Sunteți pe pagina 1din 1

3.3.2.2. Extrasul de manoperă

Extrasul de manoperă este documentaţia economică prin care se identifică specialităţile şi calificările muncitorilor precum şi durata măsurată în ore consumată de către aceştia, necesare pentru execuţia lucrărilor de construcţie în condiţiile specificate de către normele de deviz. Calculul se realizează tabelar, într-un tabel având forma precizată în figura 13.

Tabel calcul consum de manoperă

Nr. Simbol U.M. Cantitate Manoperă crt. articol Meserie Meserie Denumire articol Calificare Calificare (ore)
Nr.
Simbol
U.M.
Cantitate
Manoperă
crt.
articol
Meserie
Meserie
Denumire
articol
Calificare
Calificare
(ore)
(ore)
1
2
3
4
5
6
NCS
NCS

Rezultat înmulţire col.4 x NCS

Figura 13. Tabel calcul consum manoperă

Pentru calcul în tabelul prezentat în figura 13, se procedează astfel:

În coloanele 1,2,3,4 se înscriu în ordine articolele din antemăsurătoare împreună cu datele lor caracteristice Pentru fiecare articol de antemăsurătoare înscris în tabelul de calcul, se identifică în indicatoarele de norme de deviz, norma de deviz aleasă atunci când s-a întocmit antemăsurătoarea Din tabelul de resurse din structura normei de deviz se identifică:

86