Catala la art. 1112-3 potrivit cruia eroarea asupra substanei sau asupra
persoanei este cauz de nulitate, fie c este de fapt fie c este de drept....

54

exemplu, cumprarea unui obiect de anticariat cu credina eronat c ar fi aparinut unui


ascendent al cumprtorului, sau a unei mobile pe care cumprtorul o considera, n mod
greit, aparinnd unei anumite epoci. Considerndu-se c asemenea erori privesc calitile
substaniale ale obiectului, anularea a fost condiionat de cunoaterea de ctre
cocontractant a motivului subiectiv pentru care a fost ncheiat contractul i s fi achiesat
la el1.
3.1.4. Condiiile erorii eseniale. Pentru ca eroarea s poat fi invocat ca motiv de
anulare a actului juridic trebuie s ndeplineasc trei condiii2:
a) eroarea trebuie s fie esenial, adic s fi fost determinant la ncheierea actului.
Asemenea caliti ale actului, fr de care el n-ar fi fost ncheiat, au caracter subiectiv, ceea
ce nseamn c doar prin raportarea la voina lor real vom putea stabili care nsuiri au fost
determinante. De exemplu, un obiect, dei banal, poate cpta o semnificaie deosebit
pentru cel care dorete s-l procure, reprezentnd o amintire de familie. Tot, astfel, n
materia obiectelor de art exist o mulime de criterii strict personale care pot determina
interesul achiziionrii lor, astfel c errans-ul, reclamant ntr-o aciune n anulare, are
sarcina de a dovedi c acel element avut n vedere la ncheierea actului a reprezentat
motivul determinant al consimmntului su. Actul juridic nu va putea fi anulat dac
faptul asupra cruia a purtat eroarea putea, fi, dup mprejurri, cunoscut cu diligene
rezonabile, cum se prevede la art. 1208 alin. (1) C. civ.;
b) eroarea poate purta att asupra prestaiei cocontractului, dar i asupra propriei
prestaii. Bunoar, cel care vinde o oper de art, netiind c este original i nu o copie,
va putea susine propria eroare ca viciu de consimmnt solicitnd anularea actului
ncheiat;
c) eroarea trebuie s priveasc o nsuire cunoscut de ambele pri i care s fi fcut
obiect al acordului de voin. Altfel spus, se cere ca partea advers s fi cunoscut c o
anumit nsuire a lucrului sau a prestaiei are semnificaie pentru errans.
n ce ne privete, credem c soluia trebuie nuanat astfel:
dac nsuirea lucrului era obiectiv esenial, nu se impune ca eroarea s afecteze
voinele tuturor prilor. Astfel, persoana care cumpr o pictur care poart o semntur
celebr este n eroare, chiar dac nu s-a discutat paternitatea operei, vnztorul acceptnd
pur i simplu preul considerabil oferit de cumprtor. Aa cum se motiveaz n doctrina
francez din moment ce unul dintre contractani a avut n vedere o calitate determinant
care nu exist, consimmntul su este viciat, chiar dac celalalt parte a ignorat eroarea
comis i chiar dac aceasta a fost de bun credin;
dac, dimpotriv, nsuirea avut n vedere de dobnditor nu inea de natura lucrului
ci exclusiv de dorina acestuia, se justific cerina ca nstrintorul s fi cunoscut pretenia
dobnditorului, pentru c nsuirea respectiv a devenit esenial doar prin voina ambelor
pri. n practic, s-a decis c, n situaia n care prile au convenit vnzarea unei pianine cu
plac din bronz, condiie comunicat cu ocazia ncheierii contractului, cumprtorul este
ndreptit s cear anularea conveniei dac descoper ulterior lipsa acestei caliti3.

B. Starck, Droit civil. Obligations, op. cit., p. 416.


Pentru detalii, v. D. Chiric, Eroarea, op. cit., p. 31.
3
T.S., col. civ., dec. nr. 1/1967, CD 1967, p. 167.
2

55

3.1.5. Proba erorii eseniale. Regula aplicabil este cea din dreptul comun n materie
de probaiune (actori incumbit probatio). Constituind un fapt juridic, eroarea poate fi
probat cu orice mijloc legal de prob.
O problem pe care o pune aceast prob este data erorii, mai exact, data la care se
apreciaz credina greit a uneia dintre pri privind substana contractului. Dac rspunsul
nu poate fi dect unul singur, anume data ncheierii contractului, dificulti exist cnd lipsa
nsuirilor eseniale care fac obiectul erorii apar ulterior ncheierii acestuia. De exemplu,
dac n cazul n care, ulterior vnzrii, se anuleaz autorizaia de construire a unei case
pentru motive care existau la momentul actului, vom avea un caz de anulabilitate. Dac
ns, ulterior cumprrii unui teren, apar alunecri ale solului, din motive care nu existau la
data actului, nu se va putea promova o aciune n anularea contractului.
Mai delicat este cazul n care, dup cumprarea unei picturi, se dovedete urmare a
expertizrii, c pictura este un fals. n acest caz, trebuie vzut dac, verificndu-se discuiile
dintre pri n cadrul negocierii preului, se va putea stabili c paternitatea operei a constituit
motivul esenial al preului, ipotez n care vom avea un caz de eroare obstacol, error in
corpore, care s-a produs n chiar momentul cumprrii; n caz contrar, dac nici preul i
nici tratativele dintre pri nu evideniaz importana unei anumite semnturi pe tabloul
cumprat, faptul c s-a descoperit ulterior falsul nu afecteaz vnzarea, de vreme ce o astfel
de mprejurare a fcut obiect de preocupare ulterioar cumprrii.
3.1.6. Sanciunea erorii eseniale. Actualul Cod civil nu prevede expres sanciunea
contractului ncheiat prin eroare esenial. n conformitate cu prevederea de la art. 1207
alin. (1) C. civ., partea care ncheie contractul sub o asemenea eroare poate cere anularea
acestuia. Aceast exprimare las s se ntrezreasc nulitatea relativ a contractului,
singura lsat la discreia prii aflate n eroare.
3.1.7. Eroarea privind propria prestaie. De regul, n contractele sinalagmatice,
eroarea privete prestaia celeilalte pri. mprejurarea c art. 1110 C. civ. fr. trimite la
obiectul conveniei, la singular, a fost interpretat de doctrinarii francezi ca fiind semnul c
redactorii Codului Napoleon au vizat doar eroarea privitoare la contraprestaie, prestaia
primit i nu prestaia furnizat1, motivndu-se c soluia anulrii unui contract pentru
eroarea privind propria prestaie ar antrena consecine inacceptabile. Astfel, faptul c un
rafinat cunosctor descoper o capodoper datorit propriilor intuiii i sensibiliti, n-ar
trebui s conduc la anularea actului pentru eroarea invocat de cocontractant privind
propria-i eroare asupra calitilor bunului pe care l-a vndut2. Cu toate acestea, att doctrina
ct i jurisprudena au promovat teza contrar3, potrivit creia anularea contractului poate fi
invocat i cu privire la propria prestaie.
3.1.8. Eroarea nescuzabil. Potrivit art. 1208 C. civ., contractul nu poate fi anulat
dac faptul asupra cruia a purtat eroarea putea fi, dup mprejurri, cunoscut cu diligene
rezonabile. Noua reglementare se nscrie ntr-o tendin tot mai accentuat de moralizare a
contractului, de refuzare a proteciei juridice celor care se dovedesc neglijeni, n acord cu
1

Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p 203.


Ibidem, p. 204.
3
Pentru detalii, a se vedea D. Chiric, Eroarea... op. cit., pp. 20-21.
2

56

regula de non vigilantibus non curat praetor. Aa cum se nfieaz, acest refuz al
proteciei juridice n cazul erorii nescuzabile, se dovedete a fi o veritabil sanciune care se
fundamenteaz pe culpa errans-ului de a nu se fi informat n prealabil cu privire la prestaia
concret a cocontractantului sau de a nu fi cerut sprijinul unui specialist atunci cnd o
asemenea operaie presupunea cunotine de specialitate1. n ce privete stabilirea n concret
a caracterului scuzabil sau nescuzabil al erorii, ea este o chestiune de fapt, care trebuie
lsat la aprecierea judectorului, inut s aib n vedere contextul n care a fost ncheiat
contractul, vrsta, experiena, pregtirea errans-ului. Bunoar, aciunea formulat de un
arhitect, privind anularea unui contract de vnzare a unui teren ntemeiat pe eroarea
privind imposibilitatea construirii pe acel teren a fost respins de jurisprudena francez.
Aceleai considerente sunt valabile i n cazul erorii de drept.
3.1.9. Eroarea de calcul. Eroarea de calcul deschide calea rectificrii contractului i nu
pe cea a anulrii. Motiv de anulare a contractului l poate reprezenta doar eroarea privind
cantitatea bunurilor contractate.
Ceea ce trezete nedumeriri este forma imperativ a enunului din textul romnesc,
potrivit cruia eroarea trebuie corectat la cererea oricreia dintre pri, cnd de fapt,
principiul disponibilitii las doar prii aflate n eroare dreptul de a aprecia dac, i n ce
condiii, o astfel de eroare ar putea fi corectat.
3.1.10. Invocarea erorii cu bun-credin. Art. 1212 C. civ. prevede c partea care
este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta contrar exigenelor bunei-credine.
Poate fi evitat anularea contractului pentru eroare? Dreptul modern european este
preocupat de meninerea pe ct cu putin a contractului ncheiat sub imperiul erorii. Aa se
i explic norma de la art. 1213 C. civ. privitoare la adaptarea contractului.
3.2. Dolul
3.2.1. Noiune. Potrivit art. 1214 C. civ., Consimmntul este viciat prin dol atunci
cnd partea s-a aflat ntr-o eroare provocat de manoperele frauduloase ale celeilalte pri
ori cnd aceasta din urm a omis, n mod fraudulos, s-l informeze pe cocontractant asupra
unor mprejurri pe care se cuvenea s i le dezvluie.
Ceea ce caracterizeaz acest viciu de consimmnt, este intenia de a induce n eroare,
fapt ce rezult din chiar denumirea dat, dolus nsemnnd n limba latin intenie. Aa se
explic de ce, n dreptul civil cuvntul dol poate fi regsit n mai multe materii: fapta
doloziv n materia rspunderii delictuale este fapta prejudiciabil animat de intenie2, n
materia aciunii revocatorii dolul semnific frauda debitorului, n materia contractual
neexecutarea sau executarea necorespunztoare doloziv a contractului etc.
1
n ce ne privete, avem dou rezerve: mai nti, credem c, n loc s se refere la eroarea nescuzabil,
preferabil ar fi fost ca, mai nti, s se defineasc eroarea scuzabil, avnd n vedere exigena logic de a defini o
noiune prin ce este ea i nu prin ce nu este. Altfel spus, ar fi fost preferabil afirmaia potrivit creia eroarea
scuzabil atrage anularea contractului dect cea care spune c eroarea nescuzabil nu atrage nulitatea. Apoi,
textul se refer la eroarea simpl, cnd de fapt are n vedere eroarea esenial.
2
Spre deosebire de rspunderea penal, esenialmente subiectiv i deci represibil, rspunderea civil este,
n principal reparatorie, astfel c ntinderea reparaiei este, de puine ori, influenat de gravitatea faptei
prejudiciabile.

57

n materia viciilor de consimmnt, dolul intereseaz exclusiv ca o manevr


frauduloas svrit de un contractant pentru a crea celuilalt contractant o eroare cu privire
la lucrul contractat sau la prestaiile contractuale ale celor dou pri..
3.2.2. Structura dolului. Pentru a se putea vorbi de dol ca viciu de consimmnt sunt
necesare dou componente:
elementul material sau obiectiv, reprezentat de existena unor manevre dolozive este
prima component a dolului. Asemenea manevre constau, pe de o parte, n orice aciune,
manopere frauduloase, artificii, mainaii, menite a ascunde adevrul, de a prezenta
deformat realitatea, prin ce am vzut c se numete dol pozitiv, n timp ce la dolul negativ,
prin reticen, asemenea manevre sunt reprezentate de necomunicarea, ascunderea unor
mprejurri eseniale, care, dac ar fi fost cunoscute, partea n-ar fi consimit la ncheierea
contractului.
element subiectiv (animus nocendi), intenia de a induce n eroare pe cocontractant.
Aceast condiie nu este cerut pentru a se justifica sancionarea errans-ului, pentru c nu
aceasta este finalitatea instituirii dolului ca viciu de consimmnt. Condiia impus este ct
se poate de fireasc pentru c dac nu vom avea o intenie malefic a errans-ului i totui el
s-a aflat n eroare, actul va putea fi anulat pentru eroare i nu pentru dol.
O asemenea intenie este mai evident n cazurile de captaie i sugestie, specifice
testamentului. Ne aflm n faa unei captaii cnd, folosindu-se de influena sa asupra
defunctului, o persoan apropiat acestuia, i canalizeaz generozitatea1. Sugestia este
activitatea prin care, dezavund pe unii, i sdete defunctului ideea de a gratifica pe cineva
anume, o persoan pe care altfel n-ar fi avut-o n vederile sale.
Potrivit practicii judiciare, n ambele cazuri, liberalitatea poate fi anulat numai dac
manoperele frauduloase au avut drept rezultat alterarea voinei dispuntorului, dac fr
exercitarea acestor manopere, dispuntorul n-ar fi fcut actul de liberalitate.
3.2.3. Clasificarea dolului. Cazurile de dol pot fi clasificate astfel:
dolus malus dolus bonus. Este o clasificare dup gravitatea i consecinele pe care
le produce dolul.
n primul caz, dolul este numit bonus, nu pentru c ar fi o activitate pozitiv, ci pentru
a-l distinge de dolus malus, prin aceea c manevrele folosite nu au gravitatea cerut pentru
anularea actului ci reprezint simple exagerri de natur a farda doar obiectul
contractului. Orice vnztor care dorete s vnd un bun va prezenta doar avantajele
procurrii lui i chiar le va exagera, atitudine de tolerat n msura n care nu se denatureaz
adevrul. Aa cum i culpa are graviti diferite, de la culpa levissima2, culpa foarte uoar,
culpa levis, culpa uoar i culpa lata, culpa foarte grav, cea care, uneori este asimilat
dolului, potrivit adagiului culpa lata dolo qaequiparatur, tot astfel i dolul este clasificat,
dup acelai criteriu al graviti;
dol principal dol incident. n timp ce dolul principal vizeaz elementele principale
ale contractului avnd ca efect anularea actului, dolul incident privete aspecte secundare,
accesorii care nu atrage anularea actului ncheiat;
1

E. Lupan, I. Sabu-Pop, op. cit., p. 137.


n materia rspunderii delictuale principiul este In lege Aquilia et culpa levissima venit, ceea ce nseamn
c rspunderea delictual este declanat chiar i n cazul unei culpe foarte uoare. Astzi, aa cum vom vedea,
sunt tot mai multe ipoteze de rspundere obiectiv, independent de culp i de gravitatea ei.
2

58

dol comisiv dol omisiv sau dol pozitiv i dol negativ (dolul prin reticen), dup
cum dolul comisiv sau pozitiv este cel care se concretizeaz printr-o manevr frauduloas
efectiv, cum ar fi falsificarea unor nscrisuri, n timp ce dolul prin reticen se aplic
actelor juridice la care exist obligaia uneia dintre pri de a informa pe cealalt parte cu
privire la condiiile n care se ncheie actul. Exemplul cel mai concludent este n materia
cstoriei la ncheierea creia soii au obligaia de a se informa reciproc cu privire la starea
sntii lor, jurisprudena anulnd acele cstorii ncheiate cu nerespectarea acestei
obligaii, atunci cnd o boal semnificativ a fost ascuns1;
Tot n aceast materie, jurisprudena a admis aciunea n anularea cstoriei pentru dol
care a constat n ascunderea de ctre soie a strii de graviditate ca urmare a relaiilor cu un
alt brbat, apreciindu-se c, dei legalmente nu este un impediment la cstorie, soia
nefiind obligat s comunice soului o asemenea stare, conduita acesteia este totui
doloziv, afectnd ncrederea care ine de esena oricrei cstoriei. n prima situaie
gravitatea manevrelor dolozive se apreciaz in abstracto, fiind irelevant buna sau
reaua-credin a autorului, raportndu-se exclusiv la obligaia precontractual de a informa,
la cea de-a doua situaie aprecierea se face in concreto, prin raportarea la nivelul de
pregtire, de experien, al celor dou pri. n aceast ultim situaie, reaua-credin a
autorului este obligatorie, cerndu-se intenia malefic, doloziv a autorului care profit de
netiina, lipsa de informare i pregtire a partenerului.
n privina actele juridice de drept civil propriu-zise, concepia clasic, fidel
autonomiei de voin, considera, pn nu de mult, c cel care cumpr un bun trebuie s se
informeze cu privire la starea i calitile acestuia, vnztorul nefiind obligat s dezvluie
aspecte care-i sunt defavorabile. Odat cu apariia ideii de protecie a consumatorilor s-au
ivit tot mai multe cazuri n care comerciantul are obligaia s informeze pe consumator cu
toate datele privind bunul sau serviciul procurat. Aceast obligaie este reafirmat n
Directiva din 11 mai 2005 relativ la practicile comerciale neloiale. Paralel, jurisprudena a
extins asemenea obligaii la orice contracte la care obinerea de informaii despre prestaiile
contractuale nu se poate face pe cont propriu2.
3.2.4. Condiiile dolului. Pentru a putea promova o aciune n anularea unui act pentru
motive de dol sunt necesare urmtoarele condiii:
a) dolul s fie determinant la ncheierea actului, ceea ce nseamn c, n lipsa
manoperelor dolozive actul nu s-ar fi ncheiat. Noua definiie a dolului nu mai prevede
caracterul determinant al manoperelor dolozive, n lipsa crora contractul n-ar fi fost
ncheiat. S nsemne oare o renunare la aceast condiie? Credem c textul de la art. 1214
alin. (1) C. civ. ar trebui s prevad, n mod expres, condiia ca manoperele dolozive sau
simpla reticen s fi fost determinante la ncheierea contractului.
Dolul este definit prin dou ipoteze, prima viznd situaia n care partea s-a aflat ntr-o
eroare provocat de manoperele frauduloase ale celeilalte pri i a doua, viznd dolul prin
reticen, cnd a omis, n mod fraudulos, s informeze pe cocontractant asupra unor
mprejurri pe care se cuvenea s le dezvluie.
Aptitudinea acestor manopere dolozive de a influena pe contractant se apreciaz
ntotdeauna n concret, avndu-se n vedere particularitile personale ale victimei: vrst,
experien, pregtire, statut personal ct i ale errans-ului;
1
2

T.S., s. civ., dec. nr. 658/1971, R.R.D. nr. 7/1972, pp. 115-117.
Ph. Malinvaud, op. cit., pp. 130-133.

59

b) dolul poate proveni, att de la una dintre prile contractante ct i de la un ter, aa


cum prevede art. 1215 alin. (1) C. civ., cu condiia ca cealalt parte a cunoscut sau, dup
caz, ar fi trebuit s cunoasc dolul la ncheierea contractului, precum i de la
reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte pri, cum se prevede la alin. (3)
al aceleai norme.
Condiia este cerut, firete, doar la actele bilaterale, nu i la cele unilaterale n cazul
crora dolul nu poate proveni dect de la un ter. n cazul donaiei, dolul poate proveni pur
i simplu de la un ter, fr s se mai cear complicitatea cocontractantului, precum n cazul
contractelor cu titlu oneros, soluia avnd ca justificare distincia clasic ntre situaia celui
care se lupt s pstreze un ctig (certat de lucro captando) i a celui care se lupt s evite
o pagub (certat de damno vitando). Beneficiarul unei liberaliti este ntotdeauna privit cu
rezerve, cu o mai mare exigen.
Spre deosebire de dolul pozitiv, dolul negativ, dolul prin reticen trebuie s provin
ntotdeauna de la cocontractant.
3.2.5. Proba dolului. Principiul n materie este prevzut n art. 1215 alin. (2) C. civ.,
potrivit cruia dolul nu se presupune (nemo praesumitur malus), ci se dovedete. Fiind un
fapt juridic, poate fi probat cu orice mijloc de prob: nscrisuri, martori, prezumii. Simpla
prezumie, orict de puternic ar fi, nu este suficient; numai coroborat cu celelalte probe
poate ntemeia convingerea existenei dolului. Dac eroarea poate fi mai greu dovedit
pentru c privete aspecte de ordin psihologic, dolul este mult mai uor de dovedit pentru
c, pe lng intenia malefic, el presupune, de regul, o activitate concret. n cazul dolului
numit negativ, prin reticen, care const n ascunderea unui viciu al obiectului actului
ncheiat, proba o va constitui nsuirea sau defectul pe care l are prestaia convenit prin
contract, care dac ar fi fost cunoscut, contractul nu s-ar fi ncheiat.
3.2.6. Sanciunea dolului este ntotdeauna nulitatea relativ a contractului pentru c
interesul protejat este privat. Aa cum s-a vzut, dolul ns este i un delict civil care
deschide victimei dreptul de a pretinde daune interese. Cnd el provine de la un ter,
daunele interese reprezint singura sanciune. O sanciune sui generis poate fi considerat i
refuzul nulitii contractului ncheiat de incapabilul care a disimulat starea sa de
incapacitate prin manopere dolozive.
3.3. Violena (metus)
3.3.1. Noiune. Privit din perspectiva dreptului civil, violena este un concept bivalent,
fiind considerat delict civil pentru cel care o svrete i viciu de consimmnt pentru cel
mpotriva cruia este exercitat, cu scopul de a-l determina s ncheie un contract, pe care
altfel nu l-ar fi ncheiat. n ambele sale ipostaze violena este sancionat, cu obligarea la
despgubiri n cazul delictului, i anularea conveniei, n cazul viciului de consimmnt.
Potrivit art. 1216 alin. (1) C. civ., poate cere anularea contractului partea care a
contractat sub imperiul unei temeri justificate induse, fr drept, de cealalt parte sau de un
ter. Privit de partea celui care o exercit, violena const n constrngerea fizic sau
ameninarea unei persoane cu un ru care i insufl acesteia o temere, determinnd-o astfel
s ncheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi ncheiat. Termenul violen nu epuizeaz
noiunea viciului de consimmnt pe care vrea s-l desemneze, preferabil fiind termenul
constrngere.

60

n dreptul roman termenul folosit era metus, care ddea natere aciunii quod metus
causa. Redactorii Codului civil au inclus n termenul violen att teama ct i
constrngerea fizic (vis). Prin urmare, constrngerea poate fi ori fizic, atunci cnd un
angajament este obinut prin violen efectiv, victima fiind redus la simplul instrument al
autorului, situaie pe care doctrina juridic o asimileaz lipsei de consimmnt, ori moral,
atunci cnd angajamentul este luat ntr-o stare de temere insuflat de o ameninare cu un
ru. Ambele pot fi exercitate att direct asupra victimei precum i asupra unei persoane
apropiate. Mai mult, asemenea aciuni pot fi exercitate chiar i asupra altor persoane dect
victima dar care sunt legate afectiv de aceasta. Important de stabilit este dac victimei i s-a
produs acea temere sub imperiul creia a consimit la ncheierea actului.
Este violena cauz de anulabilitate a contractului cnd ea eman de la un ter?
Doctrina rspunde afirmativ la aceast ntrebare. Motivarea soluiei, care, din punctul de
vedere al contractantului de bun-credin este injust de vreme ce nu el este autorul
violenei, const n grija pentru aprarea libertii de exprimare a voinei cocontractantului.
Se afirm c, ntr-o astfel de situaie, ne-am afla n prezena unei prezumii de complicitate
a terului cu partea contractant creia i-a profitat ncheierea actului. Prin urmare, se
ncearc a i se gsi contractantului de bun-credin o culp, dac nu real, cel puin
imaginar.
n ce ne privete, credem c efortul de a gsi o explicaie n culpa contractantului nu
ajut la fundamentarea juridic a soluiei pentru c anularea pentru vicii de consimmnt
nu are ca finalitate sancionarea unei conduite culpabile ci, fiind o sanciune de protecie,
urmrete doar asigurarea libertii de exprimare a consimmntului.
3.3.2. Clasificarea violenei. Din perspectiva vicierii consimmntului, violena poate
fi astfel clasificat:
violen fizic violen moral violen economic. Este o clasificare care se face
dup natura constrngerilor.
n timp ce violena fizic afecteaz integritatea fizic a persoanei sau a bunurilor
proprii ori ale rudelor sale, violena moral afecteaz valorile morale precum demnitatea,
onoarea, reputaia. Ct privete ameninarea fizic, atunci cnd victima este redus la o
simpl unealt, forndu-i-se mna care scrie un act, ne aflm n faa lipsei de consimmnt
i nu a vicierii acestuia1, dar supus aceleiai sanciuni, nulitatea relativ. n cazul
ameninrii morale, aa cum aceeai autori mai sus citai precizeaz, nu este necesar ca ele
s se nfptuiasc prin realizarea rului proferat, la fel cum ele pot avea ca int att pe
contractant ct i pe rudele acestuia.
Nu orice stare de temere poate conduce la anularea actului. Potrivit art. 1219 C. civ.
Simpla temere izvort din respect, fr s fi fost violen, nu atrage anularea
contractului. Aa cum corect observ autorii mai sus citai, termenul corect n limba
romn este reverenioas i se refer la acea atitudine de condescenden care mpiedic
pe cel care ncheie actul s se opun unei propuneri fcute de persoane al cror statut i
creeaz o reticen explicabil care l mpiedic s li se opun.
Pe de alt parte, se poate observa o preocupare, att a doctrinei ct i a jurisprudenei
de a lrgi nelesul de violen, tendin preluat i de actualul Cod civil

I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 450.

61

Violena economic poate fi motiv de anulare a actului juridic atunci cnd a fost
ncheiat sub imperiul presiunii exercitate de poziia dominant a cocontractantului1 sau de
starea de dependen economic, ntlnit mai ales n raporturile dintre comerciani i
consumatori, concretizat n clauze abuzive. A fost anulat, de exemplu, contractul de munc
ncheiat de persoana aflat ntr-o stare de necesitate ca urmare a mbolnvirii unui copil
ceea a ce a determinat-o s accepte clauze dezavantajoase datorit nevoii urgente de
mijloace materiale;
violen ilegitim constrngere legitim. Este clasificarea dup caracterul
motivului care a determinat starea de temere sub care a fost ncheiat actul. Spre deosebire
de temerea injust creat prin ameninare fizic sau moral, temerea creat printr-o aciune
licit, cum ar fi avertizarea contractantului c va sesiza organele competente ale statului
pentru restabilirea unui drept subiectiv sau cu un denun penal pentru o fapt svrit, nu
poate constitui violen moral.
3.3.3. Condiiile violenei. Pentru ca violena s antreneze anulabilitatea contractului ea
trebuie s aib o anumit gravitate, s fie de natur a suprima practic libertatea de a aciona
a victimei, ceea ce presupune ndeplinirea anumitor condiii.
3.3.3.1. Elementul material al violenei. Ameninarea. Afirmaia clasic potrivit creia
violena constituie viciu de consimmnt nu este exact, pentru cel puin dou motive: n
primul rnd pentru c violena afecteaz doar libertatea de voin, nu nsi voina, care,
dei constrns, rmne contient (coacta voluntas, tamen voluntas). Spre deosebire de
eroarea esenial sau cea provocat prin dol, care deformeaz realitatea determinnd o fals
reprezentare a celui care ncheie contractul, n cazul violenei, victima rmne contient de
ce face, dar fiind confruntat cu perspectiva unui ru fizic sau moral, alege rul cel mai mic.
De aceea, pentru a nu trata la fel dou realiti diferite, gsim c enunul de la art. 1206 C.
civ. potrivit cruia consimmntul este viciat cnd este dat din eroare, surprins prin dol
sau smuls prin violen, dup modelul de la art. 1399 alin. (2) CCQ, este mai puin potrivit
dect cel de la art. 953 din vechiul Cod civil care dispunea c n cele trei cazuri
consimmntul nu este valabil. Nu ntmpltor art. 111 din Anteproiectul Catala,
conserv exprimarea Codului civil francez de la art. 1109, dispunnd c nu exist
consimmnt valabil dac a fost dat prin eroare, extorcat prin violen sau surprins prin
dol.
Apoi, dac se poate vorbi de un viciu n aceast materie, nu violena este acela ci
temerea insuflat, efectul violenei n planul subiectivitii celui care ncheie contractul. n
dreptul roman, aciunea prin care era reprimat violena (vis) se numea actio quod metus
causa, fiind vizat temerea (metus)2 ca delict i nu violena. Dac, att vechiul nostru Cod
civil ct i Codul civil francez se raporteaz la violen i nu la viciul de consimmnt
propriu-zis este pentru c ambele reglementri au n vedere violena vzut ca un caz de
nevalabilitate a consimmntului, aa cum se prevede la art. 953 C. civ., dup modelul de
la art. 1109 C. civ. fr. Aceeai calificare o regsim i la principalul proiect de codificare,
Principiile dreptului european al contractelor (Principiile Lando PECL) la art. 4:108, care
1

J. Goicovici, Dreptul consumaiei, Sfera juridic, Cluj-Napoca, 2006.


P.F. Girard, Manuel lmentaire du droit romain, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur
Rousseau, diteur, Paris, 1906, p. 417.
2

62

are ca denumire marginal constrngere ca o cauz de anulare a contractului. Cum art.


1206 i urmtoarele C. civ. au n vedere, de aceast dat, cazurile de viciere a
consimmntului, ar fi trebuit reglementat starea de temere sub imperiul creia a fost
ncheiat contractul, denumit n art. 29 din Codul elveian al obligaiilor crainte fonde
(teama ntemeiat). Dei actualul Cod civil continu s se raporteze la violen ca delict,
niciunul dintre cele patru enunuri normative ale acestui articol nu se refer la faptele prin
care se poate exercita ea, definiens-ul constituindu-l temerea insuflat, efect al violenei:
exist violen cnd temerea insuflat este de aa natur nct partea ameninat putea s
cread, dup mprejurri, c, n lipsa consimmntului su, viaa, persoana, onoarea sau
bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav i iminent. Or, potrivit unei exigene
elementare a oricrei definiii, noiunea de definit trebuie caracterizat prin ceea ce este ea
i nu prin efectele pe care le produce. n timp ce proiectele franceze de reformare a
dreptului contractelor corijeaz aceast exprimare prin art. 1114 din Anteproiectul Catala
potrivit cruia exist violen cnd o parte se angajeaz sub presiunea unei constrngeri
care i inspir teama de a expune persoana, averea sa ori a celor apropiai la un ru
considerabil, actualul Cod civil conserv aceeai lacun tradiional.
Influenate de aceeai viziune a Codului care se raporteaz la violen ca la un delict,
definiiile doctrinare ale acesteia privesc fie ameninarea unei persoane cu un ru de natur
s i produc o temere ce o determin s ncheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar
ncheia1, fie constrngerea exercitat asupra voinei unei persoane, pentru a o determina
s-i exprime un anumit consimmnt2, definiii pe care le ntlnim i la autorii francezi3.
Accentul este pus pe vinovia celui care exercit violena i mai puin pe interesele
celeilalte pri, victim a delictului. Recent, violena este definit ca fiind temerea insuflat
unei persoane, prin mijloace violente de natur fizic sau moral, ce o determin s ncheie
un act juridic pe care altfel nu l-ar ncheia4.
De aceea se ntmpl ca, autorii care clasific violena dup efectele ei, s aib n
vedere violena ori constrngere fizic (vis) i violena sau constrngerea moral
(metus)5, pentru ca, alteori, s se disting ntre violena ilegitim i constrngerea
legitim6. Oricum, indiferent dac rul care face obiectul temerii este fizic (afectarea
integritii fizice) sau moral (afectarea demnitii, imaginii, reputaiei), ceea ce creaz
sentimentul de fric este doar ameninarea cu rul respectiv. De aceea, mprtim punctul
de vedere exprimat n doctrina noastr potrivit cruia ameninarea cu un ru concret este
violena n sine, dar ceea ce viciaz consimmntul este frica sau temerea pe care faptele de
violen le poate inspira, evocndu-se art. 29 i 30 din Codul elveian al obligaiilor unde
termenul folosit este frica fondat i nu cel de violen, la care se raporteaz Codul civil
francez. Nu putem fi ns de acord cu opinia aceluiai distins autor c ameninrile cu
1
Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a XI-a revzut
i adugit de M. Nicolae i P. Truc, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007, p. 157; G. Boroi, Drept civil.
Partea general. Persoanele, ed. a III-a revizuit i adugit, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 225.
2
P. Vasilescu, Actul juridic, n I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere n dreptul civil, ed. a
2-a, revzut i adugit, Colecia Universitaria. Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2008, p. 448.
3
G. Cornu, Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, 2007, p. 967; Ph. Malinvaud, Droit
des obligations, 10e edition, d. Litec, Paris, 2007, p. 136.
4
A. Hurbean, Viciile de consimmnt, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2010, p. 183.
5
A. Pop, Gh. Beleiu, Curs de drept civil, Bucureti, 1975, p. 282; E. Lupan, I. Sabu-Pop, Tratat de drept
civil romn. Vol. I. Partea general, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p. 138.
6
P. Vasilescu, op. cit., p. 452.

63

corecia fizic sau cu distrugerea unor bunuri pot constitui exemple de violen fizic1. Noi
credem c, pn i la contractul ncheiat sub tortur, ne aflm n faa aceluiai sentiment de
team care privete rul ce ar putea urma. Din aceast perspectiv poate fi discutat opinia
exprimat n doctrina francez, potrivit creia, n astfel de cazuri, voina ar fi practic
inexistent sau fictiv2.
Prin urmare, distincia dintre violena fizic i cea moral este mai puin important
pentru aprecierea temerii, important fiind doar gravitatea acesteia, aptitudinea ei de a
convinge partea ameninat c dac nu va consimi la ncheierea contractului, viaa,
integritatea fizic sau moral a persoanei sale, ori bunurile acesteia vor fi supuse unui
pericol grav i iminent. Aprecierea ndeplinirii acestei condiii o poate face doar judectorul
investit cu anularea contractului, n raport de datele fiecrei spee n parte, pe baza criteriilor
menionate n alin. (4) al textului de mai sus. Prin urmare, noiunea de definit n-ar trebui s
fie violena ci doar teama, dup care, ntr-o succesiune fireasc a enunurilor, ar trebui s fie
caracterizat gravitatea temerii prin raportarea la valorile menionate n text, altfel
sintetizate, cum vom arta n cele ce urmeaz. Chiar dac felul constrngerii este mai puin
important dect temerea indus prii care ncheie contractul, o definiie a acesteia trebuie
s aib ca punct de plecare faptele prin care se poate insufla ea3.
3.3.3.2. Gravitatea temerii. Pentru a putea constitui temei al anulrii contractului,
violena trebuie s fi fost determinant, ceea ce nseamn c n lipsa temerii insuflate, fr
drept de cealalt parte sau de un ter, partea ameninat n-ar fi ncheiat contractul. n opinia
noastr, faptul c un contract a fost ncheiat sub imperiul temerii, nu nseamn neaprat c o
astfel de stare a fost i determinant la ncheierea contractului. De aceea credem c cerina
caracterului determinant al violenei ar fi trebuit s fie explicit menionat, aa cum o
ntlnim n art. 4:108 din Principiile Lando, text care dispune c o parte poate provoca
nulitatea contractului atunci cnd cealalt parte a determinat ncheierea contractului prin
ameninarea iminent i grav printr-un act care este n sine ilegitim sau care este folosit
ilegitim pentru obinerea ncheierii contractului .... n acelai sens, art. 3.9 din Principiile
Unidroit aplicabile contractelor comerciale, dispune c nulitatea unui contract pentru
constrngere poate fi invocat de partea al crui angajament a fost determinat prin
ameninri nejustificate ale celeilalte pri.. Ct privete gravitatea temerii, textul normativ
prevede, n partea sa final, c ameninarea este att de iminent i serioas nct nu ofer
primei pri nicio alternativ rezonabil. La fel de simplu i sugestiv este i enunul de la
art. 1114 din Anteproiectul Catala, potrivit cruia exist violen cnd o parte se angajeaz
sub presiunea unei constrngeri care i inspir teama expunerii persoanei sale, a averii sale
sau a ale apropiailor la un ru considerabil.
Autorii noilor texte normative prefer formula de la art. 29 din Codul elveian al
obligaiilor4, text care, tradus, capt o alt rezonan. Astfel, ipoteza normei de la art. 1216
1

Ibidem.
B. Starck, Droit civil. Obligations, op. cit., p. 204.
3
Noile prevederi se nscriu n aceeai logic a Codului Napoleon, care la art. 1112 care se limiteaz s o
caracterizeze de natur a impresiona o persoan rezonabil, inspirndu-i teama c persoana sau averea sa vor fi
expuse unui ru considerabil i prezent, exprimare pe care o regsim i la art. 1435 din Codul civil italian. Doar
Codul civil spaniol denumete violen drept intimidare [art. 1267 alin. (2)].
4
Potrivit alin. (1) de la art. 29 din acest cod si lune des parties a contract sous lempire dune crainte
fonde que lui aurait inspire sans droit lautre partie ou un tiers, elle nest point oblige.
2

64

alin. (1) C. civ. are n vedere situaia n care partea a contractat sub imperiul unei temeri
justificate induse, fr drept de cealalt parte sau de un ter. Or, racordat exigenelor
gramaticale romneti, el putea fi exprimat astfel: poate cere anularea contractului partea
care a contractat sub imperiul unei temeri justificate, indus fr drept de cealalt parte sau
de un ter.
Pe de alt parte, alturarea celor dou caracterizri ale temerii sub care se ncheie
contractul ca fiind justificat i n egal msur fr drept creaz o reacie de respingere
spontan, fiind puin obinuit ca ceva justificat s fie totui produs fr drept. Dac n acest
caz temerea este just, ar urma s ne ntrebm cnd poate fi ea injust. Or, asemenea
exerciii de imaginaie ar putea fi evitate dac nsi caracterizarea temerii ca fiind
justificat ar lipsi, avnd n vedere c prevederea de la alin. (2) al normei pe care o
analizm, tocmai aceasta arat, anume ct de grav trebuie s fie temerea insuflat celui
care ncheie contractul pentru a constitui motiv de anulare. Distincia dintre just i injust, n
aceast materie, ar trebui s priveasc exclusiv constrngerea exercitat asupra prii care
ncheie contractul i nu temerea provocat acesteia. Temerea trebuie doar caracterizat sub
aspectul gravitii ei, a aptitudinii pe care a avut-o n provocarea emoiei sub care partea
ameninat a ncheiat contractul. Or, n condiiile n care prevederea de la alin. (2) al art.
1216 C. civ. este suficient de lmuritoare privind valorile supuse ameninrii, justificarea
temerii este implicit evideniat, fcnd inutil caracterizarea ei din cadrul definiiei1.
Caracterul determinant al violenei este legat de gravitatea temerii insuflate prii care
ncheie contractul. Potrivit noii reglementri, anularea contractului este posibil doar dac
temerea insuflat este de aa natur nct partea ameninat putea s cread, dup
mprejurri, c, n lipsa consimmntului su, viaa, persoana, onoarea sau bunurile sale ar
fi expuse unui pericol grav i iminent. Ca n multe alte cazuri, asistm la un exces de
limbaj care afecteaz concizia exprimrii normative. Bunoar, condiia ca temerea s fie
de aa natur este nepotrivit pentru c n discuie nu este natura acesteia ci doar
gravitatea ei. Aprecierea gravitii temerii insuflate se face in concreto, adic innd seama
de vrsta, starea social, sntatea i caracterul celui asupra cruia s-a exercitat violena,
precum i de orice alt mprejurare ce a putut influena starea acestuia la momentul
ncheierii contractului, criterii oferite de alin. (3) al art. 1219 C. civ.
3.3.3.3. Obiectul ameninrii. Ct privete obiectul ameninrii, alin. (2) al art. 1216 C.
civ. preia tale quale enumerarea valorilor de la art. 30 din Codul elveian al obligaiilor:
viaa, persoana, onoarea sau bunurile, ceea ce n-o face mai puin criticabil. Aceast
enumerare este, n egal msur, inadecvat i inexact. Este inadecvat, pentru c termenul
persoan subsumeaz toate valorile personale ale acesteia, printre care viaa i onoarea.
Orice inventariere a acestor valori nu poate fi dect incomplet. Spaiul de vulnerabilitate al
oricrui subiect de drept poate fi acoperit prin sintagma persoana i bunurile sale,
exprimare nsuit de Codul civil francez prin art. 1112 i Codul nostru civil de la 1864 la
art. 956. Aceeai formul este uzual i n cadrul doctrinei de drept civil, fiind preluat att
de Codul civil din Quebec, la art. 1402, care are n vedere temerea unui prejudiciu serios ce
poate aduce atingere persoanei i bunurilor uneia dintre pri, dar i de proiectele franceze
1
n loc s prevad ce este violena, noiune care este definit n alin. (1), enunul de la alin. (2) al normei ar
fi trebuit s se refere exclusiv la temerea sub care a fost ncheiat contractul, condiiile n care ea ar putea fi
calificat drept justificat, dup modelul de la art. 30 din Codul elveian al obligaiilor care poart ca denumire
marginal temerea fundat (ntemeiat).

65

de reform a dreptului contractelor. Dar, aceast enumerare, care nu este doar exemplificativ, cum s-ar fi cuvenit, este i inexact, pentru c nu doar valorile menionate pot fi
afectate prin violen ci i multe altele, cum ar fi demnitatea, imaginea, credibilitatea etc.
n contrast cu aceast list a valorilor care, potrivit art. 1216 alin. (2) C. civ., pot fi
expuse unui pericol grav, alin. (3) al aceluiai text prevede c violena poate atrage
anularea contractului i atunci cnd este ndreptat mpotriva unei persoane apropiate,
precum soul, soia, ascendenii ori descendenii prii al crei consimmnt a fost viciat.
O prim discuie privete cercul persoanelor apropiate, anume dac trebuie s avem n
vedere doar pe cele enumerate de lege, respectiv soul i rudele apropiate nominalizate sau
dac soluia anulrii contractului ar trebui admis i n situaia ameninrii altor persoane
apropiate celui care ncheie contractul sub imperiul temerii. Sub vechiul Cod civil, doctrina
noastr de drept civil s-a pronunat n favoarea extinderii persoanelor vizate prin includerea
celor pentru care partea care ncheie contractul nutrete afeciune1, tendin nsuit de
Proiectul Codului civil din anul 1971 prin art. 110, potrivit cruia contractul este anulabil
dac violena folosit a putut s-i inspire teama hotrtoare c persoana sa ori bunurile
sale, sau o alt persoan apropiat lui ori bunurile acesteia... sunt ameninate, n mod licit,
de un ru imediat i nsemnat. Faptul c, spre deosebire de vechea reglementare, actualul
Cod civil introduce sintagma persoane apropiate ntr-o enumerare, de aceast dat,
exemplificativ, ar putea fi argument al unei interpretri extensive a textului. Numai c
exemplele oferite de actualul Cod civil privind persoanele apropiate vizeaz aceleai
categorii clasice, pe so, soie i rudele nominalizate, astfel c unei eventuale interpretri
extensive a textului i s-ar putea opune regula de interpretare in claris non fit interpretatio.
i totui, sunt opinii care citesc noul text n sensul lrgirii cercului de persoane avute n
vedere. Astfel, pronunndu-se favorabil acestei interpretri autori consacrai de drept civil
avanseaz doar supoziii privind intenia redactorilor, exprimndu-se n termeni dubitativi,
se pare c aceasta este i soluia pentru care au optat redactorii Proiectului Codului civil
actual2. Asemenea presupuneri ar fi fost evitate dac textul normativ s-ar fi limitat la
nominalizarea persoanelor apropiate, renunnd la exemple. Astfel, ar putea fi incluse
printre persoanele apropiate, att pe logodnici, partenerii unei instituii consacrate de
actualul Cod civil, persoanele ntreinute n fapt, pe concubini, fa de care reacia dreptului
a suferit modificri substaniale, n Frana fcnd obiectul Pactului civil de solidaritate
(Pacs) .a.
Aceleai discuii s-au fcut i n doctrina francez n raport de prevederea de la
art. 1113 C. civ. fr. similar celei de la art. 957 C. civ. Autorii au militat mpotriva limitrii
persoanelor asupra crora ar putea fi exercitat violena, argumentndu-se c, deosebit de
persoanele nominalizate, pot exista i altele, aflate ntr-o relaie special cu victima, care s
fi determinat sensibilizarea celui care a acceptat s ncheie contractul n condiiile impuse
de autorul violenei3. Jurisprudena francez a admis aciunea n anulare pentru violen a
1

C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol. II, Ed. All, Bucureti,
1998, p. 817; Gh. Beleiu, op. cit., p. 159.
2
L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaiile. Volumul II. Contractul, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2009,
p. 272, nota de subsol nr. 4. Dei, ntre timp, textul de la art. 935 alin. (2) din Proiect a fost modificat, actuala
prevedere avnd n vedere nu doar o alt persoan, ci persoane apropiate, noua reglementare continu s se
raporteze la so, soie, descendeni i ascendeni, ceea ce ntreine aceeai incertitudine privind intenia real a
redactorilor.
3
B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil. Les obligations. 2. Contrat, sixime dition, d. Litec, Paris,
1998, pp. 205-206.

66

unui contract ncheiat cu o societate comercial, avndu-se n vedere relaia dintre persoana
al crui consimmnt a fost viciat cu reprezentantul acelei societi1. Ceea ce ns se cere,
este ca aceste relaii speciale s fie probate.
Codul civil italian prevede la art. 1436 alin. (1) c violena este cauz de anulare a
contractului i atunci cnd rul care face obiectul ameninrii privete persoana sau bunurile
unuia dintre soi sau ale unui descendent sau ascendent al lui. Alin. (2) ns dispune ns c
dac rul care face obiectul ameninrii privete alte persoane, anularea contractului este
condiionat de o prudent evaluare a circumstanelor de ctre judector.
n raport de toate acestea, credem c formula la care s-a oprit art. 1214-2 din
Anteproiectul Catala este supl i preferabil, fiind vizate partea contractant, soul
acesteia sau unul dintre apropiaii lor.
O alt problem de interpretare pe care o pune prevederea de la art. 1216 alin. (3) C.
civ. este dac noua reglementare are n vedere doar persoana apropiat supus violenei sau
i bunurile acesteia. Cum, spre deosebire de prevederea de la alin. (2), cea care are n vedere
att persoana ct i bunurile, textul alin. (3) privete doar persoanele apropiate, s-ar prea c
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Discuia nu este nou, avnd n vedere
c i art. 956 din vechiul Cod civil avea n vedere violena exercitat asupra persoanei sau
averii sale, n timp ce, art. 957 C. civ. privea doar violena exercitat asupra soului sau a
soiei, asupra descendenilor i ascendenilor, nu i asupra averii acestora.
Dei au fost i autori care au interpretat restrictiv art. 957 C. civ. potrivit crora victima
violenei este persoana i nu averea ei2, tendina doctrinei i a jurisprudenei este de a
include n obiectul ameninrii nu doar persoanele apropiate celui care ncheie contractul, ci
i bunurile acestora, soluie de altfel consacrat de art. 1402 alin. (2) din Codul civil al
Quebec i care se regsete n art. 1114 din Anteproiectul Catala, putnd fi preluat i de
Codul civil actual.
3.3.3.4. Caracterul injust al ameninrii. Dreptul nu tolereaz violena dect atunci
cnd este folosit pentru aprarea propriei persoane, a altora sau a unui interes al
comunitii. Simpla exercitare a unui drept sau a mijloacelor procesuale menite s
restabileasc dreptul nclcat nu are a fi de nimic suspectat. Dimpotriv, legea ofer
titularului dreptului subiectiv nclcat mijloace juridice de restabilire a acestuia. Contractul
este anulabil doar cnd asemenea mijloace, dei legitime, au fost direcionate n vederea
ncheierii acestuia prin constrngere, procurndu-i autorului un avantaj injust. Astfel,
formularea plngerii penale pentru svrirea unei infraciuni este un demers legal. Cnd
ns o asemenea procedur are ca finalitate obinerea de la cel mpotriva cruia s-a depus
plngerea un avantaj, persoana reclamat va putea cere anularea acestui angajament, dac el
a fost dat sub presiunea temerii privind consecinele penale ale plngerii depuse. Fapta
constituie infraciunea de antaj prevzut i pedepsit de art. 194 alin. (1) C. pen.3
Pentru ca ameninarea s poat fi invocat drept temei al anulrii contractului trebuie
ca ea s aib caracter injust. n timp ce violena fizic nu poate fi dect nelegitim n dreptul
1

Ibidem.
L. Pop, op. cit., p. 272; A. Hurbean, op. cit., p. 211; H. Diaconescu, Violena viciu al voinei juridice i
efectele ei n dreptul civil i penal, cu privire special la sanciunea juridic a acesteia, n Dreptul nr. 6/2003,
p. 68.
3
Potrivit acestei prevederi constrngerea unei persoane prin violen sau ameninare, s dea, s fac sau s
nu fac sau s sufere ceva, dac fapta este comis spre a dobndi n mod injust un folos, pentru sine sau pentru
altul, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.
2

67

civil, violena moral poate fi i legitim. Astfel, notificarea pe care o face creditorul
debitorului, dei constituie o ameninare de natur s-i provoace acestuia o stare de temere,
ea reprezint o constrngere moral legitim, n timp ce ameninarea prin care se urmrete
un avantaj, cum ar fi dublul sumei datorate, este nelegitim.
Referindu-se la ameninarea iminent i grav sub care a fost ncheiat contractul, atunci
cnd se refer la folosirea injust a acesteia, art. 4:108 din Principiile Lando (PECL)
distinge ntre ameninarea iminent i grav printr-un act care este nelegitim n sine i
ameninarea care este nelegitim folosit pentru a obine ncheierea contractului, exceptnd
situaia n care partea, n raport de circumstanele cauzei, ar fi avut la ndemn o alt
soluie rezonabil. Credem c asemenea distincii erau binevenite i n contextul normativ
propus de Codul civil aflat n vigoare, menit a delimita ct mai sever exerciiul legal al unui
drept de cel abuziv.
3.3.4. Temerea revereniar. Potrivit art. 1219 C. civ., Simpla temere izvort din
respect, fr s fi fost violen, nu atrage anularea contractului. Aa cum am vzut, pentru
ca temerea s fie apt de a antrena anularea contractului ea trebuie s fie insuflat, s fie
indus prin fapte de constrngere fizic sau moral ori s fie determinat de starea de
necesitate. Spre deosebire de temerea indus prii, simpla temere revereniar este cea
care este generat de o anumit raportare fa de persoana creia datoreaz respect,
consideraie, reveren. Asemenea raporturi determin din partea celui care ncheie
contractul o anumit rezerv n a-i exprima opoziia fa de un contract care se ncheie.
Codul civil francez prevede, n mod limitativ la art. 1114 persoanele fa de care poate
opera temerea reverenial: tatl, mama, alt ascendent.
Sub aspect terminologic, este impropriu spus c acest viciu atrage nulitatea, pentru
c o asemenea sanciune nu este declanat automat. Existena oricrui viciu de consimmnt deschide doar calea anulrii, urmnd ca n temeiul principiului disponibilitii,
partea s decid dac atac sau nu contractul. Nici sintagma fr s fi fost violen nu este
potrivit, pentru c nu se pune problema existenei vreunei scene de violen ci doar ca
temerea s nu fi fost determinat prin violen.
Dar, deosebit de aceste aspecte care in de forma enunurilor, pe fond, ne-am putea
pune problema utilitii practice a acestei prevederi, n condiiile n care ne aflm n faa
unei simple temeri, neindus prin violen, i care de plano nu se plaseaz n ipoteza avut
n vedere de definiia acestui viciu de consimmnt. n ce ne privete, credem c, dei se
bucur de ndelungat tradiie, prevederea de la art. 1219 C. civ. este uor superflu. Acesta
poate fi motivul pentru care proiectele europene de codificare a dreptului contractual o
evit. O regsim doar n art. 1114-2 alin. (2) din Anteproiectul Catala, preocupat de
continuarea tradiiilor mai mult dect Proiectul francez de reform a dreptului contractelor,
care, nici el n-o mai reia.
3.3.5. Starea de necesitate, o nou form de violen. Codul civil actual se raporteaz
la starea de necesitate ca la o nou ipotez de violen, fr s-o defineasc. Potrivit art. 45
alin. (2)-(3) C. pen. este n stare de necesitate acela care svrete fapta pentru a salva de
la un pericol iminent i care nu putea fi nlturat altfel, viaa, integritatea corporal sau
sntatea sa, a altuia sau un bun important al su ori al altuia sau un interes obtesc. Nu este
n stare de necesitate persoana care n momentul cnd a svrit fapta i-a dat seama c
pricinuiete urmri vdit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu
era nlturat.

68

Prin urmare, starea de necesitate este asimilat violenei, fcnd anulabil contractul
ncheiat de o parte pentru a salva valorile mai sus artate. Condiia sub care contractul va fi
anulat este ns aceea ca cealalt parte s fi profitat de aceast mprejurare.
n motivarea amendamentului, autorii acestuia afirm c atunci cnd o persoan
consimte la ncheierea unui contract ce confer altuia un avantaj excesiv sub presiunea unei
ameninri care nu provine de la o alt persoan, ci dintr-un eveniment exterior, aceast
ameninare nu constituie violen n msura n care cealalt parte este de bun-credin. Nu
va fi de bun-credin, spre exemplu, cel care provoac, ntreine sau amplific starea de
necesitate.
Tendina de lrgire a noiunii de violen nu este de dat recent. Doctrina i-a pus
ntotdeauna ntrebarea: dac violena poate fi sancionat cu anularea contractului chiar
cnd provine de la un ter, de ce n-am accepta aceeai soluie i pentru contractul ncheiat
sub presiunea circumstanelor strine contractului, cum ar fi starea de necesitate? Partizanii
Codului Napoleon, cei care considerau c rostul oricrei sanciuni civile este acela de a
reprima o conduit culpabil, s-au opus ntotdeauna extinderii violenei altfel cauzat dect
prin insuflarea ei de ctre cealalt parte a contractului, invocnd exprimarea Codului
potrivit creia temerea nu poate fi dect insuflat, extorcat, precum i tradiia dreptului
roman, unde actio quod metus causa era menit s sancioneze delictul, fapta omului.
Proiectele europene de codificare a dreptului contractelor sunt i ele divizate n aceast
problem. Astfel, att Principiile Undroit, ct i Principiile Lando au n vedere doar
ameninarea exercitat de cealalt parte, n timp ce, potrivit art. 1114-3 din Anteproiectul
Catala exist n egal msur violen cnd o parte se angajeaz sub imperiul unei stri de
necesitate sau de dependen, dac cealalt parte exploateaz aceast situaie de slbiciune
obinnd din aceast convenie un avantaj vdit excesiv. Cu o formulare mai puin clar,
art. 63 din Proiectul de reform a dreptului contractelor potrivit cruia exist violen i
cnd o parte a abuzat de situaia de slbiciune a celeilalte pri pentru a obine, sub imperiul
strii de necesitate sau de dependen, un angajament pe care nu l-ar fi contractat n absena
acestei constrngeri.
3.3.6. Observaii privind reglementarea strii de necesitate. Actualul Cod civil include
starea de necesitate printre cazurile de violen, dar cu o reglementare contradictorie i
insuficient elaborat.
n locul unui enun negativ prin care s se dispun cnd nu poate fi anulat contractul de
o parte aflat n starea de necesitate, mai potrivit ar fi fost un prim enun afirmativ care s
introduc starea de necesitate, fie ca un motiv distinct de anulare, fie asimilat violenei.
Noua prevedere ne apare ca un text stingher, necorelat cu celelalte prevederi legale.
Explicaia acestei necorelri este dat de succesiunea n timp a noilor prevederi. Enunul de
la art. 1218 C. civ. a fost introdus printr-un amendament ulterior adoptrii Proiectului
Codului civil actual de Senat la data de 13 septembrie 2004. Autorii acestui amendament
consider c exist n egal msur violen cnd o parte se angajeaz sub imperiul unei
stri de necesitate sau de dependen, dac cealalt parte exploateaz situaia de slbiciune
obinnd din aceast convenie un avantaj manifest excesiv1. Or, dac intenia autorilor a
1
Sintagma avantaj manifest excesiv la care fac trimitere autorii amendamentului este formula la care s-a
oprit Anteproiectul Catala care n-a fost preluat la art. 1218. Ea este prezent doar n motivarea amendamentului
n timp ce enunul de la art. 1218 C. civ. actual are n vedere doar condiia ca cealalt parte s fi profitat de
aceast stare.

69

fost s asimileze starea de necesitate violenei, prima operaie care s-ar fi cuvenit a fi fcut
ca urmare a acestei intervenii pe texte, era aceea a reformulrii enunului de la art. 1216
alin. (1) C. civ., n condiiile n care temerea sub care a fost ncheiat contractul nu mai poate
fi doar indus, fr drept, de cealalt parte sau de un ter ci ea poate fi, n egal msur,
provocat de presiunea strii de necesitate n care s-a aflat partea care a ncheiat contractul.
Faptul c o parte a profitat de starea de necesitate nu poate nsemna c i-ar insufla
celeilalte pri starea de temere. Ea nu face nimic de natur a convinge pe cocontractant s
accepte condiiile contractuale, legea impunnd doar simpla cunoatere a contextului n care
cealalt parte a ncheiat contractul, mprejurare de care s fi profitat doar. Noul legiuitor a
avut de optat ntre soluia asimilrii strii de necesitate violenei sau aceea a includerii ei
cadrul leziunii, ca o leziune calificat1. Odat aleas prima opiune, prevederile normative
privitoare la starea de necesitate ar fi trebuit s fie armonizate cu cele ale violenei.
Confruntat cu aceeai opiune, Proiectul francez de reform a dreptului contractelor renun
la formula clasic a extorcrii consimmntului, dispunnd la art. 51 c eroarea, dolul i
violena viciaz consimmntul atunci cnd este de natur ca, fr ele, una dintre pri sau
reprezentantul acesteia s nu fi contractat n condiii diferite.
Odat asimilat starea de necesitate violenei, prevederea de la art. 1206 C. civ. potrivit
creia consimmntul este viciat cnd este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin
violen nu mai corespunde noii configuraii a violenei. Temerea sub care se ncheie
contractul nu mai este doar cea indus fr drept de cealalt parte, putnd fi creat i de
starea de necesitate n care se afl partea care contracteaz. n aceste condiii simpla
constrngere care inspir o team de proporiile menionate n text, poate fi suficient
pentru anularea contractului, aa cum se prevede, de exemplu, n art. 1114 din Anteproiectul Catala: este violen cnd partea se angajeaz sub presiunea unei constrngeri
care i inspir teama de a expune persoana sau bunurile sale ori ale apropiailor la un ru
considerabil. Este o formul preferabil tocmai pentru c nu se mai limiteaz cauzalitatea
temerii, ea nemaifiind nici insuflat i nici indus fr drept de cealalt parte.
Condiia ca cealalt parte s fi profitat de aceast mprejurare este echivoc i ca
urmare nelmuritoare, pentru c nu rezult n ce const profitul vizat. Verbul a profita nu
are o conotaie exclusiv peiorativ. Pn la urm, orice contract, mai ales cel sinalagmatic,
profit ambelor pri. Teoretic, o parte ar putea profita de starea de necesitate doar prin
simpla ncheiere a unui contract, care altfel n-ar fi fost posibil, la fel cum profitul s-ar putea
concretiza n obinerea unor avantaje. La rndul lor, asemenea avantaje pot fi injuste,
vdit injuste, excesive sau manifest excesive. Proiectele europene nu au n vedere un
standard unic. Anteproiectul Catala are n vedere la art. art. 1114-3 avantajul manifest
excesiv2, n timp ce Principiile Lando se refer la profitul excesiv sau avantajul neloial la
art. 4:109 doar n cazul leziunii.
nsi condiionarea anulrii contractului ncheiat sub imperiul strii de necesitate de
profitul obinut de cealalt parte este discutabil. Odat ce admitem anularea contractului
doar pentru c a fost ncheiat sub imperiul unei temeri justificate, aceeai raiune comand o
soluie similar i pentru contractul ncheiat n starea de necesitate, asimilat violenei (ubi
1

M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. I. Contrat et engagement unilateral, 2-e dition mise jour,
Thmis droit, PUF, Paris, 2010, p. 341.
2
Textul integral al art. 1114-3 din Anteproiectul Catala este urmtorul: n egal msur exist violen
atunci cnd partea se angajeaz sub imperiul unei stri de necesitate sau dependen, dac partea exploateaz
aceast situaie de slbiciune i obine un avantaj manifest excesiv.

70

eadem est ratio, eadem solutio debet esse). Faptul c, n actuala nfiare a textului de la
art. 1216 C. civ., temerea trebuie indus de cealalt parte sau de un ter, n-ar trebui s
schimbe fundamental datele problemei, cu att mai mult cu ct, aa cum am vzut,
armonizarea prevederilor impune renunarea la condiia final a textului pe care l
examinm.
Sub un alt aspect, raiunea pentru care sunt sancionate viciile de consimmnt
opereaz indiferent de vinovia celui care exercit violena. Ceea ce ar trebui s
intereseze, n opinia noastr, este doar aptitudinea evenimentului exterior de a vicia, n mod
obiectiv, consimmntul. Fundamentul viciilor de consimmnt ine, n primul rnd, de
protecia juridic a voinei celui care se oblig. De aceea, condiionarea anulrii actului
ncheiat sub imperiul constrngerii de buna sau reaua-credin a celui care a profitat de
starea de necesitate nu ni se pare a fi un semn de progres. Soluia care corespunde raiunii
pentru care au fost instituite viciile de consimmnt este aceea de a sanciona orice viciu de
voin, dorit sau nedorit de partea care l-a determinat. A sacrifica victima a crei voin a
fost viciat, refuzndu-i aciunea n anulare doar pentru c cel care a profitat de un
asemenea viciu este de bun-credin, i deci merit premiat, nu ni se pare a fi o soluie
echitabil. S ne amintim c, printr-o ndelungat tradiie juridic, n conflictul dintre cel
care se lupt s-i conserve un ctig (certat de lucro captando) i cel care se lupt s evite
o pagub (certat de damno vitando), dreptul a preferat ntotdeauna pe ultimul. n materia
violenei, cel care aspir la conservarea unui ctig este partea care a profitat de starea de
necesitate, iar cel care se lupt s evite o pagub este cocontractantul, victima actului
ncheiat n starea de necesitate.
Starea de necesitate, aa cum este definit ea de Codul penal, se suprapune uneia dintre
ipotezele leziunii, anume strii de nevoie n care se afl partea care ncheie contractul. n
ambele situaii, se cere ca cealalt parte s fi profitat de aceast mprejurare, cu singura
deosebire c, n cazul leziunii, prestaia stipulat este de o valoare considerabil mai mare, n
timp ce, n cazul contractului ncheiat n starea de necesitate, art. 1218 C. civ. impune
condiia ca partea cealalt s fi profitat (mai mult sau mai puin) de aceast mprejurare.
Pentru c, cele dou ipoteze se suprapun, Principiile Lando includ starea de necesitate n,
ceea ce art. 4:109 din acest proiect european important numete, profitul excesiv sau
neloial. Astfel, la alin. (1) lit. (a) al acestui articol este avut n vedere situaia n care
contractul a fost ncheiat de o parte aflat ntr-o stare de dependen fa de cealalt parte
sau ntr-o relaie de ncredere cu ea, ntr-o stare critic economic sau avnd nevoi urgente,
ori fiind neprevztoare, ignorant, lipsit de experien sau fr abiliti de negociere.
Sintagma nevoi urgente evoc din plin starea de necesitate.
Dup modelul oferit de art. 4:109 alin. (3) din Principiile Lando, actualul Cod civil
prevede posibilitatea adaptrii contractului, dnd expresie principiului potius valeat quam ut
pereat. O asemenea asanare a contractului este amenajat, att n cazul erorii, prin art. 1213,
ct i al leziunii, prin art. 1222 alin. (3). Potrivit acestui din urm text, n toate cazurile,
instana poate s menin contractul dac cealalt parte ofer, n mod echitabil, o reducere a
propriei creane sau, dup caz, o majorare a propriei obligaii, n condiiile menionate n
continuarea enunului. Or, dac poate fi adaptat contractul lezionar care a fost ncheiat,
printre altele, cnd una dintre pri a profitat de starea de nevoie a celeilalte pri, stipulnd
o prestaie de o valoare considerabil mai mare, care s fie raiunea pentru care, acelai
contract, de data aceasta mai puin dezechilibrat, n-ar putea fi adaptat, dei a fost ncheiat
sub aceleai auspicii?1
1

Avem n vedere acelai principiu de simetrie juridic, Ubi eadem est ratio, eadem solutio debet esse.

71

O problem important i nearmonizat cu reglementrile proiectelor europene este


aceea a notificrii aciunii n anulare. Potrivit art. 4:112 din Principiile Lando anularea
contractului pentru vicii de consimmnt are loc pe calea notificrii cocontractantului,
soluie similar cu cea de la art. 3.14 din Principiile Unidroit. Potrivit art. 4.113 din
Principiile Lando anularea trebuie notificat ntr-un termen rezonabil, n raport de
circumstane, din momentul la care partea care cere anularea a cunoscut sau ar fi trebuit s
cunoasc faptele pertinente sau a putut aciona liber. n ce privete confirmarea
contractului anulabil, expres sau tacit, ea poate interveni doar dup formularea notificrii.
Cnd un contract a fost ncheiat sub imperiul unei stri excepionale, cum este temerea
descris de art. 1216 alin. (2) i (3) din actualul Cod civil, este de presupus c partea supus
ameninrii are motive s reacioneze de ndat, nelsnd s treac o perioad anormal de
timp, chiar dac este situat nuntrul termenului de prescripie, riscnd a fi suspectat de
rea-credin. Cu privire la acest aspect, au fost exprimate opinii potrivit crora victima
violenei trebuie s cear anularea ct mai curnd posibil de la data de la care presiunea
exercitat asupra voinei a ncetat1. Cum o asemenea cerin este ct se poate de raional
i ea profit certitudinii circuitului civil, gsim c soluiile mai sus evocate ar fi trebuit
preluate de codificatorii notri, n vederea unei reglementri unitare la nivel european al
dreptului contractual.
Dac, potrivit art. 1212 C. civ. invocarea erorii trebuie fcut cu bun-credin2, de ce
n-ar trebui impus aceeai condiie i n cazul violenei sau, pe un plan mai larg, de ce n-ar
trebui ca toate viciile de consimmnt s fie invocate n acelai spirit? Nevoia de
rezonabilitate i de msur este poate mai mare n cazul violenei, att de diferit, de la caz
la caz, n raport de subiectivitatea fiecrei pri care ncheie contractul n asemenea condiii.
3.3.7. Proba violenei. Indiferent dac este privit drept cauz a temerii sub care a fost
ncheiat contractul supus anulrii pentru viciu de consimmnt sau ca simplu delict, care a
antrenat sau nu anularea contractului, ameninarea este un fapt juridic i deci poate fi
probat cu orice mijloc de prob. Este admisibil deci att proba cu martori, ct i cu
prezumii, acestea din urm opernd mai ales n cazul aprecierii gravitii temerii atunci
cnd ameninarea a fost ndreptat mpotriva unor persoane apropiate, unde judectorul
pleac de la relaiile de rudenie sau de alt natur, pentru a aprecia asupra gravitii temerii
insuflate celui care ncheie contractul.
3.3.8. Sanciune. Contractul afectat de viciul temerii sub care a fost ncheiat este supus
nulitii relative. De-a lungul timpurilor au fost fcute i propuneri ca, n cazul violenei
fizice, unde voina este neantizat de violen, nulitatea contractului s fie absolut, n timp
ce, doar pentru violena moral, sanciunea s fie nulitatea relativ3. Cum n realitate,
ambele cazuri in exclusiv de interesul victimei i deci de ordinea privat, s-a decis c ea nu
poate antrena dect nulitatea relativ a contractului4.

A. Hurbean, op. cit., p. 196.


n condiiile n care, potrivit art. 14 din noul Cod civil orice persoan fizic sau juridic trebuie s i
exercite drepturile i s i execute obligaiile civile cu bun-credin, invocarea ei n toate fazele contractului
reprezint o moralizare excesiv a acestuia, fcnd din buna-credin un passe-partout menit a suplini lipsa altor
mijloace juridice specifice.
3
Ph. Malinvaud, op. cit., p. 144.
4
Mai mult, potrivit art. 1109-2 din Anteproiectul Catala, lipsa consimmntului atrage nulitatea relativ.
2

72

Ca noutate, actualul Cod civil consacr principiul quae temporalia sunt ad agendum,
perpetua sunt ad excipiedum. Potrivit art. 1249 alin. (2), teza nti nulitatea relativ poate
fi invocat pe cale de aciune numai n termenul de prescripie stabilit de lege, n timp ce
teza a doua a aceluiai text prevede c partea creia i se cere executarea contractului poate
opune oricnd nulitatea relativ a contractului chiar i dup mplinirea termenului de
prescripie a dreptului la aciunea n anulare.
Potrivit art. 2529 lit. a) C. civ., termenul de prescripie pentru aciunea n anulare curge
din ziua ncetrii violenei sau din ziua n care, cel ndreptit, reprezentantul su legal ori
cel chemat de lege s i ncuviineze sau s i autorizeze actele a cunoscut cauza anulrii,
ns nu mai trziu de mplinirea a 18 luni din ziua ncheierii actului juridic, aa cum
prevede art. 2529 lit. c) C. civ.
n legtur cu acest calcul al termenului de prescripie i n considerarea celor mai sus
artate, credem c actualul Cod civil va trebui s se nscrie n logica proiectelor relevante de
codificare a dreptului contractual i s condiioneze anularea contractului de notificarea
prealabil, formulat, ntr-un termen rezonabil de la data naterii dreptului la aciune.
3.3.9. Daune-interese. Pentru c violena este, nti de toate, delict, ea produce efectele
specifice rspunderii delictuale. Textul de la art. 1220 alin. (2) C. civ., prevede c
independent de anularea contractului, autorul violenei rspunde pentru prejudiciile ce ar
rezulta.
Acest enun este aezat n cadrul unei norme care vizeaz violena svrit de ter,
cnd de fapt el ar trebui s vizeze toate ipotezele de anulare pentru violen, motiv pentru
care trebuia s i se aloce un articol distinct.
Ct privete caracterul independent al aciunii n pretenii, el trebuie neles doar n
sensul c o asemenea aciune este admisibil i nu c soluia pronunat n anularea
contractului n-ar avea nicio legtur cu o eventual aciune n despgubiri. De cele mai
multe ori, prejudiciul invocat de victim este condiionat de existena delictului de
ameninare, iar aciunea n daune are ca obiect prejudiciul pe care nulitatea contractului nu
l-a reparat n mod complet1. Dac sunt i cazuri cnd ameninarea poate fi privit
independent de anularea contractului, atunci cnd, de exemplu, au fost afirmate n public
fapte neadevrate care urmau s fie sesizate organelor competente, prejudiciul suferit de
victim este autonom, neavnd legtur cu anularea contractului. Pentru aceleai motive, n
situaia n care contractul care, dei anulabil, a fost confirmat de partea al crui
consimmnt a fost viciat, dreptul de a pretinde prejudiciul suferit prin ameninare subzist,
urmnd s se fac dovada existenei lui.
De aceea, mai exact s-ar putea spune c aciunea n rspundere delictual este
subsidiar sau c deosebit de aciunea n anulare, victima are deschis calea aciunii n
daune interese pentru alte prejudicii cauzate prii care a ncheiat contractul i care n-au fost
reparate prin repunerea prilor n situaia anterioar n aciunea de anulare. Cnd doctrina
se refer la acest aspect, afirm c nulitatea contractului poate fi nsoit de condamnarea
la daune interese2. Este vorba, att de restituirea prestaiilor executate n temeiul unui
contract anulat3, dar i de alte eventuale prejudicii distincte cauzate prin violen.
1

B. Starck, op. cit., p. 432.


Fr. Terr, Ph. Simler, Yv. Lequette, Droit civil. Les obligations, 10e dition, Ed. Dalloz, 2009, p. 261.
3
P. Vasilescu, Actul juridic, n I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu Reghini, op. cit., p. 455.
2

73

3.4. Leziunea
3.4.1. Noiune. Dac n sens larg, leziunea este orice atingere, afectare a unui
patrimoniu sau a unor valori morale care alctuiesc personalitatea omului, n sens restrns
ea este prejudiciul produs ca urmare a unui dezechilibru ntre prestaiile contractuale, o
nclcare a justiiei contractuale. n aceast ultim accepiune, leziunea intereseaz, n
primul rnd, obiectul obligaiei, motiv pentru care manualele recente de drept civil o
plaseaz n cadrul obiectului contractului, iar dac este examinat ca viciu al voinei
juridice, ea intereseaz concomitent i consimmntul.
Pe scurt, n aceast materie dou sunt imperativele care-i disput ntietatea: justiia
contractual, care presupune respectarea forei obligatorii a contractului, pe de o parte i
securitatea tranzaciilor, pe de alt parte. De-a lungul timpurilor, soluiile n materia care ne
preocup au fost diferite n raport de ierarhia valorilor avute n vedere de-a lungul fiecrei
etape istorice. Dac n dreptul roman formalist leziunea nu era, de principiu, admis, mai
trziu, n timpul lui Diocletian, vnztorul putea cere resciziunea pentru leziunea ce
reprezenta mai mult de jumtate din valoarea bunului vndut.
Consacrarea leziunii este opera gndirii canonitilor Evului Mediu n concepia crora
fiecare prestaie contractual trebuie s aib un pre just, ceea ce a fcut ca operaiile
juridice mercantile care aduceau profit considerabil uneia dintre pri n defavoarea
celeilalte s fie sancionate.
Opiunea Codului Napoleon n aceast confruntare dintre cele dou imperative juridice
aflate n coliziune a fost aceea de a refuza, de principiu, leziunea n contracte dar de a o
admite, doar ca excepie, soluie care se regsete n prevederea de la art. 1118 din acest
cod, potrivit creia leziunea nu viciaz conveniile dect cu privire la anumite contracte i
cu privire la anumite persoane...1.
Interesant de observat este c redactorii Codului civil de la 1864, dovedindu-se mai
mult preocupai de securitatea tranzaciilor dect de justiia contractual, n-au preluat
aceast prevedere, optnd pentru excluderea leziunii n raporturile dintre majori, aa cum
rezult explicit din prevederea de la art. 1165 C. civ., potrivit creia majorul nu poate,
pentru leziune, s exercite aciunea n resciziune2. Singura excepie admis a fost aceea de
la art. 694 din vechiul Cod civil privind acceptarea succesiunii n ipoteza n care
succesiunea ar fi absorbit sau micorat cu mai mult de jumtate, prin descoperirea unui
testament necunoscut n momentul acceptrii.
1

Iniial, prin anumite persoane Codul civil francez avea n vedere minorii neemancipai iar prin anumite
contracte erau vizate partajul convenional, n situaia n care copartajantul primea un lot inferior cotei de din
ctimea dreptului cuvenit i vnzarea imobiliar, n situaia n care vnztorul primea mai puin dect 7/12 din
valoarea imobilului. Prin legi ulterioare, printre persoanele care pot invoca leziunea au fost inclui minorii
neemancipai, pentru orice fel de convenie, ca urmare a modificrii art. 1305 C. civ. fr. prin Legea din 14
decembrie 1964, precum i majorii plasai sub supravegherea justiiei (art. 491-2 C. civ. fr. ca urmare a Legii din
3 ianuarie 1968).
2
Scrupuloi cu principiile, dar mai puin cu textele, redactorii Codului nostru civil s-au limitat s nlture
prevederea de la art. 1118 C. civ., dar au preluat tale quale, pe cea de la art. 891 din C. civ. fr. n cadrul art. 792
C. civ. rom. potrivit creia acela n contra cui s-a fcut cererea de resciziune poate popri desfiinarea mprelii,
dnd reclamantului suplimentul din partea sa ereditar n numerar sau n natur. Or, aceast norm este
inaplicabil de vreme ce, n dreptul nostru, mprelile pot fi desfiinate doar pentru dol i violen, aa cum
dispune art. 790 C. civ., nu i pentru leziune. Pentru detalii, a se vedea D. Alexandresco, Explicaiune teoretic i
practic a dreptului civil romn n comparaiune cu legile vechi i cu principalele legislaiuni strine, Tomul al
cincilea, Iai, Tipografia Naional, 1898, p. 93.

