Sunteți pe pagina 1din 2

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

Subsemnatul/a ___________________________________________________, cu
domiciliul in _________________ str. ____________________________________
nr. __, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, sector/judet ___________________,
legitimat cu CI seria ___, nr. ________, eliberat de __________ la data de
___________, CNP: ____________________________, in calitate de student
aflat

in

practica

in

cadrul

Programului
prin

prezenta

ma angajez sa respect confidentialitatea cu privire la identitatea si


situatia sociala, economica si juridica a beneficiarilor programelor
Fundatiei. Declar ca nu voi oferi catre terti informatiile mai susmentionate, prezentul angajament producandu-si efectele si dupa
incetarea colaborarii cu Fundatia.
Imi iau de asemenea angajamentul de a nu inregistra si utiliza
materiale audio-vizuale cu beneficiarii programelor Fundatiei ori despre
acestia, decat cu instintarea si acordul expres al Managerului de
Program.

Data:____________________

Voluntar :__________________________
________

Semnatura :_______________________
_________

S-ar putea să vă placă și