Sunteți pe pagina 1din 19

Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.

571 din 2003 privind Codul Fiscal


In vederea sustinerii programului de guvernare si pentru corelarea unor dispozitii din legislatie
fiscala, se impune adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
A. TITLUL I - DISPOZIII GENERALE
1. Articolul 7 alineatul (1) punctul 21 litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"21. persoane afiliate - o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita
de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/soie sau rude pana la
gradul al III-lea inclusiv;"
B.TITLUL II - IMPOZITUL PE PROFIT
1. Articolul 15 alineatul (2) litera f) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"f) dividendele primite de la o persoan juridic romn;"
2. Articolul 15 alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale i organizaiile patronale datoreaz impozit pe
profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele dect cele prevzute la
alin. (2), impozit calculat prin aplicarea cotei prevzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dup caz."
3. Articolul 21 alineatul (2) litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"d) cheltuielile de reclam i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei, produselor sau
serviciilor, n baza unui contract scris, precum i costurile asociate producerii materialelor necesare
pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ n categoria cheltuielilor de reclam i publicitate
i mostrele acordate de ctre productori, din produsele proprii, precum i serviciile prestate n
cadrul unor campanii publicitare, cu scopul stimulrii vnzrilor;"
4. Articolul 21 alineatul (4) litera p) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"p) cheltuielile de sponsorizare i/sau mecenat efectuate potrivit legii.
Contribuabilii care efectueaz sponsorizri i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind
sponsorizarea i ale legii bibliotecilor, precum si cheltuieli privind bursele private acordate potrivit
legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
1. sunt n limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
n limitele respective se ncadreaz i cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, n
scopul construciei de localuri, a dotrilor, achiziiilor de tehnologie a informaiei i de documente
specifice, finanrii programelor de formare continu a bibliotecarilor, schimburilor de specialiti, a
burselor de specializare, a participrii la congrese internaionale."
5. La articolul 21 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
"(5) Regia Autonom "Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat" deduce la calculul
profitului impozabil urmtoarele cheltuieli:
a) cheltuielile reprezentnd diferena dintre sumele cuvenite pe baz de contract de prestri de

servicii cu Senatul, Camera Deputailor, Administraia Prezidenial, Guvernul Romniei i Curtea


Constituional pentru plata activitii de reprezentare i protocol i cheltuielile nregistrate efectiv
de regie.
b) cheltuielile, n condiiile legii, pentru asigurarea administrrii, pstrrii integritii
i protejrii imobilului "Palat Elisabeta" din domeniul public al statului;
c) cheltuielile aferente producerii i emiterii permiselor de edere temporar/permanent pentru
cetenii strini, n condiiile reglementrilor legale.
6. Articolul 22 alineatul (1) litera a) se abrog.
7. Articolul 22 alineatul (1) litera e) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"e) rezervele constituite de societile comerciale bancare sau alte instituii de credit autorizate,
precum i de societile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare i funcionare, cu exceptia
fondului pentru riscuri bancare generale;"
8. Articolul 22 alineatul (1) litera h) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"h) rezervele tehnice de daune si de prime constituite de societile de asigurare i reasigurare,
potrivit prevederilor legale de organizare i funcionare. Pentru contractele de asigurare cedate n
reasigurare, rezervele se diminueaz astfel nct nivelul acestora s acopere partea de risc care
rmne n sarcina asigurtorului, dup deducerea reasigurrii;"
9. Dupa alineatul (5) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (5)1 , cu urmtorul
cuprins:
"(5)1 Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, rezerva din reevaluarea activelor
corporale se include in veniturile impozabile la momentul cedrii, casrii sau scoaterii din funciune
a acestora, dup caz."
10. Dupa alineatul (8) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu
urmtorul cuprins:
"(9) Provizioanele constituite de companiile aeriene din Romnia pentru acoperirea cheltuielilor de
ntreinere i reparare a parcului de aeronave, potrivit reglementrilor emise de Autoritatea
Aeronautic Civil Romn."
11. La articolul 24 alineatele (15) i (22) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determin fr a lua n calcul
amortizarea contabil i orice reevaluare contabil a acestora. Ctigurile sau pierderile rezultate din
vnzarea sau din scoaterea din funciune a acestor mijloace fixe se calculeaz pe baza valorii fiscale
a acestora, care reprezint valoarea fiscal de intrare a mijloacelor fixe, diminuat cu amortizarea
fiscal. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabil evideniat n sold la 31 decembrie 2003,
amortizarea se calculeaz n baza valorii rmase neamortizate, pe durata normal de utilizare
rmas, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pn la aceast dat.
(22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nu se aplic la calculul profitului
impozabil, cu excepia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) i ale art. 8 din aceeai lege. Din punct de
vedere fiscal, la stabilirea duratei normale de funcionare se utilizeaz limita maxim prevzut n
Catalogul privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe.
12. Articolul 34 alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(2) Societile comerciale bancare - persoane juridice romne, i sucursalele din Romnia ale
bncilor persoane juridice strine, au obligaia de a plti impozitul pe profit lunar, pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoarele celei pentru care se calculeaz impozitul, dac n prezentul articol nu
este prevzut altfel."
13. Articolul 34 alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(5) n nelesul alin. (1) i (2), profitul impozabil i impozitul pe profit sunt calculate i nregistrate
trimestrial, respectiv lunar, n cazul societilor comerciale bancare - persoane juridice romne i
sucursalelor din Romnia ale bncilor - persoane juridice strine, cumulat de la nceputul anului
fiscal."
14. Articolul 34 alineatul (6) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(6) Contribuabilii care efectueaz pli trimestriale i, respectiv, lunare pltesc pentru ultimul
trimestru sau pentru luna decembrie, n cazul societilor comerciale bancare, persoane juridice
romne, i n cazul sucursalelor din Romnia ale bncilor, persoane juridice strine, o sum egal cu
impozitul calculat i evideniat pentru trimestrul III al aceluiai an fiscal, respectiv o sum egal cu
impozitul calculat i evideniat pentru luna noiembrie a aceluiai an fiscal, urmnd ca plata final a
impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac pn la data stabilit ca termen limit pentru
depunerea situaiilor financiare ale contribuabilului."
15. Articolul 34 alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(7) Contribuabilii care au definitivat pn la data de 15 februarie nchiderea exerciiului financiar
anterior depun declaraia anual de impozit pe profit i pltesc impozitul pe profit aferent anului
fiscal ncheiat pn la data de 15 februarie inclusiv a anului urmtor, fr a efectua pli
reprezentnd o sum egal cu impozitul calculat i evideniat pentru trimestrul III al aceluiai an
fiscal, respectiv o sum egal cu impozitul calculat i evideniat pentru luna noiembrie a aceluiai
an fiscal, dup caz, potrivit alineatului precedent."
C. TITLUL III - IMPOZITUL PE VENIT
1. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ART. 43
Cotele de impozitare
(1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activiti independente;
b) salarii;
c) cedarea folosinei bunurilor;
d) investitii;
e) pensii;
f) activiti agricole;
g) premii;
h) alte surse
este de 16% aplicat asupra venitului impozabil corespunztor fiecrei surse din categoria
respectiv.

