Sunteți pe pagina 1din 10

5.

Calculul fundatiilor
5.1. Calculul fundatiilor izolate sub stalpi
Se cunosc:
- dimensiunile stalpului
a [m]
0.40
N =
15.18
Nf =1.2*N=
18.216
p conv -

18

b [m]
0.60
[tf]
[tf/m]

2.00
[tf/m]
-presiunea datorita greutatii pamantului

p max pe teren
(kgf/cm)
<= 2
2.4
>4

situat deasupra adancimii de fundare

Valori minime tg pt beton marca


B 35
B 50
>B 75
1.7
1.3
1.1
1.9
1.6
1.2
2
2
1.5

Se calculeaza:
Bnec = / (pconv-)
Bnec
=
1.07
=N/(B*B) =
16.00
b/B
=
0.57
lc ,bc =
0.61
l=
0.23
H =L*tg =
0.28
tg =
1.20
lx,ly =b-a/2 =
0.00
h cuzinet
h 30
h 2l/3
h b/4

[m]
[tf/m]
[m]
[m]
(m)
pt B 75
[cm]

latimea blocului de beton de fundare

dimensiunile cuzinetului
latimea treptei blocului
inaltimea blocului de beton de fundare
latimea treptei cuzinetului

0.30 [cm]
0.00 [cm]
0.15 [cm]
h=

0.30

[m]

inaltimea cuzinetului

daca hl eforturile principale de intindere sunt preluate exclusiv de betonul din cuzinet
nu este nevoie de armatura inclinata

M
N

lx(ly)

lc(bc)

M
Q

Nf

L(B)

5.2 Armarea fundatiilor izolate


Se cunosc :
otel Pc52 C18/22.5
Ra [t/m] Rc [t/m]
30000
950

a
[m]
0.35

b
[m]
0.35

M
[tfm]
3.72

N
[tf]
22.00

Q
[tf]
2.70

[t/m]
2.40

pconv
[t/m]
23.00

a,b = dimensiuni stalpi


M = moment incovoietor la nivelul fundatiei
N = forta axiala de calcul provenita din gruparea fundamentala
Q = taietoare la baza stalpului
= greutatea volumica medie normala a betonului din fundatie si a umpluturii
5.2.1.Din predimensionare se cunosc dimensiunile cuzinetului si ale blocului :
H
[m]
0.50

h
[m]
0.50

L
[m]
1.40

B
[m]
1.40

H = inaltimea blocului de fundare


h = inaltimea cuzinetului
L , B =dimesiunile blocului de fundare
lc , bc =dimesiunile cuzinetului
n =1,2 coeficient de incarcare
Df = adancimea de fundare
lx, ly = treptele cuzinetului
Gf = n*L*B*Df* =

lc
[m]
0.75

bc
[m]
0.75

lx
[m]
0.33

ly
[m]
0.33

Df
[m]
2.40

beton
[t/m]
2.50

n
adimens.
1.20

3.78 tf

Incarcarea totala transmisa pe teren


Nf = N + Gf =

25.78 tf

Momentul incovoietor la nivelul talpii fundatiei:


Mf = M+Q*(H+h) =

6.42 tm

Relatiile de verificare, la solicitari excentrice dupa o directie , pentru dimensiunile fundatiei sunt :
p1 =pef max 1.2*pconv
p1,2 = [(N+Gf)/S] Mf/W = [(N+Gf)/(L*B)]*[(16e)*L] =
p2 =pef min 0 (recomandabil)
pef =(p1+p2)/2 = (N+Gf)/S = (N+Gf)/(L*B) pconv
S - suprafata talpii fundatiei , L fiind dimesiunea de actiune a momentului incovoietor ,
iar B dimensiunea pe directia normala
Gf - greutatea proprie de calcul a fundatiei si pamantului de umplutura
W - modulul de rezistenta in directia solicitarii Mf ( W = LB/6 )
e - excentricitatea in directia solicitarii Mf [e = Mf/(N+Gf) ]

