Sunteți pe pagina 1din 1

Firesicabluri:Firulesteunelementelectriccareconecteazadpdvelectric2

elementedecircuitsiprincaretrececurentulasociatacestor2elemente.I
nschemedeobiceirezistentafiruluiseconsideraneglijabila.a)Constructi
e:deobiceiunfirareformacilindricasiecompusdininimaconductoaresim
antaprotectoare.
(DESEN1).Inimaconductoareareroluldeaconducecurentsitrebuiesaaib
aorezistentacatmaimica.
(Formula).Cuprumaterialidealpentrufire.Izolatiasefaceinprincipiudin
materialplasticPVCsaupolietilenadarsialtemateriale:cauciuc,bumbac.
b)Parametriinominalisialegere:Pentrualegereainimiiconductoaretreb
uiesaaveminvedererezistentafirului.Lungimeafiruluidepindedetraseu
lpecaremerge.Firultrebuiesaevitelocurilefierbinti,periculoase.Traseul
nuesteindividual.Manunchiulsefixeazapecaroserie..Fireleemitcampur
imagneticecareperturbaanumitecircuite:bujii,bobinedeinductie.
(DESEN2).Criteriulcaderiidetensiunepefir:Us=E-Uf=ERf*idetipar.Sectiuneadecuprusealegepebazaunortabeleprecalculatec
areitidasectiuneadmisibiladecupruinfunctiedelsidecurent.ex:l=2m;i
mare=5A/mm^2.Izolatiasealegeinfunctiedeloculprincaretrecetensiu
nealacarefunctioneazafirul.Firelesicablurilesuntsensibilelaconditiibiol
ogice:nisip.Protectiasealegeinfunctiederegimulincarelucreaza.

Cablurile:gruparidefirecaredinconstructienupotsafunctionezeindepe
ndent.
(Desene1).CablurideantenaTV(Desen2).Elementeelectricedeprotecti
epeautovehicule:Supratensiune,supracurent.
(Grafic).Pentruprotectialasupratensiuneseutilizeazaechipamenteloca
ledeprotectiepentruechipamentesensibile.Potapareasisupratensiunif
oartepericuloasegeneratedealternator.Supracurentiisuntde2feluri:su
prasarcini(panade5orimaimarecurentul);scurtcircuite(uncurentmaim
aredepanala100deori).Pentruprotectieestenevoiedeechipamentespe
ciale:sigurantefuzibilesiintrerupatoareautomate.Sigurantefuzibile:Asi
guraprotectiesilasuprasarcinisilascurtcircuit.Eformatdintrunsoclusiunpatronfuzibil.Seleagainseriecucircuitulcaretrebuieproteja
t.
(Desen3).a)Functionare:Firulseincalzesteexcesiv.b)Constructie:b1)Pa
tronfuzibil(Desen4).lamelele:cupru.Fir:cuprusaualiajdinargint.b2)Socl
ul(Desen5).Parametriifunctionali:Atattimpcatpatronulesteintactrezist
entapatronuluiestezero=>cadereadetensiuneesteaproapezero.
(Desen6).Parametriinominali:In-