74

ntre timp, att jurisprudena, ct i doctrina european de drept civil, influenate de


evoluia legislativ n domeniul proteciei consumatorilor i cel al concurenei, au devenit
tot mai preocupate de redefinirea leziunii n contracte. Att Principiile Unidroit aplicabile
contractelor comerciale internaionale, ct i PECL sancioneaz profitul excesiv sau
avantajul neloial ca o cauz distinct de nulitate atunci cnd o parte contractant, fiind
ntr-o stare de dependen sau ntr-o relaie de ncredere cu cealalt parte i aflndu-se ntr-o
stare de strmtorare economic ori avnd nevoi urgente, s-a dovedit a fi neprevztoare,
ignorant, neexperimentat sau inapt pentru negociere ncheind un contract cu o alt parte
care cunotea aceste circumstane i care a obinut avantaje n defavoarea primei pri cu o
neloialitate evident reinnd un profit excesiv.
Aa se explic de ce actualul Cod civil renun la caracterul restrictiv al acesteia, astfel
c, potrivit art. 1221 exist leziune atunci cnd una dintre pri, profitnd de starea de
nevoie, de lipsa de experien ori de lipsa de cunotine a celeilalte pri, stipuleaz n
favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaie de o valoare considerabil mai mare, la data
ncheierii contractului, dect valoarea propriei prestaii1.
1

n plan doctrinar, o mare parte a autorilor de drept civil, ntrebndu-se care va fi viitorul leziunii, se
pronun n favoarea concepiei obiective1 (Ph. Malinvaud, op. cit., p. 212; B. Starck, H. Roland, L. Boyer, op.
cit., p. 351; Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 297). Se afirm c sanciunea cea mai potrivit este
revizuirea contractului i nu desfiinarea lui retroactiv, soluie care i-ar asigura stabilitatea. Majoritatea autorilor
romni de drept civil calific leziunea ca viciu de consimmnt (C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al.
Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol. II, Ed. All, Bucureti, 1997, p. 506; Gh. Beleiu, Drept civil romn.
Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a IX-a revzut i adugit de M. Nicolae i P. Truc,
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007, p. 160; G. Boroi, Drept civil. Partea general. Persoanele, ed. a III-a
revizuit i adugit, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 229; O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ed. a
VIII-a, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2007, p. 185). Alteori, se susine teza potrivit creia leziunea ine de
capacitatea de a contracta (I. Rucreanu, Viciile de consimmnt, n Tratat de drept civil. Partea General, vol.
I, Ed. Academiei, Bucureti, 1967, pp. 182-187). ntr-o alt opinie, opus calificrii leziunii ca viciu de
consimmnt, se consider c ea este o cauz distinct de desfiinare a contractului, care se bazeaz pe
nclcarea regulii echivalenei contraprestaiilor, care trebuie s caracterizeze un contract comutativ, sinalagmatic
i oneros (P. Vasilescu, n I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 465), idee dezvoltat n cadrul
unui studiu dedicat leziunii al crui autor afirm c este recomandabil ca leziunea s fie reglementat n strns
legtur cu echilibrul contractual, ca o condiie pe care trebuie s-o ndeplineasc obiectul oricrui contract cu
titlu oneros i comutativ (L. Pop, Echilibrul contractual i leziunea n contracte, n Dreptul nr. 11/2008, pp.
79-98). ntr-adevr, aa cum remarc distinsul autor mai sus citat, viciile de consimmnt, oricare ar fi ele,
sancioneaz exclusiv cu anularea contractului avnd drept urmare repunerea prilor in statu quo ante, soluie
care, de cele mai multe ori, nu satisface interesele victimei care este mai interesat n revizuirea contractului i
reaezarea prestaiilor dect n desfiinarea lui. De altfel, aceast soluie este avansat de art. 4:109 pct. 2 din
Principiile dreptului european al contractelor, text potrivit cruia, la cererea prii lezate, tribunalul poate adapta
contractul astfel nct s-l pun de acord cu ceea ce prile ar fi trebuit conveni n conformitate cu exigenele
bunei-credine. Aceeai soluie o regsim i n art. 3. 10 alin. (2) din Principiile Unidroit.
La argumentele deja invocate de doctrina romneasc n favoarea concepiei obiective despre leziune am
putea aduga i cteva consideraii privind finalitatea urmrit prin sancionarea leziunii n contracte.
Redactorii Codului civil actual motiveaz aceast opiune privind calificarea leziunii ca viciu de
consimmnt printr-o lrgire a domeniului de aplicaie a leziunii pentru c n societatea contemporan se
impune ca legiuitorul s protejeze partea care se afl ntr-un dezavantaj economic sau informaional semnificativ
n faa abuzurilor svrite de partea mai puternic.
Dac, ntr-adevr, extinderea leziunii i la contractele ncheiate de majori corespunde acestei finaliti
clamate, subordonarea leziunii condiiei subiective ca partea s fi primit o prestaie considerabil mai mare
profitnd de starea de nevoie, de lipsa de experien ori de lipsa de cunotine a celeilalte pri, nu este de
natur s apere interesele victimei acestui dezechilibru contractual, inut s probeze asemenea mprejurri.
Condiionnd leziunea de atitudinea celui care a profitat de starea de nevoie, lipsa de experien, lipsa de
cunotine a celeilalte pri, vom favoriza pe cel puternic, prezumat a fi de bun-credin i vom defavoriza pe

75

3.4.2. Trsturile leziunii reglementate de actualul Cod civil. Aflndu-se la intersecia


a dou mari principii de importan egal pentru dreptul civil, justiia contractual i
securitatea juridic a tranzaciilor, leziunea a fost gndit astfel nct s asigure echilibrul
ntre ele, fiindu-i imprimate urmtoarele trsturi definitorii:
leziunea presupune un dezechilibru originar al prestaiilor. Spre deosebire de
impreviziune la care dezechilibrul contractual survine n timpul executrii contractului,
leziunea presupune ca diferena de valoare dintre prestaii s fi existat la momentul
ncheierii contractului. Aa se i explic de ce profesorul Liviu Pop, aa cum am vzut,
introduce n cadrul definiiei date leziunii ideea prejudiciului pe cale de a se produce. Un
argument l constituie soluiile jurisprudenei franceze n materia leziunii n contractele
ncheiate sub condiie suspensiv, potrivit crora disproporia de valoare se apreciaz la
momentul ncheierii contractului i nu la data mplinirii condiiei. Dimpotriv, n cazul
promisiunii unilaterale de vnzare, s-a decis c leziunea se raporteaz la momentul
acceptrii ei de ctre creditor, cnd a fost ncheiat contractul de vnzare-cumprare i nu la
data promisiunii, soluie care ulterior a fost consacrat de Legea nr. 49-1509 din 28
noiembrie 1949 prin care a fost introdus un nou alineat la art. 1675 C. civ. fr. potrivit cruia
n cazul promisiunii unilaterale de vnzare, leziunea se apreciaz n ziua realizrii ei;
leziunea are un caracter excepional. Chiar dac, potrivit noii reglementri, leziunea
este admisibil i ntre majori, ea rmne totui o sanciune excepional pentru c, pe de o
parte, desfiineaz doar acel contract n care disproporia de valoare depete jumtate din
valoarea pe care o avea, la momentul ncheierii contractului, aa cum prevede art. 1222 alin.
(2) C. civ., iar pe de alt parte afecteaz doar contractul care nu poate fi meninut prin
actualizarea lui de ctre instan, operaie posibil doar dac partea favorizat, cea care a
primit o prestaie excesiv, va accepta adaptarea contractului prin ceea ce actualul Cod civil
numete o reducere a propriei creane sau, dup caz, o majorare a propriei obligaii.
Caracterul excepional al leziunii mai rezult din faptul c, potrivit art. 1224 C. civ., nu
pot fi afectate pentru leziune contractele aleatorii, n cazul crora diferena dintre prestaii
face parte din natura acestora, prile acceptnd fie s piard, fie s ctige, n condiiile n
care situaia de inferioritate nu este creat de voina prilor contractante, ci doar de hazard
(alea)1, cel care poate favoriza sau, dup caz, dezavantaja pe una dintre pri. Codul civil
cel slab, impunndu-i sarcina unei probaiuni, de multe ori, imposibil de fcut, prin faptul c vizeaz aspecte
subiective. Or, n astfel de condiii, ne-am putea ntreba, ce este mai important n cazul leziunii: s sancionm pe
cel puternic sau s-l protejm pe cel slab? Un elementar spirit de dreptate ne ndeamn s nu ezitm n aceast
opiune i s preferm pe cel slab. De altfel, nsui cuvntul leziune evoc vtmarea celui dezavantajat i nu
viclenia celui care a profitat ca urmare a contractului ncheiat.
De aceea, ne raliem, fr rezerve, autorilor care promoveaz concepia obiectiv despre leziune, susinnd
c simplul dezechilibru evident ntre prestaiile prilor trebuie considerat a fi un caz de leziune ce trebuie
sancionat. Este, credem, sensul fundamental al evoluiei dreptului civil, tot mai interesat de situaia victimei
care suport un prejudiciu injust i mai puin preocupat de sancionarea conduitei prin care o astfel de situaie a
fost creat. A condiiona sanciunea actului lezionar de identificarea i probarea unei vinovii a celui care a
profitat de o prestaie vdit excesiv, exploatnd anumite mprejurri, ni se pare o soluie injust i care intr n
coliziune cu principiile moderne de protecie a consumatorilor, materia care a influenat decisiv evoluia
legislativ european n materia viciilor de consimmnt.
1
Potrivit doctrinei franceze, lala chasse la lesion (Fr. Terr, Ph. Simler, Yv. Lequette, op. cit., p. 283;
Ph. Malaurie, L. Ayns P. Yv. Gautier, Drept civil. Contractele speciale, traducere de D. Dnior, Ed. Wolter
Kluver, Bucureti, 2007, p. 150.

76

actual preia i o alt excepie tradiional de la sanciunea leziunii, aceea privind tranzacia,
soluie pe care, n noul context normativ, o vedem discutabil (v. infra, nr. 6.4).
Aa cum am vzut, actualul Cod civil, influenat de proiectele europene de codificare a
dreptului contractelor, deschide calea adaptrii sau desfiinrii i pentru contractele
ncheiate de majori, impunnd condiia ca leziunea s fie mai mare de jumtate din valoarea
pe care o avea prestaia promis sau executat de partea prejudiciat la ncheierea lor.
Deosebit de aceasta, noua reglementare impune ca disproporia dintre prestaii s fie
urmarea vicierii consimmntului prii defavorizate, cea care a ncheiat contractul
aflndu-se ntr-o stare de nevoie, sau ca urmare a lipsei de experien, a lipsei de cunotine
a celeilalte pri. Aceast ultim condiie nu este cerut contractelor ncheiate de minori, art.
1221 alin. (3) C. civ. rezumndu-se a cere doar ca acetia s-i fi asumat o obligaie
excesiv prin raportare la starea lor patrimonial. Potrivit art. 1221 alin. (2) C. civ.,
existena leziunii se apreciaz i n funcie de natura i scopul contractului. Nu pot fi supuse
leziunii dect contractele cu titlul oneros, comutative i sinalagmatice;
leziunea are caracter obiectiv. Chiar dac actualul Cod civil, adopt concepia
subiectiv, calificnd leziunea drept viciu de consimmnt, nainte de a o examina din
perspectiv subiectiv, ea are un caracter obiectiv, concretizat ntr-o disproporie vdit de
valoare a prestaiilor, existent n momentul ncheierii contractului, ntr-un cuantum mai
mare dect jumtate din valoarea pe care o avea prestaia promis sau executat de partea
prejudiciat, aa cum prevede art. 1222 alin. (2) din actualul Cod civil;
leziunea este determinat n mod abstract. Cu excepia leziunii invocate de minori,
admisibil ori de cte ori acetia i asum o obligaie excesiv prin raportarea la starea lor
patrimonial, la avantajele pe care le obin din contract ori la ansamblul circumstanelor n
care a fost ncheiat contractul, n raporturile dintre majori, aa cum am vzut, leziunea poate
fi invocat doar cnd diferena dintre prestaii este mai mare dect jumtatea prestaiei
promise sau executate de partea lezat. Prin urmare, actualul Cod civil determin matematic
proporia care poate provoca aciunea n anulare a contractului lezionar.
O asemenea cuantificare o mai gsim n Codul civil italian i Codul elveian al
obligaiilor, n timp ce majoritatea proiectelor europene de codificare a dreptului
contractelor evit o asemenea determinare procentual a leziunii, prefernd expresii precum
avantaj excesiv (PU), profit excesiv sau avantaj neloial (PECL), prestaie sau alte
avantaje patrimoniale manifest disproporionate (Codul european al contractelor)
disproporie important, Codul civil al Quebec (CCQ).
3.4.3. Sanciunea leziunii. Potrivit art. 1222 alin. (1) din actualul Cod civil partea al
crui consimmnt a fost viciat prin leziune poate cere, la alegerea sa, anularea
contractului.....
Noua reglementare se vrea integrat tendinei de simplificare a terminologiei juridice,
renunnd la resciziune1, sanciunea tradiional a leziunii i nlocuind-o cu nulitatea
contractului pentru leziune dup modelul Principiilor Unidroit [art. 3.10 alin. (1)],
Principiilor dreptului European al contractelor [4:109, alin. (1)] i al Codului civil din
Quebec (art. 1407). Terminologia este ns departe de a fi comun. Concomitent, un alt
proiect important de codificare a dreptului contractual, Codul European al Contractelor,
propus de privativitii de la Pavia condui de profesorul Gandolfi, prevede la art. 30 alin.
1

Termenul resciziune vine de la verbul latinesc rescindere care nseamn a desfiina.

77

(3) c este rescindabil contractul prin care o parte, abuznd de situaia de pericol, de
necesitate, de incapacitatea de a nelege i de a vrea, lipsa de experien, starea de
constrngere economic sau moral a celeilalte pri, promite sau furnizeaz o prestaie sau
alt avantaj patrimonial disproporionat n mod manifest n raport cu prestaia pe care a
furnizat-o sau a promis-o. Aceeai denumire a aciunii n resciziune o regsim n Codul
civil italian la art. 1448.
Un alt proiect important, Anteproiectul de reform a dreptului obligaiilor i al
prescripiei, vdete, n opinia noastr, inconsecven prin aceea c, dup ce la art. 1111
menioneaz viciile de consimmnt, fr a include printre ele i leziunea, supunndu-le
prin art. 1115 sanciunii nulitii relative, prin art. 1114-3 se calific drept violen situaia
n care o parte se angajeaz sub imperiul strii de necesitate sau de dependen, dac
cealalt parte exploateaz aceast situaie de slbiciune obinnd prin convenie un avantaj
excesiv n mod manifest. Potrivit art. 1118 din acelai Anteproiect simpla leziune, atunci
cnd nu rezult dintr-un eveniment fortuit i imprevizibil atrage resciziunea (s.n.) oricror
contracte n favoarea minorului neemancipat i al majorului n cazurile prevzute de art.
491-2 i 510-3 din prezentul cod. Dac leziunea este asimilat violenei, viciu de
consimmnt sancionat cu nulitatea relativ, despre care alt caz de leziune care atrage
resciziunea poate fi vorba?1

Seciunea a IV-a
Obiectul actului juridic civil
1. Noiune i evoluie. Obiectul contractului este o noiune dintre cele mai longevive,
care face parte din fabuloasa construcie roman a obligaiilor civile. Fr s fi fost definit
ca atare illo tempore, el ne apare evocat prin sintagma solvendae rei n definiia obligaiei
civile dat de Institutele lui Justinian2, folosit pentru a desemna angajamentul de a plti
(solvere) ceea ce era datorat (eius quod debeatur)3.
Etimologic, termenul obiect vine de la latinescul obiectum, format din prepoziia ob
(nainte) i verbul iacio, ere (a pune) i are dou accepiuni: pe de o parte, sugereaz ideea
de exterioritate i semnific tot ce se afl n afara subiectului, lucrurile materiale, concrete i
1

n ce ne privete, militm pentru conservarea aciunii n resciziune. Dincolo de faptul c soluiile


legislative, cum am vzut, nu sunt uniforme, credem c n sprijinul pstrrii acestei sanciuni militeaz cteva
argumente, dintre care, mai importante, sunt urmtoarele:
aa cum este amenajat chiar de noul Cod civil, sanciunea contractului lezionar are un regim juridic
diferit de cel al nulitii. n faa noilor texte afirmaia potrivit creia n afar de nume i cauza ei specific
(leziunea, s.n.) are acelai regim juridic ca orice aciune n anulabilitate1 nu mai este convingtoare, n condiiile
n care avem o condiie legal specific leziunii privind cuantumul disproporiei valorice dintre prestaii, un
contract care poate fi asanat prin adaptare n timp ce pentru o serie de contracte, sanciunea este inadmisibil,
pentru a nu mai vorbi de termenul de prescripie de 2 ani, diferit de cel specific aciunii n anulare de 3 ani
prevzut de art. 2514 C. civ. actual;
nevoia unei terminologii contractuale comune n spaiul juridic european nu trebuie s se fac prin
aruncarea peste bord a unor termeni din limbajului tehnico-juridic nscui de-a lungul timpurilor din nevoia unor
nuane, att de necesare situaiilor atipice n drept. S-ar putea renuna la aciunea n resciziune doar dac ea s-ar
dovedi inutil, ceea ce, credem c nu este cazul.
2
Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae
civitatis iura.
3
Apud Gaius, III,168: Tollitur autem obligatio praecipue solutione eius quod debeatur.

78

tangibile; acelai termen a cptat i o alt semnificaie, semnificnd scopul urmrit de


aciunile omului, avantajul economic sau moral prefigurat1.
n drept, obiectul contractului avea s fie teoretizat de Pothier potrivit cruia
conveniile poart asupra unui lucru care trebuie dat, a unui lucru care trebuie fcut sau a
unui lucru care nu trebuie fcut2, ceea ce jurisconsulii romani nelegeau prin do ut des,
facio ut facias, facio ut des, do ut facias. Codul civil francez preia aceast exprimare prin
prevederea de la art. 1126 potrivit creia orice contract are ca obiect un lucru la care prile
se oblig s-l dea, s-l fac sau s nu-l fac. Cu o formulare mai general, Codul civil
romn dispunea la art. 962 c obiectul contractului este acela la care prile sau numai una
dintre pri se oblig. Dei definiia nu se referea la lucruri, prevederile sale subsecvente
de la art. 963-965 C. civ. aveau n vedere condiia ca lucrul s fie determinat, fiind vizate i
lucrurile viitoare ca obiect al contractului.
Cu timpul, n doctrin, termenul a devenit tot mai polisemantic, fcnd posibile o serie
de confuzii. Astfel, muli autori identific obiectul cu dreptul pe care contractul are scopul
de a-l crea3. n concepia acestora, obiectul contractului nu se rezum doar la ceea ce s-a
obligat debitorul (quid debetur), ci la ceea ce creditorul este n msur s obin,
identificndu-se astfel cu cauza contractului. Ali autori definesc contractul ca acordul
dintre dou sau mai multe persoane asupra unui obiect care are interes juridic. El poate avea
ca obiect fie formarea unei obligaii, fie modificarea sau stingerea, ori transmiterea unui
drept4, ceea ce, de fapt, reprezint efectele contractului.
Nici doctrina francez mai recent nu este mai unitar. Se afirm c orice contract are
un singur efect, crearea de obligaii care au ca obiect prestaia promis; nu este absolut
exact s vorbim de obiectul contractului. n realitate, nu contractul are un obiect, ci obligaia
produs prin contract5, pentru c atunci cnd Codul civil se refer la obiectul contractului
are n vedere obiectul obligaiei6. n acelai sens se afirm c obiectul contractului
ntreine un oarecare echivoc i creaz riscul confuziei cu obiectul obligaiei, singurul avut
n vedere de Cod7. Alteori, se consider c obiectul contractului este o noiune inutil i c
de fapt, contractul nu are dect efecte astfel c obiectul este al obligaiei care face parte din
coninutul contractului8. Mai recent se consider c obiectul contractului este operaia
juridic voit de pri, o noiune menit s completeze cauza contractului9. Sunt i autori
care afirm c distincia dintre cele dou noiuni nu este important10, n timp ce lucrrile
mai recente includ obiectul obligaiei n coninutul acestuia, alturi de cauz11.
1

G. Cornu, Vocabulaire juridique, d. Presses Universitaires de France, 8e d., Paris 2008, p. 626.
Pothier, Trait des obligations, selon les rgles tant du for de la conscience que du for extrieur, Paris,
Orleans, 1764, Tome I, Part. I, Chap. I, Sect. I, art. V: De ce qui peut faire lobjet des contrats.
3
G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, Trait thorique et pratique de droit civil. Des obligations, tome I,
Paris, 2e d. 1900, p. 263.
4
C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil franais daprs la mthode de Zachariae, tome IV, Obligations,
e
6 d, par E. Bartin, LGDJ, Paris, 1871, p. 412.
5
H. Desbois et E. Gaudemet, Thorie gnrale des obligations, d. Sirey, Paris, 1965, p. 89.
6
J. Carbonnier, Droit civil, tome IV, Les obligations, d. Thmis, 22e, Paris, 2000, p. 112.
7
J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil. Les obligations, tome 1, Lacte juridique, d. Armand
Colin, 10e, d. 2002, p. 169.
8
Fr. Terr, Ph. Simler, Yv. Lequette, Droit civil. Les obligations, d. Dalloz, 7-e dition, 1999, p. 280,
B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil. Les obligations. 2. Contrat, sixime edition, d. Litec, Paris, 1998,
p. 210.
9
A-S. Lucas-Puget, Essai sur la notion dobjet du contrat, LGDJ, 2005, Paris, p. 279.
10
R. Demogue, Des obligations en general, tome II, Les sources, 1923, Librairie A. Rousseau, Paris,
p. 544.
11
Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 280.
2

79

n doctrina romneasc de drept civil sintagme precum obiectul contractului,


obiectul obligaiei, obiectul prestaiei, sunt folosite de cele mai multe ori fr a se
reflecta, de fiecare dat, la nelesul fiecreia dintre ele. O confuzie frecvent este aceea
dintre obiectul contractului i obiectul obligaiei i ea a fost posibil ca urmare a definiiei
legale de la art. 962 din vechiul Cod civil potrivit creia obiectului conveniei este acela la
care prile sau numai una dintre pri se oblig, enun inspirat de art. 1126 C. civ. fr.
Confuziile au fost favorizate n doctrina noastr, pe de o parte, de introducerea n studiul
tuturor ramurilor de drept a conceptului de raport juridic, concept supraordonat contractului,
precum i de faptul c actul juridic civil constituie obiect de studiu distinct de contract, ceea
ce a fcut posibile o serie de interferene inevitabile. Astfel, potrivit unei opinii de
autoritate, coninutul raportului de drept este reprezentat de drepturile subiective i
obligaiile prilor, iar obiectul acestuia este aciunea sau abinerea pe care subiectul activ
(titularul dreptului) o poate pretinde subiectului pasiv (celui inut de obligaie)1, n timp ce
obiectul actului juridic const n obiectul obligaiei creia, n cuprinsul raportului juridic, i
d natere2. ntr-o alt exprimare, obiectul actului juridic ar consta n crearea, modificarea
sau stingerea unui raport juridic3 ori conduita prilor stabilit prin acel act juridic civil,
respectiv aciunile ori inaciunile la care prile sunt ndreptite sau de care sunt inute4.
Sunt i autori care consider c obiectul actului juridic civil este nsui obiectul
raportului juridic civil nscut din acel act juridic, conduita prilor, respectiv aciunile i
inaciunile la care acestea sunt ndreptite ori pe care trebuie s le ndeplineasc5. Potrivit
altora, obiectul actului are o dubl semnificaie juridic: prima vizeaz prestaiile la care se
oblig fiecare parte a actului juridic, iar a doua semnificaie are n vedere obiectul derivat al
obligaiei, adic obiectul prestaiei obligaiei de a da6. Vzut n aceast ultim accepiune
se afirm c obiectul contractului de vnzare-cumprare este dublu: obligaia vnztorului
are ca obiect lucrul, iar obligaia cumprtorului are ca obiect preul7. Ct privete
ntrebarea dac obiectul contractului este necesar, se afirm c o operaiune juridic ar fi
un nonsens fr obiect8.
Cum se vede, ne aflm n faa unei noiuni care nu are un contur bine definit i care
reclam un efort de definire ct mai exact, urmnd a distinge net ntre obiectul
contractului, obiectul obligaiei i obiectul prestaiei, distincie necesar n perspectiva
codificrii dreptului european al contractelor care presupune o terminologie juridic unitar.
Dac perspectiva elaborrii unui Cod civil european este privit cu oarecare scepticism
explicabil, ideea codificrii unui set de principii europene aplicabile contractelor este deja
unanim acceptat. Lansarea de ctre Comisia European a ctorva chemri privind acest
obiectiv esenial pentru funcionarea pieii comune europene, a declanat o vie dezbatere la
1
Tr. Ionacu i colaboratorii, Tratat de drept civil. Vol. I. Partea general, Ed. Academiei, 1967, p. 208. n
acelai sens, Gh. Beleiu, op. cit., p. 95.
2
Ibidem, p. 290.
3
A. Ionacu, Drept civil. Partea general, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1963, p. 5.
4
Gh. Beleiu, op cit., p. 162.
5
E. Lupan, I. Sabu-Pop, Tratat de drept civil romn. Vol. I. Partea general, Ed. C.H. Beck, Bucureti,
2006, p. 211.
6
P. Vasilescu, n I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 458.
7
L. Stnciulescu, Drept civil. Partea special. Contracte i succesiuni, ed. a 2-a, Ed. All Beck, Bucureti,
2004, p. 26.
8
P. Vasilescu, op. cit., p. 457.

80

nivel academic care s-a concretizat n cteva proiecte importante de codificare a dreptului
contractelor. Dintre mai multe opiuni posibile, cea a ameliorrii acquis-ului european a fost
cea care a ntrunit un consens general. Comisia a propus ca eforturile s se ndrepte mai
nti spre un Cadru Comun de Referin (CFR) care s cuprind un compendium al
termenilor cheie n materia contractului prin care s se aib n vedere, att practicile
naionale, ct i pe cele comune.
Influenate de faptul c tot mai muli autori contest identitatea obiectului, o parte a
proiectelor europene de codificare a dreptului contractelor evit s-l menioneze. Astfel,
Capitolul 5 din Principiile Unidroit aplicabile contractelor comerciale internaionale este
intitulat Coninutul i drepturile terelor persoane, iar Principiile dreptului european al
contractelor (PECL), proiect elaborat de Comisia Lando, reglementeaz n capitolul VI
aceeai materie denumit Coninut i efecte, terminologie nsuit i de varianta acestor
principii elaborat de Grupul de studii pentru un Cod civil european condus de profesorul
Christian von Bar n Cadrul comun de referin (Draft Common Frame of Reference
DCFR)1. La rndul su Anteproiectul italian de Cod european al contractelor, lucrare
elaborat de un grup de universitari condui de profesorul Giuseppe Gandolfi, aloc Titlul
III din acest important proiect coninutului contractului. Replica francez intitulat
Anteproiectul francez de reform a dreptului contractului i a prescripiei, elaborat de
echipa condus de profesorul Pierre Catala, pstreaz noiunea de obiect al contractului n
preocuparea declarat de a evita neajunsurile pe care le-ar implica folosirea unui alt termen
ntr-o materie att de prezent n doctrin i jurispruden.
n considerarea acelorai motive, Codul civil al Quebec conserv termenul de obiect al
contractului definindu-l n art. 1412 drept operaiunea juridic avut n vedere de pri la
ncheierea ei, aa cum rezult din ansamblul drepturilor i obligaiilor pe care contractul le
nate.
2. Reglementare. Inspirat de noua reglementare a Codului civil Quebec, actualul Cod
civil definete obiectul contractului n art. 1225 ca fiind operaiunea juridic, precum
vnzarea, locaiunea, mprumutul i alte asemenea, convenit de pri, astfel cum aceasta
reiese din ansamblul drepturilor i obligaiilor contractuale, n timp ce textul de la art. 1412
CCQ prevede c obiectul contractului este operaiunea juridic avut n vedere de pri la
momentul ncheierii sale, aa cum rezult din ansamblul drepturilor i obligaiilor pe care
contractul le nate2.
1

Study Group on a European Civil Code/Research Group on EC Private Law (Acquis Group, coordonatori
Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke), Principles, Definitions and Model Rules of European
Private Law D.C.F.R. full edition, Ed. Selp, Bucureti, 2009.
2
n ce ne privete, avem de invocat cteva rezerve la noua reglementare. Mai nti, constatm c sunt
ignorate soluiile proiectelor europene privind principiile dreptului contractelor, cu toate c exist o preocupare
consistent a statelor membre ale UE, n primul rnd, de armonizare a terminologiei juridice i apoi de codificare
a dreptului contractelor. Apoi, fiind o materie ndelung discutat n doctrina de drept civil, era de ateptat o
definire ct mai lmuritoare a obiectului contractului. Or, textul pe care l analizm preia ntocmai enunul de la
art. 1412 CCQ, cu doar dou intervenii: pentru nelegerea termenului operaiune juridic, se recurge la
exemplificri precum vnzarea, locaiunea, mprumutul i alte asemenea..., procedeu care nu-i dovedete
utilitatea n condiiile n care termenul nu ntmpin greuti de nelegere. Afirmnd, spre exemplu, c obiectul
contractului de vnzare l constituie vnzarea, n-am face dect s definim o noiune prin ea nsi (idem per
idem). Or, potrivit normelor de tehnic legislativ, textul articolelor trebuie s aib caracter dispozitiv, s
prezinte norma instituit fr explicaii sau justificri. Asemenea exemplificri sunt binevenite doar n teoria

81

3. Condiii. Potrivit art. 1225 alin. (2) C. civ., obiectul contractului trebuie s fie
determinat i licit, sub sanciunea nulitii absolute.
1. Caracterul determinat al obiectului. n opinia noastr, aceast condiie privete
prestaia privit ca obiect al obligaiei, aa cum este definit de art. 1226 alin. (1) C. civ., i
nu operaiunea juridic. Nu putem fi de acord cu opinia potrivit creia actul juridic civil
care nu ar avea ca obiect o operaiune juridic determinat ar fi lovit de nulitate absolut,
nefiind suficient nici mcar o operaiune juridic determinabil1. Dac am admite c
aceast condiie vizeaz operaiunea juridic, nici n-ar mai fi necesar interpretarea
contractului dup voina concordant a prilor, iar nu dup sensul literal al termenilor,
cum prevede art. 1266 alin. (1) C. civ. i n sensul n care produce efecte, iar nu n acela n
care nu ar putea produce niciunul (potius valeat quam ut pereat), cum prevede art. 1268
alin. (3) C. civ.
n realitate, noua reglementare i dovedete i aici inconsecvena: dup ce definete
obiectul contractului ca fiind prestaia convenit de pri, cnd se refer la determinarea
calitii obiectului, art. 1231 C. civ. are n vedere calitatea prestaiei sau a obiectului
acesteia2.
dreptului, nu i n discursul normativ. Nu doar c exemplificarea nu profit unei mai bune nelegeri a ceea
reprezint obiectul contractului, dar trimiterea la exemple ar putea acredita ideea c obiect al contractului l-ar
constitui doar operaiunile juridice reglementate de lege n cadrul contractelor numite, precum vnzarea,
locaiunea i altele asemenea ceea ce este fals. Cum se tie, i cum o spune expres art. 1169 C. civ. actual,
prile sunt libere s ncheie orice contracte i s determine coninutul acestora, n limitele impuse de lege, de
ordinea public i de bunele moravuri, ceea ce nseamn c ele pot imagina multe alte asemenea operaii
juridice nereglementate de lege, cum a fost cazul contractului de ntreinere sub Codul civil anterior. Apoi, spre
deosebire de definiia dat de art. 1412 CCQ care are n vedere operaia juridic avut n vedere de pri la
momentul ncheierii ei (s.n.), aa cum rezult din ansamblul drepturilor i obligaiilor pe care contractul le nate,
enunul de la art. 1225 C. civ. actual are n vedere doar operaiunea juridic...., convenit de pri, astfel cum
aceasta reiese din ansamblul drepturilor i obligaiilor contractate. Or, pentru determinarea corect a obiectului
contractual, important de tiut este ce au avut n vedere prile la data ncheierii contractului. La aceast dat se
raporteaz interpretarea contractului n vederea determinrii voinei concordante a prilor, avndu-se n vedere,
printre altele, negocierile purtate de pri, aa cum prevede art. 1266 alin. (1) C. civ. actual. La aceeai dat
trebuie raportat i pentru a se determina legea aplicabil i regimul juridic al contractului astfel ncheiat. n loc s
simplifice lucrurile, noua definiie le complic n mod inutil pentru c introduce nc o verig la un lan care pare
a nu avea sfrit: contractul are obiect operaia juridic; aceasta are i ea un obiect, obligaia; obligaia, la rndul
ei, are ca obiect prestaia la care se angajeaz debitorul, aa cum prevede art. 1225 alin. (1) C. civ. actual;
obiectul prestaiei l constituie bunurile menionate n art. 1228-1230. n loc s fac lumin, Codul civil actual
adaug mult fum ntr-o cea preexistent, amestecnd, cum vom vedea n cele ce urmeaz, obiectul obligaiei cu
cel al prestaiei. n ciuda acestor distincii introduse n dreptul comun al contractului, reglementarea dat de noul
Cod civil contractelor speciale are n vedere nelesul clasic dat obiectului contractului de art. 962 C. civ. ca fiind
acela la care prile sau una din pri se oblig. Astfel, referindu-se la obiectul vnzrii, art. 1657 C. civ. actual
are n vedere orice bun care poate fi vndut n mod liber, iar art. 1658 C. civ. actual are n vedere bunul viitor
ca obiect al vnzrii. i asemenea exemple pot continua: bunurile de gen i bunurile fungibile sunt prezentate ca
obiect al vnzrii [art. 1678 i art. 1726 alin. (3) C. civ. actual], toate bunurile, att mobile ct i imobile, obiect
al locaiunii (art. 1779), suma de bani ca obiect al mprumutului [art. 2159 alin. (2)] etc. Doar obiectul obligaiei
este corect definit la art. 1226 ca fiind prestaia la care se angajeaz debitorul (id quod debetur).
1
A se vedea G. Boroi, n G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., pp. 117-120.
2
Noua reglementare continu s ntrein confuzia clasic ntre obiectul contractului i obiectul obligaiei,
la un moment cnd tocmai salutam sfritul ei prin distincia clar pe care o opereaz noul Cod civil n cele dou
enunuri de la art. 1225 i art. 1226, definind obiectului contractului, n cazul primului text i obiectul obligaiei,
n cazul celui de-al doilea. Va trebui s cdem de acord c nu contractul ci prestaia sau chiar obligaia, ca gen
proxim, poart asupra bunurilor. Dei obiecia poate prea facil, continum s credem c terminologia unui nou

82

Este motivul pentru care vom continua s ne raportm la caracterul determinat sau
determinabil al prestaiilor contractuale.
Obiectul este determinat cnd prile contractante individualizeaz bunurile n
cuprinsul contractului i este determinabil cnd se stabilesc doar criteriile de determinare a
acestuia la scaden. Dac asemenea criterii n-ar fi prevzute sau ar fi incomplete, ar trebui
ca la data executrii contractului s se ncheie un nou acord de voin1. Cnd este vorba de
pre, art. 1660 alin. (2) C. civ. prevede c el trebuie s fie serios i determinat sau cel puin
determinabil.
Bunurile generice (res genera) sunt determinabile atunci cnd se prevede cantitatea,
calitatea i valoarea lor, n timp ce bunurile certe (res certa) se determin la momentul
ncheierii contractului prin suficiente elemente de individualizare, cum de exemplu, n cazul
unui apartament este determinat prin strad, bloc, scar, etaj etc.
2. Obiectul trebuie s fie licit, adic s fie permis de dreptul pozitiv. Aprecierea
liceitii obiectului se face analiznd clauzele contractuale n conjuncia lor, pentru c, dac
o clauz, analizat individual, poate fi licit, privit n context contractual, ea poate fi ilicit.
Astfel, dac transplantul de organe este admis, n condiiile prevzute de lege, la fel cum i
plata unei sume de bani este, prin ea nsi licit, condiionarea transplantului de plata unei
sume de bani constituie trafic de organe i este sancionat de lege.
Obiectul contractului este imoral cnd ncalc normele de moral unanim admise i
respectate ca atare, Aa cum am artat cnd am analizat limitele libertii de voin,
conceptul de bune moravuri este dinamic, n continu schimbare, n raport de preceptele
morale ale fiecrei etape.
Autorii Codului civil actual includ condiia moralitii obiectului n conceptul mai larg
de liceitate a acestuia, spre deosebire de cauza contractului, care, aa cum vom vedea,
trebuie s fie att licit, ct i moral, ceea ce, iari, constituie un dublu standard.
3. Existena obiectului2. Nu este de conceput un act juridic fr obiect, pentru c nicio
obligaie nu poate fi legat de ceva care nu exist. Ea privete ndeosebi existena bunului la
care se refer prestaia. De aceea, trebuie distins ntre:
existena actual a obiectului. Cnd obiectul prestaiei l reprezint un bun, el trebuie
s existe la data ncheierii actului. Potrivit art. 1659 teza ntia C. civ., dac n momentul
Cod civil trebuie s se recomande printr-o maxim rigoare. Pentru identitate de motive, toate cele trei norme de
la art. 1228-1230 C. civ. actual ar fi trebuit s aibe n vedere prestaia sau chiar obligaia, genul proxim al
prestaiei i nu bunurile, termen care evoc o alt materie important a dreptului civil pe care o regsim n Cartea
a III-a. n egal msur, prevederile de la art. 1231-1232 C. civ. actual n-ar trebui s se refere la determinarea
calitii obiectului sau la determinarea obiectului de ctre un ter, ci la determinarea prestaiei contractuale,
pentru c tot despre ea este vorba. Un argument n acest sens ni-l furnizeaz chiar modelul noii reglementri,
Codul civil Quebec, care, la art. 1374 prevede c prestaia poate purta asupra oricrui bun, chiar i viitor...,
formul care ar fi trebuit preluat la toate cele trei norme de la art. 1229-1230 din noul Cod civil. n ce privete o
alt reglementare care a inspirat pe autorii noilor texte, Codul civil italian, dei la art. 1348 se refer la bunurile
viitoare, enunul normei are n vedere prestaia privind bunurile viitoare i nu bunurile ca atare.
1
E. Lupan, I. Sabu-Pop, op. cit., p. 140.
2
Se vorbete uneori de efectivitatea obiectului (I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 459),
propunnd a nelege prin obiect efectiv, un obiect existent i posibil. Dac, ntr-adevr, efectivitatea obiectului
implic posibilitatea, nu acelai lucru se poate spune despre existena viitoare a obiectului. Un obiect viitor nu
poate fi efectiv.

83

vnzrii unui bun individual determinat acesta pierise n ntregime, contractul nu produce
niciun efect. lucrul vndut este pierit n totalitate, vinderea este nul.
n cazul bunurilor generice, pieirea lor nu afecteaz validitatea actului pentru c ele nu
pier n sens juridic (genera non pereunt), ceea ce nseamn c acele bunuri individualizate
prin numrare, cntrire, msurare, pot ntotdeauna fi nlocuite n executarea unei obligaii.
De exemplu, faptul c, la data ncheierii unui contract, bunurile contractate au pierit, n mod
fortuit, nu-l libereaz pe debitor de obligaia asumat, el putnd procura bunuri de aceeai
calitate i cantitate cu cele la care s-a obligat. Numai dac, prin convenia prilor acele
bunuri, dei generice, au devenit res certa, bunuri individual determinate, avnd anumite
nsuiri speciale, debitorul va fi liberat de obligaia sa doar prin predarea acelora.
n cazul bunurilor individual determinate, res certa, riscul pieirii fortuite l va suporta
proprietarul bunului, potrivit regulii res perit domino (lucrul piere n dauna proprietarului),
astfel nct, dac bunul convenit a pierit nainte de ncheierea actului, bunul neexistnd,
obiectul nu exist. Dac bunul a pierit dup ncheierea contractului de vnzare-cumprare,
riscul l va suporta proprietarul, care este cumprtorul, chiar dac bunul n-a fost predat,
astfel c preul va trebui totui achitat;
existena viitoare a obiectului. Prin excepie de la regula potrivit creia obiectul
trebuie s existe n momentul ncheierii contractului, art. 1228 C. civ. prevede c n lipsa
unei prevederi legale contrare, contractele pot purta i asupra bunurilor viitoare. Astfel, pot
constitui obiect al unui contract de vnzare-cumprare recoltele anului viitor, un produs
neconfecionat nc, un imobil aflat n construcie etc. Aici, trebuie s distingem ns ntre
vnzri aleatorii i vnzri comutative1.
Vnzrile bunurilor viitoare pot fi aleatorii atunci cnd prile i asum un risc, cum
sunt bunurile a cror existen sau cantitate sunt dependente de evenimente exterioare i
incerte (emptio spei et non emptio rei sperate, adic se cumpr sperana i nu lucrul
sperat), cum ar fi contractul prin care un comerciant contracteaz petele pe care un pescar
l va pescui ntr-o zi, i comutative cnd prile au convenit s contracteze recolta viitoare,
aa cum va fi ea anul viitor, fr s se stipuleze condiii de cantitate i calitate.
Nu toate bunurile viitoare pot face obiectul contractului. Fac excepie conveniile
privind succesiunile nedeschise, cunoscute n dreptul succesoral sub numele de pacte asupra
succesiunii viitoare, care sunt prohibite de art. 956 C. civ. sub sanciunea nulitii absolute.
i aici se impune a distinge ntre dou situaii posibile:
cnd este vizat propria succesiune, raiunea pentru care contractul este interzis st n
aceea c pactul vine n coliziune cu libertatea care-i trebuie conservat pe tot timpul vieii
de a testa bunurile sale pn n ultima clip;
cnd pactul vizeaz o succesiune a altuia, o asemenea convenie poate strni dorina
ca decesul autorului s se ntmple mai repede pentru a putea beneficia de averea sa, ceea
ce ar echivala cu un vot pentru moarte (votus mortis);
vnzarea bunurilor care aparin altuia este expres reglementat de art. 1230 C. civ.
potrivit cruia dac prin lege nu se prevede altfel, bunurile unui ter pot face obiectul unei
prestaii, debitorul fiind obligat s le procure i s le transmit creditorului sau, dup caz, s
obin acordul terului. Dac principiul este c nimeni nu poate nstrina un drept mai mare
dect are (nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet), prin excepie, o
asemenea nstrinare este posibil. Vnzrii bunului altuia i sunt rezervate o serie de
prevederi n materia contractului de vnzare-cumprare, la art. 1683 C. civ.
1

84

B. Starck, H. Roland, L. Boyer, op. cit., p. 214.

4. Obiectul contractului trebuie s fie posibil. Potrivit unui principiu de ndelungat


tradiie ad impossibilium nulla obligatio (nimeni nu-i poate asuma o obligaie imposibil)1.
Actualul Cod civil are n vedere, la art. 1227, imposibilitatea iniial a obiectului
obligaiei. Potrivit acestei norme, contractul este valabil chiar dac, la momentul
ncheierii sale, una dintre pri se afl n imposibilitatea de a-i executa obligaia, afar de
cazul n care prin lege se prevede altfel. Soluia este inspirat de Principiile Unidroit
aplicabile contractelor comerciale internaionale, potrivit crora simplul fapt c la
momentul ncheierii contractului executarea obligaiei asumate era imposibil nu afecteaz
validitatea contractului (art. 3.3). Conform alin. (2) al aceleai norme simplul fapt c la
momentul ncheierii contractului o parte nu era ndreptit s dispun de bunurile la care
contractul se refer nu afecteaz validitatea contractului.
Chiar dac soluia actualului Cod civil este aliniat acestor proiecte europene printr-un
text care pare s deroge de la regula ad impossibilium , cteva ntrebri sunt totui
inevitabile:
mai nti, concesia pe care noua reglementare o face printr-o exprimare att de
tranant, ar fi avut nevoie de cteva nuanri obligatorii. Ne-am putea ntreba: chiar orice
imposibilitate n care se afl una dintre pri la momentul ncheierii contractului s fie
indiferent pentru valabilitatea acestuia? Doctrina clasic spune c nu. De altfel, c aa ar
trebui s fie, o spune chiar enunul pe care l examinm, n partea lui final, potrivit cruia
contractul este valabil n afar de cazul n care prin lege se prevede altfel. Exprimarea
este ns prea lapidar, lsnd insuficient conturat condiia care privete posibilitatea
prestaiei. Textul normativ ar trebui s fie mai explicit i s prevad care imposibilitatea
iniial a prestaiei poate fi indiferent contractului. Pentru un plus de claritate norma ar fi
trebuit s prevad c doar imposibilitatea relativ n care se afl una dintre pri nu
afecteaz contractul, n timp ce imposibilitatea absolut a prestaiei, cea care, n mod
obiectiv mpiedica pe oricare alt debitor s-i execute obligaiile, este o cauz de nulitate
absolut. Invocarea n practic a unui astfel de motiv al desfiinrii contractului are nevoie
de un temei juridic explicit care ine strict de obiectul obligaiei i nu de cazul n care prin
lege se prevede altfel, exprimare care este o trimitere fr adres. Care s fie un asemenea
alt caz de nulitate absolut a contractului? Dac n materia obiectului contractului, autorii
textelor normative au gsit potrivit exemplificarea prin trimitere la vnzare, locaiune,
mprumut, trimiterea la alte cazuri prevzute de lege este o exprimare prea general;
1

Regula este ns diferit tratat n spaiul juridic european. n dreptul francez, ca de altfel i n dreptul
nostru, imposibilitatea prestaiei este privit la momentul ncheierii contractului fiind asimilat obligaiei
inexistente, cea care atrage nulitatea contractului. Privit n acest moment, doar imposibilitatea absolut poate
constitui motiv al desfiinrii contractului, o imposibilitate in abstracto, insurmontabil pentru oricare alt debitor
care s-ar fi obligat la aceeai prestaie. De cele mai multe ori imposibilitatea este ns relativ i privete doar
aptitudinea personal a debitorului care s-a obligat, o imposibilitate privit in concreto, care ns nu desfiineaz
contractul. n dreptul german, consecinele juridice ale imposibilitii sunt diferite. Astfel, debitorul unei obligaii
imposibile absolut este exonerat doar de executarea n natur a obligaiei asumate [275, alin. (1) BGB], dar nu
i de rspundere. Pentru imposibilitatea existent nc de la momentul formrii contractului debitorul va
rspunde, excepie fcnd situaia n care n-a cunoscut i nici nu putea s cunoasc imposibilitatea prestaiei la
care s-a obligat [ 311a, alin. (2) BGB]. n acest caz, debitorul, dei neculpabil, rspunde n temeiul unei garanii
fa de creditor c-i va executa obligaiile asumate. Dac ns imposibilitatea survine dup ncheierea
contractului, neexecutarea prestaiei va fi imputat debitorului, avnd ca temei prezumia de culp a debitorului
( 283 BGB).

85

o asemenea distincie ntre cele dou imposibiliti ale obiectului obligaiei este
operat de majoritatea manualelor de astzi1 i o gsim n art. 27 din Codul european al
contractelor, proiect al privativitilor de la Pavia, potrivit cruia coninutul este posibil
cnd contractul este susceptibil de a fi executat n lipsa obstacolelor obiective cu caracter
material sau juridic care mpiedic de o manier absolut realizarea obiectivului urmrit,
definiie care ar fi trebuit preluat i de Codul civil actual. Altfel, norma de la art. 1227 din
actualul Cod civil este incomplet i poate induce concluzia c promoveaz o concepie mai
indulgent fa de imposibilitatea prestaiei, condiie pe care o i ignor ca principiu. O
asemenea interpretare ar intra n coliziune cu preocuparea european de moralizare a
contractului, impus de protecia consumatorilor, care a impus o serie de orientri noi,
preluate i de actualul nostru Cod civil, cum ar fi obligaia de a aciona n toate fazele
contractului cu bun-credin, obligaia de informare, adaptarea contractului, invocarea
leziunii de ctre majori, impreviziunea etc. O protecie eficient a prii mai slabe din
contract ar presupune lrgirea noiunii de imposibilitate ca obstacol al validitii, cel puin a
contractelor n care exist o dependen sau subordonare ntre pri2 i nu o relaxare a
exigenei fa de prestaiile ce se dovedesc imposibile absolut, pe care o propune norma
aflat n discuie. Militm aadar pentru ca principiul tradiional ad impossibilium nulla
obligatio s-i gseasc locul n cadrul unei norme de principiu, aa cum exist n Codul
civil Quebec, art. 1373 alin. (2) i art. 1121-2 alin. (2) din Ante-proiectul Catala i abia apoi
s fie enunat norma de la art. 1227 C. civ. actual;
sub un alt aspect, dac imposibilitatea iniial a obiectului obligaiei nu atrage
nulitatea contractului, ce soluie va fi pronunat n cazul imposibilitii survenite dup
ncheierea contractului?
din perspectiv terminologic sintagma imposibilitatea obiectului obligaiei nu este
potrivit. Odat ce s-a convenit c obiectul obligaiei este prestaia la care se angajeaz
debitorul, aa cum dispune art. 1226 din actualul Cod civil, o minim consecven de limbaj
juridic ne impune s avem n vedere imposibilitatea prestaiei i nu a obligaiei. Altfel de ce
a fost necesar distincia nou introdus? O asemenea distincie o face i Codul civil Quebec,
ale crui dispoziii au inspirat pe redactorii Codului civil actual. Astfel, dup ce la art. 1373
din acest cod se definete obiectul obligaiei ca fiind prestaia de care este inut debitorul
fa de creditor i care const n a face sau a nu face ceva, n alin. (2) al aceluiai text se
dispune c prestaia (s.n.) trebuie s fie posibil, determinat sau determinabil; ea nu
trebuie s fie contrar ordinii publice. La fel, art. 1174 din Codul civil italian care se refer
la prestaie ca obiect al obligaiei.
5. Obiectul prestaiei trebuie s constea ntr-o fapt personal a celui care se oblig.
Regula este c nimeni nu poate fi obligat dect prin propria sa voin. Cnd o persoan promite
fapta alteia (convenia de porte-fort), ea se oblig s determine acea persoan s fac sau s nu
fac ceva pentru beneficiarul promisiunii. Persoana a crei fapte a fost promis nu este ns
obligat prin acest contract fa de beneficiarul contractului care nu-i este opozabil. La
contractele translative de proprietate cel ce se oblig trebuie s fie titularul dreptului. Aa cum
am vzut, doar imposibilitatea absolut a obiectului este cauz de nulitate a actului.
Ct privete vnzarea de ctre un coindivizar a unui bun aflat n indiviziune, ea este
permis, fiind calificat vnzare rezolubil, sub condiia rezolutorie ca bunul s cad n
lotul vnztorului. n caz contrar, ea va fi anulabil.
1
Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, 4-e edition, Defrnois, Paris, 2009, p. 304;
Fr. Terr, Pour une reforme du droit des contrats, d. Dalloz, Paris, 2009, pp. 190-191.
2
Fr. Terr, Ph. Simler, Yv. Lequette, op. cit., p. 313.

86

Seciunea a V-a
Cauza actului juridic civil
1. Noiune i evoluie. Privit din perspectiva debitorului, cauza rspunde la
ntrebarea de ce se oblig? (cur debetur)?, n timp ce obiectul contractului este rspunsul
la ntrebarea la ce se oblig (quid debetur)? Evoluia concepiei despre cauz cunoate
patru etape1:
cel care a imprimat cauzei un caracter obiectiv i abstract nc din sec. XVII, a fost
Jean Domat, concepie dezvoltat apoi de Pothier, n sec. XVIII i preluat ulterior de
codificatorii francezi de la 1804. n concepia clasic, interesat mai mult de stabilitatea
contractului dect de protecia contractanilor, cauza avea un caracter obiectiv, era diferit
de motivele i obiectul contractului, rezumndu-se la contraprestaie, n cazul contractelor
cu titlu oneros i la animus donandi, n cazul celor cu titlu gratuit. Consecvent autonomiei
de voin, aceeai concepie consider c orice om liber se poate obliga i c orice
intruziune n forul su interior este inadmisibil2;
perioada anticauzalist este legat de Marcel Planiol, cel care a susinut c teoria
cauzei este fals i inutil3. Este fals, spunea el, pentru c, n cazul contractelor
sinalagmatice obligaiile fiind concomitente, nu se poate spune c obligaia uneia dintre
pri ar fi cauza obligaiei asumate de cealalt parte. Ne-am putea afla ntr-un cerc vicios
dac am cuta, de fiecare dat, cauza obligaiilor. Este inutil, o noiune vid, pentru c,
privit din perspectiva contractului cu titlu gratuit, lipsa cauzei nseamn i lipsa obiectului,
astfel c, pentru anularea contractului, se poate invoca eroarea, fr a avea nevoie de cauz;
perioada neocauzalist, este cea a doctrinei contemporane, cea care consider c
niciun contract nu este un scop n sine. Dimpotriv, contractul are o finalitate social, iar
cauza este un instrument folosit pentru a-l moraliza4. Libertatea contractual nu poate fi
libertatea de a nclca legea i morala. Obligaia asumat de debitor poate avea dou
explicaii: prima, care ine de motivul imediat al acesteia (causa proxima), invariabil
acelai, n cadrul fiecrui tip de contract. A doua explicaie ine de motivul, de aceast dat,
mediat, personal (causa remota) sau de scopul, finalitatea contractului. Fiecare parte
contractant are n vedere avantajele pe care i le poate procura un contract. Astfel,
cumprtorul care achiziioneaz un bun poate fi animat de un motiv special, cnd un
colecionar cumpr o pictur n considerarea autorului sau achiziioneaz obiecte de
mobilier care ar fi aparinut unei personaliti. Cnd cumprtorul s-a nelat, putem spune
c reprezentarea sa a fost fals i c deci, a fost n eroare. Dar, pentru ca eroarea s fie
motiv de anulare, trebuie ca ea s fi fost comun, altfel spus, ca i vnztorul s fi cunoscut
motivaia cumprtorului. Motivul este strns legat de mobilul contractului. Dac donez un
imobil cuiva n scopul de a i cumpra bunvoina i a obine astfel un post, o fac n
considerarea aceluiai motiv ilicit. Condiia cauzei i-a dovedit utilitatea prin ceea ce,
uneori, este numit poliia contractului, sintagm menit a evidenia nevoia de a urmri,
nu doar obiectul obligaiei, dar i mobilul acesteia, oferind judectorului posibilitatea de a
1

Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph Stoffel-Munck, Les obligations, 4e dition, Lextenso, ditions, d Defrnois,
2009, pp. 312-321.
2
G. Ripert, La regle moraleop. cit., p. 64.
3
M. Planiol, Trait lmentaire de droit civil, Paris, 1899, tome II, NR. 1037.
4
J. Flour, J-l. Aubert, . Savaux, op. cit., p. 247.

87

verifica liceitatea i moralitatea contractului, dac este sau nu conform ordinii publice i
bunelor moravuri. La contractul de vnzare-cumprare a unui imobil ordinea public este
interesat, nu doar de motivul imediat, contraprestaia, ci i de motivul contractului, pentru
ce anume destinaie fost cumprat un imobil, de exemplu. Dac acest imobil este destinat
unei activiti ilicite, contractul este lovit de nulitate, cu condiia ca destinaia vizat s
constituie motivul determinant i comun celor dou pri ale contractului. Condiia ca
motivul ilicit s fie comun ambelor a cunoscut o evoluie interesant pe care o vom analiza
odat cu condiiile cauzei;
perioada contemporan este marcat de o nou contestare a cauzei. Discuia privind
utilitatea ei s-a intensificat n contextul proiectelor de codificare a principiilor europene ale
dreptului contractelor. Comunicarea Comisiei Europene din 12 aprilie 2003, intitulat Un
drept european al contractelor mai coerent. Un plan de aciune a generat o serie de
preocupri doctrinare menite s armonizeze terminologia juridic n dreptul contractual i
s fixeze un set de principii directoare1. Principiile Dreptului European al Contractelor
(PECL) elaborate de echipa condus de profesorul olandez Ole Lando, se deprteaz de
sistemul francez i nu recunoate cauza ca o condiie de validitate a contractului.
Dimpotriv, Anteproiectul Catala de reform a dreptului obligaiilor i al prescripiei,
continu tradiia Codului civil Napoleon, n timp ce, un alt Proiect francez de reform a
dreptului contractelor o repudiaz, aa cum o face i Codul european al contractelor, proiect
al Academiei privativitilor de la Pavia condui de profesorul Giuseppe Gandolfi.
Revenind la noua reglementare a cauzei, mai trebuie spus c, pentru a constitui cauz a
contractului, motivul trebuie s fie determinant, s ndeplineasc cerinele cauzei impulsive
i determinante, un motiv n lipsa cruia contractul n-ar fi fost ncheiat. Cu privire la acest
aspect, doctrina francez afirm c cerina este expresia unui exces verbal2, pentru c ori de
cte ori judectorul, decelnd motivele avute n vedere de pri i identificnd un motiv
ilicit sau imoral, l va caracteriza ca fiind determinant.
2. Condiiile cauzei
1. Cauza trebuie s existe. Prima dintre condiiile impuse cauzei3 este ca ea s existe.
Dac doctrina noastr a remarcat c lipsa cauzei nu are o independen conceptual, fiind
ncorporat n conceptul de cauz fals4, reglementarea dat de actualul Cod Civil include,
1

Dup o prim tentativ pe care o reprezint Proiectul Cadrului comun de referin (Principles, Definitions
and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, editat de Christian von Bar,
Eric Clive, Hans Schulte-Nlke, Hugh Beale, Johny Herre, Jrome Huet, Peter Schlechtriem, Matthias Storme,
Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano, Fryderyc Zoll, Munchen, 2008), viziunea anglo-saxon despre
contract, sub egida Societii de legislaie comparat i Asociaiei Henri Capitant a Prietenilor Culturii Juridice
Franceze, o echip de universitari francezi condus de Bndicte Fauvarque-Cosson i Denis Mazeaud au
elaborat volumul intitulat Terminologia contractual comun. Proiect de Cadru comun de referin. Astfel,
fiecare dintre cei doi competitori principali i exportatori de soluii juridice de pe piaa dreptului european,
sistemul continental i common law, este interesat s impun propriile tradiii. La 26 aprilie 2010, Decizia
2010/233//UE, Comisia European a nfiinat un grup de experi menit a mbunti aceast prim structur
important a viitorului drept european al contractelor, aflat astzi n plin proces de dezbatere doctrinar.
2
J. Flour, J-L. Aubert, . Savaux, op. cit., p. 248.
3
Odat ce s-a definit cauza ca fiind motivul fiecrui contractant la ncheierea contractului, condiiile de la
art. 1236 C. civ. actual, impuse de noul text, ar urma s priveasc motivul, i nu cauza. Cum ns sintagme,
precum lipsa cauzei, cauz ilicit, cauz imoral sunt de mult consacrate, ne-ar fi greu s vorbim astzi de
lipsa motivului sau motiv ilicit sau motiv imoral.
4
L. Pop, op. cit., p. 356.

88

de aceast dat, cauza fals n lipsa cauzei. ntr-adevr, ori de cte ori motivul ncheierii
contractului a fost altul dect cel real, ne aflm n faa lipsei cauzei.
Despre o lips a cauzei, n adevratul sens al cuvntului, putem vorbi doar n cazul
lipsei de discernmnt, cnd contractul este anulabil pentru acest motiv i nu pentru lipsa
cauzei.
Sub imperiul vechiului Cod civil analizele doctrinei priveau lipsa cauzei, cnd lipsea
contraprestaia, n cazul contractelor sinalagmatice, cnd lipsea predarea lucrului, n cazul
contractelor reale, intenia gratificrii (animus donandi), la contractele cu titlu gratuit, cnd
lucrul nu a fost predat, la contractelor reale care iau natere prin remiterea material a
lucrului. Cum, n actuala reglementare, cauza se rezum la motivul pentru care fiecare parte
a ncheiat contractul, este evident c lipsa cauzei imediate antreneaz implicit lipsa cauzei
mediate. Momentul la care se apreciaz lipsa cauzei este cel al ncheierii actului juridic.
2. Cauza trebuie s fie licit. Este a doua condiie prevzut de art. 1236 alin. (1)
C. civ. Spre deosebire de reglementarea de la art. 968 din vechiul Cod civil romn, inspirat
de enunul de la art. 1133 C. civ. fr., potrivit cruia cauza este nelicit cnd este prohibit
de lege, cnd este contrarie bunelor moravuri i ordinii publice, noul enun de la alin. (2) al
art. 1236 definete cauza ilicit doar prin raportarea la lege i ordinea public, sensul
restrns al iliceitii. Este o concretizare a unui principiu nscris n art. 11 C. civ. potrivit
cruia Nu se poate deroga prin convenii sau acte juridice unilaterale de la legile care
intereseaz ordinea public sau de la bunele moravuri1.
Ordinea public, este un concept care este mai uor de neles dect de definit. Fr a
ne propune s trecem n revist toate ipostazele acesteia, vom reine formula cea mai
general potrivit creia ordinea public este expresia interesului general al unei societi.
Cauza este contrar legii ori de cte ori printr-un act juridic, unilateral sau bilateral
(contract) se ncalc sau se ignor o dispoziie imperativ a oricrui act normativ aflat n
vigoare. Cnd vorbim de norme imperative, avem n primul rnd n vedere legea penal.
Astfel, toate actele juridice care se ncheie, de exemplu, prin fapta funcionarului care,
direct sau indirect, pretinde ori primete bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accept
promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, n scopul de a ndeplini, a nu
ndeplini, ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau n
scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri, constituie infraciunea de luare de mit.
Tot astfel, primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de
daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, svrit de ctre o persoan care are
influen sau las s se cread c are influen asupra unui funcionar pentru a-l determina
s fac sau s nu fac un act ce intr n atribuiile sale de serviciu, constituie infraciunea
de trafic de influen. Desigur, asemenea exemple pot continua cu toate faptele de corupie.
1

Mai corect, n opinia noastr, enunul ar fi putut dispune astfel: nu se poate deroga prin acte juridice de
la legile care intereseaz ordinea public i bunele moravuri, n consens cu prevederea de la art. 1169 C. civ.
actual potrivit creia prile sunt libere s ncheie orice contracte i s determine coninutul acestora, n limitele
impuse de lege, de ordinea public i de bunele moravuri. Faptul c o dispoziie de principiu, aezat n cadrul
unei seciuni rezervate interpretrii i efectelor legii civile se raporteaz la convenii i nu la contracte, contrar
unei opiuni care prea a fi de principiu, potrivit creia contractul valabil ncheiat are putere de lege ntre prile
contractante i nu conveniile legal fcute, cum prevede art. 1134 i art. 969 din vechiul nostru Cod civil,
trezete nedumeriri. Ele sunt cu att mai justificate dac avem n vedere prevederea de la art. 1165 care include
printre izvoarele de obligaii contractul i actul juridic unilateral, nu conveniile. (Ct privete distincia
contract-act juridic unilateral, a se vedea observaiile la art. 1165 C. civ. actual).

89

Cazurile de iliceitate a cauzei nu se rezum la contractele care contravin legislaiei penale.


Este anulabil pentru cauz ilicit orice contract n care motivul vizat de pri contravine
legii, n general.
3. Cauza trebuie s fie moral. Spre deosebire de art. 968 din Codul civil anterior,
potrivit cruia cauza este nelicit cnd este prohibit de legi, cnd este contrar bunelor
moravuri i ordinii publice, actualul Cod civil raporteaz cauza imoral exclusiv bunelor
moravuri. De fapt, aa cum s-a remarcat, distincia dintre ordinea public i bunele
moravuri este artificial1, n condiiile n care asemenea reguli de conduit moral se impun
n virtutea legii i nu prin ele nsele. i totui, distincia dintre cauza ilicit i cea moral
este necesar, cel puin din perspectiv didactic.
Conceptul de bune moravuri nu are un contur suficient de clar. Mult vreme el a fost
deformat i ideologizat la noi, prin preeminena unor aa-zise norme i principii de etic i
echitate socialist ce se declarau superioare moralei burgheze. Astzi ne raportm la
reperele morale europene, nici ele suficient de clare, ntr-o perioad n care morala este tot
mai relaxat, valorile morale tradiionale fiind deseori nlocuite de standardele societii de
consum. Nefiind definite, aprecierea dac un contract a fost ncheiat din motive imorale este
a judectorului investit cu anularea acestuia.
Potrivit doctrinei franceze, exist dou perspective de abordare a conceptului de bune
moravuri: empiric, n care se consider moral tot ce este normal i obinuit, avnd drept
reper opinia comun i alta idealist, n care judectorul se raporteaz, nu doar la ce se face
n mod curent, ci la ce trebuie s se fac2. Ambele au fost criticate: prima orientare pentru
c instituie o prezumie c tot ce se practic este i moral, ceea ce este inexact, a doua
pentru c ofer judectorului puteri excesive de a se raporta la exigene morale proprii. De
aceea, se apreciaz c o formul de mijloc ar fi preferabil, aceea de a conserva tot ce este
n interesul comunitii, n acord cu spiritul general al dreptului pozitiv i de a respinge tot
ce este contrar acestor repere3. Este ceea ce, ntr-o formul general, doctrina noastr
numete ansamblul de reguli etice, care sunt notorii i mprtite de majoritatea
membrilor unei societi4.
Mult vreme, despre cauza imoral s-a vorbit n zona contractelor ncheiate ntre
concubini. Jurisprudena noastr s-a pronunat, n mod constant, c liberalitatea prin care
se urmrete nceperea, continuarea sau reluarea unei relaii de concubinaj are un scop
potrivnic regulilor de convieuire social, iar sanciunea unui act juridic cu o asemenea
cauz este nulitatea5. Sub presiunea drepturilor fundamentale ale omului, a fost instituit, n
Frana, Pactul civil de solidaritate care a instituionalizat concubinajul. Potrivit art. 515-8 C.
civ. fr., introdus prin Legea nr. 99-944 din 15 noiembrie 1999, concubinajul este o uniune
de fapt, caracterizat prin o via comun prezentnd caracter de stabilitate i de
continuitate, ntre dou persoane, de sex diferit sau de acelai sex, care triesc n cuplu. Nu
numai c relaiile dintre concubini sunt oficializate, dar sunt agreate inclusiv relaiile
homosexuale, de vreme ce textul prevede, expressis verbis, c uniunea de fapt poate fi
1

Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph Stoffel-Munck, op. cit., p. 323.


J. Flour, J-L. Aubert, . Savaux, op. cit., p. 267.
3
Ibidem.
4
P. Vasilescu, n I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 420.
5
T.S., s. civ., dec. nr. 144/1983 din 1 ianuarie 1983, publicat n Repertoriul de practic judiciar n
materie civil a Tribunalului Suprem i a altor instane judectoreti pe anii 1980-1985, 1986, p. 79.
2

90

constituit i ntre persoane de acelai sex. Doctrina a sancionat aceast nou viziune a
legiuitorului francez privind relaiile homosexuale, caracteriznd-o drept o violare a ceea
ce ar trebui s fie constanta legitimitii1, afirmnd c societatea permisiv contemporan
face s dispar o serie de exigene morale, fiind permise liberti ale unei societi a
plcerilor, sub-produse ale societii industriale a cror exercitare risc s ntrein
exploatarea i umilirea persoanei2.
Jurisprudena romneasc a rmas cantonat principiilor tradiionale, sancionnd
contractele civile menite s conserve relaiile de concubinaj. Astfel, s-a decis c meninerea
concubinajului condiionat de nstrinarea unui imobil contravine bunelor moravuri,
contractul fiind sancionat cu nulitatea3. Art. 277 C. civ. interzice orice parteneriat civil ntre
persoane de acelai sex sau de sex opus, iar asemenea parteneriate ncheiate n strintate,
fie de ceteni romni, fie de ceteni strini i nici nu sunt recunoscute n Romnia. Orict
de conservatoare ar fi jurisprudena, va trebui s acceptm c relaia de concubinaj nu este
prin ea nsi imoral, n condiiile n care tot mai muli tineri accept asemenea relaii ca pe
o cstorie de prob. Credem c relaiile de concubinaj premergtoare cstoriei nu pot fi
calificate imorale, ceea ce nu s-ar putea spune despre concubinajul adulterin, care, orict de
evoluai am fi, nu le putem agrea.
3. Proba cauzei. Art. 1230 C. civ. instituie o dubl prezumie: de existen a cauzei i
de valabilitate a acesteia, astfel c cel care pretinde, att c nu exist cauza, ct i c ea este
fals, va trebui s-o dovedeasc, potrivit regulii din dreptul comun actori incumbit probatio.
Stabilirea existenei, falsitii, iliceitii i imoralitii cauzei se poate face cu orice mijloc
de prob.
4. Sanciunea cauzei. Potrivit art. 1238 alin. (1) C. civ., lipsa cauzei atrage nulitatea
relativ a contractului, n timp ce cauza ilicit i cea imoral atrage nulitatea absolut a
contractului.

Seciunea a VI-a
Forma actului juridic civil
1. Noiune. Pentru a putea vorbi de existena unui act juridic se cere ca voina
productoare de efecte juridice s fie exteriorizat. n sens restrns (stricto sensu), forma
actului juridic civil reprezint tocmai modalitile de exteriorizare a voinei juridice.
n sens larg (lato sensu), noiunea desemneaz condiiile de form pe care trebuie s le
ndeplineasc un act juridic pentru a produce anumite efecte juridice, privite pe trei planuri:
validitatea actului (ad validitatem), proba actului (ad probationem) i opozabilitatea lui fa
de teri (ad opposabilitatem).
2. Principiul consensualismului. Regula potrivit creia oamenii se pot lega ntre ei
juridic prin simplul acord de voin, are ca origine dreptul canonic, jurmntul religios fiind
1

X. Pradel, op. cit., p. 138.


Ph. Malaurie, L. Ayns, Trait de droit civil. Les obligations, Cujas, 10-e d. 2000, nr. 525.
3
C. Ap. Timioara, s. civ., dec. nr. 293 din 17 februarie 1998.
2

91

cel care oferea eficien juridic oricrei promisiuni care avea un scop moral. Ideea capt
contur teoretic nc din secolul al XIII-lea, dar ajunge s domine relaiile dintre oameni
ceva mai trziu. n secolul al XVI-lea, Loysel, considerat a fi primul mare gnditor al
dreptului francez, a lansat formula celebr on lie les boefs par les cornes et les homes par
les paroles (vitele se leag de coarne, iar oamenii de cuvinte). Dac aceast regul are o
serie de virtui indiscutabile, prezint i dezavantajul c permite asumarea unor obligaii cu
mare uurin, fr ca partea care se oblig s reflecteze, de fiecare dat, la consecinele
juridice pe care le presupune un contract.
Vechiul Cod civil nu prevedea in terminis acest principiu, el fiind dedus din
interpretarea, printre altele, a art. 1295 alin. (1) din acelai Cod, privitor la cel mai
important dintre contracte, vnzarea-cumprarea, potrivit cruia vinderea este perfect
ntre pri i proprietatea este de drept strmutat la cumprtor, n privina vnztorului,
ndat ce prile s-au nvoit asupra lucrului i asupra preului, dei lucrul nu se va fi predat
i preul nu se va fi numrat. Actualul Cod civil consacr principiul consensualismului prin
art. 1178 printr-un enun inspirat de Codul civil al provinciei Quebec1, cu deosebirea c
noua reglementare aloc un text special condiiilor de validitate ale contractului, n timp ce
CCQ le enun n cadrul alin. (2) al aceluiai articol 1385. Ca o aplicaie a acestui principiu,
potrivit art. 1674 C. civ. Cu excepia cazurilor prevzute de lege ori dac din voina
prilor nu rezult contrariul, proprietatea se strmut de drept cumprtorului din
momentul ncheierii contractului, chiar dac bunul nu a fost predat ori preul nu a fost pltit
nc. Excepiile de la acest principiu sunt acele situaii n care legea impune o anumit
formalitate pentru ncheierea valabil a contractului, cum se dispune la art. 1178 C. civ.
2.1. Forma cerut ad validitatem
2.1.1. Definiie. Forma ad validitatem reprezint cerinele de form impuse de lege
pentru ca actul juridic s fie legal ncheiat. Ea este o derogare de la principiul
consensualismului i este menit a avertiza prile de semnificaia deosebit a actului
ncheiat pentru a le oferi prilej de reflecie. Importana social a anumitor bunuri face
necesar publicitatea operaiilor juridice necesar att statului, prin controlul pe care-l
exercit privind respectarea regimului juridic al bunurilor mai importante, ct i pentru
ocrotirea terilor, astfel nct, cei interesai, s poat afla operativ soarta juridic a bunurilor.
Pe de alt parte, solemnitatea ncheierii anumitor acte juridice mai importante reprezint o
garanie privind exprimarea i certitudinea consimmntului. Ea este o condiie abstract i
invariabil pentru c se impune tuturor contractelor din aceast categorie i exclusiv n
nelesul c prile nu pot alege mai multe moduri de exprimare a voinei la ncheierea
contractului.
2.1.2. Condiii. Ori de cte ori legea impune forma ad validitatem se impun
urmtoarele condiii:
forma solemn cerut de lege trebuie s priveasc ntregul coninut al actului
ncheiat, motiv pentru care nu este permis trimiterea la un alt act pentru determinarea
clauzelor contractuale;
1
1385. Le contrat se forme par le seul change de consentement entre des personnes capables de
contracter, moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulire comme condition ncessaire
sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet.

92

dac un alt act juridic se afl n interdependen cu cel ncheiat, i se cere i acestuia
aceeai form solemn. De exemplu, procura prin care o persoan este mputernicit s
reprezinte pe cineva la ncheierea unui act autentic trebuie s fie tot autentic;
actul juridic prin care se declar ineficiena unui act solemn trebuie s respecte
aceeai form solemn. Doar legatul poate fi revocat n mod implicit, printr-un alt legat
care, fr s revoce pe primul, conine dispoziii contrare primului.
Fr a ne propune s inventariem actele pentru a cror validitate se cere forma
solemn, vom da totui cteva exemple: contractul de donaie, cstoria, adopia,
recunoaterea paternitii, renunarea la succesiune, acceptarea succesiunii sub beneficiu de
inventar, testamentul, revocarea testamentului, nstrinarea imobilelor etc.
Sanciunea nerespectrii formei drept condiie de validitate este nulitatea absolut a
actului pentru c aceast condiie este dictat de interese publice.
2.2. Forma cerut ad probationem
2.2.1. Definiie. Forma cerut ad probationem este cerina legal ca actul juridic
ncheiat s fie constatat de un nscris sub semntur privat pentru a putea fi dovedit n
justiie.
Dei contractul este ncheiat prin realizarea acordului de voine (negotium iuris), legea
impune forma scris pentru a-l proba (instrumentum probationis). Prin urmare, nu trebuie
confundat ncheierea valabil a actului cu probarea lui n justiie. Dei legal ncheiat,
contractul poate fi contestat de cocontractant, astfel c un minim de prevedere ndeamn la
redactarea unui nscris care s redea fidel voina prilor, contribuind astfel la securitatea
juridic a circuitului civil.
2.2.2. Domeniu de aplicare. Legea cere pentru o serie de contracte forma scris:
contractul de nchiriere, contractul de asigurare, depozitul voluntar, orice contract care are
un obiect mai mare de 250 lei. Acest plafon stabilit de Codul civil n-a fost niciodat
modificat dei moneda romneasc a fost supus unor valuri de devalorizri succesive. Este
motivul pentru care, Proiectul Codului civil prevede la art. 954 alin. (1) un plafon de 250
euro.
2.2.3. Sanciunea nerespectrii formei ad probationem este imposibilitatea probrii
actului juridic ncheiat, fr a se afecta validitatea lui.
2.3. Forma cerut pentru opozabilitate
2.3.1. Definiie. Forma cerut pentru opozabilitatea contractului reprezint acele
formaliti impuse de lege pentru a face cunoscut terilor actul ncheiat. Dei actul produce
efecte doar ntre prile contractante i avnzii cauz ai acestora, el nu poate fi ignorat de
teri (penitus extranei). Cu toate c nu li se poate opune, contractul creeaz o situaie
juridic pe care terii sunt chemai s-o respecte. Dar, pentru ca acest lucru s se petreac este
nevoie ca ei s ia cunotin de ncheierea contractului.
Cele mai frecvente aplicaii ale acestei forme sunt n materia publicitii imobiliare prin
crile funciare, darea de dat cert, meniunile i nregistrrile n materia drepturilor de
autor i a drepturilor conexe, msurile de publicitate.
2.3.2. Sanciunea nerespectrii acestei forme o reprezint inopozabilitatea contractului
fa de teri.

