Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE NCHIRIERE

NCHEIAT AZI 01.09.2016


Intre:
Doamna GHEORGHI MIHAELA-CAMELIA, cetatean roman. avand CNP
2670726433040, cu domiciliul in Bucuresti, Blv. Dacia, nr. 18, sector 1,
legitimata cu C.I seria RR, nr. 713542, eliberat la data de 09.08.2010, de
S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 1, denumita in cele urmeaza PROPRIETAR
i
Doamna FELESCO FLORINA, cetatean roman, avand CNP
2950327450067, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 3, Blv. 1
Decembrie 1918, nr. 21, bl. 11, sc. 2, et. 8, ap. 62, legitimata cu C.I. seria
RT, nr. 882251, eliberat la 09.04.2013, denumita n cele ce urmeaz
CHIRIAUL
Proprietarul prin mandatar si Chiriasul, au convenit ncheierea
prezentului contract de nchiriere cu respectarea urmtoarelor clauze:
Capitolul I Obiectul contractului
Art. 1. Proprietarul inchiriaza bunul imobil, iar Chiriasul ia in chirie
folosinta garsoniera din Str. Prisaca Dornei, nr. 8, bl. D6, sc. 1, et. 3, ap.
64, Mun. Bucuresti, Sector 3, impreuna cu utilitatile si facilitatile acestuia
pentru a fi folosit cu destinatia de spatiu pentru locuit, in termenii si
conditiile contractului.
Art. 2. Proprietarul preda Chiriasului bunul inchiriat (garsoniera) la data
de 01.09.2016, intocmindu-se un proces verbal de predare-primire, parte
integranta a contractului, n care va fi menonat starea bunului
mpreun cu obiectele de inventar ce se regsesc n acesta. Chiria ul
preia garsoniera exact n situaia n care se va gsi la data predrii
urmnd ca pe cheltuiala sa s fac curenie sau repara iile necesare
utilizarii apartamentului n condiii optime.
Art. 3 Garsoniera este data in folosina Chiriasului pentru a servi drept
locuin.
Schimbarea destinaiei bunului nchiriat se poate face doar cu acordul
scris al Proprietarului i prin ntocmirea unui act adiional la prezentul
contract.
Capitolul II Preul nchirierii, plata chiriei, garania locativ
ART. 4 Preul nchirierii, respectiv chiria este de 1000 lei / lun (una mie
lei pe lun) pentru ntreaga durata contractual, care va fi pltit ntre 1
i 10 ale fiecrei luni pentru urmtoarea lun/perioad ce trebuie pltit.
Art. 5. Neplata chiriei la data prevzut mai sus implic pentru Chiria
obligaia de aplti penaliti de ntrziere n cuantum de 0,1% pe zi de
ntrziere.

Pagina 1
Dac Chiriasul ntrzie plata chiriei cu mai mult de 30 (treizeci) de
zile, termen raportat la prevederile art. 4, Proprietarul are dreptul s
considere contractul reziliat de plin drept i va avea dreptul s evacueze
Chiriasul din imobil conform leglslatiei romane in vigoare.
Art. 6. Propri tarul sau Chiriasul nu pot impune unilateral modificarea
cuantumului chiriei pe toat durata contractial, indiferent de motivele
invocate
Art. 7.Prima plata se.va face astfel:
-suma de 1000 lei suma ce reprezinta chiria pe prima luna adica 01
septembrie 2016 - 01 octombrie 2016 va fi achitata de catre Locatar in
direct proprietarului pn la data de 01 Septembrie 2016
Suma de 1000 lei reprezentand garantia locativa se plateste
mandatarului, cash, la data semnarii prezentului contract
ln continuare incepand cu data de 1 octombrie 2015 sumele se
vor achitata lunar conform art 4. ln contul mai sus mentionat.
Proprietarul are dreptul de a re ine aceast garan ie n cazul
oricrui prejudiciu provocat de Chiria pentru acoperirea cheltuielilor de
remediere ori pentru eventuale restane constatate privind plata
utilitilor prevzute la art. 22, dac Chiriaul va denuna contractul mai
devreme de 6 luni de la data nceperii prezentului contract de nchiriere
Proprietarul va reine garania locativ i Chiriaul va achita separat de
aceast sum, integral, cheltuielile aferente folosirii locuin ei nchiriate.
n cazul n care restanele la plata utilit ilor dep esc valoarea
chiriei, Chiriaul se oblig s achite integral aceste restan e, nentrziat
iar, n cazul neachitrii lor, sumele respective devin imediat exigibile,
fr a mai fi necesar punerea n ntrziere, soma ia sau chemarea n
judecat, prezentul contract constituind titlu executoriu.
Capitolul III Durata contractului, n cetarea contractului, denun area i
rezilierea
Art. 8. Prezentul contract de nchiriere se ncheie pe o perioada de 12
luni cu ncepere de la 01 Septembrie 2016 pn la data de 30 Septembrie
2017, contractul se poate prelungi pe o perioad identic n condi ii
negociate i agreate de pri la momentul respectiv, dac, la data
ncetrii sale prevzut la art. 8, niciuna din pr i nu- i exprim dorin a

contrar.
Art. 9. Prezentul contract de nchiriere poate nceta i nainte de data sus
menionat prin acordul scris al ambelor pri.

