Sunteți pe pagina 1din 70

Benedict Baruch Spinoza

Etica
DEMONSTRATDUPMETODAGEOMETRICIMPRITINCINCIPRI,
NCARESETRATEAZ:

I.DespreDumnezeu.II.Desprenaturaiorigineasufletului.

III.Despreorigineainaturaafectelor.

IV.Despresclaviaomuluisaudespreputerileafectelor.

V.Despreputereaintelectuluisaudesprelibertateaomului.

PARTEANTIDESPREDUMNEZEU.

DEFINIII.

LPrincauzadesine1neleglucrulacruiesen2includeexistenasau
acruinaturnusepoateconcepedectcaexistena.

LLucrulcarepoatefimrginitdeunaltlucrudeaceeainaturcuel,l
numescfinit3ngenulsu4.Sezice,bunoar,cuncorpestefinit,pentruc
totdeaunaconcepemunaltcorpmaimare5.Totastfel,ogndireestemrginit
dealtgndire.Darcorpulnuestemrginitdegndire,nicigndirea,decorp.

DLPrinsubstannelegceeaceexistnsineiesteconceputprin
sine;adicacellucrualcruiconceptnuarenevoiedeconceptulaltuilucru,
dincarestrebuiascsfieformat6.

IV.Prinatributnelegceeaceintelectulpercepensubstancaalc
tuindulesena.

1.Termenmotenitdelascolastici;elnseamncauzaprimsauceeace
nuesteefectalalteicauzeideaceeaestecauzaiefectnacelaitimp.

2.Vezi,maideparte,definiiaesenei(def.II,P.II).

3.Finit,adicmrginit,limitat,nopoziiecuinfinit.

4.Ingenulsu,adicnuntrulgenuluidincarefaceparte,n
comparaiecualterealitideacelaifel,nunchipabsolut.Vezilmurireade
lasfrituldef.VI,P.I.

5.Maimare,ncomparaiecuacelcorp.

6.nPrincipiileSlososei,parteaI,punctul51(veziColeciaTexte
filosofice,Descartes,Bucureti,E.S.P.L.S.,1952,p.148l49),Descartes
scrie:Cndconcepemsubstana,concepemnumaiunlucrucareexistnaa
fel,cnuarenevoiedectdeelpentruaexista.ladreptvorbind,nuexista
dectDumnezeucaresfieastfel.Dar,pentrucntrelucrurilecreateunele

suntdeaanaturcnupotexistefraltele,noiledistingempeacesteade
celecarenaunevoiedectdeajutoraiobinuitalluiDumnezeuilenumim
substane,iarpecelelaltelenumimcalitisauatributealeacestorsubstane.
SpredeosebiredeDescartes,caresusineaexistenaunuiDumnezeudeosebit
inafaranaturii,careacreatuniversul,SpinozalidentificpeDumnezeucu
natura,nuadmitedectexistenauneisinguresubstane(monism),pecareel
oidentificcunatura.

7.PentruSpinoza,substanaesteacelailucrucuatributelei
modificrilelor(vezidem.Prop.IV,P.I.).Atribtift.ilesteostaresaunsuire
inseparabilaasubstanei,Iardecarensisubstananupoatenicisexiste,
nicisfieconceputa.

V.Prinmod1nelegschimbrilesubstanei;cualtecuvinte,ceeacese
aflnaltlucru,princareesteconceput.

VIPrinDumnezeunelegexistenaabsolutinfinit,adicsubstana
alctuitdintroinfinitatedeatribute,fiecaredintreeleexprimndoesen
eterniinfinit.

LMURIRE:Spunexistenaabsolutinfinitinuinfinitngenulsu,
pentrucunuilucruinfinitnumaingenulsuputemslnegminfinitde
multeatribute;pecnd,ncepriveteceeaceesteinfinitabsolut,eseneisalei
aparinetotceexprimoeseninuimplicvreonegaie2.

VILNumescliberlucrulcareexistanumaidinnecesitateanaturiisalei
caredelasinesedeterminslucreze.nschimb3numescnecesar,sau,mai
binezis,constrns,lucrulcareestedeterminatdealtlucrusaexisteis
lucrezentrunfelanumitinuntraltul.

VIUPrineternitatenelegnsiexistena,ntructoconcepemca
decurgndcunecesitatedinnsidefiniialucruluietern.

LMURIRE:ntradevr,oastfeldeexistenaesteconceputcaadevr
eterni,deasemenea,caesenalucrului;i,deaceea,nupoatefiexplicat
prinduratsauprintimp,chiardacamconcepeduratacafrnceputifr
sfrit.

AXIOME.

LToatectesunt,suntsaunsine,saunaltceva.H.Ceeacenuse
poateconcepeprinaltcevatrebuiesfieconceputprinsine.

Ffl.Datfiindocauzdeterminat,rezultcunecesitateunefect;i,

1.ModpentruSpinozaesteostareasubstanei;elnuexist
independent,ciaredreptcauzaexisteneisalesubstanaiatributeleei.

2.Nuisepoateneganiciunatribut.

3.Inscrisoarea58(veziColeciaTextefilosofice,Spinoza,Bucureti,E.
S.P.L.S.,1952,p.234),Spinozadurmtoareadefiniiealibertii:Eu
numescliberunlucrucareexistilucreaznumaidinnecesitateanaturii
sale,iarconstrns,acelacareedeterminatdealtulsexisteislucrezentr
unfeldeterminat.Deexemplu,dumnezeuexistliberitotuinmodnecesar,
deoareceexistnumaidinnecesitateanaturiisale.Vedeicpentrumine

libertateaconstnuntrohotrreliber[liberarbitru],cintronecesitate
liber.

LuiSpinozaisauadusmultecritici,pemotivcastfelsarnega
responsabilitateaomuluinfaaactelorsale.Elnsprecizeazcomul,n
stareacivil(nsocietate),esteresponsabilitrebuiepedepsitpentrufaptele
salerele(vezimaidepartenotaIIlaprop.XXXVIIinotelelaprop.LIiLXIII,P.
IV).

Eticaidimpotriv,dacnuestedatniciocauzdeterminat,este
imposibilsrezulteunefect.

IV.Cunoatereaefectuluiatrndecunoatereacauzeiioinclude.

V.Lucrurilecarenuaunimiccomunntreelenupotfineleseunele
prinaltele;cualtecuvinte,ideeaunuianuincludeideeaceluilalt.

VLIdeeaadevratatrebuiescorespundobiectuluisu.VELOrice
lucrucarepoateficonceputinexistentnuincludenesenasaexistena.

PROPOZIII.

PropoziiaI.

Substanaeste,prinnaturasa,anterioarmodificrilorsale.
DEMONSTRAIE:Aceastareiesenmodevidentdindef.IIIiV.

PropoziiaII.

Dousubstanecareauatributedeosebitenuaunimecomunntreele.

DEMONSTRAIE:Aceastareieseidindef.III.ntradevr,fiecare
[substana]trebuiesexistensineitrebuiesfieconceputprinsine;cu
altecuvinte,ideeauneianucuprindensineaideeaceleilalte.

PropoziiaIII.

Lucrurilecarenuaunimiccomunntreelenupotunulcauzaceluilalt
DEMONSTRAIE:Dacnuaunimiccomununulcualtul,urmeaz(dupax.
V)cnupotfineleseunulprinaltuli,deaceea(dupax.IV),unuldinelenu
poateficauzaceluilaltC.e.d.d.1

PropoziiaIV.

Dousaumaimultelucruridistinctesedeosebescntreelesauprin
diversitateaatributelorsubstanelor,saupiindiversitateamodi&crilor
acestora.

DEMONSTRAIE:Toatecteexistasuntsaunsine,saunaltceva(dup
ax.I);adic(dupdef.IIIiV),nimicnuestedatnafaraintelectului,nafara
desubstaneimodificrilelor2.Prinurmare,nafaraintelectului,nuestedat
nimicprincaremaimultelucrurispoatfideosebitentreele,

1.Formulmatematicprescurtata:ceeaceeradedemonstratEase
repetaproapedupfiecaredemonstraie.

2.PrincipiumonistexistnumaisubstanainimicaltcevaSpre
deosebiredeDescartes,care,deiielafirmcnafardesubstanei
modurilelornoinunafardesubstanesau,ceeaceesteacelailucru(dup
def.IV),deatributeimodificrilelor.C.e.d.d.

PropoziiaV.


nnaturnupotexistadousaumaimultesubshmedeaceeainatur
saucuacelaiatribut.

DEMONSTRAIE:Dacarexistamaimultesubstanediferite,aitrebui
ssedistingntreele,sauprindiversitateaatributelor,sauprindiversitatea
modificrilor(dupprop.Prec.).Dacsardeosebinumaiprindiversitatea
atributelor,atuncisaradmitecnuexistdectosingursubstancu
acelaiatribut1.Iardaraelesardeosebiprindiversitateamodificrilor,
substana,fiindprinnaturaeianterioarmodificrilorei(dupprop.I),ar
urmac,lsndlaopartemodificrileiconsiderndoneansi,adic
(dupdef.IEiax.IU)considerndojust,narputeasfieconceputcade
osebindusedealtele;decinupotexistamaimultesubstane,cinumaiuna.
C.e.d.d.

PropoziiaVI.

OsubstannupoatesSeprodusdealtsubstan.

DEMONSTRAIE:Innaturnupotexistadousubstanecuacelai
atribut(dupprop.Prec.),adic(dupprop.U)dousubstanecaresaibceva
comunntreele.Deaceea(dupprop.III),unanupoateficauzaalteia;cualte
cuvinte,unanupoatefiprodusdealta.C.e.d.d.

COROLARDeaiciurmeazcosubstannupoatesfieprodusde
altceva.Ccinnaturnuexistnimicnafardesubstaneidemodificrile
lor,aacumreiesedinax.1idef.IIIiV.Iarosubstannupoatefiprodus
deoaltsubstan(dupprop.Prec.).Deci,nchipabsolut,osubstannu
poatefiprodusdealtceva.C.e.d.d.

ALTDEMONSTRAIE:Aceastasedovedetencmaiuorprin
absurditatea(tezei)contradictorii.Cci,dacsubstanapoatefiprodusde
altceva,cunoatereaeiartrebuisdepinddecunoatereacauzeicarea
produso(dupax.IV);i,astfel(dupdef.III),narfisubstan.

Admitemniciunfelderealiti(Descartes,PrincipiileSlososd,punctul
55,parteaII),sereferilaocauzalitatetranzitiv(cumonumeteSpinoza),
adicundumnezeudeosebitinafaramateriei,caresaocreezedinafar,
Spinozanuadmiteoastfeldecauzalitate,cinumaiocauzalitateimanenta
(luntric):Dumnezeuestensinatura,decicauzaimanentinutranzitiv,
atuturorlucrurilor(vezimaideparteprop.XVIII,P.I.).

1.Pentruanelegesensulacesteifraze,estenecesarssevad
lmurireadatdeSpinozannotalaprop.X,P.I.

PropoziiaVII.

Existenainedenaturasubstanei.

DEMONSTRAIE:Substananupoatefiprodusdealtceva(dupcor.
prop.Prec.),eavafi,deci,cauzdesine,ceeacenseamn(dupdef.I)c
esenaeiincludecunecesitateexistena,adicexistenainedenaturaei.
C.ed.

PropoziiaVIII.

Oricesubstanestecunecesitateinfinit.


DEMONSTRAIE:Osubstancuunatributnupoatefidectunic
(dupprop.V)iexistenainedenaturaei(dupprop.VH).Urmeazdeci,din
nsinaturaei,caeasexistefiecafinit,fiecainfinit.Darnuvaputeas
existecafinita,deoarece(dupdef.U)artrebuiesfiemrginitdeoalt
substandeaceeainatur,care,larndulei,artrebuisexistecunecesitate
(dupprop.VH);arexistaastfeldousubstaneaiacelaiatribut,ceeace
(dupprop.V)esteabsurd.Prinurmare,eaesteinfinit.C.e.d.d.

NOTAI:ntructfinitulestenrealitateonegaieparial1,iarinfinitul
esteoafirmaieabsolutaexisteneiuneinaturioarecare,urmeaz,numaidin
prop.VII,coricesubstantrebuiesfieinfinit.

NOTAII:Numndoiescctoiaceicarejudeclucrurileconfuzinu
suntobinuiislecunoascprincauzelelorprime,cugreuvorputeas
neleagdem.Prop.VII;aceasta,desigur,fiindceinufacdeosebirentre
modificrilesubstanelorisubstanelensei,nicinutiucumseproduc
lucrurile.Deaceea,eiatribuiesubstaneiorigineapecarevdcoaulucrurile
naturale;cciaceicarenucunoscadevratelecauzealelucrurilorconfund
totuli,frniciompotrivireamintii,inchipuiecarboriivorbescca
oameniiicoameniisenascattdinpiatr,ctidinsmn,corice
formseschimbnoricarealta.Totastfel,aceicareconfundnaturadivin
cuceaumanatribuieuorluiDumnezeuafecteomeneti,maialescttimp
nutiucumseproducafectelensuflet.Dacardamaimultatenienaturii
substanei,oameniinusarmaindoictuidepuindeadevrulprop.VII;
maimultdectatt,aceastapropoziiearfipentrutoioaxiomiarfisocotit
printrenoiunilecomune.Cciprinsubstaneiarnelegeceeaceestensine
iseconcepeprinsine,adiccevaacruicunoaterenuarenevoiede
cunoatereaaltuilucru.Dimpotriv,prinmodificrieiarnelegeceeacese
aflnaltlucru,iarideealorseformeazdinideealucruluincareseafl:de
aceeaputemsavemideiadevratedespremodificricarenu

1.Adiccevadesprecareseneagparial,cualtecuvinte,cevacruiai
seneaganumiteatributesaunsuiri.

Exist1;cci,deielenuauexistenactualnafaraintelectului,
esenalorestetotuicuprinsnesenaaltuilucru,naafelnctpotfi
conceputeprinacesta.Dimpotriv,adevrulsubstanelordinafaraintelectului
nuexistdectdinelensele,pentrucsuntconceputeprinelensele.Prin
urmare,daccinevaarspunecareoideeclaridistinct2,adicadevrata,
despreosubstan,darctotuisendoietecaceastsubstanexist,arfi
acelailucrucaicndarspunecareoideeadevrat,darsendoietede
adevrulei(cumreieseclar,pentrucineobservcudestulatenie).Totastfel,
daccinevaaradmitecsubstanaestecreat3,prinaceastaaradmiteco
ideefalsadevenitoideeadevrat,ceeace,evident,arficevacumnuse
poateconcepemaiabsurd;tocmaideaceeatrebuiesrecunoatemcu
necesitatecexistenasubstaneieste,caiesenaei,unadevretern.Din
toateacesteaputemconchideinaltchipcnupoateexistadecto

singursubstandeaceeainaturceeaceamcrezutcmeritostenealade
afiartataici.

Dar,casfacaceastanmodordonat,trebuiesobservm:I)c
adevratadefiniieafiecruilucrunucuprindeinuexprimnimicnafara
naturiilucruluidefinitDeunderezult:II)cniciodefiniienucuprindeinu
exprimunnumranumitdeindivizi4,ntructeanuexprimnimicaltceva
dectnaturalucruluidefinit.Bunoar,definiiatriunghiuluinuexprim
nimicaltcevadectpurisimplunaturatriungliiuluiinuunnumranumit
detriunghiuri.Trebuiesobservm:III)cfiecarelucrucareexistarecu
necesitateocauzanumitnvirtuteacreiaelexist.Infine,trebuies
observam:IV)caceastcauznvirtuteacreiaunlucruexisttrebuiesfie
cuprinssaunnsinaturaidefiniialucruluiexistent(dacestennatura
lucruluisexiste),saussegseascnafaraacestuia.

Dinacesteobservaiirezultc,dacexistnnaturunnumranumit
deindivizi*,eitrebuiesaibcunecesitateocauzpentrucareexisti

1.Deimodurileexist,noileputemconcepecaneexistnd:deaci
urmeazc,daclumnconsideraredoaresenamodurilorinuordinea
naturiinntregimeasa,nuputemconchide,dinfaptulceleexistnclipade
fa,dacelevormaiexistasaunu,dacaumaiexistatnaintesaunu
(Scrisoarea12aluiSpinoza).

2.Criteriuladevrului,dupDescartes,pecareSpinozasilnsuete.

3.AciSpinozarespingetezacnatura(substana)arficreat,adicteza
creaiunii.Deaceea,monismulsuafostconsideratateism,

4.Adicnuexprimnumrulobiectelordefinite,cinumainatura,
nsuirilelorrealeinimicaltceva.

5.Afirmareaprincipiuluicauzalitii:totceexist,existnvirtuteaunei
cauze.

6.Individ,aciinrestultextului,aresensuldeobiecte,lucrurisaufiine
individuale.

Pentrucarenusuntnicimaimuli,nicimaipuini.Bunoar,dac
existnnatur20deoameni(desprecare,pentrumaimultaclaritate,
presupuncexistnacelaitimpicnaintealornuaumaiexistataliin
natur),nuvafisuficient,(pentruaexplicadeceanumeexist20deoameni)
sartmcareestecauzanaturiiomenetingeneral;civatrebuismai
artmdecenuexistanicimaimuli,nicimaipuinide20;ntructeste
adevrat(prinobs.III)coricelucrutrebuiecunecesitatesaibocauzn
virtuteacreiaelexist.nsaceastcauz(dupobs.IIiIII)nupoatefi
cuprinsnnsinaturaomului,ntructadevratadefiniieaomuluinu
cuprindenumrul20.Aanct(dupobs.IV)cauzapentrucareexistaceti
20deoameni1idecipentrucareexistfiecaredintrnii,trebuiesfiecu
necesitatenafarafiecruiadintrnii;ideaceeatrebuieconchisnchip
absolut2coricelucru,nnaturacruiapotexistamaimuliindivizi,pentru
caacetiasexiste,trebuiecunecesitatesaibocauzextern.ifiindc(pe
temeiulcelorstabilitenaceastnor)stnnaturasubstaneicaeasexiste,

definiiaeitrebuiecunecesitatescuprindexistenaidecidinsimplaei
definiietrebuiesldeducemexistena.Dindefiniiaeins(cumamartatn
obs.UiW)nupoatesrezulteexistenamaimultorsubstane.Urmeazdeci
cunecesitate,dindefiniiasubstanei,cnuexistdectunasingurde
aceeainaturaacumneampropussdovedim.

PropoziiaIX.

Cucatunlucruestemairealsaumaiexistent*,cuattaremaimulte
atribute.

DEMONSTRAIE:AceastarezultdindeiIV4.

PropoziiaX.

Oriceatributaluneisubstanetrebuieconceputprinelnsui.

DEMONSTRAIE:Unatributestedefaptceeaceintelectulconcepentro
substancaalctuindesenaei(dupdeiIV).Deaceea(dupdef.UI)atributul
trebuiesfieconceputprinelnsui.C.e.d.d.

1.Adicdouzeci,nicimaimuli,nicimaipuini.

2.Necondiionat.

3.Cumaimultaputeredeaexista.

4.Dupaceastdefiniie,atributulexprimnsiesenasubstanei;
urmeaz,nchiplogic,clucrurilesaufiineleauaiattmaimultrealitate,
sauputeredeaexista,cuctcuprindmaimulteatribute,adicmaimult
esen,maimultsubstan.

NOTDeaicisevedec,deidouatributesuntconceputecadistincte
nmodreal,adicunulfrajutorulceluilalt,noinuputemconcludedin
aceastaceleconstituiedouexistenesaudousubstanediferite;ccistn
naturasubstaneicafiecaredintreatributelesalesfieconceputprinelnsui,
pentructoateatributelepecareleareaufosttotdeaunadeodatneainici
unulnapututfiprodusdectrealtul,cifiecareexprimrealitateasau
existenasubstanei.Deaceea,nuestenicidecumabsurdsiseatribuie
aceleiaisubstanemaimulteatribute1.Dimpotriv,nimicnuestennatur
mailimpededectcfiecarelucrutrebuiesfieconceputsubunanumit
atributi,cuctunlucruestemairealsaumaiexistent,cuattaremaimulte
atribute.i,ntructfiecareatributexprimnecesitateasaueternitateai
totodatinfinitatea,rezultcnimicnuemailimpededectctrebuies
definim,cunecesitate,existenaabsolutinfinit(cumamartatndef.W)ca
existenconstituitdintroinfinitatedeatribute,fiecareexprimndoanumit
eseneterniinfinit.Dacnscinevaarntrebaprincesemn2amputea
recunoatediversitateasubstanelor,sciteascpropoziiilecareurmeazi
carearatcnnaturnuexistdectosingursubstaniceaeste
absolutinfinit,aanctacestsemnsarcutanzadar.

PropoziiaXI.

Dumnezeusausubstanaalctuitdinahibuteinfinite,fiecare
exprimndoeseninfinitietern,existcunecesitate.

DEMONSTRAIE:Dactgduieti(aceasta),gndetedacsepoate
cDumnezeunuexist.Aadar(dupax.VH),esenaluinuincludeexistena.

Daraceasta(prop.VH)esteabsurd.DeciDumnezeuexistcunecesitate.
C.e.d.d.

ALTDEMONSTRAIE:Pentruoricelucrutrebuiessearateattcauza
sauraiunea3nvirtuteacreiaexist,cticeanvirtuteacreianuexist.
Bunoar,dacexisttriunghiul,trebuiessearateraiuneasaucauza
pentrucareexist;dacnselnuexist,trebuiessearateraiuneasau
cauzacarelmpiedicsexistesaucareiexcludeexistena.Iaraceast
raiunesaucauztrebuiesfiecuprinsnnaturalucruluisausfienafara
lui.Bunoar,nsinaturacerculuiaratdecenuexistuncercp

1.Asevedeaprop.V,P.Iidemonstraiaei.

2.Criteriu.

3.Cauzalitatea,lacartezieni,esteconsideratcaunraportlogicntre
cauziefect,deaciexpresiadesrepetatlaSpinozacauzasauraiunea.
Cauzesteaiciidenticcuraiune(rationlatineteadevenitraisonnlimba
francez,ragionenlimbaitalian,cusensuldecauz,motiv,explicaie).

Trat:cciaceastaincludeocontradicie.Dece,dimpotriv,existao
substan,aceastarezultdinchiarnaturaei,careincludetocmaiexistena
(veziprop.VII).nsraiuneapentrucareexistsaunuexistcerculsau
triunghiulnurezultdinnaturalor,cidinordineanaturiiuniversuluimaterial;
ccidintrnsatrebuiesrezultesauctriunghiulexistactual1cunecesitate,
saucesteimposibilsexiste.iacesteasuntevidenteprinelensele.Deaici
rezultcunlucruexistcunecesitatedacnuexistnicioraiunesaucauz
carelmpiedicedeaexistaDacdecinupoatefinicioraiunesaucauz
caresmpiedicecaDumnezeusexistesaucareslexcludexistena,seva
conchidecutoatsiguranacelexistcunecesitate.Iardacoatareraiune
saucauzarexista,artrebuiissegseascsaunnsinaturalui
Dumnezeu,saunafaralui,adicntroaltsubstandeoaltnatur.Cci,
dacarfideaceeainatur,princhiaraceastasaradmitecDumnezeu
exist.Darosubstancarearfideoaltnaturnuarputeasaibnimic
comun2cuDumnezeu(dupprop.II)idecinuarputeanicislpricinuiasc,
nicislsuprimeexistena.ntructdeciraiuneasaucauzacarearsuprima
existenadivinnupoatefinafaranaturiidivine,trebuiecunecesitate,clac
vremcaeasexiste,sfiennsinaturaei,caredeaceeaaiincludeo
contradicie.nsesteabsurdsseafirmeaceastadesprefiinaabsolutinfinit
iceamaidesvrit.DecinuexistnicinDumnezeu,nicinafaraluivreo
cauzsauraiunecareslsuprimeexistenaiastfelDumnezeuexistcu
necesitate.C.e.d.d.

ALTDEMONSTRAIE:Anufinstaresexisteestepentruunlucruo
slbiciunei,dimpotriv,afinstaresexisteesteoputere(cumsenelegede
lasine).Dacdecinuexistcunecesitatedectfiinefinite,urmeazcfiinele
finitesuntmaitaridectfiinaabsolutinfinitceeace,evident,esteabsurd
(cumsenelegedelasine);aanct,saunuexistnimic,sauexisiacu
necesitatefiinaabsolutinfinit.Insnoiexistmsaunnoi,saunalicevacare

existcunecesitate(veziax.iprop.VII).Decifiinaabsolutinfinit,adic
(dupdef.VT)Dumnezeu,existcunecesitate.C.e.d.d.

1.Actual,nopoziiecupotenialsauvirtual;aexistanact,sauactual,
nseamnaexistanfapt,aexistaacum,nprezent

2.Cassepoatstabiliolegturrealntrecauziefect,Spinoza
precizeazctrebuiesexistecevacomunntreele,ccintrelucrurilecarenu
aunimiccomunnusepoatestabiliunraportdecauzalitate.(Asevedeaax.IV
iV,P.I.)Referinduselaaceeaiproblem,Spinozaspune,nscrisoarea4:
Dacdoulucrurinuaunimiccomunntreele,atunciunulnupoatesfie
cauzpentrucellalt,ccinefect:narexistanimiccaresfiecomuni
pentruelipentrucauz,iatuncitotcearexistaartrebuisfiescosdin
neant.

NOTA;naceastultimdemonstraie,amvoitsartaposterioriJ
existenaluiDumnezeu,pentrucaargumentareasfieneleasmaiuor,nu
nsfiindc,dinacelaitemei,existenaluiDumnezeunuarrezultaapriori.
Cci,ntructafinstaresexisteestepentruunlucruoputere,rezultc,
cuctnaturaunuilucruaremaimultrealitate,cuattelarensinemai
multputerecasexiste;astfel,fiinaabsolutinfinitsauDumnezeuaren
sine,nmodabsolut,putereainfinitdeaexistaideaceeaexistnmod
absolut.

Totui,poatecmulinuvorputeasvadcuuurinevidenaacestei
argumentri,pentrucsaudeprinssnuianconsideraredectlucruricare
datoreazexistenalorcauzelorexterne;iardintreacestea,pecelecaresefac
repede,adicpecelecareexistcuuurin,eilevd,deasemenea,disprnd
uor,dimpotriv,eisocotcsuntmaianevoiedefcut,adicnutocmaiuor
sexiste,acelelucruripecareleconcepcaavndmaimultensuiri.ns,ca
sleliberezdeacesteprejudeci,nutrebuiesartaicideceesteadevrat
dictonul:Cesefacerepede,piererepedesausartdacfadentreaga
natur,toatesuntsaunusuntdeopotrivdeuoare.Ajungesnotezcnu
vorbescaicidesprelucruriceseproducprincauzeexterne,cinumaidespre
substane,care(dupprop.VI)nupotfiprodusedeniciocauzexterna.

ntradevr,lucrurilecaresenascdintrocauzexterioar,fiecsunt
alctuitedinmultesaudinpuinepri,idatoreaztoatperfeciuneasau
realitateaexclusivputeriicauzeilorexterne,aanctifiinalorsenate
exclusivdinperfeciuneacauzeiexterne,nunsdintralor.Dimpotriv,toat
perfeciuneasubstaneinuestedatoratniciuneicauzeexterne;deaceea,
nsiexistenaeitrebuiesrezulteexclusivdinnaturaei,careastfelnueste
dectesenaei.Deciperfeciuneanusuprimexistenaunuilucru,ci,
dimpotriv,oafirm2;imperfeciuneans,dimpotriv,osuprim;aanctde
existenaniciunuilucrunuputemfimaisiguridectdeexistenafiinei
absolutinfinitesauperfecte,adicaluiDumnezeu.Cci,ntructesenalui
excludeoriceimperfeciuneiincludeperfeciuneaabsolut,princhiaraceasta
nlturoricemotivdendoialcuprivirelaexistenaluiid


1.Conchizndadicdelaefectelacauze,nopoziiecuapriori,care
nseamndelacauzelaefecte.nterminologiafilosoficaactualexpresiile
acesteaaualtneles.

2.Aceastaargumentareaexisteneiluidumnezeuesteaceeaiila
Descartes:relundcercetareaideiipecareoavemdespreFiinaperfect,
gseamcexistenaestecuprinsnea,lafelcumestecuprins,nideeade
triunghi,faptulcceletreiunghiurialeluisuntegalecudouunghiuridrepte
(Descartes,Discursasuprametodei,Bucureti,Edituratiinific,1957,p.65).

