Sunteți pe pagina 1din 35

1.

Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:


456 = 1011
a) subscrierea capitalului(constituirea creantei fata de actionari);
b) aportarea capitalului subscris;
c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;
d) constituirea capitalului varsat;
e) nici un raspuns nu este corect.
2. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:
a) % = 408 - achizitii de materii prime cu factura;
301
4426
b) % = 404 - achizitii de materii prime cu factura;
301
4426
c) % = 408 - achizitii de materii prime fara factura;
301
4428
d) 601 =308 - darea in consum a materiilor prime la pret de achizitie;
e) nici o inregistrare nu este corecta.
3. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din:
a) cost de achizitie si adaos comercial;
b) cost de productie si adaos comercial;
c) cost de achizitie si TVA colectat;

d) cost de productie, adaos comercial si TVA;


e) cost de achizitii, adaos comercial si TVA.
4. Ce semnificatie are formula contabila:
% = 5124
401
665
a) plata unui furnizor in valuta;
b) plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferente nefavorabile;
c) plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile;
d) plata unui furnizor din contul curent la banca in lei;
e) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente nefavorabile
5. Ce semnificatie are formula contabila:
5311 = 4551
a) se deschid conturi curente la banci pentru asociati;
b) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin casieria unitatii;
c) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin banca;
d) se ridica bani din conturile curente ale asociatiilor;
e) nici un raspuns nu este corect.
6. Aportarea (aducerea) capitalului in natura se reflecta in contabilitate prin formula contabila:
a)

212 = 456;

b)

456 = 1011;

c)

5311 = 1011;

d)

1011 = 1012;

e)

456 = 1012.

7. Care din urmatoarele inregistrari contabile corespund explicatiei date:


a) 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura;
b) 302 = 542 - materiale cumparate din avansuri de trezorerie;
c) 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar;
d) toate inregistrarile sunt corecte.
8. TVA cuprins in pretul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la:
a) pret de achizitie;
b) pret de achizitie plus adaos comercial;
c) pret de productie;
d) pret de productie plus adaos comercial;
e) nici un raspuns nu este corect.
9. Ce semnificatie are formula contabila:
401 = %
5124
765
a) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente favorabile;
b) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente nefavorabile;
c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente favorabile;
d) plata unui furnizor din contul in lei de la banca;
e) plata unui furnizor din casierie cu diferente nefavorabile.
10. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor fara
numerar?
a) registrul de casa;

b) extrasul de cont;
c) registrul jurnal;
d) ordinul de plata;
e) nici un raspuns nu este corect;
11. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza
1011 = 1012
a) aducerea capitalului subscris in societate;
b) subscrierea capitalului;
c) punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris;
d) inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar;
e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

12. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


% = 456
212
207
a) aportarea unei cladiri de catre un actionar;
b) subscrierea unui aport de catre un actionar;
c) aducerea ca aport a unui mijloc fix;
d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;
e) retragerea de catre actionar a aportului.
13. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
409 = 5121

a) avans acordat furnizorului pentru livrarea de marfuri;


b) plata furnizorului din contul bancar;
c) plati anticipate facute din contul bancar;
d) se retine un avans din suma datorata unui furnizor;
e) nici un raspuns nu este corect.
14. Ce semnificatie au urmatoarele formule contabile:
581 = 5121 ; si 5311 = 581
a) se depun bani in contul bancar prin casierie;
b) se face plata din contul bancar;
c) se incaseaza o creanta prin casierie;
d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;
e) nici o explicatie nu este corecta.
15. Ce semnificatie are formula:
117 = 457
a) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului precedent;
b) dividende datorate actionarilor din profitul anului curent
c) dividende datorate actionarilor din profitul brut al anului precedent;
d) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului curent;
e) nici un raspuns nu este corect.
16. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in numerar
prin casierie?
a) registrul de casa;
b) registrul jurnal;
c) extrasul de cont;

d) dispozitia de plata / incasare catre casierie;