93

Capitolul III
Efectele actului juridic civil
Seciunea I
Identificare
1. Noiune. Efectele actului juridic civil sunt reprezentate de drepturile subiective
dobndite de subiectul activ i obligaiile asumate de subiectul pasiv al raportului de drept
civil, ceea ce corespunde cu coninutul acestui raport.
La rndul lor, principiile efectelor actului juridic civil sunt regulile de drept civil care
arat cum i fa de cine se produc aceste efecte1. Am putea completa acest enun lapidar
prin a spune c principiile efectelor actului juridic sunt acele reguli generale, instituite de
actualul Cod civil din care rezult limitele forei obligatorii ale actului fa de pri i
msura n care actul ncheiat intereseaz pe teri.
2. Enumerare. Trei sunt principiile care guverneaz efectele actului juridic:
principiul forei obligatorii a actului (pacta sunt servanda);
principiul irevocabilitii actului juridic;
principiul relativitii efectelor actului juridic (res inter alios acta aliis neque nocere
neque prodesse potest).
De cele mai multe ori irevocabilitatea actului este prezentat ca un corolar al forei
obligatorii a actului, considerndu-se c, dac actul ncheiat reprezint legea prilor
nseamn, implicit, c el nu poate fi revocat, dect n condiiile legii. Altfel, principiul pacta
sunt servanda ar rmne o frumoas iluzie.
2.1. Principiul forei obligatorii a actului juridic civil (pacta sunt servanda)
2.1.1. Noiune. Potrivit art. 1270 alin. (1) C. civ. contractul valabil ncheiat are putere
de lege ntre prile contractante. Este ceea ce vechiul Cod civil dispunea la art. 969:
conveniile legal fcute au putere de lege ntre prile contractante, exprimare care a fost
parafrazat prin formula intrat n limbajul juridic tradiional contractul este legea
prilor.
Definind acest principiu, s-a spus c este acea regul de drept potrivit creia actul
juridic civil legal ncheiat se impune prilor (n cazul contractelor) sau prii (n cazul
actelor juridice unilaterale) ntocmai ca legea2. S-a remarcat, pe bun dreptate, c actul
juridic se impune nu doar prilor, dar i organelor de jurisdicie3.
2.1.2. Fundament. Principiul pacta sunt servanda este elogiul pe care codificatorii
francezi l-au adus voinei creatoare de drept i are ca fundament moral respectul fa de
cuvntul dat i nevoia asigurrii stabilitii i siguranei circuitului civil.
n concepia liberal care a dominat procesul de elaborare a Codului Napoleon, nimic
nu putea stvili libertatea contractual. Noiuni precum ordinea public i bunele moravuri
1

Gh. Beleiu, op. cit., p. 195; G. Boroi, op. cit., p. 14;, I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 158.
Gh. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., pp. 147-148.
3
Ibidem.
2

94

au fost imaginate ca simple enunuri fr un contur precis1, tocmai pentru a nu stingheri


iniiativele contractuale.
Dac, privit din perspectiv moral, acest imperativ nu face nimnui ndoial, din punct
de vedere juridic el a fost diferit fundamentat de-a lungul timpurilor, teoriile emise
pendulnd ntre dou orientri, ambele exagerate.
Prima dintre ele pleac de la premiza c voina individual este autonom i c ea este
cea care ofer legitimitate oricrei obligaii, pentru c nimeni nu se poate obliga dect prin
propria voin. Odat ncheiat, contractul are putere de lege ntre cei care l-au ncheiat,
impunndu-se judectorului care nu poate interveni peste voina prilor. Declinul acestei
concepii individualiste despre contract ncepe din chiar momentul redactrii principiului
forei obligatorii a contractului, cnd Portalis avea s sublinieze c libertatea de voin nu
poate fi nelimitat, ea fiind supus ordinii publice i bunelor moravuri2. Tot astfel,
codificatorii francezi aveau s aib n vedere la art. 1134 nu orice convenie, ci doar
conveniile legal formate, exprimare preluat de Codul nostru civil la art. 969 prin
sintagma conveniile legal fcute. Prin urmare, doar n msura n care legea permite,
contractul se bucur de fora obligatorie. Aceast condiie se regsete n textul actual pe
care l analizm n sintagma contractul valabil ncheiat, cel care ntrunete condiiile de
validitate prevzute de lege.
Ct privete puterea de lege pe care o are contractul valabil ncheiat, trebuie remarcat
faptul c aceast exprimare este metaforic, deci voit exagerat, menit a evidenia faptul
c, peste interesele private ale prilor, respectarea contractului ine i de interesul social al
stabilitii raporturilor juridice civile. Dei principiul pacta sunt servanda aa cum este
redactat privete contractul, el se aplic deopotriv actului juridic unilateral.
Replica modern n fundamentarea contractului este teoria solidarismului contractual,
potrivit creia contractul este o mic societate unde fiecare trebuie s lucreze pentru
atingerea unui scop comun, suma scopurilor individuale urmrite de fiecare, precum n
orice societate civil sau comercial. Plecnd de la aceast analogie, Demogue se apropie
de ideea unei juste repartizri a pierderilor, specific societii, ntrebndu-se dac n-ar fi
mai echitabil ca, n cazul neexecutrii contractului ca urmare a forei majore, consecinele
prejudiciabile s fie mprite ntre debitor i creditor3. Tema solidarismului n contracte a
fost reactualizat odat cu amploarea micrii de protecie a consumatorilor, cnd triada
loialitate, solidaritate, fraternitate tinde s devin un nou slogan4, nlocuind celebra
formul a lui Fouill, qui dit contractual dit juste cu cea care spune entre le fort et le faible,
cest la libert qui asservit, le juge qui affranchit5, exprimare care legitimeaz intervenia
judectorului n contracte pentru restabilirea echilibrului contractual nclcat, aa cum se
ntmpl la leziune, impreviziune, clauza penal, adaptarea contractului etc. Autorul ns
1
De remarcat este c noul Cod civil menine aceeai prevedere la art. 11, potrivit cruia nu se poate
deroga prin convenii sau acte juridice unilaterale de la legile care ordinea public i bunele moravuri.
2
Portalis, Discours prliminaire pronounce lors de la presentation du Conseil d Etat du projet de la
commission du gouvernement, apud V. Ptulea i Gh. Stancu, Dreptul contractelor, Ed. C.H. Beck, Bucureti,
2008, p. 21.
3
Ibidem, nr. 274, p. 308.
4
D. Mazeaud, Loyaut, solidarit, fraternit: la nouvelle devise contractuelle?, in Lavenir du droit,
Mlange en homage Franois Terr, Presses Universitaires de France, 1999, nr. 6, p. 608.
5
Formula complet este Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le matre et le serviteur,
c'est la libert qui opprime et la loi qui affranchit. Aparine avocatului francez, prelat i orator, Henri Lacordaire
(1802-1861).

95

recunoate c totui, contractul n-a devenit nc locul sociabilitii i solidaritii, aa cum


unii sper iar alii se tem..., motiv pentru care, nc nu este serios s pretindem c am intrat
ntr-o er a contractului-providen1. Alteori, noua viziune solidarist capt accente
patetice, ceea ce face ca, atunci cnd se analizeaz sensul bunei-credine n contracte s se
vorbeasc despre loialitate, colaborare etc., toate subsumate unei legturi puternice de
sociabilitate i prietenie2 ntre pri, legtur asimilat iubirii, o iubirea ca de frate3.
Uneori, solidarismul contractual este folosit ntr-un sens mai restrns, recunoscnd c
termenul fraternitate este expresia unei viziuni idilice sau sentimentale i deci irealiste
despre natura uman i raporturile contractuale4.
Civiliti de prestigiu nu ezit s-i manifeste rezerve fa de acest nou concept, aa cum
este el uneori neles, ntrebndu-se dac nu cumva partea mai slab a contractului va fi prea
mult favorizat, dictnd propria-i lege, astfel c mult discutata criz a contractului, este de
fapt criza solidarismului, refuzat ca fundament al contractului5, n timp ce Jean
Carbonnier, cu ironia care l caracterizeaz, constat c ntr-o perioad n care cstoria a
devenit excesiv transformat n contract, unii viseaz s transforme orice contract ntr-o
cstorie ...6. Autorii manualelor de obligaii civile au poziii nuanate: fie resping
solidarismul neles ca iubirea de aproapele nostru, afirmnd c a contracta nu nseamn a
intra ntr-o religie7, c realitatea ne nfieaz interese ale prilor, de cele mai multe ori
divergente, chiar dac, pe aspecte punctuale, ele pot fi convergente. Potrivit acestora, dac
vom subordona contractul unei asemenea viziuni utopice, vom asista la un menaj n trei,
judectorul putnd interveni de fiecare dat n contract, substituindu-se prilor, ceea ce n-ar
putea nsemna altceva dect o rentoarcere la dirijism. Ali autori evit cu discreie acest
subiect, continund a se raporta la voina prilor, o voin controlat, fundament al
contractului8.
2.1.3. Consecinele forei obligatorii a actului juridic civil. Recunoscnd actului juridic
de drept civil caracterul de lege a prilor, nseamn a recunoate implicit urmtoarele
consecine ce decurg din acest principiu axiomatic al dreptului civil:
contractul nu poate fi desfcut prin voina unei singure pri, el este deci irevocabil;
prile sunt obligate s respecte ntocmai obligaiile izvorte din act, ceea ce
presupune c executarea obligaiilor trebuie s aib loc la termenele i n condiiile
convenite, n caz contrar, obligaia debitorului transformndu-se n daune interese;
obligaiile izvorte de act trebuie executate cu bun-credin, ceea ce presupune c
prile datoreaz reciproc loialitate, ele trebuind s se informeze reciproc i s colaboreze
astfel nct contractul s fie executat.
Dintre aceste consecine, ne vom opri doar la prima, celelalte dou fiind specifice doar
contractelor, urmnd a fi studiate n cadrul teoriei generale a obligaiilor.
1

D. Mazeaud, op. cit., p. 609.


A. Sriaux, Droit des obligations, 2 dition, d. Presses Universitaires de France, 1998, nr. 55.
3
Ibidem.
4
Cr. Jamin, Pledoyer pour le le solidarisme contractual, in Le contrat au dbut de XXI-e sicle. tudes
offerts Jacques Ghestin, d. Librairie Gnrale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2001, p. 441.
5
Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, 4e edition, Paris, d. Defrnois, 2009,
p. 369.
6
J. Carbonnier, Les obligations, 22e d., Paris, d. Presses Universitaires de France, 2000, p. 227.
7
Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., nr. 42, p. 44.
8
Ph. Malinvaud, op. cit., nr. 75, p. 55.
2

96

2.1.4. Excepii de la principiul pacta sunt servanda sunt acele situaii n care
contractul, dei legal ncheiat, i nceteaz, i prelungete sau i adapteaz efectele peste
voina prilor:
contractul nceteaz ori de cte ori dispare un element esenial al acestuia [ncetarea
contractului de nchiriere dup 30 zile de la data nregistrrii decesului chiriaului
art. 1834 alin. (1) C. civ., ncetarea contractului de locaiune ca urmare a pieirii lucrului
art. 1818 C. civ., ncetarea contractului de mandat ca urmare a decesului, incapacitii ori
falimentului mandantului sau mandatarului art. 2030 lit. c) C. civ. etc.];
prelungirea efectelor contractului ope legis [prorogarea contractelor de nchiriere
pentru o perioad de 5 ani prin dispoziiile de la art. 1 din Legea nr. 17/1994, art. 7 alin. (1)
din Legea nr. 112/1995, art. 1 din O.U.G. nr. 40/1999];
modificarea efectelor anumitor contracte ca urmare a schimbrii condiiilor eseniale
avute de pri n vedere la data ncheierii lor (rebus sic stantibus). Potrivit art. 1271 alin. (2)
C. civ. dac executarea contractului a devenit excesiv de oneroas datorit unei schimbri
excepionale a mprejurrilor care ar face vdit injust obligarea debitorului la executarea
obligaiei, instana poate s dispun: a) adaptarea contractului pentru a distribui n mod
echitabil ntre pri pierderile i beneficiile ce rezult din schimbarea mprejurrilor; b)
ncetarea contractului la momentul i n condiiile pe care le stabilete. Este vorba de teoria
impreviziunii care vizeaz ndeosebi contractele sinalagmatice, cu titlu oneros i comutative
al crui echilibru ntre prestaii se rupe din cauza unor schimbri care n-au putut fi
prevzute la momentul ncheierii lor. Spre deosebire de vechiul Cod civil, actuala
reglementare prevede posibilitatea revizuirii contractului, tranndu-se astfel o mai veche
controvers asupra acestui subiect.
2.2. Irevocabilitatea actului juridic civil
2.2.1. Noiune. Irevocabilitatea, corolar al principiul forei obligatorii a actului juridic
civil, este regula potrivit creia actul juridic nu poate fi revocat prin voina unilateral a
uneia dintre pri, n cazul contractului, i printr-o voin contrar, n cazul actului juridic
unilateral. Regula este consacrat de art. 1270 alin. (2) C. civ., potrivit cruia contractul se
modific sau nceteaz numai prin acordul de voin ori din cauze autorizate de lege.
Revocarea contractului prin consimmnt mutual este o aplicaie a principiului simetriei n
drept (mutuus consensus, mutuus dissensus). Ea se concretizeaz de fapt ntr-un nou acord
de voin n sens contrar, anume desfacerea contractului. Prin aceasta nu se aduce atingere
efectelor deja produse pentru c, dac este vorba de un contract cu executare succesiv,
prestaiile deja efectuate n-au cum s fie restituite (cazul contractului de locaiune), iar dac
este vorba de un contract cu executare instantanee, prile pot restabili situaia anterioar
doar pe calea unui nou contract.
2.2.2. Excepii de la principiul irevocabilitii actului juridic civil. Dei actul juridic
civil este, de principiu, irevocabil, exist i situaii cnd legea las posibilitatea prilor care
l-au ncheiat s-l revoce unilateral, din raiuni diverse, care in de fiecare act juridic n parte.
Contracte care pot fi revocate unilateral sunt:
donaia ntre soi. Potrivit art. 1031 C. civ. orice donaie ncheiat ntre soi este
revocabil numai n timpul cstoriei;
contractul de locaiune ncheiat pe o durat nedeterminat, potrivit art. 1816 alin. (1)
C. civ.;

97

contractul de mandat care poate fi revocat de mandant, conform art. 2030 alin. (1) lit.
a) C. civ., la fel cum mandatarul poate renuna la mandat, potrivit art. 2030 alin. (1) lit. b)
C. civ.;
contractul de consignaie poate fi revocat de consignant n timp ce consignatarul
poate renuna la contract (art. 2063 C. civ.);
contractul de societate civil conform art. 1523 pct. 5 i art. 1527 C. civ.;
contractul de depozit la cerea deponentului, conf. art. 2115 alin. (1) C. civ. sau de
ctre depozitar, prin restituirea bunului de ctre depozitar, n cazul depozitului fr termen,
potrivit art. 2115 alin. (4) C. civ.;
contractul de concesiune prin denunarea concedentului cu plata unei despgubiri
ctre concesionar conf. art. 57 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 54/20061 etc.
Acte unilaterale de voin care pot fi revocate:
testamentul este un act juridic esenialmente revocabil (art. 1034 C. civ. actual);
revocarea mrturisirii pentru eroare de fapt, conform art. 1206 alin. (2) din vechiul
Cod civil;
revocarea ofertei sau a acceptrii nainte de a fi ajuns la destinatar, conform art. 1199
C. civ.2;
promisiunea public de recompens este susceptibil de revocare [art. 1329 alin. (1)
C. civ.];
revocarea renunrii la succesiune pe tot cursul termenului de opiune succesoral,
potrivit art. 1123 alin. (1) C. civ. etc.
2.3. Principiul relativitii efectelor actului juridic (res inter alios acta, aliis neque
nocere, neque prodesse potest)
2.3.1. Noiune. Potrivit art. 1280 C. civ.contractul produce efecte numai ntre pri,
dac prin lege nu se prevede altfel. Pentru ca textul normativ s fie complet, ar mai trebui
adugat c, fa de alii, actul juridic nu poate, nici duna i nici profita.
Teoria clasic a dreptului civil vede acest principiu ca o consecin fireasc a forei
obligatorii de care se bucur contractul. Dac este adevrat c prile au independena
juridic de a crea obligaii prin voina lor suveran, la fel de adevrat trebuie s fie c
nimeni nu poate fi obligat peste voina lor. Pe de alt parte, terii nu pot ignora situaia
juridic pe care prile o creeaz prin contract.
2.3.2. Efectele i opozabilitatea actului juridic civil. De multe ori, n practic, se
confund relativitatea efectelor cu opozabilitatea actului juridic civil, de unde nevoia de a le
distinge ct mai sever.
Etimologic, termenul opozabilitate vine de la latinescul opponere care nseamn a
opune, a pune un obstacol n faa cuiva, a prezenta. n drept, opozabilitatea semnific efect
al unui act, a unui drept sau a unei hotrri judectoreti care, fr a avea for obligatorie
fa de teri, poate fi invocat contra lor.
Dac este adevrat c relativitatea efectelor actului face ca terii s nu poat deveni
creditori sau debitori ca urmare a unui act la care n-au fost pri, aceasta nu nseamn c
1

De principiu, contractele ncheiate pe durat nedeterminat pot fi revocate unilateral.


Termenul retragere a ofertei sau acceptrii folosit de C. civ. actual poate fi folosit doar n vorbirea
curent. n drept, retragerea ofertei sau a acceptrii poart denumirea de revocare.
2

98

acel act n-ar avea nici-o repercusiune asupra lor. Orice act civil creeaz o situaie juridic
nou pe care terii n-o pot ignora, ceea ce, ntr-un limbaj adecvat nseamn obligaia lor de a
nu face nimic de natur a mpiedica producerea efectelor actului n calitatea acestuia de
simplu fapt juridic. Se poate afirma c opozabilitatea actului fa de teri este un corolar al
forei obligatorii a acestuia.
Opozabilitatea contractului nseamn c situaia juridic la care acesta d natere poate
fi opus att prilor, ct i terilor. Cumprtorul unui bun poate opune dreptul su tuturor
persoanelor, deci erga omnes, sub rezerva ndeplinirii condiiilor de publicitate i astfel,
contractul este un titlu care poate fi opus terilor ntr-o aciune n revendicare.
Terilor, dei strini de contract, le este interzis s contracteze cu una dintre prile
contractante mpiedicnd-o s-i execute obligaiile fa de cocontractant. Responsabilitatea
lor nu-i gsete temeiul n contractul la care n-au fost pri, ci n delictul pe care l
reprezint fapta de a contracta cu partea din primul contract. Exemplul cel mai frecvent
ntlnit n practic este cel al promitentului dintr-un antecontract de vnzare care, n loc s
respecte obligaia sa de a ncheia contractul autentic cu beneficiarul promisiunii, vinde
bunul unei alte persoane care, n raport de antecontract, este ter.
Opozabilitatea poate fi invocat chiar i de teri fa de pri. Aa cum prile pot opune
contractul terilor, tot astfel i terii o pot face n raporturile cu prile dac au de conservat
un interes legitim. Este situaia n care terul ncearc un prejudiciu ca urmare a
nerespectrii unei obligaii contractuale de ctre una dintre prile unui contract. Numai c,
n aceast ipotez de rspundere contractul este evocat ca simplu fapt juridic, iar
rspunderea va fi delictual i nu contractual. Exemplul l poate constitui situaia unei
persoane rnite de un ascensor montat greit de societatea care a contractat cu proprietarul
imobilului deservit1.
Terii pot invoca un contract i ca mijloc de prob. Astfel, pentru a determina valoarea
unui imobil, terul se poate folosi, ca mijloc de prob, de contractul prin care bunul a fost
achiziionat, chiar dac el n-a fost parte n contract.
2.3.3. Excepiile de la principiul relativitii efectelor actului juridic civil. Excepiile de
la principiul relativitii efectelor actului sunt acele situaii n care efectele actului se produc
i fa de alte persoane dect prile sau succesorii lor n drepturi. Sunt situaii n care, doar
aparent actul juridic civil nate efecte fa de teri, acestea reprezentnd excepii aparente de
la principiul relativitii efectelor actului juridic civil i alte situaii n care actul ncheiat
nate, cu adevrat, efecte fa de teri, n sensul c d natere la drepturi subiective n
favoarea altor persoane dect cele care au ncheiat actul. Ne grbim s precizm c efectele
fa de teri vizeaz, de principiu, doar drepturile subiective, nu i obligaiile civile.
2.3.3.1. Excepiile aparente. Asemenea excepii aparente de la principiul relativitii
efectelor actului juridic de drept civil sunt: avnzii-cauz, convenia de porte-fort,
cunoscut i sub numele de promisiunea faptei altuia, reprezentarea, contractul colectiv de
munc, aciunile directe.
2.3.3.1.1. Avnzii-cauz. Sunt acele persoane care, dei n-au participat la ncheierea
contractului, anumite efecte se produc totui i fa de ei. Ei sunt succesorii universali i cu
1

Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 453.

99

titlul universal, succesorii cu titlu particular i creditorii chirografari. Aici trebuie operat o
distincie: n timp ce succesorii universali i cei cu titlu particular nu aveau calitatea de
avnzi cauz la data ncheierii contractului, ei dobndind-o ulterior, fie la decesul autorului,
fie la data actului juridic prin care li se transmite bunul, creditorii chirografari au calitatea
de avnzi cauz nc de la data ncheierii contractului. Dac ei devin creditori ulterior datei
contractului, au calitatea de teri, contractul neavnd nici-o legtur cu ei.
Avnzii cauz sunt urmtorii:
succesorii universali sau cu titlu universal ai prilor sunt motenitorii universali ai
persoanei fizice, legali sau testamentari i dobnditorii universali ai patrimoniului persoanei
juridice, cei care primesc o universalitate juridic sau numai o fraciune din acest
patrimoniu. Ei sunt considerai a fi pri derivate sau pri survenite n contractile aflate
n fiin. Teoria clasic potrivit creia succesorii universali i cei cu titlu universal continu
personalitatea defunctului este tot mai amendat, considerndu-se, pe bun dreptate, c
nlocuirea unei pri contractante originar cu persoana care dobndete prin transmisiune
patrimoniul su ori o parte din acest patrimoniu i are temeiul n voina de acceptare
declarat de ctre succesor;
succesorii cu titlu particular, supranumii avnzii causa cu titlu particular, cei care
succed autorului lor n exercitarea unui drept subiectiv, de crean sau real mobiliar, privit
individual (ut singuli). Dac n cazul cesiunii de crean, prin tradiie, cesionarul este
calificat avnd causa, autorii mai sus evocai consider c cesionarul nu este un simplu
avnd causa, ci este parte survenit la contractul primitiv. Ct privete pe dobnditorul
unui drept real, el este considerat avnd causa, astfel c va profita de drepturile reale, va fi
inut de obligaiile asumate de autor i de sarcinile reale instituite de acesta n legtur cu
bunul sau dreptul care i-a fost transmis. Acelai dobnditor cu titlu particular nu va profita
de drepturile personale i nu va fi inut de obligaiile personale cu privire la bun, cu excepia
cazurilor prevzute de lege, cum este cazul opozabilitii contractului de locaiune fa de
dobnditor, n condiiile i cu distinciile prevzute de art. 1811 C. civ. Cnd ns asemenea
drepturi i obligaii personale se transmit cu acordul dobnditorului cu titlu particular,
acesta devine parte contractant derivat;
creditorii chirografari, sunt creditorii obinuii, cei n favoarea crora nu a fost
constituit nicio garanie real menit a le asigura realizarea creanei. Singura lor garanie
const n bunurile din patrimoniul debitorului, pe care, urmrindu-le, le-ar putea
indisponibiliza i eventual valorifica. Potrivit art. 2324 C. civ. cel care este obligat
personal rspunde cu toate bunurile sale mobile i imobile, prezente i viitoare. Ele servesc
drept garanie comun a creditorilor si. Dac prin contractul ncheiat de debitor acesta i
micoreaz activul patrimonial, interesele creditorului pot fi afectate prin micorarea sau
chiar anihilarea posibilitii de a-i realiza creana. n msura n care creditorul poate
justifica un interes actual la aciune dovedind c prin ncheierea contractului, debitorul a
urmrit diminuarea patrimoniului su, spre a-i crea o stare de insolvabilitate, contractul ar
putea fi atacat pe calea aciunii revocatorii, creia i se mai spune aciune paulian, avnd
drept finalitate desfiinarea contractului i readucerea bunului nstrinat n patrimoniul
debitorului spre a constitui n continuare gajul general.
Avnzii cauz nu reprezint excepii reale de la principiul relativitii efectelor actului
juridic pentru c:
succesorii universali i cei cu titlu universal sunt asimilai prilor, fiind considerai
continuatori ai autorilor lor;

100

succesorii cu titlu particular capt calitatea de avnd cauz cu voia lor;


creditorii chirografari nu dobndesc drepturi i nici nu-i asum obligaii prin actul
ncheiat de debitor, iar dac pot ataca actul fraudulos ncheiat de debitor este pentru c legea
i ofer aceast posibilitate.
Terii absolui (penitus extranei) sunt cei crora contractul le este indiferent, fiind n
totalitate strini de el, cei despre care partea final a principiului relativitii efectelor
contractului res inter alios acta ne spune c aliis neque nocere, neque prodesse potest, ceea
ce nseamn c fa de alii, contractul nu duneaz i nici nu profit. Ei nu pot cpta
calitatea de creditor sau debitor printr-un contract la care n-au participat. Fa de ei
contractul este un simplu fapt prin care este creat o situaie juridic i care este opozabil
erga omnes, ceea ce nseamn c i terii absolui au o obligaie general de a o respecta.
Aici doctrina distinge dup cum contractul d natere la o situaie juridic absolut, cum
este cazul nstrinrii unui drept real, prin definiie sunt opozabil erga omnes i cnd obiect
al contractului privete un drept de crean. n acest din urm caz, dac terii contribuie la
neexecutarea de ctre debitor a obligaiilor asumate, ei pot rspunde pentru prejudiciul
astfel suferit de creditor, dar nu dup regulile rspunderii contractuale, ci ale rspunderii
delictuale.
2.3.3.1.2. Promisiunea faptei altuia (convenia de porte-fort). Potrivit art. 1283 alin. (1)
C. civ. cel care se angajeaz la a determina un ter s ncheie sau s ratifice un act este inut
s repare prejudiciul cauzat, dac terul refuz s se oblige sau, atunci cnd s-a obligat i ca
fideiusor, dac terul nu execut prestaia promis. Prin urmare, promisiunea faptei altuia
este convenia prin care, o parte, promitent, se oblig fa de o alt persoan, creditor al
promisiunii, s determine o ter persoan s-i asume un angajament juridic.
Coproprietarul unui bun aflat n indiviziune vinde bunul i promite cumprtorului c
vnzarea va fi ratificat de ceilali coproprietari. Sau, impresarul fr mandat, se oblig fa
de organizatorul de spectacole c va determina un anumit artist s participe la un spectacol.
n asemenea situaii, terul nu este obligat s respecte angajamentul ce face obiectul
promisiunii. n ce-l privete pe promitent, el promite creditorului doar fapta lui, aceea de a-l
determina pe ter s-i execute o anumit prestaie. Terul poate adera sau poate ncheia un
contract distinct cu creditorul. Prin urmare, aceast convenie produce efecte doar ntre cele
dou pri.
Efectele promisiunii faptei altuia sunt diferite dup cum terul a ratificat sau nu
promisiunea:
dac terul a ratificat promisiunea, ratificarea sa retroactiveaz producnd efecte de la
data promisiunii, nu de la data ratificrii, astfel c el va fi obligat personal fa de creditorul
promisiunii, ca i cnd s-ar fi obligat el nsui;
dac terul n-a ratificat promisiunea, efectele conveniei i vor fi indiferente.
Promisiunea faptei alteia nu este o excepie de la principiul relativitii efectelor actului
juridic pentru c, n realitate, promitentul se oblig personal fa de creditorul promisiunii.
El poate fi obligat la daune interese ca urmare a neexecutrii angajamentului promis. Dei
strin contractului, terul ar putea fi obligat n temeiul, fie al gestiunii de afaceri, fie al
mbogirii fr just cauz, n msura n care sunt ndeplinite condiiile acestor dou
izvoare de obligaii.

101

2.3.3.1.3. Reprezentarea. Este acea operaie juridic prin care o persoan, numit reprezentant, ncheie un act juridic n numele i pe seama altei persoane, numite reprezentat, efectele producndu-se direct ntre reprezentat i cealalt parte, cum prevede art. 1295 C. civ.1
Condiiile reprezentrii sunt: mputernicirea de a reprezenta, intenia de a reprezenta i
voina valabil a reprezentantului2.
Dup sursele acesteia, reprezentarea poate fi:
convenional, cnd este efectul contractului de mandat prin care, potrivit art. 2009
C. civ., este contractul prin care o parte, numit mandatar, se oblig s ncheie unul sau
mai multe acte juridice pe seama celeilalte pri, numit mandant;
legal, cnd mputernicirea reprezentrii o d legea, cum este cazul persoanelor
lipsite de capacitate. Potrivit art. 43 alin. (3) C. civ., pentru cei care nu au capacitate de
exerciiu, actele juridice se ncheie, n numele acestora, de reprezentanii lor legali, n
condiiile prevzute de lege.
judiciar, cnd mputernicirea este dat de instan.
Dup ntinderea puterilor conferite, reprezentarea poate fi:
general (total), cea care ofer reprezentantului puterea de a ncheia toate actele
juridice ale celui reprezentat, mai puin cele strict personale;
special, n temeiul creia reprezentantul ncheie anumite acte juridice determinate.
Dup efectele reprezentrii:
reprezentarea perfect este aceea care presupune cunoaterea de ctre cocontractant a
inteniei de reprezentare pe care o are reprezentantul de a contracta n numele i pe seama
reprezentatului;
reprezentarea imperfect este aceea prin care reprezentantul ncheie un act juridic n
nume personal, dar n contul reprezentatului. Un astfel de mandat l presupune contractul de
comision care, potrivit art. 2043 C. civ. este mandatul care are ca obiect achiziionarea sau
vnzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului i n numele
comisionarului, care acioneaz cu titlu profesional, n schimbul unei remuneraii numit
comision;
reprezentarea aparent. Potrivit art. 1309 alin. (1) C. civ., contractul ncheiat de o
persoan care acioneaz n calitate de reprezentant, ns fr a avea mputernicire sau cu
depirea puterilor conferite, nu produce efecte ntre reprezentant i ter. Alin. (2) prevede
c dac, prin comportamentul su, reprezentatul l-a determinat pe terul contractant s
cread n mod rezonabil c reprezentantul are puterea de a-l reprezenta i c acioneaz n
limitele puterilor conferite, reprezentantul nu se poate prevala fa de terul contractant de
lipsa puterii de a reprezenta;
contractul cu sine nsui. Aceast construcie curioas poate fi ntlnit cnd
reprezentantul acioneaz att n nume propriu, ct i n numele reprezentantului. De
exemplu, mandatarul mputernicit s vnd un imobil, l cumpr pentru sine.
Ea nu constituie o excepie de la principiul res inter alios acta. n cazul reprezentrii
convenionale, dei actul juridic a fost ncheiat de reprezentant, efectele acestuia se produc,
n realitate, fa de persoana reprezentat. Dndu-i mandat s ncheie actul n numele su,
reprezentatul a consimit la dobndirea drepturilor i asumarea obligaiilor prin actul ce va
1

Pentru detalii, a se vedea Cr. Murzea, E. Poenaru, Reprezentarea n dreptul privat, Ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2007; M. Banciu, Reprezentarea n actele juridice civile, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 49 i urm.
2
G. Boroi, n G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 166.

102

fi ncheiat de reprezentant. n cazul reprezentrii legale, dobndirea de ctre reprezentat de


drepturi i asumarea de obligaii are loc n temeiul legii (ope legis).
2.3.3.1.4. Contractul colectiv de munc. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 130 din
16 octombrie 1996, republicat, privind contractul colectiv de munc, este convenia
ncheiat ntre patron sau organizaia patronal, pe de o parte, i salariai, reprezentai prin
sindicate ori n alt mod prevzut de lege, de cealalt parte, prin care se stabilesc clauze
privind condiiile de munc, salarizarea, precum i alte drepturi i obligaii ce decurg din
raporturile de munc.
Ceea ce ar prea c reprezint o excepie de la principiul relativitii contractului este
dispoziia de la art. 9 din aceast lege, potrivit creia prevederile acesteia produc efecte
pentru toi salariaii din unitate, indiferent de data angajrii lor sau de afilierea lor la o
organizaie sindical din unitate. n realitate, asemenea drepturi i obligaii se nasc ex
legem. Altfel spus, dac asemenea drepturi i obligaii leag prile din contractul colectiv
de munc, este pentru c legea este cea care dispune astfel.
2.3.3.1.5. Aciunile directe. Sunt aciunile prin care anumite persoane pot aciona, o
parte dintr-un contract, la ncheierea cruia n-a participat. Astfel, potrivit art. 1856 C. civ.,
n msura n care nu au fost pltite de antreprenor, persoanele care, n baza unui contract
ncheiat cu acesta, au desfurat o activitate pentru prestarea serviciilor sau executarea
lucrrii contractate, au aciune direct mpotriva beneficiarului, pn la concurena sumei pe
care acesta din urm o datoreaz antreprenorului la momentul introducerii aciunii.
La fel, art. 1807 C. civ., n materia sublocaiunii, ndrituiete pe locator s urmreasc
pe sublocatar pn la concurena chiriei pe care acesta din urm o datoreaz locatarului
principal.
Asemenea aciuni sunt considerate excepii aparente pentru c, n realitate, ele izvorsc
ex legem i nu ex contractu.
2.3.3.2. Excepii reale de la principiul relativitii efectelor actului juridic. Stipulaia
pentru altul (contractul n favoarea unei tere persoane)
2.3.3.2.1. Noiune. Este contractul prin care o parte numit stipulant, obine de la o alt
parte numit promitent, un angajament de a executa o prestaie n favoarea unei alte
persoane, numit ter beneficiar. Acest contract este numit stipulaie pentru c, de regul,
este ntlnit sub forma unei clauze dintr-un contract care, fixnd drepturile i obligaiile
celor dou pri, adaug un raport obligaional subsecvent dintre promitent i terul
beneficiar.
n dreptul roman, unde raportul obligaional (vinculum iuris) era strict personal,
stipulaia pentru altul era interzis: nemo alteri stipulari potest.
Codul civil francez menine interdicia, acceptnd-o doar atunci cnd este condiia unei
stipulaii pentru sine sau condiia unei donaii fcut altuia. Ulterior, viaa a demonstrat
utilitatea acestei construcii juridice, fiind validat de Codul civil german de la 1896.
Codul nostru civil de la 1865, fidel n mare msur modelului francez, a lsat, de
aceast dat, chestiunea nereglementat de principiu dar a fcut aplicaia ei n cadrul
ctorva contracte: donaia cu sarcin (sub modo), contractul de transport unde expeditorul i
cruul pot conveni ncheierea lui n favoarea altei persoane, contractul de asigurare la care
prile pot conveni ca indemnizaia de asigurare s fie pltit altei persoane.

103

Actualul Cod civil reglementeaz expres stipulaia pentru altul ca o excepie real de la
principiul res inter alios acta, pentru c dreptul terului beneficiar se nate direct n puterea
contractului dintre stipulant i promitent la care el n-a fost parte. Potrivit art. 1284 alin. (1)
C. civ. oricine poate stipula n numele su, ns n beneficiul unui ter. Alin. (2) dispune
c prin efectul stipulaiei, beneficiarul dobndete dreptul de a cere direct promitentului
executarea prestaiei.
Ter beneficiar poate fi:
o persoan determinat i n via. Aceast ipotez nu ridic nicio dificultate. Terului
nu i se cere capacitatea de exerciiu pentru c, nefiind parte n contract, nu are a-i exprima
voina. Se cere ns ca terul s aib capacitate de folosin pentru c ea vizeaz tocmai
aptitudinea de a fi titular al unui drept. Dac stipulaia constituie o liberalitate, i se cere
terului s aib capacitatea de a primi cu titlu gratuit.
persoane nedeterminate sau persoane viitoare. Sunt situaii n care terul beneficiar
este nc necunoscut sau inexistent. Admiterea unui drept n favoarea unui astfel de
beneficiar se face cu oarecare dificultate pentru c, n aceste dou ipoteze, dreptul nu are un
titular, un subiect de drept cunoscut i nscut.
Stipulaia n favoarea unei persoane nedeterminate este valabil numai dac aceasta
este determinabil ca urmare a unor evenimente viitoare. Astfel, este cazul unui printe care
face o asigurare pe via n favoarea motenitorilor, dintre care toi sau o parte, nu sunt
nscui sau asigurarea unui bun destinat a schimba de mai multe ori proprietarul.
In situaia n care desemnarea beneficiarului depinde de voina stipulantului sau
promitentului, cum ar fi asigurarea pe via n favoarea unei persoane ce va fi desemnat
prin testament de ctre asigurtor, se poate spune c stipulaia este fcut pentru sine, fiind
lsat la discreia acestuia, ceea ce face ineficient stipulaia. Prin urmare, se cere ca
determinarea beneficiarului s fie fcut printr-un procedeu independent de voina
debitorului care, cum se tie, nu se poate obliga sub condiie pur potestativ.
Stipulaia n favoarea unor persoane viitoare se lovete de acelai obstacol pe care-l
reprezint situaia pe care o nate anume naterea unui drept fr titular. Cum ns este tiut
c un lucru viitor poate face obiectul contractului cu efecte ntrziate.
Dificulti comport stipulaia care reprezint o liberalitate. Potrivit dreptului nostru,
donaia ntre vii presupune ca donatarul s fie conceput. n realitate, stipulaia pentru altul
presupune un acord de voin ntre stipulant i promitent. Terul beneficiar nu este parte i
deci el nu are a-i exprima consimmntul. Prin urmare, ori de cte ori beneficiarul poate fi
determinat, stipulaia se bucur de eficien juridic.
Deosebit de primele dou cazuri, se pot ivi situaii n care terul beneficiar nu exist.
Astfel stipulantul moare nainte de a desemna pe beneficiar sau dei este desemnat soia sa,
nu se cstorete. n aceast situaie stipulaia nu va produce efecte.
2.3.3.2.2. Condiiile stipulaiei pentru altul. Pentru a ne afla n faa unei stipulaii
pentru altul sunt necesare urmtoarele condiii:
a) existena unei clauze nendoielnice din care s rezulte c terul beneficiar dobndete
dreptul de a pretinde promitentului o prestaie determinat;
b) terul beneficiar s fie determinat sau determinabil, de exemplu stipulaie pentru
primul nscut, sau pentru o persoan juridic aflat n reorganizare.
n ce privete consimmntul terului beneficiar, el nu reprezint o condiie a
stipulaiei pentru altul, pentru c dreptul promis nu poate fi impus beneficiarului, dar el

104

odat exprimat, consolideaz dreptul dobndit, renunnd la dreptul de a refuza beneficiul


procurat.
2.3.3.2.3. Natura juridic a stipulaiei pentru altul. n explicarea mecanismului
stipulaiei pentru altul au fost emise mai multe teorii:
teoria ofertei sau a dublului contract. Se consider c stipulaia pentru altul
ncorporeaz dou contracte: unul ntre stipulant i promitent prin care stipulantul
dobndete un drept i altul ntre stipulant i terul beneficiar prin care stipulantul transmite
dreptul dobndit. Ar urma s considerm c stipulantul ofer terului prestaia promitentului
i n momentul acceptrii de ctre ter a ofertei, s-a ncheiat un al doilea contract. Teoria n-a
fost primit pentru c se contravine voinei reale a prilor care neleg s ncheie un singur
contract. Pe de alt parte, dreptul beneficiarului se nate direct din contract, terul beneficiar
neavnd calitatea de succesor n drepturi al stipulantului;
teoria gestiunii de afaceri. Se consider c stipulantul ar aciona ca gerant al
intereselor terului. Teoria este criticabil prin aceea c nu ine seama de voina real a
prilor i c minimalizeaz rolul stipulantului de parte contractant n raport de promitent;
teoria actului unilateral al promitentului consider c promitentul se oblig unilateral
fa de terul beneficiar care dobndete astfel un drept distinct. I s-a obiectat, pe bun
dreptate, c neglijeaz contractul dintre stipulant i promitent.
Replica cea mai convingtoare adus acestor teorii este c stipulaia pentru altul s-a
impus ca o instituie proprie, consacrat expres n alte legislaii. Prin urmare, dreptul terului
i are originea n contractul dintre stipulant i promitent.
2.3.3.2.4. Efectele stipulaiei pentru altul. Contractul se ncheie ntre dou persoane,
stipulantul i promitentul dar el profit terului beneficiar. ntre aceste trei persoane, efectele
se cer difereniate:
a) n raporturile dintre stipulant i promitent, efectele sunt cele specifice oricrei
convenii. Promitentul poate cere obligarea stipulantului la executarea prestaie i poate
pretinde despgubiri pentru neexecutarea contractului.
Stipulantul poate invoca, la rndul su, excepia de neexecutare a contractului (exceptio
non adimpleti contractus), poate cere rezoluiunea contractului cu toate consecinele ce
decurg.
b) n raporturile dintre promitent i terul beneficiar, stipulaia pentru altul d natere
unui raport obligaional n care terul este creditor, avnd dreptul s cear promitentului
executarea prestaiei1, dreptul de a pretinde despgubiri pentru neexecutarea contractului.
Promitentul poate invoca toate excepiile pe care le are mpotriva stipulantului.
c) n raporturile dintre stipulant i terul beneficiar, stipulaia pentru altul nu d natere
vreunui raport juridic. Desigur c acest contract poate fi legat de alte raporturi anterioare de
natur a explica acest beneficiu adus terului de ctre stipulant. Astfel, ea poate fi o plat
pentru o alt obligaie, caz n care, nerealizarea prestaiei pentru ter, constituie o neplat, cu
toate consecinele adiacente.
1

Pentru detalii, a se vedea A.P. Zeuleanu, Despre contractul n favoarea terilor. Studiu de drept civil
romn i comparat, 1930, citat de O. Ungureanu, op. cit., p. 231.

105

2.3.4. Excepii de la opozabilitatea actului juridic civil. Simulaia


2.3.4.1. Noiune. Simulaia este o operaie juridic ce const din coexistena a dou
contracte, ncheiate ntre aceleai pri contractante, unul public, aparent, ostensibil, prin
care se creaz o aparen contrar realitii i altul secret1, care d natere situaiei juridice
reale, anihilnd sau modificnd efectele produse prin contractul aparent. S-a spus c
simulaia este o minciun comun a prilor contra terilor2 iar profesorul Ion Deleanu
afirm c este o ficiune juridic pentru c actul public ca fapt n ordinea juridic
nfieaz o anume realitate juridic; actul secret configureaz o alt realitate juridic
contrazicnd-o sau deformnd-o pe cea comunicat terilor3
Potrivit art. 1289 alin. (1) C. civ., contractul secret produce efecte numai ntre pri i,
dac din natura contractului ori din stipulaia prilor nu rezult contrariul, ntre succesorii
lor universali sau cu titlu universal.
2.3.4.2. Condiiile simulaiei. Pentru a putea vorbi de simulaie sunt necesare
urmtoarele condiii:
a) convenia real trebuie s fie secret, adic, att existena ct i clauzele ei s fie
necunoscute terilor. Este vorba de convenie privit ca negotium iuris i nu ca act, vzut
ca nscris (instrumentum probationis)4;
b) convenia real s fie contemporan cu cea secret, adic ambele s fie ori
simultane, ori ncheiate n aceeai perioad, putndu-se ca, mai nti s se fi ncheiat
convenia secret i apoi cea aparent, mincinoas. Condiia i are justificarea n aceea c,
ambele convenii trebuie s fie legate ntre ele. Dac n-ar fi contemporane, ele ar putea
concretiza voine convenii diferite. S-a statuat c nscrisul constatator al conveniei secrete
poate fi ncheiat ulterior celui public, important fiind ca acordul de voine s se fi realizat
nainte. Nu este simulaie cnd convenia aparent este ncheiat anterior celei reale pentru
c de fapt aici avem o alt convenie. Intenia comun a prilor de a simula. Ea const n
intenia prilor de a produce toate efectele specifice simulaiei.
2.3.4.3. Formele simulaiei. Dup rezultate, simulaia poate fi concretizat n una din
urmtoarele forme:
fictivitatea, atunci cnd convenia aparent este inexistent, prile dorind s creeze
doar o aparen nereal cum este cazul vnzrii fictive cu scopul crerii unei false
insolvabiliti n vederea zdrnicirii oricrei executri silite sau cazul tipic al cstoriei
fictive sau a cstoriei care se ncheie, nu n scopul alctuirii unei familii, ci n scopul
obinerii unor avantaje pe care le creaz statutul de persoan cstorit;
1
Sub vechea reglementare, doctrina avea n vedere contranscrisul dup modelul francez care
ntrebuineaz termenul de contre-lettre, termen care evoc mai puin convenia ca atare, ndemnnd pe unii,
mai ales practicieni ai dreptului, s se gndeasc la suportul probator al actului juridic, la document
(instrumentum probationis). De aici, o anumit practic greit a unora dintre instane de a considera c nu se
poate vorbi de simulaie fr s existe dou nscrisuri: un nscris ostensibil i un contranscris. n realitate,
inexistena nscrisului nu semnific inexistena conveniei secrete, ea putnd fi dovedit, n anumite cazuri, i cu
alte probe.
2
Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 490.
3
I. Deleanu, Ficiunile juridice, Ed. All Beck, Bucureti, 20005, p. 267.
4
I. Dogaru i colaboratorii, Drept civil. Idei productoare de efecte juridice, Ed. All Beck, Bucureti,
2002, p. 198.

106

deghizarea, cnd prile ncheind o convenie, o ascund deghiznd-o ntr-o alt


convenie. Deghizarea poate fi total, cnd se ascunde natura conveniei reale, cum este
cazul unei vnzri, care n fapt ascunde o donaie, pentru a evita consecinele atacrii ei de
ctre comotenitori sau parial, cnd se ascund anumite elemente ale contractului, cum ar fi
preul pentru eludarea taxei de timbru;
interpunerea de persoane, cnd beneficiarul este o alt persoan dect cel din
contractul public, asigurndu-i-se astfel anonimatul1. Cazul cel mai tipic este donaia prin
interpunere de persoane, cnd donatarul este o persoan incapabil sau o persoan pentru
care exist interesul de a nu fi cunoscut public.
2.3.4.4. Efectele simulaiei. Sanciunea specific a simulaiei este inopozabilitatea2 fa
de teri a contractului secret precum i a situaiei juridice creat de acesta. Ele se cer a fi
analizate difereniat, n raport de persoanele crora convenia se opune:
n raporturile dintre pri, contractul secret produce efecte numai ntre pri i, dac
din natura contractului ori din stipulaia prilor nu rezult contrariul, ntre succesorii lor
universali sau cu titlu universal. Cnd autorul lor a dorit s le fraudeze interesele, aceste
categorii de succesori devin teri propriu-zii, ei fiind prezumai c au cunoscut doar
contractul public;
n raporturile fa de teri, contractul secret nu poate avea niciun efect n contra
terilor, care sunt astfel protejai. Jurisprudena a statuat c pentru a invoca inopozabilitatea
conveniei, terii trebuie s fie de bun-credin. Potrivit art. 1290 alin. (1) C. civ. simulaia
nu poate fi invocat de pri, de ctre succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu
particular i nici de ctre creditorii nstrintorului aparent mpotriva terilor care,
ntemeindu-se cu bun-credin pe contractul public, au dobndit drepturi de la achizitorul
aparent. Art. 1291 alin. (1) C. civ. prevede c simulaia nu poate fi invocat de pri, de
ctre succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular i nici de ctre
creditorii nstrintorului aparent mpotriva terilor care, ntemeindu-se cu bun-credin pe
contractul public, au dobndit drepturi de la achizitorul aparent.
Teri n aceast materie sunt i creditorii chirografari ai prilor, succesorii cu titlu
particular al oricreia dintre pri, succesorii universali sau cu titlu universal ai prilor, dac
prin contractul secret li se ncalc drepturile proprii;
n raporturile dinte teri, atunci cnd ntre ei exist conflict de interese, unii avnd
interesul s invoce contractul secret, alii, dimpotriv, s invoce pe cel public, sunt preferai
terii care de bun credin se ntemeiaz pe contractul public.
2.3.4.5. Aciunea n simulaie. Sanciunea specific simulaiei este inopozabilitatea, fa
de teri, a situaiei juridice create prin actul secret i nlturarea simulaiei prin aciunea n
constatarea simulaiei. Prin urmare, de regul, simulaia nu este, prin ea nsi, o operaie
ilicit. Pot fi i situaii n care legea interzice, n mod expres, simulaia, cum este cazul O.G.
nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarial, lege prin care este
sancionat cu nulitatea absolut convenia secret prin care prile au convenit un pre mai
mare dect cel declarat n actul autentic, n scopul evaziunii fiscale.
1

G. Chivu, Simulaia n teoria i practica dreptului civil, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2002, pp. 20-35.
Profesorul G. Boroi calific simulaia ca excepie de la opozabilitatea actului juridic civil (a se vedea
G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 171).
2

107

Dup cum se vede, simulaia este o excepie aparent de la principiul res inter alios
acta, pentru c posibilitatea terului de a invoca un contract n care n-a avut calitatea de
parte, este deschis prin lege i nu din actul juridic ncheiat.
Aciunea n simulaie poate fi exercitat oricnd. Ea poate fi nsoit i de o aciune n
constatarea nulitii cnd au fost nclcate dispoziiile imperative ale legii, cnd convenia
secret este fcut cu fraud la lege sau contrar bunelor moravuri. Potrivit adagiului fraus
omnia corrumpit, o asemenea simulaie poate fi supus constatrii nulitii absolute atunci
cnd frauda a constituit cauza impulsiv i determinat a contractului. Ea poate fi exercitat
de orice persoan care are un interes legitim: prile, succesorii lor n drepturi i terii
propriu zii.
2.3.4.6. Proba simulaiei. Contractul secret este prezumat c exprim adevrul pn la
proba contrar. Proba se face difereniat, dup cum convenia real este invocat de pri,
succesorii lor universali sau cu titlu universal sau de teri.
ntre pri, proba se face potrivit dreptului comun. La fel i cnd aciunea este iniiat
de succesorii universali sau cu titlu universali ai prilor, dac prin convenia real nu le-au
fost fraudate interesele, ipotez n care ei capt calitatea de teri crora le este ngduit
orice mijloc de prob pentru a o dovedi.

108

Capitolul IV
Nulitatea actului juridic civil
Seciunea I
Consideraii generale
1. Noiune. n lipsa unei definiii legale, autorii notri de drept civil, mai preocupai
dect cei francezi n a defini noiunile juridice i cutnd fiecare formule ct mai originale,
referindu-se la nulitatea actului juridic civil, o definesc ca fiind acea sanciune de drept
civil care lipsete actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru
ncheierea sa valabil1, enun nsuit de majoritatea autorilor2.
Potrivit unei alte variante menite s accentueze caracterul judiciar al nulitii, aceeai
noiune este definit ca fiind o sanciune de drept civil, care suprim, n msura stabilit de
hotrrea judectoreasc, efectele actului juridic potrivnice scopului urmrit de dispoziiile
legale referitoare la condiiile sale de validitate3 sau o sanciune de drept civil care
desfiineaz actul juridic atunci cnd a fost ncheiat cu nesocotirea condiiilor sale de
validitate (de fond sau de form) impuse de lege4.
Actualul Cod civil prevede, la art. 1246 alin. (1) c orice contract ncheiat cu
nclcarea condiiilor cerute de lege pentru ncheierea sa valabil este lovit de nulitate, dac
prin lege nu se prevede o alt sanciune.
Dou sunt trsturile eseniale ale nulitii:
n primul rnd, este o sanciune de drept civil (sanctio praecepti iuris), i nu una
oarecare. Este sanciunea cea mai energic a actului juridic pentru c desfiineaz toate
efectele contrare legii i moralei pe care acesta le produce. Sanciunea civil este un concept
larg, incluznd toate mecanismele prin care se realizeaz nlturarea efectelor contrare
normelor de drept i care au finaliti diferite: repararea prejudiciului, cum este cazul
daunelor-interese, desfiinarea contractului pentru neexecutarea culpabil a obligaiilor, cum
este cazul rezoluiunii, rezilierii. Apoi, tot o sanciune civil este revocarea actului juridic
precum i caducitatea, inopozabilitatea. Dac toate acestea au ca finalitate repunerea prii
lezate n situaia anterioar (in statu quo ante), n dreptul civil avem i pedepse civile, cele
prin care se sancioneaz simpla atitudine vinovat, cum ar fi revocarea donaiei pentru
ingratitudine, clauza penal, amenda cominatorie etc.;
n al doilea rnd, nulitatea este sanciunea ndreptat doar mpotriva acelor efecte
care sunt potrivnice legii sau moralei i nu mpotriva actului n sine, idee pe care o vom
relua.
2. Funciile nulitii. Literatura de specialitate inventariaz mai multe funcii pe care
le ndeplinete sanciunea nulitii, pstrnd aceeai ierarhie a acestora:
funcia sancionatorie, care const n lipsirea actului juridic de drept civil de acele
efecte care ncalc normele privitoare la formarea acestuia valabil. Este, de fapt, ceea ce
1

Gh. Beleiu, op. cit., p. 213.


G. Boroi, l. Stnciulescu, op. cit., p. 198, E. Lupan, I. Sabu-Pop, op. cit., p. 185, I. Dogaru, S. Cercel,
op. cit., p. 172.
3
O. Cpn, n Tratat de drept civil, vol. I, Bucureti, 1980, p. 212.
4
O. Ungureanu, op. cit., p. 238.
2

109

urmrete n principal nulitatea. Dac este adevrat c dreptul civil protejeaz voina liber
exprimat a prilor, la fel de adevrat este c voina acestora trebuie s fie cantonat n
perimetrul ordinii de drept i al bunelor moravuri. Ori de cte ori, printr-un act juridic de
drept civil, un subiect de drept i exprim o voin care contravine voinei generale
prevzute n normele imperative ale legii, acea voin este sacrificat, nerecunoscndu-i-se
efectele scontate. Sancionnd efectul contrar legii, se restabilete ordinea de drept
nclcat;
funcia preventiv, vizeaz efectul inhibitoriu mpotriva oricror proiecte ale unor
acte juridice prin care s-ar nesocoti normele imperative ale legii. Se consider c
perspectiva previzibil a desfiinrii retroactive a unor asemenea acte este de natur s
ndemne prile la reflecie i la pruden. n cazul contractelor solemne, atenionarea o
face, n mod expres, notarul sau organul de stat investit cu ntocmirea nscrisurilor
autentice;
funcia de asigurare a principiului libertii de voin n ncheierea actelor juridice.
Se consider c prin intermediul nulitii se asigur clauzele eseniale ale oricrui act i c
astfel, se asigur limitele libertii de voin. Sancionndu-se cu nulitatea orice act care
ncorporeaz o voin viciat, se contribuie la respectarea libertii de voin, astfel nct
coninutul concret al contractului ncheiat s corespund ct mai fidel adevratei voine a
prilor1;
funcia de asigurare a ordinii de drept. Lipsind actul de efectele contrare normelor
imperative ale legii se contribuie la consolidarea sentimentului de respect fat de ordinea de
drept i bunele moravuri.
Uneori este avut n vedere i o funcie reparatorie a nulitii pentru c, anulndu-se un
act juridic civil se asigur, pe de o parte, restabilirea ordinii de drept nclcate, iar pe de
alt parte, repararea prejudiciului cauzat2.
n ce ne privete, fr a contesta ctui de puin asemenea direcii de aciune pe mai
multe planuri a sanciunii nulitii, observm c prezentarea funciilor nulitii respect o
anumit ierarhie, punndu-se accent principal pe virtutea preventiv, educativ a instituiei
i abia ntr-un plan secund este prezentat funcia sa sancionatorie.
Este n afara oricrei ndoieli c nulitatea, ca orice alt sanciune, are un rol preventiv,
educativ. Gsim ns exagerat ca funcia preventiv, educativ s fie prezentat ca
principala menire a acestei instituii, la fel cum ni se pare excesiv efortul de a cuta i alte
virtui ale acesteia. Fundamentul unic al nulitii rmne sanciunea actului juridic civil,
lipsirea lui de acele efecte pe care legea nu le agreaz. Dac, prin fora lucrurilor, ea ajunge
s serveasc i alte comandamente, nfptuindu-se mesajul preventiv al legii sau, ntr-un
plan i mai ndeprtat, mesajul su educativ, aceasta nu are a fi privit dect ca o urmare
implicit pe care, n general, aplicarea dreptului o presupune.
3. Evoluia concepiei despre nulitate. n concepia vechiului drept roman, dominat
de formalism, actul juridic producea efecte doar dac mbrca o anumit form, menit s
avertizeze prile despre importana i consecinele la care se expun. Din aceast epoc se
trage adagiul ex nuda pacta actio non nascitur invocat de noi astzi, mai ales n dreptul
procesual, Ct vreme voina prilor nu era exprimat n formule prestabilite, actul era
inexistent.
1
2

110

Ghe. Beleiu, op. cit., p. 214.


O. Ungureanu, op. cit., p. 239.

n epoca imperiului, dreptul pretorian a introdus exceptiones (excepiile) i restitutio in


integrum (repunerea prilor n situaia anterioar)1 prin intermediul crora se puteau restitui
prestaiile actului ncheiat, ceea ce echivala cu o anulare a acestuia.
n concepia clasic, cea care caracterizeaz ntregul veac al XIX-lea, aflat sub
influena dreptului roman. nulitatea era privit ca fiind o stare organic a actului, ceea ce
presupunea o interpretare rigid a regulii quod nullum est, nullum producit effectum, actul
fiind considerat ca inexistent iar nulitatea era total i iremediabil, opernd de drept, fr
intervenia justiiei. Un act este inexistent cnd lipsete un element esenial formaiunii
sale, n aa fel c nu se poate concepe actul n lipsa acestui element2.
Cu timpul, s-a observat c n cadrul aceluiai act juridic pot coexista mai multe clauze,
practic, mai multe manifestri de voin distincte i c ar fi excesiv s se desfiineze toate
acestea pentru motivul c doar unul dintre ele ar nclca o norm a dreptului obiectiv,
observaie care a condus la teza proporionalizrii efectelor nulitii n raport doar cu ceea
ce este contrar dreptului. S-a conturat astfel concepia nulitii pariale i remediabile care a
nlocuit teza actului organism. Nulitatea nu mai este ndreptat mpotriva actului ci doar
mpotriva efectelor care contrazic norma nclcat. Primul argument de text l-a constituit
art. 1008 din vechiul Cod civil potrivit cruia condiia imposibil sau contrar bunelor
moravuri sau prohibit de lege, este nul i desfiineaz convenia ce depinde de dnsa.
Este ceea ce actualul Cod civil dispune la art. 1402: condiia imposibil, contrar legii sau
bunelor moravuri este considerat nescris, iar dac este nsi cauza contractului, atrage
nulitatea absolut a acestuia.
Prin urmare, rezult c un act trebuie anulat numai dac el a fost determinat de condiia
imposibil, ilicit sau imoral. Per a contrario, ori de cte ori condiia imposibil, ilicit i
imoral n-a fost determinant, nulitatea condiiei nu atrage i nulitatea actului.
Jurisprudena a meninut efectele actului care nu contravin legii, nulitatea parial
constituind regula iar cea total, excepia, aceast integrndu-se n, ceea ce s-a numit
nulitatea remediabil. n concretizarea acestei noi viziuni despre nulitate, Instana
Suprem a decis, printr-o soluie de referin n materie, c, dei lipsa autorizaiei emise de
organul suprem al puterii de stat atrgea nulitatea absolut a cstoriei ntre un romn i o
strin, obinerea ei ulterioar valideaz cstoria, ea nemaiputnd fi constatat nul
absolut3.
Dar demonstraia cea mai convingtoare privind nulitatea remediabil o constituie
problema valabilitii contractelor ncheiate anterior anului 1989, ntr-o vreme n care,
potrivit legilor anterioare erau lovite de nulitate absolut4, sanciune care nu mai este
prevzut n noua legislaie. Astfel, actele juridice ncheiate cu nclcarea Legii nr. 58/1974
i ale Legii nr. 59/1974, vor fi ele validate ca urmare a abrogrii lor?
n doctrin, problema a primit dou rezolvri diametral opuse. ntr-o opinie, bazat pe
caracterul remediabil al nulitii, se consider c asemenea acte au devenit valabile n raport
cu noile reglementri aplicabile circulaiei imobilelor5. n cealalt opinie se consider c
teza validrii unor asemenea acte nu poate fi acceptat deoarece contravine principiului
neretroactivitii legii, statornicit de art. 1 C. civ.6
1

Ibidem.
M. Planiol, G. Ripert, Trait lmentaire de droit civil, ed. a 12-a, 1935, t. I, pp. 348-356.
3
Dec. civ. 1104/1969, Culegere de decizii pe 1969, pp. 167-170.
4
Ghe. Beleiu, op. cit., pp. 214-215, O. Ungureanu, op. cit., pp. 238-239.
5
I.C. Vurdea, Evoluia legislaiei privind circulaia imobilelor, Dreptul nr. 6/1990, pp. 49-51.
6
C. Brsan, V. Stoica, Evoluia legislaiei privind circulaia imobilelor, II, n Dreptul nr. 6/1990, p. 49-51.
2

111

Aa cum s-a remarcat, rspunsul nu este uor de dat, ambele opinii mai sus artate fiind
susinute de solide argumente juridice. Potrivit principiului tempus regit actum, cauza de
nulitate trebuie apreciat n raport de legea aplicabil n momentul ncheierii actului juridic.
Numai c, potrivit principiului retroactivitii efectelor nulitii, actul este desfiinat din
chiar momentul ncheierii lui (ex tunc). Pe de alt parte, abrogarea legii antreneaz
desfiinarea oricror efecte considerate a fi inacceptabile, mai ales cnd o asemenea
abrogare este dictat de noile realiti politice, cum s-a ntmplat la noi n urma Revoluiei
din anul 1989. Prin urmare, soluia de a menine efectele unui act ncheiat sub imperiul unei
legi abrogate, ar zdrnici finalitatea nsi a abrogrii i ar permite legii vechi s
ultraactiveze. Aceast perspectiv din care privim soarta juridic a contractelor juridice
ncheiate sub imperiul unei alte legi, evideniaz implicit concepia dreptului nostru n
problema nulitii, ca o sanciune ndreptat exclusiv mpotriva efectelor care contrazic
scopul noii legi.
Curtea Suprem de Justiie a Romniei, a soluionat cauza n sensul validrii actului ca
urmare a abrogrii legii care instituia cauza de nulitate (actul era n acord cu finalitatea
noilor reglementri n materie de nstrinare a imobilelor)1. Aa cum s-a remarcat, discuia
este actual, nu doar cu privire la actele juridice vizate de cele dou legi artate ci i la altele
asemntoare.
4. Clasificarea nulitii contractului
4.1. Interesul clasificrii nulitilor. Dac, de regul, clasificrile au un interes
preponderent teoretic, fiind destinate a fixa ct mai bine noiunile juridice, n cazul nulitii
asemenea operaii logice au i un interes practic mai pronunat dect n alte materii ale
dreptului civil pentru c, de calificarea unui caz de nulitate ca fiind absolut sau relativ, de
exemplu, va depinde regimul juridic ce i se va aplica. Or, aa cum vom vedea, acest regim
juridic este cu mult diferit n cazul celor dou nuliti.
Dintre cele cinci clasificri care i se fac ndeobte nulitii (dup natura interesului,
dup ntinderea efectelor, dup modul de consacrare, dup felul condiiei la care se refer i
dup cum poate opera), primele dou sunt deosebit de importante.
4.2. Nulitatea absolut i nulitatea relativ. Aa cum am artat, aceasta este cea mai
important clasificare a nulitii actului juridic de drept civil i are drept criteriu natura
interesului ocrotit prin norma nclcat, urmnd ca, n raport de aceasta s se stabileasc i
regimul juridic care i se aplic. Potrivit art. 1247 alin. (1) C. civ. este nul contractul
ncheiat cu nclcarea unei dispoziii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general,
n timp ce, nulitatea relativ este sanciunea ndreptat mpotriva unui contract ncheiat cu
nclcarea unei dispoziii legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular, contract
care este anulabil [art. 1248 alin. (1) C. civ.].
n principiu, nulitatea absolut intervine n cazul n care la ncheierea unui contract s-au
nclcat normele imperative care in de ordine public i care au ca scop ocrotirea unor
interese generale, pe cnd nclcarea unor norme care, dei imperative, protejeaz interese
private, atrage nulitatea relativ. Un exemplu de norm, care, dei imperativ, nclcarea ei
atrage nulitatea relativ, este cea de la art. 346 alin. (1) C. civ. potrivit creia actele de
1

112

n acelai sens, T. Suceava, dec. civ. nr. 52/1990, n Dreptul nr. 9-12/1990, pp. 235-236.

nstrinare sau de grevare cu drepturi reale avnd ca obiect bunurile comune nu pot fi
ncheiate dect cu acordul ambilor soi.
n cazul nclcrii normelor permisive sau supletive nu se pune problema nulitii,
avnd n vedere c prile pot deroga de la asemenea norme.
O deosebire principal ntre cele dou nuliti este aceea c n cazul actului juridic
afectat de un caz de nulitate relativ el poate fi confirmat, fie expres, printr-o declaraie
efectiv a celui ndreptit s invoce nulitatea, fie tacit, prin neatacarea actului n cadrul
termenului de prescripie, n timp ce actul lovit de nulitate absolut nu este susceptibil de o
astfel de asanare.
Sub aspect terminologic, putem recunoate felul nulitii dup formula aleas de norma
de drept care o prevede. Astfel, dac se va spune c: actul este nul de drept sau pur i
simplu actul este nul, vom nelege c nulitatea este absolut, n timp ce dac se afirm c
actul este anulabil, actul poate fi anulat sau supus anulrii, nulitatea este relativ.
Nulitii relative i se mai spune i nulitate de protecie, exprimare care nu este de
natur a diferenia net cele dou nuliti pentru c, n definitiv, ambele nuliti sunt de
protecie numai c n timp ce nulitatea absolut protejeaz un interes general, cea relativ
protejeaz un interes individual, privat. Aprecierea cazului de nulitate, dac este absolut
sau relativ, se face ntotdeauna in casu, adesea printr-o interpretare teleologic, avnd
drept criteriu scopul normei i o interpretare raional (ratio legis), spre a vedea crei raiuni
corespunde o anumit interdicie. De regul, normele imperative atrag nulitatea actului, dar
felul nulitii va fi stabilit n raport de natura interesului supus proteciei juridice.
4.3. Nulitate parial i nulitate total. Aceast clasificare se face dup ntinderea
efectelor nulitii1.
Nulitatea parial este aceea care desfiineaz numai o parte din efectele contractului,
celelalte efecte meninndu-se ntruct nu contravin legii. n sistemul nostru de drept se
consider c nulitatea parial reprezint regula iar nulitatea total constituie excepia2,
lucru ce rezult n mod direct i dintr-o serie de dispoziii.
Pentru a fi n prezena unei nuliti pariale, actul trebuie s aib un coninut complex,
el trebuind s cuprind mai multe clauze i n consecin s produc mai multe efecte.
Bunoar, nulitatea unei clauze penale nserate ntr-un contract, nu atrage i nulitatea
contractului3.
Pe de alt parte, conversiunea actului juridic civil face ca, dei nul pentru lipsa
condiiei de form, contractul de donaie s reprezinte totui o revocare a legatului anterior
fcut.
Cnd contractul are o singur clauz i aceasta este afectat de nulitate, actul va fi lipsit
de efecte, iar nulitatea va fi total.
Nulitatea total afecteaz n ntregime contractul, desfiinndu-l i lipsindu-l de toate
efectele sale. Spre exemplu, nulitatea unui contract de donaie pentru nerespectarea formei
autentice sau nulitatea contractului de vnzarecumprare a terenului nencheiat n form
autentic.
1

I. Reghini, Nulitatea total i nulitatea parial n dreptul civil romn, S.U.B.B., Cluj-Napoca, 1975, pp.

41-50.

Gh. Beleiu, op. cit., p. 221.


C.S.J. prin decizia civil nr. 1300/2003 a decis c o clauz penal prin care, ntr-un contract de mprumut,
a fost convenit o dobnd exorbitant va fi nul iar judectorul va putea obliga pe mprumutat doar la dobnda
legal (I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 180).
3

113

4.4. Nulitate expres i nulitate virtual. Nulitate expres este cea prevzut, ca atare,
ntr-o dispoziie legal. Majoritatea nulitilor se ncadreaz n aceast categorie, fiind
prevzute, fie de Codul civil actual, fie de alte acte normative.
Potrivit art. 1253 C. civ. n afara cazurilor n care legea prevede sanciunea nulitii,
contractul se desfiineaz i atunci cnd sanciunea nulitii absolute sau, dup caz, relative
trebuie aplicat pentru ca scopul dispoziiei legale nclcate s fie atins1.
Clasificarea nulitii n virtual i expres prezint o nsemntate deosebit deoarece
prin intermediul ei se consacr regula potrivit creia pentru ca actul s fie sancionat cu
nulitatea nu este necesar ca sanciunea s fie prevzut expres de o dispoziie legal.
4.5. Nulitate de fond i nulitate de form. Nulitatea de fond este aceea care intervine
n cazul lipsei unei condiii de fond a actului: capacitatea de a ncheia un act juridic civil,
consimmntul valabil al prii ce se oblig, obiectul actului la care prile se oblig i
cauza sau obiectivul urmrit la ncheierea respectivului act juridic.
Nulitatea de form este aceea care intervine n cazul nerespectrii formei cerute pentru
validitatea actului cum sunt dispoziiile privind forma autentic a donaiei sau forma
contractelor de vnzare-cumprare a terenurilor i a imobilelor n general, cele privind
forma testamentului, a ipotecii etc.
Nu trebuie confundat nulitatea de form a actului juridic ca negotium iuris, pentru
nerespectarea formei cerut ad solemnitatem, de nulitatea formei cerut ad probationem. n
acest din urm caz, forma este cerut doar pentru a dovedi existena actului. De asemenea,
dispoziiile prin care vnzareacumprarea terenurilor se face numai prin acte care mbrac
forma autentic. Altfel spus, inexistena dovezii actului nu este acelai lucru cu inexistena
nsi a actului ncheiat.
4.6. Nulitate amiabil, nulitate judiciar i nulitate de drept. Din perspectiva
valorificrii nulitii, o alt clasificare a acesteia, controversat n doctrin, n raport de
modul de valorificare, este aceea n nuliti judiciare, amiabile2 iar pe alii, dup aceleai
criterii, n nuliti judiciare i nuliti de drept3, acetia din urm afirmnd c distincia este
artificial.
Nulitatea amiabil este reglementat de Codul civil actual. Potrivit art. 1246 alin. (3)
C. civ., dac prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatat sau
declarat prin acordul prilor4.
1

Caracterizarea nulitii virtuale ca fiind sanciunea care trebuie aplicat pentru ca scopul dispoziiei
legale nclcate s fie atins privete toate felurile de nulitate. Drept urmare, noul enun normativ ar fi trebuit s
evidenieze particularitatea acestora, care const n faptul c nu sunt prevzute de lege. Pe de alt parte, nulitatea
virtual este o construcie teoretic la care s-a ajuns prin clasificarea nulitilor n raport de modul lor de
consacrare, alturi de alte asemenea clasificri n nuliti de drept, judiciare, amiabile. Rostul acestor operaii
logice este unul eminamente didactic, astfel c nsi prezena nulitii virtuale n reglementarea Codului civil
actual este, n opinia noastr, excesiv. Aa se explic de ce nici proiectele europene de codificare a dreptului
contractelor i nici Anteproiectul francez Catala de reform a dreptului obligaiilor n-o prevede. Dac totui
aceast prevedere va fi meninut, propunem a fi reformulat astfel: contractul se desfiineaz i atunci cnd,
fr a fi prevzut expres de lege, sanciunea nulitii absolute sau, dup caz, a nulitii relative, trebuie
aplicat pentru ca scopul dispoziiei legale nclcate s fie atins.
2
I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 182.
3
E. Lupan, I. Sabu-Pop, op. cit., p. 272.
4
n ce ne privete, avem rezerve fa de aceast clasificare. Faptul c prile pot conveni ca un anumit act
s nu-i produc efectele n considerarea crora a fost ncheiat sau, dup caz, s-i restituie reciproc prestaiile,

114

Nulitatea judiciar este sanciunea pronunat de un organ de jurisdicie competent1,


de regul o instan judectoreasc. S-a spus c nulitatea absolut opereaz de plin drept, iar
cea relativ numai dac este pronunat prin hotrre judectoreasc, la cererea persoanei
ndreptite a o invoca. Pn la rmnerea definitiv a hotrrii, actul juridic este considerat
valabil, dar din momentul rmnerii definitive a hotrrii, el este desfiinat retroactiv. Dac
prile sunt de acord n privina sanciunii i niciuna nu pretinde executarea actului sau,
fiecare este de acord s restituie ceea ce a primit n temeiul actului nul, nu mai este nevoie
s se fac apel la instana de judecat; aceasta va interveni numai dac exist un litigiu ntre
pri, urmnd a constata nulitatea i a dispune restabilirea situaiei anterioare ncheierii
nevalabile a actului2.
Nulitatea de drept este cea care lovete actul juridic ope legis, instana de judecat
nefiind chemat dect s o constate n caz de litigiu ntre pri. Distincia se pstreaz n
plan procesual, obinuindu-se a spune c, n timp ce nulitatea absolut se constat, nulitatea
relativ se declar3.
5. Delimitarea nulitii fa de alte sanciuni de drept civil
5.1. Interesul delimitrii. Interesul delimitrii este legat de necesitatea unei corecte
nelegeri a acestei importante sanciuni de drept civil, multe din trsturile ei fiind mai bine
evideniate prin comparaie. Acest interes al distinciei este dat i de unele confuzii care se
fac n practic, avnd ca posibil explicaie o inconsecven terminologic n aceast
materie practicat de Codul nostru civil, care, vorbind de desfiinarea actului pare a nu ine
la rigoare. Termenul desfiinare poate evoca, n egal msur, att nulitatea, ct i
rezoluiunea, rezilierea, revocarea i parial chiar reduciunea liberalitilor excesive. i
totui, aceste sanciuni de drept civil se cer a fi deosebite.
n-ar trebui s semnifice declararea nulitii prin acordul prilor i, cu att mai puin constatarea nulitii prin
acordul prilor. Dac este adevrat c distincia declarare-constatare este menit a sugera natura nulitii,
cnd ne raportm la acordul prilor, sintagma constatarea nulitii prin acordul prilor nu se mai justific.
Apoi, aceast reglementare poate induce confuzii ntre revocarea actului i constatarea nulitii. Aa cum prile
pot ncheia prin mutuum consensus orice act juridic, tot astfel ele l pot i desface, prin mutuum dissensus.
Temeiul restituirilor nu va constitui efect al nulitii actului ci voina suveran a prilor. Practic, ne aflm n faa
unui nou acord de voin ncheiat n sens contrar care face inutil recursul la sanciunea nulitii. Orice act juridic
este prezumat a fi legal ncheiat pn la momentul cnd un organ abilitat al statului l constat sau l declar nul.
1
G. Boroi, op. cit., p. 309.
2
i de aceast dat distincia este discutabil, avnd doar o utilitate didactic. Indiferent de cazul concret,
orice nulitate, absolut sau relativ, de drept sau judiciar, trebuie s fie pronunat de organul abilitat al statului
pentru c aparena de legalitate a actului numai astfel poate fi nlturat. A considera c cineva ar putea refuza
executarea unor obligaii izvornd dintr-un act juridic sub cuvnt c el este nul de drept, nseamn a agrea ideea
c prile i pot face singure dreptate, ceea ce este inacceptabil. Aprecierea caracterului nulitii, dac ea este
total sau parial, dac este absolut sau relativ i deci dac ea poate sau nu s fie remediat, confirmat,
supus ratificrii, n-o poate face dect un organ abilitat cu o astfel de competen. Iat de ce aceast distincie,
care i are originea n dreptul roman, este astzi artificial i lipsit de utilitate practic.
3
Pentru aceleai motive, i aceast clasificare este artificial. Ea i-ar gsi justificarea numai dac
aprecierea existenei cazului de nulitate s-ar face la momente diferite. Dup cum se tie, n timp ce constatarea
produce efecte de la momentul ncheierii actului, declararea produce efecte de la data pronunrii hotrrii
judectoreti. Or, n materia nulitii, indiferent c este absolut sau relativ, aprecierea motivelor de nulitate este
raportat la aceeai dat a ncheierii actului juridic atacat, ambele aciuni fiind calificate n realizarea dreptului i
nu n constatarea lui (n acelai sens, G. Boroi, n G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 204).

115

5.2. Nulitatea i rezoluiunea. Rezoluiunea este desfiinarea retroactiv a unui


contract sinalagmatic datorat neexecutrii culpabile de ctre debitor a obligaiei
contractuale1.
Ca i nulitatea, rezoluiunea desfiineaz contractul retroactiv ex tunc. Ambele
sanciuni sunt judiciare, fiind aplicate prin hotrre judectoreasc, n urma unei examinri
a cauzelor de desfiinare. Cu toate acestea, ntre cele dou sanciuni exist i deosebiri:
n timp ce nulitatea se aplic la toate actele juridice, rezoluiunea este aplicabil doar
contractelor sinalagmatice, fiind o expresie a reciprocitii obligaiilor n asemenea
contracte;
nulitatea vizeaz anumite cauze ce in de respectarea condiiilor de validitate a actelor
juridice n timp ce rezoluiunea vizeaz doar nerespectarea culpabil a obligaiilor
contractuale;
cauzele de nulitate existau la data ncheierii actului, n timp ce la rezoluiune cauza
desfiinrii este ulterioar ncheierii actului;
nulitatea presupune, n principiu, un act juridic nevalabil ncheiat, n timp ce
rezoluiunea privete acte juridice valabil ncheiate;
rolul instanei de judecat este mai mare la rezoluiune, unde poate acorda debitorului
un termen de graie sau poate obliga pe debitor la executare, n timp ce la nulitate o astfel de
posibilitate este exclus, anularea fiind obligatorie atunci cnd sunt ndeplinite condiiile
cerute pentru constatarea sau declararea acesteia;
rspunderea pentru daunele pricinuite prin desfiinarea actului, este n cazul
rezoluiunii o rspundere contractual, deoarece ntre pri a existat un act valabil, iar n
cazul nulitii este o rspundere delictual, deoarece actul este desfiinat tocmai datorit
faptului c de la nceput el nu a fost valabil2;
rezoluiunea i nulitatea relativ sunt supuse unor reguli diferite n privina
nceputului prescripiei extinctive: la nulitatea relativ termenul curge, n principiu, de la
data ncheierii actului, la rezoluiune termenul curge de la data cnd obligaia debitorului
este ajuns la termen.
5.3. Nulitatea i rezilierea. Rezilierea este sanciunea civil care const n desfacerea
pentru viitor, ex nunc, a unui contract sinalagmatic cu execuie succesiv, ca urmare a
neexecutrii obligaiei uneia dintre pri, din cauze imputabile acesteia.
Spre deosebire, ns de rezoluiune, efectele rezilierii nu sunt retroactive, ci se produc
numai pentru viitor, din momentul rmnerii definitive a hotrrii care se pronun n cauz.
Aa fiind, contractul reziliat va nceta s mai produc efecte n viitor, n timp ce efectele
produse deja, pn la data rezilierii, rmn neatinse. Prile nu vor trebui s fie repuse n
situaia anterioar, ci vor pstra fiecare prestaiile ce li s-au efectuat n temeiul contractului,
ncetnd doar pentru viitor svrirea sau primirea unor asemenea prestaii. Creditorul poate
cere executarea silit a obligaiei scadente, rmas neexecutat n momentul rezilierii,
precum i despgubiri pentru prejudiciile ce i-au fost cauzate prin neexecutare i prin
rezilierea contractului. Important de reinut ca particularitate a acestei comparaii, este
faptul c, n cazul contractului cu executare succesiv, nulitatea nu opereaz retroactiv, ci
1

Despre comparaia dintre rezoluiune i nulitate, a se vedea B. Dumitrache, Consecinele ineficacitii


contractelor, AUB 2001, p. 856 i urm.
2
V. Stoica, Rezoluiunea i rezilierea contractului civil, Ed. All, Bucureti, 1997, p. 19-33.

