Sunteți pe pagina 1din 1

Servicii de inginerie si arhitectura; analize si testari tehnice: Servicii de inginerie si

arhitectura;analize si testari tehnice ale acestora;


Servicii de arhitectura:Planuri si desene tehnice pentru arhitectura; Planuri si desene tehnice
pentru arhitectura; Servicii de arhitectura pentru cladiri: Servicii de arhitectura pentru proiectele
de cladiri rezidentiale si nerezidentiale;Servicii de arhitectura pentru restaurari ale monumentelor
istorice; Servicii de consultanta in arhitectura. Servicii de planificare urbana si rurala: Servicii de
planificare urbana; Servicii de planificare rurala funciara; Servicii de proiectare urbanistica.
Servicii de arhitectura peisagistica si servicii de consulatanta in arhitectura: Servicii de
arhitectura peisagistica; Servicii de consultanta in arhitectura peisagistica.
Servicii de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea: Servicii de proiectare
tehnica; Servicii de consultanta in proiectare tehnica (inginerie); Servicii de proiectare tehnica
(inginerie) pentru proiectele de cladiri; Servicii de proiectare tehnica (inginerie) pentru centrale
electrice; Servicii de proiectare tehnica (inginerie) pentru proiectele dedicate transporturilor;
Servicii de proiectare tehnica (inginerie) pentru proiecte de management al deseurilor
(periculoase si nepericuloase); Servicii de proiectare tehnica (inginerie) pentru lucrarile de
alimentare cu apa, canalizare si drenaj;
Servicii de proiectare tehnica (inginerie) pentru proiecte industriale; Servicii de proiectare
tehnica (inginerie) pentru lucrarile de telecomunicatii si tele/radiodifuziune; Servicii de
proiectare tehnica (inginerie) pentru alte lucrari