Sunteți pe pagina 1din 2

- Extras de curs nr.

1: S
ANALIZA
iruri de numere reale
Un sir de numere reale este o functie n 7 an a carei domeniu este multimea numerelor naturale N si
a carei valori apartin multimii numerelor reale R. Notatia uzuala: (an ).
Un sir (an ) se numeste cresc
ator daca an an+1 pentru orice n N.
Un sir (an ) se numeste descresc
ator daca an an+1 pentru orice n N.
Un sir care este crescator sau descrescator se numeste sir monoton.
Spunem ca un sir (an ) este m
arginit daca exista un numar M > 0 astfel ca |an | M pentru orice n N.
Sirul (an ) converge la num
arul real L (are limita L) daca pentru orice > 0 exista N = N () N
astfel ncat |an L| < pentru orice n N .

Daca sirul (an ) este convergent la L, atunci orice subsir (ank ) al sirului (an ) converge la L.
Exista siruri care nu au limita (de exemplu, sirul an = (1)n ).
Daca limita sirului (an ) exista, atunci ea este unica.
Daca sirul (an ) este convergent la un numar real L, atunci el este marginit.

Spunem ca limita sirului (an ) este + daca pentru orice M > 0 exista NM astfel ncat an > M pentru
orice n > NM .
Spunem ca limita sirului (an ) este daca pentru orice M > 0 exista NM astfel ncat an < M pentru
orice n > NM .
Multimea punctelor limit
a a a sirului (an ) (notata cu L(an )) este multimea punctelor x R pentru
care exista un subsir (ank ) al sirului (an ) astfel ncat lim ank = x.
nk

Sirul (an ) este convergent la L, lim an = L, daca si numai daca L(an ) = {L}.
n+

Limita superioar
a a sirului (an ) este sup L(an ). Notatia uzuala: lim sup an sau lim an .
n

Limit inferioar
a a sirului (an ) este inf L(an ). Notatia uzuala: lim inf an sau lim an .
n

Convergenta sirurilor monotone si m


arginite: Orice sir monoton si marginit este convergent.
Teorema Bolzano-Weierstrass: Orice sir marginit (an ) are cel putin un subsir convergent.
Reguli de calcul pentru limite:
Daca limitele lim an = A si lim bn = B exista si sunt finite, atunci:
n

1. (regula de nmultire cu un scalar) lim c an = c A pentru orice c R.


n

2. (regula sumei) lim (an + bn ) = A + B


n

3. (regula produsului) lim an bn = AB


n
an
A
4. (regula raportului) lim
=
(presupunand ca bn = 0 si B = 0)
n bn
B
Regula clestelui pentru siruri:
Daca an bn cn pentru orice n N si lim an = L = lim cn atunci si lim bn = L.
n

Regula lui L Hospital pentru siruri:


Presupunem ca an = f (n) si bn = g(n) = 0 unde f si g sunt doua functii derivabile pentru care are loc
una din conditiile urmatoare:
a. lim f (x) = lim g(x) = 0 sau b. lim f (x) = si lim g(x) = . Atunci
x

f (x)
f (x)
an
= lim
= lim
(daca limita din partea dreapta a egalitatii exista).
lim
x g(x)
x g (x)
n bn
Lema lui Stolz-Cesaro:
Fie doua siruri (an ) si (bn ), sirul (bn ) fiind pozitiv, strict crescator si nemarginit. Atunci:
an+1 an
an
= lim
(daca limita din partea dreapta a egalitatii exista).
lim
n bn+1 bn
n bn
Lema lui Cauchy-d Alembert:

an+1
= lim n an (daca limita din partea dreapta
Fie (an ) un sir de numere reale pozitive. Atunci: lim
n
n an
a egalitatii exista).

1
este convergent la 0.
n
2n
2
2. Sa se demonstreze riguros (pe baza definitiei) ca an =
este convergent la .
5n 3
5
( )n
9
3. Sa se demonstreze riguros (pe baza definitiei) ca an = 1 +
este convergent la 1.
10
1. Sa se demonstreze riguros (pe baza definitiei) ca an =

4. Calculati limitele urmatoarelor siruri:


(
)n
2
1. an = 1 2
n
sin n
2. an = n
3
1 + (1)n

3. an =
n
ln n
4. an = x , x R
n
n2005
,x>0
5. an =
(n + 1)x nx
6. an =

1+

1
2

+ ... +

1
8. an =
n+1
9. an =

1
1
1
+
+ ... +
ln 2 ln 3
ln(n + 2)

n+1
1 1
n+1
k
k=1

10. an =
11. an =
12. an =
13. an =

1
n+1

ln(n + 1)

1 + 2 + ... + n n
7. an =
n

14. an =

1p + 2p + ... + np
,pN
np+1

n
n

n
n!

(n!)2
n
(2n + 1)!

1 n
(n + 1)(n + 2) (2n 1)
n

5. Gasiti lim inf xn si lim sup xn pentru urmatoarele siruri:


n
n
{
0, n = 2k + 1
1. an =
4. an =
1, n = 2k

1, n = 3k

5. an =

1
2. an =
, n = 3k + 1
6. an =

n, n = 3k + 2
7. an =

( n )
n
sin2
n+1
4
[na]
, a R
n+1
(1)n
1 + (1)n
+
n
2
n
n(1)
n
+ sin2
n
4
2n
8. cosn
3

3. an = cos(n)

6. Fie (Fn ) sirul lui Fibonacci dat de relat


ia de recurenta Fn+2 = Fn+1 + Fn , cu F0 = F1 = 1. Aratati
Fn+1
1+ 5
ca lim
exista si este egala cu
.
n Fn
2
7. Se da sirul (an ) definit prin relatia de recurenta:
a1 = 2

an+1 =

1
(an + 4)
2

Demonstrati prin inductie ca an < 4 pentru orice n si aratati ca sirul (an ) este crescator. Gasiti limita
sirului.