Pagina 2
Capitolul VI Litigii
Art. 28. Orice diferene ivite ntre pri cu privire la executarea sau
interpretarea clauzelor contractuale vor fi soluionate pe cale amiabil.
n cazul n care o conciliere nu este posibil, diferendul va fi supus spre
judecat instanelor competente.
Capitolul VII Fora major
Art. 29 Fora major, legal notificat, exonereaz de rspundere partea
ce o invoc, n condiiile legii.
Capitolul VIII Clauze finale
Art. 30. Orice comunicare ce trebuie dat de ctre oricare dintre pr ile
semnatare ale Contractului vor fi date n form scris prin inmnare
personal sau prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire
trimis la adresele din preambulul contractului pentru lacator. Pentru
CHIRIAI comunicarea se consider efectuat dac a fost fcut la
adresa apartamentului nchiriat.
Art. 41. Toate comunicrile vor fi considerate a fi fcute la data la care
acestea au fost primite de ctre partea notificat primire confirmat prin
semntura sau purtnd tampila Oficiului Poltal din circumscrip ia
cruia face parte garsoniera nchiriat.
Orice schimbri survenite cu privire la adresele de coresponden
stabilite trebuie comunicate n termenul de cel mult de 5 (cinci) zile
Prezentul contract de nchiriere intr n vigoare la data de 01.09.2016 i
are 5 pagini.
Acest contract are ca temei dispoziiile legale n vigoare.
Redactat n 3 (trei) exemplare originale.
Bucureti 01.09.2016
PROPRIETAR,
GHEORGHI CAMELIA-MIHAELA

CHIRIA,
FELESCO FLORINA

Pagina 3
Capitolul VI Litigii
Art. 28. Orice diferene ivite ntre pri cu privire la executarea sau
interpretarea clauzelor contractuale vor fi soluionate pe cale amiabil.
n cazul n care o conciliere nu este posibil, diferendul va fi supus spre
judecat instanelor competente.
Capitolul VII Fora major
Art. 29 Fora major, legal notificat, exonereaz de rspundere partea
ce o invoc, n condiiile legii.
Capitolul VIII Clauze finale
Art. 30. Orice comunicare ce trebuie dat de ctre oricare dintre pr ile
semnatare ale Contractului vor fi date n form scris prin inmnare
personal sau prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire
trimis la adresele din preambulul contractului pentru lacator. Pentru
CHIRIAI comunicarea se consider efectuat dac a fost fcut la
adresa apartamentului nchiriat.
Art. 41. Toate comunicrile vor fi considerate a fi fcute la data la care
acestea au fost primite de ctre partea notificat primire confirmat prin
semntura sau purtnd tampila Oficiului Poltal din circumscrip ia
cruia face parte garsoniera nchiriat.
Orice schimbri survenite cu privire la adresele de coresponden
stabilite trebuie comunicate n termenul de cel mult de 5 (cinci) zile
Prezentul contract de nchiriere intr n vigoare la data de 01.09.2016 i
are 5 pagini.
Acest contract are ca temei dispoziiile legale n vigoare.
Redactat n 3 (trei) exemplare originale.
Bucureti 01.09.2016
PROPRIETAR,
GHEORGHI CAMELIA-MIHAELA

CHIRIA,
FELESCO FLORINA

Pagina 4
Capitolul VI Litigii
Art. 28. Orice diferene ivite ntre pri cu privire la executarea sau
interpretarea clauzelor contractuale vor fi soluionate pe cale amiabil.
n cazul n care o conciliere nu este posibil, diferendul va fi supus spre
judecat instanelor competente.
Capitolul VII Fora major
Art. 29 Fora major, legal notificat, exonereaz de rspundere partea
ce o invoc, n condiiile legii.
Capitolul VIII Clauze finale
Art. 30. Orice comunicare ce trebuie dat de ctre oricare dintre pr ile
semnatare ale Contractului vor fi date n form scris prin inmnare
personal sau prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire
trimis la adresele din preambulul contractului pentru lacator. Pentru
CHIRIAI comunicarea se consider efectuat dac a fost fcut la
adresa apartamentului nchiriat.
Art. 41. Toate comunicrile vor fi considerate a fi fcute la data la care
acestea au fost primite de ctre partea notificat primire confirmat prin
semntura sau purtnd tampila Oficiului Poltal din circumscrip ia
cruia face parte garsoniera nchiriat.
Orice schimbri survenite cu privire la adresele de coresponden
stabilite trebuie comunicate n termenul de cel mult de 5 (cinci) zile
Prezentul contract de nchiriere intr n vigoare la data de 01.09.2016 i
are 5 pagini.
Acest contract are ca temei dispoziiile legale n vigoare.
Redactat n 3 (trei) exemplare originale.
Bucureti 01.09.2016
PROPRIETAR,
GHEORGHI CAMELIA-MIHAELA

CHIRIA,
FELESCO FLORINA

Pagina 5