Sunteți pe pagina 1din 32

fi

zi
ce
lo
r
ne

PARTEA I

Anul 184 (XXVIII) Nr. 392

Luni, 23 mai 2016

pe

rs

oa

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

ii

SUMAR

rm

in

fo

28

ex

532.


Decret privind renvestirea n funcia de procuror
ef adjunct al Direciei Naionale Anticorupie ............
Decret privind renvestirea n funcia de procuror
ef adjunct al Direciei Naionale Anticorupie ............

194.

195.

2930

st

De

193.

28

at

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizie
privind
nfiinarea
Comisiei
interinstituionale pentru coordonarea activitilor
necesare constituirii unei capabiliti aeriene destinate
executrii zborurilor speciale......................................
Decizie privind stabilirea atribuiilor domnului Lilian
Onescu, inspector guvernamental n cadrul
Secretariatului General al Guvernului ........................
Decizie privind ncetarea exercitrii, cu caracter
temporar, de ctre doamna Cristina Cotenescu a
funciei publice vacante din categoria nalilor
funcionari publici de secretar general adjunct al
Ministerului Culturii ....................................................
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar,
prin detaare de ctre doamna Ramona Bogdana
Creu a funciei publice vacante din categoria nalilor
funcionari publici de secretar general adjunct al
Ministerului Culturii ....................................................

in

192.

27

iv

531.

227

us

516.

Pagina

LEGI I DECRETE
Lege privind concesiunile de lucrri i concesiunile
de servicii ..................................................................
Decret pentru promulgarea Legii privind
concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii ......

cl

100.

ar

Nr.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
1.886/C. Ordin al ministrului justiiei pentru modificarea
alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii
notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995, aprobat
prin Ordinul ministrului justiiei nr. 2.333/C/2013 ........

30

31

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii

fi
zi
ce

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


CAPITOLUL I
Dispoziii generale

lo
r

SECIUNEA 1

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

Obiect. Scop. Principii

Art. 1. Prezenta lege reglementeaz modul de atribuire a


contractelor de concesiune de lucrri i a contractelor de
concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte,
precum i anumite aspecte specifice n legtur cu executarea
acestora.
Art. 2. (1) Scopul prezentei legi l constituie:
a) promovarea concurenei ntre operatorii economici;
b) utilizarea resurselor n condiii de eficien, economicitate
i eficacitate;
c) asigurarea integritii procedurii de atribuire a contractelor
de concesiune de lucrri i de concesiune de servicii;
d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de
concesiune de lucrri i de concesiune de servicii de ctre
entitile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de
concesiune de lucrri i de concesiune de servicii sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaterea reciproc;
d) transparena;
e) proporionalitatea;
f) asumarea rspunderii.
Art. 3. Prezenta lege nu aduce atingere responsabilitii
autoritilor centrale, judeene i locale de a decide cel mai bun
mod de a administra executarea lucrrilor sau prestarea
serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calitii, siguranei
i accesibilitii, egalitatea de tratament i promovarea accesului
universal la serviciile publice, precum i a drepturilor utilizatorilor
cu privire la acestea, n conformitate cu prevederile legale
aplicabile.
Art. 4. Prezenta lege nu se aplic serviciilor de interes
general fr caracter economic.
SECIUNEA a 2-a
Definiii

Art. 5. (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii i


expresiile de mai jos semnific dup cum urmeaz:
a) bunuri accesorii lucrrilor i serviciilor ce fac obiectul
contractului de concesiune bunurile care sunt puse la
dispoziia concesionarului de ctre entitile contractante, cu
condiia ca acestea s fie necesare pentru executarea lucrrilor
sau furnizarea serviciilor;
b) candidat orice operator economic care a depus o
solicitare de participare sau care a fost invitat s participe la o
procedur de atribuire a unei concesiuni;
c) cifra total de afaceri a concesionarului cifra de afaceri
generat de concesionar pe ntreaga durat a contractului de
concesiune, fr TVA;

d) concesionar operator economic cruia i-a fost atribuit


o concesiune;
e) concesiuni contracte de concesiune de lucrri sau de
concesiune de servicii;
f) construcie rezultatul unui ansamblu de lucrri de
construcii de cldiri sau de geniu civil, care poate ndeplini prin
el nsui o funcie economic sau tehnic;
g) contract de concesiune de lucrri contract cu titlu
oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, ncheiat n
scris, prin care una sau mai multe entiti contractante
ncredineaz executarea de lucrri unuia sau mai multor
operatori economici, n care contraprestaia pentru lucrri este
reprezentat fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul
lucrrilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept nsoit
de o plat;
h) contract de concesiune de servicii contract cu titlu
oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, ncheiat n
scris, prin care una sau mai multe entiti contractante
ncredineaz prestarea i gestionarea de servicii, altele dect
executarea de lucrri prevzut la lit. g), unuia sau mai multor
operatori economici, n care contraprestaia pentru servicii este
reprezentat fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care
fac obiectul contractului, fie de acest drept nsoit de o plat;
i) contract pe termen lung contractul de concesiune
ncheiat pe o durat de cel puin 5 ani, care cuprinde durata de
execuie a lucrrilor ori a construciei, dac acesta are o
component care const n execuia de lucrri ori a unei
construcii, precum i durata de prestare a serviciilor, stabilite
astfel nct contractantul s obin un profit rezonabil;
j) costurile investiiilor efectuate costurile de realizare a
investiiilor ce se impun pe ntreaga durat a concesiunii (care
includ, dup caz, costurile implicate n modificarea structurilor
existente);
k) costurile n legtur cu exploatarea lucrrilor sau serviciilor
costurile de operare i ntreinere a lucrrilor sau serviciilor,
costuri suportate de concesionar pe durata contractului;
l) CPV nomenclatorul de referin n domeniul achiziiilor
publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al
Parlamentului European i al Consiliului din 5 noiembrie 2002
privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV);
m) document al concesiunii anunul de concesionare,
documentaia de atribuire, precum i orice document
suplimentar emis de entitatea contractant sau la care aceasta
face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele
concesiunii sau ale procedurii de atribuire;
n) documentaia de atribuire documentul concesiunii care
cuprinde cerinele, criteriile, regulile i alte informaii necesare
pentru a asigura operatorilor economici o informare complet,
corect i explicit cu privire la cerinele entitii contractante
sau la elementele concesiunii, obiectul contractului i modul de
desfurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaiile
tehnice sau documentul descriptiv, condiiile contractuale
propuse, formatele i modul de prezentare a documentelor de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

unei autoriti prevzute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism
de drept public ori mai mult de jumtate dintre membrii
consiliului de administraie sau ai organului de conducere ori de
supraveghere sunt numii de ctre o autoritate prevzut la
art. 9 lit. a) sau de ctre un alt organism de drept public;
z) persoane cu funcii de decizie conductorul entitii
contractante, membrii organelor decizionale ale entitii
contractante ce au legtur cu procedura de atribuire, precum i
orice alte persoane din cadrul entitii contractante ce pot
influena coninutul documentelor concesiunii i/sau
desfurarea procedurii de atribuire;
aa) scris() sau n scris orice ansamblu de cuvinte sau
cifre care poate fi citit, reprodus i comunicat ulterior, inclusiv
informaii transmise i stocate prin mijloace electronice;
bb) servicii de interes general fr caracter economic
servicii furnizate fr contraprestaie, cum ar fi cele care
constituie prerogativele tradiionale ale statului, respectiv poliia,
justiia i sistemele obligatorii de securitate social, precum i
alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fr caracter economic,
potrivit criteriilor din jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii
Europene;
cc) Sistem electronic de achiziii publice SEAP
desemneaz sistemul informatic de utilitate public, accesibil
prin internet, la o adres dedicat, utilizat n scopul aplicrii prin
mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de
concesiune;
dd) solicitare de participare solicitare transmis de
operatorul economic mpreun cu documentele necesare n
vederea ndeplinirii cerinelor de calificare n prima etap n
cadrul unei proceduri de dialog competitiv;
ee) specificaii tehnice cerine, prescripii, caracteristici de
natur tehnic ce permit fiecrui serviciu sau fiecrei lucrri s
fie descris(), n mod obiectiv, ntr-o manier corespunztoare
ndeplinirii necesitii entitii contractante;
ff) stat membru orice stat membru al Uniunii Europene sau
al Spaiului Economic European;
gg) subcontractant orice operator economic care nu este
parte a unui contract de concesiune i care execut i/sau
furnizeaz anumite pri ori elemente ale lucrrilor sau ale
construciei i/sau presteaz anumite servicii ce reprezint
activiti care fac parte din obiectul contractului de concesiune,
rspunznd n faa contractantului de organizarea i derularea
tuturor etapelor necesare n acest scop;
hh) tarif de utilizare tarif pltit direct de utilizatorii finali
pentru serviciul furnizat de ctre concesionar;
ii) TFUE Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
jj) tratate Tratatul privind Uniunea European i Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene;
kk) zile zile calendaristice, cu excepia cazurilor n care
se prevede expres c sunt zile lucrtoare.
(2) Termenele prevzute n cuprinsul prezentei legi se
calculeaz conform urmtoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat n zile, luni sau ani de la
un anumit eveniment sau act ori aciune, data la care se produce
respectivul eveniment, act ori aciune nu se ia n considerare;
b) cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor lit. a) i
d), termenul exprimat n zile ncepe s curg la nceputul primei
ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei
ore a ultimei zile a termenului;
c) cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor lit. a) i
d), termenul exprimat n luni sau ani ncepe s curg la nceputul
primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezint ziua din ultima lun sau an
corespunztoare zilei n care a nceput s curg termenul; dac,
n cazul termenului exprimat n luni sau ani, n luna n care se
ncheie termenul nu exist o zi corespunztoare zilei n care a

fo

in

ctre candidai/ofertani, informaiile privind obligaiile generale


aplicabile candidailor/ofertanilor, studiul de fundamentare;
o) drepturi exclusive drepturi acordate de o autoritate
competent prin orice act legislativ sau act administrativ al crui
efect const n limitarea exercitrii unei activiti relevante, dintre
cele prevzute n anexa nr. 2, la o singur entitate i care
afecteaz capacitatea altor entiti de a desfura o astfel de
activitate;
p) drepturi speciale drepturi acordate de o autoritate
competent prin orice act legislativ sau act administrativ al crui
efect const n limitarea exercitrii unei activiti relevante, dintre
cele prevzute n anexa nr. 2, la dou sau mai multe entiti i
care afecteaz substanial capacitatea altor entiti de a
desfura o astfel de activitate;
q) execuia de lucrri reprezint fie exclusiv execuia, fie
att proiectarea, ct i execuia de lucrri n legtur cu una
dintre activitile prevzute n anexa nr. 1, fie exclusiv execuia,
fie att proiectarea, ct i execuia unei construcii sau realizarea
prin orice mijloace a unei construcii care corespunde cerinelor
stabilite de entitatea contractant care exercit o influen
determinant asupra tipului sau proiectrii construciei;
r) nchidere financiar momentul la care concesionarul a
ncheiat contractele de finanare cu instituiile finanatoare, n
vederea obinerii resurselor financiare necesare realizrii
concesiunii;
s) ntreprindere public persoana juridic ce desfoar
activiti economice i asupra creia se exercit direct sau
indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaiilor
financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de
nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a unei
autoriti contractante n sensul art. 9; prezumia de exercitare
a influenei dominante se aplic n orice situaie n care, n raport
cu o astfel de persoan, una sau mai multe autoriti
contractante n sensul art. 9 se afl, direct ori indirect, n cel
puin unul dintre urmtoarele cazuri: dein majoritatea capitalului
subscris, dein controlul majoritii voturilor asociate aciunilor
emise de ntreprindere sau pot numi n componena consiliului
de administraie, a organului de conducere sau de supraveghere
mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia;
t) lucrri de geniu civil lucrrile de construcii menionate
n cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 i 45.25 din anexa nr. 1,
cu excepia celor care au ca obiect construcia de cldiri;
u) mijloace electronice echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digital i stocare a datelor emise,
transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace optice sau
prin alte mijloace electromagnetice;
v) ofertant orice operator economic care a depus o ofert
n cadrul unei proceduri de atribuire;
w) ofert actul juridic prin care operatorul economic i
manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic
ntr-un contract de concesiune format din propunere financiar
i propunere tehnic i care, mpreun cu prevederile
corespunztoare ale documentaiei de atribuire, cuprinde
condiiile n care se ncheie contractul de concesiune;
x) operator economic orice persoan fizic sau juridic,
de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere,
inclusiv temporar, de astfel de persoane, care ofer pe pia,
n mod licit, executarea de lucrri i/sau a unei construcii,
furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
y) organisme de drept public orice entiti, altele dect
cele prevzute la art. 9 lit. a), care ndeplinesc n mod cumulativ
urmtoarele condiii: sunt nfiinate pentru a satisface nevoi de
interes general, fr caracter comercial sau industrial, indiferent
de forma de constituire sau organizare, au personalitate juridic
i sunt finanate, n majoritate, de ctre autoritile prevzute la
art. 9 lit. a) sau de ctre alte organisme de drept public ori se afl
n subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea ori controlul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

nceput s curg termenul, termenul se ncheie la expirarea


ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d) dac ultima zi a unui termen exprimat n zile, luni sau ani
este o zi de srbtoare legal, duminic sau smbt, termenul
se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare;
e) la calculul unui termen exprimat n zile lucrtoare se aplic
n mod corespunztor dispoziiile lit. a), b) i d), cu deosebirea
c zilele nelucrtoare din cadrul termenului nu se iau n
considerare.

fi
zi
ce

SECIUNEA a 3-a

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

Domeniul de aplicare

1. Riscul de operare
Art. 6. (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrri sau de
servicii implic ntotdeauna transferul ctre concesionar a unei
pri semnificative a riscului de operare de natur economic, n
legtur cu exploatarea lucrrilor i/sau a serviciilor respective.
(2) Se consider c o parte semnificativ a riscului de
operare a fost transferat atunci cnd pierderea potenial
estimat suportat de concesionar nu este una neglijabil.
(3) Riscul de operare este riscul care ndeplinete, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
a) este generat de evenimente care nu se afl sub controlul
prilor la contractul de concesiune;
b) implic expunerea la fluctuaiile pieei;
c) ca efect al asumrii riscului de operare, concesionarului
nu i se garanteaz, n condiii normale de exploatare,
recuperarea costurilor investiiilor efectuate i a costurilor n
legtur cu exploatarea lucrrilor sau a serviciilor.
(4) n sensul alin. (3), riscul de operare poate consta n:
a) fie riscul de cerere riscul privind cererea real pentru
lucrrile sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrri sau
de servicii;
b) fie riscul de ofert riscul legat de furnizarea lucrrilor
sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrri sau a
concesiunii de servicii, n special riscul c furnizarea serviciilor
nu va corespunde cererii. Riscul de ofert poate fi mprit n
riscul de construcie i riscul operaional legat de disponibilitatea
serviciilor atunci cnd construcia i operarea constituie cele
dou mari faze ale proiectului de concesiune;
c) fie ambele riscuri, de cerere i de ofert.
Art. 7. (1) n orice situaie n care o entitate contractant
intenioneaz s realizeze un proiect prin atribuirea unui contract
pe termen lung, care s cuprind fie executarea de lucrri i
operarea rezultatului lucrrilor, fie prestarea, gestionarea i
operarea de servicii, entitatea contractant are obligaia de a
elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra
necesitatea i oportunitatea realizrii proiectului n acest mod.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul n care proiectul
pe termen lung presupune crearea unei societi avnd ca
acionari operatorul economic, pe de o parte, i entitatea
contractant, pe de alt parte.
(3) Studiul de fundamentare prevzut la alin. (1) se bazeaz
pe un studiu de fezabilitate n cazul proiectelor implicnd
executarea de lucrri.
(4) Prin hotrre, Guvernul poate stabili, dup caz, ca studiul
de fundamentare prevzut la alin. (1) s fie analizat i aprobat
de ctre o autoritate competent, n considerarea interesului
public al proiectului.
Art. 8. (1) Prin studiul de fundamentare prevzut la art. 7
alin. (1) entitatea contractant are obligaia s analizeze dac
atribuirea contractului implic transferul unei pri semnificative
a riscului de operare ctre operatorul economic.
(2) n cazul n care, ca urmare a analizei prevzute la alin. (1),
entitatea contractant constat c o parte semnificativ a
riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi

transferat operatorului economic, contractul va fi considerat


contract de concesiune, urmnd a se aplica prevederile
prezentei legi.
(3) n cazul n care, ca urmare a analizei prevzute la alin. (1),
entitatea contractant constat c o parte semnificativ a
riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi
transferat operatorului economic, contractul respectiv va fi
considerat contract de achiziie public sau contract sectorial,
dup caz.
2. Entiti contractante
Art. 9. Au calitatea de autoriti contractante, n sensul
prezentei legi:
a) autoritile i instituiile publice centrale sau locale;
b) organismele de drept public;
c) asocierile care cuprind cel puin o autoritate contractant
dintre cele prevzute la lit. a) sau b).
Art. 10. (1) Au calitatea de entiti contractante, n sensul
prezentei legi, urmtoarele entiti, cu condiia s exercite una
dintre activitile prevzute n anexa nr. 2 i s atribuie un
contract de concesiune pentru exercitarea uneia dintre
activitile respective:
a) autoritile contractante;
b) ntreprinderile publice;
c) oricare subiecte de drept, altele dect cele prevzute la
lit. a) i b), care funcioneaz pe baza unor drepturi exclusive
sau speciale acordate pentru exercitarea uneia dintre activitile
prevzute n anexa nr. 2.
(2) Prin excepie, nu constituie drepturi exclusive sau
speciale, n sensul art. 5 alin. (1) lit. o) i p), drepturile acordate
prin proceduri n care s-a asigurat o publicitate adecvat i n
care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii
obiective, cum ar fi:
a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anun de
participare/unei invitaii prealabile la o procedur concurenial de
ofertare, prevzute n legea privind achiziiile publice, legea privind
achiziiile sectoriale sau n Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii
publice n domeniile aprrii i securitii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 195/2012, sau n prezenta lege;
b) proceduri prin care se asigur un nivel adecvat de
transparen prealabil pentru acordarea de autorizaii pe baza
unor criterii obiective, prevzute de Legea energiei electrice i a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 13/2013
privind serviciile potale, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau Regulamentul (CE)
nr. 1.370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar
i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE)
nr. 1.191/69 i nr. 1.107/70 ale Consiliului;
c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii
obiective prin care se asigur un nivel adecvat de transparen
prealabil i pentru care s-a asigurat publicitatea
corespunztoare.
3. Pragul valoric i modul de calcul al valorii estimate a
concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii
Art. 11. (1) Procedurile de atribuire prevzute de prezenta
lege se aplic concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de
servicii a cror valoare, fr TVA, este egal sau mai mare dect
pragul valoric de 23.227.215 lei.
(2) Concesiunile de lucrri sau concesiunile de servicii a cror
valoare este mai mic dect pragul valoric prevzut la alin. (1) se
atribuie, cu respectarea principiilor generale prevzute la art. 2
alin. (2), n condiiile i potrivit procedurilor reglementate prin
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

lo
r

fi
zi
ce

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului


din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de
concesiune.
(2) De la data intrrii n vigoare a oricrui prag valoric revizuit
de ctre Comisia European conform regulilor i procedurilor
corespunztoare prevzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a
Parlamentului European i a Consiliului, pragul valoric prevzut
la art. 11 alin. (1) sau orice prag revizuit anterior se nlocuiete cu
pragul astfel revizuit, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul
prezentei legi la pragul prevzut la art. 11 alin. (1) este neleas
ca referire sau trimitere la pragul corespunztor astfel revizuit.
(3) Agenia Naional pentru Achiziii Publice, denumit n
continuare ANAP, public pe propria pagin de internet pragul
valoric stabilit de ctre Comisia European conform regulilor i
procedurilor corespunztoare prevzute la art. 9 din
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului,
la data intrrii n vigoare a acestuia.