Ceamaimaresiguranntrnsacumcredcvaaprealimpede
pentruoricine,dacvafictdepuinatent.

PropoziiaXII.

NupoateSconceputcuadevratniciunatributalsubstanei,dincare
srezultecsubstanaaiputeasGedivizat.

DEMONSTRAIE:Defapt,prilencarearfidivizatsubstanaastfel
conceputivorpstrasaunuivorpstranaturadesubstan.Inprimul
caz(dupprop.VEI),fiecareparteartrebuisfieinfinit,sfiecauzadesine
(dupprop.VI)isfieconstituitdintrunatributdeosebit(dupprop.V);n
felulacesta,dintrosingursubstansarputeaformamaimultesubstane,
ceeace(dupprop.VI)esteabsurd.Pelngaceasta,prilenuaraveanimic
comuncuntregullor(dupprop.II),iarntregul(dupdef.IViprop.X)ar
puteasexisteisfieconceputfrprilesaleceeacenimeninusar
puteandoicesteabsurd.ncazulaldoilea,cualtecuvinte,dacse
presupunecprilenuipstreaznaturadesubstan,atunci,dactoat
substanaarfidivizatnpriegale1,eaarpierdenaturasadesubstani
arncetasmaiexisteceeace(dupprop.VH)esteabsurd.

PropoziiaXIII.

Substanaabsolutinfinitesteindivizibil.

DEMONSTRAIE:Defapt,dacsubstanaarfidivizibil,priledivizate
sauiarpstranaturadesubstanabsolutinfinit,saunu.nprimulcaz,
amaveamaimultesubstanedeaceeainaturceeace(dupprop.V)este
absurd.naldoilea(cumamvzutmaisus),substanaabsolutinfinitar
puteasncetezesmaiexisteceeace(dupprop.XI)este,deasemenea,
absurd.

COROLARDeaicirezultcniciosubstanideciniciosubstan
corporal,ntructestesubstan,nuestedivizibil.

NOTA:Csubstanaesteindivizibil,senelegeimaiuordinaceeac
naturasubstaneinupoatesfieconceputdectcainfiniticprinpartea
substaneinusepoatenelegenimicaltcevadectosubstanfinitceeace
(dupprop.VIII)2implicocontradicieevident.

1.Adaosulipriinegaledinuneletraduceri(depild,ed.
Lantzenberg,Cuvillier)nlturconfuziaacestuipasaj,datorat,dupctse
pare,uneigreeliaceluicareacopiatmanuscrisulluiSpinoza(setiecEtica
aaprutdupmoarteaautorului).Aceastcorectaresebazeazipetextul

cuprinsnscrisoarea35aluiSpinoza,ncareelreiaaceeaidemonstraiei
undesevorbetedepringeneral,adicegalesauinegale.

2.Inaceapropoziiesedemonstreazcnupoateexistadectosingur
substan,cunecesitateinfinit.

PropoziiaXIV.

nafaiiideDumnezeu,nicinupoatesexiste,nicinupoteficonceput
oaltsubstan1.

DEMONSTRAIE:ntructDumnezeuestefiinaabsolutinfinit,dinale
creiatributecareexprimesenasubstaneinupoatefinegatniciunul(dup
deiVI),ciexistnmodnecesar(dupprop.XI),dacarexistavreosubstan
nafaradeDumnezeu,eaartrebuisfieexplicaiiprinvreunatributallui
Dumnezeu;astfelarexistadousubstanecuacelaiatributceeace(dup
prop.V)esteabsurd;prinurmare,nupoatesexisteniciosubstannafara
luiDumnezeuideci,deasemenea,nicinupoatesfieconceput.Cci,dac
eaarputeasfieconceput,artrebuicunecesitatesfieconceputca
existent;daraceasta(dupprimaparteaacesteidem.)esteabsurd.Deci,n
afaraluiDumnezeunupoatenicisexiste,nicisfieconceputvreo
substana.C.e.d.d.

COROLARULI:Deaicirezultfoarteclar:I)cDumnezeuesteunic,
adic(dupdef.VI)nnaturnuexistdectosingursubstan2iaceasta
esteabsolutinfinit,cumamartatnnotalaprop.X.

COROLARULII:Mairezult:II)cmateriaisufletul3suntsauatribute
aleluiDumnezeu,sau(dupax.I)modificrialeatributelorlui.

PropoziiaXV.

TotceexistsegsetenDumnezeuinimicnupoatesexistesaus
fieconceputfrDumnezeu*.

DEMONSTRAIE:(Dupprop.XIV),nafardeDumnezeunuexisti
nicinupoateficonceputniciosubstan,adic(dupdef.III)niciunlucru
caresexistensineisfieconceputprinsine.Decimodurile,care(dupdei
V)nupotnicisexiste,nicisfieconceputefrsubstan,nupotexista
dectnnaturadivininupotsfieconceputedectprinnsiaceasta.Dar
nafardesubstaneidemodurinumaiexisnimic(dupax.I).Decinimic
nupoatesexistesausfieconceputfrDumnezeuC.e.d.d.

1.DinaceastpropoziiereieseclarcSpinozanelegeprincuvntul
dumnezeunumaisubstanasaunaturainimicaltceva.

2.AiciinpropoziiaurmtoaresevdetemonismulluiSpinoza.

3.Spinozantrebuineazpentrumaterieisuflettermeniicartezienide
resextensa(luciucarearentindere,corporal,spaial)irescogitans(lucru
cugettor).

4.Dumnezeu,adicsubstan.

NOT:SuntuniicareinchipuiecDumnezeu,caiomul1,este
alctuitdincorpisufleticestesupuspasiunilor.Ctdedepartesuntns
acetiadecunoatereaadevrataluiDumnezeu,rezultcuprisosindin
ceeacesademonstratpnaici.Darilaslaopartepeacetia;ccitoiacei

careaugndit,ctdect,asupranaturiidivine,tgduiesccDumnezeueste
corporal.Aceastaeiodovedescfoartebineprinfaptulcnoinelegemprin
corporicecantitatecarearelungime,limeiadncime,mrginitdeo
anumitfigur;iarficeamaimareabsurditatesiseatribuieacestensuiri
luiDumnezeu,careesteofiinabsolutinfinit.Totuieiaratlimpede,
ncercndtotodatsdovedeascaceastaprinalteargumente,cnsi
substanacorporalsauntinsarficutotulseparatdenaturadivinicar
fifostcreatdeDumnezeu.Darprinceputeredumnezeiascapututsfie
creata,aceastaeinotiunicidecum;ceeacearatlimpedeceinutiuceea
ceniispun.Dupprereamea,eu,celpuin,amdemonstratdestuldeclar
(vezicor.prop.VIinotaIIaprop.VIII)cniciosubstannupoatefiprodus
oricreatdealtceva.Amartatapoi,nprop.XIV,cnafardeDumnezeu
nicinupoatesexiste,nicinupoatesfieconceputoaltsubstan;deaici,
amconchiscnsisubstanantins2esteunuldininfiniteleatributealelui
Dumnezeu.

Totui,pentruolmuriremaideplin,voirespingeargumentele
adversarilor,caretoatesereduclaurmtoareleraionamente:mainti,ei3
spuncsubstanacorporal,ntructestesubstan,estealctuitdinpri;
ideaceeaeineagceaarputeafiinfinitidecicarputeaslaparinlui
Dumnezeu.Eilmurescaceastaprinnumeroaseexemple,dintrecareredm
cteva.Dacspuneisubstanacorporalesteinfinit,sgndimcarfi
mpritndoupri:fiecarepartevafifinitsauinfinit.Inprimulcaz,
infinitulsealctuietedindouprifiniteceeaceesteabsurd.Inaldoilea,
existuninfinitdedouorimaimaredectunaltinfinitceeaceeste,de
asemenea,absurd.Apoi,dacocantitateinfinitsarmsuracu

1.Aiciinprop.XVII,P.I,secombateconcepiaantropomorficdespre
Dumnezeu,precumitezacreaiei.

2.Expresiadesubstanntins(avndextensiune,spaial)nuare
sensdualist,calaDescartes,dupcareexistsubstanntinsmateriai
substancugettoaresufletul,cisensmonist,ntindereafiindunuldin
atributeleinfinitealesubstaneiunice.Vezi,maideparte,Adaosulcucarese
ncheieparteaI.

3.Descartes,nPrincipiileSlososei,parteaI,punctul25,spune:nimct
ntindereaconstituienaturacorpului,ntructceeaceestentinspoatefi
mpritnmaimultepriintructaceastanseamnolips,vomconchide
cdumnezeunuesteuncorp.

Ajutorulunorpriegalecuunpicior,eaartrebuisfiealctuitdintro
infinitatedeatarepri;deasemenea,daceaarfimsuratcuajutorulunor
priegaleculungimeaunuideget;ideaceeaunnumrinfinitarputeafide
dousprezeceorimaimaredectunaltnumrinfinitnfine,dacdintrun
punctoarecarealuneicantitiinfiniteconcepemcdoulinii:ABiAC,la
nceputaflatelaodistandeterminat,suntprelungitelainfinit,estesigurc
distanadintreBiCvacretecontinuuidinceledinurm,din
determinat,vadeveniindeterminabil.ntruct,deci,acesteabsurditi

rezult,cumcredei,dinaceeacsepresupunecexistocantitateinfinit,ei
conchiddeaicicsubstanacorporaltrebuiesfiefinita;ideciceanu
aparineeseneiluiDumnezeu.Unaldoileaargumentestescos,deasemenea,
dinsupremaperfeciunealuiDumnezeu.Cci,spunei,ntructDumnezeu
esteofiinperfectncelmainaltgrad,nupoatefipasiv,nssubstana
corporal,ntructestedivizibil,poatefipasiv;rezultdeciceanuaparine
eseneilutDumnezeu.

Fig.1.

Acesteasuntargumentelegsitelaautori,princareeiseostenescs
aratecsubstanacorporalnuarfivrednicdenaturadivinicdecinul
poateaparine.Dar,ladreptvorbind,dacprivimlucruriledjiuareaminte,se
vavedeacamirspunslaacesteargumente,ntructelesentemeiazpe
aceeacsepresupunecsubstanacorporalestealctuitdinpriceeace
(nprop.XIIincor.prop.XIII)amartatcaeste;absurd.Apoi,dacvrems
examinmjustchestiunea,sevavedeactoateacesteabsurditi(dacsunt
toateabsurde,nudiscutacum),dincareeivorsconchidcsubstana
ntinsestefinita,rezultmaipuindinaceeacsepresupuneocantitate
infinit,dectdinaceeacsepresupunecaceastcantitateinfiniteste
msurabilicarfialctuitdinprifinite;iatdeceeinupotconchide
nimicaltceva,dinabsurditilecarerezultdeaici,dectcocantitateinfinit
nuestemsurabiliceanupoatefialctuitdinprifinite.iaceastaeste
tocmaiceeaceamdemonstratmaisus(prop.XIIiurm.).

Deaceea,sgeatapecareeiointescsprenoisendreapt,defapt,spre
einii.Dacdecidinacesteabsurditieiintotuisconchidcsubstana
ntinstrebuiesfiefinit,zuceinufacnimicaltcevadectfaceacelacare,
nchipuinduiuncerccarearaveaproprietileptratului,ar.

Etica.,:19conchideccerculnuareuncentrudelacaretoatedreptele
duselaperiferiesuntegale.Ccisubstanacorporal,carenupoatefi
conceputdectinfinit,uniciindivizibil(veziprop.VIII,ViXII),cas
poatconchideceaestefinit,eioconcepalctuitdinprifinite,multipl
idivizibil.Totaaialii,dupceinchipuiecliniaestealctuitdin
puncte,tiusnscoceascsumedeniedeargumenteprincarearatclinia
nupoatefidivizatlainfinit.i,ntradevr,nuestemaipuinabsurds
presupuicsubstanacorporalestealctuitdincorpurisaudinpri,dect
spresupuiccorpulesteformatdinsuprafee,suprafeeledinlinii,nfine,
liniiledinpuncte.Iaraceastatrebuiesorecunoasctoicaretiucgndirea
clarnugreeteinprimulrndaceicaretgduiesccexistvidul.Cci,
dacsubstanacorporalarputeafiastfeldivizatnctprileeisfie
realmentedistincte,deceatunciunadinprinuarputeafinimicit,celelalte
rmnndlegatentreelecamainainte?idecetrebuiecatoatesseacorde
ntreelenaafelnctsnuexistevid?Desigur,lucruricaresuntrealmente
distincteuneledealtelepotsexisteunulfraltulifiecaresrmnn
stareasa.ntructnsvidulnuexistnnatur(amartatonaltparte),ci
toatepriletrebuiesfienaafellegate,nctsnuexistevid,rezultdin

chiaraceastacelenupotfirealmentedeosebite,cualtecuvinte,csubstana
corporal,ntructestesubstan,nupoatefidivizat.

Dactotuinisepiunentrebareadecesuntemnclinaidelanaturs
divizmcantitatea,voirspundecnoiconcepemcantitateandouchipuri,
anumeabstractadicsuperficial,aacumneoimaginmsaucasubstan,
ceeacesefacenumaidectreintelect.Dacdecilumnconsiderare
cantitatea,aacumestenimaginaianoastr,ceeacecuuurinfacem
adesea,vomgsiofinit,divizibilialctuitdinpri;dac,dimpotriv,o
lumnconsiderareaacumestenintelectioconcepemcasubstan,ceea
ceestefoarteanevoios,atunci,cumamdoveditdeajuns,vomgsioinfinita,
uniciindivizibil.Aceastavafidestuldevdittuturoraceloracarevortis
facdeosebirentreimaginaie2iintelect:ndeosebidacsebagdeseam,
deasemenea,cmateriaesteaceeaipretutindeniicnuexistntrnsa
pridistinctedectnmsurancareconcepemmateriacafiindafectatde
modificridiferite3;deunderezultcprileeisedeosebescnumaimodal4,
nunsnrealitate.Aa,bunoar,apa,ntructesteap,noiconcepemc
estedivizibiliciseseparaprileuneledealtele;darnuntructeste
substancorporala;ccicaatareeanupoate

1.nPrincipiileSlosofieiluiRDescartes,P.II,prop.III.

2.Asevedeacaracterizareaimaginaiei,nnotalaprop.XVII,P.II.

3.ntructianfiridiferite.

4.ntructacesteprisuntmoduri,adicstrialesubstanei.

Finiciseparat,nicidivizat.Deasemenea,apa,ntructesteap,se
nateisedistruge;ns,ntructestesubstan,eanicinusenate,nicinu
sedistruge.

Iarprinaceastasocotcamrspunsilaaldoileaargument,pentruc
elsentemeiazdeasemeneapeaceeacmateria,ntructestesubstan,este
divizibiliestealctuitdinpri.i,chiardacnuarfiacestaargumentul,
nuvddecemateriaarfinevrednicdenaturaluiDumnezeu,deoarece
(duppmp.XN)nupoatesexisteniciosubstannafaraluiDumnezeu,
substanfadecareelsfiepasiv.Toate,spun,suntnDumnezeuitoate
cteseproducsuntprodusenumaiprinlegileinfiniteinaturialuiDumnezeu
irezultdinnecesitateaeseneisale(cumvoiartancurnd);deaceea,nuse
poatespunepeniciuntemeicDumnezeusuferaciuneaaltcuivasauc
substanantinsarfinevrednicdenaturadivin,chiardacampresupuneo
divizibil,cucondiiasadmitemcesteeterniinfinit.Ins,deocamdat,
destuldespreaceasta.

PropoziiaXVI.

Dinnecesitateanaturiidivinetrebuiesrezulteoinsnitatedelucruri
ntroinsnitatedemoduri(adictotcepoateconcepeunintelectMnit).

DEMONSTRAIE:Propoziiaaceastatrebuiesfieevidentpentru
oricine,dacobservnumaiattcdindefiniiadatunuilucruoarecare
intelectulconchidemaimulteproprieticarerealmenterezultcunecesitate
dintrnsa(adicdinnsiesenalucrului)icuattmaimulte,cuct

definiiaexprimmaimultrealitatealucruluidefinit,adiccuctcrete
esenalucruluidefinitcuprindemaimultrealitate.ntructnsnaturadivin
arenchipabsolutoinfinitatedeatribute(dupdef.VI),dintrecarefiecare
exprimoeseninfinitngenulei,trebuiesrezultedinnecesitateasa
infinitelucrurintroinfinitatedemoduri(adictotceunintelectinfinitpoate
concepe).C.e.d.d.

COROLARULI:Deaicirezult:I)cDumnezeuestecauzaproductoare
atuturorlucrurilorpecarelepoateconcepeunintelectinfinit.

COROLARULII:Deaicimairezult:II)cDumnezeuestecauzprin
sine,nuprinaltceva.

COROLARULUI:Insfrit,mairezult:III)cDumnezeuesteabsolut
cauzprim1.

PropoziiaXVII.

Dumnezeulucreaznumaiduplegilenaturiisaleineconstrnsde
nimeni.

1.Cauzprimesteidenticcucauzadesine(vezidef.IinotaIdinP.
I).

DEMONSTRAIE:Dinnimicaltcevadectdinnecesitateanaturiilui
Dumnezeusau(ceeaceesteacelailucru)numaidinlegilenaturiisalerezult
oabsolut;infinitatedelucruri,cumamartatnprop.XVI;nprop.XVam
doveditcnimicnuexist,nicinupoateficonceputfrDumnezeu,citoate
existnDumnezeu;decinimicnupoatesexistenafaraluidecaresfie
determinatsauconstrnssacionezeiastfelDumnezeulucreaznumai
duplegilenaturiisaleineconstrnsdenimeni.C.e.d.d.

COROLARULI:Deaicirezult:I)cnuexistniciocauz,nafarde
perfeciuneanaturiisale,caredinexteriorsaudininteriorslmpingpe
Dumnezeusacioneze1.

COROLARULII:Mairezult:H)cnumaiDumnezeuestecauzliber2.
CcinumaiDumnezeuexistnumaiprinnecesitateanaturiisale(dupprop.
XIicor.Ialprop.XTV)ilucreaznumaidinnecesitateanaturiisale(dup
prop.Prea).Deci(dupdef.VII)numaielestecauzliber.C.e.d.d.

NOTUniicredcDumnezeuestecauzliberpentrucelpoate,socot
ei,sfacriaafelcalucrurilecareamspuscrezultdinnaturasa,adic
lucrurilerarestaunputereasa,snuseproducsausnufieprodusede
ctreelnsaceastaestecaicumeiarspunecDumnezeupoatesfacn
aafelcadinnaturatriunghiuluisnurezultecceletreiunghiurialesale
suntegalecudouunghiuridrepte;saucadintrocauzdatsnuurmezeun
efectceeaceesteabsurd.nsvoiartamaideparteifrajutorul
propoziieiacesteiacniciintelectul,nicivoinanuaparinnaturiilui
Dumnezeu.

timbineceisuntmulicaresocotcpotdovedicnaturiidivinei
aparinecelmainaltintelectiovoinliber;ccieispuncnucunoscnici
unlucrumaidesvrit,pecareslpoatatribuiluiDumnezeu,dectceeace
constituiennoiceamaimaredesvrire.Apoi,deieilconceppeDumnezeu

cafiindactualsupremulintelect,totuieinucredcelpoatefacesexiste
toateacelelucruripecarelecunoateactual,ccieicredcnchipulacestase
distrugeputerealuiDumnezeu.DacspuneiDumnezeulearficreatpe
toatecteexistnintelectulsu,aluneielnarfipututcreanimicdeaici
ncolo,ceeaceeicredcnusempaccuatotputernicialuiDumnezeu;astfel,
eiaupreferatsadmitunDumnezeunepstor1latoate

1.Materialucrarexclusivduplegilesaleinuexistnicioaltcauz,
strindematerie(Dumnezeulreligiei),caresodeterminenschimbrileei.

2.Asevedeanotadeladef.VII,P.1.

3.naceastnot.

4.NoiuneadedumnezeunepstoresteexplicatlasfritulnoteiII
delaprop.XXXIII,P.I.

icarenucreeaznimicaltcevadectceeaceelahotrtscreeze
printroanumitvoinabsolut.

Dareucredcamartatndeajunsdelimpede(veziprop.XVI)cdin
putereasupremaluiDumnezeusaudinnaturasainfinitaudecurssau
decurgnchipnecesar,totdeaunacuaceeainecesitate,infinitelucrurintro
infinitatedemoduri1:nacelaichipncaredinnaturatriunghiuluirezultdin
venicieipentruveniciecceletreiunghiurialesalesuntegalecudou
unghiuridrepte.IatdeceatotputernicialuiDumnezeuaexistatactualdin
venicieivarmnenvenicienaceeaiactualitate.inchipulacesta
atotputernicialuiDumnezeueste,celpuindupprereamea,statornicitcu
multmaidesvrit.

Maimult,adversariimeipar(dacmiestengduitsvorbescdeschis)
ctgduiescatotputernicialuiDumnezeu.Ccieisuntconstrnisspun
cDumnezeugndeteoinfinitatedelucruricreabile,pecarensnulepoate
creaniciodat.Pentrucaltfel,dupei,dacellearcreapetoatectele
gndete,eliarconsumatoatatotputerniciaisarfacepe!Sine
nedesvrit.PentrucadecisstabileascperfeciunealuiDumnezeu,eisunt
siliisadmitnacelaitimpcelnulepoatefacepetoatectesuntn
putereasa;ieunuvdnscociremaiabsurdsaucaressempacemai
puincuatotputernicialuiDumnezeu.

Apoi,casspunaicicevaidespreintelectulidesprevoinapecarele
atribuimdeopotrivluiDumnezeu,dacanumeintelectulivoinainde
esenaeternaluiDumnezeu,atuncitrebuieneles,desigur,prinfiecaredin
acesteatributealtcevadectnelegoameniinmodobinuitCciintelectuli
voinacarearconstituiesenaluiDumnezeuartrebuisdiferecutotulde
intelectulidevoinanoastrinafardenumesaibcomunntreeletot
attctaucomunntreeicineleconstelaiadepecericineleanimal
carelatr.Ceeacevoidovedinfelulurmtor.Dacnaturadivinareintelect,
elnuvaputeafi,caintelectulnostru,posteriorprinnatur(cumvorceimai
muli)sausimultanculucrurilepecarelecunoate,ntructDumnezeueste
anteriortuturorlucrurilor,fiindcauzacareleproduce(dupcor.Ialprop.XVI);
ci,dimpotriv,adevruliesenaformal2alucrurilorestedeaceeaaa,pentru

celeaaexistobiectiv3nintelectulluiDumnezeu.Deaceeaintelectullui
Dumnezeu,ntructesteconceputcaesenaluiDumnezeu,esterealmente
cauzalucrurilor,attncepriveteesena,ctincepriveteexistena;ceea
ceparecaunelesceiceauafirmatcintelectul,voinaiputerealui
Dumnezeusuntunuliacelailucru.

1.Adictotceaexistat,existivaexista.

2.Aici:nsensuldereal.

3.Aici:obiectreprezentat.

ntruct,deci,intelectulluiDumnezeuecauzaunicalucrurilor,adic
(cumamartat)attaesenei,ctiaexisteneilor,eltrebuiecunecesitates
sedeosebeascdeeleattsubraportulesenei,ctisubcelalexistenei.Cci
efectuldiferdecauzasatocmaiprinaceeacatmdecauzasa.Bunoar,
unomestecauzaexistenei,nunsaeseneialtuiom;cciesenaaceasta
esteunadevrvenic;i,prinurmare,eipot,subraportulesenei,sseacorde
pedeplin,nssubraportulexisteneitrebuiessedeosebeasc;ideaceea,
dacexistenaunuiavapieri,nuvapierideopotriviaceluilalt;dacns
esenaunuiasarputeadistrugeifalsifica,sevadistrugeiesenaceluilalt
Dincaremotiv,unlucrucareestecauzaattaesenei,ctiaexisteneiunui
anumitefect,trebuiessedeosebeascdeacestefectattncepriveteesena,
ctincepriveteexistena.InsintelectulluiDumnezeuestecauzatta
esenei,ctiaexisteneiintelectuluinostru;deciintelectulluiDumnezeu,
ntrattctlconcepemcaalctuindesenadivin,sedeosebetedeintelectul
nostruattsubraportulesenei,ctisubcelalexisteneiinupoatesse
potriveasccuintelectulnostrunnicioprivinanafardenumecum
spuneam.

nceprivetevoina,argumentareasefacenacelaichipcumpoate
vedeaoricinecuuurin.

PropoziiaXVIII.

Dumnezeuestecauzaimanent1inutranzitiv,atuturorluawilor.

DEMONSTRAIE:TotceexistsegsetenDumnezeuitrebuiesfie
conceputprinDumnezeu(dupprop.XV)iastfel(dupcor.Ialprop.XVI)
Dumnezeuestecauzalucrurilorcareexistntrnsulceeaceesteprimul
punctApoi,nafaraluiDumnezeunupoatesexisteniciosubstan
(dupprop.XIV),adic(dupdef.HI)niciunlucrucaresexistensinen
afaraluiDumnezeuceeaceeraceldealdoileapunct.Dumnezeuestedeci
cauzaimanentinutranzitiv,atuturorlucrurilor.C.e.d.d.

PropoziiaXIX.

Dumnezeusautoateatributele2luiDumnezeusunteterne.

1.Cauzimanent,luntric,adicaceeacareseaflisedesfoar
nnsuisubiectulcarelucreaz,spredeosebiredecauzatranzitiv,carese
exercitnafarasupraunuiobiect.TezaaceastaestefundamentallaSpinoza
ieaesteafirmatinaltelucrrialelui.nTratatulscurtdespreom
iferictealui,parteaI,cap.DI,elspune:Dumnezeuestecauzimanentinu

tranzitiv,ntrucatellucreaznelnsui,ccinimicnuexistnafaralui
ceeaceconstituieafirmareaprincipiuluimonist.

2.Asevedeanotadeladef.IV,P.I.

DEMONSTRAIE:ntradevr,Dumnezeu(dupdeiVI)esteosubstan
care(dupprop.XI)existcunecesitate,adicexistenainedenaturasa
(dupprop.VH),sau(ceeaceesteacelailucru),definiialuirezultcelexist
ideaceeaesteetern(dupdeiVIII).DecipiinatributeleluiDumnezeutrebuie
snelegemceeace(dupdei.IV)exprimesenasubstaneidivine,adicceea
ceaparinesubstanei:acelailucru,zic,trebuieslcuprindnelei
atributele.Darnaturiisubstanei(cumamdemonstratmainainte,nprop.VII)
iaparineeternitatea;prinurmare,fiecaredintreatributetrebuiescuprind
eternitateai,deaceea,toate1sunteterne.C.eAd.

NOT;Aceastpropoziiemairezultfoarteclardinchipulncare(n
prop.XI)amdoveditexistenaluiDumnezeu;euspuncdinaceast
demonstraierezultcexistentaluiDumnezeu,caiesenalui,esteun
adevretern.Adaugc(nprop.XIXaPrincipiilorluiDescartes)ammai
demonstratinaltchipeternitatealuiDumnezeuinumaiestenevoies
repetaiciaceademonstraie.

PropoziiaXX.

ExistenaiesenaIviDumnezeusuntunuliacelailucru.

DEMONSTRAIE:Dumnezeu(dupprop.Prec.)esteeternitoate
atributelesalesunteterne,adic(dupdeiVET)fiecaredinatributelesale
exprimexistena.DeciaceleaiatributealeluiDumnezeu,care(dupdeiIV)
exprimesenavenicaluiDumnezeu,exprimnacelaitimpivenicalui
existen;adictocmaiceeaceconstituieesenaluiDumnezeuiconstituien
acelaitimpiexistenalui;aanctexistenaiesenaluisuntunuli
acelailucru.C.e.d.d.

COROLARULI:Deaicirezult:I)cexistenaluiDumnezeu,caiesena
lui,esteunadevrvenic.

COROLARULII:Malrezult:II)cDumnezeusautoateatributelelui
Dumnezeusuntimutabile2.Cci,dacsarschimbasubraportulexistenei,ai
trebuideasemenea(dupprop.Prec.)sseschimbeisubacelaalesenei,
adic(cumsenelegedelasine)dinadevratesdevinfalseceeaceeste
absurd.

PropoziiaXXI.

ToatecterezultdinnaturaabsolutaavreunuiatributalluiDumnezeu
trebuiesSeiinfiniteisexistentotdeauna,adicelesuntieternei
infiniteprinacelaiatiibut.

1.Toateatributele.

2.Neschimbtoare.