116

tot numai pentru viitor ca i rezilierea.1 Explicaia acestei soluii const n aceea c orice
contract cu executare succesiv a produs efecte care sunt ireversibile, de care dreptul trebuie
s in seam.
5.4. Nulitatea i revocarea. Revocarea este un termen care are poate cele mai multe
sensuri n dreptul civil: accepiunea cea mai proprie termenului este de retractare
unilateral, voluntar a unui act juridic. Revocarea este tot o sanciune civil care const n
desfacerea voluntar, pentru viitor a unui act legal ncheiat. De regul revocarea, n aceast
accepiune, se poate face numai prin consimmnt mutual, printr-un nou acord de voin al
prilor, mutuus dissensus, prin care fac s nceteze pentru viitor efectele acordului lor de
voin anterior. n mod excepional, revocarea actului se poate face unilateral, prin
manifestarea de voin a unei singure pri n cazurile i condiiile expres prevzute de lege.
Dar, revocarea mai are i alt sens, de desfiinare ca urmare a formulrii aciunii
revocatorii2 (cunoscut n dreptul civil sub numele de aciunea paulian3), care este
sanciunea prin care se tinde a se desfiina actele juridice ncheiate n frauda intereselor
creditorului. De aceea, aciunea paulian mai este cunoscut i sub numele de aciune
revocatorie.
Tot revocare este i sanciunea mpotriva donaiei datorit ingratitudinii gratificatului
sau neexecutrii culpabile a sarcinii.
n orice sens am folosi termenul, revocarea se deosebete de nulitate, care opereaz
retroactiv, prin faptul c ea opereaz numai pentru viitor, ca o reziliere, lsnd neatinse
efectele produse de actul iniial, pn n momentul revocrii. Cnd se refer la un contract
care a transferat ntre pri un drept real, revocarea contractului realizeaz un nou transfer,
n sens invers, al dreptului respectiv. Convergena celor dou sanciuni nulitate i revocare
const numai n faptul c ambele reprezint cauze de ineficacitate ale actului juridic civil;
deosebirile ce exist ntre aceste sanciuni se refer la ipoteze, la data cauzelor, la
deosebirile de domeniu i cele privind prescripia extinctiv a aciunilor.
n timp ce nulitatea intervine ca urmare a ncheierii unui act juridic cu nerespectarea
condiiilor de validitate, revocarea presupune un act juridic valabil ncheiat; dac nulitatea
presupune cauze contemporane momentului ncheierii actului, revocarea presupune cauze
ulterioare ncheierii acestuia.
Nulitatea se aplic oricrui act juridic, pe cnd revocarea, n accepiunea sa de
pedeaps civil, se aplic, n principiu, liberalitilor, acte cu titlu gratuit cum ar fi revocarea
donaiei sau a legatelor4.
n ceea ce privete prescripia extinctiv, ntre nulitate i revocare exist deosebiri n
privina momentului de la care ncepe s curg: la nulitate, n principiu prescripia curge de
la data ncheierii actului, excepie fcnd situaiile n care ea curge de la un alt moment
1

De exemplu, un contract de nchiriere sau de munc pe o perioad nedeterminat poate fi reziliat de una
din pri. Dar aceste contracte i-au produs efecte pn n ziua rezilierii i ncepnd cu aceast dat ele nu vor
mai produce efecte pentru viitor.
2
Potrivit art. 975 C. civ. ei (creditorii) pot asemenea, ]n numele lor personal, s[ atace actele viclene fcute
de debitor n prejudiciul drepturilor lor.
3
Actio pauliana poart numele jurisconsultului roman Paulus i avea s fie consacrat de Digestele lui
Iustinian, secolul al VI-lea.
4
Revocarea donaiei este o excepie de la principiul irevocabilitii contractelor n general i a celui de
donaie, n special, constnd n dreptul recunoscut donatorului de a revoca, prin voina sa unilateral, contractul
de donaie n cazurile expres i limitativ prevzute de lege.

117

ulterior, cum ar fi data cnd a ncetat violena, la anularea actului pentru acest viciu de
consimmnt; la revocare, prescripia curge de la data actului de ingratitudine sau de
nerespectare a sarcinii impuse gratificatului.
5.5. Nulitatea i reduciunea. Reduciunea este o sanciune de protecie ndreptat
mpotriva actelor juridice ncheiate cu nclcarea interdiciilor stabilite de lege pentru
ocrotirea anumitor categorii de persoane.
De regul, reduciunea privete liberalitile excesive, prin care se ncalc rezerva
succesoral a motenitorilor rezervatari1, dar termenul mai este folosit i n materia
reducerii prestaiilor urmare leziunii sau impreviziunii (rebus sic stantibus), cnd se pune
problema restabilirii echilibrului contractual dintre prestaii, cnd una dintre ele devine
excesiv de oneroas2.
ntre aceste dou sanciuni de drept civil exist o serie de deosebiri, dintre care, mai
importante sunt urmtoarele:
nulitatea se aplic tuturor actelor juridice, n timp ce reduciunea privete anumite
acte, dup distincia deja fcut mai sus:
n timp ce nulitatea privete acte juridice nelegal ncheiate, reduciunea privete acte
valabil ncheiate, atacabile ns pentru alt motiv, acela c ncalc rezerva anumitor categorii
de motenitori.
5.6. Nulitatea i inopozabilitatea. n situaia n care lipsete puterea de a reprezenta sau
reprezentantul legal depete puterile conferite pentru ncheierea unui act juridic, precum
i n cazul n care nu se respect anumite cerine de publicitate fa de teri, intervine
sanciunea inopozabilitii actului. Principalele deosebiri dintre nulitate i inopozabilitate
sunt urmtoarele:
nulitatea presupune existena unui act nevalabil, n vreme ce inopozabilitatea
presupune un act ncheiat cu respectarea dispoziiilor legale referitoare la condiiile sale de
validitate;
n cazul nulitii, efectele privesc, att prile ct i terii, n timp ce inopozabilitatea
face ca efectele actului s se produc fa de pri, dar drepturile i obligaiile nscute din
actul respectiv nu pot fi opuse terilor;
cauzele care atrag nulitatea actului exist la momentul ncheierii acestuia, pe cnd la
inopozabilitate, aceste cauze apar ulterior ncheierii lui;
n timp ce nulitatea relativ poate fi acoperit prin confirmare, inopozabilitatea poate
fi nlturat, n materie de reprezentare, prin ratificare, care este o manifestare unilateral de
voin prin care o persoan confirm, consimind, cu efect retroactiv, la un act juridic
ncheiat n numele i n contul su de un reprezentant fr mputernicire.
5.7. Nulitatea i caducitatea. Caducitatea este o cauz de ineficacitate a actului juridic
civil determinat de un eveniment independent de voina sau de culpa prilor, care survine
dup ncheierea valabil a acestuia i care mpiedic n mod obiectiv producerea efectelor
sale. Astfel, oferta de a ncheia un contract devine caduc dac, nainte de acceptarea ei i
1

Potrivit art. 847 C. civ. liberalitile prin act ntre vii sau prin testament, cnd vor trece peste partea
disponibil, vor fi reduse la aceast parte.
2
I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 177

118

de ncheierea actului, ofertantul moare sau devine incapabil. Caducitatea opereaz


retroactiv, ca i rezoluiunea, de care se deosebete, n principal, prin caracterul neimputabil
al evenimentului care o determin. Ipotezele presupuse de nulitate fac vorbire de un act
nevalabil, pe cnd caducitatea presupune un act valabil ncheiat1. Cauzele care duc la
nulitatea contractului exist de la ncheierea lui, n timp ce cauzele care determin
caducitatea sunt ulterioare ncheierii i sunt independente de voina prilor.
n ceea ce privete modul de producere a efectelor, dac nulitatea retroactiveaz,
producnd efecte ex tunc, caducitatea produce efecte numai pentru viitor, ex nunc, ntruct
pentru trecut nu s-au produs nici un fel de efecte ale actului, el devenind caduc.
5.8. Nulitatea i inexistena actului juridic civil. n literatura juridic mai veche2 s-a
considerat c nulitatea, cu cele dou forme ale sale, nu acoper toate gradele de
imperfeciune n ceea ce privete viciile contractelor, raiune pentru care s-a formulat teoria
actelor inexistente.
Potrivit acesteia, ori de cte ori un act este lipsit de un element absolut indispensabil
existenei lui atunci actul n discuie nu poate avea nici o valoare juridic, fiind considerat
inexistent3. Teoria actelor inexistente a fost elaborat pornindu-se de specificitatea
raporturilor izvorte din cstorie4. Potrivit unei reguli stabilite de o parte a doctrinei i
jurisprudenei din trecut, nulitatea cstoriei nu ar putea fi cerut dect n cazurile prevzute
de lege (en matire de mariage pas de nullit sans texte), urmnd ca atunci cnd ar fi
imposibil s se considere cstoria ca valabil, deoarece ar lipsi unul dintre elementele sale
eseniale5, s-a spus c, n acest caz cstoria nu ar fi nul, ci inexistent6. Ulterior teoria a
fost extins i la alte acte juridice7. Doctrina noastr a evoluat de la o perioad n care a
contestat cu vigoare aceast teorie, considernd-o fals i inutil8, la o alta n care, apar tot
mai multe voci care o susin.
Argumentele sunt inventariate de profesorul G. Boroi, n manualul pe care l-am citat
frecvent n cele ce preced. n esen, se consider c este fals n primul rnd datorit
faptului c, illo tempore, teoria a urmrit nlturarea inconvenientelor rezultate dintr-o
regul care, n realitate, nu exist, iar n al doilea rnd, datorit mprejurrii c nu se poate
vorbi de inexistena actului juridic ct timp acesta creaz o aparen n circuitul civil, avnd
o existen exterioar i mai mult, bucurndu-se de o prezumie de validitate, pn la
anularea ei.
Se mai susine c este inutil deoarece i n cazul aa-zisei inexistene urmeaz ca
instana s verifice cauza ineficacitii actului, iar regimul juridic al inexistenei este tocmai
1

Ghe. Beleiu, op. cit., p. 217.


Ghe. Plastara, Drept civil romn, volumul IV, p. 615.
3
Lipsa total a voinei juridice, lipsa obiectului, lipsa formei ad validitatem.
4
Pentru istoricul acestei teorii, a se vedea I. Dogaru .a.,Drept civil. Idei productoare de efecte juridice,
op. cit., pp. 381-395.
5
Lipsa total a consimmntului, identitatea de sex, lipsa celebrrii cstoriei de ctre ofierul de stare
civil competent.
6
Pentru preluarea acestei concepii n doctrina modern a se vedea, de exemplu, G. Marty, P. Raymond,
Droit civil, t. I, Introduction generale a l`etude du droit et des institution judiciares. Les perssones, Ed. Sirey,
Paris, 1961, p. 599.
7
Aubry et Rau, Cours de Droit civil francais, 5eme edition, t.1, pp. 180-181; D. Alexandresco, Principiile
dreptului civil, vol. I, Bucureti, 1926, pp. 80-81.
8
Tr. Ionacu, E. Barach, op. cit., pp. 341-342; D. Cosma, op. cit., pp. 300-302; G. Boroi, op. cit., pp.
306-307; I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., pp. 179-180.
2

119

regimul juridic al nulitii absolute. Motivul real care i determin pe unii autori s
mprteasc aceast teorie faptul c nulitatea absolut, n anumite sisteme de drept, ca
de exemplu cel francez, este supus prescripiei extinctive poate fi ignorat n sistemul
nostru de drept ntruct nulitatea absolut este, aa cum vom vedea, imprescriptibil.
Indiferent de caracterul absolut sau relativ al nulitii, dispoziia legal nclcat este de
natur imperativ chiar i n cazul nulitii relative care este prevzut n aprarea unui
interes individual. Nulitatea este incompatibil cu protejarea unor norme dispozitive
(permisive sau supletive), deoarece subiecii de drept civil sunt ndreptii, n virtutea
autonomiei de voin, s deroge n orice mod de la asemenea prescripii, neputndu-li-se
aplica vreo sanciune pentru acest motiv.
Exist i autori care afirm, cu temei, c teoria actelor inexistente n doctrina
socialist a fost criticat prea sever i c ea ar trebui acceptat, pentru c apare, aadar,
logic, ca atunci cnd actul este lipsit de unul din elementele sale eseniale, el s fie
considerat inexistent1.
Subscriem acestei opinii, nclinai, nu de nonconformismul ei ci de argumentul
pragmatic c nimic nu ne oprete (nihil obstat) s facem o astfel de distincie ntre un act
anulabil, act nul i act inexistent, distincia acoperind o realitate evident.

Seciunea a II-a
Cauzele de nulitate
1. Cauzele de nulitate absolut. Potrivit art. 1250 C. civ. contractul este lovit de
nulitate absolut, n cazurile anume prevzute de lege, precum i atunci cnd rezult
nendoielnic din lege c interesul ocrotit este unul general2.
Fr a le inventaria3, ne limitm la cteva exemple din cele dou categorii vizate de
lege:
nuliti absolute prevzute de lege [actele juridice care privesc conferirea unei valori
patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale, cu excepia cazurilor
prevzute de lege, conform art. 66 C. civ., actele juridice ncheiate de persoanele juridice
care au ca obiect drepturi ce nu pot aparine dect persoanei fizice, conform art. 206 alin.
(1) i (3) C. civ. sau cele pe care aceleai persoane juridice le ncheie cu nerespectarea
capacitii lor specializate, nerespectarea formei cerute pentru valabilitatea actului, conform
art. 1242 C. civ. etc.];
nuliti absolute care, fr a fi expres menionate, rezult din lege c au n vedere un
interes general (nclcarea dispoziiilor referitoare la capacitatea civil, lipsa
consimmntului, nevalabilitatea obiectului actului juridic, nevalabilitatea cauzei, doar
cnd este licit, nerespectarea formei cerut actului juridic ad validitatem, nerespectarea
dreptului de preemiune n cazurile expres prevzute de lege etc.).
1

O. Ungureanu, op. cit., pp. 243-244.


Semnul egalitii pe care C. civ. actual l pune ntre cauzele de nulitate absolut i cazurile de nulitate
este cel puin discutabil. n realitate, cauzele de nulitate, absolut sau relativ, sunt temeiurile de drept ale acestor
sanciuni, n timp ce cazurile de nulitate sunt situaiile concrete, practic nelimitate, cnd contractele sunt
ncheiate cu nclcarea prevederilor legale prin care sunt ocrotite interese generale sau individuale.
3
A se vedea n acest sens, G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., pp. 211-213.
2

120

2. Cauzele de nulitate relativ. Contractul este anulabil cnd au fost nesocotite


dispoziiile legale privitoare la capacitatea de exerciiu, cnd consimmntul uneia dintre
pri a fost viciat, precum i n alte cazuri prevzute de lege (art. 1251 C. civ.). De aceast
dat noua reglementare trimite la cauzele de principiu ale nulitii relative i nu la cazurile
unei astfel de sanciuni. Mai mult, art. 1252 C. civ. instituie o prezumie de nulitate relativ
potrivit creia n cazurile n care natura nulitii nu este determinat ori nu reiese n chip
nendoielnic din lege, contractul este anulabil.
Sanciunea nulitii relative a actului juridic de drept civil se impune ori de cte ori
sunt nclcate norme ale dreptului prin care sunt protejate interese private.

Seciunea a III-a
Regimul juridic al nulitii
1. Noiune. Prin regimul juridic al nulitii actului juridic civil nelegem regulile
prevzute de lege pentru aplicarea acestei sanciuni privitoare la persoanele care o pot
invoca, termenul nuntrul cruia poate fi invocat i posibilitatea de a fi acoperit prin
confirmare1.
2. Regimul juridic al nulitii absolute. Regulile care guverneaz regimul juridic al
nulitii absolute sunt prevzute de art. 1247 C. civ.:
potrivit dispoziiei de la alin. (2) al textului invocat, nulitatea absolut poate fi
invocat de orice persoan pe cale de aciune sau de excepie. Astfel, pot invoca nulitatea
absolut, prile actului juridic, avnzii lor cauz, procurorul, precum i instana, din oficiu,
obligat n mod expres prin prevederea de la art. 1247 alin. (3) C. civ. Principiul rolului
activ al judectorului n procesul civil face ca nulitatea absolut s poat fi pus n discuia
prilor, de instan, din oficiu. Aceasta nu nseamn c instana s-ar putea autonvesti, ci n
cadrul unui proces iniiat de pri, judectorul care apreciaz c un act pe care se ntemeiaz
una dintre pri este lovit de nulitate absolut, l poate supune discuiei prilor, n condiii
de contradictorialitate.
Dar, un alt principiu, de aceast dat, de drept procesual civil, spune c nicio aciune
civil nu poate fi promovat n justiie fr a avea un interes legitim de protejat (pas d
interes pas daction). Cnd spunem c orice persoan interesat poate invoca nulitatea
absolut, avem n vedere faptul c cel care o invoc trebuie s vizeze un folos personal.
Spre deosebire de nulitatea relativ care nu poate fi invocat dect de prile
contractante, ca efect al principiului relativitii efectelor actului juridic (res inter alios acta
aliis neque nocere neque prodesse potest), nulitatea absolut poate fi invocat i de terii
care justific un interes legitim la aciune. Prin legi speciale sunt nominalizate uneori
persoanele i instituiile care pot invoca nulitatea absolut;
nulitatea absolut poate fi invocat oricnd, pe cale de aciune sau de excepie,
aciunea n declararea nulitii absolute fiind imprescriptibil. Aceast regul a
imprescriptibilitii nulitii absolute este explicat n mod diferit n literatura de
specialitate. ntr-o opinie, imprescriptibilitatea este justificat prin caracterul constatator al
aciunii n nulitate absolut, instana limitndu-se doar s constate c actul nul absolut nu a
1

Gh. Beleiu, op. cit., p. 224.

121

luat fiin, opinie n-a fost primit pentru c evoca teoria inexistenei1; ntr-o alt opinie,
caracterul imprescriptibilitii este explicat prin natura nepatrimonial a aciunii n nulitatea
absolut2. Se poate obiecta ns c acelai caracter l are i aciunea n nulitate relativ, care
totui este prescriptibil.
Explicaia care este astzi dominant privete natura interesului protejat. n cazul
nulitii absolute interesul aprat fiind general, social, sanciunea poate fi invocat oricnd,
fie pe cale de aciune, fie pe cale de excepie3;
n principiu, nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confirmare expres sau
tacit, aa cum prevede art. 1247 alin. (4) C. civ.
Sunt ns i excepii de la aceast regul. Astfel, potrivit art. 303 alin. (3) C. civ., n
toate cazurile, nulitatea cstoriei se acoper dac, ntre timp, ambii soi au mplinit vrsta
de 18 ani sau dac soia a nscut ori a rmas nsrcinat.
3. Regimul juridic al nulitii relative. Aceleai reguli, privite din perspectiva
regimului juridic al nulitii relative sunt urmtoarele:
potrivit art. 1248 alin. (2) C. civ., nulitatea relativ poate fi invocat numai de cel
al crui interes este ocrotit prin dispoziia legal nclcat.
Regula este o consecin logic a naturii interesului protejat prin instituirea nulitii
relative. Aprnd un interes privat, este firesc ca invocarea nulitii relative s n-o poat
face dect persoana al crui interes a fost lezat. Legea ns d posibilitatea atacrii actului,
nu doar persoanei lezate dar i reprezentantului legal, n cazul persoanei lipsite de capacitate
de exerciiu, de succesorii legali ai titularului dreptului de a ataca actul, de creditorii
chirografari, care pot exercita toate aciunile personale ale debitorului. Potrivit art. 1248
alin. (3) C. civ. nulitatea relativ nu poate fi invocat din oficiu de instana
judectoreasc.
Obiect de controvers a constituit ntrebarea dac reprezentantul legal al persoanei
lipsite de capacitate de exerciiu ar putea exercita aciunea n anularea n condiiile
pasivitii acesteia. Teza potrivit creia nulitatea relativ poate fi formulat numai de
persoana al crui interes a fost lezat, chiar dac ea este incapabil, cerndu-se ncuviinarea
prealabil a ocrotitorului legal, este dominant. Ne alturm celor care au susinut teza
contrar, anume c nulitatea relativ poate fi cerut de ocrotitorul legal. Argumentul de text
este cel de la art. 2529 lit. c) C. civ. potrivit cruia termenul de prescripie curge n caz de
eroare ori n celelalte cazuri de anulare, din ziua cnd cel ndreptit, reprezentantul su
legal ori cel chemat de lege s-i ncuviineze sau s-i autorizeze actele a cunoscut cauza
anulrii, ns nu mai trziu de mplinirea a 18 luni din ziua ncheierii actului juridic.
nulitatea relativ este prescriptibil pe cale de aciune i imprescriptibil pe cale de
excepie. Potrivit art. 1249 alin. (2) teza 1 C. civ., nulitatea relativ poate fi invocat pe
cale de aciune numai n termenul de prescripie stabilit de lege. Fiind o sanciune care
protejeaz interese private, nulitatea relativ poate fi invocat numai n cadrul termenului
general de prescripie extinctiv. Certitudinea circuitului civil este un imperativ mai
important dect cel al proteciei interesului privat. Orict de grav ar fi nclcat un drept
1
M. Eliescu, Unele probleme privitoare la prescripia extinctiv n cadrul unei viitoare reglementri, n
Studii i cercetri juridice nr. 1/1956, pp. 259-260.
2
Tr. Ionacu, E. Barrasch, Tratat de drept civil, p. 372.
3
D. Cosma, op. cit., p. 305.

122

individual, restabilirea lui trebuie s se fac ntr-un timp rezonabil apreciat de lege prin
instituirea termenelor de prescripie.
O noutate n materie o constituie prevederea de la art. 1249 alin. (2) teza a doua C. civ.
potrivit creia cu toate acestea, partea creia i se cere executarea contractului poate opune
oricnd nulitatea relativ a contractului, chiar i dup mplinirea termenului de prescripie a
dreptului la aciunea n anulare. Se pune astfel capt unei ndelungate controverse
doctrinare dndu-se satisfacie adagiului quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad
excipiendum;
nulitatea relativ poate fi acoperit prin confirmare expres sau tacit. Confirmarea
este o manifestare de voin, deci un act juridic, prin care titularul dreptului la aciune
renun, expres sau tacit, la exercitarea dreptului su de a invoca nulitatea relativ, este o
asanare retroactiv a actului anulabil.
Potrivit art. 1262 alin. (1) C. civ., confirmarea unui contract anulabil rezult expres
din voina, expres sau tacit, de a renuna la dreptul de a invoca nulitatea.
Confirmarea expres trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
mai nti, ea trebuie s provin de la cel ndreptit s invoce nulitatea;
confirmarea trebuie fcut n deplin cunotin de cauz, adic animat de intenia
de a renuna la aciune i deci de a acoperi nulitatea;
manifestarea de voin trebuie s cuprind obiectul cauza i natura obligaiei i s
fac meniune de motivul aciunii n nulitate relativ;
viciul care afecta actul s fi ncetat la data confirmrii. n caz contrar, chiar actul
juridic al confirmrii este supus anulrii.
Confirmarea tacit este manifestarea de voin care rezult din fapte ce nu las nicio
ndoial cu privire la intenia de a acoperi nulitatea relativ. Potrivit art. 1263 alin. (5) C.
civ. n lipsa confirmrii exprese, este suficient ca obligaia s fie executat n mod voluntar
la data la care ea putea fi valabil confirmat de ctre partea interesat. Pentru ca actul s fie
calificat confirmativ trebuie s ndeplineasc anumite condiii prevzute de art. 1264 C.
civ., anume s cuprind obiectul, cauza i natura obligaiei i s fac meniune despre
motivul aciunii n anulare, precum i despre intenia de a repara viciul pe care se
ntemeiaz acea aciune.
Ambele forme ale confirmrii au ca efect validarea retroactiv a actului juridic
anulabil, aa cum dispune art. 1265 alin. (2) C. civ. potrivit cruia confirmarea i produce
efectele din momentul ncheierii contractului i atrage renunarea la mijloacele i excepiile
ce puteau fi opuse, sub rezerva ns a drepturilor dobndite i conservate de terii de
bun-credin.
Se consider ndeobte c neinvocarea nulitii relative n cadrul termenului de
prescripie are semnificaia confirmrii tacite1. Dei majoritar, teza nu este n afara criticii.
Cum se tie, principiul qui tacet consentire videtur nu este recunoscut n dreptul nostru
dect n cazuri special reglementate, un exemplu constituindu-l tacita reconductio n
materia contractului de locaiune. Tcerea prin ea nsi este, de cele mai multe ori,
echivoc. n materia confirmrii, soluia de a considera simpla tcere drept voina de a
acoperi nulitatea relativ pare a fi forat, putnd fi calificat, mai degrab, o prezumie
simpl de confirmare care poate fi rsturnat prin proba contrar.
1

G. Boroi, op. cit., p. 321, E. Lupan, I. Sabu-Pop, op. cit., p. 271.

123

Seciunea a IV-a
Efectele nulitii actului juridic civil
1. Noiune. Efectele nulitii actului juridic civil sunt urmrile juridice ale desfiinrii
acestuia, n ntregime sau pariale. Ele sunt dominate de adagiul quod nullum est nullum
producit efectum, ceea ce nseamn c un act nul nu produce niciun efect. Pentru c, aa
cum am vzut, chiar i nulitile supranumite de drept sunt supuse spre examinare i
pronunare justiiei, orice act juridic, chiar nul fiind, reprezint totui o realitate care se
bucur de aceeai prezumie de legalitate a oricrui act juridic. ntre momentul invocrii
publice a unui act afectat de un motiv de nulitate, indiferent de natura nulitii i momentul
la care o instan de judecat se va pronuna asupra cererii de anulare sau de constatare a
nulitii, exist o perioad interimar sau perioad de ateptare1 n care actul se bucur de
o prezumie de validitate.
Efectele nulitii sunt diferite dup cum actul juridic respectiv a fost sau nu executat,
dac ulterior ncheierii actului au fost sau nu ncheiate acte juridice subsecvente. Vom
deosebi urmtoarele situaii2:
dac actul n-a fost executat i a fost constatat a fi nul, el nu-i va mai putea produce
efectele n considerarea crora a fost ncheiat;
dac actul a fost executat pn la constatarea nulitii, prestaiile efectuate n temeiul
actului vor fi restituite prilor;
dac dup actul a fost executat i ulterior dreptul dobndit a fcut obiectul altor acte
subsecvente, ele vor fi desfiinat.
2 Principiul retroactivitii efectelor nulitii actului juridic civil
2.1. Noiune. Principiul retroactivitii efectelor nulitii actului este regula potrivit
creia nulitatea actului juridic nltur toate efectele acestuia din chiar momentul ncheierii
lui, considerndu-se c actul nici n-ar fi fost ncheiat. Potrivit art. 1254 alin. (1) C. civ.
contractul lovit de nulitate absolut sau anulat este considerat a nu fi fost niciodat
ncheiat. Potrivit profesorului Ion Deleanu, ne aflm n faa unei ficiuni, adic o
deformare deliberat a unor date ale realitii n vederea obinerii unor rezultate ce apar de
dorit din punctul de vedere al politicii legislative. Este o deformare, pentru c se consider
n mod forat c actul n-ar fi fost ncheiat, tocmai pentru a obine ceea ce legea vrea, adic
repunerea prilor n situaia n care actul n-ar fi existat.
2.2. Excepiile de la principiul retroactivitii. Acestea sunt situaii cnd regula quod
nullum est nullum producit efectum nu se aplic, neputnd fi ignorate anumite efecte care
s-au produs totui ntre momentul ncheierii actului i declararea ori constatarea nulitii lui.
Ele ne apar ca idei speciale n temeiul crora anumite efecte produse de actul ncheiat cu
nclcarea legii sunt totui pstrate, conservate. Ne aflm n faa a dou imperative juridice:
unul care cere restabilirea ordinii de drept nclcate prin ncheierea actului i altul care cere
pstrarea anumitor efecte n numele unor raiuni mai puternice. n acest conflict de interese,
legea prefer sacrificarea, pentru moment, a preeminenei ordinii de drept. Asemenea
excepii sunt:
1
2

124

I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 193.


Ibidem.

cstoria putativ. Potrivit art. 304 alin. (1) C. civ., soul de bun-credin la
ncheierea unei cstorii nule sau anulate pstreaz, pn la data cnd hotrrea
judectoreasc rmne definitiv, situaia unui so dintr-o cstorie valabil. Pe perioada
scurs ntre momentul ncheierii i cel al declarrii nulitii, soul de bun-credin pstreaz
statutul de so, neopernd retroactivitatea efectelor nulitii. Astfel, dac n aceast perioad
are loc decesul celuilalt so, soul supravieuitor este considerat succesor legal al
defunctului. El va beneficia de prezumia de comunitate a bunurilor dobndite n timpul
cstoriei, va putea cere ntreinere, raporturile lor patrimoniale i nepatrimoniale fiind
supuse, prin asemnare, dispoziiilor referitoare la divor;
situaia copiilor nscui n timpul unei cstorii anulate este cea prevzut de art.
305 alin. (1) C. civ. potrivit cruia nulitatea cstoriei nu are niciun efect n privina
copiilor, care pstreaz situaia de copii din cstorie;
pstrarea capacitii depline de exerciiu de ctre minorul de bun-credin dup
anularea cstoriei. Art. 39 C. civ. prevede c n cazul n care cstoria este anulat,
minorul care a fost de bun-credin la ncheierea cstoriei pstreaz capacitatea deplin de
exerciiu;
pstrarea pentru trecut a numelui modificat ca efect al anulrii recunoaterii de
filiaie sau n cazul anulrii cstoriei.
3. Principiul restabilirii situaiei anterioare (restitutio in integrum)
3.1. Noiune. Principiul repunerii n situaia anterioar este o regul de drept potrivit
creia prestaiile efectuate n baza unui contract anulat trebuie restituite prilor care le-au
efectuat, fiind astfel repuse n situaia anterioar ncheierii actului respectiv (restitutio in
integrum). Aplicarea acestui principiu este o consecin fireasc a retroactivitii efectelor
nulitii. Actul juridic fiind desfiinat, dispare temeiul juridic al executrii prestaiilor, astfel
c tot ce s-a primit n temeiul actului anulat trebuie restituit.
Pentru a fundamenta aceast soluie, o parte a doctrinei juridice fundamenteaz soluia
restituirilor pe mbogirea fr just cauz (actio de in rem verso)1. Cum n cazul
contractelor sinalagmatice nu se mai poate vorbi de o sporire a patrimoniului n dauna altui
patrimoniu, specific mbogirii fr just cauz, s-a propus un alt temei, anume plata
nedatorat. Nu trebuie uitat c mbogirea fr just cauz are caracter subsidiar, ea
neputnd fi pus n oper atunci cnd un alt izvor de obligaii, oricare ar fi el, ar putea fi
invocat.
Ca i n cazul retroactivitii, principiul restitutio in integrum vizeaz nulitatea
contractului n raporturile dintre pri, nu i fa de teri. Sub un alt aspect, aciunea n
restituirea prestaiilor efectuate n baza unui contract civil anulat, care, ntotdeauna este o
aciune prescriptibil, nu se confund cu nsi aciunea n nulitate, care este prescriptibil,
n cazul nulitii relative i imprescriptibil, n cazul nulitii absolute.
Din punct de vedere procesual, cel interesat poate cere, n acelai timp, att anularea,
ct i restabilirea situaiei anterioare, ipotez n care aciunea va avea dou capete de cerere
i anume, un capt principal prin care se solicit declararea nulitii actului juridic civil,
precum i unul accesoriu, prin care se solicit restituirea prestaiilor efectuate n temeiul
1

I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 196.

125

contractului respectiv1. El va putea solicita, mai nti, anularea contractului, iar, dac
instana va dispune desfiinarea acestuia, s declaneze un al doilea proces avnd ca obiect
restituirea prestaiilor efectuate n baza actului juridic anulat. n cazul nulitii absolute,
aciunea este imprescriptibil, ceea ce nu face la fel de imprescriptibil aciunea n
restituirea prestaiilor n privina creia termenul de prescripie ncepe s curg de la data
naterii dreptului la aciune care coincide cu data rmnerii definitive a hotrrii de anulare
a actului n temeiul cruia au fost efectuate prestaiile cerute.
3.2. Excepii. Att doctrina2, ct i jurisprudena admit cteva excepii de la principiul
restitutio in integrum la care ne vom referi n cele ce urmeaz:
pstrarea de ctre posesorul de bun-credin a fructelor bunului posedat, soluie
consacrat de art. 948 i art. 1645 alin. (1) C. civ., n continuarea unei tradiii juridice
constante de protecie a bunei-credine;
persoana lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns
va fi inut s restituie prestaiile primite numai dac a profitat, integral sau parial, de
avantajele patrimoniale create prin contract. Soluia este expres prevzut de art. 47 C. civ.
potrivit cruia persoana lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu
restrns nu este obligat la restituire, dect n limita folosului realizat. Ea i gsete
justificarea n principiul ocrotirii minorilor i a persoanelor puse sub interdicie
judectoreasc. S presupunem c un minor vinde un lucru al su unei persoane capabile,
iar cu o parte din suma obinut ca pre al vnzrii i pltete o datorie pe care o avea fa
de o alt persoan iar restul preului l risipete; ulterior, se anuleaz contractul de
vnzare-cumprare. Restabilirea situaiei anterioare va fi numai parial, n sensul c
minorul va redobndi lucrul i va restitui numai acea parte din preul vnzrii pe care a
folosit-o pentru stingerea datoriei sale fa de tera persoan, deoarece numai de aceasta a
profitat efectiv;
invocarea uzucapiunii sau a prescripiei aciunii. Urmare a uzucapiunii, ca mod de
dobndire a unui drept real, chiar dac s-a constatat nulitatea absolut a actului prin care a
fost dobndit bunul, restituirea bunului nu poate opera pentru c dobnditorul a devenit
proprietarul bunului imobil prin efectul uzucapiunii. Soluia se impune ori de cte ori dup
constatarea nulitii absolute a contractului, se mplinete termenul de prescripie pentru
restituirea prestaiilor care nu pot fi cerute dect pe calea unei aciuni personale,
prescriptibile.
Doctrina juridic evoc i un alt principiu cunoscut prin adagiul nemo auditur
propriam turpitudinem allegans, potrivit cruia nimnui nu-i este ngduit s se apere n
justiie invocnd propria-i imoralitate, incorectitudine, ceea ce face ca prestaiile efectuate
n temeiul unui act cu cauz ilicit sau imoral s nu fie supuse restituirii3. ntr-o
1

Acest din urm capt de cerere va fi soluionat pe fond numai dac se va admite captul de cerere
principal. Dac reclamantul nu a cerut dect anularea actului juridic, iar nici prtul nu a solicitat, pe calea cererii
reconvenionale, restituirea prestaiilor efectuate, instana nu poate s dispun din oficiu restabilirea situaiei
anterioare, ntruct s-ar nclca principiului disponibilitii, principiu specific procesului civil i care prevaleaz
fa de principiul dreptului material.
2
Ghe. Beleiu, op. cit., pp. 229-230, D. Cozma, op. cit., p. 346, P.M. Cosmovici, op. cit., pp. 143-144.
3
n practic a fost respins aciunea n pretenii privind restituirea unei sume, aparent mprumutate, care n
realitate era destinat s conving pe mprumutat s nu-l denune pentru o infraciune svrit mpotriva lui
(T.S., dec. civ. nr. 807-1980, C.D. 1980, pp. 66-68).

126

monografie celebr dedicat raportului dintre drept i moral, autorul o calific drept refuz
al aciunii n justiie fundamentat pe respectul fat de regula moral1.
Aici trebuie operat o distincie:
n situaia cnd ambele pri sunt vinovate, ar urma ca niciuna dintre prestaii s nu
fie restituit (in pari causam turpitudinis cessat repetitio);
atunci cnd doar una dintre pri i-a executat obligaia, ar urma ca ea s nu restituie
prestaia pentru c in pari causam turpitudinis melior est causa possidentis. Acest principiu
are o valoare mai mult teoretic pentru c n practic el nu se aplic, dect rareori. Ba mai
mult, sensul su este, de multe ori, deformat ajungndu-se a vorbi de principiul neinvocrii
propriei culpe. Or, termenul turpitudine nseamn mai mult dect simpla culp, el
evocnd situaia ruinoas n care se afl cel care invoc propria imoralitate. Pe de alt
parte, soluia de a lsa neatins prestaia fcut uneia dintre pri nu este n afara criticii,
motiv pentru care, de lege ferenda, soluia cea mai echitabil ar fi ca prestaiile fcute n
temeiul unui act ilicit sau imoral s fac venit statului, aa cum a propus doctrina.
4. Principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a anulrii actului iniial
(resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis)
4.1. Noiune. Actualul Cod civil consacr in terminis acest principiu dispunnd la art.
1254 alin. (2) C. civ. c desfiinarea contractului atrage, n condiiile legii, i desfiinarea
actelor subsecvente ncheiate n baza lui. Regula astfel enunat reprezint o consecin
logic a retroactivitii efectelor nulitii, precum i a unei alte reguli potrivit creia nemo
plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet (nimeni nu poate transmite altuia un
drept mai mare dect el nsui are). Ca efect al prevederii de la art. 1325 C. civ. actual,
principiul pe care l analizm se aplic i actelor juridice unilaterale.
Principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a anulrii actului primar i gsete
aplicare i atunci cnd este vorba de drepturi de crean2. De altfel, este posibil ca niciunul
dintre cele dou acte juridice s nu fie constitutive sau translative de drepturi reale3.
Potrivit doctrinei4, situaiile cele mai specifice ale aplicrii acestui principiu sunt:
contractele autorizate, cnd anularea autorizaiei administrative conduce la anularea
contractului civil care se ntemeia pe acea autorizaie; cazul a dou contracte din care unul
este principal, iar cellalt accesoriu, anularea celui principal atrgnd i anularea actului
accesoriu, n temeiul principiului accesorium sequitur principalem. Se poate ns obiecta c
acest ultim caz nu se nscrie n ipoteza pe care o analizm pentru c nu ne aflm n faa unor
contracte prin care s-au transmis aceleai drepturi.
4.2. Excepii. Sunt o serie de cazuri n care desfiinarea contractului subsecvent se
lovete de obstacole legate de anumite raiuni speciale, n principal de imperativul juridic al
1

G. Ripert, La regle moraleop. cit., p. 175.


De exemplu, dup ncheierea unui contract de vnzare-cumprare, cumprtorul ncheie un contract de
locaiune pe o durat mai mic de 5 ani, contract ce d natere numai la un drept de folosin ca drept de crean,
iar dac ulterior se va desfiina contractul de vnzare-cumprare, n principiu, se va desfiina i contractul de
locaiune.
3
De exemplu, actul juridic primar l reprezint un contract de locaiune, iar actul juridic subsecvent este un
contract de sublocaiune sau de cesiune a contractului de locaiune.
4
G. Boroi, op. cit., p. 330.
2

127

ocrotirii bunei-credine a subdobnditorului sau de necesitatea respectrii securitii i


stabilitii circuitului civil, obstacole care cer sacrificarea principiului i meninerea
acestuia. Prin urmare, dei anularea actului primar are drept consecin desfiinarea
dreptului care a fost constituit sau transmis, totui rmne n fiin actul ncheiat ulterior de
una din pri cu un ter i n legtur cu dreptul dobndit prin actul iniial. Printre cele mai
semnificative excepii pot fi relevate urmtoarele:
actele de conservare sau de administrare a bunului sunt meninute indiferent de soarta
contractului primar, soluia fiind impus de interesul economic i social precum i de
protecia bunei-credine. S-a susinut c asemenea acte nu pot fi considerate excepii de la
principiul resoluto iure dantis pentru c nu sunt acte translative1. n realitate, nu exist
niciun temei de a face distincie n aceast materie, ceea ce face ca excepia s priveasc i
actele juridice generatoare de drepturi de crean;
dobndirea proprietii mobiliare prin posesia de bun-credin. Potrivit art. 937 C.
civ., persoana care, cu bun-credin, ncheie cu un neproprietar un act translativ de
proprietate cu titlu oneros avnd ca obiect un bun mobil devine proprietarul acelui bun din
momentul lurii sale n posesie efectiv;
protecia locatarului de bun-credin n cazul desfiinrii titlului locatorului. Art.
1819 alin. (2) C. civ. prevede c locaiunea va continua s produc efecte i dup
desfiinarea titlului locatorului pe durata stipulat de pri, fr a se depi un an de la data
desfiinrii titlului locatorului, ns numai dac locatarul a fost de bun-credin la
ncheierea locaiunii;
protecia dobnditorului cu titlu oneros a unui bun care a aparinut celui declarat mort
n cazul anulrii hotrrii declarative a morii. Potrivit art. 54 alin. (2) teza a doua C. civ.,
cel care a fost declarat mort poate cere, dup anularea hotrrii declarative de moarte,
napoierea bunurilor n natur, iar dac aceasta nu este cu putin, restituirea lor prin
echivalent. Cu toate acestea, dobnditorul cu titlu oneros, nu este obligat s le napoieze
dect dac, sub rezerva dispoziiilor n materie de carte financiar, se va face dovada c la
data dobndirii tia ori trebuia s tie c persoana declarat moart este n via.
5. Excepii ale principiului quod nullum est nullum producit efectum
5.1. Justificarea excepiilor. Dac ordinea public cere ca un act juridic nul s nu mai
produc efectele n vederea crora a fost ncheiat, exist i raiuni pentru care efectele unui
asemenea act s fie totui pstrate, n temeiul unor raiuni speciale. Astfel:
5.2. Conversiunea actului juridic civil este operaia n temeiul creia o manifestare de
voin fcut n cadrul unui act juridic nul este recunoscut ca producnd efectele unui alt
act juridic valabil mai puin exigent. Potrivit art. 1260 alin. (1) C. civ., un contract lovit de
nulitate absolut va produce totui efectele actului juridic pentru care sunt ndeplinite
condiiile de fond i de form prevzute de lege.
Explicaia acestei operaii st ntr-un principiu de interpretare n contracte prevzut de
art. 1268 alin. (3) C. civ. potrivit cruia clauzele se interpreteaz n sensul n care pot
produce efecte, iar nu n acela n care nu ar putea produce niciunul (potius valeat quam ut
pereat).
1

128

M. Nicolae, op. cit., p. 82.

Condiiile conversiunii:
actul juridic ce urmeaz a fi considerat valabil s ndeplineasc toate condiiile de
validitate specifice acestuia, condiii pe care i actul juridic desfiinat s le fi ndeplinit;
conversiunea s fie admisibil n sensul de a fi agreat de pri. Ori de cte ori prile
exclud conversiunea printr-o intenie explicit, ea nu va putea opera;
ntre cele dou acte juridice s existe o diferen care poate consta, fie n natura celor
dou contracte, fie n efectele acestora.
Cu titlu de exemplu, aplicaii ale acestui principiu le regsim la art. 1068 alin. (2) C.
civ., potrivit cruia orice nstrinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu
particular, consimit de ctre testator, chiar dac este afectat de modaliti, revoc implicit
legatul pentru tot ce s-a nstrinat, n cazul dezmotenirii, care, potrivit art. 1074 alin. (2),
poate fi i indirect, cea care rezult din instituirea unuia sau a mai multor legatari.
5.3. Principiul aparenei de drept (error comunis facit ius). n dreptul civil aparena
de drept are ca fundament ocrotirea terilor care, printr-o eroare invincibil i comun, s-au
ncrezut ntr-o anumit calitate a persoanei. Exemplul clasic l constituie cazul
funcionarului public, care, dei nu era abilitat legal s ntocmeasc acte de stare civil, a
fcut-o n mod public, fcnd legitim credina celorlali n privina calitii sale. n aceast
materie, buna-credin are un coninut special. Se cere ca eroarea privind calitatea unei
persoane s fie comun, adic s fie mprtit de majoritatea oamenilor, s fie invincibil,
adic s creeze o credin legitim privind calitatea sa i s fie scuzabil.1
Definind eroarea comun i invincibil, actualul Cod civil are n vedere, la art. 17 alin.
(2) situaia {...}cnd cineva, mprtind o credin comun i invincibil, a considerat c
o persoan are un anumit drept sau o anumit calitate juridic, instana judectoreasc,
innd seama de mprejurri, va putea hotr c actul ncheiat n aceast stare va produce,
fa de cel aflat n eroare, aceleai efecte ca i cnd ar fi valabil, afar de cazul n care
desfiinarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu.
Soluia se regsete n art. 102 C. civ. n materia actelor de stare civil: actele de stare
civil ntocmite de o persoan care a exercitat n mod public atribuiile de ofier de stare
civil, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sunt valabile, chiar dac acea persoan nu
avea aceast calitate, afar de cazul n care beneficiarii acestor acte au cunoscut, n
momentul ntocmirii lor, lipsa acestei caliti.
5.4. Principiul rspunderii civile delictuale constituie o alt excepie de la regula quod
nullum est. Potrivit acestui principiu, orice persoan care cauzeaz altuia un prejudiciu
printr-o fapt ilicit i culpabil, este obligat a-l repara. Sunt situaii n care, dei contractul
este declarat nul, debitorul vinovat de producerea prejudiciului prin anularea contractului
este obligat la executare, soluia fiind singura reparaie posibil. Astfel, dup ce art. 45 teza
ntia C. civ., instituie regula potrivit simpla declaraie c este capabil s contracteze fcut
de cel lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns nu nltur
anulabilitatea actului, teza a doua a normei prevede c dac ns a folosit manopere
dolozive, instana, la cererea prii induse n eroare, poate menine contractul atunci cnd
apreciaz c aceasta ar constitui o sanciune civil adecvat.

D. Gherasim Buna-credin n raporturile juridice civile, Ed. Academiei, Bucureti, 1981, p. 206-225.

129

Tema II
PERSOANA FIZIC
Seciunea I
Capacitatea persoanei fizice: capacitatea de folosin
i capacitatea de exerciiu
Capacitatea juridic civil este definit ca fiind aptitudinea persoanei fizice de a avea
drepturi i obligaii civile i de a i le exercita potrivit legii.
Din definiie rezult cele dou elemente care alctuiesc capacitatea juridic civil:
capacitatea de folosin i capacitatea de exerciiu.
1. Capacitatea de folosin a persoanei fizice
1. Noiunea i trsturi juridice ale capacitii de folosin
Art. 34 din Codul civil actual definete capacitatea de folosin ca fiind aptitudinea
persoanei de a avea drepturi i obligaii civile1. Din definiie se desprind urmtoarele
trsturi ale capacitii de folosin:
este o parte a capacitii civile a persoanei;
const n aptitudinea persoanei de a avea drepturi i obligaii;
aceste drepturi i obligaii sunt de natur civil.
Capacitatea de folosin este strict reglementat, ea excednd voinei individuale a
persoanei fizice.
Trsturi juridice ale capacitii de folosin:
legalitatea. Att instituirea, coninutul, ct i ncetarea capacitii sunt reglementate
prin lege. Art. 28 alin. (1) din Codul civil actual prevede: Capacitatea civil este
recunoscut tuturor persoanelor;
generalitatea. O persoan are aptitudinea general i abstract de a avea toate
drepturile i obligaiile civile;
inalienabilitatea. Aceasta nseamn c nimeni nu poate renuna n tot sau n parte la
capacitatea de folosin. n consecin, orice act prin care o persoan renun n tot sau n
parte la capacitatea de folosin este lovit de nulitate absolut. Renunarea la capacitatea de
folosin nu se confund cu renunarea la un drept subiectiv concret sau cu asumarea unei
anume obligaii;
intangibilitatea. Capacitatea de folosin nu poate fi limitat, ngrdit de nimeni,
dect de lege i n mod expres. Prin consacrarea acestei trsturi se asigur stabilitatea n
raportul juridic;
egalitatea. Legea nu face nici o discriminare n funcie de sex, ras, naionalitate,
religie, grad de cultur sau origine. Egalitatea, pe planul capacitii de folosin, nseamn
1

A se vedea Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe
articole, art. 1-2664, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012, p. 40.

130

c persoanele fizice nu vor avea incapaciti, ngrdiri sau faciliti legate de elementele mai
sus menionate;
universalitatea. Capacitatea de folosin este atribuit tuturor persoanelor fizice.
2. nceputul capacitii de folosin
Textul art. 35 din C. civ. actual nscrie principiul potrivit cruia capacitatea de folosin
ncepe de la naterea persoanei. Data naterii se dovedete de regul cu actul de stare civil,
adic certificatul de natere, eliberat n condiiile legii.
De la principiul enunat mai sus textul art. 37 C. civ. actual face o derogare,
statornicind c drepturile copilului sunt recunoscute de la concepiune, ns numai dac el
se nate viu. Pentru ca excepia s fie aplicabil sunt necesare dou condiii cumulative:
copilul conceput nu poate dobndi dect drepturi;
copilul s se nasc viu.
Legea romn nu pretinde condiia viabilitii copilului nscut. Un copil se consider
nscut viu dac a respirat cel puin o dat, proba ce se face prin expertiza medico-legal
care atest existena aerului n plmni. Indiferent ct timp a trit dup natere, copilului i se
ntocmesc dou acte de stare civil: actul de natere i actul de deces.
n asemenea cazuri se pune problema datei concepiei copilului. Potrivit art. 412 C. civ.
actual, se prezum c timpul cuprins ntre a trei suta i a o suta optzecea zi dinaintea naterii
copilului este timpul legal al concepiunii. Acest timp se socotete de la zi la zi. Alin. (2)
stabilete ca prin mijloace tiinifice se poate face dovada concepiei chiar n afara acestui
interval, dispoziie ce privete situaii precum concepia n laborator, n cazul procrerii
medical asistate.
3. Coninutul capacitii de folosin
Coninutul capacitii de folosin const n aptitudinea persoanelor de a avea drepturi
subiective civile i obligaii subiective civile. Astfel, capacitatea de folosin se disociaz n
dou laturi: latura activ, care nseamn aptitudinea persoanelor de a avea drepturi
subiective civile i latura pasiv, adic aptitudinea persoanei de a avea obligaii.
Cele dou laturi ale capacitii de folosin sunt prezente n toate cazurile, cu excepia
capacitii de folosin anticipat, al crei coninut este format numai din latura activ,
deoarece copilul conceput i nenscut nu poate avea dect drepturi subiective civile, nu i
obligaii.
Pentru a determina coninutul capacitii de folosin doctrina folosete urmtoarele
reguli:
raportarea la sistemul de drept al statului din care face parte persoana, avnd n
vedere legalitatea capacitii de folosin;
determinarea ntinderii reale a coninutului capacitii de folosin, prin luarea n
considerare a ngrdirilor acestei capaciti cuprinse n legislaie. Trebuie avute n vedere
att ngrdirile care reprezint msuri de protecie, ct i ngrdirile care au caracter de
sanciune civil ori penal.
stabilirea coninutului capacitii de folosin, avnd n vedere att actele normative
cu caracter civil, ct i actele normative ale celorlalte ramuri de drept, dac se refer la
drepturi civile.

131

determinarea capacitii de folosin se face lund n considerare numai aptitudinea


persoanei de a fi titular de drepturi i obligaii civile, nu i aptitudinea de a fi titular de
drepturi i obligaii aparinnd altor ramuri de drept.
4. ngrdirile capacitii de folosin
Legislaia civil stabilete dou categorii de ngrdiri: cu caracter de sanciune i cu
caracter de protecie. Aceste ngrdiri pot opera n baza legii sau printr-o hotrre
judectoreasc. Ele pot fi continuate de o lege civil sau penal.
4.1. ngrdiri cu caracter de sanciune. Apar n dou forme:
a) ngrdiri cu caracter de pedeaps penal. Sunt prevzute de Codul penal i se refer
la pedeapsa complimentar i la pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi.
n conformitate cu prevederile art. 53 C. pen., pedepsele complimentare sunt
interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani, degradarea militar i confiscarea total sau
parial a averii. Pedeapsa complimentar a interzicerii unor drepturi const n interzicerea
unuia sau unora din drepturile prevzute de art. 64 C. pen., din punct de vedere al dreptului
civil prezentnd interes interzicerea drepturilor printeti i interzicerea dreptului de a fi
tutore sau curator.
Pedeapsa accesorie const n interzicerea tuturor drepturilor prevzute n art. 64 C. pen.
i ea funcioneaz pe perioada ct o persoan execut o pedeaps privativ de libertate.
b) ngrdiri cu caracter de pedeaps civil.
Art. 508-512 C. civ. actual prevede decderea din drepturile printeti, art. 958-961
prevede nedemnitatea succesoral, art. 119 C. civ. actual prevede acceptarea forat a
motenirii.
4.2. ngrdiri cu caracter de protecie. Aceste ngrdiri sunt prevzute sub forma unor
incapaciti speciale de a ncheia anumite acte juridice ori de a dobndi anumite drepturi, n
scopul ocrotirii unor interese personale.
Incapacitile speciale pot fi clasificate n incapaciti absolute care opereaz n
raporturile dintre cel incapabil de a ncheia actul juridic i orice alt persoan i incapaciti
relative care opereaz n raporturile dintre cel incapabil de a ncheia actul juridic i
anumite persoane.
Incapacitile speciale opereaz de drept n toate cazurile n care sunt ntrunite
condiiile stabilite de lege.
Incapaciti speciale prevzute n C. civ. actual:
incapacitatea minorului de a dispune de bunurile sale prin donaie sau testament [art.
988 alin. (1)];
incapacitatea persoanei de a dispune prin liberaliti n folosul reprezentantului ori
ocrotitorului legal, nainte de a fi primit descrcarea de la instana de tutel, cu excepia
ascendentului [art. 988 alin. (2)];
incapacitatea medicilor, farmacitilor sau altor persoane care au acordat ngrijiri de
specialitate unei persoane n boala de care a decedat, de a primi liberaliti de la acestea,
fcute n timpul bolii (art. 990); sunt exceptai soul, rudele n linie dreapt sau colateralii
privilegiai, alte rude pan la gradul al patrulea, dac dispuntorul, la data liberalitii nu

132

avea so i nici rude n linie dreapt sau colaterali privilegiai [art. 990 alin. (2)]; la fel,
preoii sau alte persoane care au asistat pe cel n cauz din punct de vedere religios n cursul
ultimei boli [art. 990 alin. (3)];
incapacitatea de a primi legate de ctre notarul care a autentificat testamentul,
interpretul care a participat la procedura de autentificare a testamentului, martorii care l
asist pe testator (art. 991 C. civ. actual);
incapacitatea de a cumpra drepturi litigioase de ctre judectori, procurori, grefieri,
executor, avocai, notari publici, consilieri juridici i practicieni n insolven, dac
drepturile litigioase sunt de competena instanei judectoreti n raza creia i desfoar
activitatea [art. 1653 alin. (1) C. civ. actual];
incapacitatea mandatarilor de a cumpra bunurile pentru care sunt nsrcinai s le
vnd [art. 1654 alin. (1) C. civ. actual], cu excepia prevzut la art. 1304 C. civ. actual
(contractul cu sine nsui ori n cazul dublei reprezentri); la fel, prinii, tutorele, curatorul,
administratorul provizoriu pentru bunurile persoanelor pe care le reprezint; de asemenea,
funcionarii publici, judectorii-sindici, practicienii n insolven, executorii, precum i alte
asemenea persoane care ar putea influena condiiile vnzrii fcute prin intermediul lor sau
care au ca obiect bunuri pe care le au n administrare ori a cror administrare o
supravegheaz.
5. ncetarea capacitii de folosin a persoanei fizice
Durata capacitii civile este reglementat de art. 35 C. civ. actual i nceteaz odat cu
moartea persoanei1. Codul civil nu prevede condiiile n care o persoan se consider
decedat, ns art. 147 din Legea nr. 95/2006 privind reforma domeniului sntii stabilete
c data decesului coincide fie cu momentul n care persoana fizic nu mai are activitate
cardiac, fie cu momentul morii cerebrale, cnd exist activitate cardiac, dar s-a constatat
medical ncetarea ireversibil a tuturor funciilor creierului persoanei fizice.
Constatarea morii unei persoane fizice se realizeaz prin dou moduri:
moartea constatat fizic, direct, prin examinarea cadavrului i ntocmirea unui
certificat constatator al decesului de ctre un medic. nregistrarea decesului se face de ctre
primria locului unde s-a produs, n temeiul unei declaraii nsoite de certificatul
constatator al decesului. Dup ntocmirea actului de deces, primria elibereaz certificatul
de deces care servete drept dovad a morii persoanei fizice. Data morii, care semnific i
sfritul capacitii de folosin a persoanei fizice, se nscrie n actul de deces i n
certificatul de deces;
constatarea judectoreasc a morii, n cazurile n care nu este posibil constatarea
morii fizice i deci nu se poate ntocmi certificatul constatator al decesului de ctre medic.
Data morii n asemenea cazuri (persoane disprute de mai mult vreme de la domiciliu sau
disprute n mprejurri speciale) se completeaz n actul de deces pe baza hotrrii
judectoreti declarativ de moarte, irevocabile, care trebuie s cuprind data decesului.
Data morii disprutului se stabilete potrivit cu mprejurrile. n lips de indicii se va stabili
ca dat a morii ultima zi a termenului dup care se poate cere declararea judectoreasc a
morii. Instana judectoreasc va putea rectifica data morii dac se va dovedi adevrat o
alt dat.
1

Idem, p. 41.

133

5.1. Declararea judectoreasc a morii persoanei fizice. Procedura declarrii pe cale


judectoreasc a morii persoanei fizice este strict reglementat de art. 49-57 C. civ. actual.
Potrivit art. 49, de principiu, n cazul persoanei fizice disprute i cnd exist indicii c a
ncetat din via, instana o declar moart prin hotrre judectoreasc dac au trecut 2 ani
de la data ultimelor informaii sau indicii din care rezult c era n via.
Exist i 2 cazuri speciale:
cnd cel disprut n mprejurri deosebite, cum sunt inundaii, cutremur, naufragiu,
catastrof de cale ferat, fapte de rzboi sau altele asemntoare, care ndreptesc a se
presupune decesul, cazuri n care persoana fizic poate fi declarat moart dac au trecut cel
puin 6 luni de la data mprejurrii n care a avut loc dispariia;
cnd este sigur c decesul s-a produs, dei cadavrul nu poate fi gsit sau identificat,
moartea poate fi declarat prin hotrre judectoreasc, fr a se atepta mplinirea unui
termen de la dispariie.
Procedura de declarare a morii este cea din art. 51 C. civ. actual:
a) faza prealabil judecii
se formuleaz o cerere de declarare a dispariiei la instana judectoreasc n
circumscripia creia i-a avut ultimul domiciliu acea persoan;
preedintele instanei dispune ca prin organele poliiei i ale primriei s se culeag
ct mai multe informaii referitor la persoana a crei dispariie se cere a fi declarat;
se afieaz la primrie i la ultimul domiciliu al persoanei respective o invitaie ca
orice persoan care are informaii despre situaia persoanei disprute s le aduc la
cunotin instanei;
preedintele instanei va putea sesiza instana de tutel de la domiciliul persoanei a
crei dispariie se cere a fi declarat pentru a numi, dac este cazul, un curator.
dup trecerea a 30 de zile de la afiarea cererii, se va fixa termen de judecat cu
citarea prilor. Persoana care se consider disprut va fi citat la ultimul domiciliu, iar
dac a avut un mandatar general, va fi citat att la ultimul domiciliu ct i la domiciliul
mandatarului.
b) faza judecii propriu-zise, se desfoar potrivit procedurii obinuite, cu
participarea prilor din proces, cu administrarea probelor necesare dovedirii obiectului
cererii i cu concluziile prilor prezente la dezbateri. Prezena procurorului la judecat i
concluziile lui sunt obligatorii.
Hotrrea are un efect retroactiv (persoana disprut este socotit c a murit la data
stabilit prin hotrre). De la data morii se va proceda la deschiderea succesiunii.
Drepturile viagere se vor stinge. Cstoria celui declarat mort nceteaz cu data stabilit a
morii.
5.2. Anularea hotrrii judectoreti de declarare a morii. Conform art. 936 C. civ.
actual, dac cel declarat mort este n via sau se descoper certificatul de deces, pe baza
morii constatate fizic, se poate cere, oricnd, anularea hotrrii prin care s-a declarat
moartea. Cererea de anulare se face la instana care a pronunat hotrrea, iar judecarea se
va face n procedur de urgen cu ascultarea concluziilor procurorului.
Dac persoana este n via, efectul principal al anulrii hotrrii declarative de moarte
const n faptul c ncetarea capacitii de folosin este nlturat. Efectul anulrii este
retroactiv. Toate drepturile i obligaiile crora li se pusese capt prin hotrrea respectiv
vor renate.

134

Art. 259 alin. (2) C. civ. actual arat ca se reactualizeaz cstoria a crei existen
ncetase; dac ntre timp soul supravieuitor s-a recstorit i a fost de bun-credin, atunci
cstoria lui cu soul declarat mort se consider c a ncetat la data ncheierii noii cstorii;
dac soul supravieuitor a fost de rea-credin, adic a tiut c cel declarat mort este n
via, el se consider bigam. De asemenea, persoana reaprut poate cere bunurile sale de la
motenitori.
5.3. Comorienii. n vechea reglementare, comorienii erau persoanele aflate n grad de
rudenie care decedeaz n aceeai mprejurare, fr a se putea stabili dac una a supravieuit
alteia, caz n care se consider c au decedat n acelai timp.
Potrivit art. 957 alin. (2) C. civ. actual, n cazul morii mai multor persoane fa de care
nu se poate stabili ca una a supravieuit alteia, acestea nu au capacitate de a se moteni una
pe alta.
2. Capacitatea de exerciiu a persoanei fizice
6. Noiune i caractere juridice
Capacitatea de exerciiu a persoanei fizice nseamn aptitudinea sa de a-i exercita
drepturi i de a-i asuma obligaii svrind acte juridice.
Pentru a avea capacitate de exerciiu, trebuie ndeplinite urmtoarele condiii:
persoana fizic s aib capacitate de folosin. Este de neconceput s existe
capacitate de exerciiu fr a exista aptitudinea general i abstract de a avea drepturi i
obligaii;
persoana trebuie s aib discernmnt. Acesta exist n funcie de maturizarea
persoanei fizice, deoarece fiina uman poate s aib reprezentarea faptelor sale i a
consecinelor care le produc numai dup obinerea unei experiene de via. n acest sens, se
cunosc trei faze: o faza a lipsei capacitii de exerciiu, situaie n care se afl minorii, o faz
n care persoana are discernmntul faptelor sale, dar totui legea o protejeaz i i
recunoate o capacitate de exerciiu restrns, situaie n care se afl persoanele de 16 ani i
o faz n care persoana are discernmntul faptelor sale i are capacitate de exerciiu
deplin, aceasta fiind recunoscut persoanelor peste 18 ani.
Capacitatea de exerciiu are urmtoarele caractere juridice:
legalitatea, n sensul c este stabilit i nceteaz numai n condiiile prevzute de
lege;
generalitatea, n sensul c persoana fizic poate s ncheie orice act juridic pentru
exercitarea drepturilor i obligaiilor sale;
inalienabilitatea, n sensul c nimeni nu poate renuna nici n tot, nici n parte la ea;
intangibilitatea, adic nimeni nu poate fi lipsit de ea dect n condiiile stabilite de
lege;
egalitatea, adic nu se face nici o discriminare dup ras, sex, naionalitate.
Comparativ cu capacitatea de folosin, capacitatea de exerciiu nu are universalitate
ntruct nu toate persoanele au capacitate de exerciiu.
7. Lipsa capacitii de exerciiu a persoanei fizice
Nu au capacitate de exerciiu minorul i persoana pus sub interdicie (art. 43 C. civ.
actual).

135

Ca efect al lipsei capacitii de exerciiu, aceste persoane nu pot ncheia personal acte
juridice.
Pentru satisfacerea trebuinelor lor au posibilitatea de reprezentare legal n vederea
ncheierii de acte juridice. Reprezentarea legal este asigurat pentru minorii pn la 14 ani
prin prini sau tutore, iar pentru interziii judectoreti, prin tutore sau curator.
Totui, minorul poate ncheia actele de conservare i acte de dispoziie de valoare mic
ntruct nu-i pot fi vtmtoare.
8. Capacitate de exerciiu restrns
Potrivit art. 41 C. civ. actual, minorul care a mplinit vrsta de 14 ani are capacitate de
exerciiu restrns, iar actele sale juridice sunt ncheie de ctre acesta, cu ncuviinarea
prinilor sau, dup caz, a tutorelui, iar n cazurile prevzute de lege, i cu autorizarea
instanei de tutel. Potrivit alin. (3), minorul cu capacitate de exerciiu restrns poate face
singur acte de conservare, acte de administrare care nu l prejudiciaz, precum i acte de
dispoziie de mic valoare, cu caracter curent i care se execut la data ncheierii lor; de
asemenea, potrivit art. 42 C. civ. actual, minorul poate s ncheie acte juridice privind
munca, ndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu ncuviinarea
prinilor sau a tutorelui, precum i cu respectarea dispoziiilor legii speciale, dac este
cazul, situaii n care exercit singur drepturile i i execut obligaiile izvorte din aceste
acte, dispunnd singur de veniturile dobndite.
Potrivit art. 44 C. civ. actual actele fcute de incapabil sau cel cu capacitate restrns
sunt anulabile, iar potrivit art. 45 C. civ. actual simpla declaraie c este capabil s
contracteze, fcut de cel lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu
restrns, nu nltur anulabilitatea actului. Dac ns a folosit manopere dolosive, instana,
la cererea prii induse n eroare, poate menine contractul atunci cnd apreciaz c aceasta
ar constitui o sanciune civil adecvat.
9. Capacitatea anticipat de exerciiu
Potrivit art. 40 C. civ. actual, pentru motive temeinice, minorul care a mplinit vrsta de
16 ani se poate cstori n temeiul unui aviz medical, cu ncuviinarea prinilor, sau dup
caz a tutorelui, i cu autorizarea instanei de tutel, iar dac un printe refuz, instana de
tutel va decide avnd n vedere interesul superior al copilului.
n acest caz, dobndete capacitate de exerciiu deplin.
10. Capacitatea de exerciiu deplin
Capacitatea de exerciiu deplin const n aptitudinea persoanei fizice de a dobndi i
exercita drepturile civile i de a-i asuma i executa obligaiile civile prin ncheierea oricrui
act juridic civil admis de lege, n mod personal.
Determinarea coninutului capacitii de exerciiu deplin se poate face numai generic,
deoarece nu este posibil o prezentare exhaustiv a tuturor drepturilor i obligaiilor civile
pe care persoana fizic le-ar putea dobndi prin acte juridice civile ncheiate personal.
Coninutul capacitii de exerciiu deplin cuprinde, deci, toate drepturile i obligaiile
civile pe care le poate dobndi i exercita, respectiv asuma i ndeplini o persoan fizic
prin ncheierea de acte juridice civile.

136

11. ncetarea capacitii de exerciiu


Cazuri:
cnd nceteaz capacitatea de folosin (prin moartea sau declararea judectoreasc a
morii persoanei fizice);
prin punerea sub interdicie judectoreasc a persoanei fizice

Seciunea a II-a
Ocrotirea persoanei fizice
Se bucur de ocrotire prin mijloace de ocrotire de drept civil urmtoarele categorii de
persoane fizice: minorii, alienaii i debilii mintali, persoanele fizice aflate n situaii
deosebite.
1. Ocrotirea minorului
1. Ocrotirea printeasc noiune i principiile ocrotirii printeti
Ocrotirea printeasc este mijlocul juridic firesc, obinuit de ocrotire a minorului.
Aceasta i gsete reglementarea n art. 483-512 C. civ. actual. Conform art. 483 C. civ.
actual, ocrotirea printeasc este ansamblul de drepturi i obligaii care privesc persoana i
bunurile copilului i aparin n mod egal ambilor prini. Prinii exercita autoritatea
printeasc numai n interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia,
i i asociaz pe copil la toate deciziile care l privesc, innd cont de vrsta i de gradul sau
de maturitate.
Prin prini, n sensul acestei instituii, nelegem att prinii fireti, ct i adoptatorii.
Ocrotirea printeasc este guvernat de urmtoarele principii:
drepturile printeti se exercit necondiionat n interesul copilului;
prinilor le revin aceleai drepturi i obligaii fa de copiii lor minori;
n privina drepturilor i obligaiilor prinilor nu se face deosebire dup cum copiii
sunt din cstorie, din afara cstoriei ori din nfiere;
n privina bunurilor, printele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului i
invers, copilul nu are nici un drept asupra bunurilor printelui (principiul independenei
patrimoniale);
ocrotirea printeasc nu trece asupra ascendenilor, fiind un drept i o ndatorire
rezervate prinilor;
ocrotirea printeasc nceteaz la majoratul copiilor;
exercitarea ocrotirii printeti se realizeaz sub supravegherea i controlul instanei
de tutela.
2. Coninutul i exercitarea ocrotirii printeti
Potrivit art. 487 C. civ. actual prinii au dreptul i ndatorirea de a crete copilul,
ngrijind de sntatea i dezvoltarea lui fizic, psihic i intelectual, de educaia, nvtura
i pregtirea profesional a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, nsuirilor i nevoilor
copilului; ei sunt datori s dea copilului orientarea i sfaturile necesare exercitrii

137

corespunztoare a drepturilor pe care legea le recunoate acestuia, iar art. 488 C. civ.
actual stabilete ndatoririle specifice: de a crete copilul n condiii care s asigure
dezvoltarea sa fizic, mental, spiritual, moral i social n mod armonios, scop n care
sunt obligai s coopereze cu copilul i s i respecte viaa intim, privat i demnitatea, s
prezinte i s permit informarea i lmurirea copilului despre toate actele i faptele care
l-ar putea afecta i s ia n considerare opinia acestuia, s ia toate msurile necesare pentru
protejarea i realizarea drepturilor copilului i s coopereze cu persoanele fizice i
persoanele juridice cu atribuii n domeniul ngrijirii, educrii i formrii profesionale a
copilului. Dac iau msurile disciplinare, potrivit art. 489 C. civ. actual trebuie s respecte
demnitatea copilului, fiind interzise luarea unor msuri, precum i aplicarea unor pedepse
fizice, de natur a afecta dezvoltarea fizic, psihic sau starea emoional a copilului.
n realizarea ocrotirii, prinii aleg prenumele i, cnd este cazul, numele de familie al
copilului, n condiiile legii (art. 492 C. civ. actual), l supravegheaz (art. 493 C. civ.
actual), pot cere napoierea copilului de la orice persoan (art. 495 C. civ. actual), stabilesc
locuina copilului atunci cnd nu locuiesc mpreun (art. 496 C. civ. actual), felul nvturii
ori al pregtirii profesionale (art. 498 C. civ. actual) i i asigur ntreinerea (art. 499 C. civ.
actual).
Referitor la exercitarea ocrotirii printeti, regula este c drepturile i ndatoririle
printeti se exercit de ctre ambii prini, mpreun i n mod egal. De la aceast regul
exist excepia exercitrii ocrotirii printeti de ctre un singur printe, n situaiile n care
cellalt printe este n imposibilitate de a-i ndeplini drepturile i ndatoririle printeti,
cum ar fi: decesul unuia dintre prini, decderea din drepturile printeti a unuia dintre
prini, punerea sub interdicie judectoreasc a unuia dintre prini, unul dintre prini se
afl n neputin de a-i manifesta voina (art. 507 C. civ. actual), divor (art. 398 C. civ.
actual).
Coninutul ocrotirii printeti se cldete pe dou componente:
latura personal care privete ocrotirea persoanei copilului, un loc important n
cadrul acesteia ocupnd aspectele educative ale ocrotirii persoanei minorului;
latura patrimonial care privete n principal administrarea bunurilor i
reprezentarea minorului sub 14 ani n actele juridice civile i ncuviinarea actelor juridice
civile ale minorului de 14-18 ani.
n caz de nenelegeri ntre prini cu privire la exercitarea ocrotirii printeti, va decide
instana de tutel dup ascultarea prinilor i avnd n vedere ancheta psihosocial.
3. Rspunderea prinilor
Neexercitarea sau exercitarea necorespunztoare a drepturilor printeti, precum i
nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a ndatoririlor printeti, atrage
rspunderea civil, contravenional sau penal, dup caz.
Rspunderea civil este concretizat n luarea msurii decderii din exerciiul
drepturilor printeti, n baza art. 508-512 C. civ. actual. Decderea este total i privete
toi copii nscui la data lurii hotrrii, iar numai prin excepie poate privi anumite drepturi
i anumii copii. Printele deczut nu este exonerat de obligaia de ntreinere a copiilor.
Rspunderea de drept civil a prinilor este angajat pentru faptele lor ilicite faa de
minor (art. 1357 C. civ. actual) i faptele ilicite ale minorului fa de teri (art. 1372 C. civ.
actual).

138

Rspunderea contravenional intervine ori de cte ori prinii nu i ndeplinesc


ndatoririle pentru care actele normative prevd sanciunea contravenional: Legea nr.
61/1991 pentru sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de convieuire social, a
ordinii i linitii publice, la art. 3 pct. 33 sancioneaz prinii care nu au luat msuri fa de
copii pentru a-i mpiedica de la fapte de vagabondaj, ceretorie sau prostituie.
Rspunderea penal poate interveni n cazul infraciunilor de abandon de familie, rele
tratamente aplicate minorului, nerespectarea msurilor privind ncredinarea minorului.
2. Tutela minorului
4. Noiunea, caracterele juridice i principiile tutelei
Prin tutela minorului se nelege mijlocul juridic prin care se asigur ocrotirea
minorului lipsit de ocrotirea printeasc, adic ambii prini sunt decedai, necunoscui,
deczui din drepturile printeti sau li s-a aplicat pedeapsa penal a interzicerii drepturilor
printeti, pui sub interdicie judectoreasc, disprui ori declarai judectorete mori ori
la ncetarea adopiei.
Tutela minorului este reglementat prin dispoziiile art. 110-123 C. civ. actual.
Ca instituie juridic, tutela are urmtoarele caractere juridice:
legalitatea, adic instituirea tutelei, determinarea cazurilor n care se deschide tutela,
procedura de numire a tutorelui, obligaia pentru anumite persoane de a ndeplini sarcina de
tutore, precum i ncetarea tutelei sunt prevzute de lege;
obligativitatea tutelei, n sensul c tutorele numit nu poate refuza sarcina tutelei, cu
excepia cazurilor prevzute de art. 120 C. civ. actual (persoana care a mplinit 60 de ani,
femeia nsrcinat sau mama unui copil mai mic de 8 ani, persoana care exercit o alt
tutel sau curatel, cel care crete i educ 2 sau mai muli copii, cel care, din cauza bolii, a
infirmitii, a felului activitilor desfurate, a deprtrii domiciliului de locul unde se afl
bunurile minorului sau din alte motive ntemeiate, nu ar mai putea s ndeplineasc aceast
sarcin);
personalitatea tutelei, ceea ce nseamn c sarcina ce revine tutorelui trebuie s fie
exercitat de ctre acesta n mod personal, ea neputnd fi exercitat de ctre alt persoan,
prin reprezentare. Cu toate acestea, potrivit art. 122 C. civ. actual instana de tutel, cu
avizul consiliului de familie, poate, innd seama de mrimea i compunerea patrimoniului
minorului, s decid ca administrarea patrimoniului ori doar a unei pri a acestuia s fie
ncredinat, potrivit legii, unei persoane fizice sau persoane juridice specializate;
gratuitatea tutelei minorului, prevzut expres de art. 123 C. civ. actual. Cu toate
acestea, alin. (2) prevede c tutorele poate fi ndreptit, pe perioada exercitrii sarcinilor
tutelei, la o remuneraie al crei cuantum va fi stabilit de instana de tutel, cu avizul
consiliului de familie, innd seama de munca depus n administrarea averii i de starea
material a minorului i a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produse de
bunurile minorului. Instana de tutel, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica
sau suprima aceast remuneraie, potrivit mprejurrilor.
Tutela minorului este guvernat de urmtoarele principii:
principiul generalitii tutelei, potrivit cruia tutela se instituie ori de cte ori un
minor este lipsit de ocrotirea printeasc;
principiul exercitrii tutelei exclusiv n interesul minorului (art. 133 C. civ. actual);
principiul independenei patrimoniale dintre copilul minor i tutore;
principiul controlul instanei de tutel (art. 151-155 C. civ. actual).

139

5. Deschiderea tutelei
Tutela minorului se deschide pentru urmtoarele cazuri (art. 110 C. civ. actual):
ambii prini sunt decedai ori necunoscui;
ambii prini sunt deczui din drepturile printeti sau li s-a aplicat pedeapsa penal
a interzicerii drepturilor printeti;
ambii prini sunt pui sub interdicie judectoreasc;
ambii prini sunt disprui ori declarai judectorete mori;
instana judectoreasc decide instituirea tutelei, la desfacerea adopiei minorului.
Potrivit art. 111 C. civ. actual urmtoarele categorii de persoane sunt obligate s
ntiineze instana de tutel:
persoanele apropiate minorului, precum i administratorii i locatarii casei n care
locuiete minorul;
serviciul de stare civil, cu prilejul nregistrrii morii unei persoane, precum i
notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;
instanele judectoreti, cu prilejul condamnrii la pedeapsa penal a interzicerii
drepturilor printeti;
organele administraiei publice locale, instituiile de ocrotire, precum i orice alt
persoan.
6. Numirea tutorelui
Numirea tutorelui se face de ctre instana de tutel:
Poate fi tutore o persoan fizic sau soul i soia, mpreun, dac nu se afl n vreunul
dintre cazurile de incompatibilitate prevzute de prezentul cod (art. 112 C. civ. actual).
Daca sunt mai muli minori care sunt frai sau surori, se numete un singur tutore.
Nu pot fi tutore, potrivit art. 113 C. civ. actual:
minorul, persoana pus sub interdicie judectoreasc sau cel pus sub curatel;
cel deczut din exerciiul drepturilor printeti sau declarat incapabil de a fi tutore;
cel cruia i s-a restrns exerciiul unor drepturi civile, fie n temeiul legii, fie prin
hotrre judectoreasc, precum i cel cu rele purtri reinute ca atare de ctre o instan
judectoreasc;
cel care, exercitnd o tutel, a fost ndeprtat din aceasta n condiiile art. 158 C. civ.
actual;
cel aflat n stare de insolvabilitate;
cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea ndeplini
sarcina tutelei;
cel nlturat prin nscris autentic sau prin testament de ctre printele care exercita
singur, n momentul morii, autoritatea printeasc.
Dac una dintre aceste mprejurri survine sau este descoperit n timpul tutelei,
tutorele va fi ndeprtat, respectndu-se aceeai procedur ca i la numirea lui.
Printele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, ncheiat n
form autentic, ori, dup caz, prin testament, persoana care urmeaz a fi numit tutore al
copiilor si (art. 114 C. civ. actual). Desemnarea fcut de printele care n momentul
morii era deczut din drepturile printeti sau pus sub interdicie judectoreasc este lipsit
de efecte. Desemnarea poate fi revocat oricnd de ctre printe, chiar i printr-un nscris
sub semntur privat.

