Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. CONSTRUCTII S.A.

Compartiment AQ
A. Documente pe care le gestioneaza Seful punctului de lucru in vederea intocmirii Cartii Tehnice a constructiei (Cap. B)

In scopul unei uniformizari a documentelor care se ataseaza Cartii Tehnice a constructiei (Cap. B) la fiecare punct de lucru se vor deschide
dosarele enumerate mai jos
Inregistrarile enumerate mai jos se indosariaza de catre conducatorul punctului de lucru Dosarele cu aceste inregistrari sunt tinute la punctul de
lucru pe toata durata de executie a lucrarilor si se predau compartimentului CQ la terminarea lucrarilor

I
I.1

I.2

II
II.1

Dosar cu avize si aprobari


Autorizatia de construire
Certificat de urbanism
Aviz Ministerul Culturii si Cultelor pentru monumente
istorice
Avize privind instalatiile (electrice, gaze, apa-canal,
telefonie, etc)
Diverse avize (transport, taiere copaci, acces, depozitare,
etc.)
Dosar cu documentatia de executie
Parte scrisa avand viza verificatorului de proiect/ expertului
tehnic

Beneficiar

Proiectant

RTE

Sef Div. Instalatii

Subcontractant

Resp. CQ

Intocmeste sau
pune la
dispozitie

Resp. AQ

Convoaca

Topometru

Dosare si documente necesare intocmirii Cartii Tehnice a


Constructiei (Cap. B)

Director tehnic

Nr.
crt.

Sef punct de lucru

Participa
Constructor

Beneficiar
Beneficiar
Beneficiar
Beneficiar
Beneficiar

Proiectant,
Beneficiar

II.2

Parte desenata (planse) avand viza verificatorului de


proiect

Proiectant,
Beneficiar

II.3,

Raport de verificare ( verificator proiect/expert)

Proiectant

Inspectia in Constructii

Pentru fiecare dosar se va deschide un OPIS (borderou) in care se vor inscrie in ordine cronologica documentele continute in acel dosar

Programul de control al calitatii cu mentionarea fazelor


determinante emis de proiectant, verificat si avizat de
Inspectia in Constructii si insusit de executant)
III Dosar privind documente de calitate (procese verbale)
III.1
Proces verbal de predare primire a amplasamentului si
bornelor de reper
III.2
Proces verbal de trasare lucrari
III.3
Procese verbale de verificare a cotei de fundare
III.4
Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare
III.5
Procese verbale de verificarea calitatii lucrarilor ce devin
ascunse

Proiectant

RTE

Beneficiar

RTE
RTE
RTE
Sef punct lucru

Proiectant
Sef punct lucru
Geolog
Sef punct lucru

x
x
x
I

V
x

III.6

Procese verbale de verificarea aspectului betonului dupa


decofrare si pozitionarea golurilor tehnologice si de
instalatii

Sef punct lucru

Sef punct lucru

III.7
III.8
III.9
III.10
III.11

Procese verbale de receptie a fundatiilor


Proces verbal de receptie a structurii de rezistenta
Proces verbale de predare a frontului de lucru
Procese verbale de faze determinante
Procese verbale de control

RTE
RTE
Sef punct lucru
Dir. Tehnic

Sef punct lucru


Sef punct lucru
Sef punct lucru
ISC
Organe de
control interne
sau exterioare

I
I
I
x
x

III.12
III.13

Procese verbale de probe specifice si speciale


Proces verbal privind montarea instalatiilor de masurare
prevazute prin proiectul de urmarire speciala a
construciilor, daca este cazul, precum si consemnarea
cititilor initiale de la care incep masuratorile

RTE
RTE

Sef punct lucru


Sef punct lucru

x
I

x
x

I
x
I

x
x
x
x

x
V
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Inspectia in Constructii

Beneficiar

Proiectant

RTE

Sef Div. Instalatii

Subcontractant

Resp. CQ

Intocmeste sau
pune la
dispozitie

Resp. AQ

Convoaca

Topometru

Dosare si documente necesare intocmirii Cartii Tehnice a


Constructiei (Cap. B)

Director tehnic

Nr.
crt.