Etica25

DEMONSTRAIE:Concepei,dacputei(ncazulcnegaiaceast
propoziie),cntrunatributalluiDumnezeu,dinnaturaabsolutaacestui
atributrezultcevafiniticareareoexistensauoduratdeterminat,

bunoar,ideeadeDumnezeungndire.Gndirea,fiindcsepresupunec
esteunatributalluiDumnezeu1,estecunecesitate(dupprop.XI)infinit,
prinnaturaei.Dar,pedealtparte,fiindceaareideeadeDumnezeu,se
presupunecestefinit.Dar(dupdei.II)nusepoateconcepecestefinit,
dacnulmrginitchiardegndireansi.Inseanuvaputeafimrginit
degndireansinmsurancareaceastaconstituieideeadeDumnezeu
dinpricincncazulnostruestepresupusfinit.Eavafidecimrginitde
gndirenmsurancareaceastanuconstituieideeadeDumnezeu,care
totui(dupprop.XI)trebuiesexistecunecesitate.Existdeciogndirecare
nuconstituieideeadeDumnezeuideaceeadinnaturaei,ntructeste
gndireabsolut,narrezultacunecesitateideeadeDumnezeu.(Ccinoi
concepemceaconstituieinuconstituieideeadeDumnezeu.)Ceeaceeste
mpotrivapresupunerii.Iatdece,dacideeadeDumnezeungndiresau
ceva(nuintereseazexemplul,deoarecedemonstraiaesteuniversal)rezult,
ntrunatributalluiDumnezeu,dinnecesitateanaturiiabsoluteaacestui
atribut,atunciaceaideesauacelcevatrebuiesfiecunecesitateinfinit.
Acestaeraprimulpunct.

Apoi,ceeacerezultastfeldinnecesitateanaturiiunuiatributnupoate
saiboduratdeterminat.Cci,dacnegaiaceasta,spresupunemcun
lucrucarerezultdinnecesitateanaturiiunuiatributexistnvreunatributal
luiDumnezeu,bunoarideeadeDumnezeungndireispresupunemc
eanaexistat,saucnuvatrebuisexistecndva.Cumnssepresupunec
gndireaesteunatributalluiDumnezeu,eatrebuiedecisexistecu
necesitateisfieimutabil(dupprop.XIicor.Balprop.XX).Deaceea,
dincolodelimiteledurateiideiideDumnezeu(caresepresupunecnua
existat,saucnuvatrebuisexistecndva),gndireavatrebuisexistefr
ideeadeDumnezeu.nsaceastaestempotrivapresupunerii;penimcse
presupunecgndireafiinddat,ideeadeDumnezeurezultcunecesitatedin
ea.DeciideeadeDumnezeungndiresauoricealtcevacarerezultcu
necesitatedinnaturaabsolutavreunuiatributalluiDumnezeunupoates
aiboduratdeterminat,ciesteeterndatoritaceluiaiatiibut.Ceeaceera
celdealdoileapunct.

Sseobservecacelailucrutrebuiesusinutdespreoricerezultcu
necesitatentrunatiibutoarecarealluiDumnezeu,dinnaturaabsoluta
acestuiatribut.

1.Gndirea,caatiibutalluiDumnezeu,adicnsuireanaturii.

PropoziiaXXII.

TotcerezultdintiunatiibutoarecarealluiDumnezeu,ntructeste
afectatdeomodificarecare,datoritacestuiatribut,existcunecesitateieste
insnit,trebuiedeasemeneasexistecunecesitateisSeinfinit.

DEMONSTRAIE:Demonstrareaacesteipropoziiisefacenacelaichip
caidemonstrareaceleiprecedente.

PropoziiaXXIII.


Oricemodcareexistcunecesitateiesteinfinitatrebuitsrezultecu
necesitate,saudinnaturaabsolutavreunuiatributalluiDumnezeu,sau
dintrunatributoarecareafectatdeomodificarecareexistacunecesitatei
esteinfinit1.

DEMONSTRAIE:ntradevr,unmodexistanaltceva,princaretrebuie
sfieconceput(dupdef.V),adic(dupprop.XV)nuexistdectn
DumnezeuinupoateficonceputdectprinDumnezeu.Dacdeciseconcepe
unmodcareexistnchipnecesariesteinfinit,amndouacestecaractere
vortrebuinchipnecesarsafieconchisesauperceputeprinvreunatributal
luiDumnezeu,ntructacestatributesteconceputcaexprimndinfinitateai
necesitateaexistenei,sau(ceeace,dupdef.Wfl,esteacelailucru)
eternitatea,adic(dupdef.VIiprop.XIX)ntructacestatributestesocotit
absolutDeciunmodcareexistnchipnecesariesteinfinitatrebuits
rezultedinnaturaabsolutaaunuioarecareatiibutalluiDumnezeu;iaracesta,
saunemijlocit(despreaceasta,vezinprop.XXI),sauprinmijlocireavreunei
modificricarerezultadinnaturaluiabsolut,adic(dupprop.Prec.)care
existnchipnecesariesteinfinit.C.e.d.d.

PropoziiaXXIV.

EsenalucrurilorprodusedeDumnezeunuincludeexistena.

DEMONSTRAIE:Aceastarezultdindef.I.Ccioricelucruacrui
natur(consideratanumensine)includeexistenaestecauzdesinei
existexclusivdinnecesitateanaturiisale.

1.Deci,nafardemodurilefinite,carecorespunddiferitelorlucruri
particularecaresuntfinite(mrginite)itrectoare,Spinozaadmiteimoduri
infinite,necesareieterne.Cumsevedendemonstraiaacesteipropoziii,
modurileinfinitesuntmijlociteinemijlocite.Moduriinfinitenemijlocite
sunt(dupcumaratelnscrisoarea64)intelectul,ngndireainfinit,adic
intelectulngndireaconsideratcaatributalsubstanei,saumicareai
repausuluintinderea(spaiul)consideratacaatributalsubstanei;moduri
infinitemijlocitesuntfaauniversuluintreg,cci,spuneel,deinaturase
schimbninfinitechipuri,earmnetotuiaceeai.Veziiconceptuldespre
naturconsideratcaunsingurindivid,nnotalaIernaVII,prop.XIII,P.II.

COROLAR:DeaicirezultcDumnezeunuestenumaicauzapentru
carelucrurilencepsexiste,ciipentrucareelepersistnexistenalor;sau
(casnefolosimdeuntermenscolastic)Dumnezeuestecausaessendia
lucrurilor.Cci,fieclucrurileexist,fiecelenuexist,oridecteorilum
nconsiderareesenalor,noigsimceanuincludeniciexistena,nicidurata;
iastfelesenalornupoateficauzaniciaexistenei,niciadurateilor,cipoate
finumaiDumnezeu,ccinumainaturiisaleiaparineexistena(dupcor.Ial
prop.XIV).

PropoziiaXXV.

Dumnezeunuestenumaicauzaproductoareaexisteneilucrurilor,cii
aeseneilor.


DEMONSTRAIE:Dacatgduietj,atunciDumnezeunuestecauza
eseneilucrurilor;iastfel(dupaxiomaIV)esenialucrurilorpoateficonceput
frDumnezeu:ceeace(dupprop.XV)esteabsurd.DeciDumnezeueste
cauzaiaeseneilucrurilor.C.e.d.d.

NOTAceastpropoziierezultmailimpededinprop.XVI.Ccidin
aceastareiesec,datfiindnaturaluiDumnezeu,trebuiecunecesitatesse
conchidattesena,ctiexistentelucrurilor;i,maiscurt,nnelesuln
careDumnezeuestenumitcauzadesine,trebuiessespunceleste,de
asemenea,cauzatuturorlucrurilorceeacevafistabilitmailimpeden
corolarulurmtor.

COROLARLucrurileparticularenusuntdectmodificrisaumoduriale
atributelorluiDumnezeuprincareatributeleluiDumnezeusuntexprimate
ntrunchipanumitideterminatAceastasedovedeteclarprinprop.XVi
prindef.V.

PropoziiaXXVI.

Unlucrucareestedeterminatsfaccevaafostdeterminatnchip
necesardeDumnezeu;iluciulcarenuestedeterminatdeDumnezeunuse
poatedeterminadelasinelaaciune.

DEMONSTRAIE:Acelcevaprincaresespuneclucrurilesunt
determinatesproduccevaestenchipnecesarcevapozitiv(cumsenelege
delasine):aanctDumnezeueste,prinnecesitateanaturiisale,cauza
productoareatt:aesenei,ctiaexisteneilui(dupprop.XXViXVI);
ceeaceeraprimulpunct.Dincarerezultdeasemeneafoarteclarceeace
cuprindeadouaparteapropoziiei.Cci,dacunluciu,carenu

1.Termenscolastic;nseamncauzapentrucareexistunlucra,spre
deosebirederatioRendi,cauzapentrucareunlucrudevine,seschimb.

EdeterminatdectreDumnezeu,sarputeadeterminapeelnsui,
primaparteaacesteipropoziiiarfifalsceeaceesteabsurd,cumamartat.

PropoziiaXXVII.

UnlucrucareestedeterminatdeDumnezeusfaccevanusepoate
facepesinenedeterminat.

DEMONSTRAIE:Aceastpropoziierezultdinax.III.

PropoziiaXXVIII.

Oricelucruparticularsauoricelucrucareestefinitiareoexisten
determinatnupoatesexiste,nicisSedeterminatsfacceva,dacnueste
determinatsexisteisfaccevadectreoaltcauz,caredeasemenea
estefinitiareoexistendeterminat;larndulei,aceastcauznupoate
nicisexiste,nicisfiedeterminatsfaccevadectdacestedeterminat
sexisteisfaccevadectreoalta,caredeasemeneaestefinitiareo
existendeterminatitotaalainfinit1.

DEMONSTRAIE:Totceestedeterminatsexisteisacionezeeste
determinatastfeldectreDumnezeu(dupprop.XXMicor.prop.XXIV).ns
ceeaceestefinitiareoexistendeterminatnapututsfieprodusdectre
naturaabsolutavreunuiatributalluiDumnezeu:ccioricerezultadin

naturaabsolutavreunuiatributalluiDumnezeuesteinfinitivenic(dup
prop.XXL).AcestlucruatrebuitdecisrezultedinDumnezeusaudinvreunul
dinatributelesalentructesteconsideratcaafectatdeunmod;ccinafar
desubstanimodurinuexistanimic{dupax.idef.iIII),iarmodurile
(dupcor.prop.XXV)nusuntdectmodificrileatributelorluiDumnezeu.Dar
acestlucrunapututsrezultedinDumnezeusaudintrunatributallui,
ntructelesteafectatdeomodificarecareesteeterniinfinit(dupprop.
XXH).Aadar,elatrebuitsrezultedinDumnezeusausfiedeterminats
existeislucrezedectreDumnezeusaudectreunatri

1.DinaceastapropoziiereieseclarcSpinozaapreciazjustimportana
metodeiexperimentalentiinelecarestudiaznatura.Poziialuiesteaci
identiccuaceeaaluiBacon,delacaremprumutchiariuneleexpresii(de
ex.mijloaceajuttoare):naintedeapornilacunoaterealucrurilor
particularespuneSpinozavatrebuisneocupmdemijloaceleajuttoare
care,toate,tindsnenveecumsnefolosimdesimurilenoastreistcem
experienedupregulisigureimetodic,experienecaresfiesuficientepentru
adeterminalucrulpecarelstudiem[veziBenedictideSpinoza,Tratatul
desprendreptareaintelectului,nOperaquaesupersuntomnia(Opere
complete),voi.II,Lipsea,1844,p.39](sublinierilenoastre)butallui,ntruct
elesteafectatdeomodificarecareestefiniticareareoexisten
determinat1.Ceeaceeraprimulpunct.

Apoi,aceastcauzlarnduleisauacestmod(peacelaitemeipecare
amdoveditprimaparteaaceleiaipropoziii)atrebuitdeasemeneasfie
determinatdectreoalta,careestedeasemeneafinitiareexisten
determinat,i,larndui,aceastadinurma(peacelaitemei)dectrealtai
astfelmereu(peacelaitemei)lainfinit.C.e.d.d.

NOT:Deoareceunelelucruriautrebuitsfieprodusenemijlocitde
ctreDumnezeu,anumeacelecarerezultnchipnecesardinnaturalui
absolut,pecndlucrurilecaretotuinupotsexiste,nicisfieconcepute
frDumnezeutrebuiesrezultedintrnsulprinmijlocireacelordinti;deaici
rezult:I)cDumnezeuestecauzaabsolutceamaiapropiatalucrurilor
produsedeelnmodnemijlocit;darnucauzalorgeneric,cumsespune.Cci
efecteleluiDumnezeunupotnicisexiste,nicisfieconceputefrcauzalor
(dupprop.XVicor.prop.XXIV).Rezult:II)cDumnezeunupoatefinumit
propriuziscauzandeprtatalucrurilorparticulare,dectnumai,poate,
pentruastabiliodeosebirentreeleilucrurilepecareleaprodusnemijlocit,
adic,maiexact,celecarerezultdinnaturasaabsolut.Cciprincauz
ndeprtatnelegempeaceeacarenuestelegatnniciunchipcuefectul.
nstoatecteexistsuntnDumnezeuintrattdepinddeDumnezeu,nct
frelnicinupotexista,nicinupotficoncepute.

PropoziiaXXK.

nnatur,nimicnuestecontingent3,citoatesuntdeterminatesexiste
isacionezentrunanumitfeldinnecesitateanaturiiluiDumnezeu.


DEMONSTRAIE:TotceexistestenDumnezeu(duppwp.XV);
Dumnezeunsnupoatesfienumitunlucrucontingent,ccielexistnchip
necesar,nucontingent(duppwp.XI).Apoi,modurilenaturiidivineaurezultat
deasemeneanchipnecesardinaceastnatur,nucontingent(duppwp.
XVI),iaraceastafiecnaturadivinafostconsideratnmodabsolut(dup
prop.XXI),fiecafostconsideraiicafiinddeterminatslucrezentrun;
mumitchip(duppwp.XXVII).Apoi,Dumnezeuestecauza

1.Vezinotalaprop.XXIII,P.I,clasificareamodurilorninfinite
nemijlocite,infinitemijlociteifinite.

2.Cauzaceamaiapropiat(proxima)nseamncauzacareproduce
efectulnchipnemijlocit,adicfrintermediulalteicauze,spredeosebirede
cauzandeprtat,careproduceefectulmijlocit,printronlnuiredealte
cauze.

3.Contingentnseamnacintmpltor,contrarnecesarului,deciceea
cepoatefignditcaneexistentsaucaexistndaltfeldecteste.Vezimai
departenotaIlaprop.XXXIII,P.I.

Acestormoduri,nunumaintructeleexistpurisimplu(dupcor.
prop.XXIV),cii(dupprop.XXVI)ntructleconsidermcadeterminates
facceva.PresupunndcelenusuntdeterminatedeDumnezeu(dup
aceeaiprop.),esteimposibilinucontingent,caelessedeterminepe:ele
nsele;i,dimpotriv(dupprop.XXVII),dacsuntdeterminatedeDumnezeu,
esteimposibil,nunscontingent,cassefacpeelenselenedeterminate.De
aceea,toatesuntdeterminatedinnecesitateanaturiidivine,nunumais
existe,ci,deasemenea,sexisteisacionezentrunchipanumit,aacnu
existanimiccontingent.C.e.d.d.

NOTA;naintedeapimaideparte,vreausexplicacumsau,mai
binezis,satragateniacetrebuiesseneleagprinnaturanaturanti
prinnaturanaturat.Chiaridincelespusepnacum,credcreiesecprin
naturanaturanttrebuiesnelegemceeaceestensineiseconcepeprin
sine,adicaceleatributealesubstaneicareexprimoeseneterniinfinit,
adicpeDumnezeu(dupcor.laiprop.XIVicor.IIalprop.XVII),ntruct
esteconsideratcauzliber.nschimb,prinnaturanaturatnelegtotceeace
derivdinnecesitateanaturiiluiDumnezeuoridinfiecaredinatributelelui,
adictoatemodurileatributelorluiDumnezeu,ntructsuntprivitecalucruri
caresuntnDumnezeuicarenupotnicisexiste,nicisfieconceputefr
Dumnezeu.

PropoziiaXXX.

Intelectul,Secesteactualfinit,fiecesteactualinfinit,trebuies
neleagatributeleluiDumnezeuimodificrileluiDumnezeuinimic
altceva.

DEMONSTRAIE:Ideeaadevrattrebuiesfiecorespunztoare
obiectului(dupax.VI)su,cualtecuvinte(cumsenelegedelasine),ceeace
estecuprinsobiectiv1nintelecttrebuiesexistecunecesitatennatur.Dar,
nnatur(dupcor.laiprop.XIV),nuexistdectosingursubstan,

Dumnezeu;inuexistaltemodificri(dupprop.XV)dectaceleacaresunt
nDumnezeuicare(dupaceeaiprop.)nupotnicisexiste,nicisfie
conceputefrDumnezeu;prinurmare,intelectul,fieactualinfinit,fieactual
finit,trebuiesneleagatributeleimodificrileluiDumnezeuinimic
altceva.

PropoziiaXXXI.

Intelectulactual,Sefinit,fieinfinit,caivoina,doiina,iubiieaialtele
trebuieahibuitenaturiinaturate,nuceleinaturante.

1.nterminologiatimpului,laSpinoza,cailaDescartes,obiecti
obiectivsuntproprietateareprezentrilorsauideilordeaseraportala
realitateaextern.

DEMONSTRAIE:ntradevr,prinintelect(cumsenelegedelasine)
nelegemnugndireaabsolut,cinumaiunanumitmoddeagndi,care
diferdecelelalte,cadorina,iubireaetcideci(dupdef.V)trebuiesfie
conceputpringndireaabsolut;anume(dupprop.XVidef.VI)acestmodal
gndiriitrebuiesfieconceputprintrunatributalluiDumnezeucareexprim
esenaveniciinfinitagndiriiitrebuiesfieconceputastfel,nctfr
acestatributsnupoatnicisexiste,nicisfieconceput;ideaceea(dup
notaprop.XXDQeltrebuiesfieatribuitnaturiinaturateinucelei
naturante,caicelelaltemodurialegndirii.C.e.dd.

NOT:Motivulpentrucarevorbescaicidespreintelectulcareexist
actualnuestefiindcadmitcexistunintelectpotenial;ci,pentrucdoresc
snlturoriceconfuzie,namvrutsvorbescdectdesprelucrulpecarel
percepemcelmaiclarianumedesprensiaciuneadeanelege,pecare
noiopercepemcelmaiclar.Ccinoinuputemnelegenimiccaresnune
duclaomaidesvritcunoatereaaciuniideanelege1.

PropoziiaXXXII.

Voinanupoatefinumitcauzliber,cinumainecesar.

DEMONSTRAIE:Voinanuestedectunmodanumitalgndirii,cai
intelectul;deci(dupprop.XXVIII)fiecarevoliiunenupoatesexiste,nicis
fiedeterminatlaaciune,dectdacestedeterminatdeoaltcauzi
aceasta,iari,dectrealtaiaalainfinitDacpresupunemcvoinaeste
infinit,eatrebuietotuisfiedeterminatdectreDumnezeusexisteis
acioneze,nuntructelestesubstanabsolutinfinit,cintructelareun
atributcareexprimesenainfinitivenicagndirii(dupprop.XXIII).
Deci,noricechiparficonceput,fiefinit,fieinfinit,voinacereocauzde
ctrecaresfiedeterminatsexisteisacioneze;ideaceea(dupdef.VII)
eanupoatefinumitcauzliber,cinumainecesarsauconstrns.C.e.d.d.

COROIARULI:Rezultdeaici:0cDumnezeunuacioneazculibertate
devoin.

COROIARULII:Mairezult:II)cvoinaiintelectulsuntfadenatura
luiDumnezeucamicareairepausulicelesuntabsolutcatoatelucrurile
naturale,care(dupprop.XXIX)trebuiesfiedeterminatedectreDumnezeu
casexisteisacionezentrunanumitchip.Ccivoina,catoatecelelalte

lucruri,arenevoiedeocauzdecaresfiedeterminatasexisteis
acionezentrunanumitchip.i,cutoatecdintrovoinsaudintrun
intelectdatrezultoinfinitatedelucruri,totuinusepoatespune

1.Spinozadeosebeteintellectus(intelectul),careesteipoteniali
intellectio(aciuneadeanelege),careestetotdeaunaactual.

32BENEDICTSPINOZA.

CDumnezeuacioneazculibertatedevoin,cumnusepoatespune,
petemeiulaceloracarerezultdinmicareidinrepaus(cciidinacestea
rezultoinfinitatedelucruri),celacioneazdatoritlibertiimicriii
repausului.DeaceeavoinanuinemaimultdenaturaluiDumnezeudect
celelaltelucrurinaturale,cieaestefadeaceastnaturnacelairaportca
imicareairepausulitoatecelelalte,careamartatcrezultdin
necesitateanaturiidivineisuntdeterminatedectreeasexisteis
acionezentrunanumitchip.*

PropoziiaXXXIII.

LucrurilenaupututsSeprodusedeDumnezeunicinaltchip,nicin
altordine,dectnaceeancareaufostproduse.

DEMONSTRAIE:Toatelucrurileauurmatcunecesitatedinnaturadat
aluiDumnezeu(dupprop.X)iaufostdeterminateprinnecesitateanaturii
lui,casexisteislucrezentrunanumitchip(dupprop.XXIX).Dacdeci
lucrurilearputeafideoaltnatursausfiedeterminatenaltchips
lucreze,aacaordineanaturiisfiealta,deasemeneaarputeacainaturalui
Dumnezeusfiealtadectaceeacareesteideci(dupprop.XI)aceasta,de
asemenea,artrebuisexiste,i,prinurmare,arputeasexistedoisaumai
muliDumnezei,ceeace(dupcor.laiprop.XIV)esteabsurd.Deaceea
lucrurilenaupututfiprodusenicinaltchip,nicinaltordineetc.1C.E.d.d.

NOTAI:Dupceamdoveditmaiclarcaluminazileidinuexistabsolut
nimicnlucruricaresnendrepteascslenumimcontingente,vreaus
explicacumnpuinecuvintecetrebuiesnelegemprincontingent;darmai
nticetrebuiesnelegemprinnecesariprinim]x>sibil.Sespunecun
lucruoarecareestenecesarfiepetemeiuleseneisale,fiepetemeiulcauzei
sale.Cciexistenaunuilucrurezultnmodnecesarfiedinesenaidefiniia
luinsui,fiedintroanumitcauzproductoare.Apoi,pentruaceleaimotive
sespunecunlucruesteimposibil;anume,fiepentrucesenasaudefiniia
luiincludeocontradicie,fiepentrucnuexistniciocauzexterndatcare
sfiedeterminatsproducunatarelucru.Insnuexistniciunmotiv
pentrucaressespuncunlucruestecontingent,dectdintrolipsa
cunoateriinoastre.Cciunlucrudespreacruiesennoinutimcinclude
vreocontradiciesaudesprecarenoitimsigurcnuincludenicio
contradicieitotuinuputemafirmanimicsigurdespreexistenalui,fiindc
ordineacauzelorneesteascuns,unastfeldelucmnuvaputeaniciodats
neparnicinecesar,niciimposibil,dincaremotivlnumimfiecontingent,fie?
Posibil.

1.Lasfrituldemonstraiilor,serepetideeadinpropoziiaprincipal.


NOTAII:Dinceledepnacumrezultcuclaritateclucrurileaufost
produsedectreDumnezeucuceamaimareperfeciune,deoareceeleau
rezultatcunecesitatedintronaturdat,careesteceamaiperfect.Dar
aceastanulatribuieluiDumnezeunicioimperfeciune,cciperfeciunealui
nsuineconstrngesafirmmaceasta.Maimult,dinafirmaiacontrarar
rezultalimpede(cumamartatmaisus)cDumnezeunuesteabsolutperfect;
pentruc,daclucrurilearfifostprodusenaltchip,arfitrebuitslatribuim
luiDumnezeuoaltnatur,diferitdeaceeapecareamfostconstrnisio
atribuiminndseamacestefiinaabsolutperfect.Totui,numndoiesc
cmulirespingaceastprerecaabsurd,frsvreasiosteneasc
minteapentruexaminareaeiiaceastanudinaltpricindectcsunt
deprinislatribuieluiDumnezeuoaltlibertate,cutotuldiferitadeaceeape
careioatribuimnoi(def.VII),anumevoinaabsolut.Totui,numndoiesc
c,daceiarvoisreflectezelaacestlucruiscntreasccumsecuvine
nlnuireademonstraiilornoastre,arrespingecutoiulacestfeldelibertatepe
careoatribuieluiDumnezeu,nunumaicapecevaneserios,cieapeomare
piedicncaleatiinei.

Nuestenevoiesmairepetaiciceamspusnnotaprop.XVII.Totui,n
sprijinulcelorsusinutevoimaiartac,chiardacseacceptcvoinaine
deesenaluiDumnezeu,nurezultmaipuindinperfeciunealuiclucrurile
naupututficreatedeDumnezeunicinaltchip,nicinaltordine.Aceastava
fiuordeartat,dacvomaveanvederemainticeeaceaccepteinii,
anumecdepindenumaidehotrreaidevoinaluiDumnezeucaoricelucru
sfieceeaceeste.CcialtfelDumnezeunarficauzatuturorlucrurilor.Apoiei
acceptctoatehotrrileluiDumnezeuaufostdatedinveniciedectreel
nsui.Dacarfialtfel,atuncisarsusinecDumnezeuesteimperfecti
nestatornic.ns,cumnvenicienuexistnicicndva,nicinainte,nicidup,
rezultdeaici,adicnumaidinperfeciunealui,cDumnezeunaputut
niciodat,nicinuvaputeavreodatshotrascaltfel;saucDumnezeunu
existnainteahotrrilorsale,nicinupoatesexistefrele.

Ins,susinei,chiardacsarpresupunecDumnezeuacreatoalt
natursaucelarfihotrtdinveniciealtcevacuprivirelanaturila
ordineaei,totnarrezultadeaicioimperfeciunenDumnezeu.Dar,dacei
spunaceasta,admitnacelaitimpcDumnezeuipoateschimbahotrrile.
CcidacDumnezeuaifihotrtnprivinanaturiiiaordiniiacesteia
altcevadectceeaceahotrt,cualtecuvinte,dacelarfivoitiarfi
conceputnaturaaltfel,elarfiavutcunecesitateunaltintelectdectareacum
ioaltvoindectoareacum.Laidacestengduitalatribuilui
Dumnezeualtintelectioaltvoinfraschimbacevadinesenaidin
perfeciuneasa,atuncidincecauznarputeaacumsischimbehotriile
privitoarelalucrurilecreate,rmnndtotuilafeldeperfect?Cci,fade
esenaideperfeciunealuiDumnezeu,intelectulivoinaluireferitoarela
lucrurilecreateilaordinealorsunttotdeaunaaceleai,oricumleamconcepe.


Pedealtaparte,toifilosofiipecarelcunoscadmitcnDumnezeunu
existpotenialunintelect,cinumaiactual.Darfiindc,dupcumadmitde
asemeneacutoii,intelectulivoinasanusedeosebescdeesenasa,rezult
deciideaicic,dacDumnezeuaraveaactualunaltintelectioaltvoina
iesenaluiarficunecesitatealta;ideci(cumamconchisdelanceput)dac
lucrurilearfifostcreatedectreDumnezeualtfeldectsuntacum,intelectul
ivoinaluiDumnezeu,adic(aacumseadmite)esenalui,artrebuisfie
altaceeaceesteabsurd.

