Sunteți pe pagina 1din 4

ABC SRL

Dosarul preturilor de transfer


pentru anul 2013

TPS partenerul tau pentru Transfer Pricing in siguranta

Dosarul preturilor de transfer pentru anul 2013

ABC SRL

Cuprins
1.

Rezumat

1.1

Obiectivul si sfera de cuprindere

1.2

Structura dosarului

1.3

Concluzii

2.

Informatii despre grupul ABC

2.1

Descrierea generala a grupului ABC

2.2

Istoricul grupului ABC

2.3

Date financiare

2.4

Structura legala

11

2.5

Structura organizational si operationala

14

2.6

Tranzactii intra-grup in cadrul grupului ABC

17

2.7

Metodologia preturilor de transfer si acordurile de pret in avans

17

2.8

Drepturi de proprietate intelectuala

24

2.9

Strategia si factorii de succes

24

3.

Informatii despre ABC SRL

26

3.1

Prezentare generala

26

3.2

Istoric

26

3.3

Date financiare

26

3.4

Structura legala

27

3.5

Structura organizationala si operationala

27

3.6

Drepturi de proprietate intelectuala

28

3.7

Strategia ABC Ltd si factorii de succes

28

4.

Analiza industriei

4.1

Prezentare generala

28

4.2

Principalii factori care influenteaza industria

28

5.

Analiza functionala

5.1

Introducere

29

5.2

Alocarea functiilor

29

28

29

TPS | 1

Dosarul preturilor de transfer pentru anul 2013

ABC SRL

5.3

Alocarea riscurilor

34

5.4

Alocarea activelor

36

5.5.

Caracterizarea companiei

37

6.

Informatii privind tranzactiile intra-grup

6.1

Trecerea in revista a tranzactiilor cu parti afiliate

39

6.2

Descrierea tranzactiilor intra-grup

40

7.

Analiza economica

7.1

Reguli priving preturile de transfer

46

7.2

Analiza valorii de piata a tranzactiilor intre parti afiliate

50

7.3

Concluzii

92

39

46

Anexe
Anexa 1: Studiul de benchmarking pentru tranzactia ABC SRL
Anexa 2: A se adauga Anexa 2

TPS | 1

Dosarul preturilor de transfer pentru anul 2013

ABC SRL

Abrevieri utilizate in cuprinsul acestui studiu


Compania ABC

Compania

OECD

Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

Linii Directoare
OECD

Linii directoare OECD privind preturile de transfer pentru companiile


multinationale si administratiile fiscal, 1995

SEC

U.S. Securities and Exchange Commission

Nota: Modelul si cuprinsul alaturat au scop ilustrativ. In cadrul oricarui dosar de preturi de transfer
trebuie luate in considerare particularitatile tranzactiilor testate precum si legislatia in domeniul
preturilor de transfer.

TPS | 1