(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevzute n categoriile de venituri din
jocuri de noroc i din transferul proprietilor imobiliare."
2. Articolul 48 alineatul (5), litera a) si alineatul (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat precum si pentru acordarea de burse private, efectuate
conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul determinat conform alin. (6);
......................
"(6) Baza de calcul se determin ca diferen dintre venitul brut i cheltuielile deductibile, altele
dect cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de
protocol i cotizaiile pltite la asociaiile profesionale."
3. Articolul 49 alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Direciile generale ale finanelor publice teritoriale au urmatoarele obligaii:
- stabilirea nomenclatorului activitilor pentru care venitul net se determina pe baz de norme de
venit;
- stabilirea nivelului normelor de venit;
- publicarea acestora anual inainte de 1 ianuarie a anului in care urmeaza a se aplica.
(3) Ministerul Finanelor Publice elaboreaz normele metodologice care conin regulile pentru
stabilirea acestor norme de venit."
4. Articolul 55 alineatul (4), litera k 1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, la functia
de baza;"
5. Articolul 55 alineatul (4), litera l) se abroga.
6. Articolul 57 alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Contribuabilii pot
dispune asupra destinaiei unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul stabilit la alin. (3),
pentru sponsorizarea entitilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii,
unitatilor de cult precum si pentru acordarea de burse private conform legii ."
7. Articolul 60 alin.(4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Persoana fizic, juridic sau orice alt entitate la care contribuabilul ii desfoar activitatea
potrivit alin.(1) este obligat s ofere informaii organului fiscal competent referitoare la data
nceperii desfurrii activitii de ctre contribuabil i, respectiv, a ncetrii acesteia, n termen de
15 zile de la data producerii evenimentului, cu excepia situaiei n care ndeplinete obligaia
privind calculul, reinerea i virarea impozitului pe veniturile din salarii potrivit alin.(3)."
8. Dupa alineatul (2) al articolului 65 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul
cuprins:
"(3) Nu sunt venituri impozabile, veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de
Fondul "Proprietatea", de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni in conditiile
legii privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv
sau, dupa caz, de mostenitorii legali sau testamentari ai acestora."

9. Alineatele (1) si (4) ale articolului 66 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Ctigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele dect titlurile de participare la
fondurile deschise de investiii i prile sociale, reprezint diferena pozitiv/negativa dintre preul
de vnzare i preul de cumprare pe tipuri de titluri de valori, diminuat, dup caz, cu comisioanele
datorate intermediarilor. n cazul tranzaciilor cu aciuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit,
n cadrul Programului de privatizare n mas, preul de cumprare la prima tranzacionare va fi
asimilat cu valoarea nominal a acestora. n cazul tranzaciilor cu aciuni cumprate la pre
preferenial, n cadrul sistemului stock options plan, ctigul se determin ca diferen ntre preul
de vnzare i preul de cumprare preferenial, diminuata cu comisioanele datorate intermediarilor.
..............
(4) Determinarea ctigului potrivit alin. (1) - (3) se efectueaz la data ncheierii tranzaciei, pe baza
contractului ncheiat ntre pri."
10. Alineatul (41) al art. 66 se abroga.
11. Dupa alineatul (6) al articolului 66 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul
cuprins:
"(7) La sfarsitul anului fiscal, pentru titlurile de valoare altele decat:
- titlurile de participare la fondurile deschise de investiii;
- prile sociale;
- valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
fiecare intermediar sau pltitor de venit, dup caz, are obligaia calculrii castigului anual/pierderii
anuale pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil si transmiterii
informatiilor in forma scrisa catre acesta, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru
care se face calculul.
(8) Contribuabilul poate opta pentru determinarea castigului net anual/pierderii anuale ca diferenta
intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de
valoare prevazute la alin. (7), pe baza declaratiei speciale.
Optiunea se considera exercitata prin depunerea declaratiei speciale conform prevederilor art. 83.
12. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 67
Reinerea impozitului din veniturile din investiii
(1) Veniturile sub form de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a deinerii de titluri de
participare la fondurile nchise de investiii, se impun cu o cot de 16% din suma acestora.
Obligaia calculrii i reinerii impozitului pe veniturile sub form de dividende revine persoanelor
juridice odat cu plata dividendelor ctre acionari sau asociai. Termenul de virare a impozitului
este pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care se face plata. n cazul dividendelor
distribuite, dar care nu au fost pltite acionarilor sau asociailor pn la sfritul anului n care s-a
aprobat bilanul contabil, termenul de plat a impozitului pe dividende este pn la data de 31
decembrie a anului respectiv.
(2) Veniturile sub form de dobnzi pentru:
- depozitele la termen constituite;
- instrumentele de economisire dobandite;
- contractele civile incheiate;