ne

SECIUNEA a 4-a

oa

Durata concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

rm

ar

ii

pe

rs

Art. 16. (1) Durata contractelor de concesiune este


limitat, n scopul evitrii denaturrii concurenei. Entitatea
contractant estimeaz durata concesiunii pe baza lucrrilor sau
a serviciilor solicitate.
(2) Pentru concesiunile de lucrri sau concesiunile de servicii
a cror durat estimat este mai mare de 5 ani, durata maxim
a concesiunii nu poate depi timpul estimat n mod rezonabil
necesar concesionarului pentru a obine un venit minim care s
permit recuperarea costurilor investiiilor efectuate, a costurilor
n legtur cu exploatarea lucrrilor sau a serviciilor, precum i
a unui profit rezonabil.

fo

in

Art. 12. (1) Valoarea unei concesiuni de lucrri sau a unei


concesiuni de servicii este cifra total de afaceri a
concesionarului generat pe durata contractului, fr TVA, n
schimbul lucrrilor i serviciilor care fac obiectul concesiunii,
precum i pentru bunurile accesorii acestor lucrri i servicii.
(2) Valoarea unei concesiuni de lucrri sau a unei concesiuni
de servicii se estimeaz de ctre entitatea contractant nainte
de iniierea procedurii de atribuire i este valabil la momentul
iniierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a
anunului de concesionare sau a anunului de intenie n cazul
concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice,
prevzute n anexa nr. 3.
(3) n sensul dispoziiilor alin. (1), n cazul n care valoarea
concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii n momentul
atribuirii contractului de concesiune este mai mare cu peste 20%
dect valoarea sa estimat la momentul iniierii procedurii de
atribuire, se va considera c estimarea valabil este cea
rezultat la momentul atribuirii contractului de concesiune.
Art. 13. (1) Entitatea contractant calculeaz valoarea
estimat a concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii
utiliznd o metod obiectiv ce trebuie specificat n
documentaia de atribuire, prin raportare, n special, la
urmtoarele:
a) valoarea oricrei forme de opiune sau de prelungire a
duratei concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii;
b) venitul din achitarea onorariilor i a amenzilor de ctre
utilizatorii lucrrilor/serviciilor, altele dect cele colectate n
numele entitii contractante;
c) plile sau orice avantaje financiare, sub orice form,
efectuate de ctre entitatea contractant sau de ctre orice alt
entitate public n favoarea concesionarului, inclusiv
compensaia pentru respectarea obligaiei de serviciu public i
subveniile publice de investiii;
d) valoarea granturilor sau a oricror avantaje financiare, sub
orice form, primite de la teri pentru executarea concesiunii de
lucrri sau a concesiunii de servicii;
e) venitul din vnzarea oricror active care fac parte din
concesiunea de lucrri sau din concesiunea de servicii, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al
bunurilor proprietate public;
f) valoarea tuturor bunurilor i serviciilor care sunt puse la
dispoziia concesionarului de ctre entitile contractante, cu
condiia ca acestea s fie necesare pentru executarea lucrrilor
sau furnizarea serviciilor;
g) orice premiu sau plat acordat candidailor/ofertanilor.
(2) Entitatea contractant nu are dreptul de a utiliza o
anumit metod de calcul al valorii estimate a unei concesiuni
de lucrri sau a unei concesiuni de servicii cu scopul de a evita
aplicarea procedurilor de atribuire prevzute de prezenta lege.
(3) Entitatea contractant nu are dreptul de a diviza o
concesiune de lucrri sau o concesiune de servicii, astfel nct
aceasta s aib ca efect neaplicarea procedurilor prevzute de
prezenta lege, cu excepia situaiilor justificate de motive
obiective.
Art. 14. (1) n cazul n care o construcie preconizat sau
un serviciu preconizat poate duce la atribuirea contractelor de
concesiune pe loturi separate, valoarea estimat a concesiunii
de lucrri sau a concesiunii de servicii se determin lund n
considerare valoarea global estimat a tuturor loturilor.
(2) n cazul n care valoarea global estimat a tuturor
loturilor este egal sau mai mare dect pragul valoric prevzut
la art. 11 alin. (1), procedurile de atribuire prevzute de prezenta
lege se aplic pentru atribuirea fiecrui lot.
4. Revizuirea pragului valoric
Art. 15. (1) Pragul valoric prevzut la art. 11 alin. (1) se
revizuiete de ctre Comisia European conform regulilor i
procedurilor corespunztoare prevzute la art. 9 din

SECIUNEA a 5-a
Reguli de atribuire a contractelor mixte

1. Contracte mixte
Art. 17. (1) Contractele care au ca obiect att concesiunea
de lucrri, ct i concesiunea de servicii se atribuie n
conformitate cu dispoziiile prezentei legi aplicabile pentru tipul
de concesiune care caracterizeaz scopul principal al
contractului.
(2) n cazul concesiunilor mixte care au ca obiect att servicii
sociale sau alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 3, ct
i alte servicii, scopul principal al contractului se determin n
funcie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor
respective.
Art. 18. (1) n cazul contractelor mixte care au ca obiect
att elemente pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi,
ct i alte elemente pentru care se aplic dispoziiile altor acte
normative, iar diferitele pri ale contractului sunt n mod obiectiv
separabile, entitatea contractant are dreptul de a alege ntre a
atribui contracte distincte pentru prile separate i a atribui un
singur contract.
(2) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea
contractant alege s atribuie contracte distincte pentru prile
separate, regimul juridic i actul normativ care se aplic atribuirii
fiecruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate
n funcie de caracteristicile fiecrei pri avute n vedere.
(3) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea
contractant alege s atribuie un singur contract, cu excepia
situaiei n care sunt aplicabile dispoziiile alin. (4) sau ale art. 19,
atribuirea contractului mixt se realizeaz potrivit dispoziiilor
prezentei legi, indiferent de valoarea prilor care, dac ar fi
cuprinse n contracte separate, ar fi supuse unui regim juridic
diferit i indiferent de actul normativ care s-ar aplica prilor
respective.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea


nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri
emise n temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele pri ale unui anumit
contract mixt nu sunt n mod obiectiv separabile:
a) contractul poate fi atribuit fr aplicarea prezentei legi, n
cazul n care contractul include elemente n legtur cu situaiile
prevzute la art. 346 din TFUE; sau, n caz contrar,
b) contractul poate fi atribuit n conformitate cu prevederile
prezentei legi sau ale Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 195/2012.
3. Concesiuni de lucrri sau concesiuni de servicii care
acoper att activitile prevzute n anexa nr. 2, ct i alte
activiti
Art. 20. (1) Prin excepie de la prevederile art. 18, n cazul
contractelor care acoper att activiti prevzute n anexa nr. 2,
ct i alte activiti, entitile contractante au dreptul de a alege
ntre a atribui contracte distincte pentru prile separate i a
atribui un singur contract.
(2) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitile
contractante aleg s atribuie contracte separate, regimul juridic
i actul normativ aplicabile atribuirii fiecruia dintre aceste
contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecrei
activiti avute n vedere.
(3) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitile
contractante aleg s atribuie un singur contract, se aplic
prevederile art. 21. Prin excepie, dac una dintre activiti
implic aspecte legate de aprare i de securitate, se aplic
prevederile art. 22 i art. 23.
(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe
contracte distincte nu poate fi luat de entitatea contractant n
scopul exceptrii atribuirii unui contract sau a unor contracte de
la aplicarea prevederilor prezentei legi, ale legii privind achiziiile
publice sau ale legii privind achiziiile sectoriale.
Art. 21. (1) n cazul contractelor care acoper mai multe
activiti prevzute n anexa nr. 2, ct i alte activiti, regimul
juridic i actul normativ aplicabile se stabilesc n funcie de
activitatea principal.
(2) n cazul contractelor n privina crora este n mod
obiectiv imposibil s se stabileasc activitatea principal,
regimul juridic i actul normativ aplicabile se stabilesc prin
aplicarea urmtoarelor criterii:
a) dac una dintre activiti face obiectul dispoziiilor
prezentei legi aplicabile autoritilor contractante, iar cealalt
face obiectul celor aplicabile entitilor contractante, contractul
se atribuie conform dispoziiilor prezentei legi aplicabile
autoritilor contractante;
b) dac una dintre activiti face obiectul prezentei legi, iar
cealalt activitate face obiectul legii privind achiziiile publice,
contractul se atribuie conform dispoziiilor legii privind achiziiile
publice;
c) dac una dintre activiti face obiectul prezentei legi, iar
cealalt activitate nu intr sub incidena prezentei legi, a legii
privind achiziiile publice sau a legii privind achiziiile sectoriale,
contractul se atribuie conform dispoziiilor prezentei legi.
4. Concesiuni de lucrri sau concesiuni de servicii care
acoper att activiti prevzute n anexa nr. 2, ct i activiti
care implic aspecte legate de aprare sau de securitate
Art. 22. (1) Prin excepie de la prevederile art. 19, n cazul
contractelor care vizeaz att activiti prevzute n anexa nr. 2,
ct i activiti care implic aspecte legate de aprare sau de
securitate, entitile contractante au dreptul de a alege ntre a
atribui contracte distincte pentru prile separate i a atribui un
singur contract.
(2) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitile
contractante aleg s atribuie contracte separate, regimul juridic

rm

in

(4) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att


elemente de concesiuni, ct i elemente de achiziie public, n
sensul legii privind achiziiile publice, sau de achiziie sectorial,
n sensul legii privind achiziiile sectoriale, contractul mixt se
atribuie n conformitate cu prevederile legii privind achiziiile
publice, respectiv ale legii privind achiziiile sectoriale.
(5) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att
elemente pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct i
alte elemente pentru care se aplic dispoziiile altor acte
normative, iar diferitele pri ale contractului nu sunt n mod
obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului
normativ aplicabil obiectului principal al contractului.
(6) n sensul alin. (5), n cazul n care contractul mixt implic
att elemente ale unei concesiuni de servicii, ct i elemente
ale unui contract de furnizare de produse, obiectul principal se
determin n funcie de cea mai ridicat valoare estimat a
serviciilor sau a bunurilor respective.
2. Contracte mixte care implic aspecte legate de aprare
sau securitate
Art. 19. (1) n cazul contractelor mixte care au ca obiect
att elemente ale unei concesiuni de lucrri sau ale unei
concesiuni de servicii pentru care se aplic dispoziiile prezentei
legi, ct i achiziii sau alte elemente pentru care se aplic
dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012,
sau ale altor acte normative/memorandumuri emise n temeiul
art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 195/2012, iar diferitele pri ale unui anumit contract mixt sunt
n mod obiectiv separabile, entitatea contractant are dreptul de
a alege ntre a atribui contracte distincte pentru prile separate
i a atribui un singur contract.
(2) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea
contractant alege s atribuie contracte distincte pentru prile
separate, regimul juridic i actul normativ care se aplic atribuirii
fiecruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate
n funcie de caracteristicile fiecrei pri avute n vedere.
(3) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea
contractant alege s atribuie un singur contract, pentru
stabilirea regimului juridic i a actului normativ aplicabile atribuirii
contractului respectiv se aplic urmtoarele criterii, cu condiia
ca atribuirea unui singur contract s fie justificat de motive
obiective:
a) atunci cnd o parte a contractului face obiectul actelor
normative/memorandumurilor emise n temeiul art. 20 alin. (3)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, contractul
poate fi atribuit fr aplicarea dispoziiilor prezentei legi;
b) atunci cnd o parte a contractului face obiectul dispoziiilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, contractul
poate fi atribuit fie n conformitate cu dispoziiile prezentei legi,
fie cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 195/2012.
(4) n cazul n care, n legtur cu un anumit contract, sunt
aplicabile att dispoziiile alin. (3) lit. a), ct i cele ale alin. (3)
lit. b), se aplic dispoziiile alin. (3) lit. a).
(5) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luat de
entitatea contractant n scopul exceptrii unor contracte de la
aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 195/2012.
(6) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att
elemente ale unei concesiuni pentru care se aplic dispoziiile
prezentei legi, ct i achiziii sau alte elemente pentru care se
aplic dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului

fo

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

cuprinse ntre 73000000-2 i 73120000-9, 73300000-5,


73420000-2 sau 73430000-5 doar dac sunt ndeplinite, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
a) rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, entitii
contractante, pentru uz propriu n exercitarea propriei activiti;
b) serviciul prestat este remunerat n totalitate de ctre
entitatea contractant.

fi
zi
ce

CAPITOLUL II
Exceptri
SECIUNEA 1
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor
de servicii atribuite de entitile contractante

us

iv

cl

SECIUNEA a 6-a

ex

Situaii speciale

De

st

in

at

1. Servicii sociale i alte servicii specifice


Art. 24. n cazul atribuirii unei concesiuni care are ca
obiect servicii sociale i alte servicii specifice, prevzute n
anexa nr. 3, obligaia de a aplica prezenta lege se limiteaz la
prevederile art. 63 alin. (2) i art. 66 alin. (2).
2. Concesiuni rezervate
Art. 25. (1) Entitatea contractant are dreptul de a stabili
ca participarea la procedura de atribuire s fie permis doar
unitilor protejate autorizate prevzute de Legea nr. 448/2006
privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
i ntreprinderilor sociale de inserie prevzute de Legea
nr. 219/2015 privind economia social sau de a stabili ca
executarea contractelor de concesiune s se realizeze n
contextul unor programe de angajare protejat, cu condiia ca un
procent de cel puin 30% dintre angajaii implicai n cadrul
acestor uniti protejate autorizate, ntreprinderi sociale de
inserie sau programe de angajare protejat s fie persoane cu
dizabiliti sau persoane defavorizate.
(2) n cazul n care entitatea contractant decide s aplice
dispoziiile alin. (1), aceast decizie trebuie precizat explicit n
anunul de concesionare sau, n cazul concesiunii de servicii
sociale i alte servicii specifice, prevzute la art. 24, n anunul
de intenie.
3. Servicii de cercetare i de dezvoltare
Art. 26. Prezenta lege se aplic contractelor de
concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de
cercetare i de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

Art. 27. (1) Prezenta lege nu se aplic:


a) concesiunilor de servicii atribuite unei entitii contractante,
n sensul art. 10 alin. (1) lit. a), sau unei asocieri a acestora, n
baza unui drept exclusiv acordat n baza unor acte legislative sau
administrative, n conformitate cu principiile TFUE;
b) concesiunilor de servicii atribuite unui operator economic,
n baza unui drept exclusiv acordat n conformitate cu principiile
TFUE i cu actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc
norme comune privind accesul pe pia, aplicabile activitilor
prevzute n anexa nr. 2;
c) concesiunilor de servicii de transport aerian acordate n
baza unei licene de operare n sensul Regulamentului (CE)
nr. 1.008/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din
24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea
serviciilor aeriene n Comunitate;
d) concesiunilor de servicii publice de transport de cltori, n
sensul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului
European i al Consiliului.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. b), dac actele
juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune
privind accesul pe pia aplicabile activitilor prevzute n
anexa nr. 2 nu prevd obligaii de transparen specifice
activitilor respective, se aplic prevederile art. 66.
(3) ANAP are obligaia de a informa Comisia European cu
privire la drepturile exclusive acordate pentru exercitarea uneia
dintre activitile prevzute n anexa nr. 2, n termen de o lun
de la acordarea dreptului respectiv.

fo

in

i actul normativ aplicabile atribuirii fiecruia dintre aceste


contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecrei
activiti avute n vedere.
(3) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitile
contractante aleg s atribuie un singur contract, se aplic
prevederile art. 23, cu condiia ca atribuirea unui singur contract
s fie justificat de motive obiective.
(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe
contracte distincte nu poate fi luat de entitatea contractant n
scopul exceptrii unui contract sau a unor contracte de la
aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 195/2012.
Art. 23. (1) n cazul contractelor care vizeaz o activitate
care face obiectul prezentei legi i o alt activitate care face
obiectul actelor normative/memorandumurilor emise n temeiul
art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fr aplicarea
dispoziiilor prezentei legi.
(2) n cazul contractelor care vizeaz o activitate care face
obiectul prezentei legi i o alt activitate care face obiectul
dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012,
contractele pot fi atribuite n conformitate cu dispoziiile prezentei
legi sau cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 195/2012.
(3) n cazul contractelor prevzute la alin. (2), care includ
achiziii sau alte elemente reglementate de actele
normative/memorandumurile emise n temeiul art. 20 alin. (3)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, contractele
pot fi atribuite fr aplicarea dispoziiilor prezentei legi.
(4) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor i
excepiilor prevzute de dispoziiile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 195/2012.