140

n cazul de desemnate a mai multor persoane ca tutore, fr vreo preferin, ori exist
mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului n stare s ndeplineasc sarcinile
tutelei i care i exprim dorina de a fi tutore, instana de tutel va hotr innd seama de
condiiile lor materiale, precum i de garaniile morale necesare dezvoltrii armonioase a
minorului (art. 115 C. civ. actual).
Instana de tutel poate hotr, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, la
numirea sau, dup caz, n timpul tutelei, ca tutorele s dea garanii reale sau personale, dac
interesele minorului cer o astfel de msur, hotrnd felul i ntinderea garaniilor (art. 117
C. civ. actual).
Potrivit art. 119 C. civ. actual, numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de ctre
instana de tutel. Dac desemnarea tutorelui s-a fcut prin contract de mandat, cel
desemnat tutore nu poate refuza numirea dect pentru motivele prevzute la art. 120 alin.
(2). Ascultarea minorului care a mplinit vrsta de 10 ani este obligatorie.
n lipsa unui tutore desemnat, dac instana de tutel a constituit consiliul de familie,
numirea tutorelui se face cu consultarea consiliului de familie.
Tutorele poate cere s fie nlocuit dac survine vreuna dintre mprejurrile prevzute la
art. 120 alin. (2) n timpul tutelei. Cererea de nlocuire se adreseaz instanei de tutel care
va hotr de urgen. Pn la soluionarea cererii sale de nlocuire, el este obligat s continue
exercitarea atribuiilor (art. 121 C. civ. actual).
7. Consiliul de familie
Consiliul de familie poate avea atribuii n exercitarea tutelei alturi de tutore, potrivit
art. 124-132 C. civ. actual 1.
Astfel, conform art. 124 C. civ. actual, consiliul de familie se poate constitui pentru a
supraveghea modul n care tutorele i exercit drepturile i i ndeplinete ndatoririle cu
privire la persoana i bunurile minorului. n cazul ocrotirii minorului prin prini, prin darea
n plasament sau, dup caz, prin alte msuri de protecie special prevzute de lege, nu se va
institui consiliul de familie.
Instana de tutel poate constitui un consiliu de familie, compus din 3 rude sau afini,
innd seama de gradul de rudenie i de relaiile personale cu familia minorului. n lips de
rude sau afini, pot fi numite i alte persoane care au avut legturi de prietenie cu prinii
minorului sau care manifest interes pentru situaia acestuia. Soul i soia nu pot fi,
mpreun, membri ai aceluiai consiliu de familie. n aceleai condiii, instana de tutel
numete i 2 supleani. Tutorele nu poate fi membru n consiliul de familie (art. 125 C. civ.
actual). Alctuirea consiliului de familie nu se poate modifica n timpul tutelei, afar numai
dac interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau dac, prin moartea ori dispariia
unuia dintre membri, ar fi necesar completarea (art. 127 C. civ. actual).
Consiliul de familie este convocat cu cel puin 10 zile nainte de data ntrunirii de ctre
tutore, din propria iniiativ sau la cererea oricruia dintre membrii acestuia, a minorului
care a mplinit vrsta de 14 ani sau a instanei de tutel. Prezena tuturor membrilor
consiliului de familie acoper neregularitatea convocrii.
Potrivit art. 130 C. civ. actual, consiliul de familie d avize consultative, la solicitarea
tutorelui sau a instanei de tutel, i ia decizii, n cazurile prevzute de lege. Avizele privesc
1

Idem, pp. 131-136.

141

persoana minorului i actele tutorelui, iar deciziile privesc patrimoniul i ntreinerea


minorului.
La luarea deciziilor, minorul care a mplinit vrsta de 10 ani va fi ascultat, dispoziiile
art. 264 C. civ. actual fiind aplicabile n mod corespunztor.
Deciziile consiliului de familie vor fi motivate i consemnate ntr-un registru special
constituit, care se ine de unul dintre membrii consiliului, desemnat n acest scop de instana
de tutel.
Actele ncheiate de tutore n lipsa avizului consultativ sunt anulabile i atrage
rspunderea tutorelui.
8. Coninutul ocrotirii prin tutel
Coninutul ocrotirii minorului prin tutel se cldete pe dou componente: o latur
personal nepatrimonial, tutorele avnd obligaia s asigure ngrijirea minorului, sntatea
i dezvoltarea lui fizic i mental, educarea, nvtura i pregtirea profesional a acestuia,
potrivit cu aptitudinile lui (art. 134 C. civ. actual) i o latur patrimonial, care const n
administrarea bunurilor minorului, reprezentarea legal a minorului lipsit de capacitate sau
ncuviinarea prealabil a actelor civile ale minorului cu vrsta ntre 14 i 18 ani.
Potrivit art. 136 C. civ. actual msurile privind persoana minorului se iau de ctre
tutore, cu avizul consiliului de familie, cu excepia msurilor care au caracter curent.
Minorul aflat sub tutel are domiciliul la tutore i numai cu autorizarea instanei de
tutel poate avea i o reedin. Ca excepie, tutorele poate ncuviina ca minorul s aib o
reedin determinat de educarea i pregtirea sa profesional, instana de tutel fiind de
ndat ncunotinat de tutore (art. 137 C. civ. actual). Felul nvturii sau al pregtirii
profesionale pe care minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani o primea la data instituirii
tutelei nu poate fi schimbat de acesta dect cu ncuviinarea instanei de tutel (art. 138
C. civ. actual).
Privitor la latura patrimonial, conform art. 140 C. civ. actual dup numirea tutorelui
i n prezena acestuia i a membrilor consiliului de familie, un delegat al instanei de tutel
va verifica la faa locului toate bunurile minorului, ntocmind un inventar, care va fi supus
aprobrii instanei de tutel. Tutorele i membrii consiliului de familie au obligaia s
declare n scris creanele, datoriile sau alte pretenii pe care le au fa de minor, n caz
contrar fiind prezumai c au renunat la ele i pot fi ndeprtai din funcie. Asemenea
creane pot fi pltite voluntar numai cu autorizarea instanei de tutel. nainte de ntocmirea
inventarului, tutorele nu poate face, n numele minorului, dect acte de conservare i acte de
administrare ce nu sufer ntrziere.
Pe timpul tutelei, tutorele va administra bunurile minorului cu bun-credin. n acest
scop, tutorele acioneaz n calitate de administrator nsrcinat cu simpla administrare a
bunurilor minorului. Nu sunt supuse administrrii bunurile dobndite de minor cu titlu
gratuit dect dac testatorul sau donatorul a stipulat altfel, acestea fiind administrate de un
curator ori cel desemnat prin actul de dispoziie ori numit de ctre instana de tutel.
Tutorele are obligaia de a-l reprezenta pe minor n actele juridice, dar numai pn cnd
acesta mplinete vrsta de 14 ani (art. 143 C. civ. actual). El nu poate, n numele minorului,
s fac donaii i nici s garanteze obligaia altuia, excepie fcnd darurile obinuite,
potrivite cu starea material a minorului; de asemenea, nu poate, fr avizul consiliului de
familie i autorizarea instanei de tutel, s fac acte de nstrinare, mpreal, ipotecare ori

142

de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, s renune la drepturile patrimoniale


ale acestuia, precum i s ncheie n mod valabil orice alte acte ce depesc dreptul de
administrare, n caz contrar actele fiind anulabile. Numai ca excepie, poate nstrina, fr
avizul consiliului de familie i fr autorizarea instanei de tutel, bunurile supuse pieirii,
degradrii, alterrii ori deprecierii, precum i cele devenite nefolositoare pentru minor
(art. 144 C. civ. actual).
Pentru fiecare act de dispoziie este necesar autorizarea instanei de tutel n condiiile
n care actul rspunde unei nevoi sau prezint un folos nendoielnic pentru minor, iar la
vnzarea de bunuri, se va arta dac vnzarea se va face prin acordul prilor, prin licitaie
public sau n alt mod; totodat instana de tutel poate indica modul de folosire a sumelor
de bani obinute (art. 145 C. civ. actual).
n cazul minorul care a mplinit vrsta de 14 ani, el ncheie actele juridice cu
ncuviinarea scris a tutorelui, iar dac actul se afla n categoria acelora pe care tutorele nu
le poate face dect cu autorizarea instanei de tutel i cu avizul consiliului de familie, va fi
necesar att autorizarea acesteia, ct i avizul consiliului de familie (art. 146 C. civ.
actual).
Dispoziiile art. 147 C. civ. actual interzic, sub sanciunea nulitii relative, ncheierea
de acte juridice ntre tutore sau soul, o rud n linie dreapt ori fraii sau surorile tutorelui,
pe de o parte, i minor, pe de alt parte; totui, se permite cumprarea la licitaie public a
unui bun al minorului, dac are o garanie real asupra acestui bun ori l deine n
coproprietate cu minorul, dup caz.
Cheltuielile necesare pentru ntreinerea minorului i administrarea bunurilor sale se
acoper din veniturile acestuia. n cazul n care veniturile minorului nu sunt ndestultoare,
instana de tutel va dispune vnzarea bunurilor minorului, prin acordul prilor sau prin
licitaie public. Dac minorul este lipsit de bunuri i nu are prini sau alte rude care sunt
obligate prin lege s i acorde ntreinere ori aceasta nu este suficient, minorul are dreptul
la asisten social, n condiiile legii (art. 148 C. civ. actual).
9. Controlul exercitrii tutelei
Controlul revine instanei de tutel i va fi efectiv i continuu asupra modului n care
tutorele i consiliul de familie i ndeplinesc atribuiile cu privire la minor i bunurile
acestuia, scop n care are sprijinul autoritilor administraiei publice i a instituiilor i
serviciilor publice specializate pentru protecia copilului sau a instituiilor de ocrotire (art.
151 C. civ. actual); de asemenea, instana de tutel va primi ori de cate ori va considera
necesar, ns cel puin anual, de la tutore, o dare de seam despre modul cum s-a ngrijit de
minor, precum i despre administrarea bunurilor acestuia (art. 154 C. civ. actual).
Instana de tutel va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului i la
cheltuielile fcute cu ntreinerea acestuia i cu administrarea bunurilor sale i, dac sunt
corect ntocmite i corespund realitii, va da descrcare tutorelui. Dispensarea de ctre
prini sau de o persoan care ar fi fcut minorului o liberalitate, este interzisa (art. 154 C.
civ. actual).
Daca tutorele, prin faptele sale a produs pagube, pot face plngere mpotriva sa minorul
care a mplinit vrsta de 14 ani, consiliul de familie i oricare membru al acestuia, plngerea
fiind soluionat de urgen, prin ncheiere executorie, de ctre instana de tutel, cu citarea
prilor i a membrilor consiliului de familie (art. 155 C. civ. actual).

143

10. ncetarea tutelei


Tutela minorului poate nceta pentru dou categorii de cauze:
cauze care privesc persoana tutorelui: moartea tutorelui, ndeprtarea de la tutel,
cnd tutorele minorului este nlocuit cu tutorele interzisului, cnd nlocuirea tutorelui are loc
la cererea sa.
cauze care privesc persoana minorului: minorul dobndete capacitatea deplin de
exerciiu, cnd se stabilete filiaia minorului fa de unul sau ambii prini, cnd se ridic
decderea din drepturile printeti, dac se ridic interdicia judectoreasc pentru cel puin
unul dintre prini, dac reapare cel puin un printe, n situaia n care fuseser declarai
disprui ori mori, dac minorul moare.
3. Curatela special a minorului
11. Noiune, instituire, exercitare
Alturi de ocrotirea printeasc i de tutel, curatela minorului constituie tot un mijloc
de ocrotire, dar este o msura cu caracter excepional, subsidiar i temporar, instituit pentru
i pn la soluionarea anumitor situaii prevzute de lege.
Curatela special a minorului se poate institui n urmtoarele cazuri:
cnd apar contradicii de interese ntre minor i ocrotitorul lui legal, printe sau tutore
[art. 150 alin. (1) C. civ. actual];
dac tutorele, din cauza bolii sau alte motive, nu poate ndeplini un anumit act [art.
150 alin. (2) C. civ. actual];
pentru motive temeinice, n cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea
oricrei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va
fi validat ori, dup caz, nlocuit de ctre instana de tutel [art. 150 alin. (3) C. civ. actual];
cnd nlocuirea unui tutore al minorului cu altul nu se face concomitent (art. 119 C.
civ. actual);
Ca i tutela, ocrotirea prin curatel vizeaz dou categorii de atribuii ale curatorului:
cele privitoare la ocrotirea persoanei minorului i cele privitoare la gestiunea patrimoniului
minorului.
Ct privete rspunderea curatorului, aceasta este identic cu cea a tutorelui, pentru
modul cum asigur ocrotirea minorului.
Curatela nceteaz odat cu ncetarea cauzelor care au determinat instituirea ei.
4. Ocrotirea bolnavului psihic prin interdicia judectoreasc
12. Noiune
Persoanele fizice cu tulburri psihice sunt ocrotite prin internare ntr-o unitate de
psihiatrie, potrivit Legii nr. 487/2002, a sntii mintale i a proteciei persoanelor cu
tulburri psihice sau prin punere sub interdicie judectoreasc.
Persoana cu tulburri psihice este definit de art. 5 lit. a) din Legea nr. 587/2002 ca
persoana bolnav psihic, persoan cu dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltat psihic
ori dependent de alcool sau de droguri, precum i persoana care manifest dereglri ce pot
fi clasificate, conform normelor de diagnostic n vigoare n practica medical, ca fiind

144

tulburri psihice. n art. 5 lit. b) este definit persoana cu tulburri psihice grave ca fiind
persoana cu tulburri psihice care nu este n stare s neleag semnificaia i consecinele
comportamentului su, astfel nct necesit ajutor psihiatric imediat.
Nu toate persoanele cu tulburri psihice sunt alienate sau debile mintal, cum ar fi cele
dependente de alcool sau droguri, fat de care se ia msura internrii i tratamentului ntr-o
unitate de psihiatrie. Internarea se face voluntar sau obligatoriu, cnd un medic psihiatru
abilitat hotrte, potrivit art. 45 din lege, c persoana sufer de o tulburare psihic i
consider c exist pericol iminent de vtmare pentru sine sau pentru alte persoane, ori
neinternarea ar antrena o deteriorare a strii de sntate sau ar mpiedica s i se acorde
tratament adecvat. Procedura internrii obligatorii este prevzut de Legea nr. 487/2002 i
Normele de aplicare, publicate n M. Of nr. 373/2 mai 2006. De asemenea procedura
tratamentului medical obligatoriu este prevzut n aceleai acte normative.
Interdicia judectoreasc este msura de ocrotire ce se ia n condiiile expres prevzute
de lege fa de persoana lipsit de discernmnt din cauza alienaiei sau debilitii mintale i
const n lipsirea ei de capacitatea de exerciiu i instituirea tutelei.
Interdicia judectoreasc, ca msur de ocrotire a alienatului sau debilului mintal, se
pronun numai de ctre instana judectoreasc.
Dac n cazul minorului de sub 14 ani lipsa discernmntului are la baza o prezumie
legal, n cazul majorului, lipsa discernmntului datorit alienaiei sau debilitii mintale
are la baz o cauz obiectiv i anume boala persoanei fizice.
Punerea sub interdicie, prin hotrre judectoreasc, are ca prim efect lipsirea total a
persoanei de capacitatea de exerciiu i ca secund efect, numirea unui tutore care s o
reprezinte n toate actele juridice la care particip i s-i administreze bunurile.
Interdicia judectoreasc este reglementat prin art. 164-177 C. civ. actual.
13. Condiiile punerii sub interdicie
Reglementarea condiiilor de fond ale interdiciei judectoreti se afl n dispoziiile
art. 164 C. civ. actual. Aceste condiii sunt:
pusul sub interdicie s fie lipsit de discernmnt;
lipsa de discernmnt s se datoreze alienaiei mintale ori debilitii mintale;
lipsa discernmntului s fie de natura a nu-i permite persoanei s se ocupe de
interesele sale.
Aceste condiii sunt enumerate limitativ de lege i deci punerea sub interdicie este
limitat la acestea, instana neavnd posibilitatea s pronune interdicia n alte condiii.
14. Procedura punerii sub interdicie
Punerea sub interdicie poate fi cerut, n conformitate cu dispoziiile art. 165 C. civ.
actual, de persoanele prevzute la art. 111. Art. 111 C. civ. actual privete obligaia
pentru anumite persoane i organe de stat s ntiineze autoritatea tutelar despre existena
unei cauze care face necesar deschiderea tutelei: persoanele apropiate minorului, precum i
administratorii i locatarii casei n care locuiete minorul, serviciul de stare civil, cu
prilejul nregistrrii morii unei persoane, precum i notarul public, cu prilejul deschiderii
unei proceduri succesorale, instanele judectoreti, cu prilejul condamnrii la pedeapsa

145

penal a interzicerii drepturilor printeti, organele administraiei publice locale, instituiile


de ocrotire, precum i orice alt persoan.
Procedura punerii sub interdicie este alctuit din dou faze: o faz necontradictorie i
o faz contradictorie.
Faza necontradictorie cuprinde o serie de acte i fapte procesuale:
instana comunic procurorului cererea de punere sub interdicie i nscrisurile
anexate;
procurorul dispune cercetrile apreciate ca necesare;
numirea unui curator, dac este cazul;
latitudinea instanei de judecat de a dispune internarea provizorie a celui n cauz, n
condiiile prevzute de lege;
fixarea termenului de judecat, cu citarea prilor i comunicarea cererii i a celorlalte
nscrisuri celui a crui punere sub interdicie se cere.
Faza contradictorie desfurat dup regulile proceselor civile obinuite n care
alienatul mintal sau debilul mintal are poziia de prt. Procesul de punere sub interdicie
are cteva particulariti i anume: obligativitatea participrii procurorului la judecat,
obligativitatea ascultrii prtului, pentru a se constata starea sa mintal. n ipoteza n care
prtul nu este n stare s se nfieze la instan, el va fi ascultat la locul unde se afl, n
prezena procurorului.
n urma dezbaterilor, pe baza probelor administrate, a concluziilor procurorului i a
consultrilor directe, instana de judecat pronun hotrrea de admitere a cererii sau de
respingere a acesteia.
Potrivit art. 169 C. civ. actual interdicia i produce efectele de la data cnd hotrrea
judectoreasc a rmas definitiv ns lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opus
unei tere persoane dect de la data ndeplinirii formalitilor de publicitate prevzute de
Codul de procedur civil, afar numai dac cel de-al treilea a cunoscut punerea sub
interdicie pe alt cale.
15. Efectele punerii sub interdicie judectoreasc
Punerea sub interdicie judectoreasc produce dou efecte principale: lipsirea
interzisului de capacitatea de exerciiu i instituirea tutelei interzisului.
n cazul interdiciei, incapacitatea este permanent, ea acoperind i eventualele
momente de luciditate.
Fiind lipsit total de capacitate de exerciiu, cel pus sub interdicie va putea ncheia
valabil actele juridice numai prin intermediul tutorelui care este reprezentantul su legal.
Identic cazului minorului sub 14 ani, i n cazul interzisului se admite c acesta poate
ncheia singur anumite acte juridice mrunte, care nu-i pot fi vtmtoare. Acestea sunt
actele de conservare a patrimoniului i actele mrunte, cotidiene care se execut n chiar
momentul ncheierii lor.
La fel ca i minorul mai mic de 14 ani, interzisul nu va putea ncheia valabil acte de
administrare a patrimoniului sau acte de dispoziie. Aceste acte le va ncheia prin
intermediul tutorelui.
ncheierea unui act juridic cu nerespectarea incapacitii instituite prin interdicie va fi
sancionat cu nulitatea relativ (art. 172 C. civ. actual).

146

Invocarea nulitii relative poate fi fcut de fostul interzis judectoresc, dup ridicarea
interdiciei, de tutorele interzisului i de reprezentantul parchetului.
n ce privete rspunderea interzisului pentru prejudiciile cauzate prin fapta sa ilicit,
aceasta va fi angajat ori de cte ori victima prejudiciului va face dovada c la data
svririi faptei interzisul a acionat cu discernmnt.
Dup pronunarea interdiciei, se numete tutorele. Art. 174 C. civ. actual stabilete
obligaiile tutorelui care este dator s ngrijeasc de cel pus sub interdicie judectoreasc,
spre a-i grbi vindecarea i a-i mbunti condiiile de via. n acest scop, se vor
ntrebuina veniturile i, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicie judectoreasc.
Privitor la locul ngrijirii, alin. (2) arat c instana de tutel, lund avizul consiliului de
familie i consultnd un medic de specialitate, va hotr, innd seama de mprejurri, dac
cel pus sub interdicie judectoreasc va fi ngrijit la locuina lui sau ntr-o instituie
sanitar. Cnd cel pus sub interdicie judectoreasc este cstorit, va fi ascultat i soul
acestuia.
16. Ridicarea i ncetarea interdiciei judectoreti
Conform art. 177 C. civ. actual dac au ncetat cauzele care au provocat interdicia,
instana judectoreasc va pronuna ridicarea ei.
Cererea pentru ridicarea interdiciei poate fi fcut de cel pus sub interdicie, de tutore,
precum i de toi cei care au fost ndreptii s cear punerea sub interdicie.
Ridicarea interdiciei se face dup aceeai procedur care a fost urmat la pronunarea
ei.
Hotrrea care pronun ridicarea interdiciei i produce efectele de la data cnd a
rmas definitiv.
Interdicia judectoreasc nceteaz prin:
moartea interzisului;
ridicarea interdiciei, prin hotrrea judectoreasc, dac au ncetat cauzele care au
determinat-o.
5. Ocrotirea persoanei fizice prin curatel
17. Definiia i cazurile de instituire a curatelei
Curatela este mijlocul juridic temporar i subsidiar de ocrotire a persoanei fizice
capabile, aflat n anumite situaii expres prevzute de lege care o mpiedic s-si exercite
drepturile, s-si apere interesele i s-si ndeplineasc obligaiile.
Ca instituie juridic, exist dou feluri de curatel:
curatela propriu-zis, instituit pentru ocrotirea unei persoane capabile, aflat n
situaii speciale care o mpiedic s-i urmreasc singur interesele;
o curatel special, instituit pentru ocrotirea pe o perioad scurt a unui incapabil
minor sau a unei persoane pus sub interdicie i care nu are pentru moment un reprezentant
legal.
Curatelei propriu-zise i se aplic regulile de la mandat, iar curatelei speciale regulile de
la tutel.
Principalele cazuri de instituire a curatelei sunt prevzute de art. 178 C. civ. actual, i
anume:

147

dac, din cauza btrneii, a bolii sau a unei infirmiti fizice, o persoan, dei
capabil, nu poate, personal, s i administreze bunurile sau s i apere interesele n
condiii corespunztoare i, din motive temeinice, nu i poate numi un reprezentant sau un
administrator;
dac, din cauza bolii sau din alte motive, o persoan, dei capabil, nu poate, nici
personal, nici prin reprezentant, s ia msurile necesare n cazuri a cror rezolvare nu sufer
amnare;
dac o persoan, fiind obligat s lipseasc vreme ndelungat de la domiciliu, nu a
lsat un mandatar sau un administrator general;
dac o persoan a disprut fr a exista informaii despre ea i nu a lsat un mandatar
sau un administrator general;
curatela succesorala notarial, prevzut de art. 1117 alin. (3) C. civ. actual, cnd nu
exist un custode, un administrator al succesiunii, iar administrarea succesiunii implic
cheltuieli.
Curatela se instituie de instana de tutel sau notar.
18. Numirea curatorului
Art. 180 C. civ. actual dispune c poate fi numit curator orice persoan fizic avnd
deplin capacitate de exerciiu i care este n msur s ndeplineasc aceast sarcin. Cnd
cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, ncheiate n form
autentic, o persoan care s fie numit curator, aceasta va fi numit cu prioritate. Numirea
poate fi nlturat numai pentru motive temeinice, dispoziiile art. 114-120 aplicndu-se n
mod corespunztor.
Instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacitii celui pe care curatorul l
reprezint.
n exercitarea curatelei, curatorul trebuie s in seama de cauza care a generat
instituirea curatelei.
19. ncetarea curatelei
Dac au ncetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicat de
instana de tutel la cererea curatorului, a celui reprezentat sau a celor prevzui la art. 111
C. civ. actual.

Seciunea a III-a
Identificarea persoanei fizice
1. Introducere
Identificarea persoanei fizice nseamn individualizarea omului n raporturile juridice
civile.
Deoarece unul din elementele eseniale ale raportului juridic civil l reprezint subiecii,
este absolut necesar ca pentru stabilirea raportului juridic civil, subiecii s fie strict
delimitai, astfel nct s nu se produc confuzii n exercitarea drepturilor i asumarea
obligaiilor, n scopul realizrii obiectului raportului juridic.

148

Subiecii particip la o multitudine de raporturi juridice (civile, administrative, penale


etc.), motiv pentru care instituia identificrii este complex, ea fiind studiat de majoritatea
ramurilor de drept, ns problemele generale, comune, sunt studiate n cadrul dreptului civil
i deci, n msura n care alte ramuri de drept nu conin dispoziii, se aplic dreptul civil, ca
drept comun.
Necesitatea identificrii persoanei fizice are explicaie plural:
este o necesitate general, ntruct se realizeaz n toate raporturile juridice;
este o necesitate permanent, ntruct persoana fizic, atta vreme ct triete,
particip la raporturi juridice.
Interese generale (societatea e interesat ca fiecare membru al ei s fie individualizat),
dar i interese personale (nevoia fiecrui individ de a fi el nsui n raporturile juridice)
oblig la identificarea persoanei fizice.
Natura juridic a instituiei privind identificarea persoanei fizice reflectat, prin
coninutul sau, o situeaz n rndul drepturilor subiective civile nepatrimoniale ale
persoanei fizice.
Mijloacele de identificare a persoanei fizice sunt: numele (numele de familie,
prenumele, pseudonimul, porecla), domiciliul (domiciliul propriu-zis i reedina) i starea
civil.
1. Numele persoanei fizice
2. Definiie, coninut i caractere juridice
Numele este acel atribut de identificare a persoanei fizice care const n dreptul omului
de a fi individualizat n familie i societate prin cuvintele stabilite, n temeiul legii, cu
aceast semnificaie.
Art. 82 C. civ. actual dispune: Orice persoan are dreptul la numele stabilit sau
dobndit, potrivit legii.
Numele persoanei fizice cuprinde, potrivit art. 83 C. civ. actual, numele de familie i
prenumele.
Numele persoanei fizice n limbaj curent are dou sensuri: un sens larg (nume de
familie i prenume) i un sens restrns (nume de familie).
Odat stabilit, acest atribut de identificare confer persoanei fizice urmtoarele:
dreptul de a-l purta i a-l folosi;
dreptul de a se opune oricrei alte persoane de a-i folosi numele;
dreptul de a cere ndreptarea greelilor de scriere a numelui n orice acte.
Caracterele juridice ale numelui sunt:
legalitatea numelui, n sensul c se dobndete, se modific i se pierde numai n
condiiile stabilite de lege;
opozabilitatea absolut (erga omnes) a acestui drept, ntruct se impune a fi respectat
de ctre toate celelalte persoane existente;
inalienabilitatea dreptului la nume, n sensul c nu poate fi vndut, donat, concesionat
nici n tot, nici n parte;
personalitatea dreptului la nume, n sensul c este legat de om, de persoana sa, nu
poate fi exercitat de altcineva. Excepie: cazul minorului care cere schimbarea numelui, de
ctre prinii si majori.

149

universalitatea dreptului la nume, n sensul c orice persoan are dreptul la numele


stabilit potrivit legii;
unitatea dreptului la nume, n sensul c cele dou elemente individualizeaz aceeai
persoan: numele n societate i prenumele n familie);
imprescriptibilitatea dreptului la nume, att extinctiv orict ar dura neexercitarea
lui, nu se va pierde ct i achizitiv orict s-ar folosi un nume, nu poate fi dobndit dect
n condiiile legii.
3. Numele de familie propriu-zis
Art. 84 Codul civil actual arat c numele de familie se dobndete prin intermediul
filiaiei i poate fi modificat prin efectul schimbrii strii civile, n condiiile prevzute de
lege.
n consecin, copilul din cstorie ia numele comun al prinilor sau va lua numele
unuia dintre ei ori numele lor reunite (prin nvoiala prinilor), dac prinii nu au un nume
comun.
Prenumele se stabilete la data nregistrrii naterii, pe baza declaraiei de natere.
Prenumele este dat de prini, ns cu respectarea dispoziiilor alin. (2) al art. 84 Codul civil
actual care interzice nregistrarea de ctre ofierul de stare civil a prenumelor indecente,
ridicole i a altora asemenea, de natur a afecta ordinea public i bunele moravuri ori
interesele copilului, dup caz.
Potrivit art. 84 alin. (3) Codul civil actual, numele de familie i prenumele copilului
gsit, nscut din prini necunoscui, precum i cele ale copilului care este prsit de ctre
mam n spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilit n termenul prevzut de lege, se
stabilesc prin dispoziia primarului comunei, oraului, municipiului sau al sectorului
municipiului Bucureti n a crui raz teritorial a fost gsit copilul ori, dup caz, s-a
constatat prsirea lui, n condiiile legii speciale.
Numele se modific ca urmare a schimbrii strii civile i anume schimbarea n filiaia
persoanei, adopia i cstoria.
Schimbarea filiaiei este cauz a schimbrii numelui n urmtoarele situaii:
stabilirea filiaiei copilului gsit, nscut din prini necunoscui, caz n care numele
stabilit pe cale administrativ va fi nlocuit cu cel firesc;
stabilirea filiaiei copilului din afara cstoriei fa de al doilea printe, caz n care
instana va putea ncuviina ca acel copil s poarte numele acelui printe fa de care s-a
stabilit filiaia;
tgada paternitii copilului din cstorie dispus prin hotrrea irevocabil de
admitere a aciunii n tgada paternitii, va avea ca efect schimbarea strii civile a copilului
care, din copil din cstorie, devine copil din afara cstoriei. Copilul nu va mai purta
numele tatlui, ci al mamei;
admiterea contestaiei recunoaterii unui copil din afara cstoriei, caz n care copilul
va rmne cu situaia de copil din afara cstoriei a crui filiaie este stabilit numai fa de
mama i copilul va purta numele acesteia.
Adopia determin modificarea numelui n urmtoarele situaii:
ncuviinarea adopiei, caz n care adoptatul dobndete numele celui ce adopt;
desfacerea adopiei, caz n care adoptatul dobndete vechiul sau nume avut nainte
de adopie;

150

anularea adopiei, caz n care copilul revine le numele anterior.


Cstoria schimba numele astfel:
n cazul ncheierii cstoriei, soii vor trebui s declare n faa ofierului de stare
civil numele care l vor purta. Soii au trei posibiliti: s-i pstreze fiecare numele
dinaintea cstoriei; s ia numele unuia sau altuia dintre ei, s ia numele lor reunite sau un
so s i pstreze numele i cellalt s ia numele reunite. n afar de aceste variante
prevzute de lege soii nu mai pot aduga altele;
n cazul desfacerii cstoriei prin divor, fiecare dintre fotii soi va purta numele pe
care l avea nainte de cstorie. De la aceast regul exist i excepia potrivit creia soul
care a purtat n timpul cstoriei numele celuilalt so poate s-l poarte i dup divor dac
soii se nvoiesc n acest sens ori ncuviineaz instana judectoreasc;
n cazul nulitii cstoriei, soii urmeaz s revin la numele purtat anterior
ncheierii cstoriei;
n cazul ncetrii cstoriei prin moartea unuia dintre soi, cellalt so i va pstra
numele i chiar poate s-l dea ca nume de familie comun n cstoria subsecvent.
4. Schimbarea numelui pe cale administrativ
Potrivit O.G. nr. 41/2003 privind dobndirea i schimbarea pe cale administrativ a
numelor persoanelor fizice, numele poate fi schimbat printr-o cerere adresat serviciului
public comunitar de evident a persoanelor, aflat n subordinea consiliului local al comunei,
oraului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureti n a crui raz i are persoana
domiciliul, cu indicarea motivelor. Art. 4 stabilete ca motive temeinice: nume format din
expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau n alt mod; cnd persoana a
folosit n exercitarea profesiei numele pe care vrea s l dobndeasc, cnd au fost fcute
meniuni greite n registrele de stare civil, cnd numele e format din mai multe cuvinte,
cnd prinii i-au schimbat numele pe cale administrativ, cnd persoanei i s-a ncuviinat
schimbarea sexului .a.
Cererea se public, n extras n Monitorul Oficial al Romniei, partea a III-a i orice
persoan interesat poate face opoziie n scris i motivat, n termen de 30 de zile,
soluionarea fiind de competena serviciului public judeean i al municipiului Bucureti.
Serviciul menionat propune primarului fie emiterea deciziei de admitere a cererii de
schimbare a numelui, caz n care se vor face meniuni n actele de stare civil, fie
respingerea cererii, caz n care exist calea unei aciuni n justiie.
5. Retranscrierea numelui de familie
Reglementat de dispoziiile art. 20 din O.G. nr. 41/2003, aceast operaiune se refer
la persoanele al cror nume de familie a fost nregistrat n actele de stare civil, tradus n
alt limb dect n cea matern ori cu ortografia altei limbi, persoane care pot cere
nscrierea, prin meniune pe aceste acte, a numelui de familie retradus sau cu ortografia
limbii materne, att la rubricile privind pe titulari, ct i la cele referitoare la prinii lor.
Cererea se depune la serviciul public care pstreaz registrele de stare civil i se
aprob de ctre primar. n baza aprobrii date de primar se face meniunea artat mai sus.
Dac cererea se respinge, solicitantul poate face contestaie la instana judectoreasc
de contencios administrativ.

151

6. Pseudonimul
Pseudonimul este cuvntul sau grupa de cuvinte care individualizeaz persoana fizic
n societate, de regul ntr-un anumit domeniu de activitate. El devine primul mijloc de
individualizare a celui n cauz n domeniul respectiv.
Dreptul la pseudonim este reglementat de art. 254 Cod civil actual i permite aprarea
pseudonimului pe calea justiiei
Caracteristica dominant a pseudonimului este autodesemnarea.
Pseudonimul nu este supus regulilor ce privesc numele referitoare la stabilirea,
modificarea, schimbarea pe cale administrativ sau renscrierea.
7. Porecla
Porecla este considerat un supranume dat unei persoane, ales n legtur cu o trstur
aparte, fie privind aspectul exterior, fie profesia unei persoane.
Nu se confund cu pseudonimul, dei porecla const, ca i acesta, dintr-un cuvnt sau o
grupare de cuvinte, prin aceea c nu este protejat juridicete, ntruct nu formeaz obiectul
unui drept subiectiv.
2. Codul numeric personal
Este un mijloc de individualizare a persoanei fizice, reglementat de art. 6 din O.U.G.
nr. 97/2005 privind evidena, domiciliul, reedina i actele de identitate ale cetenilor
romani, reprezentnd un numr semnificativ ce constituie singurul identificator pentru toate
sistemele informatice care prelucreaz date cu caracter personal. Fiecrei persoane fizice i
se atribuie, ncepnd de la natere, un CNP care se nscrie n actele de stare civil i se preia
n celelalte acte cu caracter oficial.
3. Domiciliul persoanei fizice
8. Definiie, importan i caractere juridice
Domiciliul este un atribut de identificare a persoanei fizice care o individualizeaz n
spaiu, indicnd locuina principal a persoanei fizice.
Domiciliul este reglementat de art. 86-97 C. civ. actual i alte legi.
Potrivit art. 86 C. civ. actual, cetenii romni au dreptul s i stabileasc ori s i
schimbe, n mod liber, domiciliul sau reedina, n ar sau n strintate, cu excepia
cazurilor anume prevzute de lege. Dac prin lege nu se prevede altfel, o persoan fizic nu
poate s aib n acelai timp dect un singur domiciliu i o singur reedin, chiar i atunci
cnd deine mai multe locuine. Conform art. 87 C. civ. actual, domiciliul persoanei fizice,
n vederea exercitrii drepturilor i libertilor sale civile, este acolo unde aceasta declar c
i are locuina principal.
Domiciliul nu se confund cu locuina, ci este un drept subiectiv nepatrimonial.
Locuina constituie obiectul unui al drept subiectiv civil, cu caracter patrimonial care
cuprinde dreptul de proprietate (atunci cnd locuina aparine persoanei fizice), dreptul de
uzufruct, dreptul de habitaie, dreptul de locaie (atunci cnd locuina a fost nchiriat). Dei
cele dou drepturi nu se confund, totui se vorbete de domiciliul persoanei fizice ca de
locuina sa principal.

152

Importana juridic a domiciliului const n identificarea persoanei fizice n spaiu,


aspect absolut necesar n cadrul raporturilor juridice de drept civil.
Reedina persoanei fizice, potrivit art. 88 C. civ. actual, este n locul unde i are
locuina secundar.
Ca orice drept subiectiv nepatrimonial, domiciliul prezint aceleai trsturi care
caracterizeaz aceste categorii de drepturi: legalitatea, opozabilitatea erga omnes,
inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, caracterul strict personal i universalitatea.
Domiciliul prezint i caractere juridice specifice:
obligativitatea, n sensul c potrivit normelor juridice n vigoare, orice persoan fizic
trebuie s aib un domiciliu. Dac cineva nu are o locuin, se consider ca are domiciliul la
ultimul domiciliu, iar dac nu se cunoate domiciliul, se prezum ca reedina este
domiciliu; n fine, dac nici reedina nu este cunoscut, la locul unde persoana se gsete
(art. 90 C. civ. actual);
unicitatea, n sensul c fiecare persoan fizic poate avea un singur domiciliu. Dac o
persoan are o singur locuin principal, acolo este i domiciliul su. Dac are dou sau
mai multe locuine, numai cea principal va fi considerat domiciliul persoanei fizice;
stabilitatea domiciliului, n sensul c este locuina folosit n mod obinuit. Aceasta
difereniaz domiciliul fa de reedin. Prin stabilitatea domiciliului nu se nelege c
odat stabilit domiciliul, nu poate fi schimbat. Schimbarea poate interveni oricnd, ns nu
afecteaz stabilitatea domiciliului.
9. Felurile domiciliului
Potrivit legii, exist mai multe tipuri de domiciliu: domiciliu de drept comun, domiciliu
legal, domiciliu convenional i domiciliu profesional.
Sunt i alte criterii de clasificare:dup statul unde i are domiciliul persoana (domiciliu
n ar sau n strintate), dup criteriul succesiunii domiciliilor (fostul i actualul
domiciliu), dup domiciliul soilor (domiciliul conjugal comun i domicilii separate).
9.1. Domiciliul de drept comun. Domiciliul de drept comun este locuina principal
aleas n mod liber de persoana fizic cu capacitate deplin de exerciiu.
Stabilirea domiciliului de drept comun se face n mod liber de ctre orice persoana
fizica n orice localitate din ar, n condiiile legii (art. 86 C. civ. actual).
Domiciliul pe care l-a avut persoana fizic pn la majorat (domiciliul legal) se
convertete n domiciliul de drept comun, dup care persoana fizic major i poate stabili
domiciliul fr nici o restricie.
Stabilirea domiciliului se face la cererea persoanei fizice interesate, care declar pe
propria rspundere adresa la care are locuina asigurat i opereaz numai atunci cnd cel
care ocup sau se mut ntr-un anumit loc a fcut-o cu intenia de a avea acolo locuina
principal, dovada rezultnd din declaraiile persoanei fcute la organele administrative
competente s opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar n lipsa acestor declaraii,
din orice alte mprejurri de fapt.
Dovada domiciliului de drept comun se face prin cartea de identitate (art. 91 C. civ.
actual).
9.2. Domiciliul legal. Domiciliul legal este cel stabilit de lege pentru ocrotirea
anumitor categorii de persoane fizice.

153

Potrivit art. 92 C. civ. actual, domiciliul minorului care nu a dobndit capacitate


deplin de exerciiu n condiiile prevzute de lege este la prinii si sau la acela dintre
prini la care el locuiete n mod statornic. n cazul n care prinii au domicilii separate i
nu se neleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instana de tutel, ascultndu-i pe
prini, precum i pe copil, dac acesta a mplinit vrsta de 10 ani, va decide innd seama
de interesele copilului. Pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti, minorul este
prezumat c are domiciliul la printele la care locuiete n mod statornic. Prin excepie, n
situaiile prevzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane
de ncredere, cu consimmntul acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi i la
o instituie de ocrotire.
Domiciliul minorului, n cazul n care numai unul dintre prinii si l reprezint ori n
cazul n care se afl sub tutel, precum i domiciliul persoanei puse sub interdicie
judectoreasc este la reprezentantul legal.
Cazuri speciale:
conform art. 93 C. civ. actual, domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de
ocrotirea prinilor si i supus unor msuri de protecie special, n cazurile prevzute de
lege, se afl la instituia, la familia sau la persoanele crora le-a fost dat n plasament;
conform art. 94 C. civ. actual, n cazul n care s-a instituit o curatel asupra bunurilor
celui care a disprut, acesta are domiciliul la curator, n msura n care acesta este
ndreptit s l reprezinte;
conform art. 95 C. civ. actual, dac a fost numit un curator special pentru
administrarea bunurilor succesorale, cei chemai la motenire au domiciliul la curator, n
msura n care acesta este ndreptit s i reprezinte.
9.3. Domiciliul convenional. Domiciliul convenional este adresa stabilit prin
acordul de voin al prilor unui act juridic civil n vederea executrii drepturilor sau a
exercitrii obligaiilor nscute din acel act (art. 97 C. civ. actual).
Din definiie rezult c prin voina prilor se urmrete ca anumite efecte ale actului
juridic s se produc la o anumit adresa aleas n mod convenional.
Stabilirea domiciliului convenional reprezint o convenie accesorie prin care prile
fac o simplificare a formelor procedurale de exercitare a drepturilor i executare a
obligaiilor, pentru a evita deplasri inutile. Alegerea domiciliului convenional se poate
face n interesul uneia dintre pri sau al ambelor. Fiind o convenie, acesteia i sunt
aplicabile toate regulile i cerinele pentru actele juridice civile bilaterale.
Exist i cazuri cnd domiciliul ales nu este o convenie, ci este stabilit prin lege.
Astfel, conform art. 112 C. pr. civ., persoana fizic care locuiete n strintate i
formuleaz o cerere de chemare n judecat la o instan romn, are obligaia s
menioneze i domiciliul ales n Romnia n vederea comunicrii actelor de procedur; de
asemenea, prtul care locuiete n strintate are obligaia s indice un domiciliu n
Romnia pentru comunicarea actelor de procedur [art. 114 alin. (4) C. pr. civ.].
9.4. Domiciliul profesional. Potrivit art. 96 C. civ. actual, cel care exploateaz o
ntreprindere are domiciliul i la locul acelei ntreprinderi, n tot ceea ce privete obligaiile
patrimoniale ce s-au nscut sau urmeaz a se executa n acel loc.
Domiciliul profesional privete numai profesionitii: comerciani i alte persoane
autorizate sa desfoare activiti economice sau profesionale.

154

3. Reedina persoanei fizice


Comparativ cu domiciliul, reedina este locuina secundar a persoanei fizice (art. 88
C. civ. actual).
Reedina reprezint tot un atribut de identificare n spaiu a persoanei fizice. Este un
drept subiectiv nepatrimonial ocrotit de lege, fiind o alt adres dect cea a domiciliului.
Conform art. 86 alin. (2) C. civ. actual, o persoana fizica nu poate avea n acelai timp
dect o singur reedin.
Dovada reedinei se face cu cartea de identitate.

Seciunea a IV-a
Starea civil a persoanei fizice
1. Noiune i caractere juridice
Potrivit art. 98 C. civ. actual starea civil este dreptul persoanei de a se individualiza,
n familie i societate, prin caliti strict personale care decurg din actele i faptele de stare
civil.
Starea civil este un atribut de identificare a persoanei fizice i const ntr-un ansamblu
de caliti strict personale de care legea leag consecine juridice, cu ajutorul crora
persoana fizic se individualizeaz n societate i familie.
Elementele strii civile sunt: naionalitatea, cetenia, vrsta, sexul, capacitatea,
cstoria, rudenia, aliana, filiaia.
Starea civil nu se rezum la un simplu drept subiectiv nepatrimonial, ci se exprim
ntr-un ansamblu de drepturi i obligaii.
Starea civil a persoanei fizice cuprinde n coninutul de drept subiectiv urmtoarele
prerogative:
posibilitatea omului de a se individualiza prin starea civil;
facultatea de a pretinde s fie individualizat de ctre alii, prin starea civil;
prerogativa de a apela, la nevoie, la concursul forei de constrngere a statului.
ntotdeauna starea civil este determinat de lege i se dobndete ca urmare a
existenei unor fapte juridice (natere sau moarte), a ncheierii unor acte juridice (cstorie,
adopie), n baza unor hotrri judectoreti referitoare la starea civil (hotrrea de divor,
de stabilire a filiaiei, de anulare a cstoriei).
Starea civil are caracterele juridice ale drepturilor personale nepatrimoniale: opozabilitatea erga omnes, inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, personalitatea, universalitatea.
La acestea se adaug un caracter specific, indivizibilitatea, n sensul c o persoan fizic are
una i aceeai stare civil la un moment dat i aceast stare civil nu poate fi scindat.
1. Coninutul strii civile
Este format din urmtoarele elemente:
2. Filiaia
Filiaia constituie o relaie de descendena a persoanei din prinii si. Din filiaie
rezult rudenia, definit de art. 405 C. civ. actual ca legtura bazat pe descendena
persoanelor una din alta sau faptul ca mai multe persoane au un descendent comun.

155

Rudenia este fireasc, prin legtur de snge sau civil, prin adopie.
Rudenia de snge este n linie dreapta (persoanele sunt nscute unele din altele, direct,
spre exemplu printe-copil, sau indirect, spre exemplu bunic-nepot) i n linie colateral,
spre exemplu, fraii ntre ei (art. 406 C. civ. actual).
Filiaia poate fi din cstorie, atunci cnd naterea sau concepia persoanei au avut loc
n timpul cstoriei, ori din afara cstoriei, atunci cnd naterea sau concepia persoanei au
avut loc n afara cstoriei.
Filiaia este de mai multe feluri:
filiaia dup mam, rezult din faptul naterii (art. 408 C. civ. actual), ns n cazurile
prevzute de lege, filiaia se stabilete prin recunoatere voluntar (art. 415 C. civ. actual)
sau prin hotrre judectoreasc de admitere a aciunii n stabilirea filiaiei fa de mam
(art. 422-423 C. civ. actual). Naterea se nregistreaz n registrul de stare civil, copilul
dobndind filiaia, adic: nume, domiciliu, dreptul la ngrijire, dreptul la motenire .a.;
filiaia fat de tat, rezultat din faptul procreaiei i nu poate fi dovedit dect
indirect, fiind instituite trei prezumii pentru stabilirea paternitii: copilului nscut sau
conceput n timpul cstoriei are ca tat pe soul mamei [art. 414 alin. (1) C. civ. actual], iar
pentru copilul din afara cstoriei se aplic prezumia timpului legal al concepiei copilului,
potrivit creia intervalul de timp cuprins ntre a treisutea i a o sutoptzecea zi dinaintea
naterii copilului este timpul legal al concepiei [art. 412 alin. (1) C. civ. actual], cu
posibilitatea admis de alin. (2) ca prin mijloace tiinifice s se fac dovada concepiei n
afara intervalului, precum i prezumia prevzut de art. 426 C. civ. actual conform creia
paternitatea se prezum dac se face dovada c pretinsul tat a convieuit cu mama copilului
n perioada timpului legal al concepiei, prezumie ce poate fi nlturat, potrivit alin. (2),
numai dac pretinsul tat dovedete ca este exclus ca el s fi conceput copilul;
filiaia n cazul reproducerii umane asistat medical cu ter donator, numit i filiaie
artificial, rezult din fertilizarea artificial, cu ajutorul tehnicilor medicale i este
reglementat de art. 441-47 C. civ. actual. Potrivit art. 441, reproducerea uman asistat
medical, cu ter donator, nu determin nicio legtur de filiaie ntre copil i donator,
generalitatea textului nsemnnd c este aplicabil att brbatului donator, ct i femeii
donatoare. Prinii adic un brbat i o femeie sau o femeie singur, nu i cuplurile
homosexuale, dac recurg la aceast tehnic, trebuie s-i dea consimmntul n prealabil
n faa unui notar public care s le explice consecinele legate de filiaie, consimmnt ce
poate fi revocat oricnd, n scris, inclusiv n faa medicului specialist, pn la momentul
concepiuni (art. 442 C. civ. actual). Potrivit art. 443 C. civ. actual, nimeni nu poate
contesta filiaia copilului pe motive ce in de reproducerea asistat medical i nici copilul
astfel nscut nu poate contesta filiaia sa. Potrivit art. 444 C. civ. actual, soul mamei care
nu a consimit, poate tgdui paternitatea copilului astfel nscut. Pentru copilul conceput n
afara cstoriei, brbatul care a consimit i nu recunoate copilul, rspunde faa de mam i
copil, paternitatea fiind recunoscut pe cale judectoreasc. Informaiile privind acest tip de
reproducere, sunt confideniale, cu excepia cazului cnd instana decide altfel sau cnd
sntatea descendenilor copilului este prejudiciat grav (art. 445 C. civ. actual);
filiaia din adopie, reglementat de art. 451-473 C. civ. actual, rezult din
operaiunea juridic prin care se creeaz legtura de filiaie ntre adoptator i adoptat,
precum i legturi de rudenie intre adoptat i rudele adoptatorului, ncetnd legturile de
rudenie fireasc. Filiaia din adopie produce aceleai efecte cu filiaia fireasc (art. 471
C. civ. actual).

156

3. Starea conjugal a persoanei fizice


nseamn starea civil a persoanei fizice n raport cu cstoria, adic persoana
cstorit sau necstorit.
Starea conjugal de persoan cstorit reiese din actul juridic al cstoriei ncheiat n
faa ofierului de stare civil; cstoria religioas nu produce efecte juridice i poate fi
celebrat ulterior ncheierii actului cstoriei [art. 259 alin. (3) C. civ. actual].
Persoana necstorit este cea care nu a fost niciodat cstorit sau cstoria a fost
declarat nul, a fost desfcut prin divor sau a ncetat prin moartea soului.
4. Sexul
Este element de identificare a persoanei fizice, consemnat n actele de stare civil, pe
baza certificatului medical constatator al naterii. n cazul schimbrii de sex, constatat prin
hotrre judectoreasc, se face meniunea modificrii sexului n actele de stare civil.
Conform art. 63 alin. (3) C. civ. actual, utilizarea tehnicilor de reproducere uman
asistat medical nu este admis pentru alegerea sexului viitorului copil dect n scopul
evitrii unei boli ereditare grave legate de sexul acestuia.
5. Cetenia
Constituie un element de individualizare i nseamn legtura juridic a persoanei
fizice cu un anumit stat, fiind nregistrat n actele de stare civil.
6. Vrsta
Reprezint timpul trecut de la naterea persoanei fizice pan la un moment dat din viaa
ei. n funcie de vrst, persoana este ncadrat n anumite categorii.
2. Izvoarele strii civile
Sunt faptele, actele de stare civil, hotrrile judectoreti privind starea civil i legea.
7. Faptele de stare civil
Naterea i moartea sunt faptele de stare civil care dau natere, respectiv sting starea
civil.
Naterea este un fapt material cu efecte referitoare la filiaie, nume, cetenie, locul i
data naterii. n baza naterii, fcut prin declaraia verbal a prinilor sau a altor persoane
desemnate, nsoit de certificatul medical constatator al naterii, actul de identitate al
mamei i declarantului, certificatul de cstorie al prinilor ori datele de identificare ale
tatlui copilului din afara cstoriei, se ntocmete actul de stare civil. Declaraia de natere
se face n maxim 15 zile de la natere; dac se face ulterior, dar ntr-un an, ntocmirea
actului de natere se face cu aprobarea primarului; pentru cazul trecerii mai mult de un an,
este necesar o hotrre judectoreasc. Pentru copilul gsit, actul de natere se face n 30
de zile pe baza unui proces-verbal ncheiat i semnat de reprezentanii serviciului public de
asisten social, poliiei i medic, n baza aprobrii primarului.

157

Moartea este faptul material cu efecte juridice: ncetarea capacitii de folosin,


deschiderea succesiunii celui decedat, ncetarea cstoriei.
Decesul este constatat fizic sau declarat printr-o hotrre judectoreasc, fiind urmat de
ntocmirea actului de deces, pe baza declaraiei verbale a membrilor familiei decedatului,
iar n lips, de a medicului de la unitatea sanitar unde s-a produs decesul ori a altei
persoane care are cunotin de deces, depus n 3 zile de la ncetarea din via a persoanei.
Dac decesul este cauzat de sinucidere, accident sau alte cauze violente, ori n cazul gsirii
unui cadavru, declararea se face n 48 de ore de la sesizarea poliiei ori parchetului, caz n
care ntocmirea actului de deces se face cu autorizarea parchetului.
8. Actele de stare civil
Sunt acele operaiuni juridice prin care se creeaz sau modific starea civil i anume:
cstoria, recunoaterea filiaiei i adopia.
Cstoria ca act juridic, reprezint uniunea liber consimit dintre brbat i femeie, n
scopul ntemeierii unei familii. Dup ndeplinirea condiiilor de fond i de form, ofierul de
stare civil procedeaz la ncheierea cstoriei. Conform art. 279 C. civ. actual, locul
celebrrii cstoriei este sediul serviciului public comunitar local de eviden a persoanelor
sau al primriei, ns pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului, poate fi i alt loc.
Soii trebuie s-i manifeste consimmntul n mod liber.
Recunoaterea filiaiei este un act unilateral, solemn, personal i irevocabil prin care
mama sau tatl copilului recunoate un copil ca fiind al sau. Recunoaterea se poate face
prin declaraie la oficiul de stare civil, prin nscris autentic sau prin testament.
Adopia este actul prin care se manifest consimmntul persoanelor expres prevzute
de lege, n forma i condiiile legale, prin care se nate raportul de filiaie ntre adoptat i
adoptator.
9. Hotrrea judectoreasc
Sunt acele hotrri pronunate n soluionarea aciunilor de stare civil, i anume:
aciuni n reclamaie de stat, care permit persoanei fizice s obin recunoaterea unei
stri civile, alta dect cea aparent. Intr n aceast categorie: aciuni n stabilirea paternitii
copilului din afara cstoriei, aciuni n stabilirea filiaiei fa de mam;
aciuni n contestaie de stat, care au drept scop nlturarea unei stri civile, pretins
nereal cu alt stare civil, pretins real. Intr n aceast categorie: aciuni n tgada
paternitii copilului din cstorie, aciuni n contestarea recunoaterii de maternitate,
aciuni n contestarea recunoaterii de paternitate, aciuni n contestaia filiaiei din
cstorie;
aciuni n modificare de stat, care urmresc schimbarea strii civile numai pentru
viitor, starea civil anterioar nefiind pus n discuie. Astfel sunt: aciuni de desfacere a
cstoriei prin divor i aciuni de desfacere a adopiei.
3. nregistrrile de stare civil
nregistrrile de stare civil sunt operaiile juridice de consemnare n registrele de stare
civil, de ctre organele abilitate prin lege, a actelor i faptelor de stare civil.

158

Din definiie se desprind trsturile ce caracterizeaz nregistrrile de stare civil i


anume:
sunt operaii juridice care produc efecte juridice;
constau n consemnarea n scris a diferitelor elemente corespunztoare strii civile;
nregistrrile se fac n registre de stare civil care au regim special de inere,
completare, pstrare;
obiectul nregistrrii l constituie actele i faptele de stare civil;
nregistrrile se fac de ctre anumite organe speciale nvestite cu aceste atribuii.
Sunt ofieri de stare civil:
primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor;
efii misiunilor diplomatice i ai oficiilor consulare de carier ale Romniei;
comandanii de nave i aeronave.
Potrivit legii, se efectueaz dou categorii de nregistrri de stare civil:
ntocmirea actelor de stare civil, care privete naterea, cstoria i decesul. Pentru
aceste situaii se ntocmesc: actul de natere, actul de cstorie i actul de deces;
nscrierea de meniuni pe marginea actelor de stare civil, care se efectueaz n
situaiile prevzute lege.
Regulile generale care guverneaz efectuarea de nregistrri de stare civil sunt
urmtoarele:
nregistrarea actelor i faptelor de stare civil i nscrierea meniunilor se fac la
cerere, pe baza declaraiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, n condiiile
prevzute de lege;
actul de stare civil ntocmit n temeiul declaraiei se semneaz de declarant i de
ctre ofierul strii civile care are obligaia s controleze realitatea coninutului declaraiei i
concordana acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civil i cu celelalte
nscrisuri prezentate de declarant;
este interzis s se fac tersturi, rzuiri, prescurtri i adugiri n actele de stare
civil;
actele de stare civil ntocmite de o persoan care a exercitat n mod public atribuiile
de ofier de stare civil sunt valabile, chiar dac acea persoan nu avea aceast calitate;
n cazul n care ofierul de stare civil refuz s ntocmeasc un act sau s nscrie o
meniune ce intr n atribuiile sale, persoana nemulumit poate sesiza judectoria n raza
creia domiciliaz;
orice modificare intervenit n statutul civil al unei persoane, ca urmare a ntocmirii
unui act de stare civil sau, dup caz, dispus printr-o hotrre judectoreasc definitiv i
irevocabil ori printr-un act administrativ, se comunic din oficiu, n termen de 10 zile,
autoritii administraiei publice locale unde s-a ntocmit actul de natere, de cstorie sau
de deces al persoanei la care aceast modificare se refer n vederea nscrierii meniunilor
corespunztoare;
pe baza actelor de stare civil se elibereaz certificate de natere i de cstorie
titularilor sau reprezentanilor legali ai acestora, iar certificatele de deces membrilor familiei
sau altor persoane ndreptite;
este interzis reinerea certificatelor de stare civil de ctre orice persoan, cu
excepia cazurilor prevzute de lege;
ntocmirea actelor de stare civil privind pe cetenii romni aflai n strintate se
face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carier ale Romniei sau la autoritile
locale competente.

159

Anularea, modificarea i completarea actelor de stare civil i ale meniunilor de pe


acestea se poate face numai n temeiul unei hotrri judectoreti definitive (art. 100 C. civ.
actual).
Anularea se dispune n urmtoarele cazuri: actul de stare civil a fost ntocmit ntr-un
registru necorespunztor, actul a fost ntocmit de o primrie necorespunztoare, faptul sau
actul de stare civil nu exist, nu s-au respectat prevederile legale la ntocmirea actului,
meniunea a fost nscris pe alt act ori a fost operat cu un text greit.
Modificarea actelor de stare civil presupune nregistrarea unor meniuni privind
schimbri n starea civil precum: nscrierea recunoaterii sau stabilirii filiaiei; nscrierea
adopiei, a anularii, nulitii sau desfacerii adopiei, nscrierea divorului sau a anularii
cstoriei, nscrierea schimbrii numelui, nscrierea acordrii sau pierderii ceteniei. Aceste
modificri se fac pe baza de hotrre judectoreasc.
Completarea actelor de stare civil presupune nregistrarea acestora cu meniunile
omise atunci cnd unele rubrici au rmas libere, dei trebuiau completate.
Potrivit art. 52 din Legea nr. 119/1996, reconstituirea actelor de stare civil se poate
cere n dou cazuri: cnd registrele de stare civil au fost distruse sau pierdute; cnd actul
de stare civil a fost ntocmit n strintate i nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de
pe acest act.
Normele privind starea civil au caracter imperativ, nclcarea lor atrgnd nulitatea
absolut. Legea nu enumer cazurile cnd intervine sanciunea nulitii. n practic exist
urmtoarele situaii ce atrag nulitatea absolut:
cnd nregistrarea s-a fcut de o persoan necompetent, cu excepia cazurilor de
eroare comun;
cnd nregistrarea nu s-a fcut n registrul de stare civil, ci pe o foaie volant sau n
alt registru;
cnd nregistrarea privete un act sau fapt juridic care nu s-a produs;
cnd anularea nregistrrii de stare civil este atras de nulitatea cstoriei, adopiei.
4. Folosirea strii civile
Folosirea strii civile, numit i posesie de stat, se definete prin ntrunirea de fapte din
care rezult raportul de filiaie i de rudenie ntre o persoan i familia din care pretinde c
face parte.
Folosirea strii civile (posesia de stat) se concretizeaz n ntrunirea cumulativ a trei
elemente: nomen, tractatus i fama.
Nomen individualizeaz o persoan prin purtarea numelui ce corespunde strii civile
pretinse de acea persoan fizic.
Tractatus nseamn considerarea de ctre cei apropiai ca fiind persoana creia i
aparine starea civil folosit.
Fama nseamn recunoaterea n familie i societate ca fiind persoana creia i aparine
starea civil de care se prevaleaz.
Prin folosirea strii civile se produc urmtoarele efecte:
prezumia ca starea civil corespunde realitii (prezumie simpl ce poate fi
combtut cu mijloace de prob;
existena legal a strii civile folosite, dac ea este ntrit cu actul de stare civil
concordant (prezumie absolut care nu permite dovada contrar).

160

5. Proba strii civile


Pentru identificarea persoanei n raporturile juridice, dar i dintr-un interes public,
proba se face prin acte de stare civil i prin certificate de stare civil, corespunztoare celor
trei feluri de acte de stare civil (natere, cstorie, deces).
Certificatele de stare civil au aceeai for probant ca i actele de stare civil. Aceste
certificate se afla la titularul strii civile i asigur mijlocul de probaiune pentru o persoan
acolo unde se afl. n situaia pierderii ori dispariiei certificatului de stare civil se
elibereaz duplicate care au aceeai for probant.
Pentru tot ceea ce reprezint constatri personale ale ofierului de stare civil, actele de
stare civil fac dovad pn la constatarea falsului prin hotrre judectoreasc definitiv,
iar pentru celelalte nscrieri pn la proba contrar.
ntocmirea, anularea, rectificarea, completarea ori reconstituirea actelor de stare civil,
precum i orice nscrieri fcute pe actele de stare civil, n temeiul unei hotrri
judectoreti definitive i irevocabile, ori n baza unui act administrativ, sunt opozabile
oricrei persoane pn la proba contrar.
Proba strii civile se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege, n
urmtoarele situaii:
nu au existat registre de stare civil;
registrele de stare civil au fost pierdute ori distruse n totalitate sau n parte;
nu este posibil procurarea din strintate a certificatelor de stare civil sau a
extraselor dup actele de stare civil;
s-a omis ntocmirea actelor de stare civil.

161

Tema III
PERSOANA JURIDIC
1. Aspecte introductive
1. Noiune i fundament
Persoana juridic este definit n art. 3 C. civ. actual ca fiind orice form de
organizare care, ntrunind condiiile cerute de lege, este titular de drepturi i obligaii
civile.
Doctrina definete persoana juridic ca fiind o colectivitate uman format direct din
persoane fizice sau din asocierea altor persoane juridice, n condiiile stabilite de lege i care
participa n nume propriu la raporturi juridice ca subiect de drept distinct, avnd o
organizare de sine stttoare.
Din punct de vedere etimologic, cuvntul persoan i are originea n masca pe care o
purta actorul antic pentru a-i ascunde chipul.
Persoana juridic a mai fost denumit i persoan moral, pentru a fi departajat de
persoana fizic, care este omul privit individual.
Noiunea de persoan juridic este utilizat att n dreptul civil, dar i n celelalte
ramuri ale dreptului unde are denumiri specifice: n dreptul constituional, statul i organele
statului, n dreptul administrativ, guvernul i organele guvernului, n dreptul fiscal,
ministerul finanelor .a.
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice
Trei sunt elementele absolut necesare pentru ca o persoana juridica s dobndeasc
personalitate juridic: organizare proprie, patrimoniu propriu, scop determinat n acord cu
interesul general (art. 187 C. civ. actual).
Pentru unele categorii de persoane juridice legea a prevzut i alte elemente
constitutive care trebuie ndeplinite cumulativ. De exemplu, societile comerciale se
nfiineaz n vederea efecturii de activiti profesionale.
Elementele constitutive de fond sunt cele absolut necesare la constituirea oricrei
persoane juridice, chiar dac legea special nu o prevede. Inexistena acestor elemente duce
la imposibilitatea participrii la raporturile juridice a persoanei juridice. Dac nu sunt
ntrunite cele trei condiii, nu rspunde persoana juridic, ci persoana fizic care a urmrit
nfiinarea persoanei juridice.
2.1. Organizare de sine stttoare. O persoan juridic este structurat ca un tot unitar,
cu organe de conducere, administrare i execuie. Nu se accept o structur amorf,
nedifereniat, n care personalul persoanei juridice nu este difereniat pe baza de atribuii i
de asemenea, persoana juridic nu are o conducere. n acest sens, diferitele legi speciale
descriu structura persoanelor juridice, indicnd organele de conducere i cele de execuie
ale acesteia (de exemplu o societate comercial este condus de o adunare general a
acionarilor; consiliul de administraie pune n aplicare hotrrile adunrii generale,
comitetul director asigur conducerea curent i reprezint persoana juridic fa de teri).

162

2.2. Patrimoniul persoanei juridice. Persoana juridic are drepturi i obligaii proprii,
ea fiind titulara acelor drepturi i obligaii. Potrivit art. 311 C. civ. actual, orice persoan
juridic este titulara unui patrimoniu care cuprinde toate drepturile i datoriile ce pot fi
evaluate n bani i aparin acesteia.
Patrimoniul este format din dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii, alte drepturi
reale i de crean.
Legile speciale de organizare i funcionare a unor persoane juridice stabilesc n
concret patrimoniul persoanei juridice. n cazul societilor comerciale, patrimoniul este
format prin contribuia asociailor la capitalul social. Pentru societile comerciale, legea
prevede un anumit nivel al patrimoniului iniial.
Importana patrimoniului este de netgduit. Numai avnd drepturi i obligaii
persoana juridic poate participa la circuitul civil. Persoana juridic poate s rspund
pentru aciunile sale numai avnd patrimoniu.
Patrimoniul persoanei juridice este distinct de patrimoniile persoanelor fizice sau
juridice care compun persoana juridic i n consecin, persoanele fizice nu rspund cu
propriile patrimonii dect atunci cnd au convenit n acest sens sau legea o dispune.
2.3. Scopul propriu. l reprezint obiectul de activitate al acesteia i este raiunea de a
fi a acesteia.
Scopul este determinat atunci cnd este stabilit n concret n actele constitutive ale
persoanei juridice.
Spre exemplu, scopul societii comerciale este de a efectua acte profesionale i
obinerea de profit care s fie mprit asociailor sub forma de dividende.
3. Clasificarea persoanelor juridice
n legislaia romn se cunosc urmtoarele persoane juridice:
statul este persoan juridic n raporturile n care particip nemijlocit, n nume
propriu, ca subiect de drepturi i obligaii. El particip n astfel de raporturi prin Ministerul
Finanelor, dac nu se prevede astfel prin lege;
organele puterii legislative Parlamentul Romniei (Adunarea Deputailor i
Senatul). Fiecare camer are personalitate juridic i particip ca subiect de drepturi i
obligaii la circuitul civil;
organele puterii executive Preedinia Romniei, Guvernul Romniei, ministerele i
celelalte organe ale administraiei publice centrale, consiliile locale i prefecturile etc.;
organele puterii judectoreti nalta Curte de Casaie i Justiie, Ministerul Public,
Curile de apel, Tribunalele. Judectoriile i parchetele de pe lng judectorii nu sunt
considerate persoane juridice de sine stttoare;
unitile administrativ-teritoriale judeele, municipiile, sectoarele municipiului
Bucureti, oraele i comunele;
agenii economici de stat;
agenii economici;
partidele politice i organizaiile obteti;
asociaiile cu scop nelucrativ i fundaiile.

163

Categoriile de persoane juridice pot fi grupate dup mai multe criterii:


n raport de naionalitatea lor: persoane juridice romne i persoane juridice strine;
n raport de sediul lor: cu sediul n Romnia i cu sediul n strintate;
n raport de regimul juridic aplicabil: de drept public i de drept privat;
n raport de natura scopului lor: cu scop lucrativ i cu scop nelucrativ.
2. nfiinarea persoanei juridice
Dac persoana fizic apare ca subiect de drept prin faptul naterii, persoana juridic se
nfiineaz printr-un act sau mai multe acte juridice emise i autorizate ori recunoscute n
condiiile prevzute de lege. Cum legea este expresia voinei statale, rezult c persoanele
juridice vor fi nfiinate n funcie de interesele statului.
Statele sunt persoane juridice care nu se nfiineaz printr-un act juridic, ci avndu-se n
vedere faptul c au existat de foarte mult timp. Din aceste motive nici nu exist conflicte
legate de legitimitatea statelor.
Statul reglementeaz prin lege modurile i condiiile de nfiinare a celorlalte persoane
juridice. Unele persoane juridice le nfiineaz n mod direct, altele le recunoate, altele le
autorizeaz.
Potrivit art. 194 C. civ. actual persoanele juridice se nfiineaz astfel:
nfiinarea persoanei juridice prin actul de dispoziie al organului competent.
De exemplu, organele puterii legislative au fost nfiinate ca urmare a alegerilor
desfurate n condiiile Decretului-lege nr. 92/1990; organele puterii executive
(preedinia, Guvernul Romniei, administraia public, ministerele) sunt nfiinate prin legi
speciale; organele puterii judectoreti sunt nfiinate prin lege;
nfiinarea persoanei juridice prin actul de nfiinare al celor care o constituie,
autorizat n condiiile legii. Acest mod comport existena a dou acte juridice: actul de
nfiinare a celor ce constituie persoan juridic, adic actul de constituire adoptat de
adunarea general i actul de autorizare emis de organul competent.
3. Capacitatea civil a persoanei juridice
Capacitatea civil a persoanei juridice reprezint acea prerogativ prevzut de lege
care permite subiectului de drept s participe la circuitul civil. Persoana juridic are drepturi
i obligaii civile pe care i le asum prin acte de voin, prin ncheierea de acte juridice
civile.
Printr-o ficiune a legii se admite c persoana juridic poate participa la circuitul civil,
deci are capacitate civil, dei nu are voin proprie. Persoana juridic exist i acioneaz
ca urmare a voinei individuale a celor care compun persoana juridic i care se manifest
n condiiile prevzute de lege.
i n cazul persoanei juridice capacitatea civil prezint dou forme:
capacitatea de folosin, reprezentnd aptitudinea de a avea drepturi i obligaii;
capacitatea de exerciiu, reprezentnd exercitarea acelor drepturi i obligaii prin
ncheierea de acte juridice civile.
4. Capacitatea de folosin a persoanei juridice
Capacitatea de folosin a persoanei juridice este acea component a capacitii civile
care const n aptitudinea ei de a avea drepturi i obligaii civile.

164

Ca i la persoana fizic, capacitatea de folosin a persoanei juridice are urmtoarele


caractere juridice: legalitatea, inalienabilitatea, generalitatea, intangibilitatea.
Potrivit art. 206 C. civ. actual privind coninutul capacitii de folosin, persoana
juridic poate avea orice drepturi i obligaii civile, afar de acelea care, prin natura lor sau
potrivit legii, nu pot aparine dect persoanei fizice, iar persoanele juridice fr scop lucrativ
pot avea doar acele drepturi i obligaii civile care sunt necesare pentru realizarea scopului
stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.
La capacitatea de folosin a persoanei juridice fr scop lucrativ apare un caracter nou:
specialitatea care const n aceea c persoana juridic poate s aib numai acele drepturi i
obligaii care concur la realizarea scopului pentru care a fost nfiinat. Prin aplicarea
principiul specialitii rezult c o persoan juridic nu poate drepturile i obligaiile
specifice persoanei fizice, n plus, cele fr scop lucrativ au doar drepturile i obligaiile
care duc la realizarea scopului.
Persoanele juridice care sunt supuse nregistrrii au capacitatea de a avea drepturi i
obligaii de la data nregistrrii lor. Excepia de la regula de mai sus o constituie capacitatea
de folosin anticipat a persoanei juridice, n sensul c persoana juridic poate avea
capacitate de folosin, chiar nainte de data nregistrrii, cu privire la drepturile constituite
n favoarea ei i ndeplinirea obligaiilor i a oricror msuri preliminare ce ar fi necesare,
numai n msura n care acestea sunt cerute pentru ca persoana juridic s ia fiin n mod
valabil.
De exemplu, n cazul unei societi comerciale pentru care capacitatea deplin de
folosin ncepe de la data nregistrrii ei n registrul comerului, societatea comercial are o
capacitate de folosin restrns pentru ndeplinirea urmtoarelor obligaii legate de
nfiinarea ei:
ntocmirea actelor constitutive a societilor comerciale (actul constitutiv);
plata taxelor de autentificare;
adresarea cererii de ctre asociai ctre Registrul Comerului, n vederea autorizrii
nfiinrii;
adresarea cererii ctre Monitorul Oficial i plata taxelor aferente pentru publicarea
actelor constitutive etc.
Coninutul capacitii de folosin a persoanei juridice poate fi privit din dou puncte
de vedere: dup natura drepturilor i obligaiilor (patrimoniale i nepatrimoniale) i dup
izvorul drepturilor i obligaiilor (determinate de lege, de voina prilor n scopul de a
obine efecte juridice actul juridic sau de voina lor fr scopul de obine efecte juridice
faptul juridic n sens restrns).
La stabilirea coninutului capacitii de folosin a persoanei juridice este necesar a fi
avute n vedere anumite reguli:
n coninutul capacitii de folosin a persoanei juridice nu intr acele drepturi i
obligaii civile care nu pot aparine dect persoanei fizice (dreptul la via, la integritate
fizic, la sntate, la nume etc.). Persoana juridic are ns altele: dreptul la sediu, la
denumire, la integritatea patrimoniului su etc.;
acest coninut este determinat de natura fiecrei categorii de persoane juridice
(organele de stat aparinnd celor trei puteri: legislativ, executiv, judectoreasc,
instituiile de stat, unitile administrativ teritoriale, persoane juridice cu scop patrimonial
ori nepatrimonial etc.);

165

coninutul capacitii de folosin a persoanei juridice este determinat de scopul sau


(principiul specialitii capacitii de folosin).
Scopul se analizeaz difereniat n funcie de ramura de drept. De exemplu, statul
romn este un subiect de drept al dreptului constituional. Statul este titularul dreptului de
proprietate asupra domeniului public i privat al statului. Statul particip la circuitul civil n
cazul succesiunilor vacante (succesiuni care nu au fost solicitate de motenitori). Statul
particip n aceste raporturi juridice prin reprezentanii si desemnai prin lege (Ministerul
Finanelor).
Capacitatea de folosin deplin a persoanei juridice nceteaz la momentul ncetrii
fiinei persoanei juridice.
ncheierea unui act juridic de ctre un colectiv care nu este persoan juridic, deci n
lipsa capacitii de folosin, conduce la sanciunea nulitii absolute a actului juridic.
Aceasta nseamn c nulitatea absolut poate fi invocat de orice persoan interesat,
aciunea n nulitate absolut este imprescriptibil i nulitatea nu poate fi acoperit prin
confirmarea actului.
Prin excepie de la prevederile menionate, dispoziiile art. 208 C. civ. actual, orice
persoan juridic poate primi liberaliti n condiiile dreptului comun, de la data actului de
nfiinare sau, n cazul fundaiilor testamentare, din momentul deschiderii motenirii
testatorului, chiar i n cazul n care liberalitile nu sunt necesare pentru ca persoana
juridic s ia fiin n mod legal.
5. Capacitatea de exerciiu a persoanei juridice
Capacitatea de exerciiu a persoanei juridice este acea parte a capacitii civile care
const n aptitudinea persoanei juridice de a-i exercita drepturile civile i de a-i asuma
obligaii, prin ncheierea de acte juridice civile de ctre organele sale de conducere.
Potrivit art. 209 C. civ. actual, persoana juridic i exercit drepturile i i ndeplinete
obligaiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Au calitatea de
organe de administrare, persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de
constituire sau statut, sunt desemnate s acioneze, n raporturile cu terii, individual sau
colectiv, n numele i pe seama persoanei juridice. Raporturile dintre persoana juridic i
cei care alctuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor
mandatului, dac nu s-a prevzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.
Articolul urmtor stabilete ca pn la data constituirii organelor de administrare,
exercitarea drepturilor i ndeplinirea obligaiilor care privesc persoana juridic se fac de
ctre fondatori ori de ctre persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate n acest
scop, iar actele juridice ncheiate de ctre fondatori sau de ctre persoanele desemnate cu
depirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului, pentru
nfiinarea persoanei juridice, precum i actele ncheiate de alte persoane nedesemnate
oblig persoana juridic n condiiile gestiunii de afaceri. Cel care contracteaz pentru
persoana juridic rmne personal inut fa de teri dac aceasta nu se nfiineaz ori dac
nu i asum obligaia contractat, n afara cazului cnd prin contract a fost exonerat de
aceast obligaie.
n fine, art. 211 C. civ. actual stabilete incapaciti i incompatibiliti, stipulnd ca nu
pot face parte din organele de administrare i de control ale persoanei juridice incapabilii,
cei cu capacitate de exerciiu restrns, cei deczui din dreptul de a exercita o funcie n

166

cadrul acestor organe, precum i cei declarai prin lege sau prin actul de constituire
incompatibili s ocupe o astfel de funcie. Actele ncheiate cu nclcarea acestor dispoziii
sunt anulabile, ns nu pot fi anulate pentru simplul fapt c persoanele care fac parte din
aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, dup caz, sau pentru c acestea au fost
numite cu nclcarea dispoziiilor legale ori statutare, dac nu s-a produs o vtmare.
Din textele redate, capacitatea de exerciiu a persoanei juridice este guvernat de
urmtoarele reguli:
persoana juridic i exercit drepturile i i ndeplinete obligaiile prin organele
sale;
actele juridice ncheiate de organele persoanei juridice, n limitele puterilor ce le-au
fost conferite, sunt actele persoanei juridice nsi;
faptele licite sau ilicite, svrite de organele sale, oblig nsi persoana juridic,
dac au fost ndeplinite cu prilejul exercitrii funciei lor;
faptele ilicite atrag i rspunderea personal a celui ce le-a svrit, att fa de
persoana juridic, ct i fa de al treilea;
raporturile dintre persoana juridic i cei care alctuiesc organele sale sunt supuse,
prin asemnare, regulilor mandatului, dac nu s-a prevzut altfel prin lege, actul de
nfiinare sau statut.
Organele de conducere ale persoanei juridice se stabilesc prin lege, actul de nfiinare
sau statut, capacitatea de exerciiu a persoanei juridice concretizndu-se n atribuiile i
competentele acestor organe de conducere.
Capacitatea de exerciiu a persoanei juridice supuse nregistrrii nceteaz, potrivit art.
251 C. civ. actual, la data nregistrrii radierii din registre, iar celelalte persoane juridice
nceteaz la data actului prin care s-a dispus ncetarea.
4. Identificarea persoanei juridice
Prin identificarea persoanei juridice se nelege individualizarea subiectului colectiv de
drept n raporturile de drept civil.
Identificarea persoanei juridice se realizeaz cu ajutorul atributelor acesteia:
denumirea, sediul, naionalitatea, firma, contul bancar, marca, codul fiscal, telefonul,
telexul, faxul.
n funcie de domeniul de aplicare, aceste atribute se clasific n:
generale (denumirea, sediul, naionalitatea i contul bancar);
specifice (firma, marca, codul etc.).
Ca natur juridic, atributele de identificare a persoanei juridice sunt drepturi personale
nepatrimoniale aparinnd subiectului colectiv de drept.
Atributele de identificare a persoanei juridice au urmtoarele caractere juridice:
opozabilitatea erga omnes, n sensul c sunt drepturi absolute care se impun
respectului tuturor;
inalienabilitatea, n sensul c nu pot fi cesionate prin acte juridice i nu se poate
renuna la ele;
imprescriptibilitatea, att sub aspect extinctiv ct i achizitiv;
personalitatea, adic aceste atribute sunt intim legate de persoana titularului lor;
universalitatea, nsemnnd c persoanele juridice au dreptul la toate atributele de
identificare.

