Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE N UNITILE DE NVMNT PREUNIVERSITAR
20 iulie 2016
Prob scris
CHIMIE
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 1

Se puncteaz oricare alte formulri/modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1.
3 puncte repartizate astfel:
a. modelarea formrii legturii chimice n molecula acidului fluorhidric utiliznd metoda orbitalilor moleculari
(2 puncte)
b. notarea valorii ordinului de legtur n molecula acidului fluorhidric : 1 (1 punct)
2.
8 puncte repartizate astfel:
a. determinarea masei atomice a metalului: A = 64 (2 puncte)
b. scrierea ecuaiilor proceselor care au loc la electrozi (2x1 punct)
c. scrierea ecuaiei reaciei globale care are loc la electroliz (1 punct)
masa sulfatului metalului din soluia final: 16 g (1 punct)
masa soluiei finale: 776 g (1 punct)
concentraia procentual masic a soluiei sulfatului metalului divalent la finalul electrolizei: 2,06% (1 punct)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat
3.
5 puncte repartizate astfel:
calculul entalpiei reaciei de ardere a hidrogenului n protoxid de azot: rH = 1/3H1 + 1/3H2 = - 74 kcal
(2 puncte)
calculul entalpiei reaciei de ardere a hidrogenului n oxigen: rH = 1/2H3 + 1/2H4 = - 57,2 kcal (2 puncte)
din punct de vedere energetic arderea hidrogenului n protoxid de azot este mai avantajoas (1 punct)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat
4.
6 puncte repartizate astfel:
a. calculul ordinelor pariale de reacie: nNO = 1, nCl 2 = 1 (2x1 punct)
scrierea expresiei vitezei de reacie (1 punct)
b. concentraia molar a monoxidului de azot, respectiv a clorului: 0,2 molL-1; 0,1 molL-1 (2x1 punct)
calculul vitezei iniale de reacie: v = 410-5 molL-1s-1 (1 punct)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat
5.
4 puncte repartizate astfel:
scrierea ecuaiei procesului care are loc:

[Cd(NH3)4]2+ + Cu2+
[Cu(NH3)4]2+ + Cd2+ (1 punct)
calculul constantei de echilibru (utiliznd valorile constantelor de stabilitate):
K = K Cu( NH ) 2 + / K Cd( NH ) 2 + = 1,6106 (2 puncte)
[

3 4

3 4

echilibrul este practic total deplasat spre dreapta, n soluie ionul complex [Cu(NH3)4]2+ este majoritar, culoarea
soluiei: albastru-intens (1 punct)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat
6.
4 puncte repartizate astfel:
a. cantitatea de dioxid de carbon format: 0,5 mol (2 puncte)
masa de hidrogenocarbonat de sodiu descompus: 84 g (1 punct)
b. constanta de echilibru Kp = 67,24 (1 punct)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat

Prob scris la chimie


Barem de evaluare i de notare

Varianta 1
Pagina 1 din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea
1.
4 puncte repartizate astfel:
formulele de structur ale compuilor (A1), (A2) i (B) (3 x 1 punct) = 3 puncte
H3C

CH2

CH3

H3C

CH

CH2

H3C

COOH

CH3
(B)

(A2)

(A1)

(30 de puncte)

H3C

COOH

formulele de structur ale enantiomerilor compusului (A2) care are un atom de carbon chiral (1 punct)
2.
3 puncte repartizate astfel:
aranjarea compuilor n ordinea creterii reactivitii n reaciile de substituie electrofil:
benzaldehid < benzen < anilin (1 punct)
justificare prin scrierea structurilor limit pentru benzaldehid i anilin (2x1 punct)
3.
5 puncte repartizate astfel:
scrierea ecuaiilor reaciilor pentru obinerea etilbenzenului, 1,2-dietilbenzenului, 1,2,4-trietilbenzenului (1 punct)
cantitatea de eten consumat: 16 mol (2 puncte)
volumul amestecului gazos iniial: 645,12 L (2 puncte)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat
4.
6 puncte repartizate astfel:
cantitatea de acid acetic din soluia iniial 2 mol (1 punct)
cantitatea de alcool etilic din soluia iniial 1 mol (1 punct)
cantitatea de ap din soluia iniial 8 mol (1 punct)
cantitatea de acetat de etil din soluia final 0,7 mol (1 punct)
constanta de echilibru Kc = 3,98 (2 puncte)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat
5.
4 puncte repartizate astfel:
formula molecular a aminoacizilor:
(A) C5H11NO2 (1 punct)
(B) C2H5NO2 (1 punct)
raport molar peptid : A : B = 1 : 1 : 2 (1 punct)
formula de structur a valil-glicil-glicinei (1 punct)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat
6.
8 puncte repartizate astfel:
ecuaia reaciei maltozei cu reactivul Fehling (1 punct)
ecuaia reaciei de hidroliz a maltozei n mediu acid (1 punct)
ecuaia reaciei de hidroliz a zaharozei n mediu acid (1 punct)
ecuaia reaciei dintre -glucoz i soluie apoas de brom (1 punct)
cantitatea de maltoz 0,1 mol (1 punct)
cantitatea total de -glucoz 0,4 mol (1 punct)
cantitatea de zaharoz 0,2 mol (1 punct)
compoziia procentual molar a amestecului 33,33% maltoz i 66,67% zaharoz (1 punct)
pentru erori de calcul se scade 1 punct din punctajul total acordat

Prob scris la chimie


Barem de evaluare i de notare

Varianta 1
Pagina 2 din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
1. a. 17 puncte pentru completarea detaliat a fiei de activitate experimental Obinerea metiloranjului n
laborator, repartizate astfel:
6 puncte pentru substanele necesare (acid sulfanilic, azotit de sodiu, acid clorhidric (soluie), hidroxid de
sodiu (soluie), N,N-dimetilanilin, ap/ghea) (6x1 punct)
1 punct pentru ustensile
5 puncte pentru modul de lucru
1 punct pentru observaiile experimentale
4 puncte pentru ecuaiile reaciilor care au loc (2x2 puncte)
b. 12 puncte pentru prezentarea celor dou activiti de nvare centrate pe rezolvarea de probleme, utilizate
pentru a forma/dezvolta competena specific 3.2 cu ajutorul coninuturilor din secven (2x6 puncte)
1 punct pentru corectitudinea utilizrii limbajului de specialitate precum i a informaiilor tiinifice de
specialitate utilizate

Prob scris la chimie


Barem de evaluare i de notare

Varianta 1
Pagina 3 din 3