SECIUNEA a 2-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor
de servicii organizate conform unor norme internaionale

Art. 28. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de


concesiune pe care entitatea contractant este obligat s le
atribuie conform unor proceduri de atribuire diferite de cele
prevzute n prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic
care creeaz obligaii de drept internaional public, ncheiat, n
conformitate cu tratatele, ntre Romnia i una sau mai multe
ri tere sau subdiviziuni ale acestora, organizaii internaionale,
care vizeaz lucrri, produse sau servicii destinate implementrii
sau exploatrii n comun a unui proiect de ctre semnatari.
(2) Entitile contractante au obligaia de a informa ANAP cu
privire la acordurile prevzute la alin. (1) existente n domeniul
lor de activitate, ncheiate n conformitate cu tratatele.
(3) ANAP are obligaia de a comunica Comisiei Europene
informaiile primite potrivit alin. (2).
(4) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune
care sunt atribuite de entitatea contractant n conformitate cu
regulile n materie de achiziii stabilite de o organizaie
internaional sau de o instituie financiar internaional, n
cazul n care contractele de concesiune n cauz sunt finanate
integral de organizaia sau instituia respectiv.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

(5) n cazul contractelor de concesiune cofinanate n cea


mai mare parte de o organizaie internaional sau de o instituie
financiar internaional, prile convin asupra procedurilor de
atribuire aplicabile.
(6) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune
care implic aspecte de aprare i de securitate naional i pe
care entitatea contractant le atribuie unei organizaii
internaionale.

fi
zi
ce

SECIUNEA a 3-a

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor


de servicii care includ aspecte de aprare i de securitate

Art. 29. (1) Prezenta lege se aplic atribuirii concesiunilor


de lucrri sau concesiunilor de servicii n domeniul aprrii i
securitii, cu excepia situaiilor prevzute la art. 21 i art. 22
lit. a), c), d) i f) din Ordonana de urgen nr. 114/2011, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
(2) Prezenta lege nu se aplic concesiunilor de lucrri sau
concesiunilor de servicii n domeniul aprrii i securitii
naionale, care nu sunt exceptate potrivit prevederilor alin. (1), n
msura n care protecia intereselor eseniale de securitate ale
statului nu poate fi garantat doar prin msuri mai puin invazive,
cum ar fi impunerea unor cerine n vederea protejrii
caracterului confidenial al informaiilor pe care entitatea
contractant le pune la dispoziie n cadrul unei proceduri de
atribuire potrivit dispoziiilor prezentei legi.
(3) Prezenta lege nu se aplic concesiunilor de lucrri sau
concesiunilor de servicii n domeniul aprrii i securitii n
legtur cu care este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele
condiii:
a) atribuirea i executarea contractului de concesiune
reprezint secrete de stat, n conformitate cu dispoziiile legale
privind protecia informaiilor clasificate;
b) atribuirea i executarea contractului de concesiune
necesit impunerea, potrivit dispoziiilor legale, a unor msuri
speciale de securitate pentru protejarea unor interese eseniale
de securitate ale statului, cu condiia ca acestea s nu poat fi
garantate prin msuri mai puin invazive, cum ar fi cerinele
prevzute la alin. (2).
SECIUNEA a 4-a

in

Exceptri aplicabile contractelor de concesiune de servicii

De

st

Art. 30. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de


concesiune de servicii care au ca obiect:
a) cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare,
de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor
asupra acestora;
b) cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de
materiale pentru programe destinate serviciilor media
audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, sau
contractelor pentru spaiu de emisie ori furnizarea de programe
care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
c) servicii de arbitraj, mediere i alte forme de soluionare
alternativ a disputelor;
d) oricare dintre serviciile juridice prevzute la alin. (3);
e) servicii financiare n legtur cu emisiunea, vnzarea,
cumprarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor
instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50
din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinele prudeniale pentru
instituiile de credit i societile de investiii i de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale bncilor centrale
i operaiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate
Financiar i cu Mecanismul European de Stabilitate;

f) mprumuturi, indiferent dac sunt sau nu n legtur cu


emisiunea, vnzarea, cumprarea sau transferul valorilor
mobiliare sau al altor instrumente financiare;
g) servicii de aprare civil, protecie civil i prevenirea
pericolelor, prestate de persoane fr scop patrimonial i care
fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9
i 85143000-3, cu excepia serviciilor de ambulan pentru
transportul pacienilor;
h) serviciile de loterie n sensul Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea
jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) n sensul alin. (1) lit. b):
a) noiunile serviciu media audiovizual i furnizor de servicii
media au nelesurile prevzute la art. 1 pct. 1 i 12 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare;
b) noiunea program cuprinde att programele avnd
nelesul prevzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, incluse ntr-un serviciu de
programe de televiziune, ct i programele incluse ntr-un
serviciu de programe de radiodifuziune i materialele pentru
programe, iar noiunea de material pentru programe are
acelai neles cu noiunea program.
(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt
urmtoarele:
a) reprezentarea unui client de ctre un avocat n sensul
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de
avocat, republicat, cu modificrile ulterioare, n cadrul unei
proceduri de arbitraj sau de mediere desfurate n faa unei
instane naionale de arbitraj sau de mediere din Romnia ori
din alt stat sau n faa unei instane internaionale de arbitraj sau
de mediere ori n cadrul unor proceduri judiciare n faa
instanelor de judecat sau a autoritilor publice naionale din
Romnia ori din alt stat sau n faa instanelor de judecat ori a
instituiilor internaionale;
b) asisten i consultan juridic acordate de un avocat,
anticipat sau n vederea pregtirii oricreia dintre procedurile
prevzute la lit. a) sau n cazul n care exist indicii concrete i
o probabilitate ridicat ca spea n legtur cu care sunt
acordate asistena i consultana juridic s fac obiectul unor
astfel de proceduri;
c) servicii de certificare i autentificare a documentelor care
sunt prestate de notari publici potrivit dispoziiilor legale;
d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau de administratorisechestru ori alte servicii juridice furnizate de entiti desemnate
de o instan judectoreasc naional sau care sunt desemnai
potrivit dispoziiilor legale s ndeplineasc sarcini specifice sub
supravegherea i controlul instanelor judectoreti;
e) servicii prestate de executorii judectoreti.
SECIUNEA a 5-a
Exceptri specifice n domeniul comunicaiilor electronice

Art. 31. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de


concesiune care au ca scop principal s permit autoritilor
contractante s furnizeze sau s exploateze reele publice de
comunicaii electronice sau s furnizeze ctre public unul sau
mai multe servicii de comunicaii electronice.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1), noiunile reea public de
comunicaii electronice i serviciu de comunicaii electronice au
nelesurile prevzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 i 10 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaiile
electronice, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 140/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


SECIUNEA a 6-a

concesiune pentru care s-au considerat aplicabile prevederile


alin. (1) i (3).

Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor


de servicii atribuite pentru desfurarea unei activiti relevante
ntr-o ar ter

SECIUNEA a 8-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor
de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entiti
contractante sau unei entiti contractante care face parte
dintr-o astfel de asociere

Art. 32. Prezenta lege nu se aplic n cazul concesiunilor


de lucrri sau concesiunilor de servicii atribuite de entiti
contractante pentru desfurarea activitilor relevante
prevzute n anexa nr. 2 ntr-o ar ter, n condiiile n care n
efectuarea respectivelor activiti nu intervine utilizarea fizic a
unei reele sau a unui areal geografic din Uniunea European.

fi
zi
ce

Art. 34. (1) Prezenta lege nu se aplic pentru atribuirea


contractelor de concesiune:
a) de ctre o asociere de mai multe entiti contractante,
nfiinat exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevzut n
anexa nr. 2, uneia dintre entitile contractante respective;
b) de ctre o entitate contractant unei asocieri de entiti
contractante din care ea nsi face parte, nfiinat exclusiv cu
scopul de a derula o activitate prevzut n anexa nr. 2.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac asocierea
a fost nfiinat pentru efectuarea activitii n cauz pe o
perioad de cel puin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a
nfiinat asocierea prevede c entitile contractante n cauz
vor face parte din asocierea respectiv pentru o perioad de cel
puin 3 ani.
(3) Entitile contractante au obligaia de a transmite ANAP
sau Comisiei Europene, dac li se solicit acest lucru, orice
informaii cu privire la contractele de concesiune pentru care
s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1).

SECIUNEA a 7-a

fo

Exceptri privind activitile care sunt expuse direct concurenei

in

iv

us

cl

ex

at

in

st

De

SECIUNEA a 9-a

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor


de servicii atribuite unei ntreprinderi afiliate

Art. 33. (1) Prezenta lege nu se aplic atribuirii


contractelor de concesiune:
a) de ctre o entitate contractant unei ntreprinderi afiliate;
b) de ctre o asociere de mai multe entiti contractante,
format exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevzut n
anexa nr. 2, unei ntreprinderi afiliate la una dintre entitile
contractante respective.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) n cazul unei concesiuni de servicii, numai dac cel puin
80% din cifra medie de afaceri total n domeniul serviciilor
prestate de ntreprinderea afiliat, din ultimii 3 ani, provine din
prestarea de astfel de servicii pentru entitatea contractant sau
pentru alte ntreprinderi cu care este afiliat;
b) n cazul unei concesiuni de lucrri, numai dac cel puin
80% din cifra medie de afaceri total n domeniul lucrrilor
executate de ntreprinderea afiliat, din ultimii 3 ani, provine din
execuia de astfel de lucrri pentru entitatea contractant sau
pentru alte ntreprinderi cu care este afiliat.
(3) n sensul prevederilor alin. (1) i (2), ntreprindere afiliat
reprezint orice persoan juridic ce desfoar activiti
economice i care intr, n conformitate cu prevederile legale
referitoare la consolidarea conturilor, n perimetrul de
consolidare al entitii contractante sau orice persoan juridic
ce desfoar activiti economice i care se afl n oricare
dintre urmtoarele situaii:
a) entitatea contractant exercit, direct sau indirect, o
influen dominant asupra sa;
b) exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra
unei entiti contractante;
c) mpreun cu entitatea contractant se afl, direct sau
indirect, sub influena dominant a unei alte persoane care
desfoar activiti economice, n virtutea dreptului de
proprietate, a unei participri financiare sau a regulilor care i
reglementeaz activitatea.
Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 5
alin. (1) lit. s) se aplic n mod corespunztor.
(4) n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere
afiliat a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea, cifra de
afaceri nu este disponibil pentru ultimii 3 ani, este suficient ca
ntreprinderea s demonstreze c cifra de afaceri prevzut la
alin. (2) lit. a) sau b) este credibil, n special prin utilizarea
previziunilor de afaceri.
(5) n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la
entitatea contractant cu care formeaz un grup economic
furnizeaz servicii sau lucrri identice sau similare, procentajele
prevzute la alin. (2) se calculeaz lund n considerare cifra
total de afaceri care rezult din prestarea de servicii sau
execuia de lucrri de ctre respectivele ntreprinderi afiliate.
(6) Entitile contractante au obligaia de a transmite ANAP
sau Comisiei Europene, dac li se solicit acest lucru, orice
informaii cu privire la ntreprinderile i contractele de

Art. 35. Prezenta lege nu se aplic n cazul concesiunilor


de lucrri sau concesiunilor de servicii atribuite de entitile
contractante dac s-a stabilit c activitatea respectiv este
expus direct concurenei, n conformitate cu prevederile legii
privind achiziiile sectoriale.
SECIUNEA a 10-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor
de servicii ncheiate ntre entiti din sectorul public

Art. 36. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de


concesiune atribuite de o entitate contractant n sensul art. 10
alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept
public, n cazul n care sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele
condiii:
a) entitatea contractant respectiv exercit asupra
persoanei juridice n cauz un control similar celui pe care l
exercit asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitile persoanei juridice
controlate sunt efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i
sunt ncredinate de ctre entitatea contractant respectiv care
o controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de
respectiva entitate contractant;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei
juridice controlate, cu excepia participaiilor care nu ofer
controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este
necesar potrivit dispoziiilor legale, n conformitate cu tratatele,
i care nu exercit o influen determinant asupra persoanei
juridice controlate.
(2) n sensul alin. (1) lit. a), se consider c entitatea
contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercit asupra unei
persoane juridice un control similar celui pe care l exercit
asupra propriilor departamente sau servicii, atunci cnd exercit
o influen determinant att asupra obiectivelor strategice, ct
i asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
un astfel de control poate fi exercitat i de o alt persoan

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

fi
zi
ce

dup caz, n legtur cu servicii, produse i lucrri din ultimii


3 ani anteriori atribuirii contractului de concesiune.
(8) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (7), din cauza
datei la care persoana juridic sau entitatea contractant n
sensul art. 10 alin. (1) lit. a), dup caz, a fost nfiinat sau i-a
nceput activitatea ori ca urmare a reorganizrii activitilor sale,
cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ corespunztor
bazat pe activitatea desfurat, cum ar fi costurile, nu este
disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant,
procentele prevzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) i alin. (6)
lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, n
special prin utilizarea previziunilor de afaceri.
CAPITOLUL III
Reguli de participare la procedura de atribuire

lo
r

SECIUNEA 1
Operatori economici

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

ar

ii

pe

rs

oa

ne

Art. 37. (1) Operatorii economici care, potrivit legislaiei


statului n care sunt stabilii, au dreptul s presteze o anumit
activitate inclus n obiectul concesiunii de lucrri sau de servicii
nu pot fi respini numai pe motiv c, n temeiul legislaiei statului
membru n care se atribuie contractul, sunt obligai s fie
persoane fizice sau persoane juridice.
(2) Persoanele juridice sau alte entiti constituite ntr-o alt
form de organizare prevzut de lege pot fi obligate s indice
n cadrul ofertelor/solicitrilor de participare numele i calificrile
profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu
executarea contractului n cauz.
Art. 38. n executarea contractelor de concesiune,
operatorii economici sunt inui s respecte obligaiile aplicabile
n domeniile mediului, social i al relaiilor de munc, stabilite
prin legislaia adoptat la nivelul Uniunii Europene, prin legislaia
naional, prin contracte colective sau prin tratatele, conveniile
i acordurile internaionale n aceste domenii.
Art. 39. Orice operator economic are dreptul de a participa
la procedura de atribuire n calitate de ofertant sau de candidat,
individual ori n comun cu ali operatori economici, inclusiv n
forme de asociere temporar constituite n scopul participrii la
procedura de atribuire, subcontractant propus sau ter
susintor, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 40. (1) Entitatea contractant nu are dreptul de a
impune operatorilor economici care particip n comun la
procedura de atribuire s adopte sau s constituie o anumit
form juridic pentru depunerea unei oferte/solicitri de
participare.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), entitatea
contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici
crora le-a fost atribuit contractul de concesiune s adopte sau
s constituie o anumit form juridic, cu condiia ca acest lucru
s fi fost menionat n anunul de concesionare i documentaia
de atribuire i n msura n care o astfel de modificare este
necesar pentru executarea n mod corespunztor a
contractului de concesiune.
(3) Entitatea contractant poate stabili prin documentaia de
atribuire, atunci cnd este necesar, modul n care operatorii
economici urmeaz s ndeplineasc cerinele referitoare la
situaia economic i financiar sau capacitatea tehnic i
profesional, precum i anumite condiii specifice privind
executarea contractului de concesiune, n cazul participrii n
comun la procedura de atribuire, cu condiia ca acest lucru s fie
justificat de motive obiective i proporionale.

rm

in

juridic, ea nsi controlat n acelai mod de ctre entitatea


contractant respectiv.
(3) Excepia prevzut la alin. (1) se aplic i atunci cnd o
persoan juridic controlat, care are calitatea de entitate
contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o
concesiune de lucrri sau o concesiune de servicii entitii
contractante care o controleaz sau unei alte persoane juridice
controlate de aceeai entitate contractant, cu condiia s nu
existe participare privat direct la capitalul persoanei juridice
creia i se atribuie concesiunea de lucrri sau concesiunea de
servicii, cu excepia participaiilor care nu ofer controlul sau
dreptul de veto, dar a cror existen este necesar potrivit
dispoziiilor legale, n conformitate cu tratatele, i care nu
exercit o influen determinant asupra persoanei juridice
controlate.
(4) Prezenta lege nu se aplic nici contractelor de
concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau
de drept public de ctre o entitate contractant n sensul art. 10
alin. (1) lit. a) care nu exercit asupra acelei persoane juridice un
control n sensul alin. (1), n cazul n care sunt ndeplinite,
cumulativ, urmtoarele condiii:
a) entitatea contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a)
exercit n comun cu alte entiti contractante asupra persoanei
juridice n cauz un control similar celui pe care l exercit
asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitile respectivei persoane
juridice sunt efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i
sunt ncredinate de ctre entitile contractante care o
controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de
aceleai entiti contractante;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei
juridice controlate, cu excepia participaiilor care nu ofer
controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este
necesar potrivit dispoziiilor legale, n conformitate cu tratatele,
i care nu exercit o influen determinant asupra persoanei
juridice controlate.
(5) n sensul alin. (4) lit. a), entitile contractante n sensul
art. 10 alin. (1) lit. a) exercit n comun controlul asupra unei
persoane juridice dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele
condiii:
a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt
compuse din reprezentani ai tuturor entitilor contractante
participante, aceeai persoan avnd dreptul de a reprezenta
mai multe sau toate entitile contractante participante;
b) entitile contractante sunt n msur s exercite n comun
o influen determinant asupra obiectivelor strategice i a
deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c) persoana juridic controlat nu urmrete interese
contrare celor ale entitilor contractante care o controleaz.
(6) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune
ncheiate exclusiv ntre dou sau mai multe entiti contractante
n sensul art. 10 alin. (1) lit. a), n cazul n care sunt ndeplinite,
cumulativ, urmtoarele condiii:
a) contractul instituie sau pune n aplicare o cooperare ntre
entitile contractante participante, cu scopul de a asigura faptul
c serviciile publice a cror realizare trebuie s o asigure sunt
prestate n vederea ndeplinirii unor obiective comune;
b) punerea n aplicare a cooperrii are la baz exclusiv
consideraii de interes public;
c) entitile contractante participante desfoar pe piaa
liber mai puin de 20% din activitile vizate de cooperare.
(7) Procentele prevzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) i
alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale
sau a unui indicator alternativ corespunztor bazat pe activitatea
desfurat, cum ar fi costurile suportate de persoana juridic
sau de entitatea contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a),

fo

10

SECIUNEA a 2-a
Confidenialitate

Art. 41. (1) Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale


prezentei legi sau dispoziiilor legale privind liberul acces la
informaiile de interes public ori ale altor acte normative care
reglementeaz activitatea autoritii contractante, entitatea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

SECIUNEA a 3-a

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 42. Pe parcursul desfurrii procedurii de atribuire,


entitile contractante au obligaia de a lua toate msurile
necesare pentru a preveni, identifica i remedia situaiile de
conflict de interese, n scopul evitrii denaturrii concurenei i
al asigurrii transparenei procedurii de atribuire i a
tratamentului egal al tuturor candidailor i ofertanilor.
Art. 43. n sensul prezentei legi, prin conflict de interese se
nelege orice situaie n care membrii personalului entitii
contractante care sunt implicai n desfurarea procedurii de
atribuire sau care pot influena rezultatul acesteia au, n mod direct
sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal,
care ar putea fi perceput ca element care compromite imparialitatea
sau independena lor n contextul procedurii de atribuire.
Art. 44. (1) Reprezint situaii potenial generatoare de
conflict de interese orice situaii care ar putea duce la apariia
unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi
urmtoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea n procesul de verificare/evaluare a
solicitrilor de participare/ofertelor a persoanelor care dein pri
sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani
propui ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani
propui;
b) participarea n procesul de verificare/evaluare a
solicitrilor de participare/ofertelor a unei persoane care este
so/soie, rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv cu
persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai,
teri susintori sau subcontractani propui;
c) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor
de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constat
sau cu privire la care exist indicii rezonabile c poate avea,
direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori
de alt natur sau se afl ntr-o alt situaie de natur s i
afecteze independena i imparialitatea pe parcursul procesului
de evaluare;
d) situaia n care ofertantul individual/ofertantul
asociat/candidatul/subcontractantul propus/terul susintor are
drept membri n cadrul consiliului de administraie/organului de
conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai
semnificativi persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la
gradul al doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu
persoane cu funcii de decizie n cadrul entitii contractante;
e) situaia n care ofertantul/candidatul a nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al
doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu persoane
cu funcii de decizie n cadrul entitii contractante.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), prin acionar sau
asociat semnificativ se nelege persoana care exercit drepturi
aferente unor aciuni care, cumulate, reprezint cel puin 10%

din capitalul social sau i confer deintorului cel puin 10% din
totalul drepturilor de vot n adunarea general.
Art. 45. Ofertantul declarat ctigtor cu care entitatea
contractant a ncheiat contractul de concesiune nu are dreptul
de a angaja sau de a ncheia orice alte nelegeri privind
prestarea de servicii, direct sau indirect, n scopul ndeplinirii
contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care
au fost implicate n procesul de verificare/evaluare al solicitrilor
de participare/ofertelor depuse n cadrul unei proceduri de
atribuire sau angajai/foti angajai ai entitii contractante cu
care aceasta a ncetat relaiile contractuale ulterior atribuirii
contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel
puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub sanciunea
rezoluiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.
Art. 46. (1) n cazul n care entitatea contractant identific
o situaie potenial generatoare de conflict de interese potrivit
prevederilor art. 43, aceasta ntreprinde demersurile necesare
pentru a stabili dac situaia respectiv reprezint o situaie de
conflict de interese i prezint candidatului/ofertantului aflat n
respectiva situaie o expunere a motivelor care, n opinia entitii
contractante, sunt de natur s genereze un conflict de interese.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), entitatea contractant solicit
candidatului/ofertantului transmiterea punctului su de vedere
cu privire la respectiva situaie.
(3) n cazul n care, n urma aplicrii dispoziiilor alin. (1)
i (2), autoritatea contractant stabilete c exist un conflict de
interese, entitatea contractant va adopta msurile necesare
pentru eliminarea circumstanelor care au generat conflictul de
interese, dispunnd msuri cum ar fi: nlocuirea persoanelor
responsabile cu evaluarea/verificarea ofertelor/solicitrilor de
participare, atunci cnd le este afectat imparialitatea, acolo
unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat
n relaie cu persoanele cu funcii de decizie din cadrul entitii
contractante.
Art. 47. Entitatea contractant are obligaia de a preciza
n documentele concesiunii numele persoanelor ce dein funcii
de decizie n cadrul entitii contractante.

fi
zi
ce

contractant are obligaia de a nu dezvlui informaiile transmise


de ctre operatorii economici, indicate de acetia ca fiind
confideniale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale i
elementele confideniale ale ofertelor.
(2) Dispoziiile alin. (1) nu afecteaz obligaiile entitii
contractante prevzute la art. 66 i art. 91 i nici publicarea
prilor din contractele de concesiune ncheiate fr caracter
confidenial, inclusiv a eventualelor modificri ulterioare.
(3) Entitatea contractant poate impune operatorilor
economici cerine care vizeaz protejarea caracterului
confidenial al informaiilor pe care aceasta le pune la dispoziie
pe durata ntregii proceduri de atribuire.

