Sunteți pe pagina 1din 3

SC Dental Vision Clinic SRL

Str. Stefan cel Mare , Bl. 8, sc. D, ap.1 , Bacau,


Telefon: 0234-588.615 Fax : 0234-588.615
GSM/SMS : 0723.66.77.81 e-mail: dentalvisionclinic@gmail.com
SC Dental Vision Clinic SRL
Intrare/Iesire

Nr

Ziua.luna....anul 20

PLAN DDD AL CABINETULUI MEDICAL


a)Curareaidezinfecia:
Princuraresenelegendeprtareamecanic(manuali/sauautomat)aoricrorformede
deeuri,prafsaudepuneridematerialenefolositoare,rezultatenurmaactivitilorumane,n
cabinetulmedical.
Prindezinfeciesenelegereducereanumruluidegermenisaprofiii
distrugereagermenilorpatogeniprinmijloacefizicesauchimice;ceamaiieftinmetodde
dezinfecieestesplareacuapfierbinte(77gradeC82gradeCtimpde1minut),apoi
splareacuundetergentanionicidezinfeciacuosubstanchimic;
pardoselilesecurcutergtorulumezitcuundetergentanionic;dezinfeciachimicseface
numaidacsuprafeelesuntvizibilmurdritecusngesaulichidebiologice;mturatuluscateste
interzis;
pereiiiplafoanelefinisatecumaterialelavabilesecurcudetergentanionic,periodici
cndsuntvizibilmurdrite;
W.C.urilesecurisedezinfecteazcuperie,prafdecuratidetartrant,colaculdeW.C.
setergecudetergentanionic;dezinfeciachimicsevafacecndW.C.ulafostfolositdeo
persoanasuferinddeoboaldiareicacut;
chiuvetelesecurisedezinfecteazzilniccuprafdecurat,inclusivinteriorulrobinetului,
folosindoperiesubire;
spunulidispozitivelepentrudistribuireaspunului:spunulsolidsepstreazuscatntro
savoniercarespermitscurgereaapeisaususpendatcudispozitivmagnetic;estedepreferat
montareadistribuitoarelordeperetepentruspunpulbere,spunlichidsaufulgidespun;
savoniereleidistribuitoareledeperetesecurisecltesccuapfierbintenaintede
reumplere;
alteobiectesecurcudetergentanionic,zilnic;
echipamenteleimaterialeledecurenie:crpele,bureii,periile,tergtoarelesespalzilnic
cudetergenianioniciisecltesccuapfierbinte;seusucisedepoziteazuscate.
b)Dezinseciaperiodicsevafacelaintervalnumaimaride3luni,iarderatizarea
periodicsevafacelaintervaledemaximum6luni;ntreoperaiunileperiodice,sevor
aplicaproceduridedezinseciederatizare,dentreinere,nfunciedeprezenavectorilor.
c)Lucrrilededezinsecie,dezinfecie,deratizaresevorexecutanafaraorelordeaccesa
pacientilorincabinetulmedical;acesteoperaiunivorfiefectuatedoardectreoperatori
autorizaideautoritatiideSntatePublica;produseleutilizatenactivitilededezinfecie,
dezinseciederatizare,vorfiavizatedectreMinisterulSntii,pentruprofilaxiasanitar
umanidectreAgeniadeProtecieaMediului.

d)Colectareareziduurilorsolidesevafacenrecipientemetalicesauncutii,cupungidin
materialplastic,nchiseetan,ievacuarearitmicaacestora,cusplareaidezinfectarealor
dupgolire.
e)nvedereaasigurriilucrrilordecolectareitransportaldeeurilorstrnsedinincinta
unitiimedicale,cabinetulmedicalncheiecontractepentruprestareaserviciuluide
salubrizaredeseurisiseparattransportsiincineraredeseurimedicale.
f)ResponsabilitateacompletapentruefectuareaplanuluiDDDincabinetmedicalsant:
asistentacabinetuluisiingrijitoaarea.

Luatlacunostinta
MedictitularPersonal

RegistrulPlanDDD
ANUL2016
Actiunea
Dezinfectie
Principala
Deratizare
Principala
Dezinfectie
Principala
Dezinfectie
Principala
Deratizare
Principala
Dezinfectie
intretinere
Dezinfectie
Intretinere
Deratizare
intretinere

Data (Perioada)
Responsabili
Ianuarie
Asistent medical
Ingrijitor
Ianuarie
Asistent medical
Ingrijitor
Aprilie
Asistent medical
Ingrijitor
Iulie
Asistent medical
Ingrijitor
Iulie
Asistent medical
Ingrijitor
Octombrie
Asistent medical
Ingrijitor
Asistent medical
Ingrijitor
Asistent medical
Ingrijitor

Semnatura
As.
Ingrij.
As.
Ingrij.
As.
Ingrij.
As.
Ingrij.
As.
Ingrij.
As.
Ingrij.
As.
Ingrij.
As.
Ingrij.