Sunteți pe pagina 1din 127
eStats elialates noi Res YT) ) | ‘Boeanoa [No ed worst telefon, ctu Nae genul de bibat care Siecventere maperinele cu pps. Mog de fp este Basbai, in general ur feceatenh magarinal: Repreints 0 piveite rack Cid chinrints cite nla tena aes penens feminine thet de ruin. split, Ca de a epic aye ites poute desing de intern sine O ncredere de DescrirenCP ite Nationale 2 iatan dine mK Ws rad: Aden Dab ~ {ema cele confer numa de an. De foarte mali bas, ‘Scher on mic eb I mice nostra ay de oa exit oud par de oamenis cei bogs 9 cel care wind dere cre bogie, Dap tte apaenl shai Ban inser cole ‘nex to fll de obiet inutile, cum ar 6 pSpule dn portelan (adhectival inti” me tebe Intebuinft coat de fh co muna cind vine vrs despre ppp) Boga constie perma eta noua detract — Cam adi, we leg? ostet in telefon Doroul Boge tay Nia is bunt pe care o es? Offer preung: Bie, O38 mt scape. {ivr tlfonlinburanar tm convene Da. Convouc 1 singurl terme care pot desc micas, Nt macar na privitn deta mes, doarariicat mina ga mica dood deget Spreel. Cuctlales mi frac bebi,n tin ce stdin pp sl din fa a I nisorc pve, mergnd spre el, Un och acer poate i mar dtng: bog pe ere oemand ipl da ma prep oga iarel pute a aja ceva Doar vejmntle de pe cost, po ara ml edt neg contd sic mele gaderbe. fa lac aritascumpe. E 9 vesimentte cre, mod introns i tear bi minimalez pret opereche de pantlon cago f.0 simdneile lect, Nama ca ‘mapirosconasar pin gi feat eutpiratedntean lc opel in dentate ate tighelie tril clare poste ob cumpere fot magainl da vee Miog, el, pein Numa dt sean laieeput, in cau cf anal iar de sine materiel acum, sunt aproape, potsd vid ed etinie De vista mea, oat? Adie, de sapteseezece hi Catoste cha poten se coh an mai mare ‘Came posible fi cineva devrait de vert nc onvoace pe cneva cu un spl gest? Evident, tori un ta privlegat “Tot aut cu ceva, domme? nai mama ae putt dtinge saresel recat tn cess Simpl ineebare. Da, am nevie de pip pare, fae suntem plete Mal amen! ns tle sinjul umoraul, Mama numeste smorsce Cred dasa ineamintydloc aman drm fseainh ch unt singra care ie weodat che hom. Pot, da agride eum aja.cam procedeart mama cod iat enim Inultepersoane dispe sk acepte umole nam inde ost rspunde el darn cred ck psete ceva notin rma degra, arpefr st nuvorbedeloc ick mo manos cut wea prvi. Aad, are dine acest crea eh ar plces nel Femei iat? ma Intra ‘Un mush al manila i avenee. Abia acum se Intoarce spre mine, Pent ofacione de secunds i2hes urine in ‘chy cg cum sarf ate cain fia se alle o Ferme i Narnia — pentru ata de vind voces mies, or mat profanda ‘eit media dae asta nl Impiedicss aricalene faa pe care dejo aves pee Dunit cat place? “Amys pun cna? cha fit ct epresint vito rule nevtab maguioulealmame, nual me ‘Nasu inden iseterneleplingsioae Potent [ari spe versunes din pola 2 unt bebels cu gura des cs inten plinset mt eis ncigh Prefer mle vid chi Ochi sun capabls pund tien, Alor spun: .Viem sb-ispim sft a8 mu nelntrc spate (MA esaplitete ca un simbet care pegs tate much de, rogane dep hip conferinda So oxprese exter de ategitoae Fd sce e lng pe cae ates go pormanentizene Dasoanteca micardis pot dace pnt lacapst gin amber ai disprat. Se apropie sus ht bar eu a rebut leg pp rept endo enplich ob Nraveictm sh df grey. Back plaepipagle din porela, 0 hl plat oricze dine ee Tindeeapt cin nou prvea spe rate ca pp Dard ce plingcioaele? Gin somoroasle? inten, pe vind oe care doseme panic cao fad oz in clon loi ‘doo inst sab obra ta dest. (O prnes lasindul men, acer -0 compar xpingiclosl dealt Cel cae ine punning, degetle dels picoare ince ligt, obra tandafin de neonate Pena