Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat n CA din.

Nr..din

Procedur operaional
privind formarea continu i dezvoltare profesional a cadrelor didactice
Componenta 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei.
Nr.
crt.

1.1.

Elemente
privind
responsabilii/
operaiunea
1
elaborat

1.2.

verificat

1.3.

aprobat

Numele
prenumele

i Funcia

3
Educatoare/
Resposabil
al Com. de
formare
profesor/
coordonator
CEAC
profesor/
director

Data

Semntura

4
29.09.2014

29.09.2014
05.10.2014

Componenta 2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale.


Nr.
crt.

Ediia/revizia
cadrul ediiei

2.1.
2.2.
2.3.

Ediia 1
Revizia 1
Revizia 2

n Componenta
revizuit

Modalitatea
reviziei

Data de la care se aplic


prevederea
ediiei
sau
reviziei ediiei
20.11.2014

Componenta 3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia/revizia.


Nr
crt

Scopul
difuzrii

Exemp
lare
numr

Compartiment

Funcia

Nume
prenume

i Data
primirii

Semntur
a

3.1

1.
aplicare

2
1

3.2

aplicare

3.4

evidena

3
Management
instituional
Managementul
dezvoltrii
profesionale

4
director

6
20.11.2014

Responsabil
cu dezvoltarea
profesional

20.11.2014

secretariat

secretar

20.11.2014

Componenta 4. Scopul procedurii operaionale


Prezenta procedur stabilete atribuiile, responsabilitile i modul de aciune prin care
responsabilul comisiei privind formarea continu i dezvoltarea profesional urmeaz a asigura
un proces educativ de calitate n cadrul comisiei de care acesta rspunde.
Responsabilul comisiei privind formarea continu i dezvoltarea profesional, numit prin
decizie de director, va pune la dispoziia personalului didactic toate datele necesare bunei
desfurri a activitii comisiei de care rspunde.
Componenta 5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
Prezenta procedur se aplic tuturor cadrelor didactice, de conducere de la ..
Componenta 6. Documente cu rol reglator.
Legea Educaiei Naionale nr. 1/ 2011, cu modificrile i completrile ulterioare
O.M. MECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continu a
personalului din nvmntul preuniversitar
O.M. MECTS nr. 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de
acumulare , recunoatere i echivalare a creditelor profesionale transferabile.
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat
prin OMEdC nr. 4925/ 08.09.2005, cu modificrile i completrile ulterioare
Scrisoarea metodic Inc un pas spre urmtorul nivel de performan, MECTS, Direcia
General Educaie i nvare pe Tot Parcursul Vieii -2012-2013

Componenta 7. Definiii i abrevieri


7.1. Definiii ale termenilor
Nr. Termenul
crt.
1.
Procedura
operaional
2.

Definiia i/sau dac este cazul, actul care definete termenul

Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a


metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual.
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
proceduri
aprobat i difuzat.

3.

operaionale
Revizia
n Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
cadrul unei caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
ediii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate.
7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Abrevierea

Termenul abreviat

P.O.

Procedur operaional

MECTS

Ministerul Educaiei Cercetrii, Tineretului i Sportului

CEAC
CA
UPJ

Comisia de evaluare i asigurare a calitii


Consiliul de administraie
Unitate cu personalitate juridic

Componenta 8. Descrierea procedurii


1. Descrierea procedurii operaionale
8.1. Generaliti:
PO de gestionare a activitii comisiei privind formarea continu i dezvoltarea
profesional cuprinde:
Portofoliul comisiei
8.2.Resurse necesare:
legislaia specific
calculator i imprimant
conexiune Internet
Registrul unic de decizii

8.3.Modul de lucru
1.-ntocmire i distribuire PO
Responsabilul Comisiei pentru formare continu a unitii ntocmete prezenta PO, dup
care CEAC o verific, apoi responsabilul comisiei o pune n aplicare. Exemplarul 1 al prezentei
proceduri se pstreaz n Manualul de proceduri.
Termen: septembrie 2014
2.-Stabilirea responsabilitii pentru activitatea comisiei privind formarea continu i
dezvoltarea profesional pe unitatea de nvmnt n consiliul profesoral cu validarea
n CA a desemnrii responsabilitii cu activitatea comisiei centrat pe unitate.

Directorul unitii emite decizie intern de numire a responsabilului comisiei privind


formarea continu i dezvoltarea profesional n urma alegegerii acestuia n consiliul
profesoral.
Termen: septembrie 2014
3.-Diagnosticarea nevoilor pentru organizarea activitilor de formare continu
centrate pe unitate.
Cadrele didactice completeaz chestionare, n vederea stabilirii nevoilor de formare
pentru anul scolar 2014-2015;
Octombrie 2014
4.-Realizarea programului managerial i operaional de activitate al comisiei privind
formarea continu i dezvoltarea profesional.
Responsabilul ntocmete:
o Planul anual i planificarea activitii, an colar 2014-2015
o Portofoliul comisiei.
o Fia de formare continu a cadrelor didactice.
5.Elaborarea documentelor protofoliului.
Cadrele didactice vor prezenta urmtoarele documente:
Fia de eviden a formelor de perfectionare urmate in ultimii ani
adeverinele / diplomele obinute n urma finalizrii cursurilor de formare , a
sesiunilor de referate i comunicri si a simpozioanelor;
copie dup publicatiile cu ISBN si ISSN insotite de documentele justificative;
Cd-uri cu lucrrile metodico-stiintofice de grad I;
Documente justificative pentru orice form de perfectionare la care au participat;
6.-Parcurgerea studiului individual implementat n susinerea calitii procesului
didactic .Perfecionarea profesional a cadrelor (prin oferta de programe CCD / alte
centre).
Responsabilul va ntocmi urmtoarele situaii, pe care le va aduga Portofoliului comisiei:

Materiale suport listate sau pe suport electronic existente n ceea ce privete ofertele
de formare continu i dezvoltarea profesional
Oferta anual a CCD Suceava
Baza de date centralizat privind parcursul dezvoltrii personale profesionale a
cadrelor didactice din unitate
Rapoartele semestriale cu participrile cadrelor didactice la cursuri de formare.

7- Elaborarea de informri i rapoarte asupra activitii comisiei de perfectionare si


formare continu.

Responsabilul comisiei privind formarea continu i dezvoltarea profesional va ntocmi


rapoarte anuale i semestriale asupra activitii comisiei.