11

SECIUNEA a 4-a
Reguli aplicabile comunicrilor

Art. 48. (1) Cu excepia cazului n care utilizarea


mijloacelor electronice este obligatorie conform dispoziiilor
prezentei legi, orice comunicare, solicitare, informare, notificare
i altele asemenea sunt transmise prin unul dintre urmtoarele
mijloace de comunicare:
a) mijloace electronice;
b) pot sau fax;
c) comunicare verbal, inclusiv telefonic;
d) nmnare direct sub semntur.
(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie s fie
nediscriminatorii, disponibile cu caracter general i s nu
limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(3) n cazul utilizrii mijloacelor electronice de comunicare,
instrumentele i dispozitivele folosite, precum i caracteristicile
tehnice ale acestora trebuie s asigure interoperabilitatea cu
produsele de uz general n domeniul tehnologiei informaiei i
comunicaiilor.
(4) Comunicarea verbal, inclusiv telefonic, poate fi utilizat
pentru alte comunicri dect cele privind elementele eseniale
ale unei proceduri de atribuire, cu condiia consemnrii n scris
a principalelor elemente ale coninutului comunicrii verbale.
(5) n sensul dispoziiilor alin. (4), elementele eseniale ale
procedurii de atribuire includ documentele concesiunii,
solicitrile de participare i ofertele.
(6) Coninutul comunicrilor verbale cu ofertanii care ar
putea avea un impact semnificativ asupra coninutului i

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

CAPITOLUL IV
Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune
SECIUNEA 1

lo
r

Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

Art. 50. (1) Entitatea contractant atribuie contractul de


concesiune prin una dintre urmtoarele proceduri de atribuire:
a) licitaie deschis;
b) dialog competitiv.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), entitatea
contractant poate utiliza ca procedur de atribuire negocierea
fr publicare a unui anun de concesionare, potrivit prevederilor
art. 64 i art. 65.
(3) Pe parcursul procedurii de atribuire, entitatea
contractant nu furnizeaz, n mod discriminatoriu, informaii
care pot avantaja anumii candidai sau ofertani n raport cu
ceilali.
SECIUNEA a 2-a

in

Licitaia deschis

st

in

at

ex

cl

us

iv

Art. 51. (1) Licitaia deschis se iniiaz prin transmiterea


spre publicare a unui anun de concesionare, potrivit
prevederilor art. 63, prin care entitatea contractant solicit
operatorilor economici depunerea de oferte.
(2) Procedura de licitaie deschis se desfoar, de regul,
ntr-o singur etap.
(3) Entitatea contractant poate stabili prin anunul de
concesionare i documentaia de atribuire ca procedura de
licitaie deschis s se desfoare n dou etape, cu
respectarea prevederilor art. 5254:
a) prima etap depunerea ofertelor elaborate n
conformitate cu informaiile i cerinele prevzute n
documentaia de atribuire, nsoit de documentele care
demonstreaz ndeplinirea criteriilor de calificare i de selecie
stabilite de entitatea contractant;
b) etapa a doua negocieri n vederea mbuntirii
ofertelor admisibile i evaluarea ofertelor mbuntite, prin
aplicarea criteriilor de atribuire.
(4) n cazul n care alege s aplice procedura licitaiei
deschise cu etap de negociere, entitatea contractant
stabilete prin documentaia de atribuire elementele care pot
face obiectul negocierii.
(5) n cuprinsul documentaiei de atribuire entitatea
contractant definete obiectul concesiunii de lucrri sau al
concesiunii de servicii prin descrierea necesitilor autoritii
contractante i a caracteristicilor solicitate pentru lucrrile sau
serviciile care urmeaz a fi concesionate i stabilete criteriile de
atribuire, precum i modul de repartizare a riscurilor.
(6) n cadrul descrierii elementelor prevzute la alin. (5)
entitatea contractant stabilete care sunt cerinele minime pe
care ofertele trebuie s le ndeplineasc.
(7) Informaiile furnizate prin documentaia de atribuire
trebuie s fie suficient de precise, clare i complete pentru a

De

permite operatorilor economici s determine natura i obiectul


concesiunii de lucrri sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza
acestora s decid transmiterea unei oferte sau neparticiparea
la procedura de atribuire.
Art. 52. (1) Entitatea contractant are obligaia de a indica
n anunul de concesionare criteriile de calificare i, n cazul n
care se utilizeaz etapa de negociere, regulile aplicabile.
(2) n urma finalizrii primei etape, entitatea contractant
transmite simultan tuturor ofertanilor care au depus oferte
admisibile o invitaie de participare la etapa negocierii.
Art. 53. (1) Entitatea contractant negociaz n etapa
negocierii cu fiecare ofertant care a depus o ofert admisibil i
a fost invitat conform art. 52 alin. (2), n vederea mbuntirii
coninutului acestora.
(2) n cadrul negocierii, entitatea contractant i ofertanii pot
discuta oricare aspecte referitoare la concesiune, indicate n
documentaia de atribuire, cu excepia obiectului concesiunii,
criteriilor de atribuire i cerinelor minime, care nu se pot
modifica n cursul negocierii.
(3) Pe durata negocierii, entitatea contractant are obligaia
de a asigura respectarea principiului tratamentului egal i de a
nu furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea
crea unuia/unora dintre ofertani un avantaj n raport cu ceilali.
(4) Entitatea contractant are obligaia de a nu dezvlui
celorlali ofertani soluiile propuse sau alte informaii
confideniale comunicate de un ofertant care particip la
negociere, fr acordul acestuia, exprimat n scris, cu privire la
fiecare intenie de comunicare a anumitor informaii specifice.
Art. 54. (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii
anunului de concesionare spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene i data-limit de depunere a ofertelor, n cazul
n care procedura de licitaie deschis se desfoar ntr-o
singur etap, respectiv de depunere a ofertelor iniiale, n cazul
n care procedura se desfoar n dou etape, este de cel puin
30 de zile.
(2) Perioada cuprins ntre data transmiterii invitaiei de
participare la etapa negocierii i data-limit de depunere a
ofertelor mbuntite, n cazul n care procedura se desfoar
n dou etape, este de cel puin 22 de zile.
(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, n
cazul n care entitatea contractant accept ca depunerea
ofertelor s fie fcut prin mijloace electronice.

fi
zi
ce

evalurii ofertelor se consemneaz prin mijloace


corespunztoare, cum ar fi minute, nregistrri audio sau sinteze
ale principalelor elemente ale comunicrii verbale.
Art. 49. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
asigura protejarea integritii datelor i a confidenialitii
ofertelor/solicitrilor de participare n cadrul tuturor operaiunilor
de comunicare, transmitere i stocare a informaiilor.
(2) Entitatea contractant ia cunotin de coninutul ofertelor
i al solicitrilor de participare numai de la data stabilit pentru
deschiderea acestora.

SECIUNEA a 3-a
Dialogul competitiv

Art. 55. (1) Procedura de dialog competitiv se iniiaz prin


transmiterea spre publicare a unui anun de concesionare,
potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractant
solicit operatorilor economici depunerea de solicitri de
participare.
(2) n cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator
economic are dreptul de a depune o solicitare de participare,
urmnd ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de
calificare i de selecie stabilite de entitatea contractant prin
anunul de concesionare s aib dreptul de a participa la etapele
urmtoare.
Art. 56. (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii
anunului de concesionare spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene i data-limit de depunere a solicitrilor de
participare este de cel puin 30 de zile.
(2) Perioada cuprins ntre data transmiterii invitaiei de
participare la etapa a treia a procedurii de atribuire i data-limit
de depunere a ofertelor finale este de cel puin 22 de zile.
(3) Termenul de primire a solicitrilor de participare poate fi
redus cu 5 zile, n cazul n care entitatea contractant accept

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

confideniale comunicate de un candidat care particip la dialog,


fr acordul acestuia, exprimat n scris, cu privire la fiecare
intenie de comunicare a anumitor informaii specifice.
(5) Entitatea contractant are dreptul de a desfura dialogul
n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de soluii
care urmeaz s fie discutate n etapa dialogului.
(6) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (5) trebuie indicat de
entitatea contractant n cadrul anunului de concesionare i al
documentului descriptiv prevzut la art. 59 alin. (2).
(7) Entitatea contractant continu dialogul pn cnd este
n msur s identifice soluia/soluiile apt/apte s satisfac
necesitile sale.
(8) n urma finalizrii etapei dialogului, entitatea contractant
transmite simultan tuturor candidailor rmai n competiie o
invitaie de depunere a ofertelor finale, nsoit de
soluia/soluiile, n urma finalizrii etapei dialogului,
identificat/identificate n acord cu prevederile alin. (7).
Art. 61. (1) Ofertele finale cuprind toate elementele
solicitate i necesare entitii contractante pentru realizarea
obiectului concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii i
sunt elaborate pe baza soluiei sau soluiilor prezentate i
negociate cu candidatul respectiv n cursul etapei dialogului.
(2) Perioada acordat pentru elaborarea i depunerea ofertei
finale nu trebuie s fie mai mic dect perioada stabilit de
comun acord cu candidaii selectai pe parcursul derulrii etapei
dialogului.
(3) Entitatea contractant are dreptul de a solicita clarificri,
precizri i mbuntiri ale ofertelor finale.
(4) Clarificrile, precizrile i mbuntirile prevzute la
alin. (3), precum i orice informaii suplimentare transmise de
ofertant nu pot s conduc la modificarea elementelor eseniale
ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesitilor i cerinelor
stabilite n anunul de concesionare i/sau documentul descriptiv
prevzut la art. 59 alin. (2), n cazul n care modificarea acestor
elemente, necesiti i cerine este susceptibil a denatura
concurena sau a avea un efect discriminatoriu.
(5) Entitatea contractant evalueaz ofertele primite pe baza
criteriilor de atribuire stabilite prin anunul de concesionare
i/sau n documentul descriptiv prevzut la art. 59 alin. (2).

fo

in

ca depunerea solicitrilor de participare s fie fcut prin


mijloace electronice.
Art. 57. Procedura de dialog competitiv se desfoar n
trei etape:
a) prima etap depunerea solicitrilor de participare i
selectarea candidailor, prin aplicarea criteriilor de calificare i
de selecie prevzute n documentaia de atribuire;
b) etapa a doua dialogul cu candidaii selectai, n vederea
identificrii soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor
entitii contractante pe baza creia/crora se vor depune
ofertele finale;
c) etapa a treia depunerea ofertelor finale de ctre
candidaii rmai n urma etapei de dialog i evaluarea acestora,
prin aplicarea criteriilor de atribuire.
Art. 58. (1) Entitatea contractant are obligaia de a indica
n anunul de concesionare criteriile de calificare i de selecie
i regulile aplicabile, numrul minim de candidai pe care
intenioneaz s i invite n etapa a doua i, dac este cazul,
numrul maxim al acestora.
(2) Numrul minim de candidai indicat n anunul de
concesionare trebuie s fie suficient pentru a asigura o
concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic de 3.
(3) Atunci cnd selecteaz candidaii pentru etapele
urmtoare, entitatea contractant are obligaia de a aplica numai
criteriile de selecie i calificare prevzute n anunul de
concesionare, care trebuie s fie obiective i nediscriminatorii.
Art. 59. (1) n urma finalizrii primei etape, entitatea
contractant transmite simultan tuturor candidailor selectai o
invitaie de participare la etapa a doua.
(2) Entitatea contractant are obligaia de a transmite
invitaia de participare nsoit de un exemplar al documentaiei
de atribuire, care va include i un document descriptiv.
(3) Documentul descriptiv prevzut la alin. (2) conine detalii
referitoare la necesitile i cerinele entitii contractante,
criteriile de atribuire alese, modul de repartizare a riscurilor,
termenul orientativ pentru desfurarea procedurii de atribuire,
precum i, dac este cazul, primele care vor fi acordate
participanilor la dialog.
(4) Entitatea contractant are obligaia de a invita n etapa a
doua un numr de candidai cel puin egal cu numrul minim de
candidai indicat n anunul de concesionare, conform
dispoziiilor art. 58 alin. (2).
(5) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc
criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul
minim indicat n anunul de concesionare, conform dispoziiilor
art. 58 alin. (2), entitatea contractant are dreptul de a continua
procedura de atribuire numai cu acei candidai care ndeplinesc
cerinele solicitate sau de a anula procedura.
(6) Entitatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa
a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de
participare n prima etap sau nu a ndeplinit criteriile de
calificare i de selecie solicitate.
Art. 60. (1) Entitatea contractant desfoar etapa
dialogului cu fiecare candidat selectat n parte, n scopul
identificrii i definirii celor mai bune mijloace pentru
satisfacerea necesitilor sale.
(2) n cadrul dialogului, entitatea contractant i candidaii
selectai pot discuta toate aspectele referitoare la concesiune,
indicate n documentaia de atribuire, cu excepia obiectului
concesiunii, criteriilor de atribuire i a cerinelor minime, care nu
se pot modifica n cursul dialogului.
(3) Pe durata dialogului, entitatea contractant are obligaia
de a asigura respectarea principiului tratamentului egal i de a
nu furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea
crea unuia/unora dintre candidai un avantaj n raport cu ceilali.
(4) Entitatea contractant are obligaia de a nu dezvlui
celorlali candidai soluiile propuse sau alte informaii

13

SECIUNEA a 4-a
Reguli de publicitate i transparen

Art. 62. Entitatea contractant are obligaia de a asigura


transparena procedurii de atribuire a contractelor de
concesiune prin publicarea, n conformitate cu dispoziiile
prezentei legi, a anunurilor de concesionare, anunurilor de
intenie i a anunurilor de atribuire.
Art. 63. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare un anun de concesionare atunci cnd
iniiaz una dintre procedurile reglementate de prezenta lege,
respectiv licitaia deschis sau dialogul competitiv.
(2) Entitatea contractant are obligaia de a transmite spre
publicare un anun de intenie atunci cnd iniiaz procedura de
atribuire a unui contract de concesiune de servicii sociale sau
alte servicii specifice prevzute n anexa nr. 3.
Art. 64. (1) Prin excepie de la prevederile art. 63 alin. (1),
entitile contractante nu au obligaia de a publica un anun de
concesionare dac lucrrile/serviciile respective pot fi furnizate
numai de ctre un anumit operator economic, pentru unul dintre
urmtoarele motive:
a) scopul concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii
este crearea sau achiziionarea unei opere de art sau a unei
reprezentaii artistice unice;
b) concurena lipsete din motive tehnice;
c) existena unui drept exclusiv;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

deosebit de sensibile a informaiilor comerciale, care necesit


un nivel extrem de ridicat de protecie, anunul de concesionare
prevede c documentele concesiunii n cauz vor fi transmise
prin alte mijloace dect cele electronice i c se prelungete
termenul de primire a ofertelor.
(4) n cadrul procedurii de licitaie deschis n dou etape n
sensul art. 51 alin. (3) i al procedurii de dialog competitiv,
entitatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de
participare la etapa a doua a procedurii tuturor
ofertanilor/candidailor selectai, simultan i n scris.
(5) Invitaia de participare prevzut la alin. (4) include o
referin la adresa electronic la care documentele concesiunii
au fost puse la dispoziia operatorilor economici prin mijloace
electronice.
(6) n cazul n care, pentru unul dintre motivele prevzute la
alin. (3), entitatea contractant nu a putut asigura, prin mijloace
electronice, accesul direct, complet, nerestricionat i gratuit la
anumite documente ale concesiunii, iar acestea nu au fost puse
la dispoziie ntr-un alt mod, entitatea contractant ataeaz
documentele concesiunii la invitaia de participare prevzut la
alin. (4).
(7) n cazul prevzut la alin. (3), autoritatea contractant are
obligaia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau
solicitrilor de participare cu 5 zile.
(8) n msura n care solicitrile de clarificri sau de informaii
suplimentare privind documentele concesiunii au fost adresate
n timp util, rspunsul entitii contractante la acestea trebuie s
fie transmis cu cel puin 6 zile nainte de termenul stabilit pentru
primirea ofertelor/solicitrilor de participare.