chap ewisa mes ip Be scot eeu suet Bun, sited am puso in elite, dour am led. Cees cerispund defi dupace ni din umes este "Ardndout ar merge Penta cdc am iva cova despre len ete eu vo, efap, te pier. Eivordoars spl ci pizerealore jst Ajacd dick Domnul Bogitay rea bell drmind petra bi, ‘ine sntew e488 impielic) ‘Seu din ap pach vrind sk! lunge ceva din mint ups cae aati spe un a oul ra, oat de papain soil ap toatl de fete, Fta pre are arate bract it uniforms scorer de joa tne a est uteri seofian meg wT cred staar mens mse. Epic chi, (Gat Bunic durmneswoastr a — mje oc a cose sei popes din apap lal Peggy? Mise pre destal de evident i Peggy i plc cin ce lex ours de rmbt juchadct pe uae, Ea referer la Trica en ‘Deschid dupa de jos coat uta a Peay O set de acolo siccu tot delete, aude pe rat fa ea, Impreand ea Peua pe care sre mamle te dca casa de macat fa timp ce {rmpacheter ea gris pps, Donel Big ndeespt arto relepee cate or parcel cums ace Xn are mame? teas cind eu voce tare nscrpi eggy eine Penis ch amen de rol, rors le boteze ups animale loede compaie ite ‘Nu Ns br, Dar pot da mura restate! Pegy, dick veh ‘emneata a numiral de telefon al peroune eve a crest pape? ‘Ni tsp, tastnd peal pe case de marcatgspsind peTota =p eu de descnt ema De ce-oincerc els mi desifeae pe min? Doar vorbeam ces pre pipuy miinnde un ca de ced eve prin terminal Po card serie Kander Spence: Xander, de ln Alerander sau of chiar, andes"? Doar no eb nen dein ear au ma inte "eee Am ft sfcient de amabi. Schimbul nostu de relic tratfinecestat nc mar dadcel din parts mame) 8 fos th ais: Mama se pricepe lt mal bine deci mine ascends revetimentle Ba ile ascunde clade mine last pa pe seams aie de excreta Telefon! mobi sand ag yl soa din burns = Alo? In timp ce ate ae bona ic deschid sertarl de sb casa de maceaty pun plc pst cosas vindete alana tt, met prin ae pte tim mal wore pspugvsUebal sh comands da now aya pst un. Are un cin, ace dup case hace actor pe Nu. Nt un cine. Arn tine, psa ‘nent cin pvete fotografia a gay inde adevizate yeahs ono. Mise pre deine, prvindamt icin din umes «shea mar ere sprobare, Ti fic un ema de Hncuvnare din cap. Categorie Peggy & baat. “Da, rstyte lin telefon, mis confmats vnsatoarea Pipa dag Tri doa seama cS nu espe mine fn ch ag dria, dar modal incre a acest pps” dhdea impresa ce 9B fst sublet “Ni met Adi, eae ar. A, fli ce veae spon, Fart bine Aang rep ets. Ds ne oftind acs apt ‘ettecpela bruise Adu amine sfognd mare anita ‘liber Seapets strngind din pleoape- Narn rats spunast Dasa vedem citi. atid pug x popups Malsese petra jonni —Navey pent ce THvad lindo carte devin din sop ald ngs casa de sa x senaminind.opentruo cps ‘Sialic’? Magazine nameyte Pips! i Alte Im pune ase ite be tfc cae atta nines ha magn erat vit deci ppt Da din cap — Pip alt ppg tesa, Iginla apa into parte Alkiatyaveam britirtlisman, animale din poy iat 2s, ns pple a deen please, expe Imi aiesene o chtiturh car pare spans: Chir vor ‘a intitfeodata pe cineca mine Jo ile de ipl ute sbi vei pe caren de rid atl inet ‘14. potapreca mal bine tra asim ghicee, ppg teas amenity Sura sufletl dacs ne wet inden solic ua ameninat cl vor da drumul afetsor fogtor nope clon Ags evans patesm sci lide, cence a supine Sit cam cgi cova de eae se mula benefice zimben fi woinmes serio? Eedent fifscunsomn ca capa spre carte de vis “Mapseltplc cel ma mulepipoleS-astuatsse tot pro onezs core: di pla. ‘Phar ne ma puteam permite mfr suplimentare. Te bu ena cea, in niin ca pp Sy a moment ‘se sntem nto permanent ameninfre ca amental (ls, ‘tigi dou i inne pein de pluie), numele mapa: na rimas sea inchs pcre de et limponge carta