Sunteți pe pagina 1din 5

LEGE nr.

242 din 23 iunie 2009


privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009
Data intrarii in vigoare:
06 Iulie 2009
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
ART. I
Se aprob Ordonana Guvernului nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, adoptat n temeiul art. 1 pct. II.2 din
Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu urmtoarele modificri i completri:
1. La articolul I, punctul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"1. n tot cuprinsul actului normativ, denumirea Ministerul Transporturilor, Construciilor i
Turismului se nlocuiete cu denumirea Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei, iar
denumirea Ministerul Culturii i Cultelor se nlocuiete cu denumirea Ministerul Culturii, Cultelor
i Patrimoniului Naional."
2. La articolul I punctul 3, alineatul (3) al articolului 14 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Strategia de dezvoltare teritorial a Romniei este documentul programatic pe termen lung prin
care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorial a Romniei, bazat pe un concept strategic,
precum i direciile de implementare pentru o perioad de timp de peste 20 de ani, la scar regional,
interregional, naional, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier i transnaional."
3. La articolul I punctul 8, dup alineatul (4) al articolului 31^1 se introduce un nou alineat, alineatul
(5), cu urmtorul cuprins:
"(5) Pentru terenul trecut n intravilan n baza prevederilor Planului urbanistic general nu este
necesar scoaterea din circuitul agricol."
4. La articolul I punctul 9, articolul 32 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 32. - (1) n cazul n care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicit o
modificare de la prevederile documentaiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiv sau dac
condiiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiii o impun, autoritatea
public local are dreptul ca, dup caz, prin certificatul de urbanism:
a) s resping cererea n mod justificat;
b) s solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai n baza unui aviz prealabil de oportunitate
ntocmit de structura specializat condus de arhitectul-ef i aprobat de primarul localitii, respectiv
primarul general al municipiului Bucureti, prin care se stabilesc:
1. teritoriul care urmeaz s fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
2. categoria/categoriile funcional/funcionale a/ale dezvoltrii i eventualele servitui;
3. reglementri obligatorii sau dotri de interes public necesare;
c) s solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu.
(2) n lipsa existenei structurilor de specialitate menionate, avizul de oportunitate va fi emis de
structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor judeene i aprobat de preedintele
consiliului judeean.
(3) Dup aprobarea Planului urbanistic zonal sau, dup caz, a Planului urbanistic de detaliu, se poate
ntocmi documentaia tehnic n vederea obinerii autorizaiei de construire.
(4) Noua documentaie de urbanism, cuprinznd intervenia solicitat, poate fi aprobat numai dup o
perioad de cel puin 12 luni de la data aprobrii documentaiei de urbanism iniiale.