- depozite la vedere/conturi curente, care genereaza venituri din dobanzi impozabile conform
prevederilor art. 65 alin. (2) lit. a), constituite;
incepand cu 1 ianuarie 2006 se impun cu o cot de 16% din suma acestora. Pentru veniturile sub
form de dobnzi, impozitul se calculeaz i se reine de ctre pltitorii de astfel de venituri la
momentul nregistrrii n contul curent sau n contul de depozit al titularului, respectiv la momentul
rscumprrii, n cazul unor instrumente de economisire. n situaia sumelor primite sub form de
dobnd pentru mprumuturile acordate n baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se
efectueaz la momentul plii dobnzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobnzi se face
lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare nregistrrii/rscumprrii, n cazul unor
instrumente de economisire, respectiv la momentul plii dobnzii, pentru venituri de aceast natur
pe baza contractelor civile.
Veniturile din dobanzi impozabile conform prevederilor art. 65 alin. (2) lit. a) se supun prevederilor
de mai sus privind calculul, retinerea si virarea impozitului.
Pentru
- depozitele la termen constituite;
- instrumentele de economisire dobandite;
- contractele civile incheiate;
- depozite la vedere/conturi curente care genereaza venituri din dobanzi impozabile conform
prevederilor art. 65 alin. (2) lit. a), constituite;
anterior datei de 1 ianuarie 2006 dar a caror scadenta este incepand cu data de 1 ianuarie 2006,
pentru determinarea impozitului pe veniturile din dobanzi se aplica cota de impozit de la data
constituirii.
(3) Calculul, reinerea i virarea impozitului pe veniturile din investiii, altele dect cele prevzute la
alin. (1) i (2), se efectueaz astfel:
a) Ctigul determinat in cursul anului, din transferul titlurilor de valoare, se impune cu cota de
16%, impozitul astfel calculat reprezentand impozit final.
Obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului revine intermediarilor sau altor pltitori de venit,
dup caz, la fiecare tranzactie. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
b) Prin exceptie de la lit. a), in cazul tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat :
- titlurile de participare la fondurile deschise de investiii;
- prile sociale;
- valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
contribuabilul care a optat pentru determinarea impozitului pe castigul net anual, datoreaza un
impozit anual stabilit de catre organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit, prin aplicarea
cotei de 16% asupra castigului net anual, situatie in care impozitul retinut in cursul anului reprezinta
plata anticipata in contul impozitului anual datorat.
c) obligaia calculrii, reinerii si virarii impozitului in cazul castigurilor determinate din transferul
valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale revine
dobnditorului de valori mobiliare sau de pri sociale, n momentul ncheierii tranzaciei, pe baza
contractului ncheiat ntre pri.
d) in cazul in care dobnditorul de titluri de valoare prevazute la lit. c) nu este o persoan fizic
romn cu domiciliul n Romnia, obligaia de calcul, retinere i virare a impozitului dupa caz,
revine persoanei juridice romane la care persoana fizica a detinut titluri de valoare supuse
tranzactiei.

Persoana juridica indeplineste aceste obligatii fiscale urmare calitatii acesteia de reprezentant fiscal
al dobaditorului de titluri de valoare.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau prilor sociale trebuie nscris
n registrul comerului i/sau n registrul asociailor/acionarilor, dup caz, operaiune care nu se
poate efectua fr justificarea virrii impozitului la bugetul de stat.
Termenul de virare a impozitului este pn la data la care se depun documentele pentru transcrierea
dreptului de proprietate asupra prilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comerului sau n
registrul acionarilor, dup caz.
n situaia n care prile contractante convin ca plata prilor sociale sau a valorilor mobiliare s se
fac ealonat, termenul de virare a impozitului pentru pltitorii de astfel de venituri este pn la data
de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut.
e) obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului in cazul ctigului determinat din
rascumpararea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii revine societii de
administrare a investiiilor. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
f) ctigul din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i
din orice alte operaiuni de acest gen, se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final.
Obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului revine intermediarilor sau altor pltitori de venit,
dup caz. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care a fost retinut.
g) venitul impozabil obinut din lichidare/dizolvare fr
lichidare a unei persoane juridice de ctre acionari/asociai persoane fizice, se impune cu o cota de
16%, impozitul fiind final.
Obligaia calculrii, reinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si
retinut la sursa se vireaza pn la data depunerii situaiei financiare finale la oficiul registrului
comerului, ntocmite de lichidatori."
(4) Pierderile rezultate din tranzactiile cu:
- titlurile de participare la fondurile deschise de investiii;
- prile sociale;
- valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se recupereaz i constituie pierderi definitive ale
contribuabilului.
(5) Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare altele decat cele prevazute la alin. (4)
detinute de un contribuabil care nu a optat pentru determinarea castigului net anual/pierderii
anuale, nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se recupereaz i constituie pierderi
definitive ale contribuabilului.
Daca optiunea a fost exercitata de contribuabil, pierderile inregistrate in cursul anului se
compenseaza cu castigurile realizate in cursul aceluiasi an fiscal. Daca in urma acestei compensari
rezulta o pierdere anuala aceasta nu este reportabila, fiind pierdere definitiva a contribuabilului.
(6) Cursul de schimb necesar pentru transformarea n lei a sumelor exprimate n valut, n cazul
transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, este cursul de schimb al pieei
valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, pentru ziua anterioar efecturii plii
venitului. n situaia n care prile contractante convin ca plata s se fac ealonat, n rate, cursul de
schimb utilizat este cel al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, pentru ziua
anterioar efecturii fiecrei pli.
(7) n aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaz norme privind determinarea, reinerea
i virarea impozitului pe ctigul de capital din transferul titlurilor de valoare obinut de persoanele
fizice, care se emit de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice."