e) nici un raspuns nu este corect.
17. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea
aprovizionarii si consumului de materii prime:
a) pretul de achizitie;
b) pretul standard;
c) pretul de factura;
d) pretul de achizitie si pretul standard;
e) pretul standard si pretul de factura.
18. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 301 = 401 - achizitii de materiale consumabile, cu TVA;
b) % = 401 - achizitii de materii prime fara factura;
301
4426
c) % = 408 - achizitii de materiale de natura obiectelor de inventar cu factura;
303
4426
d) 401 = 5311 - plata furnizorului prin contul bancar;
e) nici o inregistrare nu corespunde cu explicatia data.
19. Ce semnifica inregistrarea contabila:
5121 = 419
a) incasarea unei creante de la clienti;
b) incasarea unui avans de la clienti pentru livrarea de produse finite;
c) inregistrarea vanzarii de produse finite;

d) incasarea unor creante de la debitori diversi;


e) nici un raspuns nu este corect.
20. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:
371 = %

12.034

378

6.600

4428

5.434

a) achizitii de marfuri de la terti;


b) inregistrarea adaosului comercial la marfurile din magazin;
c) inregistrarea diferentelor de pret aferente marfurilor;
d) inregistrarea TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere;
e) adaosul comercial si TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere.
21. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile?
a) 425 = 5311 - plata in cursul lunii a avansului la salarii;
b) 641 = 421 - inregistrarea la sfarsitul lunii a salariilor brute;
c) 421 = 444 - retinerea impozitului pe salarii din salariu brut;
d) 421 = 427 - retinerea unor datorii ale salariatilor catre terti;
e) toate inregistrarile sunt corecte.
22. Ce semnificatie are formula contabila:
121 = 601
a) inchiderea contului de cheltuieli cu energia electrica;
b) inchiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile;
c) inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime;
d) inregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime;

e) nici un raspuns nu este corect.


23. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data?
a) 456 = 1011, - aportarea de capital in natura;
b) 1011 = 1012, - transformarea capitalului varsat in capital nevarsat;
c) 5311 = 456, - aportarea in natura a capitalului subscris;
d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de actionari;
e) 203 = 456, - aportare in natura a capitalului subscris.
24. Care este inregistrarea contabila in situatia in care societatea obtine un credit bancar pe
termen lung de 100.000 lei conform extrasului de cont, cu termen de rambursare peste 2 ani.
a)

5121 = 161 100.000

b)

161 = 5121 100.000

c)

5121 = 162 100.000

d)

162 = 5311 100.000

e) 5311 = 162 100.000


25. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
% = 401
301
4426
a) materii prime achizitionate de la furnizori;
b) materii prime achizitionate si lasate in custodie furnizorului;
c) materii prime preluate de la furnizori pentru prelucrare;
d) materii prime trimise la furnizor pentru prelucrare;
e) materii prime achizitionate dar nedecontate.

26. Societatea cumpara marfuri la cost de achizitie 8.000 lei TVA 24%, adaosul commercial
25%.Care va fi pretul de vanzare cu amanuntul:
a) 12.750 lei;
b) 12.400 lei;
c) 11.780 lei;
d) 10.000 lei
e)nici un raspuns nu este corect.
27. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?
a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii;
b) 421 = 4312 - retineri din salarii pentru fondul de somaj;
c) 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale;
d) 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate;
e) toate inregistrarile nu sunt corecte.
28. Ce semnificatie are formula contabila:
457 = 1012
a) cresterea capitalului social prin aporturi in natura;
b) cresterea capitalului social prin aporturi in bani;
c) dividende primite din capitalul social;
d) dividende lasate la dispozitia unitatii pentru majorarea capitalului social;
e) nici un raspuns nu este corect.
29. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in
comertul 'en detail ', unde evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul:
a) 607 = %
371

b) 607 = %
371

4428

378

c) 607 = 371

d) %

= 371

607
378
4428
e) toate raspunsurile sunt corecte.
30. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000 actiuni cu o
valoare nominala de 20 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor constituite
cu suma de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este de:
a) 20;
b) 24;
c) 22
d) 25;
e) 30.
31. Ce semnificatie are inregistrarea:
418 = %