(5) n situaia prevzut la alin. (1) lit. b) i c), se pot aduce urmtoarele modificri reglementrilor
din Planul urbanistic general:
a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementri noi cu privire la: regimul de construire,
funciunea zonei, nlimea maxim admis, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de
ocupare a terenului (POT), retragerea cldirilor fa de aliniament i distanele fa de limitele laterale
i posterioare ale parcelei;
b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementri noi numai cu privire la distanele fa de
limitele laterale i posterioare ale parcelei.
(6) Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei uniti teritoriale de
referin, a reglementrilor aprobate prin Planul urbanistic general sau prin planuri urbanistice zonale
trebuie s asigure unitatea, coerena i confortul urban att ale zonei de studiu, ct i ale teritoriului
nvecinat. Dac modificarea este elaborat pentru zone ale unei uniti teritoriale de referin,
coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu l va putea depi pe cel
aprobat iniial cu mai mult de 20%, o singur dat, n acest caz neaplicndu-se prevederile alin. (1) lit.
b).
(7) n cazul n care, din raiuni de dezvoltare urbanistic temeinic fundamentate, este necesar
depirea coeficientului de utilizare a terenului prevzut la alin. (6), numai din iniiativa autoritii
administraiei publice locale competente se va proceda la elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru
o suprafa prestabilit. Aceast zon poate fi delimitat prin avizul de oportunitate, n funcie de
caracterul omogen al zonei, funciune, regim de nlime i infrastructura existent. Finanarea noii
documentaii de urbanism poate fi fcut din fonduri publice, n condiiile legii, sau de ctre persoane
fizice ori juridice interesate. Responsabilitatea coordonrii realizrii documentaiilor de urbanism i a
coninutului acestora cade integral n sarcina autoritii publice locale competente."
5. La articolul I punctul 10, articolul 35^1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 35^1. - (1) n vederea fundamentrii deciziilor de avizare a documentaiilor de amenajare a
teritoriului, urbanism i arhitectur ale Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei se constituie
Comisia Naional de Dezvoltare Teritorial, organism tiinific, consultativ, fr personalitate
juridic, format din funcionari publici i specialiti atestai n domeniu.
(2) Comisia Naional de Dezvoltare Teritorial are urmtoarele atribuii principale:
a) analizeaz i propune spre avizare documentaii de amenajare a teritoriului i urbanism, potrivit
legii;
b) susine elaborarea de programe de pregtire a specialitilor, precum i de planuri de nvmnt i
specializare n domeniile conexe.
(3) Componena Comisiei i regulamentul de organizare i funcionare se aprob prin ordin al
ministrului dezvoltrii regionale i locuinei.
(4) Regulamentul de organizare i funcionare, precum i componena Comisiei Naionale de
Dezvoltare Teritorial se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale i locuinei."
6. La articolul I, dup punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmtorul cuprins:
"10^1. La articolul 37, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(4) Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i de urbanism fundamenteaz din punct de vedere
tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autoritii locale, desemnat s emit avizul pentru
documentaiile de amenajarea teritoriului i urbanism, precum i pentru studiile de fundamentare sau
cercetri prealabile, conform competenelor existente, stabilite prin reglementrile n vigoare pentru
Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i de urbanism."
7. La articolul I punctul 16, alineatul (7) al articolului 46 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(7) n vederea unei utilizri coerente i raionale a teritoriului localitilor, zonele cu coeficieni de
utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general
i regulamentul local aferent."
8. La articolul I punctul 18, alineatul (5) al articolului 47 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate dect n integralitatea lor,
cu excepia modificrilor fcute n conformitate cu prevederile art. 32 alin. (5) lit. b) i alin. (6) i care
nu altereaz caracterul general al zonei."
9. La articolul I punctul 18, alineatul (6) al articolului 47 se abrog.
10. La articolul I punctul 22, alineatul (3) al articolului 55 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Indiferent de iniiativa sau de sursa de finanare, autoritile administraiei publice locale n
competena crora se afl elaborarea, avizarea i aprobarea documentaiei de amenajare a teritoriului
i urbanism sunt responsabile pentru ntregul coninut al reglementrilor adoptate, cu excepia
cazurilor n care legea dispune altfel."
11. La articolul I punctul 25, dup litera f) a alineatului (2) al articolului 63 se introduce o nou liter,
litera g), cu urmtorul cuprins:
"g) semnarea, n conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentaii de amenajarea
teritoriului i urbanism care conin date eronate, dac nu intr sub incidena legii penale."
12. La articolul I punctul 26, litera b) a articolului 63^1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c) i g);".
13. La articolul I, dup punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28^1, cu urmtorul cuprins:
"28^1. La anexa nr. 1 Categorii de documentaii de amenajare a teritoriului i de urbanism.
Competene de avizare i de aprobare a acestora, dup numrul curent 2^1 se introduce un nou
numr curent, numrul curent 2^2, cu urmtorul cuprins:
Nr.
Categorii de documentatii
Avizeaza
Aproba
crt
Zonal pentru localiti care Ministerul Dezvoltrii Regionale Consiliile judeene
cuprind monumente, ansambluri i Locuinei
Consiliile locale
sau situri nscrise n Lista Ministerul Culturii, Cultelor i Consiliul General al
monumentelor
Municipiului
Patrimoniului istorice
Organisme centrale i teritoriale Bucureti"
interesate
14. La articolul I, dup punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu urmtorul cuprins:
"29^1. La anexa nr. 1 Categorii de documentaii de amenajare a teritoriului i de urbanism.
Competene de avizare i de aprobare a acestora, dup numrul curent 8^1 se introduce un nou
numr curent, numrul curent 8^2, cu urmtorul cuprins:
Nr.
Categorii de documentatii
Avizeaza
Aproba
crt
*
Municipii, orae i comune ce Ministerul Dezvoltrii Regionale Consiliile locale
cuprind monumente, ansambluri i Locuinei
Consiliul General al
sau situri nscrise n Lista Ministerul Culturii, Cultelor i Municipiului
monumentelor istorice i zonele Patrimoniului Naional
Bucureti"
lor de protecie
organisme centrale i teritoriale
interesate
15. La articolul I, dup punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu urmtorul cuprins:
"30^1. La anexa nr. 1 "Categorii de documentaii de amenajare a teritoriului i de urbanism.
Competene de avizare i de aprobare a acestora", dup numrul curent 12^1 se introduce un nou
numr curent, numrul curent 12^2, cu urmtorul cuprins:
Nr.
crt
12^2

Categorii de documentatii

Avizeaza

Aproba

Zone construite protejate ori zone Ministerul Dezvoltrii Regionale Consiliile locale

care
cuprind
monumente,
ansambluri sau situri nscrise n
Lista monumentelor istorice i
zonele lor de protecie

i Locuinei
Consiliul General al
Ministerul Culturii, Cultelor i Municipiului
Patrimoniului Naional
Bucureti"
organisme centrale i teritoriale
interesate