13. Articolul 77 alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4) Nu sunt impozabile veniturile obinute din premii i din jocuri de noroc, n bani i/sau n
natur, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite n sum de 6.000.000 lei (600 RON) pentru
fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de la acelai organizator sau pltitor ntr-o singur zi."
14. Capitolul VIII1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VIII1
VENITURI
DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE
DIN PATRIMONIUL PERSONAL
ART. 771
Definirea venitului din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal
(1) Sunt supuse impozitrii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra
construciilor de orice fel i terenul aferent acestora, care se nstrineaz n termen de pn la 3 ani
inclusiv, de la data dobndirii, precum i veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate
asupra terenurilor de orice fel, fr construcii, dobndite dup 1 ianuarie 1990.
In sensul prezentei ordonante, prin teren aferent constructiei se intelege terenul de sub constructie.
(2) Venitul impozabil din transferul proprietilor imobiliare, cu excepiile prevzute la alin. (3),
reprezint, dupa caz:
a) pretul de vanzare, mentionat in contractul de vanzare cumparare;
b) valoarea proprietatii imobiliare menionat n act, pentru: schimb, rent viager, dare n plat,
adjudecare, contract de ntreinere, hotrre judectoreasc etc.;
c) valoarea maxima rezultat din expertizele utilizate de ctre camerele notarilor publici, n
circumscripia creia se afl proprietatea imobiliara, la data efectuarii transferului in cazul
imobilelor a cror valoare nu se poate stabili prin modalitile prevzute la lit. a) si b);
d) venitul impozabil se determina la momentul incheierii contractelor de vanzare-cumparare cu
plata in rate si orice acord preliminar de vanzare cumparare sau transfer pentru care exista o data
ulterioara a transferului dreptului de proprietate asupra proprietatii imobiliare, si reprezinta suma
totala din contract/acord, indiferent de momentul platii sumei.
e) valoarea din raportul de expertiza intocmit de un expert autorizat in conditiile legii, in cazul in
care nu se pot aplica prevederile lit. a) - c).
f) in cazul in care proprietatea imobiliara instrainata este compusa din bunuri a caror transfer
genereaza venituri impozabile si neimpozabile conform alin. (1) valoarea de instrainare se va
imparti pe elemente componente instrainate.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) aportul n natur la capitalul social al societilor
comerciale, precum i veniturile realizate prin:

a) reconstituirea dreptului de proprietate, in conditiile legilor speciale;


b) motenire;
c) donaie ntre rude pn la gradul al patrulea inclusiv;
asupra construciilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fr construcii din intravilan i
extravilan.
(4) Expertizele ntocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel puin o dat pe an i
comunicate directiilor generale ale finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala.
(5) Venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal detinute in comun, in
devalmasie, se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. In conditiile in care coproprietarii
decid asupra unei alte impartirii, se va anexa la actul de transfer al dreptului de proprietate asupra
constructiilor si/sau terenurilor, un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor."
ART. 772
Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare
(1) Impozitul se calculeaza si se retine de catre dobanditorul proprietatii imobiliare prin aplicarea
unei cote de 2% asupra venitului impozabil, la momentul incheierii tranzactiei intre parti.
Proprietatea imobiliara nu poate fi intabulata pe numele noului proprietar fara justificarea platii
impozitului.
(2) Impozitul retinut potrivit alin.(1) se vireaza de dobanditor, la bugetul de stat in termen de 5 zile
de la data la care a fost retinut.
(3) Impozitul retinut la sursa reprezinta impozit final pe venit.
ART. 773
Obligatii declarative privind transferul proprietilor imobiliare
(1) Notarii publici care autentific actele ntre vii translative ale dreptului de proprietate au obligaia
s depun semestrial la organul fiscal teritorial o declaraie informativ privind transferurile de
proprieti imobiliare, cuprinznd urmtoarele elemente pentru fiecare tranzacie:
a) prile contractante;
b) valoarea nscris n documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal.
(2) n cazul n care transferul dreptului de proprietate asupra construciilor sau terenurilor se face
prin alt procedur dect cea notarial, contribuabilul care a realizat venitul are obligaia de a
declara venitul obinut, n maximum 5 zile de la data nstrinrii bunului, la organul fiscal n a crui
raz teritorial i are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal n Romnia
declar venitul obinut la organul fiscal n a crui raz teritorial este situata proprietatea imobiliara
nstrinata.

Organul fiscal competent calculeaza impozitul datorat aplicand cota prevazuta la art. 772 la venitul
impozabil si emite decizia de impunere. Impozitul se achita in termen de 30 de zile de la data
primirii deciziei de impunere, impozitul astfel stabilit reprezentand impozit final.
(3) Procedura de declarare, de calcul i de plat a impozitului se stabilete prin ordin al ministrului
finanelor publice, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
15. Articolul 83 alineatul (3)1 si alineatul (5) literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:
"(31) Declaratiile speciale se depun si pentru castigul net/pierderea generata de tranzactii cu titlurilor
de valoare altele decat:
- titlurile de participare la fondurile deschise de investiii;
- prile sociale;
- valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea impozitului pe castigul net anual.
...........................
(5) Contribuabilii nu sunt obligati sa depuna declaratie de venit la organul fiscal competent, daca:
a) obin numai venituri sub form de salarii;
b) obin numai venituri din investiii, pensii, venituri din premii i din jocuri de noroc, venituri din
alte surse a cror impunere este final;"
16. Articolul 84 alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent pe
fiecare surs din categoriile de venituri menionate la art.41 lit.a), c) i f) prin aplicarea cotei de
16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv, pe baza declaraiei de venit
pentru contribuabilii persoane fizice care au domiciliul fiscal n Romnia. Pentru ceilali
contribuabili persoane fizice impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de
organul fiscal competent pe baza declaraiilor speciale.
(2) Contribuabilii pot dispune asupra
destinaiei unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat
pentru sponsorizarea entitilor nonprofit care se infiinteaza si funcioneaz n condiiile legii,
unitatilor de cult precum si pentru acordarea de burse private conform legii ".
17. Dupa alineatul (6) al articolului 84, se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu
urmatorul cuprins:
"(7) Prevederile alin. (5) si (6) se aplica si pentru impozitul pe castigul net anual stabilit conform
art. 67 alin. (3). lit. b)."
18. Articolul 86 alineatul (2) paragraful 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Contractul de asociere se nregistreaz la organul fiscal competent n termen de 15 zile de la data
ncheierii acestuia."
19. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 95
Definitivarea impunerii pe anul 2005
Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat n anul fiscal 2005, se va elabora
formularistica necesar ce va fi aprobat prin ordin al ministrului finanelor publice."
20. Articolul III alineatul (1) lit. c), (2) si (4) se abroga.
D. TITLUL V - IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE
NEREZIDENTI SI IMPOZITUL PE REPREZENTANTELE FIRMELOR STRAINE
INFIINTATE IN ROMANIA