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

d) protecia unor drepturi de proprietate intelectual i a altor


drepturi exclusive, altele dect cele definite la art. 5 alin. (1) lit. o).
(2) Motivele prevzute la alin. (1) lit. b)d) se aplic doar n
cazul n care nu exist o soluie alternativ sau nlocuitoare
rezonabil, iar absena concurenei nu este rezultatul unei
restrngeri artificiale a parametrilor concesiunii de lucrri sau ai
concesiunii de servicii.
Art. 65. Prin excepie de la prevederile art. 63 alin. (1),
entitile contractante nu au obligaia de a publica un nou anun
de concesionare dac, n cadrul unei proceduri de atribuire
iniiale, prevzute n prezenta lege, nu a fost depus nicio
ofert/solicitare de participare sau au fost depuse numai
oferte/solicitri de participare neconforme, cu condiia s nu se
modifice n mod substanial condiiile iniiale ale concesiunii de
lucrri sau ale concesiunii de servicii i, dac la solicitarea
Comisiei Europene, s-a transmis un raport n acest sens.
Art. 66. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare un anun de atribuire n termen de cel
mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrri sau
a unei concesiuni de servicii.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), entitatea
contractant are dreptul de a grupa trimestrial anunurile de
atribuire n cazul contractelor de concesiune de servicii sociale
i alte servicii specifice prevzute n anexa nr. 3 i are obligaia
de a transmite spre publicare anunurile de atribuire astfel
grupate, n termen de 48 de zile de la ncheierea fiecrui
trimestru.
Art. 67. Anunurile de concesionare i anunurile de
atribuire a concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii,
inclusiv anunurile corespunztoare tip erat, se transmit spre
publicare de ctre entitatea contractant prin mijloace
electronice, n condiiile prevzute prin normele metodologice
de aplicare a prevederilor prezentei legi, i se public n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor-standard
stabilite de Comisia European n temeiul dispoziiilor art. 33 din
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului.
Art. 68. (1) Anunurile de concesionare i anunurile de
atribuire a concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii nu
pot fi publicate la nivel naional nainte de data publicrii
acestora n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), publicarea la nivel
naional a anunurilor de concesionare i a anunurilor de
atribuire a concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii
este permis atunci cnd entitatea contractant nu a fost
notificat de ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene cu
privire la publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a
anunurilor transmise spre publicare, n termen de 48 de ore de
la confirmarea primirii de ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii
Europene a anunului transmis spre publicare.
Art. 69. Anunurile de concesionare i anunurile de
atribuire a concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii
publicate la nivel naional nu trebuie s conin alte informaii
fa de cele existente n anunurile corespunztoare publicate
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i trebuie s menioneze
data transmiterii ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii
Europene.
Art. 70. (1) Entitile contractante asigur prin mijloace
electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet,
nerestricionat i gratuit al operatorilor economici la documentele
concesiunii, ncepnd cu data publicrii anunului de
concesionare.
(2) n cuprinsul anunului de concesionare se specific
adresa de internet la care sunt disponibile documentele
concesiunii.
(3) n cazuri justificate n mod obiectiv, n care entitatea
contractant nu poate asigura accesul direct, complet,
nerestricionat i gratuit la anumite documente ale concesiunii,
din motive tehnice sau datorit securitii excepionale ori naturii

fo

14

SECIUNEA a 5-a
Elaborarea documentaiei de atribuire

1. Garanii procedurale
Art. 71. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
elabora documentaia de atribuire care conine toate informaiile
necesare pentru a asigura ofertanilor/candidailor o informare
complet, corect i precis cu privire la cerinele concesiunii
de lucrri sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului,
repartizarea riscurilor i modul de desfurare a procedurii de
atribuire.
(2) n sensul alin. (1), entitatea contractant furnizeaz:
a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrri sau al
concesiunii de servicii i a cerinelor de calificare i de selecie
n anunul de concesionare;
b) o descriere a criteriilor de atribuire i, dup caz, a
cerinelor minime care trebuie ndeplinite, precum i un termen
orientativ de finalizare a procedurii de atribuire n anunul de
concesionare, n documentaia de atribuire i/sau n alte
documente ale concesiunii.
(3) Entitatea contractant comunic tuturor operatorilor
economici orice modificare a elementelor prevzute n anunul
de concesionare. De asemenea, entitatea contractant
comunic tuturor candidailor modul de organizare a procedurii
de atribuire i termenul orientativ de finalizare, precum i orice
modificare intervenit n unul dintre documentele concesiunii.
(4) Autoritatea contractant asigur nregistrarea adecvat
asupra etapelor procedurii, utiliznd mijloacele pe care le
consider adecvate, cu respectarea dispoziiilor art. 41 alin (1).
Art. 72. (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza
criteriilor de atribuire stabilite de entitatea contractant potrivit
prevederilor art. 86, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele
condiii:
a) oferta respect cerinele minime stabilite prin
documentaia de atribuire de entitatea contractant;
b) ofertantul respect criteriile de calificare i selecie
prevzute la art. 75;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

economic are obligaia de a dovedi entitii contractante c a


luat toate msurile necesare pentru a avea acces n orice
moment la resursele necesare, prezentnd un angajament n
acest sens din partea terului/terilor susintor/susintori.
(3) n cazul n care un operator economic demonstreaz
ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia financiar invocnd
susinerea unui ter, entitatea contractant poate solicita ca
operatorul economic i terul susintor s rspund n mod
solidar pentru executarea contractului de concesiune.
(4) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerine standard n
legtur cu modalitile de ndeplinire a criteriilor referitoare la
situaia economic i financiar i capacitatea tehnic i
profesional prin susinere acordat de unul sau mai muli teri.
Art. 77. (1) n cazul n care mai muli operatori economici
particip n comun la procedura de atribuire, ndeplinirea
criteriilor privind capacitatea tehnic i profesional se
demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului, iar entitatea contractant poate solicita ca
acetia s rspund, n mod solidar, pentru executarea
contractului de concesiune.
(2) n cazul n care mai muli operatori economici particip n
comun la procedura de atribuire, acetia pot beneficia de
susinerea unui ter n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor
referitoare la situaia economic i financiar i/sau capacitatea
tehnic i profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 78. (1) Entitatea contractant verific dac terul/terii
care asigur susinerea n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor
referitoare la situaia economic i financiar ori a celor privind
capacitatea tehnic i/sau profesional ndeplinete/ndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea, precum i dac nu se
ncadreaz n motivele de excludere prevzute la art. 7981.
(2) Dac terul se ncadreaz n motivele de excludere
prevzute la art. 7981, entitatea contractant solicit, o
singur dat, ca operatorul economic s nlocuiasc terul
susintor.
4. Motive de excludere
Art. 79. (1) Entitile contractante menionate la art. 10
alin. (1) lit. a) exclud de la participarea la o procedur de
atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, n
urma analizei informaiilor i documentelor prezentate de
acesta, sau despre care au luat cunotin n orice alt mod c
a fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane
judectoreti pentru comiterea uneia dintre urmtoarele infraciuni:
a) constituirea unui grup infracional organizat, prevzut de
art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile
corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care
respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infraciuni de corupie, prevzute de art. 289294 din
Legea nr. 286/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i
infraciuni asimilate infraciunilor de corupie prevzute de
art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile
i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare
ale legislaiei penale a statului n care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene, prevzute de art. 181185 din Legea nr. 78/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile
corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care
respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevzute de art. 3235, art. 37 i 38
din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea
terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de
dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a statului n
care respectivul operator economic a fost condamnat;

fo

in

c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de


atribuire, potrivit prevederilor art. 7981 i sub rezerva celor
prevzute la art. 84.
(2) Cerinele minime prevzute la alin. (1) lit. a) cuprind
condiii i caracteristici, n special, tehnice, fizice, funcionale i
juridice, pe care orice ofert trebuie s le ndeplineasc sau pe
care ofertantul trebuie s le dein.
2. Cerine tehnice i funcionale
Art. 73. (1) Cerinele tehnice i funcionale sunt stabilite
prin documentaia de atribuire i definesc caracteristicile
necesare ale lucrrilor/serviciilor care fac obiectul concesiunii.
(2) Cerinele prevzute la alin. (1) pot, de asemenea, s
vizeze procesul specific de producie sau de furnizare a
lucrrilor/serviciilor solicitate, cu condiia s fie legate de obiectul
concesiunii i proporionale cu valoarea i obiectivele acesteia.
(3) Modalitile de definire a cerinelor tehnice i funcionale
se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei legi.
Art. 74. (1) Entitatea contractant nu poate face trimitere,
prin cerinele tehnice i funcionale, la un anumit productor,
origine sau procedeu care caracterizeaz produsele sau
serviciile furnizate.
(2) Cerinele tehnice i funcionale nu pot face trimitere la o
marc, un brevet, tip sau o producie specific, care ar avea ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici
sau a anumitor produse.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i (2), o astfel de
trimitere este autorizat, cu titlu excepional, n cazul n care nu
este posibil o descriere suficient de exact i de inteligibil a
obiectului concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii i
cu condiia ca meniunea s fie nsoit de sintagma sau
echivalent.
(4) Entitatea contractant nu poate respinge o ofert pe
motiv c lucrrile i serviciile oferite nu sunt conforme cu
cerinele tehnice i funcionale la care se face trimitere, dac
ofertantul dovedete n oferta sa, prin orice mijloace adecvate,
c soluiile pe care le-a propus ndeplinesc ntr-un mod
echivalent cerinele tehnice i funcionale.
3. Criterii de calificare i selecie
Art. 75. (1) Entitatea contractant are dreptul de a aplica
n cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare i
selecie nediscriminatorii i proporionale cu obiectul concesiunii
de lucrri sau al concesiunii de servicii, referitoare la:
a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului.
(2) Entitatea contractant verific ndeplinirea criteriilor de
calificare i de selecie pe baza declaraiilor pe propria
rspundere, precum i pe baza documentelor care trebuie
prezentate ca dovad, n conformitate cu cele menionate n
anunul de concesionare.
(3) Criteriile de calificare i de selecie trebuie s aib
legtur i s fie proporionale cu nevoia de a asigura
capacitatea concesionarului de a executa contractul de
concesiune, lund n considerare obiectul concesiunii de lucrri
sau al concesiunii de servicii i scopul de a asigura o concuren
real.
Art. 76. (1) Operatorul economic are dreptul, dac este
cazul i n legtur cu un anumit contract de concesiune, s
recurg la susinerea unui/unor ter/teri n ceea ce privete
ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i
financiar i/sau a criteriilor privind capacitatea tehnic i
profesional, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre
operatorul economic i terul/terii respectiv/respectivi.
(2) n cazul n care operatorul economic i demonstreaz
situaia economic i financiar i/sau capacitatea tehnic i
profesional invocnd i susinerea acordat de ctre unul sau
mai muli teri, potrivit prevederilor alin. (1), atunci operatorul

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

Art. 81. (1) Entitile contractante exclud din procedura de


atribuire a contractului de concesiune orice operator economic
care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) a nclcat obligaiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea
contractant poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de
prob adecvat, cum ar fi decizii ale autoritilor competente prin
care se constat nclcarea acestor obligaii;
b) mpotriva operatorului economic s-a deschis procedura de
insolven, potrivit dispoziiilor legale, cu excepia situaiei n
care operatorul economic se afl n reorganizare judiciar;
c) a comis o abatere profesional grav, care i pune n
discuie integritatea, iar entitatea contractant poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instane judectoreti sau a unei autoriti administrative;
d) entitatea contractant are suficiente indicii plauzibile
pentru a considera c operatorul economic a ncheiat cu ali
operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea
concurenei n cadrul sau n legtur cu procedura n cauz;
e) se afl ntr-un conflict de interese n cadrul sau n legtur
cu procedura n cauz, iar aceast situaie nu poate fi remediat
n mod efectiv prin alte msuri mai puin severe;
f) operatorul economic i-a nclcat n mod grav sau repetat
obligaiile principale ce i reveneau n cadrul unui contract de
concesiune sau contract anterior ncheiat cu o entitate
contractant, iar aceste nclcri au dus la ncetarea anticipat
a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanciuni comparabile;
g) operatorul economic s-a fcut vinovat de declaraii false n
coninutul informaiilor transmise la solicitarea entitii
contractante, n scopul verificrii absenei motivelor de
excludere sau al ndeplinirii criteriilor de calificare i de selecie,
nu a prezentat aceste informaii sau nu este n msur s
prezinte documentele justificative solicitate;
h) operatorul economic a ncercat s influeneze n mod
nelegal procesul decizional al entitii contractante, s obin
informaii confideniale care i-ar putea conferi avantaje
nejustificate n cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de
lucrri sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijen
informaii eronate care pot avea o influen semnificativ asupra
deciziilor entitii contractante privind excluderea din procedura
de atribuire a respectivului operator economic, selectarea
acestuia sau atribuirea contractului de concesiune ctre
respectivul operator economic;
i) au comis n conduita lor profesional greeli grave
demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractant le
poate justifica, inclusiv ale instanelor judectoreti, ale Bncii
Europene de Investiii i ale organizaiilor internaionale.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) lit. b), entitatea
contractant nu exclude din procedura de atribuire un operator
economic mpotriva cruia s-a deschis procedura general de
insolven atunci cnd, pe baza informaiilor i/sau
documentelor prezentate de operatorul economic, stabilete c
acesta are capacitatea de a executa contractul de concesiune.
Aceasta presupune c respectivul operator economic fie se afl
n faza de observaie i a adoptat msurile necesare pentru a
ntocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea,
de o manier sustenabil, a activitii curente, fie este n cadrul
procesului de reorganizare judiciar i respect integral graficul
de implementare a planului de reorganizare aprobat de instan.
(3) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin abatere
profesional grav se nelege orice abatere comis de
operatorul economic care afecteaz reputaia profesional a
acestuia, cum ar fi nclcri ale regulilor de concuren de tip
cartel, care vizeaz trucarea licitaiilor sau nclcri ale
drepturilor de proprietate intelectual, svrit cu intenie sau
din culp grav.
(4) Dispoziiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile i n situaia n
care operatorul economic sau una dintre persoanele prevzute

rm

in

e) splarea banilor, prevzut de art. 29 din Legea


nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare, sau finanarea terorismului, prevzut de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevzute
de art. 209217 din Legea nr. 286/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale
legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic
a fost condamnat;
g) fraud, n sensul art. 1 din Convenia privind protejarea
intereselor financiare ale Comunitilor Europene combaterea
fraudei.
(2) Obligaia de a exclude din procedura de atribuire un
operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplic i n
cazul n care persoana condamnat printr-o hotrre definitiv
este membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere
de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia.
(3) Entitile contractante, altele dect cele prevzute la
art. 10 alin. (1) lit. a), pot exclude de la participarea la o procedur
de atribuire un operator economic, n cazul n care acestea au
cunotin de faptul c operatorul economic respectiv a fcut
obiectul unei condamnri pronunate printr-o hotrre definitiv,
pentru unul dintre motivele enumerate la alin. (1).
Art. 80. (1) Entitile contractante prevzute la art. 10
alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator
economic despre care au cunotin c i-a nclcat obligaiile
privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuiilor la bugetul
general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotrre
judectoreasc sau o decizie administrativ avnd caracter
definitiv i obligatoriu n conformitate cu legea statului n care
respectivul operator economic este nfiinat.
(2) Entitile contractante prevzute la art. 10 alin. (1) lit. a)
exclud din procedura de atribuire un operator economic n cazul
n care pot demonstra prin orice mijloace adecvate c
respectivul operator economic i-a nclcat obligaiile privind
plata impozitelor, a taxelor sau a contribuiilor la bugetul general
consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de
atribuire dac, anterior deciziei de excludere, i ndeplinete
obligaiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contribuiilor
datorate la bugetul general consolidat ori prin alte modaliti de
stingere a acestora sau beneficiaz, n condiiile legii, de
ealonarea acestora ori de alte faciliti n vederea plii
acestora, inclusiv, dup caz, a eventualelor dobnzi ori penaliti
de ntrziere acumulate sau a amenzilor.
(4) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) i (2) i ale art. 79,
n cazuri excepionale, entitile contractante prevzute la art. 10
alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de
atribuire un operator economic care se afl n una dintre
situaiile prevzute la alin. (1) i (2) i la art. 79, pentru motive
imperative de interes general, precum sntatea public sau
protecia mediului.
(5) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) i (2), un operator
economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cnd
cuantumul impozitelor, al taxelor i al contribuiilor la bugetul
general consolidat datorate i restante ndeplinete una dintre
urmtoarele condiii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei i mai mic de 5% din totalul
impozitelor, taxelor i contribuiilor datorate de ctre operatorul
economic la cea mai recent dat scadent a acestora.

fo

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

contractant are obligaia de a accepta o declaraie pe propria


rspundere sau, dac n ara respectiv nu exist prevederi
legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, o
declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti
administrative sau judiciare ori a unei asociaii profesionale care
are competene n acest sens.
Art. 83. Entitile contractante prevzute la art. 10 alin. (1)
lit. a) au dreptul s exclud un operator economic n orice
moment al procedurii de atribuire n care iau cunotin c
operatorul economic se afl, avnd n vedere aciunile sau
inaciunile svrite nainte sau n cursul procedurii, n una
dintre situaiile prevzute la art. 79, art. 80 alin. (1) i (2), de
natur s atrag excluderea din procedura de atribuire.
Art. 84. (1) Orice operator economic aflat n oricare dintre
situaiile prevzute la art. 79 i art. 81, care atrag excluderea din
procedura de atribuire, poate furniza dovezi care s arate c
msurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-i demonstra
n mod concret credibilitatea, prin raportare la motivele de
excludere.
(2) n cazul n care entitatea contractant consider dovezile
prezentate de operatorul economic potrivit prevederilor alin. (1)
ca fiind suficiente pentru demonstrarea n concret a credibilitii,
entitatea contractant nu exclude operatorul economic din
procedura de atribuire.
(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat n oricare
dintre situaiile prevzute la art. 79 i art. 81 le poate furniza
entitii contractante, n sensul prevederilor alin. (1), se refer
la efectuarea de ctre operatorul economic a plii sau la
asumarea de ctre operatorul economic a obligaiei de plat a
despgubirilor n ceea ce privete eventualele prejudicii cauzate
printr-o infraciune sau printr-o alt fapt ilicit, clarificarea de
ctre operatorul economic, n mod complet, a faptelor i a
mprejurrilor n care a fost comis infraciunea sau fapta ilicit,
prin cooperarea activ cu autoritile care efectueaz
investigaia, precum i la adoptarea de ctre operatorul
economic a unor msuri concrete i adecvate la nivel tehnic,
organizaional i n materie de personal, cum ar fi: eliminarea
legturilor cu persoanele i organizaiile implicate n
comportamentul necorespunztor, msuri de reorganizare a
personalului, implementarea unor sisteme de control i
raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea
respectrii dispoziiilor legale i a altor norme sau adoptarea
unor reguli interne privind rspunderea i plata despgubirilor,
pentru a preveni svrirea unor noi infraciuni sau a unor alte
fapte ilicite.
(4) n cazul n care operatorului economic i-a fost aplicat,
prin hotrre definitiv a unei instane de judecat, msura
interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract
de achiziie public sau sectorial ori a unui contract de
concesiune, care produce efecte n Romnia, prevederile
alin. (1)(3) nu sunt aplicabile pe toat perioada de excludere
stabilit prin respectiva hotrre.
(5) n cazul n care operatorului economic nu i-a fost aplicat,
prin hotrre definitiv a unei instane de judecat, msura
interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract
de achiziie public sau sectorial ori a unui contract de
concesiune pentru o anumit perioad, situaiile de excludere
prevzute la art. 79 i art. 81 nu se aplic:
a) dac n cazul faptelor prevzute la art. 79 a expirat o
perioad de 5 ani de la data rmnerii definitive a hotrrii de
condamnare;
b) dac n cazul situaiilor, faptelor sau evenimentelor
prevzute la art. 81 a expirat o perioad de 3 ani de la data la
care s-a produs situaia, fapta sau evenimentul relevant.