FiindcdecilucrurilenaupututficreatedeDumnezeuinieinaltfel,
nicinaltordineifiindcacestadevrrezultdinsupremaperfeciunealui
Dumnezeu,nuvaexista,desigur,niciunargumenttemeiniccaresnepoat
convingeisnefacscredemcDumnezeunavoitslecreezepetoate
cteexistnintelectulsucuaceeaiperfeciunecucareacestaleconcepe.
Dareivormaispunecnlucrurinuexistniciperfeciune,niciimperfeciune;
ciceeaceexistntrnseleifacecaelesfieperfect;sauimperfecteisfie
numitebuneireledepindenumaidevoinaluiDumnezeu1;ideaicirezult
c,dacDumnezeuarfivoit,elarfipututfacecaceeaceacumeste
perfeciunesfieculmeaimperfeciuniiiinvers.Darcenseamnaceasta,
dectasusinepefacDumnezeu,carenelegecunecesitateceeacevrea,
arputea,dacarvrea,sneleaglucrurilealtfeldectlenelege?Ceeace
(cumamartatadineauri)esteomareabsurditate.Deaceeapotsntorc
argumentul,dupcumurmeaz.ToateatrndevoinaluiDumnezeu.Pentru
cadecilucrurilesfiealtfel,artrebuideasemeneacunecesitatecavoinalui
Dumnezeusfiealta;nsvoinaluiDumnezeunupoatefialta(cumtocmai
amartatcrezultfoarteevidentdinperfeciunealuiDumnezeu).Decinici
lucrurilenupotfialtfel.Mrturisesccaceastprerecaresubordoneaztotul
nutiucreivoinenepstoare2aluiDumnezeuicaresusinectoate
atrndebunulluiplacsendeprteazmaipuindeadevrdectprerea
aceloracaresusincDumnezeulefacepetoateavndnvederebinele.Cci
acetiaparcadmitnafaraluiDumnezeucevacarenudepindedeDumnezeu
ilacareDumnezeuprivete,naciunealui,calaunmodel,sausprecare
nzuietecaspreunanumitscop.Aceasta,nrealitate,nuestenimicaltceva
dectalsupunepeDumnezeu

1.AluzielaDescartes,careasusinutaceastatez.

2.Veziinotalacor.II,prop.XVII,P.I.

DestinuluiinusepoatesusinecevamaiabsurddespreDumnezeu,
care,aacumamartat,esteprimaisinguracauzliberattaesenei,ct
iaexisteneituturorlucrurilor.Deaceea,esteinutilspierdtimpcas
respingoatareabsurditate.

PropoziiaXXXIV.

PuterealuiDumnezeuestensiesenalui.

DEMONSTRATE:ntradevr,dinchiarnecesitateaeseneiluiDumnezeu
rezultcDumnezeuestecauzadesine(dupprop.XI)i(dupprop.XVIi

cor.ei)atuturorlucrurilor.DeciputerealuiDumnezeu,princareexisti
acioneazelitoatelucrurile,estensiesenalui.C.e.d.d.

PropoziiaXXXV.

TotceconcepemcafiindnputerealuiDumnezeuexistnchipnecesar.

DEMONSTRAIE:TotceestenputerealuiDumnezeutrebuie(dup
prop.Prec.)sfiecuprinsnaachipnesenasa,nctsrezultedintrnsa
cunecesitate.Inconsecin,existnchipnecesar.C.e.d.d.

PropoziiaXXXVI.

Nuexistnimicdinacruinatursnurezultevreunefect
DEMONSTRAIE:Oriceexistexprimnchipsigurideterminatnaturasau
esenaluiDumnezeu(dupcor.prop.XXV),adic(dupprop.XXXIV)totce
existexprimnchipsigurideterminatputerealuiDumnezeu,careeste
cauzatuturorlucrurilorideci(dupprop.XVI)dintotceexisttrebuies
rezultevreunefect.C.e.d.d.

ADAOS.

Amexplicat,pnacum,naturaluiDumnezeuiproprietilesale,
anume:celexistcunecesitate,cesteunic,cexistilucreaznumai
datoritnecesitiinaturiisale,cestecauzaliberatuturorlucrurilori
anumencechip,ctoatelucrurilesuntnDumnezeuidepinddeelnaa
fel,nctnimicnupoatenicisexiste,nicisfieconceputfrel,nsfrit,c
toatelucrurileaufostpredeterminatedectreDumnezeudesigur,nuprin
libertateavoineisalesauprinbunulsuplacabsolut,ciprinnaturalui
absolutsauprinputerealuiinfinit.

Maideparte,oricndmisadatprilejul,amavutgrijsnltur
prejudecilecareputeiumpiedicanelegereademonstraiilormele.Cumns
rmnncdestuleprejudecicareiele,maialesele,aupututipot
mpiedicafoartemultcaoameniisneleagnlnuirealucrurilor,aacum
amexplicato,amgsitcucalessupunacesteprejudeciexamenului
raiunii.

Intradevr,toateprejudecilepecaremipropunsleartaicidepind
deunasingur:anumecoameniipresupun,ngeneral,ctoatelucrurile
naturalelucreaz,ntocmaicaiei,nvedereaunuiscop1,bachiareisusin,
casigur,cDumnezeunsuidirijeaztoatelucrurilespreunanumitscop.Ei
spun,aadar,cDumnezeuafcuttotulpentruom,iarpeom,casl
slveasc.Voiluadecinconsideraiemaintiaceastsingurprejudecat,
cutndnprimulrndcauzapentrucareceimaimulisecomplacnea;de
altfel,toisuntnclinaidelanatursombrieze.naldoilearnd,voiarta
falsitateaeii,nsfrit,cumauizvortdineaprejudeciledesprebinei
despreru,despremeritidesprepcat,desprelaudidespreocar,despre
ordineidespredezordine,desprefrumuseeidespreurenieidesprealtele
defelulacesta.Nuesteloculaicisdeducaceastadinnaturaminiiomeneti.
Vafideajunssiauaicicaprincipiuceeacetoitrebuiesrecunoasc,anume
ctoioameniisenascnetiutorinceprivetecauzelelucrurilorictoiau
dorinadeacutaceeaceleestefolositor,dorindecareeisuntcontieni.


Dinaceastaurmeaz:1)coameniisecredliberi,ntructsunt
contienidevoineleidepoftelelor,darnusegndesc,nicimcarnvis,la
cauzelecareifacspofteascisvoiasc,fiindcleignor;maiurmeaz:2)
coameniisvresctotulnvedereaunuiscop,adicpentrufolosulpecarel
doresc.Deaceea,einzuiesctotdeaunascunoascnumaicauzelefinaleale
lucrurilorpetrecutei,cndleauaflat,suntlinitii,fiindcnumaiaumotiv
ssendoiascdeceva.Dacnseinulepotafladelaalii,nulermne
dectssentoarcspreeiniiisreflectezelascopuriledecareeinii
suntdeobiceideterminainastfeldefapteinfelulacestaeiapreciazcu
necesitateminteaaltoradupproprialorminte.Cum,maideparte,eigsescn
einiiinafardeeimultemijloacecarecontribuiemultlaobinerea
propriuluifolos,ca,bunoar,ochiipentruavedea,diniipentruamesteca,
planteleianimalelepentruhran,soarelepentrualumina,mareapentrua
hrnipetiiialtele,eisocotesctoatelucrurilenaturalecamijloacepentru
folosulpropriu.i,fiindctiucacelemijloaceleaugsit,nuleaufcutei,
auajunsscreadcexistaltcinevacareafcutacelemijloacesprefolosul
lor.

Dupceausocotitlucrurilecamijloace,einaumaipututscreadc
elesaufcutsingure,ciautrebuitsconchid,plecnddelamijloacelepe
careeiobinuiescalepregti,cexistunulsaumaimulicrmuitoriai
naturii,nzestraicuaceeailibertatecaiomul,carelepoartdegrijntoate

1.Consecventconcepieisaleasupranecesitiituturorlucrurilori
fenomenelordinnatur,Spinozacombateacidualismulisuperstiia.

icareleaufcutpetoatesprefolosullor.Pentrucnauaflatniciodat
cevadesprefeluldeafialacestora,eiautrebuitslapreciezedupallor;de
aceea,eiauadmisczeiileconducpetoatesprefolosuloamenilor,pentruca
sllegedeeiisaibdelaeicelmaimarerespectAstfelsaajunscafiecare
snscoceasc,dupminteasa,unaltchipdealvenerapeDumnezeu,
pentrucaacestasliubeascpeelmaimultdectpeceilaliiscluzeasc
ntreaganatursprefolosulpofteisaleoarbeiallcomieisalenesturate.Aa
satransformataceastprejudecatnsuperstiieiaprinsrdciniadncin
spirite,fcndulpetoissestrduiasccuceamaimaresrguins
cunoascisexplicecauzelefinalealetuturorlucrurilor.Dai,cutnds
aratecnaturanufacenimicnzadar(saucaresanufienfolosuloamenilor),
separeceinauartatdectcnaturaizeiidelireazcaiomul.

Iatpnundesaajuns!Printreattealucruridinnaturcarelesunt
prielnice,eiautrebuitsgseascidestulelucrurineprielnice,cumsunt
furtunile,cutremurele,bolileetc.iaucrezutcacesteasauntmplatfiindc
zeiisaumniatpeoamenidincauzcaufostjigniideeisaufiindcau
pngritcultullor.nciudadezminirilorzilnicepecareledexperiena,
artndprintrunnumrnesfritdeexempleclucrurileprielnicei
neprielnicelisentmpldeopotrivicelorevlavioiicelorneevlavioi,einu
saulepdatdeoprejudecatnvechit.Ccileafostlormaiuorspun
aceastanrndulaltorlucrurinecunoscute,alcrorfolosnulcunoteaui

astfelsrmnmaidepartenstarealorprezentinnscutdeignoran,
dectsdistrugtoataceastconstrucieisnscoceascaltanou.De
aceea,eiauadmiscacevasigurchotrrilezeilordepesccutotul
pricepereaoamenilor.Aceastasinguracauzarfifostdeajunspentruca
adevrulsrmnvenicascunsneamuluiomenesc,dacmatematica
tiinaeseneloriproprietilorfigurilor,nuascopurilornarfidezvluit
oameniloroaliinormdeadevr.nafardematematic,potfiinvocateialte
temeiuri(deprisosaleniraaici),princareoameniiputeauajungesidea
seamadeacesteprejudecicomuneisfieconduilaadevratacunoaterea
lucrurilor.

Plinaceasta;amexplicatndeajunsceeaceamfgduitnprimulrnd.
Dar,pentruadezvluicnaturanuiareniciunscopdinaintefixatictoate
cauzelefinalenu.Suntdectnchipuiriomeneti,nuestenevoiedepreamulte
cuvinte.Cred,ntradevr,c,artnddeundeizvorteaceastprejudecat,
amstabilitaceastatemeinic,attprinfundamenteicauze,ctiprin
propoziiaXVIicorolarelepropoziieiXXXIIi,nafardeaceasta,printoate
aceledoveziprincareamartatcnnaturtotulsedesfoarcuonecesitate
venicicuoperfeciunesuveran.Aicivoiadugatotuicaceastdoctrin
ascopurilorrstoarncutotulnatura.Cciceeacenrealitateestecauz,ea
considerefectiinvers.Apoi,ceeacedelanaturestenainte,easpunec
estedup1.nsfrit,ceeaceestemaipresusdeoriceicutotulperfect,eal
facecutotulimperfect.Cci(trecndcuvedereaprimeledoupuncte,care
suntevidenteprinsine),cumseconstatdinpropoziiileXXI,XXIIiXXIII,acel
efectestecelmaiperfectcareesteprodusnemijlocitdeDumnezeui,cuctun
efectarenevoiedemaimultecauzemijlocitoarepentruafiprodus,cuatteste
maiimperfectDac,dimpotriv,lucrurilecaresuntprodusenemijlocitde
DumnezeuaufostfcutepentrucaDumnezeusiatingscopul,atuncicele
dinurm,dincauzacroraaufostfcuteceledinainte,arficunecesitatecele
mainsemnatedintretoate.

Apoi,aceastdoctrinsuprimperfeciuneaIuiDumnezeu,cci,dac
Dumnezeulucreaznvedereaunuiscop,eldoretecunecesitatecevacel
lipsete.Deiteologiiimetafizicieniideosebescunscopaltrebuineideun
scopalasimilrii2,eirecunosctotuicDumnezeuafcuttotulpentrusine,
nupentrulucrurilecaretrebuiaucreate,deoarece,nafardeDumnezeu,nu
potinvocanimicaltcevanaintedecreaie,nvedereacruiaelsfilucrat.

EisuntdeciconstrnisadmitcluiDumnezeuilipseaulucrurile
pentrucareavoitspregteascmijloaceicdoreasleaib,cumse
nelegedelasine.Nutrebuietrecutcuvedereanicifaptulcadepiiacestei
doctrine,voindsiarateiscusinaninvocareadescopurialelucrurilor,au
recurslaunnoumoddeargumentarepentruadovedidoctrinalor,anume
reducerea,nulaimposibil,cilaignoranceeacearatcaceastdoctrin
nudispuneadeniciunaltmijlocdeargumentare.Dac,bunoar,depeun
acoperiaczutopiatrncapulcuivailaucis,eidemonstreazcpiatraar
ficzutpentrualucidepeacelom.Cci,daceanarficzutnvederea

acestuiscop,voitdeDumnezeu(spunei),cumsefacecatteamprejurri
(adeseasepotrivescmultedeodat)saupututpotrivinaceantmplare?
Poatecveirspundecsantmplatfiindcsuflavntuliomulavea
drumulpeacolo.Dareistruie:decesuflavntultocmainacelmoment?De
cetocmainacelmomentomulaveadrumulpeacolo?Dacdinnouvei
riposta:vntulsapornittocmaiatuncipentrucmarea,cuozimai

1.Finalitateaimplicocauzalitatersturnat,adicprioritateascopului
fadecauzacarelvarealiza:ntiavemunscop,apoilrealizm.

2.TomadAquino(1225l274),teolog,unuldinceimaireprezentativi
filosofiscolasticiiideologiaifeudalismului,susinecadumnezeunuacreat
lumeadintronevoie,cuscopuldeampliniolips(finisindigentiae),cicu
scopuldeaofacesseasemenecuel,sseasimileze(finisassimilationis)
buntiiiperfeciuniidivine(Summateologica,I,chestiunea44,art.4)
nainte,timpulfiindpnatuncilinitit,anceputsseagite,iaromulafost
poftitdeunprieten,eivorstruiiariccintrebrilenausfritdece
nsseagitamarea?Deceomulafostpoftittocmainacelmoment?iotin
nainteaa,punndnesfritentrebridesprecauzelecauzelor,pncevor
gsirefugiulnvoinaluiDumnezeu,adicnadpostulignoranei.

Deasemenea,cndprivescalctuireacorpuluiomenesc,eisearat
uimiii,fiindcnucunosccauzeleuneiarteattdenalte,conchidceana
fostntocmitpecalemecanica,ciprintroartdivinisupranaturalics
aconstituitnaafel,nctniciopartesnuvatmepecealalt.iastfelse
ntmplccinecautcauzeleadevratealeminunilor,cinesestrduietes
neleaglucrurilenaturalecaomdetiin,iarnusleadmitcaunprost,
esteconsideratadeseadreptereticinelegiuit1iestenfieratcaataredeacei
pecaremulimeaicinstetecapetlmcitoriattainaturii,ctiaizeilor.
Ccieitiucprinnlturareaignoraneisesuprimuimirea,adicunicullor
mijlocdeaargumentaideaipstraautoritatea.Darlelaspeacesteaitrec
acumlaceeacemamhotrtstrateznaltreilearnd.

Dupcesauconvinsctotcesentmplsefacenfolosullor,oamenii
autrebuitscreadcnoricelucruprincipalulesteceeaceleaducectmai
marefolosictoatelucrurilecareiafecteazctmaiplcutsuntcelemaide
seam.nfelulacesta,eiautrebuitsiformezenoiunileprincareseexplic
naturilelucrurilor,anume:bine,ru,ordine,dezordine,cald,frig,frumusee,
urenie,iarfiindcsesocotescliberi,auaprutnoiunicalaudiocara,
pcatimeritPeceledinurmlevoiexplicadupcemvoiocupadenatura
omeneasc;nspeceledintilevoiexplicaaicipescurt.

TotcecontribuielabunstarealorilacultulluiDumnezeu,oameniiau
numitbine,iarcontrariulru2.ideoareceaceicarenucunoscnatura
lucrurilornuafirmnimicdesprelucruri,cisemrginescsilenchipuie,
lundimaginaiadreptinteligen,eicredcutriecordineaestenlucruri,
ignorndinaturalucrurilorinaturalorproprie.Cndlucrurilesunt
reprezentateprinsimuri,cndsuntnaafeldispuse,nctpotfiimaginate
uori,prinurmare,uorreamintite,atuncilenumimbineordonate,iar


1.Defapt,Spinozaafostacuzatdeateism.Asevedeascrisoarea42
(ColeciaTextefilosofice,Spinoza,ed.Ct.,p.226).

2.PentruSpinozanuexistbinesaurunsensabsolut,cinumain
sensrelativ,nraportcudorina:noidorimunluaunupentruclconsiderm
bun,cilconsidermbunpentrucldorimidorimlucrurilepecarele
socotimfolositoarepentrupstrareavieiinoastre(notalaprop.LX,P.III):
nimicnuestemaifolositoromuluidectomulcaretrietecondusderaiune
(cor.I,prop.XXXV,P.IV).

Contrai,ruordonatesaudezordonate.i,fiindcneplacnaintede
oricelucrurilepecarenileputemimaginacuuurin,oameniipreferordinea
nloculconfuziei,caicumordineaarficevannatur,nafardeimaginaia
noastr.EispuncDumnezeuacreattoatelucrurileordonati,nacestchip,
frsideaseama,afirmcDumnezeuareimaginate;afarnumai,poate,
daceinuvorcaDumnezeu,degrijaimaginaieiomeneti,sfidispustoate
lucrurilenaafel,nctoameniislepoatimaginactmaiuor.ipoatec
pentrueinuconstituieopiedicfaptulcsegsescnesfritelucruricare
depesccumultimaginaianoastriunmarenumrcare,datorit
slbiciuniiei,ozpcesc.Dar,destulasupraacestuipunct.

Celelaltenoiuninusuntdectmodurideaimaginaceafecteaz
imaginaiandiferitechipuri;cutoateacestea,ignoraniilesocotescatribute
principalealelucrurilor,fiindc,aacumamspusnainte,eicredctoate
lucrurileaufostfcutepentrueiieinumescnaturaunuilucruoarecarebun
saurea,sntoassaunesntoasicorupt,dupmodulcumsuntafectai
deea.Bunoar,dacmicareapecarenerviioprimescdelaobiectele
reprezentateprinochicontribuielasntate,atunciobiectelecareocauzeaz
suntnumitefrumoase,ncazcontrarwte.Apoi,peacelecareacioneaz
asuprasimuluiprinnrieilenumescfrumosmirositoaresauurt
mirositoare;prinlimb,dulcisauamare,gustoasesauinsipideetc;prinpipit,
tarisaumoi,aspresaunetedeetc.nsfrit,despreacelecareacioneaz
asupraurechilor,sespunecproducunzgomot,unsunetsauoarmonie,iar
ncepriveteaceastadinurm,oameniiaufostattdenebuni,nctaucrezut
cDumnezeusimteplcereaarmoniei.Nulipsescfilosofiicaresuntconvinic
micrileceretiproducarmonie1.Toateacesteanearatndeajunscfiecare
judeclucruriledupdispoziiacreieruluisau,maidegrab,iamodificrile
imaginaieidreptlucruri.Nuestedecidemirare(pentruanotantreact)cs
auiscatntreoameniatteacontroverse,cteconstatm,dincaresadiscutn
celedinurmscepticismul2.Cci,deicorpurileomeneticoncordnmulte
privine,elesedeosebesc,totui,nfoartemultealtelei,caurmare,ceeace
unuiaiseparebun,altuiaisepareru;ceeacepentruunulesteordonat,
pentrualtulestedezordonat;ceeacepentruunulesteplcut,pentrualtuleste
neplcutitotaadesprecelelalte.

1.Estevorbadepitagoricieni,adepiifilosofuluigrecanticPitagora(cea
571479.e.n.).Eiaucontribuitladezvoltareamatematiciiiastronomiei.


2.Curentfilosoficacruitezdebazaestendoialanceprivete
posibilitateacunoatemadevruluiobiectiv.ntemeietorulacestuicurentn
GreciaanticafostPyrrhon(cea360270.e.n.),deundepirrhonismul.
ReprezentantulsudeseamnepocamodernafostHume(171ll776).

Nustruiescaiciasupraacestora,attpentrucnuesteloculsle
tratezpelarg,ctifiindctoileauexprimatndeajuns.ntradevr,auzim
dinguratuturor:Ctecapete,atteapreri;Fiecareinelaprerealui;
Prerilesedeosebesctotaademultcaigusturile.Acestezictorinearat
ndeajunscoameniijudeclucruriledupcumestedispoziiacreieruluiic
maidegrabiimagineazlucruriledectlecunosc.Cci,dacoameniiar
cunoatelucrurile,acestea,cummrturisetematematica,dacnuiaratrage
petoi,celpuiniarconvingepetoi.

Vedem,aadar,ctoatenoiunileprincaremulimeaobinuietes
explicenaturanusuntdectmodurideaimaginaielenunearatnatura
vreunuilucru,cinumaialctuireaimaginaiei.ifiindceleauunnume,cai
cumarfiexisteneindependentedeimaginaie,eulenumescnuexistene
raionale1,ciexisteneimaginare2.Astfel,toateargumentelecaresuntscoase
ncontranoastrdinasemeneanoiunipotfiuorrespinse.Insmuli
obinuiescsargumentezenchipulacesta:dactoatelucrurilesunturmri
necesaredinnaturaatotperfectaluiDumnezeu,deundeizvorscatunci
atteaimperfeciuninnatura?Adic,deundeprovinecorupialucrurilor,
pnlamirosrespingtor,deundeurenia,pnladezgust,deunde
confuzia,rul,pcatuletc?Dar,cumamspus,esteuorsrspundem.
Perfeciunealucrurilortrebuieapreciatnumaidupnaturaiputerealor.
Ccilucrurilenusuntmaimultsaumaipuinperfecte,fiecncnt,fiec
impresioneazneplcutsimurileoamenilor,fiecconvinnaturiiumane,fiec
isuntpotrivnice.Celorcentreab:decenuiacreatDumnezeupetoi
oameniinaafel,nctsseconducnumaidupprescripiileraiunii,eule
rspunddoarattcelaavutdestulmateriecascreezetotfeluldelucruri,
delatreaptaceamainaltdeperfeciune,pnlaceamaidejos,sau,mai
binezis,legilenaturiiluiaufostattdecuprinztoare,nctajungpentru
creareatuturorlucrurilorpecarelepoateconcepeunintelectinfinit,aacum
amdemonstratnpropoziiaXVI.Acesteasuntprejudecilepecareineams
leamintescaici.Dacmairmnialteledeaceeaiteap,oricinevaputea,cu
puinreflecie,ssedezbaredeele.

1.Entiarationis,abstraciicareajutaimaginaiasarein,sexplicei
sireprezintemaiuorlucrurilecunoscute(dupdefiniiadatdeSpinoza,n
Cugetrimetafizice,l.cap.I).2.Entiarationisientiaunaginationis.

PARTEAADOUADESPRENATURAIORIGINEASUFLETULUI.

PREFA.

Trecacumlaexplicarealucrurilorcareautrebuitsdecurgcu
necesitatedinesenaluiDumnezeusaudinexistenaeterniinfinit.Nuns
atuturor,cciamdemonstratnpropoziiaXVIdinparteaIcdinesenalui
Dumnezeutrebuiesdecurglucruriinfinite,ntroinfinitatedemoduri,cile

voiexplicanumaipeaceleacarepotsneducoareaimdemnla
cunoatereasufletuluiomenesciafericiriisalesupreme.

DEFINIII.

LNumesccorpunmodcareexprimntrunchipsigurideterminat
esenaluiDumnezeu,ntructesteconsideratcalucruntins1.Asevedeacor.
prop.XXV,PI.

H.Spuncesenaunuianumitlucruestecevacare,fiinddat,lucrul
existcunecesitate,darcare,fiindsuprimat,estecunecesitatesuprimati
lucrul;saucevafrdecarelucrulnupoatenicisexiste,nicisfieconceput,
i,invers,cevacenupoatenicisexiste,nicisfieconceputfracellucru.

HLNumescideeunconceptalsufletuluipecaresufletullformeaz
pentrucelesteunlucrucugettor.

LMURIRE:Spunmaibineconceptdectpercepie,pentrucnumelede
percepiepareaaratacsufletulestepasivfadeobiect,pecndconceputul
pareaexprimaoaciuneasufletului.

IV.Numescideeadecvatideeacare,ntructesteconsideratnsine,
fiirelaiecuobiectul,aretoateproprietilesaucaractereleintrinsecealeideii
adevrate.

LMURIRE:Spunintrinsececasexcludacea(proprietate)careeste
extrinsec,anumeacordulideiicuobiectulei.

V.Durataestecontinuareanedefinitaexistenei.

LMURIRE:Spunindefinitpentiucnupoatesfieniciodat
determinatprinnsinaturalucruluiexistentiniciprincauzaeficient,
carentradevrdnaterecunecesitateexisteneilucivlui,darnuoexclude.

VLPrinrealitateipeiieciunenelegunuliacelailucru.

1.Carearentindere,careestespaial.

VILNumesclucruriparticularelucrurilecaresuntmrginiteiauo
existenadeterminat.Dacmaimuliindiviziconlucreazlaaceeaiaciune,
naafelncttoisuntdeodatcauzaunuisingurefect,iconsiderpetoi,n
aceastprivin,capeunsingurlucruindividual.

AXIOME.

LEsenaomuluinuincludeexistenanecesar,adicsepoate,n
ordineanaturii,caunomsaualtulsexiste,dupcumsepoatesnuexiste.

H.Omulgndete.

HModurilegndirii,caiubirea,dorinaitoatecelelalteafectealesu
fletului,oricumleamnumi,nupotexistadectdacexistnacelaiindivid
ideeaunuilucruiubit,doritetc.nsideeapoatesexiste,chiardacnuexist
niciunaltmodalgndirii.

IV.Noisimimcuncorpesteafectatnmultechipuri.

V.Noinicinusimim,nicinupercepemvreunlucruindividualnafar
decorpuriidemodurilegndirii.

Asevedeapostulateledelasfritulprop.XIII.

PROPOZIIIPropoziiaI.


CugetareaesteunatributalluiDumnezeu,adicDumnezeu1esteluav
cugettor2.

DEMONSTRAIE:Cugetrileparticulare,adicaceastsauaceacugetare
suntmoduricareexprimnaturaluiDumnezeuntrunchipsiguri
determinat(dvpcor.prop.XXV,P.I).Deci(vezidef.V,P.0atributulalcrui
conceptlmcludtoatecugetrileparticulare,atributprincareacesteasei
concep,aparineluiDumnezeu.Cugetareaestedeciunuldinatributeleinfinite
aleluiDumnezeu,careiexprimesenaeterniinfinit(vezidef.VIdinP.I),
adicdumnezeuestelucrucugettor.C.e.d.d.

NOTA:Propoziiaaceastamaiesteevidentprinaceeacnoiputems
concepemoexistencugettoare3infinit.Cci,cuctoexistencugettoare
poategndimaimultelucruri,cuattnoiconcepemceacuprindemaimult
realitatesauperfeciune.Decientitateacarepoatecugetaoinfinitatedelucruri
nchipuriinfiniteestecunecesitateinfinitnputereadea

1.Substana,natura.

2.Rescogitans.

3.Enscogitans.

Gndi.Aadar,fiindc,lundnconsiderarenumaigndirea,putem
concepeoexisteninfinit,gndireaestecunecesitate(dupdef.WiVI,P.I)
unuldinatributeleinfinitealeluiDumnezeucumamvoitsartm.

PropoziiaII.

ntindereaesteunatributalluiDumnezeu,adicdumnezeuestelucru
ntins1.

DEMONSTRAIE:nacestcazseprocedeaznacelaichipcan
demonstraiapropoziieiprecedente.

PropoziiaIII.

nDumnezeuexistcunecesitateideeaattaeseneisale,ctiatotce
rezultcunecesitatedinesenasa.

DEMONSTRAIE:ntradevr,Dumnezeu(dupprop.Ideaici)poategndi
oinfinitatedelucrurintroinfinitatedemoduri,sau(ceeaceesteacelai
lucru,dupprop.XVI,PT)sformezeideeaeseneisaleiatuturorlucrurilor
carerezultcunecesitatedintrnsa.nstotceestenputerealuiDumnezeu
existcunecesitate(dupprop.XXXV,P.I).Decioatareideeexistai
necesitatei(dupprop.XV,P.I)nupoateexistadectnDumnezeu.C.e.dd.

