Sunteți pe pagina 1din 2
1. UCIDEREA 2. SODOMIA 3. ASUPRIREA SĂRACILOR Păcate strigătoare la Cer, împotriva aproapelui. Împietresc
1.
UCIDEREA
2. SODOMIA
3. ASUPRIREA
SĂRACILOR
Păcate strigătoare la Cer, împotriva
aproapelui.
Împietresc inima.
4.
OPRIREA PLĂŢII
LUCRĂTORILOR
PRIN MÂNIA
APRINSĂ:
CU INIMA
POFTA:
1. IUBIREA DE BANI
RĂZBOIUL DIAVOLULUI
CU SUFLETUL
2. LĂCOMIA
Cele şapte căpetenii ale păcatelor,
împotriva persoanei noastre.
3.
LENEA
4.
DESFRÂNAREA
IUŢIMEA:
5.
MÂNIA
6.
INVIDIA sau ZAVISTIA
Învârtoşează inima.
7.
MÂNDRIA, SLAVA
DEŞARTĂ
CU
O ÎNTUNECĂ:
1.
CREDINŢA
Păcate împotriva Duhului Sfânt.
MINTEA
ŞOVĂIELNICĂ
2.
DEZNĂDEJDEA
3.
SINUCIDEREA
O APRINDE:
1.
EREZIA
2.
STAREA ÎMPOTRIVA
Fac pocăinţa cu neputinţă.
ADEVĂRULUI
3.
NEBUNIA