fo

in

la art. 79 alin. (2) este supus unei proceduri judiciare de


investigaie n legtur cu svrirea uneia/unora dintre faptele
prevzute la art. 79 alin. (1).
(5) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), se consider c
autoritatea contractant are suficiente indicii plauzibile pentru a
considera c operatorul economic a ncheiat cu ali operatori
economici acorduri care vizeaz denaturarea concurenei n
cadrul sau n legtur cu procedura n cauz n urmtoarele
situaii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitrile de participare transmise de 2 sau
mai muli operatori economici participani la procedura de
atribuire prezint asemnri semnificative din punctul de vedere
al coninutului documentelor nestandardizate, potrivit
documentaiei de atribuire;
b) n cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor
operatori economici participani la procedura de atribuire se
regsesc aceleai persoane sau persoane care sunt so/soie,
rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv ori care au interese
comune de natur personal, financiar sau economic ori de
orice alt natur.
(6) nainte de excluderea unui operator economic potrivit
prevederilor alin. (1) lit. d), entitatea contractant solicit n scris
Consiliului Concurenei punctul de vedere cu privire la indiciile
identificate care vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau
n legtur cu procedura de atribuire n cauz.
(7) Entitatea contractant are obligaia furnizrii tuturor
informaiilor solicitate de Consiliul Concurenei, n vederea
formulrii punctului de vedere, conform dispoziiilor alin. (6).
(8) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. f), se consider nclcri
grave ale obligaiilor contractuale, cu titlu exemplificativ,
neexecutarea obligaiilor privind livrarea produselor sau
serviciilor, livrarea unor produse sau servicii care prezint
neconformiti majore, care le fac improprii utilizrii, conform
destinaiei avute n vedere de entitatea contractant sau un
comportament necorespunztor, care creeaz ndoieli serioase
cu privire la credibilitatea operatorului economic.
(9) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi se stabilete modalitatea de constituire a unei
baze de date cu operatorii economici care se afl ori s-au aflat
n oricare dintre situaiile prevzute la alin. (1) lit. a), lit. c), lit. f)
i lit. i), list valabil timp de 5 ani, dac prin decizia unei instane
judectoreti nu se anuleaz nscrierea. Lista se public pe
site-ul ANAP i se actualizeaz lunar.
Art. 82. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
accepta ca fiind suficient i relevant pentru demonstrarea
faptului c ofertantul/candidatul nu se ncadreaz n una dintre
situaiile prevzute la art. 7981 orice document considerat
edificator din acest punct de vedere n ara de origine sau n ara
n care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate,
caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de
autoriti competente din ara respectiv.
(2) n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete
existena sau inexistena unei situaii de excludere, entitatea
contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de
la autoritile competente strine prevzute la alin. (1).
(3) n ceea ce privete situaiile prevzute la art. 81, n
conformitate cu legislaia intern a statului n care sunt stabilii
candidaii/ofertanii, solicitrile prevzute la alin. (2) se refer la
persoane fizice i persoane juridice, inclusiv, dup caz, la
directori de companii sau la orice persoan cu putere de
reprezentare, de decizie ori de control n ceea ce privete
candidatul sau ofertantul.
(4) n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este
stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura
celor prevzute la alin. (1) sau respectivele documente nu
vizeaz toate situaiile prevzute la art. 7981, entitatea

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


SECIUNEA a 6-a

emite o nou invitaie de a prezenta oferte, cu respectarea


termenelor minime prevzute de prezenta lege.

Termene de primire a solicitrilor de participare i a ofertelor


pentru concesiunea de lucrri sau concesiunea de servicii

SECIUNEA a 8-a

Art. 85. (1) Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor


prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie
asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a
anunurilor de concesiune de lucrri sau de concesiune de
servicii i, pe de alt parte, data-limit pentru depunerea
ofertelor/solicitrilor de participare, entitatea contractant are
obligaia de a stabili perioada respectiv n funcie de
complexitatea contractului de concesiune i de cerinele
specifice, astfel nct operatorii economici interesai s
beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru
elaborarea ofertelor/solicitrilor de participare i pentru
pregtirea documentelor de calificare i de selecie care sunt
solicitate prin documentaia de atribuire.
(2) n situaia n care ofertele/solicitrile de participare nu pot
fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentului sau dup
consultarea la faa locului a unor documente suplimentare pe
care se bazeaz documentele concesiunii, perioada stabilit de
entitatea contractant pentru depunerea ofertelor/solicitrilor de
participare este mai mare dect perioada minim prevzut de
prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizat i este
stabilit astfel nct operatorii economici interesai s aib
posibilitatea real i efectiv de a obine toate informaiile
necesare
pentru
pregtirea
corespunztoare
a
ofertelor/solicitrilor de participare.

Finalizarea procedurii de atribuire

Criterii de atribuire

st

in

at

ex

cl

us

iv

fi
zi
ce

lo
r

ne

oa

rs

pe

ii

ar

in

Art. 86. (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza


criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic, stabilit n baza unor criterii obiective care
garanteaz evaluarea ofertelor n condiii de concuren real.
(2) n sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie s aib
legtur direct cu obiectul concesiunii de lucrri sau al
concesiunii de servicii i se pot referi la oricare dintre
urmtoarele:
a) gradul de preluare a unor riscuri de ctre concesionar;
b) nivelul plilor actualizate efectuate de ctre entitatea
contractant;
c) nivelul tarifelor de utilizare;
d) modalitatea de execuie a lucrrilor/prestare a serviciilor
bazat pe indicatori de performan de ordin calitativ, tehnic,
funcional, financiar etc.;
e) modul de asigurare a proteciei mediului;
f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;
g) nivelul redevenei;
h) durata concesiunii;
i) inovarea.
(3) Entitatea contractant poate utiliza criteriile prevzute la
alin. (2) i n mod combinat, n funcie de obiectul concesiunii i
n msura n care respectivele criterii sunt compatibile.
(4) Criteriile de atribuire sunt enumerate n cuprinsul
documentelor prevzute la art. 71 alin. (2) lit. b), n ordinea
descresctoare a importanei lor, fiind nsoite de cerine care
s permit verificarea efectiv a informaiilor furnizate de
ofertani.
Art. 87. (1) n cazul n care entitatea contractant primete
o ofert care propune o soluie inovatoare cu un nivel
excepional de performan funcional, care nu ar fi putut fi
prevzut de ctre o entitate contractant diligent, aceasta
poate, n mod excepional, s modifice ordinea criteriilor de
atribuire, pentru a ine seama de soluia inovatoare respectiv.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), entitatea contractant
comunic tuturor ofertanilor modificarea ordinii importanei i

fo

rm

SECIUNEA a 7-a

De

Art. 88. Procedura de atribuire se finalizeaz prin:


a) semnarea contractului de concesiune; sau
b) anularea procedurii de atribuire.
Art. 89. (1) Entitatea contractant are obligaia de a anula
procedura de atribuire a contractului de concesiune n
urmtoarele cazuri:
a) nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare sau
nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare admisibil;
b) au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate
din cauza modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice
i/ori financiare;
c) nclcri ale prevederilor legale afecteaz procedura de
atribuire sau dac este imposibil ncheierea contractului;
d) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau
instana de judecat dispune modificarea/eliminarea oricror
specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente
emise n legtur cu procedura de atribuire, iar autoritatea
contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri de
remediere, fr ca acestea s afecteze principiile prevzute la
art. 2 alin. (2);
e) contractul nu poate fi ncheiat cu ofertantul a crui ofert
a fost stabilit ctigtoare din cauza faptului c ofertantul n
cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea
fortuit de a executa contractul i nu exist o ofert conform
clasat pe locul al doilea;
f) apar circumstane care fac necesar atribuirea unui alt tip
de contract cruia i este aplicabil un alt regim juridic dect cel
aplicabil potrivit prevederilor prezentei legi;
g) valoarea concesiunii de lucrri sau a concesiunii de
servicii la momentul atribuirii contractului depete cu mai mult
de 20% valoarea estimat la momentul iniierii concesiunii, fapt
ce ar atrage necesitatea organizrii unei proceduri de atribuire
potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin nclcri ale
prevederilor legale se nelege situaia n care pe parcursul
procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni, iar
entitatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta
msuri corective fr ca acestea s conduc la nclcarea
principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
Art. 90. Entitatea contractant are dreptul de a anula
procedura de atribuire a contractului de concesiune n situaiile
prevzute la art. 59 alin. (5).
Art. 91. Entitatea contractant are obligaia de a face
public decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului
de concesiune, nsoit de justificarea anulrii procedurii de
atribuire, prin intermediul SEAP, n termenul prevzut la art. 70
alin. (8).
SECIUNEA a 9-a
Informarea candidailor/ofertanilor

Art. 92. (1) Entitatea contractant are obligaia de a


transmite ofertantului declarat ctigtor o comunicare privind
acceptarea ofertei sale, prin care i manifest acordul de a
ncheia contractul de concesiune.
(2) Entitatea contractant informeaz, ct mai curnd posibil,
fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate n ceea ce
privete atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire
la numele ofertantului ctigtor, motivele pentru care a decis
s resping solicitarea de participare/oferta acestuia i motivele
care stau la baza oricrei decizii de a nu atribui un contract ori
de a relua procedura de atribuire.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

us

Subcontractarea

st

in

at

ex

cl

Art. 94. (1) Entitatea contractant are obligaia de a


solicita ofertantului s precizeze n ofert partea/prile din
contract pe care urmeaz s le subcontracteze i datele de
identificare ale subcontractanilor propui.
(2) Subcontractanii propui sunt inui de respectarea
acelorai obligaii n domeniul mediului, social i al relaiilor de
munc, prevzute la art. 38, ntocmai ca i ofertanii.
(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu diminueaz
rspunderea concesionarului n ceea ce privete modul de
ndeplinire a viitorului contract de concesiune.
Art. 95. (1) Obligaia prevzut la art. 94 alin. (1) nu se
aplic n cazul subcontractanilor care realizeaz n cadrul
contractului de concesiune activiti a cror valoare este mai
mic de 5% din valoarea concesiunii de lucrri sau a concesiunii
de servicii, cu condiia ca aceast posibilitate s fie menionat
explicit n documentaia de atribuire.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n situaia n care
activitile realizate de subcontractani sunt eseniale prin
raportare la obiectul contractului, conform documentaiei de
atribuire, acestora li se vor aplica prevederile art. 94 alin. (1).
Art. 96. (1) Entitatea contractant are obligaia de a verifica
existena unei situaii de excludere prevzute la art. 7981, n
legtur cu subcontractanii propui.
(2) n cazul n care este identificat o situaie de excludere,
entitatea contractant solicit ofertantului/candidatului s
nlocuiasc subcontractantul n legtur cu care a rezultat n
urma verificrii c se afl n aceast situaie.
(3) n scopul verificrii prevzute la alin. (1), subcontractantul
completeaz declaraia pe propria rspundere, preciznd c nu
se afl n niciuna dintre situaiile ce atrag excluderea din
procedura de atribuire.

De

lo
r

ne

oa

rs

pe

ii

ar

rm

fo

iv

SECIUNEA 1

in

CAPITOLUL V
Reguli privind executarea contractelor de concesiune

Art. 97. (1) Entitatea contractant are obligaia s


efectueze pli corespunztoare prii/prilor din contract
ndeplinite de ctre subcontractanii propui n ofert, dac
acetia solicit, atunci cnd natura contractului permite acest
lucru, i dac subcontractanii propui i-au exprimat opiunea n
acest sens.
(2) Entitatea contractant stabilete mecanismele care
reglementeaz modalitatea de efectuare a plilor prevzute la
alin. (1) prin documentele concesiunii, precum i n contractul
de concesiune.
(3) Condiiile i modalitile de efectuare a plilor prevzute
la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare
a prevederilor prezentei legi.
(4) Dispoziiile prevzute la alin. (1)(3) nu diminueaz
rspunderea contractantului n ceea ce privete modul de
ndeplinire a viitorului contract de concesiune.
Art. 98. (1) Entitatea contractant solicit concesionarului,
dup atribuirea contractului, dar cel mai trziu la momentul
nceperii executrii contractului, s i indice numele, datele de
contact i reprezentanii legali ai subcontractanilor si implicai
n executarea contractului de concesiune, n msura n care
aceste informaii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Concesionarul are obligaia de a notifica entitii
contractante orice modificri ale informaiilor prevzute la
alin. (1) pe durata contractului de concesiune.
(3) Concesionarul are dreptul de a implica noi
subcontractani, pe durata executrii contractului de concesiune,
cu condiia ca respectivul concesionar s transmit entitii
contractante informaiile prevzute la alin. (1) i s obin
acordul acesteia privind eventualii noi subcontractani implicai
ulterior n executarea contractului.
Art. 99. Entitatea contractant are dreptul de a extinde
aplicarea obligaiilor prevzute la art. 98:
a) cu privire la furnizorii implicai n contractele de concesiune
de lucrri sau concesiune de servicii;
b) cu privire la subcontractanii subcontractanilor
concesionarului sau subcontractanii aflai pe niveluri inferioare
ale lanului de subcontractare.

fi
zi
ce

(3) La solicitarea prii interesate, entitatea contractant


comunic, ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 15 zile de
la primirea unei solicitri scrise, fiecrui ofertant care a depus o
ofert admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare,
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei desemnate
ctigtoare.
(4) Entitatea contractant are dreptul de a nu comunica
anumite informaii prevzute la alin. (2) i (3) privind atribuirea
contractului de concesiune, n situaia n care dezvluirea
acestora:
a) ar mpiedica aplicarea unor dispoziii legale sau ar fi
contrar interesului public;
b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui
operator economic, public sau privat, ori ar putea aduce atingere
concurenei loiale ntre operatorii economici.
Art. 93. (1) n sensul prezentei legi, oferta admisibil este
oferta care nu este inacceptabil sau neconform.
(2) Oferta este considerat inacceptabil dac nu
ndeplinete condiiile de form aferente elaborrii i prezentrii
acesteia i nici cerinele de calificare i de selecie prevzute n
documentele concesiunii.
(3) Oferta este considerat neconform dac este lipsit de
relevan fa de obiectul contractului de concesiune, neputnd
satisface n mod evident, fr modificri substaniale,
necesitile i cerinele entitii contractante indicate n
documentele concesiunii, inclusiv n situaia n care oferta nu
respect specificaiile tehnice i/sau condiiile financiare.
(4) Solicitarea de participare este considerat neconform n
situaia n care candidatul se afl n una dintre situaiile de
excludere prevzute la art. 7981 sau nu ndeplinete criteriile
de calificare stabilite de entitatea contractant.

19

SECIUNEA a 2-a
Modificarea contractului de concesiune

Art. 100. Contractele de concesiune pot fi modificate, fr


organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar n situaiile
prevzute de prezenta seciune.
Art. 101. (1) Contractele de concesiune pot fi modificate,
fr organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cnd
modificrile, indiferent dac sunt sau nu evaluabile n bani i
indiferent de valoarea acestora, au fost prevzute n
documentele iniiale ale concesiunii de lucrri sau ale
concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare,
precise i fr echivoc, care pot include clauze de revizuire a
valorii sau orice alte opiuni.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), clauzele de revizuire
precizeaz obiectul, limitele i natura eventualelor modificri sau
opiuni, precum i condiiile n care se poate recurge la acestea,
i nu pot stabili modificri sau opiuni care ar afecta caracterul
general al contractului de concesiune.
Art. 102. (1) Contractele de concesiune pot fi modificate,
fr organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cnd sunt
ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) devine necesar achiziionarea de la concesionarul iniial
a unor servicii sau lucrri suplimentare, care nu au fost incluse
n contractul de concesiune iniial, dar care au devenit strict
necesare n vederea ndeplinirii acestuia;
b) schimbarea concesionarului este imposibil.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. b), schimbarea
concesionarului este imposibil atunci cnd sunt ndeplinite, n
mod cumulativ, urmtoarele condiii:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

(2) O modificare a unui contract de concesiune pe perioada


de valabilitate este considerat modificare substanial atunci
cnd, prin aceast modificare, caracterul concesiunii devine
substanial diferit fa de cel al concesiunii ncheiate iniial. Este
considerat modificare substanial orice modificare care
ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele condiii:
a) modificarea introduce condiii care, dac ar fi fost incluse
n procedura de atribuire iniial, ar fi permis selecia altor
candidai dect cei selectai iniial sau acceptarea unei alte
oferte dect cea acceptat iniial ori ar fi atras i ali participani
la procedura de atribuire;
b) modificarea schimb echilibrul economic al contractului de
concesiune n favoarea concesionarului i/sau alocarea
riscurilor ntre pri ntr-un mod care nu a fost prevzut n
concesiunea de lucrri sau n concesiunea de servicii iniial;
c) modificarea extinde n mod considerabil domeniul de
aplicare al concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii;
d) un nou concesionar nlocuiete concesionarul iniial, n
alte cazuri dect cele prevzute la art. 105.
Art. 107. (1) Contractele de concesiune pot fi modificate,
fr organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cnd sunt
ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) valoarea modificrii este mai mic dect pragul prevzut
la art. 11 alin. (1);
b) valoarea modificrii este mai mic de 10% din valoarea
concesiunii iniiale de lucrri sau a concesiunii iniiale de servicii.
(2) Modificarea contractului de concesiune potrivit
prevederilor alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului
general al concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii.
(3) n situaia prevzut la alin. (1), n cazul n care se
efectueaz mai multe modificri succesive, valoarea
modificrilor se va determina pe baza valorii globale nete a
respectivelor modificri succesive.
(4) Pentru calcularea valorii prevzute la alin. (1), art. 102
alin. (3) i art. 103 lit. c) se va utiliza valoarea actualizat, care
reprezint:
a) valoarea de referin, atunci cnd contractul de
concesiune include o clauz de indexare;
b) valoarea calculat n funcie de rata medie a inflaiei
publicate de Institutul Naional de Statistic, atunci cnd
contractul de concesiune nu include o clauz de indexare.
Art. 108. Prin normele metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei legi se stabilesc n sarcina entitii
contractante obligaii de notificare a instituiei responsabile cu
controlul ex-ante privind intenia de a efectua modificri ale
contractelor de concesiune potrivit prevederilor prezentei
seciuni.
Art. 109. (1) Orice modificare a unui contract de
concesiune n cursul perioadei sale de valabilitate, altfel dect n
cazurile i condiiile prevzute n prezenta seciune, se
realizeaz prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, n
conformitate cu dispoziiile prezentei legi.
(2) n situaia nerespectrii dispoziiilor alin. (1), entitatea
contractant are dreptul de a denuna unilateral contractul de
concesiune iniial.
(3) Entitatea contractant introduce dreptul de denunare
unilateral prevzut la alin. (2) n condiiile contractuale cuprinse
n documentaia de atribuire.

