Sunteți pe pagina 1din 7

Problema 1

Se considerã urmãtoarea mulţime de semnale:

unde:

ϕ

[n]

{

ϕ

k

[]

n

=

ϕ

[

n k

]}

k ∈Ζ

n

= α σ

[n]

, 0 < α < 1

a). Demonstraţi cã orice semnal de energie finitã în timp discret poate fi reprezentat sub forma:

x[n]

=

k =−∞

a

k

ϕ

[

n k

]

determinând o expresie explicitã pentru coeficienţii a k în funcţie de semnalul x[n]. Care este reprezentarea semnalului δ[n] ?

b). Notând cu r[n] rãspunsul unui sistem discret liniar şi invariant în timp la semnalul ϕ[n], determinaţi o expresie pentru rãspunsul y[n] al acestui sistem la semnalul x[n], de la punctul a), în funcţie de r[n] şi x[n].

c). Demonstraţi cã y[n] poate fi scris ca:

y[n] =ψ [n] x[n] r[n]

determinând semnalul ψ[n].

d). Folosiţi rezultatul de la punctul c) pentru a exprima rãspunsul la impuls al unui sistem în funcţie de r[n]. De asemenea, demonstraţi cã:

Rezolvare.

a).

frecvenţă:

ψ [n] ϕ [n] =δ [n]

Deoarece:

x [ n ] = a [ n ] ϕ [ n ] se

X ( ) = A( ) ⋅ Φ( )

A(

5- i

poate

scrie

Ω =

)

X(

)

ΦΩ

(

)

în

domeniul

Dar:

De aceea:

ΦΩ ( ) =

n = 0

α

n

A(

e

)

− Ω

jn

=

(

1

= ∑

(

α

0

n =

e

−Ω j

)

n

=

α

e

−Ω

j

)

X(

)

1

1

α

e

−Ω j

În figura următoare se prezintă sistemul care transformă semnalul x [ n ] în semnalul a [ n ] .

transform ă semnalul x [ n ] în semnalul a [ n ] . Fig. 1.1.

Fig. 1.1. Sistem de generare a semnalului a.

Legătura intrare-ieşire a acestui sistem este:

a[n] = x[n] αx[n 1]

Dacă:

 

x [ n ] = δ [ n ]

a [ n ] = δ [ n ] α δ [ n 1]

adică:

 

a [ 0 ] = 1;

a [1] = −α ;

a [ n ] =

0 în rest.

Verificare:

x[n]

=∑ ⋅ϕ − =α σ αα

a

k

[n k]

n

[]n

k

n

1

σ − =α δ =δ

1

[n

]

n

[]n []n

b). Se notează cu h[n] r[spunsul sistemului definit la punctul b), reprezentat în figura de mai jos.

definit la punctul b), reprezentat în figura de mai jos. Fig.2.1. Sistemul definit la punctul b).

Fig.2.1. Sistemul definit la punctul b).

Răspunsul acestui sistem la semnalul x [ n ] este:

5- ii

y[n]

=

{

ϑ

x[n]

}

=

ϑ

k

a[k ]

ϕ

[n

=∑

k

a[k ]

r[n

k ]

=

a[n]

= (

x[n]

α

x[n

1

]

)

=

x[n]

(

δ

[n]

α δ

r[n] =

[n

r[n]

1

])

unde ψ [ n ] = δ [ n ] α δ [ n 1] . Rezultã:

k ]

=

=

r[n]

y[n] =ψ [n] x[n] r[n]

c). La punctul b). s-a demonstrat faptul cã relaţia dintre semnalele de intrare şi ieşire este tocmai cea care trebuie demonstratã:

y[n] =ψ [n] x[n] r[n]

unde s-a fãcut notaţia:

ψ [ n ] = δ [ n ] α δ [ n 1]

d). Dacã x [ n ] = δ [ n ] atunci rãspunsul sistemului poate fi scris în funcţie de r[n] sub forma:

y[n] = h[n] =ψ [n] r[n] = r[n] αr[n 1]

Pentru a se demonstra relaţia doritã se scrie:

ψ [ n ] ϕ [ n ] = (δ [ n ] αδ [ n 1 ])ϕ [ n ] = ϕ [ n ] α ϕ [ n 1 ] =

n

=α σ

(

[n] αα

n

1

])

σ − =α σ σ − =α δ

1

1

[n

n

(

[]n

[n

])

n

5-iii

[n]

=δ

[n]

Problema 2.

Relaţia intrare-ieşire pentru un mediator în timp discret este:

[]=

y n

1 N

N

1

[

k = 0

x n k

]

a) Schiţaţi o schemă de implementare a acestui sistem.

b) Determinaţi răspunsul la impuls al sistemului.

c) Determinaţi răspunsul în frecvenţă al sistemului. Ce fel de filtru este mediatorul ?