NOTA:MulimeanelegeprinputerealuiDumnezeuvoinaliberalui
Dumnezeuiautoritatealuiasupratuturorlucrurilorcareexistideaceea
toatelucrurilesuntconsideratenmodobinuitcontingente.Ccisespunec
Dumnezeuareputereadeadistrugeideanimicitotul.Apoi,puterealui
Dumnezeuestecomparatdecelemaimulteoricuaceeaaregilor.Daram
respinsaceastancorolareleIiIIalepropoziieiXXXIIdinparteaI,iarn
propoziiaXVIdinparteaIamartatcDumnezeulucreazcuaceeai
necesitatecucaresecunoatepesine;adic,aadupcumrezultdin
necesitateanaturiidivine(cumoadmittoi,nunanimitate)caDumnezeusse
cunoascpesine,rezultdeasemeneacuaceeainecesitatecaDumnezeus

producoinfinitatedeaciunintroinfinitatedemoduri.Apoi,amartat,n
propoziiaXXXIVdinparteaI,cputerealuiDumnezeunuestedectesena
activaaluiDumnezeu.Deaceeaneestetotattdeimposibilslconcepempe
Dumnezeucaneacionnd,pectneesteslconcepemcanefiind3.Mai
mult,dacaainescontinuuacesteconsideraii,aputeas

1.Rcsextensa,lucm(saufiin)carearentindere,adicestematerial,
corporal[Vezicor.II,prop.XTV,P.I.nnotaprop.XV,P.I,Substantiamipsam
corporeamsiveextensam(nsisubstanacorporalsauntins)].

2.Actuosaessentiaesteodefiniietipicspiriozistadivinitii.

3.Prinurmare,Spinozaleaginseparabilmicarea,schimbarea,de
materie.

ArtcaceaputerepecaremulimeaioatribuieluiDumnezeucu
nchipuireanunumaicesteomeneasc(ceeacearatcmulimealconcepe
peDumnezeulafelcapeomsaucaasemntoromului),ciincludei
slbiciune.Darnuvreausvorbescmereudespreaceeaichestiune.IIrog
numaidinnoupecititorsexaminezeisreexaminezeceeaceamspus
despreaceastanprimaparte,delapropoziiaXVIpnlasfrit.Cadnimeni
nuvaputeapercepecorectceeacevreausspun,dacnuaretoatgrijadea
nuconfundaputerealuiDumnezeucuputereasaucuautoritatearegilor.

PropoziiaIV.

IdeeadeDumnezeu,dincarerezultoinJSnitatedelucrurintro
infinitatedemoduri,nupoateSdectunic.

DEMONSm*AIE:Intelectulinfinitnucuprindenimicnafarde
atributeleluiDumnezeuidemodificrilesale(dupprop.XXX,P.I).

nsDumnezeuesteunic(dupcor.I.alprop.XTV,P.).Deciideeade
Dumnezeu,dincarerezultoinfinitatedelucrurintroinfinitatedemoduri,
nupoatefidectunic.C.e.d.d.

PropoziiaV.

FiinaformalaideilorlarepeDumnezeudreptcauznumaintrucate
consideratlucmcugettor,darnuntructesteconsideratsubaspectulaltui
atributAdicattideileatributelorluiDumnezeu,ctialelucrurilor
particulareaudreptcauzescientnunseiobiecteleacestorideisaulucrurile
percepute,cipeDumnezeunsuintructestelucmcugettor.

DEMONSTRAIE:AceastareieseevidentdinpropoziiaIIIaacesteipri.
Acolo,ntradevr,amconchiscDumnezeupoateformaoideeaeseneisale
iatuturorlucrurilorcarerezultacunecesitatedintrnsa,numaipetemeiul
acesta,anumecDumnezeuestelucracugettorinufiindcarfiobiectul
ideiisale.IatdecefiinaformalaideilorlarepeDumnezeudreptcauz,
ntructelestelucracugettor.Daraceastasemaidemonstreazialtfel,n
chipulurmtor.Fiinafonnalaideiloresteunmodalgndirii(cumsenelege
delasine),adic(dupcor.prop.XXV,PI)unmodcareexprimntrunanumit
felnaturaluiDumnezeu,ntructelestelucracugettoriastfel(dupprop.X,
P.I)nuincludenoiuneaniciunuialtatributalluiDumnezeu,i,prinurmare
(dupax.IV,P.I),nuesteefectulnici


1.Fiina(existeni)formal,nlimbajulscolastic,nseamnfiinareal,
nopoziiecuexistenaobiectiva,carenseamnexistenangndire(caobiect
algndirii),adicideea[lucrurileparticulare.Fiinalorobiectiv,adicideile
lor(prop.VIII,RIDJ.

Unuialtatributdectalgndirii.Decifiinaformalaideiloraredrept
cauzpeDumnezeunumaintructesteconsideratcalucrucugettoretc.
C.e.d.d.

PropoziiaVI.

ModurilefiecruiatributaudreptcauzapeDumnezeu,numaintruct
Dumnezeuesteconsideratsubaspectulatributuluialecruimodurisuntinu
intructesteconsideratsubaspectuloricruialtatribut.

DEMONSTRAIE:ntradevr,fiecareatributesteconceputprinsinei
frdeunaltul(dupprop.X,P.I).Deaceea,modurilefiecruiatributinclud
ideeaatributuluilor,nunspeaaltuia;iastfel(dupax.IV,PI)laudrept
cauzpeDumnezeuntructesteconsideratsubaspectulaceluiatributale
cruimodurisuntinuntructesteconsideratsubaspectuloricruialt
atribut.C.e.d.d.

COROLARDeaicireiesecfiinaformalalucrurilor1carenusunt
modurialegndiriinurezultdinnaturadivinpentrumotivulceaa
cunoscutmaintilucrurile.CilucruriledesprecareDumnezeuareidee
rezultiseconchiddinatributelelornacelaifelicuaceeainecesitatecu
careamdoveditcideilerezultadinatributulgndirii.

PropoziiaVII.

Ordineainlnuireaideilorsuntnsei2ordineainlnuirea
lucrurilor.

DEMONSTRAIE:AceastasevededinaxiomaIV,parteaI.Cciideea
oricruilucrucauzatatrndecunoatereacauzeialcreiefecteste.

COROLAR:DeaicireiesecputereadeagndialuiDumnezeueste
egalcuputerealuiactualdeaaciona.Adictotcerezultformaldinnatura
infinitaluiDumnezeurezultnDumnezeuiobiectiv,dinideealui,n
aceeaiordineinaceeainlnuire.

NOTA:naintedeapimaideparte,trebuiesnereamintimaiciceeace
amartatmaisus,anumectotcepoatefiperceputdectreintelectulinfinit
cacevaceconstituieesenasubstaneiaparinenumaisubstaneiuniceideci
csubstancugettoareisubstanntinssuntunaiaceeaisubstan,
careesteneleasacndsubaspectulunuiatribut,cndsubaspectulaltui
atributTotastfel,unmodalntinderiiiideeaaceluimodsuntunuliacelai
lucru,nsexprimatndoufeluri;ceeaceuniievrei

1.Citete:existenarealalucrurilor.

2.Idem,totunacu,aceeairealitate;adicunmodalntinderiiiideea
aceluimodsuntunuliacelailucru(vezilmurireannotaimediat
urmtoare).

Parafintrevzutcaprincea,anumeaceicareadmitcDumnezeu,
intelectulluiilucrurilecunoscutedeelsuntunuliacelailucru.Bunoar,

uncerccareexistnnaturiideeacerculuiexistent,ideecaredeasemenea
estenDumnezeu,suntunuliacelailucruexprimatsubaspectulunor
atributediferite.Astfel,fiecvomconcepenaturasubaspectulatributului
ntinderii,fiecovomconcepesubaspectulatributuluicugetrii,fiesub
aspectuloricruialtatribut,vomgsitotdeaunaunaiaceeaiordinesauuna
iaceeainlnuirecauzal,adicaceleailucruridecurgnduneledinaltele.
IardacamspuscDumnezeuestecauzauneiidei,bunoaraaceleiade
cerc,ntructDumnezeunuestedectlucrucugettoriacerculuinumai
ntructDumnezeunuestedectlucruntins,singurulmeumotivdeavorbi
astfelafostcnusepoateconcepefiinaformalaideiicerculuidectcu
ajutorulunuialtmoddeagndi,careestecauzaluiceamaiapropiati
aceastadinnoucuajutorulaltuiaiastfellainfinit.Aanct,attatimpct
lucrurilesuntconsideratecamodurialecugetrii,trebuiesexplicmordinea
ntregiinaturisaunlnuireacauzelornumainatributulcugetrii.Iar
ntructelesuntconsideratecamodurialentinderii,deasemenea,ordinea
ntregiinaturi,adicnlnuireacauzelor,trebuiesfieexplicatnumain
atributulntinderii.ineleglafelpentrucelelalteatribute.Iatdece
Dumnezeu,ntructesteconstituitdintroinfinitatedeatribute,esten
realitatecauzalucruriloraacumsuntnsine.Deocamdat,nupotexplica
aceastamaiclar.

PropoziiaVW.

Ideilelucrurilorparticularesaualemodurilorcarenuexisttrebuies6e
cuprinsenideeabfinitaluiDumnezeu,lafelcumsuntcuprinsenatributele
luiDumnezeueseneleformalealelucrurilorparticularesaualemodwilor.

DEMONSTRAIE:Aceastpropoziieesteevidentprinpropoziia
precedent.Dareaesteneleasmaiclarprinnotaprecedent.

COROLAR:Deaicirezultc,attatimpctlucrurileparticularenu
existdectntruct,cuprinsenatributeleluiDumnezeu,fiinalorobiectiv,
adicideilelor,nuexistntructexistideeainfinitdeDumnezeu;ide
ndatcesespuneclucrurileparticulareexista,nunumaintructsunt
cuprinsenatributeleluiDumnezeu,cideasemeneantructsespunecele
dureaz,ideilelorincluddeasemeneaexistena,princaresespunecele
dureaz.

NOTA:Daccinevadoreteunexemplupentruoexplicaiemaiampla
acesteichestiuni,desigurcnuvoiputeadaaiciunulcaresexpliceadecvat
ceeacediscutaici,datfiindclucrulacestaesteunicnfelulsau.Mvoi
ostenitotuisllmurescctvoiputea.Setieccerculestedeaanatur,
nctdreptunghiurileformatedinsegmenteletuturorliniilordreptecaresetaie
nacelaipunctsuntegalentreele1.Deaceea,ncercsuntcuprinseinfinitde
multedreptunghiuriegalentreele.itotuinusepoatespunedesprenici
unuldintrnselecexistnunumaintructexistcerculinusepoate
spunenicicideeavreunuiadinacestedreptunghiuriexistnunumaintruct
eaestecuprinsnideeacercului.Spresupunemcdinacesteinfinitde
multedreptunghiurinuexistdectdou,anumeEiD.Desigur,ideile

acestordoudreptunghiurinuexistnumaintructsuntcuprinsenideea
cercului,ciintructeleincludexistenaacelordreptunghiuri.Ceeacefacec
elesedeosebescdecelelalteideialecelorlaltedreptunghiuri.

PropoziiaIX.

Ideeaunuilucruparticularcareexistactuallaredreptcauzpe
Dumnezeu,nuntructDumnezeuesteinfinit,ciintructesteconsideratca
Sindafectatdeideeaunuialtlucruparticularcareexistactual,ideeacrei
cauzestedeasemeneaDumnezeuntructesteafectatdeoatreiaitotaa
lainfinit.

DEMONSTRAIE:Ideeaunuilucraparticularcareexistactualesteun
modparticularalcugetriiideosebitdecelelalte(dupcor.inotaprop.VIII
deaici)ideaceea(dupprop.VIdeaici)laredreptcauzapeDumnezeu
numaintructacestaestelucrucugettor,darnuntructestelucru
cugettornsensabsolut(dupprop.XXVII,P.I),cintructesteconsideratca
afectatdeunaltmodalcugetrii,acruicauzestedeasemeneaDumnezeu
ntructesteafectatdectreunaltmodalcugetriiiaalainfinit.Dar
ordineainlnuireaideilor(dupprop.Vilaacesteipri)suntaceleaicu
ordineainlnuireacauzelor.Deciideeaunuianumitlucruparticulareste
cauzaalteiidei,adicDumnezeu,ntructesteconsideratcafiindafectatdeo
altidee2iaceasta,deasemenea,ntructDumnezeuesteafectatdeoaltai
aalainfinit.C.e.dd.

1.Spinozafolosetetermenuldedreptunghipentrucputereaunui
punctinteriorunuicercfadeacestcerc,exprimatprinprodusul
segmentelordeterminatedepunctpefiecareperechedecoardecaresentretaie
nel,reprezintariaunuidreptunghi.Acestprodusfiindconstant,avemn
cercoinfinitatededreptunghiuriechivalente(sau,cumspuneSpinoza,egale).

2.Adic:deoaltideeaunuilucruparticular.

COROLARPentrutotcesentmplnobiectulparticularaluneiidei
oarecareexistocunoaterenDumnezeu,numaifiindcelareideeaacestui
obiect.

DEMONSTRAIE:Pentruoricesentmplnobiectulvreuneiideiexist
oidee:nDumnezeu(dupprop.HIdeaici),nuntructelesteinfinit,ci
ntructesteconsideratcafiindafectatdeoaltideeaunuilucraparticular
(dupprop.Prec).Dar(dupprop.VIIdeaici)ordineainlnuireaideilorsunt
aceleaicuordineainlnuirealucrurilor.Decicunoatereaaceeacese
ntmplntrunobiectparticularvafinDumnezeu,numaifiindcelareideea
acestuiobiect.C.e.d.d.

PropoziiaX.

Naturasubstaneinuaparineomuluiadicsubstananuconstituie
forma2omului.

DEMONSTRAIE:Naturasubstaneicuprindensineexistenanecesar
(dupprop.VII,P.I).Dac,aadar,naturasubstaneiaraparineesenei
omului,atunci,existndsubstana,arexistaiomulcunecesitate(dupdef.II

deaici):nconsecin,omularexistacunecesitateceeace(dupax.Ideaici)
esteabsurd.Decietc.C.e.d.d.

NOT:AceastpropoziiesemaidemonstreazprinpropoziiaV,P.I;
anume,cnuexistdousubstanedeaceeainatur.Cumnspotexista
maimulioameni,naturasubstaneinuconstituieformaomului.Aceast
propoziiesenvedereaz,cumpoateuorconstataoricine,dincelelalte
proprietialesubstanei,anumecsubstanaesteprinnaturasainfinit,
neschimbtoare,indivizibiletc.

COROLAR;Deaicirezultcesenaomuluiesteconstituitdinanumite
modificrialeatributelorluiDumnezeu.Ccinaturasubstaneinuinede
esenaomului(dupprop.Prec).Eaeste,aadar(dupprop.XV,P.I),ceva
careexistnDumnezeuicarenupoatesexiste,nicisfieconceputfr
Dumnezeu;cualtecuvinte(dupcor.prop.XXV,P.I),esteomodificaresauun
modcareexprimnaturaluiDumnezeuntrunfelanumitideterminat.

NOT:Desigur,toitrebuiesadmitcnimicnupoa^sexisteisfie
conceputfrDumnezeu.CcitoirecunosccDumnezeuestecauzaunica
tuturorlucrurilor,attaesenei,ctiaexisteneilor,adicDumnezeueste
cauzalucrurilornunumainceprivetedevenirealor,cumsespune,ciince
priveteexistenalor.Ceimaimulispuntotuicdeesenaunuilucratine
acelcevafrdecarelucrulnupoatenicisexiste,

1.Adic:omulnuestesubstan.

2.Form,caifonnal,nseamnnlimbajscolasticrealitate.

Nicisfieconceput;deci,saueicredcnaturaluiDumnezeuaparine
eseneilucrurilorcreate,sauclucrurilecreatepotexistasaupotficoncepute
frDumnezeu,sau,ceeaceestemaisigur,einusuntconsecveni.Ceeace
credcsedatoreazfaptuluiceinaurespectatmetodafilosofic.

Ccieitrebuiausaibnvederenaintedeoricenaturadivin,pentru
cattprincunoatere,ctiprinnatur,eaesteprimanordinea
cunotinelor,dimpotriv,eiaupu&oultima,iarlucrurilecaresuntnumite
obiectealesimurilor,leausocotitcsuntanterioaretuturor1.Deundea
rezultatc,ntimpceeiaveaunvederelucrurilenaturii,nusaugnditla
nimicmaipuindectlanaturadivin,iarcndapoiiaundreptatminteala
naturadivin,lanimicnusaugnditmaipuindectlaacesteprimeficiuni
aleei,pecareacetiaintemeiasercunoaterealucrurilornaturale,datfiind
celenulputeauajutacunimiclacunoatereanaturiidivine.Deaceea,nu
estenicidecumdemirareceisecontrazicmereu.

Darlaslaoparteaceasta.Ccigndulmeueranumaideaartamotivul
pentrucarenamspusctinedeesenaunuilucruacelcevafrdecare
lucrulnicinupoatesexiste,nicisfieconceput;anumefiindclucrurile
particularenupot,frDumnezeu,nicisexiste,nicisfieconceputeitotui
Dumnezeunutinedeesenalor.Amspusnscaacelcevaconstituiecu
necesitateesenaunuilucru,care,fiinddat,lucrulexistaicare,fiind
suprimat,lucrulnuexist.Sauacelcevafrdecarelucrulnupoatenicis

existe,nicisfieconceputicare,invers,frlucrunusepoatenicisexiste,
nicisfieconceput.

PropoziiaXI.

Ceeaceconstituie,nprimulrnd,existenaactualasufletuluiomenesc
nuestedectideeaunuilucruparticularcareexistactual.

DEMONSTRAIE:Esenaomului(dupcor.prop.Prec.)esteconstituit
deanumitemodurialeatributelorluiDumnezeu,adic(dupax.IIdeaici)de
modurialecugetrii,dincare(dupax.IIIdeaici)ideeaeste,prinnaturasa,
anterioar,i,fiinddat,celelaltemoduri(anumeacelefadecareideeaeste
anterioarprinnaturasa)trebuiesexistenacelindivid(dupaceeaiax.).
Astfel,ideeaesteaceeacareconstituienprimulrndexistenasufletului
omenesc.Darnuideeaunuilucruneexistent.Cciatunciideeansi(dup
cor.prop.VIIIdeaici)nusepoatespunecexista.Prinurmare,eavafiideea
unuilucrucareexistactual,inuaunuilucruinfinitceea

1.Enunulacesta,foarteimportantpentrufilosofiadeductivmatematic
aluiSpinoza,pareaficontrazisdeceeaceelnsuispune,ndemonstraia
prop.XLVII,P.II,undeafirmcceleceprecedsuntcunotinele
particularului.

Ceesteabsurd(dupax.Ideaici),ccilucrurileinfinite(dupprop.XXI
iXXII,P.I)trebuiesexistecunecesitatetotdeauna.Deci,ceeaceconstituie
maintifiinaactualasufletuluiomenescesteideeaunuilucruparticular
careexistactual.C.e.d.d.

COROLAR:Deaicirezultcsufletulomenescesteopartedinintelectul
divini,deci,cndspunemcsufletulomenesc:percepeunasaualta,nu
spunemdectcDumnezeu,nuntructesteinfinit,cintructsemanifest
prinnaturasufletuluiomenesc,sauntructconstituieesenasufletului
omenesc,arecutaresaucutareidee.IarcndspunemcDumnezeuarecutare
saucutareidee,nunumaintructelconstituienaturasufletuluiomenesc,ci
ntruct,dimipreuncusufletulomenesc,areiideeaaltuilucru,atunci
spunemcsufletulomenescpercepeunlucruparialsauinadecvat.

NOT:Desigurccititoriisevoropriaiciiivorreamintimultecarei
vorfacesovie.Deaceeairogsnaintezempreuncuminecupasdomol
isnudecidasupraacestorapnnuvorficitittotul.

PropoziiaXII.

Totcesentmplnobiectulideiicareconstituiesufletulomenescfre
buiesSeperceputdectresufletulomenesc,sauideeaaceluilucruvaexista
cunecesitatensuflet,adic,dacobiectulideiicareconstituiesufletul
omenescesteuncorp,nusevaputeantmplanimicnacelcorpcaresnuSe
perceputdesuflet.

DEMONSTRATE:ntradevr,pentrutotcesentmplnobiectul
oricreiideiexistcunecesitateocunoaterenDumnezeu(dupcor.prop.IX
deaici)ntructDumnezeuesteconsideratcaafectatdeideeaaceluiobiect,
adic(dupprop.XIdeaici)ntructconstituiesufletulvreunuilucru.Deci,
pentruoricesentmplnobiectulideiicareconstituiesufletulomenesc,

existcunecesitateocunoaterenDumnezeu,ntructacestaconstituie
naturasufletuluiomenesc,adic(dupcor.prop.XIdeaici)cunoaterea
acestuilucruvaficunecesitatensuflet,sau,cualtecuvinte,sufletull
percepe.C.e.d.d.

NOTA:Aceastpropoziieesteevidentichiaresteneleasmaiclar
prinnotaprop.VIIaacesteipri,pecarevrogsovedei.

PropoziiaXIII.

Obiectulideiicareconstituiesufletulomenescestecorpul,adicun
anumitmodalntinderiicareexistnactinimicaltceva.

DEMONSTRAIE:ntradevr,daccorpulnarfiobiectulsufletului
omenesc,ideilemodificrilorcorpuluinuarfinDumnezeu(dupcor.prop.IX
deaici)ntructconstituiesufletulnostru,cintructconstituiesufletulaltui
corp;adic(dupcor.prop.XI,P.II)ideilemodificrilorcorpuluinarfin
sufletulnostru.Dar(dupax.Wdeaici)noiavemideilemodificrilorcorpului.
Deciobiectulideiicareconstituiesufletulomenescestecorpulaacum(dup
prop.XIdeaici)existnactApoi,dacnafardecorparmaiexistaunalt
obiectalsufletului,ntruct(dupprop.XXXVI,P.!)nuexistnimicdincares
nurezultevreunefect,artrebui(dupprop.XIdeaici)sexistecunecesitate
nsufletulnostruideeaacestuiefect;ns(dupax.Vdeaici)nuexistnicio
ideeaacestuia.Deciobiectulsufletuluinostruestecorpulexistentinimic
altceva.C.e.d.d.

COROLARDeaiciurmeazcomulestealctuitdinsufletidincorpi
ccorpulomenescexistaacumlsimim.

NOT:Dinceledinainte,cunoatemnunumaicsufletulomenesceste
unitcucorpul,dariaceeacetrebuiesnelegemprinunireasufletuluiia
corpului.Nimeninuvaputeanelegeadecvatsaudistinctaceastuniredac
maintinucunoateadecvatnaturacorpului.ntradevr,ceeaceamartat
pnacumestecutotulcomuniseaplicoamenilornumaimultdect
celorlaliindivizi1caresuntcutoiinsufleii,deingradedeosebite.Cci,
despreoricelucruacruicauzesteDumnezeu,existnDumnezeucu
necesitateoidee,totaadupcumexistideeacorpuluiomenesc.Astfel,ceea
ceamspusdespreideeacorpuluiomenesctrebuiesspunemcunecesitatei
despreideeaoricruilucru.Nuputemtotuinegacaideilesedeosebescntre
ele,caiobiectelenseleicunaestesuperioaralteia,coninndmaimult
realitate,dupcumobiectuluneiaestesuperiorobiectuluialteiaiconinemai
multrealitate.

Deaceea,pentruadeterminaprincesedeosebetesufletulomenescde
celelalteiprincelentrece,estenecesarscunoatemobiectulsu,adic
aacumamspusnaturacorpuluiomenesc.Darnupotsexplicaceastaaici
inicinuestenecesarpentruceeacevreausdemonstrez.Spuntotui,n
general,urmtoarele:cuctuncorpestemaiaptdectaltelesfieactivi
pasivnacelaitimpnmaimultefeluri,cuattsufletulsuestemaiapts
perceapnacelaitimpmaimultelucruri;cuctaciunileunuicorpdepind
numaideelnsuiicuctaltecorpuricontribuiemaipuinalturideella

aciuneasa,cuattestemaiaptsufletulsuscunoascdistinct.Dintoate
acesteaputemcunoatesuperioritateaunuisufletfadealtele;deasemenea,
putemvedeadecenuavemdesprecorpulnostrudectocunotinfoarte
confuz,precumimultealtelucruri,pecarelevoideducedinacesteancele
urmtoare.

1.Asevedeadefiniiaindividului(def.Dupax.II,dupIernaIII,dela
prop.XIII,P.II).

Deaceeaamgsitcfacesnestrduimaexplicaidemonstraaceasta
maicugrij;pentruaceasta,estenecesarsspuncevanprealabildespre
naturacorpurilor.

AXIOMAI:Toatecorpurilesausemic,sausuntnrepaus.

AXIOMAII:Fiecarecorpsemicsaumaincet,saumairepede.

LEMA11:Corpurilesedeosebescuneledealteleprinmicaresauprin
repaus,prinrepeziciunesauprinncetineala,nuprinsubstan.

DEMONSTRAIE:Socotesccprimaparteaacesteileme2estedelasine
neleasa.Ctdesprefaptulccorpurilenusedeosebescprinsubstan,se
vedelimpedeattdinprop.V,ctidinprop.VII,P.I.Darmailimpedesevede
dincelespusennotaprop.XV,P.I.3

LEMAII:Toatecoipurileaucevacomununelecualtele.

DEMONSTRAIE:Toatecoipurileaucomunfaptulcincludnoiunea
unuiaiaceluiaiatribut(dupdef.Ideaici);apoi,faptulcsepotmicasau
maincet,saumairepede,adicvorbindnmodabsolutpotsausse
mite,sausfienrepaus.

LEMAIII:UncorpnmicaresaunrepausatrebuitsSedeterminatla
micaresaularepausdeunaltul,iaracesta,dinnou,deunaltulitotaala
infinit.

DEMONSll^AIE:Corpurilesunt(dupdef.Ideaici)lucruriparticulare,
care(dupIernaI)sedeosebescuneledealteleprinmicaresauprinrepausi
deaceeafiecareatrebuitsfiecunecesitatedeterminatssemitesausfie
nrepausdeunaltlucruparticular(dupprop.XXVIII,P.I),adic(dupprop.
VIdeaici)deunaltcorp,care(dupax.I),deasemenea,sausemic,sauen
repaus.Dariacesta(pentruacelaitemei)napututnicissemite,nicis
fienrepaus,dacnafostdeterminatdeunaltcoipssemitesausfien
repaus,iaracesta,larndullui(pentruacelaitemei),deunaltuliaala
infinit.C.e.d.d.

COROLARDeaiciurmeazcuncorpnmicarecontinussemite
attatimpctaltcorpdeterminatnulsiletessteanrepaus;iaruncorpn
repauscontinusfienrepausattatimpctunaltcoipnulsiletesse
mite.Aceastasenelegeidelasine.Cci,dacpresupunemcuncoip,
bunoarA,estenrepausinuinemseamdealtecorpurinmicare,nu
vomputeaspunenimicdesprecoipulA,nafardeaceeacestenrepaus.
Dac,maitrziu,coipulAsemic,desigurcaceastanuseputean

1.Lem,propoziieajuttoarentrodemonstraie.


2.Adicafirmaiacdiferitelecorpurisedeosebescuneledealteleprin
micaresaurepaus.

3.Saartat,npropoziiileanterioare,csubstanaesteunici
indivizibil,decicorpurile,fiinddiferitenfiri,modurialesubstanei,nuse
deosebescntreeledinacestpunctdevedere.

Tmpladinfaptulceleranrepaus;ccidinacelfaptnuputeas
urmezedectcaacelcorpsfienrepaus.Dac,dimpotriv,sepresupunecA
semic,attatimpctinemseamnumaideA,nusepoateafirmadespreel
dectcsemic.Dac,maitrziu,sentmplcaAsfienrepaus,desigur,
niciaceastanusapututdatoramicrii;ccidinmicarenuputeasurmeze
dectcaAssemite.Aceastasantmplatdecidatoritunuilucrucarenu
eranA,anumedatorituneicauzeexternecareladeterminatsfien
repaus.

AXIOMAI:Toatefelurilencareuncorpesteafectatdeunaltuldecurg
dinnaturacorpuluiafectati,totodat,dinnaturacorpuluicareafecteaz;aa
nctunuliacelaicorpestemicatnmoddiferit,dupnaturadiferita
corpurilorcarelmiciinvers,corpuridiferitesuntmicatedeunuli
acelaicorpnfeluridiferite.

AXIOMAII:Cnduncorpnmicareloveteuncorpnrepaus,pecare
nulpoatemicadinloc,elsentoarcenapoi,spreaicontinuamicarea,iar
unghiulformatpeliniamicriinapoicuplanulcorpuluinrepauslovit,vafi
egalcuunghiulpecarelfacecuacelaiplanliniademicareinciden(vezifig.
3).