Sef punct de lucru

Participa
Constructor

x
I

Registrul unic de comunicari si corespondenta

Beneficiar/
Proiectant

Aprovizionare

Aprovizionare
Laborator
Laborator
Organisme de
specialitate

x
x
x
x

x
x
x
x

VI Dosar cu certificate de calitate


VI.1
Declaratii de performanta/conformitate/ Certificate de
calitate
VI.2
Agremente tehnice
VI.3
Buletine de incercari
VI.4
Buletine unice pe lucrare
VI.5
Expertize tehnice daca este cazul

RTE

VII

Condica de betoane (se ataseaza file din condica de betoane


tipizata)

Sef punct lucru

VIII
IX

Dosar meteorologic
Jurnalul evenimentelor in care se vor descrie succint
principalele evenimente, activitati desfasurate in santier cu
localizarea lor (ex.: sir, cota), controale interne sau externe, etc.

Sef punct lucru


Sef punct lucru

I
I

TOATE DOCUMENTELE EMISE SE VOR VERIFICA PERIODIC DE CATRE R.T.E.


LEGENDA

Beneficiar

RTE
x

Proiectant

Subcontractant

Beneficiar/
Proiectant

Resp. CQ

Dosar cu dispozitii de santier (dispozitie de santier = orice


document scris sau desenat emis de catre beneficiar sau
proiectant si insusit de amandoi prin grija sefului punctului de
lucru; in dispozitia de santier se va inscrie numele si prenumele,
functia si semnatura, atat pentru proiectant cat si pentru
beneficiar, precum si data)obiectivul

Resp. AQ

IV

Convoaca

Topometru

Dosare si documente necesare intocmirii Cartii Tehnice a


Constructiei (Cap. B)

Director tehnic

Nr.
crt.

Inspectia in Constructii

Intocmeste sau
pune la
dispozitie

Sef Div. Instalatii

Sef punct de lucru

Participa
Constructor

x
I
E
V
A
D

participa
intocmeste
elaboreaza
verifica
aproba
difuzare

B. Documente care trebuie sa existe in santier


I
Documente de calitate
I.1. Plan de calitate
I.2. Plan de control, verificari si incercari interne
II Documente Sanatate si Securitate Ocupationala
II.1. Instructiuni proprii de SSM
II.2. Plan propriu de SSM
III Documente de mediu
III.1. Fise de evidenta deseuri

Elaboreaza
AQ
AQ

Completeaza
Sef pct lucru

PD SSM
PD SSM

Sef pct lucru

Sef pct lucru

Sef pct lucru

Inspectia in Constructii

Beneficiar

Proiectant

RTE

Sef Div. Instalatii

Subcontractant

Resp. CQ

Intocmeste sau
pune la
dispozitie

Resp. AQ

Convoaca

Topometru

Dosare si documente necesare intocmirii Cartii Tehnice a


Constructiei (Cap. B)

Director tehnic

Nr.
crt.

Sef punct de lucru

Participa
Constructor

Inspectia in Constructii

Beneficiar

Proiectant

RTE

Sef Div. Instalatii

Subcontractant

Resp. CQ

Intocmeste sau
pune la
dispozitie

Resp. AQ

Convoaca

Topometru

Dosare si documente necesare intocmirii Cartii Tehnice a


Constructiei (Cap. B)

Director tehnic

Nr.
crt.

Sef punct de lucru

Participa
Constructor

Inspectia in Constructii

Beneficiar

Proiectant

RTE

Sef Div. Instalatii

Subcontractant

Resp. CQ

Intocmeste sau
pune la
dispozitie

Resp. AQ

Convoaca

Topometru

Dosare si documente necesare intocmirii Cartii Tehnice a


Constructiei (Cap. B)

Director tehnic

Nr.
crt.

Sef punct de lucru

Participa
Constructor