Elementedeconectare:Celemaisimplesuntpapucii,faclegaturaintrefire
.a)Papucicirculari;b)Papuciauto.a)Constructie:papuculcircularareform
auneisaibe.
(DESEN1).Materialul=cupru(dincaresefacepapucul),acestaseacopera
deoarecepoateoxida.Sefaceprinstantare.
(Desen2).Papuculcircularsemonteazapeunaparatpeunsurubcupiulitas
isaibaGrover.Parametriinominali:In,Un.InfunctiedeInvariazadimensiu
nilepapucului.b)Constructie:
(Desen3).Laconectarecandpapucultataintrainmamacoarnelesedefor
meaza.Asiguraofortaminimadesmulgere.Previneoxidareacontactelor.
tata->cupru;mama>bronz.Aplicatii:papuccircular:inlocurileincarecurentulemaimare.Lao
cuplatrebuiescdefinitipinii.Inschemeleelectricedepemasinaaparcuple
.(Simbol).Graduldeprotectie:IP->graddeprotectie;IP65>protejataapa;IP44>obisnuit.Cuplelesuntcoloratepentruafacediferentaintreele.Tipuri:cu
pledecablu;cuplecaresepunpeplaca.
(Desen4).Parametriinominali:curentulnominalsitensiuneanominalape
Demarorul:Motorulterminnuarecapacitatedepornire.Motorulsecuple
ntrufiecarepininparte;fortadesmulgere,graddeprotectie.
azacuarboreprintrunreductor.Volumulmotoruluiestedatdecuplu.Regimuldefunctionare
stabilapentruunmotortermicestelamersulingol.
(Grafic).Demaror(motorelectric;sistemcuplare/decuplare;sistemdea
ctionareabendixuluicuunelectromagcumiscarerectilinie)Motorulelec
tricesteomasinadecurentcontinuu.Motoruldecurentcontinuuarestat
or,rotor,capace.
(Desen1).Principiuldefunctionare:lamasinadecurentcontinuu.Instat
orsegenereazauncampmagneticconstant.Prininteractiuneadintreca
mpulstatoricsicampulrotoricsedezvoltacuplul.Infunctiedecumsecon
ecteazastatorulcurotorulavem:
(Desen2).instatoroinfasuraredeexcitatie:

Bujia:(Desen1).Izolatia2are2gulere.3corpulmetalicalbujieicaresustinebujia.Areunhexagondecheie4siunfil
et5princareseinfileteazainchiulasa.DeobiceifiletuleM14.Bujiaseinfilet
eazainchiulasacumana.Capatulbujieiseleagalasistemuldeinaltatensi
une.Tendintaactuala:bujiadirectpebobina.(grafic).Tetaminimtemperaturadeautocuratare.Tetamaximtemperaturadeautoaprindere.Pentrualegereacorectaabujiei:produca
tormotor;producatorbujie;listadeechivalenta.N9YC(N-filet;9cifratermica;Y-formafilet;C-electrodulcentralaveacupru)

Intreruptorulautomat:
(Desen1).Cailedecurentsefacdincuprusaualama.Armaturamobilasefa
cedinalamasaubronz.Ladeconectareaunuicurentapareunarcelectric,a
cestarcestecuatatmaiimportantcucatcurentulcaretreceemaimare,cuc
atinductivitateaemaimare.
(Desen2).Formaceamaisimplaestelamadinarcsicrichet.
(Desen3).Crichetulsearmeazamanualsepoatedeschidemanual.Criche
tulpoatefideschisincazdeavariedenistetraductoaredecurentsuntde2f
eluri:traductoaredesuprasarcini;traductoaredescurtcircuit.Suprasarci
na=curentulcreste,firulseincalzestelent(1minut),seardeizolatia=>sc
urtcircuit=>folosimunbimetal.Bimetal=lamelaformatadin2straturi.
(Desen4).Bimetalulbateincrichetsisedeschidearmatura.Fenomenelet
ermiceauconstantefoartemari.Cameradeardere=incintaincaresepun
contactele,eaareroluldeaprevenipatrundereaumezeliilacontacte.Altr
ol:preiadincalduraarculuielectricsisailstinga.Parametriinominali:cure
ntulnominal Incurentulnominal;Un=tensiuneanominala,tensiuneaaparecandcontac
telesedeschid.Alegere:Ireal*K1<=In;Ureal*K2<=Un.Aplicatii:intrerup

Bendixul:
(Desen1).Sistemuldeantrenare:esteunelectromagnetcumiscareaxial
acu2piese.(Desen2).Functionareademarorului:(Desen3).Bobbobinasolenoidului.Etapeledepornirealdemarorului:1)Pinionulramane
la9000rpm,rotorulla3000,soferultinecheiaactivasimecanismulunisen
sintervine.2)Motorulapornit.Sedesfacecontactuldefortasidupapleaca
pinionuldepecoroana.3)Cands-ainduscontactuldefortasaaprinsmotorulsidezvoltacuplunominal.