rm

in

a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizat din


motive economice sau tehnice, precum cerine privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele,
serviciile sau instalaiile existente, achiziionate n cadrul
contractului de concesiune iniial;
b) schimbarea concesionarului ar cauza entitii contractante
dificulti semnificative sau creterea semnificativ a costurilor.
(3) n cazul contractelor de concesiune atribuite de
autoritatea contractant, n vederea desfurrii unei activiti,
alta dect cele prevzute n anexa nr. 2, nicio cretere a valorii
nu poate depi 10% din valoarea concesiunii de lucrri sau a
concesiunii de servicii iniiale.
(4) n cazul n care autoritatea contractant efectueaz mai
multe modificri succesive, acestea nu pot depi, cumulat, o
majorare cu peste 10% din valoarea concesiunii de lucrri sau
a concesiunii de servicii iniiale.
Art. 103. Contractele de concesiune pot fi modificate fr
organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cnd sunt
ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) modificarea a devenit necesar n urma unor circumstane
pe care o entitate contractant care acioneaz cu diligen nu
ar fi putut s le prevad;
b) modificarea nu afecteaz caracterul general al concesiunii
de lucrri sau al concesiunii de servicii;
c) n cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritile
contractante n vederea desfurrii unei alte activiti dect
cele prevzute n anexa nr. 2, modificarea nu implic o cretere
a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii iniiale, cu
aplicarea n mod corespunztor a prevederilor art. 102 alin. (4).
Art. 104. Entitile contractante care modific un contract
de concesiune, n cazurile prevzute la art. 102 i art. 103, au
obligaia de a publica un anun n acest sens n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene i la nivel naional, cu respectarea
formularului standard stabilit de Comisia European n temeiul
dispoziiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului
European i a Consiliului.
Art. 105. (1) Contractele de concesiune pot fi modificate,
fr organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cnd un
nou concesionar l nlocuiete pe cel cruia entitatea
contractant i-a atribuit iniial concesiunea de lucrri sau
concesiunea de servicii, n una dintre urmtoarele situaii:
a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opiuni
stabilite de entitatea contractant potrivit art. 101;
b) drepturile i obligaiile concesionarului iniial rezultate din
contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal n cadrul unui proces
de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de ctre un alt
operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i de
selecie stabilite iniial, cu condiia ca aceast modificare s nu
presupun alte modificri substaniale ale contractului de
concesiune i s nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurilor de atribuire prevzute de prezenta lege;
c) ncetarea anticipat a contractului de concesiune i a
cesiunii contractelor ncheiate cu subcontractanii de ctre
concesionarul principal al entitii contractante, ca urmare a unei
clauze de revizuire sau a unei opiuni stabilite de entitatea
contractant potrivit art. 101.
(2) Atunci cnd clauza de revizuire sau opiunea stabilit de
entitatea contractant potrivit alin. (1) lit. a) stipuleaz n
favoarea instituiilor financiare finanatoare dreptul de a cesiona
contractul de concesiune ctre un alt operator economic, acesta
trebuie s ndeplineasc criteriile de calificare i de selecie
stabilite prin anunul de concesionare i documentaia de
atribuire.
Art. 106. (1) Contractele de concesiune pot fi modificate,
fr organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cnd
modificrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substaniale, n
sensul alin. (2).

fo

20

SECIUNEA a 3-a
ncetarea contractului de concesiune

Art. 110. (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor dreptului


comun privind ncetarea contractelor sau dreptului entitii
contractante de a solicita constatarea nulitii absolute a
contractului de concesiune, n conformitate cu dispoziiile
dreptului comun, entitatea contractant are dreptul de a denuna
unilateral un contract de concesiune, n perioada de valabilitate
a acestuia, n una dintre urmtoarele situaii:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


CAPITOLUL VII
Dispoziii tranzitorii i finale

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

CAPITOLUL VI
Contravenii i sanciuni

De

Art. 114. (1) Autoritile naionale competente dein atribuii


n domeniul de aplicare al prezentei legi, precum funcii de
reglementare, asisten i sprijin operaional, control ex-ante,
control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului
de interese, combaterea licitaiilor trucate i alte funcii avnd ca
obiectiv respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi se detaliaz obligaiile i responsabilitile
specifice ale autoritilor naionale competente n raport cu
ndeplinirea acestor funcii.
Art. 115. n termen de 60 de zile de la data publicrii
prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, ANAP va
elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia,
care vor fi aprobate prin hotrre a Guvernului.
Art. 116. (1) Prezenta lege se aplic procedurilor de
atribuire a concesiunilor de lucrri sau a concesiunilor de servicii
iniiate dup data intrrii n vigoare a acesteia.
(2) Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrri sau a
concesiunilor de servicii n curs de desfurare la data intrrii n
vigoare a prezentei legi li se aplic legea n vigoare la data
iniierii procedurii de atribuire.
(3) Prezenta lege se aplic contractelor de concesiune
ncheiate dup data intrrii n vigoare a acesteia.
(4) Contractele de concesiune ncheiate nainte de data
intrrii n vigoare a prezentei legi sunt supuse dispoziiilor legii
n vigoare la data la care acestea au fost ncheiate, n tot ceea
ce privete ncheierea, modificarea, interpretarea, efectele,
executarea i ncetarea acestora.
Art. 117. La data intrrii n vigoare a prezentei legi se
abrog:
a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie
2010, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii prevzute n Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007;
c) orice alte prevederi contrare cuprinse n orice alte acte
normative.
Art. 118. Anexele nr. 13 fac parte integrant din
prezenta lege.

fi
zi
ce

a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, n


una dintre situaiile prevzute la art. 7981, care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit concesionarului
respectiv, avnd n vedere o nclcare grav a obligaiilor care
rezult din legislaia european relevant i care a fost
constatat printr-o decizie a Curii de Justiie a Uniunii
Europene.
(2) Entitatea contractant introduce dreptul de denunare
unilateral prevzut la alin. (1) n condiiile contractuale cuprinse
n documentaia de atribuire.

Art. 111. (1) Entitatea contractant rspunde


contravenional n cazurile i n condiiile prevzute de prezenta
lege.
(2) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de
la 5.000 lei30.000 lei:
a) atribuirea unui contract de concesiune fr publicarea
prealabil a unui anun de concesionare, n cazurile n care
publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63
alin. (1), sau a unui anun de intenie, potrivit prevederilor art. 63
alin. (2);
b) nclcarea prevederilor art. 13 alin. (3);
c) nclcarea prevederilor art. 72.
(3) Sanciunea contravenional se aplic autoritii
contractante care, n funcie de situaia concret, dispune luarea
unor msuri mpotriva persoanelor implicate n derularea
concesiunii ce a fcut obiectul contraveniei.
(4) Svrirea faptei contravenionale nu implic, n mod
obligatoriu, i producerea unui prejudiciu.
(5) Stabilirea prejudiciului trebuie s in seama de
circumstanele faptei contravenionale i s fie fundamentat.
Art. 112. Constatarea contraveniilor i aplicarea
sanciunilor se realizeaz de ctre persoane mputernicite n
acest scop de Curtea de Conturi a Romniei, respectiv ANAP, n
funcie de instituia care face constatarea abaterii.
Art. 113. Contraveniilor prevzute la art. 111 alin. (2) le sunt
aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu excepia art. 13 alin. (1), art. 28 i art. 29.

21


Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 1319, 2226, 28, 31, 3436, 3840, 43, 44 i 54 din
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, i parial prevederile art. 1, 2, 47, 9, 10, 20,
21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 i 45 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,

PREEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 19 mai 2016.


Nr. 100.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


ANEXA Nr. 1

Lista activitilor prevzute la art. 5 alin. (1) lit. q)


NACE Rev. 11
SECIUNEA F
Grup

Clas

45

Descriere

Note

Construcii
45.1

Aceast diviziune include:


construcia de cldiri i lucrri noi, restaurare i reparaii curente

Pregtirea
antierelor
Demolri de
cldiri;
terasamente

Aceast clas include:


demolarea cldirilor i a altor structuri;
degajarea antierelor;
lucrri de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea antierelor
de construcii, sparea de anuri, ndeprtarea rocilor, demolarea
prin explozie etc.;
pregtirea antierelor pentru exploatare minier;
ndeprtarea solului i alte lucrri de dezvoltare i pregtire a
terenurilor i a antierelor miniere.
Aceast clas cuprinde, de asemenea:
drenarea antierelor de construcii;
drenarea terenurilor agricole i forestiere.
Aceast clas include:
sondaje experimentale, foraje de recunoatere i carotaje
pentru construcii, precum i pentru studii geofizice, geologice sau
alte studii similare.
Aceast clas nu cuprinde:
forarea puurilor de extracie a ieiului sau a gazelor naturale (a
se vedea clasa 11.20);
forarea puurilor de ap (a se vedea clasa 45.25);
sparea de puuri (a se vedea clasa 45.25);
prospectarea zcmintelor de iei i de gaze naturale, precum i
studiile geofizice, geologice i seismice (a se vedea clasa 74.20).

45000000
45100000
45110000

45120000

45200000

ex

cl

Lucrri de
construcii
complete sau
pariale; lucrri
de geniu civil

at

45.2

us

iv

in

fo

rm

ar

45.12 Lucrri de foraj


i sondaj

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

45.11

Cod CPV

fi
zi
ce

Diviziune

CONSTRUCII

De

st

in

45.21 Lucrri generale


de construcii de
cldiri i lucrri
de geniu civil

45210000
Aceast clas include:
cu excepia:
construcii de cldiri de toate tipurile i construcii civile;
45213316
poduri, inclusiv cele destinate susinerii oselelor suspendate,
45220000
viaducte, tuneluri i pasaje subterane;
conducte, linii de comunicaii i linii electrice pentru transport pe 45231000
45232000
distane mari;
conducte, linii de comunicaii i linii electrice pentru reele
urbane;
lucrri conexe de amenajare urban;
asamblarea i montarea de construcii prefabricate pe antiere.
Aceast clas nu cuprinde:
servicii referitoare la extracia ieiului i a gazelor naturale (a se
vedea clasa 11.20);
construcia de lucrri complet prefabricate din elemente din alte
materiale dect betonul, fabricate de unitatea care execut
lucrrile (a se vedea diviziunile 20, 26 i 28);
lucrri de construcii, altele dect cele de cldiri, pentru
stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf
i alte instalaii sportive (a se vedea clasa 45.23);
lucrri de instalaii pentru construcii (a se vedea clasa 45.3);
lucrri de finisare (a se vedea clasa 45.4);
activiti de arhitectur i de inginerie (a se vedea clasa 74.20);
gestionarea proiectelor de construcii (a se vedea clasa 74.20).

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

23

NACE Rev. 11
SECIUNEA F
Clas

Descriere

Note

45.22 Ridicarea de
arpante i
acoperiuri

Aceast clas include:


ridicarea de arpante;
montarea acoperiurilor;
lucrri de impermeabilizare.

45261000

45.23 Construcii de
autostrzi,
osele,
aerodromuri i
complexuri
sportive

Aceast clas include:


construcia de autostrzi, de drumuri, de osele, alte ci pentru
vehicule i pietoni;
construcia de ci ferate;
construcia de piste de
aterizare-decolare;
lucrri de construcii, altele dect cele de cldiri, pentru
stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf
i alte instalaii sportive;
marcarea cu vopsea a suprafeelor rutiere i a spaiilor de
parcare.
Aceast clas nu cuprinde:
terasamentele preliminare (a se vedea clasa 45.11).
Aceast clas include construcia de:
ci navigabile, porturi, lucrri fluviale, porturi de agrement
(marina), ecluze etc.;
baraje i diguri;
dragare;
lucrri subacvatice.

fi
zi
ce

Grup

Cod CPV

45212212 i
DA03
45230000
cu excepia:
45231000
45232000
45234115

rs

oa

ne

lo
r

Diviziune

CONSTRUCII

45240000

45250000
45262000

in

fo

Aceast clas include:


activitile de construcii specializate care implic un aspect
comun pentru mai multe tipuri de lucrri i care necesit
competene sau echipamente specializate;
realizarea de fundaii, inclusiv instalarea piloilor;
forarea i construcia de puuri de ap, sparea de puuri;
montarea elementelor de structur metalic ce nu sunt fabricate
de unitatea care execut lucrrile;
ndoirea structurilor metalice;
lucrri de zidire cu crmid sau piatr;
montarea i demontarea schelelor i a platformelor de lucru
proprii sau nchiriate;
construcia de couri de fum i de cuptoare industriale.
Aceast clas nu cuprinde:
nchirierea de schele fr montare i demontare (a se vedea
clasa 71.32).

Lucrri de
instalaii

45300000

De

45.3

st

in

at

ex

cl

us

iv

45.25 Alte lucrri de


construcii care
implic lucrri
speciale

rm

ar

ii

pe

45.24 Lucrri
hidrotehnice

45.31 Lucrri de
instalaii
electrice

Aceast clas include:


instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
urmtoarelor elemente:
cabluri i conexiuni electrice;
sisteme de telecomunicaii;
instalaii electrice de nclzire;
antene pentru cldiri rezideniale;
sisteme de alarm mpotriva incendiilor;
sisteme de alarm antiefracie;
ascensoare i scri rulante;
paratrsnete etc.

45.32 Lucrri de
izolare

Aceast clas include:


instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, de izolaii
termice, acustice sau mpotriva vibraiilor.
Aceast clas nu cuprinde:
lucrri de impermeabilizare (a se vedea clasa 45.22).

45213316
45310000
cu excepia:
45316000

45320000

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


NACE Rev. 11
SECIUNEA F
Grup

Clas

Descriere

Cod CPV
Note

45.33 Instalaii

Aceast clas include:


instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
urmtoarelor elemente:
instalaii i echipamente sanitare;
echipamente pentru distribuia gazelor;
echipamente i conducte de nclzire, de ventilare, de
refrigerare sau de climatizare;
instalaii de stingere a incendiilor cu sprinklere.
Aceast clas nu cuprinde:
instalarea sistemelor electrice de nclzire (a se vedea clasa
45.31).

45.34 Alte lucrri de


instalaii

Aceast clas include:


instalarea sistemelor de iluminat i de semnalizare pentru
osele, ci ferate, aeroporturi i porturi;
instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
instalaiilor i a echipamentelor neclasificate n alt parte.

45330000

45234115
45316000
45340000

pe

Lucrri de
finisare
45.41 Tencuire

45400000

Aceast clas include:


aplicarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
ipsosului i a stucului pentru structuri sau ornamente interioare i
exterioare, inclusiv a materialelor de fuire asociate.

45410000

45.42 Tmplrie i
dulgherie

Aceast clas include:


instalarea de ui, ferestre, tocuri i rame pentru ui i ferestre,
buctrii echipate, scri, echipamente pentru magazine i
echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu
sunt fabricate de unitatea care execut lucrrile;
amenajri interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn,
compartimentri mobile etc.
Aceast clas nu cuprinde:
acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn (a se vedea
clasa 45.43).

45420000

45.43 mbrcarea
podelelor i a
pereilor

Aceast clas include:


instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
urmtoarelor elemente:
dale din ceramic, beton sau piatr pentru perei sau podele;
parchet i alte pardoseli din lemn, mochete i linoleum;
inclusiv din cauciuc sau plastic;
materiale de placare a podelelor sau a pereilor din terrazzo,
marmur, granit sau ardezie;
tapete.

45430000

45.44 Vopsitorie i
montare de
geamuri

Aceast clas include:


vopsirea interioar i exterioar a cldirilor;
vopsirea structurilor de construcii civile;
montarea sticlei, a oglinzilor etc.
Aceast clas nu cuprinde:
instalarea ferestrelor (a se vedea clasa 45.42).

45440000

45.45 Alte lucrri de


finisare

Aceast clas include:


45212212 i
instalarea piscinelor private;
DA04
curarea pereilor exteriori ai cldirilor cu ajutorul aburilor, prin
45450000
sablare sau alte metode similare;
celelalte lucrri de finalizare i finisare a cldirilor neclasificate
n alt parte.
Aceast clas nu cuprinde:
curarea pereilor interiori ai cldirilor i ai altor construcii (a se
vedea clasa 74.70).

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

45.4

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

Diviziune

CONSTRUCII

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

25

NACE Rev. 11
SECIUNEA F
Grup

Clas

45.5

nchirierea de
echipamente de
construcie sau
demolare cu
operator
45.50 nchirierea de
echipamente de
construcie sau
demolare cu
operator

Descriere

Cod CPV
Note

45500000

Aceast clas nu cuprinde:


nchirierea de maini i echipamente de construcie sau
demolare fr operator
(a se vedea clasa 71.32).