167

Mijlocul prin care persoana juridica i apar atributele sale de identificare este
aciunea civil.
6. Denumirea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice poate fi definit ca fiind cuvntul sau cuvintele prin care
se individualizeaz n raporturile de drept civil la care particip. Conform art. 226 C. civ.
actual, persoana juridica poarta denumirea stabilit n condiiile legii prin actul constitutiv
sau statut.
Dreptul la denumire are n coninutul su urmtoarele prerogative:
dreptul de a folosi denumirea stabilit potrivit legii;
dreptul de a cere tuturor persoanelor fizice sau juridice s o individualizeze prin
denumirea sa;
dreptul de a cere n justiie restabilirea dreptului la denumire nclcat.
7. Sediul persoanei juridice
Sediul este atributul de identificare a persoanei juridice care const n indicarea unui
anumit loc stabil care o individualizeaz n spaiu, unde i desfoar activitatea
conducerea i administraia ei principal.
n raport de importana locului unde i desfoar activitatea organele de conducere
ale persoanei juridice, sediul poate fi principal i secundar. n raport de teritoriul rii unde
se afl sediul, poate fi n ar sau n strintate. n funcie de caracterul su, sediul poate fi
de drept comun (legal) sau convenional (ales).
Potrivit art. 227 C. civ. actual, sediul persoanei juridice se stabilete potrivit actului de
constituire sau statutului. n funcie de obiectul de activitate, persoana juridic poate avea
mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursale, reprezentanele sale teritoriale i
punctele de lucru.
Sediul persoanei juridice prezint importan din mai multe puncte de vedere, astfel:
sediul determin competena organului chemat s efectueze nregistrarea sau
nscrierea persoanei juridice;
locul executrii obligaiei debitorului persoana juridic, n lipsa de stipulaie contrar,
se face n raport de sediul acestuia;
sediul persoanei juridice determin naionalitatea acesteia;
cererea de chemare n judecat a unei persoane juridice de drept privat se
nregistreaz la instan sediului ei principal.
Conform art. 229 C. civ. actual, n raporturile cu terii, dovada denumirii i a sediului
persoanei juridice se face cu meniunile nscrise n registrele de publicitate sau de eviden
prevzute de lege pentru persoana juridic respectiv. n lipsa acestor meniuni, stabilirea
sau schimbarea denumirii i a sediului nu va putea fi opus altor persoane.
Schimbarea sediului se va face prin modificarea actului de nfiinare sau statutului.
8. Alte atribute de identificare a persoanei juridice
Naionalitatea persoanei juridice exprim relaia ce exist ntre persoana juridic i
statul pe teritoriul cruia aceasta i-a stabilit sediul principal.

168

Fiecare persoan juridic are un cont bancar n care i pstreaz disponibilitile


bneti, cont care se desemneaz printr-un simbol cifric.
Codul fiscal este un simbol cifric care servete la individualizarea persoanei juridice n
raporturile financiare ale acesteia i n raporturile privitoare la evidena statistic.
Firma constituie un mijloc de identificare care de cele mai multe ori se integreaz n
denumirea persoanei juridice.
Marca de calitate este semnul distinctiv folosit de o persoan juridic pentru a deosebi
produsele, lucrrile i serviciile sale de cele identice sau similare ale altor persoane juridice.
Telefonul, telexul i faxul constituie mijloace rapide de identificare a persoanelor
juridice n condiiile tehnicii moderne.
5. Funcionarea persoanei juridice
9. Hotrrile organelor de conducere
Persoanele juridice funcioneaz prin hotrrile luate de organele de conducere.
Conform art. 212 C. civ. actual, hotrrile i deciziile luate de organele de conducere i
administrare n condiiile legii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii, chiar
pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat mpotriv. Fa de teri hotrrile
i deciziile luate n condiiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte
numai de la data publicrii lor, n cazurile i condiiile prevzute de lege, n afar de cazul
n care se face dovada c acetia le-au cunoscut pe alt cale.
10. Obligaiile membrilor organelor de conducere
Sunt stabilite de lege astfel:
membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie s acioneze n
interesul acesteia, cu prudena i diligena cerute unui bun proprietar (art. 213 C. civ.
actual);
membrii organelor de administrare au obligaia s asigure i s menin separaia
dintre patrimoniul persoanei juridice i propriul lor patrimoniu. Ei nu pot folosi n profitul
ori n interesul lor sau al unor teri, dup caz, bunurile persoanei juridice ori informaiile pe
care le obin n virtutea funciei lor, afar de cazul n care ar fi autorizai n acest scop de
ctre cei care i-au numit (art. 214 C. civ. actual);
actul juridic ncheiat n frauda intereselor persoanei juridice de un membru al
organelor de administrare este anulabil dac acesta din urm, soul, ascendenii sau
descendenii lui, rudele n linie colateral sau afinii si, pn la gradul al patrulea inclusiv,
aveau vreun interes s se ncheie acel act i dac partea cealalt a cunoscut sau trebuia s
cunoasc acest lucru. n consecina, atunci cnd cel care face parte din organele de
administrare ale persoanei juridice ori una dintre persoanele prevzute mai sus are interes
ntr-o problem supus hotrrii acestor organe, trebuie s ntiineze persoana juridic i s
nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta. n caz contrar, el rspunde pentru
daunele cauzate persoanei juridice, dac fr votul lui nu s-ar fi putut obine majoritatea
cerut (art. 215 C. civ. actual);
Atacarea actelor ilegale. Hotrrile i deciziile contrare legii, actului de constituire ori
statutului pot fi atacate n justiie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de

169

administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat mpotriv i au cerut s se


insereze aceasta n procesul-verbal de edin, n termen de 15 zile de la data cnd li s-a
comunicat copia de pe hotrrea sau decizia respectiv ori de la data cnd a avut loc
edina, dup caz. Administratorii nu pot ns ataca hotrrea privitoare la revocarea lor din
funcie. Ei au numai dreptul de a fi despgubii, dac revocarea a fost nejustificat sau
intempestiv i au suferit astfel un prejudiciu (art. 216 C. civ. actual). Cererea de anulare se
soluioneaz n camera de consiliu de ctre instana competent n circumscripia creia
persoana juridic i are sediul, n contradictoriu cu persoana juridic n cauz, reprezentat
prin administratori. Hotrrea instanei este supus numai apelului. Dac hotrrea este
atacat de toi administratorii, persoana juridic este reprezentat n justiie de persoana
desemnat de preedintele instanei dintre membrii persoanei juridice, care va ndeplini
mandatul cu care a fost nsrcinat pn cnd organul de conducere competent, convocat n
acest scop, va alege o alt persoan. Reclamantul poate cere instanei, pe cale de ordonan
preedinial, suspendarea executrii actelor atacate.
11. Efectele actelor juridice emise de organele de administrare ale persoanei
juridice
Potrivit art. 218 C. civ. actual, actele juridice fcute de organele de administrare ale
persoanei juridice, n limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice
nsei. n raporturile cu terii, persoana juridic este angajat prin actele organelor sale,
chiar dac aceste acte depesc puterea de reprezentare conferit prin actul de constituire
sau statut, n afar de cazul n care ea dovedete c terii o cunoteau la data ncheierii
actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu
constituie dovada cunoaterii acestui fapt.
12. Rspunderea
Faptele licite sau ilicite svrite de organele persoanei juridice oblig nsi persoana
juridic, ns numai dac ele au legtur cu atribuiile sau cu scopul funciilor ncredinate.
Faptele ilicite atrag i rspunderea personal i solidar a celor care le-au svrit, att fa
de persoana juridic, ct i fa de teri (art. 219 C. civ. actual).
n cazul rspunderii membrilor organelor persoanei juridice, aciunea n rspundere
mpotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor i a altor persoane care au acionat n
calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei
juridice de ctre acetia prin nclcarea ndatoririlor stabilite n sarcina lor, aparine, n
numele persoanei juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea
cerut de lege, iar n lips, cu majoritatea cerut de prevederile statutare. Organul de
conducere competent desemneaz cu aceeai majoritate persoana nsrcinat s exercite
aciunea n justiie. Dac s-a hotrt introducerea aciunii n rspundere mpotriva
administratorilor, mandatul acestora nceteaz de drept i organul de conducere competent
va proceda la nlocuirea lor. n cazul n care aciunea se introduce mpotriva directorilor
angajai n baza unui alt contract dect a unui contract individual de munc, acetia sunt
suspendai de drept din funcie pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti (art.
220 C. civ. actual).
Persoana juridic avnd n subordine o alt persoan juridic nu rspunde pentru
neexecutarea obligaiilor acesteia din urm i nici persoana juridic subordonat nu

170

rspunde pentru persoana juridic fa de care este subordonat, dac prin lege nu se
dispune altfel (art. 222 C. civ. actual).
6. Reorganizarea persoanei juridice
Reorganizarea este operaiunea juridic n care sunt implicate una sau mai multe
persoane juridice i care are ca efect nfiinarea, modificarea sau ncetarea acestora (art. 232
C. civ. actual).
13. Formele reorganizrii persoanei juridice
Legislaia noastr civil cunoate trei moduri de reorganizare a persoanelor juridice:
fuziunea persoanelor juridice;
divizarea persoanelor juridice;
transformarea persoanelor juridice.
14. Fuziunea persoanelor juridice
Potrivit art. 234 i 235 C. civ. actual, fuziunea se face prin absorbirea unei persoane
juridice de ctre o alt persoan juridic sau prin contopirea mai multor persoane juridice n
scopul alctuirii unei persoane juridice noi.
Absorbia const n absorbirea unei persoane juridice care i nceteaz existena de
ctre o alt persoan juridic care i mrete activitatea i i majoreaz patrimoniul,
numrul de membri. Persoana juridic dobndete drepturile i este inut de obligaiile
persoanei juridice pe care o absoarbe.
n cazul contopirii, drepturile i obligaiile persoanelor juridice fuzionate trec asupra
noii persoane juridice astfel nfiinate.
15. Divizarea persoanelor juridice
Divizarea, potrivit art. 236 i urm. C. civ. actual, se face prin mprirea patrimoniului
unei persoane juridice sau a unei pari din patrimoniu, ntre mai multe persoane juridice
existente sau care iau fiin n acest fel. Divizarea are dou forme: total i parial.
Divizarea total const n mprirea ntregului patrimoniu al unei persoane juridice,
care i nceteaz existena, ctre dou sau mai multe persoane juridice existente sau care
iau fiin.
Divizarea parial const n trecerea unei pri din patrimoniul unei persoane juridice
care rmne n fiin ctre dou sau mai multe persoane juridice existente sau care iau
fiin.
Efectele divizrii persoanei juridice sunt urmtoarele:
patrimoniul persoanei juridice care i nceteaz existena prin divizare se mparte n
mod egal ntre persoanele juridice dobnditoare, dac prin actul care a dispus divizarea nu
s-a stabilit o alt proporie (art. 237 C. civ. actual);
n cazul n care o parte din patrimoniul persoanei juridice se desprinde i se transmite
la o singur persoan juridic existent sau care ia astfel fiin, mprirea patrimoniului se
face n proporia prii desprinse i transmise;

171

persoanele juridice care dobndesc bunuri prin efectul divizrii rspund fa de


creditori pentru obligaiile persoanei juridice care a ncetat de a avea fiin prin divizare,
proporional cu valoarea bunurilor dobndite, stabilit la data dobndirii, dac prin actul
care a dispus divizarea persoanei juridice nu s-a prevzut altfel (art. 238 C. civ. actual);
n caz de divizare, contractele se vor repartiza cu respectarea principiului specialitii
capacitaii de folosina, astfel nct executarea lor s se fac n ntregime de ctre o singur
persoan juridic dobnditoare (art. 239 C. civ. actual).
16. Transformarea persoanei juridice
Conform art. 241 C. civ. actual, transformarea persoanei juridice intervine n cazurile
prevzute de lege, atunci cnd o persoana juridic i nceteaz existena, concomitent cu
nfiinarea, n locul ei, a unei alte persoane juridice. n acest caz, drepturile i obligaiile
persoanei juridice care i-a ncetat existena se transfer n patrimoniul persoanei juridice
nou nfiinate, cu excepia cazului n care prin actul privind transformarea se prevede altfel,
caz n care se aplic regulile de la divizare privind repartizarea contractelor.
Transformarea persoanei juridice const n transformarea formei sale prin trecerea
dintr-o categorie n alta.
17. Opoziia
Actele prin care s-a decis reorganizarea persoanei juridice pot fi contestate prin
opoziie, de ctre creditori i orice alte persoane interesate, n termen de 30 de zile de la data
cnd au luat cunotin de aprobarea reorganizrii, dar nu mai trziu de un an de la data
publicrii acesteia, sau, dup caz, de la data aprobrii acesteia de ctre organul competent,
potrivit legii.
Opoziia suspend executarea fa de oponeni pn la rmnerea definitiv a hotrrii
judectoreti, n afar de cazul n care persoana juridic face dovada executrii obligaiilor
sau ofer garanii acceptate de creditori ori ncheie cu acetia un acord pentru plata
datoriilor (art. 243 C. civ. actual).
7. ncetarea persoanei juridice
18. Modaliti
Prin ncetarea persoanei juridice se nelege sfritul calitii de subiect de drept civil a
acestei persoane.
Art. 244 C. civ. actual reglementeaz urmtoarele moduri de ncetare a persoanei
juridice:
constatarea ori declararea nulitii persoanei juridice;
prin fuziune, divizare total, transformare;
prin dizolvare sau desfiinare;
printr-un alt mod prevzut de actul constitutiv sau de lege.
Dintre aceste modaliti vom analiza dizolvarea.
19. Dizolvarea persoanei juridice
Dizolvarea reprezint modul tipic de ncetare a existenei persoanei juridice i se aplic
n cazurile prevzute de lege.

172

Potrivit art. 245 C. civ. actual, persoanele juridice de drept privat se dizolv:
a) dac termenul pentru care au fost constituite s-a mplinit;
b) dac scopul a fost realizat ori nu mai poate fi ndeplinit;
c) dac scopul pe care l urmresc sau mijloacele ntrebuinate pentru realizarea
acestuia au devenit contrare legii sau ordinii publice ori dac ele urmresc un alt scop dect
cel declarat;
d) prin hotrrea organelor competente ale acestora;
e) prin orice alt mod prevzut de lege, actul de constituire sau statut.
Persoanele juridice de drept public se dizolv numai n cazurile i n condiiile anume
prevzute de lege (art. 246 C. civ. actual).
Deosebirea esenial dintre ncetarea persoanei juridice ca urmare a intervenirii vreunui
mod de reorganizare sau transformare i dizolvarea acesteia rezid din faptul c dac n
cazul reorganizrii opereaz o transmisiune universal ori cu titlu universal ntre persoana
juridic ce i nceteaz fiina i noua persoan juridic existent sau care se constituie, n
cazul dizolvrii se pune capt definitiv persoanei juridice ce i nceteaz existena i se
trece la lichidarea acesteia, iar dac rmn elemente de activ ele se transmit cu titlu
particular.
Un semn distinctiv al dizolvrii persoanei juridice este c legea stabilete limitativ
cazurile n care intervine dizolvarea.
Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale prevede urmtoarele cazuri generale
de dizolvare:
trecerea timpului stabilit pentru durata societii;
imposibilitatea realizrii obiectului societii sau realizarea acestuia;
hotrrea adunrii generale;
falimentul;
reducerea capitalului social sau micorarea acestuia sub minimul legal, dac asociaii
nu decid completarea lui;
Cazurile speciale de dizolvare sunt:
Pentru societile n nume colectiv i cu rspundere limitat:
falimentul societii;
incapacitatea, excluderea, retragerea sau moartea unuia dintre asociai, dac datorit
acestor cauze numrul asociailor s-a redus la unul singur i nu exist clauza de continuare
cu motenitorii, cu excepia cazului cnd societatea continu cu asociat unic;
Pentru societile n comandit simpl i n comandit pe aciuni, cu un singur asociat
comanditar:
moartea asociatului comanditar, dac nu exist clauza de continuare cu motenitorii;
incapacitatea, excluderea, retragerea sau falimentul singurului comanditar.
Pentru societile pe aciuni:
numrul acionarilor s-a redus sub cinci (pentru societile pe aciuni).
n cazul n care persoana juridic se dizolv prin hotrrea organului competent,
creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziie, dispoziiile art. 243
aplicndu-se n mod corespunztor (art. 247 C. civ. actual).

173

20. Efectele dizolvrii. Lichidarea persoanei juridice


Potrivit art. 248 C. civ. actual, prin efectul dizolvrii persoana juridic intr n lichidare
n vederea valorificrii activului i a plii pasivului. Persoana juridic i pstreaz
capacitatea civil pentru operaiunile necesare lichidrii pn la finalizarea acesteia.
Dac ncetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare
total, nu se declaneaz procedura lichidrii.
Din cuprinsul acestei dispoziii rezult c odat cu dizolvarea nu nceteaz persoana
juridic, ci se va mai parcurge o faz specific lichidarea. Abia n momentul ncheierii
operaiunilor de lichidare nceteaz fiina persoanei juridice dizolvate.
n faza lichidrii persoana juridic nu mai poate desfura nici o alt activitate dect
operaiunile de lichidare. Aceasta nseamn o modificare a capacitii de folosin a
persoanei juridice, n sensul restrngerii acesteia la activitile de lichidare, cu alte cuvinte
la operaiunile de realizare a activului i a plii pasivului persoanei dizolvate.
Prin lichidarea persoanei juridice se nelege efectuarea tuturor operaiunilor juridice de
realizare a activului i de plat a pasivului subiectului colectiv de drept civil i care au ca
efect ncetarea definitiv a persoanei juridice intrat n dizolvare.
Realizarea activului const n stabilirea exact a bunurilor i drepturilor cu caracter
patrimonial care aparin persoanei juridice i transformarea acestora n lichiditi.
Plata pasivului const n onorarea datoriilor pe care persoana juridic le are fa de
creditorii si.
n cazul n care disponibilitile bneti din activul patrimonial sunt nendestultoare
pentru plata tuturor datoriilor, se va trece la vnzarea bunurilor persoanei juridice, urmnd
ca din sumele obinute s se ndestuleze creditorii care nu au ajuns s fie pltii din
disponibilitile bneti.
n cazul n care dup onorarea datoriilor n activ mai rmn bunuri, trebuie s se
cunoasc destinaia acestora pentru a nu rmne fr titular.
Potrivit art. 249 C. civ. actual, oricare ar fi cauzele dizolvrii, bunurile persoanei
juridice rmase dup lichidare vor primi destinaia stabilit n actul de constituire sau statut
ori destinaia stabilit n hotrrea organului competent luat nainte de dizolvare. n lipsa
unei asemenea prevederi n actul de constituire sau statut ori n lipsa unei hotrri, precum
i n cazul n care prevederea sau hotrrea este contrar legii sau ordinii publice, la
propunerea lichidatorului, bunurile rmase dup lichidare se atribuie de instana
competent, prin hotrre supus numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau
asemntor, dac prin lege nu se prevede altfel. Atunci cnd exist mai multe astfel de
persoane juridice, lichidatorul propune cel puin 3 persoane juridice, caz n care bunurile se
atribuie prin tragere la sori.
n cazul n care persoana juridic a fost dizolvat pentru motivele prevzute la art. 245
lit. d), precum i n cazul n care nici o persoan juridic nu este de acord cu preluarea
bunurilor rmase dup lichidare n condiiile alin. (2), acestea vor trece n proprietatea
comunei, oraului sau municipiului n a crui raz teritorial se afl bunurile.
n toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rmase dup
lichidare are loc la data prelurii lor de ctre beneficiari, dac prin lege nu se prevede altfel.
Procesul-verbal de predare-primire i hotrrea judectoreasc rmas definitiv, n cazurile
prevzute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, dup caz, pot servi drept

174

temei juridic pentru intabularea n cartea funciar. n cazul bunurilor imobile, dispoziiile
art. 1.244 i cele n materie de carte funciar rmn aplicabile.
Operaiunile de lichidare sunt aduse la ndeplinire de ctre organele persoanei juridice
sau de ctre persoane desemnate special de organele competente a dispune dizolvarea,
numite lichidatori.
Data producerii efectelor lichidrii coincide cu data producerii efectelor dizolvrii care
nseamn de fapt i de drept ncetarea existenei persoanei juridice.
n mod firesc, persoana juridic dizolvat nceteaz de a exista pe data ultimului act de
lichidare, ns potrivit legilor speciale aceast dat este marcat de ndeplinirea unor
formaliti dup cum urmeaz:
pentru persoanele juridice supuse nregistrrii, data ncetrii fiinei persoanei juridice
este data radierii din registrele n care au fost nscrise;
celelalte persoane juridice nceteaz la data actului prin care s-a dispus ncetarea sau,
dup caz, la data ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege.

175

Tema IV
PRESCRIPIA EXTINCTIV I DECDEREA
Capitolul 1
Capitolul I. Prescripia extinctiv
Seciunea I
Caracterizarea general
1. Noiune. Trecerea implacabil a timpului este un fenomen de care dreptul leag o
serie de efecte juridice1. Prescripia, vzut att extinctiv, ca mod de stingere a dreptului la
aciune ct i achizitiv, ca mod de dobndire a unor drepturi reale, nu face dect s
semnaleze acest fenomen natural i s marcheze efectele lui n planul dreptului.
Prescripia extinctiv constituie obiectul de reglementare al Titlului I, Cartea a VI-a a
Codului civil actual (Despre prescripia extinctiv, decdere i calculul termenelor). O
reglementare care aduce o serie de nouti n aceast materie, pe care le vom evidenia n
cele ce urmeaz.
Ca multe alte noiuni juridice, prescripia extinctiv este susceptibil de dou
accepiuni n dreptul civil2:
ca instituie juridic, ea este totalitatea normelor de drept prin care se reglementeaz
stingerea dreptului material la aciune i regimul su juridic general;
ca sanciune de drept civil, este stingerea dreptului material la aciune ca urmare a
neexercitrii dreptului subiectiv n termenul prevzut de lege.
Vzut sub aspect extinctiv, prescripia, ca sanciune, a fost definit ca fiind un mijloc
de liberaiune a debitorului i prin urmare de stingere a obligaiei, care opereaz n
condiiile determinate de lege, neatrnat de orice realizare, transformare sau transmisiune a
raportului3.
Dup apariia Decretului nr. 167/1958, prescripia extinctiv a fost definit ca mijloc
de stingere a dreptului material la aciune prin neexercitarea acestui drept nluntrul unui
anumit rstimp4 sau stingerea dreptului la aciune neexercitat n termenul de prescripie5,
definiie preluat de majoritatea autorilor. Ulterior, fiecare autor a cutat s defineasc
prescripia ntr-un mod ct mai personal, privind-o, fie ca mod de transformare a raportului
juridic, fie extinzndu-i efectele i asupra drepturilor reale.
Astfel, prescripia extinctiv a fost definit ca acel mod de transformare a raportului
juridic civil care const n stingerea dreptului de realizare silit a obligaiei civile corelative
1
Pentru o radiografie a acestor efecte, a se vedea I. Dogaru i colaboratorii, Drept civil. Ideea curgerii
timpului i consecinele ei juridice.
2
n dreptul penal, prescripia intereseaz ca o cauz de nlturare a rspunderii penale i const n
stingerea raportului juridic penal de conflict, nscut prin svrirea unei infraciuni, ca urmare a nerealizrii lui
ntr-un anumit termen prevzut de lege (C. Mitrache, Cr. Mitrache, op. cit., 317).
3
G. Plastara, Curs de drept civil roman, vol. III, 1927.
4
Tr. Ionacu, Tratat de drept civil. Partea general, vol. I, op. cit., p. 433.
5
Gh. Beleiu, op. cit., p. 236.

176

din cauza neexercitrii lui n termenul stabilit de lege1. ntr-o alt variant, menit a
acoperi, nu doar drepturile de crean dar i pe cele reale ct i, ntr-o anumit msur, pe
cele nepatrimoniale, aceeai noiune a fost definit ca fiind stingerea, dup caz, fie a acelei
componente a dreptului la aciune care este posibilitatea titularului dreptului de crean de a
obine obligarea subiectului pasiv la executarea obligaiei corelative sau la recunoaterea
dreptului subiectiv contestat, fie a nsui dreptului real principal (sau, n situaiile expres
prevzute de lege, a dreptului nepatrimonial), datorit neexercitrii n termenul prevzut de
lege2.
Doctrina francez definete sec prescripia extinctiv sau liberatorie ca fiind modul de
stingere a unei obligaii rezultnd din neexercitarea drepturilor n cadrul unor termene
prevzute de lege3. Cum se vede, prescripia extinctiv poate fi diferit definit dup cum
este privit, fie din perspectiva obligaiilor civile, ca mod de transformare a acestora sau ca
mod de stingere a lor, fie din perspectiva actului juridic, proprie doctrinei romneti, ca
mod de stingere a dreptului material la aciune.
Dincolo de nuanele posibile, sunt de reinut trei aspecte care se desprind din definiiile
mai sus redate:
mai nti, prescripia extinctiv este o sanciune de drept civil avnd ca rezultat
pierderea dreptului material la aciune;
apoi, ea produce, ntr-adevr, i o modificare, mai exact, o transformare a raportului
juridic, n sensul c dreptul subiectiv, sancionat juridic printr-o obligaie perfect, devine
un drept subiectiv nesancionat, obligaia corelativ fiind transformat ntr-o obligaie
imperfect;
aciunea ei se ndreapt, nu doar asupra drepturilor de crean, cum rezult din
majoritatea manualelor romneti de drept civil ci i asupra drepturilor reale i celor
nepatrimoniale, dup distinciile ce vor fi fcute n cele ce urmeaz.
2. Fundament. Cnd, n general, ne referim la fundamentul unei instituii juridice,
avem n vere, de regul, raiunea ei de a fi, acea ratio legis, cea care a determinat
reglementarea ei ntr-un anume fel, justificarea ei moral. Fundamentul oricrei instituii a
dreptului trebuie cutat, aa cum am mai artat, n afara ordinii de drept, n acele precepte
imanente ale moralei care impun dreptului o anumit reacie, pentru c altfel ar nsemna s
acceptm ideea nefericit c dreptul se autofundamenteaz. De multe ori ns, n limbajul
juridic, termenul de fundament are i un neles tehnic, referindu-se la temeiul de drept al
unei soluii.
Discuia pe care o facem n acest cadru privind fundamentul prescripiei extinctive are
n vedere primul dintre nelesuri, cel care vizeaz ratio legis. El a fost, poate, cel mai bine,
definit de Matei Catacuzino astfel: Acelai motiv de ordine public i de stabilitate social,
care st la baza uzucapiunii, ca mijloc de dobndire a drepturilor reale prin consolidarea lor
juridic n persoana aceluia care posed n condiiile determinate de lege, impune ca situaia
de fapt creat prin neexerciiul unui drept de crean n condiii i ntr-un interval de timp
determinate de lege, s fie juridicete consolidat i transformat ntr-o stare de drept prin
1
M. Nicolae, Prescripia extinctiv, n B. Dumitrache, M. Nicolae, R. Popescu, Instituii de drept civil
romn. Curs selectiv pentru licen 2000-2001, Ed. Press Mihaela, Bucureti, 2000, p. 95.
2
G. Boroi, op. cit., p. 342.
3
Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 1219.

177

stingerea juridic a dreptului neexercitat, pentru c nici memoria oamenilor, nici raporturile
sociale normale nu ngduie putina de a-i procura dovezi i a pstra actele doveditoare
despre un raport care n-a produs niciun efect ntr-un timp ndelungat1.
In termenii de astzi, putem vorbi de imperativul certitudinii circuitului civil i chiar
ceva mai mult, pacea social (quieta non movere) tergerea din memoria colectiv a unor
datorii, a unor situaii juridice neclare, nevoia de certitudine a drepturilor subiective, care,
neexercitndu-se perioad de timp anormal de lungi, fac probaiunea tot mai dificil i mai
relativ, existnd riscul unei deformri a realitii prin percepii tot mai diferite privind pe
titularul dreptului, realitatea care nu poate fi tolerat de drept. Reamintim c interpretarea
oricrui act juridic de drept civil se face ntotdeauna n favoarea debitorului, potrivit
principiului in dubio pro reo. Sunt tot attea raiuni care cer titularul dreptului subiectiv,
care se dovedete a fi nengduit de neglijent, s fie sancionat prin refuzul proteciei
juridice.
3. Funcii. Raiunea pentru care a fost instituit este cea care i comand att funciile
ct i natura juridic a prescripiei ncadrnd-o ntr-una dintre categoriile predeterminate ale
dreptului.
Potrivit doctrinei, prescripia extinctiv ndeplinete urmtoarele funcii2:
funcia preventiv, educativ i mobilizatoare, prin care, perspectiva stingerii
dreptului material la aciune ca urmare a neexercitrii dreptului subiectiv nuntrul
termenului legal stimuleaz pe titulari;
funcia sancionatorie, despre care se afirm c nu opereaz imediat, ci numai n
subsidiar, atunci cnd funcia preventiv nu i-a atins scopul;
funcia de consolidare a raporturilor juridice civile, n sensul c, fiind mobilizat, de
perspectiva pierderii dreptului la aciune, debitorul va iei din pasivitate acionndu-l pe
debitor i astfel are lor o clarificare a raporturilor juridice civile.
Potrivit altor autori, prescripia ar avea, mai nti, o funcie mobilizatoare, o funcie
educativ, o alt funcie de a nltura preteniile vechi i ndoielnice i abia n ultimul rnd o
funcie sancionatorie3.
n ce ne privete, aa cum am mai remarcat cnd ne-am ocupat de funciile nulitii,
observm, i de aceast dat, o preocupare excesiv de a gsi la fiecare instituie juridic un
efect mobilizator, o virtute preventiv, o alta educativ i doar n ultimul rnd funcia
ei propriu-zis. Iat c i prescripia se vede nregimentat n cadrul unui efort general,
moralizator al dreptului de formare a contiinelor. Fr a nega o astfel de funcie, credem
c totui, pare exagerat, ca n cazul acesteia s afirmm c, n principal, ea are un efect
preventiv i de-abia pe un plan secund s-ar mplini funcia sancionatorie. Cnd ne referim
la direciile de aciune ale unei sanciuni, credem c, n primul rnd trebuie subliniat
raiunea concret pentru care a fost gndit. Or, n cazul de fa este evident c sensul
primordial al prescripiei extinctive este sanciunea titularului dreptului subiectiv. Dac
aceast sanciune are i un efect mobilizator, atunci cnd se ntmpl, nu nseamn c el
ar constitui rostul ei fundamental. De aceea, credem c funcia primordial a prescripiei
este acela de a sanciona pasivitatea titularului dreptului, celelalte funcii fiind subsecvente.
1

M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Bucureti, Ed. All, 1998, colecia Restitutio, p. 492.
E. Lupan, I. Sabu-Pop, op. cit., pp. 207-208, I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 243.
3
I. Dogaru i colaboratorii, Drept civil. Ideea curgerii timpului i consecinele ei juridice, Ed. All Beck,
Bucureti, 2002, pp. 201-202.
2

178

4. Natura juridic. Dac exist o unanimitate a doctrinei n problema prescripiei, ea


vizeaz calificarea prescripiei extinctive drept o sanciune civil. Problema se complic
atunci cnd ne ntrebm, pe de o parte, dac aceast sanciune ine de domeniul dreptului
civil sau de cel al dreptului procesual civil iar pe de o parte, ce afecteaz prescripia, nsui
dreptul subiectiv sau doar dreptul de a aciona n justiie?
n rezolvarea acestor dileme, doctrina a rspuns diferit1.
O prim orientare, radical, consider c s-ar stinge nsui dreptul subiectiv i obligaia
corelativ care nu mai poate supravieui odat ce nu mai este sancionat juridic2.
A doua opinie exprimat este c prescripia stinge doar o component a dreptului la
aciune i anume doar posibilitatea titularului dreptului subiectiv de a obine obligarea
subiectului pasiv la executarea obligaiei i recunoaterea dreptului su3.
Potrivit celei de-a treia orientri, prescripia stinge dreptul la aciune n sens material,
dreptul subiectiv supravieuind astfel c va putea fi aprat doar pe cale defensiv, astfel c
prescripia se nfieaz, fie ca o sanciune de drept civil, tez susinut de majoritatea
autorilor sau un mod de transformare a raportului juridic.
Ali autori au calificat prescripia extinctiv drept o instituie de drept procesual civil4,
tez care a fost respins cu motivarea c nesocotirea unor dispoziii de ordin material
atrage sanciuni de drept material iar nu de drept procesual, chiar dac realizarea efectiv a
acestora presupune declanarea unui proces civil5.
De altfel, dac prescripia ine de dreptul civil sau procesual civil, dac ea transform
sau nu raportul juridic civil sunt discuii care nu afecteaz natura ei juridic, natur care
trebuie stabilit n raport de efectul principal i direct pe care-l produce. Pentru subiectul
activ al raportului de drept civil, creditor al obligaiei, stingerea dreptului material la aciune
nseamn refuzul proteciei juridice iar pentru subiectul pasiv al aceluiai raport, debitor al
obligaiei, nseamn posibilitatea de a se opune executrii obligaiei i de a invoca excepia
prescripiei.
Prin urmare, nici dreptul subiectiv al creditorului i nici obligaia debitorului nu se
sting, astfel c, aa cum vom vedea, dac debitorul i va executa benevol obligaia, plata sa
nu va putea fi calificat o plat nedatorat. Din aceast perspectiv privit, prescripia
extinctiv apare ca o sanciune de drept civil.
5. Invocarea prescripiei extinctive. Potrivit art. 2512 alin. (1) C. civ., prescripia
poate fi opus numai de cel n folosul cruia curge, personal sau prin reprezentant, i fr a
fi inut s produc vreun titlu contrar ori s fi fost de bun-credin6, iar la alin. (2) c
organul de jurisdicie competent nu poate aplica prescripia din oficiu. Mai mult, la
alin. (3) al aceluiai text normativ se prevede c dispoziiile prezentului articol sunt
1

M. Nicolae, Prescripia extinctiv, op. cit., pp. 40-68.


I. Kessler, C. Oprian, Prin prescripia extinctiv nu se stinge oare nsui dreptul subiectiv civil? J.N. nr.
4/1961, pp. 32-48; E. Safta-Romano, I, Probleme teoretice actuale din domeniul prescripiei extinctive, Dreptul
nr. 9-12/1990, pp. 113-114.
3
G. Boroi, op. cit., p. 345.
4
I. Le, Natura juridic a aciunii civile i a prescripiei extinctive (I), n Studii i cercetri juridice nr.
4/1985, pp. 326-327.
5
M. Nicolae, Prescripia extinctiv, op. cit., p. 46.
6
Textul este defectuos redactat, putndu-se nelege c prescripia ar curge, personal sau prin reprezentant.
De fapt, enunul corect era: prescripia poate fi opus, personal sau prin reprezentant, doar de cel n folosul
cruia curge, i fr a fi inut s produc vreun titlu contrar ori s fi fost de bun-credin.
2

179

aplicabile chiar dac invocarea prescripiei ar fi n interesul statului sau al unitilor sale
administrativ-teritoriale. Prin urmare, ne aflm n faa unei instituii de drept privat.
Cu privire la momentul pn la care poate fi invocat prescripia, art. 2513 C. civ.
prevede c poate fi opus numai n prim instan, prin ntmpinare, sau, n lipsa invocrii,
cel mai trziu la primul termen de judecat la care prile sunt legal citate.
Prescripia poate fi invocat de codebitorii unei obligaii solidare sau indivizibile i
fideiusori, chiar dac unul dintre debitori a neglijat s o fac ori a renunat la ea. La fel, pot
face creditorii celui interesat, precum i orice alt persoan interesat.
6. Reguli aplicabile prescripiei extinctive. Actualul Cod civil instituie la art. 2515
cteva reguli aplicabile acestei instituii juridice importante.
1. Prescripia extinctiv este reglementat prin lege.
2. Este interzis orice clauz prin care fie direct, fie indirect o aciune ar fi declarat
imprescriptibil, dei, potrivit legii, aceasta este prescriptibil, sau invers, o aciune
declarat de lege imprescriptibil, ar fi considerat prescriptibil.
3. Cu toate acestea, n limitele i condiiile prevzute de lege, prile care au
capacitatea deplin de exerciiu pot, prin acord expres, s modifice durata termenelor de
prescripie sau s modifice cursul prescripiei prin fixarea nceputului acesteia ori prin
modificarea cauzelor legale de suspendare ori de ntrerupere a acesteia, dup caz.
4. Termenele de prescripie pot fi reduse sau micorate, prin acordul expres al prilor,
fr ns ca noua durat a acestora s fie mai mic de un an i nici mai mare de 10 ani, cu
excepia termenelor de prescripie de 10 ani sau mai lungi care pot fi prelungite pn la 20
de ani.
5. Dispoziiile alin. (3) i (4) nu se aplic n cazul drepturilor la aciune de care prile
nu pot s dispun i nici aciunilor derivate din contractele de adeziune, de asigurare i cele
supuse legislaiei privind protecia consumatorului.
6. Orice convenie sau clauz contrar dispoziiilor prezentului articol este lovit de
nulitate absolut.

Seciunea a II-a
Efectele prescripiei extinctive
1. Noiune. Problema efectelor prescripiei extinctive este o continuare fireasc a
ntrebrii pe care am examinat-o i n cadrul naturii juridice a acestei sanciuni i se rezum
la ntrebarea: ce se stinge ca urmare a prescripiei, dreptul subiectiv sau dreptul la aciune?
Sub imperiul vechiului Cod civil, interpretarea art. 1091, care includea prescripia
extinctiv printre modurile de stingere a obligaiilor, a dat natere la o controvers, devenit
clasic, privind efectul prescripiei extinctive. Pn la apariia Decretului nr. 167/1958
privind prescripia extinctiv, doctrina de drept civil a considerat c ceea ce se stinge, prin
efectul acesteia, este nsui dreptul subiectiv. Discuiile au continuat chiar i dup apariia
reglementrii speciale aduse prescripiei extinctive prin reglementarea mai sus artat.
Actualul Cod civil nu mai las loc de interpretare. Potrivit art. 2500 alin. (1) C. civ.,
dreptul material la aciune, denumit n continuare drept la aciune, se stinge prin
prescripie, dac nu a fost exercitat n termenul stabilit de lege. i pentru a se evita orice
discuii, alin. (2) al aceleai norme prevede c prin drept la aciune se nelege dreptul de a

180

constrnge o persoan, cu ajutorul forei publice, s execute o anumit prestaie, s respecte


o anumit situaie juridic sau s suporte orice alt sanciune civil, dup caz.
Prin urmare, ceea ce se stinge prin efectul prescripiei la aciune, este dreptul material
la aciune, n timp ce dreptul subiectiv supravieuiete.
2. Stingerea dreptului material la aciune. Dreptul la aciune n sens material este
posibilitatea titularului unui drept subiectiv de a obine restabilirea dreptului nclcat i dup
caz, daune-interese sau alte remedii adecvate dac, nclcndu-i-se un drept subiectiv, i-au
fost produse prejudicii economice sau morale. n aceast accepiune, dreptul la aciune nu
este altceva dect sanciunea dreptului subiectiv;
Dreptul la aciune n sens procesual este posibilitatea unei persoane de a sesiza organul
de jurisdicie n vederea restabilirii dreptului nclcat. Aceast din urma accepiune a
dreptului la aciune este o consecin a unui drept fundamental, dreptul de petiionare i are
ca neles accesul liber la justiie. n timp ce dreptul material la aciune presupune
exercitarea tuturor prerogativelor prevzute de lege (dreptul de a sesiza organul competent,
dreptul de a se apra, de a invoca excepii, de a exercita cile de atac legale, de a cere i
obine executarea silit a titlurilor, dreptul material la aciune n sens procesual se refer
doar la posibilitatea sesizrii, a nvestirii organului competent cu o aciune. Judectorul are
obligaia de a primi orice aciune care ine de competena de soluionare a organelor de
justiie i care corespunde condiiilor de form prevzute de lege, chiar dac ar rezulta
dintr-o examinare, fie i sumar, c preteniile invocate de titularul dreptului pretins nclcat
sunt inadmisibile. Niciun judector nu se poate pronuna anticipat, respingnd o aciune
nainte de a o examina.
3. Consecine juridice adiacente. Ca urmare a stingerii dreptului la aciune, se
produc dou consecine juridice adiacente, calificate de doctrin adevrate principii ale
efectului prescripiei1:
a) potrivit art. 2503 alin. (1) C. civ. odat cu stingerea dreptului la aciune privind un
drept principal, se stinge i dreptul la aciune privind drepturile accesorii, afar de cazul n
care, prin lege, s-ar dispune altfel. Este una dintre aplicaiile regulii accesorium sequitur
principalem. De exemplu, prescripia dreptului material la aciune privind restituirea unei
sume de bani stinge i dreptul de a pretinde dobnzile aferente sumei datorate.
O excepie de la aceast regul o constituie dispoziia de la art. 2504 alin. (1), teza
ntia C. civ., potrivit creia prescripia dreptului la aciune privind creana principal nu
atrage i stingerea dreptului la aciunea ipotecar. n acest din urm caz, creditorul ipotecar
va putea urmri, n condiiile legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, ns numai
n limita valorii acestor bunuri.
Potrivit alin. (2) al normei, dispoziiile primului alineat nu se aplic prescripiei
dreptului la aciune pentru plata dobnzilor i a altor accesorii ale creanei ipotecare, care, n
afara capitalului, nu mai pot fi acoperite dup mplinirea prescripiei din valorificarea, pe
cale silit, a bunului grevat.
Discuii interesante s-au purtat n privina aciunii de partaj succesoral nsoit de o
cerere accesorie de completare a masei de partaj cu fructele culese de la bunurile
succesorale. Aciunea de partaj succesoral este imprescriptibil. Dar cererea accesorie
privind fructele?
1

G. Boroi, op. cit., p. 347.

181

Intr-o prim orientare, cererea accesorie ar urma soarta aciunii principale i deci ar
urma s considerm cererea accesorie imprescriptibil. Ulterior ns, Instana Suprem a
revenit fcnd urmtoarea distincie: dac fructele se cer n materialitatea lor, ne aflm n
faa unei aciuni reale care este imprescriptibil, n timp ce, pentru contravaloarea fructelor,
aciunea n-ar putea fi dect n pretenii i deci supus prescripiei de 3 ani de la data
perceperii fructelor;
b) n cazul prestaiilor succesive, potrivit art. 2503 alin. (2) C. civ. dreptul la aciune
cu privire la fiecare dintre aceste prestaii se stinge printr-o prescripie deosebit, chiar dac
debitorul continu s execute una sau alta dintre prestaiile datorate. Aceast dispoziie nu
se aplic n cazul n care prestaiile succesive alctuiesc un tot unitar, potrivit legii sau
conveniei prilor. n privina dobnzilor, care se dobndesc zi cu zi, momentul cnd
ncepe s curg prescripia este data exigibilitii fiecrei rate a dobnzii1.
4. Supravieuirea dreptului subiectiv. Potrivit art. 2506 alin. (3) C. civ., cel care a
executat de bunvoie obligaia dup ce termenul de prescripie s-a mplinit nu are dreptul s
cear restituirea prestaiei, chiar dac la data executrii nu tia c termenul prescripiei era
mplinit. mplinirea termenului de prescripie nate dreptul debitorului de a invoca excepia
prescripiei. Spre deosebire de reglementarea anterioar, n sistemul actualului Cod civil,
prescripia nu mai opereaz de drept, debitorul putnd renuna la beneficiul acesteia. Dac
debitorul invoc prescripia, dreptul material la aciune se stinge astfel c obligaia
corelativ dreptului subiectiv nu mai este sancionat juridic. Moralmente, ea continu s
existe, dar ca obligaie natural2 sau imperfect. Debitorul care i execut totui obligaia
dup prescripia dreptului la aciune, va face o plat legal, neputnd cere restituirea plii
invocnd plata nedatorat, ca izvor de obligaii.

Seciunea a III-a
Domeniul prescripiei extinctive
1. Noiune. Domeniul prescripiei extinctive este alctuit din totalitatea drepturilor
subiective care cad sub incidena acesteia3. Pentru determinarea domeniului prescripiei
extinctive va trebui s ne raportm la principalele categorii de drepturi subiective civile.
2. Drepturile reale principale. Drepturile reale sunt imprescriptibile, astfel c
aciunea n revendicare, specific principalului drept real, dreptul de proprietate, este
imprescriptibil.
Urmtoarele aciuni sunt i ele imprescriptibile:
potrivit art. 563 alin. (2) C. civ., aciunea n revendicare imobiliar sau mobiliar
ntemeiat pe dreptul de proprietate privat este imprescriptibil, cu excepia cazurilor n
care prin lege se dispune altfel;
1

S. Angheni, Incidena reglementrilor privind prescripia dreptului material la aciune asupra calculului
penalitilor de ntrziere, R.R.D. nr. 8/1989, pp. 27-29.
2
Despre obligaia natural i clasificare ei, a se vedea M. Nicolae, Prescripia extinctiv, op. cit.,
pp. 578-585.
3
Apud G. Boroi, op. cit., p. 351.

182

aciunea n revendicare imobiliar sau mobiliar ntemeiat pe dreptul de proprietate


public, n condiiile n care, potrivit art. 861 alin. (1) C. civ., bunurile proprietate public
sunt imprescriptibile;
aciunea confesorie de creare a servituii de trecere, conform art. 617 alin. (3) C. civ.;
aciunea de partajare a bunurilor aflate n proprietate comun (art. 669 C. civ.);
aciunea negatorie (art. 564 C. civ.);
aciunea n grniuire;
petiia de ereditate (art. 1130 C. civ.);
aciunea negatorie (art. 564 C. civ.).
3. Drepturile reale accesorii. Odat cu stingerea dreptului la aciune privind un drept
principal, se stinge i dreptul la aciune privind drepturile accesorii, afar de cazul n care,
prin lege, s-ar dispune altfel. Este enunul de la art. 2503 C. civ., expresie a regulii
accesorium sequitur principalem.
4. Drepturile de crean. Dreptul de crean, ius in personam, este acel drept
subiectiv n temeiul cruia subiectul activ, numit creditor, poate pretinde o anumit conduit
subiectului pasiv, numit debitor. Potrivit art. 2501 alin. (1) C. civ., drepturile la aciune
avnd un obiect patrimonial sunt supuse prescripiei extinctive, afar de cazul n care, prin
lege, s-ar dispune altfel. Principiul este c, indiferent de izvorul lor, drepturile de crean
sunt prescriptibile.
5. Drepturile nepatrimoniale sunt, n principiu, imprescriptibile datorit perpetuitii
lor.
Acest principiu cunoate ns i cteva excepii care au ca explicaie interesul social ca
starea civil a persoanei fizice s fie lmurit ntr-o perioad de timp rezonabil:
aciunea n anulare (nulitate relativ) a cstoriei pentru vicii de consimmnt este
prescriptibil n termen de 6 luni de la ncetarea violenei, de la descoperirea cazului de
eroare sau de dol de ctre cel interesat [art. 301 alin. (3) C. civ.];
aciunea n stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei este imprescriptibil
pe timpul vieii copilului. Ea este prescriptibil n termen de un an cnd este iniiat dup
decesul copilului, de ctre motenitorii acestuia [art. 427 alin. (2) C. civ.];
aciunea n tgada paternitii copilului din cstorie este prescriptibil n termen de
3 ani, dac este iniiat dup decesul copilului de ctre motenitorii acestuia [art. 427 alin.
(2) C. civ.]. Dreptul la aciune n tgada paternitii exercitat de ctre copil, prin
reprezentantul legal, nu se prescrie n timpul vieii copilului [art. 433 alin. (2) C. civ.].
Tgada paternitii iniiat de ctre mam este prescriptibil n termen de 3 ani de la data
naterii copilului (art. 431 C. civ.), iar cea iniiat de tatl biologic nu se prescrie pe timpul
vieii acestuia [art. 432 alin. (2) C. civ.];
aciunea n stabilirea filiaiei fa de mam, cnd este iniiat dup decesul copilului
de ctre motenitorii acestuia este prescriptibil n termen de un an de la data decesului.
6. Aprarea dreptului subiectiv pe calea excepiei. Teoria general a actului de
drept civil recunoate, prin tradiie principiul quae temporalia sunt ad agendum, perpetua
sunt ad excipiendum, care spune c dac aciunile sunt prescriptibile, excepiile sunt
imprescriptibile.

183

Sub imperiul vechiului Cod civil, autori consacrai de drept civil au susinut teza
imprescriptibilitii prescripiei pe calea excepiilor1, cu motivarea c ele sunt aprri
menite a rspunde atacului reclamantului n cursul procesul civil, la care a fost adugat i
argumentul de text ce rezult din art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 care se refer la
aciuni i nu la excepii2 i deci ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.
Potrivit altor opinii, ar trebui distins ntre situaii n care anumite aprri n-ar fi putut fi
fcute dect prin invocarea excepiilor, cnd excepiile sunt imprescriptibile i situaii n
care aprrile fcute prin excepii ar fi putut face obiectul unor aciuni n justiie, caz n care
ele sunt prescriptibile3.
A treia opinie, nu cu mult diferit de cea de-a doua, este aceea c ar fi raional s se
fac urmtoarea distincie: dac dreptul subiectiv putea fi valorificat pe calea aciunii iar
aciunea era prescriptibil i excepia urmeaz a fi considerat prescriptibil i invers4, tez
care se ntemeiaz pe argumentul ubi eadem est ratio eadem solutio debet esse.
Aa cum s-a remarcat5, actualul Cod civil nu conine o prevedere cu caracter general ci
doar prevederi speciale. Astfel, art. 1095 alin. (3) C. civ. prevede imprescriptibilitatea
excepiei de reduciune a liberalitilor excesive iar art. 1249 alin. (2) C. civ. prevede
posibilitatea invocrii excepiei de nulitate relativ a contractului dup mplinirea
termenului de prescripie a dreptului la aciunea n anulare. Cu toate acestea, sunt i excepii
n sens invers, cum este cazul leziunii n contracte, unde, potrivit art. 1223 alin. (1) C. civ.,
nulitatea relativ a contractului nu poate fi invocat pe calea excepiei dup prescrierea
dreptului la aciune. S-ar putea desprinde de aici concluzia c, acolo unde legea nu distinge,
urmeaz s se considere c excepia este prescriptibil.
7. Aciunea n constatare. Aciunea n constatare este cea prin care se solicit
constatarea existenei ori inexistenei unui drept subiectiv, temeiul de drept constituindu-l
art. 111 C. pr. civ.
n general, se argumenteaz teza imprescriptibilitii acestei aciuni pe faptul c dreptul
la aciune n sens procesual este imprescriptibil6.
Potrivit unei alte opinii7, soluia imprescriptibilitii acestei aciuni este motivat de
faptul c dreptul subiectiv ce face obiectul aciunii n constatare este imprescriptibil, ori
dac dreptul exist i nu este imprescriptibil, nimic nu oprete ca existena lui s fie
constatat pe calea acestei aciuni. Pe de alt parte, aciunea n constatare este admisibil
numai cnd aciunea n realizare nu putea fi formulat.
Actualul Cod civil traneaz, i de aceast dat discuia, prin prevederea de la art. 2502
alin. (2) pct. 2 potrivit creia aciunea n constatarea existenei sau inexistenei unui drept
este imprescriptibil.
1
I. Rosetti-Blnescu, O. Sachelarie, N. Nedelcu, Principiile dreptului civil romn, Ed. de stat, Bucureti,
1947, p. 260.
2
M. Nicolae, Prescripia extinctiv, op. cit., pp. 427-429.
3
M. Eliescu, Unele probleme privitoare la prescripia extinctiv n cadrul unei viitoare reglementri
legale, Studii i cercetri juridice nr. 1/1956, pp. 263-264, I. Mateia, Domeniul de aplicare a prescripiei
extinctive, n I. Mateia, P.M. Cosmovici, Prescripia extinctiv, Ed. tiinific, Bucureti, 1962, p. 67 i urm.
4
A. Pop, Gh. Beleiu, op. cit., p. 452.
5
G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 286.
6
M. Eliescu, op. cit., p. 258, A. Pop, Gh. Beleiu, op. cit., p. 452, D. Lupulescu, Drept civil. Introducere n
dreptul civil, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, p. 204.
7
M. Nicolae, Prescripia extinctiv, op. cit., p. 439.

184

8. Aciunea n repararea prejudiciilor morale. Dac este adevrat c prejudiciile


morale sunt leziuni ale unor valori morale care alctuiesc personalitatea uman, valori
nepatrimoniale, deci necuatificabile, nefungibile, necomparabile, ele n-ar trebui s fie dect
imprescriptibile. Urmare a unei controverse clasice a dreptului civil, s-a convenit c, ntre a
refuza orice indemnizare a victimei cu motivarea nereparabilitii vtmrilor morale i a-i
acorda o sum de bani care ar putea constitui pentru victim o ameliorare a situaiei injuste
n care se afl, ultima soluie este preferabil. Actualul Cod civil prevede la art. 1391
repararea prejudiciului nepatrimonial dup regulile rspunderii civile delictuale. Potrivit art.
1391 dreptul la despgubire, recunoscut potrivit dispoziiilor prezentului articol, nu trece1
la motenitori. Acetia l pot ns exercita, dac aciunea a fost pornit de defunct.
Jurisprudena acord despgubiri pentru prejudicii morale considerndu-le specii ale
prejudiciului reparabil, situaie n care valoarea moral, dei nepatrimonial, se vede
convertit ntr-un drept de crean al victimei, suportnd acelai regim juridic i
supunndu-se acelorai termene de prescripie.
9. Aciunile mixte. Dup natura dreptului protejat, aciunile se mpart n aciuni reale,
aciuni personale i aciuni mixte. Aciunile mixte sunt cele prin care se valorific att
dreptul personal sau de crean ct i dreptul real, atunci cnd ele se afl ntr-un raport de
conexiune sau au aceeai cauz care le genereaz2, caz n care ele mprumut caracteristici
de la aciunile reale, personale sau cele n constatare3. Dac sunt situaii n care, spre
exemplu, revocndu-se donaia, bunul este readus n patrimoniul donatorului, sunt i situaii
cnd anularea unui act repune doar virtual partea n situaia anterioar. Este cazul n care se
cere doar anularea actului fr a cere i restituirea prestaiilor, pentru evitarea taxei de
timbru care se calculeaz la valoare. n asemenea cazuri, pentru repunerea n mod efectiv n
situaia anterioar, cel care a obinut anularea actului trebuie s formuleze o alt aciune
privind restituirea prestaiei contractuale i repunerea n situaia anterioar.
10. Dualitatea aciunilor. Este vorba de situaiile n care titularul dreptului subiectiv
are la ndemn, att o aciune izvornd ex contractu, ct i o aciune ntemeiat pe dreptul
de proprietate sau pe un alt drept real. Bunoar, contractul de depozit4 sau contractul de
comodat5, ambele contracte reale care dau natere la cele dou aciuni. Astfel, dac dreptul
de a cere restituirea bunului n temeiul contractului este prescris, nimic nu-l mpiedic pe
deponent sau comodant s cear restituirea bunului ntemeindu-i aciunea pe dreptul de
proprietate. Aa cum s-a remarcat, nu s-ar putea spune c este vorba de dou aciuni care
protejeaz un singur drept ci de dou drepturi distincte, un drept de proprietate asupra
bunului i un drept de crean care izvorte din contractul de depozit sau de comodat6. De
aceea, ntr-o asemenea ipotez ne aflm n faa unei dualiti de aciuni.
1

Exprimarea potrivit creia dreptul de despgubire nu trece la motenitori nu este cea mai potrivit.
Dreptul nu trece pur i simplu la motenitori ci se transmite acestora, ca efect al succesiunii legale sau
testamentare.
2
V.M. Ciobanu, Drept procesual civil, vol. I., p. 95.
3
Sunt i autori care contest aciunile mixte (I. Le, Principii i instituii de drept procesual civil, vol. I,
Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, p. 251).
4
T.S., s. civ., dec. nr. 1369/1969, C.D. 1969, p. 93.
5
T.S., s. civ., dec. nr. 2300/1989, n Dreptul nr. 8/1990, p. 78.
6
I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 262.

185

Sunt i situaii n care o soluie de principiu nu poate fi dat, calificarea fiecrei aciuni
fiind fcut n concret. Bunoar, aciunea n nulitatea unui act juridic prin care s-a transmis
un drept real este prescriptibil sau nu n raport de caracterul nulitii invocate; aciunile n
materie succesoral vor fi calificate prescriptibile sau imprescriptibile dup scopul urmrit.
11. Prescripia aciunilor de carte funciar:
aciunea n prestaie tabular, reglementat de art. 896 C. civ. prin care, dac cel
obligat s transmit, s constituie ori s modifice n folosul altuia un drept real asupra unui
imobil nu i execut obligaiile necesare nscrierii n cartea funciar, se poate cere instanei
s dispun nscrierea. Aceast aciune este supus prescripiei. Aciunea n prestaie tabular
care este ndreptat mpotriva unui ter dobnditor care a fost anterior nscris n cartea
funciar, dac actul juridic este anterior celui prin care a fost nscris dreptul terului
dobnditor, dac a fost de rea-credin, se prescrie n 3 ani de la data nscrierii de ctre ter a
dreptului su, mai puin cnd dreptul la aciune contra antecesorului tabular s-a prescris mai
nainte;
aciunea n rectificarea intabulrii sau a nscrierii provizorii este imprescriptibil.
Potrivit art. 909 alin. (1) C. civ., sub rezerva prescripiei dreptului la aciune n fond,
aciunea n rectificare este imprescriptibil fa de dobnditorul nemijlocit, precum i fa
de terul care a dobndit cu rea-credin dreptul nscris n folosul su. Dac aciunea de
fond introdus pe cale separat a fost admis, aciunea n rectificare este, de asemenea,
imprescriptibil, att mpotriva celor care au fost chemai n judecat, ct i mpotriva
terilor care au dobndit un drept real dup notarea aciunii n cartea funciar. Aciunea
poate fi ndreptat i mpotriva terilor de bun-credin care au dobndit un drept real, dar
termenele de 5 i respectiv 3 ani sunt de decdere;
aciunea n rectificarea notrii n cartea funciar este imprescriptibil extinctiv, n
conformitate cu prevederea de la art. 911 alin. (2) C. civ.;
ndreptarea erorilor materiale svrite cu prilejul nscrierilor efectuate n cartea
funciar, altele dect cele svrite la nscrierea lor, se face printr-o cerere care este
imprescriptibil;
aciunea n rspundere delictual ndreptat mpotriva celui care a cauzat un
prejudiciu prin modul de pstrare i administrare a crii funciare este supus prescripiei
de un an, socotit din ziua n care cel ndreptit a cunoscut fapta pgubitoare, dar nu mai
trziu de 3 ani de la data cnd a fost svrit fapta.
12. Prescripia n materie succesoral. Succesiunile, att cea legal ct i cea
testamentar, presupun exercitarea mai multor drepturi subiective. Principalele drepturi
supuse prescripiei sunt:
opiunea succesoral. Potrivit art. 1103 alin. (1) C. civ., dreptul de opiune
succesoral se exercit n termen de un an de la data deschiderii motenirii. Avndu-se n
vedere c neexercitarea opiunii succesorale n cadrul termenului legal atrage pierderea
dreptului, aa cum prevede art. 2545 alin. (2) C. civ., se susine c termenul este de
decdere1. Un argument suplimentar este acela c, dispoziia de la art. art. 1103 alin. (3)
prin care se dispune c termenului de un an i se aplic prevederile privitoare la suspendarea
i repunerea n termen. Altfel spus, aceast trimitere special pe care o face art. 1103
1

186

G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 293.

alin. (3) nu se justific dect dac admitem c termenul este de decdere. Discuia este pur
teoretic, de vreme ce, indiferent de calificarea termenului, opereaz cauzele de suspendare
a prescripiei;
ieirea din indiviziune. Aciunea de ieire din indiviziune este imprescriptibil.
Potrivit art. 1143 alin. (1), teza a doua C. civ. motenitorul poate cere oricnd ieirea din
indiviziune, chiar i atunci cnd exist convenii sau clauze testamentare care prevd altfel.
Discuii n practic se poart n legtur cu calificarea cererii de plat a cheltuielilor de
nmormntare. ntr-o prim orientare, aciunea ar urma s fie considerat imprescriptibil
dat fiind faptul c i aciunea de ieire din indiviziune este la fel1. ntr-o alt orientare2, o
astfel de cerere este prescriptibil pentru ca are caracter patrimonial i personal. S-a susinut
ca o asemenea aciune este prescriptibil indiferent dac cererea este principal (separat de
aciunea de ieire din indiviziune) sau cererea este accesorie (n cadrul procesului de ieire
din indiviziune3. Dei prima soluie poate fi susinut, dat fiind faptul c momentul
partajului este cel la care se calculeaz pasivul succesoral iar motenitorii sunt chemai s
suporte asemenea cheltuieli n mod proporional cu cota lor la motenire, nalta Curte a
tranat aceast discuie n anul 2009, dispunnd c cererile privind lichidarea preteniilor
referitoare la cheltuielile de nmormntare i respectarea tradiiilor religioase ce compun
pasivul succesoral sunt prescriptibile n termenul general de prescripie, att n situaiile n
care sunt formulate n cadrul aciunilor de ieire din indiviziune, ct i atunci cnd sunt
formulate pe cale separat4. Chiar dac aceste cote sunt prestabilite, rezultnd din lege,
calcularea lor n concret se face cu ocazia partajului.
n privina fructelor produse de bunurile succesorale, dac ele exist, ele pot fi aduse la
masa de partaj printr-o aciune imprescriptibil extinctiv. Dac ele nu mai exist i se cere
doar contravaloarea lor, un astfel de drept este personal i deci prescriptibil, termenul
curgnd de la data culegerii lor5;
petiia de ereditate. Potrivit art. 1130 C. civ. motenitorul cu vocaie universal sau
cu titlu universal poate obine oricnd recunoaterea calitii sale de motenitor contra
oricrei persoane care, pretinznd c se ntemeiaz pe titlul de motenitor, posed toate sau
o parte din bunurile din patrimoniul succesoral;
reduciunea liberalitilor excesive. Este o aciune personal i este prescriptibil n
termenul general de prescripie de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Excepia de
reduciune este ns imprescriptibil conform art. 1095 alin. (3) C. civ.;
aciunea privind raportul donaiilor este prescriptibil n termen de 3 ani de la data
deschiderii succesiunii;
aciunea de anulare a legatelor este supus prescripiei, dac se invoc vicii de
consimmnt sau alte motive de nulitate relativ, n timp ce constatarea nulitii absolute a
acestora este o aciune imprescriptibil.

T.S., s. civ., dec. nr. 1699/1972 n Repertoriu 1969-1975, p. 226; T.S. s. civ., dec. civ. nr. 503/1987, n
C.D. 1987, p. 1; Fr. Deac, op. cit., p. 517. n acelai sens, v. I. Dogaru i colaboratorii, Drept civil. Ideea curgerii
timpului, op. cit., p. 240.
2
T.S., s. civ., dec. civ. nr. 503/1987 n C.D. 1987, p. 1.
3
Fr. Deak, op. cit., p. 517.
4
.C.C.J., S.U., dec. nr. 6/2009, publicat n M. Of. nr. 321 din 14 mai 2009.
5
G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 293.

187

Seciunea a IV-a
Termenele prescripiei extinctive
1. Noiune i clasificare. Termenul de prescripie extinctiv este intervalul de timp,
fixat prin lege, nuntrul cruia trebuie exercitat dreptul la aciune, sub sanciunea pierderii
acestuia. El are un nceput, anume data la care ncepe s curg prescripia, o durat, care
este intervalul de timp determinat de lege i cum este firesc, un sfrit care este data
mplinirii termenului de prescripie.
Dac n vechea reglementare, termenele aveau caracter legal, astfel c orice clauz prin
care se convenea o alt determinare a acestora era lovit de nulitate absolut, Codul civil
actual prevede posibilitatea de a le mri sau micora, aa cum prevede art. 2515 alin. (3)
C. civ. potrivit cruia n limitele i condiiile prevzute de lege, prile care au capacitate
deplin de exerciiu pot, prin acord expres, s modifice durata termenelor de prescripie sau
s modifice cursul prescripiei prin fixarea nceputului acestuia ori prin modificarea
cauzelor legale de suspendare sau de ntrerupere a acesteia, dup caz.
Clasificarea termenelor de prescripie extinctiv are n vedere dou criterii1:
dup sfera lor de aplicare sau vocaia lor, termenele pot fi: generale i speciale;
dup actul normativ sau izvorul lor, termenele pot fi: termene prevzute de Codul
civil, dreptul comun n materie i termene prevzute de alte izvoare de drept (Codul de
procedur civil i orice alte legi speciale).
2. Termenul general de prescripie extinctiv este termenul care se aplic ori de
cte ori legea nu prevede un alt termen special pentru un caz dat2. Termenul general este de
trei ani, aa cum prevede art. 2517 C. civ. i el privete toate aciunile supuse prescripiei,
dac legea nu prevede altfel.
3. Termenele speciale de prescripie extinctiv. Spre deosebire de termenul general,
termenele speciale sunt prevzute, att de Codul civil actual, ct i de alte dispoziii speciale
ale legii:
termenul de 10 ani aplicabil dreptului la aciune privind drepturile reale care nu sunt
declarate imprescriptibile sau care nu sunt supuse unui alt termen special;
termenul de 10 ani aplicabil dreptului la aciune pentru prejudiciile morale sau
materiale cauzate prin tortur, acte de barbarie, violen sau agresiuni sexuale comise
mpotriva unui minor sau asupra unei persoane aflate n imposibilitatea de a se apra ori de
a-i exprima voina (art. 2518 pct. 2 C. civ.);
termenul de 2 ani aplicabil dreptului la aciune ntemeiat pe un raport de asigurare
sau reasigurare [art. 2519 alin. (1) C. civ.];
termenul de 1 an aplicabil cazurilor prevzute de art. 2520 alin. (1) C. civ.;
termenul de 1 an privind dreptul de restituirea sumelor ncasate din vnzarea biletelor
pentru un spectacol care nu a mai avut loc [art. 2521 alin. (1) C. civ.];
termenul de 3 ani pentru dreptul la aciunea izvort din contractul de transport
terestru de bunuri, aerian sau pe ap, ndreptat mpotriva transportatorului etc.
1

Clasificrile acestor termene sunt fcute de M. Nicolae n monografie Prescripia extinctiv, op. cit.,
p. 476 i urm.
2
Ibidem.

188

Seciunea a V-a
Cursul prescripiei extinctive
1. nceputul prescripiei extinctive. Potrivit regulii actionae non natae, non
praescribitur, nicio aciune care nu s-a nscut nu se prescrie. Dac n reglementarea
anterioar, prescripia ncepea s curg de la data cnd se nate dreptul la aciune, potrivit
art. 2523 C. civ., prescripia extinctiv ncepe s curg de la data cnd titularul dreptului la
aciune a cunoscut sau, dup mprejurri, trebuia s cunoasc naterea lui. n timp ce
primul moment, cel la care titularul a cunoscut naterea dreptului, este subiectiv, al doilea
moment, cel n care titularul trebuia s cunoasc naterea dreptului, este obiectiv.
2. Reguli speciale privind nceputul prescripiei extinctive. Dac, de principiu,
stabilirea momentului la care ncepe s curg prescripia nu pune probleme, dificultile se
nasc abia cnd trebuie s stabilim n concret cnd a fost nclcat dreptul subiectiv, cnd a
fost el negat sau contestat i cnd putem spune c a fost lezat un interes legitim la aciune.
Vom examina pe rnd o serie de reguli speciale instituite de actualul Cod civil:
obligaiile de a da sau a face. Potrivit art. 2524 alin. (1) C. civ., termenul curge de la
data cnd aceste obligaii au devenit exigibile i debitorul trebuia s le execute. Regula este
aplicabil n cazul drepturilor pure i simple, a celor afectate de termen extinctiv sau de
condiie rezolutorie. Pentru obligaiile afectate de termen suspensiv, prescripia ncepe s
curg la mplinirea termenului sau la data renunrii la beneficiul termenului stabilit n
favoarea creditorului. n cazul obligaiilor afectate de condiie suspensiv, termenul curge
de la data ndeplinirii acesteia [art. 2524 alin. (3) C. civ.];
restituirea prestaiilor ca urmare a desfiinrii unui act juridic poate fi pretins
ntr-un termen care ncepe s curg de la data rmnerii definitive a hotrrii de desfiinare
a actului juridic sau de la data la care declaraia de rezoluiune sau reziliere a devenit
irevocabil (art. 2525 C. civ.);
executarea prestaiilor succesive. n acest caz, prescripia dreptului la aciune ncepe
s curg de la data cnd fiecare prestaie devine exigibil iar dac prestaiile alctuiesc un
tot unitar, de la data la care ultima prestaie devine exigibil;
repararea pagubei cauzate printr-o fapt ilicit. Prescripia dreptului la aciune
curge de la data cnd victima a cunoscut sau trebuia s cunoasc pe cel care rspunde de
prejudiciul cauzat [art. 2528 alin. (1) C. civ.];
anularea actului juridic. Potrivit art. 2529 alin. (1) C. civ., prescripia ncepe s curg
astfel: pentru violen, de la data ncetrii ei; pentru dol, din ziua n care a fost descoperit iar
pentru eroare i celelalte cazuri de anulare, din ziua n care cel ndreptit, reprezentantul
su ori cel chemat s-i ncuviineze sau s-I autorizeze actele a cunoscut cauza anulrii, ns
nu mai trziu de 18 luni din ziua ncheierii actului juridic. Pentru situaia n care anularea
actului juridic este cerut de un ter, termenul curge de la data cnd acesta a cunoscut
existena cauzei de anulare, cu excepia cazurilor prevzute de lege;
viciile aparente. Prescripia pentru transmiterea unor bunuri sau executarea unor
lucrri cu vicii aparente, n cazul n care legea prevede obligaia de garanie pentru
asemenea vicii, curge de la data predrii sau recepiei finale a bunului sau lucrrii ori de la
data stabilit prin procesul verbal de constatare a viciilor, pentru nlturarea de ctre debitor
a acestora [art. 2530 alin. (1) C. civ.];

189

viciile ascunse. Potrivit art. 2531 C. civ., prescripia dreptului la aciune n


rspunderea pentru vicii ascunse curge n mod diferit: a) n cazul unui bun sau al unei
lucrri executate, alta dect o construcie, de la mplinirea unui an de la data predrii ori a
recepiei finale a bunului sau lucrrii, n afara cazului n care viciul a fost descoperit mai
nainte, cnd prescripia va ncepe s curg de la data descoperirii; b) n cazul unei
construcii, de la mplinirea a 3 ani de la data predrii sau recepiei finale a construciei,
afar numai dac viciul a fost descoperit mai nainte, cnd prescripia va ncepe s curg de
la data descoperirii. Pentru executarea unor lucrri curente, termenele de mai sus sunt de o
lun, n cazul prevzut la lit. a), respectiv de 3 luni, n cazul prevzut la lit. b).

Seciunea a VI-a
Suspendarea prescripiei extinctive
1. Noiune. Aa cum am vzut, prescripia sancioneaz lipsa de diligen a titularului
dreptului subiectiv care nu reacioneaz la nclcarea lui. Sunt ns situaii n care acesta
este mpiedicat, din motive obiective s acioneze, astfel c, dac prescripia i-ar urma
cursul, efectul ei extinctiv s-ar produce fr ca titularului s i se poat reproa nici cea mai
mic pasivitate i astfel instituia s-ar vedea deturnat de la finalitatea pentru care a fost
instituit.
Prin urmare, suspendarea prescripiei extinctive este acea modificare a cursului acesteia
prin care curgerea termenului este oprit de drept pe toat perioad duratei existenei
cauzelor limitativ prevzute de lege. Pentru a opera, cazurile de suspendare trebuie s se
produc n timpul prescripiei. Dac ele se produc nainte ca prescripia s nceap, vor
amna nceperea prescripiei.
2. Cauzele generale de suspendare. Sunt prevzute de art. 2532 C. civ., potrivit
cruia prescripia nu ncepe s curg, iar, dac a nceput s curg, prescripia se suspend:
1. ntre soi, ct timp dureaz cstoria i nu sunt separai n fapt. Se apreciaz c
relaiile specifice cstoriei sunt incompatibile cu orice demers oficial pentru valorificarea
unui drept. De aceea, suspendarea prescripiei este, n aceste cazuri, o msur de protecie a
persoanelor vizate. Acest caz de suspendare nu se aplic prin analogie n relaiile dintre
concubini1;
2. ntre prini, tutore sau curator i cei lipsii de capacitate de exerciiu sau cu
capacitate de exerciiu restrns ori ntre curatori i cei pe care i reprezint, ct timp
dureaz ocrotirea i socotelile nu au fost date i aprobate;
3. ntre orice persoan care, n temeiul legii, al unei hotrri judectoreti sau al unui
act juridic, administreaz bunurile altora i cei ale cror bunuri sunt astfel administrate, ct
timp administrarea nu a ncetat i socotelile nu au fost date i aprobate;
4. n cazul celui lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns,
ct timp nu are reprezentant sau ocrotitor legal, n afar de cazurile n care exist o
dispoziie legal contrar. Este vorba de minorii care au vrsta pn la 14 ani, interziii
judectoreti care nu au reprezentani legali i minorii care au vrsta cuprins ntre 14-18
ani care au capacitate de exerciiu restrns;
1

190

C.S.J. s. civ., dec. nr. 2426/1992, n Dreptul nr. 10-11/1993, p. 122.

5. ct timp debitorul, n mod deliberat, ascunde creditorului existena datoriei sau


exigibilitatea acesteia;
6. pe ntreaga durat a negocierilor purtate n scopul rezolvrii pe cale amiabil a
nenelegerilor dintre pri, ns numai dac acestea au fost inute n ultimele 6 luni nainte
de expirarea termenului de prescripie;
7. n cazul n care cel ndreptit la aciune trebuie sau poate, potrivit legii, s
foloseasc o anumit procedur prealabil, cum sunt reclamaia administrativ, ncercarea
de mpcare sau altele asemenea, ct timp nu a cunoscut i nici nu trebuia s cunoasc
rezultatul acelei proceduri, ns nu mai mult de 3 luni de la nregistrarea cererii, dac legea
nu a stabilit un alt termen;
8. n cazul n care titularul dreptului sau cel care l-a nclcat face parte din forele
armate ale Romniei, ct timp acestea se afl n stare de mobilizare sau de rzboi. Sunt
avute n vedere i persoanele civile care se gsesc n forele armate pentru raiuni de
serviciu impuse de necesitile rzboiului;
9. n cazul n care, cel mpotriva cruia curge sau ar urma s curg prescripia, este
mpiedicat de un caz de for major s fac acte de ntrerupere, ct timp nu a ncetat
aceast mpiedicare; fora major, cnd este temporar, nu constituie o cauz de suspendare
a prescripiei dect dac survine n ultimele 6 luni nainte de expirarea termenului de
prescripie. Doctrina a definit cazul de for major (vis major) ca fiind un eveniment
imprevizibil i insurmontabil, precum cutremurul de pmnt, inundaiile i alte asemenea1.
Potrivit unei alte opinii, fora major este un eveniment extern, extraordinar i
invincibil spre deosebire de cazul fortuit care desemneaz o mprejurare extern,
extraordinar i imprevizibil, susinndu-se c, pentru a distinge ntre fora major i cazul
fortuit, ce este imprevizibil este i invincibil, ns nu ntotdeauna ceea ce este imprevizibil
este i invincibil2.
ntr-un studiu dedicat nelesului noiunilor de for major i caz fortuit n dreptul
muncii3, dup ce autorii fac o evaluare a cazului fortuit i a forei majore n dreptul civil,
arat c, n timp ce fora major este generat de un eveniment natural, sau social, extern, cu
caracter imprevizibil, extraordinar, absolut invincibil i irezistibil, cauza exclusiv a
neexecutrii obligaiei sau dup caz a prejudiciului care, eo ipso, exclude, de plano, culpa
debitorului ..., cazul fortuit este, de regul, un fenomen intern, dar, care, uneori poate fi i
extern, ce i are sorgintea, n principal, n cmpul de activitate al debitorului ori chiar n
evenimente naturale (externe) dar fr a avea un caracter absolut extraordinar, imprevizibil,
invincibil (grindin, ploi toreniale etc.), ci doar relativ extraordinar, imprevizibil,
invincibil, ca i, n general, orice cauze anonime care exclud culpa debitorului obligaiei;
10. n alte cazuri prevzute de lege.
3. Cauze de suspendare n materie succesoral
Actualul Cod civil prevede n art. 2533 cauzele de suspendare a prescripiei n materie
succesoral dispunnd c prescripia nu curge:

Gh. Beleiu, op. cit., p. 282, G. Boroi, op. cit., p. 393.