N 1

∑ x[n − k ] Rezolvare. k = 0 a) x[n] 1 N D x[n
∑ x[n
− k ]
Rezolvare.
k = 0
a)
x[n]
1
N
D
x[n −1]
D
D
x[n − N +1]

Fig. 2.1. Schema cerută.

5- iv

y[n]

b)

1 N − 1   1 , n = 0 ,N − 1 x[n]
1
N − 1
  1
,
n
=
0
,N
1
x[n]
=
δ
[n]
y[n]
=
h[n]
=
δ
[n
k ]
=
 N
N
k
= 0
0 ,
în
rest
 
c)
N
1
1
1
N
− 1
(
)
− jn Ω
jn
j
n
H
Ω = ∑
h[n]
e
= ∑
e
=
( e
)
=
N
N
n =−∞
n
=
0
n
= 0
N
N
N Ω
− j
N
− 1
− j Ω N
2 j sin
sin
2
− j Ω
1
1
− e
1
e
2 1
2
=
=
=
e
2 ⋅
N
− j Ω
N
Ω N
1
e
− j
2 j sin
sin
2
e
2
2
Dar:
N
sin
1
2
H(0 )
=
lim
H(
)
=
lim
=
Ω →
0
N
→ 0
sin
2
N
sin
1
2
1
=
lim
lim
N
=
1
N
→ 0
→ 0
N
sin
2
2
2
şi:
N
π
sin
π
1
4
N
π
2
H(
)
=
=
2 sin
<
<
1
,
pentru
N
>
1
2
N
π
N
4 N
sin
4

Deoarece

π H( ) < H( 0 ) 2
π
H(
)
<
H(
0
)
2

este vorba despre un filtru trece jos.

5- v

Problema 3

Se consideră sistemul în timp discret care răspunde la semnalul x [ n ] cu semnalul y [ n ] . Transformatele Fourier în timp discret ale acestor semnale sunt legate prin relaţia:

Y(

) =

5

X(

) +

e

−Ω j

X(

) +

2

dX ( )

d

a) Este liniar sistemul considerat ? Justificaţi răspunsul.

b) Dar invariant în timp ? Justificaţi răspunsul.

c) Determinaţi expresia lui y [ n ] dacă x [ n ] = δ [ n ] .

Rezolvare.

Se determină transformatele Fourier inverse ale spectrelor din relaţia din enunţ.

x[n]

X(

)

x[n

jnx [ n ]

n

0

]

e

jn

0

X(

n

0

= 1

)

x[n

1

]

dX (

)

2

dX (

)

d

d

↔ −2 jnx [ n ]

e

−Ω

j

X(

)

Relaţia în domeniul timp corespunzătoare relaţiei din enunţ este:

y[ n ] = 5x [ n ] + x [ n 1] 2 jnx [ n ]

a)

Sistemul

Fie x [ n ]

=α

x [ n ]

1

+β

x

2

considerat

[ n ]

răspunde

y

y

1

2

[ n ]

[ n ]

= 5

x [ n ]

1

+

x [ n

1

1

]

2

jnx [ n ]

1

= 5

x

2

[ n ]

+

x

2

[ n

1 ] 2

jnx

2

[ n ]

De aceea:

.

y [ n ]

=

5(

α

x

1

[ n ]

+

2 jn(

α

x

1

[ n ]

Deci sistemul este liniar.

+

β

x

β

x

2

2

[ n ])

[ n ])

=

+

α

x

1

[ n

+

α

y

1

[ n ]

şi

la

la

1 ]

β

y

2

+

[ n ]

β

x

2

x [ n ]

1

x

2

[ n ]

[ n

1 ]

cu

cu

b) Pentru ca sistemul să fie invariant în timp ar trebui ca să răspundă la

] . Răspunsul la x [ n

x[n

n

0

]

cu y [ n

n

0

n

0

] este:

5- vi

iar:

O{x [ n

n

0

]}

=

5 x [ n

n

0

]

+

x [ n

n

0

1 ]

y[n

n

0

]

= 5

x[n

n

0

]

Dar n n n şi deci y[ n Sistemul este variant în timp.

0

+

n

0

x[n

n

0

1 ] 2

j( n

]

O{x [ n

n

0

]}

2 jnx [ n

n

0

)x[n

n

0

]

n

0

]

c) x [ n ] = δ [ n ] y [ n ] = 5δ [ n ] + δ [ n 1] 2 jnδ [ n ] = 5δ [ n ] + δ [ n 1]

5-vii