17.850

701

15.000

4428

2.850

a) livrarea de produse finite fara factura;


b) livrarea de produse finite cu factura;
c) livrarea de semifabricate fara factura;
d) livrarea de produse reziduale cu factura;
e) livrarea de semifabricate cu factura.
32. Pretul de vanzare al marfurilor din magazin este de 12.400 lei, adaosul comercial practicat
25%,TVA 24%.Care este pretul de achizitie:

a) 10.000 lei;
b) 8.500 lei;
c) 8.000 lei;
d) 8.333 lei;
e) nici un raspuns nu este corect.
33. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?
a) 6451 = 4311 - inregistrarea CAS. datorat bugetului asigurarilor sociale;
b) 6453 = 4313 - inregistrarea fondului de sanatate;
c) 6452 = 4371 - contributia unitatii la fondul de somaj;
d) % = 5121 - plata la sfarsitul lunii a contributiilor sociale;
4311
4313
4371
e) toate inregistrarile sunt corecte.
34. Ce semnificatie are formula contabila:
% = 408
611
4428
a) lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;
b) receptia lucrarilor de reparatii executate de terti;
c) lucrari executate de teti pentru care s-a intocmit factura;
d) lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar;
e) nici un raspuns nu este corect.

35. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:


% = 5121
1621
666
a) rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta;
b) plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung;
c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente;
d) incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca;
e) includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului.
36. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:
625 = 542
a) primirea unui avans de trezorerie;
b) justificarea avansului primit pentru deplasare pe baza de decont;
c) restituirea unui avans de trezorerie;
d) justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol;
e) nici un raspuns nu este corect.
37. Care dintre formulele contabile este in concordanta cu explicatia data:
a) 456 = 1012 - reflectarea creantelor fata de actionari pentru capitalul subscris;
b) 5311 = 1011 - aportarea de numerar la capitalul social;
c) 301 = 1011 - aportarea de stocuri de materii prime la capitalul social;
d) 1012 = 1011 - trecerea capitalului nevarsat la capital varsat;
e) nici un raspuns corect.

38. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a.) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta
b) % = 5124 - plata unui furnizor in valuta cu diferenta nefavorabila;
401
665
c) 401 = 5412 - plata unui furnizor in valuta din contul bancar
d) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta din acreditiv;
e) 401 = % - plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile.
5121
765
39. Ce semnificatie are formula contabila:
691 = 441
a) inregistrarea unor impozite si taxe locale;
b) inregistrarea impozitului pe profit;
c) inregistrarea taxei si comisionului vamal in vama
d) inregistrarea altor impozite si taxe datorate;
e) toate raspunsurile nu sunt corecte.
40. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
621 = 401
a) sume datorate furnizorilor pentru serviciile prestate;
b) venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe baza de conventie;
c) venit brut datorat salariatilor pentru serviciile realizate;
d) comisioane datorate pentru expertize efectuate;

e) nici un raspuns nu este corect.


41. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
423 = 5311
a) plata unui avans privind ajutoarele materiale;
b) plata salariului la sfarsitul lunii (lichidarea);
c) plata prin casierie a ajutoarelor materiale;
d) plata unui avans de trezorerie;
e) toate raspunsurile sunt corecte.
42. Care din formulele contabile corespund explicatiilor date:
a) 201 = 5121 - cheltuieli de constituire platite prin casierie;
b) 201 = 404 - cheltuieli de constituire achitate prin casierie;
c) 6811 = 2805 - amortizarea cheltuielilor de constituire;
d) 6811 = 2801 - inregistrarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare;
e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire amortizate integral.
43. Ce semnificatie are formula contabila:
4423 = 4424
a) inregistrarea TVA de recuperat de la buget;
b) inregistrarea TVA de plata la buget;
c) compensarea TVA de recuperat cu TVA de plata:
d) inregistrarea TVA dedus;
e) nici un raspuns nu este corect.
44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
5314 = 4111

a) incasarea de la clienti a unei creante in lei;


b) incasarea prin contul bancar a unei creante in valuta;
c) incasarea de la un debitor a unei creante in valuta;
d) incasarea prin casierie a unei creante de la clienti in devize;
e) nici un raspuns nu este corect.
45. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea
profiturilor nete din anii precedenti?
a)