Attdesprecorpurilefoartesimple,anume/aceleacaresedeosebesc
uneledealtelenumaiprinmicareirepaus,repeziciuneincetineal.Trecem
acumlacelecompuse.

DEFINIIE:Dacmaimultecorpwidemrimeegalsaudiferitsuntn
aafelpresatedealtecorpurinctsrmnlegateuneledeaFig.3tele,sau
dac,micndusecuaceeairepeziciunesaucuorepeziciunediferit,i
comunicmicrilentrunraportdeterminatspunemcacelecorpurisunt
uniteunelecualteleicalctuiescunsingurcorpsauunindivid,carese
deosebetedeceilaliindiviziprinaceastuniredecorpuri.

AXIOMAIII:Cuctprileunuiindividsaualeunuicorpcompussunt
legatentreelepesuprafeemaimarisaumaimici,cuattmaigreusaumai
uorpotficonstrnsesischimbepoziiilei,nconsecin,cuattmaiuor
saumaigreusepoateajungecaindividulnsuisaiaaltnfiare.Deaceea
vomnumicorpurilealecrorprisuntlegatentreelepesuprafeemari,
corpuritari,iarpecelelegatepesuprafeemaimici,corpurimor,nsfrit,
corpurilealecrorprisemicntreelelevomnumilichide.

LEMAIV:Dacdelauncoij)saudelaunindividcareestecompusdin
maimultecorpuriseseparctevacorpuri^,i,nacelaitimp,leiau

1.Saartatmainaintecuncoip(individ)poatefialctuitdinmai
multecorpuri(indivizi).


Locultotatteaalteledeaceeainatur,individulivapsu~anatura
dinainte,frnicioschimbaredeform.

DEMONSTRAIE:Corpurile(dupIernaI)nusedeosebescprin
substan.Forma1unuiindividconstnsnunireacorpurilor(dupdef.
Prec).Daraceastunire(prinipoteza),deicorpurilesuntsupuseunei
continueschimbri,semenine.Deciindividulvapstranaturasadinainte,
attdinpunctuldevederealsubstanei,ctialmodului.C.e.d.d.

LEMAV:Dacprilecarecompununindividdevinmaimarisaumai
mici,darnaceeaiproporie,aancttoatescontinueaaveantreele
acelairaportdemicareiderepaus,acelindividivapstranatura
dinainte,frnicioschimbaredeform.

DEMONSTRAIE:DemonstraiaesteaceeaicalaIernaprecedent.
LEMAVI:Individulipstreaznaturafrschimbareaformeisaleincazul
cndcorpurilecelcompunsuntconstrnsesindreptenaltparte
micareapecareoaveauntoparte,darnaafel,nctelespoatcontinua
micrilelorpropriiislecomuniceunelealtoranacelairaportcamai
nainte.

DEMONSTRAIE:Senelegedelasine,ccisepresupunecindividul
pstreaztotceeaceamspusndefiniia2luiclalctuieteforma.

LEMAVII:nsfrit,individulastfelalctuitimaipsteaznatura,ie
csemic,Secestenrepauscantreg,Secsemicntropartesaun
alta,cucondiiacaSecarepartesipstrezemicareaisocomunice
celorlaltecamainainte.

DEMONSTRAIE:Esteevidentdindefiniiaindividului.Asevedea,mai
sus,IernaIV.

NOT:Dinceledemaisus,vedem,aadar,cumunindividcompuspoate
fiafectatnmultechipuri,frsipiardnatura.Pnacum,amconceput
unindividalctuitnumaidincorpuricaresedeosebescntreeledoarprin
micare,prinrepaus,prinrepeziciuneiprinncetineal,adicnumaidin
corpurisimple.Dacconcepemacumunaltindivid,alctuitdinmaimuli
indivizidenaturdiferit,vomdescoperideasemeneacelpoatefiafectatn
maimultefeluri,pstrnduintrutotulnatura.Ccifiecareparte,fiind
alctuitdinmaimultecorpuri,vaputea(pohivitlemeiprec)ssemitecnd
mairepede,cndmaincet,i,prinurmare,scomunicecelorlaltepri,mai
repedesaumaincet,micrilesale,frnicioschimbareanaturiilor.Dac
concepemapoiunaltreileagendeindivizi,alctuitdin

1.Realitatea.

2.Vezidefiniiaindividului(def.Dupax.U,dupIernaUIdelaprop.
XIII,P.II).

Indiviziidealdoileagen1,vomdescoperideasemeneacpotfiafectain
multealtefeluri,frnicioschimbareaformei.i,daccontinumlainfinit,
vomconcepeuorcntreaganaturesteunsingurindivid2,alecniiplii,
adictoatecorpurile,seschimbnnesfritefeluri,frnicioschimbarea
individuluicantreg3.Dacafiavutdegndstratezanumedesprecorp,ar

fitrebuitsexplicisdemonstrezacesteamaipelarg.Dar,cumamspus,eu
urmrescaltcevaiexpunaceastchestiunenumaicaspotsdeducmai
uordinacesteaceeaceamhotrtsdemonstrez.

POSTULATE.

LCorpulomuluiestealctuitdinfoartemuliindivizi4(denatur
deosebit),fiecarefiindfoartecompus.

H.Dintreindiviziidincareestealctuitcorpulomenesc,urniisunt
lichizi,aliimoi,nsfrit,aliisolizi.

IILIndiviziicarealctuiesccorpulomenesc,i,prinurmare,nsuicorpul
omenesc,suntafectaidecorpurilestrinennumeroasefeluri5.

IV.Corpulomenescarenevoie,pentruasemenine,defoartemultealte
corpuri,careaproapenecontenitlregenereaz.

V.Cndopartelichidacorpuluiomenescestedeterminatdeuncorp
externsloveascdeseoriopartemoale,eaischimbsuprafaaiiimprim,
oarecum,anumiteurmealecorpuluiexterncareampinso6.

VLCorpulomenescpoatesmitecorpurileexternenfoartemultefeluri
isledispuntotnattea.

1.Dinindiviziicare,larndullor,suntalctuiidinmaimulialiindivizi
denaturdeosebit.

2.Principiulunitiinaturiinntregulei.

3.Toatelucruriledinnaturauoexistenioesenproprie,
individual.Privitecantreg,elermnaceleai,priviteparial,ntimpi
spaiu,eleseschimb.

4.Adicpricaresuntielealctuitedinaltepricuoexisten
individual.

5.Aafecta,afeciune,nseamnlaSpinozaoricestareaacesteiesene(a
eseneiomului),fiecestennscut,fiecestedobndit,fieceste
conceputanumaisubatributulgndirii,saunumaisubatributulntinderii,fie
ca,nfine,sereferdeodatlaamndou(vezidef.Iaefectelor,explicaiala
sfritulP.III).Afect,afectenseamnnssentimentesauemoii.

6.Explicareapercepiiloriimaginilorpebazaurmelor,dei
insuficient,dincauzacunotinelorpsihologicetiinificeredusepetimpullui
Spinoza,constituieunprogresfadeexplicriledepnaici.

Etica;3/

PropoziiaXIV.

SuBetulomenescestenstaresperceapfoartemultelucruriicuatt
maimulte,aictcoipulsupoateSdispusnmaimultefeluri1.

DEMONSTRAIE:ntradevr,corpulomenesc(duppostIIIiVI)este
afectat2decorpurileexternenfoartemultefeluriiestedispus3naafelca
safecteze4corpurileexternenfoartemultefeluri.ns(dupprop.XIIdeaici)
sufletulomenesctrebuiesperceaptotcesentmplncorpulomului5;deci
sufletulomenescestenstaresperceapunfoartemarenumrdelucrurii
cuattmaimulteetc.6C.E.d.d.

PropoziiaXV.


Ideeacareconstituieexistenafonnalasufletuluiomenescnueste
simpl,ciestecompusdinfoartemulteidei.

DEMONSTRAIE:Ideeacareconstituieexistenaformalasufletuluieste
ideeacorpului(dupprop.XIIIdeaici)7,care(duppostI)estealctuitdin
indivizifoartenumeroiifoartecompui.CumnDumnezeuexistcu
necesitateoideedesprefiecareindividcecompunecorpul(dupcor.prop.VEI
deaici),urmeaz(dupprop.VIIdeaici)cideeacorpuluiestealctuitdin
foartemulteideialeprilorcomponente8.C.e.d.d.

1.Cuctcorpulpoatesuferimaimulteschimbriprincontactulcu
lucrurile,aiattavemmaimultepercepii.

2.Schimbat,cuoconstituiemodificatnurmauneiimpresiidinafar.
Vezinota6demaisus.

3.Modificat,captaltornduire,configuraie,alctuire.

4.Sschimbealctuirea,constituia.

5.Schimbrilepecareleproducobiecteleexternencorpulomuluise
oglindescnmintecapercepii.

6.Lamultedindemonstraiilecevorurma,Spinozanumaireproduce,
cadeobicei,ntregtextulpropoziieidemonstrate,cijxineetc.

7.ndemonstraiaprop.XK,P.II,sespune:ntradevr,sufletul
omenescestensiideeasaucunoatereacorpuluiomenesc.Inconcepialui
Spinoza,substanaestesingurarealitate,eaestenacelaitimpicorp
(materie)isuflet(ideeacorpului),deciiomul,capartesaumodalsubstanei,
estecorpisuflet,nsnunsensdualist,calaDescartes,cimonist,adic
sufletulicoipulsuntunuliacelailucruconceputcndsubatributul
cugetrii,cndsubcelalntinderii(notaprop.II,P.III).

8.Decisufletulesteideeacorpuluiluatcantreg.Aceastideeeste
alctuita,larndulei,dinmultealteidei,carecorespunddiferitelorpliiale
corpului,priconsideratecaindivizi,careiarisuntcompusedinaltepri
etc,cuoindividualitatealorproprienuntrulorganismuluintreg.

PropoziiaXVI.

Ideeafiecruifelncarecorpulomenescesteafectatdecorpurileexterne
trebuiesincludnaturacorpuluiomenesci,totodat,ideeacorpului
extern1.

DEMONSTRAIE:Toatefelurilencareuncorpesteafectatdecurgdin
naturacorpuluiafectati,totodat,dinnaturacorpuluicareafecteaz(dup
ax.I,dupcor.lemeiUF);deaceea,ideealor(dupax.IV,P.I)includecu
necesitatenaturaambelorcorpuri.Astfel,ideeafiecruifelncarecorpul
omenescesteafectatdecorpulexternincludenaturacorpuluiomenescia
corpuluiextern.C.e.d.d.

COROLARULI:Deaiciurmeaz,nti,csufletulomenescpercepe,o
datcunaturapropriuluicorpinaturafoartemultoraltorcorpuri.

COROLARULII:naldoilearnd,urmeazcideilepecareleavem
desprecorpurileexternearatmaimultconstituiacorpuluinostrudect

naturacorpurilorexterne,ceeacesaexplicatprinmulteexemplenadaosul
priiI.

PropoziiaXVII.

Daccorpulomenea:esteafectatntunfelcareincludenaturaunuicorp
extern,sufletulomenescvaconsideraacestcorpexterncaexistndactualsau
ca6indulprezent,pncecorpulomenescvafiafectatnaafel,nct
existenasauprezenaaceluicorpexternsfienlturat.

DEMONSTRAIE:Aceastaeclar.Cciattavremectcorpulomenesc
esteafectatnacestfel,sufletulomenesc(dupprop.XIIdeaici)valuan
considerareaceastafeciuneacorpului;adic(dupprop.Prec.)vaaveaoidee
amoduluiactualexistent,careincludenaturacorpuluiextern;aadar,vaavea
oideecarenuexclude,ciafirmexistenasauprezenanaturiicorpuluiextern;
iastfelsufletul(dupcor.Iprec.)vaconsideracorpulexterncaexistndactual
saucaprezent,attavremeetc.C.e.d.d.

COROLARSufletulvaputeaconsideracaicumarfiprezentecorpurile
externedecarecorpulumanafostodatafectat,deielenumaiexistinu
maisuntprezente2.

1.Ideileformatedinpercepiilesensibilenusuntdecipure,cielereflect
inaturacorpuluicaresimte(parteasubiectivaideii)inaturaobiectului
perceput(parteaobiectiv).

2.Aceastaseexplicprinteoriaunnelorpecarelelaspercepiilesub
formdeimagini,carermnidupceobiectulperceputnumaieprezentCa
snedmseamadeabsenaobiectului,estenevoiedealtepercepiisau
imaginicaresnefacsnedmseamacobiectulrespectivnumaieste,ci
numaiimaginealui.

DEMONSTEAIE/.Cndcorpurileexternedeterminprilefluideale
corpuluiomenesc,naafelnctelesloveascadeseoriprilemoi,atunci
eleschimbsuprafeeleacestora(duppostV).Deaicirezult(veziax.IIdup
cor.lemeiIU)caprilefluidesuntreflectatenaltmoddectnainteic,
dupaceea,ntlnindprintromicarespontannoilesuprafee,acestefluide
suntreflectatenacelaimodcaiatuncicndaufostdeterminatedecorpurile
externesloveascacelesuprafee;i,prinurmare,ntimpcecontinusfie
reflectate,acestefluideafecteazcorpulomenescnacelaifel.Asupraacestei
afeciuni,sufletul(dupprop.XIIdeaici)vagndidinnou;adic(dupprop.
XVIIdeaici)elvaconsideradinnoucorpulexterncaprezentiaceastaoride
cteoriprilelichide;alecorpuluiomenesc,nmicarespontan,vorntlni
aceleaisuprafee.Deaceea,deicorpurileexternecareauafectatodatcorpul
omenescnumaiexist,sufletullevaconsideratotui,prezente,oridecteori
sevarepetaaceastaaciuneacorpuluiomenesc.C.e.d.d.

NOT:Vedemdecicumecuputinasconsidermadeseoricaprezente
lucruriceirenusuntprezente.Aceastasepoatentmplaidinaltecauze.Aici
nsmiabcdefghijklmnopqrstuvwxyzedeajunssartunasingur,prin
carespotexplicalucrul,caicumafidezvluitadevrataluicauz.Nucred
totuicmndeprtezmultdecauzaadevrat,deoarecetoatepostulatelede

caremamfolositdeabiadaccuprindcevacaresnufiescosdinexperien,
decarenunemaiestengduitsnendoim,odatceamartatccorpul
omenescexistaacumlsimim(vezicor.dupprop.XHJdeaici).Pelng
aceasta(dupcor.prec.icor.IIalprop.XVIdeaici),cunoatemlimpede,de
exemplu,careedeosebireadintreideealuiPetru,careconstituieesena
sufletuluiluiPetrunsuiiideeacareestenaltom,szicemPavel,despre
acelaiPetru.CeadintiexprimnemijlocitesenacorpuluiluiPetruiinclude
existenaluinumaicttimptrietePetru.Cealalt,dimpotriv,aratamai
multconstituiacorpuluiluiPaveldectnaturaluiPetruideaceea,cttimp
dureazaceaconstituieacorpuluiluiPavel,sufletulsulvaconsiderape
Petrucaprezent,chiardacPetrunumaiexist.

Maideparte,pentruantrebuinadenumirileobinuite,vomnumi
imagini2alelucrurilorafeciunilecorpuluiumanalecrorideireprezintcor

1.IdeeacareconstituieesenaluiPetrunsuiestesufletulacestuia,
deciaceastideevaduractPetruvafinvia.

2.Spinozafaceoimportantadeosebirentreimaginisauimaginaiei
ideisauintelectImaginilesunturmealepercepiilor.Cndneformmo
imagine(cndneimaginmacestaestesensulacestuicuvntlaSpinozai
nufantezia),suntemoarecumpasivi,pecnddeeaconineoafirmaiesauo
negaie,deciunactalgndiiiiiparecexprimoaciuneasufletului(def.
III,P.II).I.asfritulnoteilaprop.XLVIII,P.II,sespune:prinideieunu
nelegimaginilepurileexternecaprezentenou,chiardacelenureproduc
figurilelucrurilor.Cndsufletulconsiderlucrurilenfelulacesta,spunemc
ileimagineaz.iaici,casncepaartanceconsteroarea,avreas
ineiseamacimaginilesufletului,privitenelensele,nucuprindnicio
eroare1;adicsufletulnucadeneroareprinaceeaciimagineaz,cinumai
ntructeconsideratcnuareideeacarenlturexistenaacelorlucruripe
careileimagineazcaprezente.Cci,dacsufletuliimagineazcisunt
prezentelucrurineexistenteitienacelaitimpcacelelucrurinuexistn
realitate,vomatribui,desigur,aceastcapacitatedeaimaginauneivirtuia
naturiisale,nuunuiviciu,maialesdacaceastfacultatedeaimagina
depindenumaidenaturalui,adic(dupdef.VII,P.I)dacaceastfacultate
deaimaginaasufletuluiestelibera.

PropoziiaXVIII.

Daccorpulomenescafostafectatcndvanacelaitimpdedousau
maimultecorpuri,atunci,oridecteorisufletulivaimaginaulteriorpe
uneledintrnsele,ivaamintindatdecelelalte2.

DEMONSTRAIE:Sufletul(dupcor.prec.)iimagineaz3uncorp
oarecaredincauzccoipulomenescesteafectatidispusdeurmeleunui
corpexteriornacelaifelncareafostafectatcnduneledinprilesaleau
fostpusenmicaredensuiacestcorp;ns(dupipotezanoastr)corpula
fostatuncinaafeldispuscasufletulsiimaginezedoucorpurideodat.
Decidinnouivaimagina,deasemenea,doucorpurideodati,dendatce

sufletulivaimaginapeunuldintrnsele,ivareamintinacelaitimpde
cellalt.C.e.d.d.

NOTDeaicinelegemlimpedeceestememoria*.Eanueste,ntr
adevr,dectoanumitnlnuireaideilorcarecuprindntrnselenatura
lucrurilorcareexistnafaracorpuluiomenesc,nlnuirecareseproducen
careseformeazpefundulochiului,sau,dacvrei,nmijloculcreierului,ci
conceptelecugetrii.

1.Duppinoza,cauzaeroriiestentotdeaunaignorana,adicolipsa
decunoatere.Incazulimaginilor,eroareaarconstanfaptulc,ntimpce
avemimaginialelucrurilorabsente,nelipseteideeacalucrurilereprezentate
deimagininusuntprezente,adicnunedmseamacavemsimpleimaginii
nupercepii(veziprop.XXXIIIiXXXV,P.II).

2.npsihologie,aceastaestecunoscutsubnumeledelegeaasociaiei
deidei.

3.iimagineaznseamnaicicifonneazoimaginepebaza
urmelorpercepieisensibile,nuinchipuiepurisimplu.

4.Defapt,estevorbadeasociaiiledeidei,cedepinddeasociaiilede
afeciunialecorpului,adicdepercepii.

Sufletnordineainlnuireaafeciunilorcorpului.Spun,mainti,c
memoriaesteonlnuirenumaiaideilorcarecuprindntrnselenatura
lucrurilorcareexistnafaracorpuluiomenesc,nunsaideilorcareexplic
naturaacelorailucruri.Ccielesuntnrealitate(dupprop.XVIdeaici)idei
aleafeciunilorcorpuluiomenesccarecuprindnacelaitimpnaturalui,cai
peaceeaacorpurilorexterioare.Spun,naldoilearnd,caceastnlnuire
seproducensufletnordineainlnuireaafeciunilorcorpuluiomenesc,ca
sodeosebimdenlnuireaideilorcaresefacenordineaintelectului,
nlnuireprincaresufletulpercepelucrurileprincauzelelorprimeicare
este;aceeailatoioamenii.Deaicinelegemclardecesufletultreceimediat
delaideeaunuilucrulaideeaaltuilucrucarenuseaseamnntrunimiccu
primul.Bunoar,unromantrecenumaidectdelaideeacuvntului
pomum1laideeaunuifructcarenuarenicioasemnarecuacelsunet
articulat,nicicevacomuncuel,dectccorpulacestuiomafostafectat
adeseaidecuvntulacestaidefructulpecarelreprezint;altfelspus,c
acelaiomaauzitadeseacuvntulpomum(ntimpulcndvedeafructul).i,
astfel,fiecarevatrecedelaoideelaalta,dupcumobinuinaaornduitn
corpulfiecruiaimaginilelucrurilor.Cci,bunoar,unsoldatvzndpenisip
urmeleunuicalvatrecenumaidectdelaideeaunuicallaideeaunuiclre
ideaicilaideearzboiului.Iarranulvatrecedelaideeaunuicallaideea
plugului,aogoruluietc.iastfelfiecare,dupcumsaobinuitslegeis
nlnuieimaginilelucrurilorntrunfelsauntraltul,vatrecedelaaceeai
ideelacutaresaucutarealta.

PropoziiaXIX.

Numaiprinideileafectiunilordecarecorpulesteafectatsufletulomenesc
cunoatehsuicorpulomenescitiecacestaexist.


DEMONSTOAIE:ntradevr,sufletulomenescestensiideeasau
cunoatereacorpuluiomenesc(dupprop.XIIIdeaici),care(dupprop.IXde
aici)existnDumnezeu,doarntructlconsidermpeDumnezeuafectatdeo
altideeaunuilucruparticular;saufiindc(duppostIV)corpulomenescare
nevoiedemultecorpuridecaresfienecontenit,oarecumregenerat,iar(dup
prop.VIIdeaici)ordineainlnuireaideiloresteaceeaicuordineai
nlnuireacauzelor,aceastideevafinDumnezeu,ntructesteconsiderat
caafectatdeideilefoartemultorlucruriparticulare.Dumnezeuaredeciideea
corpuluiomenescsaucunoatecorpulomenesc,ntructelesteafectatde
multealteideiinuntructelconstituienaturasufletuluiomenesc,cualte
cuvinte(dupcor.prop.XIdeaici)sufletulomenescnucunoatecorpul
omenesc.Insideileafeciunilorcorpuluiexist

1.Pomum=fruct,poam.

nDumnezeu,ntructelconstituienaturasufletuluiomenesc,cualte
cuvinte,sufletulpercepeacesteafeciuni(dupprop.XIIdeaici)i,prinurmare
(dupprop.XVIdeaici),elpercepensuicorpulomenescilpercepe(dup
prop.XVIIdeaici)caexistndnact.Decinumaintrattsufletulomenesc
percepecorpulomenesc.C.e.d.d.

PropoziiaXX.

ExistinDumnezeuideeasaucunoatereasufletuluiomenesc,care
rezultnDumnezeunacelaifeliseraporteazlaDumnezeunacelaifel
caiideeasaucunoatereacorpuluiomenesc.

DEMONSTRAIE:CugetareaesteunatributalluiDumnezeu(dupprop.
Ideaici)i,deaceea(dupprop.IIIdeaici),trebuiesexistenDumnezeuo
ideeattaluinsui,ctiatuturorafeciunilorsaleideci(dupprop.XIde
aici),deasemenea,asufletuluiomenesc.Apoi,aceastideesaucunoaterea
sufletuluinutrebuiesrezultenDumnezeufiindcesteinfinit,cifiindceste
afectatdeoaltideeaunuilucruparticular(dupprop.IXdeaici).Insordinea
inlnuireaideilorsuntaceleaicuordineainlnuireacauzelor(dup
prop.VIIdeaici).Deciaceastaideesaucunoatereasufletuluirezultn
Dumnezeuiseraporteazlaelnacelaifelcaiideeasaucunoaterea
corpului.C.e.d.d.

PropoziiaXXI.

Aceastideeasufletuluiesteunitcusufletulnacelaifelncare
sufletulnsuiesteunitcucorpul.

DEMONSTRAIE:Amdoveditcsufletulesteunitcucorpulprinaceea
ccorpulesteobiectulsufletului(veziprop.XIIiXIIIdeaici).Deaceeaideea
sufletuluitrebuiesfieunitcuobiectuleidinacelaimotiv,adictrebuies
fieunitcusufletulnsuinacelaifelncaresufletulesteunitcucorpul
C.e.d.d.

NOT:Aceastpropoziiesenelegemultmaibinedincelespusennota
prop.VII.ntradevr,amartatacolocideeacorpuluiicorpul,adic(dup
prop.XIIIdeaici)sufletulicorpulsuntunuliacelaiindivid,careeste
conceputcndsubatributulcugetrii,cndsubacelaaintinderii.Deaceea

ideeasufletuluiisufletulnsuisuntunuliacelailucru,careesteconceput
subunuliacelaiatribut,anumealcugetrii.Spuncexistenaideii
sufletuluinDumnezeuiexistenasufletuluinsuinDumnezeurezultcu
aceeainecesitatedinaceeaiputereacugetrii.Ccinrealitateideea
sufletului,adicideeaideii1,nuestedectformaideii,ntructestecon

1.Sufletulfiindideeacorpului(contiinaexisteneicorpului),ideea
sufletuluivafiideeaideii,adicfaptulctimccorpulnostruexist.

Sideratcaunmodalcugetriifrrelaiecuobiectul1.ntradevr,
cndcinevatieceva,eltieprinchiaraceastactieitotodattiectiei
aalainfinit.Dardespreaceastavoivorbimaideparte.

PropoziiaXXII.

Sufletulomenescnupercepenumaiafeciunilecorpului,ciiideile
acestorafeciuni.

DEMONSTRAIE:IdeileideilorafeciunilorurmeaznDumnezeun
acelaifeliseraporteazlaDumnezeunacelaifelcainseiideile
afeciunilorceeacesedovedetelafelcalaprop.XXdeaici.Insideile
afeciunilorcorpuluisuntnsufletulomenesc(dupprop.Mdeaici),adic
(dupprop.XIdeaici)nDumnezeu,ntructelconstituieesenasufletului
omenesc;deciideileacestorideivorfinDumnezeu,fiindcelarecunoaterea
sauideeasufletuluiomenesc,adic(dupprop.XXIdeaici)vorfinsui
sufletulomenesc,care,deaceea,percepenunumaiafeciunilecorpului,cii
ideilelor.C.e.d.d.

PropoziiaXXIII.

Sufletulsecunoatepesinenumaintructpercepeideileafectiunibr
corpului.

DEMONSTRAIE:Ideilesaucunoatereasufletului(dupprop.XXdeaici)
rezultnDumnezeunacelaifeliseraporteazlaelnacelaifel,caideea
saucunoatereacorpului.ifiindc(dupprop.XIXdeaici)sufletulomenesc
nucunoatensuicorpulomenesc,adic(dupcor.prop.XIdeaici)fiindc
cunoatereacorpuluinuseraporteazlaDumnezeuntructelconstituie
naturasufletuluiomenesc,decinicicunoatereasufletuluinuseraporteazla
Dumnezeuntructelconstituieesenasufletuluiomenescideaceea(dup
acelaicor.alprop.XIdeaici),nacestneles,sufletulomenescnuse
cunoatepesine.Apoi,ideileafeciunilorprincareesteafectatcorpulinclud
naturacorpuluiomenescnsui(dupprop.XIVdeaici),adic(dupprop.XHI
deaici)elesuntnacordcunaturasufletului;deaceea,cunoatereaacestor
ideicuprindecunecesitatecunoatereasufletului;dar(dupprop.Prec.)
cunoatereaacestorideiseaflnnsuisufletulomenesc.Prinuimare,numai
naceastmsursufletulomenescsecunoatepesine.C.e.d.d.

1.Adicatuncicndconsidermnumaiideea,independentdeobiectulla
careserefera.

PropoziiaXXIV.

Sufletulomenescnucvpiindecunoatereaadecvatapiuorcare
compuncorpulomenesc.


DEMONSTRAIE:Prilecarecompuncorpulomenea:aparinesenei
corpuluinsuinumaintructeleicomunicmicrileunelealtora,ntrun
anumitraport(vezidef.Dupcor.lemeiIU)inuntructpotficonsiderateca
indivizifrlegturcucorpulomenesc.Prilecorpuluiomenescsuntdefapt
indivizifoartecompui(duppostI),alecrorpri(dupIernaIV)potfi
despritedecorpulomenescimicariJelor(veziax.IdupIernaIE),potfi
comunicatealtorcorpurinaltfelderaporturi,frcansuicorpulspiard
dinnaturaiformasa.Inconsecin(dupprop.IUdeaici),ideeasau
cunoatereafiecreiprivaexistanDumnezeu,ntruct(dupprop.IXde
aici)considermcelesteafectatdeoaltideeaunuilucruparticular,care,n
ordineanaturii,esteanterioraceleipri(dupprop.VIIdeaici).Totaatrebuie
sspunemdespreoriceparteaindividuluinsuicarecompunecorpul
omenesc.Deaceea,cunoatereaoricreipricarecompunecorpulomenesc
estenDumnezeuntructelestegfectatdefoartemulteideialelucrurilori
nuntructarenumaiideeacorpuluiomenesc,adic(dupprop.XIIIdeaici)
ideeacareconstituienaturasufletuluiomenesc.Aadar,sufletulomenesc
(dupcor.prop.XIdeaici)nucuprindecunoatereaadecvataprilorcare
compuncorpulomenesc.C.e.d.d.

