Sunteți pe pagina 1din 2

Modificarea legislatiei privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii

fortei de munca, 19 octombrie 2005


Actul normativ prevede reducerea contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor
pentru somaj de la 3% la 2,5% si stabileste noua modalitate de calcul a indemnizatiei de
somaj.
"Cele mai importante modificari cuprinse n acest act normativ sunt n concordanta cu
angajamentele privind relaxarea fiscala si politica de protectie sociala cuprinse n programul
de guvernare al actualului Cabinet", a afirmat ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu.
Executivul a adoptat, n sedinta de astazi, o Ordonanta de Urgenta privind modificarea si
completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca. Elaborarea actului normativ a respectat procedurile privind asigurarea
transparentei decizionale n administratia publica, prevazute de Legea nr. 52/2003.
Actul normativ introduce facilitati pentru angajatorii care ncadreaza absolventi ai
nvatamntului preuniversitar si universitar, someri n vrsta de peste 45 de ani si parinti unici,
sustinatori ai familiilor monoparentale.
Principalele decizii promovate de actul normativ adoptat de Guvern sunt:
- Reducerea cotei contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, de la
3% la 2,5%.
- Persoanele care se asigura benevol n cadrul sistemului de asigurari pentru somaj (liberprofesionisti, membri ai asociatiilor familiale), vor plati o contributie de 3,5% din venitul
lunar (fata de 4% potrivit reglementarilor anterioare). Diminuare contributiei n cazul acestor
persoane este determinata de reducerea cotei contributiei datorate de angajatori la bugetul
asigurarilor pentru somaj, ntruct procentul de 3,5% include contributia angajatorilor - 2,5%
si contributia individuala - 1%.
- Scutirea angajatorilor de plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente
absolventilor ncadrati, pe o perioada de 12 luni.
- Scutirea angajatorilor care ncadreaza n munca pe perioada nedeterminata someri n vrsta
de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale de
plata contributiei la fondul de somaj, pe o perioada de un an.
- Asigurarea unui grad mai ridicat de ocupare a fortei de munca din rndul somerilor aflati n
evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, prin cresterea ponderii locurilor de
munca ocupate de acestia n totalul locurilor de munca nou create ca urmare a acordarii de
credite angajatorilor, de la 50% la 60%. Prin aceasta masura se asigura o mai buna utilizare a
sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru creditarea, n conditii
avantajoase, a ntreprinderilor mici si mijlocii.
- Modificarea cuantumului si a perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, n functie de
stagiul de cotizare si contributia la bugetul asigurarilor sociale de somaj. Astfel, persoanele cu
un stagiu de cotizare de cel putin un an vor primi indemnizatia de somaj pe o perioada de 6
luni, iar cele care au un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani vor primi indemnizatia timp de 9
luni. Pentru stagiu de cotizare mai mare de 10 ani, somerii vor beneficia, timp de un an, de
indemnizatie de somaj.
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentnd 75%
din salariul de baza minim brut pe tara garantat n plata, n vigoare la data stabilirii acesteia, la

care se adauga, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 3 ani, o suma calculata
prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de
cotizare, a unei cote procentuale diferentiate n functie de stagiul de cotizare. Cotele
procentuale sunt:
- 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani
- 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani
- 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani
- 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani
Sunt nlaturate astfel inechitatile generate de acordarea dreptului la indemnizatie de somaj,
fara a se tine seama de stagiul de cotizare realizat n sistemul asigurarilor pentru somaj si de
contributiile platite la bugetul asigurarilor pentru somaj.
- Realizarea asigurarilor facultative n sistemul asigurarilor de somaj numai n pachet cu
asigurarile sociale si de sanatate.
- Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor n cautarea unui loc de munca se poate realiza
de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin promovarea unor
programe speciale n parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat. Agentia
va realiza, n acest scop, activitati de informare si consiliere profesionala, medierea muncii,
formarea profesionala, consultanta si asistenta pentru nceperea unei activitati independente,
stimularea mobilitatii fortei de munca.
- Stimularea absolventilor de nvatamnt preuniversitar si universitar n vederea insertiei pe
piata muncii, prin acordarea unei prime de un salariu de baza minim brut pe tara garantat n
plata, n vigoare la data ncadrarii, la care se adauga o suma egala cu valoarea indemnizatiei
de somaj la care ar mai fi avut dreptul n conditiile legii.
Ordonanta de Urgenta intra n vigoare la 1 ianuarie 2006.
n termen de 90 de zile de la publicarea actului normativ n Monitorul Oficial, Ministerul
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va modifica n mod corespunzator actele normative
elaborate n vederea aplicarii legii si le va supune spre aprobare Guvernului.