117 = 1011;

b) 121 = 1012;
c)117 = 1012;
d)117 = 121;
e) 129 = 117.
46. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:
2813 = 2131
a) scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial
b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat
c) scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral
d) anularea amortizarii mijlocului fix casat
e) toate raspunsurile sunt corecte
47. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:
% = 401
607
4426
a) cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent;

b) marfuri primite prin donatie;


c) cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent;
d) plusuri de marfuri constatate la inventariere;
e) lipsuri de marfuri constatate la receptia marfurilor.
48. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile:
581 = 5311
5121 = 581
a) se ridica bani de la banca;
b) se face plata prin casierie a unei sume de bani;
c) se incaseaza prin contul de la banca o suma de bani;
d) se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.
49. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:
a) soldul creditor al contului 302 "materiale consumabile" reflecta valoarea materiilor prime
existente in stoc evaluate la pret de inregistrare;
b) la metoda inventarului intermitent nu se utilizeaza conturile de diferenta de pret;
c) la cumparari se utilizeaza contul 4426 TVA deductibila;
d) la vanzari se utilizeaza contul 4427 TVA colectata;
e) pretul de vanzare cu amanuntul are in structura sa si adaosul comercial.
50. Ce semnificatie prezinta inregistrarea:
418 =

%
707
4428

a) livrari de marfuri pe baza de factura;

b) livrari de marfuri fara acte de insotire;


c) livrari de produse finite fara factura;
d) livrari de semifabricate fara factura;
e) livrari de marfuri fara factura.
51. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:
232 = 5121
a) plata unor lucrari executate in avans;
b) acordarea unui avans unui furnizor;
c) acordarea unui avans unui salariat;
d) acordarea unui avans antreprenorului de lucrari;
e) plata in avans a unor lucrari de constructie.
52. Ce semnificatie are formula contabila:
401 = 403
a) achitarea furnizorului din contul bancar ;
b) plata furnizorului prin casierie;
c) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei;
d) constituirea datoriei fata de furnizor;
e) nici un raspuns nu este corect.
53. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
6811 = 281
a) amortizarea terenurilor;
b) amortizarea imobilizarilor corporale in curs de executie;
c) amortizarea imobilizarilor necorporale;

d) amortizarea imobilizarilor corporale;


e) toate raspunsurile sunt corecte.
54. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:
% = 408
371
4428
a) intrari de marfuri pe baza de factura;
b) iesiri de marfuri pe baza de factura;
c) iesiri de marfuri pe baza avizului de expeditie;
d) achizitii de marfuri de la furnizor cu factura;
e) achizitii de marfuri fara factura.
57. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:
% = 401
371
4426
a) achizitii de materiale de la furnizori la pret de achizitie;
b) achizitii de animale de la furnizori, la pret de achizitii;
c) achizitii de ambalaje de la furnizori la pret de achizitie;
d) achizitii de marfuri de la furnizori la pret de achizitie;
e) achizitii de materii prime de la furnizori.
58. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:
5121 = 4111
a) incasarea prin casierie a unei creante de la un client;

b) incasarea prin contul bancar a unei creante de la un client incert;


c) incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi;
d) incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti;
e) nici un raspuns nu este corect.
59. Precizai care sunt actele normative din domeniul contabil i fiscal.
a. Legea 82/1991
b. Legea 571/2003
c. Legea 81/1991
a.
b.
c.

60. Registrele de contabilitate obligatorii sunt:


registrul jurnal
registrul inventar
cartea mare
61. Achiziionarea unei cldiri in valoare de 100.000 lei inclusiv T.V.A.
a.

2102

404
Furnizori de imobilizri

Construcii
4426
TVA deductibil

b.
%
212
Construcii
4426
TVA deductibil

404
Furnizori de imobilizri

c.
%

212

401
Furnizori de imobilizri

Construcii
4426
TVA deductibil
62. Se achita cu ordin de plat furnizorul cldirii:
a.