45500000

fi
zi
ce

Diviziune

CONSTRUCII

ne

lo
r

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

ANEXA Nr. 2

oa

Lista activitilor prevzute la art. 10 alin. (1)


Activiti relevante

rs

Domeniul

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

1. Gaze i energie termic (1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul gazelor i energiei termice:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate furnizrii de servicii publice n
domeniul producerii, transportului sau distribuiei de gaze sau de energie termic;
b) livrarea gazelor sau a energiei termice prin reele de natura celor prevzute la lit. a).
(2) Nu este considerat activitate relevant n sensul alin. (1) alimentarea cu gaze sau energie
termic a reelelor fixe de ctre o entitate contractant prevzut la art. 10 alin. (1) lit. b) i c) din
lege, care presteaz un serviciu ctre public, n cazul n care sunt ndeplinite, cumulativ,
urmtoarele condiii:
a) producerea de gaze sau de energie termic de ctre entitatea contractant respectiv este
consecina inevitabil a desfurrii unei alte activiti dect cele considerate de prezenta lege ca
fiind relevante;
b) livrarea gazelor i a energiei termice prin reele publice este destinat doar exploatrii
economice a unei astfel de producii i reprezint maximum 20% din cifra de afaceri a entitii
contractante, innd cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.
2. Energie electric
(1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul energiei electrice:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate furnizrii de servicii publice n
domeniul producerii, transportului sau distribuiei de energie electric;
b) livrarea energiei electrice prin reele de natura celor menionate la lit. a).
(2) Nu este considerat activitate relevant n sensul alin. (1) alimentarea cu energie electric a
reelelor fixe de ctre o entitate contractant prevzut la art. 10 alin. (1) lit. b) i c) din lege, care
presteaz un serviciu ctre public, n cazul n care sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) producerea de energie electric de ctre entitatea contractant n cauz are drept scop
desfurarea unei alte activiti dect cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) livrarea energiei electrice prin reele publice depinde doar de consumul propriu al entitii
contractante respective i nu a depit 30% din producia total de energie a entitii contractante
respective, innd cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.
3. Ap
(1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul apei:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate furnizrii de servicii publice n
domeniul producerii, transportului sau distribuiei de ap potabil;
b) furnizarea de ap potabil unor reele de natura celor prevzute la lit. a).
(2) Prezenta lege se aplic i contractelor de concesiune atribuite de entiti contractante care
desfoar o activitate prevzut la alin. (1) i care au legtur cu urmtoarele:
a) proiecte de inginerie hidraulic, irigaii sau drenare, cu condiia ca volumul de ap destinat
aprovizionrii cu ap potabil s reprezinte mai mult de 20% din volumul total de ap pus la
dispoziie prin astfel de proiecte sau instalaii de irigare sau drenare;
b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
(3) Nu este considerat activitate relevant n sensul alin. (1) alimentarea cu energie electric a
reelelor fixe de ctre o entitate contractant prevzut la art. 10 alin. (1) lit. b) i c) din lege, care
presteaz un serviciu ctre public, n cazul n care sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) producerea de ap potabil de ctre entitatea contractant respectiv are drept scop
desfurarea unei alte activiti dect cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) furnizarea apei potabile ctre reele publice depinde doar de consumul propriu al entitii
contractante respective i nu a depit 30% din producia total de ap potabil a entitii
contractante respective, innd cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


Domeniul

4. Transporturi

(1) Este considerat activitate relevant n domeniul transporturilor punerea la dispoziie sau
exploatarea reelelor destinate s furnizeze un serviciu public n domeniul transportului pe calea
ferat, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau prin cablu.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), se consider c exist o reea pentru prestarea serviciilor de
transport, n cazul n care condiiile de operare, care pot viza rutele ce urmeaz a fi deservite,
capacitatea de transport care urmeaz s fie asigurat sau frecvena serviciului, sunt prestabilite
de o autoritate competent.
Sunt considerate activiti relevante acele activiti care presupun exploatarea unui areal
geografic n scopul punerii la dispoziia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a
aeroporturilor i a porturilor maritime ori fluviale sau a altor terminale de transport.

fi
zi
ce

5. Porturi i aeroporturi

Activiti relevante

(1) Este considerat activitate relevant n domeniul potei prestarea urmtoarelor servicii:
a) servicii potale, respectiv serviciile constnd n colectarea, sortarea, transportul i livrarea la
destinatari a trimiterilor potale coresponden, cri, cataloage, ziare, periodice, colete potale
coninnd bunuri cu sau fr valoare comercial indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced i care urmeaz
expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenei;
c) servicii privind trimiterile potale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea direct prin
coresponden, care nu poart adres;
(2) Prestarea serviciilor prevzute la alin. (1) lit. b)c) intr n categoria activitilor relevante
numai dac persoana n cauz presteaz i servicii potale n sensul prevederilor alin. (1) lit. a) i
numai dac activitatea de servicii potale nu este direct expus concurenei conform prevederilor
art. 35 din lege.
7. Petrol i gaze. Crbune n sensul prezentei legi, se consider activiti relevante acele activiti legate de exploatarea unui
i ali combustibili solizi
areal geografic n scopul:
a) extraciei2 de petrol i gaze naturale;
b) prospectrii i extraciei de crbune sau de ali combustibili solizi.

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

6. Pot

in

fo

2 n sensul prezentei legi, activitile legate de exploatarea unui areal geografic n scopul extraciei de petrol i gaze naturale includ producia de petrol
brut sau gaze naturale, precum i dezvoltarea infrastructurii corespunztoare pentru producia viitoare de petrol brut sau gaze naturale.
Sunt excluse de la aplicabilitatea prezentei legi activitile efectuate n scopul explorrii de petrol i gaze naturale includ totalitatea activitilor ntreprinse
n vederea verificrii dac ntr-o anumit zon sunt prezente zcminte de petrol i/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativ i calitativ a acestora, precum i
determinarea condiiilor tehnice i economice de valorificare.

iv

ANEXA Nr. 3

us

Servicii prevzute la art. 24


Cod CPV

cl

Descriere

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare personal


menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asisten medical] i 79625000-1
[Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5,
98133000-4; 98200000-5 i 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] i 98513000-2 la
98514000-9 [Servicii de for de munc pentru particulari, Servicii de personal de agenii pentru
particulari, Servicii de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar
pentru particulari, Servicii de asisten la domiciliu i Servicii domestice]

Servicii sociale
administrative, servicii de
nvmnt, servicii de
sntate i servicii
culturale

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administraie public, de aprare i de


asigurri sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la
80000000-4 Servicii de nvmnt i formare profesional la 80660000-8; de la 92000000-1 la
92700000-8, 79950000-8 [Servicii de organizare de expoziii, de trguri i de congrese],
79951000-5 [Servicii de organizare de seminare], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente],
79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare
de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de
organizare de prezentri de mod], 79956000-0 [Servicii de organizare de trguri i expoziii]
75300000-9

Servicii de asigurri
sociale obligatorii3
Servicii de indemnizaii
Alte servicii comunitare,
sociale i personale,
inclusiv servicii prestate de
organizaii sindicale, de
organizaii politice, de
asociaii de tineri i servicii
diverse prestate de
organizaii asociative
3

De

st

in

at

ex

Servicii de sntate,
servicii sociale i servicii
conexe

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5,


75330000-8, 75340000-1
98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3

Aceste servicii nu intr sub incidena prezentei legi n cazul n care sunt organizate sub form de servicii fr caracter economic de interes general.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


Descriere

27

Cod CPV

98131000-0

Servicii hoteliere i
restaurante

de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de


catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mncrii la domiciliu, 55521200-0 Servicii de
livrare a mncrii], 55510000-8 [Servicii de cantin], 55511000-5 [Servicii de cantin i alte servicii
de cafenea cu clientel restrns], 55512000-2 [Servicii de gestionare a cantinelor], 55523100-3
[Servicii de restaurant pentru coli], 55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de
catering pentru societi de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societi sau
instituii], 55524000-9 [Servicii de catering pentru coli]

fi
zi
ce

Servicii religioase

lo
r

Servicii juridice, n msura de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5


n care nu sunt excluse n
temeiul art. 30 alin. (3) din
lege
Alte servicii administrative de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3
i servicii guvernamentale
de la 75200000-8 la 75231000-4

Servicii legate de
nchisori, de securitate
public i de salvare, n
msura n care nu sunt
excluse n temeiul art. 30
alin. (1) lit. g) din lege
Servicii de investigaie i
de siguran

de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 79430000-7; 98113100-9

Servicii internaionale

98900000-2 [Servicii prestate de organizaii i de organisme extrateritoriale] i 98910000-5


[Servicii specifice organizaiilor i organismelor internaionale]

Servicii potale

64000000-6 [Servicii potale i de telecomunicaii], 64100000-7 [Servicii potale i de curierat],


64110000-0 [Servicii potale], 64111000-7 [Servicii potale de distribuire a ziarelor i a
periodicelor], 64112000-4 [Servicii potale de distribuire a corespondenei], 64113000-1 [Servicii
potale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghiee de oficii potale], 64115000-5
[nchiriere de cutii potale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat i
de mesagerie intern n birouri]
50116510-9 [Servicii de reapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]

ii

pe

rs

oa

ne

Prestri de servicii pentru


comunitate

at
in
st

PREEDINTELE ROMNIEI

De

Servicii diverse

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigaie i de siguran, Servicii de siguran,


Servicii de monitorizare a sistemelor de alarm, Servicii de paz, Servicii de supraveghere,
Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de
eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de investigaie i Servicii de agenii de detectivi],
79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiz a deeurilor]

DECRET
pentru promulgarea Legii privind concesiunile de lucrri
i concesiunile de servicii
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind concesiunile de lucrri i
concesiunile de servicii i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
Bucureti, 19 mai 2016.
Nr. 516.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind renvestirea n funcia de procuror ef adjunct
al Direciei Naionale Anticorupie

fi
zi
ce

n temeiul prevederilor art. 94 lit. c) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat, precum i ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
avnd n vedere propunerea ministrului justiiei i avizul favorabil al Seciei
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

lo
r

Preedintele Romniei d e c r e t e a z :

rs

PREEDINTELE ROMNIEI

oa

ne

Articol unic. La data de 23 iulie 2016, domnul Marius Constantin Iacob se


renvestete n funcia de procuror ef adjunct al Direciei Naionale Anticorupie,
pe o perioad de 3 ani.

pe

KLAUS-WERNER IOHANNIS

iv

in

fo

rm

ar

ii

Bucureti, 23 mai 2016.


Nr. 531.

cl

us

PREEDINTELE ROMNIEI

at

ex

DECRET
privind renvestirea n funcia de procuror ef adjunct
al Direciei Naionale Anticorupie

st

in

n temeiul prevederilor art. 94 lit. c) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat, precum i ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
avnd n vedere propunerea ministrului justiiei i avizul favorabil al Seciei
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

De

28

Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. La data de 24 mai 2016, domnul Clin Nistor se renvestete
n funcia de procuror ef adjunct al Direciei Naionale Anticorupie, pe o perioad
de 3 ani.
PREEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureti, 23 mai 2016


Nr. 532.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

29

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI


GUVERNUL ROMNIEI
PRIM-MINISTRUL

fi
zi
ce

DECIZIE
privind nfiinarea Comisiei interinstituionale pentru coordonarea activitilor necesare
constituirii unei capabiliti aeriene destinate executrii zborurilor speciale

lo
r

Avnd n vedere prevederile Memorandumului cu tema Anularea Deciziei prim-ministrului nr. 472/2013 i nfiinarea unei
comisii interinstituionale pentru coordonarea activitilor necesare constituirii unei capabiliti aeriene destinate zborurilor speciale,
aprobat n edina Guvernului din data de 4 mai 2016,
n temeiul art. 18 alin. (1) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

rm

ar

ii

pe

rs

oa

convocarea preedintelui sau la solicitarea motivat a unui


membru al Comisiei.
(2) Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Ministerul
Transporturilor.
(3) Convocarea edinelor i comunicarea agendei se fac
prin Secretariatul tehnic al Comisiei.
Art. 4. (1) edinele Comisiei se desfoar n prezena a
cel puin dou treimi din membri. Dac nu este ndeplinit
aceast condiie, edina se reprogrameaz pentru o dat
ulterioar, care se comunic de ctre Secretariatul tehnic al
Comisiei.
(2) Deciziile n cadrul Comisiei se adopt cu majoritatea
voturilor membrilor prezeni.
Art. 5. (1) Membrii sunt desemnai de ctre conductorii
instituiilor care fac parte din Comisie i pot fi nsoii de experi
nominalizai n acest sens.
(2) Membrii desemnai pot fi nlocuii la edinele Comisiei cu
ali reprezentani ai instituiilor din care fac parte, mandatai s
susin punctele de vedere ale instituiei i s semneze
documentele adoptate n cadrul edinei.
(3) Comisia poate fi sprijinit n activitatea sa de specialiti cu
rol consultativ n domeniile tehnic, al investiiilor, economicofinanciar i juridic.
Art. 6. n termen de maximum 5 zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei decizii, Comisia i aprob prin hotrre
propriul regulament de organizare i funcionare.
Art. 7. La data intrrii n vigoare a prezentei decizii,
Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind nfiinarea Comisiei
interministeriale pentru negocierea achiziionrii unei aeronave,
a produselor i serviciilor aferente n scopul constituirii unei
capabiliti destinate executrii zborurilor speciale, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 725 din 26 noiembrie
2013, cu modificrile i completrile ulterioare, i nceteaz
aplicabilitatea.

fo

in

Art. 1. (1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei


decizii se nfiineaz Comisia interinstituional pentru
coordonarea activitilor necesare constituirii unei capabiliti
aeriene destinate executrii zborurilor speciale, denumit n
continuare Comisia, avnd componena prevzut n anexa
care face parte integrant din prezenta decizie.
(2) Comisia este condus de ctre ministrul transporturilor,
care are calitatea de preedinte.
Art. 2. Comisia ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) promovarea, n condiiile legii, a memorandumului prin
care se supune aprobrii Consiliului Suprem de Aprare a rii
formatul pentru constituirea, n mod etapizat, a capabilitii
aeriene destinate zborurilor speciale, cu precizarea etapelor de
implementare i a msurilor necesare pentru operaionalizarea
primei etape, ncepnd cu 1 ianuarie 2017;
b) coordonarea activitilor legate de implementarea
formatului aprobat pentru constituirea i operaionalizarea
capabilitii aeriene destinate zborurilor speciale, constnd n:
elaborarea unui proiect de act normativ pentru
asigurarea finanrii necesare achiziiei unei aeronave n cursul
anului 2016, care urmeaz a fi promovat, n condiiile legii, de
ctre autoritatea contractant;
elaborarea procedurii speciale de achiziie, pe baza
normelor legale n vigoare, astfel nct aeronava s fie
achiziionat de ctre autoritatea contractant n cursul anului
2016;
monitorizarea realizrii de ctre instituiile implicate a
demersurilor necesare pentru operaionalizarea aeronavei,
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017, respectiv stabilirea
costurilor de mentenan i operare, precum i formularea
propunerilor de alocri bugetare necesare n proiectul legii
bugetului de stat pe anul 2017.
Art. 3. (1) edinele Comisiei se organizeaz la sediul
Ministerului Transporturilor ori de cte ori este necesar, la

ne

prim-ministrul emite prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLO


Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu

Bucureti, 23 mai 2016.


Nr. 192.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


ANEX

Componena Comisiei interinstituionale pentru coordonarea activitilor necesare constituirii unei capabiliti aeriene
destinate executrii zborurilor speciale
Nr.
crt.

Instituia

Funcia n cadrul instituiei

Funcia
n cadrul
Comisiei

Ministerul Transporturilor

ministru

preedinte

Cancelaria Primului-Ministru

eful Cancelariei Primului-Ministru

membru

Administraia Prezidenial

consilier de stat

membru

Ministerul Finanelor Publice

secretar de stat

membru

eful Statului Major General

membru

eful Statului Major al Forelor Aeriene

membru

fi
zi
ce

5
Ministerul Aprrii Naionale

lo
r

6
7

eful Departamentului pentru Armamente

membru

Ministerul Afacerilor Externe

secretar de stat

membru

Agenia Naional pentru Achiziii Publice

preedinte

membru

10

Serviciul Romn de Informaii

specialist

membru

specialist

membru

director

membru

specialist

membru

director general

membru

director general

membru

rs

oa

ne

Serviciul de Informaii Externe


Serviciul de Telecomunicaii Speciale

13

Serviciul de Protecie i Paz

14

Regia Autonom
Autoritatea Aeronautic Civil Romn

15

Regia Autonom
Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat

in

fo

rm

ar

ii

pe

11
12

iv

GUVERNUL ROMNIEI

us

PRIM-MINISTRUL

at

ex

cl

DECIZIE
privind stabilirea atribuiilor domnului Lilian Onescu, inspector guvernamental
n cadrul Secretariatului General al Guvernului

De

st

in

Avnd n vederea propunerea formulat de Agenia Domeniilor Statului prin Adresa nr. 1.282 din 19 mai 2016, nregistrat
la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/8.735/S.S.C. din 19 mai 2016,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu
modificrile i completrile ulterioare, i al art. 12 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea n categoria
nalilor funcionari publici, managementul carierei i mobilitatea nalilor funcionari publici, cu modificrile i completrile ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. ncepnd cu data intrrii n vigoare a
prezentei decizii, domnul Lilian Onescu, inspector
guvernamental n cadrul Secretariatului General al Guvernului,
este desemnat s ndeplineasc atribuii ce intr n sfera de
competen a Ageniei Domeniilor Statului. Fia de descriere a
atribuiilor i responsabilitilor i a modului de raportare a
activitii desfurate se stabilete prin ordin al preedintelui
Ageniei Domeniilor Statului. Plata drepturilor salariale ale

inspectorului guvernamental i a celorlalte drepturi aferente se


realizeaz de ctre Secretariatul General al Guvernului, n
condiiile legii, pe baz de pontaj i raport lunar de urmrire a
indicatorilor punctuali ai activitii pe care o desfoar, aprobat
de ordonatorul de credite i/sau de reprezentantul Ageniei
Domeniilor Statului. Evaluarea anual se realizeaz, n
condiiile legii, pe baza raportrilor realizate n urma activitii
desfurate.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLO


Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Bucureti, 23 mai 2016.
Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016


GUVERNUL ROMNIEI
PRIM-MINISTRUL

fi
zi
ce

DECIZIE
privind ncetarea exercitrii, cu caracter temporar,
de ctre doamna Cristina Cotenescu a funciei publice
vacante din categoria nalilor funcionari publici
de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

lo
r

Avnd n vedere propunerea Ministerului Culturii, formulat prin Adresa nr. 3.662
din 6 mai 2016, nregistrat la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.071 din 9 mai 2016,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea
Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare, al
art. 19 alin. (1) lit. b) i al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

ne

prim-ministrul emite prezenta decizie.

pe

PRIM-MINISTRU

rs

oa

Articol unic. La data intrrii n vigoare a prezentei decizii nceteaz


exercitarea cu caracter temporar de ctre doamna Cristina Cotenescu a funciei
publice vacante din categoria nalilor funcionari publici de secretar general adjunct
al Ministerului Culturii.

ar

ii

DACIAN JULIEN CIOLO


Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu

fo

rm

Bucureti, 23 mai 2016.


Nr. 194.

in

GUVERNUL ROMNIEI

iv

PRIM-MINISTRUL

at

ex

cl

us

DECIZIE
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaare
de ctre doamna Ramona Bogdana Creu a funciei publice
vacante din categoria nalilor funcionari publici
de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

De

st

in

Avnd n vedere propunerea Ministerului Culturii, formulat prin Adresa


nr. 3.662 din 6 mai 2016, precum i Avizul favorabil nr. 27.621/2016 al Ageniei
Naionale a Funcionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin
detaare a funciei publice vacante din categoria nalilor funcionari publici de secretar
general adjunct al Ministerului Culturii de ctre doamna Ramona Bogdana Creu,
n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea
Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare, al
art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) i al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei decizii,
doamna Ramona Bogdana Creu exercit, cu caracter temporar, prin detaare
funcia public vacant din categoria nalilor funcionari publici de secretar general
adjunct al Ministerului Culturii.
PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLO


Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Bucureti, 23 mai 2016.
Nr. 195.

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2016

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIIEI

fi
zi
ce

ORDIN
pentru modificarea alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici
i a activitii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 2.333/C/2013

lo
r

Avnd n vedere dispoziiile art. 193 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat, cu
modificrile ulterioare,
n temeiul art. 13 din Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Justiiei, cu
modificrile i completrile ulterioare,

ne

ministrul justiiei emite urmtorul ordin:


Art. I. Alineatul (1) al articolului 331 din Regulamentul de

oa

Art. 331. (1) Notarul public verific prezentarea


certificatului de deces i dovedirea calitii de succesibil sau
persoan ndreptit.
Art. II. Serviciul profesii juridice conexe i Uniunea
Naional a Notarilor Publici vor duce la ndeplinire dispoziiile
prezentului ordin.
Art. III. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

aprobat

prin

Ordinul

ministrului

justiiei

pe

nr. 36/1995,

rs

aplicare a Legii notarilor publici i a activitii notariale


nr. 2.333/C/2013, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,

ii

Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, se modific i va avea

ar

urmtorul cuprins:

rm

p. Ministrul justiiei,

fo

Florin Aurel Moiu,

in

secretar de stat

iv

Bucureti, 10 mai 2016.

De

st

in

at

ex

cl

us

Nr. 1.886/C.

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 392/23.V.2016 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|936515]
ISSN 14534495