de viet coun deget Susan? Adi ams due? entra cai serie pecrtea de visit: prenumele el usnat de surirul de telefon al mogscns, de pars a fo stripes, a8 ‘am aja ce, ME fac mick ot de ee oo vad laminin esta ‘tes de wat end winter in fara agin Ds, dome tar dumnests ef. cab citi pvie Five ‘Ste minted cum nk umes dar wes spn. Cel Aimer pe care Lam invita despre ces Boy ec consider -cameni de vind distraye aman, ne iio, ida nu arvres cu adexira, Coc foutebin, din partes mea, Bog {lnepresints oak specie de vieutoar, pe care eee paves ra ce no dst pent Nu interaconer co Pane aloe carta de vt se retage cu cia pas Sts comen nce este brtiria i Fie? —Elsdout evra mal nclo Ave gris: Briogle lo cvaine sant impregnate cua de lsat cate cent dependent Snot, pan e nd sprobatr din a, CAPITOLUL 2 =u, vem ac pip tb nual pips dia prtln, ro tesla telefon pentru cincea or ‘Dar femeisna mac. Otot fine una despre camo simoart fica dak n-o ise pees stnlor Ingle tnt: Poate car ebul st lncercaila Walmart Mai bombine cer, degen eu crezusem c3 sunt! again depipoy dopacareincide Las jostle ean da ochl pst cap spre Skye cae nan ser find st pe pode tpandantve einen 9 privet ‘uns eagin nan pap Skye Lockwood unica a pretend Nu din cats os Iai copi din oa mea 5s acu. Por sla itt exist Na mie dloe grew a plecinainta pau de pt ‘os ns parti nicola loc mondene. ‘Skye ec cia an nl mare eres als nto pei Ince ght mole lal” Eun magazin de ait nut CComor:Ascune, dar chu eB spun Gunaa Indscutabie Tn schimly came se dian int dap Ie ume gnsoe nator, dacs Skye a gaa eu ay pate til Are ovis x Bam peta ea fa mea. Co ale cunts, ‘manifests un teres auteotc fa de anurtenersi— eum af muscu vestimentapia rer eclectic, scoafurle bizare — ar ‘stm refi toate chest atea a intereseape mine. No (mbar dplies, cl dour nu mt ntreseaa nia dine le I sch i plice Sk aac, doce nu cant In strand? Ma alescin am ni cea ma vagh ide despre ce a poten mi plck fnveaate. Fac ianpaspet ft Inca ded expanse exten? ote, ‘Skye foluest ecventpodeaus magazin nostrpentroho- tell losoice (un mod ma sofistcat de a spane cert eats) a scate un gamit 4 acoperh oc ao migcare rush bral Cons puter eust sully dacarfist mergle colegio? Dacarf dup, arlcrtost isan again conven inn colegil eimportnt pent ttl caren surat stad supe ‘spa chn presen « drctoral wei me de pompefancbre. a, epic, idicinds we neat, Dart o-o 8h tu icind ond educa cole Haar e-am, cle pe termen lang ale hands iwi Dar coal ie despre ala eaeaul? Sant deatl de convinst ci dja mam obinat echvalents —Nuyseros esi stdieni? ‘a fore des covntle ata: Na, sei sau Cu tot se ‘spun devia Ir eu nea a edt ap ev “is mvam gindt prea ml Is sta, Binsese cs rida, ‘a .Nu pe Bune: Sunt cuvinteleoamenlor af or un entra weme, princi 8 ‘Skye seintinde alo. Mas, poste hasta oc ea Poste cin ting ce frecren tam cusutl se varevaa calea cea devia Brose seid, end — arte merges impoent carsal Lane Nol do Acfifrmiabil| Ham spose we mlion de rcv serge ose a pots plana es (noe Pets re ae jor), dar ra bosentan 2 et flint 0 ot sn magia co noma de Pa raat ebucoous act pce si spund dott te Spr coun smn dence cae 4 ANGE Tponpes ednene un cntece sock at hoe Pe spe mergem scr impena Ne isin cas ceasderats a ule wise peice nium rum ern OP ces lasilaloe pe pode «net pleat do ete cate au pus mins Fe 16 nin Marais creat atone ind camer ea aed psf maar 5 Indigo de ca ia cea ete 0 Pas, Aram woate mice a a Pa rie crete, te Bedi intsaaor sk Se epee i Beha en x Ba ast Forte Fea “Toefonl ui Skye ncepe = se sa Ne- Son lhc Magan a Oro Ags inaiameste ca agra Thee ove dup cate eae dt ama co sv Serie psereatemd et pee Cinders peed etm aenian nd e