PropoziiaXXV.

Ideeaoricreiafeciuniacoipuluiomenescnuincludecunoaterea
adecvatacorpuluiextern.

DEMONSTRAIE:Amartat(veziprop.XVIdeaici)cideeaafeciunii
coipuluiomenescincludenaturacorpuluiexternnumaintructnsuicorpul
externdetermin,ntrunanumitfel,corpulomenesc.intructcorpulextern
esteunindividcarenuseraportlacorpulomenesc,ideeasaucunoaterealui
existnDumnezeu(dupprop.IXdeaici)nmsurancareconsidermc
Dumnezeuesteafectatdeideeaaltuilucrucare(dupprop.VIIdeaici)prin
naturasaesteanteriorcorpuluiexternnsui.Deaceea,cunoatereaadevrat
acorpuluiexternnuexistnDumnezeuntructelareoideeaafeciunii
corpuluiomenesc,cualtecuvinte,ideeaafeciuniicorpuluiomenescnuinclude
ocunoatereadecvatacoipuluiextern.C.e.d.d.

PropoziiaXXVI.

Sufletulomenescnupercepeniciuncorpexterncaexistndactual,
dectprinideileafeciunilorpropriuluicorp.

L.

DEMONSTRAIE:Daccorpulomenescnafostafectatnniciunfelde
vreuncorpextern(dupprop.VIIdeaici),niciideeacorpuluiomenesc,adic
(dupprop.XIIIdeaici)sufletulomenesc,nafostafectatnvreunfeldeideea
existeneiaceluicorp;sau,elnupercepenniciunfelexistenaaceluicorp
extern.Dar,nmsurancarecorpul.Omenescesteafectatdeuncoipextern
ntrunfeloarecare,naceeaimsur(dupprop.XVIdeaicicucor.ei)el
percepecorpulextern.C.e.d.d.

COROLARInmsurancaresufletulomenesciimagineaz1uncoip
extern,elnuarecunoaterealuiadecvat.


DEMONSTRAIE:Cndsufletulomenescconsidercorpurileexterneprin
ideileafeciunilorpropriuluicoip,spunematuncicleimagineaz(vezinota
prop.VIIdeaici);nnicioaltcondiie(dupprop.Prec.)sufletulnupoate
imaginacorpurilestrinecaexistndactual.Deaceea(dupprop.XXVdeaici),
nmsurancaresufletuliimagineazcorpurileexterne,elnuare
cunoaterealoradecvat.C.e.d.d.

PropoziiaXXVII.

Ideeaoricreiafeciuniacoipuluiomenescnuincludeocunoatere
adecvatansuicoipuluiomenesc.

DEMONSTRAIE:Oriceideeauneiafeciuniacorpuluiomenescinclude
naturaluinmsurancareesteconsideratcaafectatntrunanumitfel(vezi
prop.XVIdeaici).Dai,nmsurancarecorpulomenescesteunindividcare
poatefiafectatnmultealtefeluri,ideeasaetc.(vezidem.Prop.XXVdeaici).

PropoziiaXXVIII.

Ideileafeciunilorcorpuluiomenesc,ntructsuntraportatenumaila
sufletulomenesc,nusuntclareidistincte,ciconfuze.

DEMONSTRAIE:ntradevr,ideileafeciunilorcorpuluiomenescinclud
naturaattacorpurilorexterne,ctiansuicorpuluiomenesc(dupprop.
XVIdeaici);itrebuiesincludnunumainaturacorpuluiomenesc,ciia
prilorsale,cciafeciunilesuntmoduri(dupprop.IUdeaici)princaresunt
afectateprilecorpuluiomenesci,prinurmare,corpulntreg.Dar(dupprop.
XXIViXXVdeaici)cunoatereaadecvatacorpurilorexterne,caiaceeaa
prilorcarecompuncorpulomenesc,estenDumnezeuntructeleste
consideratcaafectat,nudesufletulomenesc,cidealteidei.Prinurmare,
acesteafeciunialeideilor,nmsurancaresuntraportatenumailasufletul
omenesc,suntcaniteconcluziilipsitedepremise,adic(ceeacesenelegede
lasine)suntideiconfuze.C.e.d.d.

1.Adiciformeazoimagine.

NOT:Inacelaifelsedemonstreazcideeacareconstituienatura
sufletuluiomenesc,consideratnumainsine,nuesteclariiidistinct.Lafel
ncepriveteideeasufletuluiomenesciideileideilorafeciunilorcorpului
omenescntructsuntraportatenumailasufletceeaceoricinepoatevedea
uor.

PropoziiaXXIX.

Ideeaideiiuneiafeciunioarecareacorpuluiomenescnuinclude
cunoatereaadecvatasufletuluiomenesc.

DEMONSTRAIE:Ideeauneiafeciuniacorpuluiomenesc(dupprop.
XXVIIdeaici)nuincludecunoatereaadecvatacorpuluinsui,nulexprim
adecvatnatura;adic(dupprop.XHIdeaici)eanuconcordadecvatcu
naturasufletului.Deaceea(dupax.VI,P.I),ideeaacesteiideinuexprim
adecvatnaturasufletuluiomenescsaunuincludecunoaterealuiadecvat.
C.e.d.d.

COROLARDeaiciurmeazc,oridecteorisufletulomenescpercepe
lucrurilenordineacomunanaturii,nuareocunoatereadecvatnicidespre

sine,nicidesprecorpulsu,nicidesprelucrurileexterne1,cinumaiuna
confuzimutilat.Ccisufletulnusecunoatepesinedectnmsuran
carepercepeideileafeciunilorcorpului(dupprop.XXIIIdeaici),iarpropriul
corp(dupprop.XIXdeaici)nulpercepedectprinnseiideileafeciunilor
corpuluiitotnumaiprinelepercepecorpurileexterne(dupprop.

XXVIdeaici).Deaceea,cttimpareaceleidei,elnuarenicidespresine
nsui(dupprop.XXXIdeaici),nicidesprepropriulsucorp(dupprop.

XXVIIdeaici),nicidesprecorpurileexterne(dupprop.XXVdeaici)o
cunoatereadecvat,cinumaiunamutilataiconfuz(dupprop.XXXVUde
aiciinotasa).C.e.d.d.

NOTSpunlmuritcsufletulnuarenicidespresinensui,nicidespre
corpulsu,nicidesprecorpurileexterneocunoatereadecvat,cinumaiuna
confuz,oridecteoripercepelucrurilenordineacomunanaturii,adicori
decteoriestedeterminatdinafar,princontactulntmpltorculucrurile,de
aconsideraunlucrusaualtulinuoridecteoriestedeterminatdinuntru
adicprinaceeacelconsidermaimultelucrurideodatscunoasc
concordanele,deosebirileiopoziiilelor.Ccioridecteorielestedispus
interiorntrunfelsaunaltul,elconsiderlucrurileclaridistinctcumvoi
artamaijos.

PropoziiaXXX.

Nuputemaveadespreduratacorpuluinostivdectocunoaterecutotul
neadecvat.

DEMONSTRAIE:Duratacorpuluinostrunudepinde(dupax.Ideaici)
deesenaluiinicidenaturaabsolutaluiDumnezeu(dupprop.XXI,P.I).
ns(dupprop.XXVIII,P.I)casexisteislucreze,corpuledeterminatde
cauzecare,larndullor,casexisteislucrezentrunchipanumiti
determinat,suntdeterminatedealtecauze,iaracesteadinurm,larndullor,
aufostdeterminatedealteleitotaalainfinit.Aadar,duratacorpuluinostru
depindedeordineacomunanaturiiideconstituialucrurilor.nceprivete
felulcumsuntconstituitelucrurile,Dumnezeuareocunoatereadecvat,
ntructelareideiletuturorlucrurilor,nunumaialecorpuluiomenesc(dup
cor.prop.IXdeaici).Deaceea,cunoatereadurateicorpuluinostruestecu
totulneadecvatnDumnezeu,numaintructlconsidermpeDumnezeuca
alctuindnaturasufletuluiomenesc;adic(dupcor.prop.XIdeaici)aceast
cunoatereestecutotulneadecvatnsufletulnostru.C.e.d.d.

PropoziiaXXXI.

Despreduratalucivrilorparticulare,caresuntnafardenoi,nuputem
aveadectocunoaterecutotulneadecvat.

DEMONSTRAIE:ntradevr,caicorpulomenesc,fiecarelucru
particular,casexisteisacionezentrunchipanumitideterminat,
trebuiesfiedeterminaideunaltlucruparticular,iaracesta,larndul,deun
altuliaalainfinit(dupprop.XXVU,P.I).Plecnddelaaceastproprietate
comunalucrurilorparticulare,amdemonstratnpropoziiaprecedentac
despreduratacorpuluinostruavemnumaiocunoaterecutotulneadecvat.

Trebuied(x:isconchidemlafeldespreduratalucrurilorparticulare,anume
cdespreeanuputemaveadectocunoaterecutotulneadecvat.Ce.D.d.

COROLARDeaiciurmeazctoatelucrurileparticularesunt
contingente1ipieritoare.Ccidespreduratalornuputemaveanicio
cunoatereadecvat(dupprop.Prec.);iaatrebuiesnelegemcontingena
lucruriloriputinapieiriilor(vezinotaI,prop.XXXIII,P.I).Cci(dupprop.
XXfX,P.I),nafardeaceasta,nuexistnimiccontingent.

PropoziiaXXXII.

ToateideilesuntadevratenmsurancweleapoiimlaDumnezeu.

1.SaartatmainaintecSpinozanuadmitecontingena:totceexist
itotceseschimbar;natur,existiseschimbnchipnecesar.Deci
contingenanupoatensemnaaltcevadectcnoinucunoatemcauzele
adevrateinlnuirealor,carefaccacevasexisteisseschimbenchip
necesar.

DEMONSTRAIE:ToateideilecaresuntnDumnezeuseacordntru
totulcuobiectelelor(dupcor.prop.VIIdeaici)ideci(dupax.VI,P.I)toate
suntadevrate.C.e.d.d.

PropoziiaXXXIII.

nideinuexistnimicpozitiv1nvirtuteacruiaelespoatGnumite
false.

DEMONSTRAIE:Dacnegaiaceasta,atunciconcepei,dacecu
putin,unmodpozitivdecugetarecaresconstituieformaeroriisaua
falsitii.AcestmoddecugetarenupoatefinDumnezeu(dupprop.Prec.);iar
nafardeDumnezeunimicnupoatesexisteisfieconceput(dupprop.
XV,P.I).Decinideinupoateexistanimicpozitivnvirtuteacruiaeles
poatfinumitefalse.C.e.d.d.

PropoziiaXXXIV.

Oriceideecareestennoiabsolutsauadecvatiperfecteste
adevrat.

DEMONSTRAIE:Cndspunemcnnoiexistoideeadecvati
perfect,nuspunem(dupcor.prop.XIdeaici)dectcoideeadecvati
perfectexistnDumnezeu,ntructelconstituieesenasufletuluinostru.
Prinurmare(dupprop.XXXIIdemei),nuspunemdectcoastfeldeidee
esteadecvat.C.e.d.d.

PropoziiaXXXV.

Falsitateaconstnlipsadecunoaterepecareoincludideileneadecvate
saumutilateiconfuze.

DEMONSTRAIE:nideinuedatnimicpozitivcaresconstituieforma
falsitii(dupprop.XXXHIdeaici);iarfalsitateanupoateconstanlipsa
absolutacunoaterii(ccidespresuflete,nudesprecorpuri,sezicecgreesc
isenal)inicinignoranabsolut,cciignoranaieroareasuntlucruri
deosebite.Deaceea,falsitateaconstnlipsacunoaterii,careeinclusn
cunoatereaneadecvatalucrurilor,adicnideileneadecvateiconfuze.
C.e.d.d.


NOTAAmexplicatnnotaprop.XVIIdeaicideceeroareaconstntro
lipsdecunoatere.Pentruoexplicaremaiampl,voidaunexemplu.Oamenii
senalnaceeacsecredliberi2,prerecareconstnumainfaptul

1.DupSpinoza,falsitateanuestedectlipsacunoateriiadecvate(deci
cevanegativ).Veziprop.Urm.(XXXV).

2.Asupralibertiiomului,veziisfritulnoteiprop.II,P.III.

Ceisuntcontienideaciunilelorinecunosctoriaicauzelordecare
suntdeterminai.Aceastaestedeciideealibertiilor,anumeceinucunosc
niciocauzaaciunilorlor.Cci,nceprivetespuselelorcaciunile
omenetiatrndevoina,acesteasuntnumaivorbe,croranulecorespunde
nicioidee.Ccitoiignorceestevoinaicummiceacorpul.Aceicare
ridicaltepreteniiinscocescunsediuiunlocapentrusuflet1obinuiesc
sprovoacersulsaudezgustul.Totaa,cndprivimSoarele,nenchipuimc
estedeprtatdenoilacamdousutedepicioare,eroarecarenuconstnumai
naceastnchipuireluatnsine,cinaceeac,ntimpcenilnchipuim
astfel,ignormadevrataluidistanicauzaacesteinchipuiri.Cciidup
ceamaflatcSoareleestedeprtatdemaimultde600deoridiametrul
Pmntului,totnuncetmsnilnchipuimmaiapropiat;ccinoinune
nchipuimSoareleattdeapropiatpentrucnulcunoatemadevrata
distan,cipentrucafecia2corpuluinostrunuincludeesenaSoareluidect
nmsurancarecorpulnsuiesteafectatdectreacesta.

PropoziiaXXXVI.

Ideileneadecvateiconfuzerezultcuaceeainecesitatecaiideile
adecvate,adicaceleclareidistincte.

DEMONSTRAIE:ToateideilesuntnDumnezeu(dupprop.XV,P.I);iar
ntructeleseraporteazlaDumnezeu,suntadevrate(dupprop.XXXHde
aici)i(dupcor.prop.VIIdeaici)adecvate.Decinuexistideineadecvatesau
confuze,dectntructsuntraportatelasufletulparticularalcuiva(asupra
acesteichestiuni,asevedeaprop.XXIViXXVIIIdeaici).Prinurmare,toate
ideile,attceleadecvate,cticeleneadecvate,rezult(dupcor.prop.Vide
aici)cuaceeainecesitate.C.e.d.d.

PropoziiaXXXVII.

Ceeaceestecomuntuturorlucruiilor(despreaceasta,asevedeamaisus
IernaII)isegsetedeopotrivhparteintotnuconstituieesenpiunui
lucruparticular.

1.SpinozacriticcuhotrretezaluiDescartes,caresusineacsufletul
miccorpulcuajutorulaaziseiglandepineale.Spinozanuputeaadmite
unsediualsufletului,cciastfelarfiadmisimplicitoaltrealitate,deosebit
dematerie.Pentruelnuexistdectsubstana(naturasaudumnezeu),iar
sufletulnuestedectsubaanansi,privitsubatributulgndirii,precum
coipulnuestedectsubstana,privitsubatributulntinderii.

2.Adicsenzaia.

DEMONSTRAIE:Dacnegaiaceasta,concepea,dacputei,cceva
careestecomuntuturorlucrurilorconstituieesenavreunuiluciiiparticular,

bunoaresenaluiB.Deci(dupdef.Udeaia)acelcevacomunnuvaputea
nicisexiste,nicisfieconceputfrB.Daraacevacontrazicepresupunerea
noastr.DeciceeaceestecomuntuturorlucrurilornuinedeesenaluiB,nici
nuconstituieesenaaltuilucruparticular.C.e.dd.

PropoziiaXXXVIII.

Ceeaceestecomuntuturorlucrurilorisegsetedeopotrivnpartei
ntotnupoateficonceputdectadecvat.

DEMONSTRAIE:FieAcevacomuntuturorcorpuriloricareseafl
deopotrivnfiecareparteacorpului,caintotSpuncAnupoatefi
conceputdectadecvatpentrucideealui(dupcor.prop.VIIdeaici)vafi
adecvatcunecesitatenDumnezeu,attnmsurancareelareideea
corpuluiomenesc,ctinmsurancareelareideileafeciuniloracestui
corp,care(dupprop.XVI,XXViXXVIIdeaici)includnpartenaturaatta
corpuluiuman,ctiacorpurilorexterne;adic(dupprop.XIIiXVUIdeaici)
aceastideevaficunecesitateadecvatnDumnezeu,ntructelconstituie
sufletulomenesc,sauntructareideicaresuntnsufletulomenesc.Deci
sufletul(dupcor.prop.XIdeaici)percepecunecesitateadecvatpeAi
aceasta,attntructelsepercepepesine,ctintructpercepecorpulsu
propriusauoricealtcorpextern;iarAnupoateficonceputaltfel.C.e.d.d.

COROLARDeaiciurmeazcexistanumiteideisaunoiunicomune
tuturoroamenilor,cci(dupIernaII)toatecorpurileconcordnceva,care
(dupprop.Prec.)trebuiesfieperceputdetoiadecvat,adicclaridistinct.

PropoziiaXXXIX.

Daccevaestecomuncorpuluiomenesciunorcorpuriexterne,dectre
carecorpulomenescesteafectatnchipobinuitiestecomunipropriu
fiecreiadinprilelor,caintregului,ideeaacestuilucruvafiadecvatan
sufiet.

DEMONSTRAIE:FieAceeaceestecomunipropriucorpuluiomenesc
iunorcorpuriexterneicareexistadeopotrivncorpulomenesccain
acestecorpuriexterneicareexist,nfine,nfiecarepaiteacorpuluiextern,
cainntreg.VaexistanDumnezeuideeaadecvataluiAnsui(dupcor.
prop.VIIdeaici)attntructareideeacorpuluiomenesc,ctiideile
corpurilorexternepresupuse.Spresupunemacumccorpulomenesceste
afectatdectreuncorpexternprinaceeaceelarecomuncuacesta,adicde
ctreA.IdeeaacesteiafeciunivaincludeproprietateaA(dupprop.XVIde
aici),deci(dupacelaicorolaralprop.VIIdeaici)ideeaacesteiafeciuni,
ntructincludeproprietateaA,vafiadecvatnDumnezeu,ntructeste
afectatdeideeacorpuluiomenesc,adic(dupprop.Xmdeaici)ntruct
constituienaturasufletuluiomenesc.ideci(dupcor.prop.XIdeaici)
aceastideeesteadecvatinsufletulomenesc.C.e.d.d.COROLARDeaici
rezultcsufletulestecuattmainstaresperceapadecvatmaimulte
lucruri,cuctcorpularemaimulteproprieticomunecualtecorpuri.

PropoziiaXL.

Toateideilecarederivnsufletdinideileadecvatesuntieleadecvate.


DEMONSTRAIE:AceastaesteevidentCci,cndspunemcnsufletul
nostruoideederivdinidei,care,nel,suntadecvate,spunemnumai(dup
cor.prop.XIdeaici)cnnsuiintelectuldivinexistoideeacreicauzeste
Dumnezeu,nuntructelesteinfinitinicintructesteafectatdeideile
multorlucrurisingulare,cinumaintructelconstituieesenasufletului
omenesc.

NOTAI:Cuaceastaamexplicatcauzanoiunilornumitecomune,care
suntfundamentulraionamentuluinostru.Daruneleaxiomesaunoiuni
comuneaualtecauzepecarearfinimeritsleexplicedupmetodanoastr.
Amconstateatuncicarenoiunisuntmaifolositoaredectalteleicareabia
potfintrebuinate;apoi,caresuntcomuneicaresuntclareidistincte
numaicelorfrprejudeci,i,nsfrit,caresuntruntemeiate.Inafarde
aceasta,amconstatadeundeitragorigineanoiunilenumitesecundei,
deci,deundeitragorigineaaxiomelecaresentemeiazpeeleincaltele,
pecareleamgsitreflectndodinioarasupralor.Dar,fiindcacesteasunt
rezervateunuialttratat2icasnuplictisescprintrodezvoltarepreamarea
acesteiteme,amhotrtstrecaicipesteele.Totui,casnutreccuvederea
nimicdinceeaceartrebuissetie,voiartapescurtcauzeledincareitrag
origineatermeniinumiitranscendentali3,caexisten,lucru,cevaAceti
termeniiaunateredinfaptulccorpulomenesc,fiindlimitat,nuestenstare
sformezensine,deodat,dectunnumrdeterminatdeimagini(amexplicat
ceesteimagineannotaprop.XWIdeaici).

1.Secunde,adicdupceleprime.Noiunileprimesuntcelecarese
referlalucrurilensei,iarcelesecundesuntcelecaresereferlanoiunile
prime.Deex.,mamiferesteonoiunecaresereferaladiferiteleanimale
mamifere,pecndnoiuneadegensereferladiferitelegenuri.

2.EstevorbadeTratatuldesprendreptareaintelectului(rmas
neisprvit).

3.Noiunicareseaplicoricruiobiectdecunoatere.

Dacacelnumrarfidepit,acesteimaginiarncepesseconfunde;iar
dacnumruldeimaginipecarecoipulestenstaresleformezensine
deodatdistinctarficumultdepit,toatesarconfundacutotulntreele.C
aastaulucrurile,sevedeclardincorolarulprop.XVIIidinprop.XVUIde
aici,anumesufletulomenescivaputeaimaginadistinct,deodat,attea
corpuricteimaginipotfiformatedeodatncorpulsu.Dar,ndatce
imaginileseconfundcutotulncorp,sufletulvaimaginaieltoatecorpurile
confuz,frniciodeosebireilevacuprindeoarecumsubunuliacelai
atribut,anumesubatributulexistenei,lucruluietc.Aceastasemaipoate
deduceidinfaptulcaimaginilenusuntntotdeaunadeopotrivdevii,cumi
dinaltecauzeanaloage,pecarenuenevoiesleexplicmaici;cci,pentru
scopulpecarelurmrim,estedeajunsslumnconsiderareunasingur,
ntradevr,toateacestecauzesereduclafaptulcacetitermenisemnific
ideiconfuzencelmainaltgrad.


Totdincauzeasemntoare,saunscutinoiunilecaresenumesc
universale1,ca:om,cal,cineetc,anumepentrucncorpulomenescse
formeazdeodatattdemulteimagini,deexemplu,despre:oameni,nctele
depescputerealuideaimagina,ntradevr,nucutotul,dardeajuns
pentrucasufletulsnupoatimaginamicilediferene:(cumsuntculoarea,
mrimeafiecruiaetc.)inicinumrullordeterminat,imaginndnmod
distinctnumaiceeaceestecomunnele,ntructcorpuleafectatdeele.Cci
tocmaiceeaceestecomunafecteazcorpulmaiputernicnfiecarelucm
particular;iarsufletulexprimaceastaprincuvntulomilatribuieunor
indivizinenumrai.

Cci,cumamspus,elnupoateimaginanumruldeterminatal
indivizilor.Trebuiensnotatcacestenoiuninusuntformatedetoin
acelaifel,cielediferlafiecareduplucruldecarecorpulafostimpresionat
maidesidupcumsufletuliimagineaziiamintetemaiuor.Acei
care,deexemplu,auprivitcuadmiraiemaialesstaturaoamenilor,vor
nelegeprincuvntulomunanimalcuostaturvertical,aceicare,
dimpotriv,sauobinuitsaibnvederealtceva,ivorformaoaltimagine
comun,anumecomulesteunanimalcarerde,unanimalbipedfrpene,
unanimalraional;itotastfeldesprecelelaltelucruri:fiecareivaforma
imaginiuniversalealelucrurilordupdispoziiacorpuluisu.Deaceeanue
niciomirarecsauivitatteacontroversentrefilosofiicareauvoitsexplice
lucrurilenaturalenumaipiinimaginilelucrurilor.

NOTAII:Dintoatecelespusemaisus,apareclarcnoipercepemmulte
lucruriineformmnoiuniuniversale:1)dinlucrurileparticularecaresunt
reprezentatedesimurileintelectuluinmodmutilat,confuzifrordine(vezi
cor.prop.XXIXdeaici)ideaceeamamobinuitsnumescastfeldepercepii
ocunoateredinexperienvag,2)dinsemne;deexemplu,dinaceeac,
auzindsaucitindunelecuvinte,neamintimdelucruriineformmdespreele
ideiasemeneaaceloraprincareneimaginmlucrurile(vezinotaprop.XVRIde
aici).Amndouacestemodurideaconsideralucrurilelevomnumideacum
naintecunoateredeprimulgenopiniesauimaginatie2;3)nsfrit,din
faptulcavemnoiunicomuneiideiadecvatealeproprietilorlucrurilor(vezi
cor.prop.XXXVni,prop.XXXIXmpreuncucor.eiiprop.XLdeaici),voi
numiacestmodraiunesaucunoateredealdoileagen3.nafaradeaceste
dougenuridecunoatere,exist,cumvoiartanceleceurmeaz,unal
trei/ea,pecarelvoinumitiinaintuitiv4.Acestgendecunoateremergede
laideeaadecvataeseneiformaleaanumitoratributealeluiDumnezeu,la
cunoatereaadecvataeseneilucrurilor.

Levoiexplicapetoateacesteaprintrunsingurexemplu5.Slumca
date,bunoar,treinumereiscutmunalpatruleacaresfiefadeal
treileacaaldoileafadeprimul.Negustoriinuvorovisnmuleascal
doileacualtreileaismpartrezultatulcuprimulnumr,pentrucnau
uitatceeaceaunvatdeladasclullor,frniciodemonstraie,saupentru
cauexperimentatacesteaadesealanumerefoartesimplesaupebaza

demonstraieiprop.XTX,carteaVIIaluiEuclidianumepebazaproprietii
comuneanumerelorproporionale.Darlanumerelecelemaisimplenue
nevoiedetoateacesteprocedee.Deexemplu,fiinddatenumerelel23,oricine
vedecalpatruleanumrproporionaleste6;iaraceastacuattmaiclar,cu
ctvedemintuitivcdinraportulpecarelarealdoileacuprimullconchidem
peceldealpatrulea.

PropoziiaXLI.

Cunoatereadeprimulgenestesinguracauzafalsitii,ceadealdoilea
idealtreileaestecunecesitateadevrat.

1.Adicnoiunilecareexprimagenurisauspecii.

1.Asuprateorieicunoaterii,asevedeaiclasificareamodurilorde
cunoatere,nTratatuldesprendreptareaintelectului(veziColeciaTexte
filosofice,Spinoza,ed.Ct.,p.40).

2.Reprezentare.

3.Cunoatereaprinraionament,deducndideiadecvatedinalteidei
adecvate.

4.Cunoatereaprinnelegereanemijlocitaadevrului(deex.,c2+2
=4).

5.AcelaiexemplulaveminTratatuldesprendreptareaintelectului
(veziediialatincitat,p.13).

DEMONSTRAIE:nnotaprecedentaamspuscdeprimulgende
cunoatereintoateaceleideicaresuntneadecvateiconfuze.Deci(dup
prop.XXXVdeaici)aceastcunoatereestesinguracauzafalsitii.Apoi,am
spuscdecunoatereadealdoileaidealtreileageninaceleideicaresunt
adecvate.Deci(dupprop.XXXIVdeaici)acesteideisuntcunecesitate
adevrate.C.e.d.d.

PropoziiaXLII.

Cunoatereadealdoileaidealfreileagen,nuceadeprimulgen,ne
nvasdeosebimadevruldeeroare.

DEMONSTRAIE:Aceastapropoziieesteevidentprineansi.Cci
cinetiesdeosebeascntreadevrifalsitatetrebuiesaiboideeadecvat
despreadevrifalsitate;adic(dupnotaIIaprop.XI,deaici)scunoasc
adevrulifalsitateaprinaldoileasaualtreileagendecunoatere.

PropoziiaXLIII.

Cineareoideeadevrattietotodatcareoideeadevratinuse
poatendoideadevrullucrului.