M. Nicolae, op. cit., p. 533.
3
I.Tr. tefnescu, . Beligrdeanu, nelesul i sfera de aplicare a noiunilor de for major i caz fortuit
n dreptul muncii, n Dreptul nr. 6/2008, pp. 15-54.
2

191

1. contra creditorilor defunctului n privina creanelor pe care acetia le au asupra


motenirii ct timp aceasta nu a fost acceptat de ctre succesibili ori, n lipsa acceptrii, ct
timp nu a fost numit un curator care s i reprezinte;
2. contra motenitorilor defunctului ct timp acetia nu au acceptat motenirea ori nu a
fost numit un curator care s i reprezinte;
3. contra motenitorilor, n privina creanelor pe care acetia le au asupra motenirii,
de la data acceptrii motenirii i pn la data lichidrii ei.
4. Alte cauze de suspendare sunt prevzute de Codul civil n vigoare n alte materii,
precum:
tgada paternitii. Potrivit art. 430 alin. (2) C. civ., termenul nu curge mpotriva
soului pus sub interdicie judectoreasc i, chiar dac aciunea a fost pornit de tutore, ea
poate fi introdus de so n termen de 3 ani de la data ridicrii interdiciei n termen de 3
ani, care curge, fie de la data la care soul a cunoscut c este prezumat tat al copilului, fie
de la o dat ulterioar, cnd a aflat c prezumia nu corespunde realitii;
accesiunea imobiliar artificial. n temeiul art. 591 alin. (1) C. civ. actual
prescripia dreptului la aciune privind plata indemnizaiei nu curge ct timp el este lsat de
proprietar s dein bunul;
rspunderea civil delictual. Art. 1395 C. civ. prevede c prescripia dreptului la
aciune cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin vtmarea integritii corporale sau
a sntii ori prin decesul unei persoane este suspendat pn la stabilirea pensiei sau a
ajutoarelor ce s-ar cuveni, n cadrul asigurrilor sociale, celui ndreptit la reparaie.
5. Efectele suspendrii. Plecnd de la art. 2534 C. civ. potrivit cruia de la data
cnd cauza de suspendare a ncetat, prescripia i reia cursul, socotindu-se pentru
mplinirea termenului i timpul scurs nainte de suspendare, efectele suspendrii trebuie
analizate n raport de trei perioade:
pentru perioada anterioara cazului de suspendare nu se produce niciun efect, timpul
scurs ntre momentul nceperii prescripiei i apariia cazului de suspendare intrnd n
calculul termenului;
pe timpul ct dureaz cazul de suspendare efectul este oprirea cursului prescripiei
astfel c acest interval de timp nu intr n calculul termenului de prescripie;
dup ncetarea cauzei de suspendare cursul prescripiei este reluat de la momentul
cnd a fost oprit, continund s curg pn cnd, prin cumulare cu termenul anterior scurs,
se va mplini termenul de prescripie prevzut de lege.
Un efect special este prevzut de art. 2534 alin. (2) C. civ., potrivit cruia prescripia
nu se va mplini mai nainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data cnd suspendarea
a ncetat, cu excepia prescripiilor de 6 luni sau mai scurte, care nu se vor mplini dect
dup expirarea unui termen de o lun de la ncetarea suspendrii.

Seciunea a VII-a
ntreruperea prescripiei extinctive
1. Noiune. ntreruperea prescripiei extinctive const n nlturarea prescripiei scurse
nainte de apariia unei cauze de ntrerupere i nceperea unei noi prescripii extinctive. Sunt
situaii cnd creditorul, titular al dreptului subiectiv civil, iese din pasivitate i acioneaz pe

192

prt sau cnd debitorul nceteaz de a se mai mpotrivi executrii obligaiei pe care o are
fa de creditor i d semne c vrea s-i execute obligaiile asumate fa de creditor, situaii
n care producerea efectului prescripiei extinctive nu se mai justific. Dar pentru c ns
asemenea situaii au caracter echivoc, legea le d crezare pe timp limitat.
2. Cauzele de ntrerupere. Aceste cauze sunt prevzute de art. 2537 C. civ.
1. Un act voluntar de executare sau recunoaterea, n orice alt mod, a dreptului a
crui aciune se prescrie, fcut de ctre cel n folosul cruia curge prescripia.
Pe toat perioada ct a nceput executarea, prescripia este ntrerupt. ndat ce
debitorul a nceput executarea voluntar a obligaiei, sancionarea creditorului pentru
pasivitate nu se mai justific.
Recunoaterea dreptului de ctre debitor marcheaz ieirea acestuia din starea de
contestare i justific prezumia c obligaia va fi executat. Ea poate fi expres, atunci cnd
este fcut printr-un nscris, cum ar fi scrisoarea ctre creditor, nscrierea creanei n tabloul
creditorilor, o procur dat terului pentru achitarea datoriei etc. i tacit, cnd rezult din
orice act sau fapt apt de a semnifica o recunoatere implicit a datoriei, cum ar fi achitarea
dobnzilor pentru suma datorat, cererea de ealonare a plii, constituirea unei garanii
pentru crean etc. Indiferent de forma sa, pentru a produce ntreruperea prescripiei,
recunoaterea trebuie s ndeplineasc trei condiii:
s fie voluntar; o recunoatere fcut din eroare, surprins de dol sau prin violen
nu ndeplinete aceast condiie;
s fie nendoielnic, adic s nu lase niciun dubiu privind atitudinea debitorului. De
exemplu, corespondena nedatat dintre cele dou pri nu ntrerupe prescripia;
s fie pur i simpl, adic s nu fie afectat de vreun termen sau condiie.
2. Introducerea unei cereri de chemare n judecat sau arbitrale, nscrierea creanei la
masa credal n cadrul procedurii insolvenei, depunerea cererii de intervenie n cadrul
urmririi silite pornite de ali creditori ori invocarea, pe cale de excepie, a dreptului a
crui aciune se prescrie.
Att cererea de chemare n judecat, ct i cea de arbitrare, semnific ieirea din
pasivitate a creditorului i trecerea lui la faza ofensiv, fapt ce justific oprirea, pentru
moment, a prescripiei. Prescripia se ntrerupe chiar dac cererea a fost introdus la o
instan necompetent pentru c nu intereseaz aici ansele creditorului de a izbuti n
demersul su ci doar ieirea lui din pasivitatea sancionat de lege. Pentru identitate de
motive, i celelalte motive sunt calificate drept cauze de ntrerupere a prescripiei.
Potrivit art. 2539 alin. (1) C. civ., n cazurile prevzute la art. 2.537 pct. 2 i 3,
prescripia este ntrerupt chiar dac sesizarea a fost fcut la un organ de jurisdicie ori de
urmrire penal necompetent sau chiar dac este nul pentru lips de form. Prescripia nu
este ntrerupt dac cel care a fcut cererea de chemare n judecat sau de arbitrare ori de
intervenie n procedura insolvenei sau a urmririi silite a renunat la ea, nici dac cererea a
fost respins, anulat ori s-a perimat printr-o hotrre rmas definitiv. Cu toate acestea,
dac reclamantul, n termen de 6 luni de la data cnd hotrrea de respingere sau de anulare
a rmas definitiv, introduce o nou cerere, prescripia este considerat ntrerupt prin
cererea de chemare n judecat sau de arbitrare precedent, cu condiia ns ca noua cerere
s fie admis.
Alineatul (3) al aceluiai articol dispune c prescripia nu este ntrerupt nici dac nici
dac hotrrea judectoreasc sau arbitral i-a pierdut puterea executorie prin mplinirea

193

termenului de prescripie a dreptului de a obine executarea silit. n acest caz ns, dac
dreptul la aciune este imprescriptibil sau nu s-a prescris nc, se va putea face o nou cerere
de chemare n judecat ori de arbitrare, fr a se putea opune excepia autoritii de lucru
judecat. Potrivit ultimului alineat, dispoziiile prezentului articol se aplic, n mod
corespunztor, i atunci cnd prescripia a fost ntrerupt prin invocarea pe cale de excepie,
a dreptului a crui aciune se prescrie.
3. Constituirea ca parte civil pe parcursul urmririi penale sau n faa instanei de
judecat, pn la citirea actului de sesizare; n cazul n care despgubirile se acord, potrivit
legii, din oficiu, nceperea urmririi penale ntrerupe cursul prescripiei, chiar dac nu a avut
loc constituirea ca parte civil.
4. Orice act prin care cel n folosul cruia curge prescripia este pus n ntrziere;
5. Alte cazuri prevzute de lege.
3. Efectele ntreruperii. Potrivit art. 2541 C. civ, ntreruperea terge prescripia
nceput nainte de a se fi ivit cauza de ntrerupere. Prin urmare, efectele ntreruperii
prescripiei extinctive sunt urmtoarele:
tergerea prescripiei scurs pn n momentul apariiei cauzei de ntrerupere;
nceperea unei noi prescripii dup ncetarea cauzei de ntrerupere.
Natura noii prescripii este diferit n raport de cauza de ntrerupere: dac ntreruperea
a avut loc ca urmare a recunoaterii debitorului, prescripia care ncepe s curg va fi de
aceeai natur ca cea scurs anterior. n acest caz ntreruperea are loc la data intervenirii
recunoaterii; dac ntreruperea s-a produs ca urmare a cererii de chemare n judecat sau
de arbitrare, va ncepe o nou prescripie avnd un alt obiect, anume dreptul de a cere i de
a obine executarea silit. n acest caz ntreruperea va avea loc la data rmnerii definitive a
hotrrii pronunate. Pe perioada de timp scurs ntre momentul pronunrii hotrrii i
rmnerea ei definitiv, ntreruperea este provizorie.
4. Beneficiul ntreruperii prescripiei. Art. 2542 alin. (1) C. civ. prevede c
efectele ntreruperii prescripiei profit celui de la care eman actul ntreruptiv i nu pot fi
opuse dect celui mpotriva cruia a fost ndreptat un asemenea act, afar de cazul n care
prin lege se dispune altfel. Potrivit alin. (2) dac prescripia a fost ntrerupt prin
recunoaterea dreptului de ctre cel n folosul cruia curgea, efectele ntreruperii profit
celui mpotriva cruia a curs i nu pot fi opuse dect autorului recunoaterii.
n cazul obligaiilor indivizibile, potrivit art. 1441 alin. (2) C. civ, ntreruperea
prescripiei fa de unul dintre creditori profit tuturor celorlali creditori solidari iar
ntreruperea prescripiei fa de unul dintre codebitorii solidari profit tuturor codebitorilor.
solidari ct i celorlali debitori.
n ce privete ntreruperea prescripiei fa de un motenitor al debitorului solidar,
potrivit art. 1449 C. civ, ea nu produce efecte fa de ceilali codebitori dect pentru partea
acelui motenitor, chiar dac este vorba de o crean ipotecar.
5. Repunerea n termen
5.1. Noiune. Repunerea n termen este un beneficiu acordat de lege titularului
dreptului la aciune care, din motive temeinic justificate, n-a putut declana aciunea
nuntrul termenului de prescripie.

194

Aceast instituie este reglementat de art. 2522 alin. (1) C. civ. potrivit cruia cel
care, din motive temeinice, nu i-a exercitat n termen dreptul la aciune supus prescripiei
poate cere organului de jurisdicie competent repunerea n termen i judecarea cauzei. Ca
i vechea reglementare, legea se limiteaz s condiioneze repunerea n termen de existena
unor motive temeinice, cele care sunt de natur s exclud o eventual culp a titularului,
concretizat n pasivitatea acestuia. Legea are n vedere mprejurri obiective care au
mpiedicat pe titularul dreptului subiectiv s acioneze, fr a le impune gravitatea cazului
de for major, acel eveniment extern, imprevizibil i insurmontabil. Temeinicia motivelor
invocate sunt lsate la libera apreciere a judectorului. Jurisprudena a decis c ndeplinesc
aceast condiie o serie de mprejurri precum: spitalizarea titularului, starea de deinere a
acestuia, faptul ca motenitorul n-a putut lua cunotin de deschiderea succesiunii pentru
a-i putea exercita opiunea succesoral, neacceptarea succesiunii de ctre minor al crui
reprezentant legal l-a prsit etc.
5.2. Termen. Potrivit prevederii de la art. 2522 alin. (2) C. civ. repunerea n termen nu
poate fi dispus dect dac partea i-a exercitat dreptul la aciune nainte de mplinirea unui
termen de 30 zile, socotit din ziua n care a cunoscut sau trebuia s cunoasc ncetarea
motivelor care au justificat depirea termenului de prescripie. Aa cum s-a remarcat,
termenul privete att cererea de repunere n termen, ct i depunerea aciunii de fond1.
n privina calificrii acestui termen, opinia majoritar este c el este de prescripie2. Pe
lng argumentele clasice invocate, trebuie avut n vedere i prevederea de la art. 2547 C.
civ. potrivit creia dac din lege sau din convenia prilor nu rezult n mod nendoielnic
c un anumit termen este de decdere, sunt aplicabile regulile de la prescripie.
5.3. Cazuri speciale. Dac acesta este textul de principiu al repunerii n termen, prin
legi speciale sunt reglementate i alte cazuri de repunere n termen n diverse materii.
Astfel, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 112/1995, Legea nr. 1/2000 i exemplele ar putea
continua, conin astfel de dispoziii speciale. Bunoar, prin art. 13 alin. (2) din Legea nr.
18/1991, se dispune c motenitorii care nu-i pot dovedi aceast calitate, ntruct
terenurile nu s-au gsit n circuitul civil, sunt socotii repui de drept n termenul de
acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparinut autorului lor. Ei
sunt considerai c au acceptat motenirea prin cererea pe care o fac comisiei.
5.4. Efectul repunerii n termen. Prin repunerea n termen este anihilat efectul
extinctiv al prescripiei, ceea ce ndreptete organul jurisdicional s treac la soluionarea
aciunii pe fond. Sub veche reglementare, s-a afirmat c repunerea n termen se produce ope
legis3, tez pe care nu ne-am nsuit-o4. Am avut n vedere c repunerea n termen are un
caracter esenialmente judiciar de vreme ce admiterea ei se face doar n prezena condiiilor
enunate5, concluzie care este confirmat de prevederea de la art. 2522 alin. (1) C. civ.

G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 320.


Gh. Beleiu (I), I. Deleanu, II, Repunerea n termen n condiiile art. 19 din Decretul nr. 167/1958, n
R.R.D. nr. 9-12/1989, p. 35 i urm; G. Boroi, op. cit., p. 406, M. Nicolae, op. cit., p. 570.
3
M. Nicolae, op. cit., p. 572.
4
S. Neculaescu, Drept civil. Introducere n dreptul civil, Ed. Hamangiu, 2008, p. 288.
5
n acelai sens, G. Boroi, op. cit., p. 406, E. Lupan, I. Sabu-Pop, op. cit., p. 342.
2

195

actual potrivit cruia titularul poate cere organului de jurisdicie competent repunerea n
termen i judecarea cauzei.

Seciunea a VIII-a
mplinirea prescripiei extinctive
1. Noiune. mplinirea prescripiei extinctive implic determinarea datei cnd expir
termenul concret de prescripie. O asemenea operaie presupune, mai nti, determinarea
termenului aplicabil, calculul termenului, n care se are n vedere data cnd a nceput s
curg prescripia, luarea n calcul a cauzelor de ntrerupere sau suspendare a prescripiei i
durata termenului.
2. Reguli de calcul a termenelor. Actualul Cod civil instituie prin art. 2551-2556
cteva reguli privitoare la calculul termenelor:
termenul stabilit pe luni, sptmni, luni sau ani se mplinete n ziua
corespunztoare din ultima sptmn ori lun sau din ultimul an;
dac ultima lun nu are o zi corespunztoare celei n care termenul a nceput s
curg, termenul se mplinete n ultima zi a acestei luni;
mijlocul lunii se socotete a cincisprezecea zi;
dac termenul este stabilit pe o lun i jumtate sau pe mai multe luni i jumtate,
cele 15 zile se vor socoti la sfritul termenului;
cnd termenul se stabilete pe zile, nu se ia n calcul prima i ultima zi a termenului;
termenul se va mplini la ora 24 a ultimei zile;
dac este vorba de un act ce trebuie ndeplinit ntr-un loc de munc, termenul se va
mplini la ora la care nceteaz programul normal de lucru;
dac ultima zi a termenului este o zi nelucrtoare, termenul se consider mplinit la
sfritul primei zile lucrtoare care i urmeaz;
cnd termenul este stabilit pe ore, nu se iau n calcul prima i ultima or a termenului;
actele de orice fel se socotesc fcute n termen, dac nscrisurile care le constat au
fost predate oficiului potal sau telegrafic cel mai trziu n ultima zi a termenului pn la
ora cnd nceteaz n mod obinuit activitatea la acel oficiu.

196

Capitolul II
Decderea
1. Noiune i clasificare. Dup ce actualul Cod civil prevede la art. 2545 alin. (1) c
prin lege sau prin voina prilor se pot stabili termene de decdere pentru exercitarea unui
drept sau svrirea unor acte unilaterale, dispune la alin. (2) c neexercitarea dreptului
subiectiv nuntrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar n cazul actelor unilaterale,
mpiedicarea, n condiiile legii, a svririi lor. Prin urmare, spre deosebire de prescripia
extinctiv care opereaz doar asupra dreptului material la aciune, n cazul decderii, se
pierde nsui dreptul subiectiv.
Noua reglementare este mai relaxat n aceast materie, lsnd prilor libertatea de a
conveni natura termenelor. O limitare este totui prevzut prin art. 2546 C. civ. potrivit
cruia este lovit de nulitate absolut clauza prin care se stabilete un termen de decdere
ce ar face excesiv de dificil exercitarea dreptului sau svrirea actului de ctre partea
interesat.
Din lectura textelor mai sus evocate, rezult c termenele de decdere izvorsc din lege
i din voina prilor, putnd fi deci, legale i convenionale.
Un alt criteriu de clasificare este cel care privete interesul protejat prin instituirea lor,
perspectiv din care termenele de decdere pot fi de ordine public sau de ordine privat.
Importana acestei ultime clasificri rezult din aceea c, potrivit art. 2549 alin. (2) C. civ.,
prile nu pot renuna la termenele care in de ordinea public i nici nu le pot modifica.
2. Regimul termenelor de decdere. Particularitatea acestor drepturi const n aceea
c nu sunt supuse cauzelor de suspendare sau de ntrerupere, ca n cazul termenelor de
prescripie. Doar cazul de for major suspend curgerea termenului, urmnd a se
considera mplinit dup 5 zile de la data ncetrii suspendrii. De asemenea, cnd realizarea
dreptului presupune exercitarea unei aciuni n justiie, termenul de decdere este ntrerupt
pe data introducerii cererii de chemare n judecat, de arbitrare sau de punere n ntrziere,
aplicndu-se prevederile de la ntreruperea prescripiei.
Avnd n vedere c, de cele mai multe ori, legea nu calific expres natura termenelor,
noua reglementare instituie o prezumie prin art. 2547 C. civ., potrivi cruia dac prin lege
sau din convenia prilor nu rezult n mod nendoielnic c un anumit termen este de
decdere, sunt aplicabile regulile de la prescripie.
Prile pot renuna doar la termenele de decdere convenite prin contract sau instituite
de lege prin care sunt ocrotite interese private. Invocarea decderii se face n aceleai
condiii ca i prescripia, fiind aplicabil dispoziia de la art. 2513 C. civ., potrivit creia
prescripia poate fi opus numai n prim instan, prin ntmpinare, sau, n lipsa invocrii,
cel mai trziu la primul termen de judecat la care prile sunt legal citate.
Spre deosebire de prescripie, art. 2550 alin. (2) prevede c organul de jurisdicie este
obligat s invoce i s aplice din oficiu termenul de decdere, indiferent dac cel interesat l
pune sau nu l pune n discuie, cu excepia cazului cnd acesta privete un drept de care
prile pot dispune n mod liber.

197

Tema V
DREPTUL DE PROPRIETATE I POSESIA
Capitolul I
Dreptul de proprietate n general
1. Perspectivele abordrii. Ca realitate frust, proprietatea este legat de apropriere,
de asumare a calitii de stpn, a unei conduite discreionare fa de lucrurile aflate n
posesia titularului, pe care acesta le poate folosi dup bunul su plac i de care poate
dispune n mod suveran.
La nceput aproprierea s-a fcut instinctual, oamenii nsuindu-i, n mod spontan,
lucrurile de care aveau nevoie, n special obiectele strict trebuincioase supravieuirii. Odat
cu patriarhatul, cnd oamenii au ncetat a mai fi nomazi devenind tot mai statornici i
ndeletnicindu-se cu agricultura, au aprut i primele forme de apropriere a uneltelor de
lucru i a terenului pe care s-au aezat prin ocupaiune. Apariia cpeteniilor, marcheaz i
primele tabu-uri, primele reguli de conduit legate de protecia avutului, care, de-abia dup
apariia statului, capt legitimitate prin garantarea lor. De la proprietatea colectiv a
grupului, la proprietatea familial i apoi, la proprietatea individual se consum o ntreag
evoluie a acestei noiuni fundamentale a dreptului civil1.
Premiz a oricrei activiti economice, proprietatea reprezint un concept multidisciplinar, susceptibil de a fi analizat din mai multe perspective: istoric, filosofic,
economic, social, juridic i chiar teologic2, fiind obiectul unor confruntri milenare
ntre partizanii nflcrai ai acesteia, cei care i-au evideniat virtuile, funcia sa etic, aceea
de a ncuraja i responsabiliza iniiativa individual, declannd spiritul de competiie,
inventivitatea i inteligena i cei care, dei i-au recunoscut importana, i-au evideniat latura
sa egoist, efectele nocive ale exacerbrii instinctului aproprierii3.
Pentru jurist, discuia despre originea i fundamentul proprietii, dei seductoare, este
una excesiv, pentru c, aa cum se remarc, proprietatea este un fenomen natural i faptul
c a existat la toate popoarele i n toate vremurile dovedete c rdcinile ei pornesc din nsi structura organic a societii omeneti. Proprietatea este un fapt istoric i social
persistent, necesar i nenlturabil, care s-a transformat fr a pieri, i care trebuie privit ca
atare4.
2. Accepiuni. Acurateea limbajului juridic cere ca termenii utilizai s aib acelai
neles. Or, se ntmpl ca termenul drept de proprietate s fie folosit cu acelai neles ca
1

Despre istoricul proprietii, a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp. 79-92
Despre aceste abordri i o adevrat pledoarie pentru proprietatea privat, a se vedea V. Stoica, op. cit.,
vol. I, pp. 213-223
3
Spre deosebire de Aristotel, potrivit cruia proprietatea face parte din ordinea natural a lucrurilor, J.J.
Rousseau, n Discursul asupra originii i fundamentelor inegalitii ntre oameni, Ed. tiinific, Bucureti,
1958, p. 118, citat de O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 90, face un veritabil rechizitoriu mpotriva
proprietii, afirmnd: Primul om care, mprejmuind un teren, s-a ncumetat s spun: acesta este al meu i
care a gsit oameni destul de proti ca s-l cread, a fost adevratul ntemeietor al societii civile. Dar de cte
crime, rzboaie, omoruri, de cte mizerii i orori ar fi scutit omenirea acela care, scond ruii sau astupnd
anul, ar fi strigat semenilor si: Ferii-v s-l ascultai pe acest impostor; suntei pierdui dac uitai c roadele
sunt ale tuturor i c pmntul nu este al nimnui!
4
C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., p. 11.
2

198

i proprietatea, dei cele dou noiuni desemneaz realiti diferite. Aa cum s-a
remarcat1, nsi Constituia revizuit, n art. 41 i 135 folosete termenii proprietate i
drept de proprietate cu acelai neles. Titlul II al Crii a III-a din C. civ. actual este
denumit proprietatea privat, n timp ce toate prevederile acestui titlu se refer la dreptul
de proprietate. Dac n limbajul curent, cei doi termeni sunt folosii n sens identic, atunci
cnd i analizm din perspectiv didactic, se impun anumite nuanri. Astfel, n timp ce
definiia de la art. 555 C. civ., privete dreptul subiectiv de proprietate, cnd vorbim de
proprietate, avem n vedere doar obiectul acestui drept.
Pe de alt parte, dreptul de proprietate nu este doar un drept subiect oarecare ci este, n
acelai timp, i un drept fundamental al omului2 care se bucur de o protecie juridic
internaional. Potrivit Declaraiei universale a drepturilor omului adoptat de Adunarea
General a ONU n anul 1948, orice persoan, privit ca subiect unic sau asociat n
colectiviti, are dreptul la proprietate. Nimeni nu poate fi privat n mod arbitrar de
proprietatea sa iar Convenia european a drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
adoptat la 4 noiembrie 1950, prevede n art. 1 alin. (1) din Protocolul adiional nr. 1,
adoptat n anul 1952, c orice persoan, fizic sau juridic, are dreptul de a-i fi protejate
bunurile sale i c nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa dect pentru cauz de utilitate
public i n condiiile prevzute de lege i de principiile generale de drept internaional3.
Sintagma drept de proprietate desemneaz, pe de alt parte, instituia juridic a
dreptului de proprietate, adic totalitatea normelor i principiilor privitoare la acest drept
subiectiv.
3. Clasificri ale dreptului de proprietate. Potrivit art. 136 alin. (1) din Constituie
proprietatea este public sau privat. Dar, deosebit de aceast diviziune esenial a
proprietii n cele dou forme fundamentale, n raport de regimul juridic al acesteia, dreptul
de proprietate poate fi supus i altor clasificri n raport de mai multe criterii, multe dintre
ele avnd o utilitate preponderent didactic:
dup regimul juridic, dreptul de proprietate se clasific n drept de proprietate
public i drept de proprietate privat;
dup subiect, dreptul de proprietate poate avea ca titular subiectul individual,
persoana fizic sau subiecii colectivi care, la rndul lor, sunt statul i unitile
administrativ-teritoriale sau subiecii colectivi de drept privat;
dup modurile de dobndire, dreptul de proprietate poate fi dobndit prin acte
juridice i fapte juridice. Actele juridice translative de proprietate pot fi ncheiate att inter
vivos (contractele civile), ct i de mortis causa (testamente). Proprietatea poate fi
dobndit i prin fapt juridic, prin exercitarea unei ndelungate posesii n condiiile
prevzute de lege (uzucapiunea);
dup modul de afectare, dreptul de proprietate poate fi att pur i simplu ct i afectat
de modaliti: proprietatea anulabil, proprietatea rezolubil, proprietatea comun i
proprietatea periodic.
Din perspectiva care preocup teoria general a drepturilor reale, principala clasificare
vizeaz cele dou forme ale dreptului de proprietate, public i privat.
1

V. Stoica, N. Puca, P. Truc, Drept civil. Instituii de drept civil. Curs selectiv pentru licen, ed. a
II-A, Ed. Universul Juridic, Bucureti, p. 163.
2
I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 58.
3
C. Brsan, Convenia european a drepturilor omului, Comentarii pe articole, vol. I, Ed. All Beck,
Bucureti, 2005, pp. 7-11.

199

Capitolul II
Dreptul de proprietate privat
Seciunea I
Caracterizare general
1. Definiia legal. Potrivit art. 555 C. civ., proprietatea privat este dreptul
titularului de a poseda, folosi i dispune de un bun n mod exclusiv, absolut i perpetuu, n
limitele stabilite de lege. Spre deosebire de definiia dat de vechiul Cod civil potrivit
creia proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura i dispune de un lucru n mod
exclusiv i absolut, ns n limitele determinate de lege, noul enun are n vedere cele trei
atribute ale acestui drept: posesia, folosina i dispoziia.
O serie de discuii au fost fcute n doctrin n legtur cu caracterul absolut al
dreptului de proprietate, susinndu-se c nu poate fi vorba de o atitudine pur discreionar a
titularului, n condiiile n care, nsi definiia legal are n vedere exercitarea acestor
atribute n limitele stabilite de lege. Discuia este actual i sub noua reglementare,
exprimndu-se opinia potrivit creia definirea dreptului de proprietate ca un drept absolut
nu corespunde cu realitatea juridic i practic1. Sub acest aspect, este de remarcat c, la
nivel european, exist preocuparea de a limita puterea titularului de a dispune de bun,
cantonnd-o, fie n limitele ordinii juridice2, fie n limitele legii3, n tendina de a
orienta instituia proprietii spre funcia ei social, aceea de a urmri binele comun. Aa
cum vom vedea, i legislaia noastr civil are o asemenea preocupare, astfel c dreptul de
proprietate nu este un drept discreionar, cum sugereaz definiia lui legal i este tot mai
ncorsetat de limitri determinate de interesul general.
2. Definiii doctrinare. Dreptul de proprietate este definit ca fiind acel drept
subiectiv ce aparine persoanelor fizice, persoanelor juridice, statului, unitilor
administrativ-teritoriale asupra oricrui bun, cu excepia celor aflate exclusiv n proprietatea
public, bunuri asupra crora titularul exercit posesia, folosina i dispoziia, n putere
proprie i n interes propriu, ns n limitele determinate de lege care d expresie
aproprierii unui bun, drept care permite titularului s posede, s foloseasc i s dispun de
acel lucru, n putere proprie i interes propriu, n cadrul i cu respectarea legislaiei
existente4.
Alteori, n preocuparea de a i se evidenia nu doar atributele dar i caracterele, dreptul
de proprietate este definit ca fiind acel drept real principal care confer titularului su
atributele de posesie, folosin i dispoziie (ius possidendi, ius utendi, ius fruendi) asupra
bunului apropriat n form privat, atribute care pot fi exercitate n mod absolut, exclusiv i
perpetuu, cu respectarea limitelor materiale i juridice5.
Pentru a rspunde criticii privind exercitarea prerogativelor i de alte persoane dect
proprietarul, s-a definit dreptul de proprietate ca acel drept real care confer titularului
1

G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 17.


A se vedea art. 403 C. civ. german (B.G.B.).
3
Codul civil italian trimite la o serie de obligaii impuse proprietarului. A se vedea L. Pop, L.M. Harosa,
op. cit., p. 80.
4
C. Brsan, op. cit., Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, 2013, p. 51.
5
V. Stoica, op. cit., p. 224.
2

200

atributele de posesie, folosin i dispoziie asupra unui bun, atribute pe care numai el le
poate exercita n plenitudinea lor, n putere proprie i n interesul su propriu, cu respectarea
normelor juridice n vigoare1. Aceleai trsturi sunt evideniate de un alt autor care
definete dreptul de proprietate ca acel drept subiectiv care d expresie aproprierii unui
lucru, permind titularului su s exercite posesia, s foloseasc i s dispun de acel lucru,
n putere proprie i n interes propriu, n cadrul i cu respectarea dispoziiilor legale 2.
3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
3.1. Drept absolut. Aa cum am vzut cnd am examinat clasificarea drepturilor
subiective dup opozabilitatea lor, drepturile reale sunt opozabile erga omnes, spre
deosebire de drepturile de crean, care sunt relative, opozabile doar anumitor persoane
determinate. Oare la aceasta s se refere caracterul absolut al dreptului de proprietate aa
cum este el definit de Codul nostru civil?
Sunt autori care consider c prin caracterul absolut al dreptului de proprietate se
nelege faptul c acesta este opozabil tuturor3.
n realitate, dei dreptul de proprietate este, fr ndoial un drept absolut, din punctul
de vedere al opozabilitii, doar ntmplarea a fcut ca aceast calificare s fie ambivalent.
Ceea i-au propus codificatorii francezi illo tempore, animai de spiritul liberal al vremii,
era de a marca, ntr-un mod ct mai apsat faptul c acest drept confer titularului
plenitudinea atributelor pe care le are titularul, plena in re potestas, toate puterile posesia,
folosina i dispoziia, spre deosebire de celelalte drepturi reale ale cror prerogative sunt
puteri derivate, transmise de proprietar. Aa cum s-a subliniat, caracterul absolut al
dreptului de proprietate trebuie interpretat n sensul c titularul su are asupra lucrului
latitudinea de a-i trage toate foloasele, de a profita de toat utilitatea pe care el o confer i
de a svri toate actele juridice care rspund nevoilor proprietarului sau impuse de propriul
su interes4.
O astfel de preocupare are ca explicaie istoric faptul c, nainte de Revoluia francez
de la 1789, dreptul de proprietate era ncorsetat de o serie de sarcini i obligaii, avnd
caracter dependent i subordonat. O nou viziune nu putea fi dect una revoluionar, aa
explicndu-se nota de exaltare pe care o presupune calificarea dreptului de proprietate ca
fiind cel mai absolut5, ignorndu-se, cu bun tiin, att faptul c termenul absolut nu
este susceptibil de comparaie6 i asumndu-se contradicia pe care o presupune caracterul
cel mai absolut al exercitrii prerogativelor proprietii cu condiia de a nu-l folosi
ntr-un mod interzis de lege sau de regulamente.
Pe de alt parte, se simea nevoia de a se deosebi dreptul de proprietate, care-i confer
titularului cele trei atribute, usus, fructus i abusus, de celelalte drepturi reale care nu
comport dect unul sau dou dintre ele, dar niciodat abusus. Nu ntmpltor s-a putut
spune sub imperiul vechiului Cod civil c proprietatea are vocaia de a fi recunoscut ca o
1

L. Pop, L.M. Harosa, op. cit., pp. 83-84.


G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 16.
3
I. Lul, I. Sferdian, op. cit., p. 53.
4
G.N. Luescu, Teoria general a drepturilor reale, Bucureti, 1947, p. 258.
5
Vechiul nostru cod civil, dei fidel Codului Napoleon, este mai rezonabil n aceast privin, calificnd
dreptul de proprietate ca fiind doar absolut.
6
Codificatorii francezi, ateni la nuane, i-au asumat aceast exagerare, neputndu-li-se reproa
insuficienta reflecie cu privire la nelesul termenilor folosii.
2

201

libertate i c din interpretarea art. 480 C. civ. rezulta regula c tot ce nu este interzis, este
permisn opoziie cu alt drept real unde titularul nu poate face dect ceea ce i s-a
acordat n mod expres s fac1.
Nevoia de limitare a dreptului de proprietate a fost, nc de atunci, prezent n
contiina codificatorilor, instituindu-se. att o serie de obligaii care deriv din raporturile
de vecintate, precum i servituile, care, prin definiie sunt drepturi asupra bunurilor altuia
(ius in re aliena). Apoi, teoria abuzului de drept care sancioneaz exercitarea abuziv a
oricrui drept subiectiv, inclusiv a dreptului de proprietate2, reprezint nc un argument
pentru recunoaterea dreptului de proprietate doar n limitele sale fireti (neminem laedere
qui suo iure utitur) fr ca, printr-o exercitare pur discreionar, s fie lezate interesele
altora.
Din caracterul absolut al dreptului de proprietate deriv i caracterul su inviolabil.
Potrivit art. 136 alin. (5) din Constituie proprietatea privat este inviolabil, n condiiile
legii organice. Chiar dac, uneori, raiuni sociale, mai presus de interesele legitime ale
titularului, impun exproprierea, aceast msur se ia cu respectarea art. 44 alin. (3) din
Constituie, potrivit cruia Nimeni nu poate fi expropriat dect pentru cauz de utilitate
public, stabilit potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire.
3.2. Drept exclusiv. Exclusivitatea dreptului de proprietate semnific faptul c titularul
acestui drept este ndreptit s exercite, de unul singur, toate prerogativele dreptului su, la
fel cum, tot de unul singur, este ndreptit s dezmembreze acel drept n favoarea altora,
adic s consimt ca anumite prerogative s fie exercitate de alte persoane, ca drepturi reale
sau ca drepturi de crean, rezultate din raporturi obligaionale3. Altfel spus, din aceast
perspectiv, dreptul de proprietate apare ca un monopol4 al proprietarului, att fa de teri
ct i fa de stat.
Att n doctrin5, ct i n jurispruden se discut dreptul proprietarului de a se bucura,
n exclusivitate, de imaginea bunului su. Este vorba, nu de simpla fotografiere sau
reproducere a imaginii ci de folosirea imaginii de ctre teri n scopuri lucrative. S-a decis
c proprietarul bunului, dei nu are un drept exclusiv asupra imaginii acestuia, se poate
opune utilizrii ei n situaii de tulburri anormale.
3.3. Drept perpetuu. Dreptul de proprietate nu este limitat n timp, avnd aceeai
durat ca i bunul care face obiectul acestuia. Aceasta nu nseamn c titularul n-ar putea
pierde dreptul su prin nstrinare sau chiar prin distrugerea bunului. n prima ipotez ns,
dei dreptul s-a stins, proprietatea s-a transmis doar, dreptul renscndu-se n patrimoniul
dobnditorului. Este, practic, o consecin a caracterului absolut al dreptului de proprietate.
Din perpetuitatea dreptului de proprietate rezult urmtoarele consecine:
imprescriptibilitatea aciunii n revendicare imobiliar. Dreptul de proprietate nu se
stinge prin neuz, putnd fi revendicat oricnd. Aciunea n revendicare imobiliar poate fi
ns paralizat de prt prin invocarea uzucapiunii, ca mod distinct de dobndire a
proprietii;
1

O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 96


A se vedea I. Deleanu, Drepturile subiective i abuzul de drept, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988
3
C. Brsan, op. cit., p. 43.
4
O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 97.
5
L. Pop, L.M. Harosa, op. cit., pp. 91-92.
2

202

transmisibilitatea dreptului de proprietate. Un atribut esenial al dreptului de


proprietate privat este dispoziia. Potrivit acestui atribut, titularul dreptului de proprietate
poate transmite bunurile sale, fie prin acte juridice ntre vii (vnzare cumprare, donaie,
schimb etc.), fie prin acte juridice de mortis causa (testament). Proprietatea se poate
transmite i prin motenire legal. Spre deosebire de dreptul de proprietate privat, dreptul
de proprietate public este netransmisibil;
reconstituirea dreptului de proprietate. Faptul c dreptul de proprietate este perpetuu
face posibil reconstituirea lui. Indiferent la ce dat a fost dobndit bunul imobil i la ce
dat a ieit din patrimoniul persoanei care solicit retrocedarea, fie personal, fie de
succesorii legali, el poate face obiectul reconstituirii.

Seciunea a II-a
Coninutul dreptului de proprietate
1. Posesia (ius possidendi). Aa cum vom vedea, posesia poate fi analizat att ca
situaie de fapt, adic manifestarea tuturor prerogativelor proprietii, n care sunt incluse i
celelalte dou atribute, folosina i dispoziia, ct i ca situaie de drept, exprimarea
intelectual a ndreptirii aproprierii i stpnirii unui bun1.
Ca atribut al dreptului de proprietate, posesia intereseaz doar ca situaie de drept,
accepiune care nu acoper i celelalte dou atribute ale proprietii. Privit astfel, posesia o
are proprietarul chiar i atunci cnd este exercitat prin altul (corpore alieno). De exemplu,
chiriaul, dei are contactul direct cu lucrul, nu este posesor al acestuia ci doar detentor
precar; el deine lucrul n temeiul unui contract, la expirarea cruia este obligat s-l restituie
proprietarului. Posesia aparine proprietarului i ea este exercitat prin altul.
2. Folosina (ius utendi i ius fruendi). Este dreptul proprietarului de a pune sau nu
n valoare bunul aflat n proprietatea sa, de a-l exploata sau nu, iar n caz afirmativ, dreptul
de a-i culege fructele i de a beneficia de productele acestuia. Dreptul asupra fructelor i
productelor poate fi exercitat, att prin acte materiale, cnd proprietarul exploateaz
personal bunul, culegndu-i efectiv fructele i prelundu-i productele ct i prin acte
juridice prin care proprietarul nchiriaz bunul, l arendeaz, sau ncheie orice alt act juridic
prin care i pune n valoare bunul.
3. Dispoziia (ius abutendi). Este dreptul proprietarului de a exploata bunul su, de a
dispune de el, fie prin nstrinare, fie prin consumarea substanei acestuia. Dispoziia, ca
prerogativ al dreptului de proprietate, poate fi:
dispoziia juridic este prerogativa proprietarului de a nstrina, prin acte juridice cu
titlu oneros sau gratuit, dreptul su de proprietate sau de a-l greva, constituind drepturi reale
n favoarea altora;
dispoziia material este posibilitatea titularului de a dispune de substana bunului, de
a o consuma prin utilizare, de a o transforma sau distruge, cu respectarea legii.

V. Stoica, op. cit., vol. I, p. 229.

203

Seciunea a III-a
Subiecii dreptului de proprietate privat
1. Persoanele fizice. Regula general este c orice persoan fizic are aptitudinea
general de a dobndi dreptul de proprietate nc de la momentul concepiei, conform
adagiului Infans conceptus pro nator habetur quoties de comodis eius agitur. Prin urmare,
potrivit dreptului romnesc, regula este capacitatea, exprimat de art. 949 C. civ. care
dispune c Poate contracta orice persoan ce nu este declarat necapabil de lege, iar
excepiile sunt incapacitile, care, potrivit art. 950 C. civ. sunt minorii, interziii i toi
aceia crora legea le-a prohibit anumite contracte.
2. Strinii i apatrizii. Dac prin art. 41 alin. (2) din Constituia nerevizuit se
prevedea c cetenii strini i apatrizii nu pot dobndi dreptul de proprietate asupra
terenurilor, interdicie preluat de art. 3 din Legea nr. 54/1998 privind circulaia juridic a
terenurilor1 i calificat de doctrin ca o incapacitate de a dobndi prin acte juridice ntre vii
sau pentru cauz de moarte, prin motenire, uzucapiune sau accesiune2, dup revizuire,
Constituia prevede la art. 44 alin. (2) teza a II-a c cetenii strini i apatrizi pot dobndi
dreptul de proprietate privat asupra terenurilor numai n condiiile rezultate din aderarea
Romniei la Uniunea European i din alte tratate internaionale la care Romnia este parte,
pe baz de reciprocitate, n condiiile prevzute prin lege organic, precum i prin motenire
legal.
In deplin acord cu noile prevederi constituionale, menionate mai sus, Legea nr.
312/2005 privind dobndirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor de ctre
cetenii strini i apatrizi, reglementare care a intrat n vigoare odat cu aderarea Romniei
la Uniunea European, asigur condiiile liberei circulaii a persoanelor i a capitalurilor.
Legea prevede n art. 3 c ceteanul unui stat membru nerezident n Romnia, apatridul
nerezident n Romnia cu domiciliul ntr-un stat membru, precum i persoana juridic
nerezident, constituit n conformitate cu legislaia unui stat membru, pot dobndi dreptul
de proprietate asupra terenurilor pentru reedine secundare, respectiv sedii secundare, la
mplinirea unui termen de 5 ani de la data aderrii Romniei la Uniunea European.
Conform art. 4 din Legea nr. 312/2005, cetenii unui stat membru al Uniunii Europene
sau al Spaiului Economic European, nerezideni n Romnia, precum i apatrizii
nerezideni n Romnia care au domiciliul n oricare dintre statele membre menionate mai
sus, ori persoanele juridice care sunt constituite n conformitate cu legislaia unui stat
membru, pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru reedine secundare,
respectiv sedii secundare, la mplinirea unui termen de 5 ani de la data aderrii Romniei la
Uniunea European. n cazul n care obiectul dreptului de proprietate privat l constituie
terenurile agricole sau forestiere, persoanele sus-menionate pot dobndi un asemenea drept
dup mplinirea unui termen de 7 ani de la data aderrii Romniei la Uniunea ori persoanele
juridice care sunt constituite n conformitate cu legislaia unui stat membru, pot dobndi
dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru reedine secundare, respectiv sedii
secundare, la mplinirea unui termen de 5 ani de la data aderrii Romniei la Uniunea
1
n prezent abrogat prin art. 8 din Titlul X al Legii nr. 247 din 22 07 2005 privind reforma n domeniile
proprietii i justiiei precum i unele msuri adiacente, publicat n M. Of. Nr. 653 din 22 iulie 2005.
2
E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, op,cit., p. 94, I. Adam, Drept civil. Drepturile reale
principale, op. cit., p. 148.

204

European. n cazul n care obiectul dreptului de proprietate privat l constituie terenurile


agricole sau forestiere, persoanele sus-menionate pot dobndi un asemenea drept dup
mplinirea unui termen de 7 ani de la data aderrii Romniei la Uniunea European. n
privina cetenilor aparinnd unor tere ri, legea prevede, n art. 6 c ceteanul strin,
apatridul i persoana juridic aparinnd statelor tere pot dobndi dreptul de proprietate
asupra terenurilor, n condiiile reglementate prin tratate internaionale, pe baza de
reciprocitate, iar n alineatul 2 al aceluiai text se prevede c ceteanul strin, apatridul i
persoana juridic aparinnd statelor tere nu pot dobndi dreptul de proprietate asupra
terenurilor n condiii mai favorabile dect cele aplicabile ceteanului unui stat membru i
persoanei juridice constituite n conformitate cu legislaia unui stat membru.
Cu privire la aceste dispoziii legale, trebuie subliniat faptul c legiuitorul instituie un
anumit scop pentru care este permis dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,
i anume acela al stabilirii unei reedine ori a unui sediu secundar. Aplicarea n practic a
acestei dispoziii legale poate conduce la numeroase dificulti i interpretri, fiind
discutabil modul n care se va putea supraveghea respectarea scopului declarat la data
dobndirii terenului respectiv, n special n cazul persoanelor fizice.
Legea elimin restriciile privind dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,
avnd drept criteriu cetenia sau naionalitatea, prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiiilor directe i de Legea nr. 550/2002
privind vnzarea spaiilor comerciale proprietate privat a statului i a celor de prestri de
servicii, aflate n administrarea consiliilor judeene sau a consiliilor locale, precum i a celor
din patrimoniul regiilor autonome de interes local1.
Noua lege nu se aplic n cazul dobndirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de
ctre cetenii strini i apatrizi prin motenire legal, n acest caz fiind aplicabile
dispoziiile art. 44 alin. (2) din Constituia Romniei, conform crora dobndirea de terenuri
de ctre cetenii strini prin motenire legal nu este supus nici unei restricii.
n legtur cu dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin motenire
legal, de ctre cetenii strini i apatrizi, jurisprudena a nregistrat dou orientri
diametral opuse. Printr-o soluie, cetenilor strini i apatrizilor li se recunoate dobndirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin motenire legal, n temeiul Constituiei, aa
cum a fost modificat i completat prin Legea de revizuire, iar printr-o alt soluie nu li se
recunoate un asemenea drept, cu motivarea c i pentru acest mod de dobndire a dreptului
de proprietate asupra terenurilor, la fel ca pentru primele doua moduri, trebuie adoptat o
lege organic.
n combaterea acestei ultime opinii, s-a remarcat c prevederile de la art. 73 alin. (3)
pct. m din Constituie, potrivit crora prin lege organic se reglementeaz i regimul
juridic general al proprietii i al motenirii trebuie interpretate prin raportarea la art. 44
alin. (2), ultima parte din Legea fundamental, care, dup ce enun primele dou moduri de
dobndire, adaug n condiiile prevzute de legea organic, dar, pentru al treilea mod de
dobndire nu se mai prevede cerina unei legi organice. Ca urmare, o interpretare
coroborata a acestor texte conduce la concluzia c dobndirea prin motenire legal a fost
tranat de art. 44 alin. (2), ultima parte din Constituie. De altfel, chiar daca s-ar adopta o
lege organica i cu privire la al treilea mod de dobndire a dreptului de proprietate, datele
1

Pentru detalii, a se vedea E. Chelaru, Impactul revizuirii Constituiei asupra regimului juridic al
proprietii, n Dreptul nr. 2/2004, p. 9-12.

205

problemei nu se schimb, deoarece aceasta ar reproduce prevederile constituionale prin


care s-a consacrat deja dobndirea de ctre cetenii strini i apatrizi a dreptului de
proprietate asupra terenurilor prin motenire legal1.
Cetenii strini i apatrizii nu pot dobndi terenuri situate n Romnia prin motenire
testamentar. Cnd obiect al testamentului l constituie terenuri fr construcii, un
asemenea act juridic va fi ineficient, aa cum rezult din art. 928 C. civ. potrivit cruia
orice dispoziie testamentar cade, cnd eredele numit sau legatarul va fi incapabil de a o
primi.
Cnd obiect al testamentului l constituie terenuri cu construcii, avnd n vedere
dreptul cetenilor strini i apatrizilor de a dobndi orice alt bun, legatul va fi doar parial
ineficient, astfel c, potrivit doctrinei, ne aflm ntr-un caz de constituire, ope legis, a unui
drept de superficie2.
n ce-i privete pe fermieri, acetia se bucur de un regim special. Aa cum rezult din
dispoziiile legale sus-menionate, precum i din prevederile Tratatului de aderare semnat
de Romnia la data de 25 aprilie 2005 la Luxemburg, perioadele de tranziie de 5, respectiv
7 ani se aplic numai n cazul cetenilor unui stat membru care nu sunt rezideni n
Romnia, precum i al persoanelor juridice constituite conform legislaiei unui stat membru
care nu sunt stabilite, i nici nu au o sucursal sau o reprezentan pe teritoriul Romniei.
Cu alte cuvinte, cetenii unui stat membru, rezideni n Romnia, precum i persoanele
juridice care au naionalitatea unui stat membru, care au o sucursal sau reprezentan n
Romnia, vor avea dreptul s dobndeasc n proprietate terenuri, de la data aderrii
Romniei la Uniunea European, n aceleai condiii ca cele aplicabile i cetenilor romni,
respectiv persoanelor juridice de naionalitate romn. De asemenea, perioada de tranziie
de 7 ani nu este aplicabil fermierilor care desfoar activiti independente, care sunt
ceteni ai statelor membre ori apatrizi, cu domiciliul ntr-un stat membru i care i
stabilesc reedina n Romnia. De la data aderrii Romniei la Uniunea European, acetia
pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pdurilor i terenurilor
forestiere n aceleai condiii cu cele aplicabile cetenilor romni.
Legea romn impune o condiie suplimentar pentru fermierii resortisani ai unui stat
membru care dobndesc n proprietate terenuri n Romnia, aceea de a nu schimba
destinaia terenurilor agricole, pdurilor i terenurilor forestiere pe durata perioadei de
tranziie de 7 ani de la data aderrii Romniei la Uniunea European. Dispoziiile legale sus
menionate nu se refer dect la cetenii unui stat membru al Uniunii Europene ori al
Spaiului Economic European, ori la persoanele juridice constituite conform legii aplicabile
n unul dintre statele membre. Cetenii unor state tere, inclusiv persoanele juridice care au
naionalitatea unui stat ter, nu vor putea dobndi n proprietate terenuri n Romnia dect n
condiiile prevzute n tratate internaionale, pe baz de reciprocitate. Asemenea condiii nu
vor putea fi mai favorabile dect cele aplicabile n relaia cu cetenii statelor membre i cu
persoanele juridice constituite conform legislaiei unui stat membru.
3. Persoanele juridice de drept privat. Ele pot fi, att societi comerciale romne
ct i societi comerciale cu participare strin, avnd sediul n Romnia. O mai veche
controvers din doctrina juridic privind posibilitatea ca societile comerciale romne, cu
1
2

206

Pentru detalii, v. V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. 1, op. cit., pp. 291-293.
I. Adam, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., p. 153.

participare strin s dobndeasc terenuri n Romnia, a fost tranat prin apariia Legii
nr. 312/10 noiembrie 2005 privind dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de
ctre cetenii strini i apatrizi1. Potrivit art. 9 din aceast lege, art. 6 din O.U.G.
nr. 92/1997 pentru stimularea investiiilor directe2, aprobat i modificat prin Legea
nr. 241/1998, cu modificrile ulterioare, are urmtorul cuprins: o societate comercial,
persoan juridic rezident sau nerezident, poate dobndi orice drepturi reale asupra
bunurilor imobile, n msura necesar derulrii activitii sale, potrivit obiectului social, cu
respectarea dispoziiilor legale privind dobndirea dreptului de proprietate privat asupra
terenurilor de ctre cetenii strini i apatrizi, precum i de ctre persoanele juridice
strine.
4. Ali subieci: societile agricole, nfiinate potrivit Legii nr. 36/1991, prin
asocierea proprietarilor de terenuri agricole, n condiiile prevzute de Legea nr. 31/1990,
entiti private, fr scop comercial, organizaiile cooperatiste, forme de asociere
reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, asociaiile
i fundaiile nfiinate prin O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cultele religioase, reorganizate
prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioas i regimul juridic al cultelor.
Nicio persoan juridic de drept privat din Romnia nu poate dobndi bunuri dintre
cele prevzute de art. 136 alin. (3) din Constituie care constituie proprietatea public, la fel
cum, potrivit principiului specialitii capacitii de folosin a persoanelor juridice,
asemenea entiti nu pot dobndi dect acele bunuri care le sunt necesare realizrii scopului
social pentru care au fost nfiinate.
O incapacitate special este i aceea prevzut de art. 3 lit. e) din O.U.G. nr. 88/1997
privind privatizarea societilor comerciale aa cum a fost modificat i completat prin
Legea nr. 99/1999 privind unele msuri pentru accelerarea reformei economice, potrivit
creia nu poate fi cumprtor de active sau de aciuni persoana juridic romn de drept
public sau o societate comercial la care statul romn ori o autoritate a administraiei
publice locale deine mai mult de 33% din totalul aciunilor cu drept de vot n adunarea
general a acionarilor.
5. Statul i unitile administrativ-teritoriale. Pe lng dreptul de proprietate
public, exist i un drept de proprietate privat al statului alctuit din bunurile care nu sunt
afectate, n mod exclusiv, uzului public. Chiar dac prevederile constituionale nu se refer
la domeniul privat al statului, ci doar la dreptul de proprietate public, legi speciale
utilizeaz aceste termen subsumndu-i toate bunurile care, dei ale statului sau ale unitilor
administrativ-teritoriale ale acestuia, nu sunt incluse n proprietatea public.
Astfel, art. 6 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 prevede c domeniul privat al
statului i, respectiv al comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor este alctuit din
terenurile dobndite de acestea prin modurile de prevzute de lege, precum i din terenurile
dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispoziiilor de drept comun,
dac legea nu prevede altfel.
1
Pentru detalii, a se vedea C. Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., p. 121, E. Chelaru,
Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., p. 98, I. Adam, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit.,
p. 157 i urm.
2
Despre investiiile strine, v. O. Cpn, Noul regim juridic al investiiilor strine, n R.D.C. nr. 2/1999,
p. 23; V. Ptulea, Regimul juridic al investiiilor strine n Romnia, n Dreptul nr. 1/1993, p. 28; D.A. Sitaru,
Consideraii privind politica Romniei n domeniul investiiilor strine, n R.D.C. nr. 5/1993, p. 61.

207

Legea nr. 213/1998 prevede, la rndul ei, n art. 4 c domeniul privat al statului sau al
unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunurile aflate n proprietatea lor i care
nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitile administrativteritoriale au drept de proprietate privat.
Este firesc s fie aa pentru c, att statul ct i unitile administrative-teritoriale, pot
participa la raporturi juridice de drept civil1, dobndind dreptul de proprietate asupra unor
bunuri mobile sau imobile, fie prin acte juridice, cum ar fi contractul de vnzare-cumprare,
donaia, schimbul, testamentul etc., fie prin fapte juridice, cum ar fi uzucapiunea,
accesiunea imobiliar .a. Pe de alt parte, prin dispoziii exprese ale legii, bunurile fr
stpn, cele abandonate, succesiunile vacante, bunurile obinute prin exercitarea dreptului
de preemiune sunt trecute n proprietatea privat a statului.
Spre deosebire de toate prevederile legale anterioare anului 1989, potrivit crora
dreptul de proprietate socialist era supus unei aprri prefereniale, Constituia Romniei
prevede n art. 44 alin. (2) c Proprietatea privat este ocrotit i garantat n mod egal de
lege, indiferent de titular. Prin consecin, dreptul de proprietate privat al statului i al
unitilor administrativ-teritoriale este supus dreptului comun, n msura n care legea nu
dispune altfel. Soluia se impune de la sine dar ea este prevzut, n mod expres, n art. 5
alin. (2) din Legea nr. 213/1998 i art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001.
Sunt i o serie de situaii care impun anumite derogri de la dreptul comun menite a
evita eventuale abuzuri i o mai bun eviden a diverselor acte juridice. Bunoar, potrivit
art. 8 din Legea nr. 213/1998, trecerea unor bunuri din proprietatea privat a statului n cea
public se face prin hotrre de Guvern, prin hotrre a consiliului judeean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureti, ori a consiliului local. Donaia i legatul fcute statului
sunt supuse aprobrii acelorai organe iar vnzarea ori nchirierea nu se pot face dect prin
licitaie public.

Seciunea a IV-a
Exercitarea dreptului de proprietate n limitele prevzute de lege
1. Principiu. Orice drept subiectiv i are limitele sale raionale, principiu care a
cluzit pe redactorii Codului Napoleon, nc din momentul definirii dreptului de
proprietate n art. 544 ca fiind dreptul de a te bucura i de a dispune de lucruri n modul cel
mai absolut. Dei exaltai de spiritul liberal al vremii, codificatorii au fost, totui, nevoii s
prevad c exercitarea unui astfel de drept este supus condiiei de a nu-l folosi ntr-un
mod interzis de lege sau de regulamente, viziune preluat de Codul nostru civil de la 1865,
care, ntr-un mod mai rezonabil i mai complet2, l definete ca dreptul ce are cineva de a
se bucura i a dispune de un lucru n mod exclusiv i absolut, ns n limitele determinate de
lege. Aa cum am vzut, actualul Cod civil, are n vedere exercitarea atributelor dreptului
de proprietate n limitele stabilite de lege. Dincolo de funcia individual prin care se
protejeaz chiar spaiul de libertate a persoanei, dreptul de proprietate are i o funcie
social, recunoate un distins autor, partizan mptimit al proprietii private3.
1

C. Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., p. 127.


Definiia Codului francez nu prevede caracterul exclusiv al dreptului de proprietate.
3
V. Stoica, op. cit., vol. I, p. 248.
2

208

Raiuni ale unor limitri ale dreptului de proprietate au existat dintotdeauna; ele sunt
astzi mai stringente dect oricnd, datorit tocmai multiplicrii fr precedent a relaiilor
sociale, a nevoii de raportare, tot mai frecvente, la interesele altora, care face actual adagiul
neminem laedere qui suo iure utitur. Potrivit Constituiei, art. 44 alin. (1) dreptul de
proprietate, precum i creanele asupra statului, sunt garantate. Coninutul i limitele
acestor drepturi sunt stabilite de lege.
Aa cum s-a remarcat, faptul c numai prin lege pot fi aduse limitri dreptului de
proprietate este el nsui o garanie a acestui drept, generalitatea i permanena legii fiind de
natur s mpiedice manifestarea arbitrariului n acest domeniu1.
Asistm astzi la un paradox: niciodat n-a fost mai puternic clamarea dreptului de
proprietate, privit ca drept fundamental al omului, la fel cum niciodat nevoia limitrii, prin
lege, a acestui drept n-a fost mai stringent.
2. Limite materiale ale dreptului de proprietate2
2.1. Spaiul aerian. Potrivit art. 559 alin. (1) C. civ. proprietatea terenului se ntinde i
asupra subsolului i a spaiului de deasupra terenului, cu respectarea limitelor legale.
n cazul servituilor aeronautice, care, potrivit art. 3.32 din Codul aerian, sunt condiii,
restricii, obligaii, impuse sau recomandate de prevederile reglementrilor aeronautice
naionale i/sau internaionale n interesul siguranei zborului aeronautic, acest spaiu se
diminueaz, astfel c dreptul de survol acordat prin lege companiilor aeriene n aceast
coloan a spaiului este opozabil proprietarilor de terenuri.
2.2. Subsolul. n temeiul dreptului su de proprietate, titularul poate face, deasupra i
n subsolul terenului, toate construciile, plantaiile i lucrrile ce gsete de cuviin, n
afar de excepiile stabilite de lege, i poate trage din ele toate foloasele ce acestea ar
produce. El este inut s respecte, n condiiile i n limitele determinate de lege, drepturile
terilor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor i apelor subterane, lucrrilor i
instalaiilor subterane i altora asemenea [art. 559 alin. (2) C. civ.]. Constituia Romniei
prevede la art. 136 alin. (3) c bogiile de interes public ale subsolului... fac obiectul
exclusiv al proprietii publice. Prin urmare, dreptul de proprietate privat se ntinde
asupra subsolului, pn la limita la care se afl bogiile de interes public. De asemenea, art.
44 alin. (5) din Constituie, prevede c pentru lucrri de interes general, autoritatea public
poate folosi subsolul oricrei proprieti imobiliare, cu obligaia de a despgubi proprietarul
pentru daunele aduse solului, plantaiilor sau construciilor, precum i pentru orice alte
daune imputabile autoritii. Dreptul de proprietate privat poate fi supus servituii de
trecere subterane instituit de art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 13/2007 a energiei
electrice care prevede servitutea de trecere subteran, de suprafa sau aerian pentru
instalarea de reele electrice sau alte echipamente aferente capacitii energetice i pentru
acces la locul de amplasare a acestora, n condiiile legii.
2.3. Terenurile cu ape. Potrivit art. 559 alin. (3) C. civ., apele de suprafa i albiile
acestora aparin proprietarului terenului pe care se formeaz sau curg, n condiiile
prevzute de lege. Proprietarul unui teren are, de asemenea, dreptul de a apropria i de a
1
2

J. Carbonnier, op. cit., p. 110; n acelai sens E. Chelaru, op. cit., p. 29.
Pentru detalii, a se vedea V. Stoica, op. cit., vol. I, pp. 251-259.

209

utiliza, n condiiile legii, apa izvoarelor i a lacurilor aflate pe terenul respectiv, apa
freatic, precum i apele pluviale.
i cu privire la aceste terenuri exist unele limite:
potrivit art. 1 i 2, alin. (1) din Legea nr. 85/2003, apele geotermale, gazele care le
nsoesc, apele minerale naturale (gazoase i plate) i apele minerale terapeutice fac parte
din proprietatea public a statului;
n conformitate cu art. 581 C. civ. proprietarul izvorului nu-i poate schimba cursul
cnd izvorul d ap trebuincioas locuitorilor unei comune, sat sau unui ctun;
potrivit Legii apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996, art. 3 alin. (2), albiile minore
cu lungimi mai mici de 5 km i cu bazine hidrografice ce nu depesc suprafaa de 10 km2,
pe care apele nu curg permanent, aparin deintorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se
formeaz sau curg. Proprietarii acestor albii trebuie sa foloseasc aceste ape n concordan
cu condiiile generale de folosire a apei n bazinul respectiv.
3. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privat
3.1. Limite legale. De la regula c proprietarul are dreptul de a dispune, n mod
absolut, de bunurile care fac obiectul dreptului su de proprietate, sunt instituite, prin lege, o
serie de excepii. Potrivit art. 602 alin. (1) C. civ. actual, legea poate limita exercitarea
dreptului de proprietate, fie n interes public, fie n interes privat1.
3.1.1. Inalienabilitatea unor bunuri:
a) bunuri definitiv inalienabile sunt:
bunurile nesusceptibile de apropriaiune, cum sunt aerul, apa, lumina solar, nu pot
face obiectul actelor juridice. Este vorba de bunuri de folosin comun, res communis. n
ce privete apa, dac se afl ntr-o fntn situat pe un teren proprietate privat, nu se mai
bucur de acelai regim; la fel, apa destinat consumului casnic distribuit prin reelele
urbane al crui consum este facturat de regiile specializate;
bunurile care fac parte din domeniul public, prevzute de art. 136 din Constituie, de
art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al proprietii publice, art. 120 alin.
(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local;
organele corpului uman, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
sntii;
capacitatea civil, potrivit art. 29 alin. (2) C. civ. actual potrivit cruia nimeni nu
poate renuna, n tot sau n parte, la capacitatea de folosin sau la capacitatea de exerciiu;
drepturile morale ale autorilor de creaii literare, artistice, tiinifice sau tehnice,
conform art. 11 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe;
b) bunuri temporar inalienabile sunt:
terenurile care au fost atribuite conform art. 19 alin. (1), art. 21 i art. 43 din Legea
nr. 18/1991 privind fondul funciar care nu pot fi nstrinate timp de 10 ani de la constituire;
terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau litigiilor privind
legalitatea titlurilor de proprietate;
locuinele cumprate cu plata n rate pn la achitarea integral a preului, conform
art. 15 alin. (4) din Legea nr. 85/1992, republicat;
1

Despre inalienabilitatea unor imobile a se vedea M. Nicolae, Discuii privind interdiciile legale de
nstrinare a unor bunuri imobiliare, n Dreptul nr. 7/2001, pp. 44-59.

210

locuinele cumprate cu subvenii de la stat, care, potrivit art. 19 din Legea locuinei
nr. 114/1996, republicat, nu pot fi nstrinate dect dup rambursarea integral a creditului
etc.;
c) bunuri alienabile n condiii restrictive sunt bunuri care, dei se afl n circuitul civil,
datorit naturii lor, sunt supuse unor condiii speciale privind circulaia juridic:
materialele explozive al cror regim juridic este reglementat de Legea nr. 126/1995;
armele i muniiile aflate sub incidena Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de
foc i al muniiilor;
bunurile monopol de stat prevzute de Legea nr. 31/1996;
deeurile toxice, al cror regim juridic este reglementat de OUG nr. 195/2005 privind
protecia mediului;
plantele, substanele i preparatele stupefiante i psihotrope (art. 15 din Legea nr. 339
din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope;
obiectele de cult prevzute de Legea nr. 103/1992 etc.
Doctrina juridic1 include, pe bun dreptate, printre limitele legale ale dispoziiei
juridice i solemnitatea actelor juridice, anume condiiile de form pe care trebuie s le
respecte testamentele, donaiile, nstrinrile de terenuri, condiia autorizrii nstrinrii n
anumite situaii precum apartamentele cumprate cu credit ipotecar, incapacitile de a
nstrina.
Toate actele juridice prin care se ncalc asemenea dispoziii vor fi sancionate cu
nulitatea absolut, sanciune explicat de interesul public al restriciilor i nu de caracterul
imperativ al normelor care le instituie.
3.1.2. Protecia mediului i buna vecintate. Potrivit art. 606 C. civ., dreptul de
proprietate oblig la respectarea sarcinilor privind protecia mediului i asigurarea bunei
vecinti i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin
proprietarului. Este concretizarea art. 44 alin. (7) din Constituie care dispune c dreptul
de proprietate oblig la respectarea sarcinilor privind protecia mediului i asigurarea bunei
vecinti, precum i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin
proprietarului.
De regul, sarcinile impuse fondurilor rezultate din situaia acestora precum i cele
impuse pentru utilitatea public, a comunelor, ori a particularilor sunt considerate de
doctrin servitui, fiind studiate n cadrul dezmembrmintelor dreptului de proprietate.
Aa cum s-a remarcat ns, aa zisele servitui naturale, adic cele care se nasc din
situaia locurilor precum i cele legale, sunt, de fapt, limite de exercitare normal a dreptului
de proprietate i nu servitui propriu-zise2. Ele sunt impuse de un spirit de toleran
reciproc i de moderaie n raporturile dintre vecini:
a) limite legale de interes privat privind folosirea apelor:
reguli privind curgerea fireasc a apelor. Art. 604 alin. C. civ. instituie regula
potrivit creia proprietarul fondului inferior nu poate mpiedica n niciun fel curgerea
fireasc a apelor provenite de pe fondul superior. Dac prin aceast curgere fireasc a
1

E. Chelaru, op. cit., pp. 32-35.


I. Albu, Privire general asupra raporturilor de vecintate, n RRD nr. 8/1984, C. Brsan, op. cit., p. 52;
V. Stoica, op. cit., vol. I, p. 260; O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 118; E. Chelaru, op. cit., p. 35.
2

211

apelor se cauzeaz prejudicii fondului inferior, proprietarul acestuia poate cere autorizarea
justiiei de a face pe fondul su lucrrile necesare schimbrii direciei apelor, pe cheltuiala
sa iar proprietarul fondului superior este obligat s nu efectueze nicio lucrare de natur s
agraveze situaia fondului aservit;
reguli privind curgerea provocat a apelor. Potrivit art. 605 alin. (1) C. civ.
proprietarul fondului inferior nu poate mpiedica nici curgerea provocat de proprietarul
fondului superior sau de alte persoane, aa cum este cazul apelor care nesc pe acest din
urm fond datorit unor lucrri subterane ntreprinse de proprietarul acestuia, al apelor
provenite din secarea terenurilor mltinoase, al apelor folosite ntr-un scop casnic, agricol
sau industrial, ns numai dac aceast curgere preced vrsarea ntr-un curs de ap sau
ntr-un an. Alin. (2) al textului prevede c n acest caz, proprietarul fondului superior este
obligat s aleag calea i mijloacele de scurgere de natur s aduc prejudicii minime
fondului inferior, rmnnd dator la plata unei despgubiri juste i prealabile ctre
proprietarul acestui din urm fond. Aceste reguli nu se aplic, potrivit alin. (3), atunci cnd
pe fondul inferior se afl o construcie, mpreun cu grdina i curtea aferent, sau un
cimitir;
cheltuieli referitoare la irigaii. Potrivit art. 606 C. civ., proprietarul care vrea s
foloseasc pentru irigarea terenului su apele naturale i artificiale de care poate dispune n
mod efectiv, are dreptul ca, pe cheltuiala sa exclusiv, s fac pe terenul riveranului opus
lucrrile necesare pentru captarea apei;
obligaia proprietarului cruia i prisosete apa. Art. 607 C. civ. prevede c
proprietarul cruia i prisosete apa pentru necesitile curente este obligat ca, n schimbul
unei juste i prealabile compensaii, s ofere acest surplus pentru proprietarul care nu i-ar
putea procura apa necesar pentru fondul su dect cu o cheltuial excesiv. Proprietarul nu
poate fi scutit de aceast obligaie pretinznd c ar putea acorda surplusului de ap o alt
destinaie dect satisfacerea necesitilor curente. El poate ns cere despgubiri
suplimentare proprietarului aflat n nevoie, cu condiia de a dovedi existena real a
destinaiei pretinse;
ntrebuinarea izvoarelor. n temeiul art. 608 alin. (1) C. civ., proprietarul poate
acorda orice ntrebuinare izvorului ce ar exista pe fondul su, sub rezerva de a nu aduce
atingere drepturilor dobndite de proprietarul fondului inferior. Alin. (2) al textului prevede
c proprietarul fondului pe care se afl izvorul nu poate s-i schimbe cursul dac prin
aceast schimbare ar lipsi locuitorii unei localiti de apa necesar pentru satisfacerea
nevoilor curente.
Potrivit noii reglementri, proprietarul fondului pe care se afl izvorul poate cere
repararea prejudiciilor cauzate de persoana care, prin lucrrile efectuate, a secat, a micorat
ori a alterat apele sale. Dac starea de fapt o permite, proprietarul fondului poate pretinde
restabilirea situaiei anterioare atunci cnd apa era indispensabil pentru exploatarea
fondului su. n cazul n care izvorul se ntinde pe dou fonduri nvecinate, aceste prevederi
se aplic n mod corespunztor, innd seama de ntinderea izvorului pe fiecare fond;
b) pictura streinii. Actualul Cod civil prevede la art. 611 c proprietarul este obligat
s i fac streaina casei sale astfel nct apele provenind de la ploi s nu se scurg pe
fondul proprietarului vecin;
c) distana construciilor i plantaiilor fa de hotar. Potrivit art. 612 C. civ., orice
construcii, lucrri sau plantaii se pot face de ctre proprietarul fondului numai cu
respectarea unei distane minime de 60 de cm fa de linia de hotar, dac nu se prevede

212

altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel nct s nu se aduc atingere
drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distana minim se poate face prin
acordul prilor exprimat printr-un nscris autentic.
Limitri sunt prevzute i pentru plantaii. Astfel, n lipsa unor dispoziii cuprinse n
lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sdii la o distan
de cel puin 2 metri de linia de hotar, cu excepia acelora mai mici de 2 metri, a plantaiilor
i a gardurilor vii. n caz de nerespectare a distanei, proprietarul vecin este ndreptit s
cear scoaterea ori, dup caz, tierea, la nlimea cuvenit, a arborilor, plantaiilor ori a
gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate. Proprietarul
fondului peste care se ntind rdcinile sau ramurile arborilor aparinnd proprietarului
vecin are dreptul de a le tia, precum i dreptul de a pstra fructele czute n mod natural pe
fondul su;
d) limitarea vederii asupra proprietii nvecinate. Art. 614 C. civ. instituie regula
potrivit creia nu este permis s se fac fereastr sau deschidere n zidul comun, dect cu
acordul proprietarilor.
Ct privete fereastra pentru vedere, prin art. 615 C. civ. sunt instituite cteva reguli:
mai nti, este obligatorie pstrarea unei distane de cel puin 2 metri ntre fondul,
ngrdit sau nengrdit, aparinnd proprietarului vecin, i fereastra pentru vedere, balconul
ori alte asemenea lucrri ce ar fi orientate ctre acest fond;
fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrri neparalele cu linia de hotar
spre fondul nvecinat sunt interzise la o distan mai mic de un metru. Distana se
calculeaz de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faa zidului n care s-a
deschis vederea sau, dup caz, pe linia exterioar a balconului, pn la linia de hotar.
Distana, i n cazul lucrrilor neparalele, se msoar tot perpendicular, de la punctul cel
mai apropiat al lucrrii de linia de hotar i pn la aceast linie;
este obligatorie pstrarea unei distane de cel puin 2 metri ntre fondul, ngrdit sau
nengrdit, aparinnd proprietarului vecin, i fereastra pentru vedere, balconul ori alte
asemenea lucrri ce ar fi orientate ctre acest fond;
fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrri neparalele cu linia de hotar
spre fondul nvecinat sunt interzise la o distan mai mic de un metru. Distana se
calculeaz de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faa zidului n care s-a
deschis vederea sau, dup caz, pe linia exterioar a balconului, pn la linia de hotar.
Distana, i n cazul lucrrilor neparalele, se msoar tot perpendicular, de la punctul cel
mai apropiat al lucrrii de linia de hotar i pn la aceast linie;
e) limite referitoare la dreptul de trecere. Aceste limite sunt instituite de art. 617 i
urm. C. civ. i privesc dreptul proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea public
de a i se permite trecerea pe fondul vecinului su pentru exploatarea fondului propriu.
Trecerea trebuie s se fac n condiii de natur s aduc o minim stnjenire exercitrii
dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea public; n cazul n care mai
multe fonduri vecine au acces la calea public, trecerea se va face pe fondul cruia i s-ar
aduce cele mai puine prejudicii. Acest drept este imprescriptibil i se stinge n momentul n
care fondul dominant dobndete un alt acces la calea public.
Noua reglementare are n vedere i situaii speciale. Astfel, dac lipsa accesului
provine din vnzare, schimb, partaj sau dintr-un alt act juridic, trecerea nu va putea fi cerut
dect celor care au dobndit partea de teren pe care se fcea anterior trecerea. Cnd lipsa
accesului este imputabil proprietarului care pretinde trecerea, aceasta poate fi stabilit

213

numai cu consimmntul proprietarului fondului care are acces la calea public i cu plata
dublului despgubirii. ntinderea i modul de exercitare a dreptului de trecere sunt
determinate prin nelegerea prilor, prin hotrre judectoreasc sau printr-o folosin
continu pe timp de 10 ani.
Potrivit art. 620 C. civ., termenul de prescripie pentru dreptul la aciunea n
despgubire pe care o are proprietarul fondului aservit mpotriva proprietarului fondului
dominant ncepe s curg din momentul stabilirii dreptului de trecere. n cazul n care
nceteaz dreptul de trecere, proprietarul fondului aservit este dator s restituie despgubirea
ncasat, cu deducerea pagubei suferite n raport cu durata efectiv a dreptului de trecere;
f) alte limite legale. Actualul Cod civil instituie i alte limite legale ale exercitrii
dreptului de proprietate:
dreptul de trecere pentru utiliti. Proprietarul este obligat s permit trecerea prin
fondul su a reelelor edilitare ce deservesc fonduri nvecinate sau din aceeai zon de
natura conductelor de ap, gaz sau altele asemenea, a canalelor i a cablurilor electrice,
subterane ori aeriene, dup caz, precum i a oricror alte instalaii sau materiale cu acelai
scop. Aceast obligaie subzist numai pentru situaia n care trecerea prin alt parte ar fi
imposibil, periculoas sau foarte costisitoare. n toate cazurile, proprietarul are dreptul la
plata unei despgubiri juste. Dac este vorba despre utiliti noi, despgubirea trebuie s fie
i prealabil. Cldirile, curile i grdinile acestora sunt exceptate de la acest drept de
trecere, dac ea are ca obiect conducte i canale, subterane, n cazul n care acestea sunt
utiliti noi;
dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrri. Proprietarul este obligat s permit
folosirea fondului su pentru efectuarea unor lucrri necesare fondului nvecinat, precum i
accesul vecinului pe terenul su pentru tierea crengilor i culegerea fructelor, n schimbul
unei despgubiri dac este cazul;
dreptul de trecere pentru reintrarea n posesie. Proprietarul unui fond nu poate
mpiedica accesul altuia pentru a redobndi posesia unui bun al su, ajuns ntmpltor pe
fondul respectiv, dac a fost ntiinat n prealabil. n toate cazurile, proprietarul fondului
are dreptul la o just despgubire pentru prejudiciile ocazionate de reintrarea n posesie,
precum i pentru cele pe care bunul le-a cauzat fondului;
starea de necesitate. n cazul n care o persoan a folosit sau a distrus un bun al altuia
pentru a se apra pe sine ori pe altul de un pericol iminent, proprietarul bunului are dreptul
s cear o despgubire echitabil numai de la cel care a fost salvat. Nu poate pretinde nicio
despgubire proprietarul care a provocat sau a favorizat apariia pericolului.
3.2. Limite convenionale ale exercitrii dreptului de proprietate. Clauza de
inalienabilitate. Principiul aplicabil n aceast materie este nscris n art. 626 C. civ.,
potrivit cruia proprietarul poate s consimt la limitarea dreptului su prin acte juridice
dac nu ncalc ordinea public i bunele moravuri. Prin convenie sau testament se poate
interzice nstrinarea unui bun, ns numai pentru o durat de cel mult 49 de ani i dac
exist un interes serios i legitim. Termenul ncepe s curg de la data dobndirii bunului.
Dobnditorul poate fi autorizat de ctre instan s dispun de bun dac interesul care a
justificat clauza de inalienabilitate a bunului a disprut sau dac un interes superior o
impune. Potrivit regulii accesorium sequitur principalem, nulitatea clauzei de
inalienabilitate stipulate ntr-un contract atrage nulitatea ntregului contract dac a fost
determinant la ncheierea acestuia. n contractele cu titlu oneros, caracterul determinant se

214

prezum, pn la proba contrar. Clauza de inalienabilitate este subneleas n conveniile


din care se nate obligaia de a transmite n viitor proprietatea ctre o persoan determinat
sau determinabil. Transmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprit prin
stipularea inalienabilitii.
Clauza de inalienabilitate nu poate fi invocat mpotriva dobnditorilor bunului sau a
creditorilor proprietarului care s-a obligat s nu nstrineze dect dac este valabil i
ndeplinete condiiile de opozabilitate. Pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate
trebuie s fie supus formalitilor de publicitate prevzute de lege, dac este cazul. n cazul
bunurilor mobile, sunt aplicabile, n mod corespunztor, regulile prevzute pentru
dobndirea proprietii prin posesia de bun-credin. n cazul n care clauza de
inalienabilitate a fost prevzut ntr-un contract cu titlu gratuit, ea este opozabil i
creditorilor anteriori ai dobnditorului. Nendeplinirea condiiilor de opozabilitate nu l
lipsete pe beneficiarul clauzei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde daune-interese
proprietarului care nu se conformeaz acestei obligaii.
Nerespectarea clauzei de inalienabilitate poate antrena rezoluiunea contractului. Att
nstrintorul, ct i terul, dac inalienabilitatea s-a stipulat n favoarea acestuia, pot s
cear anularea actului de nstrinare subsecvent ncheiat cu nerespectarea clauzei. Nu pot fi
supuse urmririi bunurile pentru care s-a stipulate inalienabilitatea, ct timp clauza produce
efecte, dac prin lege nu se prevede altfel.
3.3. Limite judiciare. Abuzul de drept. Potrivit art. 630 alin. (1) C. civ., dac
proprietarul cauzeaz, prin exercitarea dreptului su, inconveniente mai mari dect cele
normale n relaiile de vecintate, instana de judecat poate, din considerente de echitate, s
l oblige la despgubiri n folosul celui vtmat, precum i la restabilirea situaiei anterioare
atunci cnd acest lucru este posibil. Noua reglementare prevede c, n cazul n care
prejudiciul cauzat ar fi minor n raport cu necesitatea sau utilitatea desfurrii activitii
prejudiciabile de ctre proprietar, instana va putea ncuviina desfurarea acelei activiti.
Cel prejudiciat va avea ns dreptul la despgubiri. Dac prejudiciul este iminent sau foarte
probabil, instana poate s ncuviineze pe cale de ordonan preedinial, msurile
necesare pentru prevenirea pagubei.
De regul, abuzul de drept este studiat n cadrul teoriei generala a actului juridic, cnd
se examineaz coninutul raportului juridic1. Dreptul de proprietate, fiind i el un drept
subiectiv, este susceptibil de o exercitare abuziv. De aceea, reamintim c potrivit art. 15 C.
civ., niciun drept nu poate fi exercitat n scopul de a vtma sau pgubi pe altul ori ntr-un
mod excesiv i nerezonabil, contrar bunei-credine.
Doctrina noastr de drept civil, calific abuzul de drept ca fiind orice deturnare a
dreptului de proprietate de la finalitatea pentru care a fost recunoscut2. Astfel, a fost
calificat abuz de drept fapta proprietarului unui teren de a rspndi pe el substane
pesticide, care, datorit gradului lor de toxicitate, au fost scoase din practica agricol, ceea
ce l-a fcut responsabil pentru daunele produse vecinului prin moartea mai multor psri
domestice care au ptruns pe teren3.
1

A se vedea n acest sens Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, ediia a VII-a revzut i adugit de M. Nicolae i P. Truc, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2001,
p. 94.
2
C. Brsan, op. cit., pp. 71-77; O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp. 120-132; E. Chelaru, op. cit., p. 35.
3
T.J. Hunedoara, dec. nr. 1256/1978, R.R.D nr. 4/1979, p. 62.