401

Furnizori de imobilizri

b.

404

Conturi la bnci in lei

Furnizori de imobilizri

c.

404

- valoare achiziie

= 7000

- TVA

= 1680

valoare totala furnizor

8680

- adaos comercial 40%

2800

- TVA

= 2352

valoare desfacere

= 12152

- achiziia i recepia mrfurilor

5131
Casa numerar

63. Achiziionarea mrfurilor (fin) cu factur:

24%

5121
Conturi la bnci in lei

Furnizori de imobilizri

24%

5121

a.

401

8680

Furnizori
371
Mrfuri

7000

4426

1680

TVA deductibil

b.

404

8680

Furnizori
371
Mrfuri

7000

4426

1680

TVA deductibil

c.

401

8680

Furnizori
371
Mrfuri

7000

4426
TVA deductibil

1680

64. inndu-se cont de datele de la punctul 63, s se stabileasc nregistrarea corect privind diferenele
de pre la marf pentru vnzarea cu amnuntul:
.a

371

5152

Mrfuri
378
Diferene de pre la mrfuri

2800

4428
TVA neexigibil

b.

371

2352

5152

Mrfuri
378
Diferene de pre la mrfuri

2800

4427
TVA neexigibil

2352

c.
357

5152

Mrfuri
378
Diferene de pre la mrfuri

2800

4428
TVA neexigibil

2352

66. S se stabileasc nregistrarea corect a plii salariilor ctre salariai, n numerar:

a.
421

5311

Remuneraie personal

500

Casa in lei

b.
425

5121

Avansuri acordate personalului

500

Casa in lei

c.
425

5311

Avansuri acordate personalului

500

Casa in lei

67. S se stabileasc nregistrarea corect n contabilitate a unei pli prin ordin de plat ctre un furnizor
de marf:
a.

409

Furnizori

b.

401

401
Furnizori

3570

Conturi la bnci in lei

Furnizori

c.

5121

5121
Conturi la bnci in lei

3570

5311
Conturi la bnci in lei

3570

68. nregistrarea constabil corect privind avansurile ncasate prin banc de la clieni:

a.

5121

Conturi la bnci n lei

b.

5121

5121

5000

Clieni

Conturi la bnci n lei

c.

411

419

5000

Clieni creditori

Conturi la bnci n lei

409

5000

Furnizori debitori

69. Artai care este nregistrarea corect a plii impozitului pe venitul din salarii prin cont bancar:
a.

444

5121

100

Conturi la bnci in lei


b.

426

Drepturi de personal neridicate

c.

431
Contribuii asigurri sociale

5121

100

Conturi la bnci in lei

5311
Casa in lei

70. nregistrarea corect a achiziionrii de combustibil (cu factur) n valoare de 140 lei, inclusiv TVA.
nregistrarea combustibilului:

100

a.

401

140

Furnizori
3022

112,90

Combustibil

4426

27,10

TVA deductibil

b.

401

140

Furnizori
3022

112,90

Combustibil

4427

27,10

TVA deductibil
c.

408

140

Furnizori
3022

112,90

Combustibil

4426

27,10

TVA deductibil
71. Pe baza bonului de consum se nregistreaz consumul urmtoarelor bunuri:
Combustibil-300 lei;piese schimb-140 lei;furaje-50 lei. Stabilii nregistrarea corect
a.

6022

3022

300

Cheltuieli combustibil
6024

Combustibil
=

3024

Cheltuieli piese schimb

6026

Piese schimb

140

3026

50
Cheltuieli furaje

b.
300

3022

Furaje

Combustibil

6022
Cheltuieli

combustibil

3024
schimb

Piese schimb
140

3026

6024
Cheltuieli piese

6026

50
Furaje

c.

602

Cheltuieli furaje

Cheltuieli combustibil

6024
Cheltuieli piese schimb

302
Combustibil

3024
Piese schimb

6026

3026

Cheltuieli furaje

Furaje

72. S se stabileasc care este nregistrarea contabil corect privind nchiderea


conturilor de venituri:

a.

121

Profit i pierdere
701
Venituri din
vnzarea
produselor finite
711
Variaia
stocurilor

b.