DEMONSTRAIE:Ideeaadevratnnoiesteaceeacareesteadecvatn
Dumnezeu,ntructelseexprimprinnaturasufletuluiomenesc(dupcor.
prop.XIdeaici).SpresupunemdecicideeaadecvatAarexistan
Dumnezeu,ntructelseexprimprinnaturasufletuluiomenesc.Trebuies
existecunecesitatenDumnezeuoideeaacesteiidei,raressereferela
DumnezeulafelcaideeaA(dupprop.XXdeaici,acividemonstraieeste
universal).DarsepresupunecideeaAsereferlaDumnezeu,ntructse
exprimprinnaturasufletuluiomenesc;deciiideeaideiiAtrebuiesserefere

laDumnezeunacelaifel;adic(dupacelaicor.alprop.XIdeaici)aceast
ideeadecvataideiiAvafinnsuisufletulcareareideeaadecvatA.Cine
aredecioideeadecvatsau(dupprop,XXXIVdeaici)cinecunoatecu
adevratunlucrutrebuiesaibtotodatoideeadecvatacunoateriisale,
adic(cumsenelegedelasine)trebuietotodatsfiesigur.C.e.d.d.

NOTA:nnotaprop.XXIdeaiciamexplicatceesteideeaideii;trebuies
seretinnscpropoziiaprecedentestedestuldeevidentprineansi.
Ccioricineareoideeadevrattiecideeaadevratincludeceamaimare
certitudine,cciaaveaoideeadevratnunseamndectacunoateun
lucrulaperfeciesauctmaibine;i,desigur,nimeninusepoatendoide
acestlucru,afarnumaidacnucredecideeaestecevamut,caopicturpe
pnz,nuunmodalcugetriisaucunoatereansi.intreb:cinepoateti
ccunoateunlucru,dacmaintinacunoscutluciul?Adiccinepoateti
cestesigurdeunlucru,dacmaintinafostsigurdeacellucru?Apoi,ce
putemaveamaiclarimaicertcanormaadevrului,dectideeaadevrat?
Desigur,ntocmaicumluminasefacecunoscutpesineifacessecunoasc
ntunericul,totaaadevrulestenormaipentruineipentruceeaceeste
fals.

nfelulacesta,credcamrspunslantrebrileurmtoareianume:
dacoideeadevratsedistingedeunafalsnumaintructsepoatespune
ceasepotriveteobiectuluiei,atunciideeaadevratfadeceafalsnuare
maimultrealitatesauperfeciune(deoareceelesuntdeosebitenumaiprintro
denumireextrinsec)i,prinurmare,niciomulcareposedideiadevratenu
ntrececunimicpeacelacarearenumaiideifalse.Apoi,cumsefacec
oameniiauideifalse?i,nsfrit,cumpoateticinevacucertitudinecare
ideicaresepotrivesccuobiectelelor?Iaacestentrebri,spun,credcami
rspuns.Cci,nceprivetedeosebireadintreideeaadevraticeafals,sa
stabilitnprop.XXXVcelesuntunafadealtacaexistenafade
neexisten.Amartat,deasemenea,ctsepoatedeclar,delaprop.XIXpn
laprop.XXXVcunotaei,cauzelefalsitii.Dinacesteasemaivedeprincese
deosebeteomulcareareideiadevratedeomulcarearenumaiideifalse.Ct
despreultimantrebare,anumedeundepoatetiomulcareoideecarese
potriveteaiobiectulel,amartatmaimultdecteranevoiecaceasta
decurgenumaidinfaptulcelareoideecaresepotrivetecuobiectulei,sau
cadevrulesteproprialuinorm.Laacestea,adugaicsufletulnostru,
ntructpercepelucrurilecuadevrat,esteoparteaintelectuluiinfinitallui
Dumnezeu(dupcor.prop.XIdeaici)ic,deci,estetotattadenecesarca
ideileclareidistinctealesufletuluisafieadevrate,caiideileluiDumnezeu.

PropoziiaXLIV.

StnnaturaraiuniideaconsideralucrurilecaSindnucontingente,ci
necesare.

DEMONSTRAIE:Stnnaturaraiuniideapercepelucrurilepotrivit
adevrului(dupprop.XLIdeaici),adic(dupax.VI,P.I)nucafiind
contingente,cicafiindnecesare.C.e.d.d.


COROLARULI:Deaiciurmeazcnumaiimaginaianepoatefaces
considermlucrurilecafiindcontingente,attnceprivetetrecutul,ctin
cepriveteviitorul.

NOT:VoiexplicaaicipescurtdeceseproduceaceastaAmartatmai
sus(nprop.XIdeaici,cucor.ei)csufletuliimagineaztotdeaunalucrurile
cafiindulprezente,deielenuexist,afarnumaidacnuseivesccauzecare
sleexcludexistenaprezent.Apoi(nprop.XVIIIdeaici),amartatc,dac
corpulomenescafostafectatodatnacelaitimpdectredoucorpuri
externe,dendatcesufletullvaimaginadupaceeapeunuldintrnsele,il
vareamintiimediatipecellalt;adic,dacnuseivesccauzecaresle
excludexistenaprezent,levaconsideracafiindulprezenteamndou.De
altfel,nimeninusendoietecnoineimaginmitimpul,anumepentruc
noineimaginmcorpuricaresemicunelemaincetsaumairepededect
altele,saucuovitezegal.Spresupunemastfeluncopilcarelarfivzutieri
pentruprimaoar,dimineaa,pePetru,laamiazpePaulisearapeSimeon,
iarazidediminea,dinnoupePetru.Rezultnmodevidentdinprop.XVIII
deaicic,dendatcevavedealuminazilei,elivaimaginasoarele
strbtndaceeaiparteaceruluipecareovzusenziuaprecedent,cualte
cuvinte,elivaimaginaziuantreagidedimineapePetru,laamiaz
pePaul,iarsearapeSimeon;adicelivaimaginaexistenaluiPaulialui
Simeoncuraportarelaviitor;i,dimpotriv,dacellvedesearapeSimeon,el
ivaraportapePaulipePetru,latrecut,imaginndulanumeodatcu
trecutul;iaraceastacuattmaistatornic,cuctivafivzutmaiadesean
aceeaiordine.Dacs:entmplodatcantroaltsearslvadpeIacob
nloculluiSimeon,atuncindimineaaurmtoareelivaimagina,odatcu
seara,cndpeSimeon,cndpeIacob,nunspeamndoideodat.Ccise
presupunecellavzutsearanumaipeunulsaupealtul,nunspe
amndoideodat.Astfelimaginaialuivaoviielivaimagina,odatcu
searaviitoare,cndpeunul,cndpealtul,adicivaconsiderapeamndoica
cevacontingentnviitor,iarnucacevasigur.Iaraceastovialaimaginaiei
vafiaceeaidaclucrurileimaginatesuntacelepecareleconsidermavndn
acelaifelorelaielatimpultrecutsauprezent;idecinoineimaginm
contingentelucrurileraportateattlaprezent,ctilatrecutsaulaviitor.

COROLARULII:Stnnaturaraiuniisperceaplucrurilesubun
anumitaspectalveniciei1.

DEMONSTRAIE:Stnnaturaraiuniideaprivilucrurilenecesare,iar
nucontingente(dupprop.Prec).Eapercepensaceastnecesitatea
lucrurilor(dupprop.XLIdeaici)cuadevrat,adicaacumestensine(dup
ax.VI,P.I).Dar(dupprop.XVI,P.)aceastnecesitatealucrurilorestensi
necesitateanaturiieternealuiDumnezeu.Stdecinnaturaraiuniidea
consideralucrurilesubacestaspectalveniciei.Sseadaugecfundamentele
raiuniisuntnoiunile(dupprop.XXXVIIIdeaici)careexplicceeaceeste
comuntuturorlucrurilor,darcare(veziprop.XXXVIIde


1.Numaisubstanaesteeterna.Lucrurilesuntdintrunanumitpunctde
vedereeterne.ntructsuntmoduri,prialesubstanei,elesunttrectoare,se
schimbipier,darsunteternecasubstan.

Aici)nuexplicesenavreunuilucruparticular;deaceea,eletrebuies
fieconceputefrniciorelaiecutimpul,cisubunanumitaspectalveniciei.
C.e.d.d.

PropoziiaXLV.

Fiecareideeaunuicorpoarecaresauaunuilucruparticularcareexist
nactincludecunecesitateesenaeterniinfinitaluiDumnezeu.

DEMONSTRAIE:Ideeaunuilucruparticularcareexistnactinclude
cunecesitateattesena,ctiexistenalucruluinsui(dupcor.prop.VIII
deaici).IarlucrurileparticularenupotficonceputefrDumnezeu(dupprop.
XV,P.I);dar,fiindc(dupprop.Videaici)elelaupeDumnezeudreptcauz,
ntructesteconsideratsubatributulalecniimodurisuntlucrurilensele,
ideilelortrebuiecunecesitate(dupax.IV,P.I)sincludconceptulacestui
atribut,adic(dupdef.VI,P.I)esenaeterniinfinitaluiDumnezeu.
C.e.d.d.

NOT:Prinexistennunelegaicidurata,adicexistenantructeste
conceputabstracticaunanumitfeldecantitate,cinsinaturaexistenei
careesteatribuitlucrurilorparticulare,fiindcoinfinitatedelucrurirezult
ntroinfinitatedemoduridinnecesitateaeternaluiDumnezeu(asevedea
prop.XP.I).Spuncvorbescdesprensiexistenalucrurilorparticulare
ntructsuntnDumnezeu.Cci,deifiecareestedeterminatsexistentrun
anumitfeldectreunaltlucruparticular,totuiputereaprincarefiecare
struiesexisterezultdinnecesitateaeternanaturiiluiDumnezeu.Asupra
acesteichestiuni,asevedeacor.prop.XXIV,P.I.

PropoziiaXLVI.

CunoatereaeseneieterneiinfinitealuiDumnezeu,pecareoinclude
Secareidee,esteadecvatiperfect.

DEMONSTRAIE:Demonstraiapropoziieiprecedenteesteuniversal,i,
dacunlucruesteconsideratfiecaoparte,fiecauntot,ideealui,fieatotului,
fieaprii(dupprop.Prec),includeesenaeterniinfinitaluiDumnezeu,
lat,aadar,dececeeaceducelacunoatereaeseneieterneiinfinitealui
Dumnezeuestecomuntuturoriestedeopotrivnparteinntregi,prin
urmare(dupprop.XXXVIIIdeaici),aceastcunoaterevafiadecvat.C.e.d.d.

PropoziiaXLVII.

Sufletulomenescareocunoatereadecvataeseneieterneiinfinitea
luiDumnezeu.

DEMONSTRAIE:Sufletulomenescareidei(dupprop.XXIIdeaici)Prin
caresepercepepesine(dupprop.XXIIIdeaici)icorpulsu(dupprop.XIX
deaici),cai(dupcor.Ialprop.XVIiprop.XVIIdeaici)corpurileexterne
careexistnact.Deaceea(dupprop.XLViXLVIdeaici),elareocunoatere
adecvataaeseneieterneiinfinitealuiDumnezeu.NOT;Deaicivedemc
esenainfinitaluiDumnezeu,caieternitatealui,suntcunoscutetuturor.

Ins,pentructoateexistnDumnezeuisuntconceputeprintrnsul,
rezultcputemdeducefoartemultedinaceastcunoatere,pecarelevom
cunoateadecvatiastfelsneformmacelaltreileagendecunoatere,
desprecareamvorbitnnotaIIaprop.XLdeaiciidespresuperioritateai
folosulcruiavomaveaprilejulsavorbimnpaiteaacinceaIardacoamenii
nuaudespreDumnezeuocunotinlafeldeclarcuanoiunilorcomune,
aceastarezultdinfaptulceinuilpotimaginapeDumnezeuaacumi
imagineazcorpurileipentrucaulegatnumeledeDumnezeudeimaginile
corpurilorpecareeisuntobinuiislevad;ioameniipotnlturacugreu
aceasta,fiindcsuntafectainpermanendecorpurileexterne.idebun
seamccelemaimuteeroriconstaunumainaceeacnudenumimcorect
lucrurile.Cci,atuncicndcinevaspunecliniiledusedelacentrulcercului
lacircumferinsuntinegale,desigurcelnelegeprincercaltcevadect
matematicienii.Deasemenea,cndoameniigreescuncalcul,eiaunminte
altenumeredectpeaceledepehrtie.Iatdece,dacainvederemintealor,
einugreescnicidecum;eipartotuicgreescpentrucnoicredemceiau
nmintenumerelecaresuntpehrtie.Dacnarfiastfel,noinamcredecei
greescnvreunfel,dupcum,auzinddecurndpecinevastrigndc
locuinaluiazburatpeginavecinului,nuamcrezutcgreetenvreunfel,
pentrucgndulluimipreadestuldeclar.ideaicisenasccelemaimulte
controverse,anumedinaceeacoameniinuiexprimcorectgndul,sau
fiindcinterpreteazgreitgndulaltuia.Cci,nrealitate,cndsecontrazic
maimult,eisegndescsaulaacelailucru,saulalucruridiferite,aanct
erorileiabsurditile,pecareeilecredcexistnalii,nuexistnrealitate.

PropoziiaXLVIII.

Nuexistansufletvoinabsolut1,adicliber;cisuetuleste
determinatsneacutaresaucutarelucru,datorituneicauzecare,larndul
ei,estedeterminatdealtacauz,iaraceasta,dinnou,dealtaitotaala
infinit.

DEMONSTRAIE:Sufletulesteunmodcertideterminatdeacugeta
(dupprop.XIdeaici)i,deaceea(dupcor.II,prop.XVII,P.I),nupoatefi
cauzaliberaaciunilorsale,adicnupoateaveaofacultateabsolutdeavoi
saudeanuvoi,citrebuiesfiedeterminatdeocauzsvreacutaresau

1.Caresnudepinddenimic.

Cutarelucru(dupprop.XXVIII,P.f);cauzacareldetermineste,la
rndulei,determinatdealtcauz,iaraceastadeterminatieadealtaetc.
C.e.D.

NOTA:Inacelaifelsedemonstreazcnuexistnsufletnicio
facultateabsolutdeacunoate,deadori,deaiubietc.Deundeurmeazc
acestefacultiialteleasemntoaresausuntcuratenchipuiri,saunusunt
dectexistenemetafizicesauuniversale,pecareobinuimsleformmdin
lucruriparticulare.Astfel,ntreintelectivoinintrecutareicutareidee
saucutareicutarevoinexistacelairaportcaintrepietritate1i
cutaresaucutarepiatra,sauntreomiPetruiPavel.Cauzanspentrucare

oameniisecredliberi,amexplicatonadaosulpriinti.Dar,naintedea
pimaideparte,trebuiesobservaiciceunelegprinvoinfacultateadea
afirmasaunegainicidecumdorina;adicprinvoinnelegfacultateaprin
caresufletulafirmsauneagceesteadevraticeestefalsinudorinaprin
caresufletulnzuietesprelucrurisausedeprteazdeele.Dupceam
demonstratcacestefacultisuntnoiuniuniversale,carenusedeosebescde
lucrurileparticularedincareleformam,trebuiescercetmdacnsei
voinelesuntaltcevanafardenseiideilelucrurilor.Trebuiescercetm,
spun,dacexistnsufletoaltafirmaiesauoaltnegaiedectaceeape
careoincludeideeacaidee.Asupraacesteichestiunissevadpropoziia
urmtoare,caidefiniiaIIIaacesteipri,pentrucanucumvacugetareas
fieconfundatcuimaginilepictate.Cciprinideinunelegimaginilecarese
formeazpefundulochiului,sau,dacvrei,nmijloculcreierului,ci
conceptelecugetrii.

PropoziiaXLIX.

nsufletnuexistniciovoinsauafirmaieinegaie,nafardeaceea
pecareoincludeideeacaidee.

DEMONSTRAIE:nsuflet(dupprop.Prec.)nuexistofacultate
absolutdeavoiideanuvoi,cinumaivoineparticulare,anumecutaresau
cutareafirmaie,cutaresaucutarenegaie.Sconcepemdeciovoin
particular,deexemplu,unmoddecugetareprincaresufletulafirmccele
treiunghiurialeunuitriunghisuntegalecudouunghiuridrepte.Aceast
afirmaieincludeconceptulsauideeatriunghiului,adicnupoateficonceput
frideeatriunghiului.CciesteacelailucradacspuncAtrebuies
includconceptulluiB,saucAnupoateficonceputfrB.Apoi,nici

1.Lapiditas,imitaieironicaterminologieiscolastice.Sensuleste:ceea
ceconstituieesenapietrei.Spinozanuadmiteexistenaunorfacultipsihice
deosebite.Voina,sentimentul,intelectulnusuntdectmodurialecugetrii.

Aceastafirmaie(dupax.UIdeaici)nupoatesexistefrideea
triunghiului.Deciaceastafirmaienupoateexistainicinusepoteconcepe
frideeatriunghiului.Maimult,aceastaideeatriunghiuluitrebuiesinclud
nsiaceastafirmaie,anumecceletreiunghiurialesalesuntegalecu
douunghiuridrepte.Deaceeaiinvers,ideeatriunghiuluinupoatenicis
existe,nicisfieconceputfraceastafirmaieiastfel(dupdef.IIdeaici)
aceastafirmaieaparineeseneiideiitriunghiuluiinuestecevanafarde
ea.Iarceeaceamspusdespreaceastvoin(fiindcamluatolantmplare)
trebuiespusdeasemeneadespreoricevoin,anumeceanuenimicnafar
deidee.C.e.d.d.

COROLARVoinaiintelectulsuntunuliacelailucru.

DEMONSTRAIE:Voinaiintelectulnusuntdectvoineleiideile
particulare(dupprop.XLVIIIdeaiciinotaei).Iarvoinaparticulariideea
particular(dupprop.Prec.)suntunuliacelailucru.Decivoinai
intelectulsuntunuliacelailucru.C.e.d.d.


NOTA:Prinaceastaamnlturatceeacesesusinedeobiceiceste
cauzaerorii.Amartat,mainainte,cfalsitateaconstnumaintrolipspe
careoincludideilemutilatesauconfuze.Deaceeaideeafals,cafals,nu
includecertitudinea.Aadar,cndspunemcomulacceptfalsulinuse
ndoietedeel,nuspunemcelesigur,cinumaicelnusendoietesauc
acceptfalul,fiindcnuexistcauzecaresprovoaceoovialaimaginaiei
sale.nprivinaacestuilucru,vezinotaprop.XLIVdeaici.Deci,orictam
presupunecunomaderlaceeaceestefals,nuvomspunetotuiniciodat
celestesigur.Cciprincertitudinenelegemcevapozitiv(veziprop.XLIIIde
aiciinotaei)inulipsdendoial.Iarprinlipsdecertitudinenelegem
falsitate.

Dar,pentruoexplicaiemaidezvoltataprop.Prec.,trebuiesatraglua
reaaminteasupractorvalucruri.Apoi,trebuiesrspundlaobservaiilecare
potfifcutempotrivateorieinoastre.nsfrit,pentruanlturaoricerezerv,
amsocotitcfacesnedmsilinadeaartaunelefoloasealeteoriei.Spun
unele,ccicelemainsemnatedintreelevorfinelesemaibinedinceeace
vomspunenparteaacincea.

ncepcuceldintipunctiatragateniacititorilorsdeosebeasccu
grijideeasauconceptulsufletuluideimaginilelucrurilorpecarenile
reprezentm.Enecesar,apoi,caeisdeosebeascideiledecuvinteleprincare
denumimlucrurile.Cci,datoritfaptuluicacestetreilucruri,anume
imaginile,cuvinteleiideile,sausuntcutotulconfundatedemulioameni,sau
nusuntdeosebitedestuldengrijit,saudestuldeprecaut,cititoriiauignoratai
totulaceastteorieasupravoinei,foartenecesarattpentrucunoatere,ct
ipentruconducereaneleaptavieii.Desigur,aceicarecredcideile
constaunimaginicareseformeaznnoiprinntlnireacucorpurilesunt
convinicideilelucrurilordesprecarenuneputemformavreoimagine
asemntoarenusuntidei,cinumainchipuiripecarelenscocimprinliberul
arbitrualvoinei.Aadar,eivdnideiunfeldepicturimutepeopnzi,
copleiideaceastprejudecat,nuvdcoidee,caidee,includeoafirmaie
sauonegaie.Aceicareconfundcuvintelecuideeasaucunsiafirmaia
inclusdeideecredcpotsvreampotrivaaceeacesimt,atuncicndafirm
sauneagcevanumaincuvinte,mpotrivaaceeacesimtPrejudecilede
acestfelpotfiuornlturatedeaceicareinseamadenaturacugetrii,care
nuincludedelocnsineconceptulntinderiiitiucuclaritatecideea(fiind
unmodalcugetrii)nuconstnicinimagineavreunuilucru,nicincuvinte.
Cciesenacuvinteloriaimaginilorealctuitnumaidinmicricorporale,
carenuincluddelocconceptulcugetrii.Darajungacestepuinelucruri
asupracroraamatrasluareaaminte.Deaceeatreclaobieciiledecaream
vorbitCeadintiestecsesocotetecaunlucruverificatcvoinasentinde
maidepartedectintelectuli,deci,ceaestecevadeosebitdeintelectMotivul
pentrucaresecredecvoinasentindemaidepartedectintelectularfi
faptulcnoitimdinexperiencnavemnevoiedeofacultatemaimare
dectavem,defapt,pentruanedaasentimentul,pentruaafirmasauanega

desprenenumratealtelucruripecarenulepercepem,daravemnevoiedeo
facultatemaimarepentruacunoate.Decivoinasedeosebetedeintelect
prinaceeacceldinurmefinit,iarceadintieinfinit.

naldoilearnd,sepoateobiectacexperienaparecnenvafoarte
lmuritcputemsuspendajudecata1pentruanunedaasentimentul
lucrurilorpecarelepercepem;ceeaceseconfirmprinaceeacdesprenimeni
nusespunecsenalprinfaptulcpercepeceva,cinumaiprinfaptulci
dsaunuidasentimentul.Deexemplu,cineinchipuieuncalnaripat,
nunseamncprinaceastaadmitecuncalnaripatexist;adicnuse
naldacnuafirmtotodatcexistuncalnaripatAadar,separec
experienanunenvanimicmailmuritdectcvoinasaufacultateadea
nedaasentimentulesteliberideosebitdefacultateadeacunoate.

naltreilearnd,sepoateobiectacoafirmaienuparesconinmai
multrealitatedectalta:altfelspus,cnuparesavemnevoiedeoputere
maimarepentruaafirmacesteadevratceeaceesteadevrat,dectpentru
aafirmacesteadevratceeaceestefals.Dimpotriv,noipercepemcoidee
aremaimultrealitatesauperfeciunedectalta;cci,cuctobiectele

1.Asuspendajudecata,preceptsceptic,nseamnanuafirmaianu
negaanufi,deocamdat,nicideoprere,nicidecontrarulei.

Suntsuperioareunelealtora,cuattideilelorsuntmaiperfecteunele
dectaltele.Dinacestea,ncpaiecrezultodeosebiientrevoini
intelect^nalpatrulearnd,sepoateobiectac,dacomulnulucreazn
libertateavoinei,atuncicesentmpldacelseaflncumpn,camgarul
luiBuridan?1Vapierieldefoameidesete?Dacspunda,atuncisarprea
cconcepunmgarsauostatuiedeom,nuunomreal;dacneg,ns,atunci
arecunoatecelsevadeterminapesine,i,prinurmare,celposed
facultateadeasepunenmicareideafacetotcevrea.

nafardeacestea,poatecsuntposibileialteobiecii.ns,fiindceu
nusuntobligatsinseamadetotcepoatevisafiecare,voiaveagrijs
rspundnumailaacesteobieciiianumectvoiputeamaiscurt.

ncepriveteobiecianti,declarcrecunoscntindereamaimarea
voineifadeintelect,dacprinintelectsenelegnumaiideileclarei
distincte;nsnegcvoinasentindemaimultdectpercepiilesaufacultatea
deaconcepe.ntradevr,nuvddecefacultateadeavoitrebuiesfie
denumitinfinit,maidegrabdectfacultateadeasimi.Cci,dupcum
putemafirma,prinaceeaifacultatedeavoiinfinitelucruri(totuiunuldup
altul,ccinuputemafirmainfinitelucrurideodat),totaaputemsimisau
percepe,prinaceeaifacultatedeasimi,infinitecorpuri(anume,unuldup
altul).Dacmisespunecexistnenumratelucruripecarenuleputem
percepe,ripostezcpeaceleanuleputemnelegeprinniciocugetare,i,prin
urmare,niciprinfacultateadeavoi.Darsemaispunec,dacDumnezeuarfi
vrutsfacnaafelnctslepercepemipeacelea,atuncielarfitrebuits
nedeaofacultatemaimaredeapercepe,nsnuofacultatedeavoimaimare
dectneadat.Aceastaestetotunacuaspunec,dacDumnezeuarfivruts

nefacscunoateminfinitealteexistene,arfifostnecesarsnedeaun
intelectmaimaredectneadat,darnuioideemaiuniversaldespre
existen,pentruambriaacesteinfiniteexistene.Daramartatcvoina
esteoentitateuniversal,sauoideeprincareexplicmtoatevoinele
singulare,adicceeaceestecomuntuturor.Cumnssecredecaceastidee
comunsauuniversalatuturorvoineloresteofacultate,nueniciomirare
dacsedeclarcaceastfacultatesentindelainfinit,dincolodemarginile
intelectului.Cciuniversalulseaplic,nmodegal,launulsaumaimuli,ca
ilaunnumrnesfritdeindivizi.

1.DupofabulatribuitluiJeanBuridan(1300l358,profesorde
filosofiescolasticlaParis),unmgarcareseaflalaoegaldistaniintreo
gleataiovziunacuap,fiindulifoameisete,apieritdefoameide
sete,neputndusehotrntreovziap.

Celeideadouaobiecii,irspundemcnudispunemdeoputereliber
deasuspendajudecata.Cndspunemccinevasuspendjudecata,nu
spunemdectcelvedecnupercepeunlucrunmodadecvatAadar,
suspendareajudeciieste,nrealitate,opercepieinuovoinliber.Pentru
anelegemailmuritaceasta,sconcepem,deexemplu,uncopilcarei
imagineazimcal1inupercepenimicaltceva.Fiindcaceastimagine
includeexistenacalului(dupcor.prop.XVIIdeaici),iarcopilulnupercepe
nimiccaresnltureexistenaacestuia,elvaconsideracalulcunecesitate
prezentinicinuvaputeassendoiascdeexistenalui,cutoatecnue
sigur.Noiexpeiimentmaceastazilnicnvisuriinucredcexistcinevacare
screadcarenvisputerealiberdeasuspendajudecataasupraaceeace
viseazideafacesnuvisezeceeaceviseazcvede.Totuisentmpls
suspendmjudecatachiarnvise,anumecndvismcvism.Recunoscapoi
cnimeninusenalntructpercepe,adicrecunosccimaginaiile
sufletului,privitensine,nuincluderoarea(vezinotaprop.XVIIdeaici);ns
negcomulnuafirmnimicntructpercepe.Ccicealtcevaesteapercepe
uncalnaripat,dectaafirmacuncalarearipi?Dar,dacsufletulnu
percepealtcevanafardeuncalnaripat,ellvaconsideracaprezentinuva
aveaniciunmotivssendoiascdeexistenalui,niciputinadeanuida
asentimentul,afarnumaidacimagineacaluluinaripatnuestelegatdeo
ideecarenlturexistenaaceluical,saudacpercepecideeacalului
naripat,pecareoare,esteinadecvatiatuncisauvanegacunecesitate
existenaaceluical,sausevandoicunecesitatedeexistenalui.

Cuaceasta,credcamrspunsiceleideatreiaobiecii,anumec
voinaestecevauniversal,careseaplictuturorideiloricarearatnumai
ceeaceestecomuntuturorideilor,anumeafirmaiaacreiesenadecvat,
ntructoconcepemabstract,trebuiesexistenoriceideeinumaiastfel
priviteaesteunaiaceeaintoateideile,nunsdacoconsidermca
alctuindesenauneiideiparticulare,cciatunciafirmaiileparticularese
deosebescntreelecaiideilensele.Spreexemplu,afirmaiapecareoinclude
ideeacerculuisedeosebetetotattdemultdeaceeapecareoincludeideea

triunghiului,caiideeacerculuideideeatriunghiului.Apoi,neg,nmod
absolut,cavemnevoiedeaceeaiputeredecugetarepentruaafirmacceea
ceeadevratesteadevrat,caipentruaafirmaceadevratceeaceefals;
cci:acestedouafirmaii,dacconsidermsufletul,suntunafade:altaca
ifiinafadenefiin.Ccinuexistnimicpozitivnideicaresconstituie
formafalsitii(veziprop.XXX{rdeaiciinotaei,precuminotaprop.XLVII
deaici).

SFRIT