215

Abuzul n exercitarea dreptului de proprietate poate fi svrit i n materia raporturilor


de vecintate1, susceptibile de ocrotire juridic, cum ar fi spturile sau alte lucrri care
atrag ruina cldirilor nvecinate, producerea de zgomote i trepidaii de natur s cauzeze
prejudicii proprietarilor nvecinai.
Mai delicat este ntrebarea legat de criteriul pe care l avem n vedere pentru a
aprecia dac ne confruntm cu o exercitare anormal a dreptului de proprietate2. Potrivit
concepiei subiective, ne aflm n faa unui abuz de drept ori de cte ori, fr a justifica un
interes legitim, proprietarul i exercit dreptul su cu rea credin, cu intenia vdit de a
prejudicia interesele altuia. Este cazul proprietarului care construiete pe propriul teren un
zid de care nu are nevoie, el fiind destinat doar s ia vederea sau lumina vecinului su. Nu
tot astfel va fi calificat fapta proprietarului care urmrete satisfacerea unui interes legitim.
n concepia obiectiv, singurul fapt c printr-o astfel de exercitare s-a produs un
prejudiciu altuia este suficient pentru a o califica abuz de drept3, fr a mai fi nevoie de o
investigare a laturii subiective a fptuitorului. ntrebndu-se care dintre concepii ar trebui
consacrat de legislaia noastr, unii autori au nclinat spre concepia subiectiv, apreciind
c abuzul de drept este strns legat de noiunea de bun-credin4.
n ce ne privete, credem c, ceea ce intereseaz cu precdere n materia de care ne
ocupm nu este sancionarea autorului ci situaia injust n care se afl victima exercitrii
anormale a unui drept, astfel c, n concepia noastr, simplul fapt c un astfel de exerciiu a
creat un inconvenient injust vecinului su ori altei persoane, trebuie s atrag reacia
dreptului, indiferent de buna sau reaua credin a fptuitorului5. Pe de alt parte, multe
dintre asemenea afectri ale dreptului de proprietate derivnd din raporturile de vecintate
pot fi calificate ca ipoteze ale rspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri unde nu se
pune problema culpei, rspunderea fiind obiectiv, aa cum tot mai multe situaii de
rspundere delictual tind s fie6.
3.4. Limitri excepionale ale folosinei unor bunuri
3.4.1. Rechiziia. Potrivit art. 1 din Legea nr. 132/1997, aa cum a fost modificat prin
Legea 410 din 18 octombrie 2004, publicat n Monitorul Oficial nr. 286/2004 rechiziia
de bunuri i prestrile de servicii reprezint msura cu caracter excepional prin care
autoritile publice mputernicite prin lege oblig agenii economici, instituiile publice,
precum i alte persoane juridice i fizice la cedarea temporar a unor bunuri mobile sau
imobile, n condiiile prezentei legi. Alin. (1) al art. 2 al acestei reglementri, n forma sa
modificat, prevede c bunurile rechiziionate sunt puse la dispoziie forelor destinate
aprrii naionale sau a autoritilor publice, la declararea mobilizrii pariale sau totale a
forelor armate ori a strii de rzboi, la instituirea strii de asediu sau de urgen, att pentru
prevenirea, localizarea, nlturarea urmrilor unor dezastre, ct i pe timpul acestor situaii
1

I. Deleanu, Drepturile subiective i abuzul de drept, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1988, p. 114.
Pentru detalii, v. H. Lalou, La responsabilit civile. Principes lmentaires et applications pratiques,
Dalloz, 1929, pp. 211-213.
3
O parte a doctrinei noastre consider abuzul de drept o teorie inexact, susinnd c cel trece peste
limitele dreptului su svrete un delict civil. A se vedea, n acest sens, C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu,
Al. Bicoianu, op. cit., pp. 468-469.
4
O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 122.
5
S. Neculaescu, Ambiguiti ale teoriei abuzului de drept, n Dreptul nr. 3/2011.
6
Pentru detalii, v. V. Stoica, op. cit., vol. I, pp. 282-285.
2

216

3.4.2. Exproprierea pentru cauz de utilitate public. Potrivit art. 44 alin. (3) din
Constituie nimeni nu poate fi expropriat dect pentru cauz de utilitate public, stabilit
potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire, principiu pe care-l afirm i art. 562
alin. (3) C. civ. potrivit cruia exproprierea se poate face numai pentru o cauz de utilitate
public stabilit potrivit legii, cu just i prealabil despgubire, fixat de comun acord ntre
proprietar i expropriator. n caz de divergen asupra cuantumului despgubirilor, acesta se
stabilete pe cale judectoreasc.
n acord cu aceste prevederi de principiu, Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauz de utilitate public reglementeaz, att pe fond ct i pe procedur, msura
exproprierii ca un instrument de o real armonizare a intereselor generale cu cele
individuale, de o manier total diferit de modul cum se realiza n perioada anterioar
anului 1989. Potrivit acestei legi exproprierea presupune parcurgerea a trei faze n cadrul
unei proceduri minuios reglementate: declararea de utilitate public a exproprierii, msuri
premergtoare exproprierii, exproprierea propriu-zis i determinarea despgubirilor.
Fiind o excepie de la caracterul absolut i inviolabil al dreptului de proprietate,
exproprierea este definit ca fiind actul puterii de stat competente, prin care se realizeaz
trecerea n proprietatea public a unor bunuri imobile proprietate privat, necesare
executrii unor lucrri de interes public, n schimbul unei despgubiri1, definiie nsuit
apoi de ali autori importani de drept civil2.
Pot face obiect al exproprierii bunurile persoanelor fizice i ale persoanelor juridice, cu
sau fr scop lucrativ dar i cele aflate n proprietatea privat a comunelor, oraelor,
municipiilor i judeelor. Nu pot fi expropriate bunurile proprietatea public i nici bunurile
imobile care se afl n proprietatea privat a statului avnd n vedere faptul c, n calitatea
sa de proprietar, statul poate afecta orice bun al su, fr a avea nevoie de procedura
exproprierii3.
Potrivit art. 2 din Legea nr. 33/1994, bunurile imobile care se afl n proprietatea
privat a unitilor administrativ-teritoriale pot fi supuse exproprierii dac utilitatea public
n considerarea creia a fost dispus ine de interesul naional. Dimpotriv, dac utilitatea
public ine de interesul local, bunul vizat poate fi trecut n proprietatea privat n
proprietatea public a acelei uniti administrativ-teritoriale prin decizia organului
competent.
n orice faz s-ar afla procedura exproprierii, prile implicate pot conveni trecerea
bunului n proprietatea public printr-un transfer amiabil4. Convenia poate fi ncheiat pn
n momentul soluionrii cererii de expropriere de ctre instana de judecat. Tranzacia nu
poate privi ns natura i cuantumul despgubirilor care urmeaz s le primeasc
proprietarul, ambele fiind stabilite prin hotrre judectoreasc. Pentru determinarea
despgubirilor, tribunalul n a crui raz teritorial este situat imobilul propus pentru a fi
expropriat, desemneaz o comisie format din trei experi. Fiecare parte are dreptul s
propun cte un expert, al treilea fiind numit de instan. Pentru evaluarea bunului se au n
vedere preurile la care se vnd asemenea bunuri n zona respectiv precum i eventualele
prejudicii produse titularilor altor drepturi reale, dezmembrminte ale dreptului de
1

Fl. Baias, B. Dumitrache, Discuii pe marginea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de
utilitate public, n Dreptul nr. 4/1995, p. 19.
2
C. Brsan, op. cit., pp. 57-58.
3
C.C., dec. nr. 115 din 21 mai 1997, M. Of. nr. 141 din 24 decembrie 1997.
4
C. Brsan, op. cit., pp. 58-59.

217

proprietate sau titularilor dreptului de concesiune i de folosin, constituite pe temeiul


dreptului de proprietate1.
Aa cum se prevede n art. 5 din Legea nr. 33/1994, utilitatea public se declar pentru
lucrrile de interes naional sau de interes local.
Pentru lucrrile de interes naional utilitatea public se declar de Guvern; pentru cele
de interes local de consiliile judeene sau, dup caz, de Consiliul general al municipiului
Bucureti; pentru cele de interes local dar care vizeaz mai multe judee, utilitatea public
se declar de o comisie din care fac parte preedinii consiliilor judeene respective iar n
ipoteza unui dezacord ntre acetia, utilitatea public va fi declarat de Guvern.
Legea prevede, n art. 7 situaii speciale care se pun problema exproprierii unor
monumente, lcauri de cult, ansambluri sau situri istorice, cimitire, alte aezminte de
valoare naional, situaii n care declararea utilitii publice se face doar prin lege.
nainte de a se declara utilitatea public, are loc o cercetare prealabil, de ctre o
comisie special abilitat, menit a constata dac msura exproprierii ar putea fi evitat i
care ar putea fi soluiile. Se confirm astfel c exproprierea este o msur subsidiar2.
Utilitatea public astfel declarat este supus nscrierii n planurile urbanistice i de
amenajare a teritoriului i se afieaz la sediul consiliului local n a crui raz teritorial se
afl imobilul i va fi publicat, fie n presa local, pentru cazurile de interes local, fie n
Monitorul Oficial al Romniei, pentru cazurile de interes naional. Ca orice act
administrativ, declaraia de utilitate public este supus cilor de atac prevzute de Legea
contenciosului administrativ.
Potrivit legii, procedura de urmat parcurge mai multe etape:
msuri premergtoare. Dup ce se realizeaz publicitatea declaraiei de utilitate
public, expropriatorul ntocmete planurile imobilelor supuse exproprierii, numele
proprietarilor i oferta de despgubiri. n termen de 15 zile de la publicare, propunerile de
expropriere se notific proprietarilor mpreun cu procesul verbal ntocmit de comisia care
a fcut cercetarea prealabil. mpotriva acestei notificri, proprietarul poate face
ntmpinare n termen de 45 zile de la comunicare. n termen de 30 zile, o comisie
constituit potrivit art. 15-17 din lege3, va soluiona ntmpinarea pronunnd o hotrre
care va fi comunicat prilor n termen de 15 zile de la adoptare. Aceast hotrre este
supus contestaiei care este de competena Curii de apel n a crei raz teritorial se afl
imobilul;
exproprierea propriu-zis i stabilirea despgubirilor. Potrivit Legii nr. 33/1994,
competena soluionrii cererilor de expropriere aparine tribunalului n a crui raz
teritorial se afl bunurile imobile. De principiu, instana competent are a verifica doar
dac sunt ntrunite condiiile legale pentru expropriere, fr a putea examina pe fond
cererea. Prin excepie, atunci cnd expropriatorul cere exproprierea parial iar proprietarul
solicit exproprierea total, instana va trebui s se pronune asupra celor dou posibiliti
i, n raport de datele fiecrui caz n parte, s opteze pentru una dintre ele. n cazul n care
va dispune exproprierea total, tribunalul va analiza cauza pe fond.
1

Pentru detalii, v. V. Stoica, op. cit., p. 380, E. Chelaru, op. cit., p. 47.
E. Chelaru, op. cit., p. 45.
3
Pentru lucrrile de interes naional comisia este constituit prin hotrre de Guvern iar pentru cele de
interes local prin decizie a delegaiei permanente a Consiliului judeean ori prin decizie a primarului
municipiului Bucureti.
2

218

Tribunalul decide cu privire la despgubirile datorate proprietarului. n ipoteza


existenei unei convenii, se va lua act de tranzacie, pronunnd o hotrre definitiv. Dac
prile n-au czut de acord cu privire la despgubiri, tribunalul se va pronuna doar cu
privire la expropriere urmnd s determine despgubirile cuvenite proprietarului cu luarea
n considerare a criteriilor deja artate. Dac asupra bunului supus exproprierii exist,
alturi de dreptul de proprietate i alte drepturi reale, vor fi avute n vedere i prejudiciile
suferite de titularii acestor drepturi. Despgubirea se va ntinde ntre dou limite: o limit
minim, reprezentat de suma oferit de expropriator i o limit maxim, suma pretins de
expropriat;
efectele exproprierii. Ca efect al exproprierii, bunul supus acestei proceduri trece, din
proprietatea privat, n proprietate public. Dac n materia contractului de
vnzare-cumprare, transferul dreptului de proprietate are loc n momentul ncheierii
contractului, expresie a principiului consensualitii (Solo consensus obligat), n cazul
exproprierii acest transfer este condiionat de plata despgubirilor, fapt care este realizat, fie
n modul convenit de pri, fie n condiiile impuse de hotrrea judectoreasc dar ntr-un
termen de plat care nu poate fi mai mare de 30 zile. mprejurarea c transferul nu se va
face pn la plata despgubirilor nu afecteaz eficiena juridic a hotrrii judectoreti.
Potrivit doctrinei, expropriatul pstreaz dreptul de a pretinde suma datorat, chiar dac,
pn la plat, el rmne proprietar al bunului1.
Odat cu transferul dreptului de proprietate se produc i alte efecte subsecvente,
expresie a principiului Accesorium sequitur principalem:
drepturile reale principale derivate din dreptul de proprietate, cum sunt dreptul de
uzufruct, uz, abitaie, superficie, se sting. Aceeai soart o au i dreptul de concesiune,
dreptul de folosin ct i dreptul de servitute stabilit prin fapta omului. Potrivit art. 28 alin.
(2) din lege raporturile obligaionale dintre vechiul i noul proprietar rmn supuse
dreptului comun;
dreptul de ipotec i privilegiul imobiliar special se strmut asupra despgubirii
determinate de instan, acesta fiind unul dintre cazurile de subrogaie real cu titlu
particular2;
drepturile personale care s-au nscut n legtur cu bunul, cum ar fi dreptul
locatarului sau al comodatarului.
Legea prevede i cteva msuri de protecie: evacuarea persoanelor care ocupau n mod
legal imobilul expropriat nu se va putea face dect dup ce expropriatorul le va asigura
spaiul de locuit; art. 22 din lege prevede obligaia de a cita n procesul n care se judec
cererea de expropriere, pe lng titularii oricror drepturi reale, orice persoan care ar putea
justifica un interes legitim asupra bunului supus exproprierii;
msuri de protecie a proprietarului expropriat. Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauz de utilitate public recunoate fostului proprietar urmtoarele
drepturi speciale:
potrivit art. 32 din lege, expropriatorul poate oferi fostului proprietar expropriat
dreptul de a locui n imobil n temeiul unui contract de nchiriere pentru perioada cuprins
ntre data punerii n posesie i data la care bunul va fi folosit potrivit destinaiei avute n
vedere la expropriere;
1
2

E. Chelaru, op. cit., p. 49.


O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 138.

219

n ipoteza c bunul expropriat n-a fost folosit pentru scopul n vederea cruia a fost
expropriat, timp de un an1 i nici nu s-a fcut o nou declaraie de utilitate public, fostul
proprietar poate cere tribunalului n raza cruia se afl bunul, retrocedarea acestuia. Preul
imobilului retrocedat se va determina conform aceleai proceduri urmate la expropriere,
neputnd fi mai mare dect despgubirea de expropriere actualizat;
dac lucrrile pentru care s-a fcut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul
dorete s nstrineze bunul expropriat, fostului proprietar i este recunoscut un drept de
preemiune2 la dobndirea bunului.
n concretizarea acestui ultim drept, expropriatorul este obligat s notifice fostului
proprietar intenia nstrinrii imobilului. Dac n termen de 60 zile de la notificare fostul
proprietar nu-i exprim dorina de a redobndi imobilul, potrivit art. 37 din lege,
expropriatorul poate dispune liber de bun. Actul juridic de nstrinare ncheiat de
expropriator fr ndeplinirea acestei condiii va fi sancionat cu nulitatea relativ, avnd n
vedere natura privat a intereselor lezate3.
Cum poate fi calificat acest drept?
S-ar putea susine c este vorba de o vnzare supus condiiei rezolutorii de a nu se fi
efectuat lucrrile de utilitate public. Aa cum s-a obiectat ns, exproprierea pentru cauze
de utilitate public, fiind un act de autoritate de drept public, este incompatibil cu instituirea
unei modaliti de drept civil4. Este motivul pentru care s-a susinut c ne-am afla n faa
unei cesiuni cu titlu oneros a dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat cu efecte
ex nunc5.
Un alt autor consider c instituia prevzut de art. 35-36 din Legea nr. 33/1994
apare ca o sanciune civil n detrimentul expropriatorului, dar n beneficiul expropriatului,
prin care legiuitorul sancioneaz pasivitatea expropriatorului6.
Potrivit unei alte opinii, la care ne raliem, dreptul de retrocedare a imobilului
expropriat este un drept de crean, supus termenului de 3 ani de prescripie, n temeiul
cruia fostul proprietar poate cerea expropriatorului s-i vnd imobilul7.
O problem de interes practic a fost aceea de a ti dac dreptul de retrocedare prevzut
de art. 35-36 din Legea nr. 33/1994 privete doar imobilele care au fost expropriate
conform acestei reglementri sau i imobilele expropriate anterior, conform legislaiei n
vigoare la acea dat, rspunsul n-a fost unitar n jurispruden.
Astfel, dac, ntr-o prim etap, s-a decis c prevederile art. 34,35 i 37 nu pot fi rupte
din contextul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, motiv
pentru care se impune concluzia c ele se aplic exclusiv exproprierilor de bunuri imobile
ce s-au fcut dup 2 iunie 1994, data intrrii n vigoare a legii, cu respectarea procedurii mai
1
Se apreciaz c termenul de un an ar fi nerealist propunndu-se un termen mai rezonabil care ar putea fi
de 3 ani. Pentru detalii, C. Brsan, op. cit., 65, E. Chelaru, op. cit., p. 51.
2
Expresia drept prioritar folosit de lege este nepotrivit. n realitate, este vorba de un drept veritabil de
preemiune.
3
C. Brsan, op. cit., p. 66; I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 91.
4
E. Chelaru, op. cit., p. 52.
5
Ibidem.
6
I. Adam, op. cit., p. 70-71.
7
M. Nicolae, Discuii cu privire la aplicarea n timp a art. 35-36 din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauze de utilitate public, n Dreptul nr. 11/2000, p. 25. n acelai sens, C. Brsan, op. cit.,
pp. 66-67, O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 139.

220

sus artate1, ulterior, prin decizia Seciilor Unite ale Curii Supreme de Justiie nr. VI/1999
s-a decis c dispoziiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 se aplic i cererilor prin care se
solicit restituirea unor bunuri imobile expropriate anterior acestei legi, dac nu s-a realizat
scopul exproprierii.
Doctrina a criticat aceast nou orientare, invocnd principiul neretroactivitii legii
prevzut de art. 15 alin. (2) din Constituie potrivit cruia legea dispune numai pentru viitor,
soluie adoptat i de Codul civil prin art. 1 care prevede c legea nou urmeaz a fi
interpretat n sensul neaplicrii ei i unor fapte trecute, definitiv consumate sub imperiul
legii vechi2. Potrivit aceluiai autor, exproprierea este o situaie juridic special i
complex, ce presupune un ansamblu de acte i fapte juridice derulate pe etape precis
determinate. Potrivit vechii reglementri, anterioare Legii nr. 33/1994, imobilele
expropriate treceau n proprietatea statului pe data exproprierii, indiferent dac se achitase
sau nu despgubirile stabilite de lege. Prin urmare, Legea nr. 33/1994 se aplic doar
imobilelor expropriate dup data de 2 iunie 1994 precum i celor aflate n curs de
expropriere la aceast dat.

Seciunea a V-a
Regimul juridic al imobilelor proprietate privat
1. Edificarea i desfiinarea construciilor proprietate privat. Potrivit art. 559 C.
civ., proprietatea terenului se ntinde i asupra subsolului i a spaiului de deasupra
terenului, cu respectarea limitelor legale. n temeiul dreptului su de proprietate,
proprietarul poate face, deasupra i n subsolul terenului, toate construciile, plantaiile i
lucrrile ce gsete de cuviin, n afar de excepiile stabilite de lege, i poate trage din ele
toate foloasele ce acestea ar produce. El este inut s respecte, n condiiile i n limitele
determinate de lege, drepturile terilor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor
i apelor subterane, lucrrilor i instalaiilor subterane i altora asemenea.
Dispoziiile legale pe care proprietarul trebuie s le respecte sunt cele prevzute de
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul precum i cele ale Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile
ulterioare.
Actul juridic prin care se face cunoscut regimul juridic al imobilelor i condiiile
oricrei investiii sau tranzacii imobiliare este certificatul de urbanism, emis pe baza
Planului urbanistic general, a Planului urbanistic de zon i a celui de detaliu, precum i pe
baza regulamentului local de urbanism. Acest certificat atest regimul juridic al imobilului,
situarea lui, toate particularitile i servituile care l greveaz. Orice lucrare de construcie
este supus obinerii autorizaiei de construire, act administrativ emis de autoritate public
local prin care sunt impuse condiiile de amplasare, executare i funcionare a
construciilor. Nerespectarea autorizaiei atrage sanciunile prevzute de lege, inclusiv
desfiinarea construciei nelegal efectuat, conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991,
1
C.S.J., s. civ., dec. nr. 2198/4 iulie 1996, n M. Voicu, M. Popoac, Dreptul de proprietate i alte drepturi
reale. Tratat de jurispruden 1991-2002, Ed. Lumina Lex, 2002, p. 26. n acelai sens C.S.J. s. civ., dec. nr.
2255/1996, Dreptul nr. 6/1997, p. 111.
2
C. Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., p. 68.

221

republicat. n egal msur, demolarea, desfiinarea, dezmembrarea construciilor sunt


supuse obinerii autorizaiei de desfiinare.
2. Circulaia juridic a imobilelor proprietate privat. Titularii dreptului de
proprietate privat pot dobndi, nstrina sau greva, nengrdit dreptul de proprietate
privat. Dac persoanele fizice i juridice strine pot dobndi construcii fr interdicii,
terenurile, aa cum am vzut, pot fi dobndite n condiiile prevzute de art. 44 alin. (2) din
Constituie, text potrivit cruia cetenii strini i apatrizii pot dobndi dreptul de
proprietate privind terenurile numai n condiiile rezultate din aderarea Romniei la
Uniunea European i din alte tratate internaionale la care Romnia este parte, pe baz de
reciprocitate, n condiiile prevzute de legea organic, precum i prin motenire legal.
Legea nr. 312/2005 privind dobndirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor de
ctre cetenii strini i apatrizi precum i de persoanele juridice strine prevede la art. 6 c
ceteanul strin, apatridul i persoana juridic aparinnd statelor tere pot dobndi dreptul
de proprietate asupra terenurilor, n condiiile reglementate prin tratate internaionale, pe
baz de reciprocitate. Prin aceeai reglementare se prevede la alin. (2) c ceteanul
strin, apatridul i persoana juridic aparinnd statelor tere nu pot dobndi dreptul de
proprietate asupra terenurilor n condiii mai favorabile dect cele aplicabile ceteanului
unui stat membru i persoanei juridice constituite n conformitate cu legislaia unui stat
membru.
Prin reglementri speciale pot fi prevzute interdicii temporare privind exercitarea
dispoziiei juridice, cum este cazul prevzut de art. 9 din Legea nr. 112/1995 care vizeaz
interzicerea nstrinrii imobilelor cumprate de chiriai timp de 10 ani sau condiionarea
nstrinrii de obinerea unei autorizri prealabile, cum este cazul imobilelor care au fost
cumprate cu credit, n temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 sau art. 5 din Legea nr.
190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiii imobiliare, potrivit cruia nstrinarea
poate fi legal fcut doar cu acordul prealabil al creditorului ipotecar.
O alt condiionare este prevzut de Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice care, la art. 4, prevede un drept de preemiune n favoarea statului
romn, ori de cte ori construcia supus nstrinrii este monument istoric, nstrinarea se
face doar prin vnzare.

222

Capitolul III
Dreptul de proprietate public
Seciunea I
Caracterizare general
1. Reglementare. Potrivit art. 136 alin. din Constituia Romniei proprietatea este
public sau privat iar potrivit alin. (2) al aceluiai articol proprietatea public este
garantat i ocrotit prin lege i aparine statului sau unitilor administrativ-teritoriale1.
Legea nr. 18/1991, modificat i completat, face trimiteri la domeniul public, fapt care
a suscitat o serie de controverse privind raportul dintre proprietatea public i domeniul
public2. n art. 4 alin. (4) se dispune c terenurile afectate unei utiliti publice fac parte din
domeniul public iar art. 5 enumer categoriile de terenuri care alctuiesc domeniul public.
Legea nr. 213/1991 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia este reglementarea cadru a proprietii publice. Potrivit art. 3 alin. (1) din
aceast lege domeniul public este alctuit din bunurile prevzute de art. 136 alin. (3), din
cele stabilite prin anexa care face parte integrant din prezenta lege i din orice bunuri, care,
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i sunt dobndite de stat sau
de unitile administrativ-teritoriale prin modurile prevzute de lege.
Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 prevede la art. 122 alin. (1) c
aparin domeniului public de interes local sau judeean bunurile care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes
public naional.
Fr a ne propune un inventar al reglementrilor proprietii publice, amintim c,
printre altele, Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 se refer la apele de suprafa
care aparin domeniului public, c Legea petrolului nr. 238/7 iunie 2004 dispune la art. 1. c
resursele de petrol situate n subsolul rii i al platoului continental romnesc al Mrii
Negre, delimitat conform principiilor dreptului internaional i conveniilor internaionale la
care Romnia este parte, fac obiectul exclusiv al proprietii publice i aparin statului
romn i c potrivit Codului silvic fondul forestier al statului face obiectul proprietii
publice.
2. Definiie. Potrivit art. 858 C. civ., proprietatea public este dreptul de proprietate
ce aparine statului sau unei uniti administrative-teritoriale asupra bunurilor care, prin
natura lor sau prin declaraia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiia s fie
dobndite printr-unul din modurile prevzute de lege.
Autorii de drept civil definesc dreptul de proprietate public n aceeai termeni, ca fiind
acel drept subiectiv de proprietate ce aparine statului sau unitilor sale administrativ1

A se vedea E. Chelaru, Impactul revizuirii Constituiei asupra regimului juridic al proprietii, n Dreptul
nr. 2/2004, pp. 5-14.
2
Despre raportul dintre domeniul public i proprietatea public, a se vedea A. Iorgovan, Tratat de drept
administrativ, vol. II, Ed. Nemira, Bucureti, 1996, pp. 5-32, I. Filipescu, Domeniul public i privat al statului i
al unitilor administrative, Dreptul nr. 5-6/1994, pp. 75-76, L. Giurgiu, Consideraii n legtur cu domeniul
public, n Dreptul nr. 9/1995, pp. 35-36, I. Adam, Proprietatea public i privat asupra imobilelor n Romnia,
Ed. All Beck, Bucureti, 2000, p. 76.

223

teritoriale asupra bunurilor care, fie prin natura lor, fie printr-o dispoziie special a legii,
sunt de uz i utilitate public1 sau, ntr-o alt formulare, acel drept real care are titular
exclusiv statul sau unitile administrativ-teritoriale i care confer acestor titulari atributele
posesiei, folosinei i dispoziiei ns n regim de drept public, asupra bunurilor care, prin
declaraia legii sau natura lor sunt de uz sau de interes public2.
Potrivit altor autori dreptul de proprietate public este dreptul de proprietate al statului
sau unitilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura
lor, sunt de uz sau interes general3 sau acel drept de proprietate n care atributele acestuia
se exercit de ctre stat i unitile administrativ-teritoriale i care poart asupra bunurilor
din domeniul public, el fiind inalienabil, imprescriptibil i insesizabil4.
3. Criterii de calificare. Modul de determinare a bunurilor care fac obiectul dreptului
de proprietate public constituie obiectul unei controverse clasice de drept civil5.
Plecndu-se de la reglementrile actuale, mai sus evocate, doctrina a constatat c dou
sunt aceste criterii n baza crora anumite bunuri pot fi incluse n proprietatea public:
prin determinarea legii, o serie de bunuri pot fi declarate ca fcnd parte din
proprietatea public. Astfel, bunurile enumerate de art. 135 alin. (4) din Constituie sau cele
menionate n Anexa la Legea nr. 213/1998, pentru a ne referi doar la dou exemple, fac
parte, ope legis, din proprietatea public. n afara bunurilor prevzute de art. 135 alin. (3)
din Constituie, n privina celorlalte bunuri declarate prin lege ca fcnd parte din
proprietatea public se cere ca titlul n temeiul cruia au fost trecute n domeniul public s fi
fost legal. Astfel, art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia dispune c fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al
unitilor administrativ-teritoriale bunurile dobndite de stat n perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, dac au intrat n proprietatea statului n temeiul unui titlu valabil, cu
respectarea Constituiei i a tratatelor internaionale la care Romnia era parte i a legilor n
vigoare la data prelurii de ctre stat;
uzul i interesul public. Bunuri care prin natura lor sunt destinate folosinei generale,
cum sunt parcurile publice, pieele, drumurile etc. fac parte din proprietatea public.
4. Obiectul proprietii publice. Fac parte din proprietatea public urmtoarele
categorii de bunuri:
potrivit art. 859 alin. (1) C. civ. actual, constituie obiect exclusiv al proprietii
publice: bogiile de interes public ale subsolului, spaiul aerian, apele cu potenial energetic
valorificabil, de interes naional, plajele, marea teritorial, resursele naturale ale zonei
economice i ale platoului continental, precum i alte bunuri prevzute de legea organic6;
1

C. Brsan, op. cit., p. 84.


I. Adam, op. cit., p. 75.
3
M. Nicolae, Consideraii asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, Dreptul nr. 6/1999, p. 3.
4
O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 143. Ceea ce separ cele patru enunuri este genul proxim al
definiiei. Prima dintre ele pleac de la dreptul subiectiv, a doua de la dreptul real, n timp ce ultimele au n
vedere dreptul de proprietate. Noi credem c demersul trebuie s plece de la dreptul de proprietate ca gen
proxim. Numai c, astfel procednd, nu mai apare necesar evocarea celor trei atribute ale proprietii tocmai
pentru c ele fac parte din definiia general a dreptului de proprietate.
5
Pentru detalii, a se vedea G.N. Luescu, op. cit., pp. 155-161.
6
Prin Decizia nr. 31 din 26 mai 1993, Curtea Constituional a decis c pentru determinarea bunurilor care
fac parte, n mod exclusiv, din proprietatea public sunt folosite dou metode de determinare: enumerarea lor
prin lege sau criteriul destinaiei acestor bunuri (Culegere de decizii i hotrri, 1992-1993, p. 211).
2

224

bunurile care nu fac parte, n mod exclusiv, din domeniul public, pot face obiectul,
att al proprietii publice ct i al celei private. Pentru a decide regimul lor juridic se vor
aplica criteriile mai sus enunate, astfel c asemenea bunuri vor putea fi calificate drept
proprietate public, dac prin natura lor sunt de uz sau de utilitate public.
5. Dobndire. Codul civil n vigoare enumer la art. 863 cazurile de dobndire a
dreptului de proprietate public. Ele sunt, de fapt, moduri de dobndire a proprietii:
a) prin achiziie public, efectuat n condiiile legii;
b) prin expropriere pentru cauz de utilitate public, n condiiile legii;
c) prin donaie sau legat, acceptat n condiiile legii, dac bunul, prin natura lui sau prin
voina dispuntorului, devine de uz ori de interes public;
d)prin convenie cu titlu oneros, dac bunul, prin natura lui sau prin voina
dobnditorului, devine de uz ori de interes public;
e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului n domeniul public al acestuia
sau din domeniul privat al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul public al
acesteia, n condiiile legii;
f) prin alte moduri stabilite de lege.
6. Subieci. Potrivit art. 136 alin. (2) din Constituie subiecii dreptului de proprietate
public sunt statul i unitile administrativ-teritoriale, dup cum bunurile sunt de interes
naional sau local.
Legea nr. 18/1991 prevede, la art. 4 alin. (2) c domeniul public poate fi de interes
naional, caz n care proprietatea asupra sa, n regim de drept public, aparine statului, sau
de interes local, caz n care, de asemenea, n regim de drept public, aparine comunelor,
oraelor, municipiilor sau judeelor.

Seciunea a II-a
Caracterele juridice ale dreptului de proprietate public
1. Regim juridic special. Dreptul de proprietate public se bucur de un regim juridic
diferit de cel al dreptului de proprietate privat. Potrivit art. 861 alin. (2) proprietatea
asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz i nu poate fi dobndit de teri prin uzucapiune
sau, dup caz, prin posesia de bun-credin asupra bunurilor mobile. Prin art. 136 alin. (4)
din Constituie, art. 11 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia, art. 122 alin. (1) din Legea nr 215/2001 a administraiei publice locale,
bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i
insesizabile.
Prin urmare, regimul special al proprietii publice este dat de cele trei caractere ale
acesteia i nu de nevoia unei aprri prefereniale, de genul celei mult clamate nainte de
19891.
2. Drept inalienabil. Potrivit textelor legale mai sus invocate, bunurile care fac
obiectul dreptului de proprietate public sunt scoase din circuitul civil, neputnd fi
nstrinate ci doar date n administrare, concesionate sau nchiriate.
1

E. Lupan, Reevaluarea principiilor dreptului civil romn, Dreptul nr. 5-6/1994, p. 88.

225

Ca o consecin a inalienabilitii, bunurile din proprietatea public nu pot fi nici


dezmembrate. Avnd a se pronuna asupra posibilitii de grevare a unor asemenea bunuri,
nainte de apariia Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, doctrina majoritar1 ct i jurisprudena2 s-au dovedit a fi inflexibile, susinnd
teza imposibilitii constituirii dezmembrmintelor asupra acestor bunuri, soluie contrazis
de noile reglementri.
Astfel, potrivit art. 28 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz
de utilitate public, servituile stabilite prin fapta omului se sting n msura n care devin
incompatibile cu situaia natural i juridic a obiectivului urmrit prin expropriere,
reglementare reluat de art. 13 din Legea nr. 213/1998 prin care servituile asupra
bunurilor din domeniul public sunt valabile numai n msura n care aceste servitui sunt
compatibile cu uzul sau interesul public cruia i sunt destinate bunurile afectate.
Aprecierea acestei compatibiliti este o chestiune de fapt ce va fi examinat n raport de
particularitile fiecrui caz n parte.
Pentru identitate de motive, inalienabilitatea dreptului de proprietate public nu este
incompatibil cu constituirea unor drepturi reale asupra bunurilor care fac obiectul acestui
drept, cum sunt dreptul de administrare, de concesiune i de folosin, pe care le vom
examina n cele ce urmeaz. Aa cum s-a subliniat, faptul c, potrivit art. 135 alin. (5) n
prezent art. 136 alin. (4) din Constituie, bunurile proprietate public pot fi scoase din
administrarea organelor statului i date n administrare regiilor sau instituiilor publice sau
pot fi concesionate ori nchiriate, nu nseamn c bunurile i pierd apartenena la domeniul
public, ntruct ceea ce se nstrineaz este numai dreptul de exploatare, fr ca aceasta s
schimbe destinaia bunurilor3.
Sub un alt aspect, caracterul inalienabil al dreptului de proprietate public trebuie pus
n acord cu legile retrocedrii proprietilor. Astfel, cnd un teren cu vegetaie forestier
face obiectul cererii de restituire, el va fi scos din proprietatea public i trecut n
proprietatea privat a statului4, la fel cum se va proceda i cu bunurile imobile care au
aparinut cultelor religioase din Romnia5.
Actele juridic ncheiate cu nerespectarea inalienabilitii bunurilor proprietate public
sunt lovite de nulitate absolut avnd n vedere c interesul nclcat ine de ordinea public.
3. Drept imprescriptibil. Printre caracterele juridice ale dreptului de proprietate
public prevzute de art. 861 C. civ. este i imprescriptibilitatea acestuia. Prevederi similare
le vom regsi i la art. 5 din Legea nr. 18/1991 i art. 11 din Legea nr. 213/1991 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia.
1
C. Brsan, M. Gai, M.M. Pivniceru, op. cit., p. 48, citai de E. Chelaru, op. cit., p. 69. n sens contrar,
L. Frenescu, Noiunile de domeniu public i domeniu privat al statului. Coninut i regim juridic, Dreptul
nr. 10-11/1993, p. 45.
2
C.S.J., dec. nr. 790/1995, s. cont. adm., Dreptul nr. 6/1995, p. 93.
3
C. Brsan, op. cit., p. 97, nota 2 de subsol.
4
Potrivit art. 24 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 autoritatea public central care rspunde de silvicultur va
lua msuri ca fiecare ocol silvic s delimiteze perimetrele cu terenuri ce rmn n proprietatea statului de
terenurile care faco obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privat.
5
Art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 94/2000 prevede c n situaia n care imobilul retrocedat prin decizia
Comisiei speciale de retrocedare se afl n domeniul public al statului sau al unei uniti administrativeteritoriale, acesta urmeaz a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziiilor Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, n termen de 30 zile
de la data rmnerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.

226

Imprescriptibilitatea dreptului de proprietate public privete, att prescripia extinctiv


ct i pe cea achizitiv. Sub aspect extinctiv, aciunea n revendicare a bunurilor proprietate
public poate fi exercitat oricnd i nu doar nuntrul unor termene. Achizitiv,
imprescriptibilitatea semnific faptul c bunurile imobile, proprietate public, nu pot fi
dobndite printr-o posesie ndelungat, ceea ce nseamn c ntr-o aciune n revendicare
ntemeiat pe dreptul de proprietate public, prtul nu poate invoca excepia uzucapiunii.
Pentru identitate de motive, bunurile mobile proprietate public nu pot face obiectul
posesiei de bun-credin.
4. Drept insesizabil. Bunurile proprietate public nu pot face obiectul urmririi silite
de ctre creditorii statului sau ai unitilor administrativ-teritoriale. De altfel, urmrirea unor
bunuri din patrimoniul debitorului nu se poate face dect n condiiile n care debitorul este
insolvabil, ceea ce nu se poate spune despre stat sau unitile administrativ-teritoriale.

Seciunea a III-a
Exercitarea dreptului de proprietate public
1. Particulariti. Exercitarea dreptului de proprietate public are o serie de
particulariti determinate, pe de o parte, de faptul c obiectul acestuia are menirea de a
satisface interesele sociale ale comunitii, la nivel local, judeean sau naional, iar pe de
alt parte c titularii acestui drept sunt investii cu autoritatea i competena de a gestiona
ct mai riguros bunurile ce fac obiectul proprietii publice, att n raporturile de drept
public ct i n cele de drept privat.
Referindu-se la limitele exercitrii dreptului de proprietate public, art. 862 alin. (1) C.
civ. prevede c dreptul de proprietate public este susceptibil de orice limite reglementate
de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privat, n msura n care acestea
sunt compatibile cu uzul sau interesul public cruia i sunt destinate bunurile afectate.
Potrivit dispoziiilor urmtoare, incompatibilitatea se constat prin acordul ntre titularul
proprietii publice i persoana interesat sau, n caz de divergen, pe cale judectoreasc.
n aceste cazuri, persoana interesat are dreptul la o just i prompt despgubire din partea
titularului proprietii publice.
Potrivit Legii nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, funcia de administrare a proprietii statului i gestionarea serviciilor publice
pentru care statul este responsabil revine Guvernului iar la nivel local, consiliilor locale,
consiliului general al municipiului Bucureti i consiliilor judeene, autoriti publice care
sunt, concomitent, i organe ale unitilor administrativ-teritoriale, ca persoane juridice,
putnd participa la raporturi de drept civil, cu respectarea legii.
Statul i exercit, n mod direct, dreptul de proprietate prin intermediul Ministerului
Finanelor. n mod indirect, bunurile proprietate public pot fi date n administrare regiilor
autonome ori instituiilor publice sau pot fi concesionate, nchiriate sau date n folosin
gratuit instituiilor de utilitate public1.
Prin urmare, exercitarea dreptului de proprietate public se nfptuiete prin
constituirea unor drepturi reale: dreptul de administrare, dreptul de concesiune i dreptul de
folosin asupra unor bunuri imobile.
1

M. Nicolae, Consideraii generale asupra calitii de subiect de drept civil a statului romn, n P.R.
nr. 3/2002, Partea a VI-a, pp. 211-233.

227

2. Dreptul de administrare
2.1. Definiie. Dreptul de administrare a fost definit ca fiind dreptul real principal,
inalienabil, insesizabil i imprescriptibil, constituit de autoritatea competent, n mod
gratuit, asupra unui bun din domeniul public n favoarea unei regii autonome sau a unei
instituii publice, ca modalitate de exercitare a dreptului de proprietate public, drept care
confer titularului su atributele posesiei, folosinei i dispoziiei, cu respectarea obligaiilor
prevzute n actul de constituire, precum i a limitelor materiale i juridice1.
2.2. Natura juridic. Dreptul de administrare este un drept real.
Ca orice drept real, el este opozabil erga omnes, n raporturile civile. Pentru c este
constituit pe temeiul proprietii publice, n raporturile de drept public cu autoritile care
l-au constituit, acest drept nu poate fi opus. Astfel, statul, reprezentat de Guvern, poate
redistribui aceste bunuri altor entiti, n temeiul dreptului su de proprietate, fr a-i putea
fi invocat dreptul de administrare constituit2.
Potrivit art. 12 alin. alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia, dreptul de administrare se constituie prin hotrre de Guvern,
prin hotrre a consiliului judeean, dup caz, a Consiliului General al Municipiului
Bucureti sau a consiliului local.
2.3. Constituire. Dreptul de administrare este calificat de art. 867 C. civ. actual ca drept
real corespunztor proprietii publice. Potrivit art. 867 alin. (1) C. civ. actual, dreptul de
administrare se constituie prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean sau, dup caz, a
consiliului local. Constituia Romniei prevede n art. 136 alin. (4) c bunurile proprietate
public sunt inalienabile. n condiiile legii organice, ele pot fi date n administrare regiilor
autonome ori instituiilor publice sau pot fi concesionate ori nchiriate; de asemenea, ele pot
fi date n folosin gratuit instituiilor de utilitate public. Prevederi referitoare la dreptul
de administrare se regsesc i n Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia, Legea administraiei publice nr. 215/2001, Ordonana Guvernului nr.
15/1993 privind unele msuri pentru restructurarea activitii regiilor autonome, Ordonana
de urgen nr. 88/1997 privind privatizarea societilor comerciale, modificat prin
Ordonana nr. 99/1999 privind unele msuri de accelerarea reformei economice.
2.3. Caractere juridice. n raporturile de drept privat, cest drept este inalienabil,
imprescriptibil i insesizabil.
Este inalienabil la fel cum este i dreptul de proprietate public n temeiul cruia a fost
constituit, n sensul c nu poate fi, nici nstrinat i nici grevat.
Este imprescriptibil, nefiind supus nici prescripiei extinctive, n sensul c poate fi
invocat oricnd i nu doar ntr-un anumit termen, nici prescripiei achizitive, neputnd fi
dobndit printr-o posesie ndelungat
Este insesizabil, neputnd fi urmrit de creditori, care, potrivit art. 10 alin. (1) din
Ordonana Guvernului nr. 15/1993, n cazul angajrii rspunderii contractuale sau
delictuale a regiei autonome, creditorii pot cere executarea silit numai asupra bunurilor din
proprietatea regiei.
1
2

228

V. Stoica, op. cit., vol. I, p. 446.


C. Brsan, op. cit., p. 101.

2.4. Coninut juridic. Potrivit art. 868 alin. (2) C. civ. actual titularul dreptului de
administrare poate folosi i dispune de bunul dat n administrare n condiiile stabilite de
lege i, dac este cazul, de actul de constituire.
Aceste prerogative nu sunt aceleai cu cele specifice dreptului de proprietate public:
posesia este doar expresia juridic a stpnirii dar nu i a aproprierii1. Altfel spus,
posesia exprim stpnirea n calitate de titular al acestui drept i nu al dreptului de
proprietate public;
folosina este atributul esenial al acestui drept care permite titularului s foloseasc
bunul conform destinaiei sale, adic uzul i utilitatea public. Fructele produse de bunurile
frugifere sunt culese, n mod diferit: regiile autonome folosesc fructele bunurilor date n
administrare pentru acoperirea cheltuielilor proprii i obinerea de beneficii, n timp ce
instituiile publice, care sunt finanate de la buget, vor vrsa sumele obinute la bugetul
statului.
Potrivit art. 14 din Legea nr. 213/1998, titularii dreptului de administrare pot nchiria
bunurile ncredinate dar numai cu aprobarea Guvernului, a consiliului judeean sau al
municipiului Bucureti sau a consiliului local, chiria obinut fiind parial reinut. Astfel,
prin art. 16 din Legea nr. 213/1998 se dispune c sumele ncasate din nchirierea sau din
concesionarea bunurilor proprietate public se fac, dup caz, venit la bugetul de stat sau la
bugetele locale. n cazul n care contractul de nchiriere se ncheie de ctre titularul
dreptului de administrare, acesta are dreptul s ncaseze din chirie o cot-parte ntre
20-50%, stabilit dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureti sau al consiliului local prin care s-a aprobat nchirierea;
dispoziia nu se poate exercita dect ca dispoziie material, cu condiia respectrii
destinaiei bunurilor respective. Dispoziia juridic, atribut care presupune nstrinarea ori
grevarea bunurilor date n administrare, este exclus, pentru c, aa cum am vzut, dreptul
de administrare este inalienabil.
2.5. Subieci. Potrivit actelor normative artate, titulari ai dreptului de administrare nu
pot fi dect:
regiile autonome nfiinate prin Legea nr. 15/19902. Potrivit art. 5 alin. (1) din aceast
lege, regia autonom este proprietara bunurilor din patrimoniul su. Dup intrarea n
vigoare a Constituiei din anul 1991 i a Ordonanei Guvernului nr. 15/1993, textul a fost
interpretat ca referindu-se doar la bunurile pentru care regia are titluri de proprietate nu i la
cele date n administrare. Prin Ordonana Guvernului nr. 30/1997, o mare parte din regiile
autonome au fost transformate n societi comerciale. Bunurile proprietate public, aflate
iniial n administrarea regiilor autonome, au fost concesionate noile entiti juridice create;
instituiile publice. Potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 instituiile publice
sunt prefecturile i autoritile publice centrale i locale.
ncredinarea bunurilor proprietate public se face prin acte de drept administrativ, care
genereaz raporturi de subordonare, n cadrul crora regiile autonome i instituiile publice
au calitatea de subieci de drept public. Dar, ca orice alte persoane juridice, avnd un
1

Ibidem, p. 439.
V.D. Zltescu, I. Moroianu Zltescu, Regiile autonome ca persoane juridice, n Dreptul nr. 3/1982, p. 12,
D. Apostu Tofan, Aspecte controversate privind regiile autonome n raport de legislaia de dup 1990, Dreptul
nr. 4 /2000, p. 22
2

229

patrimoniu propriu, ele particip i n calitate de subieci de drept civil la raporturilor


juridice de drept privat privitoare la bunurile pe care le deine n proprietate.1
2.6. Stingerea dreptului de administrare. Potrivit art. 869 C. civ., dreptul de
administrare nceteaz odat cu ncetarea dreptului de proprietate public sau prin actul de
revocare emis, n condiiile legii, dac interesul public o impune, de organul care l-a
constituit.
ncetarea dreptului de administrare mai poate surveni ca urmare a reorganizrii sau
desfiinrii regiei autonome sau a instituiei publice, ncetarea dreptului de proprietate
public2.
3. Dreptul de concesiune
3.1. Noiune. Autoritile publice au dreptul de a ncredina, prin selecie, deci intuitu
personae, gestiunea unor bunuri i servicii publice.
Concesionarea este o modalitate contractual de exercitare a dreptului de proprietate
public care este atribuit prin contractul de concesiune. Potrivit art. 2 alin. (2) din OUG nr.
54/2006 contractul de concesiune este acel contract prin care o autoritate public denumit
concedent, transmite, pe o perioad determinat, unei alte persoane denumite concesionar,
care acioneaz pe riscul i pe rspunderea sa, dreptul i obligaia de exploatare a unui bun
proprietate public, n schimbul unei sume de bani numit redeven. Potrivit art. 872 alin.
(1) C. civ., concesionarul poate efectua orice acte materiale sau juridice necesare pentru a
asigura exploatarea bunului. Cu toate acestea, sub sanciunea nulitii absolute,
concesionarul nu poate nstrina i nici greva bunul dat n concesiune sau, dup caz,
bunurile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii i care trebuie, potrivit legii sau
actului constitutiv, s fie predate concedentului la ncetarea, din orice motive, a
concesiunii. Potrivit aceluiai articol, alin. (2), fructele, precum i, n limitele prevzute
de lege i n actul de constituire, productele bunului concesionat revin concesionarului.
Prin urmare, contractul de concesiune este un contract intuitu personae, cu titlu oneros,
ncheiat pe durat determinat, anume cel mult 49 ani, perioad care ns poate fi
prelungit, prin acordul de voin al prilor, pentru nc jumtate din perioada iniial.
Potrivit O.U.G. nr. 54/2006, contractul de concesiune trebuie ncheiat n form scris,
condiie care, potrivit doctrinei, este cerut ad validitatem i nu doar ad probationem3.
Dreptul obinut de concesionar prin contractul de concesiune este un drept real
principal, opozabil erga omnes, mai puin autoritii care l-a constituit.
Calitatea de concedent o au consiliile judeene, consiliile locale sau instituiile publice
de interes local pentru bunurile i serviciile care privesc comunitatea local i ministerele
sau alte organe ale administraiei publice centrale pentru bunurile i serviciile de interes
naional. Calitatea de concesionar poate avea orice persoan fizic, romn sau strin, ct
i orice persoan juridic de drept privat, romn sau strin. Nu pot avea calitatea de
concesionar persoanele juridice strine de drept public4. n ce privete legea aplicabil,
1

V. Stoica, op. cit., p. 437.


E. Chelaru, Administrarea domeniului public i a domeniului privat, op. cit., pp. 136-138.
3
C. Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., p. 107.
4
M. Nicolae, Consideraii asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, loc. cit., p. 449, E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., p. 82.
2

230

indiferent de naionalitatea sau cetenia concesionarului, cea care va guverna contractul va


fi legea romn.
3.2. Reglementare. Printr-o norm cu valoare de principiu, Constituia Romniei
prevede la art. 136 alin. (4) c bunurile proprietate public pot fi concesionate. La rndul
su, fr a-l defini, Codul civil actual prevede la art. 871: concesionarul are dreptul i, n
acelai timp, obligaia de exploatare a bunului, n schimbul unei redevene i pentru o durat
determinat, cu respectarea condiiilor prevzute de lege i a contractului de concesiune.
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia i Legea nr.
215/2001 privind administraia public local, modificat prin Legea nr. 286/2006, admit
posibilitatea concesionrii bunurilor care fac parte din proprietatea public i proprietatea
privat a statului. Apoi, printr-o serie de prevederi speciale i derogatorii, este supus
reglementrii concesionarea unor bunuri, activiti i servicii cum sunt: Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea construciilor,
Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, Ordonana Guvernului nr. 16/2002
privind contractile de parteneriat public-privat, aprobat completat prin Legea nr.
470/2002, modificat prin O.U.G. nr. 15/2003 i Legea nr. 528/2004, O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006 i
O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
public1.
Aa cum s-a remarcat, dei ntre cele dou forme de concesiune privind bunurile
proprietate public i cele proprietate privat a statului exist deosebiri de obiect,
reglementarea este comun2.
3.3. Obiect. Potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate public, pot fi concesionate bunurile aflate n proprietatea
public a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale. Cum majoritatea bunurilor din
proprietatea public sunt afectate unor servicii publice, odat cu concesionarea bunurilor se
vor concesiona i serviciile respective3. Art. 52 din actul normativ mai sus invocat impune
ca, n contractele de concesiune ncheiate, s fie individualizate, n mod distinct, bunurile
care vor fi utilizate n derularea concesionrii, bunurile de retur, cele care vor fi restituite
concedentului la ncetarea contractului de concesiune i bunurile concesionarului, cele care
au fost folosite de el n timpul concesiunii i care, la ncetarea concesiunii vor rmne n
proprietatea acestuia. Bunurile realizate de concesionar n exercitarea concesiunii vor fi
dobndite de concedent la ncetarea contractului de concesiune4.
Asupra bunurilor de retur, concesionarul are dreptul de a le folosi, de a le culege
fructele, n conformitate cu scopul stipulat n contract dar i obligaia de a le exploata n
condiii de eficien.
1

M. Of. nr. 569 din 30 iunie 2006.


V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., vol. I, p. 446.
3
Ibidem.
4
A se vedea S. Gherghina, A. Sebeni, Efectele i ncetarea contractului de concesiune, n Dreptul
nr. 11/1999, p. 10.
2

231

3.4. ncetarea contractului de concesiune. Potrivit art. 57 alin. (1) din O.U.G.
nr. 54/2006, contractul de concesiune nceteaz prin unul dintre urmtoarele moduri:
a) expirarea duratei stabilite n contractul de concesiune, cnd contractul nceteaz de
drept;
b) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denunarea unilateral de
ctre concedent, cu plata unei despgubiri juste i prealabile n sarcina acestuia, n caz de
dezacord fiind competent instana de judecat;
c) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concesionar, prin reziliere de
ctre concedent, cu plata unei despgubiri n sarcina concesionarului;
d) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concedent, prin reziliere de
ctre concesionar, cu plata unei despgubiri n sarcina concedentului;
e) la dispariia, dintr-o cauz de for major, a bunului concesionat sau n cazul
imposibilitii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunare1, fr plata unei
despgubiri.
La aceste moduri de ncetare a contractului de concesiune s-ar putea aduga revocarea
acestuia prin acordul de voin al prilor.
4. nchirierea bunurilor proprietate public
Posibilitatea nchirierii bunurilor proprietate public este prevzut att de Constituie
[art. 136 alin. (4) teza a II-a], de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public [art. 14
alin. (1)], de Legea nr. 215/2001 privind administraia public local [art. 125 alin. (1)].
Dreptul chiriaului asupra bunurilor proprietatea public este un drept de folosin
izvornd ex contractu i deci un drept personal, nu real, precum n cazul concesiunii.
nchirierea bunurilor proprietate public este supus aprobrii consiliului local,
consiliului judeean, Consiliului General al Municipiului Bucureti sau Guvernului, dup
cum bunul ine de interes local, judeean sau naional. Pentru a se realiza o selecie ct mai
obiectiv, nchirierea se face prin licitaie public.
5. Dreptul de folosin cu titlu gratuit
5.1. Reglementare. Potrivit art. 874 alin. C. civ. actual, dreptul de folosin asupra
bunurilor proprietate public se acord, cu titlu gratuit, pe termen limitat, n favoarea
instituiilor de utilitate public. n lipsa unor dispoziii contrare n actul de constituire,
titularul nu beneficiaz de fructele civile ale bunului. Dispoziiile privind constituirea i
ncetarea dreptului de administrare se aplic n mod corespunztor. Aceast reglementare
este n acord cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia, care, la art. 17, prevede c statul i unitile administrativ-teritoriale pot
da imobile din patrimoniul lor, n folosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice
fr scop lucrativ, care desfoar o activitate de binefacere sau de utilitate public ori
serviciilor publice, text preluat de art. 126 din Legea administraiei publice locale nr.
215/2001.
1
Este vorba, nu de o simpl renunare a concesionarului la contractul de concesiune, cum s-ar putea crede,
ceea ce ar putea reprezenta o revocare unilateral a contractului care, cum se tie, este permis doar prin
consimmnt mutual ci de o renunare motivat tocmai de imposibilitatea obiectiv de a exploata bunul
concesionat.

232

5.2. Beneficiari. Pot beneficia de acest drept doar instituiile de utilitate public.
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc o instituie pentru a fi calificat ca fiind de
utilitate public sunt prevzute de art. 38 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaii i
fundaii:
activitatea acesteia s se desfoare n interes general sau al unor colectiviti;
s funcioneze de cel puin 3 ani;
s fac dovada unei activiti anterioare semnificative, prin derularea unor programe
sau proiecte specifice acestui scop, nsoit de situaii financiare anuale i de bugetele de
venituri i cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori;
valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori n parte s fie cel
puin egal cu valoarea patrimoniului iniial. Este o alt modalitate de exercitare a dreptului
de proprietate public.
5.3. Caracterizare. Dreptul de folosin gratuit are urmtoarele caractere juridice1:
drept real principal i deci opozabil erga omnes, mai puin organelor de stat care l-au
constituit prin acte administrative supuse revocrii;
drept constituit intuitu personae, n considerarea anumitor caliti ale beneficiarilor;
drept care se constituie cu titlu gratuit, prin act administrativ;
drept revocabil;
drept temporar, constituindu-se pe o perioad limitat de timp;
drept netransmisibil.

C. Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., p. 110. E. Chelaru, Drept civil. Drepturile
reale principale, op. cit., p. 90.

233

Capitolul IV
Aciunea n revendicare
Seciunea I
Caracterizare general
1. Definiie. Potrivit art. 563 alin. (1) C. civ., Proprietarul unui bun are dreptul de a-l
revendica de la posesor sau de la o alt persoan care l deine fr drept. El are, de
asemenea, dreptul la despgubiri, dac este cazul. Acest drept este aprat prin intermediul
aciunii n revendicare, definit a fi acea aciune real prin care proprietarul care a pierdut
posesia bunului su, cere restituirea acestui bun1 sau, ntr-o formul prescurtat i mai
sugestiv, aciunea n revendicare este aciunea prin care proprietarul neposesor reclam
bunul de la posesorul neproprietar2.
2. Caractere juridice. Aciunea n revendicare are urmtoarele caractere juridice:
a) este o aciune real n sensul c protejeaz un drept real, dnd posibilitatea
titularului s urmreasc bunul n minile oricui s-ar afla; ea poate fi formulat doar ct
timp bunul exist. Dac bunul revendicat a disprut, din culpa celui care l-a acaparat,
aciunea se modific ntr-o aciune n pretenii i va deveni prescriptibil;
b) este o aciune n realizarea dreptului, deosebindu-se de aciunea n constatare care
se limiteaz doar la recunoaterea dreptului de proprietate;
c) este o aciune petitorie pentru c tinde s obin recunoaterea titlului de proprietar
sau al unui alt drept real al reclamantului i ca efect al acestei caliti, redobndirea bunului;
d) este o aciune imprescriptibil, n principiu. Acest caracter este un efect al
perpetuitii dreptului de proprietate i rezult, in terminis, din prevederea de la art. 563
alin. (2) C. civ., potrivit creia aciunea n revendicare este imprescriptibil, cu excepia
cazurilor n care prin lege se dispune altfel. Asemenea excepii sunt:
imobilele vndute prin licitaie public iniiat n cadrul executrii silite pot fi
revendicate n termen de 3 ani, conform art. 520 alin. (1) C. pr. civ.;
bucata de teren alipit noului fond prin efectul avulsiunii poate fi revendicat n
termen de 1 an, potrivit art. 572 C. civ.
n practic, se ntmpl frecvent ca aciunea n revendicare s fie dublat de o cerere
subsidiar de obligare a prtului la contravaloarea bunurilor mobile pretinse, situaie n
care instanele calific aciunea ca fiind n pretenii, i deci, supus prescripiei. Tot n
pretenii este calificat aciunea care privete un bun care nu mai exist n materialitatea lui.
S-a decis c una din condiiile de admisibilitate ale aciunii n revendicare este ca bunul
revendicat s aib individualitate distinct i independent. De aceea, revendicarea nu mai
poate fi exercitat cnd lucrul a crui proprietate a fost uzurpat nu mai exist n
materialitatea lui, ori a fost transformat, ncorporat sau asimilat n aa msur nct i-a
pierdut individualitatea. Prin dispariia fizic a bunului, revendicarea devine imposibil de
exercitat, aa nct pretenia privind contravaloarea lucrului reprezint recunoaterea unui
drept de crean3.
1

Tr. Ionacu, S. Brdeanu, op. cit., p. 192.


C. Brsan, op. cit., p. 300; L. Pop, op. cit., p. 248; I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 169.
3
.C.C.J., s. civ., dec. nr. 602/2004, citat de E. Rou, Aciunea n revendicare, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2006, p. 303.
2

234

Seciunea a II-a
Regimul juridic al aciunii n revendicare
1. Condiii de exercitare. Pentru admiterea oricrei aciuni n revendicare sunt
necesare trei condiii:
titlul de proprietate. Prima condiie pe care trebuie s-o respecte reclamantul care
formuleaz o aciune n revendicare este aceea de a dovedi dreptul su de proprietate,
conform regulii actori incumbit probatio. Potrivit art. 565 C. civ. n cazul imobilelor
nscrise n cartea funciar, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte
funciar.
Poate avea calitatea de reclamant ntr-o aciune n revendicare:
att titularul dreptului de proprietate ct i motenitorii legali ai acestuia1;
fiecare coproprietar n cazul proprietii comune;
nudul proprietar al bunului grevat de dreptul de uzufruct;
creditorii chirografari pe calea aciunii oblice.
Dreptul unuia dintre coproprietari de a formula aciunea n revendicare a constituit
obiect de controverse sub imperiul vechiului Cod civil, teza dominant fiind aceea de a i se
refuza aceast posibilitate, cu motivarea c posesia exercitat de el este o posesie comun,
exercitat n numele tuturor motenitorilor. Avnd a se pronuna asupra acestui aspect,
jurisprudena a decis c aciunea n revendicare presupune existena unui drept exclusiv i
determinat asupra bunului, De aceea, n cazul coindivizarilor, care au numai cote ideale
asupra bunului, aciunea n revendicare a coindivizarului mpotriva celorlali coindivizari nu
poate fi primit2. Numai dac, fcnd dovada c i-a intervertit posesia din posesie
echivoca ntr-o posesie util, stpnind bunul cu animus sibi habendi, pe durata necesar
dobndirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate, devenind astfel, proprietar exclusiv,
are deschis aciunea n revendicare mpotriva celorlali coproprietari.
Potrivit Codului civil actual, fiecare coproprietar poate sta singur n justiie, indiferent
de calitatea procesual, n orice aciune privitoare la coproprietate, inclusiv n cazul aciunii
n revendicare [art. 643 alin. (1) C. civ.]. i pentru c, sub imperiul vechiului Cod civil s-a
spus, printre altele, c aciunea n revendicare nu poate fi promovat de unul dintre
coproprietari avnd n vedere riscul pe care l-ar presupune o defectuoas aprare n proces a
acestuia, n defavoarea celorlali coproprietari, noua reglementare prevede la alin. (2) al art.
643 C. civ. c hotrrile judectoreti pronunate n folosul coproprietii profit tuturor
coproprietarilor. Hotrrile judectoreti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile
celorlali coproprietari. Potrivit prevederii de la art. 643 alin. (3) C. civ., cnd aciunea nu
este introdus de toi coproprietarii, prtul poate cere instanei de judecat introducerea n
cauz a celorlali coproprietari n calitate de reclamani, n termenul i condiiile prevzute
n Codul de procedur civil pentru chemarea n judecat a altor persoane;
acapararea total sau parial a bunului, este a doua condiie pentru admiterea
aciunii n revendicare. n cazul bunurilor mobile, o asemenea acaparare presupune simplul
fapt c prtul se afl n posesia unui bun care a ieit involuntar din stpnirea
proprietarului, iar n cazul bunurilor imobile acapararea presupune ocuparea acestora de
ctre cel acionat n justiie;
1
2

C.S.J., n complet de 7 judectori, dec. nr. 7/1993, n C.D. pe anul 1993, p. 7.


T.S., s. civ., dec. nr. 723/1979, Revista romn de drept nr. 10/1979, p. 60.

235

acapararea s fi fost fcut fr drept de ctre prt. Pentru a se ajunge la o


asemenea concluzie, instanele au a examina susinerile contradictorii ale prilor i titlurile
pe care le nfieaz, spre a verifica dac dreptul reclamantului a fost sau nu uzurpat. Este
problema probaiunii dreptului de proprietate i a aprecierii probelor n cadrul revendicrii.
2. Proba dreptului de proprietate. Potrivit unei reguli de ndelungat tradiie
juridic, probaiunea se face de autorul alegaiei actori incumbit probatio. Este ceea ce
vechiul Cod civil prevedea la art. 1169 C. civ., anume c cel ce face o propunere n
naintea judecii trebuie s-o dovedeasc, prevedere pe care o regsim la art. 243 din noul
Cod de procedur civil potrivit cruia cel care face o susinere n cursul procesului trebuie
s o dovedeasc, n afar de cazurile anume prevzute de lege. Prin urmare, n orice proces
civil avnd ca obiect revendicarea unui bun imobil, reclamantul, cel care are iniiativa
procesual, trebuie s fac dovada dreptului su de proprietate, mai exact, a titlului de
proprietate pe care se ntemeiaz.
Dreptul de proprietate poate fi probat, att cu nscrisuri care dovedesc orice act
translativ de proprietate: titlul prin care, fie s-a reconstituit, fie s-a constituit dreptul de
proprietate dup procedura Legii nr. 18/1991, contractul de vnzare-cumprare, de schimb,
testamentul, tranzacia etc. sau cu martori pentru a face dovada unui fapt juridic prin efectul
cruia s-a dobndit proprietatea: uzucapiunea, ocupaiunea1.
Avnd n vedere c un titlu nu face dovada dreptului de proprietate dect dac provine
de la adevratul proprietar, probaiunea impune examinarea transferurilor succesive ale
proprietii, operaie numit sugestiv de doctrina juridic probatio diabolica. Singura prob
absolut a dreptului de proprietate este uzucapiunea care ofer certitudinea maxim despre
legitimitatea deinerii bunului.
Surmontnd o serie de dificulti care se ivesc n practic, jurisprudena a statornicit
cteva reguli aplicabile unor situaii tipice ivite n practic:
cnd doar o parte aflat n proces are titlu de proprietate pentru bunul aflat n litigiu.
n msura n care titlul exhibat nu este contestat de partea avers, soluia, de altfel
previzibil, este favorabil celui care are titlu, astfel c, dac reclamantul este acela,
aciunea va fi admis, iar dac titlul aparine prtului, aciunea va fi respins;
cnd ambele pri prezint titluri provenind de la autori diferii, dar care privesc
acelai bun aflat n litigiu, instana va examina titlurile i va da ctig de cauz aceleia care
se sprijin pe titlul mai bine caracterizat, cel pe care instana l va gsi preferabil celuilalt.
Bunoar, a fost admis aciunea n condiiile n care prtul a invocat un titlu, care dei era
anulabil, nu s-a solicitat anularea acestuia2;
cnd ambele pri litigante dein titluri provenind de la acelai autor cu privire la
acelai bun, instana va da ctig de cauz prii care a ndeplinit cerinele de publicitate
naintea celeilalte, aplicndu-se regula prior tempore potior iure. Dac cele dou titluri sunt
testamente provenind de la acelai defunct, preferabil va fi ultimul dintre ele, considerat a fi
cel care corespunde voinei reale a acestuia;
cnd niciuna dintre pri nu are titlu. ntr-o astfel de situaie, prin tradiie, s-a spus c
instana va da ctig de cauz prii care posed bunul, conform adagiului in pari causa,
1

T.S., s. civ., dec. nr. 1/1980, n R.R.D. nr. 10/1980.


.C.C.J., s. civ. i de propr. int., dec. nr. 3265/2005, E. Rou, Aciunea n revendicare. Practic judiciar,
Ed. Hamangiu, Bucureti, p. 123.
2

236

melior est causa possidientis1. Soluia are semnificaie doar n teorie i vrea s spun c cel
care posed bunul se bucur de o aparen care, opus prii adverse, ar fi natur s-l
favorizeze. n practic o soluie favorabil posesorului este cea prin care se respinge
aciunea reclamantului ca nedovedit, prtul fiind lsat n posesia bunului revendicat. El nu
va putea aspira la un titlu dect dac ar fi formulat cerere reconvenional invocnd i
dovedind uzucapiunea.

Seciunea a III-a
Aciunea n revendicare mobiliar
1. Revendicarea bunurilor mobile de la posesorul de bun-credin
1.1. Prezumia de titlu. Potrivit art. 935 alin. (1) C. civ., oricine se afl la un moment
dat n posesia unui bun mobil este prezumat c are un titlu de dobndire a dreptului de
proprietate asupra bunului2. Aceast prevedere se nscrie n tradiia dreptului civil prin care
se protejeaz aparena, cea care, de regul, este expresia unei realiti. Altfel spus, n mod
obinuit, posesorul unui bun este i proprietarul acestuia, ceea ce nseamn c are un titlu de
proprietate. Este ceea ce francezii spun, en fait de meubles possession vaut titre (n materia
bunurilor mobile posesia valoreaz titlu). Prin urmare, pentru a-i recupera bunul aflat n
posesia altuia, titularul dreptului va trebui s dovedeasc propriul titlu pentru c numai
astfel pot fi rsturnate prezumiile prevzute de art. 919 alin. (1) C. civ., potrivit creia
pn la proba contrar, acela care stpnete bunul este prezumat posesor sau prezumia
de proprietate de care se bucur posesorul [art. 919 alin. (3) C. civ.].
Recent, se afirm c dovada titlului precar al prtului va rsturna prezumia instituit
prin dispoziia art. 919 alin. (1) C. civ., potrivit creia dovada elementului material al
posesiei face s se prezume existena elementului intenional, precum i prezumia potrivit
creia posesorul unui bun mobil sau al unui bun imobil nenscris n cartea funciar este
considerat proprietar. De fapt, este vorba de proba deteniei precare i nu a unui titlu
propriu-zis, despre care nu se poate spune c ar putea fi precar. Titlul, oricare ar fi el, poate
fi ineficient, anulabil, inexistent sau chiar putativ, dar nu precar.
1.2. Posesia de bun-credin a bunurilor mobile. Art. 937 alin. (2) C. civ. prevede c
persoana care, cu bun-credin, ncheie cu un neproprietar un act translativ de proprietate
cu titlu oneros avnd ca obiect un bun mobil devine proprietarul acelui bun din momentul
lurii sale n posesie efectiv. Cum se poate observa, situaia descris de text contravine
principiului nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet, ceea ce nseamn c
nimeni nu poate transmite altuia un drept mai mare dect cel pe care l are. Cum ar putea fi
explicat aceast derogare?
1.2.1. Fundamentarea regulii. Doctrina a ncercat, de-a lungul timpurilor, s gseasc
cea mai potrivit explicaie, apelndu-se la diverse teorii:
1

A se vedea C. Brsan, op. cit., p. 211.


Sintagma titlu de dobndire a dreptului de proprietate este atipic. Formula uzual n drept este titlu de
proprietate. Posesia implic dobndirea. Important este de stabilit dac posesorul are un titlu, adic un act sau
fapt translativ de proprietate.
2

237

teoria prescripiei achizitive este teoria codificatorilor francezi, preluat de doctrina


noastr mai veche, potrivit creia, posesorul lucrului a devenit proprietar lui prin
prescripie, fr nicio curgere de timp1. Ea a fost vehement criticat, att de autorii francezi
ct i de cei romni2, cu motivarea c orice prescripie, prin chiar definiia ei, presupune
scurgerea unei perioade de timp;
mod de dobndire a proprietii prin efectul legii, teorie criticat, pe bun dreptate pe
motivul c ea constat rezultatul, nu i mecanismul dobndirii3;
prezumie relativ de proprietate4. S-a susinut c regula de la art. 1909 alin. (1)
C. civ. a fost instituit o dubl prezumie, de proprietate i de bun-credin a posesorului,
cea dinti fundamentnd pe cea de-a doua i existnd pn la rsturnarea acesteia prin
proba contrar, teorie care n-a fost nsuit de doctrin5;
prezumia absolut de proprietate, iuris et de iure, este ideea cea mai frecvent n
doctrin6 ct i n jurispruden.
I s-a reproat acestei teorii faptul c, de fapt, reia teza comod a voinei legiuitorului ca
fundament al regulii pe care o analizm. Dar, deosebit de cele ce s-au spus, credem c teoria
prezumiei absolute de proprietate, precum i alte teorii care justific dobndirea proprietii
prin voina legii, nu explic de fapt fundamentul regulii de la art. 1909 alin. (1) C. civ. i
nici a celei de la art. 937 alin. (2) C. civ., ci doar constat voina legii, aa cum s-a i
observat. Ne permitem s credem c legea nu poate constitui fundament al niciunei instituii
de drept, n sensul lui originar, metajuridic. Exp