121

Profit i pierdere
601
Venituri din
vnzarea
produselor finite
611
Variaia
stocurilor

c.

121

Profit i
pierdere
701

Venituri din

vnzarea
produselor finite
711
Variaia stocurilor
73. S se stabileasc nregistrarea contabil privind scoaterea din eviden a
unui autoturism vndut la valoarea de 3000 lei, a crui amortizare este de
1000 lei.
a.
3000

2133
Mijloace de transport

2813

Amortizri privind imobilizrile corporale


1000

6583
cheltuieli de exploatare privind cedarea activelor
2000

b.
=

212

3000
Mijloace de transport
2813
Amortizri privind imobilizrile corporale
3000

c.
3000

2123
Mijloace de transport

281
Amortizri privind imobilizrile corporale
2000

658
Alte cheltuieli de exploatare
1000

74. Stabilii nregistrarea contabil corect a cheltuielilor privind primele de


asigurare auto, evideniate pe factur:

a.

613

401

Furnizori
Cheltuieli privind primele de asigurare

b.

401
Furnizori

628
Cheltuieli privind primele de asigurare

c.

623

401

Cheltuieli privind primele de asigurare


Furnizori

75. Cheltuielile de protocol sunt:


a.

deductibile

b.

au deductibilitate limitat

c.

nedeductibile fiscal

76. Stabilii care este nregistrarea corect ce evideniaz primirea cu titlu de donaii
a unui copiator n valore de 4000 lei:

a.
303
4000

Materiale de natura obiectelor de inventar


investiii

b.
214
4000

Mobilier, aparatura birotica,echipamente


investiii

4753
Donaii pentru

4753
Donaii pentru

de protecie a valorilor umane si


materiale si alte active corporale

c.
212
4000

Materiale de natura obiectelor de inventar


investiii

4753
Donaii pentru

77. S se stabileasc care este nregistrarea corect privind depuneri de numerar la


banc :

a.
581
1000

Viramente interne

5311
Casa in lei

5121

581

1000
Conturi la bnci in lei

Viramente interne

b.
581
1000

5311

Viramente interne

Casa in lei

5311

581

1000
Conturi la bnci in lei

c.

581

Viramente interne

5121

1000
Viramente interne

5311
1000

Casa in lei

581

Casa in lei

Viramente interne

78. nregistrarea corect privind achitarea unui ajutor de nmormntare n sum de


1000 lei:
a.
1000

421

5311

Personal salarii datorate

b.
1000

423

Casa in lei

5311

Personal ajutoare

Casa in lei

materiale datorate

c.
1000

455

5311

Personal ajutoare

Casa in lei

materiale datorate

79. Stabilii nregistrarea corect privind ncasarea unei pli n avans pentru dou
luni:

a.
1000

5121
Conturi la bnci in lei
avans

472
Venituri nregistrate in

b.
1000

5121

471

Conturi la bnci in lei


avans

c.
1000

5121

Venituri nregistrate in

708

Conturi la bnci n lei


n avans

Venituri nregistrate

80. S se stabileasc nregistrarea corect privind vnzrile de mrfuri i


ncasarea n valoare de 9000 lei. De ctre un agent comercial nregistrat n
scopuri de TVA:

a.
%

441
9000

Clieni
708
Venituri din
activiti diverse

7258

4427

1742
TVA

colectata

b.
%

5311
9000
Casa in lei

707

Venituri din vnzarea


mrfurilor

7258

4427

1742
TVA

colectata

c.
%

5311
9000

Casa in lei
707
Venituri din vnzarea
mrfurilor

7258

4426
1742
TVA
colectata

81. Situaia financiara /bilanul contabil se ntocmete de ctre societile


comerciale :
a. trimestrial
b. semestrial
c. anual
82. Nu reprezint active amortizabile :
a. terenurile
b. lacurile si blile

c. computerele
83. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile:
a. ajutoarele pentru natere
b. tichetele de crea
c. primele de vacanta
84. Cota de impozitare pe veniturile din salarii pentru anul 2013 este:
a. 3%
b. 16%
c. 2.5%