1. Art.115 alineatul (1) se completeaza cu o noua litera, litera p1) si va avea urmatorul cuprins
:
"p1) venituri realizate de nerezidenti din lichidare/ dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice
romane. Venitul brut realizat din lichidare /dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice
romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la
capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. "
2. Alineatul (3) al articolului 116 se abroga.
3. Articolul 117, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile comerciale romane, constituite
potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, daca instrumentele/titlurile de
creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare recunoscuta si dobanda este platita unei
persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/ titlurilor de creanta."
4. Articolul 117, litera g) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"g) veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara in Romania activitati de consultanta in
cadrul unor acorduri de finantare gratuita incheiate de Guvernul Romaniei/autoritati publice cu alte
guverne/autoritati publice sau organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale;".
5. Dupa litera h) de la articolul 117 se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul continut:
"i) dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dobanzile obtinute din Romania de persoane
fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit."
6. Articolul 118, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia
de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala
eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. In cazul in care certificatul de
rezidenta fiscala nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul
prezentarii certificatului de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei
impuneri si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie."
7. Dupa alineatul (1) al articolului 119 se introduce un nou alineat, alineatul (1)1, cu urmatorul
cuprins:
"(1)1 Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, platitorii de venituri sub forma dobanzilor
au obligatia sa depuna o declaratie informativa referitoare la platile de astfel de venituri facute catre
persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene. Declaratia se depune pana la data
de 28 (29) februarie inclusiv a anului curent pentru informatii referitoare la platile de dobanzi facute
in cursul anului precendent. Modelul si continutul declaratiei informative, precum si procedura de
declarare a veniturilor din dobanzile realizate din Romania de catre persoane fizice rezidente in
statele membre ale Uniunii Europene se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, de catre
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Codului de procedura fiscala."
E. Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata
1. Alineatul (2) al articolului 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci cnd bunurile sunt plasate, dup intrarea lor n
ar, n regimuri vamale suspensive, aceste bunuri nu se cuprind n sfera de aplicare a taxei pe
valoarea adugat. Totui, acestea sunt supuse reglementrilor vamale n ceea ce privete plata sau,
dup caz, garantarea taxei pe valoarea adaugata pe perioada ct se afl n regim vamal suspensiv."

2. La articolul 132 alineatul (1), dup litera e) se adaug dou noi litere, lit. f) si g), cu
urmtorul cuprins:
"f) n cazul livrrii de gaze prin sistemul de distribuie a gazelor naturale, sau al livrrii de energie
electric, ctre un comerciant persoan impozabil, locul livrarii se consider locul unde
comerciantul persoan impozabil ii are sediul activitii sau un sediu permanent pentru care se
livreaz bunurile, sau, n absena unui astfel de sediu, locul n care acesta are domiciliul stabil sau
reedina sa obinuit. n sensul prezentei prevederi, comerciantul persoan impozabil reprezint
persoana impozabil a crei principal activitate n ceea ce privete cumprrile de gaz i energie
electric o reprezint revnzarea de astfel de bunuri i al crei consum propriu de astfel de bunuri
este neglijabil;
g) n cazul livrrii de gaze prin sistemul de distribuie a gazelor naturale, sau al livrrii de energie
electric, in situaia in care o astfel de livrare nu se regasete la litera f), locul livrrii reprezint
locul n care cumprtorul utilizeaz i consum efectiv gazul natural sau energia electric. n
situaia n care bunurile nu sunt consumate de cumprator ci sunt livrate unei alte persoane, partea
neutilizat de gaz sau energia electric se consider ca fiind utilizat i consumat la locul n care
noul cumprtor ii are sediul activitii sau un astfel de sediu permanent pentru care se livreaz
bunurile, sau, in absena unui astfel de sediu, locul n care acesta are domiciliul stabil sau resedina
sa obinuit."
3. Alineatul (3) al articolului 132 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"(3) n situatia n care locul livrrii stabilit conform alin.(1) lit.a) se situeaz n afara Romniei,
bunurile fiind importate in Romania, locul importului de bunuri, precum si locul oricrei livrri
ulterioare importului, se consider a fi in Romnia."
4. La articolul 133 alineatul (2) litera c) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"c) sediul activitii economice sau sediul permanent al beneficiarului pentru care sunt prestate
serviciile sau, n absena acestora, domiciliul sau reedina obinuit a beneficiarului n cazul
urmtoarelor servicii:
1. nchirierea de bunuri mobile corporale;
2. operaiunile de leasing avnd ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale;
3. transferul i/sau transmiterea folosinei drepturilor de autor, brevetelor, licenelor, mrcilor
comerciale i al altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate i marketing;
5. serviciile de consultan, de inginerie, juridice i de avocatur, serviciile contabililor i experilor
contabili, ale birourilor de studii i alte servicii similare;
6. prelucrarea de date i furnizarea de informaii;
7.operaiunile bancare, financiare i de asigurri, inclusiv reasigurri, cu excepia nchirierii de
seifuri;
8. punerea la dispoziie de personal;
9. acordarea accesului la sistemele de distribuie a gazului natural i energiei electrice, inclusiv
serviciile de transport i transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum i alte prestri de
servicii legate direct de acestea;
10. telecomunicaiile. Sunt considerate servicii de telecomunicaii serviciile avnd ca obiect
transmiterea, emiterea i recepia de semnale, nscrisuri, imagini i sunete sau informaii de orice
natur prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea

dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepii; serviciile de
telecomunicaii cuprind, de asemenea, i furnizarea accesului la reeaua mondial de informaii;
11. serviciile de radiodifuziune i de televiziune;
12. serviciile furnizate pe cale electronic; sunt considerate servicii furnizate pe cale electronic:
furnizarea i conceperea de site-uri informatice, mentenan la distan a programelor i
echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - i actualizarea acestora, furnizarea
de imagini, de texte i de informaii i punerea la dispoziie de baze de date, furnizarea de muzic,
de filme i de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea i difuzarea de emisiuni i evenimente
politice, culturale, artistice, sportive, tiinifice, de divertisment i furnizarea de servicii de
nvmnt la distan. Atunci cnd furnizorul de servicii i clientul su comunic prin curier
electronic, aceasta nu nseamn n sine c serviciul furnizat este un serviciu electronic;
13. obligaia de a se abine de la realizarea sau exercitarea, total sau parial, a unei activiti
economice sau a unui drept menionat n prezenta liter;
14. prestrile de servicii efectuate de intermediari care intervin n furnizarea prestrilor prevzute n
prezenta liter;"
5. Alineatul (5) al articolului 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Exigibilitatea taxei pe valoarea adugat este anticipat faptului generator i intervine:
a) la data la care este emis o factur fiscal, naintea livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii;
b) la data ncasrii avansului, n cazul n care se ncaseaz avansuri naintea livrrii de bunuri sau
a prestrii de servicii. Se excepteaz de la aceast prevedere avansurile ncasate pentru plata
importurilor, a drepturilor vamale si a altor impozite datorate in vama potrivit legii, precum i orice
avansuri ncasate pentru operaiuni scutite de taxa pe valoarea adugat sau care nu sunt n sfera de
aplicare a taxei. Prin avansuri se nelege ncasarea parial sau integral a contravalorii bunurilor
sau serviciilor, naintea livrrii, respectiv a prestrii."
6. Alineatul (4) al articolului 135 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"(4) Pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii care se efectueaz continuu, dnd loc la
decontri sau pli succesive - energie electric i termic, gaze naturale, ap, servicii telefonice i
altele similare -, exigibilitatea taxei pe valoarea adugat intervine la data ntocmirii documentelor
prin care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitile livrate i serviciile prestate, dar nu mai trziu de
finele lunii urmtoare celei n care s-a efectuat livrarea/prestarea. n cazul livrrilor de gaze naturale
i energie electric prevzute la art. 132 alin.(1) lit. f) si g), efectuate de persoane impozabile
stabilite in strintate, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugat intervine la data primirii facturii sau
la data achitrii pariale sau totale a livrrii, n cazul n care nu s-a primit factura furnizorului pn
la aceasta dat." 7. Articolul 136 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art. 136. - (1) n cazul unui import de bunuri, taxa pe valoarea adugat devine exigibil la data la
care ia nastere datoria vamala pentru bunurile respective, conform legislatiei vamale n vigoare.
(2) n cazul importurilor de bunuri care sunt plasate n regimul de antrepozit fiscal prevzut la art.
163 lit. c), exigibilitatea taxei pe valoarea adugat aferent accizei, care, potrivit art. 139 alin. (1),
este cuprins n baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat, intervine la data la care acciza este
exigibil."

8. La articolul 142, dupa litera j), se adaug o nou liter, litera k), cu urmtorul cuprins:
"k) importul de gaze prin sistemul de distribuie a gazului natural, si importul de energie electric."
9. Articolul 145 alineatul (8) litera a) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"a) pentru taxa pe valoarea adugat datorat sau achitat, aferent bunurilor care i-au fost livrate
sau urmeaz s i fie livrate, i pentru prestrile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz s i
fie prestate de o alt persoan impozabil, cu factur fiscal, care cuprinde informaiile prevzute la
art. 155 alin. (8), i este emis pe numele persoanei de ctre o persoan impozabil nregistrat ca
pltitor de tax pe valoarea adugat. Beneficiarii livrrilor de gaze naturale i energie electric
prevzuti la art. 150 alin.(1) lit.c) i beneficiarii serviciilor prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b) i art.
151 alin. (1) lit. b), care sunt nregistrai ca pltitori de tax pe valoarea adugat, justific taxa
dedus, cu factura fiscal, ntocmit potrivit art. 155 alin. (4);"
10. La articolul 150 alineatul (1), dupa litera b) se adauga o noua litera, litera c), cu urmatorul
cuprins:
"c) beneficiarii prevzuti la art. 132 alin.(1) lit.f) si g) ai livrrilor de gaze naturale i energie
electric efectuate de persoane impozabile stabilite n strintate, indiferent dac beneficiarii sunt
sau nu nregistrai ca pltitori de tax pe valoarea adugat."
11. Alineatul (3) al articolului 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) n cazul livrrilor de bunuri taxabile pentru care locul livrrii este considerat a fi n Romnia,
efectuate de persoane stabilite n strintate, acestea au obligatia s desemneze un reprezentant
fiscal n Romnia, cu exceptia livrrilor de gaze naturale i energie electric prevzute la art. 132
alin.(1) lit. f) si g) pentru care persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata este beneficiarul
conform art. 150 alin. (1) lit.c)."
12. Dupa articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 1511, cu urmatorul cuprins:
Art. 1511 "Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei"
"(1) Beneficiarul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care
persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata este furnizorul sau prestatorul conform art. 150
alin.(1) lit. a), sau reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate
conform art. 151, daca factura fiscala prevazuta la alin.155 alin.(1):
a) nu este emisa;
b)cuprinde date incorecte in ceea ce priveste una din urmatoarele informatii: numele, adresa, codul
de identificare fiscala al partilor contractante, natura sau cantitatea bunurilor livrate sau serviciilor
prestate, elementele necesare calcularii bazei impozabile;
c) nu mentioneaza valoarea taxei sau o mentioneaza incorect.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1) daca beneficiarul dovedeste achitarea taxei catre furnizor
sau prestator, nu mai este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei.
(3)Beneficiarul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care
persoana obligata la plata taxei pentru o livrare de bunuri taxabila, care are locul livrarii in
Romania, conform art. 151 alin.(3), este o persoana stabilita in strainatate care nu si-a desemnat un
reprezentant fiscal in Romania sau nu are un sediu permanent in Romania.
(4) Obligatiile beneficiarului prevazute la art. 1511 alin. (1) si alin.(3) nu afecteaza exercitarea
dreptului de deducere in conditiile stabilite la art. 145."