16. La articolul I punctul 31 anexa nr. 2 "Definirea termenilor utilizai n lege", expresiile introduse
dup expresia "Zon protejat" se modific i vor avea urmtorul cuprins:
" Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectrii i al
dezvoltrii durabile a zonelor urbane, care se definesc i se calculeaz dup cum urmeaz:
- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaa construit desfurat (suprafaa
desfurat a tuturor planeelor) i suprafaa parcelei inclus n unitatea teritorial de referin. Nu se
iau n calculul suprafeei construite desfurate: suprafaa subsolurilor cu nlimea liber de pn la
1,80 m, suprafaa subsolurilor cu destinaie strict pentru gararea autovehiculelor, spaiile tehnice sau
spaiile destinate proteciei civile, suprafaa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise i neacoperite,
teraselor i copertinelor necirculabile, precum i a podurilor neamenajabile, aleile de acces
pietonal/carosabil din incint, scrile exterioare, trotuarele de protecie;
- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaa construit (amprenta la sol a cldirii
sau proiecia pe sol a perimetrului etajelor superioare) i suprafaa parcelei. Suprafaa construit este
suprafaa construit la nivelul solului, cu excepia teraselor descoperite ale parterului care depesc
planul faadei, a platformelor, scrilor de acces. Proiecia la sol a balcoanelor a cror cot de nivel
este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat i a logiilor nchise ale etajelor se include n suprafaa
construit.
Excepii de calcul al indicatorilor urbanistici POT i CUT:
- dac o construcie nou este edificat pe un teren care conine o cldire care nu este destinat
demolrii, indicatorii urbanistici (POT i CUT) se calculeaz adugndu-se suprafaa planeelor
existente la cele ale construciilor noi;
- dac o construcie este edificat pe o parte de teren dezmembrat dintr-un teren deja construit,
indicatorii urbanistici se calculeaz n raport cu ansamblul terenului iniial, adugndu-se suprafaa
planeelor existente la cele ale noii construcii.
Interdicie de construire (non aedificandi) - regul urbanistic potrivit creia, ntr-o zon strict
delimitat, din raiuni de dezvoltare urbanistic durabil, este interzis emiterea de autorizaii de
construire, n mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funciunea
propus.
Planificarea teritorial - ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura
organizarea raional a teritoriului, la diferite scri (regional, naional, transnaional), protecia
mediului i atingerea obiectivelor economice i sociale, prin coordonarea politicilor sectoriale din
perspectiva impactului lor asupra teritoriului. Planificarea teritorial cuprinde strategii, politici i
programe sectoriale, precum i documentaii specifice integrate, n scopul dezvoltrii echilibrate i
durabile, i prevede obiective, etape de realizare i resurse financiare necesare.
Unitate teritorial de referin (UTR) - subdiviziune urbanistic a teritoriului unitii administrativteritoriale de baz, constituit pe criterii urbanistice similare sau omogene, avnd drept scop
pstrarea, refacerea ori dezvoltarea teritoriului n concordan cu tradiiile, valorile sau aspiraiile
comunitii la un moment dat i necesar pentru: agregarea pe suprafee mici a indicatorilor de
populaie i de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor
urbanistici, reglementarea urbanistic omogen. UTR, avnd de regul suprafaa de 1-20 ha i n mod
excepional pn la 100 ha, se delimiteaz pe limitele de proprietate, n funcie de unele dintre
urmtoarele caracteristici, dup caz:
- relief i peisaj cu caracteristici similare;

- evoluie istoric unitar ntr-o anumit perioad;


- populaie cu structur omogen;
- sistem parcelar i mod de construire omogene;
- folosine de aceeai natur ale terenurilor i construciilor;
- regim juridic al imobilelor similar; reglementri urbanistice omogene referitoare la destinaia
terenurilor i la indicatorii urbanistici.
n anumite cazuri n care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafee ntinse,
mai multe UTR alturate pot forma o macrounitate teritorial de referin (MUTR).
Zon funcional de interes - zon funcional cu rol important din punct de vedere urbanistic n
evoluia localitii. Zona funcional de interes se stabilete de structura de specialitate din subordinea
arhitectului-ef i se aprob de consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureti,
cu avizul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei.
Zon protejat - suprafaa delimitat n jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al
unor resurse ale subsolului, n jurul sau n lungul unor oglinzi de ap etc. i n care, prin
documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism, se impun msuri restrictive de protecie a
acestora prin distan, funcionalitate, nlime i volumetrie, n scopul ocrotirii sntii publice, a
mediului i patrimoniului natural i construit."
17. Articolul III se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. III. - Metodologia de participare a publicului la activitile de amenajare a teritoriului i de
urbanism, prevzut la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta ordonan, se aprob prin ordin al ministrului
dezvoltrii regionale i locuinei, n termen de 30 de zile de la aprobarea prin lege a prezentei
ordonane."
18. Articolul IV se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. IV. - Avizarea i aprobarea documentaiilor de urbanism elaborate n baza unui certificat de
urbanism emis nainte de 29 august 2008 sau care au solicitare de aviz al comisiei tehnice de
urbanism a autoritii publice locale competente se vor face n condiiile prevederilor legale aplicabile
nainte de intrarea n vigoare a prezentei ordonane, dar nu mai trziu de 30 septembrie 2009."
ART. II
n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Locuinei va elabora norme de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu
modificrile i completrile ulterioare. Normele de aplicare se aprob prin ordin al ministrului
dezvoltrii regionale i locuinei i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76
alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
DANIELA POPA
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 23 iunie 2009.
Nr. 242.