Presiunea medie efectiva pe teren rezulta :


pef med = N/(L*B) =
pconv =

11.22 tf
23.00 tf

pef med pconv


Excentricitatea incarcarii este:
e =Mf/Nf =

0.25 m

Valorile presiunilor efective pe teren la extremitatile fundatiei rezulta:


p1 =pef max =

27.19 tf/m

p1 =pef max 1.2*pconv


p1<1.2*pconv se verifica , se continua calculul

p2 =pef min =

-0.88 tf/m

p2 =pef min 0 (recomandabil)


p2>0 nu se verifica , se recalculeaza dimensiunile blocului de fundare

conditia de nedepasire a presiunilor conventionale de calcul, nu este indeplinita si in consecinta trebuie modificate d
5.2.2 Calculul cuzinetului
Greutatea cuzinetului este:
Gc = n*lc*bc*h*beton =

0.84

tf

Incarcarea totala transmisa blocului de beton simplu este:


Nc =N+Gc =

22.84 tf

Mc = M+Q*h =

5.07 tf

Excentricitatea corespunzatoare acestei incarcari este:


e1 = Mc/Nc = (M+Q*h)/Nc =

0.22

Valorile extreme ale presiunilor la nivelul talpii cuzinetului se calculeaza astfel:


p1 Rc(beton)
p1,2 = [(N+Gc)/S] Mc/W = [(N+Gc)/(lc*bc)]*[(16e1)/lc] =
p2 0 (recomandabil)
p1 =
p2 =

112.72 tf/m
-31.50 tf/m

p1< Rc(C12/15)
p2 > 0

se verifica
nu se verifica

apar eforturi de intindere si deci se calculeaza armatura de ancoraj intre cuzinet si blocul de beton simplu

5.2.3 Armarea cuzinetului


- pentru determinarea armaturii din talpa cuzinetului se recalculeaza presiunile ,
fara greutatea proprie a cuzinetului Gc, si se obtin:
e1 = Mc/Nc = (M+Q*h)/Nc =
p1 =
p2 =

0.22

108.55 tf
-30.33 tf

Momentele incovoietoare pentru calculul armaturii din talpa fundatiei dupa cele doua directii;
M1 = [(bc*lx)/6]*(2*p1+po)-(lx/6)*(p1+po)
M2 = [(pmed*ly)/6]*(2*bc+b)
lx,ly = treptele cuzinetului
pmed = (p1+p2)/2 = N/bc =

39.11
39.11

tf/m
tf/m

po = p2+[(bc-lx)/bc]*(p1-p2) =

48.37

tf/m

M1 =

2.61

tfm

M2 =

1.27

tfm

Inaltimile utile ale sectiunii de beton a cuzinetului rezulta :


a = acoperirea cu beton =
d =diametrul barei =
hox = h-a-d/2 =
hoy = h-a-d/2

0.05 m
0.0120 m
0.444 m
0.444 m

Aria de armatura pe directia X este :


Aax nec = M1/(0.85*hox*Ra) =
diametru
10
12
aria
0.785
0.888
nr. buc
13
12
Aa efectiv
10.21
10.66
Procentul de armare rezulta :
p% =Aa/(hox*lc) =

0.007 %

Atentie este armatura totala pe o directie a cuzinetului


0.22 cm
14
1.207
9
10.86

p% > 0.075%

nu se verifica procentul de armare

Aria de armatura pe directia Y este :


Aaynec = M2/(0.875*hoy*Ra) =

0.11 cm

Numarul de bare in directia y rezulta:


diametru
aria
nr. buc
Aa efectiv

10
0.785
10
7.85

p% =Aa/(hoy*bc) =
p% > 0.075%

12
0.888
9
7.99

14
1.207
7
8.45

0.003 %
nu se verifica procentul de armare

35

M
N

lx(ly)

lc(bc)

M
Q

Nf

L(B)

ensiunile blocului de fundare

onsecinta trebuie modificate dimensiunile blocului de fundatie

cul de beton simplu