Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de nvmnt:SCOALA GIMNAZIALA ,,

MARESAL CONSTANTIN PREZAN,, DUMESTI

Disciplina MATEMATTICA
Anul colar:20152016
Data susinerii examenului:
02.09.2016

Adresa:SAT DUMESTI ,COMUNA DUMESTI

BORDEROU
examinare i notare la examenele de corigen ORAL
Nr.
crt
1

Numele i prenumele

Clasa

CIOBNIC DUMITRU
IONU

VA

TIMFTICIUC NECULAI
CRISTI VLAD

VA

COJOC ANDREEA ELENA

VI A

COHAL CATALIN IONUT

VI A

FANDARAC IULIANA
ANDREEA

VI A

Subiect
ul 1

La secretariat se predau:

subiectele (vizate de director) pentru proba scris;


biletele (vizete de director) pentru proba oral, lucrare practic;
tezele, ciornele;
borderourile de corectare scris( NOTELE POT FI FRACTIONARE);
borderourile de examinare oral (NOTE NTREGI,ROTUNJITE);

ATENIE: Media dintre probe , dat de un profesor , se rotunjete

Cataloagele cu rezultatele finale (media, cu dou zecimale, NEROTUNJIT)

Subiect
ul 2

Din
oficiu

Nota

Rezultat
examen