13. Articolul 152 se completeaza cu un doua noi alineate, alineatul (8) si alineatul (9), cu
urmatorul cuprins:
"(8) Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care
obtin in anul precedent aderarii Romaniei la Uniunea Europeana o cifra de afaceri din operatiunile
prevazute la alin.(9) care depaseste plafonul de 35.000 Euro transformat in lei la cursul de schimb
valutar din ultima zi lucratoare a anului 2005, rotunjit la urmatoarea mie, sunt obligate sa solicite
inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in termen de 30 de zile de la data aderarii.
(9) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin.(8) este constituita din
valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, a operatiunilor prevazute la art. 126 alin. (1)
desfasurate de persoana impozabila in decursul unui an calendaristic, in masura in care cuprind si
operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, dar inclusiv operatiunile scutite de taxa pe
valoarea adaugata fara drept de deducere. La calculul cifrei de afaceri se vor exclude urmatoarele:
(a) livrari de active fixe corporale sau necorporale efectuate de persoana impozabila. In sensul
prezentului articol prin active fixe corporale se intelege orice activ detinut pentru a fi utilizat in
productia sau livrarea de bunuri, ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru
scopuri administrative, daca acest activ are o durata normala de utilizare mai mare de 1 an si are o
valoare mai mare decat limita prevazuta prin hotarare a Guvernului sau prin prezentul titlu ;
(b) operatiunile imobiliare, financiare si de asigurari, daca acestea sunt accesorii activitatii
principale;"
14. Articolul 156 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care presteaza
servicii de transport international trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de
care apartin, pana la data de 25 februarie a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din
vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din
Romania."
15. Alineatul (4) al articolului 155 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"(4) Pentru prestrile de servicii efectuate de prestatori stabilii n strintate, pentru care
beneficiarii au obligaia plii taxei pe valoarea adugat, acetia din urm, dac sunt nregistrai ca
pltitori de tax pe valoarea adugat, trebuie s autofactureze operaiunile respective, prin emiterea
unei facturi fiscale, la data primirii facturii prestatorului sau la data efecturii plii ctre prestator,
n cazul n care nu s-a primit factura prestatorului pn la aceast dat. Pentru livrrile de gaze
naturale i energie electric prevzute la art. 132 alin.(1) lit.f) si g), efectuate de persoane
impozabile stabilite n strintate, pentru care beneficiarii au obligaia plii taxei pe valoarea
adugat, acetia din urm, dac sunt nregistrai ca pltitori de tax pe valoarea adugat, trebuie s
autofactureze operaiunile respective, prin emiterea unei facturi fiscale, la data primirii facturii sau
la data efecturii plii ctre furnizor, n cazul n care nu s-a primit factura furnizorului pn la
aceast dat. Operaiunile de leasing extern se autofactureaz de ctre beneficiarii din Romnia,
nregistrai ca pltitori de tax pe valoarea adugat, la data stabilit prin contract pentru plata
ratelor de leasing i/sau la data plii de sume n avans. Persoanele care nu sunt nregistrate ca
pltitori de tax pe valoarea adugat vor urma procedura prevzut la art. 156 alin. (3). Regimul
fiscal al facturilor fiscale emise prin autofacturare se stabilete prin norme."

16. Alineatul (3) al articolului 156 se modifica si va avea urmtorul cuprins:


"(3) Persoanele nenregistrate ca pltitori de tax pe valoarea adugat, care sunt beneficiari ai
operaiunilor prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b) si c) i art. 151 alin. (1) lit. b), trebuie s
ntocmeasc un decont de tax pe valoarea adugat special, potrivit modelului stabilit de
Ministerul Finanelor Publice, pe care l depun la organul fiscal competent numai atunci cnd
realizeaz astfel de operaiuni. Decontul se depune pn la data de 25 a lunii urmtoare celei n care
a fost primit factura furnizorului/prestatorului sau a fost efectuat plata ctre furnizor/prestator, n
cazul plilor fr factur. Pentru operaiunile de leasing extern, decontul special se depune pn la
data de 25 a lunii urmtoare celei stabilite prin contract pentru plata ratelor de leasing i/sau celei n
care au fost efectuate pli n avans.
(4) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a cror cifr de
afaceri, astfel cum este prevazuta la art.152 alin.(6), realizat la finele unui an calendaristic este
inferioar sumei de 10.000 EURO calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a
anului precedent, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin
pana la data de 25 februarie a anului urmator, urmatoarele informatii :
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii, si suma taxei pe valoarea adaugata
aferente, catre platitori de taxa pe valoarea adaugata;
b)suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii, si suma taxei pe valoarea adaugata
aferente, catre persoane care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
(5) Persoanele impozabile neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a cror cifr de
afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin.(6) dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea
de bilete de transport international rutier de persoane cu locul plecarii din Romania, realizat la
finele unui an calendaristic este intre 10.000- 35.000 EURO, calculata la cursul de schimb valutar
din ultima zi lucratoare a anului precedent, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor
fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre platitori de taxa pe valoarea
adaugata;
b)suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate
ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
c) suma totala si taxa pe valoarea adaugata aferenta a achizitiilor de la persoane inregistrate ca
platitori de taxa pe valoarea adaugata;
d)suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea
adaugata." 17. Alineatul (2) al articolului 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Taxa pe valoarea adugat pentru importuri de bunuri, cu exceptia celor scutite de taxa pe
valoarea adugat, se plteste la organul vamal la data la care intervine exigibilitatea taxei pe
valoarea adaugata conform art. 136."
18. Articolul 1601 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Bunurile pentru care se aplic msurile de simplificare sunt:
a) deeurile i materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt
definite de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale
reciclabile, republicat, cu modificrile ulterioare;
b)terenurile de orice fel;
c) cldirile de orice fel sau prile de cldire;

d) materialul lemnos prevazut prin normele metodologice de aplicare a Codului fiscal."

F. TITLUL VII - ACCIZE


1. Articolul 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Sfera de aplicare
Art.162. - Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat,
pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:
a) bere;
b) vinuri;
c) bauturi fermentate, altele dect bere si vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) produse din tutun;
g) produse energetice;
h) electricitate."
2. Literele c) si h) de la articolul 163 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "c)
antrepozitul fiscal este locul, reteaua de transport si reteaua de distributie, aflate sub controlul
autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute,
primite sau expediate n regim suspensiv, de catre antrepozitarul autorizat, n exercitiul activitatii, n
anumite conditii prevazute de prezentul titlu si de norme; [...]
h) codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, conform Nomenclaturii
Combinate din Tariful Vamal de Import al Romaniei valabil n anul anterior anului n curs." 3. La
articolul 163 se introduc doua litere noi, literele i) si j) cu urmatorul cuprins:
"i) operatorul nregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata sa primeasca n exercitarea
activitatii economice produse supuse accizelor n regim suspensiv, provenite din alte state
comunitare; acest operator nu poate detine sau expedia produse n regim suspensiv;
j) operatorul nenregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata n exercitarea profesiei sale,
sa efectueze, cu titlu ocazional, aceleasi operatiuni prevazute pentru operatorul nregistrat."
4. La alineatul (1) al articolului 166, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu
urmatorul cuprins:
"f) receptia de catre un operator nregistrat sau nenregistrat de produse accizabile deplasate de la un
antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru."
5. La articolul 166, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul
cuprins:
"(11) Eliberare n consum se considera si detinerea n scopuri comerciale de catre un comerciant de
produse accizabile, care au fost eliberate n consum sau importate n alt stat membru, si pentru care
acciza nu a fost platita n Romnia."
6. La articolul 166, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu
urmatorul cuprins:

"(3) Nu se considera de asemenea eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din
antrepozitul fiscal, n conditiile prevazute la sectiunile 5 si 51 din prezentul capitol si conform
prevederilor din norme, catre:
a) un alt antrepozit fiscal n alt stat membru;
b) un comerciant nregistrat n alt stat membru;
c) un comerciant nenregistrat n alt stat membru;
d) o tara terta.
(4) Nu se considera eliberare pentru consum distrugerea de produse accizabile ntr-un
antrepozit fiscal, n conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice."
7. Alineatul (2) al articolului 173 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
"(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale sunt
exceptate de la plata accizelor n limita unei cantitati echivalente a 50 de litri cu concentratia
alcoolica de 40% n volum pentru fiecare gospodarie individuala/an, indiferent de locul n care este
realizata aceasta productie."
8. La articolul 173, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul
cuprins :
" (3) n toate situatiile cantitatea de tuica si rachiuri de fructe, care depaseste limita neaccizabila
prevazuta la alin.(2) este supusa accizelor legale n vigoare."
9. Articolul 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Produse energetice si electricitate
Art.175. - (1) n ntelesul prezentului titlu, produsele energetice sunt:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept
combustibil pentru ncalzire sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2701; 2702 si de la 2704 la 2715;
c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902;
d) produsele cu codul NC 2905 11 00 care nu sunt de origine sintetica, numai daca sunt destinate
utilizarii drept combustibil pentru ncalzire sau combustibil pentru motor;
e) produsele cu codul NC 3403;
f) produsele cu codul NC 3811;
g) produsele cu codul NC 3817;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru
ncalzire sau combustibil pentru motor;
(2) Intra sub incidenta prevederilor de la sectiunile a 4-a si a 5-a ale capitolului I din prezentul titlu,
doar urmatoarele produse energetice:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii n calitate de
combustibil pentru ncalzire sau combustibil pentru motor;
b) produsele cuprinse n codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50;
c) produsele cuprinse n codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru pentru produsele cuprinse
n codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29 prevederile sectiunilor a 4-a si a 5-a se vor
aplica numai circulatiei comerciale n vrac;
d) produse cuprinse n codurile NC 2711 (cu exceptia 2711 11, 2711 21 si 2711 29);
e) produse cuprinse n codul NC 2901 10;
f) produse cuprinse n codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44;

g) produse cuprinse n codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt
destinate utilizarii n calitate de combustibil pentru ncalzire sau pentru motor;
h) produse cuprinse n codul NC 3824 90 99 daca acestea sunt destinate utilizarii n calitate de
combustibil pentru ncalzire sau pentru motor.
(3) Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:
a) benzina cu plumb cu codurile: NC 2710 11 31; 2710 11 51 si 2710 11 59;
b) benzina fara plumb cu codurile: NC 2710 11 31; NC 2710 11 41; 2710 11 45 si 2710 11 49;
c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pana la 2710 19 49;
d) petrol lampant (kerosen) cu codurile : NC 2710 19 21 si 2710 19 25;
e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pna la 2711 19 00;
f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 27 11 21 00;
g) pacura cu codurile NC de la 2710 19 61 pna la 2710 19 69;
h) carbune si cocs cu codurile NC 2701, 2702 si 2704;
i) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20 si 2707 30;
j) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44;
k) produsele cu codurile NC 3811 21 00 si 3811 29 00.
(4) Produsele energetice, altele dect cele de la alin.(3), sunt supuse unei accize daca sunt destinate
a fi utilizate, puse n vnzare sau utilizate drept combustibil pentru ncalzire sau combustibil pentru
motor. Nivelul accizei va fi fixat n functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru
ncalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
(5) Pe lnga produsele accizabile prevazute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus n
vnzare sau utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al
combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
(6) Orice hidrocarbura, cu exceptia turbei destinata a fi utilizata, pusa n vnzare sau utilizata pentru
ncalzire este accizata cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.
(7) Consumul de produse energetice n incinta unui loc de productie de produse energetice nu este
considerat fapt generator de accize atunci cnd se efectueaza n scopuri de productie. Cnd acest
consum se efectueaza n alte scopuri dect cel de productie si, n special, pentru propulsia
vehiculelor, se considera ca un fapt generator de accize.
(8) n ntelesul prezentului titlu, electricitate este produsul cu codul NC 2716.
(9) Nu este considerat fapt generator de accize, consumul de electricitate destinat productiei de
electricitate, productiei combinate de energie electrica si energie termica